Read kr_2012_02.pdf text version

DVOJ T ÝZDEN N Í K O NOV ÝCH K N I H ÁCH

XXII. ROCNÍK

25. 01. 2012

CÍSLO

02

knizná revue

www.litcentrum.sk

CENA

NAJPREDÁVANEJSIE KNIHY

Kníhkupectvo Panta Rhei

Einsteinova 18, 851 01 Bratislava [email protected], www.pantarhei.sk

SLOVENSKO

Dominik Dán Na podpätkoch ­ Vyd. Slovart T. Burpo ­ L. Vincentová Nebo nie je výmysel ­ Tatran

ZAHRANICIE

0,45

LEN VAKA SVOJIM EOM...

Juraj Sebesta Venussha (azký týzde) Bratislava, Edition Ryba 2011

...Sebesta vytvoril spolocenský román pre mládez par excellence: vtipný, naracne originálny, neobycajne hodnoverne absorbujúci charakteristické príznaky súcasnej sociálnej i jazykovej praxe, citatesky mimoriadne príazlivý...

Cítajte na strane

5

NEBUDEM KRICA HOP...

Najdôlezitejsie pre ma je by dobrým clovekom. udia sa casto pýtajú, ci sa dá z písania vyzi. Proces tvorenia knihy je nárocný a osamelý, autor ide s kozou na trh celkom sám.

Priznáva v rozhovore spisovateka Andrea Coddington, viac na strane

Z OBSAHU

02 Vsetko, co chcem 04 Radoslav Tomás: Statusové hlásenia Margit Garajszki: Bobua Zuska Kepplová: Buchty svabachom 05 Farby strachu 06 Frantisek Andrascík: Básne 08 Ruský román desarocia 09 Rozhovor so Sylwiou Chutnik 10 Amos Oz: Cierna skrinka 12 Umberto Eco: Prazský cintorín 19 Caj je ako dobrá kniha 20 Herec Robert Roth hovorí o nových knihách

CÍSELNÍK

22

22 000 000

výtlackov kníh predalo vydavatestvo Ikar od svojho vzniku v roku 1990

ISSN 1210 - 1982, ISSN 1336 - 247X

AKTUALITY

DEBUTY NA DVA SPÔSOBY

zelený: sedemnásslabicná antológia kazdý autor predniesol svoje haiku, pricom dostal priestor aj mladý autor Ján Púcek.

-báb-

DOBRÝ ROK S DOBRÝM ROKOM

Moderátor Dado Nagy uviedol na prvej tohto-rocnej prezentácii v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Postovej ulici (4. januára) knihu, ktorej titul je na úvod roka ako stvorený ­ Dobrý rok. Jej autor je séfkuchár Pavol Lipták (na foto Petra Procházku vavo) a do knizky pripravil 120 receptov, ktoré zoradil poda rocných období. K vyskúsaným receptom pridal zoznam surovín, ktoré treba ma stále doma v zásobe, a sezónne, ktoré nám nenúka len rocné obdobie, ale

Spisovate Daniel Hevier (na foto Petra Procházku) sa v pondelok 9. januára v kníhkupectve Martinus na Obchodnej 26 v Bratislave stretol so svojimi citatemi. Hovoril o svojej textovej i výtvarnej tvorbe, no známy je aj tým, ze pomáha tvorivo sa realizova iným. Tak sa stal garantom projektu, ktorého výsledkom bude koncom januára debutová kniha bezdomovca ­ presnejsie o tom nájdete na vedajsej strane v DIÁRI. V tom istom kníhkupectve sa 19. januára konal krst debutového románu Martina Juríka Kým nás smr nerozdelí (Marencin PT) ­ poda slov autora sa mala na to pouzi ostreovacka, ktorá naozaj bola výraznou kulisovou tohto podujatia, ale v slusnom kníhkupectve sa nestriea! Preto ju krstný otec knihy Marián Lesko nakoniec len vyzauskoval, aby bola úspesná a slusná. Krv teda netiekla, hoci v románe je to úplne opacne ­ presvedcila o tom aj ukázka v podaní herca Juraja Kemku.

­rm­

UDIA A KNIHY

pestré a chutné cítanie, to o nich koniec-koncov tv rdí séfredaktor casopisu Dot yky Boris Brendza: ,,Kniha Vsetko, co chcem je po ok raj naplnená chutnými poviedkami. Niektoré sú stipavé, niektoré ostré, iné sladkasté, alsie zas korenisté." Zbierku poviedok redigoval spisovate Peter Holka a predslov napísala Ea Vacvalová. Recenznú ochutnávku pripravíme co najskôr. Autori v knihe: Marek Mittas, Ivan Hankus, Vasil Demko, Ester Anaswah, Adam J. Pallo, Letnicka, ubica Noscáková, Jií Zaovic, Via Sendera, Zandelee, Jozef Hlivjak, Alia S., Lula Rusnáková, Hana Hájska-Plachá, Elena Eleková.

ANOTÁCIE

SYMBIÓZA SLOVA A OBRAZU

Milovníci literatúry a krásnych obrazov sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave stretli 12. januára na vernisázi výstavy Júlie a Igora Piackovcov spojenej s prezentáciou ôsmeho zväzku unikátneho projektu vydavatestva Ikar - kompletného vydania príbehov Tisíc a jedna noc, na ktorého preklade pracoval profesor Ján Pauliny 25 rokov. Kazdý zväzok ilustroval iný umelec ­ Karol Ondrejicka, Róbert Brun, Peter Pollág, Dusan Kállay, Dávid Ursiny, Peter Uchnár, Jana Kiselová-Siteková a prezentovaný ôsmy Igor Piacka. Pri tvorbe vychádzal z konzultácií s prekladateom a skombinoval realistické prvky s islamskou kaligrafiou. Rovnako ako predoslé diely aj tento je viazaný v hodvábe so zlatou oriezkou. Obsahuje známe rozprávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predoslých zväzkoch. Medzi citateov prekrásnu knizku podmanivých príbehov vypustením gin(u)a z fase vyslala Soa Valentová s dcérou Katkou Hasprovou. Zazelali jej, aby ju pomyselný lietajúci koberec poháaný Seherezádinou láskou odniesol citateom do vsetkých kútov Slovenska, ba aj za hranice.

-bi-

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

HAIKU OKOLO STOLA

V zaujímavých priestoroch Kultúrneho centra Dunaj v Bratislave bol literárny vecer 12. januára venovaný casopisu Fragment a novinkám vydavatestva F. R. & G. Vydavate a séfredaktor casopisu Oleg Pastier predstavil nové knihy, ktoré vysli v kniznej edícii vydavatestva F. R. & G. a pozval si ich autorov ­ Ivana Strpku, Jána Strassera, Karola Chmela a Jána Púceka. Beseda sa zacala o knizke Chvála zápisníku Petra Repku, no aj napriek slovenským zvyklostiam sa o neprítomnom hovorilo len v superlatívoch. Ivan Strpka prezradil, ako ho na besede v Linzi ubezpecili Drago Jancar a Herta MÜller, ze je vlastne prozaikom, a tak prezentovanú knihu Bebé: jedna kríza písal ako prózu, hoci má charakter básne. Z antológie slovenského haiku Haiku, haiecku, haiku

aj supermarkety. Poda autorovho nákupného zoznamu vám v kuchyni nebudú chýba dôlezité suroviny a navyse aj usetríte. Pavlovi Liptákovi totiz nejde o predvádzanie exotických gurmánskych specialít, ale aj o zdravú výzivu celkom nenárocných stravníkov. Aj preto kuchársku knihu pripravil v spolupráci s MUDr. Igorom Bukovským, PhD., s ktorým uz spolocne ,,uvarili" knihu zdravých receptov Hne to bude. Igor Bukovský uviedol svoj knizný projekt ­ dvojknihu Návod na prezitie pre bejby a Hne to bude, Anjelik, o ktorej informujeme na strane 24.

­báb­

CHUTNÉ POVIEDKY

V polovici januára vysla v rámci projektu Mám talent v ydavatestva Ikar alsia kniha. Ide o poviedky 15 autorov a subuje

knizná revue

2

knizná revue

2 / 2012

Nasi partneri

www.litcentrum.sk

AKTUALITY / DIÁR

CENY LITERÁRNEHO FONDU

Literárny fond ­ výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny za rok 2011 v týchto kategóriách: Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu, Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maarskom jazyku a za preklad zo slovenciny do maarciny, Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenciny do ukrajinciny, Cena Alexandra Pavlovica za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad zo slovenciny do rusínciny za r. 2010 ­ 2011, Cenu Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov). Slovenské vydavatestvá a spisovatelia môzu do 15. marca posla návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepsích knizných diel, ktoré vysli v roku 2011 v 1. vydaní. Návrhy musia obsahova strucnú charakteristiku diela, osobné dáta, adresu autora a bezpodmienecne tri výtlacky navrhnutého diela. Adresa: Literárny fond, Sekcia pre pôvodnú literatúru, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1. alsie informácie: Anna Bédiová, 02/5296 3529, [email protected]

tovej peciatky) bezchybný výtlacok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláskou na adresu: BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava s oznacením súaze NKS 2011. Viac na www.bibiana.sk.

DIÁR

24. JANUÁR o 17.00 Klub spisovateov na Laurinskej 2 v Bratislave ­ uvedenie knizky Svedectvo casu (PostScriptum) Vlada Gregora 24. JANUÁR o 19.00 Oddychové centrum Betterf ly, Kráovské údolie 6 v Bratislave ­ cítanie básnika Erika Ondrejicku pri prílezitosti reedície jeho debutu Na vnútornej strane viecok 25. JANUÁR o 17.00 K n í h k upect vo Pa nta R hei na Postovej v Bratislave ­ stretnutie s ubomírom Feldekom a s jeho najnovsími dielami Ciernobiela kniha rozprávok, Zilinská kniha ubomíra Feldeka a Ke vládzes ís, aj ke si musís nadís. 25. JANUÁR o 18.00 Kníhkupectvo Artforum na Dolnej v Banskej Bystrici ­ 10. literárny vecer venovaný knihám súcasného nórskeho spisovatea Erlenda Loea, hos pedagogicka Anna Gálisová 26. JANUÁR o 10.00 Mestská kniznica v Bratislave, Kapucínska 3 ­ stretnutie ziakov ZS s básnikom Mariánom Hatalom a ilustrátorom ubom Gumanom 31. JANUÁR o 16.00 Podchod pre pesích pri bratislavskom Auparku ­ tlacová beseda ku knihe bezdomovca Petra Soráta Poulicný diviak (TRIO Publishing) na jeho predajnom mieste NotaBene ­ prezentácia knihy bude v kníhkupectve Panta Rhei na Postovej v Bratislave 1. FEBRUÁRA o 17.00 2. FEBRUÁR o 16.37 Restaurácia Biograf v Bojniciach ­ prezentácia druhého románu Tak káze Karma! autora Miroslava Detka a spolocná cítacka s krstným otcom knihy P. H. Baricákom

S ODSTUPOM CASU

Vsetko mám po ruke, a nic na dosah ­ s odstupom casu. Odstúp, cas! (Z nových epigramov Mariána Hatalu)

BÁSE 2011

Odborná porota vyhodnotila ôsmy rocník celoslovenskej literárnej súaze Báse 2011, ktorú vyhlásilo vydavatestvo DAXE a redakcia casopisu Maxík. Zapojilo sa do nej 154 ziakov základných skôl a osemrocných gymnázií. Víazi jednotlivých kategórií: 1. kategória (1. a 2. rocník ZS) ­ Emka Sabolová (Slimák), 2. A, ZS Hviezdoslavova, Revúca; 2. kategória (3. a 4. rocník ZS) ­ Jakub Cerný (Sen), 3. A, ZS na Ul. J. Bottu, Trnava; 3. kategória (5. az 9. rocník ZS a príslusné rocníky osemrocných gymnázií) ­ Martin Hirák (Slnko), kvarta, Gymnázium Dukelská, Giraltovce. Viac sa docítate vo februárovom Maxíkovi.

Aj tento rok bude ma Slovensko národné expozície na medzinárodných knizných vetrhoch, ktoré pripravuje Literárne informacné centrum. Zárove LIC ponúka moznos vystavova ci inak propagova vlastnú produkciu slovenským vydavateom a spisovateom. V marci to budú vetrhy v Parízi a Bologni, v apríli v Londýne, Budapesti a Thessalonikách; máj uz tradicne patrí Svtu knihy v Prahe a október najväcsiemu vetrhu kníh v Európe vo Frankfurte nad Mohanom. Blizsie informácie poskytne Miroslava Bilacicová: 0915 913 544 alebo [email protected]

NAJKRAJSIE KNIHY SLOVENSKA 2011

V minulom císle sme uverejnili kompletný oznam o súazi Najkrajsie knihy Slovenska 2011, v ktorej sa hodnotí výtvarná, grafická a polygrafická stránka kníh. Zopakujeme, ze knihy z produkcie roku 2011 môzete prihlási do súaze, ak poslete do 31. januára 2012 (rozhodujúci je dátum pos-

Mesto Saa, Literárne informacné centrum v Bratislave a Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Hessensku vypisujú druhý rocník Ceny Jána Johanidesa. Laureátmi sa môzu sta obcania Slovenskej republiky za prozaické diela uverejnené v slovenskom jazyku. Cena má dve kategórie: 1. Cena Jána Johanidesa za najlepsie prozaické dielo, ktoré vyslo s vrocením predchádzajúcich dvoch rokov (2010 alebo 2011) s prihliadnutím na dovtedajsie dielo navrhnutého autora a jeho verejný ohlas, peazná prémia 1.500 EUR; 2. Cena Jána Johanidesa za najlepsie prozaické dielo autora do 30 rokov, ktoré vyslo v rovnakom období. Peazná prémia 500 EUR. Návrhy kandidátov a diel na udelenie ceny môzu poda vydavatelia, organizácie spisovateov, redakcie literárnych casopisov, kultúrne organizácie, literárne kluby a jednotlivci do 15. marca 2012 v dvoch exemplároch na adresu Literárneho informacného centra, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava 1. Viac na www.litcentrum.sk.

Knizná revue 2012

Meno a adresa: .................................... ................................................................ (rocné predplatné 11,70 Euro) Poslite na redakcnú adresu, ktorú nájdete na poslednej strane!

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

3

SLOVENSKO

MEDZINÁRODNÉ KNIZNÉ VETRHY 2012

CENA JÁNA JOHANIDESA

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

RECENZIE

RUZOVÁ JE DOBRÁ

Radoslav Tomás Statusové hlásenia Trnava, KON-PRESS 2011 Zbierka Statusové hlásenia (antológia súcasnej európskej poézie) je uz treou knihou poézie mladého básnika Radoslava Tomása. Jeho dlho ocakávaný debut Chlapec (2005), za ktorý získal Cenu Ivana Kraska, vzbudil nemalú pozornos kritiky. Druhá Tomásova zbierka Vlcie svadby (2009) vsak uz takú zvedavos ani reakciu nevyvolala, z coho by sa na prvý pohad mohlo zda, ze kvalita jeho textov klesá. To vsak nie je pravda. Takáto genéza kritickej reakcie je skôr indikátorom situácie v slovenskej poézii, ako ju vníma súcasná kritika. Tá az zúfalo túzi po spasiteovi ci spasiteke, ktorých básnická genialita by ako Chuck Norris ci Xena zachránili nasu popolusku poéziu z pazúrov zlej macochy epigónstva a verbalizmu. Vývin básnického talentu vsak môze by výsledkom zlozitejsieho procesu (spomeme si napr. na zaciatky M. Haugovej), a preto je uzitocné reflektova (a azda i usmerova) tvorbu talentovaných mladých poetiek a básnikov sústavne. Tomásova tretia knizka, i ke obsahuje viaceré aktualizacné prvky (celkový moderný dizajn knihy, pohrávanie sa s rodovou identitou a národnou príslusnosou fiktívnych autorov a autoriek, inspirácie zenskými autorkami), este stále nie je splneným snom kritiky. Základné charakteristiky Tomásovej poézie, ktoré jeho tvorbu posúvajú niekoko desarocí naspä ­ prevládajúca dostredivos výrazu, niekedy az po hranicu únosnosti zvýsená citlivos a citovos (napr. téma smrti dieaa v básni bez nadpisu), symbolistický základ poetiky, jemná hanblivá erotika ­ sú totiz i v Statusových hláseniach stabilným základom básne. Zbierka je fiktívnou antológiou fiktívnych európskych poetiek a básnikov. Výraznejsie ako státna príslusnos poetiek a básnikov je vsak v popredí (miestami azda trochu tézovitá) hra s rodovou identitou, ktorá vyplynula z inspirácie poéziou písanou zenami, feminizmami a rodovými stú-

diami. Do stredu pozornosti sa v zbierke dostáva Tomásov výber kanonizovaných tém a nástrojov rodovo citlivého písania, ktoré vopred naznacuje i ostroruzová obálka. Cítame v nej vnútorné zazívanie tehotenstva, telesný rozmer staroby: ,,koko úzkosti býva v dotyku / jej stareckej ruky / v kútikoch úst / vie schova planúcu oblohu / a na stehnách taji / dávnych / dnes uz mtvych vtákov" (s. 43) zenská emancipácia a erotika, magické spojenie so zvieratami a bájnymi tvormi, folklórne inspirácie: ,,videla sedie na oltári z kamea bohyu Äiatar, obhrýzala jastericie kostry" (s. 9), lesbická a gay láska: ,,Nakoniec sme si sli ahnú / a v horúcej perine som jej v lone / zohriala poslednú roztrasenú vranu" (s. 40) ci výmena muzsko-zenských rolí: ,,Viem, ze to bude dcéra, / som jej otec, / cítim ju v sebe." (s. 29). Mystifikacná hra vsak vaka jednotnému podloziu Tomásovho stýlu a jednotnej empatickej perspektíve jeho subjektu ostáva relatívne samostatnou vrstvou knihy. Tretia Tomásova zbierka je vaka nadväzovaniu na etablované vzory kvalitnej najmä slovenskej poézie (starsej i novsej) prístupná sirsej citateskej verejnosti, ktorej má sancu ponúknu solídnu alternatívu k percepcne prístupnejsím formám umenia. Tomás zatia síce nepriniesol na nás literárny piesocek nijaké prevratne nové spôsoby videnia vecí, na druhej strane vsak v om nachádzame talentovaného lyrika, ktorý sa vie suverénne a elegantne pohybova v klasickom vonom versi, ale aj aktualizova svoje výrazové prostriedky a témy a so správnou lektúrou by poda môjho názoru mohol vytvori aj skutocne zásadné texty.

Ivana Hostová

ZAHRANICIE

dodenné dobrodruzstvá dedinského zivota, ktoré sú vlastne exotické: odohrávajú sa v nízine, kde udia pestujú zeleninu pre trh v meste. Bobua ide so starými rodicmi predáva paradajky a zarobí si prvé peniaze v zivote, ktoré s priateom Safim zakope ako poklad pod stromom na brehu rieky. Spriatelí sa s Virso bácim, ktorý vo svojej skrinke ukrýva také mnozstvo Horaliek, ze ,,musí by dobrý clovek". Jednoduché, miestami mierne didaktické príbehy sú prerozprávané s vekou dávkou autenticity (autobiografická motivácia je jasne citatená). Stýl rozprávania je detsky jednoduchý, naivne vrúcny, necíti z neho pozérstvo ani sladkastý sentiment. Bobua je postavicka, ktorú si malý citate obúbi a ktorej banálne zázitky sú ocarujúce práve preto, lebo sa v nej ahko mozno spozna. Bobua je debutom autorky. Kuriozitou je, ze Margit Garajszki, pôvodom Maarka z Maarska, stvorila Bobuu po slovensky. Jej záujem o písanie pre deti sa zrodil zo zvedavosti, ke pocas stúdia v Bratislave zistila, ze vôbec nepozná jazyk, akým sa slovenské matky prihovárajú svojim deom. Útlu knizku na kvalitnom papieri ilustrovala Hana Naglik. Farebné obrázky sú humorné, jemne nadsadené, milé (Bobua je peknucká), niektoré priam lákajú deti odkresli si ich, co je najväcsia mozná pocta pre ilustrátora detských kníh.

Marta Fülöpová

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

SLOVENSKO

DEBUT, KTORÝ POTESÍ

Zuska Kepplová Buchty svabachom Bratislava, KK Bagala a Literárny klub 2011 Od debutantov sa spravidla ocakáva, ze zaujmú niecím novým a výnimocným, niecím, co tu predtým nebolo - alebo aj bolo, nie vsak v podobe, s akou sa citate stihol zoznámi uz v desiatkach iných kníh. Do akej miery je to oprávnené, by urcite bolo na dlhsiu úvahu, faktom vsak zostáva, ze ten, kto vychádzajúce prvotiny - napríklad tie slovenské - naozaj sleduje, vie, ze takéto ocakávania len málokedy zodpovedajú skutocnosti. Vlastne je to tak trochu naopak: neraz zápasí s pocitom, ze to, co cíta, je len nevydareným pokusom nadviaza na iné (niekedy vydarené, niekedy rovnako nevydarené) texty, prípadne kcovitou ambíciou priblízi sa k akejsi sablóne umelecky hodnotného. O to viac cloveka pote-

PEKNUCKÁ BOBUA

Margit Garajszki Bobua Bratislava, Perfekt 2011 Malé dievcatko B ob u a , k tor ého starý otec pestuje n ajleps ie ja hody na svete, prezíva krusné dni. M a m ick a odchád za do nemocn ic e, ab y t a m p á n dok tor pomohol na svet Bobulinej sestricke. Bobua zatia býva u starých rodicov. Cakajú ju tu kaz-

knizná revue

4

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

RECENZIE

Anna Taská

,,LEN VAKA SVOJIM DEOM..."

Juraj Sebesta Venussha (azký týzde) Bratislava, Edition Ryba 2011 Ilustrácie Katarína Slaninková ,,...sa rodicia stávajú umi," aj takýto tínedzerský výrok nájdeme ako motto v novom (v poradí druhom) románe (nielen) pre mládez Juraja Sebestu s podtitulom Komiksový román pre tínedzerov a ich poutovaniahodných rodicov. Protagonistkou je trinásrocná dievcina, ale necakajme konvencný dievcenský román. Kniha taký záner vysoko presahuje uz záberom reflektovanej spolocenskej problematiky: nie sú tu len starosti s láskou a rovesníkmi, otázky generacných vzahov (rodicia zápasiaci s tým, ako porozumie svetu dnesných tínedzerov; tínedzeri usilujúci sa porozumie sami sebe a akceptova ,,rakvácsky" svet rodicov), ale aj otázka sociálneho statusu rodiny (v ktorej nezamestnaný otec

Zuzana Stanislavová

ubos Sveto

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

5

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

sí, ke sa objaví debut, ktorý sa podobným zaciatocníckym chybám takmer celkom vyhne, ako napríklad Kepplovej knizka Buchty svabachom. Príbehy, rozdelené do dvoch castí (Môzes sa nebá a Trianon - Delta), v sebe spájajú autentickos a bezprostrednos deja i jazyka. Ich hrdinovia, mladí ,,emigranti" dnesnej doby, odchádzajú do cudziny s vidinou vyssieho zárobku, lepsích mozností sebarealizácie a predovsetkým s túzbou po intenzívnejsom zivote bez provincných klisé kazdodennosti. Nie je to vsak ani tak kniha o odchádzaní, ale skôr o hadaní, ktoré na citatea chvíami pôsobí febrilne az neuroticky, dalo by sa poveda - bezútesne. Zvnútornené kulisy európskych metropol a precízne vystihnutý medzigeneracný moment dodávajú Kepplovej príbehom bezpátosovú nostalgiu a patria k najlepsie zvládnutým stránkam jej debutu vôbec. To isté platí o spôsobe, akým sa v nich tematizuje domov: jeho kontúry autorka na jednej strane zbavuje sentimentality, na strane druhej to vsak nepreháa ani s obohratými schémami odcudzenia. Domov môze by vsade a nikde, zdanlivo na dosah ruky i nenávratne prec. Aj cez túto dynamiku sa do knizky Buchty svabachom dostáva urcitá naliehavos, ktorá je jedným z dôvodov, preco sa texty v nej obsiahnuté oplatí cíta - a to napriek tomu, ze ide o texty takpovediac na jedno precítanie.

je domácou gazdinou a matka zarába) ci obrazy rozlicných absurdít v privátnych i spolocenských vzahoch. Prirodzene, svoju rolu v rodine má aj tentoraz pes. Jednoducho: Sebesta vytvoril spolocenský román pre mládez par excellence: vtipný, naracne originálny, neobycajne hodnoverne absorbujúci charakteristické príznaky súcasnej sociálnej i jazykovej praxe, citatesky mimoriadne príazlivý. Z coho pramenia tieto hodnoty? Samozrejme aj z autenticity spracúvanej zivotnej látky: sedem kapitol románu je vlastne sedem dní zo zivota Lucie ­ v týzdni, ktorý je ,,azký", pretoze treba pripravi oslavu trinástych narodenín ­ vyriesi, koho pozva ci nepozva; treba zazi prvé rande; prezi následky rodicovského zdruzenia; existova bez televízora a pocítaca; drza palce otcovi, aby sa mu konecne podarilo získa zamestnanie... Román je vsak príazlivý a novátorský hlavne naracnými postupmi a rozprávacskou perspektívou realizovanou tak trocha na princípe multiplexných prepínacov: raz sa pouzije objektívny rozprávac, inokedy sa uplatní priama výpove jednotlivých postáv, resp. personalizovaný rozprávac s vnútorným monológom, nechýba ani imitácia dramatického dialógu ci krátkej retrospekcie, alebo reprodukcia ,,fejsovej" komunikácie. Naracné postupy ozvlástujú a dynamizujú dianie, clenitejsie modelujú charakter postáv a ich vzájomné vzahy, umozujú tiez hlbsie nahliadnu do stvárovanej problematiky (nez by to dovolila voba výlucne trinásrocnej rozprávacky) a vytvára jej nevtieravo komický rozmer. Líniu narácie modifikujú komiksové pasáze: obcas dotvárajú sekvenciu príbehu o nazeranie inej postavy, inokedy robia pochopiteným a znesiteným problém, vzdialený spontánnemu záujmu tínedzerov, obcas posúvajú dej do jemne parodickej polohy, podciarkujú dramatizmus situácií (výmena názorov medzi rodicmi a demi), pomáhajú dospelým porozumie dobre odpozorovanému (a odkonzultovanému) jazyku tínedzerov a ich stýlu vyjadrovania a pod. Komiks sa teda stal funkcnou a naskrze organickou kompozicnou zlozkou románu, aj jeho stavebným princípom. Román Juraja Sebestu sa tínedzerom prihovára ich problémami, ich vnímaním a jazykom, ich komunikacnými spôsobmi a kanálmi. Dospelým ponúka moznos nahliadnu do sveta mladých, ktorý je uz celkom iný, nez svet ich mladosti, a tak trocha mu aj porozumie.

SUCH, BUCH, SLOVENSKÝ HOROR

Farby strachu Zilina, Artis Omnis 2011 O niektorých literárnych útvaroch sa vzili mýty, ze sú doma iba niekde. O Slovensku sa v tomto smere hovorí, ze nie je domovom autorov hororov, trilerov, frasiek a co ja viem este coho. Zdá sa, ze situácia sa postupne mení aj vaka autorským výbojom, aj zásluhou koncentrovaných úsilí. Zostavovatelia Martin Králik a Peter Ulicný sa uz od obálky pútavej knihy Farby strachu rozhodli vyzva tichých, no o to plazivo lacnejsích mýtotvorcov v oblasti hororového zánru na cestný duel. Po úvodnom vysvetovaní pravidiel vyrukovali s kalibrami Frantiska Svantnera, Dusana Mitanu, Juraja Tomana, Michala Hvoreckého, Dusana D. Fabiana, vysunuli periskopy zameriavacov Jozefa Girovského, Petra Ulicného, Pavla Rankova, Martina Vlachovského, rozvinuli rojnice Juraja Cervenáka, Ballu, Alexandry Pavelkovej, Jozefa Kariku, zatrúbili na poniciach Lucie Droppovej, Tomása Straáka, Petra Gettinga a vyrazili do útoku pod zástavami Michala Jedináka, Mareka Vadasa, Tomása Horvátha a Michala Spádu. Mozno v alsej knihe by zostavovatelia mohli povola aj zálohy, zatia neprizvaných autorov, ako sú napríklad Milan Caranský, Ján Stepita, Bohus Bodacz, Stanislav Háber, Peter Karpinský... No uz prvou knihou rozpálený boj je pozoruhodný rôznorodosou spracovania tém. Nepochybne viaceré poviedky a novely neboli prioritne písané ako horor a zopár ich má druhovo azda blizsie k trileru. To, ze azda vsetky poviedky a novely uz zazili svoju kniznú premiéru, len svedcí o pravdivosti, ze starého harcovníka len tak nejaká líska neprekabáti. Citate so záujmom o príbehy, pri ktorých behá mráz po chrbte, si zgustne. To, ze sa odohrávajú hen za susedovým humnom, má este pikantnejsiu príchu: notoricky poznané veci a udia nemusia by tým, cím sa zdajú by. Uf, uz aby tu bola alsia kniha slovenských hororov.

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

VYCHÁDZA

Frantisek Andrascík

BÁSNE

TRVALÁ HODNOTA

Jaroslav Vlnka Pavel Buncák a poézia nadrealizmu Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 2011 Monografia poskytuje pohad na tvorbu jedného z predstaviteov slovenského nadrealizmu. Vlnka si vyberá osobnos, ktorá, hoci sa aktívne zúcastovala zrodu i aktivít skupiny, neuplatovala jej postuláty v cistej, úplne vyhranenej podobe. Sleduje genézu Buncákovho básnenia: kontinuita, plynulos, ucelenos patria k identifikujúcim znakom Buncákovho písania, ktoré práve preto obislo aj vypätos extrémov budovateskej poézie. Interpretáciu básní Vlnka prepája s pohadom na sirsí kontext. V kapitole Atmosféra avantgárd, surrealizmus a nadrealistická poézia nacrtáva kontúry kultúrneho i spolocenského ovzdusia v case avantgárd, podrobnejsie sa venuje vzniku a vývinu slovenského nadrealizmu, pricom okrem umeleckých súvislostí nezabúda ani na politické, miestami videné poda môjho názoru nadmerne jednoznacne (napríklad: ,,Nadrealistická avantgarda bola platformou, ktorá zdruzovala protifasistické sily, utuzovala ich solidaritu a vyvolávala spontánny záujem vonomyslienkárov a vyznávacov tvorivej slobody....nadrealisti nepodahli pasivite zdanlivo bezmocných ani letargii mestiackej vrstvy" ­ s. 50). Hoci protikladnos zámerov a postojov vo vzahu k predstaviteom tzv. katolíckej moderny je preukazná a dokumentovatená (nielen textami ale napr. priamo aj roztrzkami medzi samotnými básnikmi v podobe fyzického konfliktu), autor monografie pri zmienených výrokoch podlieha interpretacnej rétorike reálneho socializmu, ktorý v rámci avantgárd politizujúce zlozky zámerne preceoval. Podstatu prínosu Vlnkovej knihy vsak tvorí práca s konkrétnymi textami Buncáka. Rozbor básní ukazuje Vlnku ako zrelého interpretátora, schopného vyvázene zosúladi odstup potrebný na vysvetlenie s emocným zaujatím, potrebným na ponor do skutocného vnímania obrazov. Tvorbu jedinej avantgardy slovenskej literatúry a v jej rámci dielo Pavla Buncáka vníma Vlnka ako trvalú hodnotu, vnímatenú aj bez ohadu na historický kontext vzniku. Na monografii je cenná aj, nie celkom samozrejmá, schopnos autora pracova s textami francúzskeho surrealizmu v ori-

Básne a ilustrácia sú z pripravovanej knihy Básne Frantiska Andrascíka (1931 ­ 2001), ktorá v týchto doch vychádza v levocskom vydavatestve Modrý Peter. Nadväzuje na edíciu jeho Esejí (Modrý Peter, 2006) a vydavatesky kompletizuje jeho literárny odkaz. Výber zostavil, edicne pripravil a doslovom a edicnou poznámkou opatril Ján Zambor. Knihu ilustroval udovít Holoska.

Bezdomovec

Pastieri ma uz vyobcovali zovsadia, kde som sa mienil usalasi. A ovce, ovce ma spomedzi seba vyobcovali tiez. Zijem teda za hranicami KÓSERA, za hranicami KÓSERA celej obce sveta... Mozno som tie ovce mal az prílis rád, azda az na nezjedenie, zijem preto ako bezdomovec za hranicami krajiny ich citov.

UDIA A KNIHY

Mama sa modlí

Mama sa modlí. Sväté slncia, udete jej pokoj v zivých vodách kazdodennosti. Prázdnoty vecné, prestreované svetlo, doprajte úsmevnos tichému hlásku, hory a doly, dajte svoj plástik trvanlivosti jej chudým pleciam. Mama sa modlí. Skoláci v brázdach hier a vrabce v dlaniach osamelých, tíste sa, mama sa modlí. Civilizácie sa míajú, ale mamy sa úpenlivo modlia k hluchému bytiu.

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

SLOVENSKO

Múr

Je taký múr ­ od veky vekov ­ za ktorý prostý clovek nikdy nenahliadne. Pismáci celého sveta bez prestania drvia hory jazykov, opracúvajú nespocetné kamene slov, aby obnovovali ten tajný múr fajnových tajnostkárov. A ja, v pote tváre, pneumatickým kladivom srdca snazím sa prederavi ho. Aby bolo aspo trochu vidno tie zdanlivo nemé pery a zdanlivo necinné prsty vsetkým fajnovým, co nám ukradli celucký svet.

Spánok

Uz sa mi ani nechce spa, do spánku sa len silím, uz nieto vo mne rannej sviezosti, som ako suchý de, co k veceru sa chýli. A som aj de, co nezná pokoru ­ a nevie ani, co je to tá ­ pýcha. Turnaje krikúov sa dejú mimo ma, sú pre ma liché semeno, co padá z deravého sita. No z hlavy mojej v nociach bezosných, tak ako zo zeme, z hliny dazom neumytej rastie kvet skromnej vône priatestva a do krajiny dýcha.

knizná revue

6

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

TÉMA

gináli. Vlnka v monografii úspesne kombinuje synchronický pohad (rozbor básní) s diachronickým (nácrt kontextu a pozadia). Vaka zrozumitenému vysvetleniu súvislostí a okolností sa nestane len cítaním milovníkov Buncákovej poézie ci znalcov, ale môze by pouzitený i v pedagogickej praxi na vysokých skolách.

Milos Ferko

DVE PODOBY SKUTOCNOSTI

Stanislav Rakús Medzi látkou a témou Levoca, Modrý Peter 2011 Prsty jednej ruky zrejme postacia, ak by sme mali vymenova nasich spisovateov schopných kompetentne reflektova svoju i cudziu tvorbu. V móde je skôr, a nielen na Slovensku, proklamovaná antiintelektuálnos. Medzi výnimky, ktoré vylucujú pausalizovanie, patrí Stanislav Rakús: práve teoretická vybavenos mu dovouje zauja odstup, bráni nekritickej identifikácii s textom, v jeho prípade premyslene konstruovaným, pritom priebezne oceovaným. Najnovsí produkt jeho literárnoteoretických úvah predstavuje súbor prepracovaných textov, publikovaných uz v literárnych periodikách a zborníkoch. Co majú spolocné, prezrádza titul ­ ocividne si opätovný návrat ci prehodnotenie vyziadal ambivalentný vzah medzi látkou a témou. Látka sa chápe ako ,,vonkajsia skutocnos, nielen zivotná, ale aj literárna, arteficiálna", zatia co téma je ,,vnútorná literárna skutocnos konkrétneho sujetového útvaru". Rakús stavia citatea takmer na rove autorovi, ráta s jeho poucenosou, schopnosou dotvori dielo, totiz také, ktoré sa nevycerpáva príbehom a ktorého recepcia sa ani nekoncí vo chvíli, ke sa rozprávanie zavsi. Umeleckú literatúru, ktorá ,,spája osobitos s hodnovernosou, autenticitou", príkro vymedzuje vo vzahu k populárnej (vhodnejsí by bol azda iný atribút), totiz ,,povrchnej, lineárnej literatúre zábavného typu". Neznamená to, ze sa musí da priamo, empiricky overi. Svoje premisy a postuláty demonstruje Rakús na prózach domácej i cudzej pro-

veniencie: Záborský, Tajovský, Twain, Salinger, Urban, Márquez, Calvino. Rovnaké prostriedky uplatuje i na literatúru pre mládez, analyzuje nimi, povedzme, fenomén nerovnocenných partnerov na ceste (oznacovaných ako ,,buddies"), jeho prototyp nachádza v Huckovi Finnovi a cernochovi Jimovi, v klasickom diele M. Twaina. Keze pre Rakúsa je citate rovnocenný partner, nemusí bra ohad na jeho intelektuálnu vybavenos, recepciu mu teda neuahcuje. Práve prienik hlboko pod povrch umozuje dospie k poznatkom prínosným aj pre aktivity jeho kolegov, ktorí sa realizujú výlucne umeleckou tvorbou. Okrem iného svedcí o tom, ze ani nadpriemerná znalos fines a grifov nemusí obmedzova spontánnos, zdôvodova pouzité prostriedky, bráni intuícii pri hadaní optimálneho tvaru.

udovít Petrasko

Nespokojnos autorov Teoretických aspektov jazykového a literárneho vzdelávania s tým, ze uz niekoko desarocí avizovaný prechod od deskripcie textu k jeho komunikacnej dimenzii nie je (a to si nezastierajme) napaný na ziadnom zo stupov nasich skôl, ich zasiahla priamo do srdca. Uvedomili si, ze nauci deti cíta, písa, hovori a pocúva s porozumením je síce deklarovaným cieom kazdej z nasich základných skôl, ale na to, aby ziaci tieto kompetencie nadobudli, je nutné, aby sa vysokoskolská príprava ich budúcich uciteov zásadne modifikovala. Rozhodli sa preto ,,siahnu si do svedomia", pripravi ucebnicu, ktorá by budúcich pedagógov naucila, ako rozvíja u detí komunikacné kompetencie. Vysli z na prvý pohad kazdým samozrejme, a preto casto nezbadanej skutocnosti, ze komunikujeme nielen abstraktným systémom symbolov a znakov, ze nie sme stroje, ktoré si odovzdávajú prvky systému, ale ze si rôznorodé informácie odovzdávame v zivej reci, ktorú nie je mozné opisom znakov zachyti. Povedané inými slovami, ten, kto sa naucí znaky jednotlivých slohových postupov, este nie je schopný napísa alebo vypoveda dob-

Peter Mráz

knizná súaz revue

V hod nou pub likáciou pre lepsie por oz umenie textu je aj Cíta n k a Slniecka...( Liter á r ne i n for macné centrum ). Odporúcame ju pedagógom a vsetkým deom základných skôl v 4. rocníku. Kupón nájdete...

na strane

24

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

7

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

René Bílik, Mária Beláková, Eva Chudíková, Radoslav Raffaj Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania Trnava, Pedagogická fakulta TU ­ Typi Universitatis Tyrnaviensis 2011

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

CÍTA S POROZUMENÍM

ré rozprávanie, úvahu, opis alebo výklad. Ten, kto sa naucí znaky metafory ci metonymie, ich síce na základe poznatkov o básnických prostriedkoch môze nájs v cítanom texte, ale bez schopnosti zazitia estetických kvalít onoho textu este nie je schopný uchopi ich zmysel. A práve o spôsoboch, ktorými sa odrazi od nadobúdania elementárnej poznatkovej bázy o jazyku ci o dejinách literatúry k rozvoju komunikacných zrucností detí, je nami citovaná kniha. Má niekoko pozoruhodných momentov. Ako pars pro toto uveme otázku skolského literárneho kánonu, ktorého limity vo vzahu k ,,beznému" zivotu odkrýva Radoslav Raffaj. Aj z jeho úvah je napríklad zrejmé, ze kazdý citate úlohu starsieho textu zhodnocuje s casovým, skúsenostným odstupom od recepcného horizontu, v ktorom tento text zohral svoju rolu. Pri interpretacnom nazeraní na starsie literárne texty sa nám síce ponúka komunikacný model dvojakého recepcného horizontu (t. j. doby vzniku alebo uverejnenia textu na jednej strane, a casu súcasného citatea na strane druhej), pricom sa nám ale nevdojak natíska otázka, ci je praktické aplikovanie tohto modelu vôbec mozné, interpretacne objektivizovatené, a v konecnom dôsledku pre pretrvávajúcu skolskú prax aj objektívne ,,známkovatené". Táto otázka, prirodzene, presahuje úzus recenzie smerom k odbornej dispute. Rovnako ako kniha Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania, ani nasa otázka nemá za cie osta akademickou hrackou. Predovsetkým citovaná kniha totiz ukazuje, ze kazdá, hoci na prvý pohad odazitá hracka, má ambíciu perspektívne zasiahnu do reality pedagogického procesu, má prispie k jeho kultivovaniu. Veríme, ze knihe autorov zoskupených okolo Reného Bílika sa to podarí. Deti si zaslúzia uciteov, ktorí vedia uci.

AKTUALITY

SANCA PRE NASICH AUTOROV

Nové vydavatestvo Stork Press v Londýne sa specializuje na diela súcasných autorov z krajín strednej a východnej Európy. Tento rok zaradilo do svojho edicného plánu román Madame Mephisto poskej autorky A. M. Bakalarovej, ktorá od roku 2004 zije vo Vekej Británii. Je to jej prvý román, prostredníctvom hlavnej hrdinky, dí lerky tvrdých drog, v om nastouje kruté pravdy o klamstvách, o dôvere a nedôvere, v anglictine by mal vyjs v apríli. alsie tituly z tohto vydavatestva sú plánované na október: Ilegálne zväzky (Nielegalne zwizki) Grayny Plebanekovej, ktorých sa vlani predalo v Posku 27 tisíc výtlackov; Freshta ceskej autorky Petry Procházkovej a Ugrofínsky upír maarskej autorky Noémi Szécsi, nositeky Ceny Európskej únie za rok 2009 za román Komunista Monte Cristo. Ak máte co ponúknu tomuto novému vydavatestvu, kontakt nájdete na http://storkpress.co.uk/index. html.

román Ocista fínska autorka Sofi Oksanen (v slovenskom preklade vysiel vlani vo Vydavatestve Slovart), za literatúru faktu taliansky novinár Roberto Saviano, známy aj u nás svojím odváznym odhaovaním praktík gomory, za knihu La bellezza e l´inferno (Krása a peklo, v ceskom preklade vysiel roku 2010).

TLKOT BÁSNICKÉHO SRDCA

V dolnosaskom Wenzendorfe sa udomácnilo vydavatestvo Stadtlicher Presse, ktoré v edícii Heartbeats ­ Bibliothek der Beat Generation predstavuje tentoraz Dianu di Prima (1934), azda najvýznamnejsí zenský hlas onoho literárneho hnutia. Kniha Fragmente eines Lieds (Fragmenty jednej piesne) vychádza v anglickom origináli a nemeckom preklade Judith Pougetovej. Diana di Prima, niekdajsia zakladateka New York Poets Theatre i Poets Press, vtipná bohémka, politická aktivistka, autorka 43 kníh poézie a prózy, sa tak ocitá v spolocnosti predstaviteov svojej generácie v edícii Heartbeats s N. Cassadym, L. Ferlinghettim, J. Kerouacom, P. Whalenom a alsími.

zo zivota autora vysla v roku 2001. Porota vyberala víaza spomedzi 60 finalistov, do uzsieho zoznamu na udelenie Ruského Bookera desarocia sa okrem Cudakova dostali aj O. Pavlov, Z. Prilepin, R. Sencin a . Ulická s románom Daniel Stein, tlmocník, ktorý v slovenskom preklade J. Strassera vydalo Vydavatestvo Slovart v roku 2009. Ruský booker je najstarsou nestátnou ruskou literárnou cenou a od roku 1992 sa udeuje kazdorocne. Namiesto Ruského Bookera za rok 2011 bol vsak vyhlásený Booker desarocia.

Lucia Mattová

BRITSKÁ KNIHA ROKA 2011

Britská poetka Jo Shapcott, ktorej v januári 2011 udelili Kráovskú zlatú medailu za poéziu, získala koncom vlaajsieho roka alsie významné ocenenie ­ Costa Book of the Year za zbierku básní Of Mutability (O premenlivosti). Verse ocenenej ,,knihy roka" sú ciatocne inspirované autorkiným bojom proti rakovine prsníka. Predsednícka poroty Carol Ann Duffyová vyzdvihla cistý stýl autorkinej poézie, ktorý je pokojný a zárove pálcivý. Hoci jej verse sú vemi prístupné, v skutocnosti si vyzadujú intenzívne intelektuálne vnímanie, aby odhalili vsetky aspekty tvorby. Kráovskú zlatú medailu za poéziu ako najprestíznejsie britské ocenenie básnikom zacal udeova krá Juraj V. roku 1933 a jeho nositemi sú napríklad W. H. Auden, John Betjeman, Philip Larkin a Ted Hughes.

­báb­

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

ZAHRANICIE

ZBLIZOVANIE EURÓPSKYCH LITERATÚR

Európsku kniznú cenu (Prix du livre européen), ktorá sa udeuje od roku 2007, získali vlani poská autorka Anna Bikont v kategórii literatúra faktu za knihu My z Jedwabnego a nemecký autor Maxim Leo za román Haltet euer Herz bereit (Majte srdce pripravené). Cieom súaze je vzájomné spoznávanie literatúr vsetkých 27 krajín Európskej únie (EÚ) v kategóriách beletria a literatúra faktu. Ceny v hodnote 10 000 eur pre víazov v obidvoch kategóriách slávnostne odovzdávajú v Bruseli. Historický dokument Anny Bikontovej o pogrome vo východoposkom mestecku Jedwabne 10. júla 1941, pri ktorom Poliaci zavrazdili takmer 400 svojich zidovských susedov, vysiel v postine uz roku 2004, ale vo francúzskom preklade vlani. Román nemeckého novinára Maxima Lea (1970), rodáka z východnej casti Berlína, má podtitul ,,východonemecká rodinná história". Autor pouzil do názvu prvé slová piesne a v kontraste s nimi sa láskyplne, nesentimentálne, ale kriticky pozerá na nedávne dejiny prostredníctvom postojov a skutkov svojich príbuzných. Pripomeme, ze Európsku kniznú cenu za rok 2010 získala za

DIEA ZVANÉ BÁSNIK

Viedencan Gerald Jatzek (1956), básnik a hudobník pracujúci vo Wiener Zeitung, sa nedávno prihlásil nádhernou knihou pre deti i dospelých s názvom Rabauken-Reime (Grobianske rýmy). Na trh ju uviedlo Residenz Verlag v edícii Nilpferd (Hroch), ilustrovala ju Nemka Andrea Steffenová. Po rokoch tak znovu prekladám Jatzekove básnicky, tentoraz zo sveta zvierat, viac-menej sám sebe pre rados: ,,Denne pozorujem koa, co si cloviecika sedlá, sedlo sedí, ale veda. udský tvor je o ci oa?" alebo ,,Zil raz malý, milý slimák, co chcel vyliez na nás zimák, taká neriadená strela, bruchom temer o zem trela, a zem nízko, plná zlých mlák."

Marián Hatala

SLOVENSKO

ZOMREL JOSEF SKVORECKÝ

V Toronte, kde zil od roku 1969, zomrel 3. januára 2012 vo veku 87 rokov ceský prozaik a vydavate Josef Skvorecký. Preslávil ho hne prvý román Zbabelci s autobiografickou postavou Dannyho Smiického, ktorý napísal este koncom 40. rokov 20. storocia, ale mohol vyjs az roku 1958 a hne v y volal skandál. S manzelkou Zdenou Salivarovou zalozil v Kanade vydavatestvo Sixty-Eight Publishers, v ktorom vychádzali okrem jeho tvorby aj diela iných ceských spisovateov zijúcich v exile, dovedna vyse 230 titulov zakázaných ceských aj slovenských autorov. Josef Skvorecký prekladal z anglictiny Faulknera, Hemingwaya, Chandlera, Lewisa.

­r­

RUSKÝ ROMÁN DESAROCIA

Ocenenie za najlepsí ruský román dekády 2001 ­ 2010 Ruský Booker desarocia získalo dielo Hmla padá na staré schody (Lozitsia mgla na staryje stupeni) Alexandra Cudakova (1938 ­ 2005). Táto románová idyla

knizná revue

8

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

AKTUALITY

Sylwia Chutnik Vreckový atlas zien Bratislava, Ladon 2011 Preklad Katarína Laucíková Úbohé chudery z Varsavy. Nikdy nic dobré nezazili, poznajú iba hnev, samotu, ponízenie, rezignáciu. Hrdinky s t y r och vone pr epojených pr í be hov rozvíjajúcich sa uprostred biedy a úpadku varsavského sídliska Ochota, ktoré nám ponúka románový debut poskej autorky Sylwie Chutnik, vyzrali azda vsetok hnus sveta. Výborne napísaná kniha o troch Máriách a jednom Mariánovi, jemnocitnej dusi uväznenej v tele muza, neposkytuje takmer nijaký priestor na nudu, ani na nádych. Dej sa rúti vpred. Strhujúci, nekompromisný, plný nepochopenia, ponízenia tela a citov, smradu, depresie. Po dvoch poctivých fackách na zaciatku knihy ponúka autorka niekoko znepokojivo pokojných strán, aby napokon opä vzbudila hnus zo sveta okolo nás. Vreckový atlas zien odkrýva zivot trhovnícok, alkoholiciek, dôchodký, byrokratiek aj revoltujúcich princezien. A pritom celkom prirodzene, hoci striedmo, vyuzíva humor. S presnosou zachytáva typické znaky zien, s ktorými sa bezne stretávame, ide vsak alej a odhauje zlomové okamihy ich zivotov, motívy konania, hnevu a bezradnosti. Tieto okrajové, nedejinotvorné osudy pre spolocnos nedôlezitých zien, ktoré casto iba cakajú na smr, ba samé ju volia ako jediné východisko z nicoty, nás zasiahnu nepripravených. Co prezíva opitá bezdomovkya, ktorú s pohadom upretým niekam do neurcita míame na chodníku? Ako vnímajú svoje okolie malé dievcatká s gumenými medvedíkmi v ústach a dvojkou z pravopisu? A ten jemnocitný cukrár, ktorý vysíva obrázky, pomáha starenkám a nemá manzelku, to je co zac? Chutnikovej hrdinovia sú extrémnymi výtvormi nevsímavej, predpojatej, necitlivej spolocnosti. Paradoxne nie je az také azké ich nájs medzi nami, prípadne v nás. Neobývajú výhradne varsavské sídlisko Ochota, celkom dobre môzu vsetky tie Márie zi aj v Petrzalke. Kniha je presiaknutá sokujúcim zlom, kazdodenným, neúnavným, nevedomým, slepým. A to je na nej azda najpravdivejsie.

Jana Hajduová

SO ZMYSLAMI DOKORÁN

Sylwia Chutnik (1979) vystudovala ,,gender studies" na Varsavskej univerzite, je jednou zo zakladateliek nadácie MaMa, ktorá sa zasadzuje za práva zienmatiek. Za svoju sociálno - kultúrnu cinnos získala mnozstvo ocenení, roku 2010 jej organizácia Ashoka udelila Nobelovu cenu. Bola nominovaná na titul Poka roka 2007, Glamour Woman 2008 a osobnos týzdenníka Gala v roku 2010.

Ako sa zrodil Vreck ový atlas zien? Niekoko rokov som bývala hne pri varsavskom trhovisku ,, Hal a B a n a ch a", ktoré som v knizke opísala. Kazdý de som tam chodila, pozorovala udí a jednotlivé scény. Vaka iniciatíve nadácie Feminoteka, ktorá vypísala prázdninový konkurz, som napísala príbeh o Ciernej Make. A zvysok sa potom napísal uz sám. Písaniu urcite muselo predchádza zbieranie materiálu, pretoze texty obsahujú mnozstvo detailov o druhej svetovej vojne vo varsavskej Ochote. Vea informácií pochádza z clánkov, kníh a spomienok varsavianistov (varsavianistika ­ interdisciplinárny studijný smer zameraný na historické, spolocenské a politické dejiny Varsavy, ktorý vznikol roku 2007, pozn. autorky rozhovoru). Pracujem aj ako sprievodkya po Varsave a vedela som, kde hada potrebné zdroje.

Z nich som zostavila príbeh a zárove som sa snazila, aby informácie prílis ,,nevycnievali". Vase postavy sú detailne vypracované, vychádzali ste len z pozorovania okolia? Tieto hrdinky sú zmesou udí, ktorých poznám, ale dominuje v nich moja obrazotvornos ­ rôzne variácie na tému ich pocitov a osudov. Odtia pochádza sloboda v opisovaní, naozaj ide skôr o psychoterapiu rôznych fiktívnych osôb. Vreckový atlas je vasou prvotinou a prejavuje sa v om nielen pozorovací, ale aj rozprávacský talent. Písali ste uz predtým? Uz oddávna písem, ale nikdy som netúzila písa do suflíka. Teraz to robím takto: bu písem na objednávku, alebo mám vystriehnutý konkrétny casopis ci knizný projekt. Sám proces písania je natoko vycerpávajúci, ze autor si zaslúzi, aby dostal ocenenie aspo v tom, ze výsledky jeho práce si niekto precíta. Ako by ste charakterizovali spisovatea? Musí písa, ma oci a usi nasiroko otvorené a v rámci mozností sa prílis nevystatova tým, ze píse.

Katarína Laucíková

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

9

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

Za literárnu tvorbu získala Cenu týzdenníka Polityka 2008 a roku 2009 bola nominovaná na cenu Nike. Získala aj ocenenie nadácie Polcul z Austrálie, ktorá podporuje rozvoj poskej kultúry. Po Vreckovom atlase zien (2008) jej vysiel román Dzidzia (Diea, 2009), obidve prozaické diela inscenovali poské divadlá. Vlani vydala knihu Varsava zien a jej fejtóny prinásajú týzdenníky Polityka, Pani a Gagi.

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

RECENZIE

PRERUSENIE SEDEMROCNÉHO TICHA

Amos Oz Cierna skrinka Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011 Preklad Katarína Karovicová Cierna skrinka ukrýva nevypovedané tajomstvá, okolnosti trpké, no najmä bezohadne pravdivé. Umiestuje sa do najmenej rizikovej zadnej casti lietadla, v prípade havárie záznamové zariadenie pomôze objasni, co bolo jej prícinou. V románe izraelského spisovatea Amosa Oza je to inak. Jeho cierna skrinka je ulozená v najrizikovejsej casti udského bytia, v srdci. Protagonisti príbehu ju otvárajú az po uprataní neporiadku skrachovaného vzahu. Amos Oz, nosite pocetných cien za literatúru, v dielach prepája pohnuté príbehy hrdinov s celospolocenskými udalosami. Exkurzom do vnútra postáv niekedy citlivo, inokedy sarkasticky reaguje na dopad sociálno-politických podmienok na medziudské vzahy a súboj hodnôt. Po vyse dvadsiatich rokoch od originálu vychádza slovenský preklad epistolárneho románu Cierna skrinka. Hrdinovia románu, Ilana a uznávaný sociológ Alec Gideon, prostredníctvom listov po siedmich rokoch mlcania otvárajú ciernu skrinku takmer zabudnutého spoluzitia. Obaja zijú nové zivoty (Gideon uz v Chicagu), Ilana sa druhýkrát vydala a v manzelstve, ktoré pociuje ako naplnené, sa jej narodila dcéra. S exmanzelom ju spája iba správaním nezvládnutený syn, prícina obnovy komunikácie. Ilana ziada o financnú pomoc na jeho kauciu a pokracovanie stúdia. Bravúrne zvládnutý epistolárny spôsob písania ponúka citateovi rekonstrukciu rozpadu manzelstva, komunikácia prechádza z oficiálnej na osobnú a v dlhých introspektívnych listoch odhauje bolestivé stránky vzahu. Popri vzájomnom obviovaní vypovedá i o vlastných pocitoch viny, popri egoizme a povýseneckosti sa odhauje túzba pomáha. Zlozité psychické po-

SLOVENSKO

chody zmietajúce sa v neschopnosti prizna si chybu skomplikuje (a zárove urýchli mnohé rozhodnutia) ochorenie exmanzela. Do tohto ocisovania vstupuje túzba po majetku (istým spôsobom náplas na komplexy menejcennosti) súcasného Ilaninho manzela, citovým vydieraním jej exmanzela rýchlo zbohatne, obdivuhodné kalkulovanie osobného advokáta a Boazovo hadanie i nájdenie svojho miesta vo svete. Pozorné cítanie korespondencie medzi vsetkými aktérmi príbehu dynamicky mení úsudky na ich konanie, nedovolí vynies jeden správny súd. A práve Ilana je tá, ktorá najviac verí a trpezlivo hadá cesty k uspokojeniu vsetkých strán. Na pozadí osudov autor vykresuje i silno pociované nábozenské a politické spory, proti sebe stavia silne veriaceho Zida s politickými ambíciami a sociológa zaoberajúceho sa fanatizmom: ,,Nicíme sami seba...pre teologickú chorobu. Co je posadnutos vykúpením? Iba maska zakrývajúca totálny nedostatok základného talentu zi." V závere románu sa situácia hrdinov obracia. Syn Boaz neplánovane dovedie rodicov na miesto symbolizujúce praprícinu rozpadu rodiny, zakopáva ciernu skrinku a nachádza novú pôdu. Ilana, predtým ,,zena oboch" sa stáva ,,matkou" ­ tak, ako sa podpisuje na posledný list manzelovi Michalovi (ale uz v rozvodovom konaní). Román Cierna skrinka uspokojí nárocného citatea. Napriek jej otvoreniu neponúkne jednoznacnú odpove.

Alena Strompová

KE V CESTE STOJA ZIVÍ AJ MTVI

Michael Koryta Studená rieka Bratislava, Ikar 2011 Preklad Vladislav Gális Amerického spisovatea M ichaela Kor y tu (1982) prirovnávajú ok rem i ných aj k hororovému velikánovi Stephenovi K ingovi. Keze v minulosti pracoval ako súkromný vysetrovate, dá sa predpoklada, ze sa pri

písaní inspiroval aj skutocnými prípadmi, a táto práca mu zrejme pomohla vybudova aj výrazný zmysel pre detail. Studená rieka zarucene osloví skalných fanúsikov mysterióznej fikcie, ktorí si myslia, ze ich v tomto zánri nemôze uz nic prekvapi. Sympatický hrdina Eric Shaw sa po nechcenom ukoncení kariéry úspesného hollywoodskeho kameramana zacal zivi produkovaním spomienkových videozáznamov o zosnulých na základe materiálu a informácií od smútiacich pozostalých. Erica to nijako mimoriadne nenapa, hoci vaka svojej neobycajnej intuícii, vnímavosti a predstavivosti to robí naozaj dobre. Jeho práca vsak nadobudne úplne iný rozmer, ke prijme lukratívnu ponuku nakrúti video o bohatom umierajúcom starcovi a do cesty sa mu zacnú stava ziví i mtvi. Eric Shaw takmer kruto doplatí na svoj talent ,,ozivi to, co uz nie je", najmä preto, ze jeho snahu dozvedie sa co najviac o nikdy nevypovedanom príbehu neziví ani tak pocit zodpovednosti voci klientke, ako skôr obycajná udská zvedavos. Citate sa tak spolu s ústrednou postavou necháva vtiahnu do víru udalostí, v ktorých je nútený hada spojitos medzi podivnou adovo studenou fasou este podivnejsej minerálky, muzom s tvrdým klobúkom na hlave a malým mesteckom s majestátnym hotelom uprostred. Napínavý dej spestrujú vidiny, halucinácie a zivé sny, vaka comu je o hrôzostrasnú zábavu dokonale postarané. Dejovú líniu autor zaujímavo preplietol so zdanlivo nesúvisiacim detailným opisom meteorologických podmienok v mestecku. Cím jasnejsí obraz o situácii vzniká zo skladacky jednotlivých udalostí, tým horsie to vyzerá s pocasím, pricom rozuzlenie zápletky sprevádzajú nevídané prírodné katastrofy. Kniha tak v sebe spája tému smrti, nadprirodzených javov a prírodných zivlov, teda vsetkého, coho sa odveky bojíme a co nás napriek tomu fascinuje svojou silou, necakanosou a neuveritenosou. Román ponúka moznos na chvíu sa prenies do sveta, kde hranica medzi skutocnosou a neskutocnosou nie je jednoznacne urcená. Citatea núti v myslienkach sa podiea na riesení záhady, svojou kompozíciou, výnimocnými postavami a reálnym zobrazením nereálneho vzbudzuje zvedavos a obcas aj pocit, ze sa treba obzrie cez plece, ci nablízku naozaj nestojí zvlástny muz v tvrdom klobúku.

Veronika Babjaková

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

10

knizná revue

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

RECENZIE

KAM ZMIZOL HENRY?

Katherine Webbová Dedicstvo Bratislava, Ikar 2011 Preklad Zuzana Therová Clovek môze zdedi po svojich predkoch vea. Hmotné i neh mot né. Pocnúc genetickou výbavou cez rôzne statky az po úplné banality. A neraz i to, o co nestojí. Minulos. Strach. Tajomstvá. Ako sestry Calcottové, hlavné hrdinky debutu Katherine Webbovej. Po smrti starej matky Meredith prichádzajú na zdedené panské sídlo Storton, na ktoré vsak ­ podobne ako na starú mamu ­ nemajú práve najlepsie spomienky. Kazdá z nich sa vsak s nestrávenou minulosou vyrovnáva po svojom: starsia Beth sa snazí zabudnú, mladsia Erika rozpamäta. Najväcsmi z celého repertoára babkiných necností dievcatá mrzela jej krutos a nenávis voci kocovnej rodine Dinsdalovcov, prebývajúcej na ich pozemkoch, a to najmä preto, ze obe sa skamarátili s jedným z nich, s rovesníkom Dinnym. Za celou sériou nie práve najsastnejsích liet so starou mamou spravilo krvavú bodku zmiznutie bratranca Henryho. Pociatocný skandál a mediálny rozruch okolo tejto udalosti po rokoch utíchol, no natrvalo poznacil vsetkých clenov rodiny a ich vzahy. Erika verí, ze ke sa jej podarí rozpamäta, co sa vtedy presne stalo, nájdu konecne s Beth a Dinnym pokoj. Román sa odvíja v niekokých casových rovinách. Príbeh súcasnícok Beth a Eriky a príbeh zámoznej mladuckej siroty Caroline z New Yorku zo zaciatku 20. storocia spociatku vyznievajú ako samostatné, citate vsak tusí, ze má súvis s ústredným príbehom. Ke autorka odhalí citateom nový, no pre Eriku a jej sestru známy fakt, ze Caroline bola ich prababickou, má citate oproti Erike obrovskú výhodu. To, po com ona pátra, on vie ­ ale i tak na neho i Eriku caká vea nových prekvapení pri odkrývaní nevsednej rodinnej histórie. Ke sa napokon oba príbehy pretnú a trýznivé tajomstvo je prelomené, neostáva nám

nic iné, len uznanlivo zahvízda nad rozprávacským umením autorky. Cím väcsmi smerujeme k vyrieseniu vsetkých záhad, tým väcsmi sa z cítania stáva príjemná exkurzia zivotom anglických sachtických rodín, súcasných kocovných Cigánov (i ke v mnohých detailoch ich opisy pôsobia pre nasinca mozno az privemi zidealizovane) ci do zivotných pomerov v drsných amerických prériách. Skrátka, román s gotickými prvkami ako stvorený na ponuré zimné vecery.

Mária Bilá

SVET BEZ RODICOV

Martin Vopnka Spiace mesto Bratislava, Trio publishing 2011 Preklad Ina Martinová V sobotajsie neskoré ráno vstanú len deti. Rodicia spia. Nie v jednej dom ácnos t i , v celej krajine, ba mozno v celom svete. Nev ieme naisto, pretoze Vopnka zveruje príbeh rozprávacovi, ktorý splýva s optikou stvorice postáv súrodencov. V rámci celistvosti ilúzie nevie viac nez ony a viac nez ony potrebujú, nevysvetuje, a tak len z náznakov môzeme háda, kde by sa mohla - ak vôbec - nachádza predloha Vysokého Hradca. Napokon, konkrétnos detailov netvorí podstatu. Príbeh nie je ani podobenstvom, ale alternatívnou víziou v stýle katastrofickej vedeckej fantastiky. Pravda, fantastické ozvlástnenie, s hodne pochybným, v podstate otvorene priestrelným pozadím (do spánku upadnú len muzi a zeny, co uz mali deti), slúzi predovsetkým ako katalyzátor zmien, v rámci ktorých môze autor na ploche zaujímavého príbehu plnsie rozvinú charaktery a hra sa s psychikou detských protagonistov naozaj podmanivým spôsobom. Sledujeme ich výpravy za vodou a potravinami, kontakt s násilníkmi a bezdomovcami, stretnutie so zlodejkou, skúsenosti s charitatívnou pomocou, ekologickým hnutím, dobrovoníkmi, alkoholickami s mäkkým srdcom, kazmi s homosexuálno-pedofilnými sklonmi, pátranie po najmladsom bratovi, unesenom priekupníkmi s demi. Kritika a sociálna sonda, obvyklá v zánri antiutópie, získava zaujímavý rozmer vaka autorovej rozprávacskej stratégii. Natíska sa otázka, ci a nakoko sú postavy inspirované autorovým vlastným potomstvom, keze Vopnka má styri deti aj v realite. V kazdom prípade sa mu vsak podarilo svojimi hrdinami zauja. Pre mnohých fanúsikov tejto skvelej knizky máme dobrú správu. Vydanie prekladu druhej casti trilógie Spiaca spravodlivos je plánované na september.

Milos Ferko

UVÄZNENÍ V OBRAZE

Anne Plichotová a Cendrine Wolfová Oksa Pollocková. Les zablúdených Bratislava, SPN ­ Mladé letá 2011 Preklad Zuzana Szabóová Francúzske autorky svojou pädielnou fantasy sériou Oksa Pollocková spustili v Európe pollockmániu, ktorá mozno opanuje aj Slovensko. Krátko po prvej casti Vyvolená vysla aj druhá, Les zablúdených. Hrdinka - strnásrocná Oksa Pollocková ­ sa uz vyrovnala s tým, ze sa presahovali z Paríza do Londýna, ale este stále má problémy s poznaním, ze uz nikdy nebude obycajnou stredoskoláckou. Len okruh jej blízkych vie, ze vládne nadprirodzenými schopnosami a je Mladou Vznesenou, cize nieco ako následníckou trónu bájnej neviditenej krajiny Edefie, odkia museli jej predkovia a ich priatelia ujs. Je predurcená zohra neopakovatenú úlohu v boji Dobra a Zla, ktoré nicí vlas jej predkov i svet udí. Je jedinou sancou pre Utecencov, ale aj znepriatelených Felonov, na návrat. Oksa vsak este predtým musí zachráni svojho najlepsieho kamaráta Gusa, ktorého zlé sily uväznili v carodejnom obraze, a podstúpi nekonecné blúdenie a zivotunebezpecné skúsky. Najazsí boj vsak zvádza Oksa sama so sebou. Bojí sa zodpovednosti a len postupne sa ucí sebaovládaniu a schopnosti empatie. Nevraviac o citovom zmätku prvej lásky, ktorú v nej vzbudzuje kamarát Gus, ale i záhadný Tugdual. Autorky obdarili svoju hrdinku sebairóniou aj zmyslom pre humor a pripravili osviezujúce a pútavé cítanie o prekonávaní samého seba, sile rodinnej spolupatricnosti a priatestva. Nielen dospievajúci citatelia sa iste tesia na alsie pokracovanie, ktoré vyjde v máji.

Elena apajová

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

11

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

VYCHÁDZA

Umberto Eco

PRAZSKÝ CINTORÍN

Hrdina najnovsieho Ecovho románu Simone Simonini je falsovate úradných aj neúradných dokumentov, spice tajných sluzieb, vrah, zdvojená osobnos, a jeho príbeh je krvavým obrazom európskych dejín.

Pristúpil som k stolu a uvidel zväzok listov i s obálkami, vsetky boli adresované jednej a tej istej osobe: Najctihodnejsiemu alebo Vemi Ctihodnému Pánovi Opátovi Dalla Piccola. Veda listov som uvidel niekoko stránok popísaných jemným a vemi úhadným, takmer zenským rukopisom, vemi odlisným od môjho. Nácrtky listov bez akéhokovek zvlástneho významu, poakovanie za akýsi dar, potvrdenie dohodnutého stretnutia. Ale to, co lezalo celkom navrchu, bolo napísané nesúrodým stýlom, ako keby si pisate iba naponáhlo robil poznámky, aby si zaznacil zopár bodov na premýsanie. Zacítal som sa s malými problémami: Vsetko sa zdá neskutocné. Ako keby som bol niekto iný, niekto, kto ma pozoruje. Poznaci si písomne, kvôli istote, ze je to tak. Dnes je 22. marca. Kde je kuta a parocha? Co som robil vcera vecer? V hlave ako keby som mal cosi ako opar, hmlu. Nemohol som si spomenú ani len to, kam vedú dvere na konci izby. Objavil som chodbu (nikdy predtým som ju nevidel?), je tam mnozstvo siat, parochní, krémov a lícidiel, aké pouzívajú herci. Na kolíku v stene tam visela solídna kuta a na bielizníku som nasiel nie iba solídnu parochu, ale aj falosné obocie. Mierne okrový podklad, trochu ruzovej na vystupujúce lícne kosti, a opä som bol ten, za koho sa pokladám, bledá tvár a trochu horúckovitý výzor. Asketický. To som ja. Kto ja? Viem, ze som abbé Dalla Piccola. Alebo ten, koho vsetci poznajú pod menom abbé Dalla Piccola. No ocividne ním nie som, keze na to, aby som tak vyzeral, sa musím prestrojova. Kam vedie táto chodba? Obava ís az na koniec. Znovu si precíta poznámky uvedené vyssie. Ak to, co je napísané, je napísané, prihodilo sa mi to naozaj. Dôverova písaným dokumentom. Ze by mi niekto dal nieco vypi? Boullan? Viac ako schopný. Alebo jezuiti? Alebo slobodomurári? Co ja mám s nimi spolocné? Zidia! Samozrejme, mohli to by oni. Necítim sa tu bezpecne. Niekto sem mohol vniknú v nocnom case, vzia si moje osatenie a co je este horsie, nazera do týchto mojich papierov. Mozno si niekto chodí po Parízi a vsetci si myslia, ze je to abbé Dalla Piccola. Musím sa utiahnu do Auteuil. Diana mozno nieco vie. Ale kto je Diana? Tu sa poznámky abbého Dalla Piccolu koncili a je zaujímavé, ze si takýto dôverný dokument nevzal so sebou, co len dosvedcuje, ze bol urcite do krajnosti rozrusený. A tu sa koncilo aj vsetko, co som o om vedel. Vrátil som sa do bytu na impasse Maubert a posadil sa za pracovný stôl. Akým spôsobom sa zivot abbého Dalla Piccolu prepletal s mojím? Pochopitene som nemohol nevzia hne do úvahy tú najjednoduchsiu hypotézu. Ja a abbé Dalla Piccola sme jedna a tá istá osoba, a keby to naozaj bolo tak, vsetko by sa vysvetlilo, dva byty prepojené do jedného a dokonca i to, ze som vosiel oblecený ako abbé Dalla Piccola do Simoniniho bytu, odlozil som si tam kutu a parochu a vzápätí som zaspal. Az na malý detail: ak Simonini bol aj Dalla Piccola, preco som ja nevedel nic o Dalla Piccolovi a necítil som sa Dalla Picolom, ktorý nevedel nic o Simoninim ­ ba na to, aby som sa dozvedel, co si Dalla Piccola myslí a co cíti, musel som si precíta jeho zápisky? A keby som bol aj Dalla Piccola, teraz by som musel by v Auteuil, v dome, o ktorom, ako sa zdalo, on dobre vedel, zatia co ja (Simonini) som o om nevedel vôbec. A kto je Diana? Ibaze by som bol obcas Simonini, ktorý zabudol na Dalla Piccolu, a obcas Dalla Piccola, ktorý zabudol na Simoniniho. Nebolo

by to nic nové. Kto mi to rozprával o prípadoch zdvojenia osobnosti? Nebolo to tak aj v prípade Diany? Ale kto je Diana? Rozhodol som sa ís na to metodicky. Vedel som, ze som si do zosita zaznamenával rozlicné stretnutia, a nasiel som tam nasledujúce poznámky: 21. marca, omsa 22. marca, Taxil 23. marca, Guillot, kvôli testamentu istého Bonnefoy 24. marca, k Drumontovi? Ako je mozné, ze som mal ís 21. na omsu, naozaj netusím, lebo nemyslím, ze som veriaci. Ak je niekto veriaci, znamená to, ze v nieco verí. Verím ja v nieco? Nezdá sa mi. Takze som neveriaci. Logika. Ale nechajme to. Obcas clovek ide na omsu z mnozstva iných dôvodov a viera s tým nemá nic spolocné. Isté vsak je, ze v ten de, ktorý som pokladal za pondelok, bol utorok 23. marca, a skutocne prisiel ten Guillot, aby som mu spísal Bonnefoyov testament. Bolo teda 23. a ja som si myslel, ze je 22. Co sa stalo 22.? Kto alebo co je Taxil? A to, ze by som mal vo stvrtok zájs za akýmsi Drumontom, nepripadá do úvahy. Ako by som sa mohol s niekým stretnú, ke ani neviem, kto som ja sám? Musím sa dakde ukry, kým si vsetko v hlave nevyjasním. Drumont... Vravel som si, ze viem vemi dobre, kto to je, no len co som sa pokúsil o om premýsa, myse ako keby sa mi zatemnila vínom. Skúsme si to celé prebra z viacerých strán, povedal som si. Po prvé: Dalla Piccola je niekto iný, skrátka chlapík, ktorý z nejakých záhadných prícin casto zájde do môjho bytu spojeného s tým jeho viac-menej tajnou chodbou. Vecer 21. marca vosiel ku mne na impasse Maubert, odlozil si kutu (preco?), potom si siel ahnú k sebe domov, kde sa ráno prebudil a zistil, ze si na nic nepamätá. A tak isto, s vynulovanou pamäou, som sa ja zobudil o dve rána neskôr. Lenze co som v takom prípade asi robil v pondelok 22., ak som sa zobudil bez stipky pamäti ráno 23.? A preco by sa mal Dalla Piccola vyzliec u ma a potom sa vráti do svojho bytu bez kutne ­ a o kokej hodine? Premklo ma tupé zdesenie pri myslienke, ze prvú cas noci strávil v mojej posteli... preboha, je pravda, ze zeny mi naháajú hrôzu, ale s opátom by to bolo este ovea horsie. Som cudný, ale urcite nie zvrátený... Román v preklade Stanislava Valla vychádza vo Vydavatestve Slovart.

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

12

knizná revue

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

ESEJ

KE KAZDÝ KROK SPREVÁDZA MOC

George Friedman Nasledujúce desarocie Kde sme... a kam sa uberáme Bratislava, Ikar 2011 Preklad Lucia Virostková O knihách sa casto vraví, ze dokázu tvori svety svojho druhu. Sná stací len vedie umne ich posklada, odkry ich formujúce princípy. Keby sme sa pokúsili predstavi si svet, urcujúce kontúry sveta tohto rozprávania o ,,vekej svetovej politike", vstupovali by sme do priestoru, kde takmer bezhranicne dominuje, takmer z kazdého miesta vyzaruje ,,vôa k moci", potreba ma moc. Stráca ju, znamená stráca i ochranu pred atakmi ostatných, cakajúcich viac-menej len na pr ílezitos, vhodný cas uchmatnú si cosi z násho koláca, znamená to, stáva sa slabým, a tu sú slabí pohlcovaní, pozvone vyciciavaní, pozieraní mocnými. A kto by chcel by slabým? Z týchto dôvodov tento svet nemôze by bez moci, je v om vlastne pre vsetkých nevyhnutná, je cieom, ktorému treba podriaova svoje kroky, cieom, co ich i, takpovediac, posväcuje. Tieto myslienky ukrývajú, privádzajú k alsej ­ akoby sa potreba moci rodila zo strachu, z obavy pred druhými, pretoze o nich naisto vieme, ze v podstate si nás chcú úplne podriadi, ak nie znici, bez pardonu z mapy sveta vymaza. Som náchylný veri predstavenému, bludnému kolobehu moci (inak nazývanému aj politika. Vieme vlastne, ze tak funguje.) Autor, nás ,,sprievodca" týmto nemilým svetom, okrem iného významný americký politológ, najmä vsak strategický prognostik a analytik nám ho predostiera (tým rovnako i utvára) predovsetkým z perspektívy a potrieb najmocnejsieho aktéra prastarej hry o co mozno najväcsie sústo. Ako iste tusíme, sú ním Spojené státy ­ jediný súcasný, celosvetový hegemón, politické a ekonomické, avsak ,,nezamýsané impérium". Sledujeme svet vo vzahu k nim - centra, z ktorého nás ,,sprievodca" vychádza, aby sa napokon k nemu vzdy vrátil. (Orientácia knihy na amerického citatea je zrejmá, a tak mi miestami unikal význam tohto prekladu pre slovenského citatea.) V rade geopolitických analýz a prognóz jednotlivých regiónov sveta tak môzeme sledova rozvíjanie, konkrétne specifikácie prvoradého (národno-strategického) záujmu knihy: Nedovoli ostatným aktérom hry zauja pozíciu najmocnejsieho. Najúcinnejsím spôsobom, ako to dosiahnu, má by stratégia vytvárania a udrzovania tzv. ,,mocenskej rovnováhy",

ktorá v skratke spocíva v podpore slabsích, aby mohli tvori protiváhu silnejsím, to vsak len preto, aby bránili silnejsím este viac zosilnie. Prílis mocní sú vzdy i pre najmocnejsieho prílis nebezpecní, prílis mocní sú vlastne uz nepriatelia. Nás ,,sprievodca" vemi dobre chápe jednotiaci princíp vedenia a fungovania politiky, dokladá ho slovami jedného z predsedov vlády Británie z cias, ke bola este svetovým impériom (z nich mi tak trocha a vlastne doslovne behá mráz po chrbte): ,,Nemáme vecných spojencov a nemáme ani trvalých nepriateov. Nase záujmy sú vecné a trvalé a o tieto záujmy sme povinní dba."

Peter Brezan

ZAJTRA SI URCITE NÁJDEM DIEVCA

Boris Vian Pena dní Agentúra Pohoda 2011 Preklad Tamara Zemková Penu dní s prívlastkom najjatrivejsí úbostný román súcasnosti napísal francúzsky spisovate Boris Vian ako 26-rocný. Priblizne o ses rokov mladsia je rúskom tajomstva zahalená hlavná postava románu Colin. Jediné, co sa o om dozvedáme je, ze ide o mladého, veselého a milého chlapca, ktorý akoby nemal minulos, ani budúcnos. Zije si nad pomery, hoci nikde nepracuje, dokonca má vlastného kuchára Nicolasa. Colin si kazdý vecer pred spaním hovorí: chcel by som by zaúbený, zajtra si

urcite nájdem dievca. A keze v románoch sa plnia sny, jedného da sa vyberie so svojím priateom Chickom a jeho láskou Alice na narodeninový vecierok pudlíka. Stretáva Chloe a zaúbi sa do nej. Vsetky postavy prechádzajú istými zmenami, ktoré so sebou prinása vzah. Svojich závislostí sa vzdávajú ci ich prehlbujú, pricom posadnutos jednej z postáv privodí tragédiu. Smr má v niektorých prípadoch komické rozmery. Takáto bipolárnos sa objavuje v celom diele. Stretávame sa so sastím i nesastím, so surrealisticko-dadaistickými prvkami i s absurdnými situáciami. Román vám ponúka priestor, kde môzete lovi úhora cez vodovodný kohútik, a potom ho zjes na veceru, môzete vidie mys rozpráva sa s mackou a pritom rozmýsa nad samovrazdou, ci namiesa hrou na klavíri svoj obúbený nápoj, dokonca si v jeden vecer pustíte platu s piesou s rovnakým

názvom ako meno dievcaa, do ktorého sa na druhý de zamilujete. Láska, pravá láska, len tá osudová nás ucí vzda sa vecí, na ktoré sme si navykli, dokonca aj vlastného zivota, ktorý pre nás nemá zmysel bez milovanej bytosti. Toto vsetko zazíva Colin. Aby uzivil seba a svoju azko chorú lásku, vzdáva sa prepychu. Neradi by sme vyrozprávaním príbehu uberali citateov o dramatické vyústenie románu, môzeme len podotknú, ze tak ako sa súcasou zivota vsetkých postáv postupne stáva láska, stáva sa ou i smr, ktorá prichádza náhle i pomaly zárove. Pena dní vás spociatku pobaví, neskôr zaskocí, a nakoniec oziví vase rany, pridá do nich trosku soli, a potom ju vyplaví cez napenené emócie, ktoré sa schovávali pod strechou obycajných dní.

Alexandra Pechová

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

13

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

KNIHY V PREDAJI

KNIHY V PREDAJI

0 VSEOBECNOSTI

00 Bibliografické katalógy. Knihovníctvo. Dokumentácia Kniha 2011. Zost. M. Domová Martin, Slovenská národná kniznica 2011. 1. vyd. 448 s. Broz. Zborník o problémoch a dejinách kniznej kultúry. ISBN 978-80-89301-79-9 Stefan Kocák. Zost. B. Ocilková Vranov n. Topou, Hornozemplínska kniznica 2011. 1. vyd. 43 s. Broz. Personálna bibliografia folkloristu, choreografa a kultúrneho pracovníka. ISBN 978-80-970245-1-2 03 Encyklopédie. Vseobecné slovníky Kniha svätých. Z angl. orig. prel. M. Lukác Bratislava, Svojtka&Co 2011. 1. vyd. 336 s. Viaz. Ilustrovaná encyklopédia kresanských svätcov je usporiadaná chronologicky poda mesiacov v roku. ISBN 978-80-8107-345-8 04 Kalendáre SEPETKA, Adam - ZBOJEK, Ján Skolský rodinný kalendár financnej gramotnosti 2012 - 2013 Bratislava, Príroda 2011. 2. vyd. 58 s. Broz. Ucebná pomôcka pre ziakov. ISBN 978-80-07-01954-6 V brázde Metodovej. Zost. Michal Hospodár Kosice, BYZANT 2011. 1. vyd. 131 s. Broz. Gréckokatolícky kalendár 2012. ISBN 972-80-85581-58-4 TURAN, Dusan Gnozeologické a metodologické východiská filozofie Bratislava, IRIS 2011. 1. vyd. 273 s. Viaz. Filozofia dejín spolocenského pohybu. ISBN 978-80-89256-67-9 13 Okultné vedy. Parapsychológia. Tajné spolocnosti BRADEN, Gregg Kódy vdomí. Z angl. orig. prel. do cestiny A. Janovská Bratislava, Eugenika 2011. 1. vyd. 287 s. Broz. Návod na prijímanie sily z vesmíru. ISBN 978-80-8100-259-5 LIGHT, Sun Energia myslienok. Z angl. orig. prekl. neuved. Bratislava, Eugenika 2011. 1. vyd. 257 s. Broz. Princípy a metódy tvorivého myslenia, vaka ktorým môze clovek zmeni svoj zivot. ISBN 978-80-8100-269-4

ANOTÁCIE

2 NÁBOZENSTVO. DUCHOVNOS

20 Kresanské nábozenstvá AYLWARDOVÁ, Gladys - HUNTEROVÁ, Christie Na strane Víaza. Z angl. orig. prel. A. Povrazníková a R.Molnárová Bratislava, Misijná spolocnos evanjelia Jezisa Krista 2011. 1. vyd. 136 s. Broz. Príbeh misionárky G. Aylwardovej. ISBN 978-80-89279-70-8 BURPO, Todd ­ VINCENTOVÁ, Lynn Nebo nie je výmysel. Z angl. orig. prel. Dominika Uhríková Bratislava, Vydavatestvo Tatran 2011. 1. vyd. 184 s. Viaz. Kniha pastora Wesleyánskej cirkvi o zázitkoch z krátkeho pobytu v nebi jeho trojrocného syna pocas operácie slepého creva. ISBN 978-80-222-0609-9 FARKAS, Pavol Textový, exegetický a teologický výskum evanjelia poda Marka Bratislava, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 2011. 1. vyd. 144 s. Broz. Monografia. ISBN 978-80-88696-61-2

HAKO, Jozef - HRABOVEC, Emília 75 rokov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave Bratislava, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 2011. 1. vyd. 118 s. Viaz. Dejiny bohosloveckej fakulty. ISBN 978-80-88696-62-9 Heslá s úvahou na kazdý de 2012. Zost. P. Procházka Bratislava, ECM 2011. 1. vyd. 189 s. Broz. Úvahy. ISBN 978-80-85733-85-3 JOHN, Patrícia Víaz. Z angl. orig. prel. M. Dubanová Bratislava, Misijná spolocnos evanjelia Jezisa Krista 2011. 1. vyd. 168 s. Broz. Pútavé objasovanie biblických udalostí. ISBN 978-80-89279-69-2 Schematizmus Spisskej diecézy 2010. Zost. P. Majda, J. Svitek Spisské Podhradie, Biskupský úrad Spisská Kapitula 2011. 1. vyd. 444 s. Viaz. Schematizmus. ISBN 978-80-970657-2-0

a audit úctovných jednotiek verejnej správy III. Audit v státnej správe a samospráve Bratislava, Súvaha 2011. 1. vyd. 168 s. Broz. Pracovná pomôcka. ISBN 978-80-89265-19-0 KOVALCÍKOVÁ, Antónia - KORDOSOVÁ, Alena - KRSEKOVÁ, Marianna Úctovníctvo rozpoctových organizácií, príspevkových organizácií a obcí Bratislava, Iura Edition 2011. 1. vyd. 147 s. Broz. Praktikum. ISBN 978-80-8078-409-6

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

41 Cudzie jazyky Arabcina - konverzácia so slovníkom a gramatikou Bratislava, Lingea 2011. 1. vyd. 352 s. Broz. Konverzacná prírucka. ISBN 978-80-89323-78-4 Cínstina - konverzácia so slovníkom a gramatikou Bratislava, Lingea 2011. 1. vyd. 320 s. Broz. Konverzacná prírucka. ISBN 978-80-89323-64-7 Hebrejcina - konverzácia so slovníkom a gramatikou Bratislava, Lingea 2011. 1. vyd. 320 s. Broz. Konverzacná prírucka. ISBN 978-80-89323-79-1 49 Ucebnice BRESTENSKÁ, Eva - DOBEKOVÁ, Mária Pracovný zosit zo slovenského jazyka pre 5. rocník speciálnych ZS Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 10. vyd. 128 s. Broz. Pracovný zosit. ISBN 978-80-10-02159-8 CESNAKOVÁ, Eva Diktáty a cvicenia pre 5. rocník ZS Bratislava, AKTUELL 2011. 1. vyd. 120 s. Broz. Praktická prírucka. ISBN 978-80-89153-89-3 Slovenský jazyk pre 7. rocník ZS a 2. rocník gymnázia s osemrocným stúdiom s vyucovacím jazykom maarským Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011.

UDIA A KNIHY

3 SPOLOCENSKÉ VEDY

37 Pedagogika. Skolstvo. Veda KOLLÁROVÁ, Emília Pred startom na vysokú skolu Bratislava, Infopress, vydavateské a konzultacné sluzby 2011. 21. vyd. 296 s. Broz. Praktická prírucka pre záujemcov o vysokoskolské stúdium. ISBN 978-80-89485-03-1 39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór udové piesne, spevné a tanecné tradície spod Bielych Karpát II. Zost. J. Lehocký Trencín, KC Siho 2011. 1. vyd. 287 s. Broz. Piesová monografia s komentármi k spevným i tanecným tradíciám v oblasti Bielych Karpát. ISBN 978-80-970760-5-4 SLIMÁK, Lajo Výkladový slovník pezinciny Pezinok 2011. 1. vyd. 196 s. Viaz. Národopisný výkladový slovník. ISBN 978-80-970038-1-4 391 Ucebnice BRÁNIKOVÁ, Mária - KASZASOVÁ, Katarína - STELBACKÝ, Ján Rozpoctovníctvo, úctovníctvo

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

1 FILOZOFIA

10 Filozofia TIEFENBACHEROVÁ, Angelika Filozofia. Co by sme mali vedie. Z nem. orig. prel. T. Oravec Bratislava, AKTUELL 2011. 1. vyd. 207 s. Viaz. Prehad základných faktov, súvislostí a osôb vo filozofii. Obsahuje sto tém a mien, mnozstvo informácií a je spoahlivým sprievodcom svetom filozofie. ISBN 978-80-89153-82-4

14

knizná revue

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

KNIHY V PREDAJI

1. vyd. 135 s. Broz. Ucebnica. ISBN 978-80-10-02109-3 SKULTÉTYOVÁ, Silvia - ROHOVSKÁ, Jana Moje cítanie 3 Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 9. vyd. 56 s. Broz. Slabikár pre 2. rocník speciálnych ZS (variant A) a pre 4. - 6. rocník speciálnych ZS (variant B). ISBN 978-80-10-02148-2

Z nem. orig. prel. A. Krsák Bratislava, Noxi 2011. 1. vyd. 205 s. Viaz. Patofyziognómia - prírucka. Opis a vyobrazenie typických znakov na tvári, pokozke, rukách, zuboch ci na jazyku signalizujúcich stav vnútorných orgánov. ISBN 978-80-8111-060-3 62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita BIZÍKOVÁ, ubica K prevencii v skole Bratislava, Státny pedagogický ústav 2011. 1. vyd. 42 s. Broz. Prevencia tabakizmu a alkoholizmu v skole. ISBN 978-80-8118-101-6 BIZÍKOVÁ, ubica - BAGALOVÁ, ubica Vsetci to robia! Bratislava, Státny pedagogický ústav 2011. 1. vyd. 96 s. Broz. Metodika na realizáciu prevencie uzívania návykových látok pri práci so ziakmi, ktorá vychádza z dánskeho projektu. ISBN 978-80-8118-072-9

tulom Paríz, Lyon, Saint-Étienne sa venuje problémom urbánnej politiky, bývaniu, mobilite, ekológii, kultúre... Dopajú ju krátke biografie autorov jednotlivých príspevkov.

5 EXAKTNÉ VEDY

57 Botanika. Zoológia VIERINGOVÁ, Kerstin - KNAUER, Roland Ohrozené zivocíchy. Z nem. orig. prel. K. Széherová a J. Melcerová Bratislava, Ikar 2011. 1. vyd. 302 s. Viaz. Plnofarebný atlas s vyse 450 fotografiami a mapami obrazom aj textom predstavuje vyse 250 ohrozených zivocíchov. Publikácia je rozdelená poda svetadielov a ekotopov, dopa ju register, orientáciu uahcujú aj piktogramy zivocísnych druhov. ISBN 978-80-551-2713-2 59 Ucebnice KOLKOVÁ, Monika - POPÍKOVÁ, ubica Matematika 5. - 9. rocník ZS Bratislava, Raabe Slovensko 2011. 1. vyd. 110 s. Broz. Metodická príprava pre uciteov. ISBN 978-80-89182-66-4

6 APLIKOVANÉ VEDY

611 Populárna medicína TEPPERWEIN, Kurt Choroby vycítané z tváre.

72 Urbanizmus KUBOVÁ-GAUCHÉ, Alena a kolektív Mesto-Región-Metropola. Z franc. orig. prel. Kornélia Molnárová. Predslov Rachid Makhloufi Bratislava, Vydavatestvo Eurostav ­ Spolok architektov Slovenska 2011. 1. vyd. 95 s. Broz. Výstup z medzinárodného seminára Mesto-Región-Metropola. Plány do budúcnosti. Výmena skúseností. Konal sa v máji 2010 v Bratislave a opieral sa o projekt Vekého Paríza. Publikácia s podti-

ISBN 978-80-89228-32-4 76 Umelecké remeslá SABO, Jozef Tokár Devínska Nová Ves, Jozef Sabo 2011. 1. vyd. 315 s. Viaz. Obsiahla publikácia s farebnými fotografiami od tokárskeho majstra ponúka komplexnú informáciu záujemcom o tokársku prácu

Pokracovanie na strane 16

KNIHA ROKA 2011

STAV K 10. JANUÁRU 2012

KNIHA ROKA

1. Andrea Coddington: Cudzia krv ­ Ikar 2. Elena Hidvéghyová-Yung: Dáz slivkových kvetov ­ Vydavatestvo Slovart 3. Marián Gavenda: Nekonecné horizonty kardinála Korca ­ Perfekt 4. Leopold Moravcík: Výhybky dejín ­ Perfekt 5. Jozef Heriban: Schovaný, neschovaný, idem ­ Herial

>> ANKETOVÝ LÍSTOK

1. Na knihu roka navrhujem:

(autor, názov, vydavatestvo)

knizná revue

www.litcentrum.sk

POCET HLASOV

60 53 52 51 31 34 29 27 22 13

2. Za debut roka navrhujem:

(autor, názov, vydavatestvo)

DEBUT ROKA

1. Daniela Bojnanská: Svietis ke milujes ­ Renesans 2. Anika Pastoreková: Príbeh jednej lásky ­ Slovenský spisovate 3. Vanda Rozenbergová: Vedajsie úcinky chovu drobných hlodavcov ­ Premedia Group ­ Inaque.sk 4. ubomíra Romanová: Vlasy dupkom ­ HladoHlas 5. Elena Eleková: Zivot pri zivote ­ Ikar

3. Za vydavatestvo roka navrhujem:

Meno a adresa odosielatea:

VYDAVATESTVO ROKA

1. 2. 3. 4. 5. Vydavatestvo Slovart Ikar Perfekt Lúc Marencin PT 44 43 34 26 16

(podpis)

Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA 2011 posielajte na anketových lístkoch, NIE NA XEROXOVÝCH KÓPIÁCH. Platné sú anketové lístky obsahujúce aspo jednu odpove na jednu anketovú otázku, ktoré majú citatenú adresu odosielatea s PSC a vlastnorucným podpisom. Hlasy posielajte len knihám, ktoré vysli v roku 2011. Uzávierka ankety je 15. marca 2012.

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

7 UMENIE. SPORT. VONÝ CAS

Mesto-Región-Metropola Vydavatestvo Eurostav ­ Spolok architektov Slovenska 2011

UDIA A KNIHY

,,Pre politiku mesta v sirsom slova zmysle, nie v zmysle zúzenom na úpravy urcitých mestských stvrtí, je potrebná vízia, spolocné vytváranie mesta zo strany verejných a súkromných ciniteov a podpora obyvateov. Urbanistický projekt teda musí zohadni vsetky tieto poziadavky. Primátor, cize osoba, ktorá stelesuje politickú legitímnos, musí v prvom rade pochopi výzvy, ktoré stoja pred jeho územím. Následne musí identifikova hlavné línie, ktoré budú chrbtovou kosou jeho projektu, a napokon pedagogicky pôsobi na vsetkých aktérov a na obyvatestvo a presviedca ich."

- od vseobecnej charakteristiky drevín po ich detailný opis cez susenie, lepenie a brúsenie az po vybavenie tokárskej dielne, konkrétne tokárske práce (pozdzne-osové tocenie, celné tocenie, voné tocenie, tocenie zeleného dreva) a povrchovú úpravu dreva. ISBN 978-80-970298-4-5 77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia DETKO, Maros Murá - krásny kraj muránsky Slovenská upca, AB ART 2011. 1. vyd. Nestr. Viaz. Zákutia a pozoruhodnosti Muránskej planiny vo farebných fotografiách M. Detka. ISBN 978-80-89270-66-8 79 Sport. Voný cas FOKT, Michael Krízovky so zaujímavosami o zvieratách Bratislava, Vydavatestvo Fragment 2011. 1. vyd. 128 s. Broz. Vyse 100 krízoviek s tajnickami obsahujúcimi informácie a zaujímavosti o zvieratách. ISBN nemá Maxi krízovky 2. Text Hanka Osuská a Lucia Vandenbergerová Bratislava, Vydavatestvo Fragment 2011. 1 vyd. 259 s. Broz. Vyse 250 krízoviek, ktorých tajnickami sú aforizmy, vtipy aj Murphyho zákony. Vysli aj Maxi krízovky 1, Krízovky s citátmi 1, 2, 3 ci Krízovky so skvelými receptami. ISBN nemá PENN, Robert Najlepsí bicykel na svete.

KNIHY V PREDAJI

Z angl. orig. prel. Ladislav Sabela a Richard Cedzo Bratislava, Premedia Group 2011. 1. vyd. 182 s. Viaz. Kniha o láske k bicyklovaniu a bicykloch, ich histórii, konstrukcii, výrobe na mieru, ale aj technike jazdy od muza, ktorý na bicykli absolvoval cestu okolo sveta. ISBN 978-80-970661-6-1 PETTY, Vojtech 90 rokov hokeja v Kosiciach Kosice, Vojtech Petty 2011. 1. vyd. 83 s. Viaz. Dejiny hokejového sportu v Kosiciach od r. 1921. ISBN 978-80-970811-7-1 791 Ucebnice DEREVJANÍKOVÁ, Anna Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii Presov, Súzvuk 2011. 2. rozs. vyd. 158 s. Broz. Ucebný text. ISBN 978-80-89188-32-1 Výtvarná výchova pre 3. rocník ZS Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 1. vyd. 70 s. Broz. Ucebnica. ISBN 978-80-10-02075-1

vlasy malá tmavá kucierka z tvojho letného úcesu a dlhý zlatý vlas mojej zeny oproti sebe na prepotenom vankúsi ó aká dôstojná nehybnos

Martin Vlado Olej KON-PRESS 2011

ISBN 978-80-85413-68-7 83 Román. Novely. Poviedky ALBOM, Mitch Utorky s Morriem. Z angl. orig. prel. Alena Redlingerová Bratislava, Vydavatestvo Tatran 2011. 1. vyd. 151 s. Viaz. Bestseller autora, od ktorého v slovencine vysli knihy Pä stretnutí v nebi (Ikar 2005) a Nestrácajte vieru (Tatran 2010), o stretnutiach a diskusiách mladého muza so starým profesorom na sklonku zivota. Skutocný príbeh vypovedá o tajomstvách a zmysle zivota. ISBN 978-80-222-0608-2 BARICCO, Alessandro Emauzy. Z tal. orig. prel. Frantisek Hruska Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 144 s. Edícia EVG. Viaz. Boby, Lucy, Svätý a rozprávac sú styria sedemnásrocní hrdinovia príbehu. Ich svet predstavuje skola a kostol az do chvíle, ke do ich zivotov zasiahne spoluziacka Andre. ISBN 978-80-556-0284-4 BELLO, Antoine Falzifikátori. Z franc. orig. prel. Aa Ostrihoová Bratislava, Premedia Group 2011. 1. vyd. 423 s. Broz. Triler francúzskeho autora (1970) o tajnom medzinárodnom Konzorciu pre falzifikáciu reality a sile informácií. ISBN 978-80-970661-7-8 BROWN, Graham Cierny dáz. Z angl. orig. prel. Tamara Chovanová Bratislava, Ikar 2011. 1. vyd. 351 s. Viaz. Triler amerického právnika a pilota o výprave hadajúcej legendárne mayské mesto a tajomstvo starého mayského spisu, ktoré by mohlo zmeni svet. Proti výprave je krutý miliardár. ISBN 978-80-551-2719-4 DÁN, Dominik Na podpätkoch

8 LITERATÚRA. BELETRIA

80 Literárne dejiny. Teória. Kritika. Korespondencia. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateoch LENZINI, José Posledné dni Alberta Camusa. Z franc. orig. prel. Vladimíra Komorovská. Doslov Vladimíra Komorovská Bratislava, Vydavatestvo Spolku slovenských spisovateov 2011. 1 vyd. 126 s. Broz. Kniha novinára alzírskeho pôvodu, znalca zivota a diela najmladsieho nositea Nobelovej ceny za literatúru Alberta Camusa (1913 1960), priblizuje Camusove posledné dni a uvazovanie pred jeho smrtenou automobilovou nehodou. ISBN 978-80-8061-49-5 81 Poézia VLADO, Martin Olej. Foto Martin Vlado Trnava, KON-PRESS 2011. 1. vyd. 20 s. Broz. Siesta samostatná básnická kniha aforistu, básnika a prozaika nar. 1959.

Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 286 s. Viaz. Strnásty detektívny román, v ktorom detektívi z Násho Mesta riesia vrazdu na diskotéke. ISBN 978-80-556-0348-3 FRENCHOVÁ, Tana Dokonalá podoba. Z angl. orig. prel. Lucia Halová Bratislava, Vydavatestvo Tatran 2011. 1. vyd. 450 s. Viaz. Po debute Vtedy v lese vychádza v slovencine alsí kriminálny bestseller s hrdinkou - detektívkou Cassie Maddoxovou. V ruinách chatrce nealeko Dublinu nájdu zavrazdenú mladú zenu, ktorá sa neuveritene podobá na Cassie. ISBN 978-80-222-0607-5 GINSBERG, Debra Jasnovidka. Z angl. orig. prel. Viera Gregorcová Senica, Vydavatestvo Arkus 2011. 1. vyd. 270 s. Viaz. Príbeh o falosnej jasnovidke s kriminálnou zápletkou, ktorá nakoniec jasnovidecké schopnosti nadobudne. ISBN 978-80-8103-058-1 HILSENRATH, Edgar Nacista a holic. Z nem. orig. prel. Darina Zaicová Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 368 s. Edícia MM. Viaz. Satira uznávaného nemeckého zidovského spisovatea nar. 1926 rozpráva príbeh masového vraha, ktorý s identitou svojho zidovského priatea ujde pred spravodlivosou do Izraela, kde sa stane holicom a úcastníkom zidovského odboja. ISBN 978-80-556-0181-6 JELINEK, Elfriede Zimná cesta. Z nem. orig. prel. Andrej Zmecek v spolupráci s Janou Cvikovou Bratislava, Artforum 2011. 1. vyd. 108 s. Viaz. Próza rakúskej nositeky Nobelovej ceny (nar. 1947) vychádza z romantického cyklu básní Wilhelma Müllera Zimná cesta, ktorý zhudobnil F. Schubert. Znepokojivý nástojcivý text vypovedá o láske a osamelosti, bolesti a smrti, pochybovaní a hadaní súcasníka. ISBN 978-80-89445-26-4 KUCEROVÁ, Iva Siesta noc Bratislava, Motý 2011. 1. vyd. 210 s. Viaz. Stvrtá kniha autorky kníh Lovi alebo neby, Nevidím, nepocujem, milujem a Muzi, manzelstvá a iné problémy ponúka súbor odahce-

ných textov o rôznych situáciách vo vzahu muza a zeny, ako aj lovestory Princípy lásky. ISBN 978-80-89482-43-6 MICKO, Ján Ako ustrázi prítomnos Bratislava, Vydavatestvo Spolku slovenských spisovateov 2011. 1. vyd. 109 s. Broz. Debutová zbierka ôsmich poviedok od kosického autora o vnútornom prezívaní cloveka a vnímaní casu. ISBN 978-80-8061-469-0 RAYOVÁ, Fran Osivo. Z nem. orig. prel. Platon Baker Bratislava, Ikar 2011. 1. vyd. 334 s. Viaz. Ekologický triler, v ktorom spisovate Ethan hadá súvislosti medzi úmrtiami a atentátmi po celom svete, pricom odhalí desivú pravdu o génovej manipulácii rastlín. ISBN 978-80-551-2691-3 TAINOVÁ, Tamara To prejde Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 271 s. Viaz. Druhá kniha autorky, ktorej hrdinami sú novinár Boris, ktorý prisiel o priatea, psychologicka Sofi a neznáme dievca z blogu, týrané vlastnou matkou. ISBN 978-80-556-0400-8 VOLODARSKIJ, Eduard Denník samovraha. Z rus. orig. prel. Ján Strasser Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. s. Viaz. Príbeh z prostredia moskovskej bohémy s detektívnou zápletkou od ruského scenáristu a dramatika nar. 1941. ISBN 978-80-8085-963-3 ZWEIG, Stefan Svedomie proti násiliu alebo Castellio proti Kalvínovi. Z nem. orig. prel. Jana Simulcíková Bratislava, Vydavatestvo Spolku slovenských spisovateov 2011. 2. vyd. Vo VSSS 1. vyd. 158 s. Broz. Rakúsky prozaik (1881-1942) v románe vyjadril svoj postoj k nastupujúcemu fasizmu, fanatizmu, diktátorstvu a násiliu. Analógiou je boj Castellia proti Kalvínovi v 16. storocí. ISBN 978-802-8061-394-5 841 Literatúra faktu KIRKPATRICK, Sydney Hitlerove posvätné relikvie. Z angl. orig. prel. Oto Havrila Bratislava, Ikar 2011. 1. vyd. 319 s. Viaz. Pravdivý príbeh o nacistickom

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

16

knizná revue

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

KNIHY V PREDAJI

rabovaní a pátraní po korunovacných klenotoch Svätej rímskej ríse vychádza z vojenských záznamov, korespondencie, archívnych materiálov a spravodajských správ. ISBN 978-80-551-2682-1 86 Literatúra pre deti a mládez Cítanka Slniecka pre stvrtý rocník základných skôl a pre vsetky deti. Zost. Ondrej Sliacky Bratislava, Literárne informacné centrum 2011. 2. vyd. 176 s. Viaz. Druhé vydanie antológie umeleckých textov vybraných z mesacníka Slniecko s originálnymi ilustráciami slovenských výtvarníkov. Publikácia je odporúcaná aj ako doplnková ucebnica pre 4. rocník ZS. ISBN 978-80-8119-043-8 FUTOVÁ, Gabriela Brata musís poslúcha! Ilust. Miroslav Regitko Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 1. vyd. 93 s. Viaz. Príbeh zo súcasnosti o súrodeneckej dvojici - ôsmakovi Dodovi a prvácke Zabke - od populárnej autorky pre deti nar. 1971 je vtipným rozprávaním o súrodeneckom vzahu. ISBN 978-80-10-02121-5 GIFFORD, Clive 10 panovníkov, ktorí zmenili svet. Z angl. orig. prel. Erik Fazekas. Ilust. David Cousens Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 64 s. Viaz. Desa zivotopisov pre deti od 10 rokov s komiksovými ilustráciami a registrom predstavuje panovníkov: Hatsepsovet, Alexander Veký, Karol Veký, Henrich VIII., Karol V., Sulejman I., Alzbeta I., udovít XIV., Fridrich II. Veký a Katarína II. Veká. ISBN 978-80-556-0269-1 HALUSKOVÁ, Janka Kto býva s Barborkou. Ilust. Dana Vojtková, Jana Vojtková Kosice, Vydavatestvo PECTUS 2011. 1. vyd. 74 s. Viaz. Príbeh Barborky, ktorá objaví v skatuli od svojich sandálikov osobitý svet s obyvatemi vemi pripomínajúcimi ich rodinu. ISBN 978-80-89435-09-8 HAWKINGOVCI, Lucy a Stephen Gregor a veký tresk. Z angl. orig. prel. Juraj Kubica. Ilust. Garry Parsons Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 293 + 8 s. príloha s. Viaz. Tretie pokracovanie príbehov

Gregora a Anky v kombinácii s poznatkami o vesmíre od svetoznámeho astronóma a jeho dcéry Lucy pre deti od desa rokov. Predoslé casti sú Gregorove tajné výpravy do vesmíru a Gregorova vesmírna naháacka za pokladom. ISBN 978-80-556-0307-0 HLUSÍKOVÁ, Marta Co baby nedokázu. Ilust. Alena Wagnerová Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 1. vyd. 96 s. Viaz. Veselé rozprávanie o bracekoch Braovi a Makovi, ich nekonvencných rodicoch, starých rodicoch a styroch psoch. Veká rodina ocakáva alsí prírastok, chalani túzia po bracekovi, aby boli traja musketieri, narodí sa im vsak sestricka. ISBN 978-80-10-02082-9 Keby rozdávali medailu za inakos, mali by sme ju v nadzivotnej vekosti vyvesenú nad vchodom, lebo: moja mama kazdé ráno cvicí pä Tibeanov, ukazuje nám strasné obrázky bacilov, ktoré sa do nás nasahujú, ke si nebudeme umýva ruky, a nekontroluje nás, ci si cistíme zuby, iba nám povie, aby sme si odkladali do prasaa na zubára.

Marta Hlusíková Co baby nedokázu SPN-Mladé letá 2011

JANOSCH Hurá do Panamy! Z nem. orig. prel. Katarína Széherová Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 43 s. Viaz. Rozprávkový príbeh pre deti od 5 rokov o tigríkovi a medvedíkovi, ktorí cestovali do Panamy, s farebnými ilustráciami. ISBN 978-80-556-0207-3 KÄSTNER, Erich Lietajúca trieda. Z nem. orig. prel. Iva Vranská Rojková Bratislava, Vydavatestvo Spolku slovenských spisovateov 2011. 2. vyd. Vo VSSS 1. vyd. 123 s. Viaz. Príbeh o piatich dospievajúcich chlapcoch nemeckého autora (1899-1974), nositea Ceny H. Ch. Andersena, s nadcasovými hodnotami. ISBN 978-80-8061-448-5 LAGERLÖFOVÁ, Selma Zázracná cesta Nilsa Holgerssona s divými husami po Svédsku. Zo svéd. orig. prel.

Karol. V. Rypácek a Mária Rázusová-Martáková. Ilust. z prvého slovenského dvojdielneho vydania (Matica slovenská 1947) Bratislava, Vydavatestvo Spolku slovenských spisovateov 2011. 2. upr. vyd. Vo VSSS 1. vyd. 302 s. Viaz. Rozprávkový príbeh o chlapcovi, ktorého zmensil skriatok za jeho zlé srdce, a potom preletel na chrbte gunára Martina celé Svédsko. Kniha spája príbeh o polepsení chlapca a osudy alsích postáv s reáliami o Svédsku. ISBN 978-80-8061-447-8 NOËL, Alyson Nesmrtení. Krajina tieov. Z angl. orig. prel. Paulína Feriancová Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 349 s. Viaz. Tretia cas fantasy série pre dospievajúcich s hlavnou hrdinkou Ever, ktorá zachrauje Damena z Krajiny tieov. Doteraz vysli casti Navzdy, Modrý mesiac, Temný plame. ISBN 978-80-556-0242-4 RÚFUS, Milan Modlitbicky. Ilust. Peter Uchnár Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 12. vyd. 70 s. Viaz. V poradí 12. vydanie najobúbenejsích básniciek-modlitbiciek pre deti od násho vekého básnika (1928-2009). ISBN 978-80-10-01631-0 SMITH, L. J. Temné vízie 1. Zvlástna sila. Z angl. orig. prel. Bea Landová Bratislava, Vydavatestvo Fragment 2011. 1. vyd. 264 s. Broz. Prvá cas novej série od autorky populárnych Upírskych denníkov o stredoskolácke Kaitlyn s jasnovideckými schopnosami, ktorá má problémy s obycajnými umi, lebo ju pokladajú za carodejnicu. Preto odíde do speciálneho institútu, kde sú mladí udia s nezvycajným nadaním. Sú tam aj dvaja chalani Rob s lieciteskými a Gabriel s telepatickými schopnosami. ISBN 978-80-8089-578-5 Spievanky, spievanky... Zost. Terézia Ruzicková. Ilust. uba Suchalová Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 1. vyd. 77 s. Viaz. Farebne bohato ilustrovaná zbierka piesní a hier pre najmensích s textami, notovými zápismi a opismi jednotlivých hier. ISBN 978-80-10-02164-2

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie BITTON-JACKSON, Livia Mosty nádeje. Z angl. orig. prel. Viera Rybárová Bratislava, Artforum 2011. 1. vyd. 233 s. Broz. Memoárová próza zidovskej autorky nar. 1931 v Ceskoslovensku opisuje návrat z Osviencimu do Samorína, povojnové roky az po dramatický útek do USA roku 1949. ISBN 978-80-89445-32-5 96 Dejiny Slovenska a Ceska HAJKO, Jozef Odsúdení na dohodu. Spolocné tisícrocie Slovákov a Maarov. Predslov Jozef Hajko Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011. 1. vyd. 455 s. Viaz. Druhá kniha novinára, záujemcu o históriu (prvá Nezrelá republika. Slovensko v rokoch 1939-1945) je venovaná slovensko-maarským vzahom od prvých kontaktov starých Slovanov a Maarov az po súcasnos. Kniha má 13 kapitol, bohatý poznámkový aparát, zoznam literatúry, register a anglické a maarské rezumé. ISBN 978-80-556-0332-2 Adresár slovenských vydavatestiev nájdete na: http://www.litcentrum.sk/ slovenske_vydavatelstva

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

17

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

STUDENKOVÁ, Zdena Moji milácikovia. Ilust. Dusan Pupala Bratislava, Ikar 2011. 1. vyd. 68 s. Viaz. Moderné rozprávky o zvieratkách pre deti od troch rokov od známej herecky. Súcasou knihy sú aj texty pesniciek s notovými zápismi ,prilozené CD so zvukovou nahrávkou rozprávok, ako aj pesniciek v podaní skupiny Fragile. ISBN 978-80-551-2818-4 WILSONOVÁ, Anna Moje najmilsie steniatka. Z angl. orig. prel. Monika Kostelníková. Ilust. Moira Munro Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatestvo - Mladé letá 2011. 1. vyd. 160 s. Broz. Voné pokracovanie príbehov skolácky Dominiky (predoslé Môj najmilsí psík, Ako si vychova psíka), v ktorom Medulienka priviedla na svet sedem steniatok. ISBN 978-80-10-02117-8

VYDAVATESTVÁ / KNIZNICE / KNÍHKUPECTVÁ

SRDCE NA PÍSMENKÁCH

Som blondína a som na to hrdá

S VIEROU VO VRECKU

Vydavatestvo Don Bosco pokracuje po vekom úspechu alsím rocníkom edície Viera do vrecka (Edícia VDV), v ktorej kazdý mesiac prinesie praktickú prírucku pre kresanov.

Vydavatestvo

Mi let icova 7 821 08 Br atislava ww w.donbosco.sk

DON BOSCO

Emma Tekelyová, obdivovaná aj nenávidená, sa nikdy nevzdáva. Vraj sa na u podobám. Ke bola moja dcéra malická a pozerala si Emmine fotografie v jej debutovej (a pre slovenské socializmom ubité zeny prevratnej) knizke By zenou je úzasné, na otázku: ,,Kto to je?", odpovedala, ze ,,maminka". Áno, precítala som si vsetky jej tri ,,ÚZASNÉ". A stále sa k nim vraciam. Sú riadne domaované, pretoze som si v nich zvýraznila mnozstvo sviezich viet. Meno Emma Tekelyová zahviezdilo aj v istej ziadosti o rozvod, ktorá bola oficiálne podaná na súd. Navrhovate ako jeden z dôvodov ukoncenia manzelstva s odporkyou uviedol: ,,Jej hlavnými zivotnými vzormi sú Emma Tekelyová a Pipi Dlhá Pancucha." Emmu Tekelyovú ako ,,spisovateku" treba vsak bra naozaj, ci s rezervou alebo tak, ako som napísala, v úvodzovkách. Jej pokusy o písanie beletrie (Klinika krásy, Lesk na pery) ukazujú, ze seriózna beletria nebude jej doménou. Iste na to prisla aj sama. Jej nasledujúce dve knihy Zeny nebláznite! Vek je len císlo a Chlapi, nestvite nás uz!, svizne ilustrované Noémi Kolcákovou Szákallovou, sú akoby voným pokracovaním jej starých dobrých ,,ÚZASNÝCH". Samozrejme, v novom modernejsom dizajne. Ostatná kniha Emmy Tekelyovej, ktorú stvorila spolu so svojou dcérou Emou Tekelyovou, Sladkosti, od ktorých sa nepriberá, uz svojím názvom a vizuálnym spracovaním smeruje k vysokej marketingovej úspesnosti. Podobne marketingovo úspesné boli (s výnimkou dvoch nevydarených pokusov o román) aj jej predchádzajúce knihy, v ktorých sa autorka snazí citateov presvedci, ze krásna, vecne mladá blondína sa celkom harmonicky môze snúbi s vysoko nadpriemerným IQ v jednom celku. Zeny, ktoré nosia vysoké podpätky, chcú trtka, znie názov básne slovenskej poetky Miroslavy Ábelovej. Co chcú zeny, ktoré si svoje hnedé vlasy dajú prefarbi na blond?

Barbara B. Pribylincová

Ako vznikol nápad vydáva tieto prírucky a co je ich hlavným zameraním? Bolo by nefér tvrdi, ze myslienka vydáva nieco také je zálezitosou posledných rokov. Kaz Ján Bosco v 19. storocí a pred ním este zenevský biskup Frantisek Saleský na prelome 16. a 17. storocia sírili letáky, resp. brozúry, v ktorých vysvetovali katolícku vieru a reagovali na vtedajsie aktuálne otázky. Vo vydavatestve Don Bosco sme sa v roku 2010 len vrátili k týmto koreom, oprásili sme ich a zistili sme, ze to stále funguje. Je to séria praktických príruciek pre kazdého kresana. Kazdý mesiac vychádza jedna brozúra s konkrétnou témou, ktorá je spracovaná zrozumiteným jazykom a snazí sa vyuzi aktuálne poznatky z danej oblasti a odpoveda tak na otázky, ktoré si kladú predovsetkým kresania. Nevyhýbame sa pritom ani háklivým témam, o ktorých mozno cirkev na Slovensku nehovorí alebo casto sa k nim ani nevie vyjadri. Aké je autorské zázemie edície, z akých poziadaviek súcasných kresanov, prípadne aj nekresanov autori vychádzajú? Autormi sú predovsetkým slovenskí autori, kazi i laici, ktorí sú odborníkmi v danej problematike, poznajú ju takpovediac zblízka, ale vedia o nej písa pútavo a jasne. Autori vychádzajú casto zo svojich skúseností z pastorácie ci podnetov citateov, ktorí majú moznos vyjadri sa v kazdorocnej citateskej ankete. Na webovej stránke avizujete, ze predplatitelia príruciek môzu vyhra zaujímavé ceny, prípadne kúpi si knizky z edície s praktickým zakladacom. Aký je doterajsí citateský záujem? V závere roka 2011 mala uz Viera do vrecka takmer 10 000 predplatiteov a alsích 2 000 citateov si kupuje jednotlivé knizky pravidelne alebo prílezitostne cez nás internetový obchod, v kostoloch ci v kníhkupectvách. S riaditeom vydavatestva Jánom Miskom sa zhovárala Marta Bábiková

knizná súaz revue

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

Vydavatestvo Don Bosco venuje najnovsí titul z Edície VDV aj násmu citateovi...

...pozrite sa na stranu

24

SLOVART + VESMÍR = 1001

Vydavatestvo Slovart sa spomedzi vsetkých slovenských vydavatestiev, samozrejme, popri iných oblastiach, najviac a systémovo venuje aj tematike vesmíru. Má na konte mnozstvo vedecko-populárnych titulov pre mládez aj pre dospelých. Na pulty slovenských kníhkupectiev prinieslo práce svetoznámeho fyzika Stephena Hawkinga: minulý rok to bola kniha Veký plán. Tento vykladac zlozitých problémov fyziky nedávno oslávil sedemdesiatku, no istý cas predtým zacal písa spolu so svojou dcérou Lucy aj sériu dobrodruzných sci-ficiek pre zhruba desarocné deti a nie náhodou uz dva príbehy vydal Slovart: Gregorove tajné výpravy do vesmíru a Gregorova vesmírna naháacka za pokladom. Obe sú stále v predaji, spomínam to len preto, ze si k nim teraz mozno dokúpi tretie pokracovanie! Gregor a veký tresk je rozprávaním, ktoré smeruje ku grálu dnesného výskumu vesmíru, a to je Veký hadrónový urýchovac (CERN). Veci sa zacnú dia, Gregor a Anka zachraujú jej otca ­ náruzivého vedca a unikajú nástrahám tajného spolku MAGOR-ov, citate si zalieta vo vesmíre, dozvie sa o kvantovom svete a o tom, preco sú tieto poznatky dôlezité pri pochopení vzniku násho vesmíru, pre ktorý sa zauzívalo oznacenie veký tresk. Ale to nie je vsetko: Vydavatestvo Slovart zakrátko doplní vlastnú kniznú mozaiku vesmíru výpravným titulom s mnozstvom fotografií: 1001 tajomstiev vesmíru ­ viac si precítate vo februárovej Kniznej revue.

18

knizná revue

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

WEB

O WELLNESS A FITNESS

Kniha v mnohých rebríckoch o naj vianocných darcekoch obsadila prvenstvo ­ decembrové kníhkupectvá, to je nielen kniha na knihe, ale aj hlava na hlave. Co január? Ci je predajnos kníh v januári pod bodom mrazu, sme sa spýtali Martina Gregora, konatea spolocnosti Modrý chodník, ktorá prevádzkuje sie kníhkupectiev Lampás.

Nase kníhkupectvá sa profilujú ako osobné kníhkupectvá lokálneho charakteru. Citateská klientela sa k nám vracia po celý rok predovsetkým pre individuálny prístup a moznos uplatni nezáväznú objednávku na mensinové zánre kniznej ponuky. Prítomnos knihy v predajni, opierajúcej sa o výber a predbezný záujem, citateovi oznamujeme mailom alebo telefónom, prípadne ju rezervujeme. Zákazník si tak môze prís v pokoji ziadanú knihu pozrie, vybra a s istotou ci porovnaním sa rozhodnú o jej kúpe. Týmto prístupom sa snazíme udrza zodpovedajúcu návstevnos po celý rok. Na skoré jarné obdobie pripravujeme rozsiahle akciové predaje aktuálnych publikácií o záhrade a rastlinách, oddychu a zelenej architektúre, vsetko s dôrazom na praktické rady a moderné obrazové poatie. Odborné botanické publikácie sú aziskom predaja uz aj v zimných mesiacoch. S úspechom sa v tomto období stretávajú aj publikácie z oblasti wellness a fitness, vhodnej stravy a zivotosprávy. Istotou sú publikácie pre predskolskú prípravu detí od 3 do 6 rokov. Zaujímavým tipom pre kníhkupcov je aj aktuálna Veká obrazová encyklopédia zemepisu (Vydavatestva Svojtka & Co.), na ktorú vo februári nadviaze aj unikátna a rozsiahla Encyklopédia pocasia a klimatických zmien. Táto publikácia prinesie v slovenskom jazyku prvý komplexný a verejnosti prístupný pohad na aktuálny vývoj a prognózu budúcich globálnych klimatických zmien pocasia.

LISTOWWWANIE

Knihy on-line

CAJ JE AKO DOBRÁ KNIHA

Na nasom Facebooku som si vsimol aj odkaz Mestskej kniznice v Bojniciach. Pozrel som si ich web a zapácil sa mi: cíti z neho nápaditos a (!) podnikavého ducha. Preco v Bojniciach chutí caj rovnako dobre ako kniha, nám povie riaditeka kniznice Katarína Gabrisová.

Mestská kniznica v Bojniciach sa podobá väcsine verejných knizníc, no je aj trochu odlisná. Uz vyse stvrstorocie sídli v zrekonstruovanej budove mestianskeho domu zo 16. storocia, kultúrnej pamiatke. Práve úsilie zotrva v týchto zaujímavých priestoroch nás viedlo k podnikateským aktivitám. Vznikla tak predaja kníh, antikvariát. Postupne sa sortiment rozsíril aj o suveníry, skolské a kancelárske potreby a hracky. Dnes ponúka napríklad aj caje! Ve caj je ako dobrá kniha - prinása vzácny okamih pôzitku. Podobne ako si zákazník vyberie z ponuky predajne jahodový, cokoládový ci jazmínový caj, môze citate v kniznici nájs knihu svojho obúbeného zánru ci spisovatea. Knihy a cítanie propagujeme nielen medzi dospelými, ale najmä medzi demi. Rocne realizujeme vyse 80 podujatí: bu v skole, alebo v spolocenskej miestnosti v nasich podzemných priestoroch a vemi obúbené je aj nádvorie kniznice ­ v lete slúzi ako letná citáre. Populárna sa stala voba Kráa detských citateov aj noc v kniznici... Najblizsie sme pripravili pre deti besedu o knihe Jaroslava Citu Ako Mao s Klincekom hadali rybník, stretnutie nad vodníckymi povesami, rozprávanie o vodníkoch, takze vodníci v bojnickej kniznici urcite nebudú spa zimným spánkom pod adom, podobne ako aj v knihe Daniela Heviera. Ve deti by ich urcite prebudili piesou Braa Jobusa Ke vodníkovi narodí sa bábätko, ktorú uz usilovne cvicia. Ak sa vec podarí, nájdete piese v ich podaní aj vo zvukovom archíve na www.mestskakniznicabojnice.sk

Radoslav Matejov

udia kupujú svojim najblizsím pri rôznych prílezitostiach knihy alebo kozmetiku. Potvrdzujú to statistiky. Preco nie, kníhkupectiev je dos a navyse si môzete pohodlne vybra cez ich on-line verzie. V súcasnosti sú najviditenejsie dve: Martinus a Gorila. Martinus bol na zaciatku 90. rokov malou kamennou predajou, no uz v roku 2000 sa zacalo crta najväcsie internetové kníhkupectvo na Slovensku, ktoré v on-line svete dosiahlo vrchol (napríklad facebookový profil s vyse 54 000 uzívatemi). Vizuálne pútavá webová stránka ponúka okrem kníh i filmy ci PC hry. Nechýbajú prehadné knizné kategórie, tabuky najnovsích, najpredávanejsích a najblizsie vychádzajúcich kníh. Ceresnickou je blog, ale tiez ,,verejný wishlist", ktorý má slúzi ako inspirácia pre vasich známych. Zaujímavou kategóriou sú Speciálne vydania obsahujúce limitované edície alebo knihy s podpisom autora. Martinus navyse v októbri 2011 otvoril stvrté kamenné kníhkupectvo na Obchodnej ulici v Bratislave, ktoré ponúka aj príjemné posedenie v kaviarni Shtoor. Nemozno si nevsimnú, ze svojím profilom a filozofiou ,,cíte sa tu ako doma" sa inspiroval sieou Panta Rhei. Portál Gorila.sk vznikol o ses rokov neskôr. V súcasnosti má dve odberné miesta ­ v Kosiciach a v Bratislave. Okrem kníh ponúka i DVD, CD a parfémy. Tak ako u konkurencie ani tu nechýba rebrícek najpopulárnejsích kníh a aktuálne zavy. Medzi kniznými kategóriami sú i polozky, ako Vydavatestvo KK Bagalu, Ceská a slovenská literatúra a obúbení autori nakupujúcich. Praktická je i tabuka, ktorá zorauje knihy poda cenového rozpätia kupujúceho. Na titulke stránky sa píse: Gorila.sk Vám ponúka najsirsí výber kníh za najnizsie ceny! Pri porovnaní cien zistíme, ze sú naozaj výhodnejsie. Treba vsak konstatova, ze obe internetové kníhkupectvá sa dopajú a obe sú vemi úspesné. Ktoré uprednostujete vy?

Jana Kopcová

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

19

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

ANKETA

GLOSÁRE

Úzasné!

Rebrícky bestsellerov internetových kníhkupectiev prezrádzajú, ze citatelia majú radi skutocné príbehy, ci uz o osobnostiach ako Demitra alebo Steve Jobs, o politikoch ci mafiánoch, ale aj o rodinných ci partnerských vzahoch trochu prisladené ci okorenené erotikou. Presne tomuto gustu zodpovedá aj inscenácia Je úzasná!, ktorú Cinohra SND premiérovala v tejto sezóne. Anglický dramatik Peter Quilter vychádza zo skutocného príbehu legendárne zlej americkej spevácky Florence Fosterovej Jenkinsovej. Napriek totálnemu nedostatku talentu a svojmu otrasnému hlasu vsak získala mnoho priaznivcov. Dokonca krátko pred smrou vypredala newyorskú Carnegie Hall. (Ani na najvyssích prieckach bestsellerov nie sú tí najtalentovanejsí autori.) Florence Jenkinsovej sa splnil sen a sastná zomrela. Komédia vsak ukazuje, ze aj sastne zila. Navzdory kritikom a výsmechu nedala sa odradi od svojej záuby. Spievanie ju napalo sastím a ona túto rados rozdávala. Publikum si získala svojím nadsením a odhodlaním ís za svojím snom. Groteskne smutne vyznieva postava uciteky hudby, ktorá príde za Florence s petíciou a rázne ju ziada, aby so spievaním prestala. Argumentuje, ze nevie intonova, frázova, chýba jej rytmus... a tak len skodí hudobnému umeniu. Diváci sa na tejto scénke dobre zabávajú a fandia podradnej umelkyni, ktorá na rozdiel od teoreticky vzdelanej a mozno aj nadanej hudobnícky má odvahu ís s kozou na trh a verejne vystupova. Odbornos a nárocné teoretické kritériá na umenie ahajú za kratsí koniec s potesením zo spevu. Autor v rozhovore v bulletine hovorí, ze v archívoch nasiel o F. F. Jenkinsovej len krátke zmienky v dobovej tlaci, ktoré predstavujú dovedna asi desa strán. Mozno podobný osud stihne aj autorov, najmä autorky niektorých súcasných bestsellerov, do vekých literárnych dejín sa nedostanú a v literárnovedných archívoch budú o nich len sporé zmienky. Ani odsudzujúce kritiky, ze tieto bestsellery skodia umeleckej literatúre, vsak neuprú ich tvorcom rados z písania. No nie je úzasné, rozdáva rados svojimi naplnenými snami súcasným citateom? Napokon ani Florence Jenkinsová svojím spevom nezvrátila vývin hudobného umenia.

Marta Bábiková

AKÉ SÚ NASE NOVÉ KNIHY?

Na nasu otázku odpovedá clen Cinohry SND Robert ROTH: Ako interpret ci tvorca rôznorodých rolí mám, samozrejme, potrebu cíta literatúru faktu a az dejepisne presné opisy danej doby. Ako obcan? Chýba mi to, co zrejme nie je také jednoduché zachyti, keze mnoho aktérov je dávno po smrti. Ci uz zodpovedných, alebo tých na ,,druhom brehu". Tento rok si pripomíname smutné výrocie, 70 rokov zacatia deportácií slovenských Zidov do koncentracných táborov. Faktom ojedinelým v histórii holokaustu európskych Zidov je, ze slovenská vláda dala svojich zidovských spoluobcanov dobrovone k dispozícii nemeckej rísi, ze deportácie sa v prvej vlne (marec ­ október 1942) uskutocovali v case, ke Slovensko nebolo okupované nemeckými vojenskými jednotkami, a diali sa tak za asistencie vlastných mocenských struktúr (Hlinkova garda), a ze za kazdého deportovaného Zida sa slovenská vláda zaviazala Nemecku zaplati 500 rísskych mariek (priblizne 5 000 Ks). Slovenská vláda teda zaplatila za vsetkých deportovaných Zidov v plnej výske, co predstavovalo 288 miliónov slovenských korún, resp. viac ako 29 miliónov rísskych mariek. Tejto problematike sa v samostatnej kniznej publikácii azda okrem historicky Kataríny Hradskej nikto u nás nevenoval. Ako Shakespearov Hamlet je hra o pamäti a hlavne jej programovom zabíjaní, tak aj my by sme mali by féroví k tejto temnej stránke nasich dejín a prija ju so vsetkou sebareflexiou, aby sa uz nikdy nic podobné v ziadnom rozsahu neopakovalo. Nie je jednoduché pozera sa do zrkadla a vidie, ze tvár, ktorú máme tak radi, je vemi pokrivená. Myslím, ze vekos malého národa môze by aj v boavej introspekcii a v pravdivom pohade spä.

UDIA A KNIHY

ANOTÁCIE

V PRÚDE ROZPRÁVANIA

Marian Jaslovský Dezo Ursiny Pevniny a vrchy Bratislava, Vydavatestvo Slovart 2011 Hudobník a publicista Marian Jaslovský pripravil v minulosti tri knihy o zaujímavých fenoménoch slovenskej muzikantskej scény - Dezo Ursiny, Jaro Filip a zoskupenie Collegium Musicum. Pútavé spracovanie jeho kníh zvysuje záujem o tieto osobnosti. Dôkazom je, ze monografia o Dezovi Ursinym Pevniny a vrchy vysla uz v treom rozsírenom vydaní (prvé 1997, druhé 2000). Dezo Ursiny tak svojou fascinujúcou osobnosou, ako aj muzikantskou genialitou vysoko prevysoval ,,svoju dobu". O jeho výnimocnosti nesvedcia len hudobné nahrávky a hudobné diela, ale preniká aj z kníh, ktoré okrem Jaslovského Pevnín a vrchov o om a z jeho písomnej pozostalosti vznikli ­ intímne ladená kniha korespondencie so Zdenkou Krejcovou (Moja milá pani, Artforum 2007) a niekoko básní, listov ci odkazov osamelým bezcom, publikovaných v literárnych periodikách ci v knihe Pohybliví nehoria (F. R. & G., 2009). Tretie vydanie Jaslovského knihy zachováva pôvodnú struktúru a je doplnené o

rozhovory, ktoré predtým mohli citatelia nájs iba v elektronickej podobe na uz neexistujúcom internetovom portáli inZine. Rozhovory dokresujú individualitu D. Ursinyho cez jeho hudobné zaciatky v The Beatmen, neskôr v The Soulmen, tvorivé stretnutia s básnikom Ivanom Strpkom, ale aj cez jeho vlastnú textársku a filmovú tvorbu. Odhaujú, ako nezvratnos choroby ovplyvnila jeho návrat k sebe samému. Jaslovský najcastejsie vyuzíva metódu oral history, ktorá sprostredkúva autentický náhad na dobové dianie a priblizuje jedinecné okamihy vzniku rozprávania. O nic menej zaujímavé nie je ani vyuzitie klasického interview. Unikátny pohad ponúkajú aj denníkové záznamy Dezovho spolupracovníka Fedora Fresa, ale aj úryvky z clánkov a rozhovorov i fotografie. Kniha nie je a ani nemôze by objektívnym zhodnotením Ursinyho zivota, napokon to vylucujú i subjektívne pohady a zjavná autorova osobná sympatia. Jaslovský sa vsak usiloval poda co najkomplexnejsí obraz postihujúci vsetky kúcové okamihy v Ursinyho zivote.

Veronika Rácová

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

P. S. Priaznivcov Deza Ursinyho iste potesí, ze medzi januárovými novinkami vydavatestva Opus jedvoj - CD s jeho albumami Pevnina detstva a Nové mapy ticha (jedným z autorov textov na tomto albume je aj Ján Strasser).

20

knizná revue

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

OSUDY

DUCHAPLNE, TRPKASTO

Ján Rozner Výlet na Devín Bratislava, Marencin PT 2011 Mnohovravný názov knizky akcentuje, ze na tomto brale a pod ním bezali dejiny a dotýkali sa kazdého. Neobycajne citlivo a osudovo sa dotýkali nenápadného chlapca z Presporku, ktorý sa práve tu ocitol medzi heilujúcimi, spievajúcimi a bubnujúcimi vrstovníkmi naháajúcimi strach. Autor-Prespurák nás vierohodne zoznamuje so situáciou v Bratislave medzi vojnami. Vznikol slovenský stát, no bratia Nemci si obsadili Devín i Petrzalku, v susednom Senci vládol Horthy. Propeler nesmel premáva na druhú stranu, rybári nesmeli k dunajským ramenám, lebo tie boli maarské, letisko v Kuchyni, a rovnako aj vojenské lesy na Záhorí si privlastnili Nemci. Aj preto sa na Devíne uz ,,preventívne" stretávali súkmeovci a húdli si svoje. Rozner nám s dôvernou znalosou opisuje Zuckermandel, Blumentál, Emiházu ci Dormkappel, zoznamuje nás s vincúrmi a chýrnym ríbezovým vínom, pozýva nás do desiatok kaviarní s originálnymi menami, ochutnáme pischingerky, nazrieme do nocných barov a chudobných podnájmov na Vydrici. Rozner je vsak intelektuál, a preto píse s nadhadom, alsie analogické príbehy ci metafory hadá a nachádza v divadle, vo filmoch i literatúre. Azda preto sa sám nazýva historizujúcim beletristom, a ten sa duchaplne kadecomu trpkasto vysmieva. Stalina nazýva Genialissimom a Sirokého kult opisuje na komunistickej veselici v Petrzalke. Je sympatické, ze nezabúda ani na svoju aktivitu v tých rokoch, lebo aj on uveril tomu, co hlásala partokiacia a jej pravdy podporil niekokými textami najmä z oblasti umenia, konkrétne filmu, divadla a literatúry. Z tohto zivotného omylu coskoro vytriezvel, v case okupovanej normalizácie znásal (vedno s manzelkou Zorou Jesenskou, prvou dámou prekladu) ponízenie so vsetkými existencnými dôsledkami. Po manzelkinej smrti emigroval, takze jeho tri memoárové knizky vysli az po Neznej. Výlet na Devín organicky súvisí s knizkami Sedem dní do pohrebu a Noc po fronte. Je dobre, ze vydavate Marencin obohatil príbehy autentickými snímkami zo starej Bratislavy.

Slavo Kalný

JUBILANTI

od 24. januára do 7. februára

25. 1. 1939 ­ Ján SABOL, verzológ, literárny vedec, jazykovedec 26. 1. 1943 ­ Michaela JUROVSKÁ, prekladateka, literárna kriticka a esejistka 26. 1. 1949 ­ ubomír TKÁCIK, básnik 29. 1. 1939 ­ Tibor ZILKA, literárny vedec 27. 1. 1941 ­ Ján KAMENISTÝ, publicista, editor, prekladate 29. 1. 1943 ­ Ivan SULÍK, literárny kritik a historik 29. 1. 1959 ­ Daniel PASTIRCÁK, básnik, prozaik, autor kníh pre deti a mládez 30. 1. 1935 ­ Jozef MIHALKOVIC, básnik, prekladate 30. 1. 1974 ­ Radovan BRENKUS, básnik, prozaik, prekladate, vydavate 2. 2. 1944 ­ Eugen GINDL, publicista, dramatik, scenárista 3. 2. 1936 ­ Igor RUSNÁK, dramatik, prekladate 3. 2. 1940 ­ Milan LASICA, dramatik, textár, prekladate 3. 2. 1946 ­ Peter ZAJAC, literárny teoretik, kritik, prekladate 4. 2. 1933 ­ Mikulás KSEÁK, básnik 4. 2. 1933 ­ Július RYBÁK, prekladate, jazykovedec 5. 2. 1954 ­ ubomíra MIHÁLIKOVÁ, poetka 7. 2. 1935 ­ Jaroslav CHOVANEC, autor odbornej literatúry, publicista 7. 2. 1937 ­ Pavol HUDÍK, dramatik, scenárista 7. 2. 1959 ­ Martin VLADO, básnik

DÁMSKA STRASSEROVKA

Tri (Rozhovory s Jánom Strasserom) Adela Banásová, Adriana Kucerová, Petra Polnisová Bratislava, Forza Music 2011 Najnovsia ,,strasserovka", desiata kniha rozhovorov Jána Strassera s poprednými osobnosami nasej kultúr y, sa lísi od predchádzajúcich uz tým, ze má hne tri respondentky. Autor v úvode konstatuje: ,,Vsetky tri dámy sa intenzívne vyskytujú vo verejnom priestore kultúry a spolocenského zivota, vsetky tri patria k spicke v profesii, ktorú vykonávajú." Zárove dodáva, ze i ke sú ,,tri v jednej knihe", kazdá z dám má v knihe ,,svoju vlastnú samostatnú knihu". A kazdej prisúdil ako titul výrok, ktorý ju vystihuje: Adela Banásová: Bezocivá som len v sebaobrane, Adriana Kucerová sa na opernú dráhu vydala necakane: Bolo to vnuknutie a Petra Polnisová sa sebaironicky spytuje: Uz si tancoval s dvoma kuframi? Ján Strasser (1946) je známy a uznávaný autor, ale i prekladate a textár. O to viac zamrzí, ak sa v texte objavia jazykové chyby, ako napr. cechizmus ,,Skrblís?" (s. 163) alebo ,,este mi nebolo ani strnás" (s.183). Prípadne faktografické nepresnosti, ke sa v rozhovore píse o Polnisovej zivotnom partnerovi a otcovi jej syna, ale text pod obrázkom ho oznacuje za manzela (s. 228). Dôlezitý je vsak celkový dojem z knihy a ten je, ako pri kazdej ,,strasserovke", rados zo zaujímavého stretnutia so zaujímavými umi a zárove príjemný citateský zázitok.

Elena apajová

Z POSTY

Jaroslava Blazková poslala z Kanady mail ubosovi Juríkovi, autorovi knizky Rozhovory po rokoch, ktorá vysla v novembri v LIC a prvýkrát sa dostala k citateom na vlaajsej Bibliotéke: ,,... neviem Vám ani poveda, akú rados ste mi spôsobili. Nielen tým, ze ste ma k rozhovorom prizvali, ale celou obrovskou prácou, ktorú ste knihe museli venova. ... Takze teraz si ju prezerám a zasnem nad paletou osudov, casto priam sokujúcich (Dezider Banga, Rudolf Dobiás!!!, z druhého brehu Jozef Miklosko, Gustáv Murín a alsí), toko neuveritených osudov a este neuveritenejsích diel - a to som ledva v polovici knihy. Akosi sa nemôzem spamäta a znova trúchli - co vsetko mi v zivote uslo, pravdaze - nenávratne..." Recenziu tejto knihy prinesieme v budúcom císle.

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

21

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

ROZHOVOR

NEBUDEM KRICA HOP, KÝM MI NEPRESKOCÍ

Objav slovenskej literatúry Andrea CODDINGTON

a Radosinou. Kde ste vlastne doma? Tak trochu vsade. V Radosine som sa narodila, vyrastala a jednoznacne som tam doma. V Bratislave a New Yorku som zila dos dlho na to, aby ma obe mestá prijali za svoju, nasla som si priateov, zázemie, zákutia, ktoré zbozujem. Vsetky tri miesta sú jedinecné, dobre sa v nich cítim a dúfam, ze v nich nikdy nebudem len turistkou. V New Yorku ste zili takmer desa rokov (2002 ­ 2011), vlani v októbri ste sa presahovali do Bratislavy. Preco? Predtým sme sem chodili s demi len cez leto a po návrate sa mi vzdy zdala tráva na Slovensku zelensia. Tak som si povedala, ze si splním jeden zo snov, prenajmem si v Bratislave byt a vyskúsam si naplno zivot doma, aby som zistila, kde je mne i mojim deom lepsie. Deti neprotestovali? Nespálila som mosty. V septembri sedemrocná Sarinka nastúpila v New Yorku do druhej triedy súkromnej skoly a o rok v septembri sa do nej môze vráti. Teraz chodí do slovenskej skoly v Bratislave. Trochu jej chýbajú kamaNeodmyslitene k nemu patria aj jej kamarátky Karla a Ela a ich zivotné príbehy. Ako cervená ni sa príbehom vinie ­ ako to uz v románoch pre zeny býva ­ láska. Láska trochu zakázaná a trochu nespútaná, ale neodolatená. Práve cez vzah s muzmi sa totiz hlavné hrdinky snazia nájs vlastnú identitu. Ony, cudzie medzi svojimi, lebo v zilách im prúdi cudzia krv. Zuzana svojho biologického otca nepozná, Karla je adoptovaná Poloarabka. Ela je parazit, miesa sa do vzahu iným. Stane sa vsak pre nich láska skutocnou záchranou na rozbúrenom mori vnútornej neistoty a hadania samej seba? Vydrzí Zuzane vzah so starsím muzom? Nájde Poloarabka sastie v nárucí Araba? Staví Ela na vzah so zenatým nadriadeným, alebo sa rozhodne pre istotu manzelstva bez vásne? Dej románu je popretkávaný bratislavskými reáliami a vsetci bývalí i súcasní obyvatelia vysokoskolských internátov si pri cítaní zaspomínajú na vlastný studentský zivot. Text plynie hladko, skutocne. V reálnom zivote je predsa toko nesastných vzahov... Mozno aj táto ,,uveritenos", táto ,,obycajAko ste prijali svoj autorský úspech na Slovensku? Som vacná uom, ktorí cítajú moje romány v case, ke sa kniha stáva luxusom. Ak by sa im nepácili, komercný úspech by sa nikdy nedostavil. Pochvala je pre ma ako sibnutie carovným prútikom. Nepokúsate sa presadi aj na zahranicnom trhu? Moja prvá kniha Mal to by pekný zivot je prelozená do anglictiny a predáva sa aj ako e-kniha na amazon.com. Zidovka sa prekladá a vaka neutíchajúcemu sneniu hlavnej hrdinky Sofie Manisevicovej si pomaly vyberáme amerického reziséra na sfilmovanie. Vidíme sa v Hollywoode na udeovaní Oskarov. Ak to niekomu pripadá uletené, nech! Sny sú predsa na to, aby sa snívali. O Cudzej krvi rokujem s ceským vydavateom a myslím, ze sa nieco crtá aj v Srbsku. Zahranicné vydania mojich kníh môzu by dobrým predpokladom na úspech, ale svet na tom nestojí a hlavne nepadá. Zijete medzi New Yorkom, Bratislavou Andrea Coddington Cudzia krv Bratislava, Ikar 2011 Odisli na vysokú, opustili rodinu, zaúbili sa, sklamali, nasli samé seba a viac alebo menej sa zmierili so zivotom. Tri mladé zeny. A jeden ucite, jeden arabský student a jeden neverný manzel. Nejako podobne by sa dala nacrtnú zápletka románu Cudzia krv. Pri kazdej citatesky úspesnej knihe sa natíska otázka, aká bude tá alsia. Bude rovnako dobrá? Alebo sa azda karta obráti? Román Cudzia krv nekoncí senzáciou. Neprinása prekvapujúce ani sentimentálne rozuzlenie. Je to taká obycajná kniha. Obycajná, ako môze by obycajný zivot. Rovnako ako predoslé dva autorkine romány, aj tento je inspirovaný skutocnosou: V jednom z tých menej spokojných období manzelského zivota (niekto by povedal krízových) spomína Zuzana na zaciatky svojho vzahu s Petrom. rátky, má pocit, ze má viac úloh a je to tu prísnejsie. Zvyká si podobne ako pärocný Mark, ktorý chodí do slovenskej skôlky a vemi sa mu v nej páci. Co je najdôlezitejsie ­ v Radosine zijú moji rodicia a sú vemi sastní, ze môzu by skoro kazdý víkend s vnúcatami. Konecne sme naozaj ako rodina. So slovencinou nemali deti problémy? Som vemi pysná, ze som dokázala deti vychova bilingválne a nemajú v slovencine anglický akcent. Anglictina je ich prvý jazyk. Co im cítate na dobrú noc? Anglické rozprávky si vymýsam. Sarinke o princeznách, Markovi o dinosauroch, ale teraz najradsej pocúvajú príbehy o tom, ako boli bábätká. Po slovensky si cítame Cin cin, najnovsie vydanie, a rozprávky o vílach a drakoch. Ste stredná z troch sestier a tvrdíte, ze ste od malicka chceli písa. Islo to celkom klasicky: od slohových prác cez skolské casopisy, okresné noviny, po zurnalistiku, prax v médiách az ku knizkám. Sama som zvedavá, ako moja cesta bude alej ponos" odlisuje tretí Coddingtonovej román od predoslých ­ tie vytcajú zo slovenskej kazdodennosti uz autobiografickosou alebo zidovskou tematikou. V románe tradicne nechýba Amerika. Skoda len, ze na niekokých miestach sa prejavila aj na syntaxi. Cudzia krv je oddychové, ale svojím spôsobom aj deprimujúce cítanie ­ na rozdiel od mnohých románov, ktoré si nasadia ruzové okuliare v rovnakom okamihu, ako sa ich protagonistom rozbúcha srdce. Vo svete troch priateliek láska po prvotnom osiali nadobro prestáva by sladkou rozprávkou. Prídu o svoje ideály i túzby a nanovo sa ocitnú na ceste hadania samých seba. Dôlezité je vydrza. Ako Zuzana: ,,Nasa lo narazila na plytcinu a nevie sa z nej vymota... Nezastavujeme, neoddychujeme a hlavne neopravujeme napáchanú skodu ­ ani zvonka, ani zvnútra, lebo alej môzeme ís aj poranení aj krvácajúci. Dôlezitý je cie, nie to, ako sa do dostaneme, koko nás to stojí úsilia , ani to, ze pocas plavby mozno vsetko stratíme a namiesto vznesenej plachetnice dopláva len okyptený koráb..." Alebo nie?

Eva Bubnásová

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

22

knizná revue

knizná revue

2 / 2012

www.litcentrum.sk

ROZHOVOR

Autorka románov Mal to by pekný zivot (EvitaPress 2009), Zidovka (Ikar 2010) a Cudzia krv (Ikar 2011), o ktoré je záujem aj v zahranicí. Rodácka z Radosiny (1975) absolvovala zurnalistiku na FF UK v Bratislave, pôsobila vo viacerých slovenských médiách, ako prekladateka, manazérka amerických i slovenských firiem. Na decembrovej Ikariáde prebrala Platinovú knihu za mimoriadne úspesný predaj knihy Zidovka.

kracova. Tesím sa na zajtrajsok. Pamätáte sa na svoj prvý uverejnený literárny pokus? Poviedka o nenaplnených túzbach. Dos pubertálny výstrel, ktorý sa pácil niekomu tam hore a uverejnili mi ho v Dotykoch. V celoslovenských novinách to bola krátka správa o pneumatikách. Na tlacovku ma poslal vedúci vydania zo SME, kde som praxovala. Dnes je to skôr úsmevná príhoda. Knihu Cudzia krv ste venovali ,,mamine a tatinovi". Cím sú vasi rodicia a co robia dnes vase sestry? Moji rodicia sú uz na dôchodku a pre ma znamenajú vemi vea. Mladsia sestra Martinka je v Anglicku a pracuje s emigrantmi a starsia Magduska je v Dubaji. O nej neviem poveda nic iné len, ze je workoholik s najväcsím srdcom na svete. Do USA ste odisli ako zahranicno-politická spravodajkya, ale vyskúsali ste si aj prácu casnícky a neskôr ste boli séfredaktorkou slovenských novín v USA Slovakia Today. Ako by ste charakterizovali svoj dnesný status? Najdôlezitejsie pre ma je by dobrým clovekom. udia sa casto pýtajú, ci sa dá z písania vyzi. Proces tvorenia knihy je nárocný a osamelý, autor ide s kozou na trh celkom sám. Vasa prvá kniha Mal to by pekný zivot vychádzala z osobnej skúsenosti. Súhlasíte s tým, ze autor píse vlastne vzdy aj o sebe? Autentickos, úprimnos sú nosné vlastnosti mojich kníh. Nevedela by som písa o emóciách, ak by som ich sama necítila naplno. Rada sa vsak ,,prevteujem" do iných podôb, udské osudy a zivoty prezívam naplno. Absolvovali ste rad citateských be-

sied. Co vám dali? Stretnutia s citatemi boli nabité perfektnou energiou, rozprávali sme sa o knizkách, o zivote, o vselicom. Nepovazujem ich len za priamu spätnú väzbu, ale skôr za dar. V kazdom meste boli besedy iné: veselé aj dojímavé. Sledujete súcasné literárne dianie? Po slovensky cítam slovenských autorov, anglické knihy si rada precítam v origináli. Momentálne sa tesím na Aggasiho zivotopis Open, Nadalovu autobiografiu Rafa, z coho jasne vyplýva, ze som tenisový fanúsik. A slovenské novinky mám doma asi vsetky. V USA má trend elektornických kníh zelenú, v metre uz len málo vidíte udí s voavými knihami, nahradili ich iPady. Predpokladám, ze podobný prevrat caká aj nás, aj ke udia vravia, ze to este potrvá. Uvidíme, kto má pravdu. Ako sa dívate na súcasný boom zenskej literatúry na Slovensku? Drzím palce vsetkým dobrým knizkám. Nakoniec slovenskí citatelia sú vemi vzdelaní a brakom ci mackou vo vreci ich neoklame ani najlepsia reklama. Vekí vydavatelia sú síce tvrdí obchodníci, ale predovsetkým odborníci. Oni by v prvom rade mali robi sito, ktoré na trh pustí len fajn knihy. Vase knihy bodujú u citateov aj kritikov, viete v com spocíva tento úspech? Co viac si môzem pria? Nepísem zistne, a to je základ. Nestací len vyletie, prekvapi, ovea dôlezitejsie je udrza nastavenú latku, posúva ju alej, prekonáva seba a iných a nesklama. Aké sú vase najobúbenejsie knihy? Postupne si vyberám autorov ci diela. Uz si nechcem pri knihách len oddýchnú, ale sa nieco aj nauci. Zbozovala som Dana Browna, uz nie je na prvej priecke. Nahradil ho Malcolm Gladwell, ale s ním vemi polemizujem. Matki-

novi som verná, Stiega Larssona povazujem za génia a tesím sa aj na knihy od autorov, ktorých oznacujú za moju konkurenciu. Z detstva si najviac pamätám Janu Eyrovú. Máte rituál písania? Niekedy sa za pocítacom trápim, nejde mi to, som rozptýlená a nesústredená. Niekedy to plynie s ahkosou. Takze písem organizovaným chaosom, co vyvracia tvrdenie, ze som disciplinovaná, ako s obubou o sebe hovorím. Svojím spôsobom ste oslávili slovenské zeny a ich schopnos presadi sa v akomkovek prostredí. V com to je? Vseobecné hodnotenie by som nechala na niekoho iného, pretoze aj ja som predsa slovenská zena. V kazdom prípade som v zahranicí aj doma stretla naozaj skvelé dámy. Upravené, pekné, pracovité, nepoddajné, silné osobnosti. Láskavé, vzdelané... Dodám vsak, ze aj Slovenky vedia by poriadnymi bestiami, alebo podahnú vlastnej dôlezitosti. Cím vás poznacil pobyt v USA? Uvedomila som si, ze napriek vsetkému, co sa obcas hovorí, plávame v jednom rybníku, len uhol pohadu je rozdielny. Bolo by fajn, keby sme sa navzájom dokázali osvoji z oboch kultúr ­ nasej i americkej ­ to najlepsie. Od Americanov by sme sa mohli nauci hoci aj to, ze aj cudzí udia sa na seba usmievajú a hovoria si príjemné veci, povzbudzujú sa, sú k sebe ziclivejsí ako je zvykom u nás. Prezili ste udskú tragédiu ­ azké ochorenie syna, necakanú smr manzela, boj o prezitie, ke vás jeho rodina vyhodila z bytu. Co vám pomáhalo a pomáha v najazsích situáciách? Nemám liek na boles ani prekonávanie azkých období. Cas lieci, zaneprázdnenie tiez. Vsetko tak trochu dokopy: ze vás niekto potrebuje, niekto úbi, niekomu je azsie ako vám, niekto vás hnevá, niecoho sa bojíte, na nieco sa tesíte. A tak, de po dni to ide... Máte nieco, co by ste oznacili za svoje zivotné motto? Je to tvoj zivot a nikto ti z neho nevráti ani jeden de. O com snívate? Rada rojcím o zariaovaní bytu alebo domu. Po nociach tajne prerábam dom mojich rodicov, zariaujem si byt. Snívam celkom klasicky, potom som cez de premotivovaná, aby som si v noci opä ahla s mojimi snami. Ako relaxujete? Na tenisovom kurte. Ci uz aktívne s raketou, alebo ako fanúsik v hadisku. Aké máte spisovateské ci udské plány v roku 2012, prípadne alej? Ambiciózne. Nebudem krica hop, kým mi nepreskocí.

Elena apajová

www.litcentrum.sk

2 / 2012

knizná revue

knizná revue

23

SLOVENSKO

ZAHRANICIE

ANOTÁCIE

UDIA A KNIHY

V ZDRAVOM TELE...

Katarína Skybová Fresh diet Ikar 2012 Sviezos v názve tejto novinky z oblasti zdravého zivotného stýlu priam vyzaruje z obálky a je samou podstatou rozprávania o ,,stíhlosti a kráse". Napísala ju profesionálka, ktorá sa dlhodobo u nás venuje problematike redukcie hmotnosti a zmenám zivotného stýlu. Je urcená zenám a má vsetko, co má ma prvotriedna moderná prírucka zdravej výzivy, teda vlastnú a citatenú filozofiu, základné a jasné pravidlá stravovania, motivacnú grafiku, v stýle je vecná a v argumentoch presná. S touto knizkou zacnete potraviny vníma inak, urcite to nebudú nepriateky tej správnej línie, budete jednoducho rozumie ich úcinkom. A, samozrejme, hne si ich môzete vyskúsa: sú tu námety na fresh denné menu aj fresh redukcný 14-dový jedálnicek a vmestilo sa aj 55 fresh receptov. Dobrú chu k chudnutiu chce vydavatestvo Ikar zazela aj jednej z nasich citateliek, môzete by fresh, ak poslete kupón z tejto strany. Igor Bukovský Návod na prezitie pre bejby AKV ­ Ambulancia klinickej výzivy 2011 Prírucka Igora Bukovského Návod na prezitie pre bejby ponúka ,,návod na pouzitie detí" a je adresovaná rodicom, ktorí ,,pripravujú diea na zivot, a nie zivot pre diea". Výrazným kladom knizky je sám autor: pozná pomery na Slovensku a jeho rady sú prispôsobené nasim podmienkam. Knizka sa zrodila v spolupráci s mnohými odborníkmi, v prvom rade lekármi z rôznych oblastí. Pä vekých kapitol sa venuje telu, denným aktivitám a pocitom detí, výzive, rodine a chorobám dieaa. Napriek vysokej miere odbornosti sa autorovi podarilo zachova zrozumitenos a pútavos. Nevyhýba sa citlivým otázkam súcasnosti, ako napríklad ockovanie, cistota, zdravie, eko, bio... Autor sa snazí nesúdi a nepredlinajkova výchovu, uvádza rôzne prístupy pri riesení kazdodenných starostí, ponúka rôzne rady overené praktickým zivotom a skúsenosami. Najväcsím nedostatkom podobných publikácií je frustrujúci pocit menejcennosti, ktorý vzniká pri listovaní, pretoze neexistuje rodic, ktorý by bol schopný dodrza vsetky mozné rady a odporúcania odborníkov. Autor sa snazí vyhnú tomuto problému uvádzaním argumentov pre a proti. Stýl knihy je bezprostredný, nechýbajú vtipné zmurknutia na citatea. Teóriu dokladá príbehmi o malých Adamkoch, Lenkách a ich kamarátoch. Malí zvedavci v nej nájdu aj rubriky plné zaujímavostí. Titul je súcasou kompletu dvoch kníh, takze ju dopa este kniha receptov Hne to bude,

knizná revue

www.litcentrum.sk

Anjelik (I. Bukovský, K. Mrázová, A. Frolkovicová) urcená predovsetkým rodinám zameraným na zdravú (bio)výzivu. Ingrediencie sa síce nenachádzajú v chladnicke klasickej slovenskej rodiny, nie sú vsak úplne odtrhnuté od reality. V oboch knihách nájdete aj reklamy na vybrané produkty. Milou i praktickou súcasou receptov je priestor pre malých pomocníkov na kreslenie a farbenie.

Marta Fülöpová

Pema Chödrönová Odvaha skoci Tatran 2011 Táto kniha je ako pokojná ryba hodená do neurotických vôd dneska. Chce taká by, je to poradkya z pera americkej budhistickej mnísky. Áno, kombinácia (Severná) Amerika a budhizmus viacerým uz znie iba ako módny trend, ale nemiesajme hrusky s jablkami. Odvaha skoci je hodnotná duchovná kniha o odvahe kazdého z nás urobi skok do nového zivota. Ziadny lacný slogan, ze zajtra sa vsetko zmení, ale príjemné cítanie, v ktorom autorka aplikuje budhistickú filozofiu na problémy násho zivota: smútok, depresia, výcitky, surovos, sebeckos... Aplikuje nie teoretizovaním, ale odvolávaním sa na skúsenos a pozorovanie ­ jej rady sú uveritené, milé a nenásilné. Neurazia veriacich ani neveriacich a ani tých indiferentných. Skúste sa napríklad v najblizsej stresovej situácii trikrát vedome nadýchnu. Aké jednoduché! Úcinne to odpojí vasu myse od prebiehajúceho kontextu a môzete nad celou situáciou získa nadhad. Dôlezitý je takisto humor ci priatestvo so sebou. Viac sa docítate v tomto hite z vydavatestva Tatran, ak nám poslete kupón. Marián Gavenda Preco zi denne z Bozieho slova? Don Bosco 2011 Aktuálny titul v edícii Viera do vrecka (viac na strane 18) sa venuje objasneniu toho, co Bozie slovo je, a spôsobom, ako si má dnesný clovek, zvlás kresan, k nemu nájs cestu. Upozoruje najmä na cítanie a vnímanie Biblie, ale aj na iný aspekt tohto vnímania, na to, ze viera bez skutkov je mtva! Vydavatestvo Don Bosco venuje dvom nasim citateom túto praktickú prírucku. Poslite nám kupón!

Výhercovia z KR c. 26

Peter ZELENKA, Katarína SABOLOVÁ, Mária HOZOVÁ

KUPÓN

KUPÓN

KUPÓN

KUPÓN

IKAR

DO 7. FEBRUÁRA

TATRAN

DO 7. FEBRUÁRA

DON BOSCO

DO 7. FEBRUÁRA

LITERÁRNE INFORMACNÉ CENTRUM

DO 7. FEBRUÁRA

Information

24 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

345307