Read FPD1.pdf text version

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

Controller of Examination-Head Office

FP(Design) - SEMESTER - I

Final result of session July-Dec, 2011

S. No.

Centre

CEB/Non-CEB/CE/DE Name of Student Core/Non-Core Credits

Aayushi Agarwal Abhinand, T.R. Aishwarya Agarwal Akash Agarwal Amrutheshwari Vijay Kabadi Anurag Das Apoorva Manu Claudia Manilal Devanshi Makkar Devika Prasad Firstly Joy Mary Dkhar Komal Prasad Lekshmy Divakara Menon Manish Kamal Mehul Sharma Neimoi Saka Nesha Barahmand Nidheesh Sasi Pooja, R. Hande Pragya Priyadarshini Priyanka Stella Tirkey Richa Sahu Ritesh Kerketta Rohan Kumar Singh Shashirekha Mohanta Shweta Choudhary Soma Debbarma Srishti Gupta Sujeet Kumar Gupta

CEB

CEB

NON-CEB

NON-CEB

NON-CEB

NON-CEB

NON-CEB

NON-CEB

IWAC NC 3

A BA A BBABBC BC B CA BB-

FO NC 3

C BBC C C B D B CBB CCAC A-

PP NC 2

B C CC C CBC C-

V&R-I C 4

C C BC B AA B A

GORMETRY-I C 2

AB B ABC A C A

EOD C 4

B C C BB C AB A

FVG NC 2

C C AB C C A CB-

MS C 3

BAB A A C A C A

SGPA

Result

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU

7.43 6.83 7.43 7.65 7.43 6.57 9.17 6.48 8.65

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in PP V&R-I GORMETRY-I EOD FVG MS

C CBD C D B-

C C CC C C C

BA C BA AC-

C B CC BC C

C CCABC C

AAC B A B C

6.74 7.17 5.78 6.17 8.04 6.48 6.52

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

BA C CCC BC C A C-

AA B C BA B A CA D

C C CCD D CD D C D

C C CA BCB C CBB

AB AC ABB C C A C

BC CA C C C C CC A-

C C C C AC CC D C B-

AB BBA BAC CC A

7.35 7.48 6.22 7.30 7.04 6.39 7.13 6.35 5.04 7.57 6.91

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU

Priyanka, M. Abhishek Bhardwaj Ajay Kumar Akanksha Anand Anamika Raj Ankita Raj Aparna Gupta Arunim Kumar Srivastava Athira Dev Akkara Deepak Prasad Divya Chaudhary Gaurav Kumar Gitali Saharia Gouthami, N. Kumari Sneha Luvleene Bhesra Monika Rai Mridul Sawhney Nitin Kumar Nitish Kumar Singh Pankhuri Verma Prateek Hotiyal Priyanka Kumari Rajeev Kumar Sakshi Aggarwal Sama Khosla Saurabh Kumar Sheril Immanuel,T.A. Sukanya Das Swagata Chanda Swati Basanwal Tanmayi C.V. Reddy Aditi Dhupar Akhil M. Joseph Aman Anand Ananya Ghosh Aparna Singh Ashish Gari Bhawna Bajaj

BACBC C CCAC C D C C C

A BD B CAB D C D CF BCC

C C C BB C BC AC B D BD B-

BA A C CA CBA CCCC CB

BB B B CB B CAC B CC CA-

BB A C CA B CA CC CC CB-

C C CBCA ACACBCC CC-

B BB C CC A CAC C C C CA-

7.35 7.87 7.35 6.74 5.39 8.30 7.35 5.30 8.96 5.30 6.13

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in FO

6.22 5.04 7.17

PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

C ABF AD AD A CC-

C BCD C D CD B CC-

C B C CBC C C C C C

CB B CC CA B BCB-

C B C CC CACBCB-

B A CCC CA B A CC-

C CCD C D D D BCB-

AA C CB CB BC CC

6.57 8.35 6.09

PASS PASS PASS Reexam in IWAC

6.74 4.74 8.00 6.04 7.83 5.09 5.91

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

C-

D

B-

C-

C-

C-

D

C-

4.96

Moderated Pass REPEAT SEMESTER

BBC CBABCC

CC BC C B BC C

C AC CD C CD C

CAC B C AB C C

C C A C BA A CB-

CAC CCBACC

D CBCCAA C C

CBB AC A A C A-

5.35 7.48 6.83 6.26 5.78 8.48 8.26 5.43 6.48

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU

Chitrupi, C.P. Dole Tanvi Pramod Grusha Sharma Himanshu Kumar Ipsha Chaudhary Ishani Karishma Rajesh Doshi Mehul Sablania Namami Mondal Nancy Niharika Minz Naveen Kumar Osheen Murugesan Sivashanmugam Paromita Karmakar Pranidhi Gupta Priya Sahu Rahul Pani Rakhi Jose Sahana Selva Kumar Seba Anthony Shaheen Shrestha Shamal N.S. Shatakshi Kumar Shruti Gurnanee Swati Priya Ujan Bhattacharya Vikash Ankita Pandey Ajitesh Kumar Singh Ankita Agarwal Anu Roy Astha Shrestha Astha Singla Deepanshu Kunwar Gunawathi, T. Harshita Rane Ipsita Mishra Janhavi Pramod Wadekar Joydeep Nandi Mitali Samir Joshi

C BC D C C C C A F D B C AD D C CC CCC C C C C B C A C AB A C AAA C A

C BC D A ABB A D D BAB C D BC C C D A C C C C AB A C AA C BC ABCA

CC CCBCCCC CD CCC CCCC C CCCCC D C A B A BAAAAAA A B A

C BA CC CC C B CCAAA CCCF CAB B B B C A B C A CC AA CC C BB A

BA A CA A B B A C CBA B CCBCCBCAAACC B C AC AA B CACC AA

BAA CC C BCB CCBAB CCB F BBC B AC C BA B A CB A B CBBC A A

C C B CBC A AACC B BA B C C D C A C AB CA BA C B BA AA A AA C A A

AA A C B B C C A CCC B A C CC CC CC A B BCC BC ACB C C CB CCAB

6.57 7.83 8.35 4.87 7.30 6.74 6.74 6.43 8.87

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in IWAC

4.74 7.26 8.04 8.74 5.39 4.83 6.30

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in V&R-I EOD

5.91 6.78 5.78 8.17 7.48 6.65 5.96 6.96 8.70 6.78 9.61 5.70 8.26 8.87 8.35 6.17 7.61 7.43 7.04 8.09 9.74

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU

Nayanshree Gupta Neha Das Neha Singhal Paras Rai Preeat Sethi Promoth Keerthi, G. Pulkit Singh Ravi Kant Riya Kedia Shika Nautiyal Shreya,Y.Kudalkar Simran Bahmania Sujaya Hazarika Ujjwal Anand Urvashi Vachan Pritamdas Jatiani Vaisakh, M. Zainab, M. Lodghar Nikhil Kumar Akshita Goyal Anshika Aparna Kartha Aparna, R.V. Bhawana Jain Brajesh Kumar Deepika Khatri Deepshika Janet Mary Jatin Siroha Khushbu Rabha Manjuri Biswas Mansha Chawla Mithun, N.B. Neo. S Nishita Kapoor Pawar Sayali, R. Preeti Singh Priyanka Gangwal Purushottam Kumar

A A-

AC-

AA

A C

A B

A C

A A-

A C

9.78 7.04

PASS PASS REPEAT SEMESTER

BAD ABB BA C AA B C BC

C BD A BBC CC A AC B C B

A A A AAA AAA AA AAAA

CAC BBBC AC AA C C A B

CB CA C C C BBA ABB CA

C A CBB AB A C A A BCAA

AA B AC AC BBA A BC C A

CA A C CC CCC C BCCC B

6.35 9.13 6.26 8.13 6.91 7.70 6.61 7.91 6.52 9.09 9.39 6.74 6.39 7.52 8.61

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

A AB C BD B BA D C BC C C C C C C A

B C C C BCACAC CCB CCC BBC B

A A A BAAAA A AAAAA B B A AAA

BB BB AA BCB CCCC A A BC CC A-

A B A CBA B CA F CC CCCC C CA B

A A C BBA A C A CC CC AC ACCB B-

A BA AC B BCA CBBB C CBCC AB

A B C CC A A BA CC CB B CC C CA C

9.22 8.30 7.48 6.65 7.30 8.30 8.57 6.13 9.52

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in GORMETRY-I

5.96 5.87 6.87 7.61 6.43 6.96 6.22 5.83 7.74 8.17

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU BENGALURU GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR

Rajat Saini Rupali Rana Shobha Sirohi Shuchita Grover Sifat Khurana Sneha, M. S. Sujaya Srivastava Sumit Jaiswal Varun Kumar Rajan Vikas Prabhakar Aneri Patel Arshi Dass Ashish Kumar Ayushi Sinha Geetika Singh Heer Paresh Jhurmarwala Hemant Kaushik Ishan Kapur Kavina Mamtara Komal Gupta Kumar Saurav Verma Lalitkumar Kanubhai Parmar Manan Gulabani Megha Vaishya Mihika Gandhi Namrata Singh Navneet Kaur Neelam Rathod Nidhi Gyanchand Choraria Nisha Bani Purty Parnika Bhatnagar Pratima Kandari Prince Ashutosh Sunny Ranjeet Kumar Ranjan Ria Umang Nagori Richa Yadav Sadanand Purty Sakshi Parikh Shweta Zhare

C D C A B CA CD D C C D C D BCCC BC CCB C A AC CCBD CC C C CBC

B D CBC D C CCCBACBCA CB ABCCCC C A BACC A F C CBC C AD

A A B A AB A AAB ABD BC B C B BC D D BBCA C B B C B D C C B BC A C-

C BCC C C A C A C C A C ACB ABCB B CCA CA A B A CA CC BCBC C C

CCC A BB B BCCAB C C C BC CC C BCCC CC BA B CAD C CCC D C C-

C BCC BB A BA CB BBAC B AACA C CCB CA B A A CA CC B C B CC C-

CCC B AC AC CC A C BBCA CA B A CB CBBA B A C CA CB CAC C C B-

CCCAAAB CC C B AA ACBCA CC C BCBC A C A BCACC CC C F C C-

6.30 5.87 5.57 7.91 7.43 6.70 8.96 6.13 7.09 5.52 7.61 7.91 6.22 7.74 5.22 8.09 6.57 7.78 6.17 7.65 6.04 5.43 5.17 7.61 5.57 9.65 7.83 8.83 7.61 5.22 9.22

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS Reexam in FO GORMETRY-I

6.04 6.09 6.30 6.61

PASS PASS PASS PASS Reexam in GORMETRY-I MS

6.87 5.35

PASS Moderated Pass

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR

Sonali Gupta Sonu Agvan Soumya Bapat Suchismita Jena Sumanpreet Kaur Ukti Tripathy Vrusha Patel Aakanksha Jain Akanksha Anirudh Gore Ankita Chaturvedi Darshi Laveri Deepika Rawat Disha Bengani Ishwari Nitin Pradhan Kalpana Salvi Kritika Dutt Manali Maheshkumar Manasi Vishwajit Akre Mansi Jain Mitali Patel Mohd Sajid Monica Manek Navdhaa Singh Neha Lakra Nitin Katiyar Pooja Arya Pradeep Minj Rahul Kumar Rahul Sarkar Riddhi Anilbhai Patel Rutvi Sanjay Sheth Sachin Lakra Sana Singh Sangeeta Lakra Shubangini Patel Simona Rawat Sonal Stuti Samir Mankad Sunakshi Aggarwal

C D BBBC D CC CA C C B C C D B CCD F C CC D C C C C C CACCBD C B-

C CB C CBD AA BACA A C C D B C BC CC CBD C C B A B CA C BA BAB-

BD AC ABC B AAB C A AC A D A CCD CD C C CD CB A C D A C C AC A B

C CBC C A CA ACA BA A C B CACCCCF BCBCCC A BCAAC ABB C

C CBC A B F BA BA BA ABC CA BD CCD CC C CD CA ACA C CA C A A

C C ACB B C A A C A BB A C B C ACCCCCC CC C CAA ACAB AABC B-

BAB D A B CA A AA C A A CC D A C D D D D CCD C CB A B BA CCA C A A-

CBA CAB C C ACBBBBC C CC C CCCCCCACCC C CCB C C BB BB-

6.04 5.57 8.13 5.65 7.70 7.87

PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in GORMETRY-I

8.26 9.09 6.30 9.30 6.43 8.74 9.17 6.00 7.04 4.74 8.61 5.52

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in GORMETRY-I

4.83

Moderated Pass Reexam in IWAC Reexam in V&R-I GORMETRY-I

5.61 5.57 5.78 5.43

PASS PASS PASS PASS Reexam in GORMETRY-I

7.04 8.96 7.26 5.09 9.26 6.65 6.35 8.78 6.48 7.91 7.35

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263

GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR GANDHINAGAR KOLKATA

Tarika Mahinder Arya Twinkle Kalpeshbhai Patel Vrinda Sachdeva Aashna Saurin Shah Aastha Chawla Aishwarya Mahulikar Anurag Satpathy Arjita Ashish Dhama Chhavi Saklani Hardeo Kumar Mahto Henali Mazumdar Kajal Jain Kamal Nayan Gulati KM Pooja Yadav KM Sneh Lata Verma Mini Gautam Mohit Parmar Monica Pathya Nidhi Pabari Niharika Bhargava Nirva Bakul Bhai Vadera Nishra Rajnikant Ranpura Niyati Mendapara Ojasvi Harish Rajvi Sudhir Shah Ranjana Kumari Ruchi Shah Ruchita Kailash Rathod Saloni Saha Saloni Sethi Shachi Sheth Shailly Thareja Shreya Bharat Malhan Shubhanshi Gupta Vanshika Jain Vibhuti Gupta Yogita Gaharwar Surajit Biswas (FD)

CC BBBBBBBACC C C CBBCC CA C C C C C C D C C BC C CC BC CC

C C D A A A B AB B CBC B CCA C B C A AA AA A B BC AA C C B A B ABA-

CC C A A AC C AA D AB CBC A B B C A AAA B BC C B C ABAD AB AAB

BC C C ACA ABACC BCAC AC B AA B B AA B C CCC C CACA BBBA

BAB B A BAA B C CBA C C AA B A B A C A A B BA C C ABCA C AAA BA

C BC B A BB AA B CC BCC CABA A A BBA A BC CCC C CA CAAB C A

BBBC A CB C C BD C A C CC BC BC AC B B AAC CCCC B C CB BB C B-

C C BC AC A A A C C BA C B A A C A B A AA A A A A CCBAB B C A A A B A

6.13 6.52 6.26 7.52 9.30 6.91 8.39 8.43 8.22 7.96 4.96 6.61 7.74 5.83 6.52 6.61 9.00 6.39 8.43 7.52 9.91 7.57 8.35 9.00 9.04 8.00 7.13 5.30 5.61 6.70 7.39 6.09 8.09 5.52 8.96 8.13 8.22 6.78 8.91

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA

Karishma Kajaria (FD) Monalisa Paul (FD) Neha Roy (FD) Guddu Kumar (FD) Neha Naik (FD) Ananya Biswas (FD) Priyanka Halder (FD) Sayani Sinha (FD) Sananda Biswas (FD) Suparna Som (LD) Sinjini Dasgupta (LD) Vishal Singh (LD) Mayank Rana (LD) Saumya Gupta (LD) Shuhashini Gohain (LD) Faiza Mallick (LD) Ravi Shankar Baitha (LD) Vivek Bhushan (LD) Camelia Das (TD) Sreya Samanta (TD) Swasti Bhartia (TD) Harshita Agarwal (TD) Priti Jain (TD) Arkadeepa Bhattacharya (TD) Ranabir Paul (TD) Renushree Saha (TD) Sanjeet Kumar (TD) Diksha (TD) Shreya Bajoria (KD) Surabhi Borar (KD) Toshali Ghosh (KD) Pragya Surana (KD) Aanchal Dugar (KD) Vidhi Bansal (KD) Shipra Kumari (KD) Priyanka Sharma (KD) Lalbiakhlua (KD) George Kujur (KD) Sasmita Das (KD)

AB BBC A ABC B B C C BAC C-

B A A B B AA C C BAACB CCD

A A A CABB C C C B BCC C BC-

B A ABC ABA A A BA C BB C C

B B A BCA AB B A AB CBBCC-

B BC CCC BBBC BBCB CCC-

BBABBBBC BB B B CBC BC

A AAB C BBA BC BC CB BC C-

8.48 8.65 8.52 6.74 6.35 8.09 7.91 7.70 7.26 7.61 7.74 7.70 5.30 7.35 6.65 5.78 5.13

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

AA A A

A B AA

AC AB

C AA B-

C AA A-

CC A B-

B B AB

C ABB

7.17 8.13 9.30 8.26

PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

A A BB

A AC C-

BBBD

BA C B-

B B C C-

C B CC-

AABB

C BC C-

7.74 8.61 6.13 5.91

PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

A B A D B AB BC C C

A A A D B A A B C CD

AA ABB B B C C C C

A ABCB BAA BC B-

AA A CB AB ABCC

BA C CBC C CC CC-

B AB C BABBABB-

BA A CB AA C ACA-

8.74 9.48 8.52 5.00 7.74 8.17 8.26 7.26 6.91 5.57 6.22

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341

KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA

Komal Sirohi (LD) Samrat Chakraborty (FD) Mayank Kumar (KD) Sutanuka Khan (FD) Ritika Jhunjhunwala (FD) Payel Paul (FD) Zahan Husnaj (FD) Rupayan Biswas (FD) Ankita Konwar (FD) Baisakhi (FD) Pappu Kumar Verma (FD) Anju Purty (FD) Dwiden Brahma (FD) Piyali Samanta (FD) Sushmeet Kaur (LD) Ayushi Panwar (LD) Jayanti Majumder (LD) Devina Tewari (LD) Prakriti Chaurasia (LD) Laishram Nirupama Devi (LD) Arpit Kumar (LD) Surabhi Katiyar (LD) Sonam Rani (LD) C. Lalbiakmawii (LD) Abhrojit Boral (TD) Shreya Goenka (TD) Nripa Vyas (TD) Mousumi Talukdar (TD) Preeti Kumari (TD) Rupa Kumari (TD) Hemant Kumar (TD) Sourav (TD) Kishan Kumar (TD) Seema Singh (TD) Debaditya Das Barman (KD) Rati Chakraborty (KD) Navdha Bihani (KD) Anuja Bhandari (KD) Akanksha Sachan (KD) B A B AC BBC AA BAA A A BA A A A A A CD CCC C C BAC BCC B C C AA BB D B C CA A A A C C CC CC A ABF A B ABBC F AB B BCC D AA B C BD CAC C B B B A A CBC A CC A A A A C CC C C C B B A A BA F C C C BB F C CCCCC C CCC CCC CCBB C A CC CC CCC CC CCACB A BBB F C C C CAC CBCCBCCCCA A B C CCCCC CBAC C BC F B B B B C F B C BCC C C AB BCCC C BAA A AC C C CCCB C AC B BC A A A A A D B BBAC B C B A AB C B BAA A A BCC BA B BA AA AA-

REPEAT SEMESTER

C CB A C B B F C CC C C C C B B AC C C C C A A AB C C C CC C C B AC A

7.17

PASS Reexam in IWAC FO V&R-I EOD

8.30 8.43 7.61 7.48 7.22

PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

6.43 6.30 6.09 5.83 6.91 6.87 6.22 8.00 8.09 7.30 6.78 5.43 7.22 6.26 6.57 9.30 9.65 9.00 8.30 5.39 5.70 5.57 5.96 5.70 5.65 7.61 7.57

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in IWAC FO

6.96 8.04

PASS PASS

342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380

KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA

Neha Sinha (KD) Pallavi (KD) Tripti Bharti (KD) Prashant Kumar (KD) Salini Bairagi (KD) Guddu Kumar (KD) Nawab Sabiha Tasnim (KD) Prerana Parasrampuria (KD) Zoya Nomani (LD) Naina Jayant Mehendale (FD) Ananya Bhowmik (FD) Sumesh Agarwal (FD) Kovid Dutta Gupta (FD) Sneha Gupta (FD) Shampa Paul (FD) Sulagna Sen (FD) Prastuti Shaw (FD) Karishma Agarwal (FD) Ankush Agarwal (FD) Sneha Saraff (FD) Paridhi Agarwal (FD) Sanjukta Banerjee (LD) Debayan Ghosh (LD) Krishnanand Singh (LD) Isan Basu (LD) Debasis Sarma (LD) Krishna Gopal Choudhury (LD) Suraj Madan Godiyal (LD) Raj Ankit Kundan (LD) Sneha Kujur (LD) Rimjhim Singh (TD) Rahul Manna (TD) Prerna Bothra (TD) Debadrita Das (TD) Anita Raj (TD) Kumari Manvee (TD) Ekta Singh (TD) Raksha Kanaujia (TD) Shakti Prasad Gaur (TD)

AC-

AD

BC-

CC-

B C-

C C

A C

A B-

7.74 5.39

PASS PASS REPEAT SEMESTER

C C CCB

D CCAB

C CC B A

CCCCC-

CC CC B-

CC CC B-

C C BBA

CBC CA-

5.17 5.74 5.39 6.22 7.70

PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

A A A AB-

A AC B B-

BC B C B-

ABB A A

A A BB B

A B B A B

ABCC D

BBB B C

9.09 8.00 7.65 8.48 7.39

PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

A A AA A AAB ABBA BCBA A AA AAA A B-

A C CC ABB B BC AC AC B AA A AA B A BC

C BCCAB B B AB C ABCC C CC C C CACC-

AAC C B C BA A C B CA C C A A A BC AC BC

BBC B C B BBBBC C A B BBAAB C C C CC-

A A B B B A B B B A B AABBBA A A AB BB C

B ACC C C CB D D C D D D CCC C C CCCCD

B BBCBB A AC CBCCC C C BB BC AC BC-

8.78 8.30 6.57 6.83 8.00 7.83 7.87 8.39 7.74 6.78 7.35 6.83 7.87 5.96 6.57 7.78 8.74 8.83 8.09 7.35 7.74 7.39 7.04 5.65

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419

KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA KOLKATA NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI

Samridhya Sikdar (TD) Tina Jain (KD) Amit Kumar Roy (KD) Abhishek Kumar Mishra (KD) Tulika Chakravarty (KD) Shweta Gupta (KD) Ritesh Kumar Ravi (KD) Ishita Jaiswal (KD) Kammia Karan (KD) Shikha Mehta (KD) Aarushi Srivastava Akash Barui Anuradha Lakra Archana Lakra Ashita Bajpai Ashna Dokaniya Caroline Hoikhoneng Zeliang Chandrika Chirravuru V B Laya Devanshi Khanna Disha Grover Divyanshi Srivastava Gausul Qamar Khan Hemant Kumar Kriti Sachan Mahalaxmi Mallika Chakrawarti Manika Garg Mayank Verma Namrata Juneja Nishtha Luthra Nitin Sharma Nitish Kumar Palak Sharma Priya Kumari Rajneesh Radhika Krishnatray Sawani Kumar Sheetal Patil Shirin Sharma

A A A A A A A B A A C BC CA B BAB A B A A BBC C CA C A B B B C AB C A

BBA C BCCC D C A C C B A C B A AA A A AA B AA B AA A AC A AAA A A

BB BCC C CCD BA AB B AAAA AA AAAA AB A B B A A A A A AA A AA

B AB BABA C C C C AC CACC A BC C C B BC CC C C CBB BBB CC C C

ABC C BBC BC BC CC C A CC A B B CC BCA C C B C CAB CB B BAC A

B AC BBB C B B AC C CCA CBBBC C CBC C CC C CCA C C AC BBC A

CC C CC C CC D C A BA BA B C C AA A AAB C B B ABB A A C A CAB B A-

AC BCB B BC CA C C CCA CBB B A B CACA CC C CCAC CB C CC CB-

8.00 7.96 7.61 6.57 7.70 7.26 7.04 6.61 6.13 7.74 7.22 6.91 6.22 5.91 9.74 6.13 6.96 8.74 7.96 8.43 7.57 7.26 8.43 7.13 7.52 6.26 7.04 6.74 6.87 6.48 9.26 7.87 6.57 8.61 7.09 7.35 7.74 6.83 8.83

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458

NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI

Somya Bakshi Swasti Sharma Tashi Lhamu Bhutia Udhayadhana Singh Arulselvan Varsha Kumari Vidushi Kaul Ashna Oriza Kamboj Supriya Bharti Yoshita Sood Abhishek Sheel Achint Bedi Akanksha Kar Anmol Chowdhary Anupriya Mridha Archana Konduru Arnold David Ashish Kumar Ashutosh Kumar Avinash Singh Barsha Saikia Deepak Kumar Gaurav Anand Geeta Spolia Kamei Sangailiu Kabui Khushboo Kumari Khyati Nathwani Km Shivani Singh Krish Lakshmi Hembrom Meera Haridas Mrigya Sharma Pooja Pawar Prachi Singh Praharsh Sharma Prashneet Oberoi Rahul Kumar Sharma Rutajeet Mukherjee Sanjana Sud Shivangi Chaudhary

A A B B C A B-

A A C AD A B

A AA ABA A-

ABCC C BC

BB C BBAB-

B B CBCB B

BA BA B A A

B B CBCC C-

8.70 8.61 6.22 7.65 5.78 8.52 7.30

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

A B A

A C B

A CC

BCC-

A C C

A AC-

A CC-

AB B

9.35 6.70 6.61

PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

A A A A BBB A B A

A A AA CCC A C B-

C C CB CD CC CC

CC CA A CC CCB-

B BBA B C B BB A

B A C A ACBBC B

B BC AB D D CCB

BACA ACA B A A

7.70 8.30 6.61 9.74 7.87 5.17 6.87 7.30 6.61 8.22

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

A BA

BBA

C CC

CC B

C B C

B B B-

D C C-

C B B-

6.65 6.96 7.61

PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

C

C

C-

C-

C-

C-

D

C

5.30

PASS REPEAT SEMESTER

AA B A BB B B A-

BAA A C B C C A-

C C C D C C C C C

A C C C CCA CC-

A C AAC CACC-

A BBA B C C C C-

D C C C C CB C C-

AB A A BB A A C

8.48 7.35 7.74 8.35 6.43 6.43 7.91 6.52 6.26

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI

Somdutta Das Sonakshi Kohli Surbhi Gupta Versha Gurjar Vidushi Lakhera Shashi Aditya Suman Shagun Verma Aashima Vaid Abhishek Gupta Aditi Gupta Anjali Kumari Gupta Chippy Robin Divisha Khaitan G. Saundarya Geshna Rao Indrajeet Kumar Jyoti Sharma Mansi shree Patodia Medha Bansal Nayla Masood Nazish Akhtar Neha Jain Neil Thapa Manger Niyati Pooja Nitin Parekh Prachi Joshi Prakshi Agarwal Radha Sharma Sakshi Verma Shreepriya Smriti Gorawara Sneha Singh Soni Kumari Soumya Kansal Sourabh Kumar Ghosh Sourav Das Srishti Juneja Srishti Sharma

AA A A A A

AB A AAC-

C C D CCC-

ACCCC C-

CCC BB C-

A BC C B C

D CD CD D

C A AB B C-

7.74 7.13 6.91 6.91 7.43 5.74

PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

AC C BCB-

CABC CB

D AD BCC

CC CCC A

B BC B CC-

CBBAC A-

D BCC CC

AAAC A C-

6.13 7.39 6.26 6.74 6.00 7.39

PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

ABCD C A A

B C D CAA A

ABCC BA B

A CACC AB-

BCCCC A C-

A CA CAA A

C CCD CC B

C CA C B AA-

8.39 5.57 7.09 5.00 7.17 9.35 8.57

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

C CD CBB C C AC A D B C C B C

A B CC A A B AA C A D BB A A B

A CC A B A A A A A A D ACC BA-

AA C BC B CCBC C CB BC C C-

ABC CC A C CB CCCBC CCC-

A A BC A A BC ACA C B AA CB-

CD D D D C D D CCCD CC C D C

B B B C B A CC BCA C ABCCB-

8.52 7.61 5.87 6.13 7.61 9.04 6.30 6.30 8.17 5.87 8.43 4.87 7.74 7.00 7.00 6.30 6.57

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536

NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI

Varsha Arya Vijay Kumar Vinay Kumar Shongdharrin Kazingmel Junija Mairembam Akansha Singh Avantika Bajpai Tvisha Mitra Inshu Mushtaq Aashima Dahiya Aditi Varshnei Ajay Meena Arushi Verma Atal Kumar Pandey Ayesha Seksaria Deepa Singh Dolly Kumari Gautam Gulati Isha Gahlot Jitendra Solanki Km Shikha Raj Kritika Kaushik Mekhla Bhardwaj Mohini Yadav Nishtha Ahuja Nupur Aggarwal Pooja Gautam Prashant Kumar Preeti Puri Radhika Chopra Rani Dechhen Chouhan Sadhna Kumari Sagar Gupta Sakshi Khattri Satya Chetana Shakti Arora Shravika Jain Sudha Kumari Sushma Yadav

D CB-

A CC

BC A

C AC

CC C

A A A-

CCC-

BBB

7.00 7.00 7.17

PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER REPEAT SEMESTER

CD CCC B B-

C C ABBB D

BAA C D C C-

A CC CCC C-

C CCCCA B-

A C A ACBF

C CD CB A B

BCC B CC C-

7.48 5.52 7.04 6.43 5.57 7.39

PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in DROPPED EOD

A A C B C A AC BA C B A A ABA A BC AA BA BA

B B D B C A C B C BC C A C AB BAAAC C AC C B-

CCD C D CD D C C D C C CCCC C D CCCC D D C-

A B CC CA B BC A CC A C C BB C C C BC AC A A

C ACA BA C B A A AA A CB A A BA AA A A B B A-

B BCCCACC C A C BB C C C BC CC C C B C AA

BAB AAA AAAA A B A CAAA ACAAB A AA B

CBC C CC CCCAC CC C BC BC CC C CB C C B-

7.70 7.87 5.30 6.96 5.70 8.87 6.52 6.57 6.61 9.13 6.26 6.83 8.78 6.26 7.26 7.09 8.00 7.26 6.30 6.83 7.09 6.83 8.35 6.78 7.70 8.52

PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575

NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI

Swati Shukla Taarini Goyal Vishu Negi Wartika Verma Swati Kataria Parul Mehta Shivam Prakash Anjani Devarawal Naina Soni Pranay Goswami Shristi Tewari Abhilasha Prasad Abhivyakti Panwar Ajay Kumar Akanksha Varshney Aman Verma Anchaya Sinha Anupama Divya Toppo Anushka Shukla Charmaine Paul Chovow Mung Pfoza Ishita Dhuriya Janhavi Kashyapi Karan Maanushi Goel Madhav Chokhani Pritam Singh Priyanka Baswal Raghav Suri Ridima Khandelwal Rigzin Gurmeh Shashni Rohan Pratap Dash Sachkiran Bimbra Sakshi Chaudhary Sanya Donald Prakash Sanya Nayar Saumya Velury Sharad Dhuliya Shreshtha

A A C B-

A A C B

BB C C-

C A CC

A A C A

C ACC-

AC A A-

C C CC-

7.74 8.78 5.87 6.61

PASS PASS PASS PASS DROPPED DROPPED REPEAT SEMESTER

A ABAA AB B A A A B B C AA C A AAA

BA C A B BB AC AB AB CA B C AC C B

D D D BBC BC BA BABB B B C BC C B

C C CB B C C BC ABBB C B AAAA BC

A CC AA A A B CA A CB C AA CAAC C-

A B CACCC CC CCC C C C C CC CCC

ABAA CCBB BC C AA CBB CCBC B

ABCABB AC BC B CCCCC C B A CB

8.17 7.22 5.74 8.87 7.43 6.87 7.43 7.00 6.74 7.96 7.48 7.13 7.35 5.83 7.65 8.00 6.17 7.96 7.78 6.26 7.30

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

A B A A

A CC A

ABC A

A CC A

A C BA

C C C C

A CD B-

ACBC

9.09 5.83 6.57 8.52

PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

A AA A-

A B B B-

BC BB

BAAA-

ACA B-

CCC C

C AAB-

C C A B-

7.39 7.17 8.52 7.52

PASS PASS PASS PASS DROPPED

576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614

NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI

Shweta Das Sonakshi Vip Subhasi Soni Suvarna Jain Swastika Dash Twinkle Hanspal Utkarsh Anand Vivek Kumar Priyanka Aarti Mehta Abhishek Garg Agneeya Saha Aniket Krishna Apurva Goyal Bhavya Sharma Chahat Lawania Chandni Gupta Himani Batra Jasleen Saggu Kabeer Kanika Gupta Karan Ghosh Kashvi Gupta Kuhu Srivastava Kushager Mahima Bhatia Manvi Pande Mohini Nigam Nandita Menon Nistha Kaushal Nivedita Jha Parth Thapa Pooja MV Priyanka Rampal Rahul Sen Gupta Rupesh Kumar Saloni Anand Saurabh Soni Shivangi Yadav

AB C A B A A

A BBA A A B

ABB B BB C

B CC A BA A

A C B A B A B

C CCAAAA-

ABC C C B C

C CC C B A C-

8.13 6.09 6.30 8.78 8.00 9.48 8.04

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

B CC C C AC CAC BAA B-

C C C B BAC C B C BC C C-

BCC AB A C BC B AB A B-

A CB AAA C CA A A A A C-

B CCCC C CCBBC B C C-

C CB ABA C CA AA A A C-

C C ABB B C BC A C A B C

BCBB AA CC A AAA A C

7.35 5.22 7.00 7.83 7.57 9.22 5.78 5.61 8.65 8.22 8.30 9.00 8.96 5.65

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

A BBBB ABCBC A

AC B BABABC BC

AAABA A ABC B B-

A BBBA B B C AB A

AC C C B BC CC CB-

A BAAA BACB C A

AAC A C BABAC A-

A A BA AC BC AC A

9.61 7.52 7.48 7.91 8.96 7.57 8.04 5.91 7.65 6.57 8.87

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED REPEAT SEMESTER DROPPED

C C

CC

C A

CB

CB-

C A-

BB-

CB

5.57 7.65

PASS PASS

615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653

NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

Shivi Bhatt Shubhi Gupta Sudiksha Surabhi Khurana Tanushree Debdas Shuvdeep Chandra Akshit Malhotra Aditi Pandey Akanksha Sachan Akash Galgate Anand Kishore Ananya Sharma Arunima das Chryselle V. Fernandes Pallavi Chemburkar Aditi Jhawar Akshita Khilani Aparna Chaturvedi Chhavi Khatuwala Gauri Kumar Kritika Singh Madhura Mawalge Mansi Chadha Aishwarya Haridas Aishwarya Yadav Anjali Singh Aparna Kumari Arvind Kumar Asmita Shrivastav Avinash kumar Ayushi Rastogi Abhishek Chauhan Akash Kumar Parida Anamika Vatsa Anita Anshika Aswathi Krishnan Devaki Ramakrishnan Harshita Fatehpuria

B CCCB

C D C C A-

BABD C

C CC CA

C CCCC

B CCCA

AABBA

ABC C A-

7.35 5.83 5.78 5.35 8.78

PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

CBCCC CC C ABC

AAC C C BABAC A-

B D CD C A A A A A D

B C C BCBA B ABA-

B C AB CBAC BBA-

BC CCCCC C ABA-

C C CA B C C B B AC

A C A BCCA B B AB

7.65 6.35 6.30 6.35 5.61 6.30 8.22 7.26 8.70 7.57 7.78

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

D CCD F BC C BC C CCAC BB A C CB

CB CCCBAA C D BCC C C AC AC C A

B C CB C A AACD AD C A CB B BB A A-

C B B CCA B BA BB CB A C A B ACCA-

C BAC CAC A A AC C A A BAA AC C A

CCC CCAC C B C C CB A C A BA C CB-

C BC CC AB C C B C CBA C AC A B B A

CBACCAAA AA C C B A C A AA C BA

5.48 6.61 6.65 5.22

PASS PASS PASS PASS Reexam in IWAC

8.74 7.57 7.83 7.83 6.70 6.74 5.13 7.26 9.35 6.00 9.13 7.70 9.35 6.17 6.17 8.96

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692

MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

Karan Torani Damini Kashelkar Diti Mistry Emica Nongkynrih Kabiruddin Sircar Manisha Mehra Meghna Yadav Neha Solanki Arisha Rastogi Mayuri Nivekar Nidhi Chaudhary Nidhi Gupta Nimisha Jain Nupur Chaudhary Prachi B. Prasad Pravali Vangeti Pritee Verma Bajrang Aind Gaurang Agarwal Hera Mariyam Kirmani Jatin Yadav Karabhalin R. Sohliya Krishna Kumari Lata Kumari Rana Lovely Bagaria Kiran Rawat Krishnendu Mondal Neethu R Krishnan Payal Khemka Pragya Paliwal Prateek Kumar Pratik Sarkar Priyanka Bajaj Paulomi Bhattacharya Pramati Anand Priti Choudhary Rashmi Shankar Richa Yadav Samiksha Raj C D CCC CD D D D D A D F C C D C CC CCB CC BC AC A BA A CBCBC D B CC CCCCA C F CB CC C B C CC C C CC AA A B AA B AB C AC AA B C BC BA CD C A C C C A BC BBA A C B A BA AA B BC CC CC B A C BB CACCAC C C C C A CA BC C C BC C CA A AC C A A ABC BC CC CC CCBCC A C C CBB A CCC C C CCBB C B CA AC BA A B A ABB BC CC C B CAB CC C B C A CA ACC C B C BCC B C ACABA B BAAAAB AA BA AA AB C BC CA CCBA CC C AAC B A B C CBA A C B ABC-

REPEAT SEMESTER

BCA C CAAB C BC CC CAC B BABBCB C BBABC CC B C C BBC A-

7.26 5.87

PASS PASS Reexam in IWAC FO PP

6.65 5.57 7.83 5.83 7.48 7.57 6.04 5.61 5.57 6.04 5.65 9.87 5.13

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in IWAC FO

6.78 7.17 5.65 6.04 6.17 7.22 6.57 5.52 7.52 7.65 7.52 7.13 5.61 8.35 8.70 9.04 7.43 8.00 8.74 7.00 7.43

PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731

MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI

Sheena Chandwani Astha Hora Raj Jaiswal Sagar Sharad Wani Shivam Gupta Shivangi Mahajan Shrestha Saurabh Manju Rao Nidhi Rawat Nikam Pravajya Jetkumar Prachi Vijay Sonawane Priyanshi Gupta Rahul Kumar Roxanne Sandra Gonsalves Sejal Daga Ritu Verma Sarmistha Thakur Shelly Mistry Shirin jaini Shivangi Lahoty Shruti Joshi Shweta raj Singh Shweta Vimal Snigdha Singh Siddhatya Maitre Sneha Swati Sawaldiya Vandita Sahu Yami Aherwar Nishika D'silva Reva Arora Smriti Chadha Surabhi Chiplunkar Tarun Kumar Tuvisha Gupta Vagisha Gupta Veer Vikram Singh Sneha Sandip Sardesai Aanchal Goyal

D D CD CC CC CB A CD B A ABAA A A BC A C C C C A ABB CC C CCBB

C CC D C C C ABC BCD BA BC A AA AAAA CBCB B A B A AC ABCA C

CC C CC CCCCC B C C C A C CA AAC C C A CCCC C C BBC D BC CA C

CCC CC CCCCCA C CCB A CCC B B C B ABC C C ABB A A CABC A B-

BCC CBCB C AB A BC A BBB B B BB B AA CB CC A C C A B C BCCCB-

CC BC B C C B B B A ABB A BB BA A A BB A CB CC AAC BA BC BCA C

D CCD C BC CCBA C CB A C C AAA

CCCCAC BB BB A C AA ABC C C A B-

5.09 5.13 5.83 4.83 6.70 5.74 5.91 6.65 6.39 6.96 9.43 6.35 5.78 7.61 9.26 7.61 6.39 7.70 8.30 9.30

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in FVG

CB A CC D C C CCA C CC C D A C

C AA CC C BAC CC ACCC CA C

6.78 7.91 9.83 5.48 6.57 5.35 6.39 8.57 7.52 6.61 8.43 8.22 5.61 6.96 6.26 5.09 9.17 6.52

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770

MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI MUMBAI PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA

Kinnari Haria Shruti Nigam Shruti Yogesh Girnara Tarannum Bano Uchit Kumar Uttam Dev Vidur Adlakha Jhill Shah Srinvanti Roy Moulik Sruti Lata Kattoor Subhadra Chourasia Surbhi Gulati Sushant Kumar Swastika Deshmukh Shreya Chopra Madhusmita Das Arvind Kumar Kushwaha Utkarsh Agarwal Abhisikta Roy Akanksha Priya Anamika Kumari Anubha Devanand Divya Nanda Gaurav Ahuja Grover Shruti Chandershakhar Hema Kumari Indrani Ghosh Kumar Kislay Chandra Kumari Versha Kunal Debnath Mohini Kumari Nancy Jain Nandini Mazumdar Nidhi Kumari-I Nidhi Kumari-II Parul Yadav Payal Mandal Pragya

C C AA D

CC BAC-

C BC B C-

BBAB C-

C B C A C-

BAAA C-

AC C B D

A AAB C-

7.00 7.35 7.96 8.91 4.78

PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

C BC A AA D C C BD CA A AA BAA A AAC AAB A AA-

A C CBA ACAA C D C AACB CAB A AB A AB C A BC-

A BC BB BD C A AD D AAD B D B B A CB CC A D A BC-

A C C C A BCA BB C C C B C BCC BAA CA BACC BA-

CCC C A BCBCA C C CA CC CACA A CCC C C B CC

A BC CA C CB BA CCCA CC CB C BB CC C B BA CA

A CCC BCD B B C D CC B BA CD A A B BC AC D AD C-

A CCC A CCAB BCCCBBC B C C A A CC A B B B CB-

9.04 6.09 5.65 6.57 9.43 7.04 4.70 8.09 7.57 7.91 4.83 5.30 6.78 8.87 6.04 7.48 5.57 7.39 7.39 9.30 8.78 6.35 7.04 7.74 8.13 6.17 8.78 6.22 7.43

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER REPEAT SEMESTER

A A

C B-

C B-

A C-

A B

A A

A C

BC-

8.74 7.30

PASS PASS

771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809

PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA PATNA KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR

Priyanshu Singh Puja Kumari Rainee Yadav Ravi Dhawan Sajad Alam Savita Kumari Secular Kant Sahodra Shibli Saloni Sidharth Ray Srishti Sharma Sukanya Kumari Tannya Singh Tanya Kumari Tuhina Tripathi Vaishali Amit Tiwari Anugya Kamthan Arimita Mukherjee Arpita Treesa Thomas Ayushi Deeksha Gupta Diljot Kaur Disha Bhanot Ipsita Saha Jerry Joseph Ketaki Kajarekar Mehak Mehra Navin Kumar Pooja Pal Priti Kumari Priyalakshmi Kanotra Raihanath C Raj Kumari Rashmi Kumari Rishni S Rishu Huria Sanjeev Kumar Saurabh Kumar Shivam Kumar Dutta

A B A A A A AA A A B B A A A BCD B CD F CD CC D D C D BC D C A BD C D

CC A B B C C ACAC B A A A C B D C C CD B CAB BC BD C C CCAC D CC-

A CB B CCC A C A C BA CB AA BBC BC A AAB B CBD BCCBBC D BC-

A C B CCC CBC C CAACBA C CC B C CBACB B B C C BCAC A C CBC

A C BB ABC B BAC C C CABC CA AB CCCCC BA CCC C B B AC BB C

A AA CCACBCB C CC C AA CCBB BCC B CA A A C C C C BA A C C B C

B BC C AC C AC B CBCBB BB C BC BCB B CB AC CD B CD AC C CBC

A C CC C ABC B A BCCBAA B C BBB CBC CC BB C A CC A ACCC C C

9.17 6.78 8.22 6.78 6.87 7.43 6.17 8.04 6.57 8.57 6.13 6.91 7.70 6.91 8.74 8.48 6.74 5.13 7.09 6.96 6.39

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in IWAC

6.87 6.83 5.87 7.65 7.57 7.30 6.04 5.57 6.43 5.65 6.74 7.48 8.52 6.00 5.13 6.74 5.52

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848

KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR KANNUR

Shradha Srivastav Shubham Srivastava Smruthi k Soorya P Sunil Kumar Yadav Suraiya Farhad Tanay Mishra Abel Sebastian Abhilasha Thyagi Ajit Kumar Ankita Singh Aradhana Sinha Astha Soni Athira Mohanan Avantika Sah Bhawna Chowdhary Charu Gupta Dheeraj Kumar Kaushik Das Kumari Ritu Madhvi Tomar Meghna Minakshi Dhekial Musafar Ahammed V Neha Harsh Neha Prakash Pallabi Das Pradosh Kumar Rani Ravindra Rishi Kumar Singh Rupa Shalini Sakshi Sarita Gaur Satish Kumar Nayak Silpa K S Sonu Yadav Sreeja Srijan Pande Yammini Ravikummar

C CCC D CC CAD C D CC CC BCD CA BC C D CB C CCD D C D C B CCA-

C C CCD B C C AC CBBC CC C D C C B BB BBC BCC CD D CD CBBC A

BC C CBBBA A C BCC CAA A CB B A A B CC B A C CC C CCD D BB BA

C AC C CA AB B B A A A A BC B C C C C CC C C CCC C F BC BCA B A C C-

A ACCCA B C BA AB AA BBB C C AB AC BB C C C BBBCBCC AA CB

AB CCCA B C BAAC BA B AA AC BB C BB BCCCC CC C A CBC A CC

CA B C C C BC CD C C BA A A ACBC A ABAC CC CA CC CB D A AA BA

B CCC C AB CC B AA A AA AA C CAB C B CB BC CB CAC B C BC A BB-

7.13 7.22 5.52 5.52 5.13 8.35 7.48 6.43 7.65 7.04 7.83 7.17 7.74 8.39 7.48 7.70 8.48 5.96 5.87 6.87 8.26 6.96 6.96 6.61 6.48 5.74 6.39 5.48 6.48

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in V&R-I

6.13 5.22 7.17 4.70 7.04 7.35 8.78 5.91 7.74

Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887

KANNUR CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI

Zalak R Soni Aakriti Sood Adrija Chowdhury Akshit Malhotra Anshika Kumari Anshu Singh Anthima.R Asmita Sheetal Mehta Dayaneni Shravya Gayathri Mohan Harshil Singh Himashree Boro Kavita Kandwal Lily Pushpa Kerai Madhuri Menon Maria Manakil Motte Srinivas Muhammed Shareef P.M. Nandini. S Neha lal Nikhil.N Piyush Gohel Rageshree Rajmohan Reema Raveendran Riddhi M Gohil Sahil Solanki Shahina FN Sohini Dutta Sonalika Tanya Batra Vanlalawmpuii Vershanjali Chauhan Zaiba Yasmeen Sathyagiri M. Adhvaidha.K Ankita Dey Ankush Basu Ansh Kumar Arun Sasi V

BF C-

ACC

A D A

C CA

A CC

C CB-

A D A

BCC

7.70

PASS Reexam in IWAC

7.43

PASS DROPPED

CCD B-

C C A B D

CC CC CCA

B A

B C

C BC-

B AC A D CA

BC B AF CC

6.61 7.00

PASS PASS Reexam in V&R-I GORMETRY-I

BCB B

AF CB-

C CCC

7.57

PASS Reexam in IWAC GORMETRY-I MS

D C

C A

5.52 7.65

PASS PASS REPEAT SEMESTER

D

B-

D

C

C

C-

D

B-

5.48

PASS REPEAT SEMESTER

C C D D C

B BCCC

C ACCA-

AA CCB

A ABB A

BC CCC

A A BA A

AA CCA

8.04 8.22 5.22 5.57 7.83

PASS PASS Moderated Pass PASS PASS DROPPED

D D BC D D C CD CC CC-

C CAA C CA A B C BB B

C D A CD D BC C B BA B-

B C A A C CA CBAAB A

B B AA BCB BAAAAA

CCB B CF BCACAC A-

BBC A BCB BBC B B C

B CB AC CAB A BA B B

6.43 5.39 8.43 8.57 5.57

PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in EOD

8.22 6.48 7.57 6.78 8.22 7.52 8.04

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

A C B-

A C B-

A D B-

CC B-

CC B-

C BC-

C C A-

C C C-

7.13 6.00 6.57

PASS PASS PASS DROPPED

C

C

D

C

C

C

B-

A

6.43

PASS

888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926

CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI

Aruna Toppo Ashmita Dutta Roy Bharghavee Deep Supriyam Garemalla Naga Sai Shilpa Ginu Mariam Joseph Gourav Kumar Shekher Kesia Abraham Kshipra Singh Kushal Maria Antonette James Monika Panchal Prativa Majhi Prerna Radhika Sasi Raj Swaroop Sinha Sanjana .S. Bahadur Shilpa V Sruthy Anand Sugandha Jain Suzaana George Jacob Swathy Lakshmi R Tanvi Vij Themis Vanessa Yumnam Jenan Singh Zaina Fathima Niyaz Abhishek Roushan Annapureddy Satya Siva Prasad Aparna Liz Mohan Archana Ranjan K M Arjun K.A Bhavna Varshney Debanjali Halder Dhanya Enian S Kandalam Sindhuja Keerthana T Kunjan Vasant Gaidhani Lakshmipriya V M

AB A BAB BC B A AB AB B C A

C BA AB ACC BCBC C CAC B-

B BC B CBCCA D BC C C BBA-

F A CCCC A CC CCCC BBCB-

C C C BC A BCCCC C C AAC C-

CB BCC C C BC CBB B CAC A-

CCA A C C A BC C BCC BA BC

AC CCCC C C B CCABC BC C

7.43 7.26 6.65 6.26 7.09 7.04 5.91 6.91 5.65 6.57 6.74 6.87 6.48 8.17 6.00 7.52

Reexam in PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS DROPPED

V&R-I

REPEAT SEMESTER B B B A B AB AACA B C B C BA C B A A-

C A B-

7.13 9.22 7.65

PASS PASS PASS DROPPED

A AB D

A AA C

AD B D

BACC-

BAC C-

AB B C

A ABB

B C C C

8.70 8.00 7.22 5.48

PASS PASS PASS Moderated Pass DROPPED

C D CCBCD C BCD

AC B B AC CB C C C

B C C BABC B B CC

A AC ACCCCBB B-

CB B BB CF CB C C-

A AC A C CCBABC-

AC B BCA CC ACB-

C BC B C CCCB C B

8.13 7.09 6.48 7.87 6.70 5.74

PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in GORMETRY-I

6.22 7.70 6.22 6.00

PASS PASS PASS Moderated Pass

927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965

CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI

Mariam Hejab Midhila Krishnan Monica Yadav R Niti Sagar Nivetha Sunder Oyindrila Ghosh Prakash Kumar Pushpraj Kumar Sinha Risha Unnikrishnan Sakshi Rathore Sherin Joshy Sreerag.K Susan R Taunk Nitya Thamizhini Tripti Yugal Visalakshi . K Abhijeet Nayak Akshay Kirti Akshaya Anupoma Misra Arisha Rastogi Ashitha Thomas Atulya Vipin Christeena D Cruz Diksha Nayal Huma Munif Karthika L Khenza Razack Korada Sruthi Megha Susan Jacob Mikky Kumar Moniga Namitha. R Niharika Soni Nivetha A Pooja Hansda Ranjani Kumari Singh Ritwika Mukherjee

CC CCA A F D CCC D

A C C C AA CD C B AC

A A ABA ACCBC BC-

AC C C AA C CC CC C

A BC CA C CCC C C C

AA C C A A CCCBBC

BA CBA B D D CC CA-

A BBC BA B C C C CC

8.74 7.61 6.17 5.96 9.30 9.39

PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in IWAC

4.78 5.70 6.13 6.43 5.91

PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

D D D A-

C CC A

C C BA

CC B C

C CB A

C B AB

C CC C

C B A A

5.57 6.04 7.39 8.48

PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

B B B-

C AC-

C A B-

A A B

CA B

C A A

C BC-

CB B

6.74 9.09 7.48

PASS PASS PASS DROPPED

BB BBD BA-

AAC A CC A

A A A A C A A

A B A B BA A

AA B B C B A

A A A A BA A

BB A C BAB

B BBBA A A

8.87 8.70 8.52 8.35 6.57 8.83 9.70

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

CCCA C BC CB

CD D AB B BCA-

A CBA BAB BA-

C CB A A A B C B

BCB A A B BBA-

BCA A A AAC B

CD C ACBC D B-

CCA BA A ACC

6.13 4.78 7.43 9.39 8.52 8.65 7.65 5.61 7.96

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004

CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI CHENNAI BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL

Romina Suwasia Sadvi Raji Shalaka Anil Degwekar Shamini. R Sonal Wanjare Sowmya Hasija Sumesh B.S Tanya Gupta Uttam Kumar Vivek Kumar Mahatha Pranusha. P Akansha Akansha Negi Anant Aryan Anisha Agarwal Annya Katiyar Ayushi Agarwal Cheshta Chahal Fuzail Ahmad Hemant Kumar Honrina Rozario Jageshwar Ahirwar Khushboo Mary Toppo Kriti Sharma M. Anila Bhargavi Monica Bhade Neha Gupta Neha Pathak Pranati Mathur Prashima Gupta Resheph K Christian Rishi Singh Sarang Dhananjaya Malvee Shivangi Verma Sneha Kumari Sonal Singh Jayprakash Sourabh Dutta Stephy Ouseph Sunita Tubid B A C AC ACB C BD CC AB B A A A C B C C BBBBC C BD BC BCB B B C CAC B C B BAC B ABC C CB CB CACC C B A D C CD A C CC B A BC AA B CC CD D B C C B BBCA C C CCAC BBAAA CA B C CBB CCC C BAC B C CCC BCA C ACA A B C B C AC BA C C BC C A B CCABC CCBC AC AAA CAC AC CA C CD A C A BA C AA ACD A CB CA AA C A C C C BBD D C C CAF CD C C C B C B C C BAABBBBAB C B B A C A A ABC A BB C A BB C AA B C AB C-

REPEAT SEMESTER

C B B A-

6.74 9.09 8.43 7.26

PASS PASS PASS PASS DROPPED

BB-

6.83 7.09

PASS PASS DROPPED

C

Reexam in

GORMETRY-I

REPEAT SEMESTER

C B BA A AC C A C CB AA A C C AB C ACBBCACC

6.78 7.17 6.22 8.61 7.13 7.43 5.57 8.26 7.04 6.65 5.17 5.22 8.52 6.83 8.09 6.26 8.70 9.04 9.17 5.65 8.91 6.96 7.22 6.00 6.17 7.78 5.74 5.17

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL BHOPAL RAEBARELI

Surabhi Gajbhiye Surabhi Mathur Triptman Kaur Sokhi Urvarshi Sahay Aakanksha Lachhore Ajay Kumar Akanksha Anchal Arora Anushree Dindorkar Devanshi Shah Dimpy Kumari Divya Chandna Ekta Bhatwadekar Gunjan Pathak Harsh Chandra Keyuri Rakesh Bhargava Khalas Bhagyashree Kamleshbhai Mahi Khare Mitisha Gahodia Pallavi Seth Pooja Gupta Pratishek Bansal Raina Singh Rajat Katiyar Ravala Sunder Karuna Kumar Rinki Sambhani Sanyukta Singh Shah Dilip Kumar Mukundbhai Shini Jain Shreyansh Pradhan Sudha Popaley Sumithra M Surati Kapoor Tamanna Urvashi Pargai Utsavi Yesha Sant Avantika-FD

C B C C-

C AC C-

CACC-

B C BC-

AB C C-

A AC B-

B B CD

A C C C

7.91 7.78 6.00 5.39

PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

B A A A C C C AA C A CA B A A A AA A A A AA A A A AA ABA C

C AABBCC BA D BB C C BC A BB B ABC B AB AC A C CBC

BC C AC C A B A A A CC CC CA C B AAACCA B C C BC C AC

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ACA BBBCC C BBA-

A A A A A C AAAA BC AC B BBCA CC ACC BC C CA BCBC-

A A BC C C B AA BCCC C CBA CAAC CCC A C BCBC C B A

BC C C C C BABAC A BC C CA C BAA C CBC C C C C CC B C-

BAB B CCC C ACBCC C CCABCCA BCA B A C BC B C C A

8.30 9.04 8.39 8.22 7.04 6.43 7.74 8.43 9.52 7.43 7.74 6.78 7.57 6.87 7.22 7.17 9.61 7.09 8.48 8.30 8.74 7.65 5.65 8.00 8.48 7.65 7.26 6.09 7.65 6.65 6.09 7.70 7.57

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081

RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI

Babita Roy-LD Chandani Kumari-FD Falak Rakesh Kashyap-LD Gaurav Sudit Sanju-LD Gauri Saxena-AD Hasan Zaheer Kazmi-AD Kulsoom Fatima-LD Maheep Mishra-LD Mayank Bharti-LD Mansi Singhal-FD Nivedita Yadav-AD Nilanjan Debnath-LD Payal Kumari-LD Pratima Shukla-FD Raghav Arora-FD Rishika Singh-FD Richa Verma-FD Ritu Yadav-AD Shaildeep-AD Shivendra Singh-LD Shreya Awasthi-AD Soyaphi R P-FD Sonika Singh-AD Tanu Arora-AD Vineeta Pandey-AD Yayati Bhadauria-FD Abhinav Demta-FD Anjali Gaurav-LD Akanksha-AD Ashok Kumar Yadav-LD Anamika Ghosh-FD Arunima Dhawan-FD Buddhpriya Gautam-FD Bharati Sahu-AD Binish Fatima-AD Harsha Gadi-AD Juhi Singh-FD Kritika Rawat-FD Lalita-LD

CC C CB BBC C C BBC B A C AA B AAB AB CBBC BBB A C B A A A B B-

D CA CA AABBA C C D BC C BC BBBBAA CB C C BCABD CAB B C B-

CC AAA A A BB A C B C C BC C B C A BB A AC AD D C D B A CC A B AAA

CC CCB A A CCA A A C B A CC BCC A BCA CCCCCA AC CCA AAAA-

CB C AA A A BA BB B C CA C BBC C B A AA CA CCC CA ACB AA AAA

C C C C B A A CCA ABB BA C B B C CB B C BCC CCC C AB CCB A BB A

D D CCC A C C D BBA C BACAACBB B CC D B CC B AA AC BB AB B B-

CC C C AAACCB AC BAA CB B C CBA CB CBCCAC A B B BA B C C B-

4.96 5.87 6.52 6.00 8.57 9.35 9.00 5.83 6.00 8.70 8.00 7.70 6.22 7.30 9.13 5.61 7.48 7.83 6.13 6.65 8.13 8.13 7.00 8.52 5.00 7.13 5.30 5.26 6.65 6.70 9.09 8.13 5.48 6.17 9.26 9.04 8.17 7.83 8.39

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120

RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI

Mohammad Asif-LD Mrittika Banerjee-LD Muskan Agarwal-LD Pushkar Kumar Mitra-LD Priyanka Saxena-AD Richa Jangpangi-AD Ritika Rani-FD Reenia Bal-FD Sumit Kumar-AD Sapna-AD Sushmita Jaiswal-AD Sankisa Sanjana-LD Surabhi Awasthi-LD Shruti Kumari-AD Vivek Maurya-FD Yogita Poonia-FD Apurva Dhar-FD Akanksha Vishwakarma-AD Arshiya Satija-LD Aakarsha Sharma-AD Abhilasha Verma-LD Garima-FD Kunal Jyoti-LD Kumari Archana Ranjan-FD Kunal Gupta-FD Mohd. Belal-AD Makush Mohan-FD Nikita Verma-LD Nidhi Gangwar-AD Namrata Pande-FD Prashansa Kumari-LD Priyanka Kharola-FD Richa-AD Rakhi Tomar-LD Swapnil Karnwal-LD Sweta Verma-AD Subodh Kumar-FD Sachin Kumar-LD Sumit Kumar-LD

BA A B AAA A A BA BA A AB BA A A AB AB AB AAA A A A A A AAA A B-

F A A CAD B A C C BBCCBCC B BB A BC D BC AC ABCBC BCCD D C

D A A C AC C C CC BCC B C C CCBBC BC CC A A CC C C C C B C D D D D

CB B CA CCB ABB CC C BC AC B AC C C C BC A C B B C CBC CCA B C-

CB AC B CC BC C C CCC BBC BAABAC CB CA BBC C CBBC C CC C-

CABCB C BAA B ACBC AA C B AB AB CCB C BBB B C B AAC C BBC-

D AC B B BBAB C BD BC A BA C B C D A C D BB A BB B BBBAD CBC D

CB C CBBBBC AACB C A A AB AB C C CCAAA C BACBBAC C B B C8.96 8.17 5.83 8.57 6.09 7.00 8.39 7.83 7.04 8.09 5.43 6.83 6.57 8.17 7.52 7.30 7.39 8.43 8.26 7.35 7.43 6.09 5.35 7.70 7.09 9.22 6.65 8.00 7.91 6.35 6.96 7.52 8.09 5.91 5.83 7.22 6.87 5.22

Reexam in FO PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159

RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI RAEBARELI HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD

Shreyasi Pathak-AD Sen Disha-AD Srishti Rastogi-FD Tanvi Hora-LD Akash Tomar Arisha Iqbal Banda Anupama Bhat Akshaya Ramakrishna Bodas Saavanii Arun Charanya Shekar Devashi Barthwal Dharavathu Sathish Kumar Harishma P Himanshu Maurya Kratika Baderiya Kavyani Reddy K. R. Malothu Deepika Jadav Malvica Alwa Nitika Singh P Manini Panchami Rao Nagarajan Polina Jahnavi Priyanka Saha Ruchi Kakralia Samra Sabahat Sana Khan Shraavya Reddy N Shreya Singh Sunny Kumar Swati Yadav Tapasya Biswas Vineeta Rajput Wachisa A Sangma Aadya Saxena Aakriti Kaila Afser Imam Ande Chandra Kiran Anjali Sinha Aparna Anil

A A B A D D D BCC C D CC CCD BB BBB A BC BB C C C CABBA CABA

B A BA BC CAC AB BBC C B B AC ABC A A BCBC B B BABC B D B C B

BA CB C C B C AACC C C D C CB B D AC ACBD A C BCC BCA A CC BB-

B BC A B CCC C CC CCB CC C C ACC C B C A BABCC BC C B CC CCC-

BB CAC C C B C CC CCC CBCBC CCCB C AC AACB AAC C BCCC B-

B BBA CCCC CC CCCC CCC C C C CC AC C CCC CC C C C C C CCCC-

B A BA C B B A C C CC BACB CBACAAA BAD A BC C CC D BA CBC B

C BBB C ACB CC CCCC CBB B A B BB A BA C B ACB A C BC BBC AA-

7.83 8.39 6.61 9.48 6.04 5.96 5.48 7.30 5.83 6.39 5.78 5.30 5.52 6.61 5.04 6.35 6.00 7.13 7.74 6.26 6.65 6.70 9.22 6.78 7.96 5.65 7.96 6.91 5.78 6.61 6.87 7.13 6.13 6.91 7.52 5.30 6.30 6.26 7.17

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198

HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD

Astha Vidyarthi Bhargavakrishna. T Bolisetti Harika Divya Kedia Drishti Kushwaha Gauri Kewalramani Gopal Kumar Ranjan Harshita Reddy (1*) (2*) Khandkar Sayli Shahaji Karumuri Deepika Manisha Kholia Nishant Kumar Palak Parekh (2*) Paridhi Maurya Pragya Priya P. Sivan Rahul Mehta S Sruthi Salva Mubarak Sandeep Kumar Yadav Saroj Bala Simi Thilakan Simran Anand Swetha Mamidi (2*) Thota Nyshitharathnamala (2*) Aakriti Upadhyay Ananya Bhandari Ankita Anand Aradhana Kapoor Aroma Mandal Athar Nadeem Bhavya Subramanian Dasari Saumitra Goutham Divyansh Singh George Divya Elizabeth Golla Venkatesh Jagrutee Das Kavinnila S Kunti Swetha

A BAAA BBBB B AC AAA BC B A C BB A C CAA BAB BA B B A CBB

C BC BA BC C CCCD A ABBD D A CBB AC CA AB C C C A C AA C CA

A C C A BAC A C BC B A CC C CAA D C BB C A B C C B C CA C AA C B B

CC A CC CCC C CC BC C C C CCC C C B BCB BC C C CCBC C BC BA

CCAB BC CC BCBCBBB BCCBCBA BC BA C C A CCB CC C CBB

CCC C C C CCCCCCC CC CCCC CC C C CCB AAA C CAC BB BAA

D B BAB B C AC AB C A BBBC C AC C A AA A A AC B CC ACA A A CC

CB B AAB C CCC ACB AA B CB B CB A AC CC CCB CCCCC CC C B-

6.13 6.43 7.70 7.52 7.78 6.78 5.70 6.43 5.91 6.04 6.74 5.70 7.96 7.09 7.43 6.52 5.09 6.09 8.00 5.30 6.61 8.17 8.00 6.00 6.57 8.30 7.57 6.78 8.04 5.78 5.48 8.39 5.96 7.43 8.13 6.30 6.87 8.65

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237

HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD

Mahapurush Vipul D. Narender. A Nidhi Nishita Bajaj Priya Yatanoor Priyanka Rawat Snigdha Sadhu Vasavi Saista Munauwar Sarraf Tejaswini Sarvestha Sona Shrishti Kerketta Siri Narayan Swamy Tadikonda Poojitapriya Vashishta Parikipandla Yash Tomar Aditi Chhaparia Anushri Sahu Arvind Dang Arvind Kumar Mahto Astha Khubele Avinash Kr. Keshari Bhukya Veeranna Chakshu Tomar Dechen Nagi Govind Malviya Harsh Vig Jyoti Dhake Jyoti Prava Solanki Kumar Ikshwaku Kurapati Sruthi Md. Nadeem Nimisha Pandey Pallavi Chattoraj Priyadarshini Venkat Rabab Mirza Rhythm Burman S M Udheerna Sameen Fatima

C CB AB B B A ACB B AB BCBA C C BBC BA CABA AC C C A B C A B B-

CC A BBB B A BC C B C BB CA A CC B BCC A D B BC C CBC AA C A C C

D D C B BCC A BCC CBC D D A A D D B C D BACA BBCC C C A A C A B B-

B C B A A C C B A C C BA B BB A A C B A CCBAC B A B C B B C C C CAB B-

C CB C C C C AA CBCBCC CA A C C B C BC A CA A B CA B AA ACA A C

AC A AAB B AA C A A A BAB A AC C A C CA A CA A ACA AAA BCA A A-

AD AA C C CB C BC CB AC CCC C CCD CCC D C C D CCCCC C C C CC

CCAC C C CB A CCC C C CCA A BB A CC BA CB A ACA BBB ACA AB-

6.70 5.30 8.65 8.26 7.70 6.78 6.65 8.96 8.87 5.65 6.91 7.13 8.13 7.09 6.78 5.96 9.17 9.48 5.83 6.35 8.57 5.78 5.35 7.13 9.39 4.96 8.65 8.61 7.87 5.83 7.70 7.22 6.83 8.57 7.96 5.43 9.48 8.13 7.04

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276

HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD SHILLONG SHILLONG

Shailesh Kumar Shalini Sharma Shristi Sonal Pawa Srishti Arora Tanmaya Kr. Biswas Trithi Rajan Vivek Kumar Aishwarya Sonthalia Appu Ajith Ashu Patel Avni Ajay Kering Avnish Kumar Singh B.Sravana Jyothsna Chhaya Raj Deepshika Disha Khurma Himani Goswami Kajal Aggarwal Kalpesh Khatri Konda Prashanth Krupa D Nitika Rahi Payal Rani Prapti Das Rhea Sharma Roshni Ganesh Rupali Kumar S Poojitha Shantanu Sinha Shilpashree Mohapatra Sikendar Naik Srinivash Surin Sunanda Raj Sunil Kumar Tanushree Nath Yoshita Sheth Mallika Madan Aayushi Badhwar Abhinav Kumar

BAC B AC BCA A BA B BABC BA C BC A AAC B C BC CC B C C C-

AAC A B C BD B C C CCBCC BC ACC D BA BC B CC CD CC D C C

C A C AA CC CA B C ACB A B BA A CBBAA BAA A BC B BCD AC

A A CC B A BC BAA B BA B B A C CC A BA A A C BA A C C C BBCC

A A BA A B BC ABAA CA B C A C BC AA A A A C A C C C C CA CC B-

A A A AA BB BA B A A C A AA A A C C A AA AA B AC C B CCBBC A

CBD BBCD D BA CA A BA A A AA CBBB A A B A A C B AC B C BC-

BA BB A C AA BC C A CAAB A ACAAA A BA BC BBBC CBB CA-

8.30 9.48 6.57 8.26 9.00 6.87 7.09 6.04 8.48 8.00 7.70 8.91 6.35 8.65 8.39 7.96 8.83 7.83 7.39 6.09 8.35 7.48 9.35 9.30 9.22 6.91 8.26 7.39 7.04 6.52 5.87 5.57 7.17 6.09 6.04 6.96

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER

CB

C C-

A A

C A

BA-

A B-

A A-

A B

7.87 8.13

PASS PASS

1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315

SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG

Abhinay Gupta Akanksha Shekhawati Anamika Srivastava Archana Gupta Bhawna Singh Biswamaitri Dash Daminot Lyngdoh Mawthoh Debra Yuchba B Rynjah Deepa Shree Dibyashri Chaudhuri Garima Yadav Komal Jain Kumar Raj Rayon M Pranav Namrata Roy Niloo Bharti Nitesh Kumar Safal Choudhary Sakaru Won Kyndiah Saurabh Verma Shrishti Sharma Shweta Pandey Soni Maurya Tania Mahajan Tanya Kotnala Ankur Bhoria Anupam Singh Chauhan Birwal Kumar Gobhil Tyagi Himanshu Pal Ipsita Roy Jenny Ayam Kashish Vats Kirti Rasiwasia Kshitij Kumar Kulsoom Zaidi Kumar Siddharth Lapynhun Shisha Saiborne Master Sagar

D C CC BBCC BC CBD B C C C BCC C BC BACCCC ABC C BC D D C C

D CCC D D D CCCCC F C C D CCCCC BBC ACCCC C C D CBD D D CC-

CB CC C D C C D CCACA D CCB C C A B BBA C A BA AA C B A B CCBA-

C CC C B BC CC BC C C C C C BBC C C AC B A CF B C A A C BC C C CB A

C CA ABCB CCC C A BACC BB CC AA AA ACCA A B B CA ACCB B C

CC B B B CB CC CCA CC CB B C CC C C B C A C C BA A A CCC C C CBB

D C CC CD B CC BC ABC C C D A ABC A CAA C C C A A B D A C BD C A A-

BAAA BCBC C BC A D B CC B C BC C CC B A C D BC B C CA BCCCB C-

5.17 6.17 6.65 7.13 6.70 5.30 6.43 5.35 5.74 6.00 5.48 8.22

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in FO MS

7.13 5.43 6.00 6.48 6.87 5.87 5.96 6.61 7.52 6.74 7.43 9.65 5.48

PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass Reexam in V&R-I MS

6.83 7.74 8.83 8.22 5.17 7.26 7.00 5.78 5.00 5.09 7.26 7.30

PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS Moderated Pass PASS Moderated Pass PASS PASS

1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354

SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG SHILLONG KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA

Mitali Parvesh Kumar Bharti Phidari Swer Preeti Gusain Priyanti Saha Richa Jaiswal Rukmum Vatsalya Saumya Shailly Chandramohan Vinita Kumari Sunil Kumar Shaw AAYUSHI KHANDELWAL ABHIMANYU CHAKRAVARTI ABHISHEK MOHAPATRA ADITI KUMARI AISHWARYA RAI JAIN AKANKSHA SRIVASTAVA AKSHAY SINGH AKSHITA THAKUR ANANT P. BARLA ANCHAL KANSRA ANJALI ANJALI RATHOD ANJALI SINGH ANKAN PRATIK ROY ANKITA NEGI ANNA CHAKRAVORTY ANSHIKA KAKKAR ARPITA ANAND ARPITA MAHANTI ARSH NAGAR ARSHI ARORA ARTI ASHA MAHATO ASHWANI SHARMA AVLEEN KAUR AYUSH KUMAR BISWAJYOTI ROY CHANDNI SINGH

C D CCABD C C C D BC BCB AAABB BAAB B A A C B C BBB B BCD A-

D CCC C C C C BC D C C C C C A ABCA C B BC A AAB AC B BC BBCCB-

C A C BBBBC C C BABC C AAC B C AC B AAC A A B C C A ACC C CD C

C B C C A C C C BA CCA ACC B A BC B C BC B C AC BC CBCABAA B A-

AC C CB A CCCACABA BA A A A A BB AACC A A BB BABBB B C C A-

A BC CA C CBBA CB B C BBBA BC A C A A AAA A C B CC A BAA ACB-

C AAC AC BD AB C C D B D CBB C BB C C BA C A AA C D BB C AAC C C

BCBA A B C C B A CBBAAB A A C AABC BB C A ACB CB B B B A A CA

6.83 6.61 6.13 6.22 8.83 6.83 5.65 5.91 6.91 8.35 5.00 6.96 7.17 7.57 6.17 7.22 8.65 9.22 7.39 6.83 8.74 6.43 7.96 7.96 7.91 7.30 9.70 8.96 6.91 7.43 5.43 7.52 7.57 7.22 7.78 8.43 7.39 5.48 8.00

PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA

DESHNA MAMGAIN DIVYA DEORA DIWANSHU HARSH AVILASH ACHARYA BHAWNA SINGH DEVENDER DEVYANI PRAKASH DHARA KADYAN GARIMA GOYAL GURPREET KAUR REHAL HARSHITA BARTWAL ISHA CHAUHAN JANKI DEEPENRAI NAGAR JAY SINGH JIGYASA ARYA KAJAL KARTIK SHARMA KAUSHAL KUMAR PATEL KHUSHBOO KUMARI KHUSHBOO RAINA KIRAN KRITIKA NEGI KRITYA CHAUDHRY MADHULIKA KASHAYAP MANEET KAUR BEDI MANISH MITTAL MANISHA MEHAK MINALI KHULBE NEHA DHIMAN NISHANT KUMAR PALLABI GHOSH PARIKH KAVISHA GIRISHBHAI SEERAL RAJPUT KARAMBELKAR RADHIKA NITIN KUSHAL SINHA LATIKA MOLPARIYA MONIK

B A B C CBBB C AD A

A A D C CCD B C CC B

B B CC C B C ABAB A

AA D CBBA B C CCC

A ACC A A BBBBBB-

AA F CC BAB A BC C

C A C C A BC A C BB A

BACCBC A AC BC C

8.48 9.61

PASS PASS Reexam in V&R-I EOD

5.52 6.74 6.96 7.70 8.30 6.87 6.83 6.00 7.57

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS REPEAT SEMESTER REPEAT SEMESTER

C BAAC CBC ABC BBC BB A BB B BCCD D

D CCC CCC BBD C B CCBCCCC BC C C BC

C CA BD D A C A C CB CC C C CC B B AAC AC

CAC CC C C C C F CA F C B CBCC C C BCC B-

C BBC C AC CB CCA C C BB ACC AB B CB B

CBB CCAAAC F BA C BBBABA BBB CA C

CABC CC AB B AB A C BC AB CB A A C CB B

CA B C C C ABBCBB CAB C AC C C CCCB C

5.17 7.48 7.39 6.13 5.43 6.35 7.65 6.87 7.35

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in V&R-I EOD

6.13 8.91

PASS PASS Reexam in V&R-I

6.52 7.13 6.57 7.83 5.83 7.30 7.35 6.96 6.70 5.22 7.43 6.26

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432

KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA

NEHA SAINI NILESH SANJAY KEDARI NIYATI HIRANI PRACHI PRATIBHA PRIYA RANI RAHUL PANDEY RAJARSHI KUMAR VERMA RAMESH KUMAR RASHMI RAJPUT RAVI KUMAR REETIKA NAGPAL RESHAM KAMBOJ RITU SINGH SABHYATA MISHRA SAGAR VISHWAKARMA SAKSHI SAPNA MINOCHA SAVITA KUMARI SHIKHA SINGH SHIVANGI GOEL SHOBHITA SHRENI CHAUHAN SHRUTI PARIHAR SNEHA YADAV SONALI KATOCH VIVEK KRISHNA MOHIT SHARMA RAVI PRATAP SINGH YADAV SHILVIA KATOCH SHIVA SHIVALIKA CHANDEL SHIVANGI DWIVEDI SHIVANGI SAHU SHREYANKANA DEEPI SHRISTY RANA SIDDHARTH ARORA SNIGDHA SHARMA SONAL GAMTA

D F BBD D C D D D D C C D CD CCD CBD CC BC C D D BAC CCCCBC C-

CCB AC C C C D CCB C CCD D BCC C D C C C C C C D C A C CC C A B B D

C D B A D CCCD CD A A C BC C AD C A A A A B BB C CBA BC C C A A A C-

BCABB A B C B C C BC CC C C C F BC BC C CB B CCA A A A ABBBBB-

CCCC CC C C C C CACCCCCCCC C BC C C C CCCAA BB A AC A B C

C CABC CCC C CCC CCCC CC CCAC CC CCC CCA A C B B BBA C B

BCCA BD C CCCC A A C CC CB D C A BC C C C AC D CA CC C A B A C C

BCA ABB C BB C BBC CC CCC D CC BC CCC ACBAA A C BC CB C C

5.91

PASS Reexam in IWAC

7.96 7.96 6.04 6.26 6.09 5.70 5.83 5.26 5.30 7.52 6.43 5.04 5.48 5.26 5.13 6.35

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in V&R-I MS

5.74 7.35 6.30 6.04 6.22 5.83 6.26 7.09 5.17 4.91 8.17 9.87 7.30 6.96 7.22 6.83 7.13 8.57 6.96 6.04

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471

KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA KANGRA BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR

SONI SAURAV SUBRATA SHRI YADAV SURBHI SAXENA SURBHI VERMA SURENDER SINGH SWATI SWATI SINGH TANUSHRI VERMA TERESA SEBASTIAN URMI BISWAS URVASHI SHARMA VANDANA KUMARI VANSHIKA AHUJA VIMAL KUMAR VIPIN SINGH JAYANT VISHANU KHOWAL VIVEK KUMAR PATEL AJAY PATEER AMRITA SEN ANJALI BEDI ANKITA MISHRA ANUPRIYA ANAND ANURADHA NAYAK ASHWINI BIJESH MISHRA GUNDA SRAVYA IRAM KHATOON ISHA ISHANI LOVY SRIVASTAVA MADHAVI VERMA MADHU MALA MALVIKA RASTOGI NABONITA PAL PIJUSH CHAKRABORTY PREETI PANDEY RAJ KISHORE PAN REETAM SHAILY GARG

CD CCD BCC C C CD D D D CACC BC C CCC C C CC CCF CBC CD CD

CD C D F B CC C BCCBD D CCCCAC CCCB BC C ACCD C BA D CA C-

C CBCD B C AA B C CA D C C C BC C AC C AC A CC A AC C C B A B D A A-

C C BA CAC AA A C CB C BC A CB C C C CC A A A C A C C CC B A AF AB-

C C C C CA C B A B BCA C C CAC ABC B CC A A ABA BC D C CA BD B C

C C B A CA B A A C BC BB BC C CBAC C C BAA ABA B C CC B A C F BC

C CC ACB CCA C C BBCC D CA BC CCCBA AB B A C BCA BA C CC C

C CCC F A BB C A C CB A CCCCC C CC CC A B BB A ACCC BA B CBB

5.74 5.17 6.35 7.17

PASS PASS PASS PASS Reexam in FO MS

8.83 6.13 7.83 8.43 7.70 6.00 5.22 7.43 6.09 5.70 5.35 7.00 5.70 6.74 7.13 6.04 5.96 5.26 6.26 8.70 8.74 7.70 6.57 9.35 6.83 5.70

PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Moderated Pass PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS Reexam in IWAC GORMETRY-I

6.22 7.26 9.48 6.65

PASS PASS PASS PASS Reexam in V&R-I GORMETRY-I EOD

7.74 6.30

PASS PASS

1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480

BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR BHUBANESWAR

SHALINI PRIYA SHALINI SARKAR SHILPA BALA SHRADDHA CHADHA SUMAN LATA SURABHI MAZUMDAR TANUSHREE SARKAR TWINLKE BEHERA VIVEK KUMAR VERMA

D C CCD CD BC

C BAC C B D D C-

D A C C CBD A C

C B BCC A C C C-

CBC CCB C C B

CAB C C BCC C-

CC C C CC C C A-

CA C CBACAA

5.09 7.96 6.78 5.48 5.61 7.65 5.00 6.61 6.48

PASS PASS PASS Moderated Pass Moderated Pass PASS PASS PASS PASS

Disclaimer Notice : 1. Candidates whose result do not appear in the list, their result have been withheld and will be declared spearetely.

2. While attempt has been made to ensure accuracy, the final result will be as per the official transcript issued by NIFT and the result communicated on the NIFT Website should not be deemed to convey any discrepancy with the officially issued transcript.

Information

39 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

133729


Notice: fwrite(): send of 203 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531