Read 2. Verdenskrig 1939-1945 text version

2. verdenskrig

Bergen-Belsen 1945

Opptakt til 2.verdenskrig

1920-åra: Fredsoptimisme

· Locarnoavtalen (1925)

­ Tyskland godtar grensene mot Belgia, Frankrike og aksepterte et demilitarisert Rhinland

· Tyskland med i Folkeforbundet (1926) · Fredsprisen til Streseman og Briand · Briand-Kelloggpakten (1928)

­ Briand lanserer ideen om Europas forente stater

· Nedrustningsforhandlinger

Partidag Nurnberg (nett) (fil)

Hitler blir utnevnt til Rikskansler 30. januar 1933

Maktovertakelsen

Regjeringserklæring 2. februar 1933

Hitlers tale 20. februar 1933 (fil) (nett)

Italia erobrer Etiopia (193536)

Mussolini

Keiser Haile Selassie

· Tyskland innfører allmenn verneplikt (1935) · Saar gjenforent med Tyskland (folkeavstemning 1935) · Luftwaffe opprettet

Saar-land

Rhinland

Mars 1936:

Tyske tropper rykker inn i det demilitariserte Rhinland. Området tilhørte Tyskland, men Versailles-avtalen forbød tyske tropper i grenseområdene mot Frankrike.

Borgerkrigen i Spania 193639

· General Franco (El Caudillo) foretar et militært kupp mot den spanske regjeringen

­ Franco og falangistene vinner etter tre års borgerkrig takket være hjelp fra Italia og Tyskland ­ Tyskland prøver ut sine nye våpen (spesielt flyvåpen)

Picassos "Guernica"

Guernica bombes

Europa 1937

Anschluss

Østerrike innlemmes i Tyskland mars 1938 Hitlers proklamasjon før innmarsjen

Tyske og østerrikske tolltjenestemenn hever grensebommene mellom de to land 12. mars 1938

Munchen-avtalen (1938)

Tyskland får Sudetland

1. møte med "Hr. Hitler"

Hitler og tolken Paul Schmidt

Daladier

Mussolini Chamberlain

Chamberlain ved hjemkomst fra Munchen

Chamberlains appeasement-politikk

Tale ved hjemkomst fra Munchen

"Peace in our time"

Hitlers tale før innmarsjen i Sudet

Høsten 1938 ­ innmarsjen i Sudet

1939

· Tyskland okkuperer resten av Tsjekkoslovakia uten motstand · Italia okkuperer Albania

Paris mars 1939: "Gassjazz"

1939: august Molotov/Ribbentrop-avtalen

(Stalin/Hitler-avtalen)

· Ikke-angrepsavtale Sovjet-Tyskland · Deling av Polen · Baltikum ble gitt til Sovjet i en hemmelig del av avtalen

Stalin

Ribbentrop

Molotov

Hitler (1939): Angrep på jødene

Verdenskrigen bryter løs

· Tyskland angriper Polen 1. september 1939

­ Hitler vil ha en "korridor i korridoren" ­ Alle tyskere skal ha rett til å bo i en tysk stat

Storbritania og Frankrike erklærer Tyskland krig

3. september 1939

Statsminister Champerlaines krigserklæring

Polen deles

· Tyskland knuser polsk motstand med sin "Blitzkrig" (lynkrig)

­ Tanks i front støttet av fly og soldater ­ Warszawa omringet

· Sovjetiske styrker rykker inn i Polen fra øst 17. september, og Polen deles

Angrepet på Polen

Vinterkrigen nov. ­39 til mars -40

· Sovjet angriper Finland · Sovjet gjorde krav på den finske Karelen · Finland står alene

­ Storbritannia og Frankrike planlegger å sende styrker gjennom Norge og Sverige, men får nei! ­ Norge sender bla. ryggsekker, men ikke militær hjelp

· Finland må kapitulere

Originalfilm

9.april 1940

· Tyskland angriper Norge og Danmark · Danmark kapitulerer samme dag · Kampene i Norge varer frem til 7. juni da Konge og regjering forlater landet og fortsetter motstanden fra London

Frankrikes fall

· Tyskland angriper Frankrike (mai 40)

gjennom Belgia og unngår Maginotlinjen

· Engelske tropper blir omringet ved Dunkirk

­ Chamberlain går av

­ Churchill blir statsminister

­ De engelske troppene evakueres over kanalen

· Etter Frankrikes fall står Storbritannia alene mot Tyskland

Dunkerque

· Britiske styrker i Frankrike omringet av tyske invasjonsstyrker · 300 000 mann reddet over kanalen

Hitler Gøring

Frankrike kapitulerer i jernbanevogna der Tyskland kapitulerte etter 1. verdenskrig.

Paris 1940

Churchill tale til nasjonen etter Frankrikes fall

Video

Churchills"On the beaches" 4. juni 1940 Talen med bilder

We shall go on to the end We shall fight in France We shall fight on the seas and oceans We shall fight with growing confidence and growing strength in the air We shall defend our island Whatever the cost may be We shall fight on the beaches We shall fight on the landing grounds We shall fight in the fields and in the streets We shall fight in the hills We shall never surrender

Battle of Britain (Blitzen) Slaget om Storbritania

· engelske byer bombet 1940-41 Evakuering av barn og bombing av Lubeck og Coventry

Spitfire

Video Stuka

Messersmith

Churchill i USA

1941

· Tyskland erobrer Jugoslavia og Hellas

Pearl Harbor (7.des. -41)

·Japansk overraskelsesangrep på USAs stillehavsflåte på Hawaii ·USA inn i krigen

Roosevelts krigsærklæring

Kamikase

Operasjon Barbarossa 22. juni 1941

Tysk angrep på Sovjet

Video

1942

Østfronten sommeren 1942

Jens Bjørneboe leser "Soldatersang"

På vei til Stalingrad

Tysk massakre

Jens Bjørneboe leser "Soldatersang"

Vinteren 1942-43

Generalfeltmarchalk

Friedrich von Paulus

Tyske krigsfanger

Stalingrad- russiske artillerister jubler over Russisk video at den siste tyske styrken har heist hvitt flagg.

Den sovjetiske nasjonalsangen fra 1944

Kursk-historiens største panserslag

1942 Vendepunkt for de allierte

­ El Alamein ­ Stalingrad ­ Midway

1943

· Nord-Afrika · Alliert invasjon av Italia

· Italia ut av krigen

D-dagen 6/6-44 (video)

Alliert invasjon i Normandie 6. juni 1944 (bilder)

Landgang (animasjon)

D-day "Knocking on heavens door"

Bombete byer i Tyskland

Mot slutten

· President Roosevelt dør (12.april -45)

Mussolini og hans elskerinne

skutt av italienske partisaner 28. April 1945

Mussolinis død Mussolinis død

Siste opptreden

Siste bilde

Siste bilde i bunkeren

· Hitler tar sitt eget liv (30.april -45) sammen med Eva Braun etter å ha inngått ekteskap dagen før

Goebbels siste tale 1945 fil nett

Berlin 1945

Berlin inntatt av russiske styrker

Berlins fall m/russiske nasjonalsang

Russisk

7. mai 1945: Tyskland kapitulerer

Ung tysk soldat 8. mai

London 8. mai 1945

Churchill tale 8. mai 1945

'This is your victory! It is the victory of the cause of freedom in every land. In all our long history we have never seen a greater day than this. Everyone, man or woman, has done their best. Everyone has tried. Neither the long years, nor the dangers, nor the fierce attacks of the enemy, have in any way weakened the unbending resolve of the British nation. God bless you all.'

Slutten

· Hiroshima (6.august -45)

­ 60-70 000 drept umiddelbart

· Nagasaki (9.august -45)

­ Ca. 40 000 umiddelbart drept

· Japan kapitulerer (15.august 45)

"Vise om byen Hiroshima" (Preus/Bjørneboe)

En time etter

Hiroshima

President Trumans tale

"Little Boy" og "Fat Man"

Hiroshima etterpå

Nagasaki dagen etter

"Vise om byen Hiroshima" (Preus/Bjørneboe)

Gutt som oppholdt seg 1,5 miles fra "ground zero" Nagasaki (US-foto febr. 1946)

Jens Bjørneboe leser "Mea maxima culpa"

Pike Hiroshima

Drepte under hele krigen

ca 50 millioner

derav 55% sivile

Video m/Churchill

Churchill: "Europa-en skraphaug"

Fotomontasje

Årsaker til 2.verdenskrig

· Italias og Tysklands samling (1870)

­ forrykket maktbalansen i Europa

· Verzaillesfreden (1919)

­ tysk revansj ­ minoritetsproblemer ­ Nasjonalisme

· Økonomisk verdenskrise (etter 1929) · Fascismen/nazismen

· Internasjonale konflikter (imperialismen) · Chamberlains appeasement-politikk · Hitlers krav om lebensraum

­ antitese: Taylor hevder at Hitler var uten klare mål, men benyttet seg av situasjoner som oppstod

Følger

· Todelt Europa

­ Sovjet-dominert Øst-Europa

· Kommunistiske styresett satt inn 1945-48

­ USA-dominert Vest-Europa

· Kapitalistisk og demokratisk styresett

· Tyskland og Østerrike delt i fire soner

­ Fransk, engelsk, amerikansk og sovjetisk ­ Berlin lå i sovjetisk sone og ble og delt i fire

· Polen skjøvet vestover til Oder-Neisse · Japan satt under administrasjon (USA)

Jaltakonferansen ­februar 1945

Polens og Europas skjebne diskuteres

Video

"Uncle Joe"

Potsdamkonferansen ­ juli 1945­ deling av Tyskland

Tyske forflyttinger

Nurnbergdomstolen

Hess

Gøring Bjørneboe leser "Om ungdommens råskap"

Bjørneboe leser "Om ungdommens råskap"

http://noddi.com/ 2009

Information

2. Verdenskrig 1939-1945

118 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

872457