Read Calon BAS Dis 2009.xls text version

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

NO. KPP 00288662 00296517 00049010 00061682 00067422 00250674 00046650 00049572 00050921 00055363 00069773 00292814 00277264 00076508 00078511 00276484 00276681 00297936 00054989 00119514 00284208 00110930 00120637 00124979 00260121 00264784 00276565 00295306 00258342 00258934 00275537 00289612 00113635 00119059 00291429 00129115 00048022 00062133 00068796 00256278 00283775 00287130

NAMA CALON DAYANG ADELINA BINTI HAJI MOHD JAYA AWANG MUHD. ANUARWAZDI BIN HAJI MAT DON HAJI MOHAMMAD YUSOP BIN MOHAMMAD YASSIN HAJI MD. HASSAN BIN HAJI ISMAIL AWANG HAJI DAYANG BIN HAJI KASIM MUHD KHAIRULHADI BIN HJ. MD MUHTADDIR PG HAJI ISMAIL BIN PG HJ KARIM ABDULLAH BIN HAJI SUHAILI AWG JUNAIDI BIN HAJI BASIUNI AWANG HAJI ABAS BIN HAJI KASSIM PG HJ HASSANUDDIN BIN PG KERMA NEGARA PG ANAK HJ ABD WAHAB HARNINA BINTI MORANI HAJI MOHD AZIMAN BIN HAJI TENGAH AWANG MOHAMMED BIN ABDULLAH HAJI SABTU BIN HAJI SHAHMINAN AWANG HAJI NORYASMIN BIN HAJI MOHD. NOOR ASRIN BIN HAJI MD.SALLEH DAYANG FATMA BINTI JULAIHI DAYANG HAJAH HAMIDAH BINTI HAJI LADIS AWANG IRWAN BIN HAJI MOHAMMAD NOOR DAYANG MARDIAH BINTI HAJI RAMLI HAJI ABDUL 'AZIZ BIN HAJI SUDIN SERUJI BIN HAJI SETIA MOHAMMAD SHUKRAN BIN HAJI JAIDIN AWANG RAHEME BIN HAJI RAMLE DAYANGKU NOOR AZIMAWATI BINTI PENGIRAN HAJI TENGAH DAYANG REFA'AH BINTI ALI OSMAN EMA SA'DATUL IZA BINTI HAJI EMRAN AWANG SHAHRIMAN BIN HAJI BESAR AWANG SHARIFUL BAHRI BIN HAJI SAWAS AWANG HAZMIN HATTA BIN HAJI HAMZAH ZULHILMI BIN HAJI ABIDIN ABDUL RAHMAN BIN HAJI ABDUL KARIM DAYANG HAJAH NORALAM BINTI HAJI MUHAMAD ABDUL MUIN BIN DR. HAJI SERBINI DAYANG ROSE AMINAH BINTI HAJI ISMAIL AWANG JAMALUDIN BIN BUNGSU HAJAH JAINAH BINTI HAJI ABDULLADI AWANG ABD. RAHIM BIN HAJI RAMLEE DAYANG ROZIA BINTI HAJI ADENAN NORHASLINA BINTI OSMAN DAYANG JULIANA BINTI HAJI KAMIS

ANGKA GILIRAN G16/2009/D/0001 G16/2009/D/0002 G16/2009/D/0003 G16/2009/D/0004 G16/2009/D/0005 G16/2009/D/0006 G16/2009/D/0007 G16/2009/D/0008 G16/2009/D/0009 G16/2009/D/0010 G16/2009/D/0011 G16/2009/D/0012 G16/2009/D/0013 G16/2009/D/0014 G16/2009/D/0015 G16/2009/D/0016 G16/2009/D/0017 G16/2009/D/0018 G16/2009/D/0019 G16/2009/D/0020 G16/2009/D/0021 G16/2009/D/0022 G16/2009/D/0023 G16/2009/D/0024 G16/2009/D/0025 G16/2009/D/0026 G16/2009/D/0027 G16/2009/D/0028 G16/2009/D/0029 G16/2009/D/0030 G16/2009/D/0031 G16/2009/D/0032 G16/2009/D/0033 G16/2009/D/0034 G16/2009/D/0035 G16/2009/D/0036 G16/2009/D/0037 G16/2009/D/0038 G16/2009/D/0039 G16/2009/D/0040 G16/2009/D/0041 G16/2009/D/0042

KEMENTERIAN / PENDIDIKAN UNIT PETROLEUM UNIT PETROLEUM JABATAN PENERANGAN JABATAN PENERANGAN JABATAN PENERANGAN JABATAN PENERANGAN JABATAN PENERBANGAN AWAM JABATAN PENERBANGAN AWAM JABATAN PENERBANGAN AWAM JABATAN PENERBANGAN AWAM JABATAN PENERBANGAN AWAM JABATAN PENERBANGAN AWAM PEJABAT DAERAH BELAIT JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK JABATAN PERIKANAN JABATAN PERIKANAN PUSAT SEJARAH JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN BURUH JABATAN BURUH JABATAN BURUH JABATAN BURUH JABATAN TANAH JABATAN TANAH JABATAN TANAH JABATAN MAJLIS-MAJLIS MESYUARAT NEGARA JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

00296370 00313215 00258909 00286552 00295631 00119708 00124373 00297650 00063759 00252687 00279990 00289088 00311770 00050241 00110681 00280184 00054778 00071172 00126062 00128148 00265520 00270333 00274829 00279099 00279254 00288199 00293192 01041796 01047683 01047789 00293179 00301374 00250012 00263583 00266199 00268636 00284287 00298055 00303181 00047615 00048312 00049729 00050636

MOHAMMAD ROZAIMAN BIN HJ ABD RAHMAN MUHAMMAD MANSUR NAJIB BIN DR HAJI MOHAMAD YUSSOF DAYANG SITI SHAHRYENAWATY BINTI HAJI MOHD. SHAHRI NORAZLINA BINTI HAJI ABDUL JAMI DAYANG MARRINA BITNI HAJI SERUDIN AWANG SHERAN BIN SHA'ARI PG MOHAMMAD ARIFFIN B PG HJ SABUDDIN AMINAH BINTI HAJI MAJID AWANG MUSTAPA BIN HAJI AWANG DAMIT AWANG MOHAMAD ALI BIN HAJI MOMIN AK HJ HAIRUL AZMI BIN PG HJ MORNI MARSALINAWATI BINTI HAJI OMARALI SYED FAISAL BIN SYED IBRAHIM AL TAHIR SAPAR BIN HAJI SERUDIN AWANG HAJI SABTU BIN HAJI SIDUP AWANG NG THIN CHIONG HAJAH NORHANI BINTI PGH HAJI AWG BUNTAR ASMADI BIN AWANG AHMAD DR. DAYANG HAJAH SALWA BINTI DATO SERI SETIA HAJI MAHALLE HJH ANIS FAUDZULANI BT HJ DZULKIFLEE HAJAH DAYANG NOR ZAIHAM MIDAWATI BINTI HAJI ABDULLAH DY ROSYZIE ANNA BINTI AWANG HAJI MOHD APONG DAYANG MASITAH BINTI SHAHRILL DAYANGKU RATNA SURIANI BINTI PENGIRAN HAJI OSMAN @ DAYANGKU AN-NISA ELSY SURIANI YEO WEE PING DAYANG SITI NORHEDAYAH BINTI ABDUL LATIF AWANG MOHAMMAD KHAIRUL ZARIFI BIN HAJI AWANG MASRI DAYANG ROSNAH BTE ABDULLAH DAPHNE LAI TECK CHING DAYANG ROSLINAWATI BTE MOHD ROSLAN JORMASNIZAR @ RABI'ATUL ADAWIYAH BINTI JORMASIE HAJAH SITI NOR FAEZAH BINTI HAJI ABDUL RAHMAN/HAJI DURAMAN PENGIRAN ROSLAN BIN PENGIRAN HAJI BADARUDDIN DAYANG CHUA LEH PHENG SUSILA FAEZA BINTI HAJI OTHMAN FARIDAH HENDRIANI BINTI DR. HISHAM MAZEDAH BINTI HAJI MAT ZAIN DAYANG BATSYEBA BINTI SILIANG FAZIDAH BINTI AWANG MD DAUD SHAMSUDIN BIN HAJI ABU BAKAR AWANG MAHMUD BIN HAJI BAKAR HJ MOHD JAAFAR BIN HJ ABU BAKAR HAJI NAWI BIN ISMAIL

G16/2009/D/0043 G16/2009/D/0044 G16/2009/D/0045 G16/2009/D/0046 G16/2009/D/0047 G16/2009/D/0048 G16/2009/D/0049 G16/2009/D/0050 G16/2009/D/0051 G16/2009/D/0052 G16/2009/D/0053 G16/2009/D/0054 G16/2009/D/0055 G16/2009/D/0056 G16/2009/D/0057 G16/2009/D/0058 G16/2009/D/0059 G16/2009/D/0060 G16/2009/D/0061 G16/2009/D/0062 G16/2009/D/0063 G16/2009/D/0064 G16/2009/D/0065 G16/2009/D/0066 G16/2009/D/0067 G16/2009/D/0068 G16/2009/D/0069 G16/2009/D/0070 G16/2009/D/0071 G16/2009/D/0072 G16/2009/D/0073 G16/2009/D/0074 G16/2009/D/0075 G16/2009/D/0076 G16/2009/D/0077 G16/2009/D/0078 G16/2009/D/0079 G16/2009/D/0080 G16/2009/D/0081 G16/2009/D/0082 G16/2009/D/0083 G16/2009/D/0084 G16/2009/D/0085

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN PEGUAM NEGARA JABATAN PEGUAM NEGARA JABATAN PEGUAM NEGARA LEMBAGA BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN LEMBAGA BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN MUZIUM POLIS DIRAJA BRUNEI JABATAN PERKHIDMATAN POS JABATAN PERKHIDMATAN POS JABATAN PELABUHAN-PELABUHAN JABATAN PELABUHAN-PELABUHAN BIRO KAWALAN NARKOTIK BIRO KAWALAN NARKOTIK BIRO KAWALAN NARKOTIK UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM JABATAN KERJA RAYA JABATAN KERJA RAYA JABATAN KERJA RAYA JABATAN KERJA RAYA JABATAN KERJA RAYA JABATAN KERJA RAYA JABATAN KERJA RAYA RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

00052063 00054144 00056956 00063479 00066408 00067116 00253546 00266689 00267136 00302777 00275120 00276999 00281728 00282025 00296057 00061434 00077119 00118750 00276386 00291227 00293329 00293691 00294791 00296629 00297929 00298077 00298134 00300095 00300209 00309194 00072524 00073340 00077358 00078978 00110405 00110830 00113789 00125949 00126214 00126888 00262957 00269689 00277115

ISMAIL BIN HJ. MOHIDDIN HAJAH KHAIRUL AINI BINTI D.P. HJ.ABD.WAHAB DAYANG HAJAH AMNAH BINTI HAJI OTHMAN HAJAH SALAMAH BINTI HAJI AWG TENGAH HASNAN BIN HAJI MOHAMMED DY. LIM SOH KWANG AWANG HAYATDY BIN IDRIS ISMAWATY BINTI MA'ARUF JONATHAN KHO CHEW SEN AK AZINUDDIN RAHMAN BIN PG MOHD ZIN HJ NORAIRWAN BIN HJ ABD HAMID DAYANG MAWARNI BINTI AWANG AHMAD DAYANG HANA HAFIZA BINTI HAJI HAMZAH DAYANGKU NUROLUYON HAYATI BINTI PENGIRAN HAJI ABDUL RAHMAN SITI NOR NAZATUL SAIFA FITRA FATRINE BINTI MD ROSELLAN DAYANG FATIMAH BINTI HAMZAH @ SAIMAH BINTI HAMZAH HAJI BAHRUM BIN HAJI NAIM DAYANG SITI ROZIDAH BINTI JALANI AWANG HAJI KHAIROL AZLI BIN HAJI MD. KASSIM NOR ISWANDI BIN HAJI RAJALI HAJAH MONA NURDIYANA BINTI HAJI MOHAMAD AMZATUL-'IFFAH ARIFAH BINTI HAJI BAKAR / HAJI ABU BAKAR HJ. MUHAMMAD AZRUL AZRIN BIN MD. ZAIN UMI FAIZURA BINTI ISMAIL NOOR DINA ZHARINA BINTI HAJI YAHYA NURKHAYRUL BARIYYAH BINTI HAJI ABDUL SALAM ONG PEI HSIA SABARINA BINTI HAJI AJAK/ABD RAZAK EDY MASURI @ MUHAMMAD ADLY BIN HAJI AHMAD SHIFA' BINTI HUSAINI PENGIRAN HAJI ZULKIPLI BIN PENGIRAN HAJI SALLEH DAYANGKU HAJAH HUSNA BINTI PENGIRAN HAJI OSMAN ARMAH BTE AWG. HJ. AMAN AWANG MOHD. ZAKARIA BIN DATO SERI SETIA HAJI ABD. HAMID AWANG HAJI ISMAIL BIN HAJI LAMIT AWANG HAJI MOHD. SHARFI BIN HAJI ABDULLAH AWANG ABDUL AZIS BIN HAJI ABU BAKAR AWANG FADZIL BIN HAJI MOHAMMAD YA'AKUB AWANG HAJI NOR AMIRUL EMHA BIN HAJI MUHAMMAD THANI AWANG SUBANDI BIN HAJI KAMIS @ MOHAMMAD ALFATTAH BIN HAJI KAMIS DAYANG ZULFA MUNIRAH @ ZURAIDAH BINTI JOHARI AWANG MOHAMMAD GHAZALI BIN PEHIN DATU IMAM DATO PADUKA SERI SETIA USTAZ HAJI ABDUL HAMID DAYANG MARINA BINTI ABDULLAH SITAU

G16/2009/D/0086 G16/2009/D/0087 G16/2009/D/0088 G16/2009/D/0089 G16/2009/D/0090 G16/2009/D/0091 G16/2009/D/0092 G16/2009/D/0093 G16/2009/D/0094 G16/2009/D/0095 G16/2009/D/0096 G16/2009/D/0097 G16/2009/D/0098 G16/2009/D/0099 G16/2009/D/0100 G16/2009/D/0101 G16/2009/D/0102 G16/2009/D/0103 G16/2009/D/0104 G16/2009/D/0105 G16/2009/D/0106 G16/2009/D/0107 G16/2009/D/0108 G16/2009/D/0109 G16/2009/D/0110 G16/2009/D/0111 G16/2009/D/0112 G16/2009/D/0113 G16/2009/D/0114 G16/2009/D/0115 G16/2009/D/0116 G16/2009/D/0117 G16/2009/D/0118 G16/2009/D/0119 G16/2009/D/0120 G16/2009/D/0121 G16/2009/D/0122 G16/2009/D/0123 G16/2009/D/0124 G16/2009/D/0125 G16/2009/D/0126 G16/2009/D/0127 G16/2009/D/0128

RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI JABATAN PERDANA MENTERI KEMENTERIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

00278370 00280377 00297047 00305013 00250174 00288421 00295850 00302600 00055196 00111180 00253279 00040154 00058667 00068260 00068447 00068800 00070943 00071938 00072943 00072973 00074713 00078052 00111676 00112113 00118921 00118984 00119517 00120200 00124393 00124598 00124697 00125492 00127452 00252565 00252764 00253510 00253520 00254493 00254624 00254909 00256020 00256542 00257700

SITI FASHALELA BINTI HAJI ABDUL HALIM AK MUHD AZRIN BIN PG JARAIL NUR KHADIJAH BINTI RAMLLI HADIJAH BINTI MOHAMMAD/MOHAMAD SAIFUL RIZAL BIN HAJI ARIFFIN HAJI ABDUL RAHMAN BIN HAJI AHIM NORAZERINA ANAK JIRAM RUZANNA BINTI ZULKIPLI @ QAMARIAH AWANG HAJI ROSLI BIN HAJI IBRAHIM HUSSIN BIN HAJI AHAD PENGIRAN SHAHARUDDIN BIN PENGIRAN HAJI YUSOFF AWANG MOHAMMAD YAKUP BIN SABAN AWANG HAJI METUDDIN BIN HAJI MATASSAN/HAJI METASSAN AWG. AJI BIN HAJI HAMDAN DAYANG HAJAH HAJIJAH BINTI HAJI MOKTAL DAYANG RUMAINAH BINTI HAJI ADANAN AWANG IBRAHIM BIN HAJI ABAS DAYANG HAJAH PALAM @ FATIMAH BINTI HAJI LIMAN AWG HAJI ROSLAN BIN HAJI AWANG RATU AWANG HAJI MD. YAMIN BIN HAJI MD. NOOR DAYANG HAJAH DORIANI BINTI HAJI JULAIHI AWANG HAJI JAMIL BIN HAJI GANI SAIAH BINTI LAMIT HAJI ROSLAN BIN HAJI UNTONG AWANG NORASIKIN BIN AHMAD DAYANG MARIANI BINTI HAJI AHMAD DY HAJAH SARBIAH BINTI HAJI JUMAT DAYANG NORJIJAH BINTI YUNUS AWANG MOHAMED KHALID BIN HAJI TIMBOL DAYANG NORAINI BINTI MUHAMMED DAYANG NORAINI BINTI HAJI MUHAMMAD DAYANG HAJAH SITI ZUBAIDAH BINTI AWANG HAJI MOHAMAD DAUD AWANG HAJI RAZALI BIN HAJI MAHAL DAYANG UMI KHUNTOM BINTI HAJI ASMAT/MAIDIN AWANG JAYA BIN HAJI YAHYA DAYANG SUZANA BINTI HAJI ABDUL RAHMAN AWANG HAJI YUSSOF BIN HAJI SALLEH DAYANG ROHHASLINDA BINTI HAJI YAHYA DAYANG NORIDAH BINTI HAJI ABDUL HAMID HJ AZMAN BIN HJ MUSA DAYANG NORLINAH BINTI HAJI ABD LAMIN DAYANG HAJAH NOORIAH BINTI HAJI NOORDIN AWANG AKUP BIN HAJI LAMAT

G16/2009/D/0129 G16/2009/D/0130 G16/2009/D/0131 G16/2009/D/0132 G16/2009/D/0133 G16/2009/D/0134 G16/2009/D/0135 G16/2009/D/0136 G16/2009/D/0137 G16/2009/D/0138 G16/2009/D/0139 G16/2009/D/0140 G16/2009/D/0141 G16/2009/D/0142 G16/2009/D/0143 G16/2009/D/0144 G16/2009/D/0145 G16/2009/D/0146 G16/2009/D/0147 G16/2009/D/0148 G16/2009/D/0149 G16/2009/D/0150 G16/2009/D/0151 G16/2009/D/0152 G16/2009/D/0153 G16/2009/D/0154 G16/2009/D/0155 G16/2009/D/0156 G16/2009/D/0157 G16/2009/D/0158 G16/2009/D/0159 G16/2009/D/0160 G16/2009/D/0161 G16/2009/D/0162 G16/2009/D/0163 G16/2009/D/0164 G16/2009/D/0165 G16/2009/D/0166 G16/2009/D/0167 G16/2009/D/0168 G16/2009/D/0169 G16/2009/D/0170 G16/2009/D/0171

KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA & SUKAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA & SUKAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA & SUKAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA & SUKAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT DAKWAH ISLAMIAH PUSAT DAKWAH ISLAMIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN HAL EHWAL MASJID JABATAN PENGAJIAN ISLAM KOLEJ UNIVERSITI PERGURUSAN UGAMA SERI BEGAWAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT DAKWAH ISLAMIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN HAL EHWAL MASJID JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN HAL EHWAL MASJID KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN HAL EHWAL MASJID KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN HAL EHWAL SYARIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA PUSAT DAKWAH ISLAMIAH JABATAN HAL EHWAL MASJID SERI BEGAWAN

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

00258439 00259217 00259832 00260152 00260777 00260879 00261233 00261732 00261846 00262146 00263681 00264076 00264279 00264339 00264556 00264794 00264962 00265325 00266178 00266245 00266324 00266352 00266518 00266615 00266830 00266836 00267499 00267800 00267889 00268275 00268474 00268567 00268713 00268774 00268844 00268848 00269097 00269140 00269163 00269441 00269520 00270053 00270334

DAYANG SURIYA BINTI HASA AWANG AMINNORRAHMAN BIN HAJI MOHAMMAD PENGIRAN MOHAMAD ALI HANAFIAH BIN PENGIRAN HAJI TIMBANG AWANG MAZINI BIN HAJI BOLHASSAN DAYANG MAL HUZAIDA BINTI HAJI ALIT/MALEK NORAH BINTI AWANG HAJI SUHAILI HJH NOR AZIAH BTE BEGAWAN PEHIN KHATIB HAJI AHMAD AW ELDE BIN HAJI SUHAILE AWANG SERIDOL BIN HUSSIN AWANG ALIHAN BIN HAJI OMAR DAYANG HAJAH MAWARNI BINTI HAJI AHMAD MU'IZZAH @ MARLENI BINTI KEFLI HAJI AHMAD BIN HAJI MOHD HASSAN DAYANG MAHANI BINTI HAJI IDRIS DAYANG MARDIANA BINTI MOHAMMAD DAYANGKU HAJAH NIZAMIAH BINTI PENGIRAN HAJI MERALI @ DAYANGKU HAJAH NANI DAYANG NORAINI BINTI ABDUL HAMID ZAMBRI BIN HAJI AMBA DAYANG SITI RASHIDAH BINTI HAJI MD. YUNUS DAYANG HAJAH SITI ZAINUN BINTI BEGAWAN PEHIN KHATIB HAJI ABD. WAHID DAYANG NORIAH BINTI HAJI TALI DAYANG NOOR SUZILAWATI BINTI HAJI KAMPONG AWANG NORALI BIN HAJI AHAD DAYANG ALYA IWANINA BINTI HAJI ABU BAKAR @ RUKMINI DAYANG ROSHIMAH @ ROZAIMAH BINTI HAJI IBRAHIM DAYANGKU NOOR HAFIDZAH BINTI PENGIRAN HAJI AHMAD ASMAWI BIN HAJI SULAIMAN AWANG HAJI HAMBALI BIN HAJI AWANG JAILI DAYANGKU NOREDZAN BINTI PENGIRAN HAJI OTHMAN DAYANG SARAH WAHIDAH BINTI HAJI HUSSEIN @ NORLELA DAYANG NURULIZAWATI BINTI HAJI MOHD. TAJUDIN DAYANG SUHANA @ SYIFA HANNANI BINTI HAJI ABD. HAMID DAYANG HAJAH HASRINAH @ NUR'IFFAH ITQAN ZAWANAH BINTI HAJI HASBULLAH DAYANG HAJAH RAHIJAH BINTI HAJI IBRAHIM DAYANG ZURATUL AINI BINTI DATO SERI SETIA HAJI RAJID DAYANG HAJAH HAZLINAWATI BINTI HAJI AWANG MINUDIN @ HAJAH HANNAH WATRIYAH AWANG MAYADI BIN HAJI ALI/HAJI PERLI AWANG HAJI MOHAMMED AMIN BIN HAJI TENGAH DAYANG ASLINDA BINTI HAJI MOHAMAD DAYANG HAJAH NORSUZANTI BINTI AWANG HAJI MOHD. YASSIN DAYANG HAJAH SURIANI BINTI HAJI SALLEH HAJAH JULIANA BTE HJ MD TAHIR AWANG HAJI MANTARAIS BIN HAJI JAIS

G16/2009/D/0172 G16/2009/D/0173 G16/2009/D/0174 G16/2009/D/0175 G16/2009/D/0176 G16/2009/D/0177 G16/2009/D/0178 G16/2009/D/0179 G16/2009/D/0180 G16/2009/D/0181 G16/2009/D/0182 G16/2009/D/0183 G16/2009/D/0184 G16/2009/D/0185 G16/2009/D/0186 G16/2009/D/0187 G16/2009/D/0188 G16/2009/D/0189 G16/2009/D/0190 G16/2009/D/0191 G16/2009/D/0192 G16/2009/D/0193 G16/2009/D/0194 G16/2009/D/0195 G16/2009/D/0196 G16/2009/D/0197 G16/2009/D/0198 G16/2009/D/0199 G16/2009/D/0200 G16/2009/D/0201 G16/2009/D/0202 G16/2009/D/0203 G16/2009/D/0204 G16/2009/D/0205 G16/2009/D/0206 G16/2009/D/0207 G16/2009/D/0208 G16/2009/D/0209 G16/2009/D/0210 G16/2009/D/0211 G16/2009/D/0212 G16/2009/D/0213 G16/2009/D/0214

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN HAL EHWAL MASJID KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN HAL EHWAL MASJID JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT DAKWAH ISLAMIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN HAL EHWAL SYARIAH JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT DAKWAH ISLAMIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257

00270397 00270636 00270950 00271438 00271464 00271859 00271934 00271944 00272162 00272166 00272339 00272354 00272408 00272435 00272562 00272965 00273762 00274175 00274941 00275062 00275686 00275910 00276182 00276581 00276748 00276908 00277061 00277629 00277860 00277933 00278004 00278168 00278216 00278668 00278780 00278786 00278923 00279291 00279316 00279386 00279391 00279923 00280339

AWANG HAJI MOHAMAD ZAIN BIN HAJI JUMAT DAYANG SALWINA BINTI SEPAWI DAYANG NORAZIMAH BINTI HAJI IDRIS DAYANG HAJAH NOR AZIMAH BINTI BEGAWAN PEHIN KHATIB HAJI AHMAD AWANG MOHAMMAD RODZEE ASHRAF BIN HAJI ABD. RAHIM HAJI MOHD AZAMAN BIN HAJI NAYAN DAYANG HARTINI BINTI HAJI OSMAN AWANG HAJI NORHIDAYAT BIN HAJI MOHD SALLEH MOHAMMED SHZANT BIN HAJI TAMIN DAYANG TAIBAH BINTI HAJI TIMBANG MARIANA BINTI HJ AJAK @ NUR' IFWAH FARHANAH DAYANG NOR HARNI BINTI HAJI MOHAMAD AWANG RUZAIDI BIN HAJI ZAKARIA DAYANG MARDIANA BINTI HAJI METALI DAYANG HAJAH KARTINI BINTI HAJI BAKAR HJ HAMZAH BIN HJ IBRAHIM AWANG HAJI MOHD. SHARIL BIN HAJI ABD. RANNI DAYANG HASLINA BINTI HAJI SAPAR AWANG ASHRULFAZILLAH BIN HUSSIN DAYANG MASURYANI BINTI HAJI METALI @ ASFA SYAHIRAH AWANG HAYROL IRWANDY BIN HAJI AHMAD ZALEFAH BINTI ASMAD AWANG NUZLI BIN HAJI JUMAT AWANGKU MD JAMALUL ALAM SHAH BIN PENGIRAN HAJI TIMBANG SAHARIN BIN HAJI SUBOH DAYANG NURAFEDAH BINTI HAJI AWANG DAYANG RUMAIZAH BINTI HAJI SUDIN HJH NURUL MARLINI BINTI HJ ROSLI AWANG INDERA BIN SALLEH DAYANG HAJAH MAZNAH BINTI BEGAWAN PEHIN KHATIB DATO PADUKA HAJI MD YASSIN MUHAMAD SAHZAINIZAL BIN HJ MD SALLEH AWANG AMINORDDIN BIN HAJI MD. YUSSOF AWANG MOHAMMAD ROSMAN BIN HAJI BARA AWANG ASMADILLAH BIN HAJI ABD RAHMAN DY SITI AFZAN BINTI SULAIMAN DAYANG NOOR HASLINA BINTI HAJI SAHAT DAYANG AZILA SURYANI BINTI SAID DAYANG HAJAH YUSNI BINTI HAJI JA'AFAR DAYANGKU ERMAYANTI BINTI PENGIRAN HAJI METALLI AWANG NOR ASILIN BIN AWG HJ. PUTTING IRWANDI BIN HAJI MAIDIN HAJI AMIRUL MUSLIMIN BIN HAJI PUTING HAZIMAH BINTI HAJI RAMLI

G16/2009/D/0215 G16/2009/D/0216 G16/2009/D/0217 G16/2009/D/0218 G16/2009/D/0219 G16/2009/D/0220 G16/2009/D/0221 G16/2009/D/0222 G16/2009/D/0223 G16/2009/D/0224 G16/2009/D/0225 G16/2009/D/0226 G16/2009/D/0227 G16/2009/D/0228 G16/2009/D/0229 G16/2009/D/0230 G16/2009/D/0231 G16/2009/D/0232 G16/2009/D/0233 G16/2009/D/0234 G16/2009/D/0235 G16/2009/D/0236 G16/2009/D/0237 G16/2009/D/0238 G16/2009/D/0239 G16/2009/D/0240 G16/2009/D/0241 G16/2009/D/0242 G16/2009/D/0243 G16/2009/D/0244 G16/2009/D/0245 G16/2009/D/0246 G16/2009/D/0247 G16/2009/D/0248 G16/2009/D/0249 G16/2009/D/0250 G16/2009/D/0251 G16/2009/D/0252 G16/2009/D/0253 G16/2009/D/0254 G16/2009/D/0255 G16/2009/D/0256 G16/2009/D/0257

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT DAKWAH ISLAMIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM MAHAD ISLAM BRUNEI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN HAL EHWAL MASJID KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN HAL EHWAL MASJID KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

00280383 00280486 00280598 00281037 00281116 00281118 00281135 00281299 00281512 00281650 00281898 00281971 00282038 00282141 00282246 00282382 00282448 00282552 00282618 00282731 00282817 00282850 00283105 00283229 00283565 00283578 00283605 00283728 00284162 00284202 00284384 00284680 00285019 00285318 00286278 00286718 00288534 00289477 00289669 00289744 00289749 00290181 00291576

MOHAMMAD ZULKERNAIN BIN ABDULLAH DAYANG SHARMAEDAH BINTI HAJI ABD MAJID @ SARAH SAFIAH DAYANG MARLENEY BINTI AHMAD HAJAH SITI RANI BINTI HAJI DOLLAH DK NORLELAWATI BINTI PG HAJI ALI DAYANG HAJAH SALMAYA BINTI HAJI ASMAT DAYANG HAJAH SITI FOJIMAH BINTI HAJI OSAMAN MASRATNA SERI DEWI BINTI NORARIFFIN AK. SHAHRUL ANWAR BIN PG. HAJI IDRIS DK. MALIANA BINTI PG. HAJI DAMIT DK.ROSLAILAWATI BINTI PG. MUDIN. NORAZMAH BINTI HAJI JUMAT MOHAMMAD ZAIROLNIZAM BIN ZAINI AWANG MOHAMMAD KHAIROL AZAMI BIN HAJI JAPAR DAYANG IRAWATI BINTI GARIF KASUMAWATI BINTI SALLEH AWANG MOHAMMAD ZAIRUL HALFI BIN TALIP SITI HANIMAH BTE AWANG HJ. YAAKOB FAZURA @ FARAH NUR SYAFIQAH BINTI JUNIT NORSAHLINA BINTI SAHARI DAYANGKU NORFATIMAHWATI SHAH BINTI PENGIRAN HAJI TIMBANG SHAHRONI BIN MASISMADYE DADY SANTI CASURINA BTE METASSAN MOHAMMAD MASDI BIN ROSLI NORHAMDANEY BIN MD ZAIN NOOR KARYANTI BINTI HAJI MATASSAN MOHAMMAD AZRI BIN ABD MANAF NORAZEYANI BINTI HAJI ABD RANI NORHASLINAWATI BINTE HAJI YAAKUB SURAYAH BINTI HAJI JOHARI HAJI MUHAMMAD SAIFULLAH BIN HAJI PUTEH JUHAIDA BINTI HAJI TAHAMIT AW MUHAMMAD HADY BIN BUKHARI HJH. ROZI JULIANA BINTI HJ. OSMAN NORLIYANI BINTI HAJI AHMAD HADIMAN BIN HAJI TALIB MIMI SUZIANTY BINTI MAHALI NORHAYATI BINTI MD. YASSIN DAYANG NORKETHY BINTI HAJI MUHAMMAD KINCHO DAYANG HAJAH RONI ROSDINA BINTE HAJI ZAINI ISHKANDAR BIN HAJI BUNTAR SYAKIRA BINTI HAJI YUSOFF MASITAH BINTI HAJI ABD. RAHMAN

G16/2009/D/0258 G16/2009/D/0259 G16/2009/D/0260 G16/2009/D/0261 G16/2009/D/0262 G16/2009/D/0263 G16/2009/D/0264 G16/2009/D/0265 G16/2009/D/0266 G16/2009/D/0267 G16/2009/D/0268 G16/2009/D/0269 G16/2009/D/0270 G16/2009/D/0271 G16/2009/D/0272 G16/2009/D/0273 G16/2009/D/0274 G16/2009/D/0275 G16/2009/D/0276 G16/2009/D/0277 G16/2009/D/0278 G16/2009/D/0279 G16/2009/D/0280 G16/2009/D/0281 G16/2009/D/0282 G16/2009/D/0283 G16/2009/D/0284 G16/2009/D/0285 G16/2009/D/0286 G16/2009/D/0287 G16/2009/D/0288 G16/2009/D/0289 G16/2009/D/0290 G16/2009/D/0291 G16/2009/D/0292 G16/2009/D/0293 G16/2009/D/0294 G16/2009/D/0295 G16/2009/D/0296 G16/2009/D/0297 G16/2009/D/0298 G16/2009/D/0299 G16/2009/D/0300

JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA MA'HAD ISLAM BRUNEI JPI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343

31001118 31006123 00075342 00112203 00114982 00252477 00261500 00261518 00269789 00272496 00281553 00282099 00285965 00293861 00297541 00299068 00301030 00301323 0000186 00023230 00043307 00045783 00045959 00046084 00047181 00047648 00048748 00049205 00049397 00049695 00049986 00050558 00051738 00052043 00052149 00052322 00052552 00052821 00053985 00054006 00054102 00054104 00054177

DAYANG ROSAZLIN BINTI ARIPIN MUHAMMAD MUBARAK BIN MASHOR HJ HISHAM BIN HJ HAMDAN DAYANG HAJAH NORLELAWATI BINTI HAJI JOHARI DAYANG HAJAH SITI FATIMAH BINTI HAJI MOHD. JAAFAR DAYANG SAENAH BINTI HAJI MOHAMAD SALLEH WAN ASLINA BINTI HAJI IBRAHIM DR. DAYANG ONG SOK KING DAYANG NURASMA AINI BINTI HAJI MAT YASSIN DR HAJAH NORYAGANDI BINTI HAJI ABU BAKAR DAYANG CHUA MEAH LEAN AWANGKU MOHAMMAD HELMY BIN PENGIRAN HAJI RABAHA DAYANG HUZAIMAH BINTI HAJI MAT DON ABDUL AZIZ BIN HAJI SHAMSUDDIN ARTINNI BINTI KAPAL SITI KHADIZAH BTE HJ.ABD. LATIFF DYG ANISMA HAFINA BINTI AWG OSMAN LAILA NURUL HUDA BINTI HAJI KASSIM DAYANG HAJAH NORSINAH BINTE MATUSSIN NOOR LYNA BINTI JALI DAYANG HAJAH BIDAH BINTI LAMAT DYG. HAJAH SEDIAH BINTI HAJI MADLI ROBIAH BTE SAHARI AWANG HAJI DAMIT BIN HAJI METASSAN NOORALAIN HJ AHMAD AWANG SAMIHON BIN HAJI KECHI @ KACHI DAYANG HAJAH SA'ERAH BINTI AWANG HAJI ZAINI HJH GUSNI BTE HAJI JAMUDIN RAHMAN BIN HAJI GHANI HAJI OMAR BIN JUDIN HAJAH HASNAH BTE HJ OSMAN @ OTHMAN NORAINI BINTI IBRAHIM DAYANG ENG JEE MOI DAYANG HAJAH ROHANI BINTI HAJI MANTOK PG HAJI SABTU BIN PG HJ MAHMUD HAJAH RAIMAH BTE MAWANG. SALBIAH BINTI HAJI OTHMAN DAYANG HAJAH NORHAYATI BINTI ORANG KAYA SERI WIJAYA HAJI ABDULLAH DAYANG FATIMAH BINTI TIMBANG ZANIAH BTE JIKERIA DY.SAFIAH BTE OTHMAN AWANG HAJI MA'ARGED BIN HAJI SUHAILE @ HAJI MERAJ BIN HAJI SUHAILI ZAKARIA BIN HAJI MUSA

G16/2009/D/0301 G16/2009/D/0302 G16/2009/D/0303 G16/2009/D/0304 G16/2009/D/0305 G16/2009/D/0306 G16/2009/D/0307 G16/2009/D/0308 G16/2009/D/0309 G16/2009/D/0310 G16/2009/D/0311 G16/2009/D/0312 G16/2009/D/0313 G16/2009/D/0314 G16/2009/D/0315 G16/2009/D/0316 G16/2009/D/0317 G16/2009/D/0318 G16/2009/D/0319 G16/2009/D/0320 G16/2009/D/0321 G16/2009/D/0322 G16/2009/D/0323 G16/2009/D/0324 G16/2009/D/0325 G16/2009/D/0326 G16/2009/D/0327 G16/2009/D/0328 G16/2009/D/0329 G16/2009/D/0330 G16/2009/D/0331 G16/2009/D/0332 G16/2009/D/0333 G16/2009/D/0334 G16/2009/D/0335 G16/2009/D/0336 G16/2009/D/0337 G16/2009/D/0338 G16/2009/D/0339 G16/2009/D/0340 G16/2009/D/0341 G16/2009/D/0342 G16/2009/D/0343

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386

00054616 00055022 00055173 00055245 00055283 00056487 00056730 00056775 00056837 00057134 00057195 00057204 00057410 00057423 00057462 00057576 00057687 00057878 00058269 00058481 00058521 00059453 00059912 00059937 00060044 00060281 00060458 00060553 00060563 00060736 00060862 00061152 00061226 00061516 00062045 00063665 00063722 00063936 00064076 00064259 00064388 00065018 00065227

DAYANG CHUA HWY GUAT DAYANG HAJAH NORALAM BINTI HAJI GAPOR DY HAJAH MINAH BTE DAMIT DAYANG HAJAH NOORLAH BINTIKUNCHANG DAYANG MARIAM BINTI HAJI MOHD. GAIS HAJAH. JAHAIRANNI BINTI HAJI MUHAMMAD DAYANGKU HAJAH INTAN BINTI PENGIRAN HAJI JUMAT AWANG HAJI AMAT BIN HAJI SALLEH MUHAMMAD PURAT BIN ABDULLAH SIKUT AWANG HAMIDUN BIN HAJI HASSAN AWANG ABD. HAMID BIN HAJI MOHAMAD AWANG HAJI LAMING BIN HAJI KAMIS PG. HJH. RABIDAH BTE PG. HJ. BADARUDDIN HJ AWG AMINUDDIN BIN HJ AWG MD ALI ALIMAH BTE HAJI AHIM HAJAH NAIMAH BINTI HAJI ABU BAKAR DATIN HAJAH SAINDAH BINTI AMAN DAYANG HAJAH D. ABIBAH BINTI AWANG HAJI ABU BAKAR DAYANG FOO HIM TO HJH TIALAM ABD RAJAK @ HJH ZAITON ABD RAZAK ABU BAKAR BIN HAJI ALI MUSTAPHA DAYANG SALIHA BINTE HJ LADI DAYANG RAMNAH BINTI HAJI ISMAIL AWANG IMRAN BIN HAJI IBRAHIM MOHAIMIN BIN HAJI SULAIMAN AWANG HAJI PUTEH BIN HAJI TIMBANG DAYANG HAJAH SITI ROZAYAH BINTI HAJI BESAR HJ HAIRUL ABSAH BIN HJ ABD LAHAI ZAULKAFLEE BIN ABDULLAH HAJI ABDUL HAMID BIN MOHD YASSIN DAYANG BULAN BINTI DUKONG AWANG HAJI ABD. MUTALIF BIN HAJI ABD. GHANI PENGIRAN HAJI MOHAMMED KAHAR BIN PENGIRAN DURAMAN DAYANG MAISALAMAH BTE TUAH ADANAN BIN MUSIM YAKUB BIN HAJI ABDUL RAHMAN MOHAMAD BIN HJ MOHAMAD SA'AT ZULKIFLI BIN HAJI AHMAD DAYANG HAJAH SUNAH BINTI HAJI ABIDIN DAYANG NORMADIAH BINTI HAJI ABAS HAJAH MUNAH BINTE PUTEH ZAKARIA BIN HAJI LADIS DAYANG HAJAH HALIMAH BINTI HAJI JOHARI

G16/2009/D/0344 G16/2009/D/0345 G16/2009/D/0346 G16/2009/D/0347 G16/2009/D/0348 G16/2009/D/0349 G16/2009/D/0350 G16/2009/D/0351 G16/2009/D/0352 G16/2009/D/0353 G16/2009/D/0354 G16/2009/D/0355 G16/2009/D/0356 G16/2009/D/0357 G16/2009/D/0358 G16/2009/D/0359 G16/2009/D/0360 G16/2009/D/0361 G16/2009/D/0362 G16/2009/D/0363 G16/2009/D/0364 G16/2009/D/0365 G16/2009/D/0366 G16/2009/D/0367 G16/2009/D/0368 G16/2009/D/0369 G16/2009/D/0370 G16/2009/D/0371 G16/2009/D/0372 G16/2009/D/0373 G16/2009/D/0374 G16/2009/D/0375 G16/2009/D/0376 G16/2009/D/0377 G16/2009/D/0378 G16/2009/D/0379 G16/2009/D/0380 G16/2009/D/0381 G16/2009/D/0382 G16/2009/D/0384 G16/2009/D/0385 G16/2009/D/0386 G16/2009/D/0387

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429

00064090 00066138 00066202 00066247 00066288 00066417 00066455 00066495 00067018 00067170 00067271 00067878 00067943 00068122 00068137 00068225 00068489 00068504 00068973 00069240 00069719 00069818 00070118 00070127 00070140 00070794 00070812 00071212 00071931 00072317 00072334 00072394 00073187 00073192 00073249 00073272 00073273 00073510 00073854 00073912 00074665 00074901 00075027

JALIN BIN LUANG DAYANGKU IRING BINTI PENGIRAN HAJI MD. NOOR DAYANG SARIMAH BINTI HAJI MINA DZULKIFLI BIN HAJI MUHAMMAD HAJI ABD HAMID BIN HAJI MOHAMAD AWANG MANAN BIN RATU SANGAI BIN YAGANG DYG.MARIANI BINTI ABDULLAH AWANG HAJI AHMAD AWAL BIN ABDULLAH DAYANG HAJAH ZALIHA BINTI MD. SALLEH NORIKHSAN BINTI YAAKUB HAJAH ASMAH BINTI HAJI MISIR DAYANG. JARFAH BINTI HAJI. HIDUP. AWANG MD. HAMIDY BIN ORANG KAYA MAHA BIJAYA HAJI OTHMAN DAYANGKU HJH.HAIDAH BINTI PG.MAHADAR AZIZAH BINTI HAJI MD.TUAH/ HJ TUAH. ISMAIL BIN HAJI TIA @ HAJI JAIR HAJI MOHAMMAD ADENIN BIN HJ. HAMDAN PG.YUSOF BIN PG HJ MASHOR TEO KEE HUEI HAJAH ROHANA BINTE HAJI LATIP @ LATIF TAISAH BTE MAIL DY.HAJAH ROSE DALILAH BTE HJ. RAMLEE AWANG KAMELEOY BIN TAMBAH DAYANG HAJAH ZAINAB BINTI HAJI PUASA MOHD. YA'AKUB BIN JA'AFAR AWG HAJI ABDULLAH BIN NAMIT @ NASSIR AWANG ABDUL RAHMAN BIN HAJI AWANG SALIM AWANG MD YUSOF BIN HAJI MAT RAIS SINGGAH BINTI EDONG MASRI BIN HAJI LAHID DAYANG NOORETA BINTI HAJI UMAR LIM LI YAN AWANG AMRAN BIN HAJI DAMIT DAYANG CELIENE JACQUELINE YONG SHEIK LING SEE SIN TIONG. NOORALIFEAH BINTI HAJI A.MANTOK DAYANG ALIZAH BINTI HAJI ABAS DAYANG NURSIRINAH ELOI BINTI ABDULLAH @ ISI BINTI ELOI @ NURSEY BINTI ELOI DAYANG HAJAH MASNI BINTI HAJI METUSSIN AWANG MOHAMAD ZUFRY BIN HAJI JUNIT AWANG JONES BIN LUAR DAYANG MAINON BINTI ALI HASSAN

G16/2009/D/0388 G16/2009/D/0388 G16/2009/D/0389 G16/2009/D/0390 G16/2009/D/0391 G16/2009/D/0392 G16/2009/D/0393 G16/2009/D/0394 G16/2009/D/0395 G16/2009/D/0396 G16/2009/D/0397 G16/2009/D/0398 G16/2009/D/0399 G16/2009/D/0400 G16/2009/D/0401 G16/2009/D/0402 G16/2009/D/0403 G16/2009/D/0404 G16/2009/D/0405 G16/2009/D/0406 G16/2009/D/0407 G16/2009/D/0408 G16/2009/D/0409 G16/2009/D/0410 G16/2009/D/0411 G16/2009/D/0412 G16/2009/D/0413 G16/2009/D/0414 G16/2009/D/0415 G16/2009/D/0416 G16/2009/D/0417 G16/2009/D/0418 G16/2009/D/0419 G16/2009/D/0420 G16/2009/D/0421 G16/2009/D/0422 G16/2009/D/0423 G16/2009/D/0424 G16/2009/D/0425 G16/2009/D/0426 G16/2009/D/0427 G16/2009/D/0428 G16/2009/D/0429

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

00075222 00075275 00075298 00075401 00075732 00075901 00076099 00076257 00076832 00076869 00077129 00077256 00077331 00077752 00079152 00079259 00079673 00079699 00079845 00079942 00110008 00110063 00110124 00110141 00110249 00110298 00110398 00110526 00110757 00110810 00110834 00110973 00111121 00111145 00111824 00112344 00112543 00113006 00113093 00113463 00113588 00113621 00113633

DY HJH SARIAH BINTI AWANG HAJI AHAD MD. SOFRI BIN HAJI MD. SAID. DAYANG NORJAH BINTI HAJI BURUT DAYANG ANG LEE KWANG DAYANG AFDAH BINTE HJ METUSSIN AWANG SELAMAT BIN ABDULLAH @ TEO MING HUA ZUHANNA BINTI HAJI HASHIM DAYANG ROSITA BINTI HAJI HASSAN ZAINAL BIN HAJI AHMAD TIKOM BIN SUBI DAYANG MARHANI BINTI HAJI SAWAL/SHAWAL AWANG ABDUL MUTALIF BIN HAJI SULAIMAN DY. ZALEHA BINTI HAJI. METUSIN MUHAMMAD NAZRUL ARDHI ABDULLAH BURUT DAYANG HAJAH MARIANA BINTI HAJI ABDULLAH DAYANG NORINA BINTI HAJI DAUD AWANG MOHAMMAD ARIFFIN BIN HAJI MATUSIN SITI HAYON BINTI HAJI JUMAT DAYANGKU MASNUNAH BINTE PENGIRAN HAJI ABAS AWANG ISMAIL BIN AWANG HAJI DAMIT HAJI MOHD. JEFRI BIN HAJI JAKAR PENGIRAN HAJI ISMAIL BIN PENGIRAN HAJI APONG SAPEE BIN HAJI SABTU DY.NURUL ATIQAH BTE ABDULLAH HJH SITI HADIZAH BINTI HJ MAHBUB MD HELMEZULKIFLI BIN ABDULLAH HAJI ROSLAN BIN HAJI ZULKEFLI SALIM BIN HAJI PUTEH MOHD. NORDIN BIN HJ. ABU BAKAR CHAN KOO KIAT MOHAMMAD SHARI BIN HAJI ABD KAHAR DAYANGKU HAJAH RAMNAH BINTI PENGIRAN HAJI ABD. RAZAK DAYANG HAJAH MASNAH BINTI HAJI BAKIR DYG HAJJAH ROSTINAH BTE HJ ABD RASHID PENGIRAN ZUANA BINTI PENGIRAN MANSHOR DAYANG HAJAH ROHANA BINTI HJ METASSAN LAMAI ANAK SAKAI DAYANG AFSAH BINTI KURUS DAYANG FUJIAH BINTE HAJI MOHAMMAD TONY ANAK SEDAU DAYANG NOORDINI BINTI AWANG HJ TUAH DAYANG ROSNAH WATI BINTI HAJI MOHAMAD AWANG EMARAN BIN HAJI ZUNAIDI

G16/2009/D/0430 G16/2009/D/0431 G16/2009/D/0432 G16/2009/D/0433 G16/2009/D/0434 G16/2009/D/0435 G16/2009/D/0436 G16/2009/D/0437 G16/2009/D/0438 G16/2009/D/0439 G16/2009/D/0440 G16/2009/D/0441 G16/2009/D/0442 G16/2009/D/0443 G16/2009/D/0444 G16/2009/D/0445 G16/2009/D/0446 G16/2009/D/0447 G16/2009/D/0448 G16/2009/D/0449 G16/2009/D/0450 G16/2009/D/0451 G16/2009/D/0452 G16/2009/D/0453 G16/2009/D/0454 G16/2009/D/0455 G16/2009/D/0456 G16/2009/D/0457 G16/2009/D/0458 G16/2009/D/0459 G16/2009/D/0460 G16/2009/D/0461 G16/2009/D/0462 G16/2009/D/0463 G16/2009/D/0464 G16/2009/D/0465 G16/2009/D/0466 G16/2009/D/0467 G16/2009/D/0468 G16/2009/D/0469 G16/2009/D/0470 G16/2009/D/0471 G16/2009/D/0472

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

00114474 00114504 00114771 00114799 00115143 00115291 00115630 00115715 00116176 00116836 00116895 00117405 00117595 00117935 00117948 00118029 00118065 00118211 00118728 00119416 00119508 00119515 00119562 00119734 00120063 00120188 00120560 00120774 00121037 00121484 00121548 00121655 00121747 00121780 00122166 00122401 00122801 00123046 00123745 00124114 00124319 00124385 00124565

DAYANG HAJAH AISAH BINTI HAJI BUNGSU HAJAH JUSNANI BINTI AWANG TAHA AWANG MOHAMMAD ABDUL GHANI FIRDAUS BIN YAMAT @ GANI BIN YAMAT DIRIS BIN HAJI SALLEH SITI MASROHANA BINTI HAJI DAMIT AWANG YALIM BIN RAMAI DAYANG SITI ZALEHA BINTI HAJI ABDI MANAF DAYANG HAJAH NOR EHSAN BINTI HAJI MUHAMAD AWG ZOLKIFLI BIN HAJI AHMED HJH. KASMAWATI BTE HJ LATIF PG MOHD YUSSOF BIN PG HJ DAMIT AWANG SAINI BIN HAJI TASIM ZINI BIN HJ DULLAH PENGIRAN HAJAH HALIMAH KAMAL BINTI PDPH HJ KAMALUDDIN DAYANG NOMY MARSILLA BINTI MATTASANG DAYANG KASUMAYATI BINTI OPAI DAYANG MURTI ANAK RANGGAU NORHANA BTE HAJI LAMIT ROSLAND BIN HAJI BUNGSU DAYANG ZAITINAH BINTI HAJI AZAHARI HJH SALWANA BTE ABDUL LATIF MOHAMMAD AZMAN BIN HAJI AZAMAIN SAFARINA HJ YAHYA DAYANG ROSNITAH BINTI HAJI JULAIHI DK SITI HAIRANI BINTI PG BURUT DAYANG HAJAH NORSINAH BINTI HAJI IBRAHIM HJH KAMSIAH BINTI HAJI ISMAIL HAJAH NORAIDAH BINTI HAJI BINI AWANG HAJI NORAZALI BIN HAJI SAPAR DAYANG HAJAH AINI BINTI HAJI ABDUL SALIM HASLINA BINTI HJ. ABDUL GHAFAR DAYANG AZRINA BINTI HAJI JULAIHI HAJAH KARTIKA BINTI HAJI OTHMAN DAYANG HAJAH AZIMAH BINTI DATO PADUKA SERI HAJI YAAKUB NOOR AIDA BINTI HAJI MOHD. HASSAN AZMAN BIN HAJI HAMDAN NORAINI BINTI HAJI BARUDIN DAYANG MARHANI BINTI OMAR SHETELA BINTI TAWANG DAYANG HAJAH SARINAH BINTI HAJI AHMAD DAYANG JAMILAH BINTI HAJI OSMAN NORHAYATI BINTI HJ YACUB DAYANG NORIDAH BINTI HAJI IBRAHIM

G16/2009/D/0473 G16/2009/D/0474 G16/2009/D/0475 G16/2009/D/0476 G16/2009/D/0477 G16/2009/D/0478 G16/2009/D/0479 G16/2009/D/0480 G16/2009/D/0481 G16/2009/D/0482 G16/2009/D/0483 G16/2009/D/0484 G16/2009/D/0485 G16/2009/D/0486 G16/2009/D/0487 G16/2009/D/0488 G16/2009/D/0489 G16/2009/D/0490 G16/2009/D/0491 G16/2009/D/0492 G16/2009/D/0493 G16/2009/D/0494 G16/2009/D/0495 G16/2009/D/0496 G16/2009/D/0497 G16/2009/D/0498 G16/2009/D/0499 G16/2009/D/0500 G16/2009/D/0501 G16/2009/D/0502 G16/2009/D/0503 G16/2009/D/0504 G16/2009/D/0505 G16/2009/D/0506 G16/2009/D/0507 G16/2009/D/0508 G16/2009/D/0509 G16/2009/D/0510 G16/2009/D/0511 G16/2009/D/0512 G16/2009/D/0513 G16/2009/D/0514 G16/2009/D/0515

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558

00124626 00124834 00124859 00124934 00125094 00125143 00125415 00125883 00126185 00126234 00126259 00126785 00127050 00127296 00127396 00127566 00127593 00127668 00127700 00128048 00128069 00128230 00128330 00128617 00128869 00128919 00129155 00129627 00250061 00250235 00250373 00250510 00250860 00250930 00251064 00251408 00251656 00251681 00251701 00251705 00252105 00252240 00252324

DAYANG ROZINA BINTI AWANG HAJI SALIM DAYANG BIN HAJI BAKAR/ HAJI ANGGAS DAYANG SITI NORAZIZAH BINTI HAJI MAHLI DAYANGKU HAJAH NORLELAWATI BINTI PENGIRAN HAJI DAMIT DAYANG SARBANUN BINTI JUDIN / AWANG AJI DAYANG HAJAH SITI SABARIAH BINTI HAJI DAMIT DAYANG SHARINAH BINTI HAJI SHAHBUDIN AWANG HAJI ALI RAHMAN BIN HAJI ABDUL HAMID SADAH @ KAMALIAH BINTI HAJI TALIP DAYANG ROHAYA BINTI HAJI MOHAMAD DAYANG HAJAH RUSNI BINTI HAJI YUSOF DAYANG LIAH BINTI HAJI BADAR DAYANG JULIATI BINTI HAJI SABUD/SHAHBUD NORHASHIMAH BINTI HJ BURUT MISLI BIN MOKSIN DAYANG NOORZAINAH BINTI HAJI NOKMAN DAYANG HAJAH ARTINAH BINTI ABDULLAH @ TAN SIEW ENG RUPAN BINTI KASIM NOORISMAH BINTI HAJI IBRAHIM DAYANG NUR HALIZAH BINTI HAJI ABDUL HALLIM AMINAH BINTI HAJI AHMAD HANIZA BINTI ABDULLAH AWANG HOSHAINI BIN HAJI ROSMAN DAYANG HAMDIAH BINTI HAJI AMAT DK ROSLINAWATI BINTI PG HJ METALI FAUZIAH BINTI ISMAIL JULIANA BTE HJ ABDUL HADI AZRIN BIN HAJI BOLHASSAN DAYANG HAJAH SARINAWATI BINTI HAJI MOKTI DAYANG SONITA BINTI HAJI UDIN DAYANG ZULIANA BINTI HAJI NAYAN AWANG HAJI EHWAN BIN HAJI JUNED ZAINAB BINTI HAJI BRAIM DK NOR JEFFRIEYAH BINTI PG MOHAMAD DAYANG SUTINAH BINTI HAJI MOHD. ALI DAYANG NANISAH BINTI HAJI MUHAMMAD DAYANG HJH ROZITA BINTI HAJI AHMAD SUZANA HJ RAMLE PENGIRAN HAJI MOHAMAD SUFRI BIN PENGIRAN ALI RAIDAH BINTI JUNI ROSNAH BINTI HAJI TARIP DAYANG MASLENA BINTI MERZUKI @ MASNAH BINTI MERZUKI DK NOR INTAN BINTI PG SALLEH

G16/2009/D/0516 G16/2009/D/0517 G16/2009/D/0518 G16/2009/D/0519 G16/2009/D/0520 G16/2009/D/0521 G16/2009/D/0522 G16/2009/D/0523 G16/2009/D/0524 G16/2009/D/0525 G16/2009/D/0526 G16/2009/D/0527 G16/2009/D/0528 G16/2009/D/0529 G16/2009/D/0530 G16/2009/D/0531 G16/2009/D/0532 G16/2009/D/0533 G16/2009/D/0534 G16/2009/D/0535 G16/2009/D/0536 G16/2009/D/0537 G16/2009/D/0538 G16/2009/D/0539 G16/2009/D/0540 G16/2009/D/0541 G16/2009/D/0542 G16/2009/D/0543 G16/2009/D/0544 G16/2009/D/0545 G16/2009/D/0546 G16/2009/D/0547 G16/2009/D/0548 G16/2009/D/0549 G16/2009/D/0550 G16/2009/D/0551 G16/2009/D/0552 G16/2009/D/0553 G16/2009/D/0554 G16/2009/D/0555 G16/2009/D/0556 G16/2009/D/0557 G16/2009/D/0558

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601

00252369 00252422 00252510 00252825 00252990 00253398 00253647 00253828 00253832 00254013 00254206 00254412 00254469 00254654 00254777 00254932 00255413 00255469 00255499 00255553 00256027 00256084 00256249 00256264 00256361 00256380 00256423 00256791 00256928 00257383 00257669 00257770 00257900 00258228 00258309 00258423 00258514 00258586 00258763 00258872 00259200 00259272 00259452

AWANGKU MOKIM BIN PG HAJI MINUDIN DAYANG ROSWATI BTE HAJI AWANG DAMIT AZMAN BIN HAJI WAHID DAYANG HAJAH JULIAWATI BINTI HAJI MOHD. TAIB DAYANGKU ROSTINAHWATI BINTI PENGIRAN HAJI METALI DAYANG MAZLEYATI BINTI HAJI RAMLEE DAYANG ROSLIN BINTI DARAT NOOR AZMAN BIN HJ MANAF DAYANG NORFAUZIAH BINTI AWANG HAJI DAMIT AWANG SOFFIAN BIN HAJI SARBANI/SHARBINI AWANG HASRIN BIN HAJI MASRI DAYANG HAJAH SITI KHADIJAH BINTI HAJI ABDULLAH HAJAH KAMSIAH BINTI HAJI ABD RAZAK DAYANG FARIZAH BINTI HAJI MUSLI DAYANG SITI AZIZAH BINTI HAJI SHARBAWI DAYANG HAJAH AFIDAH BINTI HAJI KAMIS AMPUAN NORSARJANAWATI BINTI AMPUAN HAJI SAID AWANG HUSSIN BIN HAJI ISMAIL DAYANG NORHAYATI BINTI HAJI TUAH DAYANG TAN AI CHEAN. DAYANG HAJAH MASNORDINA BINTI HAJI JAINUDDIN DAYANG NORHANAH BINTI HAJI MOHAMAD DAUD DAYANG MARLIA BINTI HAJI MOHAMMAD SAID DAYANG ROZY SUSILAWATI BINTI HAJI MURAH DAYANG AMHRA ZAWATIL AMAL BINTI HAJI MOHAMMAD HAMDILAH DAYANG NORANITA @ NUR MAHIRAH BINTI JAPAR DAYANG HAJAH MARHANI BINTI HAJI LINGAS DAYANG NORFILZAH BINTI HAJI ABDULLAH DAYANG NOORHAYATI BINTI HAJI TIMBUL DAYANGKU SALEHA BINTI PENGIRAN HAJI ABDUL HAMID DAYANG AMAL UMNIAH BINTI HAJI MUHAMMAD ARSHAD PENGIRAN HAJI NOORASMALI BIN PENGIRAN HAJI AHMAD DAYANGKU SABERINAWATI BINTI PENGIRAN HAJI DAMIT AWANGKU ASMALI BIN PENGIRAN HAJI ABAS HAJAH SITI HAIRANEY BINTI HAJI AWANG SHAHRI DAYANG ROSMAWATI BINTI MOHAMMAD DAYANG HAJAH NORHANA BINTI HAJI ZAINAL ABIDIN DAYANG HAJAH HASNITA BINTI HAJI MUSA DAYANG FATIMAH BINTI HAJI AKHBAR DAYANG SARINAH BINTI HAJI MD. YASSIN HAJI MAHATHIR BIN HAJI MOKHTAR @ ADAM HAJAH MASS RENNA BINTI HJ MD YUSSOFF DAYANG SURIYATI BINTI HAJI SAMAN

G16/2009/D/0559 G16/2009/D/0560 G16/2009/D/0561 G16/2009/D/0562 G16/2009/D/0563 G16/2009/D/0564 G16/2009/D/0565 G16/2009/D/0566 G16/2009/D/0567 G16/2009/D/0568 G16/2009/D/0569 G16/2009/D/0570 G16/2009/D/0571 G16/2009/D/0572 G16/2009/D/0573 G16/2009/D/0574 G16/2009/D/0575 G16/2009/D/0576 G16/2009/D/0577 G16/2009/D/0578 G16/2009/D/0579 G16/2009/D/0580 G16/2009/D/0581 G16/2009/D/0582 G16/2009/D/0583 G16/2009/D/0584 G16/2009/D/0585 G16/2009/D/0586 G16/2009/D/0587 G16/2009/D/0588 G16/2009/D/0589 G16/2009/D/0590 G16/2009/D/0591 G16/2009/D/0592 G16/2009/D/0593 G16/2009/D/0594 G16/2009/D/0595 G16/2009/D/0596 G16/2009/D/0597 G16/2009/D/0598 G16/2009/D/0599 G16/2009/D/0600 G16/2009/D/0601

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644

00259542 00259608 00259644 00259872 00259926 00260062 00260191 00260256 00260417 00260525 00260550 00260762 00261260 00261275 00261310 00261531 00261896 00261982 00262006 00262120 00262215 00262216 00262511 00262771 00262803 00262984 00263166 00263303 00263330 00263597 00263641 00263751 00264293 00264376 00264630 00264748 00264990 00265052 00265102 00265161 00265163 00265279 00265317

DAYANG MASMULIANI BINTI HAJI MUHAMMAD DAYANG HASRINA BINTI HAJI ABDUL SAMAD AWANG HAMDILLAH BIN HAJI OSMAN DAYANG HANI BINTI HAJI KASSIM DAYANG NOORAINI BINTI HAJI ABDUL HAMID AWANG NOORISMAN BIN MENTARAIS DAYANG HAJAH RAIHANA BINTI HAJI ABDULLAH DAYANG NONI BINTI HAJI SERUJI DAYANG HAJAH MASNAH BINTI HAJI MAHMUD SUMUAH BINTI GHAPAR AWANG MOHAMAD AZMI BIN HAJI MOHD. YAKUP DAYANG NOORIRMAWATI BINTI NOORASHID AWANGKU HAJI OMAR ALI BIN PENGIRAN MOHD YUSOF DAYANG MAZIZAN BINTI HAJI MOHAMMAD AWANG MOHAMMAD RIZANI BIN HAJI HUJAN DAYANG NORASHIMAH BINTI HAJI MOHAMMAD DAYANG NORHAIDAH BINTI HAJI ABD RAHMAN DAYANG RINA BINTI HAJI HOSAINI @ HAJI SAINI DAYANG NORISMAWATI BINTI HAJI AHMAD DAYANG NORSHIDAH BINTI HAJI MOHD. NOOR DAYANG ROSIDAH BINTI HAJI MAIDIN DAYANG HAJAH NORAIN BINTI HAJI BASAR DAYANGKU NORMASDINAHWATI BINTI PENGIRAN TEJUDIN AWANG SAINI BIN HAJI MOHAMAD AWANG MOHAMAD SHUKRIWAN BIN HAJI ABD. LATIFF AWANG HARITH BIN HAJI MOHAMAD DAYANG NORINI BINTI HAJI TINDAS AWANG IBNO BIN AWANG ISMAIL AWANG HAJI AZAMAIN BIN AWANG HAJI AHMAD DAYANG HAJAH NORENA FATILAH BINTI HAJI NALI AWANG HAJI ZULHELMI HIDAYAT BIN PEHIN ORANG KAYA DEWA PAHLAWAN DATO PADUKA AWANG HAJI DANI DAYANG NORASIAH BINTI HAJI MOHAMMAD DAYANGKU HAJAH SITI NORUL SOFINAH BINTI PENGIRAN HAJI TAJUDDIN DAYANGKU NORMAWATI BINTI PENGIRAN HAJI IBRAHIM DAYANG AZLENA BINTI HAJI OSMAN DAYANG TUTTY HYRNEEITA BINTI HAJI ABD. LATIP DAYANG SITI HAIRANI BINTI HAJI IBRAHIM DAYANG JUNITA BINTI HAJI MOHIDDIN AWANG MOHAMMAD ISWANDI BIN HAMDI DAYANG ADRINA BINTI HAJI MOHD. AGUS DIN AWANG HAJI MD. YURA FAIZAL BIN HAJI MD. YUSOF DAYANG SURAYANI BINTI HAJI ASTOR AWANG RADIMAN BIN HAJI IDRIS

G16/2009/D/0602 G16/2009/D/0603 G16/2009/D/0604 G16/2009/D/0605 G16/2009/D/0606 G16/2009/D/0607 G16/2009/D/0608 G16/2009/D/0609 G16/2009/D/0610 G16/2009/D/0611 G16/2009/D/0612 G16/2009/D/0613 G16/2009/D/0614 G16/2009/D/0615 G16/2009/D/0616 G16/2009/D/0617 G16/2009/D/0618 G16/2009/D/0619 G16/2009/D/0620 G16/2009/D/0621 G16/2009/D/0622 G16/2009/D/0623 G16/2009/D/0624 G16/2009/D/0625 G16/2009/D/0626 G16/2009/D/0627 G16/2009/D/0628 G16/2009/D/0629 G16/2009/D/0630 G16/2009/D/0631 G16/2009/D/0632 G16/2009/D/0633 G16/2009/D/0634 G16/2009/D/0635 G16/2009/D/0636 G16/2009/D/0637 G16/2009/D/0638 G16/2009/D/0639 G16/2009/D/0640 G16/2009/D/0641 G16/2009/D/0642 G16/2009/D/0643 G16/2009/D/0644

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687

00265473 00265600 00265609 00265643 00265644 00265950 00266079 00266175 00266216 00266433 00266508 00266585 00266694 00266796 00266852 00267031 00267092 00267392 00267640 00267788 00267789 00267944 00268013 00268191 00268297 00268324 00268589 00268737 00268765 00269060 00269089 00269364 00269449 00269489 00269492 00269496 00269746 00269815 00269837 00269922 00270097 00270119 00270390

DAYANG SHAMSURAINI BINTI HAJI AWANG HUSAIN DAYANG NORASLINA BINTI HAJI ABU BAKAR HJH NOOR AFIDAWATI HJ ABD RAHMAN DY ESMADIAH @ AMIRAH BINTI HAJI KULA DAYANG HAJAH MARINAH BINTI HAJI METUSSIN DAYANG NORHASLINDA BINTI AMPUAN SAID DAYANG HAJAH ARDEY SUKRNI BINTI HAJI ABD. GHANI DAYANG ERNIE SOFINAH BINTI HAJI MATZIN/MD. ZIN DAYANG HAJAH JUZAILAH WATI BINTI HAJI JOHARI/JAHRI DAYANG NORIAH BINTI HAJI TAMIN SITI AIRWANA BINTI HJ. ABD. KARIM DAYANG HAJAH ROKIAH BINTI HAJI UMAR AWANG SHAHEIFFULRIZAL BIN HAJI A. BIDIN DAYANG HAJAH IRDAWATY BINTI HAJI ABU BAKAR @ HAJAH NURUL IDA DAYANG NG MEI CHUN HAJAH HALINA BINTI HAJI KASSIM DAYANG AIDA SURIYANI BINTI JUDIN DAYANG SARIWATI @ SARIYATI BINTI MURAH DAYANG NORDIANA BINTI HAJI AHMAD @ BIBI NORDIANA DAYANG ESME AIDA BINTI AWANG MOMIN AWANG MOHAMMAD HASHRIN BIN HAJI ABDUL HALIM DAYANGKU HAJAH NOORZAINAH BINTI PENGIRAN HAJI A. RAZAK JULIYAMIN BINTI HAJI SHAHBUD DAYANG HASNAH BINTI HAJI KASSIM AWANG MUHD. SHAHNOFAZLI BIN HAJI SABLI ARISFADILAH BIN HAJI IBRAHIM DAYANG TIJAH @ NUR NADZIRAH BINTI HAJI ZAINAL SAMSIAH BINTI HAJI AWANG OTHMAN DAYANG ISMA FAZILLA BINTI AWANG HAJI ISMAIL DAYANG ROSLINDA BINTI MAIDIN AWANG HAJI MOHAMAD NORISWANDI BIN HAJI ABDULLAH/HAJI DULLAH DAYANG ERNIE WATI BINTI NOORASHID ANITASARTINI BINTI HAJI TARIP AWANG SHAFIK AFANDI BIN MOHD DELI SUHAILA BTE HAJI MD YUSOF HAJAH NURIN ADLINA BINTI HAJI AHMAD KUMPOH DAYANG HAJAH FAIZAH BINTI HAJI HIDUP SITI MAIHANI BINTI HAJI MD. NOOR DAYANG MU'AMMILAH BINTI HAJI OTHMAN DAYANG SITI ROUZILLAWATTY BINTI DATO PADUKA HAJI AWANG WAHABI DAYANG SHAHRIFAH BINTI HAJI MOHD. SHAHLAN AWANGKU SUHARMAN BIN PENGIRAN TUAH AWANG MOHAMAD RIAZ BIN MOHD AMIN/AMIN

G16/2009/D/0645 G16/2009/D/0646 G16/2009/D/0647 G16/2009/D/0648 G16/2009/D/0649 G16/2009/D/0650 G16/2009/D/0651 G16/2009/D/0652 G16/2009/D/0653 G16/2009/D/0654 G16/2009/D/0655 G16/2009/D/0656 G16/2009/D/0657 G16/2009/D/0658 G16/2009/D/0659 G16/2009/D/0660 G16/2009/D/0661 G16/2009/D/0662 G16/2009/D/0663 G16/2009/D/0664 G16/2009/D/0665 G16/2009/D/0666 G16/2009/D/0667 G16/2009/D/0668 G16/2009/D/0669 G16/2009/D/0670 G16/2009/D/0671 G16/2009/D/0672 G16/2009/D/0673 G16/2009/D/0674 G16/2009/D/0675 G16/2009/D/0676 G16/2009/D/0677 G16/2009/D/0678 G16/2009/D/0679 G16/2009/D/0680 G16/2009/D/0681 G16/2009/D/0682 G16/2009/D/0683 G16/2009/D/0684 G16/2009/D/0685 G16/2009/D/0686 G16/2009/D/0687

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730

00270461 00270720 00270923 00271126 00271222 00271414 00271469 00272094 00272154 00272537 00272699 00272745 00272761 00272779 00272870 00273041 00273069 00273134 00273223 00273246 00273351 00273443 00273533 00273586 00273631 00273740 00273779 00273782 00273872 00274110 00274194 00274485 00274632 00274671 00274898 00275008 00275044 00275045 00275122 00275154 00275249 00275342 00275479

DAYANG SUZIE YANTY BINTI HAJI MD. JAFAR DAYANG SITI NORRADZIAH BINTI HAJI MATALI AWANG HAJI AZMANI BIN HAJI OSMAN/OTHMAN DAYANG HAJAH ADINA ARNI BINTI HAJI ABD. GHANI DAYANG HAJAH MARZIAH BINTI HAJI JALUDIN DAYANG HAJAH NORAINI BINTI HAJI KASSIM DAYANG HAJAH HARYANI BINTI HAJI HAKIM DAYANG NURHAIFA LIYANA BINTI HAJI MD. YAZID DAYANG NORHAIDAH BINTI HAJI OTHMAN DAYANG HAJAH ASLINAWATI BINTI HAJI JUSIF DAYANG HAJAH SURAYA HANI BINTI HAJI AWANG MOMIN AWANG HAJI ASARI BIN HAJI ABDUL RASHID DAYANG SITI AZHAMI BINTI HAJI ABD RAHMAN AWANG ELMIE FAIZAL BIN HAJI AMDAN HARRISMAN ASHADY BIN HAJI ALI DAYANG HAJAH NISAH BINTI HAJI GHARIF DAYANG AZLINA BINTI HAJI ABAS DAYANG MASFARINAWATI BINTI HAJI AMINUDDIN DAYANG MASNAUYAH BINTI AWG MD SALLEH DAYANG FAUZIAH BINTI TIMBANG AWANG MUHAMAD ROSLENI BIN JAINANI DAYANG MAZLENORSUHIRAH BINTI HAJI RAMLEE AMIRUDDIN BIN HAJI MD YUSSOF DAYANG ASRINIE BINTI HAJI ARIFFIN DAYANG NOR SADIYAH BINTI HAJI SADIM DAYANG HASLINI BINTI PHILLIP DAYANG JULIANA BINTI YANYAM RATNAWATI BINTE ALIDIN DAYANG NORASHIDAH BINTI DULLAH AWANG SHAHRUNI BIN HAJI BUNGSU DAYANG ONG PEI FUNG DAYANG JULAIANAH BINTI HAJI KARIM AWANG HAJI ISMAIL BIN HAJI BRAHIM DAYANG MAS HANI BINTI MURAH DAYANG EDDA HUSLIANA BINTI HAJI HAMDAN DAYANG JASMULIANA BINTI AWANG ABD. MULOK. DAYANG SUSYRIANTIE BINTI HAJI MD. DAUD DAYANG MARLIANA BINTI HAJI ABDULLAH DAYANG SHAMSIAH BINTI HAJI DAMIT DAYANG YULI RABIATUL BINTI KAMIS/MOMIN DAYANG JAMILAH BINTI HAJI ISMAIL DAYANG CHONG CHEW HAH AWANG NAZRUL BIN AWANG HAJI BESAR

G16/2009/D/0688 G16/2009/D/0689 G16/2009/D/0690 G16/2009/D/0691 G16/2009/D/0692 G16/2009/D/0693 G16/2009/D/0694 G16/2009/D/0695 G16/2009/D/0696 G16/2009/D/0697 G16/2009/D/0698 G16/2009/D/0699 G16/2009/D/0700 G16/2009/D/0701 G16/2009/D/0702 G16/2009/D/0703 G16/2009/D/0704 G16/2009/D/0705 G16/2009/D/0706 G16/2009/D/0707 G16/2009/D/0708 G16/2009/D/0709 G16/2009/D/0710 G16/2009/D/0711 G16/2009/D/0712 G16/2009/D/0713 G16/2009/D/0714 G16/2009/D/0715 G16/2009/D/0716 G16/2009/D/0717 G16/2009/D/0718 G16/2009/D/0719 G16/2009/D/0720 G16/2009/D/0721 G16/2009/D/0722 G16/2009/D/0723 G16/2009/D/0724 G16/2009/D/0725 G16/2009/D/0726 G16/2009/D/0727 G16/2009/D/0729 G16/2009/D/0730 G16/2009/D/0731

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773

00275535 00275541 275824 275839 275961 276105 276189 276291 276418 276466 276585 276586 00276612 00276692 00276712 00276827 00277018 00277025 00277109 00277365 00277449 00277547 00277748 00278061 00278086 00278107 00278146 00278200 00278263 00278611 00278666 00278806 00278817 00278849 00278851 00278852 00279116 00279312 00279354 00279411 00279500 00279515 00279549

DAYANG NOOR HASRINAWATI BINTI HAJI YUSSOP AWANG YAP YOK HOE JOHARI BIN HAJI ABAS AWANGKU EDDYROYANTO BIN PENGIRAN OSMAN DR. TAN SOON JIANN AWANG SOFIAN BIN HAJI LAMAT DAYANG NOR IZYANI BINTI ROMAINOR DAYANG MASJUWITA BINTI PUTEH DAYANG NOORJARIANA @ NUR' EZZATI BINTI HAJI BAKAR @ ANGGAS DY ROHAIDAH BINTI ABD LATIF @ ABD. LIPI DAYANG DIANA SHIM MEI CHING AWANG SAMDANI BIN HAJI BAKAR PENGIRAN HAJAH SITI NORUL FATIMAH BINTI PENGIRAN HAJI TAJUDDIN ANNESAJUANAWATY BINTI HAJI DAMIT NURAZEAN BINTI HAJI ABDUL JAMI DAYANG NOOR DZARIFAH BINTI JUMAAT DAYANG NOR HANI BINTI MOHD. DAUD DAYANGKU ROSNANI BINTI PENGIRAN HAJI ABDUL HAMID/DAMIT DAYANG LYDIA BINTI OTHMAN DAYANG HAJAH ASDINA BINTI HAJI MD. YASSIN DAYANG ROHANA BINTI HAJI KULA DAYANG NORSUZILAWATI @ DZURAINI BINTI AHMAD AWANG MUHAMAD AMIR HADZRE BIN JOHARI ZATUN NASIBAH BINTI HAJI OTHMAN DAYANG HAJAH NOORMULIYATI BINTI HAJI OSLI TAN KAI WEE DAYANG NORAZLINA BINTI HAJI TAMPOI NORHADZELINAH BTE HJ SALLEH NOOR FADZILLAH BINTI RAZAK DAYANG NORFARAH'EN BINTI HAJI ABD LATIFF DAYANG SITI JUSNITA BINTI JUMA'AT PENGIRAN SITI SAERAH BINTI PENGIRAN HAJI AMIR BAHAR FAUZIAH BINTI ABDULLAH SIMPAI AK ALI BIN PG HAJI CHUCHU DAYANG MASDIANA BINTI AWANG ABAS AW MAZLIEN BIN MAIKAL AWANG HAJI ADDY NOHAFRYZANIEL ABIDIN BIN MOHD NOH/MOHAMMAD NOH DK HAJAH AZMIDA DIANA BINTI PG HJ DAMIT DAYANG ERNIE JOSUZALIANANITA BINTI HAJI JOHARI DAYANG HAJAH ALIMAH BINTI HAJI KAMIS NOORASHIKIN BINTI AWANG HAJI WASLI FAUZIAHWATI BINTI HAJI BUNTAR AWANG KHAIROL YAZIMANNUDDIN BIN HAJI BORHANUDDIN

G16/2009/D/0732 G16/2009/D/0733 G16/2009/D/0734 G16/2009/D/0735 G16/2009/D/0736 G16/2009/D/0737 G16/2009/D/0738 G16/2009/D/0739 G16/2009/D/0740 G16/2009/D/0741 G16/2009/D/0742 G16/2009/D/0743 G16/2009/D/0744 G16/2009/D/0745 G16/2009/D/0746 G16/2009/D/0747 G16/2009/D/0748 G16/2009/D/0749 G16/2009/D/0750 G16/2009/D/0751 G16/2009/D/0752 G16/2009/D/0753 G16/2009/D/0754 G16/2009/D/0755 G16/2009/D/0756 G16/2009/D/0757 G16/2009/D/0758 G16/2009/D/0759 G16/2009/D/0760 G16/2009/D/0761 G16/2009/D/0762 G16/2009/D/0763 G16/2009/D/0764 G16/2009/D/0765 G16/2009/D/0766 G16/2009/D/0767 G16/2009/D/0768 G16/2009/D/0769 G16/2009/D/0770 G16/2009/D/0771 G16/2009/D/0772 G16/2009/D/0773 G16/2009/D/0774

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816

00279565 00279609 00279615 00279664 00279706 00279882 00280036 00280079 00280123 00280236 00280253 00280328 00280345 00280446 00280555 00280591 00280626 00280677 00280739 00280777 00280835 00280860 00280957 00280983 00281007 00281101 00281162 00281293 00281328 00281349 00281406 00281507 00281603 00281726 00281741 00281780 00281926 00281930 00281937 00282016 00282037 00282123 00282244

DAYANG NOR HASIMAH BINTI HAJI IDRIS MASTINAHWATI BINTI HAJI ALIAS DAYANG ESMA KARTINI BINTI HAJI EMRAN DAYANG SUZIELAWATI BINTI ZAINAL FARIDAH BINTI MD.YASSIN TAJUDDIN BIN AWANG SALLEH ARDIANA BINTI HAJI AHMAD SHARIFAH MARDHIAH BINTI WAN ALWI DAYANG HARAYATI BINTI HAJI ABD RAHMAN AWANG KHAIRUL SALLEH BIN HAJI BOLHASSAN AWANG HAJI MOHD. SAIFUL BAHRIN BIN HAJI SABLI DAYANG HARINAH BINTI HAJI MOHAMAD SHARA DAYANG SITI AISYAH BINTI HAJI MATASSAN DAYANG SITI ZURAIFAH BINTI HAJI MOHAMMAD DAYANGKU NOORUL HARIAINI BINTI PENGIRAN HAJI ABD. RAHIM HASNONEY BINTI HAJI ASNAL AWANG ASMAWI BIN HAJI IBRAHIM DAYANG RAHIMAH BINTI HAJI ALLI @ HASHIMAH HAJAH NORAZIZAH BINTI HAJI OTHMAN RUDDEYANO BIN SAWARNO DAYANG JUITA BINTI DAYAN DAYANG IRENE CHUA AI LIN DAYANGKU YASRINA NOR ATIKAH BINTI PENGIRAN HAJI YAKUB DAYANGKU SURYANI BINTI PENGIRAN HAJI MD. YASIN AWANG HAJI NUHEE BIN HAJI BRAHIM AINAH BINTI MUHAMAD DAYANG EZDIANI FARIZAN BINTI HAJI IBRAHIM DAYANG NORSARITA BINTI HAJI BESAR DAYANG HAJAH NOORISDA @ HAJAH NORASHIKIN BINTI HAJI ISMAIL DAYANG RAHIMAH BINTI HAJI MAHMUD DAYANG NORUL FAIZAH BINTI JAHRI DAYANG NOOR AZLIN BINTI SABTU MOHAMMAD NAZRE BIN KAMAL DAYANG LINA HASRINA BINTI MOHD. TAHIR DAYANG HAJAH MASARYANIE BINTI HAJI MD DELI DY HENNY SUNARTIE BINTI TIGA ZURYNA BTE YAHYA AWANG ADI SAHARINWANDI BIN SAHBUDIN DAYANG ERDIANA BINTI JAILANI RINA ARLINA BINTI HAJI ABDULLAH NOOR HAYATI BINTI HAJI EMRAN DAYANG SURIATI BINTI HAJI BAKAR HAJI MUHAMMAD ZULFAISAL BIN HAJI OMAR ALI

G16/2009/D/0775 G16/2009/D/0776 G16/2009/D/0777 G16/2009/D/0778 G16/2009/D/0779 G16/2009/D/0780 G16/2009/D/0781 G16/2009/D/0782 G16/2009/D/0783 G16/2009/D/0784 G16/2009/D/0785 G16/2009/D/0786 G16/2009/D/0787 G16/2009/D/0788 G16/2009/D/0789 G16/2009/D/0790 G16/2009/D/0791 G16/2009/D/0792 G16/2009/D/0793 G16/2009/D/0794 G16/2009/D/0795 G16/2009/D/0796 G16/2009/D/0797 G16/2009/D/0798 G16/2009/D/0799 G16/2009/D/0800 G16/2009/D/0801 G16/2009/D/0802 G16/2009/D/0803 G16/2009/D/0804 G16/2009/D/0805 G16/2009/D/0806 G16/2009/D/0807 G16/2009/D/0808 G16/2009/D/0809 G16/2009/D/0810 G16/2009/D/0811 G16/2009/D/0812 G16/2009/D/0813 G16/2009/D/0814 G16/2009/D/0815 G16/2009/D/0816 G16/2009/D/0817

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859

00282247 00282314 00282340 00282434 00282520 00282535 00282537 00282642 00282720 00282767 00282775 00282836 00282842 00282937 00282993 00283093 00283200 00283209 00283225 00283243 00283256 00283353 00283360 00283363 00283431 00283464 00283520 00283655 00283755 00283758 00283838 00283904 00284243 00284317 00284395 00284788 00284830 00284831 00284847 00284899 00284998 00285031 00285061

MARJUANA BINTI JOHAN SHARIFAH 'AINNA BINTI TUANKU ABDUL RAHMAN @ SHARIFAH NOR RASHIDAH HAJI MUHAMMAD MU'AMMIL BIN HAJI AHMAD DYG MERDIAH BTE AWG HJ AHMAD DAYANG MARDIANA BINTI IBRAHIM @ NURAJEERAH NAZRUL APIDAH BINTI MAT JININ AWANG MOHAMAD MASRAWI BIN ARSAD DAYANG JUNEHTA BINTI YANYAM DAYANG NURFAZLIANA BINTI TALIF AZYRIN BIN SAHARI DAYANG SITI NUR PRISCILLA BINTI ABDUL LATIP DAYANG SALWANA BINTI MD. NOOR DAYANG MARDIANA BINTI TAHIR DAYANG DAHLIAYANA BINTI HAJI BUJANG DY FAUZIAH BINTI AWANG MURAT AWANG HERMAN BIN MAT LAJIM DAYANG RIYANAWATI BINTI ZAINAL ZOZAIMAH BINTI HAJI MD. IDRIS AWANG IS'SARDI BIN HAJI AWANG NASAR MOHAMAD IRWAN SHAH BIN LADI DAYANG EDNA MARIA BINTI HAJI OSMAN AWANG HUSNOL ELMI BIN HAJI ALI MASNORIANANI BINTI PUTEH SITI NORAZIAH BINTI ALI VIVI HAIRANI BINTI HAJI JUDIN ABD RAZID BIN HAJI ABD KADIR AWANGKU MASLINI BIN PENGIRAN HAJI METERSAD AWANG HAJI MOHD. ROZAIME ARIFFIN BIN HAJI ZAINAL NUR ADIBAH JIHAN BINTI ABDULLAH @ ROZMIELLY BINTI LUTAN SHARIFAH RAIHANI BINTI HAJI WAN ALI HAFIDZAHMUTI BINTI HAJI ZAINI NOR MUHAMMAD IQZAL BIN ABDUL HAMID DAYANG UMI SALWANI BINTI UMAR SAIDATUN NUN BINTI RAMLI DAYANG HAJAH MASELINAH BINTI HAJI MOHD. TALI HAJAH NORASIDAH BINTI HAJI RAMLEE DAYANG HALIMATUS SA'ADIAH BINTI PENGLIMA DIRAJA HAJI ABDUL RASHID KHAIRUR RIZAL BIN MOHD. ZAIN SUZANA BINTI HAJI MD JAINI DAYANGKU RAFIDAH BINTI PENGIRAN HAJI PETRA NOOR ARZIYAN BINTI ABDUL RAHMAN DAYANG HAJAH MAS AYU BINTI HAJI ABD. HAMID AWANG ALI BIN AWANG HAJI GHANI

G16/2009/D/0818 G16/2009/D/0819 G16/2009/D/0820 G16/2009/D/0821 G16/2009/D/0822 G16/2009/D/0823 G16/2009/D/0824 G16/2009/D/0825 G16/2009/D/0826 G16/2009/D/0827 G16/2009/D/0828 G16/2009/D/0829 G16/2009/D/0830 G16/2009/D/0831 G16/2009/D/0832 G16/2009/D/0833 G16/2009/D/0834 G16/2009/D/0835 G16/2009/D/0836 G16/2009/D/0837 G16/2009/D/0838 G16/2009/D/0839 G16/2009/D/0840 G16/2009/D/0841 G16/2009/D/0842 G16/2009/D/0843 G16/2009/D/0844 G16/2009/D/0845 G16/2009/D/0846 G16/2009/D/0847 G16/2009/D/0848 G16/2009/D/0849 G16/2009/D/0850 G16/2009/D/0851 G16/2009/D/0852 G16/2009/D/0853 G16/2009/D/0854 G16/2009/D/0855 G16/2009/D/0856 G16/2009/D/0857 G16/2009/D/0858 G16/2009/D/0859 G16/2009/D/0860

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN JABATAN KOKURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902

00285285 00285313 00285569 00285576 00285929 00285989 00286034 00286069 00286084 00286207 00286256 00286319 00286329 00286349 00286359 00286562 00286632 00286633 00286689 00286788 00287036 00287116 00287385 00287388 00287410 00287427 00287483 00287579 00287699 00287708 00287743 00287785 00288072 00288076 00288179 00288246 00288253 00288300 00288459 00288679 00288746 00288796 00288799

AIDYTUL ADHA BINTI HAJI ABD LATIP AWANG MOHAMAD SHAHRUNI BIN AWANG HAJI SARBINI DAYANGKU WIRDA FAAZLIYATON BINTI PENGIRAN HAJI SABTU MASHADI BIN HAJI JUDIN DAYANG HAFIZAH BINTI HAJI MOHAMED NORLIA BINTI ABD. LAMIT DAYANG SALWA HAYATI BINTI JINAL @ ZAINAL HAJAH NORHADIANA BTE HAJI ABD. LATIF ROZIEANA BINTI ZINI RADDIAH BINTI HAJI AWANG ABAS DAYANG MAZNAH BINTI HAJI AWANG MAIDIN DAYANG NUR DIANA WATI BINTI HAJI MD. JAAFAR JAZIMAH BINTI HAJI MUSA SITI NOOR SHAHUDA BTE HJ ADI KARTINI BINTI AWANG HAJI BAKAR MOHAMMAD HERNI BIN HAJI SHAHMINAN DAYANG ROSMAINEY BINTI HAJI RAMLI DAYANG NOOR SARLIZAH BINTI HAJI BESAR @ DAYANG HAJAH NURUL JANNAH BINTI HAJI BESAR NOORSIAH BINTI LIMAN SITI KHADIZAH BINTI HAJI ABDULLAH HJ MOHAMMAD NURUL WIZAN B HJ ALI HUSSIN DAYANG ANI SURYANI BINTI HAJI BAHE DAYANG SUHANA BINTI HAJI SAHMINAN MOHAMMAD ANIZ AZURA BIN HAJI JABIDI AWANG WONG HOO LIM SITI DIANA RISNA BINTI MOHD DERIS AWANG TEO KUI SHENG MUSTINAHWATAY BINTI MOSTAPA DAYANGKU MARIEAH BINTI PENGIRAN HAJI KEMALUDDIN NURQISTINA @ HUFAIDAH BINTI HJ MUHAMMAD TAHA NORIJAH BINTI HAJI MININ DK SITI BAIZURA BINTI PG ZULKIPLI HAJI IDE ISMAWEE BIN HAJI ISMAIL NORIQA SYAZANANI ZAHIRAH LEONG BINTI MUHAMMAD DANIAL LEONG SOFIANA BINTI ABDUL RAHIM HAJI ADE SUHARDY BIN HAJI SUHAILI MASWATI BINTI MUSTAPHA FAIZAH BINTI HAJI MD JA'AFAR YONG THIAN SER MD SAIFUL BAHRIN BIN HJ MATZIN NORLINA BINTI HAJI OMAR MOHAMAD TADRY BIN TUAH DAYANG HAJAH ROSE AZYYATI BINTI HAJI ABDULLAH

G16/2009/D/0861 G16/2009/D/0862 G16/2009/D/0863 G16/2009/D/0864 G16/2009/D/0865 G16/2009/D/0866 G16/2009/D/0867 G16/2009/D/0868 G16/2009/D/0869 G16/2009/D/0870 G16/2009/D/0871 G16/2009/D/0872 G16/2009/D/0873 G16/2009/D/0874 G16/2009/D/0875 G16/2009/D/0876 G16/2009/D/0877 G16/2009/D/0878 G16/2009/D/0879 G16/2009/D/0880 G16/2009/D/0881 G16/2009/D/0882 G16/2009/D/0883 G16/2009/D/0884 G16/2009/D/0885 G16/2009/D/0886 G16/2009/D/0887 G16/2009/D/0888 G16/2009/D/0889 G16/2009/D/0890 G16/2009/D/0891 G16/2009/D/0892 G16/2009/D/0893 G16/2009/D/0894 G16/2009/D/0895 G16/2009/D/0896 G16/2009/D/0897 G16/2009/D/0898 G16/2009/D/0899 G16/2009/D/0900 G16/2009/D/0901 G16/2009/D/0902 G16/2009/D/0903

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945

00288947 00289079 00289186 00289211 00289294 00289310 00289334 00289390 00289550 00289552 00289584 00289677 00289825 00289831 00289868 00289909 00290012 00290106 00290148 00290258 00290487 00290544 00290677 00290691 00290763 00290818 00290873 00291204 00291252 00291301 00291396 00291425 00291579 00291656 00291810 00292070 00292242 00292271 00292322 00292356 00292415 00292494 00292498

ADI SHAHRIE BIN MOHAMMAD AMPUAN SAIFUL RIZA BIN AMPUAN HAJI SAID AWANG ASMAAL MUIZZ SALEHINN BIN HAJI MOHAMMAD SULTAN AWANG HUZAIMI BIN HAJI ABDUL KASSIM MOHAMMAD SHARDY BIN NARUDIN NUR RAHMAT BINTI ABDUL SALAM @ NUR RAHMAT HAJAH MAS RUDZIAH BINTI DATO PADUKA HAJI MOHD YUSSOP DAYANG NOORAINAH BINTI IDRIS AMALINA BINTI HARON @ SUZIANA NORAZEEZAH BITNI ZAHARI @ AZLINA DAYANG YONG CHEE TING AWANGKU HAJI MOHAMMAD SHAHREMI BIN PENGIRAN HAJI MOHAMMAD SALLEH HJH SALOMAH BINTI HAJI MOHAMAD RODIANI BINTI HJ MAT SALLEH @ HAJI JANUDIN AWANG MOHD. MASFARSHAH @ MUHAMMAD ADAM ZULFAQAR SHAH BIN HAJI MOHD JAAFAR NORJASHIMAH NOVEEYANA BINTI JASMEE @ AMNI DIYANAH DAYANG VINILIZA BINTI A. RAJAK DARLIN SIA VUI SUE AK RUDY @ ABDUL RAQIB BIN PG. HJ. JALI AK MOHD FAKHRUZZAMAN BIN PG HJ OMARALI DAYANG ONG HUI LAN SARI UQBIAH BINTI HAJI ZAINAL MOHAMMAD SHAH SAIFUL RIZAL BIN METASSIM KASMINI BINTI HAJI ABD RAHMAN MOHD FAIZAL BIN AWG. HJ. DAMIT / TAHA AZRENAH BINTI HAJI YAKUB KAMARIAH BINTI IBRAHIM HAZYLENAWATEY BINTI SHAYA DAYANG RODZIAH BINTI HAJI ABD. WAHAB @ ZAHRAH MOHAMMAD AMALI BIN AMANUDDIN AK. MUHD MUBARAK BIN PG. HJ. RUSJDI NOORMASHARYATTY BINTI HAJI HARUN SITI HOZAIMAH BINTI HJ IBRAHIM NOOR LAILI BINTI AWANG DAMIT MARIANA BINTI HAJI IBRAHIM MASNUNI BINTI MUHAMMAD MAHARI SITI KATHRINA BINTI MURNI NORASHIKIN BINTI HJ. MOHD. NAFIAH MARYANA ANAK OMBAT LIZAWATI BINTI KURUS LEE SIEW LING @ GOH SIEW LING HAJAH NORHIDAYAH BINTI HAJI ABU BAKAR ZUWAINAH @ ROSEMARIA BINTI HAJI TAHAMIT

G16/2009/D/0904 G16/2009/D/0905 G16/2009/D/0906 G16/2009/D/0907 G16/2009/D/0908 G16/2009/D/0909 G16/2009/D/0910 G16/2009/D/0911 G16/2009/D/0912 G16/2009/D/0913 G16/2009/D/0914 G16/2009/D/0915 G16/2009/D/0916 G16/2009/D/0917 G16/2009/D/0918 G16/2009/D/0919 G16/2009/D/0920 G16/2009/D/0921 G16/2009/D/0922 G16/2009/D/0923 G16/2009/D/0924 G16/2009/D/0925 G16/2009/D/0926 G16/2009/D/0927 G16/2009/D/0928 G16/2009/D/0929 G16/2009/D/0930 G16/2009/D/0931 G16/2009/D/0932 G16/2009/D/0933 G16/2009/D/0934 G16/2009/D/0935 G16/2009/D/0936 G16/2009/D/0937 G16/2009/D/0938 G16/2009/D/0939 G16/2009/D/0940 G16/2009/D/0941 G16/2009/D/0942 G16/2009/D/0943 G16/2009/D/0944 G16/2009/D/0945 G16/2009/D/0946

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988

00292518 00292525 00292618 00292619 00292695 00292769 00292789 00293247 00293341 00293345 00293431 00293448 00293497 00293610 00293733 00293763 00293817 00293942 00293949 00293998 00294062 00294134 00294208 00294343 00294349 00294463 00294633 00294784 00294848 00295004 00295097 00295163 00295336 00295495 00295565 00295671 00295814 00295829 00295852 00295859 00295994 00296007 00296192

LIM BEE HONG IHSAN NADIA BINTI HAJI MOHD YUSOP HAJAH SERI SURAZIAH BINTI HJ SULAIMAN NUURAZFA BINTI HAJI ARIFFIN SUZILAWATI BINTI RAHGENI/ZAINI MOHAMMAD FAIZAL BIN HAJI MAT SALLEH KARTINI BINTI ISHAK HAJAH MASRIATOL NAZAHIYAH BINTI HAJI MOHAMMAD AWG. HAJI SUHARDY BIN AWG. HJ HASSIM SALMIWATI BINTI HAJI AWANG TENGAH ROZI BINTI IDRIS IMELDA ANAK LAYANG DAYANG KALSUM BINTI HAJI BEDU HASNEEDAH BINTI HJ MOHD ALLINOOR MARIANI BINTI HAJI LAMIT HJH. SITI ZAHARAH BINTI HAJI MURNI AMINOR SYAIDINI BIN HJ ABDULLAH DAYANG ZIRWATUL HAYAT BINTI HAJI ASNAN FADILLAH BIN HAJI MOHD ALI NORHALIZAWATI BINTI HAJI AWANG MATDAUD HAJI ISYRAH SADRI BIN HAJI OSMAN GO SEE KAI NUR AZIMAH NASUHA @ SUMARNI BINTI DATO PADUKA HAJI MUSTAFA SITI NORMALA BINTI HAJI AWANG DAMIT SITI NAJMOON BINTI HAJI MD ESA SITI NOORHALIFAH BINTI HAJI BASIR SITI WARDINA BINTI HAJI ABBAS AWANG IBRAHIM BIN HAJI MOKIM HJH NURHAPIDZAH BINTI HJ HASSAN HAZLENAWATI BINTI HAJI ABDUL RAHMAN SITI UMMI HANI BINTI HJ MAT JOHARI SURATI @ NUR SYAZANA BINTI MOHD MORDI WONG CHIN MUN AMY ARMYNA BINTI AMRAN RATNI BINTI GHANI DK JAMILAH BINTI PG KAMIS HAJAH HAFIDHZAH BINTI HAJI JALUDIN / HAJI ERING HAJI ASMALHEDAYAT BIN HJ ABD SAMAD NORAIDAH BINTI HAJI PANJANG MUHAMMAD NAWAWI BIN HJ. MAJID MOHAMAD NOR ASRI BIN HITAM DAYANG WANG SHU FEN ROLINA BINTI HAJI HASSAN

G16/2009/D/0947 G16/2009/D/0948 G16/2009/D/0949 G16/2009/D/0950 G16/2009/D/0951 G16/2009/D/0952 G16/2009/D/0953 G16/2009/D/0954 G16/2009/D/0955 G16/2009/D/0956 G16/2009/D/0957 G16/2009/D/0958 G16/2009/D/0959 G16/2009/D/0960 G16/2009/D/0961 G16/2009/D/0962 G16/2009/D/0963 G16/2009/D/0964 G16/2009/D/0965 G16/2009/D/0966 G16/2009/D/0967 G16/2009/D/0968 G16/2009/D/0969 G16/2009/D/0970 G16/2009/D/0971 G16/2009/D/0972 G16/2009/D/0973 G16/2009/D/0974 G16/2009/D/0975 G16/2009/D/0976 G16/2009/D/0977 G16/2009/D/0978 G16/2009/D/0979 G16/2009/D/0980 G16/2009/D/0981 G16/2009/D/0982 G16/2009/D/0983 G16/2009/D/0984 G16/2009/D/0985 G16/2009/D/0986 G16/2009/D/0987 G16/2009/D/0988 G16/2009/D/0989

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031

00296406 00296784 00296890 00297206 00297724 00298279 00298348 00298484 00299104 00299210 00299355 00299806 00299994 00302045 00303343 00307619 01035280 01041364 01041982 01042440 01042486 01042754 01042877 01052100 01057265 01057324 01061354 01061393 01061485 01061508 01062627 01065423 01065889 01067157 01070218 01075420 01082473 01085017 30108843 30109449 30201070 30201077 30203726

AMMELLIA BINTI MD. AMIN @ KHADIZA FAZEDA BINTI ABDULKHAN HAJAH INSAN NUR IZZAT BINTI HAJI TAHA HAJAH HUZAIRINA BINTI HAJI TENGAH RINA ANAK JEMUT DK NORAINI BINTI PG HJ KASHARAN NURULAZLIN BINTI HAJI AHMAD SHEIKH MOHD NUH BIN SHEIKH HJ A KADIR DAYANG LIM GEOK KUAN SAEEDATUL LYDIANA BINTI SULAIMAN HAJI JA'AFAR BIN AHMAD SITI AIMEYUNIZAH BINTI ROHANI AWANG MUHAMMED NABAWEE BIN HAJI AHMED AWANG MOHAMMAD HILMAN BIN HAJI ABDUL RAHMAN AZIMATUL IHSANI BINTI HAJI MOKSIN NABILAH BINTI HAJI AHMAD DAYANG NUR HANISAH BINTI MUHAMMAD HANAFI/NUR HANISAH BINTI ABDULLAH @ BACHA ANAK USET DY FERIAH BINTI BUNGSU MOHAMAD AZRI BIN ABDULLAH RAMLAH BINTI NARUDDIN AWANG CHAN SIANG KHWANG HAJAH NURFAIZAH BINTI HAJI AWANG YAHYA DAYANG ASMAH BINTI KARIM HUZAIMI BIN MATSANI LEE SHIAW HENG LIEW MIN CHO DAYANG YEO CHEW TIN FARIDAH BINTI ABDUL HAMID/HAMID SAADIAH ANAK ANONG BELINDA ON YEN YING DAYANG ADEK NUR INTAN BINTI HAJI ABDUL HALIM. HAFIZAH NOOR BINTI HAJI MARMIN ROZITA BINTI AMIT DAYANG NONITAHANI BINTI AWANG JOHAN ANG SY YUN VERONICA YONG PEK YUNG HAMADAH BINTI DR. HAJI MUHAMMAD NUR LUBIS HAJI EDDY MASIRWAN BIN HAJI DOLAH TAY GUAT NGO YONG KAH FOONG CHAI @ CHUA MEI YEE DY HABEEBA BEGUM ABDULLAH PANG YEN CHEW

G16/2009/D/0990 G16/2009/D/0991 G16/2009/D/0992 G16/2009/D/0993 G16/2009/D/0994 G16/2009/D/0995 G16/2009/D/0996 G16/2009/D/0997 G16/2009/D/0998 G16/2009/D/0999 G16/2009/D/1000 G16/2009/D/1001 G16/2009/D/1002 G16/2009/D/1003 G16/2009/D/1004 G16/2009/D/1005 G16/2009/D/1006 G16/2009/D/1007 G16/2009/D/1008 G16/2009/D/1009 G16/2009/D/1010 G16/2009/D/1011 G16/2009/D/1012 G16/2009/D/1013 G16/2009/D/1014 G16/2009/D/1015 G16/2009/D/1016 G16/2009/D/1017 G16/2009/D/1018 G16/2009/D/1019 G16/2009/D/1020 G16/2009/D/1021 G16/2009/D/1022 G16/2009/D/1023 G16/2009/D/1024 G16/2009/D/1025 G16/2009/D/1026 G16/2009/D/1027 G16/2009/D/1028 G16/2009/D/1029 G16/2009/D/1030 G16/2009/D/1031 G16/2009/D/1032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074

30206361 30207250 31005536 00281306 00282353 00296113 00069555 00291109 00057182 00115820 00123082 00252709 00045322 00055040 00066639 00071650 00077618 00257883 00262283 00287769 00289234 00291349 00301239 00301248 00126074 00129696 00250865 00277277 00122939 00255908 00273338 00282323 00291086 00262454 00305390 00075583 00287017 00303189 00308459 00073167 00076021 00115678 00252769

DAYANG NADIRA LO BINTI ABDULLAH @ LO PEI YEEN @ SHARON LO CHASTINA SAHDI AW TAN SOON LEONG JENNIFER KONG @ EMMILIAWATI BTE JEMMING DAYANG RITA SUZANTY BINTI ANDRY HAJAH NUR SAIMENATUL KADIZAH BINTI HAJI KADIR AWANG KIFLI BIN HAJI JA'AFAR DY SITI RAUDHAH BINTI HJ MOHAIMIN AWANG HAJI MOHD NASSIR BIN AHMAD DAYANGKU HAJAH SALAWATI BINTI PENGIRAN HAJI EMRAN DAYANG NORZAINAH BINTI LAISAH AWANG HAJI KAHIRUL ZULKARIN BIN AWANG HAJI ABDUL GHAFOR AWANG JINAL BIN HAJI BAKAR @ ZAINAL BIN HAJI ABU BAKAR HJH HASMAH BINTI HJ YAKOB AWANG HAJI ZAKARIA BIN MATUSIN @ HAJI ZAKARIA BIN MATUSSIN DAYANG NORMAH BINTI AWANG ALI ZAINAB BINTI MORSHIDI DAYANG HAJAH MAY FA'EZAH BINTI HAJI AHMAD ARIFFIN ASMAWI FAIZAL BIN HAJI KAMIS @ ASNAWI FAISAL DAYANG HAJAH NORHASLINA BINTI TAMIN HAJAH RINA BINTI HAJI GHANI DAYANG NUR AMANI HAZIQAH BINTI ABDULLAH YAWANG @ CHRISTINA BINTI YAWANG DK NURUL - IHSAN BINTI PG DAMIT MOHAMMAD NOORUL AIMAN BIN HAJI JAMAN HAJI MOSAIDI BIN MOHD. SAID AWANG MOHAMMAD SAMARDI BIN HAJI ABDUL SAMAT DR HJ MUHD MAJDI BIN PEHIN DATO SERI MAHARAJA DATO SERI SETIA HAJI ABDUL AZIZ AK MOHD ZAMREEN BIN PG HJ MAHALEE DAYANG HAIRANI BINTI HAJI MOHD. JAIS HARNITA ZELDA SKINNER AWANG HAJI KAHARUDIN BIN MOHD. ALI HAJAH HAZARENA BINTI P.D.HJ. HURAIRAH MOHAMMAD HAIRUL AZERIN BIN HAJI MD. JAYA NORIDAH BINTI HAJI ISHAK NURUL NAZURAH BINTI JAYA HAJI MAMIT BIN HAJI SALLEH AWANG HAJI AZROL BIN HAJI SERUJI/SARUJI HJ AHMAD IBNUL ISTIKLAL BIN DATO SERI SETIA HJ ABD RAHMAN SITI WARDAH BINTI HAJI LUTFI MOHAMMAD NOAH BIN ABDUL/ABD. RAHMAN HASSAN BIN HJ. BUNGSO AWANG HAJI MOHAMMAD BIN SERUJI HAJAH MANISAHWATI BINTI HAJI SULAIMAN

G16/2009/D/1033 G16/2009/D/1034 G16/2009/D/1035 G16/2009/D/1036 G16/2009/D/1037 G16/2009/D/1038 G16/2009/D/1039 G16/2009/D/1040 G16/2009/D/1041 G16/2009/D/1042 G16/2009/D/1043 G16/2009/D/1044 G16/2009/D/1045 G16/2009/D/1046 G16/2009/D/1047 G16/2009/D/1048 G16/2009/D/1049 G16/2009/D/1050 G16/2009/D/1051 G16/2009/D/1052 G16/2009/D/1053 G16/2009/D/1054 G16/2009/D/1055 G16/2009/D/1056 G16/2009/D/1057 G16/2009/D/1058 G16/2009/D/1059 G16/2009/D/1060 G16/2009/D/1061 G16/2009/D/1062 G16/2009/D/1063 G16/2009/D/1064 G16/2009/D/1065 G16/2009/D/1066 G16/2009/D/1067 G16/2009/D/1068 G16/2009/D/1069 G16/2009/D/1070 G16/2009/D/1071 G16/2009/D/1072 G16/2009/D/1073 G16/2009/D/1074 G16/2009/D/1075

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA JABATAN BELIA DAN SUKAN JABATAN BELIA DAN SUKAN JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI BADAN KEMAJUAN INDUSTRI BRUNEI (BINA) JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI JABATAN KEHAKIMAN NEGARA JABATAN KEHAKIMAN NEGARA JABATAN KEHAKIMAN NEGARA JABATAN KEHAKIMAN NEGARA JABATAN KEHAKIMAN NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

00254674 00262332 00266656 00267252 00267379 00286964 00287766 00287767 00293039 00295953 00296900 00297667 00298385 00300153 00301477 00302250 00307120 00319386 01050600 00057372 00064613 00059461 00276844 00277479 00279390 00289988 00293294 00297418 00303291 00298880 00280948 00282997 00253645 00256022 00075934 00077746 00259152 00066960 00046203 00114510 00116221 00267171 00053949

AWANG YUSDIMAN BIN DATO PADUKA HAJI ABDUL SAMAN HAJI RUDY BIN YAHYA DAYANG NOR DIANA YASMAWATI BINTI YAHYA AWANG ISTIQ FATHI SHAHRIZAL BIN RAZALI MASRA DIZAHATYNA BINTI HAJI SULAIMAN JACKYLEN SENUN ANAK BANGAI DAYANGKU ROHAYATY BINTI PENGIRAN DATO PADUKA MD YASSIN AWANGKU HAJI SAIFUL AMIRUL ISKANDAR BIN PENGIRAN HAJI RAMLEE NORHALIZA BINTI HJ AWG HASSANMAL HJ MUHAMAD FAKHRI BIN HJ MD TAIB HAJAH RUMAIZAH BINTI HAJI MOHAMMAD ZATIL AQMAR SUFINAH SULAIMAN HJ MUHAMMAD AZMIN SYAWALUDDIN BIN HJ SHARIFFUDIN HJ MOHAMMAD ASNAWI BIN HJ YAKIB DK SITI HAISYATUN JAIYIDAH BINTI PG DATO PADUKA HJ ROSLI ASHRAF FUAD BIN HAJI MD. YA'AKUB @ MOHD. ASHRAF FUAD IZZATI @ RUZANNA BINTI HAJI BAHARUDDIN HJH NOOR IZWAH BINTI HJ MD SALLEH/SHAHDAN KHAIRUNNISA NADIAH BINTI ABDUL GHANI AWANG ABDUL AZIS BIN HAJI MOHAMAD AWANG MAHLI BIN HAJI BOLHAJI JAMHALI BIN YAHYA ZULNOREIN BIN HAJI BAKAL SALLEHHUDIN BIN HAJI ABDI MANAF AWANG KOH CHUN HOCK AK AMIRUL HAYAT BIN PG HJ YUSSOP HAJAH SURYANI AZMINAH BTE HJ. MOHD. JUMIN HAJI MOHAMMAD ZA'IM AZIMAN BIN HAJI ISMAIL SUNAHADIMAN BIN HAJI MOHAMED SALLEH DK FARAH WAHEDA BINTI PG IBRAHIM LIM AIK SHIONG AWANG HAJI MOHAMMAD HASSENOL BIN AWANG HAJI ABD. RAHMAN DAYANG MARZETI BINTI HAJI MAHADI SHAMRIN BIN BUNDOL SHAMSUL AFFENDI BIN HJ MD HUSSIN AWANG AMIR BIN RINGGIT BAHRAIN BIN HAJI ABD. RAHMAN AWANG MAT YASSIN BIN HAJI ABDULLAH ZAINI BIN RAZALI. HASNAL BIN HJ. MOHAMAD OMAR DANNY BIN HJ. TIMBANG AWANGKU MD. KHAIRUL NIZAM BIN PENGIRAN HAJI MD. YASSIN AWANG HAJI JAMALUDDIN BIN ORANG KAYA MAHARAJA DINDA HAJI SAMAN

G16/2009/D/1076 G16/2009/D/1077 G16/2009/D/1078 G16/2009/D/1079 G16/2009/D/1080 G16/2009/D/1081 G16/2009/D/1082 G16/2009/D/1083 G16/2009/D/1084 G16/2009/D/1085 G16/2009/D/1086 G16/2009/D/1087 G16/2009/D/1088 G16/2009/D/1089 G16/2009/D/1090 G16/2009/D/1091 G16/2009/D/1092 G16/2009/D/1093 G16/2009/D/1094 G16/2009/D/1095 G16/2009/D/1096 G16/2009/D/1097 G16/2009/D/1098 G16/2009/D/1099 G16/2009/D/1100 G16/2009/D/1101 G16/2009/D/1102 G16/2009/D/1103 G16/2009/D/1104 G16/2009/D/1105 G16/2009/D/1106 G16/2009/D/1107 G16/2009/D/1108 G16/2009/D/1109 G16/2009/D/1110 G16/2009/D/1111 G16/2009/D/1112 G16/2009/D/1113 G16/2009/D/1114 G16/2009/D/1115 G16/2009/D/1116 G16/2009/D/1117 G16/2009/D/1118

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN UNIT PETROLEUM AUDIT AUDIT JABATAN PENERBANGAN AWAM JABATAN PENERBANGAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN JABATAN TANAH JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN JABATAN PEGUAM NEGARA LEMBAGA BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN

1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160

00065563 00267993 00058081 00254961 00129098 00125194 00123508 00271196 00062416 00126250 00291116 00293370 00046518 00049012 00050974 00055592 00064129 00073787 00125732 00260969 00054529 00048869 00269055 00072998 00129913 00257996 00283836 00117114 00260234 00260712 00268072 00283861 00302150 00128576 00263709 00043959 00046834 00049383 00051067 00053236 00055014 00055685 00061871

PENGIRAN OMARALI BIN PENGIRAN MOHD. YUSSOF AWANG NORHISHAM BIN HAJI MD. SAINI HAJI ABU BAKAR BIN HAJI SERUDIN DAYANG ARENAWATI BINTI HAJI LAMUDIN AWANG MUHAMAD SHAMSANI BIN AJI AWANG HAJI HARLIMIN BIN HAJI SULAIMAN AWANG MOHAMMAD MU'INUDDIN CHIN BIN ABDUR RAHMAN AWANG MOHAMAD WENDY BIN HAJI AWANG @ HAJI ABD RAZAK HAJAH NORLEHA BINTI HAJI MAT YASSIN FADZLIWATI BINTI MOHIDDIN/MAIDIN AW MD KHAIRUL ANWAR BIN HJ SHAHARI MOHAMMAD YAZDI BIN HAJI YAHYA SULAIMAN BIN HAJI LABOK HAJI MOHAMMAD ISA BIN DZULKIFLE AWANG HAJI ALI BIN HAJI AJI MOHAMMED SUNNY BIN HAJI ABDUL RAFFAR AWG LAI BON LEE ABD. KHALID BIN MOHD. NOOR AWANG YONG HON WEI AWANG MOHAMMAD SHAMSUL BIN HAJI SANIF HAJI JALI BIN HAJI NUDIN HAJI IBRAHIM BIN HAJI SHA'ARI DAYANG HAJAH AZZA YOSSIE BINTI HAJI ABDUL AZIZ HAJAH DAYANG MAIMUNAH BINTI HAJI AWANG HUSSIN PENGIRAN HAJI MD. ALI NOOR BIN PENGIRAN HAJI ISMAIL HAJAH RUSIDAH BINTI HAJI HIDUP DAYANG MONA HALIZA BINTI HAJI ZAKARIAH IDRIS BIN HAJI MATZIN AWANG ZULFRIZAL BIN HAJI ZAINI AWANG HAJI MUHAMMAD WENNY BIN HAJI MUSTAPA AWANG HAJI SHA'ARANI BIN HAJI SERI DAYANG SURIANE BINTI HAJI RADIN AWANG MOHAMED ASHADY BIN BOLHASAN DAYANG MAIZATUL AKMAM BINTI HAJI OMAR ALI AWANG MOHAMMAD HISHAM BIN HAJI SUHAILEE HAJI JAHARI BIN HAJI MATNOOR SHEIKH HJ. AG ABD KHALID BIN SHEIKH HJ. YAHYA HAJAH ROSNAH BINTI HJ ABDULLAH HAJI MAIL BIN BESAR AWANG HAJI MOHD YUSSOF BIN HAJI MOHD NAWI DAYANG HAJAH ASINAH BINTI HAJI TAMIN DAYANG HAJAH HAWA BINTI HAJI MAHMUD DAYANG HAJAH HAMIDAH BINTE ABDUL RAHMAN

G16/2009/D/1119 G16/2009/D/1120 G16/2009/D/1121 G16/2009/D/1122 G16/2009/D/1123 G16/2009/D/1124 G16/2009/D/1125 G16/2009/D/1126 G16/2009/D/1127 G16/2009/D/1128 G16/2009/D/1129 G16/2009/D/1130 G16/2009/D/1131 G16/2009/D/1132 G16/2009/D/1133 G16/2009/D/1134 G16/2009/D/1135 G16/2009/D/1136 G16/2009/D/1137 G16/2009/D/1138 G16/2009/D/1139 G16/2009/D/1140 G16/2009/D/1141 G16/2009/D/1142 G16/2009/D/1143 G16/2009/D/1144 G16/2009/D/1145 G16/2009/D/1146 G16/2009/D/1147 G16/2009/D/1148 G16/2009/D/1149 G16/2009/D/1150 G16/2009/D/1151 G16/2009/D/1152 G16/2009/D/1153 G16/2009/D/1154 G16/2009/D/1155 G16/2009/D/1156 G16/2009/D/1157 G16/2009/D/1158 G16/2009/D/1159 G16/2009/D/1160 G16/2009/D/1161

LEMBAGA BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN LEMBAGA BANDARAN BANDAR SERI BEGAWAN POLIS DIRAJA BRUNEI POLIS DIRAJA BRUNEI JABATAN PERKHIDMATAN POS JABATAN PELABUHAN-PELABUHAN BIRO KAWALAN NARKOTIK BIRO KAWALAN NARKOTIK UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM JABATAN KERJA RAYA RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI RADIO TELEVISYEN BRUNEI JABATAN UKUR JABATAN PERBENDAHARAAN JABATAN PERBENDAHARAAN INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM KEMENTERIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA & SUKAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM

1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203

00068396 00070826 00077130 00078286 00110730 00113137 00114830 00120897 00121214 00121312 00124770 00128163 00128729 00128865 00250135 00250909 00250924 00251008 00252070 00253732 00255840 00256164 00259205 00260741 00260936 00262985 00263988 00264822 00266346 00267966 00269098 00270930 00271207 00271788 00274831 00276810 00276890 00278592 00278826 00280064 00281052 00282379 00284357

DAYANG HAJAH FATIMAH BINTI HAJI AHMAD HJH. SARIMAH BINTI HJ. AHMAD AWANG HAJI SATIA BIN HAJI SIBAU AWANG HAJI HASBI BIN HAJI MD. SUHAILY ABDUL RAHMAN BIN MATZIN AWANG ABD. AZIZ BIN HAJI ABD. KAHAR HJH SITI MAHYANA BTE PSKDPSS USTAZ HJ AWANG YAHYA DYG HAJAH NORAINI BINTI HJ MATASSIM DAYANG MAS MIRAH BINTI HAJI ABDUL KARIM DAYANG HAJAH NORASNIDA BINTI HAJI RAMLEE DAYANG HAJAH NORDIANA BINTI HAJI SALIM PENGIRAN HAJI AMIRUDDIN BIN PENGIRAN HAJI DAMIT DAYANG LATIFAH BINTI HAJI ISMAIL DAYANG SOFINA BINTI HAJI OSMAN AWANG HAJI ROSMAN BIN HAJI JAIR HAJI RAJIMAN BIN JUDIN @ HAJI ABDUL AZIM AZMAN BIN JUDIN DAYANG RASIDAH BINTI HAJI APONG NORASHIBAH BINTI HAJI BESAR DAYANG HAJAH NORZALINAWATI BINTI HAJI METUSSIN DAYANG MARDINAH BINTI HAJI MOHAMMAD NOOR AWANG MOHAMMAD ZAMERY BIN HAJI NAYAN DAYANG HAJAH NORASRAHWATI BINTI HAJI SANIF DAYANG NORAZIMAH BINTI HAJI KAHAR ROZINI BIN HAJI AWANG ABD HAMID @ AHMAD HAZIQ DAYANG HAJAH NORAINI BINTI AWANG HAJI SAMAN DAYANG RAHIMAH BINTI HAJI BADAR DAYANG HAJAH ROSMIATI BINTI HAJI ABDUL MAJID DAYANG SITI SALAWATI BINTI SALAT DAYANG NOORHASNAH BINTI HAJI ZAINAL DAYANG NADIAH BINTI DATO SERI SETIA DR. HAJI MOHD. AMIN AWANG HAJI AZYRIN BIN HAJI AWANG DAMIT AWANG MOHAMMAD ALI BIN HAJI ABD. HAMID NUZUL AINI @ NURUL HAFIZAH BINTI HAJI IBRAHIM SABLINAWATI @ RABIATUL ADAWIYAH BINTI HAJI SABLI DAYANG SURIATI BINTI HJ. AWG. MOHAMAD SITI MARDIANA BINTI HAJI AHMAD AW MUHAMMAD SADULLAH BIN HAJI KASIM DAYANG RINA BINTI TALIP DAYANG ERNA MARLINA BINTI METUSSIN DAYANGKU HAJAH FARAH WAFIQAH @ DAYANGKU SUHANA BINTI PENGIRAN HAJI SULAIMAN MOHD AHSANUL AZMI BIN HAJI SHARBINI SARIFAH BINTI HAJI TAKONG HAJAH MARLIANA BINTI HAJI MOHAMMAD LOT

G16/2009/D/1162 G16/2009/D/1163 G16/2009/D/1164 G16/2009/D/1165 G16/2009/D/1166 G16/2009/D/1167 G16/2009/D/1168 G16/2009/D/1169 G16/2009/D/1170 G16/2009/D/1171 G16/2009/D/1172 G16/2009/D/1173 G16/2009/D/1174 G16/2009/D/1175 G16/2009/D/1176 G16/2009/D/1177 G16/2009/D/1178 G16/2009/D/1179 G16/2009/D/1180 G16/2009/D/1181 G16/2009/D/1182 G16/2009/D/1183 G16/2009/D/1184 G16/2009/D/1185 G16/2009/D/1186 G16/2009/D/1187 G16/2009/D/1188 G16/2009/D/1189 G16/2009/D/1190 G16/2009/D/1191 G16/2009/D/1192 G16/2009/D/1193 G16/2009/D/1194 G16/2009/D/1195 G16/2009/D/1196 G16/2009/D/1197 G16/2009/D/1198 G16/2009/D/1199 G16/2009/D/1200 G16/2009/D/1201 G16/2009/D/1202 G16/2009/D/1203 G16/2009/D/1204

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA PUSAT DAKWAH ISLAMIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA PUSAT DAKWAH ISLAMIAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA MAHAD ISLAM BRUNEI PENGARAH UNIT PERUNDANGAN ISLAM JABATAN MAJLIS UGAMA ISLAM KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA MAHAD ISLAM BRUNEI MAHAD ISLAM BRUNEI JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN HAL EHWAL SYAR'IAH PUSAT DAKWAH ISLAMIAH PUSAT DAKWAH ISLAMIAH JABATAN MAJLIS UGAMA ISLAM BRUNEI KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN HAL EHWAL MASJID JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM

1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246

00285754 00286249 00287893 00288967 00293142 00044996 00052783 00114121 00129220 00283734 00300406 01065422 00044491 00047251 00048712 00049392 00050268 00050929 00051140 00052488 00053883 00054168 00054387 00054448 00055958 00056074 00056229 00056842 00056987 00057252 00057531 00058380 00058813 00059597 00060911 00061596 00062127 00062505 00062732 00063620 00063652 00063690 00065008

SITI ZAHARA BINTI HAJI MATUSIN NORULKAMILLIA BINTI HAJI MOHD. KAMIL NOOR RAPINAH BINTI HAJI MARALI MOHAMMAD SYAHRINI BIN HAJI PANJANG HAJAH NOR ASRINA BINTI HJ. ABD RAHMAN AWANG HAJI ABDUL RANI BIN HAJI MD. YUSOF HJ MOHD. IBRAHIM BIN HJ HAMID HAJAH SURITA BINTI HAJI MOHAMAD TAIB DAYANG SALMAH BINTI ZAINI DAYANG SITI KHADIZAH FAKHRIAH BINTI HAJI BAKRI NAZDENY ARDIAN BIN HAJI JOHAN ABDUL HAFIS IDERIS BIN HAJI MARMIN HJ. MOHD HUSSIN BIN HJ. MOHD SALLEH LUMAN BINTE SITAI HAJI ZULKIPLI BIN HAJI LADIS AWANG HAJI ABDUL GHANI BIN HAJI MOHAMAD TAHIR DAYANG HAJAH MASNIAH BINTI HAJI BOLHASSAN DAYANG LIM SIEW KING DG.HAJAH RUKIAH BTE HAJI BURUT HAJI KHALID BIN HAJI AWANG DAMIT ABANG MUHD ALI BIN OKPSD ABANG HJ ABU HANIFAH SUANAH BINTI HAJI MD JAYA AW.KIMPAT BIN TIGA DAYANG HAJAH SITI NORHANI BINTI HAJI AMAI DAYANG HAJAH NORMAH BINTI HAJI MOKTI HASSAN BIN HJ MOKTAL HAJI YUSSOF BIN HAJI ZAINAL NORJINAH BTE HAJI MUSA NASIP BINTE PENG YAT @ TEEN NASIB DAYANG HAJAH AISAH BINTI HAJI SAHDAN AWG AYERMAN BIN HJ.KAHAN DYG SALMAH BTE AWG AHMAD/MOHAMAD AWANG ABDUL RAHMAN BIN HAJI MUHAMMAD AWANG HAJI MAT YASSIN BIN AWG.HAJI APONG AWANG HAJI ZAINI BIN HAJI MAHROP WEE WEY JI HAJI ROSLAN BIN HAJI MD. HASSAN HAJI HAMDANI BIN AWG KULA HAJI AWANG ALI BIN HAJI AHMAD OMAR ALI BIN HAJI MD TAHIR HAJAH NORLIHA BINTI HAJI MATALI DAYANG HAJIJAH @ A'ZIZAH BINTI HAJI AWANG LAYEH MARDIAH BINTI HAJI ISMAIL

G16/2009/D/1205 G16/2009/D/1206 G16/2009/D/1207 G16/2009/D/1208 G16/2009/D/1209 G16/2009/D/1210 G16/2009/D/1211 G16/2009/D/1212 G16/2009/D/1213 G16/2009/D/1214 G16/2009/D/1215 G16/2009/D/1216 G16/2009/D/1217 G16/2009/D/1218 G16/2009/D/1219 G16/2009/D/1220 G16/2009/D/1221 G16/2009/D/1222 G16/2009/D/1223 G16/2009/D/1224 G16/2009/D/1225 G16/2009/D/1226 G16/2009/D/1227 G16/2009/D/1228 G16/2009/D/1229 G16/2009/D/1230 G16/2009/D/1231 G16/2009/D/1232 G16/2009/D/1233 G16/2009/D/1234 G16/2009/D/1235 G16/2009/D/1236 G16/2009/D/1237 G16/2009/D/1238 G16/2009/D/1239 G16/2009/D/1240 G16/2009/D/1241 G16/2009/D/1242 G16/2009/D/1243 G16/2009/D/1244 G16/2009/D/1245 G16/2009/D/1246 G16/2009/D/1247

MAHAD ISLAM BRUNEI JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM MAHAD ISLAM BRUNEI

KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289

00066295 00066854 00066940 00067066 00068013 00069459 00069493 00069529 00069554 00069704 00070391 00070859 00071356 00072979 00074417 00074945 00075320 00075410 00075678 00075823 00075941 00077471 00077554 00077577 00078383 00078888 00011528 00112054 00112870 00113396 00113445 00113631 00113879 00114000 00114814 00115084 00115444 00115695 00116309 00116711 00116971 00117976 00118173

HAJI RASIDI BIN HJ ASGAR S.M. MUSA BIN HAJI WAHAB JOHARI BIN HAJI ABD. LATIF HAJI SAILI BIN HAJI CHUCHU DK MARIAM BINTI PG HJ MOMIN DAYANG JAMILAH BINTI HAJI TASIM DAYANG HAJAH NOORLIAH BINTI SIDEK ABDUL RAHMAN BIN HAJI HASSAN AWANG HAJI HASNAN BIN HAJI SHAHBUDIN HAJI MATALI BIN MATUSOP BURHAN BIN HAJI JAIS HJH NURLIYANA MUHAMMAD 'ARRIF HAJAH DY SAINAH BTE AWG. DAMIT HJH MARIAH BINTI HAJI ASMAT SALIM BIN HAJI OTHMAN DAYANG HAIRANI BINTI TABIB AWANG HAJI MOHD ALI BIN HAJI ZAINAL JALIL BIN PENGARAH HJ. KAPITAN DAYANG NURFADHLINA BINTI ABDULLAH HAJJAH ROSNI BINTI HAJI OMAR NORZANAH BTE HAJI OMAR @ NORJANNAH ERANI BINTI HAJI IBRAHIM DR HAJI SUPRY BIN HAJI AWANG LADI AWANG HAJI MOHD AZLAN BIN HAJI HASBI/ASBI @ HAJI MOHAMED AZLAN BIN HAJI ASBI HAJI. M. MARALI BIN HJ. ABD. KARIM HJH. HASHIMAWATI BTE HJ. MOHAMAD DAYANG HAISEH BINTI HAJI BUJANG ZAMAIN BIN HJ. ABDUL RAHMAN DAYANG JUNAIDAH BINTI AWANG HAJI TAJUDIN DAYANG HAJAH ADLIAH BINTI MAIDIN AWG ABDULLAH BIN HJ LAKIM DAYANG HAJAH KOSTINAH BINTI HAJI GARIF ABDULLAH BIN HJ MOHAMAD LIZAWATI BINTI HJ JUMAT AWANG ZURAINI BIN HAJI OSMAN HJH. NORIAH BTE ABDUL LADIS FATIN KHAIRUNNISA BINTI ABDULLAH HAJI MOHD. ALI BIN HAJI RADIN HAJAH LATIPAH BINTI HAJI IBRAHIM AZHAR BIN HAMZAH @ AKOB DAYANGKU A'ZLEHASIMAH BINTI PENGIRAN HAJI ROSLI NOR AZIAH BINTI HJ MOHAMAD ISMAIL DAYANG HAJAH NURASMAH BINTI HAJI ABDUL LAMIT

G16/2009/D/1248 G16/2009/D/1249 G16/2009/D/1250 G16/2009/D/1251 G16/2009/D/1252 G16/2009/D/1253 G16/2009/D/1254 G16/2009/D/1255 G16/2009/D/1256 G16/2009/D/1257 G16/2009/D/1258 G16/2009/D/1259 G16/2009/D/1260 G16/2009/D/1261 G16/2009/D/1262 G16/2009/D/1265 G16/2009/D/1266 G16/2009/D/1267 G16/2009/D/1268 G16/2009/D/1269 G16/2009/D/1270 G16/2009/D/1271 G16/2009/D/1272 G16/2009/D/1273 G16/2009/D/1274 G16/2009/D/1275 G16/2009/D/1276 G16/2009/D/1277 G16/2009/D/1278 G16/2009/D/1279 G16/2009/D/1280 G16/2009/D/1281 G16/2009/D/1282 G16/2009/D/1283 G16/2009/D/1284 G16/2009/D/1285 G16/2009/D/1286 G16/2009/D/1287 G16/2009/D/1288 G16/2009/D/1289 G16/2009/D/1290 G16/2009/D/1291 G16/2009/D/1292

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332

00118315 00118564 00119032 00119058 00119455 00120002 00120312 00120613 00120919 00121303 00121367 00121933 00122424 00123618 00124099 00124779 00124892 00125004 00125263 00125926 00126385 00126459 00126620 00127302 00127604 00128128 00128622 00128645 00128671 00128775 00128827 00128913 00250691 00250712 00250853 00251051 00251883 00252021 00252524 00253353 00253474 00253990 00254499

NOOR ASMAWATI BINTI HJ MOHD. HUSSAIN ALI HAMDANI BIN HAJI MUHAMAD DIAH NOR ERAWADI BIN HAJI IBRAHIM HJH ZURAINAH BTE HJ AHMAD/AZAHARI DYG HAJAH SOFIANA BINTI HAJI MAHMUD SERUNGI BIN SITIM DAYANG MANISAH BINTI ISHAK/ISMAIL DAYANG HAJAH NORSAM BINTI HAJI PUNGUT DAYANG MARINA BINTI AHMAD HASNAN BIN PUASA DK NOORSHARINAH BTE PG HJ MD SAMLI DAYANG HAJAH SUARYA BINTI HAJI AHMAD DAYANG HAJAH NORHAYATI BINTI HAJI ABD. KADIR DAYANG ROSMAHWATI BINTI MOHAMMAD YASSIN AZAMAN BIN HAJI BURUT DAYANG SURIANIE BINTI AZMAN/MALAI AWANG HAJI ISMAYUDA BIN DATO PADUKA HAJI MUHAMMAD SURINAH BINTI HAJI KULA DAYANG HAJAH YUNAIDAH BINTI HAJI YUNUS SAFIAH BINTI HAJI KAMIS RAMLAH BINTI MANTUL ZULIHI BIN MUSIM DAYANG ZUSNIAH BINTI AHMAD DAYANGKU ASHNANI BTE PENGIRAN BESAR HAJI SIASA BIN TAMBAH DAYANG HAJAH FAUZIAH BINTI HJ ABD KADIR HJ. MOHAMMAD ALI SANUSI BIN HJ. SALIM HJ MOHAMMED HASNAN BIN HJ ABD HAMID MARLAINI BINTI OMAR SHAHRIN BIN HAJI MOHAMMAD YUSOF AWANG HAJI MASRUL BIN HAJI JAMIL AZLAN BIN HJ ADAM DYG NOORDINI BTE HAJI AWG KASIM DAYANG HAJAH RUBIAH BINTI HAJI MISBAK MAHANI BINTI HAJI SUMARI HAJAH RADIANI BINTI HAJI GANI DAYANG ITHNAH BINTI HAJI ABDUL LATIP DAYANG YUSNANI BINTI AMPUAN HAJI YUSOF AWANG ABDUL AZIZ BIN HAJI MOHAMMAD SALLEH DAYANG SUBINOORHAYATI BINTI BIBI @ IMU DAYANG MARDIAH BINTI WAHAB DAYANG ANIZAH BINTI HAJI SAIF DAYANG SITI AMINAH KAMALIAH BINTI HAJI KAMALUDDIN

G16/2009/D/1293 G16/2009/D/1294 G16/2009/D/1295 G16/2009/D/1296 G16/2009/D/1297 G16/2009/D/1298 G16/2009/D/1299 G16/2009/D/1300 G16/2009/D/1301 G16/2009/D/1302 G16/2009/D/1303 G16/2009/D/1304 G16/2009/D/1305 G16/2009/D/1306 G16/2009/D/1307 G16/2009/D/1308 G16/2009/D/1309 G16/2009/D/1310 G16/2009/D/1311 G16/2009/D/1312 G16/2009/D/1313 G16/2009/D/1314 G16/2009/D/1315 G16/2009/D/1316 G16/2009/D/1317 G16/2009/D/1318 G16/2009/D/1319 G16/2009/D/1320 G16/2009/D/1321 G16/2009/D/1322 G16/2009/D/1323 G16/2009/D/1324 G16/2009/D/1325 G16/2009/D/1326 G16/2009/D/1327 G16/2009/D/1328 G16/2009/D/1329 G16/2009/D/1330 G16/2009/D/1331 G16/2009/D/1332 G16/2009/D/1333 G16/2009/D/1334 G16/2009/D/1335

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375

00254525 00255097 00255098 00255163 00255541 00255873 00255979 00256031 00256113 00256176 00256192 00256208 00256250 00256372 00256982 00257067 00257470 00257572 00257898 00257966 00258283 00259359 00259949 00260153 00260311 00260780 00261062 00261204 00261207 00261445 00261847 00261859 00262035 00262423 00262912 00263396 00263596 00263929 00264043 00264583 00264706 00265129 00265233

HAJAH FARHANAH BINTI ORANG KAYA SERI WIJAYA HAJI ABDULLAH DAYANG HAJAH WEDAWATTY BINTI HAJI AGAN DAYANG ZETI BINTI HAJI ABU BAKAR AWANG MAKARIMI BIN AWANG HAJI KASIM DAYANGKU HAJAH NORKHAIRIAH BINTI PENGIRAN HAJI HASHIM DAYANG SALMAH BINTI HAJI MOHD. HASSAN DAYANG SITI BINTI PUNGUT AWANG AMINURRASHID BIN HAJI IBRAHIM DAYANG NORAIN BINTI HAJI HAMDAN DAYANG HAJAH ADIMAH BINTI HAJI MOHAMAD SAID @ HAJAH ADIMAH BINTI HAJI MD. SAID NORKHANIZAH WATI BINTI AHMAD AWANG SEA KONG MENG DAYANG JASNANI BINTI HAJI MOMIN @ MONISAH BINTI HAJI MOMIN DAYANG SALMAH BINTI HAJI KAMIS DAYANG HAJAH RASHIDAH BINTI HAJI MD. JAIR AWANG MOHAMMAD SHAMRY BIN MOHD. SANI DAYANG HALLINE BINTI HAJI SUAILLI DAYANG HAJAH HASFENA BINTI HAJI BOLHASSAN DAYANG ZERINAH BINTI ABDULLAH DAYANG HAJAH ZUBAIDAH BINTI HAJI BINI AWANG KHAIROL-AZRI BIN HAJI MUHAMMAD KASSIM DAYANG HAJAH HARITA BINTI AWANG HAJI HASSAN AWANG SALMI JAN BIN HAJI DAMIT DAYANG EMISA BINTI SAMIUN AWANG FATHURRAHMAN BIN HAJI ABDUL GHANI DAYANG ROAINI BINTI HAJI AHIM DAYANG SALIATI BINTI MOHAMED SALLEH DAYANG NOOR HIDAYAH BINTI DURAHIM AWANG ADI MULYAMIN BIN HAJI MUHAMMAD DAYANG SOENERTY NINGSHEH BINTI AWANG MOHAMAD SHAHRI AWANG ABDUL HALIM BIN HAJI MUSLIM DAYANG SITI RAHMAWATI BINTI HAJI MOHD. TANJONG DAYANG MASZALINA BINTI HAJI ZAKARIA DAYANG MARIAN ASILAH BINTI ABDULLAH AYAN @ MARIAN BINTI AYAN DAYANG MASDIWATI BINTI HAJI SHAHBUDIN DAYANG HAJAH NOR RAFIZAH BINTI HAJI ABDULLAH DAYANG HAINUN BINTI HAJI HAMID MASNIETAWATY BINTI ARIFIN AWANG HAJI AZRIN BIN HAJI TUNJANG DAYANG ROSINAH BINTI HAJI IBRAHIM DAYANG NORJALINA BINTI JA'AFAR DAYANG NORHASIMAH BINTI HJ MOHIN DAYANG SHAHRAH BINTI HAJI BADARUDDIN

G16/2009/D/1336 G16/2009/D/1337 G16/2009/D/1338 G16/2009/D/1339 G16/2009/D/1340 G16/2009/D/1341 G16/2009/D/1342 G16/2009/D/1343 G16/2009/D/1344 G16/2009/D/1345 G16/2009/D/1346 G16/2009/D/1347 G16/2009/D/1348 G16/2009/D/1349 G16/2009/D/1350 G16/2009/D/1351 G16/2009/D/1352 G16/2009/D/1353 G16/2009/D/1354 G16/2009/D/1355 G16/2009/D/1356 G16/2009/D/1357 G16/2009/D/1358 G16/2009/D/1359 G16/2009/D/1360 G16/2009/D/1361 G16/2009/D/1362 G16/2009/D/1363 G16/2009/D/1364 G16/2009/D/1365 G16/2009/D/1366 G16/2009/D/1367 G16/2009/D/1368 G16/2009/D/1369 G16/2009/D/1370 G16/2009/D/1371 G16/2009/D/1372 G16/2009/D/1373 G16/2009/D/1374 G16/2009/D/1375 G16/2009/D/1376 G16/2009/D/1377 G16/2009/D/1378

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418

00265354 00266239 00266890 00266958 00266984 00267035 00267118 00267291 00267668 00268024 00268478 00268686 00268924 00269258 00269599 00269628 00269839 00270203 00270250 00270705 00271611 00271658 00271861 00271969 00272634 00272753 00272789 00272891 00273541 00273568 00273976 00274003 00274142 00274207 00274305 00275356 00275954 00275991 00276109 00276190 00276298 00276303 00276683

DAYANG HAJAH NORANEDAH FADILAWATI BINTI AWANG MOHD. DAUD DAYANG ROBINA GOH YA VOON DAYANG NORHAYATI BINTI HAJI JUMAAT DAYANG ROSITA BINTI HAJI ABD. KARIM PENGIRAN JUSRI BIN PG HAJI HASSIM DAYANG CHUA LEY SI AWANG MOHAMMAD NAZRI BIN HAJI BESAR DAYANG MASHANITA BINTI HAJI EMRAN DAYANG DIANAMASWATI BINTI SHAMSUDDIN AWANG OMAR ARIF BIN ABDULLAH LASIT @ JENANG ANAK LASIT DAYANG ELFIE FAZLIANA BINTI HAJI AMDAN AWANG HAJI IZAD RITHAUDDIN BIN HAJI ABDUL MAJID @ HAJI IZZAT RITHAUDDIN AWANG HAJI MOHD. FADZILLAH BIN HAJI ABDULLAH DAYANG SIA AH MOI DAYANG MARIAM BINTI HAJI ZAIDI DAYANG RAHMAH BINTI HAJI AHMAD DAYANGKU NAZHATUL SHAHIMA BINTI PENGIRAN HAJI HASSAN DAYANG HASNITA BINTI LIMPAH DAYANG NORHALINAH BINTI BASMAN JEPRIDEN BIN HAJEMI/HAZAMI DAYANG NORAZIMAWATI BINTI AHMAD DAYANG HERNIE SHALWATI BINTI ABDUL HAMID DAYANG MAHZALINA NORA BINTI HAJI ALLI OMAR MUHAMMAD SOFIAN BIN MUHAMMAD JAIS DAYANG ETY KHAIRNY BINTI ALIKHAN @ SITI ANISAH AWANG ABDUL NAFRI BIN HAJI HUSSIN DAYANGKU NOORAIN BINTI PENGIRAN HAJI OTHMAN DAYANG MASLINA BINTI HAJI MOHAMMAD LOT DAYANG TARENZA JULINA BINTI JUDI DAYANG JUNAINAH BINTI JENUDDIN DAYANG SUYANNA BINTI MAHMUD/ABU ZANI DAYANG LELIYANA BINTI HAJI MD. SALLEH. SHEIKH LUKMAN BIN SHEIKH ABDUL HAMID AWANGKU EDY IRMAN BIN PENGIRAN HAJI TAHIR AWANG HAJI NORALIHAN BIN HAJI MUHAMMAD DAYANG AZYRINAH BINTI HAJI AWANG DAMIT DAYANG ATIKAH RUMAIZAH BINTI HAJI HARUN RUDI ARMI BIN HARUN AWANG SAIFUL RIZAN BIN ABDULLAH DAYANG NOREN KIRANIE BINTI HAJI MD. KINCHO DAYANG MULIANA BINTI HAJI UMAR DAYANG SHAHDIMAH BINTI SHAHBUDDIN DAYANG NOORHAYATI BINTI HAJI MOHD. HASSAN

G16/2009/D/1379 G16/2009/D/1380 G16/2009/D/1381 G16/2009/D/1382 G16/2009/D/1383 G16/2009/D/1384 G16/2009/D/1385 G16/2009/D/1386 G16/2009/D/1387 G16/2009/D/1388 G16/2009/D/1389 G16/2009/D/1390 G16/2009/D/1391 G16/2009/D/1392 G16/2009/D/1393 G16/2009/D/1394 G16/2009/D/1395 G16/2009/D/1396 G16/2009/D/1397 G16/2009/D/1398 G16/2009/D/1399 G16/2009/D/1400 G16/2009/D/1401 G16/2009/D/1402 G16/2009/D/1403 G16/2009/D/1404 G16/2009/D/1405 G16/2009/D/1406 G16/2009/D/1407 G16/2009/D/1408 G16/2009/D/1409 G16/2009/D/1410 G16/2009/D/1411 G16/2009/D/1412 G16/2009/D/1413 G16/2009/D/1414 G16/2009/D/1415 G16/2009/D/1416 G16/2009/D/1417 G16/2009/D/1418 G16/2009/D/1419 G16/2009/D/1420 G16/2009/D/1421

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461

00276866 00277235 00277290 00277301 00277356 00277413 00277593 00278337 00278352 00278430 00278578 00278769 00281010 00282056 00282408 00283362 00283656 00283676 00284007 00284154 00284816 00286200 00287659 00287997 00288466 00288970 00289845 00289973 00291990 00292736 00293698 00293925 00295727 00309980 00316013 00316153 01036658 01042546 01057259 01062579 01070274 30206231 30208206

AWANG HAJI MOHD. FADHILLAH BIN HAJI ISMAIL DAYANG ROSSALENI BINTI HAJI SELAMAT DAYANG SALWINA BINTI HAJI ISMAIL DAYANG NUR RASIFAH BINTI HAJI MD. SALLEH DAYANG HAJAH FAYIROSE BINTI HAJI BONGSU DAYANG HASDIYANTI BINTI HAJI ABDULLAH AWANGKU SAIFUL RIZAL BIN PENGIRAN HAJI TAJUDIN. DAYANG NORSALIJAH BINTI HAJI MD ALI DAYANG MUNYATI BINTI HAJI MORSHID AWANG MUHAMMAD RAFI FAKHRULLAH BIN ABDULLAH BAYOH @ VYNER GAMING BAYOH DAYANG NORFAEZAH BINTI HAJI MASRI DAYANG SUZIEANA KHAIRUL AINIE BINTI AWANG HAJI IDRIS DAYANG SITI NOORHALIZA BINTI AWANG HAJI JAILI DAYANG HASIFAH HANNAH BINTI HAJI HASHIM AWANGKU AZRINI BIN PENGIRAN JOHARI MARLIANA BINTI BUNDOL HAJI 'AINAN SALSABEELAA BIN HAJI ABDUL WAHAB AWANG KIFIRI YAP VI KEK MOHAMMAD ALI ARUF BIN HAJI ABD. RAHMAN AWANG ALIAS BIN ABDUL RAZAK DAYANG SUSANTY BINTI HAJI SAMAT HAJI MAZLEADIFIRDAUS BIN HJ RAMLEE MUHAMMAD AZRI BIN HAJI SULAIMAN AK MD HAZRINUDIN SHAH BIN PG HAJI ZOHAINI RUMAIZI HAKIM BIN ADANAN AWANG MOHAMAD ZAMRI BIN ZAINI DAYANG HAJAH DIANA BINTI A. HAJI GHANI AWANG HAJI KAIRULAZHAR BIN HAJI ROSLI DAYANG LEZIANA BINTI ABDULLAH ZIANA BINTI HAJI MAHMUD DAYANG AZIYAH BINTI PEHIN ORANG KAYA MAHARAJA KERNA DATO PADUKA SERI HAJI YA'AKUB DAYANG NUR ADYANI BINTI HAJI YUSOP MASRINA BINTI HAJI ROSLAN DAYANG ROSNANI BINTI HAJI MOHD. BAKIR AWANG LIM MING TAI AWANG TUAH ANAK DILANG AWANG MOHAMMAD AZRIL BIN RAMLI DAYANG KRISTY LIEW YUNN YEE VINCENT ANAK ANDREW NORUL HEDAYAH BINTI ABDUL RAUF KHAN AWANG LEE CHEE HUNG AWANG MOHAMED SIRAZZUDDEN BIN MOHAMED MAIDEEN DAYANG LIUE GEE JOO

G16/2009/D/1422 G16/2009/D/1423 G16/2009/D/1424 G16/2009/D/1425 G16/2009/D/1426 G16/2009/D/1427 G16/2009/D/1428 G16/2009/D/1429 G16/2009/D/1430 G16/2009/D/1431 G16/2009/D/1432 G16/2009/D/1433 G16/2009/D/1434 G16/2009/D/1435 G16/2009/D/1436 G16/2009/D/1437 G16/2009/D/1438 G16/2009/D/1439 G16/2009/D/1440 G16/2009/D/1441 G16/2009/D/1442 G16/2009/D/1443 G16/2009/D/1444 G16/2009/D/1445 G16/2009/D/1446 G16/2009/D/1447 G16/2009/D/1448 G16/2009/D/1449 G16/2009/D/1450 G16/2009/D/1451 G16/2009/D/1452 G16/2009/D/1453 G16/2009/D/1454 G16/2009/D/1455 G16/2009/D/1456 G16/2009/D/1457 G16/2009/D/1458 G16/2009/D/1459 G16/2009/D/1460 G16/2009/D/1461 G16/2009/D/1462 G16/2009/D/1463 G16/2009/D/1464

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504

00255771 00266265 00280001 00294252 00077978 00125764 00051134 00056549 00071179 00050143 00274673 00254466 00285503 00062757 00122498 00048854 00067002 00263656 00270731 00286470 00289853 00293840 00294796 00296446 00060094 00288775 00074826 00074895 00294006 00294310 00298827 00298161 00287400 00290899 00290592 00288628 00283194 00315169 00303603 00300542 00295182 00295753 00294712

HAJI MOHAMMAD ADI ZAKY BIN HAJI MATASIM DAYANG MAS WATI BINTI HAJI ABU BAKAR/HAJI ABD. RAHMAN DAYANG NORESAMSIAH BINTI HAJI MD. HUSSIN HAJI AMIR SHUKRI BIN HAJI ZAWAWI ZULKIFILI BIN AWANG ACHEE DAYANG HASLINDA BINTI ASMAT/SAMAT MASRI BIN HAJI DURAHIM AWANG HAJI MAZLAN BIN HAJI MOHD. SALLEH AWANG GEMOK BIN HAJI GHANI AWANG HAJI MOHD. NOOR BIN HAJI SALLEH DAYANGKU HARYANTI BINTI PENGIRAN HAJI PETRA DAYANG KARTINI BINTI HAJI ABDULLAH AWANG MUSKRISMAN SAFARI BIN HAJI MUSTAPA PENGIRAN MAHDI BIN PENGIRAN HAJI SALLEH DAYANG NORYANI BINTI HAJI ABDUL RANI @ NORYANI BINTI HAJI ABD. RANI AWANG HAJI YUSOFF BIN OMAR @ JAILANI HASMAH BINTI HAJI ABAS. SHARIFAH HAJAH AMALINA BINTI DATO PADUKA MALAI HAJI AHMAD MURAD DAYANG BETTY BINTI UKIT MOHAMMAD RYZAN BIN AWG. HAJI HASSIM DAYANGKU SERI HASREENA BINTI PENGIRAN HAJI HASHIM @ DAYANGKU SERI DIANA AZRINAH BINTI HAJI ABD. RAHMAN NONA MASLIA BINTI MASRI AK. ASNAWI ARBI BIN PG. DATO PADUKA HAJI SHARIFUDDIN AW HAJI JAPAR BIN HAJI TAHIR AWANG MOHD KHAIRUL ZAKI BIN HAJI MOHIDIN AWANG MORNI BIN AMAN AWANG HAJI SABTU BIN TA'AI MASTINI BTE HJ DULLAH @ABDULLAH HAJAH SITI ROZIYANAH BTE HAJI RAHMAN MEMIE FARLENNIE BTE ROSLE NORASLINA BINTI ZANIDI SITI NOOR RAHAYU BINTI MAHAT HUSSEIN BIN HAJI TAHA NORDIANA BINTI HAJI ZAKIT SRI KARTIKA BTE HAJI A.RAHMAN/ABDULLAH IRMALIZA BINTI MOHD IRWAN AMALINA BINTI MURSIDI HAJI MOHAMAD SAIFUL HAZMY BIN HAJI MOHD YUSSOF NAZIRAH BTE HJ MOHAMMAD AK. MOHD HADDY SOFFIAN BIN PG. AMRAN NUR HAFIZAH BINTI ALI HASSAN NUR SHAMSIAH HJ WASIL

G16/2009/D/1465 G16/2009/D/1466 G16/2009/D/1467 G16/2009/D/1468 G16/2009/D/1469 G16/2009/D/1470 G16/2009/D/1471 G16/2009/D/1472 G16/2009/D/1473 G16/2009/D/1474 G16/2009/D/1475 G16/2009/D/1476 G16/2009/D/1477 G16/2009/D/1478 G16/2009/D/1479 G16/2009/D/1480 G16/2009/D/1481 G16/2009/D/1482 G16/2009/D/1483 G16/2009/D/1484 G16/2009/D/1485 G16/2009/D/1486 G16/2009/D/1487 G16/2009/D/1488 G16/2009/D/1489 G16/2009/D/1490 G16/2009/D/1491 G16/2009/D/1492 G16/2009/D/1493 G16/2009/D/1494 G16/2009/D/1495 G16/2009/D/1496 G16/2009/D/1497 G16/2009/D/1498 G16/2009/D/1499 G16/2009/D/1500 G16/2009/D/1501 G16/2009/D/1502 G16/2009/D/1503 G16/2009/D/1504 G16/2009/D/1505 G16/2009/D/1506 G16/2009/D/1507

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI BADAN KEMAJUAN INDUSTRI BRUNEI (BINA) JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI JABATAN KEHAKIMAN NEGARA JABATAN KEHAKIMAN NEGARA JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM PUSAT TINGKATAN ENAM MERAGANG JABATAN SEKOLAH-SEKOLAH SM SAYYIDINA UMAR ALKHATTAB UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM PUSAT TINGKATAN ENAM MERAGANG PENGAJIAN ISLAM SEKOLAH PERSEDIAAN ARAB TEMBURONG. MAHAD ISLAM BRUNEI

1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521

00291274 00307644 00288769 00266601 00298172 00291357 30206252 00296243 00292755 01061650 00301705 00297700 00295310 00293437 00277730 00299565 00291483

ROZIEANA BINTI HJ AWANG OTHMAN DK EVIELYDIA NORA AZIZAH BTE PG KIPLY AZLINA @ NURUL AFIQAH DHABITAH BINTI ALI ENA KARTINA BTE HAJI ABD RAHMAN @ HJ ABDULLAH ASIAH BINTI IBRAHIM HAJAH ZURINAHWATI BTE HAJI MATAMIN REMY MELISSA BTE MOHD MARZUKI NURAIZAH BINTI MOHD HASSAN DIANA ABDEENAH BTE MAIL AINUL FAUZIAH BTE HAJI BAHRIN ADI SYOHRENI BTE ABDUL HADI BALDEEP SINGH BHULLAR RASHIDAH BTE HAJI ADNAN REINI BINTI HAJI BUJANG MOHAMMED ROAIZAN BIN JOHARI AWG ZUL-FAISAL BIN HJ SAHERIN NURUL RASALIN BINTI HAJI MAT RASIL / HAJI MD. YASSIN

G16/2009/D/1508 G16/2009/D/1509 G16/2009/D/1510 G16/2009/D/1511 G16/2009/D/1512 G16/2009/D/1513 G16/2009/D/1514 G16/2009/D/1515 G16/2009/D/1516 G16/2009/D/1517 G16/2009/D/1518 G16/2009/D/1519 G16/2009/D/1520 G16/2009/D/1521 G16/2009/D/1522 G16/2009/D/1523 G16/2009/D/1524

MAHAD ISLAM BRUNEI PENGAJIAN ISLAM JABATAN PENGAJIAN ISLAM INSTITUT TEKNOLOGI BRUNEI JABATAN BURUH RADIO TELEVISYEN BRUNEI PENDIDIKAN TEKNIK SM PERDANA WAZIR, KUALA BELAIT JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK JBT. MENTERI PERTAHANAN DAN JABATANARAH PERANCANGAN STRATEGIK, KEMENTERIAN PERTAHANAN BANDARAN, BSB PERDAGANGAN ANTARABANGSA, KHELN&P KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN PENDIDIKAN TEKNIK AGENSI PELABURAN BRUNEI JABATAN PERIKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN

Information

Calon BAS Dis 2009.xls

36 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

349418


You might also be interested in

BETA
PEMBANGUNAN PERUSAHAAN PERIKANAN
Calon BAS Dis 2009.xls
untitled