Read JABATAN : JAPIM text version

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

1

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

PEMETAAN STRATEGIK

MISI & VISI

KEPUASAN PELANGGAN

PELAJAR

STAKEHOLDERS

KOMUNITI SOSIAL

Memperkasakan Pembangunan Insan Guru

PROSES KERJA DALAMAN

Meningkatkan Pencapaian Kualiti Akademik Keguruan

Meningkatkan Bakat dan Kompetensi Pengurusan Kokurikulum Meningkatkan Budaya Penyelidikan, Inovasi & Pembelajaran Sepanjang Hayat

Memantapkan Kemahiran Amalan Profesional

KOKURIKULUM

Memperluaskan Khidmat Konsultansi & Pengantarabangsaan

PENGUPAYA

(capabilities)

Perkembangan Staf/ Budaya Organisasi Sumber Manusia Pembelajaran Pentadbiran (Sistem Urus Tadbir)

Teknologi Maklumat & Komunikasi Prasarana

KEWANGAN

PERUNTUKAN DAN TABUNG AMANAH

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA INSTITUT (KRA)

KRA1

Meningkatkan Pencapaian Kualiti Akademik Keguruan Meningkatkan Bakat dan Kompetensi Pengurusan Kokurikulum Memperkasakan Pembangunan Insan Guru

KRA2

KRA3

KRA4

Memantapkan Kemahiran Amalan Profesional

KRA5

Meningkatkan Budaya Penyelidikan, Inovasi & Pembelajaran Sepanjang Hayat Memperluaskan Khidmat Konsultansi & Pengantarabangsaan

KRA6

2

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

TAKWIM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN BESUT JANUARI 2011

TARIKH

1 Januari (Sabtu) Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu PISMP Ambilan Januari 2011 [2-3 Januari 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Lembaga Pengajian Pembinaan Jadual Penentuan Tugasan bagi PISMP Sem. 1,3 dan 5 [4-6 Januari 2011] ,,Windows to The TESL Classrooms 6 Januari (Khamis) Mesyuarat Kewangan Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) 9 Januari (Ahad) Perhimpunan Bulanan Institut Permulaan Praktikum KDPM Kemas Ambilan Julai 2008 Taklimat Pengurusan Praktikum untuk Pensyarah KDPM(KEMAS) Fasa 2 Ambilan Julai 2008 dan KPLI- KDC (SABK) 10 Januari (Isnin) Kursus Fotografi Peringkat Lanjutan Bermula Kursus Pendedahan Awal KSSR Matematik dan LINUS [10-11 Januari 2011] JK Induk Praktikum 11 Januari (Selasa) Kursus Profesionalisme Penyeliaan Praktikum ­ Instructional Design Taklimat / Kursus Mentoring Guru Pembimbing Praktikum KDPM dan SABK 12 Januari (Rabu) Taklimat Praktikum Pensyarah Penyelia KPLI BI/MT - Subjek Minor Kursus Prapraktikum Pelajar PISMP dan KPLI MT/BI ­ Instructional Design. 12 Januari (Rabu) Kursus Kajian Tindakan untuk Pensyarah Penyelia PISMP Sem. 7 [12-13 Januari 2011]

PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

KUMPULAN SASARAN

TAHUN BARU 2011 Pelajar baharu AJK MPPP AJK Lembaga Pengajian Semua Pensyarah JKH KPLI PI Sem. 2 Jawatankuasa Kewangan AJK MPPP Semua staf akademik & pelajar KJ dan KU KDPM Pra Kemas Sem. 6 Pensyarah IPG KSM dan JK 20 orang guru pelatih Pelajar KPLI Matematik AJK Induk Praktikum Pensyarah IPGKSM Guru Pembimbing Pensyarah IPG KSM Pelajar PISMP Sem. 7 dan KPLI Ambilan Jun 2010 Pensyarah Kajian Tindakan

TEMPAT

JAB./ UNIT

CATATAN (KRA)

2 Januari (Ahad)

Dewan Bendahara Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 Dewan Bendahara Bilik Mesyuarat

HEP SU MPPP SU JKH JBB PEK SU MPPP HEP

1 1 3

4 Januari (Selasa)

Unit PRK

-

IPG KSM IPG KSM Bilik Santapan Di Raja IPG KSM Dewan Al-Kindi Dewan Al-Kindi Bilik Mesyuarat IPG KSM Dewan Al-Kindi

Unit PRK JTP JMT SU Unit LDP KU PRK KU PRK KU PRK

4 2 1 4 4 4 4

IPG KSM

JPIPK

5

3

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

13 Januari (Khamis)

Kursus Prapraktikum Pelajar PISMP dan KPLI MT/BI ­ Pengurusan dan Tugasan

Pelajar PISMP Sem. 7 dan KPLI Ambilan Jun 2010

Dewan Al-Kindi

KU PRK

4

PRAKTIKUM KPLI-SR AMBILAN JUN 2010 & KPLI- KDC- SABK BERMULA Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP): Mesyuarat Pertama Seminar Antarabangsa Pendidikan Jasmani Kali ke-1 Taklimat Pengurusan Praktikum untuk Pengurus Sekolah bagi KDPM, KPLI,PISMP dan KDC Majlis Pelancaran Laman Web iKonsultansi Taklimat Praktikum PISMP : Subjek Elektif 2 (BM/BI/Moral/Matematik) ­ pensyarah JK Pengurusan Stor dan Aset 18 Januari (Selasa) Taklimat Perkhidmatan Pusat Sumber & Bengkel Penulisan Bibliografi Latihan Pembangunan Staf JMT Bil. 1 / 2011- Perubahan Kurikulum Matematik KSSR JK Perancangan Strategik 19 Januari (Rabu) Kursus Profesionalisme Praktikum Pensyarah ­ Pemulihan dan Pengayaan Kajian Tindakan untuk Pelajar PISMP Sem.7[19-20 Januari 2011] JK Pelaksana Disiplin Pelajar 20 Januari (Khamis) JK Penerbitan dan Dokumen

AJK MPPP

Bilik Mesyuarat

SU

-

16 Januari (Ahad)

Guru Besar dan Pengetua SABK JTP & Unit PRK Pensyarah IPG KSM AJK Pengurusan Stor & Aset Pensyarah Pensyarah JMT AJK Perancangan Strategik Pensyarah IPG KSM PISMP 7 AJK Pelaksanaan Disiplin Pelajar AJK Penerbitan & Dokumen

Dewan Al-Kindi Dewan Ibnu Khaldun Dewan Syarahan IPG KSM Dewan Al-Kindi Bilik Mesyuarat IPG KSM IPG KSM Dewan Al-Kindi IPG KSM IPG KSM IPG KSM

Unit PRK TP Unit PRK. SU PS JMT SU KU PRK JPIPK SU SU

4 4 4 5 5 4 1 -

17 Januari (Isnin)

PRAKTIKUM KDPM ­ KDC (KEMAS/PERPADUAN) AMBILAN MEI 2008 FASA 1 BERMULA 23 Januari (Ahad) Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) JK Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Penasihat JK Perwakilan Pelajar 24 Januari (Isnin) JK Permuafakatan Pendidikan Kursus Mentoring Guru Pembimbing Praktikum PISMP Fasa 3 Ambilan Januari 2008 dan KPLI JK Tugas Tugas Khas 26 Januari (Rabu) Lembaga Pengajian AJK MPPP AJK LDP AJK Penasihat JKPP AJK Permuafakatan Pendidikan Guru pembimbing AJK Tugas Tugas Khas AJK Lembaga Pengajian Bilik Mesyuarat IPG KSM IPG KSM IPG KSM SU MPPP SU SU SU -

Dewan Al-Kindi IPG KSM IPG KSM

AJK PRK. SU SU

4 -

25 Januari (Selasa)

4

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Taklimat e-konsultansi Kursus Aplikasi Excel ,,Windows to TESL [27-29 Januari 2011] 27 Januari (Khamis) JK Keceriaan dan Landskap Pemurnian & Perbengkelan Perubahan Kurikulum BM KSSR [27 ­ 29 Januari. 2011] 28 Januari (Jumaat)

Pelajar PISMP Sem. 7 Semua Pensyarah JKH KPLI Sem. 1 AJK Keceriaan & Landskap Semua Pensyarah JPM

Dewan Al-Kindi IPG KSM Agro Resort Setiu IPG KSM IPG KSM

Unit PRK dan JTP JKH JBB SU JPM

4 5 1 5

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER [28 JANUARI ­ 5 FEBRUARI 2011] PRAKTIKUM PISMP AMBILAN JANUARI 2008 FASA (III) (12 MINGGU) BERMULA [30 JANUARI-28 APRIL 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) AJK MPPP Pelajar KPLI Pelajar KPLI AJK Kantin & Kafeteria Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM IPG KSM SU MPPP HEP HEP SU -

30 Januari (Ahad)

Pendaftaran Pelajar Baharu KPLI Ambilan Januari 2011 Minggu Pengurusan Pelajar Baharu Ambilan Januari 2011 [30 Januari -1 Februari 2011] JK Pemantauan Kantin dan Kafeteria

FEBRUARI 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Taklimat e-konsultasi 1 Februari (Selasa) Pelancaran Laman Web Seminar Antarabangsa Pendidikan Jasmani Taklimat Pengurusan dan Peraturan Pusat Sumber -OPAC/MyLib/OU 2 Februari (Rabu) 3 Februari (Khamis) Mesyuarat Kewangan IPG KSM Kali ke- 2

KUMPULAN SASARAN

Pensyarah Global Semua pelajar Jawatankuasa Kewangan

TEMPAT

Dewan Al-Kindi IPG KSM Lobi PS IPG KSM

JAB./ UNIT

Unit PRK dan JTP PJK PS PEK

CATATAN (KRA)

4 6 1 -

CUTI TAHUN BARU CINA [3 ­ 4 FEBRUARI 2011] Kursus Bina Bahan ICT dalam P&P Sains ­ Grafik dan Video [3 ­ 5 Februari 2011] Perhimpunan Bulanan IPG KSM Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Pensyarah JSN Semua staf akademik & pelajar AJK MPPP Pelajar dan pensyarah IPGM KSM Permain Inn, Kuala Terengganu Dewan Bendahara Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM JSN 5

6 Februari (Ahad)

HEP SU MPPP U.Koku

3 2

6 Februari (Ahad)

Karnival Kokurikulum Sukan dan Permainan Kejohanan Olahraga IPG Karnival Permainan

5

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

[6 -19 Februari. 2011]

JK Pelaksana Bidang Keberhasilan Utama Pasukan Pelaksana Standard Guru Malaysia (SGM) Orientasi Pengambilan Pelajar Baharu Jabatan PJK [24 ­ 29 Januari 2011] Makmal Kreativiti Dalam P&P Sains [7 ­ 8 Februari 2011] 7 Februari (Isnin) JK Pemandu Teknologi Maklumat dan Komunikasi Mesyuarat Kurikulum Kali ke- 1 JK Pengurusan Kokurikulum Mesyuarat Pra MKSP kali- 1 8 Februari (Selasa) Kempen Derma Darah dengan HUSM Kursus Asas Penyelidikan Kuantitatif

AJK KRA AJK SGM PISMP 1 dan KPLI Pelajar AJK Pemandu TMK AJK Kurikulum AJK Pengurusan Kokurikulum AJK Pra MKSP Pelajar Pensyarah penyelidik jabatan 20112012 40 orang guru pelatih Pensyarah AJK Peperiksaan & Penilaian 20 orang pensyarah AJK SSR AJK MQF 12 orang pensyarah 15 orang AJK Praktikum Pensyarah penyelidik jabatan 20112012 AJK MPPP AJK Pelaksana MS ISO

IPG KSM IPG KSM Pusat Pendidikan Luar Bukit Keluang, Besut IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM

SU SU PJK

3

JSN SU SU Kur. SU Unit Q HEP

1 3

IPG KSM

JPIPK

5

Kursus Integrasi Microsoft Office dalam Pengajaran dan Pembelajaran [9-10 Februari 2011] Powerfull Presentation [9 ­ 10 Februari 2011] 9 Februari (Rabu) JK Peperiksaan dan Penilaian Kursus Pembinaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Menggunakan Perisian ,,Lecture Maker [9-10 Februari 2011] Sistem Star Rating (SSR) Pasukan Pelaksanan Malaysia Quality Framework (MQF) 10 Februari (Khamis) Kursus Coaching & Mentoring Pensyarah Baharu [10 ­ 12 Februari 2011] Mesyuarat Penyelarasan Tugas dan Semakan Pelaksanaan Aktiviti Unit Praktikum [10 ­ 12 Februari 2011] 12 Februari (Sabtu) Kursus Asas Penyelidikan Kuantitatif [12-14 Februari 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Pasukan Pelaksana MS ISO

IPG KSM

JTP

1

IPG KSM IPG KSM

Unit LDP SU

5 -

IPG KSM IPG KSM IPG KSM Permai Inn, Kuala Terengganu Permai Inn, Kuala Terengganu IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM

JTP SU SU Unit PRK

5 4

Unit PRK

-

JPIPK

5

SU MPPP SU

-

13 Februari (Ahad)

6

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

BIG PISMP Ambilan Januari 2008 (Sem. 5) 14 Februari (Isnin) JK Petugas Inovasi Pengurusan

118 orang pelajar PISMP AJK Petugas Inovasi Pengurusan AJK Pengembangan Penyelidikan

IPG KSM IPG KSM

HEP SU

3 -

JK Pengembangan Penyelidikan 15 Februari (Selasa) Kursus Asas Penilaian Program Sambutan Maulidurrasul 16 Februari (Rabu)

IPG KSM

SU

-

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W Pensyarah penggerak program Semua staf dan guru pelatih AJK Pengurusan Risiko 15 Pensyarah JIP Pelajar KPLI Ambilan Januari 2011 AJK Laman Sesawang AJK Keselamatan IPG Pensyarah Tutor Pelajar KDPM AJK MPPP Semua Pensyarah JPM AJK Penggubalan Dasar AJK Keselamatan & Kesihatan Pekerja AJK Konvokesyen PISMP Ambilan Januari 2009 Pensyarah JMT Semua Pensyarah JKH AJK Keutuhan, Tadbir Urus & Integriti IPG KSM Dewan Bendahara IPG KSM IPG KSM Taman Rekreasi Pantai Merang IPG KSM IPG KSM Tanjung Vista,Kuala Terengganu Dewan Al-Kindi Bilik Mesyuarat 1 JPIPK JAPIM SU JIP 5 3 5

JK Pengurusan Risiko Kursus P&P atas talian: e-learning Pengajian Profesional [16 ­ 17 Februari 2011] BIG KPLI Ambilan Januari 2011 [17 ­ 20 Februari 2011]

HEP

3

17 Februari (Khamis)

JK Laman Sesawang JK Keselamatan Institut Pendidikan Guru Kursus Pengurusan Tutor [17 ­ 19 Februari 2011]

SU SU

-

HEP Unit PRK SU MPPP

3 4 -

19 Februari (Sabtu)

Perjumpaan Kelompok KDPM ­ Pertengahan Fasa Praktikum Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP)

20 Februari (Ahad)

Pembinaan Modul BM Fasa 2 [20-24 Februari 2011]

IPG KSM

JPM

1

JK Penggubalan Dasar Institut Pendidikan

IPG KSM

SU

-

JK Keselamatan & Kesihatan Pekerja 21 Februari (Isnin) JK Konvokesyen BIG PISMP Ambilan Januari 2009 (Sem. 5) Latihan Pembangunan Staf JMT Bil. 2 / 2011 - Excel in Mathematics : Through Learning With Excel Kursus Aplikasi Pemprosesan Data Penyelididikan (SPSS) JK Keutuhan, Tadbir Urus dan Integriti

IPG KSM

SU

-

IPG KSM IPG KSM Bilik Mesyuarat IPG KSM IPG KSM IPG KSM

SU HEP JMT JKH SU

3 5 5 -

22 Februari (Selasa)

7

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

23 Februari (Rabu)

Kursus Pembinaan dan Penggunaan Blog dalam Pengajaran dan Pembelajaran [23-24 Februari 2011] Wacana / Diskusi Ilmu Bersama Pakar Format Penyediaan Kertas Kerja dan Laporan [23-25 Februari 2011] Lawatan MPPP Ke Universiti Suan Sunanda Rajabhat, Bangkok; RECSAM dan Sports School, Korat [23 ­ 28 Februari 2011] Kursus Pemantapan Sahsiah/ Memperkasa Jati Diri Pelajar PISMP Ambilan Januari. 2011 [24-26 Februari 2011] Ceramah Kesihatan Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS)

20 orang guru pelatih Semua pensyarah Pensyarah

IPG Kampus Sultan Mizan IPG KSM Hotel Seri Malaysia, Kuantan Bangkok dan Pattaya Taman Etnobotani IPG KSM IPG KSM Dewan Syarahan Bilik Mesyuarat 1 Dewan syarahan IPG KSM Dewan syarahan IPG KSM

JTP

1

JPIPK Unit LDP

5 5

MPPP 93 orang pelajar PISMP Sem. 1 (Siri 1) Unit Beruniform TKRS Pelajar Pelajar KPLI AJK MPPP PISMP Ambilan Januari 2011 AJK KISSM PISMP Ambilan Januari 2010 AJK KDC

PJK

6

24 Februari (Khamis)

HEP U.Koku JPra Unit PRK SU MPPP AJK PRK SU Unit PRK SU

3 2 1 4 4 4 -

26 Februari (Sabtu)

Kursus Bina Bahan (papet) Perjumpaan Kelompok KPLI ­ Pertengahan Fasa Praktikum Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP)

27 Februari (Ahad)

Taklimat PBS Pelajar PISMP Semester 1 Tahun 2011 JK Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia Taklimat PBS Pelajar PISMP Semester 3 Tahun 2011 JK Kursus Dalam Cuti (KDC)

28 Februari (Isnin)

MAC 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

BIG PISMP Ambilan Januari 2010 (Sem. 3) 1 Mac (Selasa)

KUMPULAN SASARAN

BIG PISMP 154 orang Pelajar Ambilan Januari 2010 Pelajar 50 orang guru pelatih Pensyarah/ staf AJK Pecah Kontrak Perjanjian Pend. Pensyarah dan staf sokongan

TEMPAT

JAB./ UNIT

HEP

CATATAN (KRA)

3

IPG KSM

Pameran Bertema Jabatan Jabatan Pendidikan Prasekolah Jabatan Matematik [1 ­ 31 Mac 2011] Kursus Tahsin Solat/Imam dan Bilal [1 ­ 3 Mac 2011] Hari Kecergasan IPG

Lobi PS ILIM WIL. TIMUR IPG KSM IPG KSM ILIM

PS

1

JAPIM PJK SU Kauns.

3 5 5

2 Mac (Rabu)

JK Pecah Kontrak Perjanjian Pendidikan Kursus Etiket dan Protokol untuk Staf [2-3Mac 2011]

8

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Taklimat PBS Pelajar KPLI Ambilan Januari 2011 Kursus Asas Teknologi Pakaian [3 ­ 5 Mac 2011] Mendaki Gunung Tebu [3-5) Mac 2011]

KPLI Ambilan Januari 2011 Pelatih PISMP Sem. 3 KPLI PJ

Dewan Syarahan IKBM Tangok, Bachok Gunung Tebu,Besut

Unit PRK JKH PJK

4 1 2

3 Mac (Khamis)

HARI ULANG TAHUN PERTABALAN KEBAWAH DYMM SULTAN TERENGGANU 4 Mac (Jumaat) Kursus Graphic Calculator Dan Geometer Sketch Pad [4-6 Mac 2011] Semua Pensyarah Jabatan Matematik Hotel UiTM, Dungun, Terengganu

JMT

5

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3 PISMP AMBILAN JANUARI 2010 [6-10 MAC 2011] 6 Mac (Ahad) Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Lawatan Ke Hospital Nurzahirah, Kuala Terengganu Untuk CPR-BSMM Kebombaan Kadet Remaja Sekolah Mesyuarat Kewangan IPG KSM Kali ke- 3 Kursus Pembinaan Recovery Disk untuk Komputer Peribadi 9 Mac (Rabu) Pedagogi Berkesan [9 -11 Mac 2011] Ekspedisi Visual -Latihan Pengamatan Visual dan Amali Melakar [9-11 Mac 2011] 10 Mac (Khamis) Perjumpaan Kelompok PISMP ­ Pertengahan Fasa Praktikum AJK MPPP Unit Beruniform BSMM PISMP/KPLI Unit Beruniform TKRS Jawatankuasa Kewangan 40 orang guru pelatih Pensyarah Pelajar PISMP Sem. 5 Pelajar PISMP Sem. 7 Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM Balai Bomba Jerteh IPG KSM IPG KSM Hotel New Pasific, Kota Bharu Pantai Pulau Perhentian Dewan syarahan SU MPPP U.Koku U.Koku PEK JTP Unit LDP 2 2 1 5

5 Mac (Sabtu)

JKS Unit PRK

2 4

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER [11-19 MAC 2011] 11 Mac (Jumaat) Lawatan Sambil Belajar Ke Sekolah Pendidikan Khas [11-14 Mac 2011] Bengkel Borang Perjanjian Guru [16 ­ 17 Mac 2011] Bengkel Pembinaan Modul Pembelajaran Fasa ll [17 ­ 19 Mac 2011] Pelajar PISMP Sem. 5 Pemulihan Staf Jabatan HEP Pensyarah JSN Kuala Lumpur / Johor Bharu ILIM Wilayah Timur Kuantan, Pahang

JIP HEP JSN

1 5 1

16 Mac (Rabu) 17 Mac (Khamis)

PRAKTIKUM PISMP FASA (I) AMBILAN JANUARI 2009 BERMULA [20 MAC-14 APRIL 2011] PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1 PISMP AMBILAN JANUARI 2011& KPLI AMBILAN JANUARI 2011 [20-24 MAC 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP): Mesyuarat Pertama Seminar Antarabangsa Pendidikan Jasmani kali ke- 2 JK Keceriaan dan Landskap AJK MPPP AJK Keceriaan & Landskap Bilik Mesyuarat IPG KSM SU -

20 Mac (Ahad)

22 Mac (Selasa)

SU

-

9

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Kursus Asas Penyelidikan Kualitatif [16-17 Mac 2011] Taklimat / Kursus Mentoring Guru Pembimbing Praktikum PISMP Fasa 1 Ambilan Januari 2009 23 Mac (Rabu) Kursus Excel [23-24 Mac 2011] Bengkel Pembinaan Modul/ Bahan EDU (Pengajian Profesional) PISMP [24 ­ 26 Mac 2011] Kem Ibadah dan Amali Sembelihan [24-26 Mac 2011] 24 Mac (Khamis) Inovasi Penyelidikan Bahasa Melayu [24-26 Mac 2011] Latihan untuk pelajar Pembimbing Rakan Sebaya (PERASA) [24-26 Mac 2011] Kursus Kompetensi Kepimpinan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar [24-26 Mac 2011] 25 Mac (Jumaat) Lawatan Penanda Aras [25-27 Februari 2011] Hari Keluarga 26 Mac (Sabtu) Seloka Bersahut Juruhebah Kelantan FM & Pelajar IPG KSM Festival Dikir Barat IPTA Zon Timur Piala KPPM Pertandingan Rekacipta " Tenaga yang Diperbaharui dan KecekapanTenaga [27 ­ 28 Mac 2011] 27 Mac (Ahad) Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Mesyuarat Pengurusan Ekspedisi Kayak Nusantara Kali ke -2 BIG PISMP Ambilan Januari. 2011 (siri 1) [27-29 Mac 2011] 29 Mac (Selasa) 29 Mac (Selasa) 30 Mac (Rabu) Lawatan Penanda Aras ke IAB [29-31 Mac 2011] Kursus Bina Bahan P&P Kursus Asas Fotografi [30-31 Mac 2011] Kursus Analisis Data SPSS dan Perisian QUEST [31 Mac - 2 April] Kem Kaunseling [31 Mac -2 April 2011]

Pensyarah penyelidik jabatan 20112012 Guru Pembimbing Pensyarah dan staf sokongan Pensyarah Semua Pelajar PAI Semua Pensyarah JPM Pelajar terpilih Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kakitangan PS Staf akademik & sokongan Persatuan Seni Budaya Persatuan Seni Budaya Pelatih PISMP Sem. 1 AJK MPPP AJK PISMP Ambilan Januari 2011 Pensyarah Pensyarah Pensyarah dan staf sokongan Pensyarah Pelajar kurang bermotivasi

IPG KSM Bilik Mesyuarat IPG KSM IPG KSM

JPIPK

5

KU PRK

4

Unit LDP

5

Kota Bharu IPG KSM Kuala Terengganu IPG KSM Taman Laut, Pulau Redang, Terengganu Perpustakaan Negara, KL. IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM Taman rekreasi Pantai Merang IAB, Genting Highland. Kuala Terengganu IPG KSM Grand Continental, Kuantan Taman Rehlah

JIP JAPIM JPM Kauns.

1 1 5 3

HEP

3

PS Pengerusi Kelab Staf U.Koku U.Koku JKH SU MPPP PJK

5 2 2 2 -

HEP

3

Unit LDP JPra JTP JMT dan PJK Kauns.

5 5 5

5

31 Mac (Khamis)

3

10

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

APRIL 2011

TARIKH 2 April (Sabtu) PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Kursus Muzik dan Pergerakan Kreatif Perhimpunan Bulanan IPG KSM Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) 3 April (Ahad) Kursus Kepegawaian Olahraga (KOAM) Gred 3 [3 ­ 4 April 2011] Pameran Jabatan: Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Ilmu Pendidikan [3- 30 April 2011] BIG PISMP Ambilan Januari. 2011 (siri 2) [3-6 April 2011] 4 April (Isnin) 5 April (Selasa) AUDIT DALAMAN ISO IPG KSM [4-7 April 2011] Bengkel Bina Bahan Interaktif Prasekolah Kursus Penulisan Proposal Kajian Konvensional [5-6 April 2011] 5 April (Selasa) Pertandingan Eksplorasi Maklumat Kursus ICT dalam P&P (internet) [6-7 April 2011] 6 April (Rabu) Mesyuarat Kewangan IPG KSM Kali ke- 4 Kursus Pemantapan Praktikum Pensyarah JKS [7-9 April 2011] Kursus Kepegawaian Olahraga KOAM [7-9 April 2011] MUET Seminar [8-10 April 2011] 8 April (Jumaat) My Outdoor Science 1 "Marine Diversity" [8-10 April 2011] IPG KSM Idol [9 April 2011] 9 April (Sabtu) Kursus Pemimpin Muda Pandu Puteri Kadet (PPK) [9-12 April 2011] Amali Pendidikan Luar KPLI PJ [9 - 16 April 2011] 10 April (Ahad) Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP)

KUMPULAN SASARAN

Pelajar Semua staf akademik & pelajar AJK MPPP PISMP

TEMPAT

IPG KSM Dewan Bendahara Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM

JAB./ UNIT

JPra HEP SU MPPP PJK

CATATAN (KRA)

1 3 2

Pelajar

Lobi PS

PS

1

BIG PISMP Ambilan Januari 2011 Semua pensyarah Pensyarah Pensyarah Pelajar

Taman rekreasi Pantai Merang IPG KSM Kota Bharu Pakej Perpustakaan Hypermedia Nik Ariff IPG KSM IPG KSM Duta Village, Kuantan IPG KSM IPG KSM Pulau Perhentian, Terengganu IPG KSM Merang, Setiu Pulau Perhentian Bilik Mesyuarat 1

HEP

3

Unit Q JPra JPIPK PS Unit LDP PEK JKS

5 5 1 5 4 2 1 1 2 2 2 -

Pensyarah Jawatankuasa Kewangan Semua Pensyarah JKS KPLI dan PISMP Sem. 5 PPISMP Sem. 2 Pensyarah dan pelajar Semua pelajar IPG KSM Unit Beruniform PPK KPLI PJ AJK MPPP

7 April (Khamis)

U.Koku JBB JSN U.Koku U.Koku PJK SU MPPP

11

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

BIG PISMP Ambilan Januari 2011 (siri 3) [10­ 13 April 2011] 11 April (Isnin) 13 April (Rabu) 14 April (Khamis) 16 April (Sabtu) Mesyuarat Kurikulum Kali ke -2 JK Pengurusan Stor dan Aset Team Building Kerjasama BTN [14 ­ 16 April 2011] Kursus Pemimpin Pengakap 1 (PKK) [16-19 April 2011] Kursus Pemimpin Asas PPIM [16-19 April 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) 17 April (Ahad) Refleksi Praktikum PISMP Fasa 1 Mesyuarat Pengurusan Ekspedisi Kayak Nusantara Refleksi Praktikum KPLI Ambilan Jun 2010 18 April (Isnin) Kursus Pendidikan Pencegahan Dadah Siri 1/2011 [18-19 April 2011] Amali PJ 1 [18 ­ 21 April 2011] 19 April (Selasa) Kursus Penulisan Akademik [19-21 April 2011] REFLEKSI Praktikum PISMP Fasa 1 (Ambilan Januari 2009) Seminar Integriti Warga Pendidik

BIG PISMP Ambilan Januari 2011 AJK Kurikulum AJK Pengurusan Stor & Aset Staf akademik & sokongan Unit Beruniform Pengakap Unit Beruniform PPIM AJK MPPP PISMP Ambilan Januari 2009 AJK KPLI Ambilan Jun 2010 KDPM(KEMAS) Ambilan Julai 2008 PISMP (PJ) 1 Semua Pensyarah JPM PISMP Ambilan Januari 2009 Pelajar KPLI & PISMP Sem. 7 Unit Beruniform TKRS Semua Pensyarah JKH PPISMP TESL Sem. 2 Pensyarah Jabatan JMT Semua pelajar IPG KSM Unit Beruniform BSMM PISMP dan KPLI Unit Beruniform KPLI

Taman Rekreasi Pantai Merang IPG KSM IPG KSM Pulau Sah Besar, Kenyir Sekayu, Hulu Terengganu Kem Etnobotani, Gua Musang Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM Dewan syarahan IPG KSM Gimnasium dan Astaka Kuantan Pahang Dewan syarahan IPG KSM Bukit Keluang, Besut, Terengganu Grand River View, Kota Bharu Agro Resort Setiu Grand Riverview, Kota Bharu IPG KSM IPG KSM Sekayu, Hulu Terengganu

HEP

3

SU Kur. SU Kauns./ ULDP U.Koku U.Koku SU MPPP Unit PRK PJK Unit PRK HEP

5 2 2 4 4 3

PJK JPM Unit PRK. HEP

1 5 4 3

20 April (Rabu)

KHIDMAS Kadet Remaja Sekolah

U.Koku

2

21 April (Khamis)

Kursus On Line Learning [21-23 April 2011]

JKH

5

Language Camp [21-23 April 2011] Kursus Literasi Dan Numerasi Matemarik (LINUS) [21-23 April 2011] Festival Tarian Masyarakat Malaysia 23 April (Sabtu) Kursus Pertolongan Cemas PPK [23-25 April 2011] Kursus Perkhemahan Asas KRS KPLI [23-26 April 2011]

JBB

1

JMT U.Koku U.Koku U.Koku

5 2 2 2

12

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

24 April (Ahad)

Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Refleksi Praktikum KDPM Fasa 2

AJK MPPP KDPM (KEMAS) Ambilan Julai 2008 PISMP Ambilan Januari 2008 Pelajar PISMP/KPLI Semua Pensyarah JMT Pensyarah

Bilik Mesyuarat 1

SU MPPP

-

IPG KSM

Unit PRK

4

Refleksi Praktikum PISMP Fasa 3 25 April (Isnin) Kursus / Bengkel pemantapan dan bimbingan peperiksaan EDU Pengajian Profesional PISMP dan KPLI [25- 28 April 2011] Latihan Pembangunan Staf Jabatan Matematik - Perisian SPSS Kursus Pembinaan Program Pembelajaran dalam Talian [27-28 April 2011] 27 April (Rabu) Retreat Jabatan Mewujud Kerjasama dengan UTM [27 ­ 30 April 2011] JK Induk Praktikum 28 April (Khamis) 28 April (Khamis) Retreat Jabatan Sains: Penyelidikan Pendidikan Sains [28 ­ 30 April 2011] Kursus Pemantapan Sahsiah/Memperkasa Jati Diri Pelajar PISMP Ambilan Januari 2011 [28-30 April. 2011]

IPG KSM

Unit PRK

4

IPGKSM IPG KSM Hotel Vistana, Kuantan Kuantan IPG KSM Cameron Highland, Pahang Taman Etnobotani, Gua Musang

JIP JMT

1 5

26 April (Selasa)

JTP

5

Pensyarah PJ AJK Induk Praktikum Pensyarah Jabatan 93 orang Pelajar PISMP Sem. 1(Siri 2)

PJK SU JSN

6 5

HEP

3

MEI 2011

TARIKH

1 Mei (Ahad)

PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

KUMPULAN SASARAN

CUTI HARI PEKERJA

TEMPAT

JAB./ UNIT

CATATAN (KRA)

REFLEKSI Praktikum PISMP Fasa 3 (Ambilan Januari 2008) 2 Mei (Isnin) Perhimpunan Bulanan IPG KSM Mesyuarat Pengurusan Ekspedisi Kayak Nusantara 3 Mei (Selasa) Program Pendidikan Kesihatan Pergigian Pelajar IPG Kampus Sultan Mizan [3-5 Mei 2011] Kursus Effective Communication in English [4-6 Mei 2011] Mesyuarat Kewangan IPG KSM Kali ke- 5 5 Mei (Khamis) 5 Mei (Khamis) Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) [5-6 Mei 2011] Dialog Seni Tampak, Lawatan ke Balai Seni Lukis Negara [5-7 Mei 2011]

PISMP Ambilan Januari 2008 Semua staf akademik & pelajar PISMP Ambilan Januari 2008 KPLI Ambilan Januari 2011) Pensyarah dan staf sokongan Jawatankuasa Kewangan Staf sokongan PISMP Sem. 7

Dewan syarahan Dewan Bendahara IPG KSM Dewan Kuliah Al-Kindi Hotel Sutera Inn, Kota Bharu IPG KSM ILIM Kuala Lumpur

Unit PRK HEP PJK HEP

4 3 2 1

Unit LDP PEK Kauns. JKS

5 5 1

4 Mei (Rabu)

13

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Kursus Pemantapan Pedagogi dan Pengajaran Mikro [5-7 Mei 2011] My Outdoor Science 2 "Biodiversity" [5-7 Mei 2011] Kursus Rekreasi Matematik Dan Pengayaan Pedagogi untuk Pelajar Semester 7 PISMP Matematik dan KPLI Matematik ( Ambilan Jun 2009) [5-7 Mei 2011] 7 Mei (Sabtu) 8 Mei (Ahad) Kursus Kepimpinan PPIM [7-9 Mei 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Penyelarasan dan Moderasi Kerja Kursus PISMP Sem.1, Sem 3 dan Sem. 5 [12 Mei 2011] Kursus Pemantapan al-Quran dan Pengajaran Jawi [12-14 Mei 2011] Penggubalan dan Pemurnian Rancangan Semester Kelab dan Persatuan PISMP [12-14 Mei 2011] 14 Mei (Sabtu) Pertandingan Kawad Kaki Antara Unit Beruniform Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) JK Konvokesyen Sambutan Hari Guru Peringkat IPG 16 Mei (Isnin) Mesyuarat Kurikulum Kali ke -3 17 Mei (Selasa) Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP):Penilaian Prestasi Setengah Tahun IPG [18 Mei ­ 21 Mei 2011] Bimbingan Praktikum [18-19 Mei 2011] 18 Mei (Rabu) Kepelbagaian Teknik dan Terapi Dalam Perkhidmatan Menolong Pasukan Pelaksana MS ISO "Jom Kayuh". Ekspedisi Berbasikal Besut ­ Kuala Terengganu. 19 Mei (Khamis) Bengkel Membina / Memeriksa Soalan Peperiksaan/KKBI [19-21 Mei 2011] Kursus Pendekatan Sistematik Rekabentuk Pengajaran Berdasarkan Model Dick dan Carey [19-21 Mei 2011] 22 Mei (Ahad) Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP)

Pelatih PISMP Sem.5 Pensyarah Pelajar PISMP Mate.7 dan KPLI Mate, pensyarah JMT. Unit Beruniform PPIM AJK MPPP Semua Pensyarah JKH Pensyarah JAPIM Pensyarah Penasihat Kelab/Pers. Semua Unit Beruniform AJK MPPP AJK Konvokesyen Semua pensyarah & pelajar AJK Kurikulum HARI WESAK AJK MPPP Pelatih PISMP Sem. 5 Staf akademik dan sokongan AJK Pelaksana MS ISO 100 orang pelajar dan 10 orang pegawai pengiring Semua Pensyarah JKS 40 orang guru pelatih AJK MPPP

IPG KSM Peladang Agro Resort, Setiu, Agro Resort, Setiu, Terengganu Merang,Setiu Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM ILIM Kuala Terengganu IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM IPG KSM

JKH JSN

1 5

JMT

1

U.Koku SU MPPP JKH JAPIM U.Koku U.Koku SU MPPP SU JPP SU Kur.

2 1 2 3 -

12 Mei (Khamis)

15 Mei (Ahad)

Kuantan IPG KSM IPG KSM IPG KSM Besut ­ Kuala Terengganu UiTM Dungun IPG KSM Bilik Mesyuarat 1

SU MPPP JKH Kauns. SU

4 5 -

HEP

2

JKS

1

JTP

1

SU MPPP

-

14

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Lembaga Pengajian 23 Mei (Isnin) JK Penerbitan dan Dokumen Bengkel Personaliti

AJK Lembaga Pengajian AJK Penerbitan & Dokumen Staf sokongan AJK Keceriaan & Landskap AJK Penasihat JKPP Pensyarah penggerak program AJK Sekolah Angkat Semua Pensyarah JKH Pensyarah Unit Kokurikulum

IPG KSM IPG KSM IPG KSM

SU SU Kauns

5 5 -

24 Mei (Selasa)

JK Keceriaan dan Landskap Penasihat JK Perwakilan Pelajar Kursus Lanjutan Penilaian Program

IPG KSM IPG KSM Sri Malaysia Kuala Terengganu IPG KSM Diselaraskan oleh Unit LDP Kota Bharu

SU SU

25 Mei (Rabu) JK Sekolah Angkat Penilaian Prestasi Setengah Tahun [26-28 Mei 2011] 26 Mei (Khamis) Menjenama Unit Kokurikulum 1 Penilaian Prestasi Semester 1/2010 dan Perancangan Semester 2/2010 [26-28 Mei 2011]

JPIPK SU JKH

U.Koku

2

27 Mei (Jumaat)

CUTI SEMESTER PERTAMA [27 MEI -18 JUN 2011]

Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) AJK MPPP Bilik Mesyuarat 1 Kuala Sungai Baru Melaka ke Dumai Indonesia IPG KSM SU MPPP -

29 Mei (Ahad)

Ekspedisi Kayak Nusantara [29 Mei ­ 2 Jun 2011] Ms Office Excel " Tips & Tricks [29 ­ 31 Mei 2011]

PISMP PJ 7 Staf Jabatan HEP

PJK

2

HEP

5

JUN 2011

TARIKH 1 Jun (Rabu)

4 Jun (Sabtu) 5 Jun (Ahad)

PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

KUMPULAN SASARAN

TEMPAT

JAB./ UNIT

CATATAN (KRA)

CUTI SEMESTER PERTAMA [27 MEI -18 JUN 2011]

HARI KEPUTERAAN DULI YAMG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG HARI KELEPASAN KERAJAAN NEGERI TERENGGANU Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) :Mesyuarat Seminar Antarabangsa Pendidikan Jasmani AJK MPPP AJK SGM Staf sokongan Sabah IPG KSM Makmal Komputer JTP PJK SU PS 5

6 Jun (Isnin)

Pasukan Pelaksana Standard Guru Malaysia Kursus Pendigitalan dokumen Fasilitator PNM

15

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Kursus Pendigitalan dokumen 7 Jun (Selasa) 8 Jun (Rabu)

Staf sokongan AJK Keutuhan, Tadbir Urus & Integriti AJK Kantin & Kafeteria AJK Pelaksana Disiplin Pelajar Jawatankuasa Kewangan Semua ahli jabatan AJK MQF AJK SSR Semua Pensyarah JKH Pelajar PISMP PJ Pensyarah AJK MPPP

Makmal Komputer JTP IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM Brunei IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM Besut ke Kuantan Bilik Mesyuarat 1 Lobi PS

JTP

5

JK Keutuhan, Tadbir Urus dan Integriti JK Pemantauan Kantin & Kafeteria JK Pelaksana Disiplin Pelajar

SU SU SU PEK JPIPK SU SU JKH U.Koku JPM SU MPPP KUPS

6 1 2 5 -

9 Jun (Khamis) Mesyuarat Kewangan IPG KSM Kali ke -6 12 Jun (Ahad) 13 Jun (Isnin) 14 Jun (Selasa) Benchmark ke Brunei [12-16 Jun 2011] Pasukan Pelaksana Malaysia Quality Framework Sistem Star Rating Penggubalan JPT dan PMM PISMP 2, 4 dan 6 [15 ­ 16 Jun 2011] Kursus Kejurulatihan Hoki MSN bagi PISMP PJ Semester 7 [15-18 Jun 2011] Kembara Bahasa [16-18 Jun 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Pameran Jabatan Jabatan Sains Jabatan Kemahiran Hidup [19 ­ 30 Jun 2011] Taklimat praktikum kepada Penyelia KEMAS/PERPADUAN JK Laman Sesawang 20 Jun (Isnin) Mesyuarat Seminar Antarabangsa Pendidikan Jasmani JK Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 22 Jun (Rabu) Bengkel Inovasi dalam Pengajaran Pendidikan Islam dan Moral [22-25 Jun 2011] JK Pelaksana Bidang Keberhasilan Utama Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Konsert Dikir Barat tradisional dan Moden IPG KSM Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP)

15 Jun (Rabu)

16 Jun (Khamis)

Pelajar Penyelia KEMAS/PERPA DUAN AJK Laman Sesawang AJK

1

19 Jun (Ahad)

IPG KSM IPG KSM Primula Beach Resort, Kuala Terengganu IPG KSM Kota Bharu IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM Bilik Mesyuarat 1

Unit PRK SU

4 -

PJK

-

AJK LDP Pensyarah JAPIM AJK KRA AJK MPPP Semua pelajar IPG KSM AJK MPPP

SU JAPIM SU SU MPPP U.Koku SU MPPP

5 2 -

23 Jun (Khamis)

26 Jun (Ahad)

26 Jun (Ahad)

16

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

JK Perancangan Strategik Seminar Antarabangsa Pendidikan Jasmani [27 -29 Jun 2011] 27 Jun (Isnin) Pendaftaran Pelajar Baharu Ambilan Jun 2011 Minggu Pengurusan Pelajar Baharu Ambilan Januari 2011 [27 Jun ­ 1 Julai 2011] 28 Jun (Selasa) Kursus kemahiran ICT Forum "Personaliti Cemerlang" Diskusi Isra dan Mikraj 29 Jun (Rabu) JK Pemandu Teknologi Maklumat dan Komunikasi JK Permuafakatan Pendidikan ,,Windows to The TESL Classrooms 30 Jun (Khamis) JK Tugas Tugas Khas Lawatan ke Akademi Seni Warisan Kebangsaan, IPG Ilmu Khas dan UiTM [30 Jun- 2 Julai 2011] JK Pengurusan Kokurikulum Kursus Penggubalan Soalan Pensyarah Kanan & Ketua Jabatan

AJK Perancangan Strategik Pensyarah PJK Pelajar PPISMP & KPLI Pelajar PPISMP & KPLI Pensyarah Semua Pelajar

IPG KSM Hotel Primula Kuala Terengganu IPG KSM IPG KSM K uala Terengganu IPG KSM

SU

-

PJK HEP HEP JPra Kauns.

5 3 5 3 3 -

Warga IPSMB AJK Pemandu TMK AJK Permuafakatan Pendidikan KPLI PI Sem. 2 AJK Tugas Tugas Khas Pasukan Koir, Cak Lempong dan Gamelan AJK Pengurusan Kokurikulum Pensyarah Kanan & Ketua Jabatan

Surau IPG KSM IPG KSM

JAPIM SU SU

-

IPG KSM IPG KSM Kuala Lumpur IPG KSM

JBB SU

1 5

30 Jun (Khamis)

JKS SU

-

Jun

IPG KSM

KUPP

5

JULAI 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Bulan Penghayatan Solat [1-31 Julai 2011] BIG PISMP Ambilan Januari 2010 (Sem 4) siri 1[1 -3 Julai 2011] Kursus Kawad Kaki dan Ikatan [1-3 Julai 2011]

KUMPULAN SASARAN

Semua pelatih dan staff PISMP Ambilan Januari 2010 Pensyarah Unit Beruniform

TEMPAT

IPG KSM Pulau Redang Kota Bharu

JAB./ UNIT

JAPIM HEP U.Koku

CATATAN (KRA)

3 3 2

1 Julai (Jumaat)

PRAKTIKUM PISMP FASA (II) AMBILAN JANUARI 2009 BERMULA 3 Julai (Ahad) Pameran Jabatan Jabatan Pendidikan Jasmani Jabatan Bahasa-Bahasa [ 3-31 Julai 2011]

Pelajar

Lobi PS

PS

1

17

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Mesyuarat Post Mortem Seminar JK Pengembangan Penyelidikan Taklimat / Kursus Mentoring Guru Pembimbing Praktikum PISMP Fasa (II) Ambilan Januari 2009 4 Julai (Isnin) JK Peperiksaan dan Penilaian Mesyuarat JKPPIPG Keputusan Peperiksaan bagi Pelatih KPLI, PPISMP, KDPM, PISMP Kempen Derma Darah Dengan HSNZ 5 Julai (Selasa)

AJK MPPP AJK Pengembangan Penyelidikan Guru Pembimbing AJK Peperiksaan & Penilaian 25 orang ahli JKPPIPG Pelajar KPLI PISMP, PPISMP dan KDPM AJK Petugas Inovasi Pengurusan Pelajar PISMP Matematik Sem. 8 dan pensyarah JMT. Pensyarah

IPG KSM

SU MPPP

-

IPG KSM Dewan Syarahan IPG KSM IPG KSM

SU

-

AJK. PRK.

4

SU KUPP

-

IPG KSM

HEP

3

JK Petugas Inovasi Pengurusan

IPG KSM Dewan Kuliah IPG KSM Hotel Seri Malaysia, Kuala Terengganu Kota Bharu Kuala Lumpur Pulau Redang Bilik Mesyuarat 1 Dewan Bendahara IPG KSM

SU

-

Seminar Proposal Penyelidikan Tindakan [5 ­ 7 Julai 2011]

JMT

5

6 Julai (Rabu)

Kursus Asas Pembinaan Pangkalan Data Pensyarah (ACCESS) [6-8 Julai 2011] Mesyuarat Kewangan IPG KSM Kali ke -7 Pengurusan Setengah Tahun 2011 [6-7 Julai 2011] Ekspedisi Visual II/ Bicara Seni : Dialog Dengan Encik Khalil bin Ibrahim [7-9 Julai 2011] BIG PISMP Ambilan Januari 2010 (Sem 4) siri 2 [8 ­ 10 Julai 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Perhimpunan Bulanan IPG KSM

Unit LDP

5

Jawatankuasa Kewangan KPLI PSV PISMP Ambilan Januari 2010 AJK MPPP Semua Staf akademik & pelajar AJK Keselamatan IPG AJK Pengurusan Risiko Staf sokongan AJK Pengurusan Stor & Aset AJK Keselamatan & Kesihatan Pekerja AJK KDC AJK KISSM

PEK

-

7 Julai (Khamis) 8 Julai (Jumaat)

JKS HEP SU MPPP HEP

1 3 3

10 Julai (Ahad) JK Keselamatan Institut Pendidikan Guru

SU

-

JK Pengurusan Risiko Bengkel Psikologi "Cemburu dan Iri Hati" 11 Julai (Isnin) JK Pengurusan Stor dan Aset

IPG KSM IPG KSM

SU Kauns.

3

IPG KSM

SU

-

11 Julai (Isnin) 12 Julai (Selasa) 13 Julai (Rabu)

JK Keselamatan & Kesihatan Pekerja

IPG KSM

SU

-

JK Kursus Dalam Cuti JK Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia

IPG KSM IPG KSM

SU

-

SU

18

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

"Teacher Scientist Project" [14 -16 Julai 2011] 14 Julai (Khamis) Mesyuarat Permurnian JPT dan PMM Peraturan Memberi Markah KKBI bagi KPLI PPISMP, PISMP dan KDPM [14-16 Julai 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) 17 Julai (Ahad) Sambutan Bulan Membaca Pameran Buku Sumbangan BahanIlmiah/Tesis Pensyarah [17 ­ 31 Julai 2011] JK Keceriaan dan Landskap 18 Julai (Isnin) Seminar Ekonomi Kerjasama UPEN Terengganu Taklimat Program Internship untuk Pelajar PISMP Amb. Januari 2008 Latihan Pembangunan Staf JMT Bil. 4 / 2011 - Kelebihan Bulan Ramadhan Al-Mubarak 19 Julai (Selasa) Mesyuarat Penilaian Perancangan 2010 [19-22 Julai 2011] Lawatan ke Makmal Fisiologi dan Anatomi USM 20 Julai (Rabu)

12 pensyarah 50 orang Pensyarah AJK MPPP

Lata Tembakah Kota Bharu Bilik Mesyuarat 1 Dewan Bendahara (Pelancaran) IPG KSM IPG KSM Dewan syarahan Bilik Mesyuarat IPG KSM Kuala Terengganu USM, Kubang Kerian

JSN

2

KUP SU MPPP

-

Pelajar dan Staf IPG KSM AJK Keceriaan & Landskap PISMP sem 7 PISMP Ambilan Jan. 2008 Semua Pensyarah Muslim Jabatan Matematik Pensyarah JAPIM PISMP PJ 02

PS

1

SU JKS KU. PRK.

1 4

JMT

5

JAPIM PJK

1

HARI KEPUTERAAN KEBAWAH D.Y.M.M. SULTAN TERENGGANU Bacaan Puisi (Pelbagai Kaum) Semua pelajar IPG KSM Pelajar PISMP Major PJ Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan AJK MPPP Semua pelajar baharu Guru Besar AJK Kurikulum Staf akademik dan sokongan Penyelidik Jabatan PISMP Sem. 3 IPG KSM JPM PJK 2 2

Kursus Kepengadilan Hoki [21 ­ 24 Julai 2011] 21 Julai (Khamis) Bengkel Pemurniaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Talian Bagi Subjek Kursus Dalam Cuti [21-23 Jul 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Ceramah "Perkhidmatan Kaunseling dan Isuisu di IPG 25 Julai (Isnin) Taklimat Program Internship Untuk Pengurus Sekolah Mesyuarat Kurikulum kali ke- 4 Pemeriksaan Kesihatan untuk Warga IPG yang Berumur 40 tahun ke atas Kursus Analisis Data dan Statistik Asas [26-29 Julai 2011] Kajian Luar Geofizikal Flora dan Fauna di Lata Tembakah [27-28 Julai 2011]

IPG KSM Hotel Seri Malaysia, Kuantan, Pahang Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM Dewan Syarahan IPG KSM IPG KSM

JTP

5

24 Julai (Ahad)

SU MPPP Kauns.

3 4

Unit PRK SU Kur. Kauns.

5 5

26 Julai (Selasa)

Pakej Lata Tembakah Besut

JIP JKS

27 Julai (Rabu)

1

19

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

27 Julai (Rabu)

Taklimat Program Internship Untuk Mentor Program Internship Untuk Pelajar PISMP Ambilan Januari 2008 Ceramah Ihya Ramadhan

Guru Sekolah Semua pensyarah dan staf Pelajar PPISMP Sem.1 Semua UB IPGM KSM Pelajar PISMP Sem. 6 AJK MPPP AJK Penggubalan Dasar

Dewan syarahan Dewan Bendahara Post Brooke, Gua Musang IPG KSM Dewan syarahan Bilik Mesyuarat 1

Unit PRK.

4

JAPIM JKS U.Koku Unit PRK SU MPPP

5

28 Julai (Khamis)

Kajian Lapangan Post Brooke [28-29 Julai 2011] Karnival Kokurikulum Unit Beruniform dan Kelab / Persatuan [28-30 Julai 2011]

1 2 4 -

30 Julai (Sabtu)

Perjumpaan Kelompok PISMP - Pertengahan Fasa Praktikum II. Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) JK Penggubalan Dasar Institut Pendidikan

31 Julai (Ahad)

IPG KSM

SU

-

31 Julai (Ahad)

PROGRAM INTERNSHIP UNTUK PELAJAR PISMP AMBILAN JANUARI 2008 BERMULA

OGOS 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Pameran Jabatan Jabatan Kajian Sosial Jabatan Pendidikan Islam [1 ­ 31 Ogos 2011] Mesyuarat Pra MKSP Kali ke -2 Mesyuarat Kewangan Kali ke -8 Wacana / Diskusi Ilmu Bersama Pakar

KUMPULAN SASARAN

TEMPAT

JAB./ UNIT

CATATAN (KRA)

1 Ogos (Isnin) 2 Ogos (Selasa)

Pelajar

Lobi PS

PS

1

AJK MKSP Jawatankuasa Kewangan Semua pensyarah Pelajar Tunas Madani Pensyarah Pelajar PISMP Pelajar KPLI Semua staf akademik & pelajar AJK MPPP

IPG KSM IPG KSM IPG KSM

Unit Q PEK JPIPK

5

3 Ogos (Rabu)

Sukaneka Tunas Madani Etika & Tatatertib Penjawat Awam [3-5 Ogos 2011] Perjumpaan Kelompok KDPM ­ KDC (KEMAS) Pertengahan Fasa Praktikum. Perjumpaan Kelompok KPLI - Pertengahan Fasa Praktikum. Perhimpunan Bulanan Institut 7 Ogos (Ahad) Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP)

IPG KSM Royal Guest House, Kota Bharu Dewan Syarahan Dewan Syarahan Dewan Bendahara Bilik Mesyuarat 1

JPra

2

Unit LDP Unit PRK Unit PRK HEP

5 4 4 3

6 Ogos (Sabtu)

SU MPPP

-

20

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Penulisan Esei Kemerdekaan Ceramah UPSR/PMR untuk anak-anak warga IPG KSM JK Konvokesyen Sambutan Bulan Kemerdekaan 2011 [16 Ogos-16 Sept. 2011] Taklimat Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) PISMP Semester 2 dan 4.

PISMP Anak-anak warga IPG KSM AJK Konvokesyen Semua Pelajar IPG KSM PISMP Ambilan Jan. 2010&2011

IPG KSM IPG KSM

PS Kauns.

2 1

15 Ogos (Isnin)

IPG KSM Dewan Bendahara Dewan Syarahan

SU JKS Unit PRK.

3 4

16 Ogos (Selasa)

17 Ogos (Rabu) Muzakarah Nuzul Quran Kursus Profesionalisme: Pedagogi [18 -20 Ogos 2011] BIG KPLI Ambilan Julai 2011 [18 -21 Ogos 2011] 20 Ogos (Sabtu)

HARI NUZUL AL QURAN

Warga IPG KSM 25 orang Pensyarah JIP KPLI Ambilan Julai 2011 Staf sokongan

Surau Kuantan Pantai Merang IPG KB

JAPIM JIP HEP Kauns.

3 5 3 5

18 Ogos (Khamis)

Lawatan Sambil Belajar ke IPG Kota Bharu

21 Ogos (Ahad)

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) FASA 4 PISMP AMBILAN JANUARI 2010 [21 - 22 OGOS 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Profesional Talk (Guru Cemerlang Sains) Profesional Talk (Guru Cemerlang BM) AJK MPPP 40 orang pelajar Pelajar IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 Bilik Bestari IPG KSM SU MPPP JSN JPM 1 1

22 Ogos (Isnin) 23 Ogos (Selasa) 26 Ogos (Jumaat) 30 Ogos (Selasa) 31 Ogos (Rabu) Ogos

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER [26 OGOS ­ 3 SEPT. 2011]

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI [30-31 OGOS 2011] HARI KEMERDEKAAN MALAYSIA Mesyuarat Pemurnian JPT dan PMM Peraturan memberi markah KKBI bagi KPLI, PPISMP, PISMP dan KDPM Mesyuarat Moderasi & Penyelarasan Pemarkahan KKBI bagi KPLI,PPISMP, PISMP dan KDPM 50 orang Pensyarah 50 orang Pensyarah IPG KSM KUP -

Ogos

IPG KSM

KUP

-

21

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

SEPTEMBER 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN KUMPULAN SASARAN TEMPAT JAB./ UNIT CATATAN (KRA)

HARI KELEPASAN KERAJAAN NEGERI TERENGGANU Debat, Pidato, Pantun dan Syair [1-30 Sept. 2011] Kursus Asas Perkhemahan PISMP BSMM, Pengakap, PPK dan KRS Sem. 4 [1-4 Sept. 2011] Pelajar PISMP Unit Beruniform PISMP Sem 4 IPG KSM Wisma Pengakap, Kem KiJanuarig, Kota Bharu JPM 2

1 September (Khamis)

U.Koku

2

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) FASA 2 PISMP AMBILAN JANUARI 2011 [4 -5 SEPT. 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) 4 September (Ahad) Sesi Refleksi Internship PISMP Ambilan Januari 2008 Perhimpunan Bulanan IPG KSM 5 September (Isnin) 6 September (Selasa) Sesi Refleksi Praktikum Fasa 2 PISMP Semester 6 Ambilan Januari 2009 Seminar Integriti Kursus Perintah Am [7-9 Sept. 2011] 7 September (Rabu) Mesyuarat Kewangan Kali ke -9 8 September (Khamis) 11 September (Ahad) 12 September (Isnin) 13 September (Selasa) 15 September (Khamis) 16 September (Jumaat) Karnival Prasekolah Peringkat IPG Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Terapi Seni AJK MPPP PISMP Fasa (II) Amb. Jan. 2008 Semua Staf Akademik & Pelajar PISMP Ambilan Jan. 2009 Pensyarah dan staf sokongan Staf sokongan Jawatankuasa Kewangan Pelajar Tunas Madani AJK MPPP Semua Pelajar Semua Pelajar IPG KSM PISMP Ambilan Januari. 2009 pelajar 156 orang Semua Warga IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 Dewan Syarahan Dewan Bendahara Dewan Syarahan Dewan AlKindi Hotel Permai Inn, Kuala Terengganu IPG KSM IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM Dewan Besar IPG KSM IPG KSM SU MPPP Unit Prak. HEP Unit PRK. HEP Unit LDP PEK Pra Sek SU MPPP Kauns 4 3 4 5 5 2 3 3

Pertandingan Nyanyian Lagu Patriotik

JKS

BIG PISMP Ambilan Januariuari 2009 (Sem. 6)

HEP

3

Majlis Penutup Sambutan Bulan Kemerdekaan

Dewan Bendahara

JKS

3

CUTI HARI PENUBUHAN MALAYSIA Kursus Pemantapan Sahsiah/Memperkasa Jati Diri Pelajar PPISMP Ambilan Jun 2011 [16-17 Sept. 2011] Pendidikan Luar KPLI PJ [17 ­ 24 Sept. 2011] 100 orang Pelajar PPISMP Sem. 1 Pelajar KPLI Taman Etnobotani, Gua Musang Pulau Perhentian HEP 3

17 September (Sabtu)

PJK

2

22

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

18 September (Ahad) 20 September (Selasa)

Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Pasukan Pelaksana MS ISO Program Inovasi dan Kolaborasi Dalam Pengajaran [20-23 Sept. 2011] Bengkel Penerbitan Bertema: Keratan Akhbar [21-22 Sept. 2011] Kursus Penulisan Laporan Akhir Penyelidikan Tindakan [21-22 Sept. 2011] Lawatan MPPP ke UNIMED, Medan, Indonesia [21-25 Sept. 2011]

AJK MPPP AJK Pelaksana MS ISO Semua Pensyarah JAPIM Pelajar Semua Pelajar PISMP Sem. 8 MPPP Semua Pensyarah JKS Pensyarah Penasihat & 30 orang pelajar AJK Keceriaan & Landskap 100 orang Pelajar PPISMP Sem. 1 Unit Beruniform KRS KPLI 20 orang Warga IPG KSM AJK MPPP 30 orang pensyarah Bil Pelajar : 100 orang PPISMP 3 Pelajar PISMP Matematik 08 25 orang pensyarah Prasekolah Tunas Madani Semua Pensyarah JKH Anak-anak warga IPG KSM PISMP Ambilan Januari 2011 pelajar 182 orang

Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG Gaya dan IPG Kent, Sabah Perpustakaan Hypermedia IPG KSM Medan Indonesia Hotel Permai Inn IPG KSM IPG KSM Taman Etnobotani, Gua Musang IPG KSM Dewan Bendahara Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM Sungai Cakah 2 Setiu Dewan Kuliah IPG KSM IPG KSM PS Zaaba IPG KSM IPG KSM IPG KSM

SU MPPP SU

-

JAPIM

6

PS JPIPK SU M3P JKS

1 1 6 5

21 September (Rabu)

22 September (Khamis)

Kursus Pemantapan Kajian Tindakan [22-24 Sept. 2011] Kursus Kejurulatihan Bola Tampar, untuk Pelajar dan Pensyarah [22-25 Sept. 2011]

U.Koku SU HEP

5 3

22 September (Khamis)

JK Keceriaan dan Landskap Kursus Pemantapan Sahsiah/Memperkasa Jati Diri Pelajar PPISMP Ambilan Jun 2011 [22-24 Sept. 2011]

24 September (Sabtu)

Pentauliahan Kadet Remaja Sekolah KPLI Majlis Khatam al-Quran dan Ifthor Perdana Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Mesyuarat Penggubalan Soalan PGSR dan KDPM/KDC [25-26 Sept.] Perkhemahan Rekreasi [27 ­ 30 Sept. 2011] Seminar Penyelidikan Tindakan [27 ­ 29 Sept. 2011] Mesyuarat Penggubalan Soalan Elektif PPISMP dan PISMP [27-28 Sept. 2011] Pameran Kerja Kursus PSV/Peng.Sosial/Muzik dan Pertandingan Melukis Tahap 1, 2 dan mewarna Pra-Sekolah [28 - 29 Sept. 2011] Moderasi KKBI bagi PISMP dan 5 [28 - 29.Sept. 2011] Semester 1,3

U.Koku JAPIM SU MPPP KUPP

2 3 -

25 September (Ahad)

PJK

2

27 September (Selasa)

JMT KUPP

5 -

JKS

2

28 September (Rabu)

JKH Kauns.

1

Ceramah SPM untuk Anak-Anak Warga IPG KSM 29 September (Khamis) BIG PISMP Ambilan Januari 2011 (Sem 2)

IPG KSM

HEP

3

23

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Lawatan ke Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Kuala Lumpur [29 - 30 Sept. 2011]. September Mesyuarat Penggubalan Soalan PGSR dan KDPM/KDC

10 orang pensyarah JIP 30 orang pensyarah

Universiti Malaya, Kuala Lumpur IPG KSM

JIP

6

KUPP

-

OKTOBER 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) 2 Oktober (Ahad) Seminar Jabatan Pendidikan Jasmani [2-3 Okt. 2011] JK Penggubalan Dasar Institut Pendidikan 3 Oktober (Isnin) 4 Oktober (Selasa) 5 Oktober (Rabu) Pameran Aktiviti P&P Sains [3 ­ 4 Okt. 2011] Ujian Amali PJ 1 [4 ­ 6 Okt. 2011] Jejak Prasekolah contoh : Untuk guru pelatih Kursus Bina Negara Asas (Siri 3) [5-8 Okt. 2011] Mesyuarat / Bengkel Kajian Semula 2011, Perancangan 2012 [6-8 Okt. 2011] 6 Oktober (Khamis) 9 Oktober (Ahad) 10 Oktober (Isnin) 11 Oktober (Selasa) Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah JKS [6-8 Okt. 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Ceramah Kesihatan Wanita

KUMPULAN SASARAN

AJK MPPP Bil. pelajar : 60 orang AJK Penggubalan Dasar Semua Pelajar Sains PPISMP 03 PISMP 02 Pelajar Pensyarah & staf sokongan 10 orang Staf Jabatan HEP Semua Pensyarah JKS AJK MPPP Semua pelajar wanita Semua Pensyarah JPM 12 Pensyarah AJK Pecah Kontrak PerJanuarijian Pend. Semua Pensyarah JKH Pelajar KPLI Sem. 2

TEMPAT

Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM PS Zaaba

JAB./ UNIT

SU MPPP PJK SU JSN PJK JPra Unit LDP HEP

CATATAN (KRA) 5 1 1 1 5 -

IPG KSM Kuala Lumpur Balik Pulau, Pulau Pinang Pulau Perhentian, Terengganu Permai Inn Kuala Terengganu Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM Makmal Sains IPG KSM Cameron Highland/ Sungai Petani, IPG KSM

JKS SU MPPP Kauns. JPM JSN

5 3

Pameran Literasi BM [11-12 Okt. 2011] Kursus Keselamatan & Pengurusan Makmal Sains [11 ­ 12 Okt. 2011]

5 5

12 Oktober (Rabu)

JK Pecah Kontrak PerJanuarijian Pendidikan

SU

-

13 Oktober (Khamis)

Mesyuarat Perancangan Tahun 2012 [13 ­ 15 Okt. 2011] Kursus Kepimpinan Instruksional KPLI

JKH

-

JIP

1

24

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

16 Oktober (Ahad)

Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Lembaga Pengajian JK Penerbitan dan Dokumen

AJK MPPP AJK Lembaga Pengajian AJK Penerbitan & Dokumen 50 orang pensyarah Semua warga IPG KSM Pensyarah & pelajar AJK Penasihat JKPP AJK Sekolah Angkat 60 orang pelajar KPLI Jun 2011 Pensyarah Jab. Matematik AJK KRA

Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM

SU MPPP SU SU KUPP Kauns.

5 5 3 5 -

17 Oktober (Isnin)

Moderasi & Penyelarasan Pemarkahan KKBI bagi KPLI, PPISMP, PISMP dan KDPM [17 ­ 19 Okt. 2011] Kursus Pengurusan Keluarga Bahagia

18 Oktober (Selasa)

Pertandingan/Seminar Kajian Tindakan dan Ekspo Penyelidikan [18-19 Okt. 2011] Penasihat JK Perwakilan Pelajar

IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM Sutera Beach Resort, Setiu, IPG KSM

JPIPK SU SU HEP JMT SU

19 Oktober (Rabu)

JK Sekolah Angkat Kursus Pendidikan Pencegahan Dadah Siri 2/201 [20 ­ 21 Okt. 2011]

20 Oktober (Khamis)

Kursus Pemantapan dan Motivasi Graduan Jabatan Matematik [20 ­ 22 Okt. 2010] JK Pelaksana Bidang Keberhasilan Utama

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER [21-29 OKTOBER 2011] 21 Oktober (Jumaat) Kursus Pra Perkahwinan [21-22 Okt. 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Pengedaran BKPP bagi pengisian markah 23 Oktober (Ahad) Pasukan Pelaksana Standard Guru Malaysia (SGM) Mesyuarat Kurikulum kali ke -5 24 Oktober (Isnin) Pasukan Pelaksana Malaysia Quality Framework Lawatan sambil belajar 25 Oktober (Selasa) JK Induk Praktikum 26 Oktober (Rabu) Kursus Etiket Sosial dan Amalan Protokol [27 ­ 29 Okt. 2011] Drama Night 100 orang guru pelatih AJK MPPP Semua KJ AJK SGM AJK Kurikulum AJK MQF Pelajar Tunas Madani AJK Induk Praktikum HARI DEEPAVALI Pelatih PISMP Sem. 5 PPISMP Sem. 3 IPG KSM IPG KSM JKH JBB 3 1 IPG KSM Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM Kota Bharu IPG KSM JAPIM SU MPPP KUPP SU SU Kur. SU JPra SU 3 1 -

27 Oktober (Khamis)

25

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

Mesyuarat Penilaian Program 2011 dan Perancangan JAPIM 2012 [27-29 Okt. 2011] 30 Oktober (Ahad) 31 Oktober (Isnin) Oktober ­ November Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) Mesyuarat Pra ­JKPPIPG kelayakan menduduki peperiksaan bagi pelatih KDPM, KPLI, PPISMP, PISMP Peperiksan Okt.& Nov. 2008 bagi KDPM, KPLI, PPISMP, PISMP [Okt. ­ Nov. 2011]

Pensyarah JAPIM AJK MPPP 25 orang ahli JKPPIPG Pelajar KDPM, KPLI, PPISMP, PISMP

Kuala Terengganu Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM

JAPIM SU MPPP KUPP

-

IPG KSM

KUPP

-

NOVEMBER 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN

Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran (MPPP) [1-4 Nov. 2011] 1 November (Selasa) Bengkel Editing :Jurnal Penyelidikan Jurnal Penilaian Program [Nov.-Dis. 2011] JK Pemantauan Kantin dan Kafeteria 2 November (Rabu) JK Pelaksana Disiplin Pelajar Konvokesyen Tunas Madani 3 November (Khamis) Retreat Unit Kokurikulum 2 (Akan gabung PJ) Perancangan dan Penilaian Program [3-6 Nov. 2011] JK Permuafakatan Pendidikan 5 November (Sabtu) 6 November (Ahad) 9 November (Jumaat) 10 November (Khamis) Mesyuarat Kewangan kali ke-11 [9-10 Nov. 2011] Post Mortem 2011 dan Perancangan Jabatan 2012 [10-12 Nov. 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) 13 November (Ahad) Sistem Star Rating (SSR) Mesyuarat Kurikulum kali ke -6 Perhimpunan Bulanan IPG KSM Mesyuarat Perancangan Jabatan 2012 dan Kerjasama Penyelidikan dengan UTM [5-8 Nov. 2011]

KUMPULAN SASARAN

AJK MPPP 200 naskah 200 naskah AJK Kantin & Kafeteria AJK Pelaksana Disiplin Pelajar Pelajar Tunas Madani Pensyarah Unit Kokurikulum AJK Permuafakatan Pendidikan Bil. Penyelidik : 10 orang

TEMPAT

Sabah Sungai Petani IPG KSM IPG KSM Kota Bharu Kuala Terengganu IPG KSM

JAB./ UNIT

SU MPPP JPIPK SU SU JPra

CATATAN (KRA) 5 1

U.Koku

1

SU

-

Johor Bharu

PJK

6

HARI RAYA HAJI [6 ­ 7 NOVEMBER 2011] AJK Kewangan Semua Pensyarah Jabatan Matematik AJK MPPP AJK SSR AJK Kurikulum Semua staf akademik & pelajar PEK -

Terengganu Sutera Inn, Kota Bharu Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM IPG KSM

JMT

1

SU MPPP SU SU Kur. HEP

3

26

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

14 November (Isnin) 15 November (Selasa)

JK Keutuhan, Tadbir Urus dan Integriti

JK Keselamatan Institut Pendidikan Guru

JK Pengurusan Stor dan Aset Kursus Memproses Data Menggunakan SPSS [16-18 Nov. 2011]

AJK Keutuhan, Tadbir Urus & Integriti AJK Keselamatan IPG AJK Pengurusan Stor & Aset Semua Pensyarah JKS AJK Laman Sesawang AJK LDP AJK Pemandu TMK

IPG KSM

SU

-

IPG KSM

SU

-

IPG KSM TER, Kuala Terengganu IPG KSM IPG KSM IPG KSM

SU JKS SU SU SU

5 -

16 November (Rabu)

JK Laman Sesawang JK Unit Latihan Dalam Perkhidmatan

17 November (khamis) 18 November (Jumaat) 20 November (Ahad) 27 November (Ahad) 28 November (Isnin) 29 November (Selasa) November

JK Pemandu Teknologi Maklumat dan Komunikasi

CUTI SEMESTER [18 NOVEMBER 2011- 3 JANUARI 2012] Moderasi Kertas Peperiksaan 2011 bagi KDPM, KPLI, PPISMP, PISMP [18-20 Nov. 2011] Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) [1-4 Nov. 2011] Pensyarah Pemeriksa AJK MPPP

IPG KSM

KUPP

-

IPG KSM

SU MPPP

-

AWAL MUHARAM 1433

JK Tugas Tugas Khas

AJK Tugas Tugas Khas

IPG KSM

SU

-

JK Kursus Dalam Cuti Moderasi Okt. & November 2010 bagi KDPM, KPLI, PPISMP, PISMP [November- Dis. 2011]

AJK KDC 46 orang Pemeriksa

IPG KSM IPG KSM

SU

-

KUPP

DISEMBER 2011

TARIKH PROGRAM/AKTIVITI YANG DIJALANKAN KUMPULAN SASARAN

Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) JK Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia 5 Disember (Isnin) JK Pengurusan Kokurikulum JK Keceriaan dan Landskap 6 Disember (Selasa) JK Peperiksaan dan Penilaian

KUMPULAN SASARAN

AJK MPPP AJK KISSM AJK Pengurusan Kokurikulum AJK Keceriaan & Landskap AJK Peperiksaan & Penilaian

TEMPAT

Bilik Mesyuarat 1 IPG KSM IPG KSM IPG KSM IPG KSM

JAB./ UNIT

SU MPPP SU SU SU SU

CATATAN (KRA)

-

4 Disember (Ahad)

-

27

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

8 Disember (Khamis) 10 Disember (Sabtu) 11 Disember (Ahad)

Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) Semakan Terakhir Pengurusan 2012 Mesyuarat Kewangan kali ke -10 [8-10 Dis .2011] Mesyuarat JKPPIPG keputusan peperiksaan bagi pelatih KDPM, KPLI, PPISMP, PISMP Mesyuarat Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (MPPP) JK Pengembangan Penyelidikan

MPPP

Kota Bharu

SU MPPP

-

AJK JKPPIPG AJK MPPP AJK Pengembangan Penyelidikan AJK Petugas Inovasi Pengurusan AJK Pengurusan Risiko AJK Keselamatan & Kesihatan Pekerja AJK Perancangan Strategik 200 naskah 200 naskah KPLI PJ 25 orang Pensyarah

Kota Bharu Bilik Mesyuarat 1

KUPP SU MPPP

-

IPG KSM

SU

-

12 Disember (Isnin) JK Petugas Inovasi Pengurusan 13 Disember (Selasa) 14 Disember (Rabu) 15 Disember (Khamis) Disember Disember Disember

IPG KSM

SU

JK Pengurusan Risiko

IPG KSM

SU

5

JK Keselamatan & Kesihatan Pekerja

IPG KSM

SU

JK Perancangan Strategik Jurnal Penyelidikan Jurnal Penilaian Program Lawatan Pelajar KPLI PJ ke Universiti Rajabath, Bangkok [19 ­ 24 Dis. 2011] Mesyuarat JKPPIPG keputusan peperiksaan bagi pelatih KDPM, KPLI, PPISMP, PISMP

IPG KSM IPG KSM Bangkok, Thailand IPG KSM

SU JPIPK PJK SUP

1 -

28

Takwim Tahunan 2011 IPG Kampus Sultan Mizan, Besut, Terengganu

GLOSARI

BIG BKKP BSMM HEP j-QAF JAPIM JBB JIP JKH JKPPIPG JKS JMT JPIPK JPM JPN JPT JSN JTP JPra Kauns KDPM KEMAS KOAM KPLI KRS KUKP PMM Prask PPISMP PISMP PSPN PS PEK PGSR PPD PJK PULAKO PSV RBT SU U.Koku Unit Pep Unit LDP Unit PRK

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : :

Bina Insan Guru Borang Kerja Kursus Penilaian Bulan Sabit Merah Malaysia Hal Ehwal Pelajar Jawi Quran Arab dan Fardu Ain Jabatan Pendidikan Islam dan Moral PRK Jabatan Bahasa-Bahasa Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Kemahiran Hidup Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru Jabatan Kajian Sosial Jabatan Matematik Jabatan Penyelidikan Inovasi dan Profesionalisme Keguruan Jabatan Pengajian Melayu Jabatan Pelajaran Negeri Jadual Penentu Ujian Jabatan Sains Jabatan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Prasekolah Kaunseling Kursus Diploma Perguruan Malaysia Kemajuan Masyarakat KOAM Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia Kursus Perguruan Lepas Ijazah Kadet Remaja Sekolah Ketua Unit Khidmat Pengurusan Peraturan Memberi Markah Prasekolah Program Persediaan Ijazah SarJanuaria Perguruan Program Ijazah SarJanuaria Perguruan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Pusat Sumber Pegawai Eksekutif Kanan Program Guru Siswazah Rendah Pejabat Pelajaran Daerah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pusat Latihan Kokurikulum Pendidikan Seni Visual Reka Bentuk Teknologi Setiausaha Unit Ko Kurikulum Unit Peperiksaan dan penilaian Unit Latihan Dalam Perkhidmatan Unit Praktikum

29

Information

JABATAN : JAPIM

29 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

639937


You might also be interested in

BETA
Takwim IPGM 2012
JABATAN : JAPIM