Read Kaunas text version

TARPTAUTIN TRANSLIACINI NEUROMOKSL KONFERENCIJA

SKIRTA LIETUVOS NEUROCHIRURGIJOS 60­CIO PAMINJIMUI 2011 m. birzelio 16 d., Europa Royale Viesbutis, Kaunas, Lietuva

,,SLAUGOS SPECIALISTO VAIDMUO KASDIENINJE PRAKTIKOJE"

KONFERENCIJOS PROGRAMA SLAUGOS SPECIALISTAMS

8.00 ­ 9.00 9.00­9.20 REGISTRACIJA Europa Royale viesbutis, Misko g. 11, Kaunas prof. Arimantas Tamasauskas, konferencijos pirmininkas prof. Vilius Jonas Grabauskas, Lietuvos sveikatos moksl universiteto kancleris SVECIAI: p. Antanas Matulas, LR Seimo sveikatos reikal komiteto pirmininkas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos atstovai Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai prof. Jrat Macijauskien, Lietuvos sveikatos moksl universiteto Slaugos fakulteto dekan prof. Arimantas Tamasauskas, konferencijos pirmininkas Neurosurgery and neuroscience in Lithuania prof. Edward R. Laws, JAV The diagnosis and management of pituitary adenomas

KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

9.20­9.40 9.40­10.30 10.30­11.00

VADINIS PRANESIMAS PAGRINDINIS PRANESIMAS

KAVOS PERTRAUKA SLAUGOS SPECIALIST KONFERENCIJA PIRMININKAUJA: Aurelija Kliucinskien SLAUGOS Lietuvos sveikatos moksl universiteto ligonins Kauno klinikos Neurochirurgijos SPECIALIST klinikos administrator, Lietuvos neurochirurgijos slaugytoj sjungos pirminink KONFERENCIJOS SVECIAI: ATIDARYMAS prof. Jrat Macijauskien, LSMU Slaugos fakulteto dekan dr. Daiva Zagurskien, LSMU ligonins Kauno klinikos direktor slaugai dr. Viktorija Grigalinien, LSMU Slaugos fakulteto dstytoja PRANESIMAS ,,Slaugytojo ir paciento bendravim takojantys veiksniai" prof. Arvydas Seskevicius PRANESIMAS ,,Paliatyvi slauga: holistinis poziris pacient" Asta Sereikait, LSMU Kauno klinik Neurochirurgijos klinikos Galvos smegen chirurgijos skyriaus slaugytoja PRANESIMAS ,,Slaugytoj pasitenkinimas darbu" Darius Kubilius, LSMU Kauno klinik Plastins chirurgijos klinikos gydytojas PRANESIMAS ,,Zaizdos ir j priezira" PIET PERTRAUKA doc. dr. Raimondas Savickas, LSMU Kauno klinik Neuroreabilitacijos poskyrio vadovas PRANESIMAS ,,Neurochirurginio paciento reabilitacija" prof. Arvydas Seskevicius PRANESIMAS ,,Kada sakyti ties?" Dmitrij Rastakov, UAB ,,Nutricia Baltics" medicinos vadovas Baltijos salims PRANESIMAS ,,Enterinis maitinimas'' dr. Viktorija Grigalinien, LSMU Slaugos fakulteto dstytoja PRANESIMAS ,,Slaugytojo profesija ir ,,Perdegimo" sindromas" KLAUSIMAI /DISKUSIJOS, KONFERENCIJOS PABAIGA KAVOS PERTRAUKA LIETUVOS NEUROCHIRUGIJOS SLAUGYTOJ SJUNGOS NARI ATASKAITIN SUEIGA ISKILMINGAS KONFERENCIJOS PAMINJIMO VAKARAS Kauno valstybin filharmonija, L.Sapiegos g. 5, Kaunas

11.00­11.20

11.20­11.50 11.50­12.20 12.20­12.40 12.40­13.00 13.00­14.00 14.00­14.20 14.20­14.40 14.40­15.00 15.00­15.30 15.30­15.40 15.40­16.00 16.00­17.00 19.00

Information

Kaunas

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

697887


Notice: fwrite(): send of 208 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531