Read Hinnasto 5.1.201 pdf.xls text version

Hinnasto 5.1.2012

Tuoteryhmät

Nro. 0205 0206 0215 0400 0405 0410 0460 0470 0475 0480 0490 0505 0510 0525 0535 0540 0705 0707 0715 0806 0808 1010 1510 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1560 1570 1710 1730 1805 1906 2005 2006 2007 2009 2015 2205 2206 2370 2405 2505 2506 2605 2905 2906 2915 2920 2935 3105 3203 3205 3206 3208 3305 3306 3308 Nimi VIEMÄRIPUTKET, VALURAUTAA VIEMÄRIPUTKEN YHTEET, VALURAUTAA PANTALIITTIMET VALURAUTAVIEMÄREILLE TERÄSPUTKET, KIERTEITETTÄVÄ TERÄSPUTKET, SINKITYT TERÄSPUTKET GEBERIT SÄHKÖSINKITYT PUTKET SÄHKÖSINKITYT PUTKET GEBERIT SÄHKÖSINKITYT PURISTUSOSAT SÄHKÖSINKITYT PURISTUSOSAT TERÄSPUTKEN LIITTIMET KAULUSLAIPAT LAIPAT TERÄSKÄYRÄT ST 35,8 JA ST 37,0 TERÄSSUPISTUKSET TERÄSPÄÄDYT JA HAARAT PUTKIYHTEET, MUSTAT PUTKINIPAT, MUSTAT PUTKIYHTEET, TAKORAUTAA PUTKIYHTEET, SINKITYT PUTKINIPAT, SINKITYT HST-PUTKET, SAUMATTOMAT KAPILLAARIYHTEET PERUSLIITTIMET, KUPARIA PUSERRUSLIITTIMET PUSERRUSLIITTIMET, SANBRA PUSERRUSLIITTIMET, TA PUTKIYHTEET, MESSINKIÄ TUKIHOLKIT KUPARIPUTKET, HEHKUTETUT JA MUOVITETUT KUPARIPUTKET, KROMATUT KUPARIPUTKET, VEDETYT KOMPOSIITTI PUTKET JA OSAT KOMPOSIITTI TYÖKALUT PELM-PUTKET, SINIRAITA MUOVIPUTKENLIITTIMET MUOVIPUTKET KÄYTTÖVESIPUTKEN YHTEET, PEX SUOJAPUTKET LÄMPÖJOHTOPUTKET, RADIPEX LATTIALÄMMITYSPUTKET JA TARVIKKEET MAAVIEMÄRIPUTKET, NAL MAAVIEMÄRIYHTEET, NAL PESUKONEEN ASENNUSTARVIKKEET KIINTEISTÖVIEMÄRIPUTKET JA YHTEET, HT/HTTP RUMPUPUTKET JA YLEISPUTKET SALAOJAPUTKET, SADEVESIPUTKET JA YHTEET KUNNALLISTEKNISET KAIVOPAKETIT MUOVILETKUT LETKULIITTIMET JA TARVIKKEET KASTELUTARVIKKEET VESIPOSTIVENTTIILIT, ORAS PALOPOSTIT JA SAMMUTTIMET ERISTYSKOURUT JA TARVIKKEET RUUVIT, MUTTERIT JA ALUSKEVYT PUTKIKANNAKKEET JA KIINNIKKEET LAIPPATIIVISTEET TIIVISTYSTARVIKKEET LATTIAKAIVOT, KOROTUSRENKAAT JA TARVIKKEET, UPONOR LATTIAKAIVOT, KOROTUSRENKAAT JA TARVIKKEET, MERISER LATTIAKAIVOT, VALURAUTAA Lyhenne 0205 VALURAUTAPUTKET 0206 VALURAUTAOSAT 0215 PANTALIITTIMET 0400 TERÄSP.KIERT 0405 TERÄSP. SINK. 0410 TERÄSPUTKET 0460 GEBERIT PUTKET 0470 SÄHKÖSINK. PUTKET 0475 GEBERIT OSAT 0480 SÄHKÖSINK.OSAT 0490 TERÄSP.LIITT. 0505 KAULUSLAIPAT 0510 LAIPAT 0525 TERÄSKÄYRÄT 0535 TERÄSSUP. 0540 TERÄSPÄÄDYT 0705 MUSTAT YHTEET 0707 PUTKINIPAT,MUST 0715 TAKOR.YHTEET 0806 SINK.YHTEET 0808 PUTKINIPAT,SINK 1010 HST-PUTKET 1510 KAPILL.YHTEET 1520 CU PUR.LIITT. 1525 PUS.LIITTIMET 1530 SANBRA PUS.L 1535 TA PUS.LIITT. 1540 MESS.YHTEET 1545 TUKIHOLKIT 1550 CU HEHK. MUOV 1560 CU KROM. 1570 CU VEDETYT 1710 KOMPOSIITIT 1730 KOMPOS.TYÖKALUT 1805 PELM SINIRAITA 1906 MUOVIP.LIITT 2005 MUOVIPUTKET 2006 KÄYTTÖVESI YHT 2007 SUOJAPUTKET 2009 LÄMPÖJ.PUTKET 2015 LATTIALÄMMITYS 2205 NAL-PUTKET 2206 NAL-OSAT 2370 PESUK.AS.TARV 2405 HT-RYHMÄ 2505 RUMPU/YLEISP. 2506 SALAOJA/SADEVES 2605 KAIVOPAKETIT 2905 MUOVILETKUT 2906 LETKULIITT. 2915 KASTELUTARV. 2920 VESIPOSTIV.ORAS 2935 SAMMUTTIMET 3105 ERISTYS 3203 RUUVIT/MUTTERIT 3205 KANNAKKEET 3206 LAIPPATIIV 3208 TIIVISTYSTARV 3305 LATTIAK. UPO 3306 LATTIAK. MERIKA 3308 LATTIAK. VALUR. Tuotealue LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV

Hinnasto 5.1.2012

3309 3405 3415 3425 3605 3615 3620 3705 3707 3709 3715 3835 3836 3845 3850 3905 3908 3910 3945 3965 4005 4006 4010 4015 4025 4027 4030 4035 4110 4115 4120 4125 4126 4305 4400 4405 4505 4510 4515 4610 4620 4705 4720 4750 4751 5010 5055 5105 5135 5203 5206 5306 5405 5420 5425 5605 5606 5607 5680 5705 5706 5710 5735 5750 5905 KAIVONKANSISTOT, VALURAUTAA KALVOPAISUNTA-ASTIAT KALVOPAINESÄILIÖT JA TARVIKKEET ÖLJYSÄILIÖT, LI-PLAST EROTTIMET JA VENTTIILIKAIVOT VEDENPUHDISTUSLAITTEET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PALLOVENTTIILIT, MESSINKIÄ, ORAS PALLOVENTTIILIT, MESSINKIÄ, ULKOMAISET PALLOVENTTIILIT PUSERRUSLIITTIMIN PALLOVENTTIILIT, HITSATTAVAT VESIMITTARIVENTTIILIT, HELA VESIMITTARIVENTTIILIT, ORAS LUISTIVENTTIILIT, MESSINKIÄ TULPPAVENTTIILIT TAKAISKU- JA POHJAVENTTIILIT, MESSINKIÄ TAKAISKU- JA POHJAVENTTIILIT, YORK VAROVENTTIILIT PADOTUSVENTTIILIT MUDANEROTTIMET, MESSINKIÄ SÄÄTÖVENTTIILIT, MESSINKIÄ, ORAS SÄÄTÖVENTTIILIT. TA SÄÄTÖVENTTILIT, HITSATTAVAT SEKOITUSVENTTIILIT PATTERIVENTTIILIT, PALUUVENTTIILIT JA TARVIKKEET, ORAS PATTERIVENTTIILIT, PALUUVENTTIILIT JA TARVIKKEET, DANFOSS PATTERIVENTTIILIT, PALUUVENTTIILIT JA TARVIKKEET, TA PATTERIVENTTIILIT JA SÄÄTÖTULPAT, ULKOMAISET PAINEENALENNUSVENTTIILIT, GÖTZE ILMANPOISTIMET JA ILMAHANAT ILMANKERÄÄJÄT ALIPAINEVENTTIILIT MAGNEETTIVENTTIILIT LVI-SÄÄTÖLAITTEET VUODON ILMAISIMET VESIMITTARIT JA TARVIKKEET PAINEKYTKIMET, DANFOSS LÄMPÖ- JA PAINEMITTARIT PINNANKORKEUSMITTARITJA TÄYTTYMISHÄLYTTIMET KIERTOVESIPUMPUT, GRUNDFOSS KIERTOVESIPUMPUT, WILO ÖLJY- JA VESIPUMPUT, NIRA VESIAUTOMAATIT UPPO- JA TYHJENNYSPUMPUT KYLMÄVESIPUMPUT PUMPPULOHJA PIENTALOKATTILAT, KAUKORA LÄMMITYSVASTUKSET JA UPPOELEMENTIT ÖLJY- JA KAASUPOLTTIMET, OILON ÖLJYPOLTINTARVIKKEET JA ÖLJYSUUTTIMET NIBE-HAATO VEDENLÄMMITTIMET, KAUKORA ALAJAKOKESKUKSET, LPM PATTERIT, UURRELEVY KUIVAUSTELINEET KÄYTTÖVESIPATTERIT SANITEETTIPOSLIINIT, GUSTAVSBERG SANITEETTIPOSLIINIT, IDO SANITEETTIPOSLIINIT, ULKOMAISET WC-ASENNUSTARVIKKEET WC-ISTUINKANNET, IDO PESUALTAANKANNAKKEET WC-VARAOSAT, IDO SVEDBERGS JOMO-TUOTTEET RST-ALTAAT, STALA 3309 KAIVONKANSISTOT 3405 KALVOPAISUNTA 3415 KALVOPAINESÄILI 3425 ÖLJYSÄILIÖT 3605 EROTTIMET 3615 VEDENPUHDISTUS 3620 JÄTEVESIJÄRJ. 3705 PALLOV.ORAS 3707 PALLOV. ULK 3709 PALLOV. PUS 3715 PALLOV. HITS 3835 VESIMITT.V.HELA 3836 VESIMITT.V.ORAS 3845 LUISTIVENTT. 3850 TULPPAVENTT. 3905 TAKAISKU/POHJAV 3908 YORK 3910 VAROVENTTIILIT 3945 PADOTUSVENTT. 3965 MUDANEROTTIMET 4005 SÄÄTÖV.ORAS 4006 SÄÄTÖV.TA 4010 SÄÄTÖV.HITS. 4015 SEKOITUSVENTT. 4025 PATT.VENTT.ORAS 4027 PATT.VENTT.DANF 4030 PATT.VENTT. TA 4035 PATT.VENTT. ULK 4110 PAINEENAL. 4115 ILMANPOSTIMET 4120 ILMANKERÄÄJÄT 4125 ALIPAINEVENTT. 4126 MAGNEETTIVENTT. 4305 LVI-SÄÄTÖLAITT. 4400 VUODON ILM. 4405 VESIMITTARIT 4505 PAINEKYTKIMET 4510 LÄMPÖ/PAINEMITT 4515 MITTARIT 4610 PUMPUT GRUNDFOS 4620 PUMPUT WILO 4705 PUMPUT NIRA 4720 VESIAUTOMAATIT 4750 UPPO/TYHJ.PUMPU 4751 KYLMÄVESIPUMPUT 5010 KATTILAT KAUKOR 5055 VASTUKSET 5105 POLTTIMET OILON 5135 ÖLJYPOLTIN 5203 NIBE-HAATO 5206 KAUKORA 5306 LPM 5405 UURRELEVY 5420 KUIVAUSTELINE 5425 KÄYTTÖVESIPATT 5605 GUSTAVSBERG 5606 IDO 5607 POSLIINIT ULK. 5680 WC-ASENNUS 5705 IDO KANNET 5706 ALLASKANNAKKEET 5710 IDO WC-VARAOSAT 5735 SVEDBERGS 5750 JOMO 5905 STALA RST LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV

Hinnasto 5.1.2012

5906 5985 6105 6130 6405 6430 6500 6502 6505 6510 6520 6530 6560 6590 6905 7005 7009 7010 7015 7017 7020 7025 7030 7840 7930 7950 8055 8065 8140 8143 8240 8325 8327 8345 8355 8435 8720 8835 8960 9010 RST-ALTAAT,FRANKE ALLASVARUSTEET, VESILUKOT, MUOVIA SEKOITTAJAT, ORAS HANA- JA ALLASTARVIKKEET HANAVARAOSAT, ORAS HUUHTELUVENTTIILIT, ORLY PALLOLASKUHANAT PEITELEVYT, FLAMCO/FALU KUULASULKUVENTTIILIT KALUSTUSTARVIKKEET VESILUKOT, MUOVIA VESILUKOT, KROMATUT NITO-LIITTIMET TULO- JA POSTOLETKUT KESKUSPÖLYNIMURIT, PUZER HITSAUSTARVIKKEET JUOTTEET, FOSCO TYÖKALUT, RIDGID TYÖKALUT, TYÖVAATTEET JA SUOJAIMET REMS-TYÖKALUT SÄHKÖTYÖKALUT BOSCH KONEET BOSCH TYÖKALUT HUIPPUIMURIT LTO-LAITE, MEPTEK LIESI- JA SÄÄDINKUVUT, MEPTEK KANAVAPUHALLINVARUSTEET PIENPUHALTIMET ILMASTOINTIKANAVAT JA YHTEET KANAVAVARUSTEET ILMASTOINTIPUTKET, ALUMIINIA ÄÄNENVAIMENTIMET ILMASTOINTIKANNAKKEET JA NIITIT ILMASTOINNIN ERISTEET JA TARVIKKEET, PAROC ILMASTOINNIN TIIVISTYSTARVIKKEET SÄÄTÖPELLIT TULO- JA POISTOILMAVENTTIILIT, FLÄKT WOODS KORVAUSILMAVENTTIILIT, MEPTEK SULANAPITOKAAPELIT AIR LIQUIDE KAASUT 5906 FRANKE RST 5985 MUOV.ALLASVAR. 6105 ORAS SEK 6130 HANATARV. 6405 ORAS VARAOSAT 6430 ORLY HUUHTELUV. 6500 PALLOLASKUH. 6502 PEITELEVYT 6505 KUULASULKUV. 6510 KALUSTUSTARV. 6520 MUOV.VESILUKOT 6530 KROM.VESILUKOT 6560 NITO-LIITTIMET 6590 TULO-JA POISTOL 6905 KESKUSPÖLYNIM. 7005 HITSAUSTARV 7009 FOSCO JUOTTEET 7010 RIDGID TYÖKALUT 7015 TYÖKALUT 7017 REMS-TYÖKALUT 7020 SÄHKÖTYÖKALUT 7025 BOSCH KONEET 7030 BOSCH TYÖKALUT 7840 HUIPPUIMURIT 7930 MEPTEK LTO 7950 MEPTEK KUVUT 8055 KANAVAPUH.VAR 8065 PIENPUHALTIMET 8140 ILM.KANAVAT 8143 KANAVAVAR. 8240 ILM.PUTKET,ALUM 8325 ÄÄNENVAIMENTIME 8327 ILM.KANNAKKEET 8345 PAROC ERISTEET 8355 ILM.TIIVISTEET 8435 SÄÄTÖPELLIT 8720 FLÄKT WOODS 8835 MEPTEK VENTTII 8960 SULANAPITOKAAP. 9010 KAASUT LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV LV IV LV LV LV LV LV LV LV LV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV LV LV

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0201324 0201344 0201354 0201504 0201513 0201524 0201544 0201554 0201590 0201592 0201594 0201596 0201598 0201601 0201602 0201604 0201606 0201607 0201614 0201616 0201617 0201621 0201622 0201624 0201626 0201627 0201641 0201642 0201644 0201646 0201647 0201652 0201653 0201657 0201660 0201662 0201674 0201683 0201687 0201701 0201702 0201704 0201705 0201706 0201712 0201713 0201774 0201824 0201831 0201834 0201840 0201846 0201892 0201894 0201896 0201897 0204103 0202011 0202012 0202013 0202015 VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA RSP VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA RSP VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA RSP VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA VIEMÄRIPUTKI, VALURAUTAA KULMAYHDE, VALURAUTAA 15º KULMAYHDE, VALURAUTAA 30º KULMAYHDE, VALURAUTAA 30º KULMAYHDE, VALURAUTAA 30º KULMAYHDE, VALURAUTAA 30º KULMAYHDE, VALURAUTAA 45º KULMAYHDE, VALURAUTAA 45º KULMAYHDE, VALURAUTAA 45º KULMAYHDE, VALURAUTAA 45º KULMAYHDE, VALURAUTAA 45º KULMAYHDE, VALURAUTAA 70º KULMAYHDE, VALURAUTAA 70º MASSIIVI POHJAKULMA, VALURAUTAA KULMAYHDE, VALURAUTAA 88,5º KULMAYHDE, VALURAUTAA 88,5º KULMAYHDE, VALURAUTAA 88,5º KULMAYHDE, VALURAUTAA 88,5º KULMAYHDE, VALURAUTAA 88,5º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE VALURAUTAA 45º HAARAYHDE, VALURAUTAA 70º HAARAYHDE, VALURAUTAA 70º HAARAYHDE, VALURAUTAA 70º HAARAYHDE, VALURAUTAA 88,5º HAARAYHDE, VALURAUTAA 88,5º HAARAYHDE, VALURAUTAA 88,5º HAARAYHDE, VALURAUTAA 88,5º HAARAYHDE, VALURAUTAA 88,5º HAARAYHDE, VALURAUTAA 88,5º HAARAYHDE, VALURAUTAA 88,5º KAKSOISHAARA, VALURAUTAA 88,5º NURKKAHAARA, VALURAUTAA SUPISTUSYHDE, VALURAUTAA SUPISTUSYHDE, VALURAUTAA SUPISTUSYHDE, VALURAUTAA SUPISTUSYHDE, VALURAUTAA PUHDISTUSPUTKI, VALURAUTAA PUHDISTUSPUTKI, VALURAUTAA PUHDISTUSPUTKI, VALURAUTAA PUHDISTUSPUTKI, VALURAUTAA KULMAYHDE, VALURAUTAA 22º PANTALIITIN-B / 1 PULTTI PANTALIITIN-B / 1 PULTTI PANTALIITIN-B / 1 PULTTI PANTALIITIN-B / 1 PULTTI

Lisänimi

100*3000 150*3000 200*3000 50*3000 70*3000 100*3000 150*3000 200*3000 50*15 70*22 100*30 150*30 200*30 50*45 70*45 100*45 150*45 200*45 100*70 150*70 100*88 50*88,5 70*88,5 100*88,5 150*88,5 200*88,5 50*50*45 70*70*45 100*100*45 150*150*45 200*200*45 100*50*45 100*70*45 150*100*45 200*100*45 200*150*45 100*100*70 100*70*70 150*100*70 50*50*88,5 70*70*88,5 100*100*88,5 150*100*88,5 150*150*88,5 100*50*88,5 100*70*88,5 100*88,5 100*88 70*50 100*70 150*100 200*150 70 100 150 200 100*22 1 PULT. 40 NORMA RAPID 1 PULT. 50 NORMA RAPID 1 PULT. 70 NORMA RAPID 1 PULT. 100 NORMA RAPID

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

165,24 281,85 920,54 137,17 130,21 165,24 281,85 920,54 46,14 25,35 41,94 90,53 289,58 37,63 21,60 37,41 85,05 256,66 46,14 97,93 93,42 48,26 23,02 38,82 87,40 301,90 69,25 39,68 62,14 161,52 434,66 69,25 48,83 143,20 498,62 466,62 83,66 70,42 132,93 70,59 50,85 70,74 164,41 153,53 69,25 64,97 127,95 145,16 37,10 28,49 66,44 184,46 82,49 94,54 212,46 485,38 44,10 8,39 7,62 11,74 13,55

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0202016 0202112 0202113 0202114 0202115 0202116 0202132 0202210 0202211 0202213 0202214 0202215 0202216 0202223 0202224 0202225 0202226 0400029 0400060 0400095 0400138 0400171 0400205 0400276 0401060 0401095 0401138 0401171 0401205 0401276 0404094 0404136 0404169 0404203 0404274 0404342 0404376 0404424 0404473 0404489 0495102 0495104 0495106 0495108 0495110 0495112 0495114 0495116 0495118 0495120 0495122 0495124 0478123 0478125 0478128 0478130 0478132 0478134 0478499 0478500 0478501 PANTALIITIN-B / 1 PULTTI PANTALIITIN-B / 2 PULTTI PANTALIITIN-B / 2 PULTTI PANTALIITIN-B / 2 PULTTI PANTALIITIN-B / 2 PULTTI PANTALIITIN-B / 2 PULTTI PANTALIITIN-B PANTALIITIN-B / REUNAVAHVISTETTU PANTALIITIN-B / REUNAVAHVISTETTU PANTALIITIN-B / REUNAVAHVISTETTU PANTALIITIN-B / REUNAVAHVISTETTU PANTALIITIN-B / REUNAVAHVISTETTU PANTALIITIN-B / REUNAVAHVISTETTU PANTALIITIN-C PANTALIITIN-C PANTALIITIN-C PANTALIITIN-C TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI KIERTEITETTÄVÄ, DIN 2440 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI ST 37,0 L=6M TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40 MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HEIKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY TERÄSPUTKI HIEKKAP. + MAAL. 40MY GEBERIT TERÄSPUTKI SINKITTY L=6M GEBERIT TERÄSPUTKI SINKITTY L=6M GEBERIT TERÄSPUTKI SINKITTY L=6M GEBERIT TERÄSPUTKI SINKITTY L=6M GEBERIT TERÄSPUTKI SINKITTY L=6M GEBERIT TERÄSPUTKI SINKITTY L=6M SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M

Lisänimi

1 PULT. 150 NORMA RAPID 50 NORMA CV 70 NORMA CV 100 NORMA CV 150 NORMA CV 200 NORMA CV PANTATULPPA 50 42 DUO 50 DUO 70 DUO 100 DUO 150 DUO 200 DUO 70 TERRA 100 TERRA 150 TERRA 200 TERRA 3/8 MUSTA 1/2 MUSTA 3/4 MUSTA 1 MUSTA 1 1/4 MUSTA 1 1/2 MUSTA 2 MUSTA 1/2 SINKITTY 3/4 SINKITTY 1 SINKITTY 1 1/4 SINKITTY 1 1/2 SINKITTY 2 SINKITTY 26,9*2,3 33,7*2,6 42,4*2,6 48,3*2,6 60,3*2,9 76,1*2,9 88,9*3,2 114,3*3,6 139,7*4,0 168,3*4,5 26,9*2,65 33,7*2,6 42,4*2,6 48,3*2,6 60,3*2,9 76,1*2,9 88,9*3,2 114,3*3,6 139,7*3,6 168,3*4,0 219,1*4,5 273,0*5,0 12 15 18 22 28 35 12 15 18

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Hinta, alv 0 %

24,78 7,80 8,78 9,55 12,39 71,59 51,63 10,13 10,25 8,95 11,25 23,37 77,66 27,17 34,40 42,77 168,94 5,93 7,46 9,48 14,66 18,72 20,81 28,72 10,26 13,13 18,43 23,33 26,85 39,27 10,62 11,55 14,35 15,93 18,41 23,28 32,38 44,01 76,99 98,76 15,76 15,83 17,63 21,12 27,28 35,21 43,74 59,00 83,02 112,61 211,74 282,91 3,31 3,31 3,90 5,32 6,95 9,82 2,99 3,15 3,29

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0478502 0478503 0478504 0478505 0478506 0480023 0480025 0480028 0480030 0480032 0480034 0480623 0480625 0480628 0480630 0480632 0480634 0480823 0480825 0480828 0480830 0480832 0480834 0480923 0480925 0480928 0480930 0480932 0480934 0481023 0481025 0481028 0481030 0481032 0481034 0482454 0482458 0482459 0482465 0482466 0482471 0482477 0482483 0483059 0483065 0483071 0483077 0483083 0483705 0483714 0483716 0483723 0483725 0483728 0483733 0483736 0483738 0483749 0483751 0484023 0484025 SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M SÄHKÖSINKITTY TERÄSPUTKI L=6M GEBERIT MUHVI SINKITTY GEBERIT MUHVI SINKITTY GEBERIT MUHVI SINKITTY GEBERIT MUHVI SINKITTY GEBERIT MUHVI SINKITTY GEBERIT MUHVI SINKITTY GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 90° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/S 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 45° GEBERIT KÄYRÄ SINKITTY S/U 45° GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT NIPPA UK SINKITTY GEBERIT YHDISTÄJÄ UK SINKITTY GEBERIT YHDISTÄJÄ UK SINKITTY GEBERIT YHDISTÄJÄ UK SINKITTY GEBERIT YHDISTÄJÄ UK SINKITTY GEBERIT YHDISTÄJÄ UK SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT SUPISTUSYHDE SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY

Lisänimi

22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 35 12 15 18 22 28 35 12 15 18 22 28 35 12 15 18 22 28 35 12 15 18 22 28 35 12 * 3/8" 15 * 3/8" 15 * 1/2" 18 * 1/2" 18 * 3/4" 22 * 3/4" 28 * 1" 35 * 1 1/4" 15 * 1/2" 18 * 1/2" 22 * 3/4" 28 * 1" 35 * 1 1/4" 15 * 12 18 * 12 18 * 15 22 * 12 22 * 15 22 * 18 28 * 15 28 * 18 28 * 22 35 * 22 35 * 28 12 15

Myyntiyks.

M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

4,10 5,46 7,25 8,58 12,52 3,86 3,31 3,51 4,24 4,97 8,65 4,61 4,91 5,52 6,74 9,11 16,97 4,61 4,97 5,52 6,81 9,21 17,12 4,35 4,97 5,52 6,81 9,21 17,13 4,97 4,97 5,52 6,81 9,21 17,13 9,39 9,30 9,39 10,32 10,32 10,94 14,60 19,53 13,27 15,11 19,71 29,28 41,98 2,95 3,69 3,69 4,42 4,42 4,42 6,46 6,46 6,46 12,16 12,16 8,47 9,03

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0484028 0484030 0484032 0484034 0484209 0484225 0484227 0484239 0484241 0484244 0484253 0484256 0484258 0484266 0484269 0484271 0484273 0485302 0485311 0485318 0485321 0486000 0486001 0486002 0486003 0486004 0486005 0486006 0486007 0486011 0486012 0486013 0486014 0486015 0486016 0486017 0486018 0486022 0486023 0486024 0486025 0486026 0486027 0486028 0486029 0486033 0486034 0486035 0486036 0486037 0486038 0486039 0486040 0486044 0486045 0486046 0486047 0486048 0486058 0486062 0486063 GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY GEBERIT T-HAARA SINKITTY SÄHKÖSINKITTY PURISTUS RISTIYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS RISTIYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS RISTIYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS RISTIYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 90° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/U SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KÄYRÄ 45° S/S SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YLIMENO SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YLIMENO SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YLIMENO SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YLIMENO SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YLIMENO SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK

Lisänimi

18 22 28 35 15 * 12 * 15 18 * 12 * 18 18 * 15 * 18 22 * 12 * 22 22 * 15 * 22 22 * 18 * 22 28 * 15 * 28 28 * 18 * 28 28 * 22 * 28 35 * 15 * 35 35 * 18 * 35 35 * 22 * 35 35 * 28 * 35 15 * 15 * 15 * 15 18 * 15 * 18 * 15 22 * 15 * 22 * 15 22 * 18 * 22 * 18 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 28 * 1/2 12 * 3/8 15 * 3/8

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

9,59 10,14 14,18 21,37 9,39 9,94 9,94 10,32 10,32 10,32 14,55 14,55 14,55 21,92 21,92 21,92 21,92 22,21 24,39 25,63 27,46 3,71 3,51 4,06 4,59 6,28 15,28 25,63 31,82 3,56 3,73 4,41 4,87 6,67 16,23 25,63 31,82 4,77 4,01 4,11 4,45 6,67 12,13 17,55 23,42 3,42 4,39 4,66 4,90 6,67 13,13 17,58 23,42 7,19 6,62 9,45 7,61 9,29 25,80 9,29 9,29

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0486064 0486065 0486066 0486067 0486068 0486069 0486070 0486071 0486072 0486073 0486074 0486075 0486076 0486077 0486078 0486082 0486083 0486084 0486085 0486086 0486087 0486088 0486089 0486090 0486091 0486092 0486093 0486094 0486095 0486096 0486097 0486099 0486100 0486101 0486102 0486103 0486104 0486105 0486106 0486107 0486110 0486111 0486112 0486113 0486114 0486115 0486117 0486119 0486120 0486122 0486124 0486125 0486126 0486137 0486138 0486139 0486140 0486141 0486143 0486164 0486165 SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS KULMA 90° UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE

Lisänimi

15 * 1/2 18 * 1/2 22 * 3/4 28 * 1 35 * 1 1/4 42 * 1 1/2 54 * 2 12 15 18 22 28 35 42 54 12 * 15 * 12 15 * 12 * 15 15 * 18 * 15 18 * 15 * 15 18 * 15 * 18 18 * 18 * 15 18 * 22 * 18 22 * 12 * 22 22 * 15 * 15 22 * 15 * 18 22 * 15 * 22 22 * 18 * 18 22 * 18 * 22 22 * 22 * 15 22 * 22 * 18 22 * 28 * 22 28 * 15 * 28 28 * 18 * 18 (VALMISTUS LOPPU) 28 * 18 * 22 28 * 18 * 28 28 * 22 * 22 28 * 22 * 28 28 * 28 * 15 28 * 28 * 18 28 * 28 * 22 35 * 18 * 35 35 * 22 * 22 35 * 22 * 28 35 * 22 * 35 35 * 28 * 28 35 * 28 * 35 35 * 35 * 28 42 * 22 * 42 42 * 28 * 42 42 * 35 * 42 54 * 28 * 54 54 * 35 * 54 54 * 42 * 54 12 * 1/2 * 12 15 * 1/2 * 15 18 * 1/2 * 18 22 * 1/2 * 22 28 * 1/2 * 28 35 * 1/2 * 35 15 * 12 18 * 12

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

9,70 10,50 12,81 15,54 34,49 46,04 59,06 6,77 7,08 7,63 8,22 10,95 17,09 25,25 30,29 8,93 7,32 7,63 16,72 7,63 18,53 11,21 7,98 19,93 19,92 7,98 18,59 8,22 13,49 16,67 12,56 10,88 21,79 26,62 11,22 26,11 11,81 32,78 45,66 28,32 16,93 52,71 40,69 17,20 41,97 17,61 33,96 23,07 23,87 23,35 28,01 28,80 30,29 16,66 10,12 10,12 11,12 12,92 17,68 2,52 3,14

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0486166 0486167 0486168 0486169 0486170 0486171 0486172 0486173 0486174 0486175 0486176 0486177 0486178 0486188 0486189 0486190 0486191 0486192 0486193 0486195 0486196 0486197 0486198 0486209 0486210 0486211 0486212 0486213 0486214 0486215 0486216 0486220 0486221 0486222 0486223 0486224 0486225 0486226 0486237 0486238 0486239 0486240 0486241 0486242 0486243 0486244 0486308 0486309 0486310 0486312 0486313 0486314 0486315 0486316 0486317 0486318 0486319 0486320 0486321 0486322 0486323 SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS MUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS LIUKUMUHVI SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS NIPPA UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK

Lisänimi

18 * 15 22 * 15 22 * 18 28 * 15 28 * 18 28 * 22 35 * 22 35 * 28 42 * 22 42 * 28 42 * 35 54 * 35 54 * 42 12 * 3/8 15 * 3/8 15 * 1/2 18 * 1/2 18 * 3/4 22 * 3/4 28 * 1 35 * 1 1/4 42 * 1 1/2 54 * 2 12 15 18 22 28 35 42 54 12 * 1/2 15 * 1/2 18 * 1/2 18 * 3/4 22 * 3/4 28 * 3/4 28 * 1 12 15 18 22 28 35 42 54 12 * 3/8 15 * 3/8 22 * 1/2 22 * 1 28 * 1/2 12 * 1/2 (VALMISTUS LOPPU) 15 * 3/4 22 * 1/2 22 * 1 28 * 3/4 15 * 3/4 15 * 1/2 18 * 3/4 18 * 1/2 22 * 3/4

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

2,35 2,35 2,55 3,86 3,86 3,29 6,78 3,86 15,61 7,32 8,39 15,40 15,96 9,05 7,95 7,95 8,25 9,53 9,53 12,13 15,54 17,38 26,91 2,52 2,59 2,73 3,14 3,94 6,53 8,74 10,36 7,42 7,95 8,09 9,53 9,53 22,97 12,13 2,79 2,94 3,29 3,77 4,69 10,19 11,19 13,20 6,80 8,25 8,85 12,88 14,47 8,28 10,48 9,53 11,50 12,94 19,03 17,80 18,86 19,20 22,34

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0486324 0486325 0486326 0486327 0486328 0486329 0486330 0486331 0486332 0486333 0486334 0486335 0486336 0486337 0486338 0486339 0486340 0486341 0486342 0486343 0486344 0486345 0486346 0486347 0486348 0486350 0488304 0488305 0488306 0488307 0488308 0488309 0488313 0488314 0488315 0488316 0488317 0488318 0488319 0488323 0488324 0488325 0488326 0488327 0488328 0488329 0514104 0514105 0514106 0514107 0514108 0514109 0514110 0514407 0514408 0514409 0514410 0524202 0524203 0524204 0524205 SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS YHDISTÄJÄ UK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS T-YHDE SK SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE SÄHKÖSINKITTY PURISTUS SUPISTUSYHDE TERÄSPUTKEN LIITIN TERÄSPUTKEN LIITIN TERÄSPUTKEN LIITIN TERÄSPUTKEN LIITIN TERÄSPUTKEN LIITIN TERÄSPUTKEN LIITIN TERÄSPUTKEN LIITIN UK TERÄSPUTKEN LIITIN UK TERÄSPUTKEN LIITIN UK TERÄSPUTKEN LIITIN UK TERÄSPUTKEN LIITIN UK TERÄSPUTKEN LIITIN UK TERÄSPUTKEN LIITIN UK TERÄSPUTKEN LIITIN SK TERÄSPUTKEN LIITIN SK TERÄSPUTKEN LIITIN SK TERÄSPUTKEN LIITIN SK TERÄSPUTKEN LIITIN SK TERÄSPUTKEN LIITIN SK TERÄSPUTKEN LIITIN SK KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KIERRELAIPPA, DIN 2566 KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA

Lisänimi

22 * 1 28 * 1 35 * 1 1/4 42 * 1 1/2 54 * 2 15 * 3/4 15 * 1/2 18 * 3/4 18 * 1/2 22 * 1/2 22 * 3/4 22 * 1 28 * 1 35 * 1 1/4 42 * 1 1/2 54 * 2 18 * 12 * 18 15 * 22 * 15 12 * 3/8 * 12 (VALMISTUS LOPPU) 35 * 3/4 * 35 42 * 3/4 * 42 54 * 3/4 * 54 22 * 12 35 * 15 35 * 18 54 * 28 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 3/8*DN10 1/2*DN15 3/4*DN20 1*DN25 1 1/4*DN32 1 1/2*DN40 2*DN50 3/8*DN10 1/2*DN15 3/4*DN20 1*DN25 1 1/4*DN32 1 1/2*DN40 2*DN50 25 PN10/16 MUSTA 32 PN10/16 MUSTA 40 PN10/16 MUSTA 50 PN10/16 MUSTA 65 PN10/16 MUSTA 80 PN10/16 MUSTA 100 PN10/16 MUSTA 50 PN10/16 SINKITTY 65 PN10/16 SINKITTY 80 PN10/16 SINKITTY 100 PN10/16 SINKITTY 15 PN10/16 20 PN10/16 25 PN10/16 32 PN10/16

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

25,88 31,82 34,38 48,66 62,29 18,71 10,26 18,55 19,20 20,22 14,71 25,88 23,90 32,60 49,47 106,31 7,60 11,21 16,11 22,76 32,50 36,34 3,49 11,30 11,53 29,43 25,25 27,84 39,68 72,49 83,62 138,11 16,89 19,39 22,45 28,13 44,89 63,50 96,69 13,62 15,88 19,39 25,25 34,40 49,95 80,32 27,83 33,85 37,80 49,95 59,72 78,88 90,23 74,58 89,72 108,39 136,14 22,29 23,96 27,02 36,59

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0524206 0524207 0524208 0524209 0524210 0524211 0524212 0524213 0524214 0546613 0546615 0546616 0546617 0546618 0546619 0546620 0546621 0546622 0546623 0550048 0550080 0550115 0550138 0550165 0550224 0550289 0550325 0550383 0550446 0550510 0550576 0550621 0570003 0570007 0570008 0570011 0570012 0570013 0570017 0570018 0570019 0570020 0570024 0570025 0570026 0570033 0570034 0570035 0570041 0570042 0570043 0570044 0570053 0570054 0570055 0570063 0570064 0570065 0570073 0570074 0570075 KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA KAULUSLAIPPA LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU LAIPPA KEVYTMETALLI, KM/CU TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90º, ST 37,0 TERÄSKÄYRÄ 90, ST 37,0 TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS

Lisänimi

40 PN10/16 50 PN10/16 65 PN10/16 80 PN10/16 100 PN10/16 125 PN10/16 150 PN10/16 200 PN16 250 PN16 DN 15/18 DN 25/28 DN 32/35 DN 40/42 DN 50/54 DN 65/64 DN 80/76 DN 80/88 DN 65/76,1 DN 100/108 21,3*2,0 26,9*2,3 33,7*2,6 42,4*2,6 48,3*2,6 60,3*2,9 76,1*2,9 88,9*3,2 114,3*3,6 139,7*4,0 168,3*4,5 219,1*6,3 273,0*6,3 26,9*21,3 33,7*21,3 33,7*26,9 42,4*21,3 42,4*26,9 42,4*33,7 48,3*26,9 48,3*33,7 48,3*42,4 60,3*26,9 60,3*33,7 60,3*42,4 60,3*48,3 76,1*42,4 76,1*48,3 76,1*60,3 88,9*42,4 88,9*48,3 88,9*60,3 88,9*76,1 114,3*60,3 114,3*76,1 114,3*88,9 139,7*76,1 139,7*88,9 139,7*114,3 168,3*88,9 168,3*114,3 168,3*139,7

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

39,20 47,92 55,82 70,58 79,68 108,85 130,59 198,01 363,03 25,87 32,14 51,32 65,09 80,25 97,90 109,88 117,69 106,16 128,99 5,55 5,55 5,55 5,85 6,93 11,53 16,29 22,24 39,77 69,43 100,11 247,21 510,64 21,02 15,05 12,69 21,47 15,17 14,21 19,04 18,86 13,71 58,16 29,44 14,08 18,34 28,09 25,23 33,73 34,42 39,55 28,92 27,27 58,55 51,61 38,55 98,62 96,31 68,92 146,87 71,53 99,62

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0570082 0570083 0570084 0570103 0580009 0580015 0580021 0580027 0580037 0580049 0580061 0580075 0580088 0580101 0580113 0585012 0585015 0585018 0585021 0585024 0585028 0585033 0585036 0700102 0700103 0700104 0700105 0700106 0700107 0700108 0700109 0700203 0700204 0700205 0700206 0700207 0700208 0700209 0704003 0704004 0704005 0704006 0704007 0704008 0704009 0708504 0709003 0709004 0709005 0709006 0709007 0709008 0709009 0709203 0709204 0709205 0709206 0709207 0709208 0709209 0709803 TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS TERÄSSUPISTUS HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 HAARAYHDE, ST 35,8 TERÄSPÄÄTY TERÄSPÄÄTY TERÄSPÄÄTY TERÄSPÄÄTY TERÄSPÄÄTY TERÄSPÄÄTY TERÄSPÄÄTY TERÄSPÄÄTY MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SUK MUSTA KÄYRÄ 90º SK MUSTA KÄYRÄ 90º SK MUSTA KÄYRÄ 90º SK MUSTA KÄYRÄ 90º SK MUSTA KÄYRÄ 90º SK MUSTA KÄYRÄ 90º SK MUSTA KÄYRÄ 90º SK MUSTA KÄYRÄ 45º SUK MUSTA KÄYRÄ 45º SUK MUSTA KÄYRÄ 45º SUK MUSTA KÄYRÄ 45º SUK MUSTA KÄYRÄ 45º SUK MUSTA KÄYRÄ 45º SUK MUSTA KÄYRÄ 45º SUK MUSTA OHITUS MUSTA KULMA 90º SK MUSTA KULMA 90º SK MUSTA KULMA 90º SK MUSTA KULMA 90º SK MUSTA KULMA 90º SK MUSTA KULMA 90º SK MUSTA KULMA 90º SK MUSTA KULMA 90º SUK MUSTA KULMA 90º SUK MUSTA KULMA 90º SUK MUSTA KULMA 90º SUK MUSTA KULMA 90º SUK MUSTA KULMA 90º SUK MUSTA KULMA 90º SUK MUSTA KARTIOKULMALIITIN 90º SUK

Lisänimi

219,1*114,3 219,1*139,7 219,1*168,3 323,9*273,0 26,9*26,9 33,7*33,7 42,4*42,4 48,3*48,3 60,3*60,3 76,1*76,1 88,9*88,9 114,3*114,3 139,7*139,7 168,3*168,3 219,1*219,1 48,3*2,6 60,3*2,9 76,1*2,9 88,9*3,2 114,3*3,6 139,7*4,0 168,3*4,5 219,1*6,3 1/4 NR.1 3/8 NR.1 1/2 NR.1 3/4 NR.1 1 NR.1 1 1/4 NR.1 1 1/2 NR.1 2 NR.1 3/8 NR.2 1/2 NR.2 3/4 NR.2 1 NR.2 1 1/4 NR.2 1 1/2 NR.2 2 NR.2 3/8 NR.40 1/2 NR.40 3/4 NR.40 1 NR.40 1 1/4 NR.40 1 1/2 NR.40 2 NR.40 1/2 NR.85 3/8 NR.90 1/2 NR.90 3/4 NR.90 1 NR.90 1 1/4 NR.90 1 1/2 NR.90 2 NR.90 3/8 NR.92 1/2 NR.92 3/4 NR.92 1 NR.92 1 1/4 NR.92 1 1/2 NR.92 2 NR.92 3/8 NR.98

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

167,74 230,42 170,57 416,72 42,15 52,92 54,40 55,45 62,43 81,36 125,78 154,59 266,42 339,09 558,03 45,52 47,10 58,09 70,41 93,03 113,52 178,73 241,03 5,66 4,92 4,92 7,99 10,65 19,17 26,54 45,22 4,90 5,26 8,11 11,38 18,51 28,00 42,58 5,52 5,25 7,35 10,10 19,03 27,15 40,43 7,10 2,53 2,53 3,49 4,58 7,79 17,83 16,60 2,92 2,74 3,55 6,22 9,30 14,42 22,87 18,43

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0709804 0709805 0709806 0709807 0709808 0709809 0713003 0713004 0713005 0713006 0713007 0713008 0713009 0713015 0713016 0713017 0713018 0713019 0713020 0713021 0713022 0713023 0713024 0713025 0713026 0713029 0713030 0713031 0713032 0713033 0713034 0713035 0713036 0713037 0713038 0713039 0713042 0713043 0713044 0713046 0713047 0713049 0713050 0713053 0713055 0713056 0713058 0713059 0713060 0713062 0713063 0713064 0713065 0713066 0713069 0713076 0713077 0718003 0718004 0718005 0724006 MUSTA KARTIOKULMALIITIN 90º SUK MUSTA KARTIOKULMALIITIN 90º SUK MUSTA KARTIOKULMALIITIN 90º SUK MUSTA KARTIOKULMALIITIN 90º SUK MUSTA KARTIOKULMALIITIN 90º SUK MUSTA KARTIOKULMALIITIN 90º SUK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA T-YHDE SK MUSTA RISTIYHDE SK MUSTA RISTIYHDE SK MUSTA RISTIYHDE SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK

Lisänimi

1/2 NR.98 3/4 NR.98 1 NR.98 1 1/4 NR.98 1 1/2 NR.98 2 NR.98 3/8 NR.130 1/2 NR.130 3/4 NR.130 1 NR.130 1 1/4 NR.130 1 1/2 NR.130 2 NR.130 3/8*1/2 NR.130R 1/2*3/8*3/8 NR.130R 1/2*3/8 NR.130R 1/2*1/2*3/8 NR.130R 1/2*3/4 NR.130R 3/4*3/8*1/2 NR.130R 3/4*3/8 NR.130R 3/4*1/2*3/8 NR.130R 3/4*1/2*1/2 NR.130R 3/4*1/2 NR.130R 3/4*3/4*3/8 NR.130R 3/4*3/4*1/2 NR.130R 3/4*1 NR.130R 1*3/8 NR.130R 1*1/2*1/2 NR.130R 1*1/2*3/4 NR.130R 1*1/2 NR.130R 1*3/4*1/2 NR.130R 1*3/4*3/4 NR.130R 1*3/4 NR.130R 1*1*3/8 NR.130R 1*1*1/2 NR.130R 1*1*3/4 NR.130R 1 1/4*3/8 NR.130R 1 1/4*1/2*1 NR.130R 1 1/4*1/2 NR.130R 1 1/4*3/4*1 NR.130R 1 1/4*3/4 NR.130R 1 1/4*1*1 NR.130R 1 1/4*1 NR.130R 1 1/4*1 1/4*1 NR.130R 1 1/4*1 1/2 NR.130R 1 1/2*3/8 NR.130R 1 1/2*1/2 NR.130R 1 1/2*3/4*1 1/4 NR.130R 1 1/2*3/4 NR.130R 1 1/2*1*1 1/4 NR.130R 1 1/2*1 NR.130R 1 1/2*1 1/4*1 NR.130R 1 1/2*1 1/4*1 1/4 NR.130R 1 1/2*1 1/4 NR.130R 1 1/2*1 1/2*1 NR.130R 2*1 NR.130R 2*1 1/2 NR.130R 3/8 NR.180 1/2 NR.180 3/8*1/2 NR.180 1/2*3/8 NR.240R

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

15,74 17,89 20,54 37,02 53,45 88,61 3,64 3,49 4,70 7,17 11,14 16,12 22,87 5,94 6,05 5,47 5,52 5,62 7,23 5,79 19,18 5,25 4,10 20,67 5,73 10,47 11,08 12,45 11,52 6,22 12,45 9,69 8,59 19,73 10,79 10,30 17,36 13,77 9,42 19,02 14,47 14,13 12,08 16,33 25,92 37,93 15,56 30,88 17,87 23,39 19,14 34,61 27,07 24,53 35,13 23,49 40,20 9,83 9,33 15,86 3,50

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0724008 0724009 0724011 0724012 0724013 0724017 0724021 0724022 0724102 0724106 0724108 0724109 0724111 0724112 0724113 0724114 0724115 0724116 0724117 0724119 0724120 0724121 0724122 0724124 0724125 0724126 0724127 0724506 0724508 0724509 0724512 0724513 0724515 0724517 0724521 0724522 0724527 0727003 0727004 0727005 0727006 0727007 0727008 0727009 0728003 0728004 0728005 0728006 0728007 0728008 0728009 0729003 0729004 0729005 0729006 0729007 0729008 0729009 0729010 0730003 0730004 MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSMUHVI SK MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSNIPPA MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK MUSTA MUHVI SK MUSTA MUHVI SK MUSTA MUHVI SK MUSTA MUHVI SK MUSTA MUHVI SK MUSTA MUHVI SK MUSTA MUHVI SK MUSTA KAKSOISNIPPA UK MUSTA KAKSOISNIPPA UK MUSTA KAKSOISNIPPA UK MUSTA KAKSOISNIPPA UK MUSTA KAKSOISNIPPA UK MUSTA KAKSOISNIPPA UK MUSTA KAKSOISNIPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA TULPPA UK MUSTA HATTU SK MUSTA HATTU SK

Lisänimi

3/4*3/8 NR.240R 3/4*1/2 NR.240R 1*3/8 NR.240R 1*1/2 NR.240R 1*3/4 NR.240R 1 1/4*1 NR.240R 1 1/2*1 NR.240R 1 1/2*1 1/4 NR.240R 3/8*1/8 NR.241R 1/2*3/8 NR.241R 3/4*3/8 NR.241R 3/4*1/2 NR.241R 1*3/8 NR.241R 1*1/2 NR.241R 1*3/4 NR.241R 1 1/4*3/8 NR.241R 1 1/4*1/2 NR.241R 1 1/4*3/4 NR.241R 1 1/4*1 NR.241R 1 1/2*1/2 NR.241R 1 1/2*3/4 NR.241R 1 1/2*1 NR.241R 1 1/2*1 1/4 NR.241R 2*3/4 NR.241R 2*1 NR.241R 2*1 1/4 NR.241R 2*1 1/2 NR.241R 1/2*3/8 NR.245R 3/4*3/8 NR.245R 3/4*1/2 NR.245R 1*1/2 NR.245R 1*3/4 NR.245R 1 1/4*1/2 NR.245R 1 1/4*1 NR.245R 1 1/2*1 NR.245R 1 1/2*1 1/4 NR.245R 2*1 1/2 NR.245R 3/8 NR.270 1/2 NR.270 3/4 NR.270 1 NR.270 1 1/4 NR.270 1 1/2 NR.270 2 NR.270 3/8 NR.280 1/2 NR.280 3/4 NR.280 1 NR.280 1 1/4 NR.280 1 1/2 NR.280 2 NR.280 3/8 NR.290 1/2 NR.290 3/4 NR.290 1 NR.290 1 1/4 NR.290 1 1/2 NR.290 2 NR.290 2 1/2 NR.290 3/8 NR.300 1/2 NR.300

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

4,70 3,29 11,01 4,92 4,70 7,17 11,85 10,97 4,68 1,90 2,59 2,39 4,92 3,01 3,20 10,69 5,05 5,19 4,10 7,78 7,81 5,79 5,79 14,68 10,87 10,02 8,12 5,29 9,33 3,70 9,42 4,24 11,47 7,95 16,99 9,07 19,14 2,47 2,17 2,87 3,55 5,89 9,18 12,08 3,41 2,33 3,08 3,70 6,22 8,84 12,57 1,56 1,85 2,53 4,03 4,92 4,78 16,93 21,53 2,25 2,67

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0730005 0730006 0730007 0730008 0734003 0734004 0734005 0734006 0734007 0734008 0734009 0734103 0734104 0734105 0734106 0734107 0734108 0734109 0753008 0753009 0753010 0753018 0753019 0753020 0753029 0753030 0753040 0771601 0771602 0771603 0771604 0771605 0771606 0771607 0771608 0771609 0771610 0771611 0771612 0800104 0800105 0800106 0800107 0800108 0800109 0800110 0800111 0800112 0800204 0800205 0800206 0800207 0800208 0800209 0800210 0800211 0800212 0804004 0804005 0804006 0804007 MUSTA HATTU SK MUSTA HATTU SK MUSTA HATTU SK MUSTA HATTU SK MUSTA KARTIOLIITIN SK MUSTA KARTIOLIITIN SK MUSTA KARTIOLIITIN SK MUSTA KARTIOLIITIN SK MUSTA KARTIOLIITIN SK MUSTA KARTIOLIITIN SK MUSTA KARTIOLIITIN SK MUSTA KARTIOLIITIN SUK MUSTA KARTIOLIITIN SUK MUSTA KARTIOLIITIN SUK MUSTA KARTIOLIITIN SUK MUSTA KARTIOLIITIN SUK MUSTA KARTIOLIITIN SUK MUSTA KARTIOLIITIN SUK MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA PUTKIKAKSOISNIPPA TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI TAKORAUTAMUHVI SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SUK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 90º SK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK

Lisänimi

3/4 NR.300 1 NR.300 1 1/4 NR.300 1 1/2 NR.300 3/8 NR.340 1/2 NR.340 3/4 NR.340 1 NR.340 1 1/4 NR.340 1 1/2 NR.340 2 NR.340 3/8 NR.341 1/2 NR.341 3/4 NR. 341 1 NR.341 1 1/4 NR.341 1 1/2 NR.341 2 NR.341 3/8 KESKIRASKAS 1/2 KESKIRASKAS 3/4 KESKIRASKAS 1 KESKIRASKAS 1 1/4 KESKIRASKAS 1 1/2 KESKIRASKAS 2 KESKIRASKAS 2 1/2 KESKIRASKAS 3 KESKIRASKAS 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 1/2 NR.1 3/4 NR.1 1 NR.1 1 1/4 NR.1 1 1/2 NR.1 2 NR.1 2 1/2 NR.1 3 NR.1 4 NR.1 1/2 NR.2 3/4 NR.2 1 NR.2 1 1/4 NR.2 1 1/2 NR.2 2 NR.2 2 1/2 NR.2 3 NR.2 4 NR.2 1/2 NR.40 3/4 NR.40 1 NR.40 1 1/4 NR.40

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

3,29 3,97 5,33 6,76 13,09 10,95 11,40 12,71 21,16 25,95 42,22 9,90 9,02 11,14 13,39 21,42 27,63 41,58 1,98 1,98 2,16 2,57 4,71 5,64 7,39 18,42 22,50 2,57 2,57 1,90 1,90 3,20 3,78 5,67 7,56 11,94 19,52 28,79 55,40 6,84 11,74 15,82 27,38 36,60 58,59 145,82 174,98 310,28 8,83 14,02 16,61 28,30 34,20 44,77 151,29 176,77 344,11 8,33 11,19 15,87 32,64

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0804008 0804009 0804010 0804011 0804012 0809004 0809005 0809006 0809007 0809008 0809009 0809010 0809011 0809012 0809109 0809112 0809113 0809117 0809204 0809205 0809206 0809207 0809208 0809209 0809210 0809211 0809804 0809805 0809806 0809807 0809808 0809809 0813004 0813005 0813006 0813007 0813008 0813009 0813010 0813011 0813012 0813019 0813023 0813024 0813026 0813029 0813031 0813032 0813033 0813034 0813035 0813036 0813038 0813039 0813041 0813043 0813044 0813045 0813046 0813047 0813049 SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KÄYRÄ 45º SUK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SK SINKITTY SUPISTUS KULMA 90º SK SINKITTY SUPISTUS KULMA 90º SK SINKITTY SUPISTUS KULMA 90º SK SINKITTY SUPISTUS KULMA 90º SK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KULMA 90º SUK SINKITTY KARTIOKULMALIITIN 90º SUK SINKITTY KARTIOKULMALIITIN 90º SUK SINKITTY KARTIOKULMALIITIN 90º SUK SINKITTY KARTIOKULMALIITIN 90º SUK SINKITTY KARTIOKULMALIITIN 90º SUK SINKITTY KARTIOKULMALIITIN 90º SUK SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE

Lisänimi

1 1/2 NR.40 2 NR.40 2 1/2 NR.40 3 NR.40 4 NR.40 1/2 NR.90 3/4 NR.90 1 NR.90 1 1/4 NR.90 1 1/2 NR.90 2 NR.90 2 1/2 NR.90 3 NR.90 4 NR.90 3/4*1/2 NR.90R 1*1/2 NR.90R 1*3/4 NR.90R 1 1/4*1 NR.90R 1/2 NR.92 3/4 NR.92 1 NR.92 1 1/4 NR.92 1 1/2 NR.92 2 NR.92 2 1/2 NR.92 3 NR.92 1/2 NR.98 3/4 NR.98 1 NR.98 1 1/4 NR.98 1 1/2 NR.98 2 NR.98 1/2 NR.130 3/4 NR.130 1 NR.130 1 1/4 NR.130 1 1/2 NR.130 2 NR.130 2 1/2 NR.130 3 NR.130 4 NR.130 1/2*3/4 NR.130R 3/4*1/2*1/2 NR.130R 3/4*1/2 NR.130R 3/4*3/4*1/2 NR.130R 3/4*1 NR.130R 1*1/2*1/2 NR.130R 1*1/2*3/4 NR.130R 1*1/2 NR.130R 1*3/4*1/2 NR.130R 1*3/4*3/4 NR.130R 1*3/4 NR.130R 1*1*1/2 NR.130R 1*1*3/4 NR.130R 1*1 1/4 NR.130R 1 1/4*1/2*1 NR.130R 1 1/4*1/2 NR.130R 1 1/4*3/4*3/4 NR.130R 1 1/4*3/4*1 NR.130R 1 1/4*3/4 NR.130R 1 1/4*1*1 NR.130R

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

35,21 48,51 120,71 130,80 287,98 2,93 3,82 5,73 10,72 18,88 20,90 62,72 81,43 149,78 8,33 8,06 10,84 16,57 3,35 4,37 7,23 12,30 18,29 22,82 79,30 104,51 24,81 29,35 41,30 67,52 73,40 135,25 4,03 5,52 8,19 14,00 21,24 33,11 80,29 105,19 232,05 10,96 8,95 6,30 9,05 16,57 17,28 12,44 7,35 15,25 11,77 8,63 12,43 14,57 21,49 14,57 12,69 21,20 23,64 16,75 17,15

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0813050 0813053 0813055 0813057 0813058 0813059 0813060 0813061 0813062 0813063 0813065 0813066 0813072 0813073 0813074 0813076 0813077 0813078 0813080 0813082 0813083 0813087 0813090 0824009 0824012 0824013 0824015 0824016 0824017 0824021 0824022 0824025 0824026 0824027 0824031 0824036 0824109 0824112 0824113 0824115 0824116 0824117 0824119 0824120 0824121 0824122 0824123 0824124 0824125 0824126 0824127 0824128 0824129 0824130 0824131 0824132 0824133 0824134 0824135 0824136 0824138 SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY T-YHDE SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSMUHVI SK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK

Lisänimi

1 1/4*1 NR.130R 1 1/4*1 1/4*1 NR.130R 1 1/4*1 1/2 NR.130R 1 1/2*1/2*1 1/4 NR.130R 1 1/2*1/2 NR.130R 1 1/2*3/4*1 1/4 NR.130R 1 1/2*3/4 NR.130R 1 1/2*1*1 NR.130R 1 1/2*1*1 1/4 NR.130R 1 1/2*1 NR.130R 1 1/2*1 1/4*1 1/4 NR.130R 1 1/2*1 1/4 NR.130R 1 1/2*2 NR.130R 2*1/2 NR.130R 2*3/4 NR.130R 2*1 NR.130R 2*1 1/4 NR.130R 2*1 1/2 NR.130R 2 1/2*1 NR.130R 2 1/2*1 1/2 NR.130R 2 1/2*2 NR.130R 3*2 NR.130R 4*3 NR.130R 3/4*1/2 NR.240R 1*1/2 NR.240R 1*3/4 NR.240R 1 1/4*1/2 NR. 240R 1 1/4*3/4 NR.240R 1 1/4*1 NR.240R 1 1/2*1 NR.240R 1 1/2*1 1/4 NR.240R 2*1 NR.240R 2*1 1/4 NR.240R 2*1 1/2 NR.240R 2 1/2*2 NR.240R 3*2 1/2 NR.240R 3/4*1/2 NR.241R 1*1/2 NR.241R 1*3/4 NR.241R 1 1/4*1/2 NR.241R 1 1/4*3/4 NR.241R 1 1/4*1 NR.241R 1 1/2*1/2 NR.241R 1 1/2*3/4 NR.241R 1 1/2*1 NR.241R 1 1/2*1 1/4 NR.241R 2*1/2 NR.241R 2*3/4 NR.241R 2*1 NR.241R 2*1 1/4 NR.241R 2*1 1/2 NR.241R 2 1/2*1 NR.241R 2 1/2*1 1/4 NR.241R 2 1/2*1 1/2 NR.241R 2 1/2*2 NR.241R 3*3/4 NR.241R 3*1 NR.241R 3*1 1/2 NR.241R 3*2 NR.241R 3*2 1/2 NR.241R 4*2 1/2 NR.241R

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

15,17 23,00 33,23 28,68 18,66 37,68 25,34 29,35 28,09 20,56 32,21 35,70 51,90 25,23 42,36 30,45 35,89 41,91 67,53 79,43 89,58 113,05 324,88 4,80 5,47 3,97 11,49 11,18 10,69 15,68 17,52 28,83 26,91 24,20 67,80 106,91 3,26 3,41 3,29 7,65 5,33 4,14 9,73 7,92 5,89 5,96 21,98 21,41 14,30 11,47 11,51 31,58 38,15 34,63 20,93 54,59 55,03 35,91 29,81 37,16 74,88

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0824139 0824509 0824512 0824513 0824514 0824516 0824517 0824521 0824522 0824527 0827004 0827005 0827006 0827007 0827008 0827009 0827010 0827011 0827012 0828003 0828004 0828005 0828006 0828007 0828008 0828009 0828010 0828011 0828012 0829004 0829005 0829006 0829007 0829008 0829009 0829010 0829011 0830004 0830005 0830006 0830007 0830008 0830009 0834004 0834005 0834006 0834007 0834008 0834009 0834010 0834011 0834012 0834104 0834105 0834106 0834107 0834108 0834109 0834110 0834111 0834112 SINKITTY SUPISTUSNIPPA SUK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY SUPISTUSKAKSOISNIPPA UK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY MUHVI SK SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY KAKSOISNIPPA SINKITTY TULPPA UK SINKITTY TULPPA UK SINKITTY TULPPA UK SINKITTY TULPPA UK SINKITTY TULPPA UK SINKITTY TULPPA UK SINKITTY TULPPA UK SINKITTY TULPPA UK SINKITTY HATTU SK SINKITTY HATTU SK SINKITTY HATTU SK SINKITTY HATTU SK SINKITTY HATTU SK SINKITTY HATTU SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK SINKITTY KARTIOLIITIN SUK

Lisänimi

4*3 NR.241R 3/4*1/2 NR.245R 1*1/2 NR.245R 1*3/4 NR.245R 1 1/4*1/2 NR.245R 1 1/4*3/4 NR.245R 1 1/4*1 NR.245R 1 1/2*1 NR.245R 1 1/2*1 1/4 NR.245R 2*1 1/2 NR.245R 1/2 NR.270 3/4 NR.270 1 NR.270 1 1/4 NR.270 1 1/2 NR.270 2 NR.270 2 1/2 NR.270 3 NR.270 4 NR.270 3/8 NR.280 1/2 NR.280 3/4 NR.280 1 NR.280 1 1/4 NR.280 1 1/2 NR.280 2 NR.280 2 1/2 NR.280 3 NR.280 4 NR.280 1/2 NR.290 3/4 NR.290 1 NR.290 1 1/4 NR.290 1 1/2 NR.290 2 NR.290 2 1/2 NR.290 3 NR.290 1/2 NR.300 3/4 NR.300 1 NR.300 1 1/4 NR.300 1 1/2 NR.300 2 NR.300 1/2 NR.340 3/4 NR.340 1 NR.340 1 1/4 NR.340 1 1/2 NR.340 2 NR.340 2 1/2 NR.340 3 NR.340 4 NR.340 1/2 NR.341 3/4 NR.341 1 NR.341 1 1/4 NR.341 1 1/2 NR.341 2 NR.341 2 1/2 NR.341 3 NR.341 4 NR.341

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

61,79 6,42 12,48 6,27 20,09 18,06 11,85 28,49 14,68 27,87 2,80 3,62 4,58 7,37 11,19 15,74 47,02 60,08 126,02 5,41 2,74 4,56 4,37 8,12 8,61 15,16 30,86 37,94 126,29 1,90 2,53 2,93 4,98 6,78 10,65 28,86 40,57 3,62 4,26 4,03 8,69 10,36 19,26 14,98 18,29 17,89 33,96 37,94 61,91 162,10 246,42 396,34 13,52 18,39 20,48 29,48 48,62 60,59 153,05 270,56 514,03

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

0853008 0853009 0853010 0853018 0853019 0853020 0853029 0853030 0853040 0853049 1011034 1011061 1011118 1500103 1500104 1500105 1500106 1500107 1500108 1500109 1500110 1500111 1500203 1500204 1500205 1500206 1500207 1500208 1500209 1500210 1500211 1501112 1501113 1501114 1501115 1504003 1504004 1504005 1504006 1504007 1504008 1504009 1504010 1504011 1504103 1504104 1504105 1504106 1504107 1504108 1504109 1504110 1504111 SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA SINKITTY PUTKIKAKSOISNIPPA HST-PUTKI, SAUMATON HST-PUTKI, SAUMATON HST-PUTKI, SAUMATON KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º S/U 5001A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KAPILLAARI KÄYRÄ 90º 5002A KUPARIKÄYRÄ KUPARIKÄYRÄ KUPARIKÄYRÄ KUPARIKÄYRÄ KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/U 5040 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041 KAPILLAARI KULMA 45º S/S 5041

Lisänimi

3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 12*1,0 15*1,5 22*2,0 10 12 15 18 22 28 35 42 54 10 12 15 18 22 28 35 42 54 64*60 76,1*72,1 88,9*84,9 108*104 10 12 15 18 22 28 35 42 54 10 12 15 18 22 28 35 42 54 28*10 (POISTUVA TUOTE) 28*15*18 10 12 15 18 22 28

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

4,07 2,27 2,57 3,08 6,22 7,30 11,25 28,50 55,10 77,10 12,02 19,71 35,50 8,92 3,01 1,64 3,04 4,24 12,43 25,45 49,02 86,61 4,31 1,49 1,47 2,24 3,25 5,52 17,80 27,20 63,47 109,22 167,22 252,83 386,08 9,16 5,50 2,23 4,06 3,40 7,78 25,86 44,24 78,03 10,25 5,39 2,22 3,54 3,40 7,57 24,87 42,82 75,58 4,83 21,73 4,24 1,41 1,18 1,74 2,37 4,79

150723072 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 150748745 KAPILLAARI T-YHDE 5130 1509003 1509004 1509005 1509006 1509007 1509008 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI KULMA 90º 5090

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1509009 1509010 1509011 1513002 1513003 1513004 1513005 1513006 1513007 1513008 1513009 1513010 1513011 1513012 1513013 1513014 1513015 1513019 1513020 1513021 1513022 1513023 1513026 1513027 1513028 1513029 1513030 1513031 1513033 1513034 1513035 1513036 1513037 1513038 1513039 1513040 1513041 1513043 1513044 1513045 1513046 1513047 1513048 1513049 1513050 1513051 1513052 1513053 1513054 1513055 1513056 1513057 1513058 1513059 1513060 1513061 1513062 1513063 1513064 1513065 1513066 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI KULMA 90º 5090 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130 KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R

Lisänimi

35 42 54 8 10 12 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88,9 108 10*6 10*8*8 10*8 10*10*8 10*12 12*8*10 12*8 12*10*10 12*10 12*12*10 12*15 15*8 15*10*10 15*10*12 15*10 15*12*10 15*12*12 15*12 15*15*10 15*15*12 15*18 18*10 18*12*12 18*12*15 18*12 18*15*12 18*15*15 18*15 18*18*12 18*18*15 18*22 22*10 22*12*15 22*12*18 22*12 22*15*12 22*15*15 22*15*18 22*15 22*18*15 22*18*18 22*18 22*22*12 22*22*15

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

18,37 39,12 67,27 9,47 5,73 2,23 2,07 3,39 4,60 11,69 33,77 65,25 90,23 230,71 296,60 376,46 438,12 18,44 18,44 25,60 18,94 24,40 25,40 17,46 21,41 13,98 17,09 15,39 19,65 29,73 30,06 13,95 28,97 8,09 5,28 33,68 13,59 14,34 28,40 22,20 17,49 12,43 21,85 7,43 3,95 27,17 10,00 19,12 27,17 30,86 31,90 19,28 33,36 10,23 13,27 4,71 31,42 14,29 8,83 30,10 16,37

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1513067 1513068 1513069 1513070 1513071 1513072 1513073 1513074 1513075 1513076 1513077 1513078 1513079 1513081 1513082 1513084 1513085 1513086 1513087 1513088 1513091 1513092 1513093 1513095 1513096 1513097 1513099 1513104 1513110 1513112 1513118 1513120 1524003 1524005 1524006 1524008 1524009 1524010 1524011 1524012 1524014 1524015 1524016 1524020 1524303 1524305 1524306 1524308 1524309 1524310 1524311 1524312 1524313 1524314 1524315 1524316 1524317 1524318 1524319 1524320 1524321 KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI T-YHDE 5130R KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSMUHVI 5240 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243

Lisänimi

22*22*18 28*15*15 28*12 28*15*22 28*15 28*18*18 28*18*22 28*18 28*22*15 28*22*18 28*22*22 28*22 28*28*22 35*15 35*18 35*22*28 (POISTUVA TUOTE) 35*22 35*28*22 35*28*28 35*28 35*35*28 42*22 42*28 42*35*35 42*35 54*35 54*42 54*28 18*18*10 22*12*12 28*28*15 28*28*18 10*8 12*8 12*10 15*10 15*12 18*10 18*12 18*15 22*12 22*15 22*18 28*22 10*8 12*8 12*10 15*10 15*12 18*10 18*12 18*15 22*10 22*12 22*15 22*18 28*12 28*15 28*18 28*22 35*15

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

19,99 55,22 34,52 37,52 21,20 51,45 39,11 34,03 55,99 66,25 29,83 16,73 36,17 62,38 57,20 59,84 49,04 81,63 58,23 60,72 108,83 88,95 93,30 158,47 126,70 177,19 197,87 158,44 26,28 47,18 51,11 48,75 11,53 12,73 5,23 8,99 4,37 14,04 7,04 3,54 13,06 5,62 5,76 9,19 8,69 5,17 4,00 6,73 2,46 7,51 5,14 2,44 16,18 12,87 3,48 3,54 26,03 13,09 15,42 5,13 35,01

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1524322 1524323 1524324 1524326 1524327 1524328 1524330 1524331 1524332 1524335 1524336 1524337 1524339 1524341 1527003 1527004 1527005 1527006 1527007 1527008 1527009 1527010 1527011 1527012 1527013 1527014 1527015 1530104 1530105 1530106 1530107 1530108 1530109 1530110 1530111 1540084 1540086 1540088 1540090 1540092 1540094 1540097 1540099 1540184 1540186 1540188 1540190 1540192 1540194 1540197 1540199 1540284 1540286 1540288 1540290 1540292 1540294 1540297 1540299 1540384 1540386 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI SUPISTUSNIPPA 5243 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KAPILLAARI MUHVI 5270 KUPARIMUHVI KUPARIMUHVI KUPARIMUHVI KUPARIMUHVI KAPILLAARI HATTU 5301 KAPILLAARI HATTU 5301 KAPILLAARI HATTU 5301 KAPILLAARI HATTU 5301 KAPILLAARI HATTU 5301 KAPILLAARI HATTU 5301 KAPILLAARI HATTU 5301 KAPILLAARI HATTU 5301 PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/S 6002a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 90º S/U 6001a PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/S 6041 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040

Lisänimi

35*18 35*22 35*28 42*22 42*28 42*35 54*28 54*35 54*42 64*54 76,1*54 76,1*64 88,9*76,1 108*88,9 10 12 15 18 22 28 35 42 54 64 76 88 108 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15 18 22 28 35 42 54 12 15

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

28,49 24,65 23,31 50,23 42,76 35,61 77,17 72,86 64,03 108,74 171,25 171,25 211,60 243,83 1,17 1,22 1,08 1,57 2,06 3,71 8,16 17,23 27,96 54,89 78,90 109,95 160,31 6,75 5,29 7,16 7,08 11,21 23,56 46,21 54,33 3,75 3,33 4,57 5,49 11,31 22,06 41,57 57,31 3,82 3,33 4,17 5,49 12,55 22,06 43,02 63,35 4,17 3,75 3,75 4,99 14,98 21,22 34,21 49,71 3,33 2,99

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1540388 1540390 1540392 1540394 1540397 1540399 1540482 1540483 1540484 1540485 1540487 1540488 1540490 1540493 1540496 1540498 1540499 1540582 1540583 1540584 1540585 1540587 1540588 1540589 1540590 1540593 1540596 1540598 1540599 1541004 1541005 1541006 1541007 1541008 1541009 1541010 1541011 1541035 1541036 1541037 1541038 1541044 1541045 1541046 1541047 1541050 1541056 1541057 1541059 1541061 1541063 1541068 1541070 1541071 1541075 1541077 1541080 1541081 1541082 1541083 1541086 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040 PURISTUS KÄYRÄ 45º S/U 6040 PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KÄYRÄ UK 8092g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS KULMA SK 8090g PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130

Lisänimi

18 22 28 35 42 54 12*3/8 12*1/2 15*3/8 15*1/2 18*1/2 18*3/4 22*3/4 28*1 35*1 1/4 42*1 1/2 54*2 12*3/8 12*1/2 15*3/8 15*1/2 18*1/2 18*3/4 22*1/2 22*3/4 28*1 35*1 1/4 42*1 1/2 54*2 12 15 18 22 28 35 42 54 12*15*12 15*12*12 15*12*15 15*15*12 18*12*15 18*12*18 18*15*15 18*15*18 22*12*22 22*15*15 22*15*22 22*18*18 22*18*22 22*22*15 28*15*28 28*18*22 28*18*28 28*22*28 28*28*18 35*15*35 35*18*35 35*22*28 35*22*35 35*28*35

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

3,75 4,57 14,17 20,94 31,43 49,48 18,17 18,26 27,02 17,63 26,73 29,16 28,15 39,53 56,40 74,20 116,20 17,42 17,26 26,88 11,53 21,05 28,50 29,39 15,90 31,58 52,88 69,33 111,06 5,49 5,91 6,52 8,81 15,41 26,57 50,64 62,65 16,39 11,04 5,83 11,24 16,17 9,09 12,55 6,66 10,08 16,85 7,50 14,03 9,57 15,41 18,04 27,25 24,70 18,04 28,82 25,50 26,93 38,08 24,28 25,53

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1541087 1541088 1541090 1541092 1541093 1541094 1541095 1541096 1541097 1541382 1541383 1541384 1541385 1541386 1541387 1541388 1541389 1541390 1541391 1541392 1541393 1541394 1541395 1541396 1541397 1541398 1541400 1541482 1541483 1541484 1541485 1541486 1541487 1541488 1541489 1541490 1541491 1541492 1541493 1541494 1541495 1541496 1541497 1541498 1541500 1541882 1541886 1541889 1541891 1541893 1541895 1541897 1541899 1541986 1541989 1541991 1541993 1541995 1541997 1541999 1542084 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS T-YHDE 6130 PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA UK 8243g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS NIPPA SK 8270g PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS MUHVI 6270 PURISTUS LIUKUMUHVI 6270s PURISTUS LIUKUMUHVI 6270s PURISTUS LIUKUMUHVI 6270s PURISTUS LIUKUMUHVI 6270s PURISTUS LIUKUMUHVI 6270s PURISTUS LIUKUMUHVI 6270s PURISTUS LIUKUMUHVI 6270s PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243

Lisänimi

35*35*22 42*22*42 42*28*42 42*35*42 42*35*35 54*35*54 54*42*54 54*22*54 54*28*54 12*3/8 12*1/2 15*3/8 15*1/2 15*3/4 18*1/2 18*3/4 22*1/2 22*3/4 22*1 28*3/4 28*1 28*1 1/4 35*1 35*1 1/4 42*1 1/4 42*1 1/2 54*2 12*3/8 12*1/2 15*3/8 15*1/2 15*3/4 18*1/2 18*3/4 22*1/2 22*3/4 22*1 28*3/4 28*1 28*1 1/4 35*1 35*1 1/4 42*1 1/4 42*1 1/2 54*2 12 15 18 22 28 35 42 54 15 18 22 28 35 42 54 15*12

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

37,77 47,87 47,87 53,85 55,72 85,94 64,65 70,14 72,29 5,06 6,17 5,49 3,33 7,08 4,57 5,06 8,09 6,66 9,69 19,23 11,66 24,28 28,83 28,83 35,66 37,27 70,70 6,25 6,74 4,57 4,57 10,56 5,83 12,99 7,45 7,08 10,42 22,50 12,98 27,85 34,86 32,62 47,44 48,02 85,71 3,33 3,33 3,82 4,57 9,16 11,24 20,75 25,96 17,20 19,23 19,23 23,79 34,58 52,82 57,52 2,99

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1542085 1542086 1542087 1542088 1542089 1542090 1542091 1542092 1542093 1542094 1542095 1542096 1542098 1542099 1542482 1542483 1542485 1542486 1542487 1542488 1542489 1542490 1542491 1542493 1542496 1542498 1542499 1543002 1543003 1543006 1543016 1543022 1543023 1543026 1543032 1543033 1543036 1543042 1543043 1543047 1543048 1543051 1543056 1543077 1543078 1543079 1543080 1543103 1543104 1543113 1543114 1543130 1543142 1543143 1543206 1543208 1543216 1543218 1543222 1543224 1543226 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS SUPISTUSYHDE 6243 PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS YHDISTÄJÄ UK 8333g PURISTUS KÄYRÄ 90 S/U KROM 16001a PURISTUS KÄYRÄ 90 S/U KROM 16001a PURISTUS KÄYRÄ 90 S/U KROM 16001a PURISTUS KÄYRÄ 90 S/S KROM 16002a PURISTUS KÄYRÄ 45 S/U KROM 16040 PURISTUS KÄYRÄ 45 S/U KROM 16040 PURISTUS KÄYRÄ 45 S/U KROM 16040 PURISTUS KÄYRÄ 45 S/S KROM 16041 PURISTUS KÄYRÄ 45 S/S KROM 16041 PURISTUS KÄYRÄ 45 S/S KROM 16041 PURISTUS YLIMENO 1 MUHVI KROM 16086 PURISTUS YLIMENO 1 MUHVI KROM16086 PURISTUS YLIMENO KROM 16085 PURISTUS YLIMENO KROM 16085 PURISTUS YLIMENO KROM 16085 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS SUPISTUSMUHVI S/S KROM 16240 PURISTUS SUPISTUSMUHVI S/S KROM 16240 PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U KROM 16243 PURISTUS SUPISTUSYHDE S/U KROM 16243 PURISTUS MUHVI S/S KROM 16270 PURISTUS NIPPA UK KROM 16243g PURISTUS NIPPA UK KROM 16243g PURISTUS KÄYRÄ 90 S/S KROM 16002a PURISTUS KÄYRÄ 90 S/S KROM 16002a PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130 PURISTUS T-YHDE KROM 16130

Lisänimi

18*12 18*15 22*15 22*18 28*15 28*18 28*22 35*22 35*28 42*22 42*28 42*35 54*35 54*42 12*3/8 12*1/2 15*1/2 15*3/4 18*1/2 18*3/4 22*1/2 22*3/4 22*1 28*1 35*1 1/4 42*1 1/2 54*2 12 15 18 18 12 15 18 12 15 18 12 15 12 15 18 18 18*12*18 18*15*15 18*15*18 18*18*15 18*12 18*15 18*12 18*15 18 18*1/2 18*3/4 12 15 12 15 15*12*12 15*12 15*15*12

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

4,17 2,99 3,33 3,33 8,38 9,70 8,81 10,42 11,66 18,04 17,14 17,14 23,79 22,50 29,85 29,85 27,36 37,08 36,63 38,24 56,25 34,34 55,66 39,26 58,56 82,41 109,41 5,14 4,69 6,89 6,89 4,69 5,61 6,20 5,50 6,55 6,71 11,88 10,40 27,93 31,34 32,47 13,50 14,43 15,51 17,85 19,61 14,71 14,80 5,81 4,43 5,50 6,62 7,79 5,04 4,64 6,69 5,84 13,65 7,88 15,47

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1543232 1543234 1543236 1543240 1543242 1543250 1543252 1543260 1543270 1544586 1544589 1544591 1548302 1548304 1548412 1548413 1548414 1548415 1548416 1548417 1548418 1548419 1548524 1548525 1548526 1548528 1548530 1551002 1551003 1551004 1551005 1551006 1551007 1551008 1551009 1551018 1551019 1551020 1551021 1551033 1551035 1551036 1551037 1551038 1551039 1551041 1551042 1551043 1551046 1551047 1551051 1551063 1551065 1551066 1551068 1551069 1551096 1551097 1551098 1551102 1551103 PURISTUS NIPPA UK KROM 16243g PURISTUS NIPPA UK KROM 16243g PURISTUS NIPPA UK KROM 16243g PURISTUS NIPPA SK KROM 16270g PURISTUS NIPPA SK KROM 16270g PURISTUS MUHVI S/S KROM 16270 PURISTUS MUHVI S/S KROM 16270 PURISTUS SUPISTUSNIPPA S/U KROM 16243 PURISTUS SUPISTUSMUHVI S/S KROM 16240 PURISTUS YLIMENO 6085 PURISTUS YLIMENO 6085 PURISTUS YLIMENO 6085 PURISTUS SUPISTUSMUHVI S/S 6240 PURISTUS SUPISTUSMUHVI S/S 6240 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS HATTU 6301 PURISTUS T-YHDE SK 8130g PURISTUS T-YHDE SK 8130g PURISTUS T-YHDE SK 8130g PURISTUS T-YHDE SK 8130g PURISTUS T-YHDE SK 8130g PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN PUSERRUSLIITIN KROM PUSERRUSLIITIN KROM PUSERRUSLIITIN KROM PUSERRUSLIITIN KROM PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN PUSERRUS SUPISTUSLIITIN KROM PUSERRUS SUPISTUSLIITIN KROM PUSERRUS SUPISTUSLIITIN KROM PUSERRUS SUPISTUSLIITIN KROM PUSERRUS SUPISTUSLIITIN KROM PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK

Lisänimi

12*3/8 12*1/2 15*1/2 12*1/2 15*1/2 12 15 15*12 15*12 15 18 22 15*12 18*15 12 15 18 22 28 35 42 54 15*1/2*15 18*1/2*18 22*1/2*22 28*1/2*28 35*1/2*35 8 10 12 15 18 22 28 35 10 12 15 18 10*8 12*8 12*10 15*8 15*10 15*12 18*10 18*12 18*15 22*15 22*18 28*22 10*8 12*8 12*10 15*10 15*12 1/4*8 3/8*8 1/2*8 3/8*10 1/2*10

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

6,51 7,85 5,08 9,04 6,56 4,92 4,42 4,15 14,60 21,26 24,05 28,12 11,42 13,15 8,11 8,53 10,61 13,55 20,55 22,90 34,25 43,25 20,17 34,22 28,07 35,23 54,51 5,59 5,76 7,55 7,60 10,90 11,19 21,71 56,01 9,19 10,88 15,58 19,77 7,10 10,07 7,98 10,73 9,90 9,33 15,47 13,89 13,56 20,48 20,80 27,72 10,73 12,25 11,22 16,63 15,79 7,12 8,42 9,86 5,82 6,95

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1551107 1551108 1551111 1551112 1551113 1551115 1551116 1551118 1551119 1551120 1551124 1551128 1551131 1551143 1551147 1551148 1551152 1551153 1551155 1551188 1551192 1551193 1551197 1551198 1551201 1551202 1551203 1551205 1551206 1551209 1551210 1551214 1551218 1551230 1551238 1551242 1551243 1551247 1551272 1551273 1551274 1551275 1551276 1551277 1551278 1551279 1551288 1551289 1551290 1551291 1551327 1551328 1551332 1551333 1551337 1551338 1551341 1551342 1551343 1551345 1551346 PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK PUSERRUSLIITIN UK KROM PUSERRUSLIITIN UK KROM PUSERRUSLIITIN UK KROM PUSERRUSLIITIN UK KROM PUSERRUSLIITIN UK KROM PUSERRUSLIITIN UK KROM PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK PUSERRUSLIITIN SK KROM PUSERRUSLIITIN SK KROM PUSERRUSLIITIN SK KROM PUSERRUSLIITIN SK KROM PUSERRUSLIITIN SK KROM PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN PUSERRUS KULMALIITIN KROM PUSERRUS KULMALIITIN KROM PUSERRUS KULMALIITIN KROM PUSERRUS KULMALIITIN KROM PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK

Lisänimi

3/8*12 1/2*12 3/8*15 1/2*15 3/4*15 1/2*18 3/4*18 1/2*22 3/4*22 1*22 1*28 1 1/4*35 1 1/2*42 1/2*8 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 1/2*15 1/2*8 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 3/8*15 1/2*15 3/4*15 1/2*18 3/4*18 3/4*22 1*22 1*28 1 1/4*35 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 1/2*15 8 10 12 15 18 22 28 35 10 12 15 18 3/8*8 1/2*8 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 3/8*15 1/2*15 3/4*15 1/2*18 3/4*18

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

5,52 5,52 8,86 6,00 11,29 8,37 14,26 12,23 9,03 18,95 18,95 44,79 68,53 15,91 8,32 10,90 9,10 9,41 10,68 8,75 7,25 7,07 7,70 7,57 8,56 6,24 13,49 9,11 13,10 13,37 16,43 17,49 46,86 12,39 10,75 11,42 11,08 11,08 12,63 9,90 9,97 9,97 14,92 17,33 28,46 69,89 15,40 14,66 15,48 24,66 12,86 17,57 14,48 12,60 11,09 9,97 16,12 12,05 33,46 13,42 19,18

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1551349 1551354 1551377 1551378 1551382 1551383 1551387 1551422 1551423 1551427 1551428 1551432 1551433 1551435 1551436 1551439 1551444 1551467 1551468 1551472 1551473 1551477 1551522 1551523 1551524 1551525 1551526 1551527 1551528 1551529 1551546 1551560 1551571 1551580 1551613 1551614 1551615 1551616 1551635 1551636 1551638 1551649 1551650 1551654 1551872 1551873 1551874 1551875 1551876 1551877 1551878 1551890 1551903 1551905 1551906 1551908 1551909 1551912 1551913 1551916 1551917 PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK PUSERRUS KULMALIITIN UK KROM PUSERRUS KULMALIITIN UK KROM PUSERRUS KULMALIITIN UK KROM PUSERRUS KULMALIITIN UK KROM PUSERRUS KULMALIITIN UK KROM PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK PUSERRUS KULMALIITIN SK KROM PUSERRUS KULMALIITIN SK KROM PUSERRUS KULMALIITIN SK KROM PUSERRUS KULMALIITIN SK KROM PUSERRUS KULMALIITIN SK KROM PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS T-LIITIN KROM PUSERRUS TULPPAHELMI PUSERRUS TULPPAHELMI PUSERRUS TULPPAHELMI PUSERRUS TULPPAHELMI PUSERRUS TULPPAHELMI PUSERRUS TULPPAHELMI PUSERRUS TULPPAHELMI PUSERRUS LIITINMUTTERI PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA

Lisänimi

3/4*22 1*28 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 1/2*15 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 1/2*15 3/4*15 1/2*18 3/4*18 3/4*22 1*28 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 1/2*15 8 10 12 15 18 22 28 35 12*10*12 15*12*15 18*15*18 22*15*22 10 12 15 18 12*10*10 12*10*12 12*12*10 15*12*12 15*12*15 15*15*12 8 10 12 15 18 22 28 15 10*8 12*8 12*10 15*10 15*12 18*12 18*15 22*12 22*15

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

13,78 26,63 18,44 21,77 16,56 16,56 17,22 14,25 14,76 12,49 12,49 15,00 18,23 17,89 17,44 14,74 26,58 17,73 21,40 16,06 17,94 22,77 15,27 13,16 14,51 14,95 21,30 21,30 39,56 107,27 19,99 20,78 30,13 29,48 19,12 19,95 22,89 35,96 30,89 35,09 34,27 23,97 27,06 28,44 6,22 5,06 5,83 7,35 9,05 10,01 13,43 3,50 4,81 4,14 4,00 4,26 4,25 6,15 6,00 6,99 6,18

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1551918 1551922 1551942 1551943 1551944 1551945 1551946 1551947 1551948 1551950 1551958 1551959 1551961 1551962 1551963 1551965 1552903 1552905 1552906 1552909 1552910 1552913 1552915 1552918 1561019 1561020 1561033 1561036 1561038 1561102 1561103 1561107 1561116 1561193 1561197 1561202 1561209 1561273 1561274 1561275 1561276 1561277 1561290 1561345 1561349 1561432 1561523 1561524 1561525 1561546 1561560 1561614 1561615 1553008 1553009 1553010 1553123 1553124 1553125 1553233 1553234 PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS SUPISTUSSARJA PUSERRUS KAKSOISKARTIO PUSERRUS KAKSOISKARTIO PUSERRUS KAKSOISKARTIO PUSERRUS KAKSOISKARTIO PUSERRUS KAKSOISKARTIO PUSERRUS KAKSOISKARTIO PUSERRUS KAKSOISKARTIO PUSERRUS KAKSOISKARTIO TUKIHOLKKI DS TUKIHOLKKI DS TUKIHOLKKI DS TUKIHOLKKI DS TUKIHOLKKI DS TUKIHOLKKI DS PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUS SUPISTUSHELMI PUSERRUSLIITIN SANBRA KROM PUSERRUSLIITIN SANBRA KROM PUSERRUS SUPISTUSLIITIN SANBRA PUSERRUS SUPISTUSLIITIN SANBRA PUSERRUS SUPISTUSLIITIN SANBRA PUSERRUSLIITIN UK SANBRA PUSERRUSLIITIN UK SANBRA PUSERRUSLIITIN UK SANBRA PUSERRUSLIITIN UK SANBRA PUSERRUSLIITIN SK SANBRA PUSERRUSLIITIN SK SANBRA PUSERRUSLIITIN SK SANBRA PUSERRUSLIITIN SK SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN SANBRA KROM PUSERRUS KULMALIITIN UK SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN UK SANBRA PUSERRUS KULMALIITIN SK SANBRA PUSERRUS T-LIITIN SANBRA PUSERRUS T-LIITIN SANBRA PUSERRUS T-LIITIN SANBRA PUSERRUS T-LIITIN SANBRA PUSERRUS T-LIITIN SANBRA PUSERRUS T-LIITIN SANBRA KROM PUSERRUS T-LIITIN SANBRA KROM PUSERRUSLIITIN TA PUSERRUSLIITIN TA PUSERRUSLIITIN TA PUSERRUS KULMALIITIN TA PUSERRUS KULMALIITIN TA PUSERRUS KULMALIITIN TA PUSERRUS T-LIITIN TA PUSERRUS T-LIITIN TA

Lisänimi

22*18 28*22 8 10 12 15 18 22 28 35 6,4/10 8,0/12 10/15 13/18 16/22 20/28 10*8 12*8 12*10 15*12 15*14 18*15 18*17 22*18 12 15 10*8 12*10 15*10 10*3/8 10*1/2 12*3/8 18*3/4 10*1/2 12*3/8 15*1/2 22*3/4 10 12 15 18 22 15 18*1/2 22*3/4 15*1/2 10 12 15 12*10*12 15*12*15 12 15 10 53301-210 12 53301-212 15 53301-515 10 53304-210 12 53304-212 15 53304-515 10 53310-210 12 53310-212

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

8,61 9,53 1,00 1,16 1,29 1,35 1,62 1,74 2,49 6,56 1,07 1,13 1,50 1,91 2,64 4,27 5,63 2,16 6,44 6,66 10,98 11,09 10,89 10,91 9,43 13,53 5,37 7,50 9,33 5,30 6,39 5,05 13,05 6,48 6,30 5,69 12,62 9,33 9,41 9,41 13,66 16,34 13,78 11,20 12,99 12,10 12,40 13,68 14,10 19,25 15,80 17,74 20,23 5,63 7,37 7,44 9,94 9,56 10,09 13,24 14,55

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1553235 1553504 1553505 1553507 1553521 1553526 1553527 1553546 1553550 1553556 1553557 1553575 1553578 1553591 1553597 1553616 1553620 1553627 1553642 1553643 1553645 1553651 1553655 1553695 1553696 1553697 1553699 1553700 1553701 1553702 1553712 1553713 1553714 1553742 1553743 1553744 1553748 1553749 1553750 1553751 1553765 1553767 1553769 1553802 1553803 1553805 1553817 1553820 1553824 1553843 1553844 1553846 1553885 1553886 1553890 1553892 1553897 1553898 1570102 1570103 1570104 PUSERRUS T-LIITIN TA PUSERRUS VÄLIRUNKO UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO TA PUSERRUS VÄLIRUNKO UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO SK/UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO SK/UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO SK/UK TA PUSERRUS VÄLIRUNKO SK/UK TA PUSERRUS KULMARUNKO UK TA PUSERRUS KULMARUNKO UK TA PUSERRUS KULMARUNKO UK TA PUSERRUS KULMARUNKO UK TA PUSERRUS KULMARUNKO SK/UK TA PUSERRUS KULMARUNKO SK/UK TA PUSERRUS KULMARUNKO SK/UK TA PUSERRUS T-RUNKO UK TA PUSERRUS T-RUNKO UK TA PUSERRUS T-RUNKO UK TA PUSERRUS T-RUNKO UK SK UK TA PUSERRUS T-RUNKO UK UK SK TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS MUTTERI TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS KARTIO TA PUSERRUS TULPPA TA PUSERRUS TULPPA TA PUSERRUS TULPPA TA PUSERRUS TUKIHOLKKI TA PUSERRUS TUKIHOLKKI TA PUSERRUS TUKIHOLKKI TA PUSERRUS PUOLILIITIN TA PUSERRUS PUOLILIITIN TA PUSERRUS PUOLILIITIN TA PUSERRUSLIITIN KOMBI TA PUSERRUSLIITIN KOMBI TA PUSERRUSLIITIN KOMBI TA PUSERRUSLIITIN KOMBI TA PUSERRUSLIITIN KOMBI TA PUSERRUSLIITIN KOMBI TA MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE

Lisänimi

15 53310-515 3/8 53351-212 3/8*1/2 53351-501 1/2 53351-515 M28 53351-622 M28 1/2 53358-615 M28 3/4 53358-620 3/8*3/8 53356-210 1/2*1/2 53356-515 M28 1/2 53356-615 M28 3/4 53356-620 3/8 53361-212 1/2 53361-515 M28 53361-622 M28 3/4 53354-620 3/8*3/8 53363-210 1/2*1/2 53363-515 M28 3/4 53363-620 3/8 53352-212 1/2 53352-515 M28 53352-622 1/2 53362-515 1/2 53362-501 3/8*8 53371-208 3/8*10 53371-210 3/8*12 53371-212 1/2*10 53379-210 1/2*12 53379-212 1/2*14 53379-214 1/2*15 53379-215 M28 15 53373-015 M28 18 53373-018 M28 22 53373-022 3/8*8 53381-008 3/8*10 53381-010 3/8*12 53381-012 1/2*10 53389-010 1/2*12 53389-012 1/2*14 53389-014 1/2*15 53389-015 M28 15 53383-015 M28 18 53383-018 M28 22 53383-022 3/8 53322-012 1/2 53322-015 M28 53322-022 10*1,0 53320-110 12*1,0 53320-012 15*1,0 53320-015 R15/DU10 53319-210 R15/DU12 53319-212 R15/DU15 53319-215 10*3/8 53235-104 12*3/8 53235-107 12*1/2 53235-111 15*1/2 53235-113 18*3/4 53235-121 22*3/4 53235-123 8 10 15

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

14,99 2,51 3,36 3,36 7,15 6,56 6,56 4,32 4,76 7,53 7,53 5,28 6,00 8,92 7,93 6,56 7,41 10,31 6,56 7,05 8,92 11,19 11,19 1,95 1,95 1,95 2,26 2,26 2,26 2,26 4,45 4,45 4,45 1,12 1,12 1,12 1,44 1,44 1,44 1,44 2,51 2,51 2,51 3,36 4,25 5,74 1,24 1,79 2,33 5,14 5,14 5,14 4,73 4,73 5,04 5,04 6,87 6,87 5,31 5,30 5,73

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1570105 1570106 1570107 1570108 1570109 1570110 1570203 1570204 1570205 1570303 1570304 1570305 1570306 1570307 1570308 1570309 1570502 1570503 1570504 1570505 1570506 1570507 1570508 1570509 1570603 1570604 1570605 1570701 1570702 1570703 1570704 1570705 1570706 1570708 1570709 1570712 1570713 1570715 1570716 1570717 1570719 1570720 1570721 1570722 1570724 1570725 1570726 1570727 1570731 1570736 1570806 1570809 1570903 1570905 1570906 1570908 1570909 1570912 1570913 1570916 1570917 MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE MESSINKI KULMAYHDE KROM MESSINKI KULMAYHDE KROM MESSINKI KULMAYHDE KROM MESSINKI KULMAYHDE SUK MESSINKI KULMAYHDE SUK MESSINKI KULMAYHDE SUK MESSINKI KULMAYHDE SUK MESSINKI KULMAYHDE SUK MESSINKI KULMAYHDE SUK MESSINKI KULMAYHDE SUK MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE MESSINKI T-YHDE KROM MESSINKI T-YHDE KROM MESSINKI T-YHDE KROM MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA MESSINKI SUPISTUSNIPPA KROM MESSINKI SUPISTUSNIPPA KROM MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA

Lisänimi

20 25 32 40 50 65 10 15 20 10 15 20 25 32 40 50 8 10 15 20 25 32 40 50 10 15 20 8*6 10*6 10*8 15*6 15*8 15*10 20*10 20*15 25*15 25*20 32*15 32*20 32*25 40*15 40*20 40*25 40*32 50*20 50*25 50*32 50*40 65*50 80*65 15*10 20*15 10*8 15*8 15*10 20*10 20*15 25*15 25*20 32*20 32*25

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

6,86 11,70 18,85 29,52 48,26 166,49 21,25 19,08 26,38 6,52 7,82 10,02 15,86 22,10 47,52 78,24 6,72 7,16 7,62 9,05 16,05 24,80 35,54 53,43 25,82 27,86 33,25 3,33 3,65 2,53 3,51 2,65 2,46 4,16 4,24 6,00 6,05 13,71 13,72 10,40 18,48 19,46 19,35 16,76 30,85 29,79 25,61 22,67 88,29 118,88 11,38 11,68 4,08 4,67 3,68 6,21 4,76 10,29 9,45 18,29 15,84

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1570922 1570927 1571101 1571102 1571103 1571104 1571105 1571106 1571107 1571108 1571109 1571110 1571111 1571203 1571204 1571205 1571301 1571302 1571303 1571304 1571305 1571306 1571307 1571308 1571309 1571310 1571403 1571404 1571405 1571406 1571501 1571502 1571503 1571504 1571505 1571506 1571507 1571508 1571509 1571603 1571604 1571605 1571703 1571704 1571705 1571706 1571707 1571903 1571904 1571905 1571906 1572101 1572102 1572103 1572104 1572121 1572122 1572123 1572124 1572125 1572126 MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI SUPISTUSKAKSOISNIPPA MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI MESSINKI MUHVI KROM MESSINKI MUHVI KROM MESSINKI MUHVI KROM MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA MESSINKI KAKSOISNIPPA KROM MESSINKI KAKSOISNIPPA KROM MESSINKI KAKSOISNIPPA KROM MESSINKI KAKSOISNIPPA KROM MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA MESSINKI TULPPA KROM MESSINKI TULPPA KROM MESSINKI TULPPA KROM MESSINKI HATTU MESSINKI HATTU MESSINKI HATTU MESSINKI HATTU MESSINKI HATTU KROM MESSINKI LUKITUSMUTTERI MESSINKI LUKITUSMUTTERI MESSINKI LUKITUSMUTTERI MESSINKI LUKITUSMUTTERI MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO

Lisänimi

40*32 50*40 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 10 15 20 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 10 15 20 25 6 8 10 15 20 25 32 40 50 10 15 20 10 15 20 25 15 10 15 20 25 3/8*10 3/8*15 3/8*20 3/8*25 1/2*10 1/2*15 1/2*20 1/2*25 1/2*30 1/2*35

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

22,50 37,65 2,50 2,86 2,78 3,82 5,83 7,28 10,77 18,65 33,52 88,98 167,29 9,95 11,90 22,10 2,22 2,11 2,42 2,94 4,65 7,54 11,48 15,19 23,17 64,91 8,30 11,12 18,05 22,63 2,23 2,11 2,64 3,10 5,24 7,32 12,12 15,00 39,85 6,88 8,28 17,25 5,04 5,30 7,52 7,84 9,75 3,54 3,10 4,01 6,70 3,49 3,60 4,05 4,65 3,15 3,60 4,49 5,28 6,07 6,64

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1572127 1572129 1572130 1572141 1572142 1572143 1572144 1572145 1572146 1572147 1572201 1572221 1572222 1572223 1573112 1573113 1573117 1573118 1573121 1573122 1573125 1573126 1573129 1573134 1573138 1573141 1573142 1573143 1573144 1573146 1573148 1573317 1573318 1573321 1573322 1573325 1573329 1573334 1573513 1573518 1573522 1573525 1573529 1573717 1573718 1573722 1573725 1573726 1573729 1573734 1573738 1573741 1573742 1573743 1573744 1573746 1581158 1581160 1581161 1581164 1581167 MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO MESSINKI HANAJATKO KROM MESSINKI HANAJATKO KROM MESSINKI HANAJATKO KROM MESSINKI HANAJATKO KROM KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA KUPARIPUTKEN NIPPA, JUOTETTAVA HANAMUHVI HANAMUHVI HANAMUHVI HANAMUHVI HANAMUHVI HANAMUHVI HANAMUHVI HANAKULMA HANAKULMA HANAKULMA HANAKULMA HANAKULMA LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK LIITIN, EM UK KUPARIPUTKI KIEPPI, HEHKUTETTU KUPARIPUTKI KIEPPI, HEHKUTETTU KUPARIPUTKI KIEPPI, HEHKUTETTU KUPARIPUTKI KIEPPI, HEHKUTETTU KUPARIPUTKI KIEPPI, HEHKUTETTU

Lisänimi

1/2*40 1/2*50 1/2*60 3/4*10 3/4*15 3/4*20 3/4*25 3/4*30 3/4*40 3/4*50 3/8*10 1/2*10 1/2*15 1/2*20 3/8*10 1/2*10 3/8*12 1/2*12 3/8*15 1/2*15 1/2*18 3/4*18 3/4*22 1*28 1 1/4*35 1 1/2*42 2*54 2 1/2*64 3*76 3*88 4*108 3/8*12 1/2*12 3/8*15 1/2*15 1/2*18 3/4*22 1*28 1/2*10 1/2*12 1/2*15 1/2*18 3/4*22 3/8*12 1/2*12 1/2*15 1/2*18 3/4*18 3/4*22 1*28 1 1/4*35 1 1/2*42 2*54 2 1/2*64 3*76,1 3*88,9 10*8,4 L=25M 10*8,4 L=50M 12*10 L=25M 15*13 L=25M 18*16 L=25M

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M M M M

Hinta, alv 0 %

8,77 10,80 12,26 6,02 6,30 7,90 7,90 12,60 12,11 12,95 9,14 10,71 14,56 14,89 2,89 3,90 2,65 2,70 3,53 2,70 3,94 4,57 4,95 7,76 10,91 15,63 27,31 41,42 101,61 135,40 122,71 4,36 5,58 4,65 4,84 5,18 5,67 10,07 12,89 10,80 10,80 15,87 11,85 12,85 10,75 10,10 10,35 13,78 14,85 17,94 33,06 47,24 73,11 139,83 327,78 478,60 6,41 6,41 8,52 10,68 12,90

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1581231 1581242 1581244 1581247 1581250 1582161 1581315 1581317 1581325 1581327 1581337 1581347 1581417 1581418 1581427 1581428 1581437 1581438 1581448 1582105 1582108 1582111 1582114 1582117 1582120 1582123 1582126 1582129 1582132 1582137 1582139 1582141 1582144 1736103 1736104 1736105 1736106 1736107 1736108 1736109 1736215 1736217 1736235 1736244 1736254 1737020 1737025 1737031 1737038 1737046 1737053 1737056 1737060 1737065 1737073 1737078 1737086 1737120 1737125 1737153 1737156 KUPARIPUTKI MUOVITETTU KUPARIPUTKI MUOVITETTU KUPARIPUTKI MUOVITETTU KUPARIPUTKI MUOVITETTU KUPARIPUTKI MUOVITETTU KUPARIPUTKI KIEPPI, HEHKUTETTU KUPARIPUTKI, KROM HEHKUTETTU KUPARIPUTKI, KROM HEHKUTETTU KUPARIPUTKI, KROM HEHKUTETTU KUPARIPUTKI, KROM HEHKUTETTU KUPARIPUTKI, KROM HEHKUTETTU KUPARIPUTKI, KROM HEHKUTETTU KUPARIPUTKI, KROM PUOLIKOVA KUPARIPUTKI, KROM PUOLIKOVA KUPARIPUTKI, KROM PUOLIKOVA KUPARIPUTKI, KROM PUOLIKOVA KUPARIPUTKI, KROM PUOLIKOVA KUPARIPUTKI, KROM PUOLIKOVA KUPARIPUTKI, KROM PUOLIKOVA KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M KUPARIPUTKI SUORA, KOVA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, SUORA L=5M ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, KIEPPI ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, KIEPPI ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, KIEPPI ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, KIEPPI ALPEX KOMPOSIITTIPUTKI, KIEPPI ALPEX PURISTUSKULMA 45° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 45° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 45° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 45° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 45° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 90° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 90° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 90° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 90° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 90° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 90° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 90° MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA 45° PPSU ALPEX PURISTUSKULMA 45° PPSU ALPEX PURISTUSKULMA 90° PPSU ALPEX PURISTUSKULMA 90° PPSU

Lisänimi

10*8,4 L=25M 12*10 L=25M 15*13 L=25M 18*16 L=25M 22*20 L=25M 12*10 L=50M 10*1500 10*2000 12*1500 12*2000 15*2000 18*2000 10*2000 10*2750 12*2000 12*2750 15*2000 15*2750 18*2750 8*6,4 10*8,4 12*10 15*13 18*16 22*20 28*25,6 35*32 42*39 54*51 64*60 76,1*72,1 88,9*84,9 108*104 16 * 2 20 * 2 26 * 3 32 * 3 40 * 3,5 50 * 4 63 * 4,5 16 * 2 L=100M 16 * 2 L=200M 20 * 2 L=100M 26 * 3 L=50M 32 * 3 L=50M 26 32 40 50 63 16 20 26 32 40 50 63 26 32 16 20

Myyntiyks.

M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

9,68 11,64 13,55 17,50 21,35 8,52 30,69 35,50 36,61 45,50 54,00 79,82 38,58 55,85 47,09 70,55 56,83 83,92 111,00 5,66 6,00 8,34 10,40 12,79 15,85 24,38 39,05 47,87 62,84 96,71 116,53 148,67 235,88 3,42 4,39 6,10 8,35 15,41 20,44 25,25 2,35 2,35 3,21 5,89 7,92 24,19 28,68 52,34 65,56 92,14 8,13 10,81 14,45 21,29 40,46 48,38 75,24 21,45 23,70 7,17 9,52

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1737160 1737165 1737222 1737223 1737233 1737234 1737236 1737237 1737238 1737249 1737250 1737252 1737253 1737254 1737256 1737257 1737258 1737259 1737272 1737276 1737277 1737281 1737282 1737285 1737286 1737287 1737308 1737314 1737320 1737326 1737349 1737356 1737363 1737370 1737377 1737418 1737426 1737434 1737442 1737522 1737523 1737533 1737534 1737536 1737537 1737538 1737539 1737549 1737550 1737552 1737553 1737554 1737556 1737558 1737559 1737571 1737572 1737575 1737576 1737577 1737580 ALPEX PURISTUSKULMA 90° PPSU ALPEX PURISTUSKULMA 90° PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU

Lisänimi

26 32 16 16 * 20 * 16 20 * 16 * 16 20 * 16 * 20 20 * 20 * 16 20 20 * 26 * 20 26 * 16 * 20 26 * 16 * 26 26 * 20 * 16 26 * 20 * 20 26 * 20 * 26 26 * 26 * 16 26 * 26 * 20 26 26 * 32 * 26 32 * 16 * 32 32 * 20 * 26 32 * 20 * 32 32 * 26 * 26 32 * 26 * 32 32 * 32 * 20 32 * 32 * 26 32 40 * 20 * 40 40 * 26 * 40 40 * 32 * 40 40 50 * 20 * 50 50 * 26 * 50 50 * 32 * 50 50 * 40 * 50 50 63 * 32 * 63 63 * 40 * 63 63 * 50 * 63 63 16 16 * 20 * 16 20 * 16 * 16 20 * 16 * 20 20 * 20 * 16 20 20 * 26 * 20 20 * 32 * 20 26 * 20 * 20 26 * 16 * 26 26 * 20 * 16 26 * 16 * 20 26 * 20 * 26 26 * 26 * 16 26 26 * 32 * 26 32 * 16 * 26 32 * 16 * 32 32 * 20 * 20 32 * 20 * 26 32 * 20 * 32 32 * 26 * 20

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

12,73 17,01 11,34 15,94 14,34 14,98 15,42 14,12 26,88 20,87 21,49 26,84 21,78 22,15 27,56 27,56 22,36 32,82 30,07 28,49 31,46 29,07 27,50 35,97 38,23 27,50 40,38 35,43 47,40 52,73 102,76 51,77 82,12 75,68 54,46 156,03 111,93 176,03 113,38 10,06 15,34 12,63 13,38 13,38 12,52 18,64 15,78 18,40 18,62 15,98 20,04 19,69 14,88 19,80 18,48 20,59 26,75 20,56 18,55 28,14 20,46

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1737581 1737582 1737585 1737586 1737587 1737761 1738013 1738015 1738016 1738018 1738019 1738020 1738024 1738025 1738029 1738030 1738031 1738036 1738037 1738038 1738044 1738045 1738046 1738113 1738115 1738116 1738119 1738120 1738123 1738124 1738125 1738212 1738220 1738221 1738229 1738230 1738239 1738248 1738257 1738290 1738291 1738299 1738300 1738303 1738307 1738585 1738590 1738591 1738592 1738593 1738594 1738599 1738600 1738601 1738603 1738609 1738612 1738792 1738800 1738801 1738809 ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSLIITIN, PPSU ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA UK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA SK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA SK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA SK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUSKULMA SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE, PPSU ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUS T-YHDE SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI

Lisänimi

32 * 26 * 26 32 * 26 * 32 32 * 32 * 20 32 * 32 * 26 32 26 * 32 * 20 16 20 * 16 20 26 * 16 26 * 20 26 32 * 26 32 40 * 26 40 * 32 40 50 * 32 50 * 40 50 63 * 40 63 * 50 63 16 20 * 16 20 26 * 20 26 32 * 20 32 * 26 32 16 * 3/8" 16 * 1/2" 20 * 1/2" 20 * 3/4" 26 * 3/4" 32 * 1" 40 * 1 1/4" 50 * 1 1/2" 16 * 1/2" 20 * 1/2" 20 * 3/4" 26 * 3/4" 50 * 3/4" * 50 32 * 1" 32 * 32 * 20 16 * 1/2" * 16 20 * 1/2" * 20 26 * 1/2" * 26 32 * 1/2" * 32 40 * 1/2" * 40 20 * 3/4" * 20 26 * 3/4" * 26 32 * 3/4" * 32 50 * 3/4" * 50 32 * 1" * 32 63 * 1" * 63 16 * 3/8" 16 * 1/2" 20 * 1/2" 20 * 3/4"

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

25,87 24,50 20,46 20,38 26,69 18,16 6,63 8,13 9,20 12,40 11,56 12,73 13,59 22,79 24,38 23,17 30,07 29,54 36,70 43,44 69,21 67,77 68,43 5,89 7,06 8,13 10,17 11,34 12,13 13,59 20,12 7,60 12,84 15,94 17,90 17,87 21,38 37,78 59,46 13,88 16,78 20,88 21,34 44,30 31,12 18,20 16,59 18,08 23,43 32,78 33,27 22,88 28,11 25,77 44,30 37,86 77,54 4,71 5,89 8,99 8,35

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1738810 1738817 1738818 1738819 1738828 1738829 1738837 1738846 1738870 1738871 1738879 1738880 1738888 1738889 1738898 1738907 1739106 1739107 1739108 1739123 1739124 1739125 1739126 1739133 1739134 1739135 1739136 1739143 1739144 1739145 1739146 1739192 1739200 1739208 1739209 1739210 1739217 1739218 1739219 1739227 1739235 1739236 1739245 1739246 1739270 1739271 1739280 1739289 1739300 1739301 1739820 1739833 1739834 1739835 1739836 1739843 1739844 1739845 1739846 1739847 1739848 ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN UK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX PURISTUSLIITIN SK MESSINKI ALPEX KYTKENTÄLIITIN CU ALPEX KYTKENTÄLIITIN CU ALPEX KYTKENTÄLIITIN CU ALPEX PURISTUSTULPPA, MESSINKI ALPEX PURISTUSTULPPA, MESSINKI ALPEX PURISTUSTULPPA, MESSINKI ALPEX PURISTUSTULPPA, MESSINKI ALPEX PÄÄTETULPPA, PPSU ALPEX PÄÄTETULPPA, PPSU ALPEX PÄÄTETULPPA, PPSU ALPEX PÄÄTETULPPA, PPSU ALPEX KOEPAINETULPPA, MESSINKI ALPEX KOEPAINETULPPA, MESSINKI ALPEX KOEPAINETULPPA, MESSINKI ALPEX KOEPAINETULPPA, MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ SK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ UK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ UK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ UK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ UK MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ KULMA SK, MESSINKI ALPEX PURISTUSYHDISTÄJÄ KULMA SK, MESSINKI ALPEX PURISTUSLEUKA ALPEX PALASARJA ALPEX PALASARJA ALPEX PALASARJA ALPEX PALASARJA ALPEX PURISTUSPÄÄ ALPEX PURISTUSPÄÄ ALPEX PURISTUSPÄÄ ALPEX PURISTUSPÄÄ ALPEX PURISTUSPÄÄ ALPEX PURISTUSPÄÄ

Lisänimi

26 * 3/4" 20 * 1" 26 * 1" 32 * 1" 40 * 1 1/4" 40 * 1 1/2" 50 * 1 1/2" 63 * 2" 16 * 1/2" 20 * 1/2" 20 * 3/4" 26 * 3/4" 26 * 1" 32 * 1" 40 * 1 1/4" 50 * 1 1/2" 16 * 10 16 * 12 16 * 15 16 20 26 32 16 20 26 32 16 20 26 32 16 * 3/8" 16 * 1/2" 16 * 3/4" 20 * 3/4" 26 * 3/4" 20 * 1" 26 * 1" 32 * 1" 32 * 1 1/4" 32 * 1 1/2" 40 * 1 1/2" 50 * 2" 63 * 2" 16 * 1/2" 20 * 1/2" 26 * 3/4" 32 * 1" 20 * 3/4" 26 * 1" 16-32 MM 16 MM 20 MM 26 MM 32 MM 16 MM 20 MM 26 MM 32 MM 40 MM 50 MM

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

9,74 11,22 13,59 16,16 26,64 62,40 38,05 54,21 8,24 6,96 9,63 10,91 18,37 15,62 21,88 26,88 6,10 6,10 13,66 6,12 7,98 12,98 15,45 3,45 3,69 7,29 11,12 77,23 83,86 86,98 88,11 11,56 13,22 19,89 18,30 26,32 19,15 28,01 32,06 28,88 31,12 47,23 57,34 137,23 17,23 17,23 26,75 48,69 26,88 36,86 210,00 78,75 78,75 78,75 78,75 133,35 133,35 154,44 154,44 211,12 253,00

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1739849 1739882 1739952 1739953 1739954 1739955 1739956 1739972 1739973 1739974 1739975 1739981 1739983 1739986 1739987 1812022 1812026 1812033 1812041 1812050 1812063 1921120 1921125 1921132 1921140 1921150 1921163 1922120 1922125 1922132 1922140 1922150 1922163 1923125 1923132 1923140 1923150 1923163 1924120 1924125 1924132 1924140 1924150 1924163 1925125 1925132 1925140 1925150 1925163 1927120 1927125 1927132 1927140 1927150 1927163 1928102 1928103 1928104 1928105 1928106 1929120 ALPEX PURISTUSPÄÄ ALPEX PUTKEN PURKULAITE ALPEX TAIVUTUSJOUSI 600MM ALPEX TAIVUTUSJOUSI 600MM ALPEX TAIVUTUSJOUSI, ULKOPUOLINEN ALPEX TAIVUTUSJOUSI, ULKOPUOLINEN ALPEX PUTKITAIVUTIN (EUROBEND) ALPEX VIISTE- JA KALIBROINTITYÖKALU ALPEX VIISTE- JA KALIBROINTITYÖKALU ALPEX VIISTE- JA KALIBROINTITYÖKALU ALPEX VIISTE- JA KALIBROINTITYÖKALU ALPEX KATKAISUPIHDIT ALPEX PUTKILEIKKURI ALPEX VARATERÄ ALPEX VARATERÄ PELM MUOVIPUTKI PELM MUOVIPUTKI PELM MUOVIPUTKI PELM MUOVIPUTKI PELM MUOVIPUTKI PELM MUOVIPUTKI VÄLILIITIN VÄLILIITIN VÄLILIITIN VÄLILIITIN VÄLILIITIN VÄLILIITIN LIITIN UK LIITIN UK LIITIN UK LIITIN UK LIITIN UK LIITIN UK LIITIN SK LIITIN SK LIITIN SK LIITIN SK LIITIN SK KULMALIITIN KULMALIITIN KULMALIITIN KULMALIITIN KULMALIITIN KULMALIITIN KULMALIITIN SK KULMALIITIN SK KULMALIITIN SK KULMALIITIN SK KULMALIITIN SK HAARALIITIN HAARALIITIN HAARALIITIN HAARALIITIN HAARALIITIN HAARALIITIN KIRISTYSRENGAS KIRISTYSRENGAS KIRISTYSRENGAS KIRISTYSRENGAS KIRISTYSRENGAS HANAKULMA

Lisänimi

63 MM 16-32 MM 16 MM 20 MM 16 MM 20 MM 16MM 16-32 MM 40 MM 50 MM 63 MM 12-20 MM 14-63 MM 14-63 MM 12-20 MM 20 25 32 40 50 63 20 25 32 40 50 63 20*1/2 25*3/4 32*1 40*1 1/4 50*1 1/2 63*2 25*3/4 32*1 40*1 1/4 50*1 1/2 63*2 20 25 32 40 50 63 25*3/4 32*1 40*1 1/4 50*1 1/2 63*2 20 25 32 40 50 63 25 32 40 50 63 20*1/2

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

427,00 493,00 11,90 17,40 13,50 18,50 86,41 60,00 42,90 50,30 60,90 80,60 74,60 8,30 15,40 1,45 1,84 2,64 3,77 5,61 8,24 12,51 12,94 18,83 24,26 47,77 81,97 7,39 8,44 11,00 15,02 30,49 47,47 9,06 12,01 16,40 32,57 54,64 16,26 17,33 23,56 36,00 65,99 109,86 16,75 21,84 31,88 59,99 98,27 18,68 28,41 37,65 48,05 88,47 137,14 2,54 2,89 3,36 5,36 10,52 20,54

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

1929125 1929560 1929561 1929562 1929563 1929564 1929835 1929861 1929866 1932531 1932532 1932533 1932540 1932541 1932545 1932547 2012713 2012716 2012717 2012719 2012724 2012730 2012812 2012813 2012822 2012823 3315781 2013638 2014161 2014162 2014163 2014164 2014191 2014193 2014194 2014195 2014196 2014628 2049600 2049602 2049604 2049606 2049639 2049642 2049652 2049661 2013534 2013535 2013595 2013928 2013929 2576006 2022715 2022718 1755149 1755153 1755155 1755157 1755159 1755161 1755165 HANAKULMA TUKIHOLKKI TUKIHOLKKI TUKIHOLKKI TUKIHOLKKI TUKIHOLKKI TUKIHOLKKI PN6 VÄLILIITIN MUOVI/CU KULMALIITIN MUOVI/CU PEX-LIITIN 10BAR PEX-LIITIN 6BAR PEX-LIITIN 10BAR PEX-LIITIN 6BAR PEX-LIITIN 10BAR PEX-LIITIN 6BAR PEX-LIITIN 10BAR PEX-SANI KÄYTTÖVESIPUTKI PEX-SANI KÄYTTÖVESIPUTKI PEX-SANI KÄYTTÖVESIPUTKI PEX-SANI KÄYTTÖVESIPUTKI PEX-SANI KÄYTTÖVESIPUTKI PEX-SANI KÄYTTÖVESIPUTKI PEX-PUTKI AS.PUTKESSA PEX-PUTKI AS.PUTKESSA PEX-PUTKI AS.PUTKESSA PEX-PUTKI AS.PUTKESSA LATTIAKAIVON KANSI SUOJAPUTKEN JATKOHOLKKI HANAKULMARASIA HANAKULMARASIA SININEN HANAKULMARASIA PUNAINEN HANAKULMARASIA KYTKENTÄRASIAN AVAIN TULPPA MUOV. HANAKULMARASIAN MUOVIMUTTERI KYTKENTÄRASIAN HOLKKI VESIERISTYSLAIPPA HK-RAS TAIVUTUSKULMA JAKOTUKKI JAKOTUKKI JAKOTUKKI JAKOTUKKI PEX-LIITIN MESSINKIÄ Y-HAARA JAKOTUKKIKULMA JAKOTUKKITELINE SUOJAPUTKI PE SUOJAPUTKI PE SUOJAPUTKEN MT-HOLKKI SUOJAPUTKI PE 28 PUN. SUOJAPUTKI PE 28 SIN. SUOJAPUTKI PE PEX-RADI LÄMPÖJOHTOPUTKI PEX-RADI LÄMPÖJOHTOPUTKI KOMPOSIITTIPUTKI PE-RT/AL/PE-RT KOMPOSIITTIPUTKI PE-RT/AL/PE-RT KOMPOSIITTIPUTKI PE-RT/AL/PE-RT KOMPOSIITTIPUTKI PE-RT/AL/PE-RT KOMPOSIITTIPUTKI PE-RT/AL/PE-RT KOMPOSIITTIPUTKI PE-RT/AL/PE-RT KOMPOSIITTIPUTKI PE-RT/AL/PE-RT 28 20-1*1/2 20-2*1/2 20-4*1/2 20-3*1/2 1/2-15 1/2 20-1/2 50 MM 34*29/50M 34*29/25M 15/28M 23/50M 23/50M 50*44/50M 15*2,5/100 18*2,5/100 14*2MM 200M 16*2MM 120M 16*2MM 240M 16*2MM 500M 20*2MM 100M 20*2MM 240M 26*3MM 50M 1/2 50 MM

Lisänimi

25*3/4 25*2,3 32*2,9 40*3,7 50*4,6 63*5,8 40*2,4 40*28 40*28 28*4,0MM R1" 32*3,0MM R1" 32*4,4MM R1" 40*3,7MM R1 1/4" 40*5,5MM R1 1/4" 50*4,6MM R1 1/4" 50*6,9MM R1 1/4" 12*2,0/100M 15*2,5/100M 15*2,5/500M 18*2,5/100M 22*3,0/100M 28*4,0/100M 15/50M SIN. 15/50M PUN. 18/50M SIN. 18/50M PUN. MERIKA 445 ÖLJYSULULLA 28 12 15 15 MERISER 18

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M M M M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M KPL M M M M M M M M M M M M

Hinta, alv 0 %

26,52 2,31 3,59 4,16 7,16 11,32 3,45 35,64 46,82 24,04 45,32 45,32 73,81 73,81 155,11 155,11 1,50 2,02 2,05 2,50 3,95 6,95 3,70 3,70 5,20 5,20 26,84 5,67 23,39 13,90 19,30 26,53 7,30 1,46 3,53 4,41 3,94 4,68 9,79 13,35 24,74 18,96 3,31 14,14 8,91 11,33 1,82 1,82 1,33 0,87 0,87 1,84 3,47 3,89 2,80 2,80 2,80 2,80 3,72 3,72 7,27

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2020703 2020706 2020708 2020713 2020716 2020719 2020723 2020726 2020728 2020732 2020778 2020780 2020782 2020784 2026104 2074012 2074013 2074014 2074015 2074016 2074017 2074018 2074019 2074020 2074021 2074022 2074051 2074052 2074053 2074054 2074055 2074056 2074057 2074072 2074073 2074074 2074075 2074076 2074077 2074078 2074079 2074081 2074086 2074102 2074104 2074106 2074108 2074110 2074112 2074141 2074142 2074143 2074151 2074161 2074186 2074191 2074192 2074201 2074202 2074211 2074221 LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-X LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT (HUOM!) LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT (HUOM!) SYÖTTÖVESIPUTKI SUOJAPUTKESSA LATTIALÄMMITYSPUTKI PE-RT (HUOM!) KAKSOISNIPPA JAKOKESKUKSILLE JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA JAKOKESKUS VIRTAUSMITTARILLA PUTKILIITIN JAKOKESKUKSILLE 3015 PUTKILIITIN JAKOKESKUKSILLE 3015 PUTKILIITIN JAKOKESKUKSILLE 3015SCR PUTKILIITIN JAKOKESKUKSILLE 3015 PUTKILIITIN JAKOKESKUKSILLE 3015 PUTKILIITIN JAKOKESKUKSILLE 3015SCR PUTKILIITIN JAKOKESKUKSILLE 3015SCR SULKUVENTTIILI JAKOKESKUKSELLE SULKUVENTTIILI JAKOKESKUKSELLE SYÖTTÖVESIPUTKEN LIITIN UK SYÖTTÖVESIPUTKEN LIITIN UK SYÖTTÖVESIPUTKEN LIITIN UK SYÖTTÖVESIPUTKEN LIITIN UK SYÖTTÖVESIPUTKET LIITIN UK SYÖTTÖVESIPUTKEN LIITIN UK VENTTIILIPARI Y-HAARA JAKOKESKUSKAAPPI, UPPOMALLI JAKOKESKUSKAAPPI, UPPOMALLI JAKOKESKUSKAAPPI, UPPOMALLI JAKOKESKUSKAAPPI, PINTAMALLI JAKOKESKUSKAAPPI, PINTAMALLI JAKOKESKUSKAAPPI, PINTAMALLI TAIVUTUSKULMA TAIVUTUSKULMA TAIVUTUSKULMA REUNANAUHA LÄMMÖNLUOVUTUSLEVY KIINNITYSPANTA 100KPL/PSS PUTKIKIINNIKE PUTKIKIINNIKE SEKOITUSRYHMÄ SEKOITUSRYHMÄ PINTATERMOSTAATTI HUONETERMOSTAATTI

Lisänimi

12*2MM 120M 12*2MM 240M 12*2MM 500M 17*2MM 120M 17*2MM 240M 17*2MM 600M 20*2MM 120M 20*2MM 240M 20*2MM 500M 25*2,3MM 500M 16*2MM 500M 20*2MM 500M 25*2.3MM 50M 25*2,3MM 500M 3/4" x 3/4" UK 162MM 7035TOP-02 212MM 7035TOP-03 262MM 7035TOP-04 312MM 7035TOP-05 362MM 7035TOP-06 412MM 7035TOP-07 462MM 7035TOP-08 512MM 7035TOP-09 562MM 7035TOP-10 612MM 7035TOP-11 662MM 7035TOP-12 3/4" X 12/2MM 3/4" X 15/2.5MM 3/4" X 16/2MM 3/4" X 17/2MM 3/4" X 20/2MM 1" X 26/3MM 3/4" X 14/2MM 1" SUK SUORA 1" SUK KULMA 25*3/4" 2,3MM KULMA 25*3/4" 2.3MM SUORA 25*1" 2.3MM KULMA 25*1" 2.3MM SUORA 26*1" 3.0MM KULMA 26*1" 3.0MM SUORA 1/2 UK X 3/4 UK 3/4 SK 4-OS.JAKAJALLE 560MM 8-OS.JAKAJALLE 710MM 12-OS.JAKAJALLE 960MM 4-OS.JAKAJALLE 550MM 8-OS.JAKAJALLE 700MM 12-OS.JAKAJALLE 950MM 12-18MM PUTKELLE 20MM PUTKELLE 25-32MM PUTKELLE 8*150MM 25M 1150*280*0.6MM 200MM MUOVIA 10-14MM / 30MM 14-20MM / 45MM 7021 (ENTINEN 7019) MINI7002K/2 TGC1 0-90C TAM011MI 230V

Myyntiyks.

M M M M M M M M M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL RULLA KPL PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

1,91 1,91 1,91 2,28 2,28 2,28 2,55 2,55 2,55 4,35 1,87 2,27 6,59 3,36 10,10 232,82 286,89 352,98 370,25 424,15 464,92 569,87 640,38 705,02 759,68 819,07 6,37 6,37 6,93 6,37 6,37 14,99 7,58 23,88 25,60 15,61 15,29 15,39 15,39 15,61 15,61 93,75 28,91 185,55 208,41 284,25 193,23 218,13 244,21 2,36 3,03 7,48 35,11 11,46 6,74 0,22 0,30 701,95 436,85 43,22 31,27

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2074222 2074223 2074224 2074225 2074226 2074231 2074233 2074241 2074242 2074245 2074247 2074251 2074252 2074259 2074260 2074261 2212017 2212018 2212019 2212021 2212022 2212026 2212032 2310162 2213020 2213025 2213031 2214020 2214025 2214031 2215020 2215025 2215031 2216020 2216025 2216031 2217020 2217021 2217022 2217025 2217026 2217027 2217028 2217031 2217032 2217033 2217034 2217035 2220011 2220016 2222020 2222025 2222031 2223020 2223025 2223031 2224020 2224025 2225020 2226020 2227020 HUONETERMOSTAATTI HUONETERMOSTAATTI HUONETERMOSTAATTI HUONETERMOSTAATTI HUONETERMOSTAATTI (LANGATON) LATTIA-ANTURI LISÄANTENNI (LANGATTOMAAN JÄRJESTELMÄÄN) KYTKENTÄRASIA ALC006U KYTKENTÄRASIA ALC006M KYTKENTÄRASIA AB4071 (LANGATON) KYTKENTÄRASIA B2070-6N (LANGATON) TOIMILAITE TOIMILAITE TOIMILAITTEEN ADAPTERI TOIMILAITTEEN ADAPTERI TOIMILAITTEEN ADAPTERI MAAVIEMÄRIPUTKI SN8 MAAVIEMÄRIPUTKI SN8 MAAVIEMÄRIPUTKI SN8 MAAVIEMÄRIPUTKI SN8 MAAVIEMÄRIPUTKI SN8 MAAVIEMÄRIPUTKI SN8 MAAVIEMÄRIPUTKI SN8 MUHVIPUTKI HT KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL KULMAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL HAARAYHDE NAL TARKASTUSHAARA NAL TARKASTUSHAARA NAL SUPISTUSYHDE NAL SUPISTUSYHDE NAL SUPISTUSYHDE NAL PISTOYHDE NAL PISTOYHDE NAL PISTOYHDE NAL KAKSOISMUHVI NAL KAKSOISMUHVI NAL PUHDISTUSPUTKI NAL PUHDISTUSTULPPA NAL TULPPA NAL

Lisänimi

TAES13MC 230V TAES132C 24V AR2010S 230V AR4010S 24V AR4070SF 24V - 868MHz STLNTSA300 3000MM EX4070 5000MM 230V 6 TERM. 24V 6 TERM. 24V - 868MHz 6 TERM. 230V - 868MHz 6 TERM. A2004 230V A4004 24V VA32 TA/WIRSBO 28*1.5 (VIHREÄ) VA78 DANFOSS RA (VALK.) 160*2000 160*6000 160*4000 200*2000 200*6000 250*6000 315*6000 160*1000 200*87,5 250*87,5 315*87,5 200*45 250*45 315*45 200*30 250*30 315*30 200*15 250*15 315*15 200*110*45 200*160*45 200*200*45 250*110*45 250*160*45 250*200*45 250*250*45 315*110*45 315*160*45 315*200*45 315*250*45 315*315*45 110*200 160*200 200*160 250*200 315*250 200 250 315 200 250 200 200 200

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

50,96 50,96 64,83 64,83 135,51 27,68 248,01 113,51 113,51 483,68 281,03 46,82 46,82 4,55 9,90 70,23 113,85 114,20 93,45 162,10 306,48 456,83 37,88 63,78 304,04 420,02 54,84 240,95 309,30 45,41 176,44 318,62 43,14 140,50 223,32 49,11 64,96 97,51 149,37 156,50 217,32 280,48 225,86 248,54 286,54 460,78 634,35 132,19 168,56 31,19 57,82 184,75 49,32 137,70 141,82 49,32 137,70 169,81 60,10 17,87

VA80 OVENTROP/ROTH>2005 HEIMEIER (VAAL. HARMAA) 4,55 KPL

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2227025 2227031 2238020 2238025 2238031 2279535 2315016 2317016 2318016 2319016 2320016 2323016 2325016 2327016 2334162 2334164 2334166 2339161 2339166 2341116 2341166 2347161 2349016 2351016 2355016 2357016 2357516 2365016 2366016 2368011 2640020 2371159 2371164 2371538 2372234 2372334 2372540 2489655 2489656 2241402 2241408 2241454 2241610 2242005 2330033 2334033 2346110 2358011 2362131 2362133 2362135 2363014 2364165 2364505 2364507 2364511 2364516 2365005 2365007 2365011 2366011 TULPPA NAL TULPPA NAL LÄPIVIENTIYHDE NAL LÄPIVIENTIYHDE NAL LÄPIVIENTIYHDE NAL TARKASTUSHAARA NAL MUHVIKULMA HT MUHVIKULMA HT MUHVIKULMA HT MUHVIKULMA HT KULMAYHDE HT KULMAYHDE HT KULMAYHDE HT KULMAYHDE HT HAARAYHDE HT HAARAYHDE HT HAARAYHDE HT MUHVIHAARA HT MUHVIHAARA HT TARKASTUSHAARA HT TARKASTUSHAARA HT SUPISTUSYHDE HT PISTOYHDE HT KAKSOISMUHVI HT PUHDISTUSPUTKI HT TULPPA HT MUHVITULPPA KANN. HT O-RENGASTIIVISTE HT-LÄVISTYSYHDE HAJUSTOPPI HT MUHVITULPPA NAL PESUKONESUPPILO HT+ PESUKONEEN LIITOSYHDE KIERREL.KULMA KULMALIITIN MESSINKIÄ POISTOKULMA AIMO POISTOKULMA PUTKELLA KIERRELIITIN HT+ KIERRELIITIN HT+ LIUKUAINETUUBI GLIDEX LIUKUAINEPULLO GLIDEX LIUKUAINESPRAY GLIDEX LIUKUAINE GLIDEX PVC-LIIMA TUUBI HAARAYHDE HT VALK. HAARAYHDE HT VALK. NURKKAHAARA HT WC-YHDYSPUTKI HT+ HK-TIIVISTE LAIPALLINEN HK-TIIVISTE LAIPALLINEN HK-TIIVISTE LAIPALLINEN HK-TIIVISTE JATKOYHDE HT, LÄMMITETTÄVÄ KUPPITIIVISTE KUPPITIIVISTE KUPPITIIVISTE KUPPITIIVISTE O-RENGASTIIVISTE O-RENGASTIIVISTE O-RENGASTIIVISTE HT-LÄVISTYSYHDE

Lisänimi

250 315 200 250 315 200*200 160*88,5 160*45 160*30 160*15 160*88,5 160*45 160*30 160*15 160*75*45 160*110*45 160*160*45 160*110*45 160*160*45 110*160*90 160*160*90 160*110 160 160 160 160 160 160 160 110/100 200 32 32*21 32 * 1 1/2 32*3/4 32*3/4 AIMO+PUTKI 32*1 1/4 32*11/2 50G 400G 400ML 1KG TANGIT 32*32*88,5 32*32*45 110*110*88 110 50*32 70*32 70*50 100*75 150*160/ 2232016 50 75 110 160 50 75 110 110

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

97,82 118,22 50,03 177,27 295,80 240,12 51,06 41,06 33,64 40,94 36,39 26,80 28,07 27,34 50,28 39,83 52,52 58,21 86,61 95,94 151,14 17,42 23,14 21,92 65,17 11,44 101,65 14,92 33,16 89,44 146,59 7,54 8,60 10,65 17,29 16,66 29,54 7,89 8,16 16,12 16,47 13,78 47,31 20,00 6,21 6,21 68,92 25,42 3,55 4,44 4,62 5,32 67,36 8,35 8,47 10,07 15,22 7,60 8,14 10,61 17,83

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2367005 2367007 2367011 2367016 2368507 2368511 2371173 2371174 2375075 2375107 2375160 2376053 2376072 2376074 2376075 2378121 2378123 2378127 2410153 2411033 2411044 2411046 2411103 2411104 2411106 2411113 2411114 2411116 2411133 2411134 2411136 2411154 2411156 2411163 2411164 2411166 2411176 2411196 2420031 2430003 2430004 2430006 2430013 2430014 2430016 2430023 2430024 2430026 2430043 2430044 2430046 2430144 2430146 2430203 2430204 2430206 2430213 2430214 2430216 2430223 2430224 HT-TIIVISTE HT-TIIVISTE HT-TIIVISTE HT-TIIVISTE PALOMANSETTI PALOMANSETTI LIITOSYHDISTE FALUEXPAND, KIERRETTÄVÄ LIITOSYHDISTE FALUEXPAND, KIERRETTÄVÄ TYÖTULPPA TYÖTULPPA TYÖTULPPA HK-TIIVISTE HK-TIIVISTE HK-TIIVISTE HK-TIIVISTE TUULETUSPUTKEN HATTU TUULETUSPUTKEN HATTU TUULETUSPUTKEN HATTU MUHVIPUTKI HTP MUHVITON PUTKI HTP MUHVITON PUTKI HTP MUHVITON PUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVIPUTKI HTP MUHVITON PUTKI HTP VALK. KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP KULMAYHDE HTP PYÖRISTETTY KULMAYHDE HTP PYÖRISTETTY MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP

Lisänimi

50 75 110 160 75MM 110MM 50PVC/PP-2 1/2"VALURAUTA 50PVC/PP-3"VALURAUTA (MYÖS 2") 75/50 110/75 160 50*32 70*32 70*40 70*50 75 110 160 50*2000 50*3000 75*4000 110*4000 50*250 75*250 110*250 50*500 75*500 110*500 50*1000 75*1000 110*1000 75*2000 110*2000 50*3000 75*3000 110*3000 110*4000 110*6000 32*3000 50*15 75*15 110*15 50*30 75*30 110*30 50*45 75*45 110*45 50*88,5 75*88,5 110*88,5 75*88,5 110*88,5 50*15 75*15 110*15 50*30 75*30 110*30 50*45 75*45

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

1,16 1,16 2,16 3,69 86,33 113,81 32,72 33,50 1,75 2,14 4,66 3,38 3,66 4,62 3,98 15,53 16,61 80,64 16,66 16,32 24,84 45,16 5,91 6,51 10,71 7,83 8,61 14,22 10,92 12,59 18,60 16,84 27,05 20,92 20,52 37,36 46,45 66,58 9,80 4,45 5,55 9,16 4,45 5,55 8,95 4,45 5,55 8,90 5,35 6,00 11,42 14,85 16,06 5,15 6,56 9,80 5,15 6,45 9,80 5,15 6,45

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2430226 2430343 2430344 2430346 2435803 2440001 2440011 2440021 2440041 2440201 2440211 2440221 2440241 2445801 2450036 2450039 2450040 2450045 2450046 2450048 2450096 2450099 2450100 2450105 2450106 2450300 2450306 2450308 2450436 2450439 2450440 2450445 2450446 2450448 2450496 2450499 2450505 2450700 2450706 2450708 2460431 2460491 2470051 2470106 2470111 2470112 2470151 2470153 2470154 2470156 2470163 2470164 2470166 2470174 2470176 2470184 2470186 2470196 2470223 2470224 2470226 MUHVIKULMA HTP MUHVIKULMA HTP PYÖRISTETTY MUHVIKULMA HTP PYÖRISTETTY MUHVIKULMA HTP PYÖRISTETTY MUHVIKULMA HTP SÄÄD. KULMAYHDE HTP VALK. KULMAYHDE HTP VALK. KULMAYHDE HTP VALK. KULMAYHDE HTP VALK. MUHVIKULMA HTP VALK. MUHVIKULMA HTP VALK. MUHVIKULMA HTP VALK. MUHVIKULMA HTP VALK. MUHVIKULMA HTP SÄÄD. HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP HAARAYHDE HTP PYÖRISTETTY HAARAYHDE HTP PYÖRISTETTY HAARAYHDE HTP PYÖRISTETTY MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP MUHVIHAARA HTP VALK. MUHVIHAARA HTP VALK. MUHVIKAKSOISHAARAYHDE SUPISTUSYHDE HTP SUPISTUSYHDE HTP SUPISTUSYHDE HTP KAKSOISMUHVI HTP PISTOYHDE HTP PISTOYHDE HTP PISTOYHDE HTP KAKSOISMUHVI HTP KAKSOISMUHVI HTP KAKSOISMUHVI HTP PUHDISTUSPUTKI HTP PUHDISTUSPUTKI HTP MUHVIPUHDISTUSPUTKI MUHVIPUHDISTUSPUTKI HTP PUHDISTUSTULPPA HTP TULPPA HTP TULPPA HTP TULPPA HTP

Lisänimi

110*45 50*88,5 75*88,5 110*88,5 50*90 32*15 32*30 32*45 32*88,5 32*15 32*30 32*45 32*88,5 32*90 50*50*45 75*50*45 75*75*45 110*50*45 110*75*45 110*110*45 50*50*88,5 75*50*88,5 75*75*88,5 110*50*88,5 110*75*88,5 75*75*88,5 110*75*88,5 110*110*88,5 50*50*45 75*50*45 75*75*45 110*50*45 110*75*45 110*110*45 50*50*88,5 75*50*88,5 110*50*88,5 75*75*88,5 110*75*88,5 110*110*88,5 32*32*45 32*32*88,5 110 75*50 110*50 110*75 32/28 50 75 110 50 75 110 75 110 75 110 110 50 75 110

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

9,80 7,17 11,55 16,78 12,83 3,54 3,54 3,54 3,54 4,04 4,04 4,04 4,04 10,28 8,69 9,80 9,80 17,89 12,51 17,89 8,69 10,51 10,06 20,77 18,42 15,45 20,09 23,67 9,80 11,79 11,62 20,77 14,76 20,77 9,80 13,42 20,77 15,87 21,47 25,03 6,21 6,21 32,71 5,35 7,17 6,90 22,08 4,91 6,45 11,42 4,71 6,00 10,97 18,65 24,08 19,07 24,21 17,61 4,45 4,91 6,90

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2470324 2470327 2470334 2470337 2470346 2471233 2471234 2471236 2471703 2471704 2471706 2471766 2471772 2480102 2480161 2480221 2480901 5688511 5688512 2500107 2511002 2511004 2511005 2511006 2511007 2511107 2518402 2518404 2522202 2522422 2522452 2571180 2571205 2571208 2576016 2576026 2576032 2576036 2576209 2576218 2576227 2576232 2576237 2576242 2576246 2606018 2644230 3625256 2570363 2570364 2581527 2606156 2606695 2616501 2623012 2642011 2644111 2644116 2644121 2644411 2644506 JATKOYHDE MUOVI/VALURAUTA HTP JATKOYHDE MUOVI/VALURAUTA HTP JATKOYHDE HT, LÄMMITETTÄVÄ JATKOYHDE HT, LÄMMITETTÄVÄ WC-MUHVIKULMA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP PYSTYPUTKIOSA HTP SUPISTUSYHDE HTP KAKSOISMUHVI HTP VALK. TULPPA HTP HT-PIDIN WC-KUMITIIVISTE HT WC-KUMITIIVISTE VALU YLEISPUTKI SADEVESIPUTKI SN8 SADEVESIPUTKI SN8 SADEVESIPUTKI SN8 SADEVESIPUTKI SN8 SADEVESIPUTKI SN8 RUMPUPUTKI TUPLASALAOJAPUTKI TUPLASALAOJAPUTKI TIIVISTERENGAS SADEVESIPUTKEEN TUPLA KULMA TUPLA MUHVIHAARA LIITOSPUTKI SML LIITOSHOLKKI SMH RUMPUPUTKEN JATKO ASENNUSPUTKI PVC ASENNUSPUTKI PVC ASENNUSPUTKI ASENNUSPUTKI SALAOJAPUTKI SALAOJAPUTKI SALAOJAPUTKI SALAOJAPUTKI SALAOJAPUTKI SALAOJAPUTKI SALAOJAPUTKI SADEKAIVO SALAOJAKAIVO SALAOJAKAIVO 3 YHDETTÄ TARKASTUSPUTKIPAKETTI TARKASTUSPUTKIPAKETTI SADEVESISUPPILO SALAOJAKAIVONKANSI KOROTUSRENGAS SATULALIITOS PALLOPADOTUSVENTTIILI JÄLKILIITOSKUMI TARKASTUSKAIVOPAKETTI TARKASTUSKAIVOPAKETTI TARKASTUSKAIVOPAKETTI SADEVESIKAIVOPAKETTI PERUSVESIKAIVO

Lisänimi

75 110 75*75 110*110 110*88,5 50 TULPPA 75 TULPPA 110 TULPPA 50 IRTOMUHVI 75 IRTOMUHVI 110 IRTOMUHVI 75*50 LYHYTSUP PUTKEEN 110*75 LYHYTSUP PUTKEEN 50*32 32 32 32 110 110 75*6000 110/97 L=6M 160/140 L=6M 200/176 L=6M 250/220 L=6M 315/272L=6M 315/272 L=6M 110/95 L=6M 160/140 L=6M 110 0-90 110*45 DN 100/100 DN 100 315MM 65/58 50 M 80/72 50 M 100*90 5M 100*90 50M 50/77 200 M 65/58 150 M 80/72 100 M 100/90 5M 100/90 100M 125/113 5M 125/113 50M 1780 RS 315*1000 315*1000 TP 200/160/110 TP 200/160/160 315/110 315 SADEVESIKAIVOLLE 50-117 110 110 TK 400/315/110 TK 400/315/160 TK 400/315/200 SVK 600/315 PVK 600/315

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M KPL M M M M KPL M KPL M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

16,06 19,22 21,18 23,21 18,36 9,48 10,83 12,52 15,44 25,67 34,79 27,61 27,61 4,71 3,24 3,05 2,66 8,81 13,02 23,99 27,18 77,38 116,06 177,32 203,12 178,72 31,41 65,41 1,21 10,06 19,05 15,20 2,69 70,72 2,64 3,82 23,31 4,66 1,26 1,82 2,53 15,34 3,00 24,73 4,41 27,07 61,58 89,54 207,81 231,30 19,50 12,26 18,52 10,17 81,43 20,84 458,47 464,90 503,67 449,90 476,68

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2644513 2910233 2910235 2910238 2910242 2910312 2910316 2910319 2910325 2930214 2930217 2930220 2930224 2930228 2930238 2930244 2930250 2930265 2930275 2930285 2932015 2932020 2932025 2932055 2932057 2932058 2932410 2932413 2932513 2932516 2932616 2932619 2932625 2932632 2932640 2932650 2940015 2940020 2940025 2940032 2940115 2940120 2940125 2940132 2940215 2940216 2940219 2940225 2940232 2940240 2940432 2940450 2930720 2930730 2941993 2934115 2934120 2934135 2934137 2934141 2934142 PERUSVESIKAIVO RST KANNELLA KASTELULETKU KIRKAS VAHVISTETTU KASTELULETKU KIRKAS VAHVISTETTU KASTELULETKU KIRKAS VAHVISTETTU KASTELULETKU KIRKAS VAHVISTETTU MUOVILETKU VIHREÄ MUOVILETKU VIHREÄ MUOVILETKU VIHREÄ MUOVILETKU VIHREÄ KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN KIRISTIN LETKUJATKOLIITIN LETKUJATKOLIITIN LETKUJATKOLIITIN LETKUJATKO LETKUJATKO LETKUJATKO LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK LETKUNIPPA UK KYNSILIITIN SK KYNSILIITIN SK KYNSILIITIN SK KYNSILIITIN SK KYNSILIITIN UK KYNSILIITIN UK KYNSILIITIN UK KYNSILIITIN UK KYNSILIITIN LETKULLE KYNSILIITIN LETKULLE KYNSILIITIN LETKULLE KYNSILIITIN LETKULLE KYNSILIITIN LETKULLE KYNSILIITIN LETKULLE KYNSILIITIN KANSI KYNSILIITTIMEN TIIVISTE LETKUHYLLY LETKUHYLLY KASTELUPISTOOLI NITO I VESIPOSTIVENTTIILI 431015 VESIPOSTIVENTTIILI 431020 VESIPOSTIVENTTIILI 431415 VESIPOSTIVENTTIILI 431515 VESIPOSTIVENTTIILI 431420 VESIPOSTIVENTTIILI 431520 L=1M L=1M

Lisänimi

PVK 600/315 12/18MM 25M 16/22MM 25M 19/25MM 25M 25/32MM 25M 12/16MM 20M 16/20MM 25M 19/24MM 25M 25/31MM 25M 10-14 10-16 12-20 16-25 20-32 25-40 32-50 40-60 50-70 60-80 70-90 13 LETKULLE 19 LETKULLE 25 LETKULLE 13 19 25 3/8*10 3/8*13 1/2*13 1/2*16 3/4*16 3/4*19 1*25 1 1/4*32 1 1/2*40 2*50 15 20 25 32 15 20 25 32 13 16 19 25 32 40 25 25 20-30M 30-40M 1/2" PIKALIITTIMELLÄ

Myyntiyks.

KPL M M M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

437,75 2,22 2,81 3,21 4,99 1,63 2,00 2,37 3,59 1,88 1,37 1,37 1,55 1,67 1,84 2,15 2,02 2,86 3,16 3,21 5,34 5,57 7,66 2,33 2,71 4,07 2,16 2,16 2,80 2,80 4,09 4,49 7,20 9,43 19,26 28,23 4,48 4,57 4,96 8,78 4,57 4,44 4,73 6,02 4,73 4,91 5,04 6,25 7,48 8,58 4,96 0,88 21,49 28,69 35,06 63,87 98,34 92,37 114,05 99,30 119,42

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

2951302 2951303 2951304 2951305 2951306 2951307 2951362 2951363 2951364 2951365 2951366 2951370 2951402 2951403 2951404 2951405 2951406 2951408 2951601 2951602 2951642 2951644 3123452 3127710 3127713 3127719 3127982 3130521 3130522 3130523 3130524 3130525 3130526 3130527 3130528 3130529 3130530 3131044 3132101 3132102 3132103 3132104 3132105 3132106 3132107 3132108 3132109 3133524 3133528 3133530 3133536 3133538 3133540 3151500 3188015 3188016 3188602 3266350 3430603 3430604 3430605 PIKALIITIN LETKULLE PIKALIITIN LETKULLE PIKALIITIN LETKULLE PIKALIITIN LETKULLE PIKALIITIN LETKULLE PIKALIITIN LETKULLE PIKALIITIN SK PIKALIITIN SK PIKALIITIN SK PIKALIITIN SK PIKALIITIN SK PIKALIITIN SK PIKALIITIN UK PIKALIITIN UK PIKALIITIN UK PIKALIITIN UK PIKALIITIN UK PIKALIITIN UK PIKALIITIN KANSI PIKALIITIN KANSI KUMITIIVISTE KUMITIIVISTE ALUMIINIKONETEIPPI SOLUKUMIERISTE RULLA 1M SOLUKUMIERISTE RULLA 1M SOLUKUMIERISTE RULLA 1M ERISTENAUHA SOLUKUMI SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUSAUMATEIPPI POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE POLYETEENIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SOLUKUMIERISTE SIDELANKA SINKITTY KIERRELIIMA LOXEAL KIERRELIIMA LOXEAL VUODONHAKUAINE (SPRAY) MULTITEC SUUKAPPALE SOLUKUMILIIMA SOLUKUMILIIMA SOLUKUMITEIPPI

Lisänimi

19*2 25*2 32*2 40*2 50*2 80*3 3/4*50 1*50 1 1/4*50 1 1/2*50 2*50 3*80 3/4*50 1*50 1 1/4*50 1 1/2*50 2*50 3*80 50 80 50 80 50MM*50M 10 MM / 20M2 13 MM / 14M2 19 MM / 10M2 50*3MM*15M 12*9MM 2M 15*9MM 2M 18*9MM 2M 22*9MM 2M 28*9MM 2M 35*9MM 2M 42*9MM 2M 48*9MM 2M 54*9MM 2M 60*9MM 2M 38MM 12*10 15*10 18*10 22*10 28*10 35*10 42*10 48*10 54*9 64*9MM 2M 76*9MM 2M 114*13MM 2M 108*19MM 2M 133*19MM 2M 168*19MM 2M 0,9MM*30M 18-10 / 250ML 50ML 400ML KEMFAST 0,2L 1L 25MM

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M2 M2 M2 KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 112,90 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 112,90 38,50 38,50 38,50 38,50 38,80 112,90 49,30 92,10 6,00 8,00 9,79 30,02 32,04 46,90 55,49 5,30 5,70 6,05 6,75 7,27 8,65 10,18 11,14 12,35 13,75 8,14 2,05 2,09 2,17 2,35 2,70 3,17 3,91 4,26 4,61 15,26 17,01 39,60 60,89 73,42 80,21 3,71 69,30 24,73 12,81 5,04 11,04 20,01 8,65

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

8338301 8338303 8338305 8338310 8338312 8338314 3237893 3238295 3238300 3238319 3238335 3238336 3238338 3238340 3238373 3238376 3238378 3238380 3238774 3238776 3238796 3240824 3240845 3241200 3241220 3241386 3241388 3241391 3241394 3241397 3241430 3241445 3242102 3242103 3242113 3242115 3242130 3242203 3242525 3242527 3242557 3242927 3243013 3243025 3243128 3243210 3243320 3243321 3243400 3243462 3243465 3244042 3246120 3246139 3246140 3246141 3246142 3246143 3246406 3246408 3247139 LIIMAMASSA VALK. LIIMAMASSA VALK. LIIMAMASSA KIRKAS LIIMAMASSA FIX VALK. LIIMAMASSA FIX MUSTA AKRYYLIMASSA VALK. KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI ZN KUUSIORUUVI HST KUUSIORUUVI HST KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN KANSIRUUVI ZN YLEISRUUVI ZN PALLOKANTA YLEISRUUVI ZN PALLOKANTA YLEISRUUVI ZN PALLOKANTA YLEISRUUVI ZN PALLOKANTA YLEISRUUVI ZN PALLOKANTA YLEISRUUVI HST YLEISRUUVI ZN UPPOKANTA YLEISRUUVI ZN UPPOKANTA YLEISRUUVI ZN UPPOKANTA YLEISRUUVI HST WRONIC-RUUVI ZN WRONIC-RUUVI ZN PORARUUVI ZN URARUUVI OHUTLEVYRUUVI OHUTLEVYRUUVI WRONIC-RUUVI ZN LVI-RUUVI LVI-RUUVI KUUSIORUUVI ZN MUTTERI ZN MUTTERI ZN MUTTERI ZN MUTTERI ZN MUTTERI ZN MUTTERI ZN MUTTERI HST MUTTERI HST ALUSLEVY ZN

Lisänimi

310ML 70ML 310 ML 30ML 30ML 310ML M20*70 M8*25 100KPL/LTK M8*50 100KPL/LTK M10*50 M12*60 M12*40 M12*50 M12*65 M16*60 M16*75 M16*55 M16*65 M6*20 100KPL/LTK M6*30 100KPL/LTK M8*30 100KPL/LTK M6*20 M8*25 M6*30 M6*50 M8*40 M8*50 M8*65 M8*80 M8*100 M10*60 M10*75 M4*30 100KPL/LTK M4*40 100KPL/LTK M5*40 100KPL/LTK M5*50 100KPL/LTK M6*50 100KPL/LTK M4*30 100KPL/LTK M4*30 100KPL/LTK M4*40 100KPL/LTK M5*40 100KPL/LTK M4*40 100KPL/LTK 4,2*13MM 100KPL/LTK 4,2*25MM 100KPL/LTK 4,2*32MM 100KPL/LTK M5*30 100KPL/LTK 4,2*32MM 100KPL/LTK 4,2*38MM 100KPL/LTK 4,2*32MM 100KPL/LTK 6,3*50 6,3*70 M4*25 100KPL/LTK M20 M6 100KPL/LTK M8 100KPL/LTK M10 M12 M16 M6 M8 M6 100KPL/LTK

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL LTK LTK KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL LTK LTK LTK KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK LTK KPL KPL LTK KPL LTK LTK KPL KPL KPL KPL KPL LTK

Hinta, alv 0 %

9,73 8,03 14,32 11,79 11,79 6,33 2,78 28,45 37,54 0,59 1,23 0,66 0,81 1,06 1,77 2,07 1,63 1,87 15,45 24,55 26,00 0,49 0,77 0,54 0,58 0,37 0,40 0,49 0,57 0,81 0,98 0,98 11,40 13,00 16,45 19,55 29,65 21,55 11,85 13,00 11,85 21,55 10,55 11,58 10,69 11,78 12,88 12,88 10,00 0,40 0,55 32,15 0,99 7,67 13,00 0,20 0,30 0,54 0,19 0,35 8,98

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3247140 3247141 3247142 3247143 3247338 3247340 3247410 3247526 3247527 3247528 3247529 3247530 3248825 3211004 3211005 3211106 3211108 3211110 3211112 3211116 3211208 3211210 3211408 3211410 3211508 3211510 3216011 3216012 3216013 3216014 3216015 3216016 3216017 3216020 3216022 3216520 3216902 3216904 3216906 3216908 3217014 3217025 3217028 3217030 3217032 3217054 3217056 3218512 3220104 3220106 3220108 3220110 3220112 3220114 3220116 3221304 3221306 3221308 3221310 3221312 3221321 ALUSLEVY ZN ALUSLEVY ZN ALUSLEVY ZN ALUSLEVY ZN KORIALUSLEVY HST KORIALUSLEVY HST MUTTERI HST KORIALUSLEVY ZN KORIALUSLEVY ZN KORIALUSLEVY ZN KORIALUSLEVY ZN KORIALUSLEVY ZN LVI-RUUVI KIERRETANKO SINKITTY KIERRETANKO SINKITTY KIERRETANKO SINKITTY KIERRETANKO SINKITTY KIERRETANKO SINKITTY KIERRETANKO SINKITTY KIERRETANKO SINKITTY KIERRETANKO HST KIERRETANKO HST JATKOHOLKKI SINKITTY JATKOHOLKKI SINKITTY JATKOHOLKKI HST JATKOHOLKKI HST LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO LUKITUSKIINNIKE C-KISKO KONMEX C-KISKO SÄÄTÖRUUVI SÄÄTÖRUUVI SÄÄTÖRUUVI SÄÄTÖRUUVI JALKARUUVI JALKARUUVI JALKARUUVI JALKARUUVI JALKARUUVI KIERRETAPPI KIERRETAPPI LEVYMUTTERI C-KISKO PUTKIPIDIN RUUVI PUTKIPIDIN RUUVI PUTKIPIDIN RUUVI PUTKIPIDIN RUUVI PUTKIPIDIN RUUVI PUTKIPIDIN RUUVI PUTKIPIDIN RUUVI C-PIDIN, RUUVILUKITUS VALKOINEN C-PIDIN, RUUVILUKITUS VALKOINEN C-PIDIN, RUUVILUKITUS VALKOINEN C-PIDIN, RUUVILUKITUS VALKOINEN C-PIDIN, RUUVILUKITUS VALKOINEN C-PIDIN, RUUVILUKITUS

Lisänimi

M8 100KPL/LTK M10 100KPL/LTK M12 M16 M8 / 8MM M10 / 10MM M10 6*20 100KPL/LTK 8*25 100KPL/LTK 10*30 100KPL/LTK 12*30 16*50 6,3*40 1/2" L=2M ONTTO 3/4" L=2M ONTTO M6 L=2M M8 L=2M M10 L=2M M12 L=2M M16 L=2M M8 L=2M M10 L=2M 8*30 MM 10*30 MM M8 M10 M8/30 M8/40 M8/50 M8/60 M8/70 M8/80 M8/90 M8/120 M8/140 1,5MM 2M 8*50 8*80 8*100 8*120 M6*30MM M8*50MM M8*80MM M8*100MM M8*120MM M8*25 M8*35 M8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 M8*12MM M8*1/4*15MM M8*18MM M8*1/2*22MM M8*28MM M8*10MM

Myyntiyks.

LTK LTK KPL KPL KPL KPL KPL LTK LTK LTK KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

8,00 10,55 0,17 0,24 0,50 0,55 0,80 8,00 12,00 16,67 0,24 0,47 0,40 51,30 85,08 3,87 3,40 5,21 7,85 16,98 20,00 27,00 0,75 2,45 5,50 7,88 0,88 0,92 0,97 1,03 1,10 1,16 1,30 1,70 1,85 16,80 0,45 0,55 0,90 1,00 0,45 0,45 0,55 0,89 1,00 0,40 0,50 0,32 2,45 2,54 2,98 3,65 3,87 4,75 4,95 3,07 3,34 3,48 3,56 4,17 1,75

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3221322 3221324 3221326 3221328 3221330 3221332 3221334 3221338 3221728 3222006 3222008 3222010 3222012 3222014 3222016 3222018 3222202 3222204 3222206 3222208 3223276 3223278 3223281 3224206 3224210 3224212 3224214 3224216 3224218 3224220 3224224 3224402 3224403 3224554 3224562 3224563 3224564 3224574 3224606 3224618 3224642 3224656 3224666 3224721 3225002 3225003 3225012 3225014 3225016 3225028 3225073 3225074 3225090 3225102 3225103 3225112 3225114 3225116 3225118 3225120 3225122 C-PIDIN, RUUVILUKITUS C-PIDIN, RUUVILUKITUS C-PIDIN, RUUVILUKITUS C-PIDIN, RUUVILUKITUS C-PIDIN, RUUVILUKITUS C-PIDIN, RUUVILUKITUS C-PIDIN, RUUVILUKITUS C-PIDIN, RUUVILUKITUS SUOJAPUTKEN PIDIN KAKSOISPUTKIPIDIN SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPUTKIPIDIN SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPUTKIPIDIN SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPUTKIPIDIN SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPUTKIPIDIN SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPUTKIPIDIN SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPUTKIPIDIN SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPUTKIPIDIN ERISTETTY KAKSOISPUTKIPIDIN ERISTETTY KAKSOISPUTKIPIDIN ERISTETTY KAKSOISPUTKIPIDIN ERISTETTY VIEMÄRIPIDIN MUHVILLA VIEMÄRIPIDIN MUHVILLA VIEMÄRIPIDIN MUHVILLA U-PIDIN SINKITTY M8 U-PIDIN SINKITTY M8 U-PIDIN SINKITTY M8 U-PIDIN SINKITTY M8 U-PIDIN SINKITTY M8 U-PIDIN SINKITTY M8 U-PIDIN SINKITTY M8 U-PIDIN SINKITTY M10 FALU-PIDIN, VALK. 1-OS. FALU-PIDIN, KROM. 1-OS MINI FALU-PIDIN, VALK. 1-OS. FALU-PIDIN, VALK. 2-OS. 40C-C FALU-PIDIN, KROM. 2-OS 40C-C FALU-PIDIN, VALK. 2-OS. 40C-C FALU-PIDIN, VALK. 2-OS. 60 C-C FALU-KOROKEPALA 2-OS. 40C-C FALU-KOROKEPALA 2-OS. 60C-C FALU-PIENENNYSOSA PUTKIKANNAKE PURUS KROM. PUTKIKANNAKE PURUS KROM. PUTKIKANNAKE SISÄOSA PURUS KROM. CLIC-JALKA HARMAA CLIC-JALKA HARMAA CLIC-PIDIN HARMAA CLIC-PIDIN HARMAA CLIC-PIDIN HARMAA CLIC-PIDIN HARMAA CLIC-PIDIN KROM. CLIC-PIDIN KROM. VALUTUKI NAILON CLIC-JALKA VALK. CLIC-JALKA VALK. CLIC-PIDIN VALK. CLIC-PIDIN VALK. CLIC-PIDIN VALK. CLIC-PIDIN VALK. CLIC-PIDIN VALK. CLIC-PIDIN VALK.

Lisänimi

M8*12MM M8*1/4-15MM M8*3/8-18MM M8*1/2-22MM M8*3/4-28MM M8*1-35MM M8*1 1/4-42MM M8*54MM 28 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN10 DN15 DN20 DN25 110*1/2 160*3/4 210*3/4 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 10/12/15/16 10/12/15MM 18/20/22 10/12/15/16 10/12/15MM 18/20/22 18/20/22 10 MM 10MM 20-16 12-15MM 1-OS. 12-15MM 2-OS. 40C-C 15MM-10MM 2-OS. 3-OS. 10 12-14 15-16 47-50,5MM 12-14 15-16 50-125 FALU7/2 KPL 2-OS 3-OS. 10 12-14 15-16 18-19 22-23 28-29

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PARI KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

1,80 1,80 1,80 2,00 2,10 2,30 2,65 3,85 0,84 4,04 4,54 4,88 5,72 6,45 7,78 10,34 5,89 6,73 7,06 8,34 13,55 16,78 19,95 2,23 1,90 2,20 2,35 2,85 3,23 4,45 5,45 1,70 4,25 2,12 1,90 4,65 2,20 2,15 1,34 1,34 0,58 2,64 2,87 0,00 0,81 1,55 0,57 0,57 0,67 4,65 2,43 2,43 4,75 0,81 1,16 0,57 0,57 0,67 2,06 2,37 3,14

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3225124 3225824 3225826 3225846 3225848 3225850 3225852 3225854 3225856 3226004 3226006 3226008 3226010 3226012 3226014 3226016 3226020 3226028 3226029 3226031 3226033 3226104 3226106 3226108 3226110 3226112 3226114 3226116 3226128 3226129 3226131 3226133 3227004 3227006 3227008 3227010 3227012 3227014 3227016 3227018 3227020 3227022 3230200 3230212 3230215 3230218 3230224 3230282 3230304 3230306 3230308 3230310 3230320 3230330 3230332 3230334 3230336 3230352 3230404 3230424 3230502 CLIC-PIDIN VALK. SCH-PUTKIPIDIN KROM SCH-PUTKIPIDIN KROM SCH-PUTKIPIDIN VALK. SCH-PUTKIPIDIN VALK. SCH-PUTKIPIDIN VALK. SCH-PUTKIPIDIN VALK. SCH-PUTKIPIDIN VALK. SCH-PUTKIPIDIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN VALK. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. PUTKIPIDIN AVOIN KROM. SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA SPR SANKA RUNKOLEVY M8 KIINNITYSLAATTA KIINNITYSLAATTA "ISO" KIINNITYSLAATTA VAIHTOKIERREMUTTERI PALKKIPIDIN L-RAUTA SPR L-RAUTA SPR L-RAUTA SPR L-RAUTA SPRINKLER V-RAUTA Z-RAUTA SPR Z-RAUTA SPR Z-RAUTA SPR Z-RAUTA Z-RAUTA HST ERISTEKUMI KONTE KOUKKU KONTE HAKA

Lisänimi

32-25 8-12MM - VALMISTUS LOPETETTU! 12-16MM - VALMISTUS LOPETETTU! 8-12MM 12-16MM 16-23MM 23-32MM 32-42MM 42-54MM 8MM/1 10MM/1 12MM/1 15MM/1 18MM/1 22MM/1 28MM/1 35MM/1 10MM/1 12MM/1 15MM/1 18MM/1 8MM/2 10MM/2 12MM/2 15MM/2 18MM/2 22MM/2 28MM/2 10MM/2 12MM/2 15MM/2 18MM/2 DN20 ZN DN 25 ZN DN 32 ZN DN 40 ZN DN 50 ZN DN 65 ZN DN 80 ZN DN 100 ZN DN 125 ZN DN 150 ZN 50-95MM 1/2 3/4 M8/M10 M10*8 10MM 4*30MM M4*40 ZN M6*40 ZN M8*50 ZN 4*40 ZN 4*30MM M4*40 ZN M6*60 ZN M8*50 ZN 4*30MM 20-3MM 3*30MM 1*11MM

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M KPL KPL

Hinta, alv 0 %

4,23 2,20 2,30 0,75 0,90 1,60 2,80 3,65 4,98 0,55 0,48 0,57 0,57 0,67 0,71 0,95 1,54 1,43 1,52 1,62 1,81 1,44 1,14 1,19 1,19 1,24 1,43 1,85 2,09 2,19 2,57 2,95 6,95 6,50 6,95 7,25 7,30 10,97 11,23 12,54 18,67 20,23 1,95 5,80 5,48 3,48 1,60 9,20 1,18 1,28 2,88 5,23 3,04 1,15 1,95 3,45 7,12 4,29 3,54 0,50 0,30

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3230600 3230702 3230705 3230713 3230716 3230724 3230727 3231004 3231006 3231014 3231016 3231122 3231123 3231124 3231126 3231128 3231200 3231202 3231204 3231206 3231230 3231320 3231322 3231324 3231326 3231350 3231352 3231355 3231360 3231380 3231382 3231384 3231386 3231424 3231426 3231428 3231846 3231850 3231852 3232002 3232004 3232006 3232008 3232010 3232012 3232014 3232016 3232018 3232020 3232022 3232024 3232027 3232042 3232044 3232046 3232048 3232050 3232052 3232053 3232054 3232055 KONTE VANNE (20M/RULLA) KANNAKENAUHA SINKITTY (25M/RULLA) KANNAKENAUHA SINKITTY (25M/RULLA) KANNAKENAUHA MUOVITETTU (10M/RULLA) KANNAKENAUHA MUOVITETTU (10M/RULLA) KANNAKENAUHA HST (25M/RULLA) KANNAKENAUHA HST (25M/RULLA) U-KISKO SINKITTY U-KISKO SINKITTY L-KISKO SINKITTY L-KISKO SINKITTY KONSOLIKANNAKE TUELLA KONSOLIKANNAKE TUELLA KONSOLIKANNAKE TUELLA KONSOLIKANNAKE TUELLA KONSOLIKANNAKE TUELLA VIEMÄRISANKA SINKITTY VIEMÄRISANKA SINKITTY VIEMÄRISANKA SINKITTY VIEMÄRISANKA SINKITTY SEINÄTUKI SINKITTY MUOVIPUTKENKANNAKE MUOVIPUTKENKANNAKE MUOVIPUTKENKANNAKE MUOVIPUTKENKANNAKE KORKOPIDIN KULMA SINKITTY KORKOPIDIN KULMA SINKITTY KORKOPIDIN KULMA SINKITTY KORKOPIDIN KULMA SINKITTY KORKOPIDIN SINKITTY KORKOPIDIN SINKITTY KORKOPIDIN SINKITTY KORKOPIDIN SINKITTY PUUARINASANKA HST PUUARINASANKA HST PUUARINASANKA HST VIEMÄRIKANNAKE, RUUVILUKITUS VIEMÄRIKANNAKE, RUUVILUKITUS VIEMÄRIKANNAKE, RUUVILUKITUS PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY PUTKIPIDIN SINKITTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY

Lisänimi

1*20MM 12*0,75MM 17*0,75MM 12*1,5MM 17*1,5MM 17*0,7MM 26*1MM 30*30*2 L=2M 30*30*3 L=2M 30*30*2 L=2M 30*30*3 L=2M 250MM 300MM 400MM 600MM 800MM DN50 DN70 DN100 DN150 120*250MM 50MM 75MM 110MM 160MM 50 75 110 160 50 75 110 160 75 110 160 M8 DU75 M8/10 DU110 M8/10 DU160 DN10*M8 DN15*M8 DN20*M8 DN25*M8 DN32*M8 DN40*M8 DN50*M8 DN65*M8 DN80*M8 DN100*M8 DN125*M10 DN150*M10 DN200*M10 10/12-19 15/21-28 20/25-30 25/30-36 32/39-44 40/45-50 54MM 50/60-64 64MM

Myyntiyks.

M M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

1,18 0,70 0,85 2,45 2,90 4,55 9,60 13,80 16,30 8,30 12,97 10,90 11,95 12,95 15,85 23,90 1,88 1,78 2,19 2,94 4,35 4,00 4,42 4,78 6,87 3,67 6,80 9,10 12,10 3,78 3,70 4,90 6,45 30,89 30,00 63,85 5,20 8,00 13,94 2,10 2,10 2,30 2,30 2,35 2,55 2,70 3,45 3,90 4,90 6,40 10,30 12,23 2,90 3,10 3,30 3,60 3,95 4,00 4,35 4,70 5,38

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3232056 3232058 3232060 3232064 3232082 3232085 3232090 3232093 3232354 3252042 3252044 3252047 3252049 3252106 3252108 3252110 3252112 3252193 3252382 3252433 3253002 3253012 3253014 3253023 3253034 3253035 3253112 3253208 3253210 3253212 3253309 3253311 3253312 3253375 3253513 3253516 3253560 3253570 3254006 3254008 3254010 3254012 3254152 3254155 3254158 3584251 3584252 3584253 3584254 3584257 3261004 3261006 3261008 3261010 3261012 3261014 3261016 3261018 3261020 3261022 3261024 ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY ERPI-PIDIN ÄÄNIERISTETTY PUTKIPIDIN HST PUTKIPIDIN HST PUTKIPIDIN HST PUTKIPIDIN HST C-PIDIN, RUUVILUKITUS KIPPIANKKURI KIPPIANKKURI KIPPIANKKURI KIPPIANKKURI LYÖNTIANKKURI LYÖNTIANKKURI LYÖNTIANKKURI LYÖNTIANKKURI MESSINKIANKKURI NAULA-ANKKURI NAULATULPPA KIILA-ANKKURI UK KIILA-ANKKURI UK KIILA-ANKKURI UK KIILA-ANKKURI UK KIILA-ANKKURI UK KIILA-ANKKURI UK KIILA-ANKKURI HST SILMUKKARUUVI SINKITTY SILMUKKARUUVI SINKITTY SILMUKKARUUVI SINKITTY LEVYSEINÄANKKURI LEVYSEINÄANKKURI LEVYSEINÄANKKURI KIPSILEVYANKKURI LEVYSEINÄANKKURI MUOV. LEVYSEINÄANKKURI MUOV. LEVYSEINÄANKKURI LEVYSEINÄANKKURI NAILONTULPPA NAILONTULPPA NAILONTULPPA NAILONTULPPA NAILONTULPPA SHARK NAILONTULPPA SHARK NAILONTULPPA SHARK FIN SUOJAKOURU ZN VALK. S/U FIN SUOJAKOURU SISÄKULMA S/U FIN SUOJAKOURU KULMA VAS/OIK S/U FIN SUOJAKOURU PÄÄTYKAPPALE FIN SUOJAKOURU KANNAKE LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

Lisänimi

65/74-81 80/85-91 100/104-114 150/160-169 DN40/50 / DU48,3 M8 KIERRE DN75 M8/M10 KIERRE DN100 M8/M10 KIERRE DN160 M8/M10 KIERRE M8*64MM M8*100 M8*200 M10*100 M10*200 M6 M8 M10 M12 M8 4,8*30MM 250KPL/LTK N 6*40 M6*40 M8*50 M8*75 M10*60 M12*75 M12*100 M8*50 M8 M10 M12 M6 1:LLE LEVYLLE M8 1:LLE LEVYLLE M8 2:LLE LEVYLLE WUPROC 1:LLE LEVYLLE 100KPL/LTK 2:LLE LEVYLLE 100KPL/LTK M5 1:LLE LEVYLLE M5 2:LLE LEVYLLE 6MM 100KPL/LTK 8MM 100KPL/LTK 10MM 50KPL/LTK 12MM 6*33MM 8*51MM 10*66MM 55 X 120 X 2000 (1MM) ZN VALK. ZN VALK. 32MM REIÄT ZN VALK.

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL LTK KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL LTK LTK KPL KPL LTK LTK LTK KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

6,05 7,15 8,50 13,36 11,12 15,20 18,30 22,00 5,64 6,98 10,12 9,13 12,12 0,78 0,53 0,84 1,65 0,54 62,50 0,50 0,50 0,66 0,81 1,14 1,98 2,68 3,40 0,73 1,34 1,85 1,77 1,46 1,51 0,79 37,12 40,28 1,41 1,50 8,00 11,00 12,00 0,48 0,25 0,35 0,60 60,50 38,50 38,50 8,25 2,48 0,65 0,88 1,14 1,48 1,67 2,47 2,88 3,49 4,16 6,71 11,31

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3261028 3261030 3188520 3236630 3262415 3262420 3262425 3262432 3262440 3262508 3262512 3262514 3262516 3262518 3262520 3262630 3262640 3262730 3262740 3262830 3262840 3263202 3263204 3263325 3263512 3263514 3263516 3263636 3263650 3264500 3265010 3265020 3265082 3265100 3265102 3265103 3265105 3265106 3265185 3265196 3265312 3265320 3265326 3265622 3266330 3266332 3268102 3270200 9040381 3304914 3310334 3311321 3311326 3311350 3311374 3312350 3312374 3316066 3316193 3316220 3316333 LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA LAIPPATIIVISTE ASBESTI VAPAA POHJAMAALISPRAY PENTISOL KUMITIIVISTE SAUGER VESIMITTARIN TIIVISTE VESIMITTARIN TIIVISTE VESIMITTARIN TIIVISTE VESIMITTARIN TIIVISTE VESIMITTARIN TIIVISTE FIIBERI TIIVISTE FIIBERI TIIVISTE FIIBERI TIIVISTE FIIBERI TIIVISTE FIIBERI TIIVISTE FIIBERI TIIVISTE POHJAVENTTIILIN TIIVISTE POHJAVENTTIILIN TIIVISTE VAAHTOMUOVITIIVISTE VAAHTOMUOVITIIVISTE MUOTOTIIVISTE PALKO MUOTOTIIVISTE PALKO PALKO HANATIIVISTE PALKO HANATIIVISTE PEKANIT PALKO KUMITIIVISTE SAUGER KUMITIIVISTE SAUGER KUMITIIVISTE SAUGER KUMITIIVISTE SAUGER TALINARU TIIVISTEVALIKOIMA HAMPPU PELLAVAKOTELO PUTKIKIERRENAUHA LOCTITE PUTKIKITTI + HAMPPU UNOPAK PUTKIKITTI UNIPAK TUUBI PUTKIKITTI UNIPAK PUTKIKITTI NEOPAK PUTKIKITTI SALPAKITTI UNIGUM SALPAKITTI UNIGUM (IP-PAKKAUS) KIERRETEIPPI KIERRETIIVISTENESTE KIERRETEIPPI MAALARINTEIPPI SANITEETTISILIKONI VALK. SANITEETTISILIKONI VÄRITÖN LVI-VAAHTO VIRTAUSNUOLI MERKKAUSSPRAY ERIKOISVESILUKKO KUIVAKAIVO UPOVIESER VAAKAKAIVO UPOVIESER VAAKAKAIVO UPOVIESER VAAKAKAIVO UPOVIESER VAAKAKAIVO UPOVIESER PYSTYKAIVO UPOVIESER PYSTYKAIVO UPOVIESER NELIÖKANSI RST AURORA NELIÖKANSI 32-PUTKILIITÄNNÄLLÄ RST UPO NELIÖKANSI VALK. UPO NELIÖKANSI RST UPO 600ML PUNAINEN UPO 32 488644 50/150 MATALA 488327 75/150 MATALA 488328 50/150 SL 488323 75/150 SL 488562 50 488322 75 488582 200*200 200*200 488538 200*200 488534 200*200 488591 FT 18 500G 80G 55 65/13G 250G 360G 225G PUTKIT 250G 125G 1/2*12M WÜRTH JUMBO 38MM/50M 300ML 300ML

Lisänimi

DN200 DN250 400ML PUNARUSKEA A30/10KPL DN15 10KPL/PSS DN20 10KPL/PSS DN25 10KPL/PSS DN32 10KPL/PSS DN40 10KPL/PSS DN10 10PKL/PSS DN15 10KPL/PSS DN20 10KPL/PSS DN25 10KPL/PSS A30 10KPL/PSS A40 10KPL/PSS A30/1 10KPL/PSS A40/1 10KPL/PSS A30 10KPL/PSS A40 10KPL/PSS A30/10 KPL A40/10 KPL 15/10 KPL 16/10 KPL 15/10 KPL D15/10 KPL D20/10 KPL D25/10 KPL A40/10 KPL

Myyntiyks.

KPL KPL KPL PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS PSS KPL KPL PSS PSS PSS PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

19,47 26,12 6,90 5,15 4,73 5,57 6,83 7,88 7,88 5,15 5,15 5,15 6,20 6,20 6,20 8,93 8,93 8,93 8,93 13,65 13,65 6,83 6,83 4,07 4,73 4,73 5,15 5,15 7,75 79,42 6,01 7,90 36,81 9,40 10,62 10,71 11,52 6,86 19,23 7,93 1,00 23,00 5,79 4,96 8,35 8,35 11,08 1,38 27,56 46,28 11,57 13,20 13,20 25,85 15,79 16,28 18,39 43,19 49,59 10,01 43,69

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3318314 3318415 3318452 3318951 3319314 3319661 3319910 3300025 3300026 3310431 3311413 3311550 3312075 3315711 3315721 3316083 3316085 3316801 3316804 3316897 3316898 3318110 3318115 3318155 3318165 3318192 3319213 3301560 3301565 3301570 3301580 3302550 3302575 3302576 3302580 3314900 3317015 3318515 3319550 3322010 3322054 3322056 3322074 3322076 3362010 3362054 3362074 3363551 3363565 3364010 3399001 3399002 3399003 3399004 3399005 3399006 3399007 3399008 3399009 3410010 3410013 VALUKOROTUSRENGAS UPOVIESER KOROKERENGAS UPOVIESER KOROKERENGAS UPOVIESER KOROKERENGAS UPOVIESER 488805 KIILARENGAS UPOVIESER VESIERISTYSLAIPPA UPOVIESER SMELLOCK HOMES TULPPA VALURAUTA LATTIAK. TULPPA MUOV. LATTIAK. KUIVAKAIVO MERIKA LATTIAKAIVO VAAKA MERIKA LATTIAKAIVO VAAKA PYSTYKAIVO LATTIAKAIVON KANSI LATTIAKAIVON KANSI RST-KANSI KIILTÄVÄ KEHYSLAATTA RST MATTA KEHYSLAATTA KANSIN KEHYSLAATTA KANSIN KEHYSLAATTA KANSIN KEHYSLAATTA KANSIN KOROKERENGAS SANERAAUSKOROKERENGAS KOROKERENGAS SANERAAUSKOROKERENGAS KOROKERENKAAN KIRISTYSRENGAS VAAKAKAIVO VAAKAKAIVO, SIVULIITOS VAAKAKAIVO VLR 70/150 SL VAAKAKAIVO PYSTYKAIVO VLR 70 SL B 50 T PYSTYKAIVO PYSTYKAIVO, SIVULIITOS PYSTYKAIVO KURASYÖPPÖ MIDI KOROKERENGAS CU KOROTUSRENGAS SÄÄD. MUOVI SIVULIITÄNTÄYHDE KEHYS 2 KANNELLE KANSI KANSI SADEVESIKANSI SADEVESIKANSI KEHYS KANSI SADEVESIKANSI KEHYS SÄÄDETTÄVÄ 180 MM KANSI KEHYS TARK.PUTKEEN SÄÄD. TARKASTUSLUUKKU LUKOLLA METAL. TARKASTUSLUUKKU LUKOLLA METAL. TARKASTUSLUUKKU LUKOLLA METAL. TARKASTUSLUUKKU LUKOLLA METAL. TARKASTUSLUUKKU LUKOLLA METAL. TARKASTUSLUUKKU LUKOLLA METAL. TARKASTUSLUUKKU MUOV. TARKASTUSLUUKKU MUOV. TARKASTUSLUUKKU MUOV. KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA

Lisänimi

488802 488801 SIVUL. 488803 MATALA 488596 488804 ASENNUSSARJA DN25 26 150*32 150*75*32 150*50 150*75*32 MATALA, MERIKA 431 KORKEA, MERIKA 435 197*197 197*197 VALKEA BEIGE RST RST 32 150*100 SL 150*100 MATTOAS. RUUVIKIINNITYS 150*100 VALUAS. TIIVISTE 150 VLR 70 S/50L IRROTETTAVA, DN 70 VALM. LOPPU=> 3301565 VLR 100 BIGG 110 VALM. LOPPU=>3302576 VLR 70 LOD 75 IRROTETTAVA, DN 70 VLR HEAVY 110 500*800 150*100 MATTOAS. EH/FLEX XA-32 600/100 600/25TN 600/40TN 600/25TN 600/40TN 300/150 300/25TN 300/25TN 160/200 PUTKELLE 180/40T 300/115 150 X 150 200 X 200 300 X 300 400 X 400 500 X 500 600 X 600 150 X 150 200 X 200 300 X 300 12/1,5 R 3/4 18/1,5 R 3/4

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

6,01 10,38 12,98 37,42 4,11 13,14 71,26 3,82 3,50 9,37 15,16 13,94 14,82 3,77 4,49 26,31 26,31 10,45 10,45 30,46 33,65 5,88 5,30 7,45 5,30 3,54 2,34 76,97 101,46 96,63 159,55 109,43 93,31 114,95 166,29 570,12 1,65 16,05 8,98 77,98 90,98 202,23 98,87 112,34 59,23 37,98 39,34 63,00 35,50 54,49 17,89 19,77 23,54 33,11 38,31 40,37 3,57 4,60 6,91 56,98 61,63

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3410019 3410022 3410025 3410028 3410034 3410045 3410048 3410051 3410057 3410069 3410075 3410082 3413932 3436843 3436893 3436895 3436897 3437125 4761056 3453141 3370604 3372601 3372602 3632202 3632204 3632302 3638003 3638008 3642001 3614200 3614457 3614491 3460542 3461550 3461560 3461702 3629202 3713503 3713504 3713505 3713506 3713507 3713508 3713509 3705000 3705001 3705002 3705003 3705004 3710006 3710008 3710010 3710012 3710014 3710016 3710018 3711006 3711008 3711010 3711012 3711014 KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA KALVOPAISUNTA-ASTIA PAISUNTA-ASTIATELINE KALVOPAINEVESISÄILIÖ RST KALVOPAINESÄILIÖ RST KALVOPAINESÄILIÖ RST JALUSTA PAINESÄILIÖ ULK. VESIÖOSA YKSIASENNUSSARJA LIPLAST VÄESTÖSUOJAKAIVO VÄESTÖSUOJAKAIVO VÄESTÖSUOJAKAIVO ÖLJYNEROTIN MINIPEK ÖLJYNEROTIN MINIPEK HIEKANEROTIN HIEKANEROTUSKAIVO PHVS 7/75 HIEKANEROTUSKAIVO PHVS 7/110 HIEKANEROTUSKAIVO WATMAN WATMAN KIINTOAINEPATRUUNA WATMAN SUODATINRUNKO LABKO UMPISÄILIÖ LABKO MÖKKISAKO 1 LABKO MÖKKISAKO 2 LABKO BIOKEM 6 LABKO SAKO-2 PALLOVENTTIILI 400010 PALLOVENTTIILI 400015 PALLOVENTTIILI 400020 PALLOVENTTIILI 400025 PALLOVENTTIILI 400032 PALLOVENTTIILI 400040 PALLOVENTTIILI 400050 PALLOVENTTIILI PURISTUSLIITTIMIN PALLOVENTTIILI PURISTUSLIITTIMIN PALLOVENTTIILI PURISTUSLIITTIMIN PALLOVENTTIILI PURISTUSLIITTIMIN PALLOVENTTIILI PURISTUSLIITTIMIN PALLOVENTTIILI STF PALLOVENTTIILI STF PALLOVENTTIILI STF PALLOVENTTIILI STF PALLOVENTTIILI STF PALLOVENTTIILI STF PALLOVENTTIILI STF PALLOVENTTIILI ULK. EM PALLOVENTTIILI ULK. EM PALLOVENTTIILI ULK. EM PALLOVENTTIILI ULK. EM PALLOVENTTIILI ULK. EM PANOSPUHDISTAJA HARMAAVESIJÄRJESTELMÄ 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 15 (M + V LEUAT) 18 (M + V LEUAT) 22 (M + V LEUAT) 28 (M + V LEUAT) 35 (M + V LEUAT) 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4

Lisänimi

24/1,5 R 3/4 35/1,5 R 3/4 50/1,5 R 1 80/2,0 R 1 100/2,0 R 1 150/2,0 R 1 200/2,5 R 1 250/2,5 R 1 300/2,5 R 1 400/2,5 R 3/4 500/2,5 R 1 1/4 600/2,5 R 3/4 KASATTU KPSV 50LTK/6BAR P-LOHJA KPSV 50LTR/10BAR P-LOHJA KPSV 120LTR/10BAR P-LOHJA 50L P-LOHJA 50L RST 50 L/6 BAR KPSV 1*1500L VSWCVK-100 VSVK-70 VSVK-100 A 0,2L/SEK A 0,4L/SEK HEK 40LK MERIKA 361 SANGOLLA MERIKA 362 SANGOLLA HE-40 VESIANALYYSI 9 3/4 10 MICRON 9 3/4 4000/3100 MATALA

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

70,24 112,65 145,78 227,94 302,16 369,75 450,58 686,49 817,67 1.146,34 1.302,73 1.453,79 110,24 333,80 385,77 622,55 59,94 313,95 638,72 166,00 885,00 902,15 1.004,23 301,00 413,40 226,00 126,58 133,19 280,00 38,68 6,20 32,32 1.397,77 326,24 629,50 7.122,09 1.189,23 8,58 11,50 15,64 20,22 31,08 43,09 66,06 29,15 39,91 39,91 48,90 72,61 10,01 10,80 15,42 22,45 36,74 51,14 77,67 10,01 10,80 15,42 22,45 36,74

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3711016 3711018 3711020 3711110 3711112 3711114 3710022 3710024 3710026 3710028 3710030 3712006 3712008 3712010 3712012 3712014 3712016 3753102 3753104 3753202 3753204 3753206 3753208 3753210 3753212 3753214 3753216 3753218 3753220 3753222 3825012 3825014 3825016 3825018 3860065 3851406 3851408 3910504 3911102 3911104 3911106 3911108 3911110 3911112 3911114 3915305 3915306 3915307 3915308 3915309 3915310 3915311 3903854 3903855 3911502 3911503 3911504 3911505 3911506 3911507 3911508 PALLOVENTTIILI ULK. EM PALLOVENTTIILI ULK. EM PALLOVENTTIILI ULK. EM PALLOVENTTIILI ULK. SUOD. EM PALLOVENTTIILI ULK. SUOD. EM PALLOVENTTIILI ULK. SUOD. EM PALLOVENTTIILI PUS. STF PALLOVENTTIILI PUS. STF PALLOVENTTIILI PUS. STF PALLOVENTTIILI PUS. STF PALLOVENTTIILI PUS. STF PALLOVENTTIILI PUS. EM PALLOVENTTIILI PUS. EM PALLOVENTTIILI PUS. EM PALLOVENTTIILI PUS. EM PALLOVENTTIILI PUS. EM PALLOVENTTIILI PUS. EM PALLOVENTTIILI HITS. SK PALLOVENTTIILI HITS. SK PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. PALLOVENTTIILI HITS. VESIMVENTT. KULMA VESIMVENTT. KULMA VESIMITTARIVENTTIILI 432132 VESIMITTARIVENTTIILI 432140 LUISTIVENTTIILI EM TULPPAVENTTIILI TULPPAVENTTIILI TAKAISKUVENTTIILIT ÖLJY TAKAISKUVENTTIILI EM NS TAKAISKUVENTTIILI EM NS TAKAISKUVENTTIILI EM NS TAKAISKUVENTTIILI EM NS TAKAISKUVENTTIILI EM NS TAKAISKUVENTTIILI EM NS TAKAISKUVENTTIILI EM NS TAKAISKU/LÄPPÄ TAKAISKU/LÄPPÄ TAKAISKU/LÄPPÄ TAKAISKU/LÄPPÄ TAKAISKU/LÄPPÄ TAKAISKU/LÄPPÄ TAKAISKU/LÄPPÄ POHJAVENTTIILI POHJAVENTTIILI TAKAISKUVENTTIILI PYSTY TAKAISKUVENTTIILI PYSTY TAKAISKUVENTTIILI PYSTY TAKAISKUVENTTIILI PYSTY TAKAISKUVENTTIILI PYSTY TAKAISKUVENTTIILI PYSTY TAKAISKUVENTTIILI PYSTY 2 1/2 3/8 1/2 15 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 40 TYPE CP 50 TYPE CP 65 TYPE CP 80 TYPE CP 100 TYPE CP 125 TYPE CP 150 TYPE CP 3/4 1 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

Lisänimi

1 1/2 2 2 1/2 3/4 1 1 1/4 12 15 18 22 28 12 15 18 22 28 35 DN15*1/2 DN20*3/4 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 32/R 3/4 40/R 3/4

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

51,14 77,67 151,88 44,12 60,20 93,07 18,79 17,42 23,31 23,72 41,25 18,79 17,42 23,31 23,72 41,25 44,57 52,38 58,92 42,25 43,92 47,85 53,44 66,18 78,43 123,50 175,56 244,01 403,13 605,88 81,00 84,00 110,95 113,63 103,85 9,09 9,34 14,90 12,15 15,45 16,58 27,62 38,34 67,78 115,31 82,04 84,66 102,54 116,85 137,12 167,50 193,54 15,15 19,60 9,20 9,83 10,73 12,88 16,21 25,04 35,65

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

3930853 3930856 3930857 3930858 3930860 3941008 3941010 3941012 3941020 3941022 3941024 3941038 3941040 3941042 3941308 3941310 3941312 3941314 3941330 3941332 3941334 3941336 3941360 3941362 3941364 3941366 3941372 3941374 3941408 3941410 3941412 3370506 3370508 3921104 3921106 3921108 3921110 3921112 3921114 3921116 4012002 4012004 4012006 4012008 4012010 4012012 4012014 4012066 4012068 4012070 4012072 4012104 4012106 4012108 4012110 4012142 4012144 4012146 4012148 4012150 4012152 POHJAVENTTIILI POHJAVENTTIILI POHJAVENTTIILI POHJAVENTTIILI POHJAVENTTIILI VAROVENTTIILI 6BAR VAROVENTTIILI 6BAR VAROVENTTIILI 6BAR VAROVENTTIILI 8BAR VAROVENTTIILI 8BAR VAROVENTTIILI 8BAR VAROVENTTIILI 10BAR VAROVENTTIILI 10BAR VAROVENTTIILI 10BAR VAROVENTTIILI 1,5BAR VAROVENTTIILI 1,5BAR VAROVENTTIILI 1,5BAR VAROVENTTIILI 1,5BAR VAROVENTTIILI 2,5BAR VAROVENTTIILI 2,5BAR VAROVENTTIILI 2,5BAR VAROVENTTIILI 2,5BAR VAROVENTTIILI 3BAR VAROVENTTIILI 3BAR VAROVENTTIILI 3BAR VAROVENTTIILI 3BAR VAROVENTTIILI 3,5BAR VAROVENTTIILI 3,5BAR VAROVENTTIILI 4BAR VAROVENTTIILI 4BAR VAROVENTTIILI 4BAR PADOTUSVENTTIILI PADOTUSVENTTIILI MUDANEROTIN EM MUDANEROTIN EM MUDANEROTIN EM MUDANEROTIN EM MUDANEROTIN EM MUDANEROTIN EM MUDANEROTIN EM LINJASÄÄTÖVENTTIILI 410010 LINJASÄÄTÖVENTTIILI 410015 LINJASÄÄTÖVENTTIILI 410020 LINJASÄÄTÖVENTTIILI 410025 LINJASÄÄTÖVENTTIILI 410032 LINJASÄÄTÖVENTTIILI 410040 LINJASÄÄTÖVENTTIILI 410050 SÄÄTÖVENTTIILI 415020 SÄÄTÖVENTTIILI 415025 SÄÄTÖVENTTIILI 415032 SÄÄTÖVENTTIILI 415040 LVK LINJASÄÄTÖVENTTIILI 412012 LVK LINJASÄÄTÖVENTTIILI 412015 LVK LINJASÄÄTÖVENTTIILI 412018 LVK LINJASÄÄTÖVENTTIILI 412022 PUMPPUVENTTIILI 413012 PUMPPUVENTTIILI 413015 PUMPPUVENTTIILI 413018 PUMPPUVENTTIILI 413022 PUMPPUVENTTIILI 413028 PUMPPUVENTTIILI 413035

Lisänimi

1/2 1 1/4 1 1/2 2 3 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 3/4" 1" 1/2" 3/4" 1" 110 MUOVI 160 MUOVI 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 15*12 15*15 20*18 20*22 1/2*12 1/2*15 3/4*18 3/4*22 1*28 1 1/4*35

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

13,51 26,49 34,52 47,38 132,66 14,94 19,93 39,67 15,99 21,91 39,85 15,21 20,21 39,29 17,43 30,49 46,33 95,39 18,46 30,43 46,33 94,45 18,46 30,49 46,33 94,03 30,69 46,22 18,85 30,82 46,27 162,87 288,85 12,47 13,78 16,43 22,67 32,88 41,95 58,78 59,42 62,90 70,47 83,38 105,71 125,57 169,22 81,31 95,23 122,10 142,79 57,37 64,13 75,38 77,68 35,24 36,86 47,08 47,33 63,52 79,05

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

4012154 4012156 4012182 4012193 4012194 4012195 4012196 4012197 4012204 4012206 4012208 4012308 4012310 4012312 4012314 4012316 4012318 4012520 4012522 4012524 4012606 4012608 4012610 4012702 4012704 3718006 3718007 4014104 4014106 4014202 4014204 4014206 4014208 4014210 4014212 4014214 4014414 4014416 4014418 4014420 4014421 4014422 4018329 4018331 4018333 4018335 4018337 4018339 4018341 4018416 4018418 4018420 4018631 4018632 4018633 4023012 4023013 4032011 4032012 4032013 4032015 PUMPPUVENTTIILI 413042 PUMPPUVENTTIILI 413054 VAKIOPAINEVENTTIILI 433016 VAKIOPAINEVENTTIILI 433020 VAKIOPAINEVENTTIILI 433025 VAKIOPAINEVENTTIILI 433032 VAKIOPAINEVENTTIILI 433040 VAKIOPAINEVENTTIILI 433050 TÄYTTÖVENTTIILI 416015 TÄYTTÖVENTTIILI 416020 TÄYTTÖVENTTIILI 416025 SYÖTTÖVENTTIILI 414018 SYÖTTÖVENTTIILI 414022 SYÖTTÖVENTTIILI 414028 SYÖTTÖVENTTIILI 414035 SYÖTTÖVENTTIILI 414042 SYÖTTÖVENTTIILI 414054 SYÖTTÖSEKOITUSVENTTIILI 420018 SYÖTTÖSEKOITUSVENTTIILI 420122 SYÖTTÖSEKOITUSVENTTIILI 420118 SEKOITUSVENTTIILI 421020 SEKOITUSVENTTIILI 421025 SEKOITUSVENTTIILI 421032 KATTILAVARAAJAVENTTIILI 421225 KATTILAVARAAJAVENTTIILI 421232 TA-PALLOV.S/U 10 KAHVOIN TA-PALLOV.S/U 15 KAHVOIN LINJAS.VENTT.STAD-LVK 15 12/15 LINJAS.VENTT.STAD-LVK 20 18/22 LINJAS.VENTT.STAD 10 LINJAS.VENTT.STAD 15 LINJAS.VENTT.STAD 20 LINJAS.VENTT.STAD 25 LINJAS.VENTT.STAD 32 LINJAS.VENTT.STAD 40 LINJAS.VENTT.STAD 50 LINJAS.VENTT.STAF 50 LINJAS.VENTT.STAF 65 LINJAS.VENTT.STAF 80 LINJAS.VENTT.STAF 100 LINJAS.VENTT.STAF 125 LINJAS.VENTT.STAF 150 SÄÄTÖVENTTIILI TERÄS SÄÄTÖVENTTIILI TERÄS SÄÄTÖVENTTIILI TERÄS SÄÄTÖVENTTIILI TERÄS SÄÄTÖVENTTIILI TERÄS SÄÄTÖVENTTIILI TERÄS SÄÄTÖVENTTIILI TERÄS 3-TIE SEKOITUSVENTTIILI 3-TIE SEKOITUSVENTTIILI 3-TIE SEKOITUSVENTTIILI SEKOITUSVENTTILI ESBE SEKOITUSVENTTILI ESBE SEKOITUSVENTTILI ESBE 3-TIE SEKOITUSVENTTIILI 3-TIE SEKOITUSVENTTIILI STABILA SULKUYHDISTÄJÄ SUORA 435010 SULKUYHD. SUORA 436010 STABILA SULKUYHDISTÄJÄ SUORA 435015 STABILA SULKUYHDISTÄJÄ SUORA 435020

Lisänimi

1 1/2*42 2*54 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 1/2 3/4 1 3/4*18 3/4*22 1*28 1 1/4*35 1 1/2*42 2*54 CU18 CU22 (POISTUVA TUOTE) 3/4 57C 1 57C 1 1/4 57C 1 73C 1 1/4 73C 58400-610 58400-615 52151-314 52151-320 51251-009 52151-014 52151-020 52151-025 52151-032 52151-040 52151-050 52182-050 52181-065 52181-080 52181-090 52181-091 52181-092 DN40 HITSATTAVA DN50 HITSATTAVA DN65 HITSATTAVA DN80 HITSATTAVA DN100 HITSATTAVA DN125 HITSATTAVA DN150 HITSATTAVA ESBE 20 VLR ESBE 25 VLR ESBE 32 VLR 15 18 22 TERMOMIX D 20S TERMOMIX D 25S 3/8 10 1/2 3/4

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

115,76 172,68 94,51 103,28 120,49 170,92 331,04 371,16 51,43 74,99 97,10 81,31 81,31 112,65 144,40 170,22 231,08 99,42 99,42 108,43 208,72 243,39 312,75 243,39 312,75 16,55 18,33 56,74 74,03 62,38 66,97 79,15 90,77 116,16 141,25 190,98 399,84 469,82 937,09 1.299,90 1.897,67 2.511,07 195,80 202,40 240,90 481,80 701,80 961,40 1.289,30 60,50 62,90 67,60 69,50 78,90 69,50 64,04 64,04 5,82 8,92 8,08 10,22

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

4032021 4032023 4032025 4032232 4032302 4032501 4032503 4032505 4032511 4032513 4032515 4032601 4032616 4032641 4032702 4032704 4032706 4032722 4032742 4032744 4032746 4015430 4015438 4015439 4035102 4035104 4035106 4035112 4035114 4035116 4035250 4035252 4035254 4035262 4035270 4035272 4035504 4035506 4035510 4034042 4034043 4034044 4034052 4034053 4034054 4034106 4034108 4034109 4034116 4034118 4034119 4034472 4034473 4034474 4034497 4034498 4034513 4034514 4034538 4034539 4034540 STABILA SULKUYHDISTÄJÄ KULMA 435110 STABILA SULKUYHDISTÄJÄ KULMA 435115 STABILA SULKUYHDISTÄJÄ KULMA 435120 TERMOSTAR+KULMA 440610 TERMOST.OSA+NORM 441010 STABILA RUNKO SUORA 442010 STABILA RUNKO SUORA 442015 STABILA RUNKO SUORA 442020 STABILA RUNKO KULMA 442210 STABILA RUNKO KULMA 442215 STABILA RUNKO KULMA 442220 STABILA TERMOSTAATTIOSA 446000 STABILA IRTOANTURI 446302 STABILA KÄSIPYÖRÄ 446510 STABILA LIITIN 435510 STABILA LIITIN 435515 STABILA LIITIN 435520 STABILA LIITIN EURO KOVA 435750 STABILA LIITIN + 435610 STABILA LIITIN + 435615 STABILA LIITIN + 435620 PALUUVENTTIILI SUORA TUNTOELIN TUNTOELIN PATTERIVENTTIILI SUORA PATTERIVENTTIILI SUORA PATTERIVENTTIILI SUORA PATTERIVENTTIILI KULMA PATTERIVENTTIILI KULMA PATTERIVENTTIILI KULMA KIINTOANTURI 21 KIINTOANTURI 23 AST.C KIINTOANTURI SERVICE KIINTOANTURI KOVIS IRTOANTURI IRTOANTURI SERVICE RA-KÄSIKÄYTTÖKAHVA SUOJAHATTU AVAINPAKKAUS RVO-1 SUORA 10 RVO-1 SUORA 15 RVO-1 SUORA 20 RVO-1 KULMA 10 RVO-1 KULMA 15 RVO-1 KULMA 20 TRIM SUORA 20 LIITTIMELLÄ TRIM SUORA ILMAN YHD.10 TRIM SUORA ILMAN YHD.15 TRIM KULMA 20 LIITTIMELLÄ TRIM KULMA ILMAN YHD.10 TRIM KULMA ILMAN YHD.15 TRV-2 SUORA ILMAN YHD.10 TRV-2 SUORA ILMAN YHD.15 TRV-2 SUORA ILMAN YHD.20 TRV-2 KULMA ILMAN YHD.10 TRV-2 KULMA ILMAN YHD.15 TRV-2 ESISÄÄTÖTYÖKALU TRV-2 ESISÄÄTÖTYÖKALU TRV KOVA LIITIN 10 TRV KOVA LIITIN 15 TRV KOVA LIITIN 10*1/2 TA50198-004 TA50701-510 TA50701-515 TA50701-516 3/8 1/2 3/4 3/8 3/8 1/2 3/4 FJVR 10 FJVR 10-80 C FJVR 10-50 C RA-N10 3/8 RA-N15 1/2 RA-N20 3/4 RA-N10 3/8 RA-N15 1/2 RA-N20 3/4 RA 2970 RA 2977 RA/VL 2950 RA 2920 RA 2972 RA/VL 2952 RA-N, RA-G KROMATTU KLIK TA50131-910 TA50131-115 TA50131-120 TA50133-910 TA50133-115 TA50133-120 TA50001-620 TA50001-610 TA50001-615 TA50003-620 TA50003-610 TA50003-615 TA50861-610 TA50861-615 TA50861-620 TA50864-610 TA50864-615 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/4

Lisänimi

3/8 1/2 3/4 10

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

6,45 8,17 9,82 15,68 17,66 12,20 15,09 18,48 13,28 15,07 17,49 16,82 32,11 6,47 2,56 3,70 7,16 4,07 7,60 8,23 11,06 38,16 49,56 49,56 16,09 17,41 23,31 16,09 17,41 23,31 21,70 21,70 24,04 28,45 29,24 32,75 7,91 13,92 12,98 19,07 22,46 36,34 19,07 22,46 36,34 22,32 4,60 9,27 22,32 4,60 9,27 14,78 17,12 23,82 14,78 17,12 4,38 4,09 3,03 3,91 3,91

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

4034541 4034543 4034544 4034545 4034681 4034760 4034761 4034764 4034792 4034852 4034854 4031022 4031024 4031026 4031052 4031054 4031056 4037701 4037702 4037801 4037802 4037901 4037921 4037991 4132502 4132504 4132506 4132508 4132510 4132512 4162012 4162030 4162032 4162040 4162042 4162044 4162045 4162050 4162070 4162072 4162300 4162301 4162304 4162350 4162352 4162393 4168002 4168003 4168004 4168005 4168006 4168007 4168008 4168009 4168011 4168012 4168013 4162745 4162754 4125008 4125010 TRV KOVA LIITIN 20 TRV VAIMENTAVALIITIN 10 TRV VAIMENTAVALIITIN 15 TRV VAIMENT.LIITIN 10*1/2 UK TRV IRTOANTURI 2M TRV KIINTOTERMOSTAATTI TRV KIINTOTERMOST. NORDIC TRV RAJOITETTU TERMOST. M30/6-23 TRV ILKIVALTATERMOSTAATTI TRV KÄSIPYÖRÄ TRV METALLIHATTU SÄÄTÖTULPPA SUORA SÄÄTÖTULPPA SUORA SÄÄTÖTULPPA SUORA SÄÄTÖTULPPA KULMA SÄÄTÖTULPPA KULMA SÄÄTÖTULPPA KULMA PATTERIVENTTIILI PATTERIVENTTIILI PATTERIVENTTIILI PATTERIVENTTIILI KIINTOANTURI IRTOANTURI KÄSIPYÖRÄ PAINEENALENNUSVENTTIILI PAINEENALENNUSVENTTIILI PAINEENALENNUSVENTTIILI PAINEENALENNUSVENTTIILI PAINEENALENNUSVENTTIILI PAINEENALENNUSVENTTIILI ILMAHANA NIKLATTU ILMAHANA O-RENKAIN ILMAHANA O-RENKAIN TULPPA O-RENKAIN TULPPA O-RENKAIN SUPISTUS O-RENKAIN PATTERIN MUUNNOS SUK ILMAHANAN AVAIN PATTERIVENTTIILIN HATTU PATTERIVENTTIILIN HATTU ILMANPOISTIN PN10 ILMANPOISTIN SULKU ILMANPOISTIN KULMA ILMANPOISTIN AIREX-MINOR ILMANPOISTIN AIREX ILMANPOISTIN MATALA ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ILMANKERÄÄJÄ HITS. ALIPAINEVENTTIILI ALIPAINEVENTTIILI MAGNEETTIV. JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI MAGNEETTIV. JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI 22 MM 3/8 26 MM 1/2 3/8 3/8" AUTOMAATTINEN 3/8 3/8 0-4BAR 3/8 0-8BAR 3/8 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 50 75/110 1/2" 0,35-16 BAR 230/50 HZ 3/4" 0,35-12 BAR 230/50 HZ 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 1/8 3/8 1/2 3/8 1/2 1/2*3/8 1/2*3/8

Lisänimi

TA50701-520 TA50701-210 TA50701-215 TA50701-216 TA50360-227 TA50350-028 TA50355-028 TA50350-023 TA50370-026 TA50399-003 TA50399-006 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/4 3/8 KULMA 1/2 KULMA 3/8 SUORA 1/2 SUORA

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

4,73 9,27 13,89 9,27 39,61 19,28 19,28 17,63 41,64 6,68 6,68 7,50 11,04 23,00 7,28 11,04 23,02 9,82 10,57 9,82 10,57 17,06 25,83 6,44 94,26 106,75 116,97 172,62 293,00 346,38 0,97 1,89 1,89 1,16 1,21 1,52 2,67 0,86 5,04 5,36 12,57 3,56 11,89 63,53 70,88 13,40 41,54 41,54 47,00 47,09 60,06 62,62 75,85 105,19 138,29 311,28 326,12 37,14 36,06 74,88 97,76

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

4125012 4125030 4125108 4125110 4125112 4163324 4360502 4360503 4360509 4360523 4360620 4364022 4364024 4364058 4579612 4579617 4579622 4400401 4400403 4400442 4400453 4400454 4415002 4425002 4425004 4481202 4481206 2522204 2522205 4562008 4562022 4562030 4511052 4511056 4511058 4511062 4511064 4511070 4511078 4511082 4511100 4511102 4511104 4511106 4511108 4511110 4511542 4511547 4511787 4512532 4513202 4513291 4513304 4531002 4531018 4531020 4531024 4531028 4531038 4531040 4531042 MAGNEETTIV. JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI MAGNEETTIV. JÄNNITTEETTÖMÄNÄ AUKI MAGNEETTIV. JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI MAGNEETTIV. JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI MAGNEETTIV. JÄNNITTEETTÖMÄNÄ KIINNI VEDONSÄÄDIN LÄMMÖNSÄÄDIN OUMAN LÄMMÖNSÄÄDIN OUMAN HUONETERMOSTAATTI OUMAN LÄMMÖNSÄÄDIN OUMAN SOVITE VRG/VRB/EH80/EH800 DTO-1 DANFOSS TERMOSTAATTI DTO-1 DANFOSS TERMOSTAATTI DTO UPOTUSTASKU VUOTOKYTKIN LEAKOMATIC LOM1000 VUOTOKYTKIN LEAKOMATIC LOM1100 HIEKANSUODATIN LEAKOMATIC 50MESCH VUODONILMAISIN, ENSIASENNUS CU 12-35MM VUODONILMAISIN, JÄLKIASENNUS CU 12-35MM VUODONILMAISIN VUOTOKIMPPA VUODONILMAISIJAN PANELI VUODONILMAISIN VUOTOKIMPPA VESIMITTARI, KYLMÄ LÄMMINVESIMITTARI LÄMMINVESIMITTARI VESIMITTARIN LIITINPARI VESIMITTARIN LIITINPARI TIIVISTERENGAS SADEVESIPUTKEEN TIIVISTERENGAS SADEVESIPUTKEEN PRESSOSTAATTI DANFOSS RT-116 PAINEKYTKIN DANFOSS PAINEKYTKIN DANFOSS LÄMPÖMITTARIN LASI SUORA LÄMPÖMITTARIN LASI SUORA LÄMPÖMITTARIN LASI SUORA LÄMPÖMITTARIN LASI SUORA LÄMPÖMITTARIN LASI KULMA LÄMPÖMITTARIN LASI KULMA LÄMPÖMITTARIN LASI SUORA LÄMPÖMITTARIN LASI SUORA LÄMPÖMITTARIN SUOJUS SUORA LÄMPÖMITTARIN SUOJUS SUORA LÄMPÖMITTARIN SUOJUS KULMA LÄMPÖMITTARIN SUOJUS KULMA LÄMPÖMITTARIN SUOJUS RST LÄMPÖMITTARIN SUOJUS RST LÄMPÖMITTARI 0 + 120 C LÄMPÖMITTARI LÄMPÖMITTARI LÄMPÖMITTARI -20+60 C PINTALÄMPÖMITTARI VARAAJAMITTARI SAVUKAASUMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI 2-6BAR 4-12BAR SRPII 200 200 TARK. EH SPRII 300 300 TARK. EH SPRII 200 SPRII 300 SH65 300 SH95 300 200 300 200 300 200 300 63MM L-45 63MM L-100 100MM L-100 63 MM L-45 65MM JOUSIKUORMITETTU 63MM L-200 L-200 0-4BAR 60 0-6BAR 60 0-10BAR 60 0-16BAR 60 0-25BAR 60 0-4BAR 100 0-6BAR 100 0-10BAR 100 DN20 L=90 59F1179 DN15 L=210 59F1197 3/4*90 59B0223 G20 G20 G20 AQUA ARGUS I AQUA ARGUS II 42 VALKOINEN 54 DN20/190 QN 2,5³ DN15/110 QN 1,5³ DN20/130 QN 1,5³ 1/2*3/4 3/4*1 160 200

Lisänimi

1" 0,35-12 BAR 230/50 HZ 3/4" 0,35-12 BAR 230/50 HZ 1/2" 0-10 BAR 230/50 HZ 3/4" 0-10 BAR 230/50 HZ 1" 0-10 BAR 230/50 HZ ESBE 20 EH-80 (VALMISTUS LOPETETTU) EH-800 TMR/P EH-800B

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PSS PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

153,92 132,08 93,60 125,84 153,92 44,87 335,00 460,00 76,00 390,00 29,00 130,86 159,00 34,00 565,00 595,00 15,30 21,30 26,40 30,25 5,40 33,55 88,20 57,75 65,10 14,62 14,72 3,74 5,36 208,16 51,22 60,02 8,24 12,13 9,21 12,36 13,51 21,14 37,64 36,70 7,07 8,13 15,99 21,92 19,77 20,59 10,25 20,98 29,36 11,76 10,10 26,47 41,08 10,72 10,72 10,72 11,32 21,91 21,46 21,46 21,46

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

4531044 4531048 4531050 4531076 4531078 4531128 4531130 4531132 4532116 4533144 4615106 4615116 4615120 4615202 4615220 4615222 4615580 4615581 4615601 4615604 4615606 4615608 4615636 4615904 4615923 4624533 4623085 4623095 4624174 4624403 4624410 4624412 4624511 3485203 4713504 4703120 4821001 4822000 4965312 4965830 4965832 4751004 4751006 4751008 4751010 5121065 5121086 5160851 2974507 2974729 4572002 5160580 5161704 5161705 5161805 5161807 5271045 5260010 5260012 5260014 5260020 PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI PAINEMITTARI SH PAINEMITTARI SH PAINEMITTARI SH PAINEMITTARI YHDISTELMÄMITTARI LÄMPÖJOHTOPUMPPU LÄMPÖJOHTOPUMPPU LÄMPÖJOHTOPUMPPU LÄMPÖJOHTOPUMPPU LÄMPÖJOHTOPUMPPU LÄMPÖJOHTOPUMPPU KÄYTTÖVESIPUMPPU KÄYTTÖVESIPUMPPU KÄYTTÖVESIPUMPPU KÄYTTÖVESIPUMPPU KÄYTTÖVESIPUMPPU KÄYTTÖVESIPUMPPU KÄYTTÖVESIPUMPPU LÄMPÖJOHTOPUMPUN LIITINPARI KÄYTTÖVESIPUMPUN LIITINPARI SULKUVENTTIILI LJ-PUMPPUPARI WILO SMART (NORDIC) WILO SMART (NORDIC) WILO EASY STAR KÄYTTÖVESIPUMPPU WILO STAR (NORDIC) KÄYTTÖVESIPUMPPU WILO STAR WILO STAR-Z KIERRELIITINPARI WILO GLYKOLISÄILIÖ NIRA PUMPPU 6 B VESIAUTOMAATTI UPPOPUMPPU UPPOPUMPPU WC-PUMPPAAMO+ALLAS SANILOFLO WC-PUMPPAAMO SANITOP WC-PESUALLAPUMPPAAMO EJEKTORIPUMPPU EJEKTORIPUMPPU EJEKTORIPUMPPU EJEKTORIPUMPPU ÖLJYPOLTIN OILON ÖLJYPOLTIN OILON SUOD.-JA ILMANP.LAITE OILON PLUS TÄYTTÖJOHDON PIKALIITINKANSI TÄYTTÖJOHDON PIKALIITINNIPPA SÄILIÖMITTARI YLITÄYTÖNESTIN ILMAJOHDONHATTU ILMAJOHDONHATTU TÄYTTÖJOHDONKANSI TÄYTTÖJOHDONKANSI NIBE COMBACT JÄSPI VLK SEINÄMALLI JÄSPI VLK SEINÄMALLI JÄSPI VLK SEINÄMALLI JÄSPI VLK SEINÄMALLI 2" SK FUNDER 1 1/2 2M 3/4 ELEKTR. SÄÄDETTÄVÄ 40 50 50 80 300R 15 30 60 100 24 RST RST KILA 400GI SOLOLIFT WC-1 (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) PYKE 6R/1.10KW P-LOHJA PYKE 8R/1.50KW P-LOHJA PYKE 10R/2.20KW P-LOHJA PYKE 12R/2.20KW P-LOHJA JUNIOR PRO LJ10 OIL PRO 3L

Lisänimi

0-16BAR 100 0-25BAR 100 0-40BAR 100 1,6MPa 100 2,5MPa 100 0-4BAR 0-6BAR 0-10BAR 50*1/4 0-10BAR 120C 0-4BAR UPS25-40 1V UPS25-60 1V UPS25-80 1V UPS25-20 3V ALPHA 2 25-40 1V ALPHA 2 25-60 1V ALPHA2 20-40N 150MM ALPHA2 20-60N 150MM UP 15-14 UP 20-15N 1V UP 20-30N 1V UP 20-45N 1V UP 20-45N 3V 25/LJ 3/4*1 1/4 1" 25/4-A 25/6-9H E25/1-5 Z-15 Z-20/4-150 25/6-150 3/4*1 1/4 PL-G-100

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PARI KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

21,46 21,46 22,00 29,36 29,36 79,83 79,83 80,80 11,47 34,79 215,00 270,00 399,00 266,00 375,00 425,00 623,00 734,00 240,00 359,00 359,00 365,00 366,00 9,00 28,00 41,30 138,00 167,00 197,00 142,00 201,00 339,00 19,00 638,84 165,00 311,22 203,09 176,40 655,00 570,00 655,00 752,85 844,20 995,40 1.050,00 810,00 810,00 113,00 49,71 29,76 20,10 85,33 17,08 17,08 33,49 75,65 800,80 423,00 528,00 633,00 742,00

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

5260025 5260053 5260055 5260057 5260063 5260065 5260067 5260072 5260074 5260075 5260076 5260088 5260115 5405731 5405732 5405745 5405748 5410410 5410412 5410415 5410420 5410425 5410430 5410435 5410440 5410445 5410510 5410515 5410520 5410525 5410530 5410535 5410540 5410545 5410610 5410615 5410620 5410625 5410630 5410635 5410640 5410645 5411412 5411414 5411416 5411420 5411422 5411424 5411426 5411512 5411514 5411516 5411520 5411522 5411524 5411526 5411612 5411614 5411616 5411620 5411622 JÄSPI VAROL.RYHMÄ JÄSPI VLS-RST SAUNAMALLI JÄSPI VLS-RST SAUNAMALLI JÄSPI VLS-RST SAUNAMALLI JÄSPI VLS SAUNAMALLI JÄSPI VLS SAUNAMALLI JÄSPI VLS SAUNAMALLI JÄSPI VLM MODULI JÄSPI VLM MODULI JÄSPI VLM ERIKOISMODULI JÄSPI VLM MODULI JÄSPI VLS-RST SAUNAMALLI JÄSPI VLM KILPI ALAKANNAKE YLÄKANNAKE LATTIAKANNAKE SEINÄKANNAKE PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI RATEC RATEC 400*400*10 500*400*10 600*400*10 800*400*10 1000*400*10 1200*400*10 1400*400*10 1600*400*10 1800*400*10 500*500*10 600*500*10 800*500*10 1000*500*10 1200*500*10 1400*500*10 1600*500*10 1800*500*10 500*600*10 600*600*10 800*600*10 1000*600*10 1200*600*10 1400*600*10 1600*600*10 1800*600*10 600*400*11 800*400*11 1000*400*11 1200*400*11 1400*400*11 1600*400*11 1800*400*11 600*500*11 800*500*11 1000*500*11 1200*500*11 1400*500*11 1600*500*11 1800*500*11 600*600*11 800*600*11 1000*600*11 1200*600*11 1400*600*11

Lisänimi

VLK 150 S 200 S 300 S 160 S 220 S 300 S 160 S 220 S 270 S 300 S 100 S 300 K

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

84,00 1.166,00 1.270,00 1.335,00 1.055,00 1.154,00 1.231,00 954,00 970,00 1.009,00 1.057,00 1.034,00 1.226,00 3,90 4,60 12,00 8,50 60,70 62,75 66,30 72,90 80,70 91,70 107,30 120,00 130,70 68,65 72,45 80,10 90,50 103,35 114,80 128,75 141,40 73,25 76,90 86,80 97,10 109,85 124,75 141,75 157,10 73,10 80,90 90,20 102,65 121,85 132,50 147,80 79,10 89,10 101,15 115,50 132,10 144,40 160,25 84,80 96,55 108,30 123,35 140,45

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

5411624 5411626 5421412 5421414 5421416 5421420 5421422 5421424 5421426 5421512 5421514 5421516 5421520 5421522 5421524 5421526 5421612 5421614 5421616 5421620 5421622 5421624 5421626 5488143 5488220 5488620 5488725 5487091 5487092 5487095 5487125 5487152 5487217 5612020 5652100 5712011 5712031 5712141 5732041 5732042 5732051 5732052 5732054 5732072 5732101 5732111 5732134 5732151 5732192 5732311 5732321 5732361 5732371 5732379 5732391 5611023 5611066 5611074 5611114 5611144 5611340 PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI PATTERI KUIVAUSTELINE KROM KUIVAUSTELINE KROM KUIVAUSTELINE KROM KUIVAUSTELINE KROM KÄYTTÖVESIPATTERI KÄYTTÖVESIPATTERI KÄYTTÖVESIPATTERI KÄYTTÖVESIPATTERI KÄYTTÖVESIPATTERI KÄYTTÖVESIPATTERI KANNAKESARJA PESUALLAS NORDIC 590-2 WC-LAITE DUO NORDIC 390 GB ISTUINKANSI GB ISTUINKANSI NORDIC GB ISTUINKANSI NORDIC GB UIMURIVENTTIILI GB KALVO + PESÄ GB SIHTI + TIIVISTE GB KALVO GB SERVOVENTTIILI GB KALVO GB POHJAVENTTIILI GB POHJAVENTTIILI ENNEN -82 GB POHJAVENTTIILI GB VENTTIILIPALLO GB TWICO II VAIHTOVENTTIILI GB PAINONAPPI + KEHYS GB SÄILIÖN KANSI + PAINONAPPI GB SÄILIÖNPULTTISARJA GB SÄILIÖN VÄLITIIVISTE GB SÄILIÖN VÄLITIIVISTE GB SÄILIÖN KANSI + PAINONAPPI PESUALLAS ANIARA 11140-01 PESUALLAS ANIARA 11155-01 PESUALLAS TREVI 11185-01 PESUALLAS TREVI 11685-01 PESUALLAS TREVI 11289-01 PESUALTAAN JALKA TREVI 51065-01 315/325 2300/390 ST-23 VALM. LOPPU -> VASTAAVA 11185 NT-21 ST-17 TF-9 TF-11 TF-33 TP-10 ST NC NP-20 325 390 SARJA 2300 SARJA

Lisänimi

1600*600*11 1800*600*11 600*400*21 800*400*21 1000*400*21 1200*400*21 1400*400*21 1600*400*21 1800*400*21 600*500*21 800*500*21 1000*500*21 1200*500*21 1400*500*21 1600*500*21 1800*500*21 600*600*21 800*600*21 1000*600*21 1200*600*21 1400*600*21 1600*600*21 1800*600*21 350*700/4 600*200 500*600/4 600*700/4 40-04K NYSSE 40-04FE NYSSE 40-06FE NYSSE 50-06FE NYSSE 60-04K NYSSE

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

161,00 178,00 98,65 117,55 133,25 153,40 172,95 192,50 214,00 114,90 138,90 158,80 182,50 206,20 230,40 256,10 122,85 148,90 171,65 197,50 224,00 250,30 280,50 368,31 138,16 259,64 261,71 125,00 125,00 146,00 169,00 150,00 12,50 73,33 331,18 27,29 28,48 16,61 27,12 6,22 5,08 5,08 6,22 12,43 21,47 41,82 23,74 6,22 41,82 8,47 19,22 9,61 7,34 5,66 23,74 94,34 166,67 94,31 131,71 86,18 82,11

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

5611529 5611535 5611630 5611671 5611703 5621100 5621500 5621600 5621610 5621620 5650005 5650008 5650012 5650013 5650015 5650016 5650026 5650027 5650029 5650030 5650045 5651235 5651292 5651310 5651370 5651429 5651464 5651578 5671062 5671070 5751184 5657401 5657411 5756011 5756121 5756122 5756123 5756191 5756192 5756193 3255341 3255474 5688050 5688304 5688323 5688332 5688601 5688772 5688773 5751502 5751503 5751600 5758271 5758281 5711116 5711135 5711141 5711221 5711226 5711249 5611418 PESUALLAS MINIAR 11450-01 PESUALLAS MINIAR 11550-01 PESUALLAS TREVI 11182-01 PESUALLAS PLU 11131-01 PESUALLAS SEVEN D 11111-01 TASOALLAS IDO SHAPE 11199-01 PESUALLAS UPOTETTAVA 11110-01 PESUALLAS TREVI 11183-01 PESUALLAS UPOTETTAVA 11187-01 KAAPPIPESUALLAS 11188-01 WC-LAITE SEVEN D SEINÄ 77115 WC-LAITE TREVI, KORKEA TÖPÖ 37197-01 WC SEVEN D YLEISMALLI 37211 WC SEVEN D, TÖPÖ 39211-01 WC SEVEN D PIILOVIEMÄRI 37210 WC-LAITE SEVEN D 37310-01 WC SEVEN D KORKEA 37212 WC SEVEN D KORKEA, KOVA KANSI 39212 WC SEVEN D SANEERAUSMALLI 37213 WC SEVEN D, ISO JALKA 39213-01 WC SEVEN D KORKEA 37217 WC TREVI BASIC S-LUKKO 34092 WC TREVI BASIC LYHYT 34198 WC-LAITE TREVI, S-LUKKO 37092-01 WC-LAITE TREVI, LYHYT YLEISMALLI 37198-01 HUUHTELUSÄILIÖ + KANSI 21756-01 HUUHTELUSÄILIÖ 21770-01 HUUHTELUSÄILIÖ + KANSI TREVI E 27780-01 KOROTUSJALKA TREVI 81047-01 SEINÄVIRTSALO 51125-01 KYYNÄRTUKI SEVEN-D 61112 WC-LAITE CHAMPION, TÖPÖ 5813 WC-LAITE CHAMPION, S-LUKKO 5811 DUOFIX WC-SEINÄTELINE KORKEA HUUHTELUPAINIKE SAMBA HUUHTELUPAINIKE SAMBA HUUHTELUPAINIKE SAMBA HUUHTELUPAINIKE BOLERO HUUHTELUPAINIKE BOLERO HUUHTELUPAINIKE BOLERO WC-JALAN TULPPA WC-KIINNITYSRUUVISARJA PEITELAIPPA WC-MANSETTI WC-MANSETTI WC-MANSETTI WC-PEITEMUHVI MUOV. Q-LUKKO (PYSTYLIITÄNNÄLLÄ) WC-YHDYSKAPPALE, JOUSTAVA Q-LUKKO 91310 P-LUKKO 91311 WC-PUTKI, SUORA Q-LUKKO VASEN Q-LUKKO OIKEA KIMSET-ISTUIN 91110-22 ANIARA-ISTUIN 91280-22 TREVI-ISTUIN 91260-22 VIVA-ISTUIN 91540-01 WC-ISTUIN KOVA VALK. 91590-22 ISTUIN KOVA 91531-22 KANNAKE TREVE-E SEVEN D 195MM 110*400 50 50 UP320 VALKOINEN KROMATTU MATTAKROMI VALKOINEN KROMATTU MATTAKROMI 4KPL/PSS 8*70MM 4KPL/PSS KOLMENKOON 110 3CM HEITOLLA SL VALK. 32MM SIVULIITÄNNÄLLÄ 99-105MM VALMISTUS LOPETETTU ISOJALKA

Lisänimi

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

91,87 91,87 79,35 98,37 81,30 177,24 171,54 188,62 135,77 164,23 170,73 414,63 413,82 445,53 419,51 408,94 414,63 457,72 408,94 440,65 414,63 370,73 370,73 404,88 401,63 139,02 126,83 126,83 61,22 252,03 328,46 243,34 243,34 275,46 40,67 53,52 53,52 41,45 54,55 54,55 3,07 3,90 4,06 9,21 11,50 25,05 4,00 20,87 39,30 10,81 9,18 12,70 23,01 23,01 47,70 47,70 51,89 64,30 82,90 85,38 14,61

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

5681020 5681024 5681041 5681051 5681070 5681074 5711302 5711303 5711313 5731102 5731103 5731107 5731108 5731109 5731110 5731118 5731119 5731120 5731121 5731127 5731128 5731135 5731137 5731140 5731142 5731143 5731147 5731149 5731152 5731153 5731158 5731159 5731160 5731161 5731162 5731163 5731164 5731168 5731190 5731191 5731192 5731193 5731601 5731605 5731606 5731607 5731608 5731609 5731863 5731869 5731870 5734214 5751209 5751210 5735101 5735111 5735211 5735221 5688004 5688011 KANNAKE KANNAKE KANNAKE MUOV. KANNAKE MUOV. PESUALTAAN KANNAKKEEN RATSUT PESUALTAAN KANNAKKEEN KIINNITYSRUUVISARJA KIMSET SARANASARJA 64054 ANIARA SARANASARJA 64055 ANIARA TAPPI 91183-00 VENTTIILIKALVO/NEULA 64002 UIMURI 64003 TYHJENNYSVENTTIILI 64007 KUMIPALLO JA KARA 64008 LASKUPUTKI 64009 LASKUPUTKI ALKUP. WC 64010 NOSTOLAITE 64018 TYHJENNYSVENTTIILI 64019 SULKULEVY 64020 VENTTIILIKALVO/NEULA 64021 NOSTOLAITE 64027 SÄILIÖN KIINNITYSRUUVIT 64028 TÄYTTÖVENTTIILI 64035 TÄYTTÖVENTTIILI 64037 NOSTOLAITE 64040 NOSTOTANKO+NUPPI 64042 NOSTOLAITE 64043 PAINOLAITE 64048 SULKUVENTTIILI 64049 NUPPI + RUUVIT 64052 NUPPI + RUUVIT 64053 PAINONAPPI 64058 SÄILIÖN TIIVISTE 64059 SÄILIÖN TIIVISTE 64060 SÄILIÖN TIIVISTE 64061 SÄILIÖN TIIVISTE 64062 SÄILIÖN TIIVISTE 64063 SÄILIÖN TIIVISTE 64064 PAINIKESARJA VALK. 64410-01 TÄYTTÖVENTTIILI 64090 PAINOLAITE TREVI 64091 SÄILIÖN KIINNITYSRUUVIT 64092 TYHJENNYSVENTT. 64093 VARAOSAVENTTIILI 64441 PAINIKESARJA 64442-01 TYHJENNYSVENTTIILI 64443 POHJAVENTTIILIN TIIVISTE 64444 TÄYTTÖVENTTILI + RUNKO 64445 SULKUMÄNTÄ 64446 VIPUPAINIKE VALK. 62034-01 TYHJENNYSVENTTIILI 62013 UIMURIVENTTIILI 62017 HOLKKI MUTTERILLA 63073 UIMURITANKO SIN 63403 VIEMÄRIN YLEISTIIVISTE 63510 HUUHTELUVENTTIILI LAZER 2-TOIMINEN HUUHTELUVENTTIILI LAZER 1-TOIMINEN PAINONAPPI KROM. 1-OSAINEN PAINONAPPI KROM. 2-OSAINEN HUUHTELUPUTKI, MUOVIA KUMIMUHVI 98940 98939 9034 9037 32 DN40 6L SEVEN D SEVEN D SEVEN D 4/6L IDO 59 IDO 31009 ANIARA TREVI E TREVI E 95-98 MOSAIK MOSAIK

Lisänimi

240MM 260MM 260MM 240MM 4KPL/PSS

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

9,99 9,99 9,66 9,40 3,63 3,63 9,34 9,34 0,73 7,55 26,24 34,20 13,43 12,13 15,02 21,57 48,51 5,47 5,96 24,06 14,11 39,68 165,51 46,03 18,25 44,73 29,72 23,36 19,99 11,23 9,65 6,17 6,17 6,17 4,67 4,67 4,67 16,20 43,43 29,72 9,73 48,51 113,81 13,43 34,30 5,87 56,16 7,05 10,44 37,47 83,49 3,59 2,89 14,81 40,70 26,40 14,30 14,30 19,38 9,90 145,85

731359000 HUUHTELUSÄILIÖ JOMORIT, MUOVIA

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

731359300 HUUHTELUVENTTIILI JOMO 5922046 5922056 5913091 5913093 5923241 5923417 5923450 5923451 5933102 5933103 5933104 5933106 5933108 5933111 5933112 5933113 5933114 5933115 5933552 5933610 5963260 2489611 2489614 3319580 5973020 5973210 5973627 5973707 5973708 5973723 5973724 5973728 5973729 5973756 5973776 5973790 5974010 5974043 5978518 5978519 5978814 5978828 5978863 5978875 5978880 5978890 6110043 6110044 6111000 6111010 6111020 6111030 6115010 6115110 6115120 6115210 6115330 6115410 6115420 6115430 ALLASTASO RST TASOALLAS RST PESUPÖYTÄ SAARA PESUPÖYTÄ SAARA TASOALLAS TAVI TASOALLAS SONAATTI 2 KODINHOITOALLAS PIKKU TIIRA KODINHOITOALLAS TIIRA SEINÄALLAS OSMA RST SEINÄALLAS KEITELE RST SEINÄALLAS KONNUS RST SEINÄALLAS NÄSI RST SEINÄALLAS LOKKA RST RITILÄLLÄ ALLASTASO KALLA RST SEINÄALLAS PIELA RST SEINÄALLAS KALLA RST KODINHOITOALLAS PIKKU PÄIJÄNNE KODINHOITOALLAS PÄIJÄNNE ALLASTASO COMPACT NOVA RST UPPOALLAS ROTONDO RST TASOALLAS LOKKI JATKOLIITIN JATKOLIITIN LATTIAVESILUKKO VESILUKKO, POHJ.VENT. VALK. PESUKONELIITIN VESILUKON JOUSTOPUTKEN TULPPA YLIVUOTOSARJA NELIÖ YLIVUOTOSARJA PYÖREÄ VESILUKKO, POHJ.VENT. VESILUKKO, KIERT. VESILUKKO, POHJ.VENT. VESILUKKO, KIERT. VESILUKON JOUSTOPUTKEN JATKE PUHDISTUSYHDE VEXLOC KORIPOHJAVENTTIILI VESILUKKO S VESILUKKO ALLVARI VUOTOVESIALUSTA MUOVI VUOTOVESIALUSTA MUOVI VESILUKKO LIRA VESILUKKO LIRA SUPISTUSNIPPA 1 1/4" SK X 1 1/2" UK LIRA PESUKONELIITIN LIRA KIERREPÄÄ LIRA SUPISTUSNIPPA 1 1/2SK x 1 1/4UK LIRA PESUALLASHANA SAFIRA 1010 PESUALLASHANA SAFIRA, BIDE 1012 ALLASHANA + VIPUPOHJAVENT. 1704 ALLASHANA + VIPUPOHJAVENT. BIDE 1708 PESUALLASHANA VIENDA 1710 ALLASHANA BIDETTA 1712 ALLASHANA VEGA 1810 ALLASHANA VEGA + VIPUPOHJ.V. 1804 ALLASHANA VEGA + VIPUPOHJ.V. 1800 ALLASHANA VEGA, BIDE 1812 ALLASHANA VEGA+VIPUP.V., BIDE 1802 ALLASHANA VEGA+PESUKON.VENT. 1813 ALLASHANA VEGA+PESUKON.VENT. 1814 ALLASHANA VEGA BIDETTA 1815 BIDE 2M LETKULLA 125 JUOKSUPUTKI 125 JUOKSUPUTKI 50/7 250*1 1/2 2A 60 CM 45 CM 5133S 1-OS 5233 2-OS 1-OS 1 1/2 19 MM/10 KPL 235-560 MM 235-560 MM VEX12684 1-OS VEX126841 1-OS VEX12683 2-OS VEX126831 2-OS 40/50 DN50 1 1/2

Lisänimi

509610 P40-40 P-50-2 1200 1400 342030 341020 362060 362070 340010 340020 340030 340050 340080 340150 340170 340180 362040 362050 CN 660 RB 110 342012 40*32 40*50

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

34,25 181,97 207,38 369,60 376,95 132,30 355,95 215,25 215,25 122,85 246,75 168,00 122,85 152,25 535,50 372,75 441,00 215,25 215,25 399,00 241,50 264,60 6,70 9,52 14,10 17,69 11,93 7,90 5,45 5,45 20,02 14,35 30,16 23,04 4,97 5,99 30,66 12,52 31,90 30,98 30,98 21,21 32,70 5,80 15,41 7,17 5,19 87,57 135,40 148,94 202,19 129,98 185,95 101,99 121,86 162,48 153,45 213,02 180,53 223,86 159,76

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6118700 6118710 6118760 6118770 6211100 6211110 6211140 6211180 6211250 6215010 6215012 6215110 6215210 6216350 6216360 6216400 6216410 6219050 6219060 6219061 6219062 6219063 6219430 6219498 6219499 6219500 6219510 6219520 6219550 6219580 6310721 6310722 6310723 6311020 6311030 6311300 6313320 6313340 6315110 6315210 6315310 6315610 6317600 6317610 6318030 6318110 6318610 6413051 6413102 6420169 6505052 6505054 6510048 6510052 6511110 6511115 6511120 6511150 6511180 6511199 6511210 PÖYTÄHANA CUBISTA 2801 PÖYTÄHANA CUBISTA 2802 ALLASHANA CUBISTA 2810 ALLASHANA CUBISTA 2812 KEITTIÖHANA VIENDA 1738 KEITTIÖH.VIENDA+PESUKONEV.1739 KEITTIÖHANA VIENDA+PESUKON.V. 1725 KEITTIÖHANA VIENDA 1720 KEITTIÖHANA CLASSICA+PIKAPESIN 296 KEITTIÖHANA VEGA 1820 KEITTIÖHANA VEGA 1839F KEITTIÖHANA VEGA 1825 KEITTIÖHANA VEGA 1832F KURAHUOLTOHANA VEGA 1828 KURAHUOLTOHANA VEGA 1829 KEITTIÖHANA CUBISTA 2838F KEITTIÖHANA CUBISTA 2839F KEITTIÖHANA SAFIRA 1038 KEITTIÖHANA SAFIRA+PESUKONEV. 1039 KEITTIÖHANA SAFIRA 1030 KEITTIÖHANA SAFIRA, PVK 1035 KEITTIÖHANA PIKAPESIN 1027 PVK PESUKONEVENTTIILI 105001 VIEMÄRÖINTIKAPPALE VIEMÄRÖINTIKAPPALE 105385 VIEMÄRÖINTILIITIN 173 PESUKONEVENTTIILI 182 VÄLIHANA+RINNAKKAISKAPPALE 185 RINNAKKAISKAPPALE VÄLIHANALLE 105201 PYSTYHANA 101024A SEINÄHANA SAFIRA 1054 SEINÄHANA SAFIRA 1055 SEINÄHANA SAFIRA 1070 AMMEHANA VIENDA, KROM 1740 SUIHKUHANA VIENDA 1760 SEINÄASENNUSHANA CLASSICA 150080 SEINÄASENNUSHANA NATURA 150040 SEINÄASENNUSHANA NATURA 150030 SUIHKUHANA VEGA 1870 SUIHKU- JA AMMEHANA VEGA 1840 SUIHKUHANA VEGA 1871 SUIHKUHANA CUBISTA 2875 SUIHKUHANA ORAMIX 7261 SUIHKUHANA ORAMIX+PAINONAPPI 7271 SUIHKUHANA OPTIMA+TERMOST. 7140 SUIHKUHANA OPTIMA+TERMOST. 7161 SUIHKUHANA NOVA+TERMOST. 7461 URINAALIN HUUHTELUPUTKI KROM 561311 LASKUHANA 101201 JUOKSUPUTKEN RAJOITIN 159667/10 SUIHKULETKU, HAKASAUMA SUIHKULETKU, LUXUS KROM. KUULASULKU PIDIKE 281106 SUIHKUSETTI NATURA 500 EPÄKESKOLIITIN SUIHKUKAAPPILIITIN 287525 SULKULIITIN 281208 SANEERAUSKULMA SULUIN 204072 LÄPIVIENTIKULMA KROM 267043 LÄPIVIENTILIITIN KROM, PUS 203140 PINTA-ASENNUSKULMA 204021Z 1/2*10 16MM SIIRROLLA G3/4 60ºC 2,0 L=3000 (VALMISTUS LOPETETTU) PRESSOSTAATTI PRESSOSTAATTI VAIHDINJUOKSUPUTKI VAIHDINJUOKSUPUTKI 160MM 1/2 AS.VÄLI 160MM YLÄPUOL. LIIT. G3/4*G1/2 2-POISTOLLA PESUKONEVENTTIILI 340MM KORKEA 370MM KORKEA PESUKONEVENTTIILI PESUKONEVENTTIILI 1820 PESUKONELIITTIMIN PESUKONEVENTTIILI HUUHTELUPUTKI BIDE 365MM KORKEA 365MM KORKEA BIDE

Lisänimi

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

229,27 287,04 130,88 187,74 198,58 241,91 221,15 186,84 201,29 136,29 222,80 179,62 279,81 196,77 241,00 197,69 287,04 147,14 196,77 108,32 153,45 201,29 20,88 13,11 9,46 23,50 29,67 29,67 3,98 53,48 114,64 109,22 101,09 221,15 167,89 101,09 114,64 109,22 120,06 166,99 160,67 319,53 132,68 199,97 189,55 145,33 129,08 14,92 25,98 22,21 19,68 19,68 12,03 108,30 9,21 17,97 7,07 19,01 23,86 15,91 10,71

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6511240 6511290 6511310 6511330 6511340 6511400 6511430 6511662 6511665 6512000 6512326 6512490 6512500 6512510 6512530 6512650 6512660 6513700 6513710 6513720 6513730 6513740 6513760 6513770 6515001 6515008 6515011 6515031 6515041 6515400 6515420 6515421 6515430 6515550 6515551 6515601 6515651 6515661 6515671 6515700 6515701 6515720 6515770 6515771 6516010 6516011 6517140 6517150 6517160 6517190 6517200 6517210 6517220 6517300 6517305 6517310 6517320 6517350 6517360 6517440 6517450 HAAROITUSLIITIN 107155 ORAS CONECTA 2005 PAINONAPPIKÄYTTÖV. 201500 KÄYTTÖVENTTIILI KROM 201310 SANEERAUSPEITELEVY 152053 ASENNUSLIITINPARI KROM 281100 YKSISUUNTAVENTTIILI KROM 105302 PEITELAIPPA 102002 PEITELAIPPA KROM 102003 VAIHDIN 200100 PEITETULPPA 152055 LETKULIITIN 223010 LETKULIITIN 223011 LETKULIITIN 223012 LETKULIITIN 223013 PITKÄ VIPU CLASSICA 158899 KÄYTTÖKAHVA SAFIRA 158897 IMUSUOJA 261011 IMUSUOJA 261031 IMUSUOJA 261032 IMUSUOJA 261033 IMUSUOJA 261034 IMUSUOJA 261041 IMUSUOJA 261042 SUIHKULETKU KROM 241004 SUIHKULETKU SENSIVA 241014 SUIHKULETKU KROM 241020 SUIHKULETKU VALK. 241014-11 SUIHKULETKU VALK. 241020-11 KÄSISUIHKU SENSIVA, HIEROVA 242010 KÄSISUIHKU APOLLO, KROM 242020 KÄSISUIHKU APOLLO, VALK. 242020-11 KÄSISUIHKU SULUIN, KROM 242030 KÄSISUIHKU BIDE, SULUIN, KROM 242050 KÄSISUIHKU BIDE, SULUIN, VALK. 242050-11 KÄSISUIHKU BIDE, VALK. 242031-11 KÄSIS.BIDETALLE 242040-11 KURAHARJA, VALK. 126004-11 PIKAPESIN, VALK. 126705-11 KÄSISUIHKUN PIDIN KROM 253100 KÄSISUIHKUN PIDIN VALK. 253100-11 SAIPPUAKUPPI SENSIVA 253002 RIPUSTIN SENSIVA, KROM 251500 RIPUSTIN SENSIVA, VALK 251500-11 SUIHKUTANKO APOLLO, KROM 253040 SUIHKUTANKO APOLLO, VALK. 253040-11 S-JUOKSUPUTKI KROM 211420 S-JUOKSUPUTKI KROM 211425 S-JUOKSUPUTKI KROM 211430 D-JUOKSUPUTKI KROM. 211215 D-JUOKSUPUTKI KROM 211220 D-JUOKSUPUTKI KROM 211225 D-JUOKSUPUTKI KROM 211230 EJEKTORIJUOKSUPUTKI KROM 211508 EJEKTORIJUOKSUPUTKI KROM 211515 EJEKTORIJUOKSUPUTKI KROM 211525 EJEKTORIJUOKSUPUTKI KROM 211530 JUOKSUPUTKI EU-110 213111 JUOKSUPUTKI EU-200 213120 HU-JUOKSUPUTKI KROM. 213513 HU-JUOKSUPUTKI KROM. 213520 L=130 L=200 L=200 L=250 L=300 L=150 L=200 L=250 L=300 L=75 L=150 L=250 L=300 R1/2 R1/2*1/2 R1/2*3/4 R3/4*1/2 R3/4*3/4 R1/2 R3/4 L=1500 L=1500 L=2000 L=1500 L=2000 R 1/2, 12-10 LETKULLE R 1/2, 14 LETKULLE R 1/2, 19 LETKULLE R 3/4, 20 LETKULLE 8/10MM R 3/4

Lisänimi

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

16,06 133,59 72,74 9,71 17,01 14,94 10,67 1,10 1,88 30,23 5,67 5,28 5,67 9,86 6,26 43,37 15,08 14,33 11,57 10,95 14,28 14,33 12,99 10,71 8,61 8,61 12,69 6,48 10,58 25,36 8,45 5,27 38,05 16,16 18,33 14,44 13,06 33,09 19,66 5,46 4,54 6,26 3,29 3,20 37,72 34,48 15,84 16,90 19,01 26,16 26,39 26,16 29,78 31,21 32,69 34,13 37,05 11,39 16,31 14,78 15,84

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6517460 6517500 6517510 6517520 6517540 6517712 6517715 6517720 6517800 6517810 6517900 6517950 6519520 6519521 6519550 6519610 6519721 6519722 6519723 6519750 5973112 5973114 5978477 5978922 5978926 6202300 6202304 6202307 6202310 6202315 6202317 6202320 6202330 6202334 6202336 6202435 6202438 6202440 6202443 6502110 6502230 6502248 6502340 6502342 6502344 6502348 6503120 6503130 6420119 6420123 6420124 6420140 6420175 6420176 6420177 6420183 6420193 6420194 6420200 6420259 6420263 HU-JUOKSUPUTKI 213525 KIINTEÄ JUOKSUPUTKI 221108 VAIHDIN JUOKSUPUTKI MUTTERILLA 221200 VAIHDIN JUOKSUPUTKI RUUVILLA 221210 VAIHDINJUOKSUPUTKI 221220 SUIHKUPUTKEN LIITIN 230200 SUIHKUPUTKEN LIITIN + JATKONIPPA 230100 KOLMITIEVENTTIILI 231901 YLÄSUIHKUPUTKI 90° + PIDIKKEET 231021 YLÄSUIHKUPUTKI + PIDIKKEET 231031 SUIHKUSIIVILÄ KROM 232002 SUIHKUPUTKEN PIDIN SÄÄD. 231801 SUIHKUSETTI APOLLO 320 SUIHKUSETTI APOLLO, VALK. 320-11 SUIHKUSETTI SENSIVA 350 SUIHKUSETTI FONTANA 357 SUIHKUSETTI HYDRA 390 SUIHKUSETTI HYDRA 391 SUIHKUSETTI HYDRA 392 SUIHKUSETTI SONATA 300 POHJAVENTTIILI SIVUL. MUOV. POHJAVENTTIILI MUOV. AMMEEN POHJAVENTTIILI MUOV. POHJAVENTTIILIN KUMITULPPA POHJAVENTTIILIN KUMITULPPA KETJURUUVI ALTAALLE KETJURUUVI SEINÄÄN KETJURUUVI ALTAALLE KETJURUUVI ALTAALLE KETJURUUVI SEINÄÄN KETJURUUVI SEINÄÄN KETJURUUVI SEINÄÄN KUULAKETJU LIITTIMIN KUULAKETJU LIITTIMIN KUULAKETJU LIITTIMIN KUULAKETJULIITIN KUULAKETJUN LUKKO KETJUKOLMIO KETJURENGAS PESUALLASKULMA KROM 580 POHJAVENTTIILI RUUVIKIINN. 465 AMMEEN POHJAVENTTIILI MESSINKI KUULAKETJU RENKAIN KUULAKETJU RENKAIN KUULAKETJU RENKAIN KUULAKETJU RENKAIN LIITINMUTTERI LUKKOPUTKI KARTIOIN O-RENGAS 259519 O-RENGASRASVARASIA 911311 O-RENGASRASIA 919580 KÄYTTÖVENTT. NOVA 109089V SÄÄTÖOSAN AVAIN SAFIRA 910003 HOLKKIAVAIN 910009 KIINNITYSAVAIN 910010 KUUSIOKOLOAVAIN 910023 T-AVAIN 910043 HUULITIIVISTEIDEN ASENNUSHOLKKI 910062 KÄYTTÖVIPU VIENDA 159180 LAAKERIRENGAS 158729 HUULITIIVISTE 158735 6K-9 6K-9 3MM 3MM 910062 (POISTUVA TUOTE) 159180 10/PSS 46,5*41 10/PSS (POISTUVA TUOTE) 10G (POISTUVA TUOTE) 1 1/4 1 1/4 1 1/2" x 32 25CM 32CM 70CM 100CM 32 70CM 100CM 25CM 70CM 100CM 25CM 70CM 100CM 1 1/2 1 1/2 1 1/2 38,5 44 (VALMISTUS LOPPU) 30-75MM R 3/4 H=1240 H=1000 RUUVIKIINNITYS VAIHTIMEEN 200100

Lisänimi

L=250 75MM

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

16,90 27,47 54,82 38,42 38,42 21,96 37,38 51,78 65,10 69,21 4,27 10,00 58,68 51,44 81,23 116,44 160,96 428,00 535,01 233,79 9,70 5,63 13,79 1,62 1,41 1,44 1,68 3,53 4,67 2,86 5,13 4,67 0,86 1,51 2,02 0,09 0,19 0,13 0,13 13,58 6,36 31,14 1,88 2,04 2,98 3,45 2,88 2,55 3,93 6,15 191,04 7,18 6,86 20,87 5,16 2,54 4,95 4,78 14,73 3,93 4,47

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6420267 6420287 6420301 6420302 6420305 6420307 6420316 6420317 6420326 6420332 6420336 6420345 6420348 6420349 6420351 6420358 6420359 6420362 6420363 6420420 6420422 6420425 6420426 6420455 6420501 6421004 6421113 6421114 6421128 6421201 6421204 6421205 6421209 6421210 6421216 6421220 6421328 6421334 6421401 6421402 6421408 6421409 6421411 6421441 6421446 6421503 6421506 6421517 6421524 6421535 6421551 6421583 6421591 6421607 6421609 6421614 6421662 6421665 6421673 6421853 6421867 RAJOITINRUUVI 158758 JUOKSUPUTKEN RAJOITIN 159670/10 SÄÄTÖOSA 158890 KÄYTTÖVIPU SAFIRA 158894 KÄYTTÖVIPU NATURA 159897 MERKKINASTA SAFIRA 159463 KÄYTTÖVIPU 159195 SUOJAKUPPI KIERRETTÄVÄ KROM 158730 KÄYTTÖVIPU NATURA 159198 RAJOITINNASTA 158709 SUOJAKUPPI KROM 159422 JUOKSUPUTKI, TÄYDELLINEN 159993 LAAKERIRENGAS 159423/10 JUOKSUPUTKI 159996 JUOKSUPUTKEN RAJOITIN 159426/10 KIRISTYSLEVYT, MUTTERILLA 158697 JATKORUUVISARJA 158893 POHJATIIVISTE, KETJUPITIMIN 158794 KIINNITYSRUUVI 158727 RAJOITIN 158655 KARAPESÄ PKV. 158684 TIIVISTELEVYT 158696 SIIPIKAHVA 239585 RUUVI 109679 KÄYTTÖVIPU, VEGA 159199 SÄÄTÖOSA 178780V LÄMMÖNSÄÄDIN ORAMIX 169598 SÄÄTÖKAHVA ORAMIX 169696 SÄÄTÖOSA ORAMIX 169596 KERAAMINEN KARAPESA OPTIMA 109390 TERMOSTAATIHANAN SÄÄTÖOSA 188182 LÄMPÖTILAN SÄÄDIN 188184 ROSKASIIVILÄ OPTIMA 188186 LÄMMÖNSÄÄTÖVIPU OPTIMA 188185 ROSKASIIVILÄ PAKKAUS 178295 LÄMMÖNSÄÄTÖKAHVA 188281 VAIHDIN TERMINA 178085 O-RENGAS 121370 SEINÄKANNAKE APOLLO 259346 KANSI APOLLO KROM 259347 LIUKU, KARTIOSOVITE 259890 LIUKU, KARTIOSOV.VALK. 259890-11 KÄSIS.SIIVILÄ 249691 SIIVILÄ O-RENKAIN (VANHA) 249692 SIIVILÄ O-RENKAIN 249690 KERAAMINEN KARAPESÄ 109098 KERAAMINEN KARAPESA 109898 SULKIMEN TIIVISTE 109362/10 O-RENGAS 159722 MÄÄRÄNSÄÄTÖKAHVA ORAMIX 201070 VIRTAUKSEN RAJOITIN 169490 VAIHDIN 209695 O-RENGAS 219503 SUIHKUPUTKEN MUTTERI 239291 EJEKTORI 219544 HOLKKI O-RENKAIN 219595/10 KUMITIIVISTE 209675/10 MÄÄRÄNSÄÄTÖKAHVA OPTIMA 201055 SULKIMEN TIIVISTE 209454 HUOLTOSARJA 418995 IMUSUOJA 438090 10/PSS (POISTUVA TUOTE) 219595/10 24/15 (POISTUVA TUOTE) 201055 10/PSS (POISTUVA TUOTE) TÄYDELLINEN 10/PSS (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) 93VM90 (POISTUVA TUOTE) 17-2 10/PSS (POISTUVA TUOTE) TÄYDELLINEN (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) VM92- (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) VM95OPTIMA (POISTUVA TUOTE) 86-96 (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) 95- (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) 10/PSS (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) 10/PSS (POISTUVA TUOTE) (POISTUVA TUOTE) TÄYDELLINEN (POISTUVA TUOTE) TÄYDELLINEN M6*100 300MM 100ºC 210MM TÄYDELLINEN 10/PSS (POISTUVA TUOTE)

Lisänimi

M4*6 10/PSS (POISTUVA TUOTE) 120ºC 158890 TÄYDELLINEN TÄYDELLINEN VM90 TÄYDELLINEN

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PSS KPL KPL PSS KPL KPL

Hinta, alv 0 %

3,89 32,43 30,65 10,43 19,34 2,40 10,43 3,27 11,96 3,93 3,76 41,06 3,93 48,48 6,15 7,18 7,00 1,03 11,82 0,70 35,58 17,78 2,90 2,28 14,73 33,34 14,73 13,87 45,99 16,09 47,02 36,76 23,74 16,40 19,68 16,09 42,25 3,93 2,54 4,78 15,03 13,87 2,16 2,06 2,06 14,17 16,09 3,93 3,93 11,64 6,51 16,40 3,93 6,95 6,15 19,68 6,15 11,82 4,78 31,24 12,53

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6421868 6421871 6421873 6421874 6421886 6421906 6421918 6422064 6503077 6562190 6562900 6562910 6463010 6463053 6463054 6561380 6500522 6500524 6500526 6501701 6501702 6501703 6501704 6501705 6501706 6501761 6501762 6501764 6501766 6501768 6501770 6501772 6501980 6501985 6500001 6500002 6500003 6500004 6500012 6500013 6500014 6500020 6500023 6500031 6500032 6500033 6500034 6500035 6500036 6500039 6500042 6500043 6500051 6500052 6500053 6500054 6500055 6500057 6500061 6500062 6500063 SISÄRUNKO VPV 438092 IMUSUOJAN LAUTANEN 438124 VESIPOSTIN AVAIN 438126 LAUTANEN 438281V KARAPESÄ VPV 438995 TIIVISTEHOLKKI 116944 LAUTASTIIVISTEPAKKAUS 089994/10 SIHTITIIV. PARI 198292/2 KÄYTTÖVENTTIILI PORESUUTIN UK PORESUUTIN SK PORESUUTIN UK HUUHTELUVENTTIILI AQUA HUUHTELUPUTKI, SUORA HUUHTELUPUTKI LÄPIVIENTIPUTKI PALLOLASKUHANA PALLOLASKUHANA PALLOLASKUHANA PEITELEVY FLAMCO KROM PEITELEVY FLAMCO KROM PEITELEVY FLAMCO KROM PEITELEVY FLAMCO KROM PEITELEVY FLAMCO KROM PEITELEVY FLAMCO KROM PEITELEVY FLAMCO VALK. PEITELEVY FLAMCO VALK. PEITELEVY FLAMCO VALK. PEITELEVY FLAMCO VALK. PEITELEVY FLAMCO VALK. PEITELEVY FLAMCO VALK. PEITELEVY FLAMCO VALK. FALU-PEITELEVY 1-OS. FALU-PEITELEVY 2-OS. KUULASULKUVENTTIILI SK KUULASULKUVENTTIILI SK KUULASULKUVENTTIILI SK KUULASULKUVENTTIILI SK KUULASULKUVENTTIILI UK/SK KUULASULKUVENTTIILI UK/SK KUULASULKUVENTTIILI UK/SK KUULASULKUVENTTIILI UK KUULASULKUVENTTIILI UK KUULASULKUVENTTIILI PUS. SK KUULASULKUVENTTIILI PUS. SK KUULASULKUVENTTIILI PUS. SK KUULASULKUVENTTIILI PUS. SK KUULASULKUVENTTIILI PUS. SK KUULASULKUVENTTIILI PUS. SK KUULASULKUVENTTIILI PUS. SK KUULASULKU KAHV. KUULASULKU KAHV. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS.

Lisänimi

DN15 DN15 (POISTUVA TUOTE) 438126 TÄYDELLINEN DN15 DN2, TÄYD (POISTUVA TUOTE) 089994/10 (POISTUVA TUOTE) G3/4 DELTA 28*1 22*1 24*1 DN15 18MM 18MM/45 R1/2ORLY 5501 1/2 3/4 1 10 12 15 18 22 28 10 12 15 18 22 28 35 12/15/16 12/15/16 1/4 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/4 3/8 1/2 3/8*10 3/8*12 1/2*8 1/2*10 1/2*12 1/2*15 3/4*22 1/2*10 1/2*15 8*10 10*10 8*12 10*12 12*12 10*14 10*15 12*15 15*15

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

29,28 0,73 4,10 4,44 25,80 2,71 8,35 3,72 8,95 5,79 5,05 5,05 186,26 8,33 15,47 12,50 10,92 15,80 26,22 3,01 3,01 3,01 3,01 3,11 3,11 1,16 1,16 1,16 1,16 1,19 1,26 1,51 2,98 2,87 7,12 6,63 7,11 16,17 6,52 7,15 13,60 7,71 7,17 8,99 9,31 8,87 9,39 9,61 9,39 14,01 9,53 9,53 10,52 7,94 10,76 8,16 8,80 9,89 13,45 12,33 9,09

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6500068 6500070 6580080 6580081 6580093 6580810 6590704 6590716 2372580 2372582 2373313 2449801 2449811 2449821 2449841 2449901 2449902 2449921 2449941 2469851 2469861 2469951 2469961 2489501 6500101 6500102 6500103 6500106 6500107 6500108 6500109 6500110 6501140 6501155 6501170 6501172 6501173 6501192 6501210 6501233 6501674 6511136 6511650 6581650 6581792 5682522 6502103 6502105 6502177 6502194 6582001 6582611 6502100 6502104 6502120 6502169 6502170 6502172 6502180 6502186 6502190 KUULASULKUVENTTIILI PUS. KUULASULKUVENTTIILI PUS. KULMASULKU KULMASULKU T-KUULASULKUVENTTIILI KUULASULKU PIDIN T-KUULASULKUVENTTIILI T-KUULASULKUVENTTIILI MUHVITON PUTKI HTP KROM. MUHVITON PUTKI HTP KROM. HT-PIDIN KROM. KULMAYHDE HTP KROM. KULMAYHDE HTP KROM. KULMAYHDE HTP KROM. KULMAYHDE HTP KROM. MUHVIKULMA HTP KROM. MUHVIKULMA HTP KROM. MUHVIKULMA HTP KROM. MUHVIKULMA HTP KROM. HAARAYHDE HTP KROM HAARAYHDE HTP KROM. MUHVIHAARA HTP KROM. MUHVIHAARA HTP KROM. KAKSOISMUHVI HTP KROM. PUOLILIITIN PUOLILIITIN PUOLILIITIN PUOLILIITIN PUOLILIITIN PUOLILIITIN PUOLILIITIN PUOLILIITIN EPÄKESKOLIITIN EPÄKESKOLIITIN 3/8 S/U KULMALIITIN + LAIPPA KULMALIITIN + LAIPPA KULMALIITIN + LAIPPA KULMALIITIN SULUIN PINTA-ASENNUSKULMA PEITELAIPPA PINTA-AS. KULMAAN PEITELAIPPA ISO EPÄKESKON SULKU PEITELAIPPA KROM PEITELAIPPA MATALA KROM PRIKKA-TULPPA LATTIAPUTKI TAIPUISA 32 VESILUKKO MUOV. 352S VESILUKKO MUOV. SK VESILUKON LATTIAPUTKI MUOV. 853P PEITELAIPPA VESILUKKO, SUORA MUOV. VESILUKKO MUOV. (POHJAV./PEITEL./LATTIAP.) VESILUKKO KROM 526 VESILUKKO KROM SK 529S PESUKONELIITIN KROM POISTOPUTKEN MUHVI 846 VESILUKON LATTIAPUTKI KROM 853 VESILUKON LATTIAPUTKI KROM 853 VESILUKON S-LATTIAPUTKI KROM 853S VESILUKON LATTIAPUTKI SUORA KROM 844 PEITELAIPPA 3/4-70 3/4-70*15 RST 1/2 AS.PITUUS 355-870 1 1/4 POHJAVENT. 1 1/4*32 ILM. POHJAVENT. 690*220 95*32*40 VALK. 1 1/4*32 1 1/4 / 32 / 610*150 1 1/4 POHJAVENT. 1 1/4 ILM. POHJAVENT. 1 1/4 1 1/4 610*150 700*300 610*120 L=660 +MUTT 65*32*15 12*1/2*12 15*1/2*15 32*1000 32*1500 32 32*15 32*30 32*45 32*88,5 32*15 32*30 32*45 32*88 32*32*45 32*32*88,5 32*32*45 32*32*88 32 3/8*8 3/8*10 3/8*12 1/2*8 1/2*10 1/2*12 1/2*14 1/2*15 10 SIIRTO SIIRTO 25 MM SULUTON 1/2*10 1/2*12 1/2*15 1/2"*10 (1/2") 12 3/4*74*33 3/4-90

Lisänimi

18*18 22*22 10*10 10*12 10*1/2*10

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

24,75 25,46 17,50 17,50 25,06 2,65 25,06 27,08 22,93 32,41 6,77 9,64 9,64 9,64 9,64 11,08 11,08 10,72 10,72 13,85 13,85 13,85 13,85 8,66 2,90 2,29 2,99 3,12 2,68 2,68 3,12 2,68 5,67 9,61 10,90 12,26 13,44 12,24 10,32 3,78 3,55 12,33 1,63 1,61 3,33 6,63 12,83 8,04 5,26 3,96 22,35 20,70 27,17 21,74 46,76 9,42 16,78 30,29 27,10 19,42 3,16

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6502192 6502199 6582503 6560200 6560202 6560210 6560212 6560220 6560222 6560225 6560226 6560232 6560241 6560242 6560243 6560246 6560247 6560249 6560251 6560252 6560254 6561510 6561513 6561515 6561520 6581547 6504002 6504003 6504004 6504005 6504006 6504007 6504008 6584233 6584283 6584284 6584286 6584295 6584735 6584802 6584804 6584805 6584806 6584808 6584892 6902010 6902065 6902072 6902073 6902082 6902084 6902086 6902101 6902105 6902107 6902108 6902109 6902110 6902112 6902114 6902120 PEITELAIPPA LATTIAPUTKEN SEINÄPIDIN RST VESILUKKO KROM. (POHJAV./PEITEL./LATTIAP.) NITO LIITINPESÄ SK 53500A3 NITO LIITINPESÄ SK 53520A3 NITO LIITINPESÄ UK 5350NA3 NITO LIITINPESÄ UK 5352NA3 NITO LIITINPESÄ LETKULLE 5349SA3 NITO LIITINPESÄ LETKULLE 5350SA3 NITO LIITINPESÄ LETKULLE 5350CA5 NITO LIITINPESÄ LETKULLE 5351SA3 NITO LIITINPESÄ LETKULLE 5353SA3 NITO LIITINNIPPA SK 53610A3 NITO LIITINNIPPA SK 5361AA3 NITO LIITINNIPPA SK 53620A3 NITO LIITINNIPPA UK 53640A3 NITO LIITINNIPPA UK 5364AA3 NITO LIITINNIPPA UK 5366AA3 NITO LIITINNIPPA LETKULLE 5360BA3 NITO LIITINNIPPA LETKULLE 53600A3 NITO LIITINNIPPA LETKULLE 5360AA3 NITO MUUNNOSNIPPA 53690A3 NITO MUUNNOSNIPPA 5371AA3 NITO MUUNNOSNIPPA 53700A3 NITO MUUNNOSRENGAS 53490A8 NITO LIITINNIPPA UK 5364NA3 TULOVESILETKU RST TULOVESILETKU RST TULOVESILETKU RST TULOVESILETKU RST TULOVESILETKU RST TULOVESILETKU RST TULOVESILETKU RST TULOVESILETKU RST POISTOLETKU POISTOLETKU POISTOLETKU POISTOLETKUNJATKO MUOVI LIITOSLETKU SUK ASENNUSLETKU PRIO RST ASENNUSLETKU PRIO RST ASENNUSLETKU PRIO RST ASENNUSLETKU PRIO RST ASENNUSLETKU PRIO RST SUIHKUKAAPIN LETKU PRIO PUZER KESKUSYKSIKKÖ PUZER KESKUSYKSIKKÖ SIIVOUSVÄLINESARJA SIIVOUSVÄLINESARJA PUZER PUTKIPAKETTI PUZER PUTKIPAKETTI PUZER PUTKIPAKETTI PUZER PÖLYPUTKI PUZER PÖLYPUTKI PUZER LIITOSYHDE PUZER KULMA PUZER KULMA PUZER KULMA PUZER Y-HAARA PUZER TIIVISTE PUZER PINTA-ASENNUSRAUTA

Lisänimi

95*32*40 KROM. 32 MM*90-120 MM 1 1/4 / 32 / 610*150 1/2 3/4 1/2 3/4 10MM 13MM 16MM 19MM 13MM IRROITUSSUL. 1/2 3/4 M22*1 1/2 3/4 M24*1 10MM 13MM 13/19MM 3/4SK*1/2UK 1/2SK*3/4UK M22SK*1/2UK 3/4UK*1/2SK M28 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 3/4*1,5M 1,5M 2,0M 3,0M 17-22 MM 1*0,6M 300 400 500 1000 1/2"SK*10 L=400 1,2M - 1/2" KULMA, 3/4"KULMA OIVA EEVA KAHVAKÄYNN. 8 M KAHVAKÄYNN. 10 M PS 3 S PS 2 S PS 1 MUHVITON 42*2,4 M MUHVITON 42 * 1,2 M 42*42 42*90 AST. 42*90 AST.LOIVA 42*45 AST. 42*42*42 PUTKITIIVISTE 42 MM

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PARI

Hinta, alv 0 %

6,69 18,90 67,57 9,25 10,28 10,06 11,03 9,08 8,38 11,19 10,06 18,39 4,54 5,30 4,54 4,11 5,30 4,81 4,11 4,11 5,30 6,00 4,54 4,66 3,30 12,11 15,06 16,56 19,06 22,06 25,19 33,57 42,74 39,69 13,16 16,67 21,01 3,70 30,19 8,53 9,16 9,39 11,94 11,54 18,90 489,54 461,25 276,75 313,65 325,95 248,46 105,78 9,84 5,54 3,69 6,15 6,15 6,15 7,38 0,25 17,22

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

6902132 6902135 6902151 6902162 6902172 6902184 6902185 6902189 6902192 7009801 7009831 7009832 7009833 7050018 7050020 7050022 7050106 7050112 7050122 7050125 7000500 7003210 7003212 7003215 7007403 7009515 7010023 7010024 7010025 7010026 7010027 7010121 2049858 3216992 3253300 3265505 7000100 7001021 7001022 7001023 7001024 7001025 7001026 7001200 7002623 7003032 7003120 7004350 7004360 7004370 7004601 7005070 7005071 7005072 7005300 7005305 7005310 7005320 7005325 7005335 7005340 PUZER IMURASIA PUZER RIKKARASIA PUZER PÖLYPUSSI PUZER ESIEROTTELIJA PUZER ÄÄNENVAIMENNIN PUZER MUUNNOSHOLKKI PUZER ULOSPUHALLUSSUOJA PUZER SUODATIN PUZER SUODATIN JUOKSUTE SILCO SÄHKÖHITSAUSPUIKKO 48 (1,7KG/PKT) SÄHKÖHITSAUSPUIKKO 48 (4,3KG/PKT) SÄHKÖHITSAUSPUIKKO 48 (6,0KG/PKT) HITSAUSLANKA TERÄS (5,0KG/PKT) HITSAUSLANKA TERÄS (5,0KG/PKT) HITSAUSLANKA TERÄS (5,0KG/PKT) FOSCO 2% FOSCO 2% FOSCO 5% FOSCO 5% KIERTEENAVAAJA RIDGID TAIVUTIN TAIVUTIN TAIVUTIN VESIVAAKA RIDGID, MAGNEETILLA CU-RÄIKKÄLEIKKURI 6-28 MM CU-LEIKKURI RIDGID CU-LEIKKURI RIDGID CU-LEIKKURI RIDGID CU-LEIKKURI RIDGID CU-LEIKKURI RIDGID CU-LEIKKURIN TERÄ SIDELANKA LENKILLÄ MUOVITETTU HYLSY JALKARUUVI LEVYSEINÄANKKURIN PIHTI VIEMÄRINAUKAISUAINE NIAGARA SEINÄTUTKA PUTKIPIHTI KNIPEX PUTKIPIHTI KNIPEX PUTKIPIHTI KNIPEX PUTKIPIHTI BACHO PUTKIPIHTI KNIPEX PUTKIPIHTI KNIPEX POP-NIITTIPIHTI HENGITYSSUOJAIN KORVATULPPA CU-JYRSIN KUUSIOKOLOAVAIN KUUSIOKOLOAVAIN KUUSIOKOLOAVAINSARJA PELTISAKSET KIERRETAPPI KIERRETAPPI KIERRETAPPI PORANTERÄ 2-PÄINEN PORANTERÄ RAUTA PORANTERÄ RAUTA PORANTERÄ RAUTA PORANTERÄ RAUTA PORANTERÄ RAUTA PORANTERÄ RAUTA R 1/8 R 1/4 R 3/8 3,25 3,0MM 4,0MM 6,0MM 8,0MM 10,0MM 12,0MM 7MM 1/4*6,0*50 MUOTOILTAVA 180 250 380 8224 180 SIL 250 SIL 0,5KG OIVA ESISUODATIN 6 KPL 0,1KG 2,0MM 2,5MM 3,2MM 2,0MM 2,5MM 3,2MM 2,0MM 3,0MM 2,0MM 3,0MM M8 KRV-10 KRV-12 KRV-15 395 118 101 (6-28MM) 103 (3-16MM) 104 (5-24MM) 150 (6-35MM) 205 (6-60MM) 103-205 140MM (1000KPL/RLL) 50*42 MM EEVA 2 KPL TUHKANEROTIN 21 L

Lisänimi

VALKOINEN

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL RLL KPL KPL PSS KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

43,05 88,56 12,30 125,46 49,20 5,54 18,45 23,37 8,61 11,34 18,70 14,24 14,24 7,72 7,32 6,91 87,39 87,39 164,45 164,45 64,26 116,55 118,65 110,25 28,35 55,30 39,90 24,15 27,30 60,90 136,50 11,55 128,10 11,39 35,54 9,87 43,26 28,04 39,69 92,72 50,40 59,85 66,15 49,25 3,10 1,05 40,95 4,88 3,68 32,97 62,90 8,98 9,40 12,76 4,15 1,58 2,03 3,89 3,89 5,25 9,33

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

7005400 7005500 7006124 7006200 7007203 7007205 7007208 7007300 7007305 7007400 7007406 7007450 7007453 7007454 7007455 7007456 7007457 7007460 7007465 7007467 7007468 7007469 7007470 7007473 7007475 7007476 7007483 7007484 7007485 7007486 7007488 7007500 7007501 7007502 7007505 7007510 7007515 7007516 7007517 7007518 7007520 7007522 7007525 7007550 7007555 7007600 7008000 7008005 7008010 7008320 7008340 7008350 7008455 7008550 7008560 7008580 7008801 7008802 7010092 7010411 7010532 KÄRKISARJA REIKÄSAHASARJA ISKUPORA SDS-PLUS SDS KÄRJENPIDINSARJA RULLAMITTA RULLAMITTA RULLAMITTA MORA-PUUKKO KATKOTERÄVEITSI SIVELLINSARJA VESIVAAKA TASKULAMPPU PARISTO, LITTEÄ PARISTO PARISTO PARISTO PARISTO HITSAUSSYTYTIN SYTYTTIMEN KIVI MUURAUSTUKI MUURAUSTUKI ASENNUSRAUTA ZN TIMPURINKYNÄ LIITUPIDIN+LIITU MERKKAUSLIITU MERKKAUSKYNÄ PUN. NIPPUSIDE JS NIPPUSIDE JS NIPPUSIDE JS NIPPUSIDE NIPPUSIDE TYÖKÄSINE TYÖKÄSINE TYÖKÄSINEN VIILTOSUOJATTU TYÖKÄSINE TYÖKÄSINE TYÖKÄSINE TYÖKÄSINE TYÖKÄSINE TYÖKÄSINE HYLSY TYÖKONEELLE HYLSY TYÖKONEELLE HYLSY TYÖKONEELLE HYLSY TYÖKONEELLE RÄIKKÄ PATTERIVENTTIILIN AVAIN KIERTEYTYSÖLJYSPRAY KIERTEYTYSÖLJY RUOSTEENPOISTO HIOMANAUHA RASPI VIRAX KÄSIPUHDISTE UNIPAK PUHDISTUSSPRAY HITSAUSLASIT HITSAUSIRTOLASIT SUOJALASIT PIKALIIMA PIKALIIMA, LUKKONOKALLA CU-LEIKKURI MUOVIPUTKEN LEIKKURI PUTKIPIHTI LOXEAL 20G ECO3-22MM 28MM 141 DIN5 600ML 5,0L SPRAY 100 12" 500ML 500ML 100*2,5 200*4,8/100 KPL 300*4,8/100 KPL 4,8*186 100KPL 4,8*360 100KPL HALJAS KUMIOITU 5-LUOKKA PERUS VUORILLA NÄPPYLÄ HARMAA/MUSTA OHUT POWER GRAB POWER GRAB OHUT 13MM 10MM 3/8 8MM 1/2 150MM 100MM L=1250MM 600MM MAGNEETILLA 4,5V 1,5V AA 1,5V 1,5V AAA 9V 6*210 6,8,10 3M 5M 8M

Lisänimi

10-OS

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PSS PSS PSS PSS PSS KPL KPL PARI KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

23,63 263,13 13,65 38,06 7,09 9,71 14,86 6,20 3,62 4,20 64,05 11,03 2,80 1,26 3,41 1,26 4,73 6,30 2,10 31,97 33,57 13,28 1,16 9,92 0,84 4,99 5,25 10,50 15,75 14,70 30,45 2,84 8,40 17,64 6,30 7,88 1,37 5,78 13,65 12,60 22,26 18,22 20,53 19,48 31,87 62,16 18,50 60,90 11,03 2,63 19,37 8,82 8,87 27,20 2,63 9,45 11,71 16,12 16,22 53,55 48,30

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

7010533 7010534 7010536 7010615 7010616 7010617 7013001 7013003 7013005 7013007 7014422 7014424 7020608 7020618 7020708 7020718 7020855 7021132 7021133 7021134 7021157 7021158 7021252 7021254 7021256 7021258 7021259 7021260 7021710 7021712 7021714 7021716 7021718 7021720 7021722 7024472 7024477 7024478 7024492 7025374 7025376 7033542 7033546 7033563 7033581 7033582 7033701 7036871 7037097 7037098 7037101 7037102 7037104 7037300 7037301 7037370 7041050 7041051 7042501 7042503 7042505 PUTKIPIHTI PUTKIPIHTI PUTKIPIHTI PUTKIPIHTI PUTKIPIHTI PUTKIPIHTI LÄVISTIN LÄVISTIN LÄVISTIN LÄVISTIN VESILUKONAVAAJA VESILUKONAVAAJA KONESAHANTERÄ 1-PIIKKINEN 150MM KONESAHANTERÄ 2-PIIKKINEN 150MM KONESAHANTERÄ 1-PIIKKINEN 200MM KONESAHANTERÄ 2-PIIKKINEN 200MM JAKOAVAIN HAUENLEUKA JAKOAVAIN JAKOAVAIN JAKOAVAIN JAKOAVAIN JAKOAVAIN RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RUUVITALTTA RULLAMITTA MAGNEETILLA RULLAMITTA MAGNEETILLA RULLAMITTA MAGNEETILLA TYÖNTÖMITTA TUSSI TUSSI ISKUPORA SDS-PLUS ISKUPORA SDS-PLUS ISKUPORA SDS-PLUS ISKUPORA SDS-PLUS ISKUPORA SDS-PLUS ISKUPORAN TERÄSARJA SDS-PLUS PORANTERÄSARJA KATKOTERÄVEITSI KATKOTERÄ KATKOTERÄVEITSI MATTOVEITSI KATKOTERÄ RAUTASAHA RAUTASAHA BAHCO 319 RAUTASAHANTERÄ KÄSISAHA VASARA PIENOISSIDONTAVYÖ PIENOISSIDONTAVYÖ KUORMASIDONTAVYÖ 1,5M 3M JA 4M 25MM*5M 18MM TÄYDELLINEN

Lisänimi

142 143 144 442B 443B 444B 22 28 32 35 KARHU MARJO 2" 2" 4" 4" 31 9070 9071 9072 9071P 9072P BE8020 BE8040 BE8150 BE8155 BE8160 BE8350 BE8602 BE8610 BE8620 BE8630 BE8810 BE8820 BE8830 3M/19MM 5M/25MM 8M/25MM 150MM MUSTA PUNAINEN 8*110 8*210 10*210 12*250 12*160 5-12 MM 1-10 0,5MM VÄLEIN 18MM 9MM 25MM

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

75,60 113,40 189,00 94,50 110,25 147,00 31,50 39,90 42,00 51,64 9,66 109,20 8,47 7,41 9,19 9,19 35,39 33,60 36,38 47,36 39,90 50,40 6,01 7,90 11,69 15,35 23,54 9,79 9,24 10,85 15,91 25,43 13,83 17,47 26,65 7,21 13,25 19,29 20,32 4,41 4,41 8,24 13,65 13,65 16,12 12,08 40,90 26,25 4,56 0,19 12,02 5,00 0,23 25,20 35,18 2,52 29,93 29,93 4,73 5,88 13,34

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

7046021 7046022 7046023 7046024 7047505 7047561 7047570 7047574 7047576 7047578 7073450 7073715 7073717 7075501 7199225 8292025 8338092 8919999 8920000 8920002 8920003 8925000 8925050 9999001 1739801 7017121 7060048 7060049 7060050 7060051 7060052 7060053 7025346 7042301 7043001 7044100 7044110 7044353 7044719 7044724 7045257 7045402 7045451 7045463 7045514 7045519 7045520 7046762 7046763 7188820 7013419 7013441 7031615 7031616 7031618 7031620 7031622 7033022 7033260 7033261 7033262 KATKAISULAIKKA KATKAISULAIKKA KATKAISULAIKKA KATKAISULAIKKA TERÄSLANKAKELA TW897 STYROX LEIKKURI STYROX LEIKKURINTERÄ STYROX LEIKKURINTERÄ STYROX LEIKKURINTERÄ STYROX LEIKKURINTERÄ HITSAUSPEILI POLTINPUTKI TAIVUT. "KIKKAPILLI" POLTINPUTKI TAIVUT. "KIKKAPILLI" HITSAUSPEILI / IRTO LETKUSIDEKIRISTIN AKKUPORAKONE PANASONIC PATRUUNAPURISTIN HALOGEENI POLTTIMO HALOGEENI POLTTIMO KAAPELIKELA KAAPELIKELA LOISTEPUTKI GOLIATH TYÖVALO MAGNUM 36 JÄTESÄKKI REMS AKKU-PRESS PURISTUSKONE REMS-AKKU 571510 PURISTUSLEUKA SANHA (CU) PURISTUSLEUKA SANHA (CU) PURISTUSLEUKA SANHA (CU) PURISTUSLEUKA SANHA (CU) PURISTUSLEUKA SANHA (CU) PURISTUSLEUKA SANHA (CU) BOSCH RAKENNEILMAISIN BOSCH PORAKONE "VÄÄNTÄVÄ" BOSCH PORAVASARA SDS+ BOSCH AKKURUUVINVÄÄNNIN BOSCH AKKURUUVINVÄÄNNIN BOSCH MONITAITURI BOSCH AKKURUUVIVÄÄNNIN BOSCH AKKURUUVINVÄÄNNIN BOSCH AKKUPORAVASARA SDS-PLUS BOSCH KULMAHIOMAKONE BOSCH KULMAHIOMAKONE SÄÄDETTÄVÄ BOSCH SUORAHIOMAKONE BOSCH KULMAHIOMAKONE BOSCH KULMAHIOMAKONE BOSCH KULMAHIOMAKONE BOSCH PUUKKOSAHA (LAUKUSSA) BOSCH PUUKKOSAHA (LAUKUSSA) BOSCH TYÖMAARADIO BOSCH PORRASPORANTERÄ BOSCH REIKÄSAHASRJ CLICK LAUK. BOSCH MONIKÄYTTÖPORANTERÄ MULTI BOSCH MONIKÄYTTÖPORANTERÄ MULTI BOSCH MONIKÄYTTÖPORANTERÄ MULTI BOSCH MONIKÄYTTÖPORANTERÄ MULTI BOSCH MONIKÄYTTÖPORANTERÄ MULTI BOSCH KÄÄNTÖPORANTERÄ 10KPL/PKT BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ 12 15 18 22 28 35 DMF 10 ZOOM/GMS 120 GBM 13 HRE GBH 2-18 RE GSR 10,8 V-LI GSR 12-2 GOP 10,8 V-LI GSR 18 V-LI GSR 10,8 V-LI-2 GBH 36 V-LI COMPACT GWS 22-230 JH GWS 14-125 CIE GGS 27 LC GWS 8-125 GWS 11-125 CI GWS 14-125 CI GSA 900 E / GSA 1100E GSA 1200 PE / GSA 1300PCE GML50 4 - 39MM / 107MM 19 - 76MM / 13-OS. 5,0 x 85MM 6,0 x 100MM 8,0 x 120MM 10,0 x 120MM 12,0 x 150MM 3,3 x 11MM 6,0 x 260MM 8 x 260MM 12 x 260MM 300W 500W 25M 40M 38W 2 X 18W 10KPL/RULLA 16-63 MM PLAST-CUT 160W PLAST-CUT 20MM PLAST-CUT 28MM PLAST-CUT 34MM PLAST-CUT 50MM MAGNEETILLA 315L 500L (VARAPEILI) TAIPUISA, 7MM EY6409 12V/3,5 KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL RULLA KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PKT KPL KPL KPL

Lisänimi

115*2*22 125*2*22 180*2*22 230*2*22

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

3,78 3,99 4,67 4,62 10,29 551,78 26,83 26,83 26,83 42,58 29,93 36,75 36,75 4,73 24,30 441,00 22,05 4,46 4,46 64,47 92,30 40,06 147,00 7,35 990,00 115,00 166,32 166,32 114,70 114,70 114,70 114,70 118,03 231,15 90,16 131,15 90,16 200,82 377,05 173,77 527,87 215,57 222,95 263,11 90,16 148,36 182,79 154,47 304,07 280,00 120,37 161,80 4,59 5,04 6,19 8,48 10,33 13,73 9,30 12,38 11,93

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

7033263 7033508 7033510 7033519 7033521 7033545 7033561 7033562 7033566 7033580 7033607 7033616 7033881 7033882 7033883 7034573 7034575 7034665 7034666 7034667 7034669 7034670 7034671 7034672 7034674 7034681 7034682 7034684 7034691 7034692 7034693 7034933 7034934 7034935 7034936 7034938 7046988 7046989 7046992 7046993 7046994 7046995 7046996 7046997 7046999 7047021 7047023 7047027 7813018 7813019 7813020 7813022 7813060 7813062 7813064 7813067 7813069 7813102 7813105 7813107 7813114 BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH PORANTERÄ SDS+ BOSCH LASI/KAAKELIPORANTERÄ BOSCH LASI/KAAKELIPORANTERÄ BOSCH LASI/KAAKELIPORANTERÄ BOSCH RUUVAUSKÄRKILAJITELMA L2 BOSCH RUUVAUSKÄRKILAJITELMA SX3 BOSCH RUUVAUSK. KUUSIOKOLO EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. KUUSIOKOLO EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. KUUSIOKOLO EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSKÄRKILAJITELMA SX4 BOSCH RUUVAUSKÄRKILAJITELMA L1 BOSCH RUUVAUSK. EXTRA HARD 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. EXTRA HARD 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. EXTRA HARD 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. TORX EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. TORX EH 3KPL/PKT BOSCH RUUVAUSK. TORX EH 3KPL/PKT BOSCH KUUSIOHYLSYAVAIN BOSCH KUUSIOHYLSYAVAIN BOSCH KUUSIOHYLSYAVAIN BOSCH KUUSIOHYLSYAVAIN BOSCH KUUSIOHYLSYAVAIN BOSCH PISTOSAHANTERÄ METALLI 3KPL/PKT BOSCH PISTOSAHANTERÄ METALLI 3KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ METALLI 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ METALLI 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ METALLI 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ METALLI 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ METALLI 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ PUU/METALLI 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ 2KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ METALLI 5KPL/PKT BOSCH PUUKKOSAHANTERÄ RUOSTUMATON VILPE HUIPPUIMURI E190P/125/700 VILPE HUIPPUIMURI E190P/125/702 VILPE HUIPPUIMURI E190P/125/700 VILPE HUIPPUIMURI E190P/125/704 VILPE TAIPUISAPUTKI VILPE POISTOPUTKI 125/700 ERISTETTY VILPE POISTOPUTKI 125/700 ERISTETTY VILPE POISTOPUTKI 125/700 ERISTETTY VILPE POISTOPUTKI 125/700 ERISTETTY VILPE PELTIKATE VILPE PELTIKATE VILPE PELTIKATE VILPE HUOPAKATE

Lisänimi

14 x 160MM 5,0 x 110MM 5,0 x 160MM 6 x 110MM 6,0 x 160MM 8 x 160MM 10 x 110MM 10 x 160MM 10 x 310MM 12 x 160MM 15 x 160MM 16 x 210MM 6 MM 8 MM 10 MM XH:PH.PZ,T,SP + QH PH/PZ, XH 49MM 4 / 25MM 5 / 25MM 6 / 25MM T 8 - 40 XH 49MM XH:PH.PZ,T + QH PH 1 / 25MM PH 2 / 25MM PH 3 / 25MM PZ 1 / 25MM PZ 2 / 25MM PZ 3 / 25MM 15 / 25MM 20 / 25MM 25 / 25MM 8MM 10MM 13MM 17MM 9,53MM / 3/8" T 118 A T 118 B S 922 AF S 922 EF S 1122 EF S 922 BF S 1122 BF S 1122 HF S 2041 HM 400MM SF&P S 1130 RIFF 300MM S 1120 CF S 922 EHM HARMAA MUSTA RUSKEA TIILENPUNAINEN 110/75 MUSTA RUSKEA MUSTA TIILENPUNAINEN HARMAA RUSKEA HARMAA TIILENPUNAINEN MUSTA

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL PKT PKT PKT KPL KPL PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT KPL KPL KPL KPL KPL PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT PKT KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

10,20 3,89 4,34 7,00 4,34 5,41 5,34 6,07 13,89 6,52 11,27 18,20 7,30 8,40 10,45 31,97 21,43 6,31 6,31 6,31 21,43 31,97 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 5,04 5,04 5,04 10,33 10,53 11,15 15,37 10,53 4,80 5,00 12,58 12,58 16,48 12,58 16,48 18,61 64,67 26,39 62,50 25,25 354,23 318,82 354,23 354,23 22,67 114,89 102,37 114,89 114,89 98,95 98,95 98,95 51,72

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

7813115 7813119 7813122 7813124 7813125 7813126 7813127 7813133 7813136 7813138 7813252 7813254 7813257 7813258 7813302 7813304 7813307 7813309 7813312 7813314 7813317 7813319 7813352 7813354 7813357 7813359 7813502 7813504 7813507 7813509 7813542 7813544 7813547 7813549 7813742 7813744 7813747 7813749 7814601 7814602 7814607 7814651 7814652 7814657 7906942 7907085 7907086 7911927 7911933 8084766 8041900 8041901 8041904 8041910 8041911 8041914 8100094 8100096 8100098 8100100 8100102 VILPE HUOPAKATE VILPE HUOPAKATE VILPE PELTIKATE VILPE TIILIKATE VILPE TIILIKATE VILPE TIILIKATE VILPE TIILIKATE VILPE CLASSIC VILPE CLASSIC VILPE CLASSIC VILPE POISTOPUTKI 160/700 ERISTETTY VILPE POISTOPUTKI 160/700 ERISTETTY VILPE POISTOPUTKI 160/700 ERISTETTY VILPE POISTOPUTKI 160/700 ERISTETTY VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 ERISTETTY VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 ERISTETTY VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 ERISTETTY VILPE TUULETUSPUTKI 110/500 ERISTETTY VILPE ANTENNIKAULUS 12-90MM VILPE ANTENNIKAULUS 12/90MM VILPE ANTENNIKAULUS 12-90MM VILPE ANTENNIKAULUS 12-90MM VILPE HATTU 110 VILPE HATTU 110 VILPE HATTU 110 VILPE HATTU 110 VILPE SADEHATTU 160 VILPE SADEHATTU 160 VILPE SADEHATTU 160 VILPE SADEHATTU 160 VILPE HUIPPUIMURI E120P/125/700 VILPE HUIPPUIMURI E120P/125/700 VILPE HUIPPUIMURI E120P/125/700 VILPE HUIPPUIMURI E120P/125/700 VILPE TUULETUSPAALU 125/135 VILPE TUULETUSPAALU 125/135 VILPE TUULETUSPAALU 125/135 VILPE TUULETUSPAALU 160/170 VILPE TUULETUSPAALU 160/170 VILPE TUULETUSPAALU 160/170 LTO-SUODATINPAKKAUS LTO-SUODATINPAKKAUS LTO-SUODATINPAKKAUS LTO-SUODATINPAKKAUS LTO-SUODATINPAKKAUS TYRISTORISÄÄDIN VRS SÄLESULJIN PIENPUHALLIN VALK. PIENPUHALLIN KOSTEUSKYTKIMELLÄ VALK. SÄLESULJIN PIENPUHALLIN VALK. PIENPUHALLIN KOSTEUSKYTKIMELLÄ VALK. KÄYRÄ KYN 90 KÄYRÄ KYN 90 KÄYRÄ KYN 90 KÄYRÄ KYN 90 KÄYRÄ KYN 90

Lisänimi

HARMAA TIILENPUNAINEN MUSTA MUSTA HARMAA RUSKEA TIILENPUNAINEN MUSTA HARMAA TIILENPUNAINEN MUSTA RUSKEA TIILENPUNAINEN HARMAA MUSTA RUSKEA TIILENPUNAINEN HARMAA MUSTA RUSKEA TIILENPUNAINEN HARMAA MUSTA RUSKEA HARMAA TIILENPUNAINEN MUSTA RUSKEA HARMAA TIILENPUNAINEN MUSTA RUSKEA HARMAA TIILENPUNAINEN MUSTA RUSKEA HARMAA TIILENPUNAINEN VAALEANHARMAA MUSTA HARMAA VAALEANHARMAA MUSTA HARMAA ILTO 440-435-430 ILTO 300,350,400 ILTO 450 VALLOX 130 DIGIT VALLOX 75/95 0,5A IP44/54 EV100 / 100MM E100 / 100MM E100HT / 100MM EV120 / 120MM E120 / 120MM E120HT / 120MM D 100 D 125 D 160 D 200 D 250

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

60,46 60,46 85,96 65,65 73,20 73,20 73,20 60,46 69,43 69,43 179,48 199,55 199,55 199,55 34,13 44,04 44,04 44,04 62,58 74,38 74,38 74,38 39,07 42,87 42,87 42,87 20,08 23,98 23,98 23,98 33,06 39,68 39,68 39,68 238,51 268,04 327,08 327,08 49,07 49,07 49,07 66,72 66,72 66,72 36,00 35,00 42,50 34,00 29,50 78,00 20,22 52,00 109,00 20,22 58,63 135,44 10,80 13,10 18,30 26,10 40,10

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

8100104 8100106 8100124 8100126 8100128 8100130 8100132 8100134 8100136 8100184 8100188 8100190 8100194 8100196 8100198 8100202 8100204 8100206 8100208 8100214 8100216 8100218 8100220 8100226 8100228 8100230 8100232 8100288 8100292 8100294 8100298 8100300 8100302 8100306 8100308 8100310 8100312 8100318 8100320 8100322 8100324 8100330 8100332 8100334 8100336 8100344 8100346 8100348 8100350 8100428 8100430 8100432 8100438 8100444 8100446 8100450 8100452 8100518 8100520 8100522 8100526 KÄYRÄ KYN 90 KÄYRÄ KYN 90 KÄYRÄ KYN 45 KÄYRÄ KYN 45 KÄYRÄ KYN 45 KÄYRÄ KYN 45 KÄYRÄ KYN 45 KÄYRÄ KYN 45 KÄYRÄ KYN 45 T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN T-KAPPALE TYN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPM LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN LÄHTÖKAULUS LKPN MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/OSA MYN-1 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3

Lisänimi

D 315 D 400 D 100 D 125 D 160 D 200 D 250 D 315 D 400 D 100/100 D 125/100 D 125/125 D 160/100 D 160/125 D 160/160 D 200/100 D 200/125 D 200/160 D 200/200 D 250/125 D 250/160 D 250/200 D 250/250 D 315/160 D 315/200 D 315/250 D 315/315 D 100/100 D 125/100 D 125/125 D 160/100 D 160/125 D 160/160 D 200/100 D 200/125 D 200/160 D 200/200 D 250/125 D 250/160 D 250/200 D 250/250 D 315/160 D 315/200 D 315/250 D 315/315 D 400/200 D 400/250 D 400/315 D 400/400 D 125/100 D 160/100 D 160/125 D 200/160 D 250/160 D 250/200 D 315/200 D 315/250 D 125/100 D 160/100 D 160/125 D 200/125

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

52,20 69,30 9,20 10,40 14,40 18,50 25,90 38,30 52,20 20,00 21,00 21,50 21,50 22,50 26,00 26,30 28,70 31,00 36,50 35,50 38,30 41,40 51,10 47,90 52,40 58,80 64,50 7,40 7,80 8,00 7,80 8,80 10,10 8,00 8,50 10,10 12,60 10,10 10,80 14,00 18,70 13,20 15,50 20,80 26,70 20,00 20,80 24,80 68,60 9,60 9,30 9,80 10,80 17,00 17,20 18,90 19,10 12,50 12,20 12,70 14,80

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

8100528 8100532 8100534 8100538 8100540 8100542 8100544 8100546 8100614 8100616 8100618 8100620 8100622 8100624 8100644 8100646 8100648 8100650 8100652 8100654 8100656 8100674 8100676 8100678 8100680 8100682 8100684 8100686 8100704 8100706 8100708 8100710 8100712 8100732 8100734 8100736 8100738 8100740 8100742 8103004 8103006 8103008 8103010 8103012 8103014 8103016 8268205 8268306 8319403 8319404 8319405 8319406 8319503 8319504 8319505 8319506 8102304 8102306 8102308 8322014 8322015 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 MUUNTOLIITIN PU/PU MYN-3 TULPPA OSALLE TPON TULPPA OSALLE TPON TULPPA OSALLE TPON TULPPA OSALLE TPON TULPPA OSALLE TPON TULPPA OSALLE TPON TULPPA KANAVAAN TPN TULPPA KANAVAAN TPN TULPPA KANAVAAN TPN TULPPA KANAVAAN TPN TULPPA KANAVAAN TPN TULPPA KANAVAAN TPN TULPPA KANAVAAN TPN SISÄLIITIN LYPN SISÄLIITIN LYPN SISÄLIITIN LYPN SISÄLIITIN LYPN SISÄLIITIN LYPN SISÄLIITIN LYPN SISÄLIITIN LYPN ULKOLIITIN LYON ULKOLIITIN LYON ULKOLIITIN LYON ULKOLIITIN LYON ULKOLIITIN LYON LÄHTÖKAULUS TASOLLE LKTN LÄHTÖKAULUS TASOLLE LKTN LÄHTÖKAULUS TASOLLE LKTN LÄHTÖKAULUS TASOLLE LKTN LÄHTÖKAULUS TASOLLE LKTN LÄHTÖKAULUS TASOLLE LKTN KIERRESAUMAKANAVA PUHD. KIERRESAUMAKANAVA PUHD. KIERRESAUMAKANAVA PUHD. KIERRESAUMAKANAVA PUHD. KIERRESAUMAKANAVA PUHD KIERRESAUMAKANAVA PUHD KIERRESAUMAKANAVA PUHD SAUNAKANAVA 100MM SAUNAKANAVA 125MM PUHDISTUSLUUKKU TLO PUHDISTUSLUUKKU TLO PUHDISTUSLUUKKU TLO PUHDISTUSLUUKKU TLO PUHDISTUSKÄYRÄ LKY PUHDISTUSKÄYRÄ LKY PUHDISTUSKÄYRÄ LKY PUHDISTUSKÄYRÄ LKY TAIPUISA ALUMIINIKANAVA TAIPUISA ALUMIINIKANAVA TAIPUISA ALUMIINIKANAVA ÄÄNENVAIMENNIN KANTIKAS KLTK ÄÄNENVAIMENNIN KANTIKAS KLTK

Lisänimi

D 200/160 D 250/160 D 250/200 D 315/200 D 315/250 D 400/200 D 400/250 D 400/315 D 100 D 125 D 160 D 200 D 250 D 315 D 100 D 125 D 160 D 200 D 250 D 315 D 400 D 100 D 125 D 160 D 200 D 250 D 315 D 400 D 100 D 125 D 160 D 200 D 250 D 100 D 125 D 160 D 200 D 250 D 315 3M KG 100/0,5MM 3M KG 125/0,5MM 3M KG 160/0,5MM 3M KG 200/0,5MM 3M KG 250/0,5 3M KG 315/0,5 3M KG 400/0,5 40*140*2700 40X140X2700 D 100 D 125 D 160 D 200 D 100 D 125 D 160 D 200 D 100 2,5M D 125 2,5M D 160 2,5M 125-600 160-600

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M M M M M M M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

15,30 20,00 20,20 23,00 23,40 60,60 60,60 61,30 4,00 4,00 4,00 4,70 7,10 10,40 5,70 6,30 7,40 9,30 12,60 26,40 30,80 6,40 6,60 6,90 7,90 9,70 12,70 17,00 3,30 3,60 3,60 3,90 5,10 6,40 7,40 8,80 10,10 12,60 16,40 9,90 11,10 13,80 16,50 20,80 25,00 40,70 113,63 110,00 27,40 27,40 29,90 29,90 52,52 53,58 68,53 87,08 18,92 23,76 24,64 141,00 159,00

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

8322016 8322034 8322035 8322076 8323026 8323028 8323032 8323034 8323036 8323038 8323040 8323042 8323056 8323082 8351010 8353110 8353112 8353114 8353116 8353118 8353120 8353122 8355507 8355527 8333084 8334253 8337014 8337022 8337302 8338402 8413006 8413008 8413010 8413012 8418002 8418004 8418006 8422304 8422306 8422308 8423529 8423535 8423541 8423547 8426002 8426003 8426004 8426005 8920032 8920034 8920036 8920038 8930002 8930004 8930006 8930008 8713652 8713702 8713704 8713706 8713708 ÄÄNENVAIMENNIN KANTIKAS KLTK ÄÄNENVAIMENNIN KANTIKAS KLTK ÄÄNENVAIMENNIN KANTIKAS KLTK ÄÄNENVAIMENNIN KANTIKAS KLTK ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ÄÄNENVAIMENNIN ILMASTOINTIVANNE SINKITTY (25M/RULLA) ILMASTOINTISANKA ILMASTOINTISANKA ILMASTOINTISANKA ILMASTOINTISANKA ILMASTOINTISANKA ILMASTOINTISANKA ILMASTOINTISANKA POP-NIITTI ALUMIINI POP-NIITTI TERÄS ILMASTOINTIMATTO AIM VERKKOMATTO 80ACVM ILMASTOINTITEIPPI ILMASTOINTITEIPPI TIIVISTYSNAUHA ILMASTOINTIKITTI SÄÄTÖPELTI SPN SÄÄTÖPELTI SPN SÄÄTÖPELTI SPN SÄÄTÖPELTI SPN PERHOSPELTI PERHOSPELTI PERHOSPELTI PALOPELTI PALOPELTI PALOPELTI PALOPELTI 100 MM PALOPELTI 125 MM PALOPELTI 160 MM PALOPELTI 200 MM PALOPELTI PALOPELTI PALOPELTI PALOPELTI VIRTAUSSÄÄDIN VIRTAUSSÄÄDIN VIRTAUSSÄÄDIN VIRTAUSSÄÄDIN VIRTAUSSÄÄDIN 100 MM VIRTAUSSÄÄDIN 125 MM VIRTAUSSÄÄDIN 160 MM VIRTAUSSÄÄDIN 200 MM SANEERAUSVENTTIILI POISTOVENTTIILI POISTOVENTTIILI POISTOVENTTIILI POISTOVENTTIILI

Lisänimi

200-600 125-1000 160*1000 200*1000 100-600-50 100-900-50 125-600-50 125-900-50 160-600-50 160-900-50 200-600-50 200-900-50 250-900-50 315-900-50 0,75*19MM M8*100MM M8*125MM M8*160MM M8*200MM M8*250MM M8*315MM M8*400MM 3,2*8,0MM 500KPL/LTK 3,2*8,0MM 500KPL/LTK 50*900*7250/6,53M2 50*900*4000/3,6M2 38MM*50M 48MM*50M 50MM*20M LIM-4000 D 100 D 125 D 160 D 200 100MM 125MM 160MM BSD 125, TUOTE LOPETETTU BSD 160, TUOTE LOPETETTU BSD 200, TUOTE LOPETETTU ETPR-E-01 ETPR-E-01 ETPR-E-01 ETPR-E-01 FDE 100, KORVATTU ETPR FDE 125, KORVATTU ETPR FDE 160, KORVATTU ETPR FDE 200, KORVATTU ETPR PRA 100, KORVATTU IRIS PRA 125, KORVATTU IRIS PRA 160, KORVATTU IRIS PRA 200, KORVATTU IRIS IRIS IRIS IRIS IRIS SAV 100 KSO 100 KSO 125 KSO 160 KSO 200

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL M KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL LTK LTK RL RL KPL RL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

181,00 168,00 190,00 208,00 62,50 81,00 65,50 82,80 75,00 93,90 87,70 127,00 132,00 207,00 0,63 2,73 2,99 3,36 3,83 4,36 5,17 6,67 17,33 19,43 71,53 80,14 11,45 15,97 47,50 5,20 27,00 28,60 36,10 46,20 10,06 11,02 12,33 75,42 76,59 85,73 142,00 162,00 179,00 189,00 115,00 124,00 128,00 143,00 56,60 62,75 67,95 80,24 48,70 53,40 57,00 68,60 35,10 14,20 16,00 18,20 24,30

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

8713710 8713742 8713744 8713902 8713903 8713904 8713905 8713962 8713963 8713964 8713965 8714402 8714403 8714404 8714422 8714423 8813242 8813244 8813254 8813256 8813258 8813260 8813304 8813306 8813308 8813318 8813320 8813322 8813324 8813328 8813330 8814309 8821036 8821081 8168190 8169402 8169404 8169406 8169408 8169410 8169413 8169416 8169419 8169422 8169425 9001001 9001002 9001003 9001011 9001012 9001013 9001020 9001021 9001022 9001030 2078107 2316000 3625150 4703310 6011161 6011162 SAUNAVENTTIILI POISTOILMAVENTTIILI POISTOILMAVENTTIILI KIINNITYSKEHYS KIINNITYSKEHYS KIINNITYSKEHYS KIINNITYSKEHYS KIINNITYSKEHYS KIINNITYSKEHYS KIINNITYSKEHYS KIINNITYSKEHYS TULOILMAVENTTIILI TULOILMAVENTTIILI TULOILMAVENTTIILI TULOILMAHAJOITIN TULOILMAHAJOITIN ILMANVAIHTOVENTTIILI ILMANVAIHTOVENTTIILI ILMANVAIHTOVENTTIILI ILMANVAIHTOVENTTIILI ILMANVAIHTOVENTTIILI ILMANVAIHTOVENTTIILI ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE ULKOSÄLE KORVAUSILMAVENTTIILI FRESH KORVAUSILMAVENTTIILI FRESH PAINELÄPIVIENTI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI SULANAPITOKAAPELI MINITOP PULLO 11L HAPPI MINITOP PULLO 11L ASETYLEENI MINITOP PULLO 11L ARCAL MAG 5 PULLONTÄYTTÖ HAPPI PULLONTÄYTTÖ ASETYLEENI PULLONTÄYTTÖ ARCAL MAG 5 PIKALIITIN HAPPI PIKALIITINASETYLEENI PIKALIITIN ARGONMIX KAASUNKULJETUSKÄRRY SUOJAKAUKALO TULVARI NIPPUSIDE (100KPL) UMPISÄILIÖ RM5500 VESIAUTOMAATTI MQ IDO RENOVA ALLASKAAPPI 93414-21-201 IDO RENOVA ALLASKAAPPI 93189-21-201 600 MM VARAAJALLE 160MM 5,5 M3 GRUNDFOS 11185 ALTAALLE 11289 ALTAALLE

Lisänimi

KSO-S 100 KSO-J 100 KSO-J 125 KKT 100 TIIVIS KKT 125 TIIVIS KKT 160 TIIVIS KKT 200 TIIVIS KKU 100 OSALLE KKU 125 OSALLE KKU 160 OSALLE KKU 200 OSALLE KTS 100 KTS 125 KTS 160 STQA 100 STQA 125 RK-PK 100 RK-PK 125 RK-T 100 RK-T 125 RK-T 160 RK-T 200 US-SV 100-125 US-SV 150-160 US-SV 200 US-AV 80 US-AV 100 US-AV 125 US-AV 160 US-AV 250 US-AV 315 US-AV 200 80M 90M 3/4"*1" 2M 4M 6M 8M 10M 14M 16M 19M 22M 25M

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

36,20 16,00 19,60 4,50 4,80 6,30 8,00 4,60 5,20 6,40 8,20 22,80 23,20 29,50 60,70 65,20 17,50 20,50 9,30 10,80 13,90 14,80 5,50 6,40 8,40 7,60 8,00 9,80 16,50 37,60 47,80 20,40 39,00 50,00 19,16 95,53 116,75 137,97 159,50 224,29 212,03 243,44 275,68 307,14 338,86 302,33 302,33 281,75 24,96 43,68 50,00 24,96 24,96 22,00 200,72 161,00 13,88 1.300,00 490,00 126,02 126,02

Hinnasto 5.1.2012

Tuotteet

Tuotenro Nimi

7008001 7021724 7045006 7045007 7045008 7045410 7046754 7046755 LUKKOÖLJY RUUVITALTTASARJA BAHCO BOSCH AKKUISKUPORA/RUUVINVÄÄNNIN BOSCH AKKUISKURUUVINVÄÄNNIN BOSCH AKKUMUTTERINVÄÄNNIN BOSCH AKKUKULMAHIOMAKONE BOSCH AKKUPUUKKOSAHA BOSCH AKKUPISTOSAHA GSB 18 V-LI GDR 18 V-LI GDS 18 V-LI GWS 18 V-LI GSA 18 V-LI GST 18 V-LI

Lisänimi

SULATTAVA

Myyntiyks.

KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL KPL

Hinta, alv 0 %

3,35 34,35 240,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00

Information

Hinnasto 5.1.201 pdf.xls

86 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

693519