Read PayStructure-December2011.pdf text version

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TIRUCHIRAPPALLI ­ 620015

PAY STRUCTURE OF INSTITUTE EMPLOYEES (as on December 31, 2011). This list is sorted according to the Basic Pay within each Pay Band. *Gross Pay includes ECC & other remuneration.

S# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NAME SUNDARRAJAN S VISWANATHAN IYER K PANDEY K.S. JOSEPH FERNANDO RAMPRASAD V. BANERJEE A.K. AMMASAI GOUNDEN N. SELVAKUMAR S BALASUBRAMANIAN T. NATARAJAN C. SHANMUGAM S UDAYAKUMAR M. SELVARAJ T. VENKATASWAMY REDDY A. HEMALATHA THIAGARAJAN NOORUL HAQ A. MOSES SANTHAKUMAR S. SANKARANARAYANASAMY.K RAGHAVAN S. NATARAJAN S. SRINIVAS T. ANANTHARAMAN N. GOPALAN N.P. KANNABIRAN G. JAYASHANKAR R. SOMASKANDAN P. SURIANARAYANAN V BAKTHAVATSALAM.A.K. MEENAKSHI SUNDARAM C. PUNNIAMOORTHY M.

GENDER MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION DIRECTOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR & REGISTRAR i/c PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR

DEPARTMENT DIRECTOR OFFICE C.S.E MME ARCHITECTURE ARCHITECTURE MATHEMATICS E.E.E. C.S.E PHYSICS CIVIL MECHANICAL MECHANICAL PRODUCTION M.C.A. MATHEMATICS PRODUCTION CIVIL MECHANICAL E.C.E MME ARCHITECTURE CHEMICAL M.C.A. MANAGEMENT CIVIL E.C.E MME TRG & PLACEMENT HUMANITIES MANAGEMENT

PAY BAND PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4

SCALE WITH GRADE PAY 75000 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000)

BASIC 75000 61390 60310 58610 58610 58610 56960 56960 56960 55630 55630 55580 55580 55580 55580 55350 55350 55350 54020 54020 54020 53770 53770 53770 53580 53580 53580 53300 52510 52510

*GROSSPAY 123500 116324 114618 111932 114932 114932 109325 109325 122717 120349 120349 120260 123260 107144 107144 109281 123437 109781 117484 104680 104680 120039 104285 121039 125219 114920 102404 119202 114796 114796

1/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

NAME UMAPATHY M. GOLDIN RAJESHWAR BENNET VENKATARAMANI B. MARY SAIRA BHANU S. MALARKODI B MALA C PANNIR SELVAM K LEELA VELUSAMY R SARANGAN J. DEIVAMONEYSELVAM D. JAYABALAN P RADHAKRISHNAN T.K SIVASHANMUGAM P NARAYANASAMY R. NALLUSAMY R. PONALAGUSAMY.R PARISUTHARAJ L. ASOKAN P. MUTHUPANDI V SUNDARESWARAN K NAGAMANI C KUMANAN S SASTI KUMAR D RAMADOSS B. SWAMINATHAN G. SUTHAKAR T. SUBBAIYAN G. RAJENDRA BABU S. RAMA SUBRAMANIAN N. KRISHNAN P.A ARULAPPAN S.S. THIRUMARAN K

GENDER MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR LIBRARIAN (SG) PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR

DEPARTMENT I.C.E I.C.E E.C.E C.S.E E.C.E C.S.E MECHANICAL C.S.E MECHANICAL MATHEMATICS CIVIL CHEMICAL CHEMICAL PRODUCTION MATHEMATICS MATHEMATICS LIBRARY PRODUCTION MME E.E.E. E.E.E. PRODUCTION PHYSICS M.C.A. CIVIL MECHANICAL ARCHITECTURE ARCHITECTURE C.S.E CIVIL MECHANICAL ARCHITECTURE

PAY BAND PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4

SCALE WITH GRADE PAY 37400-67000 (10000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000)

BASIC 52510 52060 51450 51440 51440 51440 51430 51430 51030 51030 51030 51030 51030 50780 50780 50780 50600 49660 49660 49660 49660 49660 49660 49610 49610 49160 49160 49160 49160 48200 47780 47780

*GROSSPAY 102294 100003 100619 99023 99023 99023 99007 100507 99955 99955 112161 112161 112161 99560 99560 99560 97696 97791 109723 97791 97791 97791 109723 109634 97712 107053 107053 95421 95421 95484 93240 94140

2/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

NAME RAMAN SANKARANARAYANAN S VENKATESAPRABHU G. SARAT CHANDRA BABU J SAIKALA L CINDRELLA L MURUGESAN K SAMSON MATHEW MANICKAVACHAGAM P. ARUL DANIEL S MURALI R PACKIRISAMY V. PREMALATHA M RAVISHANKAR.B. RAJENDRAKUMAR M JANAKIRAMAN. T.N. KUMARAN. V. RAMA KALYAN AYYAGARI MEERA SHERIFFA BEGUM K.M. BALASUNDARAM S.R. WILSON FREDERICK NICKOLAS S. GURURAJ R. SHAHUL HAMEED M. MUTHUCHIDAMBARANATHAN P BHASKAR M MICHAEL AROCK SRIRAM KUMAR D. THAMARAISELVAN N KUMARESAN N DURAI SELVAM M KALAICHELVI P SATHIYA.P.

GENDER MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE

DESIGNATION ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR PHY.DIRECTOR (SG) ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR

DEPARTMENT MME CHEMISTRY CHEMICAL ARCHITECTURE CHEMISTRY MATHEMATICS CIVIL ARCHITECTURE E.E.E. MANAGEMENT PRODUCTION CEESAT MME PHY. EDU. DEPT. MATHEMATICS MATHEMATICS I.C.E CHEMICAL M.C.A. ARCHITECTURE M.C.A. HUMANITIES MECHANICAL E.C.E E.C.E M.C.A. E.C.E MANAGEMENT E.E.E. PRODUCTION CHEMICAL PRODUCTION

PAY BAND PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4

SCALE WITH GRADE PAY 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000)

BASIC 47780 46440 46440 46440 46440 44820 44820 43250 43250 43120 41720 41720 41720 40240 40240 40240 40240 40240 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800

*GROSSPAY 93240 102211 91123 102211 91123 89314 98863 86083 96533 85878 94560 83666 83666 81977 81327 81327 81327 81327 88612 88612 88612 80552 79052 79052 79052 88612 79052 79052 79052 89362 79052 88612

3/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

NAME KARVEMBU.R. CHANDRA BOSE A SIVAPIRAKASAM S P BASKARAN N KUMARESH BABU S P SIVAKUMAR V J VADIVEL A BASKAR K LAKSHMINARAYANAN ANAND R.B. VINOD V B GOPALAKRISHNAN N VEERAPPAN. AR. TAMILSELVI R VASUKI B. VENKATACHALAPATHY S. PREMKUMAR K. KUMARAN S RAMESH.S.T. HEMALATHA.J. SIVAKUMARAN.N. ASHOK.M. MUTHUKKUMARAN.K. JEYAPAUL.R. ANANDAN.S. VELMATHI S ARTHANAREESWARAN G SENTHIL ARASU B. SANKARANARAYANAN V SAIKRISHNAN P MEENATCHI SUNDARAM A JOSEPH PONNIAH R

GENDER MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR ASSOCIATE PROFESSOR

DEPARTMENT CHEMISTRY PHYSICS MECHANICAL PHYSICS MME MANAGEMENT M.C.A. CIVIL E.C.E MECHANICAL HUMANITIES PHYSICS MECHANICAL MATHEMATICS I.C.E MECHANICAL ARCHITECTURE MME CIVIL PHYSICS I.C.E PHYSICS CIVIL PRODUCTION CHEMISTRY CHEMISTRY CHEMICAL MANAGEMENT E.E.E. MATHEMATICS ARCHITECTURE HUMANITIES

PAY BAND PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4 PB4

SCALE WITH GRADE PAY 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000) 37400-67000 (9000)

BASIC 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 37400 36609 35818 34632

*GROSSPAY 80552 79052 88612 88612 79952 79052 88612 79052 89362 80552 88612 88612 76840 76840 76840 76840 76840 78340 76840 76840 86120 76840 76840 86120 86870 76840 86120 76840 86870 76388 76665 80790

4/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

NAME MUTHUKUMARAN S SRINIVASA RAO T. SHASHI KRISHNA PANDEY THAMARAISELVI G PALANISAMY.P. MURUGESAN R DHANALAKSHMI K UMA G SUDHA S ARIVAZHAGAN M ALPHONSE P J A JAYALEKSHMI S BELLATRIX VALDARIS NAGASUBRAMANIYAN G MOUNISAMY P. SRINIVASAN K. KARUNAKARAN S LAKSHMANA GOMATHI NAYAGAM NATARAJAN C. ARUN P. SANGEETHA G GOPALAKRISHNAN P SANKARANARAYANAN.R. BIJU.V.M. SANTHOSH KUMAR.M.C. ARUNAGIRI.A. JERALD J JAYA BHARATA REDDY M ARUL MOZHI SELVAN.V. SATHIYA NARAYANAN.C. RAMESH.T. SURESH S

GENDER MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION ASSOCIATE PROFESSOR PROFESSOR PROFESSOR LIBRARIAN ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR LIB ASST.(SG) PROGRAMMER ASST. ENGINEER ASST. PROFESSOR D.MAN I (SG) HARDWARE ENGR. ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR

DEPARTMENT MME MME CHEMICAL LIBRARY E.C.E HUMANITIES I.C.E I.C.E E.E.E. CHEMICAL M.C.A. CIVIL ARCHITECTURE HUMANITIES LIBRARY C.S.G. ESTT. M. OFFICE MATHEMATICS ESTT. M. OFFICE C.S.G. ARCHITECTURE ARCHITECTURE PHYSICS CHEMISTRY PHYSICS CHEMICAL PRODUCTION E.E.E. MECHANICAL PRODUCTION MECHANICAL MECHANICAL

PAY BAND PB4 PB4 PB4 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3

SCALE WITH GRADE PAY 37400-67000 (9000) 37400-67000 (10000) 37400-67000 (10000) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (5400) 15600-39100 (5400) 15600-39100 (6600) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (5400) 15600-39100 (6600) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (8000) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (6000)

BASIC 31864 0 0 30300 29850 29160 29150 29150 29030 29030 27550 27550 26070 26070 25870 25870 25490 25380 24730 24730 24520 24520 24340 24340 24340 24340 24340 24170 24020 23970 23970 23450

*GROSSPAY 75461 0 0 68922 65481 69673 62225 63725 69441 62035 67557 66807 57359 64173 58189 58189 55671 56188 56659 52029 59634 54830 52965 51465 57533 51465 51465 54357 53190 58655 58655 55949

5/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

NAME SHANTHI V MEKALA S SIVAPRASAD K KARTHIKEYAN B GIRIDHARAN N V SREEKANTH A JUSTIN JOSEYPHUS R PRADEEP K SENTHILKUMAR V PERUMALSAMY.M. SELVAN.M.P. RAMESH BABU.N. SISHAJ P SIMON SESHAGIRI RAO AMBATI SARAVANA ILANGO.G. BALASUBRAMANIAN.K.R. SHEEBA.K.N. KUMARASWAMIDHAS.L.A. PANNEERSELVAM.K. SRINIVASAN.K. PARTHIBAN.P. MATHESHWARAN M. SIVASANKAR T. GANDHIMATHI R. NAGALAKSHMI R MANIVANNAN S DOMNIC S LENIN SINGARAVELU D KOTESWARARAO NAIK B NARAYANAN S MURUGANANTHAM G ANAND R

GENDER FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR CAD/CAM ENGR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR

DEPARTMENT MATHEMATICS HUMANITIES MME PHYSICS PHYSICS CHEMISTRY PHYSICS C.S.G. PRODUCTION CHEMICAL E.E.E. MME E.E.E. CHEMICAL E.E.E. MECHANICAL CHEMICAL MECHANICAL PRODUCTION I.C.E PRODUCTION CHEMICAL CHEMICAL CIVIL PHYSICS PHYSICS M.C.A. PRODUCTION MANAGEMENT I.C.E MANAGEMENT MECHANICAL

PAY BAND PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3

SCALE WITH GRADE PAY 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6600) 15600-39100 (7000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000)

BASIC 23450 23450 23450 23450 23450 23450 23450 23430 23060 22970 22970 22970 22970 22970 22960 22960 22960 22960 22950 22950 22950 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22120 22120 22120

*GROSSPAY 55949 55949 50059 50059 50059 50059 55949 55981 57035 49301 50801 49851 49301 49301 50785 49285 49285 56577 50769 49819 55059 54418 48700 48700 48700 54418 54418 48700 48700 47958 49458 53582

6/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

NAME SARAVANAN S MOORTHI S MALMATHANRAJ R RAVINDRAN R NISHA RADHAKRISHNAN KARTHIKEYAN J VINODH S. EZHILARASI D ANANDAKRISHNAN V. MAGESHWARI.S. MANJULA.R. SUNITHA.V. SENTHIL.P. MARIAPPAN.V. SENTHIL KUMAR.S. GUNAVATHI.N. GOPI.E.S. THILAGAVATHY.R. SRIDEVI.V. JANET.B. PRASANNA VENKATESAN.S. REBEKKA.B. MOHAN.R. VENKATA KIRTHIGA.M. RAJA.P. THAVASI RAJA.G. JAYA NIRMALA.S. JEROME S DEENDAYAL KUNWAR SINGH PANDEESWARI R SATHYARAJ V

GENDER MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE

DESIGNATION ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR

DEPARTMENT CHEMICAL E.E.E. E.C.E MATHEMATICS CIVIL CIVIL PRODUCTION I.C.E PRODUCTION E.E.E. CIVIL CIVIL PRODUCTION MECHANICAL E.E.E. E.C.E E.C.E E.C.E I.C.E M.C.A. PRODUCTION E.C.E C.S.E E.E.E. E.E.E. E.C.E C.S.E MME CIVIL C.S.E E.C.E HUMANITIES

PAY BAND PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3

SCALE WITH GRADE PAY 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000)

BASIC 22120 22120 22100 21750 21750 21750 21300 21300 21290 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20560 20520

*GROSSPAY 53582 49458 47926 48873 47373 47373 46662 46662 46646 41965 41965 50264 45493 46043 45493 45493 46043 45493 45493 45493 45493 45493 51355 45493 45493 45493 45493 46993 41965 45493 45493 50734

7/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

NAME JEYACHITRA R K SUDHA V SEZHIYAN D M SIVASANKAR E KANNAMMA D DEIVALAKSHMI S SANGEETHA S NITHYA B KAVITHA R.K. ESWARI R SRINIVASARAO NAYAK P NANDANAIK KORRA SAMSUDEEN N LAVANYA V. SIVA SHANMUGAM N. SRINIVASULU REDDY U. SHAMEEDHA BEGUM B SRIDEVI M SANTHANA VIJAYAN A MUKKAMALA KAMESHWAR RAO SRIDEVI.P. ARACHELVI R SARAVANAN S BRINDHA M. SELVARANI.J SRIDHARAN S SOORIYAMOORTHY M VIJAYAKUMAR K. TAMILARASI L. KALIYAPERUMAL K. RAJARETHINAM V. VISWANATHAN M

GENDER FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE

DESIGNATION ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR ASST. PROFESSOR RES.MEDI OFFICR DY REGR.(A/CS) ASST. ENGINEER JR.ENGINEER(SG) SR.SUPDT. JR.ENGINEER(SG) HOSTEL MAGR.1/C JR.ENGINEER

DEPARTMENT E.C.E E.C.E MANAGEMENT C.S.E ARCHITECTURE E.C.E M.C.A. C.S.E E.C.E M.C.A. E.E.E. MECHANICAL CHEMICAL MANAGEMENT MECHANICAL M.C.A. C.S.E C.S.E C.S.E MANAGEMENT MANAGEMENT CIVIL CIVIL C.S.E HOSPITAL OFFICE ESTT. M. OFFICE PRODUCTION OFFICE PRODUCTION HOSTEL OFFICE I.C.E

PAY BAND PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB3 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2

SCALE WITH GRADE PAY 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (6000) 15600-39100 (5400) 9300-34800 (5400) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (5400) 9300-34800 (4800) 9300-34800 (5400) 9300-34800 (4800) 9300-34800 (4800)

BASIC 19780 19780 19780 19780 19780 19780 19780 19780 19780 19030 19030 19030 19030 19030 19030 19030 19030 19030 19030 18320 18320 18300 18300 18300 6137 28020 22580 21900 21460 21280 21030 20540

*GROSSPAY 49416 40732 49416 49416 49416 44260 44260 44260 44260 45603 43075 43075 47103 39547 48081 49581 43075 43075 43075 41954 41954 41922 41922 41922 13717 59224 44763 45662 48007 50018 47891 46369

8/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

NAME NIRMALA V SARASWATHY M. CHIDAMBARAM N. RAMACHANDRAN M. SUBBAYYA P. AANANTHI MOHANKUMAR SARAVANAN R. RAJAN K. PERIYAMAYAN S. SAHADEVAN P. MANI K. MALARVIZHI P. RAJADURAI M. KUMARASAMY K. SYED RIZVON A. SHAMSHAD BEGAM A PUGALENDHI A PUSHPARAJ M. ANBARASU S. RAVI.P. DEVANANDHAM A. KANNAN K.N. KALAVATHI N. SAMSON.A. RAJENDRAN S KRISHNAMURTHY R. KUMUDHA M. VARALAKSHMY.R. JEEVA STELLA MURUGANANDAM K VAIRAMANI S VENKATALAKSHMI V.

GENDER FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE

DESIGNATION MEDICAL OFFICER JR.SUPDT.(SG) JR.SUPDT.(SG) JR.SUPDT.(SG) MECH A (SG) TECH.OFR. GR.I SANITARY INS SANITARY INS MECH A MECH A MECH A STAFF NURSE JR.SUPDT. JR.SUPDT. MECH A TECH.OFR. GR.II TECH.OFR. GR.II MECH A TECH.OFR. GR.II MECH A MECH A JR.SUPDT. T.O. COMP. MECHANIC COMP. MECHANIC JR.SUPDT. JR.SUPDT. JR.SUPDT. TECH.OFR. GR.II TECH.OFR. GR.II PHARMACIST JR.SUPDT.

DEPARTMENT HOSPITAL OFFICE OFFICE DEAN (ACAD) PRODUCTION ARCHITECTURE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE PRODUCTION MECHANICAL E.E.E. HOSPITAL CIVIL OFFICE CIVIL E.E.E. CHEMICAL CHEMICAL C.S.G. ESTT. M. OFFICE C.S.G. OFFICE OFFICE C.S.G. M.C.A. HOSTEL OFFICE OFFICE DEAN (ACAD) E.C.E C.S.G. HOSPITAL OFFICE

PAY BAND PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2

SCALE WITH GRADE PAY 9300-34800 (5400) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4800) 9300-34800 (4800) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4600)

BASIC 19820 18910 18910 18910 18720 18720 18380 18380 18040 18040 17620 17580 17220 17220 17220 17220 17220 17220 17190 17190 17190 16830 16600 16600 16600 16420 16420 16410 16180 16180 16180 16000

*GROSSPAY 44830 43112 43112 43112 38426 43130 38472 42668 37035 37035 36372 36933 40554 40104 40104 40104 40504 40104 40050 40050 35692 39409 39000 39000 39400 38680 38680 34460 33864 37940 33464 37932

9/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

NAME PREMA A. SHAAMASHARRAFTH S KALAISELVI B CHINNAIYAN V. LALITHA V. SUSENDRAN.K THIVYANATHAN S. VISHNU BAHADUR L. VALARMATHY C. SUBBULAKSHMI P. PALANIYANDI P. RAJU S. SHANMUGAM P. KANNAN N VEERARAGAVAN V. DURAIRAJAN P. VIJAYALAKSHMI N DEENADAYALAN D. ABRAHAM S. SELVARAJ V. DURAIRAJ T. RAMACHANDRAN P. THIAGARAJAN C. MURUGESAN M. ROSHAN BABU.C.N. NALLATHAMBI.C. SELVARAJ.G. KARPUKKARASI K.P. DHARMARAJAN K. SELLAMUTHU P. RAMALINGAM P GANESAN P

GENDER FEMALE FEMALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION JR.SUPDT. JR.SUPDT. JR.SUPDT. DRIVER (SG) PHY.TRG.INST.SG MECH A MECH A JR.SUPDT. JR.SUPDT. JR.SUPDT. DRIVER (SG) DRIVER (SG) MECH B TECHNICIAN GR.I DAT ENT OP.(SG) MECH B SECRETARY GR.II ECG(SG)TECH. MECH B MECH B MECH B MECH B MECH B MECH B TECHNICIAN GR.I MECH B MECH B JR ENGINEER ASSISTANT JR.ASST. (SG) COMPUTER OPETR. COMPUTER OPETR.

DEPARTMENT LIBRARY OFFICE E.C.E TRANSPORT PHY. EDU. DEPT. ESTT. M. OFFICE PRODUCTION OFFICE OFFICE C.S.E TRANSPORT TRANSPORT PRODUCTION CHEMICAL C.S.G. ESTT. M. OFFICE DIRECTOR OFFICE HOSPITAL ESTT. M. OFFICE MME ESTT. M. OFFICE PHYSICS PRODUCTION MME MECHANICAL ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE E.C.E OFFICE HOSTEL OFFICE C.S.G. C.S.G.

PAY BAND PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB2 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4600) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4200) 9300-34800 (4800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800)

BASIC 16000 16000 15990 15900 15900 15590 15400 15010 15010 15010 14880 14880 14880 14520 14290 14160 13840 13680 12940 12940 12940 12940 12940 12940 12940 12940 12940 10045 13210 12750 12530 12530

*GROSSPAY 38142 37932 33796 33729 37754 33664 36152 31826 35458 35668 32117 32117 32117 31549 34176 34732 33775 29589 28420 31848 28420 31848 31848 31848 31848 28420 28420 19663 29762 28943 25485 25485

10/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

NAME GOVINDARAJU P. SHOBAKAR S. SHIVAPRASAD SHARMA U. GOWRISARMA K. JANAKARAJ SHARMA P. GANDHI C. DURGA DUTTA SHARMA YAMALAL SHARMA.N. AROKIADOSS A. RAJU K. VINCENT S. SAKTHIVEL A. KUMARASANGU N. SWAMINATHAN B. KARUPPAN P. SIMONRAJ A. PARAMASIVAM A. MURUGESAN N. PERUMAL M. AROKIASAMY A. SANTHIAGU A. KRISHNAN C. NEELAMEGAM A. RAJU N. PALANI V. (VELLAIYAN) MANIKKAM P. GOVINDARAJAN R SATHYASANDAR S.P. SEKAR R. SHANMUGAM K MICHAELRAJ.A. KUPPUSAMY P.

GENDER MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION COMPUTER OPETR. SECURITY GUARD SECURITY SPL.GR SECURITY SPL.GR SECURITY SPL.GR MECH C SECURITY SPL.GR SECURITY SPL.GR GCH GCH GCH ASSISTANT MECH C GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH GCH MECH C MECH C MECH C MECH C MECH C GCH

DEPARTMENT OFFICE SECURITY OFFICE SECURITY OFFICE SECURITY OFFICE SECURITY OFFICE ESTT. M. OFFICE SECURITY OFFICE SECURITY OFFICE HOSPITAL C.S.G. ESTT. M. OFFICE TRANSPORT ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE OFFICE PHY. EDU. DEPT. ESTT. M. OFFICE OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE PHYSICS CHEMISTRY DEAN (ACAD) ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE CEESAT CIVIL PRODUCTION DEAN (ACAD) MECHANICAL ESTT. M. OFFICE

PAY BAND PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800)

BASIC 12530 12280 12260 12250 12250 12070 11820 11820 11610 11610 11610 11610 11600 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11380 11370

*GROSSPAY 28551 25205 25174 25158 25158 24834 23847 23847 26989 24107 24107 24032 24091 26579 26579 23743 23743 24583 23743 26579 23743 26579 26579 23743 26579 26579 26579 26579 23743 23953 23743 23728

11/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382

NAME GUNASHEKAARAN.J. SUNDARAMURTHY P. PERUMAL S. VEERAN V. KRISHNAMURTHY R. RAMAIAH M MANICKAVASAKAR R CHITRA A. DEVADOSS S. KALAICHELVAN A PALANICHAMY P ANBAZHAGAN S. SHANKAR.S. AROKIADOSS S. BALU S VIJAYAPPAN.P.N RAJAKILI S. MANOHARAN S. PALANISAMY C GUNASEKARAN G. VARADHARAJAN R SAMUEL PARVATHAM A. SATHIK BATCHA R. MOHAN V VADIVELU.K. KAILASAM K. JOHN KENNEDY Y KASTHURI R KULANDAI THERASAL.J. RAMAN P. RAJENDRAN S. RAJATHI K.

GENDER MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE FEMALE

DESIGNATION ASSISTANT MECH C GCH GCH MECH C MECH C ASSISTANT ASSISTANT GCH MECH C MECH C MECH C MECH C MECH C MECH C DRIVER ASSISTANT GCH MECH C MECH C MECH C MECH C MECH C ASSISTANT GCH GCH GCH ASSISTANT ASSISTANT G C H (SG) GCH ASSISTANT

DEPARTMENT OFFICE CHEMISTRY MECHANICAL C.S.G. CIVIL MME OFFICE OFFICE PRODUCTION MME PRODUCTION I.C.E PRODUCTION CHEMICAL CIVIL TRANSPORT PHYSICS ESTT. M. OFFICE MECHANICAL E.C.E TRANSPORT PRODUCTION E.C.E I.C.E E.C.E OFFICE ARCHITECTURE OFFICE OFFICE ESTT. M. OFFICE OFFICE DEAN (ACAD)

PAY BAND PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2800) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400)

BASIC 11360 11340 11120 11120 11120 11120 11110 11110 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10760 10660 10640 10640 10640 10640 10640 10640 10500 10260 10260 10260 10260 10260 10070 10070 10070

*GROSSPAY 23847 26508 26117 26117 23333 26117 23992 26024 22985 22985 22985 25725 25935 25725 22985 22342 25223 25262 25262 22574 22574 25262 22574 24226 21342 22606 21342 23799 21267 21042 21042 22197

12/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414

NAME JOHN BENJAMIN G SARAVANAN.S. SAHAYAM.A. DAISY MARY.A. RAJENDRAN S. SEETHALAKSHMI R ILANGO.C. CHITRAMOORTHY T. SELVARAJ S. BASKARAN M. MARIADOSS.V. ABOOBACKER.K. GAJANAN CHINDHUJI JUNGHARE MAGESH S PRABAKARAN R SELVI S. THAMIZHAVEL G. MARAN K. LATHA C. RATHINAM K RAJENDRAN R. THANGARAJ A. RAMAN V. ABDUL SALAM K. MUTHUAZHAGU M PALANIAMMAL A VELLAIAMMAL RAMKUMAR M SAHAYADAS Y NEERATHILINGAM R. CHINNASAMY.M. BASUNDHARI B

GENDER MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE

DESIGNATION MECH C MECH C MECH C ANM JR.ASST. JR.ASST. JR.ASST. JR.ASST. JR.ASST. JR.ASST. WATCHMAN SECURITY GUARD UDC TECH. GR II TECHNICIAN GRII JR.ASST. JR.ASST. JR.ASST. JR.ASST. JR.ASST. HELPER I HELPER I HELPER I HELPER I HELPER I HELPER I HELPER I SECURITY GUARD HELPER I HELPER I SECURITY GUARD HELPER I

DEPARTMENT PRODUCTION E.E.E. ESTT. M. OFFICE HOSPITAL MATHEMATICS OFFICE DEAN (ACAD) MECHANICAL OFFICE ESTT. M. OFFICE SECURITY OFFICE SECURITY OFFICE OFFICE MECHANICAL PRODUCTION ESTT. M. OFFICE LIBRARY TRG & PLACEMENT CHEMISTRY OFFICE ESTT. M. OFFICE PHYSICS E.C.E LIBRARY TRANSPORT PHYSICS ESTT. M. OFFICE SECURITY OFFICE TRANSPORT ESTT. M. OFFICE SECURITY OFFICE PHYSICS

PAY BAND PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2000) 5200-20200 (2000) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (2000) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (2000) 5200-20200 (1800)

BASIC 10070 10070 10070 9810 9600 9600 9600 9210 9210 9210 9170 9170 9110 9110 9110 9040 9040 9040 8830 8830 8670 8670 8520 8520 8520 8520 8520 8490 8340 8340 8150 8040

*GROSSPAY 21252 21042 23536 20631 20224 22624 20224 21930 21930 21930 21262 19028 19450 19525 21827 19339 20603 19549 21253 21253 18040 20154 19887 17803 20967 19887 17803 18163 18508 19566 19446 16886

13/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446

NAME BABY.L. ANBALAGAN.S. ARAYEE. A. MUTHIAH. K. DHANAPAL. N. SANTHAPPAN. S. VEERASAMY G RAMESAN NANGANDIYIL RAJAN A SANTIAGU M ANANDAN M SELVAM R NAGENDRAN D KAMALA T. ELLIYAS S. MICHELRAJ S. RANGAYEE PANNEERSELVAM P. PHILOMIN JEYARAJ S. TAMILARASAN M. RAVI D. NATARAJAN T. GOVINDARAJU S. MARISON V. RAJAYOGAM C SHEELA R SRIDHAR K BALASUBRAMANIAN P MANIKKAM N RAJENDRAN E JAYAPAUL A RADHA S

GENDER FEMALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE

DESIGNATION HELPER I HELPER I HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II SECURITY GUARD HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II

DEPARTMENT C.S.E DEAN (ACAD) MANAGEMENT PHY. EDU. DEPT. OFFICE PRODUCTION SECURITY OFFICE DEAN (ACAD) ESTT. M. OFFICE CHEMISTRY MANAGEMENT HOSPITAL ESTT. M. OFFICE C.S.G. DIRECTOR OFFICE E.E.E. ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE CIVIL DEAN (IC & SR) DIRECTOR OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE MANAGEMENT DEAN (ACAD) MME DEAN (IC & SR) PRODUCTION OFFICE HUMANITIES OFFICE

PAY BAND PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900)

BASIC 8040 8040 7900 7900 7900 7900 7850 7700 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7680 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470

*GROSSPAY 16886 16886 18783 16823 16943 16823 18734 18427 18391 18391 18391 16475 18391 18391 20107 18601 18391 18601 18391 16475 16475 18401 16475 16475 16144 18018 16144 18018 18228 16144 18228 18228

14/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478

NAME BASKAR F GOPINATH T GUNASEKARAN C RAJESWARI R MUTHULINGAM S MANIMEKALAI G MUNEESWARI J ASHOK KUMAR.A.S. JOHN SAMMANASU.S. DHARMALINGAM.S. MUTHUMANI.V. USHA.M. RAJENDRAN.P. KULANDAISAMY.S. RAJANGAM.S. LOGANATHAN.M. ALEXANDER.C. JEEVA.S. MATHIALAGAN M AMBIKA DEVI M BENJAMIN Y JOHN PETER J ANTHONISAMY M RANGAMMAL.P THOMAS.M RAJENDRAN E SUBRAMANI M PANCHAMOORTHY S. SARAVANAN P MOHANRAJ A MUTHUKRISHNAN M BOOPATHY P

GENDER MALE MALE MALE FEMALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II LDC HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER II HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III

DEPARTMENT ESTT. M. OFFICE E.C.E CIVIL ESTT. M. OFFICE TRANSPORT ESTT. M. OFFICE I.C.E DEAN (ADMIN) ESTT. M. OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE MANAGEMENT I.C.E OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE DEAN (ADMIN) ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE TRANSPORT CIVIL

PAY BAND PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800)

BASIC 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7470 7240 7240 7090 6970 6970 6970 6970 6970 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330

*GROSSPAY 16354 19018 17044 18018 18018 16144 18018 18018 18018 18018 18018 16144 18018 18018 18228 18518 19282 15148 15148 14836 16318 14564 14564 16318 16318 15388 15178 15178 15178 15178 14526 15178

15/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510

NAME VINCELAS A RAJKUMAR S BASKAR B UMAA MAGESWARI S BASKARAN G MANIKANDAN R MAHESWARAN M AROCKIADOSS A MAHALAKSHMI B BRINDHA R AROCKIARAJ A THANDAYUTHAPANI K MANI T SANTHANARAJ C NAGARAJAN G ROBINSON P RAYAR KENNEDY S CHANDRASEKARAN S AROKIARAJ S RAMESH K SWAMIKANNU T MERCY S BALASUBRAMANIAN N RAJENDRAN V SURULI BABU K SUNDARAVELU K THAMBU RAJ A JOHN KENNEDY P R YOSUWA T THAVAMANI S KALIMUTHU L SURESH R

GENDER MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE FEMALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III HELPER III(SECU HELPER III(SECU HELPER III(SECU HELPER III LAB ATT.HELPER3 LAB ATT.HELPER3

DEPARTMENT PHY. EDU. DEPT. DEAN (STUDENTS) MECHANICAL C.S.E CIVIL CIVIL ESTT. M. OFFICE ESTT. M. OFFICE DEAN (ACAD) DEAN (ACAD) CEESAT OFFICE TRANSPORT M.C.A. HOSTEL OFFICE CHEMICAL MECHANICAL I.C.E LIBRARY PRODUCTION ESTT. M. OFFICE ARCHITECTURE ESTT. M. OFFICE PRODUCTION PRODUCTION ESTT. M. OFFICE SECURITY OFFICE SECURITY OFFICE SECURITY OFFICE C.S.G. C.S.G. PRODUCTION

PAY BAND PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800)

BASIC 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330 6330

*GROSSPAY 15178 13552 15178 13552 15178 13762 15388 13762 15178 15678 15178 15328 17347 13552 13552 15178 13552 13552 15178 15178 16126 13552 13552 15178 15178 15178 13592 13592 15218 13552 15178 15178

16/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

S# 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

NAME DURAIRAJU L BALARAMAN P RAVIKUMAR D KALIAPERUMAL P LAWRENCE A RAJAVENI D MUTHU. C. EDWARD RAJA P MARIMUTHU M. GOVINDASAMY M. RAMESH BABU M

GENDER MALE MALE MALE MALE MALE FEMALE MALE MALE MALE MALE MALE

DESIGNATION LAB ATT.HELPER3 LAB ATT.HELPER3 LAB ATT.HELPER3 LAB ATT.HELPER3 HELPER III HELPER III HELPER II HELPER II GCH HELPER I DRIVER

DEPARTMENT MECHANICAL LIBRARY E.E.E. MECHANICAL C.S.G. I.C.E OFFICE HOSPITAL DEAN (P&D) ESTT. M. OFFICE TRANSPORT

PAY BAND PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1

SCALE WITH GRADE PAY 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (1800) 5200-20200 (2400) 5200-20200 (1900) 5200-20200 (2400)

BASIC 6330 6330 6330 6330 6330 5860 5606 5410 4223 0 0

*GROSSPAY 13552 13552 13762 13552 15178 14342 11754 13541 9601 0 0

*Gross Pay includes ECC & other remuneration. This list is sorted according to the Basic Pay within each Pay Band. Sex Ratio: Male: 414 (79.46%); Female: 107 (20.53%) as on December 31, 2011

17/17

Pay Structure of Institute Employees NIT-Tiruchirappalli

Information

17 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1263459


Notice: fwrite(): send of 198 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531