Read Microsoft Word - DIE PIENK BOEKIE SEPT 2008 text version

DIE PIENK BOEKIE

Nuusbrief vir die Vroue-lidmate van die

NED. GERF KERK IN NOORD-KAAPLAND

September 2008

No 84

Wat is `n vriendin se liefde.....

Dis `n houtbrug Bo-oor alleenheid.

`n Steunpilaar In pyn.

`n Vuurhoudjie en `n olielamp Wanneer jou lewenslig begin kwyn

Dis `n skouer om op te huil Wanneer die wêreld jou soms druk.

`n Hand wat weet wanneer om jou vas te hou, En wanneer om vir jou `n blom te pluk.

Dis `n oor wat na jou luister al praat jy soms nie sense. `n Stem wat vir jou fluister: "Jy beteken so baie vir my....." Oorgeneem

2

Inhoud

1. Die tjip van `n Mossie 2. Teetyd saam met ander gemeentes 3. Saam met wie drink ons volgende keer tee 4. Hou my tenkie vol 5. Prikkel die lagspiere 6. Het jy `n gawe of passie? 7. Tyd is belangrik vir `n kind

Bl. 04 Bl. 07 Bl. 13 Bl 14 Bl. 19 Bl 22 Bl. 23

Liewe Dames In hierdie uitgawe gaan ons heerlik tee drink saam met ander gemeentes en luister na die getjip van `n Mossie. Verder lees en leer ons meer van `n kind se emosionele behoeftes. Kom ons bou brûe vir mekaar (ons en ons kinders), om na mekaar te reik en TYD te maak vir mekaar. Verder gaan ons lagspiere geprikkel word vir al die sê goed van kinders. Ja ons elkeen het `n gawe van God ontvang ­ wat ons daarmee doen is `n vraag? Hoe gaan jy jou gawe aanwend ­ gaan jy jouself beskikbaar stel vir die werk van die Here. Ons wil net sterkte toewens vir almal (van skoonmaker tot by Ds Mossie) vir al hul voorbereidings met die Sinode Sitting. Groete van huis tot huis.

3

Deur Ds M, Mostert

Kaapland vind op 12 - 16 Oktober 2008 plaas. Onderstaande is van die belangrikste sake:

Predikant in Sinodale Diens

Die vyftiende vergadering van die sinode van die Ned Geref Kerk in Noord-

· 'n Nuwe voorstel om voorsitter en ondervoorsitter van die vergadering van die sinode aan te wys · Sinodale betrokkenheid van leraars · A tot Z beleid aangaande predikante van die Ned Geref Kerk · Voortgesette bedieningsondersteuning van predikante · Opleiding van predikante · Bedieningsbehoeftes van veral kleiner en verafgeleë gemeentes · Fundamentalisme in Skrifhantering · Grondhervorming · Herdefiniëring NG Welsyn · Kerklike tribunale · Beskrywingspunt: alternatiewe en nuwe bedieningspraktyke · Ekklesiologiese gespreksdokument Na Oktober meer oor dié sinodesitting en besluite wat geneem is. Deesdae is die koerante en (rugby)-stadions vol van suksesverhale... Ek het gedink om die bydrae van prof Flip Theron, wat lank terug in die Kerkbode verskyn het, deur te gee.

Kom ons dra ook hierdie Sinodesitting aan die Here op.

4

WENNERS WIL ONS WEES

(Die Kerkbode 14 Oktober 2005)

'n Sukses-besete samelewing is simptoom van ons vervreemding van God. Daarmee gaan 'n minagting van ons medemens gepaard. Hierdie prestasie-demoon het ons geërf van vader Adam en moeder Eva. Om beelddraers van God te wees, was vir hulle te gering. Derhalwe wou hulle self God wees. In so 'n samelewing word jy geoordeel volgens jou sukses, gemeet aan jou prestasies, waarde toegeken volgens jou werke. Jou lewe is een groot suksesverhaal, of jy is 'n verleent-heid vir jou familie. Suksesbesetenheid maak 'n gemeenskap genadeloos. In so 'n prestasie-mal maatskappy moet elkeen uithaal en wys. Vir geringes en weerloses is weinig simpatie. Wat so 'n wêreld doen aan kinders, is algemene kennis. Sommige pleeg selfmoord omdat hulle net vier onderskeidings kry in Gr 12. Vir randfigure is daar in 'n sukses gemeenskap nie plek nie ­ daarom is hulle randfigure. Daarteenoor word jy buitensporig vergoed vir sukses. Wie 'n gholfballetjie beter in 'n blikkie slaan as die res, is binne 'n ommesientjie 'n multi-miljoenêr. Maar wee jou wanneer jy nie aan verwagtings voldoen nie. 'n Onsuksesvolle Springbokspan speel nie net swak rugby nie, maar is min of meer misdadigers. Om hierdie suksesduiwel uit te dryf, is geen kleinigheid nie. Ten spyte van baie gepraat oor "publieke teologie" en menseregte, word oor hierdie verskynsel meestal in elf landstale geswyg. Dit is tragies wanneer die kerk en gelowiges nie net swyg nie, maar saamsing in die koor. 'n Predikant preek oor Josua 24: 15, "Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien", en noem dit 'n "wenresep". Rondom die "Jabes-gebed", ontstaan 'n soort kultus. Na verneem word, is daar deesdae stemme wat prestasie-gedrewe vergoeding vir predikante bepleit. Jou CV moet so suksesvol moontlik lyk wanneer jy aansoek doen om 'n betrekking as "Bedienaar van Gods Woord". Die "prosperity cult" wat vroeër met sekere sektes geassosieer is, het blykbaar ekumeniese status

5

verkry. Wenners, wenners, wenners, wenners wil ons wees, sing die gospelsanger. Dit klop met sy kragdadige pastorale advies dat die gays moet "draai of braai". Ons loop die gevaar om sukses en seën sondermeer te vereenselwig. Diegene wat Jesus in die Saligsprekinge "geseënd" noem, was egter alles behalwe suksesvol. Hulle was eerder die arm-saliges wat in 'n sukses gedrewe gemeenskap geen status het nie. Hulle was die treurendes, diegene wat honger en dors na geregtigheid, beledig word, verdruk word, barmhartig is, en weet hoe afhanklik hulle van God is. Ja, ons praat ook van Christus Victor, Christus die Oorwinnaar. Maar sal u dit oor u hart kry om na die Man van Smarte as 'n "wenner" te verwys? Kan u dit deur u keel kry om die geskiedenis van die Gekruisigde as 'n "suksesverhaal" te bestempel? Was Hy nie volgens menslike maatstawwe eerder 'n volslae mislukking nie? Is Hy nie juis die Oorwinnaar omdat Hy hierdie wrede wêreld van "wenners" oorwin het nie? Het Hy nie getriomfeer deur die suksesbesete samelewing saam met Hom in die graf te neem nie? In Christus, die Gekruisigde, verrys uit die dood 'n "nuwe skepping", 'n nuwe gemeenskap, waarin nie verdienste nie, maar genade deurslaggewend is. Die dood van die suksesduiwel vereis die ondergang van die "ou mens" wat gelyktydig beteken die opstaan van die "nuwe". Menslik is dit onmoontlik, want ons wil nie sterf aan onsself nie. Wie dit in eie krag probeer, bevestig maar net nog verder hom/haarself. Die "blye boodskap" bestaan daarin dat God ons saam met Christus gekruisig het en sodoende bevry het uit die verslawing aan onsself. In die ou skepping geld die wet van die oerwoud ("die natuur"), naamlik "the survival of the fittest". In die "nuwe skepping" geld die wet van die Koninkryk van God, naamlik "the revival of the unfittest" (Bram van de Beek), dit wil sê, die opstanding uit die dood.

(Prof Flip Theron is afgetrede dosent in etiek aan die Teologiese Fakulteit by die Universiteit van Stellenbosch)

6

Het jy al iets gereël? Kan jy nog onthou hoe op jou senuwees was jy?

Daarom gee ons `n spesiale bossie blomme aan elkeen in die Sinodale kantoor wat se senuwees so pla oor: Het elkeen `n slaapplek? luidsprekerstelsel? Gaan die fotostaatmasjien die massa afskrifte hanteer? Kom ons dra hierdie span aan die Here op vir kalmte. Werk die

TEETYD SAAM MET ANDER GEMEENTES...

Terwyl ons lekker tee drink lees ons meer wat in ander gemeentes aangaan en leer ook by hulle:

Hartskroon

Hi Lesers... Ons is van die NG Gemeente Hartskroon op Ganspan. Waar in die Noord Kaap is Ganspan? Ons is 10km vanaf Jan Kempdorp en so 90km vanaf Kimberley. Ons het `n baie interessante jaar sover gehad. Afgeskop met `n safari ete. Groot en klein het agter op `n ag ton lorrie geklim en ons hoofgereg, voorgereg en nagereg op 3 verskillende plekke in die gemeente geëet. `n Jaarlikse treffer! Veral as daar elke jaar iets verkeerd loop. Drie jaar terug

7

het ons vasgesit. So vas, dat `n trekker ons moes uitsleep. Laasjaar, (met `n skoolbus) het `n spilpunt in die pad gestaan waar ons moes ry, en `n ompad van so 10km (wat `n bonus! Bus ry is mos lekker) moes ons ry voordat ons by die hoofmaaltyd uit gekom het. Hierdie jaar, het dit gereën en gereën... `n Par dapperes het met strandsambrele agterop die lorrie geklim. Meer as die helfte het maar in hul eie voertuie die hele roete deurgery. Maar nog steeds was dit `n heerlike kuier aand en elkeen wat dit bygewoon het kan nie uitgepraat raak nie. `n Ander interessante byeenkoms was ons proe-aand. Baie gemeentes ken dit as `n lepeltjie ete of `n stap en hap ete. Ons vra `n klomp gemeente lede om vir ons hul beste geregte te maak. Dan loop jy van tafel tot tafel en pro uit elke bak wat vir hom interessant lyk. Daar is gewoonlik so 20-30 geregte op elke tafel. Daar is `n rooivleis, hoender, vis en slaai, groente, kinders en poedingtafel. Voor jy jou kom kry, het jy jou propvol geëet aan `n teelepeltjie van alles. In die middel van die saal is tafels en stoele gepak. As jy moeg geproe is, gaan sit jy eers `n rukkie om asem te skep vir nog `n rongte van `n tafel of twee. Vir die wyn liefhebbers is daar `n glasie wyn te koop en vir die res was daar koeldrank. Dis `n heerlike aand waartydens ons baie lekker kuier en baie lekker eet. En daarmee saam het ons nog `n paar rand ingesamel ook. Dit het al `n jaarlikse tradisie by ons geword. Nog `n hoogtepunt vir die jaar was ons basaar. Ons het die jaar die meeste geld ingesamel nog ooit!!! Ons het die R100 000 merk oorgesteek. Tydens die basaar het ons `n paar algemene tafels gehad (koeke,pannekoek,naaldwerk,poedings,kerrie en rys,braaivleis) Wat is `n basaar in elk geval sonder `n poeding en pannekoek, `n paar stukke braaivleis en poeding en nog koeksisters vir tussen in peusel. Dan moet jy natuurlik nie al die heerlike koeke en kleinkoekies vergeet nie. Jy mag definitief nie op `n dieet wees as jy basaar toe kom nie. Op ons kant en klaar tafel was daar `n paar nuwelinge onder andere was daar peppadew konfyt en blatjang. Daar was ook ingelegte peppadews en halwe lemoene in stroop. Jo, jy kon behoorlik jou vingers aflek net om daarna te kyk. `n

8

Nuweling op ons basaar 2008, was die projek: Steek jou nek uit vir die kerk. Ons het 150 skaapnekke gespitbraai en toe saam met `n knipmes verkoop. Die verrassing was natuurlik watter soort knipmes jy kry, want daar was verskeie variasies. So het ons gekuier-basaar van vroegoggend tot 3uur die middag. Een groot familie! Dit is baie lekker om as gemeente al hierdie funksies saam te geniet. By elkeen van hulle kuier ons diep lekker. Groete NG Gemeente Hartskroon

Dit klink alte lekker daar by julle. Het julle al daaraan gedink om `n Lepeltjie-ete resepteboek uit te gee. Ons sal ook graag wil deel in hierdie heerlike resepte.

JAN KEMPDORP

Ons gemeente wag nou al meer as `n jaar op `n nuwe predikant. Ons wag is einde ten laaste verby en ons bevestig DV vir Ds. Stephan Strydom en Petra in ons gemeente die naweek van 19-21 September 2008. Op `n vreemde, maar wonderlike manier het die `herderloos' wees ons as gemeente hegter saamgesnoer as ooit Die bedrywigheid hou net nie op nie, ons het begin met gemeente etes, na elke Nagmaalsviering, wat die vorm van `n informele bring en braai aanneem. Die mense kuier tot laat middag onder die bome by die kerk. Dan het ons weer elke oggend na kerk begin tee skink, die lidmaattal wat dit bywoon is weekliks meer. Ons het `n heerlike `stap-en-hap' ete aangebied, in Juniemaand, wat buiten die fondsinsameling ook ontaard het in `n heerlike kuiergeleentheid. Met ons jaarlikse basaar van DV 30 Augustus het ons besluit om weg te breek van die gewone en skop die Vrydagaand af met `n konsert in die kerksaal, waar ons eie lidmate as akteurs optree. Saterdag het ons `n kuierbasaar by die plaaslike hoërskool se gronde, wat ons wil afsluit met

9

`n steak-ete. Al wat ons doen is darem nie kuier! Alhoewel ons dit BAlE goed regkry! Ons vrouediens het `n projek geinisieer om ons plaaslike versorgingsoord se siekeboeg op te knap. Aanvanklik was; die idee om die vrouedienste in ons ring te nader vir `n helpende hand maar dit het gou duidelik geword, dat dit eerder `n gemeenskapsprojek gaan wees. Ons is so dankbaar om uit alIe oorde net positiewe reaksie te kry, ons het binne die eerste dag, nadat voelers uitgesteek is vir hulp al ons eerste R4000 ontvang. Ons sien hier weereens net die krag van gebed en ondervind die troue sorg van Ons Hemelse Vader.

Ons hoop ons word in die volgende uitgawe van DIE PIENKBOEKIE voorgestel aan die nuwe Herderspaar.

MAFIKENG

Mafikeng vroue lidmate ........ vonkel

Oktober 2007 was een van ons besigste maande!! Ons het op een naweek `n troue vir een van ons lidmate gehou sowel as die Sondag na die Saterdag troue reggestaan vir die belydenis aflegging. Ons gô was behoorlik uitgewees daardie naweek! Op `n vergadering gehou in September 2007 is daar besluit dat die vrouediens moet ontbind en miskien as `n gasvryheidskomitee dien aangesien ons so min was en min belangstelling uit ons vroue lidmate gekry het. Ons predikantsvrou het ook laasjaar bedank aangesien hulle beroep is Pretoria toe. Dit was toe net ek en Bianca Otto wat deel was van die vrouediens bestuur. Op `n kerkraadsvergadering in November 2007 het die vrouediens aan die kerkraad hulle besluit voorgelê. Daar het die Here dit op my hart gedruk om die vrouediens weer aan die gang te sit. Ek was so opgewonde dat ek

10

die vrouediens herdoop het op `n kerkraadsvergadering na die VONKELVROUE toe! Ons staan dus nie meer as die vrouediens bekend nie. Op die stadium is daar glad nie `n bestuur nie, maar die samewerking van die vonkelvroue in ons gemeente is fantasties. Ons het `n kenmekaar aand in April 2008 gehou wat baie suksesvol was. Ons was so 18 vrouens gewees, waar daar altyd met `n byeenkoms nie meer as 10 opdaag nie. Ek was baie bly vir die opkoms. Daar het ons ook toe sommer die bevestigings ete van die nuwe predikant, Ds. Andries van Rooyen bespreek en daar het ek toe onmiddelik `n paar disse by die vrouens gekry. Saterdag, 10 Mei 2008 is daar tafels reg gesit en die saal is op gedollie! Sondag, 11 Mei 2008 is Ds Andries van Rooyen in ons gemeente bevestig. Na die diens is almal uitgenooi vir `n ete in die kerksaal. Die vrouens het behoorlik gevonkel want daar was genoeg kos vir `n hele paar honderd mense! Die vrouens is ook hartlik bedank vir hul harde werk by die ete.

Ligfees 2226 Oktober 2008. Vonkel gaan ons vonkel

Ons het ook `n Kaapse Snoek-aand op 18 Julie 2008 gehou waar die vonkelvroue weer gevonkel het met soetpatats, malva-poeding en slaaie! Die aand was ook `n reuse sukses.

Daar lê hierdie jaar nog so een of twee groot projekte voor, waarvan een die Ligfees is op 22-26 Oktober 2008. Ja, vonkel gaan ons vonkel. Ek het ook hierdie jaar `n suksesvolle koekieprojek geloots wat baie suksesvol was om fondse in te samel en sal nog tot einde November 2008 aan die gang wees. Ek wil net vir al die vroue lidmate sê baie dankie vir al jul harde werk die jaar sover. Daar is ook definitief `n oplewing aan die gebeur met ons vrouelidmate.

11

Ek dank die Vader vir sy krag wat hy elke dag vir my gee om die vonkelvroue aan die gang te hou en ook vir wonderlike vrouelidmate wat my ondersteun in alles wat ek doen. O, ja ek moet ook sê party van die vonkelvroue se mans vonkel ook lekker saam, veral met tee-en koffiekoppies was! Baie dankie ook vir die vonkelmanne wat ook altyd hulle vrouens help. Ek sê ook baie dankie vir my man Gert Brits wat my baie ondersteuning met die vonkelvroue gee! Groete Willemien Brits Voorsitster: Vonkelvroue-Mafikeng

Sterkte met die voorbereidings van die Ligfees. Ons sal graag meer rondom die wil verneem. Vonkel voort!!!!

WARRENTON

Rondom ons bult die lente uit in die vorm van - groen botsels en bloeisels. Die grasperke kry `n groen skynsel en die vaal en koue van die winter neem die wyk. Dit is nie die werk van mensehande nie - aan ons hemelse Vader al die eer. So ook dank en eer ons as vroue van ons gemeente Horn vir ons suksesse en vreugdes tot dusver. Ons herdenk die Wêreld Biddag vir Vroue op Sondag, 9 Maart, in plaas van die Vrydag, en oorkom so die probleem van swak bywoning. Op hierdie Sondag nooi ons `n vroue predikant, Ds Carin van Schalkwyk, om die diens toe kom waarneem en ons dames neem alles waar. Ons deel die spesiale oggend met susters van ander kerke asook ons manne. Die Paasspel het `n jaarlikse hoogtepunt in ons gemeente geword. Dit vind plaas op die Woensdagaand voor die Paasnaweek en by die geleentheid kom ons as gemeente saam om ons Heer se lyding en opstanding te gedenk. Vanjaar se fees was weer iets besonders -tafels was gedek met kruise en kerslig en oorvloed vrugte. Broodjies en wyn is aan tafel informeel gedeel en daar was toneel, dans en sang - alles tot eer van die Here. Op 22 Mei besoek ons Vrouediens bestuur die NG Kerk Welsynkantore in Kimberley. Dit was vir ons almal `n belewenis en ons is dankbaar vir die werk wat Estie Botha en haar mense daar doen.

12

As die winterkoue toeslaan, woel en werskaf ons ons warm vir ons jaarlikse basaar. Almal is vertroud met die harde werk wat gepaard gaan met vleiswerk, pasteie maak, koekies bak en les bes die harde werk van die basaardag. Om ons dominee aan te haal "Staatmakers, voorvatters noem hulle wat jy wil, maar daar sal nie `n basaar wees sonder hulle nie! 2 Augustus was `n perfekte windstil sonnige dag deur die Here aan ons gegee - en almal het gekom om te koop en te geniet wat ons bied. En nou lê die Skaaptjops vir Afrika stalletjie van die Gariepfees voor en weereens is daar gewillige hande wat sal raakvat in Kimberley en aan die tuisfront om van nog `n Warrenton poging `n sukses te maak. Wat `n voorreg om deel te wees van so `n gemeente! Ons dank en loof die Here daarvoor.

En was die skaaptjops nou nie lekker nie..... Hmmmm its Finger licking good

===================================

Dankie Hartskroon. Jan Kempdorp, Mafikeng en Warrenton ­ dit was heerlik om saam met julle tee te drink. Die water kook al en ons sien daarna uit om saam met die volgende Ringe tee te drink......

Deben, Hopetown, Kimberley en Upington.

Stuur julle bydraes asb in voor 30 Oktober 2008 na : Sinodale Kantoor , Posbus 1430 Kimberley 8300 Tel: 0538329581 Fax: 0538328212 Epos: [email protected] Enige gemeente is welkom om beriggies of artikels te stuur. Laat weet ook wat u graag in die Pienk Boekie wou sien.

13

Hou my tenkie vol

Emosionele behoeftes van kinders E Botha NG WELSYN BERADINGSENTRUM Het jy al in die aand probeer aan die slaap raak as jy vreeslik koud kry? Jy probeer verniet. Die koue hou jou wakker al is jy hoe moeg of vaak. Dit gebeur omdat jy `n basiese behoefte aan warmte het, wat so prominent is dat jy dit nie kan ignoreer nie. Ons almal het behoeftes, dit kan `n fisiese behoefte soos honger of vaak wees of dit kan `n emosionele behoefte wees. Jy het dalk nou net gehoor dat jou kind in `n ernstige motorongeluk was. Sal jy kan konsentreer as ek op dieselfde tydstip verduidelik waar jy materiaal kan koop vir die rok wat jy wil maak? Nee, natuurlik nie. Dit is asof jou hele menswees sluit vir alle onrelevante inligting. Jy het `n emosionele nood, veroorsaak deur dit wat jy gehoor het, wat maak dat jy nie aan ander dinge kan aandag gee nie.

Kinders het sekere basiese emosionele behoeftes wat vervul MOET word om hul optimaal te laat funksioneer. Al is daar net EEN van hierdie behoeftes wat nie vervul word nie, veroorsaak dit emosionele pyn by die kind.

Dr Ross Campbell beweer dat die grootste probleem vandag is dat ouers nie hulle kinders liefhet nie, maar eerder dat die kinders beleef dat hulle

14

ouers hulle nie lief het nie. Dikwels het die ouers hul kinders baie lief, maar weet nie hoe om hierdie liefde aan hul kinders te kommunikeer nie.

Kinders kommunikeer deur hul gedrag. Die meeste kinders sal met hul gedrag vir jou wys dat hul `n onvervulde emosionele behoefte het. ( stout, aandag soek) As die kind dan veral deur sy gedrag kommunikeer, is dit net logies dat die kind baie sensitief is vir die taal ,wat ouers met hul gedrag praat. Ons optrede en voorbeeld sê baie meer as ons woorde. Ons kan kinders se emosionele behoeftes vergelyk met `n tenkie wat voortdurend volgehou moet word. Die volgende emosionele behoeftes moet in `n kind se emosionele tenkie wees: Ons kan kinders se - Liefde emosionele behoeftes vergelyk met `n tenkie -Sekuriteit wat voortdurend - Erkenning/Aanvaarding volgehou moet word. - Nuwe Ervarings - Gee kinders verantwoordelikheid volgens sy ontwikkelingsfase `n Kind met `n vol emosionele tenkie is om soos op `n stewige fondament te staan vanwaar hy kan leer, kan kommunikeer en teenslae kan afweer. Die kind met `n leë tenkie daarenteen staan asof op `n wankelende fondament. Sy aandag kan net nie ten volle op dit wat hy leer, hoe hy moet optree ens. wees nie. Sy aandag is gefokus op die fondament wat onder hom wil padgee. Negatiewe gedrag van die kind is dikwels die direkte gevolg van `n leë emosionele tenkie.

15

HOE HOU ONS HIERDIE TENKIE VOL Liefde Om jou kind onvoorwaardelik lief te hê is om geen voorwaardes te stel voordat jy hom sal liefhê nie Jy gee nie om hoe jou kind lyk, hoe slim hy is of wat hy doen nie ­ jy is in elk geval lief vir hom. Jou kind hoef niks te doen om jou liefde te verdien nie.

NG Welsyn Kimberley se traumasentrum Bambanani Kidz lewer `n terapeutiese diens aan getraumatiseerde gesinne en kinders. Tel: 053 8420213

Onvoorwaardelike liefde bied beskerming teen dinge soos `n gevoel van niemand het my lief nie, skuldgevoelens, vrees en `n gebrek aan sekuriteit

Ons wys ons LIEFDE deur:

Deur positiewe oogkontak met my kind te maak sê ek: " jy is belangrik, ek luister nie net met my ore nie, maar met my hart. Op hierdie oomblik is jy die belangrikste persoon in my lewe. Jy is dit werd dat ek alles sal los en eers net na jou luister". Daarom hurk ek tot jou vlak en maak doelbewuste, positiewe oogkontak met jou.

Oogkontak

Fisiese kontak Fisiese kontak soos oogkontak aanvaarding en sekuriteit.

verskaf

maksimum

Ross Campbell sê" what a simple thing to briefly touch him on the shoulder as you walk by. Usually he will not even notice it. BUT IT REGISTERS IN HIS MIND. You can use this vital information to give constant love by frequent, brief doses of physical contact" bv vryf rug, nag-gee drukkie

16

Speel, Speel

`n Kind leer en ervaar die wêreld dmv spel. Wanneer ouers met hul kinders speel ervaar hul onvoorwaardelike liefde. Kinders wat `n gebrek aan liefde ervaar gevoelens van woede, haat en `n gebrek aan meegevoel. Kinders in `n huis waar daar baie gesinskonflik of geweld voorkom ervaar dikwels `n gebrek aan liefde.

Veiligheid `n Kind voel veilig binne sy omstandighede as: Sy ouers/ versorgers se huwelik stabiel is. As hy kan ervaar dat alles OK is tussen die grootmense. Liefde en dissipline kan nie van mekaar geskei word nie. Om `n kind te laat ervaar dat jy hom liefhet is die eerste stap in dissipline Om te verseker dat jou kind veilig is, is dit nodig om grense te stel waarbinne jou kind keuses het. Dit is `n ouer se verantwoordelikheid om grense te stel en `n kind se verantwoordelikheid om dit na te kom.

Erkenning Erkenning en lof moet spesifiek gegee word en nie in oormaat of in die algemeen nie. Erkenning moet ook nie gegee word as voorwaarde vir prestasie nie. As `n kind nooit erkenning kry nie ervaar hy verwerping. Verantwoordelikheid As `n kind weet hy het sekere takies in die huis kry hy die gevoel dat hy welkom is, en deel van die gesin is. Take moet volgens die kind se ouderdom gegee word.

17

Nuwe ervarings `n Nuwe ervaring gee aan die kind die geleentheid om te leer. Hy kry ook die geleentheid om nuwe dinge uit te toets en onder die knie te kry. Dit bou sy selfbeeld. Dit gee weer motivering vir die kind en gee hom hoop. Hoe minder interessante en vervelig die kind se lewe is, hoe makliker tree frustrasie en rusteloosheid in. Onvoldoende sensoriese stimulasie kan selfs intellektuele groei belemmer.

"Lay a child upon my heart and love this child through me and may I always do my part to win this child for Thee" Kinders leer uit hul lewensomstandighede

Lees wat sê Dorothy Law Nolte As `n kind geprys word Leer hy om waarderend te wees...... As `n kind geborge voel Leer hy om mense te vertrou....... As `n kind goedkeuring ervaar Leer hy van homself hou........... As `n kind met aanvaarding en liefde omring word ê

18

PRIKKEL DIE LAGSPIERE...

Kyk na antwoorde wat Graad 2 leerlinge gegee het oor `n Ma

Hoekom het die Here Mammas gemaak? 1. Sy is die enigste een wat weet waar is die sello-tape en prestick! 2. Sy moet eintlik net die huis skoon hou. 3. Sy moet ons uithelp as ons gebore word. Hoe het die Here Mammas gemaak? 1. Hy het grond gebruik net soos met almal van ons. 2. Hy het bonatuurlike kragte en baie tou. 3. Die Here het my ma gemaak net soos vir my. Hy het net groter goed soos kop, arms en bene en goeters gebruik. Van watter bestandele is Mammas gemaak? 1.. Die Here het Mammas gemaak uit wolke, engeltjie vlerkies en hare en baie ander lekker goed in die wêreld. Maar ook 'n klein bietjie lelik en gemeen want sy is partykeers kwaai. 2. Hulle het begin om mammas te maak van mans se bene, maar ek dink hulle het meestal 'n klomp tou en lyn gebruik. Hoekom het jy JOU Mamma gekry en nie sommer enige ander mamma nie? 1. Ons is familie. 2. Die Here het geweet sy hou meer van my as ander kinders se ma's. Toe jou Mamma klein was, watter soort dogtertjie was sy? 1. My Mamma was altyd net my mamma en niks van daardie ander soort goed nie. 2. Ek weet nie want ek was nie daar nie. Maar ek dink sy was nogal baie

19

baasspelerig. 3. Hulle sê sy was baie gaaf en lief. Voordat sy met jou pa kon trou, wat moes sy van hom weet? 1. Sy van. 2. Sy moes weet van sy agtergrond. Lyk hy soos 'n skelm? Word hy dronk as hy bier drink? 3. Maak hy ten minste R56,000.00 per jaar? Sy moet weet of hy JA of NEE gesê het vir drugs. Ook of hy JA of NEE sê vir los werkies soos huis werk? Hoekom het jou Mamma met JOU Pappa getrou? Die beste ene ooit!!!!! 1 . My Ouma sê sy kan dit nie verstaan nie, my Ma het seker nie mooi reguit gedink nie. Wie is die baas in julle huis? 1. Mamma wil nie die baas wees nie, maar sy moet want sy sê my pa is dom-onnosel. 2. Ma is. Jy kan dit sien as sy na my kamer kom kyk. Sy sien al die goed onder die bed raak. 3. Ek dink my ma is die baas. Maar net omdat sy soveel meer goed het om te doen as my pa. Wat is die verskil tussen ma's en pa's? 1. Mammas werk by die werk en hulle werk by die huis. Pa gaan werk net by die werk. 2. Mammas weet hoe om met my juffrou te praat sonder om haar bang te maak. 3. Pappa's is groter en sterker maar Mammas het invloed en gesag, want jy moet haar vra as jy by 'n maatjie wil gaan oorslaap. 4. Mammas het 'n tower stokkie. Hulle kan jou beter laat voel sonder medesyne.

20

Wat doen jou Mamma in haar vrye tyd? 1. Niks. Want Mammas het nie vrye tyd nie. 2. Jy moet haar hoor! Sy betaal rekeninge die hele dag lank. Hoe kan mens jou Mamma perfek maak? 1.. Aan die binnekant is sy reeds perfek.. Buitekant ... ek dink een of ander soort plastiese operasie. 2. Die kleur van haar hare. Ek dink miskien blou. As jy iets kon verander aan jou Ma, wat sal dit wees? 1. Sy het hierdie nare ding in haar kop dat ek my kamer moet aan die kant hou. Ek sou daarvan ontslae raak! 2. Ek sou haar slimmer maak, dan sal sy weet dit was my sussie wat dit gedoen het en nie ek nie. 3. Ek sou graag wou hê daardie onsigbare oë agter in haar kop moet uitval.

Uit die mond van `n suigeling sal jy die waarheid hoor. Alles klink goed en wel maar die BLOU hare ek weet nie so mooi nie.

Die volgende het al op kerk aankondigings verskyn...... Volgende Sondag sal daar `n spesiale kooroefening wees. Daarna sal die kerk gesluit wees vir herstelwerk. Kom hou BASAAR ! Almal Welkom ! Kom gerus as jy niks aan het nie en kom deel in die pret.

21

Het JY `n gawe of `n passie.....

Tydens `n sinodesitting word taakspanne deur die "tydelike kommissie vir kommissies", op aanbeveling van die onderskeie sinodale kommissies, saamgestel sodat dit deur die sinode goedgekeur kan word.. Die sinodale kommissie vir bedieningsondersteuning beveel onder andere aan dat daar `n taakspan vir vrouelidmate moet wees (vgl. Agenda 2008 sinode in Noord-Kaapland, bladsy 84, punt 10.14) `n Sinode is gemeentes (kerke) wat saamkom en hulle kan besluit om sekere take gesamentlik uit te voer. (Dit is `n ooreenkoms tussen gemeentes en nie tussen leraars nie !!)" vgl. Agenda 2008 sinode in Noord-Kaapland bl 236

Ons weet nog nie of die sinode `n taakspan vir vrouelidmate gaan goedkeur en wat die opdragte/besluite sal wees wat aan dié taakspan opgedra sal word nie. In die verlede is onder andere die volgende aan die taakspan opgedra, nl. Die Pienkboekie en die Vrouekonferensie. Wil jy betrokke raak by hierdie taakspan??? Stuur jou naam aan die Sinodale Kantoor voor die Sinode sitting (12-16 Oktober 2008)

Sinodale Kantoor Posbus 1430 Kimberley Tel: 0538329581

Ef. 4:7 Aan elkeen van ons is `n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het.

22

Tyd is belangrik vir `n kind..

Liewe Jesus Hierdie verjaardag wil ek tog nie `n speelding hê nie, Maar ek wil vir Jesus iets baie spesiaals vra, ek wil vra dat Jesus tog vir Mamma en Pappa TYD moet gee. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle nie so gejaagd en haastig is in die oggende nie. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle my kan help om my hare te kam en my skoene vas te maak. Gee vir Mamma en Pappa Tyd sodat hulle regtig luister as ek vir hulle iets vertel wat vir my belangrik is. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle partykeer saam met my op die mat kan sit en speel. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle saam met my kan sit en eet en vir my wys hoe om my brood te smeer en hoe om met `n mes en vurk te eet. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle saam met my kan lag vir Sarel Seemonster, en gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle my kan vertel hoekom ek nie bang moet wees vir die nare goed wat ek soms op TV sien nie. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle my lyfie vol seep kan smeer as ek bad. Gee vir Mamma en Pappa TYD om my warm lyfie styf teen hulle vas te druk sodat ek kan voel hulle het my lief. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle vir my `n liedjie kan sing. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle vir my `n storie kan vertel voordat ek gaan slaap. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle

23

saam met my `n gebedjie kan opsê. Gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle so `n kort rukkie by my kan lê voordat ek aan die slaap raak. Moenie vir my `n speelding gee nie Jesus, maar gee vir Mamma en Pappa TYD sodat hulle TYD kan hê vir my. -Oorgeneem-

BESTELLING VIR DIE PIENK BOEKIE 2009

Voltooi die ingeslote vorm en stuur dit nie later as 30 November 2008 terug na die Sinodale Kantoor. Koste: R25-00 per intekenaar (4 uitgawes ­ Maart, Junie, September en Desember)

S T E R K T E

AAN ONS MATRIKULANTE EN HUL OUERS MATRIEKS ONTHOU LEES 3 MAAL DINK 2 MAAL SKRYF 1 MAAL

LEKKER SKRYF !!!!

24

SPERDATUM VIR ARTIKELS 30 OKTOBER 2008

Information

Microsoft Word - DIE PIENK BOEKIE SEPT 2008

24 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

376933