Read Markovic_Rjecnici.pdf text version

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

IVAN MARKOVI

Vazniji hrvatski rjecnici

Premda nacinjeni s pomnjom, popisi nemaju namjeru biti ni potpuni, ni konacni, a ni bibliografski pedantni. Podlozni su provjeri, korekcijama i dopunama (osobito rjecnici ­ pojedinih strukâ, dijalektoloski i terminoloski). Svrha im je prakticna ­ namijenjeni su domaim i stranim studentima hrvatskoga jezika. Zadnja izmjena: 4. veljace 2011.

16. stoljee

­ Petar [Pietro] Lupis Valentiano, Opera nuova che insegna a parlare la lingua schiavonesca alli grandi alli piccoli et alle donne..., Ancona 1527. Talijansko-hrvatski rjecnik. Prvi hrvatski tiskani rjecnik. Zapravo 8 stranica rjecnika i konverzacijskih primjera, 328 hrvatskih rijeci. ­ Faust Vranci [Faustus Verantius], Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae [sic!] et Ungaricae, Venecija 1595. Hrvatski pretisci: Zagreb 1971, 1990, 1992. ­ Bartol Kasi [Bartholomaeus Cassius], Dizionario illirico-dalmatino-italiano (Slovoslovje dalmatinsko-italijansko), rkp., pripisan Kasiu, izmeu 1597. i 1599. Objavljen kao Hrvatsko-talijanski rjecnik s konverzacijskim prirucnikom, faksimilski prema dubrovackome rkp., prir. Vladimir Horvat, Zagreb 1990. Osim dubrovackoga postoje jos dva rkp. (cuvaju se u Perugii i Oxfordu), koji se kadsto pripisuju Kasiu.

17. stoljee

­ Petr Loderecker, Dictionarium septem diversarum linguarum videlicet Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice et Ungarice..., Prag 1605. Hrvatski pretisak: Zagreb 2005. Prema Vranciu, zapravo drugo i prosireno izdanje Vrancieva rjecnika. ­ Jakov Mikalja [Giacomo Micaglia], Blago jezika slovinskoga ili slovnik u komu izgovarajuse rjeci slovinske latinski i diaçki ­ Thesaurus linguae Illyricae sive Dictionarium Illyricum in quo verba Illyrica Italice, et Latine redduntur, Loreto ­ Ancona 1649­1651. Kriticko izdanje priprema se u IHJJ. ­ Zvanik talijansko-hrvatski (Zvanik novi s kojim svaki od sebe samoga moi e pridobro nauciti govoriti latinski i arvaski), Venecija 1655. Jos tri izdanja (1703, 1737, 1804). ­ Ivan Belostenec [Joannis Bllosztnëcz], Gazophylazium, seu latino-illyricorum onomatum aerarium, I, Gazophylazium illyrico-latinum, II, Zagreb 1740. Nastao svakako prije Belostenceve smrti 1675. Pretisci: Zagreb 1972, 1998. ­ Juraj Habdeli [Juraj Habdelich], Dictionar ili Réchi szlovenszke zvexega ukup zebrane, u red posztaulyene i Diachkemi zlahkotene, Graz 1670. Pretisak: Zagreb 11989, 21999.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

1/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

­ Ludovik Lali [Ludovicus Lalich], Blago iezika slovinskoga illi slovnik, rkp., Tucepi/Omis, druga pol. ­ konac 17. st., cuva se u franjevackome samostanu u Omisu. ­ Objavljen kao Dictionarium Latino-Italiano-Illyricum, prir. S. Hrka, Grude ­ Mostar 2007. ­ Ivan Tanzlingher Zanotti, Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico e latino, rkp., kraj 17. st., sjeverna Dalmacija. Tri danas poznate redakcije (primjerka): 1679, 1704. (dovrseno 1699.) i 1699. (s izostavljenom latinskom stranom). U oporuci Tanzlingher spominje i danas nepoznat dvosvescani rjecnik.

18. stoljee

­ Pavao Ritter Vitezovi, Lexicon Latino-Illyricum, rkp., izmeu 1700. i 1709., cuva se u Nadbiskupskoj knjiznici u Zagrebu. Preslik rkp.: Zagreb 2000. Prvi dio rkp. (Lexicon Illyricum-Latinum) izgubljen je. ­ Matija Jakobovi, hrvatsko-latinski rjecnik, rkp., oko 1710, cuva se u franjevackome samostanu na Visovcu. ­ uro Matijasevi, Dictionarium Latino-Illiricum, rkp., Rim, 1715­1716. ­ Ardelio Della Bella, Dizionario Italiano-Latino-Illirico, Venecija 11728, prir. i pros. Petar Basi, Dubrovnik 21785. ­ Franjo Susnik ­ Andrija Jambresi, Lexicon latinum interpretatione illyrica, germanica, et hungarica locuples, Zagreb 1742. Susnik zapoceo, Jambresi dovrsio i uredio. Pretisak: Zagreb 1992. ­ Lovro Cekini, Vocabolario italiano-illirico, rkp., Dubrovnik, oko 1745. ­ Ivan Marija Matijasevi, Dizionario italiano-slavo-moscovito, rkp., Dubrovnik, 1751. ­ Libelus alphabeticus cum Nonnullis Cathecheticis additio vocabulario brevi latino, illyrico, germanico, Slavonija, 1756. ­ Mato Klasi, Vocabula italico-illyrica, rkp., Dubrovnik, 1760. ­ Josip Jurin, Calepinus trium linguarum, rkp., latinsko-hrvatsko-talijanski i talijanskolatinsko-hrvatski, sibensko podrucje, izmeu 1765. i 1773. ­ Marijan Lanosovi, Slavonisches Wörterbuch, Osijek 1778. Popis njemackih rijeci i hrvatskih istovrijednica na kraju gramatike Neue Einleitung... Lanosovi je izradio nekoliko rkp. hrvatsko-inojezicnih rjecnika. ­ Adam Pataci, Dictionarium latino-illyricum et germanicum..., rkp., Veliki Varadin ­ Kaloca, 1772­1779. ­ Christian Friderich Temler, Om Spor af en Obereensstemmelse mellem det Illyriske og Celtiske Sprog, i de Nordiske og obirge Mundarter, som komme af dem begge (Tragovi bliskosti izmeu ilirskog i keltskih jezika u nordijskom i drugim dijalektima koji potjecu iz obaju), Kopenhagen 1778. ­ Hrvatsko-latinsko-keltsko-nordijski rjecnik, 30 str., napisan 1777, objavljen u casopisu Danske kraljevske akademije Skrifter, o otkriu izvijestio M. Urem u Vijencu (15. VII. 2010). Ocekuje se hrv. izdanje. ­ Radices linguae latinae cum derivatis suis in tribus idiomatibus latino-croatico-germanico. Denuo editae. Zagreb 1788, Budim 1801.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

2/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

19. stoljee

­ Joakim Stulli, Lexicon latino-italico-illyricum, Budimpesta 1801, Rjecsoslòxje slovinskoitaliansko-latinsko, Dubrovnik 1806, Vocabolario italiano-illirico-latino, Dubrovnik 1810. Pretisak izdanja iz 1806: München 1985­1987. ­ Josip Volti [Voltiggi], Ricsoslovnik illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika s' jednom pridpostavlienom grammatikom illi pismenstvom, Bec 1803. Djelomican pretisak: Pula ­ Rijeka 1981. ­ Matija Petar Katanci, Pravoslovnik (Etymologicon Illyricum), rkp., nedovrsen, 1815­. Prvi hrvatski etimoloski rjecnik. ­ Josef Thewrewk, Dictionarium pentaglottum nobilis et praeclari viri Fausti Verantii, Pozun (Bratislava) 1834. ­ Adolf Miroslav Richter ­ Adolf Josip Ballmann ­ Rudolf Fröhlich, Ilirsko-nemacski i nemacsko-ilirski rukoslovnik ­ Ilirisch-deutsches und deutsch-ilirisches Handwörterbuch, I­ II, Bec 1839­1840. ­ Ivan Mazurani ­ Jakov Uzarevi, Deutsch-ilirisches Wörtetbuch ­ Nmacko-ilirski slovar, Zagreb 1842. ­ Josip Drobnic ­ Antun Mazurani, Ilirsko-nmacko-talianski mali rcnik, I­III, Bec 1846­1849. A. Mazurani pregledao, redigirao i dodao talijansko znacenje rijeci. ­ Jerolim Sutina, Voccaboli di prima necessità..., Zadar 11850, 21855. ­ Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs. Deutschkroatische, serbische und slovenische Separat-Ausgabe, Bec 1853. ­ Rudolf Fröhlich [Veseli], Rcnik ilirskoga i nmackoga jezika ­ Handwörterbuch der ilirischen und deutschen Sprache, I­II, Bec 1853­1854. ­ Dragutin A. Parci, Riecnik ilirsko-talianski, Zadar 11858, Rjecnik slovinsko-talijanski, Zadar 21874, Rjecnik hrvatsko-talijanski, Zadar 31901, 41921. Pretisak treeg izdanja: Zagreb 1995. ­ Bogoslav Sulek, Deutsch-kroatisches Wörterbuch ­ Nmacko-hrvatski rcnik, I­II, Zagreb 1860. ­ Ivan [Giovanni] Jurasi, Dizionario italiano-illirico, Trieste 1863. ­ Ivan Dezman, Rcnik lcnickoga nazivlja, Zagreb 1868. ­ Ivan Filipovi (uz sudjelovanje Gjure Dezelia i Ljudevita Modca), Novi rjecnik hrvatskoga i njemackoga jezika, I­II, Zagreb 1869. ­ Bogoslav Sulek, Hrvatsko-njemacko-talijanski rjecnik znanstvenog nazivlja, I­II, Zagreb 1874­1875. Pretisak: Zagreb 1990. ­ Ivan Filipovi (uz sudjelovanje Gjure Dezelia, Ljudevita Modca i Gjure Simoncia), Neues Wörterbuch der kroatischen und deutschen Sprache, I­II, Zagreb 1875. ­ Josip Kosti ­ Franjo Maixner ­ Franjo Petraci, Gèrcko-hèrvatski rcnik za skole, Zagreb 1875. ­ Bogoslav Sulek, Jugoslavenski imenik bilja, Zagreb 1879. ­ Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I­XXIII, JAZU, Zagreb 1880­1976. Uobicajena kratica: ARj. Obraivaci-urednici: uro Danici (I­II, g. 1880­1882, 1015 str.), Matija Valjavec (II, g. 1882­1883, 107 str.), Pero Budmani (II­VI, g. 1883­1907, 4177 str.), Tomo Mareti (VI­XII, g.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

3/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

1907­1938, 5771 str.). Od 1948. na rjecniku pocinje raditi skupina obraivaca (Institut za jezik), a urednici su Stjepan Musulin (knj. XII­XXII), Slavko Pavesi (knj. XIX­XXIII) i Ljudevit Jonke (Dodatak ­ Materijali o rjecniku, 97. svezak). ­ Sebastijan Zepi (uz suradnju Mirka Divkovia, Matije Valjavca i Franje Petracia), Latinsko-hrvatski rjecnik, Zagreb 11881, Mirko Divkovi (doraeno prvo izdanje), 21900. Od 1980. vise pretisaka. Mirko Divkovi je napisao i zagubljeni prirucni rkp. jednojezicni hrvatski rjecnik. ­ Dragutin A. Parci, Rjecnik talijansko-slovinski (hrvatski), Zadar 11868, Senj 21887, Senj 3 1908, Zadar 41909. ­ August Musi, Rjecnik hrvatsko-slovenski, Zagreb 11887, 21895, 31919, 41925. ­ Vinko Seringer, Prirucni rjecnik tudjih rijeci i fraza, Zagreb 1899. Nekoliko kasnijih izdanja do 1942.

20. stoljee

­ Ivan Broz ­ Franjo Ivekovi, Rjecnik hrvatskoga jezika, I­II, Zagreb 1901. Pretisak: Zagreb 2009. Prvi dovrseni hrvatski jednojezicnik (Rjecnik JAZU bio je tek na slovu L). ­ Vladimir Mazurani, Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rjecnik, I­II, Zagreb 1908­1922. Pretisak: Zagreb 1975. ­ Stjepan Senc, Grcko-hrvatski rjecnik za skole, Zagreb 1910. Pretisci: Zagreb 1988, 1991. ­ Milan Nemici, Medicinski rjecnik njemacko-latinsko-hrvatski, Zagreb 1913. ­ Gustav Samsalovi, Njemacko-hrvatski rjecnik, Zagreb 1916, Hrvatsko-njemacki rjecnik, Zagreb 1929. Vise kasnijih izdanja. ­ Dragutin Kispati ­ Viktor D. Sonnenfeld, Rjecnih hrvatsko-srpskoga govora lovackoga, Osijek 1926. ­ Miroslav Hirtz, Rjecnik narodnih zooloskih naziva, I­II, Zagreb 1928­1956. ­ Julije [Juljusz] Benesi, Serbizmy i kroatyzmy, u: Gramatyka..., Varsava 1937. Razlikovni hrvatsko-srpski rjecnik. ­ Julije [Juljusz] Benesi, Slownik dyferencyjny, u: Gramatyka..., Varsava 1937. Rrazlikovni hrvatsko-poljski rjecnik. ­ Julije [Juljusz] Benesi, Slownik chorwatskoserbsko-polski, u: Gramatyka..., Varsava 1937. ­ Druga polovica Gramatike je hrvatsko-poljski rjecnik (400-tinjak stranica). ­ Nikola Andri ­ Iso Velikanovi, Sta je sta. Stvarni hrvatski rjecnik u slikama, Zagreb 1938. Pretisak: Zagreb 2007. ­ Dragutin Kovci [Ognjen Prica], Rjecnik stranih rijeci, Zagreb 11938, 21940. ­ Jeronim Setka, Hrvatska krsanska terminologija, I­III, Sibenik ­ Makarska 11940­1966, Split 21976. ­ Petar Guberina ­ Kruno Krsti, Razlike izmeu hrvatskog i srpskog knjizevnog jezika, Zagreb 1940. Pretisak: Mainz 1977. ­ Jaroslav Merhaut, Veliki cesko-hrvatski rjecnik, Zagreb 1941. Pretisak: Zagreb 1998. ­ Mirko Deanovi ­ Josip Jernej, Talijansko-hrvatski rjecnik, Zagreb 1941. Vise kasnijih izdanja. ­ Ivan Esih ­ Vinko Esih, Njemacko-hrvatski rjecnik, Zagreb 1941­1944.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

4/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

­ Ivan Esih, Turcizmi. Rjecnik turskih, arapskih i perzijskih rijeci u hrvatskom knjizevnom jeziku i puckom govoru s pregledom nove turske abecede i slovnice, Zagreb 1942. ­ Vinko Esih, Hrvatsko-talijanski rjecnik, Zagreb 1942. ­ Julije Benesi, Hrvatsko-poljski rjecnik, Zagreb 1949. ­ Henrik Bari, Recnik srpskoga ili hrvatskoga i arbanaskoga jezika, Zagreb 1950. ­ Bratoljub Klai, Rjecnik stranih rijeci, Zagreb 1951. Niz izdanja do danas, prosirenih i dopunjavanih, u redakciji Zeljka Klaia. ­ Rudolf Filipovi (ur.), Englesko-hrvatski rjecnik, Zagreb 1955. Vise kasnijih izdanja. ­ Jean Dayre ­ Mirko Deanovi ­ Rudolf Maixner, Hrvatskosrpsko-francuski rjecnik, Zagreb 1 1956, 21960. Pretisak: Zagreb 1996. ­ Mirko Deanovi ­ Josip Jernej, Hrvatsko-talijanski rjecnik, Zagreb 1956. Vise kasnijih izdanja. ­ Valentin Putanec, Francusko-hrvatskosrpski rjecnik, Zagreb 1957. Vise kasnijih izdanja. ­ Radoslav F. Poljanec ­ Serafima M. Madatova-Poljanec, Rusko-hrvatski rjecnik, Zagreb 1959. Vise kasnijih izdanja. ­ Vladimir Filipovi (ur.), Filozofijski rjecnik, Zagreb 11964, 21989. ­ Josip Matesi, Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen, I­II, Wiesbaden 1965­1967. ­ Marinko Gjivoje, Rjecnik hrvatskosrpsko-esperantski, Zagreb 11966, Zagreb ­ Pisa 1983, Pisa 41990. ­ Abdulah Skalji, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1966. ­ Blaz Jurisi, Rjecnik govora otoka Vrgade, I­II, Zagreb 1966­1973. ­ Rjecnik hrvatskosrpskoga knjizevnog jezika, I­II, A­K, Matica hrvatska ­ Matica srpska, Zagreb ­ Novi Sad 1967. Nedovrsen, prema obraenim slovima zargonski se naziva AdoK. ­ Rikard Simeon, Enciklopedijski rjecnik lingvistickih naziva. Na osam jezika: hrvatsko-srpski, latinski, ruski, njemacki, engleski, francuski, talijanski, spanjolski, I­II, Zagreb 1969. ­ Vlatko Dabac, Tehnicki rjecnik (njemacko-hrvatskosrpski i hrvatskosrpsko-njemacki), I­II, Zagreb 1969­1970. ­ Vojmir Vinja ­ Ratibor Musani, Spanjolsko-hrvatskosrpski rjecnik, Zagreb 1971. ­ Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I­IV, Zagreb 1971­1974, novi otisak 1988. ­ Mladen Kuzmanovi, Rjecnik i komentar Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleze, Zagreb 1972. ­ Valentin Putanec ­ Petar Simunovi (ur.), Leksik prezimena Socijalisticke Republike Hrvatske, Zagreb 1976. ­ Antica Menac ­ Alla P. Koval, Hrvatsko ili srpsko ­ ukrajinski rjecnik i Ukrajinsko ­ hrvatski ili srpski rjecnik, Zagreb 1979. ­ Tatjana Kora ­ Antica Menac (ur.) ­ Milenko Popovi ­ Miho Skljarov ­ Radomir Venturin ­ Renata Volos, Rusko hrvatski ili srpski frazeoloski rjecnik, I­II, Zagreb 1979­ 1980. ­ Mate Hraste ­ Reinhold Olesch ­ Petar Simunovi, Cakavisch-deutsches Lexikon, I­III, Köln ­ Wien 1979­1983. ­ Tomislav Sabljak, Rjecnik satrovackog govora, Zagreb 1981, Rjecnik hrvatskog zargona, Zagreb 2001. ­ Nimsko-gradisanskohrvatsko-hrvatski rjecnik, Zagreb ­ Eisenstadt 1982.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

5/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

­ Josip Matesi, Frazeoloski rjecnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb 1982. ­ Marijan Filipovi, Rjecnih stranih rijeci, Zagreb 1983. ­ Mavro [Mor] Spicer, Magyar-horvát es horvát-magyar szótár ­ Magjarsko-hrvatski i hrvatsko-magjarski rjecnik, I­II, Budimpesta 1983. ­ Franjo Tanocki, Rjecnik rodbinskih naziva, Osijek 11983, 21986. ­ Zeljko Bujas, Hrvatsko ili srpsko ­ engleski rjecnik, I­II, A­O, Zagreb 1983­1989. Nedovrsen. ­ Maja Hribar-Ozegovi, Kazalicni glosarij. Rjecnik kazalisnih naziva, Zagreb 1984. ­ Rjecnik hrvatskoga kajkavskoga knjizevnog jezika, 1­11, A­prekogaziv, Zagreb 1984­2008. Izrauje se u IHJJ. Uobicajena kratica: KRj. ­ Julije Benesi, Rjecnik hrvatskoga knjizevnoga jezika od Preporoda do I. G. Kovacia, 1­12, A­rzati, JAZU, Zagreb 1985­1990. Nedovrsen. ­ Vladislav Hudolin, Rjecnik psihijatrijskog nazivlja, Zagreb 31985, 41991. ­ Antica Menac ­ Raisa Ivanovna Trostinska, Hrvatskosrpsko-rusko-ukrajinski frazeoloski rjecnik, Zagreb 11985, Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeoloski rjecnik, Zagreb 21993. ­ Antica Menac ­ Dubravka Sesar ­ Renata Kuchá, Hrvatskosrpsko-cesko-slovacki frazeoloski rjecnik, Zagreb 11985, Hrvatsko-cesko-slovacki frazeoloski rjecnik, Zagreb 21998. ­ Antica Menac ­ Neda Pintari, Hrvatskosrpsko-poljski frazeoloski rjecnik, Zagreb 1986. ­ Vilim Frani, Slownik serbsko-chorwacko polski, I­II, Varsava 1987. ­ Kruno Krsti, Rjecnik govora zadarskih Arbanasa, Zadar 1987. Pretisak: 2007. ­ Osmojezicni enciklopedijski rjecnik (hrvatski ili srpski, ruski, engleski, njemacki, francuski, talijanski, spanjolski, latinski), I­V, A­Prih, Zagreb 1987­2004. Izrauje se u Leksikografskome zavodu. ­ Mate Simundi, Rjecnik osobnih imena, Zagreb 1988. ­ Antica Menac ­ Zorica Vuceti, Hrvatsko-talijanski frazeoloski rjecnik, Zagreb 11988, 21996. ­ Antica Menac ­ Kresimir Blazevac, Hrvatskosrpsko-francuski frazeoloski rjecnik, Zagreb 1 1988, Kresimir Blazevac, Hrvatsko-francuski frazeoloski rjecnik, Zagreb 21992. ­ Renate Hansen ­ Josip Matesi (ur.) ­ Jürgen Petermann ­ Stefan Rittgasser ­ Martina Steiger ­ Irena Zimanji-Hofer, Hrvatsko-njemacki frazeoloski rjecnik, Zagreb ­ München 1988. ­ Hrvatsko ili srpsko-njemacki slikovni rjecnik, Ljubljana 11988, Ljubljana ­ Zagreb 21990, 3 1991. ­ Hrvatsko ili srpsko-engleski slikovni rjecnik, Ljubljana 11988, Ljubljana ­ Zagreb 21990, 31991. ­ Jovan irilov, Hrvatsko-srpski rjecnik inacica ­ srpsko-hrvatski rjecnik varijanti, Beograd 1989. ­ Branko Franoli, Mots d'emprunt Français en Croate, Zagreb 1990. ­ Krsto Spalatin, Peterojezicni rjecnik europeizama, Zagreb 1990. ­ Vladimir Ani, Rjecnik hrvatskoga knjizevnog jezika, Zagreb 11991, 21994, 31998, Veliki rjecnik hrvatskoga jezika, + CD-ROM, Zagreb 2003. Sazeto izdanje, + CD-ROM: Zagreb 2007. Trei dovrseni hrvatski jednojezicnik (prvi su bili Broz-Ivekoviev i Rjecnik JAZU). Prvi dovrseni jednojezicnik suvremenoga hrvatskoga (hrvatska inacica AdoK-a nije dovrsena). ­ Vladimir Brodnjak, Razlikovni rjecnik srpskog i hrvatskog jezika, Zagreb 11991, 31993.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

6/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

­ Ivan Branko Samija ­ Drazen Lukaci, Razlike izmeu hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb 1991. ­ Gradisanskohrvatsko-hrvatsko-nimski rjecnik, Zagreb ­ Eisenstadt 1991. ­ Rjecnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, 1­13, A­gorusn, Zagreb 1991­2006. Izrauje se u Staroslavenskom institutu. ­ Antica Menac ­ Jurij Rojs, Hrvatsko-slovenski frazeoloski rjecnik, Zagreb 1992. ­ Vladimir Brodnjak, Rjecnik razlika izmeu hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb 1992. ­ Ivan Branko Samija, Razlikovnica hrvatskoga i srpskog jezika, Zagreb 1992. ­ Stanka Pavuna, Govorimo li ispravno hrvatski? Mali razlikovni rjecnik, Zagreb 11992, 21993. ­ Ankica Piasevoli, Rjecnik govora mjesta Sali na Dugom otoku, Zadar 1993. ­ Alemko Gluhak, Hrvatski etimoloski rjecnik, Zagreb 1993. ­ Vesna Cvjetkovi-Kurelec, Hrvatsko-novogrcki frazeoloski rjecnik, Zagreb 1994. ­ Darko Novakovi ­ Olga Peri ­ Lada Tajcevi ­ Vladimir Vratovi, Hrvatsko-latinski frazeoloski rjecnik, Zagreb 1994. ­ Marina Bricko ­ Damir Salopek, Hrvatsko-grcki frazeoloski rjecnik, Zagreb 1994. ­ Dusko Gei ­ Mirko Slade Silovi ­ Radovan Vidovi, Rjecnik trogirskog cakavskog govora, Trogir 1994. ­ Jozo Marevi, Hrvatsko-latinski rjecnik, Zagreb 1994. ­ Mate Simundi, Rjecnik suvisnih tuica u hrvatskomu jeziku, Zagreb 1994. ­ Zdenko Vazdar, Razlikovni rjecnik hrvatskoga i srpskoga graditeljskoga nazivlja, Zagreb 1994. ­ Stjepan Blazanovi, Hrvatski rjecnik najucestalijih 7500 razlikovnih rijeci hrvatskoga i srpskoga jezika, Zagreb ­ Sarajevo 1995. ­ Dunja Brozovi-Roncevi ­ Alemko Gluhak ­ Vesna Muhvi-Dimanovski ­ Lelija Socanac ­ Branko Socanac, Rjecnik novih rijeci, Zagreb 1996. ­ László Hadrovics ­ Nyomarkay Istvan, Horvat Magyar kisszotar (Hrvatsko-maarski rjecnik), Budapest 11996, 22003. ­ Jozo Marevi, Hrvatsko-latinski enciklopedijski rjecnik, Zagreb 1997. ­ Ivan Vecenaj ­ Mijo Loncari, Rjecnik govora Gole. Srednjopodravska kajkavstina, Zagreb 1997. ­ Stjepan Blazanovi, Rjecnik hrvatskog knjizevnog nazivlja, Zagreb 1997. ­ Hrvatski i talijanski slikovni rjecnik, Zagreb 1998. ­ August Kovacec, Istrorumunjsko-hrvatski rjecnik s gramatikom i tekstovima, Pula 1998. ­ Vojmir Vinja, Jadranske etimologije. Jadranske dopune Skokovu Etimologijskom rjecniku, I­ III, Zagreb 1998­2004. ­ Dusanka Profeta ­ Alen Novosad, Hrvatsko-ceski rjecnik, Zagreb 1999. ­ Ferdinand Takac, Hrvatsko-slovacki rjecnik, Zagreb 1999. ­ Marija Bratani ­ Milan Mogus ­ Marko Tadi, Cestotni rjecnik hrvatskoga jezika, Zagreb 1999. ­ Vladimir Ani ­ Ivo Goldstein, Rjecnih stranih rijeci, Zagreb 1999. Sazeto izdanje, + CDROM: Zagreb 2007. ­ Zeljko Bujas, Veliki hrvatsko-engleski rjecnik, Zagreb 1997, Veliki englesko-hrvatski rjecnik, Zagreb 1999.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

7/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

­ Walter Breu ­ Giovanni Piccoli ­ Snjezana Marcec, Dizionario croato molisano di Acquaviva Collecroce, Campobasso 2000. ­ Agostina Piccoli ­ Antonio Sammartino ­ Snjezana Hozjan ­ Mira Menac-Mihali, Dizionario dell'idioma croato-molisano di Montemitro, Montemitro ­ Zagreb 2000. ­ Rjecnik hrvatskoga jezika, ur. Jure Sonje, Zagreb 2000. ­ Jozo Marevi, Latinsko-hrvatski enciklopedijski rjecnik, Zagreb 2000. ­ Milan Nosi, Cesko-hrvatski rjecnik, Rijeka 2000. ­ Tomislav Marici, Rjecnik govora mjesta Kuljica na otoku Ugljanu, Zagreb 2000. ­ Dubravko Mrsi, Eponimski leksikon, Zagreb 2000. ­ Angelo P. Nussdorfer, Hrvatsko-svedski rjecnik, Zagreb 2000. ­ Anto Misi, Rjecnik filozofskih pojmova, Split 2000.

21. stoljee

­ Goran Filipi ­ Florin Ionila, Hrvatsko-rumunjski rjecnik, Zagreb 2001. ­ Franjo Mohorovici-Maricin, Rjecnik cakavskog govora Rukavca i blize okolice, Rijeka ­ Opatija 2001. ­ Milan Mogus, Rjecnik Marulieve Judite, Zagreb 2001. ­ Radoslav Runko, Rjecnik portugalsko-hrvatski i hrvatsko-portugalski, Rijeka 2001. ­ Ivan Branko Samija ­ Petar Ujevi, Rjecnik imotskoga govora, Zagreb 2001. ­ Mihailo Bojani ­ Rastislava Trivunac, Rjecnik dubrovackog govora, Beograd 2002. ­ Alfonso Cvitanovi, Geografski rjecnik, Zadar 2002. ­ Matija Dautovi, Hrvatsko-ruski rjecnik, I­II, Zagreb 2002. ­ Hrvatski enciklopedijski rjecnik, Novi Liber, Zagreb 2002. ­ Tomislav Lipljin, Rjecnik varazdinskoga kajkavskog govora, Varazdin 2002. ­ Diana Mazalin-Boge, Hrvatsko-norveski rjecnik, Zagreb 2002. ­ Milan Mogus ­ Neda Pintari, Hrvatsko-poljski rjecnik, Zagreb 2002. ­ Ladislav Raduli, Rjecnik rivanjskoga govora, Zadar 2002. ­ Rjecnik kaznenog prava, ur. Zeljko Horvati, Zagreb 2002. ­ Dubravka Sesar, Cesko-hrvatski i hrvatsko-ceski prakticni rjecnik, Zagreb 2002. ­ Arsen Baci, Rjecnik parlamentarnog prava. Hrvatsko, englesko, francusko i njemacko parlamentarno nazivlje, Split 2003. ­ Antica Menac ­ Zeljka Fink-Arsovski ­ Radomir Venturin, Hrvatski frazeoloski rjecnik, Zagreb 2003. ­ Mario Simonelli, Rjecnik talijansko-hrvatski ­ hrvatsko-talijanski, Split 2003. ­ Josip Sokoli-Kozari ­ Gojko Sokoli-Kozari, Rjecnik cakavskog govora Novog Vinodolskog, Novi Vinodolski 2003. ­ Ljiljana Sari ­ Wiebke Wittschen, Rjecnik sinonima, Bremen ­ Oldenburg ­ Zagreb 2003, Rjecnik sinonima hrvatskoga jezika, Zagreb 2008. ­ Stjepan Damjanovi ­ Ivan Jurcevi ­ Tanja Kustovi ­ Boris Kuzmi ­ Milica Luki ­ Mateo Zagar, Mali staroslavensko-hrvatski rjecnik, Zagreb 2004. ­ Stanislav Gili, Rjecnik bilja, Rijeka 2004.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

8/9

ZAGREBACKA SLAVISTICKA SKOLA ­ WWW.HRVATSKIPLUS.ORG

>> ANAGRAM

­ Ivica Gusi ­ Filip Gusi, Rjecnik govora Dalmatinske zagore i Zapadne Hercegovine, Zagreb 2004. ­ Dinko Matkovi, Rjecnik frazema i poslovica govora Vrboske na otoku Hvaru, Jelsa 2004. ­ Mijo Sabol, Rjecnik kajkavskih rijeci elekovca i okolice, Koprivnica 2004. ­ Ivan Branko Samija, Rjecnik imotsko-bekijskoga govora, Zagreb 2004. ­ Nikica Talan, Hrvatsko-portugalski rjecnik, Zagreb 2004, Portugalsko-hrvatski rjecnik, Zagreb 2004. ­ Ante Tici, Rjecnik govora mjesta Povljane na otoku Pagu, Zadar 2004.

­­ Renate­Hansen-Kokorus­­­Josip­Matesi­­­Zrinka­Pecur-Medinger­­­Marija­Znika,

Njemacko-hrvatski univerzalni rjecnik, Zagreb 2005. ­ Andrija Kuric, Rjecnik slovacko-hrvatski ­ hrvatsko-slovacki, Osijek 2005. ­ Maria Kursar ­ Dubravka Sesar, Slovacko-hrvatski i hrvatsko-slovacki prakticni rjecnik, Zagreb 2005. ­ Zarko Martinovi, Rjecnik iskoga govora, Zadar 2005. ­ Mira Menac-Mihali, Frazeologija novostokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj, Zagreb 2005. ­ Milan Nosi, Rjecnik posuenica iz turskoga jezika, Rijeka 2005. ­ Ante Sekuli, Rjecnik govora backih Hrvata, Zagreb 2005. ­ Ivana Bendow, Englesko-hrvatski frazeoloski rjecnik, Zagreb 2006. ­ Damir Bozi, Rjecnik englesko-hrvatski ­ hrvatsko-engleski, Split 2006. ­ Zeljka Fink-Arsovski, Hrvatsko-slavenski rjecnik poredbenih frazema, Zagreb 2006. ­ Thomas F. Magner ­ Dunja Jutroni, Rjecnik splitskog govora, Zagreb ­ Dubrovnik 2006. ­ Ivan Mahulja, Rjecnik omisaljskoga govora, Rijeka ­ Omisalj 2006. ­ Enes Midzi, Govor oko kamere: Rjecnik filmskog zargona..., Zagreb 2006. ­ Marija Pavesi ­ Blazenka Magas ­ Zeljko Lalos, Rejc do rici. Besejdnek dejuonskega devoana. Rjecnik delnickoga govora, Rijeka 2006. ­ Milivoj Solar, Rjecnik knjizevnog nazivlja, Zagreb 2006. ­ Petar Simunovi, Rjecnik brackih cakavskih govora, Supetar 2006. ­ Marta Vidakovi Muki, Opi pravni rjecnik, Zagreb 2006. ­ Hiroshi Yamasaki-Vukeli, Japansko-hrvatski ­ hrvatsko-japanski rjecnik, Zagreb 2006. ­ Stjepan Babi ­ Milena Zic Fuchs, Rjecnik kratica, Zagreb 2007. ­ Veljko Kajtazi, Romsko-hrvatski ­ hrvatsko-romski rjecnik, Zagreb 2008. ­ Damir Kalogjera ­ Mirjana Fattorini Svoboda ­ Visnja Josipovi Smojver, Rjecnik govora grada Korcule, + CD-ROM, Zagreb 2008. ­ Petar Simunovi ­ Franjo Maleti, Hrvatski prezimenik, I­III, Zagreb 2008. ­ Dalibor Vrgoc ­ Zeljka Fink-Arsovski, Hrvatsko-engleski frazeoloski rjecnik, Zagreb 2008. ­ ura Matas, Zooloski rjecnik hrvatsko-njemacko-englesko-latinski, Zagreb 2009.

Ivan Markovi: Vazniji hrvatski rjecnici

9/9

Information

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1263179