Read fiskeregler_2011.pdf text version

C. Rörvattnet-Skogsjö fvo

Område

qt

oCE

L

Regler for sportfiske 2011

Gunnarvattnets fvo, Valsjöns fvo & Rörvattnet-Skogsjö fvo isamarbete med

Priser

C

Fiskart

1t

31lA

X

X

1tl

30/9

!l

163118

11

1+

Övrigt

Nr Rörvattnet-Skogsjö

aA

3!2.

e

Eit

cl

c4

.E UO

-inntjärnarna Skogsjö n Skogsbergstjärn

o

OR OR ÖR

trtt

x

X X X

lundtjärn

3tortjärn

-

CIEI

ÖR

ÖR

L

CIEI

-omtjärn

Långtjärn -illtjärn

Sto r-Kingen

o

OR OR

JK

X

X

c8

L @

2

X

X

X

cr

c11

,

c+ -4t e

6Et

:CIE

-ill-Kingen

:,

I

2010 1 -dyqn 3-dygn 1 -vecka Arskort Arskort Arskort Arskort

vattnet

Rörvattnet- Hotagen- Ovrigt Gunnar- ValsjönFlotagen-Flinten Skogsjö kortet 70kr 80kr 80k 100 k

'175 kr

250 kr 400 kr

100 kr

200 320 600 100

kr kr kr kr

200

k

320 kr

240 kr 400 k 800 300

600 kr

100 kr

k

400

100 kr

k k

lVlake/maka o barn under 20 år

FolkboKörda i Hotagens socken

Bybor

skvna iValsjöbyn

(roktjäm

OR

R,Ovr

c2. Svarttjärn

X

an

CA

alE

Sto r-Rö ssjö n

ö.Rövr

R

x

X X X

u:, Et) CiE

6D

.Fiskare skall vara medvetna om gällande lagar och förordningar samt av FVO särskilt

utfärdade regler

3ullbergstjärn

3

e,

oCE

L

ergsjö n

OR

.Fiskare skall vara försedd med giltigt fiskekort, vilket på anmodan uppvisas för

fisketillsyn ingsman eller fiskerättsägare.

c6

Spjuttjärn tledre Lilla Slensiön

c

ÖR ö

x

X X X

X

ca cp

-ångtjäm 3vre Nöjdtjärn Iallsjö n

c20 \'ledre Nöjdtjärn

ö ö

OR

-E vi, J :CEI

åE U)

I

CE

:,

J

.Fiske med ståndkrok samt nät eller utterfiske är förbjudet. Fiske med flera spön är förbjudet .Bilkörning på befintliga vägar sker på egen risk .Skotertrafik är förbjudet inom områden med plant eller ungskog samt åkermark .Fiske är ej tillåtet i strömmen mellan Rörsjön (Al) och Gunnarvattnet (A2) och 100 meter uppströms och 100 meter nedströms denna ström .Det är inte tillåtet att fiska i de bäckar som rinner ner till Gunnarvattnet (42) .Fiske med levande fisk är ej tillåtet inom Valsjöns fvo .Minimimått harr och öring 35 cm i Rörsjön (Al), Gunnarvattnet (A2), Valsjön (B.21), Hotagssjön (B48), Stor-Kingen (C9) och Rörvattnet (C23). Övriga vatten 25 cm .Toskströmmen (826) totalförbud uppströms bron, i övrigt upplåten 1/6-31/8. Förbud att fiska med agnad krok. Bag limit max 1 fisk per fiskekort och dygn. Minimimått 35 cm. .Fisklösen (A9) endast tillåtet att fiska med flugspö. .Sausjön (B23) specialfiskekort, endast dygnskort. Bag limit max 5 rödingar per fiskekort. Pris 80 kr/dygn .Per-Tomastjärn (841) specialfiskekort. Hyr en egen sjö. Pris/dygn 500 kr i grundavgift + 100 kr/person. Bag limit 3 öringar/person. Säljs endast hos Fahlströms iValsjöbyn. .Fiske från båt och eller annan form av flytfarkost är generellt förbjudet förutom i vatten markerat med 2 ikol. Övrigt

vzz 3åstjärn c23 lö rvattnet

c24 Svarttjårn

o

OR

U

x

X

2

et e e

\l

ct3

JE

L

x

c25 I ustadtjärn

vzo Hanahögtjärn

Kro ktjärn

ÖR

ÖR

x

X

ö

ö,H,s,övr

x

X X

=

GI cl)

vzö -ockringen +ån

wzY

-ångmyrtjärnen 3rubbdalsån

o

ÖR

c30 -ill-Veksjön

x

x

X

vit

x

X

c3l

1.

o

ö

CEI x

v5z qnsättån

Soecialfiskeko rt

2. Tillåtet att

X

F.

6El

fiska från båt

A. Gunnarvattnets fvo

Område A

F

iskart

ltl

311p.

1tl

äorg

1t6-

20t6- 1tl31t8 äorg

1t'ft3'ttp.

x

Övrigt z

2

Nr

A1

Gunnarvattnet

Rö rsjö n

318

Om Nr

Fiskart råde B Valsiö nrH otagn-F lintn

1tl

'yt

3!A

1t6-

'yt3'ya

Övrigt

31e. 30/9

30/9

t1t3've.

1+2

Ö,R,S Ö.R,S

B.23 B.24

Sausiön

Lill- och Stor Rössjön

ö,n,övr

ö,R,övr

26t2-30t9 x x

x x

X X X X

X

2

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

Gunnarvattnet Gunnarvattensån

Sto rplutten

x x

x x x

ö

R

825

Lillsjön

ö,övr

Ö,RH,S,ÖVr

826

B.27

Toskströmrren

Trasf lytjärn

ö,H,övr

ö,Rr-r,s,övr

Lilltjärn

ÖR ö,R

Stortjärn Stentjärn Näppeltjärn Fisklösen Bodtjärn

ö

x

x

X

828 829 830

831

Stor-Gruveln

Siktjärn Lill-Brinnsiön

2

5

ö,R,övr

AO Bjö rtjärn

All

AE Olbengtsatjärn

1 Soecialf iskeko

ö ö ö ö ö

I

x x

B32 833

B,34

Brinnsiötiärn Abborrtjärn KroKjärn

Tiårn eft Rörti.bäcken

ö,n,övr ö,övr ö,övr

övr

X X X X

ö,övr

x

rt

2 Tillåtet att fiska f rån bå

835 836

B,37

Skinnarvikstjärnarna

Jacobtjärn Stortiärn Tjärn Ö Skinnarvikstj.

ö,Rövr ö,Rövr ö,Rövr

Ö,R

x

X

B38

Område

B

Fiskart

839

84O

B,41

Karl-Fsatjärn

Långtiärn Fer-Tornastiärn Döälgtjårn

ö,R

x

X

Nr Valsiön/Hotagen-Flinten

R,övr

ö,Rövr

Ö,R

X

x x

X X X

1

842

B,43

844

845 846

Lapptjärnarna Iärnarna e Brinnsjöån

Lillsjön Millatjärn

ö,övr ö,övr

ÖR

Ö,R

z

Sto rfiskelösen

M7

848

B,49

Bodtjärn -btagssiön

Torkeltiärn

ö,n

Ö,R,H,S,ÖVr

x

X X X

2

ö,övr

850

851

fretjärnarna

ö

ö,övr ö,övr

Ö,R

lVbrandtjårn

3rubbtjärn

Skalbodtiärn Långnryrtiärn

x

X X

Holmvattnet

852 853 854

B55 B56

llärn vid St. Flvberoet

ö,övr ö,övr

x x x

X

Bakomtjärn

ÖR Stor-Foskvattnet B.57 Ö,R Svarttjärn 1. Soecialf iskekort 2 llllåtet att fiska från båt 3. Båtfiske endast fvo-båtar (finns att hyra)

2

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

203255