Read Program_bienala.pdf text version

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected]

CONGRES BIENAL DE CANCER MAMAR

Bãile Felix 12­15 mai 2010

Comitetul organizatoric

Mihuþiu Simona, lector, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea , Vicepreºedinta Societãþii Române de Cancer ,,Vasile Pãcurar" Bihor Nagy Viorica, profesor, IOCN, preºedintele SRROM Alexandru Eniu, medic primar, IOCN, membru în Comisia de Eticã ESMO Pãtcaº Elisabeta, lector, medic primar, Spitalul Clinic Judeþean Oradea, preºedinta Societãþii Române de Cancer ,,Vasile Pãcurar" Bihor Morvay-Szabó Edina, asist. univ. Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, vicepreºedinta Societãþii Române de Cancer ,,Vasile Pãcurar" Bihor

Comitetul onorific

Acad. Prof. Dr. Nicolae Ghilezan Prof.Univ. Dr.Ing Cornel Antal-Rector Universitatea din Oradea Prof.Univ. Dr. Bumbu Gheorghe- Decan Facultatea de Medicinã si Farmacie Oradea Prof.Univ. Dr.Teodor Maghiar Facultatea de Medicinã si Farmacie Oradea Conf.Univ Dr.Florin Bodog-Prodecan Facultatea de Medicinã si Farmacie Oradea, Manager General Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea Conf. Univ.Dr.Dumitru Mohan -Presedinte Colegiul Medicilor Bihor Conf.Univ.Dr. Ovidiu Burtã Vicepresedinte Colegiul Medicilor Bihor

1

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected]

Comitetul ºtiintific

Anghel Rodica, profesor, Institutul Oncologic ,,Alexandru Trestioreanu" Bucureºti Buiga Rareº, medic primar, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca Cernea Valentin, conferentiar, Institutul Oncologic "Ion Chiricuta" Cluj-Napoca Ciuleanu Tudor, conferenþiar, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca Curca Rãzvan, medic primar, Alba Iulia, Comisia ESMO-Oncologie Comunitarã Dediu Mircea, conferentiar, Institutul Oncologic ,,Alexandru Trestioreanu" Bucureºti Eniu Alexandru, medic primar Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca, Comisia de Eticã ESMO Lisencu Carmen, medic primar, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca Grecea Daniela, medic primar, Institutul Oncologic "Ion Chiricuta" Cluj-Napoca Irimie Alexandru, conferentiar, director, Institutul Oncologic "Ion Chiricuta" Cluj-Napoca Maghiar Adrian, profesor, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Mihuþiu Simona, lector, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Miron Lucian, conferenþiar, Institutul Oncologic Iaºi Morvay-Szabó Edina, asistent universitar, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Nagy Viorica, profesor, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca Puscasiu Mircea, conferentiar, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Rancea Alin, profesor, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca Ritli Ladislau, conferentiar, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Roºca Elena, profesor, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Straciuc Oreste, conferenþiar, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Tanasescu Radu, lector, medic primar Institutul Oncologic "Ion Chiricuta" Cluj-Napoca Vitoc Cristina, medic primar, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca

PROGRAMUL BIENALEI

Miercuri, 12.05.2010

Ora 14.00 ­ Deschiderea festivã ­ invitaþi speciali, organizatori Invitaþi speciali: profesor Bumbu Gheorghe ­ decanul Facultãþii de Medicinã a Universitãþii Oradea, dr. Marius Pârcioagã ­ directorul Direcþiei Sanitare Bihor, Radu Þârle ­ preºedintele Consiliului Judeþean Bihor, dr. Gheorghe Carp ­ viceprimarul Oradiei. Organizatori: prof. dr. Nagy Viorica ­ preºedinte în exerciþiu a SRROM, dr. Pãtcaº Elisabeta ­ preºedinta Societãþii Române de Cancer ,,Vasile Pãcurar" Bihor, dr. Mihuþiu Simona ­ ºef Clinicã Oncologie. 2

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected] Ora 15.00 ­ Sesiune Radioterapie ­ Moderatori: Dr. Cristina Vitoc, Prof. Dr. Rodica Anghel Invitaþi speciali: Ora 15.00­15.40 ­ Prof. I. C. Chiricuþa, Germania. Volumul þintã în cancerele de sân avansate. Importanþa metodelor de imagisticã, PET. Ora 15.40­16.20 ­ Prof. Jean-Noel Talbot, Franþa, ºeful Departamentului de Medicinã Nuclearã ,,Hopital Tenon", profesorul Universitãþii Pierre ºi Marie Curie, Paris. Rolul PET-CT în diagnosticul cancerului mamar. Ora 16.20­17.15 ­ Prof. Szluha Cornelia, Ungaria, ºeful Clinicii de Radioterapie, Universitatea Debrecen ­ Ungaria. Rolul PET-CT în planul de radioterapie al cancerului mamar. Ora 17.15 ­ Coffee-breack Ora 17.30 ­ Lucrãri Ora 17.30­17.45 ­ Oreste Straciuc, Crenguþa Oncu, Simona Mihuþiu, Edina Morvay-Szabó, Raluca Vlad. Rolul PET CT-ului în afecþiunile maligne ale sânului.

Ora 17.45­18.00 ­ Daniela Martin, Cristina Vitoc, V. Bogdan, Gabriela Tufaºcu, D. Dordai, Carmen Lisencu, C. Lisencu, A. Rancea, R. Tãnãsescu, Carmen Popa, Dana Grecea, V. Cernea, N. Ghilezan. De la convenþional la conformaþional: etapele implementãrii radioterapiei 3D-CRT în cadrul tratamentului conservator al cancerului mamar în Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. I. Chiricuþa". Ora 18.00­18.30 ­ Gabriel Andries, Gheorghe Cobzac, Alina Chirilã. Aplicaþii clinice ale Medicinei Nucleare în managementul cancerului de sân. Ora 19.00 ­ Simpozion Sanofi-Aventis ,,BSI 201, o nouã speranþã în tratamentul cancerului de sân metastatic triplu negativ". Speaker: Alexandru Eniu, medic primar oncologie medicalã, PhD, Institute of Oncology ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca, membru al Comisiei de Eticã ESMO Ora 20.00 ­ Cina festivã Sanofi-Aventis

3

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected]

Joi, 13.05.10

Ora 9.00 ­ Sesiune chimioterapie. Chairman: Conferenþiar Dr. Lucian Miron, Dr. Cristina Vitoc, Lector Simona Mihuþiu Lucrãri: Ora 9.00­9.15 ­ Székely O. Csaba1, Székely O. Anna2, Szekely O. Dalma (1. U.V.V.G. Arad, Disciplina de Oncologie; 2. Spitalul Clinic Municipal Arad, Oncologie; 3. U.V.V.G. Arad, Disciplina de Oncologie). Cancerul mamar în judeþul Arad. Ora 9.15­9.30 ­ Szilárd Bereczki, Mihuþiu Simona, Morvay-Szabó Edina, Pãtcaº Elisabeta. Situaþia cancerului mamar în judeþu Bihor. Ora 9.30­9.45 ­ Cristina Vitoc1, Alexandru Irimie1,2, Valentin Cernea1,2, Nicolae Todor1, Nicolae Ghilezan1,2 (1. Institutul Oncologic ,,I. Chiricuþa" Cluj-Napoca; 2. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ,,Iuliu Haþieganu" Cluj-Napoca). Centrul de Tumori Mamare al Institutului Oncologic ,,I. Chiricuþa" Cluj-Napoca, între prezent ºi viitor. Ora 9.45­10.00 ­ Carmen Popa, Radu Tãnãsescu, Bogdan Gozman, Institutul Oncologic ClujNapoca. Recidiva regionalã supraclavicularã în cancerul mamar st IIB-IIIA.

Ora 10.00­10.15 ­ Morvay Szabó Edina1,2, Mihuþiu Simona1,2, Elisabeta Pãtcaº1 (1. Clinica de Oncologie Oradea, 2. Facultatea de Medicinã ºi Farmacie Universitatea din Oradea). Studiul recidivelor locale ºi loco-regionale în cancerul mamar în Judeþul Bihor în perioada 2001­2005. Ora 10.15­10.25 ­ Dr. Larisa Ciule, Spitalul Clinic de Urgenþã Cluj-Napoca. Managementul clinic al menopauzei precoce la pacientele tinere cu cancer mamar. Ora 10.25­10.35 ­ David Barrett, consultant Industrie Farmaceutica- Marea Britanie Metode de dizolvare a citostaticelor Ora 10.35-10.45 - Dr Kulcsar Gyula, (Ungaria), director stiintific IMMUNAL kft Bazele stiitifice ale efectului produsului Culevit asupra imunitatii antitumorale pasive Ora 10.45 ­ Pauzã de cafea Ora 11.00 ­ Sesiune cazuri clinice. Moderator: Dr. Rãzvan Curca, Dr. Daniela Grecea Lucrãri ­ prezentãri cazuri Ora 13.00 ­ Simpozion firmã ­ Astra Zeneca. Metode noi în tratamentului endocrin al cancerului mamar avansat local. Speaker: Alexandru Eniu, medic primar oncologie medicalã, PhD, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca, Larisa Ciule, medic primar oncologie, Spitalul Clinic Judeþean Cluj-Napoca. 4

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected] Ora 14.00 ­ Prânz ­ Astra-Zeneca Ora 15.00 ­ Curs ESO ­ Program educaþional în cancerul mamar Erb B2+, prezent ºi perspective, organizat de dr. Alexandru Eniu, IOCN. Invitaþi speciali: prof. Michael Untch (Germania), prof. István Láng (Ungaria), prof. Constanta Timcheva (Bulgaria). Ora 15.00­15.15 ­ Dr. Alexandru Eniu, medic primar oncologie medicalã, PhD, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca, România. Introducere ºi epidemiologie. Ora 15.15­16.45 ­ Dr. Rares Buiga, ºeful Departamentului de Anatomie Patologicã, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca, România. Patologie.

Ora 16.45­17.15 ­ Prof. Constanta Timcheva, PhD, specialist în medicinã internã, oncologie ºi oncologie medicalã, ºeful Departamentului de Chimioterapie, Institutul Oncologic din Sofia. Tratament adjuvant. Ora 17.15­17.45 ­ Dr. Alexandru Eniu, medic primar oncologie medicalã, PhD, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca, România.Tratamentul neoadjuvant al cancerului mamar locoregional avansat ErbB2 pozitiv Ora 17.45­18.15 ­ Pauzã de cafea

Ora 18.15­18.45 ­ Prof. Michael Untch, medic primar, ºeful Clinicii de Ginecologie, ºeful Centrului de Sân, Clinica Helios Berlin-Buch, Akademisches LK der Universität Charité. Tratamentul de primã linie în cancerul mamar metastatic.

Ora 18.45­19.15 ­ Prof. István Láng, Institutul Naþional de Cancer Budapesta, Ungaria. Tratamentul de linia a II-a a cancerului mamar metastatic ºi tratamentele ulterioare. Ora 19.15­19.45 ­ Dr. Mircea Dediu, medic primar oncologie medicalã, PhD, ºeful Clinicii de Oncologie Medicalã II, Institutului Oncologic ,,Alexandru Trestioreanu", Bucureºti, România. Toxicitatea ºi perspective terapeutice. Ora 19.45­20.00 ­ Întrebãri ºi rãspunsuri Ora 20.00 ­ Simpozion ­ Firma GSK Ora 20.30 ­ Cinã festivã, Hotel President, oferit de GSK

5

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected]

Vineri, 14.05.2010

Ora 9.00 ­ Sesiune morfopatologie. Moderator: Prof. Elena Roºca, Rareº Buiga Lucrãri Ora 8.50­9.00 ­ Nadejda Godoroja, Natalia Botnarciuc, Eugenia Samotiia, Elena Cudina ­ Institutul Oncologic Chiºinãu, Republica Moldova. Caracteristica statutului imun în cancerul glandei mamare stadiul I. Ora 9.00-9.10 ­ Monica Boros 1. Elena Popescu 1, Ovidiu Pop 2, Petru Chitulea 1, Edina MorvaySzabo 2, Simona Stolnicu 3 (Spital clinic obstetrica-Ginecologie Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures) ­ Metastaza de carcinom mamar intr-un ovar teratomatos Ora 9.10­9.25 ­ Ovidiu Pop, Elena Roºca, Edina Morvay-Szabó, Simona Mihuþiu, Elisabeta Pãtcaº, Aniela Platona, Silviu Corbu, Szilárd Bereczki, Delia Ruta, Lucia Milian. Corelaþii între expresia receptorilor hormonali ºi markeri de prognostic în tumorile mamare. Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Ora 9.25­9.35 ­ Elena Roºca, O. Pop, A. Paºcalãu. Tumora axilarã ­ probleme de diagnostic diferenþial între un carcinom cu celule mici pulmonar vs carcinom cu celule mici mamar. Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Ora 9.35­9.50 ­ A. Georgescu1, M. Stoicea1, F. Andrei1, M. Mihai1, D. Terzea1,2, F. Vasilescu1, C. Iosif1, S. Enache1, F. Cionca1, G. Butur1, C. Ardeleanu1,2 (1. Institutul Naþional de Patologie ,,Victor Babeº" Bucureºti, 2. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ,,Carol Davila" Bucureºti). Factori microenviromentali implicaþi în progresia cancerului mamar la femei tinere. Ora 9.50­10.00 ­ Godoroja N. M., Pihut P. M., Cotruþa A. I., Cudina E. N., Botnariuc N. E. ­ Institutul Naþional de Oncologie Chiºinãu, Republica Moldova. Expresia Her2/neu în cancerul mamar. Ora 10.00­10.10 ­ prof. Nadejda Godoroja, Elena Cudina, Elena Samotiia, Alexandru Cotruþa, Natalia Botnariuc, Petru Pihuþ ­ Institutul Naþional de Oncologie, Chiºinãu, Republica Moldova. Analiza clinico-imunologicã în maladiile benigne ºi cancerul glandei mamare. Ora 10.10­10.20 ­ Cristina Skrypnyk, Ciprian Iovan, Dana Zaha, Simona Mihuþiu. Genetica cancerului de sân: substrat ºi metode de diagnostic molecular, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea

6

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected] Ora 10.20­10.30 ­ Codruþa Lãzureanu1,2, Alis Dema1,3, Diana Herman3, Diana Szilagyi3, Amelia Burlea4, Elena Lazãr1,2 (1. U.M.F. ,,V. Babeº" Timiºoara, Disciplina de Morfopatologie; 2. Spitalul Clinic Municipal Timiºoara, Serviciul de Anatomie Patologicã; 3. Spitalul Clinic nr. 1 Judeþean Timiºoara, Departamentul de Anatomie Patologicã; 4. Spitalul Clinic Judeþean Arad, Serviciul de Anatomie Patologicã). Discordanþa pre- ºi intraterapeuticã între profilele antigenice ale tumorii mamare primare comparativ cu metastazele hepatice ale acesteia: prezentare de caz. Ora 10.30-10.40 Anca Muresan1, Elena Lazar1, Alis Dema1, Alexandra Faur1, Mirela Grigoras1, Remus Cornea1, Cristina Suciu2, Izabella Gargan3, 1Disciplina Morfopatologie UMF Timisoara, 2 Catedra Histologie UMF Timisoara, 3 Catedra Anatomie UMF Timisoara: Receptorii hormonali si expresia C-erb B2- marker molecular cu impact evolutiv prognostic in cancerele mamare.

Ora 10.40-10.50 Anca Muresan1, Elena Lazar1, Alis Dema1, Codruta Lazureanu1, Alexandra Faur1, Mirela Grigoras1, Cristina Suciu2, Izabella Gargan3, 1Disciplina Morfopatologie UMF Timisoara, 2 Catedra Histologie UMF Timisoara, 3 Catedra Anatomie UMF Timisoara : Corelatia intre activitatea proliferative si alti indici prognostici in carcinoamele mamare invazive Ora 10.50­11.00 ­ Dana Carmen Zaha, Cristina Skrypnyk, Iovan Ciprian, Simona Mihuþiu. Metode de laborator comparative pentru testarea HER2/neu în cancerul mamar. Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Ora 11.00 ­ Pauzã de cafea

Ora 11.15 ­ Sesiune chimioterapie. Chairman: Prof. Michael Unch, Alexandru Eniu

Ora 11.15­11.30 ­ Ludmila Dudareva-Istru, Angela Munteanu, Doru Bolun, Svetlana Sidorova ­ IMSP, Institutul Oncologic, Chiºinãu. Posibilitãþile Capecitabinei în tratamentul de linia a II-a al cancerului mamar metastatic, în regim de monochimioterapie sau polichimioterapie. Ora 11.30­11.45 ­ Mihuþiu Simona, Delia Ruta Mureºan, Puºcaº Ioana, Platona Aniela. Chimioterapia metronomicã în cancerul mamar.

Ora 11.45­12.00 ­ V. Machidon, V. Jovmir ­ Institutul Naþional de Oncologie, Chiºinãu. Reºutele metastatice în cancerul mamar stadiul I. Ora 12.00­12.15 ­ Mihuþiu Simona, Delia Ruta Mureºan, Puºcaº Ioana, Pãtcaº Elisabeta, Hora Amalia. Hormonoterapia la femeile în premenopauza cu cancer mamar. 7

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected] Ora 12.15­12.45 ­ Angela Munteanu, Ludmila Dudareva-Istru, C. Jucovschi ­ IMSP, Institutul Oncologic, Chiºinãu, Republica Moldova. Termentul de manifestare al metastazelor osoase la pacientele cu cancer de sân ­ posibilitãþi ºi prognostic Ora 13.00 ­ Simpozion ­ firma Phizer. Selectarea tratamentului optim a cancerului de sân hormono-sensibil la pacientele în post-menopauzã. Speakeri: Prof. dr. med. Michael Unch, medic primar, ºeful Clinicii de Ginecologie, ºeful Centrului de Sân, Clinica Helios Berlin-Buch, Akademisches LK der Universität Charité; Dr. Larisa Ciule, medic primar, Spitalul clinic judeþean Cluj-Napoca. Ora 14.00 ­ Prânz oferit de Societatea Românã de Cancer ,,Vasile Pãcurar" Bihor Ora 15.00 ­ Sesiune Varia. Chairman: Conf. T. Ciuleanu, N. Todor Lucrãri: Ora 15.00­15.15 ­ Meda V. Todor1, C. Todor2 (1. Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, Universitatea din Oradea, Departamentul de Informaticã; 2. Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, Universitatea din Oradea, Clinia Medicalã II). Optimizarea protocoalelor de chimioterapie folosind algoritme evolutive. Ora 15.15­15.30 ­ Silviu Corbu, Clinica de Oncologie Oradea. Educaþie pentru depistare precoce în cancerul mamar.

Ora 15.30­15.45 ­ Psiholog Corina Lupãu, Clinia de Oncologie Oradea. Aspecte ale anxietãþii în cancerul de sân. Ora 15.45­15.50 ­ Alexandru Cotruþa, Nadejda Godoroja, Elena Cudina, Elena Samotiia, Natalia Botnariuc, Petru Pihuþ. Particularitãþile homeostazei hormonale la bolnavele de cancer mamar, asociat cu patologia concomitentã în menopauzã. Ora 15.50-16.00 - Diana Pelea, Olivia Ligia Burta.Facultatea de Medicina si Farmacie/ Centrul de Cercetari in Medicina de Inalta Performanta Factori de influenta si eroare in laboratorul clinic. Situatii border-line. Solicitare de retestare."

Ora 16.00­16.08 ­ Prof. Nadejda Godoroja, d.º.m Elena Cudina, d.º.m Elena Samotîia, c.º.i Alexandru Cotruþã, c.º.i Natalia Botnariuc, d.h.º.m Petru Pihut. Analiza clinicoimunologicã în maladiile benigne ºi în cancerul glandei mamare. Ora 16.08-16.15 - Ioan Oswald, Simona Mihutiu, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea Mamografia analitica si digitalica - studiu comparativ al dozei incasate. Ora 16.15 ­ Pauzã de cafea Ora 16.30 ­ Sesiune imagisticã. Moderator: Dr. Ciortea Cristiana, Dr. Edina Morvay-Szabó 8

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected] Lucrãri: Ora 16.30­16.45 ­ Morvay-Szabó Edina, Facultatea de Medicinã ºi Farmacie, Universitatea Oradea. Algoritmul diagnosicului imagistic în recidivele locale ale cancerului mamar. Ora 16.45­17.00 ­ Dr. Carmen Lisencu, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþã" Cluj-Napoca. Imaginea mamograficã ­ clasificare în algoritmul BIRADS. Ora 17.00­17.15 ­ Cristiana Ciortea1, Anca Ciurea2 (1. Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã ClujNapoca, Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã; 2. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ,,Iuliu Haþieganu" Cluj-Napoca). Aspecte imagistice în cancerul mamar tratat conservator. Ora 17.15­17.30 ­ Angelica Chiorean1, Magda Duma2, Dana Dumitriu1, Dan Eniu3, Sorin Dudea1, Silviu Sfrangeu1 (1. U.M.F. ,,Iuliu Haþieganu" Cluj-Napoca, Catedra de Radiologie; 2. Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cluj-Napoca, Clinica Radiologicã; 3. U.M.F. ,,Iuliu Haþieganu" Cluj-Napoca, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa", Catedra de Chirurgie). Aspecte ecografice ºi sonoelastografice întâlnite în patologia sânului: integrare corelativã cu mamografia ºi rezonanþa magneticã mamarã bazatã pe experienþa unui studiu longitudinal retrospectiv. Ora 17.30­17.45 ­Alina Osiceanu, Adrian Osiceanu, Daniela Dinulescu,. Alina Venter, Cornel Cheregi ­ Facultatea de Medicinã ºi Farmacie Oradea Algoritm de diagnostic radioimagistic în fibroadenoamele mamare. Ora 17.45­18.00 ­Daniela Dinulescu1, Elisabeta Pãtcaº2, Adrian Maghiar1,. Ovidiu Pop1, Alina Osiceanu1, Cornel Cheregi1 (1. Facultatea de Medicinã ºi Farmacie Oradea 2. Clinica de Oncologie Oradea). Corelaþii anatomo-clinice ºi imagistice în afecþiunile sânului. Ora 18.00­18.15 ­ Simona Chiaburu, Jovmir V.d.h.m, conf. Ureche C., Ludmila Chistruga, Goroºenco E. ­ Institutul Oncologic din Republica Moldova. Rolul examenului clinic ºi imagistic în diagnosticarea carcinomului neinvaziv al glandei mamare. Ora 18.15-18.30 Anca Ciurea1, Cristiana Ciortea2, 1. Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã ClujNapoca, Laborator Radiologie ºi Imagisticã Medicalã; 2. Universitatea de Medicinã ºi Farmacie ,,Iuliu Haþieganu" Cluj-Napoca): Elastografia mamara- indicatii si limite Ora 18.30-18.45 Dr. Calin Mos, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea - Contribuþia

ecografiei Doppler color ºi pulsat la diagnosticul cancerului mamar.

9

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected] Ora 19.00 ­ Simpozion ­ firma Roche. Terapia personalizatã în cancerul de sân.

­ Dr. Maria Turdean, medic primar, ºef oncologie, Spitalul Clinic Judeþean ClujNapoca. Bevacizumab ­ beneficiu clinic dovedit în cancerul de sân metastatic HER2 negativ. ­ Dr. Daniela Grecea, medic primar, Institutul Oncologic ,,Ion Chiricuþa" Cluj-Napoca. Beneficiul pe termen lung al terapiei adjuvante cu trastuzumab în cancerul de sân incipient HER2 pozitiv.

Ora 20.00 ­ Cinã festivã ­ Firma Roche

Sâmbãtã, 15.05.10

Ora 9.00 ­ Sesiune chirurgie. Moderator: Prof. A. Rancea, Prof. A. Maghiar Ora 9.00­9.30 - Prof. dr. med. Dr. ªerban-Dan Costa (Germania), director Universitätsfrauenklinik, Magdeburg. Carcinomul mamar dupã chimioterapia neoadjuvantã ­ Metode chirurgicale.

Ora 9.30-9.45 - Prof. dr. Adrian Maghiar, Dan Horea Ciurtin, Marius Sfirlea, Rai Sookha Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, Spital Pelican. Strategia chirurgicala actuala in cancerul mamar Lucrãri: Ora 9.45­ 10.00­ Conf. dr. Mircea Pop; D. Dejeu; V. Dejeu ­ Clinica Chirurgie II Oradea. Chirurgia conservatoare în cancerul mamar ­ indicaþii ºi contraindicaþii.

Ora 10.00­10.10 ­ D. Dejeu; M.Pop; V.Dejeu ­ Clinica Chirurgie II, Oradea. Cancerul de sân la bãrbaþi. Ora 10.10­10.20 ­ Dr. R. Dima, Dr. M. Pop, Dr. M. Florea ­ Clinica Chirurgie II, Oradea. Atitudine terapeuticã faþã de cancerul mamar cu metastaze osoase ­ indicaþie chirurgicalã. Ora 10.20­10.30 ­ Dr. R. Dima, Dr. M. Pop, Dr. M. Florea ­ Clinica Chirurgie II, Oradea. Strategii curente ºi viitoare în tratamentul cancerului de sân Ora 10.30-10.45 - Profesor dr. Adrian Maghiar, Dan Horea Ciurtin, Marius Sfarlea, Rai Sookha Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea, Spital Pelican. Limfonodulul santinela in cancerul mamar Ora 10.45 ­ 11. Pauzã de cafea 10

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI INOVARII UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE Str. P-ta 1 Decembrie, 10, Cod 410.073, Oradea, BH Tel +40 259 412 834 Fax +40 259 418 266, e-mail: [email protected] Lucrãri: Ora 11 -11.15 -Dr.D Eniu ­Chirurgie Oncologica UMF Cluj-Napoca. Reconstructie mamarã si chirurgia oncoplastica: locul lor in managamentul cancerului mamar. Prezentarea unei experiente de peste 10 ani. Ora 11.15-11.30 Dr. A. Duse, Dr.C.Bustea, Dr. A. Bãlaj, M. Vintilã, Dr. I. Beraru, A. Asvan Clinica Chirurgie III Oradea: Conservarea nervului intercostobrahial în limfadenectomiile cancerului de sîn Ora 11.30-11.45 Dr. A. Duse, Dr.C.Bustea, M. Vintilã, Dr. A. Bãlaj,, Dr. I. Beraru, A. Asvan Clinica Chirurgie III Oradea: Incidenta cancerului de sân avansat locoregional,experienta Clinicii Chirurgie III -Oradea

Ora 11.45-12.00 Simpozion-Medinvents-Bioinvents: Sisteme de biopsie Speaker: Dr. Iulian Ilie Ora 12.00 ­ Închiderea lucrãrilor

11

Information

11 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

491597