Read Microsoft Word - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA WEB SITE.doc text version

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

JABATAN IMIGRESEN

1

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

LATAR BELAKANG

Sejarah Imigresen wujud secara rasmi di Bandar Johor Bahru pada tahun 1886. Apabila Bangunan Sultan Ibrahim siap dibina pada tahun 1940, Pejabat Imigresen Negeri Johor beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Pada tahun 1967 berpindah pula ke bangunan AIA, Johor Bahru. Buat masa sekarang Pejabat Imigresen terletak di tingkat 1,2 dan 8 Blok B Wisma Persekutuan Jalan Ayer Molek Johor Bahru.

JABATAN IMIGRESEN

2

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN BAHAGIAN PEKERJA ASING

LATAR BELAKANG Bahagian Pekerja Asing ditubuhkan dengan wujudnya Unit Pembantu Rumah Bahagian urusetia Pewarganegaraan Ibu Pejabat Imigresen Kuala Lumpur ekoran dasar kerajaan membenarkan pengambilan pembantu rumah asing (PRA ) Indonesia pada tahun 1982 dan pembantu rumah asing Filipina pada tahun 1984. Pada 1April 1989 ditubuhkan Urusetia Jawatan kuasa Pengambilan Buruh asing dan diletakkan di bawah Urusetia PewarganegaraanIbu Pejabat. Bahagian Pas Penggajian dan Buruh Asing mula ditubuhkan kemudiannya bagi mengendalikan urusan pemutihan bagi pelbagai sector( perkilangan, pembinaan, perkhidmatan dan perladangan ) Pada 9 Mac 1996, Pasukan Petugas Pekerja Asing (PPPA) dibawah Kementerian Dalam Negeri ditubuhakan bagi mengambil alih tugas dan tanggungjawab Unit Buruh Asing. PPPA dibubarkan pada 1 Mei 1997 dan Bahagian Pekerja Asing ditubuhkan bagi mengambil alih tugas dan tanggungjawab PPPA. Bahagian Pekerja Asing telah melalui perubahan yang radikal mulai tahun 1998 dengan system pengkomputeran yang baru dan renovasi pejabat. Urusan berkaitan pekerja asing telah didesentralisasikan kepada semua jabatan Imigresen Negeri mulai 1 Mei 1998.( Pekeliling Imigresen Malaysia Terhad Bil.12 Tahun 1998 Desentralisasi Urusan Pekerja Asing)

JABATAN IMIGRESEN

3

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

FUNGSI UTAMA

1. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada warganegara dan penduduk tetap. 2. Mengeluarkan visa, pas dan permit kepada warganegara asing yang memasuki Malaysia. 3. Mengawalselia pergerakan keluar masuk orang di pintu-pintu masuk yang diwartakan. 4. Menguatkuasa Akta Imigresen 1959/63, peraturan-peraturan Imigresen 1963 dan Akta Pasport 1966 dan lain-lain akta yang berkaitan. 5. Member perkhidmatan sokongan yang berkualiti dan efisien kepada pelanggan jabatan.

JABATAN IMIGRESEN

4

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI

1. Menguruskan permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka panjang. 2. Menguruskan permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek. 3. Menguruskan permohonan pembantu rumah asing. 4. Menguruskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (PLKS) pekerja asing pelbagai sektor dan mengemaskini data. 5. Mengeluarkan pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) pekerja asing pelbagai sektor. 6. Mengeluarkan memo periksa keluar bagi permohonan yang memenuhi syarat. 7. Mengeluarkan pas khas . 8. Menguruskan penyerahan pasport yang telah siap dikeluarkan pas lawatan kerja sementara. 9. Menguruskan urusan serahan visa dengan rujukan 10. Menguruskan pengeluaran i-kad untuk pekerja asing pelbagai sektor. 11. Menguruskan tuntutan jaminan bank 12. Menguruskan tuntutan wang cagaran dan levi 13. Menyediakan borang ­borang dan nombor giliran berkaitan permohonan. 14. Menguruskan urusan tukar nama dan lokasi syarikat. 15. Memberi khidmat pelanggan. 16. Menguruskan kutipan hasil bahagian.

JABATAN IMIGRESEN

5

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

17. Mengendalikan sistem forms (foreign workers monitoring system) 17.1 Menguruskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (PLKS) 17.2 Menguruskan kutipan hasil 17.3 Mengeluarkan pas khas 17.5 Mengeluarkan pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS )

17.5 Mengeluarkan memo perisa keluar 18.Menguruskan urusan ­ urusan pentadbiran am bahagian.

JABATAN IMIGRESEN

6

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PANJANG

PROSES KERJA 1. Terima permohonan visa dengan rujukan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. 2. Semak permohonan visa dengan rujukan mengikut senarai semak. 3. Keluarkan surat akuan penerimaan kepada majikan/agensi berdaftar. 4. Masukkan data majikan dan pekerja ke dalam sistem komputer. 5. Pertimbangan dan buat kelulusan untuk permohonan visa dengan rujukan. 6. Buat bayaran untuk permohonan visa dengan rujukan yang telah diluluskan oleh pegawai kanan. 7. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan. 8. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan. 9. Serah surat kelulusan visa dengan rujukan ke kaunter serahan vdr setelah ditandatangani .

JABATAN IMIGRESEN

7

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PANJANG

TERIMA PERMOHONAN

SEMAK PERMOHONAN MENGIKUT SENARAI SEMAK

MAKLUMKAN PADA MAJIKAN DAN LENGKAPKAN SEMULA PERMOHONAN

KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN

SEMAK, DAFTAR DAN MASUKKAN DATA MAJIKAN DAN PEKERJA

TIDAK

LENGKAP YA PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN

BUAT BAYARAN VISA DENGAN RUJUKAN

KELUARKAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN

TANDATANGAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN KE KAUNTER SERAHAN VDR

JABATAN IMIGRESEN

8

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PENDEK

PROSES KERJA

1. Terima permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek. 2. Semak permohonan mengikut senarai semak 3. Keluarkan surat akuan penerimaan sekiranya tiada masalah kepada majikan / agensi berdaftar. 4. Daftar permohonan untuk rujuk pengarah. 5. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan. 6. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek. 7. Buat bayaran visa dengan rujukan setelah kelulusan dibuat. 8. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek. 9. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan. 10. Serah surat kelulusan ke kaunter serahan visa dengan rujukan.

JABATAN IMIGRESEN

9

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PENDEK

TERIMA PERMOHONAN MAKLUMKAN PADA MAJIKAN DAN LENGKAPKAN SEMULA PERMOHONAN

SEMAK PERMOHONAN MENGIKUT SENARAI SEMAK

TIDAK

LENGKAP

YA

KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN KEPADA MAJIKAN

DAFTAR PERMOHONAN UNTUK RUJUK PENGARAH

PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI PADA PEGAWAI KANAN

PERAKUAN DAN KELULUSAN DARI PENGARAH NEGERI

BUAT BAYARAN SETELAH MENDAPAT KELULUSAN DARI PENGARAH

KELUARKAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PENDEK

TANDATANGAN SURAT KELULUSAN OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH SURAT KELULUSAN KE KAUNTER SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN

JABATAN IMIGRESEN

10

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN PEMBANTU RUMAH ASING

PROSES KERJA 1. Terima permohonan pembantu rumah asing dan pastikan ia lengkap dan memenuhi syarat. 2. Semak di dalam sistem sama ada pemohon pernah memiliki pra yang masih aktif atau tidak. 3. Keluarkan surat akuan penerimaan bagi permohonan yang lengkap. 4. Daftar permohonan yang diterima. 5. Masukkan data majikan dan pembantu rumah di dalam sistem komputer. 6. Semak dan luluskan permohonan pembantu rumah asing jika permohonan lengkap dan memenuhi syarat. 7. Tentukan sama ada permohonan pra yang diragui maklumat majikannya perlu di naziran atau tidak. 8. Semak dan buat kelulusan permohonan pembantu rumah asing jika permohonan lengkap dan memenuhi syarat (sekiranya ketua bahagian tiada). 9. Kemaskini data. 10. Buar naziran bagi permohonan pembantu rumah asing yang diragui maklumat majikannya. 11. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk permohonan pembantu rumah yang menepati syarat. 12. Buka fail bagi permohonan rujuk pengarah (sekiranya permohonan melibatkan pra kedua, jp-visa, tukar majikan, pembantu rumah asing Filipina dan Sri Lanka. 13. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan. 14. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan pembantu rumah kedua, jpvisa,tukar majikan, pembantu rumah asing warganegara Sri Lanka & Filipina. 15. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk permohonan pembantu rumah asing telah mendapat kelulusan dari pengarah.

JABATAN IMIGRESEN

11

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN PEMBANTU RUMAH ASING

TERIMA PERMOHONAN PRA DARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR SEMAK PERMOHONAN SAMAADA LENGKAP ATAU TIDAK TIDAK LENGKAP

KEMBALI DOKUMEN ASAL KEPADA PEMOHON UNTUK DILENGKAP

YA KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN

DAFTAR MAKLUMAT MAJIKAN DAN PEMBANTU RUMAH ASING

KES ­ KES RUJUKAN PENGARAH (PRA KEDUA TUKAR MAJIKAN, JP-VISA, PRA FILIPINA DAN SRI LANKA SERTA NAZIRAN ) BUKA FAIL RUJUK PENGARAH PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN KELULUSAN PENGARAH

KELULUSAN DAN PERTIMBANGAN OLEH PEGAWAI KANAN PRA PERTAMA

TOLAK

LULUS

MAKLUM PADA MAJIKAN

TOLAK

KEMBALIKAN DOKUMEN KEPADA MAJIKAN

LULUS

REKOD DALAM BUKU DAFTAR RUJUK PENGARAH KEMASUKAN KELULUSAN PENGARAH OLEH KBPA/TPPI MAKLUM PADA MAJIKAN BUAT BAYARAN KELUARKAN SURAT KELULUSAN

JABATAN IMIGRESEN

12

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR DAN MENGEMASKINI DATA

PROSES KERJA 1. Terima permohonan lanjutan pas lawatan kerja sementara ( plks ) dari majikan atau agensi berdaftar. 2. Semak permohonan dan masukkan data pekerja ke dalam sistem sekiranya permohonan menepati syarat yang di tetapkan. 3. Luluskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (plks)pekerja asing pelbagai sektor sekiranya tiada masalah. 4. Rujuk kepada pegawai kanan jika ada masalah terutama yang melibatkan pas khas atas sebab: 4.1 Kes tinggal lebih masa 4.2 Fomema 5. Pertimbangan dan kelulusan untuk pas khas 6. Mengarahkan sekiranya: majikan merujuk kepada bahagian unit penguatkuasa

6.1 kes tinggal lebih masa 6.2 fomema Melebihi dari 30 hari . 7. Kemaskini data

JABATAN IMIGRESEN

13

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR DAN MENGEMASKINI DATA

TERIMA PERMOHONAN

KES ­ KES YANG MELIBATKAN KEMASKINI DATA, PAS KHAS , FOMEMA DAN RUJUK UNIT PENGUATKUASA

SEMAK PERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA MASALAH RUJUK PEGAWAI KANAN JIKA ADA MASALAH

SEMAK PERMOHONAN YANG DIRUJUK PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN TIADA BUAT BAYARAN PAS KHAS

KELUARKAN PAS KHAS

LULUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

JABATAN IMIGRESEN

14

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PELBAGAI SEKTOR

PROSES KERJA 1. Terima permohonan pasport daripada majikan, bahagian pas khas,kaunter lanjutan atau kaunter juruwang 2. Semak pasport dan status fomema di dalam sistem komputer. 3. Pastikan butir ­ butir di dalam sistem pelekat adalah sama terutama yang berkaitan dengan : 3.1 3.2 3.3 Tahun perkhidmatan Gambar pekerja Alamat tempat bekerja

4. Cetak pelekat pas lawatan kerja sementara ( plks ) pelbagai sektor 5. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara (plks) yang telah dikeluarkan ke dalam pasport. 6. Rujuk kepada pegawai kanan sekiranya terdapat kesilapan data dan pelekat rosak 7. Kemaskini data dan nombor pelekat 8. Batalkan pelekat. pelekat sekiranya ada masalah semasa proses pengeluaran

9. Beri kelulusan untuk cetak semula pelekat 10. Buat cetakan semula pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) setelah data dikemaskini oleh pegawai kanan. 11. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) ke dalam pasport . 12. Serah kepada majikan pasport yang telah dikeluarkan plks jika permohonan bawah 5 pasport 13. Rekod kad nombor bersiri yang dikepilkan di pasport ke dalam buku pengeluaran pelekat jika permohonan yang melebihi 5 pasport . 14. Serahkan pasport yang sudah di keluarkan pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) ke kaunter serahan pasport.

JABATAN IMIGRESEN

15

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PELBAGAI SEKTOR.

TERIMA PERMOHONAN PASPORT DARI MAJIKAN, BHG PAS KHAS, KAUNTER LANJUTAN ATAU KAUNTER JURUWANG

SEMAK PASPORT DAN STATUS FOMEMA KES-KES YANG DIRUJUK : 1.KESILAPAN DATA 2.KEMASKINI NOMBOR PELEKAT 3.BATAL PELEKAT YANG ROSAK CETAK PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) MASALAH RUJUK PEGAWAI KANAN JIKA ADA MASALAH

KEMASKINI DATA TIADA KELULUSAN CETAK SEMULA PELEKAT OLEH PEGAWAI KANAN CETAK SEMULA PELEKAT

TAMPAL PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

SERAH KEPADA MAJIKAN JIKA PERMOHONAN DIBAWAH 5 PASPORT ATAU REKOD KAD NOMBOR BERSIRI PADA PASPORT KE DALAM BUKU DAFTAR PERGERAKAN PASPORT JIKA PERMOHONAN MELEBIHI 5 PASPORT

SERAH PASPORT YANG TELAH DIKELUARKAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) KE KAUNTER SERAHAN PASPORT

JABATAN IMIGRESEN

16

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR BAGI PERMOHONAN YANG MEMENUHI SYARAT

PROSES KERJA

1. Terima permohonan memo periksa keluar daripada majikan atau agensi berdaftar. 2. Semak dan pastikan permohonan mencukupi syarat. 3. Masukkan data ke dalam sistem komputer. 4. Keluarkan surat memo periksa keluar kepada majikan atau agensi berdaftar. 5. Rujuk kepada pegawai kanan sekiranya ada masalah terutama yang melibatkan: 5.1 5.2 Kes tinggal lebih masa Gagal fomema

6. Semak permohonan yang melibatkan : 6.1 6.2 Kes tinggal lebih masa Gagal fomema

7. Luluskan permohonan pas khas untuk memo periksa keluar. 8. Buat bayaran pas khas. 9. Keluarkan surat memo periksa keluar setelah pas khas dikeluarkan ke dalam pasport pekerja. 10. Serahkan surat memo periksa keluar kepada majikan atau agensi berdaftar.

JABATAN IMIGRESEN

17

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR BAGI PERMOHONAN YANG MEMENUHI SYARAT

1.

KEMBALIKAN SEMULA KEPADA MAJIKAN DAN MINTA LENGKAPKAN PERMOHONAN TIDAK

TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

SEMAK DAN PASTIKAN PERMOHONAN LENGKAP

L ENGKAP

2.

PAS KHAS A.TINGGAL LEBIH MASA B.FOMEMA GAGAL MASUKKAN DATA KE DALAM SISTEM KOMPUTER YA

KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN

BAYARAN PAS KHAS DIBUAT

KELUARKAN PAS KHAS KELUARKAN SURAT MEMO PERIKSA KELUAR

SERAHKAN KEPADA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

JABATAN IMIGRESEN

18

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS

PROSES KERJA

1. Terima permohonan pas khas dari pegawai kaunter lanjutan. 2. Semak permohonan pas khas. 3. Minta majikan rujuk unit penguatkuasa jika kes : 4. Luluskan pas khas yang memenuhi syarat 4.1 tinggal lebih masa 4.2 Fomema Melebihi 30 hari 5. Buat bayaran pas khas setelah kelulusan pas khas dibuat oleh pegawai kanan. 6. Terima permohonan pas khas dari juruwang 7. Cetak pas khas dan kepilkan di dalam pasport 8. Rekod pas khas yang dikeluarkan ke dalam buku daftar pengeluaran pas khas. 9. Serahkan pasport yang telah dikeluarkan pas khas untuk ditandatangani oleh pegawai kanan. 10. Tandatangan pas khas yang telah dikeluarkan. 11. Serahkan pasport yang telah siap dikeluarkan pas khas ke pada pegawai kaunter serahan pasport.

JABATAN IMIGRESEN

19

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS

TERIMA PERMOHONAN PAS KHAS DARI PEGAWAI KAUNTER LANJUTAN

SEMAK PERMOHONAN

PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN RUJUK UNIT PENGUATKUASA JIKA KES: 1. TINGGAL LEBIH MASA 2. FOMEMA MELEBIHI 3O HARI TIADA

MASALAH

BAYARAN PAS KHAS DIBUAT

CETAK PAS KHAS

REKOD PAS KHAS YANG DIKELUARKAN KE DALAM BUKU DAFTAR PENGELUARAN PAS KHAS

TANDATANGAN PAS KHAS YANG DIKELUARKAN OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH PASPORT YANG TELAH DIKELUARKAN PAS KHAS KE KAUNTER SERAHAN PASPORT

JABATAN IMIGRESEN

20

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PENYERAHAN PASPORT YANG TELAH SIAP DIKELUARKAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA

PROSES KERJA

1. Terima kad pendua nombor bersiri pasport dari majikan atau agensi berdaftar. 2. Semak status kad nombor bersiri di dalam kabinet serahan pasport. 3. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam buku daftar serahan pasport. 4. Serah pasport yang telah dikeluarkan pas khas atau pas lawatan kerja sementara (PLKS) kepada majikan atau agensi berdaftar. 5. Simpan kunci keselamatan kabinet serahan pasport.

JABATAN IMIGRESEN

21

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PENYERAHAN PASPORT YANG TELAH SIAP DIKELUARKAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA

TERIMA KAD PENDUA NOMBOR BERSIRI PASPORT DARI MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

SEMAK STATUS KAD NOMBOR BERSIRI

REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR DALAM BUKU DAFTAR SERAHAN PASPORT

SERAH KEPADA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

JABATAN IMIGRESEN

22

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGURUSKAN URUSAN SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN

PROSES KERJA 1. Terima surat akuan penerimaan dari majikan atau agensi berdaftar. 2. Semak kelulusan visa dengan rujukan di dalam sistem. 3. Pastikan tiada kesilapan data di dalam surat kelulusan visa dengan rujukan. 4. Rujuk pegawai kanan jika ada kesilapan data seperti :4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Nama pekerja Nombor pasport pekerja Alamat majikan Pintu masuk Konsulat

5. Kemaskini data. 6. Cetak surat kelulusan visa dengan rujukan. 7. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan yang telah di cetak semula setelah data dikemaskini. 8. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam sistem komputer dan buku serahan visa dengan rujukan. 9. Serah surat kelulusan visa dengan rujukan kepada majikan atau agensi berdaftar.

JABATAN IMIGRESEN

23

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN URUSAN SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN

TERIMA SURAT AKUAN PENERIMAAN DARI MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

SEMAK KELULUSAN DALAM SISTEM

KESILAPAN DATA SEPERTI: 1.NAMA PEKERJA 2.NOMBOR PASPORT 3.ALAMAT MAJIKAN 4.PINTU MASUK 5. KONSULAT

RUJUK PEGAWAI KANAN SEKIRANYA ADA KESILAPAN DATA MASALAH

KEMASKINI DATA OLEH PEGAWAI KANAN CETAK SEMULA SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN

TIADA

TANDATANGAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN OLEH PEGAWAI KANAN REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR

SERAH SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN

JABATAN IMIGRESEN

24

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGURUSKAN PENGELUARAN I-KAD PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR

PROSES KERJA

1. Terima permohonan i-kad dari majikan atau agensi berdaftar. 2. Semak permohonan dan imbas gambar serta cap jari pekerja. 3. Pastikan semua data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah lengkap. 4. Rekod dalam buku permohonan i-kad. 5. Rujuk pegawai kanan sekiranya stok bekalan i- kad berkurangan. 6. Pastikan stok i-kad mencukupi. 7. Ambil stok bekalan i-kad di pejabat bahagian pekerja asing, Putrajaya. 8. Rekod stok bekalan i-kad yang diterima dari pegawai kanan. 9. Cetak data pekerja. 10. Aktifkan i-kad yang telah siap dicetak. 11. Rekod dalam buku pengeluaran i-kad. 12. Keluarkan surat pemberitahuan i-kad yang telah siap kepada majikan. 13. Tandatangan surat pemberitahuan i-kad. 14. Rekod data majikan atau agensi berdaftar ke dalam buku serahan i-kad. 15. Serah i-kad kepada majikan atau agensi berdaftar yang hadir. 16. Buat laporan statistik pengeluaran i-kad. 17. Rekod laporan statistik pengeluaran i-kad.

JABATAN IMIGRESEN

25

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PENGELUARAN I-KAD PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR

TERIMA PERMOHONAN

SEMAK PERMOHONAN MAKLUMKAN KEPADA MAJIKAN DAN MINTA LENGKAPKAN PERMOHONAN

TIDAK LENGKAP

AMBIL CAP JARI DAN IMBAS GAMBAR PEKERJA

REKOD DALAM BUKU PERMOHONAN I-KAD

PASTIKAN STOK BEKALAN I-KAD MENCUKUPI

CETAK DATA PEKERJA

AKTIFKAN I- KAD YANG TELAH SIAP DICETAK

REKOD DALAM BUKU PENGELUARAN I-KAD

KELUARKAN SURAT PEMBERITAHUAN I-KAD YANG TELAH SIAP

TANDATANGAN SURAT PEMBERTAHUAN I-KAD OLEH PENYELIA I-KAD

REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR KE DALAM BUKU SERAHAN I-KAD

SERAH I-KAD

JABATAN IMIGRESEN

26

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN JAMINAN BANK

PROSES KERJA

1. Terima surat tuntutan jaminan bank daripada majikan dan bank. 2. Semak permohonan di dalam sistem komputer. 3. Pastikan nombor jaminan bank dan amaun yang dituntut adalah sama. 4. Semak status pekerja yang tersenarai di dalam jaminan bank sama ada 4.1 4.2 4.3 4.4 Telah dihantar pulang (DP) Menunggu dihantar pulang(WP) Aktif (PLKS dilanjutkan atau sebaliknya). Pekerja lari (AB)

5. Semak nombor jaminan bank sama ada sudah digunapakai atau belum. 6. Buat pelepasan jaminan bank sekiranya lanjutan plks menggunakan jaminan bank yang baru ataupun pekerja sudah dihantar pulang. 7. Keluarkan surat pelepasan jaminan bank sebanyak 3 salinan kepada majikan atau bank. 8. Rekod surat ke dalam buku rekod pelepasan jaminan bank. 9. Keluarkan surat tuntutan jaminan bank sebanyak 3 salinan kepada majikan atau pihak bank sekiranya: 9.1 9.2 Status pekerja lari (AB ) Status pekerja aktif tetapi tiada lanjutan dibuat untuk tahun berikutnya

10. Rekod surat ke dalam buku rekod tuntutan jaminan bank. 11. Terima tuntutan wang jaminan dan rekodkan : 11.1 11.2 11.3 11.4 Surat terima tuntutan Nombor bankdraf Amaun bayaran Bank pembayar

ke dalam buku rekod penerimaan wang jaminan bank.

JABATAN IMIGRESEN

27

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 12. Buat bayaran dan keluarkan resit. 13. Cetak surat akuan penerimaan jaminan bank. 14. Tandatangan surat akuan penerimaan jaminan bank. 15. Serahkan surat akuan penerimaan jaminan bank dan resit asal kepada majikan atau bank.

JABATAN IMIGRESEN

28

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN JAMINAN BANK

TERIMA SURAT TUNTUTAN DARI MAJIKAN / BANK

SEMAK DAN PASTIKAN NOMBOR JAMINAN BANK DAN AMAUN YANG DITUNTUT ADALAH SAMA

SEMAK STATUS PEKERJA DIDALAM SISTEM KOMPUTER

LAKSANAKAN PELEPASANJAMINAN BANK SEKIRANYA: 1. PEKERJA SUDAH DIHANTAR PULANG (DP ) 2. LANJUTAN PLKS MENGGUNAKAN JAMINAN BANK BARU

TINDAKAN SUSULAN SETELAH STATUS PEKERJA DIKETAHUI KELUARKAN SURAT TUNTUTAN JAMINAN BANK SEKIRANYA: 1. PEKERJA LARI (AB ) 2. PEKERJA DALAM STATUS AKTIF TETAPI TIADA LANJUTAN DIPERBAHARUI UNTUK TAHUN BERIKUTNYA REKOD SURAT DALAM BUKU TUNTUTAN JAMINAN BANK

KELUARKAN SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK KEPADA MAJIKAN DAN BANK

REKOD SURAT DALAM BUKU PELEPASAN JAMINAN BANK

HANTAR KEPADA MAJIKAN / BANK

HANTAR SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK KEPADA MAJIKAN DAN BANK

TERIMA TUNTUTAN WANG JAMINAN REKODKAN: 1.SURAT YANG DITERIMA 2.NOMBOR DAN AMAUN BANKDRAF 3.BANK PEMBAYAR

BUAT BAYARAN DAN KELUARKAN RESIT

KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN WANG JAMINAN BANK

SERAH SURAT AKUAN PENERIMAAN DAN RESIT ASAL KEPADA MAJIKAN/ BANK

JABATAN IMIGRESEN

29

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI

PROSES KERJA 1. Terima permohonan dari majikan atau agensi berdaftar. 2. Semak permohonan yang diterima. 3. Semak status pekerja sama ada: 3.1 3.2 3.3 3.4 Pekerja sudah dihantar pulang Pekerja menunggu dihantar pulang Pekerja masih aktif tetapi tiada lanjutan dibuat untuk tahun berikutnya: Pekerja lari

4. Buka fail tuntutan wang cagaran dan levi 5. Semak fail permohonan tuntutan wang cagaran dan levi untuk pertimbangan dan sokongan. 6. Hantar fail permohonan tuntutan wang cagaran dan levi kepada bahagian kewangan untuk tindakan.

JABATAN IMIGRESEN

30

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI

TERIMA PERMOHONAN DARIPADA MAJIKAN /SYARIKAT

KEMBALIKAN KEPADA MAJIKAN UNTUK DILENGKAP SEMULA

SEMAK PERMOHONAN

TIDAK LENGKAP

YA SEMAK STATUS PEKERJA SAMAADA: 1. TELAH DIHANTAR PULANG 2. MENUNGGU DI HANTAR PULANG 3. AKTIF TETAPI LANJUTAN PLKS TIDAK DIPERBAHARUI 4. PEKERJA LARI

BUKA FAIL TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI

PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN

HANTAR FAIL PERMOHONAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI KE BAHAGIAN KEWANGAN UNTUK TINDAKAN LANJUTAN

JABATAN IMIGRESEN

31

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENYEDIAKAN BORANG-BORANG DAN NOMBOR GILIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN

PROSES KERJA

1. Pastikan borang-borang permohonan mencukupi di kaunter borang. 2. Beri borang kepada majikan atau agensi berdaftar mengikut keperluan permohonan. 3. Semak dan pastikan semua maklumat di dalam borang di lengkapkan terlebih dahulu. 4. Rujuk pegawai khidmat pelanggan sekiranya majikan / agensi berdaftar ingin perjelasan yang legih mendalam berkaitan permohonan. 5. Beri nombor giliran mengikut permohonan yang dibuat. 6. Pesan stok bekalan borang-borang. 7. Pastikan stok bekalan borang-borang mencukupi sepanjang masa.

JABATAN IMIGRESEN

32

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENYEDIAKAN BORANG-BORANG DAN NOMBOR GILIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN

MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR HADIR UNTUK MENDAPATKAN BORANG ATAU NOMBOR GILIRAN

SEMAK PERMOHONAN SECARA RAMBANG SAMAADA LENGKAP ATAU TIDAK

MINTA LENGKAPKAN BORANG JIKA TERDAPAT MASIH ADA BORANG YANG BELUM DI ISI DAPATKAN PENERANGAN DARI PEGAWAI KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN

MASALAH RUJUK PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN SEKIRANYA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR PERLUKAN PENERANGAN LEBIH MENDALAM BERKAITAN PERMOHONAN

PROSEDUR PERMOHONAN SUDAH DIFAHAMI DAN SUDAH DILENGKAPKAN

TIADA

BERI NOMBOR GILIRAN MENGIKUT PERMOHONAN SEKIRANYA PERMOHONAN SUDAH DILENGKAPKAN

JABATAN IMIGRESEN

33

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN URUSAN TUKAR NAMA DAN LOKASI SYARIKAT

PROSES KERJA 1. Terima permohonan tukar lokasi dari majikan atau agensi berdaftar. 2. Pastikan permohonan ditetapkan. lengkap mengikut senarai semak yang telah

3. Keluarkan surat akuan penerimaan kepada majikan atau agensi berdaftar. 4. Buka fail untuk rujuk pengarah. 5. Rekod fail yang dibuka di dalam buku daftar pergerakan fail rujuk pengarah untuk tukar nama dan lokasi syarikat. 6. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan. 7. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan tukar nama dan lokasi syarikat yang memenuhi syarat. 8. Rekod kelulusan lokasi syarikat. pengarah dalam buku daftar kelulusan tukar nama dan

9. Keluarkan surat samaada lulus atau tidak permohonan tukar nama dan lokasi yang dipohon setelah fail rujuk pengarah diterima. 10. Tandatangan surat kelulusan tukar nama dan lokasi syarikat. 11. Masukkan kelulusan tukar lokasi untuk pekerja yang telah mendapat kelulusan ke dalam sistem komputer setelah mendapat kebenaran daripada ketua bahagian. 12. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam buku daftar serahan surat kelulusan tukar nama dan lokasi syarikat. 13. Serah surat kelulusan tukar nama dan alamat syarikat kepada majikan atau agensi berdaftar yang hadir. 14. Minta majikan atau agensi berdaftar membuat pindah endosmen ke atas pasport yang telah diluluskan tukar lokasi.

JABATAN IMIGRESEN

34

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN URUSAN TUKAR NAMA DAN LOKASI SYARIKAT

TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR KEMBALIKAN KEPADA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR UNTUK DILENGKAPKAN SEMULA

PASTIKAN PERMOHONAN MENEPATI SYARAT

TIDAK LENGKAP

YA KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN KEPADA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR

BUKA FAIL UNTUK RUJUK PENGARAH DAN REKOD DALAM BUKU PERGERAKAN FAIL RUJUK PENGARAH UNTUK TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT

PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN

PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PENGARAH NEGERI

REKOD KELULUSAN PENGARAH DAN KELUARKAN SURAT LULUS ATAU TOLAK PERMOHONAN TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT

TANDATANGAN SURAT KELULUSAN TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT OLEH KETUA BAHAGIAN

MASUKKAN KELULUSAN TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT KE DALAM SISTEM KOMPUTER

SERAH SURAT KELULUSAN TUKAR LOKASI KEPADA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR DAN REKOD DATA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR KE DALAM BUKU SERAHAN

MINTA MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR BUAT PINDAH ENDOSMEN KA DALAM PASPORT PEKERJA YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN TUKAR LOKASI

JABATAN IMIGRESEN

35

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MEMBERI KHIDMAT PELANGGAN

PROSES KERJA 1. Beri penerangan kepada para pelanggan yang menghadapi masalah berkaitan prosedur permohonan. 2. Beri panduan berkaitan permohonan yang dipohon. 3. Minta majikan / agensi berdaftar mengambil nombor giliran sekiranya prosedur permohonan sudah difahami dan sudah dilengkapkan. 4. Pastikan borang aduan pelanggan mencukupi.

JABATAN IMIGRESEN

36

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MEMBERI KHIDMAT PELANGGAN

MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR MOHON PENERANGAN BERKAITAN PELBAGAI PERMOHONAN

BERI PENERANGAN BERKAITAN PROSEDUR YANG PERLU UNTUK SESUATU PERMOHONAN

MINTA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR LENGKAPKAN BORANG YANG BELUM DILENGKAPKAN

MINTA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR MENGAMBIL NOMBOR GILIRAN SETELAH SEMUA PROSEDUR PERMOHONAN DIFAHAMI DAN TELAH DILENGKAPKAN

JABATAN IMIGRESEN

37

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL BAHAGIAN

PROSES KERJA 1. Terima pelbagai permohonan bayaran seperti : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS ) Pas Khas kelulusan pembantu rumah kelulusan visa dengan rujukan wang cagaran dan levi wang jaminan bank

2. Pastikan jumlah bayaran yang diterima sama dengan jumlah bayaran yang tertera di dalam sistem kutipan hasil. 3. Rujuk pegawai kanan sekiranya jumlah bayaran tidak sama dengan jumlah bayaran yang tertera didalam sistem kutipan hasil. 4. Kemaskini data sekiranya ada masalah pembayaran pas lawatan kerja sementara. 5. Cetak resit selaras dengan bayaran yang diterima sekiranya tiada masalah. 6. Serah resit asal kepada majikan / agensi berdaftar atau kepilkan ke dalam pasport yang telah diberi kad nombor bersiri atau kepilkan pada fail permohonan visa dengan rujukan. 7. Keluarkan memo serahan untuk penutupan akaun. 8. Serah memo serahan bersama-sama bankdraf kepada pegawai kanan. 9. Keluarkan laporan kutipan harian dan sahkan memo serahan untuk di hantar ke bahagian kewangan. 10. Sediakan laporan statistik kutipan harian untuk rekod

JABATAN IMIGRESEN

38

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL BAHAGIAN

TERIMA PERMOHONAN PELBAGAI BAYARAN

PASTIKAN BAYARAN YANG DITERIMA SAMA DENGAN JUMLAH BAYARAN YANG TERTERA DIDALAM SISTEM KUTIPAN HASIL

KEMASKINI DATA SUPAYA SELARAS DENGAN SISTEM KUTIPAN HASIL

MASALAH TINDAKAN DARI PEGAWAI KANAN

TIADA

CETAK RESIT JIKA TIADA MASALAH

SERAH RESIT ASAL KEPADA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR ATAU KEPILKAN RESIT KEDALAM PASPORT UNTUK PERMOHONAN YANG TELAH DIBERI KAD NOMBOR BERSIRI ATAU KEPILKAN RESIT BAYARAN PADA FAIL VISA DENGAN RUJUKAN

KELUARKAN MEMO SERAHAN UNTUK PENUTUPAN AKAUN DAN SERAH MEMO SERAHAN SERTA BANKDRAF KEPADA PEGAWAI KANAN

KELUARKAN LAPORAN KUTIPAN HARIAN DAN SAHKAN MEMO SERAHAN UNTUK DI HANTAR KE BAHAGIAN KEWANGAN

JABATAN IMIGRESEN

39

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGENDALIKAN SISTEM FORMS (FOREIGN WORKERS MONITORING SYSTEM)

MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

PROSES KERJA 1. Terima permohonan lanjutan daripada majikan @ agensi berdaftar. 2. Pastikan permohonan menepati syarat. 3. Imbas cap jari majikan/ agensi berdaftar. 4. Semak data majikan /agensi berdaftar di dalam sistem. 5. Masukkan data pasport ke dalam sistem. 6. Luluskan permohonan lanjutan tahun berikutnya sekiranya tiada masalah. 7. Maklumkan kepada majikan / agensi berdaftar jika ada masalah terutama yang melibatkan pas khas seperti : 7.1 kes tinggal lebih masa 7.2 gagal fomema 8. Keluarkan kad nombor bersiri kepada majikan/ agensi berdaftar sebagai bukti pasport di ambil untuk diproses. 9. Serah pasport yang sudah diluluskan lanjutan tahun berikutnya kepada pegawai di kaunter bayaran forms. 10. Buat aduan kepada aducom sekiranya masalah berkaitan sistem.

JABATAN IMIGRESEN

40

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

TERIMA PERMOHONAN MINTA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR LENGKAPKAN PERMOHONAN SEKIRANYA BELUM LENGKAP IMBAS CAP JARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR

SEMAK DAN MASUKKAN DATA PASPORT MAKLUM KEPADA MAJIKAN SEKIRANYA MELIBATKAN PAS KHAS KERANA:

BUAT BAYARAN PAS KHAS

TIADA SERAHKAN PASPORT KEPADA PEGAWAI KAUNTER PELEKAT UNTUK KELUARKAN PAS KHAS

TANDATANGAN PAS KHAS YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH SEMULA PASPORT YANG TELAH DIKELUARKAN PAS KHAS KE KAUNTER LANJUTAN

LULUSKAN LANJUTAN SEKIRANYA PERMOHONAN MEMENUHI SYARAT

KELUARKAN KAD NOMBOR BERSIRI KEPADA MAJIKAN / AGENSI

SERAH PASPORT YANG TELAH DILULUSKAN LANJUTAN KEPADA PEGAWAI KAUNTER BAYARAN FORMS

JABATAN IMIGRESEN

41

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL

PROSES KERJA

1. Terima permohonan bayaran daripada majikan atau kaunter lanjutan. 2. Semak permohonan bayaran sama ada melibatkan : 2.1 bayaran untuk lanjutan 2.2 bayaran untuk pas khas 2.3 bayaran untuk lapor lari 3. Imbas cap jari majikan/ agensi berdaftar jika melibatkan bayaran untuk pas khas atau bayaran untuk lapor lari. 4. Buat bayaran untuk permohonan lanjutan atau pas khas. 5. Keluarkan resit dan kepilkan resit ke dalam pasport. 6. Serah pasport yang sudah dibayar kepada pegawai di forms untuk dikeluarkan pas khas atau pelekat PLKS. kaunter pelekat

7. Masukkan data laporan polis sekiranya melibatkan bayaran lapor lari. 8. Keluarkan resit bayaran dan surat akuan lapor lari kepada majikan / agensi berdaftar. 9. Semak jumlah kutipan bayaran untuk penutupan akaun. 10. Keluarkan memo serahan kutipan hasil. 11. Rekod di dalam buku kutipan hasil. 12. Serah memo serahan, bankdraf dan resit pendua kepada pegawai kanan. 13. Keluarkan laporan kutipan harian dan sahkan memo serahan untuk di hantar ke bahagian kewangan 14. Sediakan laporan statistik kutipan harian untuk rekod.

JABATAN IMIGRESEN

42

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL

TERIMA PERMOHONAN PELBAGAI BAYARAN

IMBAS CAP JARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR

PASTIKAN JENIS BAYARAN SAMAADA: 1. BAYARAN UNTUK LANJUTAN 2. BAYARAN UNTUK PAS KHAS 3. BAYARAN UNTUK LAPOR LARI TINDAKAN PEGAWAI UNTUK BUAT BAYARAN

BAYARAN LAPOR LARI

BUAT BAYARAN PAS KHAS KELUARKAN PAS KHAS LULUSKAN LANJUTAN PLKS SETELAH PAS KHAS DIKELUARKAN

MASUKKAN DATA LAPORAN POLIS BUAT BAYARAN LAPOR LARI KELUARKAN RESIT BAYARAN DAN SURAT AKUAN LAPOR LARI KEPADA MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR

BUAT BAYARAN UNTUK LANJUTAN PLKS

KELUARKAN RESIT DAN KEPILKAN KE DALAM PASPORT SERAH PASPORT YANG SUDAH DIBUAT BAYARAN KEPADA PEGAWAI KAUNTER PELEKAT FORMS KELUARKAN MEMO SERAHAN UNTUK PENUTUPAN AKAUN SERAH MEMO SERAHAN BESERTA BANKDRAF BAYARAN KEPADA PEGAWAI KANAN KELUARKAN LAPORAN HARIAN KUTIPAN DAN MEMO SERAHAN UNTUK DIHANTAR KE BAHAGIAN KEWANGAN

JABATAN IMIGRESEN

43

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS

PROSES KERJA 1. Terima permohonan pas khas dari kaunter bayaran forms. 2. Semak permohonan dan masukkan data ke dalam sistem komputer. 3. Pastikan data yang tertera adalah betul. 4. Rujuk pegawai kanan jika ada kesilapan data pekerja. 5. Kemaskini data. 6. Cetak pas khas dan kepilkan ke dalam pasport. 7. Rekod dalam buku pengeluaran pas khas. 8. Serah pasport yang telah dikeluarkan pas khas kepada pegawai kanan untuk ditandatangan. 9. Semak dan tandatangan pas khas yang dikeluarkan. 10. Serah semula pasport kepada pegawai di kaunter lanjutan untuk proses lanjutan.

JABATAN IMIGRESEN

44

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS

TERIMA PERMOHONAN PAS KHAS

SEMAK PERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA KE DALAM SISTEM

PASTIKAN DATA YANG TERTERA ADALAH SAMA DENGAN DATA PASPORT RUJUK PEGAWAI KANAN SEKIRANYA ADA KESILAPAN DATA

MASALAH

TIADA

CETAK PAS KHAS DAN KEPIL KE DALAM PASPORT

REKOD DALAM BUKU PENGELUARAN PAS KHAS

TANDATANGAN PAS KHAS OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH PASPORT KEPADA /PEGAWAI KAUNTER LANJUTAN FORMS UNTUK PROSES LANJUTAN SETERUSNYA

JABATAN IMIGRESEN

45

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

PROSES KERJA 1. Terima permohonan pelekat dari kaunter bayaran forms. 2. Semak permohonan yang diterima. 3. Masukkan data pasport ke dalam sistem komputer. 4. Pastikan data pasport dan data didalam sistem adalah sama terutama yang melibatkan:4.1 4.2 4.3 4.4 Tahun perkhidmatan Nama dan nombor pasport Alamat bekerja Gambar pekerja

5. Cetak pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) sekiranya tiada masalah. 6. Cetak semula pelekat sekiranya : 6.1 6.2 Kerosakan pada pelekat Kesilapan data

7. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) ke dalam pasport. 8. Rekod kad nombor bersiri yang dikepilkan di pasport ke dalam buku daftar pengeluaran pelekat. 9. Serah pasport yang sudah dikeluarkan pas lawatan kerja sementara (PLKS) ke kaunter serahan pasport. 10. Buat aduan kepada Aducom sekiranya ada masalah berkaitan sistem.

JABATAN IMIGRESEN

46

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

TERIMA PERMOHONAN PELEKAT DARI KAUNTER BAYARAN FORMS

SEMAK DAN MASUKKAN DATA PASPORT KE DALAM SISTEM

PASTIKAN DATA DI DALAM SISTEM SAMA DENGAN DATA PASPORT PEKERJA CETAK SEMULA PELEKAT SEKIRANYA ADA : 1. KESILAPAN DATA 2. KEROSAKAN PELEKAT

CETAK PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS ) JIKA TIADA MASALAH

MASALAH TINDAKAN PEGAWAI

TIADA

TAMPAL PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS ) KE DALAM PASPORT

REKOD KAD NOMBOR BERSIRI YANG DIKEPILKAN DI PASPORT KE DALAM BUKU PENGELUARAN PELEKAT

SERAH PASPORT KE KAUNTER SERAHAN PASPORT

JABATAN IMIGRESEN

47

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR

PROSES KERJA 1. Terima permohonan daripada majikan / agensi berdaftar. 2. Semak permohonan yang diterima. 3. Masukkan data pasport ke dalam sistem komputer. 4. Keluarkan surat memo periksa keluar sekiranya tiada masalah. 5. Serah surat memo periksa keluar kepada majikan / agensi berdaftar. 6. Maklumkan kepada majikan / agensi berdaftar sekiranya memo periksa keluar tidak dapat di proses atas sebab-sebab: 6.1 6.2 Tinggal lebihi masa Fomema gagal

Dan perlu dikenakan pas khas untuk tindakan selanjutnya.

JABATAN IMIGRESEN

48

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR

TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR MAKLUM KEPADA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR SEKIRANYA MELIBATKAN PAS KHAS KERANA: 1. KES TINGGAL LEBIH MASA 2. FOMEMA GAGAL MASALAH TINDAKAN PEGAWAI

SEMAK PERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA PASPORT KE DALAM SISTEM

BUAT BAYARAN UNTUK PAS KHAS

KELUARKAN PAS KHAS

TIADA

TANDATANGAN PAS KHAS OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH SEMULA PASPORT KE KAUNTER MEMO PERIKSA KELUAR UNTUK TINDAKAN SETERUSNYA

KELUARKAN SURAT MEMO PERIKSA KELUAR JIKA TIADA MASALAH

SERAH SURAT MEMO PERIKSA KELUAR KEPADA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR

JABATAN IMIGRESEN

49

KOLEKSI PROSEDUR KERJA VISA DENGAN RUJUKAN

PENGENALAN Visa dengan rujukan bermaksud visa yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara kepada seseorang yang bukan warganegara bagi membolehkan individu tersebut masuk ke Malaysia selepas visa diluluskan oleh Pejabat Imigresen yang berkaitan.

KATEGORI DAN DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN Isteri kepada warganegara

Borang Imm. 12 Borang Imm. 38 (jika perlu untuk visa) Salinan KP penaja (suami) Salinan Pasport suami (jika berkahwin di luar negara) semua mukasurat bercetak

Salinan passport pemohon (semua mukasurat yang bercetak) Salinan sijil nikah Gambar suami/isteri berukuran passport 2 keping Gambar perkahwinan Surat cerai/ kematian (jika janda/duda) Borang temuduga VDR Security Bond Surat Akuan Sumpah

JABATAN IMIGRESEN

50

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS LAWATAN SOSIAL JANGKA PENDEK *PEMANSUHAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PAS LAWATAN BISNES PENGENALAN Semua pelawat-pelawat asing yang masuk ke Malaysia melalui mana-mana pintu masuk akan diberikan Pas Lawatan sosial untuk tujuan Lawatan sosial termasuk aktiviti berikut : a) Melawat saudara mara b) Melancong c) Membuat liputan akhbar / berita d) Menghadiri mesyuarat e) Mengadakan perbincangan mengenai perniagaan / perdagangan f) Pemeriksaan kilang g) Mengaudit akaun syarikat h) Menandatangani perjanjian ­ perjanjian i) Menghadiri seminar j) Lawatan muhibbah( goodwill ) penuntut-penuntut atau menduduki peperiksaan peringkat universiti k) Mengambil bahagian dalam perlawanan olahraga atau sukan l) Kegiatan-kegiatan khas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT

A. ANAK KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA ­ BAWAH 7 TAHUN 1. Surat Permohonan 2. Borang IM. 12 3. Borang IM. 38 (Jika perlu) 4. Salinan Pasport 5. Sijil Kelahiran Pemohon 6. Sijil Nikah Ibu / Bapa 7. Personal Bond 8. Kad Pengenalan 9. Gambar ­ 2 Keping 10. Sumpah Penaja

JABATAN IMIGRESEN

51

KOLEKSI PROSEDUR KERJA B. ANAK TIRI KEPADA WARGANEGARA ­ BAWAH 7 TAHUN 1. Surat Permohonan 2. Borang IM. 12 3. Borang IM. 38 (Jika perlu) 4. Salinan Pasport 5. Sijil Kelahiran Pemohon 6. Sijil Nikah Ibu / Bapa 7. Personal Bond 8. Kad Pengenalan 9. Gambar ­ 2 Keping 10. Sumpah Penaja C. ANAK KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA ­ DITENTUKAN (BAWAH 7 TAHUN) 1. Surat Permohonan 2. Borang IM. 12 3. Salinan Pasport 4. Sijil Kelahiran 5. Sijil Nikah Ibu / Bapa 6. Hak Penjagaan Anak Dari Mahkamah (jika ada) 7. Security Bond 8. Kad Pengenalan Penaja 9. Gambar - 2 Keping 10. Sumpah Penaja D. JANDA / BALU KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA 1. Sijil Nikah / Sijil Cerai 2. Sijil Kematian Suami 3. Surat Akuan tidak berkahwin lain selepas kematian suami / selepas bercerai 4. Sijil lahir anak warganegara Malaysia 5. Hak penjagaan anak dari mahkamah (Janda) E. ORANG TUA YANG BERUSIA 60 TAHUN KE ATAS TIDAK MEMPUNYAI KELUARGA DI NEGARA ASAL DAN MEMPUNYAI KELUARGA DI NEGARA INI YANG SANGGUP MENYARA MEREKA. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Surat Permohonan Borang IM. 12 Salinan Pasport Surat Akuan bertulis dari penaja yang sanggup menanggung saraan pemohon Security Bond (Dimatikan setem RM 10.00) Kad Pengenalan Penaja Gambar ­ 2 Keping Akuan Sumpah dari pihak penaja (permohonan kali pertama sahaja) Bukti yang menunjukkan pertalian saudara antara penaja dan subjek. 52 STATUS BELUM

JABATAN IMIGRESEN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA F. ORANG YANG MEMERLUKAN RAWATAN DI PUSAT PERUBATAN MALAYSIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Surat Permohonan Borang IM. 12 Salinan Pasport Surat Pengesahan dari hospital kerajaan atau hospital pakar swasta sahaja Security Bond Kad Pengenalan Penaja Gambar ­ 2 Keping Sumpah Penaja MENDAPATKAN

G. ORANG YANG MENGIRINGI PESAKIT UNTUK RAWATAN DI PUSAT PERUBATAN MALAYSIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Surat Permohonan Borang IM. 12 Salinan Pasport Surat Pengesahan dari hospital kerajaan atau hospital pakar swasta sahaja Security Bond Kad Pengenalan Penaja Gambar ­ 2 Keping Sumpah Penaja

PERHATIAN :i. SILA BAWA SEMUA DOKUMEN ASAL DAN DOKUMEN SOKONGAN SERTA BUAT SALINAN UNTUK DOKUMEN BERKENAAN.

ii. JABATAN IMIGRESEN BERHAK MEMOHON LAIN-LAIN BUKTI / DOKUMEN JIKA DIPERLUKAN

JABATAN IMIGRESEN

53

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS LAWATAN SOSIAL JANGKA PANJANG

PENGENALAN

Suami / Isteri asing kepada warganegara Malaysia yang telah diberikan / layak diberikan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang berdasarkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan semasa yang sedang berkuatkuasa adalah dibenarkan untuk bekerja (melakukan pekerjaan berbayar), berniaga dan pekerjaan professional tanpa perlu menukar status pas kerja yang berkaitan (Pas Penggajian / Pas Lawatan Sementara). 1. Permohonan Pas Lawatan Sosial A. Suami kepada Warganegara Malaysia

1.

DOKUMEN PEMOHON Borang IM. 12 Borang IM. 38 Security Bond Borang Income Tax Borang Penaja / Maklumat Tambahan Suami dan Isteri Surat Akuan suami dan isteri Sijil Kelahiran Kad Pengenalan Pengesahan Taraf Warganegara Pasport / dokumen perjalanan Sijil Nikah / daftar perkahwinan Gambar Perkahwinan Gambar Keluarga 2 keping gambar terbaru pemohon (ukuran passport) Aset (rumah/harta), slip gaji (pengesahan majikan), akaun bank Bukti Hak Penjagaan Anak (Custody) dari mahkamah (jika berkenaan)

JABATAN IMIGRESEN

54

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 2. DOKUMEN ISTERI Sijil Kelahiran Kad pengenalan Pasport / dokumen perjalanan

3.

DOKUMEN ANAK-ANAK Sijil Kelahiran Kad Pengenalan Pasport / dokumen perjalanan

4.

DOKUMEN PENAJA Surat Permohonan (sanggup menanggung sara hidup pemohon) Slip gaji (pendapatan RM 2,000 ke atas) / asset (rumah / harta) Buku Akaun Bank Daftar perniagaan Boring J Sijil Kelahiran Kad Pengenalan Pasport / dokumen perjalanan 2 keping gambar ukuran pasport Sumpah penaja

B. Isteri asing kepada warganegara Malaysia yang di `aniaya' Borang IM. 12 Salinan Pasport Borang IM. 38 (Jika Perlu) Sijil Nikah / Perkahwinan Di Malaysia Laporan Polis dan lain-lain dokumen sokongan sebagai bukti penganiayaan Surat akuan sumpah bahawa suami telah menghilangkan diri dan tidak dapat dikesan Mempunyai seorang penaja tempatan (Pendapatan RM 2,000 ke atas) JABATAN IMIGRESEN 55

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Salinan Kad Pengenalan penaja Security Bond Bukti mampu menyara diri sendiri Sijil Kelahiran Anak (jika ada) Gambar ­ 2 Keping Sumpah penaja

C. Balu/Janda asing kepada warganegara yang tidak mempunyai anak warganegara Malaysia Borang IM. 12 Salinan Pasport Sijil Nikah Sijil Perceraian Mempunyai seorang penaja tempatan (pendapatan RM 2,000) Salinan Kad Pengenalan Penaja Surat Akuan sumpah mengesahkan bahawa pemohon tidak berkahwin lain selepas perceraian Gambar - 2 keping Sumpah Penaja

2. Urusan permohonan baru Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang Isteri/ Suami kepada Warganegara a) Suami / isteri mesti hadir bersama b) Dokumen yang perlu dikemukakan Borang Imm. 12 Borang Imm. 38 Borang Imm. 55 Borang kenyataan penaja Borang hal ehwal suami isteri Borang maklumat tambahan Security bond- dimatikan setem RM 10.00 56

JABATAN IMIGRESEN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Salinan surat akuan sumpah beserta gambar dan dicop Pesuruhjaya sumpah Salinan kad pengenalan dan sijil lahir suami Salinan daftar perkahwinan luar negara (jika berkahwin di luar negara) Salinan daftar perkahwinan di Malaysia Salinan bukti surat cerai / sijil mati sekiranya duda / notarial certificate jika janda Gambar perkahwinan (berpakaian pengantin) ukuran passport Salinan sijil kelahiran anak (surat pengesahan dari mahkamah jika anak tiri) Jika bekerja sendiri ( lessen niaga / ROC syarikat / Borang J ) Jika bekerja ( surat pengesahan dari syarikat dengan letterhead ) Bukti pendapatan (slip gaji 3 bulan terakhir / buku bank / borang J ) Bukti alamat tempat tinggal ( bil utility ) Salinan passport suami (semua muka surat) Salinan passport isteri (semua muka surat) Lain-lain dokumen jika perlu dari masa ke semasa

Nota : Bagi warganegara China dan negara-negara Afrika, permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Ibu pejabat Jabatan Imigresen Malaysia 3. Urusan permohonan Lanjutan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang Suami / Isteri kepada warganegara

Borang Imm. 55 Borang Imm. 38 (visa jika perlu) Surat akuan sumpah suami / isteri perkahwinan masih wujud dan kekal

Salinan sijil kelahiran anak (jika ada) Salinan kad pengenalan suami / isteri 57

JABATAN IMIGRESEN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Salinan sijil kahwin (luar negara / Malaysia) Salinan passport suami / isteri (semua muka surat bercetak)

Nota : Suami isteri mesti hadir bersama 4. Kebenaran bekerja Suami / Isteri kepada warganegara Syarat-syarat dan peraturan a. Pemohon merupakan isteri/suami kepada warganegara Malaysia yang mana perkahwinan mereka telah didaftarkan secara sah dan teratur dibawah undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia. b. Pemohon adalah layak diberikan ataupun telah diberikan Pas Lawatan Sosial dibawah kemudahan suami/isteri asing kepada warganegara Malaysia. c. Pekerjaan atau perniagaan yang dilakukan itu adalah merupakan pekerjaan atau perniagaan yang sah mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan yang berkuatkuasa di Malaysia. d. Kebenaran melakukan pekerjaan atau perniagaan ini dicatatkan ataupun di endos dalam Pas Lawatan Sosial yang berkaitan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia atau mana-mana Pegawai Imigresen yang diberi kuasa untuk membuat catatan/endorsan tersebut. e. Pemegang Pas Lawatan Sosial tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia bagi maksud

pengeluaran Pas Lawatan Sosial tersebut serta bagi maksud membuat catatan/ pengendorsan yang berkaitan. Tatacara memohon endorsement kebenaran bekerja 1. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Visa, Pas dan Permit, Ibu Pejabat Imigresen, Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan. 2. Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan kelulusan Pas Lawatan Sosial yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas Pas Lawatan Sosial yang berkaitan diberikan. JABATAN IMIGRESEN 58

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3. Menyertakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu :i). ii). iii). iv). v). vi). vii). Surat permohonan kebenaran bekerja dari suami/isteri kepada Pengarah Imigresen Negeri Johor Surat tawaran bekerja dari majikan. Salinan passport dan pas terkini pemohon Akuan Sumpah bersama Salinan Kad Pengenalan suami Borang permohonan Pas Lawatan IM.12 Maklumat syarikat / perniagaan sebagai bukti kewujudan majikan : BORANG 9 - BORANG 24 BORANG 49 LESEN PERNIAGAAN ATAU BORANG D - DAFTAR PERNIAGAAN A/B LESEN DARI MAJLIS DAERAH

Bayaran * Endorsan kebenaran bekerja / berniaga ini adalah TIDAK DIKENAKAN SEBARANG BAYARAN. * Bayaran hanya dikenakan bagi mendapatkan Pas Lawatan Sosial serta bayaran VISA yang berkaitan sahaja.

JABATAN IMIGRESEN

59

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 5. Urusan Permohonan Pas Tanggungan/ Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang Untuk Pegawai Dagang dan Anak Yang Mendapat taraf Penduduk Tetap a. Dokumen yang perlu dikemukakan: Surat kuasa dari syarikat Borang permohonan yang perlu dikemukakan jika perlu :-Borang Imm. 10atau -Borang Imm 12 Borang Imm.38 Sijil kahwin Sijil kelahiran anak Salinan passport keluarga pegawai dagang yang memohon Surat kelulusan pegawai dagang Gambar pemohon berukuran passport b. Permohonan lanjutan Surat iringan syarikat Surat kuasa syarikat Borang permohonan yang perlu dikemukakan -Borang Imm.10 atau -Borang imm.12 Borang Imm.38(visa jika perlu) Surat kelulusan jawatan pegawai dagang Salinan passport pegawai dagang yang memohon

JABATAN IMIGRESEN

60

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS PELAJAR

PENGENALAN Setiap warganegara asing yang ingin belajar di Malaysia perlu memohon Pas Pelajar. Warganegara asing dibenarkan belajar di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang diluluskan kursus-kursus dan penubuhannnya oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan memperolehi kebenaran pengambilan pelajar antarabangsa oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi warganegara asing yang mendapat tawaran belajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam perlu memohon melalui Institusi Pengajian Tinggi Awam itu sendiri. Permohonan pas pelajar baru untuk IPTS, permohonan baru ialah melalui laman web (Sistem e-Pas Pelajar) dan permohonan mestilah dibuat melalui IPTS yang berdaftar. Permohonan pertukaran IPTS boleh dikemukakan melalui sistem e-Pas Pelajaran. Bagi permohonan lanjutan pas, permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri. BAGAIMANA PERMOHONAN DIBUAT Pemohon berada di negara asal dan pihak IPT mengemukakan permohonan pas pelajar. Setelah diberi kelulusan pas pelajar, mereka dibenarkan masuk dengan kelulusan tersebut. Bagi negara yang memerlukan visa, mereka tidak perlu mengambil visa di Kedutaan Malaysia di luar negara dan dikecualikan bayaran JP Visa dan hanya bayaran visa sahaja dikenakan.

Walaubagaimanapun, bagi pemohon warganegara China perlu memohon visa dengan rujukan pas pelajar di Kedutaan Malaysia di negara mereka. Pemohon berada di negara ini atas pas lawatan sosial semasa

mengemukakan permohonan pas pelajar. Setelah diberi kelulusan pas pelajar, mereka yang berasal dari negara yang memerlukan visa tidak dikenakan bayaran JP Visa (Journey Performed) hanya perlu membayar visa mengikut kadar negara pemohon serta bayaran pas pelajar.

JABATAN IMIGRESEN

61

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bagi pemohon yang mengikuti pengajian di IPTA, mereka dibenarkan masuk ke Malaysia atas pas lawatan sosial atau memohon visa di Kedutaan Malaysia (bagi negara yang memerlukan visa) dengan mengemukakan surat tawaran yang dikemukakan pihak IPTA kepada pemohon tanpa kelulusan pas pelajar.

TATACARA PERMOHONAN

Permohonan baru melalui laman web (Sistem e-Pas Pelajar) mulai 1/6/2007 dan permohonan mesti dibuat elalui IPTS yang berdaftar.

Permohonan

pertukaran

IPTS

dikemukakan

di

Ibupejabat

Imigresen

Putrajaya dengan mendapat surat sokongan daripada KPT. Bagi permohonan lanjutan pas, permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri. PERMOHONAN BARU PAS PELAJAR 1. Borang IMM.14 2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu) 3. Sijil Lahir Pemohon 4. Salinan Pasport Pemohon 5. Salinan Sijil Nikah / Daftar perkahwinan Ibu / bapa pemohon 6. Salinan Kad pengenalan / Pasport ibubapa pemohon 7. Borang data peribadi pemohon (borang B) 8. Personal Bond 9. Surat dari pihak sekolah 10. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 11. Gambar Pemohon saiz passport ­ 2 keping 12. Resit bayaran yuran sekolah ( sekolah swasta)

JABATAN IMIGRESEN

62

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PAS PELAJAR KE TINGKATAN 1 1. Borang IMM.14 2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu) 3. Salinan Pasport pemohon 4. Surat dari pihak sekolah 5. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 6. Salinan sijil berhenti sekolah 7. Salinan sijil UPSR 8. Gambar Pemohon saiz passport ­ 2 keping PERMOHONAN MENUNGGU KEPUTUSAN SPM/STPM 1. Borang IMM.14 2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu) 3. Salinan Pasport pemohon 4. Surat dari pihak sekolah 5. Salinan slip peperiksaan PERMOHONAN PAS PELAJAR KE TINGKATAN 6 1. Borang IMM.14 2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu) 3. Salinan Pasport pemohon 4. Surat tawaran ke tingkatan 6 5. Surat dari pihak sekolah 6. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 7. Salinan sijil berhenti sekolah 8. Salinan sijil / sijil SPM

JABATAN IMIGRESEN

63

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PAS PELAJAR (LANJUTAN) BAGI SEKOLAH RENDAH (KEBANGSAAN DAN SWASTA) 1. Borang IMM.14 2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu) 3. Salinan Pasport pemohon 4. Surat dari pihak sekolah 5. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 6. Salinan kad laporan pelajar(swasta) 7. Salinan rekod kedatangan pelajar (swasta) 8. Salinan resit bayaran yuran sekolah (swasta) PERHATIAN : i. Ibu /bapa kepada pemohon (sekolah kerajaan) perlu hadir ketika permohonan dibuat. ii. Wakil sekolah berserta surat wakil (sekolah swasta) perlu hadir ketika permohonan dibuat. iii. Sila bawa semua dokumen asal dan dokumen sokongan serta buat satu salinan untuk dokumen berkenaan. iv. Jabatan Imigresen berhak memohon lain-lain bukti / dokumen jika diperlukan. v. Keputusan permohonan akan diketahui selepas 14 hari bekerja.

PERMOHONAN PAS PELAJAR UNTUK IPTA / IPTS

Sektor IPTS Permohonan baru melalui laman web (e-Pas Pelajar) dan pertukaran IPTS dikemukakan di Ibupejabat Imigresen Putrajaya Permohonan lanjutan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri Sektor IPTA Permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri. Bagi warganegara India, Bangladesh dan Pakistan berumur 25 tahun atau lebih, permohonan baru dikemukakan di Ibupejabat Imigresen Putrajaya dan permohonan lanjutan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri

JABATAN IMIGRESEN

64

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

BAYARAN

Pas Pelajar ­ RM 60.00 setahun atau sebahagian darinya Visa ­ kadar dikenakan mengikut negara tetapi tidak melebihi RM 50.00 bagi setiap visa yang dikeluarkan dan Bayaran proses `Journey Performed ' visa yang dikeluarkan dalam negara jika berkenaan ­ Gratis (hanya bayaran visa sahaja dikenakan)

JABATAN IMIGRESEN

65

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS LAWATAN IKHTISAS

PENGENALAN Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas memberi kepakaran teknikal dan menjalankan kerja-kerja khusus untuk jangka masa singkat di Malaysia. Tempoh sahlaku pas adalah bergantung kepada keperluan tetapi tidak melebihi 12 bulan. Permohonan hendaklah dikemukakan oleh penaja di Malaysia sebelum pemohon masuk ke negara ini. 1. PAKAR/SUKARELAWAN Kategori 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penasihat Kepada Agensi Kerajaan Professor/ Pensyarah Jemputan / Pelawat Pemeriksa Luaran Fellow Penyelidik/ Pembantu Penyelidik Penceramah Seminar / Kursus / Latihan Konsultan Penasihat Teknikal Pelatih Kuda

10. Joki 11. Sukarelawan 12. Pakar-pakar Pemasangan Alat dan Mesin 13. Pakar-pakar Penyelenggaraan Alat dan Mesin 14. Pakar-pakar Pembaikkan Alat dan Mesin 15. Pakar-pakar Pemasangan Produk Baru pada Mesin sedia ada 16. Pakar-pakar yang mempunyai kemahiran khusus yang difikirkan bersesuaian oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia

JABATAN IMIGRESEN

66

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

PROSEDUR PERMOHONAN Surat Kuasa Menyerah Permohonan Kepada Imigresen disertakan Salinan Kad Pengenalan Atau Pas Kerja Surat Permohonan dari Penaja (Syarikat) di Malaysia kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu Surat Tawaran Dari Penaja (Syarikat) Di Malaysia Kepada syarikat / Institusi Di Luar Negara Yang Berkaitan Borang Imm.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru. Borang Imm.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan. Borang Imm.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan. Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru). Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00 Setiap Seorang Surat Penerimaan Dan Pengesahan Mengenai Jawatan,Gaji/Kontrak dari Syarikat / Institusi Dari Luar Negara Kepada Syarikat di Malaysia Salinan Pasport Pemohon Jadual Latihan Tugas Selama Dipohon. Salinan Sijil Kelayakan Akademi Yang Berkaitan Salinan Dokumen Mengenai Syarikat Seperti Maa,Borang 9,24 Dan 49 Yang Dikeluarkan Oleh Pendaftar Syarikat Dan Hendaklah disahkan Tulen / Benar Maklumat Tentang Syarikat (Company Profiles). Surat Invois Atau Bukti Jual Beli Mesin. Plan Lokasi,Surat Pengesahan Tempat / Kontrak

JABATAN IMIGRESEN

67

KOLEKSI PROSEDUR KERJA JIKA BERKAITAN Surat Dari Unit Perancang Ekonomi (Penyelidik Bebas) Surat Sokongan Dari Majlis Sukan Negara (MSN) Bagi Jurulatih Surat Sokongan Dari Malayan Racing Association /Persatuan Joki-Joki Malaysia / Selangor / Perak / Pulau Pinang Surat Sokongan Dari Jabatan Kebajikan masyarakat

Catatan: Permohonan mestilah dihantar dalam 2 salinan. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengarah Bahagian Visa, Pas Dan Permit Tingkat 3 (Podium), Blok 2G4, Persiaran Perdana, Precint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62550 Putrajaya. WILAYAH PERSEKUTUAN BAYARAN Pas Lawatan (Ikhtisas) ­ RM 90.00 Visa ­ Mengikut Negara

NOTA : Permohonan Pas Lawatan (Ikhtisas) bagi tempoh tidak melebihi 6 bulan. Bagi kategori yang berikut, permohonan boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat Imigresen Negeri yang berhampiran : Pemasangan Mesin Penyelenggaraan Mesin Membaiki Mesin Pemasangan produk baru pada mesin yang sedia ada Memberi latihan Menjalani latihan di kilang atau hotel

JABATAN IMIGRESEN

68

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 2. ARTIS Kategori 1. Artis pentas ( nyanyian, muzik, tarian, konsert, teater, sarkas, akrobatik, seni silat, silap mata dan promosi dan artis opera (Budha, Opera Hindu dan Opera-opera Lain) 2. Bukan artis - mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan erkaitan seni pentas dan seni layar. 3. Berkarya - penggiat, pengajar atau penglibatan di dalam penggambaran filem. 4. Penggambaran filem - wawancara, dokumentari, cereka, iburan dan iklan komersial atau bentuk penggambaran lain yang dibuat di dalam Negara oleh syarikat perfileman dari luar Negara 5. Persembahan persembahan di hotel, pusat hiburan, premis

perdagangan, pusat kebudayaan, stadium dan tempat-tempat yang difikirkan sesuai. 6. Aktiviti artis yang melibatkan persembahan di tempat terbuka atau tertutup, promosi album lagu dan filem artis serta promosi barangan atau produk kecuali produk minuman keras dan produk tembakau

(Maklumat Lanjut boleh diperolehi di Laman Web Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) - http://www.heritage.gov.my) Prosedur Permohonan untuk Persembahan/ Penggambaran Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) Surat Kuasa Menyerah Permohonan Kepada Imigresen Surat Permohonan Dari Penaja Di Malaysia Kepada Imigresen dalam Bahasa Melayu Surat Pengesahan Dari Tempat Persembahan Salinan Surat / Kontrak Antara Artis Tempatan Dengan Penaja Salinan Surat / Kontrak Antara Artis Luar Dengan Penaja JABATAN IMIGRESEN 69

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Borang Imm.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru. Borang Imm.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan. Borang Imm.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan. Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru). Security Bond Dimatikan Setem Rm 10.00 Setiap Seorang Bagi Kategori Persembahan Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00 Setiap Seorang Bagi Kategori Penggambaran Filem Bank Guarantee Surat Pengesahan Dari Agensi Yang Menerima Sumbangan

Bagi Persembahan Amal Salinan Pasport Pemohon Surat Kelulusan Dari Kementerian Kebudayaan ,Kesenian Dan Warisan Malaysia Surat Penyelesaian Cukai Dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Salinan Roc Syarikat Penaja Prosedur Permohonan untuk Persembahan/ Penggambaran Filem (FINAS) Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu. Surat Kelulusan Dari Finas Jadual Penggambaran Sepanjang Permohonan Borang Imm.12 - Dua Salinan Bagi Permohonan Baru. Borang Imm.38 - Dua Salinan Bagi Setiap Permohonan. Borang Imm.55 - Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan. Dua Keping Gambar Berukuran Pasport. (Permohonan Baru) Personal Bond Dimatikan Setem RM 10.00 Setiap Seorang Salinan Lengkap Pasport Pemohon Salinan Roc Penaja / Syarikat Di Malaysia

Catatan: Permohonan mestilah dihantar dalam 3 salinan.

JABATAN IMIGRESEN

70

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengerusi, Jawatankuasa Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia Tingkat 30, Menara TH Perdana, Maju Junction 1001 Jalan Sultan Ismail 50694 Kuala Lumpur Tel: 03-2612 7600 BAYARAN Artis Pemuzik Konsert Konsert Amal Orkestra Pertukaran Kebudayaan Promosi Album Program Kerjasama Program Kosmetik Promosi Makanan Perfileman Opera Silap mata Sarkas Akrobatik RM 500.00 RM 500.00 RM 500.00 RM 500.00 RM 500.00 Gratis RM 500.00 RM 90.00 RM 90.00 RM 90.00 RM 90.00 RM 90.00 RM 90.00 RM 90.00 RM 90.00

JABATAN IMIGRESEN

71

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3. MUBALIGH(ISLAM) Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas sebagai Imam, Pendakwah, Guru Bahasa Arab dan Guru Al-Quran. Kategori Pengajian Islam Berkhidmat sebagai Imam Berkhidmat sebagai Guru Berkhidmat sebagai Guru Al-Quran Berkhidmat sebagai Guru Bahasa Arab

SYARAT-SYARAT 1. Pemohon perlu berada di luar Malaysia ketika memohon (kecuali semasa lanjutan Pas Lawatan (Ikhtisas) 2. Permohonan perlu dikemukakan oleh Majikan/Penaja/Sekolah 3. Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pengajaran/ pengajian bermula. Permohonan yang memerlukan kelulusan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah: Permohonan Pengajian Islam yang berumur 18 tahun ke atas dan beragama Islam Pengajian Islam untuk semua peringkat umur untuk mualaf Pengajaran Islam Imam Guru Al-Quran Guru Bahasa Arab

JABATAN IMIGRESEN

72

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Prosedur Permohonan Untuk Guru Agama Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu. Surat Sokongan Dari Jabatan Agama Islam Negeri Sahaja kepada Imigresen Dan Jakim. Borang Imm.12 - Permohonan Baru. Borang Imm.38 - Permohonan Untuk Re-Entry Visa. Borang Imm.55 - Permohonan Lanjutan. Dua Keping Gambar Berukuran Pasport. Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00. Jadual Sepanjang Minggu Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Madrasah / Sekolah. Sijil-Sijil Kelayakan Yang Diakui Sah. (Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu) Salinan Lengkap Pasport.

Prosedur Permohonan Untuk Belajar Agama Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu. Surat Sokongan Dari Jabatan Agama Islam Negeri Sahaja kepada Imigresen Dan Jakim. Borang Imm.12 - Permohonan Baru. Borang Imm.38 - Permohonan Untuk Re-Entry Visa. Borang Imm.55 - Permohonan Lanjutan. Dua Keping Gambar Berukuran Pasport. Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00. Jadual Sepanjang Minggu Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Madrasah / Sekolah. Sijil-Sijil Kelayakan Yang Diakui Sah. (Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu) Salinan Lengkap Pasport. Salinan Kad Memeluk Agama Islam

JABATAN IMIGRESEN

73

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengarah Bahagian Visa, Pas Dan Permit Tingkat 3 (Podium), Blok 2g4, Persiaran Perdana, Precint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62550 Putrajaya. WILAYAH PERSEKUTUAN up: Unit Pas Lawatan (Ikhtisas )

BAYARAN Pas Lawatan (Ikhtisas) ­ RM 90.00 Visa ­ Mengikut Negara

JABATAN IMIGRESEN

74

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 4. PENGAMAL/PEKERJA LAIN-LAIN AGAMA Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas sebagai Sami Hindu (Gurukkal), Sami Sikh (Granthi), Paderi, Guru Dharma dan Pengukir. Tempoh maksimum dibenarkan berkhidmat di Negara ini adalah selama tiga (3) tahun sahaja. Kategori Sami Hindu (Gurukkal) Paderi Sami Buddha, Guru Dharma Sami Sikh (Granthi) Pemuzik dan pengukir Keagamaan

SYARAT-SYARAT

Pemohon perlu berada di luar Malaysia ketika memohon (kecuali semasa lanjutan Pas Lawatan (Ikhtisas)) - Umur: 40 tahun ke atas bagi Sami Hindu (Gurukkal), Sami Sikh (Granthi), Guru Dharma dan Paderi 35 tahun ke atas bagi pemuzik keagamaan 30 tahun ke atas bagi pengukir keagamaan

Permohonan perlu dikemukakan oleh Majikan/Penaja/Kuil/Gudwara/Tokong Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pemohon mula bertugas

Kelulusan permohonan bergantung kepada keputusan Jawatankuasa Khas Pas Lawatan (Ikhtisas) Jabatan Imigresen Malaysia (JK-PLIK).

JABATAN IMIGRESEN

75

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSEDUR PERMOHONAN 1. Surat Kuasa Untuk Membuat Permohonan Bagi Pihak Kuil Serta Salinan Kad Pengenalan Pembawa Permohonan. 2. Surat Permohonan Dari Penaja (Temple) kepada Imigresen. 3. Surat Sokongan (Malaysia Hindu Sangam, Malaysia Buddhist Society, Malaysia Youth Buddhist Society, Majlis Gurdwara Malaysia Dan Kementerian Sumber Manusia) Kepada Imigresen. 4. Borang Imm.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru. 5. Borang Imm.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan. 6. Borang Imm.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan. 7. Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru). 8. Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00. 9. Senarai Nama Ahli Jawatankuasa (Nama, Jawatan, Pekerjaan, Salinan Kad Pengenalan Alamat Dan Tandatangan). 10. Keratan Iklan Jawatan Di Akhbar Tempatan. 11. (Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu) 12. Salinan Pelan Tanah. 13. Salinan Geran Tanah (Tanah Dengan Kebenaran Untuk Mendirikan Kuil Tetap Sahaja). 14. Salinan Pelan Lokasi Bangunan/Kuil. 15. Salinan Surat Kelulusan Membina, Mengubah Suai Dari Pihak Berkuasa Tempatan Dan Disahkan. 16. Gambar Bangunan Sedia Ada Yang Terkini. 17. Senarai Nama Pekerja Tempatan Dan Asing Yang Sedang Berkhidmat Di Kuil (Gurukkal/Pemuzik/Pengukir/Pembantu Gurukkal/Gurukkal Tempatan). 18. Salinan Sijil Daftar Pertubuhan Kuil /Tokong Yang Disahkan. 19. Salinan Lengkap Pasport. 20. Cadangan Progres Kerja Bagi Pengukir (Jika Memohon). 21. Surat Sokongan Dari Arkitek Bertauliah Berkenaan Dengan Kerja-Kerja Pengukiran.

JABATAN IMIGRESEN

76

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 22. Salinan Laporan Kewangan Tahunan Hasil Dari Mesyuarat Jawatankuasa Kuil (Terjemahan Jika Perlu).

23. Maklumat Tambahan Pengamal/ Pekerja Lain-Lain Agama (muat turun). Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengarah Bahagian Visa, Pas Dan Permit Tingkat 3 (Podium), Blok 2G4, Persiaran Perdana, Precint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62550 Putrajaya. WILAYAH PERSEKUTUAN up: Unit Pas Lawatan (Ikhtisas) Tel : 03-88801409 / 88801406 Faks: 03-88801374

BAYARAN

Pas Lawatan (Iktisas) - RM 90.00 Visa - Mengikut Negara

JABATAN IMIGRESEN

77

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEGAWAI DAGANG Warganegara asing yang berkelayakan mengisi jawatan-jawatan berikut : B. Jawatan Penting (Key Post). Jawatan pengurusan peringkat tertinggi dalam syarikat milik asing. Diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaburan mereka di negara ini. Penyandang terlibat dalam menentukan polisi dan hala tuju syarikat. C. Jawatan Eksekutif. Jawatan bidang Professional / pengurusan peringkat pertengahan. Memerlukan kelayakan, pengalaman dan kemahiran praktikal bidang berkaitan. Penyandang bertanggungjawab pengawasan kakitangan bawahan. D. Jawatan Bukan Eksekutif. Jawatan bidang kemahiran tinggi. Memerlukan pengalaman dan kemahiran teknikal berkaitan Kriteria-Kriteria Pertimbangan JKPD Sekiranya syarat-syarat dipenuhi, permohonan akan ditimbangkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti berikut : Pemilihan ekuiti syarikat Aktiviti syarikat Bekalan tenaga kerja tempatan Kesesuaian bidang tugas jawatan dengan aktiviti syarikat Gaji bulanan ditawarkan Umur dan pengalaman Pegawai Dagang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Dagang Boleh disemak melalui Laman Web Jabatan Imigresen Malaysia iaitu di www.imi.gov.my Melalui pos JABATAN IMIGRESEN 78 melaksanakan polisi syarikat dan

KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Sediakan satu jilid permohonan seperti berikut :1. Surat kuasa syarikat dengan disertakan : i. Salinan MyKad ii. Jawatan dalam syarikat 2. Boring DP10 yang lengkap diisi 3. Surat permohonan dari syarikat yang menerangkan mengenai aktiviti syarikat dan justifikasi jawatan (surat rayuan bagi kes rayuan) 4. Resume pegawai dagang -salinan kelayakan academic Pegawai Dagang 5. Salinan Dokumen Pendaftaran Syarikat (SSM), Borang 9,24 & 49 yang terkini (Salinan perlu disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia) 6. Surat ulasan / sokongan agensi kawalselia (Bagi bidang / aktiviti berkaitan) i. Pendidikan ­ Kementerian Pengajian Tinggi / Kementerian Pelajaran Malaysia ii. Perubatan (Moden / Tradisional) ­ Kementerian Kesihatan Malaysia iii. Pelancongan ­ Kementerian Pelancongan Malaysia iv. Penerbangan ­ Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA) v. Sukan ­ Majlis Sukan Negara vi. Bolasepak ­ Persatuan Bolasepak Malaysia vii. Ekuestrian ­ Persatuan Sukan Ekuestrian Malaysia 7. Lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan (PBT) 8. i.Lesen CIDB (salinan pendua / kontrak projek ­ (sektor pembinaan sahaja) ii.Lesen jualan langsung dari KPDN &HEP ­ (jualan langsung sahaja) Surat kelulusan wrt dari KPDN & HEP ­ (Perniagaan borong & runcit / restoran yang ada ekuiti asing)

JABATAN IMIGRESEN

79

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bagi permohonan lanjutan sila sertakan :a. Salinan penyata gaji (3 bulan yang terkini) b. Salinan resit pembayaran cukai pendapatan pegawai dagang c. Borang DP4 dikepilkan bersama salinan slip pembayaran KWSP - Salinan perlu disahkan oleh pengurusan syarikat Proses-proses yang perlu untuk mengambil Pegawai Dagang Proses pengambilan Pegawai Dagang terbahagi kepada 2 peringkat iaitu:Peringkat 1 - Permohonan Kelulusan Pengambilan (Jawatan) Terdapat 6 pihak berkuasa / Agensi yang diberi kuasa melulus permohonan pengambilan ( Jawatan ) Pegawai Dagang mengikut "core business" masingmasing. Agensi-agensi tersebut adalah seperti berikut : Bil Agensi 1. Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) 1. Perkilangan dan pembuatan (syarikat baru dan sedia ada yang terlibat dengan cadangan perkembangan) 2. Perkhidmatan berkaitan perkilangan(Manufacturing Related Services) Pejabat Serantau ( Regional Establishment ) Ibu Pejabat Operasi (IPO), Pejabat Perwakilan, Pusat Perolehan Antarabangsa dan lain-lain. 3. Industri Perhotelan dan Pelancongan. 4. Sektor Penyelidikan dan Pembangunan ( R&D ) Jawatan/Bidang Jawatan Pegawai Dagang / Ekspatriate bagi syarikatsyarikat swasta dalam bidang-bidang berikut :-

JABATAN IMIGRESEN

80

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 2. Multimedia Development Corporation ( MDeC ) 3. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) (Meluluskan kontrak Pegawai Dagang) Pensyarah / Tenaga Pengajar di IPTA Jawatan kontrak Sektor Awam Urusan Pengambilan ( tawaran kerja ) dibuat oleh SPA /Agensi yang berkaitan. 4. Bank Negara Malaysia Jawatan-jawatan dalam sektor : (BNM) - Perbankan (banking) - Kewangan - Insurans. 5. Suruhanjaya (SC) 6. Jawatankuasa Pegawai (JKPD) Sekuriti Jawatan-jawatan dalam sektor sekuriti / pasaran saham. Bagi jawatan-jawatan dalam sektor swasta dan Dagang awam yang lain tidak termasuk dibawah bidang kuasa MIDA, MDeC, JPA, BNM, dan SC. Jawatan-jawatan Doktor dan Jururawat di hospital / klinik kerajaan Jawatan Pegawai Dagang / Ekspatriate dan Pekerja Mahir Asing bidang Teknologi Maklumat bagi

syarikat-syarikat yang telah diberi status" MSC ".

Perhatian : Bagaimana menentukan agensi pelulus yang bersesuaian dengan syarikat anda? Tentukan jenis aktiviti dan kegiatan syarikat

JABATAN IMIGRESEN

81

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

Maklumat lanjut Mengenai Jawatankuasa Pegawai Dagang Jawatankuasa Pegawai Dagang terletak dibawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Bahagian Pas Pengajian, Jabatan Imigresen bertindak urusetia. Berikut adalah senarai keanggotaan Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Dagang. Bil Anggota 1. Kementerian Dalam Negeri ( KDN ) Jawatan Pengerusi ( KSU / TKSU )

2.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Ahli ( Wakil ) ( MITI ) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Ahli ( Wakil ) Pengguna ( KPDN & HEP ) Ahli ( Wakil ) Ahli ( Wakil ) Ahli ( Wakil ) Ahli ( Wakil ) Urusetia

3.

4. Kementerian Pendidikan Malaysia 5. Kementerian Sumber Manusia 6. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB ) 7. Majlis Amanah Rakyat ( MARA ) 8. Jabatan Imigresen Malaysia

JABATAN IMIGRESEN

82

KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT ASAS PERMOHONAN MELALUI JKPD

Permohonan Pegawai Dagang dipertimbangkan berdasarkan syarat-syarat asas yang ditetapkan sebagai panduan. Syarat asas yang perlu dipenuhi adalah : 1. Modal berbayar minima Syarat Modal Berbayar Minima Bagi Syarikat-Syarikat Sdn.Bhd/ Berhad/ Limited/ Incorporated/ Yang Memohon Jawatan Pegawai Dagang Di Bawah JKPD. Mulai 1 Januari 2009, syarat modal berbayar minima adalah seperti berikut :Bil Ekuiti 1. Milik Bersama Tempatan Modal RM 250,000

2. Milik Bersama Asing dan Tempatan RM 350,000 3. 100% Milik Asing RM 500,000

2. Syarat Sokongan dari Agensi Kawal Selia Bil Agensi 1. Kementerian Pengajian Tinggi / Kementerian Pelajaran Bidang Pensyarah, Tenaga Pengajar dan Guru Doktor, Jururawat dan Rawatan Perubatan Tradisional. Pemain bola sepak Ahli Sukan dan Jurulatih Sukan Juruterbang dan jawatan berkaitan sektor penerbangan Agensi-Agensi Pelancongan Berkaitan Golf

2. Kementerian Kesihatan 3. Persatuan Bolasepak Malaysia 4. Majlis Sukan Negara 5. Jabatan Penerbangan Awam 6. Kementerian Pelancongan 7. Malaysian Professional Golf Associates Perbadanan Bio-teknologi Malaysia (Biotechcorp)

8.

Aktiviti berkaitan Bio-teknologi

JABATAN IMIGRESEN

83

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Kemukakan permohonan kepada :Urusetia Jawatankuasa Pegawai Dagang Bahagian Pas Pengajian Tingkat 3, Blok 2G4 (Podium),Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62550 Putrajaya Wilayah Persekutuan *Dikemukakan sendiri (by hand) atau melalui pos

Permohonan rayuan kali kedua (2), sila kemukakan permohonan kepada :-

Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Bahagian Hal Ehwal Imigresen & Pendaftar Tingkat 5, Blok D2, Parcel D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62570 Putrajaya Wilayah Persekutuan

*Dikemukakan sendiri (by hand) atau melalui pos

JABATAN IMIGRESEN

84

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PAS KERJA

PENGENALAN Merupakan proses pengeluaran pas bagi permohonan Pegawai Dagang yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pegawai Dagang (JKPD) ataupun agensi kawal selia yang berkaitan. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

Sediakan 1 set permohonan yang lengkap mengandungi : a. b. Pengenalan sebagai wakil syarikat ATAU surat perlantikan wakil syarikat Borang DP11 yang telah diisi selengkapnya berserta gambar berukuran pasport Pegawai Dagang c. Surat tawaran dan penerimaan tawaran kerja ATAU kontrak kerja (dimatikan setem RM10.00 di Pusat Setem) ATAU personal bond (dimatikan setem RM10.00 di Pusat Setem) bagi permohonan PLKS d. Salinan lengkap pasport Pegawai Dagang (2 salinan bagi warganegara PRC)

DAN (Jika berkaitan) a. Sertakan surat kelulusan MIDA/ BNM/ SC/ JPA/ KHEDN mana yang berkenaan sahaja (serta kelulusan JKPD dan MDEC tidak perlu disertakan) b. Sertakan print out Corporate Information SSM ATAU borang 9, 24, dan 49 bagi kelulusan MIDA dan kelulusan JKPD (sekiranya JKPD mengenakan syarat kenaikan modal)

JABATAN IMIGRESEN

85

KOLEKSI PROSEDUR KERJA c. Sertakan resume Pegawai Dagang, salinan sijil, Diploma/ Ijazah bagi jawatan bukan key post dibawah kelulusan MIDA (bagi jawatan yang diluluskan oleh MIDA bersama dengan penyandang TIDAK perlu dikemukakan dokumendokumen tersebut) d. Sertakan surat pelepasan dari majikan terdahulu jika Pegawai Dagang bertukar majikan

Kemukakan permohonan kepada:

Bahagian Pas Pengajian Tingkat 3, Blok 2G4 ( Podium ) Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62550 Putrajaya Wilayah Persekutuan

Atau

Jabatan Imigresen Negeri (Negeri-negeri yang berkenaan)

Permohonan hendaklah dihantar sendiri ( by hand )

JABATAN IMIGRESEN

86

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Penentuan Pengeluaran Jenis Pas kepada Pegawai Dagang Pas Pengajian adalah merupakan pas yang diberikan kepada Pegawai Dagang ( Ekspatriate Asing ) bagi membolehkan mereka tinggal dan bekerja secara sah di negara ini. Bagaimanapun, terdapat juga di kalangan Pegawai Dagang ( Ekspatriate Asing ) yang dibenarkan bekerja di negara ini hanya diberikan Pas Lawatan Kerja Sementara ( PLKS ) sahaja. 1. Bagi Pas Lawatan Sementara ( PLKS ) akan dikenakan bayaran levi mengikut sektor yang berkaitan. Kadar bayaran levi adalah seperti berikut: Kadar Bayaran Levi Pas Lawatan (Kerja Sementara) Kadar Bayaran Bil Sektor Semenanjung Setahun (RM) 1,200.00 1,200.00 540.00 360.00 Sebulan (RM) 100.00 100.00 45.00 30.00 Sabah Sarawak dan

Setahun (RM) 960.00 960.00 540.00 360.00

1 Perkilangan 2 Pembinaan 2 Perladangan 4 Pertanian 5 Perkhidmatan a) Restoran b) Pencucian Dan Pembersihan c) Pengendalian Kargo d) Dobi e) Kedi f) Gunting Rambut g) Perniagaan Runcit & Borong h) Perniagaan Tekstil i) Barangan Logam, Lusuh & Terpakai JABATAN IMIGRESEN

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

87

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 6 Rumah Kebajikan 7 Lain-Lain (selain di atas) 600.00 1,800.00 50.00 150.00 600.00 1,440.00

KADAR BAYARAN Pas Pengajian Mulai 1 Januari 2009, bagi kelulusan jawatan yang bergaji RM 5000 dan ke atas, tempoh kelulusan jawatan sekurang-kurangnya 2 tahun. 1. Jawatan Penting (Diluluskan oleh MIDA) ­ RM 300.00 setahun atau sebahagian darinya. 2. Jawatan Pengurusan / Atasan / Pertengahan / Profesional / Teknikal ­ RM 200.00 setahun atau sebahagian darinya 3. Pas Penggajian ­ Tiada Levi Bayaran ­ Bayaran Lain 1. Bayaran Proses Pas Penggajian, Pas Lawatan (Kerja Sementara) ­ RM 50.00 (Setiap Jawatan / Permohonan) 2. Bayaran Proses "Journey Performed Visa" ­ RM 500.00 (Setiap Jawatan / Permohonan).

JABATAN IMIGRESEN

88

KOLEKSI PROSEDUR KERJA Keperluan Menerusi Syarat-Syarat Imigresen 1. Bagi warganegara yang memerlukan Visa perlu mendapatkan Visa Dengan Rujukan (VDR) untuk kemudahan masuk ke Malaysia bagi tujuan bekerja.Visa Dengan Rujukan (VDR) boleh dipohon di Kedutaan Malaysia di luar negara setelah permohonan untuk bekerja diluluskan oleh Pejabat Imigresen di Malaysia. (Sila rujuk Buku Panduan PEMUDAH Guidebook on the Employment of Expatriates) 2. Sila ambil maklum bahawa pas / i-kad yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia kepada Pegawai Dagang dan tanggungan mereka hanya berlaku di Semananjung Malaysia sahaja dan tidak termasuk di Sabah dan Sarawak. Pegawai Dagang dan tanggungan perlu membawa bersama dokumen perjalanan semasa membuat perjalanan keluar daripada Semenanjung Malaysia untuk pemeriksaan Imigresen.

Kemudahan Imigresen Kepada Tanggungan Pegawai Dagang

1. PAS TANGGUNGAN Bagi Pegawai Dagang yang berkeluarga terdapat kemudahan kepada keluarga Pegawai Dagang iaitu dibawah Pas Tanggungan. Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Pengajian Pegawai Dagang ataupun selepas Pas Pengajian Pegawai Dagang diluluskan. SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

i. ii. iii. iv.

Isteri / suami Anak yang berumur kurang dari 21 tahun Anak kurang upaya Anak angkat yang sah

JABATAN IMIGRESEN

89

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat. 2. Borang DP 11A berserta gambar berukuran pasport. 3. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan). 4. Salinan lengkap pasport tanggungan (2salinan bagi warganegara PRC). 5. Salinan lengkap pasport pegawai dagang/prinsipal BAYARAN

1. Bayaran Pas ­ RM 90.00 setahun atau sebahagian 2. Bayaran Proses ­ RM 50.00 3. Bayaran JP Visa ­ RM 500.00 (jika berkaitan) 4. Bayaran Visa ­ mengikut negara

2. PAS LAWATAN SOSIAL Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Pengajian Pegawai Dagang ataupun selepas Pas Penggajian Pegawai Dagang diluluskan.

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

i. Ibu bapa kepada pegawai dagang ii. Common law wife (perlu mendapat pengesahan dari kedutaan) iii. Anak yang berumur 21 tahun ke atas iv. Anak tiri

JABATAN IMIGRESEN

90

KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat. 2. Borang DP11A berserta gambar berukuran pasport. 3. Personal Bond (dimatikan setem RM 10.00 di Pusat Setem) 4. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan) 5. Salinan lengkap pasport tanggungan (2 salinan bagi warganegara PRC) 6. Salinan lengkap pasport pegawai dagang/prinsipal.

BAYARAN 1. Bayaran Pas ­ 3 bulan pertama (Gratis) 2. Bayaran bulan seterusnya ­ RM 50.00 x 9 bulan 3. Bayaran proses ­ RM 50.00 4. Bayaran JP Visa ­ RM 500.00 (jika berkaitan) 5. Bayaran visa ­ mengikut negara

3. PAS LAWATAN SOSIAL (JANGKA PANJANG) Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Pegawai Dagang ataupun selepas PLKS Pegawai Dagang diluluskan.

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON Isteri / suami dan anak bawah umur 21 tahun kepada Pegawai Dagang yang memegang PLKS

JABATAN IMIGRESEN

91

KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

i. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat ii. Borang DP11A berserta gambar berukuran pasport iii. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan) iv. Salinan lengkap pasport tanggungan (2salinan bagi warganegara PRC) v. Salinan lengkap pasport pegawai dagang / prinsipal

BAYARAN 1. Bayaran Pas ­ RM 90.00 setahun atau sebahagian 2. Bayaran proses ­ RM 50.00 3. Bayaran JP Visa ­ RM 500.00 (jika berkaitan) 4. Bayaran Visa ­ mengikut negara

Kemudahan lain yang disediakan

A. KEBENARAN MEMBUAT KERJA AMAL KEBAJIKAN

PROSEDUR PERMOHONAN 1. Membuat permohonan secara bertulis kepada Ketua Pengarah Imigresen atau Pengarah Bahagian Pas Pengajian atau Pengarah Imigresen Negeri 2. Tidak mendapat bayaran tetap 3. Tidak menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan budaya dan etika warga tempatan 4. Kerja kebajikan dibenarkan meliputi i. ii. iii. Rumah orang tua Rumah kanak-kanak kurang upaya Rumah anak-anak yatim 92

JABATAN IMIGRESEN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA iv. v. vi. Rumah kebajikan (perlukan surat dari kebajikan masyarakat) Persatuan Palang Merah Kes-kes khas yang ditimbang oleh Ketua Pengarah Imigresen

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON Isteri kepada Pegawai Dagang yang berada dinegara ini di atas Pas Tanggungan

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat 2. Surat tawaran dari majikan 3. Salinan pasport yang mengandungi cop Pas Tanggungan mengikut suami yang memegang Pas Pengajian

BAYARAN Gratis / Percuma

B. KEMUDAHAN BELAJAR KEPADA ANAK-ANAK PEGAWAI DAGANG

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON 1. Anak Pegawai Dagang yang berusia 18 tahun ke bawah 2. Anak Pegawai Dagang di bawah Pas Tanggungan diberi kebenaran belajar tanpa perlu memohon Pas Pelajar terlebih dahulu. SYARAT-SYARAT

1. Belajar di sekolah / institusi yang diiktiraf kerajaan 2. Memenuhi syarat untuk mendapatkan Pas Pelajar

JABATAN IMIGRESEN

93

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat 2. Surat perakuan dari IPTA / IPTS / Sekolah Menengah / Sekolah Rendah / Pra Sekolah 3. Salinan pasport Pegawai Dagang & tanggungan (pelajar) 4. Borang `student's personel data' 5. Lain-lain dokumen yang berkaitan BAYARAN Dikecualikan C. PERKHIDMATAN DI KAUNTER EKSEKUTIF Kaunter Eksekutif disediakan di Ibu Pejabat, Bahagian Pas Pengajian, Tingkat 3, Blok 2G4, Precint 2, Putrajaya sejak tahun 2005 dan telah dipanjangkan ke semua Pejabat Imigresen Negeri sejak Disember 2007. Semua pegawai dagang yang memegang jawatan eksekutif / profesional serta jawatan pengurusan adalah dialualukan ke Kaunter Eksekutif. D. PERTINDIHAN PAS Pertindihan pas bagi tujuan pengambil alihan jawatan penting adalah dibenarkan sehingga maksimum 3 bulan.

JABATAN IMIGRESEN

94

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

E. KELULUSAN PEMBANTU RUMAH

Kelulusan khas diberikan kepada Pegawai Dagang yang membawa Pembantu Rumah Asing tanpa mengira warganegara pembantu rumah asing tersebut. Tatacara Memohon Endorsemen Pas Pembantu Rumah Permohonan boleh dibuat sebelum atau selepas Pegawai Dagang masuk ke Malaysia DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Surat iringan daripada majikan (Pegawai Dagang) 2. Borang DP11A 3. Personal Bond yang dimatikan setem RM 10.00 4. Salinan muka surat biodata, muka surat yang mengandungi bukti kemasukan terkini ke Malaysia (jika berkaitan) dan muka surat terakhir pasport PRA. 5. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh klinik yang berdaftar dengan FOMEMA 6. Kontrak kerja ­ Dimatikan setem (1salinan) 7. Kelulusan Philippine Oversea Employment Administration (POEA) bagi PRA Warganegara Filipina sahaja. BAYARAN 1. Bayaran Pas - RM 60.00 setahun atau sebahagian 2. Bayaran Proses ­ RM 10.00 3. Bayaran JP Visa ­ RM 500.00 (jika berkaitan) 4. Bayaran Visa ­ mengikut negara 5. Bayaran Levi ­ RM 360

JABATAN IMIGRESEN

95

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

F. KEBENARAN BEKERJA KEPADA TANGGUNGAN

Suami / Isteri kepada Pegawai Dagang yang memegang Pas Tanggungan adalah dibenarkan bekerja tanpa perlu menukar Pas Tanggungan mereka kepada Pas Kerja yang berkaitan dengan syarat mendapat endorsan kebenaran bekerja dari Jabatan Imigresen Malaysia. Syarat-syarat Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja Kepada Pasangan Pegawai Dagang 1. Mendapat tawaran bekerja dengan mana-mana syarikat / agensi kerajaan. 2. Telah memperolehi kelulusan dari agensi-agensi yang diberi kuasa melulus (MIDA,MDEC,Bank Negara,SuruhanjayaSekuriti,Jabatan Perkhidmatan Awam) jika berkaitan. 3. Bagi yang tidak mempunyai kelulusan dari mana-mana agensi, syarat-syarat permohonan tertakluk sebagaimana permohonan di Jawatankuasa Pegawai Dagang. Tatacara Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja 1. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Pas Penggajian, Ibu Pejabat Imigresen, Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan. 2. Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan kelulusan pas tanggungan yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas pas tanggungan yang berkaitan diberikan. 3. Menyertakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu:i. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat ii. Borang DP11 iii. Tawaran kerja/Kontrak kerja iv. Salinan pasport lengkap Bayaran 1. Endorsan kebenaran bekerja/berniaga ini adalah tidak dikenakan sebarang bayaran / gratis Bayaran hanya dikenakan bagi mendapatkan Pas Tanggungan serta bayaran Visa yang berkaitan sahaja. JABATAN IMIGRESEN 96

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PENGELUARAN I-KAD Dikeluarkan kepada Warga Asing yang mempunyai Pas seperti berikut:i. Pas Penggajian dan Pas Tanggungan ii. Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) iii. Pembantu Rumah Tatacara Memohon I-Kad 1. Proses pendaftaran i-kad memerlukan pegawai membuat pendaftaran dan semakan di kaunter, mengimbas cap jari untuk data biometrik, mengimbas gambar dan memastikan gambar itu tepat untuk cetakan i-kad. 2. Spesifikasi gambar ialah berukuran 5.0 cm x 3.0 cm, berlatarbelakang putih dan berpakaian gelap dan sesuai. 3. I-kad akan diserahkan di Ibu Pejabat Imigresen : Putrajaya kepada Pejabatpejabat negeri yang tiada printer i-kad. 4. Pemegang pas yang memohon untuk pendaftaran i-kad akan mengambil ikad yang telah siap diproses. Bayaran Tiada sebarang bayaran yang dikenakan (gratis)

JABATAN IMIGRESEN

97

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CONTOH BORANG

JABATAN IMIGRESEN

98

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

JABATAN IMIGRESEN

99

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

JABATAN IMIGRESEN

100

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOHLAMPIRAN `B'

STUDENT'S PERSONAL DATA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Name : ......................................................................... Other name, if any : ......................................................... Sex : .................................. 3. Marital status : ..................................... Citizenship : ................................................................... Date of Birth : ................................................................

Day/Month/Year

Place of Birth : ................................................................ Province/Country Home Address : ...................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................

8. 9.

Profession or Occupation : ......................................................................... Passport (If refugee or stateless person should state the title of Travel Document) No : .......................................... On : .......................................... Issued at : ..................................... Valid until : ..........................

10. 11.

Estimated date of arrival in Malaysia : ............................................................ Address during stay in Malaysia : ................................................................. ..................................................................

12.

Reference in Malaysia, if any : (PRA-SPM) Name Address : ........................................................................... : ...........................................................................

Relationship To Applicant : ........................................................................ Telephone Number Marital Status : .......................................................................... : ..........................................................................

If married, state name if wife / husband : ......................................................... ......................................................... JABATAN IMIGRESEN 101

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

13.

Particulare if children who will be accompaying applicant Name ............................... ............................... ............................... ............................... Sex ............. ............. ............. ............. Date of Birth ........................ ........................ ........................ ........................ Place Of Birth ........................ ........................ ......................... .........................

14.

Details of academis qualification: 1. 2. 3. 4. 5. (Please bring along original copies during submission of this form)

15.

I have been accepted for admission (a) (b) University : .................................................................................... College Others : .................................................................................... : ....................................................................................

(Please attach a copy of documentary proof of acceptance by above institution) 16. Financial Recources : ............................................................................... Name of sponsor : .................................................................................... Address : .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Occupation : .......................................................................................... Relationship : ......................................................................................... (Please attach also relevant document which can verify Financial resources) 17. I herby declare that the particulars in the application are true

Date ........................................

............................................. Signature of Application

JABATAN IMIGRESEN

102

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

GOVERNMENT OF MALAYSIA Immigration Ordinance 1959 (F.M 12 of 1949) (Immigration Of Regulation 1963) (P.L.N 228/83) PERSONAL BOND (Regulation 18)

WHEREAS it is a condition of the issue of ................................................... Pass to me/the said ........................................................................................ of .............................................................................. that there furnished ................................................. by me / on behalf of the said ............................ security in the sum ................................................. dollars as a guarantee that I/the said .................................................................. will comply with the provisions of the Ordinance and of any Regulations made thereunder and with any conditions imposed in respect of or instructions endorsed on such pass. Now I ............................................................................ NRIC NO ........................................... of ........................... do hereby bind myself that I said ..................................................................will comply with the provisions imposed in respect of or instruction endorsed on such ................................... Pass. AND in case of my/the said ...............................................................making default therein, I hereby bind myself to forfeit to the Government of Malaysia to sum of ................................................ dollars. Date this ............................... day of ..........................................20 ........................... at .......................in the State of ............................................. Signature of the abovenamed ....................................

Signed and executed by the abovenamed ................................... in my presence.

Signature of Witness : ................................ Full name of Witness : ............................... Address of Witness : .............................................. .............................................. FILE REF : ............................................

JABATAN IMIGRESEN

103

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOHSENARAI SEMAK PERMOHONAN JAWATAN PEGAWAI DAGANG BARU LANJUTAN RAYUAN

SILA JILID PERMOHONAN MENGIKUT SUSUNAN :

1. SURAT KUASA SYARIKAT DENGAN SUSUNAN :

i.SALINAN MYKAD ii.JAWATAN DALAM SYARIKAT

2. BORANG DP 10 YANG LENGKAP DIISI 3. SURAT PERMOHONAN DARI SYARIKAT YANG MENERANGKAN MENGENAI AKTIVITI SYARIKAT DAN JUSTIFIKASI JAWATAN (SURAT RAYUAN BAGI KES

RAYUAN)

4. RESUME PEGAWAI DAGANG

i.SALINAN KELAYAKAN ACADEMIC PEGAWAI DAGANG

5. SALINAN DOKUMEN PENDAFTARAN SYARIKAT (SSM), BORANG 9, 24 & 49 YANG TERKINI

(SALINAN PERLU DISAHKAN OLEH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA)

6. SURAT ULASAN / SOKONGAN AGENSI KAWALSELIA

(BAGI BIDANG / AKTIVITI BERKAITAN) :

i.PENDIDIKAN ii.PERUBATAN (MODEN / TRADISIONAL) iii.PELANCONGAN iv.PENERBANGAN v.SUKAN vi.BOLASEPAK vii.EKUESTRIAN - KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA - KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA - KEMENTERIAN PELANCONGAN MALAYSIA - JABATAN PENERBANGAN MALAYSIA - MAJLIS SUKAN NEGARA - PERSATUAN BOLASEPAK MALAYSIA - PERSATUAN SUKAN EKUESTRIAN MALAYSIA

7. LESEN PERNIAGAAN DARI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 8. i.LESEN CIDB / KONTRAK PROJEK ­ (SEKTOR PEMBINAAN SAHAJA) ii.LESEN JUALAN LANGSUNG DARI KPDN & HEP ­ (JUALAN LANGSUNG SAHAJA) iii.SURAT KELULUSAN WRT DARI KPDN & HEP ­

(PERNIAGAAN BORONG & RUNCIT / RESTORAN YANG ADA EKUITI ASING)

PEGAWAI IMIGRESEN BOLEH MENOLAK PERMOHONAN YANG DIDAPATI TIDAK LENGKAP / TIDAK MEMENUHI SENARAI SEMAK INI

JABATAN IMIGRESEN

104

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

BORANG DP10

1 Nama Syarikat :

2 3 4 5 6

No. Pendaftaran

: (Sila sertakan Sijil Pendaftaran Syarikat) -

Nombor Telefon Syarikat : Nombor Fax Syarikat E-mail Syarikat Alamat Pejabat / Kilang : :

7

Alamat Surat - Menyurat

8

Kegiatan Syarikat Secara Ringkas Dan Menyeluruh : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

9 10 11

Tarikh Memulakan Pengeluaran / Perniagaan Pasaran Barangan : (a) a) b) c) d) Dalam Negeri

: % (b) : : : : Luar Negeri (eksport) %

Jumlah Keseluruhan Jawatan P/P* Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Tempatan Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Dagang Jumlah Jawatan P/P* yang telah diwarganegarakan (diambilalih oleh Pegawai Tempatan)

*Jawatan Professional / Pengurusan yang bergaji RM 3000.00 sebulan 12 Modal Syarikat : Modal dibenar (RM) Modal dibayar (RM) Pinjaman Dalam Negeri Luar Negeri

(Jika berkaitan sertakan surat persetujuan FIC) 13 Struktur Ekuiti : Milik Syarikat Malaysia Bumiputra (%) Bukan Bumiputra (%) Milik Asing Negara %

Negara

%

Negara

%

JABATAN IMIGRESEN

105

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

MAKLUMAT PEGAWAI DAGANG DAN JAWATAN YANG DISANDANG

14 Bil Jawatan Dipohon (Dlm Bahasa Inggeris) Status *B/L/R Nama Pegawai Dagang Jantina Tempoh Berkhidmat Di Malaysia Tempoh Dipohon Gaji RM/Bulan Tarikh Lahir Warganegara No Dokumen Perjalanan

*B/L/R ­ Baru / Lanjutan / Rayuan 15 16 Ringkasan Tugas Pegawai Dagang : (Sertakan Lampiran) : : (Sertakan Lampiran) Ya Tidak ______________________________________________________ ______________________________________________________ ii)Alasan berhenti kerja Tamat Kontrak Alasan lain (sila nyatakan) 18 PENGAKUAN (PENGANJUR / PENAJA) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di dalam permohonan ini adalah benar : Tandatangan Nama Jawatan Tarikh Cop Rasmi Syarikat : : : : : : Letak Jawatan _____________________________________________________

Kemukakan Carta Organisasi yang menunjukkan kedudukan jawatan dipohon Penyandang pernah / sedang berkhidmat di Malaysia dengan majikan lain

i)Jika YA, nyatakan nama, alamat dan tempoh berkhidmat dengan majikan dahulu :

JABATAN IMIGRESEN

106

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

JABATAN IMIGRESEN

107

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

JABATAN IMIGRESEN

108

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

JABATAN IMIGRESEN

109

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

JABATAN IMIGRESEN

110

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

PERMOHONAN UNTUK VISA

(IM 38 ­ Pin 1/93)

No.E 630612

Borang ini dikenakan bayaran sebanyak RM1.00

Visa No ........................... Nama penuh............................................................................................................

(Dengan huruf cerai)

Nama dalam Tulisan Cina (Jika berkenaan ­ SILA TULIS DENGAN TERANG)

Jantina ..................

Tarikh lahir ..................................................Negeri lahir ........................................... Loghat ........................................................Kerakyatan ............................................ Pekerjaan............................................................................................................... Alamat di Malaysia ................................................................................................... Alamat di luar negeri ................................................................................................. Pasport No..............................................................................................................

(Masukkan nama Kerajaan yang mengeluarkan) (Tempat dikeluarkan) (Tarikh dikeluarkan)

Kad Pengenalan No...................................................................................................

(Tempat dikeluarkan) (Tarikh dikeluarkan)

Visa dikehendaki bagi negeri ....................................................................................... ........................................................................................................................... Tarikh ........................... (UNTUK KEGUNAAN PEJABAT) (Konsol Visa/......................) ................................................................................... (Tarikh Saringan Akhir..........................) .................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

[Borang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara, Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No. 12 tahun 1964, P.N. 3630/5-1; IMM/ C/97/66 (12).]

...................................

Tandatangan Pemohon

JABATAN IMIGRESEN

111

KOLEKSI PROSEDUR KERJA KENYATAAN PENAJA FAIL RUJ. Kenyataan dari (Nama Penaja) Alamat

-CONTOH-

: ............................................................................... : ............................................................................... : ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

No. Telefon Direkodkan oleh

: ............................................................................... : ...............................................................................

1. Bila dan dimanakah anda dilahirkan? .......................................................................................................................... 2. Apakah taraf kerakyatan anda? .......................................................................................................................... 3. Apakah pekerjaan anda dan dimanakah anda bekerja? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 4. Berapakah pendapatan anda sebulan? .......................................................................................................................... 5. Apakah taraf perkahwinan anda? .......................................................................................................................... 6. Bila dan dimanakah anda berkahwin? .......................................................................................................................... 7. Apakah hubungan anda dengan pemohon? .......................................................................................................................... 8. Bagaimana anda mengenalinya? .......................................................................................................................... 9. Siapakah nama, tarikh lahir dan tempat lahir pemohon? .......................................................................................................................... 10. Pemohon mempunyai berapa orang anak dan apakah taraf kewarganegaraan mereka? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... JABATAN IMIGRESEN 112

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

11. Apakah pekerjaan pemohon? .......................................................................................................................... 12. Jika bekerja, dimanakah pemohon bekerja dan berapakah pendapatannya? .......................................................................................................................... 13. Apakah taraf kerakyatan isteri pemohon? .......................................................................................................................... 14. Apakah taraf perkahwinan pemohon kini? .......................................................................................................................... 15. Apakah taraf perkahwinan pemohon sebelum kini? .......................................................................................................................... 16. Pernahkah pemohon datang ke Malaysia?Jika ya, bila? .......................................................................................................................... 17. Apakah tujuan pemohon datang ke Malaysia sebelum ini? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 18. Apakah pasport yang digunakan oleh suami/isteri pemohon semasa berkahwin? .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 19. Adakah anda sanggup untuk hadir ke pejabat ini dengan mengemukakan dokumen yang berkaitan untuk setiap kali lanjutan dipohon? .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

Segala kenyataan yang saya berikan adalah benar,

Dihadapan saya,

.............................................................. Tandatangan Penaja

....................................... Tandatangan Pegawai Imigresen

JABATAN IMIGRESEN

113

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

MALAYSIA (NEGERI JOHOR) SURAT AKUAN MENURUT UNDANG-UNDANG SURAT AKUAN 1960

Saya......................................................No.KadPengenalan..........................................

Yang beralamatdi.................................................................................................... ......................................................................................................................... Dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya mengaku bahawa: 1. Saya akan bertanggungjawan dan sanggup menyara segala perbelanjaan hidup serta menjaga beliau semasa berada di Malaysia dan akan tinggal bersama saya.

Saya membuat Surat Akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut Akta Berkanun Tahun 1960. Diperbuat dan dengan sebenarnya di akui oleh Yang tersebut nama-nama di atas:

Iaitu.....................................) (Nama Penaja)

(..........................................) (Tandatangan Penaja)

Di Johor Bahru pada..........hb.....................20........)

Dihadapan saya: ............................................................................. Yang Dipertua Mahkamah Tengah, Pengadil atau Pesuruhjaya Sumpah JABATAN IMIGRESEN 114

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

-CONTOH-

GOVERNMENT OF MALAYSIA Immigration Ordinance 1959(F.M 12 of 1949) (Immigration Of Regulation.1963) (P.L.N. 228/83) SECURITY BOND (Regulation 18) WHEREAS it is a condition of the issue of ................................................ Pass to me ...................................................of .................................... that there furnished by me / on behalf of the said ................................................ security in the sum of ...........................................................dollars as a guarantee that I / the said.................................................................. will comply with the provisions of the Ordinance and of any Regulations made thereunder and with any conditions imposed in respect of or instructions / endorsed on such ..................... Pass ... Now I .................................................................................. NRIC NO ................................................ of .......................................... do hereby bind myself that I the said ................................................................will comply with the provisions of the above Ordinance and of any regulation made thereunder and with any conditions imposed in respect of or instructions endorsed on such ................................ ..............................pass. AND in case of my / the said ........................................................... making default therein, I hereby bind myself to forfeit to the Government of Malaysia to sum of ................................................................... dollars. Which i do hereby deposit with the Government of Malaysia vide Receipt No ................................................... Date this .................................................... day of ..................................... 20................................ in the state of ............................. Malaysia. Signature of the above name ........................................... Signed and executed by the above named .................................in my presence. Signature of Witness : ........................................................................... Full name of Witness : ........................................................................... Address of Witness : ........................................................................... ........................................................................... FILE REF : ................................................................................... 115

JABATAN IMIGRESEN

Information

Microsoft Word - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA WEB SITE.doc

115 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97833


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - 22. latihan Industri.doc
Microsoft Word - JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA WEB SITE.doc
GARIS PANDUAN PENGAMBILAN
G1