Read Oktavijan/Cezar HR 28.09.2010.indd text version

NOVI NEXE CRJEPOVI VELIKOG FORMATA, VRHUNSKE KVALITETE, VELIKOG IZBORA BOJA I CETRDESETOGODISNJE GARANCIJE

OKTAVIJAN i CEZAR su crjepovi velikog formata koji svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavljaju jedinstvenu kombinaciju za Vas krov. Najkvalitetnija sirovina i najmodernija tehnologija omoguuju stvaranje glinenog crijepa vrhunske kvalitete, trajnosti i bezvremenskog dizajna. Crijep se pece pojedinacno sto omoguuje proizvodnju crijepa vrhunske kvalitete sa glatkim povrsinama i savrsenom geometrijom. Geometrija proizvoda je osmisljena tako da se stvori crijep s velikim pomicnim podrucjem (CEZAR i do 5 cm) i vrhunskim brtvenim svojstvima (sustav dvostruke brtve), a time se poveava sigurnost i raznolikost primjene. Glavna odlika crijepa je njegova velicina (10 kom/m2) sto znatno utjece na utrosak materijala kao i brzinu gradnje, a u konacnici i predstavlja bolju ekonomsku isplativost. Bezkontaktni postupak pecenja omoguuje najkvalitetniju i najmoderniju proizvodnju bojanog crijepa. Bojani crijep ima jedinstvenu glatku povrsinu sa poveanom otpornosti na udarce i habanje. Nudimo mogunost odabira boje crijepa iz nase ton karte (po narudzbi) uz standardnu ponudu boja - natur, crvena i crna. Pomicno podrucje OKTAVIJAN

do 25 mm

Pomicno podrucje CEZAR

do 50 mm

Presjek crijepa

2

HRN B.D.1.010-C2-400x250

Rupa za cavao Cavao za zakivanje Prosjecna masa crijepa Utrosak crijepa po m2 krova Opterecenje pokrova Opterecenje pokrova Pokrivne dimenzije Postavljanje prve letve-streha Preporuceni razmak letava Minimalni razmak letava mm kg kom kg/m2 kN/m2 mm mm mm mm

da 4x50 4.0 10 40 0.40 400x250 350 400 390

Maksimalni razmak letava Preporucena pokrivna sirina Utrosak letve Utrosak kontraletve Pakiranje - 4 reda Crjepova u pakiranju Dimenzije palete Tezina pakiranja Preporuceni nagib krova Minimalni nagib krova Minimalni nagib krova (sa podkonstrukcijom)

mm mm m'/m2 m'/m2 kom/paleti kom mm kg º º º

410 250 2.5 1.4 240 5 1020x965 980 30 22 17

SPECIJALNI CRIJEP OKTAVIJAN

CRIJEP RUBNI DESNI

CRIJEP RUBNI LIJEVI

SNJEGOBRAN

ODZRACNIK

PODZLJEBNJAK

PODZLJEBNJAK RUBNI DESNI

PODZLJEBNJAK RUBNI LIJEVI

CARSKI ZLJEBNJAK

POCETNA PLOCA ZLJEBNJAKA

RUBNA KAPA ZLJEBNJAKA

3

OKTAVIJAN

PRAVILNO LETVANJE KROVA

SABLONA ZA RAZMAK LETAVA (uvijek se rade dva ista komada)

POKRIVNE DIMENZIJE Duzina: 400 mm Sirina: 250 mm

400 400 250

CRIJEP OKTAVIJAN ODZRACNIK

39 0 41 00 41

CRIJEP CARSKI OKTAVIJAN ZLJEBNJAK PODZLJEBNJAK S CRIJEP OKTAVIJAN 10 -4 0 ODZRACNIK 39 h

0 39 -4 10

39 0 41

0-

39 35 0

0-

KROVNA FOLIJA COMPACT 140 OKAPNI LIM KONTRALETVA 3/5 cm TOPLINSKA IZOLACIJA LETVA 3/5 cm KROVNI ZLIJEB KONTRALETVA 3/5 cm LETVA 3/5 cm TOPLINSKA IZOLACIJA

KROVNA FOLIJA COMPACT 140

LETVA ZA ZLJEBNJAK

nagib krova " " polozaj prve letve "s"

20° 60 mm 115 mm

30° 50 mm 95 mm

40° 40 mm 85 mm

PRVA LETVA

polozaj letve za zljebnjak "h"

ODREIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crijepa koji je na gradilistu kao slucajni uzorak. - Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje. - Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvucenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvuceno

L1 razvuceno (10 kom)

Zbijeno

L2 zbijeno (10 kom)

4

OKTAVIJAN

NACRT MONTAZE KROVA

cca 95 mm

c 50 ca mm

cca

40

0m

m 40 0m

cca m m 10 0

m

Crijep rubni desni / lijevi

80

CRIJEP OKTAVIJAN

KROVNA LETVA CRIJEP RUBNI DESNI OKTAVIJAN CRIJEP OKTAVIJAN CRIJEP RUBNI DESNI OKTAVIJAN

400

ROG (ROGOVI)

110

250

10 mm

190

Crijep rubni desni

CRIJEP OKTAVIJAN

80

KROVNA LETVA CRIJEP RUBNI LIJEVI OKTAVIJAN CRIJEP RUBNI LIJEVI OKTAVIJAN

400

CRIJEP OKTAVIJAN

ROG (ROGOVI)

250

110

10 mm 210

Crijep rubni lijevi

KADA SE KROV POKRIVA CRIJEPOM OKTAVIJAN S DESNIM I LIJEVIM RUBNIM CRIJEPOM, SIRINA KROVNE POVRSINE "B" SE MORA TOCNO ODREDITI, POSEBNO KADA JE BOCNA STREHA IZVEDENA OD BETONA. NE PRIDRZAVANJEM OVE UPUTE DOVODI SE U PITANJE TEHNICKA ISPRAVNOST I ESTETIKA KROVA.

ODREIVANJE SIRINE KROVNE POVRSINE "B"

ODREIVANJE POTREBNOG BROJA RUBNIH CRJEPOVA

(po jednoj kosini krova)

B=nxb+(2x25)+6 (cm)

n - broj crijepa u redu (bez desnog i lijevog rubnog crijepa) b - pokrivna sirina crijepa OKTAVIJAN (25 cm) 25 - pokrivna sirina rubnog crijepa (do ruba strehe)

N=L:40 (kom)

L - duzina krovne povrsine (po kosini) u centimetrima 40 - pokrivna duzina rubnog crijepa u centimetrima Prakticno: 2,5 kom/m

5

OKTAVIJAN

SNJEGOBRAN

IV re d .r ed

III. re d

II. ed

I. r

250 CRIJEP OKTAVIJAN

SNJEGOBRAN

SNJEGOBRAN

SNJEGOBRAN

SNJEGOBRAN

OKTAVIJAN

OKTAVIJAN

OKTAVIJAN

PRIMJENA: Snjegobrani se postavljaju u donjoj zoni krovne plohe i to u blizini strehe krova. Postavljaju se iznad crjepova odzracnika kako bi se omoguilo pravilno ventiliranje krova i tijekom zimskog perioda. Snjegobrani se mogu postavljati kao glineni i kao metalni snjegobrani za sve tipove Nexe crijepa. POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini)

OKTAVIJAN

400 10 mm KROVNI NOSAC (ROG 10/12) LETVA ZA CRIJEP

CARSKI ZLJEBNJAK

KONTRA LETVA

UTROSAK: ~2 - 5 kom/m2 krovne plohe. UGRADNJA: Snjegobran OKTAVIJAN postavlja se u III. i IV. redu, naizmjenicno, na mjestu svakog 4. crijepa.

ODZRACNIK

IZ LA Z

(3/5)

N= n-2 2

n - broj crijepa u jednom redu

KROVNA FOLIJA COMPACT 140

TERMOIZOLACIJA

250

VENTILIRAN PROSTOR KONTRA LETVA (3/5)

CRIJEP ODZRACNIK OKTAVIJAN

OPSIVKA STREHE

PRIMJENA: Crijep odzracnik postavlja se u sljemenoj zoni i to od prvog do treeg reda. Odzracnik je dobro postavljati i uz strehu krova kako bi se omoguilo jos vee provjetravanje. UGRADNJA: Crjepovi OKTAVIJAN se postavljaju: - za ulaz zraka - u drugom redu odozdo (od strehe) - za izlaz zraka - u drugom redu odozgo (od sljemena) POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini) - za ulaz zraka: N1 = n x 0,25 (kom) - za izlaz zraka: N2 = n x 0,25 (kom) n - broj crijepa u jednom redu

CRIJEP ODZRACNIK OKTAVIJAN

CRIJEP OKTAVIJAN

TERMOIZOLACIJA

KROVNI NOSAC ROG (10/12)

LIMENA OPSIVKA (OKAPNICA) OPSIVKA STREHE

KROVNA FOLIJA COMPACT 140

TERMOIZOLACIJA

NAPOMENA: Ako je duzina kose krovne povrsine preko 6,00 m, postaviti po sredini krovne povrsine odzracnike u kolicini od 50% N1 da sprijeci prekid zracne strujnice.

6

400

CR IJE K NI AC ZR AN OD VIJ P TA A AK ZR

OK

CR K NI AC ZR N OD IJA P V IJE KTA O

UL AZ A AK ZR A LIJ FO 40 NA T 1 OV AC KR MP CO

HRN B.D.1.010-C2-410x250

Rupa za cavao Cavao za zakivanje Prosjecna masa crijepa Utrosak crijepa po m2 krova Opterecenje pokrova Opterecenje pokrova Pokrivne dimenzije Postavljanje prve letve-streha Preporuceni razmak letava Minimalni razmak letava Maksimalni razmak letava mm kg kom kg/m2 kN/m2 mm mm mm mm mm

da 4x50 4.0 10 40 0.40 410x250 350 400 350 410

Preporucena pokrivna sirina Utrosak letve Utrosak kontraletve Pakiranje - 4 reda Crjepova u pakiranju Dimenzije palete Tezina pakiranja Preporuceni nagib krova Minimalni nagib krova Minimalni nagib krova (sa podkonstrukcijom)

mm m'/m2 m'/m2 kom/paleti kom mm kg º º º

250 2.5 1.4 240 5 1180x965 980 30 22 17

SPECIJALNI CRIJEP CEZAR

CRIJEP RUBNI DESNI CRIJEP RUBNI LIJEVI

ODZRACNIK

SNJEGOBRAN

POLA CRIJEPA

CARSKI ZLJEBNJAK

POCETNA PLOCA ZLJEBNJAKA

RUBNA KAPA ZLJEBNJAKA

7

CEZAR

PRAVILNO LETVANJE KROVA

SABLONA ZA RAZMAK LETAVA (uvijek se rade dva ista komada)

POKRIVNE DIMENZIJE Duzina: 410 mm Sirina: 250 mm

410 410 250

CRIJEP CEZAR ODZRACNIK

35 0 41 00 41

CARSKI ZLJEBNJAK

S

35 0 41

0-

CRIJEP CEZAR ODZRACNIK

10 -4

35

0

10 -4

h

35 35 0

0-

35

0

KROVNA FOLIJA COMPACT 140 OKAPNI LIM KONTRALETVA 3/5 cm TOPLINSKA IZOLACIJA LETVA 3/5 cm KROVNI ZLIJEB

TOPLINSKA IZOLACIJA KONTRALETVA 3/5 cm

LETVA 3/5 cm

KROVNA FOLIJA COMPACT 140

LETVA ZA ZLJEBNJAK

nagib krova " " polozaj prve letve "s"

20° 60 mm 115 mm

30° 50 mm 95 mm

40° 40 mm 85 mm

PRVA LETVA

polozaj letve za zljebnjak "h"

ODREIVANJE RAZMAKA LETAVA PO STANDARDU

- Uzeti 12 kom. crijepa koji je na gradilistu kao slucajni uzorak. - Iste poredati, na ravnoj podlozi (beton ili daska), licem prema dolje. - Izmjeriti razmak 10 crjepova u razvucenom stanju (L1), a potom razmak u zbijenom stanju (L2).

Razvuceno

L1 razvuceno (10 kom)

Zbijeno

L2 zbijeno (10 kom)

8

CEZAR

NACRT MONTAZE KROVA

cca 95 mm

c 50 ca mm

cca

40

0m

m 40 0m

cca m m 10 0

m

Crijep rubni desni / lijevi

80

CRIJEP CEZAR

KROVNA LETVA CRIJEP RUBNI DESNI CEZAR

110

250

410

ROG (ROGOVI)

CRIJEP CEZAR

CRIJEP RUBNI DESNI CEZAR

10 mm

190

Crijep rubni desni

CRIJEP CEZAR

80

KROVNA LETVA CRIJEP RUBNI LIJEVI CEZAR CRIJEP RUBNI LIJEVI CEZAR

410

CRIJEP CEZAR

ROG (ROGOVI)

250

110

10 mm 210

Crijep rubni lijevi

KADA SE KROV POKRIVA CRIJEPOM CEZAR S DESNIM I LIJEVIM RUBNIM CRIJEPOM, SIRINA KROVNE POVRSINE "B" SE MORA TOCNO ODREDITI, POSEBNO KADA JE BOCNA STREHA IZVEDENA OD BETONA. NE PRIDRZAVANJEM OVE UPUTE DOVODI SE U PITANJE TEHNICKA ISPRAVNOST I ESTETIKA KROVA.

ODREIVANJE SIRINE KROVNE POVRSINE "B"

ODREIVANJE POTREBNOG BROJA RUBNIH CRJEPOVA

(po jednoj kosini krova)

B=nxb+(2x25)+6 (cm)

n - broj crijepa u redu (bez desnog i lijevog rubnog crijepa) b - pokrivna sirina crijepa CEZAR (25 cm) 25 - pokrivna sirina rubnog crijepa (do ruba strehe)

N=L:40 (kom)

L - duzina krovne povrsine (po kosini) u centimetrima 40 - pokrivna duzina rubnog crijepa u centimetrima Prakticno: 2,5 kom/m

9

CEZAR

SNJEGOBRAN

IV re d .r ed

III. re d

II. ed

I. r

250

CRIJEP CEZAR

SNJEGOBRAN

SNJEGOBRAN

SNJEGOBRAN

SNJEGOBRAN

CEZAR

CEZAR

CEZAR

PRIMJENA: Snjegobrani se postavljaju u donjoj zoni krovne plohe i to u blizini strehe krova. Postavljaju se iznad crjepova odzracnika kako bi se omoguilo pravilno ventiliranje krova i tijekom zimskog perioda. Snjegobrani se mogu postavljati kao glineni i kao metalni snjegobrani za sve tipove Nexe crijepa. POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini)

UTROSAK: ~2 - 5 kom/m2 krovne plohe. UGRADNJA: Snjegobran CEZAR postavlja se u III. i IV. redu, naizmjenicno, na mjestu svakog 4. crijepa.

ODZRACNIK

IZ LA Z ZR

CARSKI ZLJEBNJAK

KONTRA LETVA

(3/5)

n - broj crijepa u jednom redu

KROVNI NOSAC (ROG 10/12)

LETVA ZA CRIJEP

N= n-2 2

CEZAR

410 10 mm

KROVNA FOLIJA COMPACT 140 TERMOIZOLACIJA

250

VENTILIRAN PROSTOR KONTRA LETVA (3/5) CRIJEP ODZRACNIK CEZAR CRIJEP ODZRACNIK CEZAR

OPSIVKA STREHE

PRIMJENA: Crijep odzracnik postavlja se u sljemenoj zoni i to od prvog do treeg reda. Odzracnik je dobro postavljati i uz strehu krova kako bi se omoguilo jos vee provjetravanje. UGRADNJA: Crjepovi CEZAR se postavljaju: - za ulaz zraka - u drugom redu odozdo (od strehe) - za izlaz zraka - u drugom redu odozgo (od sljemena) POTREBAN BROJ KOMADA (po jednoj kosini) - za ulaz zraka: N1 = n x 0,25 (kom) - za izlaz zraka: N2 = n x 0,25 (kom) n - broj crijepa u jednom redu

CRIJEP CEZAR

TERMOIZOLACIJA

KROVNI NOSAC ROG (10/12)

LIMENA OPSIVKA (OKAPNICA) OPSIVKA STREHE

KROVNA FOLIJA COMPACT 140

TERMOIZOLACIJA

NAPOMENA: Ako je duzina kose krovne povrsine preko 6,00 m, postaviti po sredini krovne povrsine odzracnike u kolicini od 50% N1 da sprijeci prekid zracne strujnice.

10

410

IK

CR IJE P

CE AK A

A ZR OD R CN IK

ZA

CR IJE

UL AZ A AK ZR A LIJ FO 40 NA T 1 OV AC KR MP CO

P

CE

N AC ZR OD R ZA

CARSKI ZLJEBNJAK

HRN B.D.1.010-C-405x235

Rupa za cavao Cavao za zakivanje Prosjecna masa crijepa Utrosak crijepa po m' Pokrivne dimenzije Pakiranje - 4 reda Crjepova u pakiranju Dimenzije palete Tezina pakiranja mm kg kom mm kom/paleti kom mm kg

da 4x50 3.5 2.5 405x235 108 5 1020x850 400

POCETNA PLOCA ZLJEBNJAKA

RUBNA KAPA ZLJEBNJAKA

- razdjelnik za carski zljebnjak (trodijelni) - razdjelnik za carski zljebnjak (Ëetverodijelni) - poËetak grebena za carski zljebnjak

235

KROVNA OPREMA

U ponudi je i kompletna oprema za Vas krov koja ukljucuje specijalne crjepove i dodatnu krovnu opremu NEXE KROV PLUS. Nexe krovna oprema uz estetiku omoguuje pravilnu funkciju, trajnost i individualnost Vaseg krova.

Ako se odlucite za dodatnu krovnu opremu ostvarujete pravo na produzeno jamstvo

30+10 godina

11

405

KONTAKT

Dilj industrija graevinskog materijala d.o.o.

clanica Nexe Grupe Ciglarska 33, 32100 Vinkovci tel: +385 (0)32 337 166 fax: +385 (0)32 303 011 e-mail: [email protected]

SAVJETNIK ZA PRIMJENU PROIZVODA: Mob: +385 (0) 99 3172 132

GENERALNI SPONZOR NEXE CRIJEP

PRODAJNI PREDSTAVNICI: Mob: +385 (0) 98 9806 506 Vukovarsko-srijemska zupanija Osjecko-baranjska zupanija Mob: +385 (0) 99 6598 325 Brodsko-posavska zupanija Pozesko-slavonska zupanija Viroviticko-podravska zupanija grad Novska Mob: +385 (0) 99 2102 229 Varazdinska zupanija Krapinsko-zagorska zupanija Meimurska zupanija Koprivnicko-krizevacka zupanija Bjelovarsko-bilogorska zupanija Mob: +385 (0) 99 3231 900 Grad Zagreb Zagrebacka zupanija Sisacko-moslavacka zupanija Karlovacka zupanija Mob: +385 (0) 98 364 330 Splitsko-dalmatinska zupanija Dubrovacko-neretvanska zupanija Mob: +385 (0) 99 3231 899 Zadarska zupanija Sibensko-kninska zupanija Licko-senjska zupanija Primorsko-goranska zupanija Istarska zupanija

Listopad 2010.

5000 komada

www.nexe.hr

Information

Oktavijan/Cezar HR 28.09.2010.indd

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

749650