Read Telefonliste.pdf text version

NYTTIGE TELEFONNUMRE

Skanderborg Politi Lægevagt Falck, assistance Borgerbutikken, Skanderborg Skanderborg Apotek Taxa Teletaxa Hylke Bibliotek og Videnscenter Skanderborg Bibliotek Park Bio Kulturhuset PostDanmark, Skanderborg Hylke Dagli´køb Åbningstider mandag - fredag lørdag søndag Sidste tømning af postkasser: Hylke Dagli´køb (man. - lørd.) Skanderborg posthus: hverdage Søndag kl. 20.00 kl. 19.00 Tømmes af landposten om formiddagen. 8.00 - 18.00 8.00 - 13.00 8.00 - 12.00 86 56 14 48 86 20 10 22 70 10 20 30 87 94 20 00 86 52 03 11 86 51 00 00 86 51 00 00 86 53 85 06 86 52 09 33 87 93 21 21 86 52 49 49 87 93 26 60 86 53 80 06

SKANDERBORG TURISTFART

BUSTIDER for afgang til BANKO i Hylke Forsamlingshus Skanderborg Vroldvej v. Eskebækparken Tebstrup Gedved, v. brugsen Kattrup Hovedgård v. hallen Ustrup Hylke Skanderborg Vestergade, v. brandstationen Svømmehallen (Skb. øst) Fruering Virring Hvolbæk Skårup Båstrup Hylke 18.20 18.30 18.40 18.45 18.50 18.55 19.00 18.17 18.25 18.30 18.35 18.40 18.42 18.50 18.53

Der afgår bus tilbage igen ca. 21.30, når spillet er forbi. Bussen er gratis bankospillere! Tiderne er ca. tider. Skanderborg Turistfart Danmarksvej 7 tlf. 86 52 01 30

2.0

2.1

ADRESSER OG TELEFONNUMRE

- Hylke 2003

(hvor andet ikke står anført er postnr. 8660 Skanderborg)

FÆLLESGRYDEN

Carsten Jensen Toftevej 11 Lene Meyer Kløvermarksvej 8 Bente Strand Olesen Lyngvej 21 Ernst Petersen Stenløkkeparken 41 Karen Bro Stenløkkeparken 41 Litha Thiufkær & Tage Johnsen Lyngvej 17 Sten Damsgaard & Birthe Andersen Stenløkkeparken 47 Karin Stouby Lyngvej 20 86 53 80 31 86 53 83 39 86 53 83 17 86 53 85 51 86 53 85 51 86 53 88 38 86 53 88 90 86 53 84 06

LANDSBYRÅDET

form. Ilse Nielsen næstf. Tina T. Jensen sekr. Peder Lund kass. Dennis Winther Knud Madsen Hylkevej 126 Stenløkkeparken 51 Kløvermarksvej 4 Stenløkkeparken 25 Stenløkkeparken 21 86 53 85 87 86 53 82 96 86 53 80 22 86 53 89 49 86 53 80 02

HYLKE UNGDOMS- OG GYMNASTIKFORENING BORGERFORENINGEN/FORSAMLINGSHUSET

form. næstf. kass. sekr. Jens Arne Thomsen Kjeld Krabsen Irma Christensen Marianne Lauritsen Johannes Simonsen Per Ove Nielsen udlej. Bente Strand Olesen Hylkevej 11 Brørupvej 21 Skovgårdsvej 2 Hylke Tværvej 12 Brørupvej 12 Hylkevej 75 Lyngvej 23 86 53 82 03 86 53 81 88 86 53 83 97 86 53 80 88 86 53 81 00 86 53 85 11 86 53 83 17 Hovedbestyrelsen/forretningsudvalget: form. Jacob Skaar Ustrupvej 15 sekr/næstformand Anette Sønderskov Præstehaven 5 kass. Ole Kristensen Båstrupvej 23 suppl. Christina Lykke Nielsen Hylkevej 34 86 53 81 21 86 53 86 51 86 53 82 73

HUGin

red. Valborg Haagaard kass. Niels Kr. Poulsen foto Henning Strand Olesen Michael Nielsen Båstrupvej 19 Brørupvej 32 Lyngvej 20 Hylkevej 126 86 53 82 07 86 53 81 08 86 53 83 17 86 53 85 87

STØTTEFORENINGEN for Hylke Forsamlingshus

form. Keld Palmgren kass. Birthe Jensen sekr. Irma Christensen Leif Madsen Sten Sønderskov Hylkevej 37 Lyngvej 18 Skovgårdsvej 2 Kløvermarksvej 8 Hylke Tværvej 10 86 53 81 76 86 53 85 01 86 53 83 97 86 53 83 39 86 53 86 18

STØTTEFORENINGEN under Idrætsforeningen

form. Keld Palmgren kass. Anne L. Therkelsen sekr. Else Marie Sørensen Verner Sørensen Per Jensen Vagner Jensen Emma Rasmussen Hylkevej 37 Stenløkkeparken 20 Hylkevej 66 Hylkevej 66 Hylkevej 29 Stenløkkeparken 1 Hylkevej 94 86 53 81 76 86 53 83 58 86 53 82 99 86 53 82 99 86 53 80 43 86 53 81 26 86 53 80 38

3.0

3.1

HYLKE SPORTENS VENNER form. Henning S. Olesen Lyngvej 23 86 53 83 17 kass. Keld Palmgren Hylkevej 37 86 53 81 76 sekr. Jørn Stouby Lyngvej 20 86 53 84 06 udlejn. Elmer Nielsen Stenløkkeparken 8 86 53 85 94 HYLKE KETCHERSPORT form. Egon Sørensen næstf. Bent Eriksen sekr. Jesper Korning B-kass Anne Jacobsen T-kass Henning Lauritsen Peter Ross Sørensen HYLKE GYMNASTIK form. Anitta Jensen næstf. Helle Thygesen sekr Lotte Christensen kass. Dorthe Bech Nielsen HB-repTina Palmgren HÅNDBOLD form. Søren Sørensen sekr. Trine Vincent Nielsen kass. Majbritt Søgaard Kløvermarksvej 9 Brørupvej 31B Kløvermarksvej 6 Båstrupvej 23 Hylke Tværvej 12 Teglumvej 11 Stenløkkeparken 23 Grusløkkevej 6H Toftevej 8 Tebstrupvej 27 Stenløkkeparken 8 Vroldvej 42 Hylkevej 124 Hylkevej 74 86 53 81 13 86 53 82 84 86 53 82 66 86 53 82 73 86 53 80 88 86 53 83 69 86 53 88 81 86 53 89 07 86 53 86 73 86 53 87 87 86 53 85 94 40 88 88 14 86 53 88 12 86 53 83 43

HYLKE RIDECENTER

leder Adrienne Hofer Hylkevej 46 Mobil: 86 53 83 83 23 43 66 85

HYLKE OG OMEGNS RIDEFORENING (HYOR)

form Elsebeth Oxholm Larsen Søndervænget 69, 8732 Hovedgaard 75 66 14 93

kass. Jytte Stougård Ellelausvej, Hvolbæk 86 53 13 14 Kirsten Broch Pedersen Fårbjergvej 2 86 53 84 41 Helle Hougaard Ydinggade 15, Yding, 8752 Østbirk 75 78 21 03 Hanne Andersen Engtoften 2, Virring 86 92 79 72 Liz Perriton Horndrupvej 13 86 57 93 57 Anne Lene Hindborg Horndrupvej 5,1. 86 57 90 04

FORENINGEN BIFROST (Ridning for handicappede)

Hylke Ridecenter Hylkevej 46 form. Susse Mortensen næstf. Torben Wågner Christensen kass. Jens Torup Hansen 86 53 83 83 75 66 10 85 86 57 93 01 86 53 83 83

Inge Svejstrup Liz Perriton

SKANDERBORG GOLFKLUB Hylke Møllevej 2 Form. Erik Gindesgård

86 53 82 32 86 57 93 57

86 53 86 88 86 53 86 88

FODBOLD

form. Lene Buur Meyer kass./sekr Dorthe Simonsen Peter Thomsen Kløvermarksvej 8 Brørupvej 12 Teglumvej 1 86 5 383 39 86 53 81 00 40 38 66 56

HYLKE UGF's TRÆNINGSCENTER

form. Karen Pedersen kass. Helle Pedersen sekr. Elin Sørensen Brørupvej 31B Kløvermarksvej 6 Kløvermarksvej 9

3.2

86 53 82 84 86 53 82 66 86 53 81 13

3.3

HYLKE SKOLE insp. Carsten Grell pedel

Hylkevej 56 Virring Skole Privat Jørgen Ladegård Hylkevej 36 Gadebakken 5E

VIRRING SKOLE insp. Carsten Grell pedel Tage Andersen

86 53 81 89 86 92 75 44 86 11 01 01 86 53 82 42 40 63 82 42 86 92 76 44 86 11 01 01 86 92 79 72

HYLKE UNGDOMSKLUB Form Henning Søndergaard Sekr. Elmer Nielsen Kass Niels Thygesen medarb. Uffe Sneider

Hylkevej 56 Ustrupvej 19 Stenløkkeparken 8 Grusløkkevej 6H

86 53 88 53 86 53 87 88 86 53 85 94 86 53 89 07 40 83 52 90

HYLKE BIBLIOTEK/EGNSARKIV & VIDENSCENTER

Hylkevej 45 Styregruppen for bibliotek og videnscenter form Tage Johnsen Lyngvej 17 Peder Lund Køvermarksvej 4 Kirsten Broch Pedersen Fårbjergvej 2 Anne Jacobsen Båstrupvej 23 Åbningstider mandag & torsdag tirsdag & onsdag 86 54 85 06 86 53 88 38 86 53 80 22 86 53 84 41 86 53 82 73 14 - 18 19 - 21

Skolebestyrelse form Per Larsen Storhøjvej 9, Fruering næstf Lars Kaas Ellelausvej 15, Hvolbæk 86 52 40 92 Karna Friss Stenløkkeparken 12 Helle Jensen Toftevej 13 86 53 8213 Ole Vistisen Hylkevej 39 86 53 84 67 Tonny Jensen Kejlstupparken 10, Virr. 86 92 96 98 Peter Sølvsten Skovkildeparken 8, Virr. Studievejl. John Hansen Fruering Kirkevej 28 86 52 38 62 medarb Claus Rasmussen Obstrupvej 12C, Mårsl 86 29 4351 Insp. Carsten Grell Lundshøjvej 1, Højbj. 86 11 01 01 Viceinsp. Henning Madsen Skoveparken 23. Ska. 86 52 26 93

Hylke egnsarkiv Hylkevej 45 86 53 85 06 Anna Rasmussen Ringklostervej 8 86 53 13 63 Åbningstider: Mandag & torsdag 14 - 18, samt efter aftale

BØRNECENTERET Hylkevej 56 Børnehaven "Tusindfryd" Hylkevej 56 Leder Vibe Grane

SFO Leder Åse Forbæk Fællesbestyrelsen for Børnehave og SFO form. Dorthe Busk HansenHylke Møllevej 25 næstf. Charlotte Jarland Lyngvej 2

86 53 8133 86 53 83 89

BRØRUPHUS UNGDOMSSKOLE

forst. Torben Holmgaard pedel Ole Toft Skolens bestyrelse form. Anders Christensen næstf. Peter Ross Sørensen Erik Heilesen Birgitte Havskov Inge Krabsen Carlo Jensen Gunnar Jensen Brøruphusvej 5 Brøruphusvej 6 86 53 89 00 86 53 82 14 75 66 40 24

86 53 87 20 86 53 88 80

Skovgårdsvej 2 86 53 83 97 Teglumvej 11 86 53 83 69 Møllehusvej 20,Grejs 75 85 36 12 Brørupvej 21 Brørupvej 22 Lyngvej 18

3.5

DAGPLEJEN

Skanderborg kommune Adelgade 44

3.4

87 94 20 00

86 53 81 88 86 53 80 16 86 53 85 01

KFUM SPEJDERNE, EJER BAUNEHØJ GRUPPE

Form Niels Marius Jensen kass. Ulla Jørgensen Betína Laursen Stoffer Pedersen Leif Madsen Birgitte Dybd. Petersen Helle Christiansen gr.led. Susanne Madsen Tåningvej 62 Højtoftevej 21 Horsensvej 108 Tebstrupvej 19 Kløvermarksvej 8 Lille Tåningvej 24 Tåningvej 13 Grumstrupvej 26 75 66 51 01 86 53 81 68 86 53 81 16 86 53 83 80 86 53 83 39 86 57 92 83 86 57 94 60 75 66 29 09

HYLKE ST. VANDVÆRK I/S

form. Vagner Jensen kass. Gunnar Christensen Palle Neve Finn Jørgensen Leif Bang Stenløkkeparken 1 Båstrupvej 17 Stenløkkeparken 2 Hylkevej 76 Hylkevej 60 86 53 81 26 86 53 82 55 86 53 83 84 86 53 81 50 86 53 81 07

I/S LYNGVEJS VANDVÆRK

form. Knud Erik Jørgensen kass. Jens Hald sekr. Helge Jarland Jørn Stouby Lyngvej 21 Lyngvej 10 Lyngvej 2 Lyngvej 20 86 53 85 63 86 53 84 44 86 53 88 80 86 53 84 06

SENIORKLUBBEN

Form Poul Pedersen kass Åse Jensen sekr Grethe Mahler Hanne Elkrog Asta Stockholm Toftevej 5 86 53 80 11 Stenløkkeparken 1 86 53 81 26 Brørup Mosevej 6 Stenløkkeparken 22 86 53 84 96 Ustrupvej 4

GL. HYLKE & BRØRUP VANDVÆRK

form. Kaj Rasmussen kass. Irma Christensen Ole Vistisen Eigil Pedersen Aage Rasmussen Fårbjergvej 3 Skovgårdsvej 2 Hylkevej 39 Brørupvej 35 Tebstrupvej 30 86 53 82 97 86 53 83 97 86 53 84 67 86 53 85 78 86 53 80 63

SOGNEPRÆST

Benedikte Baggesgaard Sneptrupvej 4 86 53 82 79

MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst Benedikte Baggesgaard, Sneptrupvej 4 form. Jacob Rasmussen Tebstrupvej 15 næstf. Inge Jørgensen Hylkevej 76 kass. Birgit Nielsen Ringklostervej 7 kirkev. Inge Benfeldt Hylkevej 33 Finn Jørgensen Hylkevej 76 Gunnar Christensen Båstrupvej 17 Knud Erik Jørgensen Lyngvej 21 86 53 82 79 86 53 81 45 86 53 81 50 86 53 12 50 86 53 80 54 86 53 81 50 86 53 82 55 86 53 85 63

HYLKE - OUSTED - TÅNING VENSTRE

form. næstf. sekr. kass. Henning Jeppesen Ole Petersen Margit Aagaard Anders Damkier Claus Sørensen Hans Jørgen Zerlang Jens Lund Anders Christensen Sys Jensen Bodil Ladegaard Flemming Aagaard Tåningvej 26, Tån. Vistoftevej 5, Ejer Risvej 13, Tebstrup Oustedvej 4 Hylkevej 47 Katrupvej 19 Ellebjergvej 14 Skovgårdsvej 2 Risvej 89 Højtoftevej 41 Tebstrup Skovvej 7

3.7

byråd byråd byråd Byråd

86 57 94 02 86 57 91 41 86 53 83 45 86 57 91 06 86 53 86 34 86 53 81 82 86 53 82 02 86 53 83 97 86 57 92 77 86 53 83 44 86 53 86 56

3.6

ANNONCØRER

Hovedgård Bager Hylke Bageri Hylke Dagli´ Køb Vestergade 17 Hylkevej 96 Hylkevej 52 75 66 12 09 86 53 80 12 86 53 80 06

Hylke Maskinstation ved Carsten Nielsen Tebstrupvej 27

20 82 87 87

Hylke Tømrer og Snedkerforretning ved Aksel Nielsen Hylkevej 92 86 53 80 70 Jena Johs. Rasmussen Hylke A/S Hylkevej 94 Klippehjørnet Grusløkkevej 6H 86 53 80 38 86 53 89 09 86 53 81 85 86 53 84 27 86 53 82 00 Horndrupvej 16 86 57 94 11

Pilegård Brøruphusvej 9 Pionerlinien ved Marianne Træbing Secher Båstrupvej 4 Roma Trading Tebstrup VVS ved Poul Aagaard Horsensvej 98 Tebstrup Økologisk Gedeosteri Tebstrupvej 12 Sparekassen Skanderborg HJ Valeur Adelgade 119 Ryvej 8A, Østbirk

86 53 83 45

86 53 84 84 86 51 19 33 75 78 13 22

3.8

Information

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

342997