Read pracowincy_2011.pdf text version

SPIS TELEFONÓW

STYCZE 2011

Spis treci Telefony alarmowe ...........................................................................................................3 Telefony informacyjne .......................................................................................................3 Dyrekcja Instytutu .............................................................................................................3 Komórki obslugi ................................................................................................................4 Zaklady naukowe ...............................................................................................................8 Spis alfabetyczny .............................................................................................................11

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE STRA POARNA POLICJA TELEFONY INFORMACYJNE Centrala telefoniczna Instytutu Dyurny elektryk Portiernia Portiernia II Internat Internat bis 999 998; 22 5967010 997; 22 603 51 30; 22 603 51 31

1000 1300 1135 1245 1127 1394

Faxy Instytutu : Dzial Techniczny Planowanie e-mail

22 811 19 17 22 811 15 32

[email protected]

DYREKCJA INSTYTUTU

___________________________________________________________________________ Imi i nazwisko Numery telefonów Bezp. Dom

Wew.

Dyrektor Naczelny Prof. dr hab. in. Andrzej Chmielewski

22 504 12 05 500 299 607 22 811 06 56 22 504 12 05 606 623 585 22 811 06 56 22 505 12 05 22 811 06 56

1205

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Prof. dr hab. In. Jacek Michalik

1205

Sekretariat Dyrekcji Krystyna Wajs Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Mgr in. Wojciech Macig 22 504 10 04 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu Mgr in. Roman Janusz 22 504 12 20 606 830 512 22 811 23 49 22-504 12 20 Sekretariat Wieslawa Wawrzyniak 22 81123 49 22 614 89 67 Fax 22 811 19 17 Glówny Ksigowy Mgr Maria Malkiewicz 22 504 12 99 Radca Prawny Mgr Lucja Bienias 22 504 12 27

1205

1004 1220

1220

1299 1227

KOMÓRKI OBSLUGI

___________________________________________________________________________ Imi i nazwisko Numery telefonów Bezp. Dom Wew.

DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH

Kadry Alicja Nowak Malgorzata Rosolowska Rachuba Plac Boena Paziska Anna Starczynowska Zatrudnienie i place Agnieszka Jaworska 22 504 12 01 22 504 12 01 22 504 12 51 22 504 12 51 22 504 13 14 1201 1201 1251 1251 1314

KSIGOWO

Glówny Ksigowy Mgr Maria Malkiewicz Dzial Finansowo-Ksigowy Zofia Sikora Halina Jachacy Danuta Górska Dzial Finansowo-Ksigowy Teresa Midera Dorota Kubicka Katarzyna Faustman Dzial Finansowo-Ksigowy Teresa Pytlakowska Edyta Marzyjanek KASA SEKRETARIAT 22 504 12 99 22 504 10 10 1299 1010 1010 1010 1010 1291 1291 1291 1291 1020 1020 1020 1375 1020

22 504 12 91

22 504 10 20

22 504 13 75 22 504 10 20

DZIAL PLANOWANIA, KOORDYNACJI I ANALIZ EKONOMICZNYCH

Kierownik Zyta Glbowicz Fax Kierownik Mgr Boena Bursa Z-ca Kierownika Mgr Ewa Godlewska ­Para Biblioteka Nukleonika Pracownia foto-xero Kierownik Dr in. Sylwia Ptaszek 22 504 13 27 22 811 23 46 22 811 15 32 1327 1280 1386

DZIAL INFORMACJI NAUKOWO-EKONOMICZNEJ

22 504 10 68 22 504 10 29 22 504 11 03 22 504 11 32 22 504 10 06 1068 1029 1103 1132 1006

DZIAL OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

22 504 11 40 501 047 465 1140

STANOWISKO DS. BHP

Mgr in. Krystyna Róycka Danuta Karasiska 22 504 10 14 22 504 10 51 1014 1051 1103

SEKCJA DS. WSPÓLPRACY Z ZAGRANIC

DZIAL TECHNICZNY

Sekretariat i Kancelaria ogólna Wieslawa Wawrzyniak 22 504 12 20 22 811 23 49 22 614 89 67 1220

Stanowisko ds. Zamówie Publicznych Mgr in. Andrzej Rutkowski 22 504 13 01 1301 Stanowisko ds. Gospodarki Aparatur Sprztem i Urzdzeniami Technicznymi Andrzej Karczmarczyk 22 504 12 33 1233 Marketing Mgr Tomasz Zawisza 22 504 12 00 1200 Ochrona Obiektu Adolf Gula 22 504 11 48 1148

DZIAL EKSPLOATACYJNO ­ REMONTOWY

Kierownik Mgr in. Wieslaw Zieliski 22 504 11 50 501 306 435 22 775 25 37 22 504 12 50 1150

Mistrz ­Zenon Tartas Korytarz Sekcja elektryczna Kierownik In. Tadeusz wicki

1250 1350

Elektryk Dyurny Telefony -monter Hydraulik Stolarz lusarze -mechanicy Wypoyczalnia Narzdzi Kierownik Mgr in. Maciej Motrenko Informatycy

22 504 11 16 604 079 514 22 811 56 06 22 504 13 00 519 153 984 22 504 11 11 22 504 13 25 22 504 13 99 22 504 13 50 22 504 10 70

1116

1300 1111 1325 1399 1350 1070

SEKCJA INFORMATYCZNA

22 504 12 20 22 504 12 20 1220 1317

DZIAL ZAOPATRZENIA

Alicja Konarska 22 504 11 07 501 306 465 22 504 12 83 1107

Fax: Magazyn chemiczny ,art. pimiennicze Maria Knap 22 504 10 34 Magazyn metalowy , elektrotechniczny, odzieowy Piotr Prokopowicz 22 504 13 52 Kierowcy 22 504 11 83

1034 1352 1183 1186 1012 1353 1348 1295

ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ( AMBULATORIUM )

Rejestracja Lekarz Zakladowy Gabinet stomatologiczny Prac. Analityczna 22 504 10 12 22 504 13 53 22 504 13 48 22 504 12 95

INTERNAT

Recepcja Pok. Nr 2 Pok. Nr 3 Pok. Nr 4 Pok. Nr 5 Pok. Nr 6 Pok. Nr 7 Pok. Nr 8 1127 1129 1141 1142 1143 1145 1146 1032

HOTEL

Recepcja Pok. Nr 2 Pok. Nr 3 Pok. Nr 4 Pok. Nr 5 Pok. Nr 6 Pok. Nr 8 1394 1033 1035 1037 1039 1041 1044

ZAKLADY NAUKOWE

___________________________________________________________________________ Imi i nazwisko Numery telefonów Bezp. Dom Wew. CENTRUM RADIOCHEMII I CHEMII JDROWEJ (CRCJ) C-5 Kierownik Prof. dr hab. Jerzy Ostyk- Narbutt 22 504 13 55 1355 Z-ca Kierownika Prof. nz dr hab. in. Grayna ZakrzewskaTrznadel 22 504 12 14 1214 Sekcja ogólno-techniczna Monika Wasek 22 504 13 55 1355 CENTRUM BADA I TECHNOLOGII RADIACYJNYCH(CBTR) C-7 Kierownik Dr in. Zbigniew Zimek 22 504 13 84 1384 22 641 68 17 Z-ca Kierownika Prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski 22 504 13 36 1336 22 466 45 61 Prof. nz hab. Wojciech Migdal 22 863 84 39 504 029 600 Sekcja ogólno-techniczna Ewa Kapucik 22 504 13 84 1384 Fax. 22 504 13 13 w sklad Centrum wchodzi SAMODZIELNA PRACOWNIA RADIACYJNEGO UTRWALANIA PLODÓW ROLNYCH C-9 00-345 Warszawa ul. Fasolowa 1 Kierownik Prof. Nz hab. Wojciech Migdal 22 863 84 39 504 029 600 Michal Olszaski Tel/fax 22 863 99 35 CENTRUM RADIOBIOLOGII I DOZYMETRII BIOLOGICZNEJ (CRDB) C-10 Kierownik Prof. dr hab. Marcin Kruszewski 22 504 10 64 1064 22 664 30 20 Z-ca Kierownika Dr Maria Wojewódzka 22 504 12 81 1281 Sekcja ogólno-techniczna Wieslawa Lodyga 22 504 10 64 1064 Fax. 22 811 07 36

LABORATORIUM BADA MATERIALOWYCH ( LBM ) L-1 Kierownik Dr Wojciech Starosta 22 5004 12 30 728 825 010 1230

Sekcja ogólno-techniczna Aniela laska 22 504 12 30 1230 LABORATORIUM TECHNIK JDROWYCH ( LTJ )L-3 Kierownik Dr in. Jacek Palige 22 504 11 30 1130 22 848 41 44 Sekcja ogólno-techniczna Grayna Giers 22 504 10 58 1058 Fax 22 504 12 77 1046 SAMODZIELNE LABORATORIUM IDENTYFIKACJI NAPROMIENIOWANEJ YWNOCI ( SLIN ) L-4 Kierownik Dr Waclaw Stachowicz 22 504 12 86 1286 22 822 26 03 Sekcja ogólno-techniczna 22 504 10 66 1066 LABORATORIUM TECHNIK OCHRONY RODOWISKA ( LTO ) L-6 Kierownik Dr Andrzej Pawelec 22 504 11 62 1162 Sekcja ogólno-techniczna Grayna Giers 22 504 10 58 1058 LABORATORIUM JDROWYCH TECHNIK ANALITYCZNYCH ( LJTA ) L-8 Kierownik Dr hab. Halina Polkowska-Motrenko 22 504 10 78 1078 Sekcja ogólno-techniczna Halina Danko 22 504 11 28 1128 LABORATORIUM IZOTOPÓW STABILNYCH( LIS ) L-11 Kierownik Dr Ryszard Wierzchnicki 22 504 10 08 1008 22 672 24 74 1242 Sekcja ogólno-techniczna Grayna Giers 22 504 10 58 1058 LABORATORIUM POMIARÓW DAWEK TECHNOLOGICZNYCH ( LPDT ) L-12 Kierownik Mgr in. Anna Korzeniowska -Sobczuk 22 504 10 53 1053 STUDIA DOKTORANCKIE Kierownik Prof. dr hab. Aleksander Bilewicz 22 504 13 57 1357 Sekretarz Dr Ewa Gniazdowska 22 504 11 78 1178

KOMISJA ZAKLADOWA NSZZ SOLIDARNO Przewodniczcy Jakub Dudek 22 504 1045 SPIS ALFABETYCZNY NAZWISKO I IMI ZAKLAD

A L-11 DZIAL TECHNICZNY B BANASIAK RYSZARD C-7 BARNA MAGDALENA AMBULATORIUM BARTAK JAKUB L-3 BARTEL BARBARA L-8 BARTLOMIEJCZYK TERESA C-10 BARTOSIEWICZ IWONA L-8 BARTO BARBARA C-5 BIELEWICZ ROBERT SPRUPR BIENIAS LUCJA RADCA PRAWNY BILEWICZ ALEKSANDER C-5 BILKA TADEUSZ L-3 BLICHARSKA MAGDALENA C-5 BOBROWSKI KRZYSZTOF C-7 BOCHESKA ANNA L-3 BOGUSKI JACEK C-7 BOJANOWSKA-CZAJKA ANNA L-8 BRYKALA MARCIN C-5 BOROWSKI BOGDAN L-3 BRZÓSKA KAMIL C-10 BUCZKOWSKI MAREK L-1 BULKA KAZIMIERZ DZIAL TECHNICZNY BULKA SYLWESTER C-7 BURACZEWSKA IWONA C-10 BURLISKI HENRYK L-3 BURSA BOENA DINE BUTA MIROSLAW L-3 C CELISKI-MYSLAW STANISLAW C-7 CELUCH MONIKA C-7 CHAJDUK EWELINA L-8 CHAJCKI TOMASZ DZIAL TECHNICZNY CHMIELEWSKA­MIETANKO DAGMARA L-1 CHMIELEWSKI ANDRZEJ DYREKCJA CHWASTOWSKA JADWIGA L-1 CIESZKOWSKA KRYSTYNA L-1 CIELA KRYSTYNA C-9 CYMERMA N MAGDALENA C-10 CZAPLA TADEUSZ C-7 CZAPLA TERESA C-7 D DALECKA WANDA C-5 DANILCZUK MAREK C-7 DANKO BOENA L-8 DANKO HALINA L-8 DBROWSKI KRZYSZTOF L-3 ADAMSKA RENATA ARMAH KARINA

1045 TELEFON

1373, 1242 1287 1224, 1133 1012 1095 1182, 1356 1018 1128 1178 22 863 84 39 1227 1357 1062 1262 1336 1130 1315 1130, 1328 1272 1166 1226 1102, 1221 1300 1334, 1239 1259 1312 1068 1056 1224, 1235 1292 1147 1220, 1017 1112 1205 1349 1230 1106 1347 1023, 1133 1271 1304 1268, 1292 1080 1128 1046, 1244

DEPTULA ANDRZEJ DOBROWOLSKI ANDRZEJ DONER KATARZYNA DUCH PAWEL DUDEK JAKUB DYBCZYSKI RAJMUND DWIGALSKI ZYGMUNT FALENDZKI WLODZIMIERZ FAUSTMAN KATARZYNA FFROWICZ-JANOWSKA IZABELA FILIPIAK PAWEL FLORCZAK LECH FRCKIEWICZ KINGA FUKS LEON GADOMSKI JERZY GIERS GRAYNA GLBOWICZ ZYTA GLUSZEWSKI WOJCIECH GNIAZDOWSKA EWA GODLEWSKA KATARZYNA GODLEWSKA-PARA EWA GÓRSKA DANUTA GÓRSKA WANDA GRABOWSKI JERZY GRDZKA IWONA GRIGORIEW HELENA GRODKOWSKI JAN GRYCZKA URSZULA GRZBKOWSKA KRYSTYNA GULA ADOLF GUTOWSKI WIKTOR GUZIK GRZEGORZ HARASIMOWICZ MARIAN HENRYCH ELBIETA HERDZIK ­KONIECZKO IRENA IWANEKO TERESA JACHACY HALINA JAKOWIUK ADRIAN JANISZEWSKI WIESLAW JANKIEWICZ EDWARD JANUSZ ROMAN JAWORSKA AGNIESZKA JAWORSKA AGNIESZKA JDRASIK ANNA KACZMARCZYK BARBARA KACZYSKA ELBIETA KACZYSKI MARIUSZ KALBARCZYK PAWEL

C-5 L-6 LPDT C-7 L-8 L-8 C-7 F L-3 KSIGOWO C-7 L-3 C-7 C-5 C-5 G ZAOPATRZENIE L-3 PLANOWANIE C-7 C-5 C-5 DINE KSIGOWO AMBULATORIUM L-3 C-10 L-1 C-7 C-9 DZIAL TECHNICZNY DZIAL TECHNICZNY L-3 L-4 H C-5 AMBULATORIUM C-5 I C-10 J KSIGOWO L-3 DZIAL TECHNICZNY C-7 DZIAL TECHNICZNY C-5 DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH DZIAL TECHNICZNY K DINE C-7 C-7 L-8

1156 1260 1282 1235, 1224 1182, 1276 1076, 1128 1090 1144 1291 1113, 1224 1228 1224 1270 1216, 1360 1186 1058, 1046 1327 1288 1074, 1178 1372 1029 1010 1012 1095 1174 1230 1364 22 863 84 39 1287 1148 1396 1122 1056 1295 1051 1380 1375, 1010 1125 1350 1083 1220 1270 1314 1287 1103 1271 1133, 1023 1078

KALUSKA IWONA KAPICA BARBARA KAPUCIK EWA KARASISKA DANUTA KARCZMARCZYK ANDRZEJ KARLISKA MAGDALENA KASPEREK AGATA KCIUK GABRIEL KIERZEK JOACHIM KNAP MARIA KOCIA RAFAL KONARSKA ALICJA KORNACKA EWA KORNACKI WLADYSLAW KORNISZEWSKA DOROTA KORZENIOWSKA -SOBCZUK ANNA KOSNO KATARZYNA KOWALCZYK IWONA KOWALSKA EWA KOZLOWSKI ZBIGNIEW KOMISKI PRZEMYSLAW KRAJEWSKI SEWERYN KRA JANUSZ KRÓLIKOWSKI WLODZIMIERZ KRUSZEWSKI MARCIN KUBICKA DOROTA KUCHTA MONIKA KULISA KRZYSZTOF KUNICKI -GOLDFINGER JERZY KU HENRYK LACHOWSKA JOANNA LANKOFF ANNA LASKOWSKA RENATA LECIEJEWICZ JANUSZ LEHNER KATARZYNA LEWANDOWSKA -SIWKIEWICZ HANNA LIKIEWICZ GRAYNA LADA WIESLAWA LODYGA WIESLAWA LYCZKO KRZYSZTOF LYCZKO MONIKA MACIG WOJCIECH MACHAJ BRONISLAW MAJKOWSKA AGNIESZKA MALEC-CZECHOWSKA KAZIMIERA MALKIEWICZ MARIA MARCINIAK ROBERT MARZYJANEK EDYTA MATACZ ROBERT MATEUSZÓW FILOMENA MCZYSKA ­WIELGOSZ SYLWIA

C-7 C-10 C-7 DINE/ ZAGRAN. D. TECHN. LPDT C-5 C-7 L-1 ZAOPATRZENIE C-7 ZAOPATRZENIE C-7 DZIAL TECHNICZNY PLANOWANIE LPDT C-7 C-7 L-3 DZIAL TECHNICZNY C-5 C-5 L-3 L-8 C-10 KSIGOWO DZIAL TECHNICZNY L-8 L-1 C-7 L DINE C-10 C-5 L-1 L-4 C-10 L-4 L C-5 C-10 C-5 C-5 M DYREKCJA L-3 C-5 L-11 KSIGOWO DZIAL TECHNICZNY KSIGOWO C-7 C-7 C-10

1338 1021 1313, 1384, 1294 1103, 1051 1233, 1070 1343 1262 1131 1383 1034 1204 1107 1321 1220 1280, 1327 1053 1292 1384, 1294,1313 1031, 1198 1300 1011 1262 1062 1361, 1128 1064, 1118 1291 1287 1249 1274 1224, 1334, 1239 1132 1281 1372 1006, 1121 1122 1324 1066 1206 1064 1051 1051 1004 1261 1252, 1323 1373, 1242 1299 1399 1020 1133, 1023 1271, 1384 1238

MIDERA TERESA MICHALIK JACEK MIGDAL WOJCIECH MILKOWSKA MAGDALENA MIRKOWSKI JACEK MIRKOWSKI KRZYSZTOF MIROWICZ JAN MIKIEWICZ AGNIESZKA MOTRENKO MACIEJ MYCZKOWSKI STANISLAW NARBUTT JERZY NOBIS CEZARY NOWAK ALICJA NOWICKI ANDRZEJ NYGA MALGORZATA OLCZAK TADEUSZ OLSZASKI MICHAL OLDAK EDWARD OLDAK WIESLAW ORZELSKI ADAM OSTAPCZUK ANNA OSTYK-NARBUTT JERZY OSZCZAK AGATA PALIGE JACEK PACZYK EWA PASIEROWSKI WOJCIECH PAWELEC ANDRZEJ PAWLIK NATALIA PAWLUKOJ ANDRZEJ PAZISKA BOENA PIECYK AGNIESZKA PIEKOS JAN PAWEL POBIEYSKA KRYSTYNA POGOCKI DARIUSZ POLKOWSKA -MOTRENKO HALINA POLKOWSKI KRZYSZTOF PONICHTERA JAN POLOSAK MAGDALENA PROKOPOWICZ PIOTR PRUSZYSKI MAREK PRUTA JAN PRZYBYTNIAK GRAYNA PRZYGODA ELBIETA PTASZEK SYLWIA PUJDAK DARIUSZ PUK DARIUSZ PYSZYNSKA MARTA PYTLAKOWSKA TERESA RADOCHOSKA KARP GRAYNA RAFALSKI ANDRZEJ

KSIGOWO DYREKCJA C-9 C-5 C-7 C-7 L-3 C-5 DZIAL TECHNICZNY L-3 N C-5 L-3 DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH C-7 C-7 O C-5 C-9 C-9 L-3 DZIAL TECHNICZNY L-3 C-5 C-5 P L-3 L-1 DZIAL TECHNICZNY L-6 PLANOWANIE L-1 RACHUBA C-5 L-3 AMBULATORIUM C-7 L-8 L-3 DZIAL TECHNICZNY C-5 ZAOPATRZENIE C-5 C-7 C-7 C-10 DOZYM. C-7 DZIAL TECHNICZNY L-8 KSIGOWO R AMBULATORIUM C-7

1291 1042, 1205 22 863 84 39 1372 1036 1015, 1342 1218 1270 1220 1062 1126, 1355, 1387 1062 1201 1284, 1290 1292 1158 22 863 84 39 22 863 84 39 1056 1040 1368 PATRZ NARBUTT 1051 1130 1114, 1241 1300 1162, 1058 1386, 1327, 1280 1121 1251 1056 1190 1012, 1353 1268 1078, 1128 1096 1300 1262 1352 1252 1083 1094 1326 1003 ,1140 1333, 1334 1300 1080 1020 1348 1225, 1133

ROMAN KAROL ROSOLOWSKA MALGORZATA ROUBINEK OTTON ­KRZYSZTOF RÓYCKA KRYSTYNA RUTKOWSKI ANDRZEJ SADLO JAROSLAW SADOWSKA MAGDALENA SAMCZYSKI ZBIGNIEW SARTOWSKA BOENA SEWASTIJANOW DARIUSZ SIEKIERSKI SLAWOMIR SIKORA ZOFIA SKAJSTER JAN SKWARA WITOLD SLOWISKI IRENEUSZ SMOLISKI TOMASZ SMYK ANNA SOCHANOWICZ BARBARA SOLTYK WOJCIECH SOMMER SYLWESTER STACHOWICZ WACLAW STARCZYNOWSKA ANNA STAROSTA WOJCIECH STECZEK LUKASZ STERNICZUK MARCIN STPKOWSKI TOMASZ STRZELCZAK GRAYNA STRUPIECHOWSKI MIKOLAJ SULICH AGNIESZKA SUN YONGXIA SZCZYGLÓW KATARZYNA SZEWCZYK ZBIGNIEW SZREDER TOMASZ SZULIM RYSZARD SZUMIEL IRENA SZYBOWSKI MIECZYSLAW LASKA ANIELA WICKI TADEUSZ WISTOWSKI EDWARD TARTAS JÓZEF TOMASZEWSKI MAREK TOMBEK MIROSLAW TOMBEK TERESA TROJANOWICZ MAREK TRZOS DANUTA ULIKOWSKA ALICJA WAJS KRYSTYNA WALCZAK TERESA WALENDZIAK JOLANTA

C-7 DZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH L-3 BHP DZIAL TECHNICZNY S C-7 L-4 L-8 L-1 C-7 C-5 KSIGOWO C-7 L-8 C-7 C-5 L-8 C-10 L-3 C-10 L-4 RACHUBA L-1 C-5 C-7 C-10 C-7 C-9 C-7 L-6 C-5 L-3 C-7 DZIAL TECHNICZNY C-10 DZIAL TECHNICZNY L-1 DZIAL TECHNICZNY L-3 T DZIAL TECHNICZNY DZIAL TECHNICZNY DZIAL TECHNICZNY DZIAL TECHNICZNY L-8 DOZYMETRIA U PLANOWANIE W DYREKCJA DZIAL TECHNICZNY L-3

1254 1201 1130 1014 1301 1050, 1236 1066 1354 1112, 1124 1224 1243 1010 1016, 1209, 1318 1108, 1182 1009, 1133 1056 1128 1064, 1376 1212 1228 1286 1251 1230, 1223 1270 1359 1238 1050, 1236 22 863 84 39 1329 1368 1270 1062, 1319 1204 1111, 1300 1064 1350 1230 1116 1392 1250 1220 1325 1019, 1120, 1160 1394 1030 1140 1386 1205 1287 1212

WALI LECH WALO MARTA WARCHOL STANISLAW WARGAN MARIA WASEK MONIKA WASILEWSKA BARBARA WAWRZYNIAK WIESLAWA WAWSZCZAK DANUTA WICEK JADWIGA WICIK ZOFIA WIECZOREK MARIUSZ WITMAN SYLWIA WIELGOPOLAN JOLANTA WIERZCHNICKI RYSZARD WINIOWSKI PAWEL WITKOWSKA KRYSTYNA WLODAREK BARBARA WOJEWÓDZKA MARIA WOJTAS SYLWESTER WOLNY TADEUSZ WÓJCIUK GRZEGORZ WÓJCIUK KAROLINA WYSZOMIRSKA ELBIETA ZAGÓRSKI ZBIGNIEW ZAKRZEWSKA TERESA ZAKRZEWSKA-TRZNADEL GRAYNA ZALEWSKI BOGDAN ZALEWSKI MICHAL ZAWISZA TOMASZ ZBROCH TADEUSZ ZDZIARSKA KRYSTYNA ZIELISKI WIESLAW ZIELISKA BARBARA ZIMEK ZBIGNIEW ZIMNIAK ZBIGIEW UCHOWSKI JACEK

L-1 C-7 C-7 AMBULATORIUM C-5 DZIAL TECHNICZNY DZIAL TECHNICZNY C-5 AMBULATORIUM L-3 C-7 L-6 PLANOWANIE L-11 C-7 C-10 C-10 C-10 DINE L-3 C-10 C-10 L-8 Z C-7 DZIAL TECHNICZNY C-5 DZIAL TECHNICZNY L-3 DZIAL TECHNICZNY L-3 AMBULATORIUM DZIAL TECHNICZNY C-5 C-7 DZIAL TECHNICZNY ZAOPATRZENIE

1297 1315 1038, 1288 1012 1355 1287 1220 1256 1012 1175 1023, 1133 1164 1280, 1327 1008, 1058 1036 1324 1262 1281, 1064 1006 1144 1226 1347 1128 1092 1220 1214 1300 1164 1200 1246 1348 1150 1051 1374, 1384 1350 1183

Information

15 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

22477