Read Maagsonde inbrengen_Obs.lijst text version

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen

onbewaakte kopie Sondevoeding 52

Maagsonde inbrengen (observatielijst)

ja Cursist benoemt het doel Cursist benoemt de mogelijke complicaties Werkwijze

1 2

nee

+

-

ja

nee

+

* *

Pas handhygiëne toe.................................................................................... Zet de benodigdheden binnen handbereik - voorgeschreven steriele maagsonde (evt. met spuitkoppelstukje) + afsluitdopje ............................................................................................ - ph-indicator............................................................................................... - kom met koud water (om de sonde nat te maken)................................... - onderlegger ............................................................................................. - 10 ml-spuit ................................................................................................ - hypoallergeen pleister, smal .................................................................... - zonodig hydrocolloïdplak of Tegaderm .................................................... - stethoscoop .............................................................................................. - schaar....................................................................................................... - glas water ................................................................................................. - veiligheidsspeld ........................................................................................ - afvalbak ....................................................................................................

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Knip 3 stukken pleister op lengte: 1 stuk ± 3 cm en 2 stukken ± 5 cm....... Vraag de cliënt een halfzittende houding aan te nemen .............................. Neem de sonde uit de verpakking en markeer de in te brengen lengte ...... Maak de sonde nat door hem in de kom met water te dompelen ................ Leg onderlegger op de borst van de cliënt ................................................... Vraag de cliënt het hoofd iets naar achteren te buigen................................ Inspecteer de neus van de cliënt en vraag de cliënt zo nodig de neus te snuiten .......................................................................................................... Schuif de sonde (met afsluitdopje of evt voerdraad) langzaam in de neus, in de richting van het oor .................................................................... Vraag de cliënt het hoofd iets naar voren te buigen..................................... Vraag de cliënt te slikken, eventueel met behulp van een slokje water, zodra de sonde in de keel gevoeld wordt..................................................... Schuif de sonde op tot de gemarkeerde lengte terwijl de cliënt een paar maal slikt....................................................................................................... Indien van toepassing: verwijder de voerdraad uit de sonde en plaats afsluitdopje.................................................................................................... Fixeer de sonde............................................................................................ Verwijder het afsluitdopje van de sonde en leg het dopje op het werkveld . Controleer of de sonde in de maag ligt (met luchtinspuiten én opzuigen van maagsap en contorle met pH-indicator). Indien de sonde niet goed ligt: trek de sonde iets terug of verwijder de sonde, breng deze opnieuw in en controleer de ligging............................... Sluit de sonde af met het afsluitdopje .......................................................... Leid de sonde achter het oor langs en fixeer hem met een stuk pleister op de neus ....................................................................................................

Maagsonde inbrengen: 1 (van 2)

*

*

*

*

18 19

© Vilans 28-07-2010 Thebe_kicktotaal_jan2011

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen

onbewaakte kopie Sondevoeding 53

ja

20 21 22 23

nee

+

-

Bevestig, indien gewenst, de sonde met een stuk pleister en een veiligheidsspeld aan de kleding.................................................................... Ruim de materialen op ................................................................................. Pas handhygiëne toe.................................................................................... Noteer de handeling, datum inbrengen sonde en eventuele bevindingen... ja nee nvt * * * * * * * * *

Aandachtspunten Cursist informeert de cliënt/mantelzorg: - voor de handeling.......................................................................................... - over het resultaat van de handeling .............................................................. Cursist heeft de cliënt om toestemming gevraagd ............................................ Cursist heeft zich overtuigd van de inhoud van de opdracht tot voorbehouden en risicovolle handeling............................................................. Cursist werkt hygiënisch, o.a.: - handhygiëne voor de handeling .................................................................... - handhygiëne na de handeling ....................................................................... Cursist betrekt cliënt bij de behandeling ........................................................... Cursist observeert en bewaakt cliënt tijdens de handeling ............................... Cursist beargumenteert op verantwoorde wijze eventuele wijziging ................ Cursist corrigeert tijdens de vaardigheid verkeerd/foutief uitgevoerde handelingen (max. 2x)....................................................................................... * De handeling moet een ja-score hebben.

Naam cursist:.......................................................................................... Team:................................................... Geboortedatum cursist: ........................................ Personeelsnummer cursist:................................................... Naam observator/trainer:..................................................................... Functie:................................................... Datum Vaardigheidstraining: ................................................................................................................................ Resultaat Vaardigheidstraining: 0 voldoende 0 onvoldoende (vervolgafspraak:........................................................ )

© Vilans 28-07-2010 Thebe_kicktotaal_jan2011

Maagsonde inbrengen: 2 (van 2)

Information

Maagsonde inbrengen_Obs.lijst

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

12303