Read untitled text version

NDC NIEUWS

NDC Nieuwsbrief, nr. 3, 2005

INHOUDSOPGAVE Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Nieuwsbrief op internet . . . . . . . . . . . 1 Verlof/Bereikbaarheid . . . . . . . . . . . . . 2 Duikmedische keuringen . . . . . . . . . . 2 Meldingsplicht duikarbeid . . . . . . . . . 2 Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 NDC-bestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Leo Leeuw verlaat de Bouwdienst Rijkswaterstaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Platform Opleidingen . . . . . . . . . . . . . 5 Vragen van duikers . . . . . . . . . . . . . . . 6 College van Deskundigen Duiken caissonsystemen . . . . . . . . . . . . . . . 6 NADO-pagina's . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Herregistratie duikerartsen A en B . . 13 Voor u gelezen . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Defensie Duikschool . . . . . . . . . . . . 15 Selectiecommissie . . . . . . . . . . . . . . 15 Nederlandse duikers in de media . . . 15 Opleidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Cursusprogramma 2006 . . . . . . . . . . .18 NDC Publicaties . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Verloren/gestolen certificaten . . . . . . 19 Publicaties derden . . . . . . . . . . . . . . . 19 Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Geslaagd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Na de vakantieperiode was het NDC direct in business. In september stonden diverse vergaderingen op het programma, vonden twee opleidingen plaats en ving de basisopleiding Duikarbeid Categorie A&B aan. De NADO Algemene Ledenvergadering leidde tot een extra vergadering van de adhoc Commissie Herstructurering NADO en de NDC Bestuursvergadering leidde tot een extra bestuursvergadering om te brainstormen over de toekomst en de aanpak van werving nieuwe duikers. Het doet ons overigens deugd dat ieder duikbedrijf, die je spreekt het ontzettend druk heeft en hierdoor de vraag aan duikers is toegenomen. Dit geeft de indruk dat de duikindustrie zich in een stijgende lijn begeeft. Het College van Deskundigen heeft aantal dagen bij elkaar gezeten om de detailbladen nader in te vullen. Daarnaast vergaderVAN DE REDACTIE den de leden van de IDSA onder voorzitterschap van mw Zwiers, directeur NDC, in Bergen te Noorwegen. De Miljoenennota is weer gepresenteerd en als we de overheid mogen geloven gaan we er in het komende jaar op vooruit en als we de critici mogen geloven gaan we er allemaal weer op achteruit. De tijd zal het leren.

De leden van het Bestuur en de medewerkers van het NDC wensen u en de uwen een gezond en succesvol 2006 toe.

C.J. Barten, voorzitter Mw mr S. Zwiers, directeur Mw. C.W. Bot, cursuscoördinator Mw R. de Bruijn, secretariaat Mw.Y.M. Riet, secretariaat

NIEUWSBRIEF OP INTERNET De volledige Nieuwsbrief wordt tevens integraal in pdf.format geplaatst op onze site www.ndc.nl Ook op onze site vindt u onder "Laatste Nieuws" tussentijdse nieuwsberichten, alsmede informatie over cursusdata en aantal

1

beschikbare plaatsen, inschaling, de bijgewerkte lijst met duikerartsen, wie is geslaagd etc. De huidige Nieuwsbrief zal in de komende tijd dunner worden, met korte berichten die verwijzen naar achtergrond informatie, relevante websites etc.

Telefonisch spreekuur DMC Het DMC houdt telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Telefoon 0223 653076 EXPERTISECENTRUM ARBO UNIE Voor de inkeuring voor een NDC Opleiding kunt u zich voortaan ook laten keuren bij het Expertiscentrum Arbeid onder Overdruk van de Arbo Unie te Vlissingen, telefoon 0113-886710 ACHTERWACHT Dr. S.J. Hoitinga, telefoon 0513 466217 onder vermelding van deelname NDC Opleiding.

MELDINGSPLICHT DUIKARBEID Dat bepaalde soorten duikarbeid gemeld moet worden bij de Arbeidsinspectie wist u al. Achtergrond van deze meldingsplicht is dat duikarbeid relatief risicovol is en er is sprake van steeds wisselende locaties. De Arbeidsinspectie wordt d.m.v. meldingen vóóraf in de gelegenheid gesteld adequaat toezicht uit te oefenen en te handhaven. Niet alle meldingen zullen leiden tot een inspectie. De Arbeidsinspectie onderzoekt steekproefsgewijs een deel van de meldingen. Met ingang van 1 november 2005 is de afhandeling van meldingen duik- en caissonarbeid neergelegd bij de 1e lijn, de inspectieteams. Verspreid over het land hebben 8 inspecteurs hiervoor een speciale opleiding gevolgd bij het opleidingscentrum van het Nationaal Duikcentrum (NDC). De (administratieve) intake van meldingen blijft centraal, maar verhuist van het expertisecentrum Den Haag naar kan-

VERLOF/BEREIKBAARHEID NATIONAAL DUIKCENTRUM Bereikbaarheid Het NDC werkt met een kleine bezetting: de directeur, de cursuscoördinator, die ook nog vaak op cursusbezoek, in vergadering of anderszins buiten de deur werken, en twee parttime secretaresses. De beste tijd om te bellen is op werkdagen van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur

In memoriam

Spreekt u in op het antwoordapparaat, dan bellen wij terug (wel ook het telefoonnummer inspreken!) en ook de e-mail wordt regelmatig beantwoord.

Cees Brandon Bravo, 1953-2005

Cees Brandon Bravo heeft van 1979 tot 1983 op Duikmedisch Centrum van de Koninklijke gewerkt als duikerarts. Hij heeft zich destijds veel bezig gehouden met de ontwikkeling van de mathematische aspecten van decompressie en duiktabellen en had daarnaast interesse in de longitudinale ontwikkelingen van de longfunctie bij duikers. Over beide heeft hij ook gepubliceerd. Hij is halverwege de tachtiger jaren in Leiden de opleiding tot anesthesioloog begonnen. Daarna heeft hij zich in de maatschap te Vlissingen gevestigd als anesthesioloog, waar hij zich nog bemoeide met de duikerij: Hij was opleider voor de "MAD-B" en had belangstelling voor duikgerelateerde problematiek die zich rondom de Zeeuwse wateren voordeed. De laatst jaren had hij een duidelijke hang naar West-Friesland, hij wilde terug naar zijn roots. Ongeveer een anderhalf jaar geleden deed zich de mogelijkheid voor om zijn werkzaamheden te verleggen naar het Gemini-ziekenhuis in den Helder. Tijdens zijn proeftijd kreeg hij ernstige problemen met zijn visus als complicatie van de diabetes mellitus, waar hij aan leed. Dit leidde er toe dat hij zijn werkzaamheden als anesthesioloog moest beëindigen. Een week voor zijn overlijden kreeg Brandon Bravo nog het bericht dat hij als eerste geselecteerd was voor een post als duikmedische specialist bij het DMC in Den Helder. Toch nog geheel onverwachts overleed hij 4 oktober 2005. Hij werd door intimi omschreven als humoristisch, kristal helder, scherp van geest en uiterst zorgzaam voor zijn kinderen.

DUIKMEDISCHE KEURINGEN DUIKMEDISCH CENTRUM VAN DE KONINKLIJKE MARINE - DMC Voor duikongevallen kunt u het DMC bereiken op: · tijdens kantooruren via telefoonnummer 0223 653076 · bij geen gehoor, en bij spoedeisende gevallen ook buiten kantooruren via het bekende alarmnummer 0223 658220 Wachttijden Er zijn momenteel voor de duikmedische keuringen wachttijden, te weten: · Inkeuring zes weken; · Herkeuring vier weken; Het advies luidt "Regel op tijd uw keuring".

2

toor Arnhem. De 2e lijnsondersteuning blijft in handen van de specialisten verbonden aan het expertisecentrum te Den Haag. Wat verandert er voor u? Eigenlijk niet zoveel. U kunt uw meldingen gewoon blijven faxen naar het vertrouwde adres in Den Haag, maar u kunt uw meldingen ook voortaan digitaal via email versturen: [email protected] . Naast uw NAW-gegevens staat in de melding tenminste: - reden van de melding - locatie van duikwerkzaamheden - datum en duur - tijdstip(pen) duikarbeid - vermoedelijk aantal betrokken werknemers en duikers Voor meer informatie over de meldingsplicht kunt u contact opnemen met: Arbeidsinspectie, kantoor Arnhem, Postbus 9018, 6800 DX Arnhem t.a.v. M.L.W.A. Collignon-Kersten of A.J.F. Heijnen Tel: 026-3557111 Fax: 026-4424046

Afscheid werd genomen van Leo Leeuw, de vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat in het NDC-Bestuur, die vanwege zijn vervroegde pensioen de Bouwdienst gaat verlaten. IMCA SAFETY FLASHES Regelmatig treft u in de Nieuwsbrief vertalingen aan van diverse IMCA safety flashes. Voor degene die niet lid zijn van de IMCA is het tegenwoordig ook mogelijk de Safety Flashes van de IMCA van de IMCA-site te downloaden. www.imca-int.com De IMCA heeft in 2005 twaalf Safety Notes met in totaal 54 onderwerpen gepubliceerd. Op deze site staan tevens diverse links naar organisaties die ook veiligheidsnotities uitgeven.

LEO LEEUW VERLAAT DE BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT Per 1 december j.l heeft Leo Leeuw, bestuurslid NDC, de Bouwdienst RWS verlaten wegens prepensionering. Daardoor is hij ook geen vertegenwoordiger meer van de Bouwdienst in het bestuur, c.q overheid, wat hij sinds 1992 is geweest.

NDC-BESTUUR Het NDC-bestuur heeft frequenter vergaderd in de afgelopen periode. Met name is er gebrainstormd over de toekomst van het NDC. Het Bestuur ging hierbij uit van het principe: · Doctrine (hoe denken we er nu over) · Doelen (wat willen we bereiken) o S.W.O.T. (Strong Points, Weak Points, Opportunities en Treats) · o Smart (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistische en Tijdsgebonden). Inmiddels is het Bestuur een aantal vergaderingen verder en worden diverse ideeën verder uitgewerkt. Met name blijft het een punt van zorg dat er weinig belangstelling is voor het beroep duiker. Er worden wel vacatures gemeld en een bezoek aan de websites van de leden van de Brancheorganisatie NADO leert ons dat er ook vacatures worden aangeboden. Het is een algemeen maatschappelijk probleem dat er weinig interesse is in techniek. Ook andere branches tobben met hetzelfde probleem.

VEILIGHEID ONGEVAL MET GASFLES Eind maart 2005 vond een vervelend ongeluk plaats op een platform op het Nederlands Continentaal Plat. Een onder druk staande brandblusfles van het type FM 200-63 kg werd gewisseld voor een nieuwe FM 200-90 kg fles. Deze nieuwe fles kwam aan boord zonder de noodzakelijke terugslagklep (schrader assembly) die gebruikt wordt voor het aansluiten van een elektronische activator. Om de missende schrader assembly alsnog te installeren probeerde de monteur de schrader te verwijderen van de oude 63 kg die nog los op het dek stond. Op dat moment begon de fles per ongeluk leeg te lopen. Ten gevolge van de aflatende druk begon de fles rond te stuiteren waarbij een elektricien werd geraakt die daarbij ernstige verwondingen opliep aan een arm, een been en zijn ribben. Bron: www.sodm.nl

Leo Leeuw verlaat de Bouwdienst Rijkswaterstaat

Hiermee komt een einde aan een periode, waarin ik de belangen van de Bouwdienst, het NDC en die van de duiker door mijn bril heb behartigd. Mijn visie was gesterkt doordat ik de duikerij op de in uitvoering zijnde Rijkswaterstaat werken in de praktijk heb meegemaakt, waardoor ik respect heb voor al die duikers die onderwater hun werk uitvoeren. Een extra bijdrage heb ik kunnen leveren aan het kosten vrij maken de NDC duiktabellen en aan de totstandkoming van de cursus Civiele Onderwater Bouw (COB). Doel was om de vakbekwaamheid

3

Duik- & Bergingsbedrijf Europa

postbus 61 3370 AB HARDINXVELD-GIESSENDAM Telefoon 0184-614400 Fax 0184-611230 Website www.duikbedrijfeuropa.nl E-mail [email protected]

DUIKWERK?

De leden van de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen zullen u graag helpen!

Telefoon Telefax Internet E-mail 015 2512022 015 2512021 www.ndc.nl/nado [email protected]

Al meeer dan 30 jaar ervaring!! `Europa' is vooral gespecialiseerd in: · · · · · · · · · Assisteren bij het storten van beton Aanbrengen van kunstharsmortel Repareren van scheepshellingen Inspecteren en controle met video Lassen en branden Verwisselen van schroeven Dichten van lekkages Vissen van ankers Enz.

Het modernste materiaal, variërend van kraanschip `Jupiter' met spudpalen, servicewagens en een scala van onderwater gereedschappen, staat op afroep voor u ter beschikking, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Buitenhofdreef 280 2625 RE Delft

4

onder de duikers te standaardiseren en te bevorderen. Ondanks dat de Bouwdienst het brevet op haar werken vereiste, werd er echter in de praktijk te veel gekeken of de Rijkswaterstaat dit ook controleerde. Dat dit niet of onvoldoende werd gedaan leverde mij veel kritiek. Doch de Bouwdienst heeft een volstrekt nieuwe koers uitgezet. Project- en contractmanagement is het credo. Als Rijkswaterstaat begeleiden we de uitvoering niet meer! De techniek moet de aannemer zelf leveren en bewaken. Misschien dat dit leidt dat de duikbedrijven moeten aantonen dat ze over vakbekwame duikers beschikken, want nu moeten de aannemers zelf opdraaien voor het onderhoud. Het doet mij een groot genoegen dat de KL-duikers standaard de COB-opleiding geven, want in mijn ogen en ervaring is dit beslist een basis. Het kan nog altijd beter, maar het begin is gezet. Tot besluit wil ik iedereen met wie ik contact heb gehad en het NDC in het bijzonder bedanken voor de samenwerking. Voor de toekomst blijf ik als adviseur bereikbaar onder 0651326417. Leo Leeuw

De KM-vertegenwoordiger, LTZ 2OC E. Jolink, nam op interimbasis deel aan deze vergadering. Het PO heeft de lopende zaken besproken. Er werd met enthousiasme kennis genomen van de brief van de Chef Defensiestaf, D.L. Berlijn, generaal, die het nut van het huidige samenwerkingsverband onderschrijft en het van belang acht dat het NDC gekend blijft in het proces oprichting "Joint Diving School". Inmiddels is men afgestapt van de term Joint Diving School en wordt nu gesproken over de Defensie Duikschool, afgekort DDS. Het herziene examenreglement werd gepresenteerd en besproken. Het PO heeft spijkers met koppen geslagen zodat het definitieve reglement binnen afzienbare tijd ter goedkeuring aan de leden van het PO zal worden gepresenteerd. Na de goedkeuring van het PO zal het examenreglement aan het NDC Bestuur. Met die goedkeuring zal het reglement van kracht worden. Opvallende punten t.o.v. de vorige versie zijn: · Geen afronding meer van cijfers

PLATFORM OPLEIDINGEN Het PO vergaderde op 20 september jl. onder voorzitterschap van Elnt C. Versteeg op de duikerschool te Hedel. De heer Isselmann van Staatstoezicht op de Mijnen stelde zijn opvolger, De heer A.M.A.J. van Kuijk voor. Van Kuijk is voor de meeste lezers niet helemaal een onbekende. Van Kuijk is jarenlang instructeur geweest bij de duikerschool, daarna ging hij werken bij GB Diving. Van Kuijk bleef betrokken bij de NDC-opleidingen als (gast)docent en hij had als de NADO-vertegenwoordiger zitting in de Inschalingscommissie en het College van Deskundigen Duikermaterieel. Van Kuijk gaat een deel van de werkzaamheden van Isselmann overnemen met name gericht op Duikarbeid op het Nederlands Continentaal Plat. Isselmann krijgt zo meer tijd voor een aantal lopende en komende projecten.

5

· Eén examencommissie voor alle opleidingen · Alle examens dienen binnen zes maanden na laatste cursusdag afgerond te zijn. · Tweemaal herexamen in plaats van vier (naast het reguliere examen) · Examen van de Opleiding Duikarbeid Categorie A&B is verzwaard · Examen van de Opleiding MAD-A is verzwaard · Verplichte aanwezigheid van alle lessen is opgenomen in het reglement · Het gebruik mobiele telefoons is verboden gedurende examens en dient uit het zicht te zijn opgeborgen · Mondelinge examens van vakken, die normaal schriftelijk worden afgenomen, dienen in het bijzijn van een toehoorder door de examinator te worden afgenomen. DE VERPLICHTE AANWEZIGHEID VAN DE

LESSEN

men omdat u als medecursist vaak niet meer verneemt hoe het met uw medecursist is afgelopen en/of u voelt zich hierdoor oneerlijk behandeld. Het NDC gaat zeer serieus met haar taakstelling om. Derhalve bezoeken de medewerkers van het NDC de opleidingen om de presentielijst op te nemen. Na de vergadering bleven een aantal leden achter om de Opleiding Duikarbeid Categorie A&B te bezoeken. Een groep van zes cursisten maakten hun eerste openwater duik.

het geldboek kunt u in pdf-formaat downloaden via de site van PZO. Of u kunt een gratis exemplaar van het boekje bestellen via het onderdeel `publicaties' op de website van het Ministerie van Economische Zaken.

COLLEGE VAN DESKUNDIGEN DUIK- EN CAISSONSYSTEMEN Het College van Deskundigen geeft invulling aan de (toekomstige) wettelijke verplichting tot certificering van duikermaterieel. Het betreft certificering van het onderhoudssysteem van het bedrijf. In detailbladen is vastgelegd welke veiligheidskritische onderdelen op welke wijze en hoe vaak moeten worden geïnspecteerd, beproefd en gecertificeerd. Op 11 mei werd tijdens het NDC symposium de opzet in grote lijnen gepresenteerd. In de afgelopen maanden worden de laatste details ingevuld. Eind december was als deadline gesteld. Begin december kregen de leden van het College van Deskundigen de gelegenheid het volledige Concept Beoordelingsrichtlijn Duik- en Caissonsystemen aan te bieden aan hun achterban voor commentaar. Echter, de leden van de twee werkkamers zelf gaven aan nog niet helemaal tevreden te zijn over de invulling van de detailbladen. Gezien het belang van deze Beoordelingsrichtlijn is na ampel overleg besloten het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te vragen om uitstel. Dit verzoek werd gehonoreerd en is uitstel verleend tot 1 maart 2006. De in principe laatste vergadering van het voltallige College van Deskundigen op 13 december stond in het teken van het inventariseren van de commentaren. De meeste reacties waren overigens positief. In zijn algemeenheid mag geconcludeerd worden dat men het belang van het systeem inziet, men het systeem uitvoerbaar vindt en bovenal dat het bijdraagt tot de algehele duikveiligheid. Naar verwachting wordt het definitieve rapport eind februari aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. Daarna zal het door de minister moeten worden goedgekeurd.

vervolg op pagina 13

VRAGEN VAN DUIKERS VRAAG: IK WIL ZZP-ER (ZELFSTANDIGE

ZONDER PERSONEEL) WORDEN HOE PAK IK DAT AAN?

Dit punt is reeds opgenomen in de cursusinformatie en zal dus, zoals u hierboven kunt lezen, binnen afzienbare tijd opgenomen zijn in het nieuwe examenreglement. Als certificerende instantie is het NDC verplicht op toe te zien dat de cursisten alle lessen bijwonen. Alleen op die basis reikt het NDC het certificaat uit. Tenslotte zijn de opleidingen wettelijk verplicht en geven ze een bepaalde bevoegdheid die gerelateerd is aan de (duik)veiligheid op de werkplek. Wanneer een cursist door dringende omstandigheden lessen mist, wordt gekeken of de gemiste lessen ingehaald kunnen worden. Anders rest ontheffing uit de opleiding of inhalen van de gemiste lessen gedurende een komende opleiding. Voorbeeld: In 2003 had een cursist te veel gemist van de praktijklessen MAD-A waardoor er geen tijd meer was om de lessen in de avonduren in te halen. Hij had derhalve geen recht op het MAD-A Diploma hetgeen voor betrokkene reden was om een bezwaar in te dienen bij de Commissie van Bezwaar. De Commissie van Bezwaar gaf als alternatief de mogelijkheid tot deelname aan een MAD-A Herhalingsopleiding om zo de gemiste lessen alsnog in te halen. Betrokkene heeft van dit aanbod gebruik gemaakt. Betrokkene had hierbij het geluk dat hij juist die praktische leerdoelen had gemist die herhaald worden in de herhalingsopleiding. Dit voorbeeld is opgeno-

Antwoord: Omdat wet- en regelgeving voor de startende ondernemer steeds veranderd, heeft het NDC er bewust voor gekozen vraagstellers door te verwijzen naar de instanties die zich richten op de belangenbehartiging van of informatievoorziening aan zzp-ers. Wij verwijzen u dan ook graag door naar de sites van : · De Kamer van Koophandel, www.kvk.nl · De Belastingdienst. www.belastingdienst.nl · Platform Zelfstandige Ondernemers, www. pzo.nl · Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), www.nibud.nl Het NIBUD heeft voor startende ondernemers een boekje gepubliceerd over geld. Dit "Geldboek voor Ondernemers" is bedoeld voor kleine zelfstandigen: de eenmanszaken, freelancers, zzp-ers en de VOF's. Zij beginnen hun bedrijf vaak vanuit of naast een baan bij een werkgevers. Andere starters hebben lange tijd geen betaald werk gehad. Zij ontvangen een uitkering, komen net van school of zijn pas afgestudeerd dan wel werken binnen het gezin. Deze starters krijgen onder andere te maken met meer wisselende inkomsten, veranderingen in de inkomstenbelasting en met een aantal extra uitgaven. De tekst van

6

NADO VERGADERINGEN Zowel de NADO Bestuursvergadering als de Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 5 september j.l.en 14 december. Onder andere werden de resultaten van de enquête Herstructurering NADO gepresenteerd. Daarnaast vond op 7 december een extra ALV plaats in het kader van het achterbanberaad Beoordelingsrichtlijn Duik- en Caissonsystemen. Een week

eerder hadden de leden het concept ontvangen met de vraag het commentaar zoveel mogelijk schriftelijk aan het NADO-secretariaat te doen toekomen. Een zevental leden hebben hiervan gebruik gemaakt. De vergaderopkomst op 7 december was goed te noemen en een aantal leden sprak openlijk haar waardering uit voor de inzet van de leden van het College van Deskundigen Duikermaterieel. Het Bestuur had in juli/augustus een enquête onder de leden gehouden om zo in het kader van de herstructurering een beeld te vormen over wat er onder de leden leeft. In totaal heeft 72% van de leden gereageerd. Het Bestuur presen-

teerde de resultaten van de enquête aan de leden op 5 september. De plannen tot herstructurering waren ontstaan omdat men meer behoefte had om met gelijkgestemden van gedachten te wisselen. Echter de reacties op de enquête gaven aan dat die behoefte toch niet zo groot is. In Nederland wordt door meerdere brancheorganisaties geconstateerd dat de leden vergadermoe zijn. Ook de NADO ziet een teruggang in de deelname aan vergaderingen. Daarbij komt dat er geen echte problemen zijn. Het grote vraagstuk "zzp-problematiek" is opgelost en nu de economie in een dip zit worden alle zeilen binnen het bedrijf bijgezet om de zaak draaiende te houden. Men heeft geen

NADO Kerstreceptie

14 december 2005

7

tijd voor vergaderingen. De meeste leden geven aan het qua werk druk te hebben en meer dan de helft geeft aan een tekort aan duikers te hebben. Voor het Bestuur redenen om na te gaan wat er in de afgelopen jaren is bereikt. Dit werd op 14 december aan de leden gepresenteerd inclusief een schets van de toekomst. De meeste leden onderstrepen het belang van een brancheorganisatie. Derhalve kon de vergadering van 14 december als zeer opbouwend worden omschreven. Tevens was verzekeraar ONVZ uitgenodigd om een collectieve zorgverzekering voor de duikindustrie te presenteren. Na afloop vond de jaarlijkse NADO Kerstreceptie plaats.

WAT HEEFT DE NADO BEREIKT WETGEVING Ruim 20 jaar geleden was er de Commissie Duikbesluit, waarin onder andere duikbedrijven, overheidsvertegenwoordigers en duikers zitting hadden. Deze commissie streefde naar wetgeving op het gebied van duiken. Hun doelstelling was gebaseerd op het feit dat er dagelijks teveel (bijna)incidenten waren bij duikactiviteiten. Deze zelfde groep enthousiastelingen was uiteindelijk mede verantwoordelijk voor de oprichting van de Stichting NADO. Al gauw transformeerde de stichting in een vereniging. Na de oprichting van de Vereniging NADO werd de NADO uitgenodigd zitting te nemen in de Arboraad ten behoeve van de totstandkoming van het Duikbesluit. De NADO was met ruim acht vertegenwoordigers betrokken bij de sessies van de Arboraad. In 1994 was het Duikbesluit een feit. Regelmatig worden de duikbedrijven via de NADO betrokken in het Achterbanberaad om zo mee te denken over toekomstige wetten en/of wetswijzigingen gerelateerd aan het duiken. Voornoemde inspanningen hebben geleid tot duidelijke en eenvoudige wetgeving. ZZP-PROBLEMATIEK In de jaren 90 heeft regelmatig op initiatief van de Vereniging NADO overleg

plaatsgevonden met het GAK (voormalig UWV) om duidelijkheid te krijgen over de status van de freelance-duiker. Echter helaas zonder succes. Het secretariaat stond in diezelfde periode regelmatig advocaten van NADO-leden bij met deskundig advies in conflicten met het GAK. In de afgelopen jaren kwam het één en ander in een stroomversnelling omdat het UWV door de opkomst van de zzp-er in alle branches haar klantenbestand zag inkrimpen. Over de rug van de duikindustrie werd geprobeerd de status van de zzp-er te ondermijnen. Dit resulteerde in een rechtszaak tussen enkele duikbedrijven en het UWV het, geen uiteindelijk resulteerde in het Hoger Beroep op verzoek van en op kosten van de Vereniging NADO. Zoals bekend is begin 2005 het probleem met een wetswijziging opgelost. Niettemin heeft de NADO in haar strijd steun gekregen van het MKB Nederland en laten we de brandbrief richting staatssecretaris niet vergeten. Sindsdien is onze staatssecretaris bekend met het fenomeen beroepsduiker. ARBEIDSTIJDENWET/BESLUIT Regelmatig heeft hierover zowel mondeling als schriftelijke contact plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatstoezicht op de Mijnen. Het resultaat was een wetswijziging van artikel 5.14.8 Arbeidstijdenbesluit met betrekking tot duikwerkzaamheden ten behoeve van een mijnbouwinstallatie. De reeds bestaande regeling bleek in de praktijk knelpunten op te leveren. Het uitvoeren van duikwerkzaamheden is seizoensgebonden. Bovendien zijn de duikers afhankelijk van het getij en de weersgesteldheid. Hierdoor wordt het aantal "werkbare dagen" beperkt. Door de aanpassing van de regeling sluit deze beter aan bij de werkzaamheden van de sector en bij de onzekere factoren waar de sector mee te maken heeft. Een actie van de NADO richting onze overheid resulteerde erin dat zowel de Arbowet als het Arbobesluit waar voor wat betreft het uitvoeren van duikerwerk en de daarmee samenhangende veiligheidsaspecten in feite geen onderscheid

wordt gemaakt tussen zelfstandige duikers en duikers. Dit geldt overigens ook voor de Arbeidstijdenwet/-besluit. SOCIALE VOORZIENINGEN Na jarenlange strijd is het de NADO gelukt een eigen sectorindeling te krijgen. De regeling trad officieel per 1 januari 2001 in werking. Dit had als resultaat dat alle duikbedrijven, nu en in de toekomst, onafhankelijk van de soort duikactiviteit die zij plegen, voor de sociale verzekeringsaspecten allemaal gelijk beoordeeld worden. Concreet betekende dit een verlaging van de premies en gelijke premies voor iedereen. Tevens werd aansluiting gevonden bij het Sociaal Fonds voor de Binnenvaart. PUBLIC RELATIONS / NAAMSBEKENDHEID Door diverse lidmaatschappen hadden de vertegenwoordigers van de NADO regelmatig contact met overheid (Staatstoezicht op de Mijnen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Rijkswaterstaat, MKB-Nederland en buitenlandse instanties (EDTC, IMCA). Deze inspanningen leiden tot naamsbekendheid en in de jaren 90 eisten zelfs diverse Rijkswaterstaat-afdelingen naast NEN-ISO en VCA tevens het lidmaatschap van de NADO. Ook het jaarverslag, de internetsite, de advertentie en de algemene leveringsvoorwaarden leidden tot meer naamsbekendheid. De NADO voert een strijd tegen oneigenlijke concurrentie door sport- en brandweerduikers. Eén van de middelen is om de opdrachtgevers via een brief te attenderen op de geldende wet- en regelgeving. De Arbeidsinspectie daarentegen wil ook graag van die activiteiten op de hoogte gehouden worden. Regelmatig informeren inspecteurs van de Arbeidsinspectie en Staatstoezicht op de Mijnen bij het NDC of de duikers inderdaad in het bezit zijn van de wettelijke verplichte (duik)certificaten. Hetgeen ook indirect bijdraagt in de strijd tegen oneigenlijke concurrentie. Voornoemde inspanningen leiden uiteindelijk ook tot een betere duikveiligheid, waar het ons uiteindelijk allemaal om te doen is geweest.

8

GEZAMENLIJKE PROJECTEN De NADO pakt regelmatig zaken collectief aan om de leden, die tenslotte ondernemer zijn, op ondernemersaangelegenheden tegemoet te komen. Zo zijn opgesteld de algemene leveringsvoorwaarden en gedeponeerd bij de Griffie te Rotterdam. Met overheidssubsidie is begin jaren 90 het gezamenlijk kwaliteitshandboek opgesteld om de leden op weg te helpen met het NEN ISO 9001/9002. En de Duiktechnische Commissie heeft een aantal technische adviezen gedaan, die gelden als de stand der techniek. Ten behoeve van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie is de NADO-checklist opgesteld. Deze checklist wordt op grote schaal toegepast op de duiklocatie. Toen enkele jaren terug bleek dat het afsluiten van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bemoeilijkt werd, is vanuit de NADO gelobbyd richting overheid en verzekeringsmaatschappijen. Uiteindelijk is een verzekeringsmaatschappij gevonden die gepaste verzekeringen kon aanbieden. De NADO is lid van MKB Nederland uit het oogpunt van het ondernemerschap. KRACHT Een brancheorganisatie heeft het gehoor van de overheid en heeft een professionele uitstraling richting overheid en opdrachtgevers. SAMEN STAAN WE STERK! Individueel naar de overheid stappen om onvrede kenbaar te maken heeft geen zin. Een krachtig en effectief middel is achterbanberaad. Achterbanberaad houdt in dat de leden ook van tevoren weten wat er gaat veranderen en men kan in de bedrijfsvoering hierop tijdig anticiperen. Buiten kijf staat: Informatievoorziening is van essentieel belang. Door het MKB te steunen in haar belangenbehartiging van het mkb, plukken de duikbedrijven daarvan ook de vruchten. Want ook hier geldt "samen staan we sterk"! Een brancheorganisatie fungeert tevens als kenniscentrum: Door overleg en communicatie leren de leden van elkaars fouten en successen. De NADO biedt tenslotte de mogelijkheid tot regelmatig contact met conculega's. Hetgeen

zelfs resulteerde in (technische) adviezen vanuit de Vereniging naar de leden toe. Ook (bijna)duikongevallen worden met elkaar besproken en dit dient uiteindelijk de algemene duikveiligheid. De NADO Duiktechnische Commissie heeft naast verstrekken van technische adviezen ook buitenlandse regelgeving op handelsbelemmeringen en NEN-normen inhoudelijk beoordeeld. Daarnaast was er een actieve deelname van de Duiktechnische Commissie in het College van Deskundigen Duikermaterieel dat resulteerde in de wettelijke richtlijn Duik- en Caissonsystemen. NDC Het contact met het NDC laat zich het beste omschrijven met samenwerking. Wat is er bereikt door het NDC op initiatief en/of met steun van de NADO: een internationaal erkende duikeropleiding in Nederland, gratis werving en selectie van duikerpersoneel voor het bedrijfsleven (een duikbedrijf hoeft tenslotte geen dure vacatureadvertentie in een landelijke krant te plaatsen), wederzijdse erkenning duikploegleider met de IMCA, NDC-duiktabellen vrij voor gebruik. TOEKOMST Een aantal voornoemde zaken zijn nog steeds belangrijk en/of bepalend voor de toekomst van de NADO. De duikbedrijven hebben nog steeds behoefte aan informatie over duikgerelateerde zaken en ondernemersaangelegenheden. Achterbanberaad is essentieel. Derhalve heeft het Bestuur ervoor gekozen om een actief contact te onderhouden met de leden door regelmatig telefonisch overleg en/of een bezoek aan het bedrijf. Zodoende kunnen tijdig zaken (problemen) gesignaleerd worden die resulteren in collectieve aanpak. Waar nodig zal het bestuur op ad hoc basis commissies installeren. Ook de strijd tegen de oneigenlijke concurrentie moet gehandhaafd blijven omdat dit tevens leidt tot een regelmatig contact met de Arbeidsinspectie. Daarnaast wil het Bestuur de leden 2x per jaar bijeen laten komen omdat lobby en informeel contact bijzonder waarde-

vol zijn gebleken. De ALV-vergaderingen zullen meer informatief zijn. Gedacht wordt aan presentaties door overheid en/of toeleveranciers. We houden u op de hoogte!

MKB-NEDERLAND Zie ook de site van www.mkb.nl PREVENTIEMEDEWERKER Sinds 1 juli 2006 is de liberalisering van de arbowetgeving een feit. Eén van de onderdelen van de veranderde wetgeving is de introductie van de preventiemedewerker. Hierover bestaat veel onduidelijkheid. Het MKB-Nederland heeft de zeven meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden over de preventiemedewerker op een rijtje gezet. Bedrijven worden de laatste tijd veelvuldig benaderd met misleidende informatie over een verplichte cursus preventiemedewerker, terwijl de wet uitdrukkelijk geen verplichting bevat tot het volgen van een dergelijke cursus. De digitale mkb-risico-inventarisatie en -evaluatie is uitgebreid met de Rubriek vragen preventiemedewerker. Zie www.arbo.mkb.nl/RIE. WIA De WAO wordt op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Op www.werkennaarvermogen.nl vindt u informatie over de WIA en hoe dit wetsvoorstel aansluit op andere regels rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en reïntegratie. Tevens treft u een Risicowijzer aan. Deze wijzer legt werkgevers uit wat eigen risicodragen betekent en wat het verschil is met verzekeren bij het uwv.

9

Duik Combinatie Nederland b.v.

Aannemer van onderwaterwerk

DCN beschikt over ruim 40 jaar ervaring in het uitvoeren van: - werkzaamheden t.b.v. onderwaterbeton - werkzaamheden onder verhoogde luchtdruk - werkzaamheden t.b.v. grote infrastructurele waterbouwkundige projecten - werkzaamheden met habitats en kofferdammen - duikwerkzaamheden - milieu werkzaamheden onderwater Per eind oktober 2000 is DCN betrokken geweest bij het aanbrengen van meer dan 2 miljoen M3 onderwaterbeton op ruim 450 projecten

HOLLAND DIVING INTERNATIONAL Adm. de Ruyterstraat 24 3115 HB Schiedam Haven nr. 550 Tel. +31 (0)10 435 22 22 Fax. +31 (0)10 434 64 21 E-mail: [email protected] www.hollanddivingint.com

Branden / Lassen Onderwater Video / Foto inspecties Slijpen / Boren / Zagen Gecertificeerd door alle grote classificatie bureau's ISO 9001 VCA en NADO

Duik Combinatie Nederland b.v Celsiusstraat 9, 6003 DG Weert Postbus 10371, 6000 GJ Weert Tel : 0031 (0) 495 - 45 76 79 Fax : 0031 (0) 495 - 53 59 71 Email : [email protected]

10

BESTELLEN IMCA-PUBLICATIES Duikbedrijven aangesloten bij de Vereniging NADO kunnen tegen een speciaal tarief IMCA-publicaties en logboeken (rov, inspection, diver, supervisor) bestellen via het NDC. Voorbeeld Kosten logboek: e 30,94 inclusief BTW en verzendkosten. Bestelwijze: schriftelijke opdracht. Het NDC heeft een beperkte voorraad, waardoor bij drukte de uitvoering van een opdracht twee tot drie weken kan duren.

TWAALF OVERHEIDSMAATREGELEN DIE IN 2006 OP ONDERNEMERS AFKOMEN In 2006 worden ondernemers geconfronteerd met in ieder geval 12 nieuwe/veranderde overheidsmaatregelen. In een Praktijkinfo heeft MKB-Nederland voor haar leden op een rij gezet wat de belangrijkste regels zijn die veranderen en zo mogelijk hoe ondernemers hiermee om kunnen gaan en waar nadere informatie te vinden is. Punten zijn: Auto van de zaak naar loonbelasting: www.belastingdienst.nl Electronische aangifte loonheffingen: www.belastingdienst.nl Financieel instrumentarium EZ verandert: www.minez.nl Levensloopregeling in werking: www.minszw.nl & www.levensloopwijzer.szw.nl Onroerende zaakbelasting (OZB) met vaste maxima: www.tweedekamer.nl Ontslagrecht en WW veranderen: www.minszw.nl Pensioenregelingen aanpassen: www.belastingdienst.nl VUT- en prepensioen gewijzigd: www.belastingdienst.nl & www.minszw.nl Wet WALVIS in werking: www.belastingdienst.nl Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht: www.minszw.nl & www.uwv.nl Werkeloosheidwet (WW) gaat veranderen: www.minszw.nl Zorgverzekeringswet van kracht: www.denieuwezorgverzekering.nl Nieuwe praktijkvoorbeelden op website MKB-Nederland heeft een groot aantal succesvolle praktijkvoorbeelden ten behoeve van arbo, verzuim en reïntegratie verzameld. Ze zijn te bekijken via www.arbo.mkb.nl/Praktijkvoorbeelden.

AFSCHEID PIET STRUIK Medio 2005 was Piet Struik reeds als voorzitter van NADO afgetreden. Echter het officiële afscheid vond plaats tijdens de NADO Kerstreceptie op 14 december. De interim-voorzitter Chris Raijmakers, sprak hem namens de leden toe en voornoemde opsomming van hetgeen de NADO heeft bereikt is onder andere mede te danken aan de niet aflatende inzet van Piet Struik. Nogmaals benadrukte Raijmakers dat Struik met name heel veel inspanningen heeft verricht om te komen tot een oplossing van de zzp-problematiek. Hij zei dat men de invloed van de duikindustrie in de uiteindelijke oplossing niet moet onderschatten. Hij memoreerde hierbij de brandbrief van de NADO aan Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de kamervragen die op initiatie van de NADO werden gesteld en de bijeenkomst met minister De Geus dat uiteindelijk resulteerde in een antwoord op onze problematiek. Ook op het gebied van de Arbeidstijdenwet/Besluit en deelname aan het College van Deskundigen Duikermaterieel is door de inzet van Struik veel bereikt wat ten goede komt aan de Nederlandse duikindustrie en de duikveiligheid in het algemeen. Piet Struik is 10 jaar voorzitter geweest van de NADO.

De interim-voorzitter, Chris Raijmakers, bedankt de voormalige voorzitter, Piet Struik.

11

NOORDHOEK

VOOR AL UW WERK OP EN ONDER WATER

INSHORE EN OFFSHORE

ISO 9001 versie 2000 en VCA Gecertificeerd

duikerwerken Vos

en Peperkamp bv - diving services

sedert 1960 gespecialiseerd in duiktechnische hulpverlening aan scheepvaart, industrie, waterbouw- en offshore projecten

2033 TG HAARLEM (HOLLAND) Leonard Springerlaan 232 TELEFOON 023-5331601, 0255-517567 - TELEFAX 023-5331601 b.g.g. 06-22413484

NOORDHOEK

Industrieweg 23-29, Postbus 200, 4300 AE Zierikzee Tel. 0111 45 60 00 Fax 0111 45 60 01 E-mail: [email protected] www.noordhoek.net

12

vervolg van pagina 6

Hoe lang die goedkeuring op zich gaat wachten is moeilijk te voorspellen en hangt ook samen met andere prioriteiten van het ministerie. Na goedkeuring zal er een overgangsregeling gelden. Het onderhoudssysteem is voor iedereen verplicht, zowel bedrijven, brandweer, aannemers, zelfstandige ondernemers, die zich professioneel bezighouden met werken onder overdruk. Men mag conform de Beoordelingsrichtlijn Duik- en Caissonsystemen grotendeels zelf zorgdragen voor het onderhoud maar dient het onderhoud administratief vast te leggen. De audit van het onderhoudssysteem dient door een door de minister aangewezen certificerende instelling één keer in de twee jaar plaats te vinden. Uit de reacties van de leden van de NADO blijkt dat de meeste bedrijven weinig zullen merken van de overgang en de meeste leden zijn niet bang voor de extra administratieve belasting. Dit geldt zeker voor de bedrijven die reeds voldoen aan de eisen van IMCA, NEN ISO en VCA. Dit komt omdat het systeem goed aansluit op voornoemde andere systemen.

bezit zijn van een geldige registratie als bedrijfsarts. Wat betekent dit nu voor de duikindustrie. Voornoemde leidt tot veranderingen in de lijst van keuringsartsen. Het kan inhouden dat uw keuringsarts ervoor heeft gekozen geen herregistratie aan te vragen en/of dat zijn verzoek tot herregistratie is afgewezen omdat hij niet aan de in de wet gestelde eisen voldoet. Derhalve luidt het advies bij twijfel het NDC te vragen om toezending van de meest recente lijst van keuringartsen. U kunt bijvoorbeeld het NDC een e-mail sturen ([email protected]) waarin u verzoekt om toezending van de meest recente lijst van keuringsartsen. Heeft u geen e-mail dan kunt u bellen naar het NDC, telefoon: 015 2512020

Den Helder, mevrouw G.H. Faber, op donderdag 24 november het gloednieuwe bedrijfspand van de Bluestream Group officieel geopend. Dit pand, dat onderdak biedt aan een drietal offshorebedrijven, is gevestigd aan de Koperslagersweg 2 op industrieterrein Kooypunt in Den Helder. In aanwezigheid van tal van topmanagers uit de offshore-industrie werd het nieuwe pand door het onthullen van een naambord met inscriptie officieel geopend door mevrouw G.H. Faber, oud-staatssecretaris van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor haar was het de eerste officiële openingsplechtigheid in haar functie van waarnemend burgemeester van Den Helder. "Het is goed om te zien dat de Bluestream Group zo'n geweldige groei heeft doorgemaakt en dat het bedrijf in binnen- en buitenland een prima ambassadeur is voor de Helderse offshore-industrie", aldus mevrouw Faber in haar toespraak. De Bluestream Group, bestaande uit het duikbedrijf Bluestream NL en het zusterbedrijf Dutch Access, waren voorheen gevestigd aan de Bedrijfsweg 6a in Den Helder. Door de snelle groei die met name het duikbedrijf doormaakte, was men daar al enige tijd uit zijn jasje gegroeid. Reden om nieuw te bouwen op industrieterrein Kooypunt. Bluestream-directeur Kieran Pieters: "Op onze nieuwe locatie beschik-

VOOR U GELEZEN BURGEMEESTER FABER OPENT NIEUW PAND

BLUESTREAM

DEN HELDER - Onder grote belangstelling heeft waarnemend burgemeester van HERREGISTRATIE DUIKERARTSEN A EN B Het is al weer drie jaar geleden dat een wetswijziging in werking trad en dat keuringsartsen zich als gecertificeerde duikerarts moesten laten registreren. De overgangsregeling duurde een jaar. Gedurende dat jaar mochten keuringsartsen, die op basis van hun opleiding, kennis en ervaring reeds werkzaam waren als keuringsarts, zich laten inschalen. Andere bedrijfsartsen konden na deelname aan de Opleiding Duikerarts A een verzoek tot registratie als gecertificeerde duikerarts indienen. Een registratie als gecertificeerd keuringsarts geldt voor twee jaar. Daarna dient de keuringsarts herregistratie aan te vragen. Eind 2005 vond dit voor eerste maal plaats. Onder andere dienen keuringsartsen A bij hun aanvraag tot herregistratie aan te tonen dat zij jaarlijks tenminste 10 herkeuringen hebben verricht en in de afgelopen twee jaar tenminste hebben deelgenomen aan één herhalingsopleiding verzorgd door een door de Minister aangewezen instelling. Uiteraard is ook van belang dat zij in het

Onder het toeziend oog van Bluestream-directeur Kieran Pieters heeft waarnemend burgemeester van Den Helder, mevrouw G.H. Faber, zojuist een naambord met inscriptie onthuld. (Foto: Albert Vermeulen)

13

Producent & voorraadhouder van

Thermische Ultrathermische Brandgereedschappen voor gebruik onder en boven water

&

PRODUCTIE-

EN HANDELSBUREAU SLIEDRECHT BV Oranjestraat 61-63 3361 HP Sliedrecht Telefoon (0184) 415247 Fax (0184) 411940 E-mailadres [email protected]

14

ken wij over een in totaal 9000 vierkante meter groot terrein, waarop een bedrijfshal van 2500 vierkante meter en twee kantoren van respectievelijk 1000 en 380 vierkante meter zijn gebouwd. In het eerste kantoor zijn Bluestream NL en Dutch Access gehuisvest, het andere kantoor hebben we verhuurd aan BJ Tubular Services." De Bluestream Group is wereldwijd actief. Naast ervaren duikers beschikt het bedrijf over een vloot van onderwaterrobots (ROV's). De kantoororganisatie bestaat uit ongeveer 30 mensen. Gedurende de zomerperiode voeren ruim 125 duikers voor het bedrijf offshore installatie-, constructie-, inspectie- en onderhoudswerk uit.

Arbeidstijdenregistratie voor "Hoppers" Om het invullen van het tijdregistratieformulier voor tijdelijke werknemers (Hoppers) te vergemakkelijken zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de toelichting op het registratieformulier. Op de website van SodM vindt u zowel de toelichting als het nieuwe formulier. Veiligheidsbulletin "Redding en calamiteiten" SodM heeft in 2004 het inspectieproject "Redding en Calamiteiten" uitgevoerd. Verschillende mijnondernemingen zijn bezocht waarbij onder meer is onderzocht hoe het gesteld is met de kans op redding bij een eventuele calamiteit. Het doel van het project was om de mate van naleving van wet- en regelgeving vast te stellen en te zien hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan veiligheids- en gezondheidsdocumenten c.q. zorgsystemen. Ook is speciale aandacht geschonken aan de reddingsanalyses, die door de afzonderlijke maatschappijen zijn opgesteld. Tijdens het project zijn er kantoorbezoeken geweest bij 8 mijnondernemingen en zijn 20 offshore mijnbouwinstallaties geïnspecteerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Veiligheids- en gezondheidsinformatiebulletin op de site van SodM. Inspectieproject "Blootstelling aan gevaarlijke stoffen" SodM is begonnen met het Inspectieproject "Blootstelling aan gevaarlijke stoffen". In het veld zal worden vastgesteld in hoeverre voor dit project de geselecteerde ondernemingen de relevante regelgeving naleven. Bezoeken worden onder andere gebracht aan vaste of verplaatsbare mijnbouwinstallaties offshore. Werkwijze afhandelen klachten over Staatstoezicht op de Mijnen SodM heeft zijn bedrijfsvoeringsysteem ingericht conform de ISO 9001:2000 norm voor kwaliteitsmanagement. Het hebben van een klachtenprocedure en het geven van bekendheid aan deze procedure is een essentieel onderdeel om aan de eisen van de norm te voldoen. Dit leidt mede tot meer transparantie in het overheidsoptreden en daardoor tot verkleining van de kloof tussen de onder toezichtgestelden en de overheid.

DEFENSIE DUIKSCHOOL Vanaf 01.01.2006 gaat de Defensie Duikschool officieel draaien. De Defensie Duikschool is een samenwerkingsverband dat in Single Service Management wordt ondergebracht bij de Koninklijke Marine. De Defensieschool zal opereren op twee locaties, Den Helder en Helder, en daarnaast is het de bedoeling dat de eigen identiteit van de huidige duikerscholen herkenbaar blijven. Momenteel worden de huidige voorschriften omgevormd tot één handboek. In 2005 is reeds begonnen met de uitwisseling van instructeurs om de leerdoelen van de diverse opleidingen op elkaar af te stemmen. Dit is een continue proces. Eind 2006 dient de evaluatie plaats te vinden. In 2006 moeten de afspraken met het NDC leiden tot een nieuwe overeenkomst. In de Klantenraad waarin afstemming en overleg plaatsvindt tussen de krijgsmachtsdelen zal het NDC ook zitting nemen.

OFFSHORE STAATSTOEZICHT OP DE MIJNEN Sinds juni 2005 verschijnen regelmatig Nieuwsbulletins op de site van Staatstoezicht op de Mijnen, www.sodm.nl Offshore Duikbedrijven en duikploegleiders raden we aan met een regelmaat deze site te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van de meest actuele aangelegenheden. Bijgevoegd doen wij u een paar items belichten die voor onze lezers van belang zouden kunnen zijn. Arbeidstijdenwet/besluit Vanaf heden is de aangepaste brochure over arbeidstijden in de mijnsector beschikbaar op de website van Staatstoezicht op de Mijnen. Deze is aangepast aan de gewijzigde wetgeving. Alle wijzigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden zijn hierin meegenomen, ook de meest recente wijzigingen van 2005 zoals · Verruiming van de trainingsdagen voor personeel werkzaam in een bestendig en regelmatig arbeidspatroon; · Wijziging van de referentieperiode voor personeel werkzaam in een niet-bestendig en regelmatig arbeidspatroon (hetgeen inhoudt dat in plaats van een referentieperiode van 13 weken nu een referentieperiode van 26 weken geldt, waardoor pieken in de werkzaamheden beter kunnen worden opgevangen)

SELECTIECOMMISSIE Er vond één selectiedag plaats op 28 september en 1 december 2005. In totaal namen 19 selectanten hieraan deel, waarvan: · Negen het bericht ontvingen te zijn toegelaten tot de opleiding A&B; · Eén het bericht ontving te zijn toegelaten tot de opleiding A; · Eén het bericht ontving te zijn afgewezen voor de opleiding A; · Zeven het bericht ontvingen te zijn afgewezen; · Eén de selectie heeft gestaakt wegens het stoten van het hoofd.

NEDERLANDSE DUIKERS IN DE MEDIA In het blad Eigen Baas van FNV Zelfstandige Bondgenoten stond een artikel onder de titel " zelfstandig leven - het is hollen of stilstaan" waarin E. Sanders wordt geïnterviewd. Op de foto's wordt ook E. Visschers herkend.

15

In het januarinummer van Quest wordt het beroep duiker belicht met medewerking van GB Diving. Duiker M. Schellenbach werkte onder andere mee aan het interview.

OPLEIDINGEN Op 5 september is er een Opleiding Duikarbeid van start gegaan. Aan de opleiding namen 10 burgers en 2 militairen deel. Op 18 november konden de 12 deelnemers hun diploma in ontvangst nemen. De MAD-A Opleiding vond plaats van 12 september tot en met 23 september. Hieraan namen deel 10 burgerdeelnemers en 2 militaire deelnemers. Alle deelnemers zijn geslaagd voor hun multiple-choice examen.

16

Fotoreportage: NDC Opleiding Duikarbeid Categorie A&B, cursuscode CAC 0503

Van 7 tot en met 11 november vond een Opleiding Duikploegleider plaats. In totaal namen hieraan 10 burgers en 1 militair deel. Momenteel zijn de deelnemers druk bezig met hun examen, die zoals bekend op een later tijdstip plaatsvindt. Inmiddels zijn zeven deelnemers geslaagd voor het examen. Van 2 - 8 november en 11 - 25 november vond de Opleiding Civiele Onderwaterbouw plaats. In totaal namen hieraan zes militairen deel. Op 10 november namen vijf Nederlandse Duikploegleiders deel aan de IMCA Module. De Opleiding werd verzorgd door mw Zwiers bij het NDC in Delft. Het exa-

men staat gepland op 23 december en wordt afgenomen door Staatstoezicht op de Mijnen te Voorburg. Op 8 december vond voor de tweede keer dit jaar de Dutch Module voor IMCA Duikploegleider plaats in Aberdeen. Mw Zwiers verzorgde daar de opleiding voor 14 deelnemers. In de tweede helft van 2006 stonden zes MAD-A Herhalingsopleidingen op het programma. Alle deelnemers zijn geslaagd voor het examen met uitzondering van één kandidaat die wegens een arm in het gips niet aan het praktijkgedeelte en het praktijkexamen kon deelnemen.

INTERESSE IN EEN OPLEIDING Nadere informatie vindt u in onze uitgebreide brochures inclusief het aanmeldingsformulier. Of zie onze vernieuwde site www.ndc.nl Voor plaatsing op de verzendlijst kunt u bellen naar Telefoon 015 2512028

17

CURSUSPROGRAMMA 2006 Opleiding Duikarbeid Cat. A&B 06 / 01 Opleiding Duikarbeid Cat. A&B 06 / 02 Opleiding Duikarbeid Cat. A&B 06 / 03 Medische Aspecten van het Duiken A 06 / 01 Medische Aspecten van het Duiken A 06 / 02 Herhalingsopleiding MAD-A 06 / 01 Herhalingsopleiding MAD-A 06 / 02 Herhalingsopleiding MAD-A 06 / 03 Herhalingsopleiding MAD-A 06 / 04 Herhalingsopleiding MAD-A 06 / 05 Herhalingsopleiding MAD-A 06 / 06 Herhalingsopleiding MAD-A 06 / 07 Civiele Onderwaterbouw 06 / 01 Duikploegleideropleiding 06 / 01 Duikploegleideropleiding 06 / 02 Dutch Module Engelse duikploegleiders te Delft of Aberdeen IMCA Module Nederlandse duikploegleiders te Delft Diving Safety Course 06 / 01 Diving Safety Course 06 / 02 Selectie 06 / 01 Selectie 06 / 02 Selectie 06 / 03 Selectie 06 / 04 Selectie 06 / 05 Selectie 06 / 06 Opleiding Duikerarts A Herhalingsopleiding Duikerarts A 2 januari tot en met 17 maart 18 april tot en met 7 juli 4 september tot en met 17 november 8 mei tot en met 19 mei 13 november tot en met 24 november 23 en 24 januari 13 en 14 februari 20 en 21 maart 18 en 19 april 11 en 12 september 6 en 7 november 18 en 19 december 23 oktober tot en met 10 november 13 tot en met 17 februari 16 tot en met 20 oktober 27 oktober 9 november 8 maart 1 november 3 februari 9 maart 18 mei 29 juni 5 oktober 30 november Wordt nader bekend gemaakt Wordt nader bekend gemaakt

Voor meer informatie over cursusplaatsen en/of data www.ndc.nl De opleidingen worden verzorgd door de Pontonniersschool in Hedel, tenzij anders vermeld. *) = door dr. S.J. Hoitinga van Med Prevent Bedrijfshulpverlening BV, cursuslocatie elders in Nederland (Akersloot of De Bilt) **) = door artsen van het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine te Den Helder, cursuslocatie midden Nederland

18

NDC PUBLICATIES Graag verwijzen wij u voor onze publicatie naar onze vernieuwde site www.ndc.nl

gen op een andere, beproefde manier. Voor meer informatie: www.interpolis.nl (kies brochures)

P.L.W. de Kam, D. Leijstra, J. de Loor, M. Machouri, A.B.M. Overmeer, J.P. Vink, H.M. Warmerdam en H.E. Wiebols d.d. 31 oktober en 1 november 2005 V Démonière, O. Doualla, .G. P.A.F.M. Deijl, E.R. van der Ende, W.R. Kortekaas, R.J.A.H. Leppens, J.A.H. de Looff, S.J.C. Narinx, P.J.T. Smits en R.M.R. van Zelm d.d. 21 en 22 november 2005 E.P.M. van Berkel, H. Blom, C. Boers, J.P.M. van Dongen, M.C. Dubbeldam, A. van der Kaaij, F. Talle, P.H. Teerling, R.A.W. Weitzel en J.H. Zaaijer d.d. 24 en 25 november 2005 J. Engel, A.X. Froeling, S.V Hitzert, . R. Jongejan, N.C. Op den Kelder, P.F.F. Martinius, M. Modder, M.J. Rijn, D. Serkeyn, C.W. Wals, A.A. Walta, T.S. van Wettum, R.S. van der Zee en J. Zwijnenburg d.d. 5 en 6 december 2005 R.F.G. Van den Beemt, K. Blokker, M. Brand, J.J. van Dinteren, H.A. van Dongen, H.R. Hanenburg, H. Pieksma, J.A.W. Puntman, W. van der Schoor en F. Schrijver d.d. 22 en 23 december 2005 H.J.G.T. de Bie, J.P.N.M. Braas, F.J.J. Burchartz, J.J.M. van Doorn, M. de Haan, P.M. Jalving, O. de Jong, J.A. Koelemij, A.C. Kok, B.J. Leenders, U.W.O.J. Meyer, R. Prins, M.L.J. Reine, R. Schuegard, R. Siepel, P.J.F. Spigt en A.M.J.M. de Waard MEDISCHE ASPECTEN VAN HET DUIKEN A d.d. 13 september tot en met 23 september 2005 J. van Boeschoten, P.J.S. Bosman, H.F.J. Cuylits, B.J. Engelkes, A.J. Heida, R. Koopman, C.T.M. van der Lugt, T.T.H. van Mierlo, F.C. Noordman, M.D. Quint, M. Schellenbach en J.H. Striegel OPLEIDING MEDISCHE ASPECTEN VAN HET DUIKEN B In 2005 R.V Beekman, J. Juch, M.J.T. van Rijswijk, . W.G.E. Vanelverdinghe en T.S. van Wettum

AGENDA VERLOREN/GESTOLEN CERTIFICATEN Bij het NDC is de bijgewerkte lijst verkrijgbaar van verloren/gestolen NDC-certificaten. Ook bij het NDC is verkrijgbaar de bijgewerkte lijst van verloren/gestolen HSE-certificaten. Ook hier geldt: certificaten met de op die lijst staande nummers zijn ongeldig. Bent u uw certifica(a)ten kwijt, meldt dit dan schriftelijk aan het NDC. Noem daarbij de oorzaak van het kwijtraken. Bij opgave van gestolen certificaten dient bij voorkeur een kopie van het proces verbaal bijgevoegd te zijn. U kunt tevens, indien gewenst, een verzoek doen voor nieuwe certificaten. Vergeet het juiste aantal pasfoto's niet. Het NDC zal het oude registratienummer ongeldig verklaren en een nieuw registratienummer uitreiken. Per certificaat wordt e 67,83 aan administratiekosten en e 15,00 voor het nieuwe certificaat in rekening brengen. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW en dienen vooraf na ontvangst van de rekening te zijn voldaan. Voornoemde geldt alleen voor certificaten uitgereikt door het NDC. Advies Bouwvak 2006 Regio Noord: 31 juli t/m 18 augustus Regio Midden: 24 juli t/m 11 augustus Regio Zuid: 17 juli t/m 4 augustus

GESLAAGD WEBSITE Zodra de resultaten van een examen bij het NDC bekend is worden de gegevens geplaatst op de website: www.ndc.nl SELECTIE (TOEGELATEN TOT DE OPLEIDING A) d.d. 28 september 2005 D. Spanjer SELECTIE (TOEGELATEN TOT DE OPLEIDING A&B) d.d. 28 september 2005 J. Beer, R.N. Kriek, J. Snoek en N. Visser d.d. 1 december 2005 M. Hellenthal, N. Noteboom, R. Raayman, G.J. Wielinga en R. Wijnen OPLEIDING DUIKARBEID CATEGORIE A&B

PUBLICATIES DERDEN Boek Glashelder over mens en werk editie 2005/2006 Dit is een gezamenlijke uitgave van Interpolis, MKB Nederland en uitgeverij Kluwer. De aansprakelijkheid voor de werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt nog wel eens onderschat. Het boek behandelt de problematiek van verzuimbegeleiding en de risico's die daarmee samenhan-

d.d. 18 november 2005 M. Bloem, C. Disco, M. van Gennip, F. van Houwelingen, R.G. Kraan, J.J. Litjens, R. Peeters, P.M. Statema, J.C.J. In het Veld, J. Verlouw, B.G.J. Verstraten en C.L.X.P. Wyckmans HERHALINGSOPLEIDING MAD-A d.d. 22 en 23 september 2005 U. Biesterbos, A. Blokker, W.H. Daniëls, B. van der Elst, C.A.M. van Elteren, F. van Gent, P.L. de Geus, W. Janssen,

19

HERHALINGSOPLEIDING MEDISCHE ASPECTEN VAN HET DUIKEN B In 2005 B. Brouwer, D. Broers, B. van der Elst, J.A. Foks, A. van Heeringen, W. Janssen, P.L.W. de Kam, J.F. Martina, G. van der Meer, P. van Olphen, N.H. Pleizier, H. Raaijman, C.J.W.M. van Rooij, M. Scheurwater, P. Schol, F. Schrijver, P.J.T. Smits, J.P. Vink, E.J. Vilijn en C.W. Wals.

UITGEREIKTE CERTIFICATEN DUIKPLOEGLEIDER Duikploegleider van juli 2005 tot en met november 2005 G.J. Bouwer, B. Brouwer, J. Brugman, R.C. Collin, H.F.J. Cuylits, R.G. Houben, E.W.M. Houtteman, A. Knol, R.C. Verheij en H.E. Wiebols

HERHALINGSOPLEIDING DUIKERARTS A d.d. 6 oktober P.T. Alvares, N. Baban, H.C.G. Backus, C. Bakker, M.C. Bosma, W.F. Bötger, G.H.M. Bouten, D.C.E. Caers, M. Cordes, C.P. van Engelen, J.Th.M. Groenen, B.L. Hardenberg, F.J.J. Heemskerk, H.T.J.M. van Heesch, C.R. van Holten, H.J.M. Jacobs, C. Jiskoot, F.J.M. Kessels, H.T.D. Kwee, A.B.M. Maas-De Graaff, J.J.J. Nassy, C. Oostveen, V Pozarskis, . L.A. Prins, G.J.G.M. van der Putten, A.C.M. van Putten, T.P. van Rees Vellinga, G.J. Renkema, C. Roorda, J.F.M. Sertons, J.M.A. Siebers, A.W. Stegink, E.J.W. Veringa, M. Verkuil, A.I.M. Wesselink, J.P. van der Woude, C.P.M. Zomers

BEROEPSDUIKEN - IETS VOOR JOU?

Je hebt een technische of nautische opleiding op VMBO/MBO niveau, maar je wilt meer... Of je hebt MAVO/HAVO, maar in je vrije tijd ben je altijd aan het sleutelen of klussen...

Daarnaast ben je een echte waterrat: je surft, je zwemt of misschien doe je zelfs al aan sportduiken, kortom: het water trekt. Zoek je geen baan van 9 - 5, en ben je graag buiten dan is de beroepsduikeropleiding van het NDC misschien iets voor jou. De Nederlandse duikindustrie zit te springen om handige mensen, die hun boven water talenten onder water verder willen uitbouwen.

Wil je meer weten: schrijf of bel het NDC, Buitenhofdreef 280, 2625 RE Delft, telefoon 015 2512020, internet www.ndc.nl, e-mail [email protected]

COLOFON Bureau NDC Buitenhofdreef 280 2625 RE DELFT

Telefoon: 015 - 251 2020 Telefax: 015 - 251 2021

Advertenties: 1/4 pagina A 167,50 1/2 pagina A 255,00

Redactionele bijdragen kunt u zenden aan Bureau NDC.

Grafische verzorging: LnO drukkerij/uitgeverij Zierikzee

20

Information

untitled

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

155002


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531