Read Microsoft Word - islam tehtävät.doc text version

ISLAM

YHTEINEN USKOMME

TEHTÄVÄSARJA ISLAMIN OPETUKSEN TUEKSI

Harri Laitinen

1

Islam, yhteinen uskomme

Jumala Mitä uskomme Jumalasta Uskon peruskäsitteet Profeetta Muhammed Koraani Hadithit Jumalan palveleminen Moskeija Juhlapäivät Hyveet Islamin taide Muslimien panos tieteisiin Kielletyt teot Elämän tuhoaminen ja säilyttäminen Tavat Perhe-elämä Sairaus ja kuolema Islamin laki Shari´a Muut uskonnot Islam Euroopassa Sivu 1 2 8 19 27 30 32 42 43 46 52 53 54 57 60 66 72 74 78 82

2

Nimi:___________________________________

Jumala

1. Mikä on Islamin lähtökohta?____________________________________________________ _____ 2. Minkä avulla voimme ymmärtää Jumalaa?______________________________________________________ 3. Kuinka monta eri nimeä Jumalasta on olemassa?______________________ 4. Kirjoita tähän kaikki nimet jotka löydät kirjasta tai muistat itse.__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

5. Mikä Jumalassa on erilaista kuin ihmisissä?__________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

3

Nimi:_______________________________

Mitä uskomme Jumalasta

Usko yhteen Jumalaan

1. Mikä on uskontunnustuksen ensimmäinen osa?_______________________ 2. Mitä tarkoittavat sanat? Ilah:________________ Allah:________________ 2. Miten kuuluu uskontunnustuksen toinen osa:__________________________________________________________ 3. Miten se kuuluu suomeksi:________________________________________ 4. Millainen Jumala on?___________________________________________ _______________________, __________________, __________________

Jumala antaa elämän

1. Mitä Koraani kertoo ihmisen alusta?__________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Mitä Koraani kertoo meille elämän lahjasta? ________________________________________________________________ 3. Miten muslimi kiittää jokaisen rukouksen alussa?_____________________________________________________________ __________________________________________________________________

4

Nimi:_____________________________________

Usko Jumalaan

1. Miten usko auttaa ihmistä, kun hän kasvaa? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________ 2. Mitä Koraani sanoo ymmärtävästä ihmisestä?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä voi oppia huonoista kokemuksista?_________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Jumala on läsnä oleva

1. Mitkä ovat aistimme? ______________,__________________,______________,______________ _,________________. 2. Voimmeko tuntea Jumalan aisteillamme?___________________________ 3. Miten ja mistä me voimme tuntea Jumalan?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Missä me näemme Jumalan merkkejä lähellämme?______________________,____________________________ ________________________________,____________________________

5

Nimi:______________________________

Jumala on näkyvän Luoja

1. Mitä kaikkea Jumala on luonut?__________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Kuinka monta päivää Jumala loi maailmaa?___________________________ 3. Mitkä neljä asiaa ovat mukana Jumalan luomisessa?____________________,_________________________________, _____________________________ ,_________________________________. 4. Mitä Koraani kehottaa ihmisiä usein tekemään?_______________________________________________________ ________________________________________________________________

Jumala on näkymättömän Luoja

1. Mitä näkymätöntä Jumala on luonut?____________________________,___________________________ __,_________________________________,_________________________ _____,__________________________________,_____________________ ________,________________________________.¨ 2. Mitä kaikkea ihminen voi tehdä mielikuvituksensa avulla?_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

6

3. Mitä taitoja Jumala on antanut? a. b. c. d. e. f. g. h. Linnuille:_____________________________________________________ Kaloille:_____________________________________________________ Perhosille:___________________________________________________ Mehiläisille:___________________________________________________ Orvokille:____________________________________________________ Kivelle:______________________________________________________ Järvelle:______________________________________________________ Appelsiinipuulle:_______________________________________________

5. Mikä on tärkein taito minkä ihminen on saanut?_____________________________________________________ 6. Mitä kaikkia taitoja ihminen on saanut Jumalalta?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

7

Nimi:_____________________________________

Uskon peruskäsitteet

Tawhid

1. Kerro, mitä sana tawhid tarkoittaa.________________________________________________ ________________________________________________________ ____________________ 2. Kirjoita tähän vilpittömän uskon suura:___________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 3. Miten ykseyden voi tajuta?___________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

Shirk

1. Mitä shirk tarkoittaa?________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 2. Mitä shirk pyytää ihmistä tekemään?__________________________________________________________ __________________________________________________________________-

8

Nimi:____________________________________________

Al-qadr (Kaikkivaltiuden yö)

1. Miten pitkä tuo yö on?_______________________________________________ 2. Miten sanan (qadr)voi sanoa suomeksi?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ __________ 3. Mitä me voimme valita eteemme tulevista asioista?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

9

Nimi:____________________________________

Enkelit ja näkymättömät olennot

1. Mikä on enkelien tehtävä?_________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Mistä enkelit on luotu?___________________________________________________ ________________________________________________________ ________________ 3. Mistä jinnit on luotu?___________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Minkälaisia enkelit ovat? ________________________________________________________ ________________________________________________________ Mitä enkelit tekevät:__________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Mitkä ovat tunnetuimmat enkelit:_________________________________, __________________________, __________________________________. 5. Miksi Enkeli Gabriel oli Muhammedille tärkeä?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

10

Nimi:______________________________________

Iblis ja muut jinnit

1. Mitä iblis ja jinnit tekevät?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________ Kirjoita tähän ihmisten suura 1-5, sivu 22. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

2. Mihin iblisin kuunteleminen voi johtaa?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Mitkä ovat esimerkkejä ibliksen toiminnasta ihmiseen?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Mihin ibliksien teot eivät pysty vaikuttamaan?__________________________________________________ _____________________________________________________________

11

Mitkä ovat ihmisen suurimpia ongelmia?____________________________, _____________________________________________________________ 3. Mitä valintoja ihminen voi tehdä, mitä hän voi kuunnella?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä ihminen saa, kun hän valitsee hyvän?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

12

Nimi:________________________________________

Kuolemanjälkeinen elämä (al-akhira)

1.Missä elämä jatkuu?____________________________________________________________ 2. Mistä jokainen ihminen on vastuussa?_________________________________________________________ 3. Mitä ovat seuraavat? Azrail:_________________________________________, nafs:__________________________ barzakh:_____________________________

Elämän matka

1. Mitä asioita ihminen ei voi valita elämässään? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ______________________________ 2. Mitä asioita ihminen voi valita elämässään?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________

13

3. Missä ihminen on aluksi?________________________________________________________ 4. Kuka tuo hengen uudelle vauvalle?:________________________________ 5. Missä ihmisen henki on niin kauan, kun ihminen syntyy?_______________________________________________________ 6. Mitkä ovat ihmisen elämän eri vaiheet?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Mihin päättyy hautavaihe?____________________________________________________ 8. Mitä tapahtuu hautavaiheen jälkeen?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

14

Nimi:_______________________________________

Tuomiopäivä

1. Mitä tapahtuu tuomiopäivänä?________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________ 2. Kirjoita tähän Yöllisen matkan suura (s.26) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________________________________________

Profeetat

1. Kuka oli ensimmäinen profeetta?___________________________________ 2. Millainen profeetta on lähettiläs?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Milloin Jumala lähetti aina uuden profeetan?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mikä oli aina profeetan tärkein sanoma?______________________________________________________ _____________________________________________________________. Kuinka monta profeettaa Koraanissa mainitaan? ____________________

15

5. Ketkä olivat tärkeimmät profeetat? ________________________________, __________________________, _________________________________, __________________________ 6. Millaisia ihmisiä profeetat olivat_________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Profeetta Adam

1. Miksi Iblis ei pitänyt Adamista?_______________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Mitä Iblis teki Adamille ja Eevalle?_________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Miten Jumala suhtautui Adamin ja Eevan anteeksipyyntöön?______________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Minkä asian profeetat opettivat ja Adam opetti omille lapsilleen?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________________

16

Mooses

1. Kenestä Mooses polveutui?________________________________________ 2. Mitä hallitsija Faarao määräsi Mooseksen syntymän aikoihin?___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Kuinka äiti pelasti Mooseksen Faaraon vihalta?____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Miksi Mooses joutui pakenemaan Midianin maahan?___________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Mitkä kolme ihmettä Mooses kohtasi matkallaan?_________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Kuka tuli Moosekselle avuksi ?_______________________________________ 7. Mitä merkkejä Mooses esitti Faaraolle todistukseksi sanoilleen?_________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 8. Minkä ihmeen Mooses sai tehdä pakomatkalla Egyptistä? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 9. Mitä tapahtui Faaraon joukoille?__________________________________________________________ ________________________________________________________________

17

Profeetta Jeesus (Isa) Marian poika

1. Mikä on Jeesuksen saaman kirjan nimi?______________________________ 2. Kuka ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymästä?_________________________ 3.Kirjoita tähän Maria suura (s.32)._____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Mitä tapahtui Jeesukselle, ennen kuin vangitsijat saivat hänet kiinni?_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Jumalan ilmoittamat kirjat

1. Mitä kirjoja saivat seuraavat profeetat? Mooses:_________________________________________________________ David:__________________________________________________________ Jeesus:__________________________________________________________ Muhammed:_____________________________________________________ Abraham:________________________________________________________ 2. Mitkä kirjat eivät ole säilyneet alkuperaisinä?_________________________,________________________, ______________________________________ 3. Mikä on säilynyt alkuperäisenä?___________________________________

18

Nimi:________________________________________

Profeetta Muhammed

1. Missä ja milloin Muhammed syntyi?__________________, ________________ 2. Mikä oli Muhammedin kotiheimo?____________________________________ 3. Kuka oli Muhammedin Isä?__________________________________________ 4.Kuka oli Muhammedin Äiti?__________________________________________ 5.Kuka oli Muhammedin isoisä?________________________________________ 6. Kuka oli Muhammedin imettäjä?______________________________________ 7. Kuinka kauan Muhammed asui imettäjänsä luona?________________________ 8. Kuinka vanha Muhammed oli, kun hänen äitinsä ja isoäitinsä kuolivat? __________________________________ 9.Kenen luokse Muhammed muutti, kun hänen äitinsä ja isoisänsä kuolivat? 10. Kenestä tuli Muhammedin puoliso?___________________________________ 11. Mitkä olivat Muhammedin tyttöjen nimet? ____________________________,_____________________________________, ____________________________, _______________________________ 12. Mitä tapahtui Muhammedin pojille?_________________________________ 13. Kerro, miten Muhammed ratkaisi Kaaban mustan kiven asettamiskiistan. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

19

Nimi:______________________________________

Muhammedin kutsu

1. Mihin Muhammed meni paastoamaan ja palvelemaan Jumalaa?______________________________________________________ 2. Kenet Muhammed tapasi luolassa?_________________________________ 3. Mitä enkeli pyysi Muhammedia tekemään?_____________________________________________________ 4. Kuka oli ensimmäinen, joka uskoi, että Muhammed oli Jumalan lähettiläs?_____________________________________________________ 5. Ketkä kaksi muuta ihmistä uskoivat Muhammedia ensimmäisinä?_________________________________________________ _____________________________________________________________

Profeettana Mekassa

1. Mitä Muhammedille tapahtui, kun ensimmäisestä ilmoituksesta oli kulunut kolme vuotta?____________________________________________________ 2. Mitä profeetta kehotti ihmisiä tekemään?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Kuka suojeli Muhammedia Arabian niemimaalla?__________________________________________________ 4. Mitä ikävää tapahtui Mekassa vuonna 619?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mihin maahan osa muslimeista siirtyi Mekasta?_____________________________________________________

20

Nimi:____________________________________

Yöllinen matka

1. Millä Mohammed teki yöllisen matkansa?_____________________________ 2. Mistä ja mihin matka suuntautui? __________________________________, ________________________________ 3. Kenen kanssa Muhammed matkallaan rukoili?_________________________, ___________________________, ___________________________________; __________________________________________________________. 4. Mitä Muhammedille tapahtui rukouksen jälkeen?____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Millä nimellä matkaa myös kutsutaan? _________________________________ 6. Mitä Muhammedille matkalla näytettiin?__________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 7.Kun Muhammed kertoi matkastaan, ketkä alkoivat ensimmäisinä uskoa häntä?_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ 8. Kirjoita tähän Yöllisen matkan suura (sivu 40). __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

21

Nimi:_______________________________________

Muutto Medinaan

1. Mikä oli nimeltään ensimmäinen sopimus muslimien historiassa? _____________________________________________________________ 2. Ketkä sen solmivat?_____________________________________________ 3. Ketkä päättivät surmata Muhammedin? _____________________________ 4. Miten Muhammed selviytyi vihollisiltaan?__________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. Kuka liittyi Muhammedin seuraan?_________________________________ 6. Mitä ihmeellistä tapahtui Muhammedille ja hänen ystävälleen matkalla?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Miten Muhammed valitsi talon paikkansa Yuathribissa?__________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 8. Millä nimellä Yathribia alettiin kutsua sen jälkeen?____________________ 9. Mitä tarkoittavat? Madinat-al-nabi ________________________________________________ Hijra _________________________________________________________

22

Nimi:________________________________________

Profeetta Medinan hallitsijana

1. Mitä Muhammed joutui Medinassa tekemään?__________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2. Ketä muita asui myös Medinassa tuohon aikaan?_____________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. Minkä ilmoituksen Muhammed sai Medinassa?_________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 4. Kirjoita tähän lehmän suura (s. 41-42). Tärkeä asia._______________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 5. Mitä asioita muut Medinassa tulleet ilmoitukset käsittelivät?_________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

23

6. Millä eri tavoilla ilmoituksia tuli Muhammedille?______________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Badrin ja Uhudin taistelut ja vallihautasota

1. Missä paikassa käytiin ensimmäinen muslimien ja mekkalalaisten taistelu?_______________________________________________________ 2. Miten taistelussa kävi?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Miten kävi Uhudin taistelussa?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Miksi niin kävi?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Missä ja milloin käytiin viimeinen suuri taistelu?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Miten medina varustautui taisteluun?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Miten taistelussa kävi?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

24

Nimi:______________________________________________

Paluu Mekkaan

1. Miten Muhammed varustautui Mekan matkalle?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________ 2. Miksi mekkalaiset suostuivat neuvottelemaan muslimien kanssa?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mikä sopimus syntyi neuvottelujen tuloksena?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä sopimuksessa luvattiin?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä tapahtui vuonna 7 AH (v.629)_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Mitä tapahtui seuraavana vuonna?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Kirjoita sivun 44 lopussa oleva Ibn Hishamin teksti tähän.________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

25

Nimi:______________________________________

Profeetan kuolema

1. Millainen kaupunki Mekasta tuli?__________________________________________________________ 2. Mitä Muhammed päätti Mekan tilanteesta?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Kenen kanssa Muhammed lähti Mekkaan vuonna 10?__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä Muhammed opetti Mekassa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mihin Muhammed meni Mekasta?______________________________________________________ 6. Kuka hoiti Muhemmedia hänen viimeisinä hetkinään?_____________________________________________________ 7. Kuka johti viimeisiä rukouksia ennen Muhammedin kuolemaa?_____________________________________________________ 8. Mitä Abu Bakr sanoi ihmisille Muhammedin kuoleman jälkeen?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

26

Nimi:____________________________________________

Koraani

Jumalan ilmoitus

1. Mikä Koraani on?__________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Kenelle Jumala Koraanin antoi?____________________________________ 3. Mitä saamme Koraanista?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Kuinka monta suuraa on Koraanissa?_______________________________ 5. Mihin pienempiin osiin suurat jakautuvat?___________________________ 6. Millä sanoilla suurat alkavat (yhtä lukuun ottamatta)?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Miten Koraanin teksti aluksi säilytettiin? 8. Mihin Koraanin tekstiä aluksi kirjoitettiin?___________________________,________________________ ,____________________________,________________________________ 9. Kuka kirjoitti Koraanin tekstit yhdeksi kirjaksi?______________________________________________________ 10. Kuka säilytti Koraanin tekstejä?______________________________________________________ 11. Mitä tekstille tehtiin, ennen kuin se lähetettiin valtakunnan kaikkiin osiin?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

27

12. Kerro, miten Koraania pitää käsitellä ja hoitaa.________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 13. Mitä täytyy huolehtia ennen Koraanin lukemista?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 14. Mitä ei saa tehdä silloin, kun lukee Koraania?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Koraani muistuttajana

1. Mistä Koraani muistuttaa ihmistä?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä Koraani sanoo ihmiselle? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________ 3. Mitä Koraani kehottaa ihmistä tekemään?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Ihminen on taitava, mutta ihmisen tekoihin liittyy ongelmia? Minkälaisia?___________________________________________________ _____________________________________________________________

28

5. Mitä asioita Koraani kehottaa ihmistä ajattelemaan?__________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Minkälaisia merkkejä Jumala on ihmiselle asettanut?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Mitä asioita ihminen usein unohtaa?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Koraani sinua varten

1. Mitä Koraani meille opettaa?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mikä on yksi Koraanin tärkeimpiä opetuksia meille?_______________________________________________________ 3. Minkälaisia meidän täytyy olla, että ymmärrämme ja opimme helposti uusia asioita?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä Koraanin lukeminen meiltä vaatii?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

29

Nimi:__________________________________

Hadithit

1. Mitä hadithit ovat?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mistä hadithit kertovat?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä eroa niillä on kuitenkin Koraaniin?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Miten hadithit selittävät Koraania?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitkä ovat kaksi hadithien pääkokoelmaa?_________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Ketkä ovat muiden sunnalaisten pääkokoelmien kirjoittajat?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Kertojaketjut

1. Millainen henkilö voi olla todellinen hadithien kertoja?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Ketkä ovat tunnetuimpia hadithien kertojia?__________________________,___________________________, _________________________________, __________________________, _________________________________,__________________________ , _________________________________.

30

Pyhä hadith

1. Mistä ovat tulleet pyhät hadithit?_________________________________________________ 2. Kuka selitti pyhät hadithit kuulijoilleen?_____________________________________________ 3. Kirjoita tähän al-Bukharin hadithin osa sivulta 52.______________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

31

Nimi:_______________________________________

Jumalan palveleminen

Pilarit

1. Mitä tarkoittavat seuraavat sanat? Abd Allah:_________________________________ Ibada:_____________________________________ Din:______________________________________ Arkan:____________________________________ 2. Mihin islamia voidaan verrata?___________________________________________________ 3. Mitkä ovat islamin pilarit?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mistä kolmesta osasta Jumalan palveleminen muodostuu?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitkä asiat muslimin täytyy hylätä Jumalaa palvellessaan?__________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

32

Uskontunnustus (shahada)

1. Miten kuuluu uskontunnustus (kirjoita omalla kielelläsi ja suomeksi).____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Luettele esimerkkejä siitä, missä tilanteissa uskontunnustus lausutaan?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Kirjoita tähän pidempi uskontunnustus (imam mufassal). Jos osaat kirjoita myös omalla kielelläsi._____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

33

Rukous

1. Mitkä ovat päivittäiset rukoushetket? 1._________________________________________________ 2._________________________________________________ 3._________________________________________________ 4._________________________________________________ 5._________________________________________________ 2. Mitä saamme rukouksessa?_____________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. Mikä on yleinen rukouskieli?______________________________________________________ 4. Mikä on paras rukouspaikka?______________________________________ 5. Milloin on muslimien yhteisen rukouksen aika?____________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6. Mitä eri osia on perjantairukouksessa?______________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 7. Kirjoita tähän Lehmän suura sivulta 59._____________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

34

Henkilökohtainen pyyntörukous (du`A)

1. Mitä tarkoittavat sanat? Salat:____________________________________________ Du`a:____________________________________________ 2. Miten kuuluu anteeksiantavan suura, sivu 60?__________________________________________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3. Miten Muhammed usein rukoili Koraanin sanoilla?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Miten voit rukoilla du`a rukousta?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä eri asioita voit rukoilla du`a rukouksessa?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Mitä rukouksessa tapahtuu? Miksi se on meille tärkeää?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

35

Rukousnauha

1. Kuinka monta helmeä rukousnauhassa voi olla? _____, _____, _______ 2. Mitä rukousnauhan helmet kuvaavat?_____________________________________________________ 3. Mitä sanotaan rukousnauhan helmiä laskettaessa?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä tehdään lopuksi?___________________________________________ 5. Piirrä ja suunnittele tähän rukousnauha.

36

Nimi:__________________________________________

Almuvero (zakat)

1. Mitä muslimille tapahtuu, kun hän maksaa almuveron?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Kenelle omaisuutemme kuuluu?_______________________________________________________ 3. Mikä on almuveron tärkeä opetus meille kaikille?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Miten almuvero yleensä maksetaan?________________________________ 5. Kuka tietää, onko muslimi maksanut almuveronsa?__________________________________________________ 6. Miten usein almuvero maksetaan?__________________________________ 7. Kuinka suuri almuvero on?_______________________________________ 8. Miten almuveroina kerätty raha jaetaan?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 9. Almuvero on pakollista. Mitä tarkoittaa sadaqa?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

37

Nimi:___________________________________________

Paasto

1. Millä nimellä kutsutaan paastonaikaa?_______________________________ 2. Kuinka mones vuoden kuukausi Ramadan on islamilaisen kalenterin mukaan?______________________________________________________ 3. Milloin paasto alkaa aamulla ja milloin se loppuu illalla?________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä sääntöjä on paastonajan viettoa varten?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Millä toisella nimellä Ramadan-kuuta myös kutsutaan?____________________________________________________ 6. Mitä kaikkivaltiuden yönä pitäisi tehdä?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Mitä imaami voi tehdä Ramadanin tarawihrukouksessa?___________________________________________________ _____________________________________________________________ 8. Mitä eri merkityksiä paastolla on ihmisille?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

38

9. Mihin paastokuukausi päättyy?______________________________________________________ 10. Kenen ei tarvitse paastota?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 11. Mitkä teot ovat hyviä Ramadanin aikana?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 12. Millainen on hyvä paaston päättymisjuhla?_________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 13. Kirjoita tähän kaikkivaltiuden suura, sivu 64.___________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

39

Nimi:___________________________________________

Pyhiinvaellus (hajj)

1. Kenen pitäisi tehdä pyhiinvaellus?__________________________________________________ 2. Milloin ja mihin pyhiinvaellus tehdään?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Ketkä rakensivat Kaaban Jumalan taloksi?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Minkä vertauskuva Kaaba on?__________________________________________________________ 5. Mistä pyhiinvaellus alkaa?________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Miten vaellukselle pukeudutaan? Miehet:_______________________________________________________ Naiset:_______________________________________________________ 7. Mitä pyhiinvaelluksessa tapahtuu?_________________________________ ____________________________________________________________ 8. Mitä tapahtuu yhdeksäntenä päivänä?_______________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 9. Mikä on pyhiinvaelluksen lopputarkoitus?___________________________ _____________________________________________________________ 10. Mitä merkitystä pyhiinvaelluksella on islamilaisille?___________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 10. Mitä juhlaa vietetään pyhiinvaelluksen loppupuolella?_________________________________________________ ____________________________________________________________

40

Nimi:___________________________________

Jidah

1. Mitä jidah tarkoittaa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Millainen ihminen haluaa olla jidahin tiellä?________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mikä kaikki on jidahia?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Milloin jidah voi tarkoittaa aseisiin tarttumista?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä sana islam myös merkitsee?_________________________________ 6. Kirjoita tähän pyhiinvaelluksen suura, sivu 67.___________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

41

Nimi:_________________________________________

Moskeija (masjid)

1. Mitä sana moskeija (masjid) tarkoittaa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Miten valmistaudut moskeijaan menoon?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä ihminen saa moskeijassa, mitä siellä tapahtuu?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mistä tunnet moskeijarakennuksen? Mitkä ovat sen tuntomerkit?___________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä merkitsee moskeijan syvennys, mihrab?_______________________________________________________ 6. Mitä tarkoittaa sana gibla?________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Mikä paikka Mekassa on koko muslimimaailman sydän?________________________________________________________ 8. Mitä varten moskeijassa on saarnastuoli (minbar)?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 9. Miksi moskeijassa on joskus koroke Koraanin lukijoille?_____________________________________________________ 10. Missä naiset ovat moskeijassa?___________________________________________________ 11. Mitä varten moskeijat on rakennettu?____________________________________________________ 12. Miten moskeija liittyi koulutukseen.__________________________________________________ _____________________________________________________________ 13. Miten moskeija liittyi sairaanhoitoon?_________________________________________________

42

Nimi:______________________________________

Juhlapäivät

Uhrijuhla, `id al-adha

1. Milloin uhrijuhlaa vietetään?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä tapahtuu ensimmäisenä `idpäivänä?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä tekevät perheet `id al-adha päivänä, jos siihen vain on mahdollisuus?__________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Kuinka kauan juhla kestää?_______________________________________ 5. Mikä on tervehdys juhlapäivien aikana?_____________________________ Mitä se tarkoittaa?______________________________________________

Paastonpäättymisjuhla, `id al-fitr

1. Milloin juhlaa vietetään?_____________________________________________________ 2. Mitä eroa juhlassa on `d al-adha juhlaan?______________________________________________________ 3. Kuinka kauan juhla kestää?_______________________________________________________

43

Tietyt päivät, historialliset juhlat

Tärkeitä historiallisia päiviä ovat. Hijra Al-isra wal` miraj Laylat al-gadr Arafat

Hijra-päivä

1. Minkä muistoksi päivää vietetään?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Miten päivää vietetään?_____________________________________________________ 3. Miten päivä on erityisen tärkeä lapsille?______________________________________________________

Al-isra` wal mi`raj 1. Mihin tapahtumaan tämä päivä liittyy ja mitä tarinaa silloin kerrotaan?_____________________________________________________ _____________________________________________________________

Laylat al-gadr

1. Minkä muistoksi yötä vietetään?_____________________________________________________ 2. Milloin tämä yö on?__________________________________________________________ 3. Minä aikoina erityisesti rukoillaan paljon?_______________________________________________________

44

Arafat-päivä

1. Milloin Arafat-päivää vietetään?_____________________________________________ 2. Mitä ne muslimit tekevät, jotka eivät osallistu pyhiinvaellukseen?______________________________________________ ______________________________________________ 3. Mitä Profeetta kertoo hadithissa päivän paastoamisesta?________________________________________________

Perjantai

1. Miksi perjantai on muslimeille erityinen päivä?________________________________________________________ 2. Mitä määräyksiä on miehille perjantaiksi?___________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä eroa on naisten ja miesten rukouspaikoissa?_______________________________________________ _____________________________________________________________

45

Nimi:___________________________________

Hyveet

Islamin arvot

1. Mikä on muslimin toiminnan lähtökohta?____________________________________________________ 2. Mitä kahta lakia Muslimin tulee noudattaa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Millainen muslimiyhteisön tulee olla?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mikä on muslimin ihanne?_______________________________________________________ 5. Mitä Islam pyrkii tekemään?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Kirjoita tähän kymmenen Islamin arvoa.________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Minkä yhteyttä Koraani korostaa?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 8. Koraani kehottaa hyvään elämiseen. Mikä profeetan sanonta muistuttaa meitä itsehillinnän tärkeydestä?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 9. Mihin muslimin tulee pyrkiä teoillaan?_____________________________________________________ _____________________________________________________________

46

10. Miten muslimin tulee käyttäytyä?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 11. Mitä muslimin tulee tehdä Jumalan luoduille?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 12. Mikä täytyy olla kaikkien hyvien tekojen taustalla?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 13. Minkä vuoksi todellinen hyvä teko tehdään?______________________________________________________ 14. Miten Jumala palkitsee hyvät teot?_________________________________________________________ 15. Mitä osoittaa teko, jolla halutaan toisten ihailua?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 16. Kirjoita tähän Karjan suura, sivu 78.___________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Anteeksianto

1. Mitä anteeksianto meille tuo?__________________________________________________________ 2. Mitä anteeksiannolla pyritään tekemään?_____________________________________________________ 3. Mitä loukatulla on oikeus vaatia?________________________________________________________ 4. Kirjoita tähän Imranin perheen suura, sivu 78.___________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

47

Rehellisyys

1. Millainen muslimin tulee olla?_________________________________________________________ 2. Mitkä asiat ovat kiellettyjä?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Oikeudenmukaisuus

1. Missä kaikessa oikeudenmukaisuus on tärkeää?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Kirjoita tähän Naisten suura, sivu 79.___________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

48

Suvaitsevaisuus

1. Kenellä on oikeus tuomita?______________________________________________________ 2. Miten muslimin tulee toimia muita ihmisiä kohtaan?______________________________________________________ 3. Ketkä kehittivät tieteitä ja taiteita suvaitsevaisuuden ilmapiirissä?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Rohkeus ja kärsivällisyys

1. Milloin Jumala haluaa, että ihmisellä on rohkeutta?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitkä asiat auttavat meitä, kun meillä on vaikeuksia?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä profeetta sanoo valosta?_______________________________________________________ Mitä se tarkoittaa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________

49

Anteliaisuus

1. Mitä tarkoittaa anteliaisuus?___________________________________________________ 2. Minkä tarinan eräs hadith kertoo seitsemästä ihmisestä?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Milloin julkinen anteliaisuus voi olla hyvää?________________________________________________________ _____________________________________________________________

Myötätunto

1. Mitä tarkoittaa almuvero?_____________________________________________________ 2. Mihin asioihin jokaisella ihmisellä on oikeus?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Almujen antaminen ei ole velvollisuus, mutta mitä uskonto sanoo siitä?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitkä voivat olla myös almuja?_______________________________________________________

50

Vilpittömyys uskossa (ikhlas)

1. Mitä ikhlas tarkoittaa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä pidetään mielessä, kun rukoillaan tai annetaan almuja?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä ihmisen täytyy sydämessään osoittaa?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Kun muslimi tekee jotakin Jumalalle, kenelle se pitää osoittaa?______________________________________________________

Tehtävä almuista

Kerro, minkälaisissa tilanteissa voisit antaa almuja.____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

51

Nimi:_______________________________________

Islamilainen taide

1. Islamin taide on syntynyt Koraanin pohjalta. Mikä kehittyi koraanin lausunnasta?___________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä tarkoittaa qari?_________________________________________________________ 3. Miten rukouskutsu lausutaan?____________________________________________________ 4. Mikä taito kehittyi Koraanin tekstin säilyttämisen tarpeesta?_____________________________________________________ 5. Mitä on kalligrafia?____________________________________________________ 6. Mihin koraanin tekstejä on kirjoitettu?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Millaiset kuviot ovat suosituimpia moskeijoiden koristelussa?___________________________________________________ _____________________________________________________________ 8. Mistä saarnastuolit tehtiin?_______________________________________________________ 9. Mikä kirjallisuuden laji kukoisti erityisesti muslimien parissa?_______________________________________________________

Espanjan muslimit 1. Missä sijaitsee Mekan moskeijan jälkeen suurin moskeija?___________________________________________ 2. Mikä tärkeä linna sijaitsee Granadan kaupungissa, Espanjassa?__________________________________________

52

Nimi:______________________________________

Muslimien panos tieteisiin

1. Milloin oppineisuus saavutti huippunsa islamilaisessa maailmassa?___________________________________________________ 2. Kuka perusti Bagdadin suuren kirjaston (Bayt al Hikma)?______________________________________________________ 3. Mik perustettiin Kairoon?______________________________________________________ 4. Millaisina laitoksina ne toimivat kirjastojen lisäksi.________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Kuinka kauan kukoistuskausi kesti?________________________________________________________ 6. Kuka oli tärkein historiantutkija?________________________________________________ 7. Minkä lisänimen hän sai?__________________________________________________________ 8. Mitä suuri filosofi Ibn Sina kirjoitti+______________________________________________________ _____________________________________________________________ 9. Kuka toinen filosofi tutki lääketiedettä?__________________________________________________ 10. Mikä on hänen teoksensa nimi:_________________________________________________________ 11. Missä tarvittiin tähtitiedettä?___________________________________________________ 12. Ketkä kaksi kreikkalaista filosofia vaikuttivat arabialaiseen filosofiaan?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 13. Mikä Koraanissa on nykyihmiselle kiinnostavaa?__________________________________________________ _____________________________________________________________

53

Nimi:__________________________________________

Kielletyt teot

Esiaviollinen ja avioliiton ulkopuolinen seksi

1. Islamissa seksi on vain aviopuolisoiden välistä. Milloin seksiä ei saa olla?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä islam ei myöskään hyväksy?_____________________________________________________ 3. Mitä profeetta piti tärkeänä?_____________________________________________________ 4. Milloin puolisot voivat seurustella ennen avioliittoa?____________________________________________________ 5. Mitä uskottomuus on islamissa?_____________________________________________________

Alkoholi ja huumeet

1. Koraani neuvoo täydelliseen raittiuteen? Mitkä ovat kiellettyjä?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä uhkapelit ja alkoholi Koraanin mukaan aiheuttavat?____________________________________________________ _____________________________________________________________

Uhkapelit

1. Mitkä saavat uhkapeleissä helposti vallan?_______________________________________________________ _____________________________________________________________

54

2. Mitä häviäjälle voi tapahtua yhden illan aikana?_______________________________________________________ _____________________________________________________________

Tupakka

1. Tunsiko Muhammed tupakan vaikutukset?___________________________________________________ 2. Mitä tupakka vaikuttaa ihmiseen?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Varastaminen

1. Miten toisen omaisuutta pitäisi kunnioittaa?___________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä varastaminen on islamin mukaan?______________________________________________________ _____________________________________________________________

Valehtelu

1. Mitä Hadra Abu Bakr sanoo olevan suurimmat synnit?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Muslimin täytyy aina pysyä totuudessa, jopa silloinkin, kun__________________________________________________________ _____________________________________________________________

55

Panettelu

1. Mitä Koraanin suurassa sanotaan panettelusta?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä ihmiselle ei saa tehdä?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Petos

1. Mikä on ehdottomasti kiellettyä?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitkä teot ovat petosta?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Ennustaminen ja taikuus

1. Millainen tulevaisuuden ennustaminen on kiellettyä?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Miksi ennustaminen lähenee epäuskoa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitkä myös ovat kiellettyjä?____________________________________________________ _____________________________________________________________

56

Nimi:___________________________________

Elämän tuhoaminen ja säilyttäminen

Murha

1. Jumala on antanut elämän ja kuoleman. Mitä ihminen ei saa siis tehdä?________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Kirjoita tähän Karjan suura sivulta 95.___________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Itsemurha ja eutanasia

1. Miksi ihminen ei ole vapaa hallitsemaan elämää?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä Jumala on elämästä säätänyt?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Milloin ihminen joutuu itsemurhan partaalle?_____________________________________________________ _____________________________________________________________

57

Abortti

1. Milloin abortti voidaan hyvöksyä?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Kuolemanrangaistus

1. Milloin kuolemanrangaistus on islamin mukaan sallittua?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Luonnonsuojelu

1. Jumala on luoja. Mitä kaikkea Jumala on luonut?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Jumala asetti ihmisen sijaishallisijaksi (khalifa) maan päälle.Mitä siihen vallan lisäksi liittyy?____________________________________________

58

3. Kirjoita tähän Yöllisen matkan suura sivulta 98?__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Kenen kanssa muslimin tulee elää tasapainossa?__________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mikä oli Muhammedin lemmikkieläin?______________________________ 6. Miten eläimet pitäisi teurastaa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Mitä ihminen ei saa tehdä luonnolle?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 8. Mistä ihminen on vastuussa?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Kerro, miten voisit itse suojella luontoa.____________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

59

Nimi:___________________________________________

Tavat (adab)

Suhtautuminen muihin

Islamilainen umma

1. Mitä tarkoittaa umma?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Kirjoita tähän mehiläisen suura, sivu101.______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mikä on umman kieli?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Ketkä voivat kuulua ummaan?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mikä on kuitenkin yhteinen kieli?__________________________________ 6. Miksi arabia on yhteisenä kielenä?_______________________________________________________ _____________________________________________________________

60

Tervehtiminen

1. Miten muslimin tulee ottaa huomioon muut yhteisön jäsenet?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Miten muslimin tulee käyttäytyä muita ihmisiä kohtaan?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä tarkoittavat tervehdykset? Al-salama alaykum:______________________________________________________ _____________________________________________________________ Wa-alaykuma alsalam:________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä al-Bukhari sanoo sanoo tervehtimisestä?________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä muslimit yleensä tekevät tavatessaan?___________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Mitkä ovat yleisimpiä muslimien käyttämiä sanontoja?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________

61

Ihmissuhteet 1. Miten usein profeetta kehotti muslimeita pitämään yhteyttä ystäviin?______________________________________________ ______________________________________________________ 2. Mitä vieras tekee tullessaan?_____________________________________________ 3. Mitä vieraalle yleensä tarjotaan?______________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Omasta itsestä huolehtiminen

Pukeutuminen

1. Mikä on pukeutumisen tärkeä sääntö?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Kirjoita tähän Valon suura, sivu 103.__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Minkä vuoksi musliminaiset haluavat heitä arvostettavan?__________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

62

4. Millainen on musliminaisen puku, hijab?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Miten muslimimiehen täytyy pukeutua?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Mitä miehet eivät saa käyttää?_______________________________________________________ _____________________________________________________________

Puhtaus

1. Mitä tarkoittaa pieni pesu (wudu`)?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Kuinka usein profeetta kehottaa peseytymään?__________________________________________________ 3. Mikä asia pojilla kuuluu myös puhtauteen?____________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mitä kuukautisten aikana ei tarvitse tehdä tai ei saa tehdä?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä sääntöjä on vaatteista?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

63

Liikunta

1. Ruumis on sielun asunto ja Jumalan luoma. Mistä Muhammed kehotti kaikkia yhteisön jäseniä huolehtimaan?_________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mikä liikuntataito profeetan mukaan jokaisen muslimin täytyy oppia?________________________________________________________

Ruokailu

Kielletyt ruoka-aineet 1. Mitkä ruoka-aineet ovat Koraanin mukaan kiellettyjä? (Pöydän suura)________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ____________ 2. Millaisten eläinten syönti on kiellettyä?_____________________________________________________ _____________________________________________ 3. Mikä kaikki muu on muslimeille sallittua ravintoa?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________________ 4. Mitä tarkoittaa halal-sääntöjen mukaan teurastaminen?_________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _________________________

64

Ateriat

1. Mitä täytyy tehdä ennen ruokailua?_____________________________________________________ 2. Mitä lausutaan ennen ruokailua?___________________________________ 3. Miten ruoka jaetaan?____________________________________________ 4. Mitä ohjeita ruokailusta on matkalle?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Miten ruokailu päätetään?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Mitä sanotaan ruokailun päätteeksi?____________________________________________________ 7. Minkä ohjeen Aisha antoi käsien käytöstä ruokailuun?____________________________________________________ _____________________________________________________________

65

Nimi:_________________________________________

Perhe-elämä

1. Mitä asioita perheessä opitaan?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Ketä muslimiperheeseen saattaa kuulua?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mihin muslimit eivät halua jättää vanhuksiaan?__________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Minkä vuoksi islamilaisessa yhteisössä kunnioitetaan vanhuksia?____________________________________________________ _____________________________________________________________

Lapset

1. Mikä on perheen tehtävä?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä lapset ovat?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Miten lapsista tulee huolehtia?_____________________________________________________ _____________________________________________________________

66

4. Mitä oikeuksia lapsilla on?__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä velvollisuuksia lapsilla on?__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Missä islamilaisen lapsen on oikeus syntyä?_______________________________________________________ 7. Mitkä sanat vastasyntynyt kuulee ensimmäisinä?

Oikea korva:________________________________

Vasen korva:______________________________________

Aqiqa-juhla

1. Mitä tapahtuu Aqiqajuhlassa?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Milloin Aqiqa yleensä pidetään?______________________________________________________ 3. Mitä juhlassa tehdään?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

67

Muslimin nimi

1. Mitkä ovat suosittuja poikien nimiä?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitkä ovat suosittuja tyttöjen nimiä?________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Millaisia sanoja hyvät nimet yleensä ovat?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Millaiset nimet ovat kiellettyjä:_____________________________________________________ _____________________________________________________________

Ympärileikkaus

1. Miksi pojille tehdään ympärileikkaus?________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Milloin ympärileikkaus tehdään?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Onko ympärileikkaus määrätty islamissa?____________________________

Nainen islamissa

1. Mitä naisen asema ei usein saavuta muslimiyhteisössä?______________________________________________ _____________________________________________________________

68

2. Mistä tähän löytyy syitä?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mikä on Koraanin vastaus naisten kysymykseen? Kirjoita ryhmien suura alkaen sivulta 111.__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mistä asiasta monet islamin säännökset lähtevät?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitä islam sanoo koulutuksesta?_________________________________________________ _____________________________________________________________

Avioliitto

1. Mitä avioliittosopimukseen kirjataan?_____________________________________________________ _______________________________________________ 2. Ketkä vahvistavat allekirjoittamisen?________________________ 3. Mitä tehdään sopimuksen kirjoittamisen jälkeen?_______________________________________________________ ______________________________________________ 4. Mitä sanotaan Mitä nainen säilyttää avioliitossa?___________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________________________ 5. Mikä on miehen velvollisuus avioliitossa?___________________________________________________ _____________________________________________________________

69

6.

7.

8.

9.

_____________________________________________________________ _________________________________ Mikä on muslimin ihanne naisen työstä?________________________________________________________ ______________________________________________ Miten profeetta kohteli vaimojaan?____________________________________________________ _____________________________________________ Mitä sanotaan naisten suurassa ongelmien ratkaisuksi? Kirjoita Naisten suura sivu 113.__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _________________________ hääkutsusta?___________________________________________________ _____________________________________________

Moniavioisuus 1. Mitä säännöksiä Koraanissa on

moniavioisuudesta?_____________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitkä asiat tekevät moniavioisuuden vaikeaksi?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä Koraani sanoo vaimojen määrästä? Kirjoita Naisten suura, al-Nisa`, 4:3, sivulta 114.____________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

70

Äitiys

1. Millainen äidin tulee olla?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä äidillä on enemmän, kun lapsi on pieni?_________________________ 3. Mitä äidillä on enemmän myöhemmin?______________________________

71

Nimi:_______________________________________

Sairaus ja kuolema

Sairaus ja vanhuus

1. Mitä sairaus on?__________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mikä on tärkeätä sairauden hetkellä?______________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä vaatimuksia muslimeilla on sairaanhoitajista ja lääkäreistä ja sairaalahuoneista?_______________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Miten Koraani kehottaa huolehtimaan vanhuksista?___________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Kuolema ja hautaaminen

1. Mitä kuolevalle muslimille tehdään?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä vainajalle tehdään kuoleman jälkeen?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Miksi hautajaisten ei pitäisi olla surullinen juhla?________________________________________________________ _____________________________________________________________

72

4. Mitä profeetta kehotti vainajan hautaamisen ajankohdasta?_________________________________________________ 5. Millainen on tilaisuus hautausmaalla?_________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Mitä tehdään, kun ruumis on laskettu maahan?______________________________________________________ Kirjoita tähän TH:n suura sivulta 119.__________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Mitä profeetta kehotti vainajien muistamisesta?_________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

73

Nimi:______________________________________

Islamin laki (Shari`a)

1. Mitä sana shari`a tarkoittaa?_______________________________________ 2. Mitä tietoa sanotaan sunnaksi?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3. Mitä sääntöjä annetaan lainopissa?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Teot

1. Mitkä ovat tekojen viisi eri ryhmää 1.______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2.______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3.______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

74

4.______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5.______________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Mikä on kiellettyä ja mikä on sallittua

1. Mitä tarkoittaa halal?__________________________________________ 2. Mitä tarkoittaa haram?_________________________________________ 3. Keneltä kysytään yleensä neuvoa?_______________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. Mitkä kaksi asiaa ovat islamilaisen lain lähteet?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Mitkä kolme muuta lähdettä hyväksytään? 1.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3.____________________________________________________________ _____________________________________________________________

75

Ratkaisu (fatwa)

1. Mikä on fatwa?________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä tapahtuu, jos monet oppineet hyväksyvät ratkaisun?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Lakikoulukunnat

1. Mitkä ovat neljä koulukuntaa? Missä ne sijaitsevat ja toimivat? 1._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

76

3. Mikä koulukunta on olemassa edellisten lisäksi?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Missä se toimii?________________________________________________________ _____________________________________________________________

77

Nimi:___________________________________________

Muut uskonnot

Islamilainen suhtautuminen kristittyihin ja juutalaisiin

1. Mitä Koraanissa määrätään ihmisten kohtelusta ja uskonnosta?______________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ____________________ 2. Mitä tarkoittaa kirjan kansa?___________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 3. Minkälainen suhde heidän ja muslimien välillä vallitsee?_________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Mitä neuvoo Hämähäkin suura ystävyydestä? Kirjoita sivulta 125._____________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

78

Kirjan kansan uskovia Koraani kuvaa n äin

1. Kirjoita Imranin perheen suura?___________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 2. Mikä asema kristityille on annettu Koraanissa?______________________________________________ ________________________________________________________ 3. Kuinka pitkä oli aikaväli Muhammedin ja Jeesuksen välillä?__________________________________________________

Kristinusko

1. Mikä on kristinuskon perusta?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 2. Mitä tarkoittaa isä?______________________________________________ 3. Mitä tarkoittaa poika?___________________________________________ 4. Mikä on kristinuskon peruskirja?__________________________________ 5. Mitkä kaksi osaa siinä ovat?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Kumpi osa on kristityille tärkeämpi?________________________________ 7. Mitä Uusi testamentti sisältää?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

79

8. Mitä Vanha testamentti sisältää?______________________________________________________ ____________________________________________________________ 9. Mihin kristinuskon opetus perustuu?_____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 10. Mitkä ovat kristinuskon kolme pääkirkkokuntaa?_______________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Juutalaisuus

1. Miten kuuluu juutalaisten tunnusrukous?__________________________________________________ _____________________________________________________________ __________ 2. Mikä on juutalaisuuden peruskirja?____________________________________________________ 3. Mitä se sisältää?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mikä on talmud?_______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

80

5. Mitä juutalaiset uskovat?______________________________________________________ _____________________________________________________________ __________ 6. Mitä tarkoittaa mitzvat?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Mikä on tärkeintä juutalaisuudessa?_______________________________________________ _____________________________________________________________ 8. Mitä kolmenlaista pyhittämistä lait ja käskyt tuovat esiin?_________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

81

Nimi:_____________________________________

Islam Euroopassa

1. Kuinka paljon muslimeita on maailmassa?___________________________ 2. Mihin muslimit perustivat hallinnon Euroopassa vuonna711?___________________________________________________ 3. Mihin maihin osmanivaltion laajentumisen jälkeen jäi muslimiasutusta?_______________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Mihin maahan tuli paljon turkkilaisia siirtotyöläisiä 1960luvulla?______________________________________________________ 5. Mistä tulivat Englannin ensimmäiset muslimiasukkaat?______________________________________________ 6. Mihin kahteen Englannin kaupunkiin tuli suurimmat muslimikeskukset?______________________________________________ ____________________________________________________________ 7. Mistä maista Ranskan muslimit ovat enimmäkseen muuttaneet maahan?______________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

Islamilaiset järjestöt

1. Mistä seuraavat maat ovat saaneet muslimiväestönsä? Saksa:______________________________________________________ Britannia:___________________________________________________ Ranska:____________________________________________________ Ruotsi:_____________________________________________________ Tanska ja Norja:_____________________________________________ Suomi:_____________________________________________________

82

2. Mikä järjestö perustettiin Bonnissa v.1995?__________________________________________________ 3. Mikä on nimeltään Euroopan Islamilaisten järjestöjen liitto?____________________________________________________ 4. Mitkä ovat järjestöjen yhteisiä tavoitteita?____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

83

Islam, yhteinen uskomme

Sivu

Jumala Mitä uskomme Jumalasta Uskon peruskäsitteet Profeetta Muhammed Koraani Hadithit Jumalan palveleminen Moskeija Juhlapäivät Hyveet Islamin taide Muslimien panos tieteisiin Kielletyt teot Elämän tuhoaminen ja säilyttäminen Tavat Perhe-elämä Sairaus ja kuolema Islamin laki (shari`a) Muut uskonnot Islam Euroopassa

1 2 6 17 25 28 30 40 41 44 50 51 52 55 58 64 70 72 76 80

84

Information

Microsoft Word - islam tehtävät.doc

84 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

389492