Read Panduan_pengguna_borang_SPA8i.pdf text version

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Aras 6 ­ 10, Blok C7, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62520 Putrajaya

Panduan Pengguna Borang SPA8i

Disediakan Oleh: Bahagian Pengurusan Maklumat

Dikemaskini : 17 Ogos 2011

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6.0 7.0

DAFTAR AKAUN BARU ............................................................................ 2 KESILAPAN MENDAFTAR E-MEL ATAU TIDAK MENERIMA E-MEL PENGAKTIFAN .......................................................................................... 8 DAFTAR MASUK BORANG SPA8i ........................................................... 9 LUPA KATA LALUAN .............................................................................. 14 CARA MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEKERJAAN DI SEKTOR AWAM (SPA8i) ........................................................................................ 17 Maklumat Peribadi Pemohon ................................................................. 19 Maklumat Akademik Pemohon............................................................... 25 Maklumat Ko-Kurikulum ......................................................................... 35 Maklumat Tambahan ............................................................................... 37 Semakan Maklumat Peribadi Pemohon ................................................. 40 Pengakuan Pemohon .............................................................................. 41 Pemberitahuan ........................................................................................ 42 SEMAKAN STATUS PERMOHONAN ...................................................... 43 CIRI-CIRI BARU YANG TERDAPAT DALAM BORANG SPA8i .............. 46

Muka 1/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

1.0

DAFTAR AKAUN BARU Semua pemohon adalah diwajibkan mendaftar akaun baru bagi mencapai Borang Pendaftaran Pekerjaan Di Sektor Awam (SPA8i). Ini termasuk pemohon yang pernah memohon sebelum ini.

Langkah-langkah: 1. Sila gunakan pelayar Internet Explorer 6.0 dan ke atas untuk daftar akaun baru. 2. Klik pautan yang ditunjukkan oleh anak panah di dalam Portal Rasmi SPA seperti berikut :

Rajah 1.0-1 Skrin Portal Rasmi SPA

Muka 2/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

3. Skrin berikut akan dipaparkan:

Rajah 1.0-2 Skrin Daftar Masuk Borang SPA8i

4. Pemohon juga dinasihatkan untuk membaca Panduan Pengguna Borang SPA8i sebagai rujukan untuk mendaftar masuk Borang SPA8i. 5. Kemudian klik pada pautan Daftar akaun baru untuk mendapatkan MyID dan Kata Laluan bagi yang pertama kali mengisi Borang SPA8i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan:

Rajah 1.0-3 Skrin Daftar Akaun Baru Muka 3/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

6. Pemohon boleh menekan butang Reset jika ingin mengosongkan semua maklumat tersebut. 7. Klik pada pautan Daftar Masuk jika ingin kembali ke skrin utama. 8. Masukkan semua maklumat yang diwajibkan. Untuk makluman, pemohon perlulah mempunyai nombor MyKad (Kad Pengenalan) yang akan digunakan sebagai MyID. 9. Pemohon perlu memasukkan alamat e-mel peribadi yang sah dan aktif. Ini adalah kerana semua urusan berkenaan dengan pendaftaran ini akan menggunakan e-mel. Oleh itu, pemohon tidak digalakkan berkongsi alamat e-mel serta kata laluan e-mel tersebut. 10. Setelah semua maklumat dimasukkan, tekan butang Daftar. Mesej ini akan dipaparkan:

Rajah 1.0-4 Skrin Pasti Daftar Akaun Baru

11. Klik butang OK dan mesej berikut akan dipaparkan:

Rajah 1.0-5 Skrin Pasti MyKad dan E-mel Daftar Akaun Baru

Muka 4/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

12. Mesej ini untuk memastikan pemohon memasukkan MyKad dan e-mel adalah betul kerana maklumat pengaktifan akaun akan dihantar melalui emel. Klik butang Cancel untuk batal dan klik OK untuk teruskan dan mesej berikut akan dipaparkan:

Rajah 1.0-6 Skrin Maklumat Pengaktifan Akaun Baru

13. Pemohon perlu menyemak e-mel yang digunakan bagi membolehkan pemohon mengaktifkan akaun tersebut. 14. Sila pastikan konfigurasi `auto delete' bagi folder `junk/spam/bulk mail' tidak diaktifkan. Sekiranya e-mel yang dihantar oleh SPA tidak masuk ke folder Inbox tuan/puan, sila semak di folder `junk/spam/bulk mail' dan set semula e-mel dari SPA sebagai `not junk/spam/bulk mail'. 15. Sekiranya e-mel yang digunakan adalah e-mel dari yahoo, gmail, hotmail, ymail atau mana-mana perkhidmatan e-mel popular yang lain, sila tunggu dalam tempoh 48 jam untuk penerimaan e-mel berkenaan. Ini kerana tempoh penghantaran adalah bergantung kepada tahap kesibukan dan capaian di server e-mel berkenaan. 16. Pemohon diminta untuk menghubungi SPA semula sekiranya tidak menerima e-mel selepas tempoh 48 jam dari tarikh pendaftaran. 17. Berikut merupakan contoh e-mel yang diterima daripada pihak SPA selepas daftar akaun baru :

Rajah 1.0-7 Skrin E-mel Pengaktifan Akaun Baru Muka 5/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

18. Pemohon diwajibkan klik pada pautan (Sila klik di sini untuk mengaktifkan akaun anda) yang dinyatakan dalam e-mel tersebut bagi tempoh 48 jam. 19. Skrin seperti berikut akan dipaparkan setelah pemohon klik pada pautan tersebut:

Rajah 1.0-8 Skrin Maklumat Pengaktifan Akaun Baru Berjaya

20. Pemohon boleh klik pada pautan Daftar Masuk untuk log masuk menggunakan MyID dan Kata Laluan yang diberikan dalam e-mel tersebut. 21. Sekiranya pemohon tidak mengaktifkan pautan (Sila klik di sini untuk mengaktifkan akaun anda) yang dinyatakan dalam e-mel tersebut bagi tempoh 48 jam, mesej seperti berikut akan dipaparkan:

22. Sekiranya pemohon menerima mesej seperti ini, pemohon perlulah klik pada pautan (sini) untuk mendapatkan pautan pengaktifan yang baru. 23. Selepas klik (sini), skrin seperti berikut akan dipaparkan:

Muka 6/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

24. Pemohon diminta memasukkan MyID dan e-mel yang digunakan semasa mendaftar dan tekan butang Hantar. 25. Skrin seperti berikut akan dipaparkan setelah pemohon klik butang Hantar:

26. Kemudian, rujuk nombor 17-20 untuk meneruskan langkah seterusnya.

Muka 7/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

2.0

KESILAPAN MENDAFTAR E-MEL ATAU TIDAK MENERIMA E-MEL PENGAKTIFAN Pemohon hanya dibenarkan sekali sahaja untuk daftar akaun baru dan sekiranya pemohon mengisi semula maklumat daftar akaun baru, sistem tidak membenarkan pendaftaran dibuat kerana MyID telah wujud.

Jika e-mel pemohon tersilap semasa mendaftar atau tidak menerima emel pengaktifan dari pihak SPA selepas tempoh 48 jam, pemohon boleh menghubungi SPA. Bagi tujuan verifikasi, maklumat seperti mana yang didaftarkan adalah diperlukan seperti : a. No. kad pengenalan; b. Nama calon; c. Alamat; d. No. telefon; dan e. E-mel yang sepatutnya dimasukkan.

Hantarkan

semua

maklumat

di

atas

ke

e-mel

[email protected]

Sekiranya pemohon tidak membuat pengaktifan daftar akaun baru selepas tempoh sebulan, rekod pendaftaran tersebut secara automatik akan dibatalkan dan pemohon dikehendaki mengisi semula daftar akaun baru. Bagi pemohon yang telah berjaya membuat pengaktifan rekod pendaftaran tidak akan dibatalkan.

Muka 8/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

3.0

DAFTAR MASUK BORANG SPA8i Selepas berjaya mendapatkan MyID dan Kata Laluan, pemohon boleh mencapai skrin yang dinyatakan untuk membuat pendaftaran.

Langkah-langkah: 1. Sila gunakan pelayar Internet Explorer 6.0 dan ke atas untuk daftar masuk borang SPA8i. 2. Klik pautan borang pendaftaran pekerjaan SPA8i seperti yang dinyatakan di atas dan skrin seperti berikut akan dipaparkan:

No Kad Pengenalan Kata laluan baru pemohon

Rajah 3.0-1: Skrin Daftar Masuk Borang SPA8i

3. Masukkan MyID dan Kata Laluan dengan merujuk e-mel yang diterima daripada SPA. 4. Kemudian tekan butang Log Masuk. 5. Jika tersalah taip kata laluan, ralat seperti berikut akan dipaparkan:

Muka 9/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Rajah 3.0-2 Skrin Ralat Semasa Daftar Masuk

6. Jika tersalah memasukkan MyID ataupun MyID tidak wujud, ralat berikut akan dipaparkan:

Rajah 3.0-3 Skrin Ralat Semasa Daftar Masuk

Muka 10/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

7. Jika MyID dan Kata Laluan yang dimasukkan adalah betul, skrin untuk menukar kata laluan akan dipaparkan untuk yang pertama kali mendaftar. Semua pemohon baru diwajibkan mengisi kata laluan semasa (kata laluan yang diberikan oleh SPA), kata laluan baru pemohon dan semula kata laluan baru pemohon sebelum boleh mengisi borang pendaftaran.

Kata laluan dalam e-mel SPA Kata laluan baru pemohon Kata laluan baru pemohon

Rajah 3.0-4 Skrin Tukar Kata Laluan

8. Masukkan maklumat yang dikehendaki dan tekan butang Hantar. Perlu diingatkan bahawa Kata Laluan Baru hendaklah sama dengan Semula Kata Laluan Baru. 9. Sekiranya pemohon keluar dari borang SPA8i, pemohon perlu masukkan MyID dan kata laluan baru yang telah disi oleh pemohon. 10. Pengguna juga boleh menekan butang Reset jika ingin mengosongkan maklumat yang telah diisi. 11. Jika tiada sebarang ralat, pemohon akan berjaya masuk ke dalam borang SPA8i. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan:

Muka 11/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Rajah 3.0-5 Skrin Borang SPA8i

12. Sila rujuk para 5.0 Cara Mengisi Borang Pendaftaran Pekerjaan di Sektor Awam (SPA8i) untuk maklumat terperinci mengenai borang. 13. Kategori borang dan jawatan adalah mengikut kelayakan tertinggi pemohon dan pemohon perlu membuat pilihan yang betul dan semua medan wajib diisi seperti mana yang dikehendaki. 14. Setelah selesai, sila klik butang Seterusnya. Sekiranya anda menerima mesej ralat, sila kembali ke muka surat borang dan betulkan ralat-ralat tersebut, ulangi proses penyemakan dan penghantaran. Untuk kembali ke muka surat borang, sila klik pautan di bahagian bawah atau di bahagian atas borang seperti skrin berikut.

Rajah 3.0-6 Skrin Penyemakan Borang Pendaftaran Pekerjaan SPA8i

15. Sekiranya anda tersilap memilih kelayakan semasa mengisi Maklumat Akademik Pemohon dan medan wajib diisi, anda isi maklumat tersebut terlebih dahulu dan kembali semula ke Maklumat Peribadi Pemohon dan klik kelayakan tertinggi untuk menukar semula kelayakan anda.

Muka 12/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

16. Klik pada Keluar jika pemohon ingin keluar daripada borang ini dan satu tetingkap akan dipaparkan:

Rajah 3.0-7 Skrin Keluar Daripada Borang

17. Skrin ini menyatakan bahawa permohonan pemohon tidak akan diproses jika tidak menekan butang Hantar pada halaman akhir iaitu Pengakuan Pemohon. 18. Walau bagaimanapun, jika pemohon masih ingin keluar daripada skrin ini, semua maklumat yang telah diisi sebelum ini akan disimpan sebagai draf. 19. Pemohon akan dapat melihat maklumat yang telah diisi jika daftar masuk semula ke dalam borang SPA8i dan boleh kemaskini semula.

Muka 13/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

4.0

LUPA KATA LALUAN Merupakan fungsi bagi mendapatkan semula e-mel pengaktifan akaun yang mengandungi MyId, Kata lalaun serta pautan pengaktifan. Pemohon perlu mengaktifkan akaun dengan klik pada pautan pengaktifan sebelum log masuk dengan menggunakan MyID dan Kata laluan yang disertakan.

Langkah-langkah: 1. Sila gunakan pelayar Internet Explorer 6.0 dan ke atas untuk daftar masuk borang SPA8i. 2. Klik pautan borang pendaftaran pekerjaan SPA8i seperti yang dinyatakan di atas dan skrin seperti berikut akan dipaparkan:

Rajah 4.0-1: Skrin Daftar Masuk Borang SPA8i

3. Klik pada pautan Lupa kata laluan untuk memaklumkan kepada pihak SPA. 4. Skrin ini akan dipaparkan:

Muka 14/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

No Kad Pengenalan E-mel yang dimasukkan dalam borang SPA8i

Rajah 4.0-2: Skrin Lupa Kata Laluan

5. Pemohon dikehendaki memasukkan MyID dan E-mel yang telah digunakan semasa pengaktifan atau e-mel yang telah dikemaskini dalam Borang SPA8i. 6. Kemudian tekan butang Hantar. 7. Jika e-mel yang dimasukkan tidak sama seperti mana yang digunakan semasa Daftar Akaun Baru, ralat seperti berikut akan dipaparkan:

Rajah 4.0-3: Skrin Ralat Lupa Kata Laluan

8. Sila rujuk para 2.0 Kesilapan Mendaftar E-mel Atau Tidak Menerima Emel Pengaktifan untuk bantuan dan e-melkan maklumat verifikasi tersebut. 9. Jika tiada sebarang masalah, mesej tersebut akan dipapar seperti di skrin berikut:

Rajah 4.0-4: Skrin Pengaktifan Lupa Kata Laluan

Muka 15/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

10. Pemohon perlulah menyemak atau menunggu sehingga mendapat notifikasi menerusi e-mel pemohon seperti yang dinyatakan. 11. Contoh e-mel yang dihantar oleh SPA adalah seperti berikut:

Rajah 4.0-5: Skrin E-mel Pengaktifan Kata Laluan

12. Pemohon diwajibkan klik pada pautan (Sila klik di sini untuk mengaktifkan akaun anda) yang dinyatakan dalam e-mel bagi tempoh 48 jam. Jika tidak, pautan ini tidak lagi boleh digunakan. 13. Skrin seperti berikut akan dipaparkan setelah pemohon klik pada pautan tersebut:

Rajah 4.0-6: Skrin E-mel Pengaktifan Kata Laluan

14. Pemohon boleh klik pada pautan Daftar Masuk untuk mencuba MyID dan Kata Laluan yang diberikan dalam e-mel tersebut. 15. Pemohon boleh mengemaskini borang SPA8i atau melihat semakan status permohonan pada bila-bila masa.

Muka 16/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.0

CARA MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEKERJAAN DI SEKTOR AWAM (SPA8i) Pemohon yang telah membuat pengaktifan dan berjaya Log Masuk sudah boleh mengisi borang SPA8i dan pemohon juga dinasihatkan supaya membaca terlebih dahulu Maklumat Jawatan di Portal SPA sebelum memohon bagi mengelakkan memohon jawatan yang tidak berkaitan dengan kelayakan yang dimiliki. Rujuk :Maklumat Jawatan (Diskripsi Tugas/Gaji Permulaan) sebelum membuat pilihan.

Langkah-langkah: 1. Sila gunakan pelayar Internet Explorer 6.0 dan ke atas untuk daftar masuk borang SPA8i. 2. Klik pautan borang pendaftaran pekerjaan SPA8i di Portal Rasmi SPA dan skrin seperti berikut akan dipaparkan:

No Kad Pengenalan Kata laluan pemohon

Rajah 5.0-1: Skrin Daftar Masuk Borang SPA8i

Muka 17/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

3. Pemohon hendaklah mengisi MyID dan Kata Laluan dengan betul dan klik pada pautan Log Masuk. 4. Jika tiada sebarang ralat, pemohon akan berjaya masuk ke dalam borang pendaftaran SPA8i. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan:

Semakan Status Permohonan

Tarikh Permohonan / Kemas kini / Proses Keluar

Rajah 5.0-2: Skrin Borang pendaftaran (SPA8i) ­ Berkhidmat/KPSL

5. Sila rujuk para 6.0 Semakan Status Permohonan sebagai panduan untuk menyemak status permohonan jawatan yang dipohon. 6. Terdapat maklumat mengenai Tarikh Permohonan, Tarikh Kemas kini dan Tarikh Proses. Tarikh Permohonan merupakan tarikh permohonan pertama melalui MyID, Tarikh Kemas kini adalah tarikh semasa pemohon Log Masuk dan Tarikh Proses bermaksud tarikh pemohon klik Hantar. 7. Jika pendaftaran ini belum selesai sepenuhnya, mesej Belum Diproses akan dipaparkan. 8. Sebarang maklumat yang telah dikemas kini mestilah dengan klik butang Hantar di bahagian Pengakuan Pemohon untuk diproses dan pemohon akan mendapat tarikh pendaftaran baru. 9. Pemohon boleh klik Keluar pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun maklumat yang telah dimasukkan akan disimpan sebagai draf dan tidak akan diproses.

Muka 18/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.1

Maklumat Peribadi Pemohon

Rajah 5.0-3(1): Skrin Maklumat Peribadi Pemohon

Ruang Nombor Kad Pengenalan tidak perlu dimasukkan oleh pemohon kerana telah dipaparkan secara automatik pada skrin. Rujuk Rajah 1.5-2 atau contoh seperti berikut:

1. Nombor Kad Pengenalan (Baru) 540603-03-5550 : 540603035550

2. Nombor Kad Pengenalan (Lama/Tentera/Polis) a. 4824163 b. H 0432516 c. RF 1234 isikan: isikan: isikan: 4824163 H0432516 RF1234

3. Kelayakan Tertinggi adalah penting pemohon pilih kerana ianya akan menentukan jawatan yang boleh dipohon berserta dengan maklumat yang diperlukan.

Muka 19/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

a. Sila pilih mengikut kelayakan tertinggi/kategori borang terlebih dahulu kerana senarai jawatan dan maklumat akademik akan bergantung kepada jenis pilihan tersebut.

Rajah 5.0-3(2): Skrin Maklumat Peribadi Pemohon ­ Kelayakan Tertinggi

b. Pilihan kategori Ijazah/Sarjana/PHD, sekiranya anda mempunyai Ijazah atau Sarjana atau PHD,. Maklumat akademik yang perlu diisi pemohon adalah Sijil SPM dan Ijazah atau Sarjana atau PHD serta maklumat tambahan yang berkaitan. c. Pilihan kategori Ijazah dan Diploma atau Ijazah dan STPM/STAM, sekiranya anda mempunyai Ijazah dan Diploma sahaja atau Ijazah dan STPM/STAM sahaja. Maklumat akademik yang perlu diisi pemohon adalah Sijil SPM, Diploma dan Ijazah atau Sijil SPM, STPM/STAM dan Ijazah serta maklumat tambahan yang berkaitan. Peringatan : Matrikulasi tidak diambil kira sebagai Sijil/Diploma

d. Pilihan kategori Diploma/Sijil, sekiranya anda mempunyai Diploma atau Sijil. Maklumat akademik yang perlu diisi pemohon adalah Sijil SPM dan Diploma atau Sijil serta maklumat tambahan yang berkaitan. Peringatan : Matrikulasi tidak diambil kira sebagai Sijil/Diploma

e. Pilihan kategori STPM/HSC/STAM, sekiranya anda mempunyai STPM atau HSC atau STAM. Maklumat akademik yang perlu diisi pemohon adalah Sijil SPM dan STPM atau HSC atau STAM serta maklumat tambahan yang berkaitan.

Muka 20/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

f.

Pilihan kategori SPM/SRP/PMR, sekiranya anda mempunyai SPM atau SRP atau PMR. Maklumat akademik yang perlu diisi pemohon adalah Sijil SPM atau SRP atau PMR serta maklumat tambahan yang berkaitan.

g. Pilihan kategori Berkhidmat/KPSL, sekiranya anda adalah pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan, Negeri, Kerajaan Tempatan, Badan Berkanun dan Perkhidmatan Polis walaupun anda mempunyai Sijil Ijazah atau Diploma. Maklumat akademik yang boleh diisi pemohon adalah Sijil SRP/PMR/LCE,

SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM, STPM/HSC/STAM, Dploma/Sijil, Ijazah dan pengalaman dalam perkhidmatan awam serta maklumat tambahan yang berkaitan. h. Sekiranya anda tersilap memilih Kelayakan Tertinggi dan ketika itu anda berada dalam Maklumat Akademik Pemohon, sistem tidak membenarkan anda untuk kembali semula ke Maklumat Peribadi Pemohon kerana medan wajib diisi. Untuk mengatasi masalah tersebut, anda isi maklumat tersebut dan klik Maklumat Peribadi pemohon dan pilih semula Kelayakan Tertinggi tersebut. i. Sila pilih jawatan-jawatan yang layak dipohon pada ruangan Jawatan 1. Anda juga dibolehkan untuk memenuhi ruangan Jawatan 2 hingga 5 dan jawatan yang anda pilih hendaklah tidak berulang (Jawatan-jawatan yang dipaparkan adalah mengikut pilihan Kelayakan Tertinggi pemohon).

4. Sila pilih Pusat Temuduga/Ujian Khas Yang Dipilih mengikut kesesuaian.

5. Sila kemas kini Alamat e-mel anda yang aktif. Contoh : [email protected]

Muka 21/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

6. Sila kemas kini Nama Penuh anda (sama seperti dalam MyKad). Contoh : Nama Penuh : SYARIFAH ROSNIYATI BINTI HAJI SYED KAMARUL MANSOR

7. Sila kemas kini Alamat Surat-Menyurat seperti nombor peti surat / nombor rumah, nama jalan, nama taman/kampung. Sekiranya ruangan tidak mencukupi, sila ringkaskan ejaan dan singkatan yang digunakan mestilah mudah difahami.

Rajah 5.0-3(2): Skrin Maklumat Peribadi Pemohon

8. Sila kemas kini Poskod alamat surat-menyurat anda dengan jelas.

9. Sila kemas kini Bandar alamat surat-menyurat anda dengan jelas.

10. Sila kemas kini Negeri alamat surat-menyurat anda dengan betul.

Muka 22/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

11. Sila kemas kini Nombor Telefon anda yang boleh dihubungi (jika ada). Sila pilih kod nombor telefon anda dengan betul dan isikan nombor berikutnya pada ruang kosong. Contoh : Nombor Telefon : 03-89451010 Kod nombor telefon yang dipilih adalah 03 dan nombor berikutnya yang dimasukkan adalah 89451010

12. Sila isikan Tarikh Lahir anda mengikut format dd/mm/yyyy. Tarikh lahir juga boleh dipilih dari kalendar yang dipaparkan. Sekiranya anda mengisi no.kad pengenalan (baru) pada maklumat peribadi pemohon (Rujuk No.1), sila abaikan langkah ini. Tetapi anda digalakkan menyemak Tarikh Lahir anda. Contoh : Tarikh Lahir : 31 Disember 1980 Isikan : 31/12/1980

13. Sila pilih Negeri Tempat Lahir seperti berikut : a. Sila pilih Negeri Tempat Lahir Pemohon. Sekiranya anda mengisi no.kad pengenalan (baru) pada maklumat peribadi pemohon (Rujuk No.1), sila abaikan langkah ini. b. Sila pilih Negeri Tempat Lahir Ibu Pemohon. c. Sila pilih Negeri Tempat Lahir Bapa Pemohon.

14. Sila pilih Jantina anda sama ada Lelaki atau Perempuan.

15. Sila pilih Taraf Perkahwinan anda.

16. Sila pilih Keturunan anda.

Muka 23/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Rajah 5.0-3(3): Skrin Maklumat Peribadi Pemohon

17. Sila pilih Agama yang dianuti oleh anda.

18. Sila pilih Warganegara anda.

19. Sila pilih Pemegang Biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sekiranya pemohon adalah pemegang biasiswa tersebut di Peringkat Diploma dan ke atas sahaja. 20. Sila pilih Penerima Bantuan sekiranya ibu/bapa/pemohon menerima bantuan Program Kesejahteraan Rakyat (PKR) / Bantuan Kebajikan Masyarakat / Program Perumahan Rakyat (PPR). a. Sekiranya berkaitan, sila isikan No. Pendaftaran/Rujukan.

21. Sila isikan kelas Lesen Kenderaan anda sekiranya berkaitan. Klik pada kelas yang berkaitan dan tanda akan dipaparkan dalam petak yang berkenaan. Lesen Kenderaan ini penting bagi jawatan tertentu seperti Juruaudio Visual. Oleh itu, anda dikehendaki mengisi ruangan ini sekiranya meminta jawatan yang berkaitan. Setelah selesai, sila klik butang Seterusnya. Sekiranya anda menerima mesej ralat, sila kembali ke muka surat borang dan betulkan ralat-ralat tersebut, ulangi proses penyemakan dan penghantaran.

Muka 24/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.2

Maklumat Akademik Pemohon

Rajah 5.0-4(1): Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf) -- Peperiksaan kali pertama

Peringatan : Sekiranya anda mengambil SPM mengikut sistem terbuka (tahun 2000 ke atas) lebih dari sekali untuk tiga tahun berturut-turut (cth: tahun 2000, 2001, 2002), anda boleh mengisi dua keputusan terbaik di ruangan Peperiksaan kali pertama dan Peperiksaan kali kedua mengikut tahun peperiksaan yang diambil. 1. Sila isikan Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia

(SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf) -Peperiksaan kali pertama. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-4(1).

a. Sila pilih Tahun menduduki peperiksaan.

b. Sila pilih Jenis Sijil menduduki peperiksaan.

Muka 25/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

c. Sila pilih Pangkat yang diperolehi dan kosongkan bagi keputusan SPM yang mengikut sistem terbuka. d. Sila pilih Lulus atau Gagal bagi keputusan Ujian Lisan Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia yang diperolehi dan kosongkan bagi keputusan SPM yang mengikut sistem terbuka.

Rajah 5.0-4(2): Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf) -- Peperiksaan kali pertama

e. Sila pilih Gred yang diperolehi bagi matapelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dalam ruangan Gred kerana subjek tersebut adalah wajib diisi. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-4(2).

f.

Sila pilih matapelajaran selain Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris mengikut keputusan sijil dalam ruangan Matapelajaran dan pilih gred yang diperolehi bagi setiap matapelajaran tersebut dalam ruangan Gred. Pemohon hanya boleh mengisi keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja.

Muka 26/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Rajah 5.0-5: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf) -- Peperiksaan kali kedua -- (Untuk diisi oleh Pemohon Yang Memiliki SPM mengikut sistem terbuka Sahaja)

2. Seterusnya

sila

isikan

Keputusan

Sijil

Pelajaran

Malaysia

(SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf) -Peperiksaan kali kedua (Untuk diisi oleh Pemohon Yang Memiliki SPM mengikut sistem terbuka Sahaja). Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-5.

a. Sila pilih Tahun menduduki peperiksaan.

b. Sila pilih Matapelajaran mengikut keputusan sijil dalam ruangan Matapelajaran dan pilih Gred yang diperolehi bagi setiap matapelajaran tersebut dalam ruangan Gred. Pemohon hanya boleh mengisi keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja.

Rajah 5.0-6: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Peperiksaan Bahasa Melayu Kertas Julai / SAP / SPM / STPM / Universiti atau Setaraf

Muka 27/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

3. Seterusnya sila isikan keputusan Peperiksaan Bahasa Melayu Kertas Julai /SAP/SPM/STPM/Universiti atau Setaraf sekiranya berkaitan. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-6.

a. Sila pilih Tahun menduduki peperiksaan.

b. Sila pilih Jenis peperiksaan Bahasa Melayu yang diduduki.

c. Sila pilih Gred peperiksaan Bahasa Melayu yang diperolehi.

d. Sila pilih LULUS atau GAGAL bagi keputusan Ujian Lisan Bahasa Melayu yang diperolehi.

Rajah 5.0-7: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Peperiksaan Matematik Kertas Julai

4. Seterusnya sila isikan keputusan Peperiksaan Matematik Kertas Julai sekiranya berkaitan. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-7.

a. Sila pilih Tahun menduduki peperiksaan.

b. Sila pilih Gred peperiksaan Matematik Kertas Julai yang diperolehi.

Rajah 5.0-8: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Kelayakan Daripada Badan-Badan Profesional dan Ikhtisas

5. Seterusnya sila isikan maklumat Kelayakan Daripada Badan-Badan Profesional dan Ikhtisas. Ruangan ini hanya perlu diisi oleh pemohon yang memiliki sijil daripada badan-badan profesional dan ikhtisas yang diiktiraf oleh

Muka 28/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

kerajaan selain daripada butiran Kelulusan Pengajian Tinggi ATAU salah satu daripada syarat-syarat kelayakan masuk ke jawatan berkenaan. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-8.

a. Sila pilih Sijil Pendaftaran daripada Badan Profesional dan Ikhtisas. Kelulusan Profesional/Ikhtisas Dan Sijil-Sijil Lain boleh diperolehi dengan klik pada butang ::Rujuk dan skrin seperti Rajah 1.5-9 di bawah akan dipaparkan.

Rajah 5.0-9: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Kelulusan Profesional/Ikhtisas Dan Sijil-Sijil Lain

b. Klik butang Cari untuk memaparkan semua sijil kelulusan atau sila isikan Sijil berkaitan dan klik butang Cari untuk memaparkan sijil kelulusan yang dikehendaki.

Muka 29/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

c. Setelah selesai klik butang Tutup dan skrin seperti Rajah 1.5-8 akan dipaparkan semula.

d. Sila isikan Tarikh Menjadi Ahli/Sijil dikeluarkan mengikut format dd/mm/yyyy. Tarikh anda menjadi Ahli/Sijil dikeluarkan juga boleh dipilih dari kalendar yang dipaparkan. Contoh : Tarikh menjadi Ahli/Sijil dikeluarkan: 19 Januari 2010 Isikan : 19/01/2010

Rajah 5.0-10: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Kelulusan Pengajian Tinggi (PHD/Sarjana/Ijazah/Pelajar Tahun Akhir)

6. Seterusnya sila baca arahan yang tertera sebelum mengisi maklumat Kelulusan Pengajian Tinggi (PHD/Sarjana/Ijazah/Pelajar Tahun Akhir). Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-10.

a. Sila pilih Tahun Graduasi diperolehi.

Muka 30/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

b. Sila pilih PNGK/CGPA yang diperolehi. Contoh : 3.75: Sila pilih 3 dan isikan 75 pada ruang kosong di sebelah. 3.50: Sila pilih 3 dan isikan 50 pada ruang kosong di sebelah.

c. Sila pilih Peringkat Kelulusan yang diperolehi.

d. Sila pilih Institusi yang mengeluarkan sijil yang diperolehi. Institusi tersebut boleh diperolehi dengan klik pada butang ::Carian dan skrin seperti Rajah 1.5-11 di bawah akan dipaparkan.

Rajah 5.0-11: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Institusi Pengajian Tinggi

i.

Klik butang Cari untuk memaparkan semua Institusi atau sila pilih Institusi Luar / Dalam Negara dan Negara (sekiranya institusi luar negara) klik butang Cari untuk memaparkan maklumat Institusi.

ii. Setelah selesai klik butang Tutup dan skrin seperti Rajah 1.5-10 akan dipaparkan semula.

Muka 31/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

e. Sila pilih sama ada YA atau TIDAK Institusi tersebut Institusi Francais Luar Negara. f. Sila isikan nama Institusi sekiranya Institusi tersebut tiada dalam senarai.

g. Sila pilih Pengkhususan (Bidang) Pengajian anda. Pengkhususan tersebut boleh diperolehi dengan klik pada butang ::Carian dan skrin seperti Rajah 1.5-12 di bawah akan dipaparkan.

Rajah 5.0-12: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Pengkhususan

i.

Klik butang Cari untuk memaparkan semua Pengkhususan atau sila pilih Bidang Pengkhususan dan klik butang Cari untuk memaparkan maklumat Pengkhususan.

ii. Setelah selesai klik butang Tutup dan skrin seperti Rajah 1.5-10 akan dipaparkan semula.

Muka 32/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

h. Seterusnya sila isikan Pengkhususan sekiranya Pengkhususan tersebut tiada dalam senarai.

Rajah 5.0-13: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Kelulusan Pengajian Tinggi (PHD/Sarjana/Ijazah/Pelajar Tahun Akhir)

7. Langkah 6 perlu diulang bagi no.2 dan no.3 (rujuk Rajah 1.5-13) sekiranya berkaitan. Setelah selesai sila klik butang Seterusnya. Sekiranya anda menerima mesej ralat, sila kembali ke muka surat borang dan betulkan ralat-ralat tersebut, ulangi proses penyemakan dan penghantaran. Untuk kembali ke muka surat borang, sila klik pautan di bahagian bawah atau di bahagian atas borang. Rujuk Rajah 1.5-14 seperti di bawah.

Muka 33/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Pautan kembali ke borang

Rajah 5.0-14: Skrin Maklumat Akademik Pemohon ­ Kelulusan Pengajian Tinggi (PHD/Sarjana/Ijazah/Pelajar Tahun Akhir)

Muka 34/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.3

Maklumat Ko-Kurikulum

Rajah 5.0-15: Skrin Maklumat Ko-Kurikulum ­ Sukan/Persatuan/Kepimpinan

1. Sila pilih Sukan yang disertai di ruangan Sukan dan Peringkat penyertaan di ruangan Peringkat. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-15.

2. Sila isikan Nama Persatuan yang disertai di ruangan Nama Persatuan dan pilih Jawatan yang disandang dan Peringkat penyertaan di ruangan Jawatan dan Peringkat.

Muka 35/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Pautan kembali ke

Rajah 5.0-16: Skrin Maklumat Ko-Kurikulum ­ Rekacipta dan Inovasi/Pencapaian Khas/Pekerjaan Sekarang

3. Sila isikan Jenis Rekacipta dan Inovasi, pilih Sumbangan yang anda berikan dan Peringkat penyertaan.

4. Sila isikan Pencapaian Khas / Istimewa (sekiranya ada). Rujuk contoh yang diberi. 5. Sila pilih Status Pekerjaan anda sekarang.

Setelah selesai sila klik butang Seterusnya. Sekiranya anda menerima mesej ralat, sila kembali ke muka surat borang dan betulkan ralat-ralat tersebut, ulangi proses penyemakan dan penghantaran. Untuk kembali ke muka surat borang, sila klik pautan di bahagian bawah atau di bahagian atas borang. Rujuk Rajah 1.5-16 seperti di atas.

Muka 36/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.4

Maklumat Tambahan

Rajah 5.0-17: Skrin Maklumat Tambahan ­ Kurang Upaya

1. Sila pilih Jenis Kurang Upaya sekiranya anda adalah Orang Kurang Upaya (OKU) dan sila abaikan sekiranya tidak berkaitan. Kategori ketidakupayaan boleh diperolehi dengan klik pada butang ::Rujuk dan skrin seperti Rajah 1.5-17 di bawah akan dipaparkan. Sekiranya berkaitan, sila masukkan No. Pendaftaran.

Rajah 5.0-18: Skrin Maklumat Tambahan ­ Kategori Ketidakupayaan

Muka 37/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

a. Setelah selesai klik butang Tutup dan skrin seperti Rajah 1.5.19 di bawah akan dipaparkan.

Pautan kembali ke

Rajah 5.0-19: Skrin Maklumat Tambahan ­ Bakat/Kebolehan Bahasa/Dialek Selain Bahasa Melayu/Bekas Tentera/Bekas Polis

2. Sila pilih Bakat yang dimiliki sekiranya anda memohon jawatan di bawah Klasifikasi Perkhidmatan Bakat dan Seni. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5-19.

3. Sila pilih kebolehan Bahasa/Dialek Selain Bahasa Melayu dan Tahap Penguasaan anda bagi setiap Bahasa/Dialek tersebut.

4. Sekiranya anda Bekas Tentera / Bekas Polis, sila pilih kategori anda sebagai bekas tentera / bekas polis dan sila abaikan sekiranya tidak berkaitan. Selepas pilih kategori, pangkat dalam kategori akan dipaparkan. Contoh: Kategori : Bekas Polis Pangkat dalam polis : Sila pilih maklumat daripada senarai yang disediakan

Muka 38/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5. Seterusnya sila pilih sama ada anda bekas tentera / bekas polis yang menerima Pencen / Ganjaran sahaja.

Setelah selesai sila klik butang Seterusnya. Sekiranya anda menerima mesej ralat, sila kembali ke muka surat borang dan betulkan ralat-ralat tersebut, ulangi proses penyemakan dan penghantaran. Untuk kembali ke muka surat borang, sila klik pautan di bahagian bawah atau di bahagian atas borang. Rujuk Rajah 1.5-19 seperti di atas.

Muka 39/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.5

Semakan Maklumat Peribadi Pemohon

Pautan kembali ke borang

Rajah 5.0-20: Skrin Semakan Maklumat Peribadi Pemohon

1. Sila pastikan Maklumat Peribadi Pemohon yang diisi adalah tepat.

2. Sila pastikan No. Kad Pengenalan Baru, Nama Penuh dan Alamat yang diisi adalah tepat. 3. Pada peringkat ini, anda digalakkan menyemak kembali semua maklumat yang telah dimasukkan dengan menekan pautan Maklumat Peribadi Pemohon, Maklumat Akademik Pemohon, Maklumat Ko-Kurikulum ataupun Maklumat Tambahan. Sila buat pembetulan sekiranya perlu. Untuk kembali ke muka surat borang, sila klik pautan di bahagian atas borang. Rujuk Rajah 1.5-20 seperti di atas.

Muka 40/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.6

Pengakuan Pemohon

Rajah 5.0-21: Skrin Pengakuan Pemohon

1. Sila klik pada petak Saya setuju dan tanda akan dipaparkan dalam petak yang berkenaan. Adalah diingatkan bahawa anda telah membuat pengakuan bahawa anda memahami Akta Suruhajaya Perkhidmatan 1957 boleh dihukum penjara 2 tahun atau didenda RM2,000.00 atau kedua-duanya sekali jika maklumat yang dimasukkan adalah palsu. Rujuk contoh seperti Rajah 1.5.21.

2. Sekiranya anda telah berpuas hati dengan maklumat-maklumat yang diisi sila klik pada butang HANTAR. Kecuaian anda meninggalkan langkah menekan butang HANTAR akan menyebabkan permohonan anda tidak akan diproses.

Muka 41/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

5.7

Pemberitahuan

Rajah 5.0-22: Skrin Pemberitahuan

1. Skrin Pemberitahuan seperti Rajah 1.5-22 dipaparkan sekiranya maklumat anda tiada kesilapan. Sekiranya anda menerima mesej ralat, sila kembali ke muka surat borang dan betulkan ralat-ralat tersebut, ulangi proses penyemakan dan penghantaran. 2. Sila Cetak Pemberitahuan untuk rujukan anda. 3. Permohonan anda telah pun selesai jika mendapat Skrin Pemberitahuan dan Cetak Pemberitahuan ini. Selamat mengisi borang!

Muka 42/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

6.0

SEMAKAN STATUS PERMOHONAN Borang SPA8i juga menyediakan Semakan Status Permohonan dimana pemohon boleh terus melihat status urusan pengambilan yang dibuat oleh SPA bagi tempoh setahun dari tahun semasa. Urusan tersebut akan dijana secara automatik oleh sistem SPA.

Setelah selesai mengisi dan menghantar borang, pemohon boleh menyemak status permohonan di pautan :: Semakan Status Permohonan :: yang berada dipenjuru atas kiri borang seperti Rajah 6.0-1.

Semakan Status Permohonan

Rajah 6.0-1: Skrin Borang SPA8i

Langkah-langkah: 1. Sila gunakan pelayar Internet Explorer 6.0 dan ke atas untuk daftar masuk borang SPA8i. 2. Masukkan MyID dan Kata Laluan dan klik butang Log Masuk. 3. Selepas berjaya masuk skrin borang SPA8i seperti Rajah 6.0-1, di sebelah atas penjuru kiri borang SPA8i terdapat Semakan Status Permohonan iaitu ciri terbaru untuk pemohon menyemak status permohonan, klik Semakan Status Permohonan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan:

Muka 43/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Rajah 6.0-2: Skrin Semakan Status Permohonan

4. Status Permohonan Jawatan Semasa adalah mengikut jawatan semasa yang dipohon calon serta status urusan yang diproses dalam tempoh setahun. 5. Jika urusan pengambilan telah diproses dan pemohon tidak memohon jawatan semasa maka ianya akan dipaparkan dalam Status Permohonan Jawatan Yang Pernah Dipohon. 6. Pemohon boleh menyemak status permohonan jawatan seperti tarikh daftar dan tarikh luput setiap jawatan. 7. Pemohon juga boleh menyemak status urusan pengambilan yang diproses oleh SPA dimana Tarikh Tutup Urusan bermakna urusan tersebut dibuat dalam tempoh setahun ke belakang dari tarikh urusan. 8. No. Urusan adalah nombor urusan yang digunakan untuk menjalankan proses tersebut, 9. Status Urusan bermakna urusan jawatan tersebut berada di peringkat mana dan sekiranya status memaparkan `Tidak Melepasi Syarat-Syarat Semasa Yang Ditetapkan Oleh Suruhanjaya', pemohon tidak berjaya ke peringkat seterusnya dan paparan tersebut akan kekal.

Muka 44/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

Walaubagaimanapun sekiranya urusan jawatan tersebut dibuat lagi pemohon akan diproses sekali lagi jika pendaftaran masih belum luput. 10. Syarat-syarat semasa yang ditetapkan oleh Suruhanjaya adalah berubah-berubah mengikut kekosongan daripada Kementerian/ Jabatan dan Suruhanjaya. 11. Pemohon juga boleh melanjutkan tempoh permohonan setahun dari tarikh semasa dengan klik [Klik Sini] pada Untuk melanjutkan tempoh permohonan tanpa perlu menghantar perakuan seperti Rajah 6.0-3. 12. Sekiranya pemohon ingin memilih jawatan selain daripada yang dipaparkan pemohon perlu mengemaskini di dalam borang permohonan dan menghantar semula perakuan pemohon untuk diproses.

Pelanjutan Tempoh Permohonan

Rajah 6.0-3 Skrin Melanjutkan Tempoh Permohonan

13. Klik pada pautan Borang jika ingin kembali semula ke borang pendaftaran pekerjaan SPA8i. 14. Klik pada pautan Keluar sekiranya hendak keluar dari borang pendaftaran pekerjaan SPA8i.

Muka 45/45

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Panduan Pengguna MyID dan Kata Laluan Borang SPA8i

7.0

CIRI-CIRI BARU YANG TERDAPAT DALAM BORANG SPA8i Antara ciri-ciri baru yang terdapat pada borang SPA8i ini adalah: a. Semua pemohon adalah diwajibkan mendaftar akaun baru bagi membolehkan mereka mencapai Borang Pendaftaran Pekerjaan Di Sektor Awam (SPA8i). Ini termasuk pemohon yang pernah memohon sebelum ini mahupun pemohon baru. b. Pemohon perlulah mempunyai nombor MyKad (Kad Pengenalan). Nombor MyKad ini akan digunakan sebagai MyID semasa hendak masuk ke borang SPA8i. c. Semua pemohon mesti mempunyai akaun e-mel yang masih aktif kerana MyID, kata laluan dan pengaktifan akan dihantar melalui e-mel. Oleh itu, pemohon tidak digalakkan berkongsi alamat e-mel serta kata laluan e-mel tersebut. d. Terdapat maklumat mengenai Tarikh Permohonan, Tarikh Kemas kini dan Tarikh Proses. Jika pendaftaran ini belum selesai sepenuhnya, mesej Belum Diproses akan dipaparkan. e. Pemohon perlu memilih kategori borang mengikut Kelayakan Tertinggi pemohon terlebih dahulu kerana senarai jawatan dan maklumat akademik bergantung kepada jenis pilihan tersebut. f. Terdapat Semakan Status Pemohonan di dalam borang SPA8i di mana pemohon boleh membuat semakan mengenai status permohonan mereka. g. Setiap urusan pengambilan yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon akan dapat dilihat oleh pemohon. h. Di samping itu pemohon boleh mengemaskini maklumat borang SPA8i pada bila-bila masa dengan sekali sahaja pendaftaran MyID. i. Pemohon juga boleh melanjutkan tempoh permohonan sekiranya tempoh sah laku permohonan telah luput. j. Pemohon juga akan dimaklumkan melalui e-mel dan SMS sekiranya dipanggil peperiksaan atau temu duga.

Muka 46/45

Information

47 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

751469


You might also be interested in

BETA