Read untitled text version

In dit hoofdstuk oefen je 1 het schrijven van een zakelijke brief 2 het gebruik van samengestelde werkwoorden 3 het gebruik van werkwoorden met vaste voorvoegsels (prefixen) -1-

Hoofdstuk 4

`Geachte heer of mevrouw...'

Op het werk en in het dagelijks leven schrijven mensen elkaar langere berichten, soms in de vorm van een brief. In een zakelijke brief gaat het om de juiste vorm, de stijl en de toon.

A Een zakelijke brief

Firma Vis en Co P. van Zelst Zonnelaan 30 1235 AB Breda Firma Schonezaak b.v. (of B.V.) T.a.v. de heer A. van Zomeren (directie) Postbus 11 1234 CD Roosendaal Betreft: klacht levering koffiebekers Breda, 18 januari 2006 Geachte heer Van Zomeren, Hierbij dien ik een klacht in over een partij van vijftig dozen kartonnen koffiebekers, die bij ons is geleverd op 14 januari jl. De bestelling is niet op de goede plaats afgeleverd. Het gevolg is dat de dozen beschadigd zijn en de bekers niet meer te gebruiken zijn in onze koffieautomaat. Het blijkt dat uw chauffeur op 14 januari jl. rond elf uur met de bestelling bij ons bedrijf is aangekomen. Hij heeft de partij gelost en in een vochtige ruimte van de visafslag neergezet. Vervolgens is hij direct weggegaan. Onze magazijnmedewerker ontdekte de partij bij toeval. Er is geen bon afgetekend. Bij het opruimen waren de onderste tien dozen door vocht aangetast; de onderkant van de dozen is hierdoor gescheurd. Na herhaalde telefoontjes op 15 januari, waarbij ik niemand van de directie te spreken kon krijgen en van het kastje naar de muur werd gestuurd, schrijf ik u deze brief, die ik per fax verstuur, met het verzoek ons per direct alsnog tien dozen koffiebekers te sturen. Ik verzoek u vriendelijk zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen. In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

P. van Zelst

P. van Zelst Directeur

34

Functionele vaardigheden

indeling van de brief, tips en standaardzinnen

Schrijf eerst je eigen adres, bijvoorbeeld:

P. van Zelst Zonnelaan 30 1235 AB Breda

Schrijf vervolgens het adres van degene aan wie je de brief schrijft:

Firma Schonezaak b.v. (of B.V.) (schrijf niet `Aan' voor) T.a.v. de heer A. van Zomeren (zet in de adressering geen komma's) manager klantenservice (de functie of de naam van de afdeling) Postbus 11 1234 CD Roosendaal Betreft: (schrijf hier een dubbele punt) klacht levering koffiebekers (zet hier zo kort mogelijk het onderwerp van de brief) Breda,18 januari 2006 (schrijf geen hoofdletter bij de maand en zet geen punt achter de datum) Geachte heer Van Zomeren, (let op de komma, Van moet nu met een hoofdletter en er horen geen voorletters in de aanhef)

In de eerste alinea schrijf je het doel of het onderwerp van je brief. Beginzinnen voor de eerste alinea zijn bijvoorbeeld:

Met deze brief stel ik u op de hoogte van een wijziging in het dienstrooster Ter informatie ontvangt u de door u aangevraagde brochure. Hierbij dien ik een klacht in over een aankoop in uw bedrijf. Naar aanleiding van uw brief van (datum) deel ik u mee dat het ons erg spijt dat ... Op 20 maart jl. hebben wij telefonisch contact gehad over het afleveren van mijn meubels. Op uw verzoek sturen wij u een proefaflevering van ons tijdschrift. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende ...

In de middelste alinea's geef je een toelichting en informatie over het onderwerp. Beginzinnen voor de tweede of derde alinea's zijn bijvoorbeeld:

Als voorbeeld noem ik de mogelijkheid om per week een uur langer te werken. Het blijkt dat er weinig keuze is in appartementen in mijn geplande vakantieperiode. Uit het bovenstaande blijkt dat dit de tweede klacht na mijn aankoop is. Volgens onze informatie blijkt dat u wel ingeschreven staat in ons adressenbestand.

Hoofdstuk 4 `Geachte heer of mevrouw...'

35

In de slotalinea geef je duidelijk aan wat je van de lezer wilt. Beginzinnen voor de slotalinea zijn bijvoorbeeld:

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze serviceafdeling. Mocht u nog vragen hebben, wilt u dan contact met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is... Ik verzoek u zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen.

Slotzinnen zijn bijvoorbeeld:

Bij voorbaat dank ik u voor de moeite. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn. Ik hoop op een positieve reactie van u. Ik neem aan binnenkort van u te horen.

Sluit af met je naam en daarvoor bijvoorbeeld:

Met vriendelijke groet, Met vriendelijke groeten, Hoogachtend, (alleen nog bij zeer formele brieven)

36

Functionele vaardigheden

B Samengestelde werkwoorden

Veel Nederlandse werkwoorden bestaan uit twee delen: een voorvoegsel (prefix) en een `werkwoord'. Voorbeelden: aankomen, opkomen, meenemen, terugbrengen, enz. De meeste van deze werkwoorden vallen uit elkaar als ze de persoonsvorm of het voltooid deelwoord in een zin zijn. We noemen ze dan scheidbare werkwoorden.

1 Vul de goede vorm van het werkwoord in.

aankomen 1 De trein 2 De trein is een uur te laat

een uur te laat .

.

2 Onderstreep de scheidbare werkwoorden in de brief aan de heer Van Zomeren. Let op: niet alle samengestelde werkwoorden zijn scheidbaar.

Geachte heer Van Zomeren, Hierbij dien ik een klacht in over een partij van vijftig dozen kartonnen koffiebekers, die bij ons is geleverd op 14 januari jl. De bestelling is niet op de goede plaats afgeleverd. Het gevolg is dat de dozen beschadigd zijn en de bekers niet meer te gebruiken zijn in onze koffieautomaat. Het blijkt dat uw chauffeur op 14 januari jl. rond elf uur met de bestelling bij ons bedrijf is aangekomen. Hij heeft de partij gelost en in een vochtige ruimte van de visafslag neergezet. Vervolgens is hij direct weggegaan. Onze magazijnmedewerker ontdekte de partij bij toeval. Er is geen bon afgetekend. Bij het opruimen waren de onderste tien dozen door vocht aangetast; de onderkant van de dozen is hierdoor gescheurd. Na herhaalde telefoontjes op 15 januari, waarbij ik niemand van de directie te spreken kon krijgen en van het kastje naar de muur werd gestuurd, schrijf ik u deze brief, die ik per fax verstuur, met het verzoek ons per direct alsnog tien dozen koffiebekers te sturen. Ik verzoek u vriendelijk zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen. In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, P. van Zelst Directeur

Wil je over samengestelde werkwoorden meer uitleg en oefeningen? Zie `Toegepaste grammatica', p. 132.

Hoofdstuk 4 `Geachte heer of mevrouw...'

37

C Nu zelf: een antwoordbrief schrijven

3 Schrijf een excuusbrief aan de heer Van Zelst.

Verwerk hierin de volgende gegevens: · Reageer op de brief, maak excuses. · Leg uit waarom men op 15 januari slecht te bereiken was. · Geef aan wat je oplossing of je voorstel is. · Meld hoe je de schade zult vergoeden.

4 Maak nu onderstaande brief verder af.

Schrijf een brief aan de belastingdienst in Dordrecht. Vraag om uitstel van betaling voor de loonbelasting van dit kwartaal. Je bent net een eigen bedrijf (een restaurant) begonnen en hebt problemen met het betalen van de belasting over het afgelopen kwartaal. Licht toe dat je veel hebt moeten investeren in je nieuwe bedrijf: nieuw meubilair, drankvoorraad en buitenreclame. Vermeld dat je er, gezien de omzetcijfers, vertrouwen in hebt dat je volgende maand alsnog het gevraagde bedrag kunt voldoen. Sluit de brief beleefd af. Belastingdienst Rijnmond kantoor Dordrecht Spuiboulevard 220 3311 GR Dordrecht Plaats, Geachte Sinds enkele maanden Helaas kan ik verzoek ik u Ik heb de afgelopen maanden veel moeten investeren in en daarom datum

De zaak loopt goed. In de bijlage vindt u een overzicht van

Ik heb er vertrouwen in dat hoop dat Bij voorbaat dank.

en ik

38

Functionele vaardigheden

D Werkwoorden met vaste voorvoegsels (prefixen) -1Werkwoorden die uit twee delen bestaan, noemen we samengestelde werkwoorden. Als het accent valt op het voorste deel van een samengesteld werkwoord, is dit scheidbaar. Het werkwoord is niet scheidbaar, als het accent valt op het achterste deel.

Bij de werkwoorden hieronder zijn de delen waarop het accent valt, vetgedrukt.

5 Kies het juiste werkwoord en zet het in de goede vorm. Laat je niet in de war brengen; sommige werkwoorden worden twee keer gebruikt.

komen: aankomen, opkomen voor, inkomen, uitkomen, overkomen, tussenkomen, bijkomen, doorkomen, toekomen, ontkomen aan.

1 Onlangs is 2 Ik kan er best

dat in de financiële wereld wordt gefraudeerd. dat je het contact hebt verbroken; hij is niet voor je promotie? : je hebt tegen gestemd

eerlijk.

3 Kan je broer uit Amerika 4 K 5 6 7 8 9 10 11 12 13

er maar eerlijk voor bij de vergadering. Hoe laat de volgende trein ? Ik moet even ; ik heb te hard gefietst in deze hitte. Vind je het niet aardig dat hij altijd voor z'n jongere collega? Als er niets , ben ik straks om tien uur bij je. Wat een stapel post ligt daar; er is geen aan. Ik hoop dat ik er aan deze post vandaag te behandelen. Je kunt er niet aan ; je moet dit met je chef bespreken. Pas op! K er niet ; het is gloeiend heet. De bovenste plank van deze boekenkast is veel te hoog, ik kan er niet .

6 Kies het juiste werkwoord en zet het in de goede vorm.

zien: overzien, uitzien naar, doorzien, ontzien, omzien, inzien, aanzien, opzien tegen, voorzien.

1 Terugkijken wordt ook wel 2 Die man 3 4 5 6 7

genoemd. gelukkig de slechte bedoeling van zijn concurrent. Ik ben doodop; wat z ik naar de vakantie. Ik kon geen andere beslissing nemen. Ik hoop dat u dat . Hij kon het niet langer dat zijn collega zoveel rommel had op zijn bureau. Zij kan haar taak nog niet goed ; die eerste dag in haar nieuwe functie komt er zoveel op haar af. Je moet haar vandaag maar een beetje ; ze voelt zich niet lekker.

Hoofdstuk 4 `Geachte heer of mevrouw...'

39

8 Nou, ik vind de taak te

hoor; ik kom er vandaag wel mee

klaar. je tegen het examen ? 10 Had je deze problemen niet ? Het was toch meteen al duidelijk dat het niet gemakkelijk zou worden? 11 Ik hoop dat je dat het nodig is deze werkwoorden met een prefix uit het hoofd te leren.

9

7 Kies het juiste werkwoord en zet het in de goede vorm.

spreken: aanspreken, afspreken, bespreken, verspreken, uitspreken, inspreken, doorspreken, tegenspreken.

1 Deze man

mij altijd uw boodschap

; hij is het nooit met mij na de pieptoon.

eens.

2 3 Om er zeker van te zijn dat je die presentatie van de directie kunt zien, zou 4 Wat 5 6 7 8 9 10

. ik maar ruim van tevoren plaatsen we , verzorg jij deze patiënt of doe ik het? Meneer, kunt u dit lastige grammaticale probleem nog eens ? Hij heeft zich lelijk ; dat had hij nog niet mogen vertellen. Ik heb een buitenlandse collega. Ik kan zijn naam bijna niet . Je moet de zaken goed ; anders komen er misverstanden. Hoe ik deze persoon , met u of met jij? Het is zijn schuld; je moet hem erop . Hij had voorrang moeten verlenen.

8 Kies het juiste werkwoord en zet het in de goede vorm.

gaan: opgaan, ondergaan, uitgaan, ingaan, begaan, ontgaan, nagaan, voorgaan, aangaan, doorgaan

1 Je kunt hem niet meer zien, hij is net die deur 2 Pas op de kaars 3 's Morgens

. . en 's avonds

bijna de zon .

hij

4 Dit plan kan niet 5 6 7 8 9 10

; er is geen geld. Het spijt me, maar ik niet op uw voorstel . Zij heeft veel problemen; ik ben erg met haar . Je ziet werkelijk alles; jou echt niets. De politie is zijn gangen goed , voordat hij daar in dienst kwam. u maar ; ik heb geen haast. Dat vertel ik je niet; het je niet .

40

Functionele vaardigheden

E Praktijk

9 Schrijf regelmatig zakelijke brieven.

Denk aan: · de adressering · de aanhef/de afsluiting · de indeling · gebruik van standaardzinnen Waar loop je tegenaan? Bespreek je problemen met een docent of vraag hulp aan iemand die goed brieven kan schrijven.

10 Ken je deze woorden en woordcombinaties? Zo niet, zoek ze op.

een klacht indienen de partij verklaring contact opnemen beschadigd lossen de visafslag van het kastje naar de muur sturen scheuren laden en lossen behoorlijk alsnog het kwartaal het uitstel investeren de voorraad de omzet de belastingdienst uitstel van betaling het meubilair de reclame de reactie

Hoofdstuk 4 `Geachte heer of mevrouw...'

41

Information

untitled

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

557873


You might also be interested in

BETA
untitled