Read fizika-8---za-web-1.pdf text version

**** IVANA SRAGA ****

ZBIRKA POTPUNO RIJESENIH ZADATAKA

PRIRUCNIK ZA SAMOSTALNO UCENJE

www.mim-sraga.com

Fizika-8

FIZIKA za 8 razred Primjeri rijesenih zadataka iz podrucja ELEKTRICNE STRUJE U ovom dijelu zbirke obraena su podrucja: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Elektricni strujni krug i ucinci elektricne struje Jakost elektricne struje Spajanje trosila i mjerenje struje Elektricni otpor i Ohmov zakon Rad i snaga elektricne struje, Joulova toplina Elektromagnetska indukcija

U zbirci su obraena i teoretska pitanja i racunski zadaci. Svi zadaci su rjesavani Korak po korak sa svim uputama i objasnjenjima koja su potrebna. Ovdje imate par primjera zadataka da vidite kako to stvarno izgleda.

Kupnjom ove zbirke dobivate potpunu garanciju na ove zadatke , dakle autoru i ekipi centra za poduku mozete postavljati dodatna pitanja i traziti dodatne upute i objasnjenja. Koje e vam biti poslane u sto kracem roku ili putem maila ili preko video odgovora preko YouTube kanala ...

Sve dodatne informacije i narudzbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected]

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Elektricna struja

58. Kako e meusobno djelovati elektricki nabijena tijela prikazana na crtezima?

a)

-

+

b)

-

-

c) + +

Rj. a) Tijelo e se privlaciti jer su suprotnog naboja b) Tijelo e se odbijati jer su istoimenog naboja c) Tijelo e se odbijati jer su istoimenog naboja

- +

-

-

+ +

59. Na crtezima su prikazana dva naelektrizirana tijela u dvjema razlicitim situacijama.

Na osnovu crteza odredite kakva sila djeluje izmeu tijela i zasto. a) b)

Rj. a) Izmeu tijela djeluje odbojna elektricna sila jer se tijela meusobno odbijaju (udaljavaju) sto znaci da su tijela naelektrizirana istoimenim nabojima. b) Izmeu tijela djeluje privlacna elektricna sila jer se tijela meusobno privlace. To znaci da su tijela naelektrizirana raznoimenim nabojima.

- 54 Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Elektricna struja

80. Vodicem tece struja jakosti 8 A. Kolika kolicina naboja proe vodicem za tri minute?

Rj. I =8A t = 3 min = 3 60 s = 180 s

Q=? I = Q Q = I t = 8 A 180 s = 1 440 C t

Vodicem proe 1440 C.

81. Kolika jakost struje tece vodicem ako u 18 sekundi vodicem proe naboj od 540 kulona?

Rj. t = 18 s Q = 540 C

I =?

Q 540 C = = 30 A t 18 s

I =

82. Jednim vodicem za cetiri minute proe naboj 7 200 kulona, a drugim vodicem za cetiri

sekunde naboj od 200 kulona. Kojim vodicem tece jaca struja? Rj. Vodic 1 t1 = 4 min = 4 60 s = 240 s Q1 = 7 200 C I1 = ? I1 = Q1 7 200 C = = 30 A 240 s t1 Vodic 2 t2 = 4 s Q2 = 200 C I2 = ? I2 = Q2 200 C = = 50 A 4s t2

Drugim vodicem tece jaca struja.

- 63 Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Elektricna struja

119. Koliki je ukupni otpor strujnog kruga u kojem su otpornici otpora 2 , 3 , 4 i 5 spojeni

a) serijski b) paralelno? Nacrtaj skicu. Rj. a) Serijski spojeni otpornici: R1 = 2 R1 = 3 R1 = 4 R2 = 5 R=? R = R1 + R2 + R3 + R4 R = 2 + 3 + 4 + 5 R = 14

b) Paralelno spojeni otpornici: R1 = 2 R1 = 3 R1 = 4 R2 = 5 R=? 1 1 1 1 1 = + + + R R1 R2 R3 R4 1 1 1 1 1 = + + + R 2 3 4 5 1 30 + 20 + 15 + 12 = 60 R 1 77 = R 60 60 R= 77 R 0, 7792

- 84 Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Elektricna struja

137. Iz podataka sa slike odredite nepoznate vrijednosti?

a)

U = 24 V R1 = 10 R2 = 20 I =? I1 = ? I2 = ? U1 = ? U2 = ?

Otpornici R1 i R2 spojeni su serijski. Ukupan otpor R : R = R1 + R2 R = 10 +20 = 30

Ukupna jakost struje I : I = U 24 V = = 0,8 A R 30

Prisjetimo se: kod serijski spojenih otpornika vrijedi I = I1 = I 2 = 0,8 A I = 0,8 A I1 = 0,8 A I 2 = 0,8 A

Padovi napona U1 i U 2 : U1 = I R1 = 0,8 A 10 = 8 V U 2 = I R2 = 0,8 A 20 = 16 V

- 99 Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Elektricna struja

147. Da bi kadu napunio toplom vodom protocnom bojleru snage 15 kW potrebno je 12 minuta

zagrijavati vodu. Koliko treba platiti ako 1 kWh kosta 1,2 kn. Rj. P = 15 kW t = 12 min = 12:60 h = 0, 2 h 1 kWh E=? Prvo moramo izracunati utrosenu energiju. E = P t = 15 kW 0, 2 h = 3 kWh kosta 1,2 kn

Pomou proporcionalnosti (sjeti se 7. razreda) izracunajmo cijenu: Utrosena energija E Cijena u kn u kWh 1 3 x :1, 2 = 3:1 x 1 = 3 1, 2 x = 3, 6 kn Potrebno je platiti 3,6 kn. 1, 2 x

148. Zarulja snage 60 W svjetli 8 sati. Koliko se elektricne energije utrosilo za to vrijeme?

Rj. P = 60 W t = 8 h = 8 3 600 s = 28 800 s E=? E = P t = 60 W 28 800 s = 1 728 000 J 1 728 000 = kJ = 1 728 kJ 1 000 Utrosilo se 1 728 kJ energije.

- 111 Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Ivana Sraga

Fizika-8

Primjeri rijesenih zadataka iz podrucja GIBANJA I SILA U ovom dijelu zbirke obraena su podrucja: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gibanje Jednoliko pravocrtno gibanje Jednoliko ubrzano gibanje Slobodan pad Temeljni zakon gibanja

Primjeri rijesenih zadataka....

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Gibanje i sila

8. Koliko je dugo optereen most dugacak 60 m ako preko njega prelazi kolona ucenika duga

40 m, brzinom od 10 m ? s

Rj. s1 (duljina mosta) = 60 m s2 (duljina kolone ucenika) = 40 m v = 10 t=? m s

Most je optereen od trenutka kada je prvi ucenik stao na most do trenutka kada zadnji ucenik sie s mosta. Zato je ukupna duljina optereenosti mosta jednaka zbroju duljine mosta i duljine kolone ucenika. s = s1 + s2 s = 60 m + 40 m = 100 m

Vrijeme optereensoti mosta t : s = v t s v 100 m t= = 10 s m 10 s t= Most je optereen 10 s.

- 139 Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Gibanje i sila

14. Mirta vidi bljesak munje, a 5 sekundi kasnije cuje udar groma. Na kojoj udaljenosti od Mirte

je udario grom ako je brzina zvuka 330 m/s? Rj. v = 330 m/s t =5s s=?

s = v t s = 330 m 5 s = 1650 m s

Na udaljenosti od 1650 m od Mirte udario je grom.

15. Ivan cuje odjek svoga glasa od vertikalne stijene nakon 6 sekundi. Koliko je udaljena

vertikalna stijena od Ivana ako je brzina zvuka 330 Rj. tu = 6 s v = 330 s=? m s Pazi: Ivan cuje odjek svoga glasa sto znaci da je glas putovao od Ivana do stijene i natrag od stijene do Ivana. Znaci glas je putovao od Ivana do stijene polovicu ukupnog vremena t 6 tj. t = u = = 3 s. 2 2 s = v t m 3 s s = 990 m s = 330 Vertikalna stijena od Ivana je udaljena 990 m.

- 148 Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

m ? s

Fizika-8

Gibanje i sila

33. Tijekom vremena od 20 s automobil ubrzava od pocetne brzine 20

92

km do konacne brzine h

km . h a) Kolika je akceleracija automobila tijekom toga vremenskog intervala? b) Nacrtaj v - t graf d) Koliki je put za to vrijeme prevalio?

Rj. t = 20 s km v1 = 20 h km v2 = 92 h a) a = ? b) v - t graf c) s = ?

a) akceleracija a : v t km km km - 20 = 72 v = v2 - v1 = 92 h h h 1000 m 72 10 m = = 20 v = 72 3600 s 36 s a= m 20 v s =1 m = a= t 20 s s2 Akceleracija automobila je 1 m . s2

- 175 -

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Gibanje i sila

b) v - t graf Posto imamo sve podatke: pocetnu brzinu, krajnju brzinu i interval vremena, potrebno m je samo brzine pretvoriti u te nacrtamo graf s v1 = 20 v2 = 92 km 1000 m 20 10 m m = 20 = = 5,56 h 3600 s 36 s s km 1000 m 92 10 m = 92 = = 25,56 h 3 600 s 36 s

t = 20 s

c) Prevaljeni put s - najlakse je izracunati iz v - t grafa kao zbroj povrsina. Pogledajte.

pravokutni trokut

pravokutnik

Povrsina pravokutnog a b 2 prijeeni put s2 : trokuta P = s2 = v t 2

Povrsina pravokutnika Prijeeni put s1 : s1 = v t = 20 s 5,56

P = a b m = 111, 2 m s

- 176 -

s2 = s2 =

( 25,56 - 5,56 )

2

m 20 s s

20 20 m = 200 m 2

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Gibanje i sila

Ukupno prijeeni put s : s = s1 + s2 s = 111, 2 m + 200 m = 311, 2 m

Ovaj zadatak mogli smo rijesiti i racunski koristei se formulom: v2 2 = v12 + 2 a s m m m 25,56 = 5,56 + 2 1 2 s s s s 2 2 m m m 653,3136 2 = 30,9136 2 + 2 2 s s s s 2 2 m m m 653,3136 2 - 30,9136 2 = 2 2 s s s s m m m 622, 4 2 = 2 2 s :2 2 s s s m 622, 4 2 s = 311, 2 m s= m 2 2 s

2 2

- 177 Ivana Sraga Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Gibanje i sila

51. Ako je tijelo djelovanjem neke sile dobilo ubrzanje 3 m , koliko e ubrzanje dobiti isto

s2 tijelo djelovanjem pet puta jace sile? Rj. a1 = 3 F1 = F F2 = 5 F1 = 5 F m1 = m2 = m a2 = ? rijec je o istom tijelu, znaci ista je masa m s2

F1 = m a1 m= F1 a1

izjednacimo masu

F2 = m a2 m= F2 a2

F1 F2 = a1 a2 F1 a2 = F2 a1 F a2 = 5 F 3 a2 = 15 m s2

unakrsno izmnozimo

m s2

uvrstimo poznate podatke

Isto tijelo djelovanjem pet puta jace sile dobit e ubrzanje od 15

m . s2

- 201 -

Ovo su ogledni primjeri stranica iz ZBIRKE POTPUNO RIJESENIH ZADATAKA autorica: Ivane Sraga , izdavac: M.I.M.-Sraga kompletnu zbirku mozete kupiti preko: www.mim-sraga.com ili narudzbom na 01-4578-431 ili na mail: [email protected]

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Fizika-8

Cijena kompletne zbirke FIZIKA ­8 za osmi razred osnovne skole je 140 kn Sve dodatne informacije i narudzbe na: 01-4578-431 ili 098-237-534 ili na mail: [email protected] iz nase ponude izdvajamo:

Sve dodatne informacije o ovim zbirkama zatrazite na mail: [email protected] ili na nase telefone 01-4578-431 , 4579-130

Ivana Sraga

Privatni centar za poduku i dopisnu poduku

Information

15 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

673369


You might also be interested in

BETA