Read 251786_Blok Diskus text version

Hoe inhaleren met de Diskus?

Gebruiksklaar maken:

1

· Open de Diskus door de duimgrip (1) naar achteren te draaien.

U hoort een klik. · Het mondstuk (2) is nu te zien.

· Duw vervolgens het schuifje (3) met de duim naar achteren.

3

Doe dit alleen vlak voor gebruik. · Wanneer het schuifje naar achteren gedrukt is, is het klepje in het mondstuk geopend.

2

Inhaleren:

· Adem eerst volledig uit. Houd uw hoofd iets achterover. · Omsluit het mondstuk met uw tanden en uw lippen.

Adem via de mond diep en krachtig in, maar niet te snel. · Neem de Diskus uit de mond. Probeer de adem vijf tellen vast te houden. · Adem langzaam uit, bij voorkeur door de neus. · Na het inhaleren van ontstekingsremmers (oranje- of paarse inhalator) uw mond spoelen met water. Hiermee voorkomt u heesheid en irritatie van de keel.

· Sluit de Diskus door de duimgrip naar u toe te trekken.

Als u een klik hoort is de Diskus gesloten.

· In het venstertje (4) verschijnt telkens een nieuw cijfer

4

als u de Diskus opent en het schuifje (3) naar achteren drukt. Dit cijfer geeft aan hoeveel doses er nog over zijn. · In totaal zijn er 60 doses. De laatste 5 doses worden in rood aangegeven.

Schoonmaken:

· De Diskus bevat geen losse onderdelen die moeten

worden schoongemaakt. · Wel kunt u de buitenkant en het mondstukje afdoen met een tissue.

p r o d u c t i n f o r m a t i e

&

i n s t r u c t i e

mei 2005-175

Information

251786_Blok Diskus

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

369524