Read Microsoft Word - PermohonanCuti.doc text version

PERMOHONAN CUTI REHAT /TANPA REKOD / GANTIAN / RADIASI / KHAS Kepada : ................................ Harap saya mendapat kebenaran cuti selama hari mulai daripada .................... hingga

................ termasuk hari ­ hari tersebut *. Di pohon juga kebenaran keluar negeri daripada (jam) ................. (tarikh) ................ hingga (jam) .............(tarikh) ................ Alamat semasa cuti :

(Tandatangan) : ................................................ ................................................. Jawatan : ................................................. Tarikh : ................................................ Nama

Telefon :............................... Semasa bercuti kerja saya akan diambilalih oleh

Nama

: ................................................

Jawatan : ................................................

T/tangan ringkas pegawai mengambilalih kerja .............................................. Tarikh : (Di isi oleh Pembantu Tadbir N17) Kelayakan Cuti Tahun 2008 = Jumlah Telah diambil =( ) Baki Sebelum Permohonan ini = Jumlah Dipohon Sekarang =( ) Baki = Tandatangan ringkas Pembantu Tadbir N17:.......................... Bertarikh : ................................

Kepada : ................................................................... (Pegawai Yang Meluluskan Cuti) Disyorkan permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan Tarikh:.............................. Tandatangan : ......................................... (Ketua Bahagian) * Disokong / Tidak Disokong Tarikh : ............................

Tandatangan : ......................................... (Ketua Bahagian)

* Permohonan Diluluskan / Tidak Diluluskan Tarikh : ........................... ........................................................... Pegawai Yang meluluskan Cuti / Cop Jabatan Pemohonan diberitahu: Sudah Belum

Information

Microsoft Word - PermohonanCuti.doc

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

23686


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Karangan Terbaru 111297.doc
BORANG PJJB
untitled
BORANG KEBENARAN Memasuki IPTA bagi PPPLD.xls
Microsoft Word - SURAT PERMOHONAN CUTI.doc