Read 132_Nabidka_Masny_simental_2012.pdf text version

NABÍDKA INSEMINACNÍCH DÁVEK BÝK PLEMENE MASNÝ SIMENTÁL PRO ROK 2012

COLUMBUS PP

DK50630 *

ZSI 719

Leon PP x Celbrity Chief

Hedetoft Columbus pochází z farmy Hedetoft dánského úspsného chovatele Valdemara Jacobsena. Columbus je polobratrem top 1 býka v Dánsku Uniteda P ZSI 400. V odchovn dosáhl Columbus pírstku 2214 g denn. Jeho otcem je nmecký Leon PP. Na farm Hedetoft vsak vyuzívají i inseminacní dávky masných simentál z Ceska ­ Oty z Leznice a Primy.

TURBO TOMMY PP ZSI 710

Western x Celbrity Chief

UK 167077/200052 *

Turbo Tommy je homozygotn bezrohý masný simentál evropsko-amerického pvodu. Pochází z výstavní rodiny. Býk je velice dlouhý, s tmavým ohranicením kolem ocí, hodnocený odborníky jednoznacn jako nadprmrný. Jeho synové zaujmou na první pohled a dobe se prodávají. Turbo Tommy je vhodný i na inseminaci jalovic. Dovoz inseminacních dávek z Velké Británie.

Relativní plemenné hodnoty ­ pímý efekt, CR 1/2012 27 potomk/4 stáda 120 dn 210 dn 98 93 PE ME rst ­ odhad PH 108 365 dn 99 SI rst 97

PRIMA ET PP

CZ 573000061

ZSI 507

*24. 3. 2007

Holm Ulrick P x Vingegard Trinidad P

Prima se narodil na rodinné farm Chytkových v Moheln. Je z kombinace Holm x Trinidad. Matka Primy CZ181048931 PP pochází ze stáda Frantiska Koláe ze Stozic. Krom solidních parametr rstu a vývinu i exteriéru nás zaujal DNA potvrzeným testem na homozygotnost genetické bezrohosti. Chytkovi jiz nkolik let ve spolupráci s prof. Dvoákem (LamGen) v rámci výzkumného úkolu nechávají testovat potencionáln homozygotní plemenice svého stáda markerovým testem na bezrohost. Homozygotn bezrozí býci jsou zajímaví nejen pro cistokrevnou plemenitbu, ale i pro kízení. I pi jejich pouzití na rohaté krávy se veskeré potomstvo Primy rodí bezrohé a tudíz zcela odpadají náklady na odrohování. Inseminacní dávky kupují i dánstí, svýcarstí a nmectí chovatelé. tel.: +420 257 740 348, 364 objednávky: Ing. Tomes Z. e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

NATURAL, spol. s r. o. 25209 Hradistko p. Medníkem

www.naturalgen.cz

ROSENSTOLZ P ZSI 800

Rosenherz PP x Weinold

DE 943827151 *1.7.2009

Rosenstolz je syn Rosenherze, který je vyuzíván jako otec býk v Nmecku a rovnz je vyuzíván v Dánsku. Rosenherzova matka pochází z mlécného systému, coz garantuje dobrou mlécnou uzitkovost Rosenstolzových dcer. Rozenstolz má excelentní osvalení a je velmi harmonickým býkem.

Relativní plemenné hodnoty ­ pímý efekt, CR 1/2012 108 potomk/8 stád 120 dn 119 210 dn 120 365 dn 120 SI rst 119

OIDIPUS P

CZ 500929031

ZSI 451

*7. 4. 2006

Lykke Sirius P x Abudance 217

RÁMEC 113 OSVALENÍ

121

KAPACITA 121 UZITKOVÝ TYP 121

Oidipus P ZSI 451 se narodil na farm pana Frantiska Koláe ve Stozicích u Vodan. Býk je internacionálního pvodu. Dánský otec Lykke Sirius P má u nás jiz 53 potomk v KU a vykazuje skvlou plemennou hodnotu pro rst 119. Matka je pln amerického pvodu, dcera Abudanceho. I ona je geneticky bezrohá a patí k nejlepsím kravám Koláova stáda. Oidipus exceloval v cunkovské odchovn pírstkem 2058 g v testu a 1671 g od narození. Ve 14 msících vku pi výbru do plemenitby ml jiz 754 kg a odnesl si hodnocení 75 body. Odhad plemenné hodnoty pro rst má Oidipus 119, coz ho adí na spicku plemene. Oidipus je vyuzíván i chovateli v Nmecku.

Vingegard SAMSON PP

DK 4152400918 *15. 10 .2001

ZSI 342

Harkaway Enforcer 16Y HPF x Celebrity Chief

Plemenné hodnoty Nmecko 12/2011 Opakovatelnost 73 % RZF (celk. sel. index) rst osvalení 107 114 107

Samson má stejnou matku jako Tomba a pochází rovnz z chovu významného dánského chovatele Hugo Pedersena. Potomstvo vyniká rstem. Potomstvo Samsona vyniká rámcem a klidným charakterem.

POLDAU PP

*16. 10. 2001

ZSI 577

10/403065

Power Gold PP x Eisenherz PP

Plemenné hodnoty Nmecko 12/2011

Opakovatelnost 95 %

RZF (celk. sel. index) 106

rst 102

osvalení 112

Poldau PP pochází z chovu dr. Ulricha Hansela v Nmecku. Býk je nmecko-kanadského pvodu a má za sebou jiz potvrzenou kariéru spickovými plemennými hodnotami. Sám byl v testu hodnocen známkami 8/9/8. Potomstvo býka je tmavé s pigmentem kolem ocí. Býk sám je velice elegantní a rámcový. Je vhodný i jalovice. Foto z pehlídky v Nmecku 1. kvtna 2008. V Nmecku má jiz pes 300 potomk.

VHODNÝ NA JALOVICE

Vingegard TOMBA ET Pp

DK 4152401002 *29. 10. 2002

ZSI 341

Plemenné hodnoty Nmecko 12/2010 Opakovatelnost 89 % RZF (celk. sel. index) rst osvalení 110 115 111 Tomba je geneticky bezrohý býk, urcený pro cistokrevnou plemenitbu. Má kanadsko-dánský pvod a pochází z chovu Hugo Pedersena z Dánska. Potomstvo se vyznacuje velkým rámcem, výrazným osvalením, vysokým pírstkem, klidným temperamentem, dobrou stavbou tla, vyrovnaným zevnjskem a výborným uzitkovým typem. Je vhodný k produkci rámcových krav s výrazným osvalením.

Gretana House Supersonic x Celebrity Chief

OTO z Leznice P

CZ 509405041

ZSI 478

Relativní plemenné hodnoty ­ pímý efekt, CR 1/2012

42 potomk/4 stáda

Lesan z Podlesí P x Bovet Iglu P

*20. 9. 2006 PE ME

120 dn 124 115

210 dn 124 116

365 dn 143 123

SI rst 130 118

RÁMEC 121

KAPACITA 116

OSVALENÍ

113

UZITKOVÝ TYP

118

Oto pochází z chovu pana Frantiska Barton. Jeho otec Lesan z Podlesí je syn známého amerického inseminacního býka Omega Gold. Otec matky Bovet Iglu má také pln americký pvod. S rekordní hmotností 778 kg a výskou v kízi 146 cm ve 365 dnech vku zastínil Oto P i tak rámcová plemena, jakými jsou charolais ci blonde d´Aquitaine. Oto pirstal od narození více nez 2 kg denn. Zárove je tento býk konstitucn velice pevný, s korektními, funkcními koncetinami. Za velikost tla a hmotnost získal pi výbru do plemenitby maximum, tj. 10 bod, délka tla a uzitkový typ byly ocenny 9 body. Osvalení má Oto znacn nadprmrné a odnesl si tikrát 8 bod. Celkov získal 85 bod. Ocekáváme výborný rst a osvalení jeho potomstva. Inseminacní dávky Oty vyvází Natural do Dánska, Nmecka a Itálie.

HOENESS PP

DE1260105246

ZSI 816

*3. 10. 2006 Plemenné hodnoty Nmecko 12/2011 Opakovatelnost 93 % RZF (celk. sel. index) rst osvalení 135 128 132 Hoeness jiz jako mladý býk pesvdcil enormním pírstkem 1928 g. Je skvle osvalený, se suchými a absolutn korektními koncetinami. Potomstvo Hoenesse je vyrovnané, dobe roste a je dobe osvalené. Aktuáln je Hoeness top 1 v Nmecku. Cestí chovatelé mohli býka vidt na celonmecké výstav masných simentál, která se konala letos v lednu v rámci veletrhu Grüne Woche v Berlín. Na této pehlídce vybral irský rozhodcí jako sampióna výstavy syna Hoenesse Bruna. O kvalit Hoenessova potomstva svdcila i ada jeho dcer, které byly na výstav pedvedeny.

Hedetoft United P x Hillmann P

TOP 1 NMECKO

Testace

TUAREG PP

CZ 709817061

ZSI 805

*12. 10. 2010

Lykke Sirius P x Holm Ulrick P

Relativní plemenné hodnoty ­ pímý efekt, CR 1/2012 120 dn 121 210 dn 118 365 dn 123 SI rst 121

PE

Tuareg pochází z chovu Chytkových z Mohelna. Podle DNA testu je homozygotn bezrohý. Pi základním výbru získal 81 bod, od narození dosáhl pírstku 1667 g. V roce vázil 639 kg. Skvlé je pedevsím jeho osvalení!

Moznost 50% slevy na testaci pro chovatele v KU

Program vysoká mlécnost

Relativní plemenné hodnoty ­ DEU 8/2011

ROSENHERZ PP

DE 937825339

BCH 080

Rosenberg P x Eisenherz P

*22. 1. 2005

FW (PH netto masná uz.) pírstek 123 121 Denní pírstek 1759 g

jatecná výtznost 108

zatídní 124

Snadnost telení Plodnost - 110

91 ­ na krávy

Rosenherz pochází z chovu Helmuta Maie, matka Rena je vysoko uzitková dojnice dcera homozygotn bezrohého Eisenherze PP, který se nachází i v pvodu masného simentála Poldaua. Rosenherz byl otestován v Nmecku i v dojném systému. Jeho potomstvo vyniká nejen vysokou rstovou schopností, ale i výborným osvalením. Rosenherz je homozygotn bezrohý podle testu DNA. V Nmecku je v masném fleckvieh vyuzíván jako aktuální otec býk, podobn jako v Dánsku.

NATURAL, spol. s r. o. 25209 Hradistko p. Medníkem tel.: +420 257 740 348, 364 objednávky: Ing. Tomes Z. e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]

www.naturalgen.cz

Information

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

301299