Read Microsoft Word - IZOPOL PAIGALDUS text version

Eurofala on asbestivaba laineline tsementkiud katusekatte plaat, mida rahvapäraselt võib nimetada eterniidiks. Ajalooliselt on eterniitkatused Eesti rasketes ilmastikutingimustes näidanud ennast väga vastupidavate ja kauakestvatena. Eurofala tootmine baseerub kaasaegsel tehnoloogial, millega on saavutatud kõrge kvaliteedi tase. Ökoloogiliselt puhas, ilmastiku -ja tulekindlus, kergus, elastsus, montaazi lihtsus, lai värvivalik ja ostjasõbralik hind on teinud temast taas populaarse ehitusmaterjali. Tema kasutusalaks on elamud, tööstus ­ja kommunaalobjektid ning põllumajandusehitised. Tehnilised näitajad. 625 (ettetellimisel) 1250 pikkus (mm) 1875 (ettetellimisel) 2500 laius (mm) paksus (mm) 1m² kaal (kg) 1150 6 11,7 16,4 plaadi kaal (kg) 24,6 32,8 lainete arv laine kõrgus (mm) laine samm (mm) kasulik laius (mm) 9 30 130 1040 (+/- 5) 150 mm 1,14 kasulik pindala ülekatte korral (m²) 1,79 2,44 1,74 2,39 200 mm 1,09

Värvid: hall, punane, telliskivivärvi (ettetellimisel), pruun, must, roheline, sinine (ettetellimisel).

Tsementkiud plaadid on katusel kondentsivabad, hingavad ja summutavad müra, on tulekindlad ega korrodeeru, peavad hästi vastu temperatuuri muutustele ja bioloogilistele mõjudele. Ei takista elektromagneetiliste lainete levikut. Materjalid. Eurofala tootmiseks kasutatakse looduslikult puhtaid materjale: tsementi, vett, lupja, tselluloosi, liiva ja teatud armeerivaid sideaineid. Katusekonstruktsioonid. Tsementkiud plaate kasutatakse viilkatuste ja seinte katmiseks. Katustel, mille kalle on alla 12% ei ole neid soovtav kasutada. Katuse kalded ja kandekonstruktsiooni lahendused antakse ehitusprojektiga, arvestades pindade suurust ja sademete intensiivsust (lumi, vihm). Tehas soovitab kasutada roove 56 x 38 mm. Olenevalt katuse kaldest ja plaatide pikkusest valitakse roovi samm ja plaatide ülekatte suurus ( kas 150mm või 200mm). Kui on tegemist vanade hoonete renoveerimisega, kus sarikate vahekaugused on suured, võib tulla vajadus täiendavate roovide ja sarikate järele. Siin tuleks kasutada projekteerija abi. Roovide vahekaugus mm Plaadi mõõdud mm kalle kuni 40% kalle üle 40% 1120 x 1250 1120 x 1875 1120 x 2500 1050 837,5 1150 1100 862,5 1175

katusekalle kuni 40 %

Katusekalle alla 40 %

Eurofalaga kaetud katuseid loetakse hingavateks ja plaatide lainelise kuju tõttu on tavakatuste ventilatsiooni lahendamine lihtne, katuslagede või keerukamate konstruktsioonide korral annab lahenduse projekteerija.

Katuseplaatide paigaldamine. Katuste ehitamise käigus ja ekspluatatsiooni ajal tuleb katusel käimisel järgida ohutuseeskirju, et ei tekiks libisemist ja kukkumist ning katuseplaatide purunemist. Selleks on vaja kasutada vastavaid harja külge kinnitatud käiguteid.

Enne katuste katmist plaatidega (nii vanade kui uute ehitiste juures) on vaja teostada rida ettevalmistustöid. Need algavad vana hoone katuse mõõdistamise ja vajalike ehituslike eeltööde kindlakstegemisega ning teostamisega (plaatide tugipind peab olema sile). Seejärel analoogiliselt uute katustega ja olenevalt plaatide mõõdetest planeeritakse roovide paigaldus, läbiviigud, vihmavee süsteemid, ventilatsioon ja plaatide kinnitamine. Valitakse ka plaatide eelnevaks töötlemiseks ja katusele kinnitamiseks vajalikud tööriistad ning otsustatakse plaatide paigaldamise ehituslikud võtted. Ette tuleks näha ka kõikvõimalike katust puudutavate kommunikatsioonide asukohad ja kinnitused nii, et katusele paigaldatud plaadid säilitaksid oma kauban-dusliku välimuse. Suuremate ja keerukamate katuste ehitamisel on soovitav kasutada vajaliku ehitamiskogemusega tööjõudu või firmade teenuseid. Järgnev pildimaterjal annab Teile näitliku ülevaate eelpool räägitud probleemidest.

Plaatide nurkade lõikamine

katuseplaadid paigaldatakse kõige sagedamini esineva tuulesuuna vastu Mehhaaniliste käsitööriistadega nurkade lõikamine

Plaatide paigaldamisel kasutatakse nende paremaks sobitamiseks nurkade lõikamise võtet. Sellega hoitakse ära nelja plaadinurga sattumine üksteise peale ning plaatide sisepingete ja pilude teket katusel. Lõigatud nurkade korral paigaldatakse plaadid nii, et lõike kohtade vahe oleks 3-7 mm. Plaadid kinnitatakse kuuskant peaga puidu -või metallikruviga( 6x80 ­ 6x100 mm), milleks on vaja iga plaadi 2 ja 6 laine harjast ning plaadi alumisest servast 50mm kaugusel läbi puurida montaaziava. Ava läbimõõt peab olema 2-3 mm suurem kui kruvi diameeter. Plaatide paigaldamisel kasutatakse ka nn. pool poolega võtet, mis vabastab ehitaja tülikast nurkade lõikamisest ­ vertikaalseid plaadiridasid alustatakse paigaldamisel alt kord terve plaadiga, kord poole lühemaga. Kinnitus 2 ja 6 laine kohal 50mm plaadi alumisest servast

Kinnituskruvi peab olema sissekruvitud risti plaadi pinnaga

Katusetarvikud Lumetõke Korstnapühkija aste

Tarvikud kinnitada roovide kohalt. Vajadusel lisada täiendavalt roove või teha vastav tugikonstruktsioon.

Harja ja räästa kattedetailid ning nende paigaldamine

Räästakasti, korstna ümbrise ja vihmavee süsteemide ehitamine

Korstna ja plaatide liitekohad katta iseliimivate tina ­või bitumenkleeplintidega, tehases toodetavate katuse harja -ja räästadetailide asemel võib kasutada kohalikke, plekist valmistatavaid tooteid, mis oluliselt vähendavad katuse maksumust.

Seinte katmine Eurofalaga

Valgusaknad Poola eterniidist katustesse valgusavade tegemiseks on võimalik kasutada läbipaistvaid, sama lainesammuga PVC plaate Eurolux või Sollux, mille tehnilised näitajad on järgmised: pikkus (mm) laius (mm) paksus (mm) 1m² kaal (kg) plaadi kaal (kg) lainete arv laine kõrgus (mm) laine samm (mm) kasulik laius (mm) 2500 1120 0,8-1,0 1,4 4 9 30 130 1040 (+/- 5) 150 mm 200 mm kasulik pindala ülekatte korral (m²) 2,44 2,39

Valgusplaadid kinnitatakse 1, 3, 5, 7 laine pealt. Plaadid toestatakse vastava tugidetailiga või sama laine sammu ja kõrgusega Eurofala plaadi ribadega. Tuleb jälgida, et valgusplaatide kogupind oleks alla 15% katuse kogupinnast. Kõrvutiasetsevate plaatide kogupind võib olla kuni 15 m². Valgusplaatide kasutamisel värviliste tsementkiud plaatidega katuste juures, tuleb valgusplaadi aluse plaadi toetuspinna osa katta heleda teibi, kile või värviga, sest tume plaadi pind võib päikese käes

kuumeneda ja mõjutada valgusplaadi struktuuri ja muid omadusi.Valgusplaate ei tohi paigaldada ruberoidkatustele ega nende vastu asetada soojustust. Tähelepanu. Kui olete otsustanud oma maja, suvila või mõne muu ehitise katuse katta tsementkiud plaatidega, siis järgi neid soovitusi: 1. kontrolli ostetud plaatide arv ja kvaliteet müüja juures; 2. väldi transportimisel suurema koguse plaatide käsitsi peale ja mahalaadimisi; 3. transpordi plaadid alustel ja teosta nende maha-ja pealelaadimine tõstemehhanismidega; 4. ära jäta plaate (plaadipakke) katmata vihma ja lume kätte seisma; 5. ära paigalda plaate katusele kui sajab vihma või lumelörtsi; 6. kui lõikad plaate või puurid nendesse kinnituse jaoks auke, eemalda tekkinud prügi plaatide pealt, et ei tekiks esimeste vihmadega halle tsemendilaike värvitud pinnale (kui aga see juhtub, siis tea, et üks pikem vihmaperiood peseb Sinu katuse puhtaks); 7. kinnita plaadid katusele tehase poolt ettenähtud tehnoloogia järgi ja õigete kinnitusvahenditega. Tehase garantii kehtib ainult õige paigaldamise korral; 8. katuse katmisel ära luba plaatide pealispinda kriimustada ega muul viisil rikkuda tema kattevärvi. 9. hoolda oma katust õigeaegselt (puulehed, õie-ja muu tolm, sammal jne.). 10. kui oled paigaldanud oma ehitise katusele värvita plaadid(hallid) , siis võib juhtuda , et esimeste vihmadega tekivad plaatide alumisele küljele märgumist näitavad laigud. See aga ei tähenda, et katus ei ole vettpidav. Tegemist on selle materjali omapäraga ja need nähud kaovad mõnede märgumis- kuivamistsüklite järel. Eterniitplaadid vajavad aega ´järelvalmimiseks-kivistumiseks¡. Vaatamata katuseplaatide vahelduvale mär- gumiskuivamistsüklitele, ka suurte temperatuuri kõikumiste tingimustes, on tagatud nende edasine külmakindlus ekspluatatsioonis. Tehase kvaliteedi kontrollisüsteem välistab igasuguse toote jõudmise tarbijani, mis ei vasta ettenähtud kvaliteedi normidele.

Information

Microsoft Word - IZOPOL PAIGALDUS

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

848504