Read Microsoft Word - asdfasdfsdf.doc text version

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Kontakt

e-mail adresa:

[email protected]

Ako niste pronasli odgovorajui rad na nasem spisku, mozete nam se obratiti na isti e-mail

[email protected]

sa

naznakom «URADITI» i izneti Vas zahtev za izradu rada tj. naziv rada koji Vam je potreban, broj stranica, teze, za koji uzrast se pise i jos neke pojedinosti vezane za samu izradu i kucanje i naravno rok za kada Vam je potreban a mi emo se potom obratiti nasim saradnicima i videti da li su oni u mogunosti da urade rad samo za Vas, za koje vreme i za koju cenu.

Sva dokumenta koja vam saljemo putem e-maila su: - u [.doc] formatu, -

---------------------------------------------------------------------------------------------------Velika kolekcija gotovih radova i kompletna izrada novih radova! e-mail /kontakt/: [email protected]

SAJT /kontakt/: www.maturskiradovi.net

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

SPISAK GOTOVIH RADOVA

Ime Rada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Ekonomika poslovanja -biznis plan d.p. ,,grejanje Enmon iz zirovice Fabrika_sesira Finansijska analiza preduzeca parainka Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca - korporativne finansije Finansijska analiza tri kondiktroska preduzeca Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja Globalni i lokalni marketinski nastup firme siemens Hemofarm - seminarski Hemofarm Industrijska logistika optimiz.raspor.radnih mesta Industrijske masine ''alatnica (rendisaljka) preduzea enterijer - bujanovac'' Intermedija d.o.o - biznis plan Internacionalni biznis i evropski biznis Internet biznis plan pekare sasa - biznis plan Internet biznis plan Javne finansije, takse Javno preduzee komunalac- biznis plan Jp aerodrom "nikola tesla" Komarcijalni zapisi - usluzni biznis Koncept proizvodnje soka u preduzeu fruit4all - biznis plan Konkuretska sposobnost preduzeca Kvalitet proizvoda Licna karta i analiza poslovanja c marketa Luxol zr Merenje zadovoljstva kupaca sarantis d.o.o-diplomski rad Mesecna proizvodnja sokova u preduzecu Mini vinarija - tehnoloski sistemi Nike buba - biznis plan Oblici internacionalizacije preduzca Odluke o cenama i upravljanje troskovima Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja ''bosko vrebalov'' zrenjanin- diplomski rad Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja ''bosko vrebalov'' zrenjanin Organizacija proizvodne faze u ¨ bira¨ biha Organizacija proizvodnje pasterizovanog mleka sa 2.8 % mlecne masti Organizacija proizvodnje Organizacije preduzeca - mrezne organizacije Organizacije proizvodno poslovnih sistema - livnica "coka" dd

Ime Oblasti

Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Osnivanje preduzea u privrednom sistemu rs sa osvrtom na osnovne odredbe zakona o preduzeima Osnovni pojmovi industrije i sportske industrije Performanse preduzeca Pivara Planiranje i politika preduzea u razvijenoj kapitalistickoj privredii bivsi socijalistickim privredama Poduzno vodjenje grupe vozila ahs - autoindustrija Pojam benchmarkinga Pojam i podela obrtnih sredstava Pojam i znacaj troska u poslovanju preduzeca Porodicni biznis plan Poslovanje hotel ,,merkur" v.banja Poslovanje proizvodnog preduzea za period od tri mjeseca Poslovanje turisticke agencije bta doo beograd kao posrednika i organizatora putovanja Poslovna logistika - logistika i konkurentsko okruzenje Poslovna strategija a.d. banini, kikinda Potisje kanjiza - upravljanje preduzecem Predlog promena u preduzecu gavric co-17 Preduzece kao ekonomska institucija Preduzecu a.d."kovilovaca" Prilago avanje organizacione strukture - organizacija preduzeca Primena sistema obracuna troskova po osnovu aktivnosti Primena statistickih metoda u analizi konzumacije piva Proces pecenja ­ tunelska pe - izgr. gra evinskog materijala Program poslovanja jkp "parking-sabac" Proizvodnja sweet bitter-a u doo simex Proizvodnja,klasifikacija troskova ,bilans stanja Promena organizacione strukture na konkretnom preduzecu firma enmon iz zirovnice -seminarski rad i prezentacija Prosirenje i modernizacija proizvodnje metalnih konstrukcija u metalskom preduzeu ''celik'' Rad pr starbucks Radna mesta sa poveanim rizikom Rafinerija gasa elemir Samostalna izrada biznis plana-17 Samostalna trgovacka radnja tehno ze - biznis plan Savremene primene analize odlucivanja u praksi Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turistickoj privredi Sigmma - biznis plan Six sigma Skladistenje i priprema repe za proizvodnju Sredstva poslovanja preduzeca Stanovnistvo i ekonomski razvoj Strategija razvoja preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Studija slucaja neoplanta - upravljanje preduzeem Studija slucaja ,,crvenka" Studija slucajajp ptt "srbija" Swot analiza kompanije bozic i sinovi Swot analiza Swot analizau ad sintelon-u - strategija poslovanja Swot analizukompanije montenegro airlines Szr `'koktel'' - zvornik Tehnoloski proces obrade cigareta Tehnoloski pristup mlekare "lazar" Telenor doo Teorija razvoja i uloga drzave - upravljanje u prehrambenoj industriji Uloga cement sustainability initiative (csi) u redukciji emisije co2 iz cementne industrije - tehnologije Uloga sogo shoshe Upravljanje proizvodnjom -studija slucaja fabrike "sloga" a.d. Zitoprodukt - marketing plan Zop u prehramb.industriji medjunarodno bankarstvo Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadzmentdiplomski rad Akcije - teorija novca i bankarstvo Aktivni bankarski poslovi Analiza konsolidovanog bilansa poslovnih banaka - monetarna analiza Banka - pojam, vrste i funkcije Banka pojam, vrste, funkcije - bankarsko pravo Banka za medunarodne obracune - bankarstvo Bankarska kamata - bankarstvo Bankarska kamata Bankarski agregati Bankarski menadzment Bankarski poslovi - poslovno pravo Bankarski poslovi - bankarski poslovi kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju Bankarski poslovi - bankarstvo Bankarski poslovi - razvoj bankarskih poslova i banaka Bankarski poslovi Bankarski sistem na sad - bankarstvo mak Bankarski sistem srbije i njegova struktura- diplomski rad Bankarski sistem srbije Bankarsko poslovanje Bankarstvo sem.rad Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o Banke i bankarski krediti-16 Banke pojam i vrste Banke Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Blagajnicko poslovanje -maturski Blagajnicko poslovanje u turistickim agencijama Bolero Centralna banka - monetarna ekonomija i bankarstvo Centralna banka i njene funkcije Centralna banka italija Centralna banka kao ucesnik na trzistu novca Centralna banka ­ osvrt na cbbh Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo Centralno bankarstvo Debalans na primarnom tekucem racunu ; uloga realnog deviznog kursa Deflacija i deflaciona politika Devalvacija i njen uticaj na formiranje deviznog Devizni kurs - bankarstvo Devizni kurs -14 Devizni kurs- bankarstvo - diplomski rad Devizni racun Devizno trziste-5 Devizno trziste Devizno trziste i devizni kurs - bankarski menadzment Devizno trziste Direktne strane investicije-10 Dolazak stranih banaka i njihov uticaj na finansijsko trziste srbije Dugorocno kreditiranje-26 Ebrd - evropska banka za obnovu i razvoj Ecb - bankarsko poslovanje Elektronski me ubankarski platni promet u crnoj gori - bankarstvo Elektronsko bankarstvo - finansijski menadzment Elektronsko bankarstvo - internet i elektronsko poslovanje Elektronsko bankarstvo- internet i elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje u bankarstvu- bankarstvo Eskont menice - bankarstvo Evropska centralna banka - finansije Evropska centralna banka - bankarstvo Evropska centralna banka - ekonomija-11 Evropska centralna banka 1 Evropska centralna banka Evropska investiciona banka Finansije - bankarstvo - diplomski Finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji Finansijska kriza i kretanje kapitala Finansijska trzista centralna banka Finansijske institucije i trzista Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski Finansijsko planiranje - bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 Finansijsko trziste i brokersko poslovanje - investicioni fondovi Globalno kretanje kapitala Hartije od vrednosti - 21 Hipotekarni stambeni krediti kod nas i pore enje sa zemljama eu i amerike Instrumenti trzista novca - bankarstvo Investicioni fondovi u svetu Investicioni fondovi-8 Kamatna stopa (razlika izme u stvarne i realne kamatne stope) Kamatna stopa - bankarstvo Kamatna stopa na finansijskom trzistu Kapital Kreditiranje pravnih lica Kreditiranje privrede Kreditni bankarski poslovi Kreditni portfolijo banke Kreditni poslovi seminarski Kreditni sistem i kreditni poslovi Kretanje kursa dinara od 2000 do 2005 Licna karta i analiza poslovanja intesa banke a.d beograd Marketing strategija razvoja banke Medjunarodni monetarni fond mmf i svetska banka Medjunarodni monetarni fond mmf Menica - bankarstvo Me unarodni monetarni fond - bankarstvo Me unarodni monetarni fond Me unarodno kretanje kapitala i me unarodne finansijske organizacije Mjesto i uloga finansijskog trzista - trziste novca i kapitala Mmf-diplomski rad Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska trzista Monetarna politika narodne banke srbije Monetarnih finansija - bankarstvo Monetarno-kreditini sistem Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomija Narodna banka srbije (nbs) - makroekonomije Narodna banka srbije Obveznice - bankarsko poslovanje Odnosi narodne banke srbije sa inostranstvom - poslovna informatika Organizacione strukture u bankarstvu Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja -18 Paul krugman - bankarstvo Pojam agregatne traznje novca Pojam i pregled bankarskih rizika Pojam, uloga i znacaj kredita - finansije Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu -12 Ponuda i traznja novca - bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Prakticna primena bank. poslovanja Privatizacija banaka Profitabilnost banaka Razvoj savremenog bankarstva Seminarski me unarodno bankarstvo Sistem nacionalnih racuna - bih Smijernice za investiranje na trziste kapitala Stambeni krediti Strane banke i uticaj na finansijsko trziste Struktura kapitala poslovnih banaka sa osvrtom na banke u srbiji Svetska banka - bankarstvo Svetska banka, znacaj, organizacija, funkcionisanje - bankarstvo Svetska bankaSvetska banka Svetski novac - bankarstvo Svjetska banka - bankarstvo Svjetska banka 2 - bankarstvo Trezor i njegove funkcije Trziste kapitala i investicioni plasmani seminarski Trziste novca - trziste novca i kapitala Trziste novca Trziste opcija Trziste novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranzicijji -diplomski rad Uloga interneta u razvoju kreditiranja - bankarstvo Uloga interneta u razvoju kreditiranja Uloga mmf-a u svetskom monetarnom poretku Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad-ekavica Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad Upravljanje rizikom likvidnosti banaka u tranzicijskim drzavama Uslovi kreditiranja - bankarstvo Utvrdjivanje poslovnog rezultata banke Utvrdjivanje velicine obrtnih sredstava Vrednosni papiri Vrste banaka i bankarskih poslova - finansije Vrste finansijskih trzista ­ trziste kapitala World bank- bankarstvo eng Baze podataka 2 Baze podataka i informacioni sistemi Baze podataka i sql - informatika Baze podataka-robno poslovanje Baze podataka Bazepodataka -bl Sql - teoretske osnove za razumijevanje i rad sa strukturiranim jezikom upit Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Bankarstvo Baze podataka Baze podataka Baze podataka Baze podataka Baze podataka Baze podataka Baze podataka

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 Sql Akcije - berze Akcije - finansijski menadzment Akcije i obveznice Akcije Akcionarsko drustvo - bankarstvo Akcionarsko drustvo 3 Akcionarsko drustvo finansijska trzista i berzanski menadzment Akcionarsko drustvo begej zrenjanin Analiza osnovnih proizvodnih faktora Analiza ugovora- akcijski kapital Beogradska berza - bankarstvo Beogradska berza - ekonomija Beogradska berza- nekad i sad Berza Berza -24 Berza i berzanski posrednici Berza ­ pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi Berza ­ pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi2 Berza-20 Berza Berzanska kriza u svetu - ekonomija Berzanski menadzment Berzanski posrednici - brokeri i dileri - finansije Berzanski posrednici - brokeri i dileri Berzanski_krahovi11 Berze (pojam i vrste berzi) Berze - bankarstvo Berze - ekonomija Berze - finansije Berze -n Berze bukurest ,budimpesta ,atina Berze Deonice Elektronska finansijska trzista i berze Emisija i promet obveznica - ekonomija Eskont menice Finansijska trzista - trziste opcija Finansijsko trziste i brokersko poslovanje investicioni fondovi Hartija od vrijednosti Hartije od vrednosti i drugi instrumenti finansijskih trzista Hartije od vrednosti na finasijkom trzistu Hipoteka-ek Hipoteka Komparativni prikaz istanbulske i budimpestanske berze Baze podataka Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 Komparativni prikaz londonske i pariske berze Komparativni prikaz poslovanja 3 poslovne banke iz srbije Konvertibilne hartije od vrijednosti i varanti za kupovinu obicnih akcija Kratkorocno financiranje - finansijske institucije Menica 2 Menica Menice - privredno pravo Njujorska berza - nastanak,razvoj i funkcije Obveznica Obveznice - dugorocni izvori finansiranja Obveznice Ortacko drustvo Pojam akcionarskog drustva Pojam i osnivanje drustva sa ogranicenom odgovornoscu Pojam i nastanak berze Pojam i vrste berze Pojam i vrste ceka prema zakonu o ceku Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti - menica - bankarstvo Poslovno pravo uopste, akcionarsko drustvo Primarno trziste akcija i inicijalna javna ponuda akcija Spoljnotrgovinsko poslovanje-razvoj spoljne trgovine i berze Struktura budzetskih prihoda - komparativna analiza Trziste kapitala i berze Trziste tankerkog brodskog prostora Upravljanje akcizama Ustavi srbije posle drugog svetskog rata Uticaj direktnih stranih investicija na finansijska trzista-diplomski rad Uticaj novca na proizvodnju i cijene Uticaj novih tehnologija na zaposlenost zaposljavanje Uvod u berzansko poslovanje - finansije Velike trgovinske berze u svetu Acetil koenzim,a izbor i metabolicka sudbina Amputacija - neurologija Anakonde - biogeografija Anatomija - traumatske povrede stopala Anatomija Anemije - opsta medicina Anemije -biologija Anti - doping kontrola Antibiotici za lokalnu primenu Antimikotici Askaridoza - veterina Askaridoza maturski rad Bazicne antropomotoricke sposobnosti ( sa temom o izdrzljivosti ) Biljni i zivotinjski svet australije Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Berzansko poslovanje Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 Bioloska aktivnost karboksilnih kiselina-biologija Cajevi u medicini-diplomski Celije imunskog sistema, antigen prezentirajuce celije Celijske organele Cisticerkoza goveda i svinja i znacaj njenog otkrivanja u zastiti ljudi Crevni sistem coveka Culo vida - biologija Dijaliza-umjetni bubreg - tehnolgija u medicini Dijaliza-umjetni bubreg- medicina Drustveni pokreti mladih - maturski rad Edem Efekat staklene baste - ekologija, gradjevina Ekologija - biologija Ekologija flasiranih voda Ekologija reciklaze otpada - maturski rad Ekologija Ekoloska kriza Ekoloske osnove prostornog planiranja Ekoloski izazovi 21 veka - globalno zagrevanje Ekoloski aspekti globalizacije - ekologija Ekoloski menadzment-svetlosno zagadjenje Ekoloski problemi-globalni problemi savremenog covecanstva Ekoturizam - diplomski rad Elektronski otpad i kako se zastititi Elektronski otpad i kako se zastititi1 Erozija Erozije, stete od erozije i terase kao konzervacione mjere Etika i geneticki inzenjering (2) Eutanazija Evolucija tumora, dijagnoza tumora i karakteristike malignih tumora Fiziologija bubrega - biologija Fizioloska gradja skeletnog misia Geneticki inzenjering-biologija-16 Genetika Globalni izazovi u oblasti zivotne sredine Hematopoeza Hemoglobin i metabolizam - fiziologija Higijena i ekologija -18 Hipervitaminoze Histologija tkiva Hiv- virusi-prevencija Hormoni kore nadbubrega Hormoni stitne zljezde Hronicna opstruktivna bolest pluca - interna medicina Izvori zaga ivanja Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 Jetra - digestivni sistem Kategorije zastienih sredina - ekologija Kisele kise - biologija Kontrola osmolalnosti etc - fiziologija telesnih tecnosti Kooperacija kompleksa koji regulisu strukturu hromatina i transkripciju Kosti trupa- skelet- biologija Kretanje tijela kroz vazduh - tjelesni odgoj i sport Krvne celije-biologija-26 Krvne celije Krvne grupe - sredjeno Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16 Maturalni rad azijski tigrovi Maturski zlijezde sa unutrasnjim lucenjem Medjunarodni ekoloski kriminal Mikroskop Misici - maturski rad Narkomanija - biologija Nasledne bolesti-maturski-19 Nastanak memorijskih t-limfocita Nacini ugrozavanja i spasavanja zivotne sredine - socijalna ekologija Nefritisi - biologija Nepravilna ishrana Neprijatelji riba -ekologija Nervni sistem - biologija Nervni sistem - bioogija Nervni sistem veliki mozak-biologija Nukleinske kiseline - biologija Oblici toksicnosti insekticida Okolina i rak - higijena i zdravstvena ekologija Okolis monitoring izvjestaj za bih Opsta artrologija - anatomija Pantljicare - maturski Piramida pravilne prehrane - nutricionizam Plua - biologija Ponasanje larve i. elegans Porodica Posledice zagadjivanja zivotne sredine, seminaraski rad Prednja strana buta - anatomija Prirodna radiacija-radon i zdravlje ljudi Prirodni i vestacki izvori zagadjenja Problem zagadjenja recnih tokova Problem zivotne sredine Problemi ishrane Proteini Protivstrujni mehanizmi u bubregu Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 Razvoj zivotinjskog svijeta - biologija Biologija i ekologija Simptomi i znaci bolesti u oboljenjima organa za varenje Biologija i ekologija Sinteza i obrada proteina -biologija-28 Biologija i ekologija Socijalno medicinski znacaj zaraznih i parazitarnih bolesti Biologija i ekologija Sterilizacija i dezinfekcija Biologija i ekologija Svetska ekologija Biologija i ekologija Teorija evolucije Biologija i ekologija Teorija evolucije-biologija-10 Biologija i ekologija Tjelesne tecnosti krv i limfa-maturski-24 Biologija i ekologija Transkripcija ­ uloga i funkcija inicijalnog kompleksa Biologija i ekologija Transport materija kroz celijsku membranu-skracena verzija Biologija i ekologija Transport materija kroz celijsku membranu Biologija i ekologija Transport supstanci kroz elisku membranu Biologija i ekologija Uloga zelenih povrsina u podizanju kvaliteta zivotne sredine - planiranje zivotne Biologija i ekologija sredine Ultravioletno zracenje osobine i zastita Biologija i ekologija Ure ivanje zastite zivotne sredine Biologija i ekologija Uticaj i propisi saobracaja na zivotnu sredinu Biologija i ekologija Uticaj saobraaja na zivotnu sredinu- diplomski rad Biologija i ekologija Vitamin c- hemijska i mikrobiloska sinteza Biologija i ekologija UTICAJ STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA NA PRIVREDNI RAZVOJ DIPLOMSKI RADOVI SRBIJE - ekonomija - DIPLOMSKI rad Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) - diplomski DIPLOMSKI RADOVI rad UVOD U TEORIJU SISTEMA - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Uzroci i posledice ucesca motociklista u saobracaju - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Vaznost i uticaj klasterizacije u Hrvatskoj - Diplomski rad - HR DIPLOMSKI RADOVI Vaznost i uticaj klasterizacije u Hrvatskoj - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI VIDEO NADZOR PREKO RACUNARSKE MREZE - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Vrednosne orijentacije srednje klase u periodu postsocijlaisticke transformacije u DIPLOMSKI RADOVI srbiji- diplomski rad WATER JET CUTTING - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Web servisi- diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Zbrinjavanje elektronickog otpada - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Zloupotreba (falsifikovanje) platnih kartica - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Zonska odbrana vodecih engleskih fudbalskih klubova - Diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI ANTROPOGENE TURISTICKE VREDNOSTI JERUSALIMA-DIPLOMSKI RAD - DIPLOMSKI RADOVI IZ turizam TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ Antropogeno-turisticke vrednosti Romanticnog Puta-diplomski-turizam TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ Beograd - turizam TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ DIP-PMF-Geografija-Manastir Jazak i njegove okoline1 TURIZMA ETNOGRAFSKI MUZEJ U FUNKCIJI TURIZMA BEOGRADA DIPLOMSKI RADOVI IZ

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA DIPLOMSKI RADOVI IZ TURIZMA Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija

476 Exit u Novom Sadu 477 Koncepcija Marketing Aktivnosti Hotela Palas u Banja Luci 478 MIHALJEVCI GEOGRAFSKI PRIKAZ 479 MORTALITET U NASEQU BEGEJ U PERIODU OD 1891. DO 1991. GODINE 480 Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam 481 ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA RADA HOTELA ONOGOST NIKSI 482 REVITALIZACIJA PRUGE SEGEDIN-KIKINDA-TEMISVAR I NJEN ZNACAJ ZA RAZVOJ TURIZMA

483 STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAUTICKOG TURIZMA NA SAVI 484 TURISTCKO NASELJE KARATAS 485 turisticka ponuda dragaceva 486 Turisticke znamenitosti Bona 487 Turisticke znamenitosti Krita 488 TURISTICKE ATRAKTIVNOSTI KARASA 489 TURISTICKE ZNAMENITOSTI ISTANBULA 490 TURISTICKI ASPEKT ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA KULTURNE MANIFESTACIJE FEST U BEOGRADU

491 TURISTICKI POTENCIJALI OPSTINE MRKONJI-GRAD 492 turizam bavarske - diplomski 493 Turizam Majamija 494 Turizam Rovinja 495 496 497 498 499 500 501 502 Adizesova metodologija odlucivanja - poslovno odlucivanje Akcije 3 Akcije Akcionarsko drustvo 3 Akcionarsko drustvo i privatizacija-11 Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije Ambijent i fizicko okruzenje u procesu prodaje Analiza traznje

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 Analiza trzista - definisanje, tipovi, ciljevi, dimenzije i mogunosti Berze - ekonomija Bezgotovinsko i elektronsko plaanje - poslovna ekonomija Biznis vs globalizacija - ekonomija Blagajna Budzet Budzet - ekonomija Budzet kao faktor preraspodele nacionalnog dohotka - ekonomija Budzetske procedure - utvrðivanje i naplata javnih prihoda - bankarstvo Cefta Cena i medjunarodni marketing program - ekonomija Cijena elektricne energije Comesa ­ zajednicko trziste istocne i juzne afrike - me unarodna ekonomija Da li je mihajlo petrovic alas bio i ekonomista Definisanje monopola Delo paula krugmana - ekonomija Devizna trzista Dinamicka analiza preduzeca x - ekonomija Diplomatija nevladinih organizacija - ekonomija Direktne strane investicije - medunarodna ekonomija Diskontni i eskontni faktor Domacinstva kao ekonomski subjekti Domacinstva kao ekonomski subjekti2 Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak Dugorocni izvori finansiranja Ekonomicnost Ekonomija (konkurencija) Ekonomija - zavisnost troskova od korisæenja kapaciteta -10 Ekonomija i drustvo Ekonomija kapitala i fin. razvoja - ekonomija Ekonomija-globalna kriza -promjene 1 Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz

534 Projektovanje softvera za kadrovsku evidenciju organa lokalne samouprave 535 Arhitektura mikroprocesora 536 Formiranje modela zupcanika u auto cad okruzenju cd uz rad 537 Integracija mapinfo sa dbms na primeru modula agrotehnike za dp »polet« aleksandrovo

538 Projetkovanje internet aplikacije ­ maticna knjiga ro enih 539 Director i internet-publish settings 540 Distant learning web management system moduo administrativnih poslova sa studentima podsistem elektronska aprijava ispita 541 Elektronska trgovina

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera carska bara informatike Diplomski radovi iz Modelovanje podsklopa remenog prenosa u auto cad okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver arhitektura racunarskih sistema informatike Diplomski radovi iz Modelovanje zidnog stocia u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Ors iz istorije cerska i kolubarska bitka informatike Diplomski radovi iz Ors: priroda i drustvo iii informatike Diplomski radovi iz Ors iz fizike za vi razred. struktura supstancije informatike Diplomski radovi iz Ors: muzicki instrumenti informatike Primena ors u nasavi biologije za vi razred osnovnog obrazovanja gmizavci Diplomski radovi iz (raznovrsnost, podela, znacaj i ugrozene vrste) informatike Diplomski radovi iz Projektovanje ors-a : suncev sistem informatike Diplomski radovi iz Obrada nastavne teme:internet u osnovnoj skoli informatike Projektovanje klijent/server aplikacije za proces nabavke u proizvodnom preduzeu u Diplomski radovi iz saglasnosti sa standardom kvaliteta iso 9000:2000 informatike Diplomski radovi iz Obrada nastavne teme: elektronsko bankarstvo u treem razredu gimnazije informatike Diplomski radovi iz Modeliranje protiv-povratnog ventila u autocad okruzenju informatike Diplomski radovi iz 3d modelovanje zupcastog kaisnika u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Koncepcija centra za razvoj malih i srednjih preduzea informatike Uticaj logistike na unapre enje poslovanja javnog preduzea »vodovod i kanalizacija« Diplomski radovi iz novi sad informatike Diplomski radovi iz Menadzment i informaticke tehnologije informatike Diplomski radovi iz Osnivanje preduzea informatike Diplomski radovi iz Koncept upravljanja kvalitetom u v.z. »orao« informatike Optimizacija tehnoloskih parametara krojenja u zavisnosti od karaktristika tkanina sa Diplomski radovi iz elastinom primenom racunara informatike Projektovanje informacionog sistema skole stranih jezika ­ podsistem praenja Diplomski radovi iz nastave i prijemne sluzbe informatike Rad sa ucenicima koji pokazuju posebno interesovanje za informatiku i sa onima koji Diplomski radovi iz zaostaju u nastavi informatike informatike Predinvesticiona studija za izgradnju nove fabrike pivksog slada u ipp »grmec« a.d. Diplomski radovi iz

542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

krajisnik informatike Crm (customer relationship management) poslovna strategija u savremenom Diplomski radovi iz poslovanju informatike Instalacija kablovskog distributivnog sistema (kds) u bijeljini ­ catv ­ opticko cvoriste Diplomski radovi iz (oc)2 informatike Diplomski radovi iz Obrada nastavne teme: web site u iv razredu gimnazije informatike Diplomski radovi iz Obrada teme: znacaj racunarstva i informatike u savremenom drustvu informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver iz matematike ­ krug i kruznica informatike Pregled i analiza softvera (racunarskih programa) za elektronsko praenje nastave u Diplomski radovi iz osnovnoj skoli informatike Primena savremenih softverskih alata za strukturnu analizu modela i dobijanje Diplomski radovi iz optimalnog resenja informatike Diplomski radovi iz Tipovi podataka i promenljive informatike Diplomski radovi iz Razvoj sistema za ucenje na daljinu iz oblasti internet tehnologija informatike Diplomski radovi iz Projektovanje geometrijskih oblika u programima za vektorsku grafiku informatike Diplomski radovi iz Razvoj alata za transformaciju relacione baze podataka u objektnu bazu podataka informatike Diplomski radovi iz Elektronska radna sveska iz matematike (prizma i piramida) informatike Diplomski radovi iz Softver za vrednovanje obrazovnog racunarskog softvera informatike Diplomski radovi iz Distant learning web management system ­ self assesment module informatike Istrazivanje vrste i uticaja informatickih tehnologija na procese reinzenjeringa i na Diplomski radovi iz ishode tih procesa informatike Pretpostavke optimalnog modela organizovanja djelatnosti odrzavanja zeljeznickih Diplomski radovi iz vozila u zeljeznice republike srpske a.d. doboj informatike Diplomski radovi iz E-learning sistem za sql primer: preduzee informatike Multimedijalna kompozicija nastavnih sadrzaja geometrije za elektronsko ucenje u Diplomski radovi iz osnovnoj skoli informatike Diplomski radovi iz Elektronska radna sveska iz geografije za sedmi razred osnovne skole ­ afrika informatike Diplomski radovi iz Model za evidenciju seminarskih i diplomskih radova informatike Diplomski radovi iz Tehnologija za sistemsku integraciju informatike Multimedijalna kompozicija nastavnih sadrzaja geometrije za elektronsko ucenje u Diplomski radovi iz osnovnoj skoli ­ obla tela informatike Diplomski radovi iz Metoda vibro ­ akusticne dijagnostike sinskih vozila informatike Projektovanje informacionog podsistema odrzavanja kao sastavnog dela Diplomski radovi iz

566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informacionog sistema preduzea 590 Graficko resavanje linearnih jednacina u didaktickom softveru za osnovnu skolu 591 Preoblikovanje organizacionog sistema zdravstvene ustanove na principima reinzenjeringa informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz

592 3d modeliranje klipa u auto cad okruzenju cd uz rad 593 Analiza primene membranske tehnologije za pripremu vode za pie u zrenjaninu 594 Uloga nastavnika u upravljanju procesom nastave 595 Ors ­ masa i gustina 596 Elektronska radna sveska iz matematike za osmi razred osnovne skole 597 Gravitaciono polje ­ obrazovni racunarski softver iz fizike za vii razred 598 Elektronska radna sveska iz matematike za osmi razred osnovne skole - valjak 599 Integralno obezbe enje menadzerskih usluga u ciklusu poljoprivredne proizvodnje 600 Primena ors u nastavi informatike za i razred gimnazije algoritmi 601 Farmakoloski prirucnik 602 Elektronska radna sveska iz matematike (lopta) 603 Racunarske komunikacije 604 Elektronska radna sveska iz matematike za 8 razred (kupa) 605 Graficko dizajniranje odnosa tacke, prave i ravi u didaktickom softveru za osnovnu skolu

606 Administrativni modul u distance learning system-u 607 Modelovanje mehanizma prenosa toplote pri konvektivnom susenju i utvr ivanje numerickih pokazatelja

608 E- learning za sql primer: dobavljaci 609 Primena programskog paketa auto cad u nastavi tehnickog obrazovanja u osnovnoj skoli

610 Uloga i znacaj interneta kao sredstva promotivnog delovanja cd uz rad 611 Editovanje teksta 612 Ucenje word-a na daljinu 613 Mogunosti primene problemske nastave korisenjem ors-a

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz

614 Odrzavanje nastavnog materijala u sistemu ucenja na daljinu 615 Obrazovni racunarski softver 616 Priroda i drustvo za iii razred osnovne skole 617 Modeliranje stambenog objekta u auto cad okruzenju 618 Znanje kao faktor unapre enja kvaliteta poslovanja 619 Obrazovno racunarski softver iz matematike za 8. razred (linerana funkcija) 620 Ors let's play with the words 621 Informacioni sistem za upravljanje - foto studio manager 622 Modelovanje razdelnih caura u auto cad okruzenju disketa uz rad 623 Dijagnostika oto motora 624 Kvalitet razvoja skolskog menadzmenta primenom efqm-modela 625 Komparacija tehnologija za izradu internet prezentacija 626 Osnovni principi dizajna i psiholoski aspekti ucenja u multimedijalnim prezentacijama u nastavi cd uz rad

627 Sigurnost internet aplikacija cd uz rad 628 Www- koncepti i primena, web tehnologije i web standardi 629 Izgra ivanje licnog sitema rukovo enja i menadzmenta cd uz rad 630 Metodska obrada nastavnog sadrzaja »osnove informatike i racunarstva« u viii razredu osnovne skole

631 Mesto tehnoloskog razvoja u odrzivom razvoju 632 Model za donosenje odluka u procesima prepoznavanja tipa funkcija pouzdanosti brodskih postrojenja Obnavljanje venaca monoblok tockova zeleznickih vozila navarivanjem, s apsekta 633 tehnicke izvodljivosti, pouzdanosti i ekonomske opravdanosti Savremeni koncept poslovanja i unapre enja obrazovanja strucnih kadrova u 634 tekstilnoj industriji 635 Restruktuiranje zeleznica srbije 636 Uticaj motivacije na uspesnost ljudskih resursa u privredi srbije 637 Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera u nastavi biologije za viii razred

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz Kolor modeli u adobe photoshop-u informatike Diplomski radovi iz Specijalni efekti u adobe photoshop-u informatike Diplomski radovi iz Modeliranje sklopa mehanizma za prosecanje u mechanical desktop okruzenju informatike Diplomski radovi iz Modeliranje tvrdog diska u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Modeliranje hidraulicne prese u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Istrazivanje strukture ljudskih resursa u opstini srbobran informatike Diplomski radovi iz Metode animacije u mathcad-u informatike Diplomski radovi iz Metodologija istrazivanja dijagnostike osnovnih delova sistema za kocenje informatike Diplomski radovi iz Znacaj ljudskih resursa u sprovo enju reinzenjeringa u preduzeu informatike Diplomski radovi iz Projektovanje vodene pumpe u mechanical desktop okruzenju informatike Veb servisi u razvoju klijent server aplikacije za podrsku radu distributivnih centara Diplomski radovi iz naftne industrije informatike Diplomski radovi iz Multimedijalni pristup interaktivnom ucenju o racunarskim mrezama informatike Reinzenjering poslovnih procesa uvo enjem kompjuterski integrisane proizvodnju u Diplomski radovi iz a.d. »sombormlinu« informatike Diplomski radovi iz Odrzavanje obrtnih postolja elektromotornog voza informatike Diplomski radovi iz Efektivnost strateskog planiranja informatike Diplomski radovi iz Elektronsko poslovanje i istrazivanje trzista preko interneta informatike Diplomski radovi iz Strategije e- marketinga informatike Diplomski radovi iz Digitalna fotografija informatike Metodologija unapre enja drustveno-poslovnih procesa upotrebom reinzenjeringa sa Diplomski radovi iz osvrtom na strategiju razvoja informacionog drustva u srbiji informatike Diplomski radovi iz Istorijski razvoj mode i uticaj savremenih tehnologija u dizajnu tekstila i odee informatike Diplomski radovi iz Crm u bankarstvu informatike Diplomski radovi iz Uticaj tehnicke opremljenosti konstrukcione pripreme na razvoj odevnih proizvoda informatike Diplomski radovi iz Odre ivanje procesnih parametara tehnoloskih operacija izrade odee informatike Email i database marketing Diplomski radovi iz osnovne skole ­ gra a covecjeg tela

638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz Primena koncepta poslovnog planiranja u preduzeu igm »toza markovi« kikinda informatike Diplomski radovi iz Dreamweaver i web prezentacije informatike Obrazovni racunarski softver iz predmeta svet oko nas ­ trei razred osnovne skole Diplomski radovi iz »priroda u kraju« informatike Diplomski radovi iz Principi i karakteristike multimedijalnog ucenja i dizajniranja informatike Diplomski radovi iz Saznajni, psiholoski i kibernetski aspekti organizacije casova u nastavi informatike informatike Diplomski radovi iz Vizuelizacija automobilske felne u auto cad i 3d studio max okruzenju informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistem urgentnog centra informatike Diplomski radovi iz Razvoj kablovsko distributivnog sistema u sremu informatike Diplomski radovi iz Koncept odre ivanja strukture program menadzmenta u proizvodnji slenog proizvoda informatike Diplomski radovi iz Liderstvo ­ na primeru preduzea nhbg ziks-hard informatike Edukacija ljudskih resursa u fotografskim radnjama u cilju poveanja konkurentske Diplomski radovi iz prednosti na trzistu informatike Diplomski radovi iz Modeli transportnog problema u mathcad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Integralni softverski sistem za pranje poljopriovrednih resursa u regionu informatike Diplomski radovi iz Skript jezici u savremenim informacionim sistemima i aplikacijama informatike Obrazovni racunarski softver iz biologije za vii razred osnovne skole (globalne Diplomski radovi iz promene) informatike Diplomski radovi iz Korisenje otpadne cvrste biomase u energetske svrhe informatike Diplomski radovi iz Dijagnostika motornih vozila sa posebnim osvrtom na elektronski kocni sistem informatike Primena haccp metode upravljanja sistemom kvaliteta u preduzeu «higlo« a.d. Diplomski radovi iz hladnjaca horgos cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Poboljsanje procesa realizacije proizvoda informatike Diplomski radovi iz Menadzment sistema kontrole radnog vremena informatike Diplomski radovi iz Sigurnost bezicnih lokalnih racunarskih mreza (wlan) informatike Pregled i primena sirokopojasnih adsl tehnologija u informaciono-komunikacionim Diplomski radovi iz sistemima informatike Diplomski radovi iz Web servis za prodaju knjiga na fakultetu informatike Arhiviranje fajlova sa razlicitih medijuma primenom xml-a Diplomski radovi iz

662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike

686 Princip rada i konstrukcija nuklearne magnetne rezonance 687 Grafika u mathcad-u Strategija upravljanja investicijama pri odabiru putnih prelaza za osiguranje na 688 magistralnim prugama u funkciji optimalnog izbora i podizanja stepena bezbednosti saobraaja 689 Sigurnost i zastita podataka kod internet bankarstva 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708

Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Modeliranje kompjuterskog stola u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za katalogizaciju knjiga u biblioteci informatike Diplomski radovi iz Razvoj menadzmenta informatike Analiza uticaja karakteristika dzins tkanina na konstrukcijsku pripremu proizvodnje Diplomski radovi iz odee informatike Projektovanje modula content management sistema za web aukciju zasnovan na Diplomski radovi iz php/mysql tehnologiji informatike Diplomski radovi iz Unapre enje skladisne funkcije u dp »potisje« ada informatike Diplomski radovi iz Razvoj funkcije proizvodnje u preduzeu informatike Diplomski radovi iz Podmazivanje stalka univerzalne glodalice za izradu cilindricnih zupcanika u standardnim i granicnim uslovima rada informatike Razvoj funkcija za autentifikaciju korisnika i azuriranje sadrzaja web prezentacije na Diplomski radovi iz primeru sajta narodnog pozorista »tosa jovanovi« zrenjanin informatike Metodska obrada nastavnog sadrzaja »racunarstvo i informatika« u i razredu tehnicke Diplomski radovi iz skole informatike Diplomski radovi iz Multimedije u nastavi muzicke kulture osnovnoskolskog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver iz fizike «sile trenja« za vii razred informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver - bolesti savremenog doba informatike Predlog resenja za smanjenje stetnog uticaja pepela i sljake tent ­ a i b na zivotnu Diplomski radovi iz sredinu opstine obrenovac informatike Diplomski radovi iz Uloga statisticke kontrole kvaliteta u upravljanju kvalitetom informatike Diplomski radovi iz Modeliranje rucne prese u auto cad okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Rizik kao posledica emisije polutanata iz mega termoenergetskih objekata informatike Diplomski radovi iz Softverski paket turisticke agencije informatike Diplomski radovi iz Efekti i ogranicenja upravljanja odrzavanjem na bazi rizika informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

709 Dijagnostika motora sa unutrasnjim sagorevanjem 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Modeliranje kucista stampaca programskim paketom inventor cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Alatke photoshop-a informatike Diplomski radovi iz Metodicka obrada nastavne teme internet u ii godini gimnazije informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za praenje rada predskolske ustanove informatike Diplomski radovi iz Reinzenjering postanskog saobraaja sa osvrtom na »poste srpske« informatike Diplomski radovi iz Multimedijalni sistemi u funkciji ucenja na daljinu informatike Diplomski radovi iz Agenti na internetu informatike Diplomski radovi iz Istrazivanje uticaja menadzmenta na efikasno poslovanje pomou znanja informatike Uticaj pojave mehanickih oscilacija na sigurnost funkcionisanja sklopova u sistemu Diplomski radovi iz prenosa snage tekstilnih masina informatike Diplomski radovi iz Racunar u funkciji evaluacije nastave tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz Primena ametoda analiza otkaza fta, fmea i fmeca na slozenom tehnickom sistemu informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za vo enje skole fudbala informatike Optimizacija izbora tehnologija u preradi etilena u cilju smanjenja rizika od postojee Diplomski radovi iz tehnologije informatike Diplomski radovi iz Tehnologija navarivanja cilindricnih delova epp postupkom informatike Diplomski radovi iz Automatska dijagnostika stanja maziva kod masina alatki informatike Diplomski radovi iz Softver za evidenciju molbi studentske sluzbe informatike Diplomski radovi iz Primena softverskih modela simulacionog tipa u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz Web servis ­ prodaja karata zeleznice informatike Diplomski radovi iz Proizvodnja i odrzavanje robota i robotizovanih masina u fabrikama budunosti informatike Koncepcija, komponente i pravci razvoja profesionalne orijentacije ucenika osnovne Diplomski radovi iz skole informatike Diplomski radovi iz Seme solarnih instalacija firme »buderus« informatike Metode razvoja i primena xml web servisa kao podrska tradicionalnom obrazovnom Diplomski radovi iz procesu informatike Diplomski radovi iz Softverski paket veleprodaje namirnica sa podrskom za internet informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

733 Filteri u adobe photoshop-u 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistem za upravljanje rezervnim delovima informatike Diplomski radovi iz Strategijski apsketi kreditiranja preduzea cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Softver za praenje rada agenata u direkcijama za osiguranje informatike Diplomski radovi iz (collaborator relationship manager 2006) informatike Diplomski radovi iz Slojevi u adobe photoshop-u informatike Diplomski radovi iz Ors iz predmeta poznavanje prirode za iv razred osnovne skole /kretanje ptica/ informatike Kognitivne psiholoske teorije u funkciji projektovanja multimedijalnih obrazovnih Diplomski radovi iz racunarskih softvera informatike Diplomski radovi iz Besplatni mali oglasi na web-u informatike Diplomski radovi iz Vizuelizacija stambenog objekta u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Nove metode i pristupi u podsticanju tehnoloskog razvoja informatike Diplomski radovi iz Tehnologija proizvodnje krovnog crepa na bazi gline u fabrici «igk polet« novi becej informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistem privatne ginekoloske ordinacije informatike Diplomski radovi iz Racunarski modeli i simulacija u funkciji efikasnije nastave tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 3d modeliranje sklopova leptirastog ventila u solid edge okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz 3d modeliranje masinskih delova leptirastog ventila u solid edge okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Metode povrsinskog modeliranja u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Primena programa power point u realizaciji programa nastave tehnickog obrazovanja informatike Primena haccp metode u upravljanju sistemom kvaliteta u fabrici »pionir« d.o.o. cd uz Diplomski radovi iz rad informatike Diplomski radovi iz Projektovanje modela u nastavi pomou programa solid works informatike Diplomski radovi iz Komunikacija u distribuiranim sistemima informatike Diplomski radovi iz Karakteristike obrazovnog racunarskog softvera u nastavi fizike informatike Diplomski radovi iz Sistem kvaliteta u »pik ­ becej« »poljoprivreda« a.d. cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Kvalitet iu upravljanje poslovanjem u ad »metaloplastika ­ galeb« informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

757 Uloga i znacaj informacionog sistema u upravljanju sistemom kvaliteta u preduzeu »higlo« ad hladnjaca horgos Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike

758 Istrazivanje plasmana novog proizvoda motornog ulja na trziste 759 Istrazivanje uticaja stila menadzmenta na efikasnost poslovanja 760 Poslovni inkubatori kao mogui model razvoja malih i srednjih preduzea 761 Restruktuiranje tekstilne industrije srbije sa posebnim osvrtom na menadzment ljudskih resursa

762 Menadzment ljudskih resursa u savremenom preduzetnistvu 763 Istrazivanje uticaja strukture zivotnih ciljeva preduzetnika na uspesno poslovanje preduzea u preduzetnickom inkubatoru

764 Xml kao alat za razvoj elemenata korisnickog interfejsa u informacionim sistemima 765 Obrazovno racunarski softver iz biologije bodljokosci 766 Istrazivanje profila menadzera u republici srbiji 767 Softverski paket komercijalne sluzbe a:d: »vrsacki vinogradi« 768 Kreiranje internet prezentacije osiguravajueg drustva 769 Vizuelizacija lica 770 Kriptografski i steganografski postupci 771 Korisenje nastavnog materijala iz oblasti tehnologije odrzavanja uz pomo softvera 772 Primena xml-a u izradi internet prezentacije 773 Softverski paket za finansijsko knjigovodstvo 774 Softverski paket za prodaju obue 775 Razvoj sistema za termoviziju tehnickih sistema (ptp metodom) 776 Softverski paket za predskolske ustanove 777 Istorijski razvoj koncepta operativnih sistema 778 Softver za evidenciju diplomskih radova na fakultetu 779 Konparacija operativnih sistema dostupnih na trzistu cd uz rad 780 Softver za bolnicko informacioni sistem ­ modul porodiliste

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

781 Multimedijalna prezentacija tekstilnog preduzea »eritex« 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Primena koncepta odnosa s javnosu u visokoskolskim organizacijama informatike Obrazovni racunarski softver za nastavni predmet srpski jezik (padezi) za 5. razred Diplomski radovi iz osnovne skole informatike Uticaj parametara zavarivanja na karakteristike zilavosti zavarenih spojeva punjenom Diplomski radovi iz zicom opreme koja se odrzava informatike Razvoj preduzetnistva u funkciji smanjenja nezaposlenosti u srbiji u periodu Diplomski radovi iz tranzicionih promena informatike Diplomski radovi iz Vizuelizacija stambenog objekta u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Ugradnja i oblikovanje radnih mesta u tehnoloskom procesu izrade odee informatike Uporedni bilans tehnoloskih sistema susenja u procesu industrijske prerade zitarica, sa Diplomski radovi iz aspekta baznih parametara rada informatike Dizajniranje internet sajta sektora za ljudske resurse ministarstva odbrane srbije i crne Diplomski radovi iz gore informatike Istrazivanje mogunosti primene principa preduzetnistva u istrazivacko ­ razvojnim Diplomski radovi iz jedinicama informatike Diplomski radovi iz Modeliranje elektromotra u catia okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za praenje rada kadrovske sluzbe na fakultetu informatike Diplomski radovi iz Modelovanje i dizajn informacionog sistema kadrovske sluzbe na fakultetu informatike Obrazovni racunarski softver ­ biologija za 8. razred ­organi za razmenu gasova ­ Diplomski radovi iz gra a informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver iz engleskog jezika »schools and education« informatike Diplomski radovi iz Softverski paket »knjizara« informatike Energetski efekti energetski efikasnog objekta nove koncepcije sa visim stepenom Diplomski radovi iz korisenja sunceve energije informatike Diplomski radovi iz Efikasnost modela odrzavanja termoelektrana informatike Projektovanje obrazovno racunarkog softvera u nastavi biologije za vi razred osnovne Diplomski radovi iz skole tema: ptice informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za praenje rada pozorisnog kluba cd uz rad informatike Efekti i strategije razvoja curriculuma nastave tehnike u osnovnoskolskom Diplomski radovi iz obrazovanju informatike Razvoj i optimizacija procesa i sistema u preciznom livenju primenom »rapid tooling« Diplomski radovi iz tehnologije informatike Diplomski radovi iz Efikasnost odrzvanja tehnickih sistema zeljeznica republike srpske informatike Diplomski radovi iz Projektovanje i razvoj m-comerce aplikacije informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

805 Graficko modelovanje rada svetlosnih signala na semaforizovanim raskrsnicama 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Web 2.0 koncept informatike Diplomski radovi iz Is za podrsku upravljanjem proizvodnjom lateksa informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za praenje racunarske opreme na fakultetu informatike Diplomski radovi iz 3d modeliranje pumpe za vodu u auto cad okruzenju informatike Primena i praenje sistema upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji »zorka Diplomski radovi iz exa« informatike Diplomski radovi iz Problemska metoda u nastavi informatike u ekonomskoj skoli informatike Diplomski radovi iz Podsistem obracuna zarade u preduzeu cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Softver za praenje otkupa iprodaje mleka u mini-mlekarama cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Ors iz matematike (desetica) informatike Diplomski radovi iz Ors iz poznavanja drustva: manastiri ­ sedista kulture informatike Koncept upravljanja ljudskim resursima na primeru vazduhoplovno tehnickog sektora Diplomski radovi iz agencije za kontrolu letenja srbije i cerne gore d.o.o. informatike Bazicni elementi telekomunikacionog sistema u informacionom sistemu »telekom« Diplomski radovi iz srbija informatike Diplomski radovi iz Razvoj modela vibracija tehnickih sistema informatike Uvo enje sistema menadzmenta kvalitetom u preduzeu »coming-computer Diplomski radovi iz enginering« informatike Unifikacija i sistematizacija modela za utvr ivanje optimalnog perioda tehnicke Diplomski radovi iz dijagnostike i njihova primena na grafickim masinama informatike Diplomski radovi iz Teorija i praksa procesa dizajniranja na primeru tafting tepiha informatike Diplomski radovi iz Sistem realizacije investicionih projekata u funkciji promena u elektroprivredi informatike Diplomski radovi iz Razvoj web aplikacije za organizaciju prakse studenata medicine u bolnicama informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za praenje poslovanja apoteke informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistem tehnicke sluzbe brodogradilista informatike Diplomski radovi iz Upravljanje promenama i uloga u savremenim organizacijama informatike Diplomski radovi iz Modeliranje rucne dizalice u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Vizualizacija stambenog objekta u auto cad okruzenju cd uz rad informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

829 Sistem upravljanja kvalitetom u preduzeu »energomontaza«a.d. 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 Diplomski radovi iz informatike Microsoft visual studio.net kao osnova za razvoj softvera za obracun licnih dohodaka Diplomski radovi iz u srednjoj skoli informatike Diplomski radovi iz Metode i standardi kompresije podataka informatike Poveanje efikanosti gasnih kotlova snage 15-50 |kw| korisenjem gornje toplotne Diplomski radovi iz moi goriva informatike Diplomski radovi iz Uloga licne prodaje u integrisanoj marketing komunikaciji informatike Diplomski radovi iz Dinamicka web prezentacija:setnja zrenjaninom informatike Diplomski radovi iz Antropomorfni roboti i humanizacija ljudskog rada informatike Diplomski radovi iz Odrzavanje hidraulicnog sistema postrojenja za susenje uglja cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Optimizacija zaliha proizvoda podrskom programskog paketa mathcad cd uz rad informatike Uticaj trzista rada i socijalnih partnera na razvoj, poboljsanje i poveanje usluga koje Diplomski radovi iz nudi srednja skola informatike Diplomski radovi iz Modelovanje osovine u auto cad mechanical okruzenjucd uz rad informatike Diplomski radovi iz Modeliranje obrtnih tela u auto cad okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Kolekcija »in-b« muski sportski solo sako cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Modeliranje recne jahte u auto cad okruzenju informatike Ucenje na daljinu u zemljama tranzicije sa posebnim osvrtom na visoko obrazovanje u Diplomski radovi iz ap vojvodini informatike Diplomski radovi iz Pore enje klijent server arhitekture sa viseslojnom arhitekturom u .net okruzenju informatike Diplomski radovi iz Primena informatike u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz Razvoj viseslojnih aplikacija u .net okruzenju informatike Diplomski radovi iz Sinteza mernih sistema za monitoring rotornih bagera u realnom vremenu informatike Diplomski radovi iz Dreamweaver kao alat za web douajn informatike Diplomski radovi iz Osnovne funkcije ulazno/izlaznog podsistema informatike Metodicko i organizaciono unapre enje kvaliteta univerzitetske nastave u okviru Diplomski radovi iz razvoja integralnog softverskog sistema tehnickog fakulteta informatike Diplomski radovi iz Microsoft word u vii razredu osnovne skole informatike Diplomski radovi iz Ors za iv razred osnovne skole: osnovne i izvedene boje informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

853 Obrazovni racunarski softver za predskolski uzrast 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 Diplomski radovi iz informatike Obrada nastavne teme windows xp u nastavi racunarstva i informatike u srednjim Diplomski radovi iz skolama informatike Trodimenzionalno modeliranje vratila sa zucanikom sa pravim zupcima u auto cad Diplomski radovi iz okruzenju informatike Diplomski radovi iz Motivacija, motivatori i tehnike motivacije u nastavi informatike informatike Uloga tehnicke kulture u ostvarivanju informaticke pismenosti visih razrda osnovne Diplomski radovi iz skole cd uz rad informatike Metodska obrada programskog sadrzaja nastave informatike i racunarsva u osnovnoj Diplomski radovi iz skoli informatike Diplomski radovi iz Norme komparatora u fazi relacionim bazama podataka informatike Diplomski radovi iz Primena programa power point u realizaciji nastave tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz Modeli i modelovanje sistema upravljanja skolom informatike Ljudi koji su promenili svet ­nikola tesla, mihajlo pupin«, milutin milankovi i mileva Diplomski radovi iz ajnstajn informatike Razvoj informacionog sistema tehnickog sektora preduzea za proizvodnju Diplomski radovi iz elektroure aja informatike Diplomski radovi iz Editovanje solid modela u auto cad okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Modeliranje i vizualizacija vucnog ure aja u solidworks okruzenju informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver iz fizike za sesti razred osnovne skole: »sila« informatike Diplomski radovi iz Robno knjigovodstvo str »biospajz« informatike Diplomski radovi iz Modeliranje stone busilice u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz Izrada plana kvaliteta u preduzeu »zastava metal« - resavica informatike Diplomski radovi iz Elementi projektovanja web aplikacija na primeru aplikacije za zubnu ambulantu informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver iz engleskog jezika »glagolska vremena« informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver »voda oko nas« informatike Diplomski radovi iz »rational rose 2001« kao podrska vizuelnom modelovanju informatike Diplomski radovi iz Informacioni podsistem fakulteta za praenje rada asistenata informatike Nastavne metode u funkciji upravljanja, organizacije i racionalizacije nastave osnovne Diplomski radovi iz skole informatike Diplomski radovi iz Softverski paket : virtuelna on-line prodavnica racunarske opreme informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

877 Ors za i razred osnovne skole iz predmeta svet oko nas 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Softver za praenje rada studentskog doma informatike Diplomski radovi iz Izrada web stranice pomou html-a informatike Mostovi ­ kao objekti niskogradnje i metodicki pristup u nastavi tehnickog Diplomski radovi iz obrazovanja informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver za predmet svet oko nas: »sta i kako prevozimo« informatike Diplomski radovi iz Elektronsko poslovanje kao faktor razvoja tehnickog odrzavanja informatike Diplomski radovi iz Faze razvoja obrazovno racunarskog softvera na primeru nastavne jedinice informatike Diplomski radovi iz Kompjuteri u novinarstvu informatike Diplomski radovi iz Primena hml vebservica u projektovanju informacionih sistema informatike Energetski bilans »aktivnog« i »pasivnog« masivnog solarnog zida u realnim Diplomski radovi iz uslovima rada informatike Diplomski radovi iz Uticaj karakteristika savova na izradu odee od kuliranih pletenina informatike Diplomski radovi iz Renderovanje trodimenzionalnih objekata u auto cad okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Strategija upravljanja cvrstim komunalnim otpadom u rep. srpskoj informatike Diplomski radovi iz Upravljanje i regulacija procesom ucenja u programiranoj nastavi informatike Diplomski radovi iz Korisenje udaljenih baza podataka u sistemima automatskog rezonovanja informatike Diplomski radovi iz Razvoj klijent-server aplikacije za internisticku ambulantu informatike Diplomski radovi iz Istrazivanje atributa bencmarkinga koji determinisu poslovnu izvrsnost informatike Razvoj ravnih toplotnih suncevih prijemnika sa aspekta poveanja energetske Diplomski radovi iz efikasnosti informatike Diplomski radovi iz Ors za i razred osnovne skole iz predmeta svet oko nas informatike Diplomski radovi iz Razvoj internet informacionih sistema za usluge u zeleznickom putnickom saobraaju informatike Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera iz matematike za prvi razred ­ dinari i Diplomski radovi iz pare informatike Diplomski radovi iz Model razvoja i upravljanja inovacionim procesima u privredi informatike Analiza mogunosti za poveanje efikasnosti solarnih konvertora upotrebom Diplomski radovi iz ultratankih premaza informatike Heuristici modeli nastave politehnickog obrazovanja u osposobljavanju kadrova za Diplomski radovi iz potrebe civilne odbrane informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 Projektovanje jednopolnih elektricnih sema za elektropostrojenja u visio professional Diplomski radovi iz okruzenju informatike Diplomski radovi iz Poveanje energetske efikasnosti solarnih kolektora u dinamickim uslovima rada informatike Diplomski radovi iz Uticaj upotrebe racunara na podizanje efikasnosti nastave fizike u gimnaziji informatike Diplomski radovi iz Virtuelna ucionica za c++ programski jezik cd uz rad + pdf informatike Diplomski radovi iz Softverski paket za praenje prodaje u poljoprivrednim apotekama informatike Diplomski radovi iz Modeliranje objekta stolne lampe u auto cad okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver za 2. razred osnovne skole abeceda informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistem ad zobnatica cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Modeliranje elemenata prenosnika u auto cad okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Metodologija reinzenjeringa privatizovanih preduzea u procesu tranzicije informatike Diplomski radovi iz Likovna pocetnica, vizuelne umetnosti ­oblikovanje u papiru i kartonu informatike Diplomski radovi iz Softver za osiguranje vozila informatike Diplomski radovi iz Solid modeliranje u solidworks okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz Bajesov klasifikator tekstualnih dokumenata i njegova implementacija u jeziku java informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistemi u funkciji efikasnije organizacije i upravljanja skolom informatike Obrazovni racunarski softver tipa multimedije u funkciji unapre ivanja razredne Diplomski radovi iz nastave informatike Diplomski radovi iz Primena takagi-sugeno fazi modela kod obrnutog klatna informatike Diplomski radovi iz Ors iz predmeta :svet oko nas ­ delovi dana i sedmice informatike Diplomski radovi iz Ors ­ saobraajna sredstva iz predmeta »svet oko nas« informatike Razvoj internet aplikacije u delphi okruzenju za ucenje na daljinu uz primenu hml Diplomski radovi iz tehnologije informatike Diplomski radovi iz Ors za predskolski uzrast: palcica na engleskom jeziku informatike Diplomski radovi iz Obrazovno racunarski softver: bajka »bambi« informatike Diplomski radovi iz Metodicka obrada sadrzaja:istorijat toplotnih motora informatike Diplomski radovi iz Modelovanje kaisnika u auto cad okruzenju cd uz rad informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

925 Interaktivno modeliranje dela benzinske pumpe u auto cad okruzenju cd uz rad 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Sistem lineranih jednacina sa dve nepoznate (radna sveska) informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver iz fizike za 6. razred osnovne skole (merenje) informatike Diplomski radovi iz Elementi inzenjerske analize u mechanical desktop okruzenju informatike Diplomski radovi iz Sterilizacija i sterilizatori u medicini i farmaciji informatike Diplomski radovi iz Ors za srpski jezik ­ pridevi informatike Diplomski radovi iz Ors iz fizike /zbirka zadataka za oblast sila/ informatike Diplomski radovi iz Primena programskog paketa sdobe photoshop za izradu internet prezentacija informatike Diplomski radovi iz Sistemi za automatsko prepoznavanje zvuka i govora informatike Diplomski radovi iz Razvoj tehnicke dijagnostike hidraulicnih pumpi i motora informatike Diplomski radovi iz Razvoj aplikacija za poslovanje knjizare na internetu informatike Diplomski radovi iz Metode za digitalnu obradu slike informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistem laboratorije specijalisticke poliklinike informatike Diplomski radovi iz Ors ­ radna sveska iz geografije za v razred osnovne skole informatike Diplomski radovi iz Digitalno odrastanje informatike Neformalno ­ informaticko obrazovanje kadrova u funkciji osposobljavanja za Diplomski radovi iz potrebe poljoprivredne proizvodnje informatike Diplomski radovi iz Algoritmi obucavanja vnm informatike Diplomski radovi iz Script jezik lingo informatike Elektronska radna sveska iz geografije za sedmi razred osnovne skole ­ juzna Diplomski radovi iz amerikainformatike Diplomski radovi iz Analiza uticaja tehnoloskog procesa na kvalitet izrade odee od pletenine informatike Metodologija istrazivanja uticajnih faktora na efikasnost metalo-prera ivacke Diplomski radovi iz industrije informatike Diplomski radovi iz Mesto i uloga informatike u srednjoskolskom obrazovanju ucenika u republici srpskoj informatike Diplomski radovi iz Informacioni sistem odseka za izradu katastra nepokretnosti informatike Diplomski radovi iz Upravljanje nastavom matematike u razrednoj nastavi informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

949 Proracun zglobno-poluznih mehanizama u programu mathcad cd uz rad 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz Ors iz geografije ­ »zemlje beneluxa« informatike Diplomski radovi iz Ors za i razred osnovne skole ­roditeljski dom informatike Diplomski radovi iz Neke mogunosti projektovanja ors u nastavi gramatike ­ opisni pridevi informatike Diplomski radovi iz Uticaj uvo enja cad sistema u konstrukcionu pripremu na razvoj odevnih proizvoda informatike Diplomski radovi iz E-learning: projektovanje ors-a (vezbe) informatike Model otvorene nastave u programskim sadrzajima tehnickog obrazovanja u Diplomski radovi iz osnovnim skolama informatike Diplomski radovi iz Modelovanje ventila isplacne pumpe u »mechanical desktop« okruzenju cd uz rad informatike Teorija i praksa pri privatizaciji drustvenog preduzea ­ na primeru »elan« a-dDiplomski radovi iz srbobran informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver iz matematike za prvi razred merenje duzina informatike Diplomski radovi iz Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole ­ moja porodica informatike Diplomski radovi iz Povezivanje delphi aplikacije sa bazom podataka informatike Mere zastite potencijala katodne zastite pomou permanentne referentne elektrode tip Diplomski radovi iz ­ cucuso4 zas. u elektrohemijskoj zastiti celicnih konstrukcija od korozije informatike Diplomski radovi iz Ors ­ odmor i slobodno vreme u porodici informatike 2d vizuelizacija oblaka u informacionom sistemu odbrane od grada Informacioni sistemi Analiza uml dijagrama klasa uz pomo metoda logickog programiranja sa Informacioni sistemi ogranicenjima Brz razvoj adaptivnih poslovnih informacionih sistema Informacioni sistemi Dizajn korporacijskog portala Informacioni sistemi Ginised - geografski informacioni sistem za podrsku upravljanju Informacioni sistemi elektrodistributivnom mrezom Gis primena u domenu sumarstva i uredjenja predela Informacioni sistemi Implementacija kontrole pristupa u workflow sistemima baziranih na dokumentima uz Informacioni sistemi oslonac na xxacf s Implementacija workflow sistema orijentisanog ka dokumentima uz oslonac na xsdfe Informacioni sistemi okruzenje Informacioni sistem ginekoloske ambulante Informacioni sistemi Informacioni sistem studentskog restorana Informacioni sistemi Informacioni sistem za arhiviranje podataka o pacijentima u zdravstvenim Informacioni sistemi ustanovama Integracija aplikacije usluge transporta u poslovni proces realizacija transporta Informacioni sistemi Integracija geopodataka na nivou preduzeaa u okviru aplikacije ginised Informacioni sistemi Iplementacija sistema menadzmenta kvalitetom jus iso 9001/2001 u informacioni Informacioni sistemi sistem kompanije

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

977 Jedno resenje za mapiranje internet mib u objektni model Informacioni sistemi Kontrola profitabilnosti, upravljanje projektima i planiranje resursa korisenjem erp 978 Informacioni sistemi sistema avizo 979 Modifikovani akcioni dijagram Informacioni sistemi 980 Opis planera rts-a uml-om Informacioni sistemi Pocket pc aplikacije za upravljanje rezervacijama turistickih kapaciteta bazirane na sql 981 Informacioni sistemi serveru ce 982 Poslovni procesi kroz bpmn i uml ad notaciju Informacioni sistemi Praenje doga aja u poslovnom informacionom sistemu zasnovanom na j2ee 983 Informacioni sistemi arhitekturi Predlog resenja mapiranja podataka generisanih aplikacijama razlicitih proizvo aca i 984 Informacioni sistemi primena u priba 985 Primena erp resenja "pantheon" u perihard inzenjeringu Informacioni sistemi Primena web tehnologije u izradi informacionog sistema za automatsko generisanje 986 Informacioni sistemi plana ispitnog roka Procena vremena dolaska vozila na stajaliste u sistemu za praenje gradskog 987 Informacioni sistemi saobraaja Razvoj i realizacija baznog hijerarhijskog nivoa bolnickog informacionog sistema u 988 Informacioni sistemi .net tehnologiji 989 Razvoj informacione podrske stabovima za odbranu od bujienih poplava Informacioni sistemi 990 Realizacija tehnoloskog informacionog sistema u jp.srbijagas novi sad Informacioni sistemi 991 Sinhronizacija offline mobilnih oracle database lite 10g aplikacija Informacioni sistemi 992 Transformacije modela za razmenu pravila izme?u swrl-a i ocl-a Informacioni sistemi 993 Univerzitetski informacioni sistem Informacioni sistemi 994 Upravljanje vanrednim situacijama primenom gis tehnologija Informacioni sistemi 995 Informacioni sistem za materijalno knjigovodjstvo u vojsci srbije Informacioni sistemi 996 Electre- sistem za podrsku viseatributnom odlucivanju Racunarska simulacija 997 Model rezidencijalnog potrosaca za multi-agent simulator potrosnje elektriene energij Racunarska simulacija 998 Prikaz 3d slika tehnikom volume rendering Racunarska simulacija 999 Prilog razvoju modela organizacije multimodalnog prevoza kontenera Racunarska simulacija Primena dea metode za merenje efikasnosti obrade rasutog tereta u luci dunav 1000 Racunarska simulacija pancevo 1001 Simulacija ommetra Racunarska simulacija 1002 Simulacija procesa kontrole letenja vojnih vazduhoplova na aerodromu batajnica Racunarska simulacija 1003 Simulacija skim off metoda pri merenju radona Racunarska simulacija 1004 Simulaciona analiza rada prediktivnog biraca call centra Racunarska simulacija 1005 Situaciona analiza metoda zastite mpls mreza Racunarska simulacija 1006 Arhitektura pci ekspres sistema Racunarski hardver Hardversko-softversko resenje za realizaciju i emitovanje kviza u radio televiziji Racunarski hardver 1007 vojvodine 1008 Jedno resenje problema me uprocesorske sinhronizacije Racunarski hardver 1009 Komparativna analiza metoda za segmentaciju slike Racunarski hardver 1010 Kontrolni centar sistema za kontrolu i upravljanje elektricnim brojilima sikub Racunarski hardver 1011 Mobilni roboti i infracrveni senzori Racunarski hardver 1012 Opis veza me u procesorima pomou grafovskih invarijanti Racunarski hardver Primena procesora digitalnih signala u praktienoj obuci studenata u oblasti digitalnih 1013 Racunarski hardver telekomunikacija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1014 Programiranje strujnih senzora csa-1v i statisticka analiza 1015 Realizacija multiprocesorski kontrolisanog ure aja za galvanizaciju sa telemetrijom 1016 Sjedinjavanje televizijske i termovizijske slike iste scene 1017 Softver za koncetratore i plc modeme sistema za nadzor elektricnih brojila sikub 1018 Adequateness of usability evaluation methods regarding adaptivity 1019 Direktni marketing na internetu 1020 E-learning tools Elektronsko bankarstvo, upravljanje rizicima i distributivna mreza elektronskog 1021 bankarstva 1022 Inovativni e-testovi: pregled i moguanosti 1023 Integrisanje poslovnih servisa u malim i srednjim preduzeima proizvodne delatnosti 1024 Internet marketing - razvoj web sajta i najcesi propusti 1025 Jedan pristup oglasavanju na internetu 1026 Karakteristike uddi registra 1027 Kljucna pitanja projektovanja sistema za elektronsko ucenje 1028 Kolaborativno tagovanje u procesu edukacije 1029 Logicko objedinjavanje distribuiranih elemenata racunarske mreze euprave Model podataka prema bolonjskom modelu studija i integracija sa kolaboracionim 1030 servisima 1031 Model poslovne inteligencije u distribuiranim b2b mrezama snabdevanja 1032 Modeli objekata sa obrazovnim sadrzajem: analiza i ocenjivanje 1033 Napredne tehnike poslovne inteligencije u elektronskom bankarstvu 1034 Nastava matematike korisenjem e-learning sistema 1035 Perspektive mesovitog ueenja u visokom obrazovanju u srbiji 1036 Prikaz java smart kartice kao univerzalnog tokena Primena mobilnog racunarstva u javnoj upravi uvid u rezultate referenduma pomou 1037 mobilnih ure aja 1038 Provera znanja i sistemi plaanja u obrazovanju na daljinu 1039 Scenario uspesnog programa upravljanja projektima elektronske trgovine 1040 Sistem za podrsku ucenju zasnovan na ieee lom standardu Uloga informacionih tehnologija u razvoju e-uprave ? iskustvo agencije za privredne 1041 registre 1042 Virtuelne masine u nastavi 1043 Web aplikacija za proveru znanja studenata 1044 Web simulator digitalnih logiekih kola 1045 Zloupotreba interneta u ekonomskoj propagandi 1046 Znacaj e-vlade za budunost evrope 1047 Ekspertni sistem za podrsku pri finansijskoj analizi-7 1048 Ekspertni sistemi-10 1049 Ekspetni sistem za podrsku marketing odlucivanju-8 1050 Fazi kontroleri-8 1051 Uvod u vestacku inteligenciju-129 1052 Web data mining-34 1053 Simulacija i simulacioni jezici-22 1054 Primena data warehouse koncepta u statistickoj analizi uspeha studenata 1055 Morfoloska anotacija na srpskom jeziku zasnovana na transformacionim pravilima Racunarski hardver Racunarski hardver Racunarski hardver Racunarski hardver E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society E-society Ekspertni sistemi Ekspertni sistemi Ekspertni sistemi Ekspertni sistemi Ekspertni sistemi Ekspertni sistemi Simulacija Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1056 Jedan pristup detekciji teksta na slikama i u video sekvencama 1057 Inteligentni tutorijalni sistemi wetas 1058 Fazi sistem za ocenu privlacnosti stajalista kara or ev park Genetski algoritam sa optimizacionim metodama u resavanju problema rasporeda 1059 easova 1060 Gprs i wlan kao deo arhitekture sistema za upravljanje vanrednim situacijama 1061 Improving the mobile robot control in unknown environments 1062 Projektovanje rasplinuto-logickih regulatora sa aspekta njihove stabilnosti Primena ahp u izboru namene za datu lokaciju uz postovanje osnovnih principa 1063 odrzivog razvoja 1064 Projektovanje ors-a pocetnog ucenja engleskog jezika Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija Vestacka inteligencija

Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz 1065 Mala enciklopedija muzike informatike Diplomski radovi iz 1066 Informacioni podsistem finansija : glavna knjiga informatike Diplomski radovi iz 1067 Projektovanje ors-a ­ informatike Diplomski radovi iz 1068 Geografija za vii razred o.s. informatike Diplomski radovi iz 1069 Struktura pascal programa u gimnaziji informatike Diplomski radovi iz 1070 Elementi projetkovanja multimedije na primerima objekata informatike Diplomski radovi iz 1071 Elementi projektovanja multimedija na primerima medijuma informatike Diplomski radovi iz 1072 Elektricne instalacije i osvetljenje u domainstvima i malim pogonima (radionicama) informatike Diplomski radovi iz 1073 Baze podataka u nastavi racunarstva i informatike informatike Diplomski radovi iz 1074 Obrada teme: operativni sistem dos u i razredu gimnazije informatike Diplomski radovi iz 1075 Photoshop informatike Diplomski radovi iz 1076 Manastiri fruske gore informatike Auto cad r 14 u ii razredu obrazovnog profila : masinski tehnicar za kompjutersko Diplomski radovi iz 1077 konstruisanje informatike Diplomski radovi iz 1078 Srbija i crna gora u balkanskim ratovima (1912 ­ 1913) informatike Diplomski radovi iz 1079 Istorija muzike (obrazovni racunarski softver za i i ii razred gimnazije) informatike Diplomski radovi iz 1080 Ors osnovi elektrotehnike u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 1081 Komunikacija na internetu pomou softvera icq u i razredu gimnazije informatike Diplomski radovi iz 1082 Graficki dendroloski informacioni sistem informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz 1084 Hipermediji u literarnom obrazovanju informatike Diplomski radovi iz 1085 (realizam u srpskoj knjizevnosti za ucenike ii razreda srednje skole) informatike Diplomski radovi iz 1086 Ors ­ solarna energetika informatike Diplomski radovi iz 1087 Multimedijalne aplikacije u nastavi prirode i drustva za iii razred osnovne skole informatike Diplomski radovi iz 1088 Multimedijalni udzbenik na primeru starog egipta informatike Diplomski radovi iz 1089 Multimedijalni sistemi u nastavi biologije informatike Diplomski radovi iz 1090 Informacioni sistem za upravljanje proizvodnjom izvorista vodovoda u vrscu informatike Diplomski radovi iz 1091 Multimedija i savremena skola - osnove racunarskih mreza informatike Projektovanje ors-a u predmetnoj nastavi osnovne skole ­ kicmenjaci u nastavi Diplomski radovi iz 1092 biologije aci informatike Obrada teme: baze podataka u iii razredu gimnazije u predmetu racunarstvo i Diplomski radovi iz 1093 informatika informatike Diplomski radovi iz 1094 Multimedijalne aplikacije u nastavi istorije: ratne operacije u severnoj africi informatike Diplomski radovi iz 1095 Tutorijal za macromedia director ­ rad sa zvukom i vremenom informatike Radna sveska iz geografija za 5-ti razred (ors iz geografije za 5-ti razred osnovne Diplomski radovi iz 1096 skole) informatike Diplomski radovi iz 1097 Primena softverskog alata visio u projektovanju is-a informatike Diplomski radovi iz 1098 Grafika mreznog planiranja informatike Diplomski radovi iz 1099 Semanticke mreze u procesiranju prirodnog jezika informatike Diplomski radovi iz 1100 Razvoj web aplikacije troslojne athitekture za administrativni modul dlwms-a informatike Psiholosko-didakticke osnove planiranja i programiranja vaspitno-obrazovnog rada u Diplomski radovi iz 1101 srednjim strucnim skolama republike srpske informatike Diplomski radovi iz 1102 Odre ivanje pokazatelja pouzdanosti u fazi projektovanja hidraulicnih sistema informatike Diplomski radovi iz 1103 Gajenje povra u plastenicima informatike Diplomski radovi iz 1104 Informacioni sistem komercijalne sluzbe preduzea za proizvodnju sokova informatike Diplomski radovi iz 1105 Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole ­ azbuka informatike Diplomski radovi iz 1106 Web osnove i softversko inzenjerstvo informatike 1083 Ekspertni sistemi u iv razredu gimnazije

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz 1108 Obrada informatickih sadrzaja u sedmom razredu osnovne skole informatike Diplomski radovi iz 1109 Nastanak predmeta informatike informatike Diplomski radovi iz 1110 Predikatski racuni i njihove primene informatike Diplomski radovi iz 1111 Obrazovni racunarski softver ­ matematika (sabiranje tri broja) informatike Diplomski radovi iz 1112 Uticaj tehnike na razvoj civilizacije informatike Modeliranje vratila sa zupcanikom sa kosim zupcima u mechanical desktop okruzenju Diplomski radovi iz 1113 cd uz rad informatike Diplomski radovi iz 1114 Trodimenzionalno modeliranje cevne spojnice u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz 1115 Realizacija h ­ norme u matlab-u cd uz rad informatike Multimedijalna kompozicija nastavnih sadrzaja matematike za elektronsko ucenje u 8. Diplomski radovi iz 1116 razredu osnovne skole linearne jednacine i nejednacine informatike Diplomski radovi iz 1117 Obrazovni racunarski softver iz matematike parni i neparni brojevi informatike Diplomski radovi iz 1118 Modeliranje masinskih zaptivki u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz 1119 Modeliranje postolja rucne busilice u mechanical desktop okruzenju cd uz rad informatike Diplomski radovi iz 1120 Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole informatike Diplomski radovi iz 1121 Obrazovni racunarski softver iz muzicke kulture informatike Obrazovni racunarski softver iz predmeta svet oko nas: kako izgledaju biljke i Diplomski radovi iz 1122 zivotinje informatike Diplomski radovi iz 1123 Projektovanje ors-a za prvi razred osnovne skole svi u porodici radimo informatike Diplomski radovi iz 1124 Ors za prvi razred osnovne skole ucimo da pisemo informatike Diplomski radovi iz 1125 Obrazovni racunarski softver iz matematike razlaganje brojeva na sabirke informatike Razvoj web aplkacije u objektnom okruzenju ­ proizvodnja i usluge »luka a.d. backa Diplomski radovi iz 1126 palanka« informatike Diplomski radovi iz 1127 Primena direct x tehnologije u izradi simulacije teleskopa informatike Diplomski radovi iz 1128 Generisanje i iscrtavanje fraktala u dvodimenzionalnoj i trodimenzionalnoj grafici informatike Diplomski radovi iz 1129 Analiza efikasnosti parne turbine od 348,5 mw informatike Diplomski radovi iz 1130 Metodologija evaluacije eduativnih web prezentacija informatike 1107 Primena sql-a u softverskom inzenjerstvu

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1131 Graficke komunikacije i mrezna podrska u projektovanju mehanizama masina cd uz rad Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike

1132 Matematicka indukcija u deduktivnim sistemima logickog programiranja 1133 Tutorijal za power designer 6.0 1134 Softver za praenje projekcija i prodaju karata u bioskopima 1135 Kvalitet nastavnog modela internet ucionice za distantno obrazovanje informatickih sadrzaja putem multimedijalnih internet servisa

1136 Informacioni sistem veleprodaje auto delova 1137 Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole ­ 1138 Oblici i njihovi kvaliteti 1139 Multimedjijalna prezentacija carske bare 1140 Optimizacija tehnoloskog procesa strateski cilj kvaliteta poslovanja 1141 Hardver kao savremena komunikaciona i informaciona tehnologija u nastavi 1142 Upravljanje problemskom nastavom fizike 1143 Fakultetski web/wap servisi 1144 Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole godisnja doba 1145 Ors matematika kroz igru ­ usvajanje novih pojmova u matematici za 1. razred osnovne skole

1146 Obrazovni racunarski softver za prvi razred ­ skup 1147 Obrazovni racunarski softver iz matematike za prvi razred pravougaonik, kvadrag, krug, trougao

1148 Obrazovni racunarski softver nervni sistem 1149 Istaknute licnosti anglogonskog sveta 1150 Obrada nastavne teme : racunari kao multimedije powerpoint u viii razredu osnovne skole

1151 Obrazovni racunarski softver iz matematike : otkrivanje nepoznatog broja 1152 Projekat finansijske operative za potrebe drzavnih organa - modul likvidatura 1153 Metodicki modeli strukovnog obrazovanja ucenika u dizajniranju i modelovanju tekstila i odee

1154 Uloga interneta u promociji preduzea cd uz rad

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Diplomski radovi iz informatike Tehnologija odrzavanja, dijagnostika i konstrukcija uljno-hidraulickih pumpi i Diplomski radovi iz 1156 pomonih pokretaca kod kamiona informatike Diplomski radovi iz 1157 Ors iz matematike za prvi razred osnovne skole ­znak plus, znak jednakosti informatike Diplomski radovi iz 1158 Inforamticko obrazoanje za informaticko drustvo informatike Diplomski radovi iz 1159 Savremene obrazovne tehnologije u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 1160 Obrazovni racunarski softver iz geografije za v razred osnovne skole informatike Diplomski radovi iz 1161 Ors iz predmeta svet oko nas »razliciti poslovi, razlicita naselja« informatike Diplomski radovi iz 1162 E-learning za algoritme i strukture podataka u funkciji kvalitetnog programiranja informatike Diplomski radovi iz 1163 Elementi razvoja inforamcionog sistema za elektronsko plaanje komunalnih usluga informatike Projektovanje informacionog sistema u funkciji poveanja produktivnosti, na primeru Diplomski radovi iz 1164 preduzea igm »jugobanat« a.d. ­ banatski karlovac informatike Gra evinsko preduzee »energoprojekt visokogradnja a.d.« - menadzment sektorom Diplomski radovi iz 1165 mehanizacije i kontrola kvaliteta informatike Diplomski radovi iz 1166 Modelovanje klipa klip-lift sistema u mechanical desktop okruzenju informatike Odrzavanje visokopritisne klipne pumpe »woma« 2252 p-30 u »fabrici sintetickog Diplomski radovi iz 1167 kaucuka« - elemir informatike Diplomski radovi iz 1168 Obrazovni racunarski softver za vezbe iz db-a »normalizacija« informatike Diplomski radovi iz 1169 Metodicko-didakticka pitanja efikasnosti nastave informatike informatike Uloga menadzmenta u strateskom pozicioniranju i planiranju razvoja savremenog Diplomski radovi iz 1170 preduzea informatike Diplomski radovi iz 1171 Upravljanje licnom prodajom u funkciji unapre enja poslovanja preduzea informatike Diplomski radovi iz 1172 Strategija razvoja crm-a kao dela elektronskog poslovanja u informatickom sektoru informatike Uticaj metoda tehnicke dijagnostike na pouzdanost rada potrojenja u industriji prerade Diplomski radovi iz 1173 nafte informatike Diplomski radovi iz 1174 Elektronsko poslovanje u informacionoj ekonomiji preduzea informatike Diplomski radovi iz 1175 Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole ­ biljke i zivotinje suma informatike Kompjuterski kriminal i zastita podataka u racunarskim mrezama kod elektronskog Diplomski radovi iz 1176 poslovanja informatike Diplomski radovi iz 1177 Istrazivanje upravljanja vremenom menadzera informatike Diplomski radovi iz 1178 Analiza energetske efikasnosti sistema za kogeneraciju informatike 1155 Solid modeliranje u auto cad okruzenju cd uz rad

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1179 Reinzenjering postupaka i sredstava rada za bravare 1180 Reinzenjering preduzea »21. oktobar« iz kragujevca 1181 Principi upravljanja cvrstim komunalnim otpadom na teritoriji so becej 1182 Zastita podataka u elektronskoj trgovini 1183 3d modeliranje mobilnog telefona u autocad okruzenju 1184 Permanentno obrazovanje profesora tehnike i informatike 1185 Vaspitni efekti nastave tehnickog obrazovanja i informatike u osnovnoj skoli 1186 Simulacioni modeli u funkciji efikasnije nastave tehnickog obrazovanja 1187 Primena modela u nastavi arhitekture i gra evinarstva 1188 Upravljanje modelima pomou racunara 1189 Projektovanje ors-a za vii razred osnovne skole: »osnovni delovi racunara« 1190 Modelovanje elektronskih kola pomou integrisanog kola ne555 1191 Uloga savremene masinske pripreme u sistemu tehnickog odrzavanja »povrsinskih kopova ­ kolubara« Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike

1192 Modeliranje odevnog predmeta u auto cad okruzenju 1193 Reinzenjering zastite od pozara 1194 Tehnologija odrzavanja masina za pranje, susenje i peglanje rublja 1195 Odrzavanje traktora imt 539 1196 Menadzerski pristup odrzavanja tehnickih sistema 1197 Uticaj odlucivanja menadzera na uspesno poslovanje u preduzeu 1198 Grafika u medicini 1199 Optimizacija deponijskog kompleksa cvrstog urbanog otpada 1200 Me uljudski odnosi u nastavi 1201 Primena modela u nastavi tehnickog obrazovanja 1202 Modeli upravljanja pomou racunara i mogunosti primene u nastavi

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz 1204 Primena markovljeve metode u ispitivanju pouzdanosti informatike Diplomski radovi iz 1205 Menadzersko upravljanje i odlucivanje u preduzeu informatike Diplomski radovi iz 1206 Psiholoske karakteristike poslovne komunikacije menadzera informatike Diplomski radovi iz 1207 Odrzavanje eeo (elektroenergetskih objekata) od 0,4 do 110 kv informatike Diplomski radovi iz 1208 Menadzment malih i srednjih preduzea informatike Diplomski radovi iz 1209 Primena novih tehnologija u izradi televizijskih prijemnika informatike Diplomski radovi iz 1210 Sistem upravljanja kvalitetom u jp ptt saobraaja »srbija« informatike Diplomski radovi iz 1211 Problemi implementacije crm resenja u preduzeima informatike Diplomski radovi iz 1212 Preduzetnistvo u ucenickom standardu sa aspekta iskorisenja postojeih resursa informatike Diplomski radovi iz 1213 Pouzdanost softvera informatike Diplomski radovi iz 1214 Racunarski sistem informatike Diplomski radovi iz 1215 Elektronsko bankarstvo na internetu i intranetu informatike Diplomski radovi iz 1216 Ocenjivanje ucenika srednje skole informatike Diplomski radovi iz 1217 Video nadzor preko racunarske mreze informatike Diplomski radovi iz 1218 Reinzenjering poslovnih procesa u preduzeu jat ­ tehnika informatike Diplomski radovi iz 1219 Statisticka kontrola kvaliteta u beogradskom vodovodu i kanalizaciji informatike Diplomski radovi iz 1220 Odrzavanje pumparnice za naftu na otpremnoj stanici »adorjan« informatike Diplomski radovi iz 1221 Selekcija kadrova pri zaposljavanju informatike Primena koncepta on-line kupovine u funkciji unapre enja konkurentnosti domaih Diplomski radovi iz 1222 preduzea informatike Diplomski radovi iz 1223 Mapiranje procesa u funkciji poboljsanja kvaliteta poslovanja informatike Diplomski radovi iz 1224 Obrada nastavne teme »tehnicka sredstva u poljoprivredi« u vi razredu osnovne skole informatike Diplomski radovi iz 1225 Primena modela u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 1226 Modeliranje jednostepenog reduktora u auto cad okruzenju informatike 1203 Web aplikacija za vo enje skole stranih jezika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz 1228 Primena internet resursa u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 1229 Softverski paket za robno knjigovodstvo informatike Diplomski radovi iz 1230 Projektovanje i implementacija softvera za podrsku i praenje rada sahovskih klubova informatike Diplomski radovi iz 1231 Specificnosti zahteva iso/ts 16949:2002 u odnosu na zahteve iso 9001:2000 informatike Arhitektura i gra evinarstvo kao sadrzaj slobodnih tehnickih aktivnosti u osnovnoj Diplomski radovi iz 1232 skoli informatike Obrada nastavne teme »tehnicka u sredstva u gra evinarstvu i mere zastite na radu na Diplomski radovi iz 1233 gra evini« u vi razredu osnovne skole informatike Diplomski radovi iz 1234 Savremene tehnologije u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 1235 Primena softverskih modela u nastavi tehnickog obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 1236 Softver za odrzavanje zeleznickih pruznih pragova informatike Diplomski radovi iz 1237 Mehatronicki sistem za merenje osovinskog optereenja vozila informatike Diplomski radovi iz 1238 Organizacija preduzea informatike Diplomski radovi iz 1239 Kreativnost i inovacije u savremenom rukovo enju u preduzeu informatike Diplomski radovi iz 1240 Uloga lidera u savremenom poslovanju u menadzmentu informatike Diplomski radovi iz 1241 Softverski paket za maloprodaju i veleprodaju okova za namestaj informatike Razvoj korisnickih ekranskih formi u informacionim sistemima sa posebnim osvrtom Diplomski radovi iz 1242 na widows okruzenje informatike Diplomski radovi iz 1243 E-pr - odnosi sa javnosu preko interneta i primena na portalu vlade crne gore informatike Diplomski radovi iz 1244 Upravljanje procesom planiranja i regrutovanja ljudskih resursa informatike Diplomski radovi iz 1245 Upravljanje procesom napredovanja i ocena radne sposobnosti informatike Diplomski radovi iz 1246 Model odrzavanja tehnickih sistema u ad »panon« iz crvenke informatike Diplomski radovi iz 1247 Uticaj motivacije na uspesnos poslovanja preduzea informatike Diplomski radovi iz 1248 Informacioni sistem kreditnog odeljenja banke (poslovi studentskog kreditiranja) informatike Ilustrtativno-demonstrativne nastavne metode u sluzbi obrade nastavne teme Diplomski radovi iz 1249 »racunarske komunikacije« u prvom razredu gimnazije informatike Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera za vii razred geografije ­obrada Diplomski radovi iz 1250 nastavne teme »zanimljivosti svetskog mora« informatike 1227 Metodski pristup obradi nastavne teme: tehnicka srestva u poljoprivredi

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Obrazovni racunarski softver iz matematike ­ tema: razlomci za 5. razred osnovne skole Projektovanje objektno-relacione baze podataka na primeru preduzea za izdavacku 1252 delatnost 1251 1253 Komutacione funkcije u lokalnim racunarskim mrezama 1254 Efekti i ogranicenja edukacije putem elektronskih medija 1255 3g standardi - wcdma, cdma2000 [seminarski rad] 1256 4g sistemi prenosa [seminarski rad] 1257 802.16 wimax [seminarski rad] V euklidov postulat [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu 1258 temu. 1259 Abstract syntax notation one [seminarski rad] 1260 Ad ­ hoc mreze [seminarski rad] 1261 Adaptivna modulacija i kodiranje [seminarski rad] 1262 Adicione teoreme [seminarski rad] 1263 Adobe photoshop - slojevi [seminarski rad] 1264 Adsl [seminarski rad] 1265 Adsl2 [seminarski rad] 1266 Airborne internet [seminarski rad] 1267 Aksiomatsko zasnivanje euklidske geometrije [seminarski rad] 1268 Aktivne mreze [seminarski rad] Aktivnost indukovana u fotonuklearnim reakcijama kao mogui indeks kvaliteta 1269 terapijskog snopa x-zracenja [diplomski rad] 1270 Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije [seminarski rad] 1271 Akumulatori i popravka [maturski rad] 1272 Akusticni relej za svetlo [prakticni rad] 1273 Alatnica (rendisaljka) preduzea "enterijer" bujanovac [seminarski rad] 1274 Algebarska metoda resavanja konstruktivnih zadataka [seminarski rad] Algoritam za minimizaciju snage gubitaka vektorski regulisanog asinhronog pogona 1275 zasnovan na primjeni fazi logike [magistarski rad] 1276 Algoritmi za izracunavanje sazetka [seminarski rad] 1277 Alkoholna pia [seminarski rad] 1278 Alternatori [zavrsni rad] 1279 Aluminij [referat] 1280 Ambientalne mreze [seminarski rad] Analiza efekta mrtvog vremena na stabilnost frekventno regulisanog elektromotornog 1281 pogona sa asinhronim motorom [magistarski rad] 1282 Analiza elektoromehanickog rezolvera [diplomski rad] Analiza elektromehanickog pretvaranja energije usled linearnog kretanja 1283 feromagnetskog materijala u 1284 Spoljasnjem magnetskom polju pomou metode konacnih elemenata [seminarski rad] 1285 Analiza isplativosti ulaganja u business intelligence sustav [rad] 1286 Analiza izvoda [seminarski rad] 1287 Analiza osnovnih sredstava [seminarski rad] Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

Analiza ostvarivih vrednosti krutosti elektricne osovine u realnim servosistemima [diplomski rad] 1289 Analiza programa proizvodnje "nis petrol-jugopetrol"-a [seminarski rad] 1290 Analiza programa proizvodnje ad `mlekoprodukt'-a [seminarski rad] 1291 Analiza programa proizvodnje u ad "dijamant"­u zrenjanin [seminarski rad] 1292 Analiza razlicitih rjesenja za temelje visokih objekata [diplomski rad] 1293 Analiza razmene toplote zracenjem u supljini loptastog ventila [diplomski rad] Analiza tehnolosko-organizacionih karakteristika industrije ulja a.d. ,,dijamant" 1294 [diplomski rad] 1295 Analiza upravljackih kola servopojacavaca dbm 03 [diplomski rad] Analiza uzoraka jednomolekulskih magneta rentgenskom difrakcijom [seminarski 1296 rad] Analiza valovitosti momenta sinhronog motora sa stalnim magnetima na rotoru i 1297 projektovanje 1298 Programskog resenja za predikciju i kompenzaciju [magistarski rad] Analizator scan kodova pc tastature pomou mikrokontrolera pic 16f84 i lc displeja 1299 [seminarski rad] 1300 Anastasije stojkovi-zivot i delo [diplomski rad] 1301 Angazovanje sredstava [ekonomika preduzea] [seminarski rad] 1302 Anketa radnika "rumekon" ruma [seminarski rad] 1303 Anticka filozofija [referat] 1304 Antivirusni programi [seminarski rad] 1305 Aplikacija za prijavljivanje ispita korisenjem mobilnog telefona [diplomski rad] 1306 Aplikacijski sloj [racunarske mreze] [seminarski rad] 1307 Aplikativni software [poslovna informatika] [seminarski rad] 1308 Apolonijev krug [seminarski rad] Apolonijevi problemi [seminarski rad] napomena: posedujemo 4 razlicita rada na ovu 1309 temu. 1310 Apolonijevi problemi dodira krugova [seminarski rad] 1311 Apsorcija i laserom inducirana emisija [diplomski rad] 1312 Arabljanska matematika [seminarski rad] 1313 Arhimed [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu. 1314 Arhimed i njegov znacaj u matematici [seminarski rad] 1315 Arhimedova kvadratura parabole [seminarski rad] 1316 Arhimedova tela [seminarski rad] 1317 Arhitektura amd procesora [arhitektura racunara i operativni sistemi] [seminarski rad] 1318 Arhitina teorija muzike [seminarski rad] Aristarh sa samosa [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu 1319 temu. 1320 Aristotel - polis, prirodna zajednica [referat] 1321 Aristotelova diskusija o obliku duge [seminarski rad] Asimetricna sema za konvektivni pogranicni sloj sa konstantnim i promenljivim 1322 koeficijentom vertikalnog 1323 Mesanja [diplomski rad] 1324 Asimtericni algoritmi kriptiranja [seminarski rad] 1325 Asynchronous transfer mode ­ atm [seminarski rad] 1288 P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1326 Automatizacija postanskog poslovanja [seminarski rad] 1327 Automatizacija upc trakastih kodova [seminarski rad] 1328 Automatski merni sistemi [maturski rad] 1329 Automatski podizac stakla [projekat] Automatsko izdvajanje saobraajnih znakova sa digitalne slike [segment 1330 telekomunikacionog 1331 Foruma] 1332 Automatsko lingvisticko indeksiranje slika u realnom vremenu [seminarski rad] 1333 Bacnet protokol [seminarski rad] 1334 Banatski rucak [seminarski rad] 1335 Bankarski automati za izdavanje gotovine [seminarski rad] 1336 Bankarski krediti [bankarstvo] [seminarski rad] 1337 Bayer [e-poslovanje] [seminarski rad] 1338 Baza podataka (kozmeticki salon) [relacione baze podataka] [seminarski rad] 1339 Baze podataka [informatika i] [seminarski rad] 1340 Benito musolini (duce) [seminarski rad] 1341 Berzanski posrednici [seminarski rad] 1342 Berze [finansijska trzista] [seminarski rad] 1343 Beskonacni regres u deduktivnim teorijama [seminarski rad] 1344 Betta splendens ­ sijamska riba borac [seminarski rad] 1345 Biofeedback [seminarski rad] 1346 Biologija- krvne elije [maturski rad] 1347 Biometrija [seminarski rad] Bios-konfiguriranju racunala prema osobnim potrebama [seminarski rad - vodic za 1348 konfigurisanje 1349 Racunala] 1350 Bittorrent [seminarski rad] 1351 Bluetooth [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu. 1352 Blu-ray [seminarski rad] 1353 Body area network [seminarski rad] 1354 Bolesti crnog luka i suzbijanje [seminarski rad] 1355 Borba za beskonacnost [seminarski rad] 1356 Bozini obicaji [sociologija] [seminarski rad] 1357 Brend coca cola [marketing - principi marketinga] [seminarski rad] 1358 Broadband over powerlines [seminarski rad] 1359 Broj e [seminarski rad] 1360 Broj fi i fibonacijev niz [seminarski rad] 1361 Broj pi [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu temu. 1362 Brojanje i merenje [seminarski rad] 1363 Brojevi [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu. 1364 Brojevi i matematika u egiptu i mesopotamiji [seminarski rad] 1365 Budzet i fiskalna politika [seminarski rad] 1366 Budzet [monetarne finasije] [seminarski rad] 1367 Budzet evropske unije [seminarski rad] Business intelligence u nautickom turizmu ­ implementacija olap sustava [diplomski 1368 rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1369 Cable modem [seminarski rad] 1370 Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz) [maturski rad] 1371 Cascading style sheets css [seminarski rad] 1372 Case study swisslion [seminarski rad] 1373 Cd (compact disc) [seminarski rad] 1374 Cd i dvd mediji [seminarski rad] 1375 Cdma 2000 [seminarski rad] 1376 Cd-rom standard [referat] 1377 Civilizacije srednje amerike [istorija] [maturski rad] 1378 Cmos (complementary mos) [elektronika] [seminarski rad] 1379 Code generator for control of industrial processes [diploma thesis] 1380 Crnogorsko primorje [maturski rad] 1381 Crtanje [seminarski rad] 1382 Cyber kriminal-kradja identiteta [seminarski rad] 1383 Cek [poslovno i finansijsko pravo] [seminarski rad] 1384 Cetvorodimenzionalna kocka [seminarski rad] Citanka za 3. razred osnovne skole kao izvor drustveno-moralnog vaspitanja ucenika 1385 [teorije vaspitanja] 1386 [seminarski rad] 1387 Citanje trakastog koda pomou lasera [seminarski rad] 1388 "dijamant" zrenjanin [seminarski rad] D.p >>autoprevoz<< cacak - projektni zadatak [informacioni sistemi u proizvodnim 1389 sistemima i procesima] [seminarski rad] 1390 Da li je geometrija lobacevskog mogua [seminarski rad] 1391 "daljinski upravljivi" automobili [sustavi za praenje i vo enje procesa] [seminarski 1392 Rad] 1393 Deduktivna metoda [seminarski rad] 1394 Dekartove koordinate i analiticka geometrija [seminarski rad] 1395 Dekatrov uticaj na razvoj matematike [seminarski rad] 1396 Demonstracioni ogledi iz elektriciteta [diplomski rad] 1397 Demonstracioni ogledi u obradi teme "njutnovi zakoni" [diplomski rad] 1398 Demonstracioni praktikum fizike u nastavi [diplomski rad] 1399 Detekcija prisutnosti osoba [seminarski rad] 1400 Detektor dima [prakticni rad] 1401 140. detektor naizmenicne struje [zadatak] 4 1402 Devizni kurs [seminarski rad] 1403 Devizni kurs sa osvrtom na srbiju [finansije] [seminarski rad] Devizni sistem i devizna politika [spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje] 1404 [seminarski rad] 1405 Dezargova teorema [seminarski rad] 1406 Differential gps [seminarski rad] 1407 Difrakcija i polarizacija [seminarski rad] 1408 Digital media library [seminarski rad] 1409 Digital versatile disc (dvd) [seminarski rad] 1410 Digitalna pretplatnicka linija vrlo velike brzine (vdsl) [seminarski rad] 1411 Digitalna vizit kartica [semestralni rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1412 Digitalne panorame [seminarski rad] P11s 1413 Digitalni jaz [seminarski rad] P11s Digitalni pogonski kontroler zasnovan na tms320lf2407 signalnom procesoru P11s 1414 [diplomski rad] 1415 Digitalni tahografi [seminarski rad] P11s Digitalni vodeni zig [semestralni rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu 1416 P11s temu. 1417 Digitalno polutoniranje [seminarski rad] P11s 1418 Dijagnostika vodonicno-argonske plazme proizvedene u t-cevi [diplomski rad] P11s 1419 Dijagrami toka [diplomski rad] P11s 1420 Dilema grckih matematicara [seminarski rad] P11s 1421 Dimenzionisanje i provera napona spojnice [vezba] P11s 1422 Diofant [seminarski rad] P11s 1423 Distribuirana (decentralizirana) proizvodnja elektricne energije [seminarski rad] P11s 1424 Distribuirane baze podataka [seminarski rad] P11s P11s 1425 Dlan [seminarski rad] P11s 1426 Dns ­ domain name server [informatika i] [seminarski rad] 1427 Domai search engine [seminarski rad] P11s P11s 1428 Dosadasnja i budua prosirenja evropske unije [seminarski rad] 1429 Droga u skolskoj klupi [sociologija] [seminarski rad] P11s 1430 Drugi hilbertov problem - neprotivrecnost aritmetike - [seminarski rad] P11s Drumska vozila - vucni proracun [graficki rad] napomena: posedujemo 2 razlicita 1431 P11s rada na ovu temu. 1432 Drustveni sukobi [seminarski rad] P11s 1433 Drzava kao subjekt medjunarodnog poslovnog prava [seminarski rad] P11s 1434 Dvd-rom standard [referat] P11s P11s 1435 Dvi sucelje [seminarski rad] 1436 Dvodimenzionalni kodovi [seminarski rad] P11s 1437 Dzon stjuart mil [referat] P11s P11s 1438 Dzordz bul-neopevani heroj informaticke revolucije [seminarski rad] P11s 1439 Ean ­ 13 kreator [seminarski + prakticni rad] 1440 Eap i peap - security over 802.11 wireless [seminarski rad] P11s 1441 Edge [seminarski rad] P11s 1442 Editor teksta powertext [seminarski rad] P11s 1443 Efekti politike deviznog kursa u zemljama tranzicije [doktorska disertacija] P11s 1444 Egipatska matematika [seminarski rad] P11s 1445 Eib ­ european installation bus [seminarski rad] P11s 1446 E-ink [seminarski rad] P11s 1447 Ekologija i kvalitet zivota - studija slucajeva ekoloskih poremeaja [seminarski rad] P11s 1448 Ekologija, koncept odrzivosti razvoja [seminarski rad] P11s 1449 Ekonomija-simbolicko i numericko oznacavanje artikala ­ sistem ean [seminarski rad] P11s 1450 Ekonomska saradnja srbije i eu [me unarodna ekonomija] [seminarski rad] P11s 1451 Ekspertni sistem za izbor hard diskova [seminarski + prakticni rad] P11s Eksploatacija skrivenih informacija u javno dostupnim dokumentima i datotekama 1452 P11s [seminarski rad] 1453 Eksponencijalne jednacine [maturski rad] P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1454 193. elasticno teziste [seminarski rad] 5 P11s 1455 194. electronic tagging [seminarski rad] P11s P11s 1456 195. elektonski platni promet [informacioni sistemi u bankarstvu] [seminarski rad] 1457 196. elektricne osobine unapre enog sistema za praznjenje u t-cevi [diplomski rad] P11s 1458 197. elektricne osobine znfe2o4 dopiranog itrjumom [diplomski rad] P11s 1459 198. elektronicke komponente [seminarski rad] P11s 1460 199. elektronicki novac [seminarski rad] P11s 1461 200. elektronicki sustavi u automobilima [seminarski rad] P11s 1462 201. elektronska posta [informatika] [seminarski rad] P11s 1463 202. elektronska trgovina [seminarski rad] P11s 1464 203. elektronski pasos [seminarski rad] P11s 1465 204. elektronski rulet [projekat] P11s 1466 205. elektronsko poslovanje (pojam) [seminarski rad] P11s 1467 206. elektronsko poslovanje-modeli i standardi [seminarski rad] P11s 1468 207. elektronsko poslovanje-stanje i perspektive [seminarski rad] P11s P11s 1469 208. elektro-opticke elije sa tecnim kristalima [diplomski rad] P11s 1470 209. elementi teorije proizvodnje [ekonomika preduzea] ----- [seminarski rad] 210. elementi vestacke inteligencije i oblasti primene racunara [informatika] [maturski 1471 P11s rad] P11s 1472 211. elementi zastite zivotne sredine u gimnazijskoj nastavi fizike [diplomski rad] 1473 212. e-mail [seminarski rad] P11s 1474 213. emulacija iic protokola pomou porta rs-232 [seminarski rad] P11s P11s 1475 214. energetika [referat] P11s 1476 215. energetski metabolizam [seminarski rad] 1477 216. energetski pretvaraci za prekidacki reluktantni motor [doktorski rad] P11s 1478 217. equation editor [seminarski rad] P11s P11s 1479 218. estimacija brzine asinhronog motora bez senzora na osovini [diplomski rad] 219. estimacija fluksa i brzine obrtanja asinhronog motora bez davaca na vratilu 1480 P11s [magistarski rad] 1481 220. ethernet [seminarski rad] P11s 221. eticki aspekti savremenih tehnologija [poslovna filozofija psihologija i etika] 1482 P11s [seminarski rad] 1483 222. etika zdravstvenih radnika danas [referat] P11s 1484 223. euklid [seminarski rad] P11s 1485 224. euklidska geometrija [seminarski rad] P11s 1486 225. evropska centralna banka [seminarski rad] P11s 1487 226. evropska unija i balkan [seminarski rad] P11s 1488 227. evropska unija i zemlje jugoistocne evrope [seminarski rad] P11s 1489 228. evropske integracije kao sansa [seminarski rad] P11s 1490 229. faraonove rezidencije i geometrija [seminarski rad] P11s 230. faze strategijskog usmeravanja organizacije-vizija, misija i ciljevi [seminarski 1491 P11s rad] 1492 231. fazi brojevi i principi prosirenja [seminarski rad] P11s 1493 232. fazi skupovi u upravljanju rizikom pilcovom metodom [rad] P11s 1494 233. fermaova poslednja teorema [seminarski rad] P11s 1495 234. fibonacijevi brojevi i paskalov trougao [seminarski rad] P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1496 235. fieldbus [seminarski rad] P11s 1497 236. filosofija i ljubav [seminarski rad] P11s P11s 1498 237. filozofija drustvene znanosti [seminarski rad] 238. finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema [bankarsko poslovanje i 1499 P11s platni promet] 1500 [seminarski rad] P11s 1501 239. finansijski menadzment [seminarski rad] P11s 1502 240. finansijsko planiranje [seminarski rad] P11s 1503 241. finansijsko planiranje: pojam, predmet, metod i ciljevi [seminarski rad] P11s 1504 242. finansijsko trziste [finansijska trzista i berzanski menadzment] [seminarski rad] P11s 1505 243. finansijsko trziste [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad] P11s 1506 244. firewalls [seminarski rad] P11s 245. fizika - razvoj opreme za odre ivanje vremena kasnjenja proboja u gasovima 1507 P11s [maturski rad] 6 1508 246. formule i funkcije u microsoft excelu [maturski rad] P11s 247. fpga realizacija kontrole trofaznog pwm invertora metodom space vector 1509 P11s impulsno sirinske 1510 Modulacije [diplomski rad] P11s 1511 248. frame relay-komunikacijski protokol [seminarski rad] P11s P11s 1512 249. frame relay [seminarski rad] 250. funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa [analiza poslovanja 1513 P11s preduzea] 1514 [seminarski rad] P11s P11s 1515 251. gaus i njegov znacaj u otkriu neeuklidske geometrije [seminarski rad] 1516 252. gaus, boljaj, lobacevski [seminarski rad] P11s 253. generator upc koda koji e osim trakastog koda iscrtati i cifre ispod traka, tako da 1517 P11s to lici na pravi upc 1518 Kod kakav se vi a na proizvodima [seminarski rad + rad u c++] P11s 1519 254. generator upc koda "sa izgrebanom povrsinom" [seminarski + prakticni rad] P11s P11s 1520 255. generisanje 3d studio max modela u direct3d-u [semestralni rad] P11s 1521 256. generisanje upc koda [seminarski + prakticni rad] 1522 257. geografski informacijski sustavi [seminarski rad] P11s 258. geometrija drevnih civilizacija [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 1523 P11s razlicita rada na 1524 Ovu temu. P11s 259. geometrija i astronomija starog veka (o uticaju prve na razvitak druge nauke i 1525 P11s obrnuto) 1526 [seminarski rad] P11s 1527 260. geometrija i priroda [seminarski rad] P11s 1528 261. geometrija i umetnost [seminarski rad] P11s 1529 262. geometrijska optika u nastavi fizike za osnovnu skolu [diplomski rad] P11s 1530 263. geometrijski problemi u antici [seminarski rad] P11s 1531 264. geometrijski zadatak sa takmicenja u letoniji 1994. [seminarski rad] P11s 1532 265. geotermalna energija [seminarski rad] P11s 1533 266. gigabitni ethernet [seminarski rad] P11s 1534 267. gipsarski radovi: a) izrada rozeta od gipsa i ugradnja i b) pregradni zidovi od P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

gipsa i izvo enje 1535 [maturski rad] 1536 268. global area network 802.20 [seminarski rad] 1537 269. globalizacija kao svetski proces [sociologija] [seminarski rad] 270. globalizacija kulture: sociologijsko-politicki aspekti zapadne globalizacije 1538 kulture i 1539 Globaliteta [diplomski rad] 1540 271. globalizacija u bankarstvu [diplomski rad] 1541 272. globalizacija u poslehladnoratovskom periodu [seminarski rad] 1542 273. globalni sustav pokretnih komunikacija (gsm) [seminarski rad] 1543 274. google earth [seminarski rad] 1544 275. gprs [seminarski rad] 1545 276. gps ­ global positioning system [seminarski rad] 1546 277. gps localization [seminarski rad] 1547 278. gps mapiranje u oblasti zzs [seminarski rad] 1548 279. gps praenje [seminarski rad] 1549 280. graficke boje [seminarski rad] 1550 281. grafovi [seminarski rad] 1551 282. grcka matematika [seminarski rad] 1552 283. grcko - persijski ratovi [referat] 1553 284. greske velikih matematicara [metodika nastave matematike ii] [seminarski rad] 1554 285. grupe simetrija pravilnih poliedara [seminarski rad] 1555 286. gsm - globalni sustav za mobilne komunikacije [seminarski rad] 1556 287. gsm - posebne primjene [seminarski rad] 1557 288. gsm end-to-end enkripcija razgovora [seminarski rad] 1558 289. gsm kontroler zasnovan na atmega16 procesoru [diplomski rad] 1559 290. gsm locating [seminarski rad] 1560 291. gsm tracing [seminarski rad 1561 292. harmonija i matematika u muzici [seminarski rad] 1562 293. harmonijska konjugovanost tacaka, pravih i ravni [seminarski rad] 1563 294. harmonijska spregnutost [seminarski rad] 1564 295. hd-dvd [seminarski rad] 296. he rama cvoriste vodostana - projekt sanacije prve faze sidrenje padine 1565 [mehanika 1566 Stijena] [seminarski rad] 1567 297. heronova formula [seminarski rad] 1568 298. hibernate ­ orm rjesenje za javu [seminarski rad] 1569 299. hibridna vozila [seminarski rad] 1570 300. hidraulicna instalacija [maturski rad] 1571 301. high-tech nakit [seminarski rad] 1572 302. hipokrat sa hiosa-kvadriranje lunula- [seminarski rad] 1573 303. histogrami slike [seminarski rad] 1574 304. historijat interneta [seminarski rad] 1575 305. hiv [referat] 1576 306. holographic versatile disc (hvd) [seminarski rad] 1577 307. homotetija kruga i sfere [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1578 308. hsdpa [seminarski rad] 1579 309. html programiranje [seminarski rad] 1580 310. html-programski jezik [referat] 1581 311. i2c sabirnica [seminarski rad] 1582 312. icmp, internet control message protocol [seminarski rad] 1583 313. ideal matematickog saznanja i matematickog jezika kroz istoriju filozofije 1584 [seminarski rad] 1585 314. identifikacija na osnovu nacina hoda [seminarski rad] 1586 315. identifikacija pomocu dnk [seminarski rad] 1587 316. identifikacija vozila [identifikacioni sistemi] [seminarski rad] 1588 317. ieee 802 [seminarski rad] 1589 318. ieee 802.2 llc [seminarski rad] 1590 319. ieee 802.3ae 10 gb ethernet [seminarski rad] 1591 320. ieee 802.11n [seminarski rad] 1592 321. ieee 802.15.4 [seminarski rad] 1593 322. ieee 802.16e (mobile wimax) [seminarski rad] 1594 323. ieee 802.21 [seminarski rad] 324. ... igra rijeci..."manji dio se odnosi prema veem kao vei prema cjelini "igrala je 1595 svoju ulogu... (zlatni 1596 Presek) [seminarski rad] 1597 325. iliri [referat] 326. implementacija algoritma za regularnu impulsno sirinsku modulaciju u sprezi sa 1598 digitalno upravljanim 1599 Pogonom asihronog motora [diplomski rad] 327. implementacija can protokola na pogonskom kontroleru baziranom na 1600 tms320lf2407 digitalnom 1601 Signal procesoru [seminarski rad] 328. implementacija space-vector modulacije na procesoru dsp56f801 [seminarski 1602 rad] 1603 329. implementacija udp protokola: dial-up klijent i winsock server [seminarski rad] 330. indikacija promjene brzine rotacije sa iskljucenjem pogona ako brzina rotacije 1604 padne ispod dozvoljene 1605 Vrijednosti [seminarski rad] 1606 331. individualno razvie coveka [maturski rad] 1607 332. industrijska politika evropske unije [bankarstvo na internetu] [seminarski rad] 1608 333. industrijska revolucija [referat] 1609 334. inflacija [bankarstvo] [seminarski rad] 8 335. informacijske tehnologije i organizacijska kultura kao cimbenici djelotvornosti 1610 javne uprave 1611 [magistarski rad] 1612 336. informacijsko komunikacijski model koristenja fondova europske unije u svrhu 1613 Regionalnog razvoja [magistarski rad] 1614 337. informaciona tehnologija vo bankarskoto rabotenje [proektna zadaca] 1615 338. informacioni podsistem za planiranje resursa [seminarski rad] 1616 339. informacioni sistem [seminarski rad] 1617 340. informacioni sistem za upravljanje razvojem proizvoda i tehnologije [seminarski P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

rad] 341. informacioni sistemi [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na 1618 ovu temu. 1619 342. informacioni sistemi stadiona [seminarski rad] 1620 343. informacioni sistemi-pojam [seminarski rad] 1621 344. informatika - izrada web site-a [maturski rad] 1622 345. informatika- pptp na tcp/ip mrezama [seminarski rad] 1623 346. informatika-hardver [maturski rad] 1624 347. informatika-kako shvatiti brzinu, akceleraciju i vrijeme u flashu [maturski rad] 348. informatika-modeliranje i specifikacija informacionih sistema na primeru skole 1625 racunara 1626 [seminarski rad] 349. informatika-operativni sistem freebsd- istorija, dizajn, korisnicki interfejs 1627 [maturski rad] 1628 350. informatika-warcraft world editor [maturski rad] 1629 351. inkjet stampaci (prskajui stampaci) [referat] 352. instalacija i podesavanje operativnog sistema windows server 2003 uz pomo 1630 programa vm ware 1631 [projekat] 1632 353. instalacija operativnog sistema (windows xp professional sp2) [zadatak] 1633 354. instalacija win 98 [informatika i] [seminarski rad] 1634 355. instant messaging [seminarski rad] 1635 356. interfejs pci ethernet kartice [seminarski rad] 1636 357. internet [maturalna radnja] 1637 358. internet i rad na daljinu [elektronsko poslovanje] [seminarski rad] 1638 359. internet i servisi na internetu [seminarski rad] 360. internet marketing [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na 1639 ovu temu. 1640 361. internet marketing u cetiri koraka [marketing] [seminarski rad] 1641 362. internet protokol verzije 6 [seminarski rad] 1642 363. internet putem satelita [seminarski rad] 1643 364. internet u srbiji [seminarski rad] 1644 365. interplanetarni internet [seminarski rad] 1645 366. inventarisanje [seminarski rad] 367. inverzija u odnosu na krug [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita 1646 rada na ovu temu. 1647 368. investicija [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad] 1648 369. inzinjersko crtanje primenom racunara (autocad) [seminarski rad] 1649 370. ip spoofing [seminarski rad] 1650 371. ipr - autorska prava i intelektualno vlasnistvo [seminarski rad] 1651 372. ipr ­ autorska prava i intelektualno vlasnistvo [seminar] 1652 373. ipsec (ip security) [seminarski rad] 1653 374. iscsi [seminarski rad] 1654 375. isdn [seminarski rad] 1655 376. islam i sekte i u islamu [maturski rad] 1656 377. ispitivanje motora sus [graficki rad]

P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1657 378. ispravljanje pogresaka kod modema (v.42) [seminarski rad] 1658 379. istorija astronomije od kopernika do njutna [seminarski rad] 1659 380. istorija broja nula [seminarski rad] 1660 381. istorija- fasizam [maturski rad] 1661 382. istorija fudbala [seminarski rad] 1662 383. istorija logaritama [seminarski rad] 1663 384. istorija matematike [seminarski rad] 1664 385. istorija nastave fizike u skolama u ruskom krsturu [diplomski rad] 1665 386. istorija- sparta [maturski rad] 1666 387. istorija-grcki polisi [maturski rad] 1667 388. istorija-stare kulture na tlu amerike [maturski rad] 9 1668 389. istorijat broja pi [seminarski rad] 1669 390. istorijat trigonometrije [seminarski rad] 1670 391. istrazivanje trzista [marketing i odnosi sa javnoscu] [seminarski rad] 1671 392. izgradnja skladista podataka [diplomski rad] 1672 393. izlazak u prostor [seminarski rad] 1673 394. iznuda [na makedonskom jeziku] [seminarski rad] 1674 395. izometrijske transformacije euklidske ravni [seminarski rad] 1675 396. izometrijske transformacije euklidske ravni e2 [seminarski rad] 1676 397. izometrijske transformacije prostora e3 [seminarski rad] 1677 398. izometrijske transformacije ravni [seminarski rad] 1678 399. izometrijske transformacije u ravni [seminarski rad] 1679 400. izoperimetrijski problem [seminarski rad] 401. izrada hardvera i softvera laboratorijskog radnog mesta za ispitivanje vektorske 1680 regulacije asinhronog 1681 Motora [diplomski rad] 1682 402. izrada licne internet prezentacije [maturski rad] 1683 403. izrada modela prosudbe ugrozenosti poslovanja gotovim novcem i vrijednostima 1684 [magistarski rad] 1685 404. izrada prezentacija pomocu power pointa [seminarski rad] 1686 405. izrada viserednih web aplikacija [seminarski + prakticni rad] 1687 406. izrada web stranica pomou tekst editora [seminarski rad] 1688 407. izvod funkcije [maturski rad] 1689 408. japanska maglev zeleznica [semestralni rad] 1690 409. java ­ jdbc [seminarski + prakticni rad] 410. java media framework-implementacija mpeg4 kodeka u javi, implementacija 1691 java media player-a 1692 [seminarski rad] 1693 411. javne biblioteke [seminarski rad] 1694 412. javni internet pristup [seminarski rad] 1695 413. jecam [seminarski rad] 1696 414. jednacine treeg i cetvrtog stepena [seminarski rad] 1697 415. jednostavna animacija u opengl-u [seminarski + prakticni rad] 416. jezgro materijala u polimernim kompozitima i degradacija polimera-degradacija 1698 polimera [seminarski 1699 Rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1700 417. josip broz tito [seminarski rad] 418. just in time (jit) filozofija proizvodnje [proizvodni i usluzni menadzment] 1701 [seminarski rad] 1702 419. justus libig [seminarski rad] 1703 420. kako radi google earth [seminarski rad] 1704 421. kalemljenje voaka prostim spajanjem i na most [prakticni rad] 1705 422. kalendar [seminarski rad] 1706 423. kalendari - nekad i sad [seminarski rad] 424. kamata kao cena novca [finansijska trzista i berzanski menadzment] [seminarski 1707 rad] 1708 425. kamatna politika banaka - pojam i znacaj banaka [finansije] [seminarski rad] 1709 426. kapacitivna tastatura mikrokontrolerske konzole [seminarski rad] 1710 427. karl jaspers [seminarski rad] 428. kazna kao instrument drustvene regulative [socijalna psihologija] [seminarski 1711 rad] 1712 429. kepler-poisont-ova tela [seminarski rad] 1713 430. kinematicka kondenzacija [rad] 1714 431. klase i objekti [objektno orijentisano programiranje] [seminarski rad] 1715 432. klase i paketi [seminarski rad] 1716 433. kocka [seminarski rad] 10 1717 434. kodni sustavi za prikaz znakova [seminarski rad] 435. kogeneracijski sustav i prednost njegova koristenja kao krajnje racionalnog i 1718 ekoloski prihvatljivog 1719 Nacina proizvodnje energije [seminarski rad] 1720 436. koherentna spektroskopija femtosekundnim frekventnim cesljem [diplomski rad] 1721 437. kombinovani metod za estimaciju brzine [diplomski rad] 1722 438. komentar ix knjige euklidovih elemenata [seminarski rad] 439. komparativne analize globalizacije telekomunikacija u sad, eu i japanu 1723 [seminarski rad] 1724 440. kompjuterska grafika - windows, visual c++ i opengl ­ [diplomski rad] 1725 441. kompjuterski virusi [seminarski rad] 1726 442. kompjutorska grafostatika [rad] 1727 443. kompresija kod modema - brzi prijenos podataka modemom [seminarski rad] 1728 444. kompresija slika bez gubitka informacija [seminarski rad] 1729 445. komunikacijska sucelja na osobnim racunalima [seminarski rad] 1730 446. komunikacioni interfejsi [seminarski rad] 1731 447. konektori, sklopovi i portovi [seminarski rad] 1732 448. konstrukcija pravilnog petougla [seminarski rad] 1733 449. kontaktne mreze i podstanice jednofaznog sistema vuce [seminarski rad] 1734 450. kontaktne mreze jednosmerne struje [seminarski rad] 1735 451. kontola koracnog (step) motora [seminarski rad] 1736 452. kontrola pristupa i evidencija radnog vremena [seminarski rad] 1737 453. kontrola pristupa prostoriji preko paralelnog porta racunara [seminarski rad] 1738 454. kontrola udaljenog pristupa (radius, kerberos, tacacs) [seminarski rad] 1739 455. kontrolisanje rada led diode putem mobilnog telefona wap protokolom [projekat] 1740 456. konusni preseci (posedujemo 2 rada) [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1741 457. koordinate - analiticka geometrija [seminarski rad] P11s 1742 458. koristi i troskovi od clanstva u evropskoj uniji [seminarski rad] P11s 459. korpuskularna svojstva elektromagnetnih talasa [seminarski rad] napomena: P11s 1743 posedujemo 2 razlicita 1744 Rada na ovu temu. P11s 1745 460. kosmicke pojave (izme u nauke i verovanja) [seminarski rad] P11s 1746 461. kosi - rimanove jednacine [seminarski rad] P11s 1747 462. kradja identiteta [seminarski rad] P11s 1748 463. kraj svijeta (lesevi u nasim ustima) [biologija] [seminarski rad] P11s 1749 464. kratak pregled istorije matematike u grckoj [seminarski rad] P11s 465. kreditna analiza i tehnologija kreditiranja [monetarna ekonomija i bankarski 1750 P11s menadzment] 1751 [seminarski rad] P11s 1752 466. kreiranje ean-13 koda [seminarski rad] P11s 1753 467. kreiranje ekspertnih sistema [seminarski + prakticni rad] P11s P11s 1754 468. krug, osobine, konstruktivni zadaci [seminarski rad] P11s 1755 469. krv [maturski rad] 1756 470. kupoprodajni ugovor [privredno pravo] [seminarski rad] P11s P11s 1757 471. kurt gedel, genije i cudak [seminarski rad] 1758 472. kvadratna jednacina [seminarski rad] P11s 1759 473. kvadratrisa (kvadratura kruga) [seminarski rad] P11s P11s 1760 474. kvalitet [upravljanje kvalitetom] [seminarski rad] 1761 475. kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje [seminarski rad] P11s P11s 1762 476. kvantni hallov efekat [seminarski rad] 1763 477. lajbnicova metoda infinitezimalnog racuna [seminarski rad] P11s P11s 1764 478. leonard ojler (1707-1783) [seminarski rad] 1765 479. leonardo da vinci (1452-1519) [metodika nastave matematike ii] [seminarski rad] P11s 1766 480. leonardo da vinci i matematika [seminarski rad] P11s P11s 1767 481. leonardov um [seminarski rad] 1768 482. leonhard euler (1707-1783) [metodika nastave matematike 2] [seminarski rad] P11s P11s 1769 483. liftovi [seminarski rad] 11 1770 484. lik majke u delu laze lazarevia [maturski rad] P11s 1771 485. likovno- rene magrit [seminarski rad] P11s 1772 486. linux [seminarski rad] P11s 487. lobacevski, boljaj i gaus kao nosioci ideje neeuklidske geometrije [seminarski P11s 1773 rad] 1774 488. local interconnect network [seminarski rad] P11s 1775 489. logaritamska funkcija i jednacine [maturski rad] P11s 1776 490. logicki agenti [vestacke inteligencije] [seminarski rad] P11s 1777 491. logicki analizator (pc kao instrument) [seminarski rad] P11s 1778 492. lonworks [seminarski rad] P11s 1779 493. lopitalovo pravilo [maturski rad] P11s 1780 494. ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicini [maturski rad] P11s 1781 495. ljudski resursi [menadzment ljudskih resursa] [seminarski rad] P11s 496. ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrednog rasta zemlje [menadzment] 1782 P11s [seminarski rad]

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1783 497. macromedia director mx [zadatak] 1784 498. magija [sociologija] [seminarski rad] 1785 499. mali kontroleri [seminarski rad] 1786 500. marketing funkcije u poljoprivredi [seminarski rad] 1787 501. marketing plan hotela kao sredstvo razvoja turizma [seminarski rad] 1788 502. marketing u sportu [seminarski rad] 1789 503. matematicke mozgalice [seminarski rad] 1790 504. matematicka indukcija [seminarski rad] 1791 505. matematicki problemi [seminarski rad] 1792 506. matematicko umee starih egipana [seminarski rad] 1793 507. matematika - vodic do skrivenog blaga [seminarski rad] 1794 508. matematika i umetnost [seminarski rad] 1795 509. matematika i zabava [seminarski rad] 1796 510. matematika starog egipta [seminarski rad] 1797 511. matematika u doba renesanse [seminarski rad] 1798 512. matematika u starom istoku [seminarski rad] 1799 513. matematika vavilona i kine [seminarski rad] 1800 514. matricni kodovi [seminarski rad] 515. medjunarodna carinska saradnja na suzbijanju krijumcarenja [porezi i carine] 1801 [projekat] 1802 516. me unarodna spedicija [seminarski rad] 517. me unarodna trgovina i savremeni problemi ekonomskog rasta [ekonomija 1803 kapitala i razvoj] 1804 [seminarski rad] 1805 518. me unarodni monetarni fond [monetarne i javne finasije] [seminarski rad] 519. me unarodni transport i spedicija [spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje] 1806 [seminarski rad] 1807 520. mehanicka i metalografska ispitivanja materijala [seminarski rad] 1808 521. menadzment [seminarski rad] 1809 522. menadzment ljudskih resursa [upravljanje ljudskim resursima] [seminarski rad] 1810 523. menadzment u sportu kod nas [seminarski rad] 524. menadzment i informacioni sistemi [operativni i strategiski menadzment] 1811 [seminarski rad] 525. menadzment informacionih sistema u praksi [menadzment] [diplomski rad] 1812 napomena: nema 1813 Slike ­ nedostaju! 1814 526. menadzment totalnim kvalitetom (tqm) i studije slucaja [diplomski rad] 1815 527. menjacki prenosnici [maturski rad] 1816 528. mere srednjovekovne srbije [seminarski rad] 1817 529. mere varijacije ili disperzije [statistika] [seminarski rad] 530. merenje brzine kombinovanom metodom pomou inkrementalnog optickog 1818 enkodera [diplomski 1819 Rad] 1820 531. merenje povrsina "od pamtiveka do danas" [seminarski rad] 532. merenje povrsina u anticko doba sa osvrtom na radove herona iz aleksandrije 1821 [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1822 533. metasys building management system [seminarski rad] 12 1823 534. metod najmanjih kvadrata [seminarski rad] 535. metod za sintezu digitalnog zakona upravljanja servo sistemom sa elasticno 1824 spregnutim masama 1825 [magistarski rad] 536. metode mernih ure aja za odre ivanje potrosnje ulja za podmazivanje u 1826 laboratorijskim uslovima 1827 [diplomski rad] 1828 537. metode odredjivanja ubrzanja zemljine teze [seminarski rad] 1829 538. metode utvr ivanja cene kostanja [ekonomika preduzea] [seminarski rad] 1830 539. metropolitan area network [prezentacija] 1831 540. mfusion cms [seminarski rad] 1832 541. microsoft exchange server [uredsko poslovanje] [seminarski rad] 1833 542. migracije [menadzment ljudskih resursa] [seminarski rad] 1834 543. mirovanje semena [seminarski rad] 1835 544. misterija fibonacijevog broja [seminarski rad] 1836 545. mjerenje i regulacija temperature pc racunarom [seminarski rad] 1837 546. mobilne ad-hoc mreze (manet) [seminarski rad] 1838 547. mobilni telefoni 3.generacije [seminarski rad+prezentacija] 1839 548. moda [seminarski rad] 1840 549. modbus [seminarski rad] 1841 550. model i apstrakcija [seminarski rad] 551. model kontinuiranog poboljsanja poslovnih procesa u turizmu primenom 1842 kontrolinga [magistarski 1843 Rad] 1844 552. model upravljanja obavijestima u operativnom dezurstvu policije u zajednici 1845 [magistarski rad] 1846 553. model upravljanja rizicima kod javnih projekata [magistarski rad] 554. model uravnotezene tablice rezultata za upravljanje izvedbom projekta 1847 [magistarski 1848 Rad] 1849 555. model virtualnog trgovackog centra [seminarski rad] 1850 556. modeliranje i simulacija proizvodnih procesa [diplomski rad] 1851 557. modemi [seminarski rad] 558. mogunost uvo enja kogeneracijskog postrojenja na naftno ­ plinskom polju 1852 zutica 1853 [diplomski rad] 559. mogunost primene nastavnih listia u uslovima organizacije nastave putem 1854 razredno-casovnog sistema 1855 [didaktika] [seminarski rad] 1856 560. monopol [seminarski rad] 1857 561. monopolisticka konkurencija [seminarski rad] 1858 562. moralne dileme u prozi borisava stankovia [seminarski rad] 1859 563. morzeova azbuka [seminarski rad] 1860 564. motivacija radnika [menadzment] [seminarski rad] 1861 565. motivacija zaposlenih [menadzment ljudskih resursa] [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1862 566. mpls usmjeravanje [seminarski rad] 1863 567. mrezna pohrana podataka [seminarski rad] 1864 568. mrezni procesori [seminarski rad] 1865 569. mrezni sloj (network layer) routing algoritmi [seminarski rad] 1866 570. multimedijalna biblioteka [seminarski rad] 1867 571. multimedijalne baze podataka [seminarski rad] 1868 572. multimedijsko mobilno komuniciranje u poslovnom uredu [seminarski rad] 1869 573. multinacionalne i transnacionalne kompanije [seminarski rad] 1870 574. muzika i matematika [seminarski rad] 1871 575. muzika u doba renesanse [seminarski rad] 1872 576. nacija i pojam nacije [sociologija] [seminarski rad] 1873 577. nacionalni tehnoloski razvoj [seminarski rad] 1874 578. nacini uspostavljanja povratne sprege ciljnog i ostvarenog profitnog polozaja 1875 Kompanije [doktorska disertacija] 13 1876 579. najcesi uzrok ne polaganja vozackog ispita [seminarski rad] 1877 580. najranija grcka geometrija. tales [seminarski rad] 1878 581. naknada kao izvor sredstava [poreska i carinska politika] [seminarski rad] 582. napraviti ekspertni sistem u jess-u koji bi pruzao podrsku korisnicima prilikom 1879 izbora hard-diska 1880 [zadatak] 1881 583. nasledne bolesti kao rezultat agenasa spoljne sredine [maturski rad] 1882 584. nastanak evropske unije [seminarski rad] 1883 585. nastava geometrije [seminarski rad] 1884 586. naucne koncepcije starog veka [seminarski rad] 587. navike pusaca na ekonomskom fakultetu u subotici, odeljenja u novom sadu 1885 [statistika] 1886 [seminarski rad] 1887 588. neeuklidska geometrija [seminarski rad] 1888 589. negujte kreativnu viziju [preduzetnistvo] [seminarski rad] 1889 590. neka zanimljiva matematicka izracunavanja [seminarski rad] 1890 591. neke osobine harmonijski spregnutih elemenata [seminarski rad] 1891 592. neodredjeni integral [seminarski rad] + [maturski rad] 1892 593. network file system (nfs) [seminarski rad] 1893 594. network time protocol (ntp) [seminarski rad] 1894 595. neuro fazi kontroleri [seminarski rad] 1895 596. nevladine organizacije-nvo [seminarski rad] 1896 597. nfc (near field communication) tehnologija [seminarski rad] 1897 598. nikolaj ivanovic lobacevski [seminarski rad] 1898 599. nntp (network news transfer protocol), usenet [seminarski rad] 1899 600. novac budunosti [bankarsko poslovanje i platni promet] [seminarski rad] 1900 601. novac [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad] 1901 602. novcane kartice sa pametnim cipom [seminarski rad] 603. novi algoritam za direktno upravljanje momentom i fluksom trofaznog 1902 asinhronog motora 1903 [magistarski rad] 1904 604. o matematici starog istoka [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1905 605. o nekim cuvenim geometrijskim problemima [seminarski rad] P11s 1906 606. o zavisnostima me u velicinama u zadacima [seminarski rad] P11s P11s 1907 607. obd-ii protokol [seminarski rad] 1908 608. objektno-orijentirane baze podataka [seminarski rad] P11s 609. oblikovanje femtosekundnih laserskih pulseva u rezonantnom mediju [diplomski 1909 P11s rad] P11s 1910 610. oblikovanje poslovne strategije [seminarski rad] 1911 611. obnovljivi izvori energije [seminarski rad] P11s 612. obracun troskova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju [menadzment 1912 P11s racunovodstva] [seminarski 1913 Rad] P11s 1914 613. obrada deformisanjem - duboko izvlacenje [zadatak] P11s 1915 614. obrada deformisanjem - probijanje i prosjecanje [zadatak] P11s 1916 615. obrada i reprodukcija zvuka u managed directx-u [seminarski rad] P11s 1917 616. obrada korisnickih zahtjeva u okruzenju programskog jezika java [diplomski rad] P11s P11s 1918 617. obrada nastavne teme kretanje tela na strmoj ravni [diplomski rad] P11s 1919 618. obrada nastavne teme osobine elektricnog polja [diplomski rad] 1920 619. obrada tematske jedinice: osobine elektricnog polja [diplomski rad] P11s P11s 1921 620. obrazovna periferija : lego [seminarski rad] 1922 621. obrtna tela [seminarski rad] P11s 1923 622. od pitagore do dekarta [seminarski rad] P11s 623. odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta [proizvodnja] 1924 P11s [seminarski rad] 1925 624. odnos stranica i uglova u trouglu [seminarski rad] P11s 1926 625. odnos zapremine kupe i zapremine valjka [seminarski rad] P11s 1927 626. odnosi sa medijima [seminarski rad] P11s P11s 1928 627. odrastao covek u procesu ucenja i obrazovanja [pedagogija] [seminarski rad] 628. odre ivanje karakteristika i nacina upravljanja frekvencijskim pretvaracem u 1929 P11s primeni asinhronog 1930 Zaletanja sinhrone masine [diplomski rad] P11s 629. odre ivanje parametara plazme proizvedene u t-cevi sa modifikovanim sistemom 1931 P11s za praznjenje 1932 [diplomski rad] P11s 630. odre ivanje starkovih parametara spektralnih linija xe ii u plazmi impulsnog luka 1933 P11s [magistarski rad] 631. odre ivanje zastitnog faktora preparata za zastitu od sunca spektroskopskom 1934 P11s metodom [diplomski 1935 Rad] P11s 1936 632. ojler (teorija grafova) [seminarski rad] P11s 1937 633. olovo [seminarski rad] P11s 1938 634. operacije u kontejnerskim terminalima [seminarski rad] P11s 1939 635. operativni sistem freebsd [maturski rad] P11s 636. operativni sistemi [skripta] [biljeske sa predavanja profesora zorana budimca 1940 P11s 2003/2004] 637. operatorsko resavanje diferencnih jednacina i fononi u kristalnim 1941 P11s nanostrukturama

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

1942 [diplomski rad] 1943 638. opsta sema informacionog sistema [informacioni sistemi] [seminarski rad] 1944 639. ordo ophidiae (zmije) [maturski rad] 1945 640. organizacija proizvodno poslovnih sistema a.d.«birac» zvornik [seminarski rad] 1946 641. organizaciona struktura rj ptt saobraaja zrenjanin [seminarski rad] 1947 642. organizovanje [osnovi menadzmenta] [seminarski rad] 643. organizovanje kao funkcija menadzmenta u proizvedenim organizacijama 1948 [seminarski rad] 1949 644. orthogonal frequency-division multiplexing (ofdm) [seminarski rad] 1950 645. os i programiranje gsm [seminarski rad] 1951 646. osiguravajue kompanije [osiguranje] [seminarski rad] 1952 647. osmansko carstvo u xvii i xviii stoleu [referat] 1953 648. osnove evropske monetarne unije [seminarski rad] 1954 649. osnove interneta [referat] 1955 650. osnovne ideje i problemi liberalizma [referat] 1956 651. osnovne karakteristike razlicitih tehnika stampe [seminarski zadatak] 1957 652. osnovne teoreme sistema i upravljanja [seminarski rad] 1958 653. osnovne trigonometrijske funkcije [seminarski rad] 1959 654. osnovni finansijski pokazatelji u preduzeu [seminarski rad] 1960 655. osnovni identiteti u trigonometriji [seminarski rad] 656. osobine lidera u pogledu kvaliteta rada [upravljanje ljudskim resursima] 1961 [seminarski 1962 Rad] 1963 657. otisak prsta umjesto lozinke u aplikaciji [seminarski rad] 1964 658. otpornici [osnova elektrotehnike] [seminarski rad] 1965 659. ovlastuvanja na organite na mvr vo pretkrivicnata postapka [seminarska rabota] 1966 660. oznake brojeva kroz istoriju [seminarski rad] 1967 661. pametna kua [seminarski rad] 1968 662. pametne kartice kao licne karte [seminarski rad] 663. pametne kartice sa displejom i tastaturom [seminarski rad] napomena: 1969 posedujemo 2 razlicita rada 1970 Na ovu temu. 1971 664. pan - personal area network [seminarski rad] 1972 665. papir [seminarski rad] 1973 666. paralelne prave u ravni lobacevskog [seminarski rad] 1974 667. paralelnost u antici [seminarski rad] 668. parametrizacija snega u povrsinskim semama pri modeliranju zivotne sredine 1975 [diplomski rad] 1976 669. pc kao instrument - generator funkcija [seminarski rad] 1977 670. pc kao instrument - osciloskop [seminarski rad] 1978 671. pci express [seminarski rad] 1979 672. pcmcia [seminarski rad] 1980 673. pecenje hleba [seminarski rad] 1981 674. peer-2-peer networks [seminarski rad] 15 1982 675. perkolacijski model utjecaja propagande na gledanost filma [seminarski rad] 1983 676. permitivnost molekulskih nanofilmova [diplomski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

677. pet nacionalnih i pet internacionalnih menija sa normativima [hotelijerstvo] [seminarski rad] 1985 678. pgp (pretty good privacy) [seminarski rad] 1986 679. photoshop clipping paths [seminarski rad] 1987 680. photoshop cs2, filteri i prakticna realizacija [seminarski rad] 1988 681. photoshop filter [seminarski rad] 1989 682. photoshop type tool [seminarski rad] 1990 683. pi kroz vekove [seminarski rad] 1991 684. pi-istorija izracunavanja, konstruktivno odre ivanje [seminarski rad] 1992 685. piramida & sfera [maturski rad] 686. pitagora i pitagorejci [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na 1993 ovu temu. 687. pitagorina teorema [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na 1994 ovu temu. 1995 688. pitagorina teorema i jos neke vazne teoreme planimetrije [seminarski rad] 1996 689. pitagorini trouglovi [seminarski rad] 690. placanje preko interneta [elektronsko poslovanje] [diplomski rad] powerpoint 1997 prezentacija 1998 691. plasmani sredstava u osiguranju (pravo osiguranja) [seminarski rad] 1999 692. platonova tela [seminarski rad] 2000 693. plinovi kao energenti, energetske transformacije i buduci razvoj [seminarski rad] 2001 694. pocetak aritmetike [seminarski rad] 2002 695. podesavanje boje (photoshop) [seminarski rad] 2003 696. podudarnost i primena podudarnosti [seminarski rad] 2004 697. podudarnost trouglova [seminarski rad] 2005 698. poenkare i poenkareov disk model [seminarski rad] 699. pogonski pretvaraci u elektromotornim pogonima sa asinhronim elektromotorom 2006 [seminarski rad] 2007 700. pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti [maturski rad] 2008 701. pojam fazi skupa i funkcije pripadnosti [seminarski rad] 702. pojam i uloga menadzmenta ljudskih resursa u privrednom rastu drzave 2009 [diplomski rad] 2010 703. pojam i vrste carina [diplomski rad] 2011 704. pojam i vrste drustvenih pojava [seminarski rad] 2012 705. pojam i znacaj nabavke [seminarski rad] 2013 706. pojam klase i elite [sociologija] [seminarski rad] 707. pojam ljudskih resursa [upravljanje ljudskim resursima - menadzment ljudskih 2014 resursa] 2015 [seminarski rad] 2016 708. pojam racunovodstva [seminarski rad] 2017 709. pojam spedicije [spedicija] [seminarski rad] 2018 710. pojam, predmet i znacaj statistike preduzea [statistika] [seminarski rad] 711. pojam, predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja [finansijski menadzment] 2019 [seminarski 2020 Rad] 2021 712. pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a [diplomski rad] 1984 P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2022 713. polaganje ispita koriscenjem nedozvoljenih sredstava [seminarski rad] 2023 714. poligonske povrsi [seminarski rad] 2024 715. politicke partije [sociologija] [seminarski rad] 2025 716. politicke partije i drustvena mo [sociologija] [seminarski rad] 717. politika detanta i novi svetski poredak [globalna ekonomija i poslovna 2026 diplomatija] [seminarski rad] 2027 718. poprecni i kosi polozaj ploda [medicina] [maturski rad] 2028 719. pore enje gra e o mihajlu pupinu i tomasu edisonu na internetu [diplomski rad] 2029 720. poreski sistem [poreska i carinska politika] [seminarski rad] 2030 721. porez na imovinu za fizicka lica [seminarski rad] 2031 722. porodica i njene osnovne funkcije [sociologija] [seminarski rad] 723. pos aparati: kako se koriste, nacin rada, nacin prenosa transakcije do banke... 2032 [seminarski rad] 2033 724. postavljanje lokalne mreze [informatika 1] [seminarski rad] 2034 725. postupci prepoznavanja govornika [seminarski rad] 2035 726. postupci prepoznavanja lica [seminarski rad] 727. potencijali lokacijskih servisa zasnovanih na tehnologiji mobilnih komunikacija 2036 [magistarski rad] 2037 728. potrebe domacih zivotinja u hranljivim materijama [seminarski rad] 2038 729. povezivanje racunala i mikrokontrolera usb protokolom [seminarski rad] 2039 730. povezivanje racunara [seminarski rad] 2040 731. povrsinski aktivne materije [seminarski rad] 2041 732. powerpoint [seminarski rad] 2042 733. praenje saobraaja u racunarskoj mrezi fon-a [diplomski rad] 2043 734. prava u ravni i prostora (analiticki pristup) [seminarski rad] 735. prava, krug, trougao [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na 2044 ovu temu. 2045 736. pravila ponasanja na internetu [infofmatika] [seminarski rad] 2046 737. pravilni poliedri [seminarski rad] 2047 738. pravilni poliedri i njihova konstrukcija [seminarski rad] 739. pravilni poligoni [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu 2048 temu. 2049 740. pravo zaloge na pokretnim stvarima [osnovi imovinskog prava] [seminarski rad] 2050 741. pravo konkurencije [seminarski rad] 2051 742. pravougli trougao u euklidskoj geometriji [seminarski rad] 2052 743. preduzee [poslovna ekonomija] [seminarski rad] 2053 744. preduzetnicke strategije [seminarski rad] 2054 745. preduzetnistva [seminarski rad] 2055 746. preduzetnistvo i ekoloska kriza [preduzetnistvo] [seminarski rad] 2056 747. pregled biometrijskih identifikacionih sistema [seminarski rad] 2057 748. prenos glasa preko dsl-a [prezentacija] 2058 749. prepoznavanje govora [seminarski rad] 2059 750. prepoznavanje sake [seminarski rad] 2060 751. prestanak preduzea: 1.stecaj i likvidacija; 2. reorganizacija [seminarski rad] 2061 752. pretrazivanje interneta [informatika i] [seminarski rad] 2062 753. prevencija samoubistva i pokusaja ubistva u adolescenciji [klinicka psihologija] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

[seminarski rad] 2063 754. priblizni brojevi [seminarski rad] P11s P11s 2064 755. prijavljivanje na web pretrazivace [informatika] [seminarski rad] 2065 756. prijenosni playeri [seminarski rad] P11s 757. prikaz knjige antona semjonovica- makarenka "porodicno vaspitanje" 2066 P11s [predskolska pedagogija] P11s 2067 [seminarski rad] 2068 758. primena izvoda funkcije [maturski rad] P11s 2069 759. primena automatike u elektricnim vozilima [seminarski rad] P11s 760. primena delta modulacije u upravljanju elektromotornog pogona velike brzine 2070 P11s obrtanja [diplomski 2071 Rad] P11s 2072 761. primena geometrije u zacecima astronomije [seminarski rad] P11s 2073 762. primena ldap protokola u distribuiranim racunarskim sistemima [diplomski rad] P11s 763. primena matematickih nizova i redova u analizi efikasnosti prodaje na veliko 2074 P11s mineralne vode "knjaz P11s 2075 Milos"firme "knjaz milos" [seminarski rad] 764. primena metoda ekshaustije na izracunavanje povrsina i zapremina oblih tela 2076 P11s [seminarski rad] 2077 765. primena obrazovne tehnologije u obrazovanju nastavnika [seminarski rad] P11s 2078 766. primena odredjenog integrala [strucni rad] P11s P11s 2079 767. primena optickih kablova u tehnici [diplomski rad] 2080 768. primena pesticida u vocarstvu [seminarski rad] P11s 769. primena portfolijeve metode u komercijali -portfolijeva metoda- [operativni i 2081 P11s strategijski menadzment] [seminarski rad] 770. primena rekonfigurabilnih mikrokontrolera u upravljanju indukcionim motorom 2082 P11s [diplomski rad] 771. primena swot analize u proizvodnji [proizvodni i usluzni menadzment] 2083 P11s [seminarski rad] 2084 772. primena vazduhoplova u zastiti bilja [seminarski rad] P11s P11s 2085 773. primena wdm-dwdm-a [seminarski rad] 2086 774. primene diferencijalnog racuna u fizici [maturski rad] P11s 2087 775. primer mesovite lokalne racunarske mreze [seminarski rad] P11s 776. primjena interbus-s industrijske mreze u automatiziranom tiskarskom postrojenju 2088 P11s [seminarski rad] 2089 777. primjena metoda rudarenja podataka u trgovini tekstilnim i srodnim proizvodima P11s 2090 [magistarski rad] P11s 2091 778. primjena novih uv svetlecih dioda u atomskoj spektroskopiji [diplomski rad] P11s 2092 779. primjena plinskih goriva u prometnom sektoru [diplomski rad] P11s 780. primjena tehnika obrade slike u prepoznavanju i klasifikaciji otisaka prstiju 2093 P11s [seminarski rad] 2094 781. priprema maturanata za trziste rada [projekat] P11s 2095 782. prirodno zagadjenje vazduha [seminarski rad] 17 P11s 2096 783. pritisak i hidrostaticki pritisak [diplomski rad] P11s 2097 784. privatizacija - beopetrol [ekonomija] [seminarski rad] P11s 2098 785. prizma i piramida [maturski rad] P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

786. proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije [turizam i ugostiteljstvo] P11s [seminarski rad] 2100 787. proces razvoja softvera [seminarski rad] P11s 2101 788. procesori [seminarski rad] P11s 2102 789. produktivnost rada [seminarski rad] P11s 2103 790. profibus [seminarski rad] P11s 2104 791. programabilni agenti [seminarski rad] P11s 792. programiranje flash memorije mikrokontrolera pomou bootloadera [seminarski 2105 P11s rad] 2106 793. programiranje u javi-hibernate-orm rjesenje za javu [seminarski rad] P11s 2107 794. programiranje u javi: web usluge [seminarski rad] P11s 2108 795. programska realizacija staticke kondenzacije [zavrsni rad] P11s 796. proizvodni proces - proces pripreme psenice za proizvodnju brasna [upravljanje 2109 P11s kvalitetom] 2110 [seminarski rad] P11s P11s 2111 797. proizvodnja, prerada i distribucija lesnika [seminarski rad] P11s 2112 798. project management tools [seminarski rad] 2113 799. projekat informacionog sistema za tehnoloski sistem koji se odnosi na proizvod: P11s 2114 Instalacioni kablovi tipa pp-jus n.c3.220 iz proizvodnog programa poslovnog sistema P11s P11s 2115 ''elkok'' ­ kosjeri [seminarski rad] 2116 800. projektiranje informacionih sistema [projektovanje is] [seminarski rad] P11s 801. projektovanje digitalnog / mikroprocesorki upravljanog pozicionog 2117 P11s servomehanizma za asinhroni motor P11s 2118 [diplomski rad] 2119 802. projektovanje i realizacija mikroracunarskog sistema za ispitivanje algoritama P11s P11s 2120 Upravljanja energetskim pretvaracima [seminarski rad] 803. projektovanje i realizacija notch filtera na tms32010 za potrebe 2121 P11s mikroprocesorskog upravljanja elektrokotornim pogonima [diplomski rad] 804. projektovanje konvertora i upravljackih sklopova pogona sa asinhronim motorom 2122 P11s [diplomski rad] P11s 2123 805. projektovanje mikroracunarskog sistema za razvoj algoritama upravljanja 2124 Elektromotornim pogonima i energetskim pretvaracima [diplomski rad] P11s 806. projektovanje specificnog tipa varijable sa pokretnim zarezom i pomonih 2125 P11s programa 2126 Za obavljanje elementarnih matematickih operacija [diplomski rad] P11s 807. projektovanje strujnog regulatora za vektorsko upravljanje asinhronim 2127 P11s elektromotorom primenom imc 2128 Metode [seminarski rad] P11s 2129 808. promena smera obrtanja i zastita monofaznog asinhronog motora [zavrsni rad] P11s 2130 809. proporcionalnost duzi [seminarski rad] P11s 2131 810. proracun jednogrlog karburatora i linijske pumpe [graficki rad] P11s 2132 811. proracun i oblikovanje konstrukcija [seminarski rad] P11s 2133 812. proracun rucne mehanicke dizalice [maturski rad] P11s 2134 813. proracun spojnice [graficki rad] P11s 814. prosta greda - odre ivanje otpora oslonaca i konstruisanje dijagrama 2135 P11s transverzalnih sila i momenata 2099

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2136 [graficki rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu. 815. prosirenje eksploatacione karakteristike pogona sa prekidackim reluktantnim 2137 motorom primjenom 2138 Nesimetricne konfiguracije motora i pogonskog pretvaraca [doktorska disertacija] 2139 816. protokoli za prijenos datoteka ­ ftp, tftp, rcp, scp [seminarski rad] 2140 817. protokoli za udaljeni rad na racunalu (ssh, telnet, rlogin) [seminarski rad] 2141 818. protokoli za usmeravanje [seminarski rad] 2142 819. psihicka bolest i opsednutost (besomucnost) [referat] 2143 820. psihologija- snovi [seminarski rad] 2144 821. psihologija- znacaj emocija za mentalno zdravlje [maturski rad] 2145 822. psiholoski pristup reklami [marketing] [seminarski rad] 2146 823. ptolemejeva sinteza [seminarski rad] 2147 824. ptolomejeva teorema i neke njene primene [seminarski rad] 825. public relations-odnosi sa javnosu [marketing i odnosi sa javnosu] [seminarski 2148 rad] 2149 826. putevi razvoja geometrije lobacevskog [seminarski rad] 827. putevi, ulicne mreze i javni gradski prevoz - organizovanje autobuskog 2150 saobraaja [projektni zadatak] 18 2151 828. pxi sustav [seminarski rad] 2152 829. racunanje vaskrsa, hrisanske pashe [prezentacija] 2153 830. racunarska grafika i komunikacija covjek-racunar [diplomski rad] 2154 831. racunarske mreze [diplomski rad] 2155 832. racunovodstvo preduzea u tranziciji [racunovodstvo] [seminarski rad] 2156 833. racunske masine [seminarski rad] 2157 834. rad racunara [seminarski rad] 2158 835. radio ­ frequency ­ identification (rfid) [seminarski rad] 2159 836. radius 802.1x [seminarski rad] 2160 837. radoje domanovi: posebnost alegoricnog [seminarski rad] 2161 838. rakovi [referat] 2162 839. rana grcka geometrija i tales [seminarski rad] 2163 840. rasklapanje i ispitivanje neispravnosti membranskog karburatora [maturski rad] 2164 841. raspodela dobiti i politika dividendi [seminarski rad] 2165 842. rastvori [seminarski rad] 2166 843. razni alarmi na dodir [projektni zadatak] 844. razvoj algoritma za minimizaciju snage gubitaka elektromotornog servo pogona 2167 sa 2168 Asinhronim motorom [magistarski rad] 2169 845. razvoj informacionog sistema [seminarski rad-prezentacija] 2170 846. razvoj grcke matematike - tales pitagora euklid arhimed - [seminarski rad] 847. razvoj minijaturizovanog pogonskog pretvaraca za teslin asinhroni motor 2171 [magistarski rad] 2172 848. razvoj savremenog novaca [seminarski rad] 2173 849. razvojni sistem za rad sa atmel mikrokontrolerima [projekat] 2174 850. realizacija digitalnog prostornog procesora zvuka [seminarski rad] 851. realizacija mikroprocesorskog daljinski upravljanog pozicionera antene 2175 [diplomski P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2176 Rad] 852. realizacija upravljackog softvera pogona zasnovanog na trofaznom asinhronom 2177 motoru - projekat 2178 Minidrive - [diplomski rad] 2179 853. redundant array of independent discs raid [seminarski rad] 2180 854. regulacija brzine kod liftovskih pogona sa kontrolom trzaja [seminarski rad] 2181 855. regulativa u novoj eri telekomunikacija [seminarski rad+prezentacija] 2182 856. reinzenjering i uredsko poslovanje budunosti [seminarski rad] 857. rekonstrukcija zelenih povrsina oko dvorca grofa karaconjija u novom milosevu 2183 [maturski rad] 2184 858. remont i odrzavanje stuba kod stubne koordinatne busilice [zavrsni rad] 2185 859. remote procedure call [seminarski rad] 2186 860. renatus cartesius [seminarski rad] 2187 861. rendgenska astronomija [seminarski rad] 2188 862. rene dekart [seminarski rad] 2189 863. renesansa [referat] 2190 864. reprodukcija zvucnih fajlova preko serijskog porta uz korisenje -modulacije 2191 [projektni zadatak] 2192 865. resilient packet ring [seminarski rad] 2193 866. revizijski izvjestaji [seminarski rad] 2194 867. robotika u obrazovanju [seminarski rad] 2195 868. romantizam [engleske knjizevnosti ii] [seminarski rad] 2196 869. routing u ad-hoc mrezama [seminarski rad] 2197 870. rpc (remote procedure call) [seminarski rad] 2198 871. rs-449 [seminarski rad] 19 2199 872. rsvp (protokol za qos) [seminarski rad] 873. rucna dizalica - proracun + crtez [osnovni principi konstruisanja] [seminarski 2200 rad] 2201 874. samba-unix file sharing service [seminarski rad] 2202 875. samoubistva [seminarski rad] 2203 876. sasl (simple authentication and security layer) [seminarski rad] 2204 877. sata (serial advanced technology attachment) [seminarski rad] 2205 878. satelitske komunikacije [seminarski rad] 879. savremene migracije (odliv mozgova) [menadzment ljudskih resursa] 2206 [seminarski rad] 2207 880. sbus [seminarski rad] 2208 881. scenario za akciju krokodil [seminarski rad] 2209 882. semanticke mreze [seminarski + prakticni rad] 2210 883. semanticki web [seminarski rad] 2211 884. semnet [seminarski rad] 2212 885. senzori digitalnih kamera [seminarski rad] 2213 886. senzorske mreze [seminarski rad] 2214 887. serial attached scsi [seminarski rad] 2215 888. sfera i lopta [maturski rad] 2216 889. sferna planimetrija [seminarski rad] 2217 890. sferna trigonometrija [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2218 891. sferna trigonometrija i njena primena u astronomiji [seminarski rad] 2219 892. sharepoint portal server 2003 [seminarski rad] 2220 893. sigurnosni problemi microsoftovih aplikacija [seminarski rad] 2221 894. sigurnost kompjuterskih sistema [maturski rad] 2222 895. sigurnost wep algoritma [seminarski rad] 2223 896. simetricni algoritmi kriptiranja [seminarski rad] 2224 897. simulacija [doktorska disertacija] 2225 898. simulacija rada dvostrano-napajanog asinhronog motora [diplomski rad] 899. sinteza digitalnog polinomnog regulatora brzine brzinskog servo pogona 2226 [magistarska teza] 2227 900. sinteza govora [seminarski rad] 901. sistem upravljanja kvaliteta u fabrici namestaja tina - knjazevac [upravljanje 2228 kvalitetom] 2229 [seminarski rad] 2230 902. sistemi vestacke inteligencije - hotelska soba [seminarski rad] 2231 903. sistemi vestacke inteligencije ­ hugo [seminarski rad] 904. sistemi vestacke inteligencije - kako su se putnici prevezli na drugu obalu reke 2232 [seminarski rad] 2233 905. sistemi vestacke inteligencije - najkrai put [seminarski rad] 2234 906. sistemi vestacke inteligencije ­ planinari [seminarski rad] 2235 907. sistemi vestacke inteligencije ­ pozoriste [seminarski rad] 908. sistemi vestacke inteligencije - rotiranje elemenata mreze cevi dok voda ne bude 2236 slobodno tekla 2237 [seminarski rad] 909. sistemi vestacke inteligencije - sintaksna pretraga prostora stanja za problem 2238 bojenja date tablice 2239 [seminarski rad] 2240 910. sistemi vestacke inteligencije - trik sa kartama [seminarski rad] 2241 911. sistemi vestacke inteligencije - vuk i ovca [seminarski rad] 2242 912. sistemi vestacke inteligencije - vuk i prasii [seminarski rad] 2243 913. sistemi vjestacke inteligencije - minsko polje [seminarski rad] 914. siva ekonomija i izbegavanje plaanja poreza u svetu i kod nas [poreski sistem i 2244 politika] 2245 [seminarski rad] 2246 915. skalarni proizvod vektora [maturski rad] 2247 916. skener bar kodova [seminarski + prakticni rad] 2248 917. skladistenje energenata [seminarski rad] 2249 918. skriptni jezici i java - podrska za javascript [seminarski + prakticni rad] 2250 919. skvoterski pokret [diplomski rad] 2251 920. slicnost [seminarski rad] 20 2252 921. smart antennas [seminarski rad] 2253 922. smart card [seminarski rad] 2254 923. smb (server message block) samba [seminarski rad] 2255 924. smena u jednacinama i sistemima [maturski rad] 2256 925. sms ­ short message service [seminarski rad] 2257 926. sms gateway-pregled dostupnih softvera [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2258 927. smtp - simple mail transfer protokol [seminarski rad] 2259 928. smtp autentikacija [seminarski rad] 929. snimanje zvuka pomou zvucne kartice [seminarski rad + programi za snimanje 2260 zvuka sa zvucne 2261 Kartice korisenjem c++ i java programskih jezika] 2262 930. snmp (simple network management protocol) [seminarski rad] 2263 931. snovi [referat] 2264 932. sociologija- fasizam [maturski rad] 2265 933. sociologija- jevrejstvo [maturski rad] 2266 934. sociologija-trgovinski menadzment [maturski rad] 935. softver koji stampa redom sve bmp slike iz zadatog foldera [identifikacioni 2267 sistemi] [seminarski rad 2268 + programa koji je ra en u borland c++ builder 6.0] 2269 936. softverske licence [seminarski rad] 2270 937. softverski inzenjering [objektno orijentisano programiranje] [seminarski rad] 2271 938. software radio [seminarski rad] 2272 939. solitonska rjesenja korteweg-de vries jednacine [diplomski rad] 2273 940. sparta [referat] 941. spektralne karakteristike vestackih izvora uv zracenja -solarijumi- [diplomski 2274 rad] 2275 942. sport kao moralna pojava [seminarski rad] 2276 943. sport u bosni i hercegovini [seminarski rad] 2277 944. spoznaja o brojevima [seminarski rad] 2278 945. spread spectrum [seminarski rad] 2279 946. srpska despotovina [referat] 2280 947. ssl (secure sockets layer) [seminarski rad] 2281 948. stateful inspection firewall [seminarski rad] 2282 949. statisticki informacioni sistemi [statistika] [seminarski rad] 950. stavovi gra ana splita o prodaji putem interneta [marketing i odnosi sa javnosu] 2283 [seminarski rad] 2284 951. steroidi [seminarski rad] 2285 952. strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja [seminarski rad] 2286 953. strategije internet marketinga [marketing i odnosi sa javnosu] [seminarski rad] 954. strategijski menadzment i upravljanje procesima [monetarna ekonomija i 2287 bankarstvo] [seminarski 2288 Rad] 2289 955. stres u sportu [seminarski rad] 2290 956. strukturni fazni prelazi kod spinela - litijum ferita [diplomski rad] 2291 957. strukturno istrazivanje inkluzionih kompleksa ß-ciklodekstrina [diplomski rad] 958. strukturno istrazivanje novosintetizovanog polikristalnog kompleksa gvoz e(ii)2292 fumarata [diplomski rad] 2293 959. studija izvodljivosti za srbiju i crnu gore [seminarski rad] 960. stvaranje i ponistavanje novca u bankarskom sistemu [monetarne i javne 2294 finansije] [seminarski rad] 961. stvaranje niskotlacne plazme u zraku, heliju i dusiku djelovanjem 2295 femtosekundnog laserskog pojacala [diplomski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2296 962. stvarno pravo i stvari [seminarski rad] P11s 2297 963. stzr talija [esej] P11s P11s 2298 964. sucelje covjek-racunalo izravna [seminarski rad] 2299 965. sucelje covjek-racunalo nova dostignua [seminarski rad] P11s 2300 966. sucelje mozak ­ racunalo (brain computer interface) [seminarski rad] P11s 2301 967. sumersko - vavilonska matematika [seminarski rad] P11s 2302 968. sumpor i gvozdje [seminarski rad] P11s 2303 969. sustav obrazovanja turistickih kadrova u republici hrvatskoj [seminarski rad] P11s 2304 970. sustav za podrsku planiranju [diplomski rad] P11s 2305 971. sustavi za azuriranje inacica (version control systems) [seminarski rad] P11s 2306 972. sustavi za detekciju tsunamia [seminarski rad] P11s 973. sustina i bitne komponente savremenog sistema menadzmenta [poslovna 2307 P11s ekonomija] [seminarski 21 P11s 2308 Rad] 2309 974. sve o bankama [bankarstvo] (106 strana) [tekst] P11s P11s 2310 975. sve sto ste zneli da znate o kvantnoj teoriji [seminarski rad] P11s 2311 976. ,,sveskan" informacioni sistem [informacioni sistemi] [seminarski rad] 2312 977. svetska banka [seminarski rad] P11s 2313 978. svjetlovodi [seminarski rad] P11s P11s 2314 979. synchronous digital hierarchy [seminarski rad] 2315 980. seerna bolest (diabetes mellitus) [seminarski rad] P11s 2316 981. sirokopojasni bezicni pristup [seminarski rad] P11s P11s 2317 982. sta je matematika [seminarski rad] P11s 2318 983. taj divni, cudesni svet matematike [seminarski rad] 984. talasna svojstva korpuskule [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita 2319 P11s rada na ovu temu. 2320 985. tales ­ prvi mudrac [seminarski rad] P11s 986. talesova teorema [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu 2321 P11s temu. 2322 987. tcp/ip subnetting [informatika i] [seminarski rad] P11s P11s 2323 988. td-scdma [seminarski rad] 2324 989. tehnicka organizacija osiguranja [seminarski rad] P11s 2325 990. tehnicko ­ organizacioni ­ aspekti upravljanja bankom [seminarski rad] P11s 991. tehnologija dobijanja i karakterizacija nekristalnih poluprovodnika iz sistema 2326 P11s sb(as)-s-i [magistarski rad] 2327 992. tehnologija i ljudski resursi [upravljanje ljudskim resursima] [seminarski rad] P11s 2328 993. tehnologija obrade [maturski rad] P11s 994. tehnologija odrzavanja - projektni rad univerzalni cnc revolveraski strug md5s 2329 P11s [projektni rad] 2330 995. tehnologija proizvodnje semenskog materijala kod krompira [seminarski rad] P11s 2331 996. tehnologije pristupa internetu dsl-adsl [seminarski rad] P11s 997. tehnoloski postupak izrada knjiga u tvrdom povezu sa kalkulacijama [seminarski 2332 P11s rad] 998. telekomunikacioni servisi u sad-cene, indeksi i troskovi [prezentacija+seminarski 2333 P11s rad] 2334 999. teorem o stacionarnoj vrijednosti potencijalne energije [zavrsni rad] P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2335 1000.teorija igara (nesov ekvilibrijum) [seminarski rad] 2336 Testiranje kvarcnih kristala [praktican rad] 2337 Tetivni i tangentni cetvorouglovi [seminarski rad] 2338 Teziste slozene ravanske figure - analiticki postupak [graficki rad] 2339 Tgv ­ iskustva sa primenom vucnih motora naizmenicne struje [seminarski rad] 2340 Tokovi novca i kredita [finansijska trzista i berzanski menadzment] [seminarski rad] 2341 Tomas hobs (thomas hobbes) (1588 - 1679.) [referat] 2342 Torus [seminarski rad] 2343 Trakasti kod u budunosti i proslosti [seminarski rad] 2344 Transport energenata [seminarski rad] 2345 Transport lekova kroz elijsku membranu [seminarski rad] 2346 Transrapidov koncept vucnih pogona sa linearnim motorima [seminarski rad] 2347 Trigonometrija [seminarski rad] 2348 Trigonometrija arapskih matematicara, trigonometrijske funkcije [seminarski 2349 Rad] Trigonometrijske jednacine [maturski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na 2350 ovu 2351 Temu. 2352 Trigonometrijski oblik komplesnog broja [maturski rad] 2353 Trisekcija ugla [seminarski rad] 2354 Trodimenzionalni alati dizajna - struktura programa 3 d studio max [maturski rad] 2355 Troskovi prerade sekundarnih sirovina [seminarski rad] 2356 Trougao [seminarski rad] 2357 Trziste i marketing turisticke agencije "salus mediteran tours" [geografija] 2358 [seminarski rad] 22 2359 Trziste novca [bankarsko i berzansko poslovanje] [seminarski rad] 2360 Trziste opcija [seminarski rad] 2361 Tumori epifarinksa [seminarski rad] 2362 Turbo kodovi [seminarski rad] 2363 Turizmolosko oblikovanje hotela visoke kategorije [diplomski rad] 2364 Ucenje [seminarski rad] 2365 Ucinkovitost plinskih toplinskih crpki [diplomski rad] 2366 Ugljeni hidrati [seminarski rad] 2367 Ugovor o dozivotnom izdrzavanju [osnovi prava] [seminarski rad] 2368 Ugovor o ostavi (depozitu) [seminarski rad] 2369 Ugovori o prevozu [seminarski rad] 2370 Ugovori u medjunarodnom poslovanju [seminarski rad] 2371 Uloga e ­ ureda u poboljsanju kvalitete poslovnih procesa [seminarski rad] Uloga marketinga u preduzecu i trzista [marketing i odnosi s javnosu] [seminarski 2372 rad] Uloga skolskog pedagoga u unapre enje nastave putem korisenja nastavne 2373 tehnologije 2374 [skolska pedagogija] [seminarski rad] 2375 Ultra-wideband tehnologija [seminarski rad] 2376 Uml - ponasanje objekta [seminarski rad] 2377 Umts security [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2378 Universal serial bus ­ usb nacin rada [seminarski rad] P11s 2379 Universal serial bus (usb) [seminarski rad] P11s P11s 2380 Univerzum (teorije o nastanku i razvoju univerzuma) [seminarski rad] 2381 Unix operativni sistem za pc [informatika] [seminarski rad] P11s 2382 Upc bar kod kreator [identifikacioni sistemi] [seminarski + prakticni rad] P11s 2383 Uporaba dinamickog html-a pri izradi web sucelja [seminarski rad] P11s 2384 Uporedna analiza linearnog sinhronog i asinhronog motora [seminarski rad] P11s Upotreba kristalografskih programa u analizi podataka iz difraktograma praha 2385 P11s [diplomski 2386 Rad] P11s 2387 Upotreba rfid kartica u intelligent building system-u [seminarski rad] P11s 2388 Upotreba xml-a u javi [seminarski + prakticni rad] P11s 2389 Upravljacko racunovodstvo (management accounting) [menadzment P11s 2390 Racunovodstva] [seminarski rad] P11s 2391 Upravljanje rizikom za mala preduzea abc analizom [seminarski rad] P11s P11s 2392 Upravljanje asinhronim motorom bez davaca brzine [doktorska teza] P11s 2393 Upravljanje automobilom pomocu mobilnog telefona [seminarski rad] 2394 Upravljanje informacionim resursima [informacioni sistemi] [seminarski rad] P11s 2395 Upravljanje jednosmernim i jednofaznim vucnim motorima [semestralni rad] P11s P11s 2396 Upravljanje kvalitetom [upravljanje kvalitetom] [seminarski rad] 2397 Upravljanje ljudskim resursima [seminarski rad] P11s 2398 Upravljanje prekidackim reluktantnim motorom [diplomski rad] P11s P11s 2399 Upravljanje projektima uz pomo kompjutera [poslovno planiranje] P11s 2400 [seminarski rad] 2401 Upravljanje prometom i signalizacija u atm mrezama [seminarski rad] P11s 2402 Upravljanje rizicima [preduzetnistvo] [seminarski rad] P11s P11s 2403 Upravljanje rizikom u softverskim projektima elektronskog poslovanja 2404 [seminarski rad] P11s 2405 Upravljanje znanjem primjenom alata poslovne inteligencije [magistarski rad] P11s P11s 2406 Ure aji za merenje u elektronici i energetici [seminarski rad] P11s 2407 Usb [referat] 2408 Usb standard [seminarski rad] P11s 2409 Usporedba ravninskog i prostornog modela okvirne konstrukcije [zavrsni rad] P11s 2410 Uticaj efekta pravog koincidentnog sumiranja na efikasnost poluprovodnickih P11s 2411 Gama spektrometara [diplomski rad] 23 P11s 2412 Uticaj geometrije na pocetni razvoj astronomije [seminarski rad] P11s 2413 Uticaj parametara sinhronog generatora sa permanentnim magnetima na P11s 2414 Polozaj sopstvenih vrednosti [ispitni projekat] P11s 2415 Uticaj rasipnih induktivnosti sinhronog motora sa permanentnim magnetima na P11s 2416 Eksploatacionu karakteristiku pogona [semestralni rad] P11s 2417 Uticaj velicine kristalita na neke elektricne osobine nanokristalnog cink-ferita znfe2o4 P11s 2418 [diplomski rad] P11s 2419 Utjecaj i uloga medija u globalizacijskim procesima [diplomski rad] P11s 2420 Utjecaj informatickog poduzetnistva na razvoj varazdinske zupanije [magistarski rad] P11s 2421 Utjecaj ruske federacije na sigurnost jugoistocne europe [diplomski rad] P11s 2422 Valjak i kupa [seminarski rad] P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2423 Varijantni proracun cilindricnog zupcastog para [maturski rad] 2424 Vaspitanje deteta [diplomski rad] 2425 Vaznije osobine kruga [seminarski rad] 2426 Vekovna spona geometrije i arhitekture - simetrija [seminarski rad] 2427 Vektori i primena [seminarski rad] 2428 Vektori u geometriji [seminarski rad] 2429 Velika parnica [seminarski rad] 2430 Vertikalna podela funkcija u preduzeu [seminarski rad] 2431 Vestine rukovo enja [menadzment ljudskih resursa] [seminarski rad] Vetroturbina sa dvostruko napajanim asinhronim generatorom i back-to-back 2432 konvertorom 2433 [diplomski rad] 2434 Vijetove veze i njihova primena [seminarski rad] Virtuelna multimedijalna biblioteka [projektni zadatak] napomena: posedujemo 2 2435 razlicita 2436 Rada na ovu temu. 2437 Virusi i zastita [maturski rad] 2438 Virusi, trojanci, crvi... [maturski rad] 2439 Visedretvenost u java programiranju [seminarski + prakticni rad] 2440 Viseprotokolna komutacija labela [seminarski rad] 2441 Vlasi-zivot, obicaji, magija [seminarski rad] 2442 Vlastiti posao - san ili realna mogunost za poduzetnika pocetnika [seminarski 2443 Rad] 2444 Vodic kroz evropsku uniju danas [seminarski rad] 2445 Vo a vizionar [seminarski rad] 2446 Vo enje projekata (project management) [seminarski rad] 2447 Vpn (virtual private network) [seminarski rad] 2448 Vrednost broja pi i nacin njegovog racunanja kroz istoriju [seminarski rad] Vrste napada i zastita php web aplikacija [tehnike zastite u racunarskim sistemima] 2449 [rad] 2450 Vrste rfid [identifikacioni sistemi] [seminarski rad] 2451 Vxibus [seminarski rad] 2452 Wap 2.0 [seminarski rad] 2453 Wap sigurnost [seminarski rad] 2454 Wcdma, cdma2000 - standardi za 3g mreze [seminarski rad] 2455 Wearable computing [seminarski rad] 2456 Web-editori [seminarski rad] 2457 Wibro (wireless broadband) [seminarski rad] 1109. wireless lan [seminarski rad] napomena: posedujemo 2 razlicita rada na ovu 2458 temu. 24 2459 X ­ 10 [seminarski rad] 2460 Xml baze podataka [seminarski rad] 2461 Zakonitosti profesionalizacije menadzmenta [doktorska disertacija] 2462 Zamjena programatora [maturski rad] 2463 Zarade, naknade zarada i ostala primanja zaposlenih [ekonomija] [seminarski rad] 2464 Zastita od nasilja u porodici [seminarski rad] P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s P11s

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2465 Zastita poslovnih informacionih sistema [seminarski rad] P11s 2466 Zastita bezicnih racunarskih mreza [diplomski rad] P11s P11s 2467 Zastita racunarskih sistema ­ firewall (vatreni zid) [seminarski rad] 2468 Zemun [referat] P11s 2469 Zenon iz eleje [seminarski rad] P11s 2470 Zidovi s otvorima [zavrsni rad] P11s 2471 Zigbee [seminarski rad] P11s 2472 Zlatni presek [seminarski rad] napomena: posedujemo 3 razlicita rada na ovu temu. P11s 2473 Zlatni presek i fibonacijev niz [seminarski rad] P11s 2474 Zlatni presek u matematici, arhitekturi i umetnosti [maturski rad] P11s 2475 Zloupotreba platnih kartica [seminarski rad] P11s Znacaj akumulacije kapitala za privredni prosperitet ekonomskog sistema [seminarski 2476 P11s rad] P11s 2477 Zene u matematici [seminarski rad] 2478 Zitarice (zita) [komercijalno i carinsko poznavanje robe] [maturski rad] P11s P11s 2479 Zivot i doprinos mihajla i. pupina fizici i hemiji [diplomski rad] Film "visoke potpetice" kroz bodrijarov koncept zavo enja i simulakruma 2480 p11-lilithandev (postmodernizam). 2481 Psihologija ­ frojd, emocije, grupe, konflikti i vo stvo p11-lilithandev 2482 Postmodernizam - misel fuko ­ shvatanje ,,opasne individue" i ,,drustvene represije" p11-lilithandev 2483 Filozofija ­ ,,sokrat pokusava da odvrati fedra od korisenje interneta" p11-lilithandev p11-lilithandev 2484 Filozofija ­ heraklit 2485 Filozofija ­ teut i t am p11-lilithandev p11-lilithandev 2486 Popularna kultura(studije kulture) ­ kako rejmond vilijams i ricard hogart vide exit 2487 Atinska demokratija vs. rimska republika p11-lilithandev p11-lilithandev 2488 Postmodernizam ­ postmoderna kultura kod daglasa kelnera 2489 Postmodernizam ­ zak lakan ,,ljubavno pismo uvek stize na zeljenu adresu" p11-lilithandev 2490 Strukturalizam ­ ferdinand de sosir ,,u jeziku postoje samo razlike" p11-lilithandev 2491 Studije kulture ­ ,,analiza kuture" rejmonda vilijamsa i ,,popularna kultura" dzon fisk p11-lilithandev 2492 Teorija demokratija ­ monteskje o demokratiji p11-lilithandev p11-lilithandev 2493 Postmodernizam ­ ,,postmoderno stanje" - zan fransoa liotar 2494 Postmodernizam ­ ,,nesvesno je struktuirano kao jezik" zak lakan p11-lilithandev 2495 Postmodernizam ­ misel fuko ,,drustvo discipline" p11-lilithandev Ekranska kultura (naziv predmeta, ali je vezano za postmodernizam) pol virilio citanje 2496 p11-lilithandev filma ,,dr. strangelov" kroz odlomak ,,rat i film" 2497 Tako e imam i esej iz engleskog o internetu. p11-lilithandev 2498 Raznorazni eseji o analizi nekih filmova. p11-lilithandev Analiza novina ,,nin", ,,men's health" i novinarski tekstovi u obliku vesti, komentara i 2499 p11-lilithandev reporataza). 2500 Ekonomija-globalna kriza -promjene 2 Ekonomija 2501 Ekonomija-globalna kriza -promjene 3 Ekonomija 2502 Ekonomista kao naucnik Ekonomija 2503 Ekonomska analiza troskova - ekonomija Ekonomija 2504 Ekonomska kriza u svetu Ekonomija 2505 Ekonomska unija Ekonomija 2506 Ekonomske dezintegracije i bivse socijalisticke zemlje - medjunarodna ekonomija Ekonomija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2507 Ekonomske integracije 2508 Ekonomski ciklusi 2509 Ekonomski principi reprodukcije 2510 Ekonomski zakoni = osnovi ekonomije 2511 Ekspoatacija zeleznice - saobracaj 2512 Eskontovanje 2513 Faktori konkurentnosti preduzea - organizacija grafickog preduzea 2514 Fenomen ekonomske nejednakosti u srbiji 2515 Fenomen globalizacije i njene protivrecnosti 2516 Financijska kriza u sad-u 2007 ­ 2008.g. 2517 Finansijska trzista i osnovni finansijski instrumenti - ekonomija 2518 Finansijske prevare i obmane u javnom sektoru 2519 Finansijski instrumenti 2520 Finansijsko planiranje 2521 Fiskalna ekonomija i javni sektor monetarne i javne finansije 2522 Fjucersi - finansije preduzea 2523 Fransizing - seminarski 2524 Funkcije potrosnje u savremenoj makroekonomiji 2525 Funkcionisanje svetskog trzista i svetske privrede 2526 Geneza organizacije i klasicne skole organizacije 2527 Geopolitika 2528 Globalizacija diplomski rad 2529 Globalizacija i medjunarodno poslovanje 2530 Globalizacija i zemlje u tranziciji - ekonomija 2531 Globalizacija svetske privrede - nova evropska ekonomija 2532 Globalizacija-sociologija seminarski 2533 Globalizacija. 2534 Globalizacija Globalna harmonizacija polaganja racuna i eticki aspekt finansijsko2535 racunovodstvenog izvestavanja i revizije 2536 Globalna harmonizacija polaganja racuna 2537 Globalna konkurencija i globalno poslovanje 2538 Hartije od vrednosti - ekonomija 2539 Industrijska revolucija 2540 Industrijska tehnoloska revolucija - makroekonomija 2541 Inflacija - ekonomija 2542 Inflacija - makroekonomija 2543 Inflacija seminarski rad 2544 Inflacija ver 2 - ekonomija 2545 Inflacija ver 3 - ekonomija 2546 Inflacija ver 4 - ekonomija 2547 Inflacija 2548 Informacione tehnologije u biznisu 2549 Instrumenti monetarne politike 2550 Internacionalna makroekonomska politika 2551 Internet ekonomija u uslovima svetske krize Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2552 Investicije 2553 Investicioni fondovi u srbiji 2554 Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit 2555 Inzenjerska ekonomija 2556 Istorijat i motivi nastanka korporacije-12 2557 Istorijat revizije - ekonomija 2558 Istorijski razvoj novca - monetarne i javne finansije 2559 Javni prihod 2560 Javni sektor u ekonomiji 2561 Kadrovska politika i sluzbenicka etika - sluzbenicko poslovanje 2562 Kadrovska politika i sluzbenicka etika 2563 Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi 2564 Kamatna stopa u monetarnoj ekonomiji - monetarna ekonomija 2565 Kapital preduzeca - ekonomija 2566 Kapital preduzeca - finansijko poslovanje preduzea 2567 Karakteristike i dometi monetaristicke ekonomske teorije 2568 Keynesijanska i monetarna politika - makroekonomije 2569 Koliko su povezane ekonomske i matematicke nauke 2570 Komisija za zastitu konkurencije 2571 Konvertibilnost valuta 2572 Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16 2573 Korupcija-12-ek 2574 Korupcija-12 2575 Krediti - finansije 2576 Kultura drustvo i pojedinca - ekonomika industrije 2577 Kupac - marketing 2578 Kvantitativni ekonomski i finansijski modeli biznisa 2579 Liberalizam i globalizacija1 2580 Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije 2581 Licenca 2582 Licna vlast 2583 Lizing 2 2584 Lizing kao nacin finansiranja preduzea 2585 Lizing sa poredjenjem 2586 Lizing 2587 Makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela 2588 Makroekonomski bilansi,trziste dobara i makroekonomska ravnoteza 2589 Makroekonomski identiteti 2590 Mala i srednja preduzea - ekonomika i organizacija poslovanja 2591 Mali, sredni i golemi pretprijatija (so statisticki podatoci) - ekonomija 2592 Marksova misao-osnovi ekonomije-16 2593 Marsalijanska skola 2594 Masovna otpustanja radnika kao posledica globalne ekonomske krize 2595 Medjunarodna ekonomska politika 2596 Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2597 Medjunarodne finansije i monetarna politika 2598 Medjunarodne finansijske organizacije - medjunarodna ekonomija i finansije 2599 Medjunarodno kretanje kapitala - ekonomija 2600 Medjunarodno trziste kapitala ii 2601 Metodi prikupljanja podataka - ekonomija 2602 Me unarodna ekonomija 2603 Me unarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski Me unarodni dokumentarni akreditivme unarodni dokumentarni inkasoma unarodna 2604 bankarska doznaka - bankarstvo Me unarodni monetarni fond (mmf) kao jedna od glavnih institucija globalne 2605 ekonomije 2606 Me unarodno poslovanje 2607 Mjesto i uloga finansijskog trzista - trziste novca i kapitala 2608 Mobing kao nacin neetickog poslovanja 2609 Mobing kao vid patoloske komunikacije 2610 Monetarna politika u funkciji oblikovanja razvojnih tokova - ekonomija 2611 Monopol i monopolisticka konkurencija 2612 Monopol 2613 Monopoli - ekonomija 2614 Monopolisticka konkurencija - ekonomija 2615 Monopolisticka konkurencija - mikroekonomija 2616 Monopolisticka konkurencija - mikroekonomija 2617 Monopolisticka konkurencija i oligopol - mikroekonomija 2618 Monopolisticka konkurencija 2619 Nacionalna ekonomija ekonomija 2620 Nacrt strategije odrzivog razvoja republike srbije 2621 Napustanje sistema valutnog odbora u tranzicionim ekonomijama -ekonomija 2622 Nastanak i razvoj ekonomije - osnovi ekonomije 2623 Nepotpuna konk,monopol,oligopol Nepotpuna konkurencija - monopol, oligopol i monopolisticka konkurencija 2624 ekonomija 2625 Neprofitni sektor u srbiji - nevladine organizacije 2626 Nevrabotenost i inflacija - ekonomija 2627 Nezaposlenost - ekonomija 2628 Nezaposlenost u vojvodini 2629 Nikolo makijaveli vladar 2630 Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku - rad 2631 Nova naucno tehnoloska revolucija u 20.veku 2632 Novac - ekonomija 2633 Novac - osnovi ekonomije 2634 Novac - uvod u ekonomiju 2635 Novac i poslovno bankarstvo - osnovi ekonomije 2636 Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad 2637 Novac kao specificna roba banaka - torija novca, bankarstvo 2638 Novac 2639 Obracun periodicnog rezultata metodom ukupnih troskova Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2640 Obveznice 2641 Odnos interne kontrole, interne revizije i revizije 2642 Odnosi s javnoscu 2643 Oligopol i monopolisticka konkurencija - mikroekonomija 2644 Opadanje americke moci 2645 Oporezivanje off shore biznisa 1 2646 Oporezivanje off shore biznisa 2647 Optimizacija proizvodnog procesa 2648 Oracle corporation e-business e-valuator - internet ekonomija 2649 Organizacija -sluzba - sektor operativne pripreme 2650 Ortacko drustvo 2 2651 Ortacko drustvo 2652 Osiguranje robe u prometu - ekonomija 2653 Osnove finansija - novac i konvertibilnost 2654 Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija 2655 Osnovi ekonomije - opsti metodoloski principi i njihova primena u ekonomiji 2656 Osnovne karakteristike deficitarnog budzetskog finansiranja - fiskalna ekonomija 2657 Osnovne karakteristike me unarodne finansijke korporacije - ekonomija 2658 Outsourcing - ekonomija 2659 Persijski zaliv - nafta i rat 2660 Perspektiva razvoja zemalja u tranziciji - makroekonomija 2661 Pojam i karakteristike ugovora o lizingu 2662 Pojam i vrste preduzeca - poslovna ekonomija 2663 Pojam i znacaj globalizacije - ekonomija Pojam i znacaj investicija i primjena statickih metoda u ocjeni efikasnosti 2664 investicionih ulaganja 2665 Pojam trzista i instrumenti trzista kapitala 2666 Pojam trzista i instrumenti trzista kapitala 2667 Polozaj evropske centralne banke kao element drzavnost eu - ekonomija 2668 Ponasanje turistickih potrosaca 2669 Ponuda i traznja kao osnovni cinioci trzista 2670 Ponuda, traznja i elasticnost - ekonomija 2671 Postavke ekonomskog blagostanja 2672 Postindustrijsko drustvo-15 2673 Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16 2674 Poverenje, uprava i performanse 2675 Pozitivne i negativne strane globalizacije - globalna ekonomija 2676 Pozitivni aspekti globalizacije-dubai 2677 Prag rentabilnosti 2678 Pravila finansiranja original 2679 Pravo konkurencije - ekonomija 2680 Pravo konkurencije - poslovno pravo 2681 Predmet i razvoj politicke ekonomije 2682 Preduzetnistvo -program razvoja proizvoda baziran na inovaciji a.d."polet" igk 2683 Preduzetnistvo javno preduzee »komunalac« novi becej 2684 Preduzetnistvo u srbiji Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2685 Preduzetnistvo i inovativnost 2686 Prirodnopravne teorije 2687 Pristup alokacije potrosnje i stednje u vremenu irvinga fisers 2688 Privredna drustva - ekonomija 2689 Privredni razvoj zemlje 2690 Privredno udruzivanje na teritoriji republike srbije 2691 Prodaja kapitala putem javne aukcije2 2692 Produktivnost rada - mikroekonomija 2693 Proizvod sa aspekta marketinga - osnove ekonomije biznisa 2694 Proizvodni kapital i profit - ekonomija 2695 Proizvodni kapital i profit 2696 Rad i podela rada kao osnova razvoja coveka i drustva 2697 Raspodela dobiti i politika dividendi 1 2698 Raspodela troskova na podsisteme 2699 Razvoj na pazarot na drzavni hartii od vrednost - ekonomika 2700 Regionalni razvoj (izucavanje, znacaj organizacije, primjeri) - ekonomija 2701 Rentabilnost kao pokazatelj ekonomske uspesnosti 2702 Rezultat poslovanja preduzeca - ekonomija 2703 Rimjena integrala u eknomiji 2704 Robna dokumentacija u vezi sa snabdijevanjem prodavnice robom - ekonomija 2705 Ruralna ekonomija i agrobiznis 2706 Savet ministara eu - ekonomika evropskih integracija 2707 Savremena tehnicko - tehnoloska revolucija i drustvene promene - ekonomija 2708 Savremena tehnicko - tehnoloska revolucija i drustvene promene - ekonomija 2709 Savremeni komunikacijski sistemi1 2710 Savremeni privredni sistem 2711 Sengenski sporazum 2712 Siromastvo u srbiji - ekonomija 2713 Skripte - mikroekonomija 2714 Slozena alokacija resursa 2715 Stanovnistvo i privredni razvoj nase zemlje - nacionalna ekonomija Stav studenata ekonomskog fakulteta subotica, odeljenje u novom sadu, o odlasku na 2716 rad u inostranstvunakon zavrsetka studija - statistika 2717 Strana ulaganja u bih - eng 2718 Strane direktne investicije - ekonomija 2719 Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - makroekonomija 2720 Strani ulagac 2721 Strategija makroekonomske stabilizacije-devizni kurs 2722 Stratesko uvodjenje - ekonomija 2723 Suprotnosti svetskog ekonomskog razvoja 2724 Sustina i funkcije novca 2725 Sustina upravljanja zalihama - ekonomija 2726 Svetska banka 2727 Svetska ekonomska kriza 1929 2728 Svetska trgovinska organizacija ­ sto - ekonomija 2729 Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2730 Svjetska banka - poslovna ekonomija 2731 Swot analiza 2732 Swot analizukompanije montenegro airlines 2733 Tehnike komercijalnog poslovanja- kalkulacije komercijalnog poslovanja Tehno ­ ekonomska analiza proizvodnje ureznika um m20 - inzenjersko ekonomska 2734 analiza 2735 Tehno-ekonomska analiza proizvodnje ureznika - inzenjersko-ekonomske analize 2736 Tehnologija bar kodova u skladisnim sistemima - ekonomija 2737 Teorija globalizacije - makroekonomija 2738 Teorija igara - teorija cena 2739 Teorija igara 2740 Teorija novca i bankarstva-vodjenje montarne politike 2741 Teorija troskova i teorija ponude 2742 Teorije i koncepti institucionalnih promena 2743 Terorizam 2744 Trendovi na globalizovanom finansijskom trzistu 2745 Trgovina bez granica 2746 Trgovina ljudima ­ problem na globalnoj razmeri 2747 Troskovi, ponuda i profit 2748 Troskovi i utrosci 2749 Troskovi proizvodnje - mikroekonomika 2750 Trziste - ocr plus prelom - makroekonomija 2751 Trziste i mehanizam njegovog ispoljavanja - makroekonomija 2752 Trziste kapitala - ek 2753 Trziste kapitala 2754 Trzizte kapitala 2755 Trzisne strukture 2756 Trziste kapitala 2757 Turisticka agencija i sire okruzenje - turisticki tehnicar 2758 Uloga krive ponude - ekonomija 2759 Uloga marketinga - ekonomija 2760 Unakrsna elasticnost traznje - ekonomija 2761 Upravljanje skladistenjem - ekonomija 2762 Upravljanje troskovima - ekonomija 2763 Upravljanje zalihama - ekonomija 2764 Upravljanje zalihama upotrebom spreadsheet 2765 Usluge u savremenoj ekonomiji Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih 2766 sredstava 2767 Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji-diplomski rad Uticaj turizma kao privredne delatnosti na bruto domaci proizvod (bdp) - diplomski 2768 rad 2769 Utvrðivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje 2770 Utvr ivanje gubitka profita usled suboptimalne proizvodnje 2771 Uvoz i izvoz usluga - me unarodna ekonomija i finansije 2772 Ucesnici na trzistu novca - trziste novca Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2773 Valutni derivati - ekonomija 2774 Vertikalna podela funkcija - horizontalna - vertikalna 2775 Vidovi globalizacije - globalna ekonomija i poslovna diplomatija 2776 Virtuelna trzista-ekonokija-11 2777 Visoki troskovi niskih cena 2778 Visoko razvijene zemlje i svjetsko trziste 2779 Vitalni koeficijent u srbiji - ekonomija 2780 Vremensko razgranicenje rashoda 2781 Vrste i funkcije trzista - makroekonomija 2782 Vrste investicija i pokazatelji efikasnosti investicija 2783 Web prezentacija firme 2784 Zadruga - ekonomiija 2785 Zastita prava potrosaca 2786 Znacaj znanja u novim uslovima ekonomskog razvoja - andragogije Analiza finansijske situacije kao kljucna podloga finansijskog due diligence 2787 privrednih drustava i njegovog znacaja za korporativno upravljanje - me unarodne finansije 2788 Ekonomija - finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji 2789 Ekonomija agrarnog razvoja-specificnost poljoprivrede i njene proizvodnje 2790 Ekonomika preduzeca 2791 Ekonomika preduzea 2792 Ekonomike preduzea-rentabilnost-ek 2793 Ekonomike preduzea-rentabilnost 2794 Eksternalija ili eksterni odnosno vanjski ucinak 2795 Evidencija nabavke materijala 2796 Evidencija realizacije usluga 2797 Fiksni troskovi - ekonomika 2798 Globalizacija 2799 Izvori kapitala u preduzeu 2800 Koncept upravljanja troskovima 2801 Kontrolna funkcija - upravljanje u prehrambenoj industriji 2802 Lizing 2803 Makroekonomski identiteti 2804 Mala preduzeca - ekonomika poslovanja 2805 Maticna i erka firme 2806 Modeliranje poslovnog plana upravljanja investicijama 2807 Ponude i narudzbenice 2808 Porez na dobit preduzeca - ekonomija 2809 Poslovanje sa stanovnistvom i trezor 2810 Prednosti specijalizovanih trgovina 2811 Primena ekonomike sporta u sportskom obrazovanju Primena metodickih principa u motivaciji mladjih uzrasnih kategorija buducih 2812 kosarkasa 2813 Seminarski obrtna sredsta 2814 Strategija ulaska na inostrano trziste ulaganjem kapitala 2815 Strategije promocije kompanije kraft na medjunarodnom trzistu Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2816 Strategije ulaska na inostrano trziste ulaganjem kapitala 2817 Struktura svjetske industrije i podjela 2818 Upravljanje prirodnim resursima - ekonomika 2819 Uticaj turizma na zaposljavanje stanovnistva Zaposljavanje drzavnih sluzbenika u institucije bosne i hercegovine sa posebnim 2820 osvrtom na fond za povratak bih - radno pravo 2821 Zatvoreni investicioni fondovi sa posebnim osvrtom na inv.fond nekretnina 2822 Zivotni vek proizvoda 2823 Abs banka bankarski poslovi,elektronsko poslovanje, i ugovori 2824 B2c (business-to-consumer) model poslovanja 2825 Bankarski automati za izdavanje gotovine - identifikacioni sistemi 2826 Bezbednost elektronskog poslovanja 2827 Biznis to biznis (posao - posao)model elektronske trovine 2828 C2c (consumer-to-consumer) 2829 Digitalno bankarstvo u poljskoj - internet bankarstvo 2830 E-bank 2831 E-marketing 2832 E-poslovanje izmedju preduzeca 2833 E-trgovina 2834 Ekonomska integracija 2835 El bankarstvo i platne kartice 2836 Elektronska posta - elektronsko poslovanje 2837 Elektronska trgovina- legal&general group 2838 Elektronska trgovina 2839 Elektronski biznis - ekonomija 2840 Elektronski novac - diplomski 2841 Elektronski novac 2842 Elektronsko bankarstvo - elektronsko poslovanje 2843 Elektronsko bankarstvo - menadzment informacioni sistemi 2844 Elektronsko bankarstvo -12 2845 Elektronsko bankarstvo 2 2846 Elektronsko bankarstvo 2847 Elektronsko bankarstvo1 2848 Elektronsko bankarstvo11 2849 Elektronsko i internet poslovanje 2850 Elektronsko poslovanja i ekonomija 2851 Elektronsko poslovanje u menadzmentu 2852 Elektronsko poslovanje - ekonomija 2853 Elektronsko poslovanje - informatika 2854 Elektronsko poslovanje - kancelarijsko poslovanje 2855 Elektronsko poslovanje - menadzment 2856 Elektronsko poslovanje ii 2857 Elektronsko poslovanje-15 2858 Elektronsko poslovanje 2859 Estetika i upotrebljivost elektronskog poslovanja 2860 Internet bankarstvo Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Ekonomika Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2861 Internet preduzeca - elektronsko poslovanje 2862 Kompjuterski kriminal 2863 Korisenje internet servisa u elektronskom 2864 Pametne kartica licna karta 2865 Pametne kartice za placanje 2866 Platne kartice -diplomski rad 2867 Platne kartice 2. deo 2868 Platne kartice 2869 Platni promet 2870 Poverenje potrosaca u on-line kupovinu Primena elektronskog poslovanjakroz poslovanje agencije 4all - elektronsko 2871 poslovanje 2 2872 Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19 2873 Primena inteligentnih metoda u ebusinessu - elektronsko poslovanje 2874 Projektovanje sistema za naplatu servisa putem eftpos terminalima 2875 Rudarenje podataka (data mining) - elektronicko poslovanje 2876 Seminarski informacioni sistemi - elektronsko poslovanje 2877 Sigurnosni aspekti zastite elektonskog poslovanja - elektronsko poslovanje 2878 Sistemi on-line plaanja - elektronski biznis Tehnoloske mreze u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-diplomski 2879 rad 2880 Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad - najbolji 2881 Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad 2882 Trgovina putem interneta - elektronska trgovina 2883 Dobro i zlo - poslovna etika 2884 Drustvena odgovornost i menadzmerska etika 2885 Duvanske industrije i etika 2886 Eticka strana marketing istrazivanja 2887 Eticki kodeks ponasanja u prometu nekretnina 2888 Etika i cyberspace - diplomski Etika i korporativna socijalna odgovornost - turisticki i hotelijerski menadzment 2889 diplomski rad 2890 Etika i moral kod menadzera (u biznisu) u 21. vijeku 2891 Etika i moral kod menadzera u 21.vijeku - menadzeri i principi menadzmenta 2892 Etika i moral managera 21 vijeka 2893 Etika i moral u biznisu 2894 Etika i moral u biznisu2 2895 Etika i moral 2896 Etika i politika danas - sociologija 2897 Etika marketing poslovanju 2898 Etika novinarstva sa akcentom na tv novinarstvo 2899 Etika u istrazivanju marketinga 2900 Etika u korporaciji 2901 Etika u poslovanju i drustvena odgovornost 2902 Etika u radio televiziji vojvodina - upravljanje ljudskim resursima2903 Etika Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2904 Eticka dimenzija odnosa sa javnosu 2905 Eticki kodeks u bankarstvu(alpa banka) 2906 Eticki problemi savremenog poslovanja na internetu - komunikacione tehnologije 2907 Javni sluzbi i policiska etika - policiska etika 2908 Korporacijski identitet - poslovna etika 2909 Medicinska etika - subjektivni i objektivni moral final 2910 Mito i korupcija - poslovna etika 2911 Mobing - poslovna etika 2912 Moc i autoritet u organizaciji kao eticki problem - poslovna etika 2913 Moralna poslovna odgovornost 2914 Motivacija za rad - poslovna etika 2915 Motivacija 2916 Novinarstvo i poslovna etika 2917 O etici i moralu 2918 Osnovni pojmovi vezani za mito,korupciju - poslovna etika 2919 Pojam i elementi kulture 2920 Pojam i predmet poslovne etike 2921 Pojmovno odredjenje etike 2922 Posl etika i marketing 2923 Poslovna etika - faze razvoja moralne svesti 2924 Poslovna etika i marketing - poslovna etika 2925 Poslovna etika i upravljanje ljudskim resursima 2926 Poslovna etika i vestine komuniciranja 2927 Poslovna etika u informatickom drustvu - poslovna etika 2928 Poslovna etika- motivacija za rad 2929 Poslovna etika 2930 Poslovna kultura 2931 Poslovne komunikacije - poslovna etika 2932 Poslovne komunikacije i etika 2933 Poslovne komunikacije(2) - poslovna etika 2934 Poslovni kodeks 2935 Poslovni moral 2936 Poslovno komuniciranje i poslovna etika - poslovna etika 2937 Poslovno pravo 2938 Rad etika 2939 Spinozina etika 2940 Spremnost na konflikt 2941 Teorijsko filozofske pretpostavke poslovne etike- poslovna etika 2942 Uzajamno poverenje ljudi 2943 Aristotelova podela znanja 2944 Aristotelova politika - filozofija 2945 Bekon - filozofija 2946 Budizam - izme u filozofije i religije - filozofija 2947 Dekart - filozofija 2948 Descartesov racionalizam - filozofija Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Etika Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2949 Deskartesov racionalizam - filozofija 2950 Eticki problem kod aristotela - filozofija 2951 Filozofija zivota - filozofija 2952 Filozofija zivota 2 2953 Filozofski-ideoloska osnova marksovog ucenja 2954 Finansijska teorija i politika - finansije 2955 Globalizacija finansijskog trzista i njen uticaj na ekonomsku krizu u 2008 2956 Ka zasnivanju filozofije medija. teorijska shvatanja divne vuksanovic 2957 Karl marx - filozofija religije 2958 Kineska filozofija - filozofija 2959 Marko tulije ciceron - filozofija 2960 Metafizika ljubavi artura sopenhauera - filozofija 2961 Niceova kritika hrisanstva 2962 O prirodi i bicu - filozofija 2963 Osnovne teme niceove filozofije 2964 Platon 2965 Platonova argumentacija protiv pisanog govora u fedru 2966 Platonova drzava - filozofija 2967 Platonovi pogledi na pravicnost u drzavi - ek 2968 Platonovi pogledi na pravicnost u drzavi - filozofija 2969 Pojam filozofije - filozofija zivota 2970 Sokrat - filozofija 2971 Sokratov metod - filozofija 2972 Spinoza - filozofija 2973 Talasno kretanje ljudskih misli - filozofija 2974 Volja za moc- fridrih nice - filozofija 2975 Akcije 2976 Akcionarsko drustvo - me unarodna ekonomija i finansije 2977 Akcionarsko drustvo 2978 Aktivne mere na trzistu rada 2979 Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije 2980 Analiza finansijskih izvjestaja Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimalizacije finansijskog polozaja 2981 preduzeca 2982 Analiza programa javnih rashoda 2983 Analiza traznje 2984 Analiza cetri faze modela procesa revizije 2985 Analiza_finansijskog_polozaja 2986 Aspekti privatizacije u tranzicijskimzemljama i hrvatskoj 2987 Banke i bankarski sistem u srbiji - finansijsko poslovanje 2988 Bilansa stanja - lep rad 2989 Bilansa stanja - rad- umesto bilansi 2990 Bilansi 2991 Bruto drustveni proizvod (bdp) i poljoprivreda u rs 2992 Brzina opticaja novca - finansije 2993 Budzet u finansijskoj teoriji i politici---javne finansije Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Filozofija Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

2994 Budzetski suficit u republici srbiji 2006. godine 2995 Centralna banka i njene funkcije 2996 Centralna pisarnica - kancelarijsko poslovanje 2997 Diplomski rad-analiza 4 faze modela procesa revizije 2998 Dugorocni finansijski plasmani 2999 Dugorocni izvori finansiranja 3000 Efekti novca na proizvodnju i cijene 2 3001 Enron, uspon i pad -finansije 3002 Evropska monetarna unija - me unarodne poslovne finansije 3003 Financijska kriza u sad-u 2007 ­ 2008.g. - menadzment 3004 Finansije bankarstvo razvijenih zemalja.... 3005 Finansije malih i srednjih preduzea 3006 Finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji 3007 Finansijska ravnoteza i neravnoteza 3008 Finansijska revizija javnog sektora 3009 Finansijska trzista-trziste opcija 3010 Finansijska trzista 3011 Finansijska trzista, trzista hartija od vrednosti - bankarstvo 3012 Finansijska trzista 3013 Finansijska_trzista-seminarski_rad Finansijske institucije, finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja 3014 finansije 3015 Finansijski derivati Finansijski due diligence prema terminologiji korisenoj u me unarodnim 3016 racunovodstvenim standardima - analiza finansijske situacije u sportu i turizmu 3017 Finansijski derivati kao finansijski instrumenti - medjunarodne poslovne finansije 3018 Finansijski derivati Finansijski due diligence prema terminologiji koriscenja u medjunarodnim 3019 racunovodstvenim standardima 3020 Finansijski menadzment turistickog preduzea 3021 Finansijski prikaz i pore enje dva osigutavajua drustva - finansijski menazment 3022 Finansijsko planiranje - finansije 3023 Finansijsko planiranje Finansijsko trziste sa posebnim osvrtom o zbivanjima na beogradskoj berzi tokom 3024 2008 3025 Finansijsko trziste 3026 Finansijsko upravljanje u turistickim agencijama 3027 Finansijsko.planiranje 3028 Finansiranje privrednog razvoja domacom stednjim 3029 Fiskalna ekonomija sem 3030 Fiskalna politika 3031 Funkcije budzeta - finansije 3032 Funkcije novca - finansije 3033 Globalizacija - pojam, uzroci i posledice 3034 Hartije od vrijednosti na trzistu novca - upravljanje poslovnim finansijama 3035 Hartije od vrednosti 1 Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3036 Hartije od vrednosti i drugi instrumenti finansijskih trzista 3037 Hartije od vrednosti-21 3038 Hartije od vrednosti 3039 Hawthorne efekat istrazivanje i doprinos 3040 Hipoteka - 33 3041 Inflacija - finansije 3042 Inflacija-ijek 3043 Inflacione strategije 3044 Informacione tehnologije u biznisu 3045 Instrumenti monetarne politike 3046 Instrumenti trzista novca - finansije 3047 Internacionalizacija malog biznisa u bih 3048 Internet kafe arena-biznis plan 3049 Investicioni fondovi sad, eu i srbije - finansijska trzista i berzanski menadzment 3050 Istorijat revizije 3051 Izvrsenje budzeta - monetarne i javne finansije 3052 Javni rashodi 3053 Kadar_u_prodaji 3054 Kanali prodaje ulaznica Karakteristike strateskog planiranja u poslovnoj banci u uslovima kriza na 3055 finansijskom trzistu 3056 Konsolidovanje bilansa uspjeha 3057 Konsolidovanje_bilansa_uspjeha 3058 Kratkorocni izvori finansiranja 3059 Kreditni proces - finansije 3060 Kreiranje novcane mase - finansije 3061 Lizing 3062 Lokalna samouprava 3063 Medjunarodne finansije 3064 Medjunarodne poslovne finansije 3065 Me unarodna finansijska i devizna trzisa 3066 Me unarodna trgovina 3067 Me unarodne finansijske institucije 3068 Modeli blagostanja - finansije 3069 Monopol 3070 Motivacija i ucinak 3071 Oblici i vrste me unarodnog kretanja kapitala - finansije 3072 Obveznice 2 - finansije 3073 Obveznice 3 - finansije 3074 Platne kartice - finansije 3075 Platni bilans - finansije 3076 Podele i vrste finansijskih trzista - finansije 3077 Poduzetnicke strategije i taktike 3078 Pojam akcije 3079 Pojam budzeta i planiranje budzeta lokalne samouprave - javne finansije 3080 Pojam hov Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3081 Pojam i nacela kontrole 3082 Pojam, vrste i karakteristike javnih prihoda 3083 Pojam, vrste i uloga hartija od vrednosti - menica - finansije 3084 Potrosaci, proizvodjaci i efikasnost trzista 3085 Pranje novca i finansijski kriminalitet u srbiji i regionu 3086 Pranje novca 3087 Privreda kao veliki ekonomski sistem 3088 Privredna drustva 3089 Privredna spijunaza i nacionalna bezbednost 3090 Proizvodne mogunosti zemlje 3091 Raspodela poslovnih rezultata 3092 Razlozi ogranicenja trzisne moci u pojedinim pravnim sistemima 3093 Revizija u savremenim uslovima poslovanja 3094 Revizija 3095 Solowljev model i presjecni pregled drzava sa njihovim razlikama u primanjima 3096 Sprjecavanje pranja novca u bih - finansije 3097 Strategija fjucersa - finansije 3098 Strategija razvoja trgovinske marke - finansije 3099 Stvaranje evropske monetarne unije - me unarodne finansije 3100 Svetska trgovinska organizacija 3101 Svetska trgovinska organizacija 3102 Transferne i profitne cene - seminarski 3103 Tranzicija i privatizacija u srbiji 1 3104 Tranzicija i privatizacija u srbiji 3105 Trgovina dionicama 3106 Troskovi u funkciji uspostavljanja i koristenja kapaciteta 3107 Trziste dobara i finansijsko trziste 3108 Trziste izvedenih hartija od vrednosti 3109 Trziste kapitala 3110 Trziste novca 3111 Trzisna efikasnost i odsupanje od trzisne efikasnosti 3112 Trziste kapitala - monetarne financije 3113 Trziste kapitalnih hartija od vrednosti 3114 Trziste novca i kapitala - monetarne financije Trziste, troskovi i cene - savremena finansijska trzista (razvoj i osnovne karakteristike 3115 -n 3116 Upravljanje dividendama u korporativnom sektoru u uslovima finansijskih kriza 3117 Upravljacki aspekt sistema obracuna troskova i rezultata 3118 Vaznost komunikacije za poslovanje 3119 Vrste finansijskih trzista - trziste kapitala 3120 Vrste i znacaj trzisnih pokazatelja 3121 Za i protiv globalizacije Znacaj stranih sirektnih investicija za jugoistocnu evropu s aspekta medjunarodnog 3122 menadmenta 3123 Cek - finansije 3124 Difrakcija i polarizacija Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Finansije Fizika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3125 Difrakcija-i-polarizacija 3126 Dinamika-mehanika 3127 Fizika-prelamanje svjetlosti 3128 Izabrana poglavlja iz fizike - boyle-mariotteov zakon -20 3129 Mala tela suncevog sistema - fizika 3130 Njutnovi zakoni - fizika 3131 Prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16 3132 Rastojanje nebeskih tela - maturski rad 3133 Uv zracenje - fizika 3134 Bangkok - geografija 3135 Banja vrdnik 3136 Beograd - geografija 3137 Biogeografija 3138 Brazil - geografija 3139 Bugarska - geografija - maturski 3140 Deliblatska pescara 3141 Demografska tranzicija u srbiji - geografija 3142 Djavolja varos 3143 Dubai - geografija 3144 Dubai 2 3145 Egipat - geografija 3146 Etno selo goles - projekat 3147 Evropska unija - geografija 3148 Finska ­ prirodne i drustvene karakteristike sa osvrtom na tipove pregovaranja 3149 Firenze 3150 Francuska -geografija-maturski-ij 3151 Geografija naselja-megalopolis boston-vasington seminarski 3152 Geografski prikaz egipta 3153 Geografski prikaz tunisa 3154 Geoloski razvoj i reljef afrike 3155 Grad arandjelovac - geografija 3156 Grad milano - italija 3157 Grad tuzla - geografija 3158 Havaji - geografija 3159 Holandija 3160 Juzna azija - geografija 3161 Juznoafricka republika 3162 Kanada-maturski-geografija 3163 Kina-maturski-geografija-17 3164 Kulturna blaga belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture 3165 Las vegas 3166 Manastir krka - kulturologija 3167 Manastiri fruske gore 3168 Manastiri ovcarsko-kablarske klisure - turisticka geografija 3169 Manifestacije dragaceva - turizam Fizika Fizika Fizika Fizika Fizika Fizika Fizika Fizika Fizika Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3170 Maturski-geografski prikaz egipta 3171 Medjunarodna ekonomija - integracija magreb-a 3172 Nacionalni park fruska gora - turizam 3173 Nacionalni park tara 3174 Nacionalni parkovi evrope 3175 Nacionalni parkovi srbije - maturski rad 3176 Nacionalni parkovi srbije 3177 Narodna republika kina - geografija 3178 Naselje - projekcija, drustveni prostor 3179 Nikaragva - geografija 3180 Peru - geografija - maturski 3181 Peka patrijarsija-znacaj naseg duhovnog znamenja 3182 Primorski turizam ostrva hispanjole 3183 Prirodne i drustveno-ekonomske odlike negotinske krajine 3184 Regionalni park palic-ludos 3185 Regionalni prikaz sokobanjske kotline 3186 Reka dunav - maturski rad 3187 Rim - geografija 3188 Stepen razvijenosti spanije 3189 Super vulkani jelouston 3190 Tajland 3191 Turisticka ponuda dragaceva-seminarski 3192 Turisticki prikaz amsterdama 3193 Turska 3194 Veze populacionog rasta i ekonomskog razvoja - geografija 3195 Vulkanizam 3196 Sopic - geografija naselja 3197 Sopic - geografije naselja 3198 riljska opstina 3199 Alkini 3200 Bakar 3201 Bioloska aktivnost karboksilnih kiselina - hemija 3202 Derivati karboksilnih kiselina 3203 Hromatografija, holografija i svetlosna mikroskopija - hemija 3204 Nafta - hemija 3205 Natrijum i njegova jedinjenja 3206 Olovo (pb) ­ osobine, jedinjenja, stetno delovanje - hemija 3207 Organske kiseline 3208 Ugljenik - hemija 3209 Ugljenik 3210 Vitamin c- hemijska i mikrobiloska 3211 Vitamini - biohemija 3212 Vode na teritoriji grada kragujevca 3213 Vodonik 3214 Analiza stalne imovine hotelskog preduzea - diplomski rad Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Geografija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hemija Hotelijerstvo

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3215 Animacija u turizmu - turizam 3216 Antropogene turisticke vrednosti 3217 Antropogeni turisticki motivi novopazarske regije - turisticìka geografija 3218 Hotel aleksandar palas - turizam 3219 Hotel jezero 3220 Hotel palace 3221 Hotel park 3222 Internet tehnologije u turizmu i hotelijerstvu - turizam 3223 Nastanak i razvoj odnosa s javnosu u hrvatskom hotelijerstvu 3224 Organizovanje kulturnih aktivnosti u turizmu 3225 Osnivanje receptivne turisticke agencije za podrucje beograda 3226 Perspektiva pomorskog saobracaja u turizmu 3227 Poslovanje hotel ,,merkur" v.banja 3228 Poslovanje prijemne sluzbe hotela - diplomski rad 3229 Pravna regulativa kod ugovora o pruzanju turisticke usluge-diplomski rad Primena savremene komunikacione i informacione tehnologije u hotelskom 3230 poslovanju - diplomski rad 3231 Prirodna bogatstva vrnjacke banje 3232 Selo kao turisticki motiv 3233 Specificnosti upravljanja potrazivanjima od kupaca u turistickim agencijama 3234 Struktura i poslovanje hotel novi sad u novom sadu - diplomski rad 3235 Turisticke manifestacije kao segment turisticke ponude palica 3236 Turisticki potencijali srbije - maturski rad 3237 Turisticke agencije - diplomski rad 3238 Turizam novog sada 3239 Turizmolosko oblikovanje hotela visoke kategorije - turizam 3240 Uporedjivanje kvaliteta usluga turistickih agencija 3241 Upravljanje potpunom kvalitetom u turizmu i hotelskoj industriji - turizam 3242 Ustrojstvo rada prijamnog odjela hotela excelsior - turizam Utvr ivanje uslova turistickog aranzmana i kalkulacija turistickog aranzmana 3243 ekonomija 3244 Zdravstveni turizam ­ banje u srbiji 3245 Zdravstveni turizam 3246 Dokumentacija ORL-a 3247 Elektronsko poslovanje i menadzment - osnovi menadzment informacionih sistema 3248 Hardver - menadzment informacionih sistema 3249 Hardver - menadzment informacionih sistema 3250 Informacione tehnologije u biznisu -48 3251 Informacione tehnologije u biznisu 3252 Informacioni sistem panonske banke ad 3253 Informacioni sistem preduzeca 3254 Informacioni sistem studentskog doma 3255 Informacioni sistem web novinske agencije 3256 Informacioni sistem- seminarski rad 3257 Informacioni sistemi - poslovni i finansijski informacioni sistemi 3258 Informacioni sistemi i baze podataka - access primjena i primjer Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Hotelijerstvo Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3259 Informacioni sistemi luke bar - lucki informacioni sistemi 3260 Informacioni sistemi preduzeca 3261 Informacioni sistemi stadiona 3262 Informacioni_sistemi 3263 Informati-ke tehnologije - poslovni i fmansijski informacioni sistemi 3264 Informatika-video klub 3265 Informcioni sistemi - poslovni i finansijski informacioni sistemi 3266 IS Seminarski 3267 IS ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI 3268 IS skole ­ podsistem praenja nastave 3269 Is-nis-naftagas 3270 Knjiga informacioni sistem 3271 Komunikacioni sistemi ericsson 3272 Marketing informacioni sistem - marketing 3273 Marketing informacioni sistemi - informatika 3274 Menadzment informacionih sisterma - poslovna informatika 3275 Ms agents & cd player - inteligentni informacioni sistemi 3276 Plan i procedure za vanredne situacije - informacione tehnologije 3277 Projektovanje informacionih sistema 3278 Sistemska strukturna analiza - ssa 3279 Upravljacki informacioni sistemi d.o.o. kabeltv -kds 3280 SEMINARSKI VIRUSI 3281 02 Pojam Interneta i Internet servisa 3282 04 Tehnologije razvoja Web aplikacija 3283 0471422541.Wiley.XML in 60 Minutes a Day 3284 05 Sigurnosni aspekti elektronskog poslovanja 3285 06 Struktura i primer tipicne B2C aplikacije 3286 3D grafika 3287 3g, wap - telekomunikacije 3288 3givan 3289 Access 3290 Adobe photoshop 3291 Adsl word 3292 AGP Tehnologija Ahp vrednovanje selekcija i sorti oraha ­ primena softvera expert choise - poslovno 3293 odlucivanje 3294 Ajax- upravljanje poslovnim dokumentima 3295 Alati za razvoj multimedije ­ macromedia flash 3296 ALATKE U FOTO SHOPU 3297 Amd- informatika 3298 Analogni i digitalni signal 3299 Analogni i digitalni signali ad-da konverzija 3300 Analogni i digitalni signali-diplomski rad 3301 Antene 3302 Arhitektura racunarskog sistema 3303 Asus a7v600-x - racunari Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informacioni sistemi Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3304 Ati ws nvidia 3305 Audio konverzija 3306 Automatizacija procesa- elektrotehnika 3307 baze select 3308 Bezicne mreze - ijek 3309 Bezicne mreze 3310 Bezicne tehnologije- matuski rad 3311 Bezicne tehnologije 3312 Binarno prevodjenje -informatika -8 3313 BIOS memorija 3314 Blogovi - maticne ploce 3315 Buducnost mikroprocesora i racunara 3316 Business intelligence - poslovna primjena racunarskih mreza i telekomunikacija 3317 C++ - informatika 3318 Chipsetovi 3319 Cisc & risc arhitekture 3320 Cisco swicevi catalyst series 2950 3321 Corba - distribuirani sistemi 3322 Cpu ­ centralna procesorska jedinica 3323 Delphi bilten 3324 Detekcija upada 3325 Diferencijsko pojacalo - maturalni rad 3326 Digitalana slika-bit, bajt, boja 3327 Digitalna televizija 3328 Dizajn is baziran na xml-u 3329 Dizajn programa posebnih kategorija klijenata 3330 Dslam - internet tehnologije 3331 E - Government 3332 E - mail - poslovna informatika 3333 E-mail 3334 Elektromagnetna indukcija 3335 Elektronika u zgradama serveto pecin 3336 Elektronika 3337 Elektronicki sklopovi - elektronika 3338 Elektrotehnika se 3339 Elementi dizajna 3340 Elementi elektricne instalacije 3341 Email 3342 Enigma - zastita racunarskih sistema 3343 Ethernet 3344 Evidencija o kompanijama i zaposlenima- swing aplikacija - xml baze podataka 3345 Evolucija windowsa 3346 Firewire interfejs - montaza i servis racunara 3347 Flash 3348 Fm predajnik sa fet tranzistorima Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3349 Formiranje i pretrazivanje tekstualnih baza podataka 3350 Ftp 3351 Generatori mreznog prometa 3352 Gis kao multimedialan servis - poslovna informatika 3353 Google - tajne google-a - informatika 3354 Google-ekavica 3355 Gps sistemi - aplikativni softver 3356 Gps sistemi - aplikativnog softvera 3357 Graficka kartica -informatika-maturski-22 3358 Graficke kartice 3359 Graficko predstavljanje rezultata u excel-u - informatika 3360 Hard disk drive (hdd) vs solid state drive (ssd) - arhitektura racunara 3361 Hard disk 3362 Hardver i softver - informatika 3363 Hardver 3364 Hardwer i softwer pc - informatika 3365 Hipertekst, hipermedij 3366 Hladjenje elektronskih sklopova 3367 Hladjenje kod racunala 3368 Hladjenje racunala 3369 Html - informatika 3370 Idejni projekat 3371 Informaciono komunikacione tehnologije ­ ict u funkciji logistike - logistika 3372 Informaticke tehnologije web tehnologije 3373 Informatika i racunarstvo - informatika 3374 INFORM~1 3375 Integracija poslovnih i startegija informacionih tehnologija - informatika 3376 Intel server procesori 3377 Inteligentni senzori - primenjena elektronika 3378 Internet - ijek 3379 Internet adresiranje 3380 Internet galaksija 3381 Internet i ethernet, princip rada 3382 Internet i virusi - informacione tehnologije 3383 Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja -diplomski rad 3384 internet marketing by dalibor rudic 3385 Internet mreza svih mreza 3386 Internet provajderi - racunarstvo i informatika 3387 Internet servisi 3388 Internet tehnologije u hotelijerstvu i turizmu - poslovna informatika 3389 Internet tehnologije u turizmu i hotelijerstvu 3390 Internet-pojam,nastanak i pravci razvoja 3391 Internet-pojam,nastanak,razvoj,struktura i uporaba 3392 Internet 3393 Internet Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3394 Internet2 3395 Ip telefonija 3396 IPTABLES uputstvo 3397 Iptv 3398 ISDN Tehnologije 3399 Isdn 3400 Iso 9001 3401 ISO standardi 3402 Istorija i razvoj interneta 3403 Istorijat animacija 3404 Izrada web sajta-maturski-informatika-22 3405 Izrada web stranice 3406 Jovana2 3407 Kablovski internet 3408 Karakteristike peronalnih racunara - informacione tehnologije 3409 Kes memorija 3410 KeSmemorija II 3411 Kibernetika - informatika 3412 Klasteri i defragmentacija 3413 Knjiga metodika 3414 Komparacija linux kernela Komparativna analiza raznih postupaka ometanja sistema prenosa sa frekvencijskim 3415 skakanjem 3416 Kompjuterska grafika 3417 Kompjuterska prevara 3418 Komunikmreze 3419 Korigovanje skeniranih slika 3420 Koristenje racunara i rad sa datotekama - informatika 3421 Koristenje racunara i rad sa datotekama 3422 Koristenje it u sticanju konkurentskih prednosti ii 3423 KRM - Fizicki Sloj 3424 KRM - Sloj veze podataka i mrezni uredjaji 3425 KRM skripte - Firewall i IPTABLES 3426 KRM skripte - Firewall 3427 KRM skripte - Rutiranje 3428 KRM skripte - TCP-IP Mrezni sloj 2006 3429 KRM skripte - TCP-IP protokol Uvod 2006 3430 KRM skripte - TCP-IP Transportni sloj 2006 3431 Lan mreze-12 3432 Laserski stampaci 3433 LCD monitori 3434 licenciran softver 3435 Linux - operativni sistemi 3436 Linux Operativni Sistem 3437 Linux-unix poslovni paketi 3438 Linux Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3439 Lokalne racunarske mreze - informatika 3440 Magnetni pojacavac - tehnika 3441 Maliciozni softver 3442 Maticne ploce - informatika 3443 Matrice i determinante - poslovna matematika 3444 Maturski mreze 3445 Maturski rad iz rscunarskih mreza 3446 Medijumi za prenos podataka - racunarske mreze i komunikacija 3447 medjunarodne_finansije 3448 Memorija racunara 3449 memorija 3450 Mesto i uloga asp-a u elektronskom poslovanju 3451 Metodologijerazvojasoftvera 3452 Microsoft excel 2003 - informatika 3453 Microsoft office - informatika 3454 Microsoft Office Paket 3455 Migracija realizovane access baze primenom erwin-ovog alata inverznog inzinjeringa 3456 Mikrofoni - elektronski pojacavaci 3457 Mikroracunari 3458 Mikrosenzori za zabrzuvanje 3459 Minimalni C program 3460 Mmx instrukcije - mikroprocesori 3461 Mmx instrukcije - uvod u mikroprocesore 3462 Mobilna telefonija 3463 Mobilni telefoni 3464 Mobilni tv pomou 3g tehnologije 3465 Mobilni tv pomou digitalnih multimedijlnih prikaza (zmb) usluga 3466 Modeli i performanse grafickih kartica 3467 Modemi-informatika-22 3468 Monitori 3469 Mreze 3470 Mrezno planiranje 3471 Mrezna stikala - switch 3472 Ms dos 3473 Ms excel 3474 Multimedia 3475 Multimedija - teorijska pitanja 3476 Multimedija 3477 Multimedijalne streaming tehnologije 3478 Multimedijalni sistemi2-alati za razvoj multimedije ­ macromedia flash 3479 Nasledjivanje 3480 Nastanak i karakteristike informatickog drustva 3481 Nastanak mobilne telefonije, mreze druge i tree generacije, 3g, 4g 3482 Nacin adresiranja mikroprocesora intel 8086 3483 Normalizacija - informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3484 Obrada slike i zvuka 3485 Obrada teksta na racunaru - informatika 3486 Obrada teksta 3487 Obrada_satelitskih_snimaka_sa_erdas_softverskim_paketom 3488 On-line and off-line quality control - informatika 3489 Operacijsko pojacalo - maturalni rad 3490 Operativni sistem linux 3491 Operativni sistem MS-DOS (1. deo) 3492 Operativni sistem MS-DOS (2. deo) 3493 Operativni sistem MS-DOS (3. deo) 3494 Operativni sistemi 3495 Oprema podsistema racunala i terminala - informacijska i komunikacijska tehnologija 3496 Opsti pregled distributivnih mreza 3497 Oracle baza podataka 3498 Os bios - informatika 3499 Osnove interneta 3500 Osnove web dizajna 3501 Osnovna pravila hipermedije 3502 Osnovni vodic za Internet 3503 Outlook expres - informatika 3504 Outlook expres - informatika 3505 Partition Magic 3506 Pbm sistemi 3507 Pc hardver i softver 3508 Periferijski uredjaji 3509 Podizanje tehnicko tehnoloskog nivoa u atb severu 3510 Pojam i sustina razvoj interneta 3511 Pojam interneta 3512 Pojam kriptografije 3513 Pojam maticne ploce i procesora 3514 Pomocni programi 3515 Poredjenje raid 0 i raid 1 3516 Postavljanje lokalne mreze - informatika 3517 Pptp na tcp ip mrezama - informatika 3518 Pravljenje dijagama toka 3519 Prenosivi racunari- seminarski rad 3520 Pricipi Rada shedulera 3521 Prijenosni sustavi i kanali 3522 Primena 3g sistema 3523 PRIMENA INTERNETA U EKONOMSKOJ PROPAGANDI 3524 Primena softverskih modela u nastavi-diplomski 3525 Primeri telekomunikacionih instalacija -n 3526 Princip rada CRT Monitora 3527 Princip rada i karakteristike laserskih stampaca 3528 Princip rada laserskih stampaca Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3529 PROCESI I KRIPTOGRAFIJA 3530 Procesor-centralna procesorska jedinica 3531 Procesor 3532 Procesori - informatika 3533 Programiranje inteligentnih agenata 3534 Projektovanje aplikativnog softvera 3535 Proxy serveri 3536 Racunarska animacija 3537 Racunarske mreze - internet i internet servisi 3538 Racunarske mreze 2 r 3539 Racunarske mreze i internet - racunarstvo 3540 Racunarske mreze 3541 Racunarskih mreza - informatika 3542 Rad medijateka 3543 Rad sa cirkularnom postom (mail merge) - informacije i komunikacije 3544 Radni prozor excela 3545 Razvoj http protokola i tehnologija xhtml, css, xml 3546 Razvoj racunarskih mreza 3547 Razvoj softvera i softverskih alata 3548 Racunar i hladjenje 3549 Racunarske mreze - umrezavanje racunara 3550 Racunarske mreze lan i wan - poslovna informatika 3551 Racunarske mreze 3552 Regulacija temperature prostora 3553 Relacione baze podataka - informatika 3554 Releji 3555 Rezervacije putem interneta(seminarski) 3556 Rizik, sigurnost i zastita web 2.0 aplikacija 3557 Ruteri - informatika 3558 Sajtovi koji zadovoljavaju korisnike 3559 Satelitske i radio veze 3560 Savremene racunarske komunikacije 3561 Savremene racunarske mreze - informatika 3562 Sedam zlatnih pravila za dizajn web stranica 3563 Sedam zlatnih pravila za dizajn web stranica1 3564 Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza 3565 serverske stranice 3566 Sigurnosni protokoli 3567 Sigurnost kompjuterskih sistema 3568 Sirokopojasni radio pristup -wi-fi 3569 sistemi radio veza 3570 Sistemske operacije za stvaranje i unistenje procesa 3571 Sistemski i mrezni administrator 3572 Sistemskog i mreznog administratora 3573 Sklapanje racunara Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3574 Smtp 3575 Snimanje mreznog saobracaja 3576 Softverski paket za uvoz repromaterijala-diplomski rad 3577 Ssa 3578 Stranicenje 3579 struktura html stranice 3580 Strukture podataka i algoritmi - informatika 3581 Switchevi 3582 Tajne google-a - informatika-ijekavica 3583 Tcp-ip protokoli 3584 Tehnologija crt, lcd i plazma monitora 3585 Tehnologija lcd displeja 3586 Telekomunikacione instalacije -n Telekomunikacione instalacije-elektricne instalacije slabe struje (instalacije 3587 telekomunikacionih ure aja) 3588 Televizija visoke rezolucije 3589 Terotehnologija - odrzavanje tehnickih sistema 3590 Test maticne ploce asus a8n-sli deluxe 3591 Token ring1 3592 Tolerancije frekvencija -n 3593 Tranzistori sa efektom polja 3594 Trendovi u razvoju konvergentnih voip mreza - elektrotehnika 3595 Trenutni odnos snaga Microsoft - Linux 3596 Turbo C (2. deo) 3597 Turbo C (3) 3598 Tv tehnika -format slike 3599 Ulaz-izlaz-assembler 3600 Ulazni ure aji racunara -18 3601 Ulazno izlazni uredjaji 3602 Ulazno-izlazni uredjaji 3603 Umetnost logotipa - Alatke 3604 Umetnost logotipa 3605 Umetnost projektovanja sistema 3606 Uml.. 3607 Uml 3608 Unutrasnja memorija 3609 Unutrasnja organizacija mikroprocesora 3610 UPOTREBA LAN MREZA U BUDUCIM KOMUNIKACIJAMA 3611 Upotreba wizard-a za izradu upita Ure aji za reprodukciju i snimanje zvuka sa racunara odnosno na racunar 3612 informatika 3613 Usb 3614 Usb1 3615 Usb2 3616 Uvod u teorijske osnove programiranja 3617 Video standard ii procesi Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3618 Virtualne privatne mreze - kompjuterski sistemi 3619 Virtuelna memorija - informatika 3620 VIRTUELNE privatne mreze 3621 Virusi 3622 Viseslojne arhitekture i razvojno okruzenje .net 3623 Vista 3624 Visual basic 6.0 3625 Visestepeni konvertori - energetska elektronika 3626 Voip (voice over internet protocol) 3627 Voip tehnologija 3628 Web baze podataka 3629 Web design 3630 Web Dizajn - Boje 3631 Web Dizajn - Fontovi 3632 Web dizajn - Proporcije 3633 Web dizajn Web portal za podrsku poslovanja preduzea valjaonica aluminijuma sevojno 3634 elektronsko poslovanje 3635 Web servisi 3636 Windows operativni sistemi 3637 World Wide Web - ukratko 3638 World wide web i xml - informatika 3639 Xml - informatika 3640 Xml - projektovanje informacionih sistema 3641 Xml-1 3642 Xml 3643 Zastita podataka na racunaru 3644 Zastita podataka 3645 Zastita od softverskog napada 3646 Zvuk na racunaru -16 3647 Cisenje sistema (odrzavanje racunara) -maturski-informatika-19 3648 Sirokopojasna bezicna wimax tehnologijastruktura i primjenjena tehnicka rjesenja 3649 Sta je operativni sistem 3650 Stampaci - udarni - neudarni 3651 7 svetskih cuda - latinski jezik 3652 Aleksandar veliki - maturski 3653 Amy depaul - povijest zena u vojsci od dame do domine 3654 Austro-ugarska nagodba 3655 Autoritarni rezimi izmedju dva svetska rata 3656 Balkanski ratovi 3657 Bitka kod kurska 3658 Bitka kod termopila -termopilska bitka 3659 Bizmark i njegovo doba 3660 Boj na kosovu 3661 Borbe za prevlast na sredozemlju u xvi veku - istorija 3662 Bosna i hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Informatika Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3663 Bosna i hercegovina u tokovima priprema za europsku uniju - politika 3664 Bosna u vrijeme tvrtka i kotromania (1353- 1351) - istorija 3665 Braca van ajk 3666 Civilizacija srba 3667 Dan d-iskrcavanje na normandiju 3668 Demokratsko ure enje u atin i-maturski -istorija-23 3669 Despot stefan lazarevic 3670 Digitalni sustavi - sustavi za digitalnu obradu signala - digitalna obrada govora 3671 Drevni egipat,mit i istorija 3672 Drugi svjetski rat, africki front - istorija 3673 Drugo zasedanje avnoj-a - istorija 3674 Drzavno i drustveno stanje u srbiji za vreme nemanjica 3675 Egipat - istorija kulture i civilizacije 3676 Fasizam u nemackoj 3677 Filip ii makedonski 3678 Franacka drzava i dinastija merovinga - istorija 3679 Gradjanski rat u americi 3680 Grcko-persijski ratovi - istorija 3681 Hamurabijev zakonik 3682 Hatiserif iz 1833. - istorija 3683 Istorija arapa - maturski rad 3684 Istorija filma 3685 Istorija starog egipta 3686 Istorija televizije beograd 3687 Josip broz tito - istorija 3688 Keltski,orijentalni i drugi mitovi o gospodaru prstenova 3689 Knez milos obrenov - istorija 3690 Kolonat i koloni 3691 Kralj milutin 3692 Kraljevo namesnistvo od 1899 - 1893 3693 Matrijarhat (mit ili istorijska cinjenica) 3694 Maturski (grcka mitologija) 3695 Milan obrenovi 3696 Monarhija 3697 Napad na francusku 1940 3698 Napad na perl harbor 3699 Napoleon bonaparta (1769-1821) 3700 Nastanak srpskih dinastija obrenovic i karadjordjevic 3701 Nikola pasic 3702 Nikola tesla - istorija umjetnosti i kultura 3703 Oktobarska revolucija - rusija 3704 Organizacija drzave u srednjem veku 3705 Osmansko carstvo 3706 Pad napoleona banaparte (1769-1821) 3707 Pad srednjovjekovne bosanske drzave - istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3708 Papa ivan pavao ii - vjeronauka 3709 Petar ii petrovi njegos - istorija 3710 Politika sjedinjenih americkih drzava prema europi do 1951. godine - istorija 3711 Povelja kulina bana - istorija 3712 Povijest ilirske pokrajine - maturalni rad 3713 Privreda i trgovina u srednjem vijeku - istorija 3714 Pronalazak i razvoj papira - istorija 3715 Proporcija u antici - umetnost, arhitektura 3716 Prvi svetski rat 3717 Prvi svijetski rat. (uzrok,trajanje i posledice) 3718 Rani srednji vijek - istorija 3719 Ravnogorski cetnicki pokret 3720 Rene magrit nadrealizam 3721 Ricard ii i seljacki ustanak-istorija-12 3722 Robovi u starom rimu 3723 Sarajevski atentat 3724 Sedam svetskih cuda - geografija 3725 Seobe srba (prva , druga , treca) 3726 Severno-africko ratiste 1941-1943-maturski-istorija 3727 Solunski front - solunska ofanziva - istorija 3728 Sparta -maturski 3729 Sparta-12 3730 Spartansko uredjenje 3731 Srbija u doba kralja milutina 3732 Srednjevjekovna kultura arapa 3733 Srednjovjekovna bosna-istorija-13 3734 Srpska vojska na solunskom frontu 3735 Srpsko-tursko ratovanje 1804-1813 - istorija 3736 Starogrcka bozanstva - istorija 3737 Stefan uros ii milutin nemanji - istorija Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj 3738 zapadnoj evropi 3739 Ujedinjenje italije - maturski rad 3740 Uspostavljanje austro-ugarske vlasti - istorija 3741 Ustaski zlocini 1941 - 1945 3742 Uzrok i posledice i svetskog rata 3743 Vaspitanje u staroj atini 3744 Venecijanska renesansa 3745 Vijetnamski rat 3746 Vitezovi kroz istoriju 3747 Vizantija - istorija 3748 Vjera za vrijeme bana kulina - historija 3749 Vlada kralja aleksandra obrenovia 1893 - 1903 3750 Vozd karadjordje 3751 Alkoholna pia - poznavanje robe Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Istorija Komecijalno i carinsko poznavanje robe

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3752 Kom. poznavanje robe ishrana 3753 Mleko 3754 Naftni derivati 3755 Akcenat i ton glasa - poslovne komunikacije -25 3756 Badminton - teorija fizicke kulture 3757 Dijalog i tolerancija - tekst prikaza 3758 Globalizacija kulture - diplomski rad sociologija 3759 Govornicka vjestina cicerona 3760 Historijski pristup, vrijednost i znacaj retorike 3761 Ideologija novog doba - kuktura i mediji 3762 Intervju - sta je intervju 3763 Komunikacija i konflikti u komunikaciji-1 3764 Komunikacija 3765 Komunikacije i odnosi sa javnosu 3766 Komunikacije u organizaciji - organizacija 1 3767 Komunikacije 3768 Konflikti u organizacijama 3769 Kultura i licnost 3770 Martin luter king - opsta kultura 3771 Medijacija u sluzbi resavanja konflikta - maturski rad 3772 Neverbalna komunikacija 2 - komunikologija 3773 Neverbalna komunikacija 3774 Odlazak u penziju stres ili zadovoljstvo 3775 Odnosi s javnoscu 3776 Organizacione uloge - poslovne komunikacije 3777 Organizaciono ponasanje i motivisanje 3778 Pisana poslovna komunikacija 1 3779 Pisana poslovna komunikacija 3780 Ponasanje i izgled zaposlenih u komunikaciji 3781 Popularna kultura 3782 Poslovna kultura - verbalna komunikacija u poslovnim odnosima 3783 Poslovni bonton 3784 Profesionalni odnos farmaceuta i ljekara 3785 Radio emisija edukativnog sadrzaja 3786 Sajber kultura 3787 Stavovi gradana 3788 Stres u organizaciji 3789 Trac kao oblik komunikacije - komunikologija Upravljanje konfliktima u novosadskoj fabrici kablova telekomunikacije -ljudski 3790 resursi 3791 Upravljanje me uljudskim odnosima,konfliktima i stresom 3792 Verbalna komunikacija 3793 Zakon o slobodi pristupa informacijama - komunikacija Komecijalno i carinsko poznavanje robe Komecijalno i carinsko poznavanje robe Komecijalno i carinsko poznavanje robe kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja kultura ponasanja

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3794 Znacaj neformalne komunikacije 3795 Znacaj organizacionog ponasanja u savremenoj kompaniji - organizaciono ponasanje 3796 Arhitektonske kompozicije - osnove arhitektonskih kompozicija 3797 Crtanje i slikarstvo - uvod u estetiku 3798 Djuzepe verdi 3799 Dubinska ostrina kod fotografija 3800 Ergonomija misa 3801 Estetika popart 3802 Estetika tela i telesnih ukrasa - estetika 3803 Estetika u medijima - estetika 3804 Estetika-popart 3805 Fidija-likovno-maturski 3806 Geometrijska analiza rafaelove "atinske skole" 3807 Goticka skulptura u francuskoj 3808 Henry morgan - the king of buccaneers 3809 Impresionizam - likovna kultura 3810 Impresionizam u francuskom slikarstvu 3811 Jpg i gif kompresija 3812 Linearno i nelinearno (median) filtriranje slike u prostornom domenu 3813 Linearno i nelinearno filtriranje slike 3814 Ludvig van beethoven - klavirska sonata op. 79 g dur - muzicka kultura 3815 Mikelandjelo - istorija umetnosti 3816 Mitski talog - betmen 3817 Nadrealizam - teorija kulturnog stvaralastva 3818 Nastanak i razvoj dzeza - muzicka kltura 3819 Neoklasicna síkola - teorija organizacije 3820 Ornament kao estetska komponenta 3821 Pojam ukusa i njegova uloga u hjumovoj filozofiji umetnosti 3822 Posledice modernosti - enntoni gidens 3823 Praistorijska umetnost na tlu srbije 3824 Problem umetnosti i lepote, s posebnim osvrtom na jaspersovo shvatanje - filozofija 3825 Retusiranje- diplomski 3826 Salvador dali - likovna umetnost 3827 Sava sumanovic - likovno - maturski rad 3828 Senegalska umetnost nekada i sada 3829 Slikarske tehnike 3830 Umetnost fotografije i reneke dijkstra 3831 Umetnost krita - umetnost 3832 Valter benjamin umetnicko delo u veku svoje tehnicke reprodukcije - seminarski rad 3833 Zena u srednjem veku 3834 Zvuk na filmu - mediji 3835 Advertajzing Agencija za organizaciju specijalnih doga aja sa aspekta me unarodnog marketing 3836 medjunarodni marketing 3837 Agencija za organizaciju specijalnih doga aja sa aspekta me unarodnog marketinga 3838 Analiza koncepta - lateralni marketing kultura ponasanja kultura ponasanja Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Likovno Marketing Marketing Marketing Marketing

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3839 Brend coca cola - marketing 3840 Cena kao insrtument marketing miksa 3841 Cena kao instrument marketing miksa - marketing 3842 Cena kao instrument marketing miksa 3843 Cena kao instrument marketing mixa 3844 Cena kao instrument usluznog marketing miksa1 3845 Coca cola & 3846 Coca cola - trendovi konkurencija 3847 Definicija i funkcije marketinga - marketing 3848 Direktni marketing 3849 Distribucija kao element marketing miksa - marketing 3850 Dp rubin - marketing 3851 E marketing-diplomski 3852 Filmski marketing - konkretni promotivni mehanizmi za najavu filma 3853 Filmski marketing 3854 Formulisanje i upravljanje strategijom prodaje 3855 Funkcije i vrste marketinga 3856 Heinekencase - politika marketing komuniciranja 3857 Informacije za marketing odluke 3858 Integrali neodredjeni i odredjeni - matematika 3859 Internet i sloboda govora - odnosi s javnosu 3860 Internet marketing plan turisticke agencije-17 3861 Internet marketing plan- rakija-17 3862 Internet marketing plan 3863 Internet marketing program- sve za auto -33 3864 Internet marketing 3865 Internet markteting-13 3866 Internet_marketing 3867 Istraziti moc medija 3868 Istrazivanja marketinga 3869 Istrazivanje trzista - marketing 3870 Istrazivanje trzista u funkciji donosenja odluke o nabavi robe iz uvoza - birotehnika 3871 Istrazivanje trzista za izbor lokacije ugostiteljskog objekta 3872 Istrazivanje u marketingu - marketing 3873 Javno mnijenje 1 3874 Javno mnijenje 2 3875 Javno mnijenje i masovni mediji 3876 Komuniciram,dakle postojim - odnosi s javnosu 3877 Komunikacije i odnosi sa javnosu 3878 Konkretni promotivni mehanizmi za najavu filma - filmski marketing 3879 Kosarka na olimpijskim igrama 3880 Krizni odnosi sa javnosu 3881 Krovni vrtovi 3882 Kulturna raznolikost komparacija sad i francuske 3883 Kulturna raznolikost komparacija sad i njemacka Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3884 Kupac - marketing 3885 Ljudi kao potrosaci - marketing 3886 Ljudi u procesu pruzanja usluga-marketing usluga 3887 Lociranje informacija na web stranama - internet 3888 Marketing - strategije marketinga i segmentacija trzista 3889 Marketing - trziste 3890 Marketing dogadjaja 3891 Marketing istrazivanje 1 3892 Marketing kao nauka i praksa - ekonomija 3893 Marketing komuniciranja -interne komunikacije kako deo odnosa sa javnoscu 3894 Marketing komuniciranje - marketing 3895 Marketing menadzment istrazivanja 3896 Marketing miks koncept - marketing 3897 Marketing miks u javnoj apoteci - preduzetnistvo u zdravstvu 3898 Marketing miks u praksi 2 3899 Marketing mix 3900 Marketing na internetu 3901 Marketing odnosa sa potrosacima - marketing 3902 Marketing osobenosti vo drugite dejnosti 3903 Marketing petrohemija pancevo 3904 Marketing plan (temporex) - marketing 3905 Marketing plan kompanije t- mobile 3906 Marketing preduzeca burger king 3907 Marketing preduzeca google 3908 Marketing preduzeca yahoo 3909 Marketing preduzea ''igma uljma'' 3910 Marketing u kulturi word 2003 3911 Marketing u politici 3912 Marketing u saobracaju 3913 Marketing u sportu -hrvatski 3914 Marketing u sportu-17 3915 Marketing usluga 3916 Medijima je potrebna promena - teorija medija 3917 Mercedes-benc - organizacija i funkcionisanje marketinga 3918 Metode istrazivanja - anketa 3919 Mlekoprodukt - marketing plan 3920 Mobilni marketing 3921 Moc medija sa osvrtom na rs 3922 Niz i granicna vrednost niza 3923 Oblik kao element dizajna 3924 Oblikovanje marketinske strategije 3925 Odnosi s javnosu-mediji 3926 Odnosi s medijima 3927 Odnosi sa javnoscu na internetu 3928 Odnosi sa medijima kao dio odnosa s javnosu - odnosi s javnosu Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3929 Odnosi sa medijima 3930 Odredjivanje i shvatanje marketinga - marketing 3931 On line pr 3932 Organizacija i vodenje marketinga u preduzeu »gljiva ­prom« d.o.o 3933 Organizacija istrazivanja trzista i marketinga 3934 Pakovanje i ambalaza - osnovi mrketinga Perspektive turizma, rekreacije i gostoprimstva u evropskim razmerama i uticaj na 3935 marketing - marketing u turizmu 3936 Plan sajta - online marketing 3937 Politicke partije 3938 Politicki marketing - istrazivanje javnog mnjenja i politicki marketing 3939 Politicki marketing 1 3940 Politicki marketing-istrazivanje javnog mnijenja i politicki marketing 3941 Politicki marketing 3942 Politicki msrketing 3943 Ponasanje potrosaca 2 3944 Ponasanje potrosaca frizidera 3945 Ponasanje potrosaca google 3946 Ponasanje potrosaca 3947 Potrebe i motivi potrosaca 3948 Pr i televizija 3949 Pr u sportu 3950 Pr-kampanja-vip 3951 Pravo konkurencije - marketing 3952 Preduzetnik kao licnost - marketing 3953 Proizvod sa aspekta marketinga - osnove ekonomije biznisa2 3954 Proizvod- marketing 3955 Promocija - marketing 3956 Promocija kao instrument marking miksa 3957 Propagandna nacela i tehnike 3958 Retorika u fukciji pr-a - odnosi s javnosu 3959 Samsung electronic company-globalne marketinske operacije 3960 Saobracajni marketing 3961 Savremeni aspekti farmaceutskog marketinga 3962 Savremeni trendovi u razvoji i istrazivanju 3963 Savremeno drustvo je medijska kultura 3964 Stvaranje politickog brenda multimedijalnim komuniciranjem 3965 Telemarketing - direktni marketing 3966 Teorija izbora potrosaca 3967 Teorije medijskih uticaja 3968 Trzista kapitala - marketing 3969 Uloga i posledice komercijalizacije medija 3970 Upravljanje marketingom - unapre enje prodaje kao oblik promocije 3971 Uticaj kanala distribucije na cenu proizvoda - marketing i odnosi s javnoscu 3972 Wap-mobilni internet 3973 Web marketing - reklamiranje na internetu 1 Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

3974 Windows xp 3975 Znacaj brenda u prometu 3976 Znacaj direktnog marketinga 3977 Znacaj word-of-mouth komunikacije u usluznom sektoru - marketing 3978 unarodno marketing istrazivanje 3979 Aritmeticka sredina i testiranje razlika aritmetickih sredina - matematika 3980 Definicija geometrijskog 0reda-maturski 3981 Diskretne matematicke strukture 3982 Diskretne matematicke metode - matematika 3983 Dugorocni kredit zadatak - finansijska matematika 3984 Eksponencijalna funkcija, jednacine i nejednacine - matematika 3985 Eksponencijalna funkcija, jednacine i nejednacine - matematika2 3986 Geometrija - osna simetrija 3987 Geometrijski problemi 3988 Istorija matematike-tema blez paskal 3989 Koliko ima prostih brojeva 3990 Konusni preseci 3991 Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija 3992 Kvadratura kruga 3993 Logaritamska funkcija i logaritamske jednacine - matematika 3994 Logaritamska funkcija matematika-22 3995 Maksimalni protok 3996 Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16 3997 Matematika - odredjeni integrali 3998 Matematika kompleksni brojevi 3999 Matematika-odredjeni i neodredjeni integrali 4000 Matrice - matematika 4001 Matrice 4002 Metodike nastave-tema ugao 4003 Nelinearne strukture-implementacija( izvrsavanje) 4004 O konstruktivnim zadacima u ravni - matematika 4005 Pitagorina teorema - matematika 4006 Pitagorina teorema - metodika nastave matematike 4007 Polinomi - maturski - matematika 4008 Povrsina mnogougla 4009 Prikazati graficki polozaj konkretnih i asptraktnih podataka 4010 Simpleks metoda - matematika 4011 Starogrcka matematika - matematika 4012 Trisekcija ugla 4013 Vaznije osobine kruga - metodika nastave matematike 2 4014 X na kvadrat test 4015 Analiza speditorskog preduzea ad "ekspres - sped", novi sad 4016 Dhl - ptt saobraaj 4017 Dokumenta koja prate robu 4018 Drumski transport robe Marketing Marketing Marketing Marketing Marketing Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4019 Hrvatske zeleznice - saobraaj - timp-a1 4020 Industrijski transporti- konvejeri 4021 Kontrola i popravka neispravnih elemenata kod vazdusne kocnice 4022 Koridor x 4023 Medjunarodna spedicija 4024 Medjunarodni transport 4025 Medjunarodni ugovori o prevozu robe 4026 Modul 1 - ekspoatacija zeleznice 4027 Odgovornost prevozioca u saobraaju 4028 Osnovni faktori bezbjednosti drumskog saobracaja - saobraaj 4029 Planiranje - saobraaj Poslovi uvoza u medjunarodnoj spediciji i transportno osiguranje (sa regulativom i 4030 primjerima iz prakse) - speditersko poslovanje 4031 Primjena incoterms termina u pojedinim granama prometa 4032 Putevi, ulicne mreze i javni gradski prevoz 4033 Rad brokera i speditera u logistici 4034 Ranzirni kolodvor -osnove prijevoza i prijenosa 4035 Sigurnost u drumskom saobracaju 4036 Specijalni poslovi speditera 4037 Spediterski posao 4038 Stanje saobracajne infrastrukture i proces revitalizacije 4039 Teorija saobracajnog toka 4040 Transport i zivotna sredina - saobraaj 4041 Transportna sluzba - organizacija rada 4042 Transportne sposobnosti - kapacitet transporta 4043 Ugovor o spediciji - ugovori u robnom prometu 4044 Ugovori spoljnotrgovinskog robnog prometa Uloga medjunarodnih speditera logisticka podrska u realizaciji spoljnotrgovinskih 4045 poslova 4046 Uloga speditera u spoljnotrgovinskom poslovanju-diplomski rad 4047 Uvod u saobracaj i transport - seminarski 4048 Vazdusni prevoz-sr 4049 Zadatak prevoza robe 4050 Zadatak za zavrsni ispit vozilo u funkciji bezbjednosti saobraaja 4051 Zeleznicki prevoz 4052 Zeleznicki saobracaj perspektive i razvoj 4053 Znacajnost pomorskog kontejnerskog transporta 4054 Zeleznicka vucna vozila 4055 Ciljevi bolonjske deklaracije i bolonjskog procesa 4056 Elementi evropske logisticke politike - logistika 4057 Eu i njena spoljnotrgovinska politika - ekonomija 4058 Europska unija 4059 Evolucija eu 4060 Evropska monetarna unija 4061 Evropska unija-od pridruzivanja do pristupanja - pravo i institucije eu 4062 Evropska unija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodna spedicija Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4063 Evropska-unija-i-balkan 4064 Evropske vrednosti - mitovi i realnost 4065 Evropske-integracije-kao-sansa 4066 Evropski monetarni sistem i em unija - medjunarodne finansije 4067 Evropski monetarni sistem i evropska monetarna unija 4068 Evropski parlament 4069 Hladni rat - istorija drzave i prava sa istorijom evropskih integracija 4070 Hladni rat 2 4071 Institucije eu 4072 Izvori me unarodnih trzishih arbitraza 4073 Kako funkcionise politicki sistem eu 4074 Konkurentnost fospodarstva - poljoprivrede 4075 Kreditni odnosi sa inostranstvom 4076 Medjunarodni crveni krst 4077 Medjunarodno kretanje kapitala - ekonomika medjunarodnog poslovanja 4078 Me unarodna trgovina 4079 Nastanak evropske unije 4080 Oblici i rizici globalizacije - me unarodni odnosi 4081 Odnos bosne i hercegovine i nato-a 4082 Opsta medjunarodna nadleznost 4083 Podeljen kipar izazov za un Pojmovno odre ivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja zamisli i 4084 sistema me unarodne bezbednosti 4085 Politika tehnoloskog razvoja evropske unije 4086 Poljoprivredni budzget eu Postupak za dobijanje savetodavnog misljenja me unarodnog suda pravde u hagu u 4087 slucaju "kosovo" 4088 Pregovori o pridruzivanju turske evropskoj uniji 4089 Pretpristupni fondovi eu 4090 Pridruzivanje eu - nacionalna ekonomija 4091 Pridruzivanje srbije eu 4092 Pristupanje u eu uslovi pristupanja 4093 Proces tranzicije u srbiji i crnoj gori 4094 Razvoj i politicke aktivnosti eu 4095 Savet ministara eu - seminarski 4096 Savremene teorije me unarodne podele rada 4097 Spoljna politika sad -a posle hladnog rata 4098 Spoljnotrgovinski odnosi evropske unije u procesu globalizacije 4099 Spoljnotrgovinsko poslovanje 4100 Srbija i nato militarizacija ili neutralnost 4101 Transfer thnologije i prozvodna kooperacija - me unarodno poslovanje 4102 Turisticki poslovi u medjunarodnom prometu 4103 Ustavnost evropske unije i akti institucija evropske unije 4104 Vodic kroz evropsku uniju danas 4105 Znacaj e-vlade za eu 4106 Znacajna dokumenta e.u. od 1965 do 1970 g. Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi Medjunarodni odnosi

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected]com sajt: www.maturskiradovi.net

4107 ~$stanak evropske unije-diplomski rad 4108 Analiza bilansa stanja trznica 4109 Analiza bilansa uspeha - finansijsko racunovodstvo Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i 4110 internet - diplomski rad 4111 Analiza industrije 4112 Analiza internog i eksternog okruzenja - proizvodni i usluzni menadzment 4113 Analiza internog i eksternog okruzenja-proizvodni i usluzni menadzment 4114 Analiza motivacione strukture zaposleni. - menadzment ljudskih resursa 4115 Analiza motivacione strukture zaposlenih Analiza neiskoriscenih internih resursa u funkciji optimizacije finansijskog polozaja 4116 preduzeca 4117 Analiza sredine family tours-a - menadzment 4118 Anketa istrazivanje oblasti zdravstvene zastite 4119 Arsenal 4120 Bencmarking - menadzment 4121 Bencmarking lokalne vodoprivrede - strateski menadzment 4122 Bilans stanja doo d&l trade - menadzment 4123 Bilans stanja i bilans uspeha 4124 Biznis plan - menadzment 4125 Biznis plan ­ saros comp - menadzment plan 4126 Britanska funta - turisticki menadzment 4127 Brokersko poslovanje - menadzment 4128 Cena kapitala- finansijski menadzment 4129 Centralna pisarnica -administrativno i kancelarijsko poslovanje 4130 Crvena zvezda 4131 Decentralizacija i specijalizacija rada - operativni i strategijski menadzment 4132 Definisanje menadzmenta i marketinga usluga 4133 Dejstvo dogadjaja - marketing, menadzment 4134 Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca - menadzment 4135 Dekomponovanje velikih sistema na mala i srednja preduzeca 2 4136 Delfi metod - stratesko odlucivanje 4137 Delovno planiranje 4138 Demingov koncept sistema kvaliteta 4139 Dizajn organizacije i organizacione strukture - menadzment 4140 Djelovanja finansijskog menadzmenta 4141 Ekologija,koncept odrzivosti razvoja - operativni menadzment 4142 Ekonomski i pravni aspekt budzeta - menadzment 4143 Elektronsko poslovanje ver 2 - menadzment Empirijska studija stavova menadzera prema drustvenoj odgovornosti kompanija u 4144 bosni i hercegovini-magistarski rad 4145 ETIKA I MORAL KOD MENADZERA (U BIZNISU) U 21. VIJEKU 4146 Eurocontrol (evrokontrola) - izvestavanje 4147 Evidencija sitnog inventara i ambalaze 4148 Faktori koji uticu na zivotnu sredinu - menadzment 4149 Finalno-tarife i naknade za usluge-integralna verzija Medjunarodni odnosi Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4150 Finansije i finansije trzista 4151 Finansije malih i srednjih preduzea 4152 Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment 4153 Finansijska trzista - finansijski menadzment 4154 Finansijska trzista - vrste i poslovi - finansijski menadzment 4155 Finansijske institucije i trzista - trziste kapitala 4156 Finansijski menadzment-finansije i sport 4157 Finansijski menadzment 4158 Finansijski menadzment - pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja 4159 Finansijski rizik ulaganja u zemlju -srbija 4160 Finansijsko planiranje-23 Fransizing ­ tajna uspeha znanje, obavestenost, pomo eksperata i oprez - poslovna 4161 etika 4162 Frustracije i konflikti 4163 Funkcii i principi na menaxmentot spored henri fejol - menadzment 4164 Funkcije menadzmenta 4165 Funkcije menadzmenta i poslovna etika u preduzetnickom biznisu - poslovna etika 4166 Funkcije menadzmenta i poslovna etika u preduzetnickom biznisu 4167 Geotermalna energija - menadzment 4168 Glavne faze procesa menadzmenta 4169 Globalizacija - strateski menadzment 4170 Greske pri preradi metala valjanjem - plasticna prerada metala 4171 Historiski razvoj menadzmenta 4172 Holding kompanija i pripajanje preduzeca 4173 Industrijski menadzment - maslovljeva teorija potreba 4174 Institucionalna i pravna konsolidacija eu - usluzni biznis 4175 Intelektualni kapital preduzea - menadzment 4176 Internacionalne organizacije 4177 Internet i strategijski menadzment 4178 Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad-5 stranih 5 domacih 4179 Ispitivanje prilikom selekcije 4180 Istrazivanje trzista knjiga u srbiji - menadzment 4181 Izbor kriterijuma za definisanje preduzeca prema velicini - menadzment 4182 Izrada investicionog projekta - projektni i investicioni menadzment 4183 Izrada investicionog projekta-projektni i investicioni menadzment 4184 Izvestaj o finansijskim tokovima 4185 Izvozni marketing menadzment -marketing menadzmenta 4186 Japanski menadzment - menadzment ljudskih resursa 4187 Japanski menadzment 4188 Japanski sistem timskog rada 4189 Javne isprave 4190 Javni prihodi i rashodi - finansijski i devizni menadzment u turizmu 4191 Javni rashodi 4192 Javni sektor - uloga javnih preduzea u privrednom razvoju 4193 Jedan dan proveden sa menadzerom-upravljanje ljudskim resursima 4194 Jedan dan sa menadzerom Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4195 Jedan dan sa menadzerom3 4196 Kadrovski menadzment (gradska organizacija crveni krst ­ nis) 4197 Kako stvoriti inovativni model organizacione strukture - organiziciono ponasanje 4198 Kako umanjiti stres na radnom mjestu - menadzment ljudskih resursa - ek 4199 Kako umanjiti stres na radnom mjestu - menadzment ljudskih resursa - ijek 4200 Kanali na distribucija 4201 Karakteristike menadzera - principi menadzmenta 4202 Keiranje menadzment tima 4203 Kolektivni ugovor o radu - menadzment 4204 Kominikacija 4205 Komuniciranje i poslovna etika - menadzment 4206 Komunikacija - menadzment 4207 Komunikacija i komunikacijski procesi u organizaciji i vo enju - komunikologija 4208 Komunikacija izmedju menadzera i zaposlenih u ugostiteljstvu 4209 Komunikacija 4210 Komunikacije u mendzmentu - strategijski menadzment 4211 Konflikti - menadzment ljudskih resursa 4212 Konfliktite i meunarodniot mir i bezbednost - bezbednost 4213 Kontrola zaliha u srj mobilna srpske 4214 Kontrolisanje - menadzment u industriji 4215 Korporativno upravljanje i nadzor 4216 Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu 4217 Kreiranje menadzment tima 4218 Krispy kreme- strategijski menadzment 4219 Krizni menadzment u turizmu 4220 Kupovina osnovnih sredstava 4221 Liderstvo - menadzment ljudskih resursa 4222 Liderstvo - menadzment 4223 Liderstvo - menadzment 4224 Lizing 4225 Ljudi, kadrovi, tim u menadzmentu 4226 Ljudski resursi - menadzment 4227 Ljudski resursi-rad 4228 Ljudski resursi 4229 Makro menadzment u evropskoj uniji 4230 Mala i srednja preduzeca 4231 Marketig strategija preduzea lura d.d.zagreb 4232 Marketing dove firme 4233 Marketing i menadzment u obrazovanju 4234 Marketing menadzment istrazivanja 4235 Medunarodno diverzificiran portfolio - me unarodni finansijski menadzment 4236 Menadzer 4237 Menadzeri - glavni resurs svake organizacije Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment - poredjenje google i 4238 yahoo 4239 Menadzersko odlucivanje,internacionalni biznis i menadzment - poredjenje nokie i Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

simensa 4240 Menadzment - odlucivanje 4241 Menadzment - seminarski - biznis plan 4242 Menadzment americki japanski 4243 Menadzment i odlucivanje 4244 Menadzment kvaliteta u sportu 4245 Menadzment ljudskih resursa - menadzment 4246 menadzment ljudskih resursa 4247 Menadzment prodaje 4248 Menadzment promena 4249 Menadzment resursa u obrzovanju zemalja u tranziciji 4250 Menadzment resursa u uslovima globalizacije 4251 Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopste-11 4252 Menadzment sportskog kluba crvena zvezda 4253 Menadzment u evropi 4254 Menadzment u japanskom sportu 4255 Menadzment u sportu -28 4256 Menadzment u sportu osnovne delatnosti u sistemu sporta -n 4257 Menadzment u sportu u opstini pozarevac 4258 Menadzment u sportu 4259 Menadzment upravljanje ljudskim resursima 4260 Menadzment-motivacija ­ pojam, uloga i znacaj 4261 Menadzment. malog biznisa2 4262 Menadzent znanja 4263 Menadzer inovator 4264 Menadzer komunikator 4265 Menadzer-velemajstor manipulacije, virtuoz me uljudskih odnosa 4266 Menadzer 4267 Menadzerska revolucija - menadzment 4268 Menadzment agrobiznisa i ekoloski menadzment 4269 Menadzment dogadjaja menadzment ljudskih resursa 4270 Menadzment i osnovne aktivnosti menadzmenta Menadzment i strukturna organizacija hotela "ivan`s holding" upravljanje ljudskim 4271 resursima (hrm) 4272 Menadzment informacioni sistemi-automatska obrada podataka 4273 Menadzment inovacija 4274 Menadzment kao nauka i vestina - osnove menadzmenta 4275 Menadzment ljudskih potencijala- sigurnost i zastita na radu 4276 Menadzment ljudskih resursa - marketing 4277 Menadzment ljudskih resursa - menadzment u sportu 4278 Menadzment ljudskih resursa -plata i platni sistem 4279 Menadzment ljudskih resursa- analiza motivacione strukture zaposlenih 4280 Menadzment procesa znanja 4281 Menadzment specijalizovanih hotela-menandzment-23 4282 Menadzment sportskih doga aja 4283 Menadzment totalnim kvalitetom ( tqm ) i studije slucaja Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4284 Menandzment- upravljanje doga ajima-11 4285 Menazdment-menadzment kao funkcije i profesije 4286 Menazdment-Odlucivanje 4287 Menazdment-Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola 4288 Menazdment-Planiranje 4289 Menica na finansijskom trzistu - finansijski menadzment 4290 Metode i tehnike strategijskog menadzmenta. 4291 Metode tehnoloskog predvi anja - tehnoloski menadzment 4292 Metodi i modeli kontrole u organizaciji 4293 Metodicki organizacijski oblici rada 4294 Metodologija sistema obracuna stvarnih troskova 4295 Me unarodni finansijski menadzment 4296 Mobing - savremeno poslovanje 4297 Mobing 4298 Modeli i rezultati privatizacije u srbiji - menadzment 4299 Monetarne i javne finansije - izvrsenje budzeta 4300 Motivacija - ljudski resursi 4301 Motivacija - menadzment 4302 Motivacija - sportski menadzment 4303 Motivacija za rad 4304 Motivacija za rad 4305 Motivacija zaposlenih - menadzment ljudskih resursa 4306 Motivacija zaposlenih - menadzment ljudskim resursima 4307 Motivacija zaposlenih - strategijski menedzment 4308 Motivacija zaposlenih,stvaranje uspesnog tima - menadzment 4309 Motivacija zaposlenih-ek 4310 Motivacija zaposlenih 4311 Motivacija zaposlenika - menadzment 4312 Motivacija 4313 Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnosu u sportskom menadzmentu 4314 Multimedijalne tehnologije i satelitske veze - tehnoloski menadzment 4315 Multinacionalne kompanije u srbiji 4316 Nadleznost, ovlasenje, mo i uticaj -upravljanje promenama (menadzment) 4317 Nastanak europske unije - politicki menadzment 4318 Nesaglasnost uloga 4319 Neverbalna komunikacija u organizaciji - komunikologija 4320 Nivoi formulisanja strategije 4321 Novi nacin poslovanja ekologija i koncept odrzivog razvoja - menadzment 4322 Novosadski sajam - strategijski menadzment 4323 Obezbe enje i obuka kadrova 4324 Obezbe ivanje kreditnih sredstava menadzment malog i srednjeg preduzeca 4325 Oblikovanje radnog mesta 4326 Obracun troskova otpisa osnovnih sredstava 4327 Obracun troskova poslovanja u trgovinskim preduzecima 4328 Obrazovanje i biznis - menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4329 Obrazovanje interakcionisticka perspektiva 4330 Obveznice-finansijski menandzment-32 4331 Ocenjivanje i nagradjivanje menadzera i radnika 4332 Ocenjivanje performansi zaposlenih - menadzment ljudskih resursa 4333 Odabir kadrova za zaposljavanje 4334 Odlucivanje u funkciji upravljanja 4335 Odrzivi razvoj srpskog drustva 4336 Okruzenje preduzea 4337 Opasnosti i mjere zastite od stetnih stvari 4338 Operativni i strategijski manadzment 4339 Operativni menadzment - ekosistem i ekomenadzment 4340 Operativno i takticko planiranje 4341 Organizacija malih preduzea 4342 Organizacija nabave 4343 Organizacija preduzeca - firma Marko Polo 4344 Organizacija preduzea - menadzment 4345 Organizacija preduzea - razvoj novog proizvoda 4346 Organizacija proizvodnje- optimizacija proizvodnog procesa 4347 Organizacija smk- kljucni faktori kvaliteta proizvoda, metode i tehnike 4348 Organizacije proizvodno poslovnih sistema - tehnologija 4349 Organizaciona kultura 4350 Organizaciono strukturiranje u funkciji preduzetnickog ponasanja - menadzment 4351 Organizovanje - osnovi menadzmenta 4352 Organizovanje kao element menadzmenta Organizovanje kao jedna od funkcija menadzmenta na primeru dp zastava livnica 4353 topola - menadzment - diplomski rad Organizovanje kao jedna od funkcija menadzmenta na primeru dp zastava livnica 4354 topola 4355 Osnivi menadzmenta i preduzetnistva 4356 Osnove menadzmenta (vodjenje - liderstvo). 4357 Osnove menadzmenta - menadzment 4358 Osnovi menadzmenta - menadzment 4359 Osnovi menadzmenta 4360 Osnovi menadzmenta 4361 Osnovna prava potrosaca u turizmu 4362 Osnovne karakteristike prevoznih i spediterskih tarifa - poslovni menadzment 4363 Osnovni procesi i podprocesi u transportu robe i posiljki Osvrt, komentar, izvestaj i novinarska kritika na temu po izboru - menadzment 4364 umetnicke produkcije 4365 Piraterija 4366 Plan kao instrument implementacije strategije 4367 Plan organizacije skole fudbala backa - menadzment u sportu 4368 Plan prodaje i prihoda - industeijski menadzment 4369 Plan prodaje i prihoda - industrijski menadzment 4370 Plan razvoja preduzeca-operativni i strategijski menadzment 4371 Planiranje - menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4372 Planiranje - osnovi menadzmenta 4373 Planiranje bezbednosni menadzment 4374 Planiranje i odlucivanje - menadzment 4375 Planiranje i organizovanje dogadjajima 4376 Planiranje ljudskih resursa u sportu 4377 Planiranje poslovanja u trzisnom privre ivanju - poslovno planirenje 4378 Planiranje 4379 Platen promet i ulogata na nbrm - bankarski menadzment 4380 Platni bilans 4381 Plovidbeno pravo - menadzment 4382 Pojam i funkcije menadzementa 4383 Pojam i funkcije menadzmenta 4384 Pojam i funkcije menadzmenta 4385 Pojam i sadrzina bilansa uspeha 4386 Pojam menadzmenta-seminarski 4387 Pojam menadzmenta 4388 Pojam organizacija 4389 Pojam,predmet, metod i ciljevi finansijskog planiranja - finansijski menadzment 4390 Poslovna etika - korporativna drustvena odgovornost 4391 Poslovna etika - menadzment 4392 Poslovna etika i licne vrijednosti - osnove menadzmenta 4393 Poslovne komunikacije - komunikacije i menadzment 4394 Poslovni ciljevi i performanse preduzea - menadzment 4395 Poslovno pravo - cekovi 4396 Predlog projekta 4397 Preduzednicki menadzment - principi menadzmenta 4398 Preduzetnistvo - menadzment 4399 Preduzee dane tours - menadzment 4400 Pribavljanje i regrutacija personala 4401 Primena ms projecta pri realizaciji projekata (kratki prikaz sa ura enim projektom) Primena savremene informacione tehnologije u agencijskom poslovanju - turisticki 4402 menadzment 4403 Primene teorijskog i prakticnog znanja iz oblasti upavljanja kljucnim kupcima 4404 Primjena i postovanje etickih kodeksa u menadzerskom poslu 4405 Principi menadzmenta 4406 Principi mendzmenta- menadzment i drustvena odgovornost i etika 4407 Priprema robe za prodaju u ackoj prodavnici br.3 u mjesto - trgovinsko poslovanje 4408 Priprema robe za prodaju - trgovinsko poslovanje 4409 Pristupni rad - turisticki menadzment 4410 Problem menadzmenta - esej 4411 Procedure osnivanja firme-diplomski 4412 Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - menadzment 4413 Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije - uvod u menadzment 4414 Proces planiranja 4415 Proces strategijskog menadzmenta dane tours 4416 Proces strategijskog menadzment (analiza okruzenja) - strategijski menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4417 Proces strategijskog mendzmenta u telekom srbija- strategijski menadzment Menadzment 4418 Profesija - lider -osnove menadzmenta Menadzment Menadzment 4419 Projekat proizvodnje drzaca za salvete - upravljanje investicionim projektima 4420 Psiholoske osnove organizacije fabrike fad d.d. jelah - psihologija organizacije Menadzment 4421 Radna sredina ( fizicki uslovi ) - menadzment Menadzment 4422 Radna sredina ( fizicki uslovi )- menadzment Menadzment 4423 Radni konflikt - inteligentno predvidjanje i efektivni menadzment Menadzment 4424 Rashodi - finansije Menadzment 4425 Raspon menadzmenta Menadzment 4426 Razvoj menadzmenta u istoriji Menadzment 4427 Realizacija robe i usluga Menadzment 4428 Reforma drzavne uprave Menadzment Regionalana kultura i poslovni obicaji u me unarodnom menadzmentu - me unarodni Menadzment 4429 menadzment 4430 Regrutacija personala - osnove menadz. ljudskih resursa Menadzment Menadzment 4431 Regrutovanje i selekcija kandidata za zaposlenje - menadzment Menadzment 4432 Rentabilnost 4433 Rezultat poslovanja preduzeca Menadzment 4434 Rizik u poslovanju u medjunarodnom menadzmentu - me unarodni menadzment Menadzment Menadzment 4435 Robna dokumentacija u vezi sa snab. prod. robom4436 SAMOSTALNA IZRADA BIZNIS PLANA Menadzment 4437 Satelitske komunikacije - informacioni sistemi u menadzmentu Menadzment Menadzment 4438 Savremeni menadzment i zastita na radu Menadzment 4439 Savremeni menadzment 4440 Savremeni oblici organizovanja proizvodnog preduzeca - operativni menadzment Menadzment 4441 Selekcija kadrova Menadzment Menadzment 4442 Seminarski motivacija i rukovodjenje 4443 Sistem analitickog marketinga - menadzment Menadzment Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 - menadzment sportskih 4444 Menadzment manifestacija 4445 Sistem sponzorstva na evropskom prvenstvu u fudbalu 2008 - menadzment u sportu Menadzment 4446 Sklapanje ugovora - menadzment Menadzment 4447 Skripta strategijski menadzment Menadzment 4448 Sm korporacija, strategija korporacije Menadzment 4449 Specificni izvori finansiranja - menadzment Menadzment 4450 Stacionarna oprema za gasenje pozara Menadzment 4451 Standaradi eu iz oblasti ekoturizma - menadzment Menadzment 4452 Stepen razvijenosti opstine in ija - menadzment Menadzment 4453 Stilovi dobrog i loseg upravljanja - menadzment u sportu Menadzment 4454 Stilovi vodjstva menadzera u srbiji - menadzment Menadzment 4455 Strategija - menadzment Menadzment 4456 Strategija - principi menadzmenta Menadzment 4457 Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima - menadzment-ek Menadzment 4458 Strategija, planiranje i upravljanje ljudskim resursima - menadzment Menadzment 4459 Strategije diversifikacije - strategijski menadzment Menadzment 4460 Strategijom preduzetnickog dzudoa Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4461 Strategijski menadzment - firma Bambi 4462 Strategijski menadzment - fusnote 4463 Strategijski menadzment preduzea i kvalitet proizvoda 4464 Strategijski menadzment i upravljanje ljudskim resursima 4465 Strategijsko i takticko planiranje i politika preduzea - menadzment 4466 Strategijsko odlucivanje - menadzment sistemi za podrsku odlucivanju - dss 4467 Strategijsko odlucivanje - menadzment 4468 Strategijsko planiranje 4469 Strategijsko poslovno planiranje - menadzment 4470 Strateske alijanse 4471 Stratesko odlucivanje - menadzment Stratesko planiranje za nevladine organizacije - socijalno, zdravstveno i penziono 4472 osiguranje 4473 Stratesko planiranje za nevladine organizacije 4474 Stratesko usmjerenja preduzea - menadzment 4475 Stratesko usmjerenja preduzea 4476 Stres i prevencija stresa 4477 Stres u procesu rada 4478 Stres 4479 Struktura menadzmenta u klubu americkog fudbala philadelphia eagles 4480 Sunceva energija - menadzment prirodnim resursima 4481 Tehnoloski menadzment-globalizacija 4482 Tendencije u razvoju strategijskog menadzmenta 4483 Teorija organizacije - skolske organizacije 4484 Terorizam - menadzment u poslovno-civilnoj bezbednosti 4485 Timski rad - menadzment ljudskim resursima 4486 Timski rad - me unarodni ljudski resursi 4487 Timski rad - sport 4488 Timski rad 1 4489 Timski rad 2 4490 Timski rad 3 4491 Timski rad 4492 Tqm za male i srednje organizacije 4493 Transport opasnih materija - menadzment 4494 Transportna sluzba - organizacija rada 4495 Trgovina oruzjem 4496 Trgovina putem interneta - menadzment informacionih sistema 4497 Trziste novca i kapitala u sad - strateski finansijski menadzment 4498 Trziste kapitala - menadzment - diplomski rad 4499 Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca Uloga i znacaj finansijskog izvestavanja na relaciji top menadzment, polaganja 4500 racuna, vlasnik kompanije 4501 Uloga investicija u bankarskom i finansijskom menadzmentu 4502 Uloga komunikacije unutar procesa odlucivanja -diplomski rad 4503 Uloga lidera - menadzment 4504 Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4505 Upravljacki tim u sportskoj organizaciji 4506 UPRAVLJANE LJUDSKIM RESURSIMA-seminarski 4507 Upravljane ljudskim resursima 4508 Upravljanje finansijama malog preduzea - menadzment malog i srednjeg biznisa 1 4509 Upravljanje finansijama 4510 Upravljanje investicionim projektima - projekat proizvodnje drzaca za salvete 4511 Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management) 4512 Upravljanje ljudskim potencijalima 4513 upravljanje ljudskim resursima - menad ment ljudskih resursa Upravljanje ljudskim resursima - razlika izmedju teorije i prakse u srpskim 4514 preduzecima Upravljanje ljudskim resursima kadrovanje(human resources management) 4515 menadzment 4516 Upravljanje ljudskim resursima u oblasti obrazovanja u mupu 4517 Upravljanje porodicnim biznisom - diplomski rad 4518 Upravljanje porodicnim biznisom- seminaski 4519 Upravljanje porodinim biznisom- diplomski rad 4520 Upravljanje preduzecem 4521 Upravljanje prema ciljevima - osnove menadzmenta 4522 Upravljanje proizvodnjom Upravljanje promjenama sa primjerima u pomorskoj privredi - strategijski 4523 menadzment 4524 Upravljanje rizikom i osiguranje - menadzment malih i srednjih preduzea 4525 Upravljanje rizikom projekta-diplomski rad 4526 Upravljanje turistickim preduzecima - menadzment 4527 Upravljanje u kriznim situacijama 4528 Upravljanje zalihama -ek 4529 Upravljanje zalihama - finansijski menadzment 4530 Upravljanje zalihama - osnove finansijskog menadzmenta 4531 Upravljanje zalihama- biznis ekonomija i korporativno upravljanje 4532 Upravljacki informacioni sistemi - menadzment 4533 Uslovi rada i razvoj kluba - menadzment 4534 Usluzni menadzment Uticaj novih tehnologija na organizaciju i vo enje sastanaka - menadzment 4535 informacionih sistema 4536 Uvo enje u proces revizije i prihvatanje klijenata - projektni zadatak 4537 Vaznost mobilnih aplikacija - menadzment 4538 Virtualne organizacije 4539 Vizija i misija poslovno proizvodnog sistema - industrijski menadzment 4540 Vizija, misija i strateski ciljevi preduzeca 4541 Vodjenje - liderstvo- osnove menadzmenta 4542 Vodstvo - menadzment 4543 Vrste hartija od vrednosti - finansijski menadzment 4544 Zalihe - menadzment 4545 Zdravstvena briga i bezbednost zaposlenih - menadzment projekata i ljudskih resursa 4546 Zlatiboru - turisticki menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4547 Znacaj kontrole u funkciji strategije menadzmenta 4548 Znacaj privatizacije u privrednom razvoju 4549 Znacaj timova i timskog rada za organizaciju - uvod u biznis Znacaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno poslovnom sistemu - menadzment 4550 kvaliteta Znacaj i uloga sistema kvaliteta u proizvodno poslovnom sistemu - menadzment 4551 kvaliteta 4552 Sta je knowledge menadzment i kako se aplicira u savremenim preduzeima 4553 4554 Analiza neiskorisenih internih resursa preduzea 4555 Asortiman proizvoda 4556 Bencmarking 4557 Dimenzije organizacione strukture 4558 Dizajniranje organizacione strukture - organizacije Doprinos funkcije kontrole razvoju organizacione kulture preduzea ­ domaa i 4559 inostrana iskustva - marketing 4560 Efikasnost i efektivnost kao faktori konkurentske prednosti organizacije 4561 Ekonomski rast i razvoj preduzeca 4562 Evidencija nabavke i utrosaka sitnog inventara i ambalaze 4563 Finansijska funkcija u preduzecu 4564 Funkcionalna organizacijska struktura - organizacija 4565 Gra anski neredi - bezbednost 4566 Internet biznis plan - atpsport 4567 Internet biznis plan pekare 4568 Investicioni program za mini vinariju 4569 Korporativna preduzetnicka organizaciona kultura i poslovna etika 4570 Menadzment proizvodnje-diplomski rad 4571 Mobing - okruzenje poslovanja 4572 Mobing - organizaciono ponasanje 4573 Momenti koriscenja javnih baza podataka od strane preduzeca 4574 Motivacija potrosaca 4575 Motivacija u organizacijama 4576 Motivacioni faktori u proizvodnji 4577 Nove organizacione strukture -n 4578 Nove tehnologije u proizvodnji 4579 Operaciona istrazivanja 4580 Organizacija prodaje 4581 Organizacija rada i ponasanja- operativni menadzment 4582 Organizacija 4583 Organizacije preduzecamrezne organizacije 4584 Organizacije proizvodno poslovnih sistema 4585 Organizaciona struktura sportske kosarkaske organizacije 4586 Organizacione uloge 4587 Poslovanje ugostiteljskih i turistickih organizacija 4588 Poslovni plan -budzetiranje i finansijska kontrola 4589 Poslovni plan kao instrumentupravljanja Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4590 Poslovno planiranje 4591 Proizvodni program 4592 Proizvodnja ratluka 4593 Provera licnih sposobnosti za vodjenje poslova Realizacija akviziciono-upravljackog sistema - opste namene osnove automatskog 4594 upravljanja 4595 Sanacija rezervoara za naftne derivate 4596 Selekcija kadrova 4597 Sistem kvaliteta nabavke reprodukcionog materijala u proizvodnji novina 4598 Specificnosti koncepta upravljanjatroskovima po jedinici proizvoda !! 4599 Sredstva poslovanja preduzeca 4600 Standardni model procesa i planiranje revizije 4601 Stilovi loseg upravljanja Strategija razvoja preduzeca prosirenje i modernizacija proizvodnje metalnih 4602 konstrukcija u metalskom preduzeu ''celik'' 4603 Strategijski menadzment - primer preduzea a.d. tigar - pirot 4604 Strategijsko planiranje i politika sredstava za rad 4605 Studija izvodljivost proizvodnja jestivog ulja 4606 Studija izvodljivosti proizvodnja jestivog ulja 4607 Tradicionalne organizacione strukture 4608 Upravljanje proizvodnjom -studija slucaja fabrike _sloga_ a.d. 4609 V r s t e u c e nj a - organiziciono ponasanje 4610 Valutni rizik i metode njegovog menadzmenta 4611 Velicina organizacije 4612 Zastita i upravljanje ljudskim resursima u hotelima4613 Zastita na radu 4614 Zivotni ciklus tehnologije dect telefon siemens - tehnoloski menadzment 4615 J1 4616 J1 4617 TP1 4618 J2 4619 J2 4620 TP2 4621 J4 4622 J4 4623 Tp4 4624 J5 4625 J5 4626 TP5 4627 StdAfx 4628 TIMER 4629 TIMER 4630 TIMER 4631 TIMER 4632 TIMER 4633 TIMERDlg Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje Menadzment proizvodnje primer1 primer1 primer1 primer2 primer2 primer2 primer4 primer4 primer4 primer5 primer5 primer5 Debug Debug Debug Debug Debug Debug Debug

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4634 vc60 4635 vc60 4636 TIMER 4637 TIMER 4638 StdAfx 4639 TIMER 4640 TIMER 4641 TIMER 4642 TIMER 4643 TIMER 4644 TIMERDlg 4645 vc60 4646 vc60 4647 TIMER 4648 TIMER 4649 ReadMe 4650 resource 4651 StdAfx 4652 StdAfx 4653 TIMER 4654 TIMER 4655 TIMER 4656 TIMER 4657 TIMER 4658 TIMER 4659 TIMER 4660 TIMER 4661 TIMER 4662 TIMER 4663 TIMERDlg 4664 TIMERDlg 4665 ReadMe 4666 resource 4667 StdAfx 4668 StdAfx 4669 TIMER 4670 TIMER 4671 TIMER 4672 TIMER Debug Debug res res Debug Debug Debug Debug Debug Debug Debug Debug Debug res res TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku TIMER onaj sban daj iveku Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Objektno orijentisano programiranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje

4673 TIMER 4674 TIMER 4675 TIMER 4676 TIMER 4677 TIMER 4678 TIMER 4679 TIMERDlg 4680 TIMERDlg 4681 AERODROM 4682 Algoritmi i strukture podataka 4683 Baze podataka 4684 Delfi metod 4685 DINOBJ 4686 Linearno programiranje1 4687 Nasledjivanje u c++ 4688 ob 4689 objektni pristup 4690 objektni pristup2 4691 PHP5 MySQL 4692 PRETPLATNICI 4693 Programski jezici - poslovna informatika 4694 Analiza bilansa uspeha u osiguranju 4695 Analiza zakona o izmenama i dopunama zakona o osiguranju 4696 Kombinovano osiguranje motornih vozila-23 4697 Logistika u osiguranju - iz logistike 4698 Mesto i uloga ugovora o osiguranju u modernim privredama

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4699 Naknada iz osiguranja 4700 Obaveze osiguraca 4701 Obaveze osiguranika 4702 Osiguranje - finansijski menadzment 4703 Osiguranje bankarskih depozita Osiguranje motornih vozila prema zakonu o obveznim osiguranjima u prometu 4704 hrvatske 4705 Osiguranje motornih vozila prema zakonu o obveznim osiguranjima u prometu 4706 Osiguranje sportista 4707 Osiguranje transporta -ek 4708 Osiguranje transporta 4709 Osiguranje zivota na primeru osiguravajuce kompanije wiener stadtische 4710 Osiguranje zivota sa primerom osiguranja zivota kod kompanije dunav osiguranje 4711 Penzioni fondovi i osiguravajue kompanije 4712 Plasmani sredstava u osiguranju - pravo osiguranja 4713 Pojam i vrste stete 4714 Pojam osiguranja i polise osiguranja imovine osiguravajue kue -diplomski rad 4715 Revizija osiguravajuih drustva 4716 Rizici i prava u penzijskom i invalidskom osiguranju - radno i socijalno pravo 4717 Rizik - osiguranje 4718 Specificnosti racunovodstva penzijskog osiguranja Struktura kapitala osiguravajucih kompanija sa osvrtom na dunav osiguranje i 4719 reosiguranje 4720 Ugovor o osiguranju - ekonomija 4721 Uticaj reosiguranja na kapacitet osiguravajuceg drustva-diplomski rad 4722 Zdravstvena njega nekad i sad 4723 Zdravstveno osiguranje 4724 Daroviti ucenici i (ne)uspeh - akademsko pisanje 4725 Dosije iz pedagoske psihologije 4726 Dosije o uceniku-pedagoska 4727 Emocionalna pripremljenost - porodicna i skolska pedagogija 4728 Emocionalna pripremljenost- pedagogija 4729 Greske roditelja u vaspitanju svoje dece 4730 Karakteristike darovitosti na predskolskom uzrastu 4731 Kognitivni razvoj predskolskog deteta 4732 Maloletnicka delikvencija - pedagogija 4733 Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19 4734 Odnos pedagogije i drugih nauka - pedagogija 4735 Osobine maste dece predskolskog uzrasta 4736 Otkrivanje i rad sa darovitim ucenima u razrednoj nastavi likovne kulture 4737 Pedagogija - razvijanje samostalnosti na ranom uzrastu 4738 Porodicna pedagogija 4739 Prenatalni razvoj 4740 Psihologija-pedagogija-o potrebi poznavanja ucenika 4741 Razvoj emocija kod djece predskolskog uzrasta 4742 Socijalizacija dece predskolskog uzrasta - pedagogija Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Osiguranje Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4743 Strah i strepnja kod predskolske dece 4744 Teratogeni faktori - socijalna pedagogija 4745 Zastita djece i kodeks djecijih prava - porodicna pedagogija Znacaj saradnje porodice i predskolske ustanove - saradnja porodice i predskolske 4746 ustanove 4747 Skolska pedagogija 4748 Birokratija -ekavica 4749 Birokratija 4750 Brisanje osude, kaznene evidencije, uslovna osuda 4751 Ciljevi bolonjske deklaracije i bolonjskog procesa 4752 Demokracija 4753 Demokratija - pravo 4754 Demokratija i autokratija - opste ucenje o pravu 4755 Demokratija 4756 Diplomatija 4757 Diplomatija2 4758 Dogovorno pravo 4759 Drustveni ugovor- zan zak ruso 4760 Drzava - ustavno pravo 4761 Drzavna uprava - pojam, mesto, uloga 4762 Drzavnost evropske unije - teorija drzave i prava 4763 Drzavno ure enje bih - osnove prava 4764 Dusanov zakonik 4765 Egipat - egipatsko pravo 4766 Ekonomska diplomacija 4767 Ekonomska diplomatija i ekonomska globalizacija 4768 Ekonomska diplomatija 4769 Ekonomska dipolomatija i poslovno obavjestavanje 4770 Eu - evropsko pravo 4771 Evropska centralna banka - pravo evropske unije 4772 Evropski sud za ljudska prava 4773 Forme privrednih drustava u srbiji - pravo 4774 Funkcije drzave - pravo 4775 Hobsov i lokov pojam prirodnog prava 4776 Interakcija zrtve i ucinioca - viktimologija 4777 Izborni sistem u srbiji -zastita ljudskih prava 4778 Izvori imovinskog prava 4779 Izvori poslovnog prava 4780 Izvrsenje ugovora o kupoprodaji robe isporuka, preuzimanje i placanje robe 4781 Kazna zatvora - krivicno pravo 4782 Kriminal - maturski rad 4783 Kriminalistika tehnika tragovi krvi 4784 Kriminalisticki aspekt uvi aja 4785 Krivicna dela i prekrsaji 4786 Krivicna prijava 4787 Krivicno delo i osnovi koji iskljucuju postojanje krivicnog dela Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Pedagogija Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4788 Krivicnopravna zastita djece i maloljetnika 4789 Lisabonski ugovor 4790 Ljudska i gradjanska prava-17 4791 Ljudska i gradjanska prava 4792 Mane volje - gradjansko pravo 4793 Medjunarodni akreditiv -me unarodno poslovno pravo 4794 Medjunarodno pravo-diplomatski zastupnici 4795 Medjunarodno pravo-me unarodni kazneni tribunali 4796 Medjunarodno privredno pravo - drumski saobracaj 4797 Me unarodne konvencije u oblasti autorskog prava 4798 Me unarodni ugovori, definicija, faze nastanka - me unarodno javno pravo 4799 Me unarodno poslovno pravo - pravo 4800 Modeli demokratije - pravo Nacini na doznavanje za podgotvuvanje ili za postoenje na krivicno delo 4801 kriminalistika 4802 Nasledjivanje, testament - osnovi prava 4803 Nastanak i uloga me unarodnih trgovackih ugovora u privredi 4804 Negatorna tuzba-imovinsko prava 4805 Nevladine organizacije - me umnarodno pravo 4806 Nevladine organizacije i neprofitni sektor - me unarodno javno pravp 4807 Nistavni pravni poslovi 4808 Obligaciono pravo 4809 Ogranicenja ljudskih prava - ljudska prava 4810 Olaksavajuce i otezavajuce okolnosti - krivicno pravo 4811 Ombudsman 4812 Opsta pravna nacela i principi medjunarodnog privrednog prava 4813 Opste ucenje o pravu - ugovor o kreditu 4814 Opste ucenje o pravu Organizovani kriminal kao bezbednosni problem u svetu i kod nas - osnovi sistema 4815 bezbednosti 4816 Osnivanje privrednog subjekta 4817 Ostavinski postupak - nasledno pravo Planiranje kriminalisticko operativne djelatnosti na osnovu indicija,verzija i zlatnih 4818 pitanja kriminalistike - diplomski rad 4819 Pojam drzave i elementi drzave - pravo 4820 Pojam i osnovne karakteristike krivicnog prava - krivicno pravo 4821 Pojam i sadrzina tuzbe 4822 Pojam prava svojine 4823 Pojam, vrste i naknade stete - poslovno pravo 4824 Pomaganje kao oblik saucesnistva 4825 Ponuda i prihvat ponude - imovinsko pravo 4826 Poreska nacela 4827 Porodicno pravo 4828 Poslovno pravo-ugovor 4829 Poslovno pravo-vrste privrednih drustava 4830 Posrednicki ugovori o putovanjima Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4831 Postupak u sporovima zbog smetanja drzavine 4832 Povezivanje privrednih drustava - prava 4833 Pravda 4834 Pravna lica kao subjekti gra anskog prava - pravo 4835 Pravna norma - opste ucenje o pravu 4836 Pravna svojina - pravo 4837 Pravni lijekovi - pravo 4838 Pravni odnosi kao predmet pravne regulative - pravo 4839 Pravno delovanje na trzisnu strukturu 4840 Pravno delovanje na trzisnu strukturu1 4841 Pravno delovanje na trzisnu stukturu 4842 Pravo intelektualne svojine - poslovno pravo 4843 Pravo konkurencije - poslovno pravo 4844 Pravo na pravicno sudjenje 4845 Pravo na zivot - pravo 4846 Pravo zaloge na pokretnim stvarima - osnovi imovinskog prava 4847 Prestanak privrednog drustva - snove privrednog prava 4848 Primena prava - pravo 4849 Privredna drustva - pravni polozaj privrednih subjekata 4850 Privredno prava - poslovno pravo 4851 Privredno pravo v2 4852 Privredno pravo 4853 Problemi zaposlenih na radnom mestu - poslovno okruzenje 4854 Razlog suprotnosti 4855 Republika - pravo 4856 Republika - rimsko pravo 4857 Slobodne i carinske zone - me unarodno pravo 4858 Solunski proces 4859 Stalna sredstva - zemljiste i gradjevinski objekti 4860 Stvarno pravo i stvari - poslovno pravo 4861 Stvarno pravo i stvari 4862 Subjekti imovinsko pravnog odnosa 4863 Subjekti prava 4864 Subjekti privrednog prava 4865 Sudska opomena, iz oblasti krivicnog prava 4866 Sudska praksa i pravna nauka 4867 Svetska trgovinska organizacija - osnovi carisnkog prava evropske unije 4868 Temeljne vrijednosti demokracije-diplomski rad 4869 Terorizam - al-kaida - 11-rujan-2001 4870 Tuzilastvo - pravo 4871 Ubistvo deteta pri poro aju - krivicno pravo 4872 Ugovor o gra enju 4873 Ugovor o komisionu - obligaciono pravo 4874 Ugovor o komisionu i ugovor o kontroli kolicine i kvaliteta robe - poslovno pravo 4875 Ugovor o kupoprodaji - pravo Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4876 Ugovor o nabavi i narudzba 4877 Ugovor o nalogu - privredno pravo 4878 Ugovor o osiguranju prema vazecim propisima u republici srbiji 4879 Ugovor o prodaji - 2 poslovno pravo 4880 Ugovor o prodaji-1 poslovno pravo 4881 Ugovor o prodaji-15 4882 Ugovor o trgovinskom zastupanju - ekavica 4883 Ugovor o trgovinskom zastupanju 4884 Ugovor o zeleznickom saobracaju 4885 Ugovori spoljnotrgovinskog robnog prometa - poslovno pravo 4886 Ugovori u medjunarodnom poslovanju 4887 Ugovori u me unarodnom drumskom prevozu robe 4888 Umisljaj 4889 Ure ivanje zastite zivotne sredine - privredno pravo 4890 Uspostavljanje i prekid vojnih diplomatskih odnosa - pravo 4891 Ustav - uvod u pravo 4892 Ustav republike srbije 4893 Uvod u gra ansko pravo - fizicka lica 4894 Uvod u nauku o drzavi i pravu na temu moderni nedemokratski rezimi 4895 Vaspitne mere - krivicno pravo 4896 Zadaci pravnih subjekata u civilnoj zastiti - civilna zastita i 4897 Zadruge,berze i osiguravajuca drustva - poslovno pravo 4898 Zakljucivanje i forma ugovora 4899 Zalozno pravo na nepokretnim stvarima - hipoteka 4900 Zalozno pravo - stvarno pravo 4901 Zastita licnosti - bezbednost 4902 Znacaj ugovora o koncesiji za privredu srbije - poslovno pravo 4903 Zrtve narkomanije -pravo 4904 Agresivnost psihologija 4905 Alkoholizam - psihologija 4906 Alkoholizam -psihologija 4907 Alkoholizam i mladi - psihologija 4908 Darovitost - psihologija 4909 Demokratska psihijatrija - psihologija Determinisanje motiva koji uticu na odlucivanje potrosaca o kupovini - marketing 4910 psihologija 4911 Emocije - psihologija 4912 Emocionalna inteligencija - psihologija- ek 4913 Emocionalna inteligencija - psihologija 4914 Emocionalni zivot coveka, razvoj emocija - psihologija 4915 Emocionalni zivot coveka. razvoj emocija - psihologija 4916 Inteligencija - psihologija 4917 Jungova teorija licnosti - psihologija 4918 Mehanizmi odbrane - psihologija 4919 Motivacija - psihologija rada 4920 Neuroza Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Prava Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4921 Odbrambeni mehanizmi - psihologija 4922 Pamcenje 4923 Pamenje - psihologija 4924 Pamenje 2 - psihologija 4925 Pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti 4926 Poremecaji ponasanja 4927 Profesionalna selekcija kadrova - psihologija rada 4928 Psihicki problemi kod dece - psihologije 4929 Psihologija morala 4930 Psihologija ponasanja potrosaca-8 4931 Psiholoska priprema sportista- psihologija 4932 Razvoj misljenja (vrste) -psihologija 4933 Samopostovanje - psihologija 4934 Samopouzdanje kod radnika u kompaniji res trade - psihologija 4935 Sexualno nestereotipne grupe - socijalna patologija 4936 Snovi - psihologija 4937 Snovi 4938 Socijalizacija - psihologija 4939 Socijalna psihologija - ucenje po modelu 4940 Spavanje i sanjanje - psihologija 4941 Terenski uzvjestaji umjerena mentalna retardacija 4942 Tipovi i tipologija licnost1 4943 Uticaj droge na svest - psihologija 4944 Uticaj muzike na stavove i ponasanje - psihologija Zastupljenost korisenja duvana, alkohola i psihoaktivnih supstanci kod maloletnih 4945 lica - psihologija 4946 Znacaj emocija za mentalno zdravlje 4947 Znacaj analiticke psihologije -13 Analiza finansijske situacije pretpostavka kvalitetne revizije celokupnog poslovanja 4948 me unarodna finansijska revizija 4949 Faze razvoja harmonizacije racunovodstva 4950 Financijsko racunovodstvo - ekonomija 4951 Finansijska revizija javnog sektora- osnova za aktivni poslovni ambijent- revizija 4952 Finansijska revizija javnog sektora 4953 Finansijska revizija 4954 Finansijska teorija i politika 4955 Finansijske prevare i obmane - najveca pretnja kvalitetu revizorske usluge Klijenta, globalni proces revizije, izvestaji revizije, prevare i drugi nezakoniti poslovi 4956 - finansijski menadzment 4957 Knjigovodstvena dokumenta 4958 Knjigovodstvo sem 4959 Kupovina osnovnih sredstava - finansijskog racunovodstva 4960 Medjunarodna finansijska revizija 4961 Me unarodni racunovodstveni standard mrs 16 ­ nekretnine, postrojenja i oprema 4962 Obracun nabavne vrijednosti prodate robe - osnovi racunovodstva 4963 Obracun troskova poslovanja u trgovinskim preduzeima - racunovodstvo Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Psihologija Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

4964 Odnos racunovodstva i revizije 4965 Osnove obracuna po stvarnim troskovima - upravljacko racunovodstvo 4966 Planiranje revizije i analiticke procedure 4967 Privatizacije preduzea - finansije i racunovodstvo 4968 Racunovodstvena analiza ukupnih sredstava i kontrola rada turistickih agencija 4969 Racunovodstveno pracenje novca 4970 Racunovodstvo preduzeca u tranziciji 4971 Racunovodstvo-pojam i znacaj realizacije robe 4972 Racunovodstvo 4973 Revizija - finansijska kontrola 4974 Revizija - usluzni biznis 4975 Revizija racunovodstvenih izvestaja 4976 Standardni modeli procesa revizije 4977 Tretman prihoda u racunovodstvu 4978 Uloga racunovodstvene profesije u procesu finansijskog izvestavanja - finansije 4979 Utvrdjivanje finansijskog rezultata - racunovodstvo 4980 Uvod u upravljacko racunovodstvo-19 4981 Uvod u upravljacko racunovodstvo 4982 Znacajnost i revizijski rizik - revizija 4983 Garant fabrika djelova za motore - reinzenjering 4984 Reinzenjering 4985 Reinzenjering i uredsko poslovanje budunosti - reinzenjering 4986 Alkoholizam - psihopatologija 4987 Alkoholizam - sociologija 4988 Alkoholizam kao problem porodice i drustva 4989 Birokratija-fenomen birokratije kod maxa webera 4990 Blagdani u judaizmu - sociologija 4991 Bosna i herecegovina od 1995 - sociologija 4992 Bosna i herecegovina od 1995 tranzicija i rekonstrukcija privrede - sociologija Brak, srodnicke veze i porodicni odnosi kao cinioci drustvenog polozaja roma 4993 sociologija 4994 Brak 4995 Budizam - sociologija 4996 Budizam 2 4997 Budizam 4998 Cannabis sativa-marihuana 4999 Crkva bosanska - politologija 5000 Drustvene grupe 5001 Drustvene zajednice 5002 Drustveni polozaj vanbracne zajednice 5003 Drustvo i drustvene pojave - sociologija 5004 Drustvo i drustvene pojave - uvod u sociologiju 5005 Drustvo spektakla 5006 Drustvena funkcija magijskih obreda i rituala- maturski rad 5007 Drustvena misao antickog perioda - sociologija 5008 Drustvene funkcije religije Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Racunovodstvo Reinzinjering Reinzinjering Reinzinjering Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5009 Drustvene grupe - sociologija 5010 Drustvene grupe 5011 Drustveno-ekonomsko ure enje - ustavno pravo 5012 Drustvo i drustvene pojave-sociologija 5013 Drustvo kao problem sociologije 5014 Drustvo, mladi, droga - sociologija 5015 Drustvo, mladi, droga-sociologija 5016 Drzava - sociologija 5017 Drzava blagostanja 5018 Drzava i organizacija vlasti 5019 Drzava 5020 Emil dirkem - sociologija 5021 Extra-religija 5022 Fasizam-sociologija 5023 Funkcionalisticko tumacenje drustvenog razvoja - sociologija i osnovi bezbednosti 5024 Globalizacija - sociologija 5025 Globalizacija 22 - sociologija 5026 Harizmaticne vo e 5027 Hegelovo poimanje povijesnog razvoja - sociologija 5028 Hinduizam - sociologija 5029 Hriscanstvo 1 5030 Hriscanstvo i srpska pravoslavna crkva 5031 Hriscanstvo 5032 Ideologija-sociologija 5033 Islam - sociologija 5034 Islam 2 - sociologija 5035 Islam-sociologija 5036 Islam 5037 Istorijski oblici razvoja porodice 5038 Istorijski razvoj porodice - sociologija 5039 Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17 5040 Javno mnjenje i savremeno drustvo - sociologija 5041 Jedince u porodici 5042 Jevrejstvo - sociologija 5043 Jevrejstvo sociologija-12 5044 Jevrejstvo 5045 Karakteristike radnog traumatizma i apsentizma sa aspekta socijalne medicine 5046 Karl_marks 5047 Klasa, stratifikacija i nejednakost 5048 Kriminal - sociologija 5049 Kultura drustvo i pojedinca - sociologija 5050 Kultura i drustvo 5051 Kultura i moda - sociologija 5052 Kultura interneta - sociologija 5053 Kvalitet roditeljstva, istorijski osvrt i uslovi od kojih zavisi Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5054 Licnost isusa hrista 5055 Mafija 5056 Magija, mitologija, religija 5057 Maks veber o klasama i klasnom drustvu 5058 Maks veber o klasama i klasnom drustvu 5059 Maks veber 5060 Maturski rad-jevrejstvo 5061 Maturski rad-nestanak jezika u svijetu-sociologija 5062 Max weber 5063 Mesto i uloga religije danas 5064 Metod sociologije 5065 Metode ispitivanja u sociologiji-15 5066 Mit i mitologija 5067 Mladi i kriminal 5068 Mladi na selu - sociologija 5069 Mladi na selu 5070 Mladi u srbiji - sociologija 5071 Moderna porodica 5072 Motivisanost mladih za konzumiranje alkohola - sociologija 5073 Nacija - sociologija 5074 Nacija-sociologija 5075 Nacija 5076 Nacionalne manjine u srbiji ­ prava i polozaj 5077 Nacionalne manjine 5078 Nacionalni program 5079 Nacrt razvoja odrzivog razvoja republike srbije - sociologija 5080 Narkomanija - sociologija 5081 Narkomanija kao drustveni fenomen 5082 Narkomanija kod mladih - socijalni rad sa mladima 5083 Narkomanija-cirilica 5084 Narod i nacija - pojam i razlika 5085 Narod kao globalna drustvena grupa 5086 Narod kao globalna drustvena grupa 5087 Nasilje - sociologija 5088 Nasilje nad decom u savremenoj porodici - sociologija 5089 Nasilje u porodici - sociologija 5090 Nastavnik i njegove karakteristike - uvod u andragogiju 5091 Obicaji i moral - sociologija - maturski 5092 Oblici drustvene svesti- socilogija 5093 Oblici politickog poretka 5094 Odgoj djece u islamu - sociologija 5095 Odlike braka u srbiji 5096 Odnos crkve prema sekti 5097 Odnos sociologije i istorije 5098 Odnosi medju polovima Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5099 Odrednice evropskog kulturnog identiteta - sociologija 5100 Osnivaci sociologije 5101 Osnovi sociologije 5102 Osnovne ideje i problemi liberalizma 5103 Osobine i licnosti vodje - industrijskog menadzmenta 5104 Osobine i licnosti vodje 5105 P.burdje-vladavina muskaraca 5106 Partije i partijski sistemi - sociologija politike 5107 Pitanje religije i globalizacije sa osvrtom na muslimansku religiju i fundamentalizam 5108 Pojam drzave kao pravne i politicke organizacije 5109 Pojam i osnivanje drustva sa ogranicenom odgovornosu - sociologija 5110 Pojam i struktura drustva - sociologija 5111 Pojam lider, preduzetnik i menadzer 5112 Pojam maloljetnicke delikvencije - sociologija 5113 Pojam moci 5114 Pojam narkomanije 5115 Pojam sociologije i njen odnos prema drugim drusstvenim naukama - sociologija 5116 Pojam sociologije i njen odnos prema drugim drustvenim naukama - sociologija 5117 Pojma maloljetnicke delikvencije djukic vezmar knezevic malesevic 5118 Politicke partije 5119 Politika i moral 5120 Politika i zlo - sociologija 5121 Politika, moc i vlast 5122 Politicke partije u srbiji - politika 5123 Poremeaji identiteta u adolescenciji 5124 Porodica - sociologija 5125 Porodica i brak 5126 Porodica i funkcije porodice 5127 Porodica- sociologija 5128 Porodica 5129 Posledice modernosti - enntoni gidens 5130 Posljedice lisenja slobode - penologija 5131 Prava zena - sociologija -n 5132 Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama 5133 Prevencija zloupotrebe opojnih droga - socijalni rad 5134 Primitivna kultura frejzerovo tumacenje magije 5135 Prostitucija - istazivanje 5136 Prostitucija 5137 Protektivno civilno drustvo - politicka sociologija 5138 Pusenje i zavisnost 5139 Radna sredina - sociologija rada 5140 Rat kao najtezi oblik drustvenog sukoba - sociologija 5141 Ravnogorski cetnicki pokret 5142 Razvoj misli o drzavi kroz vekove-sociologija Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou - uticaj podmladaka politickih partija 5143 na taj proces Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5144 Religija - socioligije 5145 Religija - sociologija 5146 Religija danas - seminarski rad 5147 Religija i drustvo - sociologija 5148 Religija kao element kulture - sociologija 5149 Religija kao faktor politicke kulture i ekonomskog razvoja - socijalna politika 5150 Religija starog egipta - istorija kulture i civilizacije 5151 Religija u praistoriji - uporedna pravna tradicija 5152 Religija-10 5153 Religija 5154 Religije i veroispopvesti nacionalnih manjina u srbiji - sociologija 5155 Rod i ljudska seksualnost- sociologije 5156 Romi kao etnicka zajednica 5157 Samoubistvo - sociologija 5158 Savremeni teorijski pravci u sociologiji - sociologija 5159 Sekte 5160 Seminarski porodica 5161 Sicilijanska mafija 5162 Siromastvo - sociologija 5163 Soc. strategija blagostanja - eko. soc. penz. i zdrav. osigur. 5164 Socijalna antropologija - antropologija 5165 Socijalna i politicka misao hamdije pozderca period socijalizma 5166 Sociloske teorije prava -sociologija prava-16 Sociologija - obrada dela erving gofman- kako se predstavljamo u svakodnevnom 5167 zivotu 5168 Sociologija -fenomen zla 5169 Sociologija -prorok muhamed i moralne poruke kurana 5170 Sociologija ljubav 5171 Sociologija morala 5172 Sociologija rada - sociologija 5173 Sociologija rada 2 - sociologija 5174 Sociologija rada 5175 Sociologija,porodica 5176 Sociologija-kultura-nastanak i razvoj 5177 Sociologija-rat kao drustveni fenomen 5178 Sociologija-religija 5179 Sociologijska motrista hipi (hippie) generacije 5180 Sociolologija - politika i moc 5181 Socioloski aspekti interneta i rada na internetu 5182 Socioloski aspekti masovne kulture 5183 Socioloske dimenzije poslovnih komunikacija - sociologija 5184 Socioloske dimenzije poslovnih komunikacija-sociologija 5185 Stav srednjoskolaca prema obrazovanju na privatnim fakultetima - sociologija 5186 Strah od digitalizacije uma 5187 Strasti i interesi - sociologija 5188 Stres na radnom mestu - socijalna psihologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5189 Teorija drzave i prava-drzavnost evropske unije 5190 Teorije o porodici 5191 Terapijska primjena i zloupotreba kokaina 5192 Terapijska primjena i zloupotreba opijuma. 5193 Tipologija braka i porodice - sociologija 5194 Totem i tabu 5195 Totemizam 5196 Uloga porodice u prevenciji alkoholizma -sociologija 5197 Uloga porodice u procesu ozdravljenja naseg drustva 5198 Uticaj nasilja sa televizije na omladinu 5199 Uticaj nasilja 5200 Uzroci i posledice ratova na teritoriji bivse jugoslavije - sociologija 5201 Uzroci i posledice razvoja braka - sociologija 5202 Uzroci raspada sfrj - politika 5203 Verske sekte 5204 Vjera i nada kao imaginacija ili motivacija - sociologija Vrednosne orijentacije srednje klase u periodu postsocijlaisticke transformacije u 5205 srbiji- diplomski rad 5206 Vrednosti i ideoloske orijentacije drustvenih slojeva 5207 Znacaj i dela ogista konta - sociologija 5208 Ispitivanje izduvnih gasova prilikom tehnickog pregleda 5209 Nastanak gume(plastika) 5210 Prekoracen promet roba i usluga i kapitala 5211 Realizacija redovnog posla izvoza robe-spoljnotrgovinsko poslovanje 5212 Rizicno poslovanje 5213 Roba - poznavanje robe 5214 Spoljno trgovinsmkko i devizno poslovanje 5215 Spoljnotrgovinska placanja i kontratrgovina 5216 Voda - osnovi tehnologije i poznavanja robe 5217 Akumulator - elektrooprema motornih vozila 5218 Alati za obradu plasticnim deformisanjem 5219 Analiza trzista nafte i naftni derivati u srbiji 5220 Antimikrobna terapija u hirurgiji 5221 Asinhroni motori - masine 5222 Automatizacija lift-dizalica 5223 Automatizacija tehnoloskog procesa odsecanja celicnih cevi 5224 Automatsko pustanje motora u rad - masinstvo 5225 Automobilizam Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Sociologija Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5226 Bager - vedricar1 5227 Bermudski trougao 5228 Biogas - tehnologija 5229 Biomehanicka analiza i osnovi obuke u alpskom skijanju -19 5230 Borilacki sportovi judo 5231 Branitelot i vistinata 5232 Brodske samarice 5233 Cadcam sustavi - senzori temperature - termoparovi 5234 Crne rupe-maturski-32 5235 Disleksija seminarski 5236 Dizalice - masine za prenos 5237 Dobijanje elektricne energije fotonaponskom konverzijom uz pomo solarnih elija 5238 Doping u sportu - fiziologija sporta 5239 Doping u sportu1 5240 Drstveni aspekti terorizma seminarski rad 5241 Dvostruke tvin dizalice 5242 Elektroterapija - elektronskih medicinskih uredjaja 5243 Elementi gimnastike u nastavi od i do 5244 Energetike - solarna, vodena energija.. 5245 Energetska budunost srbije je u obnovljivim izvorima energije - energetika 5246 Eutanazija 5247 Evroatlantizam 5248 Forhend u tenisu-diplomski rad 5249 Fudbalskoi klub partizan -ppt 5250 Funkcije, zadaci i stilovi rada trenera 5251 Glodalo- tehnicki crtez 5252 Gra evina- geotehniku- predmet mehanika tla-cvrstoca na smicanje 5253 Hazardne igre 5254 Hibridna_vozila 5255 Hidraulicni sistem traktora mtz 80 5256 Hipoteza istrazivanja 5257 Homeopatija - alternativna medicina 5258 Industrijska tehnologija - zavojni materijali 5259 Industrijske masine - alatnica (rendisaljka) preduzea enterijer - bujanovac 5260 Insekticidi 5261 Ishrana starih ljudi 5262 Ispitivanje cvrstoce 5263 Ispitivanje ispusnih plinova kod motornih vozila prilikom tehnickog pregleda 5264 Ispitivanje rada motora na probnom stolu 5265 Istorija i zadaci profesije medicinske sestre - tehnicara 5266 Istorijski razvoj skijanja 5267 Klipni mehanizmi motora sus 5268 Koeficijent istovremenih pokreta kod vozaca u obuci 5269 Kompozitni materijali - materijali 5270 Konstruktivni elementi vozila znacajni za pasivnu bezbjednost vozila Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5271 Kontinualan postupak dobijanja sapuna 5272 Kontrola tehnicke ispravnosti vozila - tehnicki pregled 5273 Kosarka - sport 5274 Kvarenje ribe 5275 Lasersko secenje-19 5276 Logistike-informaciono komunikacione tehnologije ­ ict u funkciji logistike 5277 Luksuzni automobili 5278 Mark hunt - borilacki sportovi 5279 Masaza i zadovoljstvo 5280 Masaza 5281 Maturski rad-luk 5282 Matuski - josip broz tito 5283 Menjacki prenosnici 5284 Merenja -n 5285 Merenje u istrazivanju 5286 Merenjeusmeni 5287 Mesto i uloga lepkova u inzinjerskoj praksi 5288 Metode krtog laka 5289 Metode sterilizacije 5290 Metode tehnoloskog predvidjanja 5291 Metodika fizickog vaspitanja - istorijat fudbala 5292 Metodologija naucnih istrazivanja - uzorak 5293 Metodologija naucnih istrazivanja - uzrok 5294 Metodologija naucnih istrazivanja-izvjestaj o istrazivanju 5295 Metodologija naucno istrazivackog rada - seminarski rad 5296 Metodologija obavjestajnih sluzbi 5297 Microsoft word - izrada listi i upotreba tabulatora - informacione tehnologije 5298 Mikrofilm i sustavi za hibridno arhiviranje - informacijsko dokumentacijski sustavi 5299 Misljenje 5300 Model treninga fizicke pripreme kod dzudista-diplomski rad 5301 Modeliranje hidraulickih sila 5302 Mogucnost zivota u svemiru 5303 Motivacija - sportski menadzment 5304 Motivacija sportista 5305 Motorna vozila - maturski rad 5306 Musko sisanje ­ moderno sisanje 5307 Najcesci uzrok ne polaganja vozackog ispita 5308 Najcesi uzrok ne polaganja vozackog ispita 5309 Nasilje u sportu - huligani 5310 Naucno istrazivanje 5311 Neposredna priprema za takmicenje 5312 Novi trendovi u gasronomiji s obzirom na nove zahtjeve zdrave pravilne prehrane 5313 Nuklearna energija - 19n 5314 Nuklearno naoruzanje 5315 Obavestajno ­ bezbedonosni sistem republike slovenije Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5316 Odbojka - sport 5317 Optimalan plan transporta - logistika u saobraaju 5318 Organizacija prevencije industrijskih akcidenata -12 5319 Organizacija u kosarci 5320 Osnovni principi rada senzora - fizicko-tehnicka merenja 5321 Otklanjanje rizika u sportu 5322 Parna postrojenja-blokade-indikatori-maturski rad 5323 Photoshop-maturski-21 5324 Pisanje rada za publikovanje -metodologija naucnih istrazivanja 5325 Pneumatici i prijanjanje 5326 Pneumatski cilindar - masine 5327 Pojam i vrste divljaci - osnove lovstva 5328 Pojam i vrste divljaci - osnovi lovstva 5329 Poljoprivredna skola-spargle sa sosom vinegret 5330 Postavljanje vodovodne instalacije za sve elemente u kupatilu 5331 Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14 5332 Predpristupni fondovi eu novim clanicama-13 5333 Predvidjanje u sportu 5334 Problem istrazivanja 5335 Procesi i oblici abrazije 5336 Proizvod tehnologije koji me je odusevio i zasto 5337 Projekt izrade casopisa -ek 5338 Projekt izrade casopisa 5339 Proracun rucne dizalice maturski 5340 Proracun stabilnosti regulacijskog kola 5341 Ragbi- razvoj sporta 5342 Raonik - poljoprivredne alatike 5343 Rashladni kompresori i elektromotori 5344 Razvoj potrebe za dijalogom u teoriji i praksi - muntologija Razvoj sudijskih pravila u karetea i njihov uticaj na trening i takmicenja-diplomski 5345 rad 5346 Racunarske mreze Relativna ucestalost kvalitativnih obiljezja 'forma usne resice' i 'savijanje jezika u 5347 zlijeb' u populaciji ucenika prvih razreda 'ope gimnazije' u zenic 5348 Releji - saobracaj 5349 Rizik i neizvesnost (uopsteno) 5350 Salsa - sport 5351 Sap - aplikativni softver za kancelarijsko poslovanje 5352 Sap-seminarski 5353 Satelitski uredjaj telekomande saobracaja Sekundarna regulacija frekvencije i osposobljavanje he nn za rad u sekundarnoj 5354 regulaciji - zavrsni rad - 31 5355 Seminarski iz teorije sistema 5356 Sistem za hladjenje motora ( pomocu tecnosti ) 5357 Sistem za hladjenje motora pomocu tecnosti - maturski rad 5358 Sistem za hladjenje motora pomocu tecnosti - maturski rad Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5359 Sistem za ubrizgavanje goriva kod dizel motora (llinijska pbp) - maturski rad 5360 Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13 5361 Sluzba medicine rada 5362 Sluzba ­ sektor operativne pripreme - livnica pozega 5363 Spojnice - masinstvo 5364 Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima (aneks 7 5365 Sportska forma 5366 Sta je energija talasa 5367 Standardi 5368 Strip alan ford 5369 Strug - masine 5370 Subjekti turizma i slobodno vrijeme 5371 Sukob staljin-tito 5372 Taktika modernog nogometa - sport 5373 Taktike nogometne igre - sport 5374 Tehnicki sistem 5375 Tehnologija obrade materijala 5376 Tehnologija rukovanja teretom-19 5377 Tehnoloski postupak izrada knjiga 5378 Tekstilna vlakna 5379 Termicka obrada celika - tehnologija 5380 Trakasti transporteri - osnovi mehanizacije pretovara 5381 Transport kvarljive robe -transport kvarljive robe 5382 Trening za razvoj agilnosti,brzine i ekspolzivne snage u fudbalu-diplomski rad 5383 Uloga i zadaci fudbalera u sistemu 4-3-3-diplomski rad 5384 Uloga i znacaj sponzorstva u sportu-diplomski rad 5385 Uloga i znacaj sponzorstva u sportu Uloga viseg esteticara-kozmeticara u edukaciji korisnika linije anticelulit i strije 5386 kozmeticke kuce avon 5387 Uloga viseg esteticara-kozmeticara u1 5388 Uvidjaj kod saobracajne nezgode 5389 Vegetarijanstvo 5390 Veliki izborni utorak ­ dvije pobjede georgea w. busha - politika 5391 Vodjenje u sportu 5392 Zagrijavanje kao dio treninga sportista 5393 Zamena elektro motora na ves masini "bek 5394 Zdravstvena nega mentalno retardiranog, nepokretnog bolesnika 5395 Ziroskop 5396 Znacaj odbojke 5397 Zonska odbrana vodecih engleskih fudbalskih klubova - diplomski rad 5398 Zupcanici i zupcasti parovi opsti pojmovi 5399 20000-milja-pod-morem-zil-vern 5400 Aleksa santic 5401 America 's court system 5402 Analiza dela trazim pomilovanje desanke maksimovi - knjizevnost 5403 Autobiografija jacka welcha Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srednja skola Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5404 Bajka-o-ribaru-i-ribici-puskin 5405 Balada - knjizevnost 5406 Berlin - nemacki kao drugi strani jezik 5407 Bob marley - the king of reggae - engleski jezik 5408 Bozanstvena-komedija-dante-aligijeri 5409 Counterterorrism eagle flight -english 5410 Counterterorrism orlov let -english 5411 Counterterorrism 5412 Demonsko u procesu i sinjelu esej iz svetske knjizevnosti 5413 Detinjstvo kao literalna metafora branko opi - srpski jezik 5414 Dinko simunovi-duga 5415 Dinko simunovi»duga« 5416 Dis - srpski 5417 Dragutin kamber ­ zivot i delo 5418 Eagle's flight, the investigation 5419 Elizabethan theatre - engleski 5420 Engleski - seminarski - relationship marketing 5421 Esej u juznoslovenskoj knjizevnosti 5422 Evgenije onjegin - knjizevnost 5423 Film veliki diktator - carli caplin 5424 Fjodor mihajlovic dostojevski ­ zivot i delo - knjizevnost (aplikativni softver) 5425 Future tense - engleski jezik 5426 Gramatika engleskog jezika - futur 5427 Huglarska pesnicka vestina - spanska knjizevnost 5428 Jezik i njegova drustvena funkcija 5429 Jezik kao sistem govora i znakova 5430 Kulturna biografija zgrade u uzun mirkovoj 1 5431 Lee iakoka - biografija 5432 Ljubavna poezija u pjesnickom opusu jovana ducica - knjizevnost 5433 Magbet - vilijam sekspir 5434 Matica srpska - istorijat, rad, organizacija 5435 Metodi i tehnika izrade istrazivackog rada-jezik kao sistem znakova i govora 5436 Moja biografija 5437 Money and marriage in pride and prejustice by jane austin 5438 Nadezda petrovic 5439 Neofolk 5440 Necista krv - knjizevnost 5441 O lepom i uzvi_enom-imanuela kanta 5442 O romantizmu-maturski rad 5443 O romanu lelejska gora - knjizevnost 5444 O romanu lelejska gora 5445 Odlike moderne drame - knjizevnost 5446 Persuasive speech 5447 Pojam laznih prijatelja - ruski jezik 5448 Portreti lazarevievih junaka u pripoveci sve e to narod pozlatiti - knjizevnost Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5449 Price iz davnine - knjzevnost 5450 Prokleta avlija srpski 5451 Put alije djerzeleza iva andrica 5452 Rowan atkinson - engleski jezik 5453 Sidarta - istok u djelima hermana hesea - knjizevnost 5454 Srpska narodna muzika 5455 Srpski jezik i knjizevnost-prokletstvo proklete avlije 5456 Stvaralastvo za decu branislava nusia knjizevnost 5457 Tematizacija obrade nastavnih sadrzaja-tema aska i vuk 5458 The past perfect tense - engleski jezik 5459 The secret -film 5460 Uticaj nemackih pisaca na stvaranje pripovedaka kod laze lazarevia - knjizevnost 5461 Valtazar bogisic 5462 Valter skot - ajvanho 5463 Vuk stefanovic karadzic kao sakupljac narodnih umotvorina - srpski jezik 5464 Vukova reforma jezika i knjizevnosti - knjizevnost 5465 Zargon - opsta lingvistika 5466 Zenski likovi u djelima borislava stankovia 5467 Deskriptivna statisticka analiza - statistika 5468 Elementi teorije vjerovatnoe - kvantitativne metode 5469 Finansijska matematika - kvantitativne metode 5470 Graficko prikazivanje statistickih serija 5471 Ispitivanje osnovnog skupa na osnovu vise obelezja - statistika 5472 Logistika 5473 Mere varijacije ili disperzije- statistika 5474 Metod statistickih uzoraka 5475 Metode odre ivanja ubrzanja zemljine teze 5476 Parametarski testovi - biostatistika 5477 Pojam i mere produktivnosti rada - statistika 5478 Prikazivanje statistickih podataka 5479 Statistika - prosta linearna regresija i korelacija 5480 Statistika 5481 Statistike (izvoz u srbiji od 2000-2003) 5482 Statisticka analiza - poslovna statistika 5483 Tacka pokrica 5484 Demingov koncept sistema kvaliteta - uprevljanje kvalitetom 5485 Kontrola kvalitetnog poslovanja 5486 Kvalitet - upravljanje kvalitetom 5487 Kvalitet planiranje i organizacija sportskih dogadjaja 5488 Kvalitet u proizvodnji hrane 5489 Kvalitet usluga - marketing 5490 Kvalitet usluge 5491 Obezbijedenje i obuka kadrova - upravljanje kvalitetom 5492 Odgovornost i ovlasenja u sistemu menadzmenta kvalitetom - upravljanje kvalitetom 5493 Organizacije proizvodnje- sluzba-sektor kontrola kvaliteta Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Srpski Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5494 Poboljsanje poslovnih procesa primenom savremenih tehnika - sistema kvaliteta 5495 Sertifikacija sistema kvaliteta 5496 Standard kvaliteta 5497 Troskovi kvaliteta -proizvodni i usluzni menadzment 5498 Upravljanja kvalitetom procesa projekta 5499 Upravljanje kvalitetom - studija slucaja preduzea ,,neosoft" novi sad 5500 Upravljanje kvalitetom u komunalnoj djelatnosti 5501 Upravljanje kvalitetom- kontrolne karte ; pojam , definicija i primena 5502 Upravljanje kvalitetom-kvalitet, pristupi kvalitetu i total quality managment (tqm) 5503 Upravljanje kvalitetom-obezbje enje i obuka kadrova -ekavica 5504 Upravljanje kvalitetom-obezbje enje i obuka kadrova 5505 Energija vetra- resursi 5506 Konflikti - menadzment ljudskih resursa 5507 Novi javni menadzment i upravljanje ljudskim resursima 5508 Obezbedjivanje ljudskih resursa 5509 Ocenjivanje performansi zaposlenih - osnovi upravljanja ljudskim resursima 5510 Planiranje ljudskih resursa - osnovi upravljanja ljudskim resursima 5511 Seminarski rad - ljudski resursi 5512 Strategijski menadzment i upravljanje ljudskim resursima - upravljanje ljudskim resursima Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom Upravljanje kvalitetom upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje ljudskim resursima upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom

5513 Sunceva energija - ekonomija resursa 5514 Ugalj - energetski resursi i 5515 Upravljanje ljudskim resursima - menad ment ljudskih resursa 5516 Upravljanje ljudskim resursima - razlika izmedju teorije i prakse u srpskim preduzecima

5517 Upravljanje ljudskim resursima 5518 Vodni resursi prolom banje i avolje varosi - upravljanje prirodnim resursima 5519 Gradjevinski materijali kao sirovina baza za delatnost gradjevinske industrije 5520 Informacioni sistemi - preduzetnicki menadzment 5521 Inovacije i preduzetnistvo2 5522 Licnost i osnovne osobine preduzetnika - preduzetnistvo

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5523 Licnost i osnovne osobine preduzetnika 5524 Naziv poduzetnicke ideje - preduzetnistvo 5525 Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu - preduzetnistvo 5526 Odnosi s javnosu - preduzednicki biznis 5527 Osnovne funkcije u procesu reprodukcije - upravljanje preduzeem 5528 Osobine i tipovi preduzetnika 5529 Poduzetnistvo - nacin financiranja poduhvata 5530 Pojam preduzetnistva - preduzetnistvo 5531 Preduzetnik - preduzetnistvo 5532 Preduzetnik i preduzetnistvo 5533 Preduzetnik 5534 Preduzetnisto i inovativnost 5535 Preduzetnistvo - marketing 5536 Preduzetnistvo u sportu - biznis plan inter gym 5537 Preduzetnistvo u zdrastvu - primena preduzetnistva 5538 Preduzetnistvo u zdrastvu 5539 Preduzetnistvo 5540 Preduzetnicke strategije - preduzetnistvo 5541 Preduzetnicki menadzment i kadrovska politika preduzea 5542 Preduzetnicki menadzment 5543 Preduzee u trzisnoj privredi 5544 Privatizacija i tranzicija 5545 Pvc 5546 Sportska industrija i industrija zabave upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5547 Studija slucaja specijalne neuropsihijatrijske bolnice kovin - upravljanje proizvodnjom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje preduzetnistvom upravljanje proizvodnjom upravljanje proizvodnjom upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje promenama upravljanje razvojem upravljanje razvojem upravljanje razvojem upravljanje razvojem upravljanje razvojem upravljanje razvojem upravljanje razvojem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem

5548 Tema kreativnost i inovacije - inovacije i preduzetnistvo 5549 Trgovacko preduzetnistvo 5550 Uloga preduzetnistva i znanja u savremenoj privredi;inovativnost - preduzetnistvo 5551 Upravljanje rizicima - preduzetnistvo 5552 Upravljanje rizicima 5553 Znacaj fransizinga za preduzetnistvo 5554 Optimizacija proizvodnog procesa - organizacija proizvodnje 5555 Optimizacija proizvodnog procesa 5556 Kurt lewinov model procesa promjene- upravljanje promjenama 5557 Kvalitet planiranje i organizacija sportskih dogadjaja kao podstrek razvoja turizma 5558 Posmatranje sa ucestvovanjem 5559 Simptomi, uzroci i dejstva krize -upravljanje u kriznim situacijama 5560 Upravljanje dogadjajima 5561 Upravljanje kuluturnim aktivnostima u turizmu 5562 Upravljanje promenama exit najbolji brend u srbiji 5563 Upravljanje promenama jat airways 5564 Upravljanje promenama 5565 Venus project - upravljanje novim tehnologijama i inovacijma 5566 Grupa kao donosilac odluke 5567 Odrzivi razvoj 5568 Scenario uspesnog programa upravljanja projektima 5569 Upravljanje finansijama u obrazovanju 5570 Upravljanje projektima uz pomo kompjutera - poslovno planiranje 5571 Upravljanje razvojem 5572 Utvrdjivanje kvaliteta rada skole 5573 Drustvo zasnovano na znanju 5574 E-learning 5575 Funkcijaevaluativnihistrazivanjaureformiobrazovanja 5576 Gps sustav 5577 Ideologija novog doba - uvod u metodologiju 5578 Intelektualni kapital preduzea Iskustvo i praksa savremenih razvijenih zemalja u primeni savremene informacione 5579 tehnologije u obrazovnom procesu- diplomski rad Metodike vaspitno-obrazovnog rada-stilovi vaspitanja u porodici i intelektualni razvoj 5580 deteta 5581 Metodologija istrazivanja u obrazovanju 5582 Metodologija naucnih istrazivanja 5583 Metodologija naucno-istrazivackog rada

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5584 Metodologija naucnog istrazivanja - projektni zadatak 5585 Metodoloska ocena neoklasicnog istrazivackog programa 5586 Me unarodno marketing istrazivanje 5587 Monitorin neopipljive sredine - upravljanje znanjem 5588 Naucno istrazivacka metodologija 5589 Nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih 5590 Prava intelektualne svojine u svetskoj trgovinskoj organizaciji 5591 Razvoj organizacije koja uci 5592 Seminarski rad - ekspertni sistemi 5593 Seminarski rad - metodi prikupljanja podataka 5594 Sistemi podrske odlucivanja-22 5595 Sta je to doba znanja 5596 Ucenje na daljinu - informatika 5597 Uloga informacije u procesu odlucivanja 5598 Upravljanje znanjem - monitorin neopipljive sredine 5599 Znacaj osposobljenosti 5600 Obnova upravnog postupka - upravno pravo 5601 Pojam i vrste nadleznosti u upravnom postupku 5602 Prvostepeni upravni postupak - upravno pravo 5603 Upravno pravo 5604 Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku 5605 Ekspertni sistemi (1) 5606 Ekspertni sistemi 5607 Ekspertski sistemi - iinformacioni sistemi 5608 Fazi logicki kontrolerii 5609 Fuzzy upravljanje ves masinom 5610 Genetski algoritni - meko racunarstvo-22 5611 Istorija razvoja i osnovne karakteristike pojedinih vrsta ekspertnih sistema 5612 Matematicka logika 5613 Najkrai put 5614 Neuronske mreze u predvudjanju buducnosti 5615 Neuronske mreze 5616 Pozoriste 5617 Primjena ekspertnog sustava pri odredjivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedinacnoj proizvodnji-20 Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem Upravno pravo Upravno pravo Upravno pravo Upravno pravo Upravno pravo vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5618 Programabilne logicke mreze -n 5619 Prolog - ek 5620 Prolog - ije 5621 putnik se prevozi camcem 5622 Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza 5623 Sekvencijalne mreze -n 5624 Semanticke mreze u procesiranju prirodnog jezika 5625 Seminarski rad 5626 Sintaksna pretraga prostora stanja 5627 Sintaksna pretraga prostora stanja za problem dve slavine 5628 Sistemi podrske u grupnom odlucivanju gdss 5629 Vestacka inteligencija u obrazovanju 5630 ABC-Analiza 5631 Lista masina 5632 Makro organizaciona sema rev 4 5633 Nckalk 5634 Organizacije proizvodno poslovnih sistema - Livnica "Coka" DD 5635 OrgStruktura 5636 Prodajne cene domace 5637 ShemaProizvodnje vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze vestacka inteligencija i Neuronske mreze Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5638 Spojnica 5639 Spojnica 5640 StrukturaZaposlenih 5641 A.d."polet" igk marketing plan 5642 Analiza fam secanj 5643 Analiza finansijske situacije preduzea 5644 Analiza finansijskih izvestaja simpo 5645 Analiza i procena rizika u preduzeu betonjerka doo aleksinac 5646 Analiza i procena rizika u studentskom domu ,,patris lumumba" 5647 Analiza i procena rizika u valjaonici bakra ad 5648 Analiza i projektovanje poslovnih procesa - nabavka goriva za benzisku stanicu 5649 Analiza i projektovanje poslovnih procesa frikom 5650 Analiza i projektovanje poslovnih procesa pd gasop d.o.o. 5651 Analiza i projektovanje poslovnih procesa 5652 Analiza odliva kadrova Analiza postojee stukture preduzea sloga trstenik i predlog nove organizicione 5653 strukture - organizaciona struktura juni 5654 Analiza preduzeca autobanat a.d. i autoprevoz a.d. -34 5655 Analiza programa proizvodnje u d.p. "3. oktobar" novo milosevo 5656 Analiza programa proizvodnje u fam secanj 5657 Analiza proizvodnog programa preduzeca mip a.d. zrenjanin 5658 Analiza proizvodnog programa preduzea ad "vojvodinaput" zrenjanin 5659 Analiza sredine family tours-a - turizam 5660 Analiza studije slucaja- simpo 5661 Analiza tehnicke zastite u pogonu preduzeca 5662 Analiza tehnolosko-organizacionih karakteristika industrije ulja a.d. dijamant 5663 Analiza troskova u metalfinisu jagodina 5664 Anex primer 5665 Banat seme - biznis plan 5666 Biti prvi ali istovremeno biti i najbolji 5667 Biznis plan - menadzment 5668 Biznis plan bambi -40 5669 Biznis plan biznis plan szr "pejci i sin" 5670 Biznis plan javno preduzee "komunalac" 5671 Biznis plan keric co 5672 Biznis plan planinka a.d. - menadzment 5673 Biznis plan preduzeca kamen doo 5674 Biznis plan pvc stolarija 5675 Biznis plan samostalna trgovinska radnja ,,speed" 5676 Biznis plan za otvaranje turisticke agencije u sutomoru Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Organizacije proizvodno poslovnih sistema Livnica "Coka" DD Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5677 Biznis plan za poveanje i poboljsanje uslova 5678 Biznis plan za proizvodnju jaja 5679 Biznis plan za proizvodnju konzumnih jaja 5680 Biznis plan «dream gym» 5681 Biznis plan-sportline 5682 Drustvena odgovornost ina d.d. zagreb 5683 Drustvo nega kola i ddd d.o.o. beograd biznis plan 2006 5684 Drvno ­ industrijsko preduzee- biznis plan-ij 5685 Zagadjenje_vazduha 5686 Zdrava ishrana 5687 Zelenilo zatvorenih prostora 5688 Zelenilo zatvorenog prostora 5689 Zmije otrovnice - biologija 5690 Znacaj probiotika i prebiotika u proizvodnji fermentisanih napitaka 5691 Akcize, carine i druge dazbine,porezi 5692 Carine i carinski sistem bih 5693 Carine kao izvori javnih prihoda - poreska i carinska politika 5694 Carinski postupak i incoterms 5695 Carinsko poslovanje - implementacija zakona o carinskim povlasticama 5696 Fiskalna politika ­ oporezivanje 5697 Incoterms 5698 Instrumenti carinske politike u eu 5699 Investicioni_fondovi 5700 Izvozni podsticaji iizvozni porezi - medjunarodna ekonomije 5701 Nastanak carinske unije 5702 Nciljevi, elementi i nacela oporezivanja - porez i carine 5703 Osnovne odredbe carinskog sistema 5704 Pdv - finansije i finansijsko pravo 5705 Pojam carinske unije sa primerima 5706 Pojam i vrsta carine i carinskih tarifa 5707 Poreska policija 5708 Poreski sistem rs - porezi Poresko okruzenje kao determinanta razvoja akcionarskog drustva sa osvrtom na 5709 poziciju odredjenog drustva 5710 Porez i prinudna naplata poreza 5711 Porez na dobit preduzeca 5712 Porez na dodatnu vrijednost 5713 Porezi - finansije 5714 Poslovanje poreske uprave - menadzment Prelazak sa sistema poreza na promet na sistem pdv ­ a i uticaj pdv ­ a na 5715 proizvo ace i na potrosace 5716 Razvoj i politicke aktivnosti eu - sistem carina i poreza u eu 5717 Roba uzeta od strane carine Savremena tehnicka sredstva u kontroli putnika i prtljaga u radu granicne policije5718 diplomski rad 5719 Vrste i efekti carine Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Analiza preduzeca Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija Biologija i ekologija carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi carina i porezi

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5720 A J A X- Upravljanje poslovnim dokumentima 5721 adekvatnost kapitala u saveremenom bankurstvu-diplomski Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadzment5722 diplomski rad 5723 Agenda 21 -globalni ekoloski problemi 5724 Akcioni turisticki aranzmani - ture - ekonomija - diplomski rad 5725 Aktivnost menadzera-preduzetnika u uslovima tranzicije - Diplomski rad Alati za projektovanje informacionih sistema i sistema upravljanja relacionim 5726 bazama-diplomski rad Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i 5727 internet - diplomski rad ANALIZA ELEMENATA TAKTIKE U TOKU FUDBALSKE UTAKMICE5728 diplomski rad 5729 Analiza linearnih vremenski-invarijantnih 5730 Analiza stalne imovine hotelskog preduzea - diplomski rad 5731 Analogni i digitalni signali-diplomski rad 5732 animacija u turizmu - diplomski 5733 Antropogeno-turisticke vrednosti Romanticnog Puta-diplomski-turizam 5734 Bankarski krediti 5735 Bankarski sistem srbije i njegova struktura- diplomski rad 5736 Bankarstvo 5737 Bilbord kao promotivni medij - Diplomski rad 5738 Biznis plan - Odrzavanje higijene poslovnog prostora - Diplomski rad 5739 Bluetooth tehnologije - diplomski rad 5740 Cajevi u medicini-diplomski 5741 Carine, devizni kurs i kurs dinara - diplomski 5742 CARINJENJE ROBE - DIPLOMSKI RAD 5743 Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici - diplomski rad 5744 Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici- diplomski rad CLAROLINE SISTEM ZA UPRAVLJANJE UCENJEM I PRIMENA U NASTAVI 5745 INFORMATIKE -ppt CLAROLINE SISTEM ZA UPRAVLJANJE UCENJEM I PRIMENA U NASTAVI 5746 INFORMATIKE 5747 CRM poslovna strategija u savremenom poslovanju - magistarski rad 5748 Depozitni novac - bankarstvo- diplomski rad 5749 Depozitni novac-diplomski rad 5750 Devizni kurs- bankarstvo - diplomski rad 5751 DEVIZNO TRZISTE - DEVIZNI SUSTAV I DEVIZNI TECAJEVI - diplomski 5752 DIDAKTICKI PRINCIPI - diplomski rad 5753 diplomski-koncept regionalne drzave u Spaniji 5754 Diplomski-ULOGA KOMUNIKACIJE UNUTAR PROCESA ODLUCIVANJA 5755 Diplomski-Upiti u XML jeziku 5756 Direktne strane investicije-diplomski rad 5757 DISKRIMINACIJA KAO UZROCNIK MOBINGA NA POSLU - MASTER RAD 5758 Distributivni TV pojacavaci-diplomski rad 5759 DRZAVNA REVIZIJA - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5760 DUGOROCNI FINANSIJSKI INSTRUMENTI-diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5761 e marketing- diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI 5762 E marketing-diplomski 5763 E-mail servis Interneta - Diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5764 Ekonomska kriza i Srbija - diplomski DIPLOMSKI RADOVI 5765 Ekonomsko politicki razvoj Srbije na putu ka Evropskoj Uniji -diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5766 Ekoturizam - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5767 Elektronski javni servisi u Evropi - Elektronsko poslovanje DIPLOMSKI RADOVI 5768 Elektronski novac - diplomski DIPLOMSKI RADOVI 5769 Elektronski sistemi placanja na internetu - moj diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI ELEKTRONSKO BANKARSTVO U FUNKCIJI GLOBALNOG BANKARSTVA 5770 DIPLOMSKI RADOVI diplomski rad 5771 Elektronsko poslovanje - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI Etika i korporativna socijalna odgovornost - turisticki i hotelijerski menadzment 5772 DIPLOMSKI RADOVI diplomski rad 5773 Evropska centralna banka-diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI 5774 Finansije - bankarstvo - diplomski 5775 FINANSIJSKI LIZING - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI 5776 Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski 5777 FITNESS U JUDO-u-diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5778 Forhend u tenisu-diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI 5779 FORMULISANJE I UPRAVLJANJE STRATEGIJOM PRODAJE-diplomski rad 5780 Fotonaponsko pretvaranje energije (fotocelije) - fizika - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI 5781 FUNKCIJA PRICANJA U METODICI RAZVOJA GOVORA 5782 Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa-diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI 5783 Funkcionisanje svetskog trzista i svetske privrede 5784 Geografske karakteristike Pariza - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5785 Geotermalna energija - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI 5786 Globalizacija diplomski rad GLOBALIZACIJA I BUDUNOST SVETA - Diplomatija i me unarodni odnosi 5787 DIPLOMSKI RADOVI diplomski rad 5788 Globalizacija i me unarodno investiranje - Diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5789 Globalizacija kulture - diplomski rad sociologija DIPLOMSKI RADOVI 5790 Globalizacija-diplomski DIPLOMSKI RADOVI 5791 Globalno bankarstvo i finansijske institucije - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5792 Globalno i elektronsko bankarstvo - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5793 Hendikep igre u fudbalu- diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5794 Inflacija i Deflacija-diplomski- Ekonomije DIPLOMSKI RADOVI 5795 Informacioni sistem odeljenja bolnice "uho grlo nos"-diplomski-55 DIPLOMSKI RADOVI INFORMACIONI SISTEM POSLOVNOG ENTITETA - ekonomija DIPLOMSKI 5796 DIPLOMSKI RADOVI RAD 5797 Informacioni sistem proizvodnje- diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5798 INSTITUCIONALNO-PRAVNI OKVIR TRZISTA KAPITALA- DIPLOMSKI RAD DIPLOMSKI RADOVI 5799 Instrumenti me unarodnog platnog prometa- diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5800 Interna revizija - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI 5801 INTERNACIONALNI MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5802 Internet bankarstvo - diplomski rad 5803 internet biznis plan-seoski turizam - diplomski rad 5804 Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine -ppt 5805 Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja -diplomski rad 5806 Internet Marketing - Elektronsko poslovanje 5807 INVESTICIJE-DIPLOMSKI RAD 5808 Investicioni fondovi u Srbiji 10 fondova-diplomski rad 5809 Investicioni fondovi u srbiji-diplomski rad-5 stranih 5 domacih 5810 Investicioni fondovi u Srbiji-diplomski rad Iskustvo i praksa savremenih razvijenih zemalja u primeni savremene informacione 5811 tehnologije u obrazovnom procesu- diplomski rad 5812 Istorijski razvoj centralnog bankarstva - diplomski rad 5813 Istrazivanje potrosaca zdravstvenog turizma Sokobanje - menadzment diplomski Italijanska umetnost trecenta, sa podnaslovom, opste odlike i glavni predstavnici5814 diplomski rad 5815 Izrade trim staza - Diplomski rad 5816 Javni rashodi - diplomski rad 5817 Javni Sektor -Pravo i njegova uloga u javnom sektoru -diplomski rad 5818 Javni zajam kao resurs javnog prihoda - finansije - diplomski rad 5819 KADROVSKI POTENCIJAL OPSTINE KLADOVO - diplomski rad -ppt 5820 KADROVSKI POTENCIJAL OPSTINE KLADOVO - diplomski rad 5821 Kancelarisko - diplomski 5822 KARAKTERISTIKE I POSLOVANJE FINANSIJSKIH BERZI-diplomski rad KORPORATIVNA DRUSTVENA ODGOVORNOST KOD KOMPANIJA U BIH 5823 SLUCAJ FIRME SIEMENS BIH - magistarski rad 5824 Korporativno upravljanje u akcionarskom drustvu - diplomski rad 5825 Kosarka-diplomski rad 5826 Kreditni sistem i kreditni poslovi banke 5827 Kreiranje Novcane mase - diplomski rad 5828 Kyokushinkai karate-diplomski 5829 Lik i delo Stivena Spilberga - diplomski rad 5830 LIZING - finansije - diplomski 5831 Licnost menadzera i individualne razlike u organizacionom ponasanju - diplomski 5832 Manadzment kreditnih rizika - diplomski rad 5833 managemnt kreditnih rizika -diplomski rad 5834 Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje - diplomski 5835 Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje - diplomski rad 5836 Marketing miks u sportu - Diplomski rad 5837 Marketing na internetu - Strategije za zadrzavanje kupaca - diplomski Marketing planiranje u turizmu-- analiza slucaja Marketing plan hotela Grand Hotel 5838 Orebic, Hrvatska -diplomski rad 5839 MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI - pravo - diplomski 5840 Mediji i profesionalni sport - Diplomski rad 5841 Medjunarodna i domaca regulativa o sprecavanju pranja novca-diplomski rad 5842 MEDJUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE - finansije -DIPLOMSKI 5843 Medjunarodni aspekt karticnog poslovanja - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5844 Medjunarodno trziste kapitala- diplomski rad 5845 memorije - informatika - diplomski rad MENADZERSKO UPRAVLJANJE I ODLUCIVANJE U PREDUZECU - diplomski 5846 rad 5847 Menadzment Ljudskih Resursa U Bankarstvu -DIPLOMSKI RAD 5848 Menadzment proizvodnje-diplomski rad 5849 menadzment-diplomski-Orijentacija prema potrosacima i klijentima 5850 MENADZERSKO UPRAVLJANJE I ODLUCIVANJE U PREDUZEU - diplomski 5851 menadzment malih i srednjih preduzea - menadzment - diplomski rad 5852 Menadzment malih i srednjih preduzea- diplomski rad 5853 Menadzment Totalnim Kvalitetom ( TQM ) i studije slucaja - diplomski rad 5854 Merenje zadovoljstva kupaca sarantis d.o.o-diplomski rad MESTO ALGORITAMA ZA RUTIRANJE U SAVREMENIM RACUNARSKIM 5855 MREZAMA 5856 Metodicki pristup obradi basne u radu sa predskolskom decom 5857 Me unarodna banka za ekonomsku saradnju-Diplomski Rad 5858 Me unarodne finansije-uvoz - izvoz kapitala-diplomski 5859 ME UNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE - ekonomija - DIPLOMSKI 5860 Mirovinski fondovi 5861 Mjerenje i analiza ekonomicnosti u preduzeu sjenica iz bih - diplomski rad mjesto i uloga funkcije kontrole u sistemu funkcija menagementa - menadzment 5862 diplomski rad 5863 MMF - diplomski rad 5864 Mmf-diplomski rad 5865 MOBILNI AGENTI NA INTERNETU 5866 Mobilni TVDVB-H, DMB, 3G Sistemi-Diplomski rad 5867 Model treninga fizicke pripreme kod dzudista-diplomski rad MODEL UPRAVLJANJA RIZICIMA KOD JAVNIH PROJEKATA - magistarski 5868 rad 5869 Monetarna politika i funkcije centralne banke - diplomski 5870 Monetarne teorije - diplomski rad 5871 mrezni sloj - diplomski 5872 mrezni sloj -ppt 5873 Nastanak Evropske Unije - diplomski rad 5874 Novac i savremeni problemi novcanog opticaja-diplomski rad 5875 Nupcijalitet u Kleku-diplomski-turizam 5876 Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu-diplomski 5877 Obveznice 5878 Ocena efektivnosti investicija - ekonomija - Diplomski 5879 ODABIRANJE ZUBA KOD BEZUBIH PACIJENATA-diplomski 5880 odlucivanje i haos - uvod u informacione sisteme - diplomski 5881 odlucivanje i planiranje u menadzmentu 5882 Odnos racunovodstva i revizije - diplomski rad 5883 ODNOS RACUNOVODSTVA I REVIZIJE - diplomski rad 5884 Odrzavanje sportske forme kod fudbalera u takmicarskom periodu-diplomski rad 5885 On-line bankarstvo u Eurobanci - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5886 OPERATIVNI SISTEMI - diplomski rad Organizacija i funkcionisanje doma zdravlja ''bosko vrebalov'' zrenjanin- diplomski 5887 rad 5888 Organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41 5889 organizacija preduzea - ORGANIZACIJA MENADZMENTA -diplomski rad 5890 organizacija preduzea AD ,,Aleva" - diplomski -33 Organizovanje kao jedna od funkcija menadzmenta na primeru dp zastava livnica 5891 topola - menadzment - diplomski rad 5892 Osiguranje imovine kod privrednih subjekata - diplomski rad 5893 Osiguranje motornih vozila 5894 Osiguranje zivota -diplomski rad 5895 Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa - diplomski rad 5896 Osiguranje- oblast od posebnog drustvenog interesa- diplomski rad 5897 Osnove ekonomije - Porezi i poreska politika 5898 Otkrivanje i rad sa darovitim ucenicima - diplomski 5899 Penzioni fondovi i osiguravajua drustva - ekonomija - diplomski rad 5900 Planiranje kao osnova menadzmenta kvaliteta - diplomski Planiranje kriminalisticko operativne djelatnosti na osnovu indicija,verzija i zlatnih 5901 pitanja kriminalistike - diplomski rad 5902 Platne kartice -diplomski rad PLATNE KARTICE KAO NOVI BANKARSKI PROIZVOD - finansije - diplomski5903 konacan 5904 Podeljen kipar Izazov za UN - diplomski rad 5905 Pojam , osobine i principi carinske politike Srbije 5906 Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski POJAM I KARAKTERISTIKE ME UNARODNIH PLAANJA - bankarstvo 5907 Diplomski rad 5908 Pojam novca i inflacija-novcana masa - diplomski 5909 Pojam osiguranja i polise osiguranja imovine osiguravajue kue -diplomski rad 5910 Pojam, zadaci i funkcije centralne banke - diplomski 5911 Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a - diplomski Politicki marketing - ISTRAZIVANJE JAVNOG MNJENJA I POLITICKI 5912 MARKETING - diplomski rad - ek Politicki marketing-ISTRAZIVANJE JAVNOG MNIJENJA I POLITICKI 5913 MARKETING-diplomski rad - HR 5914 Poremecaji govora predskolske dece i njihovo prevazilazenje u vrticu - diplomski rad 5915 Porez na dodatu vrednost - Diplomski Rad 5916 Porez-diplomski-52 5917 Poslovanje prijemne sluzbe hotela - diplomski rad 5918 Poslovanje turisticke agencije kao posrednika i organizatora putovanja - diplomski 5919 Poslovna etika u preduzeu- diplomski rad 5920 Poslovne zone - diplomski rad 5921 Poslovno bankarstvo - diplomski 5922 Povezivanje web prodavnice na sisteme placanja - diplomski POVEANJE POUZDANOSTI I BRZINE SISTEMA UVO ENJEM KLASTER 5923 TEHNIKE DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5924 Pravna regulativa kod ugovora o pruzanju turisticke usluge-diplomski rad 5925 Pravna regulativa u funkciji razvoja vazdusnog saobracaja-diplomski rad 5926 PREDUZETNICKA MOTIVACIJA -diplomski rad 5927 Prenos glasa preko Interneta VoIP - diplomski rad Prikupljanje podataka metodom ispitivanja putem ankete - istrazivanje trzista 5928 diplomski 5929 PRIMARNA I SEKUNDARNA EMISIJA NOVCA - DIPLOMSKI RAD 5930 PRIMENA I PLANIRANJE MARKETINGA Primena savremene komunikacione i informacione tehnologije u hotelskom 5931 poslovanju - diplomski rad 5932 primena statistike odnosno verovatnoce u menadzmentu- diplomski rad 5933 Primjena sporta u radu s djecom s posebnim potrebama - diplomski rad 5934 Primopredajnik za bezicne mreze senzora - elektronika - diplomski rad 5935 privatizacija - diplomski 5936 Privatizacija rudnika Bor kao studije pregovaranja-diplomski 5937 PRIVATIZACIJA U SRBIJI NA PRIMERU RUDNIKA BOR- diplomski rad 5938 Procedure osnivanja firme-diplomski 5939 Proces prihvatanja novog proizvoda , od strane potrosaca- diplomski rad 5940 Programiranje u Matlabu-diplomski 5941 Proizvodnja - razvoj proizvoda 5942 Projektovanje sistema za naplatu servisa putem EFTPOS PROMOCIONI MIKS U FUNKCIJI SATISFAKCIJE POTROSACA U TURIZMU 5943 DIPLOMSKI RAD 5944 RAID 0 u poredjenju sa RAID 1 - Diplomski Rad 5945 Ravna stopala prevencijai korekcija kod predskolske dece - diplomski rad 5946 razvijenje novinske delatnosti preduzeca ,,Savremena admicistracija - diplomski rad Razvoj i primena tehnika kontrole bezbednosti saobraaja sa aspekta tehnicke 5947 ispravnosti vozila - diplomski rad 5948 razvoj racunara-diplomski-informatika 5949 Razvoj softvera i inovacije-diplomski rad Razvoj sudijskih pravila u karetea i njihov uticaj na trening i takmicenja-diplomski 5950 rad RELACIJE NEKIH ANTROPOMOTORICKIH SPOSOBNOSTI SA 5951 POSTIGNUTIM REZULTATOM - fizicko vaspitanje i sport 5952 Retusiranje- diplomski 5953 Rise and Fall of Dove Firming 5954 Rizik, sigurnost i zastita web 2.0 aplikacija 5955 Samostalno preduzetnistvo i njegova uspesnost 5956 Sap - prezentacija sap- SAP-ov ERP sistem u preduzecu (Aplikativni softver za kancelarijsko 5957 poslovanje) -diplomski 5958 Sarantis - diplomski rad 5959 Satelitski internet - diplomski rad-hr 5960 Satelitski internet - diplomski rad Savremena tehnicka sredstva u kontroli putnika i prtljaga u radu granicne policije5961 diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

5962 Savremeni Bankarski poslovi - diplomski rad 5963 Savremeni bankarski poslovi Forfeting Faktoring i Lizing - diplomski rad 5964 SAVREMENI PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM - diplomski rad 5965 Sigurnost i zastita podataka kod internet bankarstva 5966 Sigurnost Web aplikacija zasnovanih na AJAX tehnologiji 5967 SKRIPTA ZA POLAGANJE DRZAVNOG ISPITA 5968 Socijalni rad i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom - diplomski rad 5969 Specificna izdrzljivost kosarkasa - Diplomski rad 5970 Specificna izdrzljivost kosarkasa2 - Diplomski rad 5971 Specificni oblici finansiranja investicija-diplomski rad 5972 Spoljna politika Rusije - diplomski rad 5973 Sportsko-turisticki aspekt olimpijskih igara - Diplomski rad 5974 SPRECAVANJA POSTURALNIH POREMECAJA KOD DECE - diplomski rad 5975 STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA TURIZMA NA ZELEZNICI-diplomski rad 5976 STAVLJANJ ROBE U SLOBODAN PROMET - dipomski rad 5977 STRATEGIJA PREDUZEA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE-diplomski rad Strategija Za Odrzavanje Distributivnih Mreza Koriscenjem Dekomponovanih 5978 Faktora Rizika STRATEGIJSKI MENADZMENT PREDUZEA I KVALITET PROIZVODA 5979 diplomski 5980 STRATEGIJSKI MENADZMENT PREDUZEA I KVALITET PROIZVODA 5981 Strategijski menadzment u proizvodnji-diplomski rad 5982 Stratesko upravljanje tehnoloskim razvojem - diplomski rad 5983 Struktura i poslovanje hotel novi sad u novom sadu - diplomski rad 5984 Sudbina knjige u vremenu digitalizacije -diplomski 5985 Svetske ekonomske krize od 1929 do danas-diplomski rad 5986 Takse - diplomski rad 5987 Tehnologija zavarivanja 5988 Tehnoloske osnove briketiranja goriva-diplomski rad Tehnoloske mreze u elektronskoj komunikaciji i poslovnim transakcijama-diplomski 5989 rad 5990 TEMA MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA -diplomski 5991 Temeljne vrijednosti demokracije-diplomski rad 5992 TEMELJNE VRIJEDNOSTI DEMOKRACIJE TENDENCIJE U RAZVOJU STRATEGIJSKOG MENADZMENTA - srtategijski 5993 menadzment - diplomski rad 5994 TRECENTO - komplet - diplomski rad 5995 Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad - najbolji 5996 Trendovi elektronskih usluga u svetskim postama -diplomski rad 5997 Trening za razvoj agilnosti,brzine i ekspolzivne snage u fudbalu-diplomski rad 5998 Trezor i njegove funkcije - diplomski rad 5999 TRGOVINA LJUDIMA - socijalna politika - diplomski rad 6000 Troskovi i utrosci - diplomski 6001 troskovi i cena kostanja - Ekonomika preduzea - diplomski 6002 trziste kapitala-diplomski rad 6003 Trziste kapitala - menadzment - diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

6004 Trziste novca,organizacija,instrumenti i cena novca-diplomski rad 6005 Turisticka valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma Kikinde -diplomski 6006 Turisticke agencije - diplomski rad 6007 turizam bavarske - diplomski Turnaround menadzment i uloga banke u procesu saniranja krize preduzeca - krizni 6008 menadzment - diplomski rad 6009 TV I RADIO OPIS 6010 ugovori robnog prometa - ugovori u privredi - diplomski rad -ppt 6011 ugovori robnog prometa - ugovori u privredi - diplomski rad 6012 Uloga banaka u finansijskom trzistu-diplomski rad 6013 Uloga i zadaci fudbalera u sistemu 4-3-3-diplomski rad 6014 Uloga i znacaj centralne banke u zemljama u tranzicijji -diplomski rad 6015 Uloga i znacaj SDI u procesu globalizacije - Magistarski rad 6016 Uloga i znacaj sponzorstva u sportu-diplomski rad 6017 Uloga komunikacije unutar procesa odlucivanja -diplomski rad 6018 Uloga medija u procesu marketing komuniciranja - diplomski rad 6019 Uloga Sogo Shoshe - diplomski rad 6020 Uloga speditera u spoljnotrgovinskom poslovanju-diplomski rad 6021 Uloga skolskog pedagoga u suzbijanju maloljetnicke delikvencije - diplomski 6022 unutrasnje poslovanje tour operatera - diplomski rad 6023 Upotreba viseslojnog perceptrona za raspoznavanje brojcano-slovcanih-diplomski 6024 Upravljacki sistem baza podataka 6025 Upravljanje bankarskim rizicima - bankarstvo - diplomski UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI kroz upravljanje materijalom 6026 diplomski UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI kroz upravljanje materijalom 6027 DIPLOMSKI 6028 Upravljanje ljudskim potencijalima na primjeru Presjenice- diplomski rad 6029 Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad-ekavica 6030 Upravljanje pasivom banaka-diplomski rad 6031 Upravljanje porodicnim biznisom - diplomski rad 6032 Upravljanje porodinim biznisom- diplomski rad 6033 Upravljanje razvojem u oblasti osiguranja zivota-diplomski rad 6034 Upravljanje rizikom projekta-diplomski rad 6035 Uslovi za razvoj E - poslovanja u Srbiji - diplomski rad 6036 Ustavno pravo - DIPLOMSKI 490 stranica 6037 Uticaj direktnih stranih investicija na finansijska trzista-diplomski rad Uticaj fluktuacije zaposlenih na kvalitet ljudskih resursa u malih i srednjim 6038 preduzecima CG - diplomski rad Uticaj fluktuacije zaposlenih na kvalitet ljudskih resursa u malih i srednjim 6039 preduzecima CG - magistarski rad UTICAJ ODLUCIVANJA MENADZERA NA USPESNO POSLOVANJE U 6040 PREDUZE - magistarski rad UTICAJ ODLUCIVANJA MENADZERA NA USPESNO POSLOVANJE U 6041 PREDUZE - magistarski rad 6042 Uticaj reosiguranja na kapacitet osiguravajuceg drustva-diplomski rad DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

DIPLOMSKI RADOVI Diplomski radovi iz 6044 Ors multimedijalna prezentacija: narodni muzej zrenjanin ­ stalna postavka informatike Diplomski radovi iz 6045 Programski paket za racunarsku grafiku informatike Diplomski radovi iz 6046 Elektronski multimedijalni udzbenik na primeru nuklearne energije informatike Diplomski radovi iz 6047 Multimedijalne aplikacije u nastavi hortikulture informatike Projektovanje multimedijalnog ors-a u predmetnoj nastavi osnovne skole na primeru: Diplomski radovi iz 6048 moj prvi ekosistem ­biljno i zivotinjsko carstvo informatike Diplomski radovi iz 6049 Multimedijalne aplikacije u nastavi likovnog obrazovanja ­ likovne tehnike informatike Diplomski radovi iz 6050 Informacioni sistem osnovne skole ­ strukturna sistem analiza informatike Diplomski radovi iz 6051 Korisenje interneta u nastavi informatike Diplomski radovi iz 6052 Neke primene programskog paketa adobe photoshop informatike Ors u funkciji organizacije i upravljanja muzickom kulturom u srednjim strucnim Diplomski radovi iz 6053 skolama informatike Diplomski radovi iz 6054 Multimedijalne aplikacije u nastavi geografije (australija za vii razred osnovne skole) informatike Diplomski radovi iz 6055 Racunarski sistemi u i razredu srednje skole informatike Diplomski radovi iz 6056 Multimedijalne aplikacije u nastavi tehnickog obrazovanja: radio i televizijska tehnika informatike Diplomski radovi iz 6057 Digitalna estetika informatike Diplomski radovi iz 6058 Multimedijalni racunarski softver u biologiji ­ mala enciklopedija ­ bastovanstvo informatike Diplomski radovi iz 6059 Primena racunarske grafike informatike Diplomski radovi iz 6060 Projetkovanje ors-a u nastavi fizike ­ primer zakoni odrzanja informatike Diplomski radovi iz 6061 Kolor modeli informatike Diplomski radovi iz 6062 Komunikacija, ucenje i multimedije informatike Diplomski radovi iz 6063 Projektovanje ors-a u nastavi muzickog obrazovanja ­ skola gitare informatike Diplomski radovi iz 6064 Obrada teme : multimedija u iv razredu gimnazije informatike Diplomski radovi iz 6065 Multimedijalne aplikacije u nastavi fizike informatike Diplomski radovi iz 6066 Didakticki sistemi rada u nastavi racunarstva i informatike informatike 6067 Primena racunarske grafike u medicini Diplomski radovi iz 6043 Uticaj saobraaja na zivotnu sredinu- diplomski rad

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz

6068 Nastava racunarske grafike 6069 Hiperware sistemi i ucenje 6070 Multimedijalni obrazovni racunarski softver: sisari u nastavi biologije 6071 Multimedijalna prezentacija stalne postavke muzeja vojvodine 6072 Hipermediji u nastavi osnovne skole -elektronski udzbenik: vulkani i zemljotresi 6073 Vrste reci ­ ors iz srpskog jezika za v razred osnovne skole 6074 Sistemi linearnih jednacina ­ ors iz matematike za srednju skolu 6075 Aritmeticke operacije i relacije u baselog sistemu 6076 Primena ors-a u nastavi geografije za v razred osnovne skole 6077 Transformacije u 2d i 3d grafici 6078 Proces saznavanja u multimediji 6079 Slike sa fraktalima 6080 Sistematizacija seminarskih radova iz predmeta sistemi vestacke inteligencije uz podrsku racunara

6081 Ors u nastavi tehnickog obrazovanja iz saobraaja 6082 Multimedijalne aplikacije u nastavi muzickog obrazovanja 6083 Mala enciklopedija »zrenjanin« 6084 Primena naprednih tehnika programskog paketa corel draw 6085 Ors za v razred osnovne skole iz fizike (sila i kretanje) 6086 Modelovanje 3d objekata 6087 Multimedijalni obrazovni racunarski softver u nastavi biologije ­ obrada nastavne teme ptice

6088 Ors iz matematike ­ piramida u geometriji 6089 Ors ­ istorija zeleznice vozovi i vucna sredstva 6090 Ors u nastavi geografije ­ francuska 6091 Multimedijalni ors hardver pc-a u nastavi informatike

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz 6092 Projektovanje informacionog sistema trgovackog preduzea ­ modul magacin informatike Diplomski radovi iz 6093 Ors ­ velikani klasicne muzike informatike Diplomski radovi iz 6094 Ors iz istorije ­ srednjoamericki indijanci informatike Diplomski radovi iz 6095 Primena programskog paketa 3d studio max r3 u izradi animacija informatike Diplomski radovi iz 6096 Integracija multimedija i procesa ucenja insekti informatike Diplomski radovi iz 6097 Multimedija i proces saznavanja informatike Diplomski radovi iz 6098 Multimedija i proces komunikacija australija informatike Diplomski radovi iz 6099 Ors kao simulaciona tehnika u izvo enju eksperimenata iz hemije informatike Diplomski radovi iz 6100 Neke mogunosti programskog paketa auto cad informatike Diplomski radovi iz 6101 Ors za predmet istorija- kosovski boj informatike Diplomski radovi iz 6102 Alati za razvoj multimedijalnih aplikacija informatike Diplomski radovi iz 6103 Ors iz matematike: podudarnost trouglova informatike Diplomski radovi iz 6104 Animacija u racunarskoj grafici informatike Diplomski radovi iz 6105 Ors u nastavi geografije:sad informatike Diplomski radovi iz 6106 Neke primene fractal designer-a informatike Diplomski radovi iz 6107 Informacioni sistem poslovnog zadruznog saveza informatike Diplomski radovi iz 6108 Geografski informacioni sistemi informatike Diplomski radovi iz 6109 Projektovanje modula »nabavka« informacionog sistema »sever« - subotica informatike Diplomski radovi iz 6110 Projektovanje ors-a - grcka informatike Diplomski radovi iz 6111 Macromedia director ­ multimedijalni kurs za pocetnike informatike Unapre enje programskih sadrzaja 2d racunarskog projektovanja cd su uz rad / osim Diplomski radovi iz 6112 br. 2418/ii informatike Diplomski radovi iz 6113 Multimedijalni orbrazovni racunarski softver ­ ribe informatike Diplomski radovi iz 6114 Proces planiranja i realizacije nastave pomou multimedija informatike 6115 Ors u nastavi biologije za osnovnu skolu ­ sisari Diplomski radovi iz

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz 6116 Ors za vii razred osnovne skole (oblast gravitaciono polje) informatike Diplomski radovi iz 6117 Ors iz istorije ­ marsejski atentat 1934.g. informatike Diplomski radovi iz 6118 Delphi multimedijalni kurs za pocetnike informatike Diplomski radovi iz 6119 Neke primene programskog paketa 3d studio max informatike Diplomski radovi iz 6120 Primena racunarske grafike u tekstilu (programski paket za dizajn) informatike Diplomski radovi iz 6121 Informacioni sistem ­ modul: obracun zarada u trgovinskom preduzeu informatike Diplomski radovi iz 6122 Multimedijalni obrazovni racunarski softver ­ dominikanska republika informatike Diplomski radovi iz 6123 Softver za praenje polaganja ispita informatike Diplomski radovi iz 6124 3d solid modelovanje »cilindra elementa« u auto cad 2000 okruzenju informatike Primena ors-a u nastavi istorije za i razred srednjeg obrazovanja ­ obrada teme: staro Diplomski radovi iz 6125 carstvo egipta informatike Primena ors-a u nastavi matematike za iii razred srednjeg obrazovanja ­obrada teme: Diplomski radovi iz 6126 lopta u geometriji informatike Diplomski radovi iz 6127 Dizajniranje ekranskih formi za multimedijalni softver informatike Diplomski radovi iz 6128 Ors u nastavi geografij: italija informatike Diplomski radovi iz 6129 Graficki alati za multimedijalnu prezentaciju informatike Diplomski radovi iz 6130 Multimedijalne aplikacije u oblasti fizike informatike Diplomski radovi iz 6131 Primena grafickih alata u dizajniranju web stranica informatike Diplomski radovi iz 6132 Ors ­ kosovski boj u pesmi i prici informatike Diplomski radovi iz 6133 Ors za i razred osnovne skole iz matematike informatike Prava i tacka na ravni i van ravni ­ neki aspekti racunarske grafike u nastavi Diplomski radovi iz 6134 tehnickog crtanja informatike Diplomski radovi iz 6135 Transformacija ­ neki aspekti racunarske grafike u nastavi tehnickog crtanja informatike Ortogonalno projektovanje ravni ­ primena racunarske grafike u nastavi tehnickog Diplomski radovi iz 6136 obrazovanja informatike Diplomski radovi iz 6137 Ravan ­ neki aspekti racunarske grafike u nastavi tehnickog crtanja informatike Diplomski radovi iz 6138 Ors u nastavi geografije ­velika britanija informatike 6139 Multimedijalni obrazovni racunarski softver ­ likovno obrazovanje Diplomski radovi iz

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz

6140 Prototip informacionog sistema za istrazivanje trzista medicinskih aparata i opreme 6141 Teorije ucenja i multimedije 6142 (atomska struktura materije ­ (hemija za i razred gimnazije) 6143 Ors iz matematike za i razred osnovne skole: igrajmo se brojevima (oduzimanje za prvake)

6144 Ors iz geografije ­kanada 6145 Generisanje »pejzaza« metodom racunarske grafike 6146 Ogunosti programsko alata bryce 3d 6147 Ors u nastavi biologije ­ insekti 6148 Tutorial za ado tehnologiju 6149 Ors iz geografije ­ saobraaj 6150 Razvoj softvera za komunikaciju sa bazom podataka edukacionog centra uz internet podrsku

6151 Ors za fiziku ­ rad, snaga i energija 6152 Analitika korisnika softverskih proizvoda 6153 Ors u nastavi geografaije ­ finska 6154 Projektovanje ors u nastavi geografije-republika portugalija 6155 Ors iz srpskog jezika i knjizevnosti nastanak srpskog knjizevnog jezika 6156 Ors ­ ptice u nastavi biologije 6157 Ors iz istorije likovne umetnosti i istorije ahitekture 6158 Korisenje sprajtova u macromedia director-u 6159 Obrazovni racunarski softver iz matematike:povrsina trougla i cetvorougla 6160 Vizuelizacija binarnih operatora u programskom paketu 3d studio max 6161 Kreiranje intro-a u macromedia director-u 6162 Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije ­ »portugalija« 6163 Obrazovni racunarski softver »sav taj dzez«

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz 6164 Obrazovni racunarski softver »svet ptica« informatike Diplomski radovi iz 6165 Obrazovni racunarki softver kosarkaski sudija informatike Diplomski radovi iz 6166 Principi ucenja uz pomo multimedija informatike Diplomski radovi iz 6167 Dinamicko kreiranje baze podataka za elektronski dnevnik na internetu informatike Diplomski radovi iz 6168 Obrazovni racunarski softver u nastavi istorije ­ istorija starih grka informatike Diplomski radovi iz 6169 Multimedijalni obrazovni racunarski softver ­ klasicizam informatike Diplomski radovi iz 6170 Multimedijalni obrazovni racunarski softver ­ gotika informatike Diplomski radovi iz 6171 Obrazovni racunarski softver iz istorije: srbija u prvom svetskom ratu informatike Diplomski radovi iz 6172 Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije: zanimljiva geografija informatike Diplomski radovi iz 6173 Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije : zanimljiva geografija informatike Diplomski radovi iz 6174 Analiza obrazovnog racunarskog softvera za osnovnu skolu informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole iz matematike (pravougaonik i Diplomski radovi iz 6175 krug) informatike Obrazovni racunarski softver za i razred osnovne skole iz matematike: sabiranje i Diplomski radovi iz 6176 oduzimanje do 10 informatike Diplomski radovi iz 6177 Projektovanje obrazovnog racunarskog softvera ­ azija informatike Diplomski radovi iz 6178 Ors u nastavi geografije ­ spanija informatike Diplomski radovi iz 6179 Obrazovni racunaski softver u nastavi geografije ­ spanija informatike Diplomski radovi iz 6180 Modelovanje zupcanika sa kosim zupcima u autocad okruzenju informatike Diplomski radovi iz 6181 Fontovi u racunarksoj grafici informatike Diplomski radovi iz 6182 Racunarski sistemi u i razredu gimnazije informatike Diplomski radovi iz 6183 Obrazovni racunaski softver - sumski ekosistem informatike Diplomski radovi iz 6184 Korisenje rasterovanih slika u okruzenju auto cad-a informatike Diplomski radovi iz 6185 3d modelovanje aluminijumskog profila za bicikl u auto cad okruzenju informatike Diplomski radovi iz 6186 Primena obrazovog racunarskog softvera u nastav geografije za sekcije informatike 6187 Obrazovni racunarski softver u nastavi geografije - svetska cuda severne amerike Diplomski radovi iz

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz

6188 Ucenje na daljinu u okviru kursa - sistemi vestacke inteligencije 6189 Delphi tutorial ­ napredne tehnike programiranja i izrada aplikacija za windows 6190 Primena open gl-a za izradu jednostavne kompjuterske igre 6191 Obrazovni racunarski softver iz istorije - prvi srpski ustanak 6192 Obrazovno racunaski softver iz biologije - prirodni sistem zivotinja 6193 Obrazovni racunarski softver iz biologije za nastavnu jedinicu ­ fiziologija i bolesti srca

6194 Elementi dvodimenzionalne grafike 6195 Prikaz radova studenata tehnickog fakulteta »mihajlo pupin« zrenjanin iz oblasti informacionih sistema skola

6196 Korisenje interneta u nastavi. ­ dodatno edukovanje i usavrsavanje hirurga 6197 Multimedijalni obrazovni racunarski sftver ­ hard diskovi 6198 Obrazovni racunarski softver iz istorije ­ stari sloveni 6199 Obrazovni racunarki softver ­ preventivne mere u zastiti omladine 6200 Obrazovni racunarski softver - osnovni principi evolucione biologije 6201 Model racunarske podrske nastave engleskog jezika i metode njene realizacije kao faktor unapre enja i informatizacije obrazovanjacd su uz rad

6202 Primena geografskih inform 6203 Acionih sistema u poljoprivredi 6204 Pascal u ii razredu gimnazije putem programskog paketa pascal 36 6205 Primena obrazovnog racunarskog softvera u nastavi istorije za i razred srednjeg obrazovanja

6206 Radno okruzenje macromedia director-a Projektovanje multimedijalnog obrazovnog racunarskog sotvera:srbija u balkanskim ratovima1912-1913 Energetika u osnovnom obrazovanju : interpretacija obrazovnih sadrzaja putem 6208 obrazovnog racunarskog softvera 6207 6209 Kompresija slika korisenjem nauronskih mreza 6210 Obrazovni racunarski softver za fiziku: »elektricna struja« 6211 Ors- crna gora ­ xix vek

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz 6212 Obrazovni racunarski softver:rimska umetnost informatike Diplomski radovi iz 6213 Algoritmi za i razred gimnazije informatike Diplomski radovi iz 6214 Ors iz anatomije i fiziologije za srednju skolu: urinarni sistem informatike Multimedijalni nastavni model instrukcionog dizajna u radno orijentisanoj nastavi Diplomski radovi iz 6215 tehnickog obrazovanjacd su uz rad informatike Diplomski radovi iz 6216 Ors iz geografije zemlje atlanske evrope informatike Diplomski radovi iz 6217 Konstrukcija vrata za otvaranje i zatvaranje hala cd su uz rad informatike Diplomski radovi iz 6218 Obrazovni racunarski softver u nastavi biologije: mekusci informatike Diplomski radovi iz 6219 Obrazovni racunarski softver u natavi biologije: sumski ekosistem informatike Diplomski radovi iz 6220 Racunarska grafika na filmu informatike Diplomski radovi iz 6221 Obrazovni model upravljanja projektom u operacionim istrazivanjima cd uz rad informatike Diplomski radovi iz 6222 Ors ­specijalni rezervat prirode koviljksi rit informatike Funkcija savremenog oblika poslovanja i upravljanja menadzmentom u transportnim Diplomski radovi iz 6223 preduzeima cd uz rad informatike Diplomski radovi iz 6224 Obrazovni racunarski softver iz fizike: njutnovi zakoni informatike Diplomski radovi iz 6225 Obrada fotografija metodom racunaske grafike informatike Primena obrazaovnog racunarskog softvera u nastavi geografije za v razred osnovne Diplomski radovi iz 6226 skole informatike Diplomski radovi iz 6227 Multimedijalni obrazovni racunarski softver : racunarski sistemi informatike Diplomski radovi iz 6228 Projekat tehnoloskog postrojenja i instalacije za bojenje motora informatike Diplomski radovi iz 6229 Multimedijalni kurs za flash informatike Diplomski radovi iz 6230 Ors iz biologije: nastanak i razvoj coveka informatike Primena ors u nastavi fizike za viii razred osnovnog obrazovanja ­ obrada teme Diplomski radovi iz 6231 kirhofova pravila informatike Diplomski radovi iz 6232 Projektovanje ors- podunavske zemlje informatike Diplomski radovi iz 6233 Ors za nastavu v razreda osnovne skole iz istorije rimsko carstvo informatike Diplomski radovi iz 6234 Obrazovni racunarski softver u nastavi istorijevojvoda zivojin misi informatike 6235 Investicioni programi u ribarskom gazdinstvu »ecka« Diplomski radovi iz

SPISAK RADOVA e-mail adresa: [email protected] sajt: www.maturskiradovi.net

informatike Diplomski radovi iz informatike Diplomski radovi iz informatike

6236 Arhitektura modela za elektronsko poslovanje u sektoru prodaje ad »sever« subotica 6237 Unos clanova u fil macroamedia director-a

Information

Microsoft Word - asdfasdfsdf.doc

165 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

163042


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - asdfasdfsdf.doc