Read Seahorse_20110401.pdf text version

Seahorse LabwareZÐ

·VOE^"Ô 200856 200858 200862 200864 200929 200931 200933 200941 200943 201017 201021 201025 201154 201156 201160 201164 201236 201238 201240 201242 201244 201250 201252 201254 201256 201260 201264 201266 201270 201272 201274 201276 201278 201280 201282 201284 201286 201296 201298 201300 201302 201304 201312 201483 <OE ^"Ô A50009 A50010 A50014 A50016 F20003 F20004 F20005 F20010 F20011 F20066 F20069 F20077 P40002 P40003 P40007 P40009 S30003 S30004 S30009 S30012 S30014 S30016 S30017 S30018 S30019 S30020 S30021 S30022 S30023 S30024 S30025 S30026 S30027 S30028 S30029 S30030 S30032 S30035 S30039 S30041 S30042 S30047 S30053 XP0228

·V<OE ^"Ô `S Ö·\

·i ­¼ icFPS d , ts b n R v e r o l L a U ° ± Ø i e n d l y ¸ r Universal Lid, polystyrene ÌÞׯ¸ ¶ÊÞ° (<¤'Ê 96well̨ÙÀ°ÌßÚÄ 96well̨ÙÀ°ÌßÚÄ 96well̨ÙÀ°ÌßÚÄ 96well,̨ÙÀ°ÌßÚÄ 96well̨ÙÀ°ÌßÚÄ 300ul ̨ÙÀ°ßÚÄ 384well̨ÙÀ°ÌßÚÄ ) 100 10 800ul GF1.2um 25 800ulPVDF0.45 25 800ul PP0.45um 25 ,400ul,GlassFiber 400u·e·...« 96³ªÙ ¸Þ׽̧²Ê° 7.5&5ml100 100 PVDF.45u Longdrip Reservoir Baffle PP NT

2ml,30uMGlass+10uMPP»Îß°Ä

140ul GF1.2um 10

48wellPierceablePlate¼°Ù 48well solid plate seal

96well,solidplate seal for 2ml 100 24wellPierceablePlateSeal10ml100 48well 7.5mlrectwell PyramidBottom 48Wel,5Pm,oTPP · C m L t N i d aB r y 96well2mlSquarewell/PyramidÎÞÄÑ 96³ªÙ 12¶×ÑØ»Þ°Ê 8row Ø»Þ°Ê 96wellØ»Þ°Ê 12¶×ÑػްÊZd·Ø,èt 8row ػްÊZd·Ø,èt 384wellØ»Þ°Ê 384wellØ»Þ°Ê Ø»Þ°Ê 384wellػްÊÛÌߧ²Ù 96well 1.1mL ½¸´±³ªÙ 24¶×ÑÛ°Ìߧ²ÙØ»ÞÊ 12¶×ÑØ»Þ°Ê 8¶×ÑØ»Þ°Ê 6¶×ÑØ»Þ°Ê 384wellØ»Þ°Ê 24¶×ÑØ»Þ°Ê 24¶×ÑØ»Þ°Ê 384wellØ»Þ°Ê 384wellØ»Þ°Ê 384wellØ»Þ°Ê 4row Ø»Þ°Ê 96³ªÙ 2mL̨ÙÀ°ÌßÚÄ Ëß×ЯÄÞ'ê Û°Ìߧ²Ù Û°Ìߧ²Ù 3.5ml Û°Ìߧ²Ù /4ºÝÄÛ°Ù¶×Ñ·t Ëß×ЯÄÞ'ê Û°Ìߧ²Ù Û°Ìߧ²Ù Û°Ìߧ²Ù V'ê +4ºÝÄÛ°Ù¶×Ñ PP NT 25 PP NT 25 partitionedNT withcotrolwell NT 25 25 25 NT 25 PP NT 25 73ml 0.45uM PES 10 Ëß×ЯÄÞ'ê LowProfileËß×ЯÄÞ LowProfile,ÌׯÄÎÞÑ 24well 10mlsquarewellËß×ЯÄÞ SpOESËß×ЯÄÞ Ëß×ЯÄÞ'ê 282ml 92ml ,NT PP NT PP .7mlsquare³ªÙ Ëß×ЯÄÞ'ê 290ml Ëß×ЯÄÞ'ê LowProfileËß×ЯÄÞ Ëß×ЯÄÞ'ê 290ml 86ml 21ml 32ml ,ÌׯÄÎÞÑ NT10X5 300ml 96Well ػްÊ

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

335508


Notice: fwrite(): send of 373 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531