Read Microsoft Word - Cao_Huou.doc text version

CÔNG D NG VÀ CÁCH CH BI N CAO HU SAO HNG SN

Xng Hu có tên khoa h c là OS Cervi. B ph n dùng làm cao là toàn b xng phi khô. Tính hi m, v m n; vào kinh can và th n. Dùng làm thu c b toàn thân, b khí huy t h t n, b sung canxi, m nh gân xng... Các c tính c a Cao Hu: Tính v : v ng t, hi m n, tính ôn. Quy kinh: Vào các kinh Th n, Tâm, Can và Tâm bào. Tác d ng: b nguyên dng, Thu c t b c ng tráng. Li u dùng: Ngày dùng 4 - 12g. Cách dùng: C t thành t ng mi ng nh nhai hay ng m ho c có th hoà v i r u hay n cháo ng... Cách 1: Cháo Cao Hu, cho m t lát m ng cao hu (2g n 6g) vào n u v i cháo tr ng và dùng ngay. Có th cho thêm ng ho c m t ong vào tng thêm hng v và d dùng. Cách 2: R u Cao Hu, Cho 100g Cao Hu vào ngâm v i 5 lít r u g o lo i ngon, l c nh cho cao tan u trong r u (có màu tr ng c c trng c a cao hu). M i l n dùng 2 n 3 chén nh , m i ngày dùng 2 n 3 l n. Cách 3: Trà Cao Hu, hòa cao hu v i 1 chén n c sôi sau ó cho ng ho c m t ong vào và u ng ngay. M i ngày u ng 1 n 2 l n (4 ­ 12g). Cách 4: C t cao hu thành t ng mi ng nh nhai hay ng m hàng ngày. ... B o qu n: ni thoáng gió, mát, tránh ánh n ng m t tr i. Mùa hè nên cho vào túi kín và b ngn mát t l nh b o qu n c t t nh t.

Bài thu c tiêu bi u:

Trà cao hu ­ Th c u ng làm p núi ôi Công d ng: Cao hu có mùi v hi "khó ng i" m t chút nhng l i là ông d c có tác d ng làm sn ch c và tng kích c núi ôi. Nguyên li u: Cao hu, ng , n c Cách ch bi n: L y m t ít cao hu, cùng v i m t c c n c l nh cho vào n i n u trong vòng kho ng 20 phút, sau ó cho ng vào o u là c.

M t s hình nh

M i bánh n ng 100g, d ng cao m m

M i b ch 4 bánh và c hút chân không

R u Cao Hu Sao, có màu tr ng c c trung

Information

Microsoft Word - Cao_Huou.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

361738


Notice: fwrite(): send of 215 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531