Read Hypertensjon og infertilitet text version

AMH- nytt hjelpemiddel i utredning av kvinnelig infertilitet

Per M.Thorsby 221010 [email protected]

Hormonlaboratoriet

Hvorfor måle AMH

· · · Veilede om risiko/muligheter ved IVF Avvise IVF til par med liten mulighet til vellykket resultat Individualisere behandlingsstrategier

­ Lav verdi (< 0,3 ug/l ­ <2 pmol/l) predikerer lav suksess rate ­ Høy verdi (> 3,5 ug/l ­ >25 pmol/l) predikerer risiko for overstimulering ­ Normal verdi (> 1 ug/l ­ >7 pmol/l) dobler sjansen for graviditet

·

Burde man ha med andre analyser?

­ Progesteron, evt. LH, FSH, Østradiol, FTI (Testosteron og SHBG), prolaktin, TSH, FT4

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

"Fra 0 til 100 hormoner på 50 år"

Hormonlaboratoriet

Oppstart av laboratoriet

· Ketil Motzfeldt, som var overlege på medisinsk avdeling fra 1924 til 1950, la grunnlaget for interessen for endokrinologi ved sykehuset. I 1915 ­ 1916 arbeidet Motzfeldt i Boston hos den berømte dr. Harvey Cushing Herman Vogt sykehusets første professor i endokrinologi i 1972. Hans etterfølger var Harald Frey og Kristian F. Hanssen har dette professoratet i dag Roar Nissen-Meyer, som var assistentlege på medisinsk avdeling B i 1952 ­ 1957, etablerte de første analysemetodene for hormoner på Aker sykehus ­ fraksjoner av steroidhormoner i urin (17-keto/ketogenesteroider) I 1959 starter så hormonlaboratoriets historie. Det var 3 år etter at Haukeland sykehus hadde opprettet et hormonlaboratorium. Nils Norman ledet laboratoriet fra starten Laboratoriet holdt til i et rom i medisinsk avdeling B, og overlege Vogt hadde sitt kontor i samme etasje

Hormonlaboratoriet

·

·

·

· ·

Status

­ ­ ­ ­ 50 år som endokrinologens stetsokop Norges ledende spesiallab for hormonanalyser Klinikk + lab = SANT! Går med overskudd

·

Det er enighet om at Hormonlaboratoriet bør ha det overordnede analytiske og kvalitetsmessige ansvaret for hormonanalyser i OUS. Hormonlaboratoriet skal ha en komplett meny av hormonanalyser rettet mot eksterne rekvirenter. Laboratoriets eksterne virksomhet må bevares/økes.

­ Rapport prosjektgruppe Hormonlaboratoriet høst 2010, sendt ledelsen OUS okt-10

Hormonlaboratoriet.no

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Kvinnens hormonelle livssyklus

Vagina-endometrium-ovarie-bryst Nyfødt Barn Pubertet Graviditet Etter menopausen Ammeperioden

Fertile periode

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 87

Hormonlaboratoriet

AMH

Hormonlaboratoriet

Parametre som måles

Hormonlaboratoriet

· · · · · · ·

Doping:

­ FSH, LH, FTI (Testosteron /SHBG). Evt. Anabol-androgene steroider eller medikamentanalyse i urinen..

Galaktore:

­ TSH, Prolaktin, Østradiol, IGF-1 og evt. hCG.

Gynekomasti (morgenprøve):

­ Østradiol, Testosteron, SHBG, LH, FSH, hCG, Prolaktin.

Hirsutisme (prøven tas 3.syklusdag, fastende):

­ FSH, LH, Østradiol, Progesteron, FTI (Testosteron og SHBG), Androstendion, Fastende C-peptid..

Infertilitet kvinne (prøven tas 21.-23.syklusdag):

­ Progesteron, evt. LH, FSH, Østradiol, FTI (Testosteron og SHBG), prolaktin, TSH, FT4, AMH.

Infertilitet/Impotens (morgenprøve):

­ FSH, LH, Prolaktin, Østradiol, FTI (Testosteron og SHBG), TSH, FT4.

Klimaterium:

­ FSH, LH, Østradiol,

·

Pubertetsutredning: Jenter: FSH, LH, Østradiol. Gutter: FSH, LH, Testosteron, SHBG

Hormonlaboratoriet

AMH

· Dimert glykoprotein,mol.vekt 174 kDa · Tilh. de transformerende vekstfaktorer (inhibin, epidermal vekstfakt. o.a.). · Induserer tilbakedanning av Müllerske ganger hos guttefostre · Virker på vekst og differensiering

­ hemmer stimulering og øker effekt av hemming ­ Påvirker ekspresjon av flere hundre gener

· Binder seg til AMHR II

Hormonlaboratoriet

ANTIMULLER HORMON (AMH) Menn Prod. i Sertoli cellene fra fosteruke 810. Stim. utviklingen av bitestiklene og sædlederne. Deltar i reg. av testo. prod. som øker når AMHkons. synker. I puberteten avtar AMHprod. sterkt, og AMH er med på å stimulere pubertetsutv. Kvinner Prod. i granulosacellene fra fødselen, men kons. er ikke målbar før etter pub. Økningen i pub. stim. østradiol prod. og bidrar til pubertetsutv. I fertil alder deltar AMH i reg. av ovarialsyklus, og kons. er et mål på follikkelreserven

Hormonlaboratoriet

AMH hos kvinner

· · · AMH kommer fra granulosacellene

­ ­ ­ ­ ­ ­ både parakrin og endokrin effekt ikke målbart 3-5 dager etter ovarektomi Syklus Graviditet GnRH stimulering Kort virkende p-piller bør ikke måles når denne behandling pågår, men rett før FSH stimulering 2-3 ganger øket verdi Indikerer PCO, ikke PCOS Kan erstatte UL? Behandling av PCOS ­ metformin og antiandrogener ­ ikke effekt på AMH

Sirkulerende AMH kun fra ovarier Lite påvirket av

· ·

AMH kan falle med gonadotropin stimulering

­ ­ ­ ­ ­

PCOS

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Klinisk nytte av AMH

· · · En tilfeldig AMH predikerer dårlig respons med

­ Sensitivitet 80% ­ Spesifisitet 93%

AMH kan sammenliknes med AFC Øket risiko for hyperrespons

­ AMH > 3,5 ug/l - > 25 pmol/l ­ Årsak høy AMH ved PCOS

· ·

AMH i folikkelvæske kan si noe om embryo kvalitet Dobling av antallet graviditeter

­ AMH > 1 ug/l - > 7 pmol/l ­ Årsak AMH predikerer antall tilgengelige oocytter

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Sensitivitet og spesifisitet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

AMH lab

· To leverandører

­ Immunotech­Beckman Coulter og Diagnostic System Laboratories (DSL) ­ Hormonlaboratoriet har DSL ­ Disse metodene er nå kalibrert mot hverandre ­ Hormonlaboratoriet og St. Olavs får samme metode fra 01.01.11 ­ PPV påvirkes av alder på pasient og definisjonen på god respons på IVF

Hormonlaboratoriet

Vår metode

· AMH i serum

­ (Antimüllerhormon. Mol.vekt 144 000 g/mol)

· Prinsipp

­ Enzymkoblet immunsorbent assay (ELISA)

· Metode

­ Kit fra Diagnostic System laboratories (DSL), Webster, TX, USA Det benyttes en mikrotiterplate hvor brønnene er dekket med et anti-AMH antistoff ("Catcher antistoff"). Indikator antistoff er et biotinylert anti-AMH antistoff. Indikator er et streptavidin-pepperrot peroksidase.

· Prøvemateriale

­ Serum: 0,5 ml

· Prøvetaking

­ Unngå hemolytisk og lipemisk serum.

Hormonlaboratoriet

Vår metode

· · · · · · · · Presisjon

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Leverandørens verdier Midlere måleområde (0,8 ug/l) CV% = 3, Høyt måleområde (4,4 ug/l) CV% = 4, 2 ug/l, CV% = 6,8, egne obs 8 ug/l, CV% = 6,7 , egne obs Lavt område < 0,3 ug/l Duplikatvariasjon opp til 10% Høyt område 2,0 ug/l Duplikatvariasjon ca 2-3 % Midlere måleområde (0,9 ug/l) CV% = 5 Høyt måleområde (4,3 ug/l) CV% = 7

1ug/l = 7 pmol/l

Intra-assay: Inter- assay: Egne observasjoner Total: Metodens måleområde: 0,3 - 15,0 ug/l / 7-105 pmol/l Interfererende substanser

­ ­ ­ Ingen kjent kryssreaksjon Er sammenliknbar med andre internasjonale labber i alle nivåer Vi er de enste som sier < 0,3 ug/l - < 7 pmol/l

Ekstern kvalitetskontroll ( NEQAS 180510)

Hormonlaboratoriet

Vår metode

· Forventede verdier

­ Ikke endelig fastsatt. Foreløpige anbefalinger:

Optimal fertilitet 4,0 ­ 6,8 ug/l Tilfredsstillende fertilitet 2,2 ­ 4,0 ug/l Lav fertilitet 0,3 ­ 2,2 ug/l Meget lav fertilitet eller postmenopausale <0,3 ug/l Forenlig med PCOS eller optimal fertilitet >6,8 ug/l

· Ligger vi litt høyt?

­ 0,3-3,5 ug/l ? - 7-25 pmol/l ?

Hormonlaboratoriet

Vår metode og syklus, N=10

· Lutealfase

­ 3,14 ug/l

·

Har målt ca 1500 AMH siden vi startet (sept-09) Ca 200 hadde AMH < 0,3 ug/l Pris 284,-

·

Folikkelfase

­ 3,46 ug/l

·

·

PCO

­ 5, 62 ug/l

·

·

Klimakterium

­ <0,05 ug/l

Hormonlaboratoriet

Vår metode, statistikk

20-25 Totalt år 34,9 (5,9) år

Antall

26-30 år 179 2,68 (2,02) 2,0 0,3 9,3

31-35 år 276 2,27 (2,09) 1,7 0,3 14,2

36-40

41-45

914 2,13 ug/l

58 3,7 (2,67)

306 1,67 (1,54) 1,1 0,3 10,8

85 0,77 (0,59) 0,7 0,3 3,9

Gjennoms nitt (SD)

Median 1,4 ug/l 3,0 Min Max 0,3 14,2 0,4 12,4

Hormonlaboratoriet

Vår metode ­ holdbarhet romtemperatur

Dag 0 2 4 7

#1

3,1

3,6

3,5

3,4

#2

1,5

1,6

1,7

1,7

#3

1,2

1,4

1,5

1,5

Hormonlaboratoriet

Vår metode, rekvirenter per sommer 2010

· Sykehus

­ N=508 ­ Størst: Porsgrunn

· Spesialist praksis

­ N=467 ­ Størst: Alleris

· Allmennpraksis

­ N=70

Hormonlaboratoriet

Hva betyr høy og lav AMH?

· Lav AMH før IVF

­ Bruk lav cut-off ( <0,3 ug/l ­ 7 pmol/l) for å unngå falske positive, men da vil en slik måling i tillegg til alder gi lite ? ­ Nyttig for veiledning av pasientene om sjansen for positivt resultat av stimulering

AMH < 0,7 ug/l - < 5 pmol/l gir 15 % fødsler Kan man skreddersy behandling?

·

Normal AMH før IVF

­ Trenger flere studier, men kan være nyttig

Dobling av antallet graviditeter AMH > 1 ug/l - > 7 pmol/l ­ Årsak AMH predikerer antall tilgengelige oocytter AMH i folikkelvæske kan si noe om embryo kvalitet

·

Høy AMH før IVF

­ AMH > 3,5 ug/l - > 25 pmol/l bør føre til økt oppmerksomhet for hyperstimulering ­ nye behandlingsprotokoller?

Hormonlaboratoriet

AMH

· Ny tekst:

­ Premenopausale kvinner 0,3-6,8 ug/l ( 2-48 pmol/l) ­ Verdier <0,3 ug/l (< 2 pmol/l) er forenelig med svært lav ovarial reserve eller menopause ­ Verdier > 6,8 ug/l ( >48 pmol/l) kan være forenelig med PCO

ANALYSESVAR ­ GONADER

Kjønn: Kvinne Alder: 39 år Klin. oppl.: Infertilitets utredning. IVF vurderes Analyse Resultat Referanseområde

LH FSH Østradiol Progesteron Testosteron SHBG FTI Androstendion DHEA AMH 4,8 5,6 0,44 26,3 1,2 28 0,4 Sykl. variasjon <12 Sykl. variasjon " <3,0 23100 0,10,6 <8,2, sykl. variasjon <0.36,8

0,6

Konklusjon:

Lutealfase AMH tyder på normal follikkelreserve IVF har gode muligheter for å lykkes

Hormonlaboratoriet

ANALYSESVAR ­ GONADER

Kjønn: Kvinne Alder: 44 år Klin. oppl.: Oligomenore. Hetetokter. Barneønske Analyse Resultat Referanseområde

LH FSH Østradiol Progesteron Testosteron SHBG FTI Androstendion DHEA AMH 17,5 24,6 0,16 1,8 0.6 28 0,2 Sykl. variasjon <12 Sykl. variasjon " <3,0 23100 0,10,6 <8,2, sykl. variasjon <0.36,8

<0,3

Konklusjon:

Begynnende klimakt. AMH tyder på sterkt red. follikkelreserve IVF har små muligheter for å lykkes

Hormonlaboratoriet

ANALYSESVAR ­ GONADER

Kjønn: Kvinne Alder: 40 år Klin. oppl.: Infertilitet. Klimakterium? Analyse Resultat

LH FSH Østradiol Progesteron Testosteron SHBG FTI Androstendion DHEA AMH 28,4 63,9 0,07 <1,0 <0,5 22 <0,2 <1,0 <0,3

Referanseområde

Sykl. variasjon <12 Sykl. variasjon " <3,0 23100 0,10,6 <8,2, sykl. variasjon <0.36,8

Konklusjon:

Prematurt klimakt. (POF), Autoimm. ooforitt? AMH indikerer sterkt red. follikkelkapasitet AMHresultatet passer med FSHnivået og klimakterium

Hormonlaboratoriet

ANALYSESVAR ­ GONADER

Kjønn: Kvinne Alder: 30 år Klin. oppl.: Oligomenore, hirsutisme, barneønske Analyse Resultat Referanseområde

LH FSH Østradiol Progesteron Testosteron SHBG FTI Androstendion DHEA AMH 14,9 6,1 0,22 1,4 3,6 34 1,1 15,1 8,5 Sykl. variasjon <12 Sykl. variasjon " <3,0 23100 0,10,6 <8,2, sykl. variasjon <0.36,8

Konklusjon

Hyperandrogenisme, PCOS? AMH indikerer økt follikkelreserve PCOS Risiko for hyperstimulering ved IVF

Hormonlaboratoriet

PCO

· · Er tegn på anovulasjon 22% friske har PCO ­ 75% hadde irregulær mens, 45% hadde hirsutisme ­ <1% av de uten PCO hadde irregulær mens, 7% hadde hirsutisme Er PCO samme sykdom som PCOS, men en annen presentasjon? Mange med PCO og hirsutisme har regelmessig mens, er dette en annen sykdom?

· ·

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent -80 Oligomenore, obs PCO Analyseresultat Tyreoidea A S-TSH

1.02 mIE/l 0.5-3.6

Gonader/fertilitet A S-FSH 6.1 IE/l <12 Syklusavhengig A S-LH 14.9 IE/l Syklusavhengig A S-Prolaktin 540 mIE/l 50-700 A S-Østradiol 0.22 nmol/l Syklusavhengig , >0.10 A S-Testosteron 3.6 H nmol/l <3.0 A S-SHBG 34 nmol/l 23-100 S-Androstendion 15.1 nmol/l <8.2, syklusavhengig S-Antimüllerhormon 8.5 ug/l 0.3-6.8 Faglig vurdering Gonader/fertilitet FTI 1 Fri testosteron-indeks (FTI) er et mål på konsentrasjonen av fritt, biologisk aktivt testosteron. FTI beregnes slik: Testosteron (nmol/l) x 10/ SHBG (nmol/l). Forventede verdier hos voksne: Kvinner: 0.1-0.6 Prøvesvarene gir mistanke om hyperandrogenisme. Polycystisk ovarialsyndrom (PCOS), evt. partiell enzymsvikt i binyrebarken (vanligste er

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent -89 Ovarialfunksjon ? leukemibeh som barn Analyseresultat Gonader/fertilitet S-Antimüllerhormon

<0.3 µg/l

Premeno: 0.3-6.8

Faglig vurdering Gonader/fertilitet AMH er en markør for fertilitet/eggreserve i fertil alder. AMH nivået synker med alder over 30 år. AMH nivået kan være høyt ved PCOS. AMH > 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve eller PCOS AMH 2.2 - 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve AMH 0.3 - 2.2 µg/l - forenlig med lav fertilitet/eggreserve AMH < 0.3 µg/l - forenlig med meget lav fertilitet/eggreserve eller menopause

Hormonlaboratoriet

Infertilitet, kvinne-74

· AMH 0,5 ug/l tatt 090410

· AMH <0,3 ug/l

tatt 130710

Hormonlaboratoriet

AMH oppsummering møte 030610

· · Erfaringer

­ 5 gravide på Alleris, med AMH <0,3 ug/l (< 2 pmol/l) ­ 2 stimulert, 3 spontane

Måle AMH

­ Alle til stimulering må måle AMH ­ Så tidlig som mulig i infertilitetsutredningen

Kan få konsekvenser for hast av vurdering Lav AMH haster mer

­ UL vs AMH, kan ikke erstatte UL ennå ­ FSH og LH 3 dag kan utelukkes hvis AMH måles for ovarialreserve ­ AMH måles i tillegg til alle kjente kriterier

Alder, sykluslengde, høy FSH/LH ratio, ovariekirurgi

­ AMH skal påvirke stimuleringsdose ­ Lav AMH (>0,7 ug/l - > 5 pmol/l), et forsøk ­ max dose i det offentlige? ­ Forebygge overstimulering ved PCOS ­AMH gir lite ekstra

Når skal man måle AMH

· Alle som skal til ovarial stimulering bør få målt AMH tidlig i infertilitetsutredningen · AMH skal måles i tillegg til andre kriterier for vurdering av stimulering · AMH kan foreløpig ikke erstatte UL i vurdering av ovarial reserve · AMH nivå kan brukes i vurderingen av stimulerings dose · AMH kan bestilles som hasteprøve der man skal høste egg i forkant av cellegiftbehandling

Hvorfor måle AMH

· · · Veilede om risiko/muligheter ved IVF Avvise IVF til par med liten mulighet til vellykket resultat Individualisere behandlingsstrategier

­ Lav verdi (< 0,3 ug/l ­ <2 pmol/l) predikerer lav suksess rate ­ Høy verdi (> 3,5 ug/l ­ >25 pmol/l) predikerer risiko for overstimulering ­ Normal verdi (> 1 ug/l ­ >7 pmol/l) dobler sjansen for graviditet

·

Burde man ha med andre analyser?

­ Progesteron, evt. LH, FSH, Østradiol, FTI (Testosteron og SHBG), prolaktin, TSH, FT4

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet.no

Hormonlaboratoriet

Tilleggsbilder

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent -80 Utredning barneønske > 6 år, G 1, P 1-99, har ureg. mens, med 2-3 mnd. intervall, hatt mer eller mindre siden menarke, utenom fra 02-04, da hun kom fra Afganistan til Norge. Normalvektig. sm.170410. Analyseresultat Tyreoidea A S-TSH 2.12 mIE/l 0.5-3.6 A S-Fritt T4 12.6 pmol/l 8-20 A S-Anti-TPO 12 kIE/l <35 Gonader/fertilitet (Midlertidig *) A S-FSH 63.9 IE/l <12 Syklusavhengig A S-LH 28.4 IE/l Syklusavhengig A S-Prolaktin 789 H mIE/l 50-700 A S-Østradiol 0.07 nmol/l Syklusavhengig , >0.10 A S-Progesteron <1.0 nmol/l Folikkelfase <3.4 , lutealfase >11.6 A S-Testosteron <0.5 nmol/l <3.0 A S-SHBG 22 L nmol/l 23-100 S-Fri testosteron-indeks (FTI) 0.1-0.6 S-Androstendion <1.1 nmol/l <8.2, syklusavhengig S-Antimüllerhormon <0.3 µg/l Premeno: 0.3-6.8

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent -92 Wegeners granulomatose. Primær ovarialsvikt?Medik:Methotrexat. Analyseresultat Gonader/fertilitet A S-FSH 123.0 IE/l <12 Syklusavhengig A S-LH 66.0 IE/l Syklusavhengig A S-Østradiol 0.08 nmol/l Syklusavhengig , >0.10 S-Anti-ova-as Elisa <6 U/ml <10 S-Antimüllerhormon <0.3 µg/l Faglig vurdering Gonader/fertilitet Prøver å etterrekvirere østradiol, FSH og LH. / 26.02.10 Harald Smith, Lege sign AMH er en markør for fertilitet/eggreserve i fertil alder. AMH nivået synker med alder over 30 år. AMH nivået kan være høyt ved PCOS. AMH > 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve eller PCOS AMH 2.2 - 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve AMH 0.3 - 2.2 µg/l - forenlig med lav fertilitet/eggreserve AMH < 0.3 µg/l - forenlig med meget lav fertilitet/eggreserve eller menopause / 26.02.10 Harald Smith, Lege sign Prøvesvar er forenlig med primær ovarialsvikt. Anti-ovarie antistoff er etterrekvirert. / 03.03.10 Hanne Løvdal Gulseth, Lege sign.

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent -66 Klimak ? Påvist lavt vit d. sm 17/2. Analyseresultat Tyreoidea A S-TSH 1.29 mIE/l 0.5-3.6 A S-Fritt T4 14.3 pmol/l 8-20 A S-Fritt T3 6.3 pmol/l 3.6-8.3 Gonader/fertilitet A S-FSH 24.6 IE/l <12 Syklusavhengig A S-LH 17.5 IE/l Syklusavhengig A S-Østradiol 0.16 nmol/l Syklusavhengig , >0.10 A S-Testosteron 0.6 nmol/l <3.0 A S-SHBG 28 nmol/l 23-100 S-Fri testosteron-indeks (FTI) 0.2 0.1-0.6 S-Antimüllerhormon <0.3 µg/l Premeno: 0.3-6.8 Faglig vurdering Gonader/fertilitet -Prøvesvarene passer med begynnende klimakterium. -AMH er en markør for fertilitet/eggreserve i fertil alder. AMH nivået synker med alder over 30 år. AMH nivået kan være høyt ved PCOS. AMH > 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve eller PCOS AMH 2.2 - 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve AMH 0.3 - 2.2 µg/l - forenlig med lav fertilitet/eggreserve AMH < 0.3 µg/l - forenlig med meget lav fertilitet/eggreserve eller menopause

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent -83 Oligomenore, tynt endometrium, lite folikler, sep p-piller juni-09.Normal kroppsbygg. sm 121209. Supplerende analyser ønskes Kommentar ønskes ved patologiske prøvesvar Analyseresultat Tyreoidea A S-TSH A S-Tyroksin A S-Trijodtyronin Gonader/fertilitet A S-FSH A S-LH A S-Prolaktin A S-Østradiol A S-Progesteron 1.20 mIE/l 100 nmol/l 1.7 nmol/l 0.5-3.6 60-150 1.2-2.7

18.8 18.6 331 0.41 <1.0

IE/l IE/l mIE/l nmol/l nmol/l

A S-Testosteron 0.5 nmol/l A S-SHBG 88 nmol/l S-Fri testosteron-indeks (FTI) 0.1 S-Dihydrotestosteron 0.38 nmol/l S-Androstendion 1.9 nmol/l S-Anti-ova-as Elisa <6 U/ml S-Antimüllerhormon <0.3 µg/l Faglig vurdering Gonader/fertilitet -Ikke holdepunkter for hyperandrogenisme -Forhøyet FSH, gir mistanke om begynnende klimakterium. Vi måler anti-Muller hormon, som er en god markør på ovariets restkapasitet.

Hormonlaboratoriet

<12 Syklusavhengig < 12 Syklusavhengig 50-700 Syklusavhengig , >0.10 Folikkelfase <3.4 , lutealfase >11.6 <3.0 23-100 0.1-0.6 0.20-1.00 <8.2, syklusavhengig <10 Premeno: 0.3-6.8

Opplysninger fra rekvirent Ovarialdysfunksjon? Infertilitet.

Analyseresultat Gonader/fertilitet Analyse Resultat A S-FSH <1.0 IE/l A S-LH 103.0 IE/l S-Antimüllerhormon 0.4 µg/l

Referanseområde <12 Syklusavhengig <12 Syklusavhengig Premeno: 0.3-6.8 (Pris: 88 kostnad 150)

Faglig vurdering Gonader/fertilitet AMH er en markør for fertilitet/eggreserve i fertil alder. AMH nivået synker med alder over 30 år. AMH nivået kan være høyt ved PCOS. AMH > 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve eller PCOS AMH 2.2 - 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve AMH 0.3 - 2.2 µg/l - forenlig med lav fertilitet/eggreserve AMH < 0.3 µg/l - forenlig med meget lav fertilitet/eggreserve eller menopause Høy LH / 18.02.10 Per Medbøe Thorsby, Fung. Avd. overlege sign. Gravid? HCG bør også måles. Etterrekvirering senest innen 4 dager. FAX: 22158796. Oppgi kun IDnr.

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent -70 Infertilitetsutredning. Regelmessig mens. Analyseresultat Tyreoidea A S-TSH 1.44 mIE/l 0.5-3.6 A S-Tyroksin 76 nmol/l 60-150 Gonader/fertilitet A S-FSH 3.8 IE/l <12 Syklusavhengig A S-LH 3.6 IE/l <12 Syklusavhengig A S-Østradiol 0.42 nmol/l Syklusavhengig , >0.10 A S-Testosteron 0.5 nmol/l <3.0 A S-SHBG 54 nmol/l 2 3-100 S-Antimüllerhormon <0.3 µg/l Premeno: 0.3-6.8 Faglig vurdering Gonader/fertilitet Prøvesvarene er innenfor normal syklisk variasjon. / 06.05.10 Per Medbøe Thorsby, Fung. Avd. overlege sign. AMH er en markør for fertilitet/eggreserve i fertil alder. AMH nivået synker med alder over 30 år. AMH nivået kan være høyt ved PCOS. AMH > 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve eller PCOS AMH 2.2 - 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve AMH 0.3 - 2.2 µg/l - forenlig med lav fertilitet/eggreserve AMH < 0.3 µg/l - forenlig med meget lav Hormonlaboratoriet fertilitet/eggreserve eller menopaus

Opplysninger fra rekvirent -68 Infertilitet Analyseresultat Tyreoidea A S-TSH 2.08 mIE/l 0.5-3.6 A S-Fritt T4 14.7 pmol/l 8-20 A S-Anti-TPO <10 kIE/l <35 Gonader/fertilitet A S-FSH 8.3 IE/l <12 Syklusavhengig A S-LH 3.4 IE/l Syklusavhengig A S-Prolaktin 150 mIE/l 50-700 A S-Østradiol 0.18 nmol/l Syklusavhengig , >0.10 S-Antimüllerhormon <0.3 µg/l Premeno: 0.3-6.8 Faglig vurdering Gonader/fertilitet Prøvesvarene er innenfor normal syklisk variasjon. AMH er en markør for fertilitet/eggreserve i fertil alder. AMH nivået synker med alder over 30 år. AMH nivået kan være høyt ved PCOS. AMH > 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve eller PCOS AMH 2.2 - 6.8 µg/l - forenlig med tilfredsstillende fertilitet/eggreserve AMH 0.3 - 2.2 µg/l - forenlig med lav fertilitet/eggreserve AMH < 0.3 µg/l - forenlig med meget lav fertilitet/eggreserve eller menopause

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 93

24076323204

Hormonlaboratoriet

Kvinne -83

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 63

Hormonlaboratoriet

Kvinne -63

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 67

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 57

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 64

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 86

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 83

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 80

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 79

Hormonlaboratoriet

Kvinne - 79

Hormonlaboratoriet

Opplysninger fra rekvirent Infertilitet. Gonader/fertilitet Analyse Resultat A S-FSH <1.0 IE/l A S-LH <0.6 IE/l A S-Prolaktin 615 mIE/l A S-Testosteron 30.9 nmol/l A S-SHBG 2 L nmol/l Faglig vurdering Gonader/fertilitet FTI = 154 (normalt opp til 8), HCG: neg Bruk av andrigen anabole steroider?

Hormonlaboratoriet

Referanseområde <12 <12 50-700 8.0-35.0 8-60

Hysterektomert, hetetokter, klimakteriell? Kvinne 53 år

· AMH <0,3 ug/l

Hormonlaboratoriet

Information

Hypertensjon og infertilitet

80 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

956013