Read Selmeczi%20Kovacs%20Attila%20publ.%202011%20szept19.pdf text version

PUBLIKÁCIÓS LISTA

Dr. SELMECZI KOVÁCS ATTILA Egyetemi tanár DE Néprajzi Tanszék A) LEKTORÁLT/REFERÁLT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

I. Szakkönyv, monográfia 1. Külföldön idegen nyelven 2. Magyarországon idegen nyelven 3. Külföldön magyarul 4. Magyarországon magyarul 2009. Elfeledett magyar mesterségek és népélet. Cser Kiadó, Budapest, 340 p. 2008. A tokmány. Catalogi Musei Ethnographiae ­ A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 13. Néprajzi Múzeum, Budapest, 79 p. 2006. A kézi aratás járulékos eszközei. Catalogi Musei Ethnographiae ­ A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 11. Néprajzi Múzeum, Budapest, 71 p. 2001. Nemzeti jelképek. Magyar Népmvészet XXVI. Néprajzi Múzeum, Budapest, 104 p. 1999. Kézimalmok a Kárpát-medencében. Eszköztörténeti monográfia. Agroinform Kiadóház, Budapest, 168 p. 1993. A magyarországi olajnövény-kultúra. Történeti-néprajzi monográfia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 214 p. 1981. Györffy István. A múlt magyar tudósai X. Akadémiai Kiadó, Budapest, 198 p. 1976. Csrös építkezés és gazdálkodás Észak-Magyarországon. Mveltség és Hagyomány XVIII. KLTE Néprajzi Tanszék. Debrecen, 171 p. II. Egyetemi/fiskolai tankönyv Külföldön idegen nyelven Magyarországon idegen nyelven Külföldön magyarul Magyarországon magyarul III. Könyvfejezet Külföldön idegen nyelven 1

Magyarországon idegen nyelven 2004. The Hungarians. The ethnography of the Finno-Ugric and Samoyed peoples. In: The Finno-Ugric World. Ed. György Nanovfszky. Teleki László Fundation. Budapest, 337­345. p. Külföldön magyarul Magyarországon magyarul 2001. Szántóföldi kapáskultúrák. In: Gazdálkodás. Magyar néprajz II. Szerk. Szilágyi Miklós. Akadémiai Kiadó. Budapest, 434­462. p. 2000. Átány-gyjtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyjteményei. Fszerk. Fejs Zoltán. Néprajzi Múzeum, Budapest, 433­445. p. 1991. Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: Kézmvesség. Magyar néprajz III. Szerk. Domonkos Ottó. Akadémiai Kiadó. Budapest, 214­244. p. 1989. Gazdasági épületek. In: Palócok III. Termelés és a javak felhasználása. Szerk. Bakó Ferenc. Eger, 773­815. p. 1989. A Néprajzi Múzeum története. In: Néprajz a magyar múzeumokban. Szerk. Selmeczi Kovács Attila és Szabó László. Budapest ­ Szolnok, 7­27. p. IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány Külföldön idegen nyelven 1990. Querns. Historical Layers ­ Technical Regression. Ethnologia Europaea XX. Lingby, 35­46. p. 1978. Karpaatialainen elonkorjuukoukku. Kotiseutu 6/1978. Helsinki, 187­191. p. Magyarországon idegen nyelven 2000. The Folk Culture of Hungary. The Permanent Exhibition of the Hungarian Museum of Ethnography. In: Hungarian Heritage I. 1­2. Budapest, 68­72. p. 1996. National Symbols in Hungarian Folk Art. Acta Ethnographica XLI. 155­179. p. 1981. Spezialgeräte für Büschelsammeln im Karpatenbecken. Acta Ethnographica XXX. (1981). 53­70. p. 1975. Akklimatisation und Verbreitung der Sonnenblume in Europa. Acta Ethnographica XXIV. (1975). 47­88. p. Külföldön magyarul

2

Magyarországon magyarul 2010. A gyertyamártás technológiai változása a 19. században. Ethnographia 121. évf. 69­80. p. 2005. A huszár mint nemzeti jelkép a magyar népmvészetben. Ethnographia 116. évf. 1­13. p. 2004. Sebestyén Gyula életmve. Ethnographia 115. évf. 2004/2. 133­142. p. 1999. A Kossuth címer. Legenda és valóság. Ethnographia CX. 3­23. p. 1997. Nemzeti szimbólumok a néprajzi tárgyakon. Ethnographia CVIII. 281­303. p. 1991. A mák termesztése Magyarországon. Agrártörténeti Szemle XXXIII. 153­166. p. 1988. A ,,sváb szórómalom" Magyarországon. Ethnographia XCIX. 178­188. p. 1985. A napraforgó termesztése Magyarországon. Agrártörténeti Szemle XXVIII. 367­ 394. p. 1981. Kézimalmok. Történeti rétegek ­ technikai regresszió. Ethnographia XCI. 204 232. p. 1980. Repcetermesztés Magyarországon. Agrártörténeti Szemle XXII. 56­96. p. 1979. Peceolaj. Magyar Nyelv LXXV. 340­342. p. 1977. Mezgazdasági eszközkapcsolatok (marokszed kampó ­ kévekötfa). Ethnographia LXXXVIII. 270­301. p. 1976. Munkaszervezet és technika az uradalmi aratásban. Adatok a Fert melléki aratóbandák munkaeljárásaihoz. Ethnographia LXXXVIII. 174­182. p. 1974. Reguly Antal hazai néprajzi kutatásai. Ethnographia LXXXV. 611­618. p. 1974. Az ácsszerkesztések változása a gerendavázas építkezésben Észak-Magyarország középs területén. Ethnographia LXXXV. 70­85. p. 1971. Adatok a nyomtatómunka termelékenységéhez Észak-Magyarország középs területérl. Agrártörténeti Szemle XIII. 375­385. p. 1968. A zsúpfedél készítése a keleti palócoknál. Ethnographia LXXIX. 548­559. p. 1967. A mátravidéki molnárok élete a XIX. század végén. Ethnographia LXXVIII. 189­ 201. p.

3

V. Gyjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány Külföldön idegen nyelven 2000. Estonian-Hungaian Connections in the 20th century. In: Congressus nonus internationalis fenno-ugristarum 7-13. 8. 2000 Tartu. Pars 3. Summaria. Tartu, 190. 1996. Ethnographische Forschungen von Antal Reguly. In: Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristum. Pars VIII. Red. H. Leskinen ­ T. Seilenthal. Jyväskylä, 85­89. p. 1990. Ein neuzeitliches Blumensymbol: Die Sonnenblume. In: Volkskultur ­ Geschichte Region. Festschrift für Wolfgang Brückner zum 60. Geburtstag. Hg. Dieter Harmening ­ Erich Wimmer. Wüzburg, 509­517. p. 1989. Hand-mills in the Carpatian Basin. In: Estudos em homonagem a Ernesto Veiga de Oliveira. Centro de Estudos de Etnologia. Lisboa, 339­354. p. 1988. Die ,,schwäbische" Getreideputzmühle in Ungarn. In: Wandel der Volkskultur in Europa I. Festschrift für Günter Wiegelmann zum 60. Geburtstag. Hg. Nils-Arvid Bringéus. Münster, 315­323. p. 1980. Hof- und Scheunengemeinschaft in Ungarn. In: Congressus Quintus Internationalis Fenno- Ugristum. Turku 20­27. VIII. 1980. Pars IV. Red. Osmo Ikola. Turku, 201­206. p. Magyarországon idegen nyelven 2004. Nationale Symbole in der ungarischen Volkskunst. In: Times, Places, Passages. Ethnological Approachees in the New Millennium. Ed. Attila Paládi-Kovács. Akadémiai Kiadó.Budapest, 143­151. p. 2001. National Symbols in the Hungarian Folk Culture. In: Times, Places, Passages. Ed. Ilona Nagy. Ethnological Approaches in the New Millennium. 7th SIEF-Conference. Abstracts. Institute of Ethnology Hungarian Academy of Sciences.Budapest, 135­136. p. 1992. Szekler Sauerwasser-Händler. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 7­8. Mveltség és Hagyomány XXV­XXVI. Red. Zoltán Ujváry. Debrecen, 607­617 p. 1989. Das Pressen von Öl. Rohstoff und Technologie. In: Ideen, Objekte and Lebensformen. Gedenkschrift für Zsigmond Bátky. Hg. B. Gunda ­ L. Lukács ­ A. Paládi- Kovács. Székesfehérvár, 271­278. p. 1988. Die Radölpresse im Karpatenbecken. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 5­6. Mveltség és Hagyomány XXIII­XXIV. Red. Ujváry Zoltán. Debrecen, 99­108. p.

4

1987. Die Ölhändler. In: Märkte und Warenaustausch im Pannonischen Raum. Vorträge des 4. Internationalen Symposiums ,,Ethnographica Pannonica" in Székesfehérvár Hrg. László Lukács. Székesfehérvár, 1988. 129­135. p. 1984. Pol'nohospodarske nástroje ako kulturny jav. In: Národopis slovakov v Mad'arsku 5. Národopisné studie z Répáshuty. Red. Viga, Gyula ­ Szabadfalvi, József. Budapest, 155­175. p. 1983. Der Kollergang im Karpatenbecken. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 3. Mveltség és Hagyomány XXI. Red. Ujváry Zoltán. Debrecen, 101­112. p. 1981. Die Trogmühle im Karpatenbecken. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Mveltség és Hagyomány XX. Red. Ujváry Zoltán. Debrecen, 33­47. p. 1979. Der Garbenbindestock im Karpatenbecken. In: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 1. Mveltség és Hagyomány XIX. Red. Ujváry Zoltán. Debrecen, 75­84. p. 1973. Handgeräte für das Garbenbinden und die Einbringung des Getreides in Ungarn. In: Proceedings of the Hungarian Agricultural Museum 1971­1972. Red. Wellmann Imre. Budapest, 267­276. p. 1971. Hof- und Scheunengemeinschaft bei den Paloczen. In: Studia ethnographica et folkloristica in honorem Béla Gunda. Red. J. Szabadfalvi ­ Z. Ujváry. Mveltség és Hagyomány XIII­XIV. Debrecen, 511­521. p. 1971. Hand tools for binding the sheaves and collecting and bringing of cereals in Hungary. In: Résumés des Communications présentés. III-éme Congrés International des Musées d' Agriculture. Budapest, 62­63. p. Külföldön magyarul 2002. A lokális és regionális monográfiák megjelent köteteirl. In: Az Ethnológiai Központ Évkönyve. Acta Ethnologica Danubiana 4. Szerk. Liszka József. Fórum Institute Lilium Aurum. Komárom, Dunaszerdahely, 234­237. p. 2001. A népi gazdálkodás kutatása Zoboralján. In: A honismerettl a kulturális antropológiáig. Tudományos tanácskozás 2001. október 12­13. Tornalja, Kulturális Antropológiai Mhely. 11­12. p. Magyarországon magyarul 2009. A hagyományos gazdálkodás változása a Kál-völgyben. In: Zalai Múzeum. Közlemények Zala megye múzeumaiból 18. Szerk.: Kovács Zsuzsa, Marx Mária. Zalaegerszeg, 231­238. p. 2009. A Kossuth-címer és 1956. In: Bartha Elek (szerk.): 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographiaca 53. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék. Debrecen, 189­206. p.

5

2009. A magyar országcímer szerepe a néphagyományban. In: Mezey Barna ­ Nagy Janka Teodóra (szerk.): Jogi néprajz ­ jogi kultúrtörténet. Tanulmányok a jogtudományok, a néprajztudományok és a történettudományok körébl. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 155­165. p. 2007. Györffy István, a pásztorélet kutatója. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti, kulturális tájékoztató. Szerk. Dankó Imre. Zsáka, VIII/4. 46­51. p. 2007. A múzeumok és a honismeret kapcsolata. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti, kulturális tájékoztató. Szerk. Dankó Imre. Zsáka, VIII/4. 38­42. p. 2007. Részesarató cégér az Alföldön. In: Ethnica. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen, IX/2. 59­60. p. 2007. A hatalommal való szembenállás jelképei a XIX. század népmvészetében. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti, kulturális tájékoztató. Szerk. Dankó Imre. Zsáka, VIII/1. 3­ 10. p. 2007. A Magyarok Nagyasszonya, mint nemzeti jelkép a népmvészetben. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. I. Szerk. S. Lackovits Emke ­ Szcsné Gazda Enik. Sepsiszentgyörgy ­ Veszprém, 411­416. p. 2007. Istállós csrök a Palócföldön. In: Agria XLIII. Eger, 143­156. p. 2007. A rávágó kaszálástechnika elterjedése az Alföldön. In: Az Alföld vonzásában. Tanulmányok a 60 esztends Novák László tiszteletére. Szerk. Ujváry Zoltán. Az Arany János Múzeum közleményei XII. Nagykrös ­ Debrecen, 273­281. p. 2006. Egy Fert melléki község hagyományos gazdálkodása a visszaemlékezések tükrében. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emke tiszteletére. Szerk. Selmeczi Kovács Attila. Veszprém, 283­290. p. 2006. Az országcímer ábrázolása a palóc huszáros lócákon. In: Agria. Az egri Dobó István Vármúzeum évkönyve XLII. Eger, 251­261. p. 2006. Országcímeres kiskunsági cifraszrök. In: Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Szerk.: Bathó Edit ­ Ujváry Zoltán. Jászberény, 289-294. p. 2005. A nyersanyag és az eszközhasználat kapcsolata a kézimalmoknál. In: Határjáró. Tanulmányok Juhász Antal köszöntésére. Szerk.: Bárkányi Ildikó ­ Fodor Ferenc. Móra Ferenc Múzeum. Szeged, 333­341. p. 2005. Népi ácstechnikák. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztends Dám László tiszteletére. A Jósa András Múzeum kiadványai 58. Szerk.: Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 171­181. p. 2005. Elfeledett mesterségek Magyarországon. In: John Seymour: Elfeledett mesterségek. Cser Kiadó. Budapest, 374­382. p. 2005. Szappanosok, gyertyamártók és gyertyaöntk. In: A magyar kézmvesipar története. Szerk. Szulovszky János. Budapest, 445­450. p. 2004. Néprajzi fényképezésünk kezdetei. Reguly Antal palócföldi fotográfiái. In: Fotó és néprajzi muzeológia. Tanulmányok. Szerk. Fejs Zoltán. Tabula könyvek 6. Néprajzi Múzeum.Budapest, 73­81. p.

6

2003. Az ökörtartás emlékei a Kál-völgyben. In: Vándorutak ­ Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. Archeolingua Budapest, 93-99. p. 2003. A pásztorkodás és a népmvészet kutatása Vajkai Aurél életmvében. In: Emlékkötet Vajkai Aurél születésének századik évfordulójára. Szerk. S. Lackovits Emke. Laczkó Dezs Múzeum Veszprém, 65-69. p. 2002. Nemzeti jelképeink. In: Régiók és kultúrák találkozása. Tudományos ülés Ujváry Zoltán 70. születésnapján. Szerk. Keményfi Róbert. Ethnica Debrecen, 9­51. p. 2002. Paraszti gazdálkodás. In: Szendr monográfiája. Szerk. Veres László ­ Viga Gyula. Szendr, Szendr Város Önkormányzata.405­444. p. 2002. A táj szerepe a Kál-völgy gazdálkodásában. In: A kultúra táji, térbeli változásai. Tanulmányok a 60 éves Kósa László tiszteletére. Néprajzi Látóhatár XI. Szerk. Keményfi Róbert. Györffy István Néprajzi Egyesület.Budapest, 1­4. 291­298. p. 2002. A Kossuth címer az 1848 eltti népmvészetben. In: Mir-Susné Xum I. Tanulmányok Hoppál Mihály tiszteletére I. Szerk. Csonka-Takács Eszter ­ Czövek Judit ­ Takács András. Akadémiai Kiadó.Budapest, 323­332. p. 2001. Xántus János a néprajzi muzeológia megteremtje. In: Xántus János emlékülés a tudós születésének 175. évfordulóján 2000. október 12. Szerk. Kubassek János. Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola Budapest, 135­147. p. 2001. Kossuth Lajos emléke a Dunántúl népi tárgykultúrájában. In: Tanulmányok az 1848­ 1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. MTA Veszprémi Területi Bizottsága Veszprém, 187­197. p. 2001. Székely borvizes szekeresek. In: Néprajzi Látóhatár. A Györffy István Néprajzi Egyesület folyóirata X. Budapest ­ Miskolc, 483­492. p. 2001. Kézimalmok a Jászságban. In: A Jász Múzeum Évkönyve 1975­2000. Szerk. Hortiné Bathó Edit ­ Kiss Erika. Jász Múzeumért Alapítvány Jászberény, 393­402. p. 2001. Györffy István (1884­1939). In: Karcag a magyar mveldéstörténetben. Tanulmányok. Szerk. Péter László. Karcag Város Önkormányzata Karcag, 113­121. p. 2000. Hagyományos építkezés és gazdálkodás. In: Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és néprajza. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 15. Szerk. Lichtneckert András. Veszprém, 191­218. p. 2000. Földmvelés. In: Ónod monográfiája. Szerk. Veres László ­ Viga Gyula. Ónod, 439­463. p. 1999. A Néprajzi Múzeum Átány-gyjteménye. In: Két(ny)elvség. Nyelv- és kultúrökológiai szaklap. Szerk. Gyri-Nagy Sándor. VI. Szada, 1999/3. 26­38. p. 1999. A multietnikus muzeológia kezdetei. In: Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére. Szerk. Ujváry Zoltán. Debrecen, 35­38. p. 1999. Az olajárusok. In: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XI. Szolnok, 121­124. p.

7

1998. A magyar nép Kossuth-címere. In: Történelem és emlékezet. Mveldéstörténeti tanulmányok a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. Kríza Ildikó. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 219­226. (képek 5­10) p. 1998. A címerábrázolás a Rábaköz mvészetében. In: Tárgy és jelentése. Rábaközi tanulmányok. Szerk. Szalontay Judit. Csornai Múzeumi Füzetek 1. Csorna, 143­ 156. p. 1998. A népi címerábrázolás állatalakjai. In: Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Szerk. Füvessy Anikó. Ethnica kiadás Debrecen, 55­72. p. 1998. 1848 emlékezete a népmvészetben. In: Magyar Iparmvészet 1998/3. 32­35. p. 1998. Gondolatok a Kossuth-címerrl. Magyar Múzeumok IV. 1998/2. 6­8. p. 1997. Xántus János muzeológiai tevékenysége. Néprajzi Értesít LXXIX. Budapest, 718. p. 1997. A palóc csrközösség. In: Agria XXXIII. Tanulmányok a 80 esztends Bakó Ferenc tiszteletére. Szerk. Petercsák Tivadar és Szabó József. Eger, 413­421. p. 1997. Gazdasági épületek a Káli-medencében. In: A Balaton-felvidék népi építészete. Szerk. Cseri Miklós ­ S. Lackovits Emke. Szentendre ­ Veszprém, 321­332. p. 1997. Egy újkori virágszimbólum: a napraforgó mint vallásos jelkép. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Szerk. S Lackovits Emke. Veszprém ­ Debrecen, 86­92. és 533. p. 1997. Fejezetek a Néprajzi Múzeum történetébl. In: Magyar Múzeumok III. 1997/3. 13­ 20. p. 1996. Xántus János és a Nemzeti Múzeum. In: Arrabona 35/1­2. Gyr, 17­30. p. 1996. Egy korai fellépés a magyar muzeológia érdekében. In: Múzeumi levelek 75. II. Szerk. T. Bereczki Ibolya és Gulyás Katalin. Damjanich János Múzeum Szolnok, 295­ 298. p. 1992. Az olajütés. A nyersanyag és a technológia kapcsolata. Néprajzi Értesít LXXIV. Budapest, 75­89. p. 1991. A szatmári füles mozsár. In: Régió és kultúra. Tanulmányok Szatmár néprajzáról Gunda Béla tiszteletére. Szerk. Ujváry Zoltán. Ethnica. Debrecen, 125­132. p. 1990. Egy mediterrán zúzóeszköz a Kárpát-medencében. Néprajzi Értesít LXVII­LXX. Budapest, 55­85. p. 1987. Kézimalmok a Kárpát-medencében. Tipológiai vizsgálat. In: Népi kultúra ­ népi társadalom XIV. Szerk. Kósa László. Budapest, 159­214. p. 1987. Agrotechnikai változások a XIX. századi repcemvelésben Magyarországon. In: Magyar Mezgazdasági Múzeum Közleményei 1975­1978. Budapest, 97­116. p. 1975. Az olajosnövénykultúra kialakulása az Alföldön. In: Bács-Kiskun megyei múltjából I. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 209­220. p. 1975. Csrtípusok Észak-Magyarország középs területén. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XIII­XIV. Miskolc, 509­536. p.

8

1975. A repcetermesztés alakulása a XIX. században Magyarországon. In: Magyar Mezgazdasági Múzeum Közleményei 1973­1974. Budapest, 75­98. p. 1974. Az ácsszerkesztések változása a gerendavázas építkezésben Észak-Magyarország középs területén. Ethnographia LXXXV. 70­85. p. 1970. A napraforgó meghonosodása és elterjedése Európában. In: Magyar Mezgazdasági Múzeum Közleményei 1969­1970. szerk. Balassa Iván. Budapest, 85­ 120. p. 1970. Hagyományos berendezés vízimalom a Bene patakon. In: Az Egri Múzeum Évkönyve VII. (1969). Szerk. Bakó Ferenc. Eger, 321­340. p.

B) EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

VI. Szerkesztett kötet Külföldön idegen nyelven Magyarországon idegen nyelven Külföldön magyarul Magyarországon magyarul 1994. Reguly Antal: Magyarországi jegyzetek. Szerk. és közreadja Selmeczi Kovács Attila. Series Historica Ethnographiae 8. Néprajzi Múzeum, Budapest, 198 p. 1992. Bátky Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Reprint. Sajtó alá rendezte és utószóval ellátta: Selmeczi Kovács Attila. Series Historica Ethnographiae 5. Néprajzi Múzeum, Budapest, 341 p. 1990. A magyar nép címere. Múzsák Kiadó. Budapest, 16 p. 1990. Csete Balázs: Kalotaszegi fafaragások. Sajtó alá rendezte és az elszót írta Selmeczi Kovács Attila. Series Historica Ethnographiae 3. Budapest, 143 p. 1989. Magyarország címere a néphagyományban. Kiállításvezet. Néprajzi Múzeum, Budapest, 20 p. 1989. Néprajz a magyar múzeumokban. Szerkesztette Selmeczi Kovács Attila és Szabó László. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest ­ Szolnok, 335 p. 1984. Györffy István élete és munkássága. Néprajzi füzetek. Tudományos Ismeretterjeszt Társulat. Budapest, 80 p. 1983. Györffy István: Alföldi népélet. A magyar néprajzi klasszikusai. Elszó, válogatás, sajtó alá rendezés. Gondolat, Budapest, 509 p. 1975. Reguly Antal palóc jegyzetei 1857. Dolgozatok a Palóckutatás körében I. Heves megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger,159 p.

9

VII. Egyetemi, fiskolai jegyzet Külföldön idegen nyelven Magyarországon idegen nyelven Külföldön magyarul Magyarországon magyarul 2009. Néprajzi muzeológiai alapismeretek. In: Foghty Krisztina ­ Szepesházyné Kurmay Ágnes (szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok III. Gondolat Kiadó. Budapest, 201­214. p. 1998. A múzeumok szerepe a néprajzoktatásban. In: Hon- és népismeret, néphagyomány az oktató-, nevelmunkában. Szerk. Karácsony-Molnár Erika ­ Kraicziné Szokoly Mária. Budapesti Tanítóképz Fiskola Továbbképz Füzetek 5. Budapest, 30­33. p. VIII. Ismertetés, recenzió Külföldön idegen nyelven 1995. A magyar nép hagyományos kultúrája. Die traditionelle Kultur des ungarischen Volkes. Neue ständige Ausstellung des Ungarischen Ethnographischen Museums, Budapest. DEMOS XXXI. 4. Berlin, 337­338. p. 1995. Néprajzi Értesít. Annales Musei Ethnographiae LXXV. Budapest 1993., 228 p. In: DEMOS XXXI. Berlin, 273­274. p. 1986. Nationale Konferenz über den Warenaustausch, 28­29. Október 1985 in Tokaj. DEMOS XXVI. Berlin, 155­156. p. 1985. Szabó László: Jászság. Budapest, 1982. 326 p. In: DEMOS 25. 2. Berlin, 111. p. 1984. Paládi-Kovács Attila: A Barkóság és népe. Miskolc, 1982. 210 p. In: DEMOS XXIV. 3. Berlin, 169­170. p. 1984. Farkas József: Fejezetek az Ecsedi-láp gazdálkodásához. Debrecen, 1982. 196 p. In: DEMOS XXIV. 3. Berlin, 182­183. p. 1984. Szuhay Péter: A Szendr környéki falvak paraszti gazdálkodása a kapitalizmus idszakában. Miskolc, 1982. 160 p. In: DEMOS XXIV. 3. Berlin, 185. p. 1984. Dám László: Lakóházak a Nyírségben. Debrecen, 1982. 115 p. In: DEMOS XXIV. 3. Berlin, 187­188. p. 1984. Szalay Emke ­ Ujváry Zoltán: Két fazekasfalu Gömörben. Debrecen, 1982. p. In: DEMOS XXIV. 3. Berlin, 192­193. p. 1983. Csilléry Klára: A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Budapest, 1982. 390 p. In: DEMOS XXIII. Berlin, 46­47. p. 1983. Traditionelle Transportmethoden in Ostmitteleuropa. Red. A. Paládi-Kovács. Budapest, 1981.161 p. In: DEMOS XXIII. Berlin, 40­41. p.

10

1982. Tüskés G. ­ Knapp I. É.: Egy dunántúli búcsújáróhely a XVIII. században. Ethnographia XCIII. 1982. 269­291. p. In: DEMOS 4. Berlin, 281. p. 1982. Takács Lajos: Irtásgazdálkodásunk emlékei. Budapest, 1980. 418 p. In: DEMOS XXII. 4. Berlin, 262­263. p. 1982. Dám László: Magyar néprajz I. Építkezés. Budapest, 1980. 194 p. In: DEMOS XXII. 4/1982. 266­267. p. 1982. Mándoki, László: Ungarische Forscher ukrainischer Rätsel. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 279­285. In: DEMOS XXII. Berlin, 209. p. 1982. Demeter Zsófia ­ Lukács László: A puszták népe. A Mezföld története. Székesfehérvár, 1980. 171 p. In: DEMOS XXII. 4. Berlin, 234. p. 1982. Mutató az Ethnographia 1940­1969. évfolyamához. Budapest, 1982. 374 p. In: DEMOS XXII. 4. Berlin, 230. p. 1982. Földesi, Béla: Der Gregorgang im Karpatenbecken. Ethnographica Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 161­175. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 209. p. 1982. Olejnik Jan: Volksglaube, volkstümliche Sitten. Ethnographica Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 113­131. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 198. p. 1982. Farkas József: Schlangendarstellungen auf ostungarischen Leiterwagen. Ethnographica Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 241­247. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 197. p. 1982. Lehr-Lenda, U.: Beliefs and Magical Procedures. Ethnographica Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 105­111. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 198. p. 1982. Ujváry Zoltán: Spiele anlässlich der Totenwache. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 229­239. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 194. 195. p. 1982. Barna Gábor: Totenseher im ungarischen Volksglauben. Ethnographica Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 177­189. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 197. 1982. Szabadfalvi József: Ursprung des ungarischen Lebzelterhandwerks. 1982. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 69­79. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 186. p. 1982. Hofer Tamás: Beziehung von Gräbern durch lebende Bäume. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 223­228. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 194. p. 1982. Kunt Ern: Ungarische bäuerliche Grabdenkmäler. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 191­221. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 194. p. 1982. Dankó Imre: Wandernde Händler aus Bosnien. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 81­88. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 180. p. 1982. Dobrossy István: Die ethnographische Bedeutung der neugriechischen Diasporen des Kroatenbeckens im 17­19. Jh. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 259­267. In: DEMOS XXII. Berlin, 180­181. p. 1982. Dám László: Grubenwohnungen in der Grossen Ungarischen Tiefebene. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 7­31. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 183. p. 1982. Bdi Erzsébet: Ethnocultural Connections between Hungarians, Slovaks and Polens. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 89­103. In: DEMOS XXII. Berlin, 186. p.

11

1982. Krasinska, E. ­ Kantor, R.: The Cimborstwo. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 147­159. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 161. p. 1982. Bartha, Elek: L'influence de la liturgie sur les coutumes fixées par le calendrier dans les milieux uniates de la Hongrie. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 249­257. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 171. p. 1982. Tálasi István: Néprajzi tanulmányok, írások I. Budapest, 1979. 573 p. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 171­172. p. 1982. Feglová, Viera: Die semantische Varibilität der Prosperitätselemente im Zyklus der Früchjahrbräuche in der nordöslichen Slowakei. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1981. 133­145. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 149. p. 1982. Voigt, Vilmos: Quelques problemes du folklore historique en Hongrie. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 2. Debrecen, 1982. 269­277. In: DEMOS XXII. 3. Berlin, 149. p. 1982. Gunda Béla: Ethnographica Carpatho-Balcanica. Budapest, 1979. 426 p. In: DEMOS XXII. 2. Berlin, 96­97. p. 1982. Ethnographica et Folkloristica Carpathica I. Debrecen, 1979. 196 p. In: DEMOS XXII. 2. Berlin, 97­98. p. 1982. Szilágyi Miklós: A Hernád halászata. Miskolc, 1980. 89 p. In: DEMOS XXII. 2. Berlin, 105. p. 1982. Fazekas Mihály: Kunmadaras juhászata. Karcag, 1979. 250 p. In: DEMOS XXII. 2. Berlin, 106­107. p. 1982. Kósa László: A burgonya Magyarországon. Budapest, 1980. 253 p. In: DEMOS XXII. 2. Berlin, 107­108. p. 1982. Barabás Jen ­ Gilyén Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához. Budapest, 1979. 174 p. In: DEMOS XXII. 2. Berlin, 113­114. p. 1982. Novák László: Fejfák a Duna-Tisza közén. Nagykrös, 1980. 160 p. In: DEMOS XXII. 2. Berlin, 122. p. 1981. Paládi-Kovács Attila: A magyar parasztság rétgazdálkodása. Budapest, 1979. 542 p. In: DEMOS XXI. Berlin,186­187. p. 1980. Balassa Iván ­Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Budapest, 1979. 752 p. In: DEMOS XX. Berlin, 22­23. p. 1979. Szalay Gyula: A haldokló félegyházi szélmalom. Cumania V. Kecskemét, 1978. 385­94.p. In: DEMOS XIX. Berlin, 209. p. 1979. Szabó László: A kiskunsági puszták a mai Jászságban. Cumania, V. Kecskemét, 1978. 307­324. In: DEMOS XIX. Berlin, 298. p. 1979. Tóth Lajosné ­ Viga Gyula: A Herman Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája 1900­1977. Miskolc, 1978. 91 p. In: DEMOS XIX. Berlin,177. p. 1979. Bárth János: A dunai átkelés és a révjog bérbeadásának néhány kérdése. Cumania V. Kecskemét, 1978. 96­142. In: DEMOS XIX. Berlin, 220. p. 1979. Bálint Sándor ­ Grynaeus Tamás: Egy sokác-magyar mesemondó. Cumania V. Kecskemét, 1978. 363­369. In: DEMOS XIX. Berlin, 222. p. 1979. Fehér Zoltán: Bátyai népmesék. Cumania V. Kecskemét, 1978. 325­362. In: DEMOS XIX. Berlin, 223. p.

12

1979. Gaál Károly: Divat vagy népmvészet. Cumania V. Kecskemét, 1978. 199­218. In: DEMOS XIX. Berlin, 237. p. 1979. Báldy Flóra: Egy néprajztudós, Bellosics Bálint életútja. Cumania V. Kecskemét, 1978. 371­378. In: DEMOS XIX. Berlin, 242­243. p. 1979. Fazekas István: Emlékezés Szalay Gyulára. Cumania V. Kecskemét, 1978. 375­ 383. In: DEMOS XIX. Berlin, 243. p. 1979. Solymos Ede ­ Göldner Márta: A kalocsai érsekuradalom halászati szerzdései 1725­ 1916. Cumania V. Kecskemét, 1978. 43­96. In: DEMOS XIX. Berlin, 265. p. 1979. Sztrinkó István: Primitív faltechnikák az illancsi tanyák népi építkezésében. Cumania V. Kecskemét, 1978. 143­157. In: DEMOS XIX. Berlin, 269. p. 1975. Balassa, Iván: Die Haupttypen der Holzpflüge in Ungarn im 18. und 19. Jahrhundert. ­ Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. Budapest, 1972. 441­485. In: DEMOS XV. Berlin, 212­213. p. 1975. Bentzien, Ulrich: Der mecklenburgische Haken im 19. Jahrhundert. ­ Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. Budapest, 1972. 487­499. In: DEMOS XV. Berlin, 214. p. 1975. Moltschanova, L. A.: Die landwirtschaftlichen Geräte der belorussichen Bauernschaft im 19. Jahrhundert. Getreidebau in Ost-und Mitteleuropa. Budapest, 1972. 205­ 242. In: DEMOS XV. Berlin, 219. p. 1975. Vakarelski, Christo: Traditionelle landwirtschaftliche Geräte der Bulgarien. Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. Budapest, 1972. 339­374. In: DEMOS XV. Berlin, 223­224. p. 1973. 3emé Congrés International des Musées d' Agriculture ­ 3. Internationaler Kongress der Agrarmuseen, Budapest 19­23. 4. 1971. In: DEMOS XIII. 1973 I/1. 100­ 102. p. Magyarországon idegen nyelven 2002. Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése [The garden of muses. The birth of Hungarian museums]. Budapest: Pulszky Társaság ­ Magyar Múzeumi Egyesület, 228 p. Hungarian Heritage 4. Budapest, 2003. 73­74. p. 1979. Paládi-Kovács Attila: A magyar parasztság rétgazdálkodása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 542 p. Acta Ethnographica XXXV. 1989. 150­153. p. 1978. Demcsenko, N. A.: Vinogradsztvo i vinidelie Moldavii. Kisinev 144 p. Acta Ethnographica XXXIV. 1986­1988. 440­441. p. 1977. Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte 1977. Berlin, 276 p. Acta Ethnographica XXXII. 1975. 269. p. 1972. Lühning, Arnold: Volkskundliche Gerätesammlung des Schleswig-Holsteinischen Landesmuseums in Schleswig Schloss Gottorf. Schleswig, 161 p. Acta Ethnographica XXV. 1976. 213­214. p.

13

Külföldön magyarul Magyarországon magyarul 1985. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 4. Debrecen, 258 p. In: Hungarológiai Értesít IX. 1987. 1­2. 267­268. p. 1984. The Fishing Culture of the World. Ed. Gunda Béla. Budapest, 1253 p. In: Hungarológiai Értesít VIII. 1986/3­4. 223­224. p. 1979. Gunda Béla: Ethnographica Carpatho-Balcanica. Budapest, 427 p. In: Hungarológiai Értesít III. 1981. 3­4. sz. 221­222. p. 1979. Praslicková, Mária: Brdárstvo a vostinárstvo v západnom Gemeri. Rimavska Sobota, 359 p. Ethnographia XCI. 1980. 604. p. 1978. Gemer. Národopisné studie 3. Red. Adam Pranda. Osveta, 386 p. Ethnographia XCI. 1980. 644­645. p. 1977. Wendt, Ralf: Das Waldglas. Schwerin, 83 p. Ethnographia XCII. (1981) 189. p. 1973. Land Transport in Europe. Kobenhavn, 513. p. Ethnographia XCII. (1981) 501­ 502. p. 1968. Schmolitzky, Oskar: Das Bauernhaus in Thüringen. Berlin,114 p. Ethnographia LXXXV. 1974. 563­564. p. 1967. Wendt, Ralf ­ Voss, Marianne: Bauernkultur in Mecklenburg II. Das Mobiliar. Schwerin, 100 p. Ethnographia LXXXIII. 1972. 622­623. p. 1967. Fiedler, Alfred ­ Helbig, Jochen: Das Bauernhaus in Sachsen. Berlin, 112 p. Agrártörténeti Szemle XIV. 1972. 559­561. p. 1966. Peesch, Reinhardt: Holzgeräte in seinen Urformen. Berlin, 97 p. Ethnographia LXXXIII. 1972. 407­408. p. 1966. Werner, Radig: Das Bauernhaus in Brandenburg und im Mittelelbegebiet. Berlin, 103 p. Ethnographia LXXXIII. 1972. 618­620. p.

1965. Baumgarten, Karl: Das Bauernhaus in Mecklenburg. Berlin, 98 p. Ethnographia LXXXIII. 1972. 621­622. p. 1963. 1964. Alte Bauten im neuen Dorf I­II. Berlin, 102, 97 p. Ethnographia LXXXIII. 1972. 620­621. p. IX. Egyéb publikációk 2008. A búzától a kenyérig. Néprajz gyerekeknek 4. Néprajzi Múzeum, Budapest, 22 p.

14

2006. Szilaj pásztorok. Néprajz gyerekeknek 3. Néprajzi Múzeum, Budapest, 22 p. 1997. The Folk Culture of the Hungarians. Written and edited by Attila Selmeczi Kovács and Éva Szacsvay. Museum of Ethnography, Budapest, 64 p. 1997. A magyar nép hagyományos kultúrája. Szövegét írta és szerkesztette Selmeczi Kovács Attila és Szacsvay Éva. Néprajzi Múzeum, Budapest, 64 p. 1973. A csrök építése és használata. Kérdívek és gyjtési útmutatók 4. Néprajzi Múzeum ­ Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Budapest, 20 p. Konferencia 2007. A Magyarok Nagyasszonya, mint nemzeti jelkép a népmvészetben. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 7. I. Szerk. S. Lackovits Emke ­ Szcsné Gazda Enik. Sepsiszentgyörgy ­ Veszprém, 411­416. p. 2007. Marokszedk. Ni szerepváltás a kézi aratásban. In: Föld és társadalom. Konferencia a Kiskun Múzeumban. Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Bibliotheca Cumanica 7. Kiskunfélegyháza, 311­320. p. 2004. Györffy István állattartással kapcsolatos kutatásai az Alföldön. In: Az Alföld gazdálkodása. Állattenyésztés. Szerk. Novák László Ferenc. Az Arany János Múzeum közleményei X. Nagykrös, 333­339. p. 2004. Néprajzi fényképezésünk kezdetei. Reguly Antal palócföldi fotográfiái. In: Fotó és néprajzi muzeológia. Tanulmányok. Szerk. Fejs Zoltán. Tabula könyvek 6. Néprajzi Múzeum, Budapest, 73­81. p. 2004. Az országcímer mint a hatalommal szembenállásjelképe a magyar népmvészetben. In: Hatalom és kultúra I. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6­10.) eladásai I. Szerk. Jankovich József ­ Nyerges Judit. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest, 562­575. p. 2002. A palócok kutatása a kezdetektl napjainkig, különös tekintettel Reguly Antal tevékenységére. In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXVI. Balassagyarmat ­ Salgótarján, 277­286. p. 2002. Nemzeti jelképeink. In: Régiók és kultúrák találkozása. Tudományos ülés Ujváry Zoltán 70. születésnapján. Szerk. Keményfi Róbert. Ethnica, Debrecen, 9­51. p. 2001. A huszár és a honvéd, mint nemzeti jelkép a magyar népmvészetben. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítje 4. Budapest, 177­182. p. 2001. Az országcímer a vallásos ábrázolásokon. In: Népi vallásosság a Kárpátmedencében 5. Szerk. S. Lackovits Emke ­ Mészáros Veronika. Veszprém, 44­51. p. 2001. Kossuth Lajos emléke a Dunántúl népi tárgykultúrájában. In: Tanulmányok az 1848- 1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. MTA Veszprémi Területi Bizottsága.Veszprém, 187­197. p. 1998. A népi címerábrázolás állatalakjai. In: Állatábrázolás a magyar néphagyományban. Szerk. Füvessy Anikó. Ethnica. Debrecen, 55­72. p.

15

1998. A címerábrázolás a Rábaköz népmvészetében. In: Tárgy és jelentése. Rábaközi tanulmányok. Szerk. Szalontay Judit. Csornai Múzeumi Füzetek 1. Csorna, 143­ 156. p. 1997. Gazdasági épületek a Káli-medencében. In: A Balaton-felvidék népi építészete. Szerk. Cseri Miklós ­ S. Lackovits Emke. Szentendre ­ Veszprém, 321­332. p. 1997. Egy újkori virágszimbólum: a napraforgó, mint vallásos jelkép. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Szerk. S. Lackovits Emke. Veszprém ­ Debrecen, 86­92. p. 1991. A magyar népi kultúra tárgyak és tárgyi gyjtemények tükrében. In: Magyar néphagyomány ­ európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a szervezett néprajzi gyjtmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés eladásai. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest ­ Debrecen, 17­22. p. Szerkesztés 2010-tl Honismeret. A Honismereti Szövetség folyóirata 1999­2007. Magyar Múzeumok. A Pulszky Társaság ­ Múzeumi Egyesület negyedéves folyóirata 1994­2001. Magyar Népmvészet XXII­XXIV. Budapest 1993­2002. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 1­6. Budapest 1995­1996. Fontes Musei Ethnographiae. A Néprajzi Múzeum forráskiadványai 2­3. Budapest 1989­1999. Series Histtorica Ethnographiae. A Néprajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozata 1-10. Budapest 1989­1997. Néprazi Értesít. A Néprajzi Múzeum évkönyve LXIII­LXXIX, Budapest 1979­1989. Néprajzi Hírek. A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója VIII­XVIII, Budapest

16

Information

16 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

892489