Read Abortion text version

Karmienie piersi Wprowadzenie Mleko matki jest idealnym pokarmem dla niemowlt. Jest zrównowaone pod wzgldem odywczym i zapewnia idealn ilo bialka, wglowodanów, tluszczu, elaza i witamin, aby umoliwi dziecku rozwój. Zmienia si take, aby dostosowa si do zmiennych potrzeb rosncego niemowlcia. Rzd Wielkiej Brytanii popiera zalecenia wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie z którym mleko matki jest najlepsz form ywienia niemowlt. WHO zaleca take, aby przez pierwsze sze miesicy (26 tygodni) karmi dziecko wylcznie piersi. Karmienie naley kontynuowa po wprowadzeniu pokarmów stalych. Kobiety, które nie mog lub nie chc karmi piersi, potrzebuj od lekarza lub polonej informacji o innych dostpnych moliwociach. Jest to bardzo wane: chodzi o zapewnienie, e dziecko bdzie odpowiednio odywiane. Jak to dziala? Niemowlta rodz si z silnie rozwinitym odruchem ssania. Aby zapewni dziecku wlaciw ilo mleka, naley karmi je zawsze, kiedy jest glodne. Po porodzie cialo kobiety wydziela prolaktyn, hormon, który stymuluje produkcj mleka. W cigu kilku pierwszych dni produkowana jest gsta, óltawa substancja zwana siar. Jest ona bogata w tluszcze i bialko i lekkostrawna dla dziecka. Po 3-4 dniach rozpoczyna si produkcja dojrzalego mleka. Przemiana siary w mleko moe trwa do 2 tygodni. Piersi produkuj dwa rodzaje mleka: na pocztku karmienia mleko jest rzadkie i gasi pragnienie, póniej staje si gstsze i pelne skladników odywczych. Aby zapewni, e dziecko wypija oba rodzaje mleka, naley opróni jedn pier przed rozpoczciem karmienia z drugiej. Po przystawieniu dziecka do piersi wydziela si hormon odpowiadajcy za wyplyw mleka. W kocu staje si to reakcj odruchow w momencie, kiedy dziecko placze lub kiedy przychodzi pora karmienia. Kiedy naley karmi Noworodki s glodne co 2 godziny. -3 Jeli jednak dziecko przechodzi faz przyspieszonego wzrostu, moe potrzebowa czstszego karmienia. Karm swoje dziecko, kiedy jest glodne, i oferuj mu karmienie, jeli wydaje Ci si, e tego potrzebuje. Jeli karmienie piersi powoduje duy dyskomfort, popro polon o rad: karmienie piersi nie powinno bole. Jeli dziecko jest niespokojne lub nie przybiera na wadze, skontaktuj si z lekarzem lub polon.

Page 1 of 4

Breastfeeding | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Co naley zrobi? Karmic piersi, upewnij si, e dziecko jest dobrze podtrzymane i znajduje si na poziomie Twoich piersi, a jego cialo jest obrócone w Twoj stron. Mog by przy tym pomocne poduszki. Dziecko powinno wzi do buzi cal brodawk i jak najwiksz cz otoczki. Zapewni to wlaciwy przeplyw mleka. Po rozpoczciu ssania szczka dziecka powinna si mocno, rytmicznie porusza; powinno by slycha tylko odglos przelykania. Karm dziecko z obu piersi i pamitaj o oprónianiu pierwszej przed przystawieniem dziecka do drugiej. Dziecko moe si jednak naje przed oprónieniem drugiej piersi. W takim przypadku rozpocznij od tej piersi nastpne karmienie. Po karmieniu pomó dziecku odbi polknite powietrze. Poló dziecko na swoich kolanach lub klatce piersiowej i delikatnie masuj mu plecki. Zalety karmienia piersi System odpornociowy noworodka potrzebuje czasu, aby dojrze i zacz produkcj przeciwcial. Mleko z piersi jest pelne przeciwcial matki, które pomagaj chroni dziecko przed wieloma infekcjami, zanim jego wlasny system odpornociowy bdzie mógl przej t rol. Mleko kobiece jest take lekkostrawne dla dziecka i zmienia si z czasem, aby dostosowa si do potrzeb pokarmowych rosncego niemowlcia. Karmienie piersi moe zmniejszy ryzyko zachorowania dziecka na alergie, cukrzyc i niektóre nowotwory (w dziecistwie lub póniejszym yciu). W odrónieniu od karmienia butelk, karmienie piersi nic nie kosztuje ani nie wymaga specjalnego wyposaenia czy sterylizowania go. Dziki karmieniu piersi macica szybciej wraca do rozmiaru sprzed ciy. Karmienie pomaga straci na wadze i lagodzi syndrom napicia przedmiesiczkowego. Stanowi take zacht dla matki, aby odpoczywa razem ze swoim nowo narodzonym dzieckiem i cieszy si wspólnie spdzanym czasem. Zalecenia ­ zdrowe odywianie si Zrównowaona, zrónicowana dieta i picie duych iloci wody (osiem szklanek dziennie) maj due znaczenie w okresie karmienia piersi. Pomagaj one w utrzymaniu zdrowia matki i dziecka. Alkohol i nikotyna mog zaburzy proces trawienia u dziecka, naley ich wic unika. Jeli chcesz lczy karmienie piersi z karmieniem mlekiem modyfikowanym, upewnij si najpierw, e karmienie piersi si ustabilizowalo. Trudniej jest przej z karmienia butelk (mlekiem modyfikowanym) na karmienie piersi ni odwrotnie. Mleko matki mona odciga do butelek i trzyma w lodówce lub zamraarce do póniejszego uycia. Przydaje si to zwlaszcza, jeli pracujesz i moesz karmi dziecko piersi tylko o okrelonych porach dnia.

Page 2 of 4

Breastfeeding | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Zalecenia ­ antykoncepcja Karmienie piersi moe uchroni Ci przed zajciem w ci. Aby bylo to skuteczne, musisz karmi wylcznie piersi dziecko mlodsze ni sze miesicy. Nie moesz te podawa dziecku adnych innych pokarmów ani napojów, aby nie pomin adnego karmienia. Nie moesz te mie adnych normalnych okresów od momentu urodzenia dziecka. Nawet jeli spelniasz te warunki, nadal istnieje pewna szansa na zajcie w ci. Naley wic stosowa dodatkowe zabezpieczenia, np. prezerwatywy, pigulki zawierajce tylko progestagen, albo wkladk wewntrzmaciczn (spiral). Problemy Wikszo problemów z karmieniem pojawia si wtedy, jeli pozycja dziecka jest nieprawidlowa. Mona temu latwo zaradzi, wprowadzajc par prostych zmian. Polona bdzie w stanie udzieli Ci niezbdnych porad. Czasem piersi staj si twarde i pelne mleka (nawal pokarmu), zwlaszcza podczas pierwszych paru tygodni, kiedy stabilizuje si wzorzec karmienia. Spróbuj przyloy cieply oklad (flanelow szmatk) do piersi i masowa je ruchem skierowanym w dól, aby pobudzi przeplyw mleka. Jeli po karmieniu dziecko nie oprónilo calkowicie piersi, moesz odcign nadmiar mleka. Utrzyma to laktacj na stalym poziomie i pozwoli uzupelnia karmienia ­ na przyklad w fazie przyspieszonego rozwoju dziecka. Jeli masz objawy podobne do grypowych i gorce, bolesne piersi z czerwonymi plamami, moesz mie zapalenie piersi. Jest to infekcja piersi spowodowana przez zatkanie si jednego z kanalików (przewodów) mlecznych. Zwykle leczy si j antybiotykami. Kontynuacja karmienia nie zaszkodzi mleku ani niemowlciu. Uzyskiwanie pomocy Problemy z karmieniem piersi nie s rzadkoci. Przyzwyczajenie si do karmienia moe trwa, zarówno w przypadku matki, jak i dziecka. Warto jednak zadba o utrzymanie laktacji, poniewa karmienie piersi przynosi im obojgu wiele korzyci. Porady, informacje i pomoc mona uzyska w wielu ródlach, do których nale: Pomoc telefoniczna dla karmicych National Childbirth Trust (NCT): 0870 444 8708 Pomoc telefoniczna dla karmicych La Leche League: 0845 120 2918 Pomoc telefoniczna Breastfeeding Network (BfN): 0870 900 8787 Pomoc telefoniczna stowarzyszenia Association of Breastfeeding Mothers: 0870 401 7711

Page 3 of 4

Breastfeeding | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Poufna usluga tlumaczenia

NHS Direct moe zapewni poufne uslugi tlumaczy wielu jzyków w cigu paru minut od wizyty pacjenta. Wystarczy wykona 3 proste kroki: Krok 1 ­ Zadzwoni na numer NHS Direct, 0845 4647. Krok 2 ­ Kiedy rozmowa zostanie odebrana, powiedzie po angielsku, jakiego jzyka chce si uywa. Poczeka przy telefonie na polczenie z tlumaczem, który pomoe NHS Direct w podaniu niezbdnych informacji i porad medycznych. Krok 3 ­ Mona take poprosi osob spokrewnion lub znajom o przeprowadzenie rozmowy w imieniu pacjenta. Przed objanieniem powodu rozmowy naley poczeka na polczenie z tlumaczem.

Page 4 of 4

Breastfeeding | Polish | Translated 04/08 © Queen's Printer and Controller of HMSO 2008

Information

Abortion

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

360512


You might also be interested in

BETA
Abortion
(Microsoft Word - 10 krok\363w do udanego karmienia piersi\271)
04.p65