Read KOOPERATIVNOST%20U%20GRADJEVINARSTVU.pdf text version

-MAJ­ KOOPERATIVNOST U GRAEVINARSTVU

Kooperativnost je spremnost na saradnju u timskom radu. Karakterise je i tolerantan odnos prema drugacijem misljenju i ponasanju, zatim, postovanje licnosti saradnika, nesebicna pomo drugom clanu grupe, razvijena svest o zajednickom cilju koji se moze postii. Moze imati i negativnu konotaciju, u znacenju poslusnosti i neopiranja zahtevima nadreenog autoriteta. GRAEVINARSTVO JE NAJOCIGLEDNIJI PRIMER NEOPHODNOSTI TIMSKOG RADA I KOORDINISANOSTI SVIH FAZA I UCESNIKA IZVOENJE GRAEVINSKIH OBJEKATA - Kooperativnost kao nuznost Graevinski projekat po svojoj prirodi i strukturi je veoma slozen, nezavisno od kog je projektnog resenja. U globalu posmatrano moze se podeliti na: konstruktivna resenja, instalacije i zavrsnu obradu, ili izvoackim recnikom kazano na grube radove, instalaterske radove i zavrsne radove. Najmanje problema u organizovanju rada na izgradnji objekta se javlja kod grubih radova, izuzimajui situaciju ako se objekat nalazi na zemljistu koje je sklono klizanju. Ova faza izgradnje objekta zasniva se uglavnom na iskopu - fundiranje temelja i izradu konstrukcije. U pitanju su angazovanje masina za iskop temelja, eventualno saniranje terena i izrada armirano betonske konstrukcije sa zidarskim radovima. Svako graevinsko preduzee koje se bavi izvoenjem mora da poseduje opremu: metalnu oplatu, kranove za vertikalni transport i masine za obradu armature. Graevinske masine za iskop po pravilu se angazuju od treih lica ­ kooperanata. U novije vreme spravljanje betona se prepusta organizacijama koje se bave spravljanjem i transportom do objekta. Po pravilu na izradi konstrukcije objekata utrosi se 1/3 vremena a 2/3 na instalacije i zavrsne radove. Osnovni problem inzenjering organizacija koje se uglavnom javljaju kao nosioci posla ­ glavni izvoac, kako sinhrnizovati rad kooperanata, izolatera, elektricara, liftova, instalatera vode, grejanja, hlaenja, staklarskih radova, zavrsne obrade podova i zidova, do ulaznih vrata sa sanduciima za postu. U savlaivanju ovako velikog broja razlicitih struka ukljucenih na izvoenje objekata korisene su razlicite metode. Do pojave kompjutera korisen je metod "mreznog planiranja" u kome je kriticni put bio osnovna vodilja ukljucivanja svih kooperanata u rad u cilju postizanja zadatog roka zavrsetka radova. Danas uz pomo kompjuterske obrade podataka mogue je na osnovu glavnog projekta saciniti precizan predmer i predracun svih radova i potrebne radne snage u dimenziji vremena njihovog angazovanja. Takoe je omogueno odreenim metodama kompjuterskog praenja svakodnevno sagledavati proces izgradnje objekta ­ po vrstama radova. Savremene inzenjering organizacije koje se bave investiranjem i izvoenjem objekata zbog velikih teskoa oko sinhronizacije kapaciteta na izgradnji objekta po pravilu ne stvaraju svoje kapacitete, ve se pojavljuju kao organizatori posla angazujui veliki broj kooperanata za odreenu fazu rada. U savremenom svetu je takoe poznat poseban princip organizovanja preduzea takozvani Iont Venture ­ za odreeni projekat. Po zavrsetku projekta preduzee se gasi. U graevinskoj delatnosti je veoma tesko obezbediti kontinuitet korisenja svih kapaciteta, posebno kad se tome doda uticaj zimskih uslova rada kad je u veini slucajeva nemogue obavljati graevinske poslove. Perspektiva savremenog graevinskog preduzea je inzenjering organizacija osposobljena visokim strucnim kadrovima sposobnim da organizuju i sinhronizuju veliki broj malih kooperanata, izvoaca na objektu. Za graevinsku delatnost posebno je znacajno racionalno korisenje mehano opreme. Masine za iskop, kranovi za vertikalni transport prema stepenu angazovanja pri izvoenju radova nije racionalno da graevinsko preduzee poseduje, ve ih treba iznajmljivati po potrebi. Bilo bi racionalno formirati posebnu firmu u Beogradu koja bi se bavila iznajmljivanjem graevinskih masina i opreme cime bi se poveao koeficijent korisenja mehano opreme i smanjio obim potrebnih sredstava za nabavku i opremanje pojedinacno svakog graevinskog preduzea. Ovakva praksa je u velikoj meri razvijena u mnogim zemljama gde je graevinska delatnost u zamahu (Nemacka, Rusija, zemlje Bliskog istoka).

ZAVRSNI RADOVI U GRAEVINARSTVU S obzirom na znacaj praenja najnovijih trendova u dizajnu, vezano za osmisljavanje radnog i zivotnog prostora, a u skladu sa ekoloskim i ergonomskim standardima i upotrebi najnovijih materijla, neophodno je pratiti inovacije u oblasti zavrsnih radova u graevinarstvu, u koje spadaju: · · · · · · · · izvoenje elektroinstalaterskih radova i odrzavanje elektroinstalacija izvoenje radova na postavljanju i odrzavanju instalacija centralnog grejanja, parnih toplovodnih instalacija, instalacija komprimovanog vazduha, kao i instalacija za propan butan gas izvoenje radova na postavljanju i odrzavanju instalacija za ventilaciju i klimatizaciju, instalacija za grejanje kondicioniranjem vazduha, primena tehnoloskih postupaka u preradi vazduha izvoenje radova na izgradnji, montazi i odrzavanju svih vrsta toplovodnih kotlarnica kao i kotlarnica niskog i visokog pritiska izvoenje radova na postavljanju i odrzavanju elektricnih instalacija u stambenim, poslovnim, javnim i industrijskim objektima izvoenje radova na postavljanju i odrzavanju elektricnih instalacija za ozvucenje, signalizaciju, gromobransku zastitu, protivpozarnu zastitu izvoenje vodoinstalaterskih radova, cisenje i odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze, kanalizacionih cevi i rezervoara izvoenje radova na zastakljivanju objekata, prozorskim ravnim ili matiranim staklom, usluge ukrasne obrade stakla izvoenje zavrsnih radova u graevinskim objektima: malterisanje, gipsarski radovi, molersko-farbarski radovi, fasaderski radovi, keramicarski radovi, postavljanje zidnih i podnih ploca i plocica u svim vrstama graevinskih objekata krovnopokrivacki radovi na svim vrstama graevinskih objekata i dr. NEKI OD NJIH... GIPSARSKI RADOVI Ovi radovi imaju veliku popularnost zbog vrlo zanimljivih estetskih resenja koja se postizu. Pored izrazito dekorativnih osobenosti, gips je nezamjenljiv za obradu pojedinih delova enterijera. Pored gipsarskih radova na gletovanju zidova, plafona, stubova, spustenih plafona, pregradnih zidova i drugih povrsina, gips se koristi za izradu gips lajsni, rozeta, kao i raznih ukrasnih detalja. Vreme vezivanja gipsa je izuzetno kratko, pa su potrebne kvalitetne pripreme i velika efikasnost u radu. Iskustvo i strucnost su potrebni za pripremu podloge, pravilno nanosenje gipsane mesavine, kao i druge radove. Sa vrlo skromnim poveanjem ulaganja fasadama se daje zanimljiv i vrlo lep izgled. Spoljasnji delovi objekta stvaraju prve utiske o samom objektu i korisnicima. Brojni gipsani elementi se izrauju u fabrikama i montiraju na objekte. FASADERSKI RADOVI Zavrsni radovi na spoljasnjem ureenju objekata obuhvataju sve vrste malterisanja, grubo i fino, masinsko malterisanje, kao i sve vrste izolacijskih radova. Funkcionalnost modernih stambenih i poslovnih objekata istice u prvi plan zvucnu, toplotnu i hidroizolaciju. Svetski standardi i bogata ponuda savremenih graevinskih materijala su stvorili potrebne uslove za izgradnju vrhunski izolovanih i izuzetno dekorativnih fasada. Kvalitet savremenog stanovanja i poslovanja podrazumeva i estetski dopadljivo zivotno i radno okruzenje. Koriste se moderni izolacioni materijali, kao sto je stiropor, a dekorativnost objekata je posebno prepoznatljivo obelezje radova. Stiropor je materijal izuzetno stabilne strukture i zapremine, izuzetno popularan i koristi se preko 50 godina, jer je pokazao vrhunske osobine. U potpunosti se reciklira, a samogasivi stiropor je izuzetno otporan na pozare, sto mu omoguava izuzetno siroku primenu. Stirodur je izuzetno gust, penast materijal, otporan na vlagu, sa izuzetnim izolacionim svojstvima. Otporan je na pritisak i druga mehanicka naprezanja, dugotrajan i izuzetno otporan na klimatske promene i vremenske uticaje. Izrauje se u obliku ploca, sa reljefnim ili glatkim povrsinama. Otporan je na ekstremno vlazne sredine, pa se posebno preporucuje za izolaciju krovova, betonskih povrsina i drugih povrsina koje se nalaze u vlaznim sredinama.

·

ELEKTROINSTALACIJE Do prikljucnog ormaria se elektricna energija dovodi preko elektroenergetske mreze. Elektricne instalacije se od brojila razvode po prostorijama, prema potrebama vlasnika i nameni objekta. Nestrucno izvedeni radovi narusavaju komfor i funkcionalnost objekata, ali mogu ugroziti i ljudske zivote. Sve poslove na uvoenju elektro instalacija mogu izvoditi samo ovlastena lica, koja u potpunosti poznaju propise i preuzimaju punu odgovornost za izvedene radove. Strucnjaci preduzimaju sve potrebne sigurnosne mere, a nakon pustanja elektricne energije korisnici dobijaju pouzdane elektro instalacije, koje mogu bezbedno koristiti, prema vazeim propisima. Pravilno postavljanje prekidaca, uticnica i drugih delova instalacije, omoguava efikasno koristenje elektricne energije. Pripreme obuhvataju pazljivo planiranje i tacno definisanje mesta postavljanja i broja potrebnih prekidaca, uticnica, sijalicnih grla i drugih elektro instalacija. Strucno postavljanje elekticnih instalacija podrazumeva da se posebna paznja posveuje sigurnosnoj zastiti buduih korisnika. Osvetljenje prostorija zavisi od njihove namene. Pravilnim usmeravanjem svetlosti se postizu zanimljivi efekti, sto zavisi od dimenzija i oblika prostorije. VODOVODNE INSTALACIJE Moderni izgraeni objekti ne mogu biti funkcionalni ako nisu kvalitetno postavljene sve vodovodne instalacije. Nekvalitetno postavljene instalacije ometaju redovno snabdevanje vodom i donose dodatne troskove na otklanjanju nastalih steta. Tehnoloska unapreenja i poboljsanja materijala za instalacione radove se prate i primjenjuju u svakodnevnom poslovanju. U ponudi materijala se nalazi veliki broj metalnih i plasticnih cevi, materijala i pribora, koji se ugrauje prema vazeim tehnoloskim i graevinskim standardima. Pravilan izbor materijala i kvalitetni radovi na ugradnji su pravi izbor za kvalitetno snabdijevanje. KERAMICARSKI RADOVI Keramicki radovi imaju tradiciju staru nekoliko hiljada godina. Izuzetna dekorativnost i funkcionalnost su stvorili materijal, koji je uvek moderan. Keramicke plocice se koriste za spoljasnje i unutrasnje ureenje objekata i imaju izuzetne eksploatacione karakteristike. Ne propustaju vodu, otporne su na mrlje, ogrebotine, vatru i razne druge mehanicke i hemijske uticaje. Postoji bogata ponuda boja i uzoraka koji se stilski uklapaju u razlicita okruzenja. Dijele se na podne i zidne. Podne plocice su izuzetno otporne na habanje, pritisak i razna druga mehanicka optereenja. Posebno su otporne na vodu, masti, ulja i dr. Povrsina se izrauje u glatkim, reljefnim i drugim oblicima i bojama. Zidne plocice su porozne, sitnozrnaste grae, zbog cega upijaju vlagu i ne mogu se koristiti za spoljno ureenje objekata. Keramicke plocice za spoljasnje ureenje objekata su otporne na proklizavanje, smrzavanje i promene temperature, kao i na raznovrsna mehanicka, vremenska i druga naprezanja. Ukrasni kamen daje izuzetno lep izgled izgraenim objektima. Pored dekorativne namene, kamen ima izuzetnu otpornost na mehanicke i vremenske uticaje. Postoji bogat izbor vrsta i modela prirodnog i vjestackog kamena, koji se koristi za ureenje i zastitu objekata. Pored kvaliteta keramickih plocica i ukrasnog kamena, kvalitet keramickih radova zavisi od upotrebe kvalitetnih veznih materijala i masa za fugiranje, koji se biraju na osnovu mesta postavljanja i namene. PODOPOLAGACKI RADOVI Podopolagacki radovi su podeljeni na unutrasnje i spoljasnje, a materijal za ugradnju se odreuje na osnovu planiranog optereenja tokom dugogodisnje eksploatacije. Pod se ubraja u najvaznije delove enterijera objekata razlicite namene i raznolikih stilskih karakteristika. Parket je atraktivan, prirodan proizvod, dugotrajan i otporan na mehanicka naprezanja. Lako se odrzava, izrauje se od vise vrsta drveta i stvara ugodnu atmosferu za boravak u prostorijama. Drvene parketne dascice parketi su izuzetno zdrava podna obloga, sa velikim izborom dekorativnih

vrsta drveta. Za zastitu povrsine parketa na trzistu se nalazi bogat izbor lakova. Podloga za parket se mora pripremiti, zastititi od vlage odgovarajuim premazima i izolacionim materijalima, nakon cega se pristupa polaganju parketa. Posebno su vazna mesta oko cevi, radijatora i drugih ureaja, stokovi, prostor uz zidove i drugi zahtevni delovi podne povrsine, koje je potrebno precizno obraditi. Na spojevima zida i poda se ugrauju odgovarajue lajsne i letve. Nakon postavljanja izvodi se brusenje i lakiranje, cime se radovi u potpunosti zavrsavaju. Laminati se izrauju od iverice i drugih drvenih materijala, na koje se nanose slojevi razlicite namene. Drvo je osnovna sirovina, koja se kombinuje sa savremenim materijalima, cime se dobijaju moderni viseslojni proizvodi izuzetnog kvaliteta. Postoji bogata ponuda laminata, sa razlicitim brojem slojeva, sto zavisi od proizvodnog procesa. Svi slojevi su kvalitetno uvezani, visoko funkcionalni, a krajnji proizvod je izuzetno dekorativn, pouzdan i dugotrajan. Podne obloge trpe velika, raznolika optereenja, tokom dugog vremenskog perioda. Eksploatacione karakteristike ugraenih materijala moraju u potpunosti odgovarati nameni povrsine i omoguiti dugotrajno koristenje, uz ocuvanje funkcionalnih i dekorativnih karakteristika. Za izradu kvalitetnog poda je potrebno obezbediti kvalitetan materijal i vrhunski kvalitet radova. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI Molersko-farbarski radovi vazan su segment ureenja prostora. Bojom oplemenjujemo i ozivljavamo prostor, dajemo mu licnu notu. Bojom postizemo kontraste, naglasavamo prostornost te prostoru dajemo novu dimenziju. Koriste se klasicne (poludisperzione, disperzione boje) i dekorativne tehnike sa materijalima vrhunskog kvaliteta poznatih proizvoaca, koristei njihove prednosti akrilnog sastava u estetskom i ekoloskom smislu.

STAKLOREZACKI RADOVI U opisu radova na osnovu kojih se ugovaraju i izvode staklorezacki radovi mora se za svaki pojedini slucaj posebno navesti: graevinski elementi koje treba zastakliti po velicinama otvora, nagibnom obliku i njihovom uglu tip, vrsta i debljina stakla dubina i sirina zljeba vrsta zaptivnog materijala, ukoliko je bitna i boja da li zastakljivanje treba izvesti u drvenim, metalnim, betonskim ili drugim okvirima nacin zastakljivanja (npr. sa kitom, sa lajsnama i sl.), a narocito ako postoje posebni zahtevi, vrsta postojeih osnovnih i zastitnih premaza mogunosti transporta koje stoje na raspolaganju na gradilistu posebni zahtevi koji se postavljaju u vezi materijala i izvoenja, a koji izlaze iz okvira ovih tehnickih uslova. PRIVATNO JAVNO PARTNERSTVO U KOMUNALNIM DELATNOSTIMA KAO KOOPERACIJA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA Privatno - javno partnerstvo (Public Private Partnership ­ PPP) je novi pristup modernizaciji komunalnih sluzbi. Javne funkcije kombinuju se sa fokusom na efikasnost koja je tipicna za privatni sektor. Ukoliko se uspesno realizuju, ovi modeli mogu da obezbede odrziva resenja, ne optereujui javne budzete u budunosti. Partnerstva izmedu javnog i privatnog sektora su relativno nova pojava u komunalnom sektoru u Srbiji. Moderna i efikasna infrastuktura je vazan preduslov ekonomskog rasta i prosperiteta. U Srbiju skoro u celom XX veku graevinarstvo i komunalne delatnosti su bile u nadleznosti javnog sektora.

Privatni sektor vazi kao mnogo efikasniji od javnog sektora. Isto pravilo je primenjivo i u graevinarstvu i komunalnim delatnostima ili bilo kojoj oblasti koja je tradicionalno bila u nadleznosti javnog sektora. Postoje dva osnovna razloga koji opravdavaju poveanje ucesa privatnog sektora u infrastrukturi: 1. Privatni sektor je u mogunosti da bude mnogo efikasniji u inplementaciji velikih investicija u odnosu na javni sektor. 2. Kroz ucese privatnog sektora bolji standardi i odrzavanje infrastrukture mogu biti realizovani bez ucesa javnog sektora. Takvi ugovorni aranzmani su poznati kao Javno Privatno Partnerstvo (Public Private Partnership - PPP). Na taj nacin ova vrsta partnerstva zahteva nove obuke i pristupe Vladinih agencija sto je ve postala praksa u mnogim zemljama. U njima ovaj princip daje visestruke benefite i pokazao se u praksi kao veoma efikasan u modernizaciji komunalnih usluga. Posebno se mora obratiti paznja na adekvatna zakonska resenja u pitanju zastite zivotne sredine, opste sigurnosti i zastite konkurencije. U takvim okvirima postoje velike mogunosti da drzava prenese deo svojih aktivnosti na privatni sektor koji moze da bude znatno efikasniji iz vise razloga. Taj oblik PPP nudi nove mogunosti u izgradnji infrastrukture u javnom interesu i upotrebe privatnih fondova i menadzmenta. Korisnost PPP je ukljucena u programsku strategiju vlade za podsticanje i razvoj stranih investicija, a takoe i u EC dokumentima kao sto je Lisabonski akcioni plan koji ukljucuje EU Lisabonsku strategiju i preporuke drzavama clanicama Brisel 03.02.2005 SEC 192. Najvaznije karakteristike PPP su da kombinuje investicije sa dugorocnim pravom korisenja. Privatni partner osigurava finansiranje i konstrukciju kapitalne infrastrukture, a u isto vreme dobija protiv vrednost u pravu na korisenje te infrastrukture. Neko moze razumeti da je PPP komplikovan odnos koji moze prouzrokovati odreene rizike za javni sektor. Jedna od manjih prednosti PPP je ta da je drzava vrlo cesto u mogunosti da pribavi fondove nuzne za projekat po nizim cenama nego privatni investitor. Motivacija privatnih investitora da pripreme i stave u funkciju projekat je vea. To se manifestuje optimalnim planiranjem i postovanjem rokova i realnim investicionim troskovima sto sve osigurava kvalitet investicije i prouzrokuje nize troskove. Obzirom na tekui nedostatak obuke i prakse, u Srbiji se trenutno implementira nekoliko pilot projekata koji su podvrgnuti detaljnoj kontroli. Neophodno je obratiti paznju na imovinske odnose koji su uzrokovani primenom PPP projekata i zakonskom regulativom formirati institucionalni okvir za njihovu realizaciju.

Nikako da profunkcionise institucija drzavnog revizora, koja bi doprinela smanjenju nelojalne konkurecije i kontroli javnih nabavki drzavnog sektora. Nelojalnom konkurecijom se pogorsava kvalitet prostornih planova i izgradnje u celosti.

PITAJTE PREDLOZITE PONUDITE

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

453441


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Godisnjak 2004 god.
Microsoft Word - ZAKON.doc
Microsoft Word - prirucnik za pripremu strucnog ispita masinstvo novembar 2...