Read Beveiligingsrichtlijn_en_Productenlijst_2007.pdf text version

Beveiligingsrichtlijn

en

Productenlijst

BESTAANDE BOUW

GENORMEERDE SAMENSTELLING VAN COMPONENTEN VOOR GEVELELEMENTEN EN ANDERE PRODUCTEN

VERSIE FEBRUARI 2007

Redactie: Centrum voor Beveiliging & Veiligheid (CB&V) Eindredactie: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

(versie: februari 2007 ) Pag. 2: Pag. 3 + 4 + 5:

INHOUDSOPGAVE

: Inhoudsopgave : Aanpassing richtlijn, handleiding en uitleg afsluitbaarheid

Soorten gevelelement

Pag. 6 + 7: Pag. 8 + 9 + 10: Pag. 11 + 12: Pag. 13 +14 + 15: Pag. 16: Pag. 17: Richtlijn Richtlijn Richtlijn Richtlijn Richtlijn Richtlijn : Naar binnendraaiende deuren : Naar buitendraaiende deuren : Overige deuren : Ramen : Overige ramen (dubbele ramen) : Samenstelling voor een PKVW alarmsysteem

Hang- en sluitwerkproducten

Pag. 18: Pag. 18: Pag. 19: Pag. 20 + 21: Pag. 22: Pag. 22 + 23: Pag. 23 + 24 + 25: Pag. 25: Pag. 26: Pag. 26: Pag. 26 + 27: Pag. 28: Pag. 29: Pag. 30: Pag. 31 + 32: Pag. 32: Pag. 33: Pag.34: Pag. 35: Pag. 36: Pag. 37: Pag. 37: Pag. 38: Pag. 38: Pag. 38: Pag. 38: Pag. 39: Pag. 40: Pag. 40: Pag. 41: Pag. 41: Pag. 41: Pag. 42: Pag. 45: Pag. 46 + 47: : Hoofdoplegsloten voor voordeuren (naar binnen draaiend) : Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten : Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buitendraaiend) : Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten : Hoofdsloten deuren (naar binnen en buiten draaiend) : Bijzetsloten (2 zijden bedienbaar) : Cilinderveiligheidsbeslag voor bijzetsloten : Bijzetgrendels deuren (1 zijde bedienbaar b.v. balkondeur) : Deugdelijke vakvullingen : Anti-inbraakstrippen : Hoofdsluiting voor stompe ramen : Hoofdsluitingen voor houten dubbele ramen : Bijzetgrendels voor stompe ramen : Bijzetgrendels voor houten dubbele ramen : Meerpuntssloten houten deuren : Meerpuntsgrendels houten deuren (alleen van binnenuit bedienbaar) : Sloten voor schuifdeuren en schuiframen : Schuifval beslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en schuiframen : Doorklimbeveiliging ramen / lichtkoepels (barrièrestangen & rekwerken) : Hoofdsloten, bijzetgrendels en hangnaadbeveiligers voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen Lijst L1 : Draaivalbeslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen Lijst M : Meerpuntssloten kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) Lijst M1 : Hoofdsloten kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) Lijst M2 : Bijzetgrendels voor binnendraaiende kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) Lijst M3 : Meerpuntssluitingen voor naar buitendraaiende kunststof dubbele deuren (metaal in kunststof noodzakelijk) Lijst M4 : Bijzetgrendels voor naar buitendraaiende kunststof deuren (metaal in kunststof noodzakelijk) Lijst N : Scharnieren en hangnaadbeveiligers Lijst O : Meerpuntssluiting voor houten dubbele deuren Lijst P : (Bijzet) Sloten garagedeuren Lijst R : Meerpuntssluiting voor aluminium en metalen deuren Lijst R1 : Hoofdinsteeksmalsloten voor aluminium en metalen deuren Lijst R2 : Bijzetsmalsloten voor aluminium en metalen deuren Lijst S : Universele sluitkommen + hoeksluitplaten Lijst Y (advies) : SKG goedgekeurde panieksluitingen Lijst Z (advies) : Gecertificeerde cilinders Lijst A Lijst A1 Lijst B Lijst B1 Lijst C Lijst D Lijst D1 Lijst D2 Lijst E (advies) Lijst F Lijst G Lijst G1 Lijst H Lijst H1 Lijst I Lijst I2 Lijst J Lijst J1 Lijst K Lijst L

Overige producten

Pag. 43: Pag. 43 : Pag 43 : Pag. 43 : Pag. 44: Pag. 44: Lijst T Lijst U Lijst V Lijst W Lijst X Lijst X1 : Goedgekeurde rookmelders : Goedgekeurde fietshangars / fietskluizen : Goedgekeurde verlichtingsarmaturen : Goedgekeurde spiegels : Goedgekeurde PKVW-E-producten systeem (CCS) : Goedgekeurde PKVW-E-producten overige producten

Deelnemers

Pag. 48 + 49: Bijlage I : Deelnemers producten PKVW : Instructie pag. 1 t/m 6, Lijst A t/m Z pag. 7 t/m 22

N.B. cursief = laatste wijziging

2

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

(versie: februari 2007 ) Deze richtlijn voor de bestaande bouw is, op basis van de NEN 5096 aangepast m.b.t. de afsluitbaarheid van hang- en sluitwerk (normtekst 5.2.1 pag. 4). Afsluitbaarheid (zie ook blz. 5) Ten minste één grendel van beweegbare beglaasde deuren en ramen en van naastliggende beglaasde elementen waar geen inbraakwerend glas is toegepast moet afsluitbaar zijn. Indien wel inbraakwerend glas is toegepast, vervalt de eis van afsluitbaarheid, maar dient de grendel tenminste te zijn voorzien van een blokkering als bijvoorbeeld een drukknopvergrendeling of draaiknopbediening. De eis van afsluitbaarheid van grendels blijft binnen het PKVW bestaan, wanneer het beweegbare raam of de deur zich bevindt in de directe omgeving van een ventilatieopening of andere opening, waarbij met armlengte de niet afsluitbare grendel kan worden bediend. Bijvoorbeeld een klepraam dat boven een naar buitendraaiend raam is geplaatst en middels een barrièrestang is beveiligd. Toelichting Deze aanpassing volgt de NEN 5096 echter met de aanvulling van tenminste een blokkering bij toepassing van inbraakwerend glas. De normcommissie heeft de Modus Operandi van `gaatjesboren' buiten beschouwing gelaten, maar wil thans een toevoeging van tenminste een blokkering van de grendels zien te realiseren. Vanuit het PKVW wordt dan ook deze eis op voorhand gesteld in afwachting van de aanpassing door de normcommissie. Met inachtneming van bovengestelde eis van afsluitbaarheid wordt het gebruik van drukknopvergrendeling, draaiknopcilinders etc. mogelijk gemaakt, bij gevelelementen waarin, en van de naastliggende beglaasde elementen, inbraakwerend glas is toegepast. Gebleken is dat de eerder gecertificeerde raambomen met drukknopvergrendeling niet bestand zijn tegen manipuleren bij de MO gaatjesboren. Inmiddels is de certificatie van deze raambomen vervallen. Er is aangetoond dat er een raamboom met druk/schuifknop-vergrendeling is die tegen voornoemde MO bestand is (zie lijst D2 en G).Deze raamboom is dan ook gecertificeerd. Voor een duidelijke uitleg over vorenstaande wordt verwezen naar het overzicht op pagina 5. Handleiding productenlijst De productenlijst kan alleen tot een goed resultaat leiden wanneer u de juiste volgorde aanhoudt. Eerst dient u vast te stellen wat voor soort gevelelement u wilt beveiligen. De soorten gevelelement vindt u op de pagina's 6 tot en met 16. Bij ieder soort gevelelement wordt verwezen naar de lijsten waarop de producten en de bijzonderheden over de bevestiging staan vermeld. Wanneer u producten adviseert, die niet op de lijst staan vermeld, werkt u niet volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en kan er derhalve geen certificaat veilige woning worden afgegeven. Lijst E betreft deugdelijke vakvullingen en is een advieslijst. Alleen wanneer de MO (werkwijze van de dader) daartoe aanleiding geeft, kan in Nederland of in een bepaalde regio de maatregel deugdelijke vakvullingen verplicht worden gesteld. Lijst Z betreft gecertificeerde cilinders en is eveneens een advieslijst. Zogenaamde "stolpdeuren" dienen gewoon als dubbel openslaande deuren behandeld te worden. Lijst Y is een advieslijst en betreft panieksloten die gebruikt kunnen worden bij bepaalde algemene toegangsdeuren in woongebouwen (Ceisen Bestaande Bouw). Het spreekt voor zich dat bij de toepassing rekening gehouden wordt met de betreffende normeringen NEN-EN 179 en 1125. Voorts dienen de betreffende producten voorzien te zijn van een CE-markering. Cilinders Een cilinder mag in combinatie met het gebruik van gecertificeerd inbraakwerend beslag (voorkomend op deze productenlijst) maximaal 3 mm uitsteken. Glas Bij de uitleg over afsluitbaarheid op de volgende pagina, wordt in de gevelelementen vermeld of het enkel, dubbel of inbraakwerende beglazing betreft. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat hieronder niet wordt verstaan gehard glas of "glas in lood". Bij beweegbare delen van het gevelelement zit het glas in een stevig kaderprofiel. Een "volglazen raam" dient goedgekeurd te zijn door SKG/SKH. Een volglazen klepraam kan bijvoorbeeld afgeschermd worden middels een barrièrestang. Glas in lood dient ook afgeschermd te worden. Overgangsregeling Met ingang van 1 juli 2001 is het niet meer toegestaan om niet gecertificeerde producten te adviseren. Een afzonderlijke lijst (bijlage I) met niet gecertificeerde producten en gecertificeerde producten die uit de productie zijn genomen en van niet-participanten, is bijgevoegd. Tevens is een instructie (voorblad bijlage I) bijgevoegd op welke wijze na 1 juli 2001 met deze producten inzake de afgifte van certificaten dient te worden omgegaan.

N.B. cursief = laatste wijziging

3

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Vastzetten ramen en deuren Binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw is het toegestaan om draaiende ramen en deuren vast te schroeven. In overleg met de SKG is vastgesteld onder welke voorwaarden dit vastschroeven dient plaats te vinden. Vastschroeven met spaanplaatschroeven met een diameter van 5 mm. De schroeven dienen minimaal 40 mm in het kozijnhout geschroefd te worden. Plaats van de schroeven ten hoogste 150 mm uit de hoeken en ten hoogste 500 mm h.o.h. Per zijde dienen ten minste drie schroeven aangebracht te worden. Dit laatste geldt bij een minimale maat van de zijde van 600 mm. In geval er vanaf de buitenzijde wordt geschroefd, dienen beveiligde schroeven gebruikt te worden. Participatie Op deze productenlijst zijn alleen hang- en sluitwerkproducten geplaatst van bedrijven die participeren binnen de PKVW-formule. Dit houdt in dat een aantal SKG gecertificeerde producten naar de bijlage I zijn geplaatst. De producten in bijlage I mogen niet worden geadviseerd, geoffreerd en gemonteerd. (zie verder instructie bijlage I ). Bevestigen glaslatten Maatvoering: De Commissie Normen en Onderzoek van het voormalig Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen© heeft vastgesteld dat de wijze van bevestigen van verticale glaslatten bij een glasoppervlakte < 1,5 vierkante meter m.i.v. 1 februari 2005 wordt versoepeld. Vanaf die datum geldt in geval van een glasoppervlak < 1,2 vierkante meter: verticale glaslatten aan buitenzijde verlijmd/gekit en/of voorzien van RVS kruiskopschroeven maximaal 6 cm vanuit de hoek en maximaal 20 cm hart op hart. Kruiskopschroeven: Vanaf 1 februari 2005 is de bevestiging van glaslatten versoepeld. De verticale glaslatten aan de buitenzijde dienen te worden gelijmd, gekit of geschroefd met RVS kruiskopschroeven. Indien gekozen wordt voor het schroeven; dan 6 cm uit de onder- en bovenhoek en maximaal 20 cm hart op hart. Kitten én schroeven mag natuurlijk ook. Lijmende kit (MS-polymer): Wanneer glas, in een situatie van buitenbeglazing, aan de binnenzijde rondom wordt voorzien van een kitafdichting (z.g.n. topafdichting) met lijmende kit van 4 x 6mm, dan is uit het onderzoek gebleken, dat deze maatregel afdoende is ter waarborging van 3 minuten inbraakvertraging. Lijmende kit is ruimschoots verkrijgbaar en heeft de volgende kenmerken: UV-bestendig, duurzaam hechtend op glas en (geverfd) hout, treksterkte > 1N/mm², rek > 10% en is ook overschilderbaar met waterdragende verf. Uiteraard zijn de verwerkingsvoorschriften van de kitfabrikant van toepassing voor een optimale hechting. Lijmende kit is ook achteraf te herkennen aan zijn grotere taaiheid. Dievenklauwen met gelijmde stiften De certificatie van dievenklauwen vindt plaats op basis van montage zonder lijm. Het is beter om de dievenklauwen te verlijmen, maar het keuringsinstituut is van mening wanneer de dievenklauw wordt gemonteerd conform het montagevoorschrift de beoogde prestatie wordt gehaald. Gelet op vorenstaande en het feit dat het zeer moeilijk te controleren is of een dievenklauw ook daadwerkelijk verlijmd is gemonteerd, is besloten om de verplichting om verlijmd te monteren te laten vervallen. Inbraakwerend beslag en barrièrevoorzieningen Het komt regelmatig voor dat er vragen worden gesteld over het plaatsen van een rozet bij een hoofdslot in plaats van bijvoorbeeld een langschild. Met het keuringsinstituut is overeengekomen dat, indien in de montagehandleiding van een rozet (veelal vermeld op lijst D1) wordt omschreven dat de rozet mag worden toegepast bij een hoofdslot, dit voor het PKVW ook wordt toegestaan. Barrièrevoorzieningen mogen alleen aan de buitenzijde worden geplaatst indien dit expliciet in de door het keuringsinstituut goedgekeurde montagehandleiding is vermeld. Bijzonderheden bevestiging Vanaf de eerste productenlijst is er, indien noodzakelijk, gebruikgemaakt van een omschrijving betreffende bijzonderheden van de bevestiging van de hang- en sluitwerkproducten. Gelet op het feit dat de montagehandleiding onderdeel uitmaakt van de beoordeling ten behoeve van de certificatie, wordt er in de nieuwe productenlijst hoofdzakelijk verwezen naar deze handleiding. Dit ter stimulans voor het gebruik van deze handleidingen. Met de betreffende partijen zal verder overlegd worden op welke praktische wijze adviseurs en keurmeesters de beschikking kunnen krijgen over deze handleidingen. Nieuwe toepassing SKG*® producten Bij bepaalde testen is gebleken dat bepaalde raamgrendels SKG*® zelfstandig in staat blijken te zijn om 3 minuten inbraakwerendheid te realiseren. Hierbij is echter wel de voorwaarde gesteld dat deze grendels zelfstandig alleen toegepast mogen worden bij ramen tot 100 cm. Bij een grotere maat dienen ten minste twee van die grendels geplaatst te worden. Bij de kolom "Bijzonderheden bevestiging" zal deze toepassing bij de betreffende producten worden aangegeven.

N.B. cursief = laatste wijziging

4

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Uitleg afsluitbaarheid Onder het kopje afsluitbaarheid op pagina 3 wordt aangegeven op welke wijze ramen en deuren dienen te worden afgesloten. Boven iedere tekening staat de van toepassing zijnde regel vermeld. Druk- schuifknopvergrendeling Met een sleutel afsluitbare grendel 1- Ten minste één grendel van beweegbare beglaasde deuren en ramen en van naastliggende beglaasde elementen waar geen inbraakwerend glas is toegepast moet afsluitbaar zijn.

Enkel, of dubbel glas

Enkel, of dubbel glas

OF

Enkel, of dubbel glas Enkel, of dubbel glas

2- Indien wel inbraakwerend glas is toegepast, vervalt de eis van afsluitbaarheid, maar dient de grendel tenminste te zijn voorzien van een blokkering als bijvoorbeeld een druk-schuifknopvergrendeling.

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

Enkel of dubbel inbraakwerend glas

Voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® geldt de eis dat beide grendels afsluitbaar moeten zijn door een drukschuifknopvergrendeling. Zie de toelichting op pagina 3 van de productenlijst

3- De eis van afsluitbaarheid van grendels blijft binnen het PKVW bestaan, wanneer het beweegbare raam of de deur zich bevindt in de directe omgeving van een ventilatieopening of andere opening, waarbij met armlengte de niet afsluitbare grendel kan worden bediend. Let op. Dit geldt dus ook voor knopcilinders.

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

OF

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

N.B. cursief = laatste wijziging

5

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle deuren: - In goede conditie - Stevige kwaliteit - Afhangnaden max. 3 mm. (versie: februari 2007) Gevelelement: Naar binnen draaiende houten stompe deuren. (bv voordeur) Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1 Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en;

2a 1 x Hoofdoplegslot (lijst A) + veiligheidsbeslag (lijst A1) of; 2b 1 x Hoofdinsteekslot (lijst B) zie 2c 1 x Hoofdslot (lijst C) zie of; of; of;

+ 1 x bijzetslot (lijst D) zie

2d 1 x Hoofdslot + 1 x bijzetslot (SKG **® / ***® lijst D) zie 2e 1 x Hoofdslot + 2 x bijzetslot (lijst D) zie 2f Meerpuntssluiting (lijst I) zie en; of;

3 In geval glasoppervlakte < 1,2 vierkante meter: Verticale glaslatten aan buitenzijde gelijmd, gekit of voorzien van RVS kruiskopschroeven max, 6 cm vanuit de hoek en maximaal 20 cm hart op hart. Ingeval van buitenbeglazing kan er nu ook aan de binnenzijde rondom een kitafdichting (z.g.n. topafdichting) met lijmende kit van 4x6mm worden aangebracht. Zie ook de opmerking onder "Bevestigen glaslatten" op pagina 4 van deze lijst. 2 naar binnen draaiende houten stompe deurdelen (boerendeur) 1 2 Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren per deel en; Bovenste deel: zie voordeur 2a, 2b, 2c en 2d Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG **® / ***® lijst D) zie en;

3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

+ Bijbehorende of bijpassende sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag SKG*® / SKG **® / ***® (lijst B1 of D1)

N.B. cursief = laatste wijziging

6

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle deuren: - In goede conditie - Stevige kwaliteit - Afhangnaden max. 3 mm. (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Naar binnen draaiende metalen (platal) opdekdeuren (bv voordeur) Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1 Ten minste 2 inboorpaumelles en ten minste 2 hiervoor goedgekeurde hangnaadbeveiligers (lijst N) en; 2 Hoofdinsteekslot (lijst B) incl. stalen hoeksluitplaat (lijst S) + cilinderveiligheidsbeslag (lijst B1) + gepopnagelde (deel op de deur) anti-inbraakstrip (lijst F ) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Naar binnen draaiende kunststof deuren (bv voordeur) 1 Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en; of; + 1 x bijzetslot (lijst M2) zie of; en; of;

2a Meerpuntssluiting (lijst M) zie 2b 1 x hoofdslot SKG*® (lijst M1) zie

2c 1 x hoofdslot SKG **® (lijst M1) zie

2d 1 x hoofdslot met bijpassende sluitkom (lijst S) + bijzetslot SKG **® (lijst M2) zie 3 Naar binnen draaiende aluminium / metalen deuren (bv voordeur) 1 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren in goede conditie en; of;

2a Hoofdinsteeksmalslot SKG**® (lijst R1) zie 2b Meerpuntssmalslot (lijst R) zie of;

2c Hoofdinsteeksmalslot (lijst R1) SKG*® zie 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

+ bijzetsmal-slot (lijst R2) zie

en;

+ Bijbehorende of bijpassende sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag SKG*® / SKG **® / ***® (lijst B1 of D1)

N.B. cursief = laatste wijziging

7

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle deuren: - In goede conditie - Stevige kwaliteit - Afhangnaden max. 3 mm. (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Naar buiten Draaiende houten stompe deur (bv achterdeur) Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1a Ten minste 3 scharnieren (lijst N) of; 1b Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en 3 dievenklauwen (lijst N) en; 2a 1 x Hoofdinsteekslot (lijst B) zie 2b 1 x Hoofdinsteekslot (lijst C) zie of; + 1 x bijzetslot (lijst D) zie of; of;

2c 1 x Hoofdinsteekslot met sluitkom + 1 x bijzetslot (SKG **® / ***® lijst D) zie 2d 1 x Hoofdslot + 2 x bijzetslot (lijst D of D2) zie 2e 3 2 naar buiten draaiende houten stompe deurdelen (boerendeur) Meerpuntssluiting (lijst I en I2) zie en; of;

Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Per deel: 1a Ten minste 2 scharnieren (lijst N) of; 1b Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en 2 dievenklauwen (lijst N) en; 2 Bovenste deel: zie achterdeur 2a, 2b, 2c Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG **® / ***® lijst D) zie

en;

3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur + Bijbehorende of bijpassende sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag SKG*® / SKG **® / ***® (lijst B1 of D1)

N.B. cursief = laatste wijziging

8

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle deuren: - In goede conditie - Stevige kwaliteit - Afhangnaden max. 3 mm. (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Naar buiten draaiende kunststof deur Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1a Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren + 4 daarvoor goedgekeurde dievenklauwen (lijst N) of; 1b Ten minste 3 goedgekeurde scharnieren (is op lijst N specifiek vermeld) en; 2a Meerpuntssluiting (lijst M) zie of; + 1 x bijzetslot (lijst M2) zie of; of; of;

2b 1 x hoofdslot SKG*® (lijst M1) zie 2c 1 x hoofdslot SKG **® (lijst M1) zie

2d. 1 x hoofdslot met bijpassende sluitkom (lijst S) + bijzetslot SKG **® (lijst M2) zie 2e 1 x hoofdslot met bijpassende sluitkom + 2 x bijzetslot SKG *® (lijst M4) of; 2f 1 x hoofdslot met bijpassende sluitkom + 1 x bijzetslot SKG **® (lijst M4) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Naar buiten draaiende aluminium / metalen deur

1a Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren + 2 scharnierbeveiligers (is op lijst N specifiek vermeld). Bij twijfel overleg met SKG. 1b Ten minste 2 goedgekeurde scharnieren (is op lijst N specifiek vermeld) 2a Hoofdinsteeksmalslot SKG**® (lijst R1) zie 2b Meerpuntssmalslot (lijst R) zie of; + bijzetsmalslot (lijst R2) zie en; of;

2c Hoofdinsteeksmalslot (lijst R1) SKG*® zie 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Naar buiten draaiende kunststof dubbele deuren

Per deur 1a Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren + 4 daarvoor goedgekeurde dievenklauwen (lijst N) of; 1b Ten minste 3 goedgekeurde scharnieren (is op lijst N specifiek vermeld) en; 2 3 Meerpuntssluiting (lijst M specifiek aangegeven) zie (lijst M3) en; Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur + bijbehorende espagnoletsluiting

+ Bijbehorende of bijpassende sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag SKG*® / SKG **® / ***® (lijst B1 of D1)

N.B. cursief = laatste wijziging

9

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle deuren: - In goede conditie - Stevige kwaliteit - Afhangnaden max. 3 mm. (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Naar buiten draaiende houten dubbele deuren: (actieve (loop) deur en passieve deur) Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) Per deur: 1a Tenminste 3 scharnieren (lijst N) of; 1b Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en 3 dievenklauwen (lijst N) en; 2a Passieve deur: 2 x oplegslot c.q. 2 x insteekslot (lijst D, lijst D2 zie opbouwespagnolet (lijst O) Actieve deur: Hoofdinsteekslot (lijst B) zie of; 2b Passieve deur: als 2a (passieve deur) Actieve deur: Hoofdinsteekslot (lijst C) zie 2c Passieve deur: als 2a (passieve deur) Actieve deur: Meerpuntssluiting (lijst I) zie Let op bij 2a, 2b en 2c (actieve deur): wanneer er geen bijpassende sluitkom kan worden geplaatst dient een stalen hoeksluitplaat (lijst S) geplaatst te worden. Tevens dient een T-naald geplaatst te worden. 2d Passieve deur: als 2a (passieve deur) Actieve deur: als 2a (passieve deur) of; 2e Passieve/actieve deur: Espagnolet(kant)grendel inbouw met sluitkommen (lijst O) zie 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Bergingsdeur /Schuurdeur (naar binnen / naar buiten draaiend) Criteria: Zie handboek Bestaande bouw Speciale aandacht voor kwaliteit / stevigheid deur + kozijn! Indien voldoende / goed: beveiligen als naar binnendraaiende cq naar buitendraaiende deur en; ) of

+ bijzetslot (lijst D) zie

of;

+ Bijbehorende of bijpassende sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag SKG*® / SKG **® / ***® (lijst B1 of D1)

N.B. cursief = laatste wijziging

10

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle deuren: - In goede conditie - Stevige kwaliteit - Afhangnaden max. 3 mm. (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Naar binnen draaiende houten dubbele deuren (actieve (loop) deur en passieve deur) Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) Per deur: 1 Tenminste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en;

2a Actieve en passieve deur: 2 x bijzetslot (lijst D2) of; 2b Actieve en passieve deur: 1 x meerpuntssluiting (lijst I2) of; 2c 1 deur: 1 x meerpuntssluiting (lijst I2) en 1 deur 2 x bijzetslot (lijst D2) of; 2d Beide deuren: 1 x Espagnolet(kant)grendel inbouw met sluitkommen (lijst O) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

N.B. cursief = laatste wijziging

11

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor schuifdeuren en garagedeuren: (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) In goede conditie Stevige kwaliteit Deugdelijke montage van het vaste deel (geldt voor schuifdeuren) Afhangnaden max. 3 mm (geldt voor garagedeuren)

1 Uittilblokkering en; Schuifdeur (binnen schuivend deel) 2a Samengesteld beslag of schuifvalbeslag (lijst J1) of: 2b 1 x hoofdslot/sluiting (lijst J)* of; 2c 2 x schuifpuislot / bijzetslot (lijst J)* of; 2d Geschikte schuifpuibalk (lijst J) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

* 2b en 2c: desgewenst met middenstijlbeveiliger (lijst J)

Schuifdeur (buiten schuivend deel)

1 Uittilblokkering en; 2a 2 x bijzetslot met haakschoot (lijst J) of; 2b Geschikte schuifpuibalk (lijst J) of; 2c Samengesteld beslag of schuifvalbeslag (lijst J) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Bijzetslot (lijst P) Garagedeur (metalen kanteldeur of sectionaaldeur) Criteria: zie handboek PKVW: BB Garagedeur Per deur: tenminste 4 scharnieren SKG **® (lijst N) of; (Naar buiten draaiende Ten minste 4 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en 4 dievenklauwen en; houten dubbele deuren) Passieve deur: opbouwespagnolet SKG **® (lijst O) Criteria: zie handboek PKVW: BB Actieve deur: driepuntssluiting met minimaal 2 hakende schoten SKG **® (lijst I) De actieve deur dient tevens voorzien te zijn van een deugdelijk gemonteerde afdeknaald (bijvoorbeeld geschroefde houten lat of T-naald)

+ Bijbehorende of bijpassende sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag SKG*® / SKG **® / ***® (lijst B1 of D1)

N.B. cursief = laatste wijziging

12

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle ramen: (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Draairaam (naar buiten draaiend) In goede conditie Stevige kwaliteit Afhangnaden max. 3 mm.

Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1a 2 x scharnier (lijst N) of; 1b Tenminste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en 2 dievenklauwen (lijst N) en; 2a 1 x espagnoletsluiting (lijst G) of; 2b 1 x raamopleggrendel (afzonderlijk benoemd op lijst H) of; 2c 2 x raamboom (lijst G) of; 2d 2 x raamopleggrendel(lijst H) en; (1e uitzondering; raam tot max. 50 x 50 cm: 1 x raamboom (lijst G) of 1x raamoplegslot/ raamopleggrendel lijst H) (2e uitzondering; raam tot max.100 cm hoog: 1 x raamopleggrendel met afzonderlijke vermelding lijst H) 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Klepraam of uitzetraam

1

Scharnieren als draairaam en;

2a 2 x raamoplegslot (lijst H) of; 2b 2 x raamboom of 2 x raamuitzetter (lijst G) of; (1e uitzondering; raam tot max. 50 x 50 cm: 1x raamoplegslot lijst H of 1x raamboom of 1x raamuitzetter lijst G) (2e uitzondering; raam tot max.100 cm breed: 1 x raamcombi met afzonderlijke vermelding lijst G ) 2c 1 x bovenraamsluiting lijst G (specifiek aangegeven) en; 3 Klepraam of uitzetraam Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Geschikte barrièrevoorziening (lijst K)

N.B. cursief = laatste wijziging

13

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor alle ramen: (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Draairaam (naar binnen draaiend) Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1 Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en; In goede conditie Stevige kwaliteit Afhangnaden max. 3 mm.

2a 2 x raamboom (lijst G) incl. sluithaken of; 2b 2 x raambijzetslot (lijst H) incl. sluitplaten of sluitkast of; 2c 1 x espagnolet (lijst G1) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Opdekraam (kunststof / metaal/ hout) (naar binnen draaiend)

1a Scharnierzijde: 1 x opleggrendel SKG*® (lijst L afzonderlijk genoemd) of; 1b 1 x hangnaadbeveiliger (lijst L) en; 2a Sluitzijde: 1 x opleggrendel SKG*® (lijst L afzonderlijk genoemd voor kunststof ) of; 2b Sluitzijde: 1 x oplegslot SKG**® (lijst L) of; 2c Sluitzijde: 2 x oplegslot SKG *® (lijst L) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Draaival raam 1a Draaivalbeslag met afsluitbare greep (lijst L1) of: (kunststof/ metaal/ hout) 1b Scharnierzijde: 1 x hangnaadbeveiliger (lijst L) en; (naar binnen draaiend) 2a Sluitzijde: 1 x opleggrendel SKG*® (lijst L afzonderlijk genoemd voor kunststof ) en; (1b en 2a zijn van toepassing tot een raamhoogte van 160cm. Bij ramen hoger dan 160cm dienen er 2 hangnaadbeveiligers van lijst L en 2 opleggrendels SKG*® te worden aangebracht. 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Tuimelraam (dakraam) 1 Deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en; 2 2 x raambijzetslot (lijst H) Geschikte barrièrevoorziening (lijst K) of: Bij polycarbonaat koepel vastzetten met beveiligde schroeven en/of moeren.

Lichtkoepels

N.B. cursief = laatste wijziging

14

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor schuiframen: (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) In goede conditie Stevige kwaliteit Deugdelijke montage van het vaste deel

1 Uittilblokkering en; Schuifraam (binnen schuivend deel) 2a Samengesteld beslag of schuifvalbeslag (lijst J1) of: 2b 1 x Hoofdslot/sluiting (lijst J)* of; 2c 2 x schuifpuislot / bijzetslot (lijst J)* of; 2d Geschikte schuifpuibalk (lijst J) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

* 2b en 2c: desgewenst met middenstijlbeveiliger (lijst J) Schuifraam (buiten schuivend deel) 1 Uittilblokkering en;

2a Samengesteld beslag of schuifvalbeslag (lijst J1) of; 2b 1 x hoofdslot/sluiting (lijst J)* of; 2c 2 x schuifpuislot / bijzetslot (lijst J)* of; 2b Geschikte schuifpuibalk (lijst J) en; 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Valraam

* 2b en 2c: desgewenst met middenstijlbeveiliger (lijst J) Beveiligen als draairaam (naar binnen draaiend) of; Voorzien van een gecertificeerde valbeugel (lijst K) N.B.: vooralsnog is een dergelijke valbeugel niet beschikbaar 1 Deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en; 2 Onderzijde raam: 2 x raambijzetslot (lijst H) Bovenzijde raam: 2 x raambijzetslot (lijst H) en; Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Tuimelraam (in gevel)

3

N.B. cursief = laatste wijziging

15

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Aandachtspunt voor dubbele houten ramen: (versie: februari 2007 ) Gevelelement: Naar buiten draaiende houten dubbele ramen Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) Per raam: 1a Tenminste 2 scharnieren (lijst N) of; 1b Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en 2 dievenklauwen (lijst N) en; 2a Per raam: 2 x bijzetslot (lijst H1) of; 2b Per raam: 1 x espagnolet (lijst G1) of; 2c 1 raam 2 x bijzetslot (lijst H1) en 1 raam 1 x espagnolet (lijst G1) en: 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Naar binnen draaiende houten dubbele ramen Per raam: 1a Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en; 2a Per raam: 2 x bijzetslot (lijst H1) of; 2b Per raam: 1 x espagnolet (lijst G1) of; 2c 1 raam 2 x bijzetslot (lijst H1) en 1 raam 1 x espagnolet (lijst G1) en: 3 Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur In goede conditie Stevige kwaliteit Afhangnaden max. 3 mm.

N.B. cursief = laatste wijziging

16

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Richtlijn voor samenstelling van een PKVW Alarmsysteem voor bereikbare gevelelementen van een woning. (Conform Bijlage 1 handboek PKVW Bestaande Bouw)

(versie: februari 2007 ) Productenlijst nr. X en X1 Af te sluiten ruimte (zie installatie voorschriften punt 3.4.1.) CCS Voordeur 1 magneetcontact (als vertraagde groep programmeren) en; 1 glasbreukdetector(*) of; 1 trillingsdetector (*) of; 1 set AIR (*) Nabij de voordeur in de woning (dan wel een andere entreedeur, op te geven door bewoner) Bedienpaneel of; Het leveren van een draadloze handzender Te ontsluiten ramen, bovenlichten, ventilatieopeningen, etc. 1 magneetcontact en; de benodigde glasbreukdetectoren (*) of; de benodigde trillingsdetectoren (*) of; 1 set AIR (*) Vaste ramen de benodigde glasbreukdetectoren (*) of; de benodigde trillingsdetectoren (*) of; 1 set AIR (*) Overige deuren 1 magneetcontact en; de benodigde glasbreukdetectoren (*) of; de benodigde trillingsdetectoren (*) of; 1 set AIR (*) Achterdeur 1 magneetcontact en; de benodigde glasbreukdetectoren (*) of; de benodigde trillingsdetectoren (*) of; 1 set AIR (*) Nabij een tweede entreedeur (optioneel) In overleg met de bewoners: 1 bedienpaneel Centraal in de woning Spreek-/luister module Binnensirene In overleg met de bewoner. Bijvoorbeeld op de begane grond (zie installatievoorschriften punt 3.9.6) Rookmelder (*) alleen indien voorzien van glas waarvan één van de dagmaten gelijk of groter is dan 15 cm. 1

13 14 15 16

10 11

13 14 15 16

14 15 16

13 14 15 16

13 14 15 16

10

12 19

17

N.B. cursief = laatste wijziging

17

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst A (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ANKER - 7200 / 9000 / 9300 / 9400 IVANA -600800 / 600802 / 600804 / 600806 LIPS - 1753; 1754 Lijst A1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging EVVA -Cilinderrozet AR-SKG-Ni/ Ms; IVANA -43921; 43922 LIPS -1754 VR MAUER -49VRLL/VRLV Hoofdoplegsloten voor voordeuren (naar binnen draaiend) SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout Hout

** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout

** * ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

N.B. cursief = laatste wijziging

18

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst B (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging SKG® ABLOY -EL561 (elektro-mech) ASSA AMBOUW -1062; 1052 BKS -2425 BUVA -3225R; 3500R; 4225R; -4325R IVANA -43515- 43530; 39177; 39355; -40855; 40856 KFV -115-53 LIPS -2022; 2329; 2422/2427; 2474/2475 -2442; 2447; MARENCO -3151 / 3161 -310050 / 310060 MAUER -9036 -9055 Plataldeurslot NEMEF -4109 met haakschoot,4119,4139, 4219, 4401,4402 -Comfortslot 4429,4937 -Comfortslot 4938 (electro-mech.) -4239, 4319 OXLOC -7010; 8010; 8030 P+E -Sl 4700;Sl4800;Sl4900;Sl6600 SINA -1052/1062 WILKA -1780 SKG** ZIERLEYN Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout en metaal

*** **/*** ** ** ** *** ** ** ** ** *** ** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

** ** ** *** ** ** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

N.B. cursief = laatste wijziging

19

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst B1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -Comfort/seniorenbeslag AMI -Kortschild 193/50 -Langschild 250/50/1; 251/50; 315/50/1 -Langschild 250/50/1; 251/50/1 Senioren -Smalschild 251/32; 257/32/2; 297/32/2 (Rotaveer) ANSA -RVS beslag -Design beslag -Smal beslag AXA - Comfort veiligheidsbeslag BKS -7400 -7300 BUVA -V/A2412; V/A2512; V/A2515 CKB; 3400; 3500; 3600 -V/A1412; V/A1512; COMARI -Langschild FS, FC, FB DIECKMANN D-LINE FERRARO -263.41 -264.42 FSB -7381-S2 t/m 7388-S2; 7330.30/31; 7331.30/31;7375 S2; 7376 S2 GBT Bonomi -021 t/m 026 GBT / Noway -langschild GPF -9845/9870 langschild, design HMB -101001 t/m 101008

HOPPE -2235/2234 langschild, rechthoekig, massief alu -2235S/2234S langschild, rechthoekig, senioren, massief alu. -2235W/2234 SecuReflecta, rechthoekig, massief alu -2235WS/2234S SecuReflecta, rechthoekig, senioren, massief alu -3235/3234 langschild, afgerond, massief alu -3235S/3234S langschild, afgerond, senioren massief alu -2278/2276 smalschild, rechthoekig, massief alu -2278S/2276S smalschild, rechthoekig, senioren, massief alu. -3378/3376 smalschild, afgerond, massief alu -3378S/3376S smalschild, afgerond,senioren, massief alu -2221/2220 langschild, rechthoekig, staal + aluminium afdekschild -3331/3330 langschild, afgerond,staal + aluminium afdekschild -E3331/3330 langschild, afgerond,staal+ rvs afdekschild -M3331/3330 langschild, afgerond,staal + messing afdekschild -2258/2257 smalschild, rechthoekig,staal + aluminium afdekschild -3358/3357N smalschild, afgerond, staal+ alu afdekschild + krukveer -E3358/3357N smalschild, afgerond,staal + rvs afdekschild+ krukveer -M3358/3357N smalschild, afgerond,staal + messing afdekschild +krukveer

Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten SKG Bijzonderheden bevestiging ® ** Conform handleiding ** Conform handleiding ** ** ** ** ** ** ** ** *** *** ** ** *** ** ** ** *** ** Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Geschikt voor: (type ondergrond) Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof, enkele typen ook voor metaal Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof, enkele typen ook voor metaal Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout

Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout/ kunststof/metaal Hout/ kunststof/metaal Hout/ kunststof/metaal Hout/ kunststof/metaal Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof

** ** ** **

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

ZIE VERVOLG LIJST B1

N.B. cursief = laatste wijziging

20

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Vervolg Lijst B1 (versie: februari 2007 ) Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten

IKON langschild -S503;508;513;518;303;308;313;318;403;408;413;418 INTERBRASS -34341 langschild INTERSTEEL IVANA -Langschild senior 605265 en 605266 -Korstschild senior 43589 -Smalschild 312136 tm312138 en 312140 tm 312144 -Langschild 43916 tm 43920; 43952 t/m 43954; 43983 t/m 43986 en 43988 t/m 43990; 43992/93 -Kortschild 312117 tm 312120; 605259/260; 43582/83/84; 43587/88; 43943;43950/51 KOVI -Smalschild 10001001 t/m 1001006; 10001011 t/m 10001016; 10001021 t/m 10001026 en 10001041 t/m 10001046 LIMBURGIA -Smalschild 50.30.32; /50.30.33 -Smalschild 30.73 -Smalschild ( ovaal ) 30.Hx.xx.xx -Kortschild 4393B; 4394; 64 VW -Langschild 320; 4399; 74 VW en 74VWsen LIPS -Kortschild 7330(A1)7331(A1); 7333(A1), 7335; 7336; 7337(A1); 7338(A1); 7339 -Langschild 7340(A1,ARU,ART); 7341(A1, ARU,ART); 7342; 7343(A1,ARU,ART); 7840C t/m 784C; 7840-A1C t/m 7847A1C; 7840-A2C t/m 7847-A2C MACO GU 43824 kortschild MANDELLI MARENCO -4055; 4072; 4073; 4085; 4092 -4100 serie MARIANI -980000 t/m 98900 NEMEF -Kortschild 3405 t/m 3407 -Langschild 3415 t/m 3417; 3419; 3455; 3457; 3459; 3517; 3519; 5500; 5501; 9109 t/m 9112; 9115 -Smalschild 3427; 3429 -Comfort-langschild 3465; 3467; 3469;3477;3480;3567;3569; 3577; 3580; 5510 t/m 5512;9118 NOVITA OXLOC -Kortschild 1217391/92 -Langschild 1217251/52; 1217401/02 -Langschild 1217016/66; 1217054/55; 1217094/95 comfort/seniorenbeslag P+E -7582;7682; langschilden (ook leverbaar met kerntrekbeveiliging) -7782;7882 smal langschilden VCR K1759 langschild VIELER WEKA -Langschild 9006; 9007; 9090; 90091; 9092; 9093 -Smalschild 9095; 9096

*** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof, enkele typen ook voor metaal Hout en kunststof Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof

** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

** **

Conform handleiding Conform handleiding

Hout en kunststof Kunststof en metaal

** ** ** ** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout/kunststof/metaal Kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof, enkele typen ook voor metaal Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

**/*** Conform handleiding ** Conform handleiding ** *** ** ** Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

N.B. cursief = laatste wijziging

21

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst C (versie: februari 2007 ) Hoofdsloten deuren (naar binnen en buiten draaiend) SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout

Geschikt voor standaard beveiliging uitsluitend in combinatie met een bijzetslot van lijst D BUVA -2125R;4125R NEMEF -1279, 4411, 4412 Lijst D (versie: februari 2007 )

* *

Conform handleiding Conform handleiding

Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar) SKG® Bijzonderheden bevestiging (op "kniehoogte") Met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan Incl. bijpassende sluitkom. Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk Conform handleiding Conform handleiding Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout Hout

Geschikt voor standaard beveiliging ASSA -4A804835; HD8788 insteekbijzetslot AXA -3200-00,10-40-(B) insteekbijzetslot BKS -24100001/2/3; 24400013/14/15 insteekbijzetslot BUVA -225R insteekbijzetslot DX -DSKG 600 peninsteekbijzetslot -DSKG 4000 PC insteekbijzetslot (prof.cilinder) -DSKG 7000/7500 PC insteekbijzetslot (prof.cilinder) FAS -4A 309010 insteekbijzetslot met klavier FIAM -1401-50 / 60 / 70 peninsteekbijzetslot -1501-50 peninsteekbijzetslot met blokschoot -1455 RONDO Prof.cil.peninsteekbijzetslot IKON -3211 peninsteekbijzetslot -3210PC insteekbijzetslot IVANA -42011; 42413; 44829; 44830 insteekbijzetslot; -44449 t/m 44455 peninsteekbijzetslot LIPS -1758 oplegslot met sluitkast en draaiknopcilinder -2454; 2456; 5018; 5019 insteekbijzetslot -2494; 2496 insteekbijzetslot

ZIE VERVOLG LIJST D

*** ** **

** * * **

***

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Incl. bijbehorende sluitkom Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk Incl. bijbehorende sluitkom; veiligheidsbeslag niet noodzakelijk Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding V.w.b. toepassing; let op afsluitbaarheid pag. 3 en 4 Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout Hout Hout

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

** ** ** ** ** ** ** * ** ***

N.B. cursief = laatste wijziging

22

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Vervolg Lijst D (versie: februari 2007 ) Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar) SKG® Geschikt voor standaard beveiliging MARENCO -3250; 3260 insteekbijzetslot MAUER -9256 insteekbijzetslot NEMEF/OXLOC -4228/17; 4228/27 NEMEF -1008 met sluitkom -4208 met haakschoot;4228; 4328 insteekbijzetslot -4229; 4329, insteekbijzetslot OXLOC -8070/50/60 P+E -sl 4427; 4437; 4827; 4837 insteekbijzetslot ZASO - peninsteekbijzetslot 903.919.5150 - peninsteekbijzetslot NL 2005 Lijst D1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ANSA -Rozet AMBOUW -S30 cilinderrozet -1310 PC cilinderrozet AMI -60 rond rozetbeslag -115/50 rechthoekig AXA -6680; 6790; 6990; 6992 (rond / rechthoekig) rozetbeslag BUVA -5400; 5500; 5600 rozetbeslag COMARI -FRS -FSS; FSB; FSC cilinderrozet DIECKMANN -5400; 5500; 7030; 7031; (rechthoekig) -5600; 7053; 7054 (rond) DX -VRZ 44708B cilinderrozet -VRZ 74708B cilinderrozet EVVA -Cilinderrozet AR-SKG-Ni/Ms FIAM -4050 cilinderrozet (rond 57 mm) FERRARO -26180 t/m 26188 en 26170 t/m 26179 cilinderrozet FSB -7395.01/-02 cilinderrozet GBT Bonomi 1058S/xx cilinderrozet GPF -9820 cilinderrozet ZIE VERVOLG LIJST D1

N.B. cursief = laatste wijziging

Bijzonderheden bevestiging (op "kniehoogte") Met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

** ** ** * ** *** ** ** * **

Cilinderveiligheidsbeslag bijzetsloten SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout en kunststof Hout en kunststof, enkele typen ook voor metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

** ** *** ** ** ** ** ** *** ** ** * ** ** ** *** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

23

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Vervolg Lijst D1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging HMB -101001/2/3/4/5/6/7/8 rozetbeslag (rond) HOPPE -27NSA/27S cilinderrozet, rechthoekig , massief alu. -46NSA/46S cilinderozet, rond, massief alu. -56NSA/56S cilinderrozet, smal, afgerond,massief alu -42NSA/42NS cilinderrozet ,rond, staal + alu afdekschild -E42NSA/42NS cilinderrozet, staal + rvs afdekschild -M42NSA/42NS cilinderrozet, staal + messing afdekschild IKON -S460 cilinderrozet INTERBRASS -34380 cilinderozet INTERSTEEL -34380; 35379/80 IVANA -600945 cilinderrozet (rond) -43804 (rond); 43914; 43915 (rechthoekig) cilinderrozet -600947 en 600949 cilinderrozet (rechthoekig) KRAFT -VRZ 44708 cilinderrozet LIMBURGIA -Cilinderrozet 103; 103 x M -Cilinderrozet 30.G3xx.00 -Cilinderrozet 2398 LIPS -6371 (C) ; 6371-A1(C); 6371-A2(C);6372-A1; 6372 (C) cilinderrozet -1754 VR cilinderrozet -60 cilinderrozet rond -115/50 rechthoekig MANDELLI -090/pantser MARENCO -4046.000/002/003; 4047.000/001 cilinderrozet -4100 serie MARIANI - 91363; 91364 NEMEF -3441 rond;3442 / 3443(rechthoekig) cilinderrozet -9170 SKG** cilinderrozet rond RVS/messing titaan -9170 SKG*** cilinderrozet rond glans chroom NOVITA OXLOC -1217008/58; 1217861/862 cilinderrozet P+E -SI 7915-710 S&B -2761575x.x cilinderrozet VCR -K1703SKG ZIE VERVOLG LIJST D1 Cilinderveiligheidsbeslag bijzetsloten SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof Hout/kunststof Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof Hout/kunststof Hout/kunststof

** ** ** ** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** ** ** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Metaal

N.B. cursief = laatste wijziging

24

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Vervolg Lijst D1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging VIELER -ER.xx.SR; ER.xx.ZR WEKA -9005; 9008; 9009 Lijst D2 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -DF 88 -DFS 95 -FTS 96; FTS 99; FTS 106 opleggrendel -FTS 88 -3002 opleggrendel met sluitplaat AMI -520 met sluitkom / sluithaak -710 met sluitkom -720 met sluitkast AXA -3012 oplegbijzetgrendel (incl sluitkom) -3319 raamboom met sluitkom / sluithaak -3015 opleggrendel (incl. sluitkast) BUVA -4548 opleggrendel (incl.sluitkom) -40C raamboom (incl. sluitkast)

DX -SL 92.xx opleggrendel met sluitkom -SL 10.xx opleggrendel met sluitkast

Cilinderveiligheidsbeslag bijzetsloten SKG® Bijzonderheden bevestiging

Geschikt voor: (type ondergrond) Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

** **

Conform handleiding Conform handleiding

Bijzetgrendels deuren (1 zijde bedienbaar voor bijvoorbeeld balkondeur) SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) * * ** * * * * * * * * * *

* *

Met bijbehorende sluitkasten Zie Zie Met bijbehorende sluitkast/sluithoek Zie Zie ook voor naar binnen draaiende opdekdeur Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie /

Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout en kunststof Hout en kunststof

/

ERA (SECUMAX) -805; 806 opleggrendel met sluitplaat

FUHR -DZ 150 SEW opleggrendel met

* * *

inbusblokkering -DZ 150 SEAW opleggrendel met inbusblokkering GBT Bonomi 892SIC; 899S/C raamboom met sluitkast

HOPPE -0710HNS/U14Z raamboom Secura + sluitkast -0710HS/U14Z BI raamboom Secura + sluithaak

*

* *

Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Incl. bijbehorende sluitkast (ook geschikt voor kunststof + plataldeur) Zie

Hout Hout Hout

IKON Hout/kunststof/metaal -5133 oplegbijzetgrendel met cilinder ** IVANA -42116/17 opleggrendel incl. sluitkom Hout * Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie -45974 ; 45975; 45976; 45977 opleggrendel Hout * incl. sluitkast Conform handleiding Zie / -43715/16; 45164t/m 67 raamboom * Hout incl. sluitkom / sluithaak Conform handleiding Zie -43505 opleggrendel met sluitkast * Hout LIPS Hout -5211 opleggrendel met sluitkom * Conform handleiding Zie -5213; 5221 opleggrendel met sluitkast Hout * Conform handleiding Zie Hout * Conform handleiding Zie -5230 raamboom met sluitkast Hout * Conform handleiding Zie -5231 raamboom niet afsluitbaar, met drukschuifknop met sluitkast NEMEF -2565 opleggrendel met sluitkom * Conform handleiding Zie Hout -50 PK raamboom met sluitkom / sluithaak Hout * Conform handleiding Zie / Bijzonderheden bevestiging: voor naar buitendraaiende deur voor naar binnendraaiende deur N.B. cursief = laatste wijziging © Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 25

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst E (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging Barrièrevoorziening (lijst K) Multiplex min 8 mm Polycarbonaat min 6 mm Isolerend dubbel glas Zie pag. 3 en 4 Lijst F (versie: februari 2007 ) Geschikt voor aanvullende beveiliging ALPROKON -Pro-25 voor naar binnendraaiende deur -Pro-20; Pro-21;Pro-26;Pro-27;Pro-28 voor naar buitendraaiende deur LIPS -7910C (binnendraaiende deur) -7920C; 7921C; 7922C; 7923C (buitendraaiende deur) SECU -Type 2 Special (binnendraaiende deur) -Type 2 Twin Plus (binnendraaiende deur) -Type 3 (buitendraaiende deur) -Type 3T (buitendraaiende deur) Lijst G (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -FO 500 raamboom met sluitkast -FO 400 raamboom met sluitkast -FOS 550 opbouwespagnolet met sluitkast AMI -520 met sluitkom / sluithaak AXA -2660 Axaflex Security -3319 raamboom -3400 opbouwespagnolet / bovenraamsluiting BUVA -40C raamboom met sluitkast -type 116-120-200- 300 inbouwespagnolet met sluitkommen -8512;8534 opbouw balkespagnolet(krukbediening) -3093 raamuitzetter ZIE VERVOLG LIJST G Bijzonderheden bevestiging: voor naar buitendraaiend raam ; voor naar binnendraaiend raam ; voor uitzetramen; voor valramen Deugdelijke vakvullingen (advies) SKG® /SKG */** Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Gelijmd in sponning, glaslatten geschroefd Alleen achterplaatsing met overlap van 30 mm Glaslatten geschroefd

Anti-inbraakstrippen SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout

** **

Conform handleiding Conform handleiding

** **

Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout

** ** ** **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout Hout Hout

Hoofdsluiting voor stompe ramen SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond)

Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

** ** ** * * * * * * * *

Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie ;

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

Conform handleiding Zie 1 x voldoende tot 100 cm breed Conform handleiding ; Conform handleiding Zie Conform handleiding; Conform handleiding Zie

;

Conform handleiding Zie ; Conform handleiding Zie 1 x voldoende tot 100 cm breed

N.B. cursief = laatste wijziging

26

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Vervolg Lijst G (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging CLEARLINE -018901/2/3/4 bovenraamsluiting met afneembare slinger CHARMAG -1529.80.160K wegdraaibare raamuitzetter -1530.80.160K wegdraaibare raamuitzetter GBT Bonomi -892SIC; 899SIC; raamboom met sluitkast HABO -96 MP; 97 MP -7122 SV -942 S; -962 S; 962 SP inbouwespagnolet met sluitkommen -962 N inbouwespagnolet met sluitkommen HATAU Primat-A-VW bovenraamsluiting (1x voldoende) HOPPE -0710HNS/U14Z raamboom Secura + sluitkast -0710HS/U14Z BI raamboom Secura + sluithaak IVANA -Raamboom 43715/16; 45164 t/m 67 -Espagnolet-inbouw 200VH 45506 t/m 45511 -Espagnolet-inbouw 100S 45500 t/m 45505 LIPS -5230 raamboom met sluitkast -5231 raamboom niet afsluitbaar met drukschuifknop met sluitkast zie pag 3 Mul-T-Lock - 500 R/C/H 3013 serie opbouw espagnolet NEMEF -50 PK raamboom met sluitkom of sluithaak -2041/17; 2043/17 wegdraaibare raamuitzetter -6402 inbouwespagnolet P+E -SI 1424/1428/1434/1438xxx.7xx opbouwespagnolet ; met sluitkasten -SI 4086.000.7.xx raamboom met sluitkom -Si 1425/1429.xxx.71x espagnoletgrendel opbouw VISVAST -ESP opbouwespagnolet WULLOCK -18000 espagnolet-opbouw met sluitstrip Bijzonderheden bevestiging: Hoofdsluiting voor stompe ramen SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout

* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * ** * **

Conform handleiding Zie

Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie ; Conform handleiding Zie ; Conf. handl. (voor klep- of uitzetraam) Conform handleiding Zie ; Conform handleiding Zie Voor naar buitendraaiende bovenramen Conform handleiding Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie ; ;

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout/Kunststof/ Aluminium Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

Conform handleiding Zie

;

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Kunststof Hout Hout

Conform handleiding; ; Conform handleiding Zie 1 x voldoende tot 100 cm breed Conform handleiding Zie ; ; Conf handl. Schroeven (afm. 4 x 40mm) + verlengde stanggeleiders Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie ; Zie Met bijbehorende sluitplaten

Conform handleiding Zie

voor naar buitendraaiend raam ; voor naar binnendraaiend raam ; voor uitzetramen; voor valramen

N.B. cursief = laatste wijziging

27

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst G 1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -FOS 550 Espagnoletgrendel opbouw BUVA -8512, 8534 opbouw balkespagnolet (krukbediening) HABO -96 MP; 97 MP -7122 SV -962 S; 962 SP inbouwespagnolet IVANA

-Espagnolet-inbouw 200VH 45506 t/m 45511

Hoofdsluiting voor houten dubbele ramen SKG® ** * Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie ;

* * * * ** * ** *

Conf. handleiding Zie ; 200VH) Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie

(met Habo 962S/962SP/Ivana ; ; ; ; ; ;

Mul-T-Lock - 500 R/C/H 3013 serie opbouw espagnolet NEMEF -Inbouwespagnolet 6402 P+E -SI 1424/1428/1434/1438xxx.7xx opbouwespagnolet VISVAST -ESP opbouwespagnolet Bijzonderheden bevestiging:

Conform handleiding Zie

voor naar buitendraaiend raam; voor naar binnendraaiend raam

N.B. cursief = laatste wijziging

28

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst H (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -DF 88 opleggrendel (sluitzijde 1 x voldoende) -FTS 88 opleggrendel (sluitzijde 1 x voldoende) -DFS 95 opleggrendel -FTS 96; FTS 99; FTS 106 opleggrendel -3002 opleggrendel met sluitplaat AMI -710 met sluitkom -720 met sluitkast AXA -3012 oplegbijzetgrendel incl. sluitkom -3015 opleggrendel incl. sluitkast -3016 oplegbijzetgrendel incl. sluithaak -2680.20.66/G/B; 2690.20.81/B opleggrendel (axaflex) BUVA -4548 opleggrendel incl. sluitkom DX -SL 92.xx opleggrendel met sluitkom -SL 10.xx opleggrendel met sluitkast ERA (SECUMAX ) -805; 806 opleggrendel met sluitplaat FUHR -DZ 150 SEW opleggrendel met inbusblokkering -DZ 150 SEAW opleggrendel met inbusblokkering IVANA -45313 Opleggrendel (combi met raamuitzetter) -42116/17 Opleggrendel -45974 ; 45975; 45976; 45977 Opleggrendel met sluitkast -43505 opleggrendel met sluitkast LIPS -5211 opleggrendel met sluitkom -5213 5221 opleggrendel met sluitkast NEMEF -2565 opleggrendel incl. sluitkom PVL -11813840 opleggrendel met haakschoot incl. sluitkast P+E - opbouwespagnoletsluiting met aangepast sluitplaat Si 1428 Bijzonderheden bevestiging: Bijzetgrendels voor stompe ramen SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

* * * ** * * * * * * * * * * * * *

* * * *

Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie 1 x voldoende tot 100 cm raamhoogte Conform handleiding Zie

Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding

Hout Hout Hout Hout Hout en kunststof Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

* * * *

**

Hout en kunststof

voor naar buitendraaiend raam voor naar binnendraaiend raam

N.B. cursief = laatste wijziging

29

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst H 1 (versie: februari 2007 ) Bijzetgrendels voor houten dubbele ramen SKG® * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie Conform handleiding Zie

Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -DF 88 opleggrendel -FTS 88 opleggrendel -DFS 95 opleggrendel -FTS 96; FTS 106 opleggrendel -FTS 99 opleggrendel -3002 opleggrendel met sluitplaat AMI -710 met sluitkom -720 met sluitkast AXA -3012 oplegbijzetslot met sluitkom -3015 opleggrendel met sluitkast BUVA -4548 opleggrendel DX -SL 92.xx opleggrendel met sluitkom -SL 10.xx opleggrendel met sluitkast FUHR -DZ 150 SEW opleggrendel met inbusblokkering -DZ 150 SEAW opleggrendel met inbusblokkering IVANA

-45974; 45975; 45976; 45977 opleggrendel met sluitkast

-42116/7 oplegbijzetgrendel met sluitkom -43505 opleggrendel met sluitkast LIPS -5211; opleggrendel met sluitkom -5213; 5221 opleggrendel met sluitkast NEMEF -2565 opleggrendel met sluitkom P+E - opbouw espagnolet Si 1424.xxx.7xx Bijzonderheden bevestiging

voor naar buitendraaiend raam voor naar binnendraaiend raam

N.B. cursief = laatste wijziging

30

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst I (versie: februari 2007 ) Meerpuntssloten houten deuren Bijzonderheden bevestiging Voor naar binnen- en buitendraaiende deuren Conform handleiding Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging SKG® ALPROKON -Uitvoering 08 A / B meerpuntssluiting ** met sluitlijst -Uitvoering 08 C / D meerpuntssluiting ** met sluitlijst (senioren) BEZAULT (was Ambouw) -335 zie lijst I2 ** BUVA -6/7000 serie (SR) meerpuntssluiting met ** haakschoten -8034; 8012 opbouwespagnolet ** FERCO -G-20338-22-0-1; G-20338-17-01 ** FUHR -MultiSafe Type 3 meerpuntssluiting ** ** -869/24/Type 3 meerpunts-Comfortsluiting -MultiSafe 855,856,859 /24 Type 3 ** G-U Meerpuntssluitingen Secury Automatic - 6-32818-01/05/03-0-1 * - 6-32818-02/04/06-0-1 ** Secury Automatic met A-opener - 6-32825-02/04/06-0-1 ** Secury MR2 - 6-32821-02/04/06-0-1 ** - 6-32821-01/03/05-0-1 * Secury Europa MR2 - 6-32730-02/10/13-0-1 ** - 6-32730-01/09/14-0-1 * HMB -500019; 50029; 5000.31 3-puntssluiting ** -500028 2-puntssluiting ** -500032; 500033 3-puntsluiting senioren ** -500034; 500038 3-puntssluiting (1 blok + ** 2 haakschoten) -500240 en 500241 meerpuntssluiting ** -500242 meerpuntssluiting seniorenuitvoering ** IVANA -43785 2-puntssluiting (blokschoot) ** -46543; 46544; 46546; 46547 (1 zwenk + 2 ** haak.schoten) -46545; 46548 senior (1 zwenk+ 2 ** haakschoten) ZIE VERVOLG LIJST I

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Voor naar buitendraaiende deur Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

N.B. cursief = laatste wijziging

31

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Meerpuntssloten houten deuren Vervolg Lijst I (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging SKG® Bijzonderheden bevestiging KFV -AS 2300/2372; 4350 3-puntssluiting Conform handleiding * -AS 2500/2502/2532/2700/4900/4500 Conform handleiding ** 3-puntssluiting; -AS 2502 EA/EB Genius elec. meerpuntssluiting ** Conform handleiding -AS 2600/02/4600 3 puntssluiting Conform handleiding ** Conform handleiding -AS 5500 senioren 3 puntssluiting ** LIPS -2622 meerpuntssluiting cilinderbediend Conform handleiding ** Conform handleiding -2632 meerpuntssluiting krukbediend ** Conform handleiding -2652 meerpuntssluiting comfort plus ** MARENCO -2090; 2091; 2190; 2191 Conform handleiding ** Mul-T-Lock -3013 serie 500R/H/C ** Conform handleiding NEMEF - 3971 3-puntssluiting met zwenkschoten Conform handleiding * Conform handleiding - 4923;4926 3-puntssluiting met haakschoten ** - 4913; 4915 t/m 4917 3-puntscomfortslot met Conform handleiding ** haakschoten - 4918 3-puntscomfortsluiting electro mech. met Conform handleiding ** haakschoten ** -3960; 2-puntssluitingen Conform handleiding ** -3961;3981;3986;3991;3996;4911;4921 3-puntssluitingen Conform handleiding ** NEMEF/OXLOC Conform handleiding ** -3991- 3991/02; 3996-3996/02 NORHTGO -4-puntssluiting tbv duodeur (boerendeur) ** Conform handleiding -3-puntssluiting kruk- cilinderbediend ** Conform handleiding OXLOC -8050/1700/2170, 8060/1700/2170 ** Conform handleiding Voor naar buitendraaiende deur. P+E -S1 5020.001.7xx 3puntsopbouwslot ** Conform handleiding Conform handleiding -SL1893 4 puntssluiting ** Conform handleiding -Si 1424/1434 ** VISVAST -ESP opbouwespagnolet Conform handleiding * WILKA -2090; 2095 3-puntssluiting Conform handleiding ** Lijst I2 (versie: februari 2007 ) Meerpuntsgrendels houten deuren (alleen van binnenuit bedienbaar) Geschikt voor standaard beveiliging SKG® Bijzonderheden bevestiging ABUS -FOS 550 opbouwespagnolet ** Conform handleiding Zie AXA -3400 opbouwespagnolet met sluitkasten * Conform handleiding Zie BEZAULT (was Ambouw) -335 opbouwespagnolet 2-punts ** Met bijbehorende sluitplaten Zie (optie: 2 zijden bedienbaar) BUVA -8512, 8534 opbouw balkespagnolet (krukbediening) * Conform handleiding Zie ; Mul-T-Lock - 500 R/C/H 3013 serie opbouw espagnolet Conform handleiding Zie ; ** P+E -SI 1424/1428/1434/1438 xxx.7xx opbouwespagnolet Met bijbehorende sluitkasten. Schroeven (afm. 4 x 40mm) ** + verlengde stanggeleiders Zie WULLOCK -18000 espagnolet-opbouw met sluitstrip Conform handleiding Zie ** Bijzonderheden bevestiging: voor naar buitendraaiende deur voor naar binnendraaiende deur

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

N.B. cursief = laatste wijziging

32

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Lijst J (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -FTS 88 opleggrendel -DF 88 opleggrendel

Sloten voor schuifdeuren en schuiframen SKG® Bijzonderheden bevestiging * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * Conform handleiding zie (raam:sluitzijde 1 x voldoende ) Conform handleiding zie (raam: sluitzijde 1 x voldoende) Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding Zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding Geschikt voor:

Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

-FTS 96; Hoofdsluiting -FTS 106 (alleen ramen) -3002 opleggrendel met sluitplaat AMI -710 met sluitkom ASTRA -SCH-01/ SCH-02 schuifdeelblokkering (bi-bu) -KLIK schuifpuibeveiliger (bi-bu) AUBI 300 safety plus, samengesteld beslag AXA -3012 bijzetslot incl. sluitkom -3016 inclusief sluithaak BUVA -4548 opleggrendel incl.sluitkom DX -SL 92.xx opleggrendel met sluitkom

-SL 10.xx opleggrendel met sluitkast

Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

Hout Hout Hout en metaal

Hout/kunststof/metaal

Hout en kunststof Hout Hout Hout Hout Hout

Hout/kunststof/metaal

ERA (SECUMAX ) -807, opleggrendel met sluitplaat G-U -GU 934; GU 937 inbouw espagnolet met sluitnokken HAUTAU - ATRIUM HS 300 (E) Hefschuifdeurslot, evt.elektro-mechanisch IVANA -45974 ; 45975; 45976; 45977 opleggrendel met sluitkast -42116/7 oplegbijzetslot met sluitkom -43505 opleggrendel met sluitkast LIPS -5213; 5221 opleggrendel met sluitkast MACO -HS 15; HS 25 espagnoletgrendel inbouw -MACO-Safe middenstijlbeveiliger NEMEF -2565 opleggrendel met sluitkom P+E -opbouw espagnoletsluiting Si 1428 SECU -Secu Bar Plus schuifpuibeveiliging -Secu Bar Basic Schuifpui/-raambeveiliging SIEGENIA PSK KF; PSK Z Schuifvalbeslag HS-Portal 250 KF inbouwespagnolet met sluitnokken en middenstijlbeveiliger Favorit Si-line 2312/2304, V312/2312, Favorit Si-Line Stolp, PSK KF hout, PSK Z hout, samengesteld beslag VH-TEC -40369802-21; 40369802-51 middenstijlbeveiliger VIS-VAST -SPBS Schuifpuibalk Bijzonderheden bevestiging: voor binnenschuivend voor buitenschuivend

Hout en kunststof Hout en Kunststof

Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding zie Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

Hout/kunststof/metaal Hout/kunststof/metaal

Kunststof Kunststof Hout

Conform handleiding zie Conform handleiding zie

Hout Hout en metaal

N.B. cursief = laatste wijziging

33

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst J 1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging G-U -PSK Se MACO -SKB schuifkiepbeslag -SKB-SE schuifkiepbeslag -HS15 hefschuifbeslag 150 kg. -HS25 hefschuifbeslag 250 kg. NOTTER -Samengesteld beslag met raamgreep WINKHAUS TECHNIK -Autopilot EF2 schuifvalbeslag Schuifval beslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en schuiframen SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout Hout Metaal Kunststof

* * * * * * *

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

N.B. cursief = laatste wijziging

34

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst K (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ASTRA Barrièrevoorzieningen -Astra Bar-roz/1 in de dag t.b.v. Bar-E/T/K/H/R/B/U/LA/LB/LC -Astra Bar-roz/2 in de dag t.b.v. Bar-E/T/K/H/R/B/U/LA/LB/LC -Astra Bar-steen t.b.v. Bar-E/T/K/H/R/B/U/LA/LB/LC -Astra Bar-roz/ODD/1 op de dag t.b.v. BarE/T/K/H/R/B/U/LA/LB/LC -Astra Bar-roz/ODD/2 op de dag t.b.v. Bar-E/T/K/H/R/B/U/LA/LB/LC BUVA -1893031 (F1); 1893049 (F1) Barrièrestang FREWO -Barrièrestang LIPS -5300(C) Barrièrestang NEMEF -2070/17 Barrièrestang

PN/KOK

Doorklimbeveiliging ramen/lichtkoepels (Barrièrestangen & rekwerken) SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout Steen - Beton Hout-kunstofaluminium-ijzer Hout-kunstofaluminium-ijzer Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout en kunststof Kunststof Hout en kunststof Hout Hout kunststof Hout

Hout en kunststof 1)

* ** * *

Conform handleiding bi/bu toepasbaar Conform handleiding bi/bu toepasbaar Conform handleiding bi/bu toepasbaar Conform handleiding bi/bu toepasbaar

**

Conform handleiding bi/bu toepasbaar

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding evt. met Connect staal Conform handleiding evt. met Connect staal Conform handleiding evt. met Connect staal Conform handleiding evt. met Connect staal Conform handleiding evt. met Connect staal Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding evt. met Connect RVS Conform handleiding evt. met Connect RVS Conform handleiding evt. met Connect RVS Conform handleiding Conform handleiding (per 1000 mm 1 connect) Conform handleiding Conform handleiding Max. 50 cm lengte en afdekringen en bijgevoegd bevestigingsmateriaal Max. 100 cm lengte en afdekringen en bijgevoegd bevestigingsmateriaal

-3990 t/m 3993 Barrièrevoorziening SECU -SecuBar Single -SecuBar Combi -SecuBar Combi RVS -SecuBar Combi4 -SecuBar Alusteun "schuin" -Secubar T-Cross -SecuBar Flex in de dag -Secubar Flex op de dag -SecuBar Flex Holland 100 -SecuBar Twist staal in de dag -SecuBar Twist op de dag -SecuBar RVS barrière-stang (rozet) bi/bu -SecuBar Snap bi/bu -SecuBar Twist RVS in de dag bi/bu -SecuBar Alu steun in de dag bi/bu -SecuBar Alu steun op de dag -SecuBar Disc bi/bu -SecuBar Connect staal / Connect RVS -SecuBar Plus raam/lichtkoepelbeveiliging -SecuBar Dome lichtkoepelbeveiliging VIS-VAST -TKT 500/ZE Anti-inbraakspijlen RVS (verticaal max. 50 cm) -TKT 1000/ZE Anti-inbraakspijlen RVS (horizontaal max.100cm) 1) = afhankelijk van de gebruikte nokken!

Hout Hout Hout Hout en kunststof Hout en kunststof Hout Hout en kunststof Hout Hout Hout Hout

N.B. cursief = laatste wijziging

35

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst L (versie: februari 2007 ) Hoofdsloten, bijzetgrendels en hangnaadbeveiligers voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout/kunstst./met. Hout/kunstst./met. Hout/kunstst./met. Hout/kunstst./met. Hout/kunstst./met. Hout/kunstst./met. Hout/kunstst./met. Hout Hout Hout en kunststof

Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -FAS 97 hangnaadbeveiliger -FAS 101hangnaadbeveiliger. -TAS 112 hangnaadbeveiliger. -DFS 95 raamgrendel voor dubbele ramen met tussenstijl -FO 400 raamboom -FO 500 raamgrendel met kierstandhouder -FOS 550 opbouwespagnolet -FTS 88 opleggrendel -FTS 96; FTS 106 opleggrendel -FTS 99 opleggrendel AXA -3015 opleggrendel incl. sluitkast IVANA -Opleggrendel met sluitkast 45974 ; 45975; 45976; 45977 FUHR -DZ 150 SEW opleggrendel met inbus-blokkering

** ** ** * ** ** ** * ** **

*

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding (sluitzijde 1 x voldoende) Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

* *

Conform handleiding (sluitzijde 1x voldoende alléén bij kunststof ! / scharnierzijde 1 x voldoende alléén bij kunststof ! )

N.B. cursief = laatste wijziging

36

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst L 1 (versie: februari 2007 ) ( Draaival ) beslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen Geschikt voor standaard beveiliging AUBI 300 safety plus, samengesteld beslag FUHR -DK 2002 MS draaivalbeslag G-U -(UNI)-JET Se samengesteld beslag HAUTAU (opbouwvergrendeling met afst. bediening) PRIMAT-FL-190-ZV/F;PRIMAT-E;PRIMAT-S MACO -Multi Trend i.S. draaivalbeslag -Multi Trend i.S. Hout draaivalbeslag NOTTER - AL2000 DK/DV/DRBI/DRBU/ST-IV Samengesteld beslag met raamgreep SANOCO -60-S10.624 SKG*; 60-S10.625 SKG* Samengestelde kant-espagnolet met schootvangers SIEGENIA Favorit Si-line KF3; Favorit V KF3 draaivalbeslag Favorit Si-line 2312/2304, V312/2312, Favorit Siline Stolp, PSK KF hout, PSK hout, samengesteld beslag WINKHAUS TECHNIK -EF/WK 2 Autopilot draaivalbeslag Lijst M (versie: februari 2007 ) SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout en kunststof Kunststof Hout en kunststof Hout/Kunststof/Alum inium Kunststof Hout Hout en kunststof

* * * * * * * * * *

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Metaal Kunststof Hout

*

Conform handleiding

Kunststof

Meerpuntssloten kunststofdeuren ( metaal in kunststof noodzakelijk ! ) SKG® *

* *

Geschikt voor standaard beveiliging AUBI 300 safety plus, samengesteld meerpuntslot

FUHR -854/855/856/859 16/20/U24 Type 3 MultiSafe meerpuntssluiting -869/16/20/U24 Type 3 meerpunts Comfortsluiting GU Secury SH2 - 6-27595-01-0-1 - 6-27597-01-0-1 Secury Europa SH2 - 6-32200-03-0-1 - 6-32200-04-0-1 KFV -AS 2500/2502/4900/4500 meerpuntssluiting -AS 2600/2602/4600 meerpuntssluiting P+ E -SI 1425/1429xxx71x espagnoletgrendel-opbouw Voor naar binnen/buiten draaiend WINKHAUS -STV-F 1660/69; STV-F 2460/69 incl. sluitkommen

Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding

* * * * * * **

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

*

Conform handleiding

N.B. cursief = laatste wijziging

37

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst M 1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging BKS -1205 SR Lijst M 2 (versie: februari 2007 ) Hoofdsloten kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) SKG® * Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Bijzetgrendels voor naar binnen draaiende kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) SKG® * ** Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging BKS -1218 IKON -5133 oplegbijzetgrendel met cilinder Lijst M 3 (versie: februari 2007 )

Meerpuntssluitingen voor naar buiten draaiende kunststof dubbele deuren (metaal in kunststof noodzakelijk) SKG® * * * * Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging FUHR -Multisafe 840 espagnoletsluiting passieve deur -345,842,982 MJK 45V deurespagnolet met sluitstukken voor de actieve deur -MultiSafe 855,856,859 16/20/24 Type 3 meerpuntssluiting voor actieve deur WINKHAUS -Kr Mv2 ; kantespagnolet met sluitstukken Lijst M 4 (versie: februari 2007 )

Conform handleiding

Bijzetgrendels voor naar buiten draaiende kunststof deuren (metaal in kunststof noodzakelijk) SKG® * * * ** Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -DF 88 opleggrendel -3002 opleggrendel met sluitplaat FUHR -DZ 150 SEAW opleggrendel met inbus-blokkering

IKON

-5133 oplegbijzetgrendel met cilinder

N.B. cursief = laatste wijziging

38

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst N (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ABUS -FAS 97 hangnaadbeveiliger -FAS 101 hangnaadbeveiliger -TAS 112 hangnaadbeveiliger AXA -Scharnieren -Paumelle -3113 hangnaadbeveiliger (dievenklauw) BSW -Scharnier -Paumelle met veiligheidsnok BKV -3-D 107H; 3-D 105 NE; 3-D 105NN; 2-D 170 opbouwpaumelle BUVA -Scharnieren -Paumelle CHARMAG -Scharnieren -Paumelle DX -Scharnieren -Hangnaadbeveiliger (dievenklauw) FERCO -Hangnaadbeveiliger (dievenklauw) HAPS -Opbouwpaumelle IVANA -Scharnier met nok 39431;43836; 44170; 44183; 44186; 44269; 44274 -Scharnier met nok 43837; 44048;44052; 44164/65; 44167/68/69; 44184; 44270; 44271; 44289; 44047; 44051; 44293 -Kogelpaumelle 44276; 44277 -Kogelpaumelle 43909/10; 44175 t/m 44178; 44275; 44278 t/m / 44288; 44290 LIPS -5850; 5851 hangnaadbeveiliger (dievenklauw) NEMEF -2826 hangnaadbeveiliger (dievenklauw) -Scharnieren -Paumelle P+E -Twinline 5440-50-60-80 serie -Twinline 5540-50-60-80 serie -Twinline 5640-50-60-80 serie ROTO -Opbouwpaumelle 108 SANOCO -Opbouwpaumelle

N.B. cursief = laatste wijziging

Scharnieren en hangnaadbeveiligers SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond) Hout en kunststof Hout en kunststof Hout en kunststof Hout Hout Hout Hout Hout Kunststof

** ** ** */** ** * */** ** * ** ** */** */** */** * * * * ** * ** * * ** ** ** ** ** * *

Conform handleiding (2 x speciaal voor plataldeuren) Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Kunststof Kunststof Hout Hout

Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding 39

Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Kunststof Metaal

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

-Scharnier, opbouw met penborging -Hangnaad beveiliger 10-212.730/731/732/733.00SKG*; 10-262.730/731/732/733.00SKG*

* *

Conform handleiding Conform handleiding

Metaal Metaal

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst O (versie: februari 2007 ) Meerpuntssluitingen voor houten dubbele deuren

Geschikt voor standaard beveiliging SKG® Bijzonderheden bevestiging ALPROKON -Uitvoering 01; 10 espagnoletkantgrendel Conform handleiding * -Uitvoering 02; 06;14 espagnoletkantgrendel Conform handleiding ** -Uitvoering 07; 09 espagnoletkantgrendel Conf. handl. (voor naar binnen en buitendraaiende deuren) ** Conf. handl. (voor naar binnen en buitendraaiende deuren) -Uitvoering 07A; 09A espagnoletkantgrendel /senioren ** BEZAULT (was Ambouw) Conform handleiding zie -335 opbouwespagnolet 2-punts incl. sluitplaten (optie ** 2 zijden bedienbaar) BUVA / Conform handleiding -8512 / 8534 opbouw balkespagnolet (krukbediening) * -8012 / 8034 opbouwespagnolet Incl. bijbehorende sluitplaat zie / ** -2062 C espagnoletgrendel inbouw Conform handleiding zie ** FUHR -MultiSafe 841 espagnoletsluiting v.d. passieve deur Conform handleiding * -MultiSafe 869/24 Type 3 meerpuntssluiting Comfort Conform handleiding ** uitvoering v.d. actieve deur HMB Conform handleiding -MultipointLock espagnoletkantgrendel inbouw ** Conform handleiding -Multipoint de Luxe espagnoletkantgrendel inbouw ** Conform handleiding -Multipoint Light espagnoletkantgrendel inbouw ** IVANA -Espagnoletgrendel-inbouw 46286; 46287; 46288 Conform handleiding ** Conform handleiding - Multipoint Extra espagnoletkantgrendel inbouw ** KFV Conform handleiding - AS 2532/AS4930 S 55-196-(1)A/77xx-196 * espagnoletkantgrendel inbouw LIPS -2662 Conform handleiding ** Mul-T-Lock - 500 R/C/H 3013 serie opbouw espagnolet ** Conform handleiding zie NORHTGO -Steldeursluiting, espagnolet i.c.m 3 P Norhtgo * Conform handleiding P+E - Si 1424/1434 opbouwespagnolet Conform handleiding ** -5000 serie, deurnaald met geïntegreerde meerpuntssluiting Conform handleiding ** VISVAST -ESP opbouwespagnolet met bijbehorende sluitplaten Conform handleiding * voor naar binnendraaiende deuren voor naar buitendraaiende deur Lijst P (versie: februari 2007 ) (Bijzet) Sloten voor garagedeuren SKG® Bijzonderheden bevestiging Geschikt voor: (type ondergrond)

Geschikt voor standaard beveiliging De loopdeur in de garagedeur is met onderstaande sloten niet 3 minuten inbraakwerend.

N.B. cursief = laatste wijziging

40

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

FIAM -109 KC-80 slot voor garagekanteldeuren met

geïntegreerde crosskeycilinder

*

Conform handleiding

Metaal

HMB

-Multipoint de Luxe espagnoletkantgrendel inbouw

** * * * * * * * *

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Electromotoren met afstandsbediening (RF). Geschikt voor sectionaal-deuren Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal Metaal

HÖRMANN

-N80/902 Garagedeurslot voor garagekanteldeur -LPU 30/40 Garagedeurslot voor sectionaaldeuren

MARANTEC (garagedeur aandrijvingen)

-Comfort 220/250/252/257 DC met SK rail -Comfort 220/250/252/257 DC met SZ rail

SECU

-SecuMax P3 garage kanteldeurbeveiliging -SecuMax Plus garage kanteldeurbeveiliging -SecuMax Sectionaal garagedeurbeveiliging

VIS VAST -GBS Garagedeurslot voor garagekanteldeur

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst R (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging ALCOA -855, 856 en 859 meerpuntssluiting FUHR -MultiSafe 869 Type 3 en 11 meerpuntssluiting Comfort uitvoering -MultiSafe 855,856,859 Type 3 en 11 meerpuntssluiting ISEO -795501 KFV -AS 2500/2502/4900/4500 meerpuntssluiting (smal) -AS 2600/2602/4600 meerpuntssluiting (smal) SANOCO -40-SAN2033/SKG*; 40-SAN2037ZR)SKG* meerpuntslsluiting -60-S10.624 SKG*; 60-S10.625 SKG* kant-espagnolet met sluitstukken Lijst R 1 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging BKS -1205 SR MARENCO -3830/3835; 3840/3845 Incl. bijbehorende sluitplaat -3730;3735;3740;3930;3935;3940 met zwenkschoot NEMEF -4185; 1292 -4169; 1205 WILKA -1738 -1735; 1736 met zwenkschoot Lijst R2 (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging BKS -1218

N.B. cursief = laatste wijziging

Meerpuntssluiting voor aluminium en metalen deuren SKG® ** ** ** ** * * * * Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding

Hoofdinsteeksmalsloten voor aluminium en metalen deuren SKG® * ** *** * ** ** *** Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Bijzetsmalsloten voor aluminium en metalen deuren SKG ® * Bijzonderheden bevestiging

Conform handleiding 41

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

MARENCO -3230; 3235; 3240; 3245 Incl. bijbehorende sluitplaat -3730; 3735; 3740; 3930; 3935; 3940 met zwenkschoot; incl.bijbehorende sluitkom NEMEF -4128 WILKA -1739 -1736;1735 met haakzwenkschoot

** *** ** ** ***

Conform handleiding Conform handleiding

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst S (versie: februari 2007 ) Universele sluitkommen + hoeksluitplaten

SKG®

Geschikt voor standaard beveiliging ABLOY 46222 SKG AMBOUW hoeksluitplaat PT 25 ASSA sluitkom AXA sluitkom BUVA sluitkom DX sluitkom VSK 600;VSK 2114;VSK 2000 FAS sluitkom FIAM sluitkom G-U sluitkom 6-29532 / 6-29533 HMB sluitkom 707022; 707024 IVANA 44370; 37420; 42043; 44644 en 44645 KFV sluitkom 8050-05-41; 19-267-3V t/m 6V LIPS sluitkom MARENCO sluitkom 3050; 3060; 3070 NEMEF sluitkommen OXCLOC sluitkom VS70+80/10-30 P + E sluitkom 4000 serie en sluitprofielen 5033

Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding (eventueel nastelbaar ) Conform handleiding Conform handleiding

*** ** */*** *** *** *** *** *** *** **/*** *** *** *** *** */**/*** *** **/***

Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout Hout

Deze producten kunnen, indien bijpassend als universele sluitkom, gebruikt worden. Daar waar bij gecertificeerde sloten "de bijbehorende sluitkom etc." staan vermeld, is het verplicht de bijbehorende producten te plaatsen.

N.B. cursief = laatste wijziging

42

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Goedgekeurde Optische rookmelders door Keurmerkinstituut VOEDING Bijzonderheden Indicatie WIE? levensduur batterij Ajax-Kidde PE9 Batterij 9 volt 1 jaar Zie Ajax-Kidde PE9i Batterij 9 volt, koppelbaar 1 jaar Zie Ajax-Kidde PE9ill Batterij 9 volt, met lithium batterij 5 jaar Zie Ajax-Kidde 2SF23/9HI Netspanning 230 volt met 9 volt back-up n.v.t. Zie Ajax-Kidde 2SF23/9HIR Netspanning 230 volt met lithium back-up n.v.t. Zie Ajax-Kidde 223/9HI Netspanning 230 volt met 9 Volt back-up n.v.t. Zie BRK 7010 Netsp. + back-up Alkaline/Lithium back-up, koppelbaar 1 jaar Zie BRK 710 Batterij Test- en pauzeknop, ook koppelbaar 1 jaar Zie Lithium batterij, 10 jaar, koppelbaar, testDICON SA 410 ll Batterij 10 jaar Zie en pauzeknop 230 volt met 9 volt alkaline back-up, DICON 650 MBX Netspanning n.v.t. Zie koppelbaar,test- en pauzeknop 230 volt met 9 volt condensator back-up, DICON 650 MC Netspanning n.v.t. Zie koppelbaar,test- en pauzeknop 230 volt met oplaadbare lithium back-up, DICON 650 MRL Netspanning n.v.t. Zie koppelbaar, test- en pauzeknop ELRO RM 121 C Batterij 9 volt Niet bijgeleverd Zie ELRO RM 121 C /2 Batterij 9 volt Niet bijgeleverd Zie ELRO RM 125 Batterij 9 volt 2 jaar Zie ELRO RM 125 /2 Batterij 9 volt 2 jaar Zie ELRO RM 125 A Batterij 9 volt 2 jaar Zie ELRO RM 125 C Batterij 9 volt 1 jaar Zie ELRO RM 125 C/2 Batterij 9 volt 1 jaar Zie ELRO RM 125 C/4 Batterij 9 volt 1 jaar Zie ELRO RM 125 H Batterij 9 volt 2 jaar Zie Firex 4900 Batterij 4 jaar Zie Firex 4985 Netsp. + Batterij n.v.t. Zie Firex 4973 (L) Netsp. + Batterij 8 jaar Zie First Alert SA710 Batterij Test- en pauzeknop, 10 jaar garantie 1 jaar Zie Batterij 9 volt Niet bijgeleverd Zie HEMA 81.028056 Batterij Ook koppelbaar 10 jaar Zie Garvan GS 16610 Batterij Ook koppelbaar 1 jaar Zie Garvan GS 166 Batterij 9 volt Niet bijgeleverd Zie Ranex RX2550 / RX 2552 Leverancier: = Ajax Brandbeveiliging BV = BRK Brands Europe Ltd. = Sensotec = Dicon Safety Products = TEVEA B.V. = Fito Products = Roos Electronics B.V. Lijst T (versie: februari 2007 ) MERK Lijst U (versie: februari 2007 ) Merk Heijmerink Wagemakers Fietshangar Goedgekeurde Fietshangars / Fietskluizen

SKG classificatie

Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

KE 470 / NEN 5096 klasse 2

N.B. cursief = laatste wijziging

43

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Lijst V (versie: februari 2007 ) Merk Multicare Smeraldo S1/S2 Multicare Topazio T1/T2 Multicare Perla P1 Lijst W (versie: februari 2007 ) Merk

Goedgekeurde verlichtingsarmaturen

SKG classificatie

Bijzonderheden bevestiging 230 Volt 230 Volt 230 Volt

KE 571 KE 571 KE 571 Goedgekeurde spiegels

SKG classificatie

Bijzonderheden bevestiging

KE 572

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst X (versie: februari 2007 ) Goedgekeurde PKVW-E-producten Systeem (CCS)

Leverancier Alphatronics

Nr.

1.1

Systeem (CCS) PowerTalk kit

Artikelnummer

006380

Lijst X1 (versie: februari 2007 )

Bedienpaneel MKP-150 LCD bedieningspaneel Handzender Keyfob zender (in-uitschakeling en hulp) Magneetcontact Magneetcontact Glasbreukdetector Glasbreukdetector (plafondmontage) Glasbreukdetector (montage op ruit) Rookmelder/Branddetector Optische rookmelder Flitslamp Flitslamp (oranje) Binnensirene Binnensirene 12V 110 dBa op 1 m Optionele producten Water sensor Signaal versterker Gas detector (butaan/propaan) Buitensirene/flitser 110 dBa op 1 m Gas detector (aardgas)

Goedgekeurde PKVW-E-producten Overige producten

Artikelnummer 006368 Artikelnummer 007092 Artikelnummer 007089 Artikelnummer 007093 002127 Artikelnummer 007097 Artikelnummer 007503 Artikelnummer 007529 Artikelnummer 007095 007091 007098 006339 007099 Leverancier Alphatronics Leverancier Alphatronics Leverancier Alphatronics Leverancier Alphatronics Alphatronics Leverancier Alphatronics Leverancier Alphatronics Leverancier Alphatronics Leverancier Alphatronics Alphatronics Alphatronics Alphatronics Alphatronics Draadloos X Draadloos X Draadloos X Draadloos X Draadloos X Draadloos Draadloos Draadloos X X X X X Bedraad Bedraad Bedraad Bedraad X Bedraad Bedraad X Bedraad X Bedraad Compatible 1.1 Compatible 1.1 Compatible 1.1 Compatible 1.1 1.1/1.2 Compatible 1.1 Compatible 1.1/1.2 Compatible 1.1/1.2 Compatible 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Nr. 10.1 11.1 13.1 14.1 14.2 17.1 18.1 19.1 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5

N.B. cursief = laatste wijziging

44

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst Y (versie: februari 2007 ) Merk BKS -2126 PZ cilinderinsteekslot met paniekfunctie FUHR -870/3/16/20/24 meerpuntsslot met paniekfunctie -870/3/U24 meerpuntsslot met paniekfunctie KFV -AS 2500 F16/F18/F20/F24/P6-22/P8-22/P624/P10-24AP -AS 2502 F24 AP W267 meerpuntsslot met paniekfunctie -AS 2602 F 24 AP W 267 meerpuntsslot met paniekfunctie LIPS -2424; 2428 clinderinsteekslot met paniekfunctie NEMEF -4917 3-puntscomfortsluiting met haakschoten -4918 3-puntscomfortsluiting electr. mech. met haakschoten - 4937;4938 cilinderinsteekslot electr.,mech.,haakschoten, met paniekfunctie P+E - 4700 serie; 4800 serie - MSL 1864/5 meerpuntspanieksluiting Winkhaus Türtechnik - STV-AP.F1660/69; STV-AP.F2460.69 SKG goedgekeurde panieksluitingen (alleen voor betreffende C-eisen)

SKG classificatie

Bijzonderheden bevestiging

Geschikt voor: (type ondergrond) Hout Hout Hout

Aluminium/Kunststof

Zwaar Standaard Standaard Standaard Zwaar Zwaar

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout

Zwaar

Conform handleiding

Hout

Zwaar Zwaar Zwaar

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout Hout

Zwaar Zwaar Standaard

Conform handleiding Conform handleiding Conform handleiding

Hout Hout Kunststof

N.B. cursief = laatste wijziging

45

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Lijst Z (versie: februari 2007 ) Merk ABLOY Protec -Profielcilinder CY318N; CY317N -Knopprofielcilinder (niet afsluitbaar) CY319N ABUS -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) ANKER -Schroefcilinder -Profielcilinder -Oplegcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) -Electronische profielcilinder ANKER /PvL -Profielcilinder -Knop-cilinder (niet afsluitbaar) ASSA -Ovaalcilinder -Profielcilinder BAB -Profielcilinder -Oplegcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) BKS -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) BUVA -702; 1002; 2002; 2002/6; 3002 profielcilinder -2003 profielcilinder CISA -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) COMARI -Profielcilinder C 30 -Profielcilinder M&C DOM -Profielcilinder -Oplegcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) DX -Profielcilinder EVVA -Oplegcilinder -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) FCV/KAFLI -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) FEDERAL -Y 3110 GEGE -Profielcilinder IKON -TK5 sperbalk -Profielcilinder Multi-Profiel Z531/Z532 -Oplegcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) Z534 ZIE VERVOLG LIJST Z Gecertificeerde cilinders

SKG®

Bijzonderheden bevestiging

*** *** */** */** *** **/*** **/*** **/*** *** ** ** */**/*** ** ** ** ** **/*** **/*** ** *** ** ** ** ** **/*** ** **/*** ** ** **/*** **/*** **/*** **/*** ** */** ** ** ** **

batterijvoeding

N.B. cursief = laatste wijziging

46

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Productenlijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Vervolg Lijst Z (versie: februari 2007 ) Merk IKON Verso -Profielcilinder V531;V532 -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) V534 IVANA -Profielcilinder ISEO -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) KABA / GEGE -AP2000/ANS/pExtra profielcilinder -Quatro-ExperT-Gemini profielcilinder -Penta profielcilinder LIPS -Profielcilinder -Schroefcilinder -Oplegcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) -Ovaal cilinder MAUER -Profielcilinder S; E2A; E2M; MLS® -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) MOTTURA -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) MUL-T-LOCK -Profielcilinder -Schroefcilinder -Oplegcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) NEMEF -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) -Motorcilinder (niet afsluitbaar ) OXLOC -Profielcilinder -Oplegcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) PFAFFENHAIN -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) VACHETTE -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) WILKA -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) WINKHAUS -Profielcilinder -Knop-profielcilinder (niet afsluitbaar) -Blue Chip electronische cilinders Gecertificeerde cilinders SKG® *** *** **/*** ** ** ** ** ** **/*** ** ** **/*** ** ** ** ** ** **/*** *** **/*** **/*** */**/*** */**/*** ** ** ** ** **/*** **/*** ** ** */**/*** */**/*** **/*** **/*** *** Bijzonderheden bevestiging

N.B. cursief = laatste wijziging

47

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Deelnemerslijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Merknaam ABLOY ABUS ALCOA Ajax-Kidde ALPHATRONICS ALPROKON AMI AMBOUW ANKER ANSA ASSA ASTRA AUBI AXA BAB BEZAULT BKS BKV BRK BSW BUVA CHARMAG CISA CLEARLINE COMARI CORBIN DICON DIECKMANN DLC D-Line DOM DX EI ELRO EVVA FAS FCV/KAFLI FEDERAL FERCO FERRARO FIAM FIETSHANGAR FIREX FIRST ALERT FIX FREWO FSB FUHR FUSITAL Garvan GBT GeGe GPF G-U HABO HAPS HAUTAU HEMA HOPPE HMB HUTRA IKON Bedrijf Vema Security Abus / Cillekens & Zn. Carl Fuhr Gmbh & Co Ajax Brandbeveiliging B.V. Alphatronics B.V. Alprokon-Aluminium Development Ami B.V. Vema Security Ankerslot B.V. Ansae Stenman Holland B.V. Astra Beveiligingen Siegenia-Frank Stenman Holland B.V. Vema Security Vema Security G-U Nederland BKV Gmbh & Co KG Brk Brands Europe Ltd. BSW SECURITY AG Buva Charmag Themans Teleflex Comari Holland B.V. Nemef B.V. Dicon Safety Products B.V. Metafa Holland B.V. Vema Security Stenman Holland B.V. Dom-Nederland Dulimex B.V. Ajax Brandbeveiliging B.V. Roos Electronics B.V. Evva Nederland B.V. Stenman Holland B.V. FCV Fliether & Co GmbH Nauta B.V. G-U Nederland Van Leeuwen International Matching Heymerink Wagemakers Vormgeversatelier B.V. Sensotec Europe Brk Brands Europe Ltd. Nemef B.V. Frewo Metaal Almelo B.V. Winkhaus Nederland B.V. Carl Fuhr Gmbh & Co Valli & Valli Nv Fito Products Sales In Style Nauta B.V. Ten Hulscher G-U Nederland J.P.M. Kok Handelsonderneming Agenturen Kruyder Amersfoort Vof Hautau Qualitiätsbesläge Tevea Bv Hoppe Handelsmij. Boumans Benschop B.V. V. Erp Agenturen B.V. Vema Security Adres Postbus 199 Postbus 187 Postbus 468 Postbus 94404 Watergoorweg 71 Postbus 1160 Postbus 4306 Postbus 199 Postbus 1112 Everdenberg 7H Postbus 47 Pascalweg 25 F Rinckberg 29 Postbus 47 Postbus 199 Postbus 199 Poelhekkelaan 22 Hatzfelder Strasse 161 Gordano Gate Portishead Förrlibuckstrasse 66 Postbus 262 Route de Lully 2 Postbus 115 Postbus 6223 Postbus 103 Postbus 13 Zandpad 4 Ekkersrijt 1311 Postbus 199 Postbus 47 Postbus 1186 Postbus 20 Postbus 94404 Postbus 117 Postbus 400 Postbus 47 Bessemerstrasse 42 Postbus 16 Poelhekkelaan 22 Postbus 128 Postbus 982 Overijsselhaven 71 Neutronenlaan 36 Gordano Gate Portishead Postbus 13 Postbus 127 Grootzeil 9 Postbus 468 Koningin Astridlaan 2 Wijkersloot 28 Dr.Schuitstraat 51 Postbus 16 Postbus 16 Dillenburgstraat 11 C Oostergracht 36 Madoerastraat 41 Postfach 1151 Postbus 128 Pr. mr. P.J. Oudstraat 16 Postbus 151 Kosmonaut 19 Postbus 199 Postcode / Plaats 3870 CD HOEVELAKEN 6040 AD ROERMOND 6800 AL ARNHEM 1090 GK AMSTERDAM 3861 MA NIJKERK 2990 CA BARENDRECHT 5944 ZG ARCEN 3870 CD HOEVELAKEN 7500 BC ENSCHEDE 4902 TT OOSTERHOUT (NB) 3900 AA VEENENDAAL 4104 BE CULEMBORG 6374 LP LANDGRAAF 3900 AA VEENENDAAL 3870 CD HOEVELAKEN 3870 CD HOEVELAKEN 5644 TN EINDHOVEN D-42281 WUPPERTAL (D) BS20 7 GG BRISTOL (UK) 8037 ZURICH (D) 2990 AG BARENDRECHT CH-1470 ESTAVAYER-Le-Lac ZWITSERLAND 7200 AC ZUTPHEN 4000 NE TIEL 6940 AA DIDAM 7300 AA APELDOORN 3945 BA COTHEN (CH) 5692 AJ SON 3870 CD HOEVELAKEN 3900 AA VEENENDAAL 2280 CD RIJSWIJK 8170 AA VAASSEN 1090 GK AMSTERDAM 5126 ZJ GILZE 7550 AK HENGELO 3900 AA VEENENDAAL D 42551 VELBERT (D) 3780 BA VOORTHUIZEN 5644 TN EINDHOVEN 3910 AC RHENEN 3800 AZ AMERSFOORT 3433 PH NIEUWEGEIN 5405 NH UDEN BS20 7 GG BRISTOL (UK) 7300 AA APELDOORN 7640 AC WIERDEN 3891 KH ZEEWOLDE 6800 AL ARNHEM 2550 KONTICH - BELGIE 3945 LE COTHEN 1942 AB BEVERWIJK 3780 BA VOORTHUIZEN 3886 ZG GARDEREN 5652 AM EINDHOVEN 3763 LZ SOEST 3818 CS AMERSFOORT D-31689 HELPSEN (D) 5500 AC VELDHOVEN 4207 ND GORICHEM 3400 AD IJSSELSTEIN (U) 3824 MK AMERSFOORT 3870 CD HOEVELAKEN Telefoonnr. 033 - 2535014 0475 - 325147 026 - 3703836 020 - 5909500 033 - 2459944 0180 - 643950 077 - 4737475 033 - 2535014 053 - 4284949 0162 - 490090 0318 - 536111 0345 - 530350 045 - 5324722 0318 - 536111 033 - 2535014 033 - 2535014 040 - 2121325 0049- 202270570 0044-1275841468 0041- 840279279 0180 - 697500 0041 - 266639797 0575 - 595700 0344 - 616363 0314 - 332522 055 - 3128412 0343 - 563220 0499 - 477876 033 - 2535014 0318 - 536111 070 - 3193006 0578 - 571124 020 - 5909500 0161 - 455363 074 - 2452525 0318 - 536111 0049-20513180 0342 - 455000 040 - 2121325 0318 - 477777 033 - 4654523 030 - 6060823 0413 - 271166 0044 - 1275841468 055 - 3128412 0546 - 454090 036 - 5227744 026 - 3703836 0032 - 34508230 0343 - 578920 0251 - 215476 0342 - 455000 0577 - 462307 040 - 2121325 035 - 6012433 033 - 4633300 06 - 51938832 040 - 2540315 0183 - 629888 030 - 6877940 033 - 4550880 033 - 2535014

Zie vervolg deelnemerslijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

N.B. cursief = laatste wijziging

48

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Vervolg deelnemerslijst t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Merknaam INTERBRASS INTERSTEEL ISEO IVANA / NECOLOC KABA- GEGE KFV KOVI KRAFT LIMBURGIA LIPS LOBECO MACO MANDELLI MARANTEC MARENCO MARIANI MAUER MUL-T-LOCK MULTICARE MUTTORA NEMEF NORHTGO NOTTER NOVITA OXLOC PFAFFENHAIN P+E PN/KOK PvL RANEX ROTO SANOCO SECU SIEGENIA SMSCOM RURO S&B TAS VACHETTE VCR VH-Tec VIELER VIS-VAST WEKA WILKA WINKHAUS WINKHAUS TECHNIK WULLOCK ZASO ZIERLEYN Bedrijf Van Leeuwen International Van Leeuwen International Nauta B.V. Ivana-Necomij Kaba Nederland B.V. KFV Karl Fliether GMBH & Co. KG Comari Holland B.V. Dulimex B.V. Limburgia Lips Nederland B.V. Lobeco Beveiligingen BV. Maco Beschläge B.V. Ten Hulscher Marantec Nederland B.V. Marenco B.V. Hardbrass Mauer Locking systems Marenco B.V. Multcare Lighting CV Comari Holland B.V. Nemef B.V. Northgo DEUREN Sanoco Groothandel & Agenturen BV Hardbrass Ferney Group B.V. Metafa Holland B.V. Post en Eger B.V. J.P.M. Kok Handelsonderneming Paul van Leerdam Tevea B.V. Roto Frank B.V. Sanoco Groothandel & Agenturen BV SecuProducts B.V. Siegenia Frank SMSCOM International B.V. Ruro handelsonderneming B.V. Van Erp Agenturen Abus/ Cillekens & Zn. Buva Valli & Valli NV Paul van Leerdam Agenturen Kruyder Amersfoort B.V. Paul van Leerdam Asfra B.V. Agenturen Kruyder Amersfoort B.V. Winkhaus Nederland B.V. Winkhaus STV GmbH & CO. KG J.P.M. Kok Handelsonderneming Nauta B.V. Paul van Leerdam Adres Postbus 128 Postbus 128 Postbus 16 Postbus 274 Postbus 6666 Heidestrasse 11 Postbus 103 Aalbosweg 20 Industrieterrein de Flammert Postbus 59 Taco Scheltemastraat 5 Stikkenweg 60 Postbus 16 Postbus 23751 Postbus 160 Postbus 162 Postbus 56 Postbus 160 Postbus 3003 Postbus 103 Postbus 13 Postbus 3004 Postbus 8368 Postbus 162 Postbus 24 Ekkersrijt 1311 Postbus 842 Oostergracht 36 Rijksweg 1 Postbus 128 Hoofdveste 6-8 Postbus 8368 Industrieterrein Spoorzicht Boekweitstraat 23 X. de Cocklaan 66.2 Kroonstraat 22 Postbus 658 Postbus 56 Produktieweg 17 Postbus 262 Koningin Astridlaan 2 Nijverheidsweg 3a Madoerastraat 41 Rijksweg 1 Marchandweg 45 Madoerastraat 41 Grootzeil 9 Westhaag 28 Beckeringhstraat 35 Postbus 16 Rijksweg 1 Postcode / Plaats 3910 AC RHENEN 3910 AC RHENEN 3780 BA VOORTHUIZEN 2170 AG SASSENHEIM 6503 GD NIJMEGEN D 42549 VELBERT (D) 6940 AA DIEDAM 8170 AA VAASSEN 5854 PE BERGEN (LB) 3300 AB DORDRECHT 2597 CP DEN HAAG 7021 BN ZELHEM 3886 ZG GARDEREN 1100 EG AMSTERDAM 4760 AD ZEVENBERGEN 3770 AD BARNEVELD 3800 AB AMERSFOORT 4760 AD ZEVENBERGEN 3301 DA DORDRECHT 6940 AA DIDAM 7300 AA APELDOORN 2220 CA KATWIJK (ZH) 5990 AB BAARLO 3770 AD BARNEVELD 1700 AA HEERHUGOWAARD 5692 AJ SON 1000 AV AMSTERDAM 3763 LZ SOEST 7011 DR GAANDEREN 5500 AC VELDHOVEN 3992 DG HOUTEN 5990 AB BAARLO 2153 GK NIEUW-VENNEP B9830 ST-MARTENS-LAKEM 4979 AV ETTEN-LEUR 3430 AR NIEUWEGEIN 3800 AB AMERSFOORT 6045 JC ROERMOND 2990 AG BARENDRECHT B-2550 KONTICH 6662 NG ELST 3818 CS AMERSFOORT 7011 DR GAANDEREN 3771 MN BARNEVELD 3818 CS AMERSFOORT 3891 KH ZEEWOLDE 5346 LA OSS 3762 EV SOEST 3780 BA VOORTHUIZEN 7011 DR GAANDEREN Telefoonnr. 0318 - 477777 0318 - 477777 0342 - 455000 0252 - 220940 024 - 3523333 0049-20512780 0314 - 332522 0578 - 571124 0485 - 341218 078 - 6394639 070 - 3143143 0314 - 622627 0577 - 462307 0294 - 418549 0168 - 328970 0342 - 404884 033- 4550900 0168 - 328970 078 - 6543111 0314 - 332522 055 - 3128400 071 - 4029322 077 - 4778080 0342 - 404884 072 - 5765000 0499 - 477876 020 - 6947333 035 - 6012433 0315 - 341733 040 - 2540315 030 - 6385550 077 - 4778080 0252 - 620901 0032-92811312 076 - 5729933 030 - 6084242 033 - 4550880 0475 - 325147 0180 - 697500 0032-34508250 0481 - 375566 033 - 4633300 0315 - 341733 0342 - 405050 033 - 4633300 036 - 5227744 0412 - 633085 035 - 6012433 0342 - 455000 0315 - 341733

Aan de samenstelling van deze productenlijst is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen wij helaas niet uitsluiten. Derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan van het gebruik van deze uitgave.

N.B. cursief = laatste wijziging

49

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Instructie bijlage I

Betreffende niet gecertificeerde producten en uit de productie genomen gecertificeerde producten. Ingangsdatum 1 juli 2001. Betreffende gecertificeerde producten die niet participeren in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Ingangsdatum 1 juli 2002

Met ingang van 1 juli 2001 is de overgangsperiode voor de productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet meer van toepassing. Dit betekent dat de destijds op voornoemde lijst geplaatste niet gecertificeerde producten en uit de productie genomen gecertificeerde producten, die eveneens op voornoemde lijst waren geplaatst, per 1 juli 2001 van de lijst zijn afgehaald en in een afzonderlijke bijlage zijn geplaatst (bijlage 1). Doelstelling is om alleen nog gecertificeerde producten op de productenlijst te plaatsen. Deze gecertificeerde producten zijn onderhevig aan een voortdurende kwaliteitscontrole. Hierdoor kan met enige zekerheid gesteld worden dat deze producten voldoen aan de kwaliteit van het product dat destijds is getest en goedgekeurd. Het volgende is per 1 juli 2001 van kracht: 1. Het is het niet meer toegestaan om de producten genoemd in de bijlage I van de productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen® te adviseren, te offreren en te monteren. 2. Een uitgebracht advies heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Bij een uitgebracht advies voor 1 juli 2001, waarbij de in bijlage 1 van de productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen® genoemd hang- en sluitwerk een onderdeel is, kan bij uitvoering van dit advies tot 1 juli 2002 nog een certificaat Veilige Woning worden afgegeven. In dit geval kan het certificaat in beginsel maximaal 3 keer worden verlengd (looptijd tot uiterlijk 1 juli 2022). 3. Bij woningen waarvoor certificaten veilige woningen zijn afgegeven, waarbij de in bijlage 1 van de productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen® genoemd hang- en sluitwerk een onderdeel was, kan bij goed functioneren, in beginsel dit certificaat maximaal 3 keer worden verlengd. (looptijd uiterlijk tot 1 juli 2021). 4. Bij woningen waar wordt aangetoond dat de in bijlage 1 van de productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen® genoemd hang- en sluitwerk voor 1 juli 2001 is aangebracht. Kan dit in het adviestraject maximaal 5 jaar worden geaccepteerd. De bewoner dient dan wel aan te tonen dat dit materiaal voor 1 juli 2001 is aangebracht. Bij herkeuring kan, in beginsel dit certificaat maximaal 2 keer worden verlengd. (looptijd uiterlijk tot 1 juli 2021). 5. Bij woningen waarbij de in bijlage 1 van de productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen® genoemd hang- en sluitwerk na 30 juni 2001 is aangebracht, dient dit vervangen te worden. Uitzondering hierop is alleen de situatie omschreven onder punt 2. Met ingang van 1 juli 2002 zijn ook gecertificeerde producten op de bijlage I geplaatst, die niet participeren binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Voor deze producten geldt het volgende per 1 juli 2002. 6. Het is niet (meer) toegestaan om deze producten genoemd in de bijlage I van de productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen® te adviseren, te offreren en te monteren. 7. Mocht u echter deze producten aantreffen in of op gevelelementen, gemonteerd zoals bedoeld in de productenlijst en conform het bijbehorende montagevoorschrift, dan bestaat er geen belemmering om voor de betreffende woning een certificaat Veilige Woning® af te geven. Met ingang van 1 juli 2002 zijn een aantal technische oplossingen, die in de eisenbladen van het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen® stonden vermeld, komen te vervallen.

N.B. cursief = laatste wijziging

1

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Het betreft hier de volgende zaken: W2. De doorlopende valbeugel bij valramen W2. Het vastzetten van ramen met schroeven van 60 mm, 25 cm h.o.h. W3. Inplakken in de dakbedekking van niet-beweegbare lichtkoepels Voor deze technische oplossingen geldt dat de punten 1 tot en met 5 van toepassing zijn, met dien verstande dat de gestelde data 1 jaar opschuiven. Aan de samenstelling van deze bijlage is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen wij helaas niet uitsluiten. Derhalve kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan van het gebruik van deze uitgave. Aanvulling bijlage Gebleken is dat bepaalde toepassingen in de huidige productenlijst niet meer voorkomen. Om de in de bijlage genoemde producten en toepassingen te completeren is met medewerking van Maascursussen een aanvulling gemaakt. Hierdoor is de bijlage compleet en behoeven destijds goedgekeurde toepassingen, bij goed functioneren niet afgekeurd te worden. (zie verder de bijlage) De meeste toepassingen golden als mogelijkheid tot 1 juli 2001. Daar waar een toepassing vroeger of later toegestaan was, wordt dit in de betreffende kolom extra vermeld. De certificatie van destijds gecertificeerde raamboompjes met drukknopvergrendeling is met ingang van 17 oktober 2002 komen te vervallen. Dit in verband met de mogelijkheid tot het manipuleren van deze raamboompjes in het kader van de MO gaatjesboren. Inhoudsopgave:

Afsluitbaarheid Soort Gevelelement Producten Bijlage

3

Deuren: bijlage Ramen: bijlage Lijst A Lijst A1 Lijst B Lijst B1 Lijst C Lijst D Lijst DD Lijst D1 Lijst D2 Lijst E Lijst F Lijst G Lijst G1 Lijst H Lijst H1 Lijst I Lijst I2 Lijst J Lijst J1 Lijst K Lijst L Lijst L1 Lijst M Lijst N Lijst O Lijst P Lijst R Lijst R1 Lijst R2 Lijst S Lijst T Lijst X Lijst X1 Lijst Z 4+5+6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 21 21 22 22

N.B. cursief = laatste wijziging

2

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw

Uitleg afsluitbaarheid Onder het kopje afsluitbaarheid op pagina 3 wordt aangegeven op welke wijze ramen en deuren dienen te worden afgesloten. Boven iedere tekening staat de van toepassing zijnde regel vermeld. Drukknopvergrendeling of draaiknopbediening Met een sleutel afsluitbare grendel 1- Ten minste één grendel van beweegbare beglaasde deuren en ramen en van naastliggende beglaasde elementen waar geen inbraakwerend glas is toegepast moet afsluitbaar zijn.

Enkel, of dubbel glas

Enkel, of dubbel glas

OF

Enkel, of dubbel glas Enkel, of dubbel glas

2- Indien wel inbraakwerend glas is toegepast, vervalt de eis van afsluitbaarheid, maar dient de grendel tenminste te zijn voorzien van een blokkering als bijvoorbeeld een drukknop vergrendeling of draaiknopbediening.

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

Enkel of dubbel inbraakwerend glas

Voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen® geldt de eis dat beide grendels afsluitbaar moeten zijn door een drukknop vergrendeling of draaiknopbediening. Zie de toelichting op pagina 3 van de productenlijst

3- De eis van afsluitbaarheid van grendels blijft binnen het PKVW® bestaan, wanneer het beweegbare raam of de deur zich bevindt in de directe omgeving van een ventilatieopening of andere opening, waarbij met armlengte de niet afsluitbare grendel kan worden bediend. Let op. Dit geldt dus ook voor knopcilinders.

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

OF

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

Enkel, of dubbel inbraakwerend glas

N.B. cursief = laatste wijziging

3

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Deuren Gevelelement: Naar binnen draaiende houten stompe deuren. (bv. voordeur)

Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1. Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en; of;

2d 1 x Hoofdslot + 1 x Bijzetslot (SKG **® / ***® (lijst D of lijst DD) zie 2e. 1 x Hoofdslot + 2 x Bijzetslot (lijst D of lijst DD) zie 3. Verticale glaslatten aan buitenzijde gelijmd /gekit en / of voorzien van beveiligde schroeven om de 20 cm (<20 cm.>)

Gevelelement: 2 naar binnen draaiende houten stompe deurdelen (boerendeur)

Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1. Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren per deel en;

2a. Bovenste deel: Zie voordeur 2a, 2b, 2c en 2d Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG **® / ***® lijst D of lijst DD) zie 2b. Meerpuntssluiting (lijst I) zie 3. en;

Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Gevelelement:

Standaardnorm(minimaal 3 min. inbraakvertraging) Beveiligingsmogelijkheid tot productenlijst 1 juli 2002

1. Ten minste 2 goedgekeurde bochtpaumelles (lijst N) of 2 hiervoor goedgekeurde Naar binnen draaiende metalen hangnaadbeveiligers (lijst N) en; (platal) opdekdeuren (bv voordeur) 2a. Aangetroffen hoofdinsteekslot incl. stalen hoeksluitplaat (lijst S) + cilinderveiligheidsbeslag (lijst B1) + oplegbijzetslot (speciaal aangeduid op lijst D) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder) 3. Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur Gevelelement:

Standaardnorm(minimaal 3 min. Inbraakvertraging) Beveiligingsmogelijkheid tot productenlijst 1 juli 2002 voor toepassing 2c.

Naar binnen draaiende kunststof deuren (bv voordeur)

1. 2.

Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en;

2a. 1 x hoofdslot + 1 x bijzetslot (SKG®** lijst D met vermelding geschikt voor kunststof) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder of; 2b. 1 x hoofdinsteeksmalslot SKG® ** Lijst M1 2c. 1 x hoofdinsteeksmalslot SKG®*(lijst M1) + 1 x bijzetinsteeksmalslot (lijst M2) 3. Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

= Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1) = Zie bijzonderheden bevestiging

N.B. cursief = laatste wijziging

4

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Vervolg Deuren Gevelelement: Naar buiten draaiende houten stompe deuren. (bv. achterdeur) Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging 1. Tenminste 3 scharnieren (lijst N) of 3 gerolde (standaard) scharnieren en 3 dievenklauwen met gelijmde stiften en; 2a. 1 x Hoofdinsteekslot met sluitkom+ 1 x Bijzetslot (SKG **® / ***® (lijst D of; of lijst DD) zie 2b. 1 x Hoofdslot + 2 x Bijzetslot (lijst D of lijst DD) zie 3. Verticale glaslatten aan buitenzijde gelijmd /gekit en / of voorzien van beveiligde schroeven om de 20 cm (<20 cm.>)

Gevelelement: 2 naar buiten draaiende houten stompe deurdelen (boerendeur)

Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) 1. Per deel: Ten minste 2 scharnieren (lijst N) of 2 gerolde (standaard) scharnieren en 2 dievenklauwen met gelijmde stiften en; 2a. Bovenste deel: Zie voordeur 2a, 2b, 2c en 2d Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG **® / ***® lijst D of lijst DD) zie 2b. Meerpuntssluiting (lijst I) zie 3. en;

Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Gevelelement:

Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) Beveiligingsmogelijkheid tot productenlijst 1 juli 2002 voor toepassing 2c.

Naar buiten draaiende kunststof deur

1. 3 deugdelijk gemonteerde scharnieren en twee scharnierbeveiligers (is op lijst N specifiek vermeld en; (FUHR DZ 150 SEAW of de HAUTAU venstermaster) 2a. 1 x hoofdslot + 1 x bijzetslot (SKG®** lijst D met vermelding geschikt voor kunststof) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder) of; 2b. 1 x hoofdinsteeksmalslot (lijst M1) SKG® */** + bijzetsmalslot (lijst R2) Beide sloten met cilinderveiligheidsbeslag categorie zwaar 2c. 1 x hoofdinsteeksmalslot SKG ®*(lijst M1) + 1 x bijzetinsteeksmalslot (lijst M2) 3. Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

= Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1) = Zie bijzonderheden bevestiging

N.B. cursief = laatste wijziging

5

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Vervolg Deuren Gevelelement: Naar buiten draaiende aluminium / metalen deur Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) Beveiligingsmogelijkheid tot productenlijst augustus 2000 1. 3 deugdelijk gemonteerde scharnieren + 2 opleggrendels (lijst L) (Op lijst L stond 150 S bedoeld werd de FUHR DZ 150 SEAW)

2a. Hoofdinsteeksmalslot SKG® ** inclusief sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag cat. zwaar (lijst B1) of; 2b. Meerpuntssmalslot SKG®* of SKG®** inclusief sluitkommen en cil. veiligheidsbeslag cat. zwaar (lijst B1) of; 2c. Hoofdinsteeksmalslot SKG® * + bijzetsmalslot SKG®* incl. sluitkommen + cilinder- veiligheidsbeslag cat. zwaar (lijst B1) en; 3. Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Gevelelement: Naar buiten draaiende houten dubbele deuren: actieve (loop) deur en passieve deur)

Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) Beveiligingsmogelijkheid tot productenlijst augustus 2000 1. Per deur: Tenminste 3 scharnieren (lijst N) of 3 standaard scharnieren en 3 dievenklauwen met gelijmde stiften en; 2. Passieve deur: P-naald (lijst O) Actieve deur: P-naald (lijst O) voorzien van 3 sluitpunten SKG®* of; (ALPROKON P-naald voor dubbele deuren ook voor stolpdeuren was een model!) 2b. Passieve deur: P-naald (lijst O) Actieve deur: P-naald (lijst O) voorzien van 3 sluitpunten in combinatie met een hoofdslot (lijst O) (ALPROKON P-naald voor dubbele deuren ook voor stolpdeuren was een model!) 3. Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

Ramen Tot 1 juli 2002 konden ramen vastgeschroefd worden in het kozijn, door rondom, om de 25 centimeter minimaal 60 millimeter lange schroeven te monteren. Vanaf juli 2002 is in de productenlijst een nieuw voorschrift betreffende het vastschroeven van ramen aangegeven. Gevelelement: Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging) Beveiligingsmogelijkheid tot productenlijst augustus 2000 Opdekraam (kunststof / metaal/ hout) 1a. Scharnierzijde: 1 x opleggrendel met inbusblokkering (lijst L) of; 1b. 1 x hangnaadbeveiliger (lijst L) en; 2. Sluitzijde: 2 x venstermaster (lijst L) en; (HAUTAU venstermaster) 3. Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur

N.B. cursief = laatste wijziging

6

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst A (versie: februari 2007 ) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG ***; *® en **® gecertificeerde hoofdoplegsloten ANKER 7841 / 7842 / 9241 / 9242 ANKER 7843 / 9243 GEMA 160 Ivana Neco-Loc 43078; 9241/9242 Ivana Neco-Loc 43068; 9243/9244 LIPS 1742; 1743; 1744; 1753 LIPS 1752; 1754; 1772; 1773 Bijzonderheden bevestiging: Lijst A1 (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde beslagen ABUS PZS 4060 Ivana N (div diameters) Lijst B (versie februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG **; *** en alle **® ;***® gecertificeerde hoofdinsteeksloten BKS 2420,2820, 2124; 2126 BUVA 1751.171; 1751.825 en 1751.696 HUTRA 9036 PZW 60 KFV 65PZW NJ 9720 TOM 3551 Bijzonderheden bevestiging:

Hoofdoplegsloten voor voordeuren (naar binnen draaiend SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Zie ** ** Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk Incl. bijbehorende sluitkast + beslag Ivana in combinatie met anti-inbraakstrip. Slotbouten door hoeklijn Zie Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk Zie Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk

** **

** **

Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) + beslag (lijst A1) Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Cilinder moet voor montage min. 3 mm. uitsteken 4-bouts Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) Bijzonderheden bevestiging Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1) Conform handleiding

Zie Zie Zie Zie Zie Incl. bijpassende sluitkom

Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1)

N.B. cursief = laatste wijziging

7

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst B1 (versie februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde cilinderveiligheidsbeslagen AMI 251/50 BAB DIN ES 1,2,3 BUVA 1712 A/V; 2312; 2315 DIECKMANN 7000 ­ 7016 (SKG***) FSB Securitas 7420/7421 Securitas 7432/7433 HOPPE 15NSA/15NS SKG *** 15NSB/15NS SKG *** JADO 421; 354/100 JADO 924/963/065 LIMBURGIA 50-8000 t/m 8007/92 MARIANI Secur Y + C 98000 t/m 98300 MELCHERT PI 2000 langschild NEMEF/HOPPE 3551-12 SKG ***; 3541-12 SKG ** NEMEF 3551; 3555; 3557; 3559; 9110 t/m 9112; 9115; 9118 (Oud SKG***) SCOULAND E 205 Bijzonderheden bevestiging: Lijst C (versie februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging uitsluitend in combinatie met een bijzetslot van lijst D Alle SKG* gecertificeerde hoofdsloten en SKG*® hoofdsloten ANKER BUVA P+E NEMEF 1279, 4411, 4412, 1295 YALE 634; 635 (oplegsloten) Bijzonderheden bevestiging:

Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Zie Zie Met bijgeleverde bouten Zie Zie Zie Zie

Zie Zie Zie Zie Zie Zie Zie

Zie

Met bijgeleverde bouten Hoofdsloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) SKG Bijzonderheden bevestiging

Conform handleiding * * * * Zie Zie Zie Incl. bijpassende stalen sluitkom + beslag (lijst B1) Incl. bijpassende sluitkast + beslag (lijst A1)

Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1)

N.B. cursief = laatste wijziging

8

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst D (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde bijzetsloten Anker 8431 insteekbijzetslot ASSA H8788 insteekbijzetslot BENT G 5054 insteekbijzetslot met klavier BKS B 1045 peninsteekbijzetslot BUVA 225R 17.51.866 CAVERS/CITY Caveth 4115-16 oplegbijzetslot Espe 4 FC 7310451 insteekbijzetslot FAS 309-01 insteekbijzetslot met klavier FIAM 1401.00.50 1501.00.50 IKON 3211 D IVANA 504 LIPS 1758 oplegbijzetslot met draaiknop (zie pag. 3) 2454 en 2456 LITTO S265718 L/R 50/55/60 NEMEF 4228; 4328 insteekbijzetslot 4229; 4329 insteekbijzetslot NJ B.9145 peninsteekbijzetslot P+E sl 4427; 4437; 4827; 4837 insteekbijzetslot SANTOS 4 FC 7310451 insteekbijzetslot TOM 3551 dubbele penschoot Bijzonderheden bevestiging :

Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar) SKG Bijzonderheden bevestiging ( op kniehoogte") met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan Conform handleiding

** ***

Zie Incl. bijpassende sluitkom Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk Incl. bijpassende sluitkom.

Incl. sluitkom ** ** Zie Zie Incl. bijpassende sluitkast Incl bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)

Incl. bijbehorende sluitkom Incl. Bijpassende sluitkom lijst S Met sluitkom 3601C Incl. Sluitkom + plaat, Zie Incl. bijbehorende sluitkast Zie

**

Zie ** *** Zie Zie Incl. bijbehorende sluitkom ** Zie Zie Incl. bijbehorende sluitplaat

Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)

N.B. cursief = laatste wijziging

9

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst DD (versie februari 2007) Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar en vergelijkbare kwaliteit SKG **) Geschikt voor standaard beveiliging BKS B 6341 insteekbijzetslot met blokschoot HUTRA 9156 PZW 60 insteekbijzetslot IKON 5131 / 5132 oplegbijzetslot met draaiknop / + kierstandhouder (zie pag. 3) 5136 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder NJ 9541 insteekbijzetslot; SANTOS SA 45/58 insteekbijzetslot YALE 3120 insteekbijzetslot PvL Visum insteekbijzetslot Bijzonderheden bevestiging : Lijst D1 (versie: februari 2007) Bijzonderheden bevestiging ( op "kniehoogte") met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan Incl. bijbehorende sluitkom Incl. bijbehorende sluitkom Incl. bijbehorende sluitkast (ook geschikt voor kunststof + plataldeur) Incl. bijbehorende sluitkast (ook geschikt voor kunststof + plataldeur)

Zie Zie Incl. bijbehorende sluitkast + beslag (lijst D1) Zie

Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1) Cilinderveiligheidsbeslag bijzetsloten Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Met bijgeleverde bouten Zie

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde beslagen BUVA 17.07.315.6-7 (rechthoekig) rozetbeslag HMB 500029 rozetbeslag (rond) HOPPE 15NSA/15NS cilinderrozet SKG *** 15NSB/15NS cilinderrozet SKG *** NEMEF 3541 rond rozetbeslag SKG*** MARIANI Secur C 91362 MELCHERT 945 rozetbeslag Bijzonderheden bevestiging:

Zie Zie Zie

Met bijgeleverde bouten

N.B. cursief = laatste wijziging

10

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst D2 (versie: februari 2007)

Bijzetsloten deuren (1 zijde bedienbaar voor bijvoorbeeld balkondeur) SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde bijzetsloten AXA 3012 oplegbijzetslot (oud SKG ***) ERA 805/806 opleggrendel FAS 258 opleggrendel met klaviersluiting FUHR DZ 150 SEA W/B opleggrendel met inbusblokkeringin G / BKV / K (was Köhler) UFV/SKG opleggrendel IVANA 42116/7 oplegbijzetslot (oud SKG ***) NEMEF 2565 oplegbijzetslot (oud SKG ***) 2608 insteekgrendel YALE 304 schuifpuislot Lijst E (versie: februari 2007)

***

Incl. sluitpotje Incl. sluitplaatje en metalen beugel over uiteinde schootkast met 2 extra schroeven (afm. 4x40 mm)

* *** ***

Met bijbehorende sluitkast Incl. sluitpotje Incl. sluitpotje 2 x 2608 in combinatie met hoofdslot lijst B of C Incl. sluitplaatje met slotboutbevestiging

Deugdelijke vakvullingen

Geschikt voor standaard beveiliging Bijzonderheden bevestiging Enkel (draad-) glas met deugdelijk rekwerk Glaslatten geschroefd aan binnenzijde Enkel glas met daarachter (binnenzijde) Glaslatten geschroefd polycarbonaat of Vivak in deugdelijk frame aan- gebracht Isolatieglas Lexan Margard SKG®/SKG **/*** Glaslatten geschroefd Polycarbonaat of Vivak min 4 mm Glaslatten geschroefd Multiplex min. 8 mm. Gelijmd in sponning, glaslatten geschroefd SecuShield glas- beveiligingsfilm 175 mu, Film aanbrengen achter glaslatten. 2 lagen aanbrengen Glas vastgezet met beglazingskit Veiligheidsglas, Inbraakwerend Uitvoeren als isolatieglas SKG®/SKG */**/**

N.B. cursief = laatste wijziging

11

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst F (versie: februari 2007)

Anti-inbraakstrippen

Geschikt voor aanvullende beveiliging Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Alle SKG *® en **® goedgekeurde antiinbraakstrippen ALPROKON Pro 25 (voordeur) Zie ALPROKON Pro 20 achterdeur terugligging 3 t/m 5 mm Zie Pro 21 achterdeur terugligging 6 t/m 8 mm Zie Zie Pro 26 achterdeur terugligging 18 t/m 20mm Pro 27 achterdeur terugligging 21 t/m 23 mm Zie Pro 28 achterdeur terugligging 24 t/m 26 mm Zie Met bijgeleverde schroeven (afm. 4 x 50 mm) deurstijlzijde en (afm. IVANA H 203 / P 203 voordeur 4 x 40 mm) deurzijde VOS/ SAFETY Schroeven (afm. 4 x 50mm / 4 x 40mm) 910 voor voordeur 920 voor achterdeur Zie SECU Secu 3T Verbeterd model voor achterdeur terugligging tot 30 mm Verbeterd model voor voordeur Secu Type 2 Twin plus Verbeterd model voor voordeur Secu Type 2 Special Bijzonderheden bevestiging: Max. schroeven Lijst G (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® goedgekeurde hoofdsluitingen AMBOUW 335 opbouwespagnolet AXA 2740 Axaflex raamcombi B5000 962 S inbouwespagnolet B5000 962 N inbouwespagnolet BUVA 2325 S inbouwespagnolet met haakschoot HOPPE 013H(N)S/446VW/U14Z raamboom 013H(N)DU14Z raamboom (met drukknop) Zie pag.3 NEMEF 2040/17 raamcombi P+E SI 1423; 1424; 1433; 1434; 150.7xx opbouwespagnolet SI 4086.000.7.xx raamboom Leerdam espagnolet Lijst G1 (versie: februari 2007) Hoofdsluiting voor stompe ramen SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

* *

met bijgeleverde sluitplaten Uitsluitend voor bovenlichten Zie ; Met bijbehorende sluitkommen Zie Met bijbehorende sluitkommen Met bijbehorende sluitkommen Zie Met bijbehorende sluitkast Met bijbehorende sluitkast Afsluitbare blokkering toevoegen (bijv. Yale 303) Met bijbehorende sluitkast. Schroeven (afm. 4 x 40mm) + verlengde stanggeleiders Met bijbehorende sluitkom ;

*** ***

Hoofdsluiting voor houten dubbele ramen SKG® Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde beslagen

N.B. cursief = laatste wijziging

12

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst H (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde bijzetsloten AXA 3012 oplegbijzetslot ERA 805/806 oplegbijzetslot incl. sluitplaat

Bijzetsloten voor stompe ramen SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Zie Incl. sluitkom Metalen beugel over schootkast uiteinde met 2 extra schroeven (afm. 4 x 40mm) of parkerbevestiging op metalen ondergrond Zie

***

FAS 258 opleggrendel met klaviersluiting FUHR DZ 150 SEW opleggrendel met inbusblokkering NEMEF 2565 opleggrendel (oud SKG ***) YALE 304 schuifpuislot incl. sluitplaatje Bijzonderheden bevestiging: Lijst H1 (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde bijzetsloten

***

Zie Incl.sluitkom met 3-schroefsbevestiging Slotboutbevestiging

voor naar buitendraaiend raam Bijzetsloten voor houten dubbele ramen SKG® Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

N.B. cursief = laatste wijziging

13

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst I (versie: februari 2007)

Meerpuntssloten houten deuren SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *®; **® ***® gecertificeerde meerpuntssloten ANKER OPD 8108/8109 opleg/5-puntsslot DIN links/rechts BEZAULT (was AMBOUW) 335 opbouwespagnolet 2-punts (optie: 2 zijden bedienbaar) BUVA 4825 3-puntssluiting 4925 3-puntssluiting 5325 3-puntssluiting FIX 6105 3-puntssluiting G-U Secury SB 2 / Europa SB 2 3-puntssluiting Europa ST4 5-puntssluiting HMB T 818974S55; T818954B55; T818974B55(R); T 818994B55; T 838974B55; T817874B55; T817874N55; T81787455; T817874B55S; T837874B55(RENO); T817874N55 JIS 5540 3-puntssluiting naar binnendraaiende deuren NEMEF 3971/4 3-puntssluiting met zwenkschoten 3925/01; 3926/01/02; 3930/01; 3931/01 3-puntssluiting met 2 haakschoten 3960 2-puntssluiting 3980;3985;3990;3995 2- puntssluitingen NORHTGO 3-puntssluiting voordeur/achterdeur 4-puntssluiting voor boven- en onderdeur WILKA 2090; 2095 3-puntssluiting WINKHAUS TECHNIK STV-F 2000 3-puntssluiting met haakschoten Bijzonderheden bevestiging: Lijst I2 (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde meerpuntsgrendels P+E SI 1423; 1424; 1433; 1434; 150.7xx opbouwespagnolet

Incl. sluitplaat + beslag (lijst B1)

Met bijbehorende sluitplaten

* ** ***

Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1) Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1) Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1) Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1) Zie Zie

** ** ** **

Zie Zie Zie Zie Incl. bijbehorende sluitkast

* ** ** **

Zie Zie Zie Zie Zie Zie Zie Zie

Incl. bijbehorende (nastelbare) sluitkommen + beslag (lijst B1) Meerpuntsgrendels deuren (alleen van binnenuit bedienbaar) Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Met bijbehorende sluitkast. Schroeven (afm. 4 x 40mm) + verlengde stanggeleiders

N.B. cursief = laatste wijziging

14

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst J (versie: februari 2007)

Schuifpuisloten Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde schuifpuisloten ASTRA SCH-01 kokerprofiel voor naar binnenschuivende pui SCH-01 kokerprofiel voor naar huitenschuivende pui AXA 3012 bijzetslot (ook oude SKG ***) Deugdelijke afsluitbare railblokkering ERA 807 schuifpuislot G / BKV / K (was Köhler) UFV/SKG opleggrendel G-U 936H/933H hoofdsluiting incl. cilindersluiting INGERSOL PDL 1 schuifpuislot MACO HS 15/25 hef-/schuifdeurbeslag SECUBAR Schuifpuibeveiliging plus YALE 303 universeel schuifpuislot 304 schuifpuislot Vis-Vast Schuifpuibalk (afsluitbaar) Lijst J 1 (versie: februari 2007 )

Incl. sluitkom (voor hout )

Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal. Met bijbehorende sluitkast Schroeven 5 x 50 mm + stiften en kozijn gelijmd

Parkers in metaal 3 paddestoelnokken verlijmd + tussenstijl beveiliger + halve cilinder

Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal

Schuifval beslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en schuiframen

Geschikt voor standaard beveiliging

Bijzonderheden bevestiging

Geschikt voor:

(type ondergrond)

AUBI

-300 safety plus, samengesteld beslag

SIEGENIA -PSK KF; PSK Z schuifvalbeslag

Conform handleiding Conform handleiding

Hout en kunststof

Kunststof

N.B. cursief = laatste wijziging

15

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst K (versie: februari 2007)

Doorklimbeveiliging ramen/lichtkoepels (barrièrestangen & rekwerken) Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde doorklimbeveiligingen RVS Barrièrestang (massief) Bij overspanning tot 50 cm: ø 14 mm Bij overspanning tot 75 cm: ø 16 mm Bij overspanning tot 100 cm: ø 16 mm + bevestigingsnokken BOERSMA Traliewerk GEMA Rekwerk IVANA Rekwerk NEMEF 2040/17 combi-uitzetter voor bovenlichten SECU SecuBar duo RVS SecuBar RVS Secubar Single Barrierestang Secubar Flex Barrierestang Secubar Dome Lichtkoepel (div. lengtes) VOS/SAFETY Rolbar

Min. 2 ½ cm in de dag kozijn Min. 2 ½ cm in de dag kozijn Min. 2 ½ cm in de dag kozijn

4 x stalen slotbouten M8 + grote ringen Eindbevestiging stang met extra schroef (4 x 70 mm) door stang Eindbevestiging stang met extra schroef (4 x 70 mm) door stang

Overspanning en bevestiging conform handleiding Overspanning en bevestiging conform handleiding Overspanning en bevestiging conform handleiding Overspanning en bevestiging conform handleiding Overspanning en bevestiging conform handleiding Op dagmaat van het kozijn met 4 schroeven

N.B. cursief = laatste wijziging

16

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst L (versie: februari 2007) Hoofdsloten en bijzetsloten voor naar binnen draaiende kunststof + houten opdekramen. Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde hoofdsloten en bijzetsloten ABUS FTS 88 (sluitzijde 1 x voldoende) FAS 94 (scharnierzijde 1 x voldoende) FTS 96 (sluitzijde 1 x voldoende) ook geschikt voor kunststof zonder metaal FO 500 raamgrendel met kierstandhouder (sluitzijde 1x voldoende) FOS 550 opbouwespagnolet DFS 590 raamgrendel voor dubbele ramen BUVA WHB-2 (Buvalux) inbouwbeslag zie FUHR DK 2001 M inbouwbeslag zie 150 S raamgrendel met inbus-blokkering (sluitzijde 1 x voldoende / scharnierzijde 1 x voldoende) ook geschikt voor kunststof zonder metaal G-U JET T20 Se inbouwbeslag zie Contura Se inbouwbeslag zie HAUTAU 2100001a venstermaster (2 x ) opleggrendel met inbusblokkering MACO Multi 2000S inbouwbeslag zie ROTO C-101 K12/20-13 St 4 inbouwbeslag voor kunststof zie C-101 H12/18-9 St 4 inbouwbeslag voor hout zie WEIDTMANN KURIER 2K 12/20-9-4V inbouwbeslag zie WINKHAUS TECHNIK AutoPilot inbouwbeslag zie Bijzonderheden bevestiging: Bijzonderheden bevestiging: Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Parkers in metaal Parkers in metaal Parkers in metaal

Zie Zie

Zie Zie Parkers in metaal + verlengde bevestigingsplaten op draaiend deel

Zie Zie Zie

Zie Zie

Parkers in metaal Met metalen vlindersluitplaatjes (aantal paddestoel- nokken zie richtlijn deze pagina) Houd rekening met afsluitbare greep!!!!!

Richtlijn omloopmaat inbouwbeslag draai- valramen Omloopmaat raam: Omloopmaat raam: Omloopmaat raam: Omloopmaat raam: Omloopmaat raam: Omloopmaat raam: Omloopmaat raam: 450 400 350 300 250 200 < 500 cm 450 cm 400 cm 350 cm 300 cm 250 cm 200 cm : : : : : : : 9 paddestoelnokken 8 paddestoelnokken 7 paddestoelnokken 6 paddestoelnokken 5 paddestoelnokken 4 paddestoelnokken 4 paddestoelnokken

PS. Bij afwijking: info SKG te Wageningen Tel: 0137 - 421720

N.B. cursief = laatste wijziging

17

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst L1 (versie: februari 2007) Draaivalbeslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen Geschikt voor standaard beveiliging SKG® Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Alle SKG *® en **® gecertificeerde draaivalbeslagen Alle SKG *® gecertificeerde opbouwvergrendelingen Lijst M (versie: februari 2007) Meerpuntssloten kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) Geschikt voor standaard beveiliging SKG® Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Alle SKG *® en **® gecertificeerde meerpuntssloten FUHR 855/3 (3-puntssluiting met zwenkschoten) (Voordeur) 856/3 (3-puntssluiting met zwenkschoten) (Achterdeur) Scharnieren en scharnierbeveiligers Lijst N (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging SKG® Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Alle SKG *® en **® gecertificeerde scharnieren en scharnierbeveiligers ACRIMO 9791/R10 kogellagerscharnier met veiligheidsnok 9770 KE Paumelle met veiligheidsnok voor deur 9770 KE Paumelle met veiligheidsnok voor raam AXA 1113-24-/1114-24- amerikaanse scharnieren 1138-34- / 1139-24- venelitescharnieren 1541-24 / 1543-24- kogellagerscharnieren 1113-25-/ 1114-25- amerikaanse scharnieren 1132-25-/1132-45- knopnylonscharnieren 1135-56-/1136-55-/1138-35-/1139-25venelitescharnieren 1541-25-/1543-25- kogellagerscharnieren BOSCH Paunier met veiligheidsnok Paunier zonder veiligheidsnok BSW S BB 802 kogellagerscharnier met veiligheidsnok S BB 807 paumelle met veiligheidsnok BUVA 3535 kogellagerscharnier met veiligheidsnok 9090 paumelle met veiligheidsnok voor deur 9090 paumelle met veiligheidsnok voor raam CHARMAG 1001.....N; 1003.....N klepscharnieren 1021.....N; 1023.....N knopscharnieren 1025.....N; 1027.....N kogellagerscharnieren 1029.....N; 1031.....N nylonbuslagerscharnieren 1040.....N; 1041.....N kogelpaumelles met veiligh. nok Scharnierzijde 2 x HAUTAU Parkers in metaal + verlengde bevestigings-platen op 2100001a venstermaster opleggrendel met inbusdraaiend deel blokkering. Scharnierbeveiliger voor naar buitendraaiende metalen deuren IVANA Paunier met veiligheidsnok versie 3 Paunier met veiligheidsnok versie 2/4 9770 paumelle met veiligheidsnok voor deur 9770 paumelle met veiligheidsnok voor raam 9791 kogellagerscharnier met veiligheidsnok NEMEF 2172 paumelle met veiligheidsnok NORHTGO Fixkom veiligheidsscharnier naar binnen draaiend Fixkom veiligheidsscharnier naar buiten draaiend ZIERLEYN B 208 bochtpaumelle

N.B. cursief = laatste wijziging

18

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst O (versie: februari 2007)

Meerpuntssluitingen voor naar buiten draaiende houten dubbele deuren Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde meerpuntssluitingen ALPROKON P-naald t.b.v. dubbele deur, Passief deur: sluitkom + 2 x kantschuif Actief deur: 2090 LIPS 3-puntsslot AMBOUW 335 opbouwespagnolet 2 punts HMB Multipoint de Luxe NORHTGO Passief deur: sluitnaad + 2 grendels Actief deur: 5-puntssluiting Lijst P (versie: februari 2007)

Speciaal voor dubbele deuren. Incl . bijbehorende sluit-kommen en beslag (B1)

Incl. sluitplaten Zie handleiding Incl. bijbehorende sluit-kommen + beslag (lijst B1)

Bijzetsloten voor garagedeuren Bijzonderheden bevestiging

Geschikt voor standaard beveiliging De loopdeur in de garagedeur is met onderstaande sloten niet 3 minuten inbraakwerend. Alle SKG *® en **® gecertificeerde bijzetsloten FIAM 109 KC80 dubbel stangslot met stiftsleutel HÖRMANN Bijzetslot voor sectionaal deuren Bijzetslot voor kanteldeuren SecuMax P3 Garagedeurslot (alleen binnenbediening) Bijzonderheden bevestiging: Lijst R (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde meerpuntssluitingen HvN/Sobinco Lijst R 1 (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde heefdinsteeksmalsloten HvN NEMEF met zwenkschoot Lijst R2 (versie: februari 2007) Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® en **® gecertificeerde bijzetsmalsloten Zie handleiding

Conform handleiding Zie handleiding Zie Zie Zie

Meerpuntssluiting voor aluminium en metalen deuren SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Incl. bijpassende sluitkom

*/**

Hoofdinsteeksmalsloten voor aluminium en metalen deuren SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding Incl. bijpassende sluitkom Zie

*/** */**

Bijzetsmalsloten voor aluminium en metalen deuren SKG Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

N.B. cursief = laatste wijziging

19

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst S (versie: februari 2007)

Sluitkommen, sluitkasten, sluitplaten, sluithoeken en sluithaken Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Geschikt voor standaard beveiliging Alle SKG *® ; **® en ***® gecertificeerde sluitkommen, sluitkasten, sluitplaten, sluithoeken en sluithaken Alle SKG*** ggk sluitkommen BUVA 17.53.342/15,53.334/17.53.359/14.59.596/14.57.001 ESPE Z-23-52-022/Z-23-52-021 HMB 707000 / 707010 MARENCO 454.613.01/02 NEMEF VS 1200/VS 4000/VS 4219/ VS 4228/ VS 4328 NORHTGO sluitkom P.L. SKG*: 7536/7537 Stalen Hoeksluitplaat YALE 615.50.14; P/614.50.14P ZASO Z-23-52-022/Z-23-52-021 Bijzonderheden bevestiging: Max. schroeven

Max. schroeven

Met bijbehorende schroeven Min. Lengte 30 cm; min. Breedte 25 mm; min. Dikte 3 mm. Zie

N.B. cursief = laatste wijziging

20

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst T (versie februari 2007) MERK BRK 1201 E BRK 83 RIEC BRK 2002 ICE BRK 83 REC ­ BXN BRK 2002 RACEN BRK 86 RACE Dicon Micro 300 Dicon 370 MB Dicon Micro 300 AP Dicon Micro 300i Dicon 300 Dicon 350 Dicon 440 Dicon 440I EI 105 BP EI 105 C EI 131 EI 136 EI 141 "EasiFit EI 151TL EI 156 EI 161 "Easi Fit" Fire Sentry 914 Firex 4870 (L) First Alert SA 83 R1C2 EC First Alert SA90CEC First Alert SA90C2EC First Alert SA 88 CEC First Alert SA 76 CEC­ BXN First Alert SA 150 CECBXN Kidde 915 Kidde 916 Kidde 918 Kidde 1275 Kidde 916 LL Kidde PE9 Brand-en rookmelder Elite VOEDING Batterij Batterij Batterij Batterij Netspanning Netspanning Batterij Netspanning Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Netspanning Netspanning Netspanning Batterij Batterij Netspanning Batterij Netsp. + Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij Netspanning Batterij Batterij

Rookmelders Type Ionisatie Ionisatie Optisch Ionisatie Optisch Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Optisch Optisch Optisch Optisch Ionisatie Optisch Ionisatie Ionisatie Optisch Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Ionisatie Optisch Bijzonderheden Met ontsnappingslicht Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar Met ontsnappings-licht Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar Koppelbaar, oplaadbare lithium batterij Koppelbaar, oplaadbare lithium batterij Koppelbaar

Koppelbaar Met afstandtest Met afstandtest Pauzeknop, afstandtest

Pauzeknop, afstand-test, en ontsnappings licht (O.L.)

Pauzeknop Pauzeknop, O.L Koppelbaar Pauzeknop en long life batterij (10jr.) Foto-electrische cel; testknop; batterij bijna leeg indicatie; knipperend controle lampje ; 10 jr garantie

Lijst X (versie: februari 2007 )

Goedgekeurde PKVW-E-producten Systeem (CCS)

Leverancier Lobeco SMSCOM International B.V.

Nr.

Systeem (CCS)

Artikelnummer

N.B. cursief = laatste wijziging

21

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

BIJLAGE 1 Lijst niet gecertificeerde producten en/of uit de productie genomen producten en gecertificeerde producten die binnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® niet participeren

Lijst X1 (versie: februari 2007)

10 Bedienpaneel

Goedgekeurde PKVW-E-producten Overige producten

Artikelnummer Leverancier Lobeco SMSCOM Int. Leverancier Alphatronics Alphatronics Lobeco SMSCOM Int. Leverancier Alphatronics Lobeco Draadloos Bedraad Compatible

11

Handzender Handzender 2-kanaals (in-uitschakeling) Handzender 4-kanaals (in-uitschakeling en hulp)

Artikelnummer 007087 007088

Draadloos X X

Bedraad

Compatible 1.1 1.1

12

13

Luidspreker en microfoonmodule Speakerphone Speaker + microfoon Magneetcontact Magneetcont. opbouw met schroefaansluiting Magneetcontact opbouw met kabel Roldeur magneetcontact opbouw met kabel Magneetcontact inbouw met kabel Zwaar magneetcontact opbouw met kabel Magneetcontact inclusief trillingsdetector

Artikelnummer 004220 03409

Draadloos

Bedraad X X X X X X X X

Compatible 1.1 1.2 1.1/1.2 1.1/1.2 1.1/1.2 1.1/1.2 1.1/1.2 1.1/1.2

Artikelnummer

002326 002328 002330 002324 002332 002291

Leverancier

Alphatronics Alphatronics Alphatronics Alphatronics Alphatronics Alphatronics Lobeco SMSCOM Int. Leverancier Alphatronics Lobeco SMSCOM Int. Leverancier Alphatronics Alphatronics Alphatronics Lobeco Leverancier Lobeco Alphatronics Alphatronics Leverancier Lobeco SMSCOM Int. Leverancier Lobeco Alphatronics Leverancier Lobeco Leverancier Lobeco Alphatronics Alphatronics Alphatronics Alphatronics SMSCOM Int

Draadloos Bedraad Compatible

14

Glasbreukdetector Glasbreukdetector (plafondmontage)

Artikelnummer 002120

Draadloos

Bedraad X

Compatible 1.1/1.2

15

Trillingsdetector Trillingsdetector Trillingsdetector Trillingsdetector inclusief magneetcontact Actief Infrarood (voor binnen gebruik) Zwart, 11 cm hoog , 1 beam Zwart, 17 cm hoog , 2 beams Rookmelder/Branddetector

Artikelnummer 002290 002127 002291 Artikelnummer 001805 001807 Artikelnummer

Draadloos

Bedraad X X X Bedraad X X Bedraad

Compatible 1.1/1.2 1.1/1.2 1.1/1.2 Compatible 1.1/1.2 1.1/1.2 Compatible

16

Draadloos

17

Draadloos

18

Flitslamp Flitslamp (helder) Binnensirene Optionele producten Universele zender ISDN converter Paniek zender ( hulp) Paniekzender (hulp)

Artikelnummer 007504 Artikelnummer Artikelnummer 007085 003431 007071 007067

Draadloos

Bedraad X Bedraad Bedraad

Compatible 1.1/1.2 Compatible Compatible 1.1 1.1 / 1.2 1.1 1.1

19 20

Draadloos Draadloos X

X X X

Lijst Z (versie: februari 2007)

Gecertificeerde cilinders SKG® Bijzonderheden bevestiging Conform handleiding

Merk Alle SKG zowel met als zonder ® gecertificeerde cilinders

N.B. cursief = laatste wijziging

22

© Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid

Information

71 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

291829


You might also be interested in

BETA
Productenlijst 13 oktober 2005 - definitief