Read TAKWIM%20BPG-IPG%202010.pdf text version

RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

TAKWIM

TAKWIM 2010

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TAKWIM

PENGENALAN

Bahagian Pendidikan Guru ialah bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program pendidikan perguruan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan. Program pendidikan perguruan berhasrat memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang professional, berketerampilan, berdaya tahan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, berdaya fikir dan cekap teknologi.

TAKWIM

Visi

Sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti yang dapat memenuhi aspirasi Negara.

misi

Melaksanakan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia untuk memastikan guru-guru sentiasa berketerampilan bagi memenuhi aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

matlamat

a) Melatih guru permulaan untuk memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia. Meningkatkan profesionalisme guru terlatih secara berterusan. Membina insane guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, ikram dan berdaya tahan yang boleh mendidik dengan cekap dan berkesan. Mengembangkan Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) sebagai pusat rujukan dalam bidang keguruan.

b) c)

d)

TAKWIM

FALSAFAH

PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

FALSAFAH

PENDIDIKAN GURU

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

TAKWIM

FUNGSI

1. Mengurus perkhidmatan perjawatan ( pengambilan, penempatan, pertukaran, perlantikan dan naik pangkat ) pegawai ikhtisas dan staf sokongan, serta menyelaras pentadbiran /pengurusan IPG, Pra-Sekolah dan Teaching School.

2.

Merancang mengurus dan menyelaras pembangunan bekalan kewangan BPG dan IPG. Merancang, menyelaras serta melaksanakan kursus / latihan serta ujian kompetensi bagi staf di BPG dan IPG. Bertanggungjawab mengurus perkhidmatan kaunseling, keutuhan dan tatatertib pegawai ikhtisas dan staf sokongan BPG dan IPG. Merancang dan menyelaras perkara berkaitan perjawatan, naziran, perkhidmatan, pengurusan kualiti, kewangan dan pentadbiran BPG, urus setia Sabah dan Sarawak. Menyelaras dan melaksanakan sebarang bentuk program kualiti ke arah membina warga BPG/IPG yang responsif, proaktif dan komited terhadap kualiti.

3.

4.

5.

6.

7.

Merancang,menggubal dan menggubal dasar latihan guru serta menentukan tahap jaminan kualiti. Merancang pelaksanaan dan mengurus latihan dalam perkhidmatanuntuk peningkatan profesionalisme dan akademik pegawaiperkhidmatan pendidikan.

8.

9.

Menyelaras, merancang pembangunan dan perolehan peralatan ICT, bahan P&P, aplikasi pengurusan, data dan infrastruktur bagi BPG, IPG dan PLGDP

10. Merancang, menyelaras dan mengurus penyelidikan, inovasi dan membangunkan profesionalisme keguruan Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia. 11. Merancang, menggubal dan mengurus kurikulum perguruan kursus pra dan dalam perkhidmatan. 12. Merancang, mengurus dan menguruskan pengambilan dan penempatan calon pelajar praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan.

TAKWIM

FUNGSI

13. Bertanggungjawab kepada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru untuk mengawalselia perancangan, penyelarasan dan pemantauan semua tugas dan aktiviti berkaitan dengan hal ehwal guru pelatih , Jabatan HEP dan Jabatan Kokurikulum IPG. 14. Merancang, mengurus dan menentukan dasar sistem pentaksiran, Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru. 15. Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan kokurikulum.

TAKWIM

UNIT-UNIT

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

1. UNIT KHIDMAT PENGURUSAN (KP) 2. UNIT DASAR, PERANCANGAN DAN PENGANTARABANGSAAN (DPP) 3. UNIT KURIKULUM (KUR) 4. UNIT KOKURIKULUM (KOKUR) 5. UNIT PENGAMBILAN DAN PENEMPATAN PELATIH (PPP) 6. UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN (PEN) 7. UNIT KURSUS DALAM PERKHIDMATAN (KDP) 8. UNIT HAL EHWAL PELAJAR (HEP) 9. UNIT TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN MAKLUMAT (TPM) 10. UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI PROFESIONALISME KEGURUAN (PIPK) 11. UNIT PENGURUSAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU (PIPG) 12. UNIT PEMBANGUNAN, BEKALAN DAN KEWANGAN (PBK) 13. UNIT LATIHAN DAN PEMBANGUNAN STAF (LPS) 14. UNIT KAUNSELING DAN KEUTUHAN (K&K) 15. UNIT JAMINAN KUALITI (JK)

TAKWIM

INSTITUT-INSTITUT

PERGURUAN MALAYSIA

Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Bandar Darul Aman 06000 Jitra KEDAH Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis Behor Pulai 01000 Kangar PERLIS Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Seberang Perai PULAU PINANG Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Jalan Yaacob Latiff Bandar Tun Abdul Razak 56000 KUALA LUMPUR Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Lembah Pantai 59200 KUALA LUMPUR Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Jalan Kuala Ketil 09200 Sungai Petani KEDAH Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang Bukit Coombe 11700 PULAU PINANG

Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Hulu Kinta 31150 Ipoh PERAK Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaacob Latiff Bandar Tun Abdul Razak 56000 KUALA LUMPUR Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Peti Surat 5002 59200 Lembah Pantai KUALA LUMPUR Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar Jalan Sikamat 70400 Seremban NEGERI SEMBILAN

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Beg Berkunci No.214 Pusat Mel Bandar Baru Bangi 43657 Bandar Baru Bangi SELANGOR

TAKWIM

INSTITUT-INSTITUT

PERGURUAN MALAYSIA

Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Durian Daun 75990 MELAKA Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Jalan Larkin 80350 Johor Bahru JOHOR Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan KM 10, Jalan Padang Tengku 27200 Kuala Lipis PAHANG

Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn KM 7.75 Jalan Kluang Karung Berkunci 524 83009 Batu Pahat JOHOR Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Kg. Raja (Kota Putra) 22200 Besut TERENGGANU Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu Pengkalan Chepa 16100 Kota Bharu KELANTAN Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Peti Surat 10491 88805 Kota Kinabalu SABAH Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau KM 36, Off Jalan Apas Balung, 91009 Tawau SABAH

Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail Batu Rakit 21020 Kuala Terengganu TERENGGANU Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau Beg Berkunci 11 89009 Keningau SABAH Institut Pendidikan Guru Kampus Kent 89207 Tuaran SABAH

Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang 93250 Kuching SARAWAK

TAKWIM

INSTITUT-INSTITUT

PERGURUAN MALAYSIA

Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak 98009 Miri SARAWAK Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Jalan Datuk Mohd Musa 94300 Kota Samarahan SARAWAK Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang 96509 Bintagor SARAWAK English Language Teaching Centre, Malaysia Peti Surat 12772 50788 KUALA LUMPUR

TAKWIM

ISNIN

4 SELASA

11

18

25

5

12

19

26

RABU

6 KHAMIS

13

20

27

7

14

21

28

JUMAAT

1

8

15

22

29

SABTU

2 AHAD

9

16

23

30

3

10

17

24

31

TAKWIM

ISNIN

1 SELASA

8

15

22

2

9

16

23

RABU

3 KHAMIS

10

17

24

4

11

18

25

JUMAAT

5

12

19

26

SABTU

8 AHAD

13

20

27

7

14

21

28

TAKWIM

ISNIN

1 SELASA

8

15

22

29

2

9

16

23

30

RABU

3 KHAMIS

10

17

24

31

4

11

18

25

JUMAAT

5

12

19

26

SABTU

6 AHAD

13

20

27

7

14

21

28

TAKWIM

ISNIN

5 SELASA

12

19

26

6

13

20

27

RABU

7 KHAMIS

14

21

28

1

8

15

22

29

JUMAAT

2

9

16

23

30

SABTU

3 AHAD

10

17

24

4

11

18

25

TAKWIM

ISNIN

31 SELASA

3

10

17

24

4

11

18

25

RABU

5 KHAMIS

12

19

26

6

13

20

27

JUMAAT

7

14

21

28

SABTU

1 AHAD

8

15

22

29

2

9

16

23

30

TAKWIM

ISNIN

7 SELASA

14

21

28

1

8

15

22

29

RABU

2 KHAMIS

9

16

23

30

3

10

17

24

JUMAAT

4

11

18

25

SABTU

5 AHAD

12

19

26

6

13

20

27

TAKWIM

ISNIN

5 SELASA

12

19

26

6

13

20

27

RABU

7 KHAMIS

14

21

28

1

8

15

22

29

JUMAAT

2

9

16

23

30

SABTU

3 AHAD

10

17

24

31

4

11

18

25

TAKWIM

ISNIN

30 SELASA

2

9

16

23

31

3

10

17

24

RABU

4 KHAMIS

11

18

25

5

12

19

26

JUMAAT

6

13

20

27

SABTU

7 AHAD

14

21

28

1

8

15

22

29

TAKWIM

ISNIN

6 SELASA

13

20

27

7

14

21

28

RABU

1 KHAMIS

8

15

22

29

2

9

16

23

30

JUMAAT

3

10

17

24

SABTU

4 AHAD

11

18

25

5

12

19

26

TAKWIM

ISNIN

4 SELASA

11

18

25

5

12

19

26

RABU

6 KHAMIS

13

20

27

7

14

21

28

JUMAAT

1

8

15

22

29

SABTU

2 AHAD

9

16

23

30

3

10

17

24

31

TAKWIM

ISNIN

1 SELASA

8

15

22

29

2

9

16

23

30

RABU

3 KHAMIS

10

17

24

4

11

18

25

JUMAAT

5

12

19

26

SABTU

6 AHAD

13

20

27

7

14

21

28

TAKWIM

ISNIN

6 SELASA

13

20

27

7

14

21

28

RABU

1 KHAMIS

8

15

22

29

2

9

16

23

30

JUMAAT

3

10

17

24

31

SABTU

4 AHAD

11

18

25

5

12

19

26

KALENDAR 2010

AHD 31 3 10 17 24 JANUARI ISN SEL RAB KHA JUM SAB 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 APRIL ISN SEL RAB KHA JUM SAB 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 JULAI ISN SEL RAB KHA JUM SAB 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 OKTOBER ISN SEL RAB KHA JUM SAB 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 AHD 7 14 21 28 ISN 1 8 15 22 FEBRUARI SEL RAB KHA JUM SAB 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 AHD 7 14 21 28 ISN SEL 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 MAC RAB KHA JUM SAB 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31 JUN RAB KHA JUM SAB 2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30

AHD 4 11 18 25

AHD 30 2 9 16 23

MEI ISN SEL RAB KHA JUM SAB 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 OGOS SEL RAB KHA JUM SAB 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 NOVEMBER SEL RAB KHA JUM SAB 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

AHD 6 13 20 27

ISN SEL 1 7 8 14 15 21 22 28 29

AHD 4 11 18 25

AHD 1 8 15 22 29

ISN 2 9 16 23 30

AHD 5 12 19 26

ISN 6 13 20 27

SEPTEMBER SEL RAB KHA JUM SAB 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 DISEMBER SEL RAB KHA JUM SAB 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

AHD 31 3 10 17 24

AHD 7 14 21 28

ISN 1 8 15 22 29

AHD 5 12 19 26

ISN 6 13 20 27

: Hari Kelepasan Am Persekutuan : Hari Kelepasan Am Negeri : Hari Kelepasan Am Persekutuan & Hari Kelepasan Am Negeri

Kalendar Institut Pendidikan Guru Tahun 2010

Kumpulan A Kedah, Kelantan, Terengganu Semester Cuti dan Hari Kuliah Hari Kuliah Cuti Pertengahan Semester I Hari Kuliah Cuti Pertengahan Tahun Hari Kuliah Cuti Pertengahan Semester II Hari Kuliah Cuti Akhir Tahun Jumlah Jumlah Hari Kuliah Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal Mula 03.01.2010 12.03.2010 21.03.2010 04.06.2010 27.06.2010 03.09.2010 12.09.2010 19.11.2010 Akhir 11.03.2010 20.03.2010 03.06.2010 26.06.2010 02.09.2010 11.09.2010 18.11.2010 01.01.2011 Hari 50 9 55 23 68 9 50 44 308 223 85

Kumpulan B Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya Semester Cuti dan Hari Kuliah Mula Akhir Hari Kuliah 04.01.2010 12.03.2010 Cuti Pertengahan Semester 13.03.2010 21.03.2010 I Hari Kuliah 22.03.2010 04.06.2010 Cuti Pertengahan Tahun 05.06.2010 27.06.2010 Hari Kuliah 28.06.2010 03.09.2010 Cuti Pertengahan Semester 04.09.2010 12.09.2010 II Hari Kuliah 13.09.2010 19.11.2010 Cuti Akhir Tahun 20.11.2010 02.01.2011 Jumlah Jumlah Hari Kuliah Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

Hari 50 9 55 23 68 9 50 44 308 223 85

Kalendar Persekolahan Tahun 2010

Kumpulan A Kedah, Kelantan, Terengganu Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Hari Persekolahan 03.01.2010 Hari Persekolahan 01.02.2010 Hari Persekolahan 01.03.2010 Cuti Pertengahan Penggal 12.03.2010 Hari Persekolahan 21.03.2010 I Hari Persekolahan 01.04.2010 Hari Persekolahan 02.05.2010 Hari Persekolahan 01.06.2010 Cuti Pertengahan Tahun 04.06.2010 Hari Persekolahan 20.06.2010 Hari Persekolahan 01.07.2010 Hari Persekolahan 01.08.2010 Hari Persekolahan 01.09.2010 Cuti Pertengahan Tahun 03.09.2010 II Hari Persekolahan 12.09.2010 Hari Persekolahan 03.10.2010 Hari Persekolahan 01.11.2010 Cuti Akhir Tahun 19.11.2010 Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

Akhir 31.01.2010 28.02.2010 11.03.2010 20.03.2010 31.03.2010 29.04.2010 31.05.2010 03.06.2010 19.06.2010 30.06.2010 29.07.2010 31.08.2010 02.09.2010 11.09.2010 30.09.2010 31.10.2010 18.11.2010 01.01.2011

Hari 21 20 9 9 9 21 22 3 16 9 21 23 2 9 15 21 14 44 288 210 78

Kalendar Persekolahan Tahun 2010

Kumpulan B Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari Persekolahan 04.01.2010 29.01.2010 Hari Persekolahan 01.02.2010 26.02.2010 Hari Persekolahan 01.03.2010 12.03.2010 Cuti Pertengahan Penggal 13.03.2010 21.03.2010 I Hari Persekolahan 22.03.2010 31.03.2010 Hari Persekolahan 01.04.2010 30.04.2010 Hari Persekolahan 03.05.2010 31.05.2010 Hari Persekolahan 01.06.2010 04.06.2010 Cuti Pertengahan Tahun 05.06.2010 20.06.2010 Hari Persekolahan 21.06.2010 30.06.2010 Hari Persekolahan 01.07.2010 30.07.2010 Hari Persekolahan 02.08.2010 31.08.2010 Hari Persekolahan 01.09.2010 03.09.2010 II Cuti Pertengahan Penggal 04.09.2010 12.09.2010 Hari Persekolahan 13.09.2010 30.09.2010 Hari Persekolahan 01.10.2010 29.10.2010 Hari Persekolahan 01.11.2010 19.11.2010 Cuti Akhir Tahun 20.11.2010 02.01.2011 Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

Hari 20 20 10 9 8 22 21 4 16 8 22 22 3 9 14 21 15 44 288 210 78

RANCANGAN AKTIVITI / PROGRAM TAHUNAN KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM) TAHUN 2010

Tarikh Mula 18 Januari 2010 11 Mac 2010 23 Mac 2010 15 April 2010 13 Mei 2010 24 Mei 2010 3 Jun 2010 10 Jun 2010 21 Jun 2010 30 Jun 2010 1 Julai 2010 15 Julai 2010 27 Julai 2010 12 Ogos 2010 30 Ogos 2010 16 September 2010 20 September 2010 29 September 2010 14 Oktober 2010 11 Oktober 2010 8 November 2010 11 November 2010 22 November 2010 2 Disember 2010 20 Disember 2010 29 Disember 2010 Tarikh Tamat 19 Januari 2010 25 Mac 2010 23 Mac 2010 29 April 2010 27 Mei 2010 26 Mei 2010 17 Jun 2010 24 Jun 2010 24 Jun 2010 30 Jun 2010 16 Julai 2010 29 Julai 2010 30 Julai 2010 26 Ogos 2010 2 September 2010 30 September 2010 23 September 2010 29 September 2010 26 Oktober 2010 14 Oktober 2010 29 November 2010 25 November 2010 25 November 2010 16 Disember 2010 23 Disember 2010 29 Disember 2010 Program/Aktiviti yang dijalankan Taklimat Perancangan KISSM Tahun 2010 Inden dan Enrolmen ABM 2010 Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Laporan Prestasi dengan TKSU Bil 1/2010 ­IPGM/JPN Perlaksanaan KISSM + UAK Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Moderasi Skrip Jawapan JPN bagi Mac dan April 2010 Perlaksanaan KISSM + UAK Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Komposit JPN bagi Mac dan April 2010 Mesyuarat Laporan Prestasi dengan TKSU Bil 2/2010 ­ Mac dan April 2010 Perlaksanaan KISSM + UAK Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Moderasi Skrip Jawapan JPN Mei- Jun 2010 dan IPGM bagi bil 2/2010 Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Komposit JPN Mei - Jun 2010 dan IPGM bagi bil 2/2010 Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Moderasi Skrip Jawapan JPN Julai-Ogos 2010 Mesyuarat Laporan Prestasi dengan TKSU Bil 3/2010 ­ Mei, Jun dan Julai 2010/IPGM Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Komposit JPN bagi JPN Ogos-September 2010 Perlaksanaan KISSM + UAK Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Moderasi Skrip Jawapan JPN Okt-Nov 2010dan IPGM bagi bil 3/2010 Perlaksanaan KISSM + UAK Mesyuarat Komposit JPN bagi JPN Okt- Nov 2010 dan IPGM bagi bil 3/2010 Mesyuarat Laporan Prestasi dengan TKSU Bil 4/2010-Ogos, Sept, Okt dan Nov 2010 Tempat BPG/IPGM Mengikut JPN E8 Putrajaya Mengikut JPN Mengikut JPN Zon Timur IPGM Bil 1/2010 Mengikut JPN Zon Tengah E8 Putrajaya IPGM Bil 2/2010 Mengikut JPN Zon Sabah Mengikut JPN Zon Tengah Mengikut JPN Zon Sabah E8 Putrajaya Mengikut JPN Zon Tengah IPGM Bil 3/2010 Mengikut JPN Zon Sabah IPGM Bil 4/2010 Zon Tengah E8 Putrajaya

Unit Peperiksaan dan Penilaian Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

* TAKWIM PEPERIKSAAN UNTUK TAHUN 2010 BULAN JANUARI TARIKH 18-21 Januari 2010 8-12 Mac 2010 PEPERIKSAAN Peperiksaan Ulangan Mode Sepenuh Masa Mock Examination Foundation B.Ed. TESL Peperiksaan Ulangan Mode KDC dan Mode LPBS) Peperiksaan KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 2 Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) Peperiksaan Peringkat 1 Ujian Amali Pra PISMP (Semester 2) Mock Examination Pra PISMP_TESL (SR) dan TESL (SM) (Semester 2) PISMP (Semester 1, Semester 3, Semester 5, Semester 7) MEI 24-31 Mei 2010 KPLI _SR KPLI_SR (PERMATA) KDPM_KEMAS (Semester 4) Peperiksaan Year 1 (Sem.1) B.Ed (TESL) Primary Peperiksaan Akhir Foundation B.Ed TESL (Secondary) Peperiksaan PGSR Peringkat 3 01-03 Jun 2010 KPLI Mode LPBS j-QAF KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat (V) Akhir KPLI (KDC) Guru SABK dan PLPS Peringkat Akhir KDPM (KDC)_KEMAS dan Guru JAIJ Peringkat IV KDPM (KDC)_Guru GSTT PC/PT Peringkat V (Akhir) Peperiksaan Ulangan Mod Penuh Masa Peperiksaan Ulangan Mod KDC dan Mod PBS Ujian Amali Ambilan Julai 2009 Ambilan Julai 2009 Ambilan November 2008 Ambilan Januari 2009 Ambilan November 2006 Ambilan November 2008 Ambilan Mei 2007 Ambilan Januari 2007 Peperiksaan Asal Mei 2009 Peperiksaan Asal Jun 2010 Pra PISMP PSMP KPLI CATATAN Peperiksaan Asal November 2009 Pra PISMP_Ambilan Julai 2009 Peperiksaan Asal November/Disember 2009 Ambilan November 2008 Ambilan November 2009 Pra PISMP PISMP KPLI Ambilan Julai 2009 Ambilan Julai 2009

MAC 15-19 Mac 2010

APRIL

01-30 April 2010

Ambilan Khas Jun 2009 Pendalaman Ambilan Jun 2009

JUN

14-17 Jun 2010

JULAI

12-15 Julai 2010 6-9 September 2010

SEPTEMBER 20-23 September 2010

Unit Peperiksaan dan Penilaian Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

* TAKWIM PEPERIKSAAN UNTUK TAHUN 2010 BULAN JANUARI TARIKH 18-21 Januari 2010 PEPERIKSAAN KDPM_KEMAS Semester 5 Pra PISMP (Semester 1 dan Semester 3) Pra PISMP_TESL (SR) dan TESL (SM)_Final Examination (Semester 3) Peperiksaan Year 1 (Semester 2) B.Ed. (TESL) Primary PISMP (Semester 2, Semester 4, Semester 6 dan Semester 8) KPLI_SR KPSK KDPM (KDC)_Guru SABK Peringkat IV KDPM (KDC)_KEMAS Peringkat III KPLI Mode LPBS j-QAF Peringkat I KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat III KDPM (KDC)_KEMAS Peringkat V (Akhir) KDPM (KDC)_KEMAS Peringkat II PGSR Peringkat IV CATATAN

Ambilan Julai 2009 Ambilan Julai 2008

NOVEMBER

1-18 November 2010

Ambilan Januari 2010 Ambilan Januari 2010 Ambilan November 2007 Ambilan Mei 2008 Ambilan Jun 2009 Ambilan November 2008 Ambilan Mei 2007 Ambilan Mei 2009 Ambilan November 2008

6-9 Disember 2010

DISEMBER

27-30 Disember 2010

Perhatian

* Tertakluk kepada pendaftaran pelatih/peserta kursus ke Institut Perguruan Takwim ini tidak termasuk dengan peperiksaan ulangan mod kursus dalam cuti

JADUAL AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM 2010

Tarikh Februari - April 2010 05-09 Mac 2010 Mac 2010 Mac 2010 Cuti Pertengahan Tahun 2-5 April 2010 5-14 April 2010 16-19 April 2010 25-30 April 2010 Mei 2010 10 Mei 2010 12 Mei 2010 25-28 Jun 2010 05-07 Julai -2010 13-15 Julai -2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Liga Bola Sepak / Bola Jaring 2010 Kejohanan Bola Baling MSIPGM Kejohanan Olahraga MSIPGM KAGUM MSIPGM

Tempat Seluruh Malaysia IPGM KIK Zon tengah IPGM KTAR Zon Sarawak IPGM KTAR Zon Sarawak IPGM KPM Zon Selatan Lumut-LangkawiLumut IPGM KSM Zon Timur 6 PULAKO Zon IPGM KPP Zon Utara BPG 6 Zon IPGMKRM IPGM K Gaya Zon Sabah Kuala Lumpur Kuala Lumpur IPGM KTAA Zon Timur BPG 6 Zon IPGM KIK Kuala Lumpur Johor

Kejohanan Tenis MSIPGM Pelayaran Tunas Samudera Siri 2/2010 Kejohanan Takraw MSIPGM Kursus Unit Beruniform Peringkat Zon di PULAKO Fasa 1/2010 Kejohanan Ping Pong MSIPGM Mesyuarat Unit Kokurikulum BPG Bil 2/202010 Pemantauan Pelaksanaan Kokurikulum IPGM Fasa 1 Liga Ragbi Union Piala Abdul Halim Kejohanan Pidato Kebangsaan Kejohanan Kawat Kaki Kebangsaan

24 Ogos- 01 Koir Kemerdekaan Ke 53/202010 September 2010 September 2010 KAGUM Unit Beruniform Kebangsaan Cuti Pertengahan SeM 13. September 2010 13-16 September 2010 15-18 Oktober 2010 Mesyuarat Unit Kokurikulum BPG Bil. 3/2010 Kursus Unit Beruniform Peringkat Zon di PULAKO Fasa 2/2010 Karnival Sofbal MSIPGM

22-25 November 2010 Mesyuarat Pembangunan Profesionalisma Unit Kokurikulum

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Anak Cina bertimbang madat Dari Makasar langsung ke Deli Hidup di dunia biar beradat Bahasa tidak terjual beli"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Januari 2010 1 Januari 2010 1 Januari 2010 4 Januari 2010 4 Januari 2010 4 Januari 2010

Tarikh Tamat

Program/Aktiviti yang dijalankan Cuti Tahun Baru. Semua Negeri Kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu Kursus Sijil Perguruan Khas (KSPK) Ambilan 2010 Kursus KPKI Penyemakan Kertas Peperiksaan Ulangan Mod Penuh Masa Kursus Kesedaran MS ISO 9001:2008 BPG Bil.1/2010 Memantau guru permulaan lepasan IPGM Sabah/ Sarawak

Tempat

Unit

31 Januari 2010 31 Disember 2010 8 Januari 2010 4 Januari 2010 29 Januari 2010

IPG Bandar Tenggara Unit PEN BPG BPG Kota Kinabalu/ Keningau/ Sandakan/ Tawau/Sipitang Kuching/Miri/ Sibu/Kapit/ Limbang/Lawas Kuala Lumpur BPG BPG IPGM Raja Melewar IPGM masingmasing Melaka Kuala Lumpur JPN BPG K. Kinabalu

KDP KDP PEN JK U/S SABAH & SARAWAK

4 Januari 2010 5 Januari 2010 5 Januari 2010 6 Januari 2010 6 Januari 2010 6 Januari 2010 6 Januari 2010 7 Januari 2010 7 Januari 2010 11 Januari 2010

6 Januari 2010 5 Januari 2010 5 Januari 2010 7 Januari 2010 6 Januari 2010 6 Januari 2010 8 Januari 2010 7 Januari 2010 8 Januari 2010 14 Januari 2010

Mesyuarat Ketua-ketua Pensyarah Penasihat Unit Beruniform dan Majlis Tadbir Unit Beruniform Kursus Kesedaran MS ISO 9001:2008 BPG Bil.2/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pelaksanaan Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Malaysia Mesyuarat Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 1 Bil. 1/2010 Kursus Kesedaran MS ISO 9001:2008 IPGM Bil.1/2010 Mesyuarat Pemurnian Kertas cadangan dan Matriks Kompetensi KDP 14 Minggu Peningkatan Profesionalisme Mesyuarat Pelaksanaan Program Pensiswazahan Guru Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kursus Guru Kemahiran Hidup dan MPV Mesyuarat Penyelarasan Pelan Operasi Latihan LDP JPN/KPM/IPGM Promosi program perguruan

KOKUR JK KDP PIPK JK KDP KDP KDP KDP U/S SABAH & SARAWAK U/S SABAH & SARAWAK PIPK HEP

11 Januari 2010

14 Januari 2010

Promosi program perguruan

Kuching

11 Januari 2010 11 Januari 2010

12 Januari 2010 14 Januari 2010

Mesyuarat Pre-Council Penilaian Program BPG Penyeliaan Pengurusan Minggu Pendaftaran Pelajar Baru (MPPB) KPLI Ambilan Jan 2010 Kolej Kediaman dan Tutorial Peribadi Mesyuarat Pengurusan Unit Kokurikulum IPGM/BPG Penggubalan Soalan Peperiksaan Ulangan Mod KDC dan Mod LPBS/ (Peringkat IPG) Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program Latihan Dalam Perkhidmatan dan Pra Perkhidmatan Bahasa Jepun Bil. 1/2010 Mesyuarat Pengoperasian Standard Guru Malaysia di sekolah Bil. 1/2010

IPGM Raja Melewar 27 IPG

11 Januari 2010 11 Januari 2010 11 Januari 2010 11 Januari 2010

13 Januari 2010 29 Januari 2010 14 Januari 2010 11 Januari 2010

Kuala Lumpur IPG terlibat Selangor BPG

KOKUR PEN TWG DPP

11 Januari 2010

13 Januari 2010

Johor

JK

TAKWIM

Tarikh Mula 11 Januari 2010 11 Januari 2010 11 Januari 2010

Tarikh Tamat 11 Januari 2010 13 Januari 2010 21 Jun 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Pendaftaran KPLI-SR Ambilan Januari 2010 Mesyuarat Induksi Praktikum PERMATA Kursus Jurulatih Sukan 14M Kohot 1/2010

Tempat Seluruh Negara Kuala Lumpur Pusat Kecemerlangan Sukan BPG Langkawi BPG, Putrajaya Langkawi BPG IPGM Raja Melewar Kuala Lumpur BPG BPG IPG Johor JPN Sabah

Unit PPP KUR KOKUR

11 Januari 2010 11 Januari 2010 11 Januari 2010 11 Januari 2010 12 Januari 2010 12 Januari 2010 12 Januari 2010 12 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010

11 Januari 2010 11 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010 12 Januari 2010 13 Januari 2010 12 Januari 2010 12 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010 13 Januari 2010 15 Januari 2010

Mesyuarat Post Mortem dan Penyelarasan Pelaksanaan Kursus Orientasi Guru Cemerlang Siri 2 Tahun 2009 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kursus MPV Bersama Jurulatih Utama (JU) Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Latihan ICT 2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kursus MPV Bersama Jurulatih Utama (JU) Mesyuarat Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Sasaran Kerja Utama (SKU) Mesyuarat Perancangan Program Sabatikal (sandaran pensyarah ke IPTA) Bil 1/2010 Mesyuarat Pegawai Teknologi Maklumat BPG dan IPG Bil 1/2010 Mesyuarat Penyediaan SKT dan SKU Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bil. 1/2010 Ujian Rintis MTeST First Steps 2nd Edition Mod KPKI (Mesyuarat Penyelarasan) Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan Pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP OUM, IPTA, IPTS dan PGSR bagi Zon Sabah Mesyuarat Strategik MASTT Cuti Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Sahaja Mesyuarat Penyelarasan / Jawatankuasa Teknikal On-line Learning (OLL) Bil.1/2010 Mesyuarat Permohonan Dalam Talian dan Jualan nombor PIN Kursus In House AKS BPG Bil 1/2010 ­ Peningkatan Kemahiran ICT ­ MS Word dan Excell Cuti Hari Keputeraan Sultan Kedah. Kedah Sahaja Promosi program perguruan

KDP KDP KDP KDP DPP/KP PIPK TPM KP KP PPP KDP KDP

13 Januari 2010 14 Januari 2010 14 Januari 2010 14 Januari 2010 15 Januari 2010 17 Januari 2010 18 Januari 2010

15 Januari 2010

KDP

15 Januari 2010 14 Januari 2010 15 Januari 2010

Putrajaya BPG BPG

TPM PPP LPS

21 Januari 2010

Tawau/Miri

18 Januari 2010 18 Januari 2010 18 Januari 2010 18 Januari 2010

18 Januari 2010 20 Januari 2010 19 Januari 2010 21 Januari 2010

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelenggaraan Infrastruktur BPG Bil. 1/2010 Mesyuarat Perancangan Projek Pembangunan Pendidikan IPGELTC/ PGLDP RMK10 Mesyuarat Perancangan Program Sabatikal untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi Bil 1/2010 (TWG) Mesyuarat Penggubalan Spesifikasi Amali Semester 7 dan 8 PISMP Peperiksaan Ulangan (Peperiksaan Asal Nov 2009) Mode Sepenuh Masa Mesyuarat Penyelaras Bina Soalan IPG Bil. 1/2010

BPG IPOH IPGM Perlis Kuala Lumpur

U/S SABAH & SARAWAK KP PBK PIPK PEN

18 Januari 2010

18 Januari 2010

Putrajaya

PEN

TAKWIM

Tarikh Mula 18 Januari 2010 18 Januari 2010 18 Januari 2010

Tarikh Tamat 18 Januari 2010 18 Januari 2010 20 Januari 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Unjuran Keperluan dan Bidang HLP Separuh Masa Ambilan 2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kursus Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPV) Bersama IPGM Mesyuarat Penyelarasan dan Perancangan Aktivti Pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Guru Pedalaman : Projek Projek Pensiangan Salinatan Mesyuarat Unit Kokurikulum BPG Bil 1/2010 Mesyuarat Pre-Council Penulisan dan Penerbitan Jurnal Mesyuarat Penyelarasan Konvokesyen Berpusat Program Kolaborasi Luar Negara IPG Mesyuarat pengurusan laman web portal BPG/ IPG Bil. 01/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program B. Ed TESL Pusingan 3 Bil. 1/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Pelaksana Majlis Kualiti BPG-IPGM Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Analisis Ujian Rintis Promosi Profesionalisme Keguruan KPLSPM Ambilan Jun 2010 Mesyuarat Perancangan Strategik First Steps 2nd Edition Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kursus Guru Pembimbing KPLI LPBS J-QAF Measyuarat Pemurnian Kertas cadangan dan Matriks Kompetensi KDP 14 Minggu GBSR Mesyuarat Penyelarasan English Language Camp 2010 (TESL) Bil.1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program Pembestarian Sekolah Bil. 1/ 2010 Program Perhimpunan Bulanan Bil. 1/2010 Kursus In House Pegawai BPG Bil 1/2010- Pendedahan Sistem Kualiti MS ISO dan Penambahbaikan Prosedur Kerja MS ISO Pemantauan ke sekolah-sekolah kawasan pedalaman

Tempat BPG IPGM Sabah

Unit KDP KDP KDP

19 Januari 2010 19 Januari 2010 19 Januari 2010 19 Januari 2010 19 Januari 2010 19 Januari 2010 19 Januari 2010 28 Januari 2010 19 Januari 2010 20 Januari 2010 20 Januari 2010 21 Januari 2010 21 Januari 2010 21 Januari 2010 22 Januari 2010 22 Januari 2010

19 Januari 2010 20 Januari 2010 19 Januari 2010 22 Januari 2010 19 Januari 2010 19 Januari 2010 19 Januari 2010 28 Januari 2010 20 Januari 2010 20 Januari 2010 20 Januari 2010 21 Januari 2010 21 Januari 2010 21 Januari 2010 22 Januari 2010 22 Januari 2010

Kuala Lumpur IPGM Kampus Pulau Pinang BPG Kuala Lumpur BPG BPG BPG Tawau Kedah Melaka Port Dickson BPG BPG BPG E12 T9, KPM BPG

KOKUR PIPK HEP TPM DPP JK PPP PPP KDP KDP KDP KUR DPP KDP KP LPS

24 Januari 2010

5 Februari 2010

Nabawan/ Pensiangan/ Salinatan/ Kalabakan/ Sandakan/ Semporna/ TenomBelaga/ Kapit/ Lawas/Mukah/ IPGM Perlis BPG, Putrajaya Selangor BPG

U/S SABAH & SARAWAK

25 Januari 2010 25 Januari 2010 25 Januari 2010 25 Januari 2010

26 Januari 2010 25 Januari 2010 26 Januari 2010 25 Januari 2010

Mesyuarat Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 1 Bil. 3/2010 Mesyuarat Profesionalisme Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian (KUPP) IPG Bil.1/2010 Bengkel pemantapan KMK Peringkat BPG Bil 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan PTK 2010

PIPK PEN JK LPS

TAKWIM

Tarikh Mula 25 Januari 2010

Tarikh Tamat 28 Januari 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus induksi Pegawai Pengurusan/ Pembantu Pegawai Pengurusan IPGM Sabah/ Sarawak Mesyuarat Penyelarasan Maklumat Pengurusan PPPS/AKS Bermasalah (SPP Bil 4/1998) Mesy.Pembangunan Kejurulatihan Koku JPN Bil.1/2010 Naziran Perjawatan Zon Tengah Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 1/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Induk ,,Task Force Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Cemerlang Kursus Peningkatan Profesionalisme Pedagogi Bagi Guru Pembimbing J-QAF-Zon Utara Mesyuarat Pengubalan Taksiran Bagi Kursus Penanda Aras Penguasaan ICT Bagi Pensyarah Bukan ICT Yang Mengajar Program Pembestarian Sekolah Bil. 1/ 2010 Mesyuarat Perancangan Program Sabatikal (sandaran pensyarah ke IPTA) Bil 2/2010 Mesyuarat Pelaporan Pelaksanaan Latihan Tranformasi Kurikulum Pra Sekolah 2009 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kursus dan Pemilihan Peserta KDP 14 Minggu Guru Bimbingan Sekolah Rendah Ambilan Februari 2010 Promosi program perguruan

Tempat Kota Kinabalu

Unit U/S SABAH & SARAWAK K&K KDP PIPG TWG KDP KDP

25 Januari 2010 25 Januari 2010 26 Januari 2010 26 Januari 2010 26 Januari 2010 26 Januari 2010

27 Januari 2010 25 Januari 2010 28 Januari 2010 27 Januari 2010 28 Januari 2010 26 Januari 2010

BPG BPG KL/N.Sembilan Pejabat IPGM Premis Luar PLGDP Sg. Petani BPG

26 Januari 2010

26 Januari 2010

KDP

27 Januari 2010 27 Januari 2010 27 Januari 2010

28 Januari 2010 29 Januari 2010 29 Januari 2010

IPBA Seremban IPOH

PIPK KDP KDP

28 Januari 2010

31 Januari 2010

Keningau/Sibu/ Tawau BPG BPG Kuala Lumpur Selangor

28 Januari 2010 28 Januari 2010 28 Januari 2010 28 Januari 2010 30 Januari 2010

28 Januari 2010 28 Januari 2010 28 Januari 2010 29 Januari 2010

Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) BPG Mesyuarat Perancangan Sarjana/ Phd 2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kursus KDP 4 Minggu Pembestarian Sekolah Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan Latihan Program Literasi Dan Numerasi Bersama JPN Bil1/2010 Cuti Thaipusam. Kecuali Wilayah Persekutuan Labuan, Kedah, Kelantan, Melaka, Pahang, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu.

U/S SABAH & SARAWAK KP KDP KDP KDP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Apalah tanda batang putat Batang putat bersegi buahnya Apalah tanda orang beradat Orang beradat tinggi maruahnya"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Februari 2010

Tarikh Tamat

Program/Aktiviti yang dijalankan

Tempat

Unit

1 Februari 2010

3 Februari 2010

1 Februari 2010 1 Februari 2010 1 Februari 2010

28 Februari 2010 26 Februari 2010 26 Februari 2010

Cuti Hari Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya Sahaja Promosi program perguruan Sipitang/ Limbang U/S SABAH & SARAWAK Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum Program PISMP IPGM mengikut KUR Mengikut Zon zon Penggubalan Soalan Peperiksaan PISMP Semester 1, 3, 5 dan IPG terlibat PEN 7 (Peringkat IPG) Penggubalan Soalan Peperiksaan PPISMP Semester 2/ IPG terlibat PEN PPISMP TESL (SR)/ PPISMP TESL (SM)/ KPLI SR (PERMATA) Ambilan Jun 2010/ KDPM KEMAS Semester 4/ KDP14M GBSR/ Peperiksaan Year 1 (Semester 1) B. Ed TESL (Primary) dan Peperiksaan Akhir Foundation B. Ed TESL (Secondary)(Peringkat IPG) Kursus Kengelolaan Kelab Sukan dan Permainan Zon Utara Mesyuarat Penyelarasan Kursus KDP 4 Minggu Latihan Peningkatan Pedegogi Guru Sekolah Orang Asli Mesyuarat Jawatankuasa Induk ,,Task Force Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Khas Kursus Katering dan Penyajian Mesyuarat Kejurulatihan Sukan & Permainan Bil 1/2010 Mesyuarat Semakan Semula Rekabentuk Kurikulum KPLI SR Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Bil. 1/2010 Pemantauan Prasekolah Mesyuarat Penyelarasan Konvokesyen Berpusat Program KPLI Pengemaskinian data Aplikasi Human Resources Information System (HRMIS) BPG/IPG Zon Utara/Tengah Aktiviti Promosi dan Galakan Membaca PLGDP Sg Karangan Kota Bharu Melaka IPGM, Pembekal Latihan Morib Kuala Lumpur BPG Semua IPG BPG Kedah BPG KDP KDP KDP KDP KDP KUR KP PIPG HEP TPM TPM TPM PEN TWG PPP KDP KDP KDP PBK

1 Februari 2010 1 Februari 2010 1 Februari 2010 1 Februari 2010 1 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 2 Februari 2010 3 Februari 2010

1 Februari 2010 1 Februari 2010 1 Februari 2010 5 Februari 2010 3 Februari 2010 4 Februari 2010 2 Februari 2010 28 Februari 2010 3 Februari 2010 5 Februari 2010 30 November 2010 5 Februari 2010 5 Februari 2010 5 Februari 2010 2 Februari 2010 4 Februari 2010 5 Februari 2010 5 Februari 2010 3 Februari 2010

Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan dan Perkhidmatan Pusat Melaka Sumber IPG Mesyuarat Penggubalan Soalan Ujian Amali Semester 1, 3, 5 & Kuala 7 PISMP, Semester 2 PPISMP Terengganu Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.1/2010 MQF Negeri Sembilan Mesyuarat Penilaian Semula Gagasan Dalam INSAK Bengkel Penyelarasan Pelaksanaan KPKI di antara JPN dan IPG Mesyuarat Penyelarasan Kursus Kejurulatihan Amalan Nilai Profesionalisme JPN 1/2010 Kursus Peningkatan profesionalisme Unit KDP Mesyuarat JPKA BPG Suku Tahun Keempat (Bil. 4/2009) Mesyuarat JKeP BPG Suku Tahun Keempat (Bil.4/2009) Mesyuarat JKPAK BPG Bil.1/2010 Mesyuarat Perancangan Dasar Penyelidikan Bil 1/2010 BPG Kuala Lumpur IPGMK IK Genting Highland BPG

3 Februari 2010

4 Februari 2010

BPG

PIPK

TAKWIM

Tarikh Mula 3 Februari 2010

Tarikh Tamat 4 Februari 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Penyelarasan Kursus Kaedah Pengajaran Berkesan untuk Guru Opsyen B. Malaysia dan Bukan Opsyen SR/SM Mesyuarat Penyelarasan Perancangan Aktiviti Tahunan 2010 Jawatan Kuasa Bimbingan dan Pemantauan BPG-IPG Mesyuarat Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 2 Bil. 2/2010 First Steps 2nd Edition Mod KPKI Kursus Orientasi Guru Cemerlang Siri 1

Tempat BPG

Unit KDP

3 Februari 2010 4 Februari 2010 4 Februari 2010 6 Februari 2010

5 Februari 2010 5 Februari 2010 4 Februari 2010 11 Februari 2010

KL IPGM Perlis Johor Premis Luar Zon Utara, Zon Tengah, Zon Timur, Zon Selatan, Zon Sabah, Zon Sarawak Perak P.Dickson

KDP PIPK KDP KDP

8 Februari 2010 8 Februari 2010

11 Februari 2010 9 Februari 2010

Mesyuarat Ketua Jabatan Sains Sosial/Ketua Unit Pengajian Sosial 2010 Mesyuarat Penyelarasan Penempatan Pensyarah Baru

KUR PIPG

8 Februari 2010

9 Februari 2010

Mesyuarat JPKA BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Keempat (Bil. 4/2009), Mesyuarat JKeP BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Keempat (Bil. 4/2009), Mesyuarat JKPAK BPG-IPGM/ELTC Bil.1/2010 Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme dan Sasaran Kerja Tahunan Unit PIPK Induksi Sukatan Latihan Jurulatih Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Kemajuan Koleksi dan Pengurusan Sistem Automasi Pusat Sumber Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Pendidikan Guru (SPPG) Bil 1/2010 - Zon Sabah/ Sarawak Mesyuarat Jawatankuasa Induk On-Line Learning (OLL) Bil. 1/2010 Mesyuarat Penggubalan Modul Peringkat 1, PPLD SR j-QAF Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pendidikan al-Quran Mesyuarat Penggubalan Kod Sub Topik Bagi Mata Pelajaran Major dan Wajib PISMP untuk Bank Item Mesyuarat Pemilihan Soalan Peperiksaan Tahun 1 Semester 1 B. Ed (TESL) Pendidikan Rendah (Pusingan Ketiga) Kohot 2 Penyemakan Kertas Peperiksaan Ulangan Mod KDC dan Mod LPBS Mesyuarat Pra Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (Pra LPPG) Bil. 1/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai BPG Bil 1/2010 ­ Asas Auditor Temu duga calon-calon pensyarah dan pegawai pengurusan untuk kemasukan ke IPGM di Sabah/Sarawak

PERAK

PBK

8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010

11 Februari 2010 11 Februari 2010 10 Februari 2010 8 Februari 2010 11 Februari 2010 11 Februari 2010 11 Februari 2010 11 Februari 2010

IPGM PM PULAKO Zon Tengah Zon Sabah Sabah Perak Seremban Kuala Lumpur Kuala Lumpur

PIPK KOKUR TPM TPM TPM KUR PEN PEN

8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010

25 Februari 2010 11 Februari 2010 11 Februari 2010 19 Februari 2010

Unit PEN BPG K. Lumpur Negeri Sembilan

PEN PEN LPS

Kota U/S SABAH Kinabalu/Tawau/ & Keningau SARAWAK Kuching/Miri/ Sibu Perlis Port Dickson PPP PIPK

8 Februari 2010 8 Februari 2010

11 Februari 2010 10 Februari 2010

Mesyuarat Pemurnian dan Penyediaan Item MTeST 2010 serta Bank Item Mesyuarat Program Penyelidikan dan Pembangunan Kesarjanaan Pensyarah Bil.1/2010

TAKWIM

Tarikh Mula 8 Februari 2010 8 Februari 2010

Tarikh Tamat 30 April 2010 8 Februari 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 1 Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Induk ,,Task Force Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru CemerlangPeringkat Zon. Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 1 Untuk Guru-Guru BI Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI Kursus Peningkatan Profesionalisme Pedagogi Bagi Guru Pembimbing J-QAF-Zon Sarawak Kursus Penanda Aras Penguasaan ICT Bagi Pensyarah Bukan ICT Yang Mengajar Program Pembestarian Sekolah Bil. 1/2010 Naziran Perjawatan Zon Timur Mesyuarat JPICT Bil 1/2010 Mesyuarat Penyemakan Kurikulum KDP14M Peningkatan Profesionalisme & KDP14M Guru Bimbingan dan Kaunseling SM Pengkhususan Mesyuarat Penyelarasan pelaksanaan Kurikulum dan Kokurikulum Bersama-sama Ketua Unit Kokurikulum Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Bahasa Jerman Bil. 1/2010 Bengkel "Key Performance Indicator" (KPI) Mesyuarat Penyelarasan Kursus Kejurulatihan Amalan Nilai Profesionalisme JPN 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP OUM, IPTA, IPTS dan PGSR bagi Zon Timur Mesyuarat Penyelarasan pelaksanaan Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Malaysia Bil 1/ 2010 Mesyuarat Penyelarasan Modul Kursus Pengelolaan dan Kursus Kemahiran Permainan Spesifik Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bil 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Kehakiman Maal Hijrah dan Nasyid 2010 Kursus Kejurulatihan Badminton Mesyuarat Penyelarasan Program Latihan Perguruan Swasta (PLPS) Bil. 1/2010 Mesyuarat e-Jurnal Bil.1/2010 Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 1 Untuk Guru-Guru BI Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Mesyuarat Penyelarasan Program-program sokongan Program Peningkatan Profesionalisme Guru Pedalaman : Projek Projek Pensiangan Salinatan: KIA2M, KEDAP, KAP dan Projek Khas

Tempat IPGM Perlis BPG

Unit PIPK KDP

8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010 8 Februari 2010

8 Februari 2010 8 Februari 2010 10 Februari 2010 12 Februari 2010

IPGM/PKG/ BTPN IPGM/PKG/ BTPN Kuching Melaka

KDP KDP KDP KDP

9 Februari 2010 9 Februari 2010 9 Februari 2010

11 Februari 2010 12 Februari 2010 12 Februari 2010

Terengganu Johor Kuala Lumpur

PIPG TPM KUR

9 Februari 2010 9 Februari 2010 9 Februari 2010 9 Februari 2010 9 Februari 2010

11 Februari 2010 10 Februari 2010 9 Februari 2010 11 Februari 2010 12 Februari 2010

Sepang Pejabat IPGM BPG Port Dickson K Lumpur

KUR TWG DPP JK KDP

9 Februari 2010

11 Februari 2010

JPN Kelantan

KDP

9 Februari 2010 9 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010

11 Februari 2010 12 Februari 2010 10 Februari 2010 11 Februari 2010 13 Februari 2010 10 Februari 2010 11 Februari 2010 10 Februari 2010 10 Februari 2010 12 Februari 2010

Kuala Lumpur Pahang BPG BPG Kuala Lumpur BPG IPGM TI IPGM/PKG/ BTPN IPGM/PKG/ BTPN Kuala Lumpur

KDP KDP KP HEP KOKUR DPP PIPK KDP KDP KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 11 Februari 2010

Tarikh Tamat 11 Februari 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan LEARNING ORGANISATION: Pengurusan Keluarga, Suami & Anak-Anak Kursus In House Pegawai BPG Bil 2/2010- Komunikasi Bahasa Inggeris Siri 1 Cuti Tahun Baru Cina. Semua Negeri Kursus Pengelolaan Sukan dan Permainan Zon Utara Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Pendaftaran KDP 14 Minggu Guru Bimbingan Sekolah Rendah Ambilan Februari 2010 Kursus Pengadilan Catur MASTT Mesyuarat Perancangan Program Sabatikal untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi Bil 2/2010 (TWG) Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan Pengajian Melayu Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Unjuran Program Latihan Praperkhidmatan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman Bil. 1/2010 Kursus Panel Temuduga Ujian Khas PTK Mesyuarat Penggubalan Soalan Ujian Bertulis dan Rangsangan Temu Duga KPLSPM Ambilan Jun 2010 Mesyuarat Semakan Kes Tatatertib IPG Zon Tengah, Utara & Timur Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Temu duga Pensyarah/Pegawai IPG Bil. 1/2010 Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil.1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Agihan Peruntukan OS28000 dan OS32000 tahun 2010 Mesyuarat Pembinaan Item Intrumen Pemantauan Pelaksanaan Transformasi Kurikulum Pra Sekolah Taklimat Kaedah Kutipan Data LDP Peringkat IPG-Zon Semenanjung Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.2/2010 PENGEMBANGAN: Pengurusan Personel Modal Insan Pegawai/AKS BPG Mesyuarat Strategik Pelaksanaan Program Perluasan Dan Pemantapan Profisiensi Dan Pedagogi Matematik dan Sains Kursus In House Pegawai BPG dan AKS­ Penyediaan Pakej

Tempat Dewan Serbaguna BPsM, E 12 BPG

Unit K&K

12 Februari 2010 14 Februari 2010 14 Februari 2010 15 Februari 2010 15 Februari 2010 15 Februari 2010 15 Februari 2010 15 Februari 2010 16 Februari 2010 16 Februari 2010 16 Februari 2010 16 Februari 2010 16 Februari 2010 16 Februari 2010 16 Februari 2010 16 Februari 2010

12 Februari 2010 15 Februari 2010 17 Februari 2010 15 Februari 2010 15 Februari 2010 21 Mei 2010 19 Februari 2010 19 Februari 2010 17 Februari 2010 19 Februari 2010 18 Februari 2010 19 Februari 2010 16 Februari 2010 18 Februari 2010 18 Februari 2010 18 Februari 2010

LPS

PLGDP Sg Karangan IPGM/PKG/ BTPN IPGM/PKG/ BTPN IPG Labuan Pahang IPGM RM BPG Kuala Lumpur Melaka BPG Kedah Selangor BTP Kota Bharu BTPN Port Dickson BPG Kedah BPG Nilai BPG, Putrajaya BPG BPsK P.Pinang

KDP KDP KDP KDP KDP KDP PIPK PIPK KUR TWG DPP JK LPS PPP

16 Februari 2010 17 Februari 2010 17 Februari 2010 17 Februari 2010 17 Februari 2010 17 Februari 2010 18 Februari 2010 18 Februari 2010 18 Februari 2010

18 Februari 2010 17 Februari 2010 19 Februari 2010 17 Februari 2010 19 Februari 2010 19 Februari 2010 18 Februari 2010 18 Februari 2010 19 Februari 2010

K&K PIPG PIPG PBK KDP KDP DPP K&K KDP

19 Februari 2010

19 Februari 2010

BPG

LPS

TAKWIM

Tarikh Mula 20 Februari 2010 21 Februari 2010 21 Februari 2010 21 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010

Tarikh Tamat 20 Februari 2010 24 Februari 2010 21 Februari 2010 25 Februari 2010 24 Februari 2010 24 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 22 Februari 2010 22 Februari 2010 24 Februari 2010 24 Februari 2010 25 Februari 2010 26 Februari 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mendapatkan Data Guru Tahun 1(2010) untuk Latihan Transformasi Kurikulum daripada EPRD, KPM Kursus Kesedaran Maritim Dan Pra-Pelayaran KLD Tunas Samudera Siri 1/2010 Iklan Permohonan KPLSPM Ambilan Jun 2010 (Tarikh Tutup Permohonan : 7 Mac 2010) Kursus Kejurulatihan Ping Pong Guru Level 1 Mesyuarat Penyelarasan PERMATA Bil. 1/2010 Mesyuarat Pengurusan Penyelidikan Ketua-ketua Jabatan PIPK Mesyuarat Verifikasi Data Pensyarah IPG Bilangan 1/10 (Zon Sabah Dan Sarawak) Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Pendidikan Guru (SPPG) Bil 1/2010 - Zon Semenanjung Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Pengajian Sosial (Sejarah & PSK) Mesyuarat Penggubalan Modul Peringkat 2 Pendidikan Khas Pendengaran dan Penglihatan Mesyuarat Ketua Unit Praktikum Bil. 1/2010 Bengkel Pemurnian Modul Peringkat 1, PPLD SR j-QAF Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pendidikan al-Quran Mesyuarat Analisis Item Peperiksaan Nov. 2010 KPLI & PISMP Semester 2 Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Baru Bil.2/2010 MQF Mesyuarat Penyelarasan Latihan Guru Dengan IPTA Bil.1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program Bahasa Perancis Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan 2010 Mesyuarat Penyelarasan Bimbingan & Kaunseling Bil.1 Tahun 2010 Mesy.Kejurulatihan Unit Beruniform Bil 1/2010 Kursus Membuat Perabut

Tempat EPRD P. Pangkor

Unit KDP KOKUR PPP

Kuala Terengganu Port Dickson Seremban Kuala Lumpur Pahang Selangor Kuala Lumpur Melaka Melaka Alor Setar Kuantan BPG BPG Melaka BTPN, N.Sembilan BPG IPGM, Pembekal Latihan E12 T9, KPM K.Lumpur BPG IPGM PM Port Dickson BPG, Putrajaya BPG Seremban

KDP PIPG PIPK TPM TPM KUR/LPS KUR KUR KUR PEN TWG DPP DPP LPS K&K KDP KDP

23 Februari 2010 23 Februari 2010 23 Februari 2010 23 Februari 2010 23 Februari 2010 23 Februari 2010 23 Februari 2010 23 Februari 2010

23 Februari 2010 23 Februari 2010 23 Februari 2010 24 Februari 2010 25 Februari 2010 23 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010

Program Perhimpunan Bulanan Bil. 2/2010 Mesyuarat Prosedur Kenaikan Pangkat dan Pengurusan Perkhidmatan IPGM/ELTC Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Bahagian Pendidikan Guru Bil 1 Tahun 2010 Mesyuarat Penilaian Produk Latihan dan Maklumbalas Pelanggan MS ISO 9001:2008 Bil 1/2010 Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan Pendidikan Jasmani Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG) Bil. 1/2010 Mesyuarat Perancangan Strategik Unit DPP Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Audit Dalaman Bil. 1/2010

KP PIPG K&K PIPK KUR PEN DPP JK

TAKWIM

Tarikh Mula 24 Februari 2010 24 Februari 2010 24 Februari 2010 24 Februari 2010 24 Februari 2010 25 Februari 2010 26 Februari 2010

Tarikh Tamat 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 25 Februari 2010 24 Februari 2010 25 Februari 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Penggubalan Kurikulum KPLI SR Mesyuarat Semakan ABM 2010-2011 Mesyuarat Kajian Kolaborasi dengan IPTA Bil 1/2010 Bengkel Pembinaan Modul Pemantapan Pedagogi Guru Matematik dan Sains Sekolah Menengah dan Rendah Mesyuarat Pengurusan Latihan Tranformasi Kurikukulum Bagi Tahun 1 BPG Bil. 1/2010 Mesyuarat Perancangan Perbelanjaan Peruntukan Bagi Pelaksanaan Program di IPG Cuti Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul). Seluruh Negeri

Tempat Kuala Lumpur BPG IPGM Ipoh Ipoh KDP BPG

Unit KUR PBK PIPK KDP KDP KDP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Anak angsa mati lemas Mati lemas di air masin Hilang bahasa kerana emas Hilang budi kerana miskin"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010

Tarikh Tamat 3 Mac 2010 30 Mac 2010 3 Mac 2010 3 Mac 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Ketua Jabatan/Unit Bahasa Tamil Pemantauan Teaching School Mesyuarat Penyelarasan Teaching School Bil. 1/2010 Mesyuarat Pembinaan Item Mengawal Produk dan Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan (MS ISO PUP10) Mesyuarat Verifikasi Data Pensyarah IPG Bilangan 1/10 (Zon Semenanjung) Pemantauan Kemajuan Koleksi dan Pengurusan Sistem Automasi Pusat Sumber Mesyuarat Ketua Unit dan Pensyarah Pendidikan Moral Kursus Pembangunan Profesionalisme Unit Peperiksaan dan Penilaian, BPG Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 3/2010 Mesyuarat Induksi Modul Peringkat 1, PPLD SR j-QAF Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pendidikan al-Quran Bengkel Sistem Star Rating (SSR) Kursus Penghasilan Bahan Media Temuduga Ujian Khas PTK Taklimat kepada kaunselor sekolah mengenai urusan permohonan dan temu duga program perguruan

Tempat Pulau Pinang Semua IPG P. Pangkor IPGM Kampus Kota Bharu Kuala Lumpur Zon Sarawak Kuala Lumpur Kelantan Johor Ipoh Melaka Kuala Lumpur BPG/IPGM Kota Kinabalu/ Keningau/ Tawau/ Sandakan/ Sipitang Kuching/Miri/ Sibu/Limbang/ Sri Aman IPGM Pahang Johor IPGM IPGM, Pembekal Latihan Sekolah Sabah Petaling Jaya Sepang

Unit KUR PIPG PIPG HEP

1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010

4 Mac 2010 3 Mac 2010 3 Mac 2010 3 Mac 2010 4 Mac 2010 3 Mac 2010 3 Mac 2010 4 Mac 2010 15 Mac 2010 11 Mac 2010

TPM TPM KUR PEN TWG KUR JK LPS LPS U/S SABAH & SARAWAK

1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010

1 Mac 2010 4 Mac 2010 4 Mac 2010 26 Mac 2010 5 Mac 2010

Mesyuarat Penyelarasan English Language Camp 2010 (TESL) Bil 2/2010 Mesyuarat Pembinaan Modul Kejurulatihan Muzik Kodaly Method dan Kursus Kemahiran Keyboard Bil 1/2009 Kursus Kawad Kaki & Istiadat Bil.1 Latihan Guru KDP 4 Minggu Pembestarian Sekolah Ambilan 1 Kursus Menservis Peralatan Elektrik Domestik

KUR KDP KDP KDP KDP

1 Mac 2010 1 Mac 2010 1 Mac 2010 2 Mac 2010

30 Mac 2010 5 Mac 2010 3 Mac 2010 4 Mac 2010

Latihan Guru Secara School Based Di Semua Sekolah Di Seluruh Negara Kursus Kejurulatihan Perahu Layar Guru Level 1 Mesyuarat Pembinaan Instrument Pemantauan/Penilaian Kursus Mesyuarat Penyelarasan Bahasa-bahasa Antarabangsa : Bahasa Jepun, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis dan Pemurnian Kurikulum Bengkel Semakan Semula Kurikulum Bahasa Melayu PISMP (MBMMBI)

KDP KDP KDP KUR

2 Mac 2010

5 Mac 2010

Kuala Lumpur

KUR

TAKWIM

Tarikh Mula 2 Mac 2010 2 Mac 2010 2 Mac 2010 2 Mac 2010 2 Mac 2010

Tarikh Tamat 3 Mac 2010 4 Mac 2010 3 Mac 2010 3 Mac 2010 4 Mac 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Jurnal Penyelidikan Pendidikan BPG Bil.1/2010 Mesyuarat Pre Council PISMP TESL/B.Ed TESL Mesyuarat Program Penyelidikan dan pembangunan Kesarjanaan Pensyarah Bil 1/2010 Taklimat Kaedah Kutipan Data LDP Peringkat JPN Kursus Peningkatan Profesionalisme Pedagogi Bagi Guru Pembimbing j-QAF-Zon Selatan Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP OUM, IPTA, IPTS dan PGSR bagi Zon Tengah Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Tahun 2010 Mesyuarat JK Penambahbaikan Majlis Kualiti MS ISO BPG/IPG Mesyuarat Penyelarasan Bimbingan dan Pemantauan Hasil Rumusan Audit mengikut Bil.1/2010. (Zon Sabah dan Sarawak) Cuti Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu. Negeri Terengganu Sahaja Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Latihan Guru Keseniaan, Kebudayaan dan Warisan JKKN Kursus In House Pegawai BPG Bil.3/2010 Penilaian Tahap Kecekapan Kursus Kaedah Pengajaran Berkesan untuk Guru Opsyen B. Malaysia dan Bukan Opsyen SR/SM Mesyuarat Semakan Borang Perjanjian

Tempat IPGM PM Melaka Seremban BPG, Putrajaya PLGDP Bandar Tenggara Selangor/KL

Unit PIPK KUR PIPK KDP KDP

2 Mac 2010

5 Mac 2010

KDP

3 Mac 2010 3 Mac 2010 3 Mac 2010

5 Mac 2010 3 Mac 2010 5 Mac 2010

Kuala Lumpur BPG Sabah atau Sarawak

KUR JK KDP

4 Mac 2010 4 Mac 2010 5 Mac 2010 7 Mac 2010 8 Mac 2010 5 Mac 2010 5 Mac 2010 20 Mac 2010 10 Mac 2010

Pahang BPG 16 Negeri IPG Kampus Pendidikan Teknik Melaka IPGM PP PULAKO Zon Tengah Port Dickson Johor Bharu IPG Terlibat Semua IPG yang terlibat N. Sembilan IPGM IPGM, Pembekal Latihan P.Pinang Johor IPGM/PKG/ BTPN

KDP LPS KDP HEP

8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 15 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010 8 Mac 2010

10 Mac 2010 9 Mac 2010 11 Mac 2010 10 Mac 2010 11 Mac 2010 11 Mac 2010 18 Mac 2010 11 Mac 2010 11 Mac 2010 12 Mac 2010 11 Mac 2010 11 Mac 2010 8 Mac 2010

Mesyuarat Penyelarasan Penyelaras Prasekolah Bil. 1/2010 Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Bil 2/2010 Kursus Jurulatih Kokurikulum Unit Beruniform Tahap 1 Mesyuarat Precouncil Semakan Kurikulum PPISMP Mesyuarat Analisis Item Peperiksaan November 2010 PISMP Semester 4 & 6 Peperiksaan "Mock" Program PPISMP TESL (Rendah dan Menengah) Peperiksaan Ulangan (Mode KDC & LPBS - Peperiksaan Asal Disember 2009) Peperiksaan Peringkat 1 - PGSR Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai Pengurusan PLGDP/ELTC/IPGM Siri 1 Temuduga Peserta Program Khas Pensarjanaan IPG 2010 Mode Separuh Masa Ambilan 2010 Kursus Teknologi Pembinaan Bangunan Bengkel Pemurnian Modul Pemantapan Pedagogi Guru Matematik dan Sains Sekolah Menengah dan Rendah Kursus Kejurulatihan Kelab Kembara Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 2 Untuk Guru-Guru BI Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI

PIPG PIPK KOKUR KUR PEN PEN PEN LPS KDP KDP KDP KDP KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 8 Mac 2010

Tarikh Tamat 10 Mac 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Perancangan Latihan dan Kewangan Untuk Pengoperasian Latihan Transformasi Kurikulum Guru Tahun 1 Bil 1/2010 Kursus Kengelolaan Kelab Sukan dan Permainan Zon Timur Kursus Kejurulatihan Golf Guru Level 1 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal On-Line Learning (OLL) Bil. 1/2010 Mesyuarat Pemurnian Kurikulum KDP14M Peningkatan Profesionalisme & KDP14M Guru Bimbingan dan Kaunseling SM Mesyuarat Pemilihan KPLI-SR Ambilan Jun 2010 Mesyuarat Perancangan Program Sabatikal untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi Bil 3/2010 (TWG) Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Taklimat Kesedaran dan Pencegahan Rasuah dan Salah Guna Kuasa Bagi Pegawai BPG/TWG Mesyuarat Penyelarasan dan Pelaporan Program Sarjana Muda Pengajaran ( SMP ) Guru Sekolah Pedalaman Mesyuarat Ketua-ketua Unit Pengajian Cina IPG Tahun 2010 Mesyuarat Permunian Kurikulum KPLI SR Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bil 3/2010 Mesyuarat Penyelarasan Penyelenggaraan Fizikal IPG Bil. 1/2010 Mesyuarat Pemurnian Instrumen Temu duga Taklimat Kaedah Kutipan Data LDP Peringkat IPG-Zon Sabah

Tempat Melaka

Unit KDP

8 Mac 2010 8 Mac 2010 9 Mac 2010 9 Mac 2010

11 Mac 2010 12 Mac 2010 12 Mac 2010 12 Mac 2010

PLGDP Afzan KL Selangor Kuala Lumpur

KDP KDP TPM KUR

9 Mac 2010 9 Mac 2010 9 Mac 2010 9 Mac 2010 9 Mac 2010 10 Mac 2010 10 Mac 2010 10 Mac 2010 10 Mac 2010 10 Mac 2010 10 Mac 2010

11 Mac 2010 11 Mac 2010 11 Mac 2010 9 Mac 2010 11 Mac 2010 12 Mac 2010 12 Mac 2010 10 Mac 2010 10 Mac 2010 11 Mac 2010 11 Mac 2010

Port Dickson IPGM KB BPG BPG/SPRM Sarawak Melaka Kuala Lumpur BPG BPG IPG Melaka IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu Johor BPG IPGM THO BPsM

PPP PIPK PIPK K&K KDP KUR KUR KP PBK PIPG KDP

10 Mac 2010 11 Mac 2010 11 Mac 2010 11 Mac 2010 12 Mac 2010

10 Mac 2010 12 Mac 2010 12 Mac 2010 11 Mac 2010 20 Mac 2010

First Steps 2nd edition Mod KPKI Mesyuarat Perancangan Program Sabatikal (sandaran pensyarah ke IPTA) Bil 3/2010 Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Bil.3/2010 LEARNING ORGANISATION: Merancang Perkahwinan & Poligami Cuti Pertengahan Semester Institut Pendidikan Guru (Pertengahan Semester Pertama) Kumpulan A - Kedah, Kelantan dan Terengganu

KDP PIPK PIPK K&K

12 Mac 2010 12 Mac 2010

20 Mac 2010 13 Mac 2010

Cuti Sekolah (Pertengahan Penggal Pertama) Kumpulan A Kedah, Kelantan dan Terengganu Taklimat Kaedah Kutipan Data LDP Peringkat IPG-Zon IPG Kampus Batu Sarawak Lintang, Kuching Cuti Pertengahan Semester Institut Pendidikan Guru (Pertengahan Semester Pertama) Kumpulan B - Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya.

KDP

13 Mac 2010

21 Mac 2010

TAKWIM

Tarikh Mula 13 Mac 2010

Tarikh Tamat 21 Mac 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Cuti Sekolah (Pertengahan Penggal Pertama) Kumpulan B Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya. Kursus Kejurulatihan Ragbi Guru Tahap 2 Bengkel Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) Taklimat Pengurusan Kes Tatatertib Bagi Staf Sokongan IPG Zon Sabah & Sarawak Mesyuarat Verifikasi Data IPG Bilangan 1/2010 Kursus Pengurusan Rangkaian Mesyuarat Penulisan Piawaian Pusat Sumber IPG Bengkel Penulisan Modul Kursus Major/Wajib/Elektif Program PGSR Semester 4 Ambilan November 2008 Kursus Pendidikan Pemulihan Kemahiran Pengamatan Mesyuarat Pemurnian dan Penambahbaikan Dokumen Kualiti SPK BPG-IPG Bil. 1/2010 Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Mesyuarat Pembinaan Modul Latihan Peningkatan Guru Pendidikan Khas Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Kursus Kepegawaian Renang Mesyuarat Pengurusan Fail Meja Institut Pendidikan Guru Malaysia Mesyuarat Penyelarasan Guru Prasekolah dan PPM Bil.1/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Unit PBK Mesyuarat Jawatankuasa KPLI jQaf - dan PGSR On-Line Learning (OLL) Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program B.Ed TESL Pusingan 2 Bil. 1/2010 Kursus Dinamika Temu Duga Bil 1/2010

Tempat

Unit

14 Mac 2010 15 Mac 2010 12 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 15 Mac 2010 16 Mac 2010 16 Mac 2010 16 Mac 2010 16 Mac 2010 16 Mac 2010 16 Mac 2010

18 Mac 2010 18 Mac 2010 14 Mac 2010 18 Mac 2010 18 Mac 2010 17 Mac 2010 18 Mac 2010 18 Mac 2010 17 Mac 2010 15 Mac 2010 18 Mac 2010 15 Mac 2010 18 Mac 2010 18 Mac 2010 18 Mac 2010 17 Mac 2010 19 Mac 2010 16 Mac 2010 20 Mac 2010

Kota Bharu BPG BTPN Sabah Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Kuala Lumpur Kuala Lumpur PLGDP Kedah IPGM/PKG/ BTPN Melaka IPGM/PKG/ BTPN KL Selangor Melaka BPG Selangor BPG PSPN Kota Kinabalu BPG Kedah Pejabat IPGM Terengganu KDP BPG BPsK

KDP KP K&K TPM TPM TPM KUR KUR/LPS JK KDP KDP KDP KDP PIPG PIPG PBK TPM DPP PPP

17 Mac 2010 17 Mac 2010 17 Mac 2010 17 Mac 2010 17 Mac 2010 18 Mac 2010 18 Mac 2010

18 Mac 2010 19 Mac 2010 18 Mac 2010 19 Mac 2010 17 Mac 2010 18 Mac 2010 18 Mac 2010

Mesyuarat Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Bil 1/2010 Naziran Perjawatan Zon Utara Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 3/2010 Mesyuarat Penyelarasan Budaya IPG Bil. 1/2010 Mesyuarat Pengurusan Tranformasi Kurikukulum Tahun 1 BPG Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.3/2010 Bengkel Pengurusan Personel Modal Insan

PIPK PIPG TWG JK KDP DPP K&K

TAKWIM

Tarikh Mula 19 Mac 2010 19 Mac 2010 20 Mac 2010 22 Mac 2010

Tarikh Tamat 21 Mac 2010 19 Mac 2010 23 Mac 2010 29 Mac 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Konvokesyen Berpusat Program Kolaborasi Luar Negara IPG Kursus In House Pegawai BPG Bil 4/2010 ­ Merekabentuk Laman Web Mesyuarat Perancangan Latihan Transformasi Kurikulum Guru Tahun 1 Tahun 2010 Bil 2/21010 Memantau program Pensiangan Salinatan/KIA2M

Tempat Putrajaya BPG KL IPMG Sabah/Sarawak

Unit HEP LPS KDP

22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010

25 Mac 2010 22 Mac 2010 23 Mac 2010 24 Mac 2010

Pertandingan Syarahan Maal Hijrah dan Nasyid Antara IPG Peringkat Kebangsaan Mesyuarat Penyelarasan Peruntukan LDP 2010 Bil. 1/2010 Mesyuarat Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG Bil.1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Kursus Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 2010 Pengemaskinian Data Aplikasi Human Resources Information System (HRMIS) BPG/IPG Zon Sabah/Sarawak Mesyuarat Penyediaan Spesifikasi Soalan Untuk diBankkan Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.3/2010 MQF Mesyuarat Penyediaan Laporan Analisis Keperluan Latihan Bil.1/2010 Iklan Permohonan KPLI Ambilan Jun 2010(Tarikh Tutup Permohonan : 3 April 2010) Mesyuarat Mencuba Uji Modul Pemantapan Pedagogi Guru Matematik dan Sains Sek Menengah Dan Rendah Mesyuarat Jawatankuasa Induk ,,Task Force Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Tingkatan Enam Kursus Pengadilan Softbol Program Perhimpunan Bulanan Bil. 3/2010 Kursus Pengurusan dan Perancangan Strategik Pusat Sumber Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan/Unit Matematik Mesyuarat Ketua Jabatan/Unit Sains Mesyuarat Ketua Jabatan/Unit Muzik Mesyuarat "Debriefing" Kursus Luar Negara Mesyuarat Perancangan dan Penyelarasan Mini Konvensyen KMK BPG-IPGM 2010 Mesyuarat Penggubalan Kurikulum PISMP TESL dan B.Ed. TESL Mesyuarat Penyediaan Fail Meja Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan KDP 2 Minggu Media Dalam pendidikan Islam Bagi Guru-Guru Agama Thailand Mesyuarat Penyelarasan Bimbingan dan Pemantauan Hasil Rumusan Audit mengikut Bil. 2/2010. (Zon Semenanjung)

U/S SABAH & SARAWAK IPG Kampus Tun HEP Hussein Onn BPG PBK IPGM BM IPGM Kampus Perempuan Melayu Melaka Sarawak Kuala Lumpur Kuantan Melaka BPG Johor Alor Setar Putrajaya BPG Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur BPG BPG Kuala Lumpur BPG Melaka PIPK HEP

22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010 22 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 23 Mac 2010 24 Mac 2010

25 Mac 2010 25 Mac 2010 25 Mac 2010 25 Mac 2010 22 Mac 2010 25 Mac 2010 23 Mac 2010 26 Mac 2010 23 Mac 2010 26 Mac 2010 25 Mac 2010 25 Mac 2010 25 Mac 2010 25 Mac 2010 23 Mac 2010 26 Mac 2010 26 Mac 2010 25 Mac 2010

TPM PEN TWG LPS PPP KDP KDP KDP KP TPM KUR KUR KUR DPP JK KUR KDP KDP

24 Mac 2010

26 Mac 2010

KL

KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 26 Mac 2010 29 Mac 2010 29 Mac 2010 29 Mac 2010 30 Mac 2010 30 Mac 2010

Tarikh Tamat 27 Mac 2010 31 Mac 2010 9 April 2010 31 Mac 2010 31 Mac 2010 30 Mac 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG Bil 2/2010 Mesyuarat Kajian Kes Tatatertib Bil. 1/2010 Audit Dalaman Bil. 1/2010 IPGM Mesyuarat Pemurnian Modul Latihan Peningkatan Guru Pendidikan Khas. Cuti Hari Keputeraan Sultan Kelantan. Kelantan Sahaja Mesyuarat Penyelarasan Permohonan Calon KPLSPM Ambilan Jun 2010

Tempat IPGM BL Bahagian Pendidikan Guru IPG masingmasing BPG

Unit PIPK K&K JK KDP

BPG

PPP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Apalah tanda batang tebu Batang tebu halus uratnya Apalah tanda orang berilmu Orang berilmu halus sifatnya"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 April 2010 1 April 2010 1 April 2010 1 April 2010 2 April 2010 4 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010

Tarikh Tamat 4 April 2010 4 April 2010 30 Mac 2010 30 April 2010 2 April 2010 5 April 2010 6 Oktober 2010 8 April 2010 7 April 2010 7 April 2010 7 April 2010 16 April 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus Kesedaran Maritim Dan Pra-Pelayaran KLD Tunas Samudera Siri 2/2010 Mesyuarat Pemurnian Bahan On-Line Learning (OLL)PISMP/PGSR Semester 1,2& 3 bil 1/2010 Pemantauan Pelaksanaan Ujian Amali PISMP, PPISMP, KPLI & KSPK Latihan Guru Secara School Based Di Semua Sekolah Di Seluruh Negara Good Friday. Sabah dan Sarawak Sahaja Mesyuarat Semakan Spesifikasi Tugas Jawatan Baru IPGM Program Sabatikal (sandaran pensyarah ke IPTA) Mesyuarat Penyelarasan Redefine School Bil.1/2010 Mesyuarat Pembinaan Laporan JK Penilaian Prestasi Proses Sistem MS ISO 9001:2000 Mesyuarat KJ/KU Pra Sekolah IPGM Kurikulum dan Pengisian Kandungan Pendidikan PraSekolah Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan/Unit Pendidikan Islam/Bahasa Arab/Pendidikan al-Quran Penyemakan Kertas Peperiksaan PPISMP Semester 2 / PPISMP TESL (SR) / PPISMP TESL (SM) / KPLI SR (PERMATA) Ambilan Jun 2010 / KDPM KEMAS Semester 4 / KDP14M GBSR / Peperiksaan Year 1 (Semester 1) B. Ed TESL (Primary) Pemilihan Kertas Peperiksaan PISMP Semester 1, 3, 5 dan 7 Secara Berpusat Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 4/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Prasekolah dan Pembantu Pengurusan Murid IPGM PSIKOSOSIAL: Bimbingan Mutu Kerja Cemerlang Untuk Pembantu Tadbir BPG & IPGM (Zon Tengah Siri 1 2010 Mesyuarat Penyelarasan MTeST dengan KUPP IPG Bil.1/2010 Mesyuarat Perancangan Program Sabatikal untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi Bil 4/2010 (TWG) Mesyuarat Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 2 Bil. 1/2010 Latihan untuk JU Negeri Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Matematik dan Sains Sekolah Menengah Mesyuarat Pembinaan Modul Kejurulatihan Muzik Kodaly Method dan Kursus Kemahiran Keyboard Bil 2/2009 Mesyuarat Pembinaan Modul Kengelolaan Kelab /Persatuan dan Ko Akademik Kursus Sains Pertanian ­ Kursus Farming As A Bussines Kursus Seni Reka Tanda Mesyuarat Kawalan Mutu Modul Guru (Mencuba uji modul) Program Literasi Dan Numerasi Mesyuarat Pembinaan Modul Latihan Peningkatan Guru Tingkatan Enam

Tempat P. Pangkor Kuala Lumpur IPG terlibat Sekolah

Unit KOKUR TPM PEN KDP

BPG IPTA Miri, Sarawak IPG Kampus Pulau Pinang Klang Melaka Unit PEN BPG

PIPG PIPK PIPG HEP KUR KUR PEN

5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010

22 April 2010 8 April 2010 8 April 2010 7 April 2010

Unit PEN BPG Kuala Lumpur N. Sembilan BPsK

PEN TWG LPS K&K

5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010 5 April 2010

5 April 2010 6 April 2010 7 April 2010 7 April 2010 5 April 2010 6 April 2010 9 April 2010 9 April 2010 7 April 2010 9 April 2010

BPG BPG IPGM BA Terengganu Pahang BPG IPGM, Pembekal Latihan IPGM, Pembekal Latihan Johor Kuala Lumpur

PPP PIPK PIPK KDP KDP KDP KDP KDP KDP KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 5 April 2010

Tarikh Tamat 7 April 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Pengumpulan Data Pemantauan, dan Menganalisis Data Pelaksanaan Tranformasi Kurikulum Pra Sekolah Kursus Kejurulatihan Kriket Guru Tahap 1 Mesyuarat Penilaian Produk Latihan dan Maklumbalas Pelanggan MSI SO 9001/2008 Bil 1/2010 Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Mesyuarat KU Penguatkuasaan Perjanjian dan Disiplin Mesyuarat Penyelarasan Kursus / Bengkel Penulisan untuk Guru SR/SM Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP OUM, IPTA, IPTS dan PGSR bagi Zon Utara Mesyuarat Induksi Kurikulum KPLI SR Zon Semenanjung Cuti Hari Keputeraan Sultan Johor. Johor Sahaja Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan LDP Secara SchoolBased Bersama Pegawai JPN Pemantauan Bersepadu Kursus Amalan Nilai Profesionalisme

Tempat Kuala Lumpur

Unit KDP

5 April 2010 6 April 2010 6 April 2010 6 April 2010 6 April 2010 6 April 2010

9 April 2010 6 April 2010 6 April 2010 7 April 2010 7 April 2010 8 April 2010

Negeri Sembilan IPGM PM BPG IPG Kampus Pendidikan Islam BPG JPN Pulau Pinang Kuala Lumpur

KDP PIPK PIPK HEP KDP KDP

7 April 2010 8 April 2010 9 April 2010 11 April 2010

9 April 2010 8 April 2010 10 April 2010 14 April 2010

KUR

BPG Utara Timur Tengah Selatan Sabah Sarawak Zon Selatan Melaka Perak

KDP KDP

12 April 2010 12 April 2010 12 April 2010 19 April 2010 12 April 2010

14 April 2010 15 April 2010 15 April 2010 22 April 2010 14 April 2010

Naziran Perjawatan Zon Selatan Mesyuarat Pembangunan Bahan Penerbitan Multimedia bil. 1/2010 Mesyuarat J/K Petugas Jaringan Kampus Bil 1/2010

PIPG TPM TPM KUR PEN

Bengkel Penterjemahan Pro Forma Kursus, Sukatan Pelajaran Sepang dan Modul Matematik dan Sains Kursus Peningkatan Profesionalisme Penolong KUPP dan Kuantan, Pahang Pegawai Pengurusan Peperiksaan Institut Pendidikan Guru(IPG) Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai BPG Bil 2/2010 Asas Penyelidikan Pendidikan Mesyuarat Penyelarasan Pengambilan KDPM KDC PC & PT Ambilan November 2010 Peringkat BPG Kursus Lukisan Kejuruteraan ­ Courseware Development Penilaian Program KDP14 Minggu GBSR Ambilan Februari 2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pedagogi Bagi Guru Pembimbing J-QAF-Zon Tengah Kursus Jurulatih Intergrasi ICT Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia Kursus Kejurulatihan Tenis Guru Level 1 Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bil. 04/2010 Mesyuarat JK Penilaian Prestasi Pembekal BPG Bil.1/2010 MELAKA BPG IPGM, Pembekal Latihan 7 IPG Kuala lumpur Kuala Lumpur Perlis BPG BPG

12 April 2010 12 April 2010 12 April 2010 12 April 2010 12 April 2010 12 April 2010 12 April 2010 13 April 2010 13 April 2010

15 April 2010 12 April 2010 16 April 2010 15 April 2010 14 April 2010 15 April 2010 16 April 2010 13 April 2010 13 April 2010

LPS PPP KDP KDP KDP KDP KDP KP PBK

TAKWIM

Tarikh Mula 13 April 2010 13 April 2010 13 April 2010

Tarikh Tamat 16 April 2010 15 April 2010 14 April 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Bahasa Melayu (Komponen Tatabahasa) Audit Dalaman Bil. 1/2010 BPG Mesyuarat Saringan Dan Pemilihan Calon HLP Separuh Masa Kedoktoran Dan Sarjana 2009/2010 Yang Layak Ditemuduga Mesyuarat Induksi Kurikulum KPLI SR Zon Sabah dan Sarawak Mesyuarat JK Penyelenggaraan Infrastruktur BPG Bil.1/2010 Mesyuarat Perancangan Program 2 Minggu Bagi Guru-Guru Pendidikan Islam Selatan Thailand-Media Dalam Pendidikan (JWG) Bil.1/2010 Taklimat Temu Duga B.Ed TESL, PPC, PISMP dan BahasaBahasa Antarabangsa Ambilan Jun 2010 Cuti Hari Pengisytiharan Melaka Sebagai Bandar Bersejarah. Melaka Sahaja Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Mesyuarat Penyelarasan Program Bahasa-Bahasa Antarabangsa Bil. 1/2010 Kursus In House AKS BPG Bil.2/2010 - Bimbingan PTK Mesyuarat Pelaksanaan Projek Rintis dan Induksi Modul Latihan Peningkatan Guru Pendidkan Khas Cuti Hari Keputeraan Sultan Perak. Perak Sahaja Temu Duga B.Ed TESL, PPC, PISMP dan Bahasa-Bahasa Antarabangsa Ambilan Jun 2010 mengikut zon Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Penilaian Prestasi Pembekal Bil. 1/2010, Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan JK Penyelenggaraan Infrastruktur Bil. 1/2010 Pembinaan Modul Latihan Jurulatih PULAKO Bengkel Pemurnian Modul Kursus Major/Wajib/Elektif Program PGSR Semester 4 Ambilan November 2008 Kursus Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran (Kemahiran Asas Untuk Berdikari bagi Kanak-kanak Berkeperluan Khas) Mesyuarat Induksi Kurikulum Persediaan PISMP TESL/B.Ed. TESL Tahun 2, Semester 1 Zon Semenanjung Bengkel Peningkatan Pemahaman Kurikulum dan Pengisian Kandungan Pendidikan Jasmani Mesyuarat Jawatankuasa Penggubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) Bil. 1/2010 (Kurikulum KDPM) Mesyuarat Penyediaan Laporan Analisis Item Peperiksaan November 2010 Mesyuarat Penggubalan Soalan Peperiksaan KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 2 dan PGSR Peringkat 3 (Peringkat IPG) Latihan untuk JU Negeri Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Matematik dan Sains Sekolah Menengah Mesyuarat Pencalonan dan Induksi Kurikulum Kursus KDP 4 Minggu Latihan Peningkatan Pedagogi Guru Sekolah Orang Asli First Steps 2nd Edition Mod KPKI

Tempat Kuala Lumpur BPG BPG

Unit KUR/LPS JK KDP

14 April 2010 14 April 2010 14 April 2010

16 April 2010 14 April 2010 14 April 2010

Kuching BPG BPG

KUR PBK DPP

14 April 2010 15 April 2010 15 April 2010 16 April 2010 16 April 2010 17 April 2010 19 April 2010 19 April 2010 19 April 2010

15 April 2010 15 April 2010 16 April 2010 16 April 2010 16 April 2010 22 April 2010 19 April 2010 19 Mei 2010 20 April 2010

IPG

PPP

BPG BPG BPG BPG

PIPK DPP LPS KDP

IPG ZON BPG

PPP PBK

19 April 2010 19 April 2010 19 April 2010

22 April 2010 22 April 2010 22 April 2010

BPG Kuala Lumpur Kuala Lumpur

KOKUR KUR KUR/LPS

10 Mei 2010 19 April 2010 12 April 2010 19 April 2010 19 April 2010

13 Mei 2010 21 April 2010 15 April 2010 22 April 2010 7 Mei 2010

Sepang Sepang Kuala Lumpur BPG IPG terlibat

KUR KUR KUR PEN PEN

19 April 2010 19 April 2010

21 April 2010 21 April 2010

Terengganu Kuala Lipis

KDP KDP

19 April 2010

19 April 2010

Johor

KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 19 April 2010 19 April 2010 19 April 2010 19 April 2010 20 April 2010 20 April 2010 20 April 2010 20 April 2010

Tarikh Tamat 22 April 2010 23 April 2010 23 April 2010 23 April 2010 23 April 2010 22 April 2010 23 April 2010 22 April 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Pelaporan Pelaksanaan Tranformasi Kurikulum Pra Sekolah Kursus Pendedahan LatihanTransformasi Kurikulum Guru Tahun 1 Kepada JU, JPN dan Pegawai BPG Kursus Kejurulatihan Hoki Guru Level 1 MASTT Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme Unit Khidmat Pengurusan Mesyuarat Timbalan Pengarah IPG /BPG Mesyuarat Pengurusan Kes Tatatertib Bagi Pegawai Tatatertib IPG Mesyuarat Jurnal Penyelidikan Pendidikan BPG Bil.2/2010 dan Mesyuarat Penulisan Artikel dan Penerbitan Jurnal Berwasit Bil 1/2010 Konvokesyen Berpusat Program KPLI Ambilan Jan 2010 Bengkel Pembinaan Bahan On-Line Learning (OLL)PGSR/PISMP Semester 4/2010 Mesyuarat Penilaian, Pemilihan & Penyediaan Senarai BukuBuku Rujukan Pusat Sumber Kursus Pembangunan Laman Web Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 4/2010 Mesyuarat Penilaian Kertas Cadangan Latihan Pihak Swasta dan Agensi Luar Bil.1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan MS ISO Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Audit Dalaman Bil. 1/2010 dan Mesyuarat Penyelarasan Perancangan JK Pelaksana Majlis Kualiti Bil. 1/2010 Kursus Jurulatih Intergrasi ICT Dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Mesyuarat Tahunan Pelaporan Program KDC-PGSR Bagi Persediaan MQA Induksi Pelaksanaan Kurikulum Semester 4 Program PGSR Ambilan November 2008 Mesyuarat Penyelarasan Kursus Tatabahasa / Nahu bahasa Malaysia untuk Guru SR/SM Mesyuarat JPKA BPG Suku Tahun Pertama (Bil. 1/2010) Mesyuarat JKeP BPG Suku Tahun Pertama (Bil. 1/2010) Mesyuarat JKPAK BPG Bil.2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.4/2010

Tempat KL PLGDP Johor/KL Melaka Pulau Pinang Ipoh, Perak Melaka PSPN Port Dickson IPGM BM

Unit KDP KDP KDP KDP KP PIPG K&K PIPK

20 April 2010 20 April 2010 20 April 2010 20 April 2010 20 April 2010 20 April 2010 20 April 2010 21 April 2010

23 April 2010 23 April 2010 23 April 2010 23 April 2010 20 April 2010 21 April 2010 20 April 2010 23 April 2010

Putrajaya Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Pejabat IPGM BPG BPG Melaka

HEP TPM TPM TPM TWG DPP JK JK

20 April 2010 20 April 2010 21 April 2010 21 April 2010 22 April 2010

23 April 2010 23 April 2010 23 April 2010 22 April 2010 22 April 2010

Kuala Lumpur Melaka Kuala Lumpur BPG BPG

KDP KDP KUR KDP PBK

22 April 2010 22 April 2010 23 April 2010 24 April 2010 26 April 2010 26 April 2010

22 April 2010 22 April 2010 23 April 2010 29 April 2010 28 April 2010 27 April 2010

BPG

DPP PPP LPS KDP K&K PIPK

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan MTeST bersama KUPP BPG IPG Bil.2/2010 Kursus In House AKS Bil 3/2010 Kursus Peningkatan BPG kemahiran ICT ­ Power Point MASTT Negeri Sembilan Mesyuarat Kajian Kes Tatatertib Bil. 2/2010 Mesyuarat Kajian Kolaborasi dengan IPTA Bil 2/2010 Bahagian Pendidikan Guru BPG

TAKWIM

Tarikh Mula 26 April 2010 26 April 2010 26 April 2010 17 Mei 2010

Tarikh Tamat 30 April 2010 27 April 2010 29 April 2010 20 Mei 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Perancangan dan Penyediaan e-penyelidikan BPG/IPG Bil 1/2010 Pemantauan Kemajuan Koleksi dan Pengurusan Sistem Automasi Pusat Sumber Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Pendidikan Guru (SPPG) Bil 2/2010 - Zon Semenanjung Mesyuarat Induksi Kurikulum Persediaan PISMP TESL/B.Ed. TESL Tahun 2 Semester 1 (Zon Sabah dan Sarawak) Bengkel Pemurnian Penterjemahan Pro Forma Kursus, Sukatan Pelajaran dan Modul Matematik dan Sains Mesyuarat Analisis Item Peperiksaan November 2010 PPISMP Semester 1 & Semester 3 Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.4/2010 MQF Mesyuarat Pengoperasian Standard Guru Malaysia di sekolah Bil. 2/2010 Temu duga calon-calon KPLSPM di Sabah/ Sarawak

Tempat BPG Zon Utara Negeri Sembilan Kuching

Unit PIPK TPM TPM KUR

26 April 2010 26 April 2010 26 April 2010 26 April 2010 26 April 2010

29 April 2010 29 April 2010 29 April 2010 27 April 2010 30 Mei 2010

Kuala Lumpur Sarawak Perlis Pahang

KUR PEN TWG JK

26 April 2010 26 April 2010 26 April 2010 26 April 2010

29 April 2010 30 April 2010 30 April 2010 30 April 2010

Kota U/S SABAH Kinabalu/Tawau/ & Keningau/ SARAWAK Sandakan Kuching/Miri/ Sibu/Sarikei Kursus PERASA Untuk Warga BPG BTPN, K&K N.Sembilan Kursus Tanaman Makanan IPGM, Pembekal KDP Latihan Kursus Ekonomi Rumah Tangga ­ Rekaan Fesyen IPGM, Pembekal KDP Latihan Kursus Penanda Aras Penguasaan ICT Bagi Pensyarah Bukan Kuala Lumpur KDP ICT Yang Mengajar Program Pembestarian Sekolah Bil 2/2010 Kursus Kaedah Pengajaran berkesan untuk Guru Opsyen B. Malaysia dan Bukan Opsyen SR/SM Mesyuarat Pemurnian Modul Latihan Peningkatan Guru Tingkatan Enam dan Penyelarasan Pelaksanaan Peringkat Zon Kursus Kepegawaian Olahraga Guru Siri 1 Zon Sabah/ Sarawak Pemantauan Kursus Kemahiran Permainan Spesifik (Peringkat Daerah) Siri 1 Program Perhimpunan Bulanan Bil. 4/2010 Kursus Kesusasteraan Bahasa Tamil Mesyuarat Penyelarasan Kursus Komsas LDP 1/2009 Mesyuarat Pembinaan Modul Seni Budaya Muzik Tradisional dan Tarian Latihan Pemantapan ICTL Primary School 16 Negeri Kuala Lumpur KDP KDP

26 April 2010 26 April 2010

29 April 2010 29 April 2010

26 April 2010 26 April 2010 27 April 2010 27 April 2010 27 April 2010 27 April 2010 27 April 2010

29 April 2010 30 April 2010 27 April 2010 29 April 2010 27 April 2010 30 April 2010 30 April 2010

Tawau Zon Sabah, Zon Sarawak E12 T9, KPM Pulau Pinang BPG Kuala Lumpur SEKOLAH (School Base JPN) PLGDP Teluk Intan Perak PLGDP Zon Utara

KDP KDP KP KUR/LPS KDP KDP KDP

27 April 2010 27 April 2010 28 April 2010

30 April 2010 30 April 2010 30 April 2010

Kursus Kengelolaan Kelab Sukan dan Permainan Zon Tengah Kursus Kepengadilan Bola Jaring Mesyuarat Penyelarasan Data Kenaikan Pangkat PPPLD dan PPPS bersama KUKP

KDP KDP PIPG

TAKWIM

Tarikh Mula 28 April 2010 29 April 2010 29 April 2010 29 April 2010

Tarikh Tamat 30 April 2010 30 April 2010 30 April 2010 24 April 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus Peningkatan Profesionalisme Untuk Unit PIPG Seminar Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 1 Mini Konvensyen dan Bengkel KMK BPG-IPGM 2010 Kursus Kejurulatihan Softbol Guru Level 1

Tempat Johor Bahru IPGM Perlis IAB Genting Highlands Pahang

Unit PIPG PIPK JK KDP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Banyak orang pergi menjala Mencari orang di dalam parit Jagalah diri jangan tercela Rosak nama bangsa terpalit"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Mei 2010 1 Mei 2010 1 Mei 2010 1 Mei 2010 1 Mei 2010 2 Mei 2010

Tarikh Tamat 1 Mei 2010 16 September 2010 10 Mei 2010 31 Mei 2010 6 Mei 2010 29 Mei 2010 Hari Pekerja

Program/Aktiviti yang dijalankan

Tempat

Unit

Pameran Peristiwa Semasa-Hari Pekerja, Hari Guru, Hari Kemerdekaan Mesyuarat Penyelarasan/Pemilihan Tawaran HLP Separuh Masa Latihan Guru Secara School Based Di Semua Sekolah Di Seluruh Negara Projek Rintis Latihan Peningkatan Guru Pendidikan Khas dan TOT jurulatih / Fasilitatur / Urusetia Pemantauan Data Pealajar Pra Perkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan serta Data Kakitangan BPG/ IPGM Mesyuarat JPKA BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Pertama (Bil. 1/2010), Mesyuarat JPeP BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Pertama (Bil. 1/2010), Mesyuarat JKPAK BPG-IPGM/ELTC Bil.2/2010 Mesyuarat Ketua-ketua Jabatan/Ketua Unit Bahasa Inggeris IPGM Mesyuarat Penyelarasan Kurikulum dan Pengisian Kandungan KoKurikulum PISMP, PPISMP dan KPLI Mesyuarat Ketua Jabatan/Ketua Unit dan Penyelaras Jabatan Kemahiran Hidup IPG Bengkel Semakan Kurikulum PPISMP Pemantauan Kurikulum Mengikut PT25 Zon Utara dan Timur Penggubalan Soalan Peperiksaan Ulangan Penuh Masa (Peringkat IPG) Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 5/2010 Mesyuarat Pra-MKSP Bil. 1/2010 IPGM Memantau dan menghadiri Konvokesyen IPGM di Sabah/ Sarawak Mesyuarat Pemilihan calon PISMP & Bahasa-Bahasa Antarabangsa Ambilan Jun 2010 Mesyuarat Pelaporan Pelaksanaan Latihan ICT-1/2010 Kursus / Bengkel Penulisan bahasa Malaysia untuk Guru SR/SM Kursus Landskap dan Nurseri Pendaftaran KDP 2 Minggu Media Dalam Pendidikan Islam Bagi Guru-Guru Agama Thailand Mesyuarat Penulisan Laporan Pelaksanaan Program Pembestarian Sekolah Ambilan 1 Mesyuarat perancangan latihan Transformasi Kurikulum Guru Tahun 1/2010 Bil 3/2010 Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Bil. 2/2010 Mesyuarat Penulisan Artikel dan Penerbitan Jurnal Berwasit (Zon Sabah & Sarawak) Bil 2/2010 Mesyuarat Pembinaan Laporan Mengawal Produk dan Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan MS ISO PUP10

BPG BPG Sekolah KL BPG/ IPGM Mengikut Zon (10 IPGM) SELANGOR

TPM KDP KDP KDP TPM

3 Mei 2010

4 Mei 2010

PBK

3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010

6 Mei 2010 5 Mei 2010 5 Mei 2010 6 Mei 2010 7 Mei 2010 21 Mei 2010 6 Mei 2010 7 Mei 2010 20 Mei 2010

Pulau Pinang Sepang Kuala Lumpur Kuala Lumpur IPG Zon Utara dan Timur IPG terlibat Selangor IPG masingmasing Semua IPGM di Sabah/ Sarawak Melaka BPG, Putrajaya Perak IPGM, Pembekal Latihan 5 IPG Kuala Lumpur KL BPG SARAWAK IPG Kampus Raja Melewar

KUR KUR KUR KUR KUR PEN TWG JK U/S SABAH & SARAWAK PPP KDP KDP KDP KDP

3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 3 Mei 2010 4 Mei 2010 4 Mei 2010 4 Mei 2010

6 Mei 2010 3 Mei 2010 6 Mei 2010 7 Mei 2010 14 Mei 2010 5 Mei 2010 5 Mei 2010 4 Mei 2010 6 Mei 2010 6 Mei 2010

KDP KDP KP PIPK HEP

TAKWIM

Tarikh Mula 4 Mei 2010 4 Mei 2010 4 Mei 2010 4 Mei 2010 4 Mei 2010 5 Mei 2010 5 Mei 2010 6 Mei 2010 7 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 10 Mei 2010 11 Mei 2010 11 Mei 2010 11 Mei 2010 11 Mei 2010 11 Mei 2010 11 Mei 2010 11 Mei 2010

Tarikh Tamat 7 Mei 2010 6 Mei 2010 4 Mei 2010 6 Mei 2010 6 Mei 2010 7 Mei 2010 5 Mei 2010 6 Mei 2010 7 Mei 2010 12 Mei 2010 13 Mei 2010 12 Mei 2010 13 Mei 2010 13 Mei 2010 13 Mei 2010 12 Mei 2010 11 Mei 2010 12 Mei 2010 14 Mei 2010 14 Mei 2010 13 Mei 2010 14 Mei 2010 13 Mei 2010 13 Mei 2010 14 Mei 2010 14 Mei 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Pemantauan Makmal Pengajaran & Pembelajaran (P&P) IPG Mesyuarat Penyediaan Kad Laporan (PIPP) Teras 5 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Bahagian Pendidikan Guru Bil 2 Tahun 2010 Mesyuarat Jurnal Penyelidikan Pendidikan BPG Bil.4/2010 Taklimat Pengurusan Tatatertib Bagi Pengarah dan Timbalan Pengarah BPG/IPGM Mesyuarat Kemajuan Pelaksanaan Sistem ILMU Zon Sabah dan Sarawak Mesyuarat Pemurnian Pelaksanaan Kursus MPV Bersama IPGM Taklimat Prapenerbangan Program Bahasa Jepun Cuti Hari Hol Negeri Pahang. Pahang Sahaja Mesyuarat Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG Bil.3/2010 Penilaian Program BPG Pensyarah (TOT) Mesyuarat Ketua Jabatan HEP dan KU Data HEP Kursus Kejurulatihan Olahraga dan Gimnastik Mesyuarat Pemurniaan Pembinaan Bahan On-Line Learning (OLL)-PGSR/PISMP Semester 4/2010 Kursus Amali Pendidikan Muzik Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman Bil. 2/2010 Pentadbiran Ujian MTeST KPLI Ambilan Januari 2011 (Pentadbiran danPemantauan) Mesyuarat Program Sabatikal untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi Bil 4/2010 Kursus Produksi Multimedia Kursus Pensyarah Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pendidikan al-Quran Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Pensyarah Cemerlang PPPS Gred DG44/48/52/54 Pemantauan Kurikulum Mengikut PT25 Zon Tengah dan Selatan Kursus Aplikasi Matematik untuk Pensyarah Matematik 1 Kursus Sains, Teknologi dan Masyarakat untuk Pensyarah Sains 1 Kursus Key-Board dan Iringan Guru Kelab Muzik Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP OUM, IPTA, IPTS dan PGSR bagi Zon Selatan Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bil. 05/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 5/2010

Tempat Zon Utara BPG BPG IPGM IK Port Dickson Tawau IPGM BPG

Unit TPM DPP K&K PIPK K&K TPM KDP DPP

IPGM KB Langkawi PLGDP Zon Selatan Johor Kuala Lumpur Kuala Lumpur Johor Seluruh Negara IPGM DRI IPGM, Pembekal Latihan Ipoh Perak IPG Zon Tengah dan Selatan Port Dickson Kuala Lumpur IPGMK IK JPN Melaka

PIPK PIPK HEP KOKUR TPM KUR/LPS JK PPP PIPK KDP KUR/LPS PIPG KUR KUR/LPS KUR/LPS KDP KDP

12 Mei 2010 12 Mei 2010

12 Mei 2010 13 Mei 2010

BPG Pejabat IPGM

KP TWG

TAKWIM

Tarikh Mula 12 Mei 2010 12 Mei 2010 12 Mei 2010 12 Mei 2010 13 Mei 2010 14 Mei 2010 14 Mei 2010 15 Mei 2010 16 Mei 2010 17 Mei 2010 17 Mei 2010 17 Mei 2010

Tarikh Tamat 15 Mei 2010 14 Mei 2010 12 Mei 2010 14 Mei 2010 13 Mei 2010 14 Mei 2010 14 Mei 2010 16 Mei 2010 19 Mei 2010 17 Mei 2010 20 Mei 2010 20 Mei 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan

Tempat

Unit KDP KDP KDP KDP KUR PIPG LPS KDP TPM

Kursus Kejurulatihan Keseniaan, Kebudayaan dan Warisan Kuala Lumpur Fasa 1 Mesyuarat Penyelarasan Permohonan Secara On-Line KDP 14 Negeri Sembilan Minggu Peningkatan Profesionalisme Ambilan 2010 Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Johor Mesyuarat Penulisan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti MS ISO 9001: 2008 BPG/IPG Bil 1/2010 Mesyuarat Ketua Jabatan/Ketua Unit Pendidikan Khas IPG Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Guru Bil.2/2010 Kursus In House Pegawai BPG Bil 5/2010 ­ Penggunaan Excell Dalam Pengurusan Kerja Mesyuarat Pelaksanaan Projek Rintis dan Induksi Modul Latihan Peningkatan Guru Tingkatan Enam Pengemaskinian Data Aplikasi Human Resources Information System (HRMIS) BPG/IPG Zon Timur/Selatan Cuti Hari Keputeraan Tuanku Raja Perlis. Perlis Sahaja Induksi Modul Jurulatih PULAKO Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum dan Pengisian Bina Insan Guru Program PPISMP, PISMP dan KPLI Mesyuarat Ketua Unit Praktikum Bil. 2/2010 Bengkel Pemurnian Kurikulum PPISMP Penyemakan Kertas Peperiksaan KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 2 dan PGSR Peringkat 3 Peperiksaan Akhir Semester Bagi Semua Program (KPLI, KDPM,PraPISMP & PISMP) Mode Sepenuh Masa. Mesyuarat Pemilihan Calon B.Ed TESL dan PPC Ambilan Jun 2010 Kursus Sains Pertanian ­ Teknologi Pembuatan Makanan First Steps 2nd Edition Mod KPKI Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG: Bahasa (Zon Tengah) Mesyuarat Perancangan ABM tahun 2011 Mesyuarat Jurnal Penyelidikan Pendidikan BPG Bil.3/2010 Kursus Penyelengaraan Komputer Pemantauan Makmal Pengajaran & Pembelajaran (P&P) BPG/IPG Mesyuarat Penyelarasan Program B. Ed TESL Pusingan 3 Bil. 2/2010 Kursus Kengelolaan Kelab Sukan dan Permainan Zon Selatan Temuduga Perjawatan Pensyarah Zon Utara Pemantauan Kurikulum Mengikut PT25 Zon Sabah dan Sarawak Kuala Lumpur Kuala Lumpur Pahang BPG Kuala Lumpur Johor

PULAKO Zon Utara Sepang

KOKUR KUR

17 Mei 2010 17 Mei 2010 17 Mei 2010 24 Mei 2010 17 Mei 2010 17 Mei 2010 17 Mei 2010 18 Mei 2010 18 Mei 2010 18 Mei 2010 18 Mei 2010 18 Mei 2010 18 Mei 2010 18 Mei 2010 19 Mei 2010 19 Mei 2010

20 Mei 2010 20 Mei 2010 20 Mei 2010 28 Mei 2010 19 Mei 2010 21 Mei 2010 17 Mei 2010 20 Mei 2010 21 Mei 2010 19 Mei 2010 21 Mei 2010 21 Mei 2010 19 Mei 2010 21 Mei 2010 20 Mei 2010 21 Mei 2010

Kuala Lumpur Kuala Lumpur Unit PEN BPG IPG terlibat Port Dickson IPGM, Pembekal Latihan IPGM/PKG/ BTPN Kuala Lumpur Genting Highland IPGM THO Kedah Zon Sabah BPG PLGDP Bandar Tenggara Zon Utara IPG Zon Sabah dan Sarawak

KUR KUR PEN PEN PPP KDP KDP PIPK KP PIPK TPM TPM DPP KDP PIPG KUR

TAKWIM

Tarikh Mula 19 Mei 2010 20 Mei 2010 20 Mei 2010 20 Mei 2010 21 Mei 2010 22 Mei 2010 23 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010

Tarikh Tamat 19 Mei 2010 20 Mei 2010 20 Mei 2010 22 Mei 2010 21 Mei 2010 27 Mei 2010 27 Mei 2010 25 Mei 2010 25 Mei 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Taklimat Pelaksanaan Latihan Transformasi Kurikulum Guru Tahun 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.5/2010 Pengurusan Personel Modal Insan Pegawai/AKS BPG Latihan untuk JU Daerah Kursus Pemantapan Pedagogi Guru Matematik dan Sains Kursus In House AKS Bil 4/2010 Peningkatan Kemahiran ICT ­ Penggunaan Internet Projek Rintis Kursus Peningkatan Guru Tingkatan Enam dan TOT Jurulatih / Fasilitatur / Urusetia Kursus Dinamika Temu Duga Siri 2/2010 Mesyuarat Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG Bil.4/2010 Mesyuarat Penyediaan dan Pelaporan Prestasi Perbelanjaan Setengah Tahun di bawah Peruntukan LDP 2010 Taklimat Pengurusan Kes Tatatertib Bagi Staf Sokongan IPG Zon Timur, Utara Mesyuarat e-Jurnal dan e-penyelidikan Bil.2/2010 Kursus Perhubungan Awam Dalam Perkhidmatan Pusat Sumber, Protokol dan Etika Mesyuarat Induksi Kurikulum KDP14M Peningkatan Profesionalisme & KDP14M Guru Bimbingan dan Kaunseling SM Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.5/2010 MQF Mesyuarat Penulisan Laporan dan Rumusan MKSP Bil. 1/2010 Kursus Peningkatan Profesionalime Unit LPS 2010 Kursus Perdagangan ­ Pedagogi (Kecerdasan Pelbagai, Konteksual Dll) Kursus Grafik Berkomputer Kursus Pendedahan Latihan SPPK Guru Tahun 2 kepada JU, JPN dan pegawai BPG Siri 2/2010 Kursus Pemantapan ICTL Primary School

Tempat

Unit KDP

BPG BPsK, N. Sembilan BPG Premis Luar Sibu IPGM IK BPG

DPP K&K KDP LPS KDP PPP PIPK PBK

24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010

26 Mei 2010 25 Mei 2010 27 Mei 2010 26 Mei 2010

PSPN Kedah IPGM BM Pahang Kuala Lumpur

K&K PIPK TPM KUR

24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010

27 Mei 2010 27 Mei 2010 27 Mei 2010 28 Mei 2010 28 Mei 2010 24 Mei 2010 27 Mei 2010

Kedah Kuala Lumpur N. SEMBILAN IPGM IPGM, Pembekal Latihan PLGDP Johor SEKOLAH (School Base JPN) Melaka Langkawi Semua JPN E12 T9, KPM Johor

TWG JK LPS KDP KDP KDP KDP

24 Mei 2010 24 Mei 2010 24 Mei 2010 25 Mei 2010 25 Mei 2010

27 Mei 2010 27 Mei 2010 30 November 2010 25 Mei 2010 27 Mei 2010

Kursus Tatabahasa / Nahu bahasa Malaysia untuk Guru SR/SM Kursus Kelab Pencegahan Jenayah JU Negeri Siri 1 Pelaksanaan Latihan Transformasi Kurikulum Guru Tahun 1 oleh JPN Negeri di Semua Zon Sambutan Hari Guru Peringkat BPG dan Program Perhimpunan Bulanan Bil. 5/2010 Mesyuarat Penyelarasan Laporan dan Analisis Pengendalian Makmal Pengajaran dan Pembelajaran (BPG-PPK-PT-22) Semester 1/2010 Mesyuarat Pelaporan Pelaksanaan KPKI Bagi Setengah Tahun

KDP KDP KDP KP TPM

26 Mei 2010

28 Mei 2010

Sepang

KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 26 Mei 2010

Tarikh Tamat 26 Mei 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Pemilihan Penerima Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Sepenuh Masa Peringkat Kedoktoran Dan Sarjana Tahun 2010 Hari Wesak. Semua Negeri Cuti Pesta Menuai / Keamatan. Sabah dan W.P Labuan Sahaja Pemantauan Pelaksanaan Program Kerohanian dan kebajikan KPLI LPBS j-QAF Mesyuarat Penyelarasan Pengambilan KDPM KDC GSTT PC & PT Ambilan November 2010 antara BPG dan semua JPN

Tempat BPG

Unit KDP

28 Mei 2010 30 Mei 2010 30 Mei 2010 31 Mei 2010

28 Mei 2010 31 Mei 2010 5 Jun 2010 31 Mei 2010

13 IPG BPG

HEP PPP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Bawa aksin terlalu indah Ombak bersusun berlari-lari Jika berkata yang tidak berfaedah Terlebih baik mendiamkan diri"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010 1 Jun 2010

Tarikh Tamat 2 Jun 2010 4 Jun 2010 3 Jun 2010 2 Jun 2010 4 Jun 2010 18 Jun 2010 4 Jun 2010 1 Jun 2010 4 Jun 2010 31 Julai 2010 3 Jun 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Cuti Perayaan Hari Gawai Dayak. Sarawak Sahaja Mesyuarat Penggubalan Modul Peringkat 5 SABK Diploma SM Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Pemantauan Kemajuan Koleksi dan Pengurusan Sistem Automasi Pusat Sumber Mesyuarat Penyelarasan Program B.Ed.TESL (Pusingan Ketiga) Twinning with Overseas Bengkel Peningkatan Praktikum Pensyarah PERMATA Penyemakan Kertas Peperiksaan Ulangan Penuh Masa Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 6/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pemantapan Permohonan secara Online KSPK Ambilan 2011 Mesy.Kejurulatihan Unit Beruniform Bil.2/2010 Latihan Guru Secara School Based Di Semua Sekolah Di Seluruh Negara Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk guru-guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Mesy.Pembangunan Kejurulatihan Koku Bil.2/2010 Mesyuarat Ketua Jabatan/Ketua Unit Pendidikan Seni Visual Temu duga KPLI di Sabah/Sarawak

Tempat

Unit

Shah Alam Zon Tengah Kuala Lumpur Sepang Unit PEN BPG Negeri Sembilan Ipoh Perak Sekolah Sekolah

KUR TPM KUR KUR PEN TWG KDP KDP KDP KDP

1 Jun 2010 2 Jun 2010 2 Jun 2010

3 Julai 2010 4 Jun 2010 14 Jun 2010

Bukit Tinggi

KDP

Genting KUR Highlands Kota U/S SABAH Kinabalu/Tawau/ & Sandakan/ SARAWAK Keningau Kuching/Sibu/ Miri/Sarikei Semua IPGM Sabah.Sarawak Terengganu Pahang IPGM SAH Sarawak BPG Zon Tengah U/S SABAH & SARAWAK KDP KDP PIPK TPM DPP PIPG

2 Jun 2010 2 Jun 2010 2 Jun 2010 3 Jun 2010 3 Jun 2010 3 Jun 2010 3 Jun 2010 4 Jun 2010 4 Jun 2010 4 Jun 2010 5 Jun 2010

12 Jun 2010 3 Jun 2010 4 Jun 2010 4 Jun 2010 6 Jun 2010 3 Jun 2010 4 Jun 2010 26 Jun 2010 19 Jun 2010 5 Jun 2010 5 Jun 2010

Menyelaras lawatan penanda aras pensyarah dan kaki tangan IPGM dari Semenanjung ke IPGM Sabah/Sarawak Mesyuarat Penyelarasan Pemantauan 1 LDP School-Based JPN Kursus Peningkatan Profesionalisme Pedagogi Bagi Guru Pembimbing J-QAF-Zon Sabah Mesyuarat Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG Bil.5/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Pendidikan Guru (SPPG) Bil 2/2010 - Zon Sabah/ Sarawak Mesyuarat Penyelarasan PPC Bagi Program PISMP IPGM Bil. 1/ 2010 Temuduga Perjawatan Pensyarah Zon Tengah Cuti Institut Pendidikan Guru (Pertengahan Tahun) Kumpulan A - Kedah, Kelantan dan Terengganu Cuti Sekolah (Pertengahan Tahun) Kumpulan A - Kedah, Kelantan dan Terengganu Mesyuarat Perancangan dan Penyelarasan Pemantauan LDP School-Based JPN Cuti Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semua Negeri

BPG

KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 5 Jun 2010

Tarikh Tamat 27 Jun 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Cuti Institut Pendidikan Guru (Pertengahan Tahun) Kumpulan B - Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya. Cuti Sekolah (Pertengahan Tahun) Kumpulan B - Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya. Mesyuarat Jawatankuasa Penggubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) Bil. 2/2010 (Kurikulum PPISMP) Mesyuarat Semakan Semula SKU dan SKT, Unit Khidmat Pengurusan Mesyuarat Penyelarasan Teaching School Bil. 2/2010 Pemantauan PERMATA Pengemaskinian data Aplikasi Human Resources Information System (HRMIS) BPG/IPG Zon Utara/Tengah Peperiksaan PGSR - Peringkat 3 Peperiksaan KPLI, KDPM - Mode KDC/LPBS Mesyuarat Penggubalan Kerja Kursus Semester 3 PPISMP (TESL) (Rendah & Menengah) Ambilan Julai 2010 Mesyuarat Penyelarasan Program RMKe-10 Mesyuarat MKSP Bil. 1/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pengurusan BPG/IPGM Panel pemilih calon-calon KPLSPM Mesyuarat Penyelarasan Kursus KDP 14 Minggu Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Iban dan Kadazan

Tempat

Unit

5 Jun 2010

20 Jun 2010

6 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 1 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010

8 Jun 2010 10 Jun 2010 9 Jun 2010 30 Jun 2010 10 Jun 2010 3 Jun 2010 10 Jun 2010 10 Jun 2010 8 Jun 2010 9 Jun 2010 10 Jun 2010 11 Jun 2010 10 Jun 2010

Kuala Lumpur Hotel Concorde, Sepang Johor Bahru Semua IPG yang terlibat Kedah IPG terlibat IPG terlibat Kuala Lumpur BPG Selangor/ Negeri Sembilan N. Sembilan Kuala Lumpur Kota Kinabalu

KUR KP PIPG PIPG TPM PEN PEN PEN DPP JK LPS U/S SABAH & SARAWAK KDP

7 Jun 2010 7 Jun 2010

7 Jun 2010 14 Jun 2010

Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 2 Untuk Guru-Guru BI IPGM/PKG/ Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI BTPN Kursus Penanda Aras Penguasaan ICT Bagi Pensyarah Bukan Genting Highland ICT Yang Mengajar Program Pembestarian Sekolah Bil. 3/2010 Latihan Guru KDP 4 Minggu Pembestarian Sekolah Ambilan 2 Kursus Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara Kursus Kaedah Pengajaran Berkesan untuk Guru Opsyen B. Malaysia dan Bukan Opsyen SR/SM Mesyuarat Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Bil 2/2010 Bengkel Penggubalan Modul Peringkat 2 PPLD SR j-QAF Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pendidikan al-Quran Mesyuarat Jawatan kuasa Ketua-ketua Unit Kokurikulum Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 2 Mesyuarat Penyelarasan Penempatan Semula Selepas Belajar IPGM IPGM, Pembekal Latihan 16 Negeri IPGM KB Seremban BPG IPGM BA BPG

KDP KDP

7 Jun 2010 7 Jun 2010 7 Jun 2010 8 Jun 2010 8 Jun 2010 8 Jun 2010 8 Jun 2010 8 Jun 2010

2 Julai 2010 11 Jun 2010 7 Jun 2010 10 Jun 2010 11 Jun 2010 8 Jun 2010 27 Ogos 2010 8 Jun 2010

KDP KDP KDP PIPK KUR KOKUR PIPK KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 8 Jun 2010 8 Jun 2010

Tarikh Tamat 11 Jun 2010 8 Jun 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Penyemakan Semula SKU, dan SKT Unit KDP Mesyuarat Pemurnian Penyediaan Penulisan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti MS ISO 9001: 2008 BPG/IPG Bil 1/2010 Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Mesyuarat Penyelarasan Pelan Operasi Latihan LDP JPN/KPM/IPGM Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan dan Pemilihan Peserta KDP 14 Minggu Peningkatan Profesionalisme Ambilan 2010 Memantau aktiviti sukan/gerko di IPGM Sabah/Sarawak Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk guru-guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Tengah Pengurusan Personel Modal Insan Pegawai/AKS BPG Memantau MTeST calon-calon KPLI di Sabah/Sarawak

Tempat Port Dickson KDP

Unit KDP KDP

9 Jun 2010 9 Jun 2010 9 Jun 2010 9 Jun 2010

9 Jun 2010 9 Jun 2010 10 Jun 2010 12 Jun 2010

IPGM/PKG/ BTPN IPGM/PKG/ BTPN BPG Negeri Sembilan

KDP KDP KDP KDP

10 Jun 2010 10 Jun 2010

29 Jun 2010 12 Jun 2010

IPGM Sabah/Sarawak Sekolah

U/S SABAH & SARAWAK KDP

10 Jun 2010

11 Jun 2010

Terengganu

KDP

11 Jun 2010 12 Jun 2010

11 Jun 2010 12 Jun 2010

BPsK,

K&K

12 Jun 2010 14 Jun 2010 14 Jun 2010

13 Jun 2010 16 Jun 2010 18 Jun 2010

Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Program Perluasan Dan Pemantapan Profisiensi Dan Pedagogi Temuduga Perjawatan Pensyarah Zon Sabah Penyeliaan Pengurusan MPPB KPLSPM Ambilan Jun 2010 dan KPI Ambilan Jun 2010, Kolej Kediaman dan Tutorial Peribadi Kursus Jurulatih PULAKO Tahap 1 Bengkel Pemantapan dan Pemurnian Hasil Pembelajaran Pendidikan Khas Mesyuarat Penggubalan Kerja Kursus Semester 1 PPISMP (TESL) (Rendah & Menengah) Ambilan Julai 2010 Mesyuarat Pra Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (Pra LPPG) Bil. 2/2010 Bengkel pemantapan KMK Peringkat BPG Bil. 2/2010 Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Selatan Mesyuarat Pembinaan Item Pemantauan Pelaksanaan Latihan Transformasi Kurikulum Tahun 1/2010 Kursus Kejurulatihan Gimrama Guru Level 1 Mesyuarat Penyelarasan Surat Kelulusan Belajar/ Pelanjutan/Penangguhan dan Tarik Diri HLP bil 1/2010

Kota U/S SABAH Kinabalu/Tawau/ & Keningau SARAWAK Kuching/Miri/ Sibu Selangor KDP Zon Sabah 27 IPG PIPG HEP

14 Jun 2010 14 Jun 2010

17 Jun 2010 17 Jun 2010

PULAKO Zon Utara Kuala Lumpur

KOKUR KUR

14 Jun 2010 14 Jun 2010 14 Jun 2010 14 Jun 2010

17 Jun 2010 17 Jun 2010 14 Jun 2010 15 Jun 2010

Kuala Lumpur Melaka/ Port Dickson BPG Selangor

PEN PEN JK KDP

14 Jun 2010 14 Jun 2010 15 Jun 2010

16 Jun 2010 18 Jun 2010 15 Jun 2010

Melaka Pulau Pinang BPG

KDP KDP KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 15 Jun 2010

Tarikh Tamat 15 Jun 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP OUM, IPTA, IPTS dan PGSR bagi Zon Sarawak Mesyuarat e-Jurnal dan e-penyelidikan Bil.3/2010 Pemantauan Makmal Pengajaran & Pembelajaran (P&P) BPG/IPG Mesyuarat Induksi Kurikulum PPISMP Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 6/2010 Mesyuarat Penyelarasan Minit dan Maklum Balas MKSP Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan dan Pemilihan Peserta KDP 14 Minggu Guru Bimbingan Sekolah Rendah Ambilan Julai 2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Latihan Bersama JPN Negeri Program Literasi Dan Numerasi Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk guru-guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara School-Based Kursus Kejurulatihan Memanah Guru Level 1 Program Sabatikal untuk pembangunan penyelidikan dan inovasi Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai BPG Bil 3/2010 Perancangan dan Penilaian Dasar Pendidikan Temu duga Perjawatan Pensyarah Zon Selatan Mesyuarat Jawatankuasa Pembukaan Sebutharga Perolehan Pakaian/ Makanan/ Peralatan Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Tahun 2010. Mesyuarat Kajian Kolaborasi dengan IPTA Bil 3/2010 Mesyuarat Pegawai Pengurusan HEP Pelaksanaan Aktiviti Jabatan HEP IPG Kursus Pemprosesan Bahan & Kemahiran Menggunakan Modul Sistem ILMU Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.6/2010 MQF Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.6/2010 Kursus Lead Auditor Kursus Jurulatih Sukan 14M Kohot 2/2010

Tempat JPN Sarawak

Unit KDP

16 Jun 2010 16 Jun 2010 16 Jun 2010 16 Jun 2010 16 Jun 2010 16 Jun 2010

17 Jun 2010 19 Jun 2010 18 Jun 2010 17 Jun 2010 18 Jun 2010 18 Jun 2010

BPG Zon Selatan Kuala Lumpur Pejabat IPGM Pulau Pinang Perak

PIPK TPM KUR TWG JK KDP

17 Jun 2010 17 Jun 2010

18 Jun 2010 19 Jun 2010

Ipoh Sekolah

KDP KDP

20 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010

24 Jun 2010 22 Jun 2010 24Jun 2010 22 Jun 2010 21 Jun 2010

Alor Setar IPTA N. Sembilan Zon Selatan BPG

KDP PIPK LPS PIPG PBK

21 Jun 2010 21 Jun 2010

22 Jun 2010 23 Jun 2010

BPG IPGM Kampus Perempuan Melayu Melaka Kuala Lumpur Pulau Pinang BPG Langkawi Pusat Kecemerlangan Sukan KDP SEKOLAH IPGM, Pembekal Latihan Melaka

PIPK HEP

21 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010

24 Jun 2010 24 Jun 2010 21 Jun 2010 25 Jun 2010 11 November 2010

TPM TWG DPP JK KOKUR

21 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010 21 Jun 2010

24 Jun 2010 23 Jun 2010 25 Jun 2010 22 Jun 2010

Bengkel Penulisan Dan Penyediaan Laporan 1 Pelaksanaan School-Based Tahun 2010 Penulisan Laporan Pemantauan Program LINUS di Sekolah Kursus TIG Welding Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Timur

KDP KDP KDP KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 21 Jun 2010 21 Jun 2010 22 Jun 2010 22 Jun 2010 23 Jun 2010 23 Jun 2010 23 Jun 2010 24 Jun 2010 24 Jun 2010 24 Jun 2010 24 Jun 2010

Tarikh Tamat 23 Jun 2010 24 Jun 2010 25 Jun 2010 22 Jun 2010 23 Jun 2010 26 Jun 2010 23 Jun 2010 24 Jun 2010 26 Jun 2010 25 Jun 2010 26 Jun 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Penyelarasan Surat Tawaran HLP Separuh Masa Kursus Kengelolaan Kelab Sukan dan Permainan Zon Sabah Kursus Kejurulatihan Sepak Takraw Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG) Bil. 2/2010 Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bil. 06/2010 Bengkel Pembinaan Bahan On-Line Learning (OLL)PGSR/PISMP Semester 5/2010 First Steps 2nd Edition Mod KPKI Taklimat PraPenerbangan Program Bahasa Jerman Pemantaun Pengurusan BPG Ke Urus Setia Sabah Mesyuarat Strategik Pelaksanaan Program Perluasan Dan Pemantapan Profisiensi Dan Pedagogi Matematik dan Sains Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara School-Based MASTT Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG: Kokurikulum dan Sains Sukan ( Zon Utara) Kursus Tahsin Al-Quran bagi Pensyarah (Hakim) MUTTHQ 2010 Temuduga Perjawatan Pensyarah Zon Sarawak Mesyuarat Penyediaan ABM (Perjawatan) Tahun 2010 IPGM dan ELTC Mesyuarat Kajian Kes Tatatertib Bil. 3/2010 Mesyuarat Penyelaras Kerja Kursus IPG Bil. 1/2010 Mesyuarat Penyelarasan Budaya IPG Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyediaan Laporan Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan Januari ­ Jun 2010 Pendaftaran dan Pemantauan Calon Program KPLI-SR-LPBS dan KDPM KDC-PLPS Ambilan Jun 2010 Pendaftaran dan Pemantauan calon PPC Pendaftaran dan Pemantauan Pelajar PISMP B. Ed TESL, Bahasa-Bahasa Antarabangsa dan calon KEMAS KDPM Sepenuh Masa Mesyuarat Pencalonan dan Induksi latihan Kursus KDP 14 Minggu Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Bahasa Iban dan Kadazan Bengkel Kutipan Data LDP sehingga Jun 2010 Bengkel Pengumpulan,Menganalisa dan Menulis Laporan Dapatan Pemantauan Pelaksanaan Latihan Guru Secara "School-Based"

Tempat KL UMS Terengganu BPG, Putrajaya BPG Kuala Lumpur Johor BPG Urus Setia Sabah Selangor Sekolah

Unit KDP KDP KOKUR PEN KP TPM KDP DPP KP KDP KDP

27 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010

1 Julai 2010 30 Jun 2010 30 Jun 2010 29 Jun 2010 30 Jun 2010 30 Jun 2010 1 Julai 2010 30 Jun 2010 30 Jun 2010 29 Jun 2010 28 Jun 2010 29 Jun 2010

Terengganu Kedah IPGM Kampus Darul Aman Zon Sarawak BPG Bahagian Pendidikan Guru Kuala Lumpur Sarawak Kuala Lumpur IPG Kuala Lumpur Seluruh Negara Kuching

KDP PIPK HEP PIPG PIPG K&K PEN JK LPS PPP PPP PPP

28 Jun 2010

30 Jun 2010

KDP

28 Jun 2010 28 Jun 2010

1 Julai 2010 30 Jun 2010

Kuala Lumpur Selangor

KDP KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 28 Jun 2010

Tarikh Tamat 29 Jun 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Sabah Mesyuarat Penyelarasan Pemilihan Peserta KDP 2 Minggu Guru Pendidikan Islam Prasekolah Mesyuarat Penyelarasan Program Pembestarian Sekolah Bil. 2/ 2010 Kursus Kejurulatihan Gimnastik Guru Level 1 Cuti Hari Hol Almarhum Sultan Ismail, Sultan Johor. Johor Sahaja Program Perhimpunan Bulanan Bil. 06/2010 Mesyuarat Penyelarasan Perolehan Pakaian/Makanan/ Peralatan Sempena Sambutan Hari Kebangsaan Tahun 2010. Bengkel Pembentangan Laporan Dapatan Pemantaun 1 2009 bersama JPN Mesyuarat Pemurnian Pembinaan Bahan On-Line Learning (OLL)-PGSR/PISMP Semester 5/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program Latihan Dalam Perkhidmatan dan Pra Perkhidmatan Bahasa Jepun Bil. 2/2010 Kursus Kejurulatihan Kelab Komputer

Tempat N. Sembilan

Unit KDP

28 Jun 2010 28 Jun 2010 28 Jun 2010 29 Jun 2010 29 Jun 2010 29 Jun 2010

30 Jun 2010 30 Jun 2010 2 Julai 2010 29 Jun 2010 29 Jun 2010 29 Jun 2010

Perak Kuala Lumpur Johor Bharu

KDP KDP KDP

E12 T9, KPM BPG

KP PBK

29 Jun 2010 30 Jun 2010 30 Jun 2010

29 Jun 2010 2 Julai 2010 30 Jun 2010

Negeri Sembilan Pahang BPG

KDP TPM DPP

30 Jun 2010

3 Julai 2010

Selangor

KDP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Berapa dalam Sungai Palembang Tempat orang turun menjala Sungguh ada senjata di pinggang Tidak boleh ditikam saja"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Julai 2010 1 Julai 2010 1 Julai 2010 4 Julai 2010 4 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010

Tarikh Tamat 16 Julai 2010 1 Julai 2010 1 Julai 2010 5 Julai 2010 7 Julai 2010 6 Julai 2010 6 Julai 2010 7 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Pemantauan Sekolah Angkat (Asli/Penan) Mesyuarat Penilaian Setengah Tahun Pertama Aktiviti Tahunan BPG 2010 (Jan-Jun 2010) Latihan Guru Secara School Based Di Semua Sekolah Di Seluruh Negara Mesyuarat Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 2 Bil. 2/2010 Mesyuarat Pembinaan Modul Kejurulatihan Kelab Seni Visual Taklimat Pengurusan Kes Tatatertib Bagi Pegawai & Staf Sokongan BPG Bil. 1/2010 Mesyuarat Perancangan Bulan Kemerdekaan 2010 Pemantauan Kemajuan Koleksi dan Pengurusan Sistem Automasi Pusat Sumber Mesyuarat Kemajuan Pelaksanaan Sistem ILMU Zon Utara, Tengah, Selatan dan Timur Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Unit Pengajian Cina IPG 2010 (Keberkesanan P&P Teks Bacaan) Mesyuarat Pemurnian Kurikulum PISMP TESL dan B.Ed. TESL Bengkel Pemurnian Modul Peringkat 2, PPLD SR j-QAF Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pendidikan al-Quran Penggubalan Soalan Ujian Amali PISMP Semester 2, 4, 6 dan 8 Peperiksaan Ulangan Penuh Masa (Peperiksaan Asal Mei 2010) Penggubalan Soalan Peperiksaan Ulangan Mod LPBS j-QAF / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 5 (Akhir) / KPLI (KDC) Guru SABK dan PLPS Peringkat Akhir / KDPM (KDC) KEMAS dan Guru JAIJ Peringkat IV dan KDPM (KDC) Guru GSTT PC/PT Peringkat V (Akhir) (Peringkat IPG) Peperiksaan Ulangan Penuh Masa (Peperiksaan Asal Mei 2010) Mesyuarat Pra Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (Pra LPPG) Bil. 3/2010 Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 7/2010 Mesyuarat Kajian Semula Peruntukan dan Pelaksanaan Program Bagi 1/2 Tahun Peringkat IPG Mesyuarat Verifikasi Data LDP Kutipan Sehingga Jun 2010

Tempat Semua IPG yang terlibat BPG Sekolah IPGM BA Terengganu Bahagian Pendidikan Guru BPG Zon Selatan Terengganu Pulau Pinang

Unit PIPG DPP KDP PIPK KDP K&K HEP TPM TPM KUR/LPS

5 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010

8 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010 16 Julai 2010

Seremban Melaka Kuala Lumpur IPG terlibat IPG terlibat

KUR KUR PEN PEN PEN

5 Julai 2010 5 Julai 2010

8 Julai 2010 8 Julai 2010

IPG terlibat Kuala Lumpur/Port Dickson, N.S. Ipoh IPG IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka Ipoh Selangor

PEN PEN

5 Julai 2010 5 Julai 2010 5 Julai 2010

8 Julai 2010 5 Julai 2010 7 Julai 2010

TWG KDP KDP

5 Julai 2010 5 Julai 2010

7 Julai 2010 6 Julai 2010

5 Julai 2010 5 Julai 2010

8 Julai 2010 7 Julai 2010

Bengkel Pemurnian Dapatan Pemantauan Pelaksanaan Latihan Guru Secara "School-Based" Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Sarawak Bengkel Penghayatan Sastera KOMSAS untuk Guru SR/SM Mesyuarat Kejurulatihan Sukan & Permainan Bil 2/2010

KDP KDP

Johor Perak

KDP KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 6 Julai 2010

Tarikh Tamat 6 Julai 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Perancangan Program 2 Minggu Bagi Guru-Guru Islam Selatan Thailand-Media Dalam Pendidikan (JWG) Bil.2/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Penyelenggaraan Infrastruktur BPG Bil. 02 / 2010 Mesyuarat Penilaian Produk latihan dan Maklumbalas Pelanggan MSI SO 9001/2010 Bil 2/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Kemahiran Hidup bagi Proses dan Kaedah Rekabentuk Pengurusan Personel Modal Insan Pegawai/AKS BPG Mesyuarat Penggubalan Soalan Ujian Bertulis dan Rangsangan Temu Duga KPLI Ambilan Januari 2011 Pemantauan Makmal Pengajaran & Pembelajaran (P&P) BPG/IPG Kursus Pematapan Pedagogi kepada Pensyarah Bahasa Inggeris Mesyuarat Penyelaras Seni Dalam Pendidikan Mesyuarat Pelaporan dan Post-Mortem Aktiviti Kokurikulum Jan-Jun 2010 Latihan Peningkatan Guru Tingkatan Enam Zon Sarawak Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Mesyuarat Perancangan dan Penyelarasan Hari Anugerah Kualiti dan Inovasi BPG - IPGM 2010 LEARNING ORGANISATION: Pengurusan Kewangan & Pinjaman Perumahan Taklimat Temu Duga Pengambilan KDPM KDC GSTT PC & PT Ambilan November 2010 Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Cuti Israk dan Mikraj .Kedah, Negeri Sembilan dan Perlis Sahaja Cuti Hari Lahir Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang Sahaja Siaran Iklan KDC-PGSR di akhbar Permohonan dibuka dalam talian Mesyuarat Pemurnian Instrumen Temu duga Mesyuarat Pelaporan Status Perlaksanaan, Perbelanjaan dan Agihan Tambahan LDP 2010 Mesyuarat Penilaian Setengah Tahun Pertama Jabatan dan Unit HEP Penggubalan Soalan Ujian Amali PPISMP Semester 1 & 3 Mesyuarat Penyelaras Bina Soalan IPG Bil. 2/2010 Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG) Bil. 3/2010 Mesyuarat Pengoperasian Standard Guru Malaysia di sekolah Bil. 3/2010

Tempat BPG

Unit DPP

6 Julai 2010 6 Julai 2010 6 Julai 2010 6 Julai 2010 6 Julai 2010 7 Julai 2010 7 Julai 2010 7 Julai 2010 7 Julai 2010 7 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010

6 Julai 2010 7 Julai 2010 9 Julai 2010 6 Julai 2010 8 Julai 2010 10 Julai 2010 9 Julai 2010 9 Julai 2010 9 Julai 2010 12 Julai 2010 9 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010 8 Julai 2010 10 Julai 2010

BPG IPGM PT Kuala Lumpur BPsK, Kuantan Zon Timur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Labuan Premis Luar IPGM PI BPG BPsM BPG Sekolah

KP PIPK KUR/LPS K&K PPP TPM KUR/LPS KUR KDP KDP PIPK JK K&K PPP KDP

10 Julai 2010 10 Julai 2010 11 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010

10 Julai 2010 10 Julai 2010 13 Julai 2010 13 Julai 2010 13 Julai 2010 14 Julai 2010 15 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 14 Julai 2010

KDP Kedah BPG BPG Kuala Lumpur Putrajaya BPG, Putrajaya Sabah PIPG PBK HEP PEN PEN PEN JK

TAKWIM

Tarikh Mula 12 Julai 2010

Tarikh Tamat 16 Julai 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan

Tempat

Unit

Pendaftaran dan minggu pengurusan pelajar KPLSPM di IPGM Kota U/S SABAH di Sabah/ Sarawak Kinabalu/Tuaran/ & Tawau/ Keningau SARAWAK Kuching/ KotaSamarahan/ Miri/Bintangor Temu duga calon-calon KPLI di Sabah/Sarawak Kota U/S SABAH Kinabalu/Tawau/ & Sandakan/ SARAWAK Keningau Kuching/Sibu/ Miri/Sarikei Kuala PPP Lumpur IPGM BA PIPK Terengganu Langkawi, Kedah KDP KDP

12 Julai 2010

23 Julai 2010

12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010

16 Julai 2010 13 Julai 2010 13 Julai 2010 14 Julai 2010

12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 12 Julai 2010 13 Julai 2010 13 Julai 2010 14 Julai 2010 14 Julai 2010 14 Julai 2010 14 Julai 2010 14 Julai 2010

11 Oktober 2010 16 Julai 2010 12 Julai 2010 16 Julai 2010 14 Julai 2010 13 Julai 2010 14 Julai 2010 14 Julai 2010 15 Julai 2010 14 Julai 2010 16 Julai 2010

Mesyuarat Pemilihan Calon Gantian KPLSPM dan KPLI Ambilan Jun 2010 Mesyuarat Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 3 Bil. 3/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pemantauan 2 LDP School-Based JPN Mesyuarat Pengubalan Taksiran Bagi Kursus Penanda Aras Penguasaan ICT Bagi Pensyarah Bukan ICT Yang Mengajar Program Pembestarian Sekolah Bil. 2/ 2010 Pendaftaran KDP 14 Minggu Guru Bimbingan Sekolah Rendah Ambilan Julai 2010 Kursus Hiasan Dalaman Asas

IPG

KDP KDP KDP KDP PIPK KOKUR DPP PIPG TWG DPP KDP

IPGM, Pembekal Latihan Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 3 Untuk Guru-Guru BI IPGM/PKG/ Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI BTPN Kursus Kengelolaan Kelab Sukan dan Permainan Zon Sarawak Kuching Mesyuarat Jurnal Penyelidikan Pendidikan BPG Bil.5/2010 Mesyuarat Penilaian Program Setengah Tahun Mesyuarat Penilaian Kertas Cadangan Latihan Pihak Swasta dan Agensi Luar Bil.2/2010 Naziran Perjawatan Zon Sarawak Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 7/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program Bahasa Jerman Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP, IPTA & IPTS Zon Timur Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Mesyuarat Tranformasi Kurikukulum dan Tranformasi Pentaksiran Kebangsaan BPG Bil. 2/2010 Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Kursus Pengurusan Kes Tatatertib Bagi Staf Sokongan IPG Zon Selatan & Tengah Mesyuarat pengurusan laman web portal BPG/ IPG bil 02/10 Analisis Item Peperiksaan Mei 2010 ­ KPLI & PISMP Semester 1 IPGM RM BPG BPG Zon Sarawak Pejabat IPGM BPG JPN Pahang

15 Julai 2010 15 Julai 2010 15 Julai 2010

16 Julai 2010 15 Julai 2010 16 Julai 2010

IPGM TI KDP Kuantan

PIPK KDP KDP

19 Julai 2010 19 Julai 2010 19 Julai 2010

21 Julai 2010 22 Julai 2010 22 Julai 2010

PSPN Selangor Pahang Sabah

K&K TPM PEN

TAKWIM

Tarikh Mula 19 Julai 2010 19 Julai 2010

Tarikh Tamat 22 Julai 2010 6 Ogos 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Pemilihan Soalan Peperiksaan Akhir Program PISMP TESL Pendidikan Rendah & Menengah Penggubalan Soalan Peperiksaan Mod LPBS j-QAF / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 5 (Akhir) / KPLI (KDC) Guru SABK dan PLPS Peringkat Akhir / KDPM (KDC) KEMAS dan Guru JAIJ Peringkat IV dan KDPM (KDC) Guru GSTT PC/PT Peringkat V (Akhir) (Peringkat IPG) Post Mortem dan Analisis Item MTeST 2010 Pendaftaran KDP 14 Minggu Peningkatan Profesionalisme Pendaftaran KDP 2 Minggu Pendidikan Islam Prasekolah Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Kursus Pengadilan Bola Keranjang Cuti Hari Keputeraan Sultan Terengganu. Terengganu Sahaja Pemantauan Pengurusan BPG Ke Urus Setia Sarawak Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bil. 07/2010 Naziran Perjawatan Zon Sabah Mesyuarat Penyelarasan Program B.Ed TESL Pusingan 2 Bil. 2/2010 Mesyuarat Pemurnian dan Penambahbaikan Dokumen Kualiti SPK BPG-IPG Bil. 2/2010 Taklimat Temu Duga KPLI Ambilan Januari 2011 First Steps 2nd Edition Mod KPKI Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.7/2010 Bengkel Latihan Pembangunan Pegawai Teknologi Maklumat Pengaturcaraan Mesyuarat Penyediaan Bahan Ujian Lisan Bahasa Inggeris KPLI & PPISMP Penyemakan Kertas Peperiksaan Ulangan Mod LPBS j-QAF / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 5 (Akhir) / KPLI (KDC) Guru SABK dan PLPS Peringkat Akhir / KDPM (KDC) KEMAS dan Guru JAIJ Peringkat IV dan KDPM (KDC) Guru GSTT PC/PT Peringkat V (Akhir) Penggubalan Soalan Peperiksaan PPISMP Semester 1 dan 3 / PPISMP TESL (SR) / PPISMP TESL (SM) Semester 3 Final Exam / KPLI SR Ambilan Januari 2010 / KSPK Ambilan Januari 2010 / KDPM KEMAS Semester 5 (Peringkat IPG) Penggubalan Soalan Peperiksaan PISMP Semester 2, 4, 6 dan 8 (Peringkat IPG) Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.7/2010 MQF Mesyuarat Perancangan Tahunan BPG/IPG Bagi Tahun 2011

Tempat Kuala Lumpur IPG terlibat

Unit PEN PEN

19 Julai 2010 19 Julai 2010 19 Julai 2010 19 Julai 2010 19 Julai 2010 19 Julai 2010 20 Julai 2010 20 Julai 2010 21 Julai 2010 21 Julai 2010 21 Julai 2010 21 Julai 2010 21 Julai 2010 21 Julai 2010 22 Julai 2010 26 Julai 2010 26 Julai 2010

22 Julai 2010 19 Julai 2010 30 Julai 2010 19 Julai 2010 19 Julai 2010 22 Julai 2010

Terengganu IPG IPG IPGM/PKG/ BTPN IPGM/PKG/ BTPN Sarawak

PPP KDP KDP KDP KDP KDP

22 Julai 2010 21 Julai 2010 23 Julai 2010 22 Julai 2010 23 Julai 2010 22 Julai 2010 21 Julai 2010 22 Julai 2010 29 Julai 2010 29 Julai 2010

Urus Setia Sarawak BPG Zon Sabah BPG Melaka Ikut Zon IPGM/PKG/ BTPN BPG Kuala Lumpur IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Unit PEN BPG

KP KP PIPG DPP JK PPP KDP DPP TPM PEN

26 Julai 2010

10 Ogos 2010

PEN

26 Julai 2010

3 September 2010

IPG terlibat

PEN

26 Julai 2010 26 Julai 2010 26 Julai 2010

3 September 2010 29 Julai 2010 29 Julai 2010

IPG terlibat Selangor Genting Highlands

PEN TWG DPP

TAKWIM

Tarikh Mula 26 Julai 2010 26 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 27 Julai 2010 28 Julai 2010

Tarikh Tamat 29 Julai 2010 30 Julai 2010 29 Julai 2010 29 Julai 2010 27 Julai 2010 29 Julai 2010 28 Julai 2010 29 Julai 2010 30 Julai 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus Kesantunan Berbahasa untuk Guru Kursus Kejurulatihan Olahraga Guru Siri 2 Zon Semenanjung Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG: Matematik dan Sains (zon Selatan) Kursus Peningkatan Profesionalisme Unit Jaminan Kualiti Program Perhimpunan Bulanan Bil. 07/2010

Tempat Port Dickson IPGM Sultan Mizan IPGM TI Melaka E12 T9, KPM

Unit KDP KDP PIPK JK KP PIPG PIPK TPM KUR/LPS U/S SABAH & SARAWAK KDP KDP

29 Julai 2010 27 Julai 2010 28 Julai 2010

Mesyuarat Penyelasaran Pemangkuan Jawatan Gred DG44, PLGDP Zon DG48, DG52 dan DG54 Selatan Mesyuarat Penilaian Produk Latihan dan Maklumbalas IPGM PT Pelanggan MSI SO 9001/2010 Bil 2/2010 Pemantauan Kemajuan Koleksi dan Pengurusan Sistem Zon Timur Automasi Pusat Sumber Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Jabatan Ilmu Kuala Lumpur Pendidikan IPG 2010 Siri 1 Memberi ceramah peranan pelajar dalam sistem pendidikan Semua IPGM negara Sabah/Sarawak Penilaian Program KDP 2 Minggu Pendidikan Islam Prasekolah IPG Taklimat Pemantauan dan Bimbingan Jawatankuasa Bimbingan dan Pemantauan BPG/IPG (10 IPG) Mesyuarat JPKA BPG Suku Tahun Kedua (Bil. 2/2010) Mesyuarat JKeP BPG Suku Tahun Kedua (Bil. 2/2010) Mesyuarat JKPAK BPG Bil.3/2010 Pemantauan Makmal Pengajaran & Pembelajaran (P&P) BPG/IPG Seminar JPP Kebangsaan / Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Mesyuarat Pembangunan Profesionalisme Unit DPP Kursus In House Pegawai BPG Bil 6/2010 ­ Perancangan Keperluan Pelajar Untuk Latihan Guru

BPG

PBK

28 Julai 2010 29 Julai 2010 30 Julai 2010 30 Julai 2010

31 Julai 2010 31 Julai 2010 1 Ogos 2010 30 Julai 2010

Zon Tengah Ipoh BPG BPG

TPM HEP DPP LPS

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Buah ganja makan dikikir Dibawa orang dari hulu Barang kerja hendaklah fikir Supaya jangan mendapat malu"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Ogos 2010 1 Ogos 2010 1 Ogos 2010 1 Ogos 2010 1 Ogos 2010

Tarikh Tamat 31 Ogos 2010 4 Ogos 2010 15 Ogos 2010 31 Ogos 2010 1 Ogos 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Program Bulan Kemerdekaan Peringkat BPG Bengkel Pemurnian Modul Peringkat 5 SABK Diploma SM Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Temuduga Ujian Khas PTK Memantau acara-acara Sambutan Hari Kemerdekaan di IPGM Sabah/Sarawak Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Mesyuarat Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Bil 3/2010 Mesyuarat Penyelarasan Guru Prasekolah dan PPM Bil.2/2010 Pemantauan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) dan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritial (BIPK) Mesyuarat JPKA BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Kedua (Bil. 2/2010), Mesyuarat JKeP BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Kedua (Bil. 2/2010), Mesyuarat JKPAK BPG-IPGM/ELTC Bil.3/2010 Kursus Pengurusan Kes Tatatertib Bagi Pegawai & Staf Sokongan BPG Bil. 2/2010 Mesyuarat Perancangan Dasar Penyelidikan Bil 2/2010 Pelancaran Bulan Kemerdekaan/Kembara Merdeka IPGM 2010

Tempat BPG Seremban BPG/IPGM Semua IPGM di Sabah/Sarawak Johor

Unit KP KUR LPS U/S SABAH & SARAWAK KDP

2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010

4 Ogos 2010 4 Ogos 2010 30 Ogos 2010 3 Ogos 2010

BPG Kuala Lumpur Semua IPG KL

PIPK PIPG PIPG PBK

2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010

3 Ogos 2010 3 Ogos 2010 2 Ogos 2010

Bahagian Pendidikan Guru IPGM RM IPGM Kampus Temenggong Ibrahim

K&K PIPK HEP

2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 3 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 2 Ogos 2010 3 Ogos 2010 3 Ogos 2010 3 Ogos 2010 3 Ogos 2010 3 Ogos 2010

5 Ogos 2010 5 Ogos 2010 5 Ogos 2010 5 Ogos 2010 5 Ogos 2010 5 Ogos 2010 3 Ogos 2010 5 Ogos 2010 3 Ogos 2010 2 Ogos 2010 3 Ogos 2010 3 Ogos 2010 5 Ogos 2010 6 Ogos 2010 6 Ogos 2010

Mesyuarat Penyelarasan Bahan On-Line Learning (OLL)Kuala Lumpur PISMP/PGSR Semester 5/2010 Mesyuarat Pra Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG) BPG, Putrajaya Bil. 4/2010 Peperiksaan Ulangan - Mode KDC & LPBS (Peperiksaan Asal IPG terlibat Jun 2010) Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 8/2010 Kota Bharu Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Pegawai Eksekutif dan Ketua Pembantu Tadbir Temu Duga KPLI Ambilan Januari 2011 Pemantauan Temu Duga KPLI Ambilan Januari 2011 Temu Duga KDPM KDC GSTT PC & PT Ambilan November 2010 Bengkel Penulisan Dan Penyediaan Laporan 2 Pelaksanaan School-Based Tahun 2010 Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 3 Untuk Guru-Guru BI Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Bil. 3/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Bahagian Pendidikan Guru Bil 3 Tahun 2010 Mesyuarat Semakan Borang Perjanjian Bengkel Penulisan Modul Kursus Major/Wajib/Elektif Program PGSR Semester 5 Ambilan November 2008 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Bahasa Melayu (Penulisan Teks) Kuala Lumpur Seluruh Negara Seluruh Negara Seluruh Negara Melaka IPGM/PKG/ BTPN BPG BPG IPG Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur Port Dickson

TPM PEN PEN TWG LPS PPP PPP PPP KDP KDP KP K&K HEP KUR KUR/LPS

TAKWIM

Tarikh Mula 4 Ogos 2010 4 Ogos 2010 4 Ogos 2010

Tarikh Tamat 5 Ogos 2010 6 Ogos 2010 6 Ogos 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Seminar dan Anugerah Inovasi Penyelidikan Kebangsaan Bil. 1/2010 Mesyuarat Dasar-dasar Rekabentuk Kurikulum Zon Utara dan Timur PSIKOSOSIAL: Kursus Mutu Cemerlang Untuk Bakal Pesara Zon Utara, Timur, Selatan dan Tengah Siri 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP, IPTA & IPTS Zon Utara Kursus Peningkatan Profesionalisme Pedagogi Bagi Guru Pembimbing J-QAF-Zon Timur Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Latihan Guru Secara School-Based Pelaksanaan Ujian Amali PISMP Semester 1, 3 ,5 & 7 Mesyuarat Induksi Modul Peringkat 2 PPPLD SR j-QAF Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan Pendidikan al-Quran Rakaman audio ujian lisan BI KPLI & PPISMP dan B. Arab PPISMP Hari Anugerah Kualiti dan Inovasi BPG Hari Anugerah Kualiti dan Inovasi IPGM Menjadi panel temu duga KPLI

Tempat BPG Kuala Terengganu Johor

Unit PIPK KUR K&K

4 Ogos 2010

6 Ogos 2010

JPN Kedah

KDP

4 Ogos 2010 5 Ogos 2010 5 Ogos 2010 6 Ogos 2010 9 Ogos 2010 9 Ogos 2010

4 Ogos 2010 6 Ogos 2010 5 Ogos 2010 9 Ogos 2010 12 Ogos 2010 12 Ogos 2010

IPG IPGM PM Sekolah IPG terlibat Kuala Lumpur Bahagian Teknologi Pendidikan BPG

KDP PIPK KDP PEN KUR PEN

9 Ogos 2010 9 Ogos 2010 9 Ogos 2010

9 Ogos 2010 9 Ogos 2010 17 Ogos 2010

JK

IPGM masingJK masing Kota U/S SABAH Kinabalu/Tawau/ & Sandakan/ SARAWAK Keningau Kuhing/Miri/Sibu/ Sarikei N. Sembilan IPGM/PKG/ BTPN IPGM/PKG/ BTPN BPG, Putrajaya BPsK, KDP KDP KDP KDP PEN K&K KDP

9 Ogos 2010 9 Ogos 2010 9 Ogos 2010 10 Ogos 2010 10 Ogos 2010 10 Ogos 2010 11 Ogos 2010 11 Ogos 2010 11 Ogos 2010 11 Ogos 2010 11 Ogos 2010 12 Ogos 2010

10 Ogos 2010 9 Ogos 2010 9 Ogos 2010 10 Ogos 2010 10 Ogos 2010 10 Ogos 2010

Bengkel Pembentangan Laporan Dapatan Pemantaun 2 2009 bersama JPN Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG) Bil. 4/2010 Pengurusan Personel Modal Insan Pegawai/AKS BPG Pengumpulan Laporan Pemantauan dan Bimbingan J/kuasa Bimbingan dan Pemantauan BPG/IPG Cuti Awal Ramadhan. Johor, Kedah dan Melaka Sahaja Mesyuarat Dasar-dasar Rekabentuk Kurikulum Zon Tengah dan Selatan Kursus Koir Guru Kelab Muzik Tarikh tutup permohonan KDC-PGSR First Steps 2nd Edition Mod KPKI Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG: Pendidikan Peribumi (Zon Timur)

13 Ogos 2010 14 Ogos 2010 11 Ogos 2010 11 Ogos 2010 14 Ogos 2010

Port Dickson IPGMK IK

KUR KDP KDP

Johor Kuantan

KDP PIPK

TAKWIM

Tarikh Mula 12 Ogos 2010 12 Ogos 2010 15 Ogos 2010 16 Ogos 2010 16 Ogos 2010 16 Ogos 2010 16 Ogos 2010 16 Ogos 2010

Tarikh Tamat 13 Ogos 2010 12 Ogos 2010 18 Ogos 2010 18 Ogos 2010 18 Ogos 2010 18 Ogos 2010 16 Ogos 2010 24 Ogos 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program LEARNING ORGANISATION: Menuju Puncak: Lailatul Qadar Tujuanku Kursus Kawad Kaki & Istiadat Bil 2 Mesyuarat Penyelarasan Penyelaras Prasekolah Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pemangkuan dan Penempatan bersama Timbalan Pengarah IPGM/ELTC Mesyuarat Kajian Kes Tatatertib Bil. 4/2010 Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG (Zon Sabah) Penyemakan Kertas Peperiksaan Mod LPBS j-QAF / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 5 (Akhir) / KPLI (KDC) Guru SABK dan PLPS Peringkat Akhir / KDPM (KDC) KEMAS dan Guru JAIJ Peringkat IV dan KDPM (KDC) Guru GSTT PC/PT Peringkat V (Akhir) Mesyuarat Penyelarasan Budaya IPG Bil. 3/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai BPG Bil 4/2010 Asas Perancangan Projek Pembangunan Mesyuarat Bank Item MTeST Mesyuarat Pemilihan Calon KDPM KDC GSTT PC & PT Ambilan November 2010 Latihan Untuk Penyelaras Makmal Komputer-Program Makmal Komputer Fasa 2

Tempat IPGM Gaya BPsM Sabah Kuala Lumpur Pahang Bahagian Pendidikan Guru Kota Kinabalu Unit PEN BPG/ IPG terlibat

Unit PIPK K&K KDP PIPG PIPG K&K PIPK PEN

16 Ogos 2010 16 Ogos 2010 16 Ogos 2010 16 Ogos 2010 16 Ogos 2010

18 Ogos 2010 19 Ogos 2010 19 Ogos 2010 19 Ogos 2010 19 September 2010

Perlis N. SEMBILAN Melaka Kuantan SEKOLAH *dilaksanakan secara localbase oleh JPN Sekolah K.Lumpur Kuching Pejabat IPGM 6 IPGM IPGM SM BPG Kuantan

JK LPS PPP PPP KDP

16 Ogos 2010 18 Ogos 2010 18 Ogos 2010 18 Ogos 2010 18 Ogos 2010 19 Ogos 2010 19 Ogos 2010 19 Ogos 2010

16 September 2010 20 Ogos 2010 20 Ogos 2010 19 Ogos 2010 20 Ogos 2010 20 Ogos 2010 19 Ogos 2010 20 Ogos 2010

Analisa Keperluan Latihan School-Based 2011 di semua sekolah Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Guru Bil.3/2010 Mesyuarat Dasar-dasar Rekabentuk Kurikulum Zon Sabah dan Sarawak Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 8/2010 Bimbingan & Pemantauan Audit Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Mesyuarat Penyelarasan Latihan Guru Dengan IPTA Bil.2/2010 Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan Latihan Bersama JPN Negeri Literasi Dan Numerasi Mesyuarat Strategik Pelaksanaan Program Perluasan Dan Pemantapan Profisiensi Dan Pedagogi Matematik dan Sains Mesyuarat Semakan Kes Tatatertib IPG Zon Tengah, Utara & Timur Bil. 2/2010 Mesyuarat Kajian Kolaborasi dengan IPTA Bil 4/2010 Mesyuarat Pembangunan Bahan Penerbitan Multimedia bil. 2/10 Analisis Item Peperiksaan Mei 2010 PISMP Semester 3, 5 & 7

KDP PIPG KUR TWG JK PIPK DPP KDP

19 Ogos 2010 23 Ogos 2010 23 Ogos 2010 23 Ogos 2010 23 Ogos 2010

20 Ogos 2010 26 Ogos 2010 24 Ogos 2010 26 Ogos 2010 26 Ogos 2010

Selangor PSPN Kedah BPG Melaka Kuala Lumpur

KDP K&K PIPK TPM PEN

TAKWIM

Tarikh Mula 23 Ogos 2010

Tarikh Tamat 26 Ogos 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Peperiksaan Ulangan Mod LPBS j-QAF / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 5 (Akhir) / KPLI (KDC) Guru SABK dan PLPS Peringkat Akhir / KDPM (KDC) KEMAS dan Guru JAIJ Peringkat IV dan KDPM (KDC) Guru GSTT PC/PT Peringkat V (Akhir) Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.8/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman Bil. 3/2010 Latihan Guru KDP 4 Minggu Pembestarian Sekolah Ambilan 3 Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Bahagian Pendidikan Guru Bil. 8/2010 Mesyuarat Penyelarasan Konvokesyen KPLI j-QAF Ambilan Jan 2010 dan KPLI (SR) Ambilan Jun 2010 Koir Kemerdekaan Ke 53/202010 Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.8/2010 MQF Menyelaras pertandingan nyanyian lagu-lagu patriotik dan tadisional di IPGM Sabah/Sarawak Mesyuarat Maklumbalas Pelanggan MSI SO 9001/2010 Bil 3/2010 Mesyuarat Penilaian produk dan Maklumbalas Pelanggan MS ISO 9001/2010 Bil 3/2010 Penulisan Laporan Pemantauan Program Literasi Dan Numerasi Taklimat Prapenerbangan Program Bahasa Perancis Cuti Hari Nuzul Al-Quran. Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu Sahaja Kursus In House Pegawai BPG Bil 7/2010- Komunikasi Bahasa Inggeris Siri 2 Program Perhimpunan Bulanan Bil. 08/2010 Penggubalan Soalan Peperiksaan KDP14M GBSR / Peningkatan Profesionalisme (Peringkat IPG) Cuti Hari Kebangsaan. Seluruh Negeri

Tempat IPG terlibat

Unit PEN

23 Ogos 2010 23 Ogos 2010 23 Ogos 2010 24 Ogos 2010 24 Ogos 2010 24 Ogos 2010 24 Ogos 2010 24 Ogos 2010

23 Ogos 2010 25 Ogos 2010 24 September 2010 24 Ogos 2010 24 Ogos 2010 1 September 2010 27 Ogos 2010 25 Ogos 2010

BPG Terengganu IPGM BPG BPG Kuala Lumpur Kuala Lumpur IPGM Keningau IPGM Tun Abd. Razak IPGM THO IPGM PS KL IPBA

DPP JK KDP KP HEP KOKUR TWG U/S SABAH & SARAWAK PIPK PIPK KDP DPP

25 Ogos 2010 25 Ogos 2010 25 Ogos 2010 26 Ogos 2010 27 Ogos 2010 27 Ogos 2010 30 Ogos 2010 30 Ogos 2010 31 Ogos 2010

26 Ogos 2010 26 Ogos 2010 25 Ogos 2010 26 Ogos 2010

27 Ogos 2010 30 Ogos 2010 10 September 2010

BPG BPG IPG terlibat

LPS KP PEN

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Dari Melaka ke Kuala Lanar Pergi meraih buah kuran Jangan takut bercakap benar Kerana itu tanda kejujuran"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 September 2010 1 September 2010 1 September 2010 1 September 2010 3 September 2010 3 September 2010 4 September 2010

Tarikh Tamat 3 September 2010 1 September 2010 2 September 2010 3 September 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Analisis Data Pemantauan Kurikulum Mengikut PT25 Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 4 Untuk Guru-Guru BI Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI Latihan Guru Secara School Based Di Semua Sekolah Di Seluruh Negara Mesyuarat Pengumpulan Data Pemantauan/Penilaian Kursus

Tempat Genting Highland IPGM/PKG/ BTPN Sekolah Shah Alam

Unit KUR KDP KDP KDP

4 September 2010

11 September 2010 Cuti Pertengahan Semester Institut Pendidikan Guru (Pertengahan Semester Kedua) Kumpulan A - Kedah, 11 September 2010 Kelantan dan (Pertengahan Penggal Kedua) Kumpulan A Cuti Sekolah Terengganu Kedah, Kelantan dan Terengganu 12 September 2010 Cuti Pertengahan Semester Institut Pendidikan Guru (Pertengahan Semester Kedua) Kumpulan B - Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya. 12 September 2010 Cuti Sekolah (Pertengahan Penggal Kedua) Kumpulan B Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya. 5 September 2010 9 September 2010 7 September 2010 8 September 2010 9 September 2010 6 September 2010 8 September 2010 9 September 2010 8 September 2010 6 September 2010 8 September 2010 10 September 2010 7 September 2010 11 September 2010 8 September 2010 8 September 2010 10 September 2010 Mesyuarat Penyelarasan dan pemilihan Peserta Kursus KSPK 2011 Mesyuarat Semakan Kes Tatatertib IPG Zon Sabah & Sarawak 1/2010 Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Mesyuarat JK Penilaian Prestasi Proses Sistem MS ISO 9001:2000 Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 9/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program Latihan Program Swasta Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Audit Dalaman Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyediaan Laporan Analisis Keperluan Latihan Bil.2/2010 Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG (Zon Sarawak) Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Mesyuarat Seminar dan Anugerah Inovasi Penyelidikan Kebangsaan Bil. 2/2010 Bengkel Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Pendidikan Seni Visual Zon Semenanjung Penilaian Program KDP 14 Minggu GBSR Ambilan Julai 2010 Kursus Kejurulatihan Bola Jaring Program "Training Of Trainers" Mod KPKI First Steps 2nd Edition Mod KPKI Mesyuarat Penyelarasan Kurikulum Bahasa-bahasa Antarabangsa : Bahasa Jepun, Bahasa Jerman dan Bahasa Perancis Ipoh PSPN Sabah IPGM RM IPGM Kampus Perlis Melaka BPG Melaka Kuala Lumpur IPGM BL IPGM/PKG/ BTPN IPGM PM Melaka 10 IPG Melaka IPGM/PKG/ BTPN Johor Kuala Lumpur KDP K&K PIPK HEP TWG DPP JK LPS PIPK KDP PIPK KUR KDP KDP KDP KDP KUR

5 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 6 September 2010 7 September 2010 7 September 2010 7 September 2010 8 September 2010 8 September 2010 8 September 2010 9 September 2010

TAKWIM

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Program/Aktiviti yang dijalankan

Tempat

Unit

10 September 2010 11 September 2010 Cuti Hari Raya Aidilfitri. Seluruh Negeri 11 September 2010 16 September 2010 Kursus Orientasi Guru Cemerlang Siri 2 Premis Luar Zon Utara, Zon Tengah, Zon Timur, Zon Selatan, Zon Sabah, Zon Sarawak Latihan Untuk Penyelaras Makmal Komputer Bagi 300 Sekolah SEKOLAH Di Sabah *dilaksanakan secara localbase oleh JPN Mesyuarat Penyelarasan dan Perancangan KPKI bagi tahun 2011 di antara JPN/IPG Mesyuarat Verifikasi Data IPG Bilangan 2/10 Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 9/2010 Mesyuarat Perancangan Keperluan Peruntukan dan Penyelarasan Program di peringkat IPG Bagi Tahun 2011 Hari Malaysia dan Hari Lahir Yang di-Pertua Negeri Sabah. Seluruh Negeri Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk guru-guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Pengurusan Personel Modal Insan Pegawai/AKS BPG Mesyuarat Pembinaan Modul Kursus Unit Beruniform dan Kengelolaan Unit Beruniform Kursus Induksi Bagi Pemegang HLP Separuh Masa Kedoktoran Dan Sarjana Ambilan 2009/2010 Mesyuarat Perancangan ABM (Perjawatan) Tahun 2010 BPG, IPGM dan ELTC Mesyuarat Penyelarasan Kehakiman MUTTHQ 2010 Mesyuarat Pegawai Teknologi Maklumat BPG dan IPG Bil 2/2010 Pemantauan Ujian Amali PPISMP, PISMP, KPLI & KSPK Penyemakan Kertas Peperiksaan PPISMP Semester 1 dan 3 / PPISMP TESL (SR) / PPISMP TESL (SM) Semester 3 Final Exam / KPLI SR Ambilan Januari 2010 / KSPK Ambilan Januari 2010 / KDPM KEMAS Semester 5 Pemilihan Kertas Peperiksaan PISMP Semester 2, 4, 6 dan 8 Secara Berpusat Bengkel Pemantapan KMK Peringkat BPG Bil. 3/2010 Audit Dalaman Bil. 2/2010 IPGM Kursus Pengurusan Etika Kerja AKS BPG Menyelaras Kursus Kepimpinan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar di IPGM Sabah/Sarawak Mesyuarat Penyemakan Skrip Ujian bertulis BC & BT KPLI Ambilan Januari 2011 Mesyuarat Induksi Modul Peringkat 5 SABK Diploma SM Pendidikan Islam dan Bahasa Arab Port Dikson Selangor Pejabat IPGM Seremban KDP

13 September 2010

15 September 2010

KDP

13 September 2010 14 September 2010 14 September 2010 14 September 2010 16 September 2010 16 September 2010

15 September 2010 17 September 2010 15 September 2010 17 September 2010

KDP TPM TWG KDP

18 September 2010

Sekolah

KDP

17 September 2010 18 September 2010 18 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010

17 September 2010 18 September 2010 23 September 2010 22 September 2010 21 September 2010 23 September 2010 23 September 2010 8 Oktober 2010

BPsK, Terengganu Premis Luar BPG IPG Kampus Darulaman Sabah IPG terlibat Unit PEN BPG/ IPG terlibat

K&K KDP KDP PIPG HEP TPM PEN PEN

20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010

8 Oktober 2010 22 September 2010 1 Oktober 2010 23 September 2010 23 September 2010 22 September 2010 23 September 2010

Unit PEN BPG/ IPG terlibat Ipoh IPG masingmasing Kuala Lumpur Semua IPGM Sabah/Sarawak Melaka Sepang

PEN JK JK LPS U/S SABAH & SARAWAK PPP KUR

TAKWIM

Tarikh Mula 20 September 2010

Tarikh Tamat 21 September 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Utara Mesyuarat Pembinaan Modul Kursus Kejurulatihan Robotik untuk JU Negeri Kursus Kelab Pencegahan Jenayah JU Negeri Siri 2 Mesyuarat Pelaporan Pelaksanaan Latihan ICT-2/2010 Mesyuarat Timbalan Pengarah IPG /BPG Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Bahagian Pendidikan Guru Bil. 9/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Pengajian Sosial Siri 2 (Ekonomi dan Geografi) Mesyuarat penyelarasan tapisan calon KDC-PGSR Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan Pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP, IPTA & IPTS Zon Sabah Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.9/2010 Menghantar bahan-bahan temu duga KPLI Sabah/Sarawak ke BPG Kursus Pembinaan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Mesyuarat Perancangan Pelaksanaan Latihan Bersama JPN Negeri Literasi Dan Numerasi Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai BPG Bil 5/2010 Penyediaan Bajet Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Tengah Mesyuarat Semakan Kes Tatatertib IPG Zon Selatan Bil. 4/2010 Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Takimat Prosedur Pelaksanaan Akta 174 Bersama PUU Untuk Pengarah dan Timbalan Pengarah Kursus Kesedaran Maritim Dan Pra-Pelayaran KLD Tunas Samudera Siri 3/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal On-Line Learning (OLL) Bil. 2/2010 Pengemaskinian Data Aplikasi Human Resources Information System (HRMIS) BPG/IPG Zon Sabah/Sarawak Pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Inggeris KPLI & PPISMP dan Bahasa Arab PISMP Penyemakan Kertas Peperiksaan KDP14M GBSR / Peningkatan Profesionalisme Mesyuarat Penyediaan Pelan Operasi Latihan 2010 Kursus Kejurulatihan Kelab Kemahiran Hidup

Tempat PLGDP

Unit KDP

20 September 2010 20 September 2010 20 September 2010 21 September 2010 21 September 2010 21 September 2010 21 September 2010 22 September 2010

23 September 2010 23 September 2010 21 September 2010 23 September 2010 21 September 2010 24 September 2010 24 September 2010 24 September 2010

Langkawi Tawau BPG, Putrajaya P. Langkawi BPG Negeri Sembilan Kuala Lumpur JPN Sabah

KDP KDP KDP PIPG KP KUR/LPS KDP KDP

23 September 2010 23 September 2010

23 September 2010 24 September 2010

BPG

DPP

23 September 2010 23 September 2010

25 September 2010 25 September 2010

Bahagian U/S SABAH Pendidikan Guru & Putrajaya SARAWAK Langkawi KUR/LPS Sekolah KDP

23 September 2010 24 September 2010 24 September 2010

24 September 2010 24 September 2010 25 September 2010

Terengganu MELAKA Selangor

KDP LPS KDP

27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010 27 September 2010

29 September 2010 28 September 2010 29 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 1 Oktober 2010 29 September 2010 30 September 2010

PSPN Johor BPG IAB / Melaka P. Pangkor Selangor Sarawak IPG terlibat Putrajaya Melaka Selangor

K&K PIPK HEP KOKUR TPM TPM PEN PEN LPS KDP

TAKWIM

Tarikh Mula 27 September 2010 28 September 2010 28 September 2010 28 September 2010 28 September 2010 29 September 2010 29 September 2010

Tarikh Tamat 30 September 2010 28 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 30 September 2010 29 September 2010 29 September 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus Kaedah Pengajaran Berkesan untuk Guru Opsyen B. Malaysia dan Bukan Opsyen SR/SM Program Perhimpunan Bulanan Bil. 9/2010 Mesyuarat Penyelarasan PERMATA Bil. 2/2010 Seminar Program Penyelidikan 12 Minggu Kohort 2 Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.9/2010 MQF Mesyuarat Penyelarasan Pembangunan Fizikal IPG Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Program Bahasa-Bahasa Antarabangsa Bil. 2/2010

Tempat 16 Negeri BPG Alor Star IPGM BA Selangor BPG BPG

Unit KDP KP PIPG PIPK TWG PBK DPP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Dayung perahu tuju haluan Membawa rokok bersama rempah Kalau ilmu tidak diamalkan Ibarat pokok tidak berbuah"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Oktober 2010 3 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 4 Oktober 2010

Tarikh Tamat 30 Oktober 2010 29 Oktober 2010 6 Oktober 2010 6 Oktober 2010 4 Oktober 2010 5 Oktober 2010 7 Oktober 2010 7 Oktober 2010 7 Oktober 2010 4 Oktober 2010 8 Oktober 2010 4 Oktober 2010 5 Oktober 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Latihan Guru Secara School-Based Pelaksanaan Pertandingan Pengurusan Kolej Kediaman 2010 Mesyuarat Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Bil 4/2010 Mesyuarat Penyelarasan Redefine School Bil.2/2010 Mesyuarat JK Penilaian Prestasi Pembekal BPG Bil.2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Kali Ke-2 Konvokesyen KPLI j-QAF Ambilan Jan 2010 dan KPLI (SR) Ambilan Jun 2010 Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme Unit Kurikulum Penyediaan Laporan Analisis Item Peperiksaan Mei 2010 Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 10/2010 Konvensyen KMK Kebangsaan Audit Dalaman Bil. 2/2010 BPG Mesyuarat Penyelarasan Penempatan ke sekolah bagi calon KPLI Ambilan Jun 2010 Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Selatan First Steps 2nd Edition Mod KPKI Pengemaskinian Data Aplikasi Human Resources Information System (HRMIS) BPG/IPG Zon Timur/Selatan Mesyuarat Verifikasi Data Pensyarah IPG Bilangan 2/10 (Zon Sabah Dan Sarawak) Mesyuarat JPICT Bil 2/2010 Bengkel Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Pendidikan Seni Visual Zon Sabah dan Sarawak Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan IPG 2010 Siri 2 Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Program Perluasan Dan Pemantapan Profisiensi Dan Pedagogi Guru Matematik dan Sains Mesyuarat JK Penyelenggaraan Infrastruktur BPG Bil.2/2010 Mesyuarat Seminar dan Anugerah Inovasi Penyelidikan Kebangsaan Bil. 3/2010 Mesyuarat Penerbitan Jurnal Penyelidikan Pendidikan BPG LEARNING ORGANISATION: Kekal Muda Dalam Kaedah Urutan Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Kursus In House Pegawai BPG Bil 8/2010 ­ KPI dalam Pengurusan Cuti Hari Lahir Yang di-Pertua Negeri Melaka. Melaka Sahaja

Tempat Sekolah 27 IPG BPG Kuantan, Pahang BPG BPG Perak BPG Trengganu Putrajaya BPG IPG/BPG PLGDP

Unit KDP HEP PIPK PIPG PBK HEP KUR PEN TWG JK JK PPP KDP

4 Oktober 2010 4 Oktober 2010 5 Oktober 2010 5 Oktober 2010 5 Oktober 2010 5 Oktober 2010 5 Oktober 2010

4 Oktober 2010 7 Oktober 2010 8 Oktober 2010 8 Oktober 2010 8 Oktober 2010 8 Oktober 2010 6 Oktober 2010

IPGM/PKG/ BTPN Johor Kuala Lumpur Melaka Kuching Kuala Lumpur Kuala Lumpur

KDP TPM TPM TPM KUR KUR/LPS KDP

7 Oktober 2010 7 Oktober 2010 7 Oktober 2010 7 Oktober 2010 7 Oktober 2010

7 Oktober 2010 8 Oktober 2010 8 Oktober 2010 7 Oktober 2010 9 Oktober 2010

BPG BPG BPG BPsM Sekolah

PBK PIPK PIPK K&K KDP

8 Oktober 2010 9 Oktober 2010

8 Oktober 2010

BPG

LPS

TAKWIM

Tarikh Mula 10 Oktober 2010

Tarikh Tamat 22 Oktober 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP, IPTA & IPTS Zon Selatan Mesyuarat Kajian Keperluan BPG/Penilaian Program Bengkel Pemurnian Modul Kursus Major/Wajib/Elektif Program PGSR Semester 5 Ambilan November 2008 Mesyuarat Induksi Kurikulum PISMP TESL/B.Ed. TESL (Pusingan Ketiga) Twinning Programme Mesyuarat Penggubalan Kerja Kursus Semester 2 PPISMP TESL (Rendah & Menengah) Ambilan Julai 2010 Mesyuarat Penyediaan Laporan MKSP Jawatankuasa Penambahbaikan Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyediaan Laporan MKSP Jawatankuasa Penambahbaikan Bil.2/2010 Kursus Pengurusan Fail Untuk AKS Menjadi panel pemilih calon-calon KPLI Menyelaras program integrasi pelajar di IPGM Sabah/ Sarawak Kursus Dinamika Temu Duga Siri 3/2010 MASTT Mesyuarat Verifikasi Data Pensyarah IPG Bilangan 2/10 (Zon Semenanjung) Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 10/2010 Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Penilaian Prestasi Pembekal Bil. 2/2010, Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan JK Penyelenggaraan Infrastruktur Bil. 2/2010 Pemantauan Pelaksanaan Kokurikulum Fasa 2 Induksi Pelaksanaan Kurikulum Semester 5 Program PGSR Ambilan November 2008 Mesyuarat Pra-MKSP Bil. 2/2010 IPGM Peperiksaan KDP14M GBSR Mesyuarat Penyelarasan Pendaftaran dan Surat Tawaran KDCPGSR Ambilan 2010 Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Sabah Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Mesyuarat Pengurusan Unit Kokurikulum IPGM/BPG Pengurusan Personel Modal Insan Pegawai/AKS BPG Seminar Penyelidikan Kebitaraan IPG: Pendidikan Awal Kanakkanak dan Pendidikan Khas (Zon Tengah) Pemantauan Ujian Lisan BI KPLI & PPISMP

Tempat JPN Johor

Unit KDP

11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 18 Oktober 2010 11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 11 Oktober 2010 12 Oktober 2010 12 Oktober 2010 13 Oktober 2010

12 Oktober 2010 13 Oktober 2010 14 Oktober 2010 14 Oktober 2010 13 Oktober 2010 18 Oktober 2010 14 Oktober 2010 16 Oktober 2010 15 Oktober 2010 15 Oktober 2010 5 Oktober 2010 15 Oktober 2010 13 Oktober 2010 14 Oktober 2010

BPG Kuala Lumpur Sepang Kuala Lumpur BPG BPG Melaka Kuala Lumpur Semua IPGM Sabah/Sarawak Johor Bahru Perlis Kuala Lumpur Pejabat IPGM BPG

PIPK KUR KUR PEN DPP JK LPS U/S SABAH & SARAWAK U/S SABAH & SARAWAK PPP KDP TPM TWG PBK

13 Oktober 2010 13 Oktober 2010 13 Oktober 2010 13 Oktober 2010 14 Oktober 2010 14 Oktober 2010

13 Oktober 2010 15 Oktober 2010 15 Oktober 2010 14 Oktober 2010 14 Oktober 2010 15 Oktober 2010

6 Zon Kuala Lumpur IPG masingmasing IPG terlibat BPG Sabah

KOKUR KUR JK PEN KDP KDP

14 Oktober 2010

16 Oktober 2010

Sekolah

KDP

15 Oktober 2010 15 Oktober 2010 18 Oktober 2010 18 Oktober 2010

17 Oktober 2010 15 Oktober 2010 20 Oktober 2010 21 Oktober 2010

Kuala Lumpur BPsK, IPGM IK IPG terlibat

KOKUR K&K PIPK PEN

TAKWIM

Tarikh Mula 18 Oktober 2010

Tarikh Tamat 29 Oktober 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Penggubalan Soalan Peperiksaan Mod LPBS j-QAF Ambilan Jun 2010 / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 4 Ambilan November 2007/ KDPM (KDC) KEMAS Peringkat III Ambilan Mei 2008 / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat III Ambilan November 2008 / KDPM (KDC) KEMAS Peringkat V (Akhir) Ambilan Mei 2007 / KDPM (KDC) KEMAS Peringkat II Ambilan Mei 2010 dan PGSR Peringkat IV Ambilan November 2008 (Peringkat IPG) Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai Pengurusan IPGM Bil.2/2010 Mesyuarat Pelaporan Latihan Peningkatan Profesionalisme Guru Pembimbing J-QAF Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 4 Untuk Guru-Guru BI Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI Mesyuarat Penyelarasan Pelaporan Audit Dalaman Bil. 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Perancangan JK Pelaksana Majlis Kualiti Bil. 2/2010 Mesyuarat JPKA BPG Suku Tahun Ketiga (Bil. 3/2010) Mesyuarat JKeP BPG Suku Tahun Ketiga (Bil. 3/2010) Mesyuarat JKPAK BPG Bil.4/2010 Mesyuarat Penyediaan Kad Laporan PIPP Bagi Setengah Tahun Kedua 2010 (Julai - Disember) Mesyuarat Penambahbaikan PT25 Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Mesyuarat Penulisan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti MS ISO 9001: 2008 BPG/IPG Bil 2/2010 Peperiksaan KDP14M Peningkatan Profesionalisme Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.10/2010 Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Mesyuarat JK Induk Program Pemantapan Pedagogi Matematik untuk Pegawai JPN /PPD, Penyelia Matematik, Guru Besar. Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk Guru-Guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara "On-Site" Cuti Hari Lahir Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Sarawak Sahaja Cuti Hari Keputeraan Sultan Pahang. Pahang Sahaja

Tempat IPG terlibat

Unit PEN

18 Oktober 2010 18 Oktober 2010 18 Oktober 2010 19 Oktober 2010 19 Oktober 2010 19 Oktober 2010

21 Oktober 2010 20 Oktober 2010 18 Oktober 2010 22 Oktober 2010 22 Oktober 2010 19 Oktober 2010

N. Sembilan Negeri Sembilan IPGM/PKG/ BTPN Selangor Selangor BPG

LPS KDP KDP JK JK PBK

19 Oktober 2010 20 Oktober 2010 20 Oktober 2010 20 Oktober 2010 20 Oktober 2010 26 Oktober 2010 21 Oktober 2010 21 Oktober 2010

21 Oktober 2010 22 Oktober 2010 20 Oktober 2010 20 Oktober 2010 22 Oktober 2010 26 Oktober 2010 21 Oktober 2010 23 Oktober 2010

BTPN, Kuantan Kuala Lumpur IPGM/PKG/ BTPN IPGM/PKG/ BTPN Kuala Lumpur IPG terlibat BPG Sekolah

DPP KUR KDP KDP KDP PEN DPP KDP

21 Oktober 2010

22 Oktober 2010

Selangor

KDP

21 Oktober 2010

23 Oktober 2010

Terengganu

KDP

23 Oktober 2010 24 Oktober 2010 25 Oktober 2010 26 Oktober 2010

Mesyuarat JPKA BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Ketiga (Bil. 3/2010), Mesyuarat JKeP BPG-IPG/ELTC Suku Tahun Ketiga (Bil. 3/2010), Mesyuarat JKPAK BPG-IPGM/ELTC Bil.4/2010 Mesyuarat e-Jurnal dan e-penyelidikan Mesyuarat Jawatankuasa Penggubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) Bil. 3/2010 (Kurikulum KSPK)

Negeri Sembilan

PBK

25 Oktober 2010 25 Oktober 2010

26 Oktober 2010 27 Oktober 2010

IPGM THO Kuala Lumpur

PIPK KUR

TAKWIM

Tarikh Mula 25 Oktober 2010 25 Oktober 2010 25 Oktober 2010

Tarikh Tamat 27 Oktober 2010 28 Oktober 2010 28 Oktober 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman Bil. 4/2010 Mesyuarat Peningkatan Profesionalisme BPG 2010 Bengkel Kutipan Data LDP Sehingga Nov 2010 Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Sarawak Mesyuarat penyediaan laporan pelaksanaan Latihan Guru Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk guru-guru Sains Sekolah Menengah (Tahap 1 dan 2) secara School-Based

Tempat Pulau Pinang N.Sembilan Kuala Lumpur

Unit JK LPS KDP

25 Oktober 2010

26 Oktober 2010

Sarawak

KDP

25 Oktober 2010

26 Oktober 2010

P.Pinang

KDP

25 Oktober 2010 25 Oktober 2010 26 Oktober 2010 26 Oktober 2010 26 Oktober 2010 26 Oktober 2010

26 Oktober 2010 27 Oktober 2010 26 Oktober 2010 29 Oktober 2010 29 Oktober 2010 28 Oktober 2010

Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Dan Keberkesanan Selangor Program First Steps Mesyuarat Pelaporan dan Post-Mortem Aktiviti Kokurikulum Kedah Julai-Disember 2010 Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran BPG Bahagian Pendidikan Guru Bil. 10/2010 Mesyuarat Penyediaan Laporan Kes-Kes Tatatertib/Aduan dan Bahagian Laporan Pengisytiharaan Harta IPG/BPG Pendidikan Guru Mesyuarat Ketua Pusat Sumber dan Pustakawan Kedah Mesyuarat Penyelarasan Laporan dan Analisis Pengendalian Makmal Pengajaran dan Pembelajaran (BPG-PPK-PT-22) Semester 1/2010 Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.10/2010 MQF Mesyuarat SKU/SKT 2011 PSIKOSOSIAL: Kursus Mutu Cemerlang Siri 3 Tahun 2010 Untuk AKS BPG dan IPGM Zon Sabah dan Sarawak Program Perhimpunan Bulanan Bil. 10/2010 Kursus Penerapan Nilai dan Pemantapan Pedadogi Matematik untuk guru-guru Matematik Sekolah Rendah (Tahap 1 dan 2) secara School-Based Johor

KDP KDP KP K&K TPM TPM

26 Oktober 2010 27 Oktober 2010 27 Oktober 2010 28 Oktober 2010 28 Oktober 2010

29 Oktober 2010 30 Oktober 2010 29 Oktober 2010 28 Oktober 2010 30 Oktober 2010

Melaka Port Dickson IPGMK Sarawak BPG Sekolah

TWG DPP K&K KP KDP

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Gunung Tahan sama didaki Sungai Pahang sama direnang Jikalau semua bersatu hati Kerja yang payah menjadi senang"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 November 2010 1 November 2010

Tarikh Tamat 4 November 2010 4 November 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 11/2010 Mesyuarat Penilaian Setengah Tahun Kedua Aktiviti Tahunan BPG 2008 (Julai - Disember2010) Bil 2/2010 Mesyuarat Penulisan Laporan dan Rumusan MKSP Bil. 2/2010 PSIKOSOSIAL: Kursus Mutu Cemerlang Siri 4 Tahun 2010 Untuk AKS BPG dan IPGM Zon Timur, Utara dan Selatan Mesyuarat Ketua-ketua Pensyarah Penasihat Unit Beruniform dan Majlis Tadbir Unit Beruniform Mesyuarat verifikasi Data LDP kutipan sehingga Oktober 2010

Tempat Ipoh BPG

Unit TWG DPP

1 November 2010 1 November 2010 1 November 2010

4 November 2010 3 November 2010 3 November 2010

Kuala Lumpur BTPN, Kelantan Johor

JK K&K KOKUR

1 November 2010

3 November 2010

1 November 2010 1 November 2010 1 November 2010 1 November 2010 2 November 2010 2 November 2010

2 November 2010 1 November 2010 3 November 2010 5 November 2010 2 November 2010 3 November 2010

Mesyuarat Pembentangan Cadangan Pelaksanaan Latihan Guru School-Based 2011 oleh JPN kepada BPG Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 2 Mesyuarat Penulisan Laporan Pelaksanaan Program Pembestarian Sekolah Ambilan 2 dan 3 Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 2 Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Bil. 4/2010 Mesyuarat Penyelarasan dan Semakan Projek Pembangunan Fizikal/ Infrastruktur IPG/ELTC/PLGDP bagi RMK10 Mesyuarat Penyelarasan Penempatan Semula Selepas Belajar bil 2/2010 Cuti Hari Deepavali. Semua Negeri, Kecuali W.P Labuan dan Sarawak Mesyuarat Penyelarasan Markah Pertandingan Pengurusan Kolej Kediaman Mesyuarat Penyelarasan Teaching School Bil. 3/2010 Seminar dan Anugerah Inovasi Penyelidikan Kebangsaan Mesyuarat Kajian Keperluan BPG Penilaian Program Mesyuarat Penilaian, Perancangan dan Pemurnian Aktiviti HEP Tahun 2011 Mesyuarat Analisis Keputusan Ujian Lisan Bahasa Inggeris KPLI & PPISMP Moderasi Peperiksaan Akhir Program Persediaan B. Ed (TESL) Pendidikan Menengah (Pusingan Ketiga) Kohot 2 Peperiksaan PPISMP Semester 1 dan 3 / PPISMP TESL (SR) / PPISMP TESL (SM) Semester 3 Final Exam / KPLI SR Ambilan Januari 2010 / KSPK Ambilan Januari 2010 / KDPM KEMAS Semester 5 Peperiksaan PISMP Semester 2, 4, 6 dan 8 Audit Pemantauan oleh SIRIM-QAS International di IPG dan BPG Kursus Pengurusan Kaunter Untuk AKS Mesyuarat Pemilihan Calon KPLI Ambilan Januari 2011

IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka Ipoh Selangor KL Selangor BPG MELAKA

KDP

KDP KDP

KDP KDP KP PBK

2 November 2010 5 November 2010 8 November 2010 8 November 2010 8 November 2010 8 November 2010 8 November 2010 8 November 2010 12 Julai 2010 8 November 2010

2 November 2010

BPG

KDP

8 November 2010 11 November 2010 9 November 2010 9 November 2010 10 November 2010 11 November 2010 16 Julai 2010 18 November 2010

BPG Sabah Melaka BPG IAB Unit PEN BPG IPG Ipoh IPG terlibat

HEP PIPG PIPK PIPK HEP PEN PEN PEN

8 November 2010 8 November 2010 8 November 2010 8 November 2010

18 November 2010 11 November 2010 11 November 2010 11 November 2010

IPG terlibat BPG dan 6 IPGM Seremban Melaka

PEN JK LPS PPP

TAKWIM

Tarikh Mula 8 November 2010 8 November 2010

Tarikh Tamat 8 November 2010 11 November 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus Pemantapan Profisiensi Fasa 4 Untuk Guru-Guru BI Bukan Opsyen SR Dan SM Luar Bandar Mod KPKI Mesyuarat Pendokumentasi dan Penulisan Ilmiah Program Peningkatan Profesionalisme Guru Pedalaman : Projek Projek Pensiangan Salinatan Mesyuarat Pemurnian Penulisan Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti MS ISO 9001: 2008 BPG/IPG Bil 2/2010 Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Bahagian Pendidikan Guru Bil 4 Tahun 2010 Mesyuarat Penyelarasan Program B. Ed TESL Pusingan 2 dan 3 Bil. 2/2010 Konvokesyen KPLI j-QAF Ambilan Jan 2010 dan KPLI (SR) Ambilan Jun 2010 Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 11/2010 Mesyuarat Penyediaan Kad Laporan PIPP Bagi Setengah Tahun Kedua 2010 (Julai - Disember) Program Perluasan Dan Pemantapan Pedagogi Mod KPKI First Steps 2nd edition Mod KPKI Program "Training Of Trainers" Mod KPKI Mesyuarat Perancangan dan Penyelarasan Aktiviti 2011 Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP, IPTA & IPTS Zon Sarawak Mesyuarat Pembinaan Modul Kursus Kelab Rukun Negara Guru Bengkel Pelaksanaan Latihan Guru Secara ,,School Based Kepada PPD Dan Guru SULDP Sekolah Peringkat Zon Timur Mesyuarat Pemilihan dan Semakan Calon KDC-PGSR Ambilan Nov 2010 Kursus Penanda Aras Penguasaan ICT Bagi Pensyarah Bukan ICT Yang Mengajar Program Pembestarian Sekolah Bil. 4/2010 Mesyuarat Penilaian Program Aktiviti Unit Mesyuarat Penyelaras Pematuhan Teguran Audit BPG-IPG Pendaftaran Calon KDPM KDC, Pend Khas PGSR Ambilan November 2010 Cuti Hari Raya Aidiladha. Seluruh Negeri Cuti Hari Raya Aidiladha (Hari ke-2). Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu Sahaja Mesyuarat Kajian Semula, Sasaran Kerja Tahunan dan Pembangunan Staf Unit TPM Cuti Institut Pendidikan Guru (Akhir Tahun) Kumpulan A Kedah, Kelantan dan Terengganu Cuti Sekolah (Akhir Tahun) Kumpulan A - Kedah, Kelantan dan Terengganu

Tempat IPGM/PKG/BTPN N.Sembilan

Unit KDP KDP

8 November 2010

9 November 2010

KDP

KDP

9 November 2010 9 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010

9 November 2010 9 November 2010 12 November 2010 11 November 2010 12 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 12 November 2010 12 November 2010

BPG BPG Putrajaya Pejabat IPGM BTPN, Kuantan IPGM/PKG/BTPN IPGM/PKG/BTPN IPGM/PKG/BTPN Johor JPN Sarawak

K&K DPP HEP TWG DPP KDP KDP KDP KDP KDP

10 November 2010 11 November 2010

13 November 2010 12 Oktober 2010

PLGDP Teluk Intan Terengganu

KDP KDP

11 November 2010 11 November 2010

15 Oktober 2010 15 Oktober 2010

KDP Melaka KDP

15 November 2010 15 November 2010 15 November 2010 17 November 2010 18 November 2010 17 November 2010 19 November 2010 19 November 2010

15 November 2010 16 November 2010 15 November 2010

Kuantan BPG IPG

PIPK JK PPP

20 November 2010 1 Januari 2011 1 Januari 2011

Perak

TPM

TAKWIM

Tarikh Mula 20 November 2010

Tarikh Tamat 2 Januari 2011

Program/Aktiviti yang dijalankan Cuti Institut Pendidikan Guru (Akhir Tahun) Kumpulan B Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya. Cuti Sekolah (Akhir Tahun) Kumpulan B - Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, W.P Kuala Lumpur, W.P Labuan dan W.P Persekutuan Putrajaya. Pemantauan Program Sarjana Muda Pengajaran KPM-OUM Pemantauan Pelaksanaan Program Kerohanian dan Kebajikan KPLI LPBS j-QAF Mesyuarat Ketua Unit Praktikum Bil. 3/2010 Pemantauan Moderasi Akhir Program PISMP TESL Pendidikan Rendah Penyemakan Kertas Peperiksaan Peperiksaan Mod LPBS jQAF Ambilan Jun 2010 / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 4 Ambilan November 2007/ KDPM (KDC) KEMAS Peringkat III Ambilan Mei 2008 / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat III Ambilan November 2008 / KDPM (KDC) KEMAS Peringkat V (Akhir) Ambilan Mei 2007 / KDPM (KDC) KEMAS Peringkat II Ambilan Mei 2010 dan PGSR Peringkat IV Ambilan November 2008 Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.11/2010 Mesyuarat MKSP Bil. 2/2010 Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Untuk AKS BPG Mesyuarat Penggubalan Item MTeST 2011 Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Bahagian Pendidikan Guru Bil. 11/2010 Mesyuarat Pengurusan Pendidikan Guru Bil.4/2010

Tempat

Unit

20 November 2010

2 Januari 2011

20 November 2010 22 November 2010 22 November 2010 22 November 2010 22 November 2010

1 Disember 2010 30 November 2010 25 November 2010 25 November 2010 30 November 2010

Pusat Pembelajaran 14 IPG Klang Kuala Lumpur Unit PEN BPG/ IPG terlibat

KDP HEP KUR PEN PEN

22 November 2010 22 November 2010 22 November 2010 22 November 2010 23 November 2010 23 November 2010 23 November 2010 23 November 2010 24 November 2010 25 November 2010 25 November 2010 25 November 2010 25 November 2010 26 November 2010 16 November 2010 29 November 2010

22 November 2010 24 November 2010 25 November 2010 25 November 2010 23 November 2010 26 November 2010 25 November 2010 26 November 2010 26 November 2010 25 November 2010 26 November 2010 26 November 2010 26 November 2010 26 November 2010 19 November 2010 1 Disember 2010

BPG Perak Melaka Melaka BPG Kuala Lumpur

DPP JK LPS PPP KP PIPG K&K TWG PIPG PBK PIPK KDP KDP KP TPM JK

Mesyuarat Semakan Kes Tatatertib IPG Zon Sabah & Sarawak PSPN Sabah 2/2010 Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.11/2010 MQF Negeri Sembilan Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Guru/ Pensyarah Cemerlang Mesyuarat Semakan Semula ABM 2011 Mesyuarat Penulisan Laporan Aktiviti Penyelidikan BPG/IPGM Mesyuarat Penyediaan laporan Pelaksanaan Latihan Bersama JPN NegeriProgram Literasi Dan Numerasi Mesyuarat Penyelarasan Pelan Operasi Latihan LDP JPN/KPM/IPGM Program Perhimpunan Bulanan Bil. 11/2010 Mesyuarat J/K Taskforce Jaringan Kampus Bil 2/2010 Mesyuarat Pengoperasian Standard Guru Malaysia di sekolah Bil. 4/2010 Seremban BPG IPGM BM Selangor BPG BPG Negeri Sembilan Melaka

TAKWIM

Tarikh Mula 29 November 2010

Tarikh Tamat 2 Disember 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Pra Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (Pra LPPG) Bil. 5/2010 Kursus Peningkatan Profesionalisme Pegawai BPG Bil 7/2010 Asas Analisis Keperluaan (TNA) Mesyuarat Pemilihan Peserta KSPK Ambilan Jan 2011 Kursus Kejurulatihan Keseniaan, Kebudayaan dan Warisan Fasa 2 Mesyuarat Jawatankuasa Penyelenggaraan Infrasturtur BPG Bil. 03 / 2010 Mesyuarat Penyelarasan Dokumen MQA-02 Bil. 12/2010

Tempat Kuala Lumpur/ Port Dickson, N.S. Kuala Lumpur Perak Kuala Lumpur BPG Kuala Lumpur

Unit PEN

29 November 2010 29 November 2010 29 November 2010 30 November 2010 30 November 2010

2 Disember 2010 1 Disember 2010 2 Disember 2010 30 November 2010 3 Disember 2010

LPS KDP KDP KP TWG

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

"Anak India membawa madat Dari Kedah langsung ke Bali Hidup manusia biar beradat Bahasa tidak berjual beli"

TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*TAKWIM BPG/IPG 2010*

TAKWIM

Tarikh Mula 1 Disember 2010 1 Disember 2010 1 Disember 2010

Tarikh Tamat 3 Disember 2010 2 Disember 2010 3 Disember 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Mesyuarat Data Perkhidmatan IPGM/ELTC 2010 Mesyuarat Kajian Semula KPI Unit Mesyuarat Penyelarasan, Pelaksanaan dan pemprosesan Surat Kelulusan Belajar Program PJJ/Sambilan bagi SMP, IPTA & IPTS Zon Tengah Mesyuarat Laporan LDP Sukan & Permainan 2010 Kursus In House AKS Bil 5/2010 Panduan Pengurusan Pejabat Mesyuarat Penyelarasan Surat Kelulusan Belajar/ Pelanjutan/Penangguhan dan Tarik Diri HLP Mesyuarat Penilaian Setengah Tahun Kedua Jabatan dan Unit HEP Mesyuarat Perancangan aktiviti Tahun 2011 dan pelaporan aktiviti Tahun 2010 Mesyuarat Pelaporan Latihan Transformasi Kurikulum Guru Tahun 1/2010 Awal Muharram (Maal Hijrah). Seluruh Negeri Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti Jabatan HEP IPG Dan Unit HEP BPG Mesyuarat Pengemaskinian Senarai Perjawatan Staf BPG Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG) Bil. 5/2010 Mesyuarat Penyelarasan Minit dan Maklum Balas MKSP Bil. 2/2010 KAJIAN KEPERLUAN: Keberkesanan & Penambaikan Program Kaunseling BPG Mesyuarat Penyelarasan Bimmbingan dan Kaunseling Bil.2 Tahun 2010 Mesyuarat Penyelarasan dan Pelaporan Program Sarjana Muda Pengajaran ( SMP ) Mesyuarat Pengumpulan Data Kursus Amalan Nilai Profesionalisme Kursus In House Pegawai BPG Bil 9/2010 ­Komunikasi Bahasa Inggeris Siri 2 Cuti Hari Keputeraan Sultan Selangor. Selangor Sahaja Minggu Semakan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) Mesyuarat Penyelaras Kerja Kursus IPG Bil 2/2010 Mesyuarat Penyelarasan Budaya IPG Bil. 4/2010 Penggubalan Soalan Peperiksaan Ulangan Mod Penuh Masa (Peringkat IPG) Mesyuarat Perancangan Infrastruktur dan Penyelenggaraan OS28000 dan OS32000 bagi tahun 2011 Mesyuarat Post Mortem Program Pengambilan Guru Bagi Unit PPP Tahun Pengambilan 2010 Mesyuarat Penyediaan Pengkalan Data Penyelidikan 2010 Mesyuarat Penyelarasan Pengoperasian IPGM Bil. 12/2010

Tempat Seremban IPGM DRI JPN Selangor

Unit PIPG PIPK KDP

1 Disember 2010 3 Disember 2010 3 Disember 2010 6 Disember 2010 6 Disember 2010 6 Disember 2010 7 Disember 2010 8 Disember 2010 8 Disember 2010 8 Disember 2010 8 Disember 2010 8 Disember 2010 8 Disember 2010 8 Disember 2010 9 Disember 2010 10 Disember 2010 11 Disember 2010 13 Disember 2010 13 Disember 2010 13 Disember 2010 14 Disember 2010 14 Disember 2010 14 Disember 2010 15 Disember 2010 15 Disember 2010

3 September 2010 3 Disember 2010 3 Disember 2010 8 Disember 2010 9 Disember 2010 8 Disember 2010

Port Dickson BPG BPG PLGDP Zon Utara / IAB BPG KL

KDP LPS KDP HEP KDP KDP

10 Disember 2010 10 Disember 2010 8 Disember 2010 10 Disember 2010 10 Disember 2010 10 Disember 2010 10 Disember 2010 9 Disember 2010 10 Disember 2010

IAB/BPG BPG BPG, Putrajaya Kuantan Selangor Pahang Port Dickson

HEP KP PEN JK K&K K&K KDP KDP

BPG

LPS

17 Disember 2010 16 Disember 2010 15 Disember 2010 24 Disember 2010 14 Disember 2010 17 Disember 2010 16 Disember 2010 16 Disember 2010

BPG Johor Bahru Pulau Pinang IPG terlibat BPG Genting Highland IPGM SAH Pejabat IPGM

KP PEN JK PEN PBK PPP PIPK TWG

TAKWIM

Tarikh Mula 17 Disember 2010

Tarikh Tamat 17 Disember 2010

Program/Aktiviti yang dijalankan Kursus In House AKS Bil 6/2010 Pekeliling Pentadbiran Petadbiran Awam

Tempat BPG

Unit LPS

20 Disember 2010

23 Disember 2010

Peperiksaan Mod LPBS j-QAF Ambilan Jun 2010 / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat 4 Ambilan November 2007/ KDPM (KDC) KEMAS Peringkat III Ambilan Mei 2008 / KDPM (KDC) Guru SABK Peringkat III Ambilan November 2008 / KDPM (KDC) KEMAS Peringkat V (Akhir) Ambilan Mei 2007 / KDPM (KDC) KEMAS Peringkat II Ambilan Mei 2010 dan PGSR Peringkat IV Ambilan November 2008 Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti MBMMBI Bil.12/2010 Mesyuarat Pelaporan Penilaian Kursus Amalan Nilai Profesionalisme 2010 Mesyuarat Pembinaan Pangkalan Data Bil.12/2010 MQF Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman Bil. 5/2010 Kursus In House AKS Bil 7/2010 Arahan Keselamatan Cuti Hari Krismas. Seluruh Negeri

IPG terlibat

PEN

20 Disember 2010 20 Disember 2010 21 Disember 2010 22 Disember 2010 24 Disember 2010 25 Disember 2010 27 Disember 2010 28 Disember 2010 31 Disember 2010

20 Disember 2010 20 Disember 2010 24 Disember 2010 24 Disember 2010 24 Disember 2010

BPG

DPP KDP

Selangor Sabah BPG

TWG JK LPS

30 Disember 2010 28 Disember 2010 31 Disember 2010

Mesyuarat Pelaporan Pelaksanaan KPKI Bagi Tahun 2010 Mesyuarat Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Bahagian Pendidikan Guru Bil. 12/2010 Program Perhimpunan Bulanan Bil. 12/2010

Ipoh BPG BPG

KDP KP KP

Information

99 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

357978


You might also be interested in

BETA
JABATAN : JAPIM