Read Microsoft Word - Annet materiell.doc text version

Annet materiell:

Pedagogisk utvalg har utarbeidet en liste over nettsteder som kan gi informasjon om materiell, tester og programvare som kan være av interesse for logopeder. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan stå ansvarlige for kvaliteten på alt materiellet som det informeres om. For at listen skal kunne være mest mulig ajour til enhver tid, ber vi om å bli kontaktet med tips om flere nettsteder/materiell/tester som det kan være aktuelt å ha med. Det samme gjelder dersom det er noe som bør korrigeres. Send i så tilfelle mail til [email protected] Activium AS www.activium.no - Talesyntesen Voxit Budgie Pro Afasiforbundet i Norge www.afasi.no/ Diverse litteratur Almater Forlag A/S www.almater.no/ Litteratur og lærebøker til språk- og lese-/skrivetrening Amajo AS www.amajo.no Materiell til lek og stimulering, barn og voksne. Arbeid med ord Læremidler A/S www.arbeidmedord.no/ Materiell til bl.a. begreps-, lese- og skrivetrening Aschehoug forlag www.aschehoug.no Litteratur og materiell til grunn- og videregående skole

Askeladden AS e-postadresse: [email protected] Askeladden, språkscreeningstest for førskolebarn. (Info: www.isp.uio.no/Testkatalog)

- C-pen 20

- Bokskanneren Plustek Book Reader "BAT"

Assessio www.assessio.no Gå videre inn på "Klinisk psykologi" - Reynelltesten Cappelen Damm N W & Søn www.cappelendamm.no - Carlstens stillelesningsprøver Cognita www.cognita.no Kommunikasjonshjelpemidler - Stemmeforsterker CyberBook www.cyberbook.no/ Multimediabasert pedagogisk programvare "Språkstien" DagligData www.dagligdata.no/ Alternativ kommunikasjon DagligSpråk, tegn-til-tale (windows versjon)

- Norsk Fonemtest

- Minimale par

- Ringeriksmaterialet

1

E-lector www.e-lector.no - e-Lector - c-pen

- pedagogisk lese- og skriveopplæring

- språkfag

- talesyntese

Enkel IKT www.enkelikt.com Pedagogisk programvare Fag og Kultur www.fagogkultur.no/ Materiell for minoritetsspråklige (eller treningsmateriell for språksvake) Falck Igel www.falckvital.no Kommunikasjonshjelpemidler og programvare - Stemmeforsterkere - Samtaleapparater

- Rolltalk

- PSC-bilder

- Bliss

- Lexia

- Infovox

GAN Forlag www.ganforlag.no Lese- og skrivetrening - Lettlestbøker - Bokstavhefter til lese-/skriveinnlæring med langsom progresjon Gonge Danmark www.gonge.dk Språkstimulering og undervisning

Grieg Multimedia www.griegmultimedia.no Pedagogisk programvare - Drillpro

Gyldendal forlag www.gyldendal.no/akademisk Faglitteratur www.gyldendal.no/undervisning Undervisningsmateriell - "Språksprell" Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag kompetansesenter www.hint.no/lek_lar/senter/ Brosjyre med oversikt over det meste av spesialpedagogisk materiell samt hvor det kan kjøpes Info vest Forlag www.infovestforlag.no Materiell til bruk i spesialundervisning - Karlstadmodellen, bøkene til Irene Johansson - "Les lett", Irene Johanssons leseinnlæring med langsom progresjon - Kort med bilder av artikulasjonsstilling, også i CD-utgave ISAAC www.isaac.no Alternativ kommunikasjon Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo http://www.isp.uio.no/Testkatalog/index.html Utfyllende oversikt og informasjon om tester og observasjonsmateriell Jessheim skole og ressurssenter http://www.ullensaker.kommune.no/jessheimskole Diverse hefter og treningsmateriell Karin Wests internettside www.karinwest.no Pedagogisk materiell med tegninger tikl visuell støtte for barn med ulike språkproblemer

2

Kom i Kapp. Sverige www.komikapp.se Materiell og utstyr for personer med spesielle behov (barn og voksne) L.A. Larsen AS Flekkefjord www.larsen.no - Lesepuslespill - Bokstavplansjer. Leika www.leika.no Leker, inventar, møbler. Leselyst AS Egersund www.leselyst.net Undervisningsopplegg til lesestimulering Lettlesthefter Lesesenteret ­ Universitetet i Stavanger www.lesesenteret.no Litteratur om lesing, leseopplæring, lesestimulering og lesevansker - TRAS Lettlest Forlag www.llf.no/ Bøker med lettlest og tilrettelagt tekst. LingIT AS www.lingit.no/lingweb/ Dataprogram , spesielt utviklet for dyslektikere. - LingDys - LingRight - LingSpeak Logometrica as www.logometrica.no - Ordkjedetesten - Logos ­ en PC-basert diagnostisk lesetest Lydlitteratur www.lydlit.no Database med norske og internasjonale lydbøker Lærerhjelp www.laererhjelp.no/ Materiell til lesetrening - Ekstraoppgaver Løvetannen læremidler www.lovetannen.no/ Læremidler for grunnleggende skrive- og lesetrening, barn og voksne. Magnimaster www.magnimaster.no Lese-, skrive-,tale- og språktreningsprogram Marias Verkstad Sverige www.mariasverkstad.com Tekstilmateriell til bruk i språktrening, Irene Johansson Media LT www.medialt.no/ Dataprogramvare Mikrodaisy www.daisy.no/ Dataprogramvare - Voxit Budgie Pro

3

Mikroverkstedet www.mikrov.no IT-hjelpemidler og pedagogisk programvare - C-pen - Talesynteser - Boka som snakker Norli www.norli.no Lærelystkatalogen (ny katalog 08/09): www.bsnorli.no/konkretisering/larelystkatalogen.php - Norsk Fonemtest - Reynell språktest - Fonologisk vendespill - Fonologisk vendespill, CD-ROM - Språkverkstedet - S-spillet - Bo Eges sproglig tester 1-4 - Ringstedtesten - Munnmotorisk treningsmateriell

- Ringeriksmaterialet - Fonologiske plakater 1-2 - R-spillet - Minimale par

NorMedia www.normedia.no/ Programvare og utstyr til spesialundervisning, begreps- og språkstimulering, lese- / skrivetrening og kommunikasjon - Skrive med bilder - Klikker 5 - PCS-symboler - Bliss symboler - Rebus symboler - KoPS Kognitiv Profil system - C-pen - Samtaleapparater (enkle) - Kommunikasjonsbøker og peketavler Norsk Kontorservice www.nk.no Pedagogisk materiell Novus forlag www.novus.no Fagbokforlag - VOST (verb og setningstest)

- Frenchay dysatritest

- Pyramide- og palmetesten

Okani www.okani.no/ Pedagogisk materiell, leker og utstyr - Logopedspeil (se under "munnmotorikk") Pedverket AS www.pedverket.no - Magne Nyborgs begrepsutviklingsmateriell - CAS-testen, eller Cognitive Assessement System PP-Tjenestens materiellservice www.ppt-materiell.no - ITPA-testen - Aston Index - Kåre Johnsens artikulasjonsprøve - Kåre Johnsens orddiktater PPF, Pedagogisk Psykologisk Forlag www.ppfas.no/ Litteratur om språk- og kommunikasjonstrening - RBMT Rivermead Behavioural Memory Riktige leker AS www.riktigeleker.no Materiell og leker til begreps- og språkstimulering Materiell til munnmotorisk trening - Logopedspeil Skolenettet www.skolenettet.no/pedprog Gratis nedlasting av pedagogisk programvare fra Utdanningsdirektoratet

- Kåre Johnsens diagnostiske lese- og skriveprøver - STAS ­ Standardisert Test i Avkoding og Staving

4

Snakkepakken www.snakkepakken.no/forside.asp Språkstimulerende materiell Songvaar industrier AS http://www.songvaar.no/ Materiell utarbeidet av Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med Læringssenteret - Teacch-metodikken - Tidlig stimulering - "På tale om tale" - Bakgrunn for bruk av ganeplater i taleutviklingen (Irene Johansson) Statped/Bredtvet www.statped.no/bredtvet - Språk6-16 - Arbeidsprøven (gratis nedlasting)

- TRAS

- Språkveilederen

Statped/Bredtvet ­ Lære- og hjelpemidler http://www.statped.no/moduler/templates/Module_Overview.aspx?id=14465&epslanguage=NO Lære- og hjelpemidler til barn, unge og voksne med språk-, lese- og skrivevansker Statped Skolelydbok www.skolelydbok.no Alt om lærebøker i lydutgave, bl.a. informasjon om utlånsordningen, Daisy, og avspillingsprogrammene AMIS TPB-reader. Sunne leker - lek og læring for barn http://www.sunneleker.no/ Teknisk forlag http://www.tekniskforlag.no Materiell til lese- og skrivetrening - Løko Utdanningsdirektoratet (tidligere Læringssenteret) www.utdanningsdirektoratet.no , gå inn på "Tjenester" og videre til "Bestillingstorget": - Kartleggingsprøver i norsk med tilhørende idéhefter VestTest www.vesttest.no The English2 Dyslexia Test Viking-software www.viking-software.no Div. programvare - Prediksjonsprogram for dyslektikere VOX ­ læring for arbeidslivet http://www.vox.no/ Læremidler for voksne med språk-, lese- og skrivevansker, bl.a.: - Språk- og talevansker hos voksne - På sporet av ordet - for voksne med lese- og skrivevansker - Data på lett norsk Words+ http://www.words-plus.com/ Kommunikasjonshjelpemidler Yak-Yak www.yak-yak.com Programvare til trening og hjelp for barn/voksne med språk-, tale-, lese- og skrivevansker

5

Information

Microsoft Word - Annet materiell.doc

5 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

156015


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Annet materiell.doc