Read Subcutaan inbrengen vleugelnaald en toedienen medicijnen met spuit text version

onbewaakte kopie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren algemeen 96

Subcutaan inbrengen vleugelnaald / canule en toedienen medicatie met spuit

Omschrijving De vleugelnaald of (kunststof) canule wordt ingebracht en vervolgens wordt de medicatie met spuit toegediend. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: Mag zelfstandig verricht worden door: Aandachtspunten - De injectieplaats wordt gedesinfecteerd omdat de vleugelnaald/canule langere tijd blijft zitten. - De subcutane naald/canule mag niet worden ingebracht in plaatsen met littekenweefsel, bindweefsel, ontstekingsreacties, wratten of moedervlekken. Injectieplaatsen oa rond navel en op thorax. - Een vleugelnaald/canule zonder slangetje wordt voor het inbrengen niet ontlucht. - De vleugelnaald/canule met slangetje wordt ontlucht met de toe te dienen medicatie of met fysiologisch zout 0,9%. Raadpleeg hiervoor de bijsluiter van de toe te dienen medicatie. - Als steeds dezelfde (pijn)medicatie wordt toegediend wordt de vleugelnaald/canule na het toedienen ervan niet doorgespoten met NaCl 0.9%. Dit hoeft evenmin ter voorkoming van verstopping. - Controleer de insteekplaats dagelijks op infectieverschijnselen. - In plaats van met een infuuspleister kan de vleugelnaald gefixeerd en afgedekt worden door een lange pleister over de vleugels te plakken en vervolgens het geheel af te dekken met een gaas en pleisters. - De vleugelnaald/canule wordt afgesloten met een luerlockdopje of bionecteur. - Het werken met een overzichtelijke medicijnlijst waarop per tijdstip wordt aangegeven welke medicijnen moeten worden toegediend reduceert het maken van fouten. - Van een verkeerd toegediend en/of een niet gegeven injectie dient melding te worden gemaakt volgens organisatieprocedure. Informeer arts.

Complicaties tijdens de handeling Er loopt bloed terug na inbrengen van de naald. Direct na het injecteren van de medicatie ontstaat er een verdikking rond de insteekplaats.

Handelwijze Er is intramusculair geprikt; prik opnieuw met een nieuwe naald en kies andere insteekplaats. Er is intracutaan geprikt. Verwijder vleugelnaald/canule en breng een nieuwe in; kies een andere insteekplaats.

Verwijzingen - Achtergrondinformatie: subcutane injectietechniek, medicatieveiligheid. - Materiaalbeschrijvingen: naalden voor subcutane infusie. - Hygiënerichtlijnen: handhygiëne. handschoenen, desinfecteren, naaldenbeker. Benodigdheden - desinfectans, chloorhexidine alcohol 70% - handschoenen - gazen - vleugelnaald/canule + luerlock afsluitdopje of bionecteur - infuuspleister of pleister + gaas - schaar - afvalbak

Indien de naald met verbindingsslang ontlucht wordt: - spuit, opzuignaald en ampul NaCl 0,9% - naaldenbeker Indien medicatie wordt toegediend: - toe te dienen medicijn in kant-en-klare spuit of injectiespuit, luerlock - ampul medicatie - opzuignaald - naaldenbeker

© Vilans 23-11-2010 Thebe_kicktotaal_jan2011

Subcutaan inbrengen vleugelnaald en toedienen medicijnen met spuit: 1 (van 3)

onbewaakte kopie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren algemeen 97

Werkwijze NB. Draag zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Maak een schoon werkveld. 4 Leg klaar op het werkveld (in geopende verpakking): - steriele en niet-steriele gazen - vleugelnaald/canule en steriel dopje of bionecteur - infuuspleister of pleister + gaas Indien medicatie wordt toegediend: - opzuignaald - spuit 5 Controleer het medicijn, de medicijnlijst en de gegevens van de cliënt. a Controleer het medicijn op de volgende aspecten: - naam en geboortedatum cliënt - vervaldatum - kleur en substantie - toedieningswijze b Vergelijk het medicijn met de medicijnlijst. - soort - dosering - toedieningstijdstip 6 Vraag de cliënt de insteekplaats te ontbloten en zich te ontspannen of maak de insteekplaats bereikbaar. 7 Trek de handschoenen aan. 8 Ontlucht vleugelnaald/canule inclusief verbindigsslang (naald zonder verbindingsslang hoeft niet ontlucht) en sluit deze af met een afsluitdopje of bionecteur. a Vul de spuit met fysiologisch zout of met de toe te dienen medicatie: - Breek de ampul NaCl 0,9 % open met behulp van een gaasje ter bescherming. - Plaats de opzuignaald op de spuit. - Verwijder de beschermhuls van de opzuignaald. - Zuig NaCl 0,9 % uit de ampul op in de spuit. - Ontlucht de spuit. - Verwijder de opzuignaald van de spuit en gooi deze in de naaldenbeker. b Plaats de spuit op (het slangetje van) de vleugelnaald/canule (laat beschermhuls om vleugelnaald/canule en laat deze in verpakking). c Spuit het NaCl 0,9 % tot er enkele druppels uit de naald/canule komen. d Verwijder de spuit van (het slangetje van) de vleugelnaald/canule. e Sluit (het slangetje van) de vleugelnaald of canule zonder voernaald af met afsluitdopje of bionecteur. 9 Overgiet een gaasje met alcohol. 10 Desinfecteer de insteekplaats met het alcoholgaasje en laat dit gedurende 1 minuut drogen. 11 Verwijder beschermhuls van de vleugelnaald/canule, breng deze subcutaan in en sluit deze af met afsluitdopje. a Pak met de niet-injecterende hand een brede huidplooi op. b Pak met de andere hand de vleugelnaald/canule.

c Breng de vleugelnaald/canule halverwege de huidplooi onder een hoek van ongeveer 45° in. d Laat de opgenomen huidplooi los. e Fixeer bij een een canule deze met één hand en verwijder met de andere hand (indien aanwezig) de

voernaald uit de canule en gooi deze in de naaldenbeker. f Sluit canule af met afsluitdopje of bionecteur

© Vilans 23-11-2010 Thebe_kicktotaal_jan2011

Subcutaan inbrengen vleugelnaald en toedienen medicijnen met spuit: 2 (van 3)

onbewaakte kopie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren algemeen 98

12 13 14 15 16 17

Trek de handschoenen uit. Leg een gaas onder de vleugels van de naald/canule Fixeer de vleugelnaald/canule met de infuuspleister of pleister + gaasje. Ruim de materialen op. Pas handhygiëne toe. Noteer tijdstip en bevindingen.

Toedienen medicatie via de ingebrachte vleugelnaald: 1 Pas handhygiëne toe. 2 Zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Neem de kant en klaar gevulde spuit of maak de spuit met de toe te dienen medicijn klaar. Indien de spuit nog gevuld moet worden: a Breek de ampul open met behulp van een gaasje. c Neem de spuit uit de verpakking en plaats een (opzuig)naald op de spuit d Verwijder de beschermhoes van de (opzuig)naald. e Zuig de medicatie op in de spuit. f Ontlucht de spuit. g Verwijder de opzuignaald en gooi deze in de naaldenbeker. 4 Verwijder indien aanwezig het luerlockafsluitdopje (van de vleugelnaald/canule of van het slangetje) en fixeer de vleugelnaald/canule met de ene hand en bevestig de spuit op de naald/canule of het slangetje. 5 Spuit de medicatie rustig in. 6 Koppel de spuit af en gooi deze in de afvalbak. 7 Sluit vleugelnaald/canule of slangetje (indien geen bionecteur is gebruikt) af met een luerlockafsluitdopje. 8 Controleer of de vleugelnaald/canule nog voldoende gefixeerd is, fixeer zo nodig. 9 Ruim de materialen op. 10 Pas handhygiëne toe. 11 Noteer tijdstip, soort medicatie en bevindingen.

© Vilans 23-11-2010 Thebe_kicktotaal_jan2011

Subcutaan inbrengen vleugelnaald en toedienen medicijnen met spuit: 3 (van 3)

Information

Subcutaan inbrengen vleugelnaald en toedienen medicijnen met spuit

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

266892


You might also be interested in

BETA
Subcutaan inbrengen vleugelnaald en toedienen medicijnen met spuit