Read Maps_3_03_UG_SR1_1_No_Touch_fi.pdf text version

Ovi Kartat langattomille laitteille

1. painos

Sisältö

Kartat-sovelluksen yleisnäkymä Oma sijainti Sijaintisi ja kartan tarkasteleminen Karttanäkymä Kartan ulkoasun muuttaminen Karttojen hakeminen ja päivittäminen Kompassin käyttäminen Tietoja paikannusmenetelmistä Paikkojen etsiminen Paikan etsiminen Paikkatietojen tarkasteleminen Suosikit Paikkojen ja reittien tallentaminen Paikkojen ja reittien tarkasteleminen ja järjestäminen Paikkojen lähettäminen ystäville Suosikkien synkronoiminen Sijainnin jakaminen Ajaminen ja käveleminen Ääniopasteen käyttäminen Ajaminen kohteeseen Suunnistusnäkymä Liikennettä ja turvallisuutta koskevien tietojen saaminen

2

Käveleminen kohteeseen Reitin suunnitteleminen 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 Kartat-sovelluksen pikavalinnat

11 11 12

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kartat-sovelluksen yleisnäkymä

Valitse Valikko > Kartat. Tervetuloa Kartat-sovellukseen. Kartat näyttää lähialueen kohteet, auttaa reitin suunnittelussa ja ohjaa sinut perille haluamaasi paikkaan. · · · · Voit etsiä kaupunkeja, katuja ja palveluja. Voit saada yksityiskohtaisia ajo-ohjeita. Voit synkronoida suosikkipaikkojesi ja -reittiesi tiedot langattoman laitteen ja Ovi Kartat -Internet-palvelun välillä. Voit tarkistaa sääennusteen ja muita paikallisia tietoja, jos tietoja on saatavilla.

Nokiasta riippumattomat kolmannet osapuolet luovat sisältöä, kuten satelliittikuvia, oppaita, sää- ja liikennetietoja sekä niihin liittyviä palveluja. Sisältö voi olla epätarkkaa ja epätäydellistä, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Oma sijainti

Sijaintisi ja kartan tarkasteleminen Voit tarkastella sijaintiasi kartalla ja selata eri kaupunkien ja maiden karttoja. Valitse Valikko > Kartat ja Oma sijainti. Kun GPS-yhteys on käytössä, symboli osoittaa senhetkisen tai viimeisen tunnetun sijaintisi kartalla. Jos kuvakkeen värit ovat haaleat, laite ei vastaanota GPSsignaalia. Jos käytettävissä on vain solun tunnisteeseen perustuva paikannus, paikannuskuvaketta ympäröivä punainen kehä osoittaa alueen, jolla mahdollisesti olet. Arvio on sitä tarkempi, mitä tiheämmin asutulla alueella olet. Siirtyminen kartalla Käytä selausnäppäintä. Oletusarvon mukaan pohjoinen on ylhäällä. Nykyisen tai viimeisen tunnetun sijainnin tarkasteleminen Paina 0.

3

Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Kaikki palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikissa maissa, ja palveluja voidaan tarjota vain tietyillä kielillä. Palvelut voivat vaihdella verkon mukaan. Kysy lisätietoja verkkopalvelun tarjoajalta. Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseen ladatut kartat eivät kata, ja käytössä on aktiivinen datayhteys, uudet kartat latautuvat automaattisesti. Karttojen saatavuus vaihtelee maittain ja alueittain. Karttanäkymä

Valitse Valikko > Kartat ja Oma sijainti. Paina 1 ja valitse jokin seuraavista: Kartta -- Kartan vakionäkymässä tiedot, kuten paikannimet ja teiden numerot, ovat helposti luettavissa. Satelliitti -- Jos haluat yksityiskohtaisen näkymän, voit käyttää satelliittikuvia. Maasto -- Tässä näkymässä maastotyyppi ja korkeuserot näkyvät selkeästi, mistä on hyötyä esimerkiksi maastossa liikuttaessa. Vaihtaminen 2D- ja 3D-näkymän välillä Paina 3. Karttojen hakeminen ja päivittäminen Voit säästää tiedonsiirtokustannuksia hakemalla uusimmat kartat ja puheopastuksen tiedostot tietokoneeseen Nokia Map Loader -sovelluksen avulla ja siirtämällä ne sitten laitteen muistiin.

1 2 3 4

Valittu sijainti Ilmaisinalue Mielenkiintoinen paikka (esimerkiksi rautatieasema tai museo) Tietoalue

Jos haluat hakea Nokia Map Loader -sovelluksen ja asentaa sen yhteensopivaan tietokoneeseen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/maps ja noudata näyttöön tulevia ohjeita. Vihje: Tallenna uudet kartat laitteeseesi ennen matkaa, jotta voit selata karttoja ilman Internet-yhteyttä ulkomailla matkustaessasi. Sinun on selattava karttoja laitteesi Kartat-sovelluksessa ainakin kerran, ennen kuin voit käyttää Nokia Map Loader -sovellusta.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kartan ulkoasun muuttaminen Voit näyttää kartan eri tavoin helpottaaksesi sijaintisi tunnistamista.

4

Karttojen hakeminen Nokia Map Loader -sovelluksen avulla 1 Muodosta yhteys laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välille yhteensopivan USB-datakaapelin tai Bluetoothyhteyden avulla. Jos käytät datakaapelia, valitse USByhteystavaksi PC Suite. 2 Avaa Nokia Map Loader tietokoneessa. 3 Jos laitteelle on saatavissa uusi karttaversio tai uusia äänitiedostoja, sovellus kehottaa päivittämään tiedot. 4 Valitse manner ja sitten maa. Suurten maiden kartat on voitu jakaa useaksi pienemmäksi kartaksi, joista voit hakea tarvitsemasi kartat. 5 Valitse kartat, hae ne ja asenna ne laitteeseesi. Kompassin käyttäminen Jos laitteessa on kompassi ja se on otettu käyttöön, sekä kompassin nuoli että kartta kääntyvät automaattisesti sen mukaan, mihin suuntaan laitteen yläreuna osoittaa. Valitse Valikko > Kartat ja Oma sijainti. Kompassin ottaminen käyttöön Paina 5. Kompassin poistaminen käytöstä Paina uudelleen 5. Pohjoinen on kartassa ylhäällä. Kun kompassi on käytössä, sen reunus on vihreä. Jos kompassi on kalibroitava, sen reunus on punainen tai keltainen. Voit kalibroida kompassin kiertämällä laitetta kaikkien akseleiden ympäri jatkuvalla liikkeellä.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kompassin tarkkuus on rajallinen. Sähkömagneettiset kentät, metalliesineet tai muut ulkoiset olosuhteet voivat myös vaikuttaa kompassin tarkkuuteen. Kompassin tulee olla aina oikein kalibroitu. Tietoja paikannusmenetelmistä Kartat-sovellus näyttää sijaintisi kartalla GPS- tai A-GPSpaikannuksen tai solun tunnisteen perusteella. GPS on maailmanlaajuinen satelliittipaikannusjärjestelmä, joka mahdollistaa sijainnin laskemisen. A-GPS (Assisted GPS) on verkkopalvelu, jonka lähettämät GPS-tiedot nopeuttavat paikannusta ja lisäävät sen tarkkuutta. Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäistä kertaa, laite kehottaa määrittämään Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua tai A-GPS-palvelun käyttöä varten. ilmaisee satelliittisignaalien saatavuuden ja voimakkuuden. Yksi palkki merkitsee yhtä satelliittia. Kun laite etsii satelliitteja, palkki on keltainen. Kun tietoja on vastaanotettu riittävästi sijainnin laskentaa varten, palkki muuttuu vihreäksi. Sijainnin määritys toimii sitä luotettavammin, mitä enemmän vihreitä palkkeja on. Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa

5

myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa. GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin. Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen. Solun tunnisteeseen perustuvassa paikannuksessa sijainti määritetään sen tukiaseman perusteella, johon langaton laitteesi on yhteydessä. Käytettävän paikannusmenetelmän mukaan paikannustarkkuus voi vaihdella muutamasta metristä useisiin kilometreihin.

1 2 3

Kirjoita hakuehdoksi esimerkiksi katuosoite tai postinumero. Voit tyhjentää etsintäkentän valitsemalla Tyhjennä. Valitse Hae. Siirry haluamaasi kohtaan laitteen ehdottamien kohteiden luettelossa. Voit nähdä sijainnin kartalla valitsemalla Kartta. Voit tarkastella kartalla muita tulosluettelon kohteita selaamalla ylöspäin tai alaspäin selausnäppäimellä.

Palaaminen laitteen ehdottamien kohteiden luetteloon Valitse Luettelo. Eri tyyppisten lähialueen paikkojen etsiminen Valitse Selaa luokkia ja luokka, esimerkiksi kaupat, majoitus tai liikenne. Jos hakutuloksia ei löydy, tarkista, että hakusanat on kirjoitettu oikein. Myös Internet-yhteyden ongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin, jos tietoja haetaan verkosta. Voit säästää tiedonsiirtokustannuksissa etsimällä tietoja käyttämättä Internet-yhteyttä, jos etsittävän alueen kartat on tallennettu laitteeseesi. Paikkatietojen tarkasteleminen Voit tarkastella lisätietoja tietystä maantieteellisestä tai muusta paikasta, esimerkiksi hotellista tai ravintolasta, jos tietoja on saatavilla. Valitse Valikko > Kartat ja Oma sijainti.

Paikkojen etsiminen

Paikan etsiminen Kartat-sovellus auttaa etsimään tiettyjä paikkoja ja tietyn tyyppisiä yrityksiä. Valitse Valikko > Kartat ja Etsi paikkoja.

6

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Paikan tietojen tarkasteleminen Valitse paikka, paina selausnäppäintä ja valitse Näytä tiedot.

Paikkojen ja reittien tarkasteleminen ja järjestäminen Suosikit-luettelon avulla saat tallentamasi paikat ja reitit nopeasti käyttöön. Voit ryhmitellä paikat ja reitit kokoelmiin esimerkiksi matkaa suunnitellessasi. Valitse Valikko > Kartat ja Suosikit. Tallennetun paikan tarkasteleminen kartalla 1 Valitse Paikat. 2 Voit siirtyä paikkaan. 3 Valitse Kartta. Voit palata tallennettujen paikkojen luetteloon valitsemalla Luettelo. Kokoelman luominen Valitse Luo uusi kokoelma ja anna kokoelmalle nimi. Tallennetun paikan lisääminen kokoelmaan 1 Valitse Paikat ja haluamasi paikka. 2 Valitse Järjestele kokoelmia. 3 Valitse Uusi kokoelma tai valitse aiemmin luotu kokoelma. Jos haluat poistaa paikkoja tai reittejä tai lisätä reitin kokoelmaan, siirry Ovi Kartat -Internet-palvelun sivustoon osoitteeseen www.ovi.com.

Suosikit

Paikkojen ja reittien tallentaminen Voit tallentaa osoitteita, mielenkiintoisia paikkoja ja reittejä, jolloin ne ovat myöhemmin nopeasti käytettävissä. Valitse Valikko > Kartat. Paikan tallentaminen 1 Siirry karttanäkymässä haluamasi paikan kohdalle. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse Etsi. 2 Paina selausnäppäintä. 3 Valitse Tall. paikka. Reitin tallentaminen 1 Siirry karttanäkymässä haluamasi paikan kohdalle. Jos haluat etsiä osoitteen tai paikan, valitse Etsi. 2 Voit lisätä uuden reittipisteen valitsemalla Valinnat > Lisää reittiin. 3 Valitse Lisää uusi reittipiste ja haluamasi vaihtoehto. 4 Valitse Näytä reitti > Valinnat > Tallenna reitti. Tallennettujen paikkojen ja reittien tarkastelu Valitse Suosikit > Paikat tai Reitit.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

7

Paikkojen lähettäminen ystäville Jos haluat jakaa paikkatietoja ystäviesi kanssa, voit lähettää tiedot suoraan heidän laitteeseensa. Paikan lähettäminen ystävän yhteensopivaan laitteeseen Valitse paikka kartalta, paina selausnäppäintä ja valitse Lähetä. Suosikkien synkronoiminen Voit suunnitella matkasi tietokoneen ja Ovi Kartat -sivuston avulla, synkronoida tallennetut paikat, reitit ja kokoelmat langattomaan laitteeseesi ja käyttää suunnitelmaa matkan aikana. Paikkojen, reittien ja kokoelmien synkronointi langattoman laitteen ja Ovi Kartat -Internet-palvelun välillä edellyttää, että käytössäsi on Nokia-tili. Jos sinulla ei ole tiliä, valitse päänäkymässä Valinnat > Tili > Nokia-tili > Luo uusi tili. Tallennettujen paikkojen, reittien ja kokoelmien synkronoiminen Valitse Suosikit > Synkr. Ovi-tilin kanssa. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, järjestelmä kehottaa luomaan sellaisen. Laitteen asettaminen synkronoimaan suosikit automaattisesti Valitse Valinnat > Asetukset > Synkronointi > Muuta > Käynnistett. ja suljett..

Synkronointi edellyttää Internet-yhteyden käyttöä ja voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämistä palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta. Jos haluat käyttää Ovi Kartat -Internet-palvelua, siirry osoitteeseen www.ovi.com.

Sijainnin jakaminen

Voit julkaista sijaintisi Facebookissa tekstin ja valokuvan kera. Tällöin Facebook-ystäväsi näkevät sijaintisi kartalla. Valitse Valikko > Kartat ja Jaa sijainti. Sijainnin jakaminen edellyttää, että käytössäsi on Nokia-tili ja Facebook-tili. 1 2 3 4 5 6 7 Valitse Jaa sijainti. Kirjaudu Nokia-tilillesi tai, jos sinulla ei vielä ole Nokiatiliä, valitse Luo uusi tili. Kirjaudu Facebook-tilillesi. Valitse nykyinen sijaintisi. Kirjoita tilapäivitys. Jos haluat liittää mukaan valokuvan, valitse Lisää valokuva. Valitse Jaa sijainti.

Facebook-tilin hallinta Valitse päänäkymässä Valinnat > Tili > Jaa sijainti asetukset > Facebook.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

8

Sijainnin jakaminen ja muiden käyttäjien sijainnin tarkastelu edellyttää Internet-yhteyttä. Se voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen, johon voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Facebookin käyttöehdot koskevat sovellettavin osin sijainnin jakamista Facebookissa. Tutustu Facebookin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön ja harkitse tarkoin, ennen kuin ilmoitat sijaintisi muille tai tarkastelet muiden sijaintia. Harkitse aina tarkasti etukäteen, kenelle jaat sijaintisi. Tarkista käyttämäsi verkkoyhteisön yksityisyysasetukset, koska saatat jakaa sijaintisi suurelle joukolle ihmisiä.

Ääniopasteen kielen vaihtaminen Valitse päänäkymässä Valinnat > Asetukset > Suunnistus > Ajo-opastus tai Kävelyopastus ja valitse haluamasi vaihtoehto. Kun liikut kävellen, laite voi opastaa ääniopasteen lisäksi äänimerkkien ja värinän avulla. Äänimerkkien ja värinän käyttäminen Valitse päänäkymässä Valinnat > Asetukset > Suunnistus > Kävelyopastus > Äänimerkit ja värinä. Ajosuunnistuksen ääniopasteen toistaminen Valitse suunnistusnäkymässä Valinnat > Toista. Ajosuunnistuksen ääniopasteen äänenvoimakkuuden säätäminen Valitse suunnistusnäkymässä Valinnat > Äänenvoimakkuus. Ajaminen kohteeseen Kartat auttaa löytämään perille antamalla matkan aikana yksityiskohtaiset ajo-ohjeet. Valitse Valikko > Kartat ja Ajaen. Ajaminen kohteeseen Valitse Aseta määränpääksi ja haluamasi vaihtoehto.

Ajaminen ja käveleminen

Ääniopasteen käyttäminen Jos kielellesi on saatavissa ääniopaste, se auttaa sinua löytämään perille, jolloin voit keskittyä matkasta nauttimiseen. Valitse Valikko > Kartat ja Ajaen tai Kävellen. Kun käytät ajo- tai kävelysuunnistusta ensimmäisen kerran, sovellus pyytää valitsemaan ääniopasteen kielen ja hakemaan asianmukaiset tiedostot. Jos valitset kielen, joka sisältää kadunnimiä, ohjelma sanoo myös kadunnimet. Ääniopastetta ei ehkä ole saatavissa käyttämääsi kieltä varten.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

9

Ajaminen kotiin Valitse Ajaen kotiin. Kun valitset Ajaen kotiin- tai Kävellen kotiin -vaihtoehdon ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehotus määrittää kodin sijainti. Jos haluat myöhemmin vaihtaa kodin sijainnin, toimi seuraavasti: 1 2 Valitse päänäkymässä Valinnat > Asetukset > Suunnistus > Kotipaikka > Muuta > Määritä. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Suunnistusnäkymä

Vihje: Jos haluat ajaa asettamatta päämäärää, valitse Kartta. Sijaintisi näkyy koko ajan kartan keskellä. Näkymän vaihtaminen suunnistuksen aikana Paina selausnäppäintä ja valitse 2D-näkymä, 3D-näkymä, Nuolinäkymä tai Reitin yleiskatsaus. Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

1 2 3 4

Reitti Sijainti ja suunta Kompassi Tietopalkki (matkanopeus, matkan pituus ja kesto)

Liikennettä ja turvallisuutta koskevien tietojen saaminen Voit tehdä ajamisesta mukavampaa tilaamalla reaaliaikaista tietoa liikennetapahtumista, ajokaistoista ja nopeusrajoituksista, jos palvelut ovat saatavissa maassasi tai alueellasi. Valitse Valikko > Kartat ja Ajaen. Liikennetapahtumien tarkasteleminen kartalla Valitse ajosuunnistuksen aikana Valinnat > Liikennetied.. Tapahtumapaikat näkyvät kartalla kolmioina ja viivoina.

10

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Liikennetietojen päivittäminen Valitse Valinnat > Liikennetied. > Päivitä liikennetiedot. Kun suunnittelet reittiä, voit asettaa laitteen välttämään liikenneruuhkia, tietöitä tai muita hidasteita. Liikennehidasteiden välttäminen Valitse päänäkymässä Valinnat > Asetukset > Suunnistus > Uusi reititys liik. vuoksi. Suunnistuksen aikana kartassa voi näkyä reitilläsi olevien nopeudenvalvontakameroiden sijainnit, jos kyseinen toiminto on käytössä. Nopeudenvalvontakameroiden sijaintitietojen käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu joillakin lainsäädäntöalueilla. Nokia ei vastaa nopeudenvalvontakameroiden sijaintitietojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön seurauksista. Käveleminen kohteeseen Kun tarvitset reittiohjeita kävellessäsi, Kartat-sovellus ohjaa sinut torien ja puistojen poikki, kävelykatuja pitkin ja jopa kauppakeskusten läpi. Valitse Valikko > Kartat. Käveleminen kohteeseen Valitse Aseta määränpääksi ja haluamasi vaihtoehto.

Käveleminen kotiin Valitse Kävellen kotiin. Kun valitset Ajaen kotiin- tai Kävellen kotiin -vaihtoehdon ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehotus määrittää kodin sijainti. Jos haluat myöhemmin vaihtaa kodin sijainnin, toimi seuraavasti: 1 2 Valitse päänäkymässä Valinnat > Asetukset > Suunnistus > Kotipaikka > Muuta > Määritä. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Vihje: Jos haluat kävellä asettamatta päämäärää, valitse Kartta. Sijaintisi näkyy koko ajan kartan keskellä. Reitin suunnitteleminen Voit suunnitella matkasi, luoda reitin ja tarkastella sitä kartalla ennen liikkeelle lähtöä. Valitse Valikko > Kartat. Reitin luominen 1 Siirry karttanäkymässä reitin aloituskohtaan. 2 Paina selausnäppäintä ja valitse Lisää reittiin. 3 Jos haluat lisätä uuden reittipisteen, valitse Lisää uusi reittipiste ja haluamasi vaihtoehto. Reittipisteiden järjestyksen vaihtaminen 1 Siirry reittipisteen kohdalle. 2 Paina selausnäppäintä ja valitse Siirrä.

11

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

3

Siirry kohtaan, johon haluat siirtää reittipisteen, ja valitse OK.

kannattaa valita Suora viiva, koska se osoittaa kävelysuunnan. Nopean tai lyhyen ajoreitin valinta Avaa Asetukset-välilehti ja valitse Ajaen > Reitin valinta > Nopeampi reitti tai Lyhyempi reitti. Optimoidun ajoreitin valinta Avaa Asetukset-välilehti ja valitse Ajaen > Reitin valinta > Optimoitu. Optimoidussa reitissä yhdistyvät lyhimmän ja nopeimman reitin parhaat ominaisuudet. Voit myös halutessasi määrittää, saako reitillä olla esimerkiksi moottoriteitä, maksullisia teitä ja lauttoja vai ei.

Reittipisteen sijainnin muokkaaminen Siirry reittipisteeseen ja paina selausnäppäintä. Valitse sitten Muokkaa ja valitse haluamasi vaihtoehto. Reitin tarkasteleminen kartalla Valitse Näytä reitti. Navigoiminen kohteeseen Valitse Näytä reitti > Valinnat > Aloita ajaminen tai Aloita käveleminen. Reitin asetusten vaihtaminen Reitin asetukset vaikuttavat suunnistusopastukseen ja siihen, kuinka reitti näkyy kartalla. 1 Avaa reitin suunnittelunäkymän Asetukset-välilehti. Voit siirtyä suunnistusnäkymästä reitin suunnittelunäkymään valitsemalla Valinnat > Reittipisteet tai Reittipisteluettelo. Aseta kulkutavaksi Ajaen tai Kävellen. Jos valitset Kävellen, reitti voi mennä yksisuuntaista katua kumpaan tahansa suuntaan tai kävelyteitä pitkin sekä esimerkiksi puistojen ja ostoskeskusten läpi. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Kartat-sovelluksen pikavalinnat

Yleiset pikavalinnat Voit palata senhetkiseen sijaintiisi painamalla 0-näppäintä. Voit vaihtaa kartan tyypin painamalla 1-näppäintä. Voit kallistaa karttaa painamalla 2- tai 8-näppäintä. Voit kääntää karttaa painamalla 4- tai 6-näppäintä. Voit palauttaa pohjoisen ylös painamalla 5-näppäintä.

2

3

Kävellen-tilan valinta Avaa Asetukset-välilehti ja valitse Kävellen > Ensisijainen reitti > Kadut tai Suora viiva. Tiettömässä maastossa

12

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kävelysuunnistuksen pikavalinnat Voit tallentaa paikan painamalla 2. Voit etsiä paikkoja luokan perusteella painamalla 3. Voit säätää kävelysuunnistuksen opastuksen äänenvoimakkuutta painamalla 6. Voit tarkastella reittipisteiden luetteloa painamalla 7. Voit säätää kartan yökäyttöä varten painamalla 8. Saat kojelaudan näkyviin painamalla 9. Ajosuunnistuksen pikavalinnat Voit säätää kartan päivä- tai yökäyttöä varten painamalla 1. Voit tallentaa senhetkisen sijaintisi painamalla 2. Voit etsiä paikkoja luokan perusteella painamalla 3. Voit toistaa puheopasteen painamalla 4. Voit etsiä toisen reitin painamalla 5. Voit säätää puheopastuksen äänenvoimakkuutta painamalla 6. Voit lisätä reitille pysähdyspaikan painamalla 7.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Voit tarkastella liikennetietoja painamalla 8. Saat kojelaudan näkyviin painamalla 9.

13

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta. Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssinantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA. Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA. Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu. © 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. /1. painos FI

Information

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

956859


You might also be interested in

BETA