Read IPiN_SprawZa2009_v14M.indd text version

Instytut Psychiatrii i Neurologii

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOCI

2009 ROK

OPRACOWANIE Renata Galzka, Monika Pasiorowska, Elbieta Szyper, Karolina Wojda

DZIAL PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2010

SPIS TRECI

PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIALALNOCI INSTYTUTU W 2009 ROKU . . . . . . . . . 5 Struktura organizacyjna i sklad osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dyrekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Komórki dzialalnoci naukowej i uslugowo-badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Struktura kadry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nominacje i awanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Odznaczenia, nagrody, wyrónienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Organy opiniodawczo-doradcze Instytutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Dzialalno Rady Naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Wspólpraca ze wiatow Organizacj Zdrowia (WHO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Podsumowanie dzialalnoci naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i leczniczej. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 DZIALALNO NAUKOWO-BADAWCZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 I Klinika Psychiatryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 II Klinika Psychiatryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 III Klinika Psychiatryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 IV Klinika Psychiatryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Klinika Nerwic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Klinika Psychiatrii Sdowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Centrum Zdrowia Psychicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 I Klinika Neurologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 II Klinika Neurologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Samodzielna Pracownia Bada i Zabiegów Naczyniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Klinika Neurochirurgii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Zaklad Neuroradiologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zaklad Genetyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zaklad Neurofizjologii Klinicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Zaklad Neuropatologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zaklad Neurochemii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Tabela punktacji naukowej klinik i zakladów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Udzial procentowy klinik/zakladów w lcznej wartoci Impact Factor i punktów MNiSW ­ wykresy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

4

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Wyniki dzialalnoci naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Publikacje w formie pelnej pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ­ w czasopismach wyrónionych przez ,,Journal Citation Reports" (JCR) (lista A MNiSW) . . . 129 ­ w recenzowanym czasopimie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporzdzenia (lista B MNiSW) . . . . . . . . . . . . 135 Monografie, podrczniki o charakterze naukowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 ­ autorstwo monografii lub podrcznika akademickiego w jzyku angielskim . . . . . . . . . . . . . . 142 ­ autorstwo rozdzialu w monografii lub podrczniku akademickim w jzyku angielskim. . . . . . 142 ­ autorstwo monografii lub podrcznika akademickiego w jzyku polskim lub innym . . . . . . . . 143 ­ autorstwo rozdzialu w monografii lub podrczniku akademickim w jzyku polskim lub innym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podrcznika akademickiego lub serii wydawniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Udzial w krajowych i midzynarodowych programach naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Inne prace opublikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ­ w recenzowanych czasopismach niebdcych na licie MNiSW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ­ pelna praca opublikowana w suplemencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Abstrakty opublikowane w czasopismach naukowych: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ­ w czasopismach wyrónionych przez ,,Journal Citation Reports" (JCR). . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ­ w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych (lista B MNiSW) . . . . . . . . . . 165 ­ w innych czasopismach polskich i zagranicznych niebdcych na licie MNiSW . . . . . . . . . . 165 ­ w ksikach streszcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Tlumaczenia tekstów naukowych lub szkoleniowych zwizanych z prac w IPiN . . . . . . . . . . . . . . . 173 Prace popularno-naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Recenzje, komentarze i inne opracowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Publikacje internetowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Monografie, podrczniki o charakterze naukowym i pozostale opracowania ksikowe popularnonaukowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ­ autor caloci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ­ wspólautor caloci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 ­ autor rozdzialu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 DZIALALNO DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Organizacja sympozjów i konferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Czlonkowie Polskiej Akademii Umiejtnoci (PAU) oraz Polskiej Akademii Nauk (PAN). . . . . . . . . 189 Udzial w komitetach Polskiej Akademii Nauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Czlonkostwo z wyboru w organizacjach naukowych o zasigu midzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . 191 Udzial pracowników Instytutu w zespolach redakcyjnych czasopism zagranicznych . . . . . . . . . . . . . 192 Dzialalno z wyboru pracowników we wladzach krajowych towarzystw naukowych oraz organizacji krajowych zwizanych z problemami nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Dzialalno we wladzach innych organizacji krajowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Udzial w radach naukowych i radach wydzialów (poza rad naukow IPiN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Czlonkostwo w radach i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Udzial Instytutu w pracach z zakresu polityki zdrowotnej i organizacji ochrony zdrowia . . . . . . . . . 203 Informacja naukowa w Instytucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Dzialalno w zakresie owiaty zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Dzialalno szkoleniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Wspólpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Wspólpraca z firmami farmaceutycznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 DZIALALNO USLUGOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIALALNOCI INSTYTUTU I NAJWANIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2009 ROKU STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SKLAD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA

Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastpca Dyrektora ds. Bada Naukowych doc. dr hab. Roman Stefaski Zastpca Dyrektora ds. Lecznictwa doc. dr hab. Joanna Meder Glówny Ksigowy mgr Miroslaw Miszczak Zastpca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr in. Barbara Wiatrowska · I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka · II Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Tadeusz Parnowski · III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema · IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Maria Zaluska · Klinika Nerwic Kierownik: prof. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi · Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Kierownik: prof. dr hab. Irena Namyslowska · Klinika Psychiatrii Sdowej Kierownik: doc. dr hab. Janusz Heitzman

6

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

· Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: doc. dr hab. Joanna Meder Kierownik: od 01.07.2009 dr Maryla Sawicka · Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger · Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kierownik: prof. dr hab. Czeslaw Czabala · Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz · Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia Kierownik: dr Jacek Moskalewicz · Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie Kierownik: dr Boguslaw Habrat · Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kierownik: prof. dr hab. Malgorzata Rzewuska · I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz · II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Czlonkowska · Samodzielna Pracownia Bada i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: doc. dr hab. Anatol Dowenko · Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr Pawel Nauman · Zaklad Neuroradiologii Kierownik: doc. dr hab. Anatol Dowenko · Zaklad Genetyki Kierownik: dr hab. Malgorzata Bednarska-Makaruk · Zaklad Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk · Zaklad Neuropatologii Kierownik: doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz · Zaklad Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam Planik · Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kostowski · WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz · Laboratorium Diagnostyki Klinicznej do 30.10.2010 Kierownik: mgr Malgorzata widerska · Apteka Kierownik: mgr Wieslawa Gajewska · Dzial Planowania i Dokumentacji Naukowej Kierownik: mgr Elbieta Szyper · Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Zofia Sybilska

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

7

STRUKTURA KADRY

W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 2009 r. byly zatrudnione 1024 osoby. Pracownicy zatrudnieni w pelnym wymiarze godzin w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej w tym: ­ pracownicy naukowi ­ pracownicy inynieryjno-techniczni pracownicy sluby zdrowia w tym: ­ lekarze ­ psycholodzy ­ inni pracownicy z wyszym wyksztalceniem ­ pielgniarki ­ sanitariusze ­ technicy medyczni ­ pozostali pracownicy Pracownicy zatrudnieni w niepelnym wymiarze godzin w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej ­ pracownicy naukowi ­ pracownicy inynieryjno-techniczni pracownicy zatrudnieni na siatce sluby zdrowia w tym: ­ lekarze ­ psycholodzy ­ inni pracownicy z wyszym wyksztalceniem ­ technicy medyczni ­ terapeuci zajciowi ­ terapeuci uzalenie ­ magister rehabilitacji ­ pielgniarki ­ technik fizjoterapii ­ sekretarki ­ pozostali 922 osoby 127 80 47 795 83 52 34 252 142 31 133 102 osoby 23 16 7 79 osoby 19 16 6 4 13 4 2 6 4 2 3

8

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

STRUKTURA KADRY

1. profesorowie i docenci zatrudnieni w pelnym wymiarze godzin w tym: profesorowie docenci zatrudnieni w niepelnym wymiarze godzin w tym: profesorowie docenci 2. adiunkci i asystenci zatrudnieni w pelnym wymiarze godzin w tym: adiunkci asystenci zatrudnieni w niepelnym wymiarze godzin w tym: adiunkci asystenci 18 10 8 5 4 1 62 40 22 11 9 2

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

9

STRUKTURA KADRY MEDYCZNEJ

Tabela 1. Personel zatrudniony w klinikach i oddzialach. Stan w dniu 31.12.2009 r. miejsce zatrudnienia

O G Ó L E M c/ I Klinika Psychiatryczna F-1 F-2 F-10 Oddzial Dzienny Psychiatryczny II Klinika Psychiatryczna F-4 F-7 Oddzial Dzienny Psychiatryczny III Klinika Psychiatryczna F-5 F-6 F-9 Oddzial Dzienny Psychiatryczny Zespól Leczenia Domowego I II Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie Oddzial Leczenia Alkoholowych Zespolów Abstynencyjnych (OLAZA F3B) Oddzial Detoksykacyjny dla osób uzalenionych od substancji psychoaktywnych (DETOX) Orodek Terapii i Uzalenie (OTU) OTU ­ calodobowy OTU ­ dzienny Orodek Terapeutyczny ,,Goplaska" Klinika Nerwic Oddzial Calodobowy Oddzial Dzienny Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Oddzial Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Oddzial Neurochirurgii Oddzial Calodobowy Rehabilitacji Neurologicznej Oddzial Dzienny Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Oddzial Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej Oddzial Strzyyna IV Klinika Psychiatryczna (Szpital Bielaski) Oddzial Dzienny Psychiatr. Szp. Bielaskiego Klinika Psychiatrii Sdowej

zatrudnieni ogólem lekarze a) w tym: sluba rezyzdrowia denci pielgniarki b) psycholodzy rednia dzienna liczba leczonych na: 1 lekarza 1 pielgn.

razem

naukbad.

643,75 92,75 33,00 32,00 19,00 8,75 75,25 33,75 32,00 9,50 96,50 32,00 33,00 23,50 8,00 15,00 0,00 0,00 53,50 17,50 8,25

161,75 25,00 9,00 11,00 3,00 2,00 22,00 8,00 11,00 3,00 27,00 9,00 12,00 4,00 2,00 5,00 0,00 0,00 6,25 3,00 1,50

65,25 11,00 3,00 4,00 3,00 1,00 9,00 4,00 4,00 1,00 10,00 4,00 3,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00 3,75 2,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 5,75 8,00 0,00 2,75 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,0 11,0 5,0 5,0 0,0 1,0 10,0 3,0 5,0 2,0 13,0 4,0 7,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 5,0 10,0 0,00 4,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

36,5 3,00 1,00 2,00 0,0 0,0 3,00 1,00 2,00 0,00 4,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,50 1,00 1,50 0,0 0,0 0,0 0,0 6,00 6,00 0,00 3,00 1,00 5,00 4,00 1,00 2,00 0,0 0,0 0,0 2,00 0,00 0,00

223 58,25 34,00 8,75 13,00 2,00 12,00 1,00 8,00 3,00 1,00 2,75 28,75 4,50 13,75 1,00 13,00 1,00 2,00 2,50 34,00 9,00 12,00 2,00 12,00 1,00 8,00 4,00 2,00 2,00 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 7,50 8,00 2,75 7,00 0,00 0,00 1,00 3,00 2,00 1,00 10,75 7,00 20,00 20,00 26,00 17,00 1,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,50 1,00 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00 2,00 2,00 3,00 0,50 2,00 2,00 0,00 3,00 5,00 3,00 0,0 0,0 0,00 0,0

3,0 4,6 3,9 3,2 8,2 9,7 3,8 3,7 3,3 6,0 4,4 3,9 3,0 6,4 10,8 0,0 0,0 0,0 5,6 5,3 4,3 7,1 0,0 0,0 0,0 5,0 4,2 7,8 1,9 4,8 1,9 1,5 13,5 4,5 14,4 38,8 0,0 4,6 0,0 0,0

2,2 3,4 2,7 2,9 3,1 19,4 2,9 2,2 2,8 9,0 3,5 3,0 3,0 3,2 10,8 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,4 1,8 0,0 0,0 0,0 15,0 14,9 15,7 2,3 2,7 1,5 1,7 0,5 2,3 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 0,00 20,50 9,00 14,50 7,00 6,00 2,00 34,75 13,00 15,50 4,00 52,50 15,75 66,50 22,00 40,00 1,00 43,75 14,75 19,50 3,00 8,75 2,00 1,00 0,00 7,00 0,00 0,00

a/ Zatrudnienia lekarzy w przeliczeniu na pelne etaty (bez staystów) b/ Pielgniarki o pelnych kwalifikacjach oraz asystentki pielgniarskie w przeliczeniu na pelne etaty c/ Bez zatrudnionych w IV Klinice Psychiatrycznej i Klinice Psychiatrii Sdowej * rednie dzienne liczono bez Zespolu Leczenia Domowego i Orodka Terapeutycznego ,,Goplaska" ródlo: Dzial Spraw Pracowniczych

10

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

NOMINACJE I AWANSE

1. Po zaopiniowaniu przez Rad Naukow powolano: na stanowisko adiunkta: dr n. med. Marta Rajkiewicz ­ Zaklad Genetyki dr n. med. Anita Mlodoeniec ­ Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia dr n. med. Anna Skórzewska ­ Zaklad Neurochemii przedluono zatrudnienie na stanowisku adiunkta: dr n. med. Cezary echowski ­ Klinika Psych. Dzieci i Mlodziey dr Maciej Krawczyk ­ II Klinika Neurologiczna dr n. med. Pawel Nauman ­ Klinika Neurochirurgii na stanowisko asystenta naukowego: dr n. med. Marlena Sokól-Szawlowska ­ II Klinika Psychiatryczna dr n. med. Katarzyna Polanowska ­ II Klinika Neurologiczna lek. med. Justyna Holka-Pokorska ­ III Klinika Psychiatryczna przedluono zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego: dr n. med. Jakub Antczak ­ Zaklad Neurofizjologii Klinicznej mgr Wioletta Krysa ­ Zaklad Genetyki mgr Anna Walczyna-Leko ­ Klinika Psychiatrii Sdowej lek. Jan Brykalski ­ IV Klinika Psychiatryczna lek. Barbara Remberk ­ Klinika Psych. Dzieci i Mlodziey stopie doktora habilitowanego uzyskala: dr hab. Malgorzata Bednarska-Makaruk ­ Zaklad Genetyki stopie doktora nauk uzyskali: dr n. med. Katarzyna Polanowska ­ II Klinika Neurologiczna dr n. med. Marcin Leniak ­ II Klinika Neurologiczna dr n. med. Anita Mlodoeniec ­ ZOOZ dr n. med. Anna Skórzewska ­ Zaklad Neurochemii dr n. med. Marta Rajkiewicz ­ Zaklad Genetyki 1. Stopie specjalisty z zakresu neurologii uzyskali: dr n. med. Przemyslaw Richter ­ I Klinika Neurologiczna lek. Grzegorz Chabik ­ II Klinika Neurologiczna 2. Stopie specjalisty z zakresu psychiatrii uzyskaly: lek. Janina Skalska ­ Samodzielna Pracownia Farmakoterapii lek. Agnieszka Jamroy ­ Zespól Prof. i Leczenia Uzalenie lek. Magdalena Chojnacka ­ II Klinika Psychiatryczna

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

11

lek. Agata Jarek ­ III Klinika Psychiatryczna lek. Dorota Bartmiska ­ Poradnia Zdrowia Psychicznego 3. Tytul magistra uzyskaly: mgr Agnieszka Skowerska ­ III Klinika Psychiatryczna Oddzial Dzienny mgr Boena Zalska ­ II Klinika Psychiatryczna Oddzial Dzienny mgr Agnieszka Bielecka ­ Laboratorium Diagnostyki Klinicznej mgr Elbieta Walczyna ­ ORN II Klinika Neurologiczna mgr Sylwia Wlodarczyk ­ Dzial Administracji mgr Joanna Niewadzisz ­ Klinika Neurochirurgii mgr Anna Duranowska ­ Dzial Ksigowoci mgr Renata Osiak ­ III Klinika Psychiatryczna Oddz. F-9 4. Tytul licencjata uzyskaly: Justyna Owczarska ­ Zaklad Genetyki Grayna Wieczorek ­ ORN II Klinika Neurologiczna Krystyna Artyszuk ­ III Klinika Psychiatryczna Oddz. F-9 Dorota Jaciubek ­ Dzial Spraw Pracowniczych Grayna Kowalczyk ­ II Klinika Psychiatryczna Oddz. F-7 Agnieszka Budnik ­ Klinika Neurochirurgii Malgorzata Kamiska ­ II Klinika Psychiatryczna F-4 Ewa Boym ­ Klinika Neurochirurgii Jolanta Polkowska ­I Klinika Psychiatryczna F-1

12

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Tabela 2. Tytuly naukowe, stopnie uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zakladów Klinika/Zaklad I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Klinika Psychiatrii Sdowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Samodzielna Pracownia Bada i Zabiegów Naczyniowych Klinika Neurochirurgii Zaklad Neuroradiologii Zaklad Genetyki Zaklad Neurofizjologii Klinicznej Zaklad Neuropatologii Zaklad Neurochemii Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego

1 ­ stopie specjalisty z zakresu psychiatrii 2 ­ stopie specjalisty z neurologii

tytul prof. stopie stopie stopie dr dr hab. specj. tytul mgr licencjat

-

1 -

1 2 1 1 -

11 11 11 11 12 12 -

1 2 1 1 -

1 2 1 1 2 1 -

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

13

ODZNACZENIA, NAGRODY, WYRÓNIENIA

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: · Dr Grzegorz Witkowski ­ I nagroda za najwybitniejsz prac doktorsk w konkursie im. Aurelii Baczko organizowanym przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk. · Agnieszka Korkosz ­ nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; Stypendia dla mlodych uczonych na rok 2009; Warszawa, 1 kwietnia 2009. Inne poza IPiN: · Dr Rafal Rola, dr Grzegorz Witkowski ­ Nagroda zespolowa Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za badania dotyczce neuronów kory przedczolowej. · Prof. dr hab. med. Adam Planik, dr Aleksandra Wislowska-Stanek, dr Malgorzata Lehner, dr Anna Skórzewska, dr Piotr Maciejak, dr Janusz Szyndler, mgr Adam Hamed ­ zespolowa nagroda naukowa II stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie za cykl publikacji dotyczcych badania orodkowego podloa reakcji lkowych zwierzt oraz ich modyfi kacji przez leki przeciwlkowe: ,,Inhibition of neophobia-stimulated c-Fos expression in the dorsomedial part of the prefrontal cortex in rats pretreated with midazolam" IF-2,290, Pharmacol Rep 2008; ,,Effects of midazolam and buspirone on in vivo concentration of monoamine metabolites in the rat hippicampus" IF-2,290, Pharmacol Rep 2008; The influence of CRF and alpha-hedical CRF on rat fear responses, c-Fos, and CRF exspression and concentration of amino acids in brain structures" IF-3,401, Horm Behav 2008. · Prof. dr hab. med. Adam Planik, dr Piotr Maciejak, dr Janusz Szyndler, mgr Adam Hamed ­ zespolowa nagroda naukowa II stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie za cykl publikacji dotyczcych roli aminokwasów pobudzajcych i ligandów receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego w procesach zwizanych z epileptogenze w przedklinicznym modelu drgawek: ,,Changes in the concentration of amino acids in the hippocampus of pentylenetetrazol ­kindled rats" IF-2,085, Neuroscience Letters 2008; ,,The opposite role of hippocampal mGluR1 in frear conditioning in kindled and non-kindled rats" IF-2,218, Brain Research 2008. · Prof. Przemyslaw Biekowski, A. Jasiewicz, A. Grzywacz, M. Jabloski, J. Samochowiec ­ zespolowa nagroda I stopnia ­ Psychiatria konsolidacyjna, III Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesna diagnostyka w Psychiatrii, Wisla, 10-12 grudnia 2009 ­ Badania asocjacyjne poliformizmu genu transportera dopaminy DAT i genu transportera serotoniny 5HTT w zespole zalenoci alkoholowej. · Prof. Wojciech Kostowski ­ medal za zaslugi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, padziernik 2009.

14

· ·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

·

Agnieszka Korkosz ­ nagroda dla Mlodych Naukowców; Konkurs L`OREAL, Polska dla Kobiet Nauki; Stypendium na rok 2010; Warszawa, padziernik 2009. Dr Iwona Sarzyska-Dlugosz ­ Nagroda Instytutu Aterotrombozy za najbardziej interesujce doniesienie oryginalne, dotyczce aterotrombozy na Kongresie Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w 2008r. ­ Rozwój sieci pododdzialów udarowych w Polsce. 10.01.2009 r. Dr Iwona Sarzyska-Dlugosz, dr Maciej Krawczyk, prof. Anna Czlonkowska ­ wyrónienie dla pracy ,,Ocena dostpnoci wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej w Polsce w 2008r." przedstawionej w Sesji Plakatowej I Midzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska Warszawa 10-13.09.2009 r.

W IPiN: · Dr n. hum. Maryla Sawicka, doc. dr hab. n. med. Joanna Meder ­ wyrónienie w dziedzinie psychiatrii rodowiskowej im. prof. A. Piotrowskiego za publikacj ,,Znaczenie punktu konsultacyjnego doradztwa zawodowego w przelamywaniu niepelnosprawnoci psychicznej" (Psychiatria polska, 2008, t. XLII. 6, 959-967). · Dr Krzysztof Ostaszewski, mgr Agnieszka Pisarska ­ wyrónienie w dziedzinie epidemiologii, psychopatologii, leczenia i rehabilitacji zaburze psychicznych im. prof. Jana Jaroszyskiego za publikacj: Trends in adolescent substance use: The Mokotów study 1988-2004, Drugs: education, prevention and Policy, 2008, 15 (4); 378-394. · Prof. Danuta Ryglewicz, dr Rafal Rola ­ wyrónienie w dziedzinie bada podstawowych im. prof. Ignacego Walda za publikacj: Pathology of skeletal muscle cells in adult ­ onset glycogenosis type II. · Dr Agnieszka Lugowska ­ wyrónienie w dziedzinie nauk podstawowych im. prof. I. Walda za publikacj: Lewandowska E., Wierzba-Bobrowicz T., Rola R., Modzelewska J., Stpie T., Lugowska A., Pasennik E., Ryglewicz D. Pathology of skeletal muscle cells In adult-onset glycogenosis type II (Pompe disease): ultrastructural study. Folia Neuropathologica 2008, 46/2. · Dr n. przyrodn. E. Lewandowska, doc. dr hab. n. med. T. Wierzba-Bobrowicz, dr n. med. R. Rola, mgr J. Modzelewska, mgr T. Stpie, dr n. med. A. Lugowska, st. technik E. Pasennik, prof. dr hab. n. med. D. Ryglewicz ­ wyrónienie w dziedzinie bada podstawowych im. prof. Ignacego Walda za publikacj: Pathology of skeletal muscle cells in adult- onset glycogenosis type II (Pompe disease): ultrastructural study; Folia Neuropathologica, 2008, 46/2, 123-133. · Zespól badawczy II Kliniki Neurologii ­ wyrónienie w dziedzinie neurologii im. prof. Anatola Dowenki za publikacj pt. "Pulse pressure ­ independent predictor of poor early outcome and mortality following ischemic stroke" ­ Grabska K., Niewada M., Sarzyska-Dlugosz I., Kamiski B., Czlonkowska A. ­ Cerebrovascular Diseases; 2008, 27, 187-192. · Zespól badawczy II Kliniki Neurologii ­ wyrónienie w dziedzinie bada psychologicznych i spolecznych im. prof. S. Ledera za publikacj pt: ,,Abnormal antisaccades and smooth pursuit eye movements in patients with Wilson's

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

15

·

disease". Leniak M, Czlonkowska A, Seniów J. Mov Disord. 2008; 23 (14): 2067-73. Wyrónienie Rady Naukowej dla pracy doktorskiej mgr Marcina Leniaka pt. ,,Zaburzenia kontroli ruchów galek ocznych u osób z chorob Wilsona".

ORGANY OPINIODAWCZO-DORADCZE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ:

kadencja 2008-2012 PRZEWODNICZCA RADY NAUKOWEJ: WICEPRZEWODNICZCY: WICEPRZEWODNICZCY: SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. Anna Czlonkowska prof. dr hab. Marek Jarema doc. dr hab. Tadeusz Parnowski dr Iwona Kurkowska-Jastrzbska

KOMISJE RADY NAUKOWEJ:

KOMISJA DO OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH: (ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW): powolana uchwal Rady Naukowej 11.06.2007 r. Przewodniczcy: prof. Marek Jarema Czlonkowie: 1. doc. Tadeusz Parnowski 2. doc. Teresa Wierzba-Bobrowicz 3. dr Grayna Gromadzka 4. dr Tomasz Szafraski 5. dr Iwona Kurkowska-Jastrzbska 6. prof. Maria Kobayashi 7. prof. Czeslaw Czabala 8. prof. Waldemar Szelenberger 9. prof. Jacek Wciórka 10. prof. Irena Namyslowska 11. doc. Roman Stefaski 12. doc. Waldemar Koszewski

16

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

KOMISJA DO OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH: (PROFESORÓW I DOCENTÓW): powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Przewodniczcy: doc. Tadeusz Parnowski Czlonkowie: 1. prof. Anna Czlonkowska 2. doc. Lukasz wicicki 3. doc. Janusz Heitzman 4. doc. Maria Zaluska 5. prof. Maria Kobayashi KOMISJA PRZEWODÓW DOKTORSKICH: powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r.; nazwa Komisji zmieniona uchwal Rady Naukowej z 04.12.2008 r. Przewodniczcy: prof. dr hab. Jacek Wciórka Czlonkowie: 1. prof. Anna Czlonkowska 2. prof. Urszula Fiszer 3. prof. Adam Planik 4. prof. Przemyslaw Biekowski 5. prof. Antonina Ostrowska 6. prof. Jan Tylka 7. prof. Irena Namyslowska 8. doc. Tadeusz Parnowski 9. doc. Teresa Wierzba-Bobrowicz Lista rezerwowych czlonków KOMISJI PRZEWODÓW DOKTORSKICH powolanych uchwal Rady Naukowej 04.12.2008 r. 1. doc. Janusz Heitzman 2. prof. Maria Kobayashi 3. prof. Maria Barcikowska 4. prof. Janina Rafalowska 5. doc. Maria Zaluska 6. doc. Lukasz wicicki KOMISJA DO SPRAW STUDIÓW DOKTORANCKICH: powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Przewodniczcy: doc. Teresa Wierzba-Bobrowicz Czlonkowie: 1. prof. Przemyslaw Biekowski 2. prof. Czeslaw Czabala 3. prof. Maria Malgorzata Kobayashi 4. prof. Adam Planik 5. doc. Roman Stefaski 6. prof. Jacek Wciórka

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

17

KOMISJA NAUKI: powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Przewodniczcy: doc. Lukasz wicicki Czlonkowie: 1. prof. Jacek Wciórka 2. prof. dr hab. Przemyslaw Biekowski 3. dr Grayna witkiewicz 4. dr Halina Sienkiewicz-Jarosz 5. prof. Adam Planik 6. dr Krzysztof Ostaszewski 7. dr Iwona Kurkowska-Jastrzbska 8. prof. Anna Czlonkowska 9. dr Joanna Seniów 10. dr Cezary echowski KOMISJA EKONOMICZNO-BUDETOWA: powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Przewodniczca: dr n. med. Malgorzata Bednarska-Makaruk Czlonkowie: 1. dr Iwona Kurkowska-Jastrzbska 2. dr Grayna witkiewicz 3. dr Barbara Czartoryska 4. dr Anna Bochyska 5. dr Adam Kobayashi 6. doc. Lukasz wicicki 7. doc. Janusz Heitzman KOMISJA DO SPRAW PRACOWNICZYCH ORAZ KWALIFIKACJI I OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH: powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Przewodniczca: prof. dr hab. Irena Namyslowska Czlonkowie: 1. doc. Maria Zaluska 2. dr Malgorzata Bednarska-Makaruk 3. prof. Jacek Wciórka 4. prof. Przemyslaw Biekowski 5. dr Adam Kobayashi 6. doc. Janusz Heitzman KOMISJA DO SPRAW APARATURY NAUKOWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ: powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Przewodniczcy: dr n. med. Adam Kobayashi Czlonkowie: 1. dr Malgorzata Bednarska-Makaruk 2. lek. Jan Brykalski

18

3. dr Pawel Mierzejewski 4. mgr Tomasz Stpie

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

KOMISJA DO SPRAW ZMIAN W REGULAMINIE RADY NAUKOWEJ powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Przewodniczca: doc. dr hab. Maria Zaluska Czlonkowie: 1. prof. Zbigniew Czernicki 2. mgr Anna Walczyna 3. mgr Wanda Langiewicz KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH powolana uchwal Rady Naukowej 02.10.2008 r. Rzecznik Dyscyplinarny: doc. Lukasz wicicki powolany uchwal Rady Naukowej 04.12.2008 r. Czlonkowie: 1. prof. Marek Jarema 2. prof. Jacek Wciórka 3. doc. Tadeusz Parnowski 4. prof. Anna Czlonkowska 5. prof. Wojciech Kostowski 6. doc. Teresa Wierzba-Bobrowicz 7. prof. Irena Namyslowska SKLAD RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII (kadencja 2008-2012) wyloniony zgodnie z now ustaw o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 134 z 2007 r., poz. 934, art. 25 pkt. 2 i 4) oraz Rozporzdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 21.09.2007 r. (Dz. U. Nr 182 z 2007 r. poz. 1304) w sprawie szczególowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rady Naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupelniania skladu rady w trakcie kadencji. 1. prof. dr hab. Maria Barcikowska 2. dr n. med. Malgorzata Bednarska-Makaruk 3. prof. dr hab. Przemyslaw Biekowski 4. dr n. med. Anna Bochyska 5. lek. med. Jan Brykalski 6. prof. dr hab. Zbigniew Czernicki 7. prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz 8. prof. dr hab. Anna Czlonkowska 9. doc. dr hab. Dominika Dudek 10. prof. dr hab. Anna Fidziaska-Dolot 11. prof. dr hab. Urszula Fiszer 12. lek. med. Katarzyna Grabska 13. doc. dr hab. Janusz Heitzman

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

19

14. prof. dr hab. Marek Jarema 15. prof. dr hab. Danuta Kdzielawa 16. prof. dr hab. Maria Malgorzata Kobayashi 17. dr n. med. Adam Kobayashi 18. prof. dr hab. Wojciech Kostowski 19. dr n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzbska 20. mgr Marcin Leniak 21. prof. dr hab. Irena Namyslowska 22. lek. med. Malgorzata Opio 23. prof. dr hab. Antonina Ostrowska 24. mgr Dorota Parnowska 25. doc. dr hab. Tadeusz Parnowski 26. prof. dr hab. Adam Planik 27. mgr Katarzyna Polanowska 28. prof. dr hab. Stanislaw Puyski 29. prof. dr hab. Janina Rafalowska 30. prof. dr hab. Andrzej Rajewski 31. dr n. hum. Joanna Seniów 32. mgr Tomasz Stpie 33. dr med. Tomasz Szafraski 34. doc. dr hab. Lukasz wicicki 35. prof. dr hab. Jan Tylka 36. mgr Anna Walczyna 37. prof. dr hab. Jacek Wciórka 38. doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 39. doc. dr hab. Maria Zaluska 40. dr n. med. Cezary echowski

20

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

DZIALALNO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII W 2009 ROKU

W 2009 roku Rada Naukowa odbyla 6 posiedze plenarnych oraz 10 posiedze Prezydium. W tym okresie Rada podjla kilkadziesit wanych decyzji w ramach zada przewidzianych w Regulaminie Rady Naukowej IPiN. 1. Opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozda dyrektora z wykonania zada: · Rada przyjla sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoci IPiN za rok 2008 oraz sprawozdanie finansowe za 2008 rok (4.06. 2009 r.). · Rada zatwierdzila plan rzeczowo-finansowy na 2009 rok (4.06.09 r.), ale wyrazila zastrzeenia co do jego realizacji i zaloe (narastajcy poziom zadluenia bez wskazania mechanizmów uzdrowienia finansów Instytutu). · Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pozytywnie zaopiniowala i przyjla plan naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii na 2009 rok (4.06.09). · Rada Naukowa zaopiniowala pozytywnie plan restrukturyzacji przedstawiony przez Dyrekcj oraz pozytywnie zaopiniowala powolanie mgr Krzysztofa Nazimka i mgr Krystyny Sobótko jako konsultantów procesu restrukturyzacji w IPIN (2.04.09) 2. Opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu oraz regulaminu pracy: · Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2009 roku pozytywnie zaopiniowala powolanie Poradni Rehabilitacji Neurologicznej w strukturze II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. · Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2009 roku pozytywnie zaopiniowala powolanie Zespolu Pracowników Socjalnych jako nowej komórki organizacyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dzialajcej samodzielnie na rzecz wszystkich pacjentów Instytutu. · Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 8 padziernika 2009 roku pozytywnie zaopiniowala wyodrbnienie w strukturze organizacyjnej I Kliniki Neurologicznej oraz II Kliniki Neurologicznej Oddzialu Klinicznego z kodem resortowym 42 20 i Pododdzialu Udarowego z kodem resortowym 42 22. · Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 roku pozytywnie zaopiniowala planowan przez dyrekcj Instytutu w ramach restrukturyzacji dzieraw Orodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Strzyynie na okres 3 lat.

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

21

3. Zmiany w regulaminie i skladzie rady: · Rada zatwierdzila zmiany w Regulaminie Komisji do spraw Aparatury Naukowej i Diagnostycznej RN (5.02.09). · Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2009 roku przyjla rezygnacj prof. Przemyslawa Biekowskiego i podjla decyzj o wyborze doc. dr hab. Lukasza wicickiego na koordynatora Komisji Nauki Rady Naukowej. 4. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych: · Wszczto 7 przewodów habilitacyjnych: ­ dr n. med. Malgorzaty Bednarskiej-Makaruk (5.02.09) ­ dr n. med. Agnieszki Lugowskiej (2.04.09) ­ dr n. med. Pawla Mierzejewskiego (2.04.09) ­ dr n. hum. Joanny Seniów (4.06.09) ­ dr n. med. Wandy Dyr (4.06.09) ­ dr Iwony Kurkowskiej-Jastrzbskiej (8.10.09) ­ dr Ewy Tarachy (8.10.09) · Rada Naukowa nadala stopie doktora habilitowanego medycyny: ­ dr n. med. Katarzynie Kucharskiej-Pieturze (8.10.09) ­ dr n. med. Malgorzacie Bednarskiej-Makaruk (3.12.09) · Zakoczono 9 przewodów doktorskich, w wyniku których stopie doktora nauk medycznych w 2009 roku otrzymali: ­ lek. Anita Mlodoeniec, za prac pt. ,,Uwarunkowania kliniczne obecnoci i nasilenia myli i tendencji samobójczych u chorych leczonych z powodu schizofrenii paranoidalnej". Promotor: prof. dr hab. Marek Jarema; recenzenci: prof. dr hab. Irena Namyslowska i prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz ­ mgr Anna Skórzewska, za prac pt. ,,Orodkowe mechanizmy wplywu kortykosteronu na reakcje lkowe u szczurów". Promotor: prof. dr hab. Adam Planik; recenzenci: doc. dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz i prof. dr hab. Jan Braszko ­ mgr Elbieta Nowak za prac pt. ,,Jako ycia chorych na padaczk". Promotor: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz; recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Pierzchala i prof. dr hab. Czeslaw Czabala ­ mgr Marta Rajkiewicz za prac pt. ,,Analiza molekularna genu FMR1 i poszukiwanie premutacji u pacjentów z objawami ataksji rdzeniowomódkowej oraz u kobiet z objawami przedwczesnego klimakterium o nieznanej etiologii". Promotor: prof. dr hab. Jacek Zaremba; recenzenci: prof. dr hab. Malgorzata Krajewska-Walasek i prof. dr hab. Lech Korniszewski, wyrónienie ­ lek. Katarzyna Borysewicz za prac pt. ,,Zaburzenia nastroju w okresie pologu". Promotor: prof. dr hab. Jacek Wiórka; recenzenci: prof. dr hab. Stanislaw Puyski i prof. dr hab. Jerzy Landowski

22

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ mgr Marcin Leniak za prac pt. ,,Zaburzenia kontroli ruchów galek ocznych u osób z chorob Wilsona". Promotor: prof. dr hab. Anna Czlonkowska; recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kdzielawa, prof. dr hab. Andrzej Friedman, wyrónienie ­ mgr Katarzyna Polanowska za prac pt. ,,Elektrostymulacja lewej rki w rehabilitacji chorych z poudarowym zaniedbywaniem wzrokowo-przestrzennym". Promotor: prof. dr hab. Anna Czlonkowska; recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kdzielawa, prof. dr hab. Wojciech Kozubski ­ lek. Leszek Kwaniewski za prac pt. ,,Ocena czynników wplywajcych na rokowanie u chorych z udarem mózgu w poszczególnych grupach wiekowych". Promotor: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz; recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Pierzchala i prof. dr hab. Anna Czlonkowska ­ mgr Marta Maryl za prac pt. ,,Obraz siebie osób chorych na jadlowstrt psychiczny a zwizki emocjonalne w rodzinie i relacje w diadzie rodzice ­ dzieci". Promotor: prof. dr hab. Irena Namyslowska; recenzenci: prof. dr hab. Maria Kobayashi i prof. dr hab. Andrzej Rajewski. · Otwarto 7 przewodów doktorskich: ­ lek. Jana Brykalskiego pt. ,,Ocena funkcji hormonalnej osi podwzgórze-przysadka-nadnercza w zakresie wydzielania kortyzolu w powizaniu z rodzinnym obcieniem problemem alkoholowym oraz ryzykiem nawrotu picia u pacjentów uzalenionych od alkoholu". Promotor: doc. dr hab. med. Maria Zaluska ­ lek. Joanny Waniek pt. ,,Ocena rehabilitacji psychiatrycznej osób z podwójn diagnoz". Promotor: doc. dr hab. Joanna Meder ­ lek. Malgorzaty Zajdy pt. ,,Interakcje neurosterydów: siarczanu dihydroepiandrosteronu (dheas) i androsteronu z kokain w testach behawioralnych i biochemicznych u szczurów". Promotor: prof. dr hab. Maria Dorota Majewska ­ mgr Michaliny Duszczyk pt. ,,Ostre i przedluone dzialanie thimerosalu na Orodkowy Uklad Nerwowy szczura: udzial glutaminianu, GABA i neuroaktywnych sterydów". Promotor: prof. dr hab. Maria Dorota Majewska ­ lek. Mieszka Olczaka pt. ,,Ocena neurorozwojowej toksycznoci thimerosalu w zwierzcym modelu ­ analiza behawioralna i neuropatologiczna, w kontekcie zaburze spektrum autyzmu". Promotor: prof. dr hab. Maria Dorota Majewska ­ lek. Anny Leszczyskiej pt. ,,Percepcja emocjonalna twarzy a nasilenie lku i umiejtno funkcjonowania w sytuacjach spolecznych u chorych na schizofreni paranoidaln". Promotor: prof. dr hab. Marek Jarema ­ mgr Wojciecha Skweresa pt. ,,Wybrane aspekty geometryczne i ilociowe workowatych ttniaków mózgu na przykladzie ttniaków diagnozowanych i leczonych w Samodzielnej Pracowni Bada i Zabiegów Naczyniowych IPiN". Promotor: doc. dr hab. Anatol Dowenko

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

23

5. Opiniowanie kandydatów na funkcje dyrektora, zastpców dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych Instytutu: Rada przyjla rezygnacj prof. dr hab. Czeslawa Czabaly ze stanowiska profesora mianowanego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. 6. Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku tych pracowników: Na podstawie opinii Komisji do Spraw Pracowniczych oraz Kwalifikacji i Oceny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych, Rada zatwierdzila wnioski o: ­ zatrudnienie na stanowisku adiunkta 5 osób, ­ zatrudnienie na stanowisku asystenta 6 osób, ­ przedluenie zatrudnienia na etatach naukowych 1 osoba. 7. Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych: Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowala 3 wnioski o przyznanie stypendiów doktorskich oraz 5 wniosków o przyznanie stypendiów habilitacyjnych. 8. Promocja wybitnych osigni naukowych: Rada Naukowa przyznala cztery wyrónienia za najlepsze prace opublikowane w 2008 roku (08.10.09 r.): ­ W dziedzinie bada podstawowych im prof. Ignacego Walda za prac: Lewandowska E., Wierzba- Bobrowicz T., Rola R., Modzelewska J., Stpie T., Lugowska A., Pasennik E., Ryglewicz D.: Pathology of skeletal muscle cells in adult-onset glycogenosis type II (Pompe disease): ultrastructural study. Folia Neuropathologica 2008, 46/2. ­ W dziedzinie neurologii im. prof. Anatola Dowenki za prac: Grabska K., Newada M., Sarzyska ­Dlugosz I., Kamiski B., Czlonkowska A. Pulse pressure ­ independent predictor of poor early outcome and mortality following ischemic stroke. Cerbrovascular Diseases 2008. ­ W dziedzinie psychiatrii rodowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego: za prac: Sawicka M., Meder J. Znaczenie punktu konsultacyjnego doradztwa zawodowego w przelamywaniu niepelnosprawnoci psychicznej. Psychiatria Polska, 2008, t. XLII, 6. ­ W dziedzinie epidemiologii, psychopatologii, leczenia i rehabilitacji zaburze psychicznych im. prof. Jana Jaroszyskiego za prac: Ostaszewski K, Pisarska A. Trends in adolescent substance use: The Mokotów study 1988-2004, Drugs: education, prevention and policy, 2008, 15 (4): 378-394. 9. Rada Naukowa poparla kandydatur prof. dr hab. Anny Czlonkowskiej i postanowila zglosi j w wyborach nowych czlonków korespondentów Polskiej Akademii Nauk (03.12.2009 r.).

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

25

WSPÓLPRACA ZE WIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA (WHO)

W marcu 2009 roku proces redesygnacji IPiN jako Orodka Wspólpracujcego z WHO zostal przerwany z przyczyn administracyjnych. Dr Matt Muijen, dyrektor Departamentu Programu Zdrowia Psychicznego w Regionalnym Biurze WHO dla Europy (WHO EURO) w Kopenhadze, przeprosil prof. Danut Ryglewicz, dyrektora Instytutu, za zaistnial sytuacj, zapewnil o koniecznoci wzajemnej wspólpracy i zainicjowal proces desygnacji Instytutu jako Orodka Wspólpracujcego. Desygnacja wymagala przygotowania obszernego sprawozdania z ostatnich dwóch lat ze wspólpracy IPiN z WHO oraz przedstawienia dzialalnoci naukowej Instytutu. Szczególowy formularz aplikacyjny wraz z zaaprobowanymi przez WHO EURO kierunkami wspólpracy i planem pracy zostal przeslany on-line do Centrali WHO w Genewie w lipcu 2009 r. W grudniu 2009 r. proces desygnacji byl na 9. etapie ­ oceny prawnej. Do zakoczenia pozostaly jeszcze 4 etapy, w tym konsultacja z polskim rzdem. Propozycja kierunków wspólpracy ­ nieznacznie zmieniona zgodnie z sugestiami Regionalnego Biura ­ obejmuje: 1. pomoc instytucjom i agendom rzdowym w formulowaniu i wdraaniu polityki i programów ochrony zdrowia psychicznego oraz polityki i programów wobec substancji psychoaktywnych, zgodnych z polityk WHO; 2. prowadzenie bada naukowych w zakresie zdrowia psychicznego i substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzgldnieniem tych bada, które przyczyniaj si do opracowania opartych na wiedzy, programów i polityki; 3. szkolenie profesjonalistów ­ niepsychiatrów, na temat problemów zdrowia psychicznego oraz aspektów zdrowia publicznego w zaburzeniach psychicznych i w zaburzeniach zwizanych z uywaniem substancji psychoaktywnych; szkolenie pracowników zdrowia psychicznego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz w zakresie umocnienia pacjentów i ich opiekunów w procesie zdrowienia; 4. konsultacje i wymiana informacji. W ramach punktu 1 proponujemy podjcie nastpujcych zada: - opracowanie, wprowadzanie w ycie i monitorowanie narodowych programów ochrony zdrowia i prawodawstwa (w tym Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009-2013, monitorowanie celów strategicznych i operacyjnych dotyczcych zdrowia psychicznego, konsumpcji alkoholu i narkotyków, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 oraz monitorowanie Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego), - pomoc agendom rzdowym, zajmujcym si polityk wobec alkoholu i narkotyków, w opracowywaniu i wprowadzaniu w ycie ich programów i strategii.

26

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W punkcie 2 znalazly si 4 tematy badawcze. Dotycz one: - epidemiologii zaburze psychicznych i zasobów opieki psychiatrycznej; - zakresu i wplywu stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi; - promocji zdrowia wród pacjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej i orodków opieki spolecznej; - umocnienia pacjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej w procesie zdrowienia. Partnerem Krajowym do Wspólpracy z WHO w zakresie zdrowia psychicznego jest dr B. Habrat. Dr J. Moskalewicz jest czlonkiem panelu ekspertów WHO. Bezporednia wspólpraca midzy WHO i IPiN obejmowala badania naukowe, uczestnictwo w konferencjach oraz konsultacje i wymian informacji. I. Wspólpraca badawcza W ramach bada epidemiologicznych nad rozpowszechnieniem zaburze psychicznych z zastosowaniem kwestionariusza CIDI (Composite International Diagnostic Interview) IPiN podjl cisl wspólprac z Harvard Medical School, która z rekomendacji WHO koordynuje sie ,,World Mental Health Survey Initiative" oraz z University Medical Center Groningen, jedynym orodkiem w Europie autoryzowanym przez WHO do szkolenia ankieterów w zakresie stosowania CIDI. II. Konferencje 1. Spotkania ekspertów w sprawie koordynacji dziala WHO EURO oraz strategii Unii Europejskiej we wspieraniu jej pastw czlonkowskich w ograniczaniu szkód zwizanych z konsumpcj alkoholu (Supporting the coordinated implementation of the Framework for Alcohol Policy in the WHO European Region and the Commission Communication on an EU strategy to support Member States in reducing alcohol-related harm), Barcelona, 14 stycze 2009 r. Rzym, 28 maj 2009 r. Celem spotkania w Barcelonie bylo przedyskutowanie ekonomicznych kwestii dotyczcych alkoholu. Omówiono koszty i skuteczno dziala zmierzajcych do zmniejszenia szkód spowodowanych konsumpcj alkoholu na poziomie regionalnym i lokalnym, w poszczególnych krajach Europy. Dyskutowano metodologiczne aspekty szacowania gospodarczych i spolecznych kosztów spoycia alkoholu w Europie. W dyskusji, w charakterze doradców, wzili udzial dr J. Moskalewicz i mgr J. Sieroslawski. W czasie spotkania w Rzymie analizowano dwie nowe ekspertyzy, zamówione przez WHO EURO. Dotyczyly one koordynacji prac WHO i Komisji Europejskiej oraz wytycznych dla tworzenia i implementacji narodowego planu dzialania wobec alkoholu. Dr J. Moskalewicz przekazal szczególowe uwagi i komentarz do obu dokumentów.

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

27

2. Konferencja: ,,Zdrowie psychiczne i zachowania samobójcze w okresie ekonomicznego kryzysu: skutki i zapobieganie (Mental health and suicidal behaviour in times of economic crisis; impact and prevention), Sztokholm, 14-15 padziernika 2009 r. Na konferencji zorganizowanej przez WHO EURO, Komisj Europejsk, Karolinska Institute i parlament szwedzki omawiano wplyw kryzysu ekonomicznego na zdrowie psychiczne, w tym na zachowania samobójcze. Przedstawiono równie dzialania podejmowane przez rzdy krajów europejskich, majce na celu zminimalizowanie skutków kryzysu. W konferencji uczestniczyli dr W.A Brodniak i dr B. Habrat. Przygotowali i rozpowszechnili wród uczestników konferencji krótki raport ,,Suicide prevention activities in Poland". 3. Konferencja tematyczna ,,Zapobieganie depresji i samobójstwom ­ jak to urzeczywistni?" (Prevention of depression and suicide ­ making it happen), Budapeszt, 10-11 grudnia 2009 r. Konferencja zostala zorganizowana przez Komisj Europejsk i Ministerstwo Zdrowia Wgier przy wspóludziale WHO EURO. Jej uczestnicy postawili przed sob trzy zadania: (1) poszerzy zakres promocji zdrowia psychicznego i prewencji zaburze psychicznych wród dzieci i mlodziey, (2) zintensyfikowa wymian informacji midzy czlonkami WHO i UE na temat polityki, programów, dobrych praktyk, projektów badawczych dotyczcych zdrowia psychicznego, (3) zidentyfikowa i przedyskutowa kluczowe dzialania zapobiegania depresji i samobójstwom. W spotkaniu uczestniczyl dr W.A.Brodniak, przygotowana przez niego informacja na temat warszawskiego programu edukacyjnego zapobiegania samobójstwom zostala opublikowana w dokumencie roboczym konferencji. III. Konsultacje i wymiana informacji 1. wiatowy Dzie Zdrowia Psychicznego, 10 padziernika 2009 r. Podobnie jak w latach poprzednich, obchody wiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego, organizowane pod auspicjami World Federation for Mental Health i WHO, koordynowal Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego. Organizowano je pod haslem ,,Zdrowie psychiczne w podstawowej opiece zdrowotnej: udzial w leczeniu i promocji zdrowia psychicznego" (Mental Health in Primary Care: Enhancing Treatment and Promoting Mental Health). Obchody w Polsce odbyly si w prawie wszystkich placówkach ochrony zdrowia psychicznego. Do obchodów wlczyly si równie orodki, zwizane z podstawow opiek zdrowotn, z opiek spoleczn i szkolnictwem. Kliniki Psychiatryczne Uniwersytetów Medycznych adresowaly swoje dzialania do lekarzy innych specjalnoci, przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu, starajc si poszerzy ich znajomo problematyki psychiatrycznej poprzez konferencje i szkolenia. Szczególnie wyrónily si pod tym wzgldem orodki w Szczecinie, Bialymstoku, Kielcach i Krakowie. Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorzy szpitali psychiatrycznych adresowali swoje dzialania do rodowiska lekarskiego

28

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

w Okrgowych Izbach Lekarskich, a take do reprezentantów wladz samorzdowych. Lokalne stacje radiowe i telewizyjne relacjonowaly konferencje prasowe i wywiady ze specjalistami. Odbywaly si spotkania dla pacjentów i ich rodzin, wernisae i aukcje twórczoci artystycznej pacjentów. Organizowano koncerty i spektakle teatralne, w których uczestniczyli pacjenci z rodzinami. Sprawozdanie z obchodów wiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Polsce, przygotowane przez mgr J.Raduj i mgr M.Palysk, zostalo przeslane do World Federation for Mental Health. 2. Odpowied na kwestionariusz ,,Przyklady dobrych praktyk ­ umacnianie pacjentów i ich opiekunów w procesie zdrowienia (Examples of good practices ­ user and carer empowerment). Ankieta zostala przygotowana przez WHO EURO we wspólpracy z Komisj Europejsk w ramach projektu majcego na celu opracowanie wskaników i przykladów dobrych praktyk zwikszania udzialu pacjentów w dzialaniach slub psychiatrycznych, jak równie w yciu spolecznym. Odpowied na ankiet przygotowala doc. M. Anczewska, opisujc opracowany przez zespól z IPiN szkoleniowy pakiet ,,Empowering people with recovery". 3. Uwagi do dokumentu roboczego WHO na temat projektu pierwszej globalnej strategii ograniczenia szkodliwej konsumpcji alkoholu (Working document for developing a draft global strategy to reduce harmful use of alcohol). W trakcie opracowywania globalnej strategii ograniczania szkodliwej konsumpcji alkoholu Centrala Genewska WHO zwrócila si do kilkunastu czlonków panelu ekspertów o konsultacj. Dr J. Moskalewicz przekazal szczególowe uwagi obejmujce tlo globalnej strategii, jej cele, struktur dokumentu oraz jego retoryk. 4. Sekcja Wydawnictw sprzedala 122 egzemplarze wydawnictw WHO, opublikowanych w poprzednich latach przez IPiN: Leksykon terminów ­ psychiatria i zdrowie psychiczne, Leksykon terminów ­ alkohol i narkotyki, Leksykon terminów ­ midzykulturowe pojcia zdrowia psychicznego, Oczami dziecka. Zbiór rysunków i opowiada z konkursu wiatowej Organizacji Zdrowia ,,Global School" na temat zdrowia psychicznego.

Podstawowe informacje o dzialalnoci Instytutu w 2009 roku

29

PODSUMOWANIE UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W DZIALALNOCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ, ORGANIZACYJNEJ I LECZNICZEJ W 2009 roku w Instytucie realizowano: ­ 54 tematy badawcze w ramach dzialalnoci statutowej, ­ 17 tematów we wspólpracy midzynarodowej, w tym 5 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, ­ 18 projektów badawczych, finansowanych przez MNiSW oraz uczestniczono w 6 grantach przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym, ­ 1 badanie w ramach wspólpracy z innymi podmiotami oraz program POLKARD, finansowany ze rodków Ministerstwa Zdrowia, ­ 9 midzynarodowych bada klinicznych, ­ 32 badania lekowe. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w yciu naukowym w kraju i na wiecie: ­ opublikowali 621 prac naukowych, ­ prace publikowane w czasopismach indeksowanych byly cytowane w bazie SCOPUS 1164 razy, ­ uczestniczyli w 93 midzynarodowych konferencjach naukowych, na których przedstawili 177 prezentacji i w 163 ogólnopolskich konferencjach naukowych, na których przedstawili 266 prezentacji (referaty, doniesienia, postery), ­ 12 pracowników zasiada we wladzach 22 midzynarodowych towarzystw naukowych, a 50 we wladzach 44 towarzystw krajowych, ­ 20 pracowników uczestniczy w pracach komitetów i komisji PAN i PAU oraz 11 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych, ­ 2 pracowników jest czlonkami-korespondentami PAN, 2 pracownicy s czlonkami PAU, ­ 6 pracowników jest czlonkami zespolów redakcyjnych 15 czasopism zagranicznych, a 31 zespolów redakcyjnych 55 czasopism krajowych. Instytut byl organizatorem 9 i wspólorganizatorem 11 konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach nadzoru specjalistycznego; 3 osoby s konsultantami krajowymi, 3 konsultantami wojewódzkimi. Dokonano 5 wizytacji nastpujcych placówek: Szpital Miejski w Plocku, Zespól Opieki Zdrowotnej Warszawa-Wola, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Garwolinie, Szpital Psychiatryczny Tworki w Pruszkowie (dwukrotnie). · W Instytucie zorganizowano 52 kursy doskonalce, w których uczestniczylo 2580 sluchaczy. · Wspólpracowano z placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych bada i wymiany dowiadcze.

30

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

· Instytut wydaje trzy czasopisma o zasigu ogólnokrajowym: ­ ,,Postpy Psychiatrii i Neurologii" ­ ,,Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii" ­ ,,Alkoholizm i Narkomania" · Kadego roku publikowany jest Rocznik Statystyczny ,,Zaklady psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej". · Instytut kontynuowal wieloletni wspólprac ze wiatow Organizacj Zdrowia. Dzialalno lecznicza · W 2009 roku w oddzialach calodobowych Instytutu leczonych bylo 9055 osób, natomiast do oddzialów dziennych przyjto 1163 pacjentów (dane: MZ-30). · Pracownicy I Zespolu Leczenia Domowego zrealizowali 1195 wizyt w rodowisku chorego, w tym lekarze 155 wizyt, pielgniarki 510 wizyt, psycholodzy 470 wizyt. Ogólem z zaburzeniami psychicznymi leczono 178 osób, w tym 38 po raz pierwszy. Dominujc grup stanowili pacjenci midzy 30 a 64 rokiem ycia ­ 108, poniej 30 roku ycia leczonych bylo 11 osób. Wedlug rozpozna, najwiksz grup stanowi pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii ­ 122 leczonych. W przypadku 135 pacjentów okres opieki przekroczyl 6 miesicy (dane: MZ-19). · Pracownicy II Zespolu Leczenia Domowego dokonali lcznie 848 wizyt w rodowisku chorego, w tym lekarze 116 wizyt, pielgniarki 315 wizyt, psycholodzy 417 wizyty. Ogólem z zaburzeniami psychicznymi leczono 262 osoby, w tym 99 po raz pierwszy. Najwicej pacjentów (166 osób) przyjto z grupy wiekowej 30-64, poniej 30 roku ycia leczone byly 52 osoby. Najwiksz grup stanowili pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii (140 osób) oraz z zaburzeniami nastroju (81 osób). W przypadku 232 pacjentów okres leczenia przekroczyl 6 miesicy (dane: MZ-19).

DZIALALNO NAUKOWO-BADAWCZA

Dzialalno naukowo-badawcza

33

I KLINIKA PSYCHIATRYCZNA

Kierownik: prof. dr hab. J. Wciórka

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 3 0 3 Liczba 1 4 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 6

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Publikacje w formie Lista A MNiSW /sumaryczny IF = 2,433 pelnej pracy Lista B MNiSW Monografie Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Ocena wybranych zwizków klinicznych midzy psychozami schizofrenicznymi a psychozami wywolanymi substancjami psychoaktywnymi (temat nr 1, etap III ­ ostatni, kierownik: prof. dr hab. J. Wciórka) W ramach programu realizowano dwa zadania badawcze: (1) ocena wybranych zwizków klinicznych midzy psychozami schizofrenicznymi a psychozami wywolanymi substancjami psychoaktywnymi, (2) porównanie zaburze jzykowych u pacjentów z psychoz schizofreniczn i psychozami indukowanymi substancjami psychoaktywnymi. Zakoczono badania pacjentów i przygotowano zebrane dane do analizy. Przeprowadzono wstpn analiz danych. Ze wzgldu na póne zakoczenie etapu gromadzenia danych (12.2009) niemoliwe bylo przygotowanie opracowania w postaci gotowej do druku. Szczególowe informacje przedstawiono w raportach czstkowych z poszczególnych zada. · 1a/2009. Ocena wybranych zwizków klinicznych midzy psychozami schizofrenicznymi a psychozami wywolanymi substancjami psychoaktywnymi (kierownik badania: dr Piotr witaj)

34

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Zebrano informacje o 108 kolejno przyjmowanych do IPiN chorych. U wszystkich oceniono szczególowo stan psychiczny (skale PANSS i KOSS) oraz oceniono calociowo nasilenie zaburze (CGI). Zebrano szczególowy wywiad w kierunku uywania substancji psychoaktywnych. Zaburzenia psychotyczne rozpoznano u 78 (73%). Dominowaly zespoly psychotyczne typu schizofrenicznego (50%), reszt stanowily zaburzenia afektywne (22%) i somatogenne (15%). Odsetki substancji wykorzystywanych przez osoby z zaburzeniami psychotycznymi nie rónily si istotnie od proporcji w calej zbadanej grupie. Do najczciej uywanych substancji nalealy alkohol (76%), tyto (36%), leki uspokajajce (27%), kanabinole (17%), amfetamina (8%), kokaina (6%), halucynogeny (5%). Opiaty, efedryna, MDM, inhalanty i róne substancje odurzajce wykorzystywane byly przez 2-4% badanych. Nie bylo osób uywajcych ketaminy i tzw. ,,dopalaczy". Odsetki substancji wykorzystywanych przez osoby z zaburzeniami psychotycznymi nie rónily si istotnie od proporcji w calej zbadanej grupie. Uwzgldniajc tylko te grupy substancji, w których liczebno chorych obiecywala sensowno i moc oblicze statystycznych (alkohol, tyto, leki uspokajajce/nasenne, kanabinole, kokaina, amfetamina), porównano profile psychopatologiczne zaburze u chorych na schizofreni przyjmujcych je lub nie. Ogólnie ­ nie stwierdzono (analiza wariancji) istotnych rónic miedzy profilami. Analizy te wymagaj poglbienia zarówno od strony danych (profil wg PANSS, czas uycia i dawka substancji), jak i oblicze (testy nieparametryczne). Przygotowywane publikacje: Rodzaj i czsto i uywania substancji psychoaktywnych w próbie chorych hospitalizowanych w IPiN, Przebieg zaburze psychotycznych u chorych z pozytywnym i negatywnym wywiadem dotyczcym uywania substancji psychoaktywnych, Obraz psychopatologiczny zaburze psychotycznych u chorych z pozytywnym i negatywnym wywiadem dotyczcym uywania substancji psychoaktywnych. 1b/2009 Zaburzenia jzykowe u pacjentów ze schizofreni, mani i zaburzeniami zwizanymi z uywaniem substancji psychoaktywnych ­ porównanie (kierownik badania: mgr Justyna Waszkiewicz) Wyniki bada sugeruj, e u pacjentów z wiksz liczb hospitalizacji zaburzenia jzykowe s bardziej nasilone. Wynik wydaje si zbieny z dotychczasow wiedz na temat poziomu zaburze jzykowych w rónych grupach pacjentów. Dluszy czas chorowania wie si z wyszym poziomem bldów jzykowych. W wietle uzyskanych wyników mona sdzi, e ta zaleno dotyczy take badanych z zespolem maniakalnym i psychozami zwizanymi z uywaniem substancji psychoaktywnych. Ogólne nasilenie zaburze jzykowych w skali TLC wizalo si take z wyszym wynikiem w skali PANSS i to zarówno z ogólnym jej wynikiem, jak i poszczególnymi jej podskalami. Na podstawie uzyskanych wyników mona take podejrzewa, e TLCS, zgodnie z zamierzeniem Andreasen, mierzy zarówno pozytywne, jak i negatywne zaburzenia jzykowe. Uskokowo byla jedyn kategori zaburze jzykowych rónicujc pacjentów, którzy mieli kontakt z substancjami psychoaktywnymi ­ aktualnie lub w przeszloci ­ a grup chorych nieuywajcych. Jest to bld jzykowy, który wystpuje, gdy osoba badana od pocztku odpowiada na zadane pytanie na temat oboczny. Midzy poszcze-

Dzialalno naukowo-badawcza

35

gólnymi funkcjami poznawczymi due znaczenie dla jakoci wypowiedzi zdaje si mie zdolno do mylenia abstrakcyjnego. Osoby, które ujawnialy wiksze trudnoci w tym zakresie popelnialy znacznie wicej bldów jzykowych. By moe mylenie abstrakcyjne jest szczególnie wane dla utrzymywania adekwatnego poziomu ogólnoci wypowiedzi, co wie si ze spójnoci komunikatu, a take czyni go zrozumialym dla odbiorcy. Istotn rol mog tu take pelni koncentracja uwagi i funkcje wykonawcze. Niszy poziom fluencji slownej wydaje si zwizany z wystpowaniem zaburze jzykowych, podczas gdy nie zaobserwowano takich zwizków z fluencj niewerbaln. By moe obie funkcje poznawcze stanowi zupelnie odrbne zdolnoci. Przygotowywane publikacje: Zaburzenia jzykowe u pacjentów z psychoz schizofreniczn, mani i psychoz zwizan z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Neuropsychologiczny obraz zaburze jzykowych. Wspólpraca w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej · 6FP/RTD LifeSciHealth; 513435 (CIT 3); koordynator: Middlesex University Higher Education Corporation, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w Polsce: prof. Cz. Czabala, kierownik w IPiN: dr Marta Anczewska), EMILIA ­ Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action ­ Umocnienie pacjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej na drodze ksztalcenia ustawicznego, integracji i wspóldzialania, etap III, 2007-2009; czas realizacji (od-do): 01.09.2005-01.03.2010

Na spotkaniach ( focus groups) z personelem orodka dowiadczalnego (I Klinika Psychiatryczna IPiN) omówiono funkcjonowanie zakladu psychiatrycznej opieki zdrowotnej jako instytucji doskonalcej si (learning organization). Raport przeslano koordynatorowi projektu. Przy uyciu kwestionariusza oceniajcego wymiary instytucji doskonalcej si (DLOQ, Dimensions of Learning Organization Questionnaire, Watkins & Marsick, 1998) oceniono funkcjonowanie orodka dowiadczalnego po 20 miesicach od pierwszych bada, przeprowadzonych w 2007 roku. Wstpne porównanie wyników z lat: 2007 i 2009, ze wszystkich orodków (w Boni i Hercegowinie, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Polsce i Zjednoczonym Królestwie) przeslano koordynatorowi projektu. Z 45 osób zbadanych w 2007 roku po raz pierwszy nastpujcymi narzdziami: CSSRI-EU (Client Socio-demographic and Service Receipt Inventory, Chisholm i Knapp, 2006); SF-36, Ware i wsp., 1992; Self-Stigma Assessment Scale, Corrigan i Lundin, 2001; Personal Empowerment Self-Assessment Scale, Corrigan i Lundin, 2001, po 20 miesicach zbadano 21 osób. W 2009 r. z badania ,,wypadlo" 12 osób (brak kontaktu, zaginicie, brak zgody). Opracowano zaloenia i zrealizowano 12-godzinne szkolenie dla personelu pt.: Przemoc w rodzinie. Opracowano monografi: Zdrowienie ­ tworzenie wlasnej narracji (Roszczyska-Michta J, Anczewska M).

36

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej EZOP ­ Polska Epidemiologia zdrowia psychicznego i dostpno psychiatrycznej opieki zdrowotnej (Epidemiology of mental Disorders and Access to Care) (projekt finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nr umowy E030/ PO1/2008-02-85; koordynator projektu, koordynator/kierownik projektu w Polsce: dr Jacek Moskalewicz, uczestnictwo: dr hab. M. Anczewska, lek. J. Chrostek, lek. J. Mikulska, dr P. witaj, mgr J. Waszkiewicz, prof. J. Wciórka; czas realizacji (od-do): 01.04 2009-30.03. 2011) Uczestnictwo w tlumaczeniu i adaptacji nowej wersji CIDI (Composite International Diagnostic Instrument), standaryzowanego narzdzia diagnostycznego do bada epidemiologicznych w dziedzinie zdrowia psychicznego, które w wersji wspomaganej komputerowo (CIDI-CAPI) bdzie podstaw wywiadów epidemiologicznych planowanych w roku 2010. · Grant MNiSW Schizotypia i wskaniki pamici operacyjnej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, ich krewnych pierwszego stopnia i osób z populacji ogólnej (grant promotorski N402026 32/0645, kierownik: prof. dr hab. J. Wciórka, glówny wykonawca: mgr B. Roczniak) Zakoczono badania (83 chorych na schizofreni, 61 krewnych pierwszego stopnia chorych na schizofreni, 51 osób zdrowych niespokrewnionych) za pomoc polskiej adaptacji kwestionariusza SPQ A. Rainy oraz wybranych testów psychologicznych (test Tower of London, testy z baterii Cogtest: Auditory Number Sequences, Spatial Working Memory, CPT_ AX version, testy z baterii VTS: interferencji wg Stroopa, rozpitoci bezporedniej pamici wzrokowej wg Corsiego) oceniajcych aspekty sprawnoci pamici operacyjnej. Zaloono baz danych, przeprowadzono analiz uzyskanych wyników: (1) ocen i porównanie nasilenia cech i wymiarów schizotypii, (2) ocen i porównanie wyników testów psychologicznych, (3) porównawcz analiz korelacji midzy schizotypi a sprawnoci pamici operacyjnej w badanych grupach. Ze wzgldu na opónienie zwizane z trudnoci zbadania zakladanej liczby osób, trwa jeszcze redagowanie rozprawy doktorskiej. Opublikowano opracowanie: Wybrane neuropsychologiczne wskaniki uwagi i pamici u chorych na schizofreni, ich krewnych pierwszego stopnia oraz osób zdrowych (Post. Psychiatr. Neurol. 2009; 18 (4): 339-347). ·

Dzialalno naukowo-badawcza

37

Wspólpraca przy realizacji grantów MNiSW przyznanym innym jednostkom naukowo-badawczym · Ocena czstoci wystpowania, przyczyn i wplywu hiponatremii na obraz psychopatologiczny, funkcje poznawcze i rokowanie u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym (grant nr P01-1991-2007/32, kierownik: prof. K.A. Wardyn (Katedra i Zaklad Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Warszawie z Oddzialem Klinicznym w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie); glówny wykonawca: prof. J. Wciórka, wykonawca: lek. P. Woniak. Czas trwania grantu: 2007-2009)

Badano osoby przyjte do dwóch 35-lókowych oddzialów przyjciowych szpitala psychiatrycznego. Monitorowano poziom hiponatremii u osób w wieku 20-60 lat z rozpoznaniem schizofrenii i zaburze schizoafektywnych, po wykluczeniu hiponatremii zwizanej z zaburzeniami somatycznymi i substancjami psychoaktywnymi. Kryteria wlczenia do badania hiponatremii spelnilo 14 osób, u których stwierdzono hiponatremi lagodn (125-135mmol/l). U wlczonych do bada kontrolowano przebieg hiponatremii, oceniano stan psychiczny (CGI, PSP, PANSS, KOSS, BRMAS, BRMES, YBOCS, MOCI), objawy pozapiramidowe (SIMS) i wykonano MRI z ocen objtoci hipokampów. Sporód 697 hospitalizowanych, schizofreni rozpoznano u 298 (42,7%) osób a zaburzenia schizoafektywne u 50 (7,2%). Przygotowano do publikacji opracowania: Hiponatremia w szpitalu psychiatrycznym ­ czsto wystpowania w okresie 3 lat i zwizek z przewleklym przebiegiem schizofrenii (Woniak P. i wsp.), Polidipsja pierwotna u pacjenta ze schizofreni paranoidaln ­ opis przypadku (Woniak P. i wsp.), Diagnostyka laboratoryjna polidipsji w oddziale psychiatrycznym (Woniak P. i wsp.), Hiponatremia u pacjentów hospitalizowanych w oddziale psychiatrycznym ­ przyczyny, rónicowanie i postpowanie terapeutyczne (Oldzka-Orziak i wsp.).

38

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

II KLINIKA PSYCHIATRYCZNA

Kierownik: doc. dr hab. T. Parnowski

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 3 0 3 Liczba 4 9 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 4 10

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF =7,090 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Rónice kliniczne i psychofizjologiczne w depresji psychotycznej i melancholii w CHAD (temat nr 2, etap I z 3-letnich bada, kierownik: doc. dr hab. T. Parnowski) Zbadano 36 chorych z depresj melancholiczn i 13 chorych z depresj psychotyczn w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. U wszystkich chorych wykonano ocen kliniczn obrazu psychopatologicznego i nasilenia depresji przy pomocy HRS21, CGI i PANSS. W obu badanych grupach wykonano take badanie neuroobrazowe (CT), oceniajc wielko hipokampów po stronie lewej i prawej. Uwzgldniono charakterystyk ukladu lipidów (cholesterol calkowity, HDL, LDL, TG) oraz parametry zapalne (HSCRP). Chocia pobrano i zamroono krew, z powodów finansowych nie wykonano w badanej grupie oznaczenia genotypu IL-1, paraoxonazy 1 oraz BDNF. Badania te zostan wykonane po zebraniu calej badanej grupy (120 chorych). ·

Dzialalno naukowo-badawcza

39

Wybrane elementy patomechanizmu depresji naczyniowej i depresji o pónym pocztku (temat nr 3, etap I z 3-letnich bada, kierownik doc. dr hab. T. Parnowski) Badanie nie zostalo rozpoczte z powodu niemonoci ustalenia badania neuroobrazowego (NMR). Pierwotny termin zmiany aparatu 0.5 t na nowy 1.5 t ustalony na kwiecie 2009 roku, który umoliwial rozpoczcie badania z opónieniem, nie zostal dotrzymany. Nowy aparat jest dostpny do bada naukowych od pocztku grudnia. Rozpoczcie badania z uwzgldnieniem starego (0.5 t) aparatu zmienialoby metodologi badania, w zwizku z koniecznoci interpretacji rónych wyników badania neuroobrazowego wykonanego odmiennymi aparatami. · Zwizek pomidzy czynnikami stresowymi, objtoci hipokampa i obrazem klinicznym depresji w chorobie afektywnej jednobiegunowej i depresji o pónym pocztku (temat nr 4, etap III z 4-letnich bada, kierownik doc. dr hab. T. Parnowski) Zbadano 11 chorych z depresj o pónym pocztku, 31 chorych z chorob afektywn jednobiegunow oraz 17 osób z grupy kontrolnej. Analizie poddano: dane demograficzne, obecno chorób somatycznych, przebieg zaburze afektywnych (liczb i dlugo faz depresyjnych leczonych oraz nieleczonych), nasilenie depresji (MADRS, GDS), sprawno procesów poznawczych (MMSE, TMTA/B, Figura Rey'a, fluencja slowna), nasilenie czynników stresowych w cigu ostatniego roku i calego ycia (LES), cechy tempera mentalne (FCZKT) oraz objto hipokampów. Rónice pomidzy badanymi grupami chorych z zaburzeniami afektywnymi oraz pomidzy grupami chorych z depresj i grup kontroln byly nieistotne statystycznie w zakresie danych demograficznych, chocia obecna byla tendencja do wikszej iloci chorób somatycznych w grupie CHAJ i DOPP. W trzech badanych grupach stwierdzono rónice w czstoci wystpowania i nasileniu wydarze yciowych, zwlaszcza wystpujcych w cigu ostatniego roku (DOPP=65,09; CHAJ=63.7; grupa kontrolna=23,53), ale take w cigu calego ycia (DOPP=743,09; CHAJ=737.6; grupa kontrolna=886,41). Objto hipokampa prawego w DOPP byla wiksza ni w CHAJ (1450,86 vs 1330,32), natomiast objto hipokampów lewych byla w obu grupach podobna. Objtoci obu hipokampów oceniane w NMR w badanych grupach rónily si istotnie statystycznie od objtoci w grupie kontrolnej (HP PRAWY=1913,44; HP LEWY=1752,19). Poszukiwania zwizku pomidzy liczb wydarze yciowych, wielkoci hipokampów i nasileniem depresji wykazaly odmienne profile w obu badanych grupach i w grupie kontrolnej. W grupie DOPP istotny statystycznie zwizek wystpowal pomidzy nasileniem depresji i wielkoci hipokampów (prawego r=0.51; lewego r=0.52). W grupie z CHAJ stwierdzono istotny zwizek pomidzy objtoci obu hipokampów oraz sprawnoci procesów poznawczych (MMSE i TRZ) (HP prawy ­ r=0.50; r=0.44; HP lewy ­ r=0.53; r=0.56). ·

40

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W grupie kontrolnej stwierdzono zwizek pomidzy objtoci prawego hipokampa, subiektywnym odczuciem nasilenia depresji (GDS) i liczb wydarze w cigu ostatniego roku (r=0.56; r=0.73) oraz pomidzy objtoci hipokampa lewego, sprawnoci procesów poznawczych i nasileniem wydarze w cigu ostatniego roku (r=0.47; r=0.60) Wnioski: Wyniki wskazuj na istotn korelacj pomidzy czstoci wystpowania niekorzystnych wydarze losowych i wielkociami hipokampów. Wstpne wyniki badanych grup sugeruj odmienne profile funkcji poznawczych i cech temperamentalnych w obu badanych grupach. Charakterystyka kliniczna DOPP i CHA róni si czstoci wystpowania chorób somatycznych, dlugoci faz depresyjnych i czasem leczenia. · Porównanie skutecznoci leczenia wiatlem w grupie osób z chorob afektywn jednobiegunow i chorob afektywn dwubiegunow bez cech sezonowoci. Badanie z grup kontroln placebo i wykorzystaniem pojedynczej lepej próby (temat nr 5, etap I z 2-letnich bada, kierownik: dr hab. n. med. Lukasz wicicki) Do udzialu w badaniu zakwalifikowano 15 osób w wieku od 18 do 70 roku ycia, 13 osób z rozpoznaniem depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej i 2 osoby z rozpoznaniem depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Przy pomocy Kwestionariusza Thompsona w adaptacji wicickiego u 14 badanych osób wykluczono sezonowy przebieg zaburze. Zakwalifikowane osoby przed wlczeniem do badania nie osignly wystarczajcej poprawy stanu psychicznego pomimo stosowanej przynajmniej przez 4 tygodnie farmakoterapii. U 7 osób z depresj w przebiegu ChAJ zastosowano fototerapi, u 6 osób z depresj w przebiegu ChAJ zastosowano urzdzenie okrelone jako generator jonów ujemnych (placebo), u obydwu osób z depresj w przebiegu ChAD zastosowano fototerapi. Fototerapi (placebo) stosowano przez okres 2 tygodni. Dwukrotnie dokonywano oceny stanu psychicznego pacjenta (MADRS, HAMD 21, CGI, PGI) ­ przed i po leczeniu. Lekarz oceniajcy stan psychiczny po leczeniu nie wiedzial, do której grupy naleal pacjent. Ocena wyników nie jest moliwa ze wzgldu na zbyt mal liczb zbadanych osób. Badanie bdzie kontynuowane w roku 2010.

Wspólpraca w realizacji grantów MNiSW przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym · Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia si ludzi w Polsce (grant nr PBZ-MEiN-9/2/2006, koordynator projektu zamawianego: dr hab. Piotr Bldowski, kierownik zadania badawczego ds. neurologii: prof. D. Ryglewicz, kierownik zadania badawczego ds. psychiatrii: doc. T. Parnowski. Czas trwania grantu (od-do): 08.10.2007-07.10.2010)

Dzialalno naukowo-badawcza

41

Projekt badawczy lczy w sobie elementy socjologii, ekonomii, demografii oraz szeroko rozumianej geriatrii z elementami gerontologii dowiadczalnej i biologii molekularnej. Wychodzi on z czolowych orodków geriatrycznych i gerontologicznych, które tworz konsorcjum wykonawców, skupione wokól Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Kolegium Lekarzy Geriatrów. Podstaw do opracowania niniejszego projektu byly prowadzone przez uczestników konsorcjum badania ,,Polska Staro" (KBN 1H02F00716) oraz badania polskich stulatków ,,PolStu2001" (PBZ KBN/22/P05/99). W projekcie du wag przywizuje si do weryfikacji wyników badania ,,Stan zdrowia ludnoci polskiej" prowadzonego przez GUS w 2004 roku. Postanowiono zwróci szczególn uwag na najstarsze grupy osób, których liczebno w najbliszych latach bdzie rosla najszybciej, a w wikszoci bada ich liczebno jest niedostateczna. Przewidziano zbadanie reprezentatywnej grupy 5000 osób powyej 65 r.. (w 6 kohortach wieku) przy pomocy ogólnie przyjtych skal geriatrycznych (pkt 1 i 3 zamówienia) oraz kwestionariusza dotyczcego aspektów ekonomicznych, spolecznych, demograficznych, psychologicznych. Przewidziano weryfikacj czynników ryzyka, takich jak np. nadcinienie, otylo i niedoywienie (pkt 2 zamówienia). Dokladne przebadanie przez lekarzy geriatrów po 200 osób w kadej grupie wieku pozwoli na obiektywn wielostronn ocen stanu zdrowia, ocen skutecznoci farmakoterapii i analiz jej ekonomicznej zasadnoci. Przeprowadzone zostan dokladne badania laboratoryjne, a pozostala krew bdzie wykorzystana do realizacji projektów badawczych zarówno w ramach tego projektu, jak i w przyszloci. Poglbione badania pozwol na zebranie danych od odpowiednio licznej grupy najstarszych Polaków i porównanie ich z mlodszymi grupami osób starszych, co jest niezbdne do opracowania programów prozdrowotnych sprzyjajcych ,,pomylnemu starzeniu" i zapobiegajcych niepelnosprawnoci, prognozowaniu zapotrzebowania na uslugi medyczne, opiekucze oraz oszacowania ich kosztów. W zakresie obszaru dotyczcego psychiatrii dokonana zostanie analiza czstoci i nasilenia zaburze depresyjnych oraz sprawnoci procesów poznawczych, w korelacji z czynnikami spolecznymi i psychologicznymi.

42

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

III KLINIKA PSYCHIATRYCZNA

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Jarema

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 5 Liczba 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 5

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Znaczenie subiektywnej oceny leczenia przeciwpsychotycznego przez pacjentów ze schizofreni dla przebiegu choroby w obserwacji wieloletniej (temat nr 6, etap II z 2-letnich bada, kierownik: dr S. Murawiec) Pelny opis tematu znajduje si w Centrum Zdrowia Psychicznego (kierownik: dr K. Prot-Klinger) ·

Zwizek inteligencji emocjonalnej z poziomem funkcjonowania poznawczego u chorych na schizofreni (temat nr 7, etap I z 2-letnich bada, kierownik: mgr D. Parnowska) Podczas roku 2009 przygotowano pimiennictwo dotyczce zagadnie badawczych. Przygotowano take narzdzia badawcze: PANSS, Calgary, Bateria testów APIS-Z, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Zbadano grup chorych na schizofreni ­ 22 osoby oraz 23 osoby zdrowe wchodzce w sklad grupy kontrolnej. Wykonano wstpn analiz wyników w grupie chorych i zaprezentowano je w formie posteru podczas Midzynarodowej Konferencji Szkoleniowej w Wile, 10-12.12.2009.

Dzialalno naukowo-badawcza

43

Czas trwania choroby (w latach) 6.04 (SD=6.48)

Dane demograficzne grupy badanej:

Ilo osób zbadanych 22 Wiek 33.7 (SD=11.01) Ple 16 M; 8 K

Charakterystyka zbadanej grupy:

PANSS 65.45 (SD=20.43) CALGARY 4.68 (SD=6.19) APIS-Z 4.59 (SD=2.17) INTE 3.59 (SD=2.26)

Wyniki: Stwierdzono tendencj do korelacji pomidzy wynikami testu INTE i bateri testów APIS (r=0.4) oraz midzy objawami negatywnymi PANSS z wynikiem testu APIS (r=-0.45). Obraz psychopatologiczny a funkcjonowanie spoleczne pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii (temat nr 8, etap III z 3-letnich bada, kierownik: lek. T. Tafliski) Ogólem do badania zakwalifikowano z dniem 31.12.2009 140 pacjentów, z czego wiadom zgod na udzial w badaniu wyrazilo 80. rednia wieku badanych wyniosla 30,6 lat (SD 5,2). Na podstawie obecnie posiadanych danych stwierdzi mona, e nasilenie ogólne objawów schizofrenii w badanej grupie jest umiarkowane (PANSS calk. 59,1 (13,5)), nasilenie objawów depresyjnych ­ lagodne (CDSS 6 (3,5)). rednia warto statusu socjometrycznego w badanej grupie wyniosla 0,18 (0,05). Analiza uzyskanych wyników wskazuje na wystpowanie istotnych ujemnych korelacji pomidzy statusem socjometrycznym badanych w oddziale a nasileniem objawów pozytywnych oraz dysfunkcji poznawczych, oraz dodatniej korelacji pomidzy statusem socjometrycznym a nasileniem objawów negatywnych schizofrenii. · · Czsto wystpowania okresowych ruchów koczyn podczas snu i zespolu niespokojnych nóg wród chorych na schizofreni ­ ich znaczenie dla oceny czynnoci ukladu dopaminergicznego (temat nr 9, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr A.Wichniak) Do badania wlczono 31 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Zapisy aktygraficzne, które mogly zosta poddane analizie uzyskano od 27 pacjentów, 14 kobiet i 17 mczyzn, redni wiek 27,3 ± 4.6, leczonych amisulprydem n=4, aripiprazolem n=2, haloperidolem n=1, klozapin n=1, kwetiapin =4, olanzapin n=5, risperidonem n=9, sertindolem n=1. Zwikszon liczb okresowych ruchów koczyn w czasie snu (PLMS-Indeks > 10/godz.) stwierdzono u 3 pacjentów. U kolejnych 3 pacjentów PLMS-Indeks znajdowal si na pograniczu normy (5-10/godz.). U 13 pacjentów w ogóle nie stwierdzono obecnoci PLMS (PLMS-Indeks < 1 godz.) Ze wzgldu na rodzaj stosowanego leczenia w grupach o liczebnoci co najmniej 4 pacjentów uzyskano nastpujce wartoci indeksu PLMS (odpowiednio

44

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

w lewej i prawej koczynie dolnej): amisulpryd 4,99, 6,28; kwetiapina 1,37, 0,52; olanzapina 3,94, 3,46; risperidon 2,75, 1,67. Otrzymane wyniki wstpne wskazuj na to, e wystpowanie nieprawidlowej iloci okresowych ruchów koczyn w czasie snu wród mlodych chorych na schizofreni jest rzadkie. Leki o silnym dzialaniu dopaminolitycznym nie wydaj si zwiksza istotnie iloci okresowych ruchów koczyn w czasie snu w tej grupie pacjentów. Granty MNiSW Próba potencjalizacji leczenia przeciwpsychotycznego przy pomocy dehydroepiandrosteronuzonych u mczyzn chorych na schizofreni (grant nr NN 402 196335, kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Jarema, glówny wykonawca: lek. med. Justyna Holka-Pokorska) Próba modulacji przekanictwa glutaminergicznego przy uyciu dehydroepiandrosteronu pozostaje w przedlueniu hipotezy glutaminergicznej schizofrenii i opiera si na zaloeniu, e dehydroepiandrosteron poprzez pozytywn modulacj receptorów NMDA oraz nasilanie przekanictwa glutaminergicznego dziala korzystnie wobec objawów negatywnych, pozytywnych, afektywnych oraz polekowych objawów pozapiramidowych w schizofrenii. Cel badania: w pierwszym etapie ocena poziomu DHEA, kortyzolu, estradiolu, progesteronu, testosteronu u chorych z rozpoznaniem schizofrenii oraz grupy kontrolnej. W drugim etapie ocena nasilenia objawów psychopatologicznych oraz poziomu dehydroepiandrosteronu przed leczeniem oraz po 12 tygodniach stosowania dehydroepiandrosteronu w dawce max 100 mg/dob u chorych z rozpoznaniem schizofrenii leczonych olanzapin. Metoda: zbadanie 60 chorych mczyzn w wieku od 18-55 lat, wymagajcych leczenia neuroleptykiem z powodu zaostrzenia objawów psychotycznych schizofrenii przed i po podaniu dehydroepiandrosteronu w dawce max 100mg/dob. Narzdzia: Skala Ogólnej Oceny Klinicznej CGI-S, Skala Zespolu Pozytywnego i Negatywnego PANSS, Skala Depresji w Schizofrenii Calgary, Skala RSEB, Skala SANS, Skala Objawów Pozapiramidowych Simpson i Angus oraz Skala Objawów Ubocznych Stosowanego Leku (Skala UKU). Badanie jest randomizowane, podwójnie lepe, kontrolowane placebo. Po zakwalifikowaniu chorego do badania oraz uzyskaniu stabilnej dawki olanzapiny w podstawowym leczeniu przeciwpsychotycznym chorzy bd losowo przydzielani do dwóch grup: otrzymujcych dehydroepiandrosteron lub otrzymujcych placebo. Leczenie skojarzone bdzie trwalo 12 tygodni, a ocena stanu psychicznego bdzie dokonywana w chwili kwalifikacji oraz po 2, 4, 8 i 12 tygodniach leczenia. Przewiduje si, e badanie pozwoli na weryfikacj hipotezy, czy DHEA potencjalizuje dzialanie przeciwpsychotyczne neuroleptyków poprzez dokladn identyfikacj, które symptomy ulegaj poprawie, a które ewentualnemu pogorszeniu w trakcie leczenia dehydroepiandrosteronem. Cel ten zostanie osignity poprzez wyznaczenie profilu objawów psychopatologicznych chorych przed leczeniem, w trakcie i po zakoczeniu leczenia dehydroepiandrosteronem. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

45

W obecnej, pierwszej fazie badania rozpoczto rekrutacj pacjentów pierwszej grupy, która docelowo ma stanowi 20 osób. Plan roczny dla potrzeb rozlicze z MNiSW zakladal zbadanie 20 chorych w okresie 12 miesicy. Od dnia 10.10.2008 r. do dnia 31.12.2009 r. zbadano 19 chorych mczyzn, wedlug opisanego wyej protokolu, z czego 15 chorych ukoczylo badanie, 2 chorych przerwalo udzial w badaniu bez podania przyczyny (nie zglosili si na kolejne wizyty kontrolne), 2 chorych obecnie kontynuuje 12-tyg. cykl badawczy (wizyty koczce protokól przewidziane do 27.01.2010 r.). W dalszym cigu trwa rekrutacja nowych pacjentów.

IV KLINIKA PSYCHIATRYCZNA

Kierownik: doc. dr hab. Maria Zaluska

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 2 0 2 Liczba 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Ocena poziomu kortyzolu i dehydroepiandrosteronu w surowicy krwi u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi adaptacyjnymi w porównaniu z pacjentami z epizodami depresji w chorobach afektywnych

46

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

z uwzgldnieniem zwizku pomidzy obcieniem stresem a lekoopornoci i poziomem badanych hormonów (temat nr 10 etap IV z 4-letnich bada, kierownik: dr hab. n. med. M. Zaluska) Cel: ocena proporcji stenia kortyzolu i DHEA u osób z objawami depresyjnymi w przebiegu zaburze adaptacyjnych, w porównaniu z osobami z epizodami depresji w przebiegu chorób afektywnych. Lcznie zbadano 51 osób, z których 46 kobiet (18 zdrowych i 28 z depresj) wlczono do analizy. Przeprowadzono wstpn analiz wyników u 29 osób ­ 18 kobiet z depresj leczonych fluvoksamin i 11 zdrowych. U wszystkich 18 analizowanych kobiet z depresj zespól objawów spelnial kryteria epizodu depresji (zaburzenia afektywnego), w tym u 7 objawy depresyjne pojawily si w toku reakcji na stresujce zdarzenia, a u 11 bez obcie. Dlatego porównanie przeprowadzono w epizodach depresji poprzedzonych i nie poprzedzonych zdarzeniami stresujcymi. Stwierdzono, e u kobiet z depresj slabo reagujc na leczenie, wystpowaly wysze ni u zdrowych poziomy kortyzolu, ACTH i DHEA, a u kobiet z depresj i stresem sytuacyjnym ­ SDHEA. Wskanik DHEA/kortyzol nie rónicowal grup. Wyniki nie potwierdzily niedoboru (take wzgldnego) DHEA w depresji u kobiet, ani przeslanek do suplementacji DHEA. Stwierdzenie ujemnej korelacji poziomu DHEA i cholesterol, oraz frakcji LDL u kobiet zdrowych, a nie u kobiet z depresj ­ potwierdza ochronne dzialanie DHEA wobec hipercholesterolemii u kobiet, a z drugiej strony wskazuje na odmienne mechanizmy regulacji endokrynno-metabolicznej w depresji, a tym samym na potrzeb dalszych bada w tym zakresie. Pelna analiza wyników calej zbadanej grupy 46 osób (28 osób z depresj i 18 kontrolnych) bdzie przeprowadzona w ramach rozprawy doktorskiej lek. Bertranda Janoty. · Tolerancja glukozy i obcienia rodzinne a ryzyko wystpienia otyloci i innych elementów zespolu metabolicznego w okresie 1 roku leczenia przeciwpsychotycznego (temat nr 11, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr hab. n. med. M. Zaluska)

Cel: ocena wystpowania elementów zespolu metabolicznego oraz stanu psychicznego i jakoci ycia podczas 12 miesicy leczenia przeciwpsychotycznego w zalenoci od rodzaju leku, obcienia genetycznego, aktywnoci fizycznej i diety. W roku 2009 kontynuowano obserwacje osób przyjtych do badania w ub. roku oraz rekrutowano nowe osoby. W polowie 2009 r. z powodu malego naboru i trudnoci w zakoczeniu obserwacji skrócono czas badania do 6 miesicy i zrezygnowano z ograniczenia wyboru leku (dotychczas dozwolona byla perfenazyna, haloperidol, kwetiapina, risperidon, olanzapina). Od pocztku programu zbadano 7 osób, 3 osoby zakoczyly badanie z powodu koniecznoci zmiany leczenia lub wycofania zgody po 1 lub 3 miesicach, 3 ukoczyly 6 miesiczn obserwacj, u 1 trwa 6 miesiczna obserwacja. 2 osoby byly leczone kwetiapin, 3 olanzapin, 2 risperidonem (w tym jedna w formie depot).

Dzialalno naukowo-badawcza

47

U 6 osób stwierdzano obcienie rodzinne chorobami sercowo-naczyniowymi lub otyloci. 6 osób mialo nieprawidlowy jadlospis, chocia u 2 osób w toku leczenia poprawil si. Podczas leczenia u wszystkich odnotowano wzrost BMI, w tym u 3 powyej 25 BMI (nadwaga). U jednej osoby wystpil zespól metaboliczny, a u 5 elementy zespolu metabolicznego, najczciej podwyszone stenie trójglicerydów oraz obniony HDL. U adnej osoby nie stwierdzono podwyszonego RR. Aktywno fizyczna byla obniona u 6 uczestników, u 1 osoby wystpila nietolerancja glukozy, która po poprawie jadlospisu ustpila. Tylko 1 osoba, chocia obciona rodzinnie, ale z prawidlowym jadlospisem i aktywnoci fizyczn, nie miala adnego elementu zespolu metabolicznego podczas obserwacji. Warto skali PANSS obniala si w toku leczenia, u 5 wartoci w skalach jakoci ycia pogarszaly si. Kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej · CHAPAPS ­ tytul projektu: Reducing harm and building capacities for children affected by parental alcohol problems in Europe ­ Dzieci z rodzin obcionych problemem alkoholowym rodziców w Europie ­ ograniczanie szkód i budowanie wsparcia (nr umowy 2006327, European Commission, Directorate-General Health and Consumer Protection, ETAP III, koordynator bada w Polsce: dr hab. n. med. Maria Zaluska, gl. wykonawca: mgr M. Kuro, czas realizacji (od-do): 2007-2010)

W projekcie uczestniczy 20 pastw europejskich Celem jest zebranie danych odnonie sytuacji dzieci z rodzin alkoholowych w Europie ze szczególnym uwzgldnieniem zagroe zdrowia i rozwoju psychospolecznego dzieci oraz ,,dobrych praktyk" i rozwiza organizacyjno-prawnych na rzecz wszechstronnej pomocy medycznej i psychosocjalnej tym dzieciom. W roku 2008 zebrano bibliografi i dane odnonie rozwiza organizacyjnych i prawnych w Polsce dotyczcych sytuacji i pomocy dla dzieci z rodzin obcionych problemem alkoholizmu rodziców. W roku 2009 przetlumaczono na jzyk polski kwestionariusze i skale do badania on-line stanu zdrowia, zachowa zdrowotnych, spoywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez mlodzie w wieku 12-18 lat. Uzyskano zgod komisji bioetycznej przy IPiN na przeprowadzenie badania, przeprowadzono rekrutacj do badania w 15 szkolach warszawskich w wylosowanych z 5 losowo dobranych dzielnic proporcjonalnie do liczby szkól w dzielnicach (gimnazja, licea ogólnoksztalcce i profilowane lub technika).

48

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

KLINIKA NERWIC

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Siwiak-Kobayashi

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 2 0 2 Liczba 2 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF =2,028 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Wybrane zdolnoci muzyczne a style poznawcze pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (temat nr 12, etap II z 2-letnich bada, kierownik: dr n. hum. E. Galiska) Celem pracy bylo sprawdzenie, czy istnieje wspólzaleno midzy stylem poznawczym o wysokim stopniu rónicowania, badanym przy pomocy bodców wzrokowych (Test Ukrytych Figur ­ wersja grupowa GEFT, Witkina i inn.), a badanym bodcami sluchowymi (Test akordów A. Bentleya). Sprawdzano zatem, czy istnieje korelacja midzy obiema modalnociami: wzrokow i sluchow w zakresie rónicowania ukrytych bodców w obrbie wikszej caloci ­ zwanej figur w Tecie Witkina i akordem w Tecie Bentleya (uyto dziecicych testów zdolnoci muzycznych, które mog by wykonane przez osoby nieszkolone muzycznie, nieznajce pisma nutowego, jakimi s pacjenci). Efekt projektu w sensie poznawczym dostarczalby niezbadanej dotd wiedzy na temat stylów poznawczych, badanych na drodze percepcji sluchowej. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

49

Efekt praktyczny ­ pozwalalby zastpi Test Ukrytych Figur Witkina (niedostpny w Polsce dla celów klinicznych), testem muzycznym, zwlaszcza testem akordów, którego róne wersje monaby samemu opracowywa. Zbadano 96 pacjentów Kliniki Nerwic oraz 67 osób zdrowych. Przeprowadzono dwa badania: na pocztku i na kocu leczenia. W ostatnim tygodniu leczenia liczba pacjentów wynosila 46 osób, gdy ok. 50% wypadlo z leczenia (drop out). Osoby zdrowe zostaly przebadane jednorazowo, w zwizku z tym stanowi grup porównawcz w stosunku do pacjentów z pocztku leczenia. Grupa badana Prezentujemy tu fragment wyników pacjentów (z pominiciem testu plci psychologicznej IPP A. Kuczyskiej), których zwlaszcza w I badaniu traktowano jako cal populacj 96 osób oraz jako 3 grupy rozpozna: 1) zaburzenia nerwicowe 45,8%, 2) zaburzenia odywiania 34,4%; 3) zaburzenia osobowoci i inne rozpoznania 19,8%. rednia wieku wynosila 30,70, mediana 28.00, w tym 75% kobiet i 24% mczyzn. 37,5% populacji posiadalo wyksztalcenie wysze, a 50,0% niepelne wysze, pozostaly procent to wyksztalcenie rednie i podstawowe (wzgldnie zawodowe). Wyniki Wszystkie wyniki (we wszystkich zastosowanych wskanikach) poprawily si w II badaniu tj. przy kocu leczenia. Oznacza to, e poprawily si: sluch wysokociowy (wskanik najbliszy biologicznemu ­ tj. ostroci sluchu fizjologicznego), pami melodyczna, rozpoznawanie liczby dwików w akordzie, poczucie rytmu oraz rónicowanie bodców rytmicznych, a take poprawily si wyniki w zakresie znajdowania ukrytych figur w figurach zloonych, ponadto zmniejszylo si umiejscowienie kontroli na zewntrz, a zatem pacjenci stali si wikszym stopniu wewntrzsterowni. Obniyly si take w drugim badaniu wyniki w skali klamstwa Kwestionariusza Delta (Drwala, towarzyszcej skali LOC locus of control). Nie potwierdzila si jednak hipoteza, e istnieje wspólzaleno stylu poznawczego w obu modalnociach: wzrokowej i sluchowej. Grupa badana pacjentów dzielila si tu na dwie: osób, u których zaleno ta si potwierdzala i takich, u których byla calkowicie rozbiena. Nalealoby zbada specyfik obu tych grup, jako kontynuacj rozpocztego projektu. Przeywanie dowiadcze grupowych a wyniki psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami osobowoci, zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami odywiania si leczonych w warunkach instytucjonalnych w grupach otwartych i zamknitych (temat nr 13, etap II z 3-letnich bada, kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Siwiak-Kobayashi) Dokoczenie zbierania danych. Do listopada 2009, do zamknicia oddzialu calodobowego, przebadano dotychczasowymi metodami 100 pacjentów w grupach otwartych. Przygotowano dane do oblicze statystycznych w oparciu o dobór pacjentów z grup otwartych zamknitych parami. Kontynuowano zbieranie danych z literatury. W przygotowaniu ­ trzy prace doktorskie oparte na zebranym w programie materiale. ·

50

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

KLINIKA PSYCHIATRII DZIECI I MLODZIEY

Kierownik: prof. dr hab. n. med. I. Namyslowska

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 3 3 3 Liczba 0 4 0 0 0 3 1? 1 0 0 1 3 3 0

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF =0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Róne podgrupy jadlowstrtu psychicznego i ich korelaty neurofizjologiczne i genetyczne (temat nr 14, etap I z 3-letnich bada, kierownik: prof. dr hab. n. med. I. Namyslowska) Cel: ustalenie, czy rónym podgrupom jadlowstrtu psychicznego odpowiadaj róne korelaty neurofizjologiczne i genetyczne. W ramach tematu przebadano 7 pacjentek i ich rodzin z rozpoznaniem jadlowstrtu psychicznego. Opónienia wynikaj z czasowego zamknicia i remontu Kliniki. · Adaptacja i normalizacja Inwentarza Zaburze Odywiania-3 (EDI-3) (temat nr 15, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr n. med. C. echowski) Cel: adaptacja i normalizacja kwestionariusza EDI 3. W ramach tematu przygotowano polsk wersj kwestionariusza EDI-3 (zakoczono etap tlumacze zwrotnych). Opónienia wynikaj z czasowego zamknicia i remontu Kliniki. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

51

Trauma i lk w rodzinach pacjentek z jadlowstrtem psychicznym i w rodzinach pacjentek z zaburzeniami psychotycznymi ­ badania porównawcze (temat nr 16, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr n. med. C. echowski) Cel: jw. oraz ocena i porównanie nasilenia lku jako cechy w obu grupach badanych rodziców. Przebadano 7 rodzin pacjentek z jadlowstrtem psychicznym i 7 rodzin pacjentek ze schizofreni. Opónienia wynikaj z czasowego zamknicia i remontu Kliniki. · Kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej Zwizek midzy zawartoci rtci w przydatkach skóry, poziomem hormonów sterydowych w linie a objawami autyzmu (grant nr MEXC-CT-2006-042371, badanie w ramach projektu ASTER, kierownik badania: prof. I. Namyslowska) Realizacja projektu w 2009 roku umoliwila przeprowadzenie dalszych bada diagnostycznych dzieci z autyzmem (F 84.0) w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z Autyzmem i ich Rodzin. Przeprowadzono badania psychologiczne kolejnych 29 dzieci z autyzmem dziecicym oraz wywiady z ich rodzicami. Pobrano próbki wlosów oraz liny do badania poziomu rtci we wlosach oraz poziomu hormonów sterydowych w linie. Udzial w przygotowaniu do publikacji zwizanej z prowadzonym badaniem. · Granty MNiSW · Wplyw risperidonu na zaburzenia formalne mylenia i zaburzenia procesów poznawczych u mlodziey z rozpoznaniem schizofrenii (grant nr N 407 005 32/008, grant promotorski, kierownik: prof. I. Namyslowska, glówny wykonawca: lek. med. B. Remberk) Termin rozpoczcia projektu badawczego 22.05.2007, termin zakoczenia projektu badawczego 21.05.2010 r. W 2009 roku kontynuowano badania pacjentów i ich rodzin. Przeprowadzone badania pacjentów uzupelnily lczn liczb zbadanych pacjentów do 34. Po ponownej analizie kryteriów wlczenia do badania do analizy statystycznej wykorzystano dane 32 osób. Ponadto przebadano wszystkich rodziców badanych pacjentów, którzy zgodzili si na udzial w badaniu, uzupelniajc liczb zbadanych rodziców do 38. Nastpnie przebadano 70 osób zdrowych dobranych do grup pacjentów i grupy rodziców pod wzgldem plci, wieku, a u doroslych take poziomu edukacji. Przeprowadzono równie analiz statystyczn uzyskanych wyników. Badania leków Janssen ­ Cilag Polska Sp. z o.o. Dotyczy badania: R076477-PSZ-3002 ­ 2-letnie, otwarte jednogrupowe badanie kliniczne bezpieczestwa stosowania regularnych dawek paliperdionu

52

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

o przedluonym uwalnianiu (1,5-12 mg/dob) w leczeniu pacjentów ze schizofreni w wieku mlodzieczym w wieku od 12 do 17 lat), uchwala nr 29/2007. Kierownik badania, koordynator dla Polski: prof. I. Namyslowska, osoby uczestniczce w badaniu: dr K. Bayska, lek. med. B. Remberk. W Polsce bierze udzial w badaniu 6 orodków. W 2009 roku kontynuowano prowadzenie otwartej próby lekowej dotyczcej leczenia paliperidonem mlodziey w wieku 12-17 lat z rozpoznaniem schizofrenii. Do badania do koca 2009 wlczono ogólem 12 pacjentów, z których na koniec 2009 w próbie pozostawaly 4 osoby. Glównymi powodami wycofywania pacjentów z próby byly: niedostateczna skuteczno przeciwpsychotyczna leku (4 pacjentów), objawy uboczne (2 osoby). Jedna pacjentka przestala zglasza si na wizyty, jedna nie spelniala wszystkich kryteriów screnningu. W maju 2009 w Klinice mial miejsce audyt FDA dotyczcy ww. badania, zakoczony wynikiem pozytywnym. W 2009 rozpoczto badanie lekowe: RIS-NAP-4022 Janssen ­ Cilag Polska Sp.z o.o.: Ocena wzrostu dojrzewania plciowego oraz zwizanych z prolaktyn zdarze niepodanych w populacji pediatrycznej leczonej atypowymi lekami psychotycznymi.

KLINIKA PSYCHIATRII SDOWEJ

Kierownik: doc. dr hab. J. Heitzman

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 5 5 5 Liczba 0 11 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Dzialalno naukowo-badawcza

53

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Metody badania poziomu kryptopyrolu jako markera zmian w OUN w grupach zaburze psychicznych w kontekcie hipotezy o wplywie podwyszonego poziomu kryptopyrolu na podejmowanie zachowa agresywnych (temat nr 17, etap I z 3-letnich bada, kierownik: doc. dr hab. med. J. Heitzman)

Zadania planowane do wykonania i wykonane w 2009 r.: ­ zebranie i przegld dotychczasowego i aktualnego pimiennictwa w zakresie tematu realizowanego projektu, ­ opracowanie i przedstawienie wniosku o dopuszczenie projektu do realizacji przed Komisj Biotyczn przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a w tym: ­ opracowanie formularza wiadomej zgody ­ opracowanie protokolów do poszczególnych etapów badania ­ procedury pobierania materialu do bada histopatologicznych ­ procedury pobierania do bada próbek moczu ­ protokól z badania histopatologicznego ­ protokól z badania biochemicznego ­ podpisanie porozumie o wspólpracy naukowej w tym o udostpnienie materialu do bada, z poniej opisanymi Orodkami: ­ Zaklad Medycyny Sdowej UJ CM w Krakowie ­ Zaklad Medycyny Sdowej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ­ Zaklad Medycyny Sdowej Akademii Medycznej im. Piastów lskich we Wroclawiu ­ Regionalnym Orodkiem Psychiatrii Sdowej w Gostyninie ­ Zalesiu ­ prezentacje i dyskusje nad hipotetycznym modelem badawczym podczas zjazdów krajowych i zagranicznych ­ zgloszenie w formie prezentacji posterowej: European Psychiatry Association, 18th European Congress of Psychiatry, Monachium, 27.02­02.03.2010 ­ prezentacj zaakceptowano, zgloszono 11.2009 r. ­ zabezpieczenie i utrwalenie (procedura badawcza) w Zakladzie Neuropatologii IPiN materialu do bada z dwóch przypadków. Omówienie uzyskanych wyników: W pierwszym roku realizacji projektu ,,Metody badania poziomu kryptopyrolu jako markera zmian w OUN w grupach zaburze psychicznych w kontekcie hipotezy o wplywie podwyszonego poziomu kryptopyrolu na podejmowanie zachowa agresywnych" przygotowano pelny zakres modelowych bada ujtych w kadej z faz projektu, a take podjto prób opracowania metody diagnostycznej pozwalajcej na stwierdzenie biecego poziomu kryptopyrolu w badanej próbce moczu. Pelny projekt metody przedstawiono w postaci wniosku przed Komisj Bioetyczn przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, która wyrazila pozytywn opini, dopuszczajc projekt do realizacji. Po zapoznaniu si z dotychczasowym i aktualnym pimiennictwem dotyczcym omawianego tematu, postanowiono o rozszerzeniu badanej grupy o pacjentów internowanych, sprawców

54

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

przestpstw agresywnych, leczonych z powodu rozpoznanej schizofrenii. W tym celu podpisano umow z Regionalnym Orodkiem Psychiatrii Sdowej w Gostyninie ­ Zalesiu, co uzyskalo pozytywn opini Komisji Bioetycznej. Nadal kontynuowane s prace dowiadczalne i badawcze w Zakladzie Biochemii IPiN nad opracowaniem metody oznaczania kryptopyrolu w pobranej próbce moczu. Uruchomienie procedury badawczej bdzie moliwe po zakoczeniu i wdroeniu technologii badania biochemicznego. · Przestpstwa przeciwko rodzinie ­ kontekst psychospoleczny, medyczny, prawny (temat nr 18, etap IV z 4-letnich bada, kierownik: doc. dr hab. med. J. Heitzman)

Zadania wykonane w 2009 roku: ­ Obliczenia statystyczne; ­ Rozpowszechnianie wyników bada. Omówienie uzyskanych wyników: W Polsce zjawisko przemocy jest do powszechne i trudno oszacowa jego rozmiary. Kadego roku do sdu trafiaj tysice spraw o zncanie si nad rodzin, a policja w tym czasie rejestruje okolo miliona tzw. "awantur domowych" (Jundzill, 1992). Przemoc to wykorzystywanie przewagi, sily lub wladzy w celu krzywdzenia innych czlonków rodziny (Biczycka, 2003). Ma charakter zamierzony i instrumentalny, którego celem jest zniewolenie ofiary, wyeliminowanie jej suwerennych myli i dziala, podporzdkowanie jej daniom i potrzebom sprawcy (Lipowska-Teutsch, 1998). Czynniki predysponujce do zachowa agresywnych w rodzinach: zle warunki materialne, niskie wyksztalcenie, naduywanie alkoholu, obniona sprawno intelektualna, zaburzenia emocjonalne, dowiadczanie przemocy w dziecistwie (Karasowska, 2001). W zalenoci od temperatury przemocy, Tucholska (za Melibruda, 2002) wyodrbnila dwa rodzaje sprawców: sprawc gorcej przemocy ­ to osoba z niedostateczn kontrol zachowa, rozwizujca problemy w sposób emocjonalny i sprawc chlodnej przemocy ­ cechuje go sztywno osobowoci, deficyt empatii, nieumiejtno utrzymywania bliskich relacji. W zalenoci od ofiary podzielono sprawców na trzy grupy (Badura-Madej, Dobrzyska-Masterhazy, 2000 i Krahe, 2002). I grupa ­ ofiarami s wylcznie czlonkowie najbliszej rodziny. Nie wykazuj objawów powanych zaburze, maj slabo uksztaltowane umiejtnoci spoleczne, w dziecistwie byli wiadkami przemocy. II grupa ­ ofiarami bliscy, sporadycznie osoby spoza rodziny, przejawiaj zaburzenia psychiczne, ofiary przemocy w dziecistwie, odrzuceni przez rodziców, maj problemy w komunikacji. III grupa ­ dokonuj przemocy w rodzinie, jak i poza ni, uzalenieni od alkoholu lub innych rodków. W zalenoci od rozwoju choroby alkoholowej podzielono sprawców na dwie grupy. I grupa ­ agresja rozwija si w toku rozwoju choroby alkoholowej. II grupa ­ to osoby, które stosowaly przemoc zanim doszlo do uzalenienia (Karasowska, 2001).

Dzialalno naukowo-badawcza

55

Celem opisywanego programu badawczego byla charakterystyka sprawców przemocy domowej dokonujcych czynów przestpczych w ujciu psychologiczno-spolecznym, medycznym i prawnym. Do bada posluyly opinie sdowopsychiatryczno-psychologiczne wydane po obserwacji i bad. ambulatoryjnych przez bieglych psychiatrów i psychologów z Kliniki Psychiatrii Sdowej i Instytutu Ekspertyz Sdowych. Badania te dotycz sprawców przestpstw przeciwko rodzinie, dla których Kodeks Karny przewiduje art. 207: ,,kto znca si fizycznie bd psychicznie nad osob najblisz lub nad inn osob pozostajc w stalym lub przemijajcym stosunku zalenoci od sprawcy albo nad maloletnim lub osob nieporadn ze wzgldu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do 5 lat" (Kodeks Karny, 2004). Do bada zostal skonstruowany specjalny kwestionariusz skladajcy si z 96 pyta pogrupowanych tematycznie (dane personalne, warunki rodowiskowe, wychowawcze, rozwojowe, dane medyczne (rozpoznanie, wyniki bada), psychologiczne (badanie funkcji poznawczych i osobowoci). Analizy statystyczne zostaly przygotowane przy uyciu pakietu STATISTICA 8.0. Analizy rónicowe wykonane testem U Manna-Whitneya a korelacje ­ testem rPearsona. Przestpczo w rodzinie wie si z nasilonym stosowaniem zachowa agresywnych w rónych formach. Ma ona najczciej charakter psychiczny i fizyczny. Przyczyny tych zachowa naley upatrywa w wieloci czynników (predyspozycjach psychobiologicznych, uwarunkowaniach rodowiskowo-wychowawczych, spoleczno-ekonomicznych). Typowy sprawca przemocy to osoba z inteligencj w granicach normy, ekstrawertywna, z niedojrzalymi cechami, egocentryczna, chwiejna emocjonalnie, malo wraliwa, z obnion samokontrol zachowa, zawyon samoocen, z podwyszonym zapotrzebowaniem na stymulacj. Pochodzi z rodziny, gdzie stosowano róne formy przemocy, w dziecistwie najczciej karany przez matk. Sprawca przemocy to osoba uzaleniona od alkoholu, z zaburzeniami osobowoci najczciej typu schizoidalnego, paranoicznego, dyssocjalnego. Wyniki bada przeprowadzonych w ramach realizacji programu statutowego pt: ,,Przemoc w rodzinie: kontekst psychospoleczny, medyczny, prawny" zostaly przedstawione na VI Polsko-Niemieckiej Konferencji i XV Hanzeatyckiej Konferencji w Gdasku, która odbyla si w lipcu 2009 roku. Otrzymane dane zostaly zaprezentowane w formie wykladu w sesji plenarnej pt: ,,Sprawca przemocy w rodzinie w wietle opinii sdowo-psychiatrycznych". W ubieglym roku w ramach omawianego programu zostaly wygloszone ponadto wyklady powicone sprawcy przemocy: ,,Negocjacje z osob agresywn i zagroon samobójstwem", ,,Efektywno leczenia i zabezpieczenia sprawców przestpstw seksualnych" oraz przemocy seksualnej ,,Parafilie ­ aspekty medyczne ­ diagnoza ­ terapia". W chwili obecnej trwaj prace nad przygotowaniem podsumowania programu badawczego pt. ,,Przemoc w rodzinie, kontekst psychospoleczny, medyczny, prawny" w postaci publikacji i wystpienia na konferencji z psychiatrii, która odbdzie si w Poznaniu w czerwcu biecego roku.

56

·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Przestpstwa seksualne i pozaseksualne osób z diagnoz pedofilii ­ czynniki predysponujce (temat nr 19, etap I z 3-letnich bada, kierownik: doc. dr hab. med. J. Heitzman)

Zadania planowane do wykonania i wykonane w 2009 r.: ­ przegld dotychczasowego i aktualnego pimiennictwa w zakresie tematu realizowanego projektu, ­ stworzenie kwestionariusza do wielowymiarowej diagnostyki osób popelniajcych czyny o charakterze pedofilnym, zawierajcego m.in. pozycje dotyczce pochodzenia sprawcy, wieku, plci, statusu spolecznego, a przede wszystkim pozycje, które maj na celu weryfikacj zakresu psychopatologii u tyche sprawców, zaburze osobowoci, parafilii oraz linii ycia badanych pod ktem czynników krytycznych, które prowadz do popelniania przestpstw o charakterze pedofilii u osób zdrowych oraz bez rozpoznanej parafilii, ­ wstpna analiza uzyskanych wyników. Omówienie uzyskanych wyników: Na tym etapie bada zgromadzono ok. 300 opinii sdowo-psychiatrycznych, sdowo-psychologicznych i sdowo-seksuologicznych wydanych po obserwacjach i badaniach ambulatoryjnych w Klinice Psychiatrii Sdowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Sdowej Kliniki Ginekologii i Polonictwa CMKP oraz w Zakladzie Patologii Spolecznej, Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego. Po wstpnej analizie pod wzgldem formalnym, do dalszej analizy zakwalifikowano 260 opinii i tak liczb opinii dotyczcych sprawców pedofilii liczy obecnie material badawczy. Opinie te zawieraj zarówno dane dotyczce historii ew. dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, rozpoznanych zaburze osobowoci, linii ycia badanych osób, a take szczególowe wywiady z badanymi pod ktem ich rozwoju psychoseksualnego (a w tym pierwszych dowiadcze seksualnych), jak i informacje o ew. byciu ofiar wykorzystywania w przeszloci. Narzdzia badawcze zastosowane do oceny profilu osobowoci i zachowa przestpczych zastosowane w opiniach to przewanie: ­ Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowoci MMPI-2 ­ Skala DKO Sanockiego ­ Test ,,Zaczarowania" ­ Test ,,Rorschacha" ­ Baterie testów neuropsychologicznych do oceny dysfunkcji ukladu nerwowego ­ Test Inteligencji Wechslera WAIS-R (do oceny szeroko rozumianego funkcjonowania intelektualnego) ­ Test Raven'a Na tym etapie prac zostal stworzony ,,Kwestionariusz Sprawcy", zawierajcy obecnie 78 pozycji. Pozycje kwestionariusza tworzone byly w oparciu o dane uzyskiwane w trakcie analizy dostpnego materialu, a szczególowo tyche pozycji pozwala na zgromadzenie maksimum informacji dostpnych w pozyskanym materiale badawczym.

Dzialalno naukowo-badawcza

57

W kolejnym etapie pracy zaplanowano szczególow analiz statystyczn uzyskanych danych, jednake wstpny przegld uzyskanych wyników, a take dane zgromadzone na podstawie literatury pozwalaj na okrelenie wstpnego ,,obrazu sprawcy", którego cechuje: kompulsywno, powtarzalno i osobliwo zachowania seksualnego, które przyczynia si niezalenie od zastosowanej kary do czstej recydywy zachowa przestpczych. Jakociowa odmienno seksualnej motywacji jak i upoledzenie seksualnej socjalizacji stanowi szczególnie wyróniajc cech. Parafilni przestpcy seksualni nie ujawniaj na zewntrz zaburze w strukturze osobowoci, s niele dostosowani spolecznie, czsto pozornie poprawnie funkcjonuj w zwizkach partnerskich, zwykle nale do osób mlodych o wyszym ni przecitny poziom intelektualny. Odmiennie nieparafilni seksualni przestpcy to tzw. ,,seksualni psychopaci", zwykle niedostosowani spolecznie, z licznymi w swej ,,karierze" przestpstwami o nieseksualnym charakterze. Zazwyczaj s gorzej wyksztalceni, ze zl adaptacj zawodow, nietrwalymi zwizkami partnerskimi a czynów dokonuj, bdc pod wplywem alkoholu. W przypadku pedofilii kryterium dokonanego czynu nie rónicuje sprawców. Moemy zatem mie do czynienia z parafilnymi i nieparafilnymi pedofilami, tak hetero, jak i homoseksualnymi. Dane z dostpnej obecnie literatury wskazuj, i dotd nie prowadzono szeroko zakrojonych bada dotyczcych powiza pedofilii i orientacji homoseksualnej. Istniejca wiedza w tym temacie ma jedynie charakter szacunkowy, natomiast wstpne wyniki naszych bada nie wskazuj na wystpowanie takiego zwizku. W kolejnym etapie prac zaplanowano szczególow i zaawansowan analiz statystyczn pozyskanych danych, co (m.in. dziki obszernoci materialu) pozwoli na jednoznaczn weryfikacj dostpnej dotychczas wiedzy i wyodrbnienie czynników predysponujcych do popelniania przestpstw pedofilnych, co jest glównym zamierzeniem niniejszego projektu, a w efekcie pozwoli na stworzenie programu profilaktyczno-terapeutycznego. Otrzymano take grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego na rozszerzenie bada dotyczcych tematyki przestpstw o charakterze pedofilii. Granty MNiSW Przyczyny wielokrotnego opiniowania sdowo-psychologiczno-psychiatrycznego w sprawach karnych (grant nr N N110 458437, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego, kierownik: lek. M. Opio, glówni wykonawcy: dr n. hum. A. Pilszyk, mgr A. Walczyna-Leko, mgr M. Pacholski, czas trwania grantu (od-do): 31.08.2009-30.08.2012) Celem przeprowadzanego badania jest ocena glównych czynników powodujcych konieczno zasigania opinii kolejnych zespolów bieglych w tej samej sprawie karnej. Ponadto celem pracy jest równie jest zweryfikowanie w sposób jednoznaczny i oparty na naukowo opracowanym materiale, jakie s glówne przyczyny powolywania kolejnych bieglych w jednym postpowaniu karnym. Powszechnie panujce pogldy w tej kwestii nie zawsze opieraj si na analizie bldów. Z przepro·

58

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

wadzonej w pierwszym etapie badania analizy wstpnej wynika, e jak dotd nie prowadzono w Polsce kompleksowych bada w zakresie przyczyn tego zjawiska. W pierwszym etapie realizacji programu badawczego opracowano zaloenia do konstrukcji kwestionariusza programu. Zaloenia te podlegaly konsultacji pod wzgldem merytorycznym oraz statystycznego opracowania póniejszych wyników i ich jak najbardziej racjonalnego opracowania. Ma on charakter roboczy i podlega stalej aktualizacji. Uzyskano zgod Komisji Bioetycznej przy IPiN na przeprowadzenie bada. W ramach programu badawczego prowadzone byly prace, które maj na celu zgromadzenie materialu badawczego w postaci opinii sdowo-psychiatrycznych. Przeprowadzono analiz treci opinii sdowo-psychiatrycznych przekazywanych do Kliniki Psychiatrii Sdowej IPiN pod ktem moliwoci wlczenia do badanej grupy. Zgodnie z planem zakupów zostal zakupiony sprzt komputerowy oraz konieczne programy do opracowania statystyki badanej grupy. Dokonano przegldu pimiennictwa sdowo-psychiatrycznego powiconego zagadnieniu opiniowania sdowo-psychiatrycznego.

KLINIKA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

Kierownik: doc. dr hab. n. med. J. Meder od 1.07.2009 p.o. kierownika dr n. hum. Maryla Sawicka

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 1 0 1 Liczba 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Dzialalno naukowo-badawcza

59

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Porównanie obrazu siebie przed i po wystpieniu kryzysu psychotycznego poprzez analiz narracji osób chorych na schizofreni (temat nr 20 etap II z 3-letnich bada, kierownik: mgr M. Chdzyska)

Zadania wykonane w 2009 roku: · Wyselekcjonowanie osób badanych · Zbieranie literatury przedmiotu polsko- i anglojzycznej · Prezentacja metody badania na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii. ,,Czlowiek chory ­ aspekty biopsychospoleczne", Lublin 25-27.09.2009. Poster: ,,Obraz siebie przed i po wystpieniu kryzysu psychotycznego w narracjach osób chorych na schizofreni ­ prezentacja metody badania" · Przebadanie 8 osób chorych na schizofreni · Przygotowanie wywiadów do analizy tekstu · Analiza lingwistyczna wywiadów osób badanych w 2008-2009 r. · Wstpna analiza statystyczna zebranych wyników Omówienie uzyskanych wyników: W ramach pracy statutowej ,,Porównanie obrazu siebie przed i po wystpieniu kryzysu psychotycznego poprzez analiz narracji osób chorych na schizofreni" zbadano 15 osób chorujcych na schizofreni ­ pacjentów Oddzialu Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej i uczestników Warsztatów Terapii Zajciowej przy IPiN. Osoby badane byly w wieku 25-63 lata, rednia wieku 35 lat, glównie z wyksztalceniem rednim (67% badanych) i wolnego stanu cywilnego (87% niezamnych, nieonatych). Pacjenci chorowali od 4 do 32 lat ­ rednio 10 lat; w tym czasie byli 3-11 razy hospitalizowani (rednio 4,5); lczna dlugo pobytów w szpitalu byla w granicach 3-39 miesicy (rednio 14 miesicy). Wiek zachorowania wahal si od 15 do 31 roku ycia (rednio w 19 roku ycia). Wszystkie badane osoby byly w wyrównanym stanie klinicznym, w stanie remisji objawów psychotycznych (wyniki pyta skali PANSS dla poszczególnych osób poniej 120 pkt.), krytyczne do objawów choroby. W ramach badania przeprowadzono czciowo kierowane wywiady narracyjne z kad z osób badanych, wypelniono skal objawów PANSS oraz Kwestionariusz Danych Spoleczno-Demograficznych. Kada osoba badana udzielila dwóch wywiadów: ,,ja jako osoba zdrowa" i ,,ja jako osoba chora na schizofreni". W trakcie wywiadu wypowiadala si na pytania dotyczce opisu siebie, swoich umiejtnoci, podejmowanych dziala, zainteresowa, kontaktów interpersonalnych oraz dowiadcze z dwóch wymienionych okresów w yciu. Wypowiedzi zostaly nagrane, a nastpnie przepisane. Materialem analizy s opowieci osób chorych na schizofreni na temat wlasnej osoby i dowiadcze yciowych z okresu przed zachorowaniem oraz po fakcie wystpienia choroby. Analiza uzyskanych tekstów pozwala na opis zmiennych ,,wlasna charakterystyka" oraz ,,sposób opisywania zdarze yciowych". Wlasne

60

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

charakterystyki s ujmowane jako stosunek emocjonalny do wlasnej osoby ­ zadowolenie z siebie (czego wskanikami s: 1. liczba atrybutów o dodatnim nacechowaniu emocjonalnym; 2. liczba atrybutów o ujemnym nacechowaniu emocjonalnym; 3. rónica liczb atrybutów o dodatnim i ujemnym nacechowaniu emocjonalnym) oraz umiejtno opisu siebie w rónych aspektach ­ objto samoopisu (czego wskanikiem jest liczba wszystkich atrybutów uytych do opisu siebie). Zmienna ,,sposób opisywania zdarze yciowych" byla analizowana przy pomocy badania klimatu emocjonalnego opowiada zawartych w tekstach osób badanych. Wyznacznikami byly: 1. liczba opowiada (epizodów) o pozytywnym klimacie emocjonalnym; 2. liczba opowiada (epizodów) o negatywnym klimacie emocjonalnym. Porównywano 2 teksty ­ narracje osób badanych ­ opisy siebie i swojego ycia sprzed okresu zachorowania i po przeytym kryzysie psychotycznym a do chwili obecnej. Dla porównania dwóch opisanych wyej narracji osób badanych uyto testu t-studenta. Osoby chore na schizofreni uyly istotnie wicej atrybutów pozytywnych i istotnie mniej okrele negatywnych opisujc siebie z okresu przed zachorowaniem w porównaniu do opisu po wystpieniu kryzysu psychotycznego. Przy czym liczba wszystkich uytych atrybutów byla porównywalna w obu autonarracjach. Porównujc ogóln ocen siebie (sum nacechowa ewaluatywnych poszczególnych atrybutów w samopisie) stwierdzono, e osoby badane istotnie wyej ocenialy siebie jako osob zdrow ni siebie w chorobie. W przypadku okresu przed zachorowaniem ocena siebie byla pozytywna, a po kryzysie psychotycznym ogólne nacechowanie ewaluatywne samopisu bylo negatywne. W opisie rzeczywistoci z czasu przed zachorowaniem badani przytoczyli istotnie wicej wydarze o pozytywnym przebiegu w porównaniu do czasu po kryzysie psychotycznym. Istniala te tendencja do przytaczania mniejszej liczby epizodów o negatywnym klimacie emocjonalnym w opisywanym pierwszym okresie. Jednoczenie badani przedstawiali porównywaln liczb szczególnych wydarze w yciu w obu opisach. Otrzymane wyniki potwierdzaj hipotez o spadku samooceny wraz z faktem wystpienia kryzysu psychotycznego. Osoby chore na schizofrenie postrzegaj siebie w bardziej negatywnym wietle w okresie po zachorowaniu w porównaniu do obrazu siebie jako osoby zdrowej. Ponadto bardziej negatywnie postrzegaj wlasn histori, przytaczaj wicej zdarze yciowych o negatywnym klimacie emocjonalnym. Granty MNiSW Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofreni (grant nr N 402 425 733, grant habilitacyjny, kierownik: dr n. hum. M. Sawicka) W ramach zaplanowanych celów badawczych w roku 2009 zrealizowano nastpujce zadania: ­ dokoczono badania rozpoczte w 2008 roku, co spowodowalo, e w sumie zbadano 300 pacjentów z rozpoznan schizofreni oraz 30 psychiatrów; ­ tak zebrany material badawczy posluyl do opracowania bazy danych; ·

Dzialalno naukowo-badawcza

61

­ ­ ­

material zgromadzony w bazie danych zostal poddany analizom statystycznym, co pozwolilo na zweryfikowanie zaloonych wstpnie hipotez badawczych; w trakcie opracowywania wyników powstawala cz teoretyczna pracy, bdca przegldem literatury z omawianego zakresu, w formie nadajcej si do druku; wynikiem prowadzonych bada bylo przygotowanie posteru zaprezentowanego na Europejskim Zjedzie Psychologów w Oslo w VII 2009, zatytulowanego: Individual therapeutic style of psycholgist working with schizophrenic patients.

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kierownik: dr n. med. K. Prot-Klinger

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 2,635 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania 2 0 2 Liczba 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 4

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Wplyw cigloci opieki oraz relacji terapeutycznej na satysfakcj z leczenia pacjentów w opiece pozaszpitalnej (temat nr 21, etap I z 3-letnich bada, kierownik: dr K. Prot-Klinger) Celem pracy jest opisanie i zbadanie funkcjonowania opieki psychiatrycznej dla osób z powanymi problemami zdrowia psychicznego. Podloe teoretyczne pracy opiera si na koncepcji cigloci opieki oraz relacji terapeutycznej. ·

62

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Badanie dotyczy pacjentów dwóch orodków leczenia rodowiskowego oraz dwóch Poradni Zdrowia Psychicznego kwestionariuszami badajcymi stan psychiczny, jako ycia, ciglo opieki, relacj terapeutyczn oraz satysfakcj z leczenia. Planuje si stworzenie czterech grup badawczych: pacjentów objtych opiek rejonowej poradni psychiatrycznej (N=50), pacjentów objtych opiek specjalistycznej poradni psychiatrycznej, slabo zrejonizowanej (N= 50), pacjentów zespolu leczenia domowego oferujcego aktywn opiek ambulatoryjn (N=50) oraz pacjentów objtych opiek zespolu rodowiskowego wiadczcego uslugi hospitalizacji domowej (N=50). Dwie pierwsze grupy reprezentuj opiek poradnian, gdzie istnieje okrelona osoba terapeuty i mniejsza intensywno wiadczonych uslug. Dwie pozostale grupy reprezentuj opiek rodowiskow, równie z jasno okrelon osob terapeuty prowadzcego. S one take zrónicowane pod wzgldem formy wiadczonych uslug rodowiskowych. Wszystkie cztery grupy badawcze s zrónicowane pod wzgldem formy psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Planuje si wlczy do grupy badawczej pacjentów spelniajcych kryteria diagnostyczne wedlug ICD-10 dla powanych zaburze psychicznych, takich jak schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna, zaburzenia schizoafektywne. Badane s nastpujce zmienne: stan psychiczny, przy uyciu kwestionariusza PANSS, funkcjonowanie spoleczne (skala Birchwooda), jako ycia (mierzona skal jakoci ycia QOL), satysfakcja z leczenia (skala weroska), ciglo opieki ­ kanadyjski kwestionariusz (Matryoshka Project), relacja terapeutyczna ­ kwestionariusz STAR. W pierwszym etapie badania dwa ostatnie kwestionariusze zostaly przetlumaczone i dostosowane do warunków polskich. Wykonano badanie pilotaowe dla kwestionariusza STAR na 28 osobach. Przeprowadzono badanie w jednym z zaplanowanych orodków (leczenie rodowiskowe) ­ 63 osoby. Uzyskane wyniki s w trakcie analizy statystycznej. Trwaj badania cigloci opieki w poradni. Zaloenia badania byly przedstawiane na dwóch konferencjach: Ninth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry "Quality and Outcomes in Mental Health Policy and Economics", Venice, March 27-29, 2009 ­ Pawlowska M., referat: ,,Measuring continuity of care in various forms of out-patient mental health services in Poland". World Mental Health Congress of the World Federation for Mental Health "Working Together for Mental Health", Athens, 2-6 September 2009 ­ Pawlowska M., Prot-Klinger K., referat: Continuity of care and therapeutic relationship as a methods of community mental health evaluation in Poland. · Znaczenie subiektywnej oceny leczenia przeciwpsychotycznego przez pacjentów ze schizofreni dla przebiegu choroby w obserwacji wieloletniej (temat nr 6, etap III ­ ostatni, kierownik: dr n. med. S. Murawiec) Etap III ­ Zakoczenie badania. Dokonanie analizy statystycznej. Opracowanie publikacji. Przedstawienie wyników badania w trakcie wystpie na konferencjach i w formie abstraktu.

Dzialalno naukowo-badawcza

63

Wypelnione przez pacjentów w latach 1997-1998 kwestionariusze Drug Attitude Inventory (DAI-10) zostaly wykorzystane jako podstawa aktualnego badania. Kwestionariusze demograficzne chorych uzyskane w tamtym okresie zawieraly take, midzy innymi, dane na temat iloci hospitalizacji poprzedzajcych wskazane badanie kwestionariuszem DAI-10. Przeprowadzono poszukiwania w rejestrze Dzialu Ruchu Chorych (w roku 2009) w poszukiwaniu danych na temat pacjentów, co do których dysponowano wypelnionymi kwestionariuszami DAI-10. Sporód 46 osób, których kwestionariusze byly przechowywane, uzyskano dane na temat 36 pacjentów. Dane te obejmowaly liczb i okres hospitalizacji. Na tej podstawie wyliczono sumaryczn ilo dni hospitalizacji dla kadego pacjenta. Dokonano analizy statystycznej, poszukujc korelacji pomidzy wynikami skali DAI, a iloci hospitalizacji w okresie 1997/1998-2009 oraz iloci dni spdzonych w szpitalu w tym okresie. Dokonano take analizy zalenoci pomidzy poszczególnymi punktami skali DAI-10 a iloci hospitalizacji i iloci dni spdzonych w szpitalu. Do analizy statystycznej zastosowano pakiet statystyczny SPSS 14.0. Calkowita grupa badana obejmowala 46 osób, w tym 22 kobiety (48%) i 24 mczyzn (52%). Dane po okresie obserwacji (w roku 2009) uzyskano dla 36 osób, 18 kobiet i 18 mczyzn. Nie bylo take rónic w odniesieniu do mediany iloci hospitalizacji przed wykonaniem badania skala DAI, iloci hospitalizacji w okresie obserwacji po wykonaniu skali DAI i iloci dni hospitalizacji w tym okresie pomidzy grup kobiet i mczyzn. Calkowita ilo hospitalizacji w okresie 11-12 lat nie wykazywala korelacji z wynikami skali DAI-10 (n=36, r -0,295, p =0,23). Natomiast liczba dni spdzonych w szpitalu w okresie katamnezy wykazywala odwrotn korelacj pomidzy wynikiem skali DAI, a iloci dni hospitalizacji (n= 36, Spearman r=-0350, p=0,037). Im wyszy byl wynik w skali DAI-10 w latach 1997-1998, tym mniej bylo dni hospitalizacji w okresie objtym badaniem. Przy zastosowaniu podzialu osób badanych na dwie grupy ­ grupa pacjentów z odpowiedzi pozytywn na leczenie (wartoci punktacji w skali DAI w zakresie 18-20 punktów) miala istotnie mniej dni hospitalizacji w okresie obserwacji (p=0,008) ni pozostala grupa pacjentów (warto punktacji w skali DAI w zakresie poniej 18 punktów). Rónica mediany iloci hospitalizacji pomidzy tymi grupami (odpowiednio mediana 5 i 10 hospitalizacji) nie osigala progu istotnoci statystycznej (p=0,064). Analizowano take zaleno pomidzy poszczególnymi punktami skali DAI-10, a iloci hospitalizacji i dni hospitalizacji w okresie objtym badaniem. Stwierdzono istnienie korelacji w odniesieniu do pytania 8 (p=0,44). Tre tego pytania brzmi: Bycie pod kontrol leku jest nienaturalne dla mojego umyslu i ciala. Pozostale punkty skali DAI-10 nie korelowaly istotnie statystycznie z iloci hospitalizacji ani z iloci dni spdzonych w szpitalu.

64

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions ,,HELPS" (grant Unii Europejskiej, nr kontraktu: 512293-08002, koordynator projektu: Department of Psychiatry II, Ulm University, Ludwig-Heilmeyer-Str.2, 89312 Günzburg, Germany; koordynator w Polsce: dr n. med. K. Prot-Klinger, glówny wykonawca: dr. K. Lech) Nadrzdnym celem badania jest poprawa zdrowia fizycznego osób chorujcych psychicznie. Etap I Przegld literatury tematu w poszczególnych krajach zaproszonych do badania. Budowanie listy krajowych instytucji wspólodpowiedzialnych za popraw zdrowia fizycznego osób chorujcych psychicznie. Budowanie strony internetowej www.helps-net.eu. Etap II Zorganizowanie, w poszczególnych krajach zaproszonych do badania, grup fokusowych wród czlonków personelu medycznego i wród pacjentów. Zbudowanie szczególowych protokolów sprawozdawczych z przeprowadzonych grup fokusowych. Kodowanie wyników bada fokusowych za pomoc wystandaryzowanej analizy tekstowej przy uyciu programu MAXQDA 2007. Celem przeprowadzonego w ten sposób badania jakociowego ma by ocena percepcji a) czynników ryzyka zagraajcych zdrowiu fizycznemu osób chorujcych psychicznie, b) istniejcych schematów postpowania dotyczcych dbaloci o zdrowie fizyczne osób chorujcych psychicznie. Etap III Analiza danych uzyskanych z Etapów I i II w poszczególnych krajach i na tej podstawie zbudowanie wspólnych dla Europy algorytmów postpowania dotyczcych dbaloci o zdrowie fizyczne osób chorujcych psychicznie. Opracowanie uytecznych materialów edukacyjnych dotyczcych zdrowia fizycznego osób chorujcych psychicznie. Etap IV 6-miesiczny program pilotaowy, przeprowadzony w jednej z krajowych placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej, majcy na celu ocen uytecznoci opracowanych materialów HELPS. Uyteczno i funkcjonalno badanych algorytmów bdzie oceniana za pomoc specjalnie sporzdzonego kwestionariusza o wypelnienie którego zostan poproszone osoby biorce udzial w programie pilotaowym. Etap V Ostateczne opracowanie algorytmów postpowania dotyczcych zdrowia fizycznego osób chorujcych psychicznie, po uwzgldnieniu wyników badania pilotaowego. W roku 2009 odbyly si dwa spotkania zwizane z programem ­ ·

Dzialalno naukowo-badawcza

65

w Barcelonie oraz w Warszawie (organizowane przez zespól polski). Trzeci etap bada jest w trakcie realizacji. Wyniki: Zaloenia i program badania opublikowano we wspólnej publikacji: European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facilities (HELPS): background, aims and methods. BMC Public Health 2009; 9: 1-9. Wyniki polskie przedstawione zostaly na konferencji w Atenach. Przedstawiono wyniki otrzymane z analizy 116 629 rozpozna osób leczcych si psychiatrycznie otrzymanych przez NFZ. 76% pacjentów otrzymuje jako drug diagnoz rozpoznanie zaburze psychicznych, a problemy somatyczne s wyranie zaniedbywane. Take wyniki bada fokusowych potwierdzaj mal wiedz i zainteresowanie problemami zdrowia fizycznego pacjentów psychiatrycznych.

ZAKLAD PSYCHOLOGII I PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kierownik: prof. dr hab. J. Cz. Czabala

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Publikacje w formie Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 pelnej pracy Lista B MNiSW Monografie Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania 7,75 6 8 Liczba 0 2 0 4 2 6 1 2 1 2 1 0 3 5

66

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Proces adaptacji do dowiadcze yciowych a zdrowie u dorastajcych, mlodych doroslych i osób z problemami zdrowia psychicznego (temat nr 22, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr I. Jelonkiewicz-Sterianos) Zgodnie z planem w II roku realizacji tematu statutowego: a) opracowano graficznie i merytorycznie kwestionariusz ,,Ty i Twoje ycie", b) wykonano badania wlaciwe w 3 grupach: maturzystów, studentów i pacjentów z zaburzeniami zdrowia psychicznego, c) zaloono baz danych, sukcesywnie wprowadzano dane z pomiaru; utworzono wskaniki dla badanych zmiennych, d) opisano grup uczniów, studentów i pacjentów pod wzgldem zmiennych socjodemograficznych, e) wstpnie oceniono stosowane narzdzia pod wzgldem psychometrycznym. W badaniach szkolnych wzilo udzial 430 uczniów z 6 wylosowanych warszawskich liceów z dzielnicy ródmiecie i Mokotów w wieku 17-20 lat (M = 18,3, s = 0,51). Kobiety stanowily 52%, mczyni ­ 48% badanej grupy. W 5 warszawskich uczelniach wyszych zbadano 408 studentów w wieku 18-24 lata (M = 19,8, s = 1,09). Przewaaly kobiety ­ stanowily 85% badanej grupy. Od marca do grudnia 2009 r. przeprowadzono indywidualne badania pacjentów hospitalizowanych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii z rozpoznaniem schizofrenii wg kryteriów ICD-10. Zbadano 59 osób (33 mczyzn, 26 kobiet), redni wiek wynosil 33,7; rednia liczba hospitalizacji ­ 6, redni czas choroby ­ 11,4 lat. Badania grupy klinicznej bd kontynuowane w 2010 r. I cz analiz narzdzi wykazala, e: Skala SOC ­ 29, Linia ycia, Skale Oceny Stresu, Skala sprystoci maj zadowalajce wlaciwoci psychometryczne. · Ocena treci i realizacji programów promocji zdrowia psychicznego na przykladzie województwa mazowieckiego (temat nr 23 etap II z 2-letnich bada, kierownik: dr K. Okulicz-Kozaryn) Celem projektu byla analiza dziala z zakresu szeroko rozumianej promocji zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim, okrelenie najpilniejszych potrzeb w tym zakresie i zada na przyszlo. W 2009 roku opracowano material z bada ankietowych przeprowadzonych w 2008 roku. Uzyskane wyniki wskazuj, e programy promocji zdrowia psychicznego realizuje zaledwie 11% instytucji/organizacji/jednostek samorzdowych (z 208 objtych badaniami). Najczstszymi powodami niezrealizowania takich programów s: przekonanie o braku potrzeb w tym zakresie, brak formalnych/prawnych zobowiza, brak wykwalifi kowanej kadry i odpowiednich rodków finansowych. W sumie zebrano informacje o 26 programach promocji zdrowia psychicznego. aden z nich nie byl poddany ewaluacji i w zwizku z tym nic nie wiadomo o ich skutecznoci. Raport z bada terenowych byl podstaw do dyskusji panelowej ekspertów, w wyniku której okrelono najpowaniejsze problemy promocji zdrowia psychicznego i wskazano priorytetowe kierunki dziala, midzy innymi: konieczno popularyzacji idei promocji zdrowia psychicznego oraz wprowadzenia rozwiza prawnych dajcych formalne i finansowe podstawy realizacji dziala z tego obszaru. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

67

Monitorowanie zachowa ryzykownych mlodziey. Badania mokotowskie (temat nr 24, etap II ­ ostatni, kierownik: dr K. Ostaszewski) Celem bada jest obserwacja trendów w uywaniu substancji psychoaktywnych oraz monitorowanie problemów zdrowia psychicznego w populacji 15-letniej mlodziey z warszawskiego Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa. Porównywalne dane ankietowe z ostatnich 20 lat wskazuj na wzrost wskaników uywania leków uspokajajcych/nasennych, stabilizacj w latach 2000-08 wskaników uywania narkotyków, spadek czstoci picia piwa i wzrost czstoci picia wódki oraz spadek odsetka nastolatków palcych codziennie papierosy. W latach 2004-08 zwikszyla si liczba nastolatków niepijcych alkoholu. Jednoczenie zwikszyla si grupa chlopców upijajcych si w gronie rówieników. W latach 2004-08 uzyskano porównywalne dane na temat zdrowia psychicznego nastolatków. Problemy internalizacyjne lub eksternalizacyjne przejawialo w tych latach ok. 45% pitnastolatków. Stabilnoci na poziomie ok. 19% cechowaly si wskaniki internalizacyjne (symptomy depresji i negatywna samoocena zdrowia psychicznego). Zaobserwowano tendencj do nasilania si rozpowszechnienia zachowa sprzecznych z prawem. Dziewczta czciej dowiadczaly problemów internalizacyjnych, w grupie chlopców dominowaly problemy eksternalizacyjne. · Kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action ­EMILIA (Umocnienie pacjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej na drodze ksztalcenia ustawicznego, integracji i wspóldzialania) (grant w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, nr kontraktu 513435 (CIT3), koordynator projektu w Polsce: prof. Cz. Czabala, kierownik: dr M. Anczewska, czas realizacji (od-do): 01.09.2005-01.03.2010) Na spotkaniach (focus groups) z personelem Orodka Dowiadczalnego (I Klinika Psychiatryczna IPiN) omówiono funkcjonowanie zakladu psychiatrycznej opieki zdrowotnej jako Instytucji Doskonalcej si (Learning Organization) ­ kolejne dwa spotkania, po 20 miesicach od pierwszych bada jakociowych, przeprowadzonych w 2007 roku. Raport przeslano koordynatorowi projektu. Przy uyciu Kwestionariusza oceniajcego wymiary Instytucji Doskonalcej si ­ DLOQ (Dimensions of Learning Organization Questionnaire, Watking & Marsick, 1998) oceniono funkcjonowanie Orodka Dowiadczalnego (I Klinika Psychiatryczna IPiN) jako Instytucji Doskonalcej si (Learning Organization) ­ po 20 miesicach od pierwszych bada ilociowych, przeprowadzonych w 2007 roku. Wstpne porównanie wyników z lat: 2007 i 2009, ze wszystkich Orodków Dowiadczalnych (w Boni i Hercegowinie, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Polski i Zjednoczonego Królestwa) przeslano koordynatorowi projektu. Z 45 osób przebadanych w 2007 roku po raz pierwszy nastpujcymi narzdziami: CSSRI-EU (Client Socio-demographic and Sernice Recept Inventory), Chisholm i Knapp, 2006; SF-36, Ware i wsp., 1992; Self-Stigma Assessment

68

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Scale, Corrigan i Lundin, 2001; Personal Empowerment Self-Assessment Scale, Corrigan i Lundin, 2001), w 2009 roku (po 20 miesicach) zbadano 21 osób. W 2009 roku z badania ,,wypadlo" 12 osób ­ brak kontaktu, zaginicie, brak zgody na wspólprac. Opracowano zaloenia teoretyczne i zrealizowano 12-godzinne szkolenie dla personelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej pt. ,,Przemoc w rodzinie". Opracowano poradnik zdrowienia: ,,Zdrowienie ­ tworzenie wlasnej narracji", wydany nakladem EMILII i IPiN. Empowerment Research Area ­ DataPrev Developing the evidence base for Mental Health Promotion and Prevention in Europe: a Database of programmes and the production of guidelines for policy and practice (grant w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej, nr kontraktu SP5A-CT-2007-044145), koordynator projektu w Polsce: prof. Cz. Czabala; czas realizacji (od-do): 01.09.2007-31.08.2010) Dokonano przegldu publikacji i wybrano ponad 170 artykulów na temat ewaluacji programów promocji zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Wszystkie te artykuly zostaly zakodowane wedlug wczeniej opracowanego systemu. Przeprowadzana jest analiza rodzajów stosowanych programów promocji zdrowia psychicznego, zmian obserwowanych u osób uczestniczcych w tych programach i staloci tych zmian. Calociowa analiza wyników bdzie opracowana w nastpnym etapie. Kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej BUILDING CAPACITY ­ Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe (projekt finansowany przez Komisj Europejsk, nr umowy 2006326,; koordynator projektu: Institut za Varovanje Zdravja Republike Slovenie (Instytut Zdrowia Publicznego w Slowenii); kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gl. wyk.: mgr A. Pisarska; czas realizacji (od-do): 07.05.2007-07.05.2010) Projekt Komisji Europejskiej koordynowany przez Instytut Zdrowia Publicznego Slowenii, dotyczy polityki wobec alkoholu w Europie. W projekcie bior udzial reprezentanci 31 krajów oraz 10 organizacji midzynarodowych. Celem projektu jest wspieranie Komisji Europejskiej oraz pastw czlonkowskich we wdroeniu dokumentu ,,Strategia UE w zakresie wspierania pastw czlonkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spoywania alkoholu", ogloszonego 12 padziernika 2006 r. w Brukseli. Projekt koncentruje si na rozwoju kompetencji niezbdnych do formulowania i realizacji polityki wobec alkoholu. Obejmuje 10 Pakietów Roboczych, które dotycz glównie inwentaryzacji dowiadcze, ich analizy i upowszechniania wiedzy na temat skutecznych strategii oraz wspierania regionalnych i lokalnych rozwiza w tym zakresie. W roku 2009 przekazano informacje do bazy danych, opracowywanej w ramach 10. Pakietu Roboczego, na temat tzw. dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom i urazom zwizanym ze spoywaniem alkoholu. Realizatorzy programu BC wzili ponadto udzial w konferencji Alcohol Policy Network, która odbyla si w Sztokholmie, w dniach 10-12.06.2009 r. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

69

Kontrakty w ramach programów spoza Unii Europejskiej Collaborative International Substance Abuse Research Training Program (grant Fogarty International Center nr FOO6537, grant nr TW0818-06, kierownik projektu (wspólnie z prof. Robertem Zuckerem): prof. Cz. Czabala; czas realizacji (od-do): 29.09.2006-30.04.2011) W 2009 r. zorganizowano we Lwowie warsztat metodologiczny, w którym uczestniczyli mlodzi badacze z Polski, Ukrainy, Slowacji i Lotwy. Wykladowcami byli pracownicy Uniwersytetu Michigan, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Bada nad Uzalenieniami w Bratyslawie. Przeprowadzono take konkurs na roczne stypendium w Uniwersytecie Michigan, z Polski wyjechala 1 osoba. Odbywaj si comiesiczne wideokonferencje monitorujce przebieg programu. Rola czynników ryzyka i czynników chronicych w rozwoju zachowa problemowych u mlodziey szkolnej. Badania warszawskich gimnazjalistów (grant Fogarty International Center, USA, realizowany we wspólpracy z prof. M. Zimmermanem z University of Michigan, USA; grant nr 5R01TW007647-02, koordynator w IPiN: prof. Cz. Czabala, kierownik: dr K. Ostaszewski, wykonawcy: A. Borucka, K. Koco, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, A. RusteckaKrawczyk, M. Wójcik; czas realizacji (od-do): 08.01.2006-31.05.2010) Celem bada jest ocena uwarunkowa zachowa problemowych w populacji gimnazjalistów z Warszawy. Poddano analizie dane podlune z dwóch pomiarów od 2244 uczniów (ok. 72% wyjciowej próby). Metod analizy skupie wyloniono cztery grupy zwikszonego ryzyka: uczniowie z rodzin niepelnych lub zrekonstruowanych (N=214), z niskim wyksztalceniem rodziców (N=319), z problemem alkoholowym w domu (N=130), z niekorzystnym klimatem w rodzinie (N=396), grup odniesienia bez tych czynników ryzyka (N=824) oraz grup dodatkow ­ wykluczonych z analizy skupie z powodu braków danych (N=361). Uczniowie z grup ryzyka i z grupy dodatkowej byli w wikszym stopniu ni uczniowie z grupy odniesienia naraeni na uywanie substancji psychoaktywnych, dowiadczanie problemów szkolnych, podejmowanie agresji, popelnianie wykrocze oraz dowiadczanie problemów psychicznych. Szczególnej troski wymaga grupa ,,rodziny niepelne", w której pomidzy pierwsz i drug klas gimnazjum odnotowano znaczcy wzrost prawie wszystkich wskaników zachowa ryzykownych. Uczniowie z rodzinnymi czynnikami ryzyka s zdecydowanie bardziej naraeni na zaklócenia prawidlowego rozwoju ni ich rówienicy bez rodzinnych czynników ryzyka. · Granty MNiSW Czynniki sprzyjajce odstawianiu kanabinoli we wczesnej dorosloci ­ analiza (grant nr N N404169834, kierownik projektu: prof. Cz. Czabala, wykonawca: mgr K. Koco; czas realizacji (od-do): 13.03.2008-07.05.209) Z ogólnej liczby respondentów (N=202), w okresie dorastania (pomidzy 14. a 19. rokiem ycia) 63% uywalo konopi okazjonalnie (uywanie nie przynosilo ·

70

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

szkód) a 37% problemowo (uywanie powodowalo zmiany w stylu ycia i orientacji yciowej). 34% respondentów we wczesnej dorosloci przestalo uywa konopi (nie uywalo w ostatnim roku przed badaniem). Analizy pozwolily na wyrónienie nastpujcych czynników z okresu wczesnej dorosloci majcych zwizek z zaprzestawaniem uywania konopi: bycie kobiet, posiadanie wyszego wyksztalcenia, nieuywanie innych narkotyków ni konopie, nieupijanie si, nieuywanie leków w zwizku z lepszym radzeniem sobie, objawy depresji, dobra realizacja zadania rozwojowego, jakim jest prowadzenie domu, bycie w stalym zwizku partnerskim oraz nastpujcych czynników z okresu dorastania: okazjonalne uywanie konopi, odczuwana mala blisko z rodzin, objawy depresji, dua liczba wanych wydarze yciowych majcych ródlo w osobie. Dalsze analizy wskazuj, e najwiksze znaczenie dla zaprzestania uywania konopi ma: odczuwana mala blisko z rodzin w okresie dorastania, nieuywanie w okresie wczesnej dorosloci innych narkotyków ni konopie i wystpowanie objawów depresji we wczesnej dorosloci.

ZAKLAD BADA NAD ALKOHOLIZMEM I TOKSYKOMANIAMI

Kierownik: dr n. hum. J. Moskalewicz

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 3,098 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW inne projekty naukowe badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie 3.5 3 4 Liczba 3 6 0 3 0 0 0 1 7 0 0 1 0 1 15

Dzialalno naukowo-badawcza

71

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Ocena wplywu integracji z Uni Europejska na krajow polityk wobec substancji psychoaktywnych (temat nr 25, etap I z 3-letnich bada, kierownik: dr G. witkiewicz) W ramach realizacji I etapu trzyletniego projektu ,,Ocena wplywu integracji europejskiej na krajow polityk wobec substancji psychoaktywnych" w pierwszym roku realizacji prowadzono badania jakociowe i analizy: treci aktów legislacyjnych Parlamentu Europejskiego, treci unijnych dyrektyw, komunikatów i rekomendacji oraz publikacji z europejskich bada nad substancjami psychoaktywnymi. Rozpoczto analiz publikowanych postulatów i opinii stowarzysze zrzeszajcych producentów oraz organizacji konsumenckich. W latach 90. polityka Unii Europejskiej wobec napojów alkoholowych mocniej uwzgldniala interesy gospodarcze producentów alkoholu ni postulaty rzeczników zdrowia publicznego. Istotn rol dla uksztaltowania si polityki UE odegraly naciski ze strony wiatowej Organizacji Handlu (WTO ­ World Trade Organisation) na zniesienie barier w globalnej wymianie handlowej równie alkoholu, który byl traktowany jako artykul ywnociowy. Wszystkie kraje nalece do Europejskiej Strefy Gospodarczej (EEA ­ European Economic Area) zostaly zobowizane do liberalizacji prawa handlowego. Kraje takie jak Norwegia, Finlandia i Szwecja istotnie zliberalizowaly swoje strategie alkoholowe, co w konsekwencji przynioslo znaczny wzrost globalnego spoycia i problemów spolecznych i zdrowotnych zwizanych z uywaniem. W przypadku narkotyków polityka Unii najpelniej wyraana przez European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) konsekwentnie przez cale lata 90. podtrzymywala restrykcyjne stanowisko odnonie nielegalnego statusu takich substancji jak marihuana czy amfetaminy. Kraje aspirujce do przystpienia do UE takie jak Polska czy Wgry zaostrzyly swoje przepisy prawne odnonie posiadania narkotyków. W krajach ,,starej UE" trwala publiczna debata nad legalizacj tak zwanych ,,mikkich narkotyków". Lata 90. to równie okres rozpowszechniania dziala typu harm reduction (ograniczanie szkód), nawet w krajach, gdzie posiadanie narkotyków bylo penalizowane. Dodatkowo w ramach dzialalnoci statutowej kontynuowano wspólprac z WHO Collaborative Study Group on Alcohol and Injuries. W wyniku wspólpracy w 2009 roku opublikowano 2 artykuly, a trzy kolejne zostaly skierowane do druku. · Kontrakty w ramach programów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej · Alcohol Measures for Public Health Research Alliance ­ AMPHORA (Zdrowie Publiczne a Wskaniki Spoycia Alkoholu) (grant w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, nr kontraktu HEALTH-F2-2009-223059, koordynator projektu: Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, Hiszpania, kierownik projektu w Polsce dla pakietów 4, 5

72

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

i 8: dr Jacek Moskalewicz, kierownik projektu w Polsce dla pakietu 3: dr G. witkiewicz; czas realizacji (od ­ do): 01.01 2009 ­ 30.12.2012) W realizacji projektu uczestnicz naukowcy i instytucje z 13 krajów Unii Europejskiej. W projekcie planowane s badania obejmujce wikszo strategii polityki wobec alkoholu, w tym ograniczanie jego dostpnoci, polityka cenowa, ograniczenia reklamy, leczenie. Rezultatem powinno by opracowanie narzdzi i metod do systematycznego monitorowania strategii i dziala zmierzajcych do ograniczenia spolecznych i zdrowotnych szkód zwizanych z konsumpcj alkoholu. W ogólnych ramach projektu mieci si bardzo szeroka skala zagadnie, dlatego zostal on podzielony na 9 pakietów roboczych. W realizacji pojedynczych pakietów uczestniczy od kilku do kilkunastu instytucji z rónych krajów. ZBAiT bierze udzial w 4 pakietach roboczych: Pakiet 3 ­ Kulturowe determinanty polityki alkoholowej Zidentyfikowano spoleczne, kulturowe i demograficzne czynniki potencjalnie wplywajce na ogólny poziom spoycia alkoholu i rozpowszechnienie spolecznych i zdrowotnych konsekwencji jego uywania. Okres analizy obejmie lata 1960- 2005. Przygotowano do druku w Addiction publikacj prezentujc zaloenia teoretyczne i glówne idee projektu: ,,Contextual determinants of alcohol consumption changes and preventive alcohol policies. A 12-country European study". Pakiet 4 ­ Reklama alkoholu Przygotowano protokól badania. Przeprowadzono osiem dyskusji zogniskowanych z uczniami pierwszych i trzecich klas gimnazjów w Warszawie i Zamociu. Pakiet 5 ­ Ekonomiczna i fizyczna dostpno alkoholu. Przygotowano protokól bada obejmujcych naturalne eksperymenty w dostpnoci alkoholu. Pakiet 8 ­ Czynniki infrastrukturalne Przetlumaczono krótki kwestionariusz do bada ankietowych nad spolecznymi definicjami naduywania alkoholu. Kontrakty w ramach programów Unii Europejskiej PROMO ­ Dobre praktyki w promowaniu zdrowia psychicznego w odniesieniu do grup zagroonych spoleczn marginalizacj w Europie (Best Practice In Promoting Mental Heath In Socially Marginalized People In Europe) (projekt finansowany przez Komisj Europejsk, nr umowy 2006328, koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, UK; kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gl. wyk.: mgr M. Welbel; czas realizacji (od-do): 01.09.2007-01.09.2010) Celem projektu jest stworzenie zbioru dobrych praktyk i przewodnika do ich wprowadzania w ycie w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia psychicznego w grupach zagroonych marginalizacj spoleczn. W projekcie uczestniczy 14 pastw UE. Projekt dotyczy 6 grup zagroonych marginalizacj: 1. dlugotrwale bezrobotnych, 2. bezdomnych, 3. pracujcych w sektorze uslug seksualnych, 4. Romów, 5. uchodców, 6. nielegalnych imigrantów. W ramach projektu ·

Dzialalno naukowo-badawcza

73

opracowany zostanie przegld aktów prawnych oraz programów i strategii na poziomie narodowym i lokalnym. Dokonana zostanie równie ocena obecnie funkcjonujcego systemu. Do bada w kadej ze stolic wybrano na podstawie wskaników socjoekonomicznych dwie dzielnice (w Warszawie jest to Praga Pólnoc i Wola). Na terenie tych dzielnic w Warszawie przeprowadzono w 2009 roku 43 wywiady z pracownikami placówek ochrony zdrowia, opieki spolecznej i organizacji pozarzdowych. Wywiady zostaly zakodowane, baza danych przekazana partnerowi koordynujcemu. W 2009 przeprowadzono równie 10 wywiadów z ekspertami zwizanymi z ochron zdrowia psychicznego dla osób z grup marginalizowanych (2 ostatnie wywiady zaplanowane s na stycze 2010). EUGATE ­ Europejskie Dobre Praktyki w Dostpie, Jakoci i Adekwatnoci Ochrony Zdrowia dla Imigrantów w Europie (Best Practice In Access, Quality and Appropriateness of Heath Services for Immigrants In Europe) (nr umowy 2006129, koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, Londyn, Wielka Brytania; koordynator projektu w Polsce: dr J. Moskalewicz, gl. wyk.: mgr Marta Welbel; czas realizacji (od-do): 01.01.2008-31.12.2010) Celem projektu jest rozwijanie skutecznych strategii w ochronie zdrowia dla imigrantów w Europie. Uczestnikami projektu jest 16 pastw UE. W ramach projektu na bazie dowiadcze ekspertów i praktyków nastpi konsolidacja fragmentarycznej obecnie wiedzy, ocena skutecznoci i jakoci dzialajcych rozwiza oraz próba okrelenia dobrych praktyk w ochronie zdrowia dla rónych grup imigrantów. Przeprowadzone w ramach projektu badania skladaj si z 3 czci, które obejmuj: a) analiz dokumentów prawnych, b) badanie opinii ekspertów przy pomocy metody Delfickiej c) wywiady z pracownikami placówek ochrony zdrowia. Dane ze wszystkich czci poslu do opracowania zbioru dobrych praktyk i modelowych rozwiza w ochronie zdrowia dla imigrantów. Zostan one przedstawione w formie rekomendacji dla krajów czlonkowskich UE. W Polsce, tak jak w wikszoci pastw biorcych udzial w projekcie, etap realizacji bada zostal zamknity. Material badawczy jest obecnie tlumaczony na jzyk angielski i przekazywany do partnerów koordynujcych poszczególne czci projektu. · IATPAD ­ Poprawa dostpnoci lecznictwa uzalenie (Improvement of Access for People with Alcohol ­ and Drug ­ related Problems) (projekt w ramach Wspólnotowego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego, finansowany przez Komisj Europejsk, nr kontraktu 2005322, koordynator projektu: Centrum pre liecbu drogových závislosti, Bratyslawa, Slowacja; kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz; czas realizacji (od-do): 18.12.2006-18.12.2009) Badanie IATPAD bylo prowadzone równolegle w Bulgarii, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Slowacji, Slowenii, Szkocji, oraz we Wloszech. Jego celem bylo wykrycie barier utrudniajcych dostp do leczenia uzalenie poprzez ilociowe i jakociowe analizy systemu lecznictwa, pomiar postaw personelu medycznego, ·

74

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

ocen dostpnoci leczenia w percepcji klientów tych placówek oraz analiz ogranicze systemowych. Ogólem w badaniu wzilo udzial 253 placówek ochrony zdrowia we wszystkich omiu krajach partnerskich (91 w Polsce), 886 przedstawicieli personelu medycznego (132 w Polsce) oraz 246 pacjentów, tym 44 leczcych si w placówkach znajdujcych si na terenie Polski. Badania wykazaly, e postawy pracowników placówek opieki zdrowotnej mog stanowi istotne utrudnienie lub ulatwienie w dostpie do leczenia. We wszystkich typach placówek stanowicych ,,miejsca wejcia" do systemu leczenia zaobserwowano podobny trend ­ pracownicy zatrudnieni w podstawowej opiece zdrowotnej i w psychiatrii mieli wyranie lepsze nastawienie do pacjentów z cukrzyc i do pacjentów cierpicych na depresj ni do pacjentów uzalenionych. Najbardziej pozytywne postawy do pacjentów z problemem alkoholowym i narkotykowym wykazuj pracownicy specjalistycznych placówek leczenia uzalenie. W percepcji pacjentów na bariery w dostpie do leczenia skladaj si m.in. wymaganie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, niedostateczna gsto sieci placówek, listy oczekujcych, ,,biurowe" godziny otwarcia placówek, biurokratyczne wymogi przy przyjciu, niejasne zasady przyjmowania oraz dyskryminujcy stosunek personelu placówek do pacjentów. Czynniki potencjalnie sprzyjajce podejmowaniu leczenia to m.in. krótki czas od pierwszego kontaktu z placówk do rozpoczcia leczenia i skuteczne a przy tym nie nadmiernie dlugie leczenie. BUILDING CAPACITY ­ Wdraanie Skoordynowanej Polityki Wobec Alkoholu w Europie ,,Wzmacnianie kompetencji" (Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe) (projekt finansowany przez Komisj Europejsk, nr umowy 2006326; koordynator projektu: Institut za Varovanje Zdravja Republike Slovenie (Instytut Zdrowia Publicznego w Slowenii); kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gl. wyk.: mgr A. Pisarska; czas realizacji (od-do): 07.05.2007-07.05.2010) Projekt Komisji Europejskiej, koordynowany przez Instytut Zdrowia Publicznego Slowenii, dotyczy polityki wobec alkoholu w Europie. W projekcie bior udzial reprezentanci 31 krajów oraz 10 organizacji midzynarodowych. Celem projektu jest wspieranie Komisji Europejskiej oraz pastw czlonkowskich we wdroeniu dokumentu ,,Strategia UE w zakresie wspierania pastw czlonkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków spoywania alkoholu", ogloszonego 12 padziernika 2006 r. w Brukseli. Projekt koncentruje si na rozwoju kompetencji niezbdnych do formulowania i realizacji polityki wobec alkoholu. Obejmuje 10 Pakietów Roboczych, które dotycz glównie inwentaryzacji dowiadcze, ich analizy i upowszechniania wiedzy na temat skutecznych strategii oraz wspierania regionalnych i lokalnych rozwiza w tym zakresie. W roku 2009 przekazano informacje do bazy danych, opracowywanej w ramach 10. Pakietu Roboczego, na temat tzw. dobrych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom i urazom zwizanym ze spoywaniem alkoholu. Realizatorzy programu BC wzili ponadto udzial w konferencji Alcohol Policy Network, która odbyla si w Sztokholmie w dniach 10-12 czerwca. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

75

SDDCare ­ Seniorzy uzalenieni od narkotyków i struktury opieki (Senior drug dependents and care structeres) (nr umowy 2006346, koordynator projektu: Instytut Nauk Stosowanych (Institute of Applied Sciences), Frankfurt, Niemcy; koordynator projektu w Polsce: dr J. Moskalewicz, wykonawca: M. Zygadlo; czas realizacji (od-do): 01.01.2008-30.06.2010) Celem projektu, w którym bior udzial Austria, Niemcy, Polska i Wielka Brytania, jest ocena potrzeb uzalenionych od narkotyków ze starszych grup wieku w zakresie opieki i leczenia oraz przygotowanie praktycznych rekomendacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono okolo 30 poglbionych wywiadów z uzalenionymi w wieku 40 lat i wicej oraz z ekspertami. Zorganizowano ogólnopolskie seminarium z udzialem profesjonalistów i osób uzalenionych. Stwierdzono, i uzalenieni w starszych grupach wieku stanowi zbiorowo bardzo heterogeniczn, o rónych dowiadczeniach i zrónicowanych potrzebach. S wród nich osoby, które czsto korzystaly z lecznictwa, s te jednostki, które w cigu kilkudziesiciu lat brania narkotyków z lecznictwem zetknly si zaledwie kilka razy. Wyróni mona przynajmniej trzy typy uzalenionych o dlugim stau: osoby stale biorce nielegalne substancje, zmarginalizowane, osoby stale biorce nielegalne substancje, które ­ mimo wielu lat uzalenienie ­ nie wypadly ze swoich ról spolecznych, osoby stale przyjmujce metadon, pozwalajcy im na w miar dobre lub dobre funkcjonowanie spoleczne. We wszystkich trzech typach dominuje potrzeba znalezienia pracy, robienia czego poytecznego w yciu. Potrzeby z zakresu opieki spolecznej, zwlaszcza typowe dla ludzi starszych, pojawialy si stosunkowo rzadko. · SMART ­ Standaryzowanie pomiaru zaburze zwizanych z alkoholem (Standardizing measurement of alcohol-related troubles) (nr umowy 200730, koordynator projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, koordynator projektu w Polsce: dr J. Moskalewicz, wykonawca: J. Sieroslawski, W. Lechowicz; czas realizacji (od-do): 01.09.2008-31.08.2010) Celem projektu SMART jest wypracowanie wspólnej wystandaryzowanej metodologii bada ankietowych nad spoyciem alkoholu oraz wystandaryzowanej metodologii analiz kosztów i korzyci (cost-benefit) polityk alkoholowych. W 2009 r. dokonano przegldu literatury, opracowano podsumowanie krajowych dowiadcze w badaniach ankietowych nad spoyciem alkoholu oraz zrealizowano cz terenow badania pilotaowego. Przegld dotychczasowych bada wykazal znaczne zrónicowanie metodologii stosowanej w Europie, zarówno w obszarze pomiaru spoycia, jak równie co do metod realizacji bada. Sporód rónych metod pomiaru spoycia alkoholu najczciej stosowano metod czsto ­ ilo w odniesieniu do kadego z napojów alkoholowych traktowanych osobno. Badania pilotaowe podjto w 9 krajach z 10 uczestniczcych w projekcie, w Polsce nie tylko zakoczono zbieranie danych, ale take sfinalizowano prace nad zaloeniem zbioru danych i przygotowaniem go do oblicze. Na podstawie publikowanej i niepublikowanej literatury naukowej zostaly podsumowane istniejce metodologie analizy kosztów i korzyci konsumpcji alkoholu, z uwzgldnieniem wytycznych WHO. ·

76

·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

EZOP ­ Polska Epidemiologia zdrowia psychicznego i dostpno psychiatrycznej opieki zdrowotnej (Epidemiology of Mental Disorders and Access to Care) (projekt finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nr umowy E030/ PO1/2008-02-85; koordynator projektu, koordynator/kierownik projektu w Polsce: dr Jacek Moskalewicz, gl. wykonawca: dr G. witkiewicz; czas realizacji (od-do): 01.04 2009-30.03.2011) Projekt jest realizowany we wspólpracy z Akademi Medyczn we Wroclawiu i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego w Warszawie. W ramach projektu po raz pierwszy w Polsce realizowane bdzie szerokie, na 10 000 próbie populacji generalnej w wieku 18-64 lata, badanie epidemiologiczne na temat rozpowszechnienia zaburze psychicznych. Instrumentem badawczym jest Composite International Diagnostic Interview (CIDI), rekomendowany przez WHO i do tej pory z powodzeniem uywany w wielu badaniach na calym wiecie. W roku 2009 skoncentrowano si na tlumaczeniu i adaptacji najnowszej wersji kwestionariusza CIDI oraz instrukcji dla ankieterów i broszury dla respondenta. Równolegle tlumaczenia 43 sekcji CIDI prowadzono w IPiN i Akademii Medycznej we Wroclawiu. Proces wlczenia projektu do World Mental Health Initiative zostal zakoczony podpisaniem umowy z Uniwersytetem w Harvardzie. Nawizano wspólprac z Uniwersytetem w Groningen w Holandii, którego eksperci przeprowadz szkolenie w zakresie umiejtnoci poslugiwania si CIDI. Przygotowano dwa raporty (interim project reports) dotyczce realizacji projektu dla Norweskich Mechanizmów Finansowych. Inne projekty naukowe Badanie ankietowe ,,Oszacowanie popytu na leczenie substytucyjne bupremorfin" (umowa nr PS/B/VI/1/5/250/2009 z Miastem St. Warszawa; koordynator/kierownik projektu, gl. wykonawca: mgr Janusz Sieroslawski, czas realizacji (od-do): 20.05.2009-31.08.2009) Badanie mialo na celu oszacowanie rozmiarów popytu na leczenie buprenorfin wród osób uywajcych problemowo opiatów. Oszacowanie liczby osób uywajcych problemowo opiatów w Warszawie w 2009 r. dokonano metod punktu odniesienia (benchmark) (Taylor, 1997). Na potrzeby oszacowania zrealizowano badanie terenowe, za jako punkt odniesienia posluyly dane statystyczne lecznictwa. Badania terenowe objly problemowych uytkowników opiatów rekrutowanych metod kuli niegowej (snowball) z rozszerzeniem próby badawczej o informacje uzyskane technik nominacji. Podstaw oszacowania potencjalnego zapotrzebowania na leczenie buprenorfin byla proporcja osób deklarujcych gotowo podjcia takiej terapii. Rozpowszechnienie problemowego uywania opiatów w Warszawie utrzymuje si na poziomie 2300-3700 osób. Tylko 19-30% z tej liczby (ok. 700 osób) uczestniczy w terapii substytucyjnej. Zwikszenie tej liczby wymaga urozmaice·

Dzialalno naukowo-badawcza

77

nia oferty leczenia substytucyjnego, w szczególnoci obnienia progów dostpu i uczestnictwa w terapii, co mona uzyska poprzez wprowadzenie buprenorfiny. Potencjalne zapotrzebowanie na t form terapii mieci si w przedziale 1600-2500 osób.

ZAKLAD ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

Kierownik: dr n. hum. J. Moskalewicz

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty Komisji Europejskiej zawarte w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW inne projekty naukowe badania leków tematy statutowe cytowania 3 5 3 Liczba 7 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 15

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Analiza informacji dotyczcych zasobów lecznictwa psychiatrycznego i neurologicznego oraz rozpowszechnienie zaburze psychicznych w Polsce (temat nr 26, praca roczna, kierownik: mgr L. Boguszewska)

Rocznik Statystyczny 2008. Cz I. Zaklady psychiatrycznej opieki zdrowotnej W 2008 roku w Polsce funkcjonowaly 1 043 poradnie zdrowia psychicznego, 173 poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i mlodziey, 457 poradni

78

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

uzalenienia od alkoholu, 101 poradni uzalenienia od substancji psychoaktywnych oraz 244 poradnie psychologiczne. Z opieki ambulatoryjnej skorzystalo 1 397 mln osób, w tym 27% pacjentów pierwszorazowych. W stosunku do poprzedniego roku wskanik rozpowszechnienia wzrósl o 1%, a wskanik zapadalnoci o 3%. W ogólnej populacji leczonych najczciej wystpowaly zaburzenia nerwicowe 24%, zaburzenia afektywne 19%, zaburzenia organiczne 14%, zaburzenia schizofreniczne i inne psychozy schizotypowe 14% oraz zaburzenia spowodowane uywaniem alkoholu 13%. Opiek calodobow (w tym odwykow) zapewnialy 53 szpitale psychiatryczne (w tym 4 regionalne orodki psychiatrii sdowej), 112 szpitali ogólnych z oddzialami psychiatrycznymi i odwykowymi, 19 orodków leczenia uzalenie, 56 orodków rehabilitacyjnych dla osób uzalenionych od substancji psychoaktywnych (w tym 24 orodki MONAR) oraz 44 zaklady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze. Ogólna liczba lóek psychiatrycznych w 2008 roku wynosila 31 793 i w stosunku do poprzedniego roku wzrosla o 65 lóek, przy czym wzrost jest spowodowany powstawaniem nowych oddzialów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, przy jednoczesnym spadku lóek w duych szpitalach psychiatrycznych. Hospitalizacj objto ponad 300 tys. pacjentów, o 8% wicej ni w roku poprzednim. Rocznik Statystyczny 2007. Cz II. Zaklady neurologicznej opieki zdrowotnej W roku 2007 dzialalo w Polsce 2096 poradni neurologicznych, o 370 mniej ni w roku poprzednim oraz 236 oddzialów szpitalnych neurologicznych (w tym 25 dla dzieci) z 8 065 lókami. Wedlug informacji uzyskanych z formularzy indywidualnych o pobycie w szpitalu hospitalizowano ponad 222 tys. pacjentów. Najczstsz przyczyn hospitalizacji w oddzialach neurologicznych byly choroby naczyniowe ukladu nerwowego (39%). W oddzialach neurologii dziecicej najczciej hospitalizowano z powodu padaczki 28%. Wskanik wszystkich hospitalizacji wyniósl 1 402 na 100 tys. populacji. redni wiek hospitalizowanych wyniósl 50 lat, najstarsi byli pacjenci z zespolem otpiennym, których redni wiek wyniósl 76 lat. miertelno wewntrzszpitalna z powodu chorób ukladu nerwowego wynosila 4%, w chorobach naczyniowych 11% a w chorobach nowotworowych 6%. Monitorowanie zachowa samobójczych pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz analiza klinicznych i psychospolecznych czynników ryzyka suicydalnego (temat nr 27, etap III z 3-letnich bada, kierownik: dr W. Brodniak) W roku 2009 realizowano III i ostatni etap monitorowania. Po trudnociach ze zbieraniem danych w poprzednim etapie z zastosowaniem systemu Soldem, w trzecim etapie w okresie od 1 marca do 31 padziernika we wspólpracy z Izb Przyj do historii choroby kadego przyjtego pacjenta do oddzialów psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii wpinano specjalnie opracowan ankiet zawierajc 6 pyta dotyczcych myli, planów i prób samobój·

Dzialalno naukowo-badawcza

79

czych oraz oceny cikoci ostatniej próby samobójczej pacjenta w przypadku, gdy miala miejsce. Ankiety byly czciowo zbierane na oddzialach na bieco, wszystkie byly sprawdzane w Ruchu Chorych po wypisie pacjenta ze szpitala, co mialo istotne znaczenie ze wzgldu na ostateczne rozpoznanie okrelonego rodzaju zaburze psychicznych u pacjenta wedlug ICD 10, Roz. V. Badana próba liczyla lcznie 2340 zarejestrowanych pacjentów. W tej grupie bylo 47% kobiet i 53% mczyzn. Najwicej osób przyjtych mialo 24-44 lata (38,3%), odsetek pozostalych grup wiekowych wynosil: do 25 lat ­13,3%, 45-64 lata ­ 32,7%, 65 lat i powyej ­ 15,6%. Próby samobójcze w wywiadzie stwierdzano u 23% pacjentów, przy braku danych na poziomie 7,5% i wywiadzie niemoliwym do zebrania w 2,35% przypadków. Najwicej osób po próbach samobójczych bylo leczonych w tym czasie w oddziale OLAZA (13,98%). 27,79% stwierdzonych prób mialo miejsce w czasie miesica przed przyjciem do szpitala. W 27,9% przypadków ycie bylo zagroone, a prawie polowa osób wymagala interwencji medycznej. Wród przyjmowanych w tym czasie pacjentów okolo 30% zglaszalo myli samobójcze, a u 18% stwierdzono tendencje samobójcze (byl plan popelnienia samobójstwa i pacjent chcial si zabi). Dane te po dokladniejszej analizie wedlug rozpoznania psychiatrycznego mog by podstaw do rzetelnego i efektywnego planowania dziala interwencyjnych i prewencyjnych. Inne projekty naukowe (wspólpraca) · POLKARD ­ Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Ukladu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009. Ocena rozpowszechnienia udaru mózgu w populacji polskiej (kierownik badania: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz, wykonawca: dr D. Milewska) Pelny opis programu: I Klinika Neurologiczna

80

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

ZESPÓL PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALENIE

Kierownik: dr n. med. B. Habrat

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW /sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty Komisji Europejskiej zawarte w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie 2,5 0 3 Liczba 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 15

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Ocena gotowoci do zmian dotyczcych palenia tytoniu przez uczestników programu metadonowego (temat nr 28, praca roczna, kierownik: dr B. Habrat) Celem bada byla ocena motywacji do zaprzestania palenia przez pacjentów uzalenionych od opioidów, leczonych substytucyjnie. Zbadano 200 pacjentów i stwierdzono, e aktualnymi palaczami jest 94 z nich. Próby zaprzestania palenia opieraly si na glównie na ,,silnej woli", farmakologiczne leczenie sprowadzalo si do pojedynczych prób z nikotynow terapi zastpcz. Badani mieli stosunkowo du ogóln wiedz o szkodliwoci palenia, w mniejszym stopniu postrzegali konkretne zagroenia dla swojego zdrowia. W motywacji do zaprzestania palenia przewaaly czynniki wewntrzne nad zewntrznymi. Mimo wiedzy o szkodliwoci palenia i motywacji wewntrznej, pacjenci byli slabo zmotywowani do zaprzestania palenia, przewaala faza kontemplacji (,,co z tym trzeba zrobi, ale jeszcze nie teraz"). By moe jedn z przyczyn byla stwierdzana niska ocena samoskutecznoci tych dziala. Wyniki bada mog stanowi naukow podstaw do podejmowania dziala przeciwtytoniowych w tej grupie pacjentów, opierajc ·

Dzialalno naukowo-badawcza

81

si na zrónicowaniu potrzeb konkretnych pacjentów i skoncentrowaniu si na przesuwaniu pacjentów z fazy kontemplacji do fazy dzialania.

SAMODZIELNA PRACOWNIA FARMAKOTERAPII

Kierownik: prof. dr hab. M. Rzewuska

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW /sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty Komisji Europejskiej zawarte w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania 1 0 1 Liczba 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Ocena farmakoterapii u osób leczonych szpitalnie z rozpoznaniem manii (temat nr 29, etap II z 3-letnich bada, kierownik: prof. dr hab. M. Rzewuska) Wyniki bada funkcji poznawczych w chorobie afektywnej dwubiegunowej coraz czciej nasuwaj przypuszczenie, e zaburzenia tych funkcji (zwlaszcza pamici operacyjnej i funkcji wykonawczych) s wzgldnie trwale, obecne w remisji. Wielu autorów postuluje, e podobnie jak u chorych z rozpoznaniem schizofrenii, mog by traktowane jako endofenotypowy marker choroby (Balanga-Martinez i in., 2005), dotyczy to zwlaszcza zaburze funkcji wykonawczych ­ zaburze elastycznoci poznawczej (Mur i wsp., 2008). Chorzy z rozpoznaniem depresji w przebiegu CHAD wykonuj badania neuropsychologiczne z podobnym rezultatem jak chorzy w remisji, jakkolwiek chorzy ·

82

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

z epizodem depresji osigaj gorsze ni osoby w remisji wyniki testów badajcych funkcje werbalne (Martinem-Aran, 2005). Zgodnie z wynikami bada wiatowych, osoby z rozpoznaniem CHAD z obecnoci symptomów psychotycznych charakteryzuj si ciszym przebiegiem choroby i gorszym funkcjonowaniem poznawczym w porównaniu z chorymi bez objawów psychozy (Aran-Martinez i in., 2008; Bora i in., 2007). Z kolei wyniki najnowszych bada przeprowadzonych u chorych w remisji leczonych litem nie wskazuj na gorsze funkcjonowanie poznawcze u tych osób w porównaniu z innymi chorymi z rozpoznaniem CHAD, nawet po dlugoterminowym leczeniu (Wingo i wsp., 2009). Niektórzy autorzy twierdz, e lit, zabezpieczajc przed wiksz liczb zaostrze choroby, chroni równie przed pogorszeniem zaburze funkcji poznawczych, które czsto wystpuje u osób ze znaczn liczb epizodów choroby (Zubieta i in., 2001; Cavanagh i in., 2002). Dodatkowo istniej dane, zgodnie z którymi dobra odpowied na leczenie litem moe by zwizana m.in. z wiksz stymulacj neurotropowego pochodzenia mózgowego BDNF. Z tego powodu osoby dobrze reagujce na leczenie litem lepiej wykonuj testy neuropsychologiczne w porównaniu z pacjentami z gorsz odpowiedzi na lit (Rowe i Chuang, 2004). Podobne wyniki uzyskano w badaniach polskich (Robakowski i in., 2009). W porównaniu z osobami z gorsz odpowiedzi na lit, osoby dobrze reagujce na leczenie charakteryzowaly si lepszym wykonaniem testu WCST. Popelnialy w tecie mniej bldów perseweracyjnych (zwizanych z zaburzeniami elastycznoci poznawczej), mialy równie wiksz liczb odpowiedzi zgodnych z koncepcj logiczn. W ramach projektu w 2007 r. oceniono leczenie 98 pacjentów leczonych w IPiN w stanie manii. Zaloone porównanie sprawnoci poznawczej w grupach leczonych litem lub lekami przeciwpadaczkowymi nie powiodlo si, poniewa wikszo chorych otrzymywala leki przeciwpadaczkowe. Tote zdecydowano si na wlczenie chorych leczonych ambulatoryjnie litem z poradni przyklinicznej. Aktualnie badane s trzy grupy osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej: grupa eksperymentalna oraz dwie grupy kontrolne. Rekrutacja chorych przebiega równolegle. Grup eksperymentaln stanowi znajdujcy si przed wypisem pacjenci hospitalizowani w oddzialach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii po epizodzie manii. W sklad pierwszej grupy porównawczej wchodz równie znajdujce si przed wypisem osoby hospitalizowane w Instytucie Psychiatrii i Neurologii po epizodzie depresji. Drug grup porównawcz stanowi ambulatoryjni pacjenci z dlugoletni remisj (przynajmniej 5 lat bez koniecznoci pobytu w szpitalu) leczeni aktualnie litem ­ z Poradni Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W pierwszych dwóch opisanych grupach badane s osoby z rozpoznaniem depresji i manii w przebiegu CHAD bez objawów psychotycznych, jak i z obecnoci tego typu objawów w ostatnim epizodzie. Badanie kliniczne trwa okolo 45-60 minut i sklada si z dwóch faz: 1. Krótki wywiad (aktualne leczenie farmakologiczne i dane dotyczce stanu psychicznego podczas ostatniej hospitalizacji, dane demograficzne: wiek, ple, stan cywilny, wyksztalcenie, dane dotyczce dotychczasowego przebiegu choroby i leczenia: ilo przebytych manii/depresji, dzialania niepodane

Dzialalno naukowo-badawcza

83

po lekach) oraz ocena aktualnego stanu psychicznego przez lekarza psychiatr. W tym celu stosuje si nastpujce skale: ­ Skala Manii Younga (u osób hospitalizowanych z rozpoznaniem manii) ­ Skala Depresji Hamiltona (u osób hospitalizowanych z rozpoznaniem depresji). 2. Badanie neuropsychologiczne polegajce na ocenie funkcji poznawczych (pamici operacyjnej, funkcji wykonawczych, szybkoci psychomotorycznej i fluencji slownej) przeprowadzane przez psychologa, przy uyciu nastpujcych testów: ­ Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST) ­ Test Stroopa ­ Test Lczenia Punktów Rejtana ­ Test Fluencji Slownej Dotychczas zbadano 22 chorych, w tym 11 osób po epizodzie manii, 6 osób po depresji oraz 5 osób leczonych litem z dlug remisj.

I KLINIKA NEUROLOGICZNA

Kierownik: prof. dr hab. D. Ryglewicz

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF =22,171 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty Komisji Europejskiej zawarte w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW inne projekty naukowe badania leków tematy statutowe cytowania 6 0 6 Liczba 10 7 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 3 5 144

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

84

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Ocena poziomu homocysteiny, witaminy B12 i kwasu foliowego w surowicy u chorych z padaczk leczonych klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi (temat nr 30, etap II z 3-letnich bada, dr n. med. A. Bochyska) Glównym celem badania jest ocena przydatnoci rutynowego oznaczania poziomu homocysteiny, witaminy B12 i kwasu foliowego w surowicy u chorych z padaczk leczonych klasycznymi lekami przeciwpadaczkowymi (karbamazepin lub kwasem walproinowym). Oznaczenia takie nie s wykonywane w codziennej praktyce klinicznej, ze wzgldu na dodatkowy koszt oraz nadal niedostateczne dowody kliniczne ich uytecznoci. W 2009 roku kontynuowano kolejny (drugi) etap badania. Do badania zostali wlczeni kolejni chorzy, hospitalizowani w I Klinice Neurologicznej lub Poradni Przyklinicznej IPiN. Do badania zakwalifi kowano 21 pacjentów (11 kobiet i 10 mczyzn) z rozpoznan padaczk i leczonych co najmniej od roku lekami p/padaczkowymi oraz 20 osób (12 kobiet i 8 mczyzn) do grupy kontrolnej ­ chorzy z nowozdiagnozowan padaczk, dotychczas nie leczeni. U wszystkich chorych, zgodnie z przyjtymi kryteriami, wykonano badania krwi, (oznaczono poziom Hcy, wit. B12, kw. foliowego oraz poziom leku p/padaczkowego), badanie neuropsychologiczne, a lekarz wypelnil specjalny kwestionariusz zawierajcy dane personalne chorego oraz dane dotyczce choroby. Chorym w grupie badanej wlczono suplementacj preparatami doustnymi wit. B12 , kw. foliowego oraz Magne B6, natomiast w grupie kontrolnej wlczono leczenie p/padaczkowe. Chorzy wlczeni do badania w 2008 roku byli pod obserwacj lekarsk, przychodzili na wizyty do Poradni Neurologicznej, a po roku wykonano badania kontrolne: badanie krwi, oznaczajc poziom Hcy, wit. B12, kw. foliowego oraz badanie neuropsychologiczne. Wstpne wyniki zaprezentowano na konferencji European Federation of Neurological Societies we Florencji we wrzeniu w dniach 12-15.09.2009. Autorzy i tytul prezentowanego posteru: Bochyska A., Lipczyska- Lojkowska., Graban A., Klim L., Ryglewicz D.: ,,Effects of valproate and carbamizepine on serum levels of homocysteine, witamin B12 and folic acid: a preliminary study". W 2010 bdzie kontynuowane badanie i bd podsumowane wyniki z 2008 i 2009 roku. · Badania epidemiologiczne, kliniczne i neuropatologiczne nad chorob Creutzfeldta-Jakoba (CJD) w Polsce (temat nr 31, etap 14 z XV-letnich bada, kierownik: prof. dr hab. J. Kulczycki) W sumie otrzymano zgloszenia 27 przypadków z podejrzeniem CJD z placówek sluby zdrowia funkcjonujcych w rónych regionach kraju. Czterokrotnie zaistniala potrzeba hospitalizacji w I Klinice Neurologicznej IPiN. W pozostalych przypadkach konsultowano pacjentów ambulatoryjnie, bd oceniano ich wyniki bada MRI, CT, EEG. U 17 osób zorganizowano, w ramach ·

Dzialalno naukowo-badawcza

85

umowy z Klinik Neurologiczn Uniwersytetu w Getyndze, badanie plynu mózgowo-rdzeniowego na obecno bialek 14-3-3. Pomiertne badanie neuropatologiczne przeprowadzono w szeciu przypadkach, w dwu innych jest ono jeszcze w toku. Badanie mikroskopowe wykonano na preparatach mózgowia, barwionych picioma rónymi klasycznymi metodami i ­ dodatkowo ­ zawsze metod barwienia przeciwcialem monoklonalnym 3F4, swoistym dla ludzkiego PrP. W wyniku przedstawionych bada bylimy w stanie rozpozna przyyciowo ,,prawdopodobne CJD" u 14 osób, z obecnymi bialkami 14-3-3 w plynie i typowymi innymi objawami choroby prionowej. Neuropatologicznie rozpoznalimy pewne CJD u czterech zmarlych, u dwu chorob t wykluczono. Wród przypadków pozytywnych trzy oceniono jako sporadyczne, w jednym rozpoznano rodzinno-dziedziczn form tej choroby, dotychczas w Polsce nieznan i bardzo rzadko opisywan w innych krajach (jedynie w W. Brytanii i w Japonii). Jest to posta uwarunkowana mutacj OPRI (octapeptide repeat insertions w genie PRNP). Warto diagnostyczna badania perfuzji mózgowej w tomografii komputerowej u chorych w okresie udaru niedokrwiennego (temat nr 32, etap II ­ ostatni, kierownik: prof. D. Ryglewicz) W roku 2009 przeprowadzono badania perfuzji mózgowej u 30 pacjentów z udarem i przemijajcymi zaburzeniami krenia mózgowego. U wszystkich chorych w podstawowym badaniu tomografii komputerowej nie wykazano zmian strukturalnych, które moglyby by przyczyn obserwowanego zespolu objawów przy przyjciu. Dokonano analizy wartoci parametrów perfuzji (redni czas przejcia kontrastu ­ MTT, mózgowy przeplyw krwi ­ CBF, mózgowa objto krwi ­ CBV) w obrbie dwunastu obszarów zainteresowa (ROI), odpowiednio w dorzeczu ttnic przednich, rodkowych i tylnych mózgu. Analiza przeprowadzona zostala niezalenie przez dwóch badaczy. W trakcie diagnostyki ultrasonograficznej wykazano u chorych rónego stopnia zwenia ttnic szyjnych wewntrznych oraz cechy krenia obocznego przez ttnic lczc przedni ttnic oczn. Stwierdzono istotn korelacj pomidzy zweniami ttnicy szyjnej mózgu a tostronnymi zaburzeniami krenia mózgowego w badaniu perfuzyjnym. Obecne bylo istotne statystycznie wydluenie redniego czasu przejcia krwi (MTT) w dorzeczu ttnicy rodkowej mózgu (MTT do 134.6% test Wilcoxona p<0.01, n=25) i tylnej mózgu po stronie zwonej (MTT do 126,5%, test Wilcoxona p<0.05, n=25). Korelacja istnieje ponadto pomidzy stopniem zaburze MTT a obecnoci dróg krenia obocznego. Wniosek: badanie perfuzyjne pozwala oceni wzorzec zaburze przeplywu krwi u osób z przemijajcymi zaburzeniami krenia obocznego i ze zweniem ttnicy szyjnej wewntrznej. Obecnie przygotowywana jest publikacja obejmujca w/w wyniki. · · Utrata wchu w chorobie Parkinsona jako potencjalne ródlo plastycznoci innych ukladów sensorycznych w wymiarze hedonistycznym (temat nr 33, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr n. med. H. Sienkiewicz-Jarosz)

86

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Projekt jest kontynuacj bada nad zmyslem smaku w chorobie Parkinsona, przeprowadzonych w ramach grantu KBN nr 3P05A 015 22 (projekt zakoczony). Celem badania jest midzy innymi walidacja hipotezy, e opisywana w chorobie Parkinsona anhedonia, jako stan, jest zjawiskiem czciowo wtórnym do utraty wchu (hipotetyczna korelacja deklarowanej ,,anhedonii" ze zmniejszon wraliwoci na zapachy oraz ocen hedonistyczn bodców zapachowych). Analiza dotychczasowych danych pokazala brak istotnych rónic pomidzy badanymi grupami: kontroln i pacjentów z chorob Parkinsona, pod wzgldem wieku, plci, wyksztalcenia i innych parametrów socjodemograficznych, jak równie wraliwoci smakowej. Pacjenci z chorob Parkinsona znamiennie czciej zglaszali objawy depresyjne w skali Depresji Becka (BDI) oraz w Geriatrycznej Skali Depresji (GDS). U pacjentów z chorob Parkinsona obserwowano wyrane upoledzenie wchu, manifestujce si gorsz identyfi kacj próbek wchowych (13,8±1,5 vs 6,8±2,2; pacjenci z PD vs grupa kontrolna). Pacjenci z PD oceniali wicej zapachów jako ,,obojtne" (3,2±1,9 vs 7,9±3,4). Obserwowano korelacj wyników w Skali Przyjemnoci Snaitha-Hamiltona z negatywn ocen hedonistyczn próbek wchowych. Potwierdza to hipotez badawcz, e u pacjentów z PD anhedonia, jako stan, moe by zjawiskiem czciowo wtórnym do utraty wchu. Ocena jakoci ycia u chorych z klinicznym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (SM) hospitalizowanych w I Klinice Neurologicznej (badania pilotaowe) (temat nr 34, etap II ­ ostatni, kierownik: prof. W. Sobczyk) Badanie prowadzono w cigu 2 lat (2008-2009). Lcznie przekazano pacjentom 160 kwestionariuszy EQ-5D, 100 kwestionariuszy MSQOL i 57 Inwentarzy Becka (lcznie 317 kwestionariuszy). Nie odpowiedzialy na kwestionariusze 102 osoby. W przebiegu bada utworzono IV grupy pacjentów: I ­ 87-osobowa wypelniala tylko kwestionariusz EQ-5D, II ­ 71-osobowa ­ MSQOL, III ­ 31-osobowa kwestionariusze EQ-5D i MSQOL, IV ­ BDI. Celem tego zrónicowania byla próba stwierdzenia, który sposób badania jest bardziej trafny dla uzyskania odpowiedzi na postawione zamierzenia badawcze i sprawniejszy organizacyjnie dla tego typu bada. Chodzilo te o to, które zagadnienia zwizane z jakoci ycia s widziane w sposób zbliony lub odmienny w obydwu kwestionariuszach, uwzgldniajc zmienno przebiegu stwardnienia rozsianego. Tak wic pozostala do opracowania znaczca liczba 215 kwestionariuszy. Opracowanie zebranego materialu obejmuje zestawienie danych demograficznych oraz ustalenie zalenoci midzy wiekiem wystpienia SM, typem przebiegu i czasem trwania choroby a elementami przyjtymi za wskaniki jakoci ycia wg stosowanych w kwestionariuszach kryteriów. Wydaje si, e bdzie to moliwe do 30.06.2010 r. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

87

Wspólpraca w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej EUROSCA ­ European integrated project on spinocerebellar ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy (koordynator: Eberhard Karls ­ University Tubingen, Germany, grant nr LSHM-CT-2004-503304 (PL 503 304); koordynator w IPiN: prof. J. Zaremba, dr. A. Sulek, wykonawc z I Kliniki Neurologii jest dr n. med. R. Rola; czas realizacji (od-do): 01.01.2004-31.12.2009) W 2009 roku w ramach grantu EUROSCA nr LSHM-CT-2004-503304 6 ramowego projektu Unii Europejskiej przeprowadzono kolejn IV wizyt kontroln i badania kliniczne naturalnego przebiegu choroby. Przebadano 18 pacjentów z SCA1 oraz 8 pacjentów z SCA2. W 2008 roku zostaly opracowane wyniki bada z poprzednich lat dotyczce m.in. zastosowania rónych instrumentów badawczych (skala ataksji SARA, kwestionariusz objawów neurologicznych INAS, oceny klinicznej, oraz skala czynnociowa SCAFI) w ocenie stopnia ataksji. Orodek warszawski wlczyl najwiksz ilo pacjentów do badania. Wyniki tego badania zostaly podsumowane w pracy, która zostala wyslana i zaakceptowana do czasopisma Neurology. Pelny opis grantu w: Zaklad Genetyki · Kontrakty w ramach programów spoza Unii Europejskiej INTERSTROKE Study ­ Midzynarodowe badania udaru mózgu (Badania Wewntrzudarowe), tytul projektu: Ocena wplywu konwencjonalnych i potencjalnych czynników ryzyka udaru mózgu w rónych regionach wiata i rónych grupach etnicznych. Porównawcze badania chorych oraz dobranej pod ktem wieku i plci grupy kontrolnej (koordynator projektu: Hamilton Heath Science, Ontario, Kanada, koordynator na Polsk: prof. Danuta Ryglewicz, koordynator w IPiN: prof. Anna Czlonkowska, czas realizacji: 2008-2011) W 2009 roku kontynuowano midzynarodowe badanie udaru mózgu, którego celem jest ocena czynników zwikszajcych ryzyko wystpienia udaru mózgu. W I Klinice Neurologicznej badanie rozpoczto w sierpniu 2008. Do koca 2009 do badania wlczono lcznie 47 chorych (24 kobiety i 23 mczyzn) z pierwszym w yciu udarem mózgu (w 2009 zbadano 34 chorych) oraz 36 osób do grupy kontrolnej dobranych pod ktem wieku (+/-5 lat) i plci, u których nie stwierdza si zaburze krenia mózgowego. Zgodnie z protokolem wypelniono kwestionariusze zawierajce dane demograficzne, ocen stanu klinicznego, opis bada neuroobrazujcych, dane dotyczce leczenia i przyjmowanych leków, diety, rodowiska oraz statusu socjoekonomicznego. U kadej osoby z grupy kontrolnej i u kadego pacjenta przy przyjciu do szpitala, w ramach standardowo do wykonywanych bada biochemicznych, zostalo pobrane 20 ml krwi i 2 ml moczu. Po odwirowaniu i zamroeniu do temperatury -70 stopni Celsjusza, material jest przechowywany w zamraarce. W sierpniu 2009 wyslano próbki krwi i moczu 20 chorych i 20 pacjentów z grupy kontrolnej do Centralnego Laboratorium Orodka ·

88

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Bada Medycznych w Hamilton w Kanadzie (orodek koordynujcy badanie). Tam zostala wykonana wstpna zbiorcza analiza danych klinicznych oraz badania z próbek z krwi i moczu ze wszystkich orodków biorcych udzial w badaniu. Dane te zostaly zaprezentowane na spotkaniu badaczy, które odbylo si w Pekinie w dniach 26-29.11.2009. Ponadto do badania w 2009 roku zostaly wlczone dwa kolejne orodki w Polsce: w Krakowie i Gdasku. W 2010 roku badanie bdzie kontynuowane. Granty MNiSW Badanie zmian objtoci struktur plata skroniowego metod MRI i ich korelacja z poziomem homocysteiny w surowicy krwi u osób z lagodnymi zaburzeniami poznawczymi (grant nr N 402 020 32/0475, promotorski, kierownik: prof. dr hab. med. D. Ryglewicz; czas realizacji (od-do): 17.06.2007-17.06.2009) Celem pracy bylo zbadanie zmian objtoci struktur przyrodkowej czci plata skroniowego i poziomu homocysteiny w surowicy krwi u chorych z MCI w cigu 24 m-cy oraz próby korelacji pomidzy tymi parametrami. Przebadano 77 pacjentów: 45 chorych z MCI i 32 osoby bez zaburze funkcji poznawczych, dobranych wzgldem wieku, plci i wyksztalcenia. W grupie MCI z narastajcymi zaburzeniami pamici dynamika zmian objtoci hipokampów byla wiksza po stronie prawej. Ponadto w grupie MCI w porównaniu z grup kontroln stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie si objtoci zakrtu parahipokampalnego prawego (metoda manualna). Objtoci ciala migdalowatego w grupie MCI i w grupie kontrolnej pozostawaly na podobnym poziomie, tote jak si wydaje, ich ocena przy pomocy badania MRI nie stanowi wskanika predykcyjnego w przewidywaniu rozwoju AD. · Wspólpraca przy realizacji grantów MNiSW przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia si ludzi w Polsce (grant nr PBZ-MEIN-9/2/2006, projekt badawczy zamawiany we wspólpracy z Midzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytetem lskim i Uniwersytetem Medycznym we Wroclawiu; koordynator projektu: dr P. Bldowski, kierownik projektu d.s. neurologii z IPiN: prof. D. Ryglewicz, czas trwania grantu (od-do): 08.10.2007-07.10.2010) Ogólem w 2009 r. zarejestrowano 1013 osób, w tym 337 mczyzn ­ redni wiek 76,6 i 376 kobiet ­ redni wiek 73,9. W próbkach surowicy badanych osób wykonano oznaczenia aktywnoci paraoksonazy 1. Paraoksonaza 1 jest enzymem transportowanym w surowicy krwi z frakcj lipoprotein wysokiej gstoci (HDL). Wan rol tego enzymu jest ochrona lipoprotein niskiej gstoci (LDL) przed utlenieniem. Utlenione LDL (ox LDL) sprzyjaj rozwojowi zmian miadycowych. Aktywno paraoksonazy oznaczano metod spektrofotome·

Dzialalno naukowo-badawcza

89

tryczn, stosujc jako substrat fenylooctan wedlug metody Kitchena. W tych samych próbkach surowicy oceniano ilo przeciwcial IgG skierowanych przeciw utlenionym LDL ox LDL zwizany z obecnoci tych modyfi kowanych lipoproteid w kreniu. Inne projekty naukowe POLKARD ­ Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Ukladu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009. Ocena rozpowszechnienia udaru mózgu w populacji polskiej (kierownik badania: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz) W 2009 roku na terenie 14 województw (populacja ogólem 33 139 893, co stanowi 87% populacji Polski) zarejestrowano 48 417 chorych hospitalizowanych z powodu udaru mózgu. Informacje obejmowaly w 5 województwach dane pochodzce z okresu od 1.01.2009 do 30.11.2009, w 4 województwach od 1.01.2009 do 30.09.2009, w pozostalych okres rejestracji wynosil co najmniej 6 miesicy. Wskaniki hospitalizacji na poziomie poszczególnych województw oszacowane w skali roku wahaly si od 160 do 245 na 100 000 osób. Przeprowadzona analiza wykazala, e 60.5% chorych bylo leczonych w Oddzialach Udarowych, 16.4% w ogólnych Oddzialach Neurologicznych i 23.1% w Oddzialach Wewntrznych. W Oddzialach Wewntrznych istotnie rzadziej wykonywano zalecane badania diagnostyczne, co bylo przyczyn, e w tych Oddzialach istotnie czciej rozpoznawano udar o nieokrelonej etiologii i nie wlczano ukierunkowanej profilaktyki wtórnej. Stwierdzono istotn statystycznie mniejsz miertelno wród chorych leczonych w Oddzialach Udarowych ­ 16.9% (95% CI 16.5-17,4), w porównaniu do poziomu wskaników miertelnoci wród chorych leczonych w Ogólnych Oddzialach Neurologicznych ­ 18.7% (95% CI 17.8-19.5) i Oddzialach Wewntrznych ­ 18.5% (95% CI 17.8-19.3). · Badania leków: Badanie kliniczne firmy LUNDBECK ,,Randomizowane, podwójnie lepe, prowadzone w grupach równoleglych, kontrolowane placebo badanie kliniczne III fazy majce na celu ocen skutecznoci i bezpieczestwa zastosowania desmoteplazy u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu ­ DIAS-3" nr protokolu 12202A W sierpniu 2009 rozpoczla si rekrutacja chorych do badania DIAS-3. Zgodnie z zaloeniami przyjtymi przez fi rm Lunndbeck sponsorujc badanie, zaplanowano wlczenie w kadym orodku badawczym po 6 chorych z niedokrwiennym udarem mózgu. Glównym kryterium kwalifi kujcym chorych do badania jest udar niedokrwienny mózgu (równie kolejny udar), chory jest randomizowany w godzinach od 3 do 9 od wystpienia objawów neurologicznych, brak ogniska niedokrwiennego w tomografii komputerowej, natomiast w badaniu angio-TK jest stwierdzane zwenie lub niedrono w ttnicy wewntrzmózgowej. Do koca 2009 zrekrutowano 4 chorych, z czego ostatecznie

90

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

zostalo wlczonych 2 chorych, zgodnie z przyjtymi kryteriami badania. Pierwsza chora odbyla 4 wizyty z 5 i z powodów formalnych (brak pisemnej zgody) pacjentka zostala wylczona z badania DIAS-3. Druga chora jest w trakcie obserwacji klinicznej zgodnie z protokolem badania. W 2010 roku badanie bdzie kontynuowane. SCAST- Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST) Numer EudraCT1: 2004-002187-22 DANE IDENTYFIKACYJNE SPONSORA: Ullevål University Hospital, Oslo, Norwegia. Glówny badacz i Koordynator BadaniaSCAST w Polsce: dr Przemyslaw S. Richter. Zakoczenie badania 2010 r., przewidywana liczba wlczonych do badania 2000 osób. Badanie SCAST jest to randomizowane, kontrolowane placebo badanie z zastosowaniem podwójnie lepej próby, dotyczce zastosowania kandesartanu w ostrej fazie udaru. Planowany jest udzial 2000 pacjentów. Cel glówny badania: Ocena skutecznoci i bezpieczestwa stosowania selektywnego antagonisty receptora angiotensynowego AT1 w leczeniu nadcinienia ttniczego u pacjentów z ostrym udarem mózgu. Odpowied na pytanie czy zastosowanie antagonisty receptora angiotensynowego AT1 w ostrej fazie udaru powoduje: ­ redukcj ryzyka mierci lub znacznej niesprawnoci w okresie 6 miesicy od udaru? ­ zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu chorób naczyniowych: zawalu serca, udaru mózgu w okresie pierwszych 6 miesicy po udarze? Próba kliniczna rozpoczla si w 2005 r. a w Polsce 2008 r. i, jak dotd, wlczonych zostalo 1966 pacjentów lcznie, z czego 194 w Polsce. Wspóluczestniczy w niej ponad 100 orodków z Norwegii, Szwecji, Danii, Belgii, Litwy, Niemiec, Estonii, Finlandii. W badaniu uczestniczy 9 orodków z Polski. W 2009 roku rozpoczte zostalo badanie Horizon: wieloorodkowe, kontrolowane, randomizowane, podwójnie zalepione badanie, oceniajce wplyw dimebonu na zaburzenia poznawcze pacjentów z chorob Huntingtona. Planowane jest wlczenie do badania 10 pacjentów z chorob Huntingtona. W trakcie badania planowanych jest 8 wizyt kontrolnych. Oceniane bd czynnoci poznawcze przy pomocy baterii skal (MMSE, UHDRS, CIBIC plus i inne oraz badana bdzie kinetyka leku we krwi. Glównym punktem kocowym jest ocena wplywu leku na zaburzenia poznawcze wyraone skal Mini-Mental. Czas obserwacji pacjenta to pól roku. Sponsorem badania jest firma Medivation. W badaniu udzial bierze okolo 60 orodków na wiecie (w USA, Kanadzie, Europie i w Australii). W Polsce badanie to, poza IPiN, prowadzone jest przez orodki w Krakowie, Poznaniu i Gdasku. Pierwsi pacjenci w Polsce wlczeni zostan do badania w lutym 2010 roku.

Dzialalno naukowo-badawcza

91

Inne: Third International Stroke Trial (IST-3: Thrombolysis) Glówny badacz w Polsce: prof. A. Czlonkowska, II Klinika Neurologiczna, IPIN. Glówny badacz w Orodku: dr Przemyslaw Richter. Badanie dotyczce leczenia trombolitycznego z zastosowaniem doylnie podawanego rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rt-PA) w udarze niedokrwiennym mózgu w cigu 6 godzin od wystpienia objawów.

II KLINIKA NEUROLOGICZNA

Kierownik: prof. dr hab. n. med. A. Czlonkowska

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF =66,815 Lista A MNiSW (inne ni JRC) Lista B MNiSW Monografie Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty Komisji Europejskiej zawarte w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW inne projekty naukowe badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy 13 2 15 Liczba 22 6 0 1 1 2 0 0 5 3 11 0 23 1 324

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Mechanizmy neurodegeneracji i neuroplastycznoci w orodkowym ukladzie nerwowym. Etiopatogeneza i leczenie wybranych chorób ukladu

92

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

nerwowego ­ udar mózgu, choroba Wilsona, Stwardnienie rozsiane, choroby zwyrodnieniowe (temat 35, etap I ­ z 3-letnich badai, kierownik: prof. A. Czlonkowska) W ramach jednego tematu realizowane s tematy badawcze dotyczce bada etiopatogenezy i leczenia udaru mózgu, choroby Wilsona i chorób zapalno-zwyrodnieniowych orodkowego ukladu nerwowego. W sklad projektu wchodz odrbne zadania badawcze, obejmujce badania kliniczne i epidemiologiczne z dziedziny neurologii i neurorehabilitacji, badania genetyczne oraz badania eksperymentalne. W biecym roku przeprowadzono analiz czynników opóniajcych hospitalizacj osób z udarem mózgu i czynników wplywajcych na rokowanie u pacjentów z udarem mózgu. Badano wystpowanie rónic w budowie blaszki miadycowej pomidzy kobietami a mczyznami, czsto wystpowania oraz przebieg zespolu hiperperfuzyjnego u pacjentów po zabiegach angioplastyki i stentowania ttnic szyjnych oraz czsto wystpowania ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych z udarem. Monitorowano skuteczno wczesnej rehabilitacji poudarowej, zapotrzebowanie w dziedzinie rehabilitacji pacjentów po naglym zatrzymaniu krenia oraz przebieg zabiegu i odlegle skutki implantacji stentów i zabiegów endarterektomii ttnic szyjnych. We wspólpracy z Zakladem Neuropatologii prowadzone s badania wystpowania angiopatii amyloidowej u pacjentów zmarlych w wyniku krwotoków mózgowych. W ramach projektów dotyczcych choroby Wilsona przeprowadzono ocen korelacji cech fenotypowych oraz parametrów biochemicznych i analizy genetycznej w rodzinach, w których choruje dwie lub wicej osób. Oceniono jako dwóch metod oznaczania poziomu ceruloplazminy u chorych z chorob Wilsona. Rozpoczto badania wystpowania deficytów uwagi i zaburze wykonawczych powodujcych dysregulacj zachowania u pacjentów z chorob Wilsona oraz ocen wystpowania zaburze wchu u tych chorych. Prowadzona jest ocena jakoci ycia i wspólpracy pacjenta z lekarzem procesie leczenia. W ramach projektów dotyczcych chorób zapalno-zwyrodnieniowych przeprowadzono badanie wplywu niesteroidowego leku przeciwzapalnego ­ ibuprofenu (IBF) na przebieg neurodegeneracji wywolanej MPTP u myszy oraz ocen ekspresji syntazy tlenku azotu i aktywacji astrocytów w tym modelu. Rozpoczto badanie wplywu polimorfizmu genów dla czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego ­ BDNF, na rokowanie chorych ze stwardnieniem rozsianym, ocen dostpnoci i potrzeb rehabilitacyjnych u chorych na stwardnienie rozsiane oraz badanie charakterystyki klinicznej i immunologicznej chorych z neurologicznymi zespolami paraneoplastycznymi. Kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej: · Midzynarodowy Program Badawczy ENOS (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke ­ Skuteczno Tlenku Azotu w Udarze Mózgu) (koordynator: University of Nottingham, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Czlonkowska, glówny wykonawca: lek. Katarzyna Grabska, dr n. med. Adam Kobayashi)

Dzialalno naukowo-badawcza

93

Badanie kliniczne ma na celu ocen skutecznoci trójazotanu glicerolu podawanego w systemie przezskórnym, oraz kontynuacji lub zaprzestania wczeniejszej farmakoterapii nadcinienia ttniczego w leczeniu ostrej fazy udaru mózgu. W II Klinice Neurologicznej IPiN wlczono dotychczas 91 pacjentów, w tym 6 w roku 2009. Midzynarodowy Program Badawczy SITS-EAST (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke) Bezpieczne Stosowanie Trombolizy w Ostrym Udarze Niedokrwiennym (koordynator: Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Czlonkowska, dr A. Kobayashi) Midzynarodowe, wieloorodkowe badanie monitorujce skuteczno i bezpieczestwo trombolizy w udarze niedokrwiennym. Badanie ma na celu monitorowanie skutecznoci i bezpieczestwa leczenia trombolitycznego prowadzonego wedlug obowizujcych wskaza w praktyce klinicznej w Europie rodkowo-wschodniej. W II Klinice Neurologicznej IPiN wlczono dotychczas 192 pacjentów. · Midzynarodowe wieloorodkowe badanie kliniczne IST-3 (International Stroke Trial 3 ­ Thrombolysis In Acute Stroke ­ Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym) (koordynator: University of Edinbourgh, Wielka Brytania;, koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Czlonkowska, dr n. med. Adam Kobayashi) Badanie kliniczne ma na celu ocen skutecznoci i bezpieczestwa rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rt-PA, alteplaza) w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego u pacjentów, u których wystpuj przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego wedlug obowizujcych wskaza, a jednoczenie nie ma ewidentnych danych, e rt-PA jest u nich nieskuteczne lub szkodliwe. Przede wszystkim badanie jest ukierunkowane na wlcznie pacjentów >80 r. . i u których rozpoczcie leczenia jest moliwe midzy 3 a 6 godzin od wystpienia objawów. W II Klinice Neurologicznej IPiN wlczono dotychczas 138 pacjentów. · Midzynarodowe wieloorodkowe badanie kliniczne ACST-2 (Asymptomatic Carotid Surgery Trial ­ Drugie Badanie Kliniczne Chirurgicznego Leczenia Bezobjawowych Zwe Ttnic Szyjnych) (koordynator: Institute of Neurology St George's University of London, Londyn, Wielka Brytania, koordynator w IPiN: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, dr n. med. A. Kobayashi). Badanie kliniczne ma na celu porównanie skutecznoci i bezpieczestwa angioplastyki i stentowania oraz operacji endarterektomii ttnic szyjnych w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego u chorych ze zweniami ttnic szyjnych wewntrznych. W II Klinice Neurologicznej IPiN badanie rozpoczlo si w 2008 roku. ·

94

·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Czsto choroby Fabry'ego u mlodych pacjentów po udarze mózgu (SIFAP 1, SIFAP 2) (koordynator: prof. Arnold Rolfs, Uniwersytet w Rostoku; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Czlonkowska, glówni wykonawcy: dr n. med. B. BlaejewskaHyorek, lek. A. Baranowska) Wieloorodkowe badanie czstoci wystpowania choroby ­ Stroke in Young Fabry Patients (SIFAP1), Characterization of the Stroke Rehabilitation (SIFAP 2). Badanie rozpoczto w sierpniu 2007 roku; dotychczas wlczono 105 pacjentów. Kontrakty w ramach programów spoza Unii Europejskiej Midzynarodowe wieloorodkowe badanie kliniczne TEAM (Trial of Endovascular Aneurysm Management ­ Bezpieczestwo i skuteczno leczenia endowaskularnego niepknitych ttniaków mózgu) (koordynator: Universite de Montreal, Szpital Notre-Dame, Montreal, Kanada; koordynator w IPiN: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, dr n. med. A. Kobayashi) Badanie kliniczne ma na celu porównanie skutecznoci i bezpieczestwa embolizacji niepknitych ttniaków naczy mózgowych z leczeniem zachowawczym. W II Klinice Neurologicznej IPiN wlczono dotychczas 4 pacjentów. Czas realizacji programu ­ do wlczenia 2000 pacjentów. · · Midzynarodowy program badawczy PREDICT (Predicting Hematoma Growth and Outcome In Intracerebral Hemorrhage Using Contrast Bolus CT ­ Ocena predykcyjnego znaczenia angiografii tomografii komputerowej w krwiakach ródmózgowych) (koordynator: University of Calgary, Kanada; koordynator w IPiN: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, dr n. med. A. Kobayashi) Badanie ma na celu ocen, czy wynaczynienie kontrastu widoczne w badaniu angiografii tomografii komputerowej mózgu ma znacznie predykcyjne, jeli chodzi o wczesny wzrost objtoci krwiaka u pacjentów z krwotokiem ródmózgowym. W II Klinice Neurologicznej IPiN badanie rozpoczlo si w 2008 roku, dotychczas wlczono 8 pacjentów. Midzynarodowe wieloorodkowe badanie kliniczne InterStroke. Pilotaowe badanie typu case-control (koordynator: The Population Health Research Institute, Hamilton, Kanada; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Czlonkowska, glówni wykonawcy w IPiN: dr n. med. M. Skowroska, dr G. Gromadzka) Badanie dotyczy znaczenia uznanych i nowych czynników ryzyka udaru mózgu w rónych rejonach wiata i w rónych grupach etnicznych. W II Klinice IPiN wlczono 100 pacjentów. Planowe zakoczenie programu ­ 2011r. ·

Dzialalno naukowo-badawcza

95

Granty MNiSW · Porównanie skutecznoci i bezpieczestwa angioplastyki i stertowania z endarterektomi w leczeniu zwe ttnic szyjnych w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego mózgu (grant nr NN 402 463837, kierownik bada dr A. Kobayashi) Badanie jest czci midzynarodowego projektu badawczego ACST-2 (Second Asymptomatic Carotid Surgery Trial). Jego celem jest porównanie skutecznoci i bezpieczestwa angioplastyki i stentowania ttnic szyjnych z endarterektomi w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego mózgu. Dotychczas do badania wlczono 8 pacjentów.

Wykorzystanie przezczaszkowej stymulacji prdem stalym w rehabilitacji pacjentów z pourazowymi zaburzeniami pamici (grant nr NN404 161137, kierownik projektu: dr Marcin Leniak, wykonawcy: Katarzyna Polanowska, Joanna Seniów, Anna Czlonkowska) W roku 2009 zostal skompletowany sprzt do stymulacji przezczaszkowej, zakupiono stanowisko komputerowe wraz z programami do rehabilitacji neuropsychologicznej (RehaCom i CogniPlus, Hasomed, Austria). Spolonizowano take system komputerowych testów neuropsychologicznych (Cantab, Cambridge Cognition, Wielka Brytania). Stworzono baz danych oraz opracowano metod randomizacji. Przeprowadzono równie pilotaowe zabiegi elektrostymulacji i przygotowano list oddzialywa niepodanych, które mog pojawi si w trakcie stymulacji. Zrandomizowano i wlczono do badania pierwsz grup pacjentów oraz skompletowano wyniki dla czworga z nich. W roku 2010 planuje si kontynuacj rekrutacji osób badanych. · Przezczaszkowa elektrostymulacja w rehabilitacji chorych z afazj poudarow (grant nr NN 404 100136, kierownik projektu: dr Katarzyna Polanowska, wykonawcy: dr M. Leniak, dr Joanna Seniów, prof. Anna Czlonkowska) Pierwsze pól roku realizacji grantu: zakupiono sprzt do prowadzenia przezczaszkowej stymulacji prdem stalym (elektrostymulator, elektrody); spolonizowano testy do diagnostyki chorych z afazj (Bostoski Test Nazywania i Test etonów) wraz z opracowaniem programu komputerowego do prezentacji zada testowych i automatycznego zapisywania odpowiedzi chorych; przygotowano zestaw materialów do terapii mowy i jzyka u badanych chorych (pomoce typu ,,papier-olówek" oraz programy komputerowe wykorzystywane w terapii zaburze poznawczych: AfaSystem i RehaCom). Do programu bada wlczono pierwszych czterech chorych. · · Czynniki ryzyka, czsto wystpowania oraz obraz klinicznyzespolu hiperperfuzyjnego po angioplastyce i po endarterektomii ttnicyszyjnej wewntrznej (grant nr 4639/B/P01/2009/37N, kierownik projektu: prof. dr hab. A Czlonkowska, glówny wykonawca: lek. J. Jdrzejewska) Badania rozpoczto w 2009. Do koca 2009 roku wlczono 40 chorych.

96

·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Metabolizm homocysteiny a przebieg kliniczny choroby Wilsona (grant nr NN402 4384 33, kierownik bada: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, glówny wykonawca: dr G. Gromadzka) Celem projektu s poszukiwania czynników modyfikujcych fenotyp kliniczny choroby Wilsona (chW), w szczególnoci okrelenie zwizku zaburze w metabolizmie homocysteiny (Hcys) z prezentacj kliniczn chW. Dotychczas do badania wlczono 60 chorych z noworozpoznan chW (dotychczas nieleczonych) oraz 30 chorych z rozpoznaniem chW, pozostajcych pod opiek Poradni Neurologicznej IPiN. Oznaczono polimorfizmy genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR): G1298A i C677T. Zmiany degeneracyjne w orodkowym ukladzie nerwowym w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia u szczura (grant nr N401 1293 33, kierownik bada: dr n med. I. Kurkowska-Jastrzbska, glówny wykonawca: dr A. Ciesielska) Projekt ma na celu ocen uszkodzenia morfologicznego hipokampa w modelu zwierzcym stwardnienia rozsianego. W biecym roku przeprowadzono badania ekspresji genów dla wybranych cytokin i czynników troficznych w mózgach zwierzt dowiadczalnych. Oceniono stopie degeneracji hipokampa i kory czolowej. · · Czynniki predysponujce do wystpowania neurologicznych zespolów paranowotworowych (grant nr N N402 085334, kierownik bada: dr n. med. T. Litwin; glówny wykonawca: dr G. Gromadzka) W minionym roku wlczono do bada 30 chorych z chorob nowotworow bez PZN, a take 10 chorych z rozpoznaniem PZN potwierdzonym obecnoci dobrze scharakteryzowanych przeciwcial onkoneuronalnych w surowicy. W biecym roku przeprowadzono typowanie antygenów zgodnoci tkankowej klasy I (HLA A, B, C) i II (HLA DR) metod PCR-SSO (single-strand origins). Pozostal cz DNA zbankowano w celu wykonania dalszych bada genetycznych (oznaczenie genotypu BDNF). Wspólpraca w realizacji grantów MNiSW przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym · Nowoczesna analiza swoistych wariantów genetycznych drobnoczsteczkowych modulatorów neurometabolizmu i neuroprotekcji w chorobach ukladu nerwowego: stworzenie Midzyregionalnej Sieci Badawczo-Rozwojowej genetyki kognitywnej (grant nr. NR13003804/2008/06, kierownik projektu: Marek Bodzioch, Katedra Biochemii Klinicznej UJ; wykonawcy: Grayna Gromadzka, Anna Czlonkowska) Badanie skutecznoci nowej metodyki kinezyterapii pacjentów po pierwszym udarze mózgu powodujcym deficyt motoryczny, rozpoczynanej

·

Dzialalno naukowo-badawcza

97

pomidzy pierwszym a trzecim miesicem od incydentu, w porównaniu ze standardowym leczeniem ruchem prowadzonym w grupie kontrolnej (grant nr N404 027 32/0521, grant Akademii Wychowania Fizycznego we wspólpracy z II Klinik Neurologiczn, koordynator projektu habilitacyjnego oraz glówny wykonawca zadania badawczego w ramach zatrudnienia w IPiN: dr n.k. fiz. Maciej Krawczyk, czas trwania grantu (od-do): 10.05.2007-09.05.2010) Badanie skutecznoci nowej metodyki kinezyterapii pacjentów po pierwszym udarze mózgu powodujcym deficyt motoryczny, rozpoczynanej pomidzy pierwszym a trzecim miesicem od incydentu, w porównaniu ze standardowym leczeniem ruchem prowadzonym w grupie kontrolnej. Istot bada jest porównanie dwóch programów kinezyterapii po udarze mózgu, z których ten eksperymentalny kladzie nacisk na intensyfikowanie oddzialywa terapeutycznych. Wyniki zostan uzyskane z testów klinicznych oraz bada dodatkowych w zakresie kinematyki ruchów calego ciala (trójplaszczyznowa analiza), funkcjonalnego EMG oraz z reakcji sil podloa. Ekspresja bialek transportujcych mied w cianie jelita u osób zdrowych i chorych na chorob Wilsona (grant nr N N402 250534 z Katedr Farmakologii Dowiadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik bada: dr n. med. A. Przybylkowski, glówny wykonawca w IPiN: dr G. Gromadzka, czas trwania grantu (od-do): 2008-2011) Badanie ma na celu ilociow i jakociow ocen bialek transportujcych mied w cianie przewodu pokarmowego. Badane bd bialka transportujce kationy dwuwartociowe: divalent metal transporter (DMT-1) i human copper transporter (CTR). Do badania zakwalifikowano 40 chorych z chorob Wilsona (chW). Podczas kwalifikacji do bada przeprowadzono szczególow ocen fenotypow chorych przy uyciu specjalnie opracowanej ankiety, która sluy gromadzeniu danych dotyczcych zaburze funkcji wtroby/zaburze neurologiczno-psychiatrycznych oraz wyników bada laboratoryjnych. Drugim tematem bada s zmiany degeneracyjne w mózgach myszy z mutacj w genie dla ATPazy (model mysi choroby Wilsona). · · Plastyczno mózgu po udarze ­ interakcje midzypólkulowe i wplyw wieku (projekt badawczy specjalny nr P-N/026/2006 we wspólpracy z Instytutem Biologii Dowiadczalnej PAN realizowany w ramach wspólpracy polsko-niemieckiej, kierownik: prof. M. Kossuth; wykonawcy w IPiN: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, dr n. hum. J. Seniów, mgr K. Waldowski, lek. M. Bilik) Temat l. Wplyw przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) w polczeniu z konwencjonaln terapi jzykow na zdrowienie z afazji. Temat 2. Wplyw przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w polczeniu z konwencjonaln fizjoterapi na zdrowienie z poudarowego niedowladu.

98

Badania leków:

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Badania leków w udarze niedokrwiennym mózgu: ­ preparat SCH 530348 (antagonista receptora trombiny) ­ rt-PA ­ terutroban ­ viprinex (Ancrod) ­ desmoteplaza Badania nowych leków przeciwpadaczkowych: ­ preparat BIA 2-093 ­ perampanel (E2007) ­ retigabina ­ zonisamid ­ briwaracetam ­ carisbamat ­ lacosamide ­ trileptal Badania leków w stwardnieniu rozsianym: ­ laquinimod ­ fingolimod (FTY720) ­ BAF 312 ­ preparat CAMPATHU (MABCAMPATH) ­ cladribina ­ natalizumab ­ teriflunomid (HMR1726D) ­ daclizumab (DAC HYP) ­ preparat BG00012 ­ Rebif (RNF, Rebif New Formulation) Inne: ­ System IRIIS w udarze niedokrwiennym mózgu ­ System ISS w udarze niedokrwiennym mózgu ­ System MindFrame w udarze niedokrwiennym mózgu

Dzialalno naukowo-badawcza

99

SAMODZIELNA PRACOWNIA BADA NACZYNIOWYCH

Kierownik: doc. dr hab. n. med. A. Dowenko

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania 0,75 0 1 Liczba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Ocena bezpieczestwa i skutecznoci wewntrznaczyniowego leczenia naczyniaków mózgu (temat nr 36, etap II z 3-letnich bada, kierownik: doc. dr hab. n. med. A. Dowenko) Zgodnie z harmonogramem, w drugim etapie w 2009 roku zakwalifi kowano do zabiegu i zabieg wykonano u 25 pacjentów. Byli to pacjenci I i II Kliniki Neurologicznej wstpnie zakwalifi kowani do zabiegu wewntrznaczyniowej embolizacji klejem w oparciu o stan kliniczny i rozpoznanym w badaniu CT lub NMR oraz potwierdzonym w badaniu DSA naczyniakiem mózgu, krwawicym lub nie. Oceniano stan pacjenta przed zabiegiem oraz bezporednio po zabiegu, po 24 godzinach i w 7. dobie po zabiegu, uwzgldniajc: wielkoci gniazda naczyniaka, ilo naczy odywiajcych ­ skala Spetzlera-Martina, Hunta Hessa, skal Glasgow Coma Score (GCS) oraz zmodyfi kowan skal Rankin (MRS). ·

100

·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Ocena bezpieczestwa i skutecznoci wewntrznaczyniowego leczenia sprynkami odczepialnymi ttniaków mózgu (temat nr 37, etap II z 3-letnich bada, kierownik: prof. A. Dowenko) Zgodnie z harmonogramem w drugim etapie w 2009 roku zakwalifi kowano do zabiegu i zabieg wykonano u 40 pacjentów. Byli to pacjenci I i II Kliniki Neurologicznej wstpnie zakwalifi kowani do zabiegu wewntrznaczyniowej embolizacji z zastosowaniem sprynek odczepialnych w oparciu o stan kliniczny i rozpoznanym w badaniu CT lub NMR oraz potwierdzonym w badaniu DSA ttniakiem mózgu, krwawicym lub nie. Oceniano stan pacjenta przed zabiegiem oraz bezporednio po zabiegu, po 24 godzinach i w 7. dobie po zabiegu, uwzgldniajc: skal NIHSS, skal Botterela, Hunta Hessa, WFNS, skal Glasgow Coma Score (GCS) oraz zmodyfi kowan skal Rankin (MRS).

KLINIKA NEUROCHIRURGII

Kierownik: dr n. med. Pawel Nauman, od 16 X 2008 r.

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych 1 0 1 Liczba 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Klinika rozpoczla dzialalno w padzierniku 2007 roku. Od padziernika 2008 klinik kieruje dr Pawel Nauman.

Dzialalno naukowo-badawcza

101

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Udoskonalenie protokolu akwizycji dla czynnociowego rezonansu magnetycznego. Opracowanie metod neuropsychologicznej oceny rónych aspektów czynnoci mowy badanych w czasie neuroobrazowania przy zastosowaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) (temat nr 38, etap I z 2-letnich bada, kierownik: dr med. P. Nauman)

Zadania wykonane w 2009 roku: W zwizku z opónieniem w instalacji 1.5 teslowego Rezonansu Magnetycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz uruchomieniu moliwoci wykonywania bada czynnociowych fMRI w grudniu 2009, wykonanie programu przesunito na rok 2010. Zaloenia Projektu: Celem prowadzonych bada jest stworzenie zobiektywizowanych, trafnych metod neuropsychologicznej oceny rónych aspektów czynnoci mowy u ludzi zdrowych, w oparciu o które uzyskamy rónie zlokalizowan aktywacj struktur mózgowych zaangaowanych w realizacj czynnoci slownego komunikowania si ­ funkcji niezwykle istotnej dla dzialania czlowieka nie tylko w rónych rolach zawodowych czy spolecznych, ale nawet codziennego ycia. Opracowanie metod diagnozy neuropsychologicznej ma nie tylko naukowe znaczenie ­ chocia poznawczej roli tych bada nie naley pomija ­ ale ma doniosle znaczenie praktyczne. Uzyskane rezultaty bd bowiem szczególnie wane z punktu widzenia neurochirurgii, dostarczajc dodatkowych informacji o poloeniu struktur wanych z punktu widzenia realizacji nadawania mowy (ekspresji) lub rozumienia slyszanej mowy (percepcji) wobec struktur zaatakowanych przez proces rozrostowy orodkowego ukladu nerwowego, zwlaszcza przez glejaki mózgu. Wobec wiedzy o braku aktywacji neuronalnej take w strukturach lecych wokól guza (sferach obrzku), mimo i w rzeczywistoci struktury te s zaangaowane w realizacj czynnoci mowy, uzyskanie precyzyjnych rezultatów ma tym wiksze znaczenie. W pimiennictwie analizuje si na ogól jedynie odnotowywan aktywacj w okolicy zwizanej z czynnoci nadawania mowy, wic przede wszystkim okolic dolnego zawoju czolowego (tzw. wieczka czolowego) z mow i jak dotychczas brakuje doniesie, w których dokonuje si metodycznej oceny wyników fMRI ze wzgldu na róne aspekty mowy. Stworzenie zatem prób, wysyconych interesujcym nas czynnikiem (lingwistycznym) w stopniu na tyle duym, by uzyska wany dla nas efekt, wydaje si by jednym z najistotniejszych warunków postpowania diagnostycznego. Uzyskane wyniki stanowi bd pierwszy krok zmierzajcy do udoskonalania protokolu akwizycji danych i doprowadzenia do przybliania zgodnoci midzy przed- i pooperacyjnym Firm, a bezporednim mappingiem korowym i podkorowym uzyskiwanym drog bezporedniej mikrostymulacji ródoperacyjnej.

102

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Proponowany nowy harmonogram: Czerwiec 2010 ­ zakoczenie przeprowadzenia bada na 30 ochotnikach. Wrzesie 2010 ­ zakoczenie opracowania statystycznego. Grudzie 2010 ­ przedstawienie wyników w formie publikacji.

ZAKLAD NEURORADIOLOGII

Kierownik: doc. dr hab. n. med. A. Dowenko

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Publikacje w formie Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 0 pelnej pracy Lista B MNiSW Monografie Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty Komisji Europejskiej zawarte w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania 0 0 0 Liczba 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAKLAD GENETYKI

Kierownik: dr n. med. M. Bednarska-Makaruk

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R 7,67 0 10

Dzialalno naukowo-badawcza

103

Liczba 12 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4 166

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 26,130 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Ocena przydatnoci metod QF-PCR i MLPA do szybkiej diagnostyki plodu z ultrasonograficznymi markerami aneuploidii (temat nr 39, etap I z 2-letnich bada, kierownik: dr J. Bogdanowicz) Opracowano metod MLPA ­ badania prenatalne wykonano u pacjentek z nieprawidlowym testem PAPPA i/lub nieprawidlowym obrazem USG plodu. Do bada zakwalifikowano 56 próbek DNA wyizolowanego z amniocytów (27), komórek trofoblastu (18) oraz leukocytów krwi ppowinowej (11). Lcznie stwierdzono 44 kariotypy prawidlowe oraz 12 przypadków aneuploidii chromosomowych: 2 z trisomi chromosomu 13, 6 z trisomi chromosomu 18, 4 z trisomi chromosomu 21. Nie stwierdzono adnej aneuploidii chromosomów plciowych. Uzyskane wyniki bada zostaly potwierdzone klasyczn analiz prków chromosomowych. W badanej grupie nie wystpily przypadki wyników falszywie dodatnich ani ujemnych. W ramach tematu statutowego wykonana zostala praca magisterska na temat: ,,Ocena przydatnoci reakcji amplifikacji zalenej ligacji w prenatalnej diagnostyce aneuploidii." Ustawiono metod fluorescencyjnego QF-PCR do oznaczania produktu pochodzcego z chromosomu 13 w celu ilociowej detekcji kopii genu RB1 (retinoblastoma1). Opracowanie metody odbylo si przy uyciu DNA pochodzcego z leukocytów krwi obwodowej. Otrzymano produkty o wielkoci 152 bp. Jednak reakcja przy uyciu kontroli pozytywnej (pacjentów z trisomi chromosomu 13) nie wykazala spodziewanego wzrostu ,,pola pod pikiem", mogcego wiadczy o wikszej liczbie kopii genu RB1 wynikajcej z obecnoci dodatkowego chromosomu 13. Pomimo uycia do reakcji PCR takiego samego stenia matrycy, produkty z DNA wyizolowanego z kordocentezy s znacznie slabsze. Metoda wymaga dalszego dopracowania i ustalenia wplywu ródla DNA i metody izolacji na wyniki reakcji QF-PCR. ·

104

·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Badania nad czstoci wystpowania nosicieli ­ heterozygot leukodystrofii metachromatycznej w ogólnej populacji polskiej (temat nr 40, etap III z 3-letnich bada, kierownik: dr A. Lugowska) W latach 2007-2009 zbadano 3956 prób DNA na obecno trzech najczciej spotykanych mutacji genu ARSA, warunkujcych leukodystrofi metachromatyczn. W przypadku mutacji c.459+1G>A wynik informatywny uzyskano od 3320 osób, wród których wykryto 5 heterozygot (nosicieli c.459+1G>A/ WT). W przypadku mutacji p.P426L wynik informatywny uzyskano od 3467 osób, wród których wykryto 7 heterozygot (nosicieli p.P426L/WT). W przypadku mutacji p.I179S wynik informatywny uzyskano od 3159 osób, wród których wykryto 11 heterozygot (nosicieli p.I179S/WT). Badane mutacje wystpily z czstoci odpowiednio: c.459+1G>A ­ 0,000753012, p.P426L ­ 0,001009518, p.I179S ­ 0,001741057 w badanej populacji. Czsto lczna znanych mutacji wyniosla 0,003503588. Czsto lczna nieznanych mutacji wynosi 0,003636364, przy zaloeniu, e mutacje znane u pacjentów stanowi 49% alleli (dane empiryczne). Czsto lczna wszystkich mutacji (znanych i nieznanych) u pacjentów wynosi zatem 0,007139951. Czsto homozygot i heterozygot zloonych dla wszystkich mutacji w populacji polskiej (czyli chorych na MLD) wynosi 5,1:100 000, tj. 1:19 616, co jest wynikiem duo wyszym w porównaniu z czstoci 1:189 000, uzyskan na podstawie liczby zdiagnozowanych pacjentów w Polsce. Badanie wplywu polimorfizmu genów cytochromu P450 i genów szlaku serotoninergicznego na wystpienie zaburze metabolicznych u pacjentów leczonych olanzapin (temat nr 41, etap III z 3-letnich bada, kierownik: dr n. med. A. Sulek-Pitkowska) Dotychczas przebadano grup kontroln 117 zdrowych i niespokrewnionych osób. Ustawiono metod molekularn do badania polimorfizmów zwizanych z przekanictwem serotoninergicznym ­ 5-HT1A, 5-HT2C. Przeprowadzono analiz molekularn polimorfizmów w wyodrbnionej grupie kontrolnej polskiej populacji. ­ Badanie polimorfizmu Cyp1A2 739 T/G ­ genotyp G/G reprezentowany byl z czstoci 98%, a T/G ­ 2% ­ Badanie polimorfizmu Cyp 1A2 163 A/C wykazalo, e genotyp A/A wystpuje z czstoci 37%, A/C ­ 49,5% a C/C ­ 13,5% ­ Badanie polimorfizmu Cyp2D6 4/5 ­ genotyp 5/5 72%, genotyp 4/5 26%, genotyp 4/4 2%. Wprowadzono nowe metody badania tych polimorfizmów przy uyciu RealTime PCR oraz MLPA. · · Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzyca insulinoniezalena u chorych z otpieniem (temat nr 42, etap II z 3-letnich bada, kierownik: prof. dr hab. H. Wehr)

Dzialalno naukowo-badawcza

105

Przeprowadzono badania w celu wykrycia stanów przedcukrzycowych: IFG (impaired fasting glucose ­ nieprawidlowa glikemia na czczo) i IGT (impaired glucose tolerance ­ nieprawidlowa tolerancja glukozy) u 38 osób z AD i, 25 z MD i u 43 osób z grupy kontrolnej. U tych samych osób oznaczono poziom insuliny na czczo i obliczono wskanik HOMA (Homeostasis Model Assessment). Stwierdzono obnion tolerancj glukozy oraz tendencj do podwyszonych wartoci HOMA u osób z otpieniem w porównaniu z grup kontroln. U osób z otpieniem stwierdzono czstsze wystpowanie miadycy ttnic szyjnych. U 86 osób z AD i 65 z MD zidentyfikowano polimorfizm genu APOE i polimorfizm c2713 G>T genu jednostki regulujcej fosfatazy bialkowej PPP1R3 i porównano czsto wystpowania poszczególnych genotypów z czstoci u 90 osób z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotnie wiksz czsto wystpowania allelu 4 APOE i tendencj do czstszego wystpowania genotypu GG genu fosfatazy. Kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej · EUROSCA ­ European Integrated Project on Spinocerebellar Ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy (grant nr LSHM-CT-2004-503304 (PL 503 304); koordynator: E. Karls ­ University Tubingen, Germany; koordynator w IPiN ­ polska cz projektu: prof. J. Zaremba: glówni wykonawcy: A. Sulek-Pitkowska, W. Krysa, E. Zdzienicka, M. Rakowicz, prof. D. Ryglewicz, T. Jakubowska, W. Szirkowiec, B. Wlodarkiewicz, M. Kowalczyk) Rok 2009 byl ostatnim rokiem trwania projektu. Prowadzono przede wszystkim badania kliniczne, neurologiczne i neurofizjologiczne pacjentów zarejestrowanych w bazie danych REGISTRY i poddajcych si cyklicznym badaniom. Przeprowadzano badania DNA, a pacjentów z potwierdzon mutacj rejestrowano w bazie. W ramach EUROSCA odbyla si konferencja w Tybindze pt.: Towards treatment of spinocerebellar ataxias. Kontrakty ramach innych programów Unii Europejskiej: · Analiza molekularna w chorobach neurodegeneracyjnych spowodowanych mutacjami dynamicznymi. (grant nr E001/P01/2007/01; Projekt finansowany przez Europejski Obszar Gospodarczy ­ Fundusz Norweski; kierownik: prof. J. Zaremba, wykonawcy: dr A. Sulek-Pitkowska, mgr W. Krysa, mgr M. Rajkiewicz, dr E. Zdzienicka, mgr W. Szirkowiec) Badaniom molekularnym majcym na celu znalezienie premutacji w genie FMR1 poddano dotychczas 516 zdrowych, niespokrewnionych osób z grupy kontrolnej oraz dwie grupy pacjentów. Pierwsza z nich obejmowala 450 osób z objawami ataksji, u których uprzednio wykluczono molekularnie 9 typów ataksji. Drug, 55-osobow grup stanowily kobiety z objawami wczesnego

106

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

klimakterium ­ do 40 r.. ­ o nieznanej etiologii. Ponadto sporód osób zdrowych i pacjentów wyloniono grup 263 osób, w której poddano analizie cztery markery sprzone z genem FMR1. Wyniki uzyskane w grupie kontrolnej objly analiz czstoci wystpowania poszczególnych alleli genu FMR1. Zarówno analiza statystyczna rozkladów, jak i wielkoci alleli zostaly porównane z wynikami uzyskanymi przez innych autorów badajcych róne populacje. Stwierdzono tendencj do przesunicia w rozkladzie powtórze w kierunku alleli o mniejszej ni w innych populacjach liczbie powtórze CGG. W grupie pacjentów z objawami ataksji zbadanych w tym roku nie wykryto adnego przypadku FXTAS z premutacj. W materiale wlasnym w podgrupie mczyzn 70 r.. czsto FXTAS wynosi 5,26%. W grupie 40 pacjentek z POF stwierdzono dotd 5 przypadków premutacji. Analiza haplotypów wykazala sprzenie wariantu 2 markera DXS548 z allelami o patogennym zakresie powtórze CGG w genie FMR1. Dodatkowa analiza z zastosowaniem drzewa decyzyjnego wykazala, e wariant 7 markera DXS548 przy wspólwystpowaniu wariantu A markera FMRb jest równie silnie sprzony z nieprawidlowymi allelami. Stwierdzono take, e haplotyp 3-7 (FRAXAC1DXS548) jest sprzony z allelami z prawidlowym zakresem powtórze. Granty MNiSW Analiza sekwencji DNA i struktury RNA regionu powtórze mikrosatelitarnych CTA/CTG w genie/ATXN0S/i próba wyjanienia zjawiska niepelnej penetracji mutacji dynamicznej powodujcej ataksj rdzeniowomódkow typu 8 (SCA8) (grant nr N 401 097 536, kierownik bada: dr Anna Sulek-Pitkowska, glówni wykonawcy: dr A. Sulek-Pitkowska, prof. H. Kwieciski, prof. A. Kamiska, dr M. Rakowicz, mgr W. Krysa, mgr M. Rajkiewicz, dr E. Zdzienicka, dr J. Kubalska, J.Zaremba) Etap I: Wprowadzenie nowej metody opartej na PCR do wykrywania dlugich szlaków powtórze CTA/CTG pozwolilo na wyodrbnienie 20 nowych pacjentów z SCA8 (przebadano 150 osób, u których wczeniej stwierdzono obecno jednego allelu o prawidlowej dlugoci). Przygotowano ankiety do bada klinicznych. Wyslano 20 próbek materialu genetycznego do badania struktury RNA do Poznania. · · Udzial w ogólnopolskim projekcie Polsenior Pomylna i niepomylna staro. Wyzwania do ochrony zdrowia, polityki spolecznej i edukacji: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia si ludzi w Polsce (grant nr PBZ-MEiN-9/2/2006; podwykonawc z ramienia Instytutu Psychiatrii i Neurologi jest prof. D. Ryglewicz, dr M. Bednarska- Makaruk, dr M. Rodo, dr H. Wehr; czas trwania grantu (od-do): 08.10.2007-07.10.2010)

Dzialalno naukowo-badawcza

107

Udzial Pracowni Metabolicznej Zakladu Genetyki polega na wykonywaniu oznaczania niektórych wskaników zwizanych z utlenianiem lipoprotein niskiej gstoci (LDL) a mianowicie oznaczanie aktywnoci paraoksonazy 1 (PON1) i poziomu przeciwcial skierowanych przeciw utlenionym LDL (anty oxLDL) w surowicy krwi. Szczególowy opis grantu znajduje si w I Klinice Neurologicznej i II Klinice Psychiatrycznej.

ZAKLAD NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ

Kierownik: dr n. med. W. Jernajczyk

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 11,751 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania 6 1 6 Liczba 4 6 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 4 75

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Wplyw przezczaszkowej stymulacji magnetycznej seri impulsów na zaburzenia ruchowe i snu pacjentów z chorob Parkinsona (temat 43, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr med. J. Antczak) Przebadano kolejnych dziewiciu pacjentów. W sumie dotychczas przebadano 22 pacjentów z chorob Parkinsona (PD). Szeciu z nich stymulowanych bylo cewk placebo. Po stymulacji obserwowano zmniejszenie liczby nocnych ·

108

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

wybudze oraz snu plytkiego w polisomnograficznym zapisie snu, popraw objawów PD w II oraz III czci skali UPDRS, a take w punktacji ogólnej UPDRS oraz popraw jakoci ycia w kwestionariuszu PDQ-39. Nie zaobserwowano natomiast zmian w skali depresji Hamiltona. Pomiary pobudliwoci korowej przed i po stymulacji wykazaly istotny wzrost redniej amplitudy ruchowego potencjalu wywolanego. Nie wykazano istotnego wplywu rTMS na wewntrzkorowe hamowanie. W badaniu warunkowanego odruchu mrugania nie wykazano zmian jego pobudliwoci przed i po stymulacji, mierzonych ilorazem amplitudy i latencji odpowiedzi warunkowanych do niewarunkowanych. Wstpna analiza wyników wskazuje na pozytywny wplyw sesji rTMS na zmniejszenie objawów ruchowych oraz popraw jakoci ycia i jakoci snu w PD. Uzyskane wyniki zostaly w 2009 zaprezentowane w formie jednego artykulu (zaakceptowany do druku) oraz w formie dwóch prezentacji ustnych i dwóch posterów na kongresach midzynarodowych. Zastosowanie stymulacji wietlnej o zmiennej mocy i czstotliwoci jako metody aktywacji EEG u osób zdrowych i pacjentów ze zmienion wraliwoci na fotostymulacj (temat 45, etap III z 4-letnich bada, kierownik: dr n. med. W. Jernajczyk) W ramach tematu wykonano: 1. Uruchomienie fotostymulatora (FSR) A (diody LED duej mocy typu Z-Power oraz procesor Atmega 8515) umoliwiajcego programowe sterowanie czstotliwoci powtarzania blysków, ich energi, kolorem (bialy lub czerwony) oraz czasem trwania pojedynczego impulsu. 2. Uruchomienie FSR B (24 diody LED typu 150WW, procesor Atmega 8, folia rozpraszajca) z lepszym rozproszeniem strumienia wiatla, programowe sterowanie kolorem, energi oraz czasem trwania impulsu; czstotliwo powtarzania oraz czas przerw sterowany z aparatu EEG typu DigiTrack Elmiko lub aparatu Grass Comet. 3. Uruchomienie interfejsu umoliwiajcego wspólprac FSR Grass PS40/C-230 z aparatem Elmiko DigiTrack. FSR ten z lamp wyladowcz o czasie trwania blysku 10s. jest uyty jako FSR referencyjny. · Diagnostyka rónicowa hipersomnii ­ opracowanie algorytmu postpowania diagnostycznego i terapeutycznego w Polsce (temat 46, etap III z 3-letnich bada, kierownik: lek. med. A. Wierzbicka-Wichniak) W 2009 roku przebadano kolejnych chorych, kierowanych do kliniki neurologicznej z podejrzeniem narkolepsji. W sumie zanalizowano wyniki bada 65 chorych (36 M, 29 K; r. wiek 35.3 ± 14.1 lat). Oceniano objawy kliniczne, wyniki bada diagnostycznych (polisomnografia, test wielokrotnej latencji snu, testy psychomotoryczne, MRI), wypelniano skale: sennoci Epworth (ESS), jakoci ycia SF-36, ogólnego wraenia klinicznego (CGI-S), depresji Becka (BDI), niepelnosprawnoci Sheehana oraz skale specyficzne dla narkolepsji. Rozpoznanie narkolepsji postawiono w 40 przypadkach, w pozostalych 25 zdiagnozowano ·

Dzialalno naukowo-badawcza

109

inne typy hipersomnii (m.in. spowodowan depresj, bezdechem w czasie snu, okresowymi ruchami koczyn w czasie snu, hipersomni nieorganiczn). Wyniki skal sennoci i jakoci ycia pokazuj, e choroba, zwlaszcza w grupie pacjentów z narkolepsj, znacznie negatywnie wplywa na nastrój tych chorych oraz jako ycia. Zwrócono równie uwag na zwikszon czsto wystpowania zaburze zachowania podczas snu REM, co cile wie si z narkolepsj (u 36,7% pacjentów), zwlaszcza z typem narkolepsji z katapleksj. Dalsze leczenie pacjentów odbywa si w ramach poradni zaburze snu IPiN. Metody leczenia obejmuj terapi behawioraln oraz farmakoterapi: lekami przeciwdepresyjnymi w przypadku katapleksji oraz lekami psychostymulujcymi w nadmiernej sennoci. Kliniczna, neurofizjologiczna i molekularna charakterystyka pacjentów wykazujcych cechy kliniczne dystrofii miotonicznej (temat 55, etap I z 3-letnich bada, kierownik: dr M. Banach) Przebadano 20 chorych z objawami klinicznymi dystrofii miotonicznej. Badanie molekularne potwierdzilo u 12 chorych rozpoznanie DM1, a u 4 DM2. U pacjentów z DM1 dominowalo oslabienie i zanik mini w odcinkach odsiebnych, natomiast chorzy z DM2 mieli ksobne oslabienie sily mini z towarzyszcym bólem mini i czstym przerostem mini lydek. U 8 chorych wykonane badanie neurograficzne ujawnilo cechy uszkodzenia obwodowego ukladu nerwowego, dotyczce przynajmniej jednego nerwu obwodowego. Stwierdzono uszkodzenie zarówno nerwów ruchowych, jak i czuciowych o charakterze aksonalnym, z przewaga zajcia ukladu ruchowego. U pacjentów z DM1 stwierdzono liczne wyladowania miotoniczne oraz cechy uszkodzenia pierwotnie miniowego, bardziej wyraone w odcinkach dystalnych, natomiast u pacjentów z DM2 wyladowania miotoniczne byly mniej liczne i przewaaly w miniach ksobnych oraz w miniach przykrgoslupowych. Badanie sluchowych potencjalów wywolanych (BAEP) bylo prawidlowe u wszystkich chorych. Natomiast u 8 chorych stwierdzono nieprawidlowe wzrokowe potencjaly wywolane. Badanie zaburze oddychania podczas snu nocnego przy uyciu rejestratora holterowskiego Embletta wykazalo u kilku chorych bezdechy ródsenne pod postaci apnea i hypopnea, co bylo przyczyn zmczenia i nadmiernej sennoci w cigu dnia. Obecnie jestemy w trakcie analizy statystycznej oraz opracowywania wyników wstpnych. · Kontrakty w ramach programów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej · EUROSCA ­ European integrated project on spinocerebellar ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy (grant nr LSHM-CT-2004-503304 (PL 503 304); koordynator: Eberhard Karls ­ University Tubingen, Germany; koordynator w IPiN: prof. J. Zaremba, Zaklad Genetyki, glówny wykonawca bada klinicznych i elektrofizjologicznych: dr med. M. Rakowicz)

110

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

1. W 2009 r. przebadano kontrolnie w ramach IV wizyty: 26 pacjentów z SCA1, 12 SCA2 skal ataksji SARA, INAS, skal funkcjonowania oraz wypelniono ankiety dotyczce: samooceny niesprawnoci ­ EQ5 i UHRS ­ cz. IV oraz samooceny stanu psychicznego ­ PQ9. Otrzymane dane wprowadzono do niemieckiej bazy centralnej EUROSCA w Bonn. W ramach projektu w latach 2004-2009 stworzono rejestr chorych z ataksj rdzeniowo-módkow, obejmujcy w chwili obecnej 3538 osób. Instytut Psychiatrii i Neurologii, jako jedyny orodek w Polsce wprowadzil do centralnej bazy w Bonn 450 przypadków, w tym: 290 pacjentów ze 114 polskich rodzin z SCA1, 67 pacjentów z 23 rodzin z SCA2, 5 pacjentów z 3 rodzin z SCA17 oraz 47 zdrowych osób, obcionych SCA ze strony rodzica. 2. W ramach dodatkowych bada wieloorodkowych EUROSCA uczestniczylimy w wieloorodkowej walidacji klinicznej wiarygodnoci oceny INAS (Inventory Non-Ataxia Symptoms), wlczajc 22 pacjentów ze SCA, których ankiety zostaly przeslane do analizy statystycznej do dr Heike Jacobi z Kliniki Neurologicznej Uniwersytetu w Bonn. M. Rakowicz i R. Rola uczestniczyli w midzynarodowej konferencji EUROSCA w Tübingen, 9-10.09.2009, Towards treatment of Spinocerebellar Ataxia, gdzie dyskutowano wyniki bada pacjentów dotknitych ataksj i bezobjawowych nosicieli mutacji SCA w kontekcie przyszlych bada klinicznych i lekowych. Badania prowadzone na myszach transgenicznych i Drosophilii, dotyczce usuwania patologicznego bialka z ukladu nerwowego, nie przekroczyly stadium eksperymentu. Prowadzone próby lekowe z litem, Koenzymem Q10 byly ogólnie krytykowane, jako nieskuteczne w spowolnieniu nasilenia objawów zaniku neuronów mózgowia i rdzenia krgowego. Wyniki bada przedstawiono w: ­ czasopimie NeuroImage (opublikowana online 22.07.2009), pt. Visualization, quantification and correlation of brain atrophy with clinical symptoms in spinocerebellar ataxia types 1, 3 and 6. ­ czasopimie Neurology: zostaly zaakceptowane do druku 30.11.2009r., pt. Responsiveness of different rating instruments in spinocerebellar ataxia patients. T.Schmitz-Hübsch, R. Fimmers, M. Rakowicz, R.Rola, Edzienicka i wsp. Pelny opis grantu: Zaklad Genetyki Kontrakty w ramach programów spoza Unii Europejskiej · Projekt opracowany w ramach Ataxia Study Group: Prospective study of individuals at risk for spinocerebellar ataxia type 1, type 2, type 3 and type 6 (RISCA) (projekt midzynarodowy, niewspólfinansowany, koordynator programu: prof. dr Thomas Klockgether, Department of Neurology, University Hospital of Bonn; koordynator w Polsce: M. Rakowicz, wykonawcy: E.Zdzienicka, R. Rola, A. Sulek, W. Szirkowiec, 2 laborantki neurofizjologiczne)

Dzialalno naukowo-badawcza

111

Projekt realizowany bezkosztowo, dofinansowany grantem MNiSW na lata 2010-2013. Projekt RISCA jest wieloorodkowym i midzynarodowym programem, finansowanym przez naukowe instytucje narodowe. Obejmuje przedobjawowych czlonków rodzin uczestniczcych w badaniach EUROSCA. Do bada zostan wykorzystane instrumenty badawcze, które zostaly opracowane, sprawdzone i zwalidowane w ramach projektu EUROSCA. Celem bada jest ocena: ­ które z objawów klinicznych poprzedzaj wystpienie ataksji w SCA? ­ czy czsto wystpowanie objawów poprzedzajcych ataksj jest zalena od genotypu, wieku, plci i liczby patologicznych powtórze CAGn? ­ czy istniej przedkliniczne wykladniki uszkodzenia orodkowego i obwodowego ukladu nerwowego, ocenianie obiektywnie metodami neurofizjologicznymi? Uzyskano zgod Komisji Bioetycznej na prowadzenie projektu i zloono we wrzeniu 2009 r. wniosek o finansowanie projektu do Ministerstwa Nauki. M. Rakowicz, R. Rola uczestniczyli 10.09.2009 w Tübingen w posiedzeniu Ataxia Study Group, na którym omówiono propozycje nowych bada dotyczcych ataksji o pónym pocztku, ataksji o dziedziczeniu recesywnym i sporadycznym oraz bada metabolicznych u chorych z ataksj. Badania leków ­ umowa z firm Actelion na przeprowadzenie badania klinicznego Restora 1, protokól A-057 A301 ­ wieloorodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo. Badanie prowadzone w grupach równoleglych z zastosowaniem podwójnie lepej próby, polisomnografiii aktywnego leku referencyjnego, majce na celu ocen skutecznoci i bezpieczestwa podawania drog doustn preparatu ACT-078573 doroslym pacjentom z przewlekl bezsennoci pierwotn. Kierownik badania: dr Wojciech Jernajczyk. Zrandomizowano 4 pacjentów; cal procedur badania ukoczono u 3 pacjentów; 3 pacjentów nie zakwalifikowano do bada. ­ umowa z firm INC Research UK Limited na przeprowadzenie badania klinicznego Epliwanseryny (SR46349), numer badania EFC10844, tytul protokolu: Ocena skutecznoci i bezpieczestwa stosowania epliwanseryny w dawce 5mg/d w bezsennoci charakteryzujcej si trudnociami w kontynuacji snu: 6-tygodniowe randomizowane badanie z zastosowaniem polisomnografii, prowadzone metod podwójnej lepej próby, kontrolowane placebo. Kierownik: dr Wojciech Jernajczyk. Zrandomizowano i ukoczono cal procedur badania u 3 pacjentów; 1 pacjenta nie zakwalifikowano do bada.

112

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

ZAKLAD NEUROPATOLOGII

Kierownik: doc. dr hab. n. med. T. Wierzba-Bobrowicz

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 naukowo-badawczych Wg wymiaru etatu inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF =8,412 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

5 1 5 Liczba 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Badania immunohistochemiczne i ultrastrukturalne elementów ciany naczy ttniczych i wlosowatych w przebiegu angiopatii ,,CADASIL" (temat nr 47, etap II z 2-letnich bada, kierownik: dr n. biol. E. Lewandowska) Oceniono morfologi naczy wlosowatych w skórze i miniach 4 pacjentów oraz w 1 autopsyjnym mózgu, ze zdiagnozowan ultrastrukturalnie angiopati typu CADASIL, na podstawie obecnoci markerowego dla tej choroby granularnego osmofilnego materialu (GOM). W 3 przypadkach chorob potwierdzily równie badania genetyczne. Badania przeprowadzono w mikroskopie wietlnym na skrawkach barwionych rutynowo HE oraz po reakcjach immunohistochemicznych z przeciwcialami CD34, Colagenem typu III i IV oraz SMA i ubiquityn. W mikroskopie elektronowym analizowano wyselekcjonowane naczynia na skrawkach ultracienkich kontrastowanych octanem uranylu oraz cytrynianem olowiu. Szczególowa analiza w mikroskopie elektronowym wykazala powszechne wystpowanie GOMs w cianie naczy wlosowatych, chocia byly one mniej liczne ni w ttniczkach. Granularny osmofilny material znajdowal si: ­ w pogrubialej blonie podstawnej, w znacznej odlegloci od pericytów i ródblonków, ·

Dzialalno naukowo-badawcza

113

­ w ssiedztwie pericytów, czsto w zaglbieniach na powierzchni tych komórek, ­ bardzo rzadko w ssiedztwie ródblonków. W pogrubialej blonie podstawnej wloniczek wlókna kolagenowe byly widoczne zwykle na jej obrzeu. Najbardziej uderzajce zmiany w cianie wloniczek dotyczyly pericytów (w blonie komórkowej pericytów, podobnie jak w komórkach mini gladkich ciany ttniczek, znajduje si receptor Notch3). Komórki te degenerowaly oraz zanikaly podobnie jak minie gladkie w cianie ttniczek. W wikszoci wloniczek widoczne byly ich niewielkie fragmenty. Bardzo rzadko obserwowano cale pericyty z jdrem komórkowym, podobnie jak wloniczki pozbawione calkowicie pericytów. ródblonki, we wloniczkach z depozytami GOM, mialy zwykle cienk cytoplazm z bardzo licznymi pcherzykami oraz wakuolami rónej wielkoci i nielicznymi innymi organellami komórkowymi lub niekiedy wykazywaly zmiany degeneracyjne. Nasze obserwacje sugeruj, e we wloniczkach, które nie maj w swojej cianie komórek mini gladkich, pericyty mog by pierwszym morfologicznym celem w kaskadzie uszkodze prowadzcych ,,od mutacji Notch3 do angiopatii typu CADASIL". Naley podkreli, e w diagnostycznych badaniach ultrastrukturalnych biopsji skóry i/lub mini szkieletowych dokladna ocena nie tylko ttniczek, ale równie liczniej wystpujcych wloniczek, moe ulatwi znalezienie depozytów granularnego osmofilnego materialu ­ patognomonicznych dla CADASIL-u.

ZAKLAD NEUROCHEMII

Kierownik: prof. dr hab. A. Planik

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 Wg wymiaru etatu naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF =24,582 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania 5,5 5 6 Liczba 9 6 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 101

Publikacje w formie pelnej pracy Monografie

114

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej Rola receptorów dla kortykoliberyny typu II w orodkowych mechanizmach reakcji lkowej szczurów (temat nr 48, etap I z 2-letnich bada, kierownik: dr A. Bidziski) Badanie wplywu dokomorowych poda Urokortyny 2 (Ucn2; selektywny agonista receptorów CRF2) na zachowanie lkowe zwierzt, stenie kortykosteronu w osoczu oraz ekspresj bialka c-Fos i CRF w strukturach ukladu limbicznego. Oceniano równie wplyw Ucn2 na aktywno systemów neuroprzekanikowych w jdrach przykomorowych podwzgórza, kompleksie jder ciala migdalowatego, przegrodzie bocznej, hipokampie i korze czolowej (ex vivo, HPLC). Jednorazowe, dokomorowe podanie Ucn2 zmniejszalo eksploracj nieznanego otoczenia, znacznie nasilalo warunkowanie awersyjne i zwikszalo stenie kortykosteronu w osoczu. Ponadto, Ucn2 nasilala, indukowan kontekstem awersyjnym, ekspresj bialka c-Fos w obszarze 1 i 2 kory obrczy (Cg1, Cg2), pierwszorzdowej korze motorycznej (M1), jdrach centralnych i przyrodkowych ciala migdalowatego (CeA, MeA), przegrodzie bocznej (LS) i obszarze drobnokomórkowym jder przykomorowych podwzgórza (pPVN). Powyszym zmianom towarzyszyla zwikszona ekspresja kortykoliberyny (CRF) w Cg2, drugorzdowej korze motorycznej (M2), CeA, MeA, LS, pPVN oraz zakrcie zbatym hipokampa. Dokomorowe podanie Ucn2 zwikszalo stenie dopaminy w kompleksie jder ciala migdalowatego, DOPAC w PVN, Glu i GABA w hipokampie oraz nasilalo, indukowane kontekstem awersyjnym, wydzielanie HVA w LS i 5-HIAA w jdrach przykomorowych podwzgórza. Otrzymane wyniki wskazuj na istotn rol Urokortyny 2 w regulacji behawioralnej i biochemicznej reakcji lkowej zwierzt. Stopie naukowy doktora ­ Anna Skórzewska, 05.02.2009, ,,Orodkowe mechanizmy wplywu kortykosteronu na reakcje lkowe u szczurów". Przygotowano maszynopis pracy do publikacji. · Rola wybranych endogennych substancji hamujcych w procesach epileptogenezy (temat nr 49, etap II z 3-letnich bada, kierownik: dr n. med. P. Maciejak) Analiza otrzymanych wyników (opracowane i opublikowane: Piotr Maciejak, Janusz Szyndler, Danuta Turzyska, Alicja Sobolewska, Ewa Taracha, Anna Skórzewska, Malgorzata Lehner, Andrzej Bidziski, Adam Planik. Time course of changes in the concentration of kynurenic acid in the brain of pentylenetetrazol-kindled rats. Brain Research Bulletin 2009; 78: 299­305) wskazala na potrzeb dalszego poglbienia tematu o ocen roli kwasu kynureninowego i jego interakcji z glównymi ukladami neuroprzekanikowymi w mechanizmach dzialania glównych grup leków przeciwpadaczkowych (starych i nowych leków o z zrónicowanym mechanizmie dzialania), w tym diazepamu, fenytoiny, karbamazepiny, lewetiracetamu, gabapentyny i lamotryginy. W zwizku z zaplanowanym rozszerzeniem tematu opracowano teoretyczne podstawy podejmowanych zagadnie, których efektem bylo przygotowanie ·

Dzialalno naukowo-badawcza

115

oraz przyjcie do druku pracy przegldowej podsumowujcej obecny stan wiedzy na temat roli kwasu kynureninowego jako neuroaktywnego metabolitu tryptofanu oraz omówienie jego potencjalnej neuroprotekcyjnej roli w niektórych procesach patologicznych zachodzcych w o.u.n w tym w padaczce: ,,Kwas kynureninowy ­ neuroprotekcyjna substancja w chorobach orodkowego ukladu nerwowego" Danuta Turzyska, Janusz Szyndler, Piotr Maciejak, Alicja Sobolewska, Adam Planik, Postpy Psychiatrii i Neurologii, 2010. Opracowano metodologi oznaczania kwasu chinolinowego przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Kwas kynureninowy jest jednym z kilku aktywnych metabolitów tryptofanu. Jedn z dróg metabolizmu tryptofanu okrela si jako szlak kynureninowy, prowadzcy do powstania z L-kynureniny dwóch aktywnych substancji: kwasu chinolinowego oraz kwasu kynureninowego. Kwas chinolinowy, bdcy agonist receptora NMDA jest neurotoksycznym produktem szlaku kynureninowego (endogenna substancja o charakterze pobudzajcym). Jego jednoczasowe oznaczanie wraz z innym produktem tego szlaku, a mianowicie z kwasem kynureninowym, pozwala na okrelenie równowagi, która ustala si pomidzy tymi dwoma przeciwstawnie dzialajcymi zwizkami w przebiegu samego procesu rozniecania drgawek, jak i wyniku podania wybranych leków przeciwpadaczkowych. Podloe neurobiologiczne indywidualnych rónic w reakcjach lkowych. Zdefiniowanie indywidualnych rónic w aktywnoci struktur mózgu w odpowiedzi na bodce lkowe: sprawdzenie efektywnoci leków przeciwlkowych (temat nr 50, etap III z 3-letnich bada, kierownik: prof. dr hab. A. Planik) Badano wplyw midazolamu i d-cykloseryny na ekspresj lku uwarunkowanego (reakcja ,,zamroenia"), oraz uwalniania glutaminianu i GABA w jdrze podstawno-bocznym ciala migdalowatego (mikrodializy ­ BLA), u szczurów wyselekcjonowanych pod ktem sily reakcji lkowej (zwierzta reagujce silnie ­ HR i slabo ­ LR. Stwierdzono, e d-cykloseryna nasilala hamowanie (wygaszanie) reakcji lkowej w obu grupach szczurów. Zwierzta LR charakteryzowaly si te wyszymi poziomami glutaminianu i GABA w BLA. Midazolam i d-cykloseryna podane zwierztom HR (bardziej lkliwym), nasilaly hamowanie reakcji lkowej podczas pierwszej sesji wygaszania oraz podwyszaly poziom GABA w BLA. Otrzymane wyniki mog pomóc w analizie zmian w czynnoci struktur mózgu odpowiedzialnych za sil reakcji lkowych. · Grant MNiSW · Rola receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego w procesach epileptogenezy (grant nr N 401 026 32/0640, kierownik: prof. A. Planik, gl. wykonawcy: dr P. Maciejak, dr J. Szyndler)

Etap pracy III. Rozpoczcie projektu 19.04.2007, zakoczenie projektu 19.04.2010.

116

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Projekt dotyczy roli, jak pelni receptory metabotropowe dla kwasu glutaminowego w etiologii i patofizjologii drgawek. Wedlug aktualnie obowizujcych teorii, padaczka wynika z zaburzonej równowagi pomidzy ukladami pobudzajcymi i hamujcymi. Wydaje si, e aktywno ukladu glutaminianergicznego poprzez receptory metabotropowe (mGluRs) obok jonotropowych (iGluRs), jest jednym z zasadniczych czynników wywierajcych podstawowy wplyw na ksztaltowanie si dlugotrwalej reorganizacji czynnociowej w przebiegu zmian neuroplastycznych, w tym zaangaowanych w procesy epileptogenezy. Sytuacja taka moe mie istotne znaczenie kliniczne, wskazuje bowiem na mGluRs jako na punkty uchwytu dla interwencji farmakologicznej, co jest szczególnie wane w wietle niskiej przydatnoci zwizków modyfikujcych aktywno receptorów jonotropowych dla kwasu glutaminowego, w zwizku z du iloci dziala niepodanych. W trzecim etapie realizacji projektu badawczego przeprowadzono: a) analiz ekspresji bialka natychmiastowej odpowiedzi synaptycznej ,,egr-1" oraz bialka zwizanego z reorganizacj cytoszkieletu ,,arc" u zwierzt na rónych etapach rozniecania drgawek ­ wyniki w opracowaniu. b) analiz zmian aktywnoci struktur mózgu mierzonej aktywnoci bialka c-Fos w strukturach mózgu w procesie rozniecania drgawek metod chemiczn (35 mg/kg) na rónych etapach rozniecania drgawek ­ wyniki zostaly opublikowane: Szyndler J. i wsp. Mapping of c-Fos expression in the rat brain during the evolution of pentylenetetrazol-kindled seizures. Epilepsy Behav. 2009; 16: 216-224. W pracy wykorzystano immunocytochemiczne znakowanie bialka c-Fos w celu mapowania struktur mózgu szczura ulegajcych aktywacji podczas rozwoju napadów drgawek w nastpstwie powtarzanych iniekcji PTZ (35mg/kg, ip). Najbardziej istotne zmiany zaobserwowano w zakrcie zbatym hipokampa, korze gruszkowatej, obszarze CA1 hipokampa, jdrze podstawno-bocznym ciala migdalowatego i korze przedczolowej. Kora gruszkowata, ródwchowa, przedczolowa, boczna jdra przegrody i rejon CA3 hipokampa wydaj si by selektywnie aktywowane w procesie chemicznego rozniecania drgawek. c) analiz zmian w steniach aminokwasów pobudzajcych w hipokampach zwierzt roznieconych w odpowiedzi na podania ligandów receptorów metabotropowych grupy III metod mikrodializ in vivo, jak równie analizowano wplyw ligandów grupy III receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego na proces rozniecania drgawek. Wyniki zostaly opublikowane: Maciejak i wsp. The effects of group III mGluR ligands on pentylenetetrazol-induced kindling of seizures and hippocampal amino acids concentration. Brain Res. 2009; 1282: 20-27. Zaobserwowano zwolnienie szybkoci procesu rozniecania drgawek po podaniach dokomorowych antagonisty gr. III mGluR- CPPG, równoczenie podania agonisty AP-4 tych samych receptorów powodowalo tendencje do przyspieszenia procesów epileptogenezy. Podania CPPG wywolywaly istotny wzrost stenia alaniny, glicyny, histydyny i kwasu glutaminowego w mózgu zwierzt kontrolnych. Efektu tego nie obserwowano w grupie zwierzt z w pelni rozniecanymi drgawkami. Podania AP-4 wizaly si ze wzrostem stenia jedynie kwasu asparaginowego w grupie zwierzt kontrolnych.

Dzialalno naukowo-badawcza

117

·

Badanie neurobiologicznego podloa wygaszania reakcji lkowej oraz okrelenie przeslanek do indywidualnej farmakoterapii zaburze lkowych (grant nr 002N 401 044 036, kierownik projektu w Polsce: dr Malgorzata Lehner, wykonawcy: dr Aleksandra Wislowska-Stanek, dr Anna Skórzewska, mgr Danuta Turzyska, mgr Alicja Sobolewska)

Etap pracy I Rozpoczcie projektu 08.05.2009, zakoczenie projektu 08.05.2012 Celem bada jest kompleksowa ocena anatomicznej i neurochemicznej odpowiedzi na kontekst awersyjny w modelu lku warunkowanego u zwierzt bardziej i mniej wraliwych, ocena wygaszania w tych dwóch grupach zwierzt awersyjnych ladów pamiciowych w czasie oraz porównanie skutecznoci wybranych leków przeciwlkowych: midazolamu, buspironu, fluoksetyny oraz agonisty kompleksu receptora NMDA D-cykloseryny u zwierzt rónicych si poziomem lku (kryterium podzialu: rednia czasu trwania reakcji ,,freezing" w tecie lku warunkowanego. Zadania badawcze: Oceniono reakcj lkow zwierzt mniej i bardziej lkliwych na podstawie wyników testu lku warunkowanego, po wykonaniu testu. Na podstawie redniej czasu trwania reakcji ,,freezing" u zwierzt warunkowanych podzielono zwierzta na LR ­ mniej lkliwe, HR ­ bardziej lkliwe. Wykonano analiz immunocytochemiczn: okrelono ekspresj i lokalizacj bialka c-Fos, rozmieszczenie i ilo receptorów glikokortykosteroidowych i 5-HT1A w odpowiedzi na kontekst awersyjny. Porównano zdolno wygaszania reakcji lkowej zwierzt o rónej reaktywnoci lkowej w drugim tygodniu ekspozycji na kontekst awersyjny. W procesie re-eskpozycji na kontekst awersyjny po ponownej procedurze testu lku warunkowanego wykonanego po wygaszaniu reakcji lekowej na kontekst awersyjny, w grupie HR wykazano zmiany aktywnoci neuronalnej w korze przedczolowej i zakrcie zbatym hipokampa (wzrost ekspresji bialka c-Fos i iloci aktywowanych receptorów glikokortykosteroidowych). Oceniono udzial podjednostek receptora NMDA i alfa2 GABA (technika Western Blot) w korze czolowej, cialach migdalowatych i hipokampie oraz kolokalizacj bialka gefyryny i podjednostki alfa2 receptora GABA w zakrcie zbatym hipokampa w czasie reakcji wygaszania na kontekst awersyjny. Wykazano brak korelacji midzy reakcj warunkowania asocjacyjnego w tecie lku warunkowanego a lkiem neofobii (lk wywolany bodcem niespecyficznym). Ponadto nie wykazano zalenoci czasu trwania reakcji ,,freezing" i wielkoci bezwarunkowego bodca ustalanego indywidualnie dla kadego zwierzcia na podstawie reakcji `flinch' w tecie bólowym `flinch-jump'. Opublikowano wyniki dotyczce czci behawioralnej i immunocytochemicznej: Lehner M, Wislowska-Stanek A, Taracha E, Maciejak P, Szyndler J, Hamed A, Skórzewska A, Turzyska D, Sobolewska A, Bidziski A, Planik A. The expression of c-Fos and colocalisation of c-Fos and glucocorticoid receptors in the brain structures of low and high anxiety rats subjected to extinction trials and re-learning of a conditioned fear response. Neurobiology Learning Memory 2009; 92: 535-543. Przygotowano do publikacji wyniki dotyczce korelacji czasu trwania reakcji ,,freezing" i sily bodca warunkowanego, stosowane-

118

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

go w czasie sesji warunkowania, dobieranej indywidualnie. Wykazano brak korelacji pomidzy reakcj warunkowania (proces kojarzenia), wielkoci bodca bezwarunkowanego (bodziec bólowy) oraz niespecyficzn reakcj emocjonaln (neofobia). Zaawansowane techniki analityczne (analiza korelacyjna i czynnikowa) pozwalaj przypuszcza, e wystpuje odrbne podloe neurobiologiczne dla percepcji czucia (bólu) i reakcji emocjonalnej wplywajcej na czas trwania reakcji lkowej ,,freezing", która wie si z procesami przetwarzania informacji o bodcu awersyjnym na poziomie wyszych struktur orodkowego ukladu nerwowego.

ZAKLAD FARMAKOLOGII I FIZJOLOGII UKLADU NERWOWEGO

Kierownik: prof. dr hab. n. med. W. Kostowski

Ilo zatrudnionych pracowników kliniki/zakladu na dzie 31.12.2009 W tym: naukowo-badawczych inynieryjno-technicznych Zatrudnienie w dzialalnoci B+R Rodzaj dzialalnoci naukowej Lista A MNiSW/sumaryczny IF = 19,446 Lista B MNiSW Autorstwo caloci (j.ang) Autorstwo rozdzialu (j.ang) Autorstwo caloci (j.pol) Autorstwo rozdzialu (j.pol) zastosowania praktyczne kontrakty Komisji Europejskiej zawarte w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej kontrakty w ramach programów spoza UE projekty naukowe MNiSW badania leków tematy statutowe cytowania Publikacje w formie pelnej pracy Monografie 6 4 6 Liczba 10 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 176

Tematy realizowane w ramach dzialalnoci statutowej · Powody jednoczesnego picia alkoholu i palenia papierosów w grupie mlodych doroslych (temat nr 51, etap II z 2-letnich bada, kierownik: prof. dr hab. med. P. Biekowski)

Dzialalno naukowo-badawcza

119

Celem badania byla ocena przyczyn spolecznych i subiektywnych jednoczesnego picia alkoholu i palenia papierosów przez mlodych doroslych. Zadanie postanowiono zrealizowa, konstruujc nowy kwestionariusz. Odwolujc si do istniejcych kwestionariuszy oceniajcych powody sigania po alkohol lub nikotyn, skonstruowany zostal kwestionariusz oceniajcy powody jednoczesnego sigania po obie uywki. Badaniu kwestionariuszowemu zostala poddana grupa 202 mlodych doroslych (18-35 lat). Dodatkowo o wypelnienie kwestionariusza zostalo poproszonych 80 mczyzn ze zdiagnozowan chorob alkoholow (ICD-10) oraz 74 zdrowych mczyzn stanowicych odpowiedni grup kontroln. Badanie prowadzono wród studentów oraz pacjentów Orodka Terapii Uzalenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Pomorskiej Akademii Medycznej. Do badania zakwalifikowane byly osoby bez istotnych zaostrze chorób somatycznych (wymagajcych hospitalizacji), które deklarowaly palenie papierosów i spoywanie alkoholu w ostatnim roku. Badanie ankietowe prowadzono w okresie stycze 2008 ­ sierpie 2009 r. Uzyskane odpowiedzi na pytania zostaly poddane analizie czynnikowej celem wyodrbnienia podstawowych grup powodów lcznego zaywania alkoholu i nikotyny. Pytania kwestionariusza zostaly zaprojektowane pod ktem 4 czynników: nasilenie dziala nagradzajcych, zmniejszenie dziala awersyjnych, kontekst spoleczny, przyzwyczajenie. Analiza wykazala, e ponad 80% badanych nie zgadzala si ze wszystkimi stwierdzeniami dotyczcymi zmniejszenia dziala awersyjnych. W zwizku z tym, grupa ta zostala usunita z dalszej analizy. W dalszej analizie zostala potwierdzona zakladana struktura kwestionariusza. W trakcie badania osoba badana byla poproszona o ocen kadego ze stwierdze od 1 do 5 (1 = ,,calkowicie si nie zgadzam", 5 = ,,calkowicie si zgadzam"), dziki czemu uzyskany zostal punktowy przelicznik wanoci. Wynikiem kwestionariusza s trzy liczby, które otrzymuje si po zsumowaniu uzyskanych punktów osobno dla kadego czynnika. Najwysza liczba punktów pokazuje, który czynnik najsilniej decyduje o jednoczesnym siganiu po alkohol i papierosy. Jeli suma punktów wynosi 20 i wicej, oznacza to, e dany czynnik bardzo silnie decyduje o ,,wspóluywaniu" alkoholu i nikotyny, wynik 11-19 wiadczy o znacznym wplywie danego czynnika, natomiast jeli suma punktów wynosi 10 i mniej, taki czynnik mona uzna za malo istotny. Bez wzgldu na to, jak punktacj otrzymal dany czynnik, kadorazowo osobno naley przeanalizowa stwierdzenia, które zostaly ocenione na maksymaln ilo punktów. Nastpnie przeprowadzono walidacj kwestionariusza i otrzymano: Wspólczynnik spójnoci wewntrznej -Alfa Cronbacha = 0,78 Rzetelno typu test-retest zostala oceniona na grupie 50 losowo wybranych osób. Uzyskano wspólczynnik korelacji dla kadej z domen osobno, odpowiednio 0,97, 0,95, 0,94. Wnioski: U mlodych doroslych najwaniejszym powodem jednoczesnego sigania po alkohol i papierosy jest kontekst spoleczny, mniejsze znaczenie maj przyzwyczajenie i zwikszenie dzialania nagradzajcego. Jednoczesne picie alkoholu

120

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

i palenie papierosów nie zmienia (zdaniem samych badanych) iloci spoywanego alkoholu i papierosów u mlodych zdrowych osób. Picie alkoholu wydaje si natomiast zwiksza ilo wypalanych papierosów u osób uzalenionych od alkoholu. Osoby z chorob alkoholow czciej wymienialy zwikszenie subiektywnej ,,nagrody" jako powód jednoczesnego picia alkoholu i palenia papierosów, mniejsze znaczenie mialy kontekst spoleczny i przyzwyczajenia. Dalsze okrelenie fenotypu szczurów selekcjonowanych linii WHP i WLP: badanie rozwoju tolerancji i fizycznych cech uzalenienia oraz trwaloci cechy preferencji alkoholu (temat 52, etap II z 2-letnich bada, kierownik: dr n. med. W. Dyr) W obecnej chwili uzyskano 45 pokolenie szczurów WHP (Warsaw High Preferring) i 48 szczurów WLP (Warsaw Low Preferring). W badaniu ostrej tolerancji na jednorazowe podanie 2,3 g/kg etanolu wykazano, e powrót do równowagi motorycznej u szczurów WHP nastpuje przy równoczenie wysokim poziomie alkoholu we krwi. Szczury WLP powracaj do równowagi podobnie, ale przy znacznie niszych poziomach alkoholu we krwi. Otrzymane rezultaty wskazuj na rozwój ostrej tolerancji u szczurów WHP, która moe by czynnikiem determinujcym ich wrodzon preferencj do alkoholu. Do badania rozwoju chronicznej tolerancji zastosowano test nasennego dzialania alkoholu. W tym celu ,,naiwnym" szczurom WHP (bez uprzedniej ekspozycji na alkohol) podawano dootrzewnowo alkohol etylowy w dawce 5 g/kg i badano czas snu z równoczesnym pobieraniem krwi na poziom alkoholu w momencie przebudzenia. Nastpnie szczurom tym podawano do picia przez 16 tygodni 10% roztwór alkoholu w wolnym wyborze z wod. Po 16 tygodniach szczury te byly ponownie badane na nasenne dzialanie alkoholu, podajc im dootrzewnowo 5 g/kg alkoholu etylowego i pobierajc w momencie przebudzenia krew. Otrzymane rezultaty wskazuj na rozwój tolerancji metabolicznej z równoczesn nieznaczn tolerancj funkcjonaln. · Badanie nad wplywem inhibitora syntezy bialek ­ cykloheksymidu na procesy pamiciowe zwizane z warunkowaniem typu II (temat nr 53, badanie roczne, kierownik: dr med. P. Mierzejewski) Celem projektu bylo zbadanie: 1. Wplywu cykloheksymidu na rekonsolidacj asocjacji pomidzy reakcj instrumentaln a bodcami dyskretnymi. 2. Wplywu cykloheksymidu na jednoczesn rekonsolidacj wszystkich asocjacji zwizanych z samopodawaniem sacharyny. 3. Roli syntezy nowych bialek w równolegle zachodzcych procesach rekonsolidacji/wygaszania i uczenia si (proces ,,przeuczania"). Metodyka: Zwierzta (szczury Wistar) byly uczone samopodawania 0,1% sacharyny. Po wyuczeniu i ustabilizowaniu si reakcji samopodawania (naciskanie na dwigni), przeprowadzono wlaciwy eksperyment. Zwierzta w sposób zrandomizowany zostaly podzielone na 2 grupy badawcze. Wygaszanie i nawrót niewzmacnianej reakcji instrumentalnej bylo badane ·

Dzialalno naukowo-badawcza

121

w czasie jednej 70-minutowej sesji (Schemat 1). W pierwszej fazie (60 min.), reakcja instrumentalna byla wygaszana. Nastpnie w czasie 6-8 min. prezentowany byl zestaw bodców dyskretnych. Sesje ,,przeuczania" polegaly na zamianie dwigni aktywnej i nieaktywnej. Po sesji ,,przeuczania" zwierzta otrzymywaly inhibitor syntezy bialek cykloheksymid (CHX) lub jego vehiculum (grupa kontrolna). Oceniana byla dynamika procesu ,,przeuczenia si". Ocenian wielkoci byla proporcja liczby nacini na ,,now aktywn" dwigni do liczby nacini na star aktywn dwigni. CHX nie wplywal na wielko reakcji nawrotu wywolywanej prezentacj zestawu bodców dyskretnych, skojarzonych wczeniej z prezentacj nagrody. Oznacza to, e pami zwizana z asocjacjami dotyczcymi bodców dyskretnych nie zostala zaburzona poprzez podawany wczeniej CHX. CHX nie wplywal take na dobrze utrwalon reakcj samopodawania. W trakcie kolejnych sesji eksperymentalnych poziom naciskania na aktywn dwigni byl stabilny, podobny dla grupy zwierzt otrzymujcych CHX i sól fizjologiczn. Preferencja sacharyny w grupie, która otrzymywala CHX i w grupie kontrolnej byla podobna (Mierzejewski i wsp., 2009). Podsumowujc, dobrze utrwalona pami reakcji instrumentalnej jest niewraliwa na dzialanie cykloheksymidu. Podczas sesji ,,przeuczania" zwierzta, które otrzymywaly CHX, wolniej uczyly si naciska na ,,now aktywn" dwigni. Proporcja liczby nacini na ,,now aktywn" dwigni do liczby nacini na star aktywn dwigni byla znacznie nisza w grupie zwierzt otrzymujcych CHX.F [1,13]=7,47, p=0,017. Obserwowano przy tym wyrany wzrost omawianej proporcji w czasie, zarówno dla zwierzt, które otrzymywaly CHX, jak i dla zwierzt z grupy kontrolnej F [2,26]=8,96, p<0,01. Nie obserwowano istotnego wplywu czasu na obserwowane rónice F [2,26]=0,83, p=0,44. Wnioski: Synteza nowych bialek jest kluczowa dla procesu ,,przeuczania", kiedy to naley wygasi wczeniej wyuczon reakcj i naby now (praca w przygotowaniu). Rola grzbietowego i brzusznego hipokampa w patogenezie wspólwystpowania schizofrenii i uzalenienia od psychostymulantów ­ badania przedkliniczne (temat 54, etap II z 2-letnich bada, kierownik: doc. dr hab. med. R. Stefaski) Celem pracy byla odpowied na pytanie: czy podawanie kokainy w sposób angaujcy zachowania motywacyjne pozwala na redukcj deficytów behawioralnych obserwowanych u zwierzt z uszkodzeniem hipokampa. Warto jednoczenie zaznaczy, i cz grzbietowa hipokampa (odpowiadajca u ludzi czci tylnej), jest struktur uczestniczc glównie w procesach zwizanych z pamici przestrzenn, natomiast uszkodzenie brzusznej czci hipokampa (u ludzi odpowiednikiem jest cz przednia) wydaje si odpowiada za zaburzenia pamici kontekstualnej, zaburzenia afektu i zachowania obserwowane w schizofrenii. W modelu zwierzcym badano wplyw uszkodzenia brzusznej i grzbietowej czci hipokampa w testach behawioralnych: otwartego pola oraz w tecie labiryntu wodnego Morris'a, przed oraz po ekspozycji na przewlekle doylne podawanie kokainy. Eksperyment prze·

122

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

prowadzono wykorzystujc w nim szczury szczepu Sprague-Dawley, u których wykonano lezj stereotaktyczn hipokampa brzusznego oraz grzbietowego z wykorzystaniem metody wielokrotnych iniekcji kwasu ibotenowego. Przygotowano take odpowiednie grupy zwierzt kontrolnych, u których wykonano lezj rzekom, zastpujc kwas ibotenowy sol fizjologiczn. Po okolo 3-miesicznym okresie rekonwalescencji zwierzta byly poddane testowi otwartego pola, w którym w trzech 10-minutowych interwalach (w sumie test trwal 30 minut bez przerwy) oceniano: czas spdzany w sektorze centralnym areny, drog przebyt w sektorze centralnym, drog przebyt w sektorze brzenym areny, ilo wizyt w polu centralnym i w polu brzenym, oraz ogóln aktywno motoryczn. Nastpnie zwierzta byly poddane procedurze doylnego samopodawania kokainy (przez okres okolo 1,5 miesica), po czym ponownie wykonano test otwartego pola w tych samych co poprzednio warunkach eksperymentalnych. W tecie otwartego pola wykonanym przed ekspozycj na kokain wykazano w 2. oraz 3. interwale istotnie statystycznie wiksz ogóln aktywno motoryczn zwierzt z uszkodzon brzuszn czci hipokampa w porównaniu do zwierzt z grupy kontrolnej. Zwierzta z uszkodzeniem brzusznej czci hipokampa, w trakcie 2. i 3. interwalu, przebyly take wiksz drog w sektorze brzenym. W tecie otwartego pola wykonanym po zakoczeniu procedury samopodawania kokainy, u szczurów z uszkodzon brzuszn czci hipokampa obserwowano jedynie tendencj, bez osignicia znamiennoci statystycznej, do pokonywania wikszego dystansu w polu brzenym, oraz do wikszej aktywnoci ogólnej. Tendencja ta dodatkowo byla obecna tylko w 2. interwale, podczas gdy w 3. interwale nie wystpowaly znamienne statystyczne rónice midzy grupami. Warto jednoczenie wspomnie, i porównujc wyniki testu przed i po ekspozycji na kokain w odpowiednich grupach zauwaono, i w czasie pierwszego interwalu testu wykonanego po przewleklej ekspozycji na kokain szczury, u których wykonano lezj rzekom, byly istotnie statystycznie mniej aktywne, co moe wiadczy o zachowaniu w pamici trwalej rodowiska eksperymentalnego, na które byly eksponowane podczas pierwszego z testów. Zwierzta z uszkodzeniem hipokampa brzusznego nie wykazywaly takich tendencji ­ w 1. interwale drugiego z testów byly porównywalnie aktywne, jak w tym samym interwale pierwszego testu. Aktualnie s analizowane statystycznie wyniki analogicznych bada wykonanych u zwierzt z uszkodzeniem grzbietowej czci hipokampa, wykonywana jest analiza statystyczna wyników testu labiryntu wodnego Morris'a oraz weryfikacja histopatologiczna mózgów szczurów, oceniajca celnoci wykonanych uszkodze hipokampa. Kontrakty w ramach programów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej · ASTER Neurobiology of autism: the role of steroids and Merkury (grant 6FP/RTD Marie Curie Chair, MEXC-CT2006-042371,gl. koordynator projektu: dr P. Mierzejewski, gl. wykonawca: prof. M. D. Majewska, wspólpraca z Zakladem Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego, czas realizacji (od-do): 01.11.2006-31.10.2009)

Dzialalno naukowo-badawcza

123

Celem niniejszego projektu bylo ksztalcenie doktorantów oraz przeprowadzenie bada klinicznych i przedklinicznych, majcych wyjani potencjalny zwizek midzy autyzmem, ekspozycj niemowlt na rt (w tym na organiczny zwizek rtci thimerosal, dodawany do wielu szczepionek dziecicych) oraz z hormonami sterydowymi i neurosterydami. Badania kliniczne Celem tych bada bylo poszukiwanie potencjalnej korelacji miedzy autyzmem, zawartoci rtci we wlosach oraz hormonami sterydowymi w linie u dzieci. Badania te zostaly prowadzone przy wspólpracy z Klinik Psychiatrii Dzieci i Mlodziey w IPiN. Do bada zarekrutowano 91 dzieci autystycznych i 75 dzieci zdrowych z dwóch grup wiekowych (3-4 lata i 7-9 lat). Wszystkie wyniki bada zostaly zebrane. Manuskrypt pierwszej pracy klinicznej (Majewska MD, Urbanowicz E, RokBujko P, Namyslowska I, Mierzejewski P. Age-dependent lower or higher levels of hair mercury in autistic children than in healthy controls) zostal wyslany do recenzji i publikacji. W pracy tej opisano statystycznie znaczce rónice w zawartoci rtci we wlosach dzieci autystycznych i zdrowych, wskazujce na upoledzone wydzielanie rtci z organizmów dzieci autystycznych, co moe by przyczyn ich wikszej wraliwoci na toksyczne dzialanie rtci (take tej ze szczepionek) i moe przyczynia si do powstawania zaburze neurorozwojowych, w tym autyzmu. W linie u dzieci autystycznych znaleziono statystycznie znamienny wzrost stenia androgenów w porównaniu do dzieci zdrowych. Poniewa hormony te wplywaj na wiele procesów neurofizjologicznych oraz na rozwój mózgu, ich podwyszony poziom moe przyczynia si do rozwoju chorób psychoneurologicznych u dzieci. Publikacja z tych wyników bada jest w opracowaniu. Badania przedkliniczne Celem bada bylo okrelenie neurotoksycznoci konserwantu dodawanego do szczepionek, zwizku zawierajcego rt: tiomersalu (THIM) na szczurach szczepów Wistar, Lewis i Brown Norway. Oseskom w 7, 9, 11 i 15 dniach ycia wstrzykiwano dominiowo roztwór THIM w rónych steniach. Po osigniciu dojrzaloci plciowej zwierzta byly poddawane testom behawioralnym, wlczajcym: badanie aktywnoci ruchowej w otwartym polu, badanie reakcji bólowych na bodce termiczne, testy pamici przestrzennej, interakcje socjalne, stereotypi po podaniu apomorfiny i haloperidolu. Monitorowano wzrost i ogólny rozwój zwierzt. Prowadzono te badania neurochemiczne i neuropatologiczne zwierzt po ostrym i chronicznym podaniu thimerosalu. Uzyskane wyniki: Badanie farmakokinetyki THIM pokazalo, e rt z tego zwizku w znacznej iloci przedostaje si do mózgu i pozostaje tam przez co najmniej 30 dni po iniekcji. Najwiksze iloci Hg akumuluj si w nerkach i wtrobie. Szczury zastrzyknite THIM jako oseski nie wykazywaly znacznych zaburze wzrostu, ale wykazywaly istotne, dawko-zalene zaburzenia behawioralne. Byly upoledzone ruchowo, przejawialy nasilone stany lkowe, byly upoledzone w interakcjach socjalnych, mialy upoledzon wraliwo na ból (efekt byl blokowany przez naloxon), zmienion wraliwo na neuroleptyki i morfin, ale ich pami przestrzenna nie byla znaczco zaburzona.

124

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Badania neuropatologiczne i immunohistochemiczne wykazaly, e zwierzta zastrzyknite THIM posiadaj wiele nieprawidlowoci w neuronach i komórkach glejowych w korze mózgowej, hipokampie, módku, ciele migdalowatym, pniu, które wlczaj: zmiany wielkoci i gstoci neuronów, zmiany typu niedokrwiennego i nekrotyczne, glejoz, klazmatodendroz i utrat synaps. Badania przeprowadzone przy pomocy techniki mikrodializy pokazaly, e THIM podany na ostro do przedczolowej kory mózgowej powoduje kilkakrotne zwikszenie wydzielania glutaminianu. Podobne zmiany zaobserwowano u zwierzt, którym podano THIM w okresie ponatalnym. Poniewa glutaminian w nadmiarze jest neurotoksyczny, moe by on czciowo odpowiedzialny za neuropatologiczne zmiany obserwowane po podaniu THIM. THIM wstrzyknity dominiowo na ostro doroslym zwierztom wywolywal hipotermi i te upoledzal reakcje bólowe. Niektóre neurotoksyczne efekty THIM byly odwracane przez neurosterydy. W przygotowaniu jest kilka publikacji naukowych z uzyskanych wyników. Sumarycznie przeprowadzone badania pokazuj, e podanie oseskom szczurów THIM w sposób przypominajcy szczepienia niemowlt wywoluje wiele dlugotrwalych zaburze behawioralnych i zmian neuropatologicznych. Wyniki te dowodz, e rt ze szczepionek (podobnie jak rt ze rodowiska lub z matczynych plomb amalgamatowych) moe odgrywa rol czynnika patogennego w zaburzeniach neurorozwojowych. Granty MNiSW Interakcje alkoholu etylowego i nikotyny: poszukiwanie mechanizmów preferencyjnego zaywania obu substancji (grant promotorski nr N N401 2273342, kierownik: prof. P. Biekowski, glówny wykonawca: A. Korkosz) Przeprowadzano eksperyment spontanicznego picia nikotyny po ekspozycji na etanol oraz instrumentalnego samopodawania nikotyny u myszy. Przeprowadzano badania kwestionariuszowe w grupie 200 zdrowych doroslych i 100 alkoholików. Oznaczano kotynin w próbkach surowicy myszy, przeprowadzono analiz statystyczn uzyskanych wyników. W chwili obecnej jest przygotowywana publikacja i rozprawa doktorska. Uzyskane do tej pory wyniki wskazuj na istnienie pozytywnej korelacji pomidzy iloci spoytej nikotyny a steniem jej metabolitu, kotyniny, w tkankach, przede wszystkim w wtrobie. Ekspozycja na etanol nie ma istotnego statystycznie wplywu na ilo spoytej nikotyny. · Badania lekowe ADAMED sp. z o.o., Pienków, Czosnów k/Warszawy Umowa o wykonanie pracy badawczej zawarta w dniu 25.06.2008. Wplyw preparatu Astif (AS-8) na spoycie pokarmu: porównanie z sibutramin. Wykonawcy: prof. P. Biekowski, dr P. Mierzejewski

Dzialalno naukowo-badawcza

PUNKTACJA NAUKOWA KLINIK I ZAKLADÓW ZA 2009 R.

Wyszczególnienie CZS A SPRAWOZDANIA IPiN Monografie, podrczniki Publikacje o charakterze naukowym Laureat N a/ konkursu sumaautorstwo autorstwo autorstwo autorstwo redaktor ,,Pomyryczny IF/N b/ a) lista A b/ lista B z pkt-u z pkt-u caloci rozdzialu caloci rozdzialu naczelnyc/ sly" MNiSW MNiSW a b IF (j.ang) (j.ang) (j.pol) (j.pol) Impact Factor Redaktor naczelny czasopisma 3 3 5 2 2 3 5 1 2 8 6 3 3 1 6 13 1 1 0 10 6 5 6 6 101 Razem 2,433 7,090 2,028 2,635 3,098 22,171 66,815 26,130 11,751 8,412 24,582 19,446 0,811 2,363 1,014 1,318 0,516 3,695 5,140 2,613 1,959 1,682 4,097 3,241 20 51,5 34 30 44 135,5 385 180 58 77 195 151 14 32 50 8 12 18 47 12 13 8 26 28 16 12 27 31 6 6 7 14 22 3 23 16 24 6 4 7 7 21 21 14 14 7 12 12 6 12 24 12 4,5 9 21 9 3 6 16,5 6 3 3 3 3 12 3 3 6 5 3 3 3 5 3 Lczne punkty Program Zastosowania MNiSW Ramowy praktyczne koordyNowe Opaten- Sprzeda nacja / uczest- techno- towane licencji, Suma Suma/N kierow- nictwo logied/ wyna- knowg/ nictwo lazkie/ how f/ 150 69,5 104,5 86 8 70 30 56 12 64 69,5 250 48 33 15 168,5 435 6 9 7 194 92 80 221 170 2298 23,167 34,833 17,200 4,000 35,000 10,000 11,200 12,000 32,000 8,688 83,333 16,000 11,000 15,000 28,083 33,462 6,000 9,000 19,400 15,333 16,000 36,833 28,333 22,752

Lp.

Nazwa kliniki/zakladu

1 I Klinika Psychiatryczna 2 II Klinika Psychiatryczna 3 III Klinika Psychiatryczna 4 IV Klinika Psychiatryczna 5 Klinika Nerwic 6 Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey 7 Klinika Psychiatrii Sdowej 8 Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 9 Centrum Zdrowia Psychicznego 10 Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego 11 Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami 12 Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia 13 Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie 14 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii 15 I Klinika Neurologiczna 16 II Klinika Neurologiczna 17 Samodzielna Pracownia Bada i Zabiegów Naczyniowych 18 Klinika Neurochirurgii 19 Zaklad Neuroradiologii 20 Zaklad Genetyki 21 Zaklad Neurofizjologii Klinicznej 22 Zaklad Neuropatologii 23 Zaklad Neurochemii 24 Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego

ZESTAWIENIE ILOCIOWE I JAKOCIOWE DLA IPiN

IF Wyszczególnienie Publikacje Redaktor naczelny czasopisma z pkt-u aib 24 1 z pkt-u c 10 3 Zastosowania Program Ramowy praktyczne Laureat Sprzeda konkursu autorstwo autorstwo autorstwo autorstwo redaktor Nowe koordynacja / caloci rozdzialu caloci rozdzialu naczelnyc/ ,,Pomysly" kierownictwo uczestnic- techno- Opatentowane licencji, e/ two know(j.ang) (j.ang) (j.pol) (j.pol) logied/ wynalazki how f/ 0 0 84 12 78 7 109 36 28 8 0 0 150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Monografie, podrczniki o charakterze naukowym Lczne punkty MNiSW Suma 2192 Suma/N g/ 21,703 -

sumaN a/ ryczny IF/N b/ a) lista A c/ lista B MNiSW MNiSW IF 101 191,898 1,900 101 67 0,663 1305 67 404 93

Zestawienie jakociowe Zestawienie ilociowe

a/ Liczba osób, dla których jednostka jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, bez przeliczania na pelny wymiar czasu pracy (§ 4pkt 3 i 4 rozporzdzenia); stan na 31.12.2009 b/ Sumaryczny IF w przeliczeniu na jednego pracownika, zatrudnionego na siatce naukowo-badawczej c/ Redaktor naczelny wieloautorskich: monografii, podrcznika akademickiego lub serii wydawniczej d/ Nowe technologie, materialy, wyroby, systemy, metody i uslugi oraz nowe oprogramowanie e/ Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory uytkowe i prawa autorskie do utworów f/ Sprzeda licencji, know-how g/ Suma punktów MNiSW w przeliczeniu na jednego pracownika, zatrudnionego na siatce naukowo-badawczej UWAGA: za publikacje bdce listami do redakcji lub w których autorzy s wymienieni w appendixach jako uczestnicy bada wieloorodkowych, kliniki/zaklady otrzymuj 50% wartoci IF i punktów MNiSW

Udzial Procentowy klinik/zakladów w lcznej wartoci Impact Factor

Dzialalno naukowo-badawcza

Udzial procentowy klinik/zakladów w lcznej wartoci punktów MNiSW

I KP II KP III KP IV KP KN KPDM KPS KRP CZP ZPiPZP ZBAiT ZOOZ

I Klinika Psychitaryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Klinika Psychiatrii Sdowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia

ZPiLU SPF I KN II KN SPBiZN KNC ZNR ZG ZNK ZNP ZNC

Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Samodzielna Pracownia Bada i Zabiegów Naczyniowych Klinika Neurochirurgii Zaklad Neuroradiologii Zaklad Genetyki Zaklad Neurofizjologii Klinicznej Zaklad Neuropatologii. Zaklad Neurochemii

ZFiFUN Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego

Dzialalno naukowo-badawcza

129

WYNIKI DZIALALNOCI NAUKOWEJ

PUBLIKACJE W FORMIE PELNEJ PRACY

a) w czasopismach wyrónionych przez ,,Journal Citation Reports" (JCR) (lista A MNiSW) 1. ADAMCZYK P., MCCREARY A.C., PRZEGALINSKI E., MIERZEJEWSKI P., BIENKOWSKI P., FILIP M.; The effects of fatty acid amide hydrolase inhibitors on maintenance of cocaine and food self-administration and reinstatement of cocaine-seeking and food-taking behavior in rats.; J. Physiol. Pharmacol.; 2009, 60 (3), 119-25. 2. AZIZ N. A, JURGENS C.K, LANDWEHRMEYER G.B, W.M.C. VAN ROON-MOM, G.J.B. VAN OMMEN, T. STIJNEN, R.A.C. ROOS. Normal and mutant HTT interact to affect clinical severity and progression in Huntington disease.; Neurology; 2009, 20, 73(16), 1280-1285, (Registry Study Group; ANTCZAK J., RAKOWICZ M., RICHTER P., RYGLEWICZ D., ZAREMBA J., ZDZIENICKA E.). 3. BEDNARSKA-MAKARUK M., RODO M., GRABAN A., LOJKOWSKA W., BOCHYSKA A., RYGLEWICZ D., WEHR H.; Antibodies against oxidized LDL and apolipoprotein E polymorphism in demented patients.; J Neurol Sci.; 2009, 283 (1-2), 137-8. 4. BEKIESISKA-FIGATOWSKA M., SZYMASKA K., SCHMIDT-SIDOR B., MIERZEWSKA H., BOGDASKA A., KUSMIERSKA K., ROMANIUK-DOROSZEWSKA A.; Novel MRI and clinical findings in a boy with adenylosuccinate lyase deficiency.; European Journal of Radiology Extra; 2009, 71, e3-e5. 5. BLACHUT D., WOJTASIEWICZ K., CZARNOCKI Z., SZUKALSKI B.; The analytical profile of some 4-methylthioamphetamine (4-MTA) homologues.; Forensic Sci. Int.; 2009; 192, 98-114. 6. BOUSSER MG, AMARENCO P, FISHER M, FORD I, FOX K, HENNERICI MG, MATTLE HP, ROTHWELL PM on behalf of the PERFORM Study Investigators; Rationale and design of a randomized, double-blind, parallel-group study of Terutroban 30 mg/day versus aspirin 100 mg/day in stroke patients: the prevention of cerebrovascular and cardiovascular events of ischemic origin with terutroban in patients with a history of ischemic stroke or transient ischemic attack (PERFORM) study. Cerebrovasc. Dis. 2009; 27(5): 509-518. (National Coordinators, Investigators by Country: CZLONKOWSKA A.). 7. BOYSEN G., KRARUP L.H., ZENG X., OSKEDRA A., KÕRV J., ANDERSEN G., GLUUD C., PEDERSEN A., LINDAHL M., HANSEN L., WINKEL P., TRUELSEN T.; EXSTROKE PILOT TRIAL GROUP.; ExStroke Pilot Trial of the effect of repeated instructions to improve physical activity after ischaemic stroke: a multinational randomised controlled clinical trial.; British Medical Journal; 2009, 339, b2810.

130

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

8. CHERYL J., CHERPITEL C., BERNSTEIN E., BERNSTEIN J., MOSKALEWICZ J., WITKIEWICZ G.; Screening, brief intervention and referral to treatment (SBIRT) in a Polish emergency room: challenges in cultural translation of SBIRT.; Journal of Addictions Nursing; 2009, 20 (3), 127-131. 9. CHERYL J., CHERPITEL C., MOSKALEWICZ J., WITKIEWICZ G., YE Y., BOND J.; Screening, brief intervention and referral to treatment (SBIRT) in a Polish emergency department: three-month outcomes of a randomized controlled clinical trial.; Journal of Studies Alcohol. Drugs; 2009, 70 (6), 982-990. 10. CIESIELSKA A., JONIEC I., KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., CUDNA A., PRZYBYLKOWSKI A., CZLONKOWSKA A., CZLONKOWSKI A.; The impact of age and gender on the striatal astrocytes activation in murine model of Parkinson's disease.; Inflammation Research; 2009, 58, 747-753. 11. CZERNUSZENKO A., CZLONKOWSKA A.; Risk factors for falls in stroke patients during inpatient rehabilitation.; Clinical Rehabilitation; 2009, 23, 176-188. 12. CZLONKOWSKA A., GROMADZKA G., CHABIK G.; Monozygotic female twins discordant for phenotype of Wilson's disease.; Movement Disorders; 2009, 24, 1066-1088. 13. CZLONKOWSKA A., LENIAK M.; Pharmacotherapy in stroke rehabilitation.; Expert Opinion in Pharmacotherapy; 2009, 10 (8), 1249-1259. 14. GIEWSKA M., HNATYSZYN G., SAGAN L., CYRYLOWSKI L., EKANOWSKI C., MODZEJEWSKA M., NESTOROWICZ B., KUBALSKA J., WALCZAK M.; Maternal tetrahydrobiopterin deficiency: The course of two pregnancies and follow-up of two children in a mother with 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase deficiency.; J. Inherit. Metab. Dis.; 2009, doi: 10.1007/s10545-009-1073-4. 15. GRABAN A., BEDNARSKA-MAKARUK M., BOCHYSKA A., LIPCZYSKA-LOJKOWSKA W., RYGLEWICZ D., WEHR H.; Vascular and biochemical risk factors of vascular dementia after lacunar strokes (S-VaD) and after multiinfarcts in strategic areas (M-VaD).; J Neurol Sci.; 2009, 15: 2. 16. GRABSKA K., NIEWADA M., SARZYSKA-DLUGOSZ I., KAMISKI B., CZLONKOWSKA A.; Pulse Pressure ­ Independent Predictor of Poor Early Outcome and Mortality Following Ischemic Stroke.; Cerebrovascular Diseases; 2009, 27, 187-192. 17. HAJAK G, HEDNER J, EGLIN M, LOFT H, STÓRUSTOVU S, LÜTOLF S, LUNDAHL J., On behalf of the Gaboxadol Study 99775 Group.; A 2-week efficiacy and safety study of gabaxadol and zolpidem using electronic diaries in primary insomnia outpatients; Sleep Medicine 2009; 10: 705-712. (Investigators JERNAJCZYK W.). 18. HAMED A., JAROSZEWSKI T., MACIEJAK P., SZYNDLER J., LEHNER M., KAMECKA I., OLCZAK M., KUZINSKA U., TARACHA E., PLANIK A.; The effects of buspirone and diazepam on aversive context- and social isolationinduced ultrasonic vocalization.; Physiol. Behav.; 2009, 98 (4), 474-480. 19. HOFER D., PAUL K., FANTUR K., BECK M., BUERGER F., CAILLAUD C., FUMIC K., LEDVINOVA J., LUGOWSKA A., MICHELAKAKIS H.,

Dzialalno naukowo-badawcza

131

RADEVA B., RAMASWAMI U., PLECKO B., PASCHKE E.; GM1 Gangliosidosis and Morquio B disease: expression analysis of missense mutations affecting the catalytic site of acid beta-galactosidase.; Hum. Mutat.; 2009, 30 (8), 1214-1221. 20. IYCKA-WIESZEWSKA E., WIERKOCKA-MIASTKOWSKA M., SZUROWSKA E., LEWANDOWSKA E., WIERZBA-BOBROWICZ T., JODZIOK.; 31-year-old man with Balint's syndrome and visual problems.; Brain Pathology; 2009, 19, 527-530. 21. JEDRZEJOWSKA M., MILEWSKI M., ZIMOWSKI J., BORKOWSKA J., KOSTERA-PRUSZCZYK A., SIELSKA D., JUREK M., HAUSMANOWAPETRUSEWICZ I.; Phenotype modifiers of spinal muscular atrophy: the number of SMN2 gene copies, deletion in the NAIP gene and probably gender nfluence the course of the disease.; Acta Biochim. Pol.; 2009, 50 (1), 103-108. 22. JEZEWSKA E., SCINSKA A., KUKWA W., BIENKOWSKI P.; Effects of benign parotid tumors on unstimulated saliva secretion from the parotid gland.; Auris Nasus Larynx; 2009, 36, 586-589. 23. JONIEC I., CIESIELSKA A., KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., PRZYBYLKOWSKI A., CZLONKOWSKA A., CZLONKOWSKI A.; Age and sex-differences in the nitric oxide synthase expression and dopamine concentration in the murine model of Parkinson's disease induced by 1-methyl-4phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine.; Brain Research; 2009, 1261 (17), 7-19. 24. KACZMARCZYK K., WIT A., KRAWCZYK M., ZABORSKI J.; Gait classification in post-stroke patients using artificial neural networks.; Gait and Posture; 2009, 30, 207-210. 25. KOBAYASHI A., WARDLOW J.M., LINDLEY R.I., LEWIS S.C., SANDERCOCK P., CZLONKOWSKA A. on behalf of the IST-3 Collaborative Group.; Oxfordshire community stroke project clinical stroke syndrome and appearances of tissue and vascular lesions on pretreatment CT in Hyperacute Ischemic Stroke Among the First 510 Patients in the Third International Stroke Trial (IST-3).; Stroke; 2009, 40 (3), 743-448. 26. KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., BALKOWIEC-ISKRA E., CIESIELSKA A., JONIEC I., CUDNA A., ZAREMBA M.M., CZLONKOWSKI A., CZLONKOWSKA A.; Decreased inflammation and augmented expression of trophic factors correlate with MOG-induced neuroprotection of the injured nigrostriatal system in the murine MPTP model of Parkinson's disease.; Int. Immunopharmacol.; 2009, 9 (6), 781-791. 27. LADOGANA A., SANCHEZ-JUANP, MITROVÁ E., GREEN A., CUADRADO-CORRALES N., SÁNCHEZ-VALLE R., KOSCOVA S., AGUZZI A., SKLAVIADIS T., KULCZYCKI J., GAWINECKA J., SAIZ A., CALERO M., VAN DUIJN C.M., POCCHIARI M., KNIGHT R., ZERR I.; Cerebrospinal fluid biomarkers in human genetic transmissible spongiform encephalopathies.; J. Neurol.; 2009, 256, 1620-1628, doi.10.1007/S00415-009-5163-x. 28. LEHNER M., TARACHA E., MACIEJAK P., SZYNDLER J., SKÓRZEWSKA A., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., WISLOWSKA-STANEK A., HAMED A., BIDZISKI A., PLANIK A.; Colocalisation of c-Fos and

132

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

glucocorticoid receptor as well as of 5-HT (1A) and glucocorticoid receptor as well as of 5-HT (1A) and glucocorticoid receptor immunoreactivity-expressing cells in the brain structures of low and high anxiety rats.; Behav. Brain. Res.; 2009, 200, 150-159. LEHNER M., WISLOWSKA-STANEK A., TARACHA E., MACIEJAK P., SZYNDLER J., SKÓRZEWSKA A., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., HAMED A., BIDZISKI A., PLANIK A.; The expression of c-Fos and colocalisation of c-Fos and glucocorticoid receptors in brain structures of low and high anxiety rats subjected to extinction trials and re-learning of a conditioned fear response.; Neurobiol. Learn. Mem.; 2009, 92, 535-543. LEWANDOWSKA E., LIPCZYSKA-LOJKOWSKA W., MODZELEWSKA J., WIERZBA-BOBROWICZ T., MIERZEWSKA H., SZPAK G.M., PASENNIK E., JACHISKA K.; Kuf's disease: diagnostic difficulties in the examination of extracerebral biopsies.; Folia Neuropathologica; 2009, 47, 3. LUCHT M., SAMOCHOWIEC A., SAMOCHOWIEC J., JASIEWICZ A., JOERGEN GRABE H., GEISSLER I., RIMMBACH C.H., ROSSKOPF D., GRZYWACZ A., PELKA-WYSIECKA J., TYBURA P., BRZUCHALSKI P., BIENKOWSKI P.; Influence of DRD2 and ANKK1 genotypes on apomorphine-induced growth hormone (GH) response in alcohol-dependent patients.; Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry; 2010, 34 (1), 45-49. LUGOWSKA A., WLODARSKI P., PLOSKI R., MIERZEWSKA H., DUDZISKA M., MATHEISEL A., WITOCHOWSKA H., TYLKI-SZYMASKA A.; Molecular and clinical consequences of novel mutations in the arylsulfatase A gene.; Clin Genet; 2009, 75, 57-64. MACIEJAK P., SZYNDLER J., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., TARACHA E., SKÓRZEWSKA A., LEHNER M., BIDZISKI A., HAMED A., WISLOWSKA-STANEK A., PLANIK A.; The effects of group III mGluR ligands on pentylenetetrazol-induced kindling of seizures and hippocampal amino acids concentration.; Brain Res.; 2009, 1228, 20-27. MARUSZAK A., SAFRONOW K., GUSTAW K., KIJANOWSKA-HALADYNA B., JAKUBOWSKA K., OLSZEWSKA M., STYCZYSKA M., BERDYSKI M., TYSAROWSKI A., CHLUBEK D., SIEDLECKI J., BARCIKOWSKA M., EKANOWSKI C.; PIN 1 gene variants in Alzheimer's disease.; BMC Medical Genetics.; 2009,10,115-130. MIERZEJEWSKI P., KORKOSZ A., ROGOWSKI A., KORKOSZ I., KOSTOWSKI W., SCINSKA A.; Post session injections of a protein synthesis inhibitor, cycloheximide do not alter saccharin self-administration.; Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry; 2009, 33 (2), 286-289. MIERZEWSKA H., SCHMIDT-SIDOR B., JURKIEWICZ E., BOGDASKA A., KUMIERSKA K., STPIE T.; Severe encephalopathy with brain astrophy and hypomyelination due to denylosuccinate lyase deficiency ­ MRI, clinical, biochemical and neuropathological findings of Polish patients.; Folia Neuropathol.; 2009, 47 (4), 314-320. MIROWSKA-GUZEL D., GROMADZKA G., CZLONKOWSKI A., CZLONKOWSKA A.; Association of MMP1, MMP3, MMP9 and MMP12

Dzialalno naukowo-badawcza

133

polymorphisms with risk and clinical course of multiple sclerosis in a Polish population.; Journal of Neuroimmunology; 2009, 214, 113-117. 38. MIROWSKA-GUZEL, SENIÓW J., SULEK A., LENIAK M., CZLONKOWSKA A.; Are cognitive and behavioural deficits a part of the clinical picture in Kennedy's disease a case study.; Neurocase; 2009, 15, 332-337. 39. MOSKALEWICZ J.; Treatment responses to the drug problem in Warsaw.; Drugs: Education, Prevention & Policy; 2009, 16 (6), 527-536. 40. O'CONNOR P, COMI G, MONTALBAN J, ANTEL EW, RADUE A de VERA, POHLMANN H, KAPPOS L, L.; Oral fingolimod (FTY720) in multiple sclerosis. Two-year results of a phase II extension study. Neurology 2009; 72(1): 73-79. (Study group: CZLONKOWSKA A, LITWIN T, DARDALEDZION). 41. OLCZAK M., DUSZCZYK M., MIERZEJEWSKI P., MAJEWSKA M.D.; Neonatal administration of vaccine preservative, thimerosal, produces lasting impairment of nociception and apparent activation of opioid system in rats.; Brain Res.; 2009, 1301, 143-151. 42. POLANOWSKA K., SENIÓW J., PAPROT E., LENIAK M., CZLONKOWSKA A.; Left-hand somatosensory stimulation combined with visual scanning training in rehabilitation for post-stroke hemineglect: A randomized, doubleblind study.; Neuropsychological Rehabilitation; 2009, 19 (3), 364-382. 43. PROT K.; Broken identity. The impact of the holocaust on identity in Romanian and Polish Jews.; Isr. J. Psychiatry Relat. Sci;. 2008, 45, 239-246 (praca niewykazana w 2008 r.). 44. RADZISZEWSKI P., CRAYTON R., ZABORSKI J., CZLONKOWSKA A., BORKOWSKI A., BOSSOWSKA A., MAJEWSKI M.; Multiple sclerosis produces significant changes in urinary bladder innervation which are partially reflected in the lower urinary tract functional status-sensory nerve fibers role in detrusor overactivity.; Mult. Scler.; 2009, 15 (7), 860-868. 45. SCHMIDT-SIDOR B., SZYMASKA K., WILLIAMSON K., VAN HEYNINGEN V., ROSZKOWSKI T., WIERZBA-BOBROWICZ T., ZAREMBA J.; Malformations of the brain in two fetuses with a compound heterozygosity for two PAX6 mutations.; Folia Neuropathologica; 2009, 47 (4), 371-382. 46. SCHULZ J.B., BORKERT J., WOLF S., SCHMITZ-HÜBSCH T., RAKOWICZ M., MARIOTTI C., SCHOELS L., TIMMANN D., VAN DE WARRENBURG B., DÜRR A., PANDOLFO M., KANG J.S., MANDLY A.G., NÄGELE T., GRISOLI M., BOGUSLAWSKA R., BAUER P., LOCKGETHER T., HAUSER T.K.; Visualization, quantification and correlation of brain atrophy with clinical symptoms in spinocerebellar ataxia types 1, 3 and 6.; Neuroimage; 49, 158-168; doi; 10.1016/j.neuroimage.2009,07.027. 47. CISKA A., WICICKI L., KORKOSZ I., MIERZEJEWSKI P., KOLACZKOWSKI M.; Immobility in the tail suspension test pred, icts quinine but not saccharin intake in mice.; Neurosci. Lett.; 2009, 461, 285-288. 48. SENIÓW J., LITWIN M., LENIAK M.; The relationship between non-linguistic cognitive deficits and language recovery in patients with aphasia.; Journal of Neurological Science; 2009, 283, 91-94.

134

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

49. SENIÓW J., LITWIN M., LITWIN T., LENIAK M., CZLONKOWSKA A.; New approach to the rehabilitation of post-stroke focal cognitive syndrome: effect of levodopa combined with speech and language therapy on functional recovery from aphasia.; Journal of Neurologi. Sci.; 2009, 283 (1/2), 214-218. 50. SIENKIEWICZ-JAROSZ H., ZATORSKI P., BARANOWSKA A., RYGLEWICZ D., BIEKOWSKI P.; Predictors of smoking abstinence after first-ever ischemic stroke. A 3-month follow-up.; Stroke; 2009, 40 (7), 2592-2593. 51. SIENKIEWICZ-JAROSZ H., ZATORSKI P., KORKOSZ A., RYGLEWICZ D., SWIECICKI L., BIENKOWSKI P.; Disruption of nicotine addiction associated with paroxysmal hypersomnia.; J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci; 2009, 21 (3), 342. 52. SIMON W.; Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders ­ a meta-analytic review.; International J. Of Psychiatry in Clinical practice; 2009, 13 (2), 1-12. 53. SIMON W.; Mourning of the Person One Could Have Become: The existential transition for the psychotherapy bclients experienced by abuse or neglect.; Aggression and Violent Behavior; 2009, 14, 423-432. 54. SKÓRZEWSKA A., BIDZISKI A., HAMED A., LEHNER M., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., SZYNDLER J., MACIEJAK P., WISLOWSKA-STANEK A., PLANIK A.; The effect of CRF and alpha-helical CRF (9-41) on rat fear responses and amino acids release in the central nucleus of ucleus of the amygdale.; Neuropharmacology; 2009, 57 (2), 148-156. 55. SKRZYPCZAK-ZIELISKA M., SULEK A., MIERZEJEWSKI M., FROSTER U.G.; New analysis method of myotonic dystrophy type 1 based on quantitative fluorescent polymerase chain reaction.; Genet. Test. Mol. Biomarkers; 2009, 13 (5), 651-5. 56. SLAWEK J., WIECZOREK D., DEREJKO M., DUBANIEWICZ M., BROCKHUIS B., SITEK E., WILCZEWSKA L., ROSZMAN A., LASS P.; Vascular risk factors do not contribute to motor and cognitive impairment in Parkinson's disease. Parkinsonism & Related Disorders; 2009; doi: 10.1016/j.parkreldis.2009.07.012. 57. WICICKI L., ZATORSKI P., BZINKOWSKA D., SIENKIEWICZ-JAROSZ H., SZYNDLER J., CISKA A.; Gustatory and olfactory function in patients with unipolar and bipolar depression. Prog. Neuropsychopharmacol.; Biol. Psychiatry; 2009, 33 (5), 827-834. 58. WITAJ P., WCIÓRKA J., SMOLARSKA-WITAJ J., GRYGIEL P.; Extent and predictors of stigma experienced by patients with schizophrenia.; European Psychiatry; 2009, 24, 513-520. 59. SZYNDLER J., MACIEJAK P., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., TARACHA E., SKÓRZEWSKA A., LEHNER M., BIDZISKI A., HAMED A., WISLOWSKA-STANEK A., KRZCIK P., PLANIK A.; Mapping of c-Fos expression in the rat brain during the evolution of pentylenetetrazolkindled seizures.; Epilepsy Bahav.; 2009, 16 (2), 216-224. 60. TARACHA E., CHRAPUSTA S.J., LEHNER M., SKÓRZEWSKA A., PLANIK A.; Methadone is substantially less effective than morphine in modifying

Dzialalno naukowo-badawcza

135

locomotor and brain Fos responses to subsequent methadone challenge in rats.; Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiat.; 2009, 33 (6), 1032-1039. 61. TARACHA E., MIERZEJEWSKI P., LEHNER M., CHRAPUSTA S.J., KALA M., LECHOWICZ W., HAMED A., SKÓRZEWSKA A., KOSTOWSKI W., PLANIK A.; Stress-opioid interactions: a comparison of morphine and methadone.; Pharmacol. Rep.; 2009, 61, 424-435. 62. TARNACKA B., SZESZKOWSKI W., BUETTNER J., GOLEBIOWSKI M., GROMADZKA G., CZLONKOWSKA A.; Heterozygous carriers for Wilson's disease--magnetic spectroscopy changes in the brain.; Metabolic Brain Diseases; 2009, 24, 463-8. 63. TARNACKA B., SZESZKOWSKI W., GOLBIOWSKI B., CZLONKOWSKA A.; Metabolic changes in 37 newly diagnosed Wilson's disease by magnetic resonance spectroscopy.; Parkinsonism and Related Disorders; 2009, 15, 582-586. 64. TYLKI-SZYMASKA A, ROZDYSKA A, JURECKA A, MARUCHA J, CZARTORYSKA B. Anthropometric data of 14 patients with mucopolysaccharidosis: Retrospective analysis and efficacy of recombinant human (-L-iduronidase (laronidase). Molecular Genetics and Metab. (on- line; 2009); 99(1): 10-17. 65. WEHR H., BEDNARSKA-MAKARUK M., GRABAN A., LIPCZYSKALOJKOWSKA W., RODO M., BOCHYSKA A., RYGLEWICZ D.; Paraoxonase activity and dementia.; Journal of Neurological Sciences; 2009, 283, 107-108. 66. WEISER P., BECKER T., LOSERT C., ALPTEKIN K., BERTI L., BURTI L., BURTON A., DERNOVSEC M., DRAGOMIRECKA E., FREIDL M., FRIEDRICH F., GENOVA A., GERMANAVICIUS A., HALIS U., HENDERSON J., HJORTH P., LAI T., LARSEN J.I., LECH K., LUCAS R., MARGINEAN R., MCDAID D., MLADENOVA M., MUNK-JØRGENSEN P., PAZIUC A., PAZIUC P., PRIEBE S., PROT-KLINGER K., WANCATA J., KILIAN R.; European network for promoting the physical health of residents in psychiatric and social care facilities (HELPS): background, aims and methods.; BMC Public Health [czasopismo online]; 2009, 9 art. 315, 1-9. 67. WRITING GROUP: HEUSCHMANN P, DI CARLO A, BEJOT Y, RASTENYTE D, RYGLEWICZ D, SARTI C, TORRENT M, WOLFE CH.; Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century. The European Registers of Stroke (EROS) Investigators.; Stroke 2009; 40(5):1557-63. (Coinvestigators: H. Sienkiewicz-Jarosz, M. Gluszkiewicz, A. Czlonkowska. b) w recenzowanym czasopimie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporzdzenia (lista B MNiSW) 1. ANAND S.J., HABRAT B., SUT M., KOROLKIEWICZ R.; Naduywanie substancji teoretycznie bez znanego potencjalu uzaleniajcego ­ przegld przypadków.; Przegld Lekarski; 2009, 66 (6), 290-292.

2. ANCZEWSKA M., RYAN P.; Lifelong learning and recovery: an account from the perspective of the EMILIA project.; Occasional Papers in Education & Lifelong Learning; 2009, 3, 59-68. 3. BANACH M., RAKOWICZ M., ANTCZAK J., ROLA R., WITKOWSKI G., WALINIOWSKA E.; Zagroenia kardiologiczne i oddechowe oraz zaburzenia snu u pacjentów z dystrofi miotoniczn [Cardiac, respiratory and sleep disorders in patients with myotonic dystrophy].; Przegld Lekarski; 2009, 66 (12), 1-4. 4. BASISKA-STARZYCKA A., JAMROY A., HABRAT B.; Odstawianie benzodiazepin i leczenie zespolów abstynencyjnych u osób uzalenionych ­ indywidualizacja postpowania w oparciu o monitoring kliniczny i farmakokinetyczny.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22, 75-86. 5. BEMBENEK J.; Physical methods in the prophylaxis of thromboembolic complications in post-stroke patients.; Acta Angiologica; 2009, 15 (2), 39-49. 6. BERNDT D., HABRAT B.; Flumazenil w leczeniu benzodiazepinowych zespolów abstynencyjnych. Przegld pimiennictwa.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22, 55-64. 7. BILIK M., KARLISKI M., CZLONKOWSKA A.; Zespól ostrej niewydolnoci oddechowej jako kliniczna manifestacja guza pnia mózgu ­ opis przypadku.; Neurologia i Neurochirugia Polska; 2009, 43 (6)L, 570-574. 8. BODZAK-OPOLSKA G.; Zespól napicia przedmiesiczkowego i przedmiesiczkowe zaburzenia dysfotyczne; rozpoznawanie i leczenie.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18 (3), 277-285. 9. BOGUSLAWSKA R., RYSZ A., RAKOWICZ M., PONIATOWSKA R., KRAWCZYK R., MAKULEC A., SKROBOWSKA E., KOSZEWSKI W., WALECKI J., RYTERSKI J.; Application of own computer program for assessment of brain-fluid index in the medical temporal lobe portions in patients with drug-resistant temporal lobe epilepsy.; Polish Journal of Radiology; 2009, 74 (3), 24-29. 10. BORZYM A.; Upadki osób w podeszlym wieku ­ przyczyny, konsekwencje i zapobieganie.; Psychogeriatria Polska; 2009, 6 (2), 81-88. 11. BRODNIAK W.A., LUBA M., MLODOENIEC A.. Warszawski Program Edukacyjno-Profilaktyczny w zakresie zachowa autoagresywnych wród mlodziey.; Suicydologia; 2008, IV, 9-19 (praca niewykazana w 2008 r.). 12. BUJALSKI M.; Zagadnienia ograniczania popytu w polityce wobec alkoholu w Polsce w latach 1982­ 2005.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22 (4), 339-364. 13. BZINKOWSKA D., ANTOSIK A., WICICKI L.; Hipertermia w przebiegu leczenia elektrowstrzsowego: opis przypadku.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18 (3), 299-302. 14. CHDZYSKA M., MEDER J., CHARZYSKA K.; Uczestnictwo w psychoedukacji osób chorych na schizofreni ­ analiza zaj z perspektywy pacjentów.; Psychiatria Polska; 2009, 43 (6), 693-704. 15. CHOJNACKA M.; Przegld bada efektywnoci terapii poznawczo-behawioralnej w zaburzeniach lkowych uogólnionych u osób w podeszlym wieku.; Psychiatria Polska; 2009, 43 (5), 557-569.

16. CZABALA CZ., DANIELEWICZ D., HRYNIEWIECKA A., ROLA J., ZASPA E.; Promocja zdrowia psychicznego jako dzialania zapobiegajce samobójstwom.; Suicydologia; 2008, 4 (1), 1-8 (praca niewykazana w 2008). 17. CZLONKOWSKA A., KOBAYASHI A,. LEWIS S., SANDERCOCK P., LINDLEY R., BARASKA-GIERUSZCZAK M., Poland Collaborative Group: RICHTER P., BOCHYSKA A., CHAHWAN M., GRABAN A., ROLA R.; Badanie kliniczne IST-3 (Third International Stroke Trial: Thrombolysis): czy wlczamy odpowiednich pacjentów?; Neurologia i Neurochirurgia Polska; 2009, 43 (3), 228-235. 18. DBROWSKA K.; W jakim kierunku zmierzaj relacje pomidzy lekarzem a pacjentem w Polsce.; Pediatria i Medycyna Rodzinna; 2009, 4 (4), 278-281. 19. DBROWSKI S., BRODNIAK W.A., LANGIEWICZ W., WELBEL S.; Ocena orzecznictwa psychiatrycznego w sprawach przyjcia bez zgody do szpitala.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18 (3), 235-242. 20. DOWENKO A., CZEPIEL W., RICHTER P., BEMBENEK J., KOBAYASHI A.; Endovascular treatment of intracranial aneurysms with remodeling using Leo+ stents.; Neurologia i Neurochirurgia Polska; 2009, 43 (2), 134-139. 21. DYR W., WIEK M., KOSTOWSKI W.; Znaczenie wyselekcjonowanych linii szczurów WHP i WLP w badaniach mechanizmu dzialania alkoholu.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22 (2), 177-187. 22. FRIEMANN K., WCIÓRKA J.; Dostpne metody badania przestrzegania zalece farmakoterapeutycznych w leczeniu psychoz;. Post. Psychiatr. Neurol.; 2009,18 (2), 69-181. 23. GADA M., SKALSKA J., REMBERK B., NAMYSLOWSKA I., SIEWIERSKA A., KREMPA-KOWALEWSKA A.; Zaburzenia poznawcze w zaburzeniach odywiania i schizofrenii w okresie dorastania.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18 (1), 59-66. 24. GAJEWSKA M., GORYSKI P., BOGUSZEWSKA L., SOWISKA M.; Hospitalizacja osób z zaburzeniami odywiania w polskich szpitalach ogólnych i psychiatrycznych w latach 2003-2007.; Przegld Epidemiologiczny; 2009, 63 (4), 571-577. 25. GALINSKA E.; Muzyka jako nonik cech czlowieka ­ Muzyczny Test Tosamoci (MTT).; Przegld Psychologiczny; 2008, 51 (4), 423-442 (numer ukazal si w marcu 2009). 26. HAJDUKIEWICZ D.; Tre zawiadcze wydawanych przez psychiatr a pelnione funkcje. Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2008; 17 (1), 71-75 (praca niewykazana w 2008 r.). 27. HAJDUKIEWICZ D.; Aktualne unormowania sdowe o lekarzu sdowym. Post. Psych i Neur.; 2008,17 (1), 77-84 (praca niewykazana w 2008). 28. HAJDUKIEWICZ D.; Krytyczne spojrzenie na zamienne powolywanie ,,bieglego lekarza lub neurologa" w postpowaniu o ubezwlasnowolnienie.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2008, 17 (2), 157-160 (praca niewykazana w 2008 r.). 29. HAJDUKIEWICZ D.; List do redakcji Psychiatrii Polskiej i Postpów Psychiatrii i Neurologii, Wtpliwoci dotyczce poczytalnoci sprawcy;. Psychiatria Polska; 2009, 43 (4), 481-483.

138

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

30. HAJDUKIEWICZ D.; Skuteczno realizacji rodka zabezpieczajcego w kontekcie opinii o braku przeslanek do jego realizacji.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 4, 407-411. 31. HAJDUKIEWICZ D.; Zmienione unormowania powolywania bieglych lekarzy w postpowaniu o ubezwlasnowolnienie.; Psychiatria Polska; 2009, 43 (5), 611-617. 32. HEITZMAN J., SOLAK M.; Zespól objawów odstawiennych po lekach antydepresyjnych w badaniach naukowych ­ implikacje dla lekarzy i pacjentów. Antidepressant discontinuation syndrome in clinical and laboratory studies ­ implications for clinicans and patients.; Psychiatria Polska; 2009, 18 (5), 545-555. 33. HEITZMAN J.; Zaburzenia snu ­ przyczyna czy skutek depresji? Sleep disturbances ­ causa or result of depression.; Psychiatria Polska; 2009,18 (5), 499-511. 34. HERCZYSKA G.; Zaglada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce: Pocztek hitlerowskiego ludobójstwa.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18, 25-30. 35. HOLKA J.; Rola neurosteroidów oraz steroidów neuroaktywnych w schizofrenii.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18 (4), 367-375. 36. JACHISKA K., LIPCZYSKA-LOJKOWSKA W., KURAN W., ROZENFELD A., GROCHOWSKA E., SZPAK G.M., LENART J.; Rozwarstwienie aorty oraz ttnic szyjnych wspólnych i wewntrznych powiklane udarem niedokrwiennym mózgu u osoby ze zwyrodnieniem torbielowatym blony rodkowej.; Neurol. Neurochir. Pol.; 2009, 43 (6), 584-590. 37. JAMROY A., HABRAT B., BASISKA-STARZYCKA A.; Uzalenienie od niebenzodiazepinowych leków nasennych: opis dziesiciu przypadków.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22, 87-105. 38. JDRZEJEWSKA J., CZLONKOWSKA A., KOBAYASHI A.; Pomostowanie aortalno-wiecowe u osób z objawowym lub bezobjawowym zweniem ttnicy szyjnej wewntrznej.; Neurologia i Nerochirurgia Polska; 2009, 43 (3), 263-271. 39. KANTORSKA-JANIEC M., KIEJNA A., WITKIEWICZ G., ZAGDASKA M.; Epidemiologia zaburze psychicznych ­ dotychczasowe dowiadczenia.; Psychiatria Polska; 2009, 43 (4), 375-385. 40. KOSTOWSKI W.; Czy badania nad procesem pamici przynios postp w poznaniu mechanizmu uzalenie?; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22 (2), 161-174. 41. KOSTOWSKI W.; Pami i uczenie a substancje uzaleniajce: postp w poznaniu mechanizmu leczenia uzalenie?; Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii; 2008, 4, 191-200 (numer antydatowany). 42. KOSZEWSKA I., BOGUSZEWSKA L.; Rozpowszechnienie wybranych zaburze psychicznych wród mieszkaców powiatu tatrzaskiego.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18, 323-331. 43. KURAN W.; Samoistne nadcinienie wewntrzczaszkowe: etiologia, klinika, leczenie.; Post. Psych. i Neurol;. 2009, 18 (1), 75-78.

Dzialalno naukowo-badawcza

139

44. LANGIEWICZ W., PASIOROWSKA M.; Zrónicowanie terytorialne przymusowych hospitalizacji oraz przymusu bezporedniego w oddzialach psychiatrycznych w 2006 roku.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18, 51-58. 45. LEHNER M., HAMED A., PLANIK A.; Regulacja rytmów okolodobowych na przykladzie melatoniny o powolnym uwalnianiu.; Farmakoter. Psychiatr. Neurol.; 2009, 25, 47-66. 46. LEHNER M., WISLOWSKA-STANEK A., PLANIK A.; Wygaszanie reakcji emocjonalnej jako nowy cel farmakoterapii zaburze lkowych.; Psychiatr. Pol.; 2009, 43 (6), 639-654. 47. MACIEJAK P., SZYNDLER J., PLANIK A.; Olanzapina w postaci ulegajcej rozpadowi w jamie ustnej ­ sposób na ograniczenie wzrostu masy ciala?; Wiadomoci Psychiatr.; 2009, 13, 77-82. 48. MIERZEJEWSKI P.; Synteza bialek de novo a procesy pamiciowe zwizane z warunkowaniem instrumentalnym: nowe perspektywy leczenia zaburze psychicznych.; Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii; 2008, 4, 201-210 (numer antydatowany). 49. MITURSKA E., DBROWSKA K.; Lecznictwo uzaleniania od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22 (4), 365-386. 50. MLODOENIEC A.; Ocena klinicznych czynników ryzyka samobójstwa.; Suicydologia; 2008, 4, 20-28 (praca niewykazana w 2008 r.). 51. MOSKALEWICZ J., WIECZOREK L.; Dostpno, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia ­ trzy dekady dowiadcze.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 4, 305-337. 52. MURAWIEC S., KRZYSTOSZEK B.; Interpretacja ustpowania omamów sluchowych przez chorego z przewlekl schizofreni ­ opis przypadku.; Psychiatr. Pol.; 2009, 43, 203-212. 53. MURAWIEC S.; Kilka pyta o natur uroje w wietle wspólczesnych neurobiologicznych koncepcji psychozy.; Psychiatria Polska; 2009, 43, 403-410. 54. MURAWIEC S.; Neuropsychoanaliza ­ omówienie podstawowych zaloe oraz wybranych aspektów teoretycznych.; Psychoterapia; 2009, 3, 21-29. 55. MURAWIEC S.; Psychodynamic psychopharmacology concept by D. Mintz and B. Belnap ­ discussion of the discipline in relation to treatment-resistant patients.; Archives of Psychiatry and Psychotherapy; 2009, 1, 61-68. 56. MURAWIEC S.; Psychodynamiczna psychofarmakologia w praktyce ­ moliwoci interpretacji dziala niepodanych farmakoterapii. Opis przypadku.; Psychiatria Polska; 2009, 43, 213-222. 57. MURAWIEC S.; Spostrzeenia na temat zalenoci pomidzy psychoterapi a postpami w neurobiologii i farmakoterapii.; Psychoterapia; 2009, 1 (148), 23-33. 58. NAMYSLOWSKA I., HEITZMAN J., SIEWIERSKA A.; Zespól Gardnera ­ zespól oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS). Rozpoznanie czy rzeczywisto rodzinna? Gardner Syndrome ­ Parent Alienation Syndrome (PAS). Diagnostic or family realisty?; Psychiatria Polska; 2009, 43 (1), 5-17. 59. NAMYSLOWSKA I., SIEWIERSKA A.; Znaczenie i rola rodzestwa w terapii rodzin. Psychoterapia; 2009, 2, 45-56.

140

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

60. OLAJOSSY M., MASIAK M., JAREMA M., RABE-JABLOSKA J., RYBAKOWSKI J.; Polscy pacjenci EUFEST (European First Episode Trial) po rocznym leczeniu przeciwpsychotycznym: zmiana nasilenia objawów psychopatologicznych zalenie od stosowanych leków przeciwpsychotycznych.; Farmakoter. Psychiat. Neurol.; 2009, 2, 85-93. 61. PILSZYK A., WASZKIEWICZ E.; Obserwacje dotyczce wykorzystywania pedofilii do rozwizywania osobistych sytuacji konfliktowych.; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18 (4), 403-406. 62. PISARSKA A.; Wlaciwoci rodowiska ssiedzkiego jako czynnik chronicy/ryzyka uywania przez mlodzie substancji psychoaktywnych. Przegld bada.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22 (1), 29-53. 63. RABE-JABLOSKA J., PAWELCZYK P., JAREMA M., OLAJOSSY M., RYBAKOWSKI J.; Polscy pacjenci EUFEST (European First Episode Trial) po rocznym leczeniu przeciwpsychotycznym: ryzyko odstawienia leku i skladowe zespolu metabolicznego.; Farmakoter. Psychiat. Neurol.; 2009, 2, 75-83. 64. ROCZNIAK B., WCIÓRKA J.; Wybrane neuropsychologiczne wskaniki uwagi i pamici u chorych na schizofreni, ich krewnych pierwszego stopnia oraz osób zdrowych.; Post. Psychiatr. Neurol;. 2009, 18 (4), 339-347. 65. RUMISKA M., PYRAK B., KUBALSKA J., CZERWONOGRODZKA A., MAJCHER A., BIELECKA-JASIOCHA J.; Hipercholesterolemia u dzieci ­ wany problem kliniczny. Rodzinny defekt apolipoproteiny B-100 ­ opis przypadku.; Endokrynologia pediatryczna 2009; 3 (28), 65-71. 66. RUZIKOWSKA A., TARCZYSKA K., WALCZYNA-LEKO A.; Internacja i co dalej?; Postpy Psychiatrii i Neurologii; 2009, 18 (3), 307-310. 67. RZEWUSKA M.; Leczenie farmakologiczne manii, psychoz i zaburze zachowania u osób w podeszlym wieku: skuteczno i bezpieczestwo leków przeciwpsychotycznych i normotymicznych.; Farmakoter. Psychiatr. Neurol.; 2009, 25 (1), 37-46. 68. RZEWUSKA M.; Skuteczno stabilizatorów nastroju w leczeniu zapobiegajcym nawrotom w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.; Psychiatr. Prakt. Klin.; 2009, 2 (2), 55-66. 69. RZEWUSKA M.; Uklad dopaminergiczny i leki przeciwpsychotyczne.; Psychiatr. Prakt. Klin.; 2009, 2 (3), 115-123. 70. RZEWUSKA M.; Zaburzenia psychiczne w ciy i poporodowe oraz ich leczenie.; Psychiatr. Psychol. Klin.; 2009, 1 (9), 7-28. 71. SAROL-KULKA A., KULKA Z.; Funkcjonowanie seksualne kobiet z bulimi w wietle bada kat amnestycznych.; Przegld Seksuol.; 2009, 5 (3), 16-21. 72. SAWICKA M., BRONOWSKI P., KLUCZYSKA S.; Treningi umiejtnoci spolecznych a interpretacja sytuacji stresowej przez pacjentów z podwójnym rozpoznaniem.; Alkoholizm i narkomania; 2009, 22 (3), 243-254. 73. SIENKIEWICZ-JAROSZ H., GALECKA-WOLSKA M., BIDZISKI A., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., LIPSKA B., PLANIK A., RYGLEWICZ D.; Predictive value of selected biochemical markers of brain damage for functional outcome in ischaemic stroke patients.; Neurol. Neurochir. Pol.; 2009, 43, 126-33.

Dzialalno naukowo-badawcza

141

74. SKADORWA T., KUNICKI J., NAUMAN P., CISZEK B.; Image-guided dissection of human white matter tracts as a new method of modern neuroanatomical training.; Folia Morphol (Warsz); 2009, 68 (3), 135-9. 75. SKIEPKO M., BRGOSZEWSKA J.; Zaburzenia psychiczne u dzieci adoptowanych.; Psychiatria i Psychologia Kliniczna; 2009, 9 (3), 207-213. 76. SZUKALSKI B., BLACHUT D., BYKAS-STRKOWSKA M.; Dopalacze ­ nowe psychoaktywne preparaty objte kontrol (nowelizacja ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii).; Probl. Kryminal.; 2009, 265, 19-32. 77. SZUKALSKI B.; Neurobiologiczne podstawy uzalenienia od narkotyków.; Farmacja Polska; 2009, 65, 655-664. 78. WITKIEWICZ G., WIECZOREK L.; Ewolucja regulacji prawnych dotyczcych poday alkoholu w Polsce w latach 1982-2005.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22 (3), 223-242. 79. WICICKI L., LECHOWICZ W., BZINKOWSKA D., DBROWSKI M., TORBISKI J.; Skuteczno leczenia wiatlem w ChAD i ChAJ. Postpy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (4): 347-351. Artykul nie byl zgloszony w ubieglym roku, faktyczna publikacja w 2009. 80. WICICKI L.; Postpowanie terapeutyczne w depresji w przebiegu zaburze afektywnych dwubiegunowych.; Psychiatria w Praktyce Klinicznej; 2009, 2 (2), 67-74. 81. WICICKI L.; Praktyczne aspekty leczenia manii.; Psychiatria w Praktyce Klinicznej; 2009, 2 (3), 132-139. 82. WICICKI L.; Praktyczne zagadnienia zwizane z rozpoznawaniem zaburze afektywnych dwubiegunowych.; Psychiatria w Praktyce Klinicznej; 2008, 1 (2), 51-56. Artykul nie byl zgloszony w ubieglym roku, faktyczna publikacja w 2009. 83. WITAJ P.; Rola diagnozy psychiatrycznej w procesie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.; Post. Psychiatr. Neurol.; 2009, 18 (4), 377-386. 84. TOMCZAK K.; Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o wlasnej skutecznoci, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynajcych i koczcych studia.; Psychoterapia; 2009, 149 (2), 67-79 . 85. WALDOWSKI K., SENIÓW J., BILIK M., CZLONKOWSKA A.; Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w terapii wybranych zaburze poznawczych po udarze mózgu: afazji i zespole zaniedbywania wzrokowo-przestrzennego.; Neurologia i Neurochirurgia Polska; 2009, 43 (5), 460-469. 86. WEHR H., BEDNARSKA-MAKARUK M.; Metylacja DNA ­ epigenetyczny mechanizm regulujcy ekspresj genów. Znaczenie w miadycy i w otpieniu.; Czynniki Ryzyka; 2009, 1, 3-9. 87. WICHNIAK A., WALINIOWSKA E., WIERZBICKA A., CZASAK K., MUSISKA I., SZATKOWSKA E., JERNAJCZYK W., JAREMA M.; Jako snu i senno w cigu dnia w zaburzeniach psychotycznych z krgu schizofrenii w trakcie leczenia lekami przeciwpsychotycznymi.; Psychiatr. Pol.; 2009, 43 (2), 193-202. 88. WICHNIAK A., WIERZBICKA A., JERNAJCZYK W.; Sedacja w leczeniu przeciwpsychotycznym.; Psychiatria w Praktyce Klinicznej; 2009, 2 (2), 75-83.

142

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

89. WIERZBICKA A., WICHNIAK A., WALINIOWSKA E., CZASAK K., MUSISKA I., SZATKOWSKA E., RYGLEWICZ D., JERNAJCZYK W.; REM sleep behaviour disorder in narcolepsy (Zaburzenia zachowania podczas snu REM w narkolepsji).; Neurol. Neurochir. Pol.; 2009, 43 (5), 421-427. 90. ZALUSKA M.; Hospitalizacja psychiatryczna a stres umocnienie i zdrowienie.; Psychiatria w praktyce klinicznej; 2009, 2 (3), 156-164. 91. ZALUSKA M., JANOTA B.; Dehydroepiandrosteron (DHEA) w mechanizmach stresu i depresji.; Psychiatria polska; 2009, 43 (3), 263-274. 92. ZIMOWSKI J.G., HOLDING M., FIDZIASKA E., FIDZIASKA A., RYNIWICZ B., DOBOSZ I., HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ I., KOSTERAPRUSZCZYK A., ZDZIENICKA E., KUBALSKA J., ANDRZEJCZYK A., ZAREMBA J.; Wykrywanie rzadkich mutacji w genie dystrofiny.; Medycyna wieku rozwojowego; 2009, 13 (2), 140-145. 93. ZYSS T., BANACH M., ZIBA A.; Akatyzja ­ diagnoza, patofizjologia i terapia [Akathisia ­ diagnosis, pathophysiology and therapy].; Psychiatria Polska; 2009, 43 (4), 387-402.

MONOGRAFIE, PODRCZNIKI O CHARAKTERZE NAUKOWYM

a) autorstwo monografii lub podrcznika akademickiego w jzyku angielskim nie opublikowano b) autorstwo rozdzialu w monografii lub podrczniku akademickim w jzyku angielskim 1. ANCZEWSKA M., ROSZCZYSKA-MICHTA J., CHROSTEK A., WASZKIEWICZ J., CZABALA CZ., WITAJ P.; Personal recovery plan as educational and empowering tool for mental health services.; W: Popow N. i in. (red.), Comparative education, teacher training, education policy, social inclusion and child psychology,; BES Sofia; 2009, 293-299. 2. HABRAT B.; Alcohol addictions.; W: Jarema M (red.), Practical aspects of psychiatry: a manual for general practitioners and psychiatrists in training.; Academia Medica Pragensis, Praha; 2009, 210-224. 3. HABRAT B.; Witkacy. A Bordeline Personalisty or an ,,Artistic Type"?; W: Witkacy. Psychoholism, Potocka AM,; Bunkier Sztuki, Kraków; 2009, 278-283. 4. HERCZYSKA G., CZABALA CZ.; Poland. W: Child and Adolescent Mental Health in Europe: Infrastructures, Policy and Programmes, Luxemburg: European Communities' Braddick F, Corral V, Jenkins R, Jane-Llopis E (red.); 139-158.

Dzialalno naukowo-badawcza

143

5. JAREMA M.; Schizophrenia.; W: Jarema M (Ed), Practical aspects of psychiatry. A manual for general practitioners and psychiatrists in training,; Academia Medica Pragensis, Praha; 2009. 6. MLODOENIEC A.; Suicide;. W: Jarema M. (red.), Practical aspects of Psychiatry. A manual for General Practitioners and Psychiatrists in training.; Academia Media Pragensis; 2009, 47-68. 7. MOSKALEWICZ J., WARD J., THOM B.; Quantities, quality, costs and sources.; W: Eisenbach-Stangl I, Moskalewicz J, Thom B. Two worlds of drug consumption in late modern societies.; European Centre for Social Welfare Policy and Research, Ashgate, Vienna; 2009, 247-280. 8. OKULICZ-KOZARYN K.; Gender Differences in Adolescents Problem Behaviors from the Power-control Theory Perspective.; W: Applying Psychological Research to Understand and Promote the Well-being of Clinical and Non-clinical Populations, Fanti KA (red.); Athens Institute for Education and Research, Athens; 2009, 57-74. 9. OSTASZEWSKI K.; Risk/protective factors in salient adolescent problem behaviors. The Warsaw Adolescent Study.; W: Determinants of health and health behaviours in Polish adolescent. Review of studies conducted in 2005-2008; Institute of Mother and Child, Warsaw; 2009, 33-59. 10. SIEROSLAWSKI J., MOSKALEWICZ J.; Drug use in Warsaw. Commercialization and criminalization of addiction.; W: Eisenbach-Stangl I, Moskalewicz J, Thom B. (eds) Two worlds of drug consumption in late modern societies.; European Centre for Social Welfare Policy and Research, Ashgate, Vienna; 2009, 137-165. 11. WITKIEWICZ G., BUJALSKI M.; The social position of socially integrated and marginalized drug users from an objective and subjective perspective.; W: Two worlds of drug consumption in late modern societies. Eisenbach-Stangl I, Moskalewicz J, Thom B. (red.); Farnham: Ashgate; 2009, 175-199. 12. WISZNIEWSKA M., KOBAYASHI A., CZLONKOWSKA A.; Stroke In women.; W: Images and memories from the first 20 years: 20th Anniversary of the International Course ,,Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke" Demarin V., Roje Bedekovic M. (red.); Inter ­ University Center, Croatian Stroke Society, Dubrovnik; 2009, 113-122. c) autorstwo monografii lub podrcznika akademickiego w jzyku polskim lub innym 1. HAJDUKIEWICZ D.; Opiniowanie sdowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych. Wydanie drugie, poprawione.; Wyd. IPiN, Warszawa; 2008, 246 (praca niewykazana w 2008 r.). 2. OSTASZEWSKI K., BOBROWSKI K., BORUCKA A., CYBULSKA M., KOCO K., OKULICZ-KOZARYN K., PISARSKA A.; Raport techniczny z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowa ryzykownych mlodziey. Badania mokotowskie; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009.

144

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

3. OSTASZEWSKI K., RUSTECKA-KRAWCZYK A., WÓJCIK M.; Czynniki chronice i czynniki ryzyka zwizane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I-II; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009. 4. PROT K.; ycie po zagladzie: skutki traumy u ocalalych z Holacaustu: wiadectwa z Polski i Rumunii.; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009. 5. ROSZCZYSKA-MICHTA J., ANCZEWSKA M., WASZKIEWICZ J.; Zdrowienie ­ budowanie wlasnej narracji; Biblioteka Psychiatry. Tom 10; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009 6. SENIÓW J.; Proces zdrowienia chorych z afazj poudarow. red. J. Kulczycki; Wydawnictwo IPiN, Warszawa; 2009. 7. WICICKI L.; Postpowanie terapeutyczne w chorobach afektywnych.; Elsevier Urban i Partner, Wroclaw; 2009. d) autorstwo rozdzialu w monografii lub podrczniku akademickim w jzyku polskim lub innym: 1. BOGUSZEWSKA L., SOWISKA M.; Rozpowszechnienie zaburze psychicznych w populacji Warszawy.; W: Raport o stanie zdrowia mieszkaców Warszawy: wybrane aspekty sytuacji zdrowotnej ludnoci Warszawy na podstawie danych z lat 2004-2007. Olsiska E. (red.); Miasto Stoleczne Warszawa, Warszawa; 2009. 2. BORUCKA A., OSTASZEWSKI K.; Rodzinne czynniki ryzyka a zachowania ryzykowne i zdrowie psychiczne gimnazjalistów z Warszawy. W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza; cz I, Deptula M. (red.); Warszawa; 2009, 3-27. 3. CHOJNACKA A., USTJAN D.; Zaburzenia osobowoci: opis zjawiska.; W: Szalestwo bez utraty rozumu. Z bada nad zaburzeniami osobowoci. Trzebiska E. (red.); Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa; 2009; 17-34. 4. CHOJNACKA A.; Zmienianie emocji w poznawczo-behawioralnej terapii zaburze osobowoci. W: E. Trzebiska (red.); Szalestwo bez utraty rozumu. Z bada nad zaburzeniami osobowoci.; Wydawnictwo SWPS Akademica, Warszawa; 2009, 226-235. 5. CHOJNACKA A., GABISKA A., NIEDWIEDZKI K.; Kliniczne teorie zaburze osobowoci. W: E. Trzebiska (red.), Szalestwo bez utraty rozumu. Z bada nad zaburzeniami osobowoci.; Wydawnictwo SWPS Akademica, Warszawa; 2009, 35-61. 6. CZABALA CZ.; Promocja zdrowia psychicznego. Polityka dla Europy.; W: Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej. Wrona-Polaska H., Mastalski J. (red.); Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków; 2009, 27-34. 7. CZLONKOWSKA A., BEMBENEK J.; Powiklania neurologiczne nadcinienia ttniczego.; W: Nadcinienie ttnicze i diabetologia w pytaniach i odpowiedziach. Januszewicz A., Sieradzki J., Wicek A. (red.); Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków; 2009, 189-206.

Dzialalno naukowo-badawcza

145

8. CZLONKOWSKA A., GROMADZKA G.; Choroba Wilsona.; W: Postpy w diagnostyce i leczeniu chorób ukladu nerwowego u dzieci. Jówiak S. (red.); Wydawnictwo Biforium, Lublin; 2009, 75-91 9. FERSTEN E., GLOWACKI M., WALASEK N., MROZIAK B., ADAMCZYK M., WALECKI J.; Badanie ladów pamiciowych w fMRI.; W: Czlowiek chory. Aspekty biopsychospoleczne. Tom 3. Janowski K, Grzesiuk K. (red.); Lublin; 2009, 367-379. 10. FERSTEN E., KOZIARA H., MANDAT T., JAKUCISKI M., KULISKI R., GLOWACKI M., WALASEK N., KRÓLICKI L., MROZIAK B., NAUMAN P.; Trudnoci interpretacyjne funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w ocenie mózgowej organizacji funkcji poznawczych.; W: Czlowiek chory. Aspekty Biopsychospoleczne, Janowski K., Grzesiuk K. (red.); Best Print, Lublin; 2009, 380-391. 11. GALISKA E.; Moliwoci i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze schizofreni.; W: Psychodrama. Elementy teorii i praktyki. Monografia Polskiego Instytutu Psychodramy. Bielaska A. (red.); Eneteia, Warszawa; 2009, 305-318. 12. GALISKA E.; Podstawowe elementy i terminy psychodramy Moreno.; W: Psychodrama. Elementy teorii i praktyki. Monografia Polskiego Instytutu Psychodramy. Bielaska A. (red); Eneteia, Warszawa; 2009, 341-348 . 13. GALISKA E.; Psychodrama na temat mierci i odrodzenia w praktyce klinicznej.; W: Bielaska A. (red); Psychodrama. Elementy teorii i praktyki. Monografia Polskiego Instytutu Psychodramy; Eneteia, Warszawa; 2009, 197-222. 14. GALISKA E.; Temat mierci i odrodzenia w psychodramie.; W: Psychodrama. Elementy teorii i praktyki. Monografia Polskiego Instytutu Psychodramy. Bielaska A. (red); Eneteia, Warszawa; 2009, 161-196. 15. HABRAT B.; Witkacy. Osobowo typu borderline czy ,,osobowo artystyczna".; W: Witkacy. Psychoholizm. Potocka A.M.; Bunkier Sztuki, Kraków; 2009, 278-283. 16. HEITZMAN J.; Zaburzenia potraumatyczne ­ moliwoci psychoterapeutyczne, przegld koncepcji.; W: Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Strelau J, Zawadzki B, Kaczmarek M. (red.); Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa; 2009. 17. JELONKIEWICZ I.; Zaloenia i schemat programu poprawiajcego radzenie sobie ze stresem mlodziey.; W: Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej. Wrona-Polaska H, Mastalski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków; 2009, 143-155. 18. JERNAJCZYK W., TAFIL-KLAWE M., KLAWE J.J.; Sen zdrowego czlowieka.; W: Wyklady z fizjologii czlowieka. Tafil-Klawe M., Klawe J.J. (red.); Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa; 2009, 338-349. 19. KOSTOWSKI W.; Leki o orodkowym mechanizmie dzialania hamujce aktywno ukladu wspólczulnego.; W: Uklad nerwowy a choroby ukladu sercowo-naczyniowego. Szczepaska-Sadowska E. i in. (red.); Medycyna Praktyczna; 2009, 372-382.

146

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

20. KURAN W.; Ból w chorobach ukladu pozapiramidowego.; W: Leczenie bólu w rónych schorzeniach. Koszewski W. (red.); Termedia Wydawnictwa Medyczne, Pozna; 2009, 189-197. 21. MILEWSKA D., RYGLEWICZ D.; Hospitalizacja mieszkaców Warszawy spowodowana chorobami ukladu nerwowego.; W: Raport o stanie zdrowia mieszkaców Warszawy. Wybrane aspekty sytuacji zdrowotnej ludnoci Warszawy na podstawie danych z lat 2004-2997.; Urzd Miasta Stolecznego Warszawy. Biuro Polityki Zdrowotnej, Warszawa; 2009. 22. MURAWIEC S.; Ogólny zarys miejsca psychodynamiki w powstawaniu i leczeniu psychoz.; W: Od neurobiologii do psychoterapii. Murawiec S, echowski C. (red.); Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009, 220-234. 23. MURAWIEC S.; Psychodynamiczna interpretacja dzialania leków psychotropowych.; W: Od neurobiologii do psychoterapii. Murawiec S, echowski C. (red.); Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2009, 140-219. 24. ROK-BUJKO P.; Neurobiologiczne podstawy psychoterapii.; W: Od neurobiologii do psychoterapii. MURAWIEC S, ECHOWSKI C. (red.); Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009, 235-266. 25. RZEWUSKA M.; Trudnoci w prowadzeniu farmakoterapii u chorych na schizofreni.; W: Trudne problemy w praktyce psychiatrycznej. Krzyowski J. (red.); Medyk sp. z o.o.; 2009, 380-407. 26. SIMON W.; Psychoterapia grupowa dla osób z dowiadczeniem traumy.; W: Aborcja: przyczyny, nastpstwa, terapia. Chazan B, Simon W. Wektory, Wroclaw; 2009, 309-326. 27. SIWIAK-KOBAYASHI M.; Psychogenne zaburzenia ruchowe z punktu widzenia psychiatry.; W: Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe. Bogucki A. (red.); Via Medica, Wolters Kluwer, Gdask; 2009, 13-25. 28. STANKIEWICZ S.; Ple a seksualno.; W: Seksualno czlowieka w ujciu wieloaspektowym. Lew-Starowicz Z.; Vizja Press IT; 2009, 49-57. 29. SZYNDLER J., PLANIK A.; Farmakologia klasycznych neuroleptyków i leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji.; W: Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe. Bogucki A. (red.); Via Medica, Gdask; 2009, 146-156. 30. TRZEBISKA E., DOWGIERT A., GBISKA A., USTJAN D.; Naprawianie emocji w zaburzeniach osobowoci: kliniczne implikacje bada.; W: Szalestwo bez utraty rozumu. Z bada nad zaburzeniami osobowoci. Trzebiska E. (red.); Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa; 2009, 200-234. 31. ZWOLISKI M.; Zasoby osobiste i rodzinne a zdrowie psychiczne dorastajcych: poredniczca rola odpornoci na stres.; W: Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej. Wrona-Polaska H., Mastalski J. (red.); Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków; 2009, 131-142. 32. ZYSS T., BANACH M.; Akatyzja.; W: Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe. Bogucki A, Aleksandrowicz J.W. (red.); Via Medica, Gdask; 2009, 218-233. 33. ZYSS T., ZIBA A., DUDEK D., HESE R.T., GRABSKI B., DATKA W., BANACH M.; Wstrzsy magnetyczne.; W: Najnowsze techniki neuromodulacyjne w terapii zaburze depresyjnych. Zyss T., Ziba A., Dudek D. (red.);

Dzialalno naukowo-badawcza

147

Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków; 2009, 75-104. 34. ZYSS T., ZIBA A., HESE R.T., DUDEK D., BANACH M., GRABSKI B., DATKA W.; Glboka stymulacja mózgu.; W: Najnowsze techniki neuromodulacyjne w terapii zaburze depresyjnych, Zyss T, Ziba A, Dudek D. (red.); Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2009; 105-154. 35. ECHOWSKI C., BRGOSZEWSKA J.; PDM ­ Psychodynamiczny manual diagnostyczny.; W: Od neurobiologii do psychoterapii. Murawiec S, echowskiego C. (red.); Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009, 282-299. 36. ECHOWSKI C.; Próba randomizowana i kontrolowana w psychoterapii psychoanalitycznej ­ midzy eksperymentem a klinik.; W: Od neurobiologii do psychoterapii. Murawiec S, echowskiego C. (red.); Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009, 267-281.

REDAKTOR NACZELNY WIELOAUTORSKICH: MONOGRAFII, PODRCZNIKA AKADEMICKIEGO LUB SERII WYDAWNICZEJ

a) jzyk angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny 1. EISENBACH-STANGL I., MOSKALEWICZ J., THOM B. (eds).; Two worlds of drug consumption in late modern societies.; European Centre for Social Welfare Policy and Research, Ashgate, Vienna; 2009. 2. JAREMA M. (Ed.); Practical aspects of psychiatry. A manual for general practitioners and psychiatrists in training.; Academia Medica Pragensis, Praha; 2009. b) jzyk polski 1. MURAWIEC S., ECHOWSKI C. (red.).; Od neurobiologii do psychoterapii.; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009. 2. KULCZYCKI J. ­ redaktor merytoryczny serii wydawniczej Monografie Neurologiczne. 3. PROT K.; ycie po Zagladzie. Skutki traumy u ocalalych z Holocaustu. wiadectwa z Polski i Rumunii; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Tom 9, Warszawa; 2009. 4. ROSZCZYSKA-MICHTA J., ANCZEWSKA M.; Zdrowienie ­ budowanie wlasnej narracji; Biblioteka Psychiatry.; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Tom 10, Warszawa; 2009. 5. WCIÓRKA J. (red.); Monografie Psychiatryczne (seria wydawnicza); Wyd. IPiN. 6. WCIÓRKA J. (red.); Biblioteka Psychiatry (seria wydawnicza); Wyd. IPiN.

148

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

UDZIAL W KRAJOWYCH I MIDZYNARODOWYCH PROGRAMACH NAUKOWYCH

W Instytucie realizowane byly nastpujce granty przyznane przez MNiSW: · Analiza sekwencji DNA i struktury RNA regionu powtórze mikrosatelitarnych CTA/CTG w genie/ATXN0S/i próba wyjanienia zjawiska niepelnej penetracji mutacji dynamicznej powodujcej ataksj rdzeniowo-módkow typu 8 (SCA8) Grant nr N 401 097 536, kierownik bada: dr Anna Sulek-Piatkowska, glówni wykonawcy: mgr Wioletta Krysa, dr Marta Rajkiewicz, J. Kubalska, prof. Jacek Zaremba Badanie neurobiologicznego podloa wygaszania reakcji lkowej oraz okrelenie przeslanek do indywidualnej farmakoterapii zaburze lkowych Grant nr 002N 401 044 036, kierownik bada: dr Malgorzata Lehner, glówni wykonawcy: dr A. Wislowska-Stanek, dr Anna Skórzewska, mgr Danuta Turzyska, mgr Alicja Sobolewska Badanie zmian objtoci struktur plata skroniowego metod MRI i ich korelacja z poziomem homocysteiny w surowicy krwi u osób z lagodnymi zaburzeniami poznawczymi (promotorski) Grant nr N 402 020 32/0475, kierownik bada: prof. Danuta Ryglewicz Czynniki predysponujce do wystpowania neurologicznych zespolów paranowotworowych (wlasny) Grant nr NN 402 085334, kierownik bada: dr n. med. Tomasz Litwin; glówny wykonawca: dr Grayna Gromadzka Czynniki ryzyka, czsto wystpowania oraz obraz kliniczny zespolu hiperperfuzyjnego po angioplastyce i po endarterektomii ttnicy szyjnej wewntrznej Grant nr 4639/B/P01/2009/37N, kierownik bada: prof. Anna Czlonkowska, glówny wykonawca: lek. Julia Jdrzejewska Czynniki sprzyjajce odstawianiu kanabinoli we wczesnej dorosloci ­ analiza (promotorski) Grant nr NN 404 169834, kierownik bada: prof. Czeslaw Czabala, glówny wykonawca: mgr K. Koco Interakcje alkoholu etylowego i nikotyny: poszukiwanie mechanizmów preferencyjnego zaywania obu substancji (promotorski) Grant nr NN 401 2273342, kierownik bada: prof. Przemyslaw Biekowski, glówny wykonawca: Agnieszka Korkosz Metabolizm homocysteiny a przebieg kliniczny choroby Wilsona (wlasny) Grant nr NN 402 4384 33, kierownik bada: prof. Anna Czlonkowska Porównanie skutecznoci i bezpieczestwa angioplastyki i stertowania z endarterektomi w leczeniu zwe ttnic szyjnych w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego mózgu Grant nr NN 402 463837, kierownik bada: dr Adam Kobayashi Próba potencjalizacji leczenia przeciwpsychotycznego przy pomocy dehydroepiandrosteronu u mczyzn chorych na schizofreni (promotorski)

·

·

·

·

·

·

· ·

·

Dzialalno naukowo-badawcza

149

· ·

·

·

· ·

· ·

Grant nr N N402 196335, kierownik bada: prof. Marek Jarema, glówny wykonawca: lek. Justyna Holka-Pokorska Przezczaszkowa elektrostymulacja w rehabilitacji chorych z afazj poudarow Grant nr NN 404 100136, kierownik bada: dr Katarzyna Polanowska, glówni wykonawcy: dr Marcin Leniak, dr Joanna Seniów, prof. Anna Czlonkowska Przyczyny wielokrotnego opiniowania sdowo-psychologiczno-psychiatrycznego w sprawach karnych Grant nr N N110 458437, kierownik bada: lek. Malgorzata Opio, glówni wykonawcy: dr n. hum. Anna Pilszyk, mgr Anna Walczyna-Leko, mgr M. Pacholski Rola receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego w procesach epileptogenezy (wlasny) Grant nr N401 026 32/0640, kierownik bada: prof. Adam Planik, glówni wykonawcy: dr Janusz Szyndler, dr Piotr Maciejak Schizotypia i wskaniki pamici operacyjnej u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, ich krewnych pierwszego stopnia i osób z populacji ogólnej (promotorski) Grant nr N402 026 32/0645, kierownik bada: prof. Jacek Wciórka, glówny wykonawca: mgr Boena Roczniak Wplyw risperidonu na zaburzenia formalne mylenia i zaburzenia procesów poznawczych u mlodziey z rozpoznaniem schizofrenii (promotorski) Grant nr N 407 005 32/0085, kierownik bada: prof. Irena Namyslowska Wykorzystanie przezczaszkowej stymulacji prdem stalym w rehabilitacji pacjentów z pourazowymi zaburzeniami pamici Grant nr NN 404 161137, kierownik bada: dr Marcin Leniak, glówni wykonawcy: dr Katarzyna Polanowska, dr Joanna Seniów, prof. Anna Czlonkowska Zmiany degeneracyjne w orodkowym ukladzie nerwowym w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia (EAE) u szczura (wlasny) Grant nr N 401 1293 33, kierownik bada: dr Iwona Kurkowska-Jastrzbska Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofreni (habilitacyjny) Grant nr N 402425733, kierownik bada: dr Maryla Sawicka

Pracownicy uczestniczyli w realizacji grantów MNiSW przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym (wspólpraca): · Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia si ludzi w Polsce Grant nr PBZ-MEiN-9/2/2006, koordynator projektu zamawianego: dr hab. Piotr Bldowski, kierownik zadania badawczego ds. neurologii: prof. D. Ryglewicz, kierownik zadania badawczego ds. psychiatrii: doc. T. Parnowski; wykonawcy: dr M. Bednarska- Makaruk, dr M. Rodo, prof. H. Wehr. Czas trwania grantu (od-do): 08.10.2007-07.10.2010. Badanie skutecznoci nowej metodyki kinezyterapii pacjentów po pierwszym udarze mózgu powodujcym deficyt motoryczny, rozpoczynanej pomidzy

·

150

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

·

·

·

·

1 a 3 miesicem od incydentu, w porównaniu ze standardowym leczeniem ruchem prowadzonym w grupie kontrolnej Grant numer N404 027 32/0521 (grant Akademii Wychowania Fizycznego), koordynator projektu habilitacyjnego oraz glówny wykonawca zadania badawczego w ramach zatrudnienia w IPiN: dr Maciej Krawczyk. Czas trwania grantu (od-do): 10.05.2007-09.05.2010. Ekspresja bialek transportujcych mied w cianie jelita u osób zdrowych i chorych na chorob Wilsona Grant nr NN 402 250534, kierownik bada: dr Adam Przybylkowski, glówny wykonawca w IPiN: dr Grayna Gromadzka, projekt jest realizowany we wspólpracy z Katedr Farmakologii Dowiadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czas trwania grantu (od-do): 2008-2011 r. Nowoczesna analiza swoistych wariantów genetycznych drobnoczsteczkowych modulatorów neurometabolizmu i neuroprotekcji w chorobach ukladu nerwowego: stworzenie Midzyregionalnej Sieci Badawczo-Rozwojowej genetyki kognitywnej Grant nr NR13003804/2008/06, kierownik projektu: Marek Bodzioch, Katedra Biochemii Klinicznej UJ, wykonawcy w IPiN: dr Grayna Gromadzka, prof. Anna Czlonkowska; czas trwania grantu (od-do): 4.05.2009-31.05.2011 Ocena czstoci wystpowania, przyczyn i wplywu hiponatremii na obraz psychopatologiczny, funkcje poznawcze i rokowanie u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi zakwalifikowanych do hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym Grant nr P01-1991-2007/32, kierownik: prof. K.A. Wardyn (Katedra i Zaklad Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Warszawie z Oddzialem Klinicznym w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie); glówny wykonawca: prof. J. Wciórka, wykonawca: lek. P. Woniak. Czas trwania grantu (od-do): 2007-2009. Plastyczno mózgu po udarze ­ interakcje midzyprzypólkulowe i wplyw wieku Grant nr P-N/026/2006, koordynator projektu badawczego specjalnego: prof. Malgorzata Kossuth, wykonawcy w IPiN: prof. Anna Czlonkowska, dr Joanna Seniów, mgr K. Waldowski, lek. Marta Bilik Czas trwania grantu (od-do): 01.05.2007-30.04.2010.

PROGRAMY MIDZYNARODOWE REALIZOWANE W 2009 R.: Kontrakty w ramach projektów lub akcji Programu Ramowego Unii Europejskiej: 7FP Health; Health-F2-2009-223059; koordynator: Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, Hiszpania; kierownik projektu w Polsce dla pakietów 4, 5 i 8: dr Jacek Moskalewicz, kierownik projektu w Polsce dla pakietu 3: dr G. witkiewicz; AMPHORA ­ Alcohol Measures for Public Health Research Alliance (Zdrowie publiczne a wskaniki spoycia alkoholu); czas realizacji (od-do): 01.01.2009-31.12.2012.

Dzialalno naukowo-badawcza

151

6FP Marie Curie Chair ­ prof. Dorota Majewska; MEXC-CT-2006-042371; koordynator: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska; koordynator w IPiN: dr Pawel Mierzejewski; ASTER ­ Neurobiology of autism: The role of steroids and Merkury (Neurobiologia autyzmu: rola sterydów i rtci); czas realizacji (od-do): 01.11.2006-31.10.2009. 6FP European Research Area; SP5A-CT-2007-044145; koordynator: Stichting Katholieke Universiteit, Netherlands; koordynator w Polsce i kierownik w IPiN: prof. Cz. Czabala; DataPrev ­ Developing the evidence base for Mental Health Promotion and Prevention in Europe: Database of programmes and production of guidelines for policy and practice (Tworzenie i rozwijanie bazy praktyki w promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w Europie: baza danych programów i tworzenie wytycznych dla polityki i praktyki); czas realizacji (od-do): 01.09.2007-31.08.2010. 6FP LifeSciHealth; 513435 (CIT 3); koordynator: Middlesex University Higher Education Corporation, Londyn, Wielka Brytania; koordynator w Polsce: prof. Cz. Czabala, kierownik w IPiN: dr Marta Anczewska; EMILIA ­ Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action (Umocnienie pacjentów psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez ksztalcenie ustawiczne, integracj i wspóldzialanie); czas realizacji (od-do): 01.09.2005-01.03.2010. 6FP LifeSciHealth; LSHM-CT-2004-503304 (PL 503 304); koordynator: Eberhard Karls ­ University Tubingen, Germany; koordynator w IPiN: prof. J. Zaremba, dr A. Sulek-Pitkowska; EUROSCA ­ European Integrated Project on Spinocerebellar Ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy; czas realizacji (od-do): 01.01.2004-31.12.2009. Kontrakty w ramach innych programów Unii Europejskiej: BUILDING CAPACITY ­ projekt finansowany przez Komisj Europejsk, nr umowy 2006326, tytul projektu: Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe (Wdraanie skoordynowanej polityki wobec alkoholu w Europie ,,Wzmacnianie kompetencji"); koordynator projektu: Instytut Zdrowia Publicznego w Slowenii; kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gl. wyk.: mgr A. Pisarska; czas realizacji (od-do): 07.05.2007-07.05.2010. CHAPAPS ­ nr umowy 2006327, tytul projektu: Reducing harm and building capacities for children affected by parental alcohol problems in Europe (Dzieci z rodzin obcionych problemem alkoholowym rodziców w Europie ­ ograniczanie szkód i budowanie wsparcia); koordynator projektu: European Commission, Directorate-General Health and Consumer Protection, ETAP II, koordynator bada w Polsce: dr hab. n. med. Maria Zaluska, czas realizacji (od-do): 2007-2010.

152

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

EUGATE ­ nr umowy 2006129, tytul projektu: Best Practice In Access, Quality and Appropriateness of Heath Services for Immigrants In Europe (Europejskie dobre praktyki w dostpie, jakoci i adekwatnoci ochrony zdrowia dla imigrantów w Europie); koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, Londyn, Wielka Brytania; koordynator projektu w Polsce: dr J. Moskalewicz, gl. wyk.: mgr M. Welbel; czas realizacji (od-do): 01.01.2008-31.12.2010. EZOP ­ projekt finansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nr umowy E030/ PO1/2008/02/85, tytul projektu: Epidemiology of mental Disorders and Access to Care (Epidemiologia zdrowia psychicznego i dostpno psychiatrycznej opieki zdrowotnej); koordynator projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; koordynator projektu w Polsce dr J. Moskalewicz, wykonawca: dr G. witkiewicz; uczestnictwo: dr hab. M. Anczewska, lek. J. Chrostek, lek. J. Mikulska, dr P. witaj, mgr J. Waszkiewicz, prof. J. Wciórka; czas realizacji: od 21.10.2009 HELPS ­ tytul projektu: European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions ,,HELPS", koordynator projektu: Department of Psychiatry II, Ulm University, Ludwig-Heilmeyer- 2 89312 Günzburg, Germany, koordynator projektu w Polsce: dr. n. med. K. Prot-Klinger, glówny wykonawca: dr. K. Lech IATPAD ­ projekt w ramach Wspólnotowego Programu w Dziedzinie Zdrowia Publicznego, finansowany przez Komisj Europejsk, nr kontraktu 2005322, tytul projektu: Improvement of Access for People with Alcohol ­ and Drug ­ related Problems (Poprawa dostpu do leczenia dla ludzi z problemami alkoholowymi i narkotykowymi); koordynator projektu: Centrum pre liecbu drogových závislosti, Bratyslawa, Slowacja; kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz; czas realizacji (od-do): 18.12.2006-18.12.2009. PROMO ­ projekt finansowany przez Komisj Europejsk, nr umowy 2006328, tytul projektu: Best Practice In Promoting Mental Heath In Socially Marginalized People In Europe (Dobre praktyki w promowaniu zdrowia psychicznego spolecznie marginalizowanych grupach w Europie); koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, UK (kierownik w IPiN: dr J. Moskalewicz, gl. wyk.: mgr M. Welbel); czas realizacji (od-do): 01.09.2007-01.09.2010. SDDCare ­ nr umowy 2006346, tytul projektu: Senior drug dependents and care structeres (Seniorzy uzalenieni od narkotyków i struktury opieki); koordynator projektu: Instytut Nauk Stosowanych (Institute of Applied Sciences), Frankfurt, Niemcy; koordynator projektu w Polsce: dr J. Moskalewicz, wykonawca: M. Zygadlo; czas realizacji (od-do): 01.01.2008 ­ 30.06.2010.

Dzialalno naukowo-badawcza

153

SMART ­ nr umowy 200730, tytul projektu: Standardizing Measurement of Alcohol Related Troubles (Standaryzowanie pomiaru zaburze zwizanych z alkoholem); koordynator projektu: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; koordynator projektu w Polsce: dr J. Moskalewicz, wykonawca: J. Sieroslawski, W. Lechowicz; czas realizacji (od-do): 01.09.2008 ­ 31.08.2010. Projekt badawczy ze rodków Mechanizmu Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego; umowa nr E001/P01/2007/01; tytul projektu: Analiza molekularna w chorobach neurodegeneracyjnych spowodowanych mutacjami dynamicznymi, kierownik w IPiN: prof. J. Zaremba; czas realizacji (od-do): 18.04.2007-30.04.2011. Kontrakty w ramach programów spoza UE: Grant amerykaski Fogarty; grant nr TW005818; Subcontract no 3000742109; tytul projektu: Collaborative International Substance Abuse Research Training Program; koordynator: Uniwersytet Michigan, Fogarty International Center Grant; koordynator w IPiN: prof. Cz. Czabala; czas realizacji (od-do): 23.09.2006-30.04.2009. Grant amerykaski Fogarty; grant nr 5R01TW007647-02; tytul projektu: Warsaw Adolescent Study: A Longitudinal Study on Risk and Resilience (Badania warszawskich gimnazjalistów: Rola czynników ryzyka i czynników chronicych w rozwoju zachowa problemowych u mlodziey szkolnej); koordynator: Department of Health and Human Services, Fogarty International Center; koordynator w IPiN: dr Krzysztof Ostaszewski; czas realizacji (od-do): 08.01.2006-31.05.2010. Kliniczne badania midzynarodowe: ACST-2 ­ Midzynarodowe wieloorodkowe badanie kliniczne (Asymptomatic Carotid Surgery Trial ­ Drugie Badanie Kliniczne Chirurgicznego Leczenia Bezobjawowych Zwe Ttnic Szyjnych); koordynator: Institute of Neurology St George's University of London, Londyn, Wielka Brytania, koordynator w IPiN: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, dr n. med. A. Kobayashi; czas realizacji: od 2008 r. do wlczenia 5000 pacjentów. ENOS ­ Midzynarodowy Program Badawczy (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke ­ Skuteczno Tlenku Azotu w Udarze Mózgu); koordynator: University of Nottingham, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Czlonkowska); czas realizacji (od-do): 21.10.2002-14.05.2011. INTERSTROKE Study ­ Midzynarodowe badania udaru mózgu (Badania Wewntrzudarowe), tytul projektu: Ocena wplywu konwencjonalnych i potencjalnych czynników ryzyka udaru mózgu w rónych regionach wiata i rónych

154

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

grupach etnicznych. Porównawcze badania chorych oraz dobranej pod ktem wieku i plci grupy kontrolnej, koordynator projektu: Hamilton Heath Science, Ontario, Kanada, koordynator w IPiN: prof. Anna Czlonkowska, glówni wykonawcy: dr Marta Skowroska, dr Grayna Gromadzka, czas realizacji (od-do): 3.06.2008-2011. IST-3 ­ Midzynarodowy Program Badawczy (International Stroke Trial ­ 3: International Extension ­ Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: University of Edinbourgh, Wielka Brytania, koordynator w IPiN: prof. A. Czlonkowska; czas realizacji (od-do): 05.09.2005-22.01.2011. PREDICT ­ Midzynarodowy program badawczy (Predicting Hematoma Growth and Outcome In Intracerebral Hemorrhage Using Contrast Bolus CT ­ Ocena predykcyjnego znaczenia angiografii tomografii komputerowej w krwiakach ródmózgowych); koordynator: University of Calgary, Kanada, koordynator w IPiN: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, dr n. med. A. Kobayashi. SIFAP 1 ­ Midzynarodowe, wieloorodkowe badanie czstotliwoci wystpowania (Czstotliwo wystpowania choroby Fabry'ego w nieselekcjonowanej grupie mlodych pacjentów z udarem mózgu); koordynator: prof. Arnold Rolfs, Uniwersytet w Rostoku; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Czlonkowska, glówni wykonawcy: dr n. med. Beata Blaejewska-Hyorek, lek. Anna Baranowska. SIFAP 2 ­ Epidemiologiczne midzynarodowe wieloorodkowe badanie prognozujce (Charakterystyka leczenia udaru mózgu u mlodych pacjentów z chorob Fabry'ego); koordynator: prof. Arnold Rolfs, Uniwersytet w Rostoku, (koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Czlonkowska, glówni wykonawcy: dr n. med. Beata Blaejewska-Hyorek, lek. Anna Baranowska). SITS-EAST ­ Midzynarodowy Program Badawczy (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke ­ Bezpieczne Stosowanie Trombolizy w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja; koordynator w IPiN: prof. A. Czlonkowska; czas realizacji (od-do): 2007-2010. TEAM ­Midzynarodowe wieloorodkowe badanie kliniczne (Trial of Endovascular Aneurysm Management ­ Bezpieczestwo i skuteczno leczenia endowaskularnego niepknitych ttniaków mózgu); koordynator: Universite de Montreal, Szpital Notre-Dame, Montreal, Kanada, koordynator w IPiN: prof. dr hab. med. A. Czlonkowska, dr n. med. A. Kobayashi.

Dzialalno naukowo-badawcza

155

Umowy z innymi podmiotami: · · POLKARD ­ Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Ukladu Sercowo-Naczyniowego na rok 2009. Oszacowanie popytu na leczenie substytucyjne bupremorfin ­ badanie ankietowe; umowa nr PS/B/VI/1/5/250/2009 z Miastem St. Warszawa; koordynator/kierownik projektu, gl. wykonawca: mgr Janusz Sieroslawski; czas realizacji (od-do): 20.05.2009- 31.08.2009.

156

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

WYNIKI DZIALALNOCI NAUKOWEJ

INNE PRACE OPUBLIKOWANE

a) w recenzowanych czasopismach niebdcych na licie MNiSW 1. ANCZEWSKA M.; Wypalenie zawodowe ­ implikacje teoretyczne i praktyczne.; Neurologia Praktyczna; 2009, 3 (48), 8-12. 2. CZLONKOWSKA A., SENIÓW J.; Zatrzymanie akcji serca ­ nie tylko uratowanie ycia jest wane.; Kardiologia po Dyplomie; 2009, 8 (11), 21-23. 3. HABRAT B.; Znaczenie preparatu Suboxone w leczeniu substytucyjnym uzalenienia od opiatów.; Ordynator Leków; 2009, (9), 81-82, 21-24. 4. JEZIORSKA I, USTJAN D.; Strach ­ wróg czy sprzymierzeniec w trakcie zaj z hipoterapii.; Przegld hipoterapeutyczny; 2008, 2 (8), 5-9 (ukazal si w 2009). 5. KOSTOWSKI W.; Co wie uzalenienie z procesem uczenia si? Choroba pamici? (Memory Sickness?).; Akademia; 2009, 3 (19), 12-15. 6. MITURSKA E., PETRIKOWSKA K.R.; Metadon ­ lek czy narkotyk?; Terapia Uzalenienia i Wspóluzalenienia; 2009, 4, 26-30. 7. PONIATOWSKA R., LUSAWA M.; Zanik mózgu.; Med. Prakt. Psychiatr.; 2009, 6, 107-1. 8. PONIATOWSKA R., LUSAWA M., BOCHYSKA A.; Krwawienie ródmózgowe.; Medycyna Praktyczna- Psychiatria; 2009, 1 (6), 73-77. 9. PONIATOWSKA R., LUSAWA M., KOWNACKI J.; Krwiaki przymózgowe.; Med. Prakt. Psychiatr.; 2009, 2 (7), 106-107. 10. PONIATOWSKA R., LUSAWA M., KOWNACKI J.; Stwardnienie rozsiane.; Med. Prakt. Psychiatr.; 2009, 4, 85-87. 11. PONIATOWSKA R., LUSAWA M.; Krwotoki podpajczynówkowe w badaniu przeprowadzonym metod tomografii komputerowej oraz tomografii rezonansu magnetycznego.; Med. Prakt. Psychiatr.; 2009, 3 (8), 84-86. 12. PROT K., BIEDKA L., SZWAJCA K., BIERZYSKI K., DOMAGALSKA E., IZDEBSKI R.; Psychoterapia grupowa ocalalych z Holacaustu.; Biuletyn Instytutu Analizy Grupowej; Rasztów 2009, 9, 17-24. 13. STEINBARTH-CHMIELEWSKA K.; Narkotyki.; Medycyna Praktyczna ­ Pediatria; 2009, 3, 127-131. 14. WCIÓRKA J.; Bldzi po ludzku! Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce. Irren ist Menschlich! Die polnische nationale Psychiatriereform.; Dialog (Kraków-Muenster); 2009, 16, 177-180. 15. WICHNIAK A., WIERZBICKA A.; Cykle snu jak cykle ycia ­ sen i rytm okolodobowy w chorobie afektywnej dwubiegunowej.; Nastroje; 2009,17, 1-2. 16. ZALUSKA M.; Sozialpolitik angesichts des Alterungsproblem der Bevölkerung Polens; Dialog; 2009, 16, 115-120. 17. ZALUSKA M.; Polityka spoleczna wobec zmian demograficznych w Polsce.; Dialog; 2009, 16, 109-114.

Dzialalno naukowo-badawcza

157

b) pelna praca opublikowana w suplemencie 1. HABRAT B.; Miejsce leczenia substytucyjnego wród innych metod leczenia uzalenienia opioidowego.; Sluba Zdrowia; 2009, numer specjalny: Leczenie substytucyjne w terapii uzalenie w Polsce, 4-6. 2. HEITZMAN J.; Negocjacje z osob agresywn i zagroon samobójstwem; VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu ,,Pacjent- Pielgniarka Partnerzy w Dzialaniu. Materialy Konferencyjne; Kraków, 30-43. 3. PROT K., RADUJ J., ANCZEWSKA M., INDULSKA A., PALYSKA M., SKIBA J.; Patients' Views on Services in Acute In-Patient Units and Community Care. Ninth Workshop on Costs and Assessment in Psychiatry "Quality and Outcomes in Mental Health Policy and Economics", Venice, 27-29.03.2009; Abstracts Supplement, The Journal of Mental Health Policy and Economics; 12, Supplement 1, March 2009, 535.

ABSTRAKTY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

a) w czasopismach wyrónionych przez ,,Journal Citation Reports" (JCR): 1. ANTCZAK J., RAKOWICZ M., DEREJKO M., ZALEWSKA U., SIENKIEWICZ J., BANACH M., TARNACKA B., JERNAJCZYK W;. The sleep profile in Parkinson's disease.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69 (3), 346. 2. BANACH M., RAKOWICZ M., ANTCZAK J., KRYGOWSKA-WAJS A.; Effect of botulinum toxin type A in retrocollis patients.; Journal of the Neurological Sciences; 2009, 285 (suppl. 1), 298. 3. BEDNARSKA-MAKARUK M., CHMARA M., KUBALSKA J., BRODA G., POLAKOWSKA M., PIWOSKA A., WEHR H.; Hipercholesterolemia rodzinna ­ badania kliniczne, biochemiczne i molekularne.; Czynniki Ryzyka; 2009, 3, 78. 4. BEDNARSKA-MAKARUK M., GRABAN A., RODO M., LOJKOWSKA W., BOCHYSKA A., SOCHA-CZECHYRA L., RYGLEWICZ D., WEHR H.; Genetic traits and dementi.; European Journal of Neurology; 2009, 16 (suppl 3), 346. 5. BEDNARSKA-MAKARUK M., SOCHA-CZECHYRA L., GRABAN A., LIPCZYSKA-LOJKOWSKA W., BOCHYSKA A., RODO M., RYGLEWICZ D., WEHR H.; Paraoxonase activity and dementia.; Journal of Neurological Sciences; 2009, 283, 307. 6. BOCHYNSKA A., LIPCZYNSKA-LOJKOWSKA W., GRABAN A., KLIM L., RYGLEWICZ D.; Effects of valproate and carbamazepine on serum levels of homocysteine, vitamin B12 and folic acid: a preliminary study.; European Journal of Neurology; 2009, 16 (3), 144. 7. BODZIOCH M., MILEWSKA D., LAPICKA-BODZIOCH K., ZAPALA B., DEMBINSKA-KIEC A., CZLONKOWSKA A.; Multifocal cerebral demyeli-

158

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

nation in a patient with Charcot-Marie-Tooth disease type 1A; European Journal of Neurology; 2009, 15 (suppl 3), 365. 8. BRODACKI B., KOZIARA H., ROLA R., TYKOCKI T., NAUMAN P., BONICKI W., MANDAT T.; Generalized dystonia treated with pallidal deep brain stimulation.; Parkinsonism and Related Disorders; 2009, 15 (suppl 2), 45. 9. CIESIELSKA A., JONIEC I., CUDNA A., KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., SZNEJDER M., ZAREMBA M., CZLONKOWSKA A., CZLONKOWSKI A.; Inhibitory effects of 17beta-estradiol on production of both molecualr and cellular factors in neuroinflammatory reaction in model of Parkinson's disease.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69, 344-345. 10. CZLONKOWSKA A., CHABIK G., WOLANIN S., GROMADZKA G.; Concordance for Wilson's disease phenotype among siblings.; European Journal of Neurology; 2009, 16 (suppl 3), 178. 11. CZLONKOWSKA A., MÖLLER C., CHABIK G., LENIAK M., LITWIN T., TARNACKA B., TROCELLO J.M.; Neurological signs of Wilson's disease assessed by Unified Wilson's Disease Rating Scale (UWDRS).; European Journal of Neurology; 2009, 16 (suppl 3), 178. 12. CZLONKOWSKA A., TARNACKA B., MOLLER J.C., LEINWEBER B., OERTEL W.H., BANDMANN O., WOIMANT F.; Unified Wilson's Disease Rating Scale (UWDRS) ­ a proposal for the neurological scoring of Wilson'a disease patients.; Parkonsonism and Related Disorders; 2009, 13 (suppl 2), 80. 13. CZLONKOWSKA A., GROMADZKA G., CHABIK G.; Case report of monozytgotic twins discordant for phenotype of Wilson's disease.; European Journal of Neurology; 2009, 15 (suppl 3), 106. 14. CZLONKOWSKA A., GROMADZKA G., LYSIAK Z., LIWISKA A.; Epidemiology, neurological phenotypes and tumor associations in a series of 51 non-selected patients with serologically confirmed diagnosis of paraneoplastic neurological syndrome.; Neurology; 2008, 70 (suppl 1), 298-299. 15. CZLONKOWSKA A., MÖLLER C., CHABIK G., LENIAK M., LITWIN T., TARNACKA B., TROCELLO J.M.; Unified Wilson's Disease Rating Scale (UWDRS) training and evaluation DVD ­ a new training tool for evaluation of neurological symptomsof patients with Wilson'sdisease.; Movement Disorders; 2009, 24 (suppl 1), 120. 16. CZLONKOWSKA A., MÖLLER C., CHABIK G., LENIAK M., LITWIN T., TARNACKA B., TROCELLO J.M.; Neurological signs of Wilson's disease assessed by unified Wilson's disease rating scale (UWDRS).; Journal of Neurological Science; 2009, 285 (suppl 1), 63. 17. CZLONKOWSKA A.; Drugs used in stroke rehabilitation.; European Journal of Neurology; 2009, 15 (suppl 3), 394. 18. CZLONKOWSKA A.; Manipulating inflammation and gliosis in neurological diseases ­ a clinical perspective.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69, 280. 19. CZLONKOWSKI A., SKIBICKA I., NIEWADA M., SKOWROSKA M., CZLONKOWSKA A.; Post-stroke service in Poland.; Journal of Neurological Science; 2009, 285 (suppl), 175-176.

Dzialalno naukowo-badawcza

159

20. DARDA-LEDZION L., SARZYSKA-DLUGOSZ I., MENDEL T., CZLONKOWSKA A.; Rola lekarza w procesie rehabilitacji ­ opis przypadku.The role of the doctor in the rehabilitation process ­ case report.; Postpy Rehabilitacji; 2009, 23,167. 21. DUSZCZYK M., OLCZAK M., MIERZEJEWSKI P., MAJEWSKA M.; Vaccine preservative, thimerosal, affects pain sensitivity, body temperature and extracellular glutamate In the prefrontal cortex in rats.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 309. 22. DYR W., WIEK M., TARACHA E., KOSTOWSKI W.; Characteristic of alcohol-preffering WHP and non-preferring WLP lines rats.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 349. 23. DZIEWULSKA D., RAFALOWSKA J., LEWANDOWSKA E., WOJDA R., CHRZANOWSKA H., WSOWSKA L.; Role of endocytosis in CADASIL pathogenesis.; Folia Neuropathologica; 2009, 47 (4), 387-388. 24. GRABAN A., BEDNARSKA-MAKARUK M., RODO M., LOJKOWSKA W., BOCHYNSKA A., SOCHA-CZECHYRA L., RYGLEWICZ D., WEHR H.; Insulin resistance and dementia.; European Journal of Neurology; 2009, 16 (3), 368. 25. GRABAN A., BEDNARSKA-MAKARUK M., BOCHYSKA A., LIPCZYSKA-LOJKOWSKA W., RYGLEWICZ D., WEHR H.; Vascular and biochemical risk factors of vascular dementia after lacunar strokes (S-VaD) and after multiinfarcts in strategic areas (M-VaD).; Journal of Neurological Sciences; 2009, 283, 306. 26. GRABAN A., BEDNARSKA-MAKARUK M., RODO M., LOJKOWSKA W., BOCHYSKA A., RYGLEWICZ D., WEHR H.; Oporno na insulin i miadyca ttnic szyjnych u pacjentów z otpieniem.; Czynniki Ryzyka; 2009, 3, 60. 27. GUGALA M., MAKARUK M., WEHR H., CINSKA A., RYGLEWICZ D.; Evaluation of plasma homocystein level as predictor of mild cognitive impairment to dementia conversion.; Journal of Neurological Sciences; 2009, 285, 285. 28. HAMED A., JAROSZEWSKI T., MACIEJAK P., SZYNDLER J., LEHNER M., TARACHA E., PLANIK A.; What is the influence of long-term isolation on appetitive ultrasound vocalization in rats? A new model of social interaction.; Pharmacol. Rep.; 2009, 61 (2), 373. 29. JAMROZIK Z., LUGOWSKA A., SLAWEK J., KWIECISKI H.; Glucocerebrosidase mutations p.L444P and p.N370S are not associated with multisystem atrophies in Polish patients ­ Preliminary report.; Movement Disorders; 2009, 24 (suppl 1), 405. 30. JAMROZIK Z., LUGOWSKA A., SLAWEK J., KWIECISKI H.; Mutations in beta-glucocerebrosidase gene in Polish patients with multisystem atrophy.; Neurology; 2009, 72 (suppl 3), A66-A67. 31. JONIEC I., CIESIELSKA A., GLADKA A., CUDNA A., ZAREMBA M., KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., HANDACZEK P., BANKIEWICZ K., CZLONKOWSKA A., CZLONKOWSKI A.; Neuroprotective effects of AA2-

160

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

-hIL-10 in mouse model of Parkinson's disease.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69, 345. 32. JONIEC I., CIESIELSKA A., GLADKA A., SCHWENKGRUB J., SZNEJDER A., CUDNA A., HADACZEK P., BANKIEWICZ K., CZLONKOWSKA A., CZLONKOWSKI A.; Effects of AAV2-hIL-10 on immune response following toxic degeneration caused by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine in mice.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69, 345. 33. KOSMOWSKI W., BRONISLAWSKA-FRASZ M., ARASZKIEWICZ A., HABRAT B.; The case of brain tumor in an alcohol dependent female with delirium and dementia.; Alcoholism Clinical and Experimental Research; 2009, 33 (suppl 6), 26A-26A. 34. KRAWCZYK M., SYCZEWSKA M.; Patterns of gait alterations after stroke. Preliminary results of three-dimensional analysis and dynamic emg study.; European Journal of Neurology; 2009, 16 (suppl 3), 316. 35. KRZCIK P., ZAJDA M., MAJEWSKA D.; Interactions of neurosteroids- dehydroepianodrosterone, sulphate (DHEAS) and androsterone ­ with cocaine In behavioral despair test (PORSOLT) In rats.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 359. 36. KUBALSKA J., WIERZBICKA A., TAYBERT J., TYLKI-SZYMASKA A.; Abetalipoproteinemia, obraz kliniczny i leczenie.; Czynniki Ryzyka; 2009, 3, 61. 37. KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., CIESIELSKA A., MOLLER C., ZAREMBA M., CZLONKOWSKI A., CZLONKOWSKA A.; CD4+ anti-MOG lymphocytes administration improves recovery after MPTP induced injuty in mice model of Parkinson's disease.; Parkonsonism and Related Disorders; 2009, 13 (suppl 2), 141-142. 38. KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., ZAREMBA M., CUDNA A., PIECHAL A., WITKIEWICZ M., ZAREMBA M.M., CZLONKOWSKA A., ODERFELD-NOWAK B.; Autoimmune encephalomyelitis is accompanied by the injury of hippocampal neurons.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69, 321. 39. KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., ZAREMBA M.M., ODERFELD-NOWAK B.; Protection of hippocampal neurons against neurotoxic damage by anti-myelin T cells may involve diminishing the activation of microglia and NG2+glial cells.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69, 315. 40. LEHNER M., TARACHA E., MACIEJAK P., SZYNDLER J., SKÓRZEWSKA A., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., WISLOWSKA A., HAMED A., BIDZISKI A., PLANIK A.; Co-localization of c-Fos and glucocoerticoid receptor immunoreactivity-expressing cells in the brain structures of low and high anxiety rats.; Pharmacol. Rep.; 2009, 61 (2), 358-359. 41. LEHNER M., TARACHA E., MACIEJAK P., SZYNDLER J., SKÓRZEWSKA A., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., WISLOWSKA-STANEK A., HAMED A., BIDZISKI A., PLANIK A.; Colocalisation of glucocorticoid and 5-HT1A receptor immunoreactivity-expressing cells in the brain structures of low and high anxiety rats.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 369.

Dzialalno naukowo-badawcza

161

42. LENIAK M., SENIÓW J., POLANOWSKA K., LITWIN M., CZLONKOWSKA A.; New approach to the rehabilitation of post stroke focal cognitive syndromes.; Final program and abstracts Fifth International Congress on Vascular Dementia; 2009, 57. 43. LENIAK M., SENIÓW J., POLANOWSKA K., LITWIN M., CZLONKOWSKA A.; A new approach to the rehabilitation of post-stroke focal cognitive syndromes.; Journal of Neurological Science; 2009, 283, 252-253. 44. LEWANDOWSKA E., WIERZBA-BOBROWICZ T., MODZELEWSKA J., MATYJA E., BLAEJEWSKA-HYOREK B., PASENNIK E., STPIE T., KOSZEWSKI W.; Ultrastructural picture of granular cell astrocytoma.; Folia Neuropathologica; 2009, 47 (4), 391. 45. LIPCZYSKA-LOJKOWSKA W., SAWICKA B., SIENKIEWICZ-JAROSZ H., BOCHYSKA A., GUGALA M, MAKARUK H., WEHR H., SCISKA A., RYGLEWICZ D.; Evaluation of plasma homocysteine level as predictor of mild cognitive impairment to dementia conversion.; J Neurolog Sci; 2009, 285 (1), 285. 46. MACIEJAK P., SZYNDLER J., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., LEHNER M., KRZCIK P., HAMED A., BIDZISKI A., PLANIK A.; What is the influence of cycloheximide, a protein synthesis inhibitor, on the development of PTZ kindled seizures in rats?; Pharmacol. Rep.; 2009, 61 (2), 361. 47. MACIEJAK P., SZYNDLER J., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., TARACHA E., SKÓRZEWSKA A., LEHNER M., KRZCIK P., HAMED A., BIDZISKI A., PLANIK A;. The effects of proteins synthesis inhibitor on the expression and re-consolidation of pentylenetetrazol kindled seizures.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 332. 48. MAKSIMOWSKI M., KONOPKA A., DARDA-LEDZION L., KRAWCZYK M., CZLONKOWSKA A.; Rehabilitacja pacjenta z ataksj czuciow ­ prezentacja przypadku klinicznego.; Postpy rehabilitacji; 2009, 23 (2), 193-194. 49. MANDAT T., KOZIARA H., TYKOCKI T., BONICKI W., NAUMAN P.; Bilateral malfunction of cerebral electrodes at generalized dystonia patient.; Parkinsonism and Related Disorders; 2009, 15 (suppl 2), 99. 50. MANDAT T., KMIEC T., KOZIARA H., TYKOCKI T., TUTAJ M., ROLA R., LIBIONKA W., BILSKA M., JURKIEWICZ E., HARTIG M., PROKISH H., BONICKI W., NAUMAN P;. Deep brain stimulation of globus pallidus versus subthalamic nucleus for alleviating of dystonia symptoms among NBIA patients.; Parkinsonism and Related Disorders; 2009, 15 (suppl 2), 99. 51. MANDAT T.S., KOZIARA H., NAUMAN P.; Pantothenate kinase-associated neurodegeneration dystonia treated with subthalamic nucleus deep brain stimulation. Preliminary report.; Movement Disord; 2009, 24 (suppl 1), 487-487. 52. MAZURKIEWICZ-BELDZISKA M., NIEDZIELSKA K., STEINBORN B., WIERZBICKA A.; Nonconvulsive status epilepticus in children and elderly patients ­ two different entities.; Journal of the Neurological Sciences; 2009, 285 (suppl 1), 112-113. 53. MENDEL T., SZPAK G.M., BERTRAND E., WIERZBA-BOBROWICZ T., LEWANDOWSKA E., CZLONKOWSKA A.; Cerebral amyloid angiopathy

162

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

and dementia in patients with intracerebral hemorrhages.; Journal of Neurological Science; 2009, 283, 260. 54. MLODOENIEC A., JAREMA M., LESZCZYSKA A., KRYSIAK K., EBROWSKA A., SZAFRASKI T.; Drug ­ induced akathisia and suicidal ideation in shizophrenia inpatients.; European Psychpharmacology; 2009, 19 (suppl 3), 501. 55. MLODOENIEC A., JAREMA M., SZAFRASKI T., LESZCZYSKA A., KRYSIAK, KATARASISKA-PIERZGALSKA K.; The Polish version of the InterSePT scale for suicidal thinking ­ reliablity and validity.; European Neuropsychopharmakology; 2009, 19 (suppl 3), 500. 56. NIEWADA M., SARZYSKA-DLUGOSZ I., SKOWROSKA M., KOBAYASHI A., KAMISKI B., CZLONKOWSKA A.; Acute ischemic stroke in Poland ­ the comparison of National Hospital ­ Based Stroke Registries in 2000-2008.; Cerebrovascular Diseases; 2009, 27 (suppl 6), 230. 57. OKULICZ-KOZARYN K.; Test of Power-control theory in explication of gender differences in alcohol abuse by teenagers.; Psychology & Health; 2009, 24 (suppl 1), 296. 58. OLCZAK M., DUSZCZYK M., MIERZEJEWSKI P., MAJEWSKA M.; Early postnatal thimerosal administration, In a vaccination-like scheme, causes vast structural damage In rat brain: implications for autism.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 309. 59. PAWLOWSKA M.; Measuring continuity of care in various forms of out-patient mental health services in Poland.; J. Mental Health Policy Econ.; 2009, 12 (suppl 1), 33. 60. PISARSKA A., OSTASZEWSKI K.; Over-the-counter-medicine use among Warsaw adolescents.; Psychology & Health; 2009, 24 (suppl 1), 318. 61. PLANIK A., TARACHA E., DYR W., WIEK M., CHRAPUSTA S.J., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., BIDZISKI A., WALKOWIAK J.; Warsaw high alkohol-preferring (WHP) and low alkohol-preferring (WLP) rats differ In behavioral and midbrain dopamine systems responsem to morphine.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 352. 62. POLANOWSKA K., SENIÓW J., CZLONKOWSKA A.; Elektrostymulacja lewej rki w rehabilitacji chorych z poudarowym zaniedbywaniem wzrokowo-przestrzennym; Postpy Rehabilitacji; 2009, 23, 28-29. 63. PROT K., RADUJ J., ANCZEWSKA M., INDULSKA A., PALYSKA M., SKIBA J.; Patients' views on services in acute in-patient units and community care.; The Journal of Mental Health Policy and Economics; 2009, 12 (supp 1), 35. 64. RAKOWICZ M., ANTCZAK J., DEREJKO M., BANACH M., INGLOT E., WICLAWSKA M., TARNACKA B., SIENKIEWICZ J.; Improvement of motor functional after repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with Parkinson's disease.; Journal of the Neurological Sciences; 2009, 285 (suppl 1), 133. 65. RAKOWICZ M.J., ROLA R., ZDZIENICKA E., SULEK-PIATKOWSKA A., JAKUBOWSKA T., INGLOT E., WIECLAWSKA M.; Funcional state of

Dzialalno naukowo-badawcza

163

motor cortex and corticospinal pathways in spinocerebellar ataxias.; J. Neurol. Sci.; 2009, 285 (suppl 1), 265. 66. ROLA R., JAROSZ H., WIERZBICKA A., WICHNIAK A., RICHTER P., RYGLEWICZ D., JERNAJCZYK W.; Recurrence of cerebrovascular events, case-fatality and functional outcome in patients with ischemic stroke and sleep disordered breathing (SDB).; European Journal of Neurology; 2009, 16 (suppl 3), 384. 67. RYGLEWICZ D., LECHOWICZ W., MILEWSKA D.; Pre-hospital delays in acute stroke patients on the basis of Polish National Stroke Registry.; European Journal of Neurology; 2009, suppl 3, 2803. 68. RYGLEWICZ D., LECHOWICZ W.; Local differences in stroke management on the basis of Polish National Stroke Registry.; Neuroepidemiology; 2009, 3,173. 69. SARZYSKA-DLUGOSZ I., KRAWCZYK M., CZLONKOWSKA A.; Ocena dostpnoci wczesnej kompleksowej rehabilitacji poudarowej w Polsce w 2008 r. Accessibility of comprehensive early stroke rehabilitation in Poland in 2008.; Postpy Rehabilitacji; 2009, 23, 210. 70. SIENKIEWICZ-JAROSZ H., GLUSZKIEWICZ M., BIEKOWSKI P., CZLONKOWSKA A., RYGLEWICZ D.; Smoking decreases the age of firstever-in-a-lifetime stroke.; European Journal of Neurology; 2009, 16 (suppl 3), 128. 71. SKÓRZEWSKA A., BIDZISKI A., HAMED A., LEHNER M., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., PLANIK A.; Effects of CRF and alpha-helical CRF (9-41) on rat behavior in the conditioned fear test and amino acid concentrations in the central and basolateral nuclei of amygdala.; Pharmacol. Rep.; 2009, 61 (2), 378. 72. SKÓRZEWSKA A., BIDZISKI A., HAMED A., LEHNER M., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., SZYNDLER J., MACIEJAK P., PLANIK A.; The influence of CRF and alpha-helical, CRF (9-41) on rat fear responses and amino acids concetration in the central nucleus of amygdala.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 361. 73. SZCZUKA A., WNUK A., KORCZYSKA J., SYMONOWICZ B., GONZALEZ-SZWACKA A., MAZURKIEWICZ P., FRANCIKOWSKI J., MIRECKA A., KOSTOWSKI W., GODZINSKA E.; The effect of biogenic amines serotonin, dopamine, octopamine and tyramine on aggressive behavior workers of the red wood ant formica polyctena.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 300. 74. SZYNDLER J., MACIEJAK P., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., LEHNER M., HAMED A., WALKOWIAK J., BIDZISKI A., PLANIK A.; c-Fos mapping of changes in neuronal activity during the course of PTZ kindling of seizures.; Pharmacol. Rep.; 2009, 61 (2), 364. 75. SZYNDLER J., MACIEJAK P., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., TARACHA E., SKÓRZEWSKA A., LEHNER M., BIDZISKI A., PLANIK A.; c-Fos mapping of changes in neuronal activity during the course of PTZ kindling of seizures.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 319.

164

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

76. TARACHA E., DYR W., WIEK M., CHRAPUSTA J.S., TURZYSKA D., SOBOLEWSKA A., BIDZISKI A., WALKOWIAK J., PLANIK A.; Behavioral and arginine catabolism dissimilarities between Warsaw high alcohol preferring (WHP) and Warsaw low alcohol preferring (WLP) rats.; Pharmacol. Rep.; 2009, 61 (2), 378-379. 77. TARNACKA B., SZESZKOWSKI W., CZLONKOWSKA A.; Heterozygotus carriers for Wilson's disease ­ magnetic spectroscopy changes in the brain.; Parkonsonism and Related Disorders; 2009, 13 (suppl 2), 80. 78. WEHR H., BEDNARSKA-MAKARUK M.; Zwizek opornoci na insulin z miadyc i otpieniem.; Czynniki Ryzyka; 2009, 3, 57. 79. WICHNIAK A., WALINIOWSKA E., MUSISKA I., CZASAK K., WIERZBICKA A., JERNAJCZYK W., JAREMA M.; Low daytime activity and increased night rest time during antipsychotic treatment of schizophrenia.; Eur. Neuropsychopharm; 2009, 19 (suppl 3), 528. 80. WICHNIAK A., JERNAJCZYK W., WIERZBICKA A., SOBASKA A., SZATKOWSKA E., CZASAK K., MUSISKA I.; Efficacy of trazodone in patients with primary insomnia with and without concomitant depressive symptomatology.; European Neuropsychopharmacology; 2009, 19 (suppl. 3), 416. 81. WICHNIAK A., WALINIOWSKA E., MUSISKA I., CZASAK K., WIERZBICKA A., JERNAJCZYK W., JAREMA M.; Low daytime activity and increased night rest time during antipsychotic treatment of schizophrenia.; European Neuropsychopharmacology; 2009, 19 (suppl 3), 528. 82. WIERZBA-BOBROWICZ T., SCHMIDT-SIDOR B., STPIE T., NAUMAN P., PONIATOWSKA R.; Combined ganglioglioma and pleomorphic xanthoastrocytoma.; Folia Neuropathologica; 2009, 47 (4), 397. 83. WIERZBICKA A., WICHNIAK A., WALINIOWSKA E., WOLKOW L., LCKA J., KOZIOL B., RYGLEWICZ D., JERNAJCZYK W.; Occurrence of REM sleep behaviour disorder (RBD) in narcolepsy.; European Journal of Neurology; 2009, 16 (suppl 3), 622. 84. WISLOWSKA-STANEK A., LEHNER M., SKÓRZEWSKA A., PLANIK A.; Fear extinction, c-Fos and glucocorticoid receptor immunoreactivity in the hippocampus of low and high anxiety rats.; Pharmacol. Rep.; 2009, 61 (2), 367-368. 85. WISLOWSKA-STANEK A., LEHNER M., TARACHA E., SKÓRZEWSKA A., MACIEJAK P., SZYNDLER J., PLANIK A.; c-Fos, 5HT and CRF immunostaining of the prefrontal cortex areas the in the rats differing in the strength of fear response.; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 360-361. 86. ZAJDA M., KRZCIK P., MAJEWSKA M.; Androsterone has rewarding and aversive prosperities and alters the rewarding effect of cocaine in the conditioned place preference procedure (CPP).; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 358. 87. ZAJDA M., KRZCIK P., MAJEWSKA M.; Dehydroepiandrosterone sulphate (DHEAS) is rewarding effect of cocaine in the conditioned place preference procedure (CPP).; Acta Neurobiol. Exp.; 2009, 69 (3), 358. 88. ZAREMBA M., JONIEC I., PIECHAL A., PYRZANOWSKA J., KURKOWSKA-JASTRZBSKA I., CIESIELSKA A., CZLONKOWSKA A., CZLON-

Dzialalno naukowo-badawcza

165

KOWSKI A.; The molecular and behavioral changes in the long-term observations mice model of Parkinson's disease.; Acta Neurobiologiae Experimentalis; 2009, 69: 345. b) w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych (lista B MNiSW): 1. PARNOWSKI T.; KTSP ­ przesiewowe narzdzie oceny funkcji poznawczych.; Psychoger. Pol.; 2009, 6 (4), VII 4. 2. PARNOWSKI T.; Psychoza czy psychozy w wieku podeszlym.; Psychoger. Pol.; 2009, 6 (4), VIII 4. c) w innych czasopismach polskich i zagranicznych niebdcych na licie MNiSW: 1. BALDACCHINO A., GROUSSARD-ESCAFFRE N, CLANCY C., LACK C., SIEROSLAWSKA K., HODGES C., MERINDER L.B., GREACEN T., SORSA M., LAIJARVI H., BAECK-MOLLERK.; Epidemiological issues in comorbidity: lessons learnt from a pan-European ISADORA project.; Mental Health and Substance Use: dual diagnosis; 2009, 2 (2), 88-100. 2. HABRAT B.; Postpy farmakologii klinicznej w leczeniu uzalenie od innych substancji ni alkohol i tyto.; Ordynator Leków; 2009, 9 (suppl), 10-10. V Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne: ,,Oczekiwania a moliwoci wspólczesnej psychiatrii" 19-20 czerwca 2009. 3. KMIEC T., MANDAT T., KOZIARA H., LIBIONKA W., TUTAJ M., BILSKA M., HARTIG M., NAUMAN P., PROKISH H.; Deep brain stimulation In PKAN patients with dystonia symptoms.; European Journal of Pediatric Neurology; 2009, 13 (suppl 1), 10. 4. KOBAYASHI A.; Postpy w leczeniu udaru mózgu.; Neurologia Praktyczna; 2009, 50 (5), 9-19. 5. PAWLOWSKA M., PROT-KLINGER K.; Continuity of care and therapeutic relationship as a method of community mental health evaluation in Poland.; Psychiatriki; 2009, 20 (suppl 1), 80. 6. PROT-KLINGER K., LECH K.; Promoting the health of residents in psychiatric and social care institutions. Helps Project.; Psychiatriki; 2009, 20 (suppl 1), 87. 7. SAWICKA M.; Wspomnienie o Pani Docent dr hab.med. Joannie Meder.; Medycyna Praktyczna. Psychiatria; 2009, 6 (11), 122-123. d) w ksikach streszcze: 1. ANTCZAK J., RAKOWICZ M.; Improvement of sleep and daytime sleepiness after repetitive transcranial stimulation in Parkinson's disease.; 102 Seminar of International Centre of Biocybernetics ­ Brain Stimulation: Superficial and Deep, Old and New.; Warszawa, 11-13.05.2009 r.

166

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

2. BARAN-FURGA H.; Diagnostyka uzalenie.; W: Narkomania Opiatowa: Biologia ­ Terapia. Materialy Konferencyjne; 08.10.2009, 9-9. 3. BASISKA A., JAMROY A., HABRAT B.; Prolonged benzodiazepine elimination in addicted patients as a reason of early post-detoxification relapses. 1st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology & European Psychiatric Association Conference on Treatment Guidance; Scientific Program & Abstract Book; November 19th -22nd 2009, Thesaloniki, Greece, 140-141. 4. BOBROWSKI K.; Monitorowanie wybranych wskaników zdrowia psychicznego 15-latków w badaniach mokotowskich; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r.; str. 11. 5. BOCHNIAK M.; Bezrobocie a zdrowie psychiczne, III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r.; str. 12. 6. BORUCKA A., OSTASZEWSKI K.; Rodzinne czynniki ryzyka a zachowania ryzykowne i zdrowie psychiczne gimnazjalistów z Warszawy. III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego, Program i streszczenia, Sandomierz, 17-19.09.2009 r., str.13. 7. BRYKALSKI J., ZALUSKA M.; Opis przypadku psychozy posterydowej Konsultacja pacjenta z problemem alkoholowym w szpitalu; Pamitnik konferencyjny Congress Book, Psychiatria konsultacyjna, liaison psychiatry, Wisla, 10-12 grudnia 2009. 8. CHDZYSKA M., SAWICKA M., KASPEREK-ZIMOWSKA B., MEDER J.; Zajcia psychoedukacyjne dla osób chorych na schizofreni ­ opinie i oczekiwania uczestników.; Streszczenie wystpie plakatowych w: Materialy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii. Czlowiek chory ­ aspekty biopsychospoleczne"; Lublin, 25-27.09.2009, str.136. 9. CHDZYSKA M.; Obraz siebie przed i po wystpieniu kryzysu psychotycznego w narracjach osób chorych na schizofreni ­ prezentacja metody badania.; Streszczenie wystpie plakatowych w: Materialy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii. Czlowiek chory ­ aspekty biopsychospoleczne"; Lublin, 25-27.09.2009, str. 152-153. 10. CZABALA CZ., ANCZEWSKA M.; Training in the context of the European Pact on Mental Health and Well-Being; Program i streszczenia ENTER's 10th Annual Conference "Latest Trends in Training for Mental Health Professionals in Europe"; Lublana, Slowenia, 26.05.2009, str. 8. 11. CZABALA CZ., DANIELEWICZ D., ROLA J., SZULAWSKI M., WOYDA J., ZABLOCKA-YTKA L.; Zapobieganie zachowaniom autodestrukcyjnym wród dzieci i mlodziey szkolnej ­ raport z projektu CAMHEE. III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., str. 16. 12. CZABALA CZ.; W poszukiwaniu skutecznych programów promocji zdrowia psychicznego. III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., str. 16.

Dzialalno naukowo-badawcza

167

13. CZARTORYSKA B., LUGOWSKA A., TYLKI-SZYMASKA A., MALECKA I.; Chitotriosidase deficiency due to 24 bp duplication ­ the frequency in Polish population.; 17th ESGLD Workshop, Bad Honnef, Niemcy. 14. CZLONKOWSKA A.; Can we enhance post stroke rehabilitation by pharmacotherapy? Second Joint Congress of GCNN and SSNN; Abstract Book, Wiede, Austria, 1-3.03.2009, 58. 15. CZLONKOWSKA A.; Why is it so difficult to implement current recommendations for stroke management? 20th Summer Stroke School-Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke; Book of abstracts, 8-12.06. 2009 Dubrownik, Chorwacja, 31. 16. CZLONKOWSKA A.; Pharmacotherapy in stroke rehabilitation 20th Summer Stroke School-Healthy Lifestyle and Prevention of Stroke; Book of abstracts; 8-12.06.2009 Dubrownik, Chorwacja, 25. 17. FERSTEN E., GLOWACKI M., WALASEK N., MROZIAK B., ADAMCZYK M., WALECKI J.; Badanie ladów pamiciowych w fMRI. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii"; Materialy konferencj; KUL, Lublin, 25-27.09.2009, str. 49-50. 18. FERSTEN E., KOZIARA H., MANDAT T., JAKUCISKI M., KULISKI R., GLOWACKI M., WALASEK N., KRÓLICKI L., MROZIAK B., NAUMAN P;. Trudnoci interpretacyjne funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w ocenie mózgowej organizacji funkcji poznawczych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii"; Materialy konferencji; KUL, Lublin, 25-27.09.2009, str. 49. 19. GIEROWSKI J.K., HEITZMAN J.; Forensische Psychiatrie In Polen ­ aktueller Stand Und Perspektiven, Dokumentation der Fach Tagung Auslander und Migranten im Massregelvolzug ­ Fremd in Therapie und Recht; 08-09.05.2008 in Merzing Saarland, 35-50. 20. HABRAT B.; Alcohol and drug problems counteracting policy and treatment of dependencies in Poland.; W: 18. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin.; 6.-8. November 2009 in Berlin. Abstractsammlung DGS. Berlin, 15-15. 21. HABRAT B.; Leczenie substytucyjne w uzalenieniu opioidowym i profilaktyce HIV/AIDS. Wieloorodkowe badania WHO.; W: XVI Konferencja: Czlowiek yjcy z HIV w Rodzinie i Spoleczestwie; KBPN Warszawa, 2009, 3-3. 22. HABRAT B.; Pozycja leczenia substytucyjnego w terapii uzalenienia opioidowego. Trendy w leczeniu substytucyjnym.; W: Narkomania Opiatowa: Biologia ­ Terapia. Materialy Konferencyjne; 08.10.2009, 8-8. 23. HEITZMAN J.; Opiniowanie sdowo-psychiatryczne w schizofrenii; Materialy Konferencji szkoleniowej Kontrowersje w psychiatrii; Kraków, 5-6.06.2009, 54-70. 24. HEITZMAN J.; Parafinie ­ aspekty medyczne ­ diagnoza ­ terapia; Materialy konferencyjne V Konferencja Naukowa ­ Poza Standardami ­ Do czego przekonuj eksperci; Warszawa, 27-28.03. 2009, 41-49. 25. HEITZMAN J.; Przegld wspólczesnych kierunków leczenia zaburze depresyjnych; Materialy konferencyjne, I Polsko-Hiszpaska Konferencja Psychiatryczna; Huelva, Hiszpania 2-6.09. 2009.

168

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

26. HEITZMAN J.; Regulacje prawne Psychiatrii ­ stan aktualny; Pamitnik konferencyjny, III Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna Diagnostyka w psychiatrii, Psychiatria Konsultacyjna; Wisla, 11-12.12. 2009, 19-20. 27. HEITZMAN J.; Round Table, Etyczne aspekty wspólpracy psychiatrów z firmami farmaceutycznymi, Co to jest konflikt interesów ­ i czy naley si go ba?; Materialy konferencyjne, I Polsko-Hiszpaska Konferencja Psychiatryczna; Huelva, Hiszpania, 2-6.09.2009. 28. HEITZMAN J.; Zaburzenia po stresie traumatycznym ­ klinika i opiniowanie; Materialy konferencyjne II Kongres Akademii po Dyplomie, Szczególne problemy terapii psychiatrycznej; Warszawa, 13.02.2009, 40-43. 29. JAMROZIK Z., LUGOWSKA A., SLAWEK J., KWIECISKI H.; Badanie czstoci wystpowania mutacji p.L444P i p.N370S w genie glukocerebrozydazy u pacjentów z zanikiem wieloukladowym, poraeniem postpujcym nadjdrowym i zwyrodnieniem korowo-podstawnym.; IV Zjazd Sekcji Schorze Pozapiramidowych PTN; 21-24.05.09, Bronislawowo. 30. JAREMA M.; Is the patent really the same after a major depressive episode?; Micrografia; 2009, 31, 164. 31. JAREMA M.; Wczesna interwencja u chorych na schizofreni.; Materialy Konferencji Szkoleniowej ,,Kontrowersje w psychiatrii ­ schizofrenia"; Kraków, 5-6.06.2009, 103-110. 32. JELONKIEWICZ I., KOSISKA-DEC K.; Niekorzystne sytuacje w yciu studentów. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ,,Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza"; Program. Streszczenia wystpie; Zakopane, 15-17.05.2009, 47. 33. JELONKIEWICZ I.; Linia ycia jako sposób pomiaru dobrostanu psychicznego ­ kontekst teoretyczny. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ,,Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza"; Program. Streszczenia wystpie; Zakopane, 15-17.05.2009, 48. 34. JERNAJCZYK W.; Latency of eye movement and the mean latency of eye movement within REM sleep. 50th Anniversary of Paradoxical Sleep Discovery Basic and Clinical Perspectives; Lyon, 7-10.01.2009 r., CD, 23 35. KASPEREK-ZIMOWSKA B.; Zmienne demograficzne a sposoby radzenia sobie matek z przewlekl chorob psychiczn doroslego dziecka; Streszczenie wystpie plakatowych w: Materialy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii. ,,Czlowiek chory ­ aspekty biopsychospoleczne."; Lublin, 25-27.09.2009, 127. 36. KASPEREK-ZIMOWSKA B., CHDZYSKA M., SAWICKA M.; Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem wród matek doroslych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii.; Streszczenie wystpie plakatowych w: Materialy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii. ,,Czlowiek chory ­ aspekty biopsychospoleczne."; Lublin 25-27.09.2009, 128-129.

Dzialalno naukowo-badawcza

169

37. KASPEREK-ZIMOWSKA B.; Niektóre cechy osobowoci matek doroslych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii ­ wplyw na sposoby radzenia sobie z przewlekl chorob psychiczn doroslego dziecka.; Streszczenie wystpie plakatowych w: Materialy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii. ,,Czlowiek chory ­ aspekty biopsychospoleczne."; Lublin 25-27.09.2009, 127. 38. KOCO K.; Czynniki sprzyjajce odstawianiu przetworów konopi indyjskich we wczesnej dorosloci.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 1. 39. KOZIOROWSKI D., RAJKIEWICZ M., SULEK-PITKOWSKA A., ZAREMBA J., KACA ORYSKA M., FRIEDMAN A.; ,,Przypadek pacjenta z premutacj w genie FMR1"; IV Zjazd Sekcji Schorze Pozapiramidowych PTN; 21-24 V 2009. 40. KHN-DYMECKA A.; Resilience a zaburzenia psychiczne ­ wstpne wyniki bada.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 22. 41. KHN-DYMECKA A.; Zastosowanie koncepcji prnoci (resilience) w badaniach osób z zaburzeniami psychicznymi ­ doniesienie z pierwszego etapu bada.; VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ,,Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza", Program. Streszczenia wystpie; Zakopane, 15-17.05.2009, 60. 42. LUGOWSKA A., PLOSKI R., WLODARSKI P., TYLKI-SZYMASKA A.; Molecular background of metachromatic leukodystrophy in Polish patients with different forms of the disorder.; 17th ESGLD Workshop, Bad Honnef, Niemcy. 43. LUGOWSKA A., PLOSKI R., WLODARSKI P., TYLKI-SZYMASKA A.; Molecular basis of metachromatic leukodystrophy in Polish patients with different forms of the disease.; 9th Symposium on Lysosomal Storage Diseases; 24-25.04.09, Frankfurt, Niemcy. 44. LUGOWSKA A., TYLKI-SZYMASKA A., CZARTORYSKA B.; Changes in oligosaccharide excretion in MPS1-patients on ERT.; 9th Symposium on Lysosomal Storage Diseases; 24-25.04.09, Frankfurt, Niemcy. 45. MAZURKIEWICZ-BEDZISKA M., NIEDZIELSKA K., WIERZBICKA A., STEINBORN B.; Nonconvulsive status epilepticus in children and elderly patients-differences in etiology, clinical manifeststion and prognosis.; The Innsbruck Colloquium on Status Epilepticus; Abstract book; 2009, 93. 46. MENDEL T., SZPAK G.M., BERTRAND E., WIERZBA-BOBROWICZ T., STPIE T., LEWANDOWSKA E.; Different clinical manifestations of cerebral amyloid angiopathy in patients with intracerebral hemorrhages. Sixth International Congress on Vascular Dementia, Barcelona, Spain, November 19-22, 2009; abstracts. 47. MENDEL T., SZPAK G.M., BERTRAND.E, WIERZBA-BOBROWICZ T., LEWANDOWSKA E., CZLONKOWSKA A.; Cerebral amyloid angiopathy and dementia in patients with intracerebral hemorrhages; Final Program and Abstracts Fifth International Congress on Vascular Dementia; 2009, 56.

170

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

48. MROZIAK B., STPIE E.; Poczucie zagroenia brakiem/utrat pracy a zdrowie psychiczne osób koczcych studia.; VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ,,Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza"; Program. Streszczenia wystpie; Zakopane, 15-17.05.2009, 70. 49. MURAWIEC S.; Jak w kilka minut zorientowa si jakie bd wyniki farmakoterapii i rokowanie powodzenia leczenia?; III Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowoczesna Diagnostyka w Psychiatrii. Psychiatria Konsultacyjna; Pamitnik konferencyjny; Wisla 10-12.12.2009, 31-32. 50. MURAWIEC S.; Osobowo a leczenie farmakologiczne.; III Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Nowoczesna Diagnostyka w Psychiatrii. Psychiatria Konsultacyjna.; Pamitnik konferencyjny; Wisla, 10-12.12.2009, 24. 51. MURAWIEC S.; Psychological functions of medication in functional disorders.; (abstract) Ksika streszcze: Konferencja: Functional disorders. Comprehensive treatment and prevention; Warszawa, 5-7.06.2009. 52. NAMYSLOWSKA I.; Rola psychoterapeuty z perspektywy pracy indywidualnej i systemowej z chorymi na jadlowstrt psychiczny [streszcz.]; Pamitnik konferencyjny pod red. M. Matuszczyka.; Katowice: Medforum, 2009, 25-26, 7703/2009. 53. OKULICZ-KOZARYN K.; Ocena treci i realizacji programów promocji zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim. Wprowadzenie do dyskusji panelowej.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 25. 54. OKULICZ-KOZARYN K.; Projekt ewaluacji wyników Programu Wzmacniania Rodziny.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 24. 55. OSTASZEWSKI K.; Badania warszawskich gimnazjalistów. Koncepcja i metoda.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 26. 56. OSUCHOWSKA A., CHARZYSKA K., CHDZYSKA M., KASPEREKZIMOWSKA B.; By siostr lub bratem osoby przewlekle chorujcej psychicznie.; Streszczenie wystpie plakatowych w: Materialy I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologia w medycynie ­ medycyna w psychologii. ,,Czlowiek chory ­ aspekty biopsychospoleczne."; Lublin, 25-27.09.2009, 126. 57. PACHOLSKI M., HEITZMAN J., OPIO M., WALCZYNA-LEKO A., PILSZYK A., CIELAK U.; Bldy lekarskie w uzyskaniu wiadomej zgody pacjenta; III Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna Diagnostyka w psychiatrii, Psychiatria Konsultacyjna.; Pamitnik konferencyjny; Wisla, 11-12.12. 2009, 42-43. 58. PACHOLSKI M., HEITZMAN J., SILCZUK A.; Diagnoza, psychoterapia, farmakoterapia zaburze afektywnych u pacjentów z choroba nowotworow; III Midzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna Diagnostyka w psychiatrii, Psychiatria Konsultacyjna.; Pamitnik konferencyjny; Wisla, 11-12.12. 2009, 42.

Dzialalno naukowo-badawcza

171

59. PALYSKA M., RADUJ J.; Znaczenie sytuacji spoleczno-psychologicznej studentów zbliajcych si do dyplomu dla ich zdrowia psychicznego.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 27. 60. PKO E., GLADYSZ D., KOWALCZYK M., KURAN J., PAWLOWSKA B., SZYMKIEWICZ-DANGEL J.; Oznaczanie kariotypu u plodów z wadami serca ­ czy zawsze jest konieczne?; V Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej; Lód, 25-27.06.2009. 61. PISARSKA A., OSTASZEWSKI K.; Alcohol use among Warsaw adolescents ­ the role of social risk and protection. 35th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society; Program i streszczenia; Kopenhaga, Dania, 1-5.06.2009, 146. 62. PISARSKA A.; Stosowanie leków a samoocena zdrowia warszawskich gimnazjalistów.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 28. 63. RADOMSKA A., OKULICZ-KOZARYN K., MACANDER D., BORKOWSKA A., TERLIKOWSKA J.; Standardy programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego oraz system rekomendacji programów.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 32. 64. RAJKIEWICZ M., KOSIOROWSKI D., SULEK-PITKOWSKA A., KRYSA W., KACA-ORYSKA M., FRIEDMAN A.; "FMR1 gene testing in the family with ataxia and tremor".; Konferencja "Molecular mechanisms of neurodegeneration".; 8-10 V 2009. 65. RAKOWICZ M.; Moor cortex excitability and functional state of motor pathway in spinicerebellar ataxias.; 102 Seminar of International Centre of Biocybernetics ­ Brain Stimulation: Superficial and Deep, Old and New.; Warszawa, 11-13.05.2009 r. 66. RODZYSKA A., JURECKA A., MARUCHA J., CZARTORYSKA B., TYLKI-SZYMASKA A.; Head circumference of 14 patients with mucopolysaccharidosis I: retrospective analysis and efficacy of recombinant human (-L-iduronidase (Larunidase); 17th ESGLD (European Study Group on Lysosomal Diseases) Workshop, Bad Honnef, Germany, abstracts, 194. 67. RUSTECKA-KRAWCZYK A.; Czynniki chronice i czynniki ryzyka wychowanków warszawskich orodków socjoterapeutycznych i szkolno-wychowawczych.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 33. 68. SARZYSKA-DLUGOSZ I.; Rozwój sieci pododdzialów udarowych w Polsce; IV Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy "Atrotromboza: zalecenia i kontrowersje. Jak poprawi rokowanie pacjentów"; Ksika Zjazdowa; 8-9. 69. SENIÓW J., LITWIN M., LENIAK M., CZLONKOWSKA A.; Non-linguistic cognitive deficits in aphasia and their impact on language therapy outcome.; Final Program and Abstracts Fifth International Congress on Vascular Dementia; 2009, 56-7.

172

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

70. SENIÓW J., LITWIN M., LENIAK M.; Nonverbal reasoning and working memory in patients with post-stroke aphasia.; Abstracts of 19th World Congress of Neurology, 24-30 October 2009 Bangkok, Tajlandia, 281-282. 71. SIMON W.; Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessive-compulsive personalisty disorders ­ a meta-analytic review.; Am. Psychiatric Ass. Annual Meeting, San Francisco, Official CD 2009. 72. STPIE E., MROZIAK B., CZABALA J.CZ.; Ple a zdrowie psychiczne osób koczcych studia w sytuacji zagroenia bezrobociem.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 36. 73. SULEK-PIATKOWSKA A., KRYSA W., RAJKIEWICZ M., ZDZIENICKA E., LISIK M., RAKOWICZ M., ZAREMBA J.; ,,The prevalence of spinocerebellar ataxias caused by dynamic mutations In polish population" prezentowany na konferencji pt: " V international workshop on Machado-Joseph disease", 1-3 IV 2009. 74. WICHNIAK A., WIERZBICKA A., WALINIOWSKA E., MUSISKA I., CZASAK K., SZATKOWSKA E., JERNAJCZYK W., JAREMA M.; Actigraphicaly assessed activity and rest in schizophrenic patients treated with olanzapine.; 162nd Annual Meeting of American Psychiatric Association San Francisco; New research abstracts book; P39:NR1-096; USA May 16-21, 2009. 75. WIERZBICKA A., WICHNIAK A., WOLKOW L., CZASAK K., MUSISKA I., JERNAJCZYK W.; Beliefs about the origin of the illness in the patients with narcolepsy.; Abstracts book; 6th International Symposium on Narcolepsy; Ascona, Switzerland, Sep 27-Oct 2, 2009,20 76. WONIAK A.; Badanie progu czucia oraz progu bólowego w schizofreni. Abstrakt.; III Midzynarodowa Konferencja Naukowo ­ Szkoleniowa: Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna.; Ksika streszcze; Wisla, 10-12.12.2009, 46. 77. WONIAK A.; Wplyw palenia tytoniu na psychopatologi i objawy uboczne w schizofrenii. Abstrakt.; III Midzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa: Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. Psychiatria konsultacyjna.; Ksika streszcze; Wisla, 10-12.12.2009., 54. 78. WÓJCIK A.; Niejednoznaczne czynniki zachowa problemowych warszawskich gimnazjalistów.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 40. 79. WÓJCIK M.; Warsztaty filmowe ­ promocja zdrowia psychicznego przez wykorzystanie technik filmowych w pracy z grup.; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 41. 80. ZALUSKA M.; Konsultacja pacjenta z problemem alkoholowym w szpitalu; Psychiatria konsultacyjna, liaison psychiatry; Pamitnik konferencyjny, Congress Book; Wisla 10-12 grudnia 2009. 81. ZWOLISKI M., JELONKIEWICZ I.; Linia ycia jako narzdzie pomiaru subiektywnego dobrostanu: wlaciwoci psychometryczne w badaniach

Dzialalno naukowo-badawcza

173

pilotaowych.; VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ,,Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza"; Program. Streszczenia wystpie; Zakopane, 15-17.05.2009, 101. 82. ZWOLISKI M.; Narzdzia do pomiaru sprystoci osoby: wlaciwoci psychometryczne polskiej wersji w badaniach pilotaowych.; VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ,,Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza"; Program. Streszczenia wystpie; Zakopane, 15-17.05.2009, 102. 83. ZWOLISKI M.; Poczucie koherencji (SOC) a sprysto (resilience) osoby: porównanie koncepcji i narzdzi Antonovsky'ego oraz Friborga i wspólpracowników; III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego; Program i streszczenia; Sandomierz, 17-19.09.2009 r., 43. TLUMACZENIA 1. ANCZEWSKA M., CHROSTEK A., MIKULSKA J., WITAJ P., WASZKIEWICZ J., WCIÓRKA J. Tlumaczenie alternatywne modulów CIDI-CAPI (Composite International Diagnostic Interview ­ Computer Assisted Personal Interviewing) standaryzowanego, strukturowanego narzdzia do bada epidemiologicznych w psychiatrii (program EZOP). 2. ANCZEWSKA M. Uogólnione zaburzenia lkowe (G). 3. CHROSTEK A. Pytania przesiewowe pod ktem zaburze osobowoci (P), Zaburzenia osobowoci, (PEA), Zaburzenia zwizane z okresowymi napadami zloci (IED) Pytania przesiewowe (SC), Pytania przesiewowe pod ktem psychozy (PS), Mania (M), Wersja dluga/krótka (L/S) Funkcjonowanie i niepelnosprawno w ostatnich 30 dniach (FD). 4. MIKULSKA J. Ataki paniki (PD), Agorafobia (AG), Fobie swoiste (SP), Fobia spoleczna (SO), Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (O), Objawy w ostatnich 30 dniach (NSD). 5. MROZIAK B. tlumaczenia na j. polski artykulów w czasopimie Postpy Psychiatrii i Neurologii. Forum 2009; 18 (1): 3-23. Early intervention in psychosis: concepts, evidence and future directions, 3-13. The promises and challenges of early intervention in psychotic disorders, 13-14. The case for early, medium and late intervention in psychosis, 15-16. The clinical staging and the endophenotype approach as an integrative future perspective for, 16-17. Staging intervention and meeting needs in early psychosis, 18-19. Understanding pathophysiology is crucial in linking clinical staging to targeted therapeutics, 19-21. Real-world implementation of early intervention in psychosis: 253:253 funding models and evidence- based practise, 21-22. Early intervention in psychosis: concepts, evidence and perspectives, 22-23.

174

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

6. MROZIAK B. ­ przetlumaczenie art. w czasopimie ,,Postpy Psychiatrii i Neurologii" Forum ­ Czego dowiadujemy si z pragmatycznych bada leków psychotropowych? 18 (2): 111-126. Effectiveness as an outcome measure for treatment trias in psychiatry; FLEISCHHACKER W.W., GOODWIN G.M.; 111-116. Clinical trial design: horses for courses; GEDDES J.R.; 117-119. The silver lining of recent effectiveness trials; SCHATZBERG A.F.; 120-121. The quest for a meaningful evidence base in psychiatry; EMSLEY R., HAWKRIDGE S.; 123-124. Rola bada skutecznoci i efektywnoci; RUSH A.J.; 124-125. Social functioning and quality of life as measures of effectiveness in the treatment of schizophrenia; JUN SOO KWON, JUNG-SEOK CHOI; 125-126. 7. MROZIAK B. ­ przetlumaczenie art. w czasopimie ,,Postpy Psychiatrii i Neurologii" ­ Forum ­ Rola upoledzenia funkcjonowania w diagnostyce zaburze psychicznych: w stron ICD-11 i DSM-V. 18 (3): 217-233. What is ,,functional impairment"? Disentangling disability from clinical significance; STN B., KENNEDY C.; 217-221. Disability and mental illness are different entities and should be assessed separately; SARTORIUS N.; 221-222. Disability and diagnosis: should role impairment be eliminated from DSM/ ICD diagnostic criteria? WAKEFIELD J.C.; 222-224. DSM-V perspectives on disentangling disability from clinical significance; NARROW W.E., KUHL E.A., REGIER D.A.; 224-225. Disentangle diagnosis and disability; LEHMAN A.W.; 226. Clarifying the relationship between symptoms and disability: a challenge with practical implications; WHITEFORD H.; 227-228. Is distress a symptom of mental disorders a marker of impairment, both or neither? PHILIPS M.R.; 228-229. The incorporation of the disability construct as an independent axis in the DSM-V and ICD-11 diagnostic systems; VAZQUEZ-BAROQUERO J.L.; 229-231. Functional impairment can have different meanings; WEISSMAN M.M.; 231-232. Factors that influence functional impairment and outcome of mental illness; NJENGA F.; 232-233. 8. MROZIAK B. rozdzial: Marsel M. Mesulam ,,Od doznania do poznania" W: ,,Neuropsychologia. Wspólczesne kierunki bada" pod red. JODZIO K, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2009; 233-318. 9. MROZIAK B. rozdzial: Westen D. ,,Status naukowy procesów niewiadomych" W: MURAWIEC S., ECHOWSKI C. (red.) ,,Od neurobiologii do psychoterapii", Warszawa, IPiN, s. 13-46. 10. MROZIAK B. rozdzial Solis M. ,,Interpretacja marze sennych a nauki zajmujce si ukladem nerwowym" W: MURAWIEC S, ECHOWSKI C. (red.) ,,Od neurobiologii do psychoterapii", Warszawa, IPiN, s. 56-70. 11. MROZIAK B. rozdzial Schore A. ,,Zaburzenia regulacji czynnoci prawej pólkuli a PTSD" W: MURAWIEC S., ECHOWSKI C. (red.) ,,Od neurobio-

Dzialalno naukowo-badawcza

175

logii i psychoterapii", Warszawa, IPiN, s. 71-103. 12. MROZIAK B. ­ przetlumaczenie art. w czasopimie ,,Suicydologia" ­ wiatowy Dzie Zapobiegania Samobójstwom ­ 10.09.2008 (ukazalo si w 2009), vol. IV; 96-99. 13. MROZIAK B. ­ przetlumaczenie pracy: PROT-KLINGER K. ,,The late effects of trauma. PTSD in Holocaust survivors; W: J. of Loss and Trauma, Taylor & Francis, 2009 (przyjte do druku). 14. MROZIAK B. przetlumaczenie na j. angielski streszcze w czasopimie Postepy Psychiatrii i Neurologii 18 (1). Ocena orzecznictwa psychiatrycznego w sprawach przyjcia bez zgody do szpitala; DBROWSKI S., BRODNIAK W.A., LANGIEWICZ W., WELBEL S.; 235. Nasilenie objawów depresji u mlodziey po próbach samobójczych; MAKARA-STUDZISKA M., KOLAK A.; 243. Skuteczno terapii odwraliwiania za pomoc ruchów galek ocznych (EMDR) u leczonych ambulatoryjnie pacjentów z zaburzeniem stresowym pourazowym; PASTERNAK J.; 247. Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu; NOWAKOWSKA K., ADAMIAK G., JABLKOWSKA K., LEWANDOWSKA A., STETKIEWICZ A., BORKOWSKA A.; 255. Profil czynników ryzyka i 30-dniowe nastpstwa udaru u mczyzn i kobiet z pierwszym w yciu udarem niedokrwiennym mózgu ­ analiza 4802 pacjentów z lozaskiego rejestru udarowego; WISZNIEWSKA M.; 263. Konsekwencje kliniczne zespolu metabolicznego; WYSOKISKI A., ORZECHOWSKA A., TALAROWSKA M., GRUSZCZYSKI W.; 269. Zespól napicia przedmiesiczkowego i przedmiesiczkowe zaburzenia dysforyczne: rozpoznawanie i leczenie; BODZAK-OPOLSKA G.; 277. Metody klasyfikacji pacjentów w planowaniu obsad pielgniarskich na oddzialach psychiatrycznych; CEBULAK M., KSYKIEWICZ-DOROTA A.; 285. Zastosowanie teorii pielgnowania Dorothei Orem w okrelaniu zapotrzebowania na opiek pielgniarsk pacjentów hospitalizowanych na oddzialach psychiatrycznych; CEBULAK M., KSYKIEWICZ-DOROTA A.; 293. Hipertermia w przebiegu leczenia elektrowstrzsowego: opis przypadku; BZINKOWSKA D., ANTOSIK A.Z., WICICKI L.; 299. Nadzwyczajna poprawa stanu neurologicznego po podaniu zolpidemu u chorej z przebytym niedokrwiennym udarem módku, wtórnym wodoglowiem i uszkodzeniem pnia mózgu: opis przypadku; ADAMIAK G., STETKIEWICZ A., LEWANDOWSKA A., BORKOWSKA A.; 303. Internacja ­ i co dalej; RUZIKOWSKA A., TARCZYSKA K., WALCZYNA-LEKO A.; 307. Adiustacja i tlumaczenie streszcze na j. ang. ­ Promocja zdrowia psychicznego. Badania i dzialania w Polsce. OKULICZ-KOZARYN K., OSTASZEWSKI K. (red.). Skala RSA (Resilience Scale for Adults) ­ backtranslation polskiej adaptacji Zwoliski, Jelonkiewicz, Kuhn-Dymecka, 4.06.09.

176

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

15. WITKIEWICZ G.­ tlumaczenie z jzyka angielskiego na jzyk polski 3 sekcji Composite International Diagnostic Instrument, WHM-CIDI CAPI V. 2; sekcja 15 ­ Alcohol Use (AU), sekcja 22 ­ Tobacco (TB), sekcja 27 ­ Gambling (GM), w ramach adaptacji kwestionariusza WHO do ogólnopolskich bada populacyjnych. 16. WITAJ P. Nadruchliwo z deficytem uwagi (AD), Zaburzenia odywiania (AN). 17. WASZKIEWICZ J. Neurastenia (N), Depresja (D). PRACE POPULARNO-NAUKOWE 1. BORUCKA A., OSTASZEWSKI K.; Przezwyciy zly los; Psychologia w szkole; 2009, 1 (21), 13-21. 2. CZABALA CZ.; Typologia pacjentów korzystajcych z instytucjonalnej pomocy w zwizku z uywaniem narkotyków; Serwis Informacyjny NARKOMANIA; 2008 (ukazalo si w 2009), 4 (43), 2-6. 3. HABRAT B.; Leczenie substytucyjne morfin o przedluonym dzialaniu (SROM).; Monar na Bajzlu; 2009. 4. JANKE-KLIMASZEWSKA B.; Unika sytuacji nerwicogennych ju od poczcia ­ wywiad dla gazety Nasz Dziennik z 29.10. 2009, nr 254. 5. KOBAYASHI M.; Zawód: Psychoterapeuta.; Charaktery ­ Magazyn Psychologiczny; 2009, 148 (5), 70-71. 6. KOCO K.; Marihuana i co potem...?; Remedium; 2009, 6 (196), 30-31. 7. KOLODZIEJCZYK J., OSTASZEWSKI K.; Cykl zaj z uczniami ,,Nie pij! Bo tak! "; Remedium 2009, 7-8 (197/198), 20-23. 8. MURAWIEC S.; Farmakoterapia depresji.; Manager Apteki; 2009, 7, 36-38. 9. MURAWIEC S.; Depresja i psychoanaliza: rozmowa z dr n. hum. Katarzyn Walewsk, psychoanalitykiem szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.; Nastroje; 2009, 18 (3). 10. OKULICZ-KOZARYN K.; Ewaluacja Programu Wzmacniania Rodziny; Serwis Informacyjny Narkomania; 2009, 4 (48), 11-15. 11. OSTASZEWSKI K.; Czynniki i mechanizmy chronice; Remedium; 2009, 5 (195), 32. 12. OSTASZEWSKI K.; Czynniki i cieki ryzyka; Remedium; 2009, 1 (191), 32. 13. OSTASZEWSKI K.; Od profilaktyki negatywnej do pozytywnej; Remedium; 2009, 7-8 (197/198), 64. 14. OSTASZEWSKI K.; Zachowania ryzykowne gimnazjalistów: skala, czynniki ryzyka i czynniki chronice.; Niezbdnik pedagoga, psychologa, wychowawcy; 2009, 2 (6), 25-33. 15. PISARSKA A.; Dowiadczenia i opinie mlodziey o lekach dostpnych bez recepty.; Serwis Informacyjny Narkomania; 2009, 4 (43), 35-40 (ukazalo si w 2009). 16. RUSTECKA-KRAWCZYK A.; Program Wzmacniania Rodziny.; Remedium; 2009, 12 (202), 8-9.

Dzialalno naukowo-badawcza

177

17. RUSTECKA-KRAWCZYK A., WÓJCIK M.; Indywidualne czynniki zachowa problemowych mlodziey gimnazjalnej.; Remedium; 2009, 3 (193), 10-11. 18. WICICKI L.; Czasem trudno odstawi.; Medical Tribune; 2009, 20. 19. WICICKI L.; Dieta przeciwmaniakalna.; Medical Tribune; 2009, 11. 20. WICICKI L.; Dla kosmitów AD 2009.; Medical Tribune; 2009, 3. 21. WICICKI L.; Do czego sluy IQ.; Medical Tribune; 2009, 2. 22. WICICKI L.; Dr Jekyll i Mr Fast.; Medical Tribune; 2009, 12. 23. WICICKI L. Elektrowstrzsy.; Medical Tribune; 2009, 12. 24. WICICKI L.; Jaka jest skuteczno leczenia?; Zdrowie; 2010, 1. 25. WICICKI L.; Lit.; Medical Tribune; 2009, 13. 26. WICICKI L.; Miejsce depresji agitowanej.; Medical Tribune; 2009, 2. 27. WICICKI L.; Odchudzanie.; Medical Tribune; 2009, 10. 28. WICICKI L.; Ostronie z otpieniem.; Medical Tribune; 2009, 4. 29. WICICKI L.; Profilaktyka.; Medical Tribune; 2009, 17. 30. WICICKI L.; Psychiatrzy.; Medical Tribune; 2009, 7. 31. WICICKI L.; Psychozy.; Medical Tribune; 2009, 15. 32. WICICKI L.; Ryzyko udaru.; Medical Tribune; 2009, 2. 33. WICICKI L.; Subiektywne uwagi.; Medical Tribune; 2009, 1. 34. WICICKi L.; Tlok, czyli problem. Medical Tribune; 2009, 1. 35. WICICKI L.; Zalety diagnostyczne stania na jednej nodze.; Medical Tribune; 2009, 8. 36. WASZKIEWICZ E.; Uwagi o wspólpracy psychiatrów i psychologów w opiniowaniu sdowym.; Nastroje; 2009, 21, 3. 37. WASZKIEWICZ E.; CHAD a poczytalno.; Nastroje; 2009, 1, 3. 38. WASZKIEWICZ E.; Czyny dokonywane pod wplywem agresji ­ trudnoci w opiniowaniu.; Nastroje; 2009, 19, 3. 39. WASZKIEWICZ E.; Opiniowanie w upoledzeniach umyslowych.; Nastroje; 2009, 17, 3. 40. WASZKIEWICZ E.; Zabójstwa ,,z miloci".; Nastroje; 2009, 20, 4. 41. WASZKIEWICZ E.; Zaburzenia reaktywne w opiniowaniu sdowym.; Nastroje; 2009, 20, 3. 42. WICHNIAK A.; ycie na nerwowych nogach.; Charaktery; 2009, 9 (152), 82-85. 43. WÓJCIK M., RUSTECKA-KRAWCZYK A.; rodowiskowe czynniki zachowa problemowych mlodziey gimnazjalnej.; Remedium; 2009, 1 (191), 6-7. 44. ZALSKA B.; Autoreedukacja poprzez turystyk. Oddane do druku. Biuletyn Impuls WoIPiP.

RECENZJE, KOMENTARZE I INNE OPRACOWANIA 1. CHRZCZONOWICZ A., LYSAKEP, LYSAKER J.; Schizophrenia and the fate of the self. Oxford University Press, Oxford 2008.; Post Psychiatr. Neurol.; 2009, 18 (1), 107-108.

178

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

2. DOWENKO A.; Recenzja artykulu pt. Diagnostyka obrazowa przewodów wyprowadzajcych gruczolów linowych.; Artykul ukazal si w Czasopimie Stomatologicznym. 3. DOWENKO A.; Recenzja rozprawy doktorskiej lek. stom. Michala Szalwiskiego pt. Zastosowanie zdj transwersalnych w chirurgii szczkowo ­ twarzowej i stomatologicznej. 4. HABRAT B.; Komentarz do artykulu: Shaw M, Black DW. Nalogowe korzystanie z internetu. Definicja, rozpoznawanie, epidemiologia, postpowanie kliniczne.; Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria; 2009, 3, 57-58. 5. HABRAT B.; Komentarz do: Zaburzenia zwizane z uywaniem substancji psychoaktywnych ­ leczenie biologiczne. Cz. 1: alkoholizm. Wytyczne World Federation of Societies of Biological Psychiatry.; Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria; 2009, 2, 31-34. 6. HABRAT B.; Komentarz do artykulu: Compton M.T., Ramsey C.E. Wplyw uywania konopi indyjskich na wiek wystpienia objawów prodromalnych i psychotycznych.; Psychiatria po Dyplomie; 2009, 6, 18-18. 7. HABRAT B.; Komentarz do artykulu: Westreich L.M., Finklestein D. Nowe leki wykorzystywane w zaburzeniach zwizanych z uywaniem substancji psychoaktywnych.; Psychiatria po Dyplomie; 2009, 6, 48-50. 8. KULCZYCKI J.; A case of cerebral toxoplasmosis in a pregnant non-immunocompromised patient.; Neurol. Neurochir. Pol.; (recenzja dla Neurol. Neurochir. Pol. w jzyku angielskim: (Nr rejestr. NiNP, 00198-2008-02). 9. KULCZYCKI J.; Idiopathic pachymeningitis (recenzja dla Neurol. Neurochir. Pol. w jzyku angielskim) Nr restr. NiNP-00318-2009). 10. KULCZYCKI J.; Profesor Adam Opalski (1897-1963) neurolog i neuropatolog.; Neurol. Neurochir. Pol.; 2009, 43 (4), 398-399. 11. KURAN W.; Badanie z randomizacj PDRG-UK porównujce trzy sposoby pocztkowego leczenia choroby Parkinsona ­ raport kocowy obejmujcy 14-letni okres obserwacji.; Neurology (POL); 2009, 1 (3), 11-12. 12. MURAWIEC S.; International Neuropsychoanalysis Congress ,,Neuropsychoanalysis: Who needs it? "; Neuropsychiatria i Neuropsychologia; 2009, 4 (3-4), 163-167. 13. MURAWIEC S.; Komentarz (do artykulów 1 i 2): 1) Clemens N.A. Psychoanaliza prowadzona przez psychiatrów ­ nie tylko hobby, ale i cenne dziedzictwo 2) Leichsenring F, Leibing E. Terapia psychodynamiczna. Przegld systematyczny technik, wskaza i wyników bada.; Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria; 2009, 1, 59-63. 14. MURAWIEC S., ECHOWSKI C.; Od Redaktorów.; W: Od neurobiologii do psychoterapii. Murawiec S., echowski C. (red.); Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2009, 5-8. 15. MURAWIEC S.; Komentarz do artykulu. Bellino S, Paradiso E, Bogetto F. Zaburzenia osobowoci typu borderline. Skuteczno i tolerancja farmakoterapii.; Medycyna Praktyczna Psychiatria; 2009, 6, 29-32. 16. MURAWIEC S.; Komentarz do artykulu. Mitchell AJ, Selmes T. Dlaczego pacjenci nie zglaszaj si na wizyty kontrolne?; Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria; 2009, 6, 77-78.

Dzialalno naukowo-badawcza

179

17. MURAWIEC S.; Komentarz do opracowania artykulu: Leichsenring F, Rabung S. Skuteczno stosowania dlugoterminowej terapii psychodynamicznej w leczeniu rónych zaburze psychicznych ­ przegld systematyczny bada z metaanaliz.; Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria; 2009, 4, 93-94. 18. MURAWIEC S.; Sprawozdanie. International Neuropsychoanalysis Congress: Neuropsychoanalysis: Who Needs it? Pary 27-19.06.2009.; Psychiatria Polska; 2009, 43, 619-620. 19. MUSKAT K.; Lauveng A. Bylam po drugiej stronie lustra. Wydawnictwo SAW Smak Slowa; Sopot; Post. Psychiatr. Neurol.; 2009, 18 (3), 311-312. 20. NAMYSLOWSKA I.; Maly czlowiek, wielkie cierpienie [komentarz]; Charaktery; 2009, 10 (153), 25. 21. NAMYSLOWSKA I.; Struktura osobowoci a ryzyko zachowa samobójczych u pacjentów z depresj (PRZYBYLOWSKA J.A.). 22. NAMYSLOWSKA I.; Transmisja pokoleniowa stopnia zrónicowania Ja i samooceny oraz ich znaczenie dla satysfakcji maleskiej (KRIEGIELEWICZ O.). 23. NAMYSLOWSKA I.; Wstp. Od neurobiologii do psychoterapii pod red. MURAWCA S., ECHOWSKIEGO C.; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; 2009, 9-11. 24. NAMYSLOWSKA I.; wydano opini: Poradnika Sluby Zdrowia ,,Przemoc w rodzinie. Przemoc jest przestpstwem" (WALIJEWSKI I., PIETRZAK T.). 25. PARNOWSKI T.; Komentarz do: "Evidence ­based approaches to preventing Alzheimer's disease"; Psychiatria po Dyplomie. 26. PARNOWSKI T.; Komentarz do artykulu: Majaczenie pooperacyjne; Med. Prakt. Psychiatr.; 2009, 4 (9), 40-4. 27. ROLA Z.; Sleep-related breathing disorders in acute lacunar stroke; Journal of Neurology; Manuscript. Recenzja oryginalnej pracy: No JOON-D09-00287. 28. RZEWUSKA M.; Co wnosz nowe metaanalizy wyników bada nad uytecznoci leków przeciwpsychotycznych u chorych na schizofreni?; Elsevier Urban&Partner; 2009, 1-4. 29. RZEWUSKA M.; komentarz do artykulu: Neurologiczne dzialania niepodane leków psychotropowych.; Med. Prakt. Psychiatr.; 2009, 5 (10), 57. 30. SARZYSKA-DLUGOSZ I.; Zespól metaboliczny i oporno na leczenie doylnym trombolitykiem w udarze niedokrwiennym w obszarze unaczynienia ttnicy rodkowej mózgu ­ komentarz do artykulu; Neurology ­ wydanie polskie; 2009, 2 (34), 10-12. 31. SOSNOWSKA M.; EFPP Group Section Conference ,,Bridging Identities. Clinical Impact of Groups".; Biuletyn Instytutu Analizy Grupowej Rasztów; 2009, 9, 65-67. 32. STEFANIAK I.; Maultsby Maxie C Jr. Racjonalna Terapia Zachowania Podrcznik terapii poznawczo-behawioralnej. Wydawnictwo Dominika Ksiskiego, Wulkan, nin 2008.; Post. Psychiatr. Neurol.; 2009, 18 (2), 213. 33. STEINBARTH-CHMIELEWSKA K.; Komentarz do artykulu: Ross S.: Ketamina a uzalenienie.; Psychiatria po Dyplomie; 2009, 6: 52-53.

180

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

34. WITKIEWICZ G.; Recenzja ksizki: James Prochaska, John Norcross, Carlo Diclemente ,,Zmiana na dobre" Instytut Amity, Warszawa 2008.; Alkoholizm i Narkomania; 2009, 22 (2), 203-204. 35. WICICKI L.; Komentarz do art. G. Papakostasa ,,Stosowanie atypowych leków przeciwpsychotycznych jako postpowanie uzupelniajce w terapii duej depresji opornej na leczenie".; Psychiatria po Dyplomie; 2009, 2, 58-60. 36. WICICKI L.; Komentarz do artykulu Mann S. J.: Cikie napadowe nadcinienie ttnicze.; Medycyna po Dyplomie; 2009, 18 (10), 103. 37. WICICKI L.; Komentarz do artykulu Robinsona D.S. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u kobiet w ciy: aktualizacja.; Psychiatria po Dyplomie; 2009, 6 (5), 62. 38. WICICKI L.; Komentarz do artykulu Solvason H.B., DeBattista C.: Dawkowanie leków przeciwdepresyjnych w aktywnej fazie leczenia depresji w przebiegu nawracajcych zaburze depresyjnych.; Psychiatria po Dyplomie; 2009, 6, 6. 39. WICICKI L.; Redakcja wydania polskiego zeszytu edukacyjnego ,,Leczenie nawrotów depresji" Nierenberg A., Sussman N., Trivedi M.; Medycyna po Dyplomie; 2009, 9, 25. 40. WICICKI L.; Wstp do ksiki ,,Leczenie nawrotów depresji". 41. WICICKI L.; Wstp do ksiki ,,Schizofrenia" Dean K., Murray R.; Medycyna po Dyplomie; 2009, 3 (19), 32. 42. WICHNIAK A.; Komentarz do artykulu: Narkolepsja ­ cechy kliniczne, rozpoznanie i leczenie.; Neurologia praktyczna; 2009, 6 (51), 53. 43. WICHNIAK A.; Komentarz do artykulu: Wplyw leków przeciwpsychotycznych na sen chorych na schizofreni.; Med. Prakt. Psychiatr.; 2009, 3 (8), 40-42. 44. WICHNIAK A.; Komentarz do artykulu: Zaburzenia snu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.; Medycyna Praktyczna Psychiatria; 2009, 5 (10), 41-43. 45. WICHNIAK A.; Recenzja manuskryptu New-onset Seizure Associated with Olanzapine Treatment: A Case Report.; Pharmacopsyciatry; 2009. 46. WICHNIAK A.; Recenzja manuskryptu Spectral analysis of vigilance EEG in patients with obstructive sleep apnoea syndrome.; Sleep and Breathing; 2009. 47. WICHNIAK A.; Komentarz do artykulu: Melatonina, zaburzenia rytmów dobowych i sen w zaburzeniach psychicznych; Psychiatr. Dypl.; 2009, 6 (2), 78. 48. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; Staly felieton w miesiczniku ,,Pani", 2009. 49. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; ARKA ­ biuletyn nt. profilaktyki i terapii uzalenie, wyd. Fundacja Batorego, 2009. 50. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; ARKA ­ w j. bulgarskim; 10/2009. 51. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; ARKA ­ w j. polskim; 52/2009. 52. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; ARKA ­ w j. rosyjskim; 19-20/2009. 53. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; Staly felieton w miesiczniku ,,Medycyna i pasje"; 2009. 54. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; Staly felieton w miesiczniku ,,Moda na zdrowie"; 2009.

Dzialalno naukowo-badawcza

181

55. ZALUSKA M.; Komentarz do artykulu: Skuteczno niefarmakologicznych metod zmniejszania masy ciala u chorych przyjmujcych leki przeciwpsychotyczne.; Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria; 2009, 2 (7), 90-91. 56. ECHOWSKI C.; Komentarz do artykulu Gunderson JG, Batman A, Kernberg O. ,,Terapia psychodynamiczna pacjentów z zaburzeniem osobowoci borderliner ­ alternatywne spojrzenia"; Medycyna Praktyczna. Psychiatria; 2009, 3 (8), 79-80. PUBLIKACJE INTERNETOWE 1. BARAN-FURGA H., HABRAT B, STEINBARTH-CHMIELEWSKA K.; Leczenie substytucyjne Suboxonem jako alternatywa dla osób le tolerujcych metadon.; https://scientists.indexcopernicus.com/vrg/ssen_pdf.php 2. BARAN-FURGA H., STEINBARTH-CHMIELEWSKA K., HABRAT B.; Dwa przypadki nieudanej próby rozpoczcia substytucji Suboxonem.; https:// scientists.indexcopernicus.com/vrg/ssen_pdf.php 3. GALISKA E.; Wywiad w: B.Wheeler (ed) 2009: Memories from the Word Congress of Music Therapy, 1983, Voices: A World Forum for Music Therapy; http://www.voices.no/mainissues/mi40009990339.php 4. HOLKA-POKORSKA J.; Estrogeny w schizofrenii.; www.schizofrenia.pl 5. KOCO K.; Dorastanie ­ kryzysy rozwojowe.; http://www.nakrawedzi.pl/ pytania/4 6. MURAWIEC S.; Leczenie farmakologiczne a niewiadomo.; www.schizofrenia.pl 7. MURAWIEC S.; Poziomy rozwoju indywidualnego wedlug teorii dezintegracji pozytywnej.; www.schizofrenia.pl 8. MURAWIEC S.; Czy mona subiektywnie odczu, czy lek przeciwpsychotyczny pomoe? Argumenty, e mona.; www.schizofrenia.pl 9. MURAWIEC S.; Pacjentka, która pocila si przy kasie sklepowej.; www.psychiatria.pl 10. MURAWIEC S.; Porównanie skutecznoci leków przeciwpsychotycznych ­ metaanalizy Stefana Leuchta.; www.schizofrenia.pl 11. MURAWIEC S.; Uwagi na marginesie ksiki Anne Harrington "Wewntrzna sila".; www.psychiatria.pl 12. MURAWIEC S.; Zaleno pomidzy genem dla CNTF a odpowiedzi na placebo w schizofrenii.; www.schizofrenia.pl 13. MURAWIEC S.; Czym jest neuropsychoanaliza? Omówienie wykladu Marka Solisa.; www.psychologia.net.pl 14. MURAWIEC S.; Wspólpraca lekarza z pacjentem w leczeniu depresji ­ porozumienia i nieporozumienia.; www.psychiatria.pl 15. OSTASZEWSKI K., BOBROWSKI K., PISARSKA A.; Program Domowych Detektywów.; http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52035EN.html?project_id =PL0308&tab=overvie

182

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

16. PAWLOWSKA M.; Palenie tytoniu a ryzyko wystpienia depresji.; 4.01.2009 www. schizofrenia.pl 17. PAWLOWSKA M.; Schizofrenia a ryzyko niepomylnego rozwizania ciy.; 7.01. 2009 www. schizofrenia.pl 18. PAWLOWSKA M.; Stosowanie kanabinoli a leczenie zaburze psychotycznych.; 1.01.2009 www. schizofrenia.pl 19. PAWLOWSKA M.; Wspólwystpowanie upoledzenia umyslowego i schizofrenii.; 16.02.2009 www. schizofrenia.pl 20. PAWLOWSKA M.; Zatrudnienie w schizofrenii ­ przegld pimiennictwa.; 8.01.2009 www. schizofrenia.pl 21. PAWLOWSKA M.; Zwizek midzy depresj a stylem atrybucji w schizofrenii.; 2.03.2009 www. schizofrenia.pl 22. PAWLOWSKA M.; Obcienie osób opiekujcych si osobami chorujcymi na schizofreni.; 7.03.2009 www.schizofrenia.pl 23. STEINBARTH-CHMIELEWSKA K., BARAN-FURGA H., HABRAT B.; Leczenie substytucyjne Suboxonem pacjentki uzalenionej od opioidów, z obecnoci przeciwcial HCV oraz uzalenieniem od leków uspokajajcych i nasennych, substancji stymulujcych (amfetaminy) w wywiadzie.; https:// scientists.indexcopernicus.com/vrg/ssen_pdf.php 24. SZAFRASKI T.; Badanie wspólczynników umieralnoci osób chorujcych na schizofreni w okresie 11 lat obserwacji oraz komentarz do wyników badania.; www.schizofrenia.pl; www.psychiatria.pl 25. WICICKI L.; Staly konsultant portalu spolecznociowego dla pacjentów z depresj i choroba afektywn dwubiegunow, na bieco prowadzi wtek ,,Pytania do Konsultanta". Bierze udzial w innych wtkach w ramach tego portalu. MONOGRAFIE, PODRCZNIKI O CHARAKTERZE NAUKOWYMI I POZOSTALE OPRACOWANIA KSIKOWE POPULARNONAUKOWE a) autor caloci 1. BOGUSZEWSKA L., SOWISKA M., WELBEL M., LANGIEWICZ W., GLAZOWSKI CZ., BARTNIK A., WOJDA K.; Zaklady Psychiatrycznej oraz Neurologicznej Opieki Zdrowotnej. Rocznik Statystyczny 2007. Cz I. Lecznictwo Psychiatryczne.; Warszawa. 2. KURAN W.; yj z chorob Parkinsona. Wydanie II rozszerzone i uaktualnione.; Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa; 2009, 3. MILEWSKA D;. Zaklady Psychiatrycznej oraz Neurologicznej Opieki Zdrowotnej. Rocznik Statystyczny 2007. Cz II. Lecznictwo Neurologiczne.; Warszawa. 4. WORONOWICZ B.T.; Uzalenienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia.; Media Rodzina, PARPAMedia; 2009.

Dzialalno naukowo-badawcza

183

5. WOYDYLLO-OSIATYSKA E.; Rak duszy: o alkoholizmie.; Wydawnictwo Literackie; 2009. b) wspólautor caloci 1. LATOS-BIELESKA A., MATERNA-KIRYLUK A., BADURSKA-STRONKA M., WINIEWSKA K., SZIRKOWIEC W., ZAREMBA J.; Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.; Orodek Wydawnictw Naukowych, Pozna; 2008 (publikacja nieuwzgldniona w sprawozdaniu za 2008 rok ­ dlugi cykl wydawniczy). 2. MURAWIEC S., JAKIMA S.; Osobowo pacjentów a przebieg leczenia farmakologicznego.; Egis, Warszawa; 2009. 3. MURAWIEC S., WASILEWSKI D.; Schizofrenia. Nasze ycie z chorym. Poradnik dla rodziny.; Sanofi Aventis & Wydawnictwo Wiatr s.c., Warszawa; 2009. 4. WASILEWSKI D., MURAWIEC S.; Schizofrenia. Moje ycie z rodzin. Poradnik dla pacjenta.; Sanofi Aventis & Wydawnictwo Wiatr s.c., Warszawa; 2009. c) autor rozdzialu 1. ANTONIAK D.; Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera. Najczstsze zespoly otpienne w wieku podeszlym.; W: Poradnik: Lekarz radzi: Choroba Alzheimera; PZWL; 2009, 16-35. 2. BODZAK-OPOLSKA G.; Jak radzi sobie z emocjami? Dialog z opiekunem.; W: Poradnik: Lekarz radzi: Choroba Alzheimera.; PZWL; 2009, 105-112. 3. BORUCKA A., OKULICZ-KOZARYN K.; Wspólnota szkolna w procesie zmian.; W: Szkola jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli, Puchala E. (red.); CMPPP; 2009, 98-112. 4. BORZYM A.; Leczenie farmakologiczne w chorobie Alzheimera. Oddzialywania niefarmakologiczne w otpieniu.; W: Poradnik: Lekarz radzi: Choroba Alzheimera.; PZWL; 2009, 36-56. 5. CZLONKOWSKA A., NIEWADA M.; Udar mózgu.; W: Choroby wewntrzne. Kompendium. Szczeklik A, Gajewski P. (red.); Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków; 2009, 287-292. 6. HABRAT B.; Collecting, hoarding, pathological hoarding.; In: Robert Kumirowski, Collector's Massif. From the Collections of Robert Kumirowski and the Sosenko Family; Bunkier Sztuki, Cracow; 2009, 167-169. 7. HABRAT B.; Zbieranie, kolekcjonowanie, zbieractwo, patologiczne zbieractwo.; W: Robert Kumirowski. Masyw kolekcjonerski. Ze zbiorów Roberta Kumiriowskiego i rodziny Sosenków.; Bunkier Sztuki, Kraków; 2009, 146-148. 8. JAREMA M.; Introduction.; W: Jarema M. (Ed) Practical aspects of psychiatry. A Manual for general practitioners and psychiatrists in training.; Academia Medica Pragensis, Praha; 2009.

184

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

9. KIJANOWSKA-HALADYNA B.; Opieka nad osob dotknit chorob Alzheimera.; W: Poradnik: Lekarz radzi: Choroba Alzheimera.; PZWL; 2009. 10. LUKOWSKA K., OKULICZ-KOZARYN K.; Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych ­ w poszukiwaniu optymalnego modelu.; W: Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorzdów. Poradnik dla gmin; Zdziarski M. (red.). 11. NESTOROWICZ J.; Przebieg Choroby Alzheimera.; W: Poradnik: Lekarz radzi: Choroba Alzheimera.; PZWL; 2009, 23-31. 12. OSTASZEWSKI K.; Jak w samorzdach zadba o lepsz skuteczno profilaktyki?; W: Interaktywna plyta edukacyjna. Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych w 2010 roku.; Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Materialy edukacyjne. Warszawa; 2009. 13. SIENKIEWICZ-JAROSZ H.; Udar mózgu.; W: Stany nagle, pod red. Tomasza Hryniewieckiego.; Medical Tribune; 2009. 14. PARNOWSKI T.; Wstp i redakcja naukowa: Lekarz radzi: Choroba Alzheimera.; PZWL; 2009, 140 15. CHAZAN B., SIMON W. (red.); Aborcja; przyczyny, nastpstwa, terapia.; Wektory, Wroclaw; 2009.

DZIALALNO DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

187

ORGANIZACJA SYMPOZJÓW I KONFERENCJI

Instytut byl w 2009 roku organizatorem midzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz sympozjów: 1. Konferencja: Schizofrenia to, co wane, Warszawa, 15-16.01.2009 2. II Kongres Akademii po Dyplomie ­ Psychiatria 2009: Szczególne problemy terapii. Warszawa, 13.02.2009, (Wydawnictwo Medical Tribune, kierownictwo naukowe: prof. J. Wciórka) 3. V Konferencja Naukowa: Poza standardami. Do czego przekonuj Eksperci, Warszawa, 27-28.03.2009 4. III Seminarium Psychiatryczne: Psychoterapia a psychiatria; Warszawa, 1.04.2009 (Komisja Zdrowia Psychicznego KNN PAN, Zaklad Terapii Rodzin CM UJ; organizatorzy: prof. B. de Barbaro, prof. J. Wciórka) 5. IV Seminarium Psychiatryczne: Genetyka w psychiatrii. Midzyzdroje, 20.06.2009, (Komisja Zdrowia Psychicznego KNN PAN, organizatorzy: prof. J. Samochowiec, prof. J. Wciórka; jako sympozjum w ramach V Zachodniopomorskich Dni Psychiatrycznych) 6. Konferencja Komisji Neuropatologii i Neuroonkologii: Endo- i egzogenne encefalopatie, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 16.09.2009. 7. III Ogólnopolska Konferencja Promocji Zdrowia Psychicznego, Sandomierz, 17-19.09.2009 8. Kazuistyka w Psychiatrii ­ VIII, Szczyrk, 24-25.09.2009 (lskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach, Sekcja Psychiatrii rodowiskowej i Rehabilitacji oraz Oddzial lski PTP, przewodniczcy Komitetu Naukowego ­ prof. J. Wciórka) 9. II Seminarium: rodki zabezpieczajce w Psychiatrii ­ teoria i praktyka, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 04.12.2009 Instytut byl w 2009 roku wspólorganizatorem midzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz sympozjów: 1. 2009 ECNP-EPA Seminar in Neuropsychopharmacology, Czerniejewo (Polska), 28-30.05.2009 2. Methods for Biomedical and Psychosocial Addiction Research, Lwów (Ukraina), 8-10.09.2009, wspólorganizator: University of Michigan, Ann Arbor USA 3. XIV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburze Afektywnych: Wyzwania i Moliwoci Leczenia Depresji, Zakopane, 20-22.02.2009; wspólorganizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Klinika Psychiatrii Doroslych CM UJ w Krakowie 4. Ogólnopolskie Posiedzenie naukowo-szkoleniowe, Warszawa, 28.04.2009, wspólorganizator: Sekcja Elektromiografii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej 5. Cytopatie mitochondrialne w neurologii, Warszawa, 22.05.2009; wspólorganizator: Komisja Neurogenetyki Komitetu Nauk Neurologicznych PAN

188

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

6. XV Konferencja Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich: Nowotwory ukladu nerwowego, Warszawa, 29-30.05.2009 7. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Podwójne rozpoznanie, Warszawa, 9.06.2009, wspólorganizator: Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych 8. Komisja Neuropatologii i Neuroonkologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Warszawa, 27.08.2009 9. Interwencyjne leczenie udaru niedokrwiennego mózgu; Warszawa, 20.11.2009; Sekcja Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Komisja Chorób Naczyniowych Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddzial Warszawski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 10. Zaglada osób chorych psychicznie podczas II wojny wiatowej ­ pami i historia, Die Ermordung Der Psychisch Kranken Im 2. Weltkrieg ­ Geschichte und Erinnerung (Extermination of The Mentally Ill during the WWII ­ Memory and History), Warszawa, 04-05.12.2009; wspólorganizatorzy: Oddzial Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Arbeitskreis für die Erforschung der NS ­ ,,Euthanasie" und Zwangssterilisation, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego 11. Ogólnopolskie Posiedzenie naukowo-szkoleniowe, Warszawa, 09.12.2009, wspólorganizator: Sekcja Elektromiografii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

189

CZLONKOWIE POLSKIEJ AKADEMI UMIEJTNOCI (PAU) ORAZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (PAN)

Imi i Nazwisko Nazwa komitetu Rok wyboru 2009 1993 Funkcja Czlonek czynny Czlonek czynny

Anna Czlonkowska Polska Akademia Umiejtnoci Wojciech Polska Akademia Umiejtnoci Kostowski Polska Akademia Nauk

2007-2010 Przewodniczcy Wydzialu VI Nauk Medycznych PAN Czlonek korespondent PAN 2004 2004 2007 Czlonek Korespondent Wiceprzewodniczcy Wydzialu Nauk Medycznych

Jacek Zaremba

Polska Akademia Nauk Polska Akademia Nauk

UDZIAL W KOMITETACH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Imi i nazwisko Czeslaw Czabala Nazwa komitetu Komitet Nauk Neurologicznych Komisja Zdrowia Psychicznego Rok wyboru 2007 2008 2007 Funkcja Czlonek Czlonek Przewodniczca Komisji Chorób Naczyniowych Ukladu Nerwowego Czlonek Czlonek Czlonek Komisji Neurogenetyki Czlonek Komitetu

Komitet Psychologii Anna Czlonkowska Komitet Bada Neurologicznych

Komitet Neurobiologii Komitet Terapii i Nauk o Leku Elbieta Fidziaska Komitet Nauk Neurologicznych Janusz Heitzman Wojciech Jernajczyk Aneta Kolanecka Wojciech Kostowski Komitet ds. Zagroe przy Prezydium PAN Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Bada nad Zagroeniami Kapitula Medalu im. Jdrzeja niadeckiego Wydzial VI Nauk Medycznych Komitet Narodowy do wspólpracy z PUGWASH Komitet Neurobiologii Komitet Narodowy do wspólpracy z IAMP Komitet Nauk Fizjologicznych

2007 2007 2007 2007 1998

Czlonek Komisji Neurofizjologii Klinicznej 2007 Czlonek Komisji Neuropsychologicznej 2007-2010 Czlonek 2007-2010 Czlonek 2007-2010 Przewodniczcy 2007-2010 Czlonek 2007-2010 Czlonek 2007-2010 Czlonek 2007-2010 Czlonek

190

Imi i nazwisko Jerzy Kulczycki Nazwa komitetu Komitet Bada Neurologicznych Komitet Bada Neurologicznych Marcin Leniak Komitet Bada Neurologicznych

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Rok wyboru 2008 2003 2007 2007 2007 2007 Funkcja Przewodniczcy Komisji Neuropatologii i Neuroonkologii Czlonek Prezydium Czlonek Komisji Neuropsychologii Sekretarz Komisji Neurogenetyki Czlonek Komitetu Rozwoju Czlowieka Czlonek Komitetu Nauk Neurologicznych Czlonek Komisji Neurofizjologii Klinicznej Czlonek Komisji Patologii Nerwowo-Miniowej Czlonek Komisji Neurofizjologii Klinicznej Czlonek Komisji Geriatrii i Gerontologii Wiceprezes Komisji Chorób Naczyniowych Czlonek Komisji Neurochemii Czlonek Komisji Zdrowia Psychicznego Czlonek Czlonek Komisji Neuropatologii i Neuroonkologii Przewodniczcy Komisji Zdrowia Psychicznego Czlonek Czlonek Komitetu Czlonek Komisji Genetyki Czlowieka Przewodniczcy Komisji Neurogenetyki Czlonek Komisji Patologii Nerwowo-Miniowej Czlonek

Agnieszka Komitet Nauk Neurologicznych Lugowska Irena Namyslowska Wydzial Nauk Medycznych

Krystyna Niedzielska Maria Niewiadomska

Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Nauk Neurologicznych

2007 1999 2001 1996 2007 2007 2008 2000 2007

Tadeusz Parnowski Komitet Patofizjologii Klinicznej Danuta Ryglewicz Adam Planik Malgorzata Rzewuska Lukasz wicicki Teresa WierzbaBobrowicz Jacek Wciórka Jacek Zaremba Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Nauk Neurologicznych Komisja Chronobiologii Komitet Nauk Neurologicznych

Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Nauk Neurologicznych Komitet Genetyki Czlowieka i Patologii Molekularnej

2007 2007 2007 2007

Komitetu Nauk Neurologicznych Komitet Nauk Neurologicznych

2007 2007

Marek Zwoliski

Komitet Rozwoju Czlowieka Komisja Mierników Rozwoju Zdrowia i Jakoci ycia Dzieci i Mlodziey

2007

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

191

CZLONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH O ZASIGU MIDZYNARODOWYM

Imi i nazwisko Marta Banach Nazwa komitetu Amerykaska Akademia Neurologii Amerykaskie Towarzystwo Schorze Pozapiramidowych European Society on Treatment of Alcohol Dependence and Related Disorders (ESTAD) ENTER Mental Health Anna Czlonkowska European Stroke Organization European Stroke Conference Scientific Committee Deutsche Neurologische Gesselschaft World Stroke Organization Central and East European Stroke Society Rok wyboru 2001 2008 2008 Funkcja Czlonek Czlonek Czlonek Zarzdu

Czeslaw Czabala

2008 2008 1992 1995 2008 2008

Czlonek Zarzdu Czlonek Zarzdu Czlonek Rady Programowej Czlonek korespondent Czlonek Zarzdu Czlonek Zarzdu Delegat polski z ramienia PAN Czlonek korespondent Czlonek korespondent Czlonek Komisji Epidemiologii Czlonek Zarzdu

European Medical Research Council 2007 Royal College of Physician Edynburg American Neurology Association American Academy of Neurology Central and Eastern European Society of Behavioural MedicineNetwork (CEESBM-NET) NLS ­ Nouvelle Ecole Lacanienne (New Lacanian School) w Bruxelles (Belgique) Polsko­Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego European Federation of Neurological Societies (EFNS) International Federation of Psychotherapy Polsko Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego 2009 2005 1999 2006

Jerzy Kulczycki Barbara Mroziak

Dorota Parnowska

2008

Czlonek

Katarzyna ProtKlinger Danuta Ryglewicz Maria SiwiakKobayashi Maria Zaluska

2007 1998 1994 2008

Czlonek Zarzdu Czlonek Panelu Epidemiologii Czlonek Zarzdu Czlonek Zarzdu

192

Imi i nazwisko Jacek Zaremba Nazwa komitetu Fellow of the International Association for the Scientific Study of the Intellectual Disability Steering Committee EuroSCA Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Rok wyboru 2001 Funkcja (tytul honorowy)

Cezary echowski

2007 2009

Czlonek Czlonek Zarzdu

UDZIAL PRACOWNIKÓW INSTYTUTU W ZESPOLACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

Imi i nazwisko Wojciech Kostowski Nazwa czasopisma Alkohol and Alcoholism UK Alkohol, (Elselvier) USA Pharmacological Reports Acta Neurobiol. Exper Jacek Moskalewicz European Addiction Research Addiction Journal of Substance Use Open Addiction Journal Drugs, Education, Prevention Policy The Journal of Mental Health Policy and Economics Pharmacological Reports Neurologica Folia Neuropathologica The Journal of Intellectual Disability Research ACADEMIA Rok wyboru 1992 1993 1993 1993 1994 1997 1997 2008 2009 1996 1998 2004 2005 2000 2007 Funkcja Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Komitetu Redakcyjnego Editorial Board Editorial Advisory Board International Advisory Board Editorial Board Editorial Board Member Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Rady Redakcyjnej Redaktor Naczelny Czlonek Czlonek Redakcji Czlonek Komitetu Redakcyjnego Rady Naukowej Czlonek Komitetu Redakcyjnego

Katarzyna ProtKlinger Adam Planik Roman Stefaski Teresa Wierzba-Bobrowicz Jacek Zaremba

Polish Journal of Gynecological Investigations

2003

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

193

DZIALALNO Z WYBORU PRACOWNIKÓW WE WLADZACH KRAJOWYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH ORAZ ORGANIZACJI KRAJOWYCH ZWIZANYCH Z PROBLEMAMI NAUKI

Imi i nazwisko Marta Banach Nazwa towarzystwa Funkcja Data wyboru 2001 2006 2007

Malgorzata BednarskaMakaruk Celina Brykczyska Wlodzimierz A. Brodniak Czeslaw Czabala

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Przewodniczca Oddzialu Klinicznej Krakowskiego Przewodniczca Sekcji Elektromiografii Polskie Towarzystwo Bada nad Czlonek Komisji Rewizyjnej Miadyc Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekretarz Komisji ds. Psychiatrii w Medycynie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Sekretarz

1996

2009

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Czlonek Zarzdu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskie Towarzystwo Bada nad Uzalenieniami Czlonek Czlonek zaloyciel

2004 2004 2006 2006

Pastwowa Agencja Rozwizywania Przewodniczcy Rady ds. Akredytacji Problemów Alkoholowych Anna Czlonkowska Polskie Towarzystwo Neurologiczne Przewodniczca Warszawskiego Oddzialu Polskie Towarzystwo Neurologiczne Przewodniczca Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskie Towarzystwo Neurologiczne Czlonek Zarzdu Glównego Polskie Towarzystwo Bada nad Miadyc Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Neurologicznej Polskie Towarzystwo Psychologiczne Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Sekcja Naukowa Psychoterapii Czlonek Zarzdu Glównego Wiceprzewodniczca Zarzdu Delegat na Walne Zgromadzenie Przewodniczca Grupy Roboczej ,,Muzykoterapia"

2008 2002

2002 2007 2003 2006 1985

Lilianna Engel Elbieta Galiska

194

Imi i nazwisko Boguslaw Habrat Nazwa towarzystwa Polskie Towarzystwo Bada nad Uzalenieniami

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Data wyboru 2008 2007 2007 2007 2004 2008

Funkcja Prezes Zarzdu Glównego

Danuta Hajdukiewicz Janusz Heitzman

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Prezes Sekcji ds. Uzalenie Polskie Towarzystwo Psychiatrii Czlonek Rady Naukowej Sdowej Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Czlonek Prezydium Prezes Elekt Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sdowej Czlonek Rady Naukowej

Marek Jarema Wojciech Jernajczyk

Komisja programowa do Przewodniczcy opracowania programu ksztalcenia umiejtnoci ,,Psychiatria Sdowa" CMKP Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Prezes Sekcji Bada Biologicznych Polskie Towarzystwo Bada nad Czlonek Rady Naukowej Snem Polskie Towarzystwo Bada nad Snem Warszawska Filia Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddzial Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej Sekretarz

2005 2001 2004 2007

Beata KasperekZimowska

Kamila KatarasiskaPierzgalska

Skarbnik

2007

Adam Klodecki Wojciech Kostowski

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Czlonek Polskie Towarzystwo Pomocy Prezes Zarzdu Glównego Telefonicznej Towarzystwo Naukowe Warszawskie Czlonek zwyczajny Polskie Towarzystwo Farmakologiczne Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Czlonek Czlonek Prezes Oddzialu Warszawskiego

2009 2006 1985 1965 1996 2000

Maciej Krawczyk

Jerzy Kulczycki Wlodzimiez Kuran

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Skarbnik Zarzdu Neurologicznej Polskie Towarzystwo Czlonek honorowy Neurochirurgów Polskie Towarzystwo Neurologiczne Czlonek Zarzdu Sekcji Schorze Pozapiramidowych

2003 2003 2006

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

195

Funkcja Data wyboru 2007 1998 2007 2009 2002 2006 2007 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2004

Imi i nazwisko Joanna Meder

Nazwa towarzystwa

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Wiceprezes Zarzdu Glównego Tadeusz Mendel Polskie Stowarzyszenie Udaru Czlonek Rady Naukowej Mózgu Danuta Milewska Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu Czlonek Zarzdu Anita Mlodoeniec Polskie Towarzystwo Skarbnik Suicydologiczne Barbara Mroziak Polskie Towarzystwo Czlonek Zarzdu Sekcji Psychologiczne Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Przewodniczca Sekcji Psychologii Zdrowia Irena Namyslowska Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP Czlonek Krystyna Polskie Towarzystwo Neurologiczne Czlonek Zarzdu Sekcji ds. Niedzielska Padaczki Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Skarbnik Zarzdu Klinicznej Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej Maria Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Niewiadomska Klinicznej Tadeusz Parnowski Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Adam Planik Polskie Towarzystwo Bada Ukladu Nerwowego Katarzyna ProtPolskie Towarzystwo Psychiatryczne Klinger Maria Rakowicz Danuta Ryglewicz Czlonek Zarzdu Oddzialu Warszawskiego Czlonek Zarzdu Glównego Skarbnik Czlonek Zarzdu Glównego

Sekretarz Sekcji Psychiatrii rodowiskowej i Rehabilitacji Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Czlonek Komisji Rewizyjnej Klinicznej Polskie Towarzystwo Udarów Czlonek Zarzdu Glównego Mózgu

2006 2007

wietlana Sikorska Polskie Towarzystwo Neurologiczne Skarbnik Oddzialu Warszawskiego Maria SiwiakPolskie Towarzystwo Psychiatryczne Czlonek zarzdu Sekcji Kobayashi Naukowej Psychoterapii Jadwiga Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP Czlonek liwczyska Jacek Wciórka Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Czlonek Zarzdu Glównego Zastpca przewodniczcego Sekcji Psychiatrii rodowiskowej i Rehabilitacji Przewodniczcy Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej

2008 2004 2007 2007 2007

2007

196

Imi i nazwisko Hanna Wehr Adam Wichniak Teresa WierzbaBobrowicz Bohdan Woronowicz Maria Zaluska Jacek Zaremba Nazwa towarzystwa Polskie Towarzystwo Bada nad Miadyc Polskie Towarzystwo Bada nad Snem Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Bada nad Uzalenieniami Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Polskie Towarzystwo Genetyki Czlowieka Polskie Towarzystwo Genetyczne Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Nerwowo-Miniowych Instytut Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Matki i Dziecka

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Data wyboru 2007 1998 2005 2008

Funkcja Czlonek honorowy Czlonek Komisji Rewizyjnej Czlonek Czlonek

Przewodniczca Komisji Rewizyjnej Czlonek Zarzdu Czlonek honorowy Czlonek

2007 2006-2010 2001 2007-2010

Czlonek Czlonek

2007-2010 2007-2011

DZIALALNO WE WLADZACH INNYCH ORGANIZACJI KRAJOWYCH

Imi i nazwisko Czeslaw Czabala Nazwa organizacji Rada ds. Promocji Zdrowia Psychicznego Rada ds. Certyfikacji Programów Szkoleniowych Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych Anna Czlonkowska Polskie Towarzystwo Osób ze Stwardnieniem Rozsianym Janusz Heitzman Komisja Psychiatryczna ds. rodków Zabezpieczajcych przy Ministrze Zdrowia Czlonek Przewodniczcy Funkcja Data wyboru 2006 2002

Czlonek Zespolu Ekspertów Przewodniczcy Rady ds. Akredytacji Czlonek Rady Medycznej Czlonek

2004 2006 1991 2005

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna Imi i nazwisko Maciej Karaszewski Bogdan Krzystoszek Ewa Maciocha Nazwa organizacji Koalicja ds. Zdrowia Psychicznego Funkcja Wiceprezes Zarzdu

197

Data wyboru 2008

Koalicja ds. Zdrowia Psychicznego

Prezes Zarzdu

2004

Stowarzyszenie Psychologów Czlonek Komisji Rewizyjnej Chrzecijaskich Katarzyna Okulicz- Pastwowa Agencja Rozwizywania Czlonek Zespolu Ekspertów Kozaryn Problemów Alkoholowych ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych Tadeusz Parnowski Polskie Towarzystwo Czlonek Prezydium Alzheimerowskie Katarzyna ProtKoalicja ds. Zdrowia Psychicznego Wiceprezes Zarzdu Klinger Stowarzyszenie wspierajce osoby z zaburzeniami psychicznymi ,,DOM" Prezes Zarzdu Marta Scattegood Koalicja ds. Zdrowia Psychicznego Sekretarz Zarzdu Bogdan Szukalski Anna Walczyna Polska Liga Trzewoci Komisja Psychiatryczna ds. rodków Zabezpieczajcych przy Ministrze Zdrowia Czlonek Rady Glównej Czlonek

2007 2009

2009 2004 2008 2008 2007 2009

UDZIAL W RADACH NAUKOWYCH I RADACH WYDZIALÓW (POZA RAD NAUKOW IPiN)

Imi i nazwisko Czeslaw Czabala Nazwa rady Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej Czlonek Czlonek Funkcja Data wyboru 2005 2008-2012

Rada Wydzialu Stosowanych Nauk Spolecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej Anna Czlonkowska Instytut Bada Dowiadczalnych im. M. Nenckiego Anatol Dowenko Rada Wydzialu Lekarskiego WUM Janusz Heitzman Komisja Programowa do opracowania programu ksztalcenia umiejtnoci ­ ,,Psychiatria sdowa" (CMKP) Rada Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloskiego Collegium Medicum

Czlonek Rady Naukowej Czlonek Czlonek Komisji Egzaminacyjnej

2006 1998 2007

Czlonek Rady

2003

198

Imi i nazwisko Maria SiwiakKobayashi Wojciech Kostowski Nazwa rady Wysza Szkola SpolecznoEkonomiczna Instytut Farmakologii PAN Instytut Medycyny Dowiadczalnej PAN Irena Namyslowska Krajowe Towarzystwo Autyzmu Fundacja Synapsis Institut für Kinder-und Jugendpsychiatie Psychoterapie und Soziale Pediatrie Adam Planik Instytut Farmakologii PAN w Krakowie Rada I Wydzialu Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Bogdan Szukalski Maria Zaluska Jacek Zaremba

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Funkcja Czlonek Rady Wydzialu Pedagogicznego Czlonek Czlonek Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej Data wyboru 2003 2007-2010 kadencja 2007-2010 kadencja 1997 2003 2008

Czlonek Rady Naukowej Czlonek

2007 1996

Rada II Wydzialu Lekarskiego WUM Czlonek w Warszawie Rada Instytutu Studiów nad Rodzin Czlonek Rady UKSW Instytut Genetyki Czlowieka PAN Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Nerwowo-Miniowych Instytut Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN Instytut Matki i Dziecka Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek

1978 2009 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2011

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

199

CZLONKOSTWO W RADACH I KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM KRAJOWYCH

Imi i nazwisko Marta Banach Nazwa czasopisma Rehabilitacja Polska Neurologia i Neurochirurgia Polska Psychoanaliza Postpy Psychiatrii i Neurologii Psychoterapia Lk i Depresja Alkoholizm i Narkomania Neurologica et Neurogeriatria Neurologica ­ Magazyn Neurologów Suicydologia Zdrowie Publiczne Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria Psychoonkologia Anna Czlonkowska Neurologia i Neurochirurgia Polska Postpy w Psychiatrii i Neurologii Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Medycyna Praktyczna Neurology ­ wydanie polskie Neurologia Praktyczna Neurologica Farmakoterapia Nadcinienia Ttniczego i Chorób Wspólistniejcych Polskie Archiwum Medycyny Wewntrznej Polski Przegld Neurologiczny Data wyboru 2009 2008 2008 1992 1975 1995 1993 1998 2005 2004 2007 2008 2006 1981 1997 1991 1995 2004 2002 2002 2003 Funkcja Recenzent Recenzent Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Zespolu Redakcyjnego Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Przewodniczcy Rady Programowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Kolegium Redakcyjnego Czlonek Kolegium Redakcyjnego Czlonek Rady Naukowej Redaktor Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej

Agnieszka Chojnowska Czeslaw Czabala

2005 2003

Czlonek Rady Naukowej Czlonek Komitetu Redakcyjnego

200

Imi i nazwisko Boguslaw Habrat Nazwa czasopisma Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria Alkoholizm i Narkomania Postpy Psychiatrii i Neurologii Janusz Heitzman Acta Sexologica Alkoholizm i Narkomania Medycyna praktyczna ­ Psychiatria Grayna Herczyska Marek Jarema Alkoholizm i Narkomania Current Opinion in Psychiatry Current Opinion in Psychiatry Journal Watch of Psychiatry Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria Psychiatria Polska Postpy Psychiatrii i Neurologii Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej Psychogeriatria Polska Suicydologia Wojciech Jernajczyk Kama Katarasiska-Pierzgalska Wojciech Kostowski Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Nastroje Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Terapia i Leki Merkuriusz Lekarski Magazyn Medyczny Alkoholizm i Narkomania Sen

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Data wyboru 2008 2005 2005 1995 1992 2008 2005 2005 2006 2006 2007 1994 1995 2004 2006 2007 1996 2009 1999 1999 2001 1999 1999 1999 Funkcja Czlonek Rady Czlonek Rady Czlonek Rady Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Komitetu Redakcyjnego Sekretarz Redakcji Redaktor Naczelny Edytor polskiej edycji Redaktor polskiej edycji Redaktor polskiej edycji Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Zespolu Redakcyjnego Redaktor Naczelny Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek kolegium redakcyjnego Czlonek kolegium redakcyjnego

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna Imi i nazwisko Jerzy Kulczycki Nazwa czasopisma Neurologia i Neurochirurgia Polska Postpy Psychiatrii i Neurologii Neurologica Polski Przegld Neurologiczny Neurologia Praktyczna MEDIPRESS PSYCHIATRIA Medycyna Praktyczna ­Psychiatria Jacek Moskalewicz Alkoholizm i Narkomania Barbara Mroziak Postpy Psychiatrii i Neurologii Joanna Meder Data wyboru 1976 1991 2002 2003 2007 2007 2005 2005 Funkcja Czlonek redakcji

201

Z-ca Redaktora Naczelnego Przewodniczcy Rady Naukowej Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Rady Naukowej Redaktor Naczelny tlumacz streszcze na jzyk angielski oraz Forum na jzyk polski Redaktor Naczelny Czlonek Rady Redakcyjnej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Redakcyjnej Czlonek Rady Redakcyjnej Redaktor Naukowy Redaktor Naczelny Czlonek kolegium redakcyjnego Redaktor wydania polskiego Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej

Slawomir www.schizofrenia.pl Murawiec Irena Namyslowska Psychiatria Polska Psychoterapia Archives of Psychiatry and Psychotherapy Lk i Depresja Zeszyty Psychologii Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej Psychiatria w Praktyce Klinicznej Dialogi. Zeszyty Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii Psychiatria i Psychologia Kliniczna Krzysztof Remedium Ostaszewski Dorota Parnowska Psychoanaliza Tadeusz Parnowski Psychogeriatria Polska Current Medical Literature Postpy Psychiatrii i Neurologii Geriatria Polska Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria

2007 1997 1997 1997 1997 2006 2005 2006 2000 2000 2006 2005 1998 1998 2004 2006 2007

202

Imi i nazwisko Adam Planik Nazwa czasopisma Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Alkoholizm i Narkomania Pharmacological Reports Udary Polski Przegld Neurologiczny Malgorzata Rzewuska Psychiatria Polska Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Mlodziey Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Medycyna Praktyczna Neuropsychiatria Janusz Sieroslawski Alkoholizm i Narkomania Maria SiwiakPsychoterapia Kobayashi Lk i Depresja Medycyna po Dyplomie Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii Czasopismo NLS Problemy Alkoholizmu i Narkomanii Postpy Psychiatrii i NeurologiiAdvances in Psychiatry and Neurology ­ kwartalnik Psychiatria po Dyplomie ­ dwumiesicznik Archives of Psychiatry and Psychotherapy Psychiatria Polska Badania nad Schizofreni Lk i Depresja Psychiatria w Medycynie Ogólnej Suicydologia

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Data wyboru 1996 2002 1998 2003 2006 1992 2000 1991 1996 2009 1988 1990 1996 2006 2005 2006 1990 1992 Funkcja Czlonek Rady Redakcyjnej Czlonek Rady Redakcyjnej Czlonek Rady Redakcyjnej Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Kolegium Redakcyjnego Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Komitetu Redakcyjnego Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek zespolu redakcyjnego Redaktor Naczelny Czlonek Rady Redakcyjnej Redaktor naczelny

Danuta Ryglewicz

Roman Stefaski Tomasz Szafraski Bogdan Szukalski Jacek Wciórka

2003 1999 1990 1998 2000 2003 2005

Redaktor naczelny Czlonek redakcji Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej Czlonek Rady Programowej

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna Imi i nazwisko Maria Zaluska Nazwa czasopisma Alkoholizm i Narkomania Medycyna Praktyczna ­ Psychiatria ACADEMIA Data wyboru 2006 2007 2007 Funkcja Czlonek Rady Naukowej Czlonek Rady Naukowej Czlonek Komitetu Redakcyjnego Rada Naukowa czasopisma Czlonek Komitetu Redakcyjnego

203

Jacek Zaremba

Polish Journal of Gynecological Investigations

2003

UDZIAL INSTYTUTU W PRACACH Z ZAKRESU POLITYKI ZDROWOTNEJ I ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

Udzial pracowników Instytutu w strukturach nadzoru specjalistycznego oraz innych zespolach ekspertów W Instytucie Psychiatrii i Neurologii realizowano zadania nadzoru specjalistycznego przewidziane dla konsultanta krajowego i wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii dzieci i mlodziey, neurologii, psychologii klinicznej i genetyki klinicznej. Funkcja konsultanta krajowego · Prof. dr hab. Marek Jarema pelnil funkcj konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii. · Prof. dr hab. Irena Namyslowska pelnila funkcj konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i mlodziey. · Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz pelnila funkcj konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii. Funkcja konsultanta wojewódzkiego dla woj. mazowieckiego · Prof. dr hab. Jacek Wciórka pelnil funkcj konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii. · Prof. dr hab. Jacek Zaremba pelnil funkcj konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie genetyki klinicznej. · Mgr Aleksandra Kühn-Dymecka pelnila funkcj konsultanta wojewódzkiego w zakresie psychologii klinicznej. Dzialalno Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i mlodziey Odbyly si dwa zebrania konsultantów wojewódzkich wraz z Konsultantem Krajowym. Konsultant Krajowy sporzdzil dla Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia sprawozdanie ze stanu psychiatrii dzieci i mlodziey. Jako najwaniejsze

204

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

problemy wymieniono: niedostateczne finansowanie (zwlaszcza w opiece ambulatoryjnej) psychiatrii dzieci i mlodziey przez NFZ oraz brak dostatecznej liczby psychiatrów dzieci i mlodziey. Liczba psychiatrów dzieci i mlodziey wynosi 220 osób (dane niepelne, niektórzy specjalici s na emeryturze i pracuj w ograniczonym wymiarze godzin). W zwizku z uznaniem psychiatrii dzieci i mlodziey za specjalizacj samodzieln, wzrosla liczba specjalizujcych si osób. Obecnie specjalizuj si 103 osoby, przy liczbie miejsc akredytacyjnych 111. Przykladowe wskaniki (dane z UEMS dla poszczególnych pastw EU) Liczba osób poniej 20 roku ycia przypadajca na jednego psychiatr dzieci i mlodziey: Francja 1/7500 Szwajcaria 1/3217 Finlandia 1/3240 Polska 1/38 900 (jedno z ostatnich miejsce w Europie) Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewiduje liczb psychiatrów 1/100 000, docelowo powinno by 400 psychiatrów. Mona zaloy, e w Polsce brakuje co najmniej 200 specjalistów. Problemem jest nierówne rozmieszczenie specjalistów skoncentrowanych w duych orodkach, zwlaszcza akademickich, czego najlepszym dowodem jest woj. mazowieckie, posiadajce stosunkowo duo psychiatrów, a równoczenie brak obsady dla szpitala w Garwolinie, w którym oddzial mlodzieowy zostaje zamknity z dniem 12.12.2009. Program picioletniej specjalizacji z psychiatrii dzieci i mlodziey zostal wprowadzony 4 lata temu, jest programem nowoczesnym, zgodnym z dyrektywami UMCS. W chwili obecnej nie ma potrzeby kocowego egzaminu testowego dla tak malej liczby osób, specjalizacja powinna koczy si egzaminem ustnym. W sesji jesiennej 2009 egzamin specjalizacyjny zdawalo 7 osób. Ocena wyszkolenia specjalistów jest bardzo dobra, zarówno w opinii konsultanta krajowego, jak i konsultantów wojewódzkich. Paradoksalnie z powodu malej liczby specjalizujcych si w poszczególnych orodkach akademickich, program jest realizowany bardzo dobrze, specjalizujcy si maj okazj uczy si od swoich dowiadczonych kolegów. Orodki specjalizujce s w pelni przygotowane do realizacji kursów wymienionych w programie specjalizacji. Wprowadzono brakujcy kurs z psychofarmakologii dzieci i mlodziey, kurs ten w 2009 r. zorganizowala Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie we wspólpracy z Klinik Psychiatrii Dzieci i Mlodziey IPiN. Konsultant krajowy jako bardzo piln i priorytetow traktuje spraw uznania psychiatrii dzieci i mlodziey za deficytow w najbliszej nowelizacji stosownej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Obecna kadra nie zapewnia prawidlowego realizowania opieki psychiatrycznej nad dziemi i mlodzie w Polsce ­ zwrócono si w tej sprawie do Ministra Zdrowia. Zaproponowano zawieszenie na co najmniej 5 lat ustalenia, aby jeden specjalista mógl specjalizowa tylko 3 osoby ­ proponujc, aby mógl specjalizowa 4 osoby. Mogloby dotyczy to tylko orodków akademickich, których kadra

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

205

w opinii konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich jest dobrze przygotowana do szkolenia wikszej liczby specjalistów. Zadaniem dla konsultanta krajowego jest aktywizowanie konsultantów wojewódzkich w zakresie zwikszenia naboru na specjalizacj z zakresu psychiatrii dzieci i mlodziey. W ocenie ogólnej sytuacji tej dyscypliny podkreli take naley czynniki negatywne: brak refundacji atypowych neuroleptyków w leczeniu pierwszego epizodu psychoz dzieci i mlodziey, które nie zawsze s diagnozowane jako schizofrenia F20 (tylko ten numer jest refundowany). Jest to rozwizanie wygodne dla psychiatrii doroslych, ale dyskryminujce dzieci i mlodzie, u której rzadko stawiane jest rozpoznanie F20.W tej sprawie wystpowano wielokrotnie do Departamentu Leków Ministerstwa Zdrowia. Pozytywnie oceni naley refundacj podstawowego leku jakim jest metylofenidat o przedluonym dzialaniu w leczeniu zespolów hiperkinetycznych. Generalnie podkreli naley, e przepisy refundacyjne w niedostatecznym stopniu uwzgldniaj rónice pomidzy psychiatri doroslych a psychiatri dzieci i mlodziey. Ponadto konsultant krajowy opiniowal róne rozporzdzenia MZ, w tym tzw. ,,ustaw koszykow", wspólpracowal z Rzecznikiem Praw Dziecka (odbyly si dwa wspólne zebrania ­ jedno powicone ogólnej sytuacji w psychiatrii dzieci i mlodziey, a drugie tematyce samobójstw wród mlodziey), wydal szereg opinii dotyczcych tworzenia nowych orodków psychiatrii dzieci i mlodziey i ich obsady kadrowej, opiniowal szereg rozporzdze MZ, wystpil jako ekspert w AOTM w sprawie refundacji leku metylofenidat o przedluonym dzialaniu (Concerta) w leczeniu dzieci z zespolami hiperkinetycznymi. Dzialalno Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej - Uczestniczenie w posiedzeniach zespolu ekspertów w sprawie uzyskiwania tytulu specjalisty w dziedzinach majcych zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 173, poz. 1419). Dokonanie kwalifikacji 80 wniosków, które wplynly do CMKP. - Przygotowanie poprawek i wspólpraca z CMKP nad wprowadzeniem nowego programu specjalizacji z psychologii klinicznej. - Uaktualnienie i przygotowanie zakresu uslug psychologicznych dla NFZ. - Wspólnie z zespolem ekspertów pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej naniesienie poprawek do Midzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9. - Przygotowanie nowego wniosku akredytacyjnego do uruchomienia kolejnego naboru na specjalizacj w IPiN. - Zorganizowanie nowego naboru na specjalizacj z psychologii klinicznej dla 60 osób w grudniu 2009 r.

206

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Wspólpraca z Komisjami i Zespolami powolanymi przez Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz inne urzdy administracji pastwowej - Prof. Cz. Czabala, mgr M. Zwoliski brali udzial w Komisji Egzaminu Testowego na II stopie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w sesji wiosennej 2009 r. powolanej przez CMKP. - Prof. A. Czlonkowska byla czlonkiem Rady Programowej i Grupy Roboczej Neurologia Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Ukladu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. - Prof. A. Czlonkowska byla czlonkiem Panelu Ekspertów ds. oceny grantów MNiSW. - Dr B. Habrat oraz dr B. Woronowicz byli czlonkami Rady ds. Akredytacji przy PARPA. - Dr B. Habrat byl czlonkiem KBPN ds. Akredytacji Programów Metadonowych. - Doc. J. Heitzman oraz mgr A.Walczyna-Leko byli czlonkami Komisji Psychiatrycznej ds. rodków Zabezpieczajcych Przy Ministrze Zdrowia. - Prof. M. Jarema byl czlonkiem Rady ds. Promocji Zdrowia Psychicznego. - Dr I. Jelonkiewicz brala udzial w komisjach (powolanych w porozumieniu z CMKP) kwalifikujcych kandydatów do rozpoczcia specjalizacji z psychologii klinicznej ­ po ok. 20 osób ­ 1.12.2009 oraz 8.12.2009. - Mgr A. Khn-Dymecka brala udzial w komisjach (powolanych w porozumieniu z CMKP) kwalifikujcych kandydatów do rozpoczcia specjalizacji z psychologii klinicznej ­ w dniach: 1.12.2009, 2.12.2009, 3.12.2009, 8.12.2009, 9.12.2009. - Prof. J. Kulczycki byl czlonkiem Rady Epidemiologicznej powolanej przez Ministra Zdrowia. - Dr K. Okulicz-Kozaryn brala udzial w pracach Zespolu Ekspertów ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych, PARPA. - Dr K. Okulicz-Kozaryn brala udzial w pracach Zespolu Midzyinstytucjonalnego ds. Wdraania i Upowszechniania Systemu Rekomendacji Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego, KBPN. - Dr K. Ostaszewski bral udzial w pracach Zespolu Ekspertów ds. Kampanii Edukacyjnej skierowanej do mlodziey ,,Nie pij bo tak! ", Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemów Alkoholowych. - Dr K. Prot byla czlonkiem Zespolu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania ramowego programu szkoleniowego dla terapeuty rodowiskowego. - Prof. D. Ryglewicz byla czlonkiem Rady ds. Narkomanii. - Prof. M. Rzewuska brala udzial w komisji ds. specjalizacji w psychiatrii. - Mgr J. Sieroslawski, polski ekspert NDPHS (North Dimension Partnership in Health Safety) Expert Group on "Non-communicable diseases and promotion of healthy and socially rewarding lifestyles". - Mgr J. Sieroslawski ­ czlonek Research Platform, Pompidou Group (Council of Europe). - Mgr J. Sieroslawski ­ staly korespondent, Pompidou Group (Council of Europe).

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

207

- Prof. J. Wciórka byl przewodniczcym Zespolu ekspertów ds. wpisu na list Ministra Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. - Prof. J. Wciórka byl przewodniczcym Zespolu ds. opracowania ramowego programu szkolenia terapeuty rodowiskowego. - Dr B. Woronowicz byl czlonkiem Zespolu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego. - Dr B. Woronowicz byl konsultantem dla zespolu rzdowego opracowujcego ustaw o grach hazardowych. - Prof. J. Zaremba byl czlonkiem Rady Konsultacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznej. - Doc. M. Zaluska byla czlonkiem Zespolu ekspertów CMKP ds. skrócenia lekarzom szkolenia specjalizacyjnego. Opinie, ekspertyzy, projekty aktów prawnych i zarzdze dla instytucji centralnych OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO - Merytoryczne opracowanie i analiza uwag nadeslanych przez instytucje centralne oraz wojewódzkie wladze pastwowe i samorzdowe do wstpnego projektu rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (ZOOZ) - Opinia nt. kolejnej wersji projektu rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, zawierajca m.in. propozycj ustanowienia resortowych programów ochrony zdrowia psychicznego oraz rodków na ich realizacj (ZOOZ) - Opracowanie, z uwzgldnieniem uwag zebranych w ramach konsultacji spolecznych, nowej wersji zalcznika do rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, tj. Harmonogramu realizacji NPOZP, stanowicego szczególowy wykaz zada przyporzdkowany celom ogólnym i szczególowym wedlug podmiotów realizujcych (ZOOZ) - Udzial w opracowaniu stanowiska MZ w sprawie uwag resortowych do kocowej wersji projektu rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (ZOOZ) - Stanowisko w sprawie uwag Polskiej Unii Szpitali Klinicznych zgloszonych do projektu rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (ZOOZ) - Rozporzdzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (prof. J. Wciórka) - Opinia nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, regulujcej m.in. kwestie: udzialu zespolów ratownictwa medycznego w realizacji zada wynikajcych z ustawy, utworzenia Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, wikszych uprawnie Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, stosowania przymusu bezporedniego (ZOOZ) - Opinia nt. projektu rozporzdzenia ministra zdrowia w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzalenie (ZOOZ)

208

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

- Opracowanie propozycji zmian w rozporzdzeniu ministra zdrowia w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzalenie (ZOOZ) - Stanowisko w sprawie stosowania przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, dotyczcych uprawnie do bezplatnych wiadcze osób nieubezpieczonych, które wykazuj inne zaburzenia psychiczne (art. 10 pkt. 1 lit. c ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) (ZOOZ) ­ Opinia z dn. 20.04.2009 r. dla Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia w nawizaniu do podjtych prac legislacyjnych i konsultacyjnych w projekcie ustawy o zmianie ustawy ­ Kodeks karny, ustawy ­ Kodeks postpowania karnego, ustawy ­ Kodeks karny wykonawczy (Klinika Psychiatrii Sdowej) - Opracowanie (dla MZ) materialów informacyjnych na posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP zawierajcych: · ocen rozpowszechnienia zaburze psychicznych w latach 1990­2007, · informacje o zasobach psychiatrycznej opieki zdrowotnej w latach 1990-2007, · przedstawienie uwarunkowa obserwowanych zmian oraz rozwiza projektowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (ZOOZ). - Opinia nt. projektu zarzdzenia Prezesa NFZ w sprawie okrelania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzalenie na rok 2010 (ZOOZ) - Opracowanie zmian w planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia w odniesieniu do ogólnych kosztów wiadcze zdrowotnych i w czci dotyczcej opieki psychiatrycznej i leczenia uzalenie w latach 2004­2009, z uwzgldnieniem planów finansowych Oddzialów Wojewódzkich NFZ (ZOOZ) - Opracowanie informacji nt. zmian w kolejnych projektach planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2010 (ZOOZ) PRAWA CZLOWIEKA - Opracowanie (dla MZ na wniosek Helsiskiej Fundacji Praw Czlowieka) informacji na temat liczby osób ubezwlasnowolnionych, które przebywaly w oddzialach stacjonarnych psychiatrycznej opieki zdrowotnej w latach 2006 i 2007 (ZOOZ) - Opracowanie (dla MZ) stanowiska do oceny wdraania w Polsce Midzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spolecznych i Kulturalnych, opublikowanej przez Komitet Praw Gospodarczych, Spolecznych i Kulturalnych. Stanowisko odnosi si do wyraonego w ocenie zaniepokojenia (poz. 24, 25, 26 i 30) w nastpujcych kwestiach: · narastajcej zapadalnoci na zaburzenia psychiczne w populacji kobiet wiejskich i ograniczonej dostpnoci wiadcze (poz. 24), · zwikszonej konsumpcji alkoholu i papierosów (poz. 25), · niewielkiej dostpnoci do leczenia substytucyjnego (poz. 26),

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

209

ograniczonego dostpu do leczenia pacjentów z HIV/AIDS (poz. 30) (ZOOZ) - Opinia dla rzecznika praw obywatelskich w sprawie prawa do leczenia substytucyjnego heroin (ZPiLU) · ALKOHOLIZM I NARKOMANIA - Opinia na temat programu przeciwdzialania mlodzieowej patologii spolecznej ,,Bezpiecznie w doroslo" Fundacji Praesterno dla Krajowego Biura ds. Przeciwdzialania Narkomanii (mgr K. Bobrowski, dr K. Ostaszewski) ­ Uwagi i propozycje do Krajowego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na lata 2011­ 2015 w obszarze profilaktyki (dr K. Ostaszewski) - Opinie w sprawie projektów rocznych sprawozda z realizacji ustaw o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, o przeciwdzialaniu narkomanii, o przeciwdzialaniu AIDS (ZPiLU) - Opinia i uwagi w sprawie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii (ZPiLU, ZBAiT) - Opinia dla Ministerstwa Zdrowia na temat projektu zmian w Ustawie o Zapobieganiu Narkomanii (ZBAiT) - Opinia w sprawie projektu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (ZPiLU) - Opinia w sprawie projektu rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególowego trybu przy leczeniu substytucyjnym oraz szczególowych warunków, które powinien spelnia zaklad opieki zdrowotnej prowadzcy leczenie substytucyjne (ZPiLU) - Opinia dla MZ w sprawie ew. korzyci wynikajcych ze stosowania Suboxone w leczeniu substytucyjnym uzalenienia opioidowego w porównaniu z innymi produktami leczniczymi (metadon, buprenorfina) (ZPiLU) - Opinia dla MZ w sprawie wykazu stanowicego zalcznik do rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzewoci (ZPiLU) - Opinia dla PARPA w sprawie projektu ,,Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzce terapi uzalenienia od alkoholu i wspóluzalenienia w zakladach lecznictwa odwykowego" (ZPiLU) Inne ekspertyzy, opinie, projekty aktów prawnych i zarzdze, sprawozdania: - Opracowanie (dla MZ) odpowiedzi na zapytanie poselskie poslów: Czeslawa Hoca i Stefana Strzalkowskiego dotyczce wystpowania okrelonych zaburze psychicznych w powiecie szczecineckim (ZOOZ) - Ekspertyza dla Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie stosowania lamotryginy w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej (doc. L. wicicki) - Ekspertyza dla Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadnoci wniosku refundacyjnego preparatu Champix (vareniklinum) w odzwyczajaniu si od palenia tytoniu u doroslych z przewlekl obturacyjn choroba pluc (ZPiLU)

210

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

- Ekspertyza prowadzonych w Agencji Technologii Medycznych prac analitycznych nad ocen preparatu Modafinil (Vigil) w leczeniu nerkolepsji (dr W. Jernajczyk) - Ekspertyza dla Agencji Technologii Medycznych pt. Badanie czynnoci ukladu dopaminergicznego mózgowia z zastosowaniem techniki SPECT z 123I-FPCIT (DaTSCAN) u pacjentów z niejednoznacznym obrazem klinicznym choroby Parkinsona" (dr W.Kuran) - Opinia dotyczca programu edukacyjno-profilaktycznego pn. ,,Dlaczego Stop Narkotykom" przygotowana na zlecenie Pelnomocnika Zarzdu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdzialania Narkomanii (mgr A. Pisarska) - Opinia nt. 2 przedmiotów (1. Podstawy psychologii z elementami etyki. 2. Odnowa psychosomatyczna) w programie ,,Ksztalcenie technika odnowy biologicznej" w szkole policealnej dla mlodziey ­ na zlecenie Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyszego Ministerstwa Zdrowia (prof. Cz. Czabala) - Opinia w sprawie potwierdzenia kwalifikacji p. Ewy Stankowskiej, Kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ w Poznaniu do wiadcze medycznych polegajcych na samodzielnym prowadzeniu psychoterapii w ramach wykonywanego zawodu magistra psychologii ­ na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (prof. Cz. Czabala) ­ Opinia nt. programu specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna ­ na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (prof. Cz. Czabala) ­ Opinia w sprawie uwzgldnienia w nowej regulacji dotyczcej wykonywania zawodu psychologa definicji psychoterapii ­ na zlecenie MZ (prof. Cz. Czabala) ­ Opinia dot. mgr Jadwigi Migaszewskiej-Majewicz, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej w sprawie jej kwalifikacji do udzielania wiadcze opieki zdrowotnej polegajcych na samodzielnym prowadzeniu psychoterapii ­ na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (prof. Cz. Czabala) - Ocena projektu badawczego ,,Wplyw leków przeciwpadaczkowych na uklad sluchowy u dzieci i mlodziey z padaczk" dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego (nr rejestr. NiNP-00318-2009) (prof. J. Kulczycki) - Ankieta ONZ dotyczca zdrowotnoci i umieralnoci w Polsce ­ dla Ministerstwa Zdrowia (ZBAiT) - Problem naduywania leku Aviomarin dla Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. (ZBAiT) - Opinia nt. Working document for developing a draft global strategy to reduce harmful use of alcohol ­ WHO Genewa (ZBAiT) - Opinie sdowe: dr A. Bochyska (3), dr W. Lipczyska-Lojkowska (4), dr R. Rola (2). - Opinie sdowe z zakresu neurologii: Iwona Sarzyska-Dlugosz (6), Tadeusz Mendel (1), Anna Baranowska (1), Katarzyna Kurowska (2), Katarzyna Grabska (1) Tomasz Litwin (1), Zofia Lysiak (2), Wojciech Wicha (1), Adam Kobayashi (1), Wojciech Czepiel (1), Anna Czlonkowska (1).

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

211

Prace statystyczne i analizy - przygotowanie (dla MZ) danych na temat osób leczonych z powodu uzalenienia od hazardu (ZOOZ) - stanowisko w sprawie zmian w formularzu statystycznym MZSzp-11B (dla MZ) (ZOOZ) - przygotowanie (dla MZ) uwag do programu bada statystycznych na rok 2011 (ZOOZ) - opracowanie (dla MZ) szczególowego planu wykonania programu bada statystycznych - statystyki publicznej za rok 2009 (ZOOZ) - opracowanie dla Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemów Alkoholowych danych za rok 2008 (ZOOZ) - przygotowanie dla witokrzyskiego centrum zdrowia publicznego danych o dostpnoci lóek w poszczególnych rodzajach oddzialów w województwie (ZOOZ) - opracowanie dla Mazowieckiego Centrum Polityki Spolecznej danych o dostpnoci opieki psychiatrycznej w województwie mazowieckim (ZOOZ) - przygotowanie (dla MZ) opinii do ,,Projektu Strategii e-zdrowie na lata 2009-2011" (ZOOZ) - przygotowanie dla Okrgowego Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okrgowej Izby Lekarskiej danych o rejestrowanym w opiece ambulatoryjnej i calodobowej, rozpowszechnieniu i zapadalnoci na schizofreni w województwie kujawsko-pomorskim i w calej Polsce w latach 2006 i 2007 (ZOOZ) - przygotowanie (dla MZ) danych o leczonych w opiece ambulatoryjnej i w szpitalach psychiatrycznych w roku 2008 (ZOOZ) - opracowanie danych dla Pastwowego Zakladu Higieny ­ dane dla WHO i Eurostat ,,Hospitalizacje w zakladach opieki psychiatrycznej w latach 2005-2007" (ZBAiT) - opracowanie dla NFZ analizy kosztów leczenia chorych somatycznie w oddziale psychiatrycznym w szpitalu ogólnym (doc. M. Zaluska)

212

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

INFORMACJA NAUKOWA W INSTYTUCIE

Dzialalno w zakresie informacji naukowej prowadzona jest przez poszczególne kliniki i zaklady Instytutu w ramach systematycznie organizowanych seminariów, zebra referatowych, zebra klinicznych, kursów doskonalcych oraz publikacji. Raz w miesicu odbywaj si ogólnoinstytutowe zebrania naukowe, na których w 2009 roku wygloszono nastpujce wyklady:

stycze 21.01.2009 r. ,,Poprawa funkcji ruchowych u pacjentów z chorob Parkinsona po zastosowaniu przezczaszkowej stymulacji magnetycznej seri bodców. Badania wlasne i pokaz video" ,,Umieralno wród problemowych konsumentów narkotyków ­ wyniki bada kohortowych" ,,Kwestionariusz Dowiadczenia Grupowego ­ opracowanie kwestionariusza i jego zastosowania w badaniach procesu grupowego w Klinice Nerwic IPiN" ,,Program ksztalcenia w umiejtnoci Psychiatria sdowa ­ realizacja rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejtnoci z zakresu wszych dziedzin medycyny" ,,Neurologiczne i neuropsychologiczne nastpstwa naglego zatrzymania krenia z ocen zapotrzebowania na rehabilitacj" ,,Ocena ryzyka samobójstwa w schizofrenii" dr Jakub Antczak dr Maria Rakowicz Zaklad Neurofizjologii Klinicznej mgr Janusz Sieroslawski Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami mgr Joanna Wiergiles lek. Beata Janke-Klimaszewska Klinika Nerwic doc. Janusz Heitzman dr Danuta Hajdukiewicz Klinika Psychiatrii Sdowej lek. wietlana Sikorska mgr Ewa Paprot II Klinika Neurologiczna dr Anita Mlodoeniec Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia prof. Dorota Majewska, lek. Mieszko Olczak Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego dr Halina Sienkiewicz-Jarosz I Klinika Neurologii prof. Przemyslaw Biekowski Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego dr Grayna Szpak dr Eliza Lewandowska Zaklad Neuropatologii

luty 18.02.2009 r. marzec 18.03.2009 r.

kwiecie 15.04.2009 r.

maj 20.05.2009 r. czerwiec 17.06.2009 r. wrzesie 16.09.2009 r.

,,Rola hormonów sterydowych i thimerosalu w patogenezie autyzmu"

padziernik 21.10.2009 r.

,,Leczenie uzalenienia od nikotyny: przegld standardów, prezentacja bada wlasnych"

listopad 18.11.2009 r.

,,Choroba malych naczy mózgowych w rodzinnych, amyloidowych i nieamyloidowych angiopatiach: FAD-PS-1 (P117L) i CADASIL Badania immunohistochemiczne i ultrastrukturalne" ,,Choroby neuropsychiatryczne w genetyce"

grudzie 16.12.2009 r.

dr Anna Sulek Zaklad Genetyki

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

213

Poprawa funkcji ruchowych u pacjentów z chorob Parkinsona po zastosowaniu przezczaszkowej stymulacji magnetycznej seri bodców. Badania wlasne i pokaz video (dr med. Jakub Antczak, dr med. Maria Rakowicz, Pracownia EMG Zaklad Neurofizjologii Klinicznej) Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (transcranial magnetic stimulation ­ TMS) jest metod stosowan od 1985 r. w diagnostyce i terapii chorób OUN. Polega na pobudzaniu wybranych obszarów kory mózgu za pomoc krótkich pulsów pola magnetycznego, wytwarzanych w cewce trzymanej bezporednio nad odpowiedni okolic czaszki. W diagnostyce najwiksze znaczenie znalazlo pobudzanie pierwotnej kory ruchowej pojedynczym lub podwójnym pulsem pola magnetycznego. Pobudzenie kory ruchowej wywoluje skurcz odpowiednich ­ zalenych od obszaru stymulacji ­ mini szkieletowych. Pomiar odstpu czasowego pomidzy bodcem magnetycznym a potencjalem wywolanym z odpowiedniego minia, amplituda tego potencjalu, a take inne pochodne parametry pozwalaj oceni stan czynnociowy kory ruchowej i dróg piramidowych. W wielu zaburzeniach ruchowych jak w chorobie Parkinsona, w chorobie Huntingtona oraz w niektórych chorobach z uszkodzeniem dróg piramidowych jak SM, TMS przewysza czuloci i specyficznoci badania obrazowe i znalazla trwale miejsce w diagnostyce tych chorób. Terapeutyczn odmian TMS jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna seri bodców (repetitive transcranial magnetic stimulation ­ rTMS). W metodzie tej serie impulsów pola magnetycznego o rónej czstotliwoci, nateniu i liczbie wywieraj terapeutyczny efekt na schorzenia zwizane z zaburzeniami funkcji kory mózgowej. rTMS znajduje terapeutyczne zastosowanie w zaburzeniach ruchu, w rehabilitacji po udarze mózgu i urazach rdzenia krgowego, w depresji oraz innych chorobach OUN. Obecnie w pracowni EMG IPiN prowadzony jest projekt dotyczcy zastosowania rTMS w chorobie Parkinsona. Dotychczas poddano zabiegom 15 pacjentów (redni wiek 64.7 ±9.9, sze kobiet, redni stopie zaawansowania wg Hoehn&Yahr 1.8 ±0.6). Kady pacjent otrzymal 10 codziennych sesji rTMS lewej i prawej okolicy ruchowej mózgu. Kada sesja skladala si z 4000 bodców (2000 na kad pólkul) o czstotliwoci 15 Hz i intensywnoci 120% progu pobudliwoci ruchowej (MT). UPDRS i CE mierzono przed pierwsz i po 10 sesji. CE oceniano na podstawie amplitudy ruchowego potencjalu wywolanego (MEP) i centralnego okresu ciszy (CSP), rejestrowanych z odpowiedniego minia odwodziciela palca malego (ADM), po emisji pojedynczego bodca pola magnetycznego, o intensywnoci 125% MT. UPDRS zmniejszylo si istotnie po rTMS, z 27.8 ±13.1 na 19.9 ±7.2 (p<0.01). Amplituda MEP z lewego ADM oraz uredniana z obu ADM wzrosla istotnie po rTMS (odpowiednio 1.0 ±0.7 vs 1.9 ±1.6 mV (p<0.05); 1.0 ±0.6 vs 1.8 ±1.4 mV (p<0.04). Nie obserwowano zmian w CSP. Wyniki potwierdzaj wczeniejsze doniesienia o korzystnym wplywie rTMS na objawy PD oraz wskazuj na modulacj MEP jako na jeden z moliwych mechanizmów tej poprawy. ·

214

·

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Umieralno wród problemowych konsumentów narkotyków ­ wyniki bada kohortowych (mgr Janusz Sieroslawski, Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami)

Kwestionariusz Dowiadczenia Grupowego ­ opracowanie kwestionariusza i jego zastosowania w badaniach procesu grupowego w Klinice Nerwic IPiN (mgr Joanna Wiergiles, lek. med. Beata Janke-Klimaszewska, Klinika Nerwic) Autorki przedstawiaj Kwestionariusz Dowiadczenia Grupowego, który jest metod autorstwa J. Eckerta i B. Straua, sluc do badania wplywu procesu grupowego na przeycia uczestnika grupy terapeutycznej. W prezentacji zaprezentowane s wyniki badania, którego celem bylo takie opracowanie narzdzia, które umoliwiloby wykorzystanie go do celów badawczych i terapeutycznych Kliniki Nerwic IPiN, tj. wyodrbnienie czynników wchodzcych w sklad kwestionariusza i ocena jego rzetelnoci. Omówione s moliwoci zastosowa kwestionariusza w praktyce terapeutycznej i w pracy badawczej. Przedstawiono wyniki bada nad dynamik grupow w grupach homo- i heterogennych pacjentów leczonych w Klinice Nerwic, w których skoncentrowano si nad przebiegiem procesów grupowych oraz zalenoci pomidzy dynamik grupow, przeywaniem obecnoci w grupie terapeutycznej a obrazem siebie uczestników. · Program ksztalcenia w umiejtnoci ,,Psychiatria sdowa" ­ realizacja rozporzdzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejtnoci z zakresu wszych dziedzin medycyny (doc. J. Heitzman, dr D. Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sdowej) Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umiejtnoci z zakresu wszych dziedzin medycyny lub udzielania okrelonych wiadcze zdrowotnych (Dz. U. Nr 124, poz. 867) zostala powolana przez Dyrektora CMKP komisja programowa, która opracowuje program szkolenia i opinii dotyczcej uznawania programu szkolenia odbytego przez lekarza za granic za równowany w czci lub caloci z programem szkolenia. Program ten przeznaczony dla lekarzy posiadajcych tytul specjalisty lub specjalizacj II stopnia z psychiatrii, psychiatrii dzieci i mlodziey ma by podstaw do: ­ zdefiniowania umiejtnoci ,,Psychiatria sdowa", ­ okrelenia celu ksztalcenia w tej umiejtnoci, ­ okrelenia kompetencji/kwalifikacji, ­ okrelenia zakresu posiadanej wiedzy i umiejtnoci praktycznych, ­ okrelenia form ksztalcenia teoretycznego i praktycznego, ­ czasu trwania ksztalcenia, ­ warunków przystpienia do Pastwowego Egzaminu Umiejtnoci, ­ warunków uzyskiwania akredytacji jednostek prowadzcych ksztalcenie. Zapocztkowanie dyskusji rodowiskowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii nad nowym programem ksztalcenia z zakresu psychiatrii jest szczególnie istotne w zwizku z przewidywan wiodc rol programow Instytutu. ·

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

215

Neurologiczne i neuropsychologiczne nastpstwa naglego zatrzymania krenia z ocen zapotrzebowania na rehabilitacj (lek. wietlana Sikorska, mgr Ewa Paprot, Oddzial Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologiczna) Pozaszpitalne nagle zatrzymanie krenia jest powanym problemem dotykajcym w Polsce okolo 14 500 osób rocznie. W zalenoci od trybu reanimacji i schorze towarzyszcych pacjenci, którzy przeyli, wykazuj rozmaite zaburzenia behawioralne i ruchowe. Przedstawiamy przekrój tych zaburze, postulowane postpowanie rehabilitacyjne oraz szacunkow ocen potrzeb rehabilitacyjnych u tych pacjentów w skali Polski. · Ocena ryzyka samobójstwa w schizofrenii (drAnita Mlodoeniec, Pracownia suicydologiczna, Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia) Ocena ryzyka samobójstwa jest jednym z najtrudniejszych wyzwa w praktyce lekarskiej. Szczególnie zachowania samobójcze wród chorych na schizofreni uwaane s za malo poznane, nieprzewidywalne i trudne do uniknicia. Samobójstwo uznawane jest za glówn przyczyn zwikszonej przedwczesnej miertelnoci. Stanowi 12% wszystkich zgonów w tej grupie chorych i prawie 28% nadwyki zgonów. W pimiennictwie mona spotka wiele czynników, które s wizane z samobójstwem wród chorych na schizofreni. Cz z nich jest zbiena z czynnikami ryzyka dla populacji ogólnej, cz specyficzna dla schizofrenii. Wród nich wymienia si midzy innymi: ple msk, mlody wiek, dobre funkcjonowanie przedchorobowe, czste hospitalizacje, brak wspólpracy w leczeniu, naduywanie substancji psychoaktywnych, objawy depresyjne, poczucie braku nadziei, próby samobójcze w przeszloci. Istotne moe by równie: brak wsparcia spolecznego, odrzucenia lub znaczce utraty, wywiad rodzinny w kierunku zachowa samobójczych. Chorzy obawiaj si chronicznego przebiegu schizofrenii, czstych nawrotów destabilizujcych codzienne funkcjonowanie i braku skutecznoci leczenia. Niestety znaczna cz z cytowanych czynników ryzyka ma charakter dlugoterminowy lub konstytutywny, co wplywa na ich mal warto w ocenie biecego zagroenia. Wyklad przybliyl metody szacowania nasilenia biecych myli i tendencji samobójczych oraz istotnych czynników ryzyka, które mog pozwoli w praktyce klinicznej na podjcie skutecznych dziala zapobiegawczych. · Rola hormonów sterydowych i thimerosalu w patogenezie autyzmu (prof. Dorota Majewska, lek. Mieszko Olczak, Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego) W cigu ostatnich 25 lat zaobserwowano dramatyczny wzrost przypadków autyzmu na wiecie. W latach 1970. i wczesnych 1980. na autyzm chorowalo jedno dziecko na 2500-3000, obecnie w USA i wielu innych krajach cierpi na t chorob 1 na 100. Oszacowano, e koszty spoleczne opieki nad jedn osob autystyczn w cigu jej ycia wynosz ponad 3 miliony dolarów rocznie, a publiczne koszty leczenia i opieki nad osobami autystycznymi wynosz dziesitki miliardów dolarów rocznie. Wiele dowodów wskazuje na to, e blisko 30-krotny wzrost zachorowa na autyzm moe wynika z uszkodze neurologicznych niemowlt ·

216

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

szczepionkami, których stale przybywa. Dowody te oparte s na kilku faktach: 1) najwikszy wzrost zachorowa na autyzm nastpil w latach 1990., kiedy prowadzono szereg nowych szczepionek niemowlcych; 2) w krajach gdzie stosuje si mniej szczepie ni w USA czy w Polsce, zachorowalno na autyzm jest znacznie mniejsza i mniejsza jest umieralno niemowlt; 3) u dzieci nieszczepionych autyzm jest znacznie rzadszy lub wcale nie wystpuje; 4) na zwizek autyzmu ze szczepieniami wskazuje amerykaska baza powikla poszczepiennych, VAERS oraz doniesienia tysicy rodziców; 5) na zwizek taki wskazuje wiele niezalenych bada naukowych. Jednym z podejrzanych jatrogennych czynników szczepionek jest dodawany do nich jako konserwant organiczny zwizek rtci, tiomersal. Tysice niezalenych bada naukowych wykazalo, e zwizki rtci s silnie neurotoksyczne i e ich toksyczno jest wielokrotnie wiksza u rozwijajcych si organizmów. Poniewa szczepionkowa teoria autyzmu nadal wzbudza kontrowersje, przeprowadzilimy wlasne badanie kliniczne, aby oszacowa potencjalny udzial rtci w chorobach ze spektrum autyzmu, jak równie dowiadczenia na zwierztach ­ aby oceni neurorozwojow toksyczno tiomersalu. W badaniu klinicznym uczestniczylo ok. 160 dzieci autystycznych i zdrowych z dwóch grup wiekowych, 3-4-latków i 7-9-latków. Dzieci autystyczne byly ponownie zdiagnozowane psychiatrycznie, ich wlosy zostaly poddane analizie na zawarto rtci, a lina ­ na obecno hormonów sterydowych. Dzieci autystyczne byly porównane ze zdrowymi m.in. pod wzgldem: ogólnego stanu zdrowia (Apgar) i parametrów biometrycznych tu po urodzeniu, liczby i rodzajów szczepie, powikla poszczepiennych, zaburze rozwojowych, wystpowania chorób neurologicznych, alergii oraz innych zaburze. Analiza statystyczna wykazala, e generalnie dzieci autystyczne nie rónily si znaczco parametrami biometrycznymi i zdrowotnymi tu po urodzeniu, ale wystpowaly midzy nimi statystycznie znamienne rónice w powiklaniach poszczepiennych oraz zaburzeniach rozwojowych. Od 27 do 50% dzieci autystycznych cierpialo te na ADHD, podczas gdy w ogólnej w populacji ten odsetek wynosi ok. 7%. Midzy dziemi autystycznymi i zdrowymi nie bylo statystycznych rónic w iloci i rodzajach podanych im szczepie. Dzieci autystyczne rónily si od zdrowych zawartoci rtci we wlosach: mlodsze dzieci autystyczne mialy niszy poziom, a starsze ­ wyszy, ni dzieci zdrowe. Poniewa usuwanie rtci poprzez wlosy jest jednym z mechanizmów jej eliminacji z organizmu, wyniki te sugeruj, e mlodsze dzieci autystyczne mog mie oslabione mechanizmy detoksykacji, dziki czemu akumuluj wicej rtci w rónych organach, take w mózgu, co moe nasila jej neurotoksyczne dzialanie. Obserwacje te s zgodne z wynikami analiz innych badaczy oraz z faktem, e dzieci autystyczne wydzielaj due iloci rtci podczas chelatacji. Dzieci autystyczne cechowaly si te znacznymi anomaliami w poziomie wielu hormonów sterydowych. Przyczyny tego zjawiska nie s poznane. Badania na zwierztach pokazaly, e tiomersal podawany oseskom szczurów w sposób podobny do szczepie i w dawkach ekwiwalentnych do tych stosowanych w szczepionkach, powoduje wiele trwalych zmian behawioralnych, fizjologicznych i neuropatologicznych, które wydaj si zbiene ze zmianami obserwowanymi w autyzmie.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

217

W podsumowaniu, nasze badania wskazuj na prawdopodobny zwizek autyzmu z zatruciem niemowlt rtci, w tym tiomersalem oraz na potencjaln rol hormonów sterydowych w patogenezie autyzmu. Leczenie uzalenienia od nikotyny: przegld standardów, prezentacja bada wlasnych (dr Halina Sienkiewicz-Jarosz, I Klinika Neurologii; prof. Przemyslaw Biekowski, Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego) Uzalenienie od nikotyny zaywanej drog wziewn jest gron dla ycia chorob, której leczenia mog podejmowa si lekarze wszystkich specjalnoci. Przyjmuje si, e odpowiednio przeprowadzona krótka interwencja antynikotynowa jest jedn z najbardziej oplacalnych procedur medycznych. Pomimo to problemem systemów opieki zdrowotnej wielu krajów UE, w tym i Polski, jest rzadkie stosowanie interwencji antynikotynowych, a take niska dostpno do bardziej intensywnych form leczenia uzalenienia od nikotyny. W pierwszej czci wykladu autorzy zaprezentowali podstawowe zasady interwencji antynikotynowych, które mog by czci programów profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób odtytoniowych. Uzupelnieniem tej czci byla prezentacja standardów farmakoterapii uzalenienia od nikotyny. W drugiej czci wykladu autorzy przedstawili wyniki bada wlasnych nad czynnikami warunkujcymi rzucenie palenia po pierwszym w yciu udarze niedokrwiennym mózgu. Wstpne wyniki analizy regresji pozwalaj ,,opisa" pacjenta, który zaprzestaje palenia po udarze jako osob: 1) mniej uzalenion od nikotyny przed udarem, 2) bez objawów depresji, 3) z wikszym stopniem niepelnosprawnoci, 4) zamieszkujc wylcznie z osobami niepalcymi. Silnym predyktorem dalszego palenia papierosów po udarze byla mala gotowo do zmiany zachowa zwizanych z paleniem oraz palenie papierosów w czasie hospitalizacji w IPiN (dokumentowane pomiarem stenia tlenku wgla w wydychanym powietrzu). Wbrew wczeniejszym zaloeniom, lokalizacja udaru nie byla czynnikiem decydujcym o podjciu lub powodzeniu próby rzucenia palenia. Wnioski autorów dotyczyly teoretycznych i praktycznych aspektów opieki nad palcym pacjentem z udarem mózgu. · · Choroba malych naczy OUN w rodzinnych amyloidowych i nie-amyloidowych angiopatiach: FAD-PS-1 i CADASIL. Badania immunohistochemiczne i ultrastrukturalne (dr Grayna M. Szpak, dr Eliza Lewandowska, Zaklad Neuropatologii) Postpujca utrata wlókien mini gladkich ttniczek jest cech charakterystyczn zarówno sporadycznych, jak i rodzinnych postaci angiopatii malych naczy. W odrónieniu od postaci sporadycznych, powodujcych powoli narastajce otpienie w wieku zaawansowanym, postacie rodzinne dziedziczce si autosomalnie dominujco wyrónia wczesny pocztek otpienia w 3-4 dekadzie ycia i niezwykle szybki postp choroby prowadzcej do mierci w przecigu 4-6 lat. Oba typy angiopatii, amyloidowa-CAA towarzyszca rodzinnej postaci choroby Alzheimera-FAD i nie-amyloidowa-CADASIL, róni si topografi zmian i rodzajem depozytów bialkowych odkladanych w cianie naczy. W CAA amy-

218

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

loid A gromadzi si glównie w naczyniach oponowych i korowych z obrazem encefalopatii, podczas gdy w CADASIL ziarniste depozyty osmofilne (GOM) wystpuj glównie w ttniczkach istoty bialej i podkorowej istoty szarej z obrazem odpowiednio leukoencefalopatii. W obu typach angiopatii proces chorobowy moe zajmowa oprócz ttniczek take naczynia wlosowate. Badania przeprowadzono na materiale autopsyjnym trzech pacjentów z dwóch niezalenych polskich rodzin z wczenie pojawiajcym si (3-4 dekada ycia) otpieniem, u których rozpoznanie procesu postawiono po badaniu neuropatologicznym, z zastosowaniem metod immunohistochemicznych (ICH) i ultrastrukturalnych (ME). W dwóch przypadkach, zdiagnozowanych jako FAD/CAA, rozpoznanie potwierdzono badaniem rodowodu i badaniem genetycznym: mutacja genu preseniliny-1 (chromosom 14), w trzecim przypadku, wobec trudnej do ustalenia znacznej rónorodnoci potencjalnych mutacji genu Notch3 (chromosom 19), rozpoznanie CADASIL potwierdzono badaniem ME mózgu pacjenta, u którego wykazano ultrastrukturalnie depozyty GOM w cianach naczy (marker diagnostyczny do 100% swoistoci). Córka pacjenta przebadana w innym orodku miala identyczny przebieg i czas choroby oraz obraz zmian w OUN. W obu procesach chorobowych badania ICH oraz ME wykazaly, e w cianach malych naczy gromadzily si nie tylko depozyty amyloidu lub osmofilne, ale take reagujce z przeciwcialami do kolagenu III i IV i widoczne w ME depozyty kolagenowych skladników macierzy zewntrzkomórkowej i blony podstawnej. W miar utraty wlókien mini gladkich w cianie malych naczy mózgu, obserwowano przebudow wlóknist cian ttniczek i wloniczek. Znaczn destrukcj naczy z rozwarstwieniem cian ttniczek typu ,,double-barrel" obserwowano w CAA/FAD, podczas gdy w CADASIL­ oprócz zmian o charakterze martwicy wlóknikowatej ­ wikszo naczy wykazywala znaczne pogrubienie i zwlóknienie blony podstawnej. Bogate w kolagen, zwlókniale i niekiedy poszerzone ciany naczy w CADASIL z nierównomiernie silnie pogrubial blon podstawn wydawaly si by nieco mniej oslabione ni zazwyczaj rozwarstwione naczynia o podwójnym zarysie w CAA/FAD, chocia badania ICH z markerem dla aktyny mini gladkich (SMA) oraz ultrastrukturalne wykazywaly ich znaczn i postpujc utrat w obu badanych angiopatiach. W ME wykazano, e zarówno wlókna amyloidowe jak i kolagenowe oraz zlogi osmofilne gromadzily si pomidzy blaszkami blony podstawnej ttniczek a w obrbie wloniczek odpowiednio w pozycji pericytów, które podobnie jak minie ttniczek i komórki ródblonka, wykazywaly zmiany zwyrodnieniowe z zanikiem organelli. Wyniki bada wskazuj, e oba typy genetycznie uwarunkowanych angiopatii stanowi proces dewastacyjny, niszczcy struktur cian malych naczy. Wczesny pocztek wlóknistej transformacji malych naczy mózgu ze szczególn akcentacj w cianach ttniczek moe sugerowa, e w obu angiopatiach w patogenezie wczesnego rozwoju otpienia moe odgrywa rol zarówno dysfunkcja odpowiedzi mechanizmu autoregulacji (ttniczki), jak i sprawnoci bariery krew-mózg (wloniczki) z postpujcym zaburzeniem mikrokrenia w OUN.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

219

Choroby neuropsychiatryczne w genetyce (dr Anna Sulek, Zaklad Genetyki) Podloe chorób umyslowych jest przedmiotem obserwacji i bada od wielu lat. Jednak dopiero w XX wieku idea o biologicznym podlou tych zaburze zyskala poparcie w badaniach mózgu, klasyfikacji objawów diagnostycznych i moliwociach farmaceutycznej i psychologicznej terapii. Badania pozwolily na poznanie pewnych biologicznych aspektów chorób umyslowych oraz wyodrbnienie komponenty genetycznej. Ostatnie osignicia dotyczce technologii badania genomów ludzkich na szerok skal pomagaj zidentyfikowa warianty genetyczne sprzone z chorobami, a to z kolei ulatwia poznanie patomechanizmów prowadzcych m.in. do zaburze nastroju, autyzmu, schizofrenii. Modele zwierzce, prezentujce takie choroby jak depresja i autyzm, umoliwiaj badanie zmian na poziomie molekularnym, komórkowym i behawioralnym. Takie zintegrowane podejcie powinno zaowocowa rozwojem skutecznych i bezpiecznych strategii terapeutycznych. ·

DZIALALNO W ZAKRESIE OWIATY ZDROWOTNEJ

Pracownicy IPiN, prezentujc problematyk dotyczc zaburze psychicznych i neurologicznych, uczestniczyli w 41 audycjach radiowych, 60 telewizyjnych oraz udzielili 20 wywiadów dla prasy, opublikowanych nastpnie w czasopismach popularno-naukowych i popularyzatorskich, poruszajcych zagadnienia z zakresu psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i leczenia uzalenie. W ramach dzialalnoci z zakresu owiaty zdrowotnej przygotowano i wydano drukiem nastpujce pozycje: - Murawiec S.: Stres a mózg. Psyche-info. Magazyn o zdrowiu psychicznym, 2009; 5/6: 18-20. - Murawiec S.: Slownik poj i terminów przydatnych w komunikacji z lekarzem lub psychologiem. Kiedy lekarz mówi sedacja. Odnale Drog (czasopismo Bristol-Myers Squibb dla pacjentów), 2009; 1: 2. - Murawiec S.: Czas leczenia ­ czasem zmian. Przystosowanie do zmian w trakcie leczenia. Odnale Drog (czasopismo Bristol-Myers Squibb dla pacjentów), 2009; 1:3-5. - Murawiec S.: Omamy sluchowe o treci seksualnej. Odnale Drog (czasopismo Bristol-Myers Squibb dla pacjentów), 2009; 2:2. - Murawiec S.: Jak rozmawia z lekarzem lub psychologiem na temat seksualnoci. Odnale Drog (czasopismo Bristol-Myers Squibb dla pacjentów), 2009; 2:3-4. - Murawiec S.: Rozmowa z doktorem Slawomirem Jakim, psychiatr i seksuologiem. Odnale Drog (czasopismo Bristol-Myers Squibb dla pacjentów), 2009; 2:4-6. - Murawiec S.: Przede wszystkim nie szkodzi. Odnale Drog (czasopismo Bristol-Myers Squibb dla pacjentów), 2009; 3:1.

220

- - -

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Murawiec S.: Kontrola stanu zdrowia w trakcie terapii lekami przeciwpsychotycznymi. Odnale Drog (czasopismo Bristol-Myers Squibb dla pacjentów), 2009; 3:6-7. Karaszewski M. "Slownik poj i terminów: Gdy lekarz mówi hiperprolaktynemia" w gazecie dla pacjentów ­ wersja internetowa i drukowana " Odnale drog" nr 2. Wichniak A., Wierzbicka A.: Cykle snu jak cykle ycia ­ sen i rytm okolodobowy w chorobie afektywnej dwubiegunowej.; Nastroje; 2009, 17, 1-2.

Inna dzialalno: - B. Czartoryska: udzial w VII Rodzinnej Konferencji MPS i Chorób Rzadkich (organizator Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydoz i Choroby Rzadkie), Cedzyna, 01-03 sierpnia, odczyt nt. diagnostyki chorób lizosomalnych. - K. Lech: wyklad pt. ,,Zdrowie Fizyczne o czym warto mówi", zaprezentowany w czasie Obchodów wiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Warszawa, 10.10.2009. - K. Lech: warsztaty w oddziale F10 dotyczce odywiania i ruchu w warunkach szpitalnych w ramach cyklu dydaktycznego dla pacjentów tego oddzialu. - dr M. Rakowicz oraz pacjenci z SCA brali udzial w audycji telewizyjnej, program UWAGA, pt.: ,,Trudna przyszlo Justyny", Warszawa, 27.06.2009 r., - W. Szirkowiec, W. Krysa, B. Wlodarkiewicz: Baza danych DNA wersja 2003 program komputerowy napisany w wersji dla XP ­ umieszczony na sieci Instytutu w 2009 roku. - W. Szirkowiec, J. Kubalska, A. Zgliska: Baza wyników bada pacjentów Poradni Genetycznej ­ program komputerowy wykonany i umieszczony na sieci Instytutu w grudniu 2009 roku. - M. Scattergood, B. Krzystoszek: Comiesiczne spotkania dla rodowiska lokalnego ,,seminarium o psychozie". - B. Woronowicz: udzial w ok.10 audycjach radiowych oraz udzielenie ok. 20 komentarzy. - E. Zdzienicka: Orzekanie o stopniu niepelnosprawnoci osób powyej 16 r.. ­ wyklad wygloszony w Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepelnosprawnoci w Warszawie 8 maja 2009 r. - I. Obodziska: ,,Rola bialka TP-53 w proliferacji i apoptozie komórki", praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 16.01.2009. - A. Ilnicka: ,,Perspektywy rozwoju nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej", praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 20.02.2009. - A. Ilnicka: Nieinwazyjna diagnostyka aneuploidii ­ program SAFE, praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 27.02.2009. - A. Jówiak: ,,Chromosomowe nieprawidlowoci bez konsekwencji w fenotypie", praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 06.03.2009. - B. Sobiczewska: ,,Dwie nowe choroby genomowe-zespoly mikrodelecji 17q21.31 i 15q13.3", praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 12.06.2009.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

221

- - - - - -

K. Masternak-Wasiuk: "Geny imprintingowe", praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 8.05.2009. M. Rajkiewicz, W. Krysa: Zmiany w ekspresji genów odpowiedzialnych za apoptoz u pacjentów z SCA, praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 20.11.2009. J. Zimowski: wyklad na seminarium Zakladu Genetyki IPiN dn. 20.11.2009: Zastosowanie techniki MLPA w diagnostyce DMD/BMD ­ wyniki bada. W. Krysa, M. Rajkiewicz: Nutrigenomika i nutrigenetyka jako dwa aspekty wiadomego odywiania, praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 27.11.2009. S. Gawlik-Zawilak: ,,Niepowodzenia polonicze w zespole antyfosfolipidowym", praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 04.12.2009. J. Bogdanowicz: ,,Cytogenetyka starzenia si", praca wygloszona na seminarium w Zakladzie Genetyki IPiN 11.12.2009.

DZIALALNO SZKOLENIOWA

NAUCZANIE PRZEDDYPLOMOWE I PODYPLOMOWE DLA SZKÓL REDNICH, MEDYCZNYCH I INNYCH Pracownicy klinik i zakladów prowadzili zajcia z uczniami, studentami, lekarzami (wyklady, seminaria, wiczenia, egzaminy, konsultacje, praktyki) w szkolach, uczelniach i instytutach naukowych. I Klinika Psychiatryczna a) nauczanie podyplomowe: ­ sesje egzaminacyjne ogólnopolskie (dr I. Niedwiedzka, doc. M. Anczewska, prof. J. Wciórka) b) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ wyklady na kursach CMKP: doc. M. Anczewska, mgr K. Muskat, dr E. Schaeffer, dr P. witaj, prof. J. Wciórka ­ konferencja: Konferencja szkoleniowa w ramach grantu UE EMILIA (CIT 3/513435), Warszawa, 8.12.2009 ­ wyklad: J. Waszkiewicz, Przemoc w rodzinie ­ wyklady na kursach kwalifikacyjnych pielgniarek: mgr K. Muskat, H. ConderOlowska c) dydaktyka w ramach stay czstkowych: Stae kierunkowe z psychiatrii: ­ psychiatria: rezydenci 11, stayci 8

222

­ ­ ­ ­

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

psychologia: 11 inne specjalnoci lekarskie: 6 stae podyplomowe lekarzy: 4 wolontariusze: 9 (psycholodzy, studenci psychologii)

d) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ psychiatria: (specjalizacja: dr J. Leciak) II Klinika Psychiatryczna a) nauczanie podyplomowe: ­ kurs CMKP Warszawa: ,,Podstawy psychiatrii cz. I", wyklady: Jakub Nestorowicz ,,Zaburzenia Organiczne", Agnieszka Borzym ,,Depresje w podeszlym wieku" ­ kurs dla psychologów: ,,Diagnostyka zaburze psychicznych staroci", 16.10.2009, Warszawa, wyklady: Agnieszka Borzym ,,Otpienie", Tadeusz Parnowski ,,Depresje i psychozy w wieku podeszlym" ­ kurs CMKP: ,,Podstawy psychiatrii cz. II" Warszawa 26-30.10.2009, wyklady: Agnieszka Borzym ,,Leki prokognitywne", ,,Specyfika leczenia osób w podeszlym wieku", ,,Specyfika leczenia zaburze organicznych"; Dorota Bzinkowska ,,Terapia poznawczo-behawioralna"; Jaroslaw Torbiski ,,Elektrowstrzsy i inne metody neuromodulacji w leczeniu zaburze psychicznych"; Marek Dbrowski ,,Leki normotymiczne i przeciwdepresyjne". b) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ wyklad 6.01.09 r. Poradnia Kliniczna I Kl. Psych. AM: L. wicicki, J. Torbiski ,,Choroba afektywna sezonowa ­ chronobiologiczna, wic dwubiegunowa? " c) dydaktyka w ramach stay czstkowych: ­ w II Klinice Psychiatrycznej 12 lekarzy, 2 psychologów ­ wolontariuszy oraz 6 studentów odbylo stae czstkowe d) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ doc. T. Parnowski kierowanie specjalizacj ­ zakoczenie (dr Magdalena Chojnacka) ­ doc. L. wicicki kierowanie specjalizacj ­ zakoczenie (dr Jolanta Radkowska, dr Malgorzata Wlóczewska) e) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ doc. T. Parnowski kierownictwo naukowe i organizacja kursu CMKP ,,Podstawy psychiatrii cz. II"

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

223

III Klinika Psychiatryczna a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ E. Waszkiewicz: wyklady na kursie organizowanym dla lekarzy specjalizujcych si w IPiN, 5.03, 14.12. 2009 ­ Opiniowanie psychologiczne ­ formy wspólpracy ­ Diagnoza psychologiczna w zaburzeniach osobowoci ­ kryteria i metody ­ warsztat na tym samym kursie ­ Opinie sdowo-psychologiczne; zakres, formy wspólpracy, szczególowe pytania sdu ­ E. Waszkiewicz: Warsztat na kursie dla psychologów specjalizujcych si w IPiN, 15.10.2009 ­ Diagnoza rónicowa ­ A. Wichniak: Diagnostyka zaburze snu. Kurs Podstawy Psychiatrii ­ cz. I, diagnostyka psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 3 III 2009 ­ A. Wichniak: Leki przeciwlkowe i nasenne. Kurs Podstawy Psychiatrii ­ cz. II, terapia psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 26.10.2009 ­ M. Choma: Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii. Kurs Podstawy Psychiatrii ­cz. II, terapia psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 29.10.2009 ­ T. Szafraski: Badanie lekowe ­ zasady prowadzenia i oceny. Kurs Podstawy Psychiatrii ­ cz. II, terapia psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 26.10.2009 ­ T. Szafraski: Wybrane zagadnienia z psychosomatyki. Kurs ,,Psychoonkologia w praktyce lekarzy onkologów", Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie, 30.11.2009 b) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Kurs wprowadzajcy do specjalizacji z psychiatrii ­ Podstawy psychiatrii cz. I ­ diagnostyka psychiatryczna Psychiatria Organizator III Klinika Psychiatryczna Czas trwania 2-6.03.2009 Liczba uczestników 100

c) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ Poprzez potrzeby pacjenta do optymalnego leczenia; M. Jarema, Skuteczno i bezpieczestwo w dlugotrwalym leczeniu schizofrenii lekami II generacji. Wyniki badania ScoP; Sopot, 25.02.2009 ­ Leczenie substytucyjne uzalenie ­ szansa wci niewykorzystana; M. Jarema ­ Leczenie uzalenie w wietle Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Warszawa, 26.02.2009

224

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ Zrozumie schizofreni, Wczesne rozpoznawanie i wczesna interwencja w schizofrenii. Szafraski T., Pierzgalska K., 13.03.2009 Warszawa, 20.03.2009 Radom, 8.05.2009 Olsztyn ­ Zrozumie schizofreni, Zdrowie somatyczne chorych na schizofreni, T. Szafraski, K. Pierzgalska, Katowice, 11. 2009 ­ Skuteczno i bezpieczestwo w dlugotrwalym leczeniu schizofrenii lekami II generacji. Wyniki badania ScoP, M. Jarema, Skwierzyna, 15.04.2009 ­ Interakcje leków przeciwpsychotycznych, Leki II generacji w postaci iniekcji; podwójna korzy, M. Jarema, Warszawa, 5.10.2009 ­ Akademia wiedzy Sanofi-Aventis. Tolerancja leczenia p/psychotycznego, M. Jarema, Bochnia, 23-24.10.2009 ­ Standardy praw czlowieka w odniesieniu do dzieci z zaburzeniami psychicznymi lub upoledzeniem umyslowym. Wizyta studyjna dla psychiatrów z Gruzji, Warszawa 17-22.05.2009 ­ Organizacja programu naukowego T. Szafraski, K. Katarasiska-Pierzgalska, A. Klosowska ­ Prawo do ochrony zdrowia psychicznego a organizacja i finansowane opieki psychiatrycznej w Polsce. Szaniawska-Bartnicka A. Warszawa 17.05.2009 ­ Prawa pacjenta w systemie psychiatrii dla dzieci i mlodziey w Polsce. K. Katarasiska-Pierzgalska, Warszawa 17.05.2009 ­ Standardy praw czlowieka w odniesieniu do dzieci z zaburzeniami psychicznymi lub upoledzeniem umyslowym. Projekt szkoleniowy realizowany w Tbilisi, Gruzja, 04-09.10.2009 ­ Prawa pacjenta. Prawa pacjenta psychiatrycznego. K. Katarasiska- Pierzgalska, Tbilisi, 05.10.2009 ­ Organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce. K. Katarasiska- Pierzgalska, Tbilisi 05.10.2009 ­ Upoledzenie umyslowe ­ przyczyny, zapobieganie, leczenie. K. KatarasiskaPierzgalska, Tbilisi, 06.10.2009 ­ Niepelnosprawno. wiadczenia socjalne dla osób niepelnosprawnych. Pracownicy socjalni. K. Katarasiska- Pierzgalska, Tbilisi, 08.10.2009. d) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ dr Grzegorz Pietrak 15.10.09 uzyskal tytul specjalisty psychiatry (kierownik specjalizacji: T. Tafliski) e) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ M. Jarema, kierownik naukowy kursu wprowadzajcego do specjalizacji z psychiatrii ­ Podstawy psychiatrii cz. I ­ diagnostyka psychiatryczna, 2-6.03.2009.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

225

IV Klinika Psychiatryczna a) nauczanie podyplomowe: ­ sesje egzaminacyjne ogólnopolskie: 2 sesje wiosenna i jesienna ­ Maria Zaluska: udzial w sesjach jako czlonek komisji pastwowej ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Nagle zagroenia ycia pochodzenia wewntrznego cz. II dwie edycje: wiosna i jesie Psychiatria Organizator Czas trwania Klinika Medycyny Ratunkowej CMKP Liczba uczestników 20

Wyklad

2 x 45 minut

b) dydaktyka w ramach stay czstkowych ­ stae lekarzy: razem 64 osób w tym: Stae czstkowe z psychiatrii do specjalizacji z medycyny rodzinnej ­ 11 osób interny, neurologii i inne ­ 11 osób Stae czstkowe do specjalizacji z psychiatrii Zespól: psychiatria konsultacyjna ­ 9 osób Poradnia Zdrowia Psychicznego ­ 3 osoby Psychiatryczny oddzial dzienny ­ 4 osoby oddzial calodobowy ­ 6 osób Stae podyplomowe z psychiatrii ­ 20 osób Stae psychologów: razem 15 osób w tym stae: studentów psychologii ­ 12 osób magistrów psychologii ­ 3 osoby c) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ 4 specjalizacje II stopnia z psychiatrii klinicznej Klinika Nerwic a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ Siwiak-Kobayashi M.: Wysza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna, wyklady dla studentów I roku z psychologii ogólnej, transmitowane przez TV EDUSAT (dla 1600 studentów), 20 godz. ­ Siwiak-Kobayashi M.: Wysza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna, wyklady i wiczenia z psychoterapii dla studentów III roku pedagogiki (40 godz., 40 studentów). ­ Tomczak K.: Wysza Szkola TWP ,,Wszechnica Polska", wiczenia dla studentów III roku pedagogiki:

226

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ Psychopatologia i psychiatria: 30 godz. dla 60 osób ­ Psychologia rozwojowa i psychologia osobowoci: 30 godz. dla 60 osób. b) nauczanie podyplomowe: ­ sesje egzaminacyjne ogólnopolskie ­ M. Kobayashi: udzial w egzaminie specjalizacyjnym (ustnym) z psychiatrii (5 osób) ­ K. Skulimowska: egzamin praktyczny specjalizacyjny z psychiatrii (4 osoby) ­ A. Sarol-Kulka, egzamin praktyczny specjalizacyjny z psychiatrii (4 osoby) ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Wprowadzenie do psychoterapii Psychoterapia behawioralno-poznawcza Psychoterapia humanistyczna Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa Wprowadzenie do psychoterapii Szkoly terapeutyczne Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa Pomoc Psychologiczna Psychoterapia Organizator IPiN IPiN IPiN IPiN IPiN IPiN IPiN WODKAM WODKAM Czas trwania 25 godz. 25 godz. 25 godz. 25 godz. 25 godz. 50 godz. 75 godz. 5dni 5 dni Liczba uczestników 25 25 25 25 20 20 20 40 40

c) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ wyklady na kursach CMKP: ­ P. Sala 6 godz. ­ M. Siwiak-Kobayashi 6 godz. ­ B. Janke-Klimaszewska 2 godz. ­ inne wyklady: ­ Z. Aleszko. Centrum Rehabilitacji w Bornym Sulinowie, 1-8.08.09, wyklad na temat: Choreoterapia w lecznictwie i rehabilitacji dla pracowników Orodka 2 godz. dla 25 osób ­ warsztaty demonstrujce choreoterapi u pacjentów Centrum (z SM, 15 osób), 8 godz.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

227

­ Aleszko Z. Wyklad i warsztat w Miejskim Orodku Kultury w Legionowie: Specyfika choreoterapii w psychiatrii dla terapeutów, psychologów, pedagogów i przedszkolanek, 17.10.09, 22 osoby, 10 godzin ­ Aleszko Z.: wyklad i warsztaty na temat: Specyfika choreoterapii w psychiatrii dla terapeutów, psychologów, pedagogów, 5.12.09., 20 osób, 10 godz. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie ­ B. Janke-Klimaszewska: wyklady 10 godz. na kursach psychoterapii w IPiN, wiczenia 80 godz. na kursach psychoterapii organizowanych przez IPiN ­ P. Sala: wyklady na temat zaburze odywiania si: na kursie psychoterapii organizowanym przez SPCh 4 godz., na kursie dla nauczycieli IX LO w Warszawie 2 godz. ­ M. Siwiak-Kobayashi: wyklady i wiczenia na kursach psychoterapii organizowanych przez IPiN 200 godz. d) dydaktyka w ramach stay czstkowych: ­ stayci specjalizujcy si w psychiatrii (sta 6-miesiczny) ­ 6 osób ­ stae lekarzy i psychologów przygotowujcych si do certyfikatu psychoterapeuty: 18 osób ­ stae podyplomowe lekarskie ­ 9 osób ­ studenci (praktyki studentów psychologii i medycyny) ­ 20 osób. e) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ M. Siwiak-Kobayashi: Kursy psychoterapii IPiN jak w tabeli powyej (7 kursów) ­ M. Siwiak-Kobayashi: Kursy z pomocy psychologicznej i psychoterapii dla psychologów specjalizujcych si w psychologii klinicznej na zlecenie WODKAM (2 kursy) Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ Namyslowska I. Instytut Psychiatrii i Neurologii ,,Terapia systemowa cz. I" wyklady kurs psychoterapii, ilo godzin 25, liczba uczestników 30 ­ Namyslowska I. Instytut Psychiatrii i Neurologii ,,Terapia systemowa cz. II" wyklady kurs psychoterapii, ilo godzin 25, liczba uczestników 30 ­ echowski C. Instytut Psychiatrii i Neurologii ,,Psychoterapia psychodynamiczna" wyklady kurs psychoterapii, ilo godzin 25, liczba uczestników 30 ­ echowski C. Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii, seminarium ,,Psychopatologia i Rozwój" 40 godzin, 10 uczestników b) nauczanie podyplomowe: ­ sesje egzaminacyjne ogólnopolskie: przeprowadzono 2 sesje egzaminacyjne na zlecenie Centrum Egzaminów Medycznych dla 8 osób

228

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ kursy specjalistyczne ­ Senator D. Kurs specjalistyczny CMKP. Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego malych dzieci. Kliniczne zastosowanie teorii przywizania. Zaburzenia wizi. Instytut Matki i Dziecka Warszawa; 5 dni, 30 uczestników. c) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ Twarowska M. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielgniarstwa psychiatrycznego. Blok specjalistyczny. Moduly: Komunikowanie w psychiatrii. Zdrowie psychiczne, Klinika w psychiatrii, Sytuacje kryzysowe i zagroenia ycia w psychiatrii, liczba uczestników 25, IPiN ­ Twarowska M. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielgniarstwa psychiatrycznego. Blok ogólnozawodowy. Moduly: Elementy psychologii, elementy socjologii, Problemy zdrowotne pielgniarek. Liczba uczestników: 22, IPiN ­ Falkiewicz E. Wyklad, wiczenia dla pielgniarek. Muzykoterapia. Liczba uczestników 47, IPiN ­ Popek L. Kurs szkoleniowy dla lekarzy i psychologów. Specyfika psychoterapii w leczeniu mlodziey. Psychoterapia zaburze odywiania. ­ Popek L. Kurs szkoleniowy dla lekarzy i psychologów. Zaburzenia psychiczne w okresie wczesnodziecicym. ­ Popek L. Kurs szkoleniowy dla lekarzy i psychologów. Specyfika leczenia dzieci i mlodziey d) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ Bayska K. Psychiatria dzieci i mlodziey (Remberk B.) e) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ Namyslowska I. Terapia Rodzin, kurs doskonalcy CMKP, czas trwania 4 dni, liczba uczestników 60, IPiN. ­ Namyslowska I. Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i mlodziey, czas trwania 5 dni, liczba uczestników 100, IPiN. Klinika Psychiatrii Sdowej a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ dr n. med. Danuta Hajdukiewicz ­ Konwersatoria dla studentów V roku, Wysza Szkola Handlu i Prawa im. R. Lazarskiego w Warszawie, Wydzial Prawa b) nauczanie podyplomowe: ­ sesje egzaminacyjne ogólnopolskie ­ doc. dr hab. med. Janusz Heitzman ­ egzamin specjalizacyjny z psychiatrii 2009 r.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

229

­ doc. dr hab. med. Janusz Heitzman ­ 12 godzin wykladów w szkole podyplomowej dla pracowników Wymiaru Sprawiedliwoci ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Psychiatria sdowa i orzecznictwo sdowo ­ psychiatryczne Opiniowanie w schizofrenii i chorobach afektywnych. Rola psychologa Psychiatria Organizator CMKP CMKP Czas trwania 2-6.11.2009 14-15.12.2009 Liczba uczestników 100 100

c) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ lek med. M. Opio ­ szkolenie dla zawodowych kuratorów sdowych organizowane przez Krajow Szkol Sdownictwa i Prokuratury, Jastrzbia Góra, 18-20.11.2009 r., Rozpoznawanie symptomów choroby psychicznej i zaburze o podlou psychicznym. Praca z osobami chorymi z zaburzeniami o podlou psychicznym d) dydaktyka w ramach stay czstkowych: ­ 19 lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji z psychiatrii ­ 7 studentów i absolwentów psychologii Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej a) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielgniarstwa psychiatrycznego, 07.09.-18.09.2009: ­ B. Kasperek-Zimowska, Specyfika rehabilitacji psychiatrycznej. Rodzaje, metody, zasady. Umiejtnoci spoleczne. Treningi umiejtnoci spolecznych: cel, zasady, przebieg zaj. ­ K. Kosznik, Trening radzenia sobie z objawami choroby. ­ A. Bednarek, Trening kulinarny, budetowy. Trening higieniczny. ­ A. Osuchowska, A. Drodyska, Trening aktywnego udzialu we wlasnym leczeniu farmakologicznym. ­ kurs ,,Psychoterapia psychoz", 15-17.10.2009. Kierownik kursu: M. Sawicka. ­ E. Morzyska, Czynniki kwalifikujce i wykluczajce psychoterapi jako metod leczenia psychoz. ­ B. Kasperek-Zimowska, Rola rodziny w powstawaniu i rokowaniach schizofrenii. Psychoedukacja w schizofrenii. ­ A. Osuchowska, K. Spiridonow, TUS ­ teoria i praktyka. ­ M. Sawicka, Relacja terapeutyczna w schizofrenii. ­ kurs ,,Podstawy psychiatrii ­ cz. II terapia psychiatryczna" 26-30-10.2009 ­ M.Sawicka, Rehabilitacja psychiatryczna.

230

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ szkolenie ,,Praca z pacjentem z podwójn diagnoz" dla pracowników Domu rodowiskowego ,,Pod Skrzydlami" Warszawa, 21.01.2009 ­ szkolenie ,,Praca z pacjentem z podwójn diagnoz" dla pracowników Domu rodowiskowego w Ostrowcu, 24.03.2009 b) dydaktyka w ramach stay czstkowych: ­ w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej odbylo sta 30 osób (pielgniarki, pielgniarki z kursu kwalifikacyjnego, lekarze, psycholodzy, terapeuci zajciowi, wolontoriusze) c) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ B. Kasperek-Zimowska: kierownik specjalizacji z psychologii klinicznej, 2 osoby, ­ A. Osuchowska-Kocijaska: kierownik specjalizacji z psychologii klinicznej, 4 osoby, ­ A. Osuchowska-Kocijaska prowadzila rekrutacj na specjalizacj z psychologii klinicznej. Centrum Zdrowia Psychicznego a) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Psychiatria rodowiskowa Psychiatria Organizator CZP Czas trwania 5 dni Liczba uczestników 10

­ kurs: Psychiatria rodowiskowa. Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 16-20.11.2009: ­ Slawomir Murawiec, wyklad: Oddzialywania indywidualne i rodzinne w psychiatrii rodowiskowej ­ Katarzyna Prot-Klinger, wyklad: Psychiatria rodowiskowa ­ wprowadzenie ­ Maria Paczkowska, wyklad: Formy organizacyjne psychiatrii rodowiskowej ­ Katarzyna Prot, seminarium: Rozwój psychiatrii rodowiskowej w spolecznociach lokalnych ­ Beata Grudowska, Monika Czerwiska, wyklad: Oddzialywania grupowe w psychiatrii rodowiskowej. ­ Bogdan Krzystoszek, Marta Scattergood, warsztat: Seminarium o psychozie ­ kurs do specjalizacji w psychologii klinicznej ­ Liliana Engel, wyklad: Metody niewerbalne psychoterapii, arteterapia ­ psychorysunek b) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ kurs dla nauczycieli CODN ,,Pami dla przyszloci" ­ strategie przetrwania po aryjskiej stronie w wiadectwa mówionych i literaturze

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

231

­ Katarzyna Prot, wyklad: Problemy psychologiczne osób ukrywajcych si po stronie aryjskiej ­ szkolenie w zakresie psychiatrii rodowiskowej dla pracowników OPS i policji dzielnicy Bialolka ­ Katarzyna Prot, wyklady: Specyfika, przebieg i leczenie chorób psychicznych. Problemy w kontakcie z osobami chorymi psychicznie, Warszawa, 18.11.2009, 03.12.2009 ­ ,,Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w dzielnicy Bialolka", Warszawa, 26. 11. 2009, Katarzyna Prot, wyklad: Powinni by razem z nami ­ nowoczesne trendy we wspieraniu osób chorujcych psychicznie ­ ,,Nastpstwa zdrowotne i psychologiczne przey okupacyjnych u ocalonych z Holokaustu. Pomoc dla ocalonych ­ potrzeby i wyzwania", Warszawa, 4.03.09 ­ K. Prot-Klinger, referat: ,,Psychologiczne nastpstwa traumy wojennej na podstawie dowiadcze z pracy psychoterapeutycznej" ­ kurs ,,Podstawy psychoterapii" 25-29.05.2009 (dla psychologów w trakcie specjalizacji). Instytut Psychiatrii i Neurologii. ­ S. Murawiec: Psychoterapia psychodynamiczna ­ Michel Vincent, Slawomir Murawiec: Adolescencja a psychoza. Wyklad w ramach cyklu: Psychozy. Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii, Warszawa, 10.10.2009 ­ seminarium ogólne Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii. Wyklad: Neuropsychoanaliza ­ najnowsze doniesienia. Warszawa, 14.11.2009 Instytut Psychiatrii i Neurologii ­ cykl: Spotkania z nowoczesn psychiatri. Slawomir Murawiec, wyklad: Od popdu do wizi ­ neuropsychoanaliza seksualnoci. Warszawa 15.12.2009 ­ konwent ­Tace w Krgu jako narzdzie pracy z ludmi, Katarzyna Lech, wyklad: Zastosowanie taców w krgu w pracy z chorymi psychicznie, Warszawa, 20-22.02.2009 ­ wyklad dla lekarzy psychiatrów z Pragi Poludnie, Maciej Karaszewski: Sertindol ­ dla jakich pacjentów i dlaczego ­ osoby niepelnosprawne psychicznie w poradnictwie zawodowym, wyklad na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w ramach studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe, Maciej Karaszewski c) dydaktyka w ramach stay czstkowych ­ PZP ­ 11 staystów lekarzy, ­ superwizja psychoterapii indywidualnej i grupowej (szkolenie do egzaminów na certyfikat psychoterapeuty), 9 osób, 164 godziny (dr Celina Brykczyska) ­ prowadzenie dwóch grup Balinta (superwizja psychoterapii) w Zespole Leczenia Domowego IPiN, 14 osób, 2x w miesicu po 3 godziny (dr Celina Brykczyska) ZLD ­ 4 lekarzy, 10 psychologów d) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ kierownictwo naukowe kursu ,,psychiatria rodowiskowa" ­ Katarzyna ProtKlinger

232

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ Borucka A. ­ Wyklady i wiczenia dla studentów ze specjalizacji Profilaktyka i Terapia Uzalenie Wszechnicy Polskiej Szkoly Wyszej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ,,Zachowania problemowe dzieci i mlodziey", 20 godzin, 7 osób ­ Ostaszewski K. ­ Uniwersytet Warszawski, Wydzial Pedagogiczny ,,Programy profilaktyki uzalenie", wiczenia dla specjalizacji Projektowanie edukacyjne, 30 godz., 14 osób. b) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Podstawy psychiatrii cz. I ­ diagnostyka psychiatryczna Podstawy psychiatrii ­ cz. II terapia psychiatryczna Podstawy psychiatrii ­ cz. II terapia psychiatryczna Kurs Psychoterapii Psychiatria dr C. Brykczyska wyklad ,,Diagnostyka zaburze nerwicowych" mgr A. Kuhn-Dymecka ­ wyklad ,,Wspólpraca z rodzinami chorych ze schizofreni" dr K. Ostaszewski ­ wyklad ,,Promocja zdrowia psychicznego" dr I. Jelonkiewicz ­ wyklady ,,Podejcia midzygeneracyjne w terapii rodzin" dr C. Brykczyska ­ kierownik naukowy kursu Dr C. Brykczyska ­ prowadzenie zaj Organizator CMKP Czas trwania 3.03.2009 Liczba uczestników 50

CMKP

26-30.10.2009

80

CMKP

26-30.10.2009

80

IPiN

12.12.2009

22

4 Kursy Psychoterapii ­ Grupy Balinta w Gdasku

IPiN

8-10.01.2009 5-7.02.2009 5-7.03.2009 2-4.04.2009

11 11 11 11

Kurs Psychoterapii ­ Gdask Psychoterapia grupowa cz. I Psychoterapia grupowa cz. II Psychoterapia grupowa cz. III Psychoterapia grupowa cz. IV Terapia grupowa wlasna

IPiN

12-14.02.2009 12-14.03.2009 23-25.04.2009 7-9.05.2009 30.08-4.09.2009

21 21 21 21 12

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna Nazwa kursu Kurs psychoterapii Psychiatria prof. Cz. Czabala ­ kierownik naukowy kursu dr B. Mroziak ­ kierownik naukowy kursu dr B. Mroziak ­ kierownik naukowy kursu Organizator CMKP Czas trwania 13-16.01.2009

233

Liczba uczestników 88

Kurs specjalizacyjny z neuropsychologii ,,Zaburzenia pamici po uszkodzeniach mózgu" Kurs specjalizacyjny z neuropsychologii ,,Zaburzenia emocji i motywacji oraz zmiany osobowoci po uszkodzeniach mózgu" Kurs specjalizacyjny z psychologii klinicznej ­ Modul IX ,,Metody promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki"

IPiN

16-19.03. 2009

50

IPiN

listopad 2009

50

prof. Cz. Czabala ,,Pozytywne wskaniki zdrowia psychicznego" ,,Realizacja zada rozwojowych, kryzysy rozwojowe" dr K. Ostaszewski ,,Promocja zdrowia psychicznego ­ idee i przyklady" ,,Czynniki ryzyka, czynniki chronice" ,,Podstawy ewaluacji programów" mgr Anna Borucka ,,Koncepcja resilience"

IPiN

22.06.2009

50

,,Podstawy promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburze psychicznych"

IPiN

22.06.2009

50

Programy promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki oparte na naukowych podstawach"

dr K. Okulicz-Kozaryn ,,Wprowadzenie do profilaktyki problemów dzieci i mlodziey" dr K. Okulicz-Kozaryn mgr Anna RusteckaKrawczyk ,,Program Wzmacniania Rodziny (PWR) ­ warsztaty w 2 grupach dr K. Okulicz-Kozaryn ,,Podsumowanie ­ adaptacja PWR"

IPiN

24.06.2009

50

234

Nazwa kursu Psychiatria mgr A. Borucka mgr A. Pisarska ,,Szkolna interwencja profilaktyczna" ­ Cele i zaloenia ­ Dylematy pomocy psychologicznej w szkole ­ Kluczowe elementy szkolnej interwencji ,,Rozpoznawanie potrzeb w zakresie promocji zdrowia psychicznego i ewaluacja" warsztaty w 2 grupach mgr A. Borucka mgr A. Pisarska Podsumowanie dr I. Jelonkiewicz ,,Poczucie koherencji A. Antonovsky'ego" ,,Poczucie koherencji ­ teoria, badania i praktyka" ­ wiczenia mgr M. Zwoliski ,,Pojcie zdrowia psychicznego i jego pomiar w koncepcji Keyesa (populacja osób zdrowych) mgr A. Kühn-Dymecka ,,Zbieranie informacji zwrotnych od uczestników" Borucka A., Pisarska A., Wójcik M. ­ warsztat ,,Szkolna interwencja profilaktyczna" Borucka A. ­ wyklad ­ ,,Koncepcja resilience" Okulicz-Kozaryn K. ­ wyklad ­ ,,Wprowadzenie do profilaktyki problemów dzieci i mlodziey" Okulicz-Kozaryn K. i Rustecka-Krawczyk A. ­ warsztat ­ ,,Program Wzmacniania Rodzin" Ostaszewski K. ­ wyklady: 1. ,,Promocja zdrowia psychicznego ­ idee i przyklady", 2. ,,Czynniki ryzyka, czynniki chronice", 3. ,,Podstawy ewaluacji programów" IPiN IPiN

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Organizator Czas trwania Liczba uczestników

25.06.2009

26.06.2009

Metody promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki

IPiN

22-26.06.2009

30

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

235

c) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ BoruckaA. ­ Wyklady i wiczenia dla studentów z kierunku Pedagogiki Opiekuczo-Wychowawczej Wszechnicy Polskiej ­ Szkoly Wyszej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ,,Profilaktyka wobec dzieci i mlodziey", 16 godzin, 11 osób. ­ Czabala Cz. ­ superwizja dla osób przygotowujcych si do certyfikatu psychoterapeuty, systematyczne caloroczne szkolenie ­ dla 22 osób ­ Jelonkiewicz I. ­ superwizja dla osób przygotowujcych si do certyfikatu psychoterapeuty, systematyczne, caloroczne szkolenie ­ dla 4 pracowników IPiN ­ Pisarska A. ­ Wyklady dla sluchaczy Studium Podyplomowego Wyszej Szkoly Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie: ­ ,,Metodyka oddzialywa profilaktycznych" 18.10; 14.11; 28.11; 28.11.2009; 33 osoby ­ ,,Profilaktyka w szkole" 11.10; 14.11; 28.11.2009; 30 osób ­ Pisarska A. ­ Wyklad dla studentów Wyszej Szkoly Psychologii Spolecznej w Warszawie ,,Skuteczne strategie profilaktyczne" ­ 10.01.2009, 20 osób ­ Pisarska A. ­ Wyklad dla studentów Wydzialu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ,,Skuteczne strategie profilaktyczne" ­ 27.05.2009, 20 osób d) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ Czabala Cz. ­ kierownik naukowy kursu psychoterapii CMKP, 13-16.01.2009 r., 88 osób ­ Brykczyska C. ­ kierownik naukowy 4 Kursów Psychoterapii IPiN ­ Grupy Balinta w Gdasku: 8-10.01.2009; 5-7.02.2009; 5-7.03.2009; 2-4.04.2009 r. ­ po 11 osób ­ Mroziak B. ­ kierownictwo naukowe kursów specjalizacyjnych z neuropsychologii: ­ Zaburzenia pamici po uszkodzeniach mózgu, 16-19.03. 2009 ­ 50 osób ­ Zaburzenia emocji i motywacji oraz zmiany osobowoci po uszkodzeniach mózgu ­listopad 2009- 50 osób ­ Ostaszewski K. ­ kierownictwo naukowe kursu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej ­ Modul IX ,,Metody promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki", 22-26 czerwca 2009, 30 osób Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ Bujalski M. Wspólczesne teorie socjologiczne, wiczenia, 30h, Instytut Stosowanych Nauk Spolecznych, Uniwersytet Warszawski ­ Moskalewicz J. Uzalenienia ­ semestr wykladów w Instytucie Psychologii UW b) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ Moskalewicz J. ­ wyklad ,,Epidemiologia uzalenie" ­ dla lekarzy przygotowujcych si do specjalizacji, na zlecenie Pastwowego Zakladu Higieny

236

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ Miturska E.: ­ szkolenie dla dzielnicowych i policjantów patrolowo-interwencyjnych pt. Przemoc w rodzinie, psychologiczne aspekty pracy z osob pokrzywdzon, 23 wrzenia 2009 r., Komenda Policji w Legionowie ­ szkolenie dla sluby zdrowia pt. Praktyczne aspekty pracy z osob w kryzysie psychicznym: uzalenienie, wspóluzalenienie i przemoc. WOTUW Pruszków, 25-26 wrzenia 2009 r. ­ szkolenie dla specjalistów terapii uzalenie pt. Uzalenienie krzyowe i mieszane. Praktyczne aspekty diagnostyki i pracy terapeutycznej z pacjentem. WOTUW Pruszków, 5-6 grudnia 2009 r. ­ szkolenie dla sluby zdrowia pt. Lokalny system wspólpracy instytucjonalnej w ramach przeciwdzialania przemocy w rodzinie, ZOZ Ursynów, 8 grudnia 2009 r. ­ szkolenie dla nauczycieli pt. Metoda projektu w pracy dydaktycznej z uczniem. Szkola LO im. J.W. Goethego w Warszawie, 9 i 16 grudnia 2009 r. ­ wyklady w Niepublicznym Kolegium Nauczycielskim TPD ,,Helenów": Terapia uzalenie ­ semestr zimowy roku akademickiego 2009/2010 ­ wyklady w Niepublicznym Kolegium Nauczycielskim TPD ,,Helenów: Psychologia niedostosowania spolecznego ­ semestr zimowy roku akademickiego 2009/2010 ­ Sieroslawski J.: ­ poprowadzenie seminarium szkoleniowego analizy danych w Rumunii w ramach umowy bliniaczej midzy Niemcami i Rumuni dla ekspertów. ­ udzial w dwóch seminariach na temat bada ankietowych populacji generalnej zorganizowanych w Turcji w ramach umowy bliniaczej midzy Niemcami i Turcj. ­ wspólprowadzenie seminarium na temat ewaluacji programów redukcji szkód zorganizowanego przez KBPN. Zaklad Organizacji Ochrony Zdrowia a) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ wyklad: ,,Rozpowszechnienie zaburze psychicznych w opiece ambulatoryjnej i calodobowej" dla lekarzy przygotowujcych si do specjalizacji, na zlecenie Pastwowego Zakladu Higieny; Ludmila Boguszewska, Marzena Sowiska, PZH 23.11.2009 Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie a) nauczanie podyplomowe: ­ sesje egzaminacyjne ogólnopolskie ­ Baran-Furga H., Wyklady nt. narkomanii ­ 40 godz., w Wyszej Szkole Zarzdzania, Wydz. Psychologii, Warszawa

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

237

­ Steinbarth-Chmielewska K., wyklady nt. psychopatologii ­ 30 godz., w Wyszej Szkole Zarzdzania, Wydziale Psychologii, Warszawa ­ Steinbarth-Chmielewska K., wyklady nt. narkomanii ­ 24 godz., w Wyszej Szkole Zarzdzania, na Wydziale Psychologii, Warszawa ­ Baran-Furga H.: kurs doszkalajcy dla psychoterapeutów: Stany psychotyczne ­ 10 godz., MARATON, Warszawa ­ Steinbart-Chmielewska K., kurs doszkalajcy dla psychoterapeutów: Stany psychotyczne ­ 10 godz., MARATON, Warszawa ­ Baran-Furga H., kurs w zakresie narkomanii dla kuratorów sdowych: Wybrane problemy zwizane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych ­ 6 godz. ­ Steinbarth-Chmielewska K., szkolenia dla osób szkolcych si na stopie specjalisty terapii uzalenie. Psychopatologia i wybrane zagadnienia z narkomanii. KUL, Lublin ­ 40 godz. ­ Steinbarth-Chmielewska K., Szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia specjalisty terapii uzalenie. Psychopatologia i wybrane zagadnienia z narkomanii. Orodek Zdrowia Psychicznego, Toru ­ 40 godz. ­ Woronowicz Bohdan T., udzial w komisjach egzaminacyjnych z psychiatrii i seksuologii (sesja jesienna) ­ Woydyllo-Osiatyska E.: szkolenie zorganizowane przez litewska slub wizienn nt. terapii skazanych uzalenionych (model ,,Atlantis"), Wilno, 15-18.01.2009 ­ Woydyllo-Osiatyska E.:. Szkola Letnia nt. ,,Terapia i profilaktyka uzalenie: Model Minnesota (w ramach Regional A& Program), Warna, 17-25.08.2009 ­ Woydyllo-Osiatyska E.: Bulgarska Szkola Letnia dla terapeutów uzalenie (70 uczestników, wykladowcy z Polski i Bulgarii), Warna, 23-28.08.2009 ­ Woydyllo-Osiatyska E:. wyklad zorganizowany przez Civitas Christiana nt. ,,12 kroków AA w terapii uzalenie", Szczecin, 07.11.2009 ­ Woydyllo-Osiatyska E.: seminaria w ramach OSI Regional Alkohol & Drug Program Fundacja Batorego ­ Woydyllo-Osiatyska E.: Szkola Konsultantów (w jz. rosyjskim). Seminarium i warsztaty nt. prowadzenia terapii grupowej dla osób uzalenionych 25 uczestników z 6 krajów, Warszawa, 16-19.04.2009 ­ Woydyllo-Osiatyska E.: Seminarium dla terapeutów uzalenie z Bhutanu, Nepalu, Thailandii (oraz krajów naszego regionu ­ w jz. angielskim) nt. programów terapii wg Modelu Minnesota, Warszawa, 22-24.06.2009 ­Woydyllo-Osiatyska E.: XIV Regionalna Szkola Letnia; Terapia uzalenienia i wspóluzalenienia, 30 uczestników z 9 krajów. Warszawa, 29.09.- 02.10.2009

238

­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Psychoterapia i rehabilitacja osób uzalenionych od alkoholu Psychiatria

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Organizator

Czas trwania 17-19.09.2009

Liczba uczestników ok. 20

b) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ Woronowicz Bohdan. T.: 8 wykladów (1,5 h) dla ok. 300 lekarzy staystów nt. ,,Alkohol i prawo", zorganizowanych przez OIL w Warszawie ­ Woydyllo-Osiatyska E.: Nadzór specjalistyczny nad zespolem psychoterapeutów w OTU IPiN (programy poszpitalne) c) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ lek. med. Agnieszka Jamroy Samodzielna Pracownia Farmakoterapii a) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Rzewuska M. Postpy terapii Psychiatria Organizator CMKP Czas trwania 2 godz. Liczba uczestników 30

b) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ wyklady na kursach PTP: Rzewuska M. ­ Kraków 11.02.2009 ­ Leczenie zaburze lekowo-depresyjnych ­ Drewnica 05.03.2009 ­ Nowe LPP ­ Czstochowa 20.03.2009 ­ Nowe leki normotymiczne ­ Midzyrzecz 21.04.2009 ­ Nowe LPP ­ Gniezno 22.04.2009 ­ Amisulprid w leczeniu schizofrenii ­ Kraków 07.05.2009 ­ Ziprazidon na tle innych LPP ­ Jachranka 09.05.2009 ­ Nowe leki PP ­ Gdask 12.05.2009 ­ Leczenie schizofrenii ­ Starogard 13.05.2009 ­ Zapobieganie nawrotom CHAD ­ Warka 14.05.2009 ­ Nowe LPP ­ Rzeszów 25.05.2009 ­ Leczenie schizofrenii ­ Pozna 27.05.2009 ­ Postpowanie w lekoopornoci schizofrenii ­ Lód 03.06.2009 ­ Leki psychotropowe w ciy ­ Warszawa 16.06.2009 ­ Badania pragmatyczne LPP II ­ Katowice 17.06.2009 ­ LPP II ­ Kielce 26.06.2009 ­ Nowe dane z bada leków przeciwpsychotycznych ­ Wisla 04.07.2009 ­ Nowe LPP metaanalizy ­ Wroclaw 06.10.2009 ­ Schizofrenia lekooporna

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

239

I Klinika Neurologiczna a) nauczanie podyplomowe: ­ sesje egzaminacyjne ogólnopolskie ­ Kuran W. ­ czlonek Komisji Egzaminacyjnych 2 x (wiosna, jesie 2009) ­ Ryglewicz D. ­ czlonek Komisji Egzaminacyjnych 2 x (wiosna, jesie 2009) ­ Jakubowska T. ­ sesja egzaminacyjna ogólnopolska: egzaminy na 2. stopie specjalizacji z psychologii klinicznej ­ 25.11.09 ­ Lipczyska-Lojkowska W. ­ 3 osoby odbywaly czstkowe stae: w ramach specjalizacji z psychiatrii (1 os.) i neurologii (2 os.) ­ Bochyska A. ­ 2 osoby odbywaly czstkowe stae: w ramach specjalizacji z psychiatrii (1 os.) i neurologii (1 os.) ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Choroby naczyniowe mózgu ­ diagnostyka i leczenie ­ kurs dla lekarzy rodzinnych, lekarzy pogotowia ratunkowego oraz ratowników medycznych Neurologia tak Organizator IPiN Czas trwania 2 dni Liczba uczestników 38

b) inne kursy, szkolenia, wyklady: ­ D. Ryglewicz: wyklad pt. Padaczka poudarowa. IX Interdyscyplinarne Forum Udarowe, 09.10.2009, Toru ­ M. Gugala, T. Jakubowska: wyklad pt. ,,Diagnoza rónicowa w neuropsychologii" na kursie z psychologii klinicznej ­ 6 godz. ­ 12.10.2009 ­ T. Jakubowska: wyklad z diagnozy neuropsychologicznej na kursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne dla psychologów uzyskujcych prawo opiniowania w sprawie posiadania broni. 2 kursy po 6 godzin wykladów II Klinika Neurologiczna a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ Ciesielska Agnieszka ­ Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydzial Lekarski, Oddzial Fizjoterapii ­ I rok studia dzienne i zaoczne drugiego stopnia ­ seminaria ,,Metodologia bada naukowych" ­ Ciesielska Agnieszka ­ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydzial Nauki o Zdrowiu, II rok studia dzienne pierwszego stopnia, kierunek pielgniarstwo ­ seminaria ,,Farmakologia ­ leki przeciwkrzepliwe i leczenie niedokrwistoci" ­ Krawczyk Maciej ­ Wydzial Rehabilitacji AWF J. Pilsudskiego, zajcia z Fizjoterapii Klinicznej dla III roku studiów I stopnia, zajcia z Diagnostyki Klinicznej oraz Neurologii dla studiów II stopnia ­ Kurkowska-Jastrzbska Iwona ­ Warszawski Uniwersytet Medyczny, seminaria i wyklady z farmakologii dla studentów medycyny oraz Wyszych Studiów Pielgniarskich

240

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ Mendel Tadeusz ­ Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawa, 25.03.2009, Wyklad: ,,Bóle glowy" ­ Mendel Tadeusz. Kurs USG, Warszawa, IPiN, 27.03.2009. Wyklad: ,,Rola USG serca w neurologii" b) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Kurs z neuropsychologii/ specjalizacja z psychologii klinicznej CMKP 26-3-.01.09 Neurologia/ Neuropsychologia ,,Rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z ogniskow, niepostpujc patologi mózgu" Organizator Czas trwania Liczba uczestników

Pracownia 30 godz. Neuropsychologii Klinicznej Kierownik: Joanna Seniów Pracownia 25 godz. Neuropsychologii Klinicznej Kierownik: Joanna Seniów Pracownia 12 godz. Neuropsychologii Klinicznej Kierownik: Joanna Seniów Pracownia 12 godz. Neuropsychologii Klinicznej Kierownik: Joanna Seniów

Kurs z neuropsychologii/ ,,Zachowania ruchowe specjalizacja z psychologii i ich zaburzenia w wyniku klinicznej CMKP uszkodzenia mózgu" 21-24.09.09 Kurs organizowany w ramach Narodowego Programu POLKARDNEUROLOGIA 8-9.12.2009 Warsztaty szkoleniowe w ramach Narodowego Programu POLKARDNEUROLOGIA 10-11.12.09 Kurs organizowany w ramach Narodowego Programu POLKARDNEUROLOGIA 30.11-2.12.2009 Rehabilitacja chorych z poznawczobehawioralnymi zespolami zaburze w wyniku uszkodzenia mózgu Warsztaty dla psychologów na temat rehabilitacji chorych z poznawczobehawioralnymi zespolami zaburze w wyniku uszkodzenia mózgu Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii chorych po udarze mózgu ,,Rehabilitacja chorych z poznawczo-behawioralnymi zespolami zaburze w wyniku uszkodzenia mózgu" ,,Programy komputerowe stosowane w rehabilitacji neuropsychologicznej"

,,Szkolenie z zakresu procedur Pracowania endowaskularnych" Zabiegów i Bada Naczyniowych Kierownik: Adam Kobayashi kurs dla czlonków zespolów II Klinika 2 dni pododdzialów udarowych ­ Neurologii POLKARD

56

kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD

II Klinika Neurologii

2 dni

22

kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD

II Klinika Neurologii

2 dni

25

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii chorych po udarze mózgu Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii chorych po udarze mózgu Choroby naczyniowe ukladu mózgu ­ diagnostyka i leczenie Zadania pielgniarki w interdyscyplinarnym zespole rehabilitacyjnym chorego po udarze mózgu Zadania pielgniarki w interdyscyplinarnym zespole rehabilitacyjnym chorego po udarze mózgu Zadania pielgniarki w interdyscyplinarnym zespole rehabilitacyjnym chorego po udarze mózgu kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD kurs dla lekarzy rodzinnych, lekarzy pogotowia i ratowników medycznych ­ POLKARD kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­POLKARD kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD II Klinika Neurologii II Klinika Neurologii II Klinika Neurologii 2 dni 20

241

2 dni

26

1 dzie

15

II Klinika Neurologii

1 dzie

41

II Klinika Neurologii

1 dzie

50

II Klinika Neurologii

1 dzie

33

c) dydaktyka w ramach stay czstkowych: ­ 23 osoby d) kierowanie specjalizacj lekarzy lub przedstawicieli innych zawodów uzyskujcych specjalizacje w IPiN: ­ Beata Blaejewska-Hyorek ­ 1 (Grzegorz Chabik) e) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ dr n. kult. fiz. Maciej Krawczyk: ­ Kliniczne aspekty wczesnej fizjoterapii chorych po udarze mózgu ­ kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD ­ dr n. hum. Joanna Seniów: ­ Rehabilitacja chorych z poznawczo-behawioralnymi zespolami zaburze w wyniku uszkodzenia mózgu ­ kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD ­ warsztaty dla psychologów na temat rehabilitacji chorych z poznawczo-behawioralnymi zespolami zaburze w wyniku uszkodzenia mózgu ­ kurs dla czlonków zespolów pododdzialów udarowych ­ POLKARD Samodzielna Pracowania Bada i Zabiegów Naczyniowych a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ Dowenko A.: promotor pracy licencjackiej Moniki Mróz pt. Embolizacja ttniaków mózgu sprynkami odczepianymi: technika zabiegu, wskazania, wyniki, skuteczno.

242

Zaklad Neuroradiologii a) dydaktyka w ramach stay czstkowych: Osoby przeszkolone: 1. Dorota Bartmiska, IPiN 2. Magdalena Chojnacka, IPiN 3. Agata Jarek, IPiN 4. Joanna Leciak, IPiN 5.Dymitr Melchisedehow, Szpital Tworkowski 6. Dorota Cholewiska, Szpital Tworkowski 7. Olga Wróblewska, Szpital Tworkowski 8. Urszula Bojaryn, Szpital Bielaski 9. Grzegorz Witkowski, IPiN Zaklad Genetyki

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

a) nauczanie przeddyplomowe oraz nauczanie uczniów szkól rednich, medycznych i innych (wyklady, szkolenia, kursy): ­ student SGGW Tomasz Krzywkowski zostal przeszkolony w pracowni metabolicznej i wykonal analiz DNA w celu porównania czstoci wystpowania odmian polimorficznych Q192R genu PON! midzy pacjentami z otpieniem i osobami z grupy kontrolnej ­praca inynierska, licencjat b) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Postpy Neurogenetyki Neurologia Organizator Czas trwania Liczba uczestników 30

Kurs dla lekarzy neurologów Zaklad Genetyki 35 godz. i genetyków zlecony przez IPiN 23-27.03.2009 CMKP

Zaklad Neurofizjologii Klinicznej a) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Elektromiografia Neurologia Organizator Na zlecenie CMKP Pracownia EMG, Zaklad Neurofizjologii Klinicznej, IPiN ­ dr M. Rakowicz Na zlecenie CMKP Pracownia EMG, Zaklad Neurofizjologii Klinicznej, IPiN ­ dr M. Rakowicz Czas trwania 3 dni (23-25. 11.2009) 2 dni (26-27. 11.2009) Liczba uczestników 53

Potencjaly wywolane

58

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

243

b) dydaktyka w ramach stay czstkowych: lekarze ­ 7 technicy ­ 4 c) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ Elektromiografia­ dr Maria Rakowicz, Pracownia EMG, Zaklad Neurofizjologii Klinicznej, IPiN (23-25.11.2009 r., 53 osoby) ­ Potencjaly Wywolane ­ dr Maria Rakowicz, Pracownia EMG, Zaklad Neurofizjologii Klinicznej, IPiN (26-27.11.2009 r., 58 osób) Zaklad Neuropatologii a) nauczanie podyplomowe: ­ kursy specjalistyczne

Nazwa kursu Neuropatologia, nr kursu 1-718-06-013-2009 Neuropatologia, nr kursu 1-718-06-014-2009 Dla lekarzy: neurologów, neurochirurgów i patomorfologów Dla lekarzy: neurologów, neurochirurgów i patomorfologów Organizator CMKP/Zaklad Neuropatologii IPiN CMKP/Zaklad Neuropatologii IPiN Czas trwania 26.01-30.01. 2009 26.05-29.05. 2009 Liczba uczestników 33

72

b) kierownictwo naukowe (lub organizacja) kursu podstawowego lub doskonalcego objtego planem IPiN, CMKP lub innych instytucji naukowych: ­ T. Wierzba- Bobrowicz, E. Lewandowska: Neuropatologia: nr kursu: 1-718-06-013-2009 ­ G.M. Szpak, E. Lewandowska: Neuropatologia: nr kursu: 1-718-06-014-2009 Zestawienie kursów zrealizowanych 2009 roku w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na zlecenie Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego

Termin Nazwa kursu Stycze 19.01 12-16.01 26-30.0. 02.02 Psychiatria sdowa Kliniczne zastosowanie psychoterapii Neuropatologia Luty Psychiatria sdowa doc. J. Heitzman 92 doc. J. Heitzman prof. Cz. Czabala doc. T. Wierzba-Bobrowicz 100 89 36 Kierownik naukowy Liczba uczestników

244

Termin Nazwa kursu Marzec 2-6.03 2-6.03 16.03 23-27.03 25-27.03 1-3.04 06.04 21-24.04 04.05 6 -8.05 25-29.05 25-29.05 Psychiatria rodowiskowa Podstawy psychiatrii Psychiatria sdowa Postpy neurogenetyki Ultrasonografia Dopplera Kwiecie Choroby demielinizacyjne Psychiatria sdowa Podstawy terapii rodzin Maj Psychiatria sdowa Choroby naczyniowe ukladu nerwowego Rehabilitacja neurologiczna Neuropatologia Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i mlodziey Podstawy psychiatrii cz. II Listopad 2-6.11 16.11 17-18.11 19-20.11 23-25.11 26-27.11 14-15.12 Psychiatria sdowa Psychiatria sdowa Postpy psychofarmakoterapii Neuropatologia (dla neuropatologów) Elektromiografia Potencjaly wywolane Grudzie Psychiatria sdowa

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Liczba uczestników 10 77 101 13 kolegium 49

Kierownik naukowy

dr K. Prot-Klinger prof. M. Jarema doc. J. Heitzman prof. J. Zaremba dr M. Skowroska prof. A. Czlonkowska doc. J. Heitzman prof. I. Namyslowska doc. J. Heitzman dr M. Baraska dr J. Seniów dr G. M. Szpak Padziernik

95 77 90 21 19 69

19-23.10 26-30.10

prof. I. Namyslowska doc. T. Parnowski doc. J. Heitzman doc. J. Heitzman prof. M. Rzewuska doc. T. Wierzba-Bobrowicz dr M. Rakowicz dr M. Rakowicz doc. J. Heitzman

73 80 94 100 30 10 53 58 100

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

245

WSPÓLPRACA Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI PLACÓWKAMI BADAWCZYMI

I Klinika Psychiatryczna ENTER Mental Health ­ promowanie i obrona najwyszych standardów prewencji opieki w dziedzinie zdrowia psychicznego w Europie: ­ Psychiatry in Aarhus County, Dania ­ Psychiatric Research Unit, Region Sealand, Dania ­ University of Tampere, Department of Nursing Sciences, Finlandia ­ Hospital Maison Blanche, Paris, Francja ­ Scientific Association for Regional Development and Mental Health (EPAPSY), Athens, Grecja ­ The Mental Health Department of the Local Health Care Authority N°18, Rovigo, Wlochy ­ Vilnius University, Public Mental Health, Vilnius, Litwa ­ Nordland Hospital, Bodø, Norwegia ­ Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Polska ­ Faculty of Social Work, Ljubljana, Slowenia ­ Fundació IMIM, Barcelona, Hiszpania ­ The School of Health and Social Sciences, Middlesex University, London, UK ­ The Drug and Alcohol Treatment Services, Cambridge University, UK ­ Clinical Addiction Research Group, Dundee University, UK The Scope and Impact of Stigma on People with Mental Disorders: A Multinational Comparison (kordynator: Heather Stuart, Queen's University, Kingston, Canada) ­ midzynarodowe konsorcjum badaczy zainteresowanych badaniem napitnowania i dyskryminacji w rónych warunkach kulturowych w stosunku do osób korzystajcych z leczenia zaburze psychicznych. Celem jest opracowanie wysokiej jakoci tlumacze glównych narzdzi badawczych (The Inventory of Stigma Experiences, Socio-demographic Questionnaire), przeprowadzenie bada lokalnych, porównania midzynarodowe uzyskanych danych; sie tworzy kilkanacie grup w rónych krajach i kulturach. Epidemiology of Mental Disorders and Access to Care (EZOP) ­ Epidemiologia zaburze psychicznych i dostpno psychiatrycznej opieki zdrowotnej ­ badanie epidemiologii zaburze psychicznych i dostpnoci opieki psychiatrycznej w Polsce: ­ Instytut Psychiatrii i Neurologii ­ Pastwowy Zaklad Higieny ­ Katedra Psychiatrii Akademii Medycznej we Wroclawiu ­ konsorcjum wspólpracuje z sieci WMH (World Mental Health Survey Initiative) koordynowan przez prof. R. Kesslera z Harvard University (USA)

246

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

II Klinika Psychiatryczna Wspólpraca z jednostkami badawczymi w ramach programu ­ Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia si ludzi w Polsce: ­ Akademia Medyczna w Bialymstoku: Klinika Geriatrii, Kinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewntrznych ­ Akademia Medyczna w Gdasku: Katedra Nadcinienia Ttniczego i Diabetologii ­ Akademia Medyczna w Poznaniu: Zaklad Geriatrii i Gerontologii Katedry Patofizjologii ­ Akademia Medyczna w Warszawie: Zaklad Geriatrii Klinicznej, Katedra i Klinika Chorób Wewntrznych i Endokrynologii ­ Akademia Medyczna we Wroclawiu: Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Katedra i Zaklad Medycyny Spolecznej ­ Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie: Instytut Turystyki i Rekreacji ­ Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach: Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych ­ Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji w Warszawie ­ Centralny Instytut Ochrony Pracy ­ Pastwowy Instytut Badawczy w Warszawie ­ Instytut Genetyki Czlowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu: Zaklad Genetyki Molekularnej i Klinicznej ­ Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie: Zaklad Badawczo-Leczniczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN, Zaklad BadawczoLeczniczy Endokrynologii ­ Instytut Kardiologii w Warszawie, Zaklad Epidemiologii, Prewencji Chorób Ukladu Krenia i Promocji Zdrowia ­ Instytut Reumatologii w Warszawie, Zaklad Epidemiologii Chorób Reumatycznych ­ Instytut ywnoci i ywienia w Warszawie ­ Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce w Poznaniu ­ Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie ­ Politechnika lska w Gliwicach: Wydzial Architektury ­ Polskie Towarzystwo Gerontologiczne w Warszawie ­ Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie: Klinika Endokrynologii, Ttniczego i Chorób Przemiany Materii ­ Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewntrznych ­ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr l we Wroclawiu ­ Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Katedra ywienia Czlowieka ­ Szkola Glówna Handlowa w Warszawie: Instytut Gospodarstwa Spolecznego ­ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawla II w Katowicach ­ lski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii, Katedra Zdrowia Publicznego,

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

247

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

III Katedra Kardiologii, Katedra i Zaklad Fizjologii, Katedra Patofizjologii i Zaklad Promocji Zdrowia i Leczenia Otyloci, Katedra i Zaklad Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Podeszlego, Katedra i Klinika Neurologii, Katedra i Oddzial Kliniczny Ortopedii, Katedra i Zaklad Epidemiologii Uniwersytet Jagielloski w Krakowie, Collegium Medium: Katedra Chorób Wewntrznych i Gerontologii, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Klinika Neurologii, Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytet Lódzki: Zaklad Demografii Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy: Klinika i Katedra Geriatrii, Klinika i Katedra Biochemii Uniwersytet Medyczny w Lodzi: Klinika Geriatrii, Zaklad Mikroskopii Elektronowej, Zaklad Neuroendokrynologii Uniwersytet Opolski w Opolu: Wydzial Biologii Uniwersytet lski w Katowicach: Instytut Socjologii, Wydzial Nauk Spolecznych Uniwersytet Warszawski: Instytut Polityki Spolecznej, Wydzial Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lodzi

IV Klinika Psychiatryczna ­ Catholic University of Applied Sciences North Rhine ­ Westphalia ­ Centre of Excellence on Applied Addictions Research (KFH NW) Koln ­ Ludwig Boltzmann Institut (LBG) Wien ­ Instytut Suchtprevention Oberosterreich (ISP OÓ) Linz ­ University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Family Medicine (ULMF) Ljubljana ­ University of Cologne, Institute for Health Economics and Clinical Epidemiology (UGKE) Koln ­ Brunel University (UBRUN) Middlesex ­ Tromso University College Tromso ­ Vytautas Magnus University Kaunas Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Badania procesu terapii rodzin ze szczególnym uwzgldnieniem skutecznoci: ­ Zaklad Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego ­ Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ­ Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Centrum Zdrowia Psychicznego Badania nad cigloci opieki: ­ Centre for Addiction and Mental Health, Dept. of Psychiatry, Univeristy of Toronto, Kanada,

248

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W 2009 roku kontynuowano wspólprac w ramach Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego z berliskim orodkiem "Pinel" (uczestniczenie Bogdana Krzystoszka w konferencji PNTZP w Lublinie) oraz wspólprac w ramach Izraelsko-Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego (regularne spotkania sekcji warszawskiej IPMHA oraz udzial w spotkaniu w Krakowie). Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego ENTER Mental Health ­ promowanie i obrona najwyszych standardów prewencji opieki w dziedzinie zdrowia psychicznego w Europie: ­ Psychiatry in Aarhus County, Dania ­ Psychiatric Research Unit, Region Sealand, Dania ­ University of Tampere, Department of Nursing Sciences, Finlandia ­ Hospital Maison Blanche, Paris, Francja ­ Scientific Association for Regional Development and Mental Health (EPAPSY), Athens, Grecja ­ The Mental Health Department of the Local Health Care Authority N°18, Rovigo, Wlochy ­ Vilnius University, Public Mental Health, Vilnius, Litwa ­ Nordland Hospital, Bodø, Norwegia ­ Faculty of Social Work, Ljubljana, Slowenia ­ Fundació IMIM, Barcelona, Hiszpania ­ The School of Health and Social Sciences, Middlesex University, London, UK ­ The Drug and Alcohol Treatment Services, Cambridge University, UK ­ Clinical Addiction Research Group, Dundee University, UK ­ University of Michigan, Ann Arbor, USA ­ University of Nijmegen, Holandia Zaklad Bada nad Alkoholizmem i Toksykomaniami ­ The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs, Szwecja ­ wspólpraca badawcza ­ European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction, Portugalia ­ wspólpraca badawcza ­ Alcohol Research Group, School of Public Health, USA ­ wspólpraca badawcza ­ Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group), Council of Europe, Francja ­ wspólpraca badawcza ­ European Centre for Social Welfare Policy and Research, Austria ­ wspólpraca badawcza, wspólna publikacja ­ Bonger Institute of Criminology, Universiteit van Amsterdam, Holandia ­ wspólpraca badawcza ­ Institute of Social and Health Research, Middlesex University, Wlk. Brytania ­ wspólpraca badawcza, wspólna publikacja ­ Prague Psychiatric Centre, Czechy ­ wspólpraca badawcza w projekcie SMART, wspólna publikacja ­ University of Torino, Wlochy ­ wspólpraca badawcza

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

249

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Austria ­ wspólpraca badawcza Fundacio Clinic per a la Recerca Biomedica (FCRB), Hiszpania ­ wspólpraca badawcza w projekcie SMART University of Applied Sciences, Frankfurt am Main, Niemcy ­ wspólpraca w projekcie SDDCARE Queen Mary and Westfield College, University of London, Wlk.Brytania ­ wspólpraca w projektach EUGATE oraz PROMO National Institute of Public Health (NIPH), Czechy ­ wspólpraca w projekcie SMART Tallinn University (TU), Estonia ­ wspólpraca w projekcie SMART National Institute for Health and Welfare (THL), Finlandia ­ wspólpraca w projekcie SMART i AMPHORA Institut für Therapieforschung Gemeinnützige GmbH (IFT), Niemcy ­ wspólpraca w projekcie SMART Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), Wgry ­ wspólpraca w projekcie SMART i AMPHORA Health Service Executive (HSE), Irlandia ­ wspólpraca w projekcie SMART Azienda Sanitaria di Firenze (ASF), Wlochy ­ wspólpraca w projekcie SMART Generalitat de Catalunya (GENCAT), Hiszpania ­ wspólpraca w projekcie SMART

Wspólpraca w projekcie AMPHORA: ­ Hospital Clínico y Provincial de Barcelona (HCPB), Hiszpania ­ Centre for Applied Psychology, Social and Environmental Research (ZEUS), Niemcy ­ European Centre for Social Welfare Policy and Research (ECV), Austria ­ Central Institute of Mental Health (CIMH), Niemcy ­ Technische Universität Dresden (TUD), Niemcy ­ Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUAKA), Niemcy ­ Stockholms Universitet (SU), Szwecja ­ Swiss Institute for the Prevention of Alcoholism and other Drugs (SIPA), Szwajcaria ­ The University of York (Soy), Wlk. Brytania ­ University Maastricht (UniMass), Holandia ­ Liverpool John Moores University (LJMU), Wlk. Brytania ­ Stichting Alcoholpreventie (National Foundation for Alcohol Prevention) (STAP), Holandia ­ King's College London (KCL), Wlk. Brytania ­ Istituto Superiore di Sanità, Rome (ISS), Wlochy ­ Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS), Wlochy ­ Anton Proksch Institut (API), Austria ­ Anderson, Consultant in Public Health (PANCPH), Hiszpania ­ Azienda Sanitaria Locale della Citta Milano (ASL MILANO), Wlochy ­ Eclectica snc di Amici Silvia Ines, Beccaria Franca & C. (ECLECTICA), Wlochy

250

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Asociación, Instituto y Red Europea para el Estudio de Factores de Riesgo en la Infancia y dolescencia (IREFREA), Hiszpania Institut za raziskave in razvoj UTRIP (Institute for Research and Development UTRIP), Slowenia University of Bergen (UiB), Norwegia Trimbos­instituut (TRIMBOS), Holandia Universiteit Twente (UT), Holandia Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Francja Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research (SIRUS), Norwegia Alcohol & Health Research Unit, University of the West of England (UWE), Wlk. Brytania Nordiskt Vaelfaerdscenter Finland (NVC), Finlandia

Wspólpraca w projekcie IATPAD: ­ Ninewells Hospital and Medical School, Centre for Addiction Research and Education Scotland, Division of Pathology and Neuroscience, Section of Psychiatry and Behavioral Sciences, Dundee, Szkocja ­ University of Rome LA SAPIENZA, Wlochy ­ IAPs­Hospital del Mar, Passeig Marítim, Hiszpania ­ Center for Research and Prevention of Injuries (CEREPRI), Grecja ­ Bulgarian Methadone Treatment Association, Bulgaria ­ Centrum pre liecbu drogovych zavislosti, Slowacja ­ University of Ljubljana, Slowenia ­ Bulgarian Methadone Treatment Association, Bulgaria ­ University of Dundee, Szkocja I Klinika Neurologiczna Sie EUROSCA ­ 22 grupy badawcze z 9 krajów europejskich. Celem sieci EUROSCA jest prowadzenie wspólnych bada klinicznych genetycznych i podstawowych w zakresie wrodzonych autosomalnie dominujcych ataksji rdzeniowo-módkowych. Sie badawcza zaklada interakcje i wzajemn wymian dowiadcze wielu orodków europejskich. Prowadzone s badania genetyczne molekularne oraz kliniczne dotyczce ataksji rdzeniowo-módkowych. Sie EUROSCA stworzylo najwiksz na wiecie baz danych kliniczno-genetyczn (EUROSCA Registry) dotyczc ataksji rdzeniowo-módkowych, do której wlczani s pacjenci z wszystkich orodków kooperujcych w ramach sieci EUROSCA. Celem badawczym sieci EUROSCA jest midzy innymi: poszukiwanie nowych typów ataksji rdzeniowo-módkowych, identyfikacja nowych loci SCA i klonowanie genów dla SCA4,11,13,14 oraz 21, stworzenie modelów zwierzcych SCA, stworzenie instrumentów badawczych do oceny naturalnego przebiegu choroby oraz walidowanie skal slucych do oceny stanu klinicznego. Kolejnym celem sieci EUROSCA jest poszukiwanie nowych zwizków leczniczych mogcych mie potencjalne zastosowanie w przyszloci jako leki stosowane w ataksjach rdzeniowo-módkowych.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

251

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Eberhard­Karls­Universität Tübingen University Clinic Bonn Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Paris Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Milan The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge University Medical Center Nijmegen Université Libre de Bruxelles Institute of Psychiatry and Neurology Warsaw University of Pécs, Servcio Cántabro de Salud Santander Institute of Neurology, University College London Ruhr­University Bochum Klinikum der Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt am Main Universitätsklinikum Lübeck Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale Lille Centre National de la Recherche Scientifique Paris Max Delbrück Centrum for Molecular Medicine, Centre European for Research in Biology and Medicine Illkirch Birkbeck College, University of London Medical Research Council London Universitätsklinikum Göttingen

European Huntington Disease Network (EHDN) ­ Zadaniem Europejskiej Sieci Huntingtona jest badanie i monitorowanie przebiegu choroby Huntingtona, prowadzenie prób klinicznych spelniajcych wysokie standardy Dobrej Praktyki Klinicznej. Zadaniem projektu Registry w ramach EHDN jest stala ocena zaburze ruchowych, poznawczych i psychicznych u osób z chorob Huntingtona. Ocena dokonywana jest corocznie przy zastosowaniu baterii wystandaryzowanych skal (UHDRS, SF­36, skala Becka, Hamiltona). Pobierane s próbki krwi i moczu, które nastpnie wysylane s do Instytutu BioRep w Mediolanie. Dane dotyczce przebiegu klinicznego HD gromadzone s w ogólnoeuropejskiej komputerowej bazie danych. Wraz z materialem biologicznym mog by one udostpniane badaczom prowadzcym projekty dotyczce choroby Huntingtona. W 2009 roku badaniem kontrolnym objtych bylo 24 pacjentów z chorob Huntingtona wraz z ich rodzinami, czterech kolejnych pacjentów wlczono do rejestru. Struktura organizacyjna EHDN to: Orodki Badawcze, Grupy Robocze, Krajowe Orodki Koordynacyjne, Centralny Orodek Koordynacyjny, Komitet Wykonawczy, Komitet Naukowy. Centralnym orodkiem koordynacyjnym jest Klinika Neurologii Uniwersytetu w Ulm. W Polsce orodki EHDN poza Warszaw znajduj si w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i w Gdasku Ataxia Study Group ­ Konsorcjum badaczy Ataxia Study Group zostalo utworzone w styczniu 2008 roku w Strasbourgu. The Ataxia Study Group (ASG) jest midzynarodowym konsorcjum badaczy z europejskich orodków akademickich i badawczych zajmujcych si diagnostyk oraz leczeniem ataksji módkowych. Celem konsorcjum jest wspólpraca w badaniach podstawowych i klinicznych

252

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

dotyczcych ataksji módkowych. Konsorcjum Ataxia Study Group powstala w oparciu o dowiadczenia i wspólprac pomidzy europejskimi orodkami badawczymi uczestniczcymi w projekcie EUROSCA. W ramach konsorcjum Ataxia Study Group w Polsce przeprowadzane jest badanie osób w grupie ryzyka ataksji rdzeniowo-módkowych (czlonkowie rodzin chorych na ataksj bez objawów klinicznych) w roku 2009 przebadano 20 osób z grupy ryzyka wystpienia ataksji rdzeniowo-módkowej: ­ Eberhard­Karls ­ Universität Tübingen ­ University Clinic Bonn ­ Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Paris ­ Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Milan ­ The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge ­ University Medical Center Nijmegen ­ Université Libre de Bruxelles ­ Institute of Psychiatry and Neurology Warsaw ­ University of Pécs, Servcio Cántabro de Salud Santander ­ Institute of Neurology, University College London ­ Klinikum der Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt am Main ­ Universitätsklinikum Lübeck ­ Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale Lille ­ Centre National de la Recherche Scientifique Paris ­ Max Delbrück Centrum for Molecular Medicine, Centre European for Research in Biology and Medicine Illkirch ­ Universitätsklinikum Göttingen Badanie nad przyyciowymi markerami choroby Creutzfeldta­Jakoba: ­ Klinik fur Neurologie der Universitat Gottingen, Niemcy Wspólpraca w zakresie diagnostyki neuropatologicznej choroby Creutzfeldta­ Jakoba: ­ Centrum Nadzoru Nad Chorob Creutzfeldta­Jakoba Uniwersytetu w Edynburgu II Klinika Neurologiczna Safe Implementation of Thrombolysis In Stroke EAST (SITS­EAST) ­ Wdraanie leczenia trombolitycznego w Udarze Niedokrwiennym Mózgu w krajach Europy rodkowo-Wschodniej. Konsorcjum jest koordynowane przez Instytut Karolinska w Sztokholmie (Szwecja) i obejmuje kraje Europy rodkowoWschodniej ­ w IPiN koordynatorem jest prof. Anna Czlonkowska i dr n. med. Adam Kobayashi Wspólpraca z innymi placówkami badawczymi: ­ Universite de Montreal, Szpital Notre­Dame, Montreal, Kanada ­ University of Calgary, Calgary, Kanada ­ The Population Health Research Institute, Hamilton, Kanada

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

253

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Uniwersitat Rostock, Rostock, Niemcy Institute of Neurology, Szpital Queen's Square, Londyn, Wielka Brytania Institute of Neurology St George's University of London, Londyn, Wielka Brytania University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania University of Nottingham, Nottingham, Wielka Brytania University of Edinburgh, Edinburgh, Wielka Brytania St Georges Hospital, Londyn, Wielka Brytania Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja

Zaklad Genetyki European Huntington Disease Network (EHDN) ­ Europejska Sie Choroby Huntingtona ma na celu ulatwienie bada nad przebiegiem HD oraz prowadzenie prób klinicznych spelniajcych wysokie standardy Dobrej Praktyki Klinicznej i w ten sposób przyspieszenie wykrycia leku na HD. Europejska Sie Choroby Huntingtona jest platform dla profesjonalistów i ludzi dotknitych przez HD i ich bliskich, która ulatwi im wspólprac na obszarze calej Europy. Ma zapewni infrastruktur dla wielkich prób klinicznych dotyczcych HD na terenie calej Europy (baza danych, narzdzia IT, monitoring itp.), platform informatyczn dla narzdzi komunikacyjnych (w poszczególnych jzykach) i prób klinicznych w formie elektronicznej i forum umoliwiajce cisl wspólprac naukowców i klinicystów oraz ulatwienia (tlumaczenia), wsparcie Orodków Badawczych ze strony koordynatorów dla stref jzykowych. Struktura organizacyjna EHDN to: Orodki Badawcze, Grupy Robocze, Krajowe Orodki Koordynacyjne zgodne ze strefami jzykowymi, Centralny Orodek Koordynacyjny obslugujcy równie podstawowy system informatyczny, Komitet Wykonawczy, Komitet Naukowy. Czlonkowie Zakladu Genetyki tworz jeden z orodków badawczych, bior udzial w glównym projekcie REGISTRY oraz Juvenile HD i nale do grup roboczych (Biomarkers i Genetic testing). Analizie molekularnej poddano 45 pacjentów. Wystawiono 85 informacji o liczbie powtórze dla badaczy z IPIN i innych orodków w Polsce. W ramach pilotaowego programu Plasma Collection Survey for Registry wyslano 5 opracowanych wg protokolu próbek osocza do firmy BIOREP. W 2009 roku pracownicy naukowi brali udzial w spotkaniach: 1. Rzym ­ EHDN Meeting of Working Group on genetic testing/counselling (W. Krysa, A. Sulek) Zaklad Neurofizjologii Klinicznej European Hintington's Disease Network (EHDN) ­ W ramach programu REGISTRY dr J. Antczak zarejestrowal 6 pacjentów z HD, dr M. Rakowicz przeprowadzila kontrolne badanie i wprowadzila do bazy 3 chorych z HD. Dr J. Antczak jest czlonkiem grupy roboczej Motor Phenotype, natomiast dr M. Rakowicz od 2006 r. uczestniczy w pracach grupy roboczej Juvenile Huntington Disease (JHDwg) i uczestniczyla w przygotowaniu skali oceny objawów mlodocianej postaci HD dla celów REGISTRY.

254

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W ramach EHDN Registry Study Group J. Antczak i M. Rakowicz s wspólautorami publikacji: Normal and mutant HTT interact to affect clinical severity and progression in Huntington disease. Neurology 2009; 20: 73 (16): 1280-5. Aziz NA, Jurgens CK, Landwehrmeyer GB, van Roon­Mom WM, van Ommen GJ, Stijnen T, Roos RA, Orth M, Handley OJ, Schwenke C, Ho A, Wild EJ, Tabrizi SJ, Landwehrmeyer GB; EHDN Registry Study Group. G. Witkowski, J. Antczak, M. Rakowicz w ramach sieci EUHD uczestniczyli w dniach 1­3.09.2009 w konferencji The Horizon Orientation Meeting w Brukseli, powiconej wieloorodkowej próbie klinicznej leku Dimebon, jego skutecznoci w leczeniu zaburze poznawczych u pacjentów z choroba Huntingtona. Uczestniczyli w szkoleniu na temat randomizacji, kryteriów wlczania i monitorowania pacjentów. Uzyskali certyfi katy w zakresie przewidzianych narzdzi badawczych w projekcie po wypelnieniu testów dotyczcych umiejtnoci stosowania ankiet i skal. European Union ­ Narcolepsy Network (EU­NN) ­ EU­NN jest sieci obejmujca orodki medycyny snu z calej Europy, które zajmuj si diagnostyk, leczeniem narkolepsji oraz prowadz badania naukowe nad narkolepsj. EU­NN powstala z inicjatywy Orodka Medycyny Snu w Zurychu (prof. Claudio Bassetti) i ma na celu zbieranie danych klinicznych, wyników bada diagnostycznych pacjentów ze wszystkich uczestniczcych w projekcie orodków. W tym celu zostaly stworzone standardy diagnostyczne, umoliwiajce ujednolicenie metod diagnostycznych we tych orodkach. Ponadto prowadzone bd badania naukowe, m.in. genetyczne w centralnym orodku gnomicznym w Lozannie (Szwajcaria). Orodek Medycyny Snu przy IPiN zostal zaproszony do projektu w lutym 2009r. Z Zakladu Neurofizjologii Klinicznej z sieci wspólpracuje dr A. WierzbickaWichniak. W zakresie bada klinicznych i oceny naturalnego przebiegu choroby SCA, w ramach programu EUROSCA: ­ Prof. Thomas Klockgether, Dr Tanja Schmitz­Hübsch. University of Bonn, Department of Neurology, Sigmund Freud Str. 25, D­53105 Bonn, Germany ­ dr Maria Rakowicz. W zakresie bada neurofizjologicznych, w ramach programu EUROSCA: ­ Prof. Ludgerem Schölsem, M.D., Research Division for Clinical Neurogenetics Centre of Neurology and Hertie­Institute for Clinical Brain Research Hoppe­Seyler­Str. 3,D ­ 72076 Tübingen ­ dr Maria Rakowicz. W zakresie bada MRI mózgu, w ramach programu EUROSCA: ­ Prof. Jörg B. Schulz, MD, Neurodegeneration and Restorative Research Department, Center of Neurological Medicine, DFG Research Center ,,Molecular Physiology of the Brain", University of Göttingen, Waldweg 33, D­37073 Göttingen ­ dr Maria Rakowicz.

Dzialalno dydaktyczna i organizacyjna

255

W ramach programu: EuroHD­net wspólpraca w zakresie wywiadów z rodzinami: Study to identify the needs of individuals and families affected by Juvenile Huntington's Disease: ­ Dr Virginia Eatough, School of Psychology, Birkbeck University of London, Malet St, London WC1E 7HX ­ dr Maria Rakowicz. W ramach programu: EuroHD­net w zakresie opieki i rejestracji pacjentów z mlodocian postaci choroby Hungtintona: ­ Prof. Oliver Quarrell, Sheffield Children's Hospital, Dept. of Clinical Genetics, Western Bank, S10 2TH Sheffield, Anglia ­ dr Maria Rakowicz. Wspólpraca z innymi placówkami badawczymi: ­ Politechnika Warszawska, Wydzial Mechatroniki, ul. w. A. Boboli ­ dr W. Jernajczyk ­ Politechnika Wroclawska, Wydzial Fizyki, ul. Wybrzee Wyspiaskiego ­ dr W. Jernajczyk ­ Mathematical & Information Science Directorate Army Research Office P.O. Box 12211, Research Triangle, NC 27709­2211, USA ­ dr W. Jernajczyk Zaklad Neurochemii Poszukiwanie wewntrzustrojowych punktów uchwytu potencjalnych leków neurotropowych. W 2009 w ramach wspólnych bada naukowych objtych sieci naukow ,,Poszukiwanie wewntrzustrojowych punktów uchwytu potencjalnych leków neurotropowych" kontynuowano badania dotyczce porównania wlaciwoci morfiny i metadonu na poziomie behawioralnym, neurohistochemicznym i elektrofizjologicznym. Podstaw wspólpracy z prof. W. Kostowskim i P. Mierzejewskim z Zakladu Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego, Inst. Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz prof. G. Hessem i dr B. Bobul z Zakladu Fizjologii, prof. P. Popikiem i dr M. Wróbel z Zakladu Neuronauki Behawioralnej i Bada nad Lekami, Inst. Farmakologii PAN w Krakowie, byly prowadzone od kilku lat badania dotyczce porówna tych dwóch opioidów. Wyniki prowadzonych w ramach tematu statutowego i sieci bada dotyczcych behawioralnych i immunohistochemicznych efektów sensytyzacji na metadon wywolywanej wielokrotnymi podaniami morfiny i metadonu opublikowano w: Taracha E, Chrapusta SJ, Lehner M, Skórzewska A, Planik A. Methadone is substantially less effective than morphine in modifying locomotor and brain fos responses to subsequent methadone challenge in rats. Progress Neuro Psychopharm Biol Psych 2009; 33:1032-1039 oraz: Taracha E, Mierzejewski P, Lehner M, Chrapusta SJ, Kala M, Lechowicz W, Hamed A, Skórzewska A, Kowstowski W, Planik A. Stress­opioid interactions: comparison of morphine and methadone. Pharmacological Reports 2009; 61: 424-435. Wyniki otrzymane w pozostalych orodkach s przygotowywane do publikacji. ­ Instytut Farmakologii PAN (IF PAN) w Krakowie ­ Instytut Biologii Dowiadczalnej PAN (IBD PAN) w Warszawie ­ Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN (IMDiK) w Warszawie ­ Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie

256

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego Opracowanie polskiego innowacyjnego leku stosowanego w terapii schorze Orodkowego Ukladu Nerwowego: schizofrenii, depresji i lku ­ badania przedkliniczne. W 2009 roku w ramach prac prowadzonych w Zakladzie Farmakologii opracowano 6 modeli zwierzcych slucych do prowadzenia bada przesiewowych w kierunku poszukiwania nowych leków przeciwpsychotycznych. Przebadano 12 zwizków referencyjnych i 5 nowych syntez. ­ Instytut Psychiatrii i Neurologii ­ Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum, ­ ADAMED sp. z.o.o Pieków, Czosnów k. Warszawy.

WSPÓLPRACA Z FIRMAMI FARMACEUTYCZNYMI

Centrum Zdrowia Psychicznego ­ Szkolenie dla firmy LEKAM: Katarzyna Lech, wyklady i warsztaty: Przyrost masy ciala, zaburzenia metaboliczne. Jak radzi sobie z problemem?, Warszawa 16.10.09, Rzeszów 4.12.09 I Klinika Neurologiczna ­ LUNBECK ­ MEDIVATION II Klinika Neurologiczna ­ Bayer­Schering­Pharma AG ­ Janssen­Cilag ­ Merck Serono ­ Novartis Poland ­ Sanofi­Aventis ­ Schwarz­Pharma ­ Schering­Plough ­ Servier Zaklad Neurofizjologii Klinicznej ­ Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, Switzerland ­ dr Wojciech Jernajczyk ­ INC Research UK Limited, Suite 220, Vandervell House, Vanwall Business Park, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UB, United Kingdom ­ dr Wojciech Jernajczyk Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego ­ ADAMED sp. z o.o., Pienków, Czosnów k. Warszawy ­ Umowa o wykonanie pracy badawczej zawarta w dniu 25.06. 2008; Opracowania polskiego leku innowacyjnego, stosowanego w terapii schizofrenii, depresji i lku. Projekt otrzymal dofinansowanie z Narodowego Centrum Bada i Rozwoju.

DZIALALNO USLUGOWA

Dzialalno uslugowa

259

I Klinika Psychiatryczna Do oddzialów stacjonarnych Kliniki: Oddzial Diagnostyczny 1 Oddzial Diagnostyczny 2 Oddzial Zapobiegania Nawrotom Orodek Terapii w rodowisku W poradni przyklinicznej Poradni Konsultacyjnej: ­ Oddzialu Diagnostycznego 1 ­ Oddzialu Diagnostycznego 2 ­ Oddzialu Zapobiegania Nawrotom Orodka Terapii w rodowisku przyjto 416 450 184 84 porad 40 366 163 823 leczono osób 451 481 206 101 wycena pkt. NFZ 337 2873,5 951 4981,5

W OT wykonano: 134 konsultacje lekarsko-psychologiczne, 50 spotka psychoedukacyjnych dla rodzin, 9 cykli terapii rodzinnej. II Klinika Psychiatryczna Oddzialy II Kliniki Psychiatrycznej wyspecjalizowane s w zakresie rozpoznawania i leczenia zaburze afektywnych o cikim przebiegu, depresji lekoopornych i depresji w wieku podeszlym. Oddzial psychogeriatryczny specjalizuje si w zakresie rozpoznawania i leczenia zespolów otpiennych o rónej etiologii. W Klinice prowadzone s lecznicze metody farmakologiczne, niefarmakologiczne i psychoterapeutyczne. Diagnostyka, terapia i opieka nad chorymi z zaburzeniami afektywnymi jest wic prowadzona w sposób calociowy (oddzialy pelnodobowe i dzienny, leczenie ambulatoryjne). Charakterystyczne jest kompleksowe opracowywanie problemów zdrowotnych chorych w wieku podeszlym (zaburzenia psychiczne, problemy socjalne, stan somatyczny). W 2009 roku w klinice bylo 65 lóek, w tym w Oddziale Chorób Afektywnych 35 lóek, Oddziale Geriatrycznym 30 lóek z pododdzialem zaburze pamici typu alzheimerowskiego, w Oddziale Dziennym dla chorych z zaburzeniami afektywnymi 18 miejsc. W 2009 roku leczono w klinice 610 pacjentów w oddzialach stacjonarnych oraz 95 chorych w oddziale dziennym. Z Klinik merytorycznie powizane s dwie poradnie: dla osób cierpicych na zaburzenia afektywne i Poradnia Zaburze Pamici, dla chorych z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszlego. W poradni zorganizowano 81 sesji wsparcia psychospolecznego, w których uczestniczylo 357 osób.Udzielono ok. 72 konsultacji psychiatrycznych pacjentom Oddzialu Rehabilitacji Neurologicznej. III Klinika Psychiatryczna Liczba leczonych pacjentów: F-5 ­ 419 osób, w tym 1 obserwacja sdowopsychiatryczna; F-6 ­ 395 osób leczonych, F-9 ­ 285 osób; Oddzial Dzienny ­ 100 leczonych. Klinika konsultuje II Klinik Neurologiczn IPiN.

260

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

IV Klinika Psychiatryczna W oddziale psychiatrycznym calodobowym leczono 400 chorych, wykonano 11 759 osobodni, w oddziale psychiatrycznym dziennym leczono 50 chorych, wykonano 4 682 osobodni. W Poradni Zdrowia Psychicznego leczono 1 249 osób, wykonano 6 499 porad (w tym lekarskich 4 835, a psychologicznych 1664), 533 sesje terapeutyczne indywidualne, 136 sesji grupowych, 61 sesji wsparcia, ponadto zrealizowano dwa turnusy rehabilitacyjne dla w sumie 40 osób. W zespole leczenia rodowiskowego leczono 87 osób, wykonano 2342 porady. W zespole konsultacyjnym wykonano 1813 konsultacji psychiatrycznych (w tym w SOR ­ 387, w izbie przyj 805, w oddzialach szpitalnych 621). Klinika Nerwic W Oddziale Calodobowym Kliniki Nerwic leczono 138 pacjentów, w tym kobiet w Warszawy 23, spoza Warszawy 107, mczyzn z Warszawy 5, spoza Warszawy 31. Od listopada Oddzial Calodobowy byl nieczynny z powodu prac budowlanych w IPiN. Dzialal w systemie dziennym, leczc 14 osób: kobiet z Warszawy 11, spoza Warszawy 3, mczyzn z Warszawy 2, spoza Warszawy 1. W Oddziale Dziennym K.N. leczono 70 pacjentów: 48 kobiet i 22 mczyzn. W Klubie Bylego Pacjenta bralo udzial 160 bylych pacjentów obu oddzialów. W ramach dzialalnoci ambulatoryjnej pracownicy Kliniki Nerwic udzielili 400 porad ­ konsultacji. Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Poradnia dla Mlodziey przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Mlodziey udzielila 11 porad diagnostycznych, 138 porad terapeutycznych, 4 porady kontrolne, 3 sesje psychoterapii indywidualnej (porady 153), 536 sesji psychoterapii grupowej/ rodzinnej, w poradni bylo 180 pacjentów, w tym 49 pierwszorazowych. Klinika dysponuje 28 lókami. Poradnia Dzieci Autystycznych przyjla 582 pacjentów, w tym pierwszorazowych (diagnoza) ­173, udzielila porad diagnostycznych 31, porad kompleksowo ­ konsultacyjnych 550, porad terapeutyczno ­ rehabilitacyjnych 1. Klinika Psychiatrii Sdowej W roku 2009 w Klinice Psychiatrii Sdowej przeprowadzono 4 obserwacje sdowo-psychiatryczne platne przez organy wymiaru sprawiedliwoci na konto IPiN. Obserwacje byly przeprowadzane na bazie lókowej innych klinik IPiN a w sklad zespolu bieglych wchodzil równie lekarz prowadzcy z tych klinik. Kadorazowe wydanie opinii sdowo-psychiatrycznej po obserwacji bylo poprzedzone badaniem konferencyjnym i dyskusj nad stadium przypadku. W Klinice Psychiatrii Sdowej w 2009 roku wydano równie 43 opinii kompleksowych kilkudniowych polczonych z diagnostyk obrazow po badaniu ambulatoryjnym oraz 16 opinii sdowo-psychiatrycznych wydanych na podstawie akt.

Dzialalno uslugowa

261

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej a) Oddzial Dzienny Rehabilitacji (k: 112) Ze stanu w 2008 r. przepisano Przyjto w 2009 r. Wypisano w 2009 r. Stan na 31.12.2009 r.

25 pacjentów. 112 pacjentów 110 pacjentów 27 pacjentów

Przeprowadzono 20 sesji w ramach grupy wsparcia dla rodzin pacjentów i 18 sesji w ramach psychoedukacji rodzin. b) Punkt konsultacyjny dla osób poszukujcych pracy. Punkt konsultacyjny jest otwarty 1x/tydzie we wtorki przez 2 godziny na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego w IPiN. Celem punktu jest aktywizacja chorych w yciu spolecznym poprzez pomoc w znalezieniu pracy oraz porady, wsparcia dla chorych i ich bliskich. Osoby zglaszajce si pytaly glównie o: pomoc w znalezieniu pracy/dodatkowego zarobku, porady dot. dalszego postpowania w trudnych sytuacjach zwizanych np. z nasileniem si objawów choroby, miejsc, do których naley si zglosi w celu leczenia (Szpitale, PZP, Domy rodowiskowe, Pomoc Spoleczna itp.), pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepelnosprawnoci. Zglaszali si równie opiekunowie, przyjaciele osób chorych. W okresie 02.01.2009 ­ 31.12.2009 do punktu konsultacyjnego zglosilo si 120 osób. Okolo 35% osób, które si zglosily, byly wówczas pacjentami oddzialów calodobowych w IPiN. Osoby te byly ponownie umówione po zakoczeniu hospitalizacji. Wiek osób, które si zglosily: 18-68 lat, wyksztalcenie od podstawowego do wyszego. Ilo osób posiadajcych orzeczenie o niepelnosprawnoci: 60. Osoby poszukujce pracy byly kierowane do: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepelnosprawnych, Bo-Mag, Biuro Karier, Integracja, Aquarel, Centrum Dzwoni (dla osób z niepelnosprawnoci intelektualn). c) Klubokawiarnia ,,Warsztat" dla Pacjentów IPiN (od wrzenia 2007 r.). Prowadzone byly nastpujce grupy zajciowe: ­ terapia i teatr (3 godz./tydz. oddzial F10), ­ psychorysunek (2 godz./tydz. oddzial F2, oddzial Olaza), ­ drama (2 godz./tydz. oddzial F10), ­ grupa terapeutyczna (1godz./tyg. ­ wtorki ­ pacjenci z farmakoterapii). W ramach Klubokawiarni ,,Warsztat" prowadzona byla nastpujca dzialalno: spotkania z poezj, wystawy prac olejnych, grafik, fotografii, rkodziela, co roda wieczorki taneczne ­ dyskoteka dla pacjentów, pogadanki nt. zdrowego trybu ycia i ywienia, codziennie pomoc psychologiczna (indywidualna, grupowa), próby aktywizowania pacjentów z oddzialów, porady psychologiczne dla pacjentów PZP, udzielanie wsparcia rodzinom pacjentów Instytutu.

262

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

d) Zespól Podwójnej Diagnozy Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej sprawuje nadzór merytoryczny nad Zespolem Podwójnej Diagnozy. e) Warsztat Terapii Zajciowej (k: 113) Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajciowej finansowane jest przez Urzd Miasta Warszawy: w 90% ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych i w 10% ze rodków Urzdu Miasta. Ze stanu w 2008 r. przepisano 39 uczestników Warsztatu Terapii Zajciowej. W 2009 r. wypisano 41 uczestników, w tym: ­ 1 osoba podjla prac, ­ 1 osoba podjla nauk na studiach, ­ 1 osoba przeniosla si do innego WTZ, ­ 29 osób z powodu pogorszenia stanu zdrowia trafilo do psychiatrycznych oddzialów pelnodobowych i dziennych, ­ 9 osób wypisano, bo orzeczenie utracilo wano. Przyjto do WTZ 41 uczestników. Stan na 31.12.009 r. ­ 39 uczestników. Centrum Zdrowia Psychicznego Poradnia Zdrowia Psychicznego. Pacjenci leczeni ogólem w PZP dla doroslych: 5 518, w Poradni dla Dzieci i Mlodziey: 180, w tym konsultacje odpowiednio 936 i 49. Liczba porad lekarskich ogólem w PZP dla doroslych: 25 512, w Poradni dla Dzieci i Mlodziey: 155. Liczba porad psychologicznych i psychoterapii w PZP dla doroslych: 4 067, w Poradni dla Dzieci i Mlodziey: 537. W Poradni dla Dzieci z Autyzmem wykonano 582 porady. W PZP dla doroslych prowadzono dwie grupy psychoterapii grupowej. W ramach dzialalnoci Zespolu Podwójnej Diagnozy byly prowadzone: ­ zajcia grupowe z psychoedukacji, ­ zajcia grupowe z umijtnoci spolecznych, ­ zajcia grupowe dotyczce choroby alkoholowej, ­ grupa wsparcia psychospolecznego. Wykonano 4 249 pobra ogólem w tym 2 818 poradnianych i 1 431 platnych, wykonano 638 iniekcji. Wykonano konsultacje ­ dermatologiczne: 758 ­ laryngologiczne: 484 ­ urologiczne: 83 ­ USG: 72 Zespól Leczenia Domowego I obejmuje rejon Mokotowa. Liczba pacjentów ogólem ­ 156. Udzielono 5325 porad, w tym 1195 porad domowych, 1786 porad lekarskich, w tym 155 domowych. Porad psychologicznych udzielono 1826, w tym 470 domowych. Wizyt pielgniarskich wykonano 951, w tym domowych 510 oraz wizyt innych terapeutów 762.

Dzialalno uslugowa

263

Wykonano736 iniekcji i 23 pobrania krwi.. Udzielono 15 jednorazowych konsultacji lekarskich. Klub bylego pacjenta jest dostpny dla wszystkich bylych pacjentów z calego rejonu IPiN, codziennie ­ w rody ­ odbywaj si spotkania zorganizowane czlonków klubu ,,Kontakt". Grupa wsparcia dla osób do 30 r.., które dowiadczyly choroby psychicznej odbywa si w kady wtorek, prowadzona jest przez dwóch psychologów. Grupa wsparcia dla rodzin pacjentów prowadzona jest przez psychologów z obu Zespolów 2 razy w miesicu. Seminarium o Psychozie odbywa si raz w miesicu, bior w nim udzial pacjenci, rodziny oraz profesjonalici. Odbyl si turnus rehabilitacyjny ,,Arbor" dla 12 pacjentów w dniach 28.08-09.09. Sta odbylo 6 psychologów oraz 1 lekarz. Zespól Leczenia Domowego II obejmuje rejon Ursynowa i Wilanowa. Liczba pacjentów ogólem ­ 265, w tym pod stal opiek Zespolu ­ 164. Udzielono ogólem 4543 porady, w tym 848 porad domowych, 1848 porad lekarskich, w tym 116 porad domowych. Psychologicznych porad udzielono 1726, w tym 417 domowych. Wykonano 969 wizyt pielgniarskich, w tym 315 domowych. Udzielono 135 jednorazowych konsultacji lekarskich. Wykonano 473 iniekcji i 47 pobra krwi. Jest prowadzona grupa psychoterapeutyczna rodzin pacjentów dwa razy w miesicu oraz psychoedukacyjna grupa dla osób z otyloci polekow w kady poniedzialek. Raz w miesicu odbywa si Seminarium o Psychozie, w którym bior udzial pacjenci, rodziny oraz profesjonalici. Sta odbylo 3 lekarzy oraz 4 psychologów. Zaklad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Porady w Poradni Przyklinicznej IPiN ­ Terapia rodzinna i maleska: dr Irena Jelonkiewicz ­ 25, prof. Czeslaw Czabala ­ 42. Wdraanie programów: Program Domowych Detektywów oraz Fantastyczne Moliwoci Pisarska A., Bobrowski K., Ostaszewski K. ­ Zgloszenie programu Fantastyczne Moliwoci do pilotau Systemu Oceny i Rekomendacji Programów Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki koordynowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii. Pisarska A. ­ Szkolenie dla nauczycieli pt. Fantastyczne Moliwoci, Stargard Szczeciski, 26-27.10.2009; 2 grupy 15 i 13 osób ­ na zaproszenie Urzdu Miasta Stargard Szczeciski. Pisarska A. ­ Szkolenie dla nauczycieli pt. Program Domowych Detektywów, Stargard Szczeciski, 28.10.2009; 1 grupa 13 osób ­ na zaproszenie Urzdu Miasta Stargard Szczeciski. Pisarska A. ­ Szkolenie dla nauczycieli pt. Program Domowych Detektywów, Zlocieniec, 16.11.2009; 1 grupa 8 osób ­ na zaproszenie Urzdu Miasta Zlocieniec.

264

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Wdraanie programu: Szkolna interwencja profilaktyczna Borucka A., Pisarska A. ­ Szkolenie dla rad pedagogicznych nauczycieli z Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4 oraz Gimnazjum Integracyjnego pt. ,,Szkolna interwencja profilaktyczna", Stargard Szczeciski, 7-8.05.2009; 154 osoby. Borucka A. ­ I Seminarium dla szkól gdyskich pt. ,,Dobra profilaktyka i terapia uzalenie a szkola", Gdynia, 03.12.2009; 40 osób. Wyklad ­ Borucka A. ­ Szkolna interwencja profilaktyczna. Borucka A. ­ Superwizja dla Instruktorów programu Szkolnej Interwencji Profilaktycznej w ramach realizacji szkolenia ,,Upowszechnienie metody ­ szkolna interwencja profilaktyczna ­ cz II", Warszawa, 14-16.10.2009; 11 osób. Pisarska A. ­ Szkolenie pt. ,,Szkolna interwencja profilaktyczna" dla nauczycieli gimnazjów, Stargard Szczeciski, 18-19.05.2009; 20 osób. Borucka A., Pisarska A. ­ Seminarium dla instruktorów programu ,,Szkolna interwencja profilaktyczna", Warszawa, 6-7.07.2009; organizatorzy: CMPPP i IPiN, 12 osób. Inne szkolenia Borucka A., Pisarska A. ­ Wyklady dla pracowników orodków pomocy osobom uzalenionym od narkotyków: ,,Profilaktyka uzalenie" oraz ,,Ewaluacja programu terapeutycznego" w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie terapii uzalenie od narkotyków Instytutu Zdrowia i Fundacji ETOH, 16.05-5.06.2009; Warszawa, ok. 40 uczestników. Borucka A., Okulicz-Kozaryn K. ­ Spotkanie robocze przedstawicieli gmin i powiatów województwa opolskiego powicone profilaktyce i rozwizywaniu problemów alkoholowych. 14-15.12.2009; Niwki k. Opola, ok. 40 uczestników. Wyklady Borucka A. ­ Podstawy teoretyczne skutecznych programów profilaktycznych. Okulicz-Kozaryn K. ­ System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Okulicz-Kozaryn K. ­ Etyka w profilaktyce. Warsztaty Borucka A., Okulicz-Kozaryn K. ­ Analiza programów ze wzgldu na kluczowe elementy i kryteria merytoryczne. Ostaszewski K., Okulicz-Kozaryn K. Podstawy i kryteria oceny ofert programów profilaktycznych, 7-8.12.2009; Warszawa, ok. 20 uczestników, organizator: Biuro Polityki Spolecznej UM. Sieroslawski J., Okulicz-Kozaryn K. Szkolenie z zakresu ewaluacji programów redukcji szkód i ograniczania ryzyka, 23-25.11.2009; Warszawa, ok. 25 uczestników, organizator: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzialania Narkomanii. Cykliczne warsztaty dla pedagogów z rejonu Mokotowa Borucka A., Okulicz-Kozaryn K. ­ kontynuacja cyklu Warsztatów Doskonalenia Umiejtnoci Zawodowych dla pedagogów szkolnych z dzielnicy Warszawa-Mokotów, 5 spotka po 4 godz., rednia liczba osób na spotkaniu ­ 10.

Dzialalno uslugowa

265

Tematy spotka w 2009 r.: 1. Szkolny system doradztwa zawodowego ­ wyklad Agata Zadka 2. Prezentacja Programu Wzmacniania Rodzin ­ prowadzenie Katarzyna Okulicz-Kozaryn i Anna Rustecka ­ Krawczyk 3. ,,Warsztaty filmowe ­ wykorzystanie metody projektów w szkolnym programie profilaktyki" ­ prowadzenie Magdalena Wójcik 4. Wybór ofert szkolnych programów profilaktycznych ­ prowadzenie Katarzyna Okulicz-Kozaryn i Anna Borucka Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie Oddzial Calodobowy OTU ­ 192 osoby leczone Oddzial Calodobowy OTU ­ 179 osób przyjtych Oddzial Dzienny OTU ­ 158 osób leczonych Oddzial Dzienny OTU ­ 149 osób przyjtych Ogólem porady lekarskie ambulatoryjne (konsultacje): 402, z tego 360 zarejestrowano na konto OT ,,Goplaska". Grupa wstpna: w 49 spotkaniach uczestniczylo: 1256 osób, zarejestrowanych w grupie wstpnej: 553 osoby. Stan pacjentów w OTU na dzie 31.12.2009 ­ w oddziale calodobowym 22 osoby, w oddziale dziennym 11 osób. Oddzial Detox: do dnia 05.08.2009 ­ 230 osób leczonych Oddzial Detox do dnia 05.08.2009 ­ 223 osoby przyjte Punkt konsultacyjny: udzielono 150 porad Program metadonowy: stan na dzie: 31.12.2009 r. ­ 87 pacjentów W cigu roku: 31 osób przyjto, 19 osób wypisano W oddziale Detox ­ stayci, lekarze do specjalizacji ­ 15 osób Orodek Terapeutyczny ,,GOPLASKA" 1. Stan pacjentów leczonych w 2009 roku (na dzie 31.12.08) wynosil 786 osób. 613 ­ uzalenionych od alkoholu (w tym przyjtych po raz pierwszy ­ 305) 173 ­ wspóluzalenionych (w tym przyjtych po raz pierwszy ­ 112) 2. Ogólem udzielono: 243 ­ porady terapeutyczne 575 ­ porad diagnostycznych 2597 ­ psychoterapii indywidualnych W formach terapii grupowej uczestniczylo: ­ grupa wstpna 1 i 2 ­ 1837 osób, 144 grupy w roku, rednio 13 osób w grupie ­ grupa zaawansowana 1 ­ 610 osób, 51 grup w roku, rednio 12 osób w grupie ­ grupa zaawansowana 2 ­ 480 osób, 51 grup w roku, rednio 9 osób w grupie ­ grupa p/nawrotom ­ 338 osób, 33 grupy w roku, rednio10 osób w grupie ­ grupa rodz. podst. ­ 522 osoby, 49 grup w roku, rednio 10 osób w grupie ­ zaawans. gr. rodzin ­ 725 osób, 43 grupy w roku, rednio 17 osób w grupie ­ grupa przedwstpna ­ 563 osoby, 42 grupy w roku, rednio 13 osób w grupie

266

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

­ grupa treningowa ­ 138 osób, 15 grup w roku, rednio 9 osób w grupie ­ grupy wsparcia (uzalenieni i wspóluzalenieni) ­ 3279 osób, 325 grup w roku, rednio10 osób w grupie Ogólem przeprowadzono 753 grupowe sesje terapeutyczne dla uzalenionych i wspóluzalenionych. 3. Turnusy terapeutyczne: splyw kajakowy 01.06-12.06.08 ­ 12 osób Lcznie w turnusach terapeutycznych w 2009 roku wzilo udzial 12 osób. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii W Oddziale Klinicznym Samodzielnej Pracowni Farmakoterapii hospitalizowano w 2009 r. 193 pacjentów, przyjto 177, przyjtych bez zgody 19. Udzielono 115 porad i konsultacji o zasigu ogólnopolskim Wydano 55 opinii sdowo-psychiatrycznych. I Klinika Neurologiczna Klinika posiada 43 lóka, w tym 3 lóka w sali intensywnego nadzoru (OIOM), 6 lóek w pododdziale udarowym i 10 lóek w pododdziale poudarowym. Chorzy przyjmowani s glównie z rejonu województwa mazowieckiego, a poza tym z calego kraju (szczególnie trudne przypadki do diagnostyki). Hospitalizowani s równie pacjenci z chorobami objtymi programami naukowymi Kliniki takimi jak: 1. otpienie 2. padaczka 3. choroby naczyniowe mózgu 4. choroby zwyrodnieniowe, w tym choroby genetycznie uwarunkowane 5. choroba Creutzfeldta-Jakoba 6. choroba Parkinsona W roku 2009 hospitalizowano 1523 chorych. Udzielono porad i konsultacji: ­ w Izbie Przyj IPiN ­ 1127 ­ w Poradni Neurologicznej _____________ ­ 2652 Razem 3779 II Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologii dysponuje 83 lókami, w tym 40 na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. W 2009 r. w Klinice lcznie hospitalizowano 2223 chorych, z czego w Oddziale Ogólnym i Leczenia Udarów ­1804 oraz 419 w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. W Oddziale Dziennym Rehabilitacji hospitalizowano 437 pacjentów. Udzielono 262 konsultacje na oddzialach psychiatrycznych. W Pracowni USG Serca i Naczy wykonano 699 bada ttnic szyjnych zewntrzczaszkowych metod Dopplera, 2074 badania ttnic wewntrzczaszkowych metod Dopplera, 2094 badania ttnic domózgowych metod Duplex, 334 badania ttnic koczyn dolnych metod Dopplera, 55 bada yl koczyn dolnych metod Duplex. Ponadto wykonano 396 bada echokardiografii serca, w tym 15 metod przezprzelykow. W pracowni wykonano 566 bada 24-godzinnego

Dzialalno uslugowa

267

monitorowania EKG metod Holtera, oraz 231 bada 24-godzinnego monitorowania cinienia ttniczego. Wykonano take 10 bada EEG. W Pracowni Immunologii wykonano 667 oznacze bialka oligoklonalnego, 248 oznacze przeciwcial antyneuronalnych metod fluorescencyjn oraz 182 metod Western Blot, 101 oznacze przeciwcial przeciwko gangliozydom oraz 1075 bada genetycznych w kierunku choroby Wilsona. Samodzielna Pracownia Bada i Zabiegów Naczyniowych Pracownia wykonala w 2009 roku 248 zabiegów i bada naczyniowych. Zaklad Neuroradiologii W zakladzie w roku 2009 wykonano badania MR: Aparat 1,5T 593 badania Aparat 0,23T 2913 bada CT 9088 bada USG 617 bada RTG 3758 bada Zaklad Genetyki W Zakladzie wykonano nastpujc liczb bada: 3166 Poradnia Genetyczna przyjla w roku 2009 2392 pacjentów, w tym: konsultacje ­ 684 pacjentki prenatalne ­1524 (amniopunkcje ­1076, kordocentezy ­258, biopsja trofoblastu ­ 190) Pacjenci sama konsultacja ­184 Pracownia Analizy DNA Izolacja DNA metod automatyczn ­ 958 Izolacja DNA metod fenolow ­ 214 Izolacja RNA metod automatyczn ­ 141 Badanie molekularne w kierunku DM ­ 95 Badanie molekularne w kierunku HD ­ 305 Badanie molekularne w kierunku SCA ­ 269 Badanie molekularne w kierunku HD/SCA ­ 9 Badanie molekularne w kierunku FXTAS ­ 17 (w ramach Fund. Norw.) Badanie molekularne w kierunku POF ­ 25 (w ramach Fund. Norw.) Badanie molekularne w kierunku SBMA ­ 13 Badanie molekularne w kierunku DMD/BMD ­ 94 Badanie molekularne w kierunku nosicielstwa DMD/BMD ­ 104 Badanie molekularne w kierunku SMA ­ 130 Badania prenatalne w kierunku DMD/BMD ­ 16 Badania prenatalne w kierunku SMA ­ 13 Pracownia Cytogenetyczna badania cytogenetyczne w amniocytach plynu owodniowego (diagn. prenat.)

1019

268

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

badania cytogenetyczne w limfocytach krwi ppowinowej (diagn. prenat.) badania cytogenetyczne w limfocytach krwi obwodowej badania cytogenetyczne w fibroblastach skóry hodowla fibroblastów skóry do bada biochemicznych oznaczanie cialek Barra

314 544 5 24 19

Pracownia Metaboliczna poziom ceruloplazminy 475 oznaczanie Cu w surowicy 534 oznaczanie Zn w surowicy 138 oznaczanie Cu w moczu 581 oznaczanie Zn w moczu 80 próby czynnociowe z 64Cu 16 poziom alfa fetoproteiny w plynie owodniowym (diagn. prenat.) 913 izoenzymy cholinesterazy w plynie owodniowym (diagn. prenat.) 46 oznaczanie mukopolisacharydów w moczu 84 pacjentów, 252 oznaczenia chromatografia oligosacharydów w moczu 112 pacjentów, 130 oznacze ilociowe oznaczanie poziomu kwasu sjalowego 2 oznaczenia oznaczanie aktywnoci enzymów lizosomalnych w plynach ustrojowych i komórkach (leukocyty, hodowane fibroblasty skóry, surowica, osocze) 496 pacjentów, 1388 oznacze oznaczanie aktywnoci enzymów lizosomalnych w amniocytach (badanie prenatalne) 14 pacjentów oznaczanie spichrzania wolnego cholesterolu 19 oznacze oznaczanie wydalania sulfatydów w moczu 9 oznacze diagnostyka molekularna FDB 18 pacjentów, 36 bada identyfikacja genotypu apolipoproteiny E 1 pacjent izolacja DNA 25 Zaklad Neurofizjologii Klinicznej a) badania diagnostyczne

RODZAJE BADA PRACOWNIE EEG ­ badania EEG rutynowe ­ badania EEG snu ­ badania EEG 24 godzinne metod Holtera ­ badania EEG przylókowe ­ Video EEG RAZEM: PRACOWNIA EMG ­ badania EMG ilociowe 1 minia ­ badanie EMG jakociowe 1 minia LICZBA BADA 2110 113 22 12 291 2548 6151 590 1238

Dzialalno uslugowa ­ badania przewodnictwa we wlóknach ruchowych ­ badania przewodnictwa we wlóknach czuciowych ­ inne procedury EMG ­ badania somatosensorycznych potencjalów wywolanych ­ badania dermatomalnych potencjalów wywolanych ­ badania ruchowych potencjalów wywolanych ­ badania progu ruchowej pobudliwoci korowej ­ badanie polisomnograficzne RAZEM: PRACOWNIA POTENCJALÓW WYWOLANYCH: ­ badania sluchowych potencjalów wywolanych z pnia mózgu ­ badania wzrokowych potencjalów wywolanych RAZEM: OGÓLEM BADA W ZAKLADZIE NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ IPiN: 2019 1841 726 263 30 79 77 21 6884 55 202 257 9689

269

b. Uslugi techniczno-inynieryjne Zakres pracy obejmowal: ­ utrzymanie aparatury w gotowoci do bada ­ obslug informatyczn Zakladu ­ naprawy aparatury ­ przygotowanie elektrod do bada (czyszczenie, chlorkowanie, testowanie) ­ naprawy elektrod i przewodów elektrodowych ­ adaptacje osprztu aparaturowego do potrzeb bada ­ lokalizacj i usuwanie artefaktów wystpujcych podczas bada ­ wykonywanie slajdów i rysunków do prezentacji i publikacji ­ adaptacje i modernizacje systemów komputerowych

11 8 4 210 105 5 35 410 2

Zaklad Neuropatologii Pracownia Neuropatologii Klinicznej wykonala 31 sekcji mózgu po utrwaleniu w formalinie oraz bada makroskopowych i mikroskopowych (w tym 6 z podejrzeniem choroby Creutzfeldta-Jakoba, CJD) i 1 sekcj w ramach neuropatologicznych konsultacji diagnostycznych dla innego szpitala. Wykonano 27 analiz morfologicznych materialu z biopsji mini i skóry w diagnostyce neurologicznej. Zdiagnozowano 177 przypadków neurochirurgicznych. Zatopiono 933 bloków i wykonano 3 317 preparatów barwionych metodami histologicznymi. Zorganizowano 4 (w tym omówiono 12 przypadków) demonstracje kliniczno-patologiczne makroskopowe oraz 3 (w tym omówiono 4 przypadki) demonstracje kliniczno­patologiczne mikroskopowe. Pracownia Neuropatologii Dowiadczalnej/Immunohistochemii wykonala 1261 reakcji immunohistochemicznych. Pracownia Mikroskopii Elektronowej dla celów diagnostycznych zatopila: 488 bloków w ywicach epoksydowych. Wykonala 1895 preparatów pólcienkich oraz 1370 preparatów ultracienkich. Wykonala 850 elektronogramów.

270

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W Pracowni zbadano 28 biopsji skóry i mini szkieletowych pacjentów Klinik Neurologicznych IPiN oraz zbadano 2 biopsje nerwu, 2 biopsje mózgu oraz 2 biopsje guza mózgu. Pracownia Morfometrii wykonala dokumentacj 250 zdj fotograficznych materialu sekcyjnego. Opracowala w programie photoshop 1000 zdj do publikacji oraz demonstracji kliniczno-patologicznych. Wykonano 3 postery na zjazdy naukowe. Pracownia Patomorfologii wykonala 27 sekcji ogólnych (152 zgony). Pobrano 178 wycinków narzdowych. Zabarwiono i oceniono 359 preparatów histologicznych. Wykonano 196 bada cytologicznych. Zaklad Neurochemii Wykonano 5068 oznacze substancji psychoaktywnych (3138 jakociowych i 1930 ilociowych) dla potrzeb Instytutu oraz osób prywatnych spoza Instytutu, w tym: opiaty 2289 amfetamina 2008 barbiturany 116 benzodiazepiny 183 kanabinole 283 kokaina 189 Laboratorium Diagnostyki Klinicznej W LDK s zatrudnione osoby o wysokich kwalifikacjach, spelniajce kryteria i wymogi stawiane laboratoriom diagnostycznym przez dyrektywy unijne i System Kontroli Jakoci. W sklad zespolu wchodz magistrowie z I i II stopniem specjalizacji z analityki, analityki klinicznej i mikrobiologii, a take technicy analityki medycznej. Personel stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczc w kursach, wykladach i szkoleniach. W pracy wykorzystywane s nowe technologie, pracujemy na nowoczesnych aparatach. W swojej dzialalnoci kierujemy si dobrem pacjenta. Oferujemy wysok jako uslug. LDK uczestniczy w kontrolach Centralnego Orodka Bada Jakoci w Lodzi oraz w Midzynarodowych Programach Jakoci ­ RIO.AS i LABOUALITY (STANDLAB ­ zintegrowany System Kontroli Jakoci). Badania indywidualne wykonujemy odplatnie na podstawie dostarczonego do nas skierowania. Pobranie krwi w IPiN mona wykona w poradni przyklinicznej. Informacji o badaniach i wynikach udzielaj pracownicy LDK zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i kompetencjami. Laboratorium dzieli si na pracownie: - Pracownia Biochemii - Pracownia Mikrobiologii - Pracownia Immunochemii - Pracownia Analityki - Pracownia Koagulologii i Hematologii

Dzialalno uslugowa

271

Wyposaenie w LDK stanowi odpowiednio kontrolowany sprzt do przechowywania materialu badawczego oraz do wykonywania bada nowoczesnymi metodami. Zgodnie z wykonywanymi badaniami posiadamy odpowiednio do nich przystosowan aparatur pomiarowo-badawcz. Wspólpracujemy z wieloma jednostkami. Wykonujemy badania dla kontrahentów z calej Polski. Nale do nich: - Samodzielne Zespoly Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej, - Samodzielne Zespoly Publicznych Zakladów Lecznictwa Otwartego, - Poradnie Zdrowia Psychicznego, - Szpitale Kliniczne, - Zaklad Opieki Zdrowotnej, - Szpitale Specjalistyczne, - Laboratoria Diagnostyczne, - Szpitale Zakane i inne Od 01.01.2009 do 30.10.2009 roku wykonalimy lcznie 155412 bada, w tym dla pacjentów IPiN ­ 145 828, dla kontrahentów zewntrznych ­ 9584. Laboratorium uczestniczy w badaniach naukowych wykonywanych na potrzeby klinik Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Od 01.11.2009 Laboratorium Diagnostyki Klinicznej przejla Firma ALAB. Wyklady: 1) 23.03.2009 Diagnostyka Helicobacter Pylori, mgr Elbieta Stefanowicz (wyklad dla pracowników Laboratorium) 2) 15.05.2009 Diagnostyka porfirii, mgr Elbieta Stefanowicz (wyklad dla pracowników Laboratorium) 3) 24.09.2009 Diagnostyka laboratoryjna zatru tlenkiem wgla, mgr Elbieta Stefanowicz (wyklad dla pracowników Laboratorium) 4) 16.04.2009 Diagnostyka laboratoryjna chorób trzustki, mgr B. Lipska (wyklad dla pracowników Laboratorium) 5) 15.06.2009 Badania laboratoryjne w diagnostyce zaburze gospodarki mineralnej wapnia i magnezu, mgr B. Lipska (wyklad dla pracowników Laboratorium) 6) 03.09.2009 Toksoplazmoza u kobiet w ciy ­ moliwoci diagnostyczne, mgr B. Lipska (wyklad dla pracowników Laboratorium) 7) 10.09.2009 Bialko 14.3.3 w chorobie Creutzfeldta-Jakoba, mgr Malgorzata widerska, wyklad 8) 10.09.2009 Bialka w plynie mózgowo-rdzeniowym w stwardnieniu rozsianym, mgr Malgorzata widerska, wyklad 9) 04.06.2009 Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunologicznych, mgr Maria Galecka- Wolska, wyklad 10) 04.06.2009 Kontrola jakoci w ,,badaniach jakociowych" i ,,pólilociowych", mgr Maria Galecka-Wolska, wyklad Dzial Planowania i Dokumentacji Naukowej W 2009 roku na dzie 31.12.2009 zatrudnionych bylo 6 osób, w tym w Sekcji Wydawnictw 1 osoba na pelnym etacie, 1 na 0,5 etatu.

272

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W dziale prowadzono prace: - zebranie i opracowanie danych do wydania sprawozdania rocznego z dzialalnoci IPiN, - rozliczenie tematów statutowych z planu naukowego na 2008 r. - przygotowanie oceny punktowej dorobku naukowego pracowników naukowych oraz Klinik i Zakladów, - zebranie i opracowanie danych do ankiety jednostki naukowej za 2008 rok dla MNiSW, - zebranie, weryfikacja, opracowanie danych, w tym kadrowych i finansowych do wniosku o przyznanie dotacji na podstawow dzialalno statutow, - przygotowanie, na podstawie wniosków badawczych, planu naukowego na rok 2010, - prowadzenie dokumentacji oraz monitoring realizacji tematów statutowych, - opracowywanie ankiet i bada statystyczno-sprawozdawczych, naukowych na potrzeby jednostek zewntrznych, jak: MNiSW, OPI, BIP, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytulów Naukowych, - rejestracja umów midzynarodowych i innych prac naukowo-badawczych prowadzonych poza dzialalnoci statutow, - doradztwo, rejestracja grantów MNiSW, - obsluga sekretariatu, organizacja posiedze Rady Naukowej, - organizacja posiedze Komisji ds. Obron Prac Doktorskich, - przeprowadzanie postpowa zwizanych z uzyskiwaniem stopni i tytulów naukowych, - opracowanie danych do oceny okresowej dorobku naukowego pracowników (doktorzy habilitowani, docenci, profesorowie), - przygotowywanie umów staowych, rejestracja staystów, - przygotowanie i przeprowadzanie sesji Pastwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) w zakresie psychiatrii, psychiatrii dzieci i mlodziey oraz na II stopie specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, we wspólpracy z CEM i CMKP (sesja wiosenna i jesienna), - organizacja szkole do specjalizacji z psychiatrii i neurologii, we wspólpracy z CMKP, - monitoring informacji dotyczcych konkursów na krajowe i midzynarodowe projekty badawcze, - przygotowywanie i udostpnianie cotygodniowych informacji komórkom organizacyjnym IPiN (wersja drukowana i internetowa) w zakresie: biecej dzialalnoci Instytutu, biecych informacji na temat wydarze naukowych z zakresu medycyny, psychiatrii, neurologii, psychologii i obszarów pokrewnych, - redagowanie informacji z kolegiów, - organizacja i obsluga zebra naukowych, - redakcja merytoryczna strony internetowej, - opracowanie wydawnicze publikacji ksikowych wlasnych i zleconych, - rozpowszechnianie i promocja wydawnictw w IPiN, na konferencjach naukowych, - sprzeda ksiek i periodyków wydawanych przez IPiN

Dzialalno uslugowa

273

Sekcja Wydawnictw Wykaz pozycji wydanych w 2009 roku: Ksiki: 1. Joanna Seniów: Proces zdrowienia chorych z afazj poudarow w kontekcie wspólwystpujcych nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych 2. Slawomir Murawiec, Cezary echowski (red.): Od neurobiologii do psychoterapii 3. Katarzyna Prot: ycie po Zagladzie. Skutki traumy u ocalalych z Holocaustu. wiadectwa z Polski i Rumunii 4. Joanna Roszczyska-Michta, Marta Anczewska: Zdrowienie ­ budowanie wlasnej narracji 5. Krzysztof Ostaszewski, Anna Rustecka.Krawczyk, Magdalena Wójcik: Czynniki chronice i czynniki ryzyka zwizane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów 6. K. Ostaszewski, K. Bobrowski, A. Borucka, M. Cybulska, K. Koco, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska: Raport techniczny z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowa ryzykownych mlodziey. Badania mokotowskie Kwartalniki: 1. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii ­ 4 zeszyty, 1 reprint 2. Postpy Psychiatrii i Neurologii ­ 4 zeszyty Dodruki: Programy Profilaktyczne dla dzieci i mlodziey: 1. Program Domowych Detektywów ­ 400 kompletów 2. Program ,,Fantastyczne moliwoci" ­ 200 kompletów Ksiki: Irena Namyslowska: Terapia rodzin Bogdan Szukalski: Narkotyki. Kompendium wiedzy o rodkach uzaleniajcych

Autor i tytul F. Stark i wsp.: Przecie ja nie zwariowalem. Pierwszy kryzys psychiczny D. Hajdukiewicz: Opiniowanie sdowo-psychiatryczne w sprawach cywilnych D. Hajdukiewicz: Podstawy prawne opiniowania sdowo-psychiatrycznego w sprawach karnych, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich K. Nurowska (red.): Psychiatria ­ pytania testowe egzaminu specjalizacyjnego II stopnia A. Poherecka (red.): Rozwód? Czy si rozwodzi? Jak si rozwodzi? Co po rozwodzie? I. Namyslowska: Terapia rodzin Liczba egzemplarzy 31 378 285 Warto 347 7 910 7 729

47 33 305

387 178 7 854

274

Autor i tytul A. Czernikiewicz: Przewodnik po zaburzeniach jzykowych w schizofrenii E. Woydyllo: Wyzdrowie z uzalenienia W. Woydyllo: Zgoda na siebie E. Habrat, I. Koszewska: y zaburzeniami nastroju. Poradnik dla chorych i ich rodzin o chorobie afektywnej dwubiegunowej S. Dbrowski, J. Pietrzykowski: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ­ komentarz B. Szukalski: Metody analizy rodków uzaleniajcych B. Szukalski: Narkotyki. Kompendium wiedzy o rodkach uzaleniajcych WHO: Oczami dziecka. Zbiór rysunków i opowiada z Konkursu Szkolnego WHO Y. Alenen: Schizofrenia. Jej przyczyny i leczenie dostosowane do potrzeb Leksykon terminów: alkohol i narkotyki Leksykon terminów: psychiatria i zdrowie psychiczne Leksykon terminów: midzykulturowe pojcia zdrowia psychicznego Z. Majchrzyk: Nieletni, mlodociani, doroli zabójcy i mordercy. Gdzie koczy si norma a zaczyna patologia Quarrell: Choroba Huntingtona ­ fakty S. Puyski: Leki przeciwdepresyjne R. Stefaski: Neurobiologia motywacji: poszukiwanie modelu adaptacji receptorowych J. Seniów: Procesy zdrowienia chorych z afazj poudarow w kontekcie wspólwystpujcych nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.): Promocja zdrowia psychicznego. Badania i dzialania w Polsce WHO: Substancje uzaleniajce ,,Odlot" A. Antonovsky: Rozwiklanie tajemnicy zdrowia. Jak radzi sobie ze stresem i nie zachorowa M. Anczewska: Umocnienie, nadzieja czy uprzedzenie M. Anczewska: Jak unikn wypalenia w pracy z chorymi P. witaj: Dowiadczenie pitna spolecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii K. Kucharska-Pietura: Zaburzenie procesów spolecznego poznania w schizofrenii M. Shou: Lit w leczeniu chorób afektywnych. Przewodnik praktyczny L. wicicki: Choroba afektywna sezonowa (depresja zimowa) M. Zaluska i wsp.: Psychiatria rodowiskowa jako rodowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym A. Indulska (red.): Ocena jakoci uslug medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r. Liczba egzemplarzy 68 213 46 81 90 32 160 2 75 54 42 24 53 16 56 22 110 Warto 974 2 571 249 423 742 227 4 135 32 2 320 400 860 274 1 097 368 1 215 336 2 449

64 86 155 28 128 39 28 42 35 110 25

13 43 520 2 710 530 1 079 1 023 615 zl 360 737 1 943 362

Dzialalno uslugowa Autor i tytul S. Murawiec, C.echowski (red.): Od neurobiologii do psychoterapii K. Prot: ycie po Zagladzie. Skutki traumy u ocalalych z Holocaustu. wiadectwa z Polski i Rumunii l. Kuipers (red.): Praca z rodzinami chorych na schizofreni Klasyfikacja zaburze psychicznych: ICD-10 Program Domowych Detektywów ,,Ja i Malgosia na tropie" Program Fantastycznych Moliwoci Program Profilaktyki alkoholowej RAZEM Liczba egzemplarzy 727 49 2 238 221 130 X

275

Warto 23 101 985 18 19 967 49 420 25 080 169 164

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii ­ 64 340 Postpy Psychiatrii i Neurologii ­ 53 305 Sprzedano ksiki i kwartalniki na kwot 286 809 zlotych. Pracownia Poligrafii 1. Pracownia zrealizowala 1 611 zlece na prace poligraficzne, w tym: - 363 zlece na druki wielkonakladowe - 1 248 zlece na druki niskonakladowe 2. Wykonano 793 231 stron druków: - 566 656 formatu A4 - 226 575 formatu A3 3. Opraw wykonano: - z kartonów ksikowych ­ 445 - z kartonów zeszytowych ­1984 - bindowanie ­ 19 - zszyto 4 269 broszur bez opraw 4. W cigu roku zuyto: - 330 ryz papieru A3 III kl. 80g/m2 - 378 ryz papieru A4 III kl. 80g/m2 - 8 ryz papieru kolorowego A4 80g/m2 - 2 100 arkuszy kartonu A2 160g/m2 - 178 arkuszy A2 200g/m2 Biblioteka Naukowa W Bibliotece Naukowej, jak co roku, gromadzono, opracowywano, udostpniano oraz przechowywano pimiennictwo fachowe. Prowadzono równie dzialalno informacyjno-bibliograficzn,wykorzystujc wszelkie walory elektronicznej komunikacji naukowej. Stan zbiorów Biblioteki Naukowej i Biblioteczek Zakladowych w dniu 31 grudnia 2009 wynosil: wydawnictw zwartych ­ 28.335 vol. czasopism ­ 548 tytulów (305 ­ zagr.)

276

zbiorów specjalnych ­ 302 jedn. w tym: 218 prac doktorskich 39 cd 35 kaset video 10 tam magnetofonowych

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W 2009 roku do Biblioteki Naukowej z zakupu i darów wplynlo: wydawnictw zwartych ­ 212 vol. w tym: 137 ksiek (zakup ­ 50 vol.) 67 broszur 8 rejestr przechodni (z zakupu) zbiorów specjalnych ­ 11 jedn. w tym: 11 prac doktorskich Ogólem zakupiono 58 vol. wydawnictw zwartych: ­ 30 vol. wydawnictwa pol. ­ 28 vol. wydawnictwa zagr. W roku sprawozdawczym z ksig inwentarzowych Biblioteki z powodu niezwrócenia wykrelono 5 ksiek i 1 broszur. Z zakupu, prenumeraty, darów i przydzialu wplynlo 125 tytulów czasopism prenumerata ­ 96, w tym pol. ­ 47 dary ­ 22 przydzial ­ 7 W komputerowym inwentarzu czasopism zarejestrowano 162 vol. (prenumerata: 134 vol.). W 2009 roku w Bibliotece wdroono system bibliograficzno-bibliometryczny Expertus w zastosowaniu do bazy dokumentujcej opublikowany dorobek naukowy pracowników Instytutu. Zakoczono prace zwizane z konwersj danych bibliograficznych z programu SOWA za lata 1994-2007. Do bazy dopisano 1265 rekordów lcznie z danymi retrospektywnymi oraz przeprowadzono ich korekt. W bazie ,,Bibliografia publikacji Pracowników IPiN" rejestrowano i punktowano publikacje zglaszane na bieco (354 rekordy). W roku sprawozdawczym czytelni odwiedzilo 1291 czytelników. W czytelni udostpniono: wydawnictw zwartych ­ 954 vol. czasopism ­ 2590 jedn. zbiorów specjalnych ­ 49 jedn. Od 2009 roku w programie SOWA dziala modul obslugi wypoyczalni. Liczba zarejestrowanych w Bibliotece czytelników indywidualnych wynosila 334 oraz 34 z innych bibliotek.

Dzialalno uslugowa

277

Czytelnikom indywidualnym wypoyczono : wydawnictw zwartych ­ 1239 vol. czasopism ­ 562 vol. Pracownikom naukowym IPiN sprowadzono 227 kopii artykulów z bibliotek krajowych oraz 24 kopie z zagranicznych (przez Bibliotek Narodow). Bibliotekom i instytutom naukowym wypoyczono lub udostpniono (odb. kser.): wydawnictw zwartych ­ 8 vol. z czasopism wykonano ­ 171 kopii artykulów w tym: 25 indywidualnych 146 instytucjonalnych Wyslano 283 skany artykulów w tym: 82 skany do osób indywidualnych 201 skanów do instytucji Pracownicy Instytutu mieli moliwo korzystania z 4 baz biomedycznych i 1 z zakresu psychologii z dostpem online do pelnych tekstów: EIFL Project EBSCO, Science Direct, Proquest Medical Library+Medline with Full Text, PsycArticles i LWW. Korzystano równie z jednostanowiskowej (w bibliotece) bazy Current Contents (FTP) with Abstracts Ser. Life Science. W sieci Instytutu udostpniano 4 bazy bibliograficzno-abstraktowe: SCOPUS, PsycInfo, Embase, ,,Polsk Bibliografi Lekarsk 1979-2009" oraz serwis ,,A to Z" (komputerowy katalog czasopism elektronicznych, dostpnych w sieci Instytutu) a take RefWorks ­ program do tworzenia bibliografii zalcznikowej oraz przypisów. W 2009 roku testowano 10 baz pelnotekstowych: Central & Eastern European Academic Source, Medline with Full Text, Proquest Central Subtotal, Pakiet czasopism i ksiek na platformie Ovid, Oxford Journals, Springer Journals, Nature Publishing Group, Science, Cambridge University Press oraz baz bibliograficzn Publishing Opportunities Database. Z baz w Bibliotece skorzystalo 292 uytkowników. Ogólem w Instytucie pobrano 15450 pelnych tekstów artykulów,w tym z bazy Science Direct ­ 6365, EBSCO ­ 2198, ProQuest ­ 2341, PsycArticles ­ 340 (01.09.09) LWW ­ 1908, z prenumerowanych czasopism zagranicznych w wersji online ­ 1248 oraz z baz testowanych ­ 1050. Ponadto w serwisie ,,A to Z" bylo 5877 sesji, w bazie SCOPUS ­ 4191 poszukiwa, w bazie PsycInfo ­ 319 (01.09.09) a w Embase ­ 1378. Sprawdzono cytowania publikacji pracowników Instytutu w bazie SCOPUS za 2009 rok. Liczba cytowa wyniosla 1078, bez autocytowa 998. Liczba cytowa w 2008 r. ­ 1170.

278

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Inne prace, jakie wykonano w Bibliotece: ­ opracowywano kwartalnie ,,Informator o Nabytkach Biblioteki Naukowej IPiN" ­ przekazano do Centralnego Katalogu Biblioteki Narodowej dane o nowych ksikach i czasopismach zagranicznych w zbiorach Biblioteki IPiN ­ przekazano do centralnego katalogu GBL dane o czasopismach zagranicznych ­ aktualizowano informacje dot. Biblioteki w internecie i gablocie ogloszeniowej (hol I p.) ­ prowadzono prace porzdkowe w magazynie glównym i magazynach archiwalnych ­ zorganizowano pokaz szkoleniowy programu RefWorks. Apteka FINANSE Plan na leki w 2009 roku wynosi 8 628 121 zlotych. DARY W 2009 roku dary lekowe otrzymano na sum 850 108 zlotych. Leki ­ dary otrzymano z firm: · Lekam · Krka · Adamed · Lek · Celon.Pharma · Sanofi.Aventis · Lundbeck · Phizer · Egis · Biowena · Caritas Leki z darów wydano dla pacjentów leczonych na oddzialach w Instytucie. OBSADA KADROWA W aptece zatrudnionych jest 7 osób: 2 farmaceutów, 2 techników farmacji, 1 technik do spraw ekonomicznych, 2 pomoce techniczne. DZIALALNO Wydano z apteki leków na ogóln sum: 8 320 774 zlotych, co obejmuje zarówno leki planowane z budetu, jak równie preparaty pochodzce z darów. Apteka prowadzi nastpujce formy dzialalnoci: · Uslugow: wykonywanie leków dla potrzeb wszystkich komórek organizacyjnych Instytutu · Wspólpraca z Klinikami: badanie nowych leków II Klinika Neurologiczna: Brivaracetam, Locosamide, Aspirina­ Protect, Retigabina, Perampanel ORN: Avonex, Copaxon Oddzial Mlodzieowy: Paliperidone ER

Dzialalno uslugowa

279

DZIALALNO SPOLECZNA Technik Jolanta Gaska ­ kasjer Kasy Poyczkowej Instytutu Komitet Terapeutyczny Sklad Komitetu Terapeutycznego: ­ przewodniczca: doc. dr hab. Joanna Meder ­ czlonkowie: prof. dr hab. med. Anna Czlonkowska, mgr Wieslawa Gajewska, prof. dr hab. med. Marek Jarema, prof. dr hab. med. Wojciech Kostowski, prof. dr hab. med. Adam Planik, mgr Magdalena Malyszko, prof. dr hab. med. Irena Namyslowska, doc. dr hab. med. Tadeusz Parnowski, prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. med. Malgorzata Rzewuska, mgr Malgorzata widerska, prof. dr hab. med. Jacek Wciórka, dr n. med. Pawel Nauman, dr med. Anna aryn-Jankowska, dr med. Danuta Kulesza 1) W ramach dzialalnoci Komitetu Terapeutycznego organizowane byly comiesiczne szkolenia dla pracowników, staystów i rezydentów IPiN z zakresu medycyny ogólnej. 2) Komitet Terapeutyczny nadzoruje równie wyklady edukacyjne dla pacjentów IPiN i ich rodzin. 3) Komitet Terapeutyczny koordynuje i nadzoruje dzialalno Zespolu ds. Kontroli Zakae szpitalnych. 4) Komitet Terapeutyczny nadzoruje i koordynuje dzialalno Klubu Pacjenta ,,Warsztat", gdzie odbywaj si rónorodne zajcia psychoterapeutyczne i edukacyjne dla aktualnych i bylych pacjentów IPiN. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Spis wykladów w 2009 r. 19 maja ­ ,, Leki przeciwpsychotyczne II generacji ­ mechanizmy atypowoci" ­ prof. Przemyslaw Biekowski, Zaklad Farmakologii i Fizjologii Ukladu Nerwowego IPiN 16 czerwca ­ ,, Jak zoptymalizowa leczenie schizofrenii lekoopornej" ­ prof. Malgorzata Rzewuska, Samodzielna Pracownia Farmakoterapii IPiN 29 wrzenia ­ ,, Zaburzenia psychiczne w padaczce" ­ II Klinika Psychiatryczna IPiN 13 padziernika ­ ,, Depresja w przebiegu schizofrenii" ­ dr Tomasz Szafraski, III Klinika Psychiatryczna IPiN 19 listopada ­ ,, Problematyka samobójstw w CHAD", doc. Lukasz wicicki, II Klinika Psychiatryczna IPiN 8 grudnia ­ ,,Chronoterapia zaburze afektywnych" ­ doc. Lukasz wicicki, II Klinika Psychiatryczna IPiN 15 grudnia ­ ,,Od popdu do wizi ­ neuropsychoanaliza seksualnoci" ­ dr Slawomir Murawiec, Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN

280

Zespól ds. Kontroli Zakae Szpitalnych

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

W roku 2009 Zespól ds. Kontroli Zakae Szpitalnych wykonywal nastpujce prace wynikajce z przydzielonych mu zada statutowych: 1. Staly nadzór epidemiologiczny w oddzialach Instytutu, a zwlaszcza w: · Oddziale Neurologii I · Oddziale Neurologii II · Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej · Oddziale Neurochirurgii obejmuje: a. rutynowe (1x w kwartale) badania czystoci rodowiskowej w Oddziale Neurochirurgii, b. stal wewntrzna kontrol czystoci we wszystkich oddzialach. W ramach nadzoru epidemiologicznego w oddzialach neurologicznych i rehabilitacji neurologicznej stwierdza si wystpowanie zakae, glównie dróg moczowych oraz dróg oddechowych. Dotyczy to glównie pacjentów cewnikowanych oraz przyjmowanych z innych placówek sluby zdrowia. Najczciej wystpujce szczepy: Escherichia coli ­ w zakaeniach dróg moczowych, zarówno szczepy ,,dzikie" (wraliwe na antybiotyki), jak i wielooporne szczepy: Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus MRSA, Enterococcus faecalis ­ glównie w zakaeniach dróg moczowych. Rzadziej wystpowaly paleczki Gram (­) z mechanizmem opornoci ESBL. Leczenie pacjentów z zakaeniem szczepami alarmowymi z reguly jest konsultowane z czlonkiem zespolu ds. kontroli zakae szpitalnych ­ lekarzem oraz mikrobiologiem. Ordynatorzy Klinik Neurologicznych otrzymaj analiz wystpowania patogenów alarmowych (Anna Zambrowska, Marzena Agnyziak, Anna Indulska). W pierwszym kwartale 2009 roku zaobserwowano wzrost zakae ukladu pokarmowego w Oddziale Psychogeriatrii. Pobrano od pacjentów 6 próbek materialu do badania w kierunku Rota­ i Adenowirusa, z tego dwa wyniki byly dodatnie. W oddziale w czasie trwania epidemii zastosowano: ­ wstrzymanie przyj nowych pacjentów, ­ zakaz odwiedzin, ­ kohortowanie chorych, ­ reim sanitarny. W oddziale I Neurologii w II kwartale 2009 roku zaobserwowano wzrost zakae spowodowanych szczepem Acinetobacter baumanii o podobnej wraliwoci (tylko na Imipenem i Meropenem). Wspólnie z Ordynatorem oddzialu dr Kuranem zalecono: zakaz odwiedzin na sal ,,R", wstrzymanie przyj nowych chorych na sal ,,R", reim sanitarny, czyszczenie Sali ,,R" po przeleczeniu chorych i przeniesieniu ich do oddzialu. W III kwartale 2009 roku zaobserwowano w oddziale F6 wzrost zachorowa spowodowanych Streptococcus pyogenes. Wydano zalecenia: izolacji, czyszczenia i dezynfekcji oddzialu, reimu sanitarnego.

Dzialalno uslugowa

281

2. Kontrola zakae szpitalnych: · czynna Zespól ds. KZS opiera proces czynnej rejestracji zakae szpitalnych na wspólpracy z mikrobiologiem i pielgniarkami lcznikowymi. Codziennie wyniki bada mikrobiologicznych omawiane s w zespole ds. zakae szpitalnych i przekazywane pielgniarkom oddzialowym i lcznikowym. Obecno szczepów alarmowych jest zglaszana lekarzom prowadzcym. W roku 2009 ilo zakae szpitalnych obliczona na podstawie kontroli czynnej wynosi w Klinikach Neurologicznych (NI, NII, ORN, NCH,) i F ­ 4 98 przypadków. 3. Szkolenia zwizane z zakaeniami szpitalnymi: · szkolenia stanowiskowe przeprowadzane przez pielgniarki lcznikowe oraz nadzór szkole stanowiskowych przez czlonków ZZS · szkolenia zwizane z wprowadzaniem zweryfikowanych oraz nowych standardów przeprowadzane przez czlonków ZZS · szkolenie dla pielgniarek i sanitariuszy II Kliniki Neurologicznej ­ ,,Zakaenia szpitalne ­ podstawowe wiadomoci" · szkolenie dla sanitariuszy/-ek I i II Kliniki Neurologicznej, Neurochirurgii, Psychogeriatrii ­ ,,Zasady utrzymania czystoci w zakladach opieki medycznej" · weryfikacja procedury zawartej w Ksidze Procedur Pielgniarskich (wydanej 15.01.2008 r.), dotyczcej toalety drzewa oskrzelowego chorego z rurk intubacyjn lub tracheotomijn. Opracowaly: Marzena Agnyziak, Anna Indulska · zgodnie z planem przeprowadzono comiesiczne szkoleniowe spotkania z pielgniarkami lcznikowymi · Tematy spotka oraz osoby prowadzce wyklady; ­ Omówienie nowej ustawy o chorobach zakanych i zakaeniach. Zasady utrzymania czystoci w zakladach opieki zdrowotne, 27.01.2009. Prowadzce: Anna Indulska, Marzena Agnyziak ­ Profilaktyka przeciwodleynowa. Wyklad dla pielgniarek, 24.02.2009 Prowadzca: Urszula Janc (Firma Solpharm) ­ Postpowanie po ekspozycji na krew i na inny potencjalnie infekcyjny material mogcy przenosi zakaenie HIV, HBV, HCV, 24.03.2009. Prowadzce: Anna Indulska, Anna Zambrowska ­ Klebsiella pneumoniae KPC+, Chlamydie i riketsje, 28.04.2009. Prowadzce: Anna Zambrowska, Marzena Agnyziak ­ Pandemia wiskiej grypy, 26.05.2009. Prowadzce: Anna Indulska, Marzena Agnyziak ­ Zapobieganie zakaeniom przenoszonym drog kontaktow ­ akcja czyste rce, 22.09.2009. Prowadzce: Anna Zambrowska, Anna Indulska, Marzena Agnyziak ­ Omówienie rodków myjco-dezynfekcyjnych. Mycie rk, 20.10.2009. Prowadzcy: Krzysztof Kuczyski (firma Schulke Polska) ­ Sprawy biece. Nowinki medyczne, 24.11.2009. Prowadzce: Anna Zambrowska, Anna Indulska, Marzena Agnyziak

282

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

4. Profilaktyka przeciwodleynowa Zgodnie z zaleceniem Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielgniarstwa w sprawie profilaktyki przeciwodleynowej w Instytucie prowadzona jest ocena wg skali Nortona (zagroenie odleynami) kadego pacjenta lecego i dokumentowanie leczenia odleyn. ­ Ilo pacjentów zagroonych wystpieniem odleyn: Oddz. N I ­ 151 Oddz. N II ­ 153 Oddz. F-4 ­ 44 Razem: 348 pacjentów naraonych na wystpowanie odleyn. ­ Ilo pacjentów z odleynami: Oddz. N I ­ 1 Oddz. N II ­ 7 Oddz. F 4 ­ 29 Razem: 37 pacjentów z odleynami. 5. Monitorowanie wklu centralnych i obwodowych Monitorowaniem objto wszystkie oddzialy kliniczne. ­ Ilo stanów zapalnych I, II stopnia (zaczerwienienie, obrzk): Oddz. F-1 ­ 2 Oddz. F-4 ­ 82 U 84 pacjentów wystpil stan zapalny yly obwodowej. Konsultacje mikrobiologiczne i terapeutyczne pacjentów z infekcjami. Konsultacje powysze s przeprowadzane na prob lekarzy prowadzcych pacjentów, u których stwierdzono zakaenie wieloopornymi szczepami bakterii. Uczestnicz w nich ze strony zespolu zakae szpitalnych lekarz i pielgniarka oraz mikrobiolog. Konsultacje dotycz glównie pacjentów zakaonych szczepami bakterii, których terapia pociga za sob wysokie skutki finansowe lub przypadków niepoddajcych si leczeniu. Czsto jest te wspólnie rozstrzygany problem czy pacjent jest zakaony czy skolonizowany patogenami. Jest to bardzo istotny problem, bowiem kolonizacji nie leczy si. 7. Monitorowanie antybiotykowraliwoci patogenów w wybranych klinikach Instytutu i jej analiza Do monitoringu w 2009 r. wybrano 3 oddzialy IPIN: Neurologi I, Neurologi II i Oddz. Rehabilitacji Neurologicznej. Mikrobiolog Magdalena Malyszko sporzdzila analizy, które zostaly przekazane kierownikom oddzialów i Dyrekcji IPIN: · Analiza wraliwoci na wybrane antybiotyki najczciej izolowanych patogenów w II pólroczu 2008 roku w I Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie · Analiza wraliwoci na wybrane antybiotyki najczciej izolowanych patogenów w II pólroczu 2008 roku II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 6.

Dzialalno uslugowa

283

·

Analiza wraliwoci na wybrane antybiotyki najczciej izolowanych patogenów w II pólroczu 2008 roku w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

8. Biecy nadzór nad profilaktyk WZW B i C pacjentów i pracowników Kady przyjmowany pacjent jest badany na obecno antygenu HBs, co zabezpiecza Instytut przed ewentualnymi roszczeniami sdowymi z tytulu zakaenia szpitalnego WZW typu B i C. Stwierdzono obecno antygenu HBs u 98 pacjentów, co stanowi okolo 1% ogólu pacjentów. Przeciwciala przeciw wirusowi HCV stwierdzono u 62 pacjentów, co stanowi okolo 0,6% ogólu pacjentów. Wród pracowników antygen HBs stwierdzono u 1 osoby, a przeciwciala anty HCV u 2 osób. 9. Biecy nadzór i konsultacje pracowników, którzy ulegli wypadkowi w czasie pracy mogcemu skutkowa przeniesieniem zakaenia z pacjenta na pracownika W okresie sprawozdawczym zgloszono do Zespolu ds. KZS 11 przypadków zaklu personelu w trakcie wykonywania zabiegów medycznych i prac porzdkowych. W zwizku ze zmian przepisów dotyczcych ekspozycji zawodowej i przerzucenia kosztów leczenia na pracodawc (ustawa z dnia 5 XII 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorób zakanych u ludzi: Dz. Ust. nr 234, art. 41) zespól ds. kontroli zakae szpitalnych przeprowadzil zmian procedury postpowania po ekspozycji zawodowej na krew oraz inny potencjalnej infekcyjny material mogcy przenosi zakaenia HIV, HCV, HBV. 10. Kontrola procesów sterylizacji w Instytucie: · nadzór nad Centraln Sterylizacj, · nadzór nad sterylizacj przy Bloku Operacyjnym, · nadzór nad prawidlowym przygotowaniem sprztu medycznego i jego walidacj w: ­ pracowni naczyniowej, gabinetach: ­ ginekologicznym, ­ stomatologicznym ­ okulistycznym oraz ­ oddzialach Instytutu 11. Udzial w pracach Komitetu Terapeutycznego przy przygotowaniu Receptariusza Szpitalnego W pracach Komitetu Terapeutycznego przy przygotowaniu Receptariusza Szpitalnego braly udzial: Anna Zambrowska i Magdalena Malyszko.

284

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

12. Wykaz drobnoustrojów alarmowych izolowanych z bada mikrobiologicznych w 2009 r. we wszystkich Oddzialach Instytutu

Szczególowy rozklad oddzialach: Szczególowy rozklad w oddzialach: ow r w od

Dzialalno uslugowa

285

13. Szkolenia i konferencje: Czlonkowie Zespolu brali udzial w nastpujcych sympozjach: ­ Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa (4-7 X 2009 r.), Stare Jablonki ­ XIV Ogólnopolskie Sympozjum ,,Profilaktyka i zwalczanie zakae szpitalnych" (19-20 XI 2009 r.), Warszawa ­ Konferencja ,,Zakaenia szpitalne" (22-23 X 2009 r.), Warszawa ­ Rynek Zdrowia. Zespól ds. jakoci wiadczonych uslug 1. Kady pacjent przy przyjciu do oddzialu jest informowany o swoich prawach i moliwoci z nich korzystania. ­ Zapoznawany jest z Kart praw pacjenta, ­ Ma zapewniony dostp do podstawowych aktów prawnych i ustaw regulujcych jego prawa (Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Ustawa o Zakladach Opieki Zdrowotnej), ­ Ma moliwo dokonania wpisu swoich uwag do Ksiki Skarg i Wniosków, ­ Ma moliwo dokonania wpisu swoich opinii do kwestionariusza badania ,,Satysfakcji Pacjenta" z otrzymanej uslugi medycznej. Ocena poziomu wiadczonych uslug sektora medycznego dokonywana jest za pomoc: ankiety (oceny satysfakcji pacjenta, jako odbiorcy) oraz analizy ksig skarg i wniosków. ­ ­ ­ ­ ­ ­ Celem podejmowanych dziala w Zespole jest; Ocena fachowoci personelu pracujcego przy lóku pacjenta, Respektowanie przez personel praw pacjentów, Poznanie i spelnienie oczekiwa osób leczcych si, Realizowanie ich potrzeb, Lagodzenie lub rozwizywanie problemów, Eliminowanie ródla skarg.

286

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

2. Postpowanie. ­ 1 x w tygodniu Oddzialowa i Ordynator oddzialu omawiaj uwagi zamieszczone w zeszytach skarg i wniosków. Uwagi s podpisane przez oddzialow lub ordynatora oddzialu oraz omawiane na zebraniach pacjentów (spolecznoci terapeutycznej) i z personelem. ­ Przedstawiciel z ramienia Instytutu, odpowiedzialny za wspólprac z firm ywieniow, na bieco rozwizuje zaistniale problemy zglaszane przez pacjentów i personel. Rodzaj zglaszanych skarg jest dostpny w dziale nadzoru ywienia. 3. Raport z analizy ankiet ,,satysfakcji pacjentów" z oferowanych wiadcze. Do oceny satysfakcji pacjentów z oferowanych wiadcze slu trzy narzdzia; ­ Kwestionariusz opinii pacjentów na temat pobytu w oddziale calodobowym, ­ Kwestionariusz opinii pacjenta na temat opieki w oddziale dziennym, poradni, ­ Skala Weroska ­ Verona Service Satisfaction Scale VSSS-54 (Ruggeri, 1994) dla pacjentów leczenia rodowiskowego. Kwestionariusz opinii pacjentów na temat pobytu w oddziale calodobowym zawiera pytania zamknite oceniajce wymiar pobytu: ­ Przyjcie do szpitala: czas oczekiwania, warunki, zachowanie i profesjonalizm personelu, ­ Pobyt w oddziale: warunki, wyposaenie, dostp do informacji, leczenie, zachowanie i profesjonalizm personelu, otrzymywane wsparcie, ­ Wypis ze szpitala: uzyskanie dokumentacji, informacji. oraz ­ 2 ogólne pytania otwarte dotyczce tego, co podczas hospitalizacji najbardziej i co najmniej podobalo si respondentom. Wypelnianie ankiety proponuje si wszystkim pacjentom przed wypisem, zapewniajc calkowit anonimowo odpowiedzi (wrzucanie wypelnionej ankiety do skrzynki, dostpnej w oddziale przez cala dob). 4. Ankiety z oddzialów zbierano w 2 kwartalach (I i IV). Po dokonaniu analizy I kw. omawiano z dyrektorem ds. lecznictwa. W okresie od: 1 stycznia do 31 marca 2009 r. uzyskano 175 ankiet, 1 padziernika do 31 grudnia2009 r. uzyskano 290 ankiet Lcznie z oddzialów ankietowanych uzyskano 465 ankiet. 5. Analiza jakociowa opinii pacjentów. ­ Oceny negatywne byly formulowane w sposób bardziej szczególowy ni oceny pozytywne. ­ Uwagi krytyczne zglaszane przez pacjentów pogrupowano w 3 kategorie: ­ Zwizane ze specyfik psychiatrii, ­ Dotyczce warunków pobytu w oddziale, ­ Dotyczce personelu.

Dzialalno uslugowa

287

6. Opinie pacjentów. Zwizane ze specyfik psychiatrii; ­ Ograniczenie swobody pacjentów (kontrola ubra przy przyjciu do szpitala, izolacja, utrudnienia w wyjciu poza oddzial), ­ Agresja (unieruchomienie, halas spowodowany przez pacjentów niespokojnych), ­ Brak intymnoci w toaletach, lazienkach (niezbdny nadzór nad pacjentem). Dotyczce warunków pobytu w oddzialach: ­ Ograniczenia wynikajce z regulaminu oddzialu (np. ogldanie TV po godz. 22:00), ­ Warunki lokalowe: za male pomieszczenia przeznaczone na: jadalnie, sale terapeutyczne. Zniszczony sprzt (fotele, krzesla, szafki, lóka), pomieszczenia (WC), ­ Zatloczenie oddzialów (dostawki, czsto na korytarzu, koegzystencja pacjentów z rónie nasilonymi objawami choroby), ­ Halas (gloni pacjenci i budowa), ­ Male porcje podawanych posilków, monotonia (zupy), ­ Ograniczona ilo dostpnych sanitariatów, ­ Dym tytoniowy przedostajcy si z palarni. Dotyczce personelu: ­ Niedobór informacji na temat leczenia oraz prowadzonych zaj, ­ Niedosyt zainteresowania i udzielonego wsparcia. 7. W okresie od: 1 stycznia do 31 marca 2009 r.: uzyskano 132 odpowiedzi pozytywne (75,4%), 43 ankietowanych nie udzielilo odpowiedzi (24,6%). 97odpowiedzi negatywnych (55,4%), 78 ankietowanych nie udzielilo odpowiedzi (44,6%). 1 padziernika do 31 grudnia 2009 r. uzyskano 213 odpowiedzi pozytywnych (73,4%), 146 ocen negatywnych (50,3%). W pytaniach otwartych uzyskano 345 opinii pozytywnych i 243 opinie negatywnych (zestawienie dotyczy 2 kwartalów). 8. Wnioski: ­ Uzyskane wyniki wskazaly na te obszary dzialania opieki w oddzialach psychiatrycznych diagnostyczno-terapeutycznych, które wymagaj poprawy: aktywno terapeutów (psychologów i terapeutów zajciowych), dostp do informacji formalnych i medycznych, warunki pobytu zwizane z infrastruktur oddzialów. Skala Weroska ­ Verona Service Satisfaction Scale VSSS ­ 54 (Ruggeri, 1994) dla pacjentów leczenia rodowiskowego. Analiza ankiet dostpna jest w Placówce ­ Centrum Zdrowia Psychicznego.

288

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

9. Publikacja: ­ Porównanie opinii pacjentów na temat funkcjonowania opieki w oddzialach psychiatrycznych i neurologicznych. Artykul oddany do druku i przyjty w ,,Psychiatrii Polskiej", autorzy: Marta Anczewska, Joanna Raduj, Anna Indulska, Maciej Palyska, Katarzyna Prot. ­ The Journal of Mental Health Policy and Economics. Abstracts Supplement Patients` Views on Services In Acute In. Patient Units and Community Care, autorzy: Katarzyna Prot, Joanna Raduj, Marta Anczewska, Anna Indulska, Maciej Palyska, Jolanta Skiba

Dzialalno uslugowa

289

Tabela. 2. Lóka i miejsca w klinikach i oddzialach. Stan w dniu 31.12.2009 r.

Lóka Klinika, oddzial etatowe rzeczywiste redni stan dzienny chorych Wykorzystanie lóek/ miejsc w %

ODDZIALY CALODOBOWE a/ c/ I Klinika Psychiatryczna F-1 F-2 F-10 II Klinika Psychiatryczna F-4 F-7 III Klinika Psychiatryczna F-5 F-6 F-9 Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie OLAZA F3B DETOX OTU Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Oddzial Farmakoterapii Oddzial Neurochirurgii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Oddzial Rehabilitacji Neurologicznej Oddzial Diagnostyczno-Interwencyjny Oddzial Strzyyna ODDZIALY DZIENNE b/ Psychiatryczny I Kl. Psych. Psychiatryczny II Kl. Psych. Psychiatryczny III Kl. Psych. OTU Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Oddzial Nerwic Rehabilitacji Neurologicznej IV Klinika Psychiatryczna (Szpital Bielaski) Oddzial Dzienny Psychiatryczny Szp. Bielaskiego

438 78 25 28 25 55 25 30 75 25 25 25 34 15 6 13 28 22 10 19 39 38 40 0 30 27 -

516 95 35 35 25 65 30 35 95 35 35 25 37 16 6 15 32 28 19 19 43 43 40 0 30 127 18 18 18 12 30 14 17 32 19

483,0 94,8 35,3 34,9 24,6 66,0 29,8 36,2 97,2 35,5 36,1 25,6 34,7 15,8 6,5 12,4 29,7 25,1 19,1 13,5 30,6 33,1 39,2 0,0 5,7 152,1 19,4 18,0 21,7 9,7 28,8 15,7 38,8 32,2 18,5

90,9% 99,8% 100,9% 99,8% 98,4% 101,5% 99,2% 103,5% 102,3% 101,4% 103,2% 102,3% 96,6% 98,9% 108,3% 82,8% 93,0% 89,6% 100,6% 71,1% 71,1% 77,0% 98,0% 0,0% 19,2% 204,6% 107,6% 99,8% 120,3% 80,9% 96,0% 112,0% 228,0% 100,7% 97,4%

a/ Lóka b/ Miejsca c/ Bez IV Kliniki Psychiatrycznej i Oddzialu w Strzyynie

290

Sprawozdanie z dzialalnoci 2009 r.

Tabela 3. Ruch chorych (lcznie z ruchem midzyoddzialowym) wedlug klinik i oddzialów w 2009 r.

Klinika, oddzial 2008 a/ OGÓLEM 2009 ODDZIALY CALODOBOWE b/ I Klinika Psychiatryczna F-1 F-2 F-10 II Klinika Psychiatryczna F-4 F-7 III Klinika Psychiatryczna F-5 F-6 F-9 Zespól Profilaktyki i Leczenia Uzalenie OLAZA F3B DETOX OTU Klinika Psychiatrii Sdowej Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziey Oddzial Farmakoterapii Oddzial Neurochirurgii* I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Oddzial Rehabilitacji Neurologicznej Oddzial DiagnostycznoInterwencyjny** Oddzial Strzyyna ODDZIALY DZIENNE Psychiatryczny I Kl. Psych. Psychiatryczny II Kl. Psych. Psychiatryczny III Kl. Psych. OTU Kl. Rehabilitacji Psychiatr. Oddzial Nerwic Rehabilitacji Neurologicznej*** IV Klinika Psychiatr. (Szpit. Bielaski) Oddzial Dzienny Psychiatryczny Szpitala Bielaskiego

Stan w dniu 1.01. Przyjci na oddzial ogólem z zewntrz z innego oddz. Wypisani i przeniesieni Stan LeZmarli czeni w dniu Osobodni ogó- wy- prze31.12. leczenia pinielem sani sieni

498 9070 8955 115 8867 8752 540 9854 9739 115 9712 9597 422 8633 8518 115 8517 8402 88 35 31 22 67 31 36 82 31 25 26 37 17 7 13 0 31 24 16 0 21 22 34 0 0 17 13 16 10 25 15 22 32 19 1050 1017 416 450 184 543 270 273 994 388 365 241 803 501 123 179 0 121 208 178 999 408 443 166 539 270 269 918 368 359 191 803 501 123 179 0 121 208 177 999 33 8 7 18 4 0 4 76 20 6 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1054 1020 422 450 182 544 268 276 980 382 353 245 813 502 130 181 0 152 214 178 994 412 439 169 544 268 276 901 338 341 222 813 502 130 181 0 152 214 176 994

115 115 115 34 10 11 13 0 0 0 79 44 12 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

161 9568 540 211168 155 10394 527 212065 155 9055 383 171019 4 2 2 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 52 87 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1138 451 481 206 610 301 309 1076 419 390 267 840 518 130 192 0 152 232 194 999 1542 1826 446 0 176 101 95 115 158 136 103 455 400 69 80 27 29 24 63 30 33 95 36 37 22 27 16 0 11 0 0 18 15 0 27 22 36 0 0 16 17 19 11 27 14 40 32 19 34617 12893 12744 8980 24092 10865 13227 35471 12952 13188 9331 11724 5776 1413 4535 0 7943 7703 6978 4936 11157 12092 14306 0 2097 38949 4899 4547 5479 2962 7290 3967 9805 11759 4682

1521 1521 1804 1803 412 0 176 84 82 99 148 111 88 433 368 50 412 0 176 84 82 99 148 111 88 433 359 50

1463 1463 1717 1717 408 0 176 85 78 96 147 109 89 415 367 50 408 0 176 85 78 96 147 109 89 415 360 50

118 1045 1045

1019 1019

1163 144

a/ Bez IV Kliniki Psychiatrycznej b/ Bez IV Kliniki Psychiatrycznej i Oddzialu w Strzyynie Oddzialy dzienne byly czynne w 2007 r. 252 dni, z wyjtkiem Oddz. Dz. OTU ­ 304 dni * oddz. Neurochirurgii otwarty 8.10.07 (czynny 85 dni) ** oddz. Diagnost.Interw. dzialal w okresie 01.04.07 - 30.09.07 (czynny 183 dni) *** oddz. dzienny Rehabilitacji Neurologicznej otwarty 11.09.07 (czynny 75 dni) ródlo: Dzienniki ruchu chorych oddzialu ­ form.Mz/Szp-3.

Information

IPiN_SprawZa2009_v14M.indd

290 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

42364