Read GenadijPetrovicMalahov-Samoizlecenje_u_XXI_veku.pdf text version

Genadij Petrovic M a l a h o v

PRIRUCNIK ZA SAMOLECENJE XXI VEKA

Prevod s ruskog

BEOGRAD 2006.

SADRZAJ OD A U T O R A Z D R A V L J E I BOLEST (Pitanja i odgovori) LECENJE OBOLJENJA

OSNOVNI SIMPTOMI RAZVOJA VEINE OBOLJENJA OSNOVNE SEME SAMOPOMOI

9 11 57

57 58

Uzroci i mehanizam javljanja oboljenja Protivparazitno letenje travama prema Hildi Klark Cisenje creva prema metodu Hilde Klark Cisenje bubrega Cisenje jetre

ZATVORI

59 62 65 66 67

73

Dijagnostika zatvora prema ekskrementu Poremeaj stolice i onkologija O stetnosti purgativa

S P A Z M A T I C N I K O L I T I S (iskustvo u lecenju)

HEMOROIDI

79 88 89

92

94

Kompleksni pristup lecenju hemoroida prema V. L. Igrusinu Profilaksa hemoroida

VARIKOZNO PROSIRENJE VENA HIPERTENZIJA ARTRITIS POLIARTRITIS M A M U Z E N A PETI BEHTEROVA BOLEST TRAHOMA BEONA (OCNA MRENA) HEPATITIS

98 100

100 103 104 106 107 109 114 115 115

Mere tecenja kod hepatitisa Preporuke jogista kod tecenja zutice i hepatitisa (prema Svami Sivanande) Kako pravilno cistiti jetru Cisenje jetre pomou trava

117 133 150 151

Dvostruko cisenje jetre Cisenje jetre leti Kako se osloboditi od kamenja u zucnoj kesi (recept oca Georgija) Sest proverenih nacina izbacivanja kamenja iz zuci

GAJMORITIS (MAKSILARNI SINUSITIS) HERPES MUCANJE KRV - LECENJE IIZLECENJE

154 157 159 160

162 165 173 174

POLIPI - ISKUSTVA LECENJA KOZA

218 226

Zdravlje i lepota koze lica Briga o usnama Kako otkloniti oziljke Kako odstraniti mladeze Kako otkloniti bradavice Kako se osloboditi od zuljeva i masnog tkiva Krpeljev dermatitis

VITILIGO SKLEROZA SINDROM HRONICNOG UMORA DEPRESIJA ZNOJENJE N O G U UMOR NOGU DIJETA ZA P U S A C E I P A S I V N E P U S A C E FISTULE - ISKUSTVA LECENJA

226 227 228 229 230 233 233

234 235 243 248 249 250 251 252

Kako poveati hemoglobin u krvi Sokovi od povra, koji obnavljaju krv Cisenje krvi Transfuzija krvi i bolesti Ishrana i problemi sa krvnim sudovima

TROMBOFLEBITIS NEKONTROLISANO M O K R E N J E (ENUREZA)

174 176 177 178 180

181 182

Simptomi slabosti mokrane besike Lecenje nekontrolisanog mokrenja Originalno cisenje bubrega Kako ojacati slabu mokranu besiku

GLOMERULONEFRITIS OBOLJENJA PLUA ZDRAVLJE KICME ,

182 183 185 187

188 190 193

K O R I S N E I N F O R M A C I J E O LECENJU

K A K O SE P R A V I L N O KLISTIRATI MIKROKLISTIRI PITANJA O G L A D O V A N J U

255

255 255 257

Vaznost drzanja tela za zdravlje Fizicke vezbeza kicmu

PUPAK NESANICA

193 196

199 202

Tajna dobrog sna leti Lekoviti san Snovi i zdravlje Lekovito dosaptavanje u snu

O ZUBIMA I ODRZAVANJU USNE DUPLJE STOMATITIS ONKOLOGIJA - ISKUSTVA LECENJA

204 204 208 209

210 211 213

Da li postoje zabrane (kontraindikacije) u tecenju gladovanjem? Kome gladovanje posebno pomaze Rokovi gladovanja i efekat ozdravljenja Devet pravila gladovanja Prethodna priprema pre gladovanja Kako pravilno gladovati 24-42 sata Kako se psihicki stimulisati za vreme gladovanja Moze li se gladovati u starosti

SEST LEKOVITIH ZVUKOVA

257 258 258 259 264 265 267 268

270

Sezonske vezbe za jacanje funkcije jetre i zucne kese Sezonske vezbe za jacanje funkcije imuniteta (slezine) Sezonske vezbe za jacanje funkcije srca Sezonska vezba za jacanje funkcije plua

272 274 274 276

Sezonska vezba za normalizaciju funkcije bubrega Vezba za normalizaciju funkcije ,,trostrukog grejaca"

P O S E B N I POKRETI RUKU (GESTOVI) MOTIVACIJA ZA PODMLAIVANJE MASAZA SUVORINA MASAZA S UKUVANIM URINOM O RADZA-JOGI KORISENJE PIRAMIDA U LEKOVITE S V R H E

276 277

279 283 284 285 286 290

OD AUTORA

Izgradnja piramide Kako se leciti pomou piratnida

O LEKOVITIM SVOJSTVIMA VODE

290 293

299

,,Ziva" i ,,mrtva" voda Korisenje ,,zive" i ,,mrtve" vode za lecenje raznih oboljenja Levitirana voda Voda odstojala sa kristalima Silicijumska voda Protijeva voda

URINOTERAPIJA

299 301 305 305 306 306

307

Ova knjiga je namenjena onima, koji zele da budu kom pletna, zdrava licnost. Pre svega hou da vam objasnim, moji uvazeni citaoci, zasto sam ovu knjigu nazvao ,,Prirucnik za samolecenje". Stvar je u tome, d a j e veinu oboljenja, sa kojima se covek sukobljava tokom svog zivota, on sam ,,zaradio". Zbog toga on sam treba da spozna uzrok svoje bolesti, da spozna da se zdravlje moze povratiti i znatno poboljsati u veini slucajeva samo vlastitim naporima. U ovoj knjizi nisu dati samo recepti za lecenje jedne ili druge bolesti, ve je ukazano i na uzroke njenog nastajanja, osobenosti bolesti, putevi izlecenja, a navedeni su i primeri iz prakse. M n o g e teme su razmotrene na osnovu pisama citalaca, dati su odgovori na pitanja, komentari i objasnjenja. Upravo zato knjiga pocinje s pitanjima koja ste mi posta vili u pismima. Nadam se da e vam odgovori na ta pitanja pomoi u samoozdravljenju. Takode se trudim da detaljnije razjasnim pitanja i teme, bez cijeg poznavanja ne mozete pri stupiti samolecenju. Naravno, ne apelujem na vas da se slepo pridrzavate recepata i preporuka navedenih u ovoj knjizi. Ne mogu biti iste preporuke za sve ljude jer se ljudi meusobno razlikuju. O b i m lekovitih sredstava, terapija i tome slicno, koji je naveden u knjizi, ne odgovara za sve ljude. Vas zadatak je da na sebi flek sibilno primenjujete preporuke za lecenje, imajui u vidu indi vidualnu konstituciju, uzrast, godisnje doba, kao i procese koji se desavaju u prirodi. Uzimajui u obzir sve to pomoi e vam da stvorite vlastiti sistem lecenja. U tom sistemu ne srne biti mesta nikakvim drugim sistemima i metodima.

9

-

Organski sastav urina i njegova svojstva Vrste urina i njihove osobine Nekoliko nacina primene veoma starog urina

URINOTERAPIJA U PRAKSI

310 314 319

330

Put urina kroz covecji organizam pri oralnoj upotrebi Put urina kroz covecji organizam pri klistiranju Put urina kroz covecji organizam pri ukapavanju u nos Put urina kroz covecji organizam pri unosenju preko koze Nacini korisenja urina klistiranjem Nacini unosenja urina u organizam preko koze Nacini korisenja urina kroz oci, nos i usi Nacini oralne upotrebe urina

M E T O D LECENJA KEROZINOM SVEST COVEKA - GLAVNI LEKAR JAKE I SLABE STRANE UCENJA IVANOVA

330 332 333 334 335 .. 336 338 339

342 352 368

Zadrzimo se na nacinu izlaganja materijala u poglavlju o bolestima. Na pocetku izlazem osnovne podatke o najraspro stranjenijim oboljenjima, o tome kako sami sebi mozete pomo i, sta pri tome treba uzeti u obzir, a da sebi ne nasete stetu; ukazujem na uzroke nastanka oboljenja, predlazem recepte za lecenje, navodim dopunske savete i preporuke, izmeu ostalog i iz iskustva narodne medicine. Odreena paznja je poklonjena i danas tako popularnim i uistinu lekovitim biljkama, kao sto su mrazovnjak (Helleborus caucasicum), pelen, lovorov list i druge, kao i njihova lekovita svojstva. U navedenom poglavlju nacete sve o tome kako ih pravilno primenjivati i kod kojih oboljenja, kao i recepte smesa i nacin primene. Znacajno mesto u knjizi dato je informaciji o sprovodenju zdravstvenih mera. Jer bez pravilnog shvatanja, na primer, ka ko i kada primeniti terapiju cisenja ili sta je to ,,mrtva", ,,ziva" ili protijeva voda i drugo, ne mozete kvalitetno primenjivati recepte iz knjige. Trudio sam se da uzmem u obzir sve nijanse da se za vreme vezbi po Prirucniku kod vas ne pojave nikakve sumnje i pitanja, da vam proces samoozdravljenja (samolecenja) donese radost sticanjem zdravlja. Ukoliko zelite da zivite dugo i da ne bolujete, koristite se receptima i savetima iz Prirucnika, izaite na put ozdravljenja i njime koracajte s optimizmom i nadahnuem. Zelim vam zdravlja, dragi moji citaoci!

ZDRAVLJE I BOLEST

Pitanja i odgovori

U kom stepenu zdravlje zavisi od samog coveka, koliko on sam sebi moze pomoi? Na osnovu statistike, covecje zdravlje 20 odsto zavisi od naslednosti, jos 20 odsto - od ekoloske situacije, od zdravstve ne zastite - svega 8,5 procenata (odsto) i 51,5 odsto covecjeg zdravlja odreuje se njegovim nacinom zivota. Kao sto vidimo, zdravlje i blagostanje zavise od samog co veka. Ovo vam je ujedno i dokaz u korist samolecenja. Na ra cun pravilne organizacije vlastitog zivota covek moze sam da se izbori (izae na kraj) s bilo kojim oboljenjem. Tri glavne greske u lecenju kod savremene medicine · Metodi lecenja koje predlaze savremena medicina ne uzi maju u obzir prethodno cisenje organizma. Lekar odmah naznacava (prepisuje) bolesniku lekove-korektore, kojima pokusava da u zagaenom organizmu uspostavi jednu ili drugu funkciju. Postizui privremeni uspeh, lekovi jos u veem stepenu zagauju organizam. Medicina nije usmerena na rad (se ne orjentise) sa zi votnom snagom organizma. Rasclanivsi lecenje na orga ne i delove tela medicina ne uzima u obzir celokupnost

·

10

1i

·

covecjeg organizma. Rezultat je kao u cuvenoj p o s l o vici: ,,Jedno - lecimo, drugo - sakatimo (bogaljimo)". Ne otklanja se porocni (pogresan, izopacen) nacin zivota, koji je izazvao bolest kod coveka. Medicina kao da govo ri: ,,Gresi, budi prozdrljiv, izoblicavaj bioritmove, a kada obolis mi emo te izleciti - tabletama, injekcijama, hirurgijom, presaivanjem organa. I za sve to es nam platiti".

Ishrana - zasienost manjom kolicinom prirodne hrane, stalan oseaj neznatnog oseaja gladi (to govori o tome, da se ne prejedate), posle svakog uzimanja hrane laka stolica i ekskrement oblika kobasice (to ukazuje na idealan rad-funkcionisanje probavnog trakta). Koza - cista, lepa, bez ikakvih defekata i neprijatnih miri sa, razmena toplote se odlicno regulise. Imunitet - odsustvo bilo kakvih oboljenja, brzo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slicno. Misii - elasticni, izdrzljivi, umereno snazni (dobra elastic nost svih tetiva i zglobova), proporcionalno razvijeni. Zdrav covek ima dobro drzanje tela, on je proporcionalno graen, ima mali sloj sala, prakticno se ne zamara, blagonaklon je prema ljudima koji ga okruzuju, trezveno i razumno shvata (pri hvata) ekstremne dogaaje, bez suvisne emocionalne obojenosti. Parametri bolesljivog (bolesnog) coveka Bilo kakva promena koja pogorsava funkcionisanje svesti, disanja, ishrane, koze, imuniteta, misia ukazuje na jedan ili drugi stepen bolesljivosti (slabosti) ili bolesti. Svest- potisteno raspolozenje, cesta snazna prezivljavanja, nametljive misli, stalni oseaj umora i ravnodusnost (indiferentnost) prema zivotu. Disanje - znatno vise od sedam disajnih ciklusa u minuti. Ishrana - zasienost velikom kolicinom termicki obraene ili neprirodne hrane, odsustvo oseaja gladi, otezana stolica ili je uopste nema tokom 24 sata. Koza - masna ili suva ispucala, s miteserima, bubuljicava, s neprijatnim mirisom. Imunitet-stalno prisustvo nekih oboljenja,posebno infek tivnih, sporo zarastanje rana, posekotina, opekotina i slicno. Misii - slabi, mlitavi, tesko pokredjivi, neproporcionalno razvijeni. 13

Sta je zdravlje, a sta bolest? Ja razmatram coveka kao harmonicni sistem, koji postoji na racun toga, sto kroz sebe stalno propusta bujice (snopove) informacija, energije i materije. Zahvaljujui tome covek moze da se orjentise u prostoru koji ga okruzuje (rad sa informacionim tokovima), da funkcionise/radi, deluje/ (rad s energijama), da se ispoljava u fizickom obliku (rad sa materijom - ishrana). Kada u propustenim bujicama (tokovima) dode do nekog pore meaja (odstupanja), to se ispoljava u vidu bolesti. Coveje zdravljeJe stanje, pri kojem se vrsi normalna, har monicna, informaciona, energetska i materijalna razmena iz meu covecjeg organizma i prirode (okolne sredine). Bolest coveka je stanje, pri kojem je poremeena normalna, harmonicna, informaciona, energetska i materijalna razmena izmeu covecjeg organizma i prirode, a rezervne sposobnosti organizma su smanjene ili nedovoljne. Parametri zdravog coveka Svest - s t a l n o preovladavanje poviseno-radosnog raspolo zenja, odsustvo jakih negativnih prezivljavanja, nametljivih m i sli i umora. Disanje - zdrav covek uradi pet-sedam disajnih ciklusa (udisaj, izdisaj i pauza izmeu njih - to je jedan disajni ciklus) u minuti (sto manje, time je covek zdraviji).

i:

Bolestan covek ima lose drzanje tela, neproporcionalno je razvijen, brzo se zamara, nezadovoljan je ili razdrazljiv zbog sitnica, ima visak ili nedostatak sala, bilo koji dogaaj za njega je stres. Kakvo treba da bude samolecenje i samoozdravljenje coveka? Rad na ozdravljenju i lecenju treba da se odvija istovre meno kompleksno i harmonicno sa svim lekovitim silama orga nizma. Nabrojmo te lekovite sile: svest, disanje, ishrana, koza (celicenje, cisenje), imunitet (cisenje, pravilna ishrana, trave, celicenje) i motorna aktivnost. Pri pravilnom pristupu samolecenje se odvija veoma brzo - nedelja, mesec, pola godine (oslobaanje od parazita - do godinu dana). Proces samoozdravljenja treba da se odvija ne prekidno. Zapamtite: samoozdravljenje - nije samo jednokratna mera, ve postepen, promisljen i redovan rad tokom celog covecjeg zivota. Nacin zivota treba da bude takav, da samoozdravljenje ne bude teret, ve da postane radosni element zivota. U radu na ozdravljenju organizma treba nai interes i na dahnue. Ako vam to predstavlja teret (teskoe), donosi nepri jatne glavobolje (brige) - to znaci da to nije ozdravljenje, ve nadogradnja negativnog, koje e poceti da narusava zdravlje. Z a pamtite jos jednu istinu - stihijski zivot, radi zadovoljavanja glu pih navika, ukusa, crta karaktera obavezno vodi ka oboljenjima i patnjama. Ozdravljenje sa negativnim raspolozenjem ne daje posebnog efekta. Lecenje bez samostalne normalizacije i harmo nizacije veza izmeu organizma i okolne sredine daje privreme ni efekat. Covek pri lecenju, ozdravljenju i pomlaivanju nema drugog izbora, osim prirodnog. Priroda je ukazala na jedan put - normalizacija, harmonizacija veza coveka i okolne sredine to kom celog zivota. I tim putem treba ii s radosu i nadahnuem. Ukoliko se samoozdravljenju pristupa jednostrano, primenjujui jedno-dva sredstva za ozdravljenje (na primer, urinoterapiju, gladovanje), tada su rezultati ozdravljenja daleko od kompleksnog pristupa i kasnije su nestabilni. 14

Sta treba da ima u vidu covek, koji je posao putem samoozdra vljenja, da bi dobar efekat postigao brzo i na duze vreme? Pre svega - individualna konstitucija, starosno doba i kli matski uslovi, u kojima se covek nalazi. Kada se pridrzavate navedenog, samoozdravljenje se odvija stabilno i uzlaznom li nijom. Takoe je pozeljno odrediti mesto stanovanja i rada imaju i u vidu geopatogenu zonu i leciti se od parazita. Nacin odreivanja geopatogene zone (GPZ) u prostoriji Lokalna geopatogena zona svojom negativnom energijom gusi svaku zivotnu delatnost. Zbog toga treba da imamo biolo ski objekat, na osnovu kojeg, kao prema indikatoru, mozemo da se orjentisemo o kojoj se trenutno energiji radi - pozitivnoj ili negativnoj. I takav indikator je - proklijalo seme psenice. Pokvasite seme psenice i stavite ga u nekoliko tacni. Te tacne razmestite (postavite) na mesta gde provodite najvise vremena (na radnom stolu, ispod kreveta i slicno). Ukoliko je prostorija prazna, tada postupite jos prostije - postavite tacne u redovima s meusobnim rastojanjem od 50 centimetara. Pribli zno posle 2 - 3 dana sve e biti jasno. Tamo, gde je jako negativ no geopatogeno zracenje, psenica nee proklijati.Tamo, gde je ono posebno povoljno, psenica e proklijati brze i klice e biti znatno vee. Tamo, gde je energetski fon normalan - klijanje e biti uobicajeno (obicno). Donesite odgovarajue zakljucke i... izvrsite premestanje. Radno mesto uredite u zoni s najjacim i najpovoljnijim zrace njem. Krevet je bolje ostaviti u neutralnoj zoni, da ne bi patili od nesanice. Na mesta sa nepovoljnim geopatogenim zrace njem stavite ormare, none ormarie i drugi namestaj. Kuan ske aparate (tehniku), radio i televizor bolje je staviti na mesta s normalnim (obicnim) fonom zracenja.

15

Pet metoda za odreivanje geopatogene zone u stanu Postoji mnogo lokalnih geopatogenih zona, koje negativ no uticu na covecje zdravlje. Na primer, ukoliko zona prolazi po uzglavlju kreveta - javljaju se insult i tumori mozga; u n o gama - upala zglobova, varikozno prosirenje vena; u predelu stomaka - rak zeluca, bolesti jetre, creva i slicno. Navesu nekoliko specijalnih testova pomou kojih moze te proveriti svoj stan na prisustvo geopatogene zone. Prvi test. Na geopatogenu zonu veoma su osetljiva deca, psi, macke i sobno bilje. Ukoliko dete ili pas ne zele da se nala ze na specijalno odreenim za njih mestima, ne treba ih prinuavati. Najverovatnije da se na tim mestima nalazi G P Z . Drugi test. Make ne vole da se duze vremena nalaze u zoni negativnog zracenja, ali se one upravo pothranjuju tim zra cenjem. Nekoliko dana posmatrajte svoju macku: ako ona stal no svraa (navraa) na jedno te isto mesto, ali, cim tu probavi izvesno vreme, odlazi - znaci da se mesto, koje je ona izabrala, nalazi u geopatogenoj zoni. Cuvajte se tog mesta! Trei test. Cesto u stanovima postoje mesta gde slabo ra ste, pa i gine sobno cvee. To je ocigledan znak da se tu nalazi GPZ. Cetvrti test. Ukoliko se vasi kuanski elektricni aparati, te levizor i radioaparati cesto kvare, premestite ih na drugo mesto i posmatrajte kako rade. Normalizacija njihovog rada ukazuje na to, da su se ranije nalazili u G P Z . Peti test. U slucaju, kada neko mesto u stanu kod vas izazi va podozrenje (sumnju), na to mesto postavite vaznu s jednim ili nekoliko cvetova, a buket, iz koga su cvetovi uzeti, na drugo mesto. Prevremeno uginue oglednih cvetova, u odnosu na kon trolne, znaci da vase sumnje nisu naprasne - tu se nalazi G P Z . Simptomi (znaci) da se covek nalazi u geopatogenoj zoni Glavobolja, nesanica, vrtoglavica, kosmarni snovi, bue nje s oseajem prisustva opasnosti, poveana razdrazljivost

16

(osetljivost). Covek, koji se ne izvede iz G P Z , ne moze biti izlecen, a bolest e progresirati, ispoljavajui nove osobine. Lekari cesto povezuju glavobolju i nesanicu s psihickim uzbuenjem i strahom da nee doi do sna. Ali, ukoliko nema te nikakvog povoda da se nervirate, a slabo spavate, mrznete (hladno vam je) - to ukazuje na to, da se nalazite u G P Z . Izne nadna vrtoglavica i ,,svetlucanje" u ocima govore o tome, da se covek nalazio u G P Z i da izlazi iz nje. Neki specijalisti tvrde, da se svaki peti covek nalazi u jed noj ili drugoj podvrsti (varijanti) G P Z . O tome se moze suditi i prema broju ljudi koji se obraaju lekaru zbog glavobolje ili nesanice. Spoljasnji simptomi inficiranja parazitima Prema spoljasnjem izgledu coveka (miteseri, bubuljice, seboreja , grubost koze, pege, mrlje, prerane bore na licu, prerana elavost, papilomi, ispucale pete, maceracija koze na prstima, ra slojavanje i lomljenje noktiju) moze se odrediti da mujezeludacno-crevni trakt zarazen (inficiran).To mogu biti proste ili mac je lamblije, trihomonade ili drugi bicari, a najcese - buket njih.

1

Najprostija infekcija izbacuje iz stroja samoregulaciju i imunu zastitu organizma. Simptomi inficiranja parazitima kod zena: belo pranje, upala jajnika, bolne menstruacije s krvarenjem, gubitak snage, poremeaj menstrualnog ciklusa (pomeranja), zatim fibrom, miom, fibrozno-cistozna mastopatija, upala nadbubreznih zlezda, mokrane besike i bubrega. S i m p t o m i inficiranja p a r a z i t i m a k o d muskaraca su: prostatitis, impotencija, a d e n o m , cistitis, pesak i k a m e n j e u b u b r e z i m a i m o k r a n o j besici. U s l e d infekcije m o z e d o i do poremeaja p s i h e u t r e e m kolenu. Pokolenje koje smenjuje inficirane roditelje u m i r e 10--15 g o d i n a ranije. Infekcija se, takode, ispoljava k r o z cesta a k u t n o - r e s p i r a Peru tanje koze s p r e t e r a n i m lucenjem masti. -- Primedba prevodioca.

1

17

t o r n a oboljenja ( A R O ) , a n g i n e , k r o n i c n e tonzilitise, u p a le m a k s i l a r n i h sinusa, sinusitise, polipe i h r k a n j e m u snu. Bebe se inficiraju parazitima pri raanju. Ko njih se infi ciraju sve sluzokoze u organizmu. To su oci, usta, nos, meica (perineum). Inficira se i koza. Infekcija se vrlo brzo siri i ve u 5. do 8. meseca starosti bebe uzrokuje iscrpljenost gustera ce (pankreasa), sto cesto dovodi do ,,neocekivanog" dijabetesa. Metodi cisenja od parazita (glista) N. Semjonova je priznati autoritet u cisenju organizma i cisenju organizma od parazita. Slusaocima svoje skole ,,Nada" ona predlaze dvonedeljni program cisenja organizma od sljake (necistoa) i parazita. Ona preporucuje da se protivparazitno le cenje vrsi na fonu opsteg cisenja organizma i pravilne ishrane. Klistiri za cisenje - 2 puta dnevno. Najpogodnije vreme za to je od 5 do 7 sati ujutro i od 18 do 19 sati uvece. Cilj ta kvog klistiranja je da se debelo crevo ocisti od prljavstine, larvi glista, da se u njemu uspostavi potrebna sredina i mikroflora. Pozeljno je unapred pripremiti vodu za klistiranje. Ukoli ko je mogue, koristite izvorsku vodu, a ako je nemate, tada prokuvajte vodu iz gradskog vodovoda i ostavite je da se ohladi. Z a j e d n o klistiranje potrebno je 2 litra vode. N. Semjono va preporucuje da se koristi voda sobne temperature (20-22° C). Radi zakiseljavanja vode u nju treba dodati supenu kasiku jabukovog sireta ili supenu kasiku limunovog soka ili soka borovnice , pasjeg trna, mahovice ili bilo kojeg drugog svezeg kiselog vonog soka. Naj preponi cljiviji je sok od mahovice (on ubija trihomonade). Da bi klistir povoljno delovao na sluzokozu (ukoliko se na njoj pojave ranice pri odvajanju glista od slu zokoze debelog creva), preporucuje se dodati u vodu jos jednu supenu kasiku kuhinjske soli.

2

nekoliko puta u toalet. Creva e sama proraditi. Obicno p o slenje izbacivanje sadrzi sluz - izlazi tecnost koja podsea na corbu od gljiva, plesan i krupni paraziti. Voda se moze pripremiti i na drugi nacin: nalijte 7 - 8 lita ra vode u emajliranu kofu, na cijem se dnu nalaze kamencii silicijuma (ili sungit - lekovitija vrsta silicijuma). Pozeljno je uzeti manje kamencie silicijuma - sto su oni manji, time je vea dodirna povrsina s vodom i samim tim se vise korisnog si licijuma rastvara u vodi. Kofu s voom i silicijumom ostaviti da prenoi. Za to vreme voda se strukturira, zasiuje silicijumom i precisava. Na dno kofe pada smesa (rastvor) ubreta. Vou sa dna kofe ne treba koristiti. Pazljivo odlijte gornji sloj vode i tu vodu koristite za klistiranje. Talog izlijte iz kofe, silicijum isperite pod mlazom protocne vode, nalijte svezu vodu i ostavi te da odstoji. Joni silicijuma stvaraju u vodi koloidne sisteme koji imaju elektricni potencijal. Silicijumov koloidni sistem, zahvaljujui svom posebnom elektricnom punjenju (potencijalu), ima svoj stvo privlacenja,zadrzavanja, unistavanja i iz organizma izbacu je viruse, patogene mikroorganizme i njihove otrove. Ukoliko se u covecjem organizmu nalazi dovoljno silici j u m a on je sigurno zastien od virusa i mikroparazita. U k o liko n e m a dovoljno silicijuma, tada treba popuniti o r g a n i z a m silicijumom. J e d a n od brzih nacina p o p u n e organizma silicijumom je uzimanje kaolinske bele gline. U k o l i k o se kaolinska glina uzima 1 0 - 1 2 dana normalizuje se sadrzaj silicijuma u organizmu. Kada se organizam snabije silicijumom bolje se cisti jetra - mogu se rastvarati tvri kalcinirani kamencii. Glina podstice cisenje, upijajui sljaku (necistoe) koja se izdvaja pri cise nju organizma.Time se smanjuje rizik od samotrovanja organi zma. Za dve nedelje treba pojesti 250 grama bele gline. Rezerve silicijuma u organizmu mogu se i treba ih popu njavati ishranom monolitnim zitaricama i celulozom iz povra i voa.

Klistiranje vrsiti na uobicajen nacin. Vodu zadrzite izvesno vreme u sebi. Cak je sasvim dovoljno zadrzati vodu u sebi 1-2 minuta da bi se creva isprala iznutra. Posle klistiranja idite

2

Latinski nazivi biljaka dati su u prilogu na kraju knjige.

19

18

Poljski rastavio sadrzi m n o g o silicijuma. U z m i t e 5 0 60 g r a m a trave, zavezite je n gazu i spustite u p o s u d u s vodom. Posudu stavite na vatru i dovedite do kljucanja, a z a t i m ostavite da odstoji 3 - 4 sata. Dobijenu vodu koristite za pripremanje h r a n e . Najbolje je koristiti svez sok od krastavaca i od bugarske paprike. Ti sokovi sadrze najbolji silicijum koji se lako asimiluj e . T i sokovi se najbolje kombinuju sa sokom od sargarepe, sto poboljsava njihov ukus. Na primer, uzmite 2 0 - 3 0 % soka od krastavaca i 7 0 - 8 0 % soka od sargarepe. Na isti nacin se pripre ma i smesa sa bugarskom paprikom. Odvojena ishrana (pravilna kombinacija produkata) o m o guava da se u zeluacno-crevnom traktu uspostavi unutrasnja sredina svakog dela trakta, da se normalizuje mikroflora i p o vea imuna zastita creva. U zdravom probavnom traktu nema mesta parazitima. O n i se u njemu ne mogu odomaiti. Vratimo se na cisenje organizma od parazita. Prva dehelmentizacija traje tri dana. Koristi se vekovima provereno sredstvo - ekstrakt pelena po 100 grama ujutro i uvece pre jela. Aktivna komponenta je pelenovo ulje. O n o kod glista paralizuje nervni sistem i one izlaze iz organizma. Na taj nacin postize se koncentricno dejstvo odjednom na citavu grupu okru glih i pantljicastih glista, kao i jednoelijskih parazita (protozoa). ^··Upozorenje. Ni u kom slucaju ne zloupotrebljavajte pelen, ne zanosite se predoziranjem i dugotrajnom primenom. Pazlji vo lecite decu. Za tri dana dehelmentizacije lica koja su zarazena ostricama treba da uvece isitne 1-2 reznja belog luka i preliju ih sa 200 mililitara kljucale vode i ostave da odstoji preko noi. Ujutro narednog dana ekstrakt od belog luka procediti kroz gazu i uneti u pravo crevo. To klistiranje se vrsi pre klistira za cisenje organizma.

Dehelmentizacija (invazivne bolesti coveka, zivotinja i biljaka, ko je izazivaju parazitski crvi-helminti: gliste) je kompleks mera za lecenje helmintoza i zastitu spoljasnje sredine od zagaenosti jajascima i larva ma helminata.

3

Osmog dana treba izvrsiti debelmentizaciju sirokog spektra dejstva. Uvece ocistite 300 grama semena od tikve (bundeve), tako da sacuvate zelenu ljusku ispod bele cvrste kozice. Ujutro poje dite tih 300 grama semena i uz to popijte 100 grama dehelmentika svakoga dana. Dehelmentik za svaki dan: Kamilica (lise i stabljika) - 1 kafena kasiica Hrast (kora) - 1 kafena kasiica Krusina, (kora) - 1 kafena kasiica Povratic (cvetovi s peteljkama) -1 supe na kasika. Smesu preliti sa 500 mililitara vode, ostaviti da odstoji u termosu 4 - 6 sati. Posle 2 sata popiti slani purgativ (30 grama engleske soli (gorke soli) rastvoriti u 100 grama vode i dobro promesati). Jedan sat posle toga i dalje primenjivati klistire cisenja prema licnom oseanju. Trinaestog i cetrnaestog dana izvrsiti cisenje jetre. Otpaci zuci ubijaju oslabele parazite, ukoliko ili jos ima u organizmu. Nadezda Semjonova ne preporucuje da se vrsi cisenje jetre odmah posle dehelmentizacije i to objasnjava time, Sto se pri odvajanju glista od sluzokoze creva stvaraju mikro ranice. Ona savetuje da se priceka 1-2 nedelje da te ranice zarastu i da se posle toga izvrsi cisenje jetre. Celishodno je primenjivati dehelmentik svakoga dana.To je ekstrakt od trava ili od jedne vrste trave. Ujutro nataste, p o sle pranja zuba ispijte caj-dehelmentik. Ako to budete redovno radili, tada nee doi do invazije glista. Recepti opstih sredstava protiv glista · 2 supene kasike kore hrasta preliti sa 200 mililitara kljuca le vode. Ostaviti da odstoji 4 - 6 sati, procediti i piti nataste.

3

20

21

.

2 supenc kasike kore krusine i 2 supene kasike apotekar ske kamilice preliti sa 200 mililitara kljucale vode. Ostaviti da odstoji 4-6 sati, procediti i piti nataste. Kod glista u organizmu nataste pojesti po nekoliko listia zelenog kiseljaka. Kupke sa ekstraktom anisa isteruju razne vrste glista. Od svih sredstava protiv glista najbezazlenije za covecji organizam je jesti semenke od bundeve (tikve). Zato je za decu i trudnice najbolje da koriste upravo njih. Kod kolitisa i cireva izazvanih glistama, sto se skoro uvek desava pri invazijama glista, osim sredstava protiv glista treba primenjivati sledee sredstvo koje jaca organizam i podstice zarastanje rana: 1 supenu kasiku korenja suve ko prive preliti 1 casom kljucale vode i dinstati na veoma sla boj vatri 15 minuta, a zatim ostaviti da odstoji 30 minuta. Uzimati po 2 - 3 supene kasike 3 puta dnevno.

· · ·

etape procisavajue-protivparazitnog lecenja - 8-9. marta. Uzmite jos nedelju dana na pripremu (ukoliko vam je potreb na) i dobija se pocetak lecenja: 1-2. marta. Na taj nacin vi se ne delju dana (do 8-9. marta) pripremate, 10-11 dana traje osnov na etapa procisavajue-protivparazitnog lecenja i 18-19. mar ta cistite jetru (neposredno pred izlazak punog meseca). Kada se ,,smeksa" organizam pristupa se cisenju organi zma i protivparazitnom lecenju. Klistiri za cisenje biraju se uzimajui u obzir individualnu konstituciju coveka. Gojaznim ljudima preporucuje se dvolitarsko klistiranje sa rusom (supena kasika soka ili odvara - supena kasika trave na casu vode), sa jabukovim siretom (jedna supena kasika), sa solju (supena kasika kuhinjske soli). Mrsavim ljudima - sa semenom lana (2 supene kasike na 2 litra vode. Dovesti do kljucanja i kuvati 20 minuta na slaboj vatri, ohladiti i uneti u pravo crevo klistiranjem), topli klistiri sa cveklom (1-2 supene kasike soka od cvekle na 2 litra tople vode), klistiri sa svezim urinom uz dodatak supene kasike kuhinjske soli. Prvog i drugog dana: · Ujutro nataste pojesti 4 cvetia pelena (cveti podsea na sivu lopticu velicine zrna prosa), 2 cvetia povratica (zuta loptica) i 1 karanfili (seme jestivog karanfilia podsea na mali stapi). Sve to uzeti sa vodom. Deci do 10 godina - 2 cvetia pelena, 1 cveti povratica i 1 stapi karanfilia. Pri tome ishrana mora biti vegetarijanska, odvojena. Iz is hrane iskljuciti ljuto, kiselo i slano. Ujutro uraditi mikroklistir sa belim lukom, a posle njega dvolitarski klistir za cisenje sa jabukovim siretom. Klistir sa belim lukom: uzeti uvece 2 - 3 reznja belog luka, isitniti ga, preliti sa 200 grama kljucale vode (moze se do dati mala grancica pelena), ostaviti da odstoji preko noi, ujutro procediti i uraditi mikroklistir. Klistir za cisenje - uzeti 2 supene kasike jabukovog sireta na 2 litre tople vode. 23

·

T. Z. Abramovskaja preporucuje da se lecenje protiv para zita otpocne sa ekstraktom od pregrada izmeu jezgri oraha sa alkoholom. Ekstrakt se priprema tako da se jedna casa pre grada oraha samelje u mlinu za kafu i dobijeni prasak prelije casom votke (rakije). Ostaviti da odstoji 24 sata i posle toga uzimati ujutro nataste po sledeoj semi. Prvoga dana - 5 kapi, drugog - 10 kapi, treeg - 20 kapi i zatim tokom tri nedelje piti po 20 kapi svakoga dana. Osnovna (glavna) etapa procisavajue-protivparazitnog lecenja Pri odreivanju rokova ovog lecenja preporucuje se imati u vidu lunarni ciklus, tako da se zavrsna etapa - cisenje jetre - sprovede 13. i 14. binarnog dana (najpovoljnije za cisenje jetre). Osnovna etapa traje 10-11 dana. Na primer, danas je 1. mart, a pun mesec (ustap) je 20. marta. Jetru je najbolje cistiti 18-19. marta. Oduzmite 10 dana i dobiete pocetak osnovne 22

· · ·

·

. · · ·

Vreme primene tih klistira - od 5 do 7 sati ujutro. Pola sata posle zavrsetka klistiranja moze se jesti. Pred rucak pojesti 4 cvetia pelena, 2 cvetia povratica i stapi karanfilia i uz to popiti malo vode. Pred veceru uzeti pelen, povratic i karanfili, kao i pred rucak. Uvece - topla kupka i klistir za cisenje sa svezim urinom ili jabukovim siretom.

Odrasli treba da pojedu 200-300 grama, deca do 4 godine - 75 grama, do 9 godina - 100 grama, do 15 godina - 150 grama. Devetog dana:

Ujutro nataste pojesti prethodno ocisene semenke od bundeve, a zatim popiti 150 grama ekstrakta. Ekstrakt se priprema na sledei nacin: uzeti jednu kafenu kasicicu kamilice, jednu kafenu kasicicu kore od hrasta, jednu kafenu kasicicu kore od krusine_(pasjakovine) i jednu supenu kasiku povratica, smesu preliti sa pola litra kljucale vode i osta viti da odstoji u termosu preko noi. Odlezati u postelji 2 sata i posle toga popiti slani purgativ (jednu supenu kasiku engleske soli na 100 grama vode. Deca od 5 do 7 godina starosti -jednu kafenu kasiku na 50 grama vo de, do 10 godina - jednu dezertnu kasiku na 75 grama vode). Posle sat i po nakon uzimanja purgativa uraditi klistir za procisavanje sa dva litra tople vode (sa mlevenom ili istucanom u kasu veom glavicom belog luka), koju procediti. Desetog i jedanaestog dana: Pridrzavati se preporuka za prvi i drugi dan. Dvanaestog i trinaestog dana - cisenje jetre. Cisenje jetre je zavrsna etapa. M o z e se uraditi prema o p stoj semi (maslinovo ulje i limunov sok), ili nekoj drugoj. Posle cisenja jetre organizam treba da se odmori nedelju dana. Sve terapije treba prekinuti. Probava treba da se sama regulise. Kuru cisenje ponoviti nakon 21 dan, a zatim jos posle 21 dan. Ukupno 3 kure cisenja.To je u vezi s tim, sto ciklus razvo ja nekih glista u organizmu traje do 90 dana. Preporuke za ishranu za vreme cisenja od parazita Kada se pojave prvi simptomi inficiranja parazitima tre ba odmah izbegavati upotrebu zivotinjskih masti i belancevina 25

Treeg cio petog dana: Od treeg do petog dana uraditi sve sto je raeno prva dva dana, ali to dopuniti lecenjem protivparazitnim prepara tom ,,Vermaks" (za kuru lecenja potrebno je 6 tableta, po 2 tablete dnevno: po 1 tableta ujutro i uvece sa jelom), uz to piti slatki caj (kod kolitisa i cireva - gnojnih rana pored ,,Vermaksa" treba primenjivati sredstvo za jacanje organizma i zarastanje rana: jednu supenu kasiku korenja suve koprive preliti jednom casom kljucale vode i dinstati na vrlo slaboj vatri 15 minuta, ostaviti da odstoji 30 minuta. Piti po 2 - 3 supene kasike 3 puta dnevno). ,,Vermaks" kod helminata (glista) izaziva samovarenje. Ukoliko nemate ,,Vermaks" uzimajte ujutru nataste po pola kafene kasicice suvog pelene i isto toliko mlevenog karanfilia. Prasak pelena i karanfilia moze se staviti u hleb i progutati. Sestog cio osmog dana: Sestog i sedmog dana ne pije se ,,Vermaks", ve se koriste preporuke za prvi i drugi dan. Osmog dana uvece pred spava nje pojesti haringe (riba) koliko mozete. Posle toga ni u kom slucaju ne piti nikakvu tecnost. U mesto haringe mozete pojesti slanu, dobro osusenu ribu, ali ne susenu na dimu - rezultat e biti jos bolji (provereno). Uvece osmog dana pojesti nataste sveze (sirove) semenke od bundeve, ocisene, ali sa sacuvanom zelenom opnom. 24

- mesa, ribe, ptica (piletine i slicno), jaja i inleka. Znatno ograni citi upotrebu soli, seera, buljona, bombona, kafe, prehrambenih proizvoda koji izazivaju vrenje (kvas, pivo, votka-rakija, hleb, tursije, marinade). Treba uzimati biljne belancevine: orahe, se mena, gljive i lise zeleni. Mogu se uzimati kase skuvane na vodi, salate i bareno povre, sto vise svezih sokova od povra (po sebno od sargarepe), kiselo i kiselo-slatko voe i jagodasto voe. Korisno je upotrebljavati kiselomlecne produkte (namirnice), koji sadrze probiotike (bakterijske mikroorganizme koji zive u covecjem zeludacno-crevnom traktu). Upravo oni stvaraju poseb ne materije koje omoguavaju da se odvija proces probave, da se podize imunitet i sprecavaju razmnozavanje patogenih bakterija. U covecjem organize .1 ziv: dve vrste probiotika: laktobaacidofilus i bifidobacterium bitidum. Jos jedna varijanta - laktobacillus bulkarikus (bugarski kisclomlecni bacil), koji se u prirodnim uslovi.ma ne nalazi u covecjem organizmu, ali u njega dospeva zajedno sa kiselomlecnim produktima i ispolja va svoje povoljno dejstvo.

Kako izbaciti solitera Soliter je velika clankasta glista u vidu trake (lente). On raste brzo i upotrebljava mnogo zivotnih sokova iz covecjeg organizma. Usled toga covek moze da oboli od najrazlicitijih oboljenja i poremeaja. Simptomi solitera u covecjem organizmu su: bledilo lica, ponekad sa plavom nijansom; modrice (kolutovi) ispod ociju; umoran i mlitav izgled; odraz tuge u ocima; ponekad blag ka salj; beo jezik; neredovna stolica; povremeno neverovatno veli ki i stalan apetit i nezasidjivost; vrtoglavica (katkad nesvestica) kada je zeludac prazan, a ponekad i posle uzimanja nekih vrsta hrane; suvisno lucenje pljuvacke; kiseli recidiv (podrigivanje); stucanje; glavobolja; bolovi u stomaku (sum, tacnije, neki zvuci u stomaku, koji podseaju na zapljuskivanje talasa) i oseaj si sanja i kretanja u njemu; lupanje srca; neredovne menstruacije kod zena; kosmarni snovi. Pazljivo posmatrajte svoju stolicu - da li se u njoj vide beli clanci, komadii, koji podseaju na rezance i slicno. Ukoliko se to povremeno javlja u stolici, vi ste, bez ikakve sumnje, zaraze ni soliterom. Da bi izbacili solitera mozete koristiti sledee recepte: · Uzmite dve pune supene kasike semena tikve {Cucurbita pepo) i pojedite ih ujutro nataste. Posle jednog sata uzmite jaku dozu purgativa. Praksa pokazuje da izlazi citav soliter i to vrlo brzo. Neki vidari (narodni lekari, nadrilekari) preporucuju da se pije mleko za vreme uzimanja semena od tikve; drugi preporucuju da se seme zasladi seerom. M o z e se, po zelji, seme samleti u masini za meso, ali treba obratiti paznju da samlevenog semena bude najmanje dve pune supene kasi ke, posto mnogo zrna ostaje u masini za meso. Soliter se moze izbaciti i belim lukom. Radi toga je potreb no pojesti deset reznjeva belog luka i uz to piti vrue (tek skuvano) ili podgrejano nepasterizovano mleko. 27

cilus

Probiotici pomazu da se leci citav niz oboljenja, ukljucu jui infekcije zeludacno-crevnog trakta, vaginalnu kanidozu, infekciju mokranih kanala, mitesere i poremeaje u zelucu. Oni jacaju imuni sistem organizma. Navedene bakterije ulaze u sastav prirodnih kiselomlecnih produkata - kiselo mleko, jogurt itd. Dnevni obrok, bogat slo zenim ugljenim hidratima (povrem, voem, monolitnim zrni ma), podstice razmnozavanje bifidobakterija. Uzimanje antibiotika, alkohola, nagla promena dnevnog obroka ishrane mogu da ubiju te osetljive mikroorganizme. Zapamtite, kada se narusava kolicinski i kvalitativni sastav probiotika javljaju se patoloski poremeaji u korist parazitskih mikroorganizama. Javlja se disbakterioza, a posle nje ozbiljnija oboljenja, skoro do onkoloskih. Specijalisti preporucuju da se, kao pomono sredstvo, za borbu protiv mikroparazita koriste prirodni kiselomlecni pro dukti, posebno produkti koji su ukiseljeni bugarskim kiselo mlecnim bacilom. 26

·

·

Soliter se moze izbaciti i samo sa belim lukom. Radi toga treba ujutro pojesti veu kolicinu belog luka, sto vise, tim bolje. Posle dva sata uzeti purgativ. « · Jos je bolje jesti beli luk sa mariniranom haringom ujutro nataste -- odlicno izbacuje solitera. Strucnjaci za izbacivanje solitera savetuju da se brzo preduzmu mere za njegovo izbacivanje. U praksi ima mnogo slucajeva da je soliter progrizao zidove creva i usmrtio co veka. Kada se soliter podigne u gornje delove creva i pocne nepostedno da grize, treba popiti casicu kerozina. Ni jedna glista ne trpi kerozin i odmah se spusta ,,nadole" ili izlazi napolje.

·

Meutim, cim se povea optereenje - kao rezultat neoceki vanog trcanja, uzimanja alkohola ili oboljenja od gripa, to se odmah osea kroz prenaprezanje srca, sto moze dovesti do njegovog osteenja. Usled postepenog zagaivanja organizma krvni sudovi postaju manje elasticni i nisu sposobni da izdrze visoki krvni pritisak, odnosno da se blagovremeno sire. Jaka emocionalna prezivljavanja, koja naglo podizu krvni pritisak, mogu izazvati njihovo prskanje i nepovoljne posledice za orga nizam. 1 obrnuto, redovne i umerene fizicke vezbe jacaju srce i ono moze lako da izdrzi optereenje. Cisenje organizma m o ze da povrati elasticnost krvnih sudova, sto omoguava da se izbegne njihovo prskanje (osteenje) u slucaju emocionalnog izliva (nastupa). U zavisnosti od nacina zivota, covek moze stalno da pove ava ili smanjuje rezervu izdrzljivosti organizma. Na primer, opste cisenje organizma daje jednu rezervu izdrzljivosti i pove ava kvantitativni nivo zdravlja; dodavanjem pravilne ishrane, fizickih vezbi, celicenja, kontrole nad emocijama, raspolozenja, pozitivnih misli, primenom gladovanja i urinoterapije -- jos vi se poveava nivo zdravlja. Rezultat je da covek ne samo pre staje da boluje od neke bolesti, ve i poprima (stice) posebno savrsenstvo. Postepeno zagaivanje organizma smanjuje rezervu izdr zljivosti; prejedanje, pusenje, neaktivni nacin zivota, emocio nalna neuravnotezenost, zatvori, uzimanje hemijskih lekova, a jos vise hormona, operativni zahvati jos vise smanjuju rezervu izdrzljivosti organizma. Zasto je potrebno cistiti svoj organizam? Covecji organizam zivi na racun toga, sto kroz sebe nepre kidno propusta bujice informacija, energije i materije. Prolaze i kroz svest i organe, negativne emocije se taloze u nasim spo ljasnjim manifestacijama zivota, a hrana i voda zagauju telo. Organizam treba cistiti da bi bili zdravi.

Kolicina zdravlja - sta je to? Cesto se susreu takve formulacije, kao ,,niski" i ,,visoki" nivo zdravlja. To nije nista drugo, nego kolicinske (kvantita tivne) karakteristike zdravlja, koje su zasnovane na potencija lu zivotne snage, sposobnosti organizma da se suprotstavlja spoljasnjim i unutrasnjim nepovoljnim faktorima, sposobnost samoobnavljanja izgubljenog potencijala zivotne snage i ravno teze izmeu zivotnih principa.To je svojevrsna rezerva izdrzlji vosti organizma. Covek prvobitno ima 100%-ni potencijal zivotne snage, koji istovremeno cbezbeduje i njegovu rezervu izdrzljivosti. Rezerva izdrzljivosti je visestruki pojam. Tu se moze svr stati sposobnost srca da odrzava visoki ritam kontrakcija, plua - da snabdevaju organizam kiseonikom,jetre i bubrega - da n e utralisu toksine i ciste krv, zeludacno-crevnog trakta - da vari hranu, imuniteta - da se suprotstavlja nepovoljnim uticajima; da se komforno (udobno) oseate u nepovoljnim uslovima i da im se uspesno suprotstavljate i tako dalje. Ukoliko se covek malo kree, njegovo srce se prilagodava tom rezimu zivotne aktivnosti. Covek se osea normalno. 28

29

Koji faktori uticu na efikasnost cisenja covecjeg organizma? U osnovi cisenju covecjeg organizma leze tri glavna princi pa: otklanjanje uzroka zagaenja,smeksavanje organizma i primena sredstava za razreivanje (razblazavanje) i drobljenje kamena. Da bi otklonili uzroke koji podsticu zgusnjavanje koloida (zuci, krvi, mokrae) organizma, treba: · Ograniciti ili iskljuciti iz ishrane produkte koji pospesuju stvaranje kserogela: meso, ribu, posebno mlecne produkte (oni su bogati kazeinom - zivotinjskim lepkom), skrobne produkte, posebno visokorafinirane, fino mlevene i dehidrirane (hleb, kiselo testo, skrob, keks - biskvit); Uzimati sto vise sveze biljne hrane i sto manje termicki obraene; lskljuciti stetne uticaje vremenskih faktora (hladnoa, suvoa, promaja i suva toplota). koji dehidriraju organizam; Prei sa slabo aktivnog nacina zivota, koji smanjuje meta bolizam i ciklozu (mesanje) u elijama, na aktivniji i pokre tljiviji nacin zivota. Da bi podstakli razblazivanje koloida (tecnosti organi zma) i poboljsali njihovu cirkulaciju, treba: Koristiti spoljasnju toplotu u raznim varijantama: za opste zagrevanje organizma - banje (saune), kupke i drugo, za lokalno zagrevanje - polukupke, parenja, grejalice, flastere i masaze. Te terapije podsticu cirkulaciju tecnih sredina organizma; Pie. Za razblazivanje i cisenje koloidnih rastvora koristi se destilovana voda, namagnetisana destilovana voda, otoplje na voda (od snega), kao i druge kombinacije i varijante.Ta voda, zahvaljujui svojoj cistoi, elektricnom naboju i struk turi, odlicno ispira organizam, odstranjuje iz njega sljaku (necistoe) i normalizuje sastavi svojstva koloidnih rastvora.

Upotreba ter//o.y//,zasienih biokoloidima: odvara, ekstrak ta, sokova i drugih.Takve tecnosti ispoljavaju kako opsti.tako i specificni efekat (izbacivanje zuci i diureticni - izmokravanje). Njihovi elii (cestice) vezuju necistoe i izbacuju ih iz organi zma (cisenje krvi), podsticu razblazivanje zgusnutog i dopu njuju potencijal organizma (svezi sokovi). U posebnim slucajevima, kada stvrdnua poprime kon zistenciju tromba, kserogela, kamena Ltd., primenjuju se jaka sredstva za rastvaranje, razblazivanje i drobljenje kamena, kao i razne terapije. U jaka sredstva za rastvaranje i razblazivanje spadaju sred stva koja imaju veliku povrsinsku aktivnost: alkohol, votka, ra kija, preciseni kerozin, voda i urin. Urin je najjaci i potpuno bezopasan prirodni rastvarac. U organizam se mogu unositi razni zacini, koji pojacavaju toplotne i rastvarajue procese u organizmu (biber, ljuta papri ka, cimet, karanfili, umbir). U sredstva za drobljenje kamena spadaju biljke i materije koje imaju veoma gorak ukus i isparljiva svojstva (sto se izraza va kroz efekat hlaenja). Za tu svrhu dobri su: pelen, persun (citava biljka), ulje odjele i cetine (iglicasto lise cetinara). Za izbacivanje svega razdrobljenog i rastvorenog iz orga nizma koriste se diureticni produkti - lubenica, diureticni caj, produkti za preznojavanje (caj za preznojavanje), kao i materije koje imaju opor ukus i ejstvo oblaganja, odvar od cetina i ovsa.

· · ·

· ·

Kako postupati pri povisenju temperature? Povisenje telesne temperature je proces cisenja i lecenja pomou kojeg organizam pokusava da se oslobodi od bolesti. Za to vreme se necistoe rastvaraju i pocinju da se izbacuju iz organizma, patogeni mikrobi se unistavaju i primetno se poja cava aktivnost fermenata. Energija organizma trosi se na podr zavanje tog procesa. 31

·

30

Opsta slabost i lose stanje za vreme povisene temperature objasnjava se time, sto necistoe, isprane sa mesta talozenja, eirkulisu u krvotoku i izazivaju intoksikaciju organizma. Treba biti strpljiv i pomoi organizmu da se ocisti. Radi toga treba sto vise piti toplu protijevu vodu (nacin pripremanja protijeve vode opisan je u knjizi Cisenje organi zma)*, piti deo izlucenog vlastitog urina (3-4 puta dnevno po 100 grama), stavljati obloge ili umotavati se i pozeljno je glado vati (da bi se necistoe bolje izbacivale, a da organizam ne gubi snagu na varenje hrane). Ukoliko obarate temperaturu pomou sredstava za sniza vanje temperature, time samo ,,utabavate" necistoe na mestu njihovog talozenja i posle izvesnog vremena njima e se pono vo ,,hraniti" patogeni mikroorganizmi. Uz to necistoe (a one su, po pravilu, sluzne prirode) ima ju tendenciju ,,kvarenja", sto pomera opstu sredinu organizma prema truleznoj strani i podstice razvoj raznovrsne onkologije. Ukoliko zelite da u sebi odgajite tumor, tada uzimajte sredstva za snizavanje temperature. Aktivnost Sunca, 60-godisnji ciklus i oboljenja Pitanja heliobiologije brizljivo je izucio ruski naucnik A. L. Cizevskij. On je ustanovio da za 11,1 godinu Sunce proe kroz maksimum i minimum svoje aktivnosti i da energija Sun ca utice na tok veine procesa u biosferi nase planete. Specijal no je istrazivan uticaj Sunca na aktivnost zaraznih oboljenja - kuge, kolere i gripa. Na osnovu mase statistickih podataka uocena je zakonitost izmeu vrhunca suncane aktivnosti i epi demija. Utvreno je da se u godinama maksimalnih aktivnosti Sunca aktiviraju patogeni mikrobi uz istovremeno slabljenje imuniteta organizma. Ispostavlja se, da je covecji organizam najotporniji kod srednjih pokazatelja suncane aktivnosti.

Primedba prevodioca. Heliobiologija - deo biofizike koji izucava uticaj izmenjene aktiv nosti Sunca na zemaljske organizme. Jedan od osnivaca heliobiologije je A. L. Cizevskij.

5 4

Visak suncane aktivnosti ne sftmulise, ve gusi zivotnu aktivnost organizma. Sto se tice mikroorganizama, tu je obrnuto - visak suncane energije daje im dopunski impuls za razmnozavanje i ot pornost. Upravo u to vreme i dolazi do naglog razvoja epidemije. Isto tako uocava se i zakonitost u razvoju onkologije. Ali tu je nesto drukcija slika. Da bi se javila onkologija organizam mora biti oslabljen, a njegovo slabljenje se uocava kod opada nja sunceve aktivnosti. U Istocnom kalendaru postoji pet primarnih elemenata kosmicke energije, koji nalaze svoj odraz (uticaj) i u covecjem organizmu. Primarni elemenat ,,Drvo" (boja - zelena) svojom energi jom aktivira funkciju jetre i zucne kese, a razorno deluje na ,,Zemlju" i gusi (suzbija) ,,Metal". Primarni elemenat ,,Vatra" (boja - crvena) svojom energi jom aktivira funkciju srca i tankog creva, a razorno deluje na ,,Metal" i gusi (suzbija) ,,Vou". ,,Zemlja" (boja - zuta) svojom energijom aktivira funkciju zeluca, slezine i pankreasa (gusterace), a razorno deluje na ,,Vo u" i gusi (suzbija) ,,Drvo". ,,Metal" (boja - bela) svojom energijom aktivira funkciju plua i debelog creva, a razorno deluje na ,,Drvo" i gusi (suzbi ja) ,,Vatru". ,,Voda" (boja - crna) svojom energijom aktivira funkciju bubrega i mokrane besike, a razorno deluje na ,,Vatru"i gusi (suzbija) ,,Zemlju". Svaki od primarnih elemenata tokom dve godine deluje na Zemlju svojom energijom. Tokom prve godine na Zemlju deluju najjace energije {Jang). Tokom druge godine - slabije energije (jin). Zakljucak je da prema zakonu suprotnosti pri marni elemenat i njegove funkcije, koji su aktivni u te dve g o dine, guse (suzbijaju) pasivne i njima suprotne primarne ele mente (i za njih vezane funkcije). Ukoliko se u to vreme javi minimum sunceve aktivnosti, tada uguseni organi i funkcije postaju toliko slabe, da ne mogu da se odupru razvoju onkolo gije u njima. 33

5

32

Godine 1996-1997. bili su minimumi sunceve aktivnosti. U to vreme javljale su se nastupi onkoloskih oboljenja. U 1997. godini naglo je porastao broj obolelih od tumora bubrega i stitaste zlezde, u 1998. godini doslo je do poveanja onkopatologije plua. Stvar je u tome, sto su 1996-1997. godina, prema Istoc nom kalendaru, godine aktivnosti primarnog elementa ,,Vatra", koji je u to vreme gusio (suzbijao) primarni elemenat ,,Vodu" (bubrege) i razarao primarni elemenat ,,Metal" (plua). Rezul tat je da se upravo u tim organima javila masovna onkologija. Prema tome, ako bi uradili prognozu masovnih onkolo skih oboljenja za naredni period, tada bi to trebalo da se desi posle 11,1 godina i da napadne plua (debelo crevo) - u 2008. godinijetru (mokranu besiku) - u 2009. godini. Nakon sledeih 11,1 godina onkoloska oboljenja mogu da napadnu jetru (2019.) i bubrege (2020.). Svoj uticaj na pojavti i tezinu oboljenja ispoljava i Mesec. Taj uticaj je posebno uocen u dane mladog meseca. Mesec u te dane ispoljava najjace gravitaciono dejstvo, koje izbacuje cove ka iz stabilne ravnoteze i slabi ga. Tom privremenom slabosu koriste se virusi i mikroparaziti, provocirajui razne komplika cije skrivenih hronicnib oboljenja. Zato ne cekajte da vam organizam oslabi, ve ga cistite i ja cajte ga. Samim tim ete i'/.bei mnoge neprijatnosti sa zdravljem. Informacija o bioloskim ritmovima Bioritmoloska informacija pomaze u mnogo cemu. Zapam tite, ti podaci dobijeni su na osnovu obrade mase statistickog materijala. Ukoliko imate druge aktivnosti, to, pre svega, znaci da ste izoblicili vlastiti bioritam i da zivite na racun suvisnog trosenja zivotne energije. Brzina reagovanja prstiju: oni najbrze reaguju izmeu 15 i 16 sati. Snaga sake: stisak sake je najjaci izmeu 9 i 10 sati. Osetljivost koze: koza je najosetljivija na ubadan ja (injekci je) u 9 sati ujutro. 34

Aktivnost misia: misii najbolje funkcionisu izmeu 13 i 14 sati. Meusobna privlacnost muskarca i zene: najvea sekrecija polnih hormona je u 8 sati ujutro. Probavnafunkcija: najvise sc stvara zeludacnog soka u 13 sati, cak i kada covek nije nista jeo. Imuna zastita: imuni sistem organizma pruza najefikasni ju zastitu od infekcija u 22 sata. Sat raanja: veina dece pojavljuje se na svet izmeu 24 i 4 sata ujutro. Smanjenje funkcionalne aktivnosti: najnizi krvni pritisak je izmeu 4 i 5 sati ujutro. Poveanje funkcionalne aktivnosti: plua najintenzivnije disu izmeu 16 i 18 sati. Intenziviranje culnih organa: culo ukusa, sluha i mirisa po sebno su intenzivni izmeu 17 i 19 sati. Sat rasta: kosa i nokti najbrze rastu izmeu 16 i 18 sati. Aktivnost mozga: mozak najefikasnije funkcionise izmeu 10 i 12 sati. Sat rastanka: samoa se najteze podnosi izmeu 20 i 22 sata. Prop ustljivost koze: koza je najpropustljivija za kozmeticka sredstva izmeu 18 i 20 sati. Pogorsanje vida: ostrina vida kod vozaca automobila najvi se se pogorsava u 2 sata nou. Aktivnost jetre na alkohol: jetra najefikasnije razlaze alko hol izmeu 18 i 20 sati. Kako i koliko hrane treba (ili se moze) uzimati tokom dana? U Ajurvedi (ucenju o zdravom zivotu) dnevna ishrana usaglasena je sa ritmovima prirode. Dnevni mudraci su uocili da se tokom dana naizmenicno smenjuju tri perioda, svaki po 4 sata.

35

Prvi period - mirovanje {Kapha, sto u prevodu znaci Sluz), drugi - energetska aktivnost (Pitta, sto u prevodu znaci Z//f) 1 treci period - motorna aktivnost (Vata, sto u prevodu znaci Veta/-). Period Sluzi (nastupa sa izlaskom sunca) - od 6 do 10 sati. Po pravilu, jutro je mirnije. Na fizioloskom nivou organizma to se ispoljava kroz mirovanje i tezinu tela. Period Zuci traje od 10 do 14 sati i karakterise se visokim polozajem sunca. U to vreme covek najvise oseca glad i u orga nizmu je najjaca (prema analogiji sa suncem) ,,probavna vatra". Period Vetra traje od 14 do 18 sati. Sunce je zagrejalo ze mlju i vazduh. Usled toga dolazi do kretanja vazdusnih masa, pocinje da duva vetar i sve se kree - njise se drvee i trava, talasa voda itd. Na fizioloskom nivou to je period motorne ak tivnosti, najvee radne sposobnosti. Zatim se sve ponavlja: od 18 do 22 sata - SI uz; od 22 do 2 sata posle ponoi - Zuc; od 2 do 6 sati ujutro - Vetar. Upravo tim ritmom zivi citav svet zivotinja i biljaka. Pri tom se ta aktiv nost uocava kako kod dnevnih, tako i kod nonih zivotinja. Polazei od te tri pretpostavke, mudraci Ajurvede daju sledee preporuke u odnosu na ishranu tokom dana: P%f Ustajte u periodu Vetra (motorne aktivnosti) nesto ranije od 6 sati ujutro (po lokalnom vremenu) i bi ete ceo dan aktivni. Ukoliko ustanete u periodu Sluzi (mirovanja) - biete ceo dan inertni. Kada ustanete popijte casu tople protijeve, izvorske ili mi neralne vode. Vetar pojacava rad creva i podstice evakua ciju sadrzaja debelog creva. Ta preporuka se poklapa sa vremenom aktivnosti debelog creva od 5 do 7 sati ujutro. Obicno se od 7 do 9 sati ujutro javlja blaza glad - pojedite nesto. Hf U periodu Zuci (posebno od 12 do 14 sati), kada je pro bavna ,,vatra" najjaca, pojedite najvei obrok po zapremini (kolicini). Naredna 2 sata posle rucka sedite ili hodajte. 36

Pv

U periodu zavrsetka Vetra - pocetka Sluzi, pred zalazak sunca (17-20 sati) laka vecera - voe, jela od povra, casa kiselog nileka ili toplog odvara (caja) od trava. Posle toga preporucuje se ne jesti nista.

H> Ii na spavanje najbolje je u periodu od 21 do 22 sata. Period Sluzi najpovoljniji je za tu svrhu, jer stvara oseaj tezine i pospanosti u organizmu. Slican bioritmoloski rezim zivota najpovoljniji je za rad covecjeg probavnog sistema. Tonui u san neete se lose oseati sa zelucem kojeg ste napunili uvece. Noni san e vas od moriti i mirano ete sanjati. Kada se probudite oseaete se odmornim, normalno ete isprazniti creva, a oko 9 sati ujutro pojavie vam se zdrav oseaj gladi. Meutim, ukoliko ste se cak i umereno prejeli uvece, procesi probave hrane nee vam dozvo liti da normalno odmorite organizam, on e raditi, varei i asimilujui hranu u nepovoljnim uslovima (nou se temperatura tela snizava, sto se negativno odrazava na fermente za probavu hrane). Takva probava hrane je nekvalitetna i stvara mnogo necistoa (sljake). Probudiete se umorni i, da biste se obodrili, uzeete neki stimulator - caj ili kafu. Nepravilna ishrana slabi i zagauje covecji organizam. Da bi promenili nacin zivota i navike u ishrani treba, prvo, da shvatite proces probave hrane; drugo - izmenite stereotip nagona za hranom u svojoj svesti, da stvorite i ucvrstite potreb ne karakterne crte. Dakle, kakav treba da bude pravilan rezim ishrane. Prvi obrok - ujutro od 7 do 9 sati. Treba ga pojesti kada osetite glad, pozeljno posle fizickih vezbi - fiskulture, trcanja, brzog hodanja, rada po kui itd. Fizicki rad zagreva organizam, aktivira fermente i puni organizam energijom. Setite se krilati ce Pola Brega: ,,Dorucak treba zaraditi". Jedite prirodnu, lako svarljivu hranu u skladu sa godisnjim dobom. Jedite dok se malo ne zasitite. Drugi obrok - u podne od 12-13 do 13-14 sati. Treba ga pojesti pri oseaju jakog glada i on treba da se sastoji od povra 37

(u salati ili dinstano) ili supe-corbe (posebno za vreme suvog i hladnog godisnjeg doba), monolitnih kasa, oraha, supa ili hleba od pioklijalog zrna, krompira itd. (pristalice mesa mogu je sti hranu sa mesom, ali najvise 2-3 puta nedeljno). Trei obrok - najkasnije u 17-18 sati.Treba da se sastoji sa mo iz jednog jela. To moze biti voe, u zavisnosti od godisnjeg doba (raskvaseno suvo voe), neko jelo od povra (pozeljno sve ze i pravilno pripremljeno), kiselo mleko itd. Mozete se ograni citi i na pijenje sveze iscedenog soka iz povra ili ekstrakta od trava sa medom. Veoma je vazan odnos izmeu kiselinske (belancevine i skrob) i alkalne (voe i povre) hrane tokom dana. Ukoliko se u tome ne snaete, efekat ishrane e biti slab ili nikakav. Krvotok se, u zavisnosti od ishrane, moze menjati prema kiseloj ili alkalnoj strani. Kiselinska proporcija krvi sadrzi u sebi energetske materije i nadoknauje rashode energije. Nju stvaraju produkti koji u sebi sadrze belancevine i skrob (meso, jaja, mlad kravlji sir, krompir, hleb, prekrupe). Alkalna sredina - obezbeuje konstrukciju naseg organi zma, stvaranje kostiju, nerava, misia, odrzava fizicko i umno zdravlje, cini organizam otpornim (sveze voe ili pravilno pri premljeno povre). Veina specijalista za pravilnu ishranu navodi sledee pro porcije (odnose): 5 0 - 6 0 % alkalne i 5 0 - 4 0 % kiselinske hrane. Na primer, Pol Breg smatra da je sledea proporcija hrane idealna: jedna petina svakodnevnog obroka hrane treba da bu du belancevine (biljnog i zivotinjskog porekla); jedna petina - skrob i seer (monolitne zitarice i prekrupe, prirodni sokovi i seer - med, suvo voe), kao i nerafinirana ulja; tri petine hrane treba da su voe i povre, sveze i pravilno pripremljeno. U procentima takva dijeta izgleda ovako: 60% - voe i povre, 20% - hrana sa belancevinama, 7% - produkti sa skrobom, 7% prirodni seeri i 6% - masti. Koliko se hrane moze pojesti za jedan obrok? Po tom pitanju postoje razna misljenja. 11. Selton savetuje da se hranite u skla du sa individualnim potrebama, drugi - da se ustaje od stola 38

sa blagim oseajem gladi. Evo sta o tome misli pisac V. G. erkasov: ,,Ako si ustao od stola sa blagim oseajem gladi - najeo si se. Ako oseas da si se najeo za stolom - prejeo si se. Ako oseas da si se prejeo za stolom - otrovao si se." Obratimo se preporukama jogista. · Cista i slatka hrana, koja nije ljuta i koja je ukusna i pri jatna, treba da napuni polovinu zeluca - to je umerena ishrana. Polovina zeluca treba da bude popunjena hranom, a jedna cetvrtina - vodom. Druga cetvrtina ostaje slobodna za kre tanje hrane i stvaranje gasova.

·

Prosecna zapremina normalnog zeluca (on je najcese ras tegnut) iznosi od dva do tri litra. Zato se ne preporucuje odjed nom uneti vise od 400-700 grama hrane. Na kolicinu unete hrane izluci se isto toliko zeludacnog soka, a rezultat je da je on optimalno popunjen. Podrigivanje posle jela ukazuje na to, daje zeludac prepun. Hranite se tako, da posle jela ne dolazi do toga, jer to ukazuje na suvisno unosenje hrane. Stetnost prepunjavanja zeluca hranom sastoji se u tome, sto se on zapreminski poveava i pritise najblize organe (na dima organizam iznutra). Pritisak na srce otezava njegov rad; na dijafragmu -- otezava disanje i peristaltiku tankog i debelog creva; na krvne sudove (aortu, vene prema srcu) - otezava kr votok; na jetru - lucenje zuci itd. Stalno prejedanje, a shodno tome - stalni pritisak dijafragme naole, podstice spustanje organa male karlice, poremeaj normalne cirkulacije energije u organizmu sa svim posleicama koje iz toga proizilaze (zatvo ri, problemi sa probavom hrane, stvaranje kamenja, poremeaj menstrualnog ciklusa i polni poremeaji). Ukus hrane Kakvu hranu prema ukusu treba jesti tokom dana, da bi se uravnotezila energija organizma?

39

Ukus hrane je spoljasnja manifestacija energije, koja se sa drzi u jednoj ili drugoj hrani. Mi imamo potrebu za hranom jednog ili drugog ukusa zbog toga, sto u organizmu nedostaje te energije. Zato imamo zelju da pojedemo nesto slatko, kiselo, slano itd. Ukoliko vam nedostaje telesne toplote, upotrebljavajte pro dukte koji sadrze: ljut + kiseo ukus, ili kiseo + slan ukus. Ukoliko oseate tezinu u telu i zelite da se ,,olaksate" (smrsate i postanete pokretljiviji). Radi toga u ishrani treba prven stveno da upotrebljavate produkte koji sadrze gorak + ljut i kiseo + ljut ukus. Ukoliko oseate nedostatak tezine u organizmu, upotre bljavajte produkte sa slanim + slatkim ili slatkim + kiselim uku som. Ukoliko vam je vrue i zelite da rashladite svoj organizam, upotrebljavajte produkte gorkog, oporog i slatkog ukusa. Ukoliko se oseate normalno, tada u svakodnevnu ishranu ukljucujte produkte koji sadrze razne nijanse ukusa, ne dajui prednost nijednom od njih. Takvo uzimanje hrane harmonic no e stimulisati vasu energiju. Prema tome, tokom dana uzimanjem hrane odgovarajueg ukusa mozete uravnoteziti energiju u vlastitom organizmu. Kako fizicko optereenje utice na covecji organizam? U procesu evolucije nas organizam se stalno i maksimalno prilagodavao na kretanje i kvalitetno moze da opstaje samo ukoliko je podvrgnut raznim vibracijama,potresima,skupljanji ma, rastezanjima i drugim fizickim i gravitacionim uticajima. Na primer, oboleli ste. Prvo se postavlja pitanje o izboru leka. Odlazite kod lekara,zatim u apoteku i uzimate lek, poku savajui da na racun nekih hemijskih reakcija izjednacite ,,neu ravnotezeni" fizioloski proces u organizmu. Pokusajmo da odredimo uzrok vaseg bolesnog stanja. O n o je izazvano nagomilavanjem sljake, toksina, komadia lekova, koje ste ranije upotrebljavali, u tecnim sredinama organizma;

40

nedostatkom kiseonika u tkivima; nedovoljnom ishranom tki va; nedovoljnom kolicinom slobodnih elektrona za fermentacione reakcije; nekim zgusnjavanjem tecnih sredina ti organi zmu; umorom ugled nagomilavanja toksina i sljake (necistoa) u organizmu itd. i slicno. Kao lek treba primeniti kretanje i fizicko optereenje, koji bi primorali tecne sredine organizma da snazno cirkulisu - ispiraju necistoe, dostavljaju slobodne elektrone i kiseonik, stvara ju snazne impulse u nervnom sistemu, vrse generalno cisenje organizma kroz organe za lucenje i kozu. Ispostavlja se, daje obolelom coveku za obnavljanje (pre porod) organizma potrebno 1-2 sata i vise fizickog opteree nja. To je za njega najbolji lek. Pri kretanju veoma osetno dolazi do sadejstva plazme na seg organizma sa magnetnim poljima okoline, sa bujica ma naelektrisanih cestica, koje se kreu uvis od povrsine Zemlje i nadole od stratosfere prema povrsini zemlje. To izaziva hiperpolarizaciju membrana elija, koja, sa svoje strane, aktivira biosintezu. P*f Samo kretanje delova tela u jajastom plazmenom kokonu (cauri) podsea na kretanje rotora (ruku i nogu) u statoru (plazmenoj sferi). Ponovo je pokrenut mehanizam hiperpolarizacije membrana. Hi Pojacanje krvotoka za 4 - 5 puta. Poveanje srcanih kontrakcija (sa 6 0 - 7 0 do 200-240 uda ra u minutu) je mono napajanje organizma energijom. Hi Ubrzanje disanja do 2 0 - 3 0 puta u poredenju sa mirova njem je najsnazniji mehanizam dostavljanja slobodnih elektrona u organizam. Po pravilu, za vreme kretanja u organizmu se intenzivno stvara ugljenicna kiselina, javlja se disajna acidoza, koja izaziva biosintezu elija.

·1!

· · ·

Razne vrste vibracija i trenja, koji se javljaju za vreme inten zivnog kretanja u samom organizmu, stvaraju energiju. Aktiviranje receptora u organizmu podstice maksimalno uzimanje i asimilaciju elektrona akupunkturnog sistema. Pojava znoja na kozi i samim tim stvaranje dopunskog bro ja elektricnih kontakata omoguava da se kroz kozu uzima vise energije u poreenju sa mirovanjem. Razaranje protoplazme elija i drugih unutrasnjih struktu ra za vreme kretanja stimulise procese obnavljanja i hiperregeneracije. Kretanje je najsnazniji stimulator razornih procesa u organizmu, koji u periodu mirovanja aktiviraju regenerativne (obnavljajue) procese.

·

su postavili dijagnozu: aktivni proces tuberkuloze desnog plu nog krila i kicme. Zatim - gips od vrata do peta, neprekidni bolovi u leima i potpuna nepokretnost. Posle osam godina lekari su pomogli da se podigne, ali Anatolij je bio osuen da citav zivot nosi specijalni korzet od koze i metala i da se kree na stakama. Godine 1961. posavetovan od jednog sportiste on je poceo da trenira sa tegovima, jer je verovao u takve vezbe. Na pocetku sa veoma malim tegovima, a zatim je sve vise i vise poveavao tezinu. Telo je postepeno ojacalo -- odbacio je omr znuti korzet i stake. Danas je to veoma lep covek, ima porodicu i zivi normalnim zivotom. Svaka bolest je poseban duhovni, energetski, fizioloski i hemijski proces, koji se razlikuje od zdravog procesa. Da bi se taj proces obnovio i normalizovao uzaludno je upotrebljavati samo hemijske preparate. Ukoliko vam ekstrasens daje energi ju ili stimulise njeno dostavljanje pomou laserske terapije, aku punkture i slicnih terapija, to je veoma malo. Vi ste aktivirali dva procesa: fizioloski (kojeg je aktivirala parazitska energija) i hemijski (posledica aktiviranja fizioloskog procesa). Uzgred receno, oni se kupuju za novac. M e u t i m ostala dva - duhovni i energetski, od kojih direktno zavisi nase zdravlje, ne mozete kupiti. Tu je potrebna vasa volja, vase naprezanje i vas znoj. Ukoliko se opustate, padate na zemlju; ukoliko se napre zete - stojite kao stub.Tako i fizicke vezbe, zasiujui vas ener gijom, izbacuju svu bolesljivost iz mlitavog tela i omoguavaju vam da se oduprete svim oboljenjima, u pravom smislu reci - da stojite uspravno kao stub. Kako pravilno jacati vlastiti imunitet Imunitet je sposobnost organizma da raspoznaje, unista va i izbacuje iz organizma genetski strani materijal. Nosioci strane genetske informacije su: belancevine (koje su iz nekih razloga zaobisle jetrenu barijeru i nasle se u krvi), virusi, bakte rije, jednoelijski mikroorganizmi (protozoe), helminti (gliste), strane eije i izoblicene elije samog organizma. Sve navedeno

Vezbe sa teretom u procesu ozdravljenja. Razlicite vezbe, koje se vezbaju sa tegovima su svojevrsni atletski trening. Kod jakih misinih naprezanja dolazi do raza ranja protoplazme elija, rashodovanja materijala u elijama, usled cega se jako aktiviraju biosinteticki procesi. Kod misi nih kontrakcija koje su dovoljno snazne obavlja se najbolja razmena vanelijske tecnosti sa krvlju, veoma snazno se poja cava krvotok u aktivnim misiima, sto omoguava da se brzo obnove traumirane tetive i misii. Posebno treba istai, da se nikakvim drugim metodima ne moze postii takvo poveanje krvotoka kao pri radu sa tegovima. Pri tome se snazni krvotok moze stvarati izolovano u raznim grupama misia, postizui konkretno dejstvo. Dugotrajan i dovoljno intenzivan trening sa tegovima, takode, podstice stvaranje endorfina, koji kod coveka izazivaju oseaj radosti. U celini gledano, to je veoma snazno sredstvo za obnavljanje zdravlja, poboljsanje biosinteze i poveanje energi je u organizmu. Svako od nas zna neki primer izlecenja ljudi od teskih obo ljenja pomou atletskih vezbi. Evo jednog od tih primera. Anatolij Aleksejcev ponovo je sam sebe stvorio. Kao dvogodisnji deeak on je traumirao (ozledio) slabinski deo kicme. Lekari 42

43

je strano za organizam i, pri dospevanju u njega, izaziva imunu reakciju organizma (raspoznavanje, unistavanje i izbacivanje). Smatra se da imunitet postice stvaranje zivota i njegovo odrzavanje. Zahvaljujui njemu bezbroj elija i tkiva spajaju se u jedinstveni organizam. Imunitet je odgovoran za celokupnost svakog konkretnog organizma i odrzava tu celokupnost sve dotle,dokse ne iscrpe njegovi resursi. Gasenje imuniteta izaziva pro cese starenja i oboljenja, a njegov potpuni nestanak izaziva smrt. Funkcije imuniteta izvrsava imuni sistem. On se sastoji od organa i tkiva, koja odvajaju ,,svoje" (svoja tkiva) od ,,stranog" (strane belancevine, virusi, bakterije i drugo). Glavni ,,raspoznavac"(identifikator) i ,,unistavac" (egzeku tor) stranog genetskog materijala su limfociti (elije imunog sistema), koji se stvaraju ili sazrevaju u posebnim imunim or ganima. Imuni sistem coveka uslovno se deli na: centralni i peri ferni. U centralne organe imuniteta spadaju: timus (viljuskasta zlezda) i kostana srz. U timusu sazrevaju T-limfociti, koji uni stavaju strane materije, posebno strane ili izoblicene elije i vi ruse. U kostanoj srzi sazrevaju B-limfociti, koji na strane mate rije dejstvuju pomou antitela (distanciono). Pri tome za svaku stranu materiju stvaraju svoja antitela. O b e vrste limfocita spo sobne su da kroz krvne sudove i pukotine izmeu tkiva prodiru tamo, gde postoje genetski strane materije i da ih neutralisu. Makrofazi su trei tip elija imunog sistema i imaju sna zan fermentacioni aparat, pomou kojeg unistavaju (vare) strane materije. Sve elije imunog sistema (T i B-limfociti, makrofazi) ra de zajedno radi boljeg obezbedenja zastite organizma. Organi zam je protkan i nafilovan elijama imunog sistema, koje su u svakom trenutku spremne da napadnu genetski strani materi jal (vlastite izoblicene elije, virusi, gljivice, bakterijski paraziti, helminti i slicno). U periferni imuni sistem spadaju slezina, limfni sistem i limfni cvorovi, krv, limfa i limfno tkivo. U slezini se vrsi sinteza antitela. U limfnom sistemu prvenstveno se nalaze 44

T-limfociti. Pomou tog sistema vrsi se efikasno cisenje svih organa i tkiva. Limfni cvorovi ,,kontrolisu"odgovarajue delove organizma. Pomou njih se ostvaruje brza reakcija na mogui prodor stranog materijala u dati deo organizma. Pomou krvi i limfe ostvaruje se cirkulacija elija imunog sistema kroz organi zam. Limfno tkivo nalazi se na onim delovima organizma koji kontaktiraju sa spoljasnjom sredinom (koza, sluzokoze ociju, nosa,grla,polnih organa,plua i zeludacno-crevni trakt).Ti delovi organizma, kroz koje najverovatnije mogu u organizam d o speti strane materije, unapred su dobro zastieni. U limfnom tkivu (sluzokozama) najbrze se obnavlja i regenerise tkivo. Treba se posebno zadrzati i na drugim zastitnim ,,instru mentima" organizma. Zdrava i neosteena koza sprecava pro diranje veine mikroorganizama u organizam. Tu posebnu ulogu ima znoj. Mlecna kiselina znoja i sekret lojnih zlezda imaju baktericidno dejstvo. Sluzokoze aktivno stite organizam od prodiranja patogenih mikroba i slicnog u njega. Sekreti sluzokoza imaju baktericidna svojstva. Suze stite oci, pljuvacka - sluzokozu usne duplje, sona kiselina - zidove zeluca. Nor malna mikroflora zeludacno-crevnog trakta (posebno debelog creva) unistava patogene mikrobe, koji su dospeli u organizam sa hranom. Mokraa stiti sluzokozu mokranih kanala od pro diranja bakterija u njih. O n a ima poveanu kiselost u kojoj prezivljavaju samo retki mikroorganizmi. Zastita bioloskog polja je energetski ekran (aura), koji sprecava prodiranje ra znovrsnih parazita i stvorenja iz bioloskog polja u organizam i dezinfekuje prostor oko coveka. Naucnici tu zastitu organizma (posredstvom koze, sluzokoze, mokrae, mikroflore, aure) na zivaju razlicito - uroeni, nespecificni imunitet ih spoljasnja imuna zastita organizma. Imunitet se aktivira samo tada, kada je probijena, narusena ili oslabljena spoljasnja imuna zastita or ganizma. Imunitet moze biti specificni i prirodni. Specificni imunitet zasnovan je na ,,imunoj memoriji" i ostva ruju ga glavne elije imunog sistema: T-limfociti, B-limfociti i makrofazi. Njegova karakterna crta je u tome, sto pre njegovog formiranja elije limfnog sistema treba da kontaktiraju sa genet ski stranom materijom. Rezultat tog kontakta je da e ona biti 45

raspoznata kao strana (za to je potrebno izvesno vreme - od nekoliko sati do jednog dana) i unistena. To ostavlja svoju ,,me moriju" o stetnosti date materije za organizam. Pri ponovnom dospevanju te materije u organizam ona e odmah biti unistena. Prirodni imunitet zasniva se na tome, sto neke elije imunog sistema odmah unistavaju genetski stranu materiju ili stvaraju takve materije, koje podsticu unistavanje strane materije. Prema tome, genetski strani materijal (materija), koji je na neki nacin dospeo u organizam ili se tu stvorio kao rezultat mutacije elija, unistava se za nekoliko minuta ili sati. Ukoliko se ispostavi da je to nedovoljno, tada se dopunski ukljucuje specificni imunitet. Funkcionalni nedostatak imunog sistema naziva se imunodeficitno stanje, lmunodeficitno stanje eli se na uroeno (pri marno) i steceno (sekundarno). Razmotrimo stecena stanja, koja se ,,sticu" tokom zivota sama od sebe (spontano). Uzroci koji dovode do imunodeficita su sledei: H> Stresne situacije, posebno snazne ili koje se cesto ponavlja ju (stres je naprezanje svesti coveka, koje se javlja pod uticajem nekog utiska, emocije ili spoljasnjeg uticaja). c*> Prekomerna, suvisna, kao i covecjem organizmu nesvojstvena ishrana, koja zagauje organizam i izaziva deficit bioloski aktivnih materija (minerala, vitamina i slicno). Masovna primena antibiotika. Masovna primena najraznovrsnijih hemijskih materija (koje imaju svojstva da unistavaju imunitet), koje zagau ju okolinu coveka. Hf Geopatogene i tehnopatogene zone, posebno one koje ejstvuju jonizujuim zracenjem (televizijski ekrani sa elektronsko-zracnim topom) i visokof rekventnim elektromagnetnim poljima. Hf Nepravilno lecenje lekovima, koji blokiraju funkciju lim fnog tkiva.

Profilakticne preporuke za otklanjanje stecenog imunodeficita · Savremeni covek se nigde ne moze sakriti od stresova. N e prijatnosti na radnom mestu, beda, porodicne nesuglasice, ljudski prostakluci, socijalna nezastienost - to i mnogo drugog provociraj u coveka na negativno misljenje, nagomi lavanje u svesti oseaja uznemirenosti, emocija zla, uvrede i nezadovoljstva. Sve to gusi coveka, izbija iz njega u vidu skandaloznih situacija. Zbog toga, sto je timus tesno povezan sa nervnim siste mom, slicna stresna stanja svesti preko nervnog sistema, u prvom redu, negativno uticu na njegovu delatnost. O r ganizam takvog coveka nije zastien od virusa i gljivicnih infekcija, tuberkuloze,osetljiv je na alergije i tumorska obo ljenja. (Praksa pokazuje, da navedena oboljenja najcese nastaju posle teskih prezivljavanja.) Zastititi se od emocionalnih stresova mogue je samo na jedan nacin - ponovo razmotriti svoj odnos prema zivotu. Treba da postanete zreliji, da bolje rasuujete i budete uzdrzaniji prema svemu. Svakom zivotnom dogaaju treba pristupati ne sa emocionalne tacke gledista, ve sa logicke. Nikada ne treba podlei emocijama, ve delovati trezveno. Trezveni odnos prema nastaloj situaciji podstice njeno pra vilno i efikasno razresenje, cuva vase zivotne resurse i ne unosi haos u zivotne procese organizma. Naravno, veoma je tesko kontrolisati se u stresnoj situaciji, ali treba raditi nad sobom. Suvisna ishrana, koja nije svojstvena coveku kao bioloskoj vrsti, je drugi faktor stvaranja stecenog imunodeficita. Posebno je opasna ishrana sa precisenom i rafiniranom hranom - seerima, ugljenim hidratima i njihovim smesama sa belaneevinama. Pri suvisnoj ishrani covek se prepla vljuje prehrambenim produktima (namirnicama). Njih se 47

·

·

·

(>v Teske traume i hirurske operacije. 46

tako mnogo nagomilava, da humoralni faktori krvi i limfe ne mogu na sve da reaguju. Hrane ima dovoljno ne samo za organizam, ve i za mnostvo mikroorganizama-parazita, koji zive u krvi i limfi. Obilje sluzi u organizmu (koja se stvara kao rezultat nepravilne ishrane) - najpovoljniji uslovi za njihovo razmnozavanje. Razvoj defekta imunog sistema podstice inficiranje orga ni/ma bakterijama (stafilokoke, streptokoke), sto izaziva pojavu bubuljica, raznih gnojenja, furunkula i drugih obo ljenja krvi). To izaziva i mnogobrojna prehladna i pluna oboljenja. Usled nedostatka odreenih antitela u krvi mo gu se pojaviti alergije, tumori i artritisi. Ishrana hranom koja nije svojstvena oveku izaziva razvoj isbakterioze. Zeludacno-crevni trakt, a odmah za njim i ceo organizam navodnjavaju se stranim i patogenim mi kroorganizmima, koji covecji organizam, njegova tkiva i elije razmatraju kao jelo i udoban zivotni prostor za se be. Dolazi do blokiranja aktivnosti makrofaga i neutrofila, sto izaziva pojavu virusnih, gljivicnih i bakterijskih procesa, koji poprimaju oblik hronicnih, povremeno komplikovanih oboljenja, sa sve tezim karakterom oboljenja. Upravo hrana koja nije svojstvena coveku predstavlja pr vu kariku u lancu, koja podstice razvoj stranih bakterija i gljivica u zeludacno-crevnom traktu. Na prvo mesto po stetnosti stavljam produkte koji sadrze kvasac (hleb i pro izvodi od njega) i produkte koji podsticu vrenje u orga nizmu (seer). Kada se bakterije ili gljivice utvrde u zelu dacno-crevnom traktu pocinju da se sire po elom organi zmu, stvaraj ui svoje kolonije na onim mestima,gde mogu najbolje da zive. Na primer, mnoge parazite privlace neke od materija koje se nagomilavaju u jednom ili drugom or ganu. Na primer, talozenje bakra u nekom organu privlaci

u njega jednu vrstu parazita, gvozda - drugu vrstu, propil alkohola - treu. Shodno tome u tom organu se javlja jed no ili drugo oboljenje. Gljivice i mikrobi-paraziti hrane se elijama tog organa, razvijaju se u njemu, stvaraju svoje kolonije, koje medicina dijagnostikuje kao jedan ili drugi oblik oboljenja ili onkologije. A sve je pocelo od sitnica - nepravilne ishrane. Da bi otklonio imunodeficit covek mora da se hrani vo em, povrem, sokovima iz svezeg povra i voa, orasima, divljim i kultivisanim travama, prekrupama i zitaricama, medom i produktima pcelarstva. U nekim slucajevima, kao izuzetak, mogu se koristiti mlecni i kiselomlecni pro dukti i jaja. Kolicina hrane treba da bude zapreminski manja (u jed nom obroku uzeti toliko hrane, koliko moze stati u vase sastavljene sake), treba je dobro sazvakati (do tecnog sta nja) i uzimati u skladu sa bioritmoloskom aktivnosu probavnih organa (od 7 do 9 i od 13 do 15 sati). Veoma je korisno redovno gladovati: 2 4 - 4 2 sata - jednom u dve nedelje i 7-14 dana -- jednom u 3--4 meseca. Glado vanje je jedno od najboljih i najbrzih sredstava za obnavlja nje i jacanje imuniteta. {Prigladovanju treba imati u vidu vlastite individualne^ starosne i klimatske osobenosti.) Ukoliko, iz bilo kojih razloga, u vasoj ishrani bude malo bioloski aktivnih materija, one se mogu dopuniti visoko kvalitetnim prirodnim dodacima hrani. Stetnost primene antibiotika sastoji se u tome, sto oni re mete normalan rad imunog sistema i u izvesnom smislu ga blokiraju. Prema tome, infekcija je prodrla u organizam i pocela br zo da se siri. Odgovor imunog sistema je sledei: povea no stvaranje imunih elija ( T - i B-limfocita, makrofaga i 49

slicno) i povisenje telesne temperature. Ukoliko je s pove anim stvaranjem imunih elija sve jasno, zasto onda or ganizam povisava temperaturu? Temperatura organizma povisava se radi toga, da bi se time stvorili nepovoljni uslovi za sirenje infekcije (usle visoke temperature dola zi do zakiseljavanja unutrasnje sredine organizma, koja je nepovoljna za razmnozavanje mnogih patogenih mikroor ganizama); fermenti, pomou kojih imune elije napadaju infekciju, znatno bolje dejstvuju pri nesto povisenoj tem peraturi organizma (oko 38-40°C), nego pri normalnoj; povisena temperatura poveava procese cirkulacije u orga nizmu (znoj,lucenje mokrae, proliv), koji podsticu brze iz bacivanje toksina iz organizma. Rezultat je - opsta slabost, telo gori i lomi se, limfni cvorovi su uveani i bole, obilno se luce znoj, mokraa i stolica je cesta.To je normalno fizio losko ispoljavanje krize ozdravljenja i cisenja. Pod takvim napregnutim rezimom organizam funkcionise 2 - 3 dana i potpuno izbacuje bolest i njene necistoe. Posle toga nastu pa potpuno ozdravljenje. Kako deluje antibiotik? Javila se kriza - temperatura orga nizma se poveava, sve vise se javljaju neprijatne pojave, koje ukazuju na aktiviranje imunog sistema. Covek uzima antibiotik, koji ubija patogene mikroorganizme, normalizujc telesnu temperaturu i otklanja sve simptome nastupajue krize ozdravljenja (bolove, slabost i slicno). Reklo bi se da su se u organizmu desile pozitivne promene, ali razmotrimo taj proces dublje. Posle svog dejstva sam antibiotik bi trebao da se izbaci iz organizma. Treba izbaciti i mikrobe koje je on ubio, sto se u stvarnosti sporo desava. To je uzrok sto se javlja intoksi kacija organizma lesevima mikroba.

Posle nekoliko terapija sa antibioticima organizam se ,,oducava" da brzo i snazno aktivira svoju imunu zastitu. On vise nije tako aktivan u stvaranju imunih elija, kasni sa povisenjem temperature,Sto utice na elije da su manje ak tivne. Jednom recju, tu deluje nepogresivi bioloski zakon -- funkcija za kojom se ne osea potreba polako se gubi, atrofira. Upravo to rade s imunim sistemom antibiotici. Istovremeno bakterije, koje su antibiotici ranije uspesno unistavali, tako menjaju svoj oblik da postaju otporni na dejstvo antibiotika i ponovo napadaju organizam. Pred ta kvim napadom organizam postaje nemoan. U covecjem organizmu zive bakterije i gljivice. Antibioti ci unistavaju bakterije, ali ne deluju na gljivice. Obrnuto - antibiotik je za njih hrana! Rezultat primene antibiotika je da nestaju bakterijske infekcije, ali se javljaju gljivicne. Bezei od jedne napasti, covek dospeva u kandze druge. Antibiotici unistavaju normalnu mikronom organizma i podsticu pojavu disbakterioze. Primena antibiotika unistava, atrofira imuni sistem coveka. Kakvo je dejstvo hemijskih materija,koje unistavaju (bloki raju) imuni sistem coveka. Raznovrsna sredstva za borbu protiv insekata, sredstva za odrzavanje kue (stana) i namestaja, sredstva za pranje, kozmetika i dezodoransi, hlad njaci i kondicioneri (isticanje gasa za hlaenje, koji ima sposobnost da prodire i kroz najmanje pukotine motora za hlaenje), razna goriva i maziva za automobile i mnostvo drugog kroz plua i kozu dospevaju u organizam i tu se nagomilavaju. Posle izvesnog vremena te naslage pocinju da uticu na covecji organizam, izazivajui jedne ili druge vrste alergije, poremeaja i oboljenja. Zbog toga pri izboru praskova za pranje i drugih hemijskih materija treba obra titi posebnu paznju. 51

·

Ukoliko se covek nalazi u tehnogenoj ili geopatogenoj zo ni njegov organizam slabi i istovremeno se provocira izoblicavanje elija. Savet je jedan - bez krajnje potrebe ne poseivati te zone. Sto se tice lecenja i operacija, tome treba pristupati samo u slucaju krajnje nuzde. Ni u kom slucaju ne pristajati na odstranjivanje timusa ili slezine. Bez njih je organizam osu en na muke i sigurnu smrt. Naglo se poveava opasnost od pojave zloudnih tumora. Jos su opasnije operacije pre saivanja organa i postoperativna primena imunodepresanata (lekova koji unistavaju imunitet, s ciljem sprecavanja kidanja presaenog organa). Kod takvih ljudi opasnost od pojave zloudnih tumora je za 10 -1 000 puta vea u poreenju sa zdravim covekom! Savetujem da iz usta odstra nite sve plombe sa amalgamom, koje sadrze zivu i polako truju coveka. Bilo kakvo drugo lecenje i ozdravljenje treba da se vrsi pomou prirodne snage organizma i Prirode. imuniteta podsticu:

.

Sank Praksalana jaca imunitet cistei sluzokozu zeludacno-crevnog trakta od patogenih mikroorganizama (oni ne vole slani rastvor, koji se koristi kod ovog nacina cisenja). Kretanje, terapije celicenja organizma (kontrastna poliva nja, kupanja, sauna), posebno na svezem vazduhu, omogu avaju stvaranje i odrzavanje vlastitog imuniteta.

·

·

Sta je snaga prirodnog lecenja? Malo ko sebi predstavlja snagu (silu) prirodnog lecenja. Mnogi se nadaju pomoi od bolnica i lekara, ali oni skoro ni sta ne mogu da urade, posto se uzroci oboljenja kriju u ranije opisanim faktorima (vlastitoj karmi i karmi predaka, nacinu zivota, misljenja i ishrane). Avaj, lekari tim kategorijama ne manipulisu. Za dugotrajno lecenje potreban je samo samostalni rad sa svojom svesu - u prvom redu, a kao drugo - rad na svom orga nizmu. Evo ociglednog primera. ,,Imam 26 godina. Odrastala sam kao bledo, krzljavo i bo lesno dete. Patila sam od cestih krvarenja iz nosa i glavobolje. Ukratko, odrasla sam na lekovima. Izvrsila sam cisenje creva sa limunom - izaslo je mnogo sluzi i druge gadosti. U martu sam cistila jetru i gladovala na so ku od jabuka jedan dan. iz mene su izasla tri komadia velicine sljive, kao neko meso sa plavim zilicama. Tako su zaudarali da sam mislila da u da umrem od gaenja. To su, verovatno, bili polipi jer su mi otpali svi visei mladezi na telu. Pri cisenju jetre imala sam 5 praznjenja na svakih jedan i po sat. Uopste receno, posle tog cisenja sakupila sam dve i po case izbacenog kamenja! Alergija, koju sam imala, prosla je na kon jednog dana posle cisenja. Nekoliko dana posle cisenja oseala sam se kao razvaljena, posto se iz mene nesto prosipalo i isticalo: sline, sluz, u mokrai je bio neki taman pesak, a iz vagine su izlazili potoci sive smrdljive tecnosti.To je trajalo 5 53

Jacanje · ·

Protivparazitno lecenje pomou ,,trojke " (detaljnije obja snjeno u knjizi Zivot bez parazita). Cisenje debelog creva (pomou klistira, posebno sa ukuvanim urinom, mrsavi ljudi treba da primenjuju veoma oprezno). Cisenje krvi i limfe (pomou saune i svezih sokova).

· t ·

Cisenje vezivnog tkiva (gladovanje, svezi sokovi i sauna). Cisenje usne duplje (sisanjem ulja i zatim zvakanjem belog luka). Cisenje, lecenje i jacanje koze pomou saune i utrljavanja ukuvanog urina jacaju zastitu organizma preko koze.

52

dana. Sada mi je boja lica predivna, kosa gusta i blistava, jezik roze, misli jasne i pozitivne. Uvek sam dobro raspolozena i oseam se kao preporoen i cist covek. Iz pisma se vidi daje 26-goisnja zena zivela oslanjajui se na tuu pamet, zbog toga je bolovala. Nije razmisljala da lekovi ne pomazu uvek, ali je shvatala glavnu, primarnu, osnovu zdra vlja i oboljenja. Kada je pravilno ocistila organizam - debelo crevo i jetru, rezultati su bili porazavajui. Cisenjem debeiog creva u njoj se normalizovala unutra snja - kisela sredina, koju ne podnose polipi-mekusci i ostala gadost, koja se razmnozava u truloj sredini. Zato su oni i izasli u vidu smrdljivih, odvratnih parcai mesa sa plavim zilicama. Sve sto se desava u organizmu obavezno se odrazava i na njegovu spoljasnjost. Ukoliko su vam se pocele na kozi javljati bradavice ili visei mladezi, to znaci da u vama postoje polipi i druga gadost, a vas organizam je samo hranljiva sredina za njih. Ukoliko sedite skrstenih ruku, ta gamad e vam pojesti iznutra. Ne oklevajui, pocnite sa terapijom cisenja debelog creva s urinom, a zatim sa ukuvanim urinom do jedne cetvrtine prvobitne zapremine. Casa kamenja, kojeg je sakupila citateljka, toliko je prepla vila jetru, smanjila njene funkcionalne sposobnosti, da ona nije mogla da prerauje hranljive materije, koje u nju ospevaju krvotokom iz zeludacno-crevnog trakta, i one su ostajale stra ne organizmu, izazivajui alergiju. Cim je jetra ocisena i nor malno proradila, pocela je sve kvalitetno da asimiluje i alergija je nestala. Da li su tu potrebni lekovi protiv alergije ili treba ocistiti jetru? Taj ocigleda slucaj pokazuje, da je opsterasprostranjeno ,,lecenje" toliko glupo i stetno, da ga treba iz korena ponovo razmotriti i leciti coveka na potpuno drugi nacin. Cim se obnovila funkcija jetre, jednog od najvaznijih or gana, ona je ,,povukla" za sobom cisenje ostalog dela organi zma, sto se odrazilo kroz snaznu petodnevnu krizu cisenja i ozdravljenja. Sljaka, trulez i ostala patologija, koji su se nalazili u raznim delovima organizma i pretili ozbiljnim oboljenjima (sline i sluz - pleuritisom, tuberkulozom plua; p e s a k - nefriti54

som, kamenom u mokrai; siva zauarajua tecnost - erozijom vagine, a mozda, cak i rakom), bili su izbaceni u procesu cise nja. Naravno, na to je potroseno mnogo snage, zivotne energi je, sto se odrazilo tako da se bolesnica oseala razvaljenom. Sve je to potpuno prirodno i zakonito. Kada je necistoa izbacena iz organizma, normalizovala se unutrasnja sredina i zdravlje se povratilo na prirodan nacin, bez hemijskih lekova. Boja lica zavisi od stanja krvi. Ako se ona ranije kvarila gnojnim izlivima (egzudatima) iz debelog creva, sada toga ne ma. Ako su ranije hranljive materije sluzile kao izvor alergije, sada ih normalna jetra pretvara u ,,svoj materijal" i njih kvalitet no asimiluje organizam. Normalizacija funkcije jetre povukla je za sobom normali zaciju svih vrsta razmene u organizmu, a cim se to desilo, povra tila se boja lica, kvalitet kose i sve drugo se obavezno obnavlja. Ukoliko nema otrova u krvi, koji guse zivotnu aktivnost, pritisu coveka teskim i mracnim mislima, stvaraju potisteno raspolozenje, tada se covecje raspolozenje popravlja i vraa mu se volja za zivotom. Ukoliko izvrsite slicno cisenje, obavezno ete se oseati kao preporoeni i cisti. To je dostupno svakom coveku. Razmisljanja o zdravlju Blagonaklonost lezi u osnovi duhovnog i psihickog zdra vlja coveka. Covek, kao deli prirode, treba da bude blagona klon prema svemu. Ukoliko se takvo stanje kod njega retko javlja, ubrzo e se pojaviti psihosomatska oboljenja, a u karmickim situacijama on e biti najvise osteen i kaznjen. Uvezbanost (treniranje) lezi u osnovi fizioloskog zdravlja organizma. Ni za koga nije tajna, da boravak u uslovima apso lutne nepokretnosti vodi ka atrofiji misia i opstem slabljenju organizma. Uvezbanost (trening) mora biti redovna i dovoljna. Covecji organizam je prirodno prilagoen da normalno funkci onise samo tada, kada je u poketu. Kretanje pomaze normalnu 55

cirkulaciju krvi kroz vene nogu, podstice peristaltiku probavnih kanala, daje potrebni zivotni tonus elom organizmu, podstice normalno izbacivanje sljake (necistoa) i mnostva drugog. Unutrasnja cistoa lezi u osnovi zdravlja elijskih struktu ra - materijalnog fundamenta organizma. Mirijade (bezbroj, mnostvo) elija naseg organizma u procesu neprekidnog i ve oma slozenog rada stalno luce u meduelijsku tecnost krvave otpatke svoje zivotne delatnosti. Sto se aktivnije, potpunije i redovnije odstranjuju preraeni produkti elijske razmene, ti me e bolje i zdravije funkcionisati svaka funkcija organizma i ceo organizam. Unutrasnja cistoa je zalog mladosti, dobrog zdravlja i dugovecnosti. Odrzavati unutrasnju cistou - veoma je tezak i komplikovan posao. Mnogo je lakse odrzavati spoljasnju, nego unutrasnju cistou. O tim komponentama zdravlja treba stalno razmisljati. Treba biti otvoren i blagonaklon prema svemu, sto nam nudi bolju budunost. Sve treba prihvatati sa zahvalnosu. 1 pamtiti prostu istinu: ukoliko nam se nesto neprijatno dogodi, znaci da smo tome sami krivi. Bozje provienje nas sve prati i bez njegove volje nee nam ni dlaka sa glave otpasti. Svakodnevno treba malo jace i dovoljno opteretiti svoj or ganizam. On e vam se za to oduziti besprekornim radom, oseajem svezine i snage, zeljom da zivite punokrvnim zivotom, a ne da samo egzistirate. Stalni napori na odrzavanju unutrasnje cistoe organizma pravilnom ishranom,poseivanjem saune (banje),cisenjem de belog creva, jetre, profilakticnim terapijama gladovanja, cise njem spoljasnjih manifestacija zivota i drugim omoguie vam da osetite pravu sreu zdravlja i svu draz zivota. Btidite zdravi! Jer to je u vasim rukama i vasoj vlasti!

LECENJE OBOLJENJA

OSNOVNI SIMPTOMI RAZVOJA VEINE OBOLJENJA

Veina oboljenja se u pocetku ispoljava ,,bezazlenim" p o remeajima zdravlja. To se obicno ignorise. Meutim, vreme nom oni ukazuje na sebe ozbiljnijim akutnim ili hronicnim oboljenjima. · Ceste angine,prehlade, kijavica,karijes,gnojne rane u usti ma, bubuljice, ospe po kozi, furunkuli. Samo jedan od na brojanih simptoma treba da vas opomene. Kod tih simpto ma covek ziv trune. Obilje mikroorganizama u njegovom organizmu vremenom moze izazvati onkolosko oboljenje. To se odnosi i na ljude koji su ranije bolovali od venericnih oboljenja ili koji su roeni od roditelja, venericnih bolesni ka. Bez obzira na to, sto se covek navodno izlecio, infekcija je ostala skrivena na tesko dostupnim mestima za antibio tike i, ,,tinjajui" u njima tokom mnogih godina, dae svoje ,,mlade useve" u vidu adenoma prostate, mioma materice, jajnika, srcano-vaskularnih oboljenja i tako dalje.

U datom slucaju efikasni su metodi primene raznih biljnih otrova i cisenje organizma, kao i rad sa svesu. · Zatvori, poviseni krvni pritisak, prosirenje vena isto tako govore o tome, da u organizmu nije sve u redu. Posleice mogu biti depresija, sindrom hronicnog umora, raznovrsni ,,poremeaji-nedostaci",onkologija, kozna oboljenja,gnoj ni procesi, insulti i infarkti.

Reklo bi se, sta moze biti opste medu tim oboljenjima? Odgovor jejednostavan - svest coveka. Svest upravlja covecjim organizmom. Komande svesti veoma snazno uticu na fiziolo56 57

giju organizma. U prvom redu one se prenose na misie. Na primer, razljutili ste se, uvreili i zelite nekoga da udarite, ali se uzdrzavate. Vasi misii su spontano stavljeni u rezim dejstva. Meutim, nema naredbe za konacno dejstvo i oni ostaju u blago napregnutom obliku. Slicne situacije mogu se ponavljati izdana u dan i vasi misii ostaju napregnuti - spazmirani. Emocije ve oma snazno uticu na rad zeluacno-crevnog trakta. One mogu naglo da zakoce probavu hrane, peristaltiku i da izazovu crevni spazam. I, na kraju, od emocija se u organizmu javlja hormonalna bura. Masa hormona izbacuje se u krv, izoblicavajui izne nada i na duze vreme normalne parametre rada organa i elija. Kao rezultat nenormalnog funkcionisanja svesti kod ne kih ljudi javljaju se zatvori usled spazma debelog creva, a kod drugih - zbog hronicnog spazma misica i skupljanja (stezanja) krvnih sudova poveava se krvni pritisak. 1 Ironicni spazmovi i emocije, koje ih podrzavaju, oduzimaju oveku mnogo energije. On to osea kao hronicni umor i energetsku opustosenost. Poremeaj protoka krvi izaziva zastoj u venama i po javu prosirenja i trombova u njima, kao i pojavu hemoroida. U tim slucajevima treba, u prvom redu, normalizovati svoje emocionalno stanje i kontrolisati ga. Zatim treba otklo niti spazme u misiima,crevima i arterijama, njihovim opustanjem i nizom drugih metoda. Tek posle toga treba pristupiti metodima i sredstvima za obnavljanje rada (funkcija) creva, vena i srca. Zadatak je viseplanski - treba ocistiti organizam od posleica zagaenja, pravilno se hraniti radi kvalitetnog o b navljanja organizma i dovoljno ga opteretiti da bi normalno funkcionisao.

stoji sljaka (necistoe), paraziti itd. - instrumenat signalizira o tome. Uraivsi ogroman posao, I tilda Klarke je razjasnila a je organizam hronicno obolelih ljudi optereen sljakom (necisto ama) i parazitima. Posebno organizam onkoloskih bolesnika.

Uzroci i mehanizam javljanja

oboljenja

Organizam se prvo zagauje. U organima i tkivima stvara se nenormalna sredina, koja na sebe privlaci parazite.Tu se na seljava odgovarajua vrsta parazita, u zavisnosti od toga kakve necistoe i gde se taloze (eponuju). Paraziti izazivaju jedno ili drugo oboljenje. Na primer, prema istrazivanjima Hilde Klark, sve vrste ra ka (meu njima leukemija i rak dojke) uzrokovane su lisnatom crevnom trematodom (malom glistom), koja se naziva Fasciolopsis buski. Taj parazit obicno zivi u crevima, izazivajui kolitis i akutne crevne grceve. Ali, ukoliko on prodre u bubrege, jetru, matericu, prostatu, tada se moze javiti rak. Glavni izvori zaraze crevnim trematodama i drugim vrsta ma parazita su nesvarene (sveze) meso i termicki neobraeni mlecni produkti. Posle inficiranja covek moze prenositi para zite na druge ljude preko krvi, pljuvacke, semena i majcinog mleka. U celini mehanizam javljanja onkologije Hilda Klark ob jasnjava ovako: covek se inficira jajascima crevne trematode. Iz jajasca se razvijaju larve, koje polazu jajasca (milione jaja) u covecjem organizmu. Ukoliko su jetra i imuni sistem slabi i nisu u stanju da ubiju parazite u krvi, a plua, jetra, materica, prostata i drugi organi prepuni necistoa i toksina, jajasca se mogu pricvrsivati u njima. Za pojavu raka, smatra Hilda Klark, potrebna su dva uzro ka - prisustvo navedenog parazita i propil-alkohola (tehnicki spiritus). Hilda Klark, na osnovu svojih istrazivanja, tvrdi, ukoliko se organizam oslobodi navedenih parazita, da faktor rasta, koji 59

OSNOVNE SEME SAMOPOMOI

Smatram da je najperspektivniji meto doktorke Hilde Klark. Sa svojim sinom ona je izu mela (1990 g.) instrumenat, koji meri frekvencije zracenja raznih materija i bioloskih obje kata, koji se nalaze u covecjem organizmu. Ukoliko u njemu po58

stimulise elije na delenje, nestaje za 24 sata! Rast raka je zau stavljen! To isto desava se i sa drugim oboljenjima. Samo treba obnoviti povredene organe. Preporuke doktorice Klark svode se na tri mere: f>v Unistavati parazite na svim stadijumima njihovog razvoju. Pv Spreciti dostup propil-alkohola u covecji organizam. Hf Ocistiti organizam od sljake, toksina i drugih materija. Zbog toga, sto u organizmu jednog coveka moze istovre meno da zivi do 70 vrsta parazita, 1 lila Klark je pronasla tri vrste protivparazitnih biljaka (plod oraha, sveze samljeven karanfili i gorki pelen), koje unistavaju 100 vrsta parazita na svim stadijumima njihovog razvoja i te biljke se obavezno primenjuju zajedno. Orah (plod) - oslobaa covecji organizam od 100 i vise vr sta parazita u odraslom stadijumu! Karanfilu (sveze samleven) - ubija larve i jajasca parazita. Deluje svojim ljutim svojstvima - spaljuje sve sto je strano u organizmu. Pelen - cuveno protivparazitno sredstvo veoma sirokog spektra dejstva. Navedene biljke u kompleksu se nazivaju ,,trojka". Da ne bi doslo do ponovne infekcije parazitima, treba se osloboditi domaih zivotinja.To se posebno odnosi na onkoloske bolesnike. To je preporuka koja se obavezno mora ispostovati. Kako sami mozete da pripremite komponente ,,trojke". Ekstrakt od oraha Uzeti 15 zelenih oraha (mlecno-vostane konzistencije), sitno ih narezati i preliti sa pola litra 50%-og alkohola za upo trebu u ishrani (apotekarski alkohol, rakija, votka itd.). Posudu (flasu, teglu) dobro zatvoriti kapronskim poklopcem i ostaviti da odstoji dva dana. Kriterijum gotovosti ekstrakta je njegova boja (zelenobraon). Procediti.

60

Da bi se ekstrakt dobro odrzao i da ne izgubi lekovitu snagu, preporucuje se u njega dodati jednu cetvrtinu kafene kasike vitamina C na jedan litar. Da bi se dobio ekstakt, koji se moze upotrebljavati tokom godine, treba ga razblaziti istom kolicinom ciste vode. Smatram, da se ekstrakt ne treba razblazivati ukoliko se pripremi sa votkom (rakijom). On e se i tako dobro sacuvati i bez ikakvih dodataka. To je provereno u praksi. Mogue zamene. Veoma dobra zamena ekstrakut od zelenih oraha je ekstrakt od suvih pregrada jezgri oraha. On se priprema sa votkom (rakijom). Gotov ekstrakt poprima tamnobraon boju. Ukoliko nemate oraha uzmite ekstrakt Lugola (jod sa glicerinom), koji se prodaje u apoteci, nakapajte 5-10 kapi na 50 grama vode i pijte. Pelen odlicno cisti covecji organizam od parazita, pocevsi od mikroorganizama, pa do krupnih glista. Koristi se samo sazreli pelen. Njegovi listii i plodovi se suse i sitne (melju). Uzimaju se suvi, kao prasak, i piju sa obic nom vodom. Doza jednog uzimanja je 200-300 miligrama (po la kafene kasicice). Efikasniji je pelen u zrnu. Karanjili u semenu. To je obicno seme koje se prodaje za kulinarstvo.Treba ga uzimati isitnjeno. Doza jednog uzimanja je 500 miligrama (oko zrna graska). Prasak karanfilia uzima se narastajuim dozama: prvog dana - jedna doza, drugog - dve, a od treeg do desetog dana - po tri doze dnevno. Prasak se uzima pre jela. Posle deseto dnevne kure radi profilakse prasak karanfilia se uzima tokom godine jednom nedeljno, odjednom tri doze. Radi prijatnijeg uzimanja praska pelena i karanfilia m o gu se praviti svojevrsne ,,kapsule" sa hlebom (bez kore) i u njih sipati prasak.

61

Protivparazitno *

lecenje

travama prema

Hildi Klark

Ekstrakt oraha (uzimati jednom dnevno).

Prvi dan: uzmite jednu kap i kapnite je u pola case vode. Pozeljno je piti na prazan zeludac, pre jela. Taj ekstrakt Hil da Klark savetuje da se pije (sisa) 15 minuta radi dezinfekcije usne duplje. Drugi dan - 2 kapi sipati u pola do jedne case vode. Trei dan -- 3 kapi sipati u pola do jedne case vode. Cetvrti dan - 4 kapi sipati u pola do jedne case vode. Peti dan - 5 kapi sipati u pola do jedne case vode. Sesti i sedmi dan - 2 kafene kasicice sipati u casu vode. Dalje uzimati jednom nedeljno po 2 kafene kasicice ujutro nataste. Takvo doziranje ubija parazite na svim stadijumima razvo ja (cak u crevima i na drugim tesko dostupnim mestima). Vazno. Ne sipajte ekstrakt oraha u vruu vodu! To unistava njegovu protivparazitnu snagu. Posle uzimanja ekstrakta nista ne piti, jer e to svesti efe kat dejstva ekstrakta na nulu. Ukoliko je vasa telesna tezina iznad 70 kilograma uzimaj te po dve i po kafene kasicice ekstrakta na casu vode. Ukoliko je iznad 100 kilograma - po 3 kafene kasicice. Kao profilaksu protiv parazita uzimajte 2 kafene kasicice ekstrakta na 50 grama vode jednom nedeljno. Kao lek uzimati tu istu dozu 5 dana, ali dva puta dnevno. Dalje uzimati po 2 kafene kasicice jednom dnevno godinu dana. Clknovi vase porodice i prijatelji treba da uzimaju po 2 kafene .kasicice jednom nedeljno, da vas ne bi ponovo inficirali. Oni mogu biti nosioci parazita u crevima, ne ispoljavajui nika kve simptome. To se posebno odnosi na onkoloske bolesnike. * \ Pelen u prahu (uzima se jednom dnevno sa vodom): Prvi dan - 1/5 kafene kasicice pre jela. Drugi dan - 1/4 kafene kasicice pre jela. 62

Trei dan - 1/3 kafene kasicice pre jela. Cetvrti dan - 1/2 kafene kasicice pre jela. Peti dan - 2/3 kafene kasicice pre jela. Sesti dan - 1 kafenu kasicicu pre jela. Sedmi dan - 1,3 kafenu kasicicu pre jela. Osmi-dvanesti dan - 1/3 supene kasike pre jela. Trinaesti-sesnaesti dan - 1/2 supene kasike pre jela. Sedamnaesti dan - jednom nedeljno po 1/2 supene kasike pre jela. Dozu poveavajte do cetrnaestog dana, kada mozete uzi mati po pola supene kasike praska. Dozu ne morate uzeti od jednom, ve je mozete tokom dana uzeti u 2 - 3 puta pre jela (u ,,kapsulama" od hleba). Narednih 6 dana uzimajte po pola supene kasike praska, a zatim - po pola supene kasike jednom nedeljno. Hilda Klark preporucuje da se svakoga dana uzima doza pelena - po pola supene kasike. Pri tome treba imati u vidu indi vidualnu konstituciju coveka. Savetujem vam da izucite svoj or ganizam, njegove reakcije na ,,trojku" i da odredite svoju dozu. Karanfilu u prahu (uzimati 3 puta dnevno). Prvi dan- 1/5 kafene kasicice 3 puta dnevno pre jela. Drugi dan- 1/4 kafene kasicice 3 puta dnevno pre jela. Od treeg do desetog dana - po 1/3 kafene kasicice 3 puta dnevno pre jela. Posle desetog dana uzimati po jednu kafenu kasicicu jed nom nedeljno. Prema tome, sve tri komponente ,,trojke" uzimaju se samo jednom ujutro, a mleveni karanfili uzima se jos dva puta pre jela. Kada primenite navedenu kuru preite na stalno odrzava nje lecenja (konstantno lecenje) - uzimajte sve komponente ,,trojke")enom nedeljno, ujutro nataste. Ekstrakt oraha - 2 ka fene kasicice, pelen u prahu - 1/2-1 supene kasike i karanfili u prahu - 1 kafenu kasicicu. 63

Vazno je shvatiti, da prvo treba da se izlecite od parazita pomou tri navedene komponente, a dalje, s ciljem profilakse, da uzimate njihove udarne doze jednom neeljno ceo zivot.

U slucaju potrebe nedeljna ili vonecljna kura protivparazitnog lecenja moze se ponoviti.To se posebno odnosi na tesko obolele ljude. Tako treba postupali dok ne ozdravite. Ukoliko se sve uradi pravilno, rezultat ozdravljenja postize se brzo i bo lest se ne vraa. U drugim slucajevima postupajte u zavisnosti od trenutne situacije. Radi kvalitetnog oslobaanja od paraziti treba paralelno leiti sve ostale clanove porodice: jer se hlamidije, na primer, prenose poljupcima, gljivice - pri rukovanju, a jajasca glista -- pri milovanju macaka i pasa. Poslednje ta kode treba leciti, inace je inficiranje neizbezno! 11. Klark savetuje da se oslobodi te zivotinja pri postojanju ozbiljnog Kronicnog oboljenja, dok svi clanovi porodice ne sprovedu kuru lecenja. Ukoliko nemate neku od komponenti ,,trojke", mozete po ceti lecenje protiv parazita i onkologije i bez te komponente. Na primer, ja sam poceo lecenje sa uzimanjem pelena i karanfilia. Kako zaustaviti dospevanje propil alkohola u organizam? Propil alkohol je tehnicki alkohol, koji je siroko rasprostranjen i primenjuje se u domainstvu. Sva kozmetika na bazi alkohola proizvedena je od njega. On je prisutan u mnogim polufabrikatima i aromatizatorima. Hilda Klark ne preporucuje upotrebu sledeih produkata, u kojima moze biti propil alkohola: flasirana voda, konzervira ni sokovi, zubne paste, gazirani napici, precisena rastvorljiva kafa, pakovani cajevi i beli seer. H . Klark je ustanovila, ukoliko je u jetri prisutan propil al kohol, obavezno je prisutana i veoma stetna materija aflotoksin B. On se obicno sadrzi u produktima koji nisu svezi ili u pro duktima koji su plesnivi. Prema njenom misljenju, ta materija sprecava da jetra razlaze propil alkohol i on se nagomilava u njoj. Ona ne preporucuje da se upotrebljavaju sleei produk ti, koji sadrze aflotoksin B: pivo, orasi (pod ovim se porazumevaju plesnivi orasi, slani kikiriki, oljusteni kikiriki i fabricki 64

pakovan kikiriki), hleb koji je odstojao pet dana i prezrelo vo e. Cim su ti produkti nestali sa trpeze bolesnika, kod njih se naglo poboljsalo zdravlje. Da bi pomogli jetri da se oslobodi propil alkohola, prepo rucuje se upotrebljavati sto vise prirodnog vitamina C - jak odvar (caj) od sipka, pasji trn i drugo kiselo voe i jagodaste plodove. Doktorica I I . Klark najveu paznju poklanja odrzavanju i lecenju usne duplje. Ona je kategoricki protiv toksicnih zubnih plombi, posebno od amalgama (sadrzi zivu) i stetnih plasticnih masa. Ona uporno preporucuje da dobro izlecite usnu duplju, posebno kaverne, koje su ostale posle odstranjivanja bolesnog zuba. U njima se najcese nalaze zarista skrivene infekcije, koja polako narusavaju zdravlje. Ona savetuje da se odstrane svi mr tvi i inficirani zubi - potencijalni izvor intoksikacije organizma. Sto se tice neposrednog cisenja, Hilda Klark preporucuje da se pomou trava za cisenje ocisti debelo crevo, bubrezi i posebno jetra.

Cisenje creva prema metodu Hilde Klark Hilda Klark smatra, da bitan preduslov za izlecenje od raka nije samo cisenje creva, ve normalizacija potrebne mikroflore u njima. Zbog ,,losih " bakterija u crevima se javljaju bolovi od naduvenosti. Posebno su stetne dve vrste bakterija: Salmonella i Shigella. Te bakterije stetne su i po tome, sto se mogu premostiti u sve slabe i traumatizovane organe. O n e su prisutne i u tumoru, usporavajui njegovo smezuravanje cak i posle likvidacije kancerogenih svojstava tumora. Da bi se oslobodili tih bakterija treba se pridrzavati ele mentarnih pravila higijene. M o z e se uzimati po jedna kapsula moraa tri puta dnevno, a dobar je i ekstrakt od oraha. Uzimati po dve kafene kasicice na casu vode.

65

Cisenje

bubrega

Za cisenje bubrega Hilda Klark preporucuje da se koriste sledee biljke i ostala sredstva: 50 grama suvog korenja hortenzije (Hydrangea arborescens), 50 grama purpurnog paskonika (Eupatoriurn purpurnim) , 50 grama korena belog sleza, 4 sve znja persuna, ekstrakt zlatnog korena (Rhodiola rosea), mecje groze (Arctostaphylos nva-ursi Spreng.) u kapsulama,jestivi glicerin, koncentrat crne visnje, oksid magnezijuma.

0

Ukoliko ne pronaete sve navedene trave, mozete i bez njih pristupiti cisenju. Jednostavno e cisenje nesto duze trajati. Hilda Klark savetuje da se pree na cajeve od trava, da se ne upotrebljava meso, hleb industrijske proizvodnje, gazirani napici i da se dnevno pije najmanje dve litre tecnosti. S ciljem profilakse Hilda Klark savetuje da se bubrezi ciste 2 puta godisnje. Cisenje jetre Hilda Klark savetuje da se Cisenju jetre pristupi posle ku re protivparazitnog lecenja sa ,,trojkom ", cisenja bubrega i ci senja creva. Cisenje jetre i zucnih kanala od stare zuci, ugrusaka i ka menja je veoma korisna terapija, koja pomaze da se brzo ob novi zdravlje. Mnogobrojni primeri to potvruju. Hilda Klark ukazuje, da posle uzimanja masne hrane zucna kesa u toku 20 minuta pocinje da vrsi kontrakcije i da se oslobaa zuci. Kon trakcije zucne kese, takoe, podsticu crvena paprika, umbir i vone kiseline. U vezi s tim pozeljno je odmah posle cisenja jetre piti sveze vone sokove (pozeljno kiselog ili kiselo-slatkog ukusa). Kod ljudi koji se nepravilno hrane zucni kanali su prepuni ugruscima zuci i zucnim kamenjem. Hilda Klark smatra daje to uzrok alergije kod mnogih ljudi. Istrazivanja pokazuju, da se u sredistu svakog zucnog ka mena nalaze bakterije i mrtvi paraziti. Kada se velicina kame nja poveava, oni vrse pritisak na zucne kanale i kolicina izlucene zuci smanjuje se. Ona se kvari od stajanja, crni i gubi svoja baktericidna svojstva. Kamenje koje podsea na vosak je dosta porozno, tako da se mnoge bakterije, ciste, virusi i paraziti, ko ji prolaze kroz jetru, taloze u njemu. Tako se stvaraju zarista infekcije, koja stalno ,,snabdevaju"organizam novim pokolenjima parazita. Hilda Klark smatra, da se ni cir na zelucu, ni problemi sa crevima ne mogu izleciti bez odstranjivanja kamenja iz jetre. 67

Korenje isitniti i potopiti u dve litre ciste vode u posudi koja nije od metala i posudu poklopiti. Posle cetiri sata, nakon potapanja, smesu dovesti do kljucanja i kuvati 20 minuta. Pro cediti. Popiti 50 grama cim se malo ohladi. Preostali ekstrakt si pati u posudu za zamrzavanje i ostaviti u frizider. Svez person kuvati 3 minuta u litar i po vode, procediti i popiti 50 grama. Ostali deo ohladiti i polovinu zamrznuti. Svakoga jutra pomesati 50 grama odvara od korena hortenzije i 100 grama odvara od persuna. Dodati 20 kapi eks trakta od zlatnog korena i jednu kafenu kasicicu glicerina. Tu smesu popiti u nekoliko obroka tokom dana. Smesu cuvati na prohladnom mestu. Navedena terapija cisenja bubrega traje sest nedelja. Sa mo tako dugo trajanje terapije garantuje dobre rezultate. Dopunski doktor Hilda Klark preporucuje da se uzimaju: kapsule dumbira - po jedna kapsula tri puta dnevno za vreme svakog uzimanja hrane (jedna kapsula po zapremini je jednaka zaravnjenoj kasicici za senf); kapsule s mecjim grozem - po jedna kapsula za vreme dorucka i po dve za vreme vecere; vita min B (250 miligrama) - jednom dnevno (moze se zameniti proklijalom psenicom); oksid magnezijuma (300 miligrama) - j e d n o m dnevno.

6

Smatra se, da su te doze dovoljne za rastvaranje kamenja u bubrezima.

Za biljke koje su podvucene nisam nasao naziv na srpskom niti hrvatskom jeziku. - Primedbaprevodioca.

6

66

Pri cemu se dobrim cisenjem jetre smatra kada se iz nje izbaci oko dve hiljade zelenkastih, mrkih i drugih kamencia. D r u gim recima, jedno-dva, pa i tri cisenja jetre je malo. Priprema za cisenje jetre Hilda Klark preporucuje da se za cisenje jetre koristi 17,5%-ni peroksid vodonika, da bi se pomou njega unistile sve bakterije i virusi, koji e se izbacivati kroz zucne kanale. Ona preporucuje da se uzima po jedna leap peroksida vodo nika sa bilo kojim napitkom za vreme uzimanja hrane, tri puta dnevno. Glavno je, da peroksid vodonika bude ravnomerno p o mesan sa hranom unetom u organizam. Kada peroksid deluje na bakterije moze doi do poremeaja stolice. Ukoliko se posle toga oseate bolesnim ostanite na toj dozi sve dotle, dok se ne budete oseali bolje. Cim osetite poboljsanje poveajte dozu do 2 kapi sa svakim uzimanjem hrane. Poveavajte dozu svako ga dana za jednu kap i dovedite je do 10 kapi dnevno. Ostanite na toj dozi do zavrsetka cisenja jetre.

t

hranu za dorucak i rucak. Hilda Klark savetuje da se pojede malo pecenog krompira i zasoljenog povra. 14.00 sati. Nista ne jedite i ne pijte posle 14 sati. Razmesajte 4 supene kasike sulfata magnezijuma sa 300 grama vode i podelite na 4 porcije. Cuvajte u frizideru. 16.00 sati. Popijte jednu ohlaenu porciju (75 grama) sul fata magnezijuma. Mogu se isprati usta vodom. Unapred pri premite maslinovo ulje i sok od grejpfruta (na toplom mestu). 18.00 sati. Popijte jos jednu porciju sulfata magnezijuma. 19 sati 45 minuta. Nalijte 100 grama maslinovog ulja u plasticnu posudu sa cvrstim poklopcem i tu dodajte 75 grama soka od grejpfruta (iscedite grejpfrut). Dodajte 10 kapi ekstrak ta oraha i 10 kapi peroksida vodonika. Poklopac dobro zatvo rite i tresite (mukajte) posudu sve dotle, dok se sve dobro ne izmesa. 20.00sati. Popijte pripremljenu smesu kroz plasticnu slamcicu i progutajte 4 - 8 kapsula ornitina, da bi preko noi mogli mirno da spavate. O d m a h idite na spavanje. Hilda Klark tvrdi, ukoliko to ne uradite (ne legnete da spavate) izbacivanje kamenja se moze usporiti. Sto pre odete na spavanje oslobodiete se vee kolicine kamenja. Sulfat mag nezijuma siri (otvara) sve zucne kanale. Sledeeg dana ujutro, pre nego sto ustanete, popijte treu porciju sulfata magnezijuma. Ukoliko osetite potrebu za prazrijem creva, strpite se dok ne popijete sulfat magnezijuma. Posle toga mozete isprazniti creva.Treba da vas dobro protera, sto ukazuje na uspesno cisenje jetre. Posle toga mozete leci da se odmorite. Hilda Klark ne savetuje da treu porciju sulfata magneziju ma ispijete ranije od 6 sati ujutro. Posle dva sata mozete jesti. Pocnite sa svezim vonim so kom. Nakon pola sata mozete jesti slatko ili kiselo voe. Sace kajte jedan sat i posle toga jedite obicnu hranu. Hilda Klark preporucuje supu od povra, koja dobro obnavlja organizam.

Hilda Klark preporucuje da se cisenje jetre vrsi sledeim komponentama: Hf Pv Sulfat magnezijuma - 4 supene kasike; Svez grejpfrut; P%> Maslinovo ulje - 100 grama; Hf Ekstrakt od oraha - 10 kapi; P*f Peroksid vodonika - 10 kapi; Ht Ornitin - 4 - 8 tableta (da bi mogli da spavate) i Plasticna posuda sa poklopcem koji dobro dihtuje za mesanje u njoj ulja, soka, ekstrakta oraha i peroksida vodonika. Izaberite takav dan u nedelji da sutradan budete slobodni i da mozete da se odmorite. Na dan cisenja jetre nemojte nista raditi, ne uzimajte ni kakve Jekove i ne primenjujte nikakve terapije, ne jedite masnu 68

69

Hilda Klark smatra, daje za dobro cisenje jetre potrebno izbaciti 2 000 kamencia! (Na osnovu licnog iskustva, mogu rei da je to veoma snazan oseaj). Tada e nestati alergija, bolovi u zglobovima i mnoga druga oboljenja. Radi sto brzeg cisenja jetre cisenje se moze ponoviti posle dve nedelje. Ukoliko je covek slab ili bolestan, ne preporucuje se cistiti jetru. Posle cisenja creva, bubrega i jetre za sto brze obnavljanje organizma Hilda Klark preporucuje da se uzimaju sledei pre parati: Hf Vitamin C - do 10 grama dnevno (savetujem vam da pi jete jak odvar od sipka ili sveze sokove od povra, voa i jagodastih plodova); Selen - po 400 miligrama dnevno. To je vazan mikroelemenat za zastitu elija i imunog sistema;

Magnezijum - poveava imunu aktivnost elija. Ima ga mnogo u mladom kravljem siru, ostalim sirevima, povru i ze leni. Najvise ga ima u lubenicama. Povremeno gladovanje po 2 - 3 , a najbolje 7-14 dana, o m o guava da ocistite organizam od raznovrsnih toksina i sljake (necistoa) na elijskom nivou, da lisite parazite zivotnih uslova i odlicno dopunjava lecenje ,,trojkom". Upravo zbog toga vam preporucujem da kombinujete ta dva metoda lecenja. Primer. Kod jednog muskarca otkriven je rak grla 1998. godine. Poceo je da se leci smesom votke i ulja. Posle izvesnog vremena poboljsao mu se apetit, normalno se oseao, iako je povremeno ispljuvavao krv i govorio sapatom. Neocekivano posle deset meseci on je poceo naglo da mr savi. Izgubio mu se apetit i nije mogao da spava. Smesa ulja sa votkom nije pomogla. Odlucio je da promeni lecenje - probao je da se leci ,,trojkom". Prema njegovim recima, s njim se desilo cudo! Ve posle nedelju dana lecenja normalno je progovorio, vratio mu se ape tit i poceo je da pribavlja kilograme. Lecio se ,,trojkom" prema metodu doktorke Hilde Klark. Ujutro je nataste uzimao ekstrakt oraha - 2 kafene kasicice. O d m a h zatim uzimao je karanfili u prahu (zaravnjena kasicica za senf) i odvar od pelena. Odvar od pelena pripremao je u termosu: dve supene kasike suve trave na pola litra kljucale vode. Ostavio je da odstoji 3 sata i pio po pola case. Pre rucka i vecere uzimao je samo mleveni karanfili i od var od pelena u istoj dozi kao ujutro (pola case). Primer. Zena stara 49 godina. M i o m materice u predonkoloskom stanju, oboljenje dvanaestopalacnog creva, pielonefritis i glavobolje. Posle prve kure lecenja pomou ,,trojke" miom se potpuno resorbovao i smanjila se glavobolja. Posle druge kure sede vlasi poprimile su prirodnu boju i normalizovao se rad creva. Posle tree kure poveala joj se radna sposobnost i doslo je do potpunog izlecenja. Podmladila se, prema njenim recima, za 10 godina.

71

H

Hf Cink - po 100 miligrama dnevno. To je vazan mikroelemenat za poboljsanje razmene fermenata i jacanje imunog sistema. Navedeni mikroelementi sadrze se u jajima, u mesu pti ca, tvrdim sirevima, bobovim kulturama (pasulj, grasak itd.), monolitnim prekrupama, orasima i semenima. Najbolje ih je uzimati iz oraha i semena, jedui ih sirove. Bromelajn je poseban ferment koji se sadrzi u ananasu. Hilda Klark ga uporno preporucuje iz razloga, sto se pomou njega razaraju fibrozni zidovi tumora, zahvaljujui cemu imuni sistem moze napadati elije raka. Slican efekat uocava se za vreme gladovanja (duzeg od 5-7 dana) - resorbuju se fibrozne tvorevine, srastaji i slicno. Brzo obnavljanje organizma podsticu vitamini A, vitamini grupe B i vitamin E. Dobro ih je uzimati posle hemioterapije. Najbolje ih je uzimati u prirodnom obliku - piti sok od sargarepe i jesti produkte (namirnice) od proklijale psenice.

70

Ruska varijanta ,,trojke" V. A. Ivancenko, doktor medicinskih nauka, razradio je va rijantu ruske ,,trojke". U tu ,,trojku" spadaju: povratic (cvet sa casicom), stablo sa lisem pelena i karanfili u prahu. Sve tri komponente imaju antimikrobno, antisepticno i dejstvo za izbacivanje sokova i glista, a snizavaju i telesnu tem peraturu. Jedan obrok praska od cvetova povratica je 1 gram, a dnev na norma do 3 grama. Za pelen je - 200-300 miligrama, od nosno do 1 gram dnevno, a za svez prah od karanfilia - 0,5 grama, odnosno 1,5 gram dnevno. Pozeljno je uzeti sve tri komponente odjednom (povratic, pelen i karanfili), smestivsi ih u kapsule za lekove, koje se p o nekad prodaju u apotekama. U krajnjem slucaju mozete kupi ti najjevtiniji lek u kapsuli i sami zameniti sadrzaj kapsule ili komponente zaviti u sredinu od hleba. Praskovi se mogu uzi mati i bez kapsula, sa vodom. ^Upozorenje! Kod cira na zelucu i erozivnih gastritisa ne pre porucuje se uzimati ,,trojku". Oprezno je koristiti kod hiper tonije, kontrolisati arterijski pritisak (karanfili ga poveava). Navedeno lecenje ne pocinjati za vreme menstruacije- navede ni preparati izazivaju obilne menstruacije. Lecenje je kontraindikativno za trudnice - moze doi do pobacaja. ,,Trojku" uzimati na sledei nacin: Prvi dan - po jednu kapsulu (jedna doza) na pola sata pre jela; Drugi dan - po kapsulu pre dorucka i rucka; Trei dan i do kraja nedclje - po kapsulu (porciju) ,,trojke" 3 puta dnevno: pre dorucka, rucka i vecere. Dalje treba uzimati ,,trojku" jednom nedeljno tokom cita vog zivota.

Donska varijanta ,,trojke"' Kao sto pokazuje praksa kombinacija zelenih oraha sa kerozinom cini cuda pri lecenju. Umesto ekstrakta oraha sa vot kom predlazem da se upotrebljava ekstrakt zelenih oraha sa kerozinom. Priprema se na isti nacin kao sa votkom, samo sto se umesto votke uzme ista kolicina kerozina. M o z e se koristiti i najobicniji kerozin - za osvedjenje, koji se koristi za lampe i primuse. U davna vremena kada su se ljudi poceli leciti kero zinom nije bilo avijacije, pa se koristio kerozin (petrolej) za osvetljenje. Sve ostale komponente donske ,,trojke"su iste (pelen i ka ranfili). Primenjuje se prema metodu Hilde Klark. Trajanje lecenja je isto, samo je dejstvo te ,,trojke" mnogo efikasnije. U slucaju potrebe zeleni orasi mogu se zameniti sa njiho vim pregradama, ali ih treba 2 - 3 puta duze drzati da odstoje, nego zelene orahe. U daljem tekstu razmotriemo najcesa oboljenja kod ko jih e teziste biti na profilaksi. Ukoliko cesto imate zatvore; ukoliko vam se posle uzbuenja i prezivljavanja podize krvni pritisak; ukoliko su vam vene nabrekle; nedostaje vam snage, uocili ste suvisno naprezanje u telu (zubi su vam stisnuti, lice natmureno, tesko se opustate). Upravo tu treba da se razumno pobrinete o sebi, da ne bi pogorsali svoje stanje i da ne navuete teza oboljenja.

ZATVORI

Zatvori brzo izazivaju pojavu teskih oboljenja. Zatvor je dugotrajna zadrska ekskrementa u crevima ili sistematicni ne dostatak aktivnosti creva (prisilna i nedovoljna stolica). Pri to me ekskrementne mase, nagomilavajui se u debelom crevu, uzrokuju njegovo rastezanje i bitnu promenu oblika i velicine creva. Rezultat je da dolazi do pomeranja i pritiskanja unutra snjih organa, sto se negativno odrazava na njihov normalan 73

72

rad. Kolicina vode u ekskrementu kod zatvora je manja od nor malnog i iznosi do 60% (umesto 80%), a ekskrement je suv. Z b o g toga, sto covek produzava da jede, a n e m a stoli ce, ekskrementne materije kroz sluzokozu debelog creva upijaju se (prodiru) u krv i cirkulisu u njoj, trujui ceo or ganizam. U napregnutom rezimu rade (funkcionisu) ,,drugostepeni" organi za lucenje - jetra, koza, plua. Veliko optereenje trpe i bubrezi. Ekskrementna sljaka nagomila va se u vezivnom tkivu organizma, podrivajui imunitet. Takvo samotrovanje dovodi organizam u krajnje teske uslove funkcionisanja, brzo ga trosi (stari) i predstavlja uzrok razvoja velikog broja oboljenja - od obicnih prehla da, alergija i parazitnih oboljenja - do onkologije, srcanovaskularnih, koznih oboljenja i hormonalnih poremeaja. Spoljasnji simptomi zapustenog zatvora su: tesko disa nje, ponekad sa smradom, jezik oblozen naslagama, brzo za maranje, losa boja koze i kose, miteseri, ospa, suvise masna ili suva koza. Oboleli od zatvora ponekad se zale na citav niz neprijat nih oseaja, koji se direktno ne odnose na probavni trakt. Tu spadaju: glavobolja, potmuli bolovi koji se lokalizuju najvise na temenu i zatiljku, lose i potisteno raspolozenje, slabljenje me morije, neprijatni oseaji oko srca i udaranje srca, gadan ukus u ustima, zadah iz usta i drugo. Ponekad se uocavaju dispepticke pojave - zgaravica, podrigivanje, mucnina i pritisak na podbratku. Zatvori se javljaju usle mnogo uzroka i mogu biti: atonicni i spasticni. Atonini zatvori javljaju se zbog toga, stoje smanjen tonus zidova debelog creva, veoma smanjena osetljivost i ne mogu se obezbediti normalne kontrakcije i pokretanje ekskrementnog sadrzaja prema anusu. Debelo crevo se potpuno napuni ekskrementom i ne moze samostalno da riinkcionise (slika 1).

Slika 2. - Izgled debelog creva kod spasticnog zatvora

Zbog nastalog spazma u poprecnom i silaznom delu debelog creva crevo se jako zgrci lo (posebno na slici desno) i ne moze da propusta ekskrementne mase. One se nagomi lavaju i zadrzavaju u uzlaznom delu (jetreni ugao) debelog creva i rastezu ga (poseb no izrazeno na desnoj slici). Pored toga. rastezanje i zastoj su vidljivi u ampuli pravog creva (posebno na slici levo). Usled toga javlja se oseaj tezine, pritisak i nadimanje u stomaku, pomeranje i pritiskanje oko jetre (to utice na njen normalan rad) i u donjem delu stomaka (materica, grli materice i vagina - kod zena, prostata - kod muskaraca). Slika 1. - Izgled debelog creva

kod atonicnog zatvora

Zbog duzinom opadanja ispunjeno nim nervno-misiekskrementnog tonusa debelo crevo je elom masama.

Spasticni zatvori javljaju se zbog spazama u debelom crevu. Rezultat tih spazama je tla se deo debelog creva skuplja kao vrpca (gajtan) i sprecava normalan prolazak ekskrementnog sadrzaja. To uzrokuje da se deo debelog creva, koji nije spazmiran, usled nagomilavanja ekskrementa u njemu nadima po obimu (slika 2).

7-1

75

Razmotrimo sada uzroke zatvora i metode lecenja i spreca vanja (profilakse). Zadrska ekskrementa u crevima usled njihovih funkcional nih poremeaja naziva se ,,uobicajenim zatvorom". Uzroci funk cionalnih poremeaja mogu biti sledei: . · . . · · alimentarni (prehrambeni); diskineticki; endokrinog porekla; refleksni; zatvori kod organskih oboljenja centralnog nervnog sistema; psihickonervni i zatvori kao profesionalno oboljenje.

creva dolazi do spazma i atonije na drugim delovima creva. Pri tom se zatvori nastali usled smanjene motorne funkcije creva nazivaju atonicnim zatvorima, a zatvori nastali usled grcevitog skupljanja (kontrakcija) zidova creva - spasticnim. Atonicni zatvori nastaju usled toga sto se nervni zavrseci creva ili slabo nadrazuju, ili delimicno gube sposobnost da pri maju nadrazaje. Nedovoljna stimulacija pokreta moze nastati usled nedovoljnog stvaranja ekskrementnih masa pri necelishodnoj ishrani, smanjenju hemijskih pobudivaca (hormona). Drugi uzrok atonicnog zatvora moze biti iscrpljenost nervnih receptora zidova creva kao rezultat primene cestih i jakih na drazivaca (na primer, jakih purgativa ili klistira).Trei uzrok su depresivne emocije i raspolozenja, koja guse motoriku creva. Cei vrti uzrok je svesno uzdrzavanje od potrebe za praznjenjem (nuzdom). U osnovi atonicnih zatvora moze biti pad tonusa nervnomisinog aparata creva posle teskih, posebno infektivnih, obo ljenja, posle nagle iscrpljenosti kod zena koje su mnogo raale i kod staraca. Nedovoljna fizicka aktivnost (kod ljudi koji se bave umnim radom, sluzbenika i slicno) podstice pojavu te vr ste zatvora. Spastini zatvor je poremeaj normalnog planskog kreta nja ekskrementnih masa kroz creva usled pojacane, neuredne, a zatim i necelishodne peristaltike debelog creva. Spazam se najcese javlja na mestima koja se i pri normalnim uslovima nalaze ti stanju pojacanih kontrakcija (prelazak jednog creva u drugo, pregrade-vratanca i sfinkteri). Uzroci spasticnih zatvora su veoma raznovrsni. U nekim slucajevima uzrok je poveana razdrazljivost creva usled upal nih ili gnojnih procesa (polipi,gliste, disbakterioza), ponekad neznatnih po intenzitetu, na primer, kod naprsnua anusa. U drugim - refleksni odgovor obolelih organa trbusne duplje, posebno mokrano-polnog aparata. U treim - zbog bojazni od pricinjavanja boli. Taj oblik zatvora javlja se kao rezultat dugotrajnih bolnih praznjenja (naprsnua, hemoroidi, cirevi i oziljci u pravom crevu), koji primorava bolesnika da se uz drzava od nuzde i da je prigusuje, ili zbog laznog stida kod 77

Cesto se susreu i mesoviti oblici funkcionalnih zatvora. Alimentarni zatvori spadaju u najcese oblike funkcional nog poremeaja dinamike creva. Premda pokreti creva zavise od raznovrsnih nervno-humoralnih uticaja, odlucujui znacaj za stvaranje ekskrementa i njegovo izbacivanje iz organizma ima sastav hrane. Kod kolicinski oskudne hrane, kod jednolic ne prvenstveno mesne ishrane ili ishrane sa testeninom, osiroma sene pobudivacima crevne peristaltike, kao i prilikom poremeaja rezima ishrane mogu se javiti uporni zatvori (opstipacije). Hrana koja sadrzi malo biljnih ostataka (meso, mlad kra vlji sir,jaja) usled nedostatka hranljivih nadrazivaca creva, takode, uzrokuje alimentame zatvore. Poznato je, da se belancevine iz mesa i jaja asimiluju do 9 7 - 9 8 % i da ostavljaju malo sljake. Nedostatak vitamina grupe B u hrani uzrokuje poremeaj crev ne peristaltike. Razvoj zatvora moze podstai nedovoljno uzi manje vode, pojacani gubitak vode preko drugih kanala, kao i upotreba ,,tvrdih" voda, koje sadrze mnogo kreca, pa i suva, dehidrirana hrana. Diskineticki zatvori su najrasprostranjeniji oblik zatvora. U osnovi diskinetickog procesa u crevima je poremeaj koordi nacije raznih oblika motorike, usled cega na nekim delovima 76

zloupotrebe klistira itd. Smatra se, da je najmanje kod 50% hronicnih zatvora uzrok bolno izbacivanje ckskrementa. Zatvori endokrinog porekla. Poremeaj raa endokrinih zlezda uzrokuje pojavu uobicajenih zatvora, posebno nedosta tak hormonalne sekrecije. U klimaktericnom periodu cesto se javljaju zatvori i meteorizam, a tok hronicnog zatvora pogorsa va se i u menstrualnom periodu. Zatvori endokrinog porekla najcese su atonicni. Toksicni zatvori. U njih spadaju hronicni zatvori kod pro fesionalnih trovanja, kod trovanja pusaca i narkomana nikoti nom, kod zloupotrebe lekova (opijum, bunika, kocin) ili hra ne sa velikim sadrzajem taninskih i koagulacionih materija. Toksicni zatvori mogu biti atonicni i spasticni. Refleksni zatvori mogu biti atonicni i spasticni. Tu spada ju mnogobrojni zatvori, prvenstveno kod oboljenja polne sfere kako kod zena (oboljenje materice i posebno jajnika), tako i kod muskaraca (metritis, prostatitis itd.). Prema nekim podacima, razvoj zatvora kod upalnih obo ljenja polnog sistema kod zena se uocava u 6 1 - 7 3 % slucajeva. Kod trudnica se, takode, javljaju zatvori, ali usled mehanickog pritiska. U tu grupu treba svrstati i zatvore kod oboljenja, na primer, bubrezne karlice, narocito kod bubrezne litijaze (ka mena u bubrezima), kod holecistitisa i drugih oboljenja. O t krivanje izvora refleksa koji izaziva zatvor ima veliki prakticni znacaj, jer daje mogunost da se otkloni primarni uzrok i tla se postigne potpuno izlecenje. Oboljenja centralnog nervnog sistema cesto su praena upornim zatvorima, koji se ne mogu leciti na uobicajen nacin. Na primer, upala mozdanih opni, kako kicmenih tako i cere bralnih, moze prouzrokovati zatvor. Refleksni zatvori su najcese spasticni. Psihickonervni zatvori zauzimaju posebno i veoma vazno mesto medu zatvorima funkcionalnog porekla. Kod coveka je akt praznjanja u znatnoj meri podcinjen psihi. Zbog toga promena uslova uobicajenog zivota cesto uzrokuje zadrske 78

praznjenja. Tu spadaju, na primer, zatvori prvih dana putova nja zeleznicom, kao i razliciti oblici zatvora usled prigusivanja primarnih poziva na nuzdu. Uporni zatvori kod psihicke depresije, nervnog zamora i slicno,zatvori koji su rezultat psihickih konflikata iz podsvesti, takode spadaju u grupu psihickonervnih zatvora. Psihickonervni zatvori kod depresije i nervne iscrpljenosti najcese su atonicni. Kada su u pitanju ostale vrste psihickoner vnih zatvora, posebno uzdrzavanje od stolice usled psihickih konflikata koji su u podsvesti coveka, to su, nesumnjivo, spa sticni zatvori. Profesionalni zatvori svojstveni su, mahom, Ljudima koji se bave radom vezanim za sedenje i zbog toga se sreu kod ljudi koji rade u kancelarijama, bave se umnim radom ili ko ji mnogo putuju zeleznicom (u danasnje vreme kod mnogih ljudi koji se stalno voze automobilom, cak i na kraim rastojanjima) . Zatvori usled profesionalnih trovanja susreu se u proizvodnji i granama industrije gde je rad ljudi vezan za olovo (kod topionicara olovnih ruda, kod radnika koji izrauju olov ne sanduke, cevi, kofe, zicu, retorte, koji izlivaju tipografska slova, koji rade sa olovnim belilima i drugim olovnim bojama, koji se bave molerajom i koji rade u keramickoj industriji). U fabrikama anilinskih boja, gde se primenjuje metil broma ili j o da, kod radnika se uocava profesionalni zatvor usled hronicnog trovanja tim materijama (eto zastoje vazno primenjivati profi lakticne kure cisenja radi odrzavanja svog zdravlja ti relativno dobrom stanju).

7

Profesionalni zatvori najcese su atonicni. Dijagnostika zatvora prema ekskrementu

Spoljasnji izgled ekskrementa razlikuje se kod raznih o b lika zatvora. Kod proktogenog zatvora izlucuje se znatna kolicina oformljenog ekskrementa, kod atonicnog - ekskrement je

/ ^rimedba prevodioca.

79

taman, cilindricnog oblika sa uzduznim tragovima (otiscima) ili u obliku grudvica, cas veih cas manjih. Kod spasticnih zatvora ekskrement ima spljosten oblik,po nekad u obliku trake ili se luci u obliku malih fasetiranih (brusenih) grudvica tipa ovcjeg ekskrementa. Za neke spasticne zatvore karakteristicna je pojava sluzi u obliku tanke paucine, koja obmotava ekskrementne grudvice. Ta sluz moze se luciti i bez kataralnog procesa, kao rezultat reakcije zidova creva na mehanicke nadrazaje ekskrementom. Ponekad se na povrsini ekskrementa mogu uociti odvojene krvne zilice, nastale usled mehanickih povreda hemoroidnih cvorova ili sluznice anusa tvrdim parcadima ekskrementa. Kronicni zatvori imaju raznovrsne uzroke, pocevsi od gru bih anatomskih promena oblika i prohodnosti creva, i zavrsa vajui finom, jedva primetnom igrom psihe. Pravilno odreen uzrok zatvora je zalog njegovog uspesnog lecenja. Lecenje zatvora moze biti dijetalno,fizioterapeutsko,medikamentno,psihoterapeutsko,balneolosko,hirurskoizavisiodpravilnog raspoznavanja oblika zatvora, koji diktira primenu odre enih metoda lecenja u svakom pojedinacnom slucaju. Dijetalna terapija kod alimentarnih zatvora i na bazi sma njivanja osetljivosti nervno-misinog aparata creva namenjena je da pojaca nedovoljni nadrazaj creva uzimanjem hrane koja u sebi sadrzi mnogo balastnih materija ili koja hemijski nadrazuje zidove creva, i da izvuce iz hrane materije koje zeludac i creva posebno lako i dobro probavljaju. Zbog toga kod tih zatvora ne treba imati duze prekide u uzimanju hrane, a pri sastavljanju jelovnika treba ograniciti uzimanje mesnih i ribljih supa, deli katesnih vrsta mesa, ribe, belog hleba, keksa od nepreradenih i buavih vrsta brasna, kakao, kase od rize i gersle, krompir pire i slicno i staviti u jelovnih hranljive materije sa veim sadrza jem celuloze. Tu spadaju crni hleb i hleb od prosejanog brasna, med, medeni kolaci (medenjaci), kasa od heljde koja je rastre sita, supe od povra, kupus,'krastavci, cvekla, salate, sargarepa, repa, rotkva, grasak, bobovi, gljive, jabuke i drugo voe, poseb-

no sljive. Povre i voe po mogunosti treba uzimati u svezem i neisitnjenom stanju. U hranljive materije, koje svojim hemijskim sastavom nadrazuju creva, spadaju seer, posebno voni i mlecni i med. Treu grupu hranljivih materija cine materije koje u sebi sadrze veliku kolicinu organskih kiselina: kefir koji jc odstojao dva dana, kiselo mleko (jogurt), kumis i drugo. Od napitaka preporucuju se sveze isceeni sokovi, gazirana hladna voa, mineralne i vone vode, zasiene ugljen-dioksidom.

H

Ishrana kod atonicnih zatvora. Pre svega upotrebljavati produkte, koji proteruju (izazivaju stolicu): sljive, suve sljive, smokve, sokovi od cvekle i spanaa. Kada ih pripremate prelijte ih kljucalom vodom i ostavite da odstoje preko noi. Ne kuvajte ih i ne zaslaujte. Sljive je pozeljno jesti nataste i tokom dana. Zapamtite, da otklanjanje atonicnih zatvora podstice i d o bro zvakanje hrane. Za vreme zvakanja aktivira se peristaltika creva. Sto vise zvacete hranu, tim je bolja peristaltika creva. Navodim primer dnevne ishrane kod atonicnih zatvora. Dorucak: sveze, sazrelo i socno voe (ukoliko je zatvor upo ran, tada sitno narendajte) ili vea cinija svezeg kupusa i jabuka. Rucak: jedna supena kasika meda, dve supene kasike vode, dve supene kasike sirove ovsane prekrupe, jedna supena kasika zrna od proklijale psenice, dve izrendane jabuke srednje velici ne, jedna supena kasika narendanih (samlevenih) oraha i sok od pola limuna. Sve komponente pomesati i servirati na sto. Radi postizanja sto boljih rezultata, osima navedenih produka ta ne treba nista jesti, ali tu smesu mozete jesti koliko zelite. Vecera: malo obarenog nesocnog povra, salata od zelenog lisnatog povra i mladog kravljeg sira. Umesto mladog kravljeg sira mozete izabrati jedno od sledeih jela: parce ribe, kuvano jaje ili orahe. Da bi ojacali slabe zidove debelog creva i obnovili nje gove misie, preporucuje se cese piti sok od cvekle i spana a, pomesan sa sokom od sargarepe. Sto je zatvor uporniji,

Kiselo kobilje mleko. - Primedba prevodioca.

80

81

tim vise treba da ima soka od cvekle i spanaa, a manje od sargarepe. Ukoliko vam se pojavi jak proliv smanjite obrok so ka od cvekle ili spanaa, a poveajte obrok soka od sargarepe. Narodni recepti za lecenje atonicnih zatvora Hf Ujutro uzeti 2 supene kasike mekinja, preliti ih kljucalom vodom i ostaviti da odstoji. Kada se ohladi izliti vodu, a gustis (mekinje) pojesti nataste. Obicno se posle 5 dana poboljsava probava, a posle 10 da na normalizuje stolica. Uzimanje mekinja dobro je kombinovati sa klistirima. Kao prirodno purgativno sredstvo kod atonicnih zatvora moze se koristiti caj od kore krusine (Rhamnusfrangula). Upravo su tako ranije i radili: 15 grama kore krusine prelivali su sa pola litra kljucale vode i pili kao caj. Kod spasticnih oblika zatvora potpuno su drugi zahtevi prema ishrani i dijeti. Tu je neumesno prepisivati grube mate rije, koje nadrazuju i bez toga nadrazene zidove creva. Zato se takvim bolesnicima biljna hrana, koja sadrzi celulozu, preporu cuje samo u vidu kasice, pri cemu se veliki znacaj pridaje pre pisivanju masti, slatke pavlake, maslaca i maslinovog ulja, koji smanjuju spazam creva. Povre i voe prepisuje se kao obareno uz znatan dodatak seera. Kod spasticnih zatvora prepisuju se mehanicki i hemijski ogranicena hrana, kao kod proliva. Zabranjeni su hladni napici, posebno gazirani, a prednost se daje caju i kan sa slatkom pavla kom. Takva dijeta se naziva ogranicena dijeta protiv zatvora. Narodni recepti za lecenje spasticnih zatvora: Hf Uzeti litar vode i u nju sipati jednu supenu kasiku lana. Kuvati dok ne prokljuca, a zatim produziti kuvati 20 minu ta na blagoj vatri. Ohladiti. Naliti u Esmarhovo lonce (ili termofor zapremine 2 litra) i tu dodati 2 supene kasike ulja 82

od slacice (ono zageva i smeksava, cime sprecava spazam de belog creva). Zamena za ulje od slacice priprema se na sledei nacin: uzeti 200 grama maslinovog ulja i u njega dodati jednu kafenu kasicicu praska od slacice i dobro promesati. Navedena smesa (oko jednog litra) klistiranjem se unosi u debelo crevo uvece pred spavanje. Drugog dana radi se sve isto, ali sa litar i po vode i jednom i po supenom kasikom semena lana. Treeg dana sa 2 litra vode i 2 supene kasike semena lana. (Nemojte zaboraviti da nalijete ulje od slacice - 2 supene ka sike). Cetvrtog dana treba napraviti pauzu. Od petog do sedmog dana klistiranje se nastavlja sa istom ko licinom kao treeg dana, a osmog dana treba napraviti pauzu. Od devetog do jedanaestog dana primenjivati klistire, kao treeg dana, a dvanaestog dana pauzirati. Posle toga citav proces (kura) ponavlja se jos jednom. U zavisnosti od situacije i zdravstvenog stanja, moze se ponoviti jos 3 dana, ili 6 dana, ili svih 12 dana. H> Jednom-dva puta dnevno uzimati po jednu supenu kasiku zelea, pripremljenog od zrelih plodova zove, skuvanih bez seera. Umesto seera moze se koristiti med. ch> Ljudima koji pate od zatvora vidari (nadrilekari) savetuju da piju vodu u kojoj su se dugo kuvale sljive ili ovas. Sok od rot kve, rasol od kupusa u toplom stanju, kiselo mleko (jogurt) i caj od suvih visanja i jabuka treba piti 4-5 puta dnevno. Fizioterapeutsko lecenje zatvora je takode p o t p u n o razlicito. Kod atonicnog zatvora indikativna je lekovita gimnastika sa vezbama za trbusnu presiju, hladan tus, hladna trljanja (ma saze) i polivanje stomaka, kao i stiskanje stomaka rukama. Pre porucuje se bavljenje sportom: hodanje, lako trcanje, plivanje i jahanje. 83

Kod proktogenog zatvora (zastoj ekskrementnih masa u pravom erevu) preporucuje se masaza pravog creva i mikrokli stir i sa ukuvanim urinom. Kod spasticnog zatvora navedene terapije su kontraindikativne. Tu je prikladan posteljni rezim, grejalice, zagrevajue obloge sa votkom (rakijom), tople sedee aromaticne kupke i parafinske aplikacije. Potpuno se iskljucuju bilo kakve masaze i gimnastika. Kod diskinetickih zatvora indikativne su obloge sa toplim, ukuvanim do jedne cetvrtine prvobitne zapremine, urinom na stomak i klistiri sa toplom vodom. Dobri su mlecno-uljni kli stiri preko noi. Mogu se primenjivati i topli klistiri sa svezim urinom, ali pri tom treba pratiti reakciju organizma. Medikamentno lecenje zatvora treba da bude samo do puna narodnim sredstvima lecenja. Pri lecenju zatvora treba ograniciti upotrebu purgativa. Ili primenjivati samo ,,najblaze", prvenstveno biljnog porekla: preparati od rzvzri^Rheum palmatum rhaponticum undulatum), aleksandrijski list i kombinovani prasak od korena slatkog drvceta [Glycirrhiza glabra). Slatko za procisavanje. Poznato je da slatko i vone kiseli ne podsticu crevnu peristaltiku. Veoma sladak ukus ima sorbit (sladi od seera). On se koristi kao zamena za seer. Ispostavlja se da se sorbit moze uspesno koristiti za pripremu slatkog za procisavanje. U tu svrhu treba uzeti kilogram sorbita, kilogram bilo ka kvih jagodastih plodova ili jabuka i od njih skuvati obicno slat ko. To slatko treba uzimati po 1-2 kafene kasicice. Ukoliko je dejstvo slabo - poveajte dozu, ah oprezno, jer stolica moze biti veoma obilna i bolna. Praksa pokazuje, da su rezultati primene takvog slatkog veoma dobri. Kod kronicnih zatvora nije pozeljno primenjivati aloju, ricinusovo ulje i jake mineralne purgative; ne preporucuje se ni dugotrajna upotreba veine sintetickih purgativa.To se odnosi i na klistire, posebno ako oni sadrze materije koje nadrazuju creva, na primer, sapun, so (ukuvani urin do jedne cetvrtine). Kako purgativi, tako i klistiri, koji se primenjuju iz dana u dan 84

narastajuim kolicinama, uvek izazivaju smanjivanje nadrazaja nervno-misinog aparata creva, a shodno tome, pri privreme nom simptomatickom uspehu - pogorsavaju glavno oboljenje. To se odnosi na atonicne i proktogene zatvore, posebno na njegove spasticne oblike, kod kojih nadrazaj i bez toga veoma osetljivih creva izaziva pojacanje spazma, propraenog jakim bolovima s naknadnim pogorsanjem oboljenja. U tim slucaje vima veliku uslugu pruzaju protivspazmaticna sredstva (na pri mer, atropin), a ne purgativi. Veliki znacaj kod spasticnih zatvora ima vitaminska te rapija, posebno s vitaminom B (proklijala psenica u raznim oblicima i terapija sokovima). U nizu slucajeva treba prepisiva ti tople uljne klistire (31-32° C) sa maslinovim uljem, uljem od suncokreta, kao i mlecno-uljne klistire. Njihovo dejstvo ne treba tumaciti kao praznjenja, ve kao protivspasticno dejstvo, zbog cega klistiranje treba obavljati uvece a unetu tecnost za drzati u crevima do jutra. Klistiranje treba obavljati 2 - 3 puta nedeljno sa po 1-2 case cistog ulja (bez vode), koje se unosi u creva polako pomou dugog creva sa mekim zavrsetkom.

a

Klistiri kod spasticnog zatvora. Jednu supenu kasiku istucanog lanenog semena (moze se zameniti ovsom, jecmom ili listovima crnog sleza) preliti sa cetiri case vode, dovesti do klju canja, procediti, dodati jednu supenu kasiku soli i/ili dve supe ne kasike lanenog ili ulja od konoplje. Navedene komponente imaju procisevajue i prodirue dejstvo, sto je neophodno za opustanje spazmiranog debelog creva. Klistirati se toplom smesom. Taj klistir je odlican za ljude, koji tek pocinju da ciste cre va i kod kojih su se pojavili problemi sa prolaskom vode. Prepo rucujem da se prvo ,,rasiri" debelo crevo pomou tih klistira, a dalje da se primene obicni klistiri za cisenje sa dva litra vode ili mokrae. Kod upornih zatvora moze doi do mehanicke zapusenosti creva pa ldistiri nisu efikasni. U tim slucajevima prvo treba izvui parcad ekskrementa prstom ili kafenom kasicicom, a za tim uraditi mikroklistir. 85

Psihoterapeutsko lecenje hronicnih zatvora ima veliku ulogu u vezi sa znatnim ucesem psihicko-nervnog faktora u javljanju citavog niza zatvora. Zato treba brizljivo izuciti nacin zivota bolesnika i uociti koliko psihicki narazaji i konflikti uti cu na rad creva. Treba se boriti sa nepravilnim razmisljanjima bolesnika o stetnosti zatvora i koristi purgativa. Istovremeno treba otkloniti, ukoliko je to mogue, psihogene uzroke zatvora. Veoma je vazno uvezbavati izgubljene uslovne reflekse za pravilno praznjenje. Pv Navikavajte se da zauzimate pravilnu pozu na WC solji - ,,poza orla" ili cucei stav. Sedea poza na VVC solji ne podstice stvaranje pravilnih napona - naprezanja za potpu no praznjenje. U cuceoj pozi butine nogu dopunski pritiskaju stomak i pravo crevo, a jedno i drugo podsticu bolje praznjenje creva od ekskrementa. Zabrana neurednog poseivanja klozeta u razlicito vreme. - Navikavajte se na jutarnje praznjenje, istovremeno s m o krenjem. Ako je glavni obrok hrane u podne, a shodno tome i obilno lucenje zuci, postarajte se da se nakon 2 0 - 3 0 minuta posle jela kod vas pojave jala pozivi za stolicom. Odvlacenje paznje od akta defekacije. - To posebno odgo vara ljudima koji imaju problema sa bolovima za vreme praznjenja: naprsline na pravom crevu, hemoroidi i drugo. Covek se ne srne suzdrzavati od akta defekacije, ve treba da profilakticki primenjuje sredstva za brzo zarastanje naprslina i otklanjanje bola. Saveti za uspostavljanje normalnog praznjenja. - Kod mla ih ljudi uspostavljanje poziva za praznjenjem podstice odrzavanje pravog creva u ispraznjenom stanju, iskljucu jui momenat defekacije. S tim ciljem pacijentu se prepo rucuje da creva prazni nataste, a zatim, ako je evakuacija nepotpuna, uraditi mikroklistir sa manjom kolicinom vo de ili mokrae (100-200 grama). U osnovi tog lecenja je

princip cuvanje fekalnih masa van pravog creva, sto pra vom crevu omoguava da se zgrci do normalnih razmei a i tla izvrsi pobuivanje.Lecenje treba primenjivati nekoliko meseci. Balneoloska i banjska terapija zatvora. Piti vode esenmkija (proizvoac vode) i hladne vode sa veim procentom gvo zda, a zabranjuje se stalno piti gorku vodu. Banjsko lecenje ima znacaj ne toliko zbog pijenja vode, koliko zbog opsteg uticaja promene svakodnevnog nacina zivota na psihickonervnu aktiv nost bolesnika: njegovo rastereenje od uobicajenih uzrujanosti, promena utisaka, dijete i drugi nacin zivota. Profilaksa zatvora Objasniti potrebu svakodnevne stolice, posebno ucenici ma, koji cesto guse nuzdu, stidei se da pitaju da izau sa casa. Veliki znacaj ima postojanje ureenih toaleta u drustve nim objektima. Ograniciti nekontrolisano uzimanje lekova (opijuma, koagulanata) i razumno fizicki opteretiti organizam. Ne zloupotrebljavati alkohol i pusenje, jer to stetno utice na motornu funkciju creva. Hrana treba da sadrzi dovoljnu kolicinu vitamina, vode, ce luloze i da je kolicinski odreena, da bi motorika debelog creva normal no f u n kcion isala. Zatvori se, takode, mogu javiti i usled osobenosti individu alne konstrukcije coveka (suvise dugacko debelo crevo), usled mehanickih uzroka (pregib, polipi, tumor) i razne vrste upala. Sredstvo protiv proliva Uzeti ih sa pola ostaviti da po sest do pregrade izmeu jezgri od 200 grama oraha, preliti litra alkohola (apotekarski alkohol, votka, rakija) i odstoji dva-tri dana. Uzimati tri--cetiri puta dnevno deset kapi na 50 grama tople vode. 87

Pv

Pv

Pv

86

Cim proliv pocne da prestaje, uzimanje kapi odmah preki nuti, da ne bi doslo do zatvora. Kod proliva iz ishrane treba iskljuciti svo sveze voe i po vre, kao i jako gazirane napitke. Jesti dobro skuvanu kasu od pirinca (rize) sa manjom kolicinom morske soli i pretopljenog maslaca. Ne pijte posle jela. Stolica i zdravlje Na osnovu ekskrementnih masa koje se izbacuju iz organi zma moze se suditi o probavi hrane. Kod normalne probave treba da budu u vidu debrecinera (kobasice) meke konzistencije. ,,Debreciner"je u pocetku cvrst, a zatim sve meksi. To se objasnjava time, sto je pocetni deo ekskrementnih masa vise dehidriran od zavrsnog. Suvise tvrda i suvise tecna stolica, a jos vise sa sluzi, nekim neshvatljivim po javama i slicno, ukazuje na slab rad probavnog sistema.

Da je 10-15 godina pre toga sprovedena odgovarajua profilaksa, one ne bi obolele od tumora dojke, niti od raka bilo koje vrste". Meni su se obraali oboleli od raka s molbom da im po mognem. Prvo pitanje, koje sam im postavljao, bilo je: da li pate od zatvora? Odgovor je, po pravilu, bio pozitivan. Avaj, ti ljudi, ne vodei racuna o normalnom radu debelog creva, navu kli su sebi grozno oboljenje i sada im je potrebno mnogo vise vremena i napora da bi ga se oslobodili. O stetnosti purgativa

Purgativi deluju na zidove creva slicno udaru bica, izazi vajui u pocetku super aktivnost posle koje nastupa depresija. Pored toga, purgativna sredstva ne samo da ne lece, ve, gusei uzroke oboljenja, samo dopunski pojacavaju bolest i cine je neizlecivom. Dugotrajna istrazivanja nemackih lekara primorala su ih da javno iznesu upozorenja o veoma opasnim posledicama purgativnih preparata za zdravlje coveka. To se posebno odnosi na zene, koje ih upotrebljavaju 5-6 puta cese nego muskarci. Redovna upotreba purgativa smanju je nivo kalcijuma u krvi koji je itekako potreban organizmu. Ali jos vaznije je sto purgativna sredstva naglo smanjuju asimi laciju zivotno vaznih vitamina A, D, E i K. Krajnji rezultat je pojava bolesti i oslabljen imunitet. Purgativna sredstva se preporucuju na pocetku gladovanja koje traje najmanje tri dana. Za vreme gladovanja sluzokoza se potpuno obnavlja. Atonija creva izaziva atonicne zatvore. Biljna sredstva protiv zatvora Revenj (Rheum palmatum..). U lekovite svrhe koristi se koren revenja, koji se priprema u jesen. Dobro ga opreti u vo di, izrezati na parcie, ostaviti da uvene na suncu i osusiti na temperaturi do 60° C, sto omoguava da se u njima sacuvaju taninske i druge bioloski aktivne materije. 89

Ukoliko vas boli srce Venozna krv iz donjeg dela pravog creva ne prolazi kroz jetru, ve neocisena dospeva direktno u srce. Ukoliko je pra vo crevo zagaeno (zatvori, nedovoljna stolica itd.), tada krv iz njega, zasiena toksinima i necistoama, podriva srce, izazi va rasprostranjena srcana oboljenja (srcane mane, poremeaje itd.). Medikamentno lecenje tih oboljenja nije perspektivno, jer se srce (kao i bilo koji drugi organ) obnavlja od ciste, zdrave krvi, a ona je stalno zagaena zbog zatvora. Rezultat je da co vek pati od vlastitog neznanja i nikakvi uvozni lekovi, lecenja u inostranstvu i ekstrasensi mu ne mogu pomoi.

Poremeaj stolice i onkologija Doktor Pose pise: ,,Ustanovio sam, da se kod zena obolelih od raka dojke u 9 od 10 slucajeva uocava zadrska u radu creva.

88

Neposredno pre korisenja koren je revenja treba isitniti u prasak i primenjivati kod raznih oboljenja. U malim dozama (0,05-0,2 grama) revenj ispoljava koagulaciono dejstvo i p o maze kod proliva i gastritisa sa smanjenom kiselinom. Srednje doze (0,2 grama) deluju kao prirodno sredstvo za izbacivanje zuci i pojacavaju probavu. Velike doze (0,2-2 grama) - kao blag purgativ kod atonije creva i spasticnih zatvora. Kompot od revenja. Uzeti 500 grama peteljki (drski) reve nja, 200 grama seera, koru od limuna, prstohvat dumbira (Zin giber officinalis) ili suvog groza. Peteljke (drske) oprati, oci stiti i izrezati na komadie. Uzeti 1/4 litre vode i prokuvati sa seerom, korom od limuna i umbirom. Kada voda prokljuca dodati revenj i kuvati dok se parcii revenja ne skuvaju. Voditi racuna da se revenj ne prekuva i raspadne. Ohladiti i piti. Kontraindikacije. Pri uzimanju preparata koji sadrze re venj mokraa, mleko i znoj poprimaju zutu boju. U alkalnoj sredini - boja je crvena. Ove preparate ne treba davati niti pre pisivati obolelim od poagre (kostobolje) i litijaze bubrega (ka mena u bubrezima) sa oksalatnim kamenjem. Zato sto revenj moze izazvati krvoprolie iz vena pravog creva, njegova prime na se ne preporucuje ljudima koji pate od hemoroida. Vrani/ova trava (Origanum vulgare). Primenjuje se kao antispazmaticno sredstvo i sredstvo protiv prehlade i gasova. Vranilova trava pojacava sekreciju probavnih, bronhijalnih i znojnih zlezda i peristaltiku creva. Ima izvesno dezodoransno svojstvo i koristi se protiv bolova. Caj od vranilove trave dobar je za prehladu, zeludac ne i crev ne grceve i naduvenost stomaka.

1

opustili, pritiskajte svaki deo stomaka, koristei za to cetiri is pruzena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). Uzmimo, na primer, jetru. Pocnimo pazljivo da pritiskamo rukom sto dublje. Ako se pojavi bol, drzite pritisnutu ruku sve dok se bol ne izgubi. Ako nema bola, tada, pritisnuvsi prstima na maksimalnu dubi nu vrsimo vibracione pokrete, kao cekiem koji odskace, tezei da prodremo sto dublje. Dalje premestamo ruke na dvanaestopalacno crevo, zelu dac, tanko crevo i ponavljamo sve radnje. Na taj nacin pritl-

Slika 3. - Pritiskanje stomaka rukama. Na ovoj slici prsti jedne ruke pritiskaju, a druga ruka pomaze da se taj pritisak pojaca. Pritiskanje stomaka preporucuje se kod atonicnih zatvora.

skamo citav stomak. Jedno pritiskanje sa vibracijama zauzima oko pola minuta. Za citav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. Pritiskanjem stomaka izvodimo specijalnu, duboku masa zu unutrasnjih organa. To poboljsava snabdevanje trbusne du plje krvlju, smanjuje zastoj i simptome portable hipertonije.To je odlicna priprema pre ieomotomog cisenja organa trbusne duplje. Ukoliko se za vreme pritiskanja stomaka pojave bolovi, to je znak da je zastojni, patoloski proces portable hipertoni je dovoljno duboko prodro. Pri daljem pritiskanju i gnjecenju, 91

Ekstrakti. Dve kafene kasicice smese vranilove trave preliti casom kljucale vode, ostaviti da odstoji 20 minuta, procediti i piti po 1/2 case 3-4 puta dnevno. Ekstrakti od vranilove trave pripremljeni prema proracu nu 30 grama listova na 1 litar kljucale voe piju se kod mlitave peristaltike creva i poremeaja motorne j'unkcije zeluca. Pritiskanje stomaka je osnovni uslov za uspesno cise nje organa trbusne duplje i jetre. Lezei, da biste se bolje 90

usled poveanog pritiska, koji se javlja u trbusnoj duplji, otvara se veliki broj krvnih sudova, simptomi portalne hipertonije se smanjuju i iscezavaju. Drevni mudraci su preporucivali da se pritiskanje stoma ka radi ujutro, kao varijanta jednostavne i efikasne posteljne gimnastike.

(stazu) licem nadole, pete i vrhove nogu sastavite, ruke savijte u taktovima, dlanovima se uprite u pod, a podbradak da vam dodiruje tepih". ,,Imam 58 godina, invalid sam druge kategorije od tride set druge godine zivota. Dijagnoze: hipertonija 2. stadijum, od dvadeset tree godine zivota pritisak 200/100, a sada je 2 6 0 240/140-130. Ne mogu da primam nikakve lekove jer ve dve godine imam alergijsku reakciju na njih. Od trideset druge go dine zivota poceo sam da gubim ravnotezu. Strasni zatvori. U danom trenutku poceo mi se podizati seer u krvi. Poceo sam da se lecim prema Vasem sistemu. To je moj spas. Shvatio sam, daje sva moja beda od zagaenosti organi zma na fizickom i nivou spoljasnjih manifestacija. Sta radim: H Pijem urin ujutro u 4 sata, po 150 grama jednom dnevno.

9

H Tri meseca sam se masirao svezim urinom i mesec i po diuretikom (50 grama jednom dnevno). Hf Svakog drugog dana stavljam obloge sa svezim urinom na glavu (sa iuretikom ne mogu - pocinjem da se jako tetu ram). H H

Slika 4. - Asa na ,,Zmija". Ta poza preporucuje se kod spasticnih zatvora.

Uradio sam deset kupkica za stopala nogu sa prokljucalim urinom. Ispiram grlo i nos urinom svakoga dana. Cistim creva obicnim i ukuvanim urinom.

H

S P A Z M A T I C N I K O L I T I S ( i s k u s t v o u lecenju)

H Cetiri puta sam cistio jetru. Izaslo je mnogo sluzi, ,,katra na", bilirubinskog i holesterinskog kamenja. Pri svakom cisenju izlazilo je kamenje slepljeno u golubije jajce - 9 komada. H Potpuno sam promenio ishranu (jedem povre, voe, kase, hleb od proklijale psenice, orahe, susene kajsije), meso j e dem retko. Vezbam disanje sree.

9

Citaoci zajedno sa mnom sticu iskustvo u lecenju tog obo ljenja. Evo sta mi pisu: ,,Dugo sam se mucio s tim oboljenjem i savet sam nasao kod joga. Postoji veoma jednostavna i efikasna vezba ,,poza zmije". Ujutro nataste, sedei na stolici, ispijte dve case vrue vode, ali da vam ne przi usne. Odmah posle toga lezite na tepih 92

H

Urin ukuvan do 1/4 prvobitne zapremine.- Primedbaprevodioca.

93

H> Rezultati lecenja za cetiri i po meseca: · · · · · · Pritisak je spao na 180/100. Prinuen sam da pijem klofelin. Prosla mije alergija, ali moram da popijem po jednu table tu -- ponovo se javlja. Manje me boli glava. Zatvori su skoro potpuno nestali. Ne boli me jetra i pankreas. Pojavila mi se zelja za zivotom, nestalo je straha od smrti i poboljsao se rad srca. Ranije sam imao zadrsku mokrenja (anuriju). Cistio sam bubrege rastaviem i troskotom. Poceo sam primenjivati urinoterapiju i sve se normalizovalo. Analize krvi su mnogo bolje".

upale. U osnovi tih promena je poreme aj ishrane i stalno traumiranje hemoroidnih cvoria ekskrementnim masama. Za razvoj hemoroida veliki znacaj imaju osobenosti venskih spletova i kon strukcija njihovih zidova. Oni su lako pod lozni sirenju pod uticajem niza uzroka, ko ji dovode do zastoja krvi. To su hronicni zatvori, spazmi sfinktera zbog naprsnua, nepravilna ishrana, cirevi, polipi u pravom crevu, cesta trudnoa, duze boravljenje na Slika 5. - Presek nogama, srcane mane (poremeaji), obo anusa. Ispod se vide ljenja jetre, prekomerna upotreba alkoho hemoroidni - cvorii la itd. Tumori u maloj karlici, koji priti- - donji hemoroidi. skaju odlazne vene, izazivaju dugotrajne povremene zastoje krvotoka u maloj kaditi i sistemu vratnih vena, pa takode mogu uzrokovati pojavu hemoroida. Vazno je shvatiti, da prosirenje vena hemoroidalnog prste na nije lokalni proces, ve pokazatelj promena u venoznom si stemu celog organizma. Zato se lecenjem tog oboljenja mora delovati na normalizaciju krvotoka u organizmu. Treba leciti hemoroidne cvorie i upale pravog creva, normalizovati krvo tok (za to je potrebno 4 - 8 puta ocistiti jetru). Uspostaviti pra vilnu ishranu, da bi stolica bila normalna (zbog upotrebe suve hrane i mesne ishrane dehidriram tvrdi ekskrement povreduje anus, izaziva napinjanje i naprsnua pravog creva), iskljuciti iz ishrane alkohol, slanu i ljutu hranu i produkte koji nadrazuju sluzokozu. Lecenje hemoroida treba da bude usmereno na otklanja nje uzroka bolesti, tj. zatvora, zastoja krvi u organima karlice. Radi otklanjanja zatvora prepisuju se odgovarajue dijete (stra nica 6 7 , 6 8 knjige Sve o zatvorima); preporucuju se manje d o ze prirodnih purgativa ili mikroldistiri s uljem, mlecno-uljni i klistiri sa svezom mokraom. Radi normalizacije venoznog krvotoka treba ocistiti jetru. Za zarastanje sluzokoze pravog creva preporucuje se pojacana terapija sokovima i lokalno ma zanje hemoroidnih cvoria uljem od pasjeg trna ili tamponi 95

·

HEMOROIDI

l o j e varikozno prosirenje vena oko anusa. O n i cesto prate zatvore. U nekim slucajevima bolovi od hemoroida izazivaju spasticne zatvore. Zato ih treba odstraniti. Klinicki se razlikuju gornji i donji hemoroidi. Kod gornjih je prosirenje vena iznad sfinktera pravog creva, a kod donjih ispod njega. Donji hemoroidi stvaraju se od donjeg venoznog spleta, koji se nalazi neposredno ispod koze. Gornji hemoroidi - iz unutrasnjeg hemoroidnog spleta, kojeg sacinjavaju gornje hemoroidne vene, koje se nalaze u sloju sluzokoze pravog cre va. Kod hemoroida cesto postoje i jedni i drugi cvorii. Hemoroidni cvorii (slika 5) predstavljaju varikozno pro sirenje vena. Sluzokoza donjeg dela pravog creva, koja prekri va cvorie, cesto je bitno izmenjena. O n a je zadebljana, pre puna krvi (usled cega izgleda pomodrelo) i nalazi se u stanju 94

sa njim. Posle defekacije korisne su sedee prohladne kupke ili pranje anusa hladnom vodom ili vlastitom mokraom. Ukoliko su hemoroidni cvorii ispali, treba ih namazati uljem i pokusati vratiti u supljinu creva. Da bi se anus opustio, mozete ga zagrejati toplom sedeom kupkom. Ukoliko se cvorii ne mogu vratiti na svoje mesto, ostaviti ih spolja, mazati vazelinom i na njih staviti tanak povez. Kod kapsuliranih hemoroida bolesniku se prepisuje posteljni rezim. On treba da lezi sa malo podignutom karlicom. Posle stisavanja akutnih pojava primenjivati tople sedee kupke po 15-20 minuta 2 - 4 puta dnevno. Stolica treba da bude kasasta, radi cega se prepisuje odgovarajua dijeta i pijenje sveze isceenih sokova. Pod uticajem navedenog lecenja trombi se resorbuju (splasnjavaju), otok nestaje i ispali cvorii se posle 7-10 dana vraaju u pravo crevo. Narodni nacini lecenja hemoroida ? > Jednu kafenu kasicicu praska slacice staviti u usta i drzati % u ustima dok se ne zgrudva i resorbuje. Hf Pr< )kuvati suncokretovo ulje, u njemu natopiti vatu i staviti je u anus. H Cetiri supene kasike slacice rastvoriti u tri litra kljucale vo de. Naliti u kofu (lavor) i sesti iznad toga. Umotati se ebetom do pojasa i sedeti 10 minuta. To ponoviti 2 - 4 puta.

?v M o g u se primenjivati sedee tople kupke sa dodavanjem u vodu soka iz 5 reznjeva cesnjaka u trajanju od 10 minuta. Hf Ako su hemoroidi unutrasnji, treba ocistiti rezanj belog luka, namazati ga uljem (maslacem ili biljnim uljem - zejtinom) i ubaciti ga u pravo crevo. H Mozete 2 - 3 reznja cesnjaka isitniti (istucati), pomesati sa vruim maslacem i od te smese napraviti svece (naliti isto pljeni maslac u konusne oblike od folije i staviti u frizider). Posle svakog vrsenja nuzde te svece stavljajte u anus.

Gimnastika i lecenje hemoroida U nekim slucajevima gimnastika anusa pomaze u izlecenju veoma upornih hemoroida. Ta gimnastika se izvodi po mou jednostavne vezbe - svesnog stezanja i istezanja anusa. Prema joga terminologiji, to se naziva ,,mula - bhanda" (mula - koren, bandha - stezanje, zatvaranje). Samo to podstice bolju cirkulaciju krvi kroz hemoroidalne vene i samim tim otklanja zastoj krvi. Na primer, jedna zena je mnogo patila od hemoroida, a izlecila se bez lekova za nekoliko dana pomou takve gimnasti ke. Kaze daje imala takve bolove,da nije mogla ni da ustane, ni da sedi, ni da hoda. Naravno, ona je isprobala razlicite metode lecenja: parila se u vodi sa hipermanganom, mazala hemoroide raznim mastima, stavljala salo na hemoroide. Nista nije poma galo. Sinjoj je ukazao na metod lecenja hemoroida pomou j o ge. T i m metodom jogisti lece spustenost unutrasnjih organa. Lecenje se sastojalo u sledeem postupku: ona je uvlacila analni otvor (anus) 8-10 puta zaredom. Sto je to cese radila tokom dana, to joj je bilo sve bolje i bolje. Vezba se moze raditi stojei, lezei, sedei, kao i za vreme hodanja. Ve treeg dana zena je osetila poboljsanje, a posle mesec dana hemoroidi su iscezli! Ta vezba se preporucuje sa ciljem profilakse.

H Praksa je pokazala da bolovi iscezavaju, a cvorii se povlace. H> U emajlirani lonac sakupiti svu svoju mokrau od jednog mokrenja. Postaviti lonac na vatru i dovesti do kljucanja. Skinuti lonac sa vatre i postaviti ga na mesto gde ete vr siti zagrevanje (na primer, u kofu ili lavor). U mokrau nasuti 1 supenu kasiku sode bikarbona i sesti. Umotati se cbetom. Podstice resorpciju cvoria. Hf Isprati hemoroidne cvorie toplim urinom, a zatim na njih sta vljati od 3 do 5 puta pamucne ili vunene obloge natopljene u soku od bclog luka ili razblazenom nastruganom belom luku. 96

97

Kompleksni pristup lecenju hemoroida prema

V. L. Igrusinu

Moskovski narodni lekar V. L. Igrusin odavno se bavi lecenjem proktoloskih (proktologija - deo medicine koji se bavi lecenjem oboljenja pravog creva) oboljenja, medu kojima i he moroida. Prema njegovom misljenju, hemoroidi, povredujui razne delove pravog creva, predstavljaju jedan od uzroka dru gih ozbiljnih oboljenja pravog creva (izmeu ostalog i raka pra vog creva). Zbog toga, sto proktoloska oboljenja imaju opste poreklo, likvidacija uzroka jednog oboljenja moze dovesti do nestanka drugih oboljenja. Igrusin preporucuje kompleksni pristup lecenju hemoro ida: primenu kontrastnih vodenih terapija, specijalne fizicke vezbe, asane joge, fitoterapiju i drugo. U tom slucaju postii e se lekoviti efekat, sto e omoguiti da se bolest lokalizuje i uni sti njen koren. On predlaze nekoliko najefikasnijih recepata lecenja pocet nog i srednjeg stadij uma hemoroida. Za smanjenje bolova, upale i krvarenja. Pomesati u jedna kim delovima isitnjene cvetove lanenke (Linaria vulgaris) i kantariona, koru od hrasta, stabljiku sa lisem od vodene paprike. Smesu trava drzati 12 sati u rastopljenom svinjskom salu od iznutrica uz povremeno mesanje. Zatim podgrejati i procediti. Pripremljenu masi cuvati na tamnom i prohladnom mestu (u podrumu, frizideru). U salo e prei korisne materije iz trava, koje podsticu otklanjanje bolova, upala i zaustavljaju krvarenje (kora od hrasta koagulira). Nacin primene. Dobijenu mast razmazati na manje parce gaze i tu gazu pazljivo ubaciti (uvesti) u analni otvor i drzati 5-6 sati. Gaza treba da se ubaci potpuno u analni otvor. Dopunski uz to treba uzimati svez sok od plodova crvene oskoruse (Sorbus aucuparia) 2 - 3 puta dnevno tokom dve nedelje i raditi sledee gimnasticke vezbe: 1- Naprezanjem unutrasnjih misia uvlaciti anus - po 2 - 3 minuta 2 puta dnevno. Ta vezba podstice krvotok u pra vom crevu i poboljsava odlazak venozne krvi. 98

2 . - ,,Bicikl": Lei na leda, ruke ispruziti niz telo i nogama imitirati voznju bicikla - 3 minuta jednom dnevno. Posle te vezbe odmoriti se 3--5 minuta ne podizui se sa poda.Ta vezba poboljsava venozni krvotok u donjim ekstremitetima i maloj karlici. O n a smanjuje optereenje na vene nogu i karlicu, a sa mim tim podstice obnavljanje tonusa zidova vena. ® Zagrevanje anusa parama stipse (alauna), koje imaju jaka koagulaciona svojstva. Naliti u emajlirani lonac (serpu) dva litra vode i kuvati dok ne prokljuca, a zatim u kljucaloj vodi rastvoriti 45 grama stipse i dobijeni rastvor kuvati 15-20 minuta na blagoj vatri. Skinuti sa vatre, poklopiti lonac drvenim poklopcem sa otvorom u sredini (ili zamo tati krajeve lonca debelim peskirom), sesti na poklopac i 2 0 - 3 0 minuta zagrevati anut na pari rastvora stipse. Posle toga namazati anus vazelinom i uzeti bilo koji biljni purgativ. Koagulacioni i skupljajui efekat stipse je toliko jak, da moze izazvati zatvor i jako stezanje (skupljanje) pravog creva. Primena ulja vlazi i smanjuje to jako dejstvo. Purgativ podstice normalnu stolicu.

Zagrevanje vrsiti najvise jednom nedeljno. Obicno su tri zagrevanja dovoljna da bi se postigao vidljiv lekoviti efekat. Za vreme tog lecenja piti vodu u kojoj su se 30 minuta kuvali cisti opiljci od gvozda. Za vreme lecenja iz ishrane izbaciti sveze mleko i crni caj (cr ni caj moze se zameniti zelenim, a jos bolje cajevima od trava). ® Ukoliko nemate stipsu, tada se navedena terapija moze uraditi sa litar i po mleka, u koje dodati cetiri velike glavi ce luka. Tehnologija pripremanja i lecenja je ista. Kod jakih hemoroidnih bolova mozete primeniti sledei recept: uzeti 5 grama praska od cvetova (sa drskom) haj ducke trave i 5 grama listova maline i pomesati ih sa 50 grama svezeg maslaca. Maslac prethodno treba rastopiti na 99

®

vodenoj pari. U rastopljeni maslac sipati sitno isitnjene tra ve (pozeljno u prahu) i dobro promesati. Dobijenu smesu cuvati u frizideru. Uvece pred spavanje smesom namazati anus. Tu terapiju primenjivati svakoga dana dok se ne potrosi smesa. Posle trodnevne pauze lecenje mazanjem ponoviti. Za vreme tog lecenja ujutru nataste treba popiti casu sve ze surutke, a tokom dana pojesti 5-10 komada plodova kleke, skuvanih u pretopljenom maslacu i osusenih u toploj rerni. Plodovi kleke imaju protivupalno, protivmikrobno i diureticno dejstvo, podsticu izbacivanje zuci, otklanjaju bolove, aktiviraju motornu funkciju creva i slicno. Njihova lekovita svojstva su se veoma dobro pokazala kod lecenja hemoroida. Maksimalni efekat uocava se kod komplekse primene na vedenih nacina lecenja. Profilaksa H hemoroida

ukljuciti materije koje su neophodne za jacanje zidova vena. Upotrebljavati sto vise tecne hrane, sveze isceenih sokova (po sebno soka od sargarepe), salata, kasa bez ulja (masti) ili sa mi nimumom ulja; uvece nista ne jesti, noge fizicki opteretiti, vise hodati, primenjivati vibrogimnastiku prema Mikulinu, a isto tako raditi specijalne fizicke vezbe za normalizaciju krvotoka u venama nogu, male karlice i slicno. Da bi izazvali oticanje krvi treba drzati noge u malo podig nutom polozaju. Ne treba duze stajati, niti sedeti najednom mestu. Nositi komotnije rublje, jer rublje koje prileze uz telo ote zava protok krvi. Imajte u vidu da uzimanje lekova i pilula protiv zacea p o gorsava stanje vena. ® Kod varikoznog prosirenja vena dobro pomaze vibrogimnastika Mikulina: podii se na vrhove prstiju nogu tako, da se pete odvoje od poda za jedan centimetar i naglo ih spustiti na pod. Ponoviti 20 puta. Napraviti pauzu od 10 sekundi. Kod svake vezbe uraditi najvise 60 pokreta. Prepo rucuje se ponavljati vezbe tokom dana 3-5 puta za jedan minut. Vezbe raditi smireno, ne zurei.

Profilaksa i borba sa invazijom glista.

Hf Izbegavati portalnu hipertoniju, cistiti jetru i pravilno se hraniti. H Izbegavati suvisna hlaenja i dehidraciju organizma, neprospavane noi, uzbuenja, ishranu suhomesnatim proiz vodima, hladnu i ljutu hranu, duza zadrzavanja u stojeem ili sedeem polozaju. ©

VARIKOZNO PROSIRENJE VENA

Prosirenje vena je posledica nepovoljnih promena u krvo toku (portalna hipertonija, srcana slabost, nepravilna ishrana, rad u polozaju seei).To se u prvom redu odnosi na portalnu hipertoniju, slabost srca i tek posle toga - slabost vena. Radi uspesnog lecenja varikoznog prosirenja vena na no gama treba ocistiti debelo crevo i jetru, ojacati srce i u ishranu

100

Specijalne fizicke vezbe kod varikoznog prosirenja vena na nogama: 1. Lei na leda, podii i staviti noge na stolicu, tabure ili ih upreti u zid. Pripodii se, zadrzati se u tom polozaju 5 sekundi i opustiti se. U tom pocetnom polozaju skupljati i ispruzati noge. 2. Lei na lea, ruke ispruziti niz telo. Nogama raditi kao da vozite bicikl. Disanje spontano. Ponavljati vezbe sve dok ne osetite cirkulaciju krvi u nogama. 3. Lei na lea, podii noge uvis pod pravim uglom, za drzati ih u tom polozaju oko jednog minuta i polako spustiti. Vezbu uraditi 5-10 puta.

101

4. Zauzeti stav cetveronoske. Savivsi ruke u laktovima te lo pribliziti podu i visoko podignuti desnu nogu. Zadrzati se u tom polozaju 3-5 sekundi i vratiti se u pocetni polozaj. To isto ponoviti sa levom nogom. Vezbu uraditi po 4-6 puta sa jednom i drugom nogom. 5. Lei na leda, ruke staviti ispod glave. Podigavsi noge vrsiti pokrete ,,makazica" u vertikalnoj i horizontalnoj ravni. Vezbati dok se ne pojavi izrazit oseaj zamora. 6. Lei na stomak, ruke priljubiti uz butine. Podignuti desnu nogu stoje mogue vise, zadrzati je u tom polozaju 2 - 3 sekunde i spustiti. To ponoviti sa levom nogom. Ponoviti 4-10 puta sa jednom i drugom nogom. Za ljude koji dugo stoje na nogama (prodavci), odgovara ju sledee vezbe: podii se na vrhove prstiju nogu da se peta odvoji od poda za 1-2 centimetra i zatim udariti petama o pod. Ponoviti vezbu 10-20 puta. To pojacava cirkulaciju krvi u venama golenice. Supenu kasiku sveze ubranog lisa i cvetnih glavica pelena {Artemisia absinthium) pazljivo isitniti u stupi (avanu). Su penu kasiku dobijene kasice pomesati sa istom kolicinom kiselog mleka i naneti ravnomernim slojem na gazu, koju zatim staviti na delove nogu sa prosirenim venama. Oko gaze omotati celofan i to ucvrstiti elasticnim zavojem. N o siti na nozi dok se potpuno ne osusi. Lecenje traje 3-4 dana. Posle nekoliko dana kura lecenja moze se ponoviti. Kada su uzrok prosirenja vena mikroparaziti, koji zive u krvi i na zidovima vena, preporucuje se koristiti musku paprat (Dryopterisfilix-mas schott.). Radi toga treba isitni ti i pretvoriti u kasicu sveze ubrani nadzemni deo muske paprati, supenu kasiku te kasice pomesati sa istom kolici nom kiselog mleka i tu smesu ravnomerno naneti na gazu. Gazu sa nanesenom smesom staviti na delove nogu (tela) sa prosirenim venama, umotati u celofan i ucvrstiti elastic nim zavojem. Drzati dok se gaza potpuno ne osusi.

Za lecenje varikoznog prosirenja vena koriste se sazreli plodovi paradajza. Paradajz izrezati na kriscice i staviti na delove tela sa prosirenim venama, umotati u celofan i ucvr stiti elasticnim zavojem. Posle 3-4 sata kriske paradajza zamen i ti svezi m. Tri navedena recepta mogu se koristiti naizmenicno jedan za drugim, posebno u tezim slucajevima.

HIPERTENZIJA

To je poviseni hidrostaticki pritisak u krvnim sudovima, supljim organima ili supljinama organizma (isto kao hipertoni ja). Uzroci povisenja krvnog pritiska su: - stres i uzbuenje; - nepravilna ishrana; - poremeaj razmene materija i - zagaenost organizma. Hf Da bi se izbavili od povisenog krvnog pritiska, treba izbe gavati stresove i na mnoge dogaaje reagovati smireno. Hf Nauciti kako se opustiti, savladati autogeni trening, da bi mogli da otklonite naprezanje skupljeno tokom dana. H Kvalitetno disati i obnoviti kapilarni krvotok. Za to su dobre vodene terapije. One ne samo da opustaju i poboljsavaju kapi larni krvotok, ve i podsticu cisenje organizma od necistoa. H Fizicke vezbe do blagog preznojavanja u vidu setnji, trcanja, obicnih gimnastickih vezbi (i posebno adetskih vezbi) takode podsticu kapilarni krvotok i smanjuju arterijski pritisak krvi.

+

102

Hf Vezbati vezbe disanja, koje su vezane za nagomilavanje ugljenicne kiseline u organizmu, koja podstice otvaranje krvnih sudova i opustanje misia: metod Butejka, metod Streljnikove, ritmicno disanje joga, disanje koje cisti spoljasnje manifestacije zivota. 103

Pv Pravilna i racionalna ishrana, uglavnom svezom hranom (salate, voe, klice). Hf Povremeno gladovanje. Upravo gladovanje podstice cise nje organizma na nivou vezivnog tkiva i poveava opsti potencijal organizma. Ocistiti jetru i debelo crevo. Hf Truditi se da nista ne jedete posle 18 sati. Ljudi koji su se na ovaj nacin izlecili od krvnog pritiska pricaju, da su prvo smrsali, zatim im se stabilizirala telesna tezina i posle toga normalizovao krvni pritisak. Ukoliko pre spavanja imate neodoljivu zelju da jedete, po pijte svez sok, caj od trave ili casu kiselog mleka (jogurta). Hf Za smanjivanje arterijskog pritiska odlicno se pokazala urinoterapija. Obzirom da ima blago diureticno dejstvo, urin izbacuje suvisnu vodu iz organizma, podstice otvaranje kapilara i usled toga smanjuje arterijski pritisak u lobanji i ocima.

grupa, od 27 ljudi, pridrzavala se eksperimentalne vegetarijan ske dijete, a druga kontrolna grupa, od 26 ljudi - obicne dijete. Vegetarijanska dijeta obuhvatala je tri etape. Na prvoj eta pi, koja je trajala od sedam do devet dana, ispitanicima su pred lagani odvari od povra, sokovi od povra, cajevi od trava i beli luk. Na drugoj etapi, koja je trajala tri i po meseca, u dnevni obrok ukljucena je samo vegetarijanska hrana. Bolesnici nisu upotrebljavali meso, jaja, mlecne proizvode, citruse, rafinade, zacine, soli i zitarice, koje sadrze lepljivu materiju. Posle cetiri meseca naucnici su poceli da postepeno uvode u dnevni obrok mlecne proizvode, po jedan dnevno. Ispitanici su se pridrzavali te dijete godinu dana. Clanovi obe grupe ispitanika vodili su dnevnik, u kojeg su zapisivali sve svoje zelje prema ukusima i opisivali sve simptome toga. Rezultati istrazivanja bili su zapanjujui. Ve posle mesec dana kod clanova eksperimentalne grupe uoceno je znatno smanjenje broja oteklih i mekih zglobova. Skratili su se perio di jutarnje oduzetosti i drugi simptomi, koji su pratili napade artritisa. Osim toga, ispitanici iz te grupe u celini su se oseali zdravijim i snaznijim. Interesantno je da su se te promene zadr zale svih trinaest meseci istrazivanja. Clanovi kontrolne grupe tokom prve cetiri nedelje oseali su blaze bolove, iako nije doslo ni do kakvih promena u sastavu krvi. Na kraju istrazivanja svi simptomi, ukljucujui i bolove, kod tih bolesnika su se pojacali. Rastvaranje soli u zglobovima

Pridrzavajui se navedenih preporuka moze se uspesno normalizovatl krvni pritisak i osloboditi se mnogobrojnih ne prijatnih posledica za zdravlje.

ARTRITIS

Ukoliko patite od artritisa, pre svega promenitc ishranu. Naucnici su davno ustanovili da dnevni obrok coveka utice na takva oboljenja, kao stoje artritis. Istrazivanja su pokazala, da veoma jednostavna dijeta, a posebno gladovanje, moze ot kloniti simptome tog oboljenja. Na primer, tokom jednog od tih istrazivanja, ciji su rezultati objavljeni u engleskom medi cinskom casopisu Lanceta, norveski naucnici su uporedili dve grupe ljudi, koji su bolovali od reumatoidnog artritisa. Jedna

104

Kod talozenja soli u zglobovima preporucuje se primenji vati razna utrljavanja, koja rastvaraju soli. Sastav za utrljavanje treba da ima razredujua, zagrevajua i smeksavajua svojstva. Navesu jedan takav recept. · U flasu od pola litra staviti parce kamfora (ima razreduju a svojstva) velicine 1/4 kocke seera, u flasu sipati 150 mi lilitara terpentina (ima zagrevajua i prodirua svojstva), 150 mililitara maslinovog ulja (ima smeksavajua svojstva)

105

i 150 mililitara 70%-og alkohola (ima zagrevajua i prodirua svojstva). Pre upotrebe promukati. Pred spavanje d o bro utrljati u oboleli zglob dok se ne osusi, a zatim zglob umotati vunenom tkaninom i drzati preko noi. · Kod bolova u kolenima uzeti 1.30 cvetova maslacka, preliti ih sa bocicom kolonske vode i ostaviti da odstoji duze vre mena (kod mene je odstojalo cetrdeset dana). Ekstraktom mazati kolena. M o z e se napraviti ekstrakt i od suvih cvetova maslacka sa votkom (neki ljudi ne podnose miris kolonjske vode). Kod jedne zene ispod kolena se pojavila cvoruga. U bolni ci joj nisu mogli pomoi. Tada je ona pripremila ekstrakt od cvetova nevena {Calendula officinalis) sa votkom i sta vljala obloge na tu cvorugu. Cvoruga je splasnula.

Cigani. O n a se sastoji u slcdeem: ujutro nataste pojesti jedan svez krompir. Zatim jedan-dva krompira (malo prekuvana). skuvana sa ljuskom, pojesti bez soli. Preporucuje se ceo dan nositi sa sobom jedan svez krom pir. Ukoliko je covek ozbiljno bolestan, on iznutra pocrni i pri ma na sebe bolest.Taj krompir treba zakopati u zemlju tako, da do njega slucajno neko ne dode.

· ·

M A M U Z E N A PETI

Mamuze na peti izazivaju masu neprijatnosti. Meutim, od njih se moze osloboditi pomou jednostavnog recepta. ® Skuvati neocisen krompir srednje velicine, isitniti ga (iz gnjeciti) dok je vru i pomesati sa jednom kafenom kasicicom kerozina. Brze staviti na parce najlona, staviti na petu sa mamuzom i zaviti zavojem. Preko zavoja navui carapu. (Tu kerozin deluje kao odlican organski rastvarac. Krom pir sluzi za zagrevanje, smeksavanje i upijanje rastvorene soli.) Navedenu terapiju najbolje je raditi uvece i drzati preko noi. Ujutro oprati nogu toplom vodom. Obloge se stavljaju sve dotle, dok se mamuza ne resorbtije (splasne). Za to je obicno potrebno od 3 do 10 terapija (noi). Cuvajte se da ,,kerozinsko pire" ne dospe na neznu kozu - moze se pojaviti opekotina. ® U 200 grama obicnog kerozina sipati 10 grama ljute crve ne paprike i ostaviti da odstoji dve nedelje. Namociti vunenu tkaninu velicine 10 x 10 centimetara, malo iscediti i staviti na petu. Preko toga navui kesu od celofa na (plasticnu kesu), a zatim carapu. Vreme terapije - prema licnom oseanju. Pocnite sa 2 0 - 3 0 minuta, a zatim produzujte vreme terapije. Posle terapije operite nogu sa sapunom i toplom vodom i u petu utrljajte malo meda. 107

POLIARTRITIS

Krompir pripremljen na poseban nacin pomaze da se iz lei deformisui poliartritis. Tu tajnu otkrila je Alma Nekse. Alma je od detinjstva patila od deformisueg poliartritisa i pro vela 20 godina u invalidskim kolicima. Posle smrti majke,ostav si sama, ona je prve noi sanjala ostvarljiv san o tome kako da se izlei: treba ugo-dugo kuvati neoljusten krompir, zatim ga izgnjeciti i tokom dana jesti tu tecnu kasicu. Posle dve nedelje primene tog sredstva nastupilo je pobolj sanje: Alma je osetila da lakse otvara usta kada jede, nema ra nije stesnjenosti (grcenja) donje vilice i zubi nisu tako stisnuti, kao ranije. Posle nekoliko nedelja niko nije mogao prepoznati Almu Nekse, koja je ozdravila i postala pravi covek. 1 u sedam desetim godinama zivota ona je bila vitka i pokretna zena. Postoji i druga varijanta upotrebe krompira kod reuma tizma i poliartritisa. Tu varijantu su od davnina primenjivali

106

Kerozin ima ulogu rastvaraca, a ljuta paprika poveava nje govu aktivnost. Zahvaljujui tome kerozin prodire u mamuzu i brzo rastvara soli. Taj recept se pokazao kao veoma efikasan. U zavisnosti od osetljivosti koze kolicina ljute paprike se moze poveavati ih smanjivati. Odvar, koji izbacuje sljaku (necistoe) U sastav takvog odvara ulaze: jelove iglice, ljuska od crnog luka i plodovi sipka. Uzeti 5 supenih kasika isitnjenih jelovih iglica (pozeljno mladih iglica), 2 - 3 supene kasike isitnjenih plodova sipka i 2 supene kasike ljuske od luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis), preliti sa 0,7 litara vode, dovesti do kljucanja i kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Posudu dobro zamotati i ostaviti da odstoji preko noi. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do litar i po dnevno. Lecenje traje cetiri meseca. Ukoliko vas ne uznemiravaju bubrezi, nije obavezno doda vati ljusku od luka. Rastvaranje luzinskih soli sokom od crne rotkve Sok od crne rotkve odlicno rastvara minerale u zucnim kanalima,zucnoj kesi, bubreznoj karlici, mokranoj besici i krv nim sudovima. Oprati 10 kilograma korenovog ploda crne rotkve, isitniti, ne ljustei je, iscediti sok. Dobija se oko tri litra soka. Sok cuvati u frizideru, a iscedenu melasu pomesati sa medom: na jedan kilogram melase 300 grama meda (ili 500 grama seera), dodati mlecnu surutku. Cuvati u tegli na toplom mestu pod presom, da se ne ubuda. Piti po jednu kafenu kasicicu soka jedan sat posle jela. Uko liko se ne oseaju bolovi u jetri doza se moze postepeno pove avati od jedne do dve supene kasike i dovesti je do 100 grama.

108

Sok od crne rotkve je jako sredstvo za izbacivanje zuci. Ukoliko se u zucnim kanalima sadrzi mnogo soli, tada je prola zak zuci kroz njih otezan - otuda bol. Stavljati oko jetre grejalicu sa vodom (termofor) i prime njivati vrue kupke. Ako se bol moze trpiti, terapije produzavati sve dotle, dok se ne popije sav sok. Bol se obicno osea na samom pocetku te rapije. Soli izlaze neprimetno, ah je efekat cisenja ogroman. Terapije treba primenjivati 1-2 puta godisnje,za vreme ko jih biti na dijeti i izbegavati ljute i kisele produkte (namirnice). Kada nestane soka upotrebljavati melasu, koja e za to vreme ve prokisnuti. Melasu uzimati za vreme jela po 1-3 supene kasike, sve dok se ne potrosi. To posebno jaca pluno tkivo i srcano-vaskularni sistem. . Za rastvaranje i izbacivanje kiselih soli iz organizma tako de je dobro piti cajeve (odvare) od trava, sveze iscedene sokove i vlastiti urin. Soli dobro rastvara caj od troskota (Polygonum aviculare), rastavia (Equisetum arvense), kora od lubenice i repova (loza) tikve (bundeve). Soli odlicno rastvaraju sokovi iz korenja persuna, rena, listova podbela (Tussilago far/ara), vodopije (Cichorium intybus), repe i gradunje (Helianthus tuberosus). Uzimati najvise do 100 grama 30 minuta posle jela.

BEHTEROVA BOLEST

Navesu pismo mog citaoca, koji je pobedio bolest. M o zda e njegovo lecenje pomoi nekom od vas. ,,Vase knjige dale su mi odlicnu teoretsku osnovu za borbu protiv Behterove bolesti. Vase preporuke omoguile su mi da stvorim vlastiti sistem lecenja, kao i da dobijem odgovore na

109

mnogu pitanja koja su me uznemiravala. U prvom redu na to, da je organizam sistem koji se sam obnavlja i da za to samo treba stvoriti povoljne uslove: ocistiti ga, pravilno se hraniti, truditi se da odrzavate na visokom nivou biosintezu i bioenergiju, usaglasavajui sve sa bioritmologijom. Jednom recju,ziveti i raditi sa sobom prema zakonima Majke-prirode! Sta sam ja do danas uspeo da postignem? Prvo, naucio sam da cistim svoj organizam. Od maja do de cembra uspeo sam da 5 puta ocistim jetru od sluzi, mekog i tvr dog kamenja. Sluz i meko kamenje sam izbacio prema Vasem metodu.Tvrde kamencice i kupolaste u obliku pcelinjeg saa iz bacio sam ekstraktom od cetina sa limunskom kiselinom, kao i odvarima (cajevima) lekovitih trava. Kada sam peti put cistio jetru nije bilo kamenja. Na taj nacin uspeo sam da normalizujem razmenu materija i ocistim krv. Rezultat takvog cisenja je bio da sam poceo manje da spavam. Ja sam na nogama ve u 5 sati ujutro. Budim se bodar (cio) i veoma odmoran. Ranije toga nije bilo: spavao sam do 7-8 sati ujutro, budio se mlitav i izlomljen. Poveala mi se radna sposobnost. Dva puta sam cistio debelo crevo ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine, prema Vasoj semi. Samim tim uspeo sam da se oslobodim patoloske sluzi u trbusnoj duplji, bubrezi ma i debelom crevu. Od 1978. godine imao sam bolove u donjem delu stoma ka, u mokranom kanalu (hronicni nespecificni uretritis) i u bubrezima. Posle cisenja debelog creva ukuvanim urinom od mah sam osetio olaksanje. Osim toga, s ciljem normalizacije kiselo-alkalne ravnoteze (KAR) jednom sam isprao bubrege jelovim uljem. Za vreme urinskog gladovanja stavljao sam komprese od diuretika (ukuvanog urina do 1/4 ) na deo tela oko bubrega (stavljao i drzao ih od 15 do 19 sati). Ujutro je izlazila tamna mokraa, sa pove anim sadrzajem soli.

Svakoga jutra pijem po 200 mililitara svezeg urina i ispiram nos, radim netir. Tokom dana koristim urin kao lek i d o datak ishrani. Za vreme Uspenskog posta gladovao sam na urinu 16 da na. Za vreme Bozicnog posta - 14 dana. U januaru sam gla dovao 23 dana uz primenu urinoterapije: pio sam mokrau, utrljavao sam je u kozu 1-2 puta dnevno, zbog poremeaja u bubrezima stavljao sam obloge na deo tela oko bubrega. Rezultati su odlicni. Pojavila se gipkost u telu. Stvarno, urin je prvoklasni rastvarac. Za utrljavanje u telo, obloge na deo tela oko bubrega i za klistiranje koristio sam vlastiti recept na bazi urina. H t e o sam da upotrebljavam diuretik, kojeg Vi pre porucujete, ali moji domai i drugi uslovi ne omoguavaju mi da kuvam urin u otvorenoj posudi do 1/4 prvobitne zapremine. T i d a sam iskoristio Vasu ideju, da je ,,urin zasien raznim ma terijama - ogromno polje za stvaralastvo...". I tom pitanju pri stupio sam domisljato. Da bi bilo sto manje isparavanja poceo sam da primenjujem brzo kuvanje, to jest kuvao sam urin pod pritiskom. Da bih u prokljucalom urinu poveao koncentraciju soli, poceo sam u njega da dodajem bisofit (hlor-magnezijeva so, koja sadrzi jod, brom i oko 20 mikroelemenata). Pri kuvanju (kada kljuca) stavljao sam u urin i srebrni predmet. Na taj nacin uspeo sam da za sebe pripremim pravi eliksir zdravlja. Kuvanjem pod pritiskom menjao sam strukturu urina, nje gov povrsinski napon. Posto sam prema horoskopu Lav, moj organizam nema dovoljno magnezijuma i sumpora. U bisofitu ima mnogo soli magnezijuma. Za vreme gladovanja hranio sam organizam preko koze solima magnezijuma. Magnezijum podstice obnavljanje potencijala nervnog sistema. (To je otkri e za obolele od raka-pothranjivanje organizma magnezijumom kroz kozu!) Jod i brom, koji se nalaze u bisofitu, deluju smirujue. {Moze se preporuciti kod gusavosti.) Osim toga, smesa na bazi urina sa bisofitom deluje zagrevajue, stoje od velike vaznosti za vreme gladovanja. Obloge sa tom smesom imaju svojstva

Joga vezba za ispiranje nosa. Usmrkava se urin, voda ili druga teenost kroz nos i izbacuje kroz usta. - Primcdba prevodioca. 111

10

I 10

izvlacenja. U to sam se uverio kada sam olaksavao rad bubrega. U pocetku, pri menjanju, tkaninu obloge nisam ispirao, usled cega je ona pri narednom kvasenju u urinu od boje ilibara po primila mlecno-belu boju, zbog necistoe i otrova. U pocetku tome nisam pridavao poseban znacaj, ali kada su me zaboleli bubrezi usled povratnog usisavanja otrova, dosetio sam se, da se tkanina obloga mora obavezno isprati, a zatim sam u Vasim knjigama nasao potvrdu toga. Tu smesu sam dodavao i u vodu za klistiranje. O n a odlicno odvaja (otkida) svaku necistou. Tu smesu utrljavam u kozu pri gladovanju i sada je upotrebljavam preko noi jer ima smirujua i antistresna svojstva. To je rezul tat mog vlastitog iskustva. Za vreme urinskog gladovanja kod mene ve drugoga da na nastupa acidoza. U ovom mesecu poceo sam da izlazim iz gladovanja kada je urin, posle pijenja, postao bljutav (neslan) i kada se pojavio oseaj gladi. Meutim, jos uvek se nisam potpuno ocistio. Urin je postao bljutav (neslan) pa sam kupio med i probao da ga pomesam s urinom. On se odmah u usnoj duplji asimiluje u krv. Osim urina preraenog u posudi za brzo kuvanje, deo smese apsorbovao se u crevima, pa se organizam prihranjivao i preko creva. Rezultat je da sam isprovocirao prevremeni prekid i izla zak iz gladovanja. Imao sam zelju da duze gladujem. Ali nisam se oneraspolozio. Najvaznije je - umeti gladovati radi cisenja organizma, umeti izai iz njega i prei na obnavljanje ishrane. Kao sto pisete, da se ,,ne mozete najesti nedelju dana pre glado vanja, tako se posle jednog dugotrajnog gladovanja ne mozete ocistiti i podmladiti za 5 godina unapred. Gladovanje na urinu treba da uklopite u sistem (nacin zivota) i da ga se pridrza vate citavog zivota, tek tada e efekat podmlaivanja biti sta bilan i poceete u sebi otkrivati nadnormalne sposobnosti...".

11

proklijala zrna, sokovi i urin. Kase i drugu hranu pripremam sa gomasijom (istucano seme od suncokreta sa morskom solju). Urin, usled primene rezima ishrane sa malo soli, postaje uku sniji. Takva ishrana mi pricinjava zadovoljstvo i odlicno me zasiuje. Jedem dva puta dnevno. Ranije, kada su mi bila za gaena creva i jetra, oseao sam glad. Sada je moj organizam, zbog zdrave mikrofiore creva, sposoban da sam produkuje to sto mu nedostaje. Posle izlaska iz gladovanja za cisenje unutrasnjih sredina organizma, osim urina, pijem odvar (caj) od cetina bora sa d o datkom slatkog drvceta, sipka i diureticnih trava. Koristim i jabukovo sirce. Svakoga jutra od 5 do 7 sati bavim se psihoenergetskom samoregulaeijom.Tu spadaju vezbe disanja, masaza Siacu s ci ljem poveanja energije i smirivanja uma, vezbe za gipkost kic me i meditacija. Posle takvih vezbi ceo dan se oseam bodrim i uravnotezenim. Naucio sam ne samo kompleks vezbi disajne prane, ve da pomou vezbi meditacije uspostavljam unutra snju harmoniju. Za sebe sam odabrao i fizicke vezbe: trcanje, istezanje, ve zbe za snagu, sto upraznjavam uvece posle 19 sati. Za osnovu sam uzeo preporuke Kennota Kupera,a za duzinu trcanja - Va se preporuke (trcati najmanje 30-40 minuta). Vezbe istezanja radim na povrsini sa nagibom. Vezbe za snagu radim bez tego va i utega: vratilo (podizanje i spustanje), odvajanje od poda, espander i gumeni zavoj, hvataljke (rucke). Dva puta nedeljno sa zadovoljstvom idem u saunu. Stvorio sam svoj sistem banjskih terapija: tri puta ulazimu kabinu sa pa rom po 5-10 minuta. Posle dva ulaska polivam se hladnom vo dom radi boljeg cisenja od necistoa i gimnastike krvnih sudo va. Posle treeg ulaska masiram se sapunicom u smeru kretanja limfe radi boljeg cisenja limfnog sistema organizma, zatim se trljam grubom likom od lipe i, na kraju, masiram se cetkom (za tu svrhu prilagodio sam gumenu cetku sa jelenskom kozom), perem glavu, polivam se hladnom vodom i oseam se kao pre poroen u belom svetu: telo lagano, energija kljuca".

113

Zbog toga, sto sam uspeo da ocistim svoj organizam, to mi je olaksalo prelazak na pravilnu ishranu: bez zivotinjskih belancevina i hleba sa kvascem. Ja se uglavnom pridrzavam makrobioticke ishrane: kase, povre i supe. Kao energetski dodaci:

" Primedba prevodioca. 112

TRAHOMA

BEONA (OCNA MRENA)

To je infektivno oboljenje ocnih kapaka. Od njega pate ljudi raznog uzrasta, cesto deca - ocni kapci se gnoje i slepljuju od gnoja. Ujutro je tesko otvarati oci. Premda se zvanicna medi cina dosta uspesno bori protiv te neprijatne bolesti, lecenje od uzima mnogo vremena. Postoji jednostavno narodno sredstvo, koje u svom prirucniku za lecenje navodi P. Kurenov: ® Za lecenje su potrebni: limun, vata i drveni stapi velici ne drvceta sibice. Uzeti limun, sibicu i parce hidroskopne vate. Vatu omotati oko vrha sibice, sa koje prethodno ostrugati sumpor, odrezati vrh limuna i iz njega nacediti do dvadeset kapi soka u casicu za rakiju. Vatu umakati u sok i mazati ocne kapke. Prvi put namazati samo spolja, svakoga dana jednom dnevno, dva-tri dana zaredom. Tre eg dana namazati ne samo spolja, ve pazljivo saviti ocne kapke i namazati ih iznutra. Da bi se unutrasnji deo ocnih kapaka dobro podmazao, treba zmirkati. Najbolje je ako oboleli od trahome leci sam sebe. S jedne strane, on e uz manje bola zavrtati ocne kapke radi podmazivanja iznutra, a s druge - nee zaraziti trahomom toga, koji ga leci. Obicno je dovoljno oko 7 dana da bi se bolest potpuno izlecila. ® Evo jos jednog proverenog sredstva protiv trahome. Tri puta dnevno polivati citavu glavu jakim ekstraktom od listova i mladih izdanaka crne ribizle (ekstrakt treba da bude toplo-vru). Taj ekstrakt piti kao caj nekoliko puta dnevno: sto cese, tim bolje. Praksa pokazuje, da se lece skoro svi oslepeli ljudi od te bolesti. ® Dobro sredstvo je topao svez urin. Ispirati oci pri svakom mokrenju. Odlicno pomaze.

®

Jos od biblijskih vremena postoji jednostavan, efikasan i dostupan metod odstranjivanja beone s roznjace ociju p o mou riblje (stukine) zuci. Da bi se skinula beona s ociju, najbolje je koristiti zuc tek ulovljene stuke. Kapnite samo jednu kap sveze stukine zuci u oko sa beonom. Naravno, oko e od toga pocrveneti i zasuziti. To je normalna reakcija, strpite se. Beona e spasti - posle ne koliko minuta otpase slojevi sa roznjace. M o z e se koristiti i zuc od drugih riba, ali e dejstvo biti mnogo jace. Zato nemojte suvise da rizikujete.

HEPATITIS

Hepatitis ( od grcke reci hepar-)exr?) - akutno difuzno oboljenje jetre, izazvano filtrirajuim virusom. Karakterise se uveanjem jetre i slezine, lucenjem tamne mokrae i bezbojnog ekskrementa,osteenjem zeludacno-crevnog trakta, nervnog i srcano-vaskidarnog sistema. Zbog tesne anatomske i funkcionalne veze jetre sa m n o gim drugim organima, hepatitis se cesto kombinuje s obolje njima slezine, zucne kese i jetrenih zucnih kanala, oboljenjima zeluca, creva, pankreasa (gusterace), bubrega, nervnog sistema i drugim. To je jedno od vaznijih oboljenja jetre i unutrasnjih orga na. Javlja se ili kao samostalno (glavno) oboljenje, ili kao sekun darno simptomaticno ispoljavanje raznih infekcija, intoksikaci ja i niza drugih manifestacija. Prema toku bolesti hepatitis se deli na akutni i hronicni. Hronicni hepatitis razvija se najcese posle akutnog virusnog hepatitisa. Uzrok toga mogu, takode, biti hronicni alkoholi zam, oboljenja zucne kese, zucnih kanala, organa za probavu i drugo. Prema tezini, klinickoj slici i simptomatologiji hepatitis

115

114

se deli na blage (,,male"), srednje teske i teske (zloudne, munje vite), ocigledne i skrivene, zuticave, nezuticave, atipicne i druge klinicke varijante hepatitisa. Kao primarni uzroci nastanka hepatitisa najvei znacaj imaju razne infekcije i intoksikacije: Botkinova bolest,zuta gro znica, dugotrajni septicni endokarditis, pneumonija, bruceloza, malarija, sifilis, tuberkuloza, infektivna mononukleoza,amebioza, progresivna crevna infekcija, prehrambene toksikoinfekcije, trovanje alkoholom, nekim gljivama, posuncem (Heliotropium europaeum, H. peruvianum), industrijske i intoksikacije lekovima - trinitrotoluolom, dinitrofenolom, dihloretanom, berilijumom, cetvero hlornim ugljen i kom, hloro formom i drugim, a takode i takvim fizickim povredama, kao sto su opekotine po telu, jonizujua radijacija. Razvoj hepatitisa (posebno masne distrofijc jetre) takode moze podstaci nekvalitetna i neizbalansirana ishrana, a pre svega nedostatak belancevina, aminokiselina, vitamina i materija slicnih mastima. Odreeni znacaj imaju poremeaji nervno-endokrine regulacije (na primer, ispoljavanje akutnog toka Botkinove bolesti pod uticajem straha - takozvana emocionalna zutica, osteenje jetre kod bazedove bolesti, mozda, pre svega, usled poremeaja jetrenog krvotoka i drugo). U razvoju porodicnih oboljenja od hepatitisa veliki znacaj ima direktan uticaj sredine - zaraza u porodici. Simptomatologija razvoja akutnog hepatitisa svodi se, uporedo s opstim zalbama, na slabost, bolove u zglobovima, svrab koze, koprivnjacu, groznicu, nervno-psihicke poremeaje i na vlastite simptome oboljenja jetre (zutica sa zadrskom pigme nata i privremenom potpunom bezbojnosu fekalija, lucenje tamne mokrae, poveanje osetljivosti jetre i slezine, ponekad posebni bolovi u predelu jetre); kod zloudnog (malignog) toka bolesti preovladavaju nervno-psihicki poremeaji skoro do je trene kome, krvarenja itd. Hronicni hepatitis, koji traje vise od 6 meseci, osea se kroz razne bolove u desnoj podrebrici, dispepticne poremea je (smanjenje apetita, mucnina, podrigivanje, slabo podnosenje masti, oseaj debljine i pritiska, meteorizam, neredovna stoli ca), opstu slabost, zamaranje, bolesljivost, bolove u zglobovima,

116

povisenu temperaturu, krvarenje iz desni, svrab koze, tamnu mokrau, svetli ekskrement, zutilo koze i skleritis, pospanost i uveanje jetre. Profilaksa hepatitisa ima veliki znacaj. Ona treba da bu de usmerena na likvidaciju infektivnih oboljenja, intoksikacija prehrambenog i profesionalnog karaktera. Kvalitetna ishrana, kao i velika opreznost pri primeni metoda lecenja pospesuju sprecavanje hepatitisa. Lecenje obolelih od hronicnog hepatitisa treba vrsiti ne prekidno, ukljucujui aktivne i neaktivne faze oboljenja. Neposredna primena lekova, namenjenih za otklanjanje primarnih uzroka oboljenja ima svrhu unistavanja virusa hepa titisa ili drugih uzroka. Ograniceni rezim, fizicko i psihicko mirovanje, iskljuciva nje hrane koja nadrazuje i lekova (osim apsolutno indikativnih). Metodi patogenicne terapije direktno su usmereni na o b navljanje narusene aktivnosti razmene fermenata u jetri i ubr zavanje njene regeneracije -- lecenje glukozom, vitaminima, preparatima od jetre, lipotropnim materijama, preparatima za izbacivanje zuci (kod indikacija) i slicno. Dejstvo preko nervno-endokrinih sistema - primena sred stava protiv bolova, antispasticnih, sedativnih, protivupalnih i esenzibilirajuih sredstava. U celini lecenje je dugotrajno i zahteva kompleksan pri stup. Da se oboljenje ne bi povratilo, ne treba se zanositi brzim uspesima i prekidati lecenje. Mere lecenja kod hepatitisa Opste usmeravanje lecenja Ukoliko se odbace besmisleni (apsurdni) slucajevi inficira nja virusnim hepatitisom, moze se rei da se oboljenje razvija kod ljudi ciji je organizam ve oslabljen i pripremljen za prihvatanje spoljasnje virusne infekcije. Pod pojmom ,,oslabljen i pripremljen* podrazumevaju se: slaba imuna zastita (usled

117

starosti, prelezani 11 oboljenja, nacina zivota) i prisustvo unutra snje prljavstine i sljake (posebno od zatvora). Ukoliko se takav organizam dovede u red - ocisti terapijama za cisenje (debelo crevo, jetra, tecne sredine), ojaca pravilnom ishranom, redov nim gladovanjem (jednom nedeljno ili po 2 4 - 3 6 sati u dane ekadasi ) i upotrebom mokrae, tada se lako i jednostavno m o ze izbaviti od hepatitisa.

12

Primena jakih fitoncida i otrova kod lecenja hepatitisa. U fitoncide spadaju materije biljnog i zivotinjskog pore kla, koje imaju jako protivvirusno i protivmikrobno dejstvo. Narodna mudrost je uocila, da se u vasima (obicno se koriste covecje) sadrzi slicna materija, koja odlicno unistava uzrocnike zutice i hepatitisa. Primer. ,,Kako sam se lecio od hepatitisa. U sredinu hleba stavio sam 3-4 zive vasi i progutao, posle toga nisam nista pio 4 sata. Pre toga nisam jeo sest dana jer nisam imao apetit. Po sle ovog postupka bilo mije lakse, pojavio se apetit i odjednom sam pozuteo. To se kod hepatitisa obicno javlja postepeno, ali je najinteresantnije da se zutilo, takode, veoma brzo izgubilo. I premda su lekari govorili da je, zbog tezine slucaja, za lecenje potrebno dva meseca,ve posle dve nedelje analize su pokazale tla je sve u redu! Ne znam kakav je to mehanizam, ali moja poznanica je na isti nacin spasila svoju kerku, koja je ve umirala od hepatitisa". Mislim da su to delotvorna i efikasna sredstva protiv hepa titisa i zutice. Bez obzira na to, narodni lekari kod hronicnog hepatitisa uveliko primenjuju ekstrakte i odvare (cajeve) kako od smesa, tako i od pojedinacnih lekovitih biljaka. O n e se m o gu koristiti kao dopunski ili glavni lek. Lekovite smese za lecenje hepatitisa Zilovlak - bokvica (Plantago majo?) Vodopija (Cichorium intybus), koren Kantarion (Hypericumperforatum), stabljika s lisem Smilje (Xeranthernum annum), cvetovi Neven (Calendula officinalis), cvetovi Kamilica (Chamomilla recutita), cvetovi Krusina (Rhamnusfrangura), kora 20 grama 30 grama 40 grama 40 grama 40 grama 10 grama 30 grama

Primer. ,,Primenjujui urinoterapiju, gladujui jednom ne deljno, ocistivsi creva i jetru, izlecila sam depresiju, teske none (od 3 do 5 sati ujutro) vaskularne hipertonicne krize i hepatitis. Hranim se odvojeno.Takode sam se izlecila i od tezeg oblika stal ne naduvenosti creva " (lekai; docent iz grada Dnepropetrovsk). U zavisnosti od tezine oboljenja moze se kombinovati gla dovanje s urinoterapijom ili jednostavno ograniciti se na pijenje vlastite mokrae. Na primer, evo sta pise D. Armstrong o lece nju zutice: ,,Treba napomenuti, da je zutica - samo simptom hronicnog ili akutnog poremeaja rada jetre (po pravilu, ,,akutni poremeaj rada jetre"javlja se od virusa hepatitisa). Prvi, najtezi slucaj zutice s kojim sam se sukobio, bio je na samom pocetku mog rada kao urinoterapeuta. Za izlecenje je trebalo 10 dana urinskog gladovanja i pijenja vode. (Urinsko gladovanje, prema Armstrong/!,obuhvata: gladovanje, upotrebu dnevne kolicine mo krae, vode po potrebi i dvosatna utrljavanje u telo stare mokrae, tj. mokrae sa blagim mirisom amonijaka). Ranije nisam imao posla sa zuticom, ali u slucajevima, kada mi se desavalo da je lecim, bilo je interesantno posmatrati kako zutica nestaje prva 2-3 dana lecenja. Zatim se pri produzavanju lecenja smenjuje sa tako svezom i zdravom bojom lica, koju imaju samo devojcice-mlekariee! Za takav preobrazaj potrebno je najvise 10 dana". Primer. ,,Moj sinje, dok je bio bolestan (bolovao je 6 meseci od Botkinove bolesti i lezao je u bolnici), pio mokrau (ocigledno, pio je svu svoju dnevnu mokrau) po 2 - 3 dana, i sada je sve normalno".

Posebni dani u lunarnom mesceu kod Indusa. - Primedba prevodioca. 118 119

Dve supene kasike smese preliti sa pola litra sveze vode i ostaviti da odstoji preko noi. Ujutro kuvati da kljuca 5 minu ta, ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Uzimati po 3/4 case 15 minuta pre jela. U datoj smesi biljke ispoljavaju sledee dejstvo: bokvica - otvara zucne kanale u jetri; vodopija - poboljsava razmenu materija (smatra se najkorisnijom biljkom kod oboljenja jetre i posebno zutice); kantarion - ispoljava antimikrobno, protivupalno, stimulisue dejstvo, otklanja bolove, izbacuje zuc i slicno (njegovi fitoncidi unistavaju viruse hepatitisa i zutice); cvetovi smilja - pojacavaju sekreciju zuci, poveavaju tonus zucne kese, podsticu oticanje zuci, menjaju lepljivost i hemijski sastav zu ci, prekidaju povraanje, mucninu; neven, zahvaljujui svojim fitoncidnim svojstvima, lei upalu; kamilica - isteruje gasove, preznojava, smiruje bolove i grceve, smeksava; kora krusine - deluje kao slab i bezopasan purgativ, normalizuje stolicu, sa drzi fitoncide, koji mogu unistavati viruse. Smilje, cvetovi Kantarion, trava

13

podstice cisenje creva i probavu, posebno pomaze kod obo ljenja jetre; seme lana - pri kuvanju daje gustu sluz, koja ima blago purgativno, oblagajue i smeksavajue dejstvo (sprecava asimilaciju toksina u sluzokozu creva); rusomaca - podstice normalizaciju razmene materija; nana - izbacuje gasove, pre znojava, poboljsava probavu, smanjuje muku (gaenje); jetreni caj - ima izrazeno diureticno dejstvo, podstice brzo izbacivanje zucne sljake i toksina iz organizma; hajducka trava - podstice rastvaranje zuci i ima protivparazitna svojstva (neophodna za unistavanje virusa hepatitisa); sipak - izbacuje gasove i zuc, ima stimulisua i baktericidna svojstva.

kopriva (Lamiurn album), trava Breza, pupoljci

Mrtva Jasika (Populus tremula), kora (zamena iva, vrba) Kantarion, trava

50 grama 50 grama 40 grama 30 grama

60 grama 50 grama

Kopitnjaka (Asarum europaeum), trava 30 grama Lan (Linum usitatissimnni), seme 20 grama Rusomaca (Capsella burs a-pas to ris tried.), trava 20 grama Nana (Mentha arvensis), lise 30 grama Jetreni caj (Pediciilaris comosa), trava 40 grama Hajducka trava {Achillea mi lie juli um), trava 30 grama Sipak, plodovi 50 grama Uzeti 2 - 3 supene kasike smese, preliti sa 3 case kljucale vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzimati po pola case 2 puta dnevno 15 minuta pre jela mesec dana. Napraviti pauzu od dve nedelje i kuru ponoviti. U toj smesi biljke ispoljavaju sledee dejstvo: kopitnjak - otrovna biljka (tj. ima jake fitoncide protiv virusa i bakterija),

13

Dve supene kasike isitnjene smese preliti sa pola litra sve ze vode uvece i ostaviti da odstoji preko noi. Ujutro kuvati dok ne prokljuca, ostaviti da se ohladi i procediti. Uzimati po 1/4 case 15-20 minuta pre jela. U toj smesi mrtva kopriva je - prirodno sredstvo za cise nje i reprodukciju krvi; pupoljci breze - jako protivparazitno sredstvo; jasika (iva, vrba) - jako dezinfikujue (deluje na mikroparazite krvi) i diureticno sredstvo. Kod hronicnog hepatitisa sa zuticom preporucuje se sledea smesa: Veronika {Veronica officinalis), trava 30 grama Zecja loboda (Hieracium pilosella), trava 40 grama Neven, cvetovi Divlja verbena (Verbena officinalis), lise Vresak (Calluna vulgaris), trava Breza, majski listovi Rusa (Chelidonium majus), trava Sipak, plodovi 40 grama 20 grama 30 grama 30 grama 20 grama 40 grama 121

Stabljika sa lisem. - Primedbaprevodioca.

120

Uzeti 4 supene kasike (uvrsene) isitnjene smese, preliti li trom sveze vode, ostaviti da odstoji 30 minuta, postaviti na vatru i dovesti do kljucanja, kuvati 1-2 minuta, skinuti sa vatre, dobro poklopiti i ostaviti da odstoji 2 sata, a zatim procediti. Uzimati po jednu casu 3-4 puta dnevno. H Razlicak (Centaurea cyanus), cvetovi - 30 grama. Kafenu kasiku cvetova preliti jednom casom kljucale vode, ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Uzimati po pola case 2 - 3 puta dnevno 30 minuta pre jela. Koti hronicnog hepatitisa: Kantarion Troskot Vodopija (cikorija) Smilje Kamilica, cvetovi Krusina, kora Neven, cvetovi 40 grama 20 grama 30 grama 40 grama 10 grama 30 grama 30 grama

lita sa 150 mililitara kljucale vode) i ostaviti da odstoji 3 sata, pa procediti. Uzimati po jednu supenu kasiku 4 puta dnevno. Rastavi, trava Kantarion, cvetovi Povratic (Tanacetum vulgare) Hajducka trava, trava Kamilica, cvetovi Cicak (Arctium lappa), koren Sipak, plodovi Zalfija, trava O m a n (Inula he/enium), koren Troskot, trava Cicak, listovi ubrani u maju Petrovac (Agrimonia eupatoria), trava H 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama 10 grama

Uzeti uvece 20 grama smese, preliti je sa 400 mililitara sve ze vode, ostaviti da odstoji preko noi i ujutro kuvati da kljuca 5-7 minuta. Piti po 3 case dnevno. H Selcu (Levisticum officinale), koren Jagoda sumska (I'ragaria vesca), lise Zutilica (Genista tinetoria), trava Vresak, cvetovi 50 grama 50 grama 30 grama 30 grama

Uzeti 4 supene kasike smese na litar kljucale vode, ostaviti da odstoji u zatvorenoj posudi 2 - 3 sata. Uzimati po jednu treinu do polovine case 3 puta dnevno kod hronicnog h e patitisa. Kod ciroze jetre uzimati treinu case 2 puta dnev no 30 minuta pre jela. Uzeti 40 grama isitnjene zelene ovsane slame, preliti sa li trom vode, kuvati tla kljuca 5 - 6 minuta, procediti. Uzimati po pola case 3 0 - 4 0 minuta pre jela najmanje 3 puta dnev no tokom 20-25 dana koti hronicnog hepatitisa.

Hf Uzeti 30 grama isitnjene smese, preliti je litrom vode, ostaviti da odstoji 30 minuta, staviti na vatru i kuvati da kljuca 2 minuta, ostaviti tla odstoji 2 sata i procediti. Uzi mati po cetvrtinu case 3 puta dnevno jedan sat posle jela. H Uzeti 4grama semena ili listova selena,preliti ih sa 150 mili litara hladne vode (moze se jedna kafena kasika semena prc-

chf Uzeti 3 kafene kasike podzemnog stabla sa korenjem mla dih izdanaka ili trave spargle (Asparagus officinalis), osta viti da odstoji u casi kljucale vode, procediti i piti po 2 - 3 supene kasike pre jela kod hronicnog hepatitisa. H Uzeti kafenu kasiku trave vcro\\\\^(Veronica ehamaedrys L.), ostaviti da odstoji pola sata u casi kljucale vo de, procediti i uzimati po cetvrtinu case 3 puta dnevno 123

122

kod virusnog hepatitisa, kao i kod bolova u 'zglobovima, raznih koznih ospi i kao sredstvo za izbacivanje zuci. Kamilica, cvetovi Jagoda sumska, plodovi Sipak, kitice (cvetni listii) Rastavi, izdanci Bela breza, lise Smilje, cvetovi Neven, cvetovi Mrtva kopriva, trava 20 20 20 30 10 30 15 15 grama grama grama grama grama grama grama grama

H> Protiv kamenja u jetri narodna medicina preporucuje: samleti u masini za meso casu semena od konoplje, pomesa ti sa 3 case svezeg nepasterizovanog mleka, kuvati dok ne ostane jedna casa i vrue procediti. Piti nataste 5 dana po jednu casu dnevno. Posle 10 dana ponoviti. Ne jesti nista ljuto. Moze se pojaviti jak bol u jetri, ali treba izdrzati. Po sle godinu dana ponoviti kuru lecenja. H/ Kod oboljenja jetre i kamenja u zuci preporucuje se piti svez sok od citave biljke ugas {Nasturtium officinale) - po jednu kafenu kasicicu 3 puta dnevno. Kod upale jetre preporucuje se piti smesu mleka sa pivom: pola litra mleka pomesati sa litrom piva. Uzimati po jednu do jednu i po casu pre jela. Z;\ lecenje infektivne zutica narodna medicina preporucu je smesu: casa vrueg kljucalog mleka, casa vrue vode, 2 supene kasike soka od mladih izdanaka hmelja. Ta smesa se pije topla tokom dana. Zimi se umesto soka od hmelja uzimaju 2 supene kasike isitnjenih sisarki hmelja, potopi u smesu mleka sa vodom i ostavi da odstoji preko noi. Taj ekstrakt se pije tokom dana. Preporucuje se uzimati ga 10-12 dana. Kod hronicnog hepatitisa, koji prelazi u cirozu jetre, u na rodnoj medicini se uzimaju sledei odvari: ® Uzeti 3 kilograma jecma, oprati ga od prasine, preliti sa 6 litara vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Zatim staviti na vatru i kuvati sve dotle, dok ne ostane jedan litar vode. Skinuti sa vatre, ohladiti, procediti i iscediti. Uzimati po cetvrtinu case 3 puta dnevno jedan sat pre jela. Uzeti jedan kilogram ovsa, oprati ga, preliti sa 10 litara vode, staviti na vatru i kuvati dok ne ostanu 2 litra. Proce diti, dodati jedan kilogram meda i 100 grama maslaca i 125

?v

Uzeti 2 supene kasike smese, preliti sa 3 case kljucale vode, ostaviti da odstoji 3 sata i uzimati po 150 grama 3 puta dnevno 3 0 - 4 0 minuta pre jela za vreme lecenja hronicnog hepatitisa. Hf Uzeti 3 kafene kasicice isitnjene trave krasuljka (Bellis perennis), ostaviti da odstoji u pola case hladne, prokuvane, vode 2 - 3 sata i procediti. Uzimati po pola case 3 puta dnevno pre jela kod hronicnog hepatitisa. c*> Ukoliko se pojave jaki bolovi ispod desnog rebra, na to me sto staviti vruu oblogu i popiti pola case maslinovog ulja. Za ublazavanje bolova u jetri narodni lekari predlazu: ce tvrtinu case dobrog maslinovog ulja pomesati sa cetvrti nom case soka od grejpfruta. Popiti uvece, ali najranije 2 sata posle vecere. Prethodno uraditi klistir, da bi ocistili creva. Zatim lei u postelju i okrenuti se na desni bok. Uju tro ponoviti klistiranje. U slucaju potrebe lecenje se moze ponoviti posle 4 - 5 dana. Hf Prost narodni lek kod oboljenja jetre: pomesati pola case rasola sa istom kolicinom soka od svezeg paradajza i piti 3 puta dnevno posle jela. M o z e se uzimati uporedo sa eks traktima lekovitih trava. 124

®

kuvati jos 10-15 minuta. Skinuti sa vatre i ohladiti. Uzima ti po jednu supenu kasiku 3 puta dnevno jedan sat pre jela. Ukoliko beonjace pozute i pojavi se blago zutilo na kozi, tada treba istovremeno sa uzimanjem ekstrakta, radi poboljsa nja raspolozenja, primenjivati tople klistire sa odvarom od cve tova kamilice (2-3 puta nedeljno). Bolesnicima je potreban ograniceni rezim, fizicki i psihic ki mir, iz ishrane izbaciti hranu koja nadrazuje i lekove (osim lekova koji su potpuno indikativni - dozvoljeni). Obolele od hronicnog hepatitisa treba osloboditi od rada koji je vezan za znatna fizicka naprezanja, vibracije,potrese, ubrzani tempo, kon takte sa fosforom, arsenikom i drugim otrovnim materijama. Preporucuje se mirovanje, tiha, opustajua muzika, odmor, krace setnje ujutro i uvece pred spavanje. Terapije cisenja. Mogu se raditi jednostavne terapije ci senja, koje ne optereuju organizam: sisanje biljnog ulja uju tro nataste i klistiri sa limunovim sokom i jabukovim siretom. Uvece se moze primenjivati ideomotorno cisenje jetre - oko 10-15 minuta zamisljati kako ona vibrira, podrhtava, skuplja se i siri. Lekovita gimnastika sastoji se iz jednostavnih vezbi: h o danje u mestu, savijanje tele napred i u stranu, kruzenje telom, cucnjevi, odbijanje od zida (za ljude koji su jako slabi) ili poda, blago masiranje tela oko jetre. Lecenje vodom. Kod intenziviranja hronicnog hepatitisa svakoga dana treba primenjivati kupke za smirenje (35-36° C). Radi zasienja organizma energijom i ispiranja sljake (ne cistoa) veoma je dobro kontrastno tusiranje, po 10--15 kontra sta (vrua voda 40-45° C - 3 0 - 6 0 sekundi, hladna voda 15-20° C - oko 5 sekundi). Terapiju primenjivati 2 - 3 puta dnevno. Veoma je dobro ukoliko se 10-15 minuta pre kontrastnog tusiranja u kozu utrlja stari urin. Radi otklanjanja svraba koze primenjivati uobicajene kup ke (36-37° C) u trajanju 15-20 minuta svakoga dana ili svakog drugog dana.

126

Odlicno pomaze ako se dva puta dnevno operu noge u prohladnoj vodi. Dijeta. Terapija sa dijetom namenjena je za otklanjanje optereenja jetre, smanjenje upalno-distroficnih i destruktiv nih promena u njoj, sprecavanje prelaska oboljenja u cirozu jetre. Ishrana mora biti maksimalno laka (sveza, odvojena, sa pravilnom kombinacijom hranljivih produkata,pravilnim redosledom uzimanja hrane u jednom obroku i tokom dana, ne jesti nou) i da sadrzi zive fermente, koji podsticu samovarenje hrane, smanjujui samim tim optereenje probavnog sistema obolelog coveka. To su, uglavnom, svezi sokovi - od sargarepe, jabuka, sargarepe i cvekle, jabuke i cvekle; voni sokovi od svezih jagoda kiselog ukusa - mahovice (Oxycoccus palustris), kartopa (Viburnum opulus), maline i drugih. Sto vise upotreblja vati jela od svezeg povra (prema sezoni). Moze se pripremati dorucak i vecera sa voem. Dnevni obrok treba da sadrzi razne monolitne kase, jela od proklijale psenice. Povremno se moze jesti mlad kravlji sir, rovito kuvana jaja, pilee meso i riba koja nije masna. Za pripremanje hrane upotrebljavati biljno ulje i pretoplieni maslac. Jesti orahe i semena i, naravno, piti odvare (cajeve) i ekstrakte od trava sa medom, kao i kiselomlecne pro dukte. Takva hrana omoguava da se organizam zasiti obiljem prirodnih vitamina iz grupe B, vitaminima C, A, E, mikroelementima i bioloski aktivnim materijama i fitoncidima. Umesto soli preporucuje se koristiti samleveni osuseni morski kupus. Kolicina tecnosti ne ogranicava se, najbolje je unositi je pi jenjem svezih sokova od voa, jagodastog voa i povra, uzima njem kompota, ekstrakta od sipka, odvara i ekstrakta od trava pripremljenih sa protijevom vodom. Kolicina hrane tokom dana ne srne biti velika - jesti 3-4 puta dnevno. Na primer, prvi obrok ujutro - sveze isceden sok, drugi - salata i kasa, trei - voe i mlad kravlji sir, cetvrti - od var (caj) od trava sa medom i semenke. Zabranjeni su: tesko rastvorljive masti (govee, ovcje, guscje, svinjsko salo-loj i slicno), losos, ekstraktivne materi127

je (odvari od ribe, mesa, gljiva, buljoni i supe-corbe od njih), produkti koji su bogati holesterinom (mozak, riblje ulje, jetra, srce, bubrezi itd.), przena jela, kakao, suhomesnati proizvodi, konzerve, mirodije i ljuti zacini (luk, beli luk, senf, paprika, ja ko sirce i drugi), suvise slana hrana, alkoholni napici, kolaci sa masnim kremom i druga hladna jela i napici. Meutim, karakter dijete moze se bitno menjati u zavisno sti od tezine stanja bolesnika, oblika osteenja jetre i karakteri stika individualne konstitucije bolesnika. Kod zatvora korisni su: suve sljive, kuvana cvekla, sargarepa, med, svez kefir (jogurt) i kiselo mleko. Ukoliko je kod obolelih od kolitisa i hepatitisa neredovna stolica, piti ekstrakt od sledeih trava: Slatko drvce (Glycyrfhizaglabra), koren Rusa, trava Kantarion, trava Nana (menta), lise Kamilica, cvetovi 10 grama 20 grama 20 grama 20 grama 10 grama

Kicica {Centaurium ervthruea), trava Morac (Foeniatlum vulgarc), plodovi Kim (Caruni carvi), plodovi L a n , seme Pv

20 grama 10 grama 10 grama 20 grama

Supenu kasiku smese preliti casom kljucale vode, ostaviti da odstoji 2 sata na toplom mestu i procediti. Uzimati po cetvrtinu case 3 puta dnevno jedan sat posle jela. 30 grama koren 30 grama 20 grama 20 grama 20 grama 30 grama

Krusina, kora Grcica (Menyanthes trifoliata), lise Lincura (Geutiuna lu tea), Rusa, trava Maslacak, koren Nana, lise

P*> Dve supene kasike isitnjene smese preliti sa pola litra vo de, kuvati do kljucanja, ostaviti da odstoji 2 sata i procedi ti. Uzimati po jednu casu 2 puta dnevno pre jela. Klimatsko lecenja. Preporucuje se sto duzi boravak na svezem vazduhu, vazdusne kupke za vreme toplog godisnjeg doba u trajanju od 30 minuta do 2 sata. Suncane kupke primenjivati prema licnom oseanju. Profilaksa se sastoji u sprecavanju virusnih hepatitisa, uzdr zavanju od konzumiranja alkohola, izbegavanja i neutralisanja industrijskih i kuanskih trovanja, u ogranicavanju uzimanja niza lekova, u jacanju organizma prirodnim sredstvima. Terapija m e d o m . Jetra ima potrebu za mikroelementima, koji se u dovoljnim kolicinama sadrze u medu. M e d daje ener getski materijal jetri, ublazava u njoj i zucnim kanalima upalni proces, a ujedno je i dobro sredstvo za izbacivanje zuci. M e d je indikativan kod hronicnog hepatitisa, kamena u zuci i posle odstranjivanja zucne kese. Pri prepisivanju meda bolesnicima sa oboljenjem jetre i zucnih kanala treba imati u vidu procenat kiseline u zeludacnom soku. Tako, na primer,

129

Pv Uzeti 2 supene kasike smese, preliti sa pola litra kljucale vode, ostaviti da odstoji 30 minuta, kuvati da kljuca 1-2 minuta, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzimati po 100 grama 2 puta dnevno pre jela. Kantarion, trava Krusina, kora Smilje, trava 20 grama 20 grama 20 grama

P*> Navedene trave pomesati i preliti sa jednim litrom kljucale vode, ostaviti da odstoji 1-2 sata, popiti tokom dana u pet obroka (piti 20-25 dana). Radi odrzavanja redovne stolice kod hepatitisa piti eks trakt od sledeih trava: Krusina, kora Nana, lise

128

20 grama 20 grama

kod hronicnog holecistitisa i gastritisa sa uveanim procentom kiseline med treba uzimati 3 puta dnevno 1,5-3 sata pre jela. ® Supenu kasiku meda rastvoriti u casi tople vode (37° C) i popiti odjednom. Treba piti svakoga dana tokom 1,5-2 meseca, 2 kure godisnje - u prolee i ujesen. Kod kamena u zuci i gastritisa sa smanjenim procentom kiseline med uzimati na isti nacin - supena kasika na casu tople vode (u jednom obroku), ali piti polako, 10-15 minuta pre je la, 3 puta dnevno. Kod oboljenja jetre i zucnih kanala sa normalnim procentom kiseline u zeludacnom soku takode treba 3 puta dnevno piti po casu vode sa medom, ali 45 mi nuta pre jela. U svim navedenim slucajevima primenjuju se 2 kure lecenja - u prolee i u jesen. Kod hronicnog hepatitisa narodna medicina preporucuje da se uzima mahovica sa medom. Mahovicu (jarebiku) treba isitniti (izgnjeciti) i pomesati sa medom (da ukus bude kiselo-sladak). Uzimati po jednu supenu kasiku 3 puta dnevno.

P%) Na jetru blagotvorno deluje smesa sledeih sokova: Sok od cvekle Sok od rena Sok od limuna 300 grama 300 grama 300 grama

Prirodni med 300 grama Sve dobro izmesati da bi se rastvorio med. Uzimati po jed nu supenu kasiku 30 minuta pre jela. Kada se potrosi sva smesa napraviti pauzu od mesec dana, a zatim pripremiti sledeu por ciju. Ukupno treba uzeti 3 porcije. M u m i j o . Za lecenje i obnavljanje funkcije jetre predlaze se uzimati mumijo. Uzeti 15 grama mumijo i rastvoriti u 500 mililitara (pola litra) kljucale vode temperature 60-70° C. Za kuru lecenja potrebno je 60 grama. Kura lecenja traje 21 dan. Lecenje se pocinje sa uzimanjem 30 kapi, postepeno poveavajui dozu do 60 kapi. Tako piti 7 dana. Dalje uzimati po jednu kafenu kasicicu 2 puta dnevno 30 minuta pre jela. Uz to piti voni sok, mleko ili mineralnu vodu. Mumijo poboljsava asimilaciju u probavnom kanalu, upija nje kiseonika i lucenje ugljenicne kiseline u tkivima jetre, zeluca i debelog creva. Obnavlja se disajni koeficijent u jetri i smanjuje sadrzaj seera u krvi. Poveava se kolicina nukleinskih kiselina. . Uzeti 3 grama mumijo i rastvoriti u 3 litra kljucale vode. Uzimati 3 puta dnevno po jednu casu na pola sada pre jela 10 dana, a zatim napraviti pauzu od 5 dana. Leciti se do ozdravljenja.

®

Ukoliko nemate mahovicu, mozete uzeti sok od kartopa sa medom. To je kvalitetna zamena. ® Prema narodnoj medicini kod oboljenja jetre uzeti crnu rotkvu, odrezati joj vrh (1,5 centimetar ispod lisa), izdubi ti je i u unutra sipati seer. Zatvoriti udubljen je sa odreza nim vrhom (bez lisa) i staviti repu u ciniju (zdelu), tako da ,,poklopac" bude odozgo. Posle 24 sata u udubljenju re pe pojavie se sok, kojeg uzimati po jednu kafenu kasicicu 3 puta dnevno pre jela i pred spavanje. Sibirski narodni lek kod hronicnog hepatitisa: izrendati crnu rotkvu i iscediti sok kroz gazu. Dobro izmesati jedan litar soka sa 400 grama tecnog meda. Uzimati po 2 supene kasike 3 puta dnevno pre jela i pred spavanje.

®

Fitoterapija. Glavna namena lekovitih biljaka u lecenju hronicnog hepatitisa je da se poboljsa lucenje zuci i sekrecija fermenata, da se dejstvuje protiv upala i alergijskih reakcija, kao i da se otklone spazmi. U tu svrhu se koriste ekstrakti i ovari (cajevi) od smesa biljaka. Ekstrakte je najbolje priprema ti u termosu (2-3 supene kasike isitnjene smese na pola litra 131

130

vode) i uzimati ih pre jela u toplom stanju - na 3-4 puta. Tra janje lecenja - najmanje pola godine. Posle svaka 2 meseca na praviti dvoneeljnu pauzu. Pelen, trava Smilje, trava Rastavi, trava Kukuruzna stigma (svila) Breza, listovi Mirodija, seme Zova, cvetovi Sipak, plodovi 10 grama 20 grama 20 grama 20 grama 10 grama 10 grama 10 grama 200 grama

(Helleborus caucasicwn).T c\ biljka je otrovna i deluje na pato gene gljivice, viruse i mikrobe, koji zive u krvi, limfi i meduelijskoj tecnosti. Samo kura od godinu dana primene mrazovnjaka moze sigurno garantovati daje sa raznim infekcija ma u organizmu zavrseno. Osim toga, mrazovnjak podstice obnavljanje razmene materija i preporouje funkciju jetre. Treba ga uzimati uvece, 2 - 3 sata pre spavanja. Upravo u to vreme on najpovoljnije deluje na jetru. Doza: pola kasicice za senf sa kafenom kasikom meda. ® Marijanski cicak (Silybum marianum gaertn.). Ta trava je veoma korisna za jetru. O n a sadrzi blage fitoncide koji bla gotvorno uticu na jetru i njene funkcije. Pomou nje leci se hepatitis, ciroza jetre, zutica, kolitis, holecistitis i upala zucnih kanala. O n a izbacuje iz organizma toksine i radija ciju. Predlazem vam daje koristite za lecenje jetre. Recept je prost: uzimati po jednu kafenu kasicicu semena (celog ili samlevenog) marijanskog cicka 2 puta dnevno, ujutro i uvece, pre jela. Za jednu kuru lecenja potrebno je 100 grama marijanskog cicka. Posle prekida od jedne do tri nedelje kura se moze ponoviti. Ljudi, koji su koristili marijanski cicak za lecenje jetre, ve oma su zadovoljni njime. U proseku potrebne su dve kure lece nja da bi se jetra normalizovala. Preporuke jogista kod lecenja zutice i hepatitisa (prema Svami Sivanande) Ove preporuke mogu se koristiti kao samostalno lecenje ili kao dopuna opisanim metodima lecenja. Lecenje se sastoji u primeni terapija koje ciste i jacaju orga nizam, kao i regulisanju ishrane. ® Ujutro, cim se oboleli od zutice probudi, treba da uradi te rapiju cisenja pod nazivom ,,Sa/jadza-basti-krijja". Nje na sustina je sleea: popiti specijalni rastvor, a zatim ga 133

i

Dve supene kasike isitnjene smese preliti sa 2 case kljucale vode, ostaviti da odstoji 30 minuta i procediti. Uzimati po pola case 3 puta dnevno pre jela u toplom stanju tokom 2 - 3 nedelje. Zatim napraviti pauzu od 7 dana i ponoviti kuru. Smilje, cvetovi Neven, cvetovi Rusa, trava Kamilica, cvetovi Kantarion, cvetovi Breza, mlado lise Kopriva, lise Zilo vlak Sipak, plodovi (bokvica), lise 50 grama 20 grama 20 grama 20 grama 30 grama 30 grama 20 grama 20 grama 200 grama

Dve supene kasike smese preliti sa pola litra kljucale vo de, ostaviti da odstoji jedan sat na toplom mestu i procediti. Uzimati po pola case 3 puta dnevno 30 minuta pre jela tokom mesec i po dana. Zatim napraviti pauzu od dve nedelje.Taj eks trakt je koristan kod intenziviranja oboljenja. ® Zbog toga, sto je virusnu infekciju veoma tesko sanirati i izbaciti iz organizma, preporucujem da se posle lecenja he patitisa godinu dana Lecite sa kavkaskim mrazovnjakom

132

pomou posebnih vezbi protezati kroz probavni trakt i izbaci ti iz organizma. Voda ispira raspadnutu zuc i sluz iz zeluca i tankog creva, zatim dospeva u debeio crevo i razreuje njihov sadrzaj, koji se izbacuje iz organizma zajedno sa ekskrementom i otrovnim materijama. Jogisti tvrde, da nijedan poznati purgativ, nikakav klistir nisu u stanju da to urade tako nesko dljivo i tako efikasno, kao sto to cini Sahadza-basti-krijja. U toj terapiji limunov sok istovremeno predstavlja lek i di jetetski produkt, posto ima neko purgativno dejstvo. On smesi daje prijatan ukus i sadrzi izvesnu kolicinu kalcijuma, koji je apsolutno potreban za odrzavanje zdravlja. Rastvor se priprema na sleei nacin: pola case limunovog soka (u nasim uslovima moze se uzeti bik) koji prirodni kiseli produkt-namirnica - mahovica, kartop, malina i slicno) i kafe nu kasicicu soli (prvenstveno uzeti morsku nerafiniranu so, jer so sprecava asimilaciju vode i time olaksava njen prolazak kroz probavni trakt), preliti sa 1,5 litar ciste (protijeve ili izvorske) tople vode i dobijenu smesu ispiti. Da bi se voda provela kroz probavni kanal, treba odmah uraditi sledee vezbe: lei na leda i vezbati Viparita-karani (opis vezbe sledi) 4-5 minuta, zatim Majurasanu - 3-4 puta i Padahastasanu - 4 - 5 puta.Taj, ko nije u stanju da vc/ba MHjurasanu, neka 5-6 puta odvezba Salabhasanu. U narednih pet minuta javlja se velika potreba za defekacijom. U zavisnosti od individualne konstitucije, uzrasta i stanja creva, neki ljudi, mozda, treba navedenim vezbama da doda ju jos Bhudzangasanu, Ardha-cakrasanu i Dhanurasanu. Zajedno sa prethodnim vezbama one daju dobre rezultate. Opisaemo navedene vezbe u jednostavnom obliku. ® Viparita-karani. Lei na pod na leda, ispod glave ne srne se nista stavljati. Noge ispruziti, ruke niz telo, dlanove pri ljubiti uz pod. Polako podizati noge priblizno do ugla oil 30 stepeni i zadrzati ih u (om polozaju. Opirui se rukama o pod, podii noge u vertikalni polozaj i u tom polozaju

se zadrzati nekoliko sekundi. Produzi ti podizati noge, savijajui ih ,,prema sebi", odvojivsi karlicu od poda. Uhvatiti rukama slabine (krsta), a laktove osloniti na pod. Pridrzavajui telo na rukama ispraviti trup. Glava lezi na podu,le da su ispravljena, noge ispruzene vertikalno uvis (zauzeti polozaj prikazan na slici 6). Vezbu treba zavrsavati pazljivo i bez zurbe. Radi toga treba saviti noge prema glavi, ruke spustiti i priljubiti dlanovima na pod i, oslanjajui se rukama o pod, ve oma polako i pazljivo - kicmeni prsljen za prsljenom - spustiti trup (telo) na pod. Opustiti noge i malo odlezati na leima, opustivsi citavo telo. Tokom vezbe zadrzava se slaba Mulabandha (kontrakcija misia anusa).Te kontrakcije ne dozvoljavaju da se energetsko polje coveka podize uvis.

$ m

6

_

Z a v r s n j p o / o

.

zaj Viparita-karani, u kome se 2-5 treba zadrzati minuta.

Lekovito dejstvo. Klasicni traktati o Jogi tvrde, da vezbanje Viparita-karam-niudn' odrzava mladost u telu. Koza se ne smezurava i kosa ne sedi duze vremena.Ta vezba ispoljava sna zan blagotvorni uticaj na strukture, koje spadaju u Visma-granth\. ,,Visina" - oznacava deo vrata, a ,,granthi"- energetski cvor finog tela. Rec je o stimulaciji energetskog cvorista u predelu vrata. Na materijalnom nivou u to cvoriste spadaju stitasta i parastitasta (paratireoidna) zlezda, krajnici i druge tvorevine u vratu. Smatra se, da lucenja zlezda Visma-granthi ima glavni znacaj u borbi protiv oboljenja i podstice ocuvanje zdravlja, snage i mladosti. Stanje tih zlezda direktno se odrazava na rad svih ostalih zlezda za unutrasnju sekreciju. Eto zasto ta vezba otklanja zatvore, slabo varenje, anemiju, poveava apetit i opsti zivotni tonus organizma.

134

135

Usled stimulacije energije kretanja i energije vatre u struk turama spoljasnjih manifestacija zivota Vi pari ta-kara ni-mudra podstice neutralizaciju i unistavanje virusa, toksina i zucne slja ke u organizmu. Preokrenuti polozaj tela u Viparita-karmi-mudri otklanja deo optereenja u sistemu krvotoka, koji mora da savladava silu teze pri prolasku krvi u donje delove tela. Krv se sliva u organe trbusne duplje i gornje delove tela, posebno u vrat i glavu. Krvni sudovi nogu se odmaraju. Zato se mozak i stitasta zlezda dopunski snabdevaju i obilno ispiraju svezom krvlju. ® Salabhasana. Lei na pod licem okrenutim prema podu, istegnuti kicmu, podbradak spustiti na pod, ruke ispruziti niz telo. Stegnuti ruke u Vadzra-mudru - simbol munje

Prema stepenu uvezbanosti broj ponavljanja vezbe moze se poveati. Ko nema snage da podigne obe noge odjednom, neka u pocetku trenira samo sa naizmenicnim podizanje desne i leve noge. Snaga e se pojaviti sa praksom. ^o-Upozorenje! Pri vezbanju Salabhasane vrsi se pritisak na plu a i srce, zbog cega se ova vezba strogo zabranjuje licima sa slabim pluima i srcanim poremeajima. Lekovito dejstvo. Vezbanjem Salabhasane toniziraju (jaca ju) se i razrauju donji delovi tela i noge. Ta asana je veoma efikasno profilakticno sredstvo protiv radikulita (isijasa) i reumatskih simptoma u krstima. Posle nekoliko dana vezbanja pot puno se lece bolovi u krstima kod zena, koji se cesto javljaju za vreme menstruacija. Vezba pomaze da se oslobodite od reuma tizma ruku i nogu, kao i od neuralgije ishijalgusa. Osim toga, ona poveava izdrzljivost na svakodnevna zivotna optereenja. Zbog toga, sto se stvara pritisak u gornjem delu trupa, p o pijena voda sabija se u tanko crevo. Taj pritisak tonizuje i uve ava alveole plua, daje vitkost nogama, podstice brzo otklanja nje masnih naslaga na kukovima i bokovima struka. $1 Padahastasana. Padahastasanom S. Sivananda naziva kom binaciju od tri vezbe koje podsticu istezanje bokova, stomaka-grudi i leda.

Slika 7. - Zavrsni polozaj u Salabhasani.

Laksa varijanta.

(pesnice sa velikim prstima uvucenim u pesnicu). Staviti pesnice vertikalno na pod sa velikim prstima nadole. Ruke u laktovima mogu se malo saviti. Udahnuti i uz lagano izdisanje odgurivati se rukama od poda, istezui i podizui nazad-uvis sto vise desnu nogu. Udahnuti i spustiti nogu. Isto uraditi sa levom nogom. Ponoviti jos dva puta. Zatim podii obe noge. Sema disanja ista. Ponoviti jos dva puta sa obe noge. 136

Prvi deo vezbe. Stati uspravno, stopala rasiriti na rastojanje oko 2 5 - 3 0 centimetara. Tezinu tela ravnomerno rasporediti na stopala - ne oslanjati se ni na pete, ni na vrhove prstiju. Odvezbati laku Mula-bandhu (zategnuti i blago skupiti misie anusa). Noge treba da budu ispruzene i blago zategnute. Izdahnuti. Uz kontinuirano i lagano udisanje podii ispruzenu levu ruku iznad glave, lakat prisloniti uz levo uho. Polako izdisui, istezati kicmu udesno, ravnomerno saviti telo u desnu stranu, ne dozvoljavajui ,,lomljenje" kicme u krstima i zadrzavsi levo rame i levu ruku u stabilnom (nepromenjenom) polozaju. N o ge ne opustati i ne savijati ih u kolenima. Desna ruka klizi niz 137

renog grudnog kosa. Rukama se drzati za noge sto je mogue nize. Kartica i stomak se ne podizu, noge - kruto ispravljene. Izdisui, jos vise se nakloniti napred, istezui kicmu nadole. U pocetku se mozete potpomagati rukama. Uradivsi u najdonjem polozaju jedno-dva neduboka pot puna disanja (udisaj--izdisaj), sa ravnomernim udisajem podii se u uspravni polozaj. Izdisui, jos jednom se nakloniti u donji polozaj. Polako se ispraviti i opustiti. Cela vezba se radi 3-4 puta. Lekovito dejstvo. Vezba podstice odrzavanje gipkosti kic me, razvija misie leda i nogu, blagotvorno utice na sistem kr votoka, otklanja oboljenja bubrega, leci hronicne zatvore, slabo varenje, neuralgiju ishijalgusa i cini efikasno sredstvo za pove anje zivotnog tonusa celog organizma. ^·Upozorenje! Vezba je zabranjena za ljude koji pate od obo ljenja srca i hipertonije. Ukoliko terapija nije uspela. Ukoliko creva ne prorade posle primene Sahadza-basti-krijja, treba se jedan do dva dana uzdrzati od uzimanja hrane, jer to ukazuje na to, da je dvanaestopalacno crevo zablokirano slabo svarenim ostacima hrane. Posle gladovanja uraditi Sahadza-basti-krijja. ® Posle defekacije i umivanja - Sahadza-danda-dhauti - cisenje sadrzaja zeluca pomou cevcice.Ta terapija kod zutice stvarno ima carobno dejstvo. Radi toga se preporucuje uzeti dezinfekovanu zeludacnu sondu, zagrejati cistu vodu i piti je sve dotle, dok se potpuno ne napuni zeludac. Malo se nagnuti napred i potruditi se da potpuno progutate sondu - kroz nju treba da se izlije sadrzaj zeluca. Naravno, to zahteva odreeni trening, naviku i samokontrolu. Kod veine ljudi, cim kraj sonde ue malo dublje u grlo, moze se javiti potreba za povraanjem. Ne treba ocajavati. Po sle nedelju-dve upornih pokusaja sonda e doi do zeluca. Kada se kraj sonde nade u zelucu, sacekajte dok sadrzaj ze luca ne iscuri napolje. Preporucuje se ne zuriti sa izvlacenjem 139

Slika 8. - Padahastasana: a - bocno istezanje; b - istezanje stomaka i grudi; c - i stezanje leda.

desnu nogu prema peti. Zaustavite disanje na nekoliko sekun di u pauzi posle izdisaja. Polako udisui, ispravite telo i sa izdi sajem spustite ruke. Ponovite naklon ulevo. Drugi deo vezbe. Udisui podignite obe ruke, oba lakta prislonite uz glavu, izdahnite, sa udisajem ispraviti grudni kos i istegnuti se unazad u grudnom delu, istezui kicmu nazad-uvis. Polako izdisui produziti sa istezanjem, maksimalno se nakloniti unazad. Kicma se isteze nazad-uvis, savijajui se ravnomerno, a ne da se ,,lomi" u krstima (slabinama). Zadrzati se u krajnjem polozaju i posle izdisaja na nekoliko sekundi za ustaviti disanje. Trei deo vezbe. Udisui ispraviti se i, izdisui saviti te lo i ispruzene ruke napred u horizontalni polozaj. Udahnuti. Izdisui produziti savijati telo, trudei se da sakama ruku d o dirnete prste na nogama. Uhvativsi se rukama za golenice i udisui istegnuti kicmu unapred, savivsi se stoje mogue vise nazad-uvis.

Kartica se pri tom, obrnuto, naginje jos vise napred, sto mak tezi da se prisloni uz butine. Istezati ramena uvis, koliko vam dozvoljavaju ispruzene ruke kod zategnutih ramena i rasi138

sonde, ve sacekati 5-7 minuta, da bi zeludac konacno iscedio iz sebe ostatke vode i sluzi. Smatra se, da e u tom slucaju doi i do cisenja pankreasa (gusterace). Preporucuje se da se terapija ponovi. Posle toga izvui son du i dobro je oprati toplom vodom i sapunom. Lekovito dejstvo. Jogisti kazu, da ta terapija cisenja ot klanja i sprecava poremeaje u jetri, narusavanje kiselosti zeludacnog soka, nevarenje razlicitog porekla, zatvore, grceve, neuralgije, leukodermiju, gubu (lepru), kozna oboljenja, kataralne poremeaje i cak tuberkulozu. Po zavrsetku te terapije ne preporucuje se uzimati hranu narednih 2 0 - 3 0 minuta. Posle toga najbolje je pojesti rizu skuvanu u vodi sa malo pretopljenog maslaca ili neku drugu laku neutralnu hranu. Ne preporucuje se upotreba nicega ljutog, tvr dog, slanog, gorkog i kiselog. Jogisti ukazuju, da prvo ispiranje (Vamana-dhauti) cisti samo zeludac, a drugo (Sahadza-danda-dhauti) siri efekat ci senja siri efekat cisenja ,,dublje" - na pankreas (gusteracu) i dvanaestopalacno crevo. T i m e se ispoljava i efekat cisenja na jetru, zucnu kesu i zucne kanale. Sve joga vezbe za cisenje treba da se vezbaju ujutro na prazan zeludac. #· Kupanje. O n o sledi po zavrsetku Sahadza-danda-dhauti. Jogisti preporucuju da se vodena terapija primenjuje na sledei nacin. Prvo treba prohladnom vodom namociti sake ruku, oprati glavu, isprati oci i lice. Zatim udobno sesti u kadu, zagnjurivsi u vodu donji deo tela do pupka na ne koliko minuta. Posle toga politi vodom gornji deo tela i zavrsiti kupanje. Voda za kupanje treba da bude prijatno prohladna leti i malo topla - zimi.

straznjicu i zadnji deo karlicno-bedrenog zgloba. Posle toga polivati ostale delove tela, trljajui ih i polivajui prema individ u al n i m pot re b a ma. Posle tople vode telo obrisati peskirom d o k se ne osusi. M e u t i m posle p r o h l a d n e vode telo se nikada ne brise! J o gisti preporucuju da se m o k r o telo snazno istralja m o k r i m r u k a m a , pocevsi od stomaka. Z a t i m , stresti telo i obui se. S m a t r a se, da se tako m o z e u telu sacuvati ,,snaga vode". ® Agni-sara-dhauti broj jedan - osam puta, broj dva - ceti ri puta treba odvezbati posle kupanja. Agni-sara-dhautikrijja je ,,cisenje unutrasnjom vatrom". Broj jedan. Staviti sake ruku na struk - veliki prst pozadi, a ostala cetiri - na stomak. Udahnuti. Izdahnuti. Zadrzati di sanje i blago pritisnuti rastavljenim prstima stomak, trudei se da deo tela oko pupka pritisnete prema kicmi. Otpustiti prste. Ponavljati dok traje zadrska disanja. Udahnuti. Izdahnuti. Z a drzati disanje i ponoviti masazu. Broj dva. Stati uspravno. Staviti ruke na struk. Sake opu stiti. Izdahnuti, zadrzati disanje na izdisaju i privui podbra dak prema grudima. Udisui, uvlaciti prednje zidove stomaka prema kicmi naprezanjem muskulature zidova. Posle zavrsetka potpunog udisaja - do oseaja nadimanja - opustiti se i ne zurei izdahnuti.

^-Upozorenje!

Pri uvezbavanju Agni-sara-dhauti-krijja po trebna je razumna opreznost. Prekomerna revnost u vidu za drske disanja na izdisaju daje sporedne efekte, koji nepovoljno uticu na stanje srca. Lekovito dejstvo. Jogisti kazu, da je Agni-sara-dhautikrijja - savrseno unikatan metod prema svojoj efikasnosti za razvoj finog energetskog centra suncanog spleta i probavnih zlezda, koje se nalaze u tom delu tela. Ona brzo poveava zi votnu snagu celog organizma i nezamenjiva je kod lecenja bilo kojih oboljenja, posebno probavnih organa. Posle toga treba prosetati primenjujui posebno disanje. 141

Tusiranje. Obicno polivanje ili tusiranje jogisti preporucu ju da se vrsi na sledei nacin. Prvo polivati glavu, zatim dva-tri minuta mlaz vode usmeriti na pupak i polne organe i deset sekundi do minuta - na 140

Vradzana-pranajama. To je vezba disanja za vreme hoda nja. Vradzana-pranajamu treba praktikovati za vreme sva kodnevnih jutarnjih i vecernjih setnji na svezem i cistom vazduhu. Taj nacin disanja treba izvoditi na sledei nacin. Za vreme hodanja odrzavajte pravilan stav tela. Udisaj mora biti lagan, ravnomeran i dubok, u ritmu sa koracima. Udahnuti na cetiri ko raka (brojanjem do cetiri), zatim, ne zadrzavajui disanje, izdahnuti na sest koraka (odbrojavanja do sest). Udisaj mora biti pot pun, citavim grudima. Takav treba da bude i izdisaj - potpun. Pocetnici, posebno slabi i bolesni ljudi, po potrebi m o gu udisati i i/disati na isti broj koraka. Obicno posle nedelju dana vezbanja sve poteskoe i oseaji neudobnosti prestaju. Prema stepenu usvajanja ritmicnog disanja pri hodanju treba postepeno produziti udisaj do sest koraka i izdisaj - do osam koraka. Praktikujui takav ritam disanja trenirati nekoli ko nedelja. Zatim udisaj treba produziti do 8 koraka, a izdisaj - do 12. Postepeno treba dostii odnos pri kome se 18 koraka udise, a izdise - 36 koraka. Za obicnog coveka to je granica, koju se ne preporucuje prelaziti. U svakom slucaju, zapamti te: komfornost disanja je glavni kriterijum njegove pravilnosti. Odredite svoj ritam i pridrzavajte ga se. S. Sivananda savetuje da se tako uvezbava ta disajna vezba. Prvih nekoliko nedelja disite tako 2 minuta na pocetku setnje, 2 minuta u sredini i 2 minuta na kraju setnje, sto ukupno izno si 6 minuta za jednu setnju. Zatim postepeno poveajte do 3 minuta - u pocetku, sredini i na kraju, ukupno 9 minuta. Posle toga svaka serija se poveava za jedan minut, a zatim - jos za jedan minut... Postepeno e citava setnja biti ,,obuhvaena" vezbanjem Vradzana-pranajame. Lekovito dejstvo. Prema tvrdnji S. Sivanande, covek, koji ovlada Vradzana-pranajamom, ne treba da se boji tuberkuloze, gube, kolere i drugih teskih infektivnih oboljenja. U podne se preporucuje: kupanje,za vreme kojeg odvezbati Agni-sara-dhauti broj jedan - dvanaest puta i Sahadza-agni-sara-dhauti - trideset puta.

142

®

®

Sahadza-agni-dhauti je uprosena pranajama, koja akti vira unutrasnju vatru (agni) i pomou koje se vrsi cisenje (dhouti). Sedite na tabure ili stolicu tako, da vam leda budu ravna. Potpuno izdahnite. Pri izdisaju privucite podbradak na grudi i uvucite, koliko mozete, stomak (ali bez prekomernog napre zanja -jednostavno uvucite). Zadrzite disanje, koliko mozete, ali bez prenaprezanja. Ravnomerno udahnite. Ponavljajte 2 - 3 minuta. Lekovito dejstvo. Otklanja slabu probavu (raspaljujui ,,vatru za varenje hrane"), poveava apetit, smanjuje talozenje sala na stomaku, tonizuje polne organe, podstice preraspodc'lu semena i seksualne energije. Uvece - Vradzana-pranajama; Agni-sara-dhauti broj je dan - deset puta; Uddijana-bandha-mudra - cetiriputa; Pasci matanasana; Sirsasana; Pavana-muktasana; Sahadza-pranajama broj jedan, tri i devet. ® Uddijana-bandha-mudra. Pocetni polozaj - stojei, noge u sirini ramena. Ugao izmeu stopala - 45 stepeni. Malo se

Slika

9. - Uddijana-bandha-mudra.

Kako uvlaciti stomak

nageti napred i staviti ruke na butine iznad kolena. Udahnu ti i uz brzi naklon napred da grudi dodirnu butine snazno 143

izdahnuti kroz usta sav vazduh iz plua. Pri tom se javlja zvuk ,,ha-a-a!" istovremeno s tim snazno skupiti i zategnu ti anus (naziva se Mu'la-htuidha). Ispraviti se, izdahnuvsi s naporom ostatak vazduha iz plua i ne otpustajui Mulabandhu, i uvui stomak sto je mogue ,,dublje". Na mestu stomaka treba da se obrazuje udubljenje. Misii prednjih zidova stomaka moraju biti potpuno opusteni, inae se nee nista postii. Ostanite sa uvucenim stomakom stoje mogu e duze, zadrzavajui disanje na izdisaju. Zatim se opustite i udahnite. Uvlacenje stomaka treba ponoviti nekoliko puta. Ta vezba se vezba samo na prazan zeludac. Lekovito dejstvo. Udijana-banha-mudra jaca i razvija fine energetske strukture spoljasnjih manifestacija zivota, koje su odgovorne za toplotne sposobnosti organizma, stitei orga ne za probavu i organe mokranopolne sfere od svih moguih oboljenja, cime se obezbeduje opste zdravlje organizma i spre cava prevremeno starenje. ® Pascimatanasana. To je vezba koja podstice snazno raste zanje zadnje povrsine citavog tela, usled cega se aktiviraju energetski kanali i fine strukture covecjeg organizma. Lei na leda. Izdahnuti. Polako udisui ispruziti ruke iza gla ve. Uraditi blagu Mula-banhu (blago skupiti i zategnuti anus). Podizui ruke ispred sebe, sa izdisajem polako sesti (rastojanje

Mula-bhandom. Izdisui, opustiti se napred, trudei se da napra vite naklon prvenstveno na racun savijanja u karlicno-bedrenim zglobovima. Uhvatiti se rukama za stopala, privukavsi prema sebi prste nogu osnovama dlanova. U koliko to ne mozete postii, mo zete uraditi obican zahvat velikih prstiju nogu velikim, srednjim i kaziprstom ruku. Ukoliko i to bude nesavladiv problem uhva titi rukama golenice. Pri udisaju istegnuti kicmu napred-navise, trudei se da jos vise naldonite karlicu napred, ne savijajui pri tome noge u kolenima, stavljajui stomak na butine. Pri izdisaju istegnite se napred, slobodnim ,,obuhvatnim" pokretom, trudei se da telo potpuno stavite na butine. Kolena, po mogunosti, ne savijati. Ponoviti naizmenicno pokrete ,,istezanje - obuhvatanje" jos dva do tri puta, posle cega, potpuno izdahnuvsi, opustiti telo i ostati nepomican u najdonjem polozaju 10-15 sekundi. Ravnomerno udisui, polako sesti, a zatim lei i odmoriti se. Tajna pravilnog vezbanja te vezbe je: ne privlaciti glavu prema nogama, savijajui kicmu, ve se truditi da telo stoma kom gurate napred, pravei naklon sa karticom pri ispravljenoj i maksimalno istegnutoj kicmi - skoro sa nagibom unazad. Sto pala privlaciti prema sebi. Lekovito dejstvo. Zahvaljujui istezanju leda energetske sile aktiviraju deo tela oko krsta (slabina). To aktivira ,,probav im vatru", imunitet, unistava naslage sala u struku i, kako tvrde jogisti, ,,leci sve covecje bolesti". Vezba podstice lecenje netiralgije ishijalgusa, zatvora, he moroida, dijabetesa, zeludacno-crevnih oboljenja, medu kojima i akutnih, otklanja none polucije kod muskaraca, likvidira opstu mlitavost i slabost, cini telo snaznim, gipkim i izdrzljivim. --Upozorenje! Vezba je zabranjena ljudima kod kojih je uve ana jetra ili slezina, koji imaju kilu, i kod kojih postoje simpto mi akutnog apendicitisa.

Slika 10. - Zavrsni polozaj Pascimatanasane.

izmeu stopala je jednako duzini jednog stopala). Uz lagani udi saj ispruziti ruke uvis sa dlanovima okrenutim napreci, takode istegnuti kicmu, rasiriti grudni kos, prouzavajui sa blagom

144

Sirsasana je stoj

na glavi.

Kleknuti na kolena, zauzeti stav cetveronoske i staviti na pod laktove. Zabraviti prste i postaviti ramenjace tako da u 145

pritiska, krvarenja iz nosa, oboljenja organa sluha u akutnom ili hronicnom obliku,glaukoma ili sklonosti ka poveanju unu trasnjeg ocnog i lobanjskog pritiska, kao i oboljenja srca i krv nih sudova mozga. Savet. Nije obavezno primenjivati polozaj 3 na slici 11. Za starije i slabe ljude dovoljno je zauzeti polozaj 1 na slici 11, i vezba e dati svoj blagotvoran efekat. Vezbu savlaujte postepeno. To se posebno odnosi na lju de sa slabim krvnim sudovima glave i vratnim prsljenovima. Nagli pocetak moze dovesti do ozbiljnih trauma. Lekovito dejstvo. Izmeu povrsine Zemlje i Kosmosa deluju energetska strujanja i polja. Covecji organizam nalazi se u njima u vertikalnom polozaju (noge na Zemlji, a glava je usmerena prema Kosmosu) i u takvom polozaju sadejstvujc sa njima. Ukoliko se polozaj menja, to dovodi do potpu no drugog sadejstva, to izaziva usporeno (u pojedinim slu cajevima i preobrazaj) usmeravanje ,,strujanja unutrasnjeg vremena", usled cega dolazi do usporavanja procesa starenja. Vezba podstice obilno snabdevanje glave krvlju i na racun toga leci poremeaje vida, paradontozu, glavobolju i vrtoglavi ce nervnog porekla, histeriju, prekomerne none polucije, za tvore, poremeaje varenja hrane, oboljenja jetre i slezine i mno ga druga oboljenja. ® Pavana muktasana.

1 Slika IT.- Sirsasana - stoj na glavi:

2

J

1 - kako pravilno zauzeti pocetni polozaj;

2 - kako pravilno prei od pocetnog u zavrsni polozaj; 3 - krajnji polozaj asane.

odnosu na pod formiraju ugao od sezdeset stepeni.Teme glave postaviti u vrh tog ugla. Podii karlicu uvis, postepeno odvojiti noge od poda i polako ih ispravljati uvis. Za pocetak preporucuje se raditi samo prvi deo v e z b e - z a uzeti stav cetveronoske i spustiti glavu na ruke. To je u pocetku dovoljno. Postepeno ete potpuno savladati vezbu. Da bi izbegli pad na leda radite je pored zida. Disanje za vreme vezbanja je prirodno. Vezbu treba zavrsavati veoma polako i postepeno. Spustivsi noge na pod, prvo treba sesti na pete i tek posle toga podii glavu i staviti je na pesnice, koje prethodno postaviti jednu na drugu. U toj pozi ostati minimum jedan minut, posle cega, ne pravei nagle pokrete, lei na leda i opustiti se. Posle odvezbane Sirsasane uvek se morate opustiti lezei na leima. Vreme opustanja - najmanje polovina vremena pro vedenog dubei na glavi. ^ U p o z o r e n j e ! Najstrozijc se zabranjuje vezbati Sirsasanu ljudima koji pate od srcanih poremeaja, povisenog krvnog 146

Slika

12. - Zavrsni polozaj vezbe Pavana muktasana.

Tehnika vezbanja. Lei na pod na leda. Izdahnuti. Uz la gani udisaj ispruziti se, staviti ispravljene i zabravljene ruke ispod glave, odvezbati laganu Mula-bandhu (malo zategnuti i 147

nepregnuti anus). Izdahnuti. Pri udisaju saviti u kolenu desnu nogu i, ne odvajajui karlicu od poda, rukama snazno privu i desnu butinu prema telu. U tom polozaju zadrzati disanje 5-10 sekundi. Otpustiti nogu i izdisui vratiti je u pocetni polozaj. Pono viti vezbu sa levom nogom. Vratiti se u pocetni polozaj.To isto ponoviti, ali sa obe noge.Te tri faze vezbaju se tim redosledom, ni u kom slucaju ne srne se poceti sa levom nogom! Za vreme vezbanja disanje treba da bude spontano. Lekovito dejstvo. Vezba leci neurasteniju, poremeaj kise line u zelucu, normalizuje peristaltiku creva, sprecava nagomi lavanje gasova, podstice razvoj muskulature donjeg dela tela, sti mulise zivotnu aktivnost organa trbusne duplje i otklanja zatvor. ® Sahadza-pranajama. To su uprosene disajne vezbe, koje su dokazale svoju efikasnost na stotinama pacijenata, koji su bolovali od astme, tuberkuloze, pleuritisa, upale plua i raznih drugih hronicnih i akutnih oboljenja. Sahadza-pranajama-1 Lei na pod na leda, sastaviti pete, ruke ispruziti niz telo sa dlanovima okrenutim nagore, sake malo udaljiti od butina. Uz lagano i ravnomerno udisanje podii ispruzene ruke uvis i polako ih spustiti na pod iznad glave. Uz lagano i ravnomerno izdisanje vratiti ruke u pocetni polozaj. Ponavljati vezbu jedan minut. Pocetni polozaj - isti. Ruke ostaju na mestu. Udisui p o dii desnu nogu sto vise uvis i polako izdisui spustiti je u p o cetni polozaj. Ponoviti vezbu sa levom nogom. Naizmenicno podizui i spustajui noge disati u tom ritmu jedan minut. Zavrsiti vezbu i lezei sa sastavljenim petama odmoriti se pola do jednog minuta. Lekovito dejstvo. Ta vezba jaca i razvija plua i srce, leci reumatizam ruku i nogu kod starijih ljudi i predstavlja profilak ticno sredstvo protiv slucajnih prehlada i kaslja.

148

Sahadza-pranajama-3 Sesti na stolicu, ali obavezno sa potpuno ispravljenom kic m o m . Ravnomerno, snazno i potpuno udahnuti kroz nos - do oseaja blagog naduvavanja. Cim zavrsite udisaj, zadrzite disa nje i uradite sledee: istegnite vrat uvis i pritisnite podbradak uz jamicu (udubljenje) ispod vrata. Cim to uradite, moze se izdisati kroz nos. Izdisaj treba da traje duze od udisaja. Opisano disanje ponavljati 2 - 3 minuta. Lekovito dejstvo. Lei kijavicu i kasalj, predstavlja efika sno profilakticno sredstvo protiv infektivnih oboljenja. Jaca imunitet. Sahadza-pranajama--9 Stati uspravno, sa bokova sakama obuhvati grudni kos. Laktove zabaciti sto me mogue vise unazad. Izdahnuti. D u b o ko udahnuti kroz nos, skupiti i zategnuti anus i rukama snazno pritisnuti grudni kos, kao da ga gnjecite. Opustiti ruke. Zadr zati disanje i nekoliko puta ponoviti tu terapiju. Sa poslednjim skupljanjem potpuno izdahnuti kroz nos, kao da rukama isti skujete sav vazduh iz grudnog kosa. Opustiti se. Ponoviti jos 6-8 puta. Lekovito dejstvo. Jogisti smatraju, da ta vezba cini grudni kos elasticnijim, ujedno poveava zapreminu plua i podstice normalan rad plua i srca. Dopunski saveti za lecenje zutice i hepatitisa Posle jela - disati kroz desnu nozdrvu. Disanje kroz desnu nozdrvu stimulise stvaranje toplo te, telesne ,,vatre" u organi zmu. To podstice bolju probavu i pomaze oboleloj jetri. Ukoliko oboleli od hepatitisa ili zutice ima povisenu tem peraturu, preporucuje se davati mu da jede samo sveze kiselo, socno voe i da pije mlecnu siirutku. Dalje, sve do potpunog ozdravljenja, uzimati samo laku hranu, nikakve teske namirni ce niti zacine. Hrana bogata ugljenim hidratima (kase, hleb, krompir i slicno) moze se jesti tek posle potpunog obnavljanja snage.

149

Svo vreme, dok je mokraa bolesno-zuta, u ishrani biti po sebno oprezan. Masti, mlad kravlji sir, jaja i meso potpuno is kljuciti iz ishrane. Kako pravilno Pv cistiti jetru

kiselim ukusom. Za jedno cisenje dovoljno je 100-200 grama ulja i 100-200 grama soka. Terapija cisenja pocinje uvece, oko 19 sati. Napunite dve case: jednu - uljem, drugu - sokom. Popijte jedan-va gutlja ja ulja i odmah isto toliko gutljaja soka. Posle 15-20 minuta, ukoliko se ne pojavi mucnina, sve ponovite, ponovo sacekajte 15-20 minuta, pijte, i tako nekoliko puta, sve dok ne ispijete svu kolicinu ulja i soka. Zatim pricvrstite (priljubite) grejalicu (termofor i slicno) na deo tela oko jetre i mirno odmarajte. Kao sto pokazuje praksa, sto vise zagrevate jetru, time je bolji efekat. Zato jetru zagrevajte preko cele noi i produzite ceo naredni dan. io-Upozorenje! Ukoliko slabo podnosite ulje i posle prvog uzi manja ulja javi vam se mucnina, treba sacekati da ti neprijatni oseaji prou i tek tada ponovo popiti ulje. Vremenski razvuci te terapiju, to nije tako strasno, cak je i korisno. Ukoliko muc nina ne prolazi, ogranicite se popijenom kolicinom, to e biti dovolj no. Posto se ispili svo ulje i sok, priblizno posle 2 sata, sedite i zauzmite udobnu pozu (najbolje je sesti na pete), zapusite levu no/drvu vatom, u usta stavite malo ljute paprike i disite kroz desnu nozdrvu.To e stimulisati stvaranje energije i toplote u organizmu. Kamencii e poceti izlaziti posle 24 sata i ujutro zajedno sa prolivom. Dobar proliv ukazuje na snagu procesa cisenja. Zbog toga se ne plasite, ve se radujte. Da bi prekinuli suvi se jak proliv posle cisenja jetre, jedite rizu i kuvani krompir. Opor ukus tih namirnica zaustavlja proces proliva. Cisenje jetre pomou trava

Prvo, sto treba uraditi je da 2 - 3 dana pre cisenja jetre ,,smeksate" organizam.

U praksi to izgleda ovako: posetiti saunu ili primeniti vru e kupke. Glavno je, da posle tih terapija treba da se oseate opustenim, zagrejanim i da se organizam zasiti vodom. Dehiriranim, suvonjavim ljudima bolje odgovaraju vrue kupke, gojaznim - suva sauna, a svima ostalim - vlazna sauna. Traja nje jedne terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim zavrsava njem terapije kratkim (5-10 sekundi) prohladnim ili hladnim ejstvom (tusiranje ili polivanje). Takvih terapija treba prime niti od 3 do 5 i vise. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svaki drugi dan, u zavisnosti od individualne izdrzljivosti. Uoceno je, da ulje odlicno opusta, a to znaci i ,,smeksava" telo. Tako se, pretopljeni maslac moze upotrebljavati u kolicini od 20 grama ujutro, a takode tokom dana primenjivati kratko trajne uljne masaze sa pretopljenim maslacem ili maslinovim uljem. Posle toga oprati se pod toplim tusem bez upotrebe sa puna. (rojaznirn ljudima, sa masnom kozom i viskom sluzi, ta masaza ne odgovara. Za njih je dobro da malo trce, cime zagrevaju ceo organizam, pojacavaju cirkulaciju i lucenje necistoa kroz kozu. Sve to treba odraditi pre cisenja jetre. Rezultat je da zuc postaje tecna, bilirubinski kamencii se tope, tkivo postaje ela sticno, kanali se otvaraju i opustaju, i cisenje jetre e uspeti od prvog puta. Pv Najefikasnija i najprakticnija terapija cisenja jetre je cise nje pomou maslinovog ulja i limunovog soka. Praksa je pokazala, da se maslinovo ulje moze zameniti sa suncokretovim, a limunov sok - bilo kojim drugim sokom sa jakim

Osim maslinovog ulja i limunovog soka za cisenje jetre primenjuju se praskovi na bazi trava. Prvi dan - uoci cisenja do 21 sat pripremiti prasak od se mena sledeih komponenata u jednakim delovima (po jednu ka fenu kasicicu): mirodija, morac, korijandar, kim i anis. Semena

151

150

sipati u mlin za kam i samleti u prah. Ukoliko ne naete seme moraca, umesto njega uzmite ve doze mirodije (morac ima ja ce dejstvo od mirodije). Samleveno seme sipajte u casicu. Mirodija, morac, korijanar, kim i anis su biljke koje ima ju izrazita svojstva ,,vetra".'lb znaci da oni dodaju, pobuuju u organizmu obrtno-oscilirajuu energiju. Upravo je ta energija potrebna da bi zuc postala tecnijom i da bi se primorala jetra i zucna kesa da vrse snaznije kontrakcije - izbacuju zuc, a sa njom i necistoe. Seme tih biljaka ima izrazena fitoncidna svojstva i snazno deluje na patogene mikroorganizme, koji zive u zcluacnocrevnom traktu, jetri, zucnom mehuri i u samoj zuci. Uzeti 5 kafenih kasiica listova sene (Cassia acutijolia De/i/<?), samleti u mlinu za kafu i sipati u drugu casicu. Uzeti 8 kafenih kasiica korenja revenja (Rheum palmatu?n), samleti u mlinu za kafu i sipati u treu casicu. Koren revenja moze se zameniti sa 8 kafenih kasicica krusine. (Glavna tajna uspesnog cisenja jetre je jakproliv. Kod nekih ljudi, usled raznih uzroka, za tako jak proliv nedostaje energije, a kod nekih ona nije pravilno usmerena -- nadole. Primenjitjui senu i revenj - biljna purgativna sredstva, mi ne samo da stimulisemo energiju, ve je i pravilno usmeravamo nadale - prema izlazu. Rezultat zajednicke prinieue /ih biljnih sredstava je da stimulisemo potrebnu energiju u organizmu, razredujemo zuc, ubijamo kolonije mikroba, sve to otkidamo i snazno izbacujemo iz organizma. Navedene biljke su odlicna potpora (po mo) za cisenje jetre). Prasak iz tri casice dobro promesati, ponovo samleti u mli nu za kafu, sipati u casu i pokriti. U 21 sat uzeti jednu kafenu kasicicu praska i razmutiti u 50 miligrama sveze vode i odmah popiti. Zatim popiti jos 50 miligrama sveze vode. Navedena kolicina praska dovoljna je za tri coveka. Uko liko jetru cisti jedan covek, ostatak praska treba sacuvati. Uko152

liko imate zatvor, mozete ga uzimati uvece po jednu kafenu kasicicu.Taj prasak leci zeludac, creva i pomaze da se bez klistiranja isprazne creva. (Prasak leci zeludac i creva jer izbacuje stetne kolonije mi kroorganizama. Pomaze praznjenju creva zbog toga, sto stimu lise i usmerava energiju u potrebnom smeru - pojacava peristal tiku creva na praznjenje.) D r u g i dan. Ceo dan ne jesti. Ujutro posle stolice primeniti klistir za cisenje sa 1-1,5 litar tople vode. Zatim piti prasak, po jednu kafenu kasicicu na 50 miligrama sveze vode, prema sledeoj semi: u 08.00,10.30,13.00 i 15.30 sati. U 17 sati popiti to pli odvar (caj) od semena trava, kojeg treba pripremiti ujutro: Kora krusine - jedna kafena kasicica, list eukaliptusa - jed na kafena kasicica, cvetovi kamilice - jedna supena kasika, smi lje - j e d n a supena kasika. Tu smesu trava posle uzimanja praska, tj. u 08.00 sati, preliti sa 400 miligrama kljucale vode, kuvati na blagoj vatri 5 minuta, skinuti sa vatre, umotati u debeli peskir i ostaviti da odstoji do 17 sati. Posle procediti i popiti (u 17 sati). (Cvetovi kamilice i smilje su trave koje blagotvorno deluju na jetru i potpomazu je. Kora krusine - stimulise proliv i peri staltiku creva. List eukaliptusa, zahvaljujui svojim posebnim svojstvima, razreduje zuc, otvara zucne kanale i ubrzava tok tecnosti.) U 18 sati popiti 120-150 miligrama toplog maslinovog ulja i odmah zatim popiti sok od gejpfruta ili limuna (koliko zelite). Zatim na deo tela oko jetre privezati toplu grejalicu (vrua se ne preporucuje) i lei na desni bok. (Bez obzira na uzimanje biljnih sredstava, ja uporno savetujem da se pre cisenja izvrsi priprema za cisenje jetre - da se ona dobro zagreje.) U 23 sata ponoviti sve stoje uraeno u 18 sati (maslinovo ulje 120-150 miligrama, sok i grejalica). Na tome se zavrsava terapija za taj dan. Lezite da spavate. Trei dan - oporavak. Ujutro, posle stolice, uraditi ldistir za cisenje i ponoviti ga 2 - 3 puta svakog drugog sata. Ukoliko 153

je stolica spontana, tada posle svake stolice. To podstice bolje cisenje i smanjuje intoksikaciju na racun povratne asimilacije zucne sljake (necistoa). Posle prvog klistiranja popiti 150-200 miligrama soka od krompira (najbolje iz neocisenog roze krompira) i 30 minuta odlezati mirujui. (Sok od krompira piti ujutro jos 6-7 dana.) Po zelji moze se piti sok od sargarepe ili smesa soka od jabuke i soka od cvekle u odnosu 5:1. (Navedeni sokovi blagotvorno delnju na sluzokoze organizma i na jetru.) U 14 sati mozete poceti da jedete, pridrzavajui se sedmodnevne ogranicene dijete: kase, sokovi, krompir pire, kiselomlecni produkti, supe od povra, biljno ulje i drugo. Prvog dana oporavka moze se piti caj od trava sa medom. Tokom nedelje posle cisenja jetre organizam treba odmo riti. Prekinuti sa svim terapijama. Probava hrane treba sama da se normalizuje. Sta raditi, ukoliko ne naete potrebne komponente trava. Primenite to, sto naete - mirodiju, korijandar, kim, senu i revenj. Glavno je, da shvatite princip primene trava - razreivati, stimulisati kretanje i izazivati proliv. 1 obavezno ete ocistiti jetru. Dvostruko cisenje jetre

Sledeeg dana, ujutro, uraditi klistir za cisenje (mogu i dva), da bi se ocistilo debelo crevo. Citav dan piti sokove u bilo kojim kolicinama, ali samo sveze pripremljene. Mogu se jesti i salate od povra. Bilo koji drugi produkti, cak i kase, nisu pozeljni. Tokom tog dana produziti zagrevanje jetre pomou grejalice i u 19 sati ponovo piti maslinovo ulje i limunov sok. Slede eg dana, ujutro, klistir za procisavanje i prelazak na uobicaje nu ishranu. Da bi prekinuli suvise jak proliv posle cisenja jetre, jedi te rizu i kuvani krompir. Opor ukus tih namirnica zaustavlja proces proliva. Toga dana uzimajte sto manje povra, voa i sokova. Efekat dvostrukog cisenja jetre je mnogo bolji. Ideomotorno cisenje jetre

jetra se moze cistiti pomou ideomotornih pokreta. Najpovoljnije vreme za ideomotorno cisenje jetre je vre me njene maksimalne aktivnosti: od 23 do 3 sata (vreme aktiv nosti zucne kese je od 23 o 1 sat, a jetre od 1 do 3 sata). M e u tim, dobar efekat cisenja moze se postii i od 20 do 22 sata. Uspeh idomotornog cisenja jetre i zucne kese umnogom zavisi od prethodne pripreme, koja se sprovodi svakodnevno tokom citavog perioda cisenja (oko 2 nedelje). U prethodnu pripremu spadaju: promena ishrane smanji vanjem belancevinaste i masne hrane i poveanjem kolicine povra i voa u dnevnom obroku hrane; svakodnevno zagreva nje grejalicom (termoforom i slicno) dela tela oko jetre (oko 2 0 - 3 0 minuta) pred seansu ideomotornog cisenja; stiskanje stomaka posle zagrevanja grejalicom; svakodnevno uzimanje smesa od trava za izbacivanje zuci (na primer, smesa broj 1: gorcica-lise, pelen-trava, nana-lise - po 10 grama od svake trave. Dve supene kasike smese preliti casom kljucale vode i ostaviti da odstoji 30 minuta. Uzimati po tri supene kasike eks trakta na pola sata pre jela; smesa broj 2: kantarion-trava - 10

155

To cisenje jetre vrsi se na isti nacin kao i obicno cisenje, ali se ponavlja sledeeg dana. Na primer, danas cistite jetru pomou maslinovog ulja i limunovog soka i sledeeg dana po navljate isto cisenje. lako snazna terapija cisenja preporucuje se ljudima koji dobro podnose tu varijantu cisenja. Objasniu ga detaljnije. Prvu terapiju cisenja poceti uvece oko 19 sati. Radi toga pomou grajalice dobro zagrejati jetru i produziti i dalje grejati.Toga dana do 14-15 sati jesti lake salate i malo kase na vodi i piti sveze isceene sokove.

154

grama, smilje-cvetovi - 15 grama. Dve supene kasike smese preliti sa pola litra vode, kuvati da kljuca 5 minuta i ostaviti da odstoji 12 sati. Uzimati po pola case jedan sat pre jela; smesa broj3: brezovo lise - 150 grama, kantarion-trava - 150 grama, nana-lise - 200 grama, sipak-istucani plodovi - 200 grama. Supenu kasiku smese preliti sa 300 grama kljucale vode, kuvati 5 minuta i ostaviti da odstoji 5 sati na toplom mestu. Uzimati u toplom stanju po pola case na 20 minuta pre jela). Sve to znatno stimulise jetru i zucnu kesu i povoljno utice na stvara nje snaznih ideomotornih pokreta-pulsiranja. Samo idcomotorno cisenje jetre odvija se ovako: posle prethodne pripreme ukljuciti muziku, zauzeti udobnu pozu i opustiti se. Koncentrisati se na jetru i u svesti stvoriti jasnu sli ku, koju ,,nakalcmiti" na jetru. Pod stvaranjem jasne slike podrazumeva se slikovito pred stavljanje jetre, koja pocinje da se skuplja i siri prema taktu muzike. U pocetku skupljanje i sirenje ide u smeru ,,gore-dole" i traje oko 8 minuta. Zatim krai odmor i produziti sa skupljanjem-sirenjem u smeru ,,desno-levo", takode 8 minuta. Zavrsni deo ideomotornog cisenja jetre i zucne kese sasto ji se u tome, da posle kraeg odmora (2-3 minuta) zamisljate, oko 6 minuta, ,,prilivni talas" u jetri, koji u smeru toka kroz zucne kanale izlazi iz jetre i zucne kese. Na taj nacin, to, sto se ,,streslo" bie blagovremeno isprano u dvanaestopalacno crevo i dalje napolje kroz debelo crevo. Idcomotorno cisenje jetre treba raditi dve nedelje, svako ga dana po pola sata. Kao rezultat cisenja mogu se javiti slabiji bolovi u predelu jetre ih oseaj mucnine. To nije strasno, to je prirodna reakcija organizma na cisenje jako zagaene jetre. Tokom dvonedeljnog perioda cisenja jetre u ekskrementu se moze videti zucno kamenje zelene, tamnosive i crne boje, kao i stara zuc koja podsea na mazut. Kada se to prestane p o javljivati u ekskrementu, ekskrement poprimi svezu zutu boju i povea se radna sposobnost moze se zavrsiti sa cisenjem.

Po zavrsetku dvonedeljnog cisenja jetre (u nekim sluca jevima treba je cistiti 3-4 nedelje), s ciljem profilakse, treba je cistiti svakog drugog, treeg ili cetvrtog dana po 20 minuta.To e odrzavati jetru u dobrom stanju. Cisenje jetre leti Cisenje jetre pomou maslinovog ulja i limunovog so ka je ,,grubo" cisenje - ciste se samo zucni kanali i zucna kesa od cvrstih (kompaktnih) tvorevina. Jetru je pozeljno ocistiti i na elijskom nivou. Najbolje sredstvo za to je glado vanje, ali se to moze uraditi i pomou biljaka i njihovih so kova. Leto je upravo najpovoljnije vreme za takvo cisenje. Salate i sok od maslacka sa lucerkom su dobri antioksidanti i obnavljaci tkiva jetre. To je odlicno sredstvo za cisenje i lecenje hepatitisa i kamenja u zuci. Kamilica i srcana trava (Scutellaria galericulata) pomazu kod trovanja alkoholom i lekovima. Takode je korisno Use od maline, nana, lise od sum ske jagode, kovrdzavi kiseljak (Rumex crispus), hajducka trava, zalfija, blagovanj (Hyssopus officinalis), ruzmarin, iris, etelina, poljski ljuti (Ranunculus polyanthemus) i majoran (Origanum ma/orana). M o z e se piti koncentrovani ekstrakt od petrovca, heloneje i razlicka (sve zajedno) svakoga dana po dve supene kasike 2 - 3 puta dnevno. Persun odstranjuje zagusenje jetre, a lise maline ili sumske (domae) jagode - pojave zastoja u njoj. Koren lincure zajedno sa rotkvom stimulise rad jetre, poboljsa va apetit i probavu. Petrovac je koristan kod zutice. Samo cisenje jetre zasniva se na lecenju sokovima tokom odreenog vremenskog perioda. Treba poceti sa trodnevnom dijetom na jabukama ih citrusima, a zatim prei na sveze pro dukte. Kao dopunu njima jesti kuvane bobove (grasak, soju i slicno) i pasulj. Izbegavati hranu koja sadrzi stetne materije, ne pusiti i ne konzumirati alkoholne napitke. Pijte koliko zelite cistog jabukovog i soka od sargarepe, jednom u nekoliko dana ujutro popijte casu soka od cvelde - malim gutljajima, polako. Ukoliko se pojavi svrab na kozi, ujutro popijte casu vrue vode sa sokom od polovine limuna. 157

156

Sema petodnevne terapije sokom za cisenje jetre (tru dite se, kao sto je ve navedeno, da pijete samo protijevu ili namagnetisanu vodu): Prvi dan - 300 grama soka od sargarepe, po 100 grama soka od cvekle i krastavaca. Drugi dan - po 300 grama soka od sargarepe i spanaa. Trei dan -- 500 grama soka od sargarepe. Cetvrti dan - 100 grama soka od cvekle i 300 grama soka od sargarepe. Peti dan - po 60 grama soka od celera i persuna i 300 grama soka od sargarepe. Radi ubrzanja procesa cisenja klistirajte se sa obicnim i ukuvanim urinom. Za vreme petodnevne kure cisenja svakoga dana ili svakog drugog dana primenjujte procisavajue-smeksavajue kupke, dodajui u toplu vodu po pola do jednog litra ukuvanog urina. Trudite se da celo telo bude pod vodom i da u kadi ostanete 2 5 - 3 0 minuta. Za vreme kupke mozete osetiti mucninu, ali e se ona izgubiti do kraja kupke, pa zato ne izlazite iz kade pre vremena. Zatim se dobro obrisite i odlezite u postelji jedandva sata, da bi se dobro preznojili. Izvesno vreme oseaete slabost. Preko noi mozete staviti oblogu sa ricinusovim uljem ili urinom na stomak i jetru. To e stimulisati creva na cisenje. Za obloge, kupke i pripremanje ulja za masazu koristite etarska ulja kamilice (razne vrste), smilja, limuna, limunske vrbene, lipe, hajducke trave i moraca. Isparljive materije tih ulja kroz kozu lako prodiru u organizam i podsticu izbacivanje ne cistoa iz jetre. To podsticu i eliksiri od cvetova. Eliksir od cvetova malo podstice cisenje jetre od necisto a. Maslacak i zenjsenj jacaju jetru, podsticu obnavljanje tkiva, a eukaliptus pomaze kod upalnih procesa u jetri. Za vreme cisenja jetre trudite se da se sto manje razdrazujete. jetra je mesto gde se stvara energija gneva i mrznje. Ta energija kvari krv, stvara mnogo zucne sljake (necistoa),

158

dovodi do zastoja energije, a prema tome i do stvaranja sljake i pogorsanja probave. Naucite se da kontrolisete svoje emocije i zapamtite, da one u prvom redu unistavaju vas, a ne tog coveka na koga se ljutite. Kako se osloboditi od kamenja u zucnoj kesi (recept oca Georgija) Uzeti jedan kilogram krompira, dobro ga oprati, izrezati okca i kuvati ga sa ljuskom u 6 litara vode sa poklopljenom posudom. Kada voda prokljuca, kuvati jos 4 sata na tihoj vatri. Rezultat je da e se krompir posle tako dugog varenja jako raskuvati. Izgnjeciti ga, da se od njega dobije tecno pire i ostaviti da se ohladi preko noi. Pre nego sto izgnjecite krompir treba ga malo posoliti. Tokom noi iz gustog pirea iscedie se tecnost, priblizno oko 3 litra. Ujutro pazljivo izliti odstojalu vodu u prethodno pripremljene tegle od tri litra i zatvoriti ih polietilenskim p o klopcem. Za rastvaranje kamena u zuci potrebna je ta voda, a pire se moze baciti. Krompirova voda moze se cuvati u frizideru. Nacin'primene: pre upotrebe krompirovu vodu malo podgrejati. Uzimati po 2 supene kasike 3 puta dnevno na 3 0 - 4 0 minuta pre jela tokom 40 dana. Ukoliko je kolicina vode ne dovoljna - skuvati jos krompira. Ukoliko prokisne - ne pijte, pripremite novi odvar. Krompirova voda ne samo da drobi i izbacuje kamenje i pesak iz zucne kese, ve i leci jetru i pomaze kod vodene bolesti. Primer. Jedna zena je operisana i odstranili su joj zucnu ke su. Zbog naivnosti ona je mislila da vise nee imati problema sa zucnim kamenjem. Dve godine posle operacije kod nje su se ponovo pojavili bolovi posle uzimanja hleba sa maslacem, keksa, kolaca i cokolade. Lekari su joj objasnili da se kamenje moze stvarati u zucnim kanalima jetre.

159

Ona je odlucila da primeni navedeni metod cisenja jetre pomou krompirove vode. Uradila je sve kako je navedeno... ,,i kao da sam se ponovo rodila - tako dobro sam se oseala". Sestproverettih nacina izbacivanja kamenja iz zuci

Nakon petnaest minuta posle uzimanja maslinovog ulja sa kiselim sokom treba popiti casu i po nekog purgativa. Posle 15 minuta (ili kada zazelite) nakon toga mozete piti vodu. Ukoliko vas protera, tada pogledajte da li su izasli kamen cii. O n i su boje smaragda ili prljavo-braon. Pozeljno je produziti sa gladovanjem i uzimanjem ulja sa kiselim sokom i purgativa sve dotle, dok iz jetre ne izae svo kamenje. Nisu retki slucajevi, kada je za rastvaranje svog kame nja potrebno primenjivati terapiju pet, sest, a ponekad cak i sedam dana. Kao i u prvom slucaju, pri izlasku kamenja mogu se javiti jaki bolovi - trpite. Pre pocetka izbacivanja zucnog kamenja treba uraditi rent genski snimak, da bi znali koje je velicine kamenje, koliko gaje i gde se nalazi. Kada se izbaci kamenje nije suvisno da se p o n o vi rentgenski snimak da bi se uverili da vise nema kamenja. Pv Neki narodni lekari smatraju, da se kamenje u zuci moze rastvoriti duzim i redovnim pijenjem soka od cvekle. Pri tome se zucno kamenje rastvara postepeno i bezbolno. Ph> Uzeti nekoliko glavica cvekle (tezine od 800 do 1000 gra ma), dobro ih oprati i ocistiti, staviti u lonac (serpu) od pet litara i preliti sa tri litra protijeve vode. Posudu zatvoriti i do vesti do kljucanja, a zatim dugo kuvati na blagoj vatri, tako da voda kipi. Za to je obicno potrebno 5-6 sati. Rezultat je da se dobija gust sirup, a cvekla postaje bela. Odvar izliti, a cveklu izrendati i iscediti kroz gazu u drugu posudu. Zatim oba odvara sjediniti. Dobiete oko litar i nesto vise sirupa. Nacin upotrebe: piti po tri cetvrtine case sirupa nekoliko puta dnevno. Pre upotrebe sirup podgrejati. M o z e se piti 30 minuta pre jela i u pauzama izmeu obroka - nakon 1-2 sata posle jela. Poznavaoci tvrde, da se kamenje u zucnoj kesi dosta brzo rastvara, cak i veliko kamenje, i bezbolno izbacuje. Ukoliko je kamenje krupno, treba se leciti najmanje mesec dana. 161

Mnoge ljude muci kamenje u mokranoj besici i zucnoj kesi i interesuje ih, kako mogu da se oslobode od njega bez hirurske intervencije. Navesu nekoliko preporuka na tu temu. Ostaje vam da odaberete koja je najprihvatljivija za vas. Pv Doktor N. Yoker preporucuje sledei metod. Sa nekoliko procisavajuih klistira ocistiti zeludacno-crevni trakt. Po sle toga pristupiti terapiji sa sokovima.

Za vreme terapije sa sokovima svakoga dana piti po deset-dvanaest casa vrue vode. U svaku casu iscediti sok od jed nog limuna. Osim toga, pozeljno je svakoga dana piti po litar i po smese sokova od sargarepe, cvekle i krastavaca (u jednom obroku popiti 480 grama soka - 300 grama soka od sargarepe i po 90 grama soka od cvekle i krastavaca). Drugog i treeg dana terapije sa sokom javie se grcevi koji traju 10-15 minuta. Krajem nedelje moze doi do krize cisenja. Mogu se javiti jala bolovi, koji ukazuju na prolazak kamenja kroz mokrane i zucne kanale. Posle toga prestaju svi bolovi i rastvoreno mokrano kamenje izlazi sa mokraom u vi du sitnog peska. Zucno kamenje izbacuje se sa ekskrementom kroz anus. P*> Gladovati 24 sata. Gladovanje podrazumeva da se po p o trebi samo pije voda. Posle 24 sata gladovanja treba uraditi klistir za cisenje. Nakon jednog sata posle klistiranja p o piti jednu casu maslinovog ulja i casu kiselog soka (na pri mer, sok od mahovice, sok od limuna, grejpfruta itd.). Piti treba jedno za drugim (ulje, pa sok). Ukoliko vam se pojavi mucnina, treba da lezite i sisate limun. Ne preporucuje se piti vodu. U slucaju jake zedi moze se popiti gutljaj slane vode, ali je bolje savladati zed i uopste ne piti vodu. 160

Odvar je najbolje cuvati u frizideru. Pv Samleti u masini za meso casu semena od konoplje, po mesati sa tri case svezeg, nepasterizovanog mleka i kuvati dok ne ostane jedna casa. Dobijeni odvar procediti dok je jos topao i piti ga nataste pet dana po jednu casu dnevno. Posle deset dana pauze ponoviti. Za to vreme ne preporucuje se uzimati nista ljuto. Za vreme prolaska zucnog kamenja kroz zucne kanale m o gui su bolovi, ali ih treba trpeti. Posle godinu dana ponoviti kuru lecenja i, kako tvrde m n o gi narodni lekari, neizbezno ete se izleciti. Pv Uzimati maslinovo ulje na pola sata pre jela. Poceti od po lovine kafene kasicice i doi do kafene soljice, poveavaju i dozu postepeno.

Naravno, to se nepovoljno odrazava na licno oseanje: gla vobolja, pogorsanje vida, sluha, cula mirisa, slabi pamenje, na rusava se normalan rad mozga, covek postaje psihicki neurav notezen. Pri cemu se to ponekad odvija tako skriveno, da covek i ne sumnja da mu se u glavi nalazi 1-2 case gnoja. Da bi se ocistili maksilarni i ceoni sinusi od presovene sluzi-pihtija u njima treba redom sprovesti sve etape cisenja: pretvoriti stvrdnutu sluz u tecnu i izbaciti tecnu sluz iz maksilarnih sinusa. Razreilivanje sluzi. Smeksavanje - zagrejati glavu na bilo koji nacin i to vise puta dnevno. To je najbolje uraditi sa ku nim naparavanjem i vodenim kupkama za glavu. Terapija traje 5 minuta,a zatim treba glavu politi prohladnom vodom. Pozelj no je uraditi seriju takvih zagrevanja (3-5 puta), sa prohladnim polivanjima. Radi uspesnog razredivanja sluzi u vodu se mogu dodati razne materije i biljke. Hf Pare mentola imaju sposobnost da razreuju presovanu sluz, cine je tecnom i izbacuju. Radi toga je potrebno men tol u zrnu rastvoriti u loncu sa kljucalom vodom. Pokriti se preko glave i nad loncem udisati pare mentola.Terapija traje sve dotle, dok se iz lonca isparava. Nekoliko takvih terapija pomaze da se razredi sluz.

Cisenje maslinovim uljem traje od dve do tri nedelje. Pre ma narodnim lekarima, pri tom cisenju smanjuje se lucenje zeludacnog soka, sto je zastita od cira na zelucu. T i m metodom izbacuje se kamenje iz zucne kese bez operacije. Postoji niz drugih varijanti izbacivanja zucnog kamenja, ali su opisani nacini sasvim dovoljni da bi se samostalno mogli osloboditi od njega. Odaberite za sebe najpovoljniji nacin i primenjujte ga.

GAJMORITIS (MAKSILARNI SINUSITIS)

Pv Krompir u ljusci. Skuvati krompir sa ljuskom i izliti vodu u drugu posudu. Pokriti se preko glave i udisati paru iz te posude. Ph> Propolis, ekstrakt sa alkoholom. Skuvati vodu u loncu i u nju naliti pola kafene kasicice ekstrakta propolisa. Umota ti se i disati iznad lonca. Diskodebonita(precnika 110 milimetara i debljine 10 mi limetara) izbrusiti sa jedne strane. On se primenjuje zbog toga, sto se usled trenja po kozi stvara elektricni naboj, koji odbija cestice sluzi jednu od druge i time razreduje sluz. 163

Svaka prehlada stvara bujicu sluzi, koja izlazi kroz gajmorove (maksilarne) i ceone sinuse. Sluz p o v r e m e n o izla zi, ali pri kraju oboljenja ostaje njen sloj, koji se, kao p i h tije, p o s t e p e n o pretvara u kserogel -- tvrdu koricu. Takvih ,,korica" u coveku se stvara veoma m n o g o . Rezultat je da se te supljine popunjavaju cvrstom m a s o m , na kojoj se odlic no razmnozavaju patogeni mikroorganizmi (biljne elije).

162

P*>

Disk od ebonita se koristi na sledei nacin: izbrusenom stranom gladiti lice (celo, obrve, podbradak) u smeru kretanja kazaljke na casovniku. Jedan krug po licu napraviti za jednu sekundu. Seansa traje 10-15 minuta. Raditi dva puta dnevno - ujutro i navece. Primenjuje se kod maksilarnog i frontalnog (ceonog) sinusitisa, glavobolje i zubobolje. Kod zubobolje gladiti bolno m e sto i izvesno vreme (3-5 minuta) drzati disk na tom mestu. Hf Crna rotkva, zahvaljujui svojim prodiruim, razredujuim, drobeim i ezinfekcionim svojstvima moze ispoljiti jak lekoviti efekat kod maksilarnog sinusitisa. U maksilarnim sinusima nagomilava se sluz, a crna rotkva podstice njeno izbacivanje.

kroz sitastu kost i rastvarala kserogel. Najbolji i najdostupniji je topli vlastiti urin. M o z e se zameniti morskom vodom ili jed nostavno slanim rastvorom. Terapija ispiranja je sledea: zatvoriti jednu nozdrvu,a dru gom usmrkavati tecnost u nosnu supljinu i pljuvati kroz usta. To isto uraditi sa drugom nozdrvom. Navedene terapije primenjivati do potpunog cisenja i normalizovanja oseaja vida, sluha i mirisa. Ukoliko iz ishrane iskljucite produkte koji stvaraju sluz (mlecne,sa brasnom i mastima) proces cisenja se ubrzava. Gla dovanje jos vise podstice proces cisenja. Cisenje ceonih i maksilarnih sinusa pomou zvuka Ceoni i maksilarni sinusi ciste se i ispustanjem razlicitih zvukova, koji izazivaju vibracije. Slicne vibracije najbolje ,,istre saju" sluz, ugruSke i stimulisu ishranu tkiva. Na primer, udahnete i ispustite zvuk: ,,En-N-N-N".Tako ura dite 5-6 puta. Dalje ispustite zvuk ,,Em-M-M-M" isto toliko puta. Posle takve vezbe sa vibracijama isprati nosnu supljinu sa urinom ih zasoljenom vodom. Moze se ispirati sa toplom vo dom u koju dodati rastvor Lugola (2-3 kapi na 200 grama vode).

U tu svrhu treba uzeti jednu osrednju crnu rotkvu, dobro je oprati i samleti u masini za meso. Dobijenu melasu staviti na no sne (maksilarne) ih ceone sinuse. Odozgo umotati peskirom. Posle izvesnog vremena pocee dejstvo rotkve, koje ce se oseati kao jako pecenje. To ukazuje na to, da su isparljive materije iz rotkve pocele da deluju - zagrevaju, razreduju i dezinfekuju. Terapija traje 10-15 minuta. U krajnjem slucaju, treba se strpiti dotle, dok se ne pojavi potrebno dejstvo. Kod dece sa neznom kozom terapija se moze skratiti. Obicno je dovoljno 2-5 takvih terapija (jedna dnevno), da bi se oslobodili gnoja u maksilarnim sinusima. U dane primene crne rotkve savetujem vam da ujutro i uvece ispirate nos vlastitim urinom i ukapavate ga po 5 kapi u nos. To podstice bolje izbacivanje sluzi i gnoja. Urin se moze zameniti toplom zasoljenom vodom. Izbacivanje sluzi. Posto je pihtijasta sluz iz tvrdog stanja prevedena u tecno stanje (cak delimicno), nju treba odstraniti kroz sitastu kost, koja se nalazi u gornjem delu nosnog kanala i odvaja nosnu supljinu od mozga. Radi toga nosnu duplju treba ispirati takvom tecnosu, ko ja bi na racun osmoze upijala gnoj i sluz, a i sama lako prolazila

164

HERPES

To je oboljenje koze i sluzokoza, izazvano virusom herpe sa i karakterise se pojavom malih mehuria na obolelim delovi ma koze ili sluzokoze. Jedna vrsta herpesa siroko je rasprostra njena i javlja se u vidu sitnih mehuria na usnama ili oko njih. Drugu vrstu izaziva genitalni herpes i ispoljava se u vidu ospi na polnim organima, koje izazivaju svrab. O b e vrste herpesa mogu izazvati i genitalni i prosti herpes u zavisnosti od mesta prodiranja infekcije.

165

Infekcija herpesa moze se prenositi raznim putevima: vazusno-kapljicnim - pri kihanju, poljupcima, za vreme in timnih odnosa i pri drugim tesnim kontaktima, na primer, u banji. Virusi herpesa mogu napadati i konjuktivu ociju. Difuzni herpes, ili difuzni lisaj izaziva virus malih boginja (rubeole) i moze prouzrokovati oboljenje od malih boginja (rubeole). Poja va difuznog herpesa uslovljena je time, sto on, postojei u orga nizmu u prikrivenom stanju, pri oslabljenom imunitetu dobija mogunost da se ispolji. Covecanstvo je od davnina upoznato sa oboljenjima, koja izaziva virus herpesa. Ta oboljenja su izucavali i lecili drevni lekari, poev od Hipokrata. U 17. veku herpes su, u cast Luja XIV koji je bolovao od groznice, nazvali ,,bolesu francuskog kralja". Meutim, naucnici su veu paznju poceli poklanjati herpesu tek posle pojave S I D E . Ispostavilo se da svi oboleli od imunodeficita obavezno imaju herpes - zato su ga i nazvali roenim bratom side. Ustanovilo se, da herpes ukazuje na obo ljenje imunog sistema. ^-Upozorenje! Ukoliko ste imali herpes, to je siguran simp tom slabosti vaseg imunog sistema. Virus herpesa razmnozava se u nosnoj supljini, gde je t o plo i ima obilje sluzi (kao rezultat nepravilne ishrane), zatim putem limfe dospeva u krv, raznosi se po organizmu i pronalazi nedostupno utociste u cvoristima perifernog nervnog sistema kicmene mozdine. Odatle on pocinje da vrsi svoje ,,izlete" i da potajno narusava organizam, kolonizujui ga sporo, ali sigurno. Taj rusilacki rad moze se godinama ne ispoljavati na telu, ali u starijem uzrastu, kada nedostaje snage, o svom postojanju her pes signalizira mnogobrojnim oboljenjima. Koji faktori mogu ,,probuditi" virus herpesa Virus herpesa moze aktivirati sve, sto slabi zastitne sile organizma: emocionalni stres, prezivljavanje, potistenost, tuga. 1 herpes se, koga nista ne zadrzava, odjednom ispoljava osipa njem mehuria na ustima ili drugim mestima. Suvisna ishrana, 166

suvisno hlaenje,dugotrajna infekcija,hronicno oboljenje,upo treba narkotika i alkohola, lecenje antibioticima i losa unutra snja (zagaen organizam) i spoljasnja ekoloska situacija, tako de, podsticu aktiviranje virusa hepatitisa. Primeri stetnog uticaja virusa hepatitisa na covecji organizam Virus prve vrste (tipu). Virus hepatitisa ima vise oblika, ona se ispoljava kroz razne simptome i oboljenja i napada sva ki covecji organ. Do sada naucnici su otkrili osam tipova virusa hepatitisa. Ukoliko se na usnama, kozi lica, sluzokozi nosa ili usta pojave mehurii - to je prvi simptom da se u vasem organizmu nalazi virus hepatitisa. U tezim slucajevima herpes prve vrste moze da napadne oci, pa cak i mozak. Ispostavlja se, da je oko 10% svih oboljenja mozga izazvano virusom herpesa, a od meningoencefalitisa umire do 80 posto bolesnika! Eto sta znaci i bezazlena bolest na usnama ili pod nosom. Virus druge vrste. To je genitalni herpes. On pretvara co vecji zivot u pakao. Bolne ospe na polnim organima, straznjici, unutrasnjoj povrsini butina (izmeu nogu), na stopalima uzrok su ne samo razvoda izmeu supruznika, ve i mnogih samoubistava. U vezi s tim postavlja se pitanje o cistoi intimnih odno sa. Utvreno je, daje oko 97 od 100 slucajeva inficiranja geni talnim virusom herpesa rezultat polnog akta. Ali ostaju jos 3

Slika

13. - Herpes: a - na usnama; b - na kozi; c - na polnim organima.

167

procenta, kada se covek moze inficirati boravkom u banji (sa uni, kupatilu, kadi itd.), od zivotinja i usled stresa. Pored toga, suprug ili supruga mogli su se zaraziti jos pre braka. Herpes se nalazio u njima u stanju mirovanja. Genitalni herpes moze izazvati upalna oboljenja polnih organa, pogorsati stanje drugih oboljenja, izazvati hlamiditis, gardnelitis, endometritis, rak grla materice kod zena, rak polnog organa kod muskaraca. Posebno je podmukao herpes kod zena. Kod njih se ni iz daleka ne pojavljuju uvek karakteristicne ospe i jaki bolovi. Re zultat je da se zene godinama lece od neplodnosti ili raaju bo lesnu decu i ne sumnjajui daje svemu tome kriv virus herpesa. Virus tree vrste. Male boginje i lisaj spadaju u treu vrstu (tip) herpesa. O n e se rede susreu, ali takode nisu nista manje opasne. Kod dece virus izaziva male boginje (rubeolu), a kod od raslih - difuzni lisaj: ospe na bocnim povrsinama stomaka, na grudnom kosu i bolove, koji se mogu uporediti samo sa onkoloskim bolovima. Neki specijalisti smatraju, da ljudi koji su u detinjstvu prelezali male boginje, ne mogu obole ti od difuznog lisaj a. Kod nekih ljudi posle prelezanih malih boginja, virus napa da lene i cerebralne ganglije. Kasnije, kada se pojave povoljni uslovi, virus prelazi u senzorni nerv, napadajui jedan ili neko liko koznih dermatoma (na kozi se pojavljuju karakteristicni pojasevi-pruge). Bolest moze zahvatiti polovinu lica ili jedno oko (oftamoloski difuzni lisaj). Oboljenje moze prei u hronicni oblik, posebno kod starijih ljudi. Cetvrta vrsta herpesa izaziva infektivnu mononuldeozu kod decaka i devojcica starih od 12 do 18 godina. To je infektivno oboljenje, koje podsea na anginu i napada vratne, preponske (slabinske) limfne cvorove, kao i hmfne cvorove ispod pazuha. Kod tinejdzera iznenada se podize telesna temperatura do 3 9 - 4 0 stepeni i zadrzava se dve-tri nedelje, a limfni cvorovi se uveavaju. Ponekad bolest napada jetru i uzrokuje hepatitis. Ponekad se uveava i slezina.

14

14

Virus pete vrste- citomegalovirus. On najcese napada mu skarce, izazivajui simptome koji podseaju na laksu prehladu. M o z e biti uzrok stalnih pobacaja kod zena, uroenih defekata kod beba, roenih od majke u ciji je organizam virus dospeo za vreme trudnoe. Virus seste vrste. Neki naucnici smatraju, da sindrom hro nicnog umora, koga su nazvali kugom XXI veka, izaziva jedan od tipova virusa herpesa. Visoka telesna temperatura i jaka sla bost, koji traju mesecima, depresija i apatija - rezultat su her pesa sestog tipa. Kao sto smo ranije naveli, postoji vise tipova virusa her pesa i on se moze ispoljavati kao stomatitis, angina, vaginitis, gastritis, pielonefritis, neuralgija itd. Lecenje herpesa Naucnici, koji su detaljno istrazivali virus hepatitisa, tvrde, da se od njega ne moze potpuno izleciti. On se nalazi prakticno svuda: u krvi, mokrai, spermi, pljuvacki itd. Virus herpesa se cak nalazi i u suzama! Osim toga, mnogi lekari su ubedeni da su, cak svima poznata oboljenja: rak, pielonefritis, nefritis, reumatoini artritis, dijabetes, miokarditis i mnoga druga oboljenja - takode rezultat dejstva virusa, od kojih je jedan virus herpesa. Prema tome, medicina kaze, da se moze osloboditi ospi, ublaziti bolest, poveati imunitet, ah se ne moze potpuno izleciti. © Uzeti dve kafene kasicice cvetova medunike (Filipendula u/maria, F. hexepeterala) i jednu kafenu kasicicu cvetova nevena, sipati ih u litarsku teglu i preliti sa pola litra votke (rakije).Teglu zatvoriti polietilenskim poklopcem i ostavi ti da odstoji mesec dana na t a m n o m mestu uz povremeno mukanje, a zatim procediti. Kod ospi herpesa na usnama - na bolno mesto stavljati vatu natopljenu u ekstraktu i drzati 15-20 minuta 2 - 3 puta dnevno. Ukoliko je herpes uzeo maha, dopunski piti ekstrakt - kafenu kasiku ekstrakta na 100 grama kljucale vode 3 puta dnevno. Ekstrakt odlicno pomaze i kod gripa (u istoj dozi). 169

Mladia i devojaka uzrasta od 10 do 19 godina. - Primedba

prevodioca. 168

Kod difuznog herpesa natopiti pamucnu tkaninu u ekstrak tu i stavljati na mesta sa ospama i piti po jednu supenu kasiku ekstrakta razblazenog u 200 grama vode 3-4 puta dnevno. Uoceno je, ukoliko se lecenje pocne na vreme, difuzni her pes se moze izleciti za nedelju dana. Kako mozete pomoi sebi u borbi protiv tog oboljenja? H Izbegavati sumnjive polne odnose. Hf Pre no sto zacnete i rodite dete, treba da se uverite da ne mate virus herpesa. H Ne pravite kult od jela. Uranite se pravilno. Hf lskorenite glupe navike i sklonosti, koje slabe organizam. Hf Redovno cistite organizam. Celicenje organizma. Fizicko optereenje organizma. Covek, koji ima herpes, moze i mora da koristi razne pri rodne materije, koje ubijaju viruse i mikrobe. S tim ciljem ve oma uspesno mogu se primenjivati jaki fitoncidi, kerozin, eks trakt od duvana, mrazovnjak i vlastita mokraa. Sva ta sredstva u jednoj ili drugoj meri deluju na virus herpesa, koji se nastanio duboko u covecjem organizmu. Predstoji duga i slozena borba. Brzi uspeh u otklanjaju simptoma - nije nista vise od iluzije uspeha. Herpes se uvukao unutra i pritajio se. Tu je potreban dugotrajan i uporan rad. Veliku ulogu imaju doziranje i rokovi lecenja. Na primer, kerozin treba piti u sestonedeljnim kurama tokom pola godine. Dobar je i ekstrakt od davana. On deluje na sve mikroparazite. Da se organizam dobro ocisti od raznih in fekcija omoguava i mrazovnjak. Njega treba uzimati jednom dnevno - uvece pred spavanje (kasicicu od senfa sa kafenom kasikom meda). Ukoliko se ospe herpesa u akutnom stadijumu mazu starim urinom, one brzo prolaze. Ali ipak unutrasnji ,,posao" obavljaju mrazovnjak, kerozin, ekstrakt od nikotina i redovno gladovanje u dane ekadasi po 2 4 - 4 8 sati. Bez toga se ne moze postii ozbiljniji uspeh. H

Navesu nekoliko primera uspesnog samolecenja herpesa pomou urina. ,,Ucesnik sam Otadzbinskog rata '' i bolujem od mnogih oboljenja. Primenjujui urin oslobodio sam se herpesa. Tu bo lest lecio sam kod dermatologa. Lecenje je bilo dugotrajno, a rezultati slabi. Poceo sam da utrljavam mokrau (trebalo bi pro bati ukuvanu i uporediti rezultate), svrab je odmah prestao i bolest je brzo prosla. Herpes je bio na straznjici".

1

,,Krajem prosle godine obolela sam od difuznog lisaja. Posle nedelju dana lecenja lekovima nije bilo nikakvog pobolj sanja. Pocela sam da gladujem i pijem mokrau. Posto mi je mokraa imala gorko-slan ukus, prestala sam da je pijem. (To ukazuje na veoma zagaen organizam. Gladovanje je izazvalo izbacivanje necistoa, soli sa urinom, pa otuda i takav ukus. Ta kav urin treba piti, ali ne vise od 3-5 gutljaja. U tom slucaju on e delovati kao homeopatsko sredstvo na koren bolesti.) To kom bolovanja nekoliko puta dnevno mazala sam mokraom bubuljice i to je znatno ublazilo bolove. Dejstvo mokrae na ublazavanju bolova bilo je snaznije, nego ekstrakt od trava, ko jeg su mi pripremili fitoterapeuti. Gladovala sam na urinu ne delju dana. Krajem meseca bubuljice su se izgubile bez lekova". ,,Kada sam imala 16 godina imala sam mnogo problema sa kozom i licnim oseanjem. Koza: bubuljice, miteseri, seborea, alergija na svu kozmetiku. Lekar mi je savetovao da se od reknem kozmetike. Zbog alergije pojavio mi se svrab na licu, dermatitis, ekcem (krasta oko usta). Oslobodila sam se ekcema i alergije za nekoliko dana (5-7). Uvece pred spavanje masira la sam lice ,,mrtvim" urinom (odstajao 2 nedelje). U pocetku sam osetila jako stipkanje, oci su mi suzile sve dok se urin nije potpuno upio u kozu. Tako sam, bez sapiranja koze, i spavala. Ujutro sam trljala lice razblazenim cajem. Posle nekoliko da na krasta je otpala. Koza oko usana poprimila je roze boju i bila je potpuno cista! Prestao je svrab na licu, na trepavicama, obrvama i nestale su bubuljice! Posle toga redovno sam uve ce trljala lice veoma starom, a posle nekoliko minuta svezom

^ Drugi svetski rat. - Primcdba prevodioca.

170

171

mokraom. Bubuljice se vise nisu pojavljivale. Ujutro sam lice prala sapunom i mazala kremom. Posle izvesnog vremena m o gla sam da koristim kozmetiku i nije bilo nikakve alergije! Svi su bili zadivljeni cistoom mog lica. Ranije sam svake zime patila od angine (cesto sa obe stra ne). Kada sam pocela da pijem urin, prestala sam da bolujem". ,,Kerka mije obolela od sklerodermije. Lekari su mi rekli da je bolest neizleciva ili se tesko leci. Na venerinom brezuljku i jednoj nozi u donjem delu golenice pojavile su se bele mrlje i pocele da se sire. Otputovale smo u Moskvu i tamo su postavili dijagno zu: glavna - sklerodermija, akutni oblik. Sklerodermija spoljasnjih polnih organa. Propratna oboljenja: hipoplazija materice i jajnika. Subtroficni rinitis, disfunkcija gusterace. Eto takav buket oboljenja, iako se ona dobro oseala. Jedino, sto ju je uznemiravalo je bela pega na golenici. Ona se stvrdnula, atrofi rala, stalno je bila naprsnuta, a posle biopsije koze na toj pegi (mrlji) pocele su se pojavljivati troficne gnojne rane (cirevi). Posle drugog lecenja u Moskvi otvorio se cir velicine kokosijeg jajeta, te velicine je bila i pega na nozi. Odlezala je mesec dana u bolnici. Naravno, uzimala je hemijske preparate. Doslo se i do primene hormonalnih sredstava, a rezultati nikakvi. Izvela sam kerku iz bolnice sa takvom gnojnom ranom (cirom), iz koje je curio gnoj. Odrekli smo se svih lekova i p o celi svakoga dana piti mokrau po nekoliko puta. Na gnojnu ranu stavljali smo obloge sa svezom mokraom. Tako smo ra dile tri meseca. Posle mesec dana rana je zarasla. Na venerinom brezuljku splasnula je bela pega (mrlja). Koza je poprimila roze boju. Sve analize su joj dobre". ,,Imam 64 godine i ve deset godina bolujem. Imam psorijazu: glava mi je bela, usi, ruke ispod laktova, slabine, a noge ispod kolena prekrivene su krokodilskom kozom. Leti me je stid da hodam po gradu. Za vreme lecenja koristio sam vise od 10 vrsta hormonalnih masti. Lekar mi je rekao, da u tu bolest 172

odneti sa sobom u grob. Osim toga, bolujem i od niza drugih oboljenja. (Uzrok - zagaenost organizma.) Nekoliko puta sam procitao Vase knjige i poceo da se pri drzavam preporuka. Gladovao sam dva puta po 7 dana i dva puta po 14 dana. Za vreme gladovanja pio sam urin i prokljuca lu vodu sa medom i svakoga dana klistirao sam se sa ukuvanim urinom do 1/4 prvobitne zapremine. Za to vreme ispod kose i dlaka ostala su samo pojedi nacna zarista, usi i ruke su se ocistile, na leima i nogama su ostala samo zarista, ali manjih razmera. Iz desne nozdrve izbacio sam mnogo gnojnih krastica, koje sam izbacivao ce stim izduvavanjem desne nozdrve. Boze moj, gde se moglo smestiti toliko ubre! Za samo 10 dana u decembru nakupio sam pola casice od 100 grama gnojnih krastica. Da sam saku pljao sve od pocetka, sigurno bi ih nakupio jedan kilogram". ,,Pomoglo mije kompleksno lecenje (urinoterapija,glado vanje, ishrana, celicenje organizma i drugo), ali se herpes p o vremeno pojavljivao. Mnogo mije pomogao kerozin. Ekstrakt od nikotina poceo je da neutralise herpes iznutra. Ako su me ranije herpes i stomatitis poseivali jednom u dva-tri meseca, a pre toga - svaki mesec, sada sam potpuno zaboravio na njih. Nameravam da sprovedeni godisnju kuru uzimanja kavkaskog mrazovnjaka".

MUCANJE

Ukoliko mucate (zamuckujete), probajte da uradite sledeu vezbu. Uzmite neki tekst i pocnite da ga citate naglas prema sledeem metodu: ravnomemi udisaj, mala zadrska disanja, ravnomerni izdisaj. Sustina metoda je u tome, sto pocinjete govoriti tek kada pocnete izdisati, govorite samo pri izdisaju, sa smeskom na usnama, ne zurei i ne naprezui se. Cim oseti te da ste izdahnuli skoro sav vazduh, uutite, napravite krau 173

'zadrsku disanja, zatim - udisaj, i ponovo pocinjete govoriti tek sa pocetkom sledeeg izdisaja, isto tako ne ztirei, slobodno, radosno i sa blagim smeskom na usnama, sa oseajem ubedenosti i smirenosti. Da bi postigli potpun uspeh u obnavljanju normalnog go vora treba vestacki da izazivate oseaj dobrote prema ljudima, ukoliko se on ne javlja sam po sebi, dok vam to ne prede u naviku; trudite se da uvek budete u takvom stanju. Govorite uvek sa osmehom. ,,Taj metod sam sama koristila i izlecila sam svoju kerku. Bolesnika treba izolovati od svih na oko mesec dana. Sto je mogue manje sa njim razgovarati. Osim jednog coveka, sa njim niko ne srne biti. Odrastao covek moze biti sam. Uvece piti cajeve sa travama koje smiruju (koren od odoljena - Valeri ana officinalis, srdacica - Leonoras cariaca, maticnjak - Melissa officinalis, nana - Mentha piperita i druge) i, naravno, nema pu senja, ni alkohola, niceg sto uzbuuje (ostali cajevi, kafa, cokola da itd.). Glavno je - strpljenje. Navedeni vremenski period od mesec dana dovoljan je da proe mucanje".

®

Uzeti 400 grama nezasoljenog sala od svinjskih iznutrica i sest velikih antonovskih jabuka (one imaju zelenu boju i sadrze mnogo gvozda). Jabuke sitno izrezati i sipati u salo. Dobro promesati, staviti u rernu i dinstati na slaboj vatri.

16

Uzeti 12 zumanaca (u njima se sadrzi mnogo gvozda koje se lako asimiluje) ijednu casu seera u kristalu i to mutiti sve dok se ne dobije snezno bela masa. U tu masu sitno nastrugati 400 grama cokolade (koristite cokolade za kuvanje). Kada se salo sa jabukama istopi, treba ga izvaditi iz rerne i procediti kroz sito ili gazu. U njega dodati smesu od zumana ca, seera i cokolade i sve dobro promesati. Dobiete smesu koju mozete mazati na hleb i jesti. Prepo rucuje se uzimati smesu uz svako jelo i uz to piti toplo, skoro vrue mleko. Taj recept posebno dobro odgovara mrsavim ljudima, kod kojih je prepobttden zivotni princip ,,Vetra". Pored izlecenja od malokrvnosti, dobro goji i poboljsava licno oseanje. Pv Tri supene kasike trave kantariona, dve supene kasike li stova kupine {Rubi/s caesius) i dve supene kasike koprive dobro isitnite i promesajte, sipajte u termos i prelijte sa tri case kljucale protijeve vode. Ostavite da odstoji i uzimajte po jednu casu 3 puta dnevno u toplom stanju. Pv Sipak (plodovi). Uzeti pet supenih kasika isitnjenih plo dova, preliti ih sa jednim litrom protijeve vode, kuvati da kljuca 10 minuta, sipati u termos i ostaviti da odstoji u termosu preko noi. Piti kao caj u bilo koje vreme dana.

K R V - L E C E N J E I IZLECENJE

Kako poveati hemoglobin u krvi Narodna medicina predlaze vise recepata za poveanje he moglobina u krvi. ® Pomou sokovnika pripremite sok od sargarepe, cvekle i rotkve. Pomesajte ih u istim kolicinama i sipajte u flasu. Flasu cuvajte na prohladnom i tamnom mestu. Uzimajte po jednu kasiku smese sokova pre jela. Pripremljene soko ve treba ispiti za nedelju dana, a zatim pripremiti sveze. Kura pijenja sokova traje 3 meseca.

Ekstrakt od sipka dobro cisti sistem krvotoka i poboljsava razmenu materija u organizmu. Zahvaljujui prirodnom vita minu C i drugim bioloski aktivnim materijama, koje se sadrze u njemu, primenjuje se kod malokrvnosti, oboljenja bubrega i mokrane besike, obolele jetre i kao opste sredstvo za jacanje organizma.

16

Sorta jabuka. - Primedba prevodioca.

174

175

Sokovi od povra, koji obnavljaju krv · Za sintezu hemoglobina potrebno je prirodno gvozde, zbog cega treba piti sok od cvekle u kome se, pored gvo zda, sadrze soli kalijuma, kalcijuma, fosfora, vitimaini gru pe B, C i P, f ruktoza i glukoza. lMoze se piti po pola ca se sa supenom kasikom meda 2 - 3 puta dnevno pre jela. Sok od rotkve sadrzi gvozde, magnezijum, kalijum, kalcijum i mnoge vitamine. Od davnina preporucuje se kod malokrvnosti. Uzimati po jednu supenu kasiku soka i meda 3 puta dnevno pre jela. Sok od sargarepe sadrzi najbogatiji kompleks bioloski ak tivnih materija: gvozde, kobalt, bakar, kalcijum, jod, brom i druge. Preporucuje se kod malokrvnosti, gastritisa, za regulisanje razmene ugljenih hidrata itd. Pije se pre jela od 100 do 500 grama 1-3 puta dnevno. Mozete koristiti i smesu sokova. Na primer, 50 grama so ka od cvekle i 150-250 grama soka od sargarepe. Takva smesa je veoma prijatna. Dobro je kombinovati sok od cve kle sa sokom od jabuka.

·

P%> Kod malokrvnosti moze se koristiti pelen. Uzmite teglu od 3 litra i napunite je svezim pelenom ubranim u maju, a za tim prelijte pelen sa votkom (rakijom) ili razblazenim apo tekarskim alkoholom. Ostavite da odstoji dvadeset jedan dan na suvom i tamnom mestu.Temperatura treba da bude visa od sobne. Uzimajte po jednu kap ekstrakta na jedan naprstak vode ujutro, jednom dnevno, nataste, tri nedelje. Po potrebi, posle dve nedelje pauze, ponovite kuru lecenja. Cisenje krvi Mere za cisenje jetre pocnimo sa trodnevnom terapijom sokovima. Moze se produziti i do 5-7 dana. Koriste se sveze iscedeni sokovi od voa i povra crvene boje: sok od visnje, mahovice, cvekle, groza, kupine, crvenog kupusa itd. Sok crvene boje pije se zato, sto,prvo, crvena boja stimuli se reprodukciju krvi, drugo, dolazi do zasienja organizma spek trom crvene boje, koju ne ,,podnosi" veina patologije, posebno rak. 1, tree, sokovi od povra i voa zasieni su bioloski aktiv nim materijama. Obilje prirodne, aktivne vode, koja u organizam dospeva sa sokovima, omoguava da se brzo izbacuje rastvorena sljaka iz krvi. Da bi pomogli organizmu da sto bolje izbacuje toksine, primenjujte Idistire. Navedene mere za cisenje krvi dobro ciste i vase tecne sre dine i limfu. Terapija cisenja krvi moze se pojacati odlaskom svakog drugog dana u saunu. Posle saune odmah popiti udarnu dozu soka. Ukoliko vas posle toga protera, to znaci da se jetra uspesno cisti. Sredstvo protiv astme i skoro da je eliksir mladosti U Ruskom narodnom prirucniku za lecenje P. Kurenova opisano je sredstvo protiv astme i za podmladivanje krvi. To

177

·

·

Malokrvnost i nedostatak hemoglobina u krvi odlicno od stranjuju sokovi od cvekle i jabuka. Pomesajte 2 0 - 3 0 gra ma soka od cvekle sa 150-200 grama soka od jabuka. Pijte sok odmah po pripremanju 2 - 3 puta dnevno pre jela. Sokove mozete piti po kurama, stalno - kada zazelite. Po sebno ih je dobro piti u sezoni sazrevanja jagoda, voa i povra. U to vreme su najkorisniji. Sve sokove pijte samo kao sveze. Beli luk je jedno od odlicnih sredstava protiv malokrvno sti. Meutim, ne mogu ga svi jesti. Takvim bolesnicima preporucuje se ekstrakt od 300 grama belog luka. Ocistiti i oprati beli luk, preliti ga sa jednim litrom cistog alkohola i ostaviti da odstoji tri nedelje. Piti po 20 kapi ekstrakta razblazcnog u pola case mleka 3 puta dnevno.

176

·

sredstvo posebno pomaze ljudima koji pate od gojaznosti, kao i ljudima koji imaju ,,mlitav, oronuo organizam". Sredstvo se sastoji od 400 grama belog luka i soka iz 24 limuna. Sredstvo se priprema na sledei nacin: isitniti beli luk, si pati ga u teglu sa sirokim grlom i preliti sa iscedenim sokom od 24 limuna. Povezati teglu sa lakom, prozracnom tkaninom i ostaviti da odstoji 24-28 dana (jedan lunarni ciklus). Sredstvo uzimati jednom dnevno pre odlaska na spavanje: jednu kafenu kasicicu smese razmutiti u pola case vode i popi ti. Pre upotrebe teglu treba promukati. Obicno posle 10-14 dana uzimanja tog sredstva covek ose a priliv snage, obnavljanje organizma i dobro spava.

podrazumevaju se: osobenosti individualne konstitucije, osobenosti uzrasta, karakter coveka, karmicka informacija, pokvarenost' (ukoliko postoji). Kako krv jednog coveka sadejstvUje ne samo sa krvlju, ve sa celim organizmom drugog coveka, kome je prelivaju:

7

Problemi pocinju na nivou individualne konstitucije. O r ganizam treba da potrosi deo svoje energije za ,,prepravlja nje" njenih ranijih struktura u svoju. · Veliki znacaj ima starost krvi. Ukoliko je krv starija, treba je pomlaiti do svog nivoa - ponovo gubitak energije. Ukoliko je mlaa, obrnuto, ona pothranjuje - pozitivna osobina. Upravo tu osobinu ranije su koristili za svoje podmlaivanje ugledni i bogati ljudi. Karakterne crte coveka (pozitivne i negativne) u izvesnoj meri uticu na ponasanje coveka. · Sa karmom je stvar mnogo gora. Karma - to je informa cija koja se ne unistava pri njenom prenosenju u druge informativno-energetske strukture, ve se ugrauje u njih. jos vise, informacija sama po sebi nema snagu. Ona dobija snagu samo pri spajanju sa energijom, upravlja njom. Na taj nacin, strana karmicka informacija pri prelivanju krvi ugrauje se u strukture spoljasnjih manifestacija zivota i pocinje da izoblicava zdrave energetske tokove organizma, izazivajui pojavu jednih ili drugih karmickih oboljenja. O n a moze uticati i na sudbinu, svojom reakcijom na odgo varajuu karmicku situaciju.Taj proces se odvija godinama i zato se ne uocava. Jos gore je sa pokvarenosu. Pokvarenost je informacija po sebne vrste, koja ima samo jedan zadatak - poremetiti rad

Pod ovim pojmom podrazumevaju se: zloba, sklonost kradi, prevari i drugi postupci coveka, koji ga cine ,,pokvarenim". - Primetlba prevodioca. 179

17

Transfuzija krvi i bolesti S medicinske tacke gledista, transfuzija krvi od jednog co veka drugom potpuno je normalna pojava. Glavno je da odgo varaju rezus-faktor i krvna grupa. Ali to je samo deo istine. Drugi deo istine pocinje samo da se ispoljava, a o treem se uopste nista ne zna. U krvi svakog coveka zive najsitnija ziva bia, koja mogu biti stetna po zdravlje, pa cak i smrtonosna.Taj faktor se rani je nije uopste uzimao u obzir, ali su se pojavili ljudi oboleli od S I D E i naucnici su poceli da ga uzimaju u obzir. M e u t i m , osim virusa S I D E u krvi se nalazi masa drugih mikroparaz'ua, koji se transfuzijom krvi raseljavaju: razliciti oblici gnojne in fekcije, gljivice i mnogo cega drugog. Dospevsi u organizam zdravog coveka, oni pocinju postepeno, ali sigurno da se raz mnozavaju i posle godinu, tri, pet, pa i deset godina odrauju svoj prljav posao. Prema Bibliji, u krvi se nalazi ziva dusa. To ukazuje na to, da je krv - na odreeni nacin strukturirana materija. Tu ma teriju su stvorile i strukturirale spoljasnje manifestacije zivota drugog coveka. Pod pojmom ,,spoljasnje manifestacije zivota"

178

organizma, da bi se on sto brze unistio (raspao). Najefika sniji oblici pokvarenosti ,,primenjuju se" na neke delove zivog organizma. Na primer, nokti, kosa, odea i slicno. Naravno, pokvarenosu je zarazena i krv.Transfuzijom po kvarene krvi unistava se organizam zdravog coveka i moze se prenositi dalje - na njegove potomke. · · Simptomi ulivanja krvi pokvarenog coveka su: saplitanja, klecanja nogu, drhtavica itd. S tim u vezi, u Sjedinjenim americkim drzavama (SAD) i Zapadnoj Evropi smatra se sasvim normalnim kada zdrav covek sam sebi daje krv za nepredvidive slucajeve. To ni je samo bojazan od S I D E . Ljudi su intuitivno osetili da postoji neka opasnost za njihovo zdravlje pri transfuziji donatorske krvi. I ponovo nam se namee pitanje, kako se sada leciti? Moj odgovor je sledei: samo samostalan rad omoguava coveku da bude ne samo zdrava, ve i duhovno savrsena licnost.

prehrambenim produktima) taloze u vezivnom tkivu zidova krvnih sudova i cine ih sve manje i manje elasticnim. Leplji ve materije (skrob, belancevine, masti) cine nasu krv lepljivom tecnosu, koja tesko prolazi kroz kapilarni krvotok. Ukoliko slicnu hranu uzimate uvece, kada se temperatura tela snizava, lepljivost krvi se znatno poveava, sto izaziva poremeaj u kapi larnom krvotoku, u prvom redu, u udovima - rukama i nogama. Ukoliko vam mrznu ruke ili noge - u pitanju je pokvarenost krvnih sudova nepravilnom ishranom. Vreme je da se pozabavite o svom zdravlju, inace e biti kasno.

TROMBOFLEBITIS

·

Tromboflebitis je upala zidova vena, koja je propracena sekundarnom trombozom obolelog dela vene. Tom oboljenju posebno su sklone trudnice. Zbog poveanog unutartrbusnog pritiska pogorsava se oticanje krvi iz donjeg dela tela, nogu, i zidovi vena ne mogu izdrzati pritisak, pocinju da se sire, bole i javljaju se trombi. c%i Divlji (konjski, magarei) kesten (Aesculus bippocastanum) moze pomoi u lecenju tromboflebitisa, cak i tezih oblika. Za lecenje se uzima zutozelena ljuska ploda divljeg keste na. Da bi se ta ljuska skinula, suve plodove treba drzati u vodi 12 sati. Ljuska nabubri i moze se lako skinuti nozem. U emajlirani lonac (serpu) nalijte 200 grama hladne protijeve vode i u nju stavite dva grama ljuske od plodova divljeg kestena (otprilike dva kestena srednje velicine), dovedite do kljucanja i kuvajte 10 minuta na slaboj vatri. Skinite sa vatre i ostavite da odstoji oko 6 sati. Pijte na 30 minuta pre jela 3 puta dnevno po jednu supenu kasiku. Kura traje 12 dana. Ukoliko se tromboflebitis ne povuce, tada posle deseto dnevne pauze ponoviti kuru lecenja. 181

Ishrana i problemi sa krvnim sudovima Da ne bi imali problema sa krvnim sudovima (da zidovi ne bi postali lomljivi i da se u otvorima ne nagomilava holesterin), u prvom redu treba promeniti ishranu. Covecji sistem krvotoka predstavlja, grubo receno, tecni distributivni sistem. U zavisnosti od toga, kakvog je sastava tecnost koja tece kroz taj sistem, uocavaju se jedna ili druga osteenja i iznosenost sistema. Na primer, agresivne materi je, rastvorene u tecnosti, vise deluju na zidove kanala, lepljive - podsticu zagusivanjc. Ako se sada sa tog primera prede na sistem krvotoka, ispostavlja se, da se mineralne materije koje su podvrgnu te termickoj obradi (na primer, kalciju m, koji se sadrzi u 180

Radi profilakse odvar se moze piti jednom u tri meseca. To je posebno korisno za starije ljude. Ljudi, koji su primenjivali odvar od ljuske divljeg kestena, kazu, da bolovi prestaju prvih 12 sati. Posle 2 - 3 dana splasnjava otok, a zatim potpuno nestaje. P*> Kod tromboflebitisa pomaze i gljiva muhomor (muhara). Od nje se pravi ekstrakt sa votkom (rakijom). Uzeti 3-4 muhomora sa crvenim sesiriima i belim tackama na njima (Amarita muscaria), isitniti ih i preliti sa pola litra votke (rakije) ili alkohola. Ostaviti da odstoji na tamnom mestu tri dana i cuvati u flasi sa zatamnjenim staklom. Uzimati 3 puta dnevno po jednu kafenu kasicicu ekstrakta pre jela. Poznavaoci tvrde, da je ekstrakt muhomora dovoljno piti 2 - 3 nedelje, da bi se izbavili od tromboflebitisa. Radi profilakse tromboflebitisa preporucuje se piti eks trakt 2 - 3 dana u toku meseca.

· · · · · ·

Da li kod vas interval izmeu dva mokrenja iznosi dva sata? Da li vam se desava da spontano mokrite, kada osetite ja ku potrebu za mokrenjem? Da li vam se desava da nekontrolisano mokrite usled stresa? Da li vam se luci mokraa kada kisete, kasljete ili se smejete? Da li vam se luci mokraa kada ustajete sa stolice ili iz kreveta? Da li vam hodanje ili vezbe izazivaju mokrenje? mokrenje izazvanoprepunjenom be'sikom

Nekontrolisano ·

Mozete li potpuno isprazniti svoju mokranu besiku? Da li vam se luce manje porcije mokrae tokom dana ili noi?

· ·

Da li nou cesto odlazite u toalet? Da li cesto oseate potrebu za mokrenjem i otkrivate da to niste u stanju uraditi? Kada ispustite samo mali mlaz mokrae, oseate li da vam je mokrana besika ostala puna? Da li vam se desava da izgubite mnogo vremena na m o krenje, a pri tom ispustate samo slab, isprekidan mlaz m o krae?

NEKONTROLISANO MOKRENJE (ENUREZA)

· Simptomi slabosti mokrane besike ·

Da bi odredili da li patite od nekontrolisanog mokrenja (a ukoliko patite, kom tipu pripada bolest), odgovorite na predlo zena pitanja sa da ili ne. Stalno nekontrolisano mokrenje * · Da li imate tako izrazitu potrebu za praznjem mokrane besike, da cak ne uspevate da doete do toaleta? Kada cujete sum vode koja tece ili kada popijete gutljaj neke tecnosti, oseate li potrebu da mokrite?

Interpretacija odgovora Ukoliko preovladavaju odgovori da, pozabavite se cise njem bubrega i mokrane besike, promenite ishranu i gladujte.

Lecenje ®

nekontrolisanog

mokrenja

182

Supenu kasiku semena mirodije preliti sa casom kljucale vo de, ostaviti da odstoji 2 - 3 sata i popiti (piti jednom dnevno). 183

®

Slabo uocljiva kuna biljka muhogon (plcktrantus) isteruje iz sobe muhe i moljcc.Ta biljka moze se koristiti za lece nje nekontrolisanog mokrenja (enureze) kod dece svih uz rasta. U tu svrhu odgovara i sveze i suvo lise muhogona.

Originalno

cisenje bubrega

Pregrst listova preliti kljucalom protijevom vodom i kuvati na slaboj vatri oko 40-45 minuta. Pripremljeni odvar sipati u kadicu sa vodom, u kojoj se kupa dete pred spavanje. Pre upotrebe uvek pripremati svez odvar. ^ ' U p o z o r e n j e ! Voda za kupanje ne srne biti toplija od 29-30° C.Trajanje kupke - od 20 do 30 minuta. ,,Imam 18 godina. U det'mjstvu sam patio od nekontrolisa nog mokrenja (nonog), sto mije pricinjavalo mnogo neprijat nosti. Nesto sam u vezi s tim morao uraditi. Nikakvo lecenje mi nije pomoglo. Lekari su me ledili strujom (tipa zagrevanja), babaje bila pristalica vode itd. To je trajalo sve dotle, dok ini u ruke nisu dospele novine ,,Trud", u kojima se nalazio clanak o tome, kakve uspehe su postizali ljudi pomou vlastite volje i usredsredenosti na postizanje cilja. Kao decak od 12 godina (i danas se cudim) shvatio sam na koji nacin se mogu izleciti. Lezei na krevetu u opustenom polozaju, zamisljao sam bu brege, mokrane kanale i mokranu besiku. Zamisljao sam kako mi tecnost puni mokranu besiku i kako se ona sve vise i vise puni. Za to vreme sam pored uha drzao pripremljen (navijen) budilnik i u trenutku kada je mokrani mehur bio prepun, to jest kada je trebalo da idem u toalet, ukljucivao sam budilnik i odmah sam se ,,budio". Zahvaljujui tom metodu izlecio sam se". ® Ruski narodni lekari su od pamtiveka kao sigurno sredstvo protiv nekontrolisanog mokrenja smatrali smesu dve trave - kantariona i kicice. Uzeti ih u jednakim kolicinama, zakuvati i piti kao caj.

,,Imam 25 godina i srednje medicinsko obrazovanje. Ranije sam imala strasne glavobolje (napade migrene), pa sam zbog toga rano pocela da se bavim narodnom medicinom. Glavobolja mije prosla. Mnogo sam eksperimentisala sa sobom. Na primer, cistila sam bubrege ovako: u urin sam dodavala jeiovo ulje. Bubrezi su oziveli i proisali. Pre toga sam oseala kao da se, bukvalno, iz njih izvlace krvni sudovi i zile, a umesto jetre - smezurani kamen (sada mi se cini da se jetra obnovila i u njoj je veoma toplo)". Prokomentarisau to originalno cisenje. Pri lecenju i ci senju veoma je vazno organu koji se cisti ili leci dati aktivnu komponentu. U tibetskom medicini materije, koje sluze za sto bolju dostavu lekova na odreeno mesto, nazivali su ,,konjima". U datom slucaju ,,konj"za cisenje (i lecenje) bubrega odabran je veoma uspesno - to je mokraa. Nju proizvode bubrezi i ona se zato, pri ponovnom unosenju, odmah ustremljava prema njima, nosei aktivnu komponentu. Rezultat je da je terapija cisenja efikasna. Redos/edterapije. Uzeti 5 0 - 7 0 grama svoje sveze mokrae i u nju kanuti 5 kapi jelovog ulja. Zatim 1-2 minuta snazno mu kati da se sve dobro izmesa i popiti u jednom gutljaju. Obratite paznju da smesa ne dodiruje zube. Mozete piti i kroz slamcicu. Da bi zastitili zube, mozete isprati usta biljnim uljem, a zatim popiti mokrau sa jelovim uljem. Piti smesu mokrae sa jelovim uljem prema ranije opisa noj semi (cisenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnevno pre jela (15-20 minuta) od 5 do 7 dana. Posle pauze od 2 - 3 dana ponoviti kuru.Tako sprovesti od 2 o 5 kura. Po potrebi moze te ponoviti posle 1-2 meseca. Laneno seme cisti bubrege To je sredstvo za cisenje bubrega kojeg su visestruko proverili ruski seoski lekari. Uzeti kafenu kasicicu semena lana na casu vode i skuvati. Seme lana se raskuva i obija se gust odvar.

185

Kod cestih potreba za mokrenjem preporucuje se iz ishrane iskljuciti iureticne produkte (celer, lubenice, prezrelo groze i sparglu) sve dotle, dok se mokrenje potpuno ne normalizuje.

184

Ta gustoa (najsitniji dclii) je odlican adsorbent (koagulator) svega stetnog, sto se nalazi u zeluacno-crevnom traktu, krvi, jetri i bubrezima. M o z e se odjednom pripremiti odvar za ceo dan i cuvati ga u termosu. Nacinprimene. Dva dana piti po pola case odvara od seme na lana, svakog drugog sata. Posto je odvar od lana dosta gust, pre uzimanja treba ga razblaziti toplom vodom (pozeljno je da se voda prethodno magnetise - bolje cisti). Ukoliko vam se ucini da odvar od lana ima neprijatan ukus, mozete u njega dodati limunov sok. Brezovo lise protiv k a m e n a u bubrezima Kao posledica upotrebu neprirodne, rafinisane hrane, lose vode i obilja emocija straha kod mnogih ljudi javlja se kamenje u bubrezima. Postavlja se pitanje kako ga mozete sami izbaciti. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. U rano prolee nabubre pupoljci breze i pojavljuju se mali listii. Oni su u pocetku lepljivi, ali uzbrzo izgube tu lepljivost. Cim se izgubi lepljivost listova breze - odmah ih naberite. P o trebna lekovita svojstva listovi zadrzavaju svega tri dana posle prestanka lepljivosti. Vazno je ne propustiti to vreme i za ta tri dana sakupiti potrebnu kolicinu. Sakupljene listie rasiriti na papiru i prosusiti u hladu (senci). Direktni suncani zraci unistavaju bioloski aktivne materije. Osusene listie cuvati u vreici od tkanine. Jednu kafenu kasicicu osusenih listova preliti sa casom klju cale protijeve vode. U nekim slucajevima moze se poveati doza brezovih listova do jedne dezertne kasike. Ostaviti da odstoji u termosu 2 0 - 3 0 minuta. Ekstrakt od brezovih listova pije se kao caj 3-4 puta dnev no nataste (na gladan stomak). Dejstvo ekstrakta se pojacava ukoliko se pije ti toplom stanju sa jednom kasicicom meda. Za sledei dan preporucuje se pripremiti svez ekstrakt. Tako raditi 186

sve dotle, dok ne nastupi olaksanje (krene pesak, sto ukazuje na splasnjavanje kamenja u bubrezima), ali ne duze od mesec dana (da se ne bi navildi). Posle toga moze se napraviti pauza od 2 - 3 meseca i ponoviti kuru. Sledee godine najbolje je nabrati sveze listie. Seme ovsa protiv kamena u bubrezima Seme ovsa ima svojstva da rastvara mokrano kamenje do granulacije peska, smanjuje seer kod dijabetesa i podstice d o bar rad zeludacno-crevnog trakta. Ovas pomaze i obolelima od glomerulonefritisa i pielonefritisa. c%> jednu casu semena ovsa preliti sa 5-6 casa kljucale vode i kuvati na slaboj vatri (da ne iskipi) 5 0 - 6 0 minuta. Procedi ti i piti, po zelji, u bilo koje vreme i u bilo kojoj kolicini. Cuvati u frizideru, jer na toplom brzo prokisne. Ljudi koji su u mladosti bolovah od kamena u bubrezima (litijaze), uspesno su se izlecili i bez problema sa bubrezima doziveli starost. Kako ojacati slabu mokranu besiku ® ® Ne pijte suvise. Uzimanjem manje kolicine tecnosti olaksaete sebi. Pijte umereno, kada imate potrebu. Izbegavajte alkohol, napitke koji sadrze kofein i lekove.To su diuretici, koji mogu pojacati nekontrolisano mokrenje (en urezu). Jedite vise prirodnu hranu koja sadrzi celulozu. Celuloza pomaze protiv zatvora, koji mogu pojacati enurezu. Prestanite da pusite. Nikotin nadrazuje povrsinu mokrane besike, a kasalj, povezan sa pusenjem, uzrokuje enurezu. Oslobaajte se suvisne telesne tezine. Suvisna tezina do punski optereuje mokranu besiku i pojacava enurezu. 187

® ® ®

®

Redovno praznite mokranu besiku, ne dozvolite da se pre puni. Prepunjena besika uzrokuje njeno rastezanje i slablje nje. Ukoliko je,pored toga,slab i misi koji zatvara izlazizbesike,pri kaslju ili kihanju moze doi do spontanog mokrenja.

®

Namenskitrenirajtesvojumolaanubesiku,radicegasepotrudite da idete u toalet u odreenim vremenskim intervalima. Na primer, pocnite od intervala jedan sat. Posle nekoliko ne delja produzite interval i postepeno ga dovedite do 2,5-3 sata. ® Specijalne vezbe za jacanje misia za zatvaranje mokrane besike. Kada potece mokraa, za vreme mokrenja, potrudite se da stegnete misie koji podvezuju mokrani kanal i da zaustavite mokrau. Ukoliko uspete makar i u neznatnoj meri da usporite isticanje mokrae,znaci da se koristite p o trebnim misiima.Treba da osetite te misie i da se trudite da ili spontano stezete. Na primer, poceli ste da mokrite i zatim snagom volje naprezete te misie i zadrzavate isti canje mokrae. Zadrzite mokrau u takvom stanju i kada izbrojite do tri ispustite je, a zatim ponovite sve od pocet ka. Da bi postigli potrebne rezultate treba da uradite naj manje 100-200 vezbi dnevno.

Bubasvaba ima najvise na mestima gde se cuvaju prehram beni produkti: u pekarama, skladistima hrane, u podrumima. Uvece treba na pod postaviti staklene tegle, koje prethodno iz nutra namazati slatkim, seernim sirupom ili medom, a odozgo na teglu staviti stapi. Bubasvabe e se preko stapia popeti na teglu, upasti u nju i otuda nee moi da izau. LJjutro ih sakupi te, zatim nalijte u jednu casu malo votke (rakije), isperite u njoj bubasvabe i prebacite ih u drugu teglu (najbolje ih je uzimati pincetom), koja je do polovine napunjena votkom (rakijom) ili alkoholom. Bubasvaba treba da ima oko pola tegle, ali nivo vot ke ili alkohola obavezno mora biti iznad sloja bubasvaba. Bubasvabe se mogu sakupljati nekoliko dana uzastopce i stavljati ih u teglu s votkom. Zatim teglu dobro zatvoriti i osta viti da odstoji 15 dana na prohladnom mestu. Ekstrakt proce diti kroz nekoliko slojeva gaze, a bubasvabe izbaciti. Ekstrakt treba da bude tamnobraon. Deca treba da piju po jednu kafenu kasicicu 3 puta dnevno pre jela, odrasli - po jednu supenu kasiku 3 puta dnevno pre jela, sve dok analiza mokrae ne bude normalna, to jest dok u mokrai ne bude belancevina. Devojcica moje poznanice popila je litar i po ekstrakta t o kom citave kure lecenja. Svi simptomi oboljenja nestali su. Za vreme lecenja majka ju je hranila nezasoljenom hranom, dava la joj je da jede mnogo povra, voa i da pije sokove. Sada je njena kerka udata, ima dvoje dece, a svoju bolest potpuno je zaboravila. U klinici Tomskog medicinskog instituta tim metodom izlecili su osamnaestogodisnjeg mladia. Imao je velike otoke, ascitis (trbusna vodena bolest), telesna tezina mu je dostizala do 120 kilograma. Lekari su mu svakoga dana ispumpavali tecnost, a ona se ponovo nagomilavala. I on se izlecio samo eks traktom od crnih bubasvaba.

GLOMERULONEFRITIS

Predlazem recept, sa kojim se postizu dobri rezultati pri lecenju glomerulonefritisa. ,,Osmogodisnja kerka moje poznanice 1962. godine obolela je od glomerulonefritisa: belancevine u mokrai, oticanje nogu, kesice ispod ociju. Lecenje u decjoj poliklinici nije po moglo. Tada su poznanici savetovali majci da se obrati jednom profesoru. On je pronasao recept lecenja tog oboljenja sa eks traktom od crnih bubasvaba. Uzeti cetiri velike bubasvabe sa brkovima. Mogu se kori stiti i obicne ride, ali je bolji efekat sa crnim. 188

189

OBOLJENJA PLUA

Trave i smese za lecenje plua Narodna medicina je bogata mnostvom, vekovima proverenih, efikasnih recepata za lecenje plua. Trave i smese veoma pomazu. Kako cistiti plua od sluzi: Hf Uzeti 20 grama isitnjenog korenja omana {Inula helenium), preliti sa casom protijeve vode i kuvati 10 minuta na sla boj vatri. Ostaviti da odstoji 4 sata u termosu i procediti. Uzimati po jednu supenu kasiku 3-4 puta dnevno pre jela.

Plodovi anisa - 1 deo, lise podbela (Tussilagofar/ara) - 1 deo, cvetovi angelike (Archangel ica officinalis) - 1 deo, cvetovi crnog sleza (Maha sylvestris) - 2 dela, cvetovi samosejke - 2 dela, trava majkine dusice (Thymus serpyllum) - 2 dela, koren belog sleza (Althaea officinalis) - 2 dela i koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) - 5 delova. Supenu kasiku preliti casom hladne, namagnetisane protijeve vode i ostaviti da odstoji 2 sata. Zatim posudu staviti na vatru, dovesti do kljucanja i sadr zaj izliti u termos. Piti po 50 grama toplog odvara (iz termosa) 3 - 4 puta dnevno. H Vranilova trava (Origanum vulgare) ima posebna etarska ulja, koja smeksavaju sluz i podsticu njeno izbacivanje. Z a to se ona smatra odlicnim sredstvom za iskasljavanje. Kori sti se posebno ili u smesi trava. Vranilova trava - 1 deo, koren belog sleza - 2 dela i lise podbela - 2 dela. Supenu kasiku smese preliti sa dve case klju cale protijeve vode i ostaviti da odstoji u termosu. Piti po 100 grama posle jela. Hf Kartop (Viburnum pidus) ima gorak i opor ukus - antago nist sluzi. Odlicno sredstvo za iskasljavanje. Primenjuje se odvar od cvetova i plodova. Za pojacanje dejstva moze se dodati med. Odvar od plo dova kartopa priprema se na sledei nacin: casu plodova preliti vruom protijevom vodom (moze se namagnetisati) i kuvati da kljuca 10 minuta. Izliti u termos i dodati 3 supene kasike meda. Piti po 100 grama 3-4 puta dnevno.

0

Hf Supenu kasiku suvih listova zilovlaka (bokvice) preliti u ter mosu casom kljucale vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procedi ti. Uzimati po jednu supenu kasiku 4 puta dnevno pre jela. H» Kod napada kaslja uzeti 3 supene kasike svezih listova zilovlaka i pomesati sa tri supene kasike meda. U dobro zatvorenoj serpi (loncu) drzati 3-6 sati na toploj ringli. Dobiete tecnost slicnu sirupu.Taj sirup uzimati po jednu kafenu kasicicu pre jela. Odlican je za decu. Hf Supenu kasiku sisarki od bora preliti sa casom ldj ucale pro tijeve vode. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. Uzimati po 1-2 gutljaja pri kasljanju. Hf Supenu kasiku suvih cvetova zove (Sambucus uigra) preliti u termosu sa pola litra kljucale protijeve vode, ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Piti uvece po 100-200 grama u toplom stanju. M o z e se malo zasladiti medom. Anis (Ariisum vulgare),zahvaljujui svojim posebnim isparljivim svojstvima, ,,razbija" ugruske sluzi i podstice njeno izbacivanje iz organizma. Obicno se primenjuje u smesi sa drugim biljkama.

Hf

Hf

Rotkva (Raphanus raphanistrum) ima gorak ukus koji je an tagonist sluzi. Cedi se sok i upotrebljava sa medom po 1-2 supene kasike pre jela. Sok se priprema samo za jedan dan! Cuvati ga u frizideru u dobro zatvorenoj posudi. Sok se moze pripremiti i na druge nacine. Izrezati u rotkvi udubljenje i napuniti ga medom. Otvor zatvoriti parcetom rotkve i ostaviti rotkvu da odstoji oko cetiri sata. Dobijeni sok izliti i piti po supenu kasiku pre jela. 191

190

Narezati sirovu rotkvu na veoma tanke kriscice ( 6 - 8 koma da). Svaku kriscicu preliti livadskim medom. Sok koji se dobije uzimati po supenu kasiku svakoga sata. Recepti od rotkve smatraju se najefikasnijim kod kaslja i lece ga za vrlo kratko vreme. Zabeleska. Zbog toga, sto navedene biljke, zahvaljujui svo jim etarskim uljima koja brzo isparavaju, imaju lekovita svoj stva, pripremljene ekstrakte i sokove treba cuvati u dobro zatvo renim posudama i suvise ih ne treba prelivati, niti cediti. U p o trebljavati ih tokom dana, a za sledei dan pripremiti sveze. Kako ocistiti plua i izleciti se odpneumonije, kaslja i dru gih plunih oboljenja. Mnogi ljudi u mladosti pate od plunih oboljenja. To je u vezi s tim, stoje u tom uzrastu jak zivotni princip ,,Sluzi", koji se uglavnom nalazi u pluima i glavi. Upotreba namirnica sa slatkim ukusom (hleb, meso, slatkisi, masti) podstice da se sluz nagomilava u pluima i oko njih, truli i javljaju se pneumonija i druga oboljenja plua. Da bi ocistili plua od sluzi, uzmite casu zrna (semena) ovsa (bolje neopranog), prelijte sa pola litra mleka i, mesajui, na slaboj vatri ukuvajte do polovine prvobitne zapremine. Kada se ovas skuva protrljajte ga kroz sito. Dobija se oko pola case tecne kasice (boje kafe sa mlekom). Kasica je malo slatka i tu kolicinu od pola case treba popiti u jednom obroku pre jela. Ta kav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Melasa od zrna (semena) moze se isprati kroz sito mlekom i tu tecnost piti (u tezim slucajevima). Ostaci melase se bacaju. Priblizno posle nedelju dana pocee cisenje plua od sluzi. Cisenje se odvija u vidu jakog i dugotrajnog kaslja koji traje po 20-30 minuta. Kod ljudi koji su ozbiljno bolovali od pneu monije, moze da izlazi zelena sluz u vidu presovanih parcia. Zapamtite, ukoliko ste patili od zatvora, oboljenja plua su njihove posledice. Obavezno otldonite zatvore.

ZDRAVLJE KICME

Vaznost drzanja

tela za zdravlje

U covecjem organizmu sve je meusobno povezano. C o vecje telo u celini predstavlja specijalni zapreminski biorezonator. Usled promene polozaja tela - stojei, sedei, lezei i mnostva drugih poza, na primer, joga asana, moze namenski (sa odreenim ciljem) sadejstvovati sa okolinom. Pravilno drza nje tela tako postavlja fizicko telo u prostoru, da ono normalno sadejstvuje sa razlicitim energetskim tokovima Zemlje i Kosmosa. Samo na racun toga covek jaca. Izobliceno drzanje tela spontano uzrokuje slabljenje fizickog tela, pogorsanje zdravlja i prevremenu starost. Organi i njihov meusobni raspored u fizickom telu cove ka treba da budu pravilno orijentisani u prostoru i meusobno. Tu funkciju u covecjem organizmu obavljaju kicmeni stub,karlica i noge. Pravilna orijentacija omoguava covecjem organi zmu da normalno sadejstvuje u energetskim tokovima izmeu povrsine Zemlje i atmosfere. Pravilno drzanje tela omoguava da se unutrasnji organi meusobno pravilno rasporede, da se pravilno inercijalno opte rete pri kretanju (na primer, pumpanje krvi kroz vene navise, guranje ekskrementnih masa nanize), sto podstice njihov nor malan rad. Samo to omoguava organima da normalno rade, ne pritiskajui jedan drugog, ne izazivajui zastoje i druge ne gativne uticaje na organizam. M n o g e zene ne shvataju osobenosti pravilnog drzanja te la, njegovog normalizujueg dejstva na zdravlje, pa produzavaju da nose obuu sa visokom petom, nepravilno hodaju, grbe se za vreme stajanja, sedenja i pri tom se zale na zdravlje. Svo njihovo lecenje i preduzimanje mera za ozdravljenje anuliraju se nepravilnim drzanjem tela.

192

193

Test pravilnosti drzanja tela Drzanje tela je, prvo, vezano za stanje misinog aparata, to jest sa stepenom razvoja misia vrata, leda, grudi, stomaka i donjih ekstremiteta, kao i sa funkcionalnim mogunostima muskulature, njene sposobnosti za duza staticka naprezanja. Na drzanje tela uticu elasticna svojstva meduprsljenskih disko va, hrskavicnih i vezivno-tkivnih tvorevina kicmenih prsljenova (od toga zavisi i pokretljivost kicme), kao i karlice i donjih ekstremiteta. Vaznu ulogu ima oblik stopala i nogu u celini. Najprostiji nacin da ocenitc svoje drzanje tela sastoji se u sleeem. Stani uspravno i cvrsto se prislonite leima u/ ormar ili zid. Sastavite stopala, gledajte pravo ispred sebe (glava treba da dodiruje ormar, zid). Ruke opustene niz telo. Ukoliko vas dlan ne prolazi izmeu krsta (slabina) i zida drzanje tela je do bro. U suprotnom slucaju trbusni misii su slabi i stomak isteze kicmu napred (lordoza). Pri pravilnom drzanju tela glava i trup su u jednoj vertikali, ramena zategnuta, malo opustena i u istom nivou, reljef vrata (od kozla uha - tragusa do ramena) sa obe strane je simetrican, lopatice nisu izbacene, fizioloska krivina kicme normalno je iz razena, grudi su malo podignute (blago isturene), stomak uvu cen, noge ispravljene u kolenima i karlicno-berenim zglobovi ma, stopala bez deformacija sa dobro vidljivim udubljenjem sa unutrasnje strane svoda stopala. Oeenjujui drzanje tela, gleda se na: ® ® Polozaj glave: da li se nalazi u istoj vertikali sa trupom, tla li je nagnuta napred ili bocno (udesno ili ulevo). Stanje ramenog pojasa:

muskulaturom imaju jako isturena ramena, sto stvara utisak la zne pogrbljenosti, koja je ustvari vezana za iskrivljenje kicme); - lopatice - u istom nivou ili je jedna podignuta; da li su ispupcene, i ukoliko jesu, da li podjednako. ® Kicma: da li je fizioloski normalno izvijena ili se uocava vratna i slabinska lordoza (povijenost unapred), grudna i krsno-trticna kifoza (povijenost unazad). Prirodna povijenost (iskrivljenost) kicme ima resornu funkciju - smanjuje potrese tela pri hodanju, trcanju i skaka nju. Normalna linija leda ima talasasti oblik, ali dubina povijanja kicme ne srne da prelazi 3-4 centimetra. Glavna osobenost pravilnog drzanja tela je simetrican ras pored svih delova tela u odnosu na kicmu. Grudni kos spreda i pozadi nema ulegnua ili ispupcenja i simetrican je u odnosu na sredisnu liniju; stomak je simetrican i pupak se nalazi u nje govom centru; bradavice su u istoj liniji; lopatice se nalaze na istom nivou u odnosu na kicmu i njihovi uglovi su rasporeeni na jednoj horizontalnoj liniji; nivo nadramenica i grebenova povrsinskih kostiju je na istoj horizontalnoj liniji; linije struka su sa obe strane iste. Pokretljivost kicme ocenjuje se u stojeem polozaju. Pri naklonu napred meri se rastojanje od vrhova srednjih prstiju ruku do poda (udobnije je meriti sedei na klupi). Ukoliko is pitanik ne moze dohvatiti vrhovima prstiju pod, zapisuje se: minus toliko centimetara; ukoliko moze dodirnuti dlanovima pod, zapisuje se: plus toliko centimetara. Pri oceni bocne pokre tljivosti kicme meri se rastojanje od srednjih prstiju ruku do po da u polozaju maksimalnog otklona trupa udesno i ulevo (ruke ispravljene i ispruzene niz telo). Na kraju, pokretljivost kicme na povijanje unazad meri se rastojanjem od sedmog kicmenog prsljena do pocetka (vrha) nabora (falte) izmeu straznjice u osnov nom stojeem stavu pri maksimalnom naklonu trupa nazad. Snaga izdrzljivosti misia za razgibavanje leda ocenjuje se vremenom odrzavanja ravnoteze gornje polovine tela i glave u pozi ,,lasta". Orijentirno normalno vreme odrzavanja ravno teze tela za decu od 7 do 11 godina iznosi 1,5-2 minuta, za 195

- reljef vrata - linija od tragusa uha do kraja ramena pod jednako izvijena sa obe strane ili je jedna strana duza od druge; - ramena - u istom nivou ili jedno rame podignuto, a drugo spusteno; ramena su zategnuta ili povijena napred, i ukoliko su povijena, da li podjednako ili je jedno rame vise povijeno od dru gog (takva asimetrija cesto se javlja kod sportista-bacaca, macevalaca, boksera i drugih, a napomenimo i da ljudi sa razvijenom 194

tinejdzere - 2-2,5 minuta, odrasle - 3 minuta. Snaga izdrzlji vosti trbusnih misia ocenjuje se brojem prelazaka iz lezeeg polozaja na leima u sedei polozaj. Pokreti se vrse tempom 15-16 puta u minutu. Kod normalno razvijenih trbusnih misi a deca od 7 do 11 godina mogu da tu vezbu urade 15-20 pu ta, deca od 12-16 godina - 2 5 - 3 0 puta, a odrasli 3 0 - 5 0 puta. Zapamtite, drzanje tela stabilizuje se sa zavrsetkom rasta coveka. Zbog toga obratite paznju na drzanje tela u decjem i mladalackom uzrastu.

Za vratni deo kicme - nakloni glavom u razne strane i kru zenje glavom; za grudni deo - istezanje na razboju; za slabine (krsta) - podizanje nogu uvis na svedskim lestvama, zabaciva nje podignutih nogu u stranu i kruzenje nogama. ® Vezbe, namenjene za poveanje pokretljivosti blokiranog segmetna na bilo kom deiu kicme. U tu kategoriju spadaju vezbe postepenog istezanja blokiranog segmenta pomou njihanja, naklona i okretanja. U pocetku treba vezbati opre zno, a zatim amplitudu poveavati. U vezi s tim, sto kicma odrzava tonusna (obezbeduje du go zadrzavanje kicmenog stuba u jednom polozaju) i m o torna (obezbeduje savijanje, razgibavanje i okretanje kic me) misina vlakna, treba vezbati kako dinamicke, tako i izometricne vezbe. Za vratni deo odgovaraju nakloni i okretanja sa spoljasnjim optereenjem (vlastitim rukama, sa tegovima itd.). Za grudni deo - razna snazna savijanja napred-nazad, ulevo-udesno. joga poza ,,Zmija", mosti, kao i njihanje lezei na stomaku - joga ,,Luk". Za slabine (krsta) korisni su razni nakloni.Tonusne misie leda odlic no trenira poza ,,Zrikavca".

Fizicke vezbe za kicmu Sa uzrastom (starenjem) kod mnogih ljudi javljaju se pro blemi sa kicmom. Kako ih resavati? Treba znati uzrok ,,kvare nja" kicme, koliko nedeljno treba da se bavite fizickim vezbanjem, na sto da obratite paznju itd. Radi ozdravljenja kicme pomou fizickih vezbi treba resiti nekoliko zadataka: · usporiti bolni proces: oslabiti pritisak na meduprsljenske diskove, debiokirati meduprsljenski segment, ojacati tetive i misie i na taj nacin smanjiti intenzitet degenerativnodistroficnih procesa. stimulisati reakciju ozdravljenja,ubrzati reprodukciju zdra vog kolagenog tkiva u meduprsljenskom disku, ojacati ko stano tkivo, poboljsati krvotok, stimulisati reprodukciju misinog korzeta; · povremeno cistiti hrskavice i tetive od patogenih taloga, koji u njih dospevaju sa hranom.

®

Klasifikacija vezbi za lecenje kicme Vezbe, namenjene za dekompresiju raznih delova kicme. To moze biti visenje na razboju, svedskom zidu (lestvama) itd. 1%

Da bi se tetive i misii leda dobro nahranili krvlju, izlecili i isprali od sljake (necistoa), treba stvoriti jak krvotok. Za tu svrhu odgovaraju vezbe usmerene na velike misine grupe: is tezanje na vratilu sa umerenom tezinom do 10 puta zaredom, nakloni preko specijalne klupe - omiljena vezba dizaca tegova, koja omoguava da se zalece cak i veoma teske traume slabinskog dela kicme. Tonusna vlakna cele kicme odlicno se uvezbavaju (treniraju) vezbom pod nazivom ,,Zlatna ribica", koja se vezba po 5-20 sekundi. U zakljucku, obavezno vezbajte vezbe za jacanje trbusnih misia. Bez toga vase treniranje kicmenog stuba nee biti kvalitetno. ® Plivanje u toploj vodi razlicitim stilovima omoguava da lako i bezbolno ,,postavite" sve kicmene prsljenove na svoje 197

mesto i obnovite njihovu meusobnu pokretljivost. Covek u vodi gubi tezinu, a u toploj vodi misii se dobro opustaju i oslobaaju stegnute i blokirane medukicmene prsljenove. Ljudi koji pate od cestih napada osteohondroze tre ba oprezno da primenjuju hladnu vou. Hladna voda moze izazvati dopunske misine spazme i iskomplikovati bolest. ® Vezba, namenjena razvoju optimalne gipkosti kicme. U tu kategoriju spadaju asane joge i druga istezanja. Preporu cujem da od svake klasifikacije odaberete po 1-2 vezbe. Dobiete kompleks vezbi, koje omoguavaju da se svestra no jaca kicma. Prema stepenu uvezbanosti usloznjavajte vezbe i poveavajte optereenje.

PUPAK

Opsta duzina trajanja takvog kompleksa vezbi treba da bu de najmanje 10 i ne vise od 3 0 - 4 0 minuta. ® Da sami razradite meduprsljenske diskove pomoi e vam razne vibracione vezbe - vibrogimnastika Mikulina, hoda nje, trcanje. Ritmicne kontrakcije, koje se javljaju za vreme trcanja, primoravaju meuprsljenski disk da se nadima, to jest da upija okolnu tecnost,sto znatno poboljsava njegovu ishranu i ujedno trenira njegova opruzna svojstva. Bez slic nih treninga, nalazei se stalno u jednom polozaju, diskovi gube ta svojstva.

Sta je pupak? U medicinskoj literaturi definicija pupka je sledea: ,,Posle raanja, kada pocinje da funkcionise pluni kru zni krvotok i kada se pupak podvezuje koncem, dolazi do poste penog atrofiranja pupcane vene, venoznih i arterijskih kanala i distalnih delova pupcanih arterija,pa se sve te tvorevine obliteriraju (zapusavaju) i stvara se vezivno tkivo. Pupcana vena stvara kruzno vezivno tkivo jetre, venozni kanal -- venozno vezno tki vo (tetive), arterijski kanal - arterijsko vezivno tkivo, a od obe pupcane arterije stvaraju se repici (niti), lateralne (bocne) pup cane bore (falte), koje se rasporeuju ispod povrsine prednjih trbusnih zidova. Takode zarasta ovalni otvor, koji se pretvara u ovalnu jamicu, a vratanca (ventil) donje polne vene, koja posle roenja gube svoj funkcionalni znacaj, obrazuju mali nabor (bo ru), zategnut od usa donje polne vene prema ovalnoj jamici". Medicinsku formulaciju dopunimo jogovskom: ,,to je cvo riste u kome se koncentrise sedamdeset dve hiljade finih zivot nih kanala (nadi)". Pupak se nalazi u centru pupcane jamice, okruzen pupca nim valjkastim uzglavkom. Ima fizicku i snaznu energetsku strukturu. Fizicka - oziljak od krvnih sudova velicine zametka kra stavca (odlicno se napipava pri palpaciji, kada pupak nije na mestu), koji se drzi na vezivnom tkivu. Energetski pupak izgle da kao veliko jaje, koje se nalazi perpendikularno (okomilo) u odnosu na kicmu, od jajeta se proteze nit, na kojoj se njise energetska loptica, a iz nje izbija na hiljade belih energetskih niti i rasprostire se po elom telu. Uzroci pomeranja pupka Pomeranje moze biti od centra pupka u bilo koju stranu na stomaku. Javlja se usled nepravilnog podizanja tereta, udar ca u stomak, skakanja (pada) sa velike visine, hirurske operacije na stomaku, traume, nervnog stresa, pokvarenosti, kod zena za vreme poroaja, kod novoroencadi pri nepravilnom poroaju.

199

Preporucuje se pridrzavanje rezima pijenja i bez posebne potrebe ne dehidrirati organizam. Dehidracija se veoma snazno ispoljava na stanje hrskavicnog tkiva, tetiva i zglobne tecnosti. ® Povremeno vrsite dubinsko cisenje organizma gladova njem. Pomou gladovanja moze se kvalitetno cistiti hrskavino tkivo od stetnih materija. Tako, na primer, trodnev no gladovanje vidno poveava elasticnost kicme i udova.

198

U zavisnosti od toga, u koju stranu je pometen pupak, koji krvni sud je pritisnut, dolazi do poremeaja krvotoka u atom organu, sto uzrokuje slabljenje i oboljenje organa. 1 bez obzira kakvo efikasno lecenje primenjujete, poboljsanje e biti privre menog karaktera i oboljenje e se ponovo vratiti, posto nije uklonjen uzrok. Navedimo nekoliko primera. Pri pomeranju pupka uvis ispod zeluca, po centralnoj osi, javiee se bolovi ispod zeluca. Poremeaj krvotoka u zelucu uzrokuje gastritis, slabljenje misinog tkiva zeluca, a to znaci i opustanje zeluca. Kasnije to moze izazvati cir na zelucu. Kod duzeg nalazenja (nekoliko godina) pupka ispod ili oko zeluca to mesto otice i pri palpaciji lekar ga moze okarakterisati kao tumor. Poremeaj rada zeluca izaziva poremeaj rada creva sa svim posleicama koje proisticu iz toga. Pomeranje pupka nadole prema materici uzrokuje njeno postepeno spustanje i neplodnost. Plod ne moze da se zadrzi na zidovima materice, gde je narusena funkcija sluzokoze, i moze doi do pobacaja. Kod muskaraca pomeranje pupka nadole obicno uzrokuje impotenciju. Pomeranje pupka prema jetri izaziva razne poremeaje u njoj - od bolecistitisa do kamena u zucnoj kesi. Pomeranje u stranu prema pankreasu (gusteraci) izaziva poremeaje u pankreasu (gusteraci) skoro do dijabetesa i pore meaja srcane aktivnosti. Pri bilo kom pomeranju pupka narusava se rati creva. Ukoliko posle podizanja tereta imate bolove ti stomaku i druge neprijatne oseaje, prvo proverite polozaj pupka. Odreivanje pomeranja Postoji nekoliko metoda odreivanja pomeranja pupka. Vizuclno. Ujutro, na gladan stomak (nataste) stanite is pred ogledala i posmatrajte svoj stomak. Pri normalnom 200

polozaju pupka oko pupka e biti mirno, ravnomerno, je dva primetno pulsiranje. Pri pomeranju pupka takva pulsacija bie vidljiva na drugom delu stomaka. Palpacija. Proveravamo vrhovima prstiju. Stavljamo tri srednja prsta malo iznad pupka (za jedan centimetar), za tim malo nize, pa sa strana pupka. Kod normalnog poloza ja pupka osetiete jedva primetno pulsiranje ispod prstiju istog intenziteta na svim stranama. Pri pomeranju pupka narusava se pulsiranje, moze biti pojacano najednom mestu, a na drugom da ga nema. Pazljivo pritisemo prstima ceo stomak i osluskujemo. Na mestu gde se osea pulsira nje mogu se napipati mala stvrdnua, to je pupak. ® Energetski. Pomeramo prste iznad stomaka sa rastojanjem 1-2 centimetra izmeu njih. Na mestu gde se nalazi pupak, javie se pulsiranje ispod vrhova prstiju. Da bi to mogli da osetite, prethodno protrljajte dlan o dlan i koncentrisite se na osetljivost prstiju.

Kako postaviti pupak na svoje mesto? Namazati stomak suncokretovim uljem, staviti prste iznad pupka i, gurajui, potruditi se da ga pomerite s mesta. Zatim na pupak (tu gde treba da bude) stavljamo metalni novci, umo ta u u parce novine tako, da uvrnuti krajevi novine strce uvis. Z a paliti novine i odozgo poklopiti teglom tako, da metalni novci (moneta) sa novinom koja gori bude u centru tegle. Posle 10 minuta, uz pomo prstiju, skinuti teglu. Ne dirajui pupak tre ba pazljivo izmasirati mesto gde je bio pupak. Za decu do 10 godina moze se koristiti casa ili teglica od majoneza. Za odrasle tegla od pola do jednog litra zapremine (u zavisnosti od toga koliko je pomeranje pupka i koliko dugo nije bio na svom mestu).

201

NESANICA

Brojte u sebi od 100 do 1. Zamislite ih da su napisani kre dom na tabli i u mislima krpom brisite brojeve. Potrudite se da se oslobodite misli koje vas uznemiravaju, koncentrisite paznju na disanje i bez suvisnog naprezanja trudite se da ga vremenski produzavate, polako i ravnomerno udisu i i isto tako izdisui. To smiruje, opusta i podstice na san. Koncentrisite se na neki deo tela, organe i pokusajte da ga lecite izazivajui u njemu naizmenicno toplom, kao da nesto po njemu mili (mrave, golicanje) i hladnou. Ljudima koji pate od nesanice i cesto se bude nou preporu cuje se tla spavaju okrenuti u smeru sever-jug. Ukoliko spava a soba ne omoguava da se krevet postavi u tom smeru, tada spavati glavom okrenutom prema istoku, tj. prema izlasku sunca. Tada e energetska strujanja pomoi da se odmorite. U prolee ih pocetkom leta uberite ili nabavite jagliku (jagorcevinu) i osusite je. Uzmite 15 grama cvetova i prelijte sa casom kljucale vode, drzite na slaboj vatri 15 minuta, ohladite i procedite. Uzimati po casu odvara pred spavanje. Smiruju i produkti sa izrazenim slatkim ukusom (zivotni princip ,,Sluz" izaziva u organizmu oseaj tezine, opuste nosti i sputanosti), na primer, sok od groza. Treba ga piti ujutro nataste po jednu casu. Posle izvesnog vremena san e vam se normalizovati. Kod upornih slucajeva normalizacija sna nastupa posle p o pijenih 10-15 litara soka. U nekim slucajevima crveni geranijum {Geraniumsanguineurn), koji se nalazi pored kreveta, podstice brz san. Protiv nesanice efikasan je odoljen (Valeriana officinalis). Napuniti jednu petinu flase od pola litra ili litar isitnjenim korenjem odoljena i preliti sa 70%-nim alkoholom (bolja

Naucnici su ustanovili, ukoliko covecji organizam stvara dovoljnu kolicinu polnih hormona, covek lako zaspi i spava dubokim snom, a iz postelje ustaje osvezen i odmoran. Cim organizam smanji proizvodnju tih prirodnih uspavljujuih ma terija, dolazi do poremeaja sna. Predlazem vam nekoliko prostih sredstava, koja pomazu da zaspite i da se dobro odmorite preko noi. · · · Svakodnevne setnje pre spavanja, posebno sa psom (nije pri jatno tako redovno setati) - odlicno su sredstvo za dobar san. Najbolje je spavati na lanenim carsavima. Leti je najbolje spavati na carsavima od lana (oni hlade), a zimi - na vunenoj posteljini tamne boje (ona zagreva). U tom pogledu pamuk je neutralan. Ljudima konstitucije ,,Zuci"potrebna je posteljina koja hla di, konstitucije ,, Vetra"- posteljina koja zagreva i malo vlazi, a ljudima konstitucije ,,Sluzi"- posteljina koja zagreva i susi. Ametist podstice brzi san. Probajte da pred spavanje navuete na bezimeni prst leve ruke prsten sa ametistom. San podstice zagrevanje tela. Pre spavanja naparite noge i Lezite da spavate. Stavite na noge termofor ili flasu s vodom. Lezei u postelji, dlanom zatvorite nos i disite u dlan. T o pao vazuh iz nosa zagrevae deo tela oko nosa, sto e refleksivno podsticati san. Skinite sa sebe ebe (pokrivac) i odlezite tako izvesno vre me, dok ne osetite hladnou u telu. Zatim se pokrijte - za grevanje ispod pokrivaca izazvae prirodni san.

noin

·

· · · ·

·

·

Pred spavanje popijte casu toplog mleka ih vode sa kafekasicicom meda (med zagreva organizam).

202

203

varijanta) ili votkom (rakijom). Ostaviti da odstoji na tam nom mestu od dve (s alkoholom) do cetiri (s votkom) nedelje. · Nacin primene - udisati miris pred spavanje. Poceti sa ne koliko duzih udisaja kroz nos i postepeno dovesti do udisa nja u trajanju od nekoliko minuta. Pri tom se orijentisite prema licnom oseanju. Pare ekstrakta odoljena poboljsavaju licno oseanje i otkla njaju nesanicu.

ceg. Vazduh treba da bude svez. Provetravajte sobu pre spava nja, a preko noi zatvarajte. Ukoliko se u blizini vaseg stana (ku e) nalazi neko industrijsko preduzee to obavezno treba raditi. Spavati treba sa zatamnjenim prozorima, da vam ne bi smetala bilo koja svetlost. U posebnim slucajevima mozete u njoj staviti manju nonu lampu. Ponekad treba sobu zadimiti prijatnim mirisima, tamjanom. Korisno je u sobi obesiti ikonu ili egipatski znak ,,Oko Ra". Oni plase negativna bia. Zapamtite, svako obilno jelo uvece smeta da zaspite i pri morava organizam da radi celu no. Probudiete se umorni. Ve ceru treba zavrsiti 4 - 5 sati pre spavanja. Odlazei na spavanje, zaboravite lose misli i sporove (prepirke, diskusije, rasprave), potpuno se iskljucite. Najlakse se zaspi ukoliko se legne u 2 0 - 2 1 sat. Ukoliko vam san ne ide na oci, protrljajte dlanove i, blago se uhvatite velikim prstom i kaziprstom za resice usiju, drzite ih tako 3-5 minuta i zaspaete. Obavezno se pomolite i zamolite zastitu preko noi. Krevet. Jos nasi preci su znali, koliko je vazno spavati na dobrom i zdravom mestu. Radi toga su u novu kuu prvo pu stali macku. Na mesto gde macka zaspi stavljali su krevet. Savremena nauka potvruje, da macka spava u dobroj zoni, a u losoj, stetnoj zoni ona spava sa otvorenim ocima, punei se negativnom energijom. Uzglavlje kreveta ne treba da bude u betonskom uglu. Z a pamtite - uglovi upijaju energiju. Samo zbog toga covek moze da se budi umoran. Istovremeno krevet jednom od svojih stra na treba da bude prislonjen uz zid - to coveku daje oslonac i oseaj zastite. Preko noi na uzglavlje kreveta postavite casu s vodom. Za vreme sna dusa coveka odlee, putuje, a ujutro se vraa u telo. Ona treba da se vrati u telo cista, da sa sebe sapere svu ,,prljavstinu" u posudi sa vodom. Tu vodu ujutro treba prosuti. Isprobajte na sebi taj drevni obicaj. Postelja. Gruba postelja leci kicmu, a meke perine je krive. Trudite se da spavate bez jastuka, stavivsi ispod vrata, kako 205

·

Tajna dobrog sna leti Kada je zega mozete sebi mnogo pomoci, ukoliko znate da se organizam pri disanju kroz desnu nozdrvu zagreva, a pri disanju kroz levu nozdrvu - hladi. Da bi vestacki izazvali hlae nje organizma u postelji, treba lei na desni bok.To e automat ski izazvati prvenstveno disanje kroz levu nozdrvu, a to znaci, izvesno hlaenje organizma. Desna nozdrva moze se zapusiti vatom - to e pojacati efekat hlaenja. Navedene ,,tajne"omoguavaju vam da lakse zaspite za vre me sparnih letnjih noi. Zimi treba postupati obrnuto - radi zagrevanja organizma spavati na levom boku i zapusavati levu nozdrvu. Lekoviti san Covek prespava treinu zivota. Naucnici smatraju, da se za to vreme pri usporenom radu organizma (rede disanje, lupa nje srca i drugo) vrsi takorei remont organizma. Normalizuje se ne samo rad organa i tkiva, ve i psiha coveka. Na tome je zasnovan i metod lecenja - lecenje snom. Meutim, san treba da bude zdrav! Prostorija za spavanje. Za spavanje treba odrediti poseb nu - spavau sobu. U njoj treba da vlada mir. Nikakvih biljaka (osim precistaca vazduha - biljke hlorofitum) niti zivotinja u njoj ne srne biti, niti bilo cega bljestavog, bucnog i nadrazuju204

savetuje K. Nisi, grubi valjci, da bi zatiljak i telo bili u istoj rav ni. Jastuk podize satno glavu i ubrzava starenje, posto otezava krvotok u glavi, a to znaci i disanje i ishranu tkiva. Postelja treba da bude dovoljno topla, da bi se telo moglo potpuno opustiti. Za kvalitetan san posebno je vazno zagrejati noge i nos. Ukoliko to uradite - zaspaete brzo i dobro ete spavati. Zato u hladno godisnje doba noge dobro utoplite i zagrejte, pokrijte se preko glave. Dobro je staviti ispod glave valjci nabijen aromaticnim travama - san je jaci i prijatniji. Odea. Sto ste manje odeveni tim bolje. U krajnjoj meri, nona kosulja korisnija je i za zene i muskarce, nego pidzama. Gak i najslabija poveska oko pojasa otezava krvotok u trbusnoj duplji. Kosulja od pamuka bolje upija znoj i ne nagomilava, kao kosulja od svile, staticki elektricitet. Nasi preci spavah su sa nonim kapama na glavi. To odgova ra starijim ljudima, koji imaju problema sa zagrevanjem tela. Pod starost organizam stvara malo toplote i uz to se nou jako sma njuje temperatura tela. None kape podsticu zadrzavanje toplo te, a to znaci da omoguavaju kvalitetan san koji opusta misie. Polozaj tela. Kako je korisnije spavati - glavom okrenutom prema istoku ili prema severu? Magnetne linije Zemlje idu od Severnog pola prema Juznom. Eksperimenti su pokazali, da su ljudi, koji su spavali na podu, za vreme sna sami zauzimali p o treban polozaj. Njihova tela su se pri slabljenju energije razmestala popreko, a pri prepobudivanju - duz magnetnih linija. Spavanje na leima pretvara ljude u ,,hrkace", a kiseonicko gladovanje i nekvalitetan san bremeniti su oboljenjima. Najbo lje je spavati na desnom boku, postavivsi pod obraze sastavlje ne dlanove. U toj pozi srce i bubrezi nisu pritisnuti tezinom drugih organa. Sastavljeni dlanovi izjednacavaju energiju orga nizma. Ustajte iz kreveta sa poboljsanim raspolozenjem - sprem ni da dan docekate s radosu. Kakvim travama puniti jastuk, visina i precnik jastuka? Tvrdi jastuk-valjiispravlja polozaj vratnih prsljenova, otklanja 206

glavobolju, lei oboljenja uha, grla, nosa, ociju, astmu, alergiju, mi om, oboljenja polnih i endokrinih organa, paras/itaste i viljuskaste zlezde (timusa), nekontrolisano mokrenje, bolove za vreme men struacije, zatvor, enteritis, oboljenja bubrega, jetre, zeluca, jaca kicmu i slimulise krvotok u mozgu. Jastuk treba da bude u sirini ramena. Odaberite debljinu jastuka koja vam je udobna. Vrat postavite tako na jastuk, da vam trei i cetvrti vratni prsljen miruju na njemu. U pocetku e vam to biti neudobno, a zatim ete se priviknuti. Trave za spavanje odabrati individualno i zasiti ih u poseb ne vreice, koje se stavljaju ispod jastuka. Na primer, ljudi koji pate od visokog pritiska mogu koristiti osusene i isitnjene listo ve od: breze, majkine dusice, srdacice, nane, sedefa, maticnjaka. Ljudi sa niskim krvnim pritiskom - lise breze, koren omana, zlatni koren (Rhodiola rosea), seme korijandra. Kod nesanice, nervne uzbudenosti koristite jastuke sa osusenim odoljenom. Poznavajui svojstva trava, mozete sebi pripremiti jastuke za spavanje. Na primer, jastuk sa osusenim pelenom omoguava da se ezinfekuju plua itd. Prema tome, da bi na vreme zaspali i obezbedili sebi kvali tetan san, treba da se pridrzavate sledeih pravila: Hf vecerajte do 17 sati. Zapamtite, da belancevinasta hrana (meso) iritira (pobuuje) organizam, a povre i voe - smi ruju. Ukoliko lose spavate ukljucite u svoj dnevni obrok vise voa i povra; Hf uvece izbegavajte upotrebu kafe, caja, alkohola i pusenje; Pv po zelji, pre spavanja, jedite sto vise luka jer on utice na dobar, jak i zdrav san; Hf H polivanje kofom hladne vode (tusem) na jedan sat pre od laska na spavanje stvara odlicne preduslove za miran san; spavajte glavom okrenutom prema severu, a nogama pre ma jugu; Hf spavajte goli ili u lakoj nonoj kosulji. Telo treba da se od mara bez odec; 207

Hf ukoliko je nesanica izazvana prilivom krvi u glavu, korisno je na listove nogu stavljati obloge od slacice ili narendanog reisa.To izvlaci krv iz glave prema nogama i otklanja prili ve krvi u glavu. Istovremeno sa stavljanjem obloga prepo rucuje se piti rasol od slanih krastavaca sa medom, jer on dobro proteruje i cisti creva (jedna supena kasika meda na casu rasola od krastavaca). Hi Zapamtite, san je najzdraviji od 21-22 sata do ponoi. Ustajte u 6-7 sati i ukoliko je potrebno u podne se odmo rite 15-30 minuta. Snovi i zdravlje Teski, kosmarni snovi ukazuju na to, da je organizam na padnut od neke bolesti. Boja tih snova je siva, a dogaaji se odvijaju u sumrak ili nou. Cesto se sanjaju zmije, vlazne jame, zle zivotinje, tamne sluzne mase, neprijateljski nastrojeni ljudi i druga bia.Ta bia grizu coveka, plase ga, priljubljuju se uz njega, jasu na njemu, on osea razne bolove, pliva ili jedva ide kroz prljavu vodu, pro pada ili se spusta nadole (u provaliju). Opsta potistenost posle sna i umor ukazuju na progresiranje bolesti u covecjem telu. Sanjanje umrlih roaka ukazuje na vrlo ozbiljna oboljenja. Bolovi u nekom od telova tela ili organa, ukazuju da se upravo tamo nalazi patogeni uzrocnik. Ukoliko sanjate da od vas odlaze razna bia, ukoliko vidite smezurane zmije, zivotinje koje se meusobno bore, to ukazuje da je bolest pocela da odstupa. Videti u snu kristalno prozracnu vodu i kupati se u njoj - odlican znak, koji vas obavestava o izlecenju. Podizanje uvis, letenje uvis, prikazivanje jako svetleih kugli i slicno, takode ukazuje na jacanje zdravlja.

Sanjanje jarkih slika u boji, koje raduju dusu, radosno ras polozenje ukazuju na dobro zdravlje. Smejati se u snu - znaci, osloboditi se od neceg teskog.

Lekovito dosaptavanje u snu

Ko od nas nije mastao da mu se dosapne resenje nekog od zivotnih problema. T i m bolje, ukoliko se radi o vlastitom zdravlju kada je ozbiljno bolestan. Istorija poznaje mnogo slu cajeva, kada je coveku u snu dosaptavano kako da se izbori sa svojom bolesu. Da bi sanjali lekoviti san, treba se na njega koncentrisati i motivisati. Motivisati se moze na razne nacine. Na primer, moze se moliti sledeom bajalicom: Ja, rab Bozji (izgovoriti svoje ime), idem da spavam na Sionskim gorama, u svetoj crkvi, sa tri anela u glavi:jedan da slusa, drugi da gleda i trei da dosaptava. Kazi mi, Mikola Milostivi, koje mije zelje potrebno. Vo veki vekov, amin". Taj tekst se izgovara da bi u snu videli sredstvo protiv b o lesti. Najbolje dejstvo ima na Nikoljdan (22 maja). Kada na Nikoljdan pada 28. lunarni dan - to je najpovoljnije vreme za sanjanje ostvarljivog lekovitog sna. Da bi jednostavno videli ostvarljiv san, treba procitati sledeu bajalicu: ,,Nedelja sponedeljkom, utorak sa sredom, cetvrtak sa petkom, a ti suboto nemas drugaricu; evo ti hleba i soli, a ti mi daj jasan san". Procitati bajalicu i na uzglavlje staviti hleb i so. To, sto usnite, posebno savet, nikome ne pricajte, inace e san izgubiti snagu. Tajna je u sanjanju ostvarljivog sna - snazne motivacije. Ukoliko zelite da vidite ostvarljiv san iz radoznalosti, neete imati rezultata.

208

209

O Z U B I M A I ODRZAVANJU USNE DUPLJE

Pitanje. ,,Mene i druge ljude interesuje kako se mogu o b noviti zubi. M o z e li se i sta treba uraditi da mi u 45. godini zivota izrastu novi zubi?" O d g o v o r . Uvazeni citaoce, Vi se u pismu pozivate na B. Bolotova. U njegovoj knjizi Kvintesencija (sustina) on pise o t o m e , kako leciti zube primenjujui ekstrakte iirota i propolisa pripremljene sa votkom, koji se pripremaju na sledei nacin: uzeti pola litra votke i tu dodati pola case k o renja iirota, pa ostaviti da odstoji nedelju dana. Propolis se priprema ovako: na pola litra votke dodati 1 0 - 2 0 grama sit no narendanog propolisa i ostaviti da odstoji nedelju dana. Pomesati po jednu kafenu kasicicu ekstrakta iirota i pro polisa i time ispirati usta oko tri minuta. Lecenje traje mesec dana. Iirot leci bolove u korenju zuba, a propolis plombira sve mikropukotine i ubija mikrobe. Usled toga zubi prestaju da bo le i cak se obnavljaju. Dopunski, za ubrzanje rasta zuba, Bolotov preporucuje da se za vreme jela uzima prasak od samlevenih zuba (svinje, krave, konja) u kolicini od 0,1 grama jednom dnevno. A da bi zubi ponovo izrasli, treba zadejstvovati svoju svest i pomou nje aktivirati program rasta zuba u spoljasnjim ma nifestacijama zivota. Radi toga treba mesto gde je ispao ili iz vaen zub ceskati, golicati hrastovim ili brezovim stapiem po 20 minuta dnevno (sto cese, tim bolje). Ali najvaznije je da se u mislima treba vratiti u etinjstvo, kada ste imali mlecne zu be, i sebe jasno zamisliti u tom uzrastu i kako vam rastu zubi. To treba raditi po 2 0 - 3 0 minuta pre spavanja, a moze i ujutro. Ukoliko jasno i opipljivo ,,ugledate" proces rasta zuba, on e i realno izrasti. Proces rada po vremenu je jednak procesu rasta zuba - oko 2 - 3 meseca. O tome, kako delovati na rast zuba, procitajte o S. A. Arkeljanu. Kod njega u 56. godini zivota rastu zubi (redovno se obnavlja tkivo zuba). On se hrani zivim produktima i redovno gladuje.

210

Uzgred, biljka skumpija (Cotinus coggygria Scop., Rhus cotinus) odlicno dezinfekuje usnu duplju i podstice lecenje zuba. O n a se skuplja, susi i primenjuje na sledei nacin: kafenu kasiku suve skumpije preliti casom kljucale vode, kuvati na sla boj vatri 5 minuta, ostaviti da odstoji i ispirati usta. Ne srne se gutati - moze doi do jakog spazma creva. Jedna casa odvara dovoljna je za dva dana. Pri ponovnoj upotrebi odvar podgrejati. Ukus odvara od skumpije je jako opor. Upravo to svojstvo i ne podnose razni mikrobi i gljivice, koji zive u usnoj duplji. Sredstvo je provereno i pokazalo se kao odlicno.

STOMATITIS

Stomatitis se smatra bezazlenim oboljenjem, ali u samoj stvari on ukazuje daje organizam napadnut gljivicama. O n e se vremenom ukorenjavaju u organizmu i izazivaju ozbiljna obo ljenja. Narodna medicina pomaze da se uspesno borite s tim oboljenjem. Protiv stomatitisa dobro pomaze crni slez. Nakiajte, ot prilike pregrst, svezih vrhova i listova crnog sleza, stavite u termos od pola litra i prelijte kljucalom protijevom vo dom. Ostavite a odstoji oko 6-8 sati, procedite i ispirajte usta nekoliko puta dnevno. Bol obicno prolazi uvece prvog dana lecenja. Potpuno ozdra vljenje nastupa posle 2 - 3 dana. Ukoliko nemate sveze trave m o zete koristiti osusenu (jedna supena kasika trave na casu vode). H> Stomatitis kod male dece dobro je leciti medom. U tu svrhu umociti prst u med i medom dobro namazati usnu duplju eteta. Kao stoje poznato, med sprecava razmnozavanje gljivica i bakterija, koje izazivaju stomatitis. 211

Zubne plombe i zdravlje Ogroman broj ljudi pati od karijesa. Mislim da su za to krive gljivice i drugi patogeni mikrobi. Oni ,,stvaraju"u zubima rupe, a stomatolozi te rupe remontuju. Postoji mnostvo mate rijala za plombiranje - popunjavanje karijesnih supljina, ali su mnogi od njih neprikladni za to. Na primer, u sastav srebrnih plombi ulazi amalgam, koji sadrzi oko 50% zive. Ziva je otrovna materija. Za sada lekari nemaju jedinstveno misljenje - da li takve plombe truju ili ne truju organizam. Ukoliko imate slicne zubne plombe i bez ikakvih uzroka se nervirate, padate u depresiju, panicite, imate nesanicu, opstu potistenost organizma, to ukazuje na trovanje zivom. Otuda i savet - zamenite amalgamske plombe sa kera mickim ili plasticnim. Iako i one nisu bezopasne. Neke vrste plastike razaraju tvrda tkiva i izazivaju pulpitis zuba. Drugim recima, umesto koristi moze biti jos gore zlo. Zato se, pre nego plombirate zub,zainteresujte od kakvog vam materijala stavlja ju plombu i da li ima certifikat da je bezopasna. U protivnom plombirani zub moze brzo uginuti i raspasti se. A najstrasnije u tome je, sto e umrtvljeni plombirani zub biti stalni izvor in fekcije u vasem organizmu. Bajalice protiv zubobolje ® ,,Oj mesece, meseciu, srebrnih rogova i zlatnih nogu. Sidi mesece, ublazi moju zubobolju, odnesi zlou pod nebesa, moja tuga nije mala, niti teska, a tvoja snaga je mona. Ne mogu da podnosim tugu. Evo ti zub, evo dva, evo tri, evo cetiri, svi su tvoji - uzmi: uzmi moju tugu, sakrij od mene zubobolju. Amin, amin, amin". ,,Idem ni ulicom, ni putem, ve po pustim ulicicama, po jarugama, po kanalima. U susret mi ide zec. Zece, zece, gde su ti zubi? Daj mi svoje, uzmi moje. Idem ni stazom,

212

ni putem, ve kroz tamnu sumu, izmeu vlaznih borova. U susret mi ide sivi vuk. Vuce, sivi vuce, gde su ti zubi? Evo ti moji zubi, daj mi svoje. Idem ni po zemlji, ni po vodi, ve preko cistog polja, cvetne livade. U susret mi ide stara baba. Stara babo, gde su ti zubi? Ti uzmi vucje zube, daj mi svoje ispale zube. Zagovaram zube jake-prejake kod raba Bozjeg (ime), citav dan, citav sat, na veki vekov". ® ,,Na moru, na okeanu, na ostrvu stoji saborna apostolska cr kva, stoji majka Prccista Bogorodica i prepodobni Antipij, zubni lekar. On moli sluge Bozje za raba Bozjeg (ime),da vas sluge Bozje ne bi boleli zubi. U ime Oca i Sina i Svetoga duha. Amin, amin, amin" (/jaja ti iznad zavezanog cvoria ili rotkve).

Bajalice treba izgovarati ubedljivo, odlucno, tri puta, se dam puta, devet puta, a u nekim slucajevima 49, pa cak i 81 put. Ovde veliki znacaj ima magija brojeva.

ONKOLOGIJA - ISKUSTVA LECENJA

,,Zena m i j e bolesna. Stara je 51 godinu. Sve je pocelo pre petnaest godina sa fibromom materice. Lecila se, bila je na kontroli u poliklinici. Lekari su govorili da je kod nje sve nor malno, i odjednom, sesnaeste godine posle toga, kod redovne provere izjavili su da ima ,,rak grlia materice u II stadijumu". Odbila je da se operise, pa su joj preporucili zracenje. Uzevsi u obzir Vase savete ,,organizam ne dirati", odlucili smo da se sami lecimo urinoterapijom. Prvo smo zena i ja otisli u manastir Jovana Krondstadskog, gde smo se pomolili i pricestili. Na ispovedi kod svestenika za molio sam blagoslov za lecenje zene. Prvi put sam na sebe uzeo takvu odgovornost, uzevsi zenu od zvanicne medicine. A rak - da li je to zivot ili smrt. Poceli smo od Vase prve preporuke - ,,promeniti ishranu". Potpuno smo presli na biljnu hranu i sokove. Sokovi su 4:1:1 213

(sargarepa, cvekla, krastavci). Po zelji i potrebi. 1 Irana je 6 0 70% salate. Prakticno sva zelen i povre iz baste.Jeli smo sveze jabuke, limun, grejpfrut, banane i luk. Umesto hleba jedemo proklijalu psenicu. Uzgred receno, koja su bolja zrna proklijale psenice, sa klicom do 1,5 ili do 100 milimetara? (Cini mi se pr va, jer u njima treba da ima vise zivotne snage.) Prosla su dva meseca. Zena je od nesigurnosti i neznanja smrsala, salate su joj dosadile. Razmisljam daje to zato, sto ne pravilno koristim ostalu hranu. Molim Vas recite nam, sta jos mozemo upotrebljavati kod navedene bolesti? Jos je Hipokrat govorio, da bolesti lei lekar, a isceljuje pri roda. Zato, oslanjajui se na lecenje ,,slicnog slicnim" i imajui u vidu Vase preporuke, poceli smo leciti ceo organizam, a ne pojedinacni organ. Pre otkrivanja bolesti zena je 2 puta cistila creva i jetru (sada zali, sto to nije ranije radila sa mnom). Potrebno je jako zakiseljavanje organizma, posebno dela organizma gde se nala zi rak. Tako ja mislim. Zato zena: H H H Stalno pije svoju mokrau, izmokrenu do 15 sati. Tokom dana ispira se svezim urinom. U vreme dnevne aktivnosti organa od 15 do 17 sati stavlja obloge od gline sa ukuvanom mokraom (mokrau kuva mo sa zlatom i bakrom, monete od pre 1961. godine). Pra vimo lepinjice debljine 2 centimetra i vise i ona ih stavlja na telo ispred i iza tumora. Unutra, blize grliu materice, zena jos stavlja tampone natopljene u ukuvanom urinu. Trudimo se da glinu ozracimo na suncu.

Posle nedelju dana krenuli smo s novim gladovanjem u trajanju od 5 do 7 dana. Meutim, drugog dana zena se onesvestila, pa smo prekinuli gladovanje. Sve pripremne terapije pre gladovanja smo sproveli (pili sokove, klistirali se). Cini mi se daje stvar u tome, sto ona ima nizak pritisak 98/58 i puis 80-100 otkucaja, a pri gladovanju pritisak jos opada (to ja znam po sebi). Jer, bez sumnje, ukoliko bi ona odgladovala 10-14 dana i, po mogunosti, sprovela seriju takvih gladovanja, organizam bi sam na elijskom nivou unistio elije raka. Mi smo gladovali pre posta (mozda je to delimicno uticalo). Sada je Petrov post, pa emo probati ponovo. Prosla su dva meseca. Zena se podmladila, iako je prilicno smrsala. Kada vezba naklone i cucnjeve nisu joj vise oci tamne. Skoro da nema bolova u gusteraci, poboljsao joj se apetit i nema mucninu. Pri trljanju tela pojavili su se (i jos su) crvene mrlje i gnojnice. Na tamponima koje je drzala preko noi pojavila se sluz sa sljokicama, a jednom je bilo nesto slicno crvima (beli sa cr nom glavom, velicine 0,5-0,8 milimetara). Nema nikakvih izlucevina, ali ide sukrvica i ponekad krvari po nekoliko dana. Mozda je slabo zakiseljavanje i ne treba stalno da stavlja obloge na donji deo stomaka (oko materice)? Ponekad nismo sigurni zbog nedostatka znanja. Genadij Petrovic, sada se razmnozilo mnogo svakojakih knjiga i metoda, ko i sta predlaze, ali ja iskreno verujem samo u Vase metode. Zato Vam se i obraam. Samo mi recite, da li ja sve pravilno radim? Vas savet e nam dati novu snagu i sigurnost". Odgovor. U celini je sve dobro, ali treba uraditi neke ko rekcije i razjasnjenja. Paznju su mi privukla dva simptoma, koji ukazuju da obo ljenje kod te zene nije bezrazlozno: 1) nizak pritisak i 2) na tamponu je bilo nesto, sto podsea na ,,crvie". 215

Hf Uvece masira celo telo ukuvanim urinom. Hf Preko noi stavlja u vaginu tampon sa ukuvanim urinom. Sledeeg jutra sve ponavlja. Pokusali smo da gladujemo. Zena je prvi put odgladovala tri dana. Mogla je i duze. Ja sam je prekinuo da bi omoguio njenom organizmu da se pripremi za gladovanje. (Mozda je to bila greska, jer bika treba uzeti za rogove, dok imate snage?) 214

Pocnimo od prvog. Nizak pritisak ukazuje na to, da je u spoljasnjim manifestacijama zivota dec energije necim vezan. Iz tog razloga ona nema dovoljno energije, koja obezbeduje normalan krvni pritisak. Mozda je uzrok takvog stanja sledei. Priblizno u 34. godi ni zivota pojavio se fibrom materice. Ukoliko je u mladosti ima la abortuse, mozda ,,energetski plod" nije izasao iz materice, ve se ,,ukorenio"u njoj. To je dovelo do vezivanja dela energije spoljasnjih manifestacija zivota (otuda smanjen pritisak) i do formiranja novog ploda od strane ,,ploda"od materijala materi ce (otuda fibrom). Drugi uzrok smanjenog pritiska (i fibroma) moglo je biti snazno i/ili dugotrajno emocionalno prezivljavanje negativnog karaktera. O n o je stvorilo program, koji ne samo da je vezao deo energije spoljasnjih manifestacija zivota, ve i, ,,odvojivsi" od opste komande deo (u datom slucaju materice), uzrokovao njen nepravilan razvoj. U svakom slucaju (1 ili 2) u organizmu postoji patoloski program, koji je vezao deo energije organi zma i odvojio deo materice od opste komande spoljasnjih ma nifestacija zivota. Kako se boriti s tim stanjem? U zavisnosti od primarnih uzroka postupa se razlicito: Ukoliko je imala abortuse, treba da moli za oprostaj nero eno dete. Moliti se treba pre spavanja. Ukoliko dobije oprostaj, prikazae joj se odgovarajui san. Izmoliti opro staj nije jednostavno, ali je potpuno mogue. M o z e se postupiti na drugi nacin. Poceti cistiti spoljasnje manifestacije zivota pomou disanja. Kada se uvezba disanje pristupiti cisenju u kadi sa toplom vodom. Prethodno se tre ba napiti neke tecnosti. To je potrebno radi toga, da bi disanje nadoknadilo energiju u spoljasnjim manifestacijama zivota, pomerilo ,,neroeni plod". Kada se bude kvasila s vodom (za vreme disanja), energetski tok koji ide iz organizma (zajedno s mokraom) zahvatie plod i on e poceti izlaziti. Neke zene u tim trenucima imaju oseaje, koji podseaju na poraanje. 216 H/

P%> Ukoliko su kod nje jednostavno bili snazni emocionalni potresi i negativna prezivljavanja, treba ih se treba oslobo diti kajanjem i oprastanjima (sebi i drugima). Posebno tre ba obratiti paznju na razne uvrede bliskih, nezadovoljstvo sa niima, a jos vise ukoliko ste im zeleli zlo. Hf Program moze biti prenesen po naslednoj liniji.Treba ujasniti, iz cega se upravo on sastoji (ko je od predaka i koji prestup napravio). Zatim ista sema rada: oprostiti, moliti za oprostaj, pokajati se. Zapamtite, u bilo kom slucaju, program treba odstraniti iz organizma. Normalizovanje krvnog pritiska ukazae da ste se oslobodili od njega. Mozda e, samo od toga nestati i rak. Drugo - crvii.To ukazuje da je organizam inficiran para zitima. Konkretno, oni se lokalizuju oko grlia materice. (Setite se, da li ste pre 16-20 godina na tom mestu imali svrab, golicanje i slicno). Boravei u tkivu materice, paraziti ga truju svojim izlucevinama. Stetna lucenja provociraju rast elija, stva raju tumor. Obloge od urina, ukuvanog urina deluju na njih, ali je to nedovoljno. Treba primeniti jaca sredstva: ,,trojku" ili precise ni kerozin. Najbolje je kerozin, kojeg uzimati u kurama po 2 - 3 nedelje. Ujutro nataste popiti kafenu kasiku kerozina (nema ukusa i odlicno se pije). Napraviti pauzu 1-2 nedelje i ponavlja ti do ozdravljenja. Obloge i kataplazije od gline ne morate stavljati. (One su namenjene za izbacivanje unistenog, ,,ispumpavanje" toksina.) Zato se mogu primeniti sledei tamponi: pri ukuvavanju urina staviti u njega pelen. Pocnite od male doze, pa dozu pelena postepeno poveavajte. Dejstvo tampona moze se jos pojacati ako taj isti urin (ukuvani, sa pelenom, zlatom i bakrom) ostavi te da odstoji dok se ne pojavi blagi miris amonijaka. Primenjujte na isti nacin, kao sto ste dosada primenjivali (orijentisite se prema licnom oseanju). ~> Upozore nje! Ukoliko urin previse odstoji, moze izazvati opekotine na sluzokozi. 217

Dopunske p r e p o r u k e U ishrani mozete koristiti supe i corbe, ali ne mesne, ve sa povrem (moze malo biljnog ulja). Povre dinstajte (barite) na pari sa malo biljnog ulja. Vise koristite zacine. Jedite razne kase od monolitnih prekrupa (malo pretopljenog maslaca). Izbegavajte produkte sa kvascem, medu kojima i bilo koji hleb. Mozete jesti kuvana jaja (rede), grasak, pasulj. 1, naravno, piti obilje sokova i jesti hleb od proklijale psenice. (U proklijaloj psenici ima vise bioloski aktivnih materija, nego u njenim klica ma od 10 centimetara. Klice su dobre za salatu.) Prekomorsko (strano) voe bolje je ne jesti. Kada zahladni upotrebljavajte vise toplu hranu - ne preuzbudujte ,,Vetar". Cese primenjujte kontrastne vodene terapije (do 5-10 puta dnevno), disanje prema Streljnikovoj i moje za cisenje spoljasnjih manifestacija zivota (po 15-20 minuta 2 - 3 puta dnevno). Setajte na svezern vazduhu i mislite pozitivno, citajte motivacije za zdravlje i mladost. Ne treba da gladujete, osim 1-2 dana u dane ekadasi. Pi jenje urina smanjite (pijte samo ujutro i u podne). Urin prime njujte samo za vreme gladovanja (sav do poslednje kapi). Produ zite sa masiranjem ukuvanim urinom - to je odlicno i korisno. Priblizno posle 2 - 3 meseca Vasa zena treba da se malo popravi, osvezi i cak ozdravi. Glavni uslov ozdravljenja je izba civanje patoloskog programa.

Sin je dugo trazio put ka zdravlju i nasao ga je u Vasim knjigama! Od tada je proslo pet godina. Moj sinje zdrav! Sva moja deca: tri kerke i sin pridrzavaju se Vasih saveta. Najstarija kerka (32 godine) redovno gladuje. Najduze je gla dovala 30 dana. Ja disajnom gimnastikom ublazavam srcane bolove. M o j unuk ima 4 godine. U nosu ima polipe i dise kroz usta. Procitali smo sve Vase knjige, ali nigde nismo nasli kako leciti polipe u nosnoj duplji. Lekari nam predlazu operaciju. Ukapavamo mu u nos ukuvani urin. Unuk svaki dan pije svoj svezi urin po 100-150 grama. Uz pomo starijih po 3 minuta stoji na glavi. Dete je zdravo, ali tesko dise zbog polipa. Recite nam kako da pomognemo detetu, da ga ne operisu? " Odgovor. Operacija nee nista resiti, polipi e ponovo na rasti. To je vise puta provereno u praksi.Treba dejstvovati ne na posledicu, ve na uzroke. Adenoidi su neparne gomile limfnog tkiva na svodu i zad njem zidu grkljana. Razrastanjem adenoida otezava se disanje kroz nos i slicno. Polip je tumor (najcese dobroudni), koji se pojavljuje na sluzokozi. Polipi se obicno stvaraju u nosnoj duplji i bocnim (maksilarnim) sinusima, otezavaju prolazak vazduha i uzroku ju razvoj hronicnih infektivnih oboljenja, koja su propraena stalnim lucenjem sluzi iz nosa. Od cega se polip stvara - za medicinu je zagonetka. M e dicina je resava jednostavno - ili odstranjuje, ili spaljuje. Ja mi slim da hronicna infektivna oboljenja nisu posledica polipa, ve njegov uzrok. Infekcija, koja je prodrla u sluzokozu nosne duplje, izaziva u njoj izrastaje tipa adenoida ili polipa. Vratimo se primarnom uzroku. Glavni primarni uzrok je nepravilna ishrana, koja je stvorila obilje sluzi, a sluz je, iz lucujui se kroz nosnu duplju u njoj stvorila povoljne uslove, hranljivu sredinu za naseljavanje infekcije (putem parazita).

POLIPI - ISKUSTVA LECENJA

,,Mog sina, kada je imao 25 godina, mucile su mnoge bole sti. Upravo mucile, jer drugu rec ne mogu da naem. Bolela ga je jetra, imao je jaku glavobolju, bolela gaje noga (tako jako, da nije mogao prei ni nekoliko koraka, morao je da cucne da se odmori). Od tih bolesti oseao se kao starac. Metodi tradicio nalne medicine nisu dali nikakve rezultate. 218

219

Preporuke ® Prvo treba izmeniti ishranu, naglo smanjiti produkte koji stvaraju sluz: mlecne produkte, poslastice, masti, skrob i belancevine. Vise jesti povre i jela od njega. Uglavnom jesti pripremljeno povre. Sveze povre za vreme hladnog godisnjeg doba hladi covecji organizam, stoje stetno. M o nolitne kase sa minimumom pretopljenog maslaca. Jela sa belancevinama uz garnir od povra. Razliciti cajevi od tra va sa medom ili kompoti od suvog voa. Vazan je i pravilan redosled dospevanja hrane u organizam - tecnosti pre jela, ne pijte mnogo posle jela - to je jedan od uzroka slabe probave (gasite probavnu vatru) i stvara nja obilja sluzi usled slabo svarene hrane. Ne jedite uvece. Poslednji obrok hrane (vecera) treba da bude lagan i uzeti ga najkasnije do 18-19 sati. Ukoliko imate zelju da jedete, popijte kiselomlecni napitak. Ph>

Detaljnije o tom nacinu lecenja polipa u nosnoj duplji. Pomonica (Solatium nigrum), kao i razvodnik (Solanum dulcamara), ciji je narodni naziv vucja jagoda je jednogodi snja biljka ciji su plodovi potpuno crni. Raste na poljana ma i u vrtovima. U lekovite svrhe koriste se zrele jagode, lise, stabljika i cvetovi. U njegovoj stabljici, lisu i plodo vima ima mnogo taninskih materija (7-10%) i solanina, zbog cega se ta biljka ubraja u otrovne. Konji je jedu, dok je druga stoka i ptice izbegavaju.

®

Trava i plodovi se primenjuju kao tonizujue i diuretic no sredstvo kod kamena u mokranoj besici, raznih otoka (tumora) i vodene bolesti. Sok od trave ima preznojavajue dejstvo i koristi se kod oboljenja izazvanih prehladom. Eks trakt od cvetova koristi se kao sredstvo za iskasljavanje kod kaslja i bronhitisa. Osuseni mladi izdanci s listovima i cvetovima koriste se kao odvar kod bronhijalne astme, prehla de, angine, stomatitisa, gingivitisa i niza drugih oboljenja. · Supenu kasiku cvetova pomonice (razvodnika) preliti sa 2 case kljucale vode,ostaviti da odstoji 2 sata i uzimati po jednu supenu kasiku 3-4 puta dnevno. Dve supene kasike jagoda (plodova) pomonice preliti ca som vode, kuvati na slaboj vatri 7-8 minuta, ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Uzimati po cetvrtinu case 3-4 puta dnevno pre jela.

®

Ocistiti organizam od mikroparazita pomou ,,trojke", kerozina, biljnih otrova. Za starije osobe preporucujem da sprovedu kuru cisenja i protivparazitnog lecenja. Tek posle toga moze se namenski delovati na kolonije mi kroparazita, koji su stvorili polipe ili adenoide.

·

Uzgred receno, postoji efikasan metod za oslobaanje od njih primenom samo jedne terapije. Na primer, fitoterapeut iz Belgorodske oblasti A. P. Semenjenko odstranjuje polipe i ade noide na sledei nacin. On daje pacijentu da popije otrovni od var od slatko-gorkog razvodnika (Solanum dulcamara). Predlaze da se u nos ukapava sok, isceden iz lukovice cildame, pa da se po sle toga nos ispere ekstraktom od ranilista (Betonica officinalis). Usled dejstva otrova gljivica, koja stvara polipe i adenoide, pocinje da trazi spas - i nalazi ga u slatkom ekstraktu. Rezul tat je da izlaze s korenjem... polipi i cak ciste. Za to vreme covek pocinje tako jako da kise, da zameci (adenoidi i polipi) izleu iz nosa kao cepovi. 1 nije potrebna nikakva operacija! 220

Supenu kasiku suvih isitnjenih listova pomonice preliti casom kljucale vode, ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzimati po 1-2 supene kasike 3 puta dnevno pre jela. Pomonica je u bliskom srodstvu sa krompirom, paradaj zom, paprikom, duvanom, ljoskavcem (Physalis alkekengi),ve\ebiljem (Atropa belladonna) i tatulom (Datura stramonium). Pv Ciklama (Cyclamen adsharicum Pobed))a visegodisnja trav nata biljka. Raste u sumama na brdima Krima, Kavkaza

221

·

i u Evropi. U lekovite svrhe koristi se koren. Podzemno stablo sa korenjem sadrzi otrovni cildamin saponin, to jest biljka je otrovna. Preparati od ciklame posebno su efikasni kod glavobolje izazvane prehladom, ceonog i maksilarnog sinusi tisa. Bolesniku se ukapavaiu u nos po 1-2 kapi svezeg soka iz podzemnog stabla ciklame, posle cega treba da legne u poste lju. Nakon 10-15 minuta bolesnik pocinje da lose, kaslje i da se preznojava, iz nozdrva mu se luci velika kolicina sluzi. To moze da traje nekoliko sati. Po pravilu, bolesnik se budi zdrav. Ranilist {Betonica officinalis) je visegodisnja travnata bilj ka. U lekovite svrhe koriste se listovi, stabljika s listovima i cvetovima, ponekad korenje. Biljka sadrzi gorke i taninske materije, kao i alkaloide (biljne otrove): stahidrin, betonicin, holin. Od davnih vremena tu biljku su smatrali kao mono lekovito sredstvo protiv svih oboljenja. U narodnoj medicini primenjuje se kao ekstrakt i od var kod bronhitisa, bronhijalne astme, velikog kaslja kao sredstvo za iskasljavanje i lakse izbacivanje guste i lepljive sluzi, kod oboljenja jetre, neoplazmi i niza drugih oboljenja. Ekstrakt, supenu kasiku isitnjenih listova i korenja preliti sa 2 case kljucale vode i ostaviti da odstoji (doza za jedan dan). Nacin primene za odrasle: uvece (preko noi), a zatim uju tro nataste popiti 50-100 grama ekstrakta pomonice, pripre mljenog prema jednom od tri navedena recepta. Priblizno posle pola do jednog sata u nos se mogu ukapati 1-2 kapi soka od ciklame i lei ^postelju, ali prethodno pripremiti rezervu ma ramica za nos. Cim pocnete da se iskasljavate, ekstraktom ranilista isprati nos i piti po 30-50 grama ekstrakta sve dotle, dok kasalj ne prestane (tj. ne izae sva sluz i polipi iz nosne duplje). Za decu, u zavisnosti od uzrasta, doza je 2 - 5 puta manja, nego za odrasle. Pomonica se moze zameniti sa svezim sokom od starog krompira ( 3 0 - 5 0 grama), ekstraktom duvana (15-20 kapi na 100 grama vode). Ciklamu mozete probati zameniti sa starim 222

(sa blagim mirisom amonijaka) urinom (1-3 kapi). Ranilist - bilo kojim drugim sredstvom za iskasljavanje. Na jedan sat pre lecenja dobro ispariti noge. To e pojacati cirkulaciju u nosnoj duplji. K. Butejko predlaze da se oslobaate polipa i adenoida metodom zadrske disanja (metod je opisan u knjizi F. G. Kolobova Lecenje disanjem)TM. U organizmu se nagomilava ugljenicna kiselina, koja, izjednacavajui mnoge reakcije u organi zmu, podstice odvajanje polipa i adenoida (metod disanja pre ma Butejku opisan je u mojim knjigama i drugoj literaturi). Navesu nekoliko primera iz svoje prakse, kako su se ljudi lecili od polipa. Polipi nosne duplje. ,,U decjoj polildinici lekar-otorinolaringolog saopstio je daje dete proslo bez operacije odstranjiva nja polipa u nosu {ukopavali su mokrau u nos) ". ,,Pre godinu dana, zbog polipa, kerka je pocela da slabije cuje (roena je 1988. godine). Dva puta su je operisali, ali pri blizno n a k o n g o d i n u d a n a posle svake operacije polipi su se p o n o v o pojavljivali. Pocela sam pri svakom mokrenju da kerki ukapavam u nos njen svezi urin. Kura lecenja t r a jala je dve nedelje. O s i m toga, u usi sam joj, t a k o d e , u k a p a vala njen ukuvani urin. Rezultat: sluh se p o t p u n o povratio, a lekari su joj p r e t h o d n o postavili dijagnozu - gluvoa II stadijuma. Veliko Vam hvala". Polipi na jednjaku. ,,U januaru 1995. godine otisao sam kod lekara da proverim zeludac, ranije sam imao cir na zelu cu. Otkrili su mi polip na jednjaku. Uradili su analizu: sve je u redu. Posle 10 meseci otisao sam da proverim stanje polipa, a oni mi kazu da imam rak jednjaka. Sta da se radi, nije bilo izbora, nisam nista znao (tek sam se sad nacitao Vasih knji ga i postao pametniji), operisali su m e , odstranili su deo jed njaka i zeluca. Sest meseci sam lezao u bolnici. Pre odlaska na lekarsku komisiju za ocenu radne sposobnosti ( L K O R S ) otisao sam na pregled i reldi su mi da mi se ponovo, na savu, stvorio polip. (Zato sto je uzrok ostao.) Na L K O R S su mi rekli

IK

P rimedba prevodioca.

223

da sam svoje odradio, da zaboravim na posao (imam 46 godi na, a pravo na penziju sticem sa 50 godina zivota). A jos sam u novinama procitao clanak, da operacija ne garantuje zivot, da oko 70% operisanih ljudi tokom godine umire, a ostali nesto kasnije. (Sve zbog toga, sto se ne radi sa primarnim uzro kom, pramenom svoje licnosti.) Nesto moram da uradim. P o znanici su mi savetovali da procitam Vase knjige. Tako sam i poceo da cistim fizicko telo i spoljasnje manifestacije zivota. Dve godine sam primenjivao urinoterapiju. Masiram se. Osamnaest puta sam cistio jetru. Sve u svemu izbacio sam punu litarsku teglu kamenja - velicine od zrna graska do oraha. Iz me ne su izlazili snopovi sluzi duzine do 10 centimetara, debljine olovke s nekim zilicama unutra, dronjci velicine po 2 - 3 centi metra, koji podsecaju na celofan. (Tako izlazi necistoa i polipi) Posle dve godine takvog lecenja oslobodio sam se od arte rijskog i unutarlobanjskog pritiska, kao i od alergije. Posle 3 meseca lecenja prema Vasem metodu ponovo sam otisao na ispitivanje, a polipa nema. Pitam, gde je on? Otkuda mi znamo, mozda smo pogresili. Posle godinu dana ponovo sam bio na lekarskoj komisiji (LKORS), a oni mi kazu, sta da se radi, budi ljubazan i vrati se na posao, izvukao si se". (Snopo vi sluzi su bili polipi.) Polipi na zelucu. ,,Saopstavam Vam, da sam uspeo, sav odusevljen, da izbacim polipe iz zeluca. Izbacio sam veu kolicinu polipa. Pio sam urin tri i po meseca i posle toga rano ujutro osetio sam da mi je lose. Cak sam se onesvestio. Zatim mi je bila muka i poceo sam da povraam. U povraenoj masi izaslo je mnogo mesnatih cetverougaonih polipa. Bili su crveni i kliza vi. Cak sam se i uplasio". Polipi na crevima. ,,Imam 58 godina. Ve godinu i sedam meseci radim prema Vasem metodu. Imam btiket oboljenja, medu kojima hipertoniju, pritisak 180/110 i za vreme krize 230/120. Jako udaranje srca. Nisam mogla da nosim teske torbe, srce mi je prestajalo da radi. Sada se sve promenilo. 224

Za vreme lecenja cistila sam creva 2 puta, a jetru 5 puta. Iz mene je izaslo mnogo zuci slicne mazutu i 376 kamencia razne velicine. Gladujem jednom nedeljno po 36 sati, jednom mesecno - po 3 dana i ve sam gladovala 7 , 1 0 , 1 4 , 1 6 i 21 dan. Kod 14-dnevnog gladovanja dosta slabo sam se oseala. Izgledala sam kao posle dugotrajne bolesti, ah je izlazak iz gla dovanja dobro prosao. Iz mene je izaslo mnogo gadosti i, osim toga, sest polipa duzine 5-12 milimetara. (To je zakonita poja va. Kada se organizam cisti i bori protiv patologije, on jako slabi. Sledea gladovanja su sa zdravijim organizmom, otuda je i bolje licno osea nje. Ko redovno gladuje, kod njega se licni oseaj neznat no nienja, samo za vreme prvih 2-4 dana) Kod 16-dnevnog gladovanja licno oseanje bilo je bolje. Slcdee 21-dnevno gladovanje proslo je dobro. Smrsala sam 10 kilograma. Izlazak iz gladovanja i obnavljanje organizma prosli su dobro. Ujutro pijem urin, ispiram urinom nosnu duplju i ukapavam ga u oci. Prvi put u zivotu dve zime nisam bolovala od gripa, niti od akutnih respiratornih oboljenja (ARO). Iako sam cesto istr cavala na ulicu razgolicena. (Odstranjeni su paraziti, nema sluzi, poveao se imunitet - znaci, nema virusne i bakterijske injekcije.) Sada sam teska 70-72 kilograma pri visini 158 centimeta ra, a pre toga sam imala 85-87 kilograma. Zglobovi su postali pokretljiviji, slobodno se penjem na bilo koji sprat, prestalo je lupanje srca. Mogu da nosim teske stvari. Pritisak se normalizovao: 140-130/90-95. I najvaznije - oseam se kao covek. Mogu da nosim bilo sta, stoje moderno, a ranije nisam mogla za sebe nista odabrati. (Gladovanje je jedan od najboljih cistaca organizma od parazita. 0 tome su znali jos u dalekoj drevnosti.) Zalosno je, sto ljudi, kao slepi macii, ne shvataju da nas lekovi ne spasavaju, ve sami sebi moramo pomoi. Cesto se vidi, kako covek u drhtavoj ruci drzi mozda poslednji dinar, kupujui apotekarski otrov. Prosto mi ih je zao. Mnogi se pozivaju na zauzetost. Sve su to opravdanja i lenjost. Ljudi i ne sumnjaju da su oni sami gospodari svog organizma i tla treba da upravljaju svojim zdravljem". (Evo primera zdravog 225

misljenja i brige o vlastitom zdravlju. Serija gladovanja cini pro ces samoozdravljenja brzim i efikasnijim. To je ujedno i odgovor onima, koji pitaju, zasto se kod njih ozdravljenje sporo odvija) Polipi u materici. ,,Imala sam mnogo polipa u materici i izlecila sam ih japanskom jabukom - kaki (Diospyros kaki)TM. Nedovoljno zrele plodove japanske jabuke narendati i stavljati na polipe (u poliklinici). Za deset seansi sve je pro slo. Zatim je posle nekoliko dana izasao koren iz materice". To je interesantan recept, koji se zasniva na koagulacionim svojstvima japanske jabuke. Mislim da se moze primenjjvati i za lecenje drugih polipa - u nosnoj duplji i slicno. Sto se tice mehanizma lecenja, japanska jabuka ,,pri vlaci na sebe" patogenu energiju, koja je u osnovi polipa.

Imajte u vidu, da se ne srne umivati niti suvise hladnom, niti suvise toplom vodom. Koza na licu to ne podnosi. Jednom nedeljno treba se umivati sapunom. Sapun susi kozu, a urin je cini elasticnom i stiti je. Posebno su korisna urinska umivanja osobama sa suvom kozom. Ljudi, koji imaju masnu kozu, pozeljno je da se umivaju ujutro i uvece sa nekim toaletnim sapunom. On podsusuje k o zu i cini je normalnom. Ujutro je najbolje umivati se prohlad nom vodom. Ona osvezava. Uvece se umivajte kontrastnom vodom -- naizmenicno toplom i prohladnom. Slicno umivanje stimulise krvne sudove, sto povoljno utice na kozu lica. Ukoliko imate crne mitesere, tada umivajte lice me kom spuzvom ili tamponom od vate, natopite ih dobro penom od sapuna, a zatim istrljajte lice ukuvanim urinom. Ukoliko imate normalnu kozu, umivajte se dva puta dnevno -- ujutro i uvece. Ali je bolje da sapunom umivate lice uvece, da bi koza preko noi obnovila svoja zastitna svojstva. Briga o usnama Usne su osetljivije i neznije od koze lica. Njih takode treba odrzavati. Pred spavanje ih treba odmoriti. Radi toga ih treba uvece ocistiti od pomade. To je najbolje uraditi pomou vate, nato pljene u tecnoj ili masnoj kremi. Usne brisite lagano. Menjajte tampone od vate sve dotle, dok na njima ima tragova pomade. Ukoliko su vam usne ispucale od vetra, sto ukazuje na prepobudivanje ,,Vetra" u organizmu, tada svakog drugog dana na njih stavljajte masku od prirodnog meda. M e d podstice norma lizaciju koze na usnama. Posle 20 minuta med se moze pojesti, pazljivo ga olizati. Kozu usta dobro gladi i daje joj elasticnost maska od mla dog kravljeg sira sa malom kolicinom slatke pavlake. Za jednu upotrebu dovoljna je jedna kafena kasicica smese. Ona se razma zuje po citavoj povrsini usta i ostavlja se da odstoji 10 minuta. 227

KOZA

Zdravlje i lepota koze lica Dobro higijensko sredstvo za odrzavanje koze lica je voda, ali je vlastiti urin jos bolji. I u tome nema niceg neobicnog, jer dete, nalazei se u utrobi majke, pliva u bazenu koji je napu njen uglavnom njegovom mokraom. To su najpovoljniji uslovi za formiranje i rast organizma i, naravno, za zivot. Dobro je umivati se vlastitim jutarnjim toplim urinom. On je bolji od vode, sapire prljavstinu, masti, ostatke znoja i orozalog sloja koze i uz to zasiuje kozu mineralnim materija ma. Ne smatra se bez razloga najboljom kozmetikom kozme tika na bazi minerala iz Mrtvog mora. Posle umivanja urinom sacekajte da se urin upije u kozu, a zatim umijte lice prohlad nom vodom. U Gruziji se gaji sorta ovog drveta Diosporus lotos, pa je mogue da se ta zena leeila i sa njegovim plodovima, jer joj je to dostupnije.

- Primedba prevodioca.

19

226

Misie oko usta ,,natapkati" uvece tamponom od vate, na mocenim u svezem urinu, a zatim saprati t o p l o m vodom bez sapuna. Na bore u uglovima usana moze se staviti vlazna maska (od zamrznutog krastavca). Kako otkloniti oziljke

Razraeni su i uspesno se primenjuju efikasni metodi, pomou kojih covek moze samostalno izleciti (otkloniti) raz ne ogrebotine i oziljke. Na hiljade ljudi uspesno se oslobodi lo oziljaka, a to se radi na nacin opisan u narednom tekstu. Zatvoriti oci i opustiti se. Jasno zamisliti deo tela sa oziljkom, poceti ga u mislima zagrevati, obuhvatajui ga sa svih strana i iznutra. Misaono zagrcvanje postepeno treba dovesti do maksimuma, zamisljajui sto je mogue jasnije vrue uglove na mestu oziljka, vatru aparata za varenje ga som, dugu koja se javlja pri elektricnom varenju: slikovito zamisljajte kako ta vatra spaljuje, odstranjuje tkivo oziljka. Jasnom zamisljanju toplote dodajmo i oseaj peckanja. Oziljak se topi i nestaje. Za to vreme dopunski izazivajte oseaj pojacane cirkulaci je krvi na tom mestu; stvaranje novog, mladog tkiva na mestu oziljka.Jasno zamisljajte d a j e koza na tom mestu glatka, nezna, elasticna, roze. Drugim recima, stavljajte na to mesto sliku mlade koze, mladih elija. Kada izazovete maksimalnu po jasnoi i intenzitetu sliku splasnjavanja i obnavljanja oziljka, treba ga izvesno vreme za drzati u svojoj svesti, dok se ne zavrsi potreban rad. Radi toga je potrebna vasa potpuna misaona koncentracija u trajanju od jedne do pet minuta. Pecenje, svrab, podrhtavanje, ubadanja, cesanja za vreme rada na oziljku ukazuju na simptome promene i nestajanja oziljka. To je prvi deo rada na oziljku.

Drugi deo se sprovodi analogno prvom, ali umesto toplote (vreline) izaziva se oseaj hladnoe, sto je mogue jasnije i jace. Treba da na mestu oziljka izazovete oseaj ledene hladnoe, skoro do gubitka osetljivosti. Kada oseaj hladnoe dopunite oseajem peckanja, na me stu oziljka treba da oseate golicanje, cesanje i peckanje. Sto su ti oseaji jaci, time e se uspesnije resorbovati oziljak. Nestanak oziljka moze se ceniti kao realno podmladivanje organizma. Na odstranjivanju oziljka pozeljno je raditi kada su prema ltmarnom kalendaru energetski jaki dani. Kako odstraniti mladeze

Ispostavlja se da se mladez moze otkloniti. O tome sam saznao iz pisma moje citateljice. ,,Recept je prost, nasleila sam ga od moje majke. Kada se krava otelila ona je placentom trljala mladez, stavljala je na mladez, prala i ponovo stavljala. O n a je bila nepismena zena i mislim da to nije radila prema nekom specijalnom metodu ili semi. Natrljala, stavila i drza la. Kada je imala slobodnog vremena - jos jednom je stavila placentu i drzala. Neki pitaju: da li je to istina, da ne bude neke stete? Ukoliko sumnjate, ne radite! Alija sam ziva, i m o ja kerka - takode. Pola lica mi je bilo crveno, a kod kerke izmeu obrva i ociju. Ni kod jedne nije ostala cak ni mrlja. Potrazila sam komsinicu - maminu drugaricu, koja je ve starica. Ona se sea kako je mama kod nas odstranjivala mlade ze. Treba stavljati parce placente, najbolje odmah cim se krava oteli. To treba raditi kada izlazi mesec i sa molitvom. Ali ja se ne seam da nam je mama odstranjivala mladeze sa izlaskom meseca, nije mogla da ceka. Jos postavljaju pitanje: gde cuvati placentu? Mama ga je cuvala ti kofi sa vodom, u bunaru. U to vreme nije bilo frizidera". (Kao sto vidite, bioloski aktivne materije, koje se sadrze u placenti, podsticu resorpciju mladeza. Uzgred receno, od pla cente se priprema mnogo bioloski aktivnih lekova i masti.) 229

228

Kako

otkloniti

bradavice

Bradavice na rukama i drugim delovima tela razrazuju coveka. Njih spaljuju, odstranjuju, kidaju i slicno, ali se ispo stavlja da ih se mozete lako i bezbolno osloboditi. Navesu nekoliko najefikasnijih narodnih sredstava. Neka od njih sam i sam primenio i drugima pomogao. Rezultati su odlicni - ruke unakazene bradavicama postajale su ciste. Zapamtite, bradavice se odstranjuju kada mesec menja ob lik (posle punog do mladog meseca). Svoje aktivnosti propratite molitvama i bajalicama. ,,Majka Bozja sedefa je na belom kamenu, plakala, derala se (vristala), radei. Koniu od svile, prekini se, bradavice kod raba Bozjeg (ime) otkini se". Uklanjanje bradavica na jabuku ili krompir. Radi toga na jabuci ili krompiru treba da bude ispupcenje, kvrga, slicna bradavici. Samo sa takvim jabukama ili krompirima postiete 100% pozitivan efekat. Razrezati jabu ku ili krompir popola. U nekim slucajevima savetuje se razrezati jakim koncem. Sa polovinom na kojoj je is pupcenje natrljati bradavicu. U nekim slucajevima savetuju da se trlja sa obe polovine. Zatim sastaviti obe po lovine i zavezati ih istim koncem, kojim su razrezane. Zakopati jabuku ili krompir u zemlju, sto dalje od ku e. Kada jabuka ili krompir istrune, bradavice e spasti. ® Na svilenom koncu u vazuhu vezivati cvorove iznad svake bradavice, izgovarajui pri tom: ,,Tu ne treba da zivite. Tu ne treba da budete. Moja rec je cvrsta, nepokolebljiva". Sa kriti taj konac u sveze razrezan krompir i zakopati u zemlju, da niko ne zna. Kada krompir istrune, bradavice e spasti. U nekim slucajevima dovoljno je zakopati samo konac.

izgovarajui bajalicu ili molitvu. Posle toga tu slamku treba odmah zakopati na vlazno mesto sa korenom nagore. Po sle nekoliko dana, kada slamka istrune, bradavice e spasti. Osnovni uzrok neuspeha u otklanjanju bradavica krije se u izboru nepravilnog vremena i u primeni jabuka ili krompira bez ispupcenja. ® Savet Vange. ,,NasapoznanicaM. T. iz Petrica imala je na ruci bradavicu, koja joj je mnogo smetala, jednom prilikom onajuje zgulila. Posle nedelju dana po elom telu pojavile sujoj se brada vice. Vangajeposavetovala zenu da nakida zavor ujaka (Delp hinium cunsolida, D. e/atum), da ga osusi, isitni u prah i posipa bradavice. "Lena je tako i uradila i sve su joj bradavice otpale". ® ® Jedna zena je uspesno otklonila bradavice kod svoje unuke mazui kozu deteta masu protiv komaraca (dimetilftalat).

Postoji drevni, provereni ,,letnji"metod odstranjivanja bra davica. Radi toga treba uhvatiti zrikavca i, drzei ga za zadnje nogice, dati mu da ,,zagrize" bradavice. Ko je hvatao zrikavce zna da oni iz usta luce tecnost, koja podsea na jod. Tako se i govori: ,,Zrikavce, zrikavce - daj mi jo da". Ispostavlja se, da ta tecnost ima svojstva tla otklanja bradavice. Prema tome, lecenje se svodi na to da zrikavac izluci tec nost, malo ,,zagrize" bradavicu. Ukoliko imate vise bradavica, dovoljno je odstraniti samo jednu. Priblizno posle nedelju da na ostale bradavice e potpuno nestati. ® Uzmite 9%-no sirce i ljusku od luka (fitoncid). U bocicu od 3 0 - 4 0 miligrama natrpajte isitnjenu ljusku od luka (pu nu bocicu) i prelijte sa 9%-im siretom. Ostavite bocicu da odstoji 10-15 dana na tamnom mestu. Mozete je povre meno protresti radi boljeg mesanja i isparavanja aktivne komponente iz luka. U rastvoru sireta natopite gazu ili pamucnu tkaninu i sta vljajte na bradavice. Pricvrstite je na bilo koji nacin.Tu terapiju najbolje je primenjivati preko noi. 231

® Uzeti ostatak stabljike sa kore nj em od klasja zitarica ili polj ske travcice. Vrhom slamke nekoliko puta ubosti bradavice, 230

Kazu, da se tim nacinom lecenja bradavice odstranjuju za 3-5 dana. ® Postoji jednostavan starinski nacin otklanjanja bradavica pomou gljiva. U tu svrhu mogu se koristiti bilo koje glji ve i u bilo kom stanju: sveze, marinirane, zasoljene i suve (prethodno ih raskvasiti).

Gljivu staviti na bradavicu i pricvrstiti. Da se gljiva ne bi brzo sasusila, koristite Celofan ili vostani papir. Terapiju je naj bolje primenjivati nou.Trebae vam nekoliko noi da odstra nite bradavice. Primeri lecenja ,,Otklonila sam bradavicu na celu. Nekoliko dana (1-1,5 nedelju) ujutro i uvece stavljala sam obloge sa svezom mokra om. Bradavica se smezurala i otpala. (U glavi ima mnogo slu zi, a to je odlicno tlo za bradavice.) Izlecila sam maksilarne sinuse. Od lecenja lekovima bilo mi je sve gore i gore. Stavljala sam obloge, ispirala nos i grlo svezom mokraom, gladovala 2 - 3 dana. Lekari su mi predla gali punktaciju. Sada cim me kijavica ili grlo zagolica, odmah ispiram nosnu duplju mokraom. Izlecila sam muzu sugu (svrab). Pojavile su mu se ospe po telu. Gnojne ranice su za 3 - 4 dana zarasle (a mucio se 2 mese ca!). M u z nije mogao da veruje svojim ocima". ,,Imam 67 godina. Visok sam 167 centimetara i tezak 65 kilograma. Poceo sam da pijem svoj svezi urin po 150 grama u 4, 7,13 i 18 sati. Cistio sam debelo crevo prema Vasem me todu. Tokom prve nedelje izmeu lopatica me je peklo, poseb no nou, i u toku prve dve nedelje bradavice su otpale, slicne mladezima, kojih je bilo mnogo na rukama i iznad zapesa. Posle klistiranja sa ukuvanim urinom do 1/4 iz mene je izaslo mnogo svetle sluzi". ,,Za tri meseca, dok sam masirao ruke s urinom, otklonio sam oko 14 bradavica, od kojih su 8 bile krupne i stalno su mi 232

smetale. Kada sam procitao Vase knjige - to je bila revolucija u mojoj svesti. Poceo sam da se pridrzavam Vasih preporuka i da se oseam mnogo bolje. Prestala je glavobolja, koja me je mucila, posebno pred za lazak sunca, nestalo je pospanosti posle rucka, prestala je da me muci zgaravica, nema vise peruti na glavi, rinitisa, krvarenja iz nosa, mitesera na licu, poceli su iz usiju da mi izlaze sivi cepii, bolje cujem i poboljsalo se opste raspolozenje. Ranije su me cesto mucili zatvori i prolivi, ali sa prelaskom na odvojenu ishranu sve se poboljsalo". Kako se osloboditi od zuljeva i masnog tkiva U starijem dobu javljaju se razne kvrge (zuljevi), masna tkiva i lipom! Postoji mnogo sredstava za njihovo otklanjanje. Navedimo jedno od njih. Namazite ricinusovim uljem kvrge, lipome, ali ih ni u kom slucaju ne trljajte i ne masirajte. T u p o m stranom noza nacrtajte na nepozeljnom i s p u p cenju krst. Prvo povucite vertikalnu liniju, a zatim sleva nadesno - horizontalnu. U mislima se koncentrisite i izgo vorite u sebi: ,,Div/je-moc'varno, meni si sasvim nepotrebo! Zavrti se, savij se, pretvori se u tamni vihor, obleti oko ljudi, obidi oko zveri, projuri preko stepa i utopi se u vrtlozima . Kazu, da je ta bajalica veoma efikasna. Zuljevi (krvge) i lipomi nestaju bez traga. Preporucujem da se prema tome od nosite veoma ozbiljno. Krpeljev dermatitis ·

Sta da se radi, ukoliko ste posle setnje u parku ili sumi na telu otkrili krpelja? ,,Kod mog tasta krpelj je usao u obraz i on se naduo, hteli su da ga rezu. Stavio je oblogu od diuretika (urin ukuvan do 1/4 prvobitne zapremine). O t o k se prokinuo, posao je gnoj i od krpelja nije bilo ni traga". 233

Bolje je stavljati obloge od stare mokrae. To e primorati krpelja da izae. Ukoliko ste oboleli od krpeljevog encefalitisa, tada sterilizujte mokrau bolesnika i spricem mu ubrizgajte ispod ko ze. Uradite tako nekoliko puta - do potpunog ozdravljenja. Umesto injekcije mogu se stavljati prostrane obloge oko bubrega, obnavljajui ih cim se osuse. ,,Imam 22 godine. Pre tri godine obolela sam od krpelje vog dermatitisa. Lecenje je bilo bezuspesno, lice se sve vise i vise prekrivalo bubuljicama koje svrbe. Procitala sam Vasu knjigu Iz suda svoga. Pocela sam da se klistiram urinom, da mazem lice urinom i da ujutro pijem urin. Posle nedelju dana pocela sam da gladujem na urinu. Gladovala sam 15 dana. Po sle gladovanja bolest se izgubila. Bila sam veoma zadovoljna". ·

®

jesti sto vise persuna, celera, bugarske paprike, kupusa, ze lenog luka, spanaa, limuna, jabuka i piti ekstrakt sipka, so kove od sargarepe, pastrnaka i krompira u odnosu 1,5:1:1. ® Utrljavati u pege urin ili stavljati obloge na njih. Sami is probajte, koji urin vam bolje odgovara - svez, stari, ukuvani. Obavezno ocistite jetru 5-7 puta. p y Detelina 100 grama H> Vilina kosa Hi Lemna (Lemna minor) H> Astragal (Astragalus danicus) H> Kantarion 75 grama 100 grama 100 grama 100 grama

Tri supene kasike smese uvece sipati u termos i preliti li trom kljucale vode. Ujutro procediti i piti 4 puta dnevno pre jela. ® Svakoga dana uvece mazati pege jakim rastvorom mangana.

VITILIGO

Poremeaj pigmentacije, koji se ispoljava odsustvom nor malnog pigmenta na pojedinim delovima koze. Obicno pocinje u mlaem uzrastu (cese kod zena) poja vom belih pega na kozi razne velicine i oblika. Pege se postepe no sire, slivaju jedna u drugu, stvarajui prostrane delove mlecno-bele boje. Kosa na obolelim delovima sedi. Zarista vitiliga mogu se pojaviti na bilo kom delu koze. Bolesnici nemaju nika kvih subjektivnih oseaja. © ® Istucati 2 supene kasike semena pastrnaka [Pastinaca sativa) i preliti casom kljucale vode. Ekstrakt popiti za jedan dan. Razmutiti jednu kafenu kasiku praha boraksa (prodaje se u apoteci) u pola case tople vode i utrljavati u pege (lecenje traje dugo). Utrljavati u pege 3%-ni borni alkohol. Za to vreme jesti sto vise cvekle i sargarepe. Mazati pege svezom smokvom ili sredinom od dinje.

SKLEROZA

© © 234

,,Imam 25 godina i dvoje male dece. Ove godine postavili su mi strasnu dijagnozu - difuzna skleroza. Lekari mogu samo malo da zaustave razvoj bolesti. Lezala sam u bolnici i nagledala se takvih bolesnika. Mlade devojcice i decaci, koji treba da imaju ceo zivot pred sobom, prikovani su u invalidska kolica. Kod mene jos do toga nije doslo, ali se strasno oseam. Zato Vas molim za pomo. Vas metod lecenja preporucila mi je jedna zena, koja mije ispricala, da zna slucaj kada se jedan muskarac - invalid II ka tegorije, prikovan uz postelju od difuzne skleroze, izlec'io po Va'sitn knjigama. Otpisali su mu invaliditet i uputili ga na posao. Kaze, da se leio glinom i urinom. Pomozite, jedno je leciti c'ir na zelucu, a drugo - mozak". Prvo bih se zaustavio na uzrocima pojave skleroze. 235

Uzroci skleroze. Istina o sklerozi za veinu ljudi moze biti tako neocekivana i jednostavna, da ne mogu da je prihvate. Slderoza je zadebljanje tkiva, koje se obicno javlja kao re zultat razrastanja vezivnog tkiva (fibroze) posle prelezane upa le ili u vezi sa njegovim starenjem. Skleroza se moze razvijati u bocnim stubovima kicmene mozdine i u mozgu. Skleroza se, takode, moze javiti i u drugim delovima mozga i kicmene m o zdine ili u zidovima arterija. Difuzna skleroza je hronicno oboljenje nervnog siste ma, koje napada prvenstveno odrasle ljude u naponu snage. Uzrok oboljenja je povreda mielinske opne, koja okruzuje nervna vlakna mozga i kicmene mozdine, usled cega se narusava funkcija tih nerava. Tok bolesti obicno se karakterise povre menim recidivima (povraanjem) i remisijama (popustanjem bolesti), iako bolest u celini ima hronicni progresivni tok. Bo lest moze napadati razne delove mozga i kicmene mozdine, sto se ispoljava kroz pojavu difuznih simptoma. U njih spa daju: nesigurno, nestabilno hodanje i podrhtavajui pokreti udova, brzo spontano pokretanje ociju, poremeaj govora i tesko izgovaranje reci, spasticna slabost. Uzrok osteenja ne rava, usled cega se razvija ovo oboljenje, za sada je nepoznat. Smatram da je jedan od glavnih uzroka skleroze inficira nje bebe (dojenceta) od strane odraslih, njemu bliskih ljudi, njihovim virusima i mikrobima. Razvoj skleroze. Pojava prvih ecjih oboljenja ukazuje na to, daje doslo do primarnog inficiranja. Sada e virusi, mikro bi, polako, ali sigurno kolonizirati ,,planetu"pod nazivom covec ji organizam, naseljavajui se u najblagodatnijim (i od lekova zastienih) mestima za njihovo razmnozavanje - mozgu, srcu i krvnim sudovima. Naravno, njihovu zivotnu delatnost stva ra upala, posle koje nastupa odumiranje delova mozga, srca i krvnih sudova. 1 tako oni ,,struzu" covecji organizam sve d o tle, dok on ne umre. Kao sto pokazuje praksa, za razvoj tog procesa potrebno je u proseku 15-25 godina. Tako se i desava da od njega boluju prvenstveno odrasli ljudi u naponu snage.

S druge strane, ljudi pomazu taj proces samorusilackim na cinom zivota. 1 sve pocinje jos od bebe. Umesto prirodne ishra ne prednost se daje mlecnim smesama (brzo ih pripremaju). Zatim slede vestacki produkti i kombinacije hrane, koje se ne podudaraju. U organizmu se javlja trulez. Kod jednogodisnjeg deteta osea se tesko, a ponekad i smrdljivo disanje ujutro. Bi lo kakva prehlada naglo slabi organizam i javlja se upala sa visokom temperaturom. Koliko takvih upala prezivi covek od roenja do ,,cvetajueg" uzrasta, i u jednom slucaju oboleva od skleroze, u drugom - meningitisa, u treem - srcano-vaskularnih i onkoloskih oboljenja. Primer. Na svet se pojavio prvenac - zdrav decak. Jedna njegova baba 20 godina imala, je lamblije (povremeno se lecila u bolnici), druga je pre dve godine prelezala meningitis. A mladi roditelji su sreni, vole jedno drugo, dete, svoje roditelje, cesto ostavljaju dete kod baba. Od treeg meseca zivota poceli su bebu da prihranjuju mlecnim smesama. Cetiri meseca kontakata i ,,prihranjivanja"ispostavilo se daje dovoljno za infici ranje. Javila se upala u predelu apendiksa (on je odgovoran za imunu zastitu creva od parazita), srastaj i neprohodnost creva, pojavila se krv u stolici. Naravno, sve se javilo ,,neocekivano". U oblasnoj bolnici hitno je uraena operacija, odstranjen je deo creva. Roditeljima su saopstili, da dete boluje od retke ,,uro ene" bolesti. Tako je najlakse objasniti neshvatljivo, kao i u slucaju sa sklerozom. Lecenje skleroze Kad su nam ve poznate posledice skleroze - upala, koja je rezultat rada virusa, mikroba, gljivica, znaci da treba primeniti sredstva za njihovo unistavanje. Pri cemu ta sredstva treba naizmenicno primenjivati, posto se paraziti brzo na njih privika vaju. Treba promeniti ishranu, ocistiti organizam, sacuvati veru u brzo ozdravljenje, odrzavati i siriti unutrasnju radost. Cesto stvaranje gasova s ispustanjem gasova koji jako zaudaraju, zadah iz usta, karijes zuba, bubuljice na telu, herpes, ceste prehlade i angine ukazuju na to, da je organizam napadnut parazitima. 237

236

Kakve preparate i kako primenjivati u tim slucajevima? Najbolje je primenjivati takve otrove, koji del uju na sirok krug patogenih mikroorganizama, virusa i gljivica. Nabrojmo najdo stupnije i ukazimo na njihova svojstva. ® Karbolna kiselina. Njen rastvor ima izrazena baktericidna svojstva u odnosu na vegetativne oblike mikroorganiza ma: hemoliticke streptokoke, difterijske bacile itd. Salicilna kiselina. Nemajui mirisa i bez, slicno karbolnoj kiselinijako izrazenih otrovnih svojstava, ona je brzo posta la najbolje antisepticko sredstvo (izdvojili su je iz kore ive).

Kada zavrsite sa kurama lecenja praskom od kore ive odgladujte 7-10 dana radi izbacivanja suvisne kolicine salicilne kiseline iz organizma. Za vreme lecenja kontrolisite licno oseanje. Ukoliko se pojave neki sporedni simptomi, smanjite dozu praska ili preki nite uzimanje praska. c%> Kerozin (precisen) ima dezinfikujua svojstva i zahvalju jui tome unistava razne mikroorganizme u zeludacnocrevnom traktu, zucnim kanalima, a stoje najvise - u krvi. Zato se moze koristiti za lecenje skleroze. Primena. Piti ujutro nataste po pola do jednu kafenu kasi cicu kerozina. Kura lecenja traje 2 nedelje. Napraviti pauzu od nedelju dana, ponoviti i tako 3-5 kura, posle cega odglaovati od 3 do 7 dana za izbacivanje suvisnog kerozina iz organizma (kerozin obicno sam lako izlazi). Obicni preciseni (svetli) kerozin prodaje se u flasama i namenjen je za osvetljenje. M o z e se koristiti i kerozin za avi one. Ne preporucuje se upotreba kerozina koji se koristi kao rastvarac. Hf Ekstrakt od nikotina takode se moze koristiti za lecenje skleroze. Kao ,,izvor" nikotina (sirovinu) preporucuje se koristiti duvan iz jedne kutije cigareta. Sav duvan sipati u cistu teglu zapremine 200 mililitara, preliti alkoholom (votkom, rakijom) do samog vrha, dobro zatvoriti teglu poklopcem i drzati u fri zideru dve nedelje pri cemu svakoga dana protresti teglu. Posle dve nedelje ekstrakt procediti kroz nekoliko slojeva gaze. O b i c no se dobija oko 150 mililitara prozracnog ekstrakta duvana braonkasto-zelene boje, koji je spreman za upotrebu (protiv raka i protiv parazita). Ekstrakt je pozeljno cuvati u frizideru. Hf M e t o d lecenja onkoloskih oboljenja ekstraktom duvana (predlaze ga M. Zolonz, a ja savetujem da ga primenjujete i za lecenje skleroze - za unistavanje mikroparazita): sva koga dana ujutro nataste, jedan sat pre jela, piti alkoholni 239

©

Preparati iz kore ive (Salix alba) imaju protivupalno, preznojavajue,koagulaciono,antisepticko,smirujue i protivmalarijsko dejstvo, snizavaju telesnu temperaturu,zaustavljaju krva renja, ublazavaju bolove i podsticu zarastanje rana. Upravo to je i potrebno kod lecenja skleroze mozga. Odvar od kore ive takode se moze koristiti kod raznih krvarenja, proliva, kolitisa, enteritisa, hronicnih gastritisa, re umatizma, podagre (kostobolje) i posebno kod malarije (do otkria i rasprostranjenosti upotrebe kinina kora od ive je u narodnoj medicini bila jedino dostupno sredstvo protiv malari je). Kod malarije ljudi su primenjivali i ekstrakt od listova ive. Spolja se odvar od kore ive primenjuje za ispiranje usne duplje i grla kod upalnih procesa u njima. Koristi se i za kupke nogu kod poveanog znojcnja nogu sa neprijatnim mirisom. Nacini pripremanja iprimene kore ive

Jednu kafenu kasicicu suve isitnjene kore ive preliti casom ohlaene, prethodno prokljucale vode, ostaviti da odstoji dva sata i procediti. Uzimati po dve supene kasike 2 - 4 pu ta dnevno pre jela. H> Uzimati po jedan gram praska od kore ive 3 puta dnevno pre jela. To je najbolja varijanta za lecenje skleroze. Kura lecenja traje 2 nedelje. Napraviti pauzu od nedelju dana i ponoviti kuru lecenja. Primeniti 3-5 takvih kura. 238

ekstrakt duvana sa 100 mililitara kljucale vode ohlaene do sobne temperature prema semi, koja se naziva ,,brezuljak". Tokom 42 dana doza ekstrakta se postepeno povecava do 13 kapi, a zatim smanjuje do prvobitne (jedne kapi). 1, 2. i 3. dana 4 , 5 . i 6. dana 7, 8. i 9. dana 1 0 , 1 1 . i 12. dana 13,14. i 15. dana 16,17. i 18. dana 19,20. i 2 1 . dana 2 2 , 2 3 . i 24. dana 2 5 , 2 6 . i 27. dana 2 8 , 2 9 . i 30. dana 3 1 , 32. i 33. dana 3 4 , 3 5 . i 36. dana 37. do 42. dana 1 kap 2 kapi 3 kapi 4 kapi 5 kapi 6 kapi 7 kapi 8 9 10 11 kapi kapi kapi kapi

H

Najefikasnije sredstvo protiv svih parazita je - visoka tem peratura. Ukoliko 2-3 puta nedeljno idete u saunu, posle sa une pijete sveze iscedene sokove od sargarepe i cvekle (200 grama soka od sargarepe + 20-30 grama soka od cvekle) ili od jabuka i cvekle (200 grama soka od jabuka + 20-30 grama soka od cvekle), mozete znatno suzbiti zivotnu ak tivnost patogenih mikroba i poveati imunu zastitu organi zma. To e se uspesno odraziti na proces lecenja skleroze.

Hf Mahovica (Qxycoccuspalustris) se moze koristiti kao dodatak ishrani uz bilo koji od navedenih metoda lecenja skleroze. U lekovite svrhe koriste se plodovi mahovice. Oni sadrze mnogo ursolove kiseline, koja je po fizioloskom ejstvu bliska hormonima. Mahovica se koristi kao protivskorbutno, protivupalno, diureticno, insekticidno i protivmikrobno sredstvo. Takode se primenjuje za lecenje oboljenja bubrega, mokranih kanala i mokrane besike, kod smanjene sekrecije zeludacnog i pankreatskog soka, kod oboljenja izazvanih prehladom, angine, p o visenog krvnog pritiska, glaukoma, reumatizma, bronhitisa, Adisonove bolesti, anemije i kao profilakticno sredstvo koje sprecava stvaranje kamenja u bubrezima. Mahovica se zabranjuje (kontrainikativna) kod cira na zelucu i vanaestopalacnom crcvti. Mahovica je i dragocen prehrambeni produkt, koji se upo trebljava u svezem stanju. Korisni su svezi sokovi od plodova mahovice. Piju se pre jela po jedna casa (2-3 supene kasike plo dova mahovice na 200 grama vode ijedna supena kasika meda). M o z e se koristiti frakciono gladovanje na urinu. O n o ne samo da suzbija razne upalne i infektivne procese u organi zmu, ve i obnavlja sve stoje bolest nacinila u organizmu. O tome, kako se primenjuje frakciono gladovanje, opisano je u mnogim mojim knjigama (Gladovanje itd.).

12 kapi 13 kapi

Zatim dozu treba smanjivati - po jednu kap svaka tri dana. Zapamtite, ekstrakt duvana je jak otrov. Nije dozvoljeno predoziranjc. Na flasicu sa otvorom nalepite etiketu sa natpisom otrov. S ekstraktom nikotina ne smeju se uzimati nikakvi drugi preparati, niti ekstrakti. Posle tri kure lecenja ekstraktom duvana (oko osam meseci), ukoliko treba produziti lecenje, celishodno je primeniti ekstrakt od kukute (Conium maculatum), mrazovca-kaunka (Colchicnm autumnale) ili jedica (Aconitum napellus), kao i od bele cemerike (Veratrum album). Ekstrakt duvana moze se primenjivati i spolja, za mikroklistire, ispiranja strcaljkom i druga ispiranja, za profilaksu i le cenje gripa i drugih akutnih respiratornih oboljenja, prehlada, kod ginekoloskih oboljenja itd. U tu svrhu uzima se od 5 do 10 kapi ekstrakta duvana na 100 grama vode. 240

241

Smese od trava, koje se mogu koristiti za lecenje skleroze Upala mozga ili kicmene mozdine Supenu kasiku maka (Papaver somniferum) i supenu kasi ku korenja gaveza (Symphytum officinale) sipati u termos i peliti sa dve case kljucalog mleka. Ostaviti da odstoji naj manje dva sata i piti tokom dana. Kura lecenja traje 2 - 3 nedelje. Upala kicmene mozdine ® Supenu kasiku svezih cvetova vinove loze uvece sipati u termos i preliti casom kljucale vode. Ujutro procediti. Uzi mati po 50 grama 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela Upala mozdane opne Med Aloja Oman, koren Ranilist, trava Zalfija, trava 100 50 50 50 grama grama grama grama

Upala mozga Beli slez, koren 100 grama Cicak, koren 100 grama Medunika, koren 100 grama Kopriva, koren 75 grama Perunika vodena, koren 75 grama Uzeti 3 supene kasike smese, sipati u emajlirani lonac i preliti sa 3 case hladne vode. Lonac stavitina slabu vatru, p o ldopiti i kuvati da kljuca 30 minuta. Skinuti sa vatre i popiti tokom dana. Skleroza krvnih sudova mozga Srdacica Imela (Viscum album) Glog, cvetovi 100 grama 100 grama 100 grama

Dve supene kasike smese uvece sipati u termos i preliti sa 2 case kljucale vode. Ujutro procediti i uzimati po 100 grama 4 puta dnevno. Heljda (Fagopyrum esculentum), cvetovi Glog, cvetovi Nana 75 grama 75 grama 100 grama

50 grama

Smesu preliti sa dva litra belog vina i kuvati da kljuca je dan sat na vodenoj pari. Skinuti sa vatre, ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Uzimati po jednu supenu kasiku 3-4 puta dnevno, 30 minuta pre jela. Zalfija Bokvica, list A4ajkina dusica Maticnjak Lipa, cvetovi 100 grama 75 grama 75 grama 75 grama 75 grama

Dve supene kasike smese uvece sipati u termos i preliti sa 2 case kljucale vode. Ujutro procediti, podeliti na 4 dela i popiti tokom dana.

SINDROM HRONICNOG UMORA

Dve supene kasike smese uvece sipati u termos i preliti sa 2 case kljucale vode. Ujutro procediti i uzimati po 100 grama 4 puta dnevno. 242

Karakterise se stalnim oseajem jakog umora, bolovima u misiima, groznicom, pospanosu i depresijom, koji traju mesecima, a ponekad i godinama. Radna sposobnost je Upala smanjena. 243

Covek koji je oboleo od sindroma hronicnog umora tre ba da ima najmanje 6 od 11 sledeih simptoma, koji su stal no prisutni ili se cesto ponavljaju tokom sest meseci ili duze: 1. Ceste prehlade ili slaba groznica. 2. Neprijatni oseaj bolesljivosti u nosnoj duplji. 3. Oseaj bolesljivosti ili otecenost limfnih cvorova na vra tu ili ispod pazuha. 4. Opsta opustenost organizma. 5. Neshvatljivi bolovi u misiima. 6. Jak umor i slaba sposobnost organizma da se obnovi t o kom 24 sata posle bilo kakvog fizickog rada. 7. Neshvatljiva, spontana glavobolja. 8. Oseaj bolesljivosti u zglobovima bez ikakvih spoljasnjih promena na njima. 9. Zaboravnost ili prekomerna razdrazljivost, nesposob nost koncentracije paznje. 10. Pogorsanje sna. 11. Cesta pojava nabrojanih simptoma tokom nekoliko sa ti ili dana. Objasniu detaljnije svaki od 11 simptoma sindroma hro nicnog umora. 1. Ceste prehlade ili slaba groznica. Prehlada znaci da je organizam zagaen sluznom sljakom (prepobudenost zivot nog principa ,,Sluzi "), na kojoj su poceli da se razmnozavaju patogeni mikroorganizmi i izazvali upalu - tipicne pojave za prehladu. Stanje groznice ukazuje na to, da se zivotna snaga organizma pocela trositi na suzbijanje infekcije. Organizam se u celini suprostavlja agresiji mikroba i zagaivanju. 2. Neprijatni oseaj bolesljivosti u nosnoj duplji upravo i karakterise tipicne pojave prehlade - upale. Upale mogu biti veoma slabe (neprijatni oseaji u nosnoj duplji), slabe (pojava bolesljivosti i crvenila), jake i veoma jake. 3. Oseaj bolesljivosti ili otecenost limfnih cvorova na vratu ili ispod pazuha znaci, da organizam za borbu protiv 244

infekcije mobilizuje limfni imuni sistem. Limfni cvorovi kraj nika nisu u stanju da se odupru agresiji infekcije i potrebna im je pomo. Krajnici - prva i snazna zastita organizma od prodiranja u organizam raznih patogenih mikroorganizama. Meutim, mi tu zastitu slabimo upotrebljavajui hladne i produkte koji stva raju sluz. U krajnicima se, zbog sluzi, razmnozava toliko pato genih bakterija, da ih one unistavaju. Odstranjivanjem krajnika organizam ostaje bez zastite od sledee agresije mikroba i s vremenom se pojavljuju ozbiljnije bolesti (srca, krvnih sudova, bubrega, zglobova i slicno). Tacka 4 - 1 1 . Svi naredni simptomi ukazuju na opstu za gaenost organizma i njegovu totalnu inficiranost patogenim mikroorganizmima. Opsta zagaenost i inficiranost organizma patogenim mi kroorganizmima izaziva opstu opustenost: nema tonusa, zivot na snaga organizma trosi se na zaustavljanje bakterijske infek cije (na to ukazuju i ceste, slabo izrazene groznice); neshvatljivi bolovi u misiima - posledica nagomilavanja toksicnih sadrzaja iz necistoa i zivotne aktivnosti patogenih mikroorganizama u njima; jak umor i slaba sposobnost organizma za obnavljanje u toku 24 sata, posle fizickog rada - posledica smanjenja opsteg zivotnog tonusa organizma, nema snage za obnavljanje; ne shvatljiva glavobolja - trovanje mozga bakterijskim toksinima; oseaj bolesljivosti u zglobovima - imuni odgovor vezivnog tkiva organizma na toksicnost patogenih mikroorganizama i zagaenost. Navedeni procesi nagomilavanja sljake (necistoa) u organizmu, u zavisnosti od individualne konstitucije coveka, izazivaju prepobuivanje jednog ili drugog zivotnog principa. Prepobuivanje ,,Vetra " izaziva pogorsanje pamenja, ,,Zuci " - razdrazljivost, a ,,Sluzi" - apatiju i depresiju. Prepobuivanje zivotnih principa izaziva probleme sa snom, slabi imuni sistem i mogu se javiti ozbiljna oboljenja. Veina bolesnika kaze, a su poceli oseati umor odmah posle prelezanog infektivnog oboljenja, na primer, gripa. D r u gi su osetili umor posle stresa ili posle neuobicajene situacije 245

(razvod, smrt bliskog coveka, promene radnog mesta itd.). Do zagaenosti organizma dolazi neprimetno, godinama. Covek i ne sumnja u nju, pa je zato ne moze ni uzeti kao glavni uzrok. Kod zagaenosti organizma prisutni su odstupanje od nor malne kolicine leukocita, manji poremeaji rada jetre (zagae na, prisustvo portalne hipertonije), mnogi zastitni faktori su blokirani (dolazi do brzog trosenja i sagorevanja zivotne snage i organizma u celini). Od sindroma hronicnog umora moze oboleti svaki covek, ko ji ne razmislja o pravilnom nacinu zivota, sagorevajui svoj zivot ni potencijal, prenaprezui se, radei protiv svih bioloskih normi. Lecenje Medicina preporucuje lekove koji jacaju imuni sistem ili deluju na odreene viruse. S uspehom se primenjuje niz antidepresanata, koji poveavaju energiju, podizu raspolozenje i mogu da poboljsaju san. Prepisuju se lekovi protiv virusa, gamaglobulin, injekcije vitamina B i mnogi drugi.

] 2

Zato preporucujem da normalizujete ishranu u skladu sa bioritmom organizma, da uzimate hranu pravilnim redosledom (tecnost pre jela, salata ili bareno povre, zatim monolit na kasa ili jelo sa belancevinama) i da se namirnice meusob no podudaraju. To e omoguiti da vas organizam dobije sve sto mu je potrebno, u dovoljnoj kolicini i blagovremeno. I s kljucite iz svog dnevnog obroka razne stimulatore i rafinirane produkte (caj, kafu, bombone, seer, kolace, maslac i slicno), vise jedite prirodnu, svezu hranu, pijte sveze isceene sokove od povra i voa. Svakoga dana vezbajte neke fizicke vezbe. Cak i najmanje fizicko optereenje u vidu neke posteljne gimnastike, stiskanja stomaka i slicno sigurno e vam pomoi. Stalno prenaprezanje izaziva ukocenost misia, podstice pojavu bolnih zarista u telu i misiima. Fizicke vezbe otklanjaju ukocenost, opustaju misi e, pune organizam energijom, uspostavljaju normalan elektric ni potencijal u elom organizmu. O n e odlicno uticu na psiho losko i fizicko stanje. Za dopunjavanje zivotne snage dobro je primenjivati raz ne terapije celicenja. Za zene je najprihvatljivije kontrastno tusiranje (topli mlaz vode - 3 0 - 5 0 sekundi, prohladni - 5-8 sekundi, naizmenicno 5-10 puta) i jednom nedeljno - banja (sauna) sa vlaznom parom (ona ne samo da opusta vas organi zam, ve delimicno iz njega izbacuje necistoe). Veoma je dobro jednom u dve nedelje gladovati po 36-42 sata. To stimulise imunitet organizma (stimulise aktivnost leukocita), cisti, trenira zivotnu snagu organizma (poveava njen potencijal), otklanja stresove i poboljsava voljne osobine. Ne rasplinjavajte se u svakodnevnim aktivnostima. Od svih poslova odaberite najvaznije i resavajte ih. Naucite se odri canju od toga, bez cega mozete. Rasporeujte energiju i vreme izmeu poslova, koje treba obavezno uraditi. Primenjujte emocionalno-voljne motivacije za d o punu zivotne snage, obnavljanje i podmlaivanje organi zma. Ni u kom slucaju ne padajte u depresiju i ne zalite se. Same misli o umoru i zalosti jos e vas vise potistiti, 247

Da bi se potpuno izlecili od sindroma hronicnog umora i poveali zivotnu aktivnost, predlazem da analizirate nacin zi vota, ocistite organizam od sljake (necistoa) i da primenite nekoliko kura lecenja od parazita. Nacin zivota treba usaglasiti sa bioritmovima Prirode, pa e vasa zivotna snaga delovati u razonansi sa snagom Prirode i brzo e se obnavljati. Prema tome, zivot i zivotna aktivnost bez uzimanja u ob zir prirodnih bioritmova - takode je jedan od glavnih uzroka, koji kod coveka izazivaju sindrom hronicnog umora (glavni uzrok - zagaenost organizma). Pravilno se hranite. Jedan od glavnih uzroka zagaenosti organizma je ishrana. Ponekad covek, kada postigne materijal no bogatstvo i ima mogunost da sve kupi, sto zazeli, pati od sindroma hronicnog umora. To se desava zato, sto je jeo u hodu, stimulisao radnu sposobnost jakim cajem i kafom i prejedao se.

246

blokirati fiziologiju. Sacuvajte optimizam. Ljudi, koji ne o d mahuju rukama, najbolje izlaze na kraj sa bilo kojom bolesu.

Ptf Iz ishrane iskljucite produkte koji sadrze kofein i rafinira ni seer. Uoceno je, da se kod ljudi koji piju mnogo kafe, caja,jedu mnogo cokolade,cokoladnih bombona i rafinira nog seera, depresija progresira i teze prolazi. Ph> Pusenje i alkohol stvaraju predispozicije i progresiraju depresiju. Pv U ishrani koristite produkte koji podsticu uravnotezivanje prepobudenog zivotnog principa ,,Vetra". P*f Kontrastno tusiranje, vrua kupka, masiranje tela maslino vim i drugim uljem, mirna situacija i slicno, obnovie vasu snagu i otkloniti depresiju. Pridrzavajui se navedenih preporuka posle 2 - 3 dana brzo ete obnoviti snagu i izai iz depresivnog stanja.

DEPRESIJA

Veina ljudi je u nekim trenucima zivota bila pod depre sijom. Depresija je uzrok poremeaja sna, apetita, menstrual nog ciklusa, zatvora, zagaenosti i velikog gubitka mase tela (osnovni simptomi prepobuivanja ,,Vetra"). Neki se, obrnuto, pocinju prejedati (obicno zloupotrebljavaju slatku hranu, koja suzbija ,,Vetar", a drugi - veoma dugo spavaju, a san takode su zbija ,,Vetar" i obnavlja zivotnu snagu). Depresiju u veini slucajeva provociraju psihicka prezivlja vanja. Dolazi do smanjivanja zivotne snage u organizmu (stal na tuga, oseaj praznine, javlja se oseaj krivice, beskorisnost i beznadeznost, umor, razdrazenost, slabljenje pamenja). To je tipicno za depresiju. Sta treba raditi, da bi izasli iz depresivnog stanja? Phf Treba stvoriti dovoljno jaku motivaciju, koja podstice na aktivnosti. P%f Pocnite nesto da radite. Ph> Napravite plan jednostavnih poslova za 2 - 3 nedelje i me todski iz odraujte. P%f Odlozite donosenje odluka od kojih umnogom zavisi vas da lji zivot, sve dotle, dok ne izaete iz depresije. Odugovlacite sa tom temom i izbegavajte slozene konfliktne razgovore. H

Phf

Hf

ZNOJENJE N O G U

Ukoliko vam se preterano znoje noge pomoi e vam sle dei saveti: Svakoga jutra obilno posipati praskom borne kiseline iz meu prstiju i tabane. Uvece prati noge toplom vodom. Gubi se neprijatni miris i znoj. Kod znojenja nogu dobro pomazu ,,urinske carape". Pa mucne carape namociti u ukuvanom urinu do 1/4 prvo bitne zapremine i oblaciti na noge. Preko carapa navui kesu od celofana, a zatim obicne carape. Tako hodati 2 - 4 sata, posle cega oprati noge toplom vodom bez sa puna. To znatno poboljsava stanje koze i otklanja umor. Ta terapija cini suvu kozu potpuno normalnom. Kod prekomernog znojenja nogu primenjivati kupke sa odvarom od hrastove kore (50-100 grama na litar vode). 249

Ucite se da sami podizete raspolozenje. Pozitivne emocije daju organizmu snagu. Posebnu paznju poklonite fizickim vezbama. Ljudi, koji redovno vezbaju,rcde su podlozni napadima depresije. Fi zicke vezbe na svezem vazuhu: hodanje, brzo hodanje, bamington i slicno daju odlican efekat.

248

Koru kuvati da kljuca 2 0 - 3 0 minuta na slaboj vatri. To je jace i efikasnije sredstvo od praska. I lladna voda ima prosusujuce dejstvo. Zato se preporucuje svakoga dana prati noge hladnom vodom. U hladno g o disnje doba ne preporucuje se uvece prati noge hladnom vodom, posto se moze narusiti san. Provereno sredstvo protiv znojenja - prah od stipse (alauna). Sipati ga u carape ili sokne sve dotle, dok se ne normalizuje znojenje nogu. Noge se mogu prati i rastvorom przene stipse. Uzeti jednu petinu kafene kasicice ili na vrhu noza przene stipse, razmuti ti u casi vrue vode i sipati na mesta koja se preterano znoje. Za smanjivanje znojenja nogu i smeksavanje koze moze se koristiti jak odvar od ovsane slame. S tim odvarom primenjuju se kupke za noge u trajanju od 15 do 20 minuta. Hrastova kora ima koagulaciona i taninska svojstva i usled toga susi kozu. Koru od hrasta isitniti u prasak i taj prasak svakoga dana sipati u Carape ili sokne sve dotle, dok se znojenje ne smanji upola. Posle toga prekinuti te rapiju. U normalnom stanju noge treba da se malo znoje.

Ukoliko se obloge ostave na nogama preko noi, tada e spasti stara koza i pojavie se nova - mlada i zdrava. Hf Ukoliko se za vreme pranja noge masiraju cetkom, to od licno otklanja umor i jaca noge. Nasapunjajte cetku i ma sirajte noge odozdo nagore. Ukoliko imate prosirene vene takva masaza se ne srne raditi. Hf Korisno je bosim nogama kotrljati oklagiju ili hodati po rosnoj travi. To, preko bioloski aktivnih tacaka, koje se na laze na stopalima, pothranjuje i aktivira citav organizam.

DUETA ZA PUSACE I PASIVNE PUSACE

U duvanskom dimu sadrzi se oko cetiri hiljade hemijskih komponenata. Asimilujui se u krv, te materije dospevaju u elije organizma i blokiraju njihovu aktivnost. Jedan deo tih materija se neutralise i izbacuje iz organizma. Radi toga se sa njima sjedinjuju posebne materije organizma i u vidu parnih jedinjenja se izbacuju iz organizma. Naravno, organizam usled toga gubi njemu potrebne bioloski aktivne materije, pa se sa mim tim stvara njihov deficit.To se ne odnosi samo na pusace, ve i na one koji udisu dim od cigareta. Istrazivanja su pokazala, da pusaci i pasivni pusaci (koji se nalaze u prostorijama ili drustvu pusaca) treba da upotrebljava ju vise bioloski aktivnih materija. Zbog toga oni moraju jesti vise povra, voa i monolitnih prekrupa (posebno proklijala zr na), da piju sveze sokove od povra, kako bi obezbedili organi zam sa dovoljnom kolicinom vitamina i minerala. (Jedna cigareta unistava 25 miligrama vitamina C, a jedna kutija cigareta oduzima pusacu 500 miligrama tog vitamina.) Da bi snabdeli organizam beta-karotinom, koji se u jetri pretvara u vitamin A, pijte pola do jednog litra soka od sarga repe dnevno. 251

UMOR NOGU

H> Ukoliko su vam noge umorne, pre svega uradite toplu kupku. To e omoguiti da ih rasteretite i poboljsate krvotok u njima. $v Na umorne noge dobro deluju kupke sa ukuvanim uri nom. Mogu se namociti sokne u ukuvanom urinu i obui na noge, a preko toga navui kesu od celofana. Terapija u trajanju 3-4 sata sa takvim oblogama otklanja umor. 250

Tkiva plua stite vitamini E i B , folijeva kiselina i mine ral selen. Sve to sadrzi se u izobilju u proklijaloj psenici.

]2

lzbegavajte masnu hranu, ona pogorsava asimilaciju bio loski aktivnih materija. Manje upotrebljavajte alkohol. On d o punski optereuje organizam i u kombinaciji sa pusenjem brzo narusava zdravlje. Najbolje je prestati pusiti.

fistula. Pre petnaest godina operisali su mi naprslinu. Bolje bio nepodnosljiv. Zbog toga sam sada odbio operaciju. Zena mi je poturila Vase knjige i odlucio sam da reskiram, iako sam se uzasno oseao - slabost, glavobolja, nisam mogao da idem u t o alet, tablete protiv bolova vise nisu pomagale, samo sto nisam pomisljao da skocim sa stene. Poceo sam da primenjujem mikroklistire sa ukuvanim uri nom, da stavljam tampone sa njim i da ujutro nataste pijem po 100 grama urina. Prvo se regulisala stolica, ali su me tri nedelje mucili jaki bolovi. Tek posle mesec dana bolovi su se poceli stisavati, prestao je da izlazi gnoj i telda je samo krv. Fisttda je bila 4 - 5 centimetara u anusu, nagore. Problem je bio kako pravilno postaviti tampon. Misii su od bola svo vreme bili pod spazmom, pa je iz tampona curilo kada sam ga stavljao u anus, a i tesko je bilo odrediti da li sam stavio tam pon na fistulu ih ne. Mozda je fistula bila kapsulirana, jer sam oseao da vrlo retko nabasam na nju. Zatim sam poceo da izmisljam i probam razne spravice (ureaje). Posle mesec i po dana nesto sam smislio. Uzeo sam suplju plasticnu cevcicu precnika 12 milimetara i duzine 70 milimetara, polukruzno zavarenu i izglacanu s jedne strane i otvorenu na drugoj strani. Zatim sam cev razrezao 40 milime tara po duzini (tako siroko i dugo da se cevcica ne raspadne). U nju sam stavljao vatu, cevcicu sa vatom uranjao u urin i stavljao u anus sa izrezanim delom prema fistuli. Za nabijanje vate u cevcicu napravio sam od drveta nesto slicno sipci za cisenje puske. Sve se znatno poboljsalo. Ubrzo sam mogao da drzim cevcicu u anusu preko noi. Ustvari, cevcicu sam uzeo sa decje igracke (piramida), sluzila je kao stubi na koga se nabacuju kruzii, a meni je upravo dobro dosla. Pre toga sam pregledao i izmerio precnik i duzinu nekoliko cevcica. Posle dva meseca prestali su svi bolovi. Samo sto i dalje krvari. Zatim sam se setio, da je ukuvani urin sada suvise jak preparat za mene i poceo sam da natapam vatu u cevcici so kom aloje i da na vatu nanosim mast od meda sa propolisom da bi rana sto pre zarasla. 1 to je odradilo svoje. Sve se smeksalo i posle nedelju dana bolje prestao. 253

FISTULE - ISKUSTVA LECENJA

,,Zahvaljujui Vasim savetima, uspeo sam da izbegnem ope raciju odstranjivanja fistule na anusu, iako mije lekar, magistar medicinskih nauka, proktolog, rekao da u svetskoj praksi ne postoje primeri izlecenja tog oboljenja konzervativnim putem. Istina, nije sve bilo tako jednostavno, morao sam da se p o mucim, cak da izmislim specijalni ureaj, zatim sam imao reci div, pa i sada nisam ubeden da se recidiv nee ponoviti. Imam 48 godina. Tipicna konstitucija ,,Vetra ". Visok sam 187 centimetara i tezak 75 kilograma. Istina, pre pojave fistule dvadeset godina sam imao tezinu 80-82 kilograma. Zglobovi u kolenima bole me pri optereenju i ne mogu da cucnem, ja vljaju se bolovi. Kada sam procitao Vasu knjigu poceo sam da osluskujem, i stvarno sam cuo blagi tresak prakticno u svim zglobovima pri hodanju, posebno u kolenima. Od zatvora patim jos iz detinjstva. Pre tri godine poceo sam da resavam taj problem, i uvideo sam da u meni postoje zabrane. Bojao sam se da idem u toalet na javnim mestima, trpeo sam do kue. Tek posle toga, kako sam odbacio sve te glupe stavove, prestao sam da upotrebljavam purgative, koje sam koristio 25 godina. Meutim rad creva je bio tako narusen, da sam morao da praznini creva uz napinjanje. Zato mi se u pocetku pojavila naprslina (povremeno je krvarilo iz nje), a zatim se stvorila 252

Za to vreme hranio sam se povrem i voem, kasama, meso nisam jeo i trudio sam se da primenjujem principe odvojene ishrane. Pojavio mi se apetit, umorio sam se od svakodnevnih terapija i pridrzavanja rezima ishrane, ponovo sam poceo da jedem sve redom, prestao sam da se klistiram urinom. D v a i po meseca sam svakoga dana primenjivao m i kroklistirc, istina, pred kraj sa obicnim urinom. Rezultat je da mi se posle mesec dana poremetio rad creva, pocelo je da krvari i da curi gnoj. C e o mesec sam morao sve raditi ispo cetka. Sada se sve normalizovalo. E t o takva je moja istorija". Primer prevodioca. Kada sam imao oko 8 godina sa unu trasnje strane noge, na preponi, pojavio mi se gnojni cir (micena) precnika 4-5 centimetara. Oko njega je bilo sve upaljeno. Majka me je odvela kod lekara, on je postavio dijagnozu i od lucio da mi rasece cir. Dok je medicinska sestra pripremala sto i instrumente za tu operaciju, a lekar nesto objasnjavao majci, iskoristio sam priliku i pobegao kroz otvoreni prozor (zgrada je bila prizemna). Po dolasku kui majka mi je uvece, prema receptu jedne starije zene, na gnojni cir stavila crni luk. Luk je pripremila na sledei nacin: grubo je ocistila luk od ljuske, isekla ga na kriske, zapekla na sporetu, posula sa seerom u kristalu, vrue kriske stavila na gnojnu ranu, preko njih gazu i pricvrstila zavojem. O k o 3-4 sata ujutro gnojna rana je pocela da me svrbi i da pulsira. Ubrzo je prestala i da me boli, ali od svraba i pulsiranja nisam mogao vise da spavam. Ujutro oko 7 sati majka je skinula zavoj i imali smo sta videti. Iz bezbroj malih supljina na ciru curio je gnoj. Zatim je majka iz dvorista donela nekoliko listova bokvice (zilovlaka), oprala ih, istucala sa unutrasnje strane i tu stranu privila na gnojni cir. Bokvica je odradila svoje (izvrsila dezinfekciju i izvukla gnoj) i posle nekoliko dana upale vise nije bilo, sve je zaraslo i od toga nije ostao nikakav oziljak.

KORISNE INFORMACIJE O LECENJU

K A K O SE P R A V I L N O KLISTIRATI

Za tu terapiju potrebno vam je Esmarhovo lonce i g u m e na kruska zapremine najmanje 100 miligrama (ili Irigator sa klistirima, koji se moze nabaviti u nasim apotekama) . Klistiranje je pozeljno vrsiti posle praznjenja debelog creva ujutro ili uvece. U Esmarhovo lonce sipati 1-1,5 litar urina, lonce obesiti na visinu do 1,5 metar iznad poda. Naglavak gumenog creva namazati uljem ili vazelinom. Stisnuti gumeno crevo da tec nost ne bi izlazila (ukoliko ima ventil ili slavina, zatvoriti). Kleknite na kolena i oslonite se na laktove (karlica mora biti iznad ramena), uvedite crevo sa naglavkom u anus na dubinu 10-25 centimetara, otpustite crevo (otvorite ventil-slavinu) i postepeno pustajte tecnost (kod irigatora tecnost se ubacuje pumpicom, koja se nalazi u kompletu irigatora).

20

Kada nalijete tecnost u debelo crevo, lezite na leda i malo podignite karlicu. Jos je bolje ukoliko mozete napraviti stoj na ramenima ili zabaciti noge iza glave. U takvom polozaju zadrzite se 3 0 - 6 0 sekundi. Zatim mirno odlezite na leima ili desnom boku 5-15 minuta, ukoliko nemate jaku potrebu za toaletom. Kada osetite potrebu za toaletom idite u toalet.

MIKROKLISTIRI

Zimi mnoge ljude, posebno starije, pocinju da bole krsta, karlicno-bedreni zglobovi, ekskrement postaje suv, a samopraznjenjc otczano.To ukazuje na energetsko razbalansiranje orga nizma (dehidriranost, suvou i smanjenje toplotnih sposobno20

Primedba prevodioca.

254

255

sti). Deo tela gde se lokalizuje suvoa i hladnoa je pravo crevo (zavrsni deo debelog creva) , sto su odavno uocili drevni lekari Indije i Tibeta. Da bi te pojave otklonili oni su uspesno primenjivali posebne klistire sa mlekom i maslacem (uljem).

21

PITANJA O G L A D O V A N J U

Ti klistiri se vrse na sledei nacin: uzeti 100 grama obicnog mleka, u njega staviti 20 grama pretopljenog maslaca, podgrejati da bi se maslac rastopio i u toplom stanju uneti tecnost u de belo crevo (preporucuje se tu terapiju vrsiti na zalazak sunca). Zatim lezite. Po pravilu, organizam sam zadrzava tu smesu koli ko je potrebno. Rezultat je da se neutralisu suvoa i hladnoa u pravom crevu, a time i neprijatnosti koje oni izazivaju. Suvoa i cvrstoa neutralisu se vlagom mleka i smeksavaju maslacem, a hladnoa toplotom, koja se sadrzi u mleku i dopunjava ka da mleko pocinje da kisne. Po pravilu, posle 2 - 3 takva mikroklistira stolica postaje meka, laka i poprima oblik kobasice. Osim toga, prirodno se normalizuje mlecnokisela mikroflora.

S m e s e za klistiranje

Kada su velikom specijalisti za gladovanje G. A. Vojtovicu postavili pitanje, moze li se gladovati samostalno u domaim uslovima,on je odgovorio: ,,Drevna civilizacija nije imala bolni ce. Zbog toga se lecenje, izmeu ostalog i lecenje gladovanjem, sprovodilo u domaim uslovima".

Da li postoje zabrane (kontraindikacije) u lecenju gladovanjem? Ukoliko se obratimo medicinskoj praksi, zabranjeno je gla dovati u sledeim slucajevima: H Kod zena - druga polovina trudnoe i dok traje dojenje.

Hf Poodmakli stadijum tuberkuloze sa nepokretnosu coveka. Hf Poodmakli stadijum zloudnih tumora (metastaza) sa ne pokretnosu coveka. Hf Hf Hf Poodmakli stadijum zloudnih oboljenja krvi sa nepokret nosu coveka. Niz psihicko-nervnih oboljenja u poodmaklom stadijumu sa nepokretnosu coveka ili slaboumnosu (senilnosu).

Prva smesa: mleko - 100 grama i pretopljeni maslac - 20 grama. Primenjuje se protiv zatvora, ovcjeg ekskrementa, stva ranja gasova, susenja i dehidracije organizma. Druga smesa: osnova, kao kod prve smese (mleko i preto pljeni maslac) kojoj dodati prstovet dumbira ili bibera (crve ne paprike). Ta smesa dopunski neutralise sluz u organizmu i poveava toplotne sposobnosti. Zato se moze preporuciti gojaznim, flegmaticnim ljudima. Trea smesa: osnova, kao kod prve, dodati pola kafene kasicice (5-10 grama) kuhinjske soli. To pojacava dejstvo prve smese. Cetvrta smesa: osnova, kao kod prve, dodati pola ili jednu supenu kasiku zasienog odvara pelena ili pola kafene kasicice isitnjenog belog luka. To pomaze kod zucnih poremeaja. Isprobajte navedene varijante i odaberite najprihvatljiviju. Preporuke se posebno odnose na ljude starije od 40 godina, kod kojih je izrazen ,,Vetar".

Primedba prevodioca. 256

Difuzni (rasprostranjeni) gnojni procesi unutrasnjih orga na (abscesi, gangrena i drugi). Kod svih oboljenja zabranjeno je gladovanje ukoliko je co vek, usled bolesti, nepokretan. Ali to ne znaci da se kod njih ne moze postii pozitivni efekat lecenja gladovanjem. U slucaju, kada su svi metodi i sredstva iscrpljeni, celishodno je primeniti gladovanje, cak i u nepokretnom stanju. Pri tome se moze postii ubedljiv pozitivni efekat terapijama cisenja, obicnom masazom i masazom urinom.

257

Kome

gladovanje posebno

pomaze

0

Polazei od lckovitih mehanizama gladovanja, ono najbo lje pomaze kod sledeih oboljenja: Hf Bronhijalna astma. H> Artritis, reumatizam, reumatoidni artritis. Phf Alergijska oboljenja. H> Hipertonija. P%> Kozna oboljenja. P%> Kolagenoze. H> Oboljenja krvi (tipa hemoliticke anemije). H> Oboljenja i poremeaji zeludacno-crevnog trakta. H/ Razna gnojna oboljenja, prehlade i slicno. Hf Gojaznost. 0

Gladovanje od 7 do 14 dana, pored navedenog, potpuno cisti i obnavlja epite zeludacno-crevnog trakta (ukoliko u njemu nema ozbiljne patologije); elimicno cisti jetru i ve zivno tkivo (telo postaje elasticnije); regulise rad srcano-vaskularnog sistema; dobro rastereuje sve elije organizma od sljake (necistoa); moze da resorbuje neke infiltrate, tu more, ciste, nestaju polipi. Gladovanje od 14 do 21 dan, pored navedenog, potpuno cisti i obnavlja elije jetre i bubrega, kao i veine zlezda unutrasnje sekrecije; moze podstaci izbacivanje kamenja iz zucne kese i mokrane besike, resorbovati glavni deo natalozene soli i presovane sluzi, kao i raznih tumora (dojke, polnih organa itd.); odlicno cisti i obnavlja vezivno tkivo i kozu; elimicno cisti kostano tkivo.

Devet

pravila

gladovanja

H> Onkoloska oboljenja. ch> Neka psihicka oboljenja. Gladovanje pomaze i kod drugih oboljenja. Rokovi gladovanja 0 i efekat ozdravljenja

Svaki razuman covek moze samostalno gladovati. Radi to ga treba se pridrzavati 9 pravila, do kojih sam dosao na osnovu licnog iskustva i razmatranja preporuka i iskustava drugih ljudi. ,,Klasicno"gladovanje u trajanju 2 0 - 3 0 dana. Prvo pravilo. Radi boljeg zapocinjanja gladovanja uzeti veu dozu nekog purgativa (magnezijuma ili so ,,Barbara" u koli cini najmanje 60 grama, rastvoriti u 300-400 mililitara vode i popiti u jednom obroku). Purgativ se uzima pre odustajanja od hrane, imajui u vidu sledee ciljeve: Prvo, pri cisenju zeluca i creva brze se ukljucuju mehani zmi za prebacivanje na kvalitetni unutrasnji rezim ishrane. Drugo, brze se gubi oseaj gladi. Kod ljudi, koji nisu potpuno ocistili creva, jos 2 - 3 dana zadrzava se oseaj gladi. U retkim slucajevima purgativ se moze ponovo uzeti posle 2 - 3 dana gladovanja, ukoliko covek koji gladuje u ekskremen259

Gladovanje u trajanju 1-3 dana aktivira centralni nervni sistem po principu stresa zbog nedostatka hranljivih ma terija; rastereuje probavni sistem, omoguava mu da pre dahne, cisti krv i donekle meduelijsku tecnost i podstice aktivnost limfocita. Gladovanje u trajanju 3-7 dana, pored navedenog, dobro cisti meduelijsku tecnost; obnavlja epitelno tkivo tankog creva i zeluca; suzbija razne upale; ispoljava blagotvorno dejstvo na obnavljanju sluzokoze zenskih polnih organa.

0

258

tu uocava veliki kolicinu ekskrementnog kamenja. Ponovno uzimanje purgativa bez posebne potrebe nije pozeljno.To m o ze za izvesno vreme narusiti jonsku razmenu u covecjem orga nizmu, izazvati mucninu, pa cak i povraanje. Moje preporuke: ukoliko ne zelite da uzimate purgativ, za pocnite gladovanje pomou nekoliko (2-3) dvolitarskih klistira za cisenje ili uradite Sank Praksalanu sa 2 - 4 litra vode. D r u g o pravilo. Rezim pijenja. Za vreme ,,klasicnog" glado vanja dnevno treba piti najmanje dva litra vode. Voda se moze poceti piti odmah cim pocne da deluje purgativ. Dejstvo purgati va podstice izbacivanje natrijuma i vode iz covecjeg organizma kroz creva. Ukoliko su kod coveka koji gladuje izrazeni otoci, prva dva dana moze ograniciti uzimanje vode do litra. Otoci, koji su cak otporni na lecenje lekovima, postepeno nestaju. Ogranicavanje kolicine vode celishodno je i u slucajevima kada covek gladuje s povisenom telesnom temperaturom. U tom slucaju temperatura e se prirodno, bez dopunskih terapija i sredstava, snizavati i za 2-3 dana, po pravilu, normalizovati. Kod normalne telesne temperature rezim pijenja je potre ban radi kvalitetnijeg razlaganja masti. Za vreme gladovanja moze se piti i vise od dva litra vode, na primer, 5-6 litara i vise, i u tom slucaju voda se ne zadrzava u organizmu. Jednostavno e vas vise terati da mokrite i mokraa e biti svetlija. Obicno se pije sveza voda sa izvora ili cesme (filtrirana). Moze se piti prokuvana voda, destilovana, od otopljenog snega (ukoliko je sneg cist), protijeva, vrua i hladna. Nisu uocene neke bitne razlike u postizanju lekovito--profUaktickog efekta pri promeni sastava vode, iako mnogi isticu da otopljenu vodu piju sa velikim zadovoljstvom, a da destilovana bolje cisti orga nizam od necistoa. Od 3 - 4 dana gladovanja ljudima, koji tesko podnose sta dijum narastajue acidoze, preporucujem da u rezim pijenja ukljuce jos pola litra mineralne vode. Ugljen dioksid ( C 0 ) u organizmu se nalazi u pet osnovnih varijanti, medu kojima su i bikarbonati, kojih ima u mineralnoj vodi. Bikarbonati, kao buferi (odbojnici), ublazavaju razvoj acidoznog vrhunca.

2

Moja preporuka: pijte tecnosti po potrebi, ali ne suvise. Pij te vodu takve temperature, koja vam je najprijatnija. Tree pravilo. Rezim kretanja. Treba se kretati na svezem vazduhu u proseku 15-20 kilometara dnevno. Prvenstveno se tati van grada u sumi, na planinama, oko reka, jezera, mora itd. U gradskom paklu setati na mestima gde ima manje transpor ta, gde se nalaze zone odmora, parkovi, skverovi i sumarci. Osobe sa malom telesnom tezinom treba manje da hodaju, posto su kod njih manje zalihe sala. Meutim i takvi ljudi su uspevali da gladuju po 17-20 dana. Veoma mala telesna tezina (42-50 kilograma) cesto je uslovljena gusavosu i drugim hronicnim oboljenjima sa izrazenom intoksikacijom organizma. Osobe sa malom telesnom tezinom prvu kuru doziranog gla dovanja podnose uz odreene poteskoe. Ali, bukvalno, posle jedne--dve kure takvog lecenja oni normahzuju telesnu tezinu, sto im bolest nije dozvoljavala tokom mnogih godina. Lekovito-profilakticki efekat kod takvih ljudi postize se znatno rani je, nego kod gojaznih ljudi. Zapamtite, da mala telesna tezina ni izdaleka nije neka prepreka (kontraindikacija) za sprovoenje doziranog gladova nja. Meutim, rezim kretanja kod tih ljudi treba ograniciti do 5-10 kilometara dnevno. Potpuna nepokretnost je relativna kontraindikacija (zabra na) za gladovanje, posto se, u tom slucaju, kod ljudi mogu stvo riti ekskremcntni cepovi, koji u znatnom stepenu sprecavaju antitoksicni efekat lekovitog gladovanja. Ljudi koji gladuju pri tom se ne oseaju komotno. Kod njih se uocava slabost, lupa nje srca i drugi simptomi intoksikacije, ali nemaju nikakvih drugih komplikacija. U letnje doba preporucuje se setnja na vazduhu u lakoj odei, po mogunosti u kupaim kostimima. Kada je prohlad no vreme treba obui topliju oeu. Pozeljno je setati takvim tempom da se blago oznojite, a jos je bolje dobro se oznojiti. To je tesko postii, posto se za vreme gladovanja susi koza i sluzokoze.

260

261

Moje preporuke: rezim kretanja prilagodite svom licnom osecanju. Svako sledee gladovanje sprovodiete po-novom, i sto niste mogli postii ranije, postietc za vreme sledeeg glado vanja. Ukoliko ste prvih dana gladovanja samo lezali, sledeih - umereno setali, u daljem toku gladovanja mozete aktivno vezbati fizicke vezbe. Cetvrto pravilo. Vodene terapije. Radi boljeg izbacivanja necistoa iz organizma kroz kozu, jacanja kozne barijere i bor be protiv suvoe koze i sluzokoza preporucuje se tusiranje ili kupka najmanje jednom dnevno. Dobro je primenjivati kontrastno tusiranje, smenjujui naizmenicno toplu i hladnu vodu. Za gojazne osobe dobar je tus Sarko, kojim se istovremeno masira trup i udovi. Jednom u 5-7 dana preporucuje se pariti u banji ili sauni. Za vreme lekovitog gladovanja sauna nije kontraindikativna kod ishemije i niza drugih oboljenja srca. Za vreme primene vodenih terapija ne treba cesto upotre bljavati sapun. Dovoljno ga je koristiti jednom u 7-10 dana. Moze se izvrsiti svojevrsno masiranje - istrljati likom od lipe svaki deo tela dok ne pocrveni. Moje preporuke: u zavisnosti od individualne konstitucije odaberite za vas najprihvatljivije vodene terapije. Peto pravilo. Klistiri za cisenje. Klistirati se treba pribli zno nakon 24 sata posle dejstva purgativa. Klistiranje se vrsi na uobicajen nacin. Esmarhovo lonce na puniti sa litar i po prokljucale vode. Temperatura vode ne srne prelaziti 36° C. U vodu dodati 2 - 3 kristalcia hipermangana tako da voda poprimi svetloroze boju. Dalje se postupak odvi ja kao sto je ve opisano. Ukoliko su se stvorili ekskrementni cepovi, pozeljno je ponoviti klistiranje i to sa veom kolicinom vode. Ukoliko bolesnik ima hemoroide, erozije, polipe ili gnoj ne rane (cir) na crevima, u vodu za klistiranje umesto hiper mangana dodaje se rastvor kamilice ili nane, kantariona i niza drugih trava. Obicno se klistiranje vrsi pred primenu vodenih terapija. 262

Da li se klistirati ili ne - zavisi od duzine trajanja gladova nja, zagaenosti organizma, individualne konstitucije i tezine oboljenja. U krajnjoj meri, jednom u dva do tri dana klistirajte se sa rastvorom soli ili urinom. Na osnovu izbacenog sadrzaja creva odlucite se, treba li da ponovite sledeeg dana ili ne. U k o liko iz vas izlazi mnogo necistoa, klistirajte se dvaput dnevno - ujutro i uvece. Ukoliko ih je malo, tada svaki drugi, pa cak i trei dan. Sesto pravilo. Masaza i sarnomasaza. Ujutro i uvece u tra janju od 30 minuta preporucuje se masirati krvne sudove, masi rajui naizmenicno razne delove gornjih i donjih ekstremiteta (udova), naizmenicno golenice i ramena, kukove sa podramenicama, zatim kruzna masaza stomaka. Masiranje grudnog kosa treba da vrsi maser ili neko od ukuana. Izmeu lopatica i nize u trajanju 10-15 minuta masiranje vrsiti pritiskanjem grudnog kosa pesnicama ili prstima. Moje preporuke: masirajte se ukuvanim urinom. Efekat je bolji. S e d m o pravilo. Higijena usne duplje. Za vreme gladovanja ogromna kolicina necistoa (sljake) odstranjuje se ,,gornjim pu t e m " - kroz nos i usta. Jezik je jako oblozen. Pojavljuju se nasla ge (talozi) u usnoj duplji.Tokom 6-7 i vise dana iz maksilarnih i ceonih sinusa moze slobodno izlaziti gnoj kroz usnu duplju, kao i iz zuba, obolelih od paradentoze. Ciste se od gnojnih sa drzaja krajnici, ukoliko u njima postoje gnojne kesice i cepovi. Radi odstranjivanja tih necistoa preporucuje se naizmenicno ispiranje usne duplje hladnom vodom, odvarima od trava i ras tvorom sode bikarbona. O s m o pravilo. Za vreme gladovanja neproporucuje se nosi ti sinteticku odeu, koja izoluje coveka od spoljasnje sredine i ne dozvoljava mu da kroz kozu pothranjuje organizam slobodnim elektronima, a isto tako ne dozvoljava koznoj barijeri da se kva litetno obnovi, posebno kod bolesnika koji zavise od hormonalne (glukokortikoidne) terapije.

263

Cim covek, koji gladuje, skine sinteticku i obue pamucnu ili vunenu (u hladno godisnje doba) odeu, osea se mnogo komfornije i pun energije. Moje preporuke: potpuno se slazem s tim pravilom i prepo rucujem da ga se pridrzavate svakodnevno, a ne samo za vreme gladovanja. D e v e t o pravilo. Ne kontaktirati sa hranom. Narusavanje tog pravila smanjuje lekovito-profilakticki efekat gladovanja za oko 50%. Treba da znate, da se covek pothranjuje od produkata is hrane i na racun njihovih talasnih zracenja. Nalazei se medu produktima ishrane, covek nesvesno apsorbuje to zracenje i zi vi na racun toga. Najbolje je gladovati na usamljenim mestima, sto dalje od naselja. Kao najbolje vreme za gladovanje preporucio bih vam vre me postova. Ima ih cetiri. Birajte koji vam je najpogodniji i gladujte 1,2,3 ili 4 puta godisnje od 7 do 30 dana. Na primer, ja sam 40 dana gladovao za vreme Velikog posta.

Preporucujem da promenite ishranu i uzimate sto vise bilj ne hrane. Odrecite se vestackih (torte, kolaci, cokolade, bom bone i slicno) i mesovitih produkata (sendvici, pice, kaurma, krompir s mesom i slicno). Postavite sebi pravilo da ne jedete nou i ne pijete posle jela. U tom slucaju za vreme gladovanja nee biti jakih praznjenja i lako ete podneti gladovanje, od mah poceti cistiti organizam na elijskom nivou. Pomou prethodnog cisenja organizma moi ete glado vati u dane ekadasi (jednom u dve nedelje) po 24-36 sati, a p o sle 1-2 meseca moi ete pristupiti 2-3-dnevnom gladovanju u drugoj ili cetvrtoj fazi lunarnog meseca. Posle 2 - 3 meseca slicnog programa gladovanja biete spremni za 5-7-dnevno gladovanje. Ve ete imati dovoljno vlastitog iskustva.

Kako pravilno gladovati 24-42

sata

Prethodna

priprema

pre gladovanja

Pomou raznih terapija cisenja rasteretite svoj organizam od necistoa. ® Klistiranjem ocistite debelo crevo od ekskrementnog ka menja i druge patologije. Za vreme gladovanja vise nee biti snaznih praznjenja iz njega, sto e vam ustedeti energi ju za drugi lekoviti rad u organizmu. Cisenje jetre omoguie vam da izbegnete krizna stanja za vreme gladovanja, kada usled jakog efekta izbacivanja zuci iz vas mogu izlaziti kamencii, stara zuc i slicno. Primenom parnih terapija odstraniete veliki deo toksina iz tecnih sredina organizma. Terapija sokovima dopunski e isprati vezivno tkivo i izleciti bubrege.

Gladovanje u trajanju od 24 sata treba zapoceti posle do rucka tekueg dana i gladovati do dorucka sledeeg dana. Ne preporucuje se gladovati od vecere do vecere. Obilna vecera smanjie efekat gladovanja jer se time remeti bioritam rada organa za probavu. Za vreme gladovanja uzdrzavati se od bilo kakvog jela, kao i od sokova od voa i povra. Za to vreme mozete piti obicnu, namagnetisanu, protijevu ili destilovanu vodu.To je ,,klasicno" gladovanje. Ukoliko se pi je urin i voda, ili samo urin - to je urinsko gladovanje. Ukoliko se uopste ne uzima nikakva tecnost - to je ,,suvo" gladovanje. Slabim i neodlucnim osobama moze se dozvoliti jedan izu zetak (samo jedan kod prvog gladovanja) za vreme gladovanja u trajanju od 24 sata. U casu destilovane vode moze se dodati jedna kafena kasicica prirodnog meda ili jedna kafena kasicica soka od limuna.Ti dodaci deluju kao rastvaraci toksicnih mate rija i sluzi. To se radi iz razloga da bi voda bila ukusnija i bolje rastvarala sluz i toksicne materije. Gladovanje u trajanju od 36 sati treba poceti posle vecere, gladovati ceo sledei dan i zavrsiti sa doruckom treeg dana. 265

W

® ® 264

Gladovanje u trajanju od 42 sata poceti posle vecere, gla dovati ceo sledei dan i zavrsiti uzimanjem hrane u 12 sati treeg dana. Sve preporuke za gladovanje u trajanju 36 i 42 sata analog ne su opisanom za gladovanje u trajanju 24 sata. U zavisnosti od individualne konstitucije mozete praktikovati ,,klasicno", urinsko ili ,,suvo"gladovanje u trajanju 24,36 ili 42 sata, nekoliko puta u druge povoljne dane lunarnog ciklusa ili samo u dane ekadasi (dva puta mesecno). Da bi izbacili toksine i necistou iz usne duplje, natrljajte belim lukom koricu hleba, dobro je sazvaite i ispljunite. Vas jezik e se ocistiti i postati roze. Opor ukus stimulise funkciju varenja u organizmu. Sada ste spremni za uzimanje hrane. Pri izlasku iz gladovanja prva hrana treba da bude salata od svezeg povra na bazi narendane sargarepe i narezanog ku pusa (kao zacin moze se koristiti limunov sok). Ta salata e u zeludacno-crevnom traktu delovati kao metlica.To e podstai rad zeludacno-crevnog trakta. Posle salate treba da sledi jelo od barenog povra. To moze biti kuvana cvelda, malo dinstani kupus. Ne treba izlaziti iz gladovanja sa hranom kao sto su: meso, mleko, sir, maslac, riba, kao i orasi ili semena. Kod sledeeg obroka hrane uz salatu od povra (zimi povre malo dinstati) jesti hleb od proklijalogzrna (lica konstitucije ,,Slu zi"), a moze i supa od proklijalog zrna (lica konstitucije ,,Vetra"). Ukoliko izaete iz gladovanja sa sokom od sargarepe ili sokom od jabuke i cvekle, to e vas proterati i dopunski ocistiti jetru i mokranu besiku od stare zuci. Zamena za sok u zim skom periodu je odvar od trava s medom. Ukoliko tokom prvog-drugog dana ne budete imali spon tanu stolicu ili je ona tvrda, u vidu ,,orascia" i ozleuje anus, namazite citavo telo, posebno oko krsta (slabina), maslinovim uljem. Pre potrebe za stolicom uradite mikroklistir sa 100 gra ma obicnog ili ukuvanog urina.

Kako se psihicki stimulisati za vreme gladovanja Za vreme gladovanja potrudite se tla se radujete tome, sto gladujui samo jedan dan, cistite organizam i aktivirate zastit ne sile. Misao o tome, da stvarate telo koje ne stari, koje je lise no svih oboljenja i umora, moze da odrzava vas visoki moralni duh za vreme gladovanja. Terajte od sebe samosazaljenje i bilo kakve negativne emocije. Svakoga dana za vreme gladovanja ponavljajte: Ovog dana predajem svoje telo Zivotnoj snazi radi unutra snjeg cisenja i obnavljanja. Svakoga minuta gladovanja izbacujem sljaku i otrove iz fi zickog tela. Svaki sat gladovanja cisti moju svest. Postajem sreniji i energicniji (moze se rei - bezbrizniji i prirodniji). Iz sata u sat jacam svoj organizam. Za vreme gladovanja primenjujem isti metod duhovnog,fizic kog i umnog cisenja, koji su vekovima koristili veliki Ucitelji covecanstva. c%> Za vreme gladovanja potpuno kontrolisem svoje oseaje. Nika kav lazni oseaj gladi, zalosti, teskobe nee me prisiliti da pre kinem gladovanje. Uspesno u zavrsiti gladovanje, jer verujem u Zivotnu snagu, koja struji iz dubina mog organizma. Ponavljajui te izreke (bajalice),vl upravljate svojim organi zmom. Upravljanje se vrsi preko spoljasnjih manifestacija zivo ta. Ne dozvolite nikome da negativno utice na vas. Ne raspra vljajte o svom programu gladovanja sa drugovima, roacima i poznanicima! Gladovanje je iskljucivo licna stvar. Budite cvrsti i dosledni u svojim namerama, razmisljajte o cudesnim rezulta tima, koje ete postii gladovanjem. Radujte se tome u sebi. Emocionalna uzvisenost omoguava da iz Vtsione crpite posebnu vrstu energije, koja se nalazi u sustini ljudskog bia. Nije bez razloga drevna tibetska tradicija ucila, da se u osno vi coveka nalazi ,,telo ekstaze", koje hrani uzvisena radost. Ukoliko sve teskoe gladovanja prezivljavate sa pozitivnim 267

266

emocijama, ne samo da ete lako izdrzati gladovanje, ve ete i brzo ocistiti spoljasnje manifestacije zivota. Neka vam se za vreme gladovanja, kada vam je tesko, kada ste opusteni, osamucni intoksikacijom i kada mislite da ste usamljeni i nesreni, jave misli - pa ja nisam napusten. Obrnuto, Bozanska sila od mah se odazvala na moje dobrovoljno strpljenje. Ona se trudi da iz mog organizma izbaci necistou, da obnovi svaki organ, svaku eliju mog organizma. Te misli kod vas treba da izazovu buru oseaja i suze zahvalnosti, strahopostovanja, ljubavi, koje e potei potocima koji ciste dusu. To je glavna tajna gladova nja i njegove neviene efikasnosti.

Urinoterapiju primenjujem od 1993. godine. Pijem, sta vljam obloge, utrljavam u glavu, masiram se - sve sa ukuva nim urinom do 1/4 prvobitne zapremine.Jos primenjujem neti (usmrkavanje kroz nos) i kupke. Sve to radim sa vlastitim uri nom, drugog nemam. Od 1995. godine pocela sam oprezno da gladujem. Dva puta sam gladovala po 6-7 dana i po 36-42 sata. Smatram, da se pri takvom stanju mog zdravlja moze ziveti, regulisui obavezno svoj zivot prema Vasim savetima i pre porukama". O d g o v o r : Naravno da se moze i potrebno je gladovati u tim godinama. Trajanje gladovanja i rezim gladovanja zavise od: individualne konstitucije, uzrasta (rezerve zivotne snage) i godisnjeg doba. Sto je covek stariji, sve manje ima zivotne snage, koja p o sle gladovanja treba da obnavlja organizam. Zbog toga se i ro kovi gladovanja skrauju. Ako se u 40--50 godina zivota moze lako gladovati od 20 do 40 dana, tada u 60-70 godini zivota ne treba gladovati duze od 20 dana. Osobama starijim od 70 godina ne preporucujem da gladuju duze od 10-15 dana. Pre poruka se odnosi na relativno zdravog coveka. Za bolesnika se moze malo produziti ili skratiti. Osobe konstitucije ,,Vetra" rok gladovanja treba da skrate na pola. Sve zavisi od toga, koliko je taj zivotni princip kod njih izrazen. Na primer, dva 50-godisnja coveka visine 160 cen timetara, razlicitih telesnih tezina (50 i 45 kilograma). Covek cija je telesna tezina 50 kilograma treba duze da gladuje od coveka sa 45 kilograma (prvi 10-15 dana, a drugi 7-12). Meutim osobe sa izrazenom konstitucijom ,,Sluzi" mogu duze gladovati, u zavisnosti od izrazenosti tog zivotnog princi pa. Stoje taj princip vise izrazen (tj. stoje covek deblji), covek lakse podnosi glad. Za takve ljude nije nikakav problem da odgladuju 3 0 - 4 0 dana. Oni se od toga mogu oseati samo zdra viji, jer ih gladovanje susi. Nesto o rezimima gladovanja. Mrsavi ljudi starijeg uzrasta najbolje je da gladuju u dane ekadasi, dva puta tokom binarnog 269

Moze li se gladovati u starosti ,,Imam 77 godina. Visoka sam 159 centimetara i pre tri go dine sam bila teska 82 kilograma, a sada imam 62 kilograma. Uopste ne zalim za tim. Oseam se lako i brze izlazim na kraj sa svojim oboljenjima. M n o g e bolesti su se izgubile. Zglobovi me vise ne uznemiravaju, a bolovala sam od reumatizma i reumokarditisa. Sada mi se i srce smirilo. Interesuje me jedno: moze li se gladovati sa 77 godina i pod kojim rezimima? Smrsala sam za vreme gladovanja u tra janju 6-7 dana uz pijenje urina. Nekoliko puta sam gladovala po 36-42 sata. Konstitucija mi je sledea: preovladava ,,Vetar" i ,,Sluz", a ima i malo ,,Zuci". Cistila sam creva, jetru i produzavam da redovno primenjujem terapije cisenja. Posebno me raduje, sto mi se smirila astma. Bila sam zavisnik od hormona. Sada ih ne upotrebljavam. Trenutno ne uzimam nikakve lekove. Mokraa mije cista, kuvam je i pomou nje lecim i usavrsa vam svoj organizam. Naravno, ogranicila sam ishranu. Mleko ne upotrebljavam, iako ga mnogo volim i ranije nisam mogla bez nje ga da zivim. Upotrebljavam med, on odlicno susi moj organizam, kao i brusnicu, borovnice, orahe, kase, ponekad ribu, meso i sir.

268

meseca. Gladovati na vodi ili vodi sa sokom od limuna 24-36 sati. Dvaput godisnje od 5 do 7 dana, najbolje u toplo godisnje doba. Osobe srednje telesne konstrukcije, takode, treba da gladu ju u dane ekadasi po 3 6 - 4 2 sata na vodi. Tri puta godisnje (u dane Velikog, Petrovog i Uspenskog posta) mogu gladovati od 7 do 15 dana. Gojazni i krupni ljudi mogu gladovati svake nedelje od 24 do 42 sata. Oni mogu gladovati nasuvo - bez vode. Jednom u tri meseca mogu gladovati ili po 3-5 dana nasuvo, ili sa vodom 10-15 dana. Jos jednom napominjem, stoje covek stariji, tim je manji rok gladovanja. Sto je vreme hladnije, rok gladovanja je krai. Sto je covek mrsaviji, rok gladovanja je krai.

Evo sta pise u jednom drevnom daoskom traktatu. ,,U prolee polako izdisati vazduh sa zvukom sjaj. Taj zvuk podstice funkciju jetre i izostrava vid. Leti primeniti disanje koje zagrejava sa zvukom he (ke) pri izdisaju - smiruje se va tra srca. U suvu jesen izdisati sa zvukom sii, sto vlazi plua i poboljsava vid. Zimi disanje sa zvukom cuj smiruje povisenu funkciju bubrega i zadrzava energiju u njima. Disanje tokom cele godine, posebno u prolee, tipa jecanja, sa zvukom si pri izdisaju, podstice normalan rad tri grejaca (izbacuje suvisnu to plotu). Da bi pankreas (gusteraca) i zeludac bolje varili hranu tokom sva cetiri godisnja doba, kao i da bi slezina kvalitetno funkcionisala, treba sto duze izdisati sa zvukom A M . Trudite se da za vreme disanja navedene zvuke izgovarate u sebi. Samo takvim radom moze se postii uspeh, sacuvati zivotna snaga i ojacati spoljasnje manifestacije zivota". Drevni mudraci su ustanovili, da se u prolee, izgovarajui u sebi zvuk sjujza. vreme disanja, moze regulisati funkcija jetre i zucne kese, poboljsavati vid (vidje vezan sa funkcijom zuci). Leti disanje sa zvukom he smiruje glavu i srce od prepobudivanja. Disanje sa zvukom sii ujesen podstice vid (ujesen vid slabi zbog smanjene funkcije zuci) i vlazi plua. Da bi bubrezi zimi normalno funkcionisali treba disati sa zvukom cuj. U prolee ,,trostruki grejac" - funkcija koja je odgovorna za asimilaciju materija na elijskom nivou organizma, moze da se prestimulise. Prelazak sa hladnog godisnjeg doba, kada je metabolizam povisen, na toplo moze izazvati pojavu suvisne toplote u organizmu. S tim ciljem primenjuje se disanje s izgo varanjem zvuka si. U organizmu postoji nekoliko funkcija, koje se tokom cele godine treba da nalaze u dobrom funkcionalnom stanju - to je funkcija imuniteta (drevni mudraci povezivali su je sa funkci jom slezine) i funkcija probave (nju su povezivali sa zelucem). Drevni mudraci su objedinili te dve funkcije u jednu (aktivnost slezine i zeluca) i trudili su se daje tokom cele godine stimulisu pomou disanja i izgovaranja zvuka hu.

SEST LEKOVITIH Z V U K O V A

O s o b e n o s t l primene sest lekovitih z v u k o v a u zavisnosti od godisnjeg doba

Drevni istocnjacki mudraci su uocili, da se kod coveka u zavisnosti od godisnjeg doba aktivira jedna ili druga vrsta ener gije, koja pojacava odgovarajuu funkciju organizma. Na toj bazi,za vreme smene godisnjih doba u covecjem organizmu ce sto dolazi do poremeaja i javljaju se jedna ili druga oboljenja, nervoza i neraspolozenje. Istocnjacki mudraci su otkrili, da se na jednu ili drugu energetsku funkciju organizma moze uticati (pojacavati ili sla biti) promenom disanja, izgovaranjem posebnih zvukova, zau zimanjem odgovarajueg polozaja tela i odgovarajuih pokreta rukama (gestova), zamisljanjem cvea i stvaranjem emocional nih stanja. Na taj nacin moze se stimulisati energija organizma, koja utice na poremeaje za vreme smene godisnjih doba. 270

271

Mudraci su ustanovili, daje najbolje navedene zvuke izgo varati bezvucno i necujno (u sebi) - efekat e biti bolji. M e u tim, na pocetku zvuke treba izgovarati naglas, da bi ih naucili. Oni su preporucivali da se lekoviti zvuci izgovaraju glasno, ali pri tom se ne treba derati, niti naprezati. Posle sticanja odre ene navike zvuke treba izgovarati u sebi, da bi se izazvali p o sebni energetski impulsi u spoljasnjim manifestacijama zivota. Istocni metod sest lekovitih zvukova ima veliku efikasnost ukoliko se redovno primenjuje i nadmasuje upotrebu svih leko vitih sredstava. Navodim uporednu tablicu sest lekovitih zvukova - funkci ja organizma - godisnjih doba.

Posle izbora pravilnog vremena vezbanja i zauzimanja po lozaja licem prema istoku, treba udahnuti i pri ravnomernom usporenom izdisaju izgovoriti zvuk sjuj. Pri tom treba sto sire otvoriti oci, omoguujui samim tim da suvisna energija zuci (jetre i zucne kese) neometano izlazi napolje iz organizma. Pri disanju jetre sa izgovaranjem zvuka sjuj vazduh polako izlazi iz dubine plua. Usta su pri tome siroko otvorena, a va zduh koji se izdise treba da bude topao. Za vreme vezbanja pridrzavajte se sledeih pravila: Ht Potpuno opustanje. Podstice slobodan izlazak viska energije. Hf Usne se blago dodiruju. H> Jezik je na dnu usne duplje, imitira polozaj lista kod kojeg su bocni krajevi podignuti uvis. H/ Zube gornje i donje celjusti malo rastaviti. Hf Ruke skrstene u visini donje treine stomaka. H> Za vreme disanja paznju koncentrisati na jetru.Treba stvo riti utisak kao da izdisete kroz jetru. Ukoliko ste imali neke poremeaje ili zucna oboljenja, ona e poceti da polako nestaju. Postepeno e se uspostaviti normal ni oseaji ukusa - kiseli i opori; oci e poceti da razlikuju boje; suzenje iz ociju bie obilno.

Sezonske vezbe za jacanje funkcije jetre i zucne kese Izgovaranje sest lekovitih zvukova moze se vrsiti kao sa mostalna vezba ili u kombinaciji sa odgovarajuim pokerima - mudrama, koje pojacavaju pozitivno dejstvo. Zvuk sjuj omoguava da se uravnotezi visak energije, koja je odgovorna za zucne funkcije organizma (jetra i zucna kesa su samo organi u kojima se ta funkcija ostvaruje). Vezba se na sledei nacin. Zucna funkcija povezana je sa istocnim sektorom u prostoru, pa se zbog toga preporucuje ve zbu sa zvukom sjuj vezbati sa licem okrenutim prema Istoku. Tokom dana funkcija zuci je najslabija od 13 do 15 sati. Zato vezbe treba vezbati upravo u to vreme. 272

Ta vezba odgovara ljudima koji imaju bolesnu jetru i zuc nu kesu, bolove u levoj podrebrici, poremeaj zeludacno-crev nog trakta, povraanje, proliv, zatvore, gubitak apetita, obolje nja ociju, medurebarnu neuralgiju, oboljenja polnih organa, dermatoze, poremeaj mokrenja, bezrazlozan strah. Kod obolelih, koji pate od hronicnog hepatitisa i ciroze jetre, u prolee obicno dolazi do intenziviranja oboljenja.Te po jave se mogu ublaziti pomou zvuka sjuj. Ponekad, u prolee, intenzivira se rad jetre, stoje vezano za visak energije u jetri. U tom slucaju treba dejstvovati na ,,sina"jetre - srce. Pri izdisaju izgovarati zvuk srca he. Ukoliko se oboljenje jetre ne ispoljava u prolee, tada se u zavisnosti od viska ili manjka zucne energi je zvuk sjuj moze kombinovati sa drugim zvucima. 273

Sezonske vezbe za jacanje funkcije imuniteta

(slezine)

Vezba se izvodi kao u prethodnom slucaju. Slezina i zelu dac su u korelaciji sa prostornim sektorom Zemlje, koji zau zima centralno mesto. Zato se pri vezbanju za vreme disanja treba okretati na sve cetiri strane sveta. Na primer, jedan ciklus disanja uradili ste okrenuti prema istoku, drugi - prema jugu, trei - prema zapadu, cetvrti - prema severu. Uradite sledee: $8? Potpuno se opustite. ® Usne isturite napred, formirajui sa njima krug. ® Jezik treba da se nalazi u centru, tacnije, bocne strane jezi ka treba da su malo podignute uvis. ® Paznju koncentrisite na deo tela oko slezine i zamislite kao da odatle izdisete.

Funkcija srca spada u stihije Vatre, godisnje doba - leto, pod ne i juzni prostorni sektor. Prema tome, vezbe je najbolje raditi od 23 do 01 sat nou, kada je minimalna energetska aktivnost funkcije srca. Vezbanjem sa zvukom he pri izdisaju nou ili pred svitanje ,,zagreva" srce, cime se podstice njegov normalan rad. Pri takvom disanju vazduh se izdise sa siroko otvorenim ustima, veoma intenzivno, grlo se skuplja na nivou osnove jezi ka i javlja se glasno hroptanje. Pri pravilnom ,,srcanom disanju" za vreme izbacivanja vazdusne struje iz usta treba da se pojavi oseaj vreline. Takav tip disanja koristi se kod suvoe u ustima i hrapavosti jezika. Sto vise treba iz organizma izbaciti suvisne toplote (groznica), tim vise treba sire otvarati usta pri izdisaju. Istovremeno sa zvukom he moze se izgovarati zvuk slezine hu. On indirektno jaca srce (stimulise energiju slezine, koja se prenosi u energetski kanal srca). Radi efikasnijeg dejstva na srce drevni mudraci preporucu ju da se prva dva zvuka (he, hu) dopune sa bubreznim zvukom cuj. On smanjuje energiju bubrega, koja je antagonist energi je srca i, samim tim, pojacava energiju srca. Ti zvuci podsticu kako naizmenicnu stimulaciju (zvuk hu), tako i ,,zadrzavanje", gusenje i suzbijanje (obuzdavanje) energije bubrega - Severa, Vode, Zime, antagonista energije srca - Juga, Vatre, Leta. Iz govaranje tih zvukova podstice regulaciju cirkulacije energije i krvi, produzava zivot i izbavlja od raznih oboljenja. Pri vezbanju sa izgovaranjem zvuka he ruke podii uvis, sa ke okrenuti jednu prema drugoj sa dlanovima uvis - poza ,,drza ti nebo". Istocnjacki mudraci tvrde: ,,Srce je izvor uznemireno sti, sujete i zurbe. Njemu je potrebno zagrevajue disanje he". Vezba se izvodi na sledei nacin. Stati licem okrenutim pre ma jugu i potpuno se opustiti. Ruke podii do nivoa ramena sa dlanovima okrenutim nadole, zatim okrenuti ruke da dlanovi budu gore i, produzavajui kretanje, privui sake prema grudima. Cim sake dodirnu grudi, izdisui izgovoriti zvuk srca he (ke). Pri tome usta moraju biti otvorena, usne rastavljene (otvor usta treba da ima ovalan oblik), vrh jezika dodiruje unutrasnju 275

Ruke staviti na deo tela oko suncanog spleta. Kod muska raca levi dlan treba da se nalazi ispod desnog, a kod zena obr nuto. Centri dlanova treba da se poklapaju. Uraditi sest disanja i pri izdisaju izgovarati zvuk hu. Ta vezba se preporucuje ljudima, koji boluju od oboljenja vezanih za slabost jetre (slabljenje imuniteta), naduvenost sto maka, proliv, nenormalne pojave na kozi, otecenost lica (visak vlaznosti), spasticno stanje misia, gubitak apetita, poremeaje sa varenjem, slabost donjih ekstremiteta, pospanost tokom da na, krv u ekskrementu, krvarenja iz nosa ili materice.

Sezonske vezbe za jacanje funkcije srca Na funkciju srca dejstvo ispoljavaju zvuci he (ke). Pri izgo varanju zvuk he zagreva teme glave, ispoljava povoljno dejstvo kod tahikardije, poremeaja uma, znojenja, upalnih procesa u usnoj duplji, nepodnosljive tuge, ishemijske bolesti srca (stenokardije), hipertonije, nedovoljnog krvotoka u mozgu i nekih drugih oboljenja. 274

povrsinu desni.Jezik treba da bude podignut prema nepcu. Po kretima usana prema obrazima snazno iz zabacivati unazad. Za vreme izdisaja paznja mora biti koncentrisana na srce. Ta vezba je posebno efikasna kada se izvodi leti. Meutim, njeno redovno vezbanje tokom cele godine podstice normaliza ciju probave. Sezonska vezba za jacanje funkcije plua

ostali prsti - na struku ispred (kao kad igrate). Paznju konccntrisati na deo tela oko bubrega. Usta malo otvorena, za vreme izgovaranja zvuka usta i vrhove usta snazno zabacivati u stranu i unazad. Vrh jezika nalazi se na nepcu, pri izgovaranju zvuka odvojiti ga od nepca i usmeriti prema grlu. Struja vazuha se izbacuje kroz skoro sastavljene usne izmeu kojih postoji sa mo mala pukotina. Izdisaj se vrsi veoma energicno i pri tom vazuh koji se izdise treba da stvara oseaj hladnoe. Vezba sa zvukom cuj pri izdisaju izvodi se 6 puta. Zvuk cuj se takorei misaono uva prema bubrezima. To izaziva prolazakzivotne energije kroz bubrege i podstice njihovo obnavlja nje i jacanje. Moze se probati i drugi polozaj - obuhvatiti sakama kole na. Glavu drzati uspravno i pri izdisaju izgovarati zvuk bubre ga cuj. Indikacije vezbe su ucestalo mokrenje sa malom kolici nom mokrae, oseaj hladnoe u nogama, utrnulost i slabost donjih ekstremiteta, hladna stopala nogu, opsta slabost, mlitavost i neodlucnost, smanjenje seksualne potencije, obilno znojenje, nizak arterijski pritisak, poremeaj funkcije creva, strah, opadanje kose na glavi. Zvuk cuj moze se kombinovati sa zvukom plua. S tim ciljem moze se prvo odvezbati vezba sa zvukom si (metal) 6 ptita, a zatim sa zvukom bubrega cuj 6 puta. za

lako je jesen dosta prohladna, u atmosferi se jos uvek za drzavaju ostaci letnje ,,vreline", koja moze da se nagomilava u meridijanu plua. Odstranjivanje te vreline je cilj vezbe sa izgovaranjem zvuka si pri izdisanju. Potpuno se opustiti i zau zeti stojei polozaj licem okrenutim prema zapadu. Usne blago rastaviti. Vrh jezika dodiruje donje desni ispred zuba. Ruke na nivou grudi, dlanovi okrenuti jedan prema drugom, kao u pret hodnom slucaju (na nivou grudi izmeu dve bradavice). Zvuk si izgovara se pri izdisaju niskim tonom. Paznja je koncentrisa na na plua. Vezba odgovara ljudima koji imaju povisenu telesnu tem peraturu, koji se previse znoje, gore im dlanovi, javlja im se zvonki kasalj sa obilnom sluzi koja se podize prema grlu, koji imaju astmu, bronhijalnu astmu, otezano disanje, priliv krvi u glavu, bolove u leima i ramenima, naprezanja misia ramena i neke druge zdravstvene probleme. Kod obilnog lucenja sluzi iz disajnih kanala vezba se m o ze pojacati stimulisanjem funkcije (imuniteta) slezine. S tim ciljem pri izdisanju treba izgovarati zvuk hu. Dopunski zvuk hu Otklanja bolove u krstima, cesto mokrenje, ucestano disanje, sto spada u intenziviranu patologiju plua.

Vezba

normalizaciju funkcije ,,trostrukog grejaca"

Sezonska

vezba za

normalizaciju funkcije bubrega

Stanite licem okrenutim prema severu. Potpuno se opu stite. Ruke stavite na krsta (na deo tela oko bubrega) tako, da se veliki prsti nalaze pozadi na struku (prema kicmi), a svi 276

,,Trostruki grejac" odgovorna su za odrzavanje metaboli zma u elijama celog organizma. To znaci da on obezbeduje cirkulaciju energije u elom organizmu na elijskom nivou. Aktivno vezbanje sa zvukom si pri izdisaju podstice cisenje kanala za cirkulaciju energije ,,trostrukog grejaca", sto utice na postizanje izvanrednog efekta ozdravljenja. Taj meto koristi se i za otklanjanje blokada u energetskim kanalima, koji pro laze kroz ruke, sto se pokazalo kao veoma efikasno za lecenje oboljenja unutrasnjih organa i ruku. 277

Stati licem okrenutim prema jugu i p o t p u n o se opustiti. Sake spojiti, kao za vreme molitve (vrhovi prstiju malo savi jeni uvis, a zapesa savijena nadole), cime se postize potpu na harmonija Jin-Jang u elom organizmu. Gornja i donja usna meusobno se dodiruju i razvucene su, kao da se blago i radosno osmehujete. Vrh jezika dodiruje donje nepce, j e zik je malo napregnut i za vreme izgovaranja zvuka privu cen sredisnjoj liniji. Izdisaj pri disanju ,,trojnog grejaca" identican je izdisaju pri ,,plunom disanju", ali se izgovara zvuk si. Udahnuti, izdisaj propratiti zvukom si, pri cemu opustiti sake i ruke. Pri izgovaranju zvuka si energiju treba usmeriti niz ruke sve dok vam se ne pojavi oseaj energije u centralnim tackama dlana. Drugim recima, paznju koncentrisati na to dejstvo. Z v u k « izgovara se visokim tonom. Vezbu uraditi 6 puta. Radi pojacanja efekta moze se prvo izgovarati zvuk hu radi p o boljsanja procesa varenja (6 puta). Navedena vezba moze se vezbati sa ispruzenim rukama na pred i sakama u vertikalnom polozaju (tj. dlanovi su okrenuti jedan prema drugom). Indikacije vezbe: poremeaj endokrinog sistema, bolovi u kicmi, utrnulost, slabost i bolovi u gornjim udovima, lopatici i vratu, vrtoglavica, sum u usima, slabljenje sluha, otecenost i bolovi oko grkljana, otezano povrsinsko disanje, poremeaj apetita, naduvenost stomaka, dizurcticni poremeaji, brzo psi hicko i umno umaranje, opsta slabost, nestabilnost arterijskog pritiska (skokoviti pritisak), mlitavost i razdrazljivost, nesani ca, poremeaj seksualnih funkcija.

P O S E B N I POKRETI R U K U (GESTOVI)

Posebni pokreti ruku za normalizaciju emocionalnog stanja

Drevni mudraci su govorili, da je zvuk svojstvo Akasija (Etera). On stvara Vazduh,cijeje svojstvo Opip (culo pipanja), koje proizvodi (trenjem) Toplotu i Svetlost. U danasnje vreme, nesporno, dokazana je vodea uloga emocija i raspolozenja u stvaranju i regulisanju covecjeg zdra vlja, karme i sudbine. Umeti kontrolisati emocije, trezveno ceniti nastalu situaciju - velika je umetnost. Od drevnih vremena ogromna paznja poklanjana je razvoju i usavrsavanju metoda samokontrole,dostizanja stanja bestrasnosti u bilo kojim zivot nim situacijama. Drevni mudraci su otkrili niz posebnih gestova (pokreta ruku), koji u kombinaciji s posebnim zvucima podsticu brzo normalizovanje emocionalnog stanja posle emocionalnog stresa. Ta ili druga funkcija organizma odjednom izvrsava neko liko radnji. Na primer, funkcija jetre na fizioloskom nivou o p sluzuje probavu, a na emocionalnom - stvara emocije razdrazljivosti i gneva. Pri cemu fizioloska funkcija moze stimulisati emocionalnu funkciju i obrnuto. Takva ili druga prekomerna emocionalna stanja toliko pobuuju energiju u organu, da on prestaje da normalno izvrsava svoje fizioloske funkcije. Na bazi nenormalnog psihoemocionalnog stanja coveka javljaju se fizi oloska oboljenja. Treba stalno da imate na umu postojanje te veze. Svaki organ pri njegovoj disfunkciji stvara emociju koja odgovara nje govoj vibraciji, isto tako kao sto spoljasnje emocije, nastale pod uticajem spoljasnjih iritatora, osteuju njima blizak organ. Istocnjacki mudraci su ustanovili, da u odnosu na Jin-Jang or gane (12 glavnih funkcija organizma) postoje i Jin-Jang emocije. Tako je,Jang-straha (nagli, jak strah) povezan sa mokra nom besikom i kratkotrajan je. Jin-straha (dugotrajno prezi vljavanje, vezano za strah i pretnju) povezano sa bubrezima i

278

279

ima stalni, monotoni i iznuravajui karakter. Jin-straha cesto ukazuje na probleme utelovljenja iz proslosti, na primer, strah povezan s vodom, visinom, zatvorenim prostorom i drugim. Uznemiravajua emocionalna stanja povezana su sa funk cijom zeluca, probave. Na primcrjang-uznemirenost (iznenad na ugrozenost) usporava probavu u zelucu i crevima. Jin-uznemirenost, stalna zabrinutost, stalna razmisljanja, stalna preokupiranost svojim prezivljavanjima, problemima i razmisljanjima blokiraju rad slezine i pankreasa (gusterace). Jang-tuge (napadi) - zalost - blokira funkciju debelog cre va, podstice zatvore i razvoj kolitisa, kao i glavobolju. Jin-tuge, zalosti - izaziva duboka,dugotrajna prezivljavanja,ceznju - na nosi stetu pluima. Jang-gneva sa izlivima razrazljivosti, gneva - skodi radu zucne kese. Jin-gneva - unutrasnja ogorcenost, stalno nezado voljstvo sobom i ljudima koji vas okruzuju, hronicna razdrazlji vost - nanosi stetu funkciji jetre. Jang-super radost, jaki nastupi nemotivisanog odusevlje nja, euforije, brbljivosti, visak pozitivnih emocija - odrazava se na normalan rad tankog creva. J i n - r a d o s t - mirovanje, zado voljstvo zivotom, ljubav prema sebi i bliznjima, popustljivost,

BojazljiVOSt, preplasenost prerastaju u plasljivost, strah i obamrlost. 0 Izgredi, gnev,,bes (ljutina) prerastaju u neuracunljivost, i zli ve bezrazloznog, nicim izazvanog gneva. Opste za sve super emocije moze biti prelazak u duboku de presiju sa iscrpljivanje zivotne snage organizma, koju one spaljuju. Postoji i povratna veza - slab.oboieo organ moze se obno viti i leciti pomou emocije koja mu odgovara. Radi toga u sebi treba svesno izazivati odgovarajua emotivna stanja. U daljem tekstu bie prikazan metod lecenja pomou po sebnih lekovitih gestova i zvukova. Jer jedna ili druga emocija je pobuivanje energije u jednom ili drugom kanalu, lo je i poseban zvuk - karakteristican za tu energiju. Ukoliko covek spaja kanale na poseban nacin i stvara poseban zvuk, samim rim moze ili pojacati, ili blokirati protok energije kroz kanal. Sve to se odrazava na funkcije odgovarajueg organa i emoci onalno stanje coveka. Prema tome, metod proizvoenja zvuka sa prstima omoguava coveku da samostalno regulise svoje psi hicko i fiziolosko stanje. U istocnoj medicini prsti ruku su u korelaciji sa Stihijama

1 organima:

0

prilagodljivost (druzeljubivost), strpljenje, pomirljivost, snvatanje i oprastanje - uticu na rad srca. Zapamtite, kako suvisne Jang, tako i suvisne Jin emocije pri nekontrolisanoj pojavi prerastaju u psihicka oboljenja sa ozbiljnim osteenjima unutrasnjih organa. Jos jednom za sebe precizirajmo: emocije, koje imaju krat kotrajno, eksplozivno dejstvo, karakterisu se kao Jang-stanje. Emocije, koje imaju produzen karakter, koje se sporo odvijaju, karakterisu se kao Jin-stanje. Utvrene su etape prerastanja emocija: 0 0 0

280

Emocije radosti prerastaju u manijacko-reaktivno stanje. Emocije zalosti prerastaju u tugu i potistenost. Emocije uzbune prerastaju u nespokojstvo, nametljivost i bezrazlozne strahove.

Veliki prst - Drvo, Vetar (jetra, zucna kesa). Kaziprst - Vatra, Zar (srce, ranko crevo). Srednji prst - Zemlja, Vlaznost (slezina, pankreas - guste raca, zeludac). Bezimeni prst - Metal, Suvoa (plua, debelo crevo). Mali prst - Voda, Hladnoa (bubrezi, mokrana besika). Postavljajui prste tt jedan ili drugi polozaj (gest) i izgo varajui odgovarajui zvuk, mogu se blokirati emocionalna pa toloska stanja, a to znaci i njihov stetan uticaj na funkciju i organe, povezane s tom emocijom. ® Strah Mali prst privui prema centru dlana, a preko njega staviti srednji i veliki prst (slika 14). Izgovarati zvuk Zemlje bu, zvuk I [ladnoejuj i /.vuk Drveta sjuj. 281

®

Zalost-tuga

Bezimeni prst privui prema dlanu, preko njega staviti ka ziprst i veliki prst (slika 15). Istovremeno izgovoriti zvuk Meta la si i /vuk Vetra sjuj. W Uznemirenost-zabrinutost

Srednji prst privui sredini dlana i preko njega prebaciti veliki prst (slika 16). Izgovarati zvuke: Vetra - sjuj i Vlaznosti - hu.

Slika 16.-Gestauznemirenosti-zabrinutosti, razdrazenosti

Slika

17.-Gestgneva, razdrazenosti

Slika

18. euforije, lazi u

-

Gest

koja prepotistenost

Upotreba velikog prsta ima za cilj da umno pojaca vezbe.

MOTIVACIJA ZA PODMLAIVANJE

Slika 14. - Gestza strah.

Slika

15.

-

Gestza

zalost-tugu.

®

Gnev-razdrazenost

Veliki prst privui sredini dlana, a bezimeni postaviti pre ko njega (slika 17). Izgovarati zvuke: jrf - zvuk Metala i sjuj - zvuk Vetra. ® Euforija, koja prelazi u potistenost

Kaziprst saviti prema dlanu, a preko njega prebaciti mali i veliki prst (slika 18). Izgovarati zvuke: 1 lladnoe -juj, Vatre - he i Vetra - sjuj.

Nije tajna, da neki ljudi ti cetrdesetoj godini zivota izgle daju kao starci, dok neki izgledaju mladoliko i u sezdesetim godinama zivota. Kljucni faktor tu je psiholoska motivacija i nameta da se ostane mladim. Upravo to omoguava da se stabilizuju strukture holografskog tela (koje poprima oblik fizickog tela i upravlja njegovim funkcijama) spoljasnjih manifestacija zivota. Posto vam je holografsko telo mlado, tada e i fizicko telo biti slicno njemu. Ukoliko se sami, bez obzira na svoj hronoloski uzrast, oseate mladim, vas bioloski uzrast e se ,,prilagoavati" situaciji vase samosvesti i svi ljudi oko vas e vas prihvatati kao mladog coveka. Pocevsi praktikovati takvu motivaciju, uradite sve sto je mogue da iz svoje svesti izbacite lik starog i bolesljivog cove ka. Stvorite novu sliku, na kojoj ste u naponu fizicke i duhov ne snage. Napunite taj misaoni oblik energetskim sadrzajem 283

282

u vidu nepokolebljive voljne namere da budete mladi i snazni. Voljna namera e aktivirati spoljasnje manifestacije zivota i h o lografsko telo. Za veinu ljudi takva transformacija samosvesti je ve oma slozen zadatak. Njima je tesko da se iscupaju iz okova oformljenih misaonih matrica i orijentacija. Ali ukoliko zelite da sto duze budete mladi, da zivite ne starei - treba da promenite svoju svest, svoj karakter, i to e vam dati zapanjujue rezultate.

P%> Masazom se apsolutno ne zamara srce i zato se moze i treba masirati bez pauza. Za potpuni krug masiranja od po 60 masaznih pokreta potrebno vam je 7-8 minuta. M a siranje se vrsi brzinom oko 100-120 pokreta u minutu/Ta kva masaza ne zamara misie i treba je raditi bez ikakvih prekida izmeu pokreta. P%> Norma masaze: nou se rade tri masaze - pred spavanje, usred noi (ukoliko ima potrebe) i pre ustajanja (uvece i ujutro po 60 masiranja pri svakom pokretu ruku, a usred noi - 40 masiranja). Opste vreme trajanja masaze je 20 minuta. Meutim, mnogi ljudi zbog nesanice izgube cele sate. P*> Osim podsticanja citavog krvotoka ta masaza podstice i raspodelu nervne energije. Vazno je blago masirati mokra nu besiku i creva, sto poveava kolicinu mokrae koja se izbacuje i pobuuje peristaltiku creva. Posto se tokom ma saze krv u talasima salje i u mozak, tada trenutno nestaju i naurastenicne pojave u mozgu - teske misli, slabo p a m enje i drugo. P*> Ne treba zaboraviti, daje ta masaza veoma energicno lece nje, koje daje trenutne rezultate. Zato ne zaboravite, daje ta masaza najbolje i najkorisnije provedeno vreme dok ste bolesni. Posle toga ta masaza prelazi u naviku, kao pranje zuba, i za nju ete uvek nai vremena.

MASAZA SUVORINA

P%> Radi se u postelji: uvece pred spavanje, tj. kada masaza omoguava coveku da se smiri i zagreje, a posebno da zagreje noge; usred noi, kada je organizmu koji se odmara posebno vazan priliv nervne snage za obnavljanje; ujutro pre ustajanja, kada covek obicno ima zelju da se obodri i okrepi za dnevni posao. P*> Masaza se vrsi lezei na leima, usled cega se pokreti ruku vrse sa osloncem na kicmeni stub, a ne na srce. Pri takvoj masazi srce ostaje potpuno mirno, samo postaje zivahnije od masaze. Pv Masaza se vrsi bez carsava ispod ebeta, a jos bolje i bez ebeta (pokrivaca). Pv Energicno se masira citava mreza nerava i arterija. D r a gocenija je brzina kretanja ruku, nego snaga njihovog pri tiskanja, naravno, jedno blago milovanje koze nee dati potpune rezultate. Krv u arterijama treba da dobije i me hanicki podsticaj. Po zavrsetku masaze celo telo treba da bude zagrejano. Ukoliko to niste postigli, znaci da ste se slabo masirali. Ponovite masiranje. 284

MASAZA S UKUVANIM URINOM

Masaza ili jednostavno trljanje tela ukuvanim urinom od licno poveava energiju organizma. Ukuvani urin se dobija kuvanjem obicnog urina do 1/4 prvobitne zapremine. Na primer, uzeti 400 grama urina, staviti 285

posudu sa urinom na sporet, dovesti do kljucanja i kuvati dok se ne ispare 3/4 urina (dok ne ostane 100 grama). To je ukuvani urin ili diuretik. Njime treba masirati telo. Soli, koje se nalaze u ukuvanom urinu, su odlican provodnik slobodnih elektrona kojih ima u okolnom vazduhu. Covecje telo je potrosac tih elektrona, a akupunkturni sistem coveka rasteruje ih kroz svoje kanale, sto iza ziva poveanje njihove kineticke energije. Rasterani elektroni, u skladu sa bioritmoloskom aktivnosu organa, usmeravaju se tuda, gde je poveana aktivnost fermenata - jetra, bubrezi, ze ludac itd. Samim tim na lak nacin i jednostavno stimulise se energetska aktivnost organizma. Za pocetak savetujem da pocnete sa masazom stopala i saka - da ne ode do prestimulaeije.

Osam sila su takve, da se za bilo koju situaciju, u krajnjoj meri, moze nai jedna sila, koju mozete iskoristiti, a pravilan izbor sile zavisite od vas, od toga koliko ste ostali smireni i ko liko sebi jasno predstavljate nastalu situaciju. Phf 1. Sila podnosenja (strpljenja) poteskoa obuhvata spo sobnost da budete iznad uticaja negativnih situacija, da ste sposobni da cak ne reagujete ni u mislima. Posebno je va zno tu silu koristiti, trenirati je za vreme gladovanja. Ona se jos bolje uvezbava za vreme voljnih zadrski disanja. Za pamtite, glavno je da strpljenje bude svesno. Covek treba svesno mnogo toga da pre trpi, da bi izlecio svoj um i telo. P%f 2. Sila suprotstavljanja preprekama u zivotu (hrabrost) razvija se razumnim savlaivanjem tih prepreka. To jest, ukoliko se prva sila izrazava u strpljenju, to razvoj ove sile podrazumeva slozenije, surovije metode, kod kojih ulazete posebne voljne napore. Na primer, odjednom ne mozete za drzati disanje 3-4 minuta pri nepotpunom izdisanju. Ali, zahvaljujui redovnom i postepenom prakticnom vezbanju, vi to mozete uraditi. Nauciete da se suprostavljate sve ve oj i veoj zelji da udahnete, moi ete podnositi sve vea i vea stradanja (patnje). Na kraju krajeva, izdii ete se iz nad tue volje (teskog oboljenja) i postati slobodni (zdravi). Pv 3. Sila prihvatanja izrazava se u nekoliko aspekata - u prihvatanju jednog ili drugog sistema lecenja, prihvatanja ljudi koji vas okruzuju, sa kojima zivite, radite, ucite ih o p stite.To nije toliko sila, koliko je razvijena sposobnost da u sebi sagledate to, sto u vama izaziva pojavu razdrazenosti, mrznje (antipatije) i neprihvatanja. Na primer, odavno se bavite samolecenjem: pijete urin, klistirate se, ocistili ste jetru, ali sigurno ne zelite da gladujete. Po je zbog toga, sto imate previse razvijen oseaj ukusa, oseaj unutrasnjeg komfora, kada ste siti. To je posebna informacija koju bi gladovanje unistilo. Zato treba da shvatite zbog cega ne 287

O RADZA-JOGI

Radza-joga (Velicanstvena joga) podstice razvoj osam sila u coveku. Na prvi pogled, mozete ih razmatrati jednostavno kao osam osobina, ali se rec ,,sila" specijalno upotrebljava. Ka kva je razlika izmeu osobina (kvaliteta) i sile? Osobine su to, sto drugi mogu vieti kod nas, ali su one ponekad skrivene. To je ono, sto drugi mogu oceniti, ali ne moraju da oseaju da i sami mogu ovladati time. A snaga - to je ono sto ne moze osta ti skriveno, to je stalni izvor nadahnua za druge, posto se oni mogu izmeniti i postati jaci. Evo tih osam sila: strpljenje, hrabrost (odvaznost), prila godljivost, saranja, raspoznavanje, zakljucivanje i snaga otkla njanja svojih misli i konzerviranja beznacajnih misli. Vazno je ne samo da znate kakve su te sile, ve je jos vise vazno shvatiti, kada i kako ih iskoristiti. Na primer, ukoliko stalno trpite neci je lose ponasanje, a situacija se postepeno pogorsava, tada treba stvarno da se koristite silom suprostavljanja, to jest pokazati hrabrost i rei mu spokojno, ali odlucno, da ne zelite da trpite takvo ponasanje. 286

prihvatate gladovanje. Kada to shvatite, taj oseaj e izgubiti vlast nad vama. Shvatiete izvore i uzroke neprihvatanja i m o zete ga svesno savladati, a ne nesvesno odbijati. Priblizno takva isti je mehanizam neprihvatanja ljudi, do gaaja itd. Kada to shvatite, izdii ete se iznad svih konflikata, biete sposobni da se pripremite i prilagodile nastaloj situaciji, da menjate meusobne odnose ili situaciju pomou sile dobrih zelja. Pv 4. Sila saradnje s drugim ljudima zahteva duhovnu svest, da bi mogli sve ljude posmatrati kao sebi ravne.To e vam doneti jedinstvo i silu u grupi. Saranja, koju nam ta sila donosi, cini sve da svaki zadatak bude lak. To se odlicno ispoljava pri lecenju u porodici. Razmotri mo dve situacije. Prva situacija, kada pomazete svome bliskom roaku da se izbavi od dugotrajnog hronicnog oboljenja. Te potrebe, nacin zivota i drugo, sto je neophodno za kvalitetno lecenje i ozdra vljenje, vasim najblizim oko vas mogu se uciniti nastranim. Ali vi treba da shvatite i tezite da pomognete, da ulivate veru, da pomazete u sprovodenju terapija. Druga situacija, kada ste sami bolesni. Drzite se hrabro, ne jogunite se, ne jadikujte i ne zalite se na sudbinu. Ne gledajte sa zavisu i ne tezite tome, da vam, kao bolesniku, poklanjaju vise paznje, nego sto je potrebno. Oni imaju svoje obaveze, svo ju karmu, a vi svoju. Sve to odradite casno, ne prebacujte na plea drugih. Pv 5. Sila raspoznavanja - sposobnost pravilno oblikovati svoje misli, reci i dela, kao i misli, reci i dela drugih ljudi. Kao sto juvelir moze da raspozna i razlikuje lazni brilijant od pravog, tako i vi treba da budete sposobni da sacuvate pozitivne, dostojne misli i da odagnate negativne i stetne. Upravo negativne misli cesto nabacuju senku, ometajui istinsko raspoznavanje, a vi ete ih odstraniti pomou me ditacije ili samoanalize.

Sposobnost razlikovanja istinitog (pravog) od laznog, pri marno od drugostepenog je vazna zivotna osobina. Pre nego sto pravilno primenite prethodne sile, morate ih raspoznava njem ,,izineriti i oceniti". Nesto slicno se desava i pri prihvatanju i primeni nekog sistema lecenja. Pre nego primenite neki sistem, uverite se da li vam on odgovara. Da li on uzima u obzir individualnu konstituciju, uzrast, godisnja doba; da li obuhvata spoljasnje manifestacije covecjeg zivota i njegovo telo; da li vas uci da radite sa vlastitom karmom? Ukoliko je to tako - moze se verovati u taj sistem, uzevsi od njega to, sto vama konkretno odgovara. P%> 6. Sila rasuivanja omoguava da donosite jasne, brze, tacne i nepristrasne odluke. Radi toga morate biti iznad utkaj a situacije, emocija i pogleda drugih.Takode treba da jasno shvatate staje nepravilno, a sta pravilno. Meditacija Raza-joge daje vam tu jasnou i silu posredstvom dobrog poznavanja samog sebe. Raspoznavanje i rasuivanje bliski su po smislu, ali izme u njih postoje i razlike. Na primer, odabrali ste za sebe sistem lecenja i pocinjete da ga primenjujetc u praksi (dopustimo, urinoterapiju). I odjednom od nekoga ste culi, da je citao u novina ma o tome, da urin truje ljude. Kaze, da su neki ljudi pili urin, od toga se otrovali i dospeli u bolnicu. U atom slucaju treba da zadejstvujete silu svog rasuiva nja. Dakle, iz cega se stvara urin? Iz krvi. Ukoliko se covek otrovao o vlastitog urina, zasto se nije otrovao od vlastite krvi? Ako krv prenosi u urin stetne materije, koje organizam izbacuje, moze li se od toga otrovati? Zar sluzokoza zeludac no-crevnog trakta, pored asimilacije, nema i funkciju lucenja. Uz to urin je slani rastvor, koji deluje kao purgativ. Znaci, pri pijenju urina iskljucuje se asimilacija, i obrnuto - dolazi do proterivanja, proliva, sto se i shvata kao trovanje. Phf 7. Sila konzerviranja praznih misli na jeziku duhovne svesti znaci,da mozemo ,,lako putovati", konzervisui (upakovavsi) samo to, sto je potrebno. Mi svugde ne nosimo 289

288

negativne i prazne misli, i to nas obezbeduje od umnog i fizickog umora. Ta ekonomija nam daje snagu i apsolutno pozitivan pogled na stvari. Naravno, kada ste se rasuivanjem shvatili mehanizme ejstva misli, emocija, oscaja i raspolozenja na vas organizam, to znanje treba da primenjujete u praksi. Misaoni poroci razaraju nas organizam i izazivaju obolje nja. One ne donose nista dobro. Na primer, misli gurmana o ukusnom i obilnom rucku na kraju krajeva izaziva nedovoljno varenje usled obilja jela, zagaenosti organizma, slabljenja zi votne snage i slicno. Zato pri sebi imajte samo to sto vam je potrebno i korisno za zivot. 8. Sila otklanjanja (skretanja) svojih misli mogua je cak i za vreme aktivnosti. Naravno, vase misli takode moraju biti angazovane ti aktivnostima, ali za vreme izvrsavanja bilo kog zadatka cesto mozete skretati misli i vraati ih u stanje unutrasnjeg spokoja. Na taj nacin vase misli nisu stalno angazovane u tom poslu, osim trenutaka kada je to apsolutno potrebno, tako da uzalud ne gubite umnu ener giju. Ta sila kontrole daje nam veoma veliku mo. U duhovnoj praksi postoji niz metoda, usmerenih na ot klanjanje (skretanje) nepotrebnih misli. U te metode mogu se svrstati: uzdrzavanje od razgovora u trajanju o jednog do nekoliko sati, dana, nedelje itd. Postoji suroviji nacin - isposnistvo, koje iskljucuje spoljasnji izvor misli, koji se rasprostire od okolne sredine itd. Hf

vee se moze ulaziti), a mogu biti napravljene i od raznih mine rala (najjaca je piramida od minerala sungita - vrsta silicijuma). Kako se moze brzo napraviti piramida, koja ne bi smetala u stanu, a mogla bi se brzo i lako rastaviti? Prvo, treba znati dimen zije piramide, a one su kod raznih autora razlicite (ispostavlja se, da razne proporcije ispoljavaju i razne efekte lecenja, pa ih je pozeljno birati individualno), iako se svi pohvalno izrazavaju o lekovitim svojstvima tih piramida. Prvo ih, radi probe, treba sagra diti u maloj varijanti i proveriti njihovu efikasnost. Posle toga oda brati za sebe najpogodniju varijantu i sagraditi veliku piramidu. Trostrana piramida o ravnokrakih trouglova. Tako se stvara trodimenzionalni prostor. To je idealna varijanta trodi menzionalnog prostora. Egipatska piramida (ima ih nekoliko varijanti) sa kvadrat nom osnovicom 157x157 milimetara i stranicama 157x150x150 milimetara. Na osnovici te piramide moze se izrezati otvor veli cine 70x50 milimetara i tu staviti predmete ili vodu za punjenje. Da bi sagradili veliku piramidu, pretvorite navedene mere u centimetre, decimetre i slicno. Da bi napravili montaznu piramidu, napravite posebno ce tiri stranice i spojite ih u piramidu. Neki specijalisti tvrde, i to dokazuju u praksi, daje dovolj no uraditi konstrukciju piramide samo sa stranicama (bez osno ve). Uzimaju zivu i od nje prave piramidu, i ona funkcionise! Ispostavlja se, da prave crteze i fotografije piramida. U k o liko imate jasno slikovito misljenje, mozete iznad sebe u misli ma ,,stvoriti " piramidu bilo kojih razmera.To je najbolje raditi uvece. Ukoliko se to radi redovno i duze vreme - nedelju dana i duze, tada e se u prostoru oko vas pojaviti stabilna struktura, koja e povoljno delovati na vas. ® Piramida A. E.Goloda - poznavaoca i graditelja piramida, cija visina treba da ima odnos strana prema osnovici 2,02:1. Ukoliko se predvia da se u nju smeste bioloski objekti (ljudi i slicno), vrh piramide treba da bude zaravnjen ili odrezan. To podstice bolju koncentraciju energije u njoj. 291

KORISENJE P I R A M I D A U LEKOVITE SVRHE

Izgradnja

pitam ide

S ciljem samolecenja i jacanja zdravlja mogu se primeniti velike i male piramide. O n e mogu biti iznutra suplje (u 290

Lekoviti efekat imaju i obelisci. Po sagraen u vidu piramide.

pravilu,

njihov vrh je

Male piramide od minerala. Obicno se nalaze u prodaji. Nabavite nekoliko, posebno od metala koji vam odgovara prema horoskopu. Neutralan i najjaci mineral je sungit (vr sta silicij uma). Svi poznavaoci piramida jedinstveni su po misljenju, da se radi sto boljeg rada stranice piramide moraju strogo orijentira ti prema stranama sveta. Posle izbora najbolje varijante piramide koja vama odgova ra, moze se pristupiti izgradnji velike rasklapajue (montazne) piramide. Najbolje je koristiti materiju i gajtane (vrpce, plete nu zicu). Na primer, najvise vam odgovara varijanta egipatske pi ramide. U sobi, gde ete postaviti montaznu piramidu, posta vljate osnovu - kvadrat orijentisan prema stranama sveta. Reci mo, prostorija vam dozvoljava da uradite kvadrat sa stranama 314x314 centimetara (dvostruki klasicni oblik egipatske pira mide: 157x2). Na uglove kvadrata zavrnite srafove sa tockiima. Od materijala i konopca (koji e predstavljati stranice) ura dite cetiri trougaone stranice velicine 314x300x300 centimeta ra. Na stranicama ostavite vezice za privezivanje stranica. Dve stranice privezite za pod, a treu za plafon. Radi toga treba na plafon pricvrstiti sara! sa tockiem. Na taj nacin obijaino veliku metarsku montaznu piramidu. Zabacivsi stranicu lako ete ui unutra. Sedite na stolicu, tabure i primenite seansu. Po zavrsetku seanse brzo demontirajte piramidu, odvrnite srafove, ukoliko vam smetaju. Mala suplja piramida moze se napraviti od kartona, papi ra, pleksiglasa (klirita), drveta i drugih materijala, koji vam se nadu pri ruci. Na njenoj osnovi treba napraviti otvor i kroz nje ga u piramidu staviti vodu, trave, zilete za brijanje radi ostrenja i druge predmete i stvari radi punjenja energijom. Da li se pri gradnji piramide koriste metalni delovi (spone-klamfe, ekseri i slicno)?

U datom slucaju savetujem da postupite ovako: od mate rijala, koji imate, napravite malu piramidu. Njene stranice se moraju strogo orijentisati prema stranicama sveta i pogledajte kako ona funkcionise. Ukoliko je sve u redu - pri izgradnji ve like piramide mozete slobodno koristiti sve materijale, koje ste koristili za izgradnju male piramide. Uopste, mislim, da se metalni predmeti mogu koristiti za pricvrsivanje piramide. T i m vise, sto sam video ramove pira mida, koji su napravljeni od metala i normalno su funkcionisali. Meutim, ne preporucuje se oblagati stranice i rubove pira mide metalom, lepenkom, skriljcima i drugim materijalima.

Kako se leciti pomou piramida

Odlezavanje v o d e i punjenje predmeta energijom

U malu suplju piramidu staviti posudu sa vodom i ostaviti da tu odstoji 2 - 3 nedelje. Za to vreme energija piramide ozracuje vodu i ona poprima svojstva pravode. Drugim recima, ona kao da se sjedinjuje sa primarnim izvorom vode na Zemlji, sa prvom vodom i poprima sva njena lekovita svojstva.Takva vo da moze se koristiti na razne nacine - piti, umivati lice itd. Ve je provereno, ukoliko se voda iz piramide koristi za masiranje lica, energija iz vode prelazi na tkiva i kozu lica. Oni se tako preporouju, da se s tim ne moze uporediti nikakav savremeni losion. Prema recima ocevidaca, lice pocinje da sija! Slicno podmlaujuem efektu na kozu, isti efekat se ispo ljava i na kosu. Primenom ,,piramidne" vode jednom nedeljno kosa poprima svoju boju, postaje gusa, zdravija i brze raste. Nacin primene je jednostavan - posle pranja glave sa obicnim samponom vodu iz piramide iskoristiti za sapiranje glave. Z e nama se preporucuje da posle toga kosu malo ocede i osuse pod peskirom. Priblizno posle mesec dana videete pozitivne promene na svojoj kosi. Uzgred receno, zene faraona, koje su imale lepu kosu, koristile su razlicita ulja, odstojala u piramidama. O n e su ih 293

utrljavale u kozu glave, a posle toga su ispirali kosu starom mokraom. Amonijak iz mokrae podsticao je odstranjivanje masnoe i prljavstine iz kose, a soli iz mokrae hranile su kosu. Takva kombinacija cinila je njihovu kosu fantasticno lepom. Voda, koja je odstojala u piramidama, moze da se pije, ona ima posebno prijatan ukus, korisna je za zeludac i tonizuje organi zam. Javlja se oseaj, kao da se u suncani splet zajedno sa vodom uliva i energija. (Ovo treba da zabeleze ljudi sa slabom energijom.) Analogno dejstvo odstojavanja moze se ispitati sa raznim ekstraktima, odvarima (cajevima) i mokraom. Stvaralacko polje je neograniceno, a kao nagradu za strpljenje, trud i eksperimenat mozete slucajno otkriti eliksir mladosti i slicno. Pri lecenju suplju piramidu sa otvorom nadole staviti na bolna mesta: kolena, stopala, telo (osim na deo tela oko srca). U tom polozaju piramidu drzati oko pola sata. Ukoliko vas boli gla va, drzati na njoj piramidu najvise 15 minuta. Piramida se moze obesiti iznad kreveta, nad bolnim elom tela, ali to je kontraindikativno (zabranjeno) za decu i obolele od srcanih oboljenja.

Korisenje malih piramida od minerala

Ukoliko vam se pojavi oseaj gusenja, odmah prekinite le cenje. Obicno je za postizanje dobrih rezultata potrebno 15-20 minuta. Sa piramidom je najbolje raditi ujutro, pre dorucka, ili uvece, ali ne kasnije od 19 sati. Ukoliko radite sa piramidom posle 19 sati, mozete nakupiti toliko energije da od uzbuenja ne mozete spavati celu no. M o z e se primeniti i nekoliko malih mineralnih piramida zajedno. Mladog muskarca, bivseg narkomana, mucile su jake gla vobolje. Lecenje u bolnici nije mu pomoglo. Zagrejali su mu, da moze da trpi, tri kamena oblika piramide i stavili: dva - na slepoocnice, jedan - na potiljak i tako drzali 25 minuta. Glava se moze umotati u sal. Kamenje je izvuklo bol iz glave! Danas je taj muskarac veoma dobar domain, ima dvoje dece, a bolest je potpuno zaboravio. Protiv neplodnosti. Mlada zena posle 4 godine provede ne u braku nije imala dece. Grejali su kamenje u obliku pira mide i stavljali joj na stomak. Palili su svecu i citali molitvu: ,,Majko Bozja Bogorodice,pomozi... (ime zene)".Tako su uradili 3 puta, istopili 3 male sveice. Ubrzo je mlaa zena zatrudnela i rodila decaka--junaka.

Boravak u piramidi

Postavite piramidu na sto, orijentisui njene stranice po mou kompasa. Vi treba da se nalazite sa severne strane pira mide. Stavite ruke na sto tako, da izmeu piramide i vasih ra stavljenih prstiju ne bude vee rastojanje od jednog centimetra. Gledajte pravo u stranicu piramide ispred vas i potrudite se da zamislite kako iz vrha piramide izbijaju pulzirajui zraci, koji prodiru duboko u vase telo, u bolni organ. Ukoliko ne oseate toplotu, koja izlazi iz piramide, m o zete staviti desnu ruku na stranicu piramide, a levu na bolno mesto. Izmeu vas i piramide uspostavie se kontakt, i vi ete prepumpavati njenu energiju. Disite mirno, ritmicno. Pri udisaju zamisljajte da kroz ru ku uzimate energiju piramide i unosite je u plua. Pri izdisaju - usmerite energiju iz plua na bolno mesto ili je akumulirajte u suncanom spletu.

294

Ukoliko se napravi dovoljno velika piramida, u njoj se m o ze boraviti. Sta osea covek kada se nalazi u piramidi? Oseaji su naj cese za njega nepoznati (novi) i zadivljujui (ja sam napravio veliku piramidu i nalazio sam se u njoj,eksperimentisui). Ose a se izolovanost od spoljasnjeg sveta, ali je ona prijatna i smirujua. Efekat se pojacava ukoliko spolja nema nekog suma, koji odvlaci paznju. Oseaj bezbenosti i zastienosti ovladava svakim covekom, koji ue u pravu ili vestacku piramidu. Jedna od ispi tanica se sea: ,,Bila sam nekako neuracunljiva. N e p o z n a t a sila me je privukla u centar i tu drzala. U sebi sam oseala pokretno energetsko polje. Oseala sam se opusteno, ali 295

sam bolje razmisljala nego pre toga. Osealo se prisustvo blagonaklone sile, koja me je cuvala i upravljala sa m n o m " . Taj fenomen moze se objasniti time, sto se covek u piramii stapa ili prikljucuje na informaciono polje citavog Covecanstva - na Egregora covecanstva. Energija se koncentrise u centru piramide -- zato imate oseaj kao da vas ona privlaci sebi. Covek stvarno osea sebe - svoje spoljasnje manifestacije zivota, koje osea kao pokretno elektricno polje. Efekat opustanja, blagonaklonosti i upravljanja objasnjava se time, sto je ,,kapljica dospela u okean". Polje coveka je najsitniji deli C o vecjeg Egregora, koji blagonaldono upravlja njome na opste dobro. Ve odavno se u lekovite svrhe koristi boravak u vestakim piramidama. Na primer, u gradskoj bolnici broj 1 uToljatiju za lecenje obolelih poceli su da koriste piramidu. Piramida je napravljena od pleksiglasa (klirita) i rveta, bez upotrebe metalnih eksera i ramova. Ona se koristi ve dve i po godine i daje realne rezultate, pomaze. Bolesnici dolaze sa dijagnozom i lekovima, koje su im prepisali njihovi lekari. N a lazei se u piramidi, oni se sami pune energijom i pune svoje lekove. Lecenje obicno obuhvata 7-9 seansi boravka u pirami di u trajanju od 30 minuta do jednog sata, svakog drugog dana - za hronicna oboljenja i svakoga dana - za akutna. Uoceno je, da se lecenje ubrzava, da mnogo brze zarastaju postoperativne rane, a doze lekova se smanjuju za desetine puta. Rezultati lecenja se dokumentuju. Pozitivno dejstvo je prakticno registrovano kod svih bolesnika, koji su boravili u piramidi. Posle duzeg boravka u piramidi nije bilo nikakvih negativnih zakljucaka. Saradnici bolnice, koji cesto imaju priliku da borave u toj piramidi, uocili su, da im se gubi belina kose i da im kosa popri ma prirodnu, podmladenu boju. Mnogi stalni posetioci tvrde, da se leci cak i rak na stepenu pojave metastaza. Varijanta lekovite primene velike piramide. S cilj em samoizlecenja i jacanja zdravlja moze se primeniti velika piramida i na ovaj nacin. Unapre odredite na sto zelite da ispoljite pojacano 296

lekovito dejstvo. Pretpostavimo, zelite da ojacate oslabljeno sr ce (posebno stariji covek). Odaberete emocionalno-voljnu mo tivaciju za jacanje srca (na primer, prema G. Sitinu), efinisete vreme terapije - srce je aktivno od 11 do 13 sati. Upravo u to vreme ulazite u piramidu i nekoliko puta citate (jasno uz slikovito zamisljanje srca) emocionalno-voljnu motivaciju za ozdravljenje i jacanje srca. Na isti nacin se postupa i s jacanjem drugih organa - bira se odgovarajua motivacija, vreme i radi u piramidi. Postoje ljudi, koji se odavno bave gradnjom piramida i leenjem pomou njih. Jedan od takvih ljudi, koji se odusevlja va piramidama, je A. S. Sineljnikov. U basti i kui Anatolija Sergejevica ima 18 piramida razne namene i velicine. O n e su napravljene od cvrstog kartona, sperploce. Piramide su svugde rasporeene i imaju razlicite korisne funkcije. Na primer, iz nad kreveta - piramida za lecenje glavobolje, pored nje - za ot klanjanje bolova u zglobovima. Postoje i velike piramide, koje oplemenjuju prostor. Ispod njih porodica Sineljnikovih voli da odmara, da prikuplja snagu i zdravlje. Sineljnikov pomou piramida leci svaki bol, posebno gla vobolju i zubobolju, snizava pritisak, poboljsava opste stanje obolelog coveka. Pomou piramida on u sobi otklanja lokalne geopatogene zone,koje pogubno deluju na organizam. Sineljnikov na to me sto postavlja piramidu - i pogubno mesto nestaje. On smatra, da se pri gradnji piramide ni u kom slucaju ne srne koristiti gvozde, skriljac, rubiijum i lepenka. Sve te materije su toksicne i, u kontaktu sa primarnim izvorom, stva raju veoma snaznu geopatogenu zonu. Najbolje koristiti daske debljine 20-25 milimetara --suve, natopljene firnajzom,ofarbane. Dobre su borove daske - smolaste i neosteene elom duzi nom. Jednu stranu piramide obavezno usmeriti prema severu. I jos jedan savet Sineljnikova. On preporucuje da se sagra di piramida velicine male jurte (nomadski sator), sa podom i vratima, unutra staviti seno, sesti na stolicu i primenjivati sean se lecenja. 297

Piramida se moze napraviti i u vidu kape za glavu i nositi je u lekovite svrhe. O n a odlicno pomaze kod trauma na mozgu i lobanji. Evo primera slicnog lecenja. ,,Pre tri godine sam imao havariju. Rezultat je da sam zado bio ozbiljnu lobanjsko-mozdanu traumu. Lecio sam se i navod no izlecio, ali mi bol na zatiljku nije davala mira, nisam mogao da spavam. Uopsteno govorei, kako mozete ziveti normalno, ako na zatiljku stalno oseate tupi bol. Pricali su mi o lekovitoj sili jasike. Ja sam u to vreme radio kao tesar (drvodelja) u umetnickoj radionici i odlucio sam da sebi napravim lekovitu kapicu, lzdeljao sam od parceta (kladia) jasike kapu u obliku piramide, prema mojoj glavi i poceo da je nosim kada me boli zatiljak. Prva dva meseca ta kapa mi je jednostavno otklanjala bolove, a zatim mi vise nije bila potreb na - bolovi su prestali. Tako sam se i oprostio sa posledicama traume". Primer iz moje poste. ,,Redovno cistimo organizam prema Vasim knjigama. Oci stila sam jetru 5 puta, proterala gliste ,,trojkom", lovorovim li stom sam cistila zglobove, krv sam ocistila koprivom (28 dana sa prekidom od 14 dana) i krvne sudove - belim lukom 21 dan. Sta se desavalo, ne mogu da opisem - strasna glavobolja, bolovi u nogama (bez stapa nisam mogla izlaziti iz kue), vi sok arterijski pritisak. Ali sve je proslost i postala sam mnogo zdravija. M u z mi je bio gluv, 6 meseci je pio mokrau 2 - 3 puta dnevno i poceo da odlicno cuje! Ispod kreveta sam obesila kesicu sa kestenovima, mislila sam daje to sala, ali kada sam pocela da dobro spavam - shva tila sam, kakva se u njima krije snaga. U spavaoj sobi nemam nista. Na stociu stoji mala pirami da od minerala - veoma jaka. Sat mi zaustavlja (sklonila sam ga podalje - normalno radi). Piramida ostri i zilete, a sobna biljka pored nje odlicno raste.

Za cetiri goeline lecenja iz mene su izasla 4 parazita spolja snjih manifestacija. Poslednji je izlazio na veoma interesantan nacin. Nisam gladovala, ve sam jednostavno pila mokrau. Po sla sam u crkvu, pokrstila sam se. Uvece sam legla na desni bok, a sa leve strane preko leima kao da mi je protrcao mis ispod koze prema desnoj strani. Kosa mi se nakostresila. Kada sam se ujutro probudila - bole me jagodice, slepoocnice, nos mi se iskrivio i poplavio (spavala sam u gostima). Dosla sam kui odmah pocela da gladujem s urinom. Njime sam mazala i lice. Celjust me je mnogo bolela. Odgladovala sam 3 dana - bolovi su prestali. Zatim su se ponovo javili - odgladovala sam jos tri dana. Bolovi su postepeno nestali. Pijem silicijumsku vodu - odlicna voda. Celicim se - sve je u redu. bivala za nauku".

·

O LEKOVITIM SVOJSTVIMA V O D E

,,Ziva" i ,,mrtva" voda Cesto me pitaju da li se u mom sistemu za lecenje moze koristiti ,,ziva" i ,,mrtva" voda, dobijena elektrolizom. Bilo koje lekovito sredstvo moze se i treba ga koristiti za svoje lecenje i ozdravljenje. To se odnosi i na takozvanu ,,zivu" i ,,mrtvu" vodu. ,,Ziva" i ,,mrtva" voda dobijaju se metodom elektrolize. ,,Zi va" voda ima izrazena alkama, zarastajua svojstva, a ,,mrtva" -- kisela, ezinfikujua svojstva. Mislim, da se propustanjem elektricne struje kroz vodu menja i njena unutrasnja struktura, brise stetna ekoloska informacija. Rezultat obrade vode elek tricnom strujom je da ona poprima lekovita svojstva. U zavisno sti od oboljenja, stadijuma razvoja bolesti primenjuje se alkalna - ,,ziva" ili kisela - ,,mrtva" voda. Kao primer navesu nekoliko nacina njene primene. 299

298

Pocetkom 1981. godine autor ureaja (Kratov) za pripre manje ,,zive"i ,,mrtve"vode oboleo je od upale bubrega i adeno ma prostate. U bolnici su ga lecili vise od mesec dana i predlo zili su mu operaciju adenoma. On je odbio da se operise. Prvo ispitivanje dobijene vode autor ureaja izvrsio je na ruci sina, na kojoj je imao ranu koja vise od 6 meseci nije m o gla da zaraste. Izvrsena proba lecenja prevazisla je svaka ocekivanja: rana na ruci sina zarasla je drugog dana. Tada je i sam autor poceo da pije ,,zivu" vodu po pola case pre jela 3 puta dnevno i osetio je bodrost. Adenom je za nedelju dana nestao, kao sto su nesta li i raikulitis, i otok nogu. Da bi proverio efikasnost primenjenog lecenja autor urea ja je, posle nedelju dana pijenja ,,zive" vode, uradio sve analize na poliklinici, na osnovu kojih nije otkriveno nijedno obolje nje. Dopunski se normalizovao i krvni pritisak. Komsinica autora ureaja opekla je ruku kljucalom vodom i dobila opekotine treeg stepena. On joj je preporucio da za lecenje koristi ,,zivu" i ,,mrtvu" vodu. Opekotine su za 2 dana nestale! Kod ecaka tokom 6 meseci gnojile su se desni i u grlu se stvorio gnojni cir. Primena raznih nacina lecenja nije dala zeljeni rezultat. Autor ureaja preporucio je da se u svrhu lece nja 6 puta dnevno ispiraju grlo i desni sa ,,mrtvom" vodom (tj. dezinfikuju), a posle toga da pije po casu ,,zive" vode. Rezultat - potpuno izlecenje za 3 dana. Mislim, da se ta voda moze uspesno koristiti za razne tera pije cisenja - klistiranje, ,,Gest skoljke", ispiranje usta, a zene i vagine. Te vrste vode dobro je koristiti za lecenje zenskih obolje nja. Zbog toga, sto se veina oboljenja vagine javlja usled poreT meaja njene kiselosti, primenom ,,mrtve" (kisele) vode brzo se unistava trulez i obnavlja zdravlje. U pocetku treba koristiti ,,mrtvu" vodu. Kada se infekcija spreci treba koristiti ,,zivu"vo u nuli ubrzanja zarastanja sluzokoze vagine i grlia materi ce. Radi toga se primenjuje ispiranje sa gumenom kruskom, a 300

,,mrtva" voda se priprema da bude ,,jaca" - sa poveanom kiselosu (moze se dobiti mnogo kiselija voda, nego stoje vlastita mokraa - u tome je snaga tog metoda). Ispirati vaginu ,,mr tvom" voom 3-5 puta dnevno, a krajem dana ,,zivom" (2 puta). Sve zavisi od situacije i tezine poremeaja (oboljenja). Na isti nacin ta voda se moze koristiti i za klistiranje. Kod disbakterioza primenjivati kiselu -,,mrtvu" vodu. Posle 2 - 3 klistiranja (jedan klistir dnevno) uraditi 1-2 klistira sa ,,zivom" vodom. 1 tako nekoliko puta. Priblizno tako treba postupati i kod kolitisa debelog creva. Navedene vrste vode veoma dobro lece malu decu - nisu stetne (naravno, sve treba da bude umereno). ,,Ziva" i ,,mrtva" voda mogu veoma dugo da se cuvaju i pri tom ne gube svoja svojstva. Danas se ureaji za pripremanje te voe prodaju svtigde, mozete ih nabaviti i koristiti. Koristenje ,,zive" i ,,mrtve" vode za lecenje raznih oboljenja Adenom prostate Tokom 5-10 dana 4 puta dnevno, 30 minuta pre jela, piti po pola case ,,zive" vode. Posle 3 - 4 dana luci se sluz, gubi se potreba za cestim m o krenjem i osmog dana otok (tumor) nestaje. Angina Tokom 3-5 dana 5 puta dnevno, posle jela, ispirati grlo ,,mrtvom" vodom i posle svakog ispiranja popiti cetvrtinu case ,,zive" vode. Temperatura se normalizuje za jedan dan, a bolest pro lazi obicno treeg dana. Holovi u zglobovima ruku i nogu Tokom 2 - 5 dana 3 puta dnevno, pre jela, piti po pola case ,,mrtve" vode. Bolovi prestaju prvog dana. 301

Upala jetre Tokom 4 - 7 dana 4 puta dnevno piti po pola case: prvog dana samo ,,mrtve" vode, a narednih dana - samo ,,zive" vode. Hemoroidi Tokom 2--7 dana ujutro ispirati naprslinc ,,mrtvom" vo dom, a zatim stavljati tampone sa ,,zivom" vodom, zamenjujui ih cim se osuse. Krvarenje se zaustavlja, a naprsline zarastaju za 2 - 3 dana. Hipertonija Dva puta dnevno piti po pola case ,,mrtve" vode. Pritisak se normalizuje. Hipotonija Dva dana piti po pola case ,,zive" vode. Pritisak se normalizuje. Gnojne rane Ranu isprati ,,mrtvom" vodom, a posle 3-5 minuta natopi ti ,,zivom" vodom. Posle toga 5-6 puta dnevno natapati ranu samo ,,zivom" vodom. Rana zarasta za 5-6 dana. Glavobolja Popiti pola case ,,mrtve" vode. Bol prolazi posle 30-50 minuta. Grip Tokom dana 8-12 puta ispirati nos i usta ,,mrtvom" vo dom, a uvece popiti pola case ,,zive" vode.Tokom dana simpto mi gripa se gube. Neprijatan miris nogu Oprati toplom vodom noge, dobro ih obrisati, namociti u ,,mrtvoj" vodi, a 10 minuta posle toga - u ,,zivoj" vodi i ostaviti da se osuse. Nestaje neprijatni miris. Zubobolja Ispirati usnu duplju ,,mrtvom" vodom 5-10 minuta. Bol prestaje. 302

Gorusica Popiti pola case ,,zive" vode. Gorusica prestaje. Kolpitis Zagrejati ,,mrtvu" i ,,zivu" vodu do temperature 37-30° C i uvece se ispirati spricem prvo ,,mrtvom" vodom, a posle 15--20 minuta - ,,zivom" vodom. Terapiju ponavljati 2 - 3 dana. Posle jedne terapije kolitis prolazi. Higijena lica Ujutro i uvece, posle umivanja, istrljati lice prvo ,,mrtvom", a zatim ,,zivom" vodom. Nestaju miteseri i bubuljice, a koza lica postaje nezna. Lisaj, ekcem Tokom 3-5 dana oboleli deo koze natapati ,,mrtvom" vo dom i sacekati da se osusi, posle cega 5-6 puta dnevno natapati ,,zivom" vodom. (Ujutro natapati ,,mrtvom" vodom, posle 1 0 15 minuta ,,zivom" vodom i jos 5-6 puta tokom dana ,,zivom" vodom.) Leci se za 3-5 dana. Pranje kose Oprati glavu samponom, obrisati, natopiti kosu ,,mrtvom" vodom i posle 5 minuta ,,zivom" vodom. Nestaje prhut, kosa postaje meksa i zdravija. Opekotine Ukoliko postoje vodeni mehurici njih treba probiti, ostee ni deo koze natopiti ,,mrtvom" vodom i posle 5 minuta ,,zivom" vodom. Zatim tokom dana 7 - 8 puta natapati ,,zivom" vodom. Terapiju primenjivati 2 - 3 dana. Opekotine zarastaju za 2 - 3 dana. Proliv Popiti pola case ,,mrtve" vode i ukoliko za jedan sat proliv ne prestane, terapiju ponoviti. Bolovi u stomaku prestaju posle 2 0 - 3 0 minuta. 303

Posekotina, ubod, naprsnue Isprati ranu ,,mrtvom" vodom i zamotati je. Rana zarasta za 1-2 dana. Prehlada vrata Staviti na vrat oblogu, natopljenu u toploj ,,mrtvoj" vodi i piti tu vodu 4 puta dnevno po pola case, pre jela. Bolest prolazi za 1-2 dana. Radikulitis Tokom elana 3 puta, pre jela, piti po tri cetvrtine case ,,zive" vode. Bol prolazi tokom dana, ponekad posle 2 0 - 4 0 minuta. Prosirenje vena, krvarenje iz vena Nauvene vene i vene koje krvare oprati ,,mrtvom" vodom, zatim parce gaze natopiti u ,,zivoj" vodi i staviti na naduvene delove vena. Cetiri puta dnevno piti po pola case ,,mrtve" vode, a zatim nakon 2 - 3 sata poceti uzimati po pola case ,,zive" vode i piti je u razmacima od 4 sata. Terapija traje 2 - 3 dana. Delovi tela sa naduvenim venama splasnjavaju, a rane zarastaju. Odstranjivanje odumrle koze sa stopala U sapunjavoj vodi ispariti noge, saprati ih u toploj vodi i, ne brisui, potopiti ili u pogrejanu ,,mrtvu" vodu, trljajui delove stopala sa izrastaj ima, odstraniti odumrlu kozu, zatim saprati noge u obicnoj podgrejanoj vodi i dobro posusiti. Poboljsanje licnog oseanja Ujutro i uvece posle uzimanja hrane isprati usta ,,mrtvom" vodom i popiti pola case ,,zive" vode sa koncentracijom 6-7 alkalnih jedinica. Primedba. Pre pijenja samo ,,zive" vode javlja se zed, koju treba utoliti kompotom ili zakiseljenim cajem. Pauza izmeu pijenja ,,mrtve" i ,,zive" vode treba da bude najmanje 2 sata.

Alkalnom se smatra voda ciji pH iznosi 10-11 jedinica (voda sa belim talogom). Kiselom se smatra voda ciji pH iznosi 4 - 5 jedinica. O tome, kako se priprema voda, opisano je u uputstvu uz ti redaj. ,,Ziva" i ,,mrtva" voda su odlicno dopunsko sredstvo siste mu prirodnog lecenja. Levitirana voda

Voda moze da postoji u nekoj zapremini (posudi) ili u o b liku povrsine (razlivena po povrsini). Prema tome, zapremina vode se moze predstaviti kao nesto, sto se sastoji iz vise slojeva. Ispostavlja se, s t o j e vea povrsina, time su vee i energetske mogunosti vode. Prostim mesanjem vode moze se poveati njena povrsina - jedan sloj vode klize u odnosu na drugi, dru gi - na trei itd. Voda zasiena energijom na takav nacin vrlo retko se susree u prirodi. To je voda planinskih potoka, koja se velikom brzinom i u vrtlozima sliva sa planina. Upravo ta kva voda, sa obiljem mikrovrtloga u njoj, naziva se levitiranom. O n a u sebi sadrzi ogromnu kolicinu energije. Levitirana voda, prema istrazivanjima naucnika, podstice normalizaciju razmene materija i ima veliku sposobnost pro diranja u porozne sredine. Pozitivna pomeranja u krvnoj slici obolelih registruju se ve posle sest nedelja od pocetka redov nog pijenja levitirane vode po proracunu oko litar i po dnevno. Slicna voda moze se dobiti i u domaim uslovima. Radi toga vodu ili napitak treba sipati u mikser i, menjajui brzinu obrtanja, miksirati je 2 0 - 4 0 sekundi.

Voda odstojala sa kristalima Jedan od faktora, koji utice na lekovita svojstva vode, je uticaj razlicitih kristala kvarca i drugih minerala na vodu. O takvom nacinu promenc strukture vode znalo se jos daleko pre Hristovog roenja. Drevni lekari Tibeta i Indije koristilu su ,,kristalnu" vodu kao lek. 305

304

Da bi dobili posebno lekovitu vodu, u nju su stavljali kri stal, kvare boje dima (kamen Bude), roze kvare, sarder, ametist i neke druge minerale. Ostavljali su je da odstoji samo na jutar njem suncu i visoko u planinama. Silicijumska voda O lekovitim svojstvima silicijuma saznalo se skoro (nedav no), iako je bilo poznato da su nasi pradedovi radi oplemenjiva nja vode oblagali dno bunara silicijumom. Najcese su koristili crni silicijum, koji moze da obnavlja pitka svojstva cak i vode koja zaudara. Crni silicijum se stvarao od blata (ila) u toplim rezervoari ma tree mezozojske formacije. Milijarde mikroorganizama je odumiralo, talozilo se na dno i stvaralo to posebno ilo, koje se vremenom skamenilo. (To je jedna od verzija naucnika.) Osta ci tih mikroorganizama sada na poseban nacin deluju na vodu i pretvaraju je u tecnost, obdarenu unikatnim svojstvima. Ljudi, koji duze vremena piju vodu odstojalu sa crnim sili cijumom, uocavaju poboljsanje licnog oseanja,povean imuni tet organizma na razna oboljenja, poboljsanje rada zeludacnocrevnog trakta i normalizaciju razmene materija. Ta voda ima antibioticko, antisepticko i regenerativno dejstvo.

se pretvara u led, u nezamrznutj deo vode isteruje svu necisto u koja se rastvorila u njoj. Tu se taloze i laki izomeri, koji se zamrzavaju na mnogo nizim temperaturama. Naravno, ni laki izomeri vode, ni necistoa ,, iscedena" u njoj nisu potrebni orga nizmu. Njih treba izbaciti. Prema tome, proces dobijanja protijeve vode u domaim uslovima izgleda ovako: stavite posudu sa izvorskom vodom (prokuvanom i odstojalom vodom ispod cesme) u hladnjak frizidera ili zamrzivac. Cim se na povrsini i zidovima lonca uhvati prvi led - zamrzla teska voda, lonac izvaditi, vodu preliti u drugu posudu i vratiti u hladnjak (zamrzivac). Led iz pret hodnog lonca baciti. Cekati dok se voda u drugom loncu ne zamrzne do polovine-treine zapremine, zatim izvaditi lonac i prosuti vodu koja se nije zamrzla - to je laka voda sa primesama. Preostali led je protijeva voda, naprijatnija za tok bioloskih procesa u organizmu. Jos jedna prednost protijeve vode sastoji se u tome, sto se u njoj sadrzi 16 miligrama kalcijuma na litar tecnosti. Kao sto su pokazala istrazivanja odeskog hemicara Nikolaja Druzjaka, za zivotnu delatnost coveka najoptimalnija kolicina kalcijuma tre ba da bude 8-20 miligrama na litar vode. Upravo takvu vodu piju dugovecni ljudi. Sada vam ostaje da otopite led i koristite dobijenu protijevu vodu za pie i pripremanje hrane.

Protijeva voda Ta voda se priprema na isti nacin, kao i otopljena od snega (leda). Ali ima nekoliko bitnih razlika. Zbog toga, sto se u vodi sadrzi nekoliko izomera (to jest vrsta vode) - laki, teski itd. p o zeljno je osloboditi se nepovoljnih i odabrati te sa kojima nas organizam najbolje funkcionise. Metod izbora zasniva se na tome, sto se prvi zamrzavaju teski izomeri vode na temperaturi plus 3,8" C, a najpovoljniji za organizam - na minus 1° C. Zato prvi led, koji se stvara pri zamrzavanju vode, uglavnom sadrzi teske izomere (deuterijum) i njega treba baciti. Pri daljem zamrzavanju voda, koja 306

URINOTERAPUA

Urin (latinski urina)je tecnost koja se luci iz covecjeg orga nizma kroz mokrane kanale. Urinoterapija je lecenje pomou mokrae.

K o m p o n e n t e urina i njihova svojstva

0

Razmotrimo dejstvo urina na covecji organizam. Glavna komponenta urina je voda. Voda u covecjem orga nizmu i sveze izluceni urin nalaze se u posebnom tecnokj'istalnom stanju. Prirodna voda nema tu tecnokristalnu 307

strukturu, njeni molekuli su haotino rasporeeni. Smatra se, da nas organizam trosi 25 kilokalorija vlastite energije na strukturiranje jednog litra vode. Prema tome, ukoliko pijemo urin, samim tim ekonomisemo vlastitu energiju, koja se ranije trosila na strukturiranje. Pri redovnom pije nju urina tokom vise godina slicna ekonomija moze bitno uticati na produzenje covecjeg zivota. Voda, koja je prosla kroz covecji organizam, cuva u sebi in formaciju o njemu. To je rezultat meusobnog dejstva zivotne snage coveka sa tecnosu. Rezultat tog saejstva je da se menja tecnokristalna struktura. Svaka bolest je svojevrsna informaciono-energetska tvore vina, koja se zapisuje u tecnosti organizma. Ukoliko tako ,,zapi sanu" tecnost unesete u covecji organizam, informaciono-ener getska baza (memorija) sama e pronai zariste ,,zapisane" bo lesti, koje je uzrokovalo tu bolest, i usled efekta uzajamnog dej stva (interferencije) unistice ga. Upravo taj efekat lezi ti osnovi homeopatskog principa lecenja: ,,slicno se leci slicnim". Prema toj korelaciji vlastiti urin je nezamenjiva tecnost, prirodno na punjena svim energijama i svim informacijama o organizmu, sposobna da ,,sklanja" razna zarista patologije i cisti organizam od oboljenja, koja su se ve ispoljila ili jos sazrcvaju. Mnogobrojne komplikacije, koje se javljaju kod coveka koji leci jedno oboljenje, su posleica unistavanja ,,semena" bu duih oboljenja. Zato se nemojte plasiti komplikacija (inten ziviranja oboljenja), one e nestati za 2 - 3 dana, maksimum - za nedelju, u zavisnosti od osobenosti oboljenja koje sazreva. 0 Sveze izlucen urin ima kiselu reakciju, a kisela sredina je sama po sebi najjaci lekoviti faktor.

jos vise pojacavaju trule procese. Prema tome, ispostavlja se da osnovu veine covecjih oboljenja sacinjava jedan te isti proces - aikalisanje sa naknadnim trulenjem. Zato, da bi izbegli bilo kakve procese trulenja u organizmu, treba ga dobro zakiseljavati materijama koje sadrze bezopasne kiseline. To se najbolje moze uraditi pomou vlastitog urina, jer to je tecnost koju je proizveo sam organizam iz vlastite krvi! Rezultat takvog zakiseljavanja je da mi svaki patoloski proces lisavamo njegove primarne baze - alkalnosti, trulenja i postizemo brzo i sigurno izlecenje. Zakiseljavanje organizma pomou materija, koje sprecava ju vrenje i trulenjeje blago za organizam. Zakiseljavanje pomo u materija, koje stvaraju kiselu sljaku (belancevine, ugljeni Iri tirati), koja zatim pocinje da truli u organizmu i izaziva opstu alkalizaciju organizma, je nesrea za organizam. Urin ima najveu kiselost ujutro, a najmanju - posle uzima nja hrane. Zato je jutarnja mokraa najkorisnija. 0 U urinu je rastvoreno mnogo soli, pa je zato dobar elektroprovodnik. Ukoliko se na neki nacin povea koncentracija soli, na primer, deo vode iz urina ispari, svojstva njegove elektroprovodljivosti znatno e porasti. Ukoliko takvim urinom mazemo telo, samim tim postizemo znatno pove anje dotoka energije kroz kozu u vidu slobodnih elektro na. Rezultat je da se u organizmu znacajno aktiviraju svi procesi fermentacije. Covek je toliko zdrav, koliko su ak tivni njegovi fermenti. Po pravilu, kod bolesnika i starijeg coveka ti procesi su usporeni. Masaza sa urinom, posebno s ukuvanim urinom, omoguava da se covecji organizam bukvalno ,,napumpa" energijom, da aktivira procese fer mentacije, sto na kraju dovodi do opsteg ozdravljenja.

U prirodi postoje dve vrste elija - biljne i zivotinjske. Bilj ne elije mogu da zive u alkalnoj sredini, dok zivotinjske zive u kiseloj sredini. Ispostavlja se, da se moze oboleti ukoliko dode do odstupanja normalne zakiseljene unutrasnje sredine prema alkalnoj - truloj. Sa svoje strane, trula sredina je povoljna za razmnozavanje biljnih elija, koje svojom zivotnom delatnosu 308

0 Povrsinski napon urina je 85-95% povrsinskog napona vo de. Mali povrsinski napori poveava povrsinsku aktivnost tecnosti, sto se ispoljava u tome, da se u povrsinskom sloju, na granici razdvajanja sredina (tecnost - vazduh, tecnost 309

- ulje itd.), stvara sloj koji ima poveanu energiju i u ko me se aktivnije odvijaju hemijske reakcije. Prema tome, zahvaljujui malom povrsinskom naponu urin je mnogo sposobniji da rastvara materije od vode, a usled poveane povrsinske aktivnosti on moze da oksidise i razara materi je hemijskim putem. Na primer, kamencii u jetri i zucnoj kesi, koji podseaju na vosak, kamenje u bubrezima i mo kranoj besici, usled oksidacionog dejstva urina mogu da se resorbuju. 0 Zbog toga,sto je specificna tezina krvi 1,052-1,061 jedini ca, a urina - 1,016-1,024 jedinica, urin je manje lepljiv od krvi. Otuda proizilazi jos jedno svojstvo urina: pri pijenju ili korisenju spolja u vidu obloga on cini tecnijim zgusnu te tecnosti (krv, zuc), razreduje trombe i razne gomile sluzi na raznim mestima u organizmu.

vati kao diureticno sredstvo. Ona pojacava aktivnost fermenata,koji se luce u zeludacno-erevni trakt i podsticu probavu hra ne. Zbog toga i male kolicine popijenog urina (30-50 grama) poboljsavaju probavne sposobnosti organizma. Mokraevina daje izvanredne efekte protiv tumora. Za lecenje tumora prvi je predlozio mokraevinu A. T. Kacugin. U laboratoriji za bioloska ispitivanja Akademije medicinskih nauka (AJVIN) bivseg SSSR-a G. P. Belikov, magistar medicin skih nauka, uspesno je potvrdio protivtumorsko, protiwirusno i protivmikrobno dejstvo preparata na bazi mokraevine - semikarbazia. Dzon Armstrong je preporucivao da se pri gladovanju pije sav dnevni urin i da se njime masira telo. Kao rezultat primene slicnog metoda izleceno je mnogo ljudi koji su oboleli od raka. Slicno etericnim uljima, etericno-sumporne kiseline, koje spadaju u grupu bezazotnih organskih materija i luce se s uri nom, imaju izrazena rastvarajua svojstva. Ukoliko se covek, uglavnom, hrani svezom biljnom hranom, koja sadrzi mnogo sumpornih jedinjenja, njegova mokraa e bolje rastvarati ra zno kamenje, nego mokraa mesojeda. Neorganske materije urina uglavnom su zastupljene solima natrijuma, kalcijuma, kalijuma, magnezijuma, gvozda, hlora,fos fora i mnostva drugih elemenata. Cak i letimicno nabrajanje hemijskih elemenata, koji ulaze u sastav urina,govori < tome, > da su to vazni elementi za normalnu zivotnu delatnost organi zma. Kao sto se ispostavilo, soli urina imaju jaka lekovita svoj stva. Kombinacija mikroelemenata u urinu ,,ponavlja" formulu dobrog tonizujueg sredstva za organizam. Ali u stvarnosti to ,,tonizujue" sredstvo je mnogo losije od prirodnih soli urina. Urin ukuvan do jedne cetvrtine prvobitne zapremine je kon centrat mikroelemenata prirodnog porekla i po tome daleko prevazilazi sve vestacke preparate. Ako je kolicina izlucene dnevne mokrae od 1 do 2 litra, tada se pri ukuvavanju u 500 grama moze koncentrisati (bez taloga) 15-25 grama minerala! Takav urin je odlicna polimincralna pribrana organizma preko koze.

Organski sastav urina i njegova svojstva Opsti sastav organskih materija u urinu moze se podeliti u dve velike grupe: normalni sastavni elovi i patoloski. Normalni sastavni delovi urina prisutni su u mokrai zdra vog coveka. Oni se mogu podeliti na tri grupe: organski, neorganski i bioloski. Organske materije urina dele se na azotne i bezazotne. S uri nom se iz organizma uglavnom odstranjuju konacni proizvodi razmene belancevina. Dnevna kolicina azota, koji se izbacuje s urinom, varira od 3,6 do 17 grama i vise ti zavisnosti od kolici ne belancevina u hrani. Glavne azotne komponente urina su: mokraevina (urea), mokrana kiselina, purinske baze, aminokiseline, amonijak i kreatinska tela. Glavni deo azota (80-90%) luci se iz organi zma sa mokraevinom. U proseku se dnevno s urinom izluci oko 30 grama mokraevine. Mokraevina je prirodni iuretik, tj. izbacuje visak vode iz organizma, pa se zato moze primenji310

311

Bioloski sastavni dolovi urina predstavljeni su apsolutno svim materijama, koje se proizvode ti organizmu: hormoni, fermenti, vitamini i slicno. Od hormona u urinu su otkriveni svi poznati hormoni, ali je koncentracija nekih hormona vrlo slaba. ,,Pravilnim" odnosom hormona najbolje je zasien urin mladih zdravih ljudi. Ukoliko se uporedi urin ljudi razlicite starosti, dobija se sledea slika: urin dece do polnog uzrasta (12-14 godina) sadr zi malo polnih hormona, ali ima veliku kolicinu imunih tela i jak energetski potencijal; urin ljudi srednjeg uzrasta - od polne zrelosti do 35 godina starosti - izbalansiran je prema dva para metra: imuna tela i polni hormoni, sa srednjim energetskim po tencijalom; urin ljudi starijih od 35 godina osiromasenje imu nim telima, ali je zasien polnim hormonima; posle klimaksa sastav urina se menja - on postaje siromasniji: u njemu je malo imunih tela, polnih hormona i slab je energetski potencijal. Od drugih materija, koje su naucnici otkrili u urinu, istak nimo sledee: eritropoetin - stimulise stvaranje krvi u kosta noj srzi, a proizvode ga bubrezi; ferment urokinaza - podstice dotok krvi do srca, posea na dejstvo nitroglicerina i rastva ra ugruske (trombe) krvi; kortizon - jako protivupalno, antialergijsko i antitoksicno sredstvo. Vitamini, koji se nalaze u organizmu, u urinu sti zastupljeni kao ,,komadii" ili u malim koncentracijama. Materije, koje se javljaju u organizmu za vreme bolesti. Pri bilo kojem odstupanju od normale (za vreme bolesti itd.) or ganizam pocinje sam da koriguje svoje stanje s ciljem njego vog normalizovanja. U tom periodu u organizmu se javljaju materije i energija, koji podsticu ozdravljenje, a kojih nema u zdravom organizmu. Ukoliko se u nasem organizmu nalazi i ,,seme" jos ne ispoljenih oboljenja, urin stvara takve uslove da se to ,,seme"brzo ispolji i izbacuje ga iz organizma. Usled toga u organizmu se odvija proces imunizacije protiv te bolesti, koja je u datom trenutku prisutna u organizmu. Taj proces se ispo ljava razlicito: od blage slabosti, poremeaja stolice, do teskih kriznih stanja, koja traju po 2 - 3 meseca. lb je najdragocenije svojstvo urina,kada se za slicnu imunizaciju koristi vlastita sna312

ga organizma, a ne strani materijal koji zagauje organizam. Kao sto vidimo, svaki organizam sam stvara materije, koje su mu potrebne za ozdravljenje. Kod bilo kog patoloskog procesa u organizmu, zajedno sa mokraom luce se i produkti tog procesa: energija bolesti, materije koje je organizam sam stvorio za borbu protiv bole sti, izumrle elije, gnoj i mnogo drtigog. U homeopatiji postoji specijalna faza lecenja nozodima. S tim ciljem u organizam se unose jako razredeni (u mikro kolicinama) direktni uzrocnici bolesti: toksini, patoloski izobliceno tkivo i druge lucevine or ganizma. Polazei od zakona slicnosti, te materije se mogu ko ristiti za lecenje oboljenja, koja im odgovaraju. Lekovi takvog tipa nazivaju se nozodi. Terapija nozodima ima svoje prednosti, a i nedostatke. Nedostaci su u tome, sto su nozodi po nivou dejstva jedan stepen ispod homeopatskih. Prednosti su u tome, stoje izbor p o trebnog leka dosta prostiji od izbora homeopatskog sredstva. Ukoliko bolesnik boluje od adenoma prostate, uzima se nozod adenoma prostate. Covecji urin zasienje svim nozodima, koje stvaraju bolesti, i zato je odlican lekoviti materijal, kojeg nam je podarila Priroda za lecenje. Sa te tacke gledista urinoterapija je opravdana kod veine oboljenja i predstavlja najsavremeniji nacin lecenja. Za vreme teskog oboljenja u covecjem organizmu dola zi do pojacanog raspadanja tkiva i izbacivanja tog tkiva iz organizma. Akademik L. S. Stern smatra, da su ti metaboliti (raspadnute materije) ,,komadii" molekula belancevina, hormona, fermenata itd. i mogu biti graevinski materijal, kao i uzrocnici i regulatori zivotnog procesa! Akademik V. P. Filatov otisao je jos dalje, tvrdei, da se organizam, kada or ganizam tesko oboli, stiti svim njemu dostupnim sredstvima, mobilisui za borbu protiv bolesti sve zastitne sile. U prvom red ti - energetske. Rezultat te krajnje mobilizacije ti organi zmu je da se stvaraju materije koje u sebi ne sadrze belance vine - biogeni stimulatori, koji del uju na ceo organizam, na sve njegove funkcije istovremeno, a ne na pojedinacna tkiva. To je kasnije A. P. Filatov dokazao i u praksi. Lecenje n o z o 313

dima, biogenim stimulatorima, metabolitima (to je sve ideal no komponovano u nasem urinu) daje zapanjujue rezultate. Dakle, na racun cega urin deluje na organizam i kakvi su njegovi lekoviti efekti? Efekat cuvanja energije primenom urina javlja se usled toga, sto je urin: 0 0 0 0 0 tecnost, koja je strukturirana i zasiena energijom; tecnost, koja se sastoji od odreenih izomera vode; luminiscentna tecnost; tecnost, koja sadrzi metabolite (raspadnute materije); tecnost zasiena raznim solima;

® ®

Parni i neparni broj gutljaja urina. Jutarnji, dnevni, vecernji i noni urin. Sveze izlucen, ohlaen, stari, veoma stari, ukuvani, zamr znuti, zasien raznim materijama i aktivirani urin. Urin novoroenceta, decji, muski i zenski, trudnica, ljudi zrelog doba, staracki urin. Na kvalitet i sastav urina utice ishrana i emocionalno stanje.

Lekoviti efekti primene urina nastaju od sledeih osobina urina: Ch> urin ima kiselu reakciju; urin sadrzi biogene stimulatore; Ph> urin sadrzi mokraevinu (ureu); H> urin ima imuna i antibakterijska svojstva; pv ispoljava polihormonalno dejstvo; sadrzi energiju i informaciju o konkretnim oboljenjima organizma; *>v urin je univerzalni nozodni lek; H> metaboliti urina su uzrocnici i regulatori zivotnih procesa. Zakljucak se sam namee: urin efikasno deluje na organi zam bolesnog i zdravog coveka. Vrste urina i njihove osobine Vazna osobina primene urina je u tome, sto postoje m n o ge vrste urina i svaka ima, pored opstih, samo svoja svojstva, a shodno tome i odgovarajui uticaj na organizam. Vrste urina su: ® 314 Prvi, srednji i poslednji deo mlaza urina pri mokrenju.

Prvi, srednji i poslednji deo mlaza urina. Postoji odree ni oblik energije koji stalno ,,pothranjuje" program razvoja co vecjeg organizma i odrzava ga u stabilnom stanju. A. I. Vejnik je taj program nazvao ,,energijom vremena" (hronalnom ener gijom). U sustini, to je individualni potencijal zivotne snage coveka. Svaki covek ima strogo odreenu kolicinu te snage. Gubitkom zivotne snage covek pocinje da stari. U mokranoj besici zivotna energija se, odbijajui se od zidova besike, koncentrise u centru. Zato je centralni deo uri na, koji se nalazi u mokranoj besici, najvise zasien zivotnom energijom, koja je odgovorna za zdravlje i duzinu zivota cove ka. Gubei tu energiju, samim tim gubimo i zivot, ali ukoliko budemo vraah tu energiju (pijenjem urina ili masazom), sa mim tim produziemo sebi zivot. Pijenje srednjeg mlaza urina drevni ljudi su nazivali ,,tehnikom, koja donosi uspeh". U prvom i poslednjem mlazu urina sadrzi se malo zivotne energije. Jos vise, u njima mogu da se sadrze stetne energije, koje su izbacene iz centra besike napolje. Parni i neparni broj gudjaja urina. Urin treba piti naiskap ili piti neparni broj gutljaja. To je potrebno zbog toga, da bi se sacuvala interferencija (talasni efekat). Sustina interferen cije sastoji se u tome, sto se dva jednaka talasa nailazei jedan na drugog, mogu da se meusobno neutralisu ili pojacaju. U pr vom slucaju efekat primene urina bie ravan nuli, a u drugom - pojacan. Ukoliko covek pije urin i prekida, sledei gutljaji usled interferencije mogu meusobno da se nautralisu,a ukoli ko pije naiskap - nema nikakve neutralizacije. 315

Efekat interferencije i preporuke da se pije neparan broj gutljaja koriste lekari-inovatori Sarcuk, Zubova pri punjenju vode energijom (u specijalnoj aparaturi zrace vodu sa odree nim zracima). Jutarnji, dnevni, vecernji i noni urin. U zavisnosti od vremena dana mlaz urina ima razlicite osobine. 0 Od 3 do 15 sati u nasem organizmu preovladava kisela faza, a od 15 do 3 (prema lokalnom vremenu) - alkalna. Ukoliko se koristi prva mokraa, ona bolje zarasta rane, resorbuje tumore, normalizuje unutrasnju sredinu organi zmu. Zato je kod navedenih poremeaja bolje koristiti tu vrstu mokrae. Jutarnja mokraa je najkorisnija jer je zasiena hormoni ma. Dva sata pre buenja aktivira se hipotalamus, za njim hipofiza, pa zatim sve ostale zlezde. Na primer, vrhunac sekrecije glukokortikoida u nadbubreznoj zlezdi, aktivnost stitaste zlezde i pankreasa (gusterace) najvea je u rane jutarnje casove. Eto zasto je jutarnja mokraa najkorisnija. Nikada ne propustajte priliku da upotrebite taj ,,hormonalni koktel".Taj urin posebno je dobar za upotrebu kod zen skih oboljenja (pijenje, tamponi), jer on ublazava bolove i bolje zarasta povredene sluzokoze polnih organa. 0

produkte azotne razmene; nou - titronove kiseline, amo nijak, jone vodonika. Ta cinjenica jos jednom ukazuje na to, da za zakiseljavanje organizma bolje odgovara noni urin, koji se uglavnom izbacuje odmah posle sna. Noni urin, koji se izbacuje odmah posle buenja, je najkorisniji u svakom pogledu. Zato ga koristite u svim slucajevima: kod oboljenja, kao sredstvo za jacanje organizma i slicno. Zbog toga, sto se u nasem organizmu naizmenicno smenjuje aktivnost organa, to se odrazava na kvantitet i kvalitet sadrzaja materija u urinu. Na primer, ukoliko je aktivna jetra (od 23 do 1 sat), u to vreme u urinu e biti vise mate rija koje proizvodi jetra, njenih metabolita; ukoliko je ak tivan pankreas (od 9 do 11 sati), tada e biti vise njegovih produkata i metabolita. Zato je radi normalizacije funkci je nekog organa potrebno znati vreme njegovog funkcionisanja, u to vreme skupiti urin, aktivirati ga (na primer, drzati ga izvesno vreme na tamnom i hladnom mestu ili ga dovesti do kljucanja i naglo ohladiti) i upotrebljavati u vreme najvee aktivnosti tog organa. Na primer, boli vas zeludac. Vreme njegove najvee aktivnosti je od 7 do 9 sa ti. Skupljate mokrau koja se izlucila u to vreme, stavljate je u frizider na temperaturu +2 do -4° C i ostavljate da tu odstoji 3-4 dana, a zatim je upotrebljavate (podgrejanu do temperature oko 37° C) s ciljem lecenja zeluca od 7 do 9 sati. Tako se moze postupati sa svakim organom.

0

Jutarnji urin je kontraindikativan (zabranjen) kod nekih vrsta tumora, izazvanih suvisnom produkcijom hormona u or ganizmu. 0 U drugoj polovini dana i uvece mokraa je zasiena hranljivim materijama, produktima dnevnog metabolizma. Ona se moze koristiti kao hranljivi produkt. Uvece se luci m o kraa bolesti: nju treba koristiti rano ujutro (neparan broj gutljaja) za vlastito lecenje. Aktivnost bubrega je promenljiva tokom dana. Tako, u ju tarnjim i dnevnim satima bubrezi luce vodu, elektrolite,

Sveze izluceni, odstajali, stari, veoma stari, ukuvani, za mrznuti, ohlaeni, zasien raznim materijama i aktivirani urin. U urinu koji je tek izlucen iz organizma pocinju da se od vijaju specificni procesi, koji vremenom jako menjaju njegova svojstva. Sveze izluceni urin koristi se odmah po izbacivanju iz or ganizma. Postoje dve vrste takvog urina: urin zdravog i bole snog coveka. Zdravom coveku preporucuje se da upotrebljava 317

0

316

taj urin radi profilakse, odrzavanja hormonalnog balansa na stabilnom nivou i s ciljem ekonomije energetskih i materijal nih resursa organizma. Bolesnom - kao univerzalan lek. Odstajati urin. Pri hlaenju urin gubi niz svojstava, sto izaziva gubitak zivotne snage, toplote, tecnokristalne strukture itd. Rezultat je da urin gubi i niz korisnih svojstava. Odstojalim se smatra urin koji je odstojao malo vise od jednog sata posle izbacivanja iz organizma. U njemu se poste peno gubi zivotna snaga. U prvom redu gubi se svetlucanje (flu orescencija) i unutrasnja struktura se menja. Ukoliko se koristi takav urin (pije, primenjuje za masazu itd.) on e prvo prema sebi ,,privlaiti"energiju organizma s ciljem obnavljanja primar nog svetiucanja i strukture. Odstojali urin moze se i treba ga prikupljati radi ukuvavanja. Veoma stari urin. Pojava mirisa amonijaka u urinu je znak rastvaranja belancevina u njemu i promene kisele pH na alkalnu. Ukoliko se na takav urin primeni stav profesora V. P. Filato va o biogenim stimulatorima, tada imamo posla sa lekovitom tecnosu.Ja ga ne preporucujem piti, jer moze izazvati opekoti ne na sluzokozi jednjaka i zeluca. V. P. lulatov polazi od stava, da sva tkiva i organi ne umi ru istovremeno. U nekim tkivima i organima, koji produzavaju da zive, iako je organizam u celini mrtav, pod uticajem krajnje nepovoljnih uslova stvaraju se neke visokoaktivne ,,materije otpora", koje su kasnije nazvane biogenim stimula torima. Zapamtite, biogeni stimulatori ne deluju na jedan organ ili funkciju, ve odmah i snazno na ceo organizam. 'U urinu koji se razlaze stvaraju se krajnje nepovoljni uslovi, pri kojima se stvaraju biogeni stimulatori. M o g u e je, da e maksimum pojave tih biogenih stimulatora u urinu bi ti od 3. do 7. dana na temperaturi 20° C . T u osobinu veoma starog urina je uocio i prakticno koristio Armstrong, navode i u svojoj knjizi Ziva voda da ,,za masazu i utrljavanje naj vise odgovara stara mokraa ili stara pomesana sa svezom". Veoma stari urin moze se primenjivati spolja kao sredstvo za jacanje i stimulisanje organizma, na racun njegove promene 318

pH sa slabokiselog na alkalni, za rastvaranje raznih taloga ki selog porelda. Ostar miris amonijaka podstice otvaranje pora na kozi i bolje prodiranje urina u covecji organizam. D o p u n ski, kao sto su pokazali rezultati istrazivanja naucnika, miris amonijaka moze stimulisati radnu sposobnost coveka. Setimo se preporuka drevnih lekara, da je slican urin (sa mirisom amo nijaka) dobro koristiti za detoksikaciju - izbacivanje toksina iz organizma, unistavanje glista, za cisenje krvnih sudova, ot klanjanje zapusenja, otkidanja trulog tkiva, a sam miris amoni jaka sluzi kao sredstvo za izbacivanje toksina. Rezultat je da se organizam cisti.

Nekoliko nacina primene veoma starog urina Za cisenje debelog creva od prljavstine i parazita. Primenji vati klistire sa jednim litrom starog urina, sa blagim miri som amonijaka. Urin treba daje odstajao najvise 2 - 3 dana na temperaturi 20° C. Urin sa jakim mirisom ne odgovara - moze izazvati opekotine na sluzokozi debelog creva. Za cisenje krvnih sudova i odstranjivanje cepova. Stavljati obloge od stare mokrae. O n a se moze koristiti za cisenje rana i drugih povrsina na telu stavljenjem obloga na obolela (povredena) mesta. Prvo treba primeniti urin sa blagim mirisom amonijaka, a zatim prema stepenu privikavanja - sa jacim mirisom. ® Za rastvaranje taloga soli takode stavljati obloge. Sto se so duze talozila, time treba primenjivati urin sa sto jacim miri som. Da se ne bi izazvale opekotine, kozu prethodno treba namazati tankim slojem maslinovog ili suncokretovog ulja.

D i u r e t i k - u r i n ukuvan do jedne cetvrtine prvobitne zapremine. U drevnom indijskom tekstu Sivambukaljpa preporucuje se korisenje ukuvanog urina. Ja sam ga nazvao diuretik povo dom njegovog ponovnog otkria posle nekoliko hiljada godi na. Diuretik se dobija na sledei nacin: u emajliranu, staldenu, 319

ali ne metalnu posudu sipati 400 grama bilo kog urina (svez, stari, decji, pomesani itd.), staviti na vatru i kuvati sve dotle, dok ne ostane 100 grama i to je diuretik. Mozete uzeti litar, dva itd. urina, ali pri ukuvavanju treba da ostane jedna cetvrti na prvobitne zapremine. Napominjem, najkvalitetniji diuretik se dobija od urina sakupljenog tokom dana, a jos bolje -- ukoli ko je to urin deteta do 5 godina starosti. Razmotrimo sada sta se desava sa urinom za vreme ukuvavanja. 0 Prema teoriji V. P. Filatova, biogeni stimulatori stvaraju se u organskoj materiji pod uticajem krajnje nepovoljnih uslova. Kuvanjem urina upravo se stvaraju takvi uslovi, usled cega se u njemu stvaraju biogeni stimulatori, pri ce mu u veim kolicinama, nego u vrlo starom urinu. Ispod jedne cetvrtine prvobitne zapremine urin se ne srne ukuvavati, jer njegova unutrasnja struktura poprima svojstva sapuna. Preporuka Armstronga da se mokraa ne srne ku vati, po m o m misljenju, nije tacna. Ukuvani urin ostaje kisela tecnost.

napolje. Kod mnogih ljudi posle prvih terapija klistiranja izla ze gliste, polipi i drugo, koje ne uznemiravaju klistiri po Yokeru, sa rusom i drugim ingreijentima. Diuretik se moze i piti, ali se pri tom mora strogo voditi racuna o ishrani. Ukoliko je covek svesno izmeni i bude jeo kase, voe (suvo voe zimi), povre (bareno zimi), med, cajeve od trava, orahe, bobove (pasulj, grasak itd.), u njegovom urinu bie minimalan sadrzaj soli. Takav urin pri ukuvavanju nema gorak ukus i sadrzi malo soli. Ukus diuretika malo podsea na przeni, boje meda, a miris je svez, prijatan i podsea na balzam (kao tamjan). On stimulise rad srca, a obzirom da ima zlatnu boju deluje na ,,tamnu" patolosku energiju i izbacuje je iz orga nizma. Diuretik zapanjuje svojim lekovitim svojstvima. Zamrznuti urin. Pored ukuvavanja, urin se moze koncentrovati i zamrzavanjem. Zamrzavanje mokrae vrsi se u komo ri za zamrzavanje u frizideru ih u zamrzivacu. U komoru za zamrzavanje (zamrzivac) stavlja se posuda sa prikupljenom mokraom i zamrzava se sve dotle, dok u njoj ne ostane pola, jedna treina ili jedna cetvrtina tecnosti, a ostatak se pretvori u led. Da se u komori (zamrzivacu) ne bi oseao miris mokrae, posuda se moze prekriti celofanom i dobro zavezati. Rezultat zamrzavanja je led. Koncentracija mokrae bie dovoljna ukoliko se zamrzne od pola do tri cetvrtine tecnosti. Led se baca, a preostali tecni deo, zasien mineralima, organ skim materijama, posebnim kristalima je koncentrovani deo mokrae. Ona se moze cuvati u frizideru duze vremena. Na nultoj temperaturi ona se moze cuvati neograniceno. Kakve su pozitivne strane zamrzavanja mokrae? Pro cesom koncentrovanja mokrae lakse je upravljati i zahteva manje rada. Gubi se miris, koji razdrazuje ljude oko vas. Za vreme zamrzavanja pod uticajem hladnoe stvaraju se bioloski aktivne materije. I sto je najvaznije - ne unistavaju se prirodne materije, koje se nalaze u mokrai, kao sto se desava za vreme ukuvavanja usled dugog kljucanja. Sve materije u zamrznutoj mokrai ostaju nepromenjene i samo se poveava njihova kon centracija. To je velika prednost, sto takvu mokrau cini veoma lekovitom. 321

Diuretik je veoma koncentrovan, ali je prirodni slani ras tvor. Zato je njegovo dejstvo nekoliko puta jace od obic nog urina. Njegova ,,sila izvlacenja" je takva, da on pri klistiranju ne cisti samo sluzokozu debelog creva, ve i citavu trbusnu duplju. Diuretik usled osmoze usisava i zadrzava u sebi sljaku (ne cistoe), vodu, sluz, parazite, ali pri tom nista ne nadrazuje, ve obrnuto, pomaze da se obnovi. Rastereuje se citav sistem za lucenje. Efekat unutrasnje i spoljasnje primene diuretika zapanjuje. Diuretik menja svoj ukus i boju. Kod obicnog coveka on je veoma gorak, a gorak ukus ima posebna svojstva da ,,otkida". To se ispoljava u tome, sto pri kontaktu diuretika, na primer, sa polipima u debelom crevu, zelucu, tumorima itd., elije tih parazitnih degeneracija odumiru i odvajaju se, a paraziti izlaze 320

0

Zamrznuta mokraa moze se primenjivati na razne nacine i u razlicite svrhe. Za smanjivanje i normalizaciju telesne tem perature ona se koristi u hladnom stanju stavljanjem obloga i pijenjem. U svim ostalim slucajevima ona se pogreva i kao ta kva primenjuje. Ne preporucuje se podgrejavati je iznad 40-50° C - pocinju da se raspadaju prirodne materije. Zamrzavanjem decje mokrae (od roenja do 10 godina), mokrae trudnica (do 3-5 meseci trudnoe, pa i vise) i jednostavno zdravih ljudi, mogu se pripremati ,,lekoviti hormonalni kokteli". S t o j e dete mlade, manje meseci trudnoejace je izrazen efekat podmlaivanja na organizam starijeg coveka. Ohlaeni urin. Ako se sveze izlucen urin drzi na hladnom ( - 3 , - 4 " C) i tamnom mestu, tada se u njemu pod uticajem nepovoljnih uslova, takode, stvaraju bioloski aktivne materije. Prema tome, to je trea varijanta dobijanja bioloski aktivnih materija iz urina, ali je najbolja od njih - ukuvavanje urina. Urin zasien raznim materijama. Iz drevnih izvora (Sivambukaljpa, Ajurveda, Czud-si) do nas su doprli podaci o tome, da se kvalitet urina moze znatno poboljsati dodavanjem raznih materija u njega. Rezultat toga je da se mogu pojacavati neka od svojstava urina i samim tim efikasnije elovati na jednu ili drugu funkciju organizma. Na primer, ukuvavanje urina sa parcetom dragocenog metala dopunski ga zasiuje atomima zlata, srebra itd., sto pojacava njegova specificna svojstva. Na primer, ,,zlatni pesak leci oboljenja bubrega i enurezu (zadrsku mokra e)". Nacin primene urina oplemenjenog zlatom je sledei: pri ukuvavanju urina u njega staviti neki zlatni predmet. Takav urin primenjuje se u vidu obloga kod bubreznih oboljenja. Dodavanjem u urin razlicitih trava i njihovih smesa o m o guava da se dopunski povea sastav mikroelemenata u diuretiku, sto odgovara za zasiivanje organizma mikroelementima. Na primer, pri ukuvavanju urina u posudu sa urinom stavite dve kafene kasicice suvog morskog kupusa. Takav urin koristi se u vidu obloga za ,,pothranjivanje" organizma mineralima. Urin se moze dodati i u vou za kupku radi podmladivanja organizma. 322

Kada se urin pomesa sa medom ili seerom, menja se nje gov ukus i neupuen covek, upotrebljavajui takav urin, misli da pije ,,originalni", prijatan po ukusu caj od trava.Takav ,,caj" od mokrae moze se koristiti za stimulisanje fizicke i umne rad ne sposobnosti, kao i za privikavanje na urin kada se pocinje piti, za lecenje dece itd. Aktivirani urin. Propustajui urin kroz magnetotron, mi ga samim tim punimo energijom, usled cega on postaje aktiv niji. Ukoliko bilo koji urin dovedemo do kljucanja, on tada me nja svoju unutrasnju strukturu, da bi kroz sebe propustio Veliki tok toplotne energije. Da bi se ta struktura zadrzala, a zatim njena poveana energija iskoristila za jacanje organizma, urin treba, posle dovoenja u stanje kljucanja, naglo ohladiti (na pri mer, ispod protocne vode). Rezultat takvog naglog hlaenja je da se stecena super struktura ,,zamrzava" i mozete je posle toga koristiti.Takav urin treba primeniti odmah posle hlaenja (do temperature oko 36-37° C), inace e se struktura brzo raspasti. Lekovitost aktiviranog urina je nekoliko puta jaca i, za razliku od namagnetisanog, moze se stalno primenjivati. Namagnetisani urin najbolje je koristiti za spoljasnju upo trebu, za kupke, s ciljem poveanja opste energije organizma.To posebno dobro odgovara u slucajevima kada su ljudi nepokret ni, dehidriram - on izjednacava opiti potencijal organizma. Naglo ohlaen svez urin koristi se za redovno pijenje i stavljanje obloga kod razlicitih oboljenja i poremeaja u organizmu. Mogu se kombinovati razne vrste urina, sto poveava dej stvo takvog urina na organizam. Na primer, ukuvali ste urin do jedne cetvrtine prvobitne zapremine, naglo ohladili, odmah propustili kroz magnetotron, natopili njime pamucnu tkaninu i stavili oblogu. Takav urin mozete naliti u termos, u kome ta kav urin duze vremena zadrzava super strukturu, i koristiti ga po potrebi za obloge.

323

Urin novoroenceta, decji, muski i zenski, trudnicu, lju di zrelog dobu, staracki urin. Urin novoroenceta. Reakciju urina novoroencadi u pr vim danima zivota je jako kisela. Vei deo azota, koji se izlucu je s urinom, izlucuje se u vidu mokraevine. Pored toga, mokraa novoroencadi zasiena je informaci jama zivotnih procesa koji se brzo odvijaju.Te osobine mokra e novoroencadi dobro je iskoristiti za sprecavanje procesa trulenja i vrenja, kada je unutrasnja sredina organizma prete zno alkama i organizam ziv trune. Staracki miris je spoljasnji simptom tog trulenja. Osobama sa takvim mirisom tela prepo rucuje se da piju mokrau novoroencadi, a osobe koje boluju od isbakterioze debelog creva i drugih poremeaja da se klistiraju tom mokraom. Urin novoroenceta odlicno pomaze kod gnojnih rana, koje dugo ne zarastaju, gangrene i drugih slicnih oboljenja. Zahvaljujui tome, sto ta mokraa sadrzi mnogo mokraevine (uree), ona se moze koristiti kao prirodni diuretik za odstranji vanje viska tecnosti iz organizma, za smanjenje pritiska cerebro-spinalne tecnosti, unutrasnjeg lobanjskog i ocnog pritiska, za lecenje bubrega (posebno ako su prisutne razne infekcije); za pojacanje probavnih procesa, sprecavanje raznih infektivnih oboljenja; rastvaranje tromba u krvi, sprecavanje i smanjivanje zgrusnjavanja krvi, a moze se primenjivati i u onkologiji (piti i stavljati obloge). Decji urin. Njegovo glavno preimustvo (urin eteta o jednog meseca do 12-13 godina) je zasienost imunim telima i programom razvoja. Sistem imuniteta ima centralne i periferne organe. U cen tralne organe spadaju kostana srz i viljuskasta zlezda (timus), a u periferne - slezina, limfni cvorovi i limfno tkivo zeluacnocrevnog trakta. U starosti se masa timusa smanjuje za 90%, a slezine - za 50%), sto ukazuje na prelazak organizma sa materijalno-imune zastite na zastitu spoljasnjih manifestacija - energetsku. Kod odraslog coveka funkcija imuniteta u kostanoj srzi i limfnim 324

cvorovima postepeno slabi zbog zagaenosti organizma. Da bi zastita spoljasnjih manifestacija bila kvalitetna, potrebno je voditi aktivan nacin zivota, kontrolisati svakidasnju svest i ne dozvoliti stresove. To retko ko radi, pa je zato kod retkih ljudi organizam dobro zastien o raznih infekcija i virusa. Covek koji zeli da se izlei od infektivnih, virusnih i tumor skih oboljenja, uporedo sa pijenjem decjeg urina, radi podizanja imuniteta, treba da cisti vlastiti organizam na elijskom nivou, koristei gladovanje na urinu, ovladavanje svojim oseanjima, umom, da se pravilno hrani i da vodi aktivni nacin zivota. Kao dopunsko sredstvo za poveanje imuniteta moze se koristiti svez decji urina za obloge i masaze (utrljavanje). Muski i zenski urin imaju svoje karakteristicne osobine ko je, u prvom redu, zavise od kolicine hormona, kao i od njene ,,namagnetisanosti" muskim ili zenskim komponentama. Zato se i preporucuje da se kao ,,urinski donor" koristi covek istog pola. U redim slucajevima i za krae vreme moze se koristiti i urin coveka suprotnog pola. Decji urin (eteta od jedne do deset godina starosti) zbog malog sadrzaja hormona, koji su odgovorni za razliku polova, mogu koristiti osobe suprotnog pola, ali ne duze o 1-3 meseca. Sto je dete mlae - duze se uzimas urin i obrnuto, sto je starije - krae. Urin trudnica je posebno koristan i svojevrstan. Na sastav urina i njegova svojstva uticu: rad majcinog organizma, funkcionisanje materice kao organa za raanje dece, placente i orga nizma eteta.Takvog unikatnog izbora materija i ,,zapisanih" funkcija nige nema. Ruski Lekar A. A. Zamkov dvadesetih godina proslog sto ljea na bazi mokrae trudnica (trudnoa do 1,5-2 meseca) napravio je unikatni preparat - gravidan. U vezi s tim cak je stvoren drzavni Naucno-istrazivacki institut ( N i l ) za urogravidanoterapiju, na cijem je celu bio A. A. Zamkov. Evo kako sam Zamkov opisuje (1929. god.) dobijanje gravidana: ,,... koristio sam mokrau zdrave trudnice. S tim ciljem kod nje sam prethodno proverio sve dostupne reakcije na tuber kulozu i sifilis, koje su bile negativne. Posle nekih manipulacija 325

sa mokraom: filtriranja,zgusnjavanja,hlaenja i drugih dobio sam aktivnu tecnost, koja je na misiima imala odreenu jacu reakciju na prisustvo hormona prednjeg dela hipofize.Tu tec nost smo sterilisali,zapakovali u ampule i nazvali ,,gravian". Za proizvodnju gravidana uzima se jutarnja mokraa trud nica, proverava se da ne sadrzi uzrocnike raznih oboljenja, a zatim filtrira. Zgusnjavanje i hlaenje urina moze se uraditi i ukuvavanjem urina do jedne cetvrtine prvobitne zapremine. To omoguava da se dobije manja zapremina sa veom kon centracijom i nju treba ohladiti, a zatim izdvojiti talog zuci. Rezultat ukuvavanja je da se dobija sterilizovana tecnost, koja se moze sipati u hermetiki zatvorene bocice. Te bocice drzati 5 dana na temperaturi 37° C. Ukoliko je tecnost zamuena, nju baciti i koristiti drugu.Tako se u domaim uslovima moze pripremiti gravian, tj. takav isti diuretik, ali od trudnica, i ko ristiti ga za lecenje. Prema podacima A. A. Zamkova i drugih, kod primene gravidana desava se sleee: Pv javlja se bodro raspolozenje, obnavlja ili poboljsava san, jacaju misii i poveava radna sposobnost, poveava otpor nost na uticaj niskih temperatura; Pv Pv odstranjuje se polna nemo kod muskaraca, f riginost kod zena, krvarenja iz materice i visegodisnja neplodnost; prestaju ili slabije ispoljavaju simptomi starosti: slabost, poremeaj U govoru, oticanje donjih ekstremiteta, teze promene u srcu, hemoroidi, slabljenje pamenja, akutni i predakutni poliartritisi, gubitak snage, psihicki poreme aji, pogorsanje kvaliteta koze, polna slabost, slderoza (u poslednjem slucaju pozitivni rezultati uocavaju se prema sleeim simptomima: prestanak ili smanjenje gorusice, isfunkcije creva, astme, emfizema plua, poremeaja via, kao i poboljsanje rada srca, pamenja, raspolozenja); uspesno lecenje amenoreje, ismenoreje, menoragije, pore meaja menstrualnog ciklusa, klimakterinih poremeaja;

P* ubrzano zarastanje rana. naglo poboljsanje toka gnojnih i drugih infekcija,poboljsanje rezultata hirurskih intervenci ja, izlecenje pegavog tifusa i akutnih mastoiditisa; Pv Pv poboljsanje rezultata lecenja cerebralne arterioskleroze, si zofrenije i ranog staijuma epilepsije; otklanjanje ili slabljenje neuroza sa nizom posledica, uslovljenih alkoholizmom i morfinizmom, otklanjanje ili sma njenje zelje za alkoholom ili narkoticima; kod starackih hipertrofija prostate uspelo se da oboleli izbegnu operaciju;

Pv

Pv kod raka jednjaka poboljsanje licnog oseanja i prolaska hrane, ublazavanje ili otklanjanje bolova bez primene nar koti ka; Pv sprecavanje kapsuliranja zloudnih tumora (nije navedeno kojih) pri eksperimentima na zivotinjama, smanjenje brzi ne rasta tumora i produzenje zivota zivotinja sa kapsuliranim tumorima; kod dojencadi, obolele od rahitisa - poveanje otpornosti na infekciju, ubrzano zarastanje oziljaka, mladeza, probija nje zuba kroz desni, poveanje tonusa i ubrzanje psihickog razvoja, otklanjanje fizickog i psihickog umora eteta u kasnijem uzrastu; manji broj slucajeva izlecenja koti dijabetesa, anurije sa osteenjem hipofize,bronzane bolesti s poremeajem funk cije nadbubreznih zlezda i drugo.

Pv

Pv

Pv 326

Urin ljudi zrelog doba, posebno od 18 do 30 godina, izba lansiran je po energiji i hormonalnom sastavu. Njega je pozelj no koristiti za korekciju funkcija covecjeg organizma u uzrastu od 40 godina i starijem. Za lecenje oboljenja primenjivati sa mo vlastiti urin (setite se lecenja nozoima). Ukoliko ste se odlucili da koristite minskog onora za stimulaciju vlastitog organizma, tada birajte mladog, zdravog coveka istog pola i 327

vama slicne konstitucije. Upoznajte se sa njegovim nacinom zivota, navikama i ishranom. Osetite njegovo raspolozenje pre ma vama. Upoznajte ga sa situacijom. Staracki urin (zbog toga, sto covek u tom uzrastu zivi kao bespolno bie, sa smanjenim imunitetom, razbalansiranim hormonalnim funkcijama itd.) najbolje odgovara ljudima tog uz rasta za lecenje vlastitih oboljenja i poremeaja. Drugi ljudi ga mogu koristiti samo u slucaju kada treba hitno aktivirati lucenje mokrae i slicno. Uticaj ishrane i emocionalnog stanja na kvalitet urina. Is hrana kod urinoterapije ima veliki znacaj. Autor je za mnoge finese ishrane saznao zahvaljujui tome sto redovno upotrebljava vlastiti urin. Nas urin je odlican indikator pojedenih produkata. Urin je najbolji posie uzimanja prirodnih produkata: povra,voa, kasa, oraha, meda, cajeva od trava. U ishrani se mogu jos upotrebljavati u manjim kolicinama, pod uslovom pravilne kombinacije, meso, jaja, mleko, krompir, mlad kravlji sir. Od ra finiranih, zasoljenih, neprirodnih produkata i mesovite ishrane dobija se los urin. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju produkti koji su bogati belancevinama, one se razlazu na mokraevinu i veu kolicinu azotnih materija, koje se dalje razlazu do a m o nijaka, koji urinu daje specifican miris. Zato je dijeta jedan od veoma vaznih faktora, koji odreuju ukus i miris urina. Na osnovu vlastitog urina odmah ete shvatiti kakvim produktima treba da se hranite i kako da ih pravilno upotrebljavate. Bez te povratne veze beskorisno je pricati coveku o pravilnoj ishrani. Dobar urin je kada se covek 2 - 3 dana uzastopce hrani hlebom od proldijalog zrna bez ikakvih primesa (zacina) i povr em i voem (ova preporuka se odnosi na toplo godisnje doba, a ne na zimu). Lekovite mogunosti takvog urina znatno se poveavaju, a on se moze koristiti i za lecenje drugih ljudi. U k o liko takav urin pomesate sa medom, tesko da e iko primetiti da je to urin, a ne caj od trava. Unikatni urin stvara se za vreme gladovanja. U to vreme organizam prelazi na unutrasnju (endogenu) ishranu, kori stei masno tkivo, belancevine u organizmu, a po stepcnu

328

produzavanja gladovanja - prelazi na sintetiziranje a m i n o k i selina iz ketonskih tela, azota i ugljen-ioksia. Z b o g toga, sto se pri tom dolazi do jakog odvajanja necistoa i urin se zasiuje njima, pa pijenjem tog urina (samo dnevnog, eli micno dnevnog) jos vise se podstice to odvajanje necistoa i na taj nacin lee skrivena zarista infekcija shodno homeopat skom principu - slicno deluje na slicno. I sto gladovanje d u ze traje, time se organizam bolje oslobaa od taloga necisto a (sljake) koji se nalaze eluboko u organizmu, skoro do k o stanog tkiva. A u t o r je, zahvaljujui samo tom efektu, kada je imao cetrdeset godina zivota postigao gipkost tela, kao kod pravog jogiste. Takav urin je po ukusu sve ljui, ostriji i sve bolje rastvara, leci i isteruje raznu patologiju. Pri tome se on toliko zasiuje sljakom, solima itd. sto se izbacuje kroz anus, pa uz to ujedno cisti i debelo crevo prirodnim putem. M e u tim, kada se zavrsi dubinsko cisenje organizma (priblizno za 2 0 - 3 0 dana gladovanja, pod uslovom da ste dotle ocistili debelo crevo i jetru) urin poprima normalne osobine uku sa. Z a t o se prema ukusu urina m o z e tacno odrediti vreme zavrsetka gladovanja. Taj pokazatelj je strogo individualan. Utkaj urinu na emocije. A4isli, emocije i raspolozenje ispo ljavaju ogroman uticaj na spoljasnje manifestacije zivota. Na kvantnom nivou od svake misli stvaraju se kvantne fluktuacije, ciji je rezultat stvaranje fizickih materija. Na primer, strah iza ziva lucenje adrenalina, radost izaziva stvaranje enorfina. Sve te materije razlicito uticu na fiziologiju organizma. Naravno, te materije ospevaju u urin, koji od njih moze postati otrovan ili lekovit. Praksa pokazuje, da se od prezivljavanja, gneva i dru gih negativnih emocija stvaraju stetne materije. Urin zasien takvim materijama pri ponovnom unosenju u organizam moze izazvati trovanje. Radosno raspolozenje zasiuje urin prijatnim materijama, koje pri ponovnom unosenju u organizam eluju kao balzam za telo. Kada svoju svest usmerite na izlecenje, samim tim u sebi mozete proizvesti vlastite lekove za lecenje. Razne volj ne orijentacije, lekovite motivacije Sitina ( G . N. Siriti. Ziva stvaralacka sila. Pomozi sam sebi, Moskva, 1990) i slicno p o 329

moi e vam u tome, a urin e pojacati to blagotvorno d e j stvo. O t u d a proisticu i upozorenja: posle nervnih stresova, tuge, mrznje, uvreda itd. ne srne se piti urin. Treba da proe 1--2 dana o tih dogaaja.

urin radikalno se resavaju svi ti problemi, cime se i objasnjava dobar efekat urina kod lecenja cira na zelucu i vanaestopalacnom crevu. Urin treba da bude malo slan, zbog cega za vreme lecenja iz ishrane treba iskljuciti kuhinjsku so, vise jesti povre, kase i piti sveze iscedene sokove. Delimicno razreden urin iz zeluca dospeva u dvanaestopalacno crevo i dalje ti tanko crevo. Usled osmoze on prouzava da ispusta vodu u supljinu creva i samim tim cisti dvanaestopalacno crevo. To se ispoljava kroz poboljsanje apetita i normali zaciju telesne tezine. Urin podstice normalizaciju mikrorlore i samim tim utice na lecenje upornih disbakerioza i oboljenja uzrokovanih time. Urin ne dospeva dalje od tankog creva, izuzev u slucajevi ma kada se koristi u veim kolicinama. Tada on prolazi kroz ceo zeludacno-crevni trakt, izazivajui proliv (kao slani purga tiv) i cisti. Meutim, to se uocava samo prvih 1-3 nedelje, a p o sle toga urin se asimiluje i efekat proterivanja je manje izrazen ili potpuno nestaje. Stolica postaje prirodna. U tankom crevu urin se jako razreuje vodom, po svom osmoznom pritisku izjednacava se sa meutkivnom tecnosu i pocinje da se asimiluje. Pri tom treba znati, da se materije i lekovi koji su stetni za organizam zadrzavaju na zidovima creva (jer tanko crevo ima i funkciju lucenja) i izbacuju kroz anus. 'Time se objasnjava efekat cisenja urina pri njegovom ponovnom unosenju u organizam, iz mutne on se pretvara u bi stru tecnost, koja se ponovo izbacuje iz organizma, ali vise nije zasiena stetnim materijama, ve se izbacuje kao suvisna voda. Stetne materije izbacuju se kroz creva. Asimilujui se u zidove tankog creva urin dospeva u krv. I tu se pocinju ispoljavati pozi tivna i lekovita svojstva materija, koje su se asimilovale zajedno s urinom. Napominjem, da se urin unesen u organizam ujutro nataste, asimiluje skoro nepromenjen, dok se urin unesen t o kom dana menja usled dejstva probavnih fermenata. Dospevsi u krv, urin je razblazuje i cini tenijom, a po sto sva krv iz zeluacno-crevnog trakta dospeva ti jetru, to se prvo povoljno dejstvo ispoljava upravo na nju. Jetra se ci sti, normalizuju se njene funkcije i zuc postaje manje lcpljiva. 331

URINOTERAPIJA U PRAKSI

Put urina kroz covecji organizam pri oralnoj upotrebi Dospevajui u usnu duplju urin je ezinHkuje (radi toga mora da ima kiselu reakciju), Sprecava trulczne procese i lei krajnike. Ukoliko se s njim duze ispira usna duplja i grlo (oko 5 minuta), on jaca sluzokozu usta, sprecava karijes zuba i ezinfekuje krajnike. Ukoliko ispiranje traje 30 minuta, urin jaca emajl na zubima, jer mikroelementi iz urina prelaze ti zube. Takvu terapiju je najbolje primenjivati uvece pred spavanje. Mnogi ljudi, koji se ozbiljno bave urinoterapijom, koriste urin umesto zubne paste. On ne narazuje sluzokozu usta, jaca zube i dezinlikuje usnu duplju (zubna pasta ili prasak suse i nadrazuju). Ispiranje usta urinom leci koren zuba. Usled efekta ,,isisa vanja" iz korena zuba izlazi gnoj i druga infekcija, a u njega dospevaju mineralne materije - pothranjivanje korena, ciji je rezultat jacanje zuba. Kroz jednjak urin dospeva u zeludac, pri cemu cisti i jaca sluzokozu jednjaka. Urin se u zelucu dugo ne zadrzava. Usled rastvarajuih i isisavajuih svojstava on cisti zeludac od patolo ske sluzi, a to podstice i gorki ukus, koji se sadrzi u urinu. Usled rosmoze urin ispusta tecnost i samim tim ispira sekretorne eli je zeluca i podstice njihovo bolje funkcionisanje. Obzirom da se u urinu sadrze fermenti, hormoni i protivupalnc materije, on podstice lecenje i jacanje sluzokoze. Kisela svojstva urina sprecavaju gnojne procese u zelucu,jer je cir na zelucu csturktivni (raspadajui) proces, izazvan trulenjem. Ukoliko se pije 330

Razredi van je zuci uzrokuje da se cvrsti konglomerati, ugrusci, stvoreni u njoj,postepeno rastvaraju i resorbuju. Ukoliko u zuc noj kesi postoji kamenje, ono se pod dejstvom vlastitih nozoda postepeno razbija i rastvara. To je jedan od uzroka uspesnog lecenja zutice i kamena u zuci vlastitim urinom. Prosavsi kroz jetru, sastavni delovi urina raznose se krvlju po elom organizmu, ispoljavajui na organizam sledee pozi tivno dejstvo: efekat interferencije na patogena zarista; regulisanje hormona usied povratne veze sa zlezdama unutrasnje sekrecije; prisustvo rastvarajuih faktora (ferment urokinaza i drugo) koji podsticu rastvaranje tromba u krvi i ateroskleroticnih naslaga na zidovima krvnih sudova; mokraevina kao pri rodni diuretik odstranjuje vodu, koja izaziva otoke; javljajui se kao jedan od faktora koji deluje protiv raka, urin blagovremeno unistava mikro-zarista tumora i pospesuje njihovu profilaksu; stimulise rad srca, bubrega i ispoljava najrazlicitije dejstvo na organizam, odrzavajui ga u zdravom stanju. Kada proe kroz sva tkiva naseg organizma i ostavi nepo trebno u supljini creva, ispere creva, ocisti ih i stimulise urin, kao cista i suvisna tecnost, dospeva u bubrege, cisti ih i leci bubrezno tkivo. Posle toga, kao strukturirana voda, zasiena informacijama o nasem organizmu, urin se izbacuje napolje. Ukoliko u covecjem organizmu postoji upala, izazvana b o lesu nekog od organa, tkiva, urin je sprecava svojim kiselim svojstvima,a prisustvom belancevinastih tela podstice obnavlja nje osteenog tkiva ili organa. Upravo na taj efekat ukazivao je Armstrong, govorei, da nijedno lecenje ne podstice obnavlja nje osteenih organa, osim urinoterapije. Ukoliko budete pili urin dece, uz navedeno dodajte jos efe kat imuniteta i podmladivanja. Put urina kroz covecji organizam pri klistiranju Posto pri oralnom unosenju urina uglavnom delujemo na gornje delove zeludacno-crevnog trakta, tada pri klistiranju de-

lujemo na debelo crevo, ne dirajui tanko crevo. Pijenje i klistira nje daju mogunost da se deluje na ceo zeludacno-crevni trakt. Urin i njegove vrste (ukuvani do polovine-cetvrtine prvo bitne zapremine, decji, aktivirani hladnoom, zasien mikroelementima itd.) su najbolje sredstvo za klistiranje. Prvo, on odgovara glavnom kriterijumu -- bezbednosti, iskljucena je m o gunost predoziranja. Drugo, on dezinfikuje supljinu debelog creva, ne izaziva razdrazujue efekte na zidovima creva. Tree, prirodno normalizuje pH sredinu, unistava se patogena mikroflora debelog creva, ne povreujui normalnu. Cetvrto, usled osmoze on supljinu creva ubacuje vodu, cistei zidove debelog creva. Peto, svojim protivupalnim svojstvima urin odlicno o b navlja sluzokozu, osteenu od kob tisa i drugih oboljenja. Sesto, izbacuje radikalno, ali blago sve parazite, koji zive u debelom crevu. Sedmo, kada se rastereti debelo crevo i normalizuje nje gova funkcija, poboljsava se energija organizma, imuna zastita i kvalitet zivota.

Put urina kroz covecji organizam pri ukopavanju u nos Ispiranje nosne duplje usmrkavanjem urina kroz nos i ispljuvavanjem kroz ustaje veoma jako lekovito sredstvo. U no snoj supljini nalazi se obilje nervnih zavrsetaka, koji obezbeduju refleksnu vezu sluzokoze nosa sa svim organima. Nadrazaj radnih delova sluzokoze nosa ispoljava uticaj kako na funkcije pojedinih organa i sistema, tako i na ceo organizam. Kako ispirati nosnu duplju (savet citaoca). ,,Sada ispiram nosnu duplju urinom (odlicno pomaze kod kijaviee). Hou da razmenim svoja iskustva u ispiranju nosne duplje kod male de ce. U decju posudu za nuzdu (nosu) sakupiti decju mokrau i sa njom prvo isprati jednu nozdrvu deteta, vodei racuna da dete ne guta mokrau, zbog cega odmah pritisnuti jezik deteta i malo mu isprati grlo. Sva sluz izlazi napolje (isto uraditi i sa drugom nozdrvom). Da bi sto bolje isprali maksilarne sinuse, pre ispiranja nosa, treba nagnuti glavu deteta u stranu i ispra ti. Efekat ete sami videti. Mi smo se tako lecili od bronhiti sa, svi su se cudili, kako smo za nedelju dana uspevali da se 333

332

izlecimo. Da bi sluz izlazila iz grudi eteta, pre nego se nos is pere urinom treba kasicicom pritisnuti na koren jezika eteta, dete e podrignuti sluz, a mokraa e ga izbaciti. Svekrva je na taj nacin izlecila svekra od bronhijalne astme. On je o roenja pobolevao od bronhitisa, a kada je imao dve godine otkazalo mu je jedno pluno krilo. Svekrva kaze, kada mu je prvi put pocela da cisti nosnu duplju, da su ispadali crnozeleni ugrusci. O n a to tada nije radila sa urinom, ve sa rastvorom soli i sode bikarbona. Tada nije znala za urinoterapiju. To je bilo pre 18 godina. O urinoterapiji joj je rekla medicinska sestra". Reccptori mirisa, koji se nalaze unosnoj duplji, tesno su povezani sa hipotalamusom, koji zajedno sa hipofizom kontrolise rad veine zlezda unutrasnje sekrecije. Kada uvlacimo urin u nosnu duplju, sa svim materijama koje se sadrze u njemu, te materije nadrazuju elije mirisa i sluzokozu nosa.To deluje na hipofizu. Osim toga, materije koje se nalaze u urinu sposob ne su da prodiru u mozak kroz resetkastu kost i ispoljavaju svoje direktno dejstvo na mozak. To dejstvo rasprostire se na ceo organizam po lancu: hipotalamus - hipofiza - endokrine elije - zlezde - elije organizma. Tako se ostvaruje udvojena povratna sprega, koja preko urina podstice izjednacavanje i ko ordinaciju funkcija organizma, njegove unutrasnje sredine, to jest izlecenje i ozdravljenje organizma.

Od kojeg uzrasta se moze primenjivati urinoterapija i kome najvise pomaze? Svaki covek ,,pojacano praktikuje" uri noterapiju u prvih 9 meseci svog zivota. Prema tome, ta praksa se moze obnoviti u svakom uzrastu. Nemojte zauzimati cvrst stav da morate piti mokrau, primenjujte je na kozi - stavljaj te obloge, kupke sa njom, mazite kozu sa njom, utrljavajte je i masirajte se sa njom. Ko moze i zeli daje pije dovoljno je daje pije samo jednom dnevno i to ujutro po 50-100 grama. Urinoterapija (preko koze) najbolje pomaze ljudima kod kojih je oslabila energija organizma, a unutrasnja sredina orga nizma podvrgnuta truleznim procesima. To se posebno cesto desava u starijem i starackom dobu. Zato i pijenje urina u tim slucajevima daje veoma zadivljujue rezultate.

Nacini korisenja

urina

klistitanjem

Put urinu kroz covecji organizam pri unosenju preko koze Pri nanosenju na kozu urin se upija u nju i bez promene strukture dospeva u organizam. To je najprirodniji put unose nja urina u organizam i uz to daje najbolje rezultate. Ruski lekari A. A. Zamkov i F. S. Hanenja preporucivah su da gravian i sterilisani urin unose pod kozu. Poznavajui veli ku upijajuu sposobnost koze, u organizam se mogu, obicnim utrljavanjem urina, unositi ,,konjske doze" urina, koje su mnogo puta vee od doza unesenih spricom (obicno od 2 do 3 cm ).

1

Cisenje debelog creva. Terapije ldistiranja najbolje je po ceti sa vlastitim urinom, pogrevajui ga pre upotrebe, a stari urin prokuvati i ohladiti do temperature 37° C. S obzirom na efikasnost slicnih ldistiranja doza je mala - od 500 do 1000 grama urina za jednu terapiju. Dalje, posle 10-15 terapija, koje se rade svakog drugog dana (posle praznjenja creva), pozeljno je uraditi isto toliko klistira sa ukuvanim urinom. U zavisnosti od toga kako podnosite ukuvani urin klistiri se mogu uraditi sa urinom ukuvanim do jedne polovine ili cetvrtine. Dozu p o stepeno poveavati od 50 do 500 grama, dodajui svake sledee terapije po 50-100 gram. Kada dostignete o 500 grama, poc nite postepeno da smanjujete dozu. Posle jedne zavrsene kure klistiranje treba primenjivati u zavisnosti od licnog oseanja. Urin se moze, pre upotrebe, zasititi solima i mikroelementima, na primer, iz morskog kupusa. Radi toga se pri ukuvavanju u urin sipa jedna supena kasika suvog morskog kupusa ili se dodaje caj od trava (sto je raznovrsnija smesa trava, tim bolje). Takav urin bolje se odrzava i ima drugi miris. Specificna ispiranja za zene. Urin efikasno utice na zensku pohiti sferu. Razna spricanja i orosavanja vagine urinom, kao i 335

334

tamponi natopljeni urinom pomazu da se obnovi sluzokoza i da se izlece mnoga zenska oboljenja. Radi toga treba redovno ispirati polne organe svezim ili ukuvanim urinom pomou gu mene kruske (irigatora)- Dalje tu terapiju treba primenjivati s ciljem profilakse.

Za energetsku stimulaciju odgovara urin koji je aktiviran magnetnim poljem i ukuvani urin do jedne cetvrtine prvobitne zapremine. Ukuvani urin moze se dopunski aktivirati magnet nim poljem. Ztf namensko dejstvo na obolele organe koristi se masaza pojedinih delova tela, kao i stavljanje obloga sa urinom. Nacin ovakvog dejstva je vrlo jednostavan. Natopiti vune nu tkaninu u ukuvanom urinu, staviti na kozu, odozgo prekriti celofanom ili musemom i pricvrstiti elasticnim zavojem. Da bi se koza privikla i da ne bi doslo do jakih povratnih reakcija organizma, drzite oblogu jedan sat. Vreme postepeno produzavajte i ostavite oblogu preko noi. Ujutro isperite kozu toplom vodom, i tako do sledee noi. Dopunska preporuka: za namensku stimulaciju oslablje nih i bolesnih organa dobro je mazati (masirati) kozu ili stavlja ti obloge uzimajui u obzir vreme maksimalne aktivnosti tih organa, lunarni ciklus i godisnje doba. Za obloge isprobajte razne vrste urina i zadrzite se na onom koji vam najbolje odgovara. Veoma su dobre obloge za noge sa raznim vrstama urina. Natopiti u urinu vunene ili pamucne carape i navui ih na n o ge. Preko toga navui najlonsku kesu i zatim jos jedne carape. Drzati jedan sat i postepeno produzavati vreme drzanja, a za tim drzati preko noi. U kozmeticke svrhe najbolje je koristiti svez, aktivirani (hladnoa, magnetno polje) ili ukuvani urin. Namazite lice, ru ke i vrat urinom. Kada se osusi ponovite terapiju jos nekoliko puta i saperite toplom vodom bez sapuna (poslednje ispiranje sa hladnom vodom). Mozete masirati te delove tela urinom, a zatim ih saprati. Korisno je pratiti koliko vasa koza upija urina (20-30 grama je potpuno dovoljno). Rezultat takve terapije je da e vam koza lica i ruku veoma lepo izgledati. Za rast kose najbolje odgovara stari, decji i aktivirani urin. Te vrste urina mogu se utrljavati u koren kose ili stavljati obloge. 337

Nacini unosenja urina u organizam preko koze Cisenje organizma preko koze. U tu svrhu odgovaraju ma saze ili trljanje (masiranje) tela urinom ukuvanim do jedne ce tvrtine prvobitne zapremine. Pojava ospi na kozi ukazuje daje proces cisenja poceo i da necistoe izlaze kroz kozu. Produzi te da se masirate ili mazete telo dok se koza potpuno ne ocisti. Ukoliko ima mnogo ospi, tada sacekajte 1-2 dana (moze se i gladovati) i produzite sa masazom. Uporedo s tim cisenjem primenjujte klistire i terapije sa parom, da bi olaksali i ubrzali proces cisenja. Lecenje, energetska stimulacija i ,,pothranjivanje" organi zma mikroelementima. U tu svrhu dobre su masaze, mazanja, kao i kupke sa dodavanjem urina u vodu. Trajanje terapije je od 15 minuta do 2 i vise sati. Obloge na stopala nogu odlicno stimulisu opstu energiju organizma. Za lekovite svrhe bolje odgovara urin aktiviran hladno om, decji i stari urin (ali koji nije odstojao vise od 2 - 3 dana). Za resorpciju soli dobar je stari urin i urin ukuvan do jedne cetvrtine prvobitne zapremine. Njegov ostar miris (usled stvara nja amonijaka) siri pore na kozi, a poveana kolicina soli, usled osmoze, podstice izbacivanje taloga iz organizma. Ukoliko se posle primene takvog urina, obrnuto, pojave komplikacije, tada probajte urin koji je samo prokljucao. Ukoliko i to bude izazi valo komplikacije, koje ne podseaju na reakciju cisenja, tada prekinite sa terapijom, jer se desava ,,prebacivanje" soli iz urina na obolelo mesto po istom zakonu osmoze. U tom slucaju pri menjujte druge terapije cisenja (sa sokom, gladovanje itd.).

336

Kako mazati telo urinom. Pri mazanju rukama treba blago prelaziti preko koze, kao daje milujete. Dalje se moze pojaca ti pritisak do pojave blagog bola, a zatim preci na milovanje. Ukoliko se za vreme gladovanja na vodi i urinu ne primenju je mazanje (masiranje) urinom, nee se uvek postii pozitivan efekat gladovanja zbog velikog optereenja srca. Ali, ukoliko mazete telo urinom, optereenje se u znatnoj meri otklanja i gladovanje prolazi mnogo lakse. To je ispitao Armstrong, a isto potvruje i autor ove knjige. Armstrong napominje, kada se te lo maze mokraom, poboljsava se krvotok i normalizuje puis, znatno je manji gubitak snage i mozete ocekivati uspeh. Posebne preporuke, kojih se treba pridrzavati pri unosenju urina u organizam preko koze. U organizam je najbolje unositi materije, koje se nalaze u urinu, u prvoj i treoj fazi lunarnog ciklusa. U drugoj i cetvrtoj fazi lunarnog ciklusa organizam ra di na izbacivanju necistoa, pa zato u tim fazama koristite urin za cisenje koze. Posle masaze i drugih terapija na kozi urin saperite cim se koza osusi (posle 2- 5 minuta), toplom, a zatim prohladnom vodom i obrisite peskirom. Kod tezih oboljenja treba raditi masazu ili samomasazu po 2 - 6 puta dnevno u trajanju od 15 minuta do 2 sata.Tada e lekoviti efekat biti jako izrazen.

Obnavljanje sluha i profilaksa oboljenja usiju. U kapavati razne vrste urina u usi po 5-10 kapi nekoliko puta dnevno. Mozete isprobati sve vrste urina i odabrati koja vam najbolje odgovara. Ukapavanje urina u oci. Ta terapija omoguava da se ciste i lece oci. Radi toga treba pomou pipete u svako oko ukapavati po 3-5 i vise kapi. Radi profilakse terapiju ponavljati jednom dnevno, a u tezim slucajevima - sto je mogue cese, do potpu nog izlecenja. Ukapavanje iz pipete moze se zameniti obicnim ispiranje ociju urinom ujutro.

Nacini oralne upotrebe urina Pre nego pristupite oralnoj upotrebi urina upoznajte se sa osnovnim pravilima: koristiti srednju porciju (mlaz) urina, osim u slucajevima gladovanja. Od jutarnjeg (prvog) urina treba uzimati samo srednju porciju; Ph> urin treba popiti odjednom, naiskap; ch> najkvalitetniji je jutarnji urin, posebno izmeu 3 i 6 sati; *>h> pijte, u krajnjoj nuzdi, litar tecnosti (najbolje protijeve vo de) dnevno; urin ne treba piti, ukoliko uzimate lekove. Od zavrsetka uzimanja lekova do pocetka urinoterapije treba da proe najmanje 2 - 4 dana; kod intenzivnih oblika oralne primene urina (tri i vise pu ta dnevno) u dijeti morate iskljuciti so i upotrebljavati sto manje belancevina. Izbegavajte precisene i sinteticke pro dukte: seer, fino mleveno brasno, konzerve, kobasice, siro ve. Nekim ljudima se preporucuje da se odreknu mlecnih produkata. Zacinjena hrana daje neprijatan miris i ukus urinu - ne upotrebljavajte je. 339

Nacini korisenja urina kroz oci, nos i usi Profilaksa i lecenje organizma. U tti svrhu odgovara obicno ispiranje nosne duplje 1--2 i vise puta dnevno, u zavisnosti od stepena oboljenja organizma. Ukoliko urin sadrzi veliku kon centraciju soli i nadrazuje nosnu duplju, razredite ga toplom vodom. Za profilaksu je bolje koristiti svez vlastiti urin, decji ili aktiviran hladnoom (pre upotrebe podgrejati). Za lecenje se, pored navedenih nacina, koriste i ukuvane vrste urina (do polovine, treine, cetvrtine) kako razblazene sa svezim urinom, tako i bez razblazivanja.

338

Zfl sanaciju usne duplje i krajnika. U trajanju od pola do dva minuta treba ispirati usnu duplju svezim urinom. U slucaju jakog osteenja sluzokoze usne duplje i kod gnojnih krajnika (lolikularna angina) posle ispiranja usne duplje svezim urinom u trajanju od jednog minuta treba isprati usnu duplju ukuva nim urinom do jedne polovine ili jedne cetvrtine prvobitne zapremine (ukoliko je promcnjena ishrana i urin nije jako zasi en solima). Radi toga treba 50 grama ukuvanog urina (on se moze drzati u frizideru) unapred podgrejati do temperature 37° C i njime ispirati grlo. Za jacanje emajla zuba. Svezim urinom u trajanju 30 mi nuta treba ispirati usta. Moze se koristiti i ukuvani urin do jedne polovine prvobitne zapremine, kao i urin zasien solima morskog kupusa. Kakav vani urin najbolje odgovara odlucite na osnovu vlastitog iskustva. Napominjem, da se pri duzem is piranju usta organizam dopunski leci preko aktivnih zona uku sa, koje se nalaze na jeziku. Za lecenje zeluca i dvanaestopalacnog creva. Piti svez urin nataste i pre jela 2 - 3 puta dnevno po 100 grama. Postepeno svezem urinu dodavati ukuvani urin do jedne polovine prvo bitne zapremine: na primer, 80 grama svezeg i 20 grama uku vanog; posle 2 dana - 70 grama svezeg i 30 grama ukuvanog i tako dalje, sve dok ne dobijete potrebnu kombinaciju ili ne postignete efekat. Pored tih vrsta urina moze se koristiti decji i aktivirani hladnoom. Sve te vrste urina posebno podsticu obnavljanje sluzokoze i lecenje gnojnog procesa. Pored ishrane ujedno treba razmotriti i vlastiti nacin zivota. Ukoliko se ne pronae uzrok bolesti, efekat e biti kratkotrajan. Za sprecavanje disbalderioze u tankom crevu. Piti svez (ili aktivirani hladnoom, odnosno decji) urin 2 - 3 puta dnevno pre jela po 5 0 - 1 0 0 grama. Iz ishrane iskljuciti produkte sa kva scem. Ne jesti posle 16 sati. Za lecenje kamena u zuci i oboljenja jetre. Piti naiskap tri puta dnevno, pre jela, po 50-100 grama urina. Za poveanje imuniteta piti decji urin 1-2 puta dnevno po 50-100 grama. 340

Kod infektivnih oboljenja. Piti naiskap po 50-100 grama za vreme intenziviranja bolesti. Kao dodatak brani i za profilaksu. Piti po 100-200 grama 2 - 4 puta dnevno. Moze sa medom ili seerom. Za brzo cisenje celog zeludacno-crevnog trakta. Dva tlo cetiri dana piti sav dnevni urin. Pozeljno je ponoviti posle ne delju dana pauze.Terapiju primenjivati u drugoj i cetvrtoj fazi lunarnog ciklusa. Radi pojacanja efekta obicnom urinu moze se dodati ukuvani urin. Koristite Sank Praksalanu. Kao diuretik i kod srcanih oboljenja. Piti 2 - 3 puta dnevno po 100 grama urina dok se ne postigne efekat. Kombinacija urinoterapije i gladovanja omoguava, u od nosu na sva ostala sredstva za lecenje, da se najjace deluje na organizam i stimulise zivotna snaga na njegovo obnavljanje. Primer. Imam 38 godina. Invalid sam rada 111 kategorije. Pocela sam da se lecim prema Vasim knjigama 1994. godine. Nekoliko puta sam cistila creva. Nisam isla u toalet tacno 30 dana. Padala sam, umarala se, oseala slabost. U januaru 1995. godine prvi put sam gladovala 11 dana. Za vreme gladovanja svakoga dana sam pila mokrau i ldistirala se. Iz mene je izaslo mnogo ekskrementnog kamenja i belih tankih traka, a sluz i tlo danasnjeg dana izlazi iz mene. Odakle se stvara toliko sluzi? Za dva meseca smrsala sam 19 kilogra ma. Cistila sam jetru - izaslo je mnogo kamenja i razne zute gadosti. Najvei kamen bio je velicine vee sljive, a ostali veli cine oraha i manje. Uglavnom su bili zeleni i crni, a nekoliko kamencia bilo je bez (drap) boje. Ve drugu godinu ne uzimam nikakve lekove, niti primam injekcije, ali primenjujem urinoterapiju. Moji uspesi: smrsala sam 19 kilograma; pojavila mi se zi votna radost i snaga; podmlaila sam se - bore su se potpuno izgubile; nemani vise bolove u zglobovima i ne bole me noge; bolje vidim; kosa mije postala gusa; prestali su bolovi oko sr ca, mogli da spavam na bilo kom boku i imam dobar san. Ve 341

treu godinu ne bolujem ni od kakvog gripa, akutnih respirator nih oboljenja, nestao je hronicni bronhitis i dijabetes. Manje me muci ostcohonro/a.' Gladovanje, urin i skrivene sposobnosti organizma. ,,Imam 52 godine. Nikada nisam bolovala i ne bolujem. Kada sam pro citala knjigu Armstronga Ziva voda, pomislila sam: Bez obzira koliko bi tesko obolela, nikada ne bi pila mokrau! Bolje je umreti! Meutim, kada sam procitala Vasu Urinoterapija po cela sam odmah sledeeg dana da pijem mokrau. Vase knjige su veoma ubedljive, pod njihovim utiskom nalazim se nedelju, mesec i ni o cemu drugom ne razmisljam. Pre 4 godine pocela sam da gladujem po Bregu. Posle pr vog sedmonevnog gladovanja zaboravila sam, staje umor. Za vreme gladovanja desavaju se razna cuda. Na primer, putujem autobusom, autobuska stanica je jos daleko, a ja zelim da od mah siem. Hi: treba da ugasim lampu, a hladno je i ne zelim da izaem ispod pokrivaca, a lampa se sama gasi. Ujutro gle dam, sijalica se sama odvrnula. Dva puta sam molila Boga: uko liko sam u datom slucaju pravilno postupila, posalji mi dobitak (cisto simbolicno) na ,,Ruskom lotou'ili lutriji ,,Sreni slucaj". I dobila sam 67 000 rubalja i lutku ,,Barbi". Razume se, to nije slucajnost. Jednostavno kroz ocisene spoljasnje manifestacije zivota misli bez prepreka dospevaju do cilja i odmah se dobija odgovor. To sam shvatila zahvaljui Vasim knjigama, a ranije mi taj mehnizam nije bio poznat".

Jedna devojcica stara 4-5 godina, sva zadihana od igranja, dotr cala je i naiskap popila casu kerozina,pre nego stoje shvatila da to nije voda. Podigla se buka, uzbuna... i sve se sreno zavrsilo. Kerozinom se ljudi lece odavno. Sada se, pored cistog kero zina, primenjuje kerozin u kome su odstojali zeleni orasi. Orasi sadrze mnogo joda, koagulacionih i taninskih materija. Oni imaju dobra antimikrobna svojstva, podsticu cisenje krvi i isteruju gliste. Ekstrakt kerozina sa orasima daje odlicne rezultate kod lecenja onkologije i drugih oboljenja. Metod primene kerozina. Paula Kerner iz Austrije smatra, da kerozin leci oboljenja, ciji se uzrok nalazi u krvi. Metodom primene kerozina, kojeg je ona predlozila, izlecila je vise od 20 hiljada bolesnika i svoj pronalazak patentirala u mnogim zemljama! Paula je bolovala od raka creva sa metastazama. D o k je bolovala i lecila se smrsala je 14 kilograma. Za vreme operacije odstranili su joj 75 centimetara creva. Za drugu operaciju, da bi joj sacuvali zivot, bilo je kasno. Nastupila je paraliza. O t p u stili su je iz bolnice kao beznadeznog bolesnika. Lekari su joj predviah samo dva dana zivota. Paula se, lezei paralizovana, setila price vojnika o tome da su u Jugoslaviji ljudi kod raznih oboljenja pili kerozin i ma sirah se njime. Odlucila je da proba da se leci destilovanim kerozinom. Prvo je popila jednu supenu kasiku. Posle nekoliko sati oseala se bolje. Paraliza je popustila i bolovi su se stisali. Posle tri dana podigla se iz postelje. Ubrzo je mogla da jede bez povraanja. Seste nedelje lecenja osetila je jaku glad, javio se apetit za povre, voe i meso. Posle izvesnog vremena povra tila je izgubljenu telesnu tezinu. Od tog vremena Paula se vise nije bojala strasne bolesti protiv koje do tada nije bilo leka. Posle toga ona je spasavala obolele od malignih tumora, kada im nikakvi drugi lekovi nisu pomagali. Uzroci. Paula Kerner ne koncentrise paznju na uzroke na stanka raka, ona smatra da su uzroci rezultat promena u krvi. Lecenje. Paula Kerner savetuje da se pije samo destilovani kerozin koji, prema njenom misljenju, pobuuje limfne sudove 343

M E T O D LECENJA K E R O Z I N O M

Prema popularnosti i efikasnosti lecenja metod lecenja kerozinom dobija sve vise i vise priznanja. Kerozin je organska tecnost koja ima ezinfikujua svojstva. Kerozin rastvara i ubi ja mikroorganizme i gljivice. Da bi se otrovali kerozinom, tre ba ga popiti vise od pola litra. Bio sam sveok takvog slucaja. Dalekih pedesetih godina proslog veka hranu su pripremali na kerozinskim primusima. Kerozin su u primus sipali casom. 342

i leci krv. Kerozin lei obolele od raka kojima ne pomazu ni ope racija, ni zracenje. 1 sto je najvaznije, nema nezeljenih posledica. Kerozin pomaze kod raka s metastazama, lei decju cere bralnu paralizu, infekciju krvi, prostatitis i druga oboljenja. Ljudima koji boluju od skrivenih bolesti Paula preporucu je da uzimaju po 15 kapi kerozina s kockom seera. S ciljem profilakse i sprecavanja oboljenja od raka Paula Kerner savetuje da se jednom u 12 dana ujutro i uvece s cajem popije po jedna kafena kasicica kerozina. Ili da se pije po 1-2 kapi kerozina s prokljucalom vodom 2 - 3 puta uz jelo. Kura le cenja traje 6 nedelja. Posle toga treba uraditi analizu krvi. Teze obolelim bolesnicima preporucuje se da uzimaju po jednu kafenu ili supenu kasiku destilovanog kerozina jednom dnevno nataste. Evo nekoliko primera, koji potvruju opravdanost te vrste lecenja. ,,T. Galen je 1962. godine kada je imala 40 godina zivota bila na pragu smrti. Imala je rak dojke kojti su joj odstranili. Pocele su metastaze. Mokrana besika prestala je da funkcionise. Slucaj je bio beznadezan. Zena je pocela da pije nataste po jednu kasiku kerozina s cajem. Posle mesec dana vratio joj se apetit. Puis je bio normalan. Dok je pila kerozin prestala je da uzima morfijum. Prosao je jos jedan mesec i tesko bolesna zena je ozdravila." ,,Kod Margarite N. stvorio se gnojni cir na zelucu. Opera cija joj nije pomogla. Poceli su daje muce jaki bolovi i pojavio se rak. Bolesnica je pocela da pije po jednu kafenu kasicicu kerozina jednom dnevno. Dvanaestog dana lecenja kerozinom nastupilo je poboljsanje. Prestali su bolovi i javio se apetit. N o r malizovala se krvna slika."

Ekstrakt oraha s kerozinom

je ponovo aktuelan i veoma popularan. Taj ekstrakt neki su nazvali Todikamp. Zvanicno ga proizvodi naucno-istrazivacki institut za proizvodnju mesa, mleka i preradu stocarskih pro izvoda iz Volgograda. Pored toga, radnici instituta usavrsili su ekstrakt oraha s kerozinom. Oni su ti ekstrakt dodali niz dru gih bioloski aktivnih materija (propolis i majski cvetni prah) i nazvali ga Todikamp-ideal. Obogaen tim dodacima ekstrakt oraha s kerozinom je znatno kvalitetniji. Istrazivanja ekstrakta Todikamp-ideala pokazala sti da on ima izrazito protivupalno, antioksidantno (sprecava stvaranje slobodnih radi kala, koji kvare genetski aparat elija i mogu izazva ti onko/oska oboljenja), baktericidno, protivparazitno dejstvo, ublazava bolove i podstice zarastanje rana. Ekstrakt stimulise obnavljanje tkiva i procese stvaranja krvi, poveava imunolo sku aktivnost organizma. Todikamj)-ideal pokazao se kao efikasno sredstvo kod le cenja raka na raznim lokalitetima, kao i kod oboljenja zeludac no-crevnog trakta, oslonsko-motornog aparata, koznih obolje nja, prehlade i drugih oboljenja. Ekstrakta oraha s kerozinom i njegove usavrsene verzije kontraindikativni su kod poveane osetljivosti organizma na jod.

Nacin pripremanja ekstrakta oraha s kerozinom

Za pripremanje ekstrakta pogodan je avionski ili kuni ke rozin za osvetljenje. Naravno, kerozin ima karakteristican mi ris (licno na njega ne obraam paznju), koji se moze otkloniti ukoliko se profiltrira kroz sloj ispranog recnog peska ili aktivni

ugalj«

=fc>Paznja. Postoje i druge vrste kerozina, kao sto su tehnicki i slicni koje ne treba koristiti. U svakom slucaju, da biste se otro vali kerozinom treba da ga popijete bar pola litra. Znaci imamo kerozin (avionski ili za osvetlenje). Sada nekoliko reci o orasima. U njima ima mnogo kori snih i aktivnih materija, posebno joda. Koriste se orasi razlici te zrelosti - od nesazrelih (jos u zelenoj kori tj. mlecno-vostane zrelosti) do potpuno zrelih (suve pregrade izmeu jezgra 345

Nije poznato ko je prvi predlozio da se spoje korisna dejstva oraha i kerozina, ali se zna da je to bilo nekada davno. Zahvaljujui moldavskom naucniku Mihailu Todiku ekstrakt 344

oraha). Za ekstrakt se obicno koriste nesazreli orasi u zelenoj ljusci. Njih treba sto sitnije izdrobiti (izrezati nozem ili samleti na masini za mlevenje mesa) i preliti kerozinom. U zavisnosti od toga koliko priprema ekstrakta bitna, prilagodava se koli cina mlevenih oraha i rokovi stajanja. Obicno se ekstrakt pri prema po klasicnoj semi: 1 deo mlevenih oraha na 10 delova kerozina koje treba ostaviti da odstoje 2 - 3 meseca na tamnom mestu, uz povremeno mukanje. Cim ekstrakt poprimi karak teristicnu tamnobraon boju spreman je za upotrebu. Ako se uzmu 2, a jos bolje 3 dela mlevenih zelenih oraha na 10 delova kerozina, rok stajanja se skrauje. Kada je ekstrakt pripremljen treba ga procediti i piti. Po sto se ekstrakt ne kvari njegov rok cuvanja je neogranicen, ali je bolje popiti ga tokom prve tri godine. Ukoliko zelite da pripremite ekstrakt uz dodatak propolisa i cvetnog praha, sipajte u kerozin 0,5-1 deo propolisa dobrog kvaliteta i 0,1-0,5 delova majskog cvetnog praha. Ostavite da odstoji kao sto je navedeno. Iz licnog iskustva mogu rei da je litar ekstrakta dovoljan za cetvoroclanu porodicu za 3 do 5 godina.

Nacini primene ekstrakta

s lunarnim ciklusima (lunarni ciklus iznosi 29 dana). Tokom lunarnog ciklusa (od jednog do drugog mladog meseca) piti o jedne kafene do 1 supene kasike ekstrakta (doza zavisi od tezine oboljenja, moze se poceti s kafenom kasicicom i posle 1--2 nedelje doi do supene kasike) 3 puta dnevno na 20 mi nuta pre jela. Dopunski se mogu (ali nije obavezno) svakoga dana stavljati obloge s ekstraktom na predeo jetre dvadesetak minuta. Napraviti pauzu - lunarni ciklus (od mladog meseca do sledeeg mladog meseca). Kuru ponoviti jos 2 puta. Prema tome, lecenje ekstraktom oraha s kerozinom sastoji se iz 3 kure i traje priblizno pola godine. U slucaju kada treba da ponovite lecenje napravite pauzu od 2 do 3 meseca i ponovi te uzimanje ekstrakta. Ljudi su se lecili od tumora i za krae vreme ovim ekstrak tom. Neki su pili po jednu kafenu kasicicu 2 puta dnevno (3 minuta drzati ekstrakt u ustima, pa progutati) 30 dana, zatim su pravili jednomesecnu pauzu i ponavljali kuru lecenja. Jedan covek izlecio se od raka zeluca za 10 dana. Uzimao je ujutro na 30 minuta pre jela po jednu supenu kasiku ekstrakta. Napominjem, sve zavisi od tezine bolesti, starosti bolesni ka ah i niza drugih uzroka. Zbog toga su dati prosecni rokovi i doze jer se od slucaja do slucaja znatno razlikuju. Kod angine ekstraktom oraha s kerozinom mazati i ispira ti grlo 3 puta dnevno tokom 3-5 dana. Kod prehlade mogu se piti po 2 do 3 kapi 3-7 dana. V. K. Totrov savetuje da se za spoljasnju upotrebu kod gnojnih rana raka koriste tamponi od gaze natopljeni u eks traktu. Gazu sloziti u cetiri sloja, natopiti je jednom kafenom kasicicom ekstrakta i staviti na obolelo mesto. Preko gaze stavi ti pergamentni papir i sloj vate. Sve umotati zavojem. Oblogu drzati 3 0 - 6 0 minuta, skinuti i spaliti ili zakopati u zemlju. Da bi se izbegle opekotine deo koze oko rane naprskati sprejem protiv opekotina ili namazati biljnim uljem. Oblogu ponovo staviti posle 3-4 dana. Kritciijum za stavljanje nove obloge je nestanak crvenila koze.UkupnO se stavlja 5-6 obloga s ekstrak tom oraha i kerozina. 347

Postoji vise varijanti primene ekstrakta. O n e se mogu raz vrstati u dve grupe - za unutrasnju i spoljasnju primenu. Doze su, takode, razlicite i zavise od tezine bolesti i starosti bolesni ka. Na primer, u profilakticke svrhe ekstrakt se moze piti pocev od jedne kapi na 100 grama vode (pola case) pola sata pre jela, pa poveavati svakoga dana po jednu kap dok se ne dode do 24 kapi na pola case vode i zatim svakoga dana smanjivati dozu dok je ne svedete na jednu kap. Posle toga napravite jednomesecnu pauzu i ponovite kuru ako je potrebno. Ekstrakt kerozina s orasima moze se piti i na nacin koji je opisala Paula Kerner.

22

Kod malignih tumora razlicite lokalizacije savetujem da se ekstrakt primenjuje u kurama (ciklusima) koji su usklaeni

22

Primcdba prevodioca.

346

P r i m e r i . Naucni saradnici volgogradskog instituta izuca vali su dejstvo kerozina i Todikampa deset godina! Prvi ekspe rimenti izvedeni su na zivotinjama - prasiima, piliima, i oni su naocigled jacali i oslobaali se raznih oboljenja. Posle toga su veoma uspesno izvrsili probu na sebi i bolesnicima. A sada nekoliko primera o ranije bolesnim ljudima. Prvi primer. Zena u teskom stanju. Bolovala je oko 7 meseci od pneumo nije, emfizema ipneumoskleroze, hipertonicnih kri za, cira na zelucu, mioma i niza drugih ,,sitnih" oboljenja. Lekari su digli ruke od nje posto su isprobali sve njima dostupne me tode lecenja. Pre dve godine, izgubivsi svaku nadu, pocelaje da pije sme su votke s uljem. Stanje se donekle stabilizovalo, ali nista vise. Iz nepoznatih razloga poceli su da joj se poveavaju mladezi i da nicu novi na drugim mestima. Zena je na vreme shvatila da taj lek nije za nju. Pocela se leciti Todikampom kada je ve bila u vrlo losem stanju. Dijagnostika na kompjuteru pokazala je da pored nave denih oboljenja u njenom organizmu ima veliki broj patogenih gljivica i neki simptomi predonkoloskog stanja. Zena je poverovala u lekovitost Todikampa i s radosu ga je pila prema metodu lunarnih ciklusa. Krajem cetvrte nedelje lecenja osetila je znatno olaksanje. Prestali su jaki bolovi u gru dima i rukama, stisala se glavobolja, prestala je hronicna kijavica, ali i angina i gorusica. Drugi primer. Muskarac koji boluje od raka prostate. Posle prve kure lecenja Todikampom prestali su mu bolovi, pojavio se apetit i poveao se hemoglobin u krvi. Muskarac je oziveo, odu sevljen je uspehom i veruje u skoro ozdravljenje. Trei primer. Rak dojke. Zena je ranije imala mastopatiju obe dojke. Posle 17 godina javio se rak. Lecili su je hernijom i zracenjem. Predlozili su joj operaciju. Bolesnica je odbila ope raciju. Lekari su joj rekli da e zivoti jos mesec dana. Leci se sama Todikampom i za sada uspesno. Posle zracenja imala je Opekotine na leima i grudima. Po sle Todikampa sve se postepeno vratilo u normalu. 348

Cetvrti primer. Povrsinskoelijski rak desnog plunog krila IVstadijum. Bolesnik je bio veoma slab i samo lezi. Posle kure lecenja 'Todikampom prestali su jaki bolovi i poboljsala se krvna slika. Bolesnik je poceo sam da ustaje i hoda. Peti primer. Rak zeluca kod muskarca. Bolest se iskomplikovala upalom nogu.Tri meseca su ga aktivno lecili antibiotici ma. Nema bolnice u kojoj nije lezao - ah bez ikakvog efekta. Od primene Todikampa pocelo je poboljsanje, koje se prvo osetilo na nogama - izgubilo se crvenilo oel upale. Poboljsalo se licno oseanje. Sesti primer. Rak koze ispod leve dojke. S obzirom na to da je imala bolesno srce zena je odbila operaciju. Odlucila je da se lei Todikampom, Posle druge kure lecenja gnojna rana od raka pocela je da se zatvara a krajem tree kure znatno se smanjila. Usput je nestala i vrtoglavica. Ugojila se. Splasnula su stvrnua u grudima.

M o g u e z a m e n e i usavrsavanje ekstrakta

Lekovito dejstvo kerozina i ekstrakta oraha s kerozinom ve jezvanicno dokazano. Ali ne moze svaki covek da pije kero zin. Uzroci su u specificnom mirisu kerozina a, posledica toga je neprijatno podrigivanje u trajanju oel sat i po do dva posle njegovog pijenja. Pojedini ljudi alergicni su na produkte nafte. ® Narodni lekar Sergej Gerasimov na osnovu lekovitih svoj stava zelenog oraha i drugih bioloski korisnih materija napravio je balzam koji je nazvao Balzam Gerasimova. Osnovne komponente balzama su: orah, alkohol, cvetni med (livadski) i propolis.

23

U procesu pripreme balzama on je uzeo u obzir lunarne faze i koristio strukturiranu vodu. Jedna od tajni pripremanja balzama jeste postupak drzanja na odreenoj temperaturi pola godine.Ti uslovi obezbeduju kvalitetniju fermentaciju balzama.

' Pri med ha prevodioca.

:

349

Balzam ima izvanredan ukus, primenjuje se u malim koli cinama (dovoljna je kafena kasicica), lako prodire u organizam (na racun alkohola i meda) i ospcva do obolelog mesta, dok propolis pojacava lekovito dejstvo. Prema recima Gerasimova pozitivni rezultati primene balzama uocavaju se cak i U slucajevima kada se bolesnici nisu pridrzavali preporticene dijete i nacina zivota i nisu prestajali da puse. Indikacije za primenu Bahama Gerasimova iste su kao i za Todikamp. Balzamom se lece razliciti tumori, izmeu ostalog, adenom prostate i mastopatija, pluna oboljenja, cak tuberku loza i bronhijalna astma, oboljenja zglobova, krvnih sudova, koze, hipotireoizam (smanjena funkcija stitaste zlezde) i ne ke druge bolesti. Mozete sami pokusati da napravite slican balzam. O d g o varajui recept i tehnologija njegove pripreme je, naravno, slu zbena tajna Gerasimova, ali se moze probati. U svakom slucaju stete nee biti ako postupite na sledei nacin: uzeti pola litra protijeve vode, pola litra votke (rakije),pola titra meda, 200 gra ma isitnjenih zelenih oraha i 200 grama isitnjenog propolisa. Orahe ubrati kada je mesec pun jer tada sadrze najvise joda i drugih mikroelemcnata. Brizljivo ih isitniti nozem ili samleti na masini za meso. Propolis sitno nastrugati nozem. Isitnjene (samlevene) orahe i propolis sipati u trolitarsku sta klenu teglu i preliti svezim livadskim medom, vodom i votkom (rakijom). Ostaviti da odstoji na tamnom mestu na temperatu ri od 35 do 40" C. Vea temperatura unistava fermente, a niza nedovoljno podstice proces fermenti/acije. Tegla sa smesom treba da odstoji od 3 do 6 meseci. Uzimati po jednu kafenu kasicicu pre jela 1-3 puta dnevno prema ve navedenim meto di ma za kerozin i Todikamp. Mislim da e kontraindikacije za upotrebu balzama i kero zina s orasima biti hipertireoizam (poveano stvaranje hormo na joda u stitastoj zlezdi). S obzirom na to da je metod N. Sevcenka mahom zasno van na dejstvu linolove i linolinske kiseline (kojih ima u 350

neranrtisanom suncokretovom cilju) na covecji organizam, naucnici iz pomenutog volgogradskog instituta odlucili su da objedine metod s kerozinom s metodom Sevcenka. U ulju od slacice i tikve (bundeve) tih kiselina ima mnogo vise, nego u suncokretovom ulju. Naucnici instituta su eksperi mentom odredili optimalnu varijantu koncentracije smese i is probali je na zivotinjama. Zivotinjama se smesa dopala. Smesu su isprobali i bolesni ljudi. Naucnici instituta preporucuju bolesnicima da koriste Todikamp-ideal (moze samo kerozin ili kerozin s orasima) u kombinaciji s uljem od slacice - tikve (bundeve). Smesu treba piti nataste, jednu kafenu kasicicu ulja, a posle 15-20 minu ta - Todikamp prema bilo kojoj semi. U takvoj kombinaciji ulje i kerozin blaze cluju na organizam. Metod s kerozinom ne iskljucuje mogunost primene drugih sredstava i metoda borbe s tumorima: cisenje organizma, povremeno gladovanje, korisenje mokrae, dodaci hrani, disanje, terapije za celicenje organizma i fizicke vezbe. Sarkom grla. ,,Moja sestra je pre pet godina bolovala od sarkoma grla s metastazama u limfnim cvoriima. Odbila je operaciju, jer je smatrala da e i tako umreti, i lecila se na raz ne nacine: pila kerozin i ekstrakt od borovih iglica. Iz grla joj je izaslo presovano, kao gumeni mac, parce gnoja, posle cega je ispljuvavala tecni gnoj. (Primer odvajanja tumora. On je bio ubijen i poceo je da se razlaze, gnoj i. ,,Loptica"je sam tumor, a gnoj - njegove metastaze.) S vremenom sestra je pocela da ozdravlja. Zatim je sazna la za adresu lekara iz voronjeske oblasti, koji je pripremao mast protiv raznih tumora. Mast je, izmeu ostalog, sadrza vala riblje ulje, katran i preciseni kerozin. Tu mast je pola godine stavljala na vrat i iza uliju. Izlazio je gnoj. Tada je bolovala od gajmoritisa - maksilarnih sinusa. (Gajmoritis - na gomilavanje sluzi zbog nepravilne ishrane i nepravilnog nacina zivota, izazvao je sarkom gr/a.) Gladovala je po nedelju dana cetiri puta godisnje, povremeno p i k mokrau i masirala telo sa njom, pridrzavala se svih postova. Potpuno je ozdravila, 351

produzava da gladuje po 7 dana za vreme posta i svaki dan pi je jutarnju mokrau. Osea se normalno". {Odlicnaprofilaksa.)

- bozansku ekstazu, ushieno strahopostovanje, da se otvori u emocijama uzvisene ljubavi prema Bogu. U tom slucaju covecji mozak stvara najlekovitije materije za organizam. Pravilno procitane emocionalno-voljne motivacije poma zu da se stvore posebno specificne lekovite materije protiv jed ne ili druge bolesti. Svakodnevno ispoljavanje blagonaklonosti, neznosti, lju bavi i posebno sree - stalno pothranjuje covecji organizam lekovitim materijama. Posebnu ulogu u lekovitom dejstvu na organizam ima na da u radost, sreu i slavlje. To ne samo da primorava mozak da stvara lekovite materije, ve i pri povoljnoj situaciji privlaci iz budunosti u danasnjicu povoljnu situaciju. U nasem slucaju -- situaciju izlecenja.To je jedan od visih oblika samoizlecenja, koji se javlja u ,,beznadeznim" situacijama. Moraju se pomenuti i lekovita svojstva intimne bliskosti iz meu muskarca i zene, koji istinski vole jedno drugog. Seksual na neznost i uzajamno (obostrano) ushienje daruju ljubavnike lekovitim, podmlaujuim materijama. Ukoliko se zna, kako znalacki voditi intimni zivot, tada se efekat podmladivanja i dugovecnosti postize u 100% slucajeva. Autogeni trening i razni nacini meditacije s odgovaraju im misaonim emocijamapodsticu mozak da stvara lekovite materije. 1 obrnuto, utucenost, potistenost, strah (posebno), briga i drugo primoravaju mozak da stvara takve materije, koje guse (sprecavaju) zivotnu delatnost organizma, podsticu pojavu psi hosomatskih oboljenja.

Korisenje lekovitih svojstava svesti i polozaja tela

SVEST COVEKA - GLAVNI LEKAR

Pitanje. ,,Negde sam procitao, da su navodno americki na ucnici ustanovili, da je nas mozak - endokrina zlezda, koja je sposobna da izlucuje bilo koji lek u organizam. Samo treba stvoriti povoljne uslove. Ukoliko je to tacno, tada autogeni tre ning odgovara lim uslovima"? Odgovor. Covek se sastoji iz polja svesti i fizickog tela. Da bi se sa polja svesti uticalo na fizicko telo postoje nervni i endokrini sistemi. Nervni i endokrini uticaj] objedinjeni su u mozgu. Prema tome, mozak se stvarno moze smatrati kao ogromna i univerzalna endokrina zlezda. Ali treba imati u vidu glavnu primedbu i razliku, d a j e ta zlezda (mozak) -- samo instrument u ,,rukama" svesti coveka. Ona se moze uporediti sa sekirom.U vestim rukama sa njom se moze napraviti masa korisnih i lepih stvari - od drvene cr kve u Kizima (spomenik arhitekturnog neimarstva) do urezi vanja minijaturnih sara na drvetu i slicno. U nevestim rukama - to je obicna klinasta sekira za secu drva i nista vise. A ti dru gim slucajevima, uopste receno, njom se mogu naneti ozbiljne povrede. Sve zavisi od coveka, a ne od sekire. Tako je i sa svesti - kakav impuls ona da, takve e signa le i materije mozak stvarati. Ispostavlja se da emocije radosti, sree, veselja, strahopostovanja, uzbuenja, ekstaze, sigurnosti, blagonaklonosti i slicne primoravaju mozak da stvara posebne materije - endorfine i masu drugih, koje veoma snazno i bla gotvorno uticu na covecji organizam i time podsticu njegovo izlecenje od bilo kojih oboljenja. Postavlja se pitanje, kako pravilno zadejstvovati taj meha nizam (vrlo kratko izlaganje). Na jednom od prvih mesta je molitvena praksa. Ali, da bi ona bila efikasna, covek u moli tvi treba da dospe u posebno stanje ushienosti (odusevljenja) 352

Radosno raspolozenje, koje je vestacki izazvano, primorava organizam da stvara veoma lekovite materije - endorfine. Za vreme radosnog, zivahnog raspolozenja nervni, hormonalni i svi ostali sistemi organizma funkcionisu u savrseno 353

drugom - lekovitom rezimu. Radosno raspolozenje aktivi ra genetski aparat elija na obnavljanje i normalan rad! Radosno, ushieno i zivahno raspolozenje ispravlja i p o veava auru coveka. On podsea na razgranam jelku, cije su grane i iglice usmerene uvis. Za vreme bolesti aura se opusta nadole, kao grane i lise zalosne vrbe. ® Koncentracija ili usmeravanje paznje na neki deo tela o m o guava da se na tom mestu koncentrisu spoljasnje manife stacije (oblici) zivota i obnove njegovu normalnu struktu ru, cak na fizickom nivou. Misao i paznja su primarni i za sobom ,,vuku" energiju, a energija ,,vuce" materiju. Kada se covek sa pozitivnim, rado snim mislima koncentrise na neki deo svog tela (spolja ili iznu tra) ili organizma, on prema njemu privlaci energiju spoljasnjih manifestacija zivota. Pocinje lecenje energijom. Koncentrisana energija, u prvom redu, privlaci prema sebi krv. Posle lecenja energijom sledi lecenje materijama iz krvi. Rezultat je da se p o stize veoma snazan lekoviti i podmlaujui efekat.

,,Pera uvis"

To je najprostija vezba svesti i uma. Svi ste videli ptice, vrapce, koji sede na granama. Kada oni veselo cvrkuu, tada se rasepure, podizu perje uvis i lice na paperjaste loptice. Zamislite da ste pticica, koja je podigla perje uvis, da podseate na paperjastu lopticu i da veselo cvrkuete. Zadrzite se u tom stanju oko pet minuta. Vezba se moze raditi sedei ili stojei, cak i za vreme h o danja. O d m a h e vam se poboljsati raspolozenje, zablistae oci i telo e se ispraviti. Na kraju krajeva vi ete se podmladiti! Radite tu vezbu 2 - 5 puta dnevno po pet minuta. Sto je redovnije budete vezbali, time e vidljiviji biti spoljasnji efekat i vase zdravlje e biti bolje. Tu vezbu mozete raditi citav zivot i naslaivati se njenom efikasnosu. Ukoliko zelite da se dalje usavrsavate, probajte pr vo stajanje ,,kao stub", a zatim i ,,gimnastiku za preoblicavanje misia".

® Poseb ni, staticni polozaji tela s pravilnom emocionalnom motivacijom deluju kao rezonatori i veoma snazno upijaju energiju iz okoline, jacajui na racun nje. 0 Na osnovu navedenog induski i kineski majstori drevnosti stvorili su ,,pilule besmrtnosti" i podmladivali svoj organi zam. Oni su mu pridavali neobicna svojstva i kvalitete. Mozete koristiti sledee metode, uz postizanje velike licne koristi: leciti, jacati i podmladivati svoj organizam. Vas zadatak je da pazljivo procitate i postupate po tome kako je opisano. Ra diti treba sa umom, a ne sa telom. Sto efikasniji bude vas umni rad, time e i spoljasnji - fizicki rezultati biti bolji. Na tom putu imate samo dva neprijatelja: lenjost i sumnju. Opisau tri metoda - od prostijeg prema slozenijem. Svi oni daju izvanredne rezultate, koji se odmah oseaju posle za vrsetka vezbe. 354

,,Stajanje kao stub"

Zauzmite stojei stav. Noge rasirite malo sire od ramena, kolena blago savijte, telo slobodno i opusteno. Zamislite da su vam noge propale u zemlju na 9 ci ( 1 i - 33 centimetra). Nebo, zemlja i covek stopili su se ujedno. Ruke opustite i ispra vljene podii ispred u visini ramena, sastaviti dlanove i prste u ,,mac-prstiju" (sastavljeni dlanovi sa ispruzenim prstima, koji podseaju na mac) i okrenite rub sake uvis, a prste usmerite na dole. Malo zategnite obrve, a na licu - blag osmeh (to znaci da se iznutra radujete). Osluskujte udaljene zvukove, gledajte pra vo ispred sebe i koncentrisite se. Disite, koristei povratno abdominalno ,,telesno" disanje (za vreme takvog disanja stomak se pri udisaju blago uvlaci, a pri izdisaju opusta i izbacuje). Pri udisaju uvlacite donji deo stomaka. Zamislite, da udisete ener giju Vasione (ci), upijate je kroz sve pore svog tela i usmeravate je u donje polje stomaka (od venerinog brezuljka do pupka). 355

Pri izdisaju zamisljajte da ta energija izlazi iz prstiju, sastavlje nih u obliku maca. Paznja mora biti koncentrisana na vrhove prstiju. Dolazi do prijema i ispustanja energije ci. Za vreme di sanja treba u telo primati energiju ci kroz sve pore i aktivne (akupunkturne) tacke; energija ci ispusta se kroz ,,prste-mac", a kroz njih prolazi i prohladna ci, koja odlicno pomaze pri lece nju oboljenja vezanih za hiperfunkciju organa, visak ,,toplote". Ispustanje ci pri obratnom abdominalnom disanju nee vam naneti nikakvu stetu, jos vise, to je korisno, jer dolazi do razmene energije ci: uzima se mnogo, a ispusta malo; povrsina koja upija ci je velika, a koja ispusta - mala. Rezultat je da se vas organizam zasiuje energijom. Vezba traje od 5 do 30 minuta. Kriterijum zavrsetka vezbe je gubljenje oseaja unutrasnje radosti. Cim se taj oseaj izgubi zavrsavajte vezbu. Zapamtite, vezba vam samo tada pomaze i daje efekat, kada je radite sa radosnim raspolozenjem. Izlazak iz ,,Stajanja kao stub": Ph> Rastavite sake. Pv Protrljajte lice, zamisljajte, da vam se uklanjaju bore na licu. Te terapije su poznate od davnina, one pomazu da sacuvate zdravu boju lica i mogu se kombinovati sa jutar njim umivanjem. Pv ,,Ocesljajte" kosu, dodirujui prstima ruku kozu na glavi i prelazei njima po glavi od spreda prema nazad. Pv Potapsati prstima po glavi. U pocetku udarci prstima treba da budu blagi, a zatim ih postepeno pojacavati. Tapsite se po mestima gde oseate bol; po bolnim mestima treba uda rati jace i snaznije. Takva terapija pomaze da se oslobodite glavobolje, oseaja tezine u glavi, migrene i opadanja kose. Ta vezba se radi posle umnog rada. Pv Masirajte usnu skoljku odozgo nadole, a posebno energic no izmasirajte usnuresicu. Kao rezultat trljanja treba da se 356

pojavi crvenilo i oseaj toplote. Pomou te terapije moze se delovati na elo telo. Bolne tacke na usnoj skoljci svedoce o poremeaju rada odgovarajuih organa. Te tacke treba masirati veoma energicno i sve dotle, dok se bol ne izgubi. P*> Is trljaj te sedmi vratni prsljen, koji se nalazi na prelazu sa vratnog na grudni deo kicme. Ukoliko ga odmah posle vezbe ne istrljate, mozete se lako prehladiti. Zato posle vezbanja treba masirati to mesto sve dotle, dok se koza ne osusi od znoja, koji se pojavio za vreme vezbanja. Masaza tog prsljenja sprecava pojavu osteohondroze.Treba zapam titi, da u slucaju pojave bola bolno mesto treba masirati duze vremena, sve dotle, dok se bol ne izgubi. Pv Potapsite prstima niz energetske kanale na rukama. Prvo potapsite levu ruku s unutrasnje strane (spreda) odozgo nadole, zatim pozadi, pa sleva nadesno i zdesna nalevo. Isto uradite i sa desnom rukom. Udarci prstiju u pocetku treba da su blagi, a zatim ih pojacavati. Ta terapija je efika sno sredstvo za otvaranje meridijana srca i plua, kao i za lecenje oboljenja ruku, srca i plua. Pv Razmahujte rukama napred i nazad. Ta terapija sprecava pojavu bolova u ramenim zglobovima.

Pv Potapsite se prstima po grudima i leima. Kada se tapsete po grudima, grudi treba malo uvuci, a ne isprsiti. Pv Potapsite se prstima po slabinama (kukovima) i stomaku, pri cemu energiju ci treba spustiti u donji deo stomaka, a stomak zaokrugliti. Pb> Potapsite se po bokovima i na mestima gde se niste tapsali. P%> Rasirite noge, naklonite se napred i dlanovima potapsajte po delti tela oko bubrega,zatim se polako ispravite, stanite pravo i opustite se; zatvorite oci i koncentrisite se na deo 357

tela oko bubrega, osluskujte energiju ci na tom delu tela. Ta vezba jaca bubrege i poboljsava njihovu funkciju. Ljudi koji pate od oboljenja bubrega tu vezbu mogu raditi neza visno od drugih vezbi. Pv sagnite se telom napred i potapsite se po nogama spreda, pozadi, sleva, zdesna, odozgo nadole. Pv Polako se ispravite, pocupkajte stopalima, pomerajte prste nogu. Poslednjih osam vezbi poveavaju imunitet na udar ce, pune celo telo energijom ci i otvaraju energetske ka nale. Posebno su efikasne za lecenje laznog reumatizma i reumaticnog artritisa. Vezbati je najbolje ujutro, okrenuvsi se licem prema istoku.

,,Gimnastika, koja preobrazava misie"

kvih kretanja. Druga serija obuhvata 4 vezbe, od kojih su prve tri bez kretanja, a o kretanjima u cetvrtoj vezbi bie posebno opisano. U treoj seriji su dve vezbe, od kojih je jedna bez kretanja. Na sto treba obratiti paznju za vreme vezbanja Pv Svaka vezba pocinje da se radi sa 9 disajnih ciklusa (jedan ciklus - udisaj i izdisaj) dok se ne dostigne do 81 ciklus. Disanje treba da bude usporeno i ravnomerno (treba da oseate da zajedno s vazduhom ,,uvlacite"energijti u vas or ganizam, da oseate kako ta energija puni vas organizam), ne smete naglo i brzo disati (takvo disanje ne omoguava da se koncentrisete na energetski snop koji ulazi u vas orga nizam). Treba poceti sa 9 disajnih ciklusa i uvezbavati dok ne pocnete disati bez naprezanja (da se postigne koordina cija izmeu stepena naprezanja i blagog, produzenog udi saja i izdisaja), zatim dodati jos 9 disajnih ciklusa. Uvezba vati postepeno bez naprezanja. Posle svake vezbe treba se malo odmoriti i tek posle toga prelaziti na sledeu vezbu. Kada se uvezbava produzeno disanje ni u kom slucaju ne smete da se naprezete. Ukoliko oseate umor, tada treba regulisati disanje i tek posle toga produziti sa vezbanjem.

Za borbu protiv hronicnih oboljenja, kao i za profilaksu i podmladivanje preporucujem da primenjujete kinesku gim nastiku, koja je zasnovana na ispoljavanju voljnih napora i na ziva se ,,gimnastikom za preobrazaj misia". Usled spontanog naprezanja jednih ili drugih grupa misia kroz njih svesno propustamo jak snop energije, koji odmah poveava i krvotok. Spontano naprezanje misia podstice ceo organizam po tipu blagog, uvezbavajueg stresa, podizui sve zastitne i hormonalne funkcije na visi stepen radne sposobnosti. Posebno jake promene, usled spontanog naprezanja misia ti kombinaciji sa disanjem, uocavaju se u spoljasnji ma manifestacijama zivota, koje se uvezbavaju da iz okolnog vazduha stvaraju sto veu ko licinu zivotne energije, da umeju da upravljaju tom energijom i da jacaju vlastite informaciono-energetske strukture. Rezultat je da se svi ti uticaji spolja ispoljavaju kroz primetne lekovite, ozdravljujue i podmlaujue efekte, kao i kroz porast pokaza telja snage. ,,Gimnastika, koja preobrazava misie"sastoji se iz tri seri je vezbi. Prva serija je gimnastika sa osam vezbi. Peta i osma vezba sadrze neke pokrete, dok u ostalim vezbama nema nika358

Pv Pocetnici treba da pocnu sa prvom vezbom prve serije, sa 9 disajnih ciklusa i da dostignu do 9x9=81 disajni ciklus. Kada osete da vezbu izvode bez naprezanja, tek tada mogu prelaziti na sledeu vezbu. Ukoliko vam se to ucini suvise jednolicno, mozete redom odvezbati od prve do osme ve zbe. U tom slucaju svaku vezbu odvezbajte sa 9 disajnih ciklusa. Doziranje treba vrsiti postepeno, dovodei svaku vezbu do 81 disajni ciklus. Poveanje treba da bude poste peno. Sprecavajte sve pokusaje naglog i brzog disanja. Pv Disati treba sa sastavljenim zubima (oni se meusob no dodiruju vrhovima zuba i ne smeju biti potpuno 359

sastavljeni), vrh jezika podignut je prema nepcu, a usta su malo otvorena. Smatra se, da sastavljeni zubi ne dozvolja vaju da izgubite stare zube. Malo otvorena usta podsticu prirodno disanje. Lucenje pljuvacke za vreme disanja je vazan uslov (na pljuvacci se ,,talozi" i akumulira energija). Ukoliko nema pljuvacke, tada energija nema za sto da se ,,priveze"i ona se rasejava. Vazno je i progutati energetsku pljuvacku i ,,privezati"je na odreeno mesto u organizmu (za to svrhu najcese sluze energetski centri, na primer, u predelu pupka) ili je dostaviti do bolnog dela tela (radi toga se treba koncentrisati na bolno mesto i u trenutku gutanja pljuvacke zamisliti da je pljuvacka posla prema tom mestu). H Taj metod uvezbavati ujutro, u podne, uvece (tada je efe kat najbolje izrazen) - u krajnjoj meri jednom dnevno. Za vreme vezbanja koncentrisati se na vezbu, odstraniti druge misli, koje odvlace paznju, a to znaci da oduzimaju i ener giju, ramena zategnuti (u takvom polozaju gornji deo tela je opusten i slobodno propusta energiju) i grudi ne treba isprsiti. Kada zavrsite vezbanje, napravite nekoliko koraka, malo se odmorite, radite rukama i nogama da otklonite preostalu napregnutost misia. Ukoliko ste jako umorni, ne treba vezbati. Vezbanje treba da bude prirodno, bez na prezanja. Hf Radei pokrete - naprezanja (stiskanje sake u pesnicu, pri tiskanje dlanova, podupiranje, gurenje napred ili odupira nje dlanovima levo i desno), pri svakom izdisaju i udisaj ti treba dodati jedno naprezanje. Na primer, posle stiskanja pesnice uraditi udisaj i izdisaj, pesnicu jos malo stegnuti, udisaj i izdisaj - jos stegnuti pesnicu, sve dok ne uradite 9 udisaja i 9 izdisaja i tek posle toga opustiti pesnicu. D r u gim recima, snagu naprezanja treba postepeno poveavati od jednog do drugog disajnog ciklusa, dok se ne postigne

maksimum naprezanja. Na primer, pocnite sa 50% snage i sa svakim disajnim ciklusom poveavajte je za oko 5%. G u ranje napred, podupiranje uvis, odupiranje dlanovima levo i desno raditi za vreme disanja i stiskanja pesnice. H Da bi se uradile vezbe iz prve serije ne treba poveavati naprezanje, ve je potrebna samo prirodnost izvoenja i produzeno trajanje vezbi. Duzina trajanja vezbanja sponta no poveava fizicku i jaca zivotnu snagu. Druga serija ve zbi (od 1 do 4) je nacin ,,slaganja (rasporeivanja) kostiju". Citavo telo skrauje se za nekoliko centimetara. Te vezbe namenski eluju na tetivno-vezni aparat organizma, pod stice energiju organizma koja prolazi kroz tetive, zglobove i kosti. H Disui za vreme izvoenja vezbi, treba zamisliti da se ener gija disanja (prana, ci) spusta, uranja i vezuje se nesto vise iznad pupka. Zapamtite, da bi se energija nagomilavala u nekom organu, svu paznju treba koncentrisati na taj or gan. U suprotnom ona e se rascjavati. Prva vezba tree serije - metod ,,gutanja jin". To znaci da se za vreme vezbe u ustima nakupila pljuvacka, zasiena energijom, i vi je gutate, u mislima je usmeravate nesto vise iznad pupka. Na tom mestu postoji snazan energetski centar,gde se ta energija akumulira. Druga vezba namenjena je za uvezbavanje snage prstiju ruku (jacanjem prstiju ruku jacaju se unutrasnji organi, koji su preko energetskih kanala povezani sa prstima) i slabina (sva snaga organizma koncentrisana je u slabinama-krstima, ukoliko je ona jaka - jak je i ceo organizam). Duzim vezbanjem tih vezbi prouzava se zivot i slabost pretvara u snagu.

H

360

361

Prva serija vezbi

Prva vezba. Stati, noge rasiriti ti sirini ramena, pogled usmeriti ispred sebe u horizontalnoj ravni, zube sastaviti, usta malo otvoriti i vrh jezika da dodiruje nepce. Posle svakog ciklu sa disanja pesnice malo stisnuti, zadrzati taj stisak i posle slede eg ciklusa disanja jos malo stisnuti. Tako postupati sve dotle, dok se ne zavrsi 81 ciklus disanja, posle cega pesnice otpustiti. Naprezanje ruku stimulise energetske kanale koji se nalaze na rukama i jaca unutrasnje organe, koji su povezani sa rukama. Na prvom stepenu vezbanja ne treba da se previse naprezete. Sve radite sa pola snage. Jedan voljni akt naprezanja pesnica stimulise energiju u organizmu. Druga vezba. Polozaj tela kao kod prve vezbe. Dlanovi su odmaknuti levo i desno. Posle svakog disajnog ciklusa dlanovi ma natezati prste ruku prema sebi. To podstice stvaranje ener gije u organizmu i sirenje energetskih kanala, koji se nalaze na saci, i samim tim stimulise cirkulaciju energije u njima. Trea vezba. Polozaj tela kao kod prve vezbe. Pri disanju dlanovi guraju napred, veliki prst i kaziprst obrazuju trougao. Posle svakog zavrsenog udisaja i izdisaja dlanovima ,,gurati na pred" (jednostavno se stvara utisak guranja napred, iako ruke ostaju nepomicne, a u njima se samo poveava naprezanje), pri tom se prsti privlace prema dlanovima i prema sebi. Prema stepenu ,,guranja" dlanovi se pomeraju napred i, kada se zavrsi 9x9=81 ciklus disanja, opustaju se. go*Paznja: ruke i zapesa malo savijeni, energiju usmeravati u centar iznad pupka, prste privlaciti prema sebi.Ta vezba produzava da stimulise energiju u kanalima ruku i podize opstu ener giju organizma na mestu gde je koncentrisana paznja. Cetvrta vezba. Polozaj tela kao kod prve vezbe. Ruke h o rizontalno ispruzene ulevo i udesno sa dlanovima okrenutim uvis. Zamislite da vam se na dlanovima nalaze teski predmeti. Posle svakog ciklusa disanja, zamisljajte da teret gurate dlano vima uvis - samo u mislima, poveavajui naprezanje, dlanovi pri tom ostaju nepokretni. 1 tako 9x9=81 ciklus disanja. 362

T i m e stimulisete energiju na bocnim stranama tela, primo ravate je da bolje i snaznije cirkulise, otklanjate zastoje energije koji se cesto javljaju u udubi jenjima ispod pazuha. io-Paznja: ramena zategnuti (ne podizati ih odmah za ruka ma). Grudi isprsiti (taj polozaj omoguava laksi protok energi je), energiju usmeriti prema delu lela oko pupka, sake istezati horizontalno i drzati ih nepokretnim. Peta vezba. Polozaj tela kao kod prve vezbe. Rastavljanje i sastavljanje dlanova s izdisajima i udisajima. Dlanovi se cvrsto sastavljaju u visini grudi, veliki prsti se ,,lepe" (nepomicno priti snuti) uz telo. Pri udisaju rastaviti dlanove, pri izdisaju ponovo ih sastaviti; vezba se do 9x9=81 ciklus disanja. Vezba stimulise kretanje energije u predelu grudnog kosa. Pri vezbanju plua se cas sire, cas skupljaju, a to pomaze U slu caju plunih oboljenja i tuberkuloze. Uo-Paznja: ramena zategnuti, grudi isprsiti, energiju usmeravati prema pupku; kada se dlanovi rastavljaju i sastavljaju, prste raz micati, veliki prst je ,,prilepljen " za telo (dodiruje telo); laktove ne podizati uvis; pokreu se samo dlanovi u visini grudi. Ruke se po taktu disanja rastavljaju i sastavljaju i zavrsava se jedna vezba. Sesta vezba. Polozaj tela kao kod prve vezbe. Upiranje dla novima ulevo i udesno s izdisajima i udisajima. Dlanove posta viti ulevo i udesno u pozu upiranja, centri dlanova usmereni u stranu, prsti usmereni uvis, vrhovi prstiju povijeni prema glavi (unazad). Pri svakom ciklusu disanja dlanovi kao da se odupi ru u stranu. Broj disajnih ciklusa kao i kod prethodnih vezbi 9x9=81. S t o j e upor jaci, dlanovi se sve vise udaljavaju od tela. Po zavrsetku citavog disajnog ciklusa (81) opustiti se. Ta vezba poveava snagu podlaktica i ramena. Stimulise se energija ramenog pojasa, jaca tetivno-vezni aparat tog dela tela, aktivira se energija gornjeg dela spoljasnjih manifestacija zivota. Posto organizam nagomilava energiju telo se zagreva i poboljsava se krvotok. Ho-Paznja: ramena zategnuti, grudi isprsiti, energiju usmeravati prema pupku, vrhove prstiju usmeriti nagore i prema glavi. 363

Sedma vezba. Upor dlanovima uvis s izdisajima i udisaji ma. Polozaj nogu kao u prethodnim vezbama, dlanove okrenu ti nagore i upirati njima uvis, centri dlanova usmereni prema nebu, veliki prsti i kaziprsti ruku okrenuti jedni prema drugom obrazuju trougao, koji je usmeren prema nebu. Pri udisaju zu be cvrsto stegnuti, pri izdisaju otvarati usta, sake se odupiru visoko uvis - Sto je jace naprezanje, tim vise, dok se ne uradi 81 ciklus disanja. Ta vezba omoguava da se izbaci patoloska energija iz gor njeg dela organizma, cime se oslobaate od neprijatnog mirisa iz usta i lecite gornji deo organizma. Bo*Paznja: energiju usmeravati prema pupku (to znaci koncen trisati paznju na deo tela oko pupka),glavu zabaciti unazad, p o gled usmeren u zadnju stranu dlanova (gornji deo sake), grudi i stomak ne izbacivati, prste istezati prema dole. Osma vezba. Opustanje saka s izdisajima i udisajima. Po lozaj tela kao kod prve vezbe. Gornji deo tela (trup) saviti napred pod uglom 90°, sake postepeno opustiti nadole. Kada se telo savija nadole - izdisaj, kada se podize uvis - udisaj. Sake se prema stepenu naklona spustaju sve nize. Ukoliko je disanje suvise brzo, kada telo podignete u vertikalni polozaj, mozete uraditi udisaj i izdisaj, posle cega ponovo saviti telo nadole. Ukoliko ne oseate umor, mozete ponavljati o 81 ci klus disanja. Tom vezbom zavrsava se prva serija vezbi, a zatim se pravi pauza s ciljem normalizacije opste energetike organizma. Za vreme izdisanja zamisljajte a izisete losu energiju iz organi zma, a za vreme udisaja da popunjavate organizam svezom i jakom energijom. lo-Paznja: ramena zategnuti, grudi isprsiti, energiju usmera vati prema pupku; kada se sake opustaju nadole i ramena se opustaju; sake takode treba da budu opustene, bez ikakvog naprezanja. Ta vezba je efikasna u slucaju viska sala na stomaku. Ona podstice njegovo smanjivanje i normalizuje struk. Ukoliko sala 364

ima isuvise, tada za brz uspeh vezbu treba raditi 3 - 5 puta dnev no po 9x9=81 disajni ciklus. Efekat e se pokazati ve posle mesec dana.

D r u g a serija vezbi

Deveta vezba. Iskorak u vidu luka, zanosenje tela udesno s izdisajima i udisajima. Desno nogom iskoraciti obrazujui pri tom iskorak u vidu luka. (Taj iskorak, tj. stojei stav, radi se na sledei nacin: stati sa stopalima rasirenim u sirini ramena, desnim stopalom iskoraciti, a levo stopalo zaokrenuti ulevo za 45 stepeni.) Telo saginjati napred i udesno, zatim dlane desne ruke zabaciti na leda, a levu ruku saviti u vidu dtige i postaviti ispred grudi sa dlanom okrenutim napolje. U toj vezbi, kada se zauzme stojei stav, cvrsto stisnuti zube i posle toga uraditi od 1 do 81 disajni cildus. so-Paznja: ta vezbe predstavlja ,,slaganje (pomeranje) kostiju udesno". Za vreme udisaja i izdisaja telo je nepomicno. Ta ve zba za trup stimulise energiju i energetske kanale, koji prolaze kroz trup (gornji deo tela), cime se formira energetski korzet (steznik, mider), koji podstice jacanje misia i tetiva trupa, a povoljno (blagotvorno) deluje i na unutrasnje organe. Analogno tome radi se savijanje ulevo sa iskorakom leve noge. Deseta vezba. Stiskati pesnice i podizati lice uvis s izdisa jima i udisajima. Noge postaviti kao kod prethodne vezbe, tj. desnom nogom iskoraciti, telo drzati uspravno. Desnu ruku saviti u laktu, stegnuti pesnicu i postaviti je iznad glave. Gla vu zabaciti unazad, pogled usmeriti na centar desnog dlana (pesnice). Levu ruku stisnuti u pesnicu i obesiti nadole, centar dlana okrenuti unazad. Zube cvrsto stisnuti. Uraditi 81 cildus disanja (izdisaj, udisaj) i posle toga otpustiti pesnice i opustiti se. Vezba stimulise i jaca energetske kanale trupa (gornjeg dela tela), podstice podizanje energije nagore. Ito-Paznja: za vreme udisaja i izdisaja telo je nepokretno, desna ruka je blago savijena ti zapesu (gleznju) prema unutra, glava zabacena unazad i vrat napregnut i izduzen. 365

Jedanaesta vezba. Upiranje jednim dlanom uvis, a drugi visi prema dole s izdisajima i udisajima. Polozaj nogu kao u prethodnoj vezbi (iskorak desnom nogom). Tele? ispravljeno. Desnim dlanom upirati uvis, centar dlana okrenut prema ne bu, prsti savijeni unazad i dole prema glavi. Levi dlan opustiti nadole, prsti usmereni prema zemlji, a centar dlana okrenut prema butini. Pogled pravo - horizontalno. Zube cvrsto stisnu ti, uraditi 81 ciklus disanja i posle toga opustiti se. Tom vezbom istezu se spoljasnje manifestacije zivota i fi zicko telo po dijagonali. Vase energetsko telo siri se, njegove magnetne linije se razilaze, sto izaziva oslobaanje energije u vidu toplote. Do-Paznja: pri disanju celo telo je nepokretno. Posle zavrsetka svakog izdisaja--udisaja treba upirati desnim dlanom uvis, a levi vui prema dole. Dvanaesta vezba. Podizanje i spustanje sa cucnjevi ma, iz disajem i udisajem. Vrhove prstiju i stopala ,,prilepiti"uz zemlju na meusobnom rastojanju 40 centimetara, ruke staviti na p o jas i telo polako spustati u cucanj. Pri cucnju pete su odvojene od zemlje, a centar tezine prenosi se na vrhove prstiju. Pogled usmeren horizontalno, zube stisnuti. Spustati se u cucanj dok butine ne dou u horizontalan polozaj. Podizati se i spustati dok se ne zavrsi 81 ciklus disanja. Ukoliko se ova vezba radi du ze vremena korak postaje stabilan,jacaju se bubrezi, a u starosti neete imati problema sa slabosu u nogama. Ta vezba podstice sadejstvo vaseg energetskog tela s mag netnim poljem Zemlje, sto poboljsava energetski potencijal organizma. Ravnomerni (ritmicni) cucnjevi stimulisu snazne grupe misia nogu, tetive i zglobove. U tom slucaju kroz njih prolazi vea kolicina energije, sto jaca noge, slabine (krsta) i poveava energiju u elom organizmu. Dolazi do cisenja orga nizma energijom, poboljsava se rad kicmenog stuba i nervnog sistema u njemu.^-Paznja: ti citavom kompleksu vezbi ,,preobrazaja misia" sa mo se u 5, 12. i 14. vezbi vrse pokreti. U datoj vezbi pri spu stanju u cucanj - izisati, a pri podizanju - udisati. Pri ustaja366

nju koriste se vrhovi prstiju nogu, pri stajanju ~ pete leze na zemlji i pri spustanu u cucanj ponovo se odvajaju od zemlje.

Trea serija vezbi

Trinaesta vezba. Gutanje pljuvacke (jin) s izdisajima i udisajima. Stopala ,,prilepljena" uz zemlju, rastojanje i z m e u njih nesto vise od 30 centimetara, ruke iza leda, desna saka stisnuta u pesnicu, a leva saka obuhvata i stise desno zapese (glezanj). Telo u blagom cucnju, kolena malo savi jena, pogled usmeren horizontalno, ztibi stisnuti, vrh jezi ka dodiruje nepce. Bez prekida uraditi 81 izdisaj i udisaj. Pri d u z e m vezbanju vezba je eh kasna za mlade ljude. U zrelom dobu vezbanje ti trajanju od nekoliko meseci d a je neocekivane pozitivne rezultate. P o m o u te vezbe m o g u se izleciti m n o g a hronicna oboljenja. Veoma je vazno obezbediti stvaranje pljuvacke u usti ma, zasititi je energijom pri udisaju i gutati je pri izdisaju, usmeravajui je u pupcani energetski centar. *=>Paznja: u polozaju ,,stojei kao stub" anus je blago nategnut i podignut uvis (to podstice bolje zadrzavanje energije u orga nizmu i njeno koncentrisanje u odgovarajuem energetskom centru). Cetrnaesta vezba. Gnjecenje (Ceenje) s izdisajima i udisajima. Celo telo nalazi se u polozaju upiranja, prsti na nogama i prsti ruku ,,prilepljeni" sti za zemlju. Telo spusta ti i podizati s izdisajima i udisajima sve dok se ne uradi 81 cildus disanja. Tezina tela se drzi uglavnom na sakama. Sake se mogu koristiti na tri nacina. U prvom slucaju p o kreti (podizanje i spustanje tela) se vrse sa dlanovima ,,prilepljenim"uz zemlju (dlanovi potpuno leze na podu). U drugom slucaju umesto dlanova koriste se pesnice. Posle savladavanje te vezbe pesnice se zamenjuju prstima. Za starije osobe dovolj no je uvezbati varijantu sa pesnicama.

367

Taj polozaj utice na energiju spoljasnjih manifestacija zi vota, na poseban nacin stimulise zglobno-vezni aparat, sto se ispoljava kroz veoma interesantne lekovite, ozclravljujuce i jaca ju e efekte.

Kako se opustiti i brzo odmoriti

0

Dva puta dnevno kupaj se u hladnoj prirodnoj vodi, da bi se oseao dobro. Kupaj se u cemu mozes: u jezeru, re ci, kadi, tusiraj se ili polivaj vodom. Vruu kupku (tusira nje) zavrsi sa hladnom.

Lezite na cvrstu (grubu) ravnu povrsinu, smirite se i jako napregnite sve misie na telu. Zadrzite se u tako napregnutom stanju 1-2 sekunde i naglo opustite. Uradite to nekoliko puta i osetiete razliku izmeu potpunog naprezanja i potpunog opustanja misia. Posto ste se na taj nacin opustili potrudite se da izazovete oseaj tezine u rukama i nogama, a zatim ti elom telu. Posle izazivanja oseaja tezine, potrudite se da zamislite ka ko vam kroz arterije i vene struji svetlocrvena, vrela krv. Otvori vasih krvnih sudova sire se i vrela krv lako i slobodno cirkulise kroz ceo vas organizam. Posto ste sve uspesno odradili, zamislite da ste laki beli oblaci, koji se polako podize uvis i lebdi izlozen suncu. P o sle toga zamislite da ste planinsko jezero, okruzeno s u m o m ; more, nad kojim se dize jutarnje sunce. Potrudite se da osctite, da se stopite sa zamisljenom situacijom do tog stepena, da p o t p u n o iskljucite svest. Dovoljno je 3 - 5 m i n u t a takvog ,,propadanja" za p o t p u n o obnavljanje snage. Ukoliko sve to postignete, imaete prijatan oseaj u elom telu i odlicno ete se odmoriti.

Kakav lekoviti efekat na covecji organizam ispoljava poli vanje hladnom vodom ili kontrastno tusiranje? Pre svega, normalizuje se opsti energetski potencijal covec jeg organizma. Veoma je stetno nositi sinteticku odeu, obuu (posebno domau) sa vestackim donom i prekrivati pod linoleumom. To narusava opsti elektricni potencijal organizma (gornji deo organizma puni se pozitivnim, a donji negativnim potencijalom). Usled toga narusava se normalna cirkulacija energije kroz energetske kanale - neki organi se nedovoljno snabdevaju energijom, a to znaci da se smanjuju njihove funk cionalne mogunosti. Promena opsteg elektricnog potencijala uzrokuje promenu pH unutrasnje sredine, sto stvara ozbiljne probleme sa zdravljem, postepeno podstice razvoj hronicnih oboljenja. Da bi zastitili svoj organizam od izoblicenja elektricnog potencijala potpuno zavisi od vas samih. Ujutro i uvece perite obicnom vodom noge od stopala do kolena. Bez obzira da lije voda topla ili hladna ona oduzima visak potencijala iz organi zma. Jos bolje je tusirati se ili polivati vodom. Polivanje hlad rio ni vodom (hladnom vodom se Smatra voda cija je temperatura ispod 12° C) omoguava da se u organizmu na elijskom nivou aktiviraju procesi bi osin teze i bioenergije, koji su sadrzani u osnovi zivotnih manifestacija covecjeg organizma. Polivajui se hladnom vodom (odozgo nadole),mi tempera turom (naglo hladimo) i magnetnim poljem (plazma se skuplja usled naglog hlaenja i skrauju se magnetne silnice) delujemo na plazmu vlastitog organizma. Upravo to dejstvo stvara elek tricne tokove (struju) u organizmu, koji dopunjavaju elijske membrane, a preko njih aktivira se genetski aparat elija. To aktiviranje se ispoljava u tome, sto elije postaju otpornije (bo369

JAKE I SLABE STRANE UCENJA IVANOVA

Obratimo se preporukama Porfirija Komejevica Ivanova uz moje komentare. Cedo (Dete) moje, ti si pun zelje da budes koristan svom narodu. Radi toga se potrudi da budes zdrav. Srdacno te molim, da poslusas nekoliko mojih saveta da bi ojacavo svoje zdravlje. 368

lie izvrsavaju svoje funkcije, otpornije su na ubitacno dejstvo patogenih mikroorganizama), brze se oporavljaju i rcgenerisu! I Uadna ili kontrastna polivanja podsticu obnavljanje struk ture organizma na tecnom nivou. Jednostavna terapija polivanja od temena do peta hlad nom vodom iz kofe ili kontrastno tusiranje (topla voda - 30-- 45 sekundi, prohladna ili hladna -- 3-5 sekundi, i tako nekoli ko puta) ujutro (pozeljno i uvece) podstice proces biosinteze i bioenergije u organizmu i normalizuje njegove strukture na tecnom nivou. Vruu kupku zavrsi hladnom. Vruca voda otvara pore na telu, opusta ga i cini ga ,,rastresitim". To je dovoljno da u organi zam prodre patogena energija hladnoe ili neka druga patogena energija. Kratkotrajno dejstvo hladne vode ,,podstice" organi zam da se skuplja, da zatvara pore, da stvara ,,energetski oklop". U tom slucaju oseate se energicnim, bodrim i zastienim. Nije slucajno polivanje prva preporuka u sistemu P. Ivanova,jer se time stimulise i obnavlja covecji organizam i pojacava ju bioenergetski procesi u njemu. 0 Pre kupanja ili posle njega, a ukoliko se moze, tada i za vreme kupanja, izai u prirodu, stati bosim nogama na zemlju, a zimi na sneg, makar na 1--2 minuta. Nekoliko puta udahnuti vazuh kroz usta i u mislima zamoliti za sebe i sve ljude zdravlja.

Sta znaci u mislima zamoliti za sebe i sve ljude zdravlja? Poc nimo od toga da sve sto okruzuje coveka, izmeu ostalog i dru gi ljudi, predstavlja posebne manifestacije Prostranstva, koje je jedno ogromno zivo bie. Prema tome, saljui misli zdravlja, vi zelite blazenstvo i celo vi tost (integritet) u prvom redu tom ogromnom organizmu. T i m misaonim impulsom (porukom) vi sadejstvujete s njim i on vam odgovara. Sto je vasa molba iskrenija, tim je i odgovor bolji. Ne upotrebljavaj alkohol i ne pusi. Alkoholizam, pusenje,prekomerno uzimanje hrane i preterani seks - to su svojevrsne zavisnosti, koje stalno podsticu cove ka da ih upraznjava. Rasudite sami - covek koji stalno pije tru je se votkom (rakijom); pusac truje svoj organizam nikotinom 1 zarauje oboljenje plua; prejedanje raznim delikatesnim jeli ma uzrokuje zagaenost organizma, gojaznost, razmnozavanje patogenih mikroorganizama i pojavu oboljenja; neobuzdano zadovoljavanje seksualnih fantazija cini coveka manijakom. Ta preporuka omoguava coveku da radi sa najpogubnijim oseajima i crtama svog karaktera. 0 Potrudi se makar jednom nedeljno da budes bez hrane i vode: od petka u 18-20 sati do nedelje u 12 sati. To su tvoje zasluge i mir. Ukoliko ti je tesko da izdrzis, izdrzi makar 24 sata. 0

Ta preporuka omoguava oveku da oseti svoju vezu sa prirodom i da uzemlji svoj organizam. Prema Ivanovu, udisaj je veoma svesno dejstvo. On save tuje da se vazduh uvlaci sa visine, da se oseti njegov pritisak. Takav udisaj veoma snazno stesnjava (sabija) energetske struk ture, kao da izbacuje bolest napolje. Kada se polivate po temenu hladnom vodom ona, pri slivanju niz telo, upija izbacene bolesti (njihovu informaciono-energetsku bazu) i sapire ih na zemlju,u koju se one upijaju.To dovodi do oslobaanja organi zma od raznih patogenih energija, sto podstice izlecenje.

Covek koji je ogrezao u glupe strasti, navike i sklonosti postaje zavisan od njih: od alkohola, pusenja, jela, seksa i slic no. O n e mu ne daju mira - pusac trazi da pusi; alkoholicar da popije; bludnik (razvratnik) gde i s kim da vrsi preljubu; veina ljudi ne zeli da bude bez jela ili da preskoci neki obrok - to je za njih tegoba, koju ne zele da trpe. Takvi ljudi sav svoj zivot trose na to da zadovolje svoje strasti. Zbog tih strasti covek gubi i sam sebe. I sto vise covek podleze svojim strastima, one ga sve vise cine robom i unistavaju. Pomou te dve zapovesti covek se bori sa glupostima u sebi i stice spokojstvo, koje mu donosi zdravlje.

370

371

Zasto ,,strpljenje" treba primenjivati neradnim danima.To jos vise pojacava prirodno dejstvo na coveka. Neradnim dani ma svi setaju, jedu, a vi trpite. Samim tim se inatite misljenju drustva, jos vise jacate svoj karakter i formirate volju. Ukoliko ti je tesko, izdrzi makar 24 sata. U toj izreci sadrzi se neka individualna preporuke, kao i u prvoj zapovesti: ,,Ku paj se da bi se oseao dobro". Svaki covek treba stvaralacki, uzimajui u obzir osobenosti svoga organizma, da primenjuje te zapovesti, kako bi one povoljno delovale, postepeno celicile karakter coveka i razvijale volju kod njega. Treba da znate, da ,,uzdrzavanje" znaci: dobrovoljno odri canje coveka od uzimanja bilo koje hrane i vode na odreeno vreme s ciljem da se pomogne zivotnoj snazi organizma da us postavi harmoniju i snagu bioloskih procesa, narusenih usled bolesti, slabljenja organizma i slicno. Takvo ,,uzdrzavanje", prvo, disciplinuje svest coveka, cisti ga od patogenih misli i poboljsava mu samokontrolu. Covek najvise pati od toga, sto ne zna kako da kontrolise svoje zelje i procese, koji se odvijaju u njegovoj svesti. Oni ga teraju na p o stupke i dejstva, koja su suprotna zdravom nacinu zivota. Na tom planu ,,uzdrzavanje" je odlicno sredstvo za izmenu licnog karaktera i savlaivanje svega glupog i nepotrebnog. Drugo, ,,uzdrzavanje" aktivira centralni nervni sistem po principu stresa zbog nedostatka hranljivih materija i voe (to primorava organizam a bolje funkcionise, ,,probudi iz sna" si tog zivota); rastereuje probavili sistem i omoguava mu da se odmori; cisti krv i donekle meuelijsku tecnost od necistoa. Tree, aktivira imunitet, zastitne sile organizma. Organi·zam, nasavsi se u takvim uslovima, stvara u sebi vodu iz svega .sto mu je nepotrebno i oduzima je od patogenih mikroorgani zama. To daje vidljivije efekte ozdravljenja, nego gladovanje na vodi. Posle takvog ,,uzdrzavanja" covek se preporouje, oslobaa od patogenih mikroorganizama i ozbiljnije shvata zivot. 0 372 Voli prirodu oko sebe. Ne pljuj okolo i ne pljuj iz sebe nista. Navikni se na to: to je tvoje zdravlje.

Covek svojim mislima treba da ,,proklija" u Prostoru koji ga je stvorio. Samo oseaji i misli o ljubavi omoguavaju da se to kvalitetno odradi. Pomou ljubavi covek se sjedinjuje s pro storom (prostranstvom) i koristi njegov neograniceni lekoviti potencijal. Ukoliko to covek shvati, tada se trudi da ne nanosi nika kvu stetu prirodi. Osim toga, smatra se, da gutanje pljuvacke deluje kao svojevrsna vakcina protiv bolesti. To je svojevrsna homeopatska vakcinacija. 0 Pozdravljaj se sa svima uvek i svagde, posebno sa starijim ljudima. Zelis da budes zdrav - pozdravljaj se sa svima.

Sto covek vise i iz bilo kojih pobuda generise oko sebe mi sli o zdravlju, one se u sve veem obimu i kvalitetnije vraaju njemu. Da bi se naglas pozdravljao s ljudima, covek mora uradi ti veliki posao u svojoj svesti -- savladati stiljivost, strah, ne bojati se osuda i raznih pogresnih tumacenja. S a m o ta pre poruka cini svest coveka m n o g o cistijom i otvorenijom. Sto je u svesti manje razne lukavosti i uobicajenosti (konvencionalnosti), covek je zdraviji i tim vise ima pristup u ,,Carstvo nebesko". 0 Pomazi ljudima cime mozes, posebno sirotinji, bole snicima i uvredenim. Radi to s radosu. Odazovi se na njihovu nuzdu dusom i srcem. Stei es u njima druga i pomoi covecanstvu!

Zbog svoje bezdusnosti i zatvorenosti mi se tesko odaziva mo na molbe i potrebe (nuzdu) drugih ljudi. Pomoi drugom coveku u necemu, posebno sa radosu - to je za nas veliki pro blem.Ta zapovest nam pomaze da radimo kako sa nasim losim karakternim crtama, tako i na pravilnom sadejstvu sa prosto rom oko nas. Postupajui tako, jacamo svoje veze sa prostorom, crpimo iz njega zivotnu snagu, stvaramo povoljne okolnosti, povoljnu sudbinu i oslobaamo se od losih i nepotrebnih ka rakternih crta. 373

0

Pobedi u sebi sebicnost, lenjost, samozadovoljst vo, pohlepnost (gramzivost), strah, licemerje i nadmenost (ponos). Veruj ljudima i voli ih. O njima ne govori nepravedno i ne priliva taj losa misljenja o njima.

Sebicnost, lenjost, samozadovoljstvo, strah, licemerje, nad menost (gordost), neprijateljstvo i slicno su ubre u nasoj sve sti, koje ne dozvoljava coveku da zivi slobodno. To su svoje vrsni robovlasnici covecje svesti. Oni veoma snazno uticu na nasu sudbinu. U bilo kom slucaju, covek koga su oni zarobili osea se nesrenim, nepoverljiv je prema drugim ljudima i od njih ocekuje podvale (smicalice).lakvo naprezanje rada unu trasnje konflikte i agresivno ponasanje. Ta zapovest P. Ivanova omoguava coveku da ostvari te su ju vezu sa prostranstvom i da iz njega crpi snagu. 0 Oslobodi svoju glavu od misli o bolestima, slabostima i smrti. To je tvoja pobeda!

Pricaj i prenosi svoja prakticna iskustva, ali se nemoj hvaliti i velicati, budi skroman. Skromnost je jedna od vrlina, a hvalisavost - losa crta co vecjeg karaktera. Ta zapovest namenjena je da se is koren i taj problem, koji se javlja u slucaju kada covek, posto ozdravi, poc ne da gleda na okolinu s visine.To moze prerasti u oholost, ego izam i slicno. Vazno je raditi svoj posao i pri tom ostati kakvim ste bili. Nemojte sticati nove lose karakterne crte, koje e kod vas izazvati druga oboljenja i promeniti vasu sudbinu. Slabe strane ucenja P. Ivanova smatram da su odsustvo jasnih individualnih preporuka, koje bi uzimale u obzir indivi dualnu konstituciju coveka. Odsustvo protivparazitnih sredstava u programu uzrokuje svoje probleme. Na primer, sam Ivanov je govorio nesto slicno - prica se, Priroda je oduzela sve zube, znaci da tako treba da bude. Meutim, to je skriveno dejstvo patogenih mikroba u jamicama (rupicama) zuba. Kod ostalih ivanovaca posle nekoli ko godina vezbanja javljaju se cvoruge, bolesti i druge slabosti, povezane s postepenim razvojem parazita. 1 na kraju, nema nikakvih preporuka za ishranu. Na taj nacin iskljucuje se citav lekoviti kompleks uticaj a na zdravlje preko hrane. Unosenjem odgovarajuih korekcija u ,,Decicu"doprinee njenom preciznijem i efikasnijem funkeionisanju.

0

Samo vlastite misli cine coveka zdravim ili bolesnim, srenim ih nesrenim. Misli o bolestima, slabostima i smrti ima ju razorno (ubitacno) dejstvo, guse tokove zivotnih procesa. Od njih se treba oslobaati, kao od opasnih po zivot, veoma otrovnih materija - izbacivati ih napolje. Od toga se vrlo te sko oslobaa, treba mnogo raditi na cisenju karakternih crta, osmisljavanju zivota, njegovoj nameni i ciljevima. Tek kad se to uradi i oslobodi svest, covek osea Veliku unutrasnju pobedu 1 slobodu. Misli ne odvajaj od dela. Procitao si - dobro, ali najva znije je -- radi! Informacija uvek treba da bude korisna i da se realizuje konkretnim dejstvima. Nerealizovana lekovita informacija je beskorisno znanje. Samo ukoliko je ostvarena kroz neko konkretno dejstvo - p o livanje, udisaj vazduha, izlazak u prirodu, dobra pomisao o zdravlju, svesno strpljenje, gladovanje - ona pocinje da donosi I)1 odove ozdra vljenj a. 374 0

Postovani citaoci!

Procitali ste moj Prirucnik za samolecenje XXI veka. Nadam se da ete u njemu pronai mnogo novog i kori snog. Zelim vam uspeha i zdravlja! Svoje zelje, pisma, iskustva u lecenju raznih oboljenja, primedbe na knjigu saljite na adresu (za citaoce drzava bivse Ju goslavije): Sehi M a h m u t

11073 NOVI BEOGRAD

ul. Nehruova 75/11 375

PREGLED NEKIH LEKOVITIH BILJAKA

Pv Dren (Cornus mas) Pv Gavez (Symphytum officinale) Pv Geranijum poljski (Geranium prate nse) Pv Glog (Crataegus san guinea) Pv Goricnik ruski (Peucedanum ruthenicum) Pv Gradunja (Helianthus tuberosus) PV Idirot (Acorus calamus) Pv Ivanjsko cvee aromaticno (Galium verum) Pv Jagoda zelena (Fragaria viridis) Pv Jagorcevina (Primula veris) Pv Kiseljak (Rumex acetosa) Pv Komonika (Artemisia vulgaris) Pv Konjski kiseljak (Rumex confertus) Pv Kopitnjak (Asarum europaeum) Pv Kozja iva (Salix caprea) Pv Kres -- salata (Lepidium sativum) Pv Krompir (Solatium tuberosum) Pv Ladolez poljski (Convolvulus arvensis) Pv Limunac kineski (Schizandra chinensis Baill.) Pv Lincura (Gentiana lutea) Pv Lokvanj mali (Nuphar minor) Pv Lokvanj zuti (Nuphar luteum, Nymphaea lutea) Pv Lotos (Nelumbium nuciferum Gartn., Nelumbo speciosum Willd.) Pv Macje sape (Atennaria dioda Gaertn) Pv Mahovnica (Oxycoccuspalustris) Pv Malina (Rubus idaeus) 377

Pv Adamovo rebro (Pence da nam ruthenicum MB) Pv Angelika (Angelica archangelica, Archangelica officii Pv Angelika sumska (Angelica silvestris) Pv Aralija (Aralia mandshurica) Pv Bela topola (Populus alba) Pv Beli luk (Allium sativum) Pv Beli slez (Althaea officinalis) Pv Belonoga (Saponaria officinalis) Pv Bozur povijeni (Paeonia anomala) Pv Bozur tankolisti (Paeonia tenuifolia) Pv Bokvica lancetna (Plantago lanceolata) Pv Bokvica srednja (Plantago media) Pv Brest (Ulmuspumila) Pv Celer (Apium graveolens) Pv Ciklama (Cyclamen europea) Pv Crna ribizla (Ribes nigrum) Pv Crni dud (Morus nigra) Pv Crni luk (Allium cepa) Pv Cvekla (Beta vulgaris) Pv Cicak (Arctium lappa, Lappa major) Pv Cicak livadski (Arctium tomentosum Mili.) Pv Divizma (Verbascum thapsus) PV Divlji luk - sremos (Allium victorialis) Pv Divlji persun (Chaerophyllum) Pv Dragoljub (Tropaeolum majus) 376

Pv Maslacak (Taraxacum officinale Weber) Pv Medunika (Filipendula ulmaria) P*> Medunika (Filipendula heksepetala Gilib.) P*> Medvedi luk (Allium ursinum) Pv Misinac (Cynoglossum officinale) Pv Modrenica (Polemoniurn coeruleum) Pv Momci obicni (Polygala officinalis) Pv Momci sibirski (Polygala sibiricum) Pv Morski luk Pv Nar (Punica granatum) Pv Nona ljubicica (Platanthera bifolia Rich.) Ph> Odoljen (Valeriana officinalis) H/ Ognjeni cvet (Comarum palustris) Ph> O m a n britanski (Inula britanica) Pv O m a n visoki (inula helenium) Pv Paprat muska (Aspidium jilix-mas Swartz., Driopterisfilixmas Schott.) Pv Pastrnjak (Pastinaca sativa) Pv Patuljasta kupina (Rubusfruticosus minor) Pv Patrinija srednja (Patrinia intermedia) Pv Patuljasta malina (Rubus chamaemorus) P%> Persun (Petroselinum crispum, P. sativum) Pv Pire vina (Agropyrum repens, Elytrigia repens) Pv Plunjak lekoviti (Pulmonaria officinalis) Pv Po kosnica (Polygon' a turn odora turn, P. officinalis) Pv Pomonica (Solanum nigrum) Pv Raved tangu tski (Rheum pal ma turn) /Rabarbara/ 378

Pv Raved tatarski (Rheum, tataricum) P%> Ren (Arrnoracia rus ticana Gaertn.) Pv Repa (Brassica rapa) P%> Rotkva (Raphanus sativus) Pv Rusomaca (Capsella bursapastoris Medic.) Pv Salep muski (Orchis mascula) Pv Sedef (Ruta graveolens) Pv Sedum (Sedum maximum, S. telephium) Pv Sibirska konoplja (Apocunum cannabium) Pv Slatko drvce (Glycyrrhiza glabra) Pv Smilje (Uelichrysum arenarium, Gnaphalium arenarium) Pv Socivica (Lemna minor) Pv Srdacica raznolista (Leonorus quinqiielobatus Gilib., L. villosus) Pv Steza (Po ten ti I la anserina) Pv Susenica (Gnaphalium uliginosum) Pv Sargarepa (Daucus sativus) Pv Sipak majski (Rosa cinnamomea) Pv Spargla (Asparagus officinalis) Pv Tamarski zbun (Tamarix ramosissima Led.) Pv Tatarski trn Koch.) Pv Veliki momci (Polygala vulgaris) Pv Vilino sito (Carlina acanthifolia) Pv Vodopija (Cichorium intybus) Pv Vucja jabuka (Aristolochia clematitis, A. manchuriensis) Pv Vucja trava apotekarska (Polygonatum odoratum) Pv Zecja stopa (Geum caryophyllata Gill., G. urbanum) 379 (Onopordon acanthium, Cousinia bulgarica

H H

Zecji trn (Ononis spinosa) Zova (Satnbucus racemosa)

Hf Zlatni koren (Rhodiola rosea) H> Zenjsenj (Panax ginseng) Hf Zilovlak - bokvica (Plantago major) Hf Zuti bagrem (Caragana arborescens Lam.) Hf Zutikovina, simsirika (Berberis vulgaris)

380

Do sada objavljena izdanja iz alternativne m e d i c i n e : B i b l i o t e k a Lekovite sile, Genadij Petrovic M a l a h o v 1. C I S E N J E O R G A N I Z M A 2. I S H R A N A I H R A N A 3. J A C A N J E O R G A N I Z M A U S T A R I J E M DOBU 4. U R I N O T E R A P I J A 5. O S N O V N A Z N A N J A O Z I V O T U I Z D R A V L J U - biosinteza, b i o e n e r g e t i k a i bioritmologija coveka 6. M E T O D I P O V E A N J A LJUDSKE B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. UTICAJ O K O L I N E NA C O V E K O V O ZDRAVLJE - biljke, m i n e r a l i , t k a n i n e i d r u g e m a t e r i j e 8. G L A D O V A N J E 9. L U N A R N I K A L E N D A R Biblioteka Osnovi zdravlja, Genadij Petrovic Malahov 1. Z I V O T B E Z P A R A Z I T A 2. Z D R A V L J E M U S K A R C A - lecenje i profilaksa 3. Z D R A V L J E Z E N E - sta s v a k a zena t r e b a da z n a 4. S V E O Z A T V O R I M A - opstipacije kod ljudi 5. T U M O R I - lecenje i profilaksa n a r o d n i m s r e d s t v i m a 6. C E L I C E N J E O R G A N I Z M A I L E C E N J E VODOM Biblioteka Recepti zdravlja 1. L E C E N J E D I S A N J E M - m e t o d a k a d e n i k a B u t e j k a , Fjodor Grigorjevic Kolobov 2. G R I P P R E H L A D A K A S A L J I K1JAV1CA, Mahmut Sehi 3. N E R V N A I P S I H I C K A O B O L J E N J A , I lenrih Nikolajevic Uzegov 4. L E C E N J E K O R E N J E M , Vladimir Kalistratovic Lavrenov i Alina Viktorovna Moroz

Ostala izdanja

1. E N C I K L O P E D I J A C I S E N J A O R G A N I Z M A 2. TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. P O B E D I L A S A M R A K , Marijana Zjola Markus Sve informacije o knjigama mozete dobiti na telefone: IGP " P r o m e t e j " 011-319-31-13; 064-26-99-143; tel./faks 011-2604-751 Mahmut Sehi teL/faks 011-2154-475; 011-319-49-48; 064-329-01 -50; 063-396-860

Information

192 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

382478

You might also be interested in

BETA