Read ASTAKSANTYNA text version

Cyanotech Corporation - Hawaje

NATURALNA ASTAKSANTYNA ­ KRÓLOWA KAROTENOIDÓW

Bob Capelli, przy wspólpracy dr Geralda R. Cysewskiego Copyright 2007 by Cyanotech Corporation

ASTAKSANTYNA

NOTKA OD WYDAWCY

Informacje tu zawarte slu wylcznie celom edukacyjnym; nie naley ich traktowa jako porady medycznej ani próby sprzeday konkretnego produktu. Zawarte w niej opinie s opiniami autorów. Osoby z problemami zdrowotnymi lub z pytaniami powinny zwraca si w tych sprawach do specjalistów w dziedzinie medycyny. Informacje w tej ksice nie maj na celu diagnozowania lub leczenia, nie slu te zapobieganiu jakimkolwiek chorobom. Wydawca tej ksiki, Cyanotech Corporation, jest producentem Naturalnej Astaksantyny z Haematococcus microalgae. Firma Cyanotech sponsorowala cz bada tu opisanych, lecz pragniemy podkreli, e nie bylimy sponsorami adnych bada przeprowadzanych na zwierztach. Polityk naszej firmy jest dotowanie testów klinicznych przeprowadzanych na ludziach, których obiektem s wylcznie ochotnicy. Nie pochwalamy eksperymentów na zwierztach, jednake wyniki niektórych z tych eksperymentów zostaly tu przytoczone, aby czytelnik mógl w pelni zapozna si z aktualnie prowadzonymi badaniami i potencjalnymi poytkami plyncymi z zastosowania Astaksantyny w ywieniu czlowieka. Ksika ta nie moe by publikowana w caloci lub w czci w adnej formie bez pisemnej zgody Cyanotech Corporation, z siedzib w: 73-4460 Queen Kaahumanu Highway Suite 102 Kailua-Kona HI 96740 USA Ksika ta jest przeznaczona dla naukowców, którzy badaj Naturaln Astaksantyn, dla dietetyków, którzy j zalecaj, dla konsumentów, którzy w ni wierz a take dla wszystkich tych, którzy zechc powici czas na przeczytanie zawartych w niej informacji i zapoznanie si z t wspanial odywk. Dedykuj j równie wszystkim pracownikom firmy Cyanotech Corporation, wiatowego lidera w dziedzinie bada i produkcji Naturalnej Astaksantyny a zwlaszcza lojalnym czlonkom zespolu produkcyjnego, ciko pracujcym pod gorcym slocem Hawajów by wyhodowa algi, z których nastpnie powstaje ekstrakt Naturalnej Astaksantyny ­ jestemy Wam ogromnie wdziczni za wasz prac! Specjalne podzikowania nale si take Nicholle Davis za jej pomoc w korekcie i tworzeniu przypisów, Susie Cysewski za jej niezrównan grafik oraz Barbarze Lewis za wnikliw kocow korekt. Na koniec, pragn podzikowa mojej onie za to, e wytrzymala ze mn prawie dwadziecia lat. Bob Capelli Holualoa, Hawaje Listopad 2006

____________________________________________________________ 2

ASTAKSANTYNA

WPROWADZENIE

Zaczynamy dopiero uwiadamia sobie niewiarygodnie korzystne skutki, które Naturalny Astaxanthin (Astaksantyna), moe wywola dla zdrowia tak ludzi jak i zwierzt. Przeprowadzono ju szereg bada nad tym specyfikiem, nadal jednak szereg jego potencjalnych moliwoci pozostaj nieodkrytych. Przewiduj, e ju w nieodleglej przyszloci Astaksantyna (mimo trudnej do wymówienia nazwy) stanie si powszechnie znana. Zajmuj si naturalnymi suplementami diety i ziolami od dwudziestu lat, jednak musz przyzna, e aden inny produkt nie ekscytowal mnie tak jak Astaksantyna. Uczeni nie znaleli dotd substancji o tak silnych wlasnociach przeciwutleniajcych w stosunku do wolnych rodników i zdolnej tak skutecznie niweczy dzialanie tlenu singletowego (jednoczsteczkowego). Ponadto, w miar jak przeciwzapalne wlasnoci Astaksantyny bd coraz lepiej zbadane i uznane, otworz si zupelnie nowe moliwoci stosowania jej w ywieniu. Badanie medyczne odkrywaj coraz to nowe zalenoci midzy stanami zapalnymi a ogromn iloci chorób gronych dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Konieczno zwalczania tych ,,cichych" stanów zapalnych staje si coraz bardziej oczywista. Równoczenie, naukowcy nie przestaj dowodzi, e uzupelnienie diety o przeciwutleniacze jest kluczowym czynnikiem dla wydluenia i poprawy jakoci naszego ycia. Ludzie stosujcy Astaksantyn jako uzupelnienie diety donosz o licznych zmianach, których dowiadczaj ­ zmniejszenie bólów artretycznych, lepsze samopoczucie i szybszy powrót do zdrowia, wzrost energii, rzadsze przypadki grypy i przezibienia a nawet zdolno do dluszego przebywania na slocu bez oparze slonecznych. Opowiadaj o tym rodzinie i znajomym, którzy, po zastosowaniu, odkrywaj te same dobroczynne skutki. Na Hawajach, gdzie po raz pierwszy wprowadzilimy BioAstin ® Naturaln Astaksantyn, zaobserwowalimy, jak szybko coraz wiksze rzesze ludzi zaczly si do niego przekonywa. W kontynentalnych stanach Astaksantyn mona kupi tylko w sklepach ze zdrow ywnoci, ale na Hawajach wystarczy wej do supermarketu Wal-Mart lub Costco, gdzie jest stale dostpna a nawet zaopatrzy si w butelk w lokalnym supermarkecie lub drogerii. Na Hawajach spoycie tego specyfiku jest bardzo wysokie i nadal wzrasta i to pomimo braku reklamy ­ informacja przekazywana jest z ust do ust lub dziki lekarzom zalecajcym go swym pacjentom. Wierz, e nadejdzie dzie, gdy wszystkie dobre multiwitaminy bd mialy w swym skladzie Naturaln Astaksantyn za w formie elowych kapsulek bdzie ona w równie powszechnym uyciu jak obecnie witamina C. Do tego czasu usilnie zachcam wszystkich, aby przeczytali t ksieczk, porównali dowody z danymi i samodzielnie zdecydowali czy warto naby opakowanie. Bob Capelli Wrzesie 2006

____________________________________________________________ 3

ASTAKSANTYNA

ROZDZIAL 1

NATURALNA ASTAKSANTYNA ­ KRÓLOWA KAROTENOIDÓW*)

Maraton lososi w gór rzeki. Wspanialy pokaz sily i wytrzymaloci natury.

Czy kiedykolwiek obserwowalicie lososie plynce w gór strumienia? Porównajcie rozmiar lososia z sil spadajcej na niego wody. W dodatku lososie potrafi plyn w gór szalejcej rzeki nawet przez siedem dni! Przekladajc to na ludzk perspektyw: czlowiek o wzrocie okolo 180 cm musialby plyn przez tydzie pokonujc dziewiciometrowe fale, aby osign punkt docelowy lecy 180 km w gór rzeki. Jak to moliwe, e lososie s zdolne do tak heroicznych wyczynów? Odpowied brzmi: naturalna Astaksantyna. Naturalna Astaksantyna jest zawarta w najbardziej skoncentrowanej postaci znanej w wiecie fauny wlanie w miniach lososi i, zdaniem naukowców, to dziki niemu ryby te s zdolne plywa w tak ekstremalnych warunkach. Wiadomo od dawna, e wiczenia fizyczne powoduj silne natlenienie mini. Nagromadzenie w miniach najsilniejszego ze znanych przeciwutleniaczy, naturalnej Astaksantyny zapobiega temu zjawisku, dziki czemu lososie s zdolne dokona rzeczy wrcz niemoliwej. Powysza analogia nie zostala przywolana, aby przekona kogokolwiek, e wystarczy zay opakowanie naturalnej, Astaksantyny by natychmiast by zdolnym do przeplynicia dystansu z Nowego Jorku do Parya. Istniej jednak przekonujce dowody naukowe a take wiadectwa pochodzce od uytkowników, e dzienna dawka 4 ­8 mg Naturalnej Astaksantyny powoduje wzrost sily i odpornoci. W firmie Cyanotech, która jest najwikszym wiatowym producentem Naturalnej Astaksantyny uwielbiaj przytacza przyklad Maxa Burdicka. Max Burdick jest triathlonist. Tych, którym to okrelenie jest obce informujemy, e jest to dyscyplina sportowa, w której uczestnicy musz przeplyn dystans 3,9 km, nastpnie przejecha rowerem odleglo 180 km, po czym, zamiast, jak kady normalny czlowiek, marzy ju tylko o drzemce w wygodnym hamaku, przebiegaj jeszcze 42,2-kilometrowy maraton. Triathlonistów jest wielu, co zatem jest takiego nadzwyczajnego w przypadku Maxa Burdicka? Max ma 78 lat. Max od lat bral udzial w zawodach, ale nigdy nie byl w stanie dotrwa do koca. W polowie wycigu kolarskiego nogi odmawialy mu posluszestwa. I wtedy Max odkryl BioAstin®, jedn z odmian Naturalnej Astaksantyny i zaczl zaywa 2 kapsulki dziennie. Wkrótce, w wieku 75 lat, po raz pierwszy ukoczyl triathlon. Przez ostatnie trzy lata udawalo mu si ukoczy kade zawody i pozostaje nadal zdeklarowanym konsumentem Naturalnego Astaksantyny. Nasz preparat nie sluy jednak wylcznie do wspomagania starszych sportowców. Kady stosujcy go czlowiek odczuwa plynce z niego korzyci w postaci zwikszonej energii oraz

____________________________________________________________ 4

ASTAKSANTYNA

wzrostu sily i

wytrzymaloci: ludzie, którzy maj napity plan dnia a chcieliby korzysta z yciowych przyjemnoci, niedzielni sportowcy, którzy pragn szybko odzyska sily przed powrotem do pracy lub mlodzi zawodnicy, chccy uzyskiwa lepsze wyniki w swoich dyscyplinach.

Dobry przykladem jest Tim Marr. Zaczl stosowa Astaksantyn ju w college'u i, mimo skromnych dochodów, uwaal, e jest to dobra inwestycja. Obecnie Tim ma 27 lat i jest u szczytu formy ­ jednym z jego ostatnich sukcesów jest zwycistwo w wiatowych Mistrzostwach w Dlugodystansowym Triathlonie w 2006 roku. Nie chcemy jednak koncentrowa si wylcznie na dobroczynnym wplywie Astaksantyny na sprawno fizyczn. Jest to tylko jeden z wielu aspektów, który czyni Astaksantyn ,,królow karotenoidów". Pozostale stan si oczywiste, gdy przeledzimy wyniki bada naukowych. Zanim jednak do tego dojdziemy powiedzmy sobie, czym w ogóle s karotenoidy.

karotenoidy*) ­ lipochromy, nienasycone wglowodany, czerwone lub ólte barwniki rolinne (przyp. tlum. wg encyklopedii PWN)

INNE KAROTENOIDY

Nawet osoby, które nie wiedz, czy s karotenoidy prawdopodobnie zjadly ich troch w cigu ostatnich 24 godzin. Karotenoidy to pigmenty, które nadaj pikne kolory naszym potrawom. Dojrzaly, czerwony pomidor, którego zjedlicie wczoraj w salatce zawdziczal swój kolor karotenoidowi zwanemu likopenem. Kukurydza w kolbie, któr zajadalimy ze smakiem na pikniku miala ólty kolor dziki karotenoidowi o nazwie zeaksantyna. No i oczywicie marchewka, (któr chrupiecie od dziecistwa, bo, jak nas uczono, jest dobra dla oczu, czego ma dowodzi fakt, e nikt nigdy nie widzial królika w okularach) jest pomaraczowa od zawartego w niej beta karotenu. Prawd mówic, nazwa karoten pochodzi wlanie od marchwi, (ang. ­ carrot). Karotenoidy dziel si na dwie odrbne grupy. Pierwsza z nich to karoteny, bardziej znane dziki swemu slynnemu przedstawicielowi, beta karotenowi. Inne karoteny to likopen i alfa karoten. Druga grupa, do której ma zaszczyt nalee Astaksantyna, nazwana jest ksantofilami. Nale do niej równie luteina i zeaksantyna. Rónica pomidzy obiema grupami polega na tym, e ksantofile na kocu czsteczki zawieraj grupy hydroksylowe. Astaksantyna ma ich wicej ni inne ksantofile, dziki czemu jej wplyw na ludzkie cialo jest silniejszy.

Grupy hydroksylowe na kocu czsteczki Astaksantyny odróniaj j od beta karotenu i innych karotenoidów

Oto kilka zalet Naturalnego Astaxantinu, rónicych go od beta karotenu, który tych cech nie posiada: 1. Przenika barier midzy ukladem krwiononym a mózgiem dostarczajc przeciwutleniacze do mózgu i centralnego ukladu nerwowego i zapobiega stanom zapalnym tych organów Przenika barier midzy siatkówk a ukladem krwiononym zaopatrujc oko w przeciwutleniacze i zapobiegajc stanom zapalnym

2.

____________________________________________________________ 5

ASTAKSANTYNA

3. 4. 5. 6.

Przemieszcza si wewntrz organizmu dostarczajc przeciwutleniacze i zapobiegajc stanom zapalnym we wszystkich organach ze skór wlcznie Napina blon komórkow Wie tkank miniow Dziala jako silny przeciwutleniacz i szybko eliminuje wolne rodniki oraz neutralizuje tlen singletowy.

Istnieje ponad 700 rónych karotenoidów, mimo i wikszo ludzi slyszala najwyej o kilku z nich. W naturze s one produkowane przez plankton, algi i roliny oraz par gatunków grzybów i bakterii. U rolin i alg bior udzial, wraz z chlorofilem, w procesie fotosyntezy. Niektóre zwierzta po zjedzeniu pewnych karotenoidów s zdolne przeksztalci je w swym organizmie w inny karotenoid, ale nie s w stanie same go wytwarza i musz go pozyskiwa z pokarmu.

.

Normalny róowy flaming.

Slabo ubarwiony flaming, którego dieta nie zawiera karotenoidów.

Przykladem takiego zwierzcia jest flaming. Flamingi zjadaj algi zawierajce ólty karotenoid - zeaksantyn i pomaraczowy karotenoid ­ beta karoten, które ich organizm ,,przerabia" nastpnie na róowo-czerwone karotenoidy: Astaksantyn i kantaksantyn. Pozbawione karotenoidów flamingi maj nieprzyjemny beowy kolor. Bez zdolnoci przeksztalcania zjedzonych karotenoidów w Astaksantyn i kantaksantyn flamingi bylyby óltopomaraczowe! Karotenoidy maj zdolno wchodzenia w reakcj i neutralizowania utleniaczy, czyli chemicznie reaktywnych odmian tlenu znanych jako tlen singletowy lub wolne rodniki. Najwysz skuteczno w tej dziedzinie wykazuje wlanie Naturalna Astaksantyna, dziki czemu jest najsilniejszym ze znanych przeciwutleniaczy. wietny przyklad wykorzystania karotenoidów przez zwierzta mona zaobserwowa u ryb yjcych w zimnych wodach: lososia i pstrga. Ryby te akumuluj astaksantyn pobieran w pokarmie i odkladaj w swym organizmie chronic w ten sposób komórki i tkanki przed wolnymi rodnikami. Std bierze si pikny kolor, który moemy zobaczy w filetach z tych ryb. (Niektórzy hodowcy ryb próbuj osign ten kolor podajc hodowlanym rybom syntetyczn astaksantyn ­ o tych praktykach napiszemy szerzej w dalszej czci). Niektóre karotenoidy s absolutnie niezbdne dla istnienia rónych istot. Czlowiek, na przyklad potrzebuje witaminy A. Pochodzi ona z beta karotenu zawartego w zjadanych przez niego produktach, który nastpnie jest w miar potrzeby przetwarzany w witamin A. Witamina ta, w duych dawkach, moe by toksyczna natomiast to niebezpieczestwo nie istnieje w wypadku beta-karotenu. Spoywanie naturalnego beta-karotenu w diecie jest zatem najlepszym i najzdrowszym sposobem dostarczania organizmowi niezbdnej dawki witaminy A. Liczne badania dowiodly, e beta-karoten odgrywa ogromn rol w profilaktyce nowotworów. Oprócz beta-karotenu istnieje kilka innych karotenoidów, które s lepiej znane ni Astaksantyna, np. luteina czy lykopen. Luteina zyskala rozglos w cigu ostatniej dekady jako substancja odywcza wietnie dzialajca na wzrok natomiast lykopen jest reklamowany jako rodek zapobiegajcy rakowi prostaty. aden z nich jednak, mimo niewtpliwych zalet, nie ma tak silnych przeciwutleniajcych i przeciwzapalnych wlasnoci Astaksantyny ani tak rozlicznych dobroczynnych skutków dla zdrowia ludzi i zwierzt.

____________________________________________________________ 6

ASTAKSANTYNA

CZYM JEST ASTAKSANTYNA?

Jeli kiedykolwiek widzielicie wyschnite poidelko dla ptaków zauwaylicie zapewne czerwonaw substancj na dnie zbiornika. To wlanie naturalna astaksantyna. Powstala, gdy zielone algi yjce w wodzie, pod wplywem braku teje, a take wystawienia na mróz lub sloce i wysok temperatur, przeszly proces przemiany, w trakcie którego komórki alg zaczly gwaltownie akumulowa czerwony pigment ­ astaksantyn. Jest to ich mechanizm przetrwania. Dziki nagromadzonej astaksantynie algi mog przetrwa w stanie upienia ponad czterdzieci lat bez wody i poywienia, na mrozie i w upale, po czym, gdy nastan sprzyjajce warunki, powróci do ycia. Powiedzielimy ju, e astaksantyna znajduje si w algach, fitoplanktonie a take w niektórych rolinach, grzybach i bakteriach. Poniewa jednak stanowi one cz lacucha pokarmowego, trafiaj z czasem do organizmów zwierzt. Kade morskie zwierz o róowym lub czerwonawym kolorze, np. loso, homar, krewetka czy krab ma w sobie naturaln astaksantyn. Zwierzta te ywi si krylem i innymi organizmami, których dieta z kolei sklada si z alg i planktonu. Ludzie, ptaki lub zwierzta zjadajc homary lub krewetki staj si kolejnym ogniwem tego lacucha. Wspomniany na pocztku loso, gdyby pozbawi go astaksantyny, stalby si nie tylko niezdolny do plywania pod silny prd strumienia, ale i jego wygld zmienilby si na niekorzy ­ bylby pozbawiony swego piknego koloru.

Filety ze zdrowego lososia, zawierajcego duo naturalnej astaksantyny.

Niezdrowa barwa filetów z lososia z niedoborem astaksantyny

W wietle tych przykladów oczywistym staje si fakt, e tylko naturalna astaksantyna w naszej diecie umoliwi nam dlugoletni sprawno oraz zdrowsze i dlusze ycie.

ROZDZIAL 2.

NAJSILNIEJSZY PRZECIWUTLENIACZ NA WIECIE

O wielu suplementach diety a nawet rodkach spoywczych mówi si, e s przeciwutleniaczami. Najsilniejszym z nich jest jednak Naturalna Astaksantyna. Co zaskakujce, wikszo jej pozostalych dziala leczniczych wynika w pewien sposób z jej zdolnoci przeciwutleniajcych. Firmy, które jako pierwsze wprowadzaly na rynek Astaksantyn jako uzupelnienie diety, reklamowaly j jako skuteczny przeciwutleniacz, nie znajc jeszcze wszystkich jej moliwoci. Ku ich zaskoczeniu, uytkownicy preparatu zaczli zglasza zdumiewajce, dobroczynne skutki wywierane przez niego, takie jak: umierzenie bólu spowodowanego artretyzmem, wzrost sily i odpornoci, zapobieganie grypie i przezibieniom, brak oparze slonecznych mimo dluszego przebywania na slocu i caly szereg innych zadziwiajcych efektów. wiadectwa te spowodowaly zintensyfikowanie bada naukowych i testów klinicznych, a te z kolei dowiodly, e astaksantyna moe znale szereg nowych zastosowa w ywieniu. Badania te nadal maj miejsce, w miar jak rodowisko naukowe odkrywa nowe moliwoci preparatu. Niewiarygodne wlaciwoci przeciwutleniajce Astaksantyny omówimy w dalszej czci rozdzialu, najpierw jednak powiedzmy sobie, czym jest utlenianie, jak dzialaj przeciwutleniacze i dlaczego s dla nas tak wane. Tlen jest nam niezbdny do ycia ­ bez niego umieramy w cigu kilku minut. Czy to nie dziwne, e co, co jest podstaw kadego naszego oddechu moe by równoczenie szkodliwe?

____________________________________________________________ 7

ASTAKSANTYNA

A jednak tak jest. Na przyklad, mimo i tlen wystpuje w calym naszym organizmie, jeli zostanie wstrzyknity do yly, powoduje mier. Czysty tlen wdychany przez nurka z akwalungiem moe go równie zabi. Tlen jest szkodliwy równie na poziomie komórkowym. Jest wyjtkowo reaktywnym zwizkiem; w procesie metabolizmu ma zdolno lczenia si ze zloonymi czsteczkami i tworzenia reaktywnych zwizków porednich, które mog by destrukcyjne. Zjawisko polegajce na tym, e tlen jest równoczenie niezbdny i zabójczy dla organizmów nim oddychajcych zostalo nazwane ,,paradoksem ycia aerobów*) (K. Davies, 1995 i J. Dore, 2003).

WOLNE RODNIKI

Produkcja wolnych rodników w organizmie rozpoczyna si, gdy tlen lczy si ze zloonymi czsteczkami metabolicznymi. Wolne rodniki s wysoce niestabilne i gotowe s wchodzi w reakcj z kadym napotkanym zwizkiem. Reakcja taka nazywa si utlenianiem. Gdy proces utleniania zostanie zainicjowany, powstaje reakcja lacuchowa, w której efekcie powstaje coraz wicej wolnych rodników. Proces utleniania w ludzkim ciele jest tym samym procesem, co korozja metalu, np. rdzewienie. Rdzewienie lub utlenianie moe zniszczy metalow cz w cigu kilku zaledwie lat. Pokrycie farb lub preparatem antykorozyjnym chroni metal przed korozj. T sam rol w ludzkim organizmie spelniaj przeciwutleniacze. Szczciem dla nas, przeciwutleniacze maj zdolno lczenia si z utleniajcymi wolnymi rodnikami, unieszkodliwiajc je. Moemy przeprowadzi sami bardzo prosty, ale interesujcy eksperyment, który pokae nam, czym jest utlenianie. Wystarczy przekroi jablko na pól i powierzchni jednej polówki obficie skropi sokiem ze wieej cytryny. Obie polówki jablka zostawiamy w pokojowej temperaturze na 1 ­2 godziny. Po tym czasie powierzchnia zabezpieczona sokiem cytrynowym bdzie wyglda tak, jak j zostawilimy, natomiast druga polówka jablka bdzie zbrzowiala i nieapetyczna. To wlanie utlenianie, a sok cytrynowy dziala jako przeciwutleniacz. Cytryny zawieraj witamin C i bioflawonoidy*), zwizki o podobnych, chocia znacznie slabszych, wlaciwociach, co Astaksantyna .

Jablko chronione przez witamin C i bioflawonoidy zawarte w soku cytrynowym

Jablko, które zostalo poddane procesowi utleniania

aerob*) - organizm potrzebujcy tlenu dla procesów biochemicznych (przyp. tlum.) bioflawonoidy*) ­ zwizki zawarte w gryce i owocach cytrusowych, o silnych wlaciwociach przeciwutleniajcych i przeciwzapalnych Utlenianie i szkody wywolywane przez wolne rodniki odbywaj si zarówno na zewntrz jak i wewntrz naszego ciala. Na zewntrz powoduj starzenie si i wysychanie skóry, powstawanie zmarszczek i bruzd i mog nawet wywolywa nowotwory skóry. Skutkiem ich dzialania jest równie postpujcy z wiekiem ubytek masy miniowej. Od wewntrz wolne rodniki niszcz tkanki i niszcz nasz system odpornociowy, oslabiaj komórki ciala i zawarte w nich DNA. Zdaniem naukowców, to wlanie uszkodzenia DNA s glówn przyczyn procesu starzenia. Jeli to nastpi, funkcje komórkowe, dotd sterowane przez DNA, zostaj zaklócone powodujc podatno na wszelkie schorzenia. Lacuch DNA mona naprawi, ale wie si to z ryzykiem ­ w najgorszych przypadkach moe spowodowa powstanie komórek

____________________________________________________________ 8

ASTAKSANTYNA

rakowych. Nasz system odpornociowy czasami potrafi wykry i wyeliminowa komórki rakowe, ale oczywicie, lepiej zapobiega ni leczy, a wlanie przeciwutleniacze maj zdolno neutralizowania wolnych rodników a tym samym zapobiegania uszkodzeniom komórek i spowalniania procesu starzenia. Interesujcy eksperyment przeprowadzono ostatnio na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Za pomoc inynierii genetycznej komórkom myszy, na poziomie mitochondrialnym, zaaplikowano przeciwutleniacz. Myszy te yly o 20% dluej ni grupa kontrolna a ponadto, wystpilo u nich znacznie mniej przypadków chorób serca oraz katarakty. ,,Krótko mówic, byly biologicznie mlodsze. To najlepszy dowód, e przeciwutleniacze mog spowolni starzenie". (J. Carper, 2005 r.)

PRZYCZYNY POWSTAWANIA WOLNYCH RODNIKÓW

Przyczyn ich powstawania jest wiele. Zwykle czynnoci fizjologiczne, jak trawienie czy oddychanie wytwarzaj niewielkie iloci wolnych rodników. S one produkowane przez nasz system odpornociowy, powstaj podczas uprawiania wicze fizycznych. To normalne zjawisko i nasz organizm potrafi radzi sobie z nimi, bez adnych suplementów, i odbywa si to na dwa sposoby. Przede wszystkim, nasze cialo produkuje wlasne przeciwutleniacze, np. enzym o nazwie dysmutaza ponadtlenkowa jest bardzo skuteczny w eliminowaniu czsteczek wolnych rodników. Inne enzymy potrafi zneutralizowa tlen singletowy, który jest bardzo nietrwal postaci tlenu, ale powoduje uszkodzenia bdce skutkiem utleniania. Drugim sposobem s dostarczane organizmowi przeciwutleniacze, które przyjmujemy w pokarmie. Pomaracze i inne cytrusy dostarczaj nam witamin C i bioflawonoidy. Zielone liciaste warzywa zaopatruj nas w beta karoten i lutein. Problem polega na tym, e sami nie jestemy w stanie wyprodukowa i zje dostatecznej iloci przeciwutleniaczy by zabezpieczy si przed dzialaniem wszystkich wolnych rodników. Nie chodzi tylko o to, e jemy za malo warzyw. Waniejsz przyczyn jest to, e nasze organizmy produkuj i absorbuj znacznie wicej wolnych rodników ni za czasów naszych przodków, co jest skutkiem naszego stylu ycia i warunków, w których yjemy. Stres powoduje zwikszon produkcj wolnych rodników a przecie coraz wicej ludzi yje pod cigl presj czasu i obowizków, w popiechu. Nie pozostaje to bez wplywu na nasze zdrowie. Drugim czynnikiem jest zanieczyszczenie rodowiska. Ogromne iloci wolnych rodników zawarte s w chemikaliach, spalinach, dymie a nawet w potrawach z grilla. Przetwarzana i sztucznie konserwowana ywno jest kolejnym ródlem zagroenia. Ekspozycja na sloce wystawia nas na wysoki poziom stenia promieni ultrafioletowych, bdcy skutkiem kurczcej si warstwy ozonowej. Skutkiem tego s liczne odmiany nowotworów skóry, zwlaszcza miertelnie niebezpiecznego czerniaka zloliwego. Liczba zachorowa na nie cigle ronie, co jest bezporednio zwizane ze zwikszon iloci wolnych rodników powstajcych wskutek ekspozycji na promienie UV (Ames i Shigenaga, 1992, 1993; Harman, 1981; Esterbauer i in., 1992). Kolejn, obecnie powszechn przyczyn wzrastajcej produkcji wolnych rodników, s sporty wyczynowe, uprawiane nie tylko przez zawodowców, ale i przez zwyklych ludzi. Ten sam efekt moe zreszt spowodowa cika praca fizyczna. Dzieje si tak, gdy cialo spala wicej ,,paliwa" dla uzyskania odpowiedniej do wysilku energii. (Dekkers, 1996; Witt, 1992; Goldfarb, 1999). Kady, kto wykonuj cik prac, zwlaszcza, jeli ma to miejsce na wieym powietrzu, na slocu, wytwarza poziom wolnych rodników, który wymaga uzupelnienia za pomoc dodatkowych przeciwutleniaczy. Przyznaj to zreszt sami sportowcy, którzy twierdz, e doskonale odczuwaj rónic, gdy po zayciu silnego suplementu w postaci przeciwutleniacza staj si zdolni do dluszych, bardziej intensywnych wicze, szybciej odzyskuj sily i osigaj lepsze wyniki.

PRZECIWUTLENIACZE: DZIENNE ZAPOTRZEBOWANIE

Istniej róne typy przeciwutleniaczy. Wlasnoci przeciwutleniajce mog mie enzymy, witaminy i pokarmy rolinne, a take, jak wykazaly ostatnie badania, wiele innych powszechnie spoywanych produktów. Wykorzystuj to specjalici od marketingu, umieszczajc odpowiedni informacj na etykietach i w reklamie celem zwikszenia sprzeday. W ostatnich latach zaczto w ten sposób reklamowa czarne jagody, szpinak i pomaracze. Slyszymy take, e kawa, herbata a nawet piwo s przeciwutleniaczami. Komu wierzy? Uczciwo nakazuje przyzna, e wymienione produkty maj prawdopodobnie pewne wlasnoci przeciwutleniajce. Wybierajc odpowiedni produkt naley pamita o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jak silne zdolnoci przeciwutleniajce ma konkretny produkt, na przyklad, chcc

____________________________________________________________ 9

ASTAKSANTYNA

wyeliminowa wolne rodniki moemy: albo pochlania ogromne iloci pokarmów zawierajcych niewielk ilo przeciwutleniaczy albo zay skoncentrowany suplement w formie pigulki o wysokim poziomie zawartoci przeciwutleniacza. Druga rzecz, o której musimy pamita, paradoksalnie zdaje si zaprzecza pierwszej: przeciwutleniacze dzialaj lepiej, jeli ich ródla s zrónicowane. Dwa lub trzy róne przeciwutleniacze, w polczeniu daj lepszy efekt ni ta sama ilo jednorodnego przeciwutleniacza. Zatem, aby mie pewno, e zapewniamy sobie odpowiedni ochron, naley: stosowa wlaciw diet zawierajc du ilo owoców i warzyw (optymalnie dziewi porcji dziennie!) zaywa multiwitamin o wysokiej jakoci zaywa suplement diety, taki jak Spirulina zaywa silny przeciwutleniacz, jakim jest Naturalna Astaksantyna Dieta taka zapewni nam doplyw zrónicowanych przeciwutleniaczy a take odpowiedni poziom naturalnej witaminy E i C i, czsto deficytowego w naszych organizmach, selenu. Spirulina dostarczy nam witamin, enzymów i innych skladników zawartych w wielu pokarmach rolinnych. Wreszcie, dziki Naturalnej Astaksantynie, wyeliminujemy wolne rodniki i tlen singletowy z organizmu.

PODSTAWOWY PRZECIWUTLENIACZ W NATURZE: ASTAKSANTYNA

Moc przeciwutleniacza mona mierzy na wiele sposobów. Jednym z bardziej popularnych jest Zdolno Wchlaniania Rodników Tlenowych (ORAC), który powstal w Laboratoriach w Brunswick, Norton, w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Testu ORAC nie mona przeprowadza na karotenoidach rozpuszczalnych w tluszczach, zatem zastosowano dwa inne testy. W obu testach Astaksantyna pozostawila swych konkurentów daleko w tyle.

Zdolno ,,wymiatania" tlenu singletowego z organizmu

Zdolno pochlaniania wolnych rodników tlenowych w % na 1 mg

____________________________________________________________ 10

ASTAKSANTYNA

Pierwszy eksperyment dowiódl, e jeli chodzi o zdolno ,,wymiatania" tlenu singletowego z organizmu, Astaksantyna jest 550 razy silniejsza od witaminy E (Shimidzu i inni, 1996). Warto te odnotowa wynik, jaki uzyskala Astaksantyna w porównaniu z blisko z ni spokrewnionym beta karotenem. Ponownie, uzyskany wynik byl korzystny dla Astaksantyny okazala si 11 razy silniejsza! Podobnie wypadlo porównanie z innym karotenoidem ­ lutein. Wynika z niego, e Astaksantyna jest trzykrotnie silniejsza. Drugi z eksperymentów, przeprowadzony w Uniwersytecie w Creighton, porównywal zdolnoci kilku specyfików do eliminowania wolnych rodników tlenowych. Do bada uyto Naturalnej Astaksantyny w postaci o nazwie BioAstin®, pochodzcej z Cyanotech Corporation, witaminy E, witaminy C, preparatu o nazwie Pycnogenol® ( jest to zastrzeona, handlowa nazwa wodnego ekstraktu z kory sosny ródziemnomorskiej), oraz syntetycznej Astaksantyny. Wszystkie wymienione preparaty maj wlasnoci przeciwutleniajce. Test dowiódl, e i w tej dziedzinie Naturalna Astaksantyna nie ma sobie równych (Bagchi, 2001). Oto wynik porównania: Naturalna Astaksantyna w postaci BioAstinu® okazala si silniejsza: 14,3 17,9 20,9 53,7 64,9 razy razy razy razy razy od od od od od witaminy E Pycnogenolu® syntetycznej Astaksantyny beta karotenu witaminy C

NATURALNA A SYNTETYCZNA ASTAKSANTYNA

Wyej opisany test wykazal ju wyszo Naturalnej Astaksantyny nad sztuczn w zakresie zwalczania wolnych rodników. Syntetyczna Astaksantyna jest produkowana w laboratoriach wielkich kompanii chemicznych z produktów przemyslu petrochemicznego. Mimo dokladnie takiego samego wzoru chemicznego Naturalna Astaksantyna jest jednak inn czsteczk: róni si nie tylko ksztaltem, ale take tym, e, w naturalnym stanie, zawsze jest polczona z kwasami tluszczowymi dolczonymi na kocu kadej czsteczki. Wynikiem tego polczenia jest molekula estryfikowana, która czyni z Naturalnej Astaksantyny znacznie silniejszy przeciwutleniacz ni jej syntetyczny odpowiednik. Inn, krytyczn rónic stanowi fakt, e uywana w testach Naturalna Astaksantyna (BioAstin® z Cyanotech Corporation na Hawajach), jest pozyskiwana z mikroalg o nazwie Haematococcus Pluvialis. Algi te akumulujc Astaksantyn jako mechanizm przetrwania w sytuacji szoku rodowiskowego, produkuj dodatkowo niewielkie iloci innych poytecznych karotenoidów. Wynik tego procesu ilustruje poniszy rysunek (str. 20):

80% 5% 4% 5% 6%

- estryfikowana Astaksantyna - uwolniona Astaksantyna - luteina - kantaksantyna - beta karoten

Zawarto karotenoidów naturalnie wystpujcych w Astaksantynie pochodzcej z Haematococcus microalgae

____________________________________________________________ 11

ASTAKSANTYNA

Te dodatkowe karotenoidy dzialaj w synergii*), dziki czemu Naturalna Astaksantyna jest bardziej skutecznym przeciwutleniaczem i wykazuje wysz skuteczno w leczeniu rónych dolegliwoci.

WPLYW PRZECIWUTLENIACZY NA MÓZG, WZROK I CENTRALNY SYSTEM NERWOWY

Powiedzielimy ju, e wiele przeciwutleniaczy a nawet karotenoidów, które s przecie blisko spokrewnione z Naturaln Astaksantyn, nie ma zdolnoci przenikania przez barier uklad krwionony ­ mózg i przedostawania si do mózgu, oczu i centralnego systemu nerwowego. Nawet dobrze znane karotenoidy jak beta karoten i likopen s pozbawione tych moliwoci. Ale nie Astaksantyna! Jest to cecha kluczowa dla przeciwutleniacza, poniewa, jak teoretyzuj uczeni, choroby i uszkodzenia galki ocznej i centralnego systemu nerwowego s powodowane przez zwikszone wytwarzanie tlenu singletowego i innych wolnych rodników, jak nadtlenki, hydroksyl, czy nadtlenek wodoru, lub przez obnion zdolno eliminowania wolnych rodników. Do schorze tych nale: starcza degeneracja plamki (glówna przyczyna lepoty w Stanach Zjednoczonych), zamknicie naczy siatkówki, jaskra, retynopatia cukrzycowa i uszkodzenia spowodowane urazami i stanami zapalnymi. Wprawdzie Astaksantyna normalnie jest znajdowana w oku, dopiero dr Mark Tso udowodnil, e przedostaje si tam poprzez barier midzy krwi a mózgiem. Dr Tso karmil szczury Astaksantyn a nastpnie znajdowal j w ich oczach. Dowiódl nastpnie, e obecno Astaksantyny chronila oczy przed uszkodzeniami spowodowanymi wiatlem, zapobiegala uszkodzeniom fotoreceptorów, zwojów nerwowych, neuronów i chronila przed stanami zapalnymi (Tso i inni, 1996).

UTLENIACZ? NIGDY!

Potencjalnie, niektóre przeciwutleniacze, w pewnych warunkach mog zmieni si w utleniacze stanowic zagroenie dla organizmu. Dotyczy to beta karotenu, likopenu i zeaksantyny (Martin i inni, 1999). Nawet tak znane przeciwutleniacze, jak witamina C, E i cynk mog zmieni si w utleniacze. To kolejny czynnik rónicy Astaksantyn od innych przeciwutleniaczy ­ nigdy nie zmienia si w utleniacz (Beutner i inni, 2000). Slynne jest badanie, które przeprowadzono na palaczach w latach 90-tych w Finlandii. Okazalo si, e u tych badanych, którzy przyjmowali syntetyczny beta karoten, czciej wystpowaly przypadki nowotworów ni u grupy kontrolnej, przyjmujcej placebo. Problem z beta karotenem polega na tym, e dopiero w obecnoci innych przeciwutleniaczy, zwlaszcza witaminy C jest on w stanie odpowiednio chroni komórki przed wolnymi rodnikami. Osoby biorce udzial w eksperymencie byly silnie uzalenione od nikotyny (palily po trzy paczki papierosów dziennie), a zatem nie byla to grupa reprezentatywna dla wikszoci populacji. W dodatku wzrost przypadków zachorowa byl zbyt maly, by mie znaczenie w statystyce. W kadym razie jednak to niezwykle, e zaywanie syntetycznego beta karotenu moe zwikszy ryzyko zachorowania na raka, szczególnie, e liczne wczeniejsze badania wskazywaly, i mniejsza zachorowalno na raka pozostawala w zwizku z diet bogat w beta karoten. Po dalszych badaniach nad fiskim eksperymentem okazalo si równie, e, jak mona bylo oczekiwa, ci z badanych, którzy jedli dietetyczny naturalny beta karoten rzadziej dowiadczali przypadków raka, w porównaniu z tymi, którzy przyjmowali syntetyczny suplement beta karotenu ( Malila i inni, 2006) O co tu chodzi? Po pierwsze, naley zauway, e diety zawierajce due iloci skladników bogatych w beta karoten zawieraj jednoczenie due iloci innych, naturalnie wystpujcych karotenoidów i przeciwutleniaczy wlcznie z formami naturalnego beta karotenu, które nie wystpuj w syntetycznych suplementach. Po drugie, opisane badania przeprowadzono nad zdeklarowanymi palaczami, którzy z reguly cierpi na deficyt witaminy C. Bez witaminy C za, beta karoten moe nabra wlaciwoci wolnego rodnika i sam sta si destrukcyjn czsteczk. Jeli witamina C stanie si dostpna, beta karoten szybko powraca do postaci przeciwutleniacza. Na szczcie, drobne rónice w skladzie czsteczek Astaksantyny zapobiegaj przeistoczeniu si jej w utleniacz a zatem nigdy nie bdzie szkodliwa, nawet dla palaczy i innych osób z niskim poziomem witaminy C.

____________________________________________________________ 12

ASTAKSANTYNA

ROZDZIAL 3

BEZPIECZNY, NATURALNY RODEK PRZECIWZAPALNY

Leki przeciwzapalne zyskaly sobie zl reputacj z powodu efektów ubocznych. Aspiryna moe powodowa krwawienia oldka, acetaminofen (Tylenol ®) moe uszkadza wtrob. Silne rodki stosowane przeciwko enzymowi Cox-2 *), takie jak Vioxx ® i Celebrex ®, jak si okazuje, mog by potencjaln przyczyn niedomaga serca. Wedlug American Journal of Medicine, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAID) przyczyniaj si do mierci okolo 16 500 osób a dalszych 1000 000 osób musi by hospitalizowanych w cigu jednego roku! (G. Singh, 1998). Inny periodyk, The New England Journal of Medicine, stwierdzil, e ilo zgonów nimi spowodowanych jest porównywalna do iloci tych, które nastpily z powodu AIDS (Wolf i inni, 1999). Wiele osób cierpicych na artretyzm zaywa

Cox-2*) ­ enzym o nazwie cyklooksygenaza biorcy udzial w powstawaniu prostaglandyny, prostacykliny i tromboksany (przyp. tlum.

glukozamin lub chondroityn ale rodki te pomagaj zaledwie ulamkowi uytkowników. Szeroko zakrojone badania, w trakcie których jedna grupa badanych stosowala sam siarczan glukozaminy w dawce 1500 mg, druga 1200 mg samej chondroityny, trzecia za zaywala kombinacj obu rodków, wykazaly brak znaczcych rónic w skutkach w porównaniu z grup zaywajc placebo.

Ponad 80% osób cierpicych na artretyzm odczuwa popraw po zayciu Astaksantyny

Ankieta przeprowadzona wród 247 uytkowników Astaksantyny wykazala, e ,,ponad 80% osób uskarajcych si na bóle pleców, i objawy goca zwyradniajcego lub przewleklego goca stawowego zglaszaly popraw stanu zdrowia po zastosowaniu Astaksantyny. Ten sam suplement okazal si skuteczny w przypadku astmy i powikszonej prostaty. We wszystkich tych dolegliwociach ma udzial skladnik zapalny cile zwizany z destrukcyjnym wplywem utleniaczy". (Guerin i inni, 2002).

Naley zauway, e niewielka cz pacjentów, cierpicych na umiarkowane lub silne bóle odczula zmniejszenie bólu o przynajmniej, 20% ale ogólny wynik potwierdzil dowody na nieskuteczno glukozaminy i chondroityny (Clegg i inni, 2006). Co zatem pozostaje ludziom z artretyzmem, zapaleniem cigna, czy po prostu zwyklymi starymi bólami? Powinni wypróbowa Naturaln Astaksantyn. W tym miejscu naley ostrzec: Astaksantyna moe nie dziala tak silnie i, oczywicie, nie bdzie dziala tak szybko jak Vioxx, ale jej zalet jest to, e jest bezpieczn, naturaln alternatyw dla innych preparatów. Wikszo ludzi nie dostrzee ulgi w bólu czy zwikszenia sily i sprawnoci przez pierwsze dwa do czterech tygodni zaywania Astaksantyny a, szczerze powiedziawszy, nawet do 25% z nich moe nie odczu adnych lub tylko minimalne efekty. Taka jest ju natura leków bazujcych na naturalnych skladnikach ­ nie s tak skoncentrowane jak rodki kupowane na recept a zatem nie dzialaj z dnia na dzie. A ze wzgldu na odmienny metabolizm i rónice w budowie ludzi, mog nie dziala w sposób doskonaly. W szeregu bada klinicznych Naturalna Astaksantyna okazala si skuteczna w wikszoci przypadków, ale niewielka grupa pacjentów nie odczula podanych rezultatów. To samo odnosi si jednak do rodków kupowanych na recept, jak Vioxx czy Celebrex i aspiryny lub Tylenolu, które mona kupi bez recepty ­ równie w przypadku tych leków s ludzie, którzy nie odczuwaj ulgi po ich zayciu, ale wystawiaj si na ryzyko skutków ubocznych. Z drugiej strony, adne badania nie wykryly jakichkolwiek negatywnych skutków ubocznych jej dzialania, a co za tym idzie, jakichkolwiek przeciwwskaza do jej stosowania. Jedynym potencjalnym efektem u osób biorcych dawki wysze ni zalecane 4 ­ 12 mg na dzie, moe by delikatne pomaraczowe zabarwienie dloni i stóp. Jest to efekt odkladania si Astaksantyny w

____________________________________________________________ 13

ASTAKSANTYNA

skórze, ale, jak zobaczymy póniej, ma to swoj dobr stron, poniewa w tej sytuacji Astaksantyna dziala jak wewntrzny ekran przeciwsloneczny.

CZYM JEST ZAPALENIE?

Stany zapalne s nam niezbdne do przeycia. To reakcja naszego systemu odpornociowego majca na celu zwalczenie infekcji i napraw uszkodzonych tkanek. Jest to zloony fizyczny i biochemiczny proces. Zapalenie jest procesem naprawczym, który wlcza si, gdy co zlego dzieje si w naszym organizmie. Jeli zostaniemy zaatakowani przez niepodany wirus czy bakteri lub, powiedzmy, skrcimy kostk, zespól zapalny wkracza do akcji. Objawy zapalenia mog by róne. Skrcona kostka puchnie, kostki palców osoby chorej na gociec s zaczerwienione. Nawet oparzenie sloneczne jest oznak zapalenia:, gdy promienie ultrafioletowe zaczynaj niszczy komórki naszej skóry, system odpornociowy powoduje, e staje si ona zaczerwieniona.

Przyklad dzialania systemu odpornociowego czlowieka Wound ­ rana, skin ­ skóra, phagocyte ­ fagocyt*), histamine ­ histamina, platelets ­ plytki krwi

fagocyt*) ­ komórka zdolna do pochlaniania bakterii

Powysza ilustracja pokazuje przebieg tego procesu. Wikszo naszych tkanek, (zwlaszcza tkanka lczna i blony luzowe), jest wyposaona w tak zwane ,,komórki tuczne". To wlanie one inicjuj stan zapalny uwalniajc szereg silnych elementów poredniczcych ­ mediatorów, które nastpnie albo przycigaj biale krwinki albo uaktywniaj komórki, które zostaly przycignite, aby wyprodukowa dodatkowe mediatory. Do znanych mediatorów zaliczamy histamin, czynnik alfa martwicy nowotworów, reaktywne odmiany tlenu takie jak tlenek azotu, nadtlenek wodoru, interleukiny (proteiny poredniczce w komunikacji midzy komórkami) oraz prostaglandyny. Prostaglandyny s produkowane z kwasu arachidonowego oraz przez cyklooksygenazy (enzymy COX ­1 i COX-2). Jak ju wspomnielimy Vioxx i Celebrex s bardzo silnymi, specyficznymi czynnikami hamujcymi COX-2. Z drugiej strony dzialanie aspiryny na COX jest niespecyficzne w tym sensie, e kontroluje oba enzymy: COX-1 i COX-2. Astaksantyna róni si od innych produktów tym, e dziala na wiele rónych mediatorów, lecz w lagodniejszej, mniej skoncentrowanej postaci, dziki czemu nie wywiera negatywnych efektów ubocznych.

____________________________________________________________ 14

ASTAKSANTYNA

MECHANIAM DZIALANIA

Dziki wielotorowemu dzialaniu w zwalczaniu stanów zapalnych, Astaksantyna jest rzeczywicie wyjtkowym preparatem przeciwzapalnym. Mechanizm dzialania Astaksantyny byl badany w szeregu studiów in vivo i in vitro a nastpnie demonstrowany w kilku badaniach klinicznych przeprowadzonych metod podwójnie lepej próby z placebo w grupie kontrolnej, na rónych przypadkach stanów zapalnych. Wlasnoci przeciwzapalne Astaksantyny s cile zwizane z jej zdolnociami przeciwutleniajcymi, które równie nie maj sobie równych. Wiele antyoksydantów wykazuje dzialania przeciwzapalne a poniewa Astaksantyna jest najsilniejszym naturalnym antyoksydantem, jest równie, do pewnego stopnia, bardzo skutecznym przeciwutleniaczem. Astaksantyna wplywa hamujco na przekaniki zapalenia, takie jak czynnik alfa martwicy nowotworu (TNF-a), prostaglandyna E-2 (PGE-2), interleukina 1B (IL-1B) oraz monotlenek azotu (NO). Wykazaly to badania prowadzone na myszach. Te same badania dowiodly równie, e Astaksantyna oslabia dzialanie enzymu Cox-2 i czynnika jdrowego kappa-B (NF kappaB) (Lee i in., 2003). Badania przeprowadzone w tym samym roku w Japonii, na Podyplomowym Studium Medycznym przy Uniwersytecie Hokkaido, przyniosly podobne wyniki: w badaniach in vitro wykazano, e Astaksantyna obnia produkcj NO, PGE-2 i TNF. Zbadano take przeciwzapalny wplyw Astaksantyny na oczy szczurów. U zwierzt wywolano uveit ­ zapalenie blony naczyniowej obejmujce siatkówk oka, i ustalono, e ,,Astaksantyna wywierala, proporcjonalny do podanej dawki, efekt przeciwzapalny, hamujc produkcj NO, PGE-2 i TNF poprzez bezporednie blokowanie aktywnoci enzymu syntazy monotlenku azotu" (Ohgami i in., 2003). Studia te dowiodly, e Astaksantyna redukuje zapalenie oka, podstawow przyczyn wielu dolegliwoci okulistycznych i zademonstrowaly, jak ten proces przebiega. Tabele na stronach 15 i 16 graficznie przedstawiaj, jak Astaksantyna, na wiele sposobów, zwalcza zapalenie.

____________________________________________________________ 15

ASTAKSANTYNA

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADA NAD MECHANIZMAMI ASTAKSANTYNY

PRZECIWZAPALNEGO DZIALANIA

TUMOR NECROSIS FACTOR (TNF) ­ CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORU PROSTAGLANDYNA E-2 (PGE-2) Pomiar przeciwzapalnego dzialania Astaksantyny na, wywolane lipopolisacharydem (LPS), zapalenie u szczurów, za pomoc (TNF - górna tabelka) i prostaglandyny E-2 (PGE-2 ­ dolna tabelka), w porównaniu z dzialaniem leku przeciwzapalnego Prednisolone (Ohgami i in., 2003).

NITRIC OXIDE ­ MONOTLENEK AZOTU (NO) INTERLEUKINA 1-B (IL-1) Górna tabelka pokazuje pomiar dzialania przeciwzapalnego Astaksantyny na wywolane lipopolisacharydem zapalenie u szczurów, mierzonego przez badanie poziomu monotlenku azotu, w porównaniu z dzialaniem leku Prednisolone (Ohgami i in., 2003). Dolna tabelka ilustruje pomiar dzialania Astaksantyny na to samo zapalenie u myszy mierzone przez poziom interleukiny (Lee i in., 2003).

____________________________________________________________ 16

ASTAKSANTYNA

Innym sposobem zwalczania zapale przez Astaksantyn jest hamowanie dzialania enzymów cyklooksygenazy, Cox-1 i Cox-2. Jak ju wspomnielimy, leki Vioxx i Celebrex dzialaj w ten sam sposób, jednak, ze wzgldu na silne skoncentrowanie, mog powodowa niepodane skutki uboczne, np. oslabienie serca. Cyanotech Corporation, producent Naturalnej Astaksantyny z mikroalg, Postanowil udowodni, e wplyw Astaksantyny na Cox-2 jest inny i znacznie mniej intensywny ni ten wywierany przez leki przepisywane na recept. W tym celu Cyanotech zlecil uznanemu, niezalenemu laboratorium analiz leku Celecoxib (sprzedawanego jako Celebrex®), w porównaniu z Naturaln Astaksantyn (sprzedawan pod nazw BioAstin®). Badanie wykazalo, e Celecoxib byl ponad 300 razy silniejszy od Naturalnej Astaksantyny w hamowaniu dzialania Cox-2, natomiast w przypadku Cox-1 ju tylko 4,4 razy silniejszy. Oczywicie, stosunek sily dzialania na Cox-1 ­ Cox-2 byl róny dla kadego produktu: dla leku Celecoxib wynosil on 78,5, podczas gdy dla Naturalnej Astaksantyny tylko 1,1. Wskazuje to, e hamujce dzialanie Astaksantyny jest niemal takie samo w przypadku Cox-1 i Cox-2 (Laboratorium Brunswick, 2004). By w pelni zrozumie skutki tej ogromnej rónicy naley przeprowadzi jeszcze wiele bada, ale logiczne wydaje si, e Celebrex i Vioxx dzialaj szybciej, poniewa koncentruj si na swym zadaniu, którym jest hamowanie Cox-2, ale skutkuje to niebezpiecznymi efektami ubocznymi. Astaksantyna, przeciwnie, dziala powoli, ale nie wywiera adnych skutków ubocznych. ,,Podczas gdy [przeciwzapalne] leki zwykle blokuj konkretn, pojedyncz czsteczk i znaczco redukuj jej aktywno, naturalne rodki antyzapalne lagodnie ograniczaj dzialalno szeregu skladników zapale. Wiksze bezpieczestwo i skuteczno uzyskuje si przez zredukowanie piciu przekaników zapalenia o 30% ni redukujc jeden o 100%" (G. Cole, 2005). Po przeanalizowaniu wszystkich plusów i minusów aspiryny, acetaminofenu, leków przeciwzapalnych na recept i Naturalnej Astaksantyny, staje si jasne, e jedynym rozsdnym wyjciem jest wybór Astaksantyny ­ jest bezpieczna i dziala na znaczny procent populacji.

,,CICHE" ZAPALENIE I C-REAKTYWNA PROTEINA

Mimo, i sporadyczne zapalenia s normalnym i zdrowym procesem, przedluajce si stany zapalne mog mie niszczcy wplyw na organizm prowadzc do uszkodzenia tkanek i powanych chorób. Ostatnio naukowcy zajli si przypadkami dlugotrwalych, chocia niewielkich stanów zapalnych, których istnienia pacjenci czsto nie s wiadomi. Stan taki jest nazywany uogólnionym (ogólnoustrojowym) lub ,,cichym" zapaleniem. Ilo chorób zwizanych z cichym zapaleniem jest zdumiewajca: choroby serca, atak serca, rak, cukrzyca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, astma, gociec stawowy, wrzody, zespól nadwraliwego jelita i wiele, wiele wicej. Moe nam si wydawa, e jestemy calkowicie zdrowi, gdy w tym czasie ciche zapalenie powoli pustoszy nas organizm, tworzc schorzenia, które ostatecznie nas zabij.

Okladka magazynu ,,Time" z lutego 2004 z artykulem na temat ,,cichych" zapale, zatytulowanym ,,Tajemniczy zabójca".

W ostatnich latach ciche zapalenie stalo si tak gorcym tematem, e media zaczly go eksploatowa ponad miar. Podczas gdy w latach 90-tych cigle slyszelimy o utleniaczach i wolnych rodnikach, nowe tysiclecie zaczyna si pod haslem zapale. Prawd mówic, oba zagroenia s ze sob powizane i naley zwalcza je jednoczenie.

____________________________________________________________ 17

ASTAKSANTYNA

Dlugoletni dzialacz na rzecz zdrowia, dr Barry Sears, jest prezesem Fundacji do spraw Bada nad Zapaleniem. Dr Sears, w swym znakomitym artykule na temat cichych zapale, napisal: ,, Gdyby wystpily okolicznoci zagraajce unicestwieniem calego amerykaskiego systemu opieki zdrowotnej w bardzo krótkim czasie? Kady polityk wyglaszalby przemówienia na ten temat. Zmobilizowano by cale rodowisko medyczne celem zwalczenia zagroenia ... Niestety, te warunki ju istniej a wydaje si, e nikt si tym nie przejmuje. Zagroeniem tym jest ,ciche zapalenie' ... Ten rodzaj zapalenia tym róni si od klasycznych zapale, e nie przekracza progu bólu. W efekcie nie podejmuje si przeciw niemu adnej akcji a ono trwa przez lata a nawet dziesitki lat powoli powodujc coraz wiksze uszkodzenia serca, systemu odpornociowego i mózgu". Dr Sears wykazuje, e Amerykanie maj najwyszy na wiecie poziom cichych zapale, obejmujcych ponad 75% ludnoci. Mówi te, e nie istnieje lek bdcy zdolny odwróci te procesy, ,,ale istniej diety przeciwzapalne i przeciwzapalne suplementy, które to potrafi" (B. Sears, 2005). Najbardziej rozpowszechnionym testem na obecno cichych zapale jest pomiar poziomu substancji zwanej C-reaktywn protein (CRP) we krwi. W 2003 roku grupa ekspertów zwizanych z Amerykaskim Stowarzyszeniem ds. Serca i z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zalecila test CRP w diagnozowaniu ryzyka zachorowania na choroby serca. Badacze z wiodcych instytucji, takich jak m.in. Harvard, owiadczyli, e test CRP jest bardziej wiarygodnym wskanikiem zagroenia chorob serca ni testy na obecno cholesterolu. CRP jest produkowana w wtrobie i ttnicach wiecowych i uwalniana do krwiobiegu, gdy organizm walczy z zapaleniem. Jest ona cech wskanikow procesu zapalnego, ale sama nie powoduje zapalenia (S. Perry, 2006). W 2006 roku w trakcie studiów klinicznych, prowadzonych w Kalifornijskim Centrum Studiów i Bada nad Zdrowiem, analizowano wplyw Naturalnej Astaksantyny na poziom CRP we krwi. Centrum to jest niezalen firm specjalizujc si w badaniach klinicznych nad nutraceutykami*). Badaniami kierowal dr Gene Spiller, który ju wczeniej badal Naturaln Astaksantyn i skoncentrowal si na skutkach, jakie wywiera ona na róne przypadki zapale. Badania przeprowadzono na stosunkowo malej grupie osób, z której zaledwie 25 osób ukoczylo caly omiotygodniowy kurs. Szesnacie osób przyjmowalo Naturaln Astaksantyn a pozostale dziewi ­ placebo. Poziom CRP we krwi uczestników zmierzono przed rozpoczciem bada a nastpnie po ich ukoczeniu. Rezultat byl wyjtkowo obiecujcy: grupa przyjmujca Astaksantyn dowiadczyla obnienia poziomu CRP o rednio 20,7%, podczas gdy u grupy przyjmujcej placebo odnotowano wzrost jej poziomu (Spiller i inni, 2006a).

LOKIE TENISISTY (TENDONITIS)

Okazuje si, e Astaksantyna moe skutecznie dziala w przypadkach zapalenia cigna. Dr Spiller przeprowadzil interesujce badania na pacjentach cierpicych na schorzenie zwane ,,lokciem tenisisty", jedn z form zapalenia cigna. Jednym ze skutków tej przypadloci jest zmniejszenie sily uchwytu i ból powstajcy przy próbach cinicia w dloni jakiego przedmiotu. Dr Spiller analizowal wplyw stosowania suplementu w postaci Astaksantyny na sil chwytu u osób cierpicych na powysz dolegliwo. I ponownie, po omiu tygodniach stosowania Astaksantyny w postaci elowych kapsulek przez 21 osób w grupie badanej i placebo w 12-osobowej grupie kontrolnej stwierdzono popraw o rednio 93% u grupy przyjmujcej Astaksantyn, a w dodatku sami zainteresowani deklarowali, e zmniejszyl si poziom odczuwanego przez nich bólu. ,,Ta zaleno pomidzy lepszymi wynikami badania sily uchwytu a stosowaniem BioAstinu® [Naturalnej Astaksantyny] sugeruje, e codzienne jej spoywanie moe przynie ulg w bólu zwizanym z lokciem tenisisty i zwikszy ruchomo stawu. Poprawa ta znacznie zwiksza komfort osób cierpicych na tego typu schorzenia stawów" (Spiller i inni, 2006b).

nutraceutyk*) ­ preparat bdcy skoncentrowanym ródlem jednego lub wicej skladników odywczych (przyp. tlum.)

____________________________________________________________ 18

ASTAKSANTYNA

ZESPÓL CIENI NADGARSTKA

Dr Spiller i jego wspólpracownik, lek. med. Yael Nir, badali wczeniej podobne schorzenie, znane pod nazw zespól cieni nadgarstka (CTS), które jest chorob nadgarstka wywolan powtarzajcymi si urazami. Powoduje ono oslabienie nadgarstka, które objawia si drtwieniem, bólem, a nawet, w skrajnych przypadkach, paraliem. Medycyna nie zna na nie lekarstwa, jedynym rodkiem zaradczym jest zaloenie szyny celem unieruchomienia dloni, a przynajmniej ograniczenia jej ruchów. Jeli stan pacjenta si nie poprawia, zalecana jest operacja. Niestety, nie kada operacja koczy si popraw stanu. Oczywiste jest zatem, e kada alternatywna terapia bylaby korzystna. Badanie przeprowadzono na dwudziestu osobach cierpicych na ten zespól: 13 osób zaywalo Astaksantyn w kapsulkach, 7 osób przyjmowalo placebo. Test trwal 8 tygodni a uczestnicy byli trzykrotnie proszeni o wypelnienie ankiety: na pocztku testu, po 4 tygodniach i na zakoczenie. Za kadym razem odpowiadali na pytania dotyczce tego, ile razy w cigu dnia odczuwali ból i jak dlugo on trwal. Analiza kwestionariuszy wykazala, e ci, którzy przyjmowali Astaksantyn po 4 tygodniach doznawali o 27% mniej ataków bólu po 4 tygodniach i o 41% mniej po zakoczeniu bada. Podobnie, nasilenie bólu zmniejszylo si odpowiednio o 21% i 36% (Nir i Spiller, 2002a).

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW / GOCIEC STAWOWY

Wyjtkowo obiecujce próby zostaly przeprowadzone przez dr Spillera i dr Nira nad gocem stawowym. Jest to autoimmunologiczne zaburzenie, które powoduje, e system odpornociowy pacjenta atakuje sam siebie. Zapalenie stawów jest znacznie trudniejsze do leczenia ni gociec koci. W dluszym przebiegu moe doprowadzi do kalectwa. Leki tradycyjne, przepisywane przez lekarzy bywaj nieskuteczne i mog by szkodliwe ze wzgldu na dzialania uboczne. Próby stosowania alternatywnej terapii i nutraceutyków równie nie przyniosly znaczcych rezultatów. W badaniach wzilo udzial 21 osób: 14 z nich zaywalo Astaksantyn. Wyniki wykazaly jej skuteczne dzialanie równie w tych przypadkach. Ból zmniejszyl si o 10% po 4 tygodniach i o ponad 35% po omiu. Sami pacjenci oceniali ogólne samopoczucie jako lepsze o rednio 15% po 4 tygodniach i o 40% po 8 tygodniach. We wnioskach z bada naukowcy napisali ,,Suplementy bazujce na Astaksantynie okazaly si by skutecznym uzupelnieniem terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i naley przeprowadzi dalsze badania, obejmujce szersz grup pacjentów" (Nir i Spiller, 2002b).

BÓLE STAWÓW W NASTPSTWIE WYSILKU FIZYCZNEGO

W czasie, gdy dr Spiller i dr Nir prowadzili badania nad przeciwzapalnymi wlasnociami Astaksantyny, inny badacz, dr nauk. med. Andrew Fry odkryl pozytywny wplyw na ludzi, którzy wprawdzie nie cierpieli na adne schorzenie, ale dowiadczali bólu, który pojawial si po intensywnych wiczeniach. Jego celem bylo zbadanie, czy i w jakim stopniu Naturalna Astaksantyna moe przynie ulg w takich przypadkach Dr Fry jest profesorem na Uniwersytecie w Memphis i piastuje stanowisko dyrektora Biochemicznego Laboratorium Wysilku Fizycznego. Zwerbowal do swego eksperymentu 20 mlodych mczyzn, którzy regularnie trenowali podnoszenie ciarów, poniewa tego typu wysilek najczciej powoduje ból stawów. Eksperyment trwal 3 tygodnie, stosunkowo krótko, biorc pod uwag, e aby przynie najlepszy efekt, Astaksantyna musi kumulowa si przez pewien czas w organizmie. Obie grupy, badana i kontrolna wykonywaly w tym czasie intensywne wiczenia obciajce stawy kolanowe. Grupa nie przyjmujca Astaksantyny doznawala znacznego bólu, którego poziom mierzono bezporednio po wiczeniach, a nastpnie po uplywie dziesiciu, dwudziestu, i czterdziestu godzin. Mlodzi ludzie zaywajcy Astaksantyn nie odczuwali wzrostu dolegliwoci. Okazalo si, e umiarkowana dawka Astaksantyny, 4 mg na dob, w pelni zapobiegla objawom bólu po wyczerpujcych wiczeniach. To badanie jest szczególnie znaczce, poniewa dowiodlo, w jaki sposób przeciwzapalne wlaciwoci Astaksantyny mog pomóc rónym grupom ludzi, nie tylko cierpicym na dolegliwoci spowodowane stanami zapalnymi, ale równie tym, którzy wykonuj cik prac fizyczn lub intensywne wiczenia silowe. Od wyczynowych sportowców po niedzielnych amatorów, od zapalonych ogrodników po osoby ulomne z powodu dolegliwoci artretycznych ­ Naturalna Astaksantyna moe pomóc zredukowa ból i stany zapalne cigien, stawów i mini. Moe pomóc kontrolowa spustoszenie powodowane przez ,,ciche" zapalenia i zapobiec rozlicznym schorzeniom bdcym ich skutkiem.

____________________________________________________________ 19

ASTAKSANTYNA

ROZDZIAL 4

ZDROWE OCZY, SPRAWNY UMYSL

Niektóre karotenoidy zaczly zyskiwa sobie pewn slaw jako te, które posiadaj wlasnoci korzystne dla wzroku. Nie ma wtpliwoci, e luteina i zeaksantyna s wietnymi produktami wzmacniajcymi i chronicymi wzrok, a istniej wiarygodne dowody na ich zdolno zapobiegania, zwizanej z wiekiem, degeneracji plamki i innym niebezpiecznym schorzeniom. Wszystko wskazuje jednak, e Naturalna Astaksantyna, która przewysza je pod wzgldem przeciwutleniajcych i przeciwzapalnych zdolnoci, jest skuteczniejsza od wszystkich innych nutraceutyków równie pod wzgldem dzialania na wzrok a take mózg. W rozdziale 2 wspomnielimy, e wiele zwizków spokrewnionych z Astaksantyn nie potrafi przekroczy bariery midzy ukladem krwiononym a mózgiem, skutkiem czego nie s w stanie wplywa korzystnie tak na mózg jak i na wzrok i centralny uklad nerwowy. Dotyczy to np. tak znanych karotenoidów jak beta karoten i likopen. Istniej znaczce dowody, e wikszo chorób oczu i mózgu jest skutkiem utleniania i/lub zapalenia. Wolne rodniki i tlen singletowy w miar uplywu czasu siej spustoszenie w mózgu, a konsekwencje, jeli w por nie podejmie si rodków zaradczych, przejawiaj si w takich chorobach jak degeneracja plamki oka lub demencja spowodowana chorob Alzheimera. Zreszt lista potencjalnych zagroe jest znacznie dlusza i obejmuje m.in. jaskr, katarakt (zam), zamknicie naczy siatkówki, zamknicie ylne, retinopatia cukrzycowa, starcza degeneracja plamki, dolegliwoci spowodowane urazami, stany zapalne, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie boczne zanikowe i inne formy demencji zwizanej ze starzeniem si organizmu. Konieczne zatem jest, aby starzejcy si ludzie zaywali przeciwutleniacze zdolne pokona barier midzy krwi a mózgiem i midzy krwi a siatkówk w trosce o te tak istotne organy. Zdaniem naukowców, nasz system obrony przed utleniaczami slabnie wraz z wiekiem i przestaje prawidlowo funkcjonowa. Dodatkowym, zewntrznym zagroeniem jest zanieczyszczenie rodowiska, substancje toksyczne, wysoce przetworzona ywno a take wysoki poziom stresu w codziennym yciu. Kurczenie si warstwy ozonowej naraa nas na znacznie wyszy ni kiedykolwiek wczeniej poziom promieniowania, które bezporednio dziala na nasze oczy i skór. Nadmierna ekspozycja na wiatlo i silnie utlenione otoczenie powoduje powstawanie w oku wolnych rodników. Zjawisko zwane ,,ischemi", rodzaj blokady, która pozbawia oko tlenu i rodków odywczych jest powszechna przyczyn wzrostu natlenowania w oku. Gdy blokada ta zostanie usunita pojawia si kolejne, niebezpieczne zjawisko znane pod nazw ,,reperfuzji", czyli ponownego natlenowania, skutkujce kolejnym zaburzeniem równowagi tlenowej w oku. Wolne rodniki i tlen singletowy natleniaj wielonienasycone kwasy tluszczowe w siatkówce, co prowadzi do oslabienia funkcji blon komórkowych w komórkach siatkówki a w efekcie do czasowego lub trwalego uszkodzenia tych komórek. Raz uszkodzona siatkówka nie regeneruje si, dlatego tak wane jest istnienie antyoksydantów (przeciwutleniaczy), zdolnych dotrze do wewntrz oka. Opisalimy ju dowiadczenie dr Tso ze szczurami karmionymi Astaksantyn, która byla póniej znajdowana w oczach zwierzt, co bylo dowodem na jej zdolno przenikania do galki ocznej z ukladu krwiononego. Po ogloszeniu wyników tych bada inni naukowcy odkryli kolejne korzyci, które Naturalna Astaksantyna moe przynie w dziedzinie okulistyki. Zmczenie oczu jest powszechnym zjawiskiem w dobie monitorów komputerowych i innych ekranów wywietlajcych informacje. Efektem dlugiego wpatrywania si w terminal moe by zaburzone widzenie, przemczenie wzroku lub ,,diplopia" ­ zaburzenie polegajce na podwójnym widzeniu, spowodowane nierównomiernym dzialaniem mini galek ocznych. Badania przeprowadzone w Japonii, podczas których osoby z tego typu schorzeniami uzupelnialy sw diet o 5 mg Astaksantyny na dzie, odnotowano 46% obnienie objawów przemczenia wzroku. Ponadto, u badanych poprawila si zdolno akomodacji galki ocznej. Mimo, i mechanizm dzialania Astaksantyny w tych wypadkach nie jest jeszcze do koca wyjaniony, przypuszcza si, e jest to zasluga jej wlaciwoci jako antyoksydantu (Nagaki i inni, 2002) Inne badania, prowadzone przez dr Nakamur mialy na celu ustalenie optymalnej dawki Astaksantyny w przypadkach przemczenia wzroku. Dzienna dawka 4 mg wywolywala pozytywne skutki, ale znacznie lepsze efekty wywolywala dawka 12 miligramowa (Nakamura i inni, 2004). Kolejni badacze

____________________________________________________________ 20

ASTAKSANTYNA

ustalili optymaln dzienna dawk na 6 mg (Nitta i inni, 2005). Potwierdzily to nastpne studia, które wykazaly, e 6 mg Naturalnej Astaksantyny zaywanej przez cztery tygodnie moe zredukowa bóle i sucho oczu, zmczenie wzroku i nieostro widzenia (Shiratori i inni, 2005; Nagaki i inni, 2006). Podobnie skuteczna okazuje si Astaksantyna jako rodek zapobiegajcy zmczeniu wzroku. Podczas bada klinicznych na zdrowych ludziach wzrok grupy badanej i grupy kontrolnej byl poddawany silnym bodcom wizualnym, powodujcym zmczenie oczu. Grupa badana, która zaywala Astaksantyn, szybciej odzyskiwala pelni zdrowia. To kolejny dowód na to, e Astaksantyna moe pomóc równie zdrowym ludziom zapobiega przemczeniu wzroku (Takahashi i Kajita, 2005). Dla zdrowia naszego wzroku wane jest take zapewnienie wlaciwego przeplywu krwi w siatkówce. Badania kolejnego japoskiego naukowca udowodnily skuteczno Astaksantyny i na tym polu. Wspomniana ju dawka 6 mg przez 4 tygodnie spowodowala popraw przeplywu krwi w naczyniach wlosowatych siatkówki (N. Yasunori, 2005). Astaksantyna wplywa równie na popraw ostroci widzenia. Grupa 21-letnich mczyzn wzila udzial w badaniach, które dowiodly, e zdolno dostrzegania szczególów zwikszyla si po okresie zaywania Astaksantyny a o 46% (Sawaki i inni, 2002). Preparat ten jest skuteczny równie jako rodek redukujcy zapalenia oczu (Suzuki i inni, 2006), zapobiegajcy udarom mózgu i poprawiajcy pami. Naukowcy planuj dokladniejsze badania nad tym zjawiskiem, ale dotychczasowe badania kliniczne dowodz, e Astaksantyna moe pomóc pacjentom cierpicym na zwizane ze starszym wiekiem schorzenia, takie jak choroba Alzheimera, udar mózgu i demencja starcza. Moe take zapobiec uszkodzeniom mózgu spowodowanym ischemi (Kudo i inni, 2002).

ROZDZIAL 5

URODA I EKRAN SLONECZNY W PIGULCE?

Kto by pomylal, e wystarczy zay pigulk, aby wypiknie na zewntrz? Albo, e ta sama pigulka zabezpieczy nas przed niebezpieczestwami powodowanymi przez promienie UV, takimi jak, np. oparzenia sloneczne? A jednak, s dowody na to, e Naturalna Astaksantyna potrafi tego dokona. Wynika to po czci z faktu, e istnieje zaleno midzy promieniami sloca a nasz urod. Promienie ultrafioletowe mog spowodowa przedwczesne starzenie si skóry, zmarszczki, wysuszenie, plamy i piegi. Zapobieganie tym skutkom polega przede wszystkim na ochronie przed slocem. Astaksantyna nie tylko zapobiega, ale moe take pomóc odwróci zewntrzne oznaki starzenia. Naturalna Astaksantyna ma wieku gorcych zwolenników w wiatku medycznym. Jednym z nich jest lek. med. Nicholas Perricone, którego ksiki pojawiaj si na nowojorskiej licie bestsellerów. Dwukrotnie pojawil si równie w programie Oprah Winfrey, gdzie za kadym razem propagowal Astaksantyn. Jego najlepiej sprzedajca si ksika to ,,Dr Perricone obiecuje: trzy latwe kroki, aby wyglda mlodziej i y dluej". W ostatniej ksice, ,,Dieta odchudzajca wedlug dra Perricone", równie wychwala zalety Astaksantyny, nazywajc j ,,supergwiazd suplementów". Dwie sporód nich s tematem niniejszego rozdzialu. ,,Zapewnia ona (Astaksantyna ­ przyp. tlum.) redukcj zmarszczek dzialajc od wewntrz ... Redukuje nadmiern pigmentacj, znan jako plamy starcze" (N. Perricone, 2006). Goszczc u Oprah Winfrey nazwal Astaksantyn cudownym rodkiem przeciwzapalnym i przeciwutleniajcym, który ,,nadaje ten pikny, zdrowy blask", co, jego zdaniem jest skutkiem wyjtkowego wplywu, jaki preparat ten wywiera na blon komórkow. Dr Perricone jest tylko jednym z wielu entuzjastów Astaksantyny. Inny lekarz, dr Robert Childs, wypowiada si na jej temat w programach radiowych i telewizyjnych a take w artykulach prasowych. Nie robi tego dla korzyci, ale dlatego, e jest jej gorcym zwolennikiem i propagatorem, zwlaszcza, e osobicie dowiadczyl jej skutków. Dr Childs urodzil si i wychowal w Honolulu na Hawajach i byl od urodzenia bardzo wraliwy na sloce, do czasu a zaczl zaywa Astaksantyn. Zmiana, która nastpila byla spektakularna: do tego czasu, przebywanie na slocu choby przez pól godziny koczylo si dla niego oparzeniem slonecznym; obecnie spdza na zewntrz cale godziny podczas najsilniejszej operacji slonecznej nie odczuwajc adnych skutków.

____________________________________________________________ 21

ASTAKSANTYNA

,,BioAstin (handlowa nazwa Naturalnej Astaksantyny (przyp. aut.) doslownie zmienil moje ycie, spdzam na wieym powietrzu tyle czasu ile chc i kiedy chc. W moim przypadku, tolerancja na promieniowanie sloneczne wybitnie wzrosla" mówi dr Childs. Odkryl równie, e ustpilo poranne poczucie zesztywnienia i bólu mini. ,,Zbiegiem okolicznoci, po kilku tygodniach zaywania Astaksantyny, zauwaylem, e o wiele latwiej jest mi wyskoczy z lóka o poranku. Dotychczas potrzebowalem 15 ­ 30 minut na t czynno. Z pocztku nie zdawalem sobie z tego sprawy, ale patrzc wstecz, widz, e moje cialo odzyskalo plynno ruchów, któr cieszylem si bdc trzydziestolatkiem, ponad 20 lat temu. Ostatnio przekonalem do Astaksantyny kilku starszych chirurgów, z którymi wspólpracuj, a oni, po wypróbowaniu ich na sobie, byli tak zachwyceni, e teraz zalecaj j swym pacjentom". Jednake, mimo i wymienieni lekarze s wiarygodnymi wiadkami, zdolnoci Astaksantyny jako ,,pigulki piknoci" i doustnego ekranu przeciw-slonecznego powinny by potwierdzone przez badania kliniczne. I tak si stalo. W przelomowej pracy, która uzyskala patent i któr sfinansowala Cyanotech Corporation przeprowadzono test Astaksantyny majcy potwierdzi jej moliwoci jako wewntrznego ekranu przeciwslonecznego. Badania przeprowadzono w niezalenym laboratorium bada konsumenckich. Dwadziecia osób poddano badaniom w symulatorze promieni slonecznych, urzdzeniu zaprojektowanym do emitowania promieni ultrafioletowych, naladujcych wiatlo sloneczne. Uyto filtra zapewniajcego szerokie spektrum promieni UVA i UVB dzialajcych na skór badanych. Przed eksperymentem skór badanych poddano testom okrelajcym, jaka ilo promieni UV wywoluje zaczerwienienie skóry, wiadczce o oparzeniu. Nastpnie, osobom biorcym udzial w eksperymencie podawano po 4 mg Astaksantyny dziennie przez dwa tygodnie i ponownie wykonano testy. Okazalo si, e wystarczyly dwa tygodnie, aby Astaksantyna zwikszyla odporno badanych na oparzenia sloneczne. Wynik ten jest tym bardziej obiecujcy, jeli wemie si pod uwag zdolno Astaksantyny do kumulowania si w organizmie w miar uplywu czasu. Badani przyjmowali j przez zaledwie 2 tygodnie a to stosunkowo krótki okres dla Astaksantyny, by mogla nagromadzi si w najwikszym organie, jakim jest skóra (T. Lorenz, 2002). Badania nad Astaksantyn byly pod tym wzgldem prowadzone równie na zwierztach. W 1995 roku uyto gatunku bezwlosych myszy do zbadania prewencyjnych skutków podawania Astaksantyny, beta karotenu i retinolu w przypadku ekspozycji na wiatlo ultrafioletowe. Od urodzenia myszy byly karmione mieszank tych trzech rodków, jednym z nich lub, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymywala adnego z nich. Po czterech miesicach polowa kadej grupy zostala wystawiona na promienie UV. Po nawietlaniu, za pomoc specjalnych markerów okrelono uszkodzenia skóry. Astaksantyna, sama lub w polczeniu z retinolem okazala si najskuteczniejsza w zapobieganiu fotosta-rzeniu si skóry (Savoure, 1995). W badaniach opublikowanych w Journal of Dermatological Science Astaksantyna byla testowana in vitro celem zbadania jej zdolnoci do zapobiegania zmianom w ludzkim DNA spowodowanym promieniowaniem UVA. Testom poddano trzy róne skladniki ludzkiej skóry i we wszystkich przypadkach Astaksantyna okazala si skuteczna w odpieraniu niekorzystnych efektów i zapobieganiu uszkodzeniom DNA (N. Lyons i N. O'Brien, 2002). Astaksantyna ochroni skór przed promieniowaniem UV równie przy miejscowym zastosowaniu. Bezwlose myszy podzielono na trzy grupy, z których jedna byla grup kontroln, skóra drugiej zostala pokryta zwyklym olejkiem, trzeciej za zaaplikowano na skór olejek z Astaksantyn. Wszystkie grupy poddawano promieniowaniu UVB przez 18 tygodni, aby wywola efekt starzenia si skóry. Wynik badania wskazywal, e Astaksantyna nie tylko ograniczyla tworzenie si zmarszczek, ale równie kolagen zawarty w skórze myszy, które pokryto Astaksantyn wydawal si by mlodszy ni u ich rówieniczek, które jej nie otrzymaly. Wnioskowa naley, e Astaksantyna moe w znaczcy sposób zapobiec degradacji kolagenu i tworzeniu si zmarszczek bdcych skutkiem wystawienia na dzialanie promieni UV. W powyszych badaniach sprawdzono równie inn zalet Astaksantyny, zalet bardzo cenion przez konsumentów w wielu krajach Azji. Na rynku azjatyckim sprzedaje si ogromne iloci produktów reklamowanych jako ,,wybielacze cery". Maj one na celu redukcj melaniny, substancji, która moe odklada si w skórze wywolujc piegi, plamy starcze i inne przebarwienia sloneczne. Astaksantyna moe poprawi nasz wygld przez zmniejszenie produkcji melaniny o 40%, a tym samym zapobiec powstawaniu piegów i przebarwie skóry. (K. Arakane, 2001). Przeprowadzono równie trzy eksperymenty na dzialanie Astaksantyny na ludzki wygld, gdy jest ona zaywana wewntrznie. W pierwszym z nich za kadym razem podawano inny preparat, np. kwasy tluszczowe omega 3, pochodne witaminy E, znane jako tokotrienol, ale wspólnym mianownikiem lczcym te badania byla obecno Astaksantyny jako skladnika podawanych substancji. Uczestniczyly w nich kobiety, których rednia wieku wynosila 40 lat. Oczywicie, adna z nich nie wiedziala, czy zaywa

____________________________________________________________ 22

ASTAKSANTYNA

Astaksantyn, czy placebo. Po dwóch tygodniach odnotowano popraw w siedmiu rónych obszarach: drobne zmarszczki poziom nawodnienia odcie skóry elastyczno gladko obrzmienia plamy i piegi Po uplywie czterech tygodni, badane, których cera byla okrelana jako sucha przed rozpoczciem eksperymentu, obecnie dowiadczyly wzrostu nawilenia skóry, redukcji drobnych zmarszczek i wyprysków skórnych, zmniejszenia opuchlizny wokól oczu, poprawy elastycznoci skóry i ogólnej poprawy cery. W grupie biorcej placebo nie odnotowano adnej poprawy, a nawet lekkie pogorszenie stanu cery (E. Yamashita, 2002). Drugi eksperyment mial miejsce w Kanadzie. I tu podawano badanym Astaksantyn w polczeniu z kwasami tluszczowymi Omega-3 oraz z glikozaminoglikanami morskimi. Badanych podzielono na trzy grupy, z których: - grupa A otrzymywala aktywny suplement z Astaksantyn kwasami tluszczowymi i glikozaminoglikanami, a take zewntrznie, na skór aplikowano im glikozaminoglikany - grupa B otrzymywala suplement tylko wewntrznie a zewntrznie placebo - grupa C stosowala krem z glikozaminoglikanami, ale nie przyjmowala nic doustnie Badania trwaly 12 tygodni, po czym zbadano nastpujce parametry: 1) drobne zmarszczki, 2) odcie cery, 3) ziemisto cery, 4) szorstko skóry, 5) elastyczno, 6) nawilenie. W grupie A odnotowano popraw wszystkich parametrów a stopie spelnienia oczekiwa sami badani okrelili na 86%. W grupach B i C badano tylko dwa parametry: elastyczno skóry i jej nawilenie. Grupa B dowiadczyla znacznej poprawy nawilenia, podczas gdy grupa C ­ wylcznie poprawy elastycznoci skóry. Wniosek autorów eksperymentu brzmi: ,,Dzialanie `od wewntrz na zewntrz' prezentuje nowe i ekscytujce, kosmeceutyczne*) podejcie do sposobów dostarczania skórze biologicznie czynnych skladników" (Thibodeau i Lauzier, 2003). Trzeci z eksperymentów zostal przeprowadzony w Europie i bardzo przypominal eksperyment japoski. Skoncentrowano si na dostarczaniu suplementu wylcznie ,,do wewntrz" a dawka skladala si z 5 mg Astaksantyny dziennie, z dodatkiem dwu innych skladników. Rezultaty byly i tym razem obiecujce i obejmowaly takie skutki, jak: redukcja drobnych zmarszczek, widoczna poprawa ogólnego wygldu skóry oraz jej spoisto a o 78%. Podsumowujc, Astaksantyna jest skutecznym ekranem przeciwslonecznym, który chroni skór przed uszkodzeniami powodowanymi przez promienie UV. Obok swych wlaciwoci ochronnych, wykazuje zdolnoci lecznicze i moe sluy jako doustny suplement wplywajcy na nasz wygld zewntrzny Trwaj dalsze badania nad jej wlasnociami, ale ju dzi moemy stwierdzi, e ma ona ogromny potencjal jako suplement przedluajcy mlodo.

ROZDZIAL 6

TAJNA BRO SPORTOWCÓW

Pytanie: Który z poniszych skutków Astaksantyna moe wywiera na sportowców? A. Dodawa im sil B. Zwiksza wytrzymalo C. Pozwala im szybciej odzyskiwa sily D. Zapobiega bólom stawów i mini po wysilku E. Krótko mówic, czyni ich lepszymi sportowcami Odpowied brzmi: wszystkie. I dotyczy to nie tylko zawodowców, ale równie tym, którzy uprawiaj sport na swych podwórkach lub wicz aerobik czy wykonuj inne intensywne wiczenia. Popatrzmy, co maj dopowiedzenia na ten temat profesjonalni sportowcy. · Nicholle Davies, byla plywaczka: ,,Zaczlam stosowa BioAstin w 2002 roku, w wieku 29 lat. Pocztkowo bralam jedn dawk, nastpnie dwie dziennie. Po czterech miesicach poprawa stanu moich cigien doszla do punktu, w którym nie czulam ju bólu.

____________________________________________________________ 23

ASTAKSANTYNA

Cierpialam z ich powodu przez 15 lat i nic mi nie pomagalo. Obecnie, w 2004 roku, nadal bior dwie dawki

kosmeceutyk*) ­ stosunkowo nowe okrelenie dla kosmetyków zawierajcych, poza zwyklymi skladnikami, równie aktywne zwizki chemiczne (przyp. tlum.)

dziennie i nadal nie odczuwam bólu w ramionach i kolanach. Nie zmienilam nic w moich dziennych nawykach ani w diecie. Popraw zawdziczam wylcznie zaywaniu Astaksantyny". · Mark Viecelli, byly zapanik: ,, Od lat cierpialem na bóle stawów w ramionach. Prawd mówic, nie bylem w stanie utrzyma w rkach gazety dluej ni 5 minut. Zaczlem stosowa Astaksantyn 5 lat temu i od tego czasu odczulem 90-procentow popraw. Pierwsze efekty byly zauwaalne ju po 2 miesicach. Ciesz si, e w kocu znalazlem skuteczny rodek". · Deron Verbeck, jeden z najlepszych amerykaskich zawodników w swobodnym nurkowaniu: Gdy zaczlem stosowa BioAstin, odnotowalem ogóln popraw mego zdrowia. Choruj znacznie rzadziej a grypa i przezibienie, które dla nurka s problemem ze wzgldu na ogromny wysilek, któremu poddajemy nasze ciala podczas treningu i zawodów, przestaly dla mnie istnie. Same treningi równie ulegly zmianie. Przy wynurzaniu czuj si znacznie mniej zmczony a w moich miniach nie powstaj zakwasy spowodowane kwasem mlekowym". · Dien Truong, maratoczyk: Zaywanie BioAstinu przynioslo ogromn zmian w dlugoci czasu, którego potrzebuj do odzyskania sil po biegu a ponadto, mog przebiega mój codzienny dystans 6 mil nie czujc bólu". · Jonathan Lyau, maratoczyk: ,, Trening maratoczyka jest bardzo wyczerpujcy a dziki BioAstinowi powracam do formy znacznie szybciej, nawet teraz, gdy robi si starszy". Jedn z najwaniejszych korzyci Naturalnej Astaksantyny dla sportowców i ludzi ciko pracujcych lub uprawiajcych sporty wyczynowe jest to, e zwiksza sil i wytrzymalo. Badania, które przeprowadzono w Szwecji sprawdzaly to na grupie 40 mlodych, zdrowych mczyzn w wieku 17 ­ 19 lat. Polowa z nich zaywala placebo, grupa badana przyjmowala 4 mg kapsulki Astaksantyny dziennie. Przed eksperymentem zmierzono sil uczestników a nastpnie powtórzono pomiar po trzech miesicach i na zakoczenie eksperymentu, po szeciu miesicach. Pomiarów dokonano z uyciem tzw. ,,maszyny Smitha", urzdzenia, które mierzy maksymaln liczb zgi pod ktem 90 stopni w stawie kolanowym, któr jest w stanie wykona badana osoba. Rezultat byl rzeczywicie zadziwiajcy: wcigu 6 miesicy, u grupy uczniów zaywajcych Astaksantyn odnotowano wzrost sily i wytrzymaloci o 62%! I to przy stosunkowo niewielkiej dawce 4 mg dziennie. Grupa przyjmujca placebo uzyskala wzrost o 22%, co jest normalne dla tej grupy wiekowej po szeciu miesicach uprawiania wicze. A zatem, Astaksantyna wzmocnila i zwikszyla wytrzymalo mlodych ludzi trzy razy szybciej ni same wiczenia! (Malmsten, 1998). Przyjrzyjmy si, jak to si dzieje. Komórki mitochondrialne, z których wiele znajduje si w tkance miniowej produkuj a do 95% naszej energii przez spalanie kwasów tluszczowych i innych substancji. Jednak energia, która jest w ten sposób wyprodukowana, powoduje powstawanie silnie oddzialujcych wolnych rodników. Wolne rodniki niszcz blon komórkow i natlenowuj DNA. Ich dzialalno nie ustaje nawet po zakoczeniu wicze ­ uruchamiaj one wskaniki zapalenia znajdujce si w tkance mini, powodujc uczucie bólu i zmczenia. Im wikszy wysilek tym wysza jest produkcja wolnych rodników. Zgodnie z mitochondrialn teori starzenia, szkody wyrzdzone w ten sposób w komórkach oslabiaj skuteczno produkowania przez nie energii. Gdy z kolei spada zdolno produkowania energii, zmniejsza si sila i wytrzymalo organizmu. Dziki swym wlasnociom przeciwutleniajcym, Astaksantyna skutecznie oczyszcza komórki miniowe z wolnych rodników i tlenu singletowego. W Japonii przeprowadzono badania, których celem bylo zmierzenie dzialania Naturalnej Astaksantyny na poziom kwasu mlekowego w miniach. Kwas mlekowy jest niepodanym produktem ubocznym wysilku fizycznego; odklada si w miniach i powoduje spalanie podczas wicze. Wynikiem obnienia poziomu kwasu mlekowego jest zwikszona wytrzymalo. Obiektem bada byla grupa 20-letnich ludzi. Grupie badanej podawano 6 mg Naturalnej Astaksantyny dziennie przez cztery tygodnie. Poziom kwasu mlekowego byl mierzony przed 1200-metrowym biegiem i w dwie minuty po jego ukoczeniu. Efekt: grupa przyjmujca Astaksantyn wykazywala niszy poziom kwasu mlekowego o rednio 28,6% w porównaniu z grup placebo (Sawaki i inni, 2002). ·

____________________________________________________________ 24

ASTAKSANTYNA

Naturalna Astaksantyna jest tak skuteczna dziki swej unikalnej wlaciwoci, której brak innym przeciwutleniaczom i karotenoidom. Dziki swej strukturze (kwasy tluszczowe na jednym lub obu kocach kadej czsteczki) potrafi dotrze do kadego organu w organizmie ­ mózgu, serca, mini a nawet skóry i zdziala to, czego si od niej oczekujeeliminowa wolne rodniki, obnia stany zapalne i zapobiega destrukcji DNA i blony komórkowej. W rezultacie, jest siln broni w arsenale kadego sportowca.

ROZDZIAL 7

INNE BADANIA MEDYCZNE

Omówilimy ju wlasnoci Astaksantyny jako bezpiecznego rodka przeciwzapalnego, który chroni skór przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV. Wiemy ju, jakie korzyci moe przynie sportowcom i innym osobom naraonym na znaczny wysilek fizyczny. To jednak nie wszystko, co potrafi Astaksantyna. Istniej doniesienia z licznych bada klinicznych tak na ludziach jak i na zwierztach, wiadczce, e Astaksantyna moe pomaga równie na wiele innych sposobów.

WSPARCIE DLA SYSTEMU ODPORNOCIOWEGO

Wyniki wielu bada wskazuj na zdolno Astaksantyny do wzmacniania systemu odpornociowego. Seria takich bada zostala przeprowadzona przez dr Jyonouchi na Uniwersytecie we Florydzie a nastpnie w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Minnesocie. Pierwsze z nich, przeprowadzone in vitro na myszach i na krwi owczej wykazalo, e Astaksantyna wywiera immunomodulujcy efekt, podczas gdy beta karoten tej zdolnoci nie wykazuje. ,,Wyniki te wskazuj, e immunomodulujce dzialanie karotenoidów niekoniecznie maj zwizek z aktywnoci prowitaminy A, poniewa Astaksantyna, która tej aktywnoci nie posiada, wykazala znacznie skuteczniejsze dzialanie" (Jyonouchi i in., 1991). W 1993 roku kolejna studia dotyczyly mechanizmu dzialania efektów immunomodulujcych Astaksantyny i ustalily, e ma on zwizek ze zwikszon produkcj antycial do antygenu zalenego od komórki C (Jyonouchi i in., 1993). Kolejne badania, prowadzone na ywych myszach, porównywaly dzialanie Astaksantyny z dzialaniem beta karotenu i luteiny. Wszystkie trzy karotenoidy wykazaly znaczne dzialanie immunomodulujce. W przypadku grupy starszych myszy, Astaksantyna, w znacznie wyszym stopniu ni pozostale karotenoidy, okazala si zdolna do czciowego przywrócenia produkcji antycial (Jyonouchi i in., 1994). W innym badaniu sprawdzano czy Astaksantyna i beta karoten potrafi podwyszy wskaniki odpornoci we krwi. Do bada uyto próbek krwi doroslych ochotników oraz krwi ppowinowej pobranej od noworodków. Beta karoten nie wykazal adnych efektów, natomiast Astaksantyna zwikszyla produkcj dwu rónych form immunoglobuliny. ,,Studia te dowiodly po raz pierwszy, e Astaksantyna, karotenoid pozbawiony aktywnoci witaminy A, zwiksza produkcj immunoglobuliny w odpowiedzi na T zalene bodce"(Jyonouchi i in., 1995). W szeregu kolejnych eksperymentów badano moliwoci Astaksantyny a take luteiny, lykopenu, zeaksantyny i kantaksantyny jako potencjalnych czynników zwikszajcych odporno. W wikszoci z nich, tylko Astaksantyna ograniczala produkcj interferonu gamma i zwikszala liczb komórek wydzielajcych przeciwciala z pomoc komórek ledziony. Zbadano równie korzystne dzialanie Astaksantyny na odporno w zwizku z Helicobacter pylori, bakteri powszechnie wystpujc w oldku, a która moe prowadzi do powstawania nowotworów tego organu. Autor tych bada stwierdzil; ,,Ostatnio prowadzone eksperymenty, in vivo i in vitro, wykazaly, e witamina C i astaksantyna, karotenoid, nie tylko niszcz wolne rodniki, ale wykazuj take aktywno antybakteryjn przeciwko H. pylori. Astaksantyna zmienia reakcj immunologiczn na H. Pylori przez przesunicie reakcji Th1 w stron reakcji Th2 T-komórki" (Y. Akyon, 2002).

____________________________________________________________ 25

ASTAKSANTYNA

Badaniem wplywu Astaksantyny na system immunologiczny zajmowal si take dr med. B. P. Chew, profesor na Uniwersytecie Stanowym w Waszyngtonie. Odkryl on, e Astaksantyna i beta karoten znacznie podwyszyly funkcjonowanie limfocytów w ledzionie myszy, natomiast nie dokonala tego kantaksantyna. Dodatkowo, Astaksantyna zwikszyla cytotoksyczn aktywno w ledzionach myszy. Dr Chew dalsze studia prowadzil na ludziach i wykazal, e Astaksantyna jest silnym stymulatorem systemu immunologicznego, gdy: · Stymuluje namnaanie limfocytów · Zwiksza ogóln liczb komórek B produkujcych antyciala · Produkuje zwikszon ilo T komórek · podnosi cytotoksyczn aktywno naturalnych ,,killer cells" (NK) · znaczco zwiksza opónion reakcj nadwraliw · wyranie redukuje uszkodzenia DNA Dr Chew napisal wraz z dr J. S. Parkiem artykul, w którym z uznaniem wyraa si o zdolnociach Astaksantyny w sferze uodporniania na guzy. Stwierdzil w nim, e, ,,Mimo i i beta karoten i kantaksantyna opóniaj wzrost guzów, to astaksantyna wykazuj najwysz aktywno w tym zakresie" (Chew i Park, 2004).

OCHRONA UKLADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Naturalna Astaksantyna jest wietnym rodkiem tonizujcym dla serca. Dziki swym rónorodnym wlaciwociom moe pomóc zapobiega chorobom serca a take zminimalizowa ryzyko ataku lub udaru serca u osób, które ju zachorowaly. Istniej dowody, e Naturalna Astaksantyna moe poprawi stan lipidów we krwi obniajc poziom lipoprotein o niskiej gstoci (LDL ­ tzw. ,,zly" cholesterol) i podnoszc poziom lipoprotein o wysokiej gstoci (HDL ­ ,,dobry" cholesterol). Zostalo to wykazane w testach przeprowadzanych na ludziach i na zwierztach. Pierwsze badania na szczurach wykazaly, e Astaksantyna podnosi poziom HDL (E. Murillo, 1992) Póniejsze badania nad Astaksantyn i witamin E przeprowadzono na królikach, które mialy wysok zawarto cholesterolu. Dowiodly one, e oba suplementy, szczególnie Astaksantyna, zmniejszyly poziom zlogów w arteriach. Wszystkie króliki, które karmiono Astaksantyn zostaly sklasyfikowane jako majce ,,wczesne stadium zlogów" w porównaniu z tymi, którym podawano witamin E, jak i tymi z grupy kontrolnej (Li i inni, 2004). Badania te dowiodly, e Astaksantyna podnosi poziom HDL równoczenie obniajc poziom trójglicerydów i nieestryfikowanych kwasów tluszczowych we krwi (Hussein i inni, 2006).

Od zdrowej arterii do zatkanej ­ powstawanie zlogów od góry: arteria / czsteczki cholesterolu (lipoproteiny) / cholesterol odklada si na wyciólce arterii / zaczyna si budowa / tworz si zlogi (arterioskleroza)

Nie opublikowane dotychczas próby kliniczne przeprowadzono we Wschodniej Europie na grupie mczyzn o wysokim poziomie cholesterolu. Przez 30 dni przyjmowali oni 4 mg Astaksantyny (w postaci BioAstinu®). Spadek cholesterolu w ogóle oraz LDL wyniósl rednio 17% a trójglicerydów o ca 24%! (Trimeks, 2003).

____________________________________________________________ 26

ASTAKSANTYNA

Kolejn korzyci, któr moe potencjalnie przynosi Astaksantyna jest obnienie cinienia krwi. Jak dotd, próby przeprowadzono tylko na zwierztach, ale wyniki wygldaj obiecujco. Grupa japoskich badaczy przeprowadzila eksperymenty na szczurach o wysokim cinieniu krwi. W pierwszym z nich, po 14 dniach uzupelniania ich diety Astaksantyn, odnotowano znaczcy spadek cinienia, podczas gdy u grupy o normalnym cinieniu krwi nie nastpily adne zmiany. Okazalo si równie, e u szczurów podatne na zawal serca, po piciu tygodniach podawania im Astaksantyny, ryzyko zawalu znacznie si zmniejszylo. W konkluzji napisano: ,,Wyniki te wskazuj, e Astaksantyna moe wywiera korzystne skutki w zakresie ochrony przed nadcinieniem ttniczym i zawalem serca a take poprawy pamici w przypadkach demencji wielozawalowej" (Hussein i inni, 2005a). W Medical College w Wisconsin, USA, inne badania nad szczurami wykazaly, e podanie Astaksantyny przed wystpieniem zawalu serca znacznie ograniczylo obszar zawalu i uszkodze serca spowodowanych przez zawal (Gross i Lockwood, 2004). Na koniec, krótko powiedzmy o grupie badaczy z Honolulu, którzy d do stworzenia unikalnego systemu dostarczania Astaksantyny pacjentom z problemami sercowo-naczyniowymi 006). drog injekcji. Grupa ta nadala swemu produktowi nazw handlow Cardax® i obecnie prowadzi szeroko zakrojone badania nad jego skutecznoci. Pierwszy eksperyment przeprowadzono na szczurach, kolejny na psach i w obu wypadkach ,,wyniki sugeruj, e Cardax® wykazuje wysok zdolno w zakresie ochrony serca tak u gryzoni jak i u psowatych. Tym samym, moe okaza si nowym i skutecznym rodkiem zapobiegajcym uszkodzeniom tkanki minia sercowego", (Gross i Lockwood, 2003 i 2005). Trzeci eksperyment z Cardaxem, przeprowadzony w Harvard Medical School, wydaje si szczególnie interesujcy. Wykazano w nim, e Cardax moe niwelowa szkodliwe efekty uboczne spowodowane przez lek o nazwie Vioxx®. Niebezpieczestwa zwizane z zaywaniem Vioxxu opisane zostaly w pierwszym rozdziale. Ten eksperyment wykazal, e maj one zwizek z faktem, e wiksza on podatno LDL oraz lipidów blony komórkowej na utlenianie, co przyczynia si do niestabilnoci zwapnie i powstawania zakrzepów. Dowodzi to, e Vioxx jest oksydantem. A teraz najwaniejsze: Astaksantyna, jako antyoksydant, calkowicie znosi utleniajce skutki Vioxxu! (Mason i in., 2006). Badania prowadzone na Cardaxem® s ogromnie obiecujce, ale nie musicie czeka, a zostanie on zaaprobowany jako oficjalny lek. Naturalna Astaksantyna jest od dawna dostpna w wielu krajach a jej dzialanie na system sercowo-naczyniowy jest równie skuteczne.

WRZODY, USZKODZENIA GASTRYCZNE, RAK OLDKA

Mniej wicej polowa z nas nosi w swych oldkach bardzo niebezpieczn bakteri,

Helicobacter pylori. Jej obecno przejawia si w formie chronicznych dolegliwoci gastrycznych,

np. wrzodów oldka. Nie leczone, choroby te mog doprowadzi do powanych zagroe jak rak lub chloniak oldka. Przyczyn moe by dieta uboga w karotenoidy. ,,Niedostateczne zaopatrzenie organizmu w przeciwutleniacze, takie jak karotenoidy i witamina C moe by wanym czynnikiem dla nabycia bakterii Helicobacter pylori" (Bennedsen i inni, 2002). W krajach skandynawskich przeprowadzono dwa odrbne badania nad dzialaniem Naturalnej Astaksantyny na myszy zakaone bakteri H. pylori. Pierwsze z nich, przeprowadzone w Danii, wykazalo, e ekstrakt z alg, bogaty w Astaksantyn zdolal zredukowa ilo tych bakterii a take stany zapalne oldka (Bennedsen i inni, 1999). W drugim, tym razem przeprowadzonym w Szwecji, badania prowadzono na ywych myszach i na próbkach laboratoryjnych. W próbach in vitro, Astaksantyna zahamowala wzrost H. pylori. Myszy karmione algami Haematococcus wykazywaly niszy poziom tyche bakterii i mniej przypadków stanów zapalnych w testach przeprowadzonych w dzie po i w dziesi dni po zaprzestaniu podawania Astaksantyny (Wang i inni, 2000). W Korei zbadano zdolno Astaksantyny do zapobiegania uszkodzeniom oldka spowodowanym przez naproxen i alkohol etylowy. Dr J. H. Kim wraz z wspólpracownikami przeprowadzil dwa badania. W pierwszym, szczurom podano niesteroidowy, przeciwzapalny rodek, naproxen, który moe powodowa owrzodzenie oldka, a nastpnie karmiono je Astaksantyn, podawan w trzech rónych dawkach. Kada z dawek okazala si wystarczajca, aby zapobiec niepodanym dzialaniom naproxenu na wyciólk oldka. Drugie z bada dotyczylo alkoholu etylowego, który, spoywany w nadmiarze, równie powoduje zmiany owrzodzeniowe w oldku. Podobnie jak pierwsze, i to badanie przeprowadzono na szczurach a skutki podania Astaksantyny byly równie obiecujce. ,,Badanie histologiczne wykazalo, e ostre zmiany w luzówce oldka spowodowane przez etanol (alkohol etylowy) niemal zanikly po zastosowaniu Astaksantyny" (Kim i inni, 2005b). Ostatnie z omawianych w tym rozdziale bada przeprowadzono w Japonii i jest ono o tyle niezwykle, e w tym wypadku testowano trzy róne formy Astaksantyny: Naturaln Astaksantyn pochodzc z mikroalg Haematococcus, Astaksantyn ze zmutowanych drody

____________________________________________________________ 27

ASTAKSANTYNA

Phaffia Rhodiza oraz syntetyczn Astaksantyn ­ wszystkie z nich lcznie z witamin C i beta karotenem. Badania prowadzono pod ktem ich zdolnoci zapobiegania wrzodom oldka wywolanym przez stres. Szczury poddano dwu rodzajom stresu wywolujcego te wlanie dolegliwoci a nastpnie podawano im trzy rodzaje Astaksantyny oraz beta karoten. We wszystkich wypadkach, niezalenie od formy, Astaksantyna zapobiegla w znaczcy sposób tworzeniu si wrzodów, jednak ,, wskaniki wystpowania wrzodów byly nisze u grupy szczurów, którym podawano Astaksantyn pochodzc z alg Haematococcus ni u innych grup". Polczenie Astaksantyny z witamin C ,,chronilo przed ewolucj wrzodów oldka w porównaniu z grupami kontrolnymi ... równoczesne uzupelnianie diety Astaksantyn i witamin C dostarcza wystarczajc dawk przeciwutleniaczy, aby odsun niebezpieczestwo uszkodze powodowanych przez stres" (Nishikawa i inni, 2005).

ODTRUWANIE ORGANIZMU

Wtroba i nerki odtruwaj organizm usuwajc z niego szkodliwe substancje. Jedn z podstawowych funkcji wtroby jest wytwarzanie energii przez utlenianie tluszczów. Moe take zniszczy zbdne bakterie i wirusy i usuwa martwe czerwone krwinki. Wszystkie te funkcje mog zainicjowa uwolnienie duych iloci wolnych rodników, a temu procesowi zapobiega stosowanie przeciwutleniaczy. W nadaniach porównujcych wlaciwoci prewencyjne Astaksantyny i witaminy E przeciwko nadtlenianiu lipidów, prowadzonych na komórkach wtroby pobranych od szczurów, Astaksantyna okazala si znacznie skuteczniejszym przeciwutleniaczem (Kurashige i inni, 1990). Astaksantyna sprawia te, e wtroba produkuje pewne enzymy, które prawdopodobnie zapobiegaj powstawaniu raka tego organu (Gradelet i inni, 1998). Podobny efekt wywoluje w nerkach i plucach. A zatem, Astaksantyna nie tylko odtruwa organizm, ale take uwalnia dobroczynne enzymy. Potwierdzily to studia nad szczurami, u których Astaksantyna okazala si skuteczna w zapobieganiu uszkodzeniom wtroby (Kang i inni, 2001).

OCHRONA PRZED RAKIEM I REDUKCJA GUZÓW

Naley zacz od stwierdzenia, e nie ma dowodów na to, e Astaksantyna moe chroni przed rakiem i zmniejsza guzy nowotworowe u ludzi. Jest za to mnóstwo dowodów naukowych wskazujcych na tego rodzaju dobroczynny wplyw na organizmy zwierzt. Na podstawie bada prowadzonych na gryzoniach nie moemy wskazywa, e podobny efekt zostanie osignity na ludzkim organizmie. Wydaje si to jednak logiczne, biorc pod uwag wyniki ponad 200 bada nad przypadkami remisji raka u ludzi przyjmujcych beta karoten (Moorhead i inni, 2006; Zhang i inni, 1999; Holick i inni, 2002 i C. Rock, 2003). Jeli beta karoten pomaga zapobiega rakowi, a blisko z nim spokrewniona Astaksantyna jest 11 ­ 50 razy silniejsza, naley sdzi, e bdzie równie skuteczniejsza. Wiemy, e wiele owoców i warzyw pomaga zapobiec powstawaniu nowotworów, a zatem naturalny suplement warzyw, jakim jest Astaksantyna moe mie te same wlaciwoci (M. Wargowich, 1997; J. Potter, 1997 i M. Eastwood, 1999), bdc za skoncentrowanym ekstraktem rolinnym, moe nawet dziala bardziej efektywnie. Dzialanie Astaksantyny na szerok, epidemiologiczn skal jest trudne, poniewa nikt nie zjada tyle lososia czy owoców morza, aby mie we krwi nadajcy si do zmierzenia poziom Astaksantyny. Interesujcy jest jednak fakt, e u rdzennych mieszkaców wybrzey ywicych si, m.in. lososiem, jak np. Eskimosi, odnotowuje si zadziwiajco niski poziom przypadków raka (Bates i inni, 1985). Dotychczas prace nad przeciwrakowymi wlaciwociami Astaksantyny ograniczaly si do bada in vitro oraz eksperymentów ze zwierztami. W jednym z nich, komórki guza pobrane od myszy umieszczono w roztworze z dodatkiem Astaksantyny oraz w tym samym roztworze, ale bez Astaksantyny. Ju po dwóch dniach ilo komórek guza poddanych dzialaniu Astaksantyny a take wskaniki syntezy DNA ulegly zmniejszeniu (Sun i inni, 1998). W innym przypadku badaniom poddano komórki guza piersi pobrane od myszy. I tym razem Astaksantyna ograniczyla mnoenie si komórek guza a o 40% (Kim i inni, 2001). W badaniach, w których skuteczno Astaksantyny porównano ze skutecznoci omiu innych karotenoidów w redukcji komórek guza w laboratoryjnej kulturze. Astaksantyna przecignla w tym tecie wszystkie pozostale karotenoidy (Kozuki, 2000). Badania in vitro przeprowadzono równie na ludzkich komórkach raka okrnicy (Onogi i inni, 1998) i raka prostaty (Levy i inni, 2002). W obu przypadkach Astaksantyna znacznie zmniejszyla ich ywotno. Astaksantyna, wraz z kilkoma innymi karotenoidami okazala si skuteczna równie jako czynnik antyrakowy w serii studiów przeprowadzonych w Gifu University School of Medicine w

____________________________________________________________ 28

ASTAKSANTYNA

Japonii (Mori i inni, 1997). W jednym z nich Astaksantyna znaczco zmniejszyla ilo przypadków i zdolno rozmnaania si komórek raka pcherza, którego wczeniej, chemicznie, wywolano u myszy. Co sprawia, e Astaksantyna zapobiega wystpieniu raka i powoduje remisj guzów?. Powodem moe by kady lub wszystkie z poniszych mechanizmów (Rousseau i inni, 1992): 1. 2. 3. jej silne biologicznie dzialanie antyoksydacyjne jej zdolno do wzmacniania systemu odpornociowego jej dzialanie jako regulatora ekspresji genów*) przeciwrakowe wlaciwoci specjalistycznych terminów,

Istnieje kilka dodatkowych mechanizmów wzmagajcych Astaksantyny, jednak omówienie ich wymagaloby uycia zrozumialych tylko dla naukowców.

POMOC DLA DIABETYKÓW

Nie przeprowadzono dotychczas bada na ludziach w tej dziedzinie, ale wydaje si oczywiste, e, jeli ,,ciche", bezobjawowe stany zapalne mog powodowa cukrzyc, to Astaksantyna, jako silny rodek przeciwzapalny, moe równie pomaga ludziom chorym na cukrzyc. Teza ta czeka jeszcze na udowodnienie a na razie istnieje kilka interesujcych prac dotyczcych gryzoni. Studia, które zanalizujemy, byly przeprowadzone w Kyoto w Japonii, na Uniwersytecie Medycznym i w Instytucie Medycyny Naturalnej. W pierwszym badano myszy chore na cukrzyc i otyle, powszechnie uznany odpowiednik ludzi chorych na cukrzyc typu 2 (insulinoniezalen). Dowiedziono, e Astaksantyna znaczco obniyla poziom glukozy we krwi zwierzt, a take zachowaly one zdolno produkowania insuliny, co podsumowano: ,,Rezultaty te wskazuj, e Astaksantyna moe wywiera efekt dobroczynny dla diabetyków, lcznie z zachowaniem funkcji komórek beta*)" (Uchiyama i inni, 2002). Cukrzyca upoledza dzialalno wielu organów, zwlaszcza prac nerek, powodujc stan zwany ,,nefropati". W nastpnym eksperymencie uyto tych samych otylych, cierpicych na cukrzyc myszy dla zbadania wplywu Astaksantyny na funkcje nerek u diabetyków. Efekt: ,,Po 12 tygodniach podawania Astaksantyny badana grupa wykazywala niszy poziom glukozy w porównaniu z grup kontroln, której Astaksantyny nie podano ... leczenie Astaksantyn polepszylo stan nerek dotknitych nefropati gryzoni, cierpicych na cukrzyc typu 2. Wyniki sugeruj, e przeciwutleniajce dzialanie Astaksantyny zredukowalo stres oksydacyjny i zapobieglo zniszczeniu komórek nerkowych. Konkludujc, podawanie Astaksantyny moe stanowi nowe podejcie do problemu zapobiegania nefropatii cukrzycowej" (Naito i inni, 2004).

komórki beta*) - komórki odpowiedzialne za produkcj i uwalnianie insuliny ­ przyp. tlum.) ekspresja genów*) ­ zespól procesów odpowiedzialnych za przeksztalcanie informacji genetycznej zawartej w genie w bialka i kwas rybonukleinowy (RNA) (przyp. tlum wg Encyklopedii PWN)

Przytaczany ju w poprzednim rozdziale eksperyment ze szczurami, u których podawanie Astaksantyny obniylo cinienie krwi, wykazal równie redukcj poziomu glukozy we krwi. Odnotowano take, e Astaksantyna zmniejszyla rozmiar komórek tluszczowych (Hussein i inni, 2006). I na koniec, badania nad cukrzycowymi myszami wykazaly, e poziom ekspresji genów pochodzcych z nerek zostal obniony przez Astaksantyn. Badanie to moe prowadzi do ,,lepszego zrozumienia genów i mechanizmów wplywu Astaksantyny na leczenie cukrzycy" (Naito i inni, 2006).

CHCESZ MIE DZIECKO? DAJ MOWI ASTAKSANTYN!

Jedn z najbardziej zadziwiajcych cech Astaksantyny jest jej zdolno do ulatwiania poczcia. W latach 90-tych, szwedzka firma o nazwie AstaCarotene sponsorowala badania nad poprawieniem plodnoci wi i koni przy uyciu Naturalnej Astaksantyny. Samce tych zwierzt otrzymywaly Astaksantyn, skutkiem czego byly liczniejsze cie i wiksza ilo zdrowego potomstwa u samic w porównaniu ze zwierztami, które nie otrzymywaly Astaksantyny w poywieniu. Wywnioskowano std, e Astaksantyna w jaki sposób uczynila nasienie samców ,,silniejszym" (Lignell i Inboor, 2000). Podobne efekty odkryli take hodowcy ryb i krewetek. Nastpnym krokiem bylo przetestowanie Naturalnej Astaksantyny (w postaci zwanej AstaCarox®, pochodzcej z wymienionej ju firmy AstaCarotene) na ludzkich parach, które bez powodzenia próbowaly zosta rodzicami. Obiektem badania bylo 20 par, które, mimo stara, nie uzyskaly

____________________________________________________________ 29

ASTAKSANTYNA

potomka, przez co najmniej 12 miesicy. U kadej z nich, nasienie mczyzny bylo zdiagnozowane jako ubogie w plemniki. Po trzech miesicach codziennej suplementacji Naturaln Astaksantyn u piciu na dziesi par pojawila si cia. Po zbadaniu natlenienie nasienia okazalo si, e poziom reaktywnych odmian tlenu u mczyzn w badanej grupie obniyl si. Poprawila si równie ruchliwo, prdko i morfologia plemników (Comhaire i Mahmoud, 2003 oraz Comhaire i inni, 2005). W nieco wczeniejszych badaniach równie dowiedziono, e uzupelnienie diety Naturaln Astaksantyn poprawilo jako plemników, co prawdopodobnie wyjania wzrost liczby pocz (Garem i inni, 2002). To brzmi niewiarygodnie, ale moe okaza si, e spelnienie marze bezplodnych par moe zalee od przyjmowania kilku kapsulek Naturalnej Astaksantyny dziennie, zamiast drogich i czsto nieskutecznych terapii.

ROZDZIAL 8

KOCHASZ SWEGO ZWIERZAKA? DAJ MU ASTAKSANTYN

Naturalna Astaksantyna moe by wspanialym uzupelnieniem diety nie tylko ludzi, ale i w przemyslowej hodowli zwierzt. Faktem jest, e zyski przynoszone przez Astaksantyn stosowan w hodowli przynosz rocznie okolo 200-300 mln dolarów. Niestety, farmerzy na ogól ograniczaj si do stosowania znacznie gorszej, syntetycznej Astaksantyny ze wzgldu na jej nisz cen. Poza tym, prawdziwym powodem jej stosowania w hodowli jest uzyskanie ladnego zabarwienia misa ryb, chocia, przy okazji, zyskuje na tym zdrowie zwierzt. Niektórzy farmerzy zaczynaj ju jednak uywa Naturalnej Astaksantyny.

Baseny hodowlane alg haematococcus Pluvialis ródlo naturalnej Astaksantyny

ASTAKSANTYNA W AKWAKULTURACH

Termin akwakultura oznacza upraw w wodzie. Uprawa mikroalg w stawach dla produkcji Naturalnej Astaksantyny jest form akwakultury. Bardziej powszechn jej wersj jest hodowla ryb i skorupiaków w zamknitych akwenach. W miar wzrostu wiatowej populacji i trudnoci z utrzymaniem wystarczajcego poziomu polowów w morzach i oceanach, akwakultura staje si atrakcyjn alternatyw . Problem moe stanowi zapewnienie odpowiedniej karmy pewnym gatunkom ryb i skorupiaków, których naturalna dieta skladajca si z alg i kryla, musi zosta zastpiona przemyslow karm a karmie tej brakuje naturalnych karotenoidów. Z powodu tych braków, wiele przemyslowo hodowanych ryb i skorupiaków jest pozbawionych swych naturalnych barw. Dotyczy to szczególnie hodowlanego lososia i pstrga ­ bez dodatku Astaksantyny w ich pokarmie ich miso ma beowy lub szarawy kolor. Niestety, odstrcza to jednak konsumentów od kupowania tych nienaturalnie bezbarwnych, bladych ryb. Glównym celem stosowania Astaksantyny przez farmerów jest zatem kosmetyka, majca na celu podniesienie atrakcyjnoci ich produktów. Ale jest jeszcze jeden powód jej stosowania w hodowli, bliszy celom tej ksiki: Astaksantyna jest wanym rodkiem odywczym dla wielu gatunków ryb i skorupiaków, czym w rodzaju ,,witaminy" ­ bez niej ich zdrowie byloby powanie zagroone. Badania nad skutkami zastosowania Astaksantyny w ywieniu lososia atlantyckiego na wskaniki wzrostu i przeycia tego gatunku ryb wykazaly, e, bez Astaksantyny, zaledwie 17% ryb przeylo doroslego wieku. Gdy stopniowo zwikszano dawki Astaksantyny od 0,4 czci na milion do 1,0 czci na milion ilo ryb osigajca dorosl form wzrosla z 17% do 87%. Po kolejnym zwikszeniu dawki do 13,7 czci na milion, wskanik przeycia wyniósl 98%!

____________________________________________________________ 30

ASTAKSANTYNA

Ta ostatnia dawka Astaksantyny spowodowala równie, e lososie, którym j podawano, rosly sze razy szybciej od lososi nie otrzymujcych Astaksantyny. Tempo wzrostu i zdolno przeycia to tylko dwie korzyci zdrowotne zaobserwowane u zwierzt karmionych Astaksantyn. Eksperyment na jesiotrach przeprowadzony w Rosji wykazal wzrost tempa przemiany masy pokarmowej w mas ciala a o 30% (Iliasow i Golowin, 2003). A zarówno jesiotry jak i pstrgi tczowe wykazywaly wzrost odpornoci na zwikszone czynniki humoralne*) (Luzzano i inni, 2003 i Iliasow i Golowin, 2003). W Japonii odkryto zwizek midzy podawaniem Astaksantyny a iloci i jakoci jaj (Wanatabe i inni, 2003 i Aquis i inni, 2001).

Niektóre z szerokiej gamy korzyci Astaksantyny dla zdrowia zwierzt mog by marginalne, jak np. odkrycie, e Astaksantyna zmniejsza ilo zachorowa na zam u lososi. Konsumentom kupujcym lososia jest raczej obojtne, czy ryba za ycia cierpiala na katarakt, ale to jeszcze jeden dowód na wszechstronne korzyci dla zdrowia, jaki moe wywiera Naturalna Astaksantyna.

Dwie rybki tego samego gatunku; górna byla karmiona Naturaln Astaksantyn, dolna nie.

humoralny*) ­ zwizany z plynami ustrojowymi, jak krew i limfa (przyp. tlum. wg Slownika Wyrazów Obcych)

WSPANIALY DAR DLA ,,NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA CZLOWIEKA"

Bardziej popularne od rybek akwariowych s, bez wtpienia ssaki a zwlaszcza psy, w roli domowych ulubieców. Wiele bada jest prowadzonych na rónych gatunkach zwierzt, ale najbardziej obiecujce wydaj si by efekty, które osignito karmic Astaksantyn wlanie psy. Pierwszymi, którzy zaczli podawa psom w karmie Astaksantyn byli wlaciciele psów zaprzgowych na Alasce. Zanim zaczto prowadzi jakiekolwiek badania, to wlanie oni odkryli, e, podobnie jak dla sportowców, Naturalna Astaksantyna znacznie podnosi kondycj psów biorcych udzial w wycigach zaprzgów. Zasada byla prosta: wysilek fizyczny jest ródlem szkodliwego natleniania tkanek przez reaktywne odmiany tlenu, co z kolei powoduje szybkie zuycie dostpnych w organizmie przeciwutleniaczy. W efekcie, sportowcy musz przyjmowa duo wicej przeciwutleniaczy ni inni ludzie. Okazuje si, e co dobre dla czlowieka, jest równie dobre dla jego ,,najlepszego przyjaciela". Psy zaprzgowe s psami pracujcymi, które w dodatku spdzaj wiele czasu w trudnych warunkach atmosferycznych, cignc sanie a zatem poziom reaktywnych odmian tlenu w ich organizmach siga szczytu. Co wic moe by dla nich lepsze ni podawanie im najsilniejszego z istniejcych przeciwutleniaczy? W 2000 roku opublikowano wyniki bada przeprowadzonych na psach zaprzgowych, którym podawano róne rodzaje karotenoidów, w efekcie czego, wzroslo skoncentrowanie przeciwutleniaczy i obniylo si natlenowanie DNA. ,,Podawanie psom zaprzgowym suplementów przeciwutleniaczy moe oslabi uszkodzenia spowodowane natlenowaniem wskutek zwikszonego wysilku" (Baskin i inni, 2000). W 7 rozdziale wspomnielimy o firmie Cardax, która prowadzila badania na myszach. Nieco póniej prowadzila ona równie badania nad psami zaprzgowymi, uywajc swej opatentowanej formy Astaksantyny w postaci zastrzyków. Badania zakoczyly si sukcesem Astaksantyna wykazala wyrane kardioprotektywne cechy zarówno u gryzoni jak i u psowatych . Raport z bada informowal równie, e ta forma Astaksantyny moe by potencjalnie skuteczna wobec ludzi, a jako rodek zapobiegajcy uszkodzeniom minia sercowego, moe by korzystna zwlaszcza w angioplastyce i operacjach wszczepiania bypassów (Gross i Lockwood, 2005). Najwiksi wiatowi producenci karmy dla zwierzt ju prowadz wlasne badania nad Astaksantyn i, zapewne ju wkrótce mona bdzie kupi gotow karm z dodatkiem Astaksantyny. Nie musimy jednak na to czeka. Wystarczy kupi elowe kapsulki z Astaksantyn i doda je do karmy naszego ulubieca.

____________________________________________________________ 31

ASTAKSANTYNA

WSZYSTKIE ZWIERZTA ZYSKUJ DZIKI ASTAKSANTYNIE

Myszy i szczury, ryby i krewetki a nawet psy odnosz korzy ze spoywania Astaksantyny, jak dowiedzielimy si z poprzednich rozdzialów. Liczne badania na zwierztach wykazaly, e Astaksantyna podnosi odporno, wspiera uklad sercowo-naczyniowy, podnosi wytrzymalo, chroni wzrok i mózg a nawet powoduje remisj guzów i zapobiega rakowi. Wikszo z tych bada wykonano jednak na myszach i szczurach. A co z innymi zwierztami? Czy koty, konie, papuki i we równie odnosz korzyci ze spoywania Astaksantyny? Na wiksz, przemyslow skal Astaksantyna jest uywana nie tylko w stawach hodowlanych. Kilku producentów karmy dla drobiu równie zaczlo j stosowa, glownie z powodu piknego, glbokiego koloru, jaki nadaje ona óltkom jaj. Oczywicie, wlaciciele ferm zyskuj znacznie wicej podajc ptakom Astaksantyn. Jedno z bardziej interesujcych bada przeprowadzono na kurach nioskach. Okazalo si, e Astaksantyna obniyla miertelno kurczt i zwikszyla ilo jaj skladanych przez kury a take podniosla ich ogólny stan zdrowia. Na dodatek, znakomicie spadla ilo przypadków zakae salmonell, prawdopodobnie dziki wzmocnieniu blony skorupki. Praca ta zostala opatentowane w USA (Lignell i inni, 1998). A oto wyniki kilku innych bada, przeprowadzonych na rónych gatunkach zwierzt. Pierwsze z nich obejmowalo konie chorujce na gron dla ycia chorob zwan kosk rabdomioliz powysilkow. Choroba ma ostry przebieg a polega na tym, e minie konia popadaj w stan przypominajcy stenie pomiertne. Pojawia si po wznowieniu wicze po jednodniowej lub dluszej przerwie, podczas której nie ograniczono koniowi dziennej dawki wglowodanów. Studia przeprowadzono nad omioma komi wycigowymi z t przypadloci. Konie dostawaly 30 mg Astaksantyny dziennie i po zaledwie 3 tygodniach objawy ustpily a konie mogly wznowi trening. Jeli zmniejszano dawk Astaksantyny lub przestawano j podawa, objawy powracaly po okolo 2 tygodniach. Badacz za swoj prac zostal nagrodzony patentem w USA (A. Lignell, 2001). Trzeci patent ten sam szwedzki badacz, Ake Lignell, uzyskal za swe badania nad wplywem Naturalnej Astaksantyny nad hodowl i plodnoci zwierzt domowych. Dr Lignell odkryl, e Astaksantyna podnosi plodno wi, bydla i owiec. W przypadku trzody chlewnej, badanie dowiodlo, e poprawily si trzy oznaki plodnoci: liczba porodów, procent ywourodzonych prosit i ilo prosit w miocie (Lignell i Inboor, 2000). Na zakoczenie, pragnc, aby czytelnik sam zdecydowal, czy chce podawa Astaksantyn swemu pupilowi, krótki przegld korzyci, które moe ona przynie zwierztom: Chroni przed rakiem Redukuje rozmiar guzów Chroni uklad sercowo-naczyniowy Wzmacnia odporno Zapobiega cukrzycy Wzmaga odporno na stres Niszczy bakterie Helicobacter pylori Redukuje wrzody oldka Wspiera wtrob w odtruwaniu organizmu Zapobiega zamie Chroni wzrok i mózg Zmniejsza ból Zwiksza wytrzymalo Podnosi plodno Redukuje ilo upadków przy urodzeniu Zapobiega uszkodzeniom DNA Zapobiega uszkodzeniom blony komórkowej Zapobiega powikszeniu wzlów chlonnych Przyspiesza wzrost mlodych zwierzt Zwiksza zdolno przeycia u mlodych Oczywicie, niektóre z cytowanych tu eksperymentów s w swej pocztkowej fazie i wymagaj dalszych bada, ale po przeczytaniu dlugiej listy potencjalnych korzyci, wlaciciel nie powinien mie ju wtpliwoci, co do sensu podawania pupilowi Astaksantyny (a take zaywania jej samemu!).

____________________________________________________________ 32

ASTAKSANTYNA

ROZDZIAL 9

INNE WANE INFORMACJE

Jest sporo informacji dotyczcych Astaksantyny, których nie podano w poprzednich rozdzialach a które s mimo to istotne dla czytelnika. Zostan one kolejno omówione w niniejszym rozdziale.

BEZPIECZESTWO STOSOWANIA

Naturalna Astaksantyna jest spoywana od chwili, gdy czlowiek po raz pierwszy zjadl jakiekolwiek czerwone lub róowe morskie zwierz. Na przyklad, równowarto jednej 4 mg kapsulki Naturalnej Astaksantyny jest zawarta w 100 gramowej porcji lososia. Dotyczy to odmiany lososia o najwikszym steniu Naturalnej Astaksantyny, bowiem stenie to moe znacznie si róni, w zalenoci od odmiany, np., w wypadku odmiany najuboszej w Astaksantyn, odpowiednikiem jednej kapsulki jest kilogram misa ryby (Turujman i inni, 1997). Jak dlugo czlowiek konsumuje Astaksantyn, nie odnotowano przypadków toksycznoci, niekorzystnych interakcji z innymi lekami, suplementami diety lub ywnoci, nie ma te adnych innych przeciwwskaza do jej stosowania. ,,Naturalna Astaksantyna pochodzca z Haematococcus microalgae nigdy nie zostala skojarzona z jakimkolwiek toksycznym dzialaniem ani w literaturze ani w studiach z tej dziedziny, za liczne badania nad ludmi i zwierztami potwierdzaj bezpieczestwo jej uywania" (J. Dore, 2002 i T. Maher, 2000). Szerokie badania nad potencjaln toksycznoci przeprowadzone zostaly na gryzoniach. Podczas jednego z nich, myszy i szczury otrzymywaly ogromne, w porównaniu z wag ciala, dawki Astaksantyny, bez adnych objawów zatrucia. W innym, ciarne samice królika otrzymywaly znaczne dawki tego preparatu. I tym razem nie odnotowano adnych szkodliwych skutków dla zdrowia samic i plodów. Dalsze informacje na ten temat mona uzyska pod adresem www.cyanotech.com

STABILNO

Wikszo zalet Naturalnej Astaksantyny ma zwizek z jej silnym dzialaniem przeciwutleniajcym. Stwarza to jednoczenie problem i dla producentów i dla konsumentów. Dla konsumentów, poniewa musz oni zadba, aby Naturalna Astaksantyna nie utlenila si w procesie produkcji, pakowania i skladowania. Dla konsumenta, poniewa chce on mie pewno, e kupujc Astaksantyn otrzymuje dokladnie tak dawk w jednej pigulce, na jak opiewa etykieta. Problem jest jeszcze bardziej zloony, poniewa niektórzy wytwórcy nie potrafi nawet dokladnie zmierzy zawartoci Astaksantyny, co rzeczywicie wymaga skomplikowanych prac laboratoryjnych. Astaksantyna jest wyjtkowo niestabilna, jeli zostanie poddana dzialaniu tlenu. Czsteczki Astaksantyny zaczynaj wtedy wiza si z czsteczkami tlenu znajdujcymi si w powietrzu. Raz utleniona, rozpada si, stajc si produktem degradacji o nazwie ,,astacen", który nie ma adnych poytecznych wlaciwoci. Proces, w którym z alg Haematococcus wydobywa si skoncentrowany olej zawierajcy Astaksantyn i towarzyszce jej karotenoidy jest bardzo wanym etapem produkcji i mona to robi na kilka sposobów. Konieczne jest uywanie nadkrytycznego, wolnego od rozpuszczalników ekstraktu pod duym cinieniem, który zuywa tylko dwutlenek wgla. Nie tylko zapobiega to powstawaniu niepodanych pozostaloci rozpuszczalnika, ale powoduje, e otrzymany produkt, czyli Astaksantyna, jest bardziej stabilny.

SPOSOBY PODAWANIA

Nastpnym krokiem jest znalezienie odpowiedniej metody dostarczania Astaksantyny do organizmu. Najpowszechniejsza jest posta elowej kapsulki. Kapsulki chroni produkt przed utlenieniem. Ale naley pamita, e musz to by kapsulki najwyszej jakoci, szczególnie, jeli uywa si kapsulek wegetariaskich, które mog niedostatecznie zabezpiecza Astaksantyn. le dobrane kapsulki mog sprawi, e Astaksantyna, po utlenieniu, nie spelni swego zadania. Jeszcze wiksze problemy sprawia Astaksantyna w sproszkowanej postaci. Jest wyjtkowo niestabilna, wic musi by pakowana w twarde kapsulki. Zanim jednak to nastpi naley kad czsteczk otoczy cienk warstw elatyny, w rezultacie czego czsteczki te

____________________________________________________________ 33

ASTAKSANTYNA

wygldaj jak proszek. Wymaga to od bezporedniego producenta naprawd wysokich kwalifikacji i jest takich na wiecie zaledwie garstka. Inna potencjaln moliwoci jest dostarczanie Astaksantyny w ywnoci probiotycznej lub w napojach energetycznych. Astaksantyna jest stosunkowo nowym produktem, wic na razie nie mona jej kupi w tej postaci, ale wedlug wszelkiego prawdopodobiestwa, ju niedlugo bdzie to moliwe. Unikaln form zastosowano w Szwecji. Na zdjciu poniej widzimy opakowanie jaj pochodzcych z fermy, gdzie kurom podawana jest Naturalna Astaksantyna. Nazwa ,,Kronaggs Guldgula" oznacza ,,Królewskie jaja, Zlote óltka", a informacja o zawartoci Astaksantyny jest umieszczona na opakowaniu. Ludzie jedzc je otrzymuj równoczenie dawk Astaksantyny.

DAWKOWANIE I PRZYSWAJALNO

Badania krwi ludzkiej na obecno Astaksantyny dowodz, e preparat ten jest najlepiej przyswajany droga pokarmow (Osterlie i in., 2000 i Mercke i in., 2003). Dawki Astaksantyny podawane ludziom w rozlicznych badaniach rónily si jednak znacznie, wynoszc od 2 mg do 16 mg na dob. Jaka zatem dawka jest odpowiednia dla ludzi? Odpowied na to pytanie zaley od kilku czynników. Po pierwsze: w jakim celu chcemy zaywa Astaksantyn? Po drugie: jakim pochlaniaczem jeste? Picioprocentowym czy dziewidziesicioprocentowym? Omówmy najpierw drug kwesti. Ludzie róni si zdolnoci przyswajania karotenoidów, co sprawia, e bardzo trudno jest ustali jedn dawk dla wszystkich. Jeli przyswajasz 90% karotenoidów, to po zayciu 1 mg Astaksantyny osigniesz to samo, co twój przyjaciel, przyswajajcy zaledwie 5% karotenoidów, po zayciu 18 mg. Pozostaje sprawa powodu, dla którego przyjmuje si Astaksantyn. Jeli jeste mczyzn, który zostal zdiagnozowany jako posiadajcy malo ywotne plemniki, a pragniecie z on mie dzieci, wtedy, zapewne, wlaciw dawk bdzie 16 mg dziennie. Jeli potrzebujesz skutecznego przeciwutleniacza dla wzmocnienia systemu odpornociowego a twoja dieta jest odpowiednio zbilansowana, dawka 2 mg dziennie powinna wystarczy. Glównym czynnikiem decydujcym o przyswajaniu Astaksantyny przez organizm jest sposób jej przyjmowania: zaleca si przyjmowanie jej w posilkach, najlepiej zawierajcych pewn ilo tluszczu, poniewa Astaksantyna, jak inne karotenoidy rozpuszcza si w tluszczach. Inn moliwoci jest przyjmowanie jej w elowych kapsulkach, które zawieraj olej jako baz. Zalecane dawkowanie zostalo ostatnio nieco usystematyzowane przez producentów na poziomie 4 mg dziennie dla osób bez szczególnych dolegliwoci. Ponisza tabelka przedstawia w ogólnym zarysie zasady, którymi naley si kierowa przy ustalaniu dziennej dawki:

Zastosowanie Przeciwutleniacz Artretyzm Zapalenie cigien/zespól cieni nadgarstka Ciche stany zapalne/zakwaszenie organizmu Wewntrzny ekran przeciwsloneczny Poprawa wygldu i stanu skóry Wzmocnienie ukladu odpornociowego Uklad sercowo-naczyniowy Sila i wytrzymalo Mózg i centralny system nerwowy Wzrok Zastosowanie miejscowe

Zalecana dawka 2 ­ 4 mg dziennie 4 ­ 12 mg dziennie 4 ­ 12 mg dziennie 4 ­ 12 mg dziennie 4 ­ 8 mg dziennie 2 ­ 4 mg dziennie 2 ­ 4 mg dziennie 4 ­ 8 mg dziennie 4 ­ 8 mg dziennie 4 ­ 8 mg dziennie 4 ­ 8 mg dziennie 20 ­ 100 jedn./milion

Ustalajc dawk samodzielnie, najlepiej jest zacz od najmniejszej wartoci podanej w tabelce i po miesicu sprawdzi efekty. Jeli nie s zadowalajce, naley stopniowo j zwiksza. Niektórzy postpuj odwrotnie: zaczynaj od najwikszej zalecanej dawki i stopniowo ograniczaj dzienn doz. Nie ma wikszej rónicy, który sposób wybierzemy, gdy naley pamita, e: · nie istnieje dawka, która moglaby by toksyczna

____________________________________________________________ 34

ASTAKSANTYNA

·

Astaksantyna jest tak silnie dzialajcym preparatem, e nawet mala jej porcja dziala na nasz korzy i moe zapobiec wielu gronym chorobom spowodowanym przez utleniacze i stany zapalne

INNE KOMERCYJNE ZASTOSOWANIA

Istniej jeszcze inne zastosowania dla Astaksantyny, o których nie wspomnielimy. Niektóre zaczynaj by ju stosowane, np. zastosowanie Astaksantyny miejscowo, inne s nadal w stadium bada. W miar uplywu czasu, z pewnoci bd odkrywane nowe sposoby jej wykorzystania.

NATURALNA ASTAKSANTYNA JAKO BARWNIK SPOYWCZY

Naturalna Astaksantyna jest silnym pigmentem i bardzo mala jej ilo moe nada pikny lososiowy odcie kademu produktowi, z którym daje si zmiesza. W naturze wystpuje niewiele nadajcych si do spoycia czerwonych barwników i std wzil si pomysl zastosowania Astaksantyny do barwienia ywnoci. Wystarczy spojrze na zdjcie, ilustrujce, jak niewielka nawet ilo Astaksantyny nadaje kolor porcjom oleju sojowego: zaledwie 0,0001% dodatku Astaksantyny zabarwilo olej na ólty kolor. Próbka zawierajca 0,05% czerwonego pigmentu Astaksantyny jest niemal czarna!

ZASTOSOWANIE W KOSMETYCE

Astaksantyna jest wybitnie skuteczna przy zastosowaniu miejscowym. Niektórzy z wiodcych producentów kosmetyków uywaj przeciwutleniaczy w rónych wyrobach. Najwczeniej zaczto w tym celu uywa witaminy E i nadal jest ona najczciej stosowana. Poniewa jednak Naturalna Astaksantyna jest znacznie silniejszym antyoksydantem, wszystko wskazuje na to, e bylaby cennym dodatkiem przy produkcji kosmetyków. Wiodcy producenci ju zaczli uywa niewielkich iloci Astaksantyny dla nadania swym produktom lososiowej barwy, a nie bez znaczenia jest take fakt, e równoczenie ma ona doskonaly wplyw na skór. Najczciej uywa si Astaksantyny jako dodatku do produktów chronicych przed slocem. Korzy jest podwójna: po pierwsze, Astaksantyna chroni skór przed oparzeniem (K. Arakane, 2002). Po drugie, jej wlasnoci przeciwutleniajce sprzyjaj leczeniu wczeniej uszkodzonej skóry. Kilku producentów zaczlo ju stosowa Astaksantyn do produkcji kremów do twarzy i ciala a take do produkcji pomadek do ust.

INNE ZASTOSOWANIA

W najbliszym czasie pojawi si wiele nowych zastosowa dla Naturalnej Astaksantyny. Moemy sobie tylko wyobraa kolejne sposoby wykorzystania jej wlaciwoci przeciwutleniajcych, przeciwzapalnych i zdolnoci barwicych. Dobrym przykladem jest nowy sposób wykorzystania jej dla ochrony dzisel. Kilku producentów pasty do zbów rozpoczlo badania nad zastosowaniem Astaksantyny jako rodka pomocnego przy leczeniu schorze dzisel. By moe ju za kilka lat zobaczymy reklamy zupelnie nowej pasty do zbów.

RÓNICE W TECHNOLOGII MIDZY FIRM CYANOTECH A INNYMI PRODUCENTAMI

Aktualni istnieje na wiecie zaledwie kilku producentów Naturalnej Astaksantyny dla celów spoywczych. Wszyscy oni wytwarzaj Astaksantyn z mikroalg Haematococcus, z wyjtkiem jednego, który uywa do produkcji zmutowanych drody Phaffia. Astaksantyna wyprodukowana z drody, podobnie jak Astaksantyna syntetyczna, znacznie róni si (oczywicie na niekorzy) od tej wyprodukowanej z alg. Stopie trudnoci zwizanych z upraw i przetwarzaniem alg róni si w zalenoci od ich gatunku. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem mikroalg produkowanych i sprzedawanych

____________________________________________________________ 35

ASTAKSANTYNA

do konsumpcji s niebiesko-zielone algi znane pod nazwa Spirulina (Arthrospira platensis). Wprawdzie wystpuj ogromne rónice w jakoci Spiruliny produkowanej przez rónych hodowców, jej uprawa jest stosunkowo prosta w porównaniu z upraw Haematococcus microalgae. Spirulina ronie w wysoce zasadowym rodowisku i producenci musz zuywa ogromne iloci sody, aby osign w stawach alkaliczno sigajc 10 pH. Zapobiega to równoczenie inwazji innych organizmów. Haematococcus stanowi pod tym wzgldem szczególne wyzwanie, poniewa ronie w rodowisku o pH obojtnym. Sprawia to, e jest tak niewielu producentów, którzy zdolali utrzyma si na rynku. Wiele firm zbankrutowalo próbujc odkry wlaciwy sposób hodowli. Korporacja Cyanotech od 23 lat produkuje preparaty a mikroalg na skal przemyslow. W tym czasie rozwinito zaawansowana technologi, która w polczeniu z dziewiczymi wodami Wybrzea Kona na Hawajach, pozwala firmie produkowa oparte na jednym gatunku alg, wolne od skaenia preparaty.

Naleca do firmy Cyanotech, czterdziestohektarowa farma mikroalg na zachowanym w pierwotnym stanie wybrzeu Hawajów

Najbardziej zaawansowana technologia jest stosowana przy produkcji Naturalnej Astaksantyny z alg Haematococcus. Pierwsza faza produkcji ma miejsce w zamknitych systemach stawów o pojemnoci do 40 000 litrów. Póniej nastpuje krótki, 5 ­ 7-dniowy cykl ,,czerwienienia", odbywajcy si w otwartych 500 000-litrowych basenach. Na kadym etapie produkcji kultury alg s cile monitorowane za pomoc bada mikroskopowych, celem uniknicia skaenia ich przez jakiekolwiek organizmy. Po nabraniu czerwonego zabarwienia, mikroalgi s zbierane, myte i suszone. Ostatni etap produkcji polega na ekstrakcji suchej biomasy z uyciem nadkrytycznego dwutlenku wgla celem uzyskania rozloonej olejoywicy, doskonale czystej i wolnej od jakiegokolwiek biologicznego czy chemicznego skaenia. Jak ju wspomniano, proces ekstrakcji jest etapem krytycznym dla osignicia odpowiedniej stabilnoci, mocy i czystoci wszystkich produktów zawierajcych Naturaln Astaksantyn. Fot. str. 99 Kultury mikroalg w stadium eksperymentów Algi na etapie czerwienienia Algi gotowe do niw Produkcja Naturalnej Astaksantyny przez Cyanotech jest zarejestrowana jako ISO 90012000 w Systemie Zarzdzania Jakoci (Quality Management System) i posiada pozwolenie o nazwie Food Establishment Permit wydane przez Departament Zdrowia Stanu Hawaje. Cyanotech prowadzi sw dzialalno pod nadzorem US Food and Drug Administration (FDA), amerykaskiej organizacji kontrolujcej obrót ywnoci i lekami. Lata dowiadcze pozwalaj firmie Cyanotech produkowa nie tylko uzyskiwa niezrównan jako i czysto preparatów, ale take wytwarza je w znacznie wikszej iloci ni jej konkurenci. Dziki temu produkty firmy opanowaly polow wiatowego rynku.

____________________________________________________________ 36

ASTAKSANTYNA

Inn wan rónic jest ksztalt molekuly syntetycznej Astaksantyny. Mimo, i i Naturalna Astaksantyna i jej syntetyczna wersja maja ten sam wzór chemiczny, ich ksztalty s róne. Czsteczka Astaksantyny z mikroalg ma dokladnie taki sam ksztalt jak czsteczka Astaksantyny pochodzcej z naturalnego lacucha pokarmowego. Ale najwiksz rónice midzy naturaln a syntetyczn astaksantyn wida w sposobie ich dzialania. Naturalna astaksantyna jest ponad 20 razy silniejszym antyoksydantem (przeciwutleniaczem) ni syntetyczna, dziki czemu, jak dowiodly dowiadczenia, zwierzta ni karmione maj wyszy wskanik przeycia, wykazuj wysz odporno na choroby a take cechuje je wysza plodno i szybszy wzrost.

ASTAKSANTYNA POZYSKIWANA Z DRODY

Phaffia rhodozyma to drode, które produkuj astaksantyn. Problem w tym, e uycie dzikich odmian Phaffia byloby nieoplacalne, jako e produkuj one zaledwie 300 czci astaksantyny na milion. Do celów komercyjnych uywa si zatem zmutowanej wersji Phaffia, 20 razy wydajniejszej w produkcji astaksantyny. Mutacj przeprowadza si przy uyciu promieni UV, promieniowania gamma i mutagennych zwizków chemicznych. Proces ten powoduje znaczne, wielotorowe zmiany, (z których wiele nie ma nic wspólnego z produkcj astaksantyny), których celem jest podane zwikszenie produkcji astaksantyny. Astaksantyna uzyskana w ten sposób jest zatem poddawana znacznym genetycznym manipulacjom genetycznym i nie jest produktem naturalnym. Chemiczna struktura takiej astaksantyny jest take calkowicie róna od struktury naturalnej astaksantyny i bardziej przypomina syntetyczn. Astaksantyna spoywana przez morskie zwierzta jest zawsze estryfikowana (ma dolczon jedn lub wicej molekul kwasów tluszczowych), dokladnie tak samo jak Astaksantyna z mikroalg. Astaksantyna z drody nie jest estryfikowana. Jest to 100% ,,wolna" astaksantyna, tego samego typu, który stanowi zaledwie 5% Naturalnej Astaksantyny z mikroalg. Powiedzielimy ju wczeniej, e rónica w strukturze tkwi w ksztalcie czsteczki. Astaksantyna z mikroalg jest kopi astaksantyny wystpujcej w krylu (malekich krewetkach stanowicych skladnik planktonu), który, zjadany przez wiksze morskie zwierzta staje si ogniwem lacucha pokarmowego. Astaksantyna syntetyczna i ta pochodzca z drody Phaffia maj inny ksztalt molekul. Dodatkowym atutem Naturalnej Astaksantyny z mikroalg jest to, e wystpuje ona jako naturalny, synergistyczny kompleks. Kompleks ten zawiera trzy róne typy astaksantyny: 70% monoestryfikowanej (z czsteczk kwasów tluszczowych na jednym kocu), 10% biestryfikowanych (z czsteczkami kwasów tluszczowych na obu kocach) i 5% wolnej astaksantyny (stanowicej glówn cz astaksantyny syntetycznej i pochodzcej z drody). Pozostale 15% jest rewelacyjn mieszank karotenoidów: 6% beta karotenu, 5% kantaksantyny i 4% luteiny. Mimo i, w przeciwiestwie do syntetycznej, astaksantyna z drody Phaffia jest w USA dopuszczona do sprzeday, nadal pozostaje produktem z niszej pólki i jej sprzeda jest obwarowana zaleceniami amerykaskiej Food and Drug Administration z dnia 17 lipca 2000 roku: maksymalna dawka dzienna do 2 mg spoycie dopuszczalne przez ograniczony czas zakaz podawania dzieciom Wiele krajów w ogóle nie zezwala na sprzeda tej zmutowanej wersji jako rodka spoywczego. Ograniczenia te nie dotycz oczywicie Naturalnej Astaksantyny pozyskiwanej z Haematococcus microalgae, poniewa jest ona bezpiecznym i uznanym od 10 lat produktem spoywczym.

NATURALNA ASTAKSANTYNA Z LOSOSIA

Gdy jesz lososie hodowlane, które stanowi znakomita wikszo lososi sprzedawanych na calym wiecie, prawdopodobnie zjadasz syntetyczn astaksantyn. Istnieje równie szansa, e przyjmujesz wraz z nim astaksantyn z drody Phaffia i, bardzo niewielka, moliwo, e jest to naturalna astaksantyna. Tak wyglda aktualna struktura sprzeday astaksantyny: rynek jest zdominowany przez jej syntetyczna wersj, z niewielk nisz na astaksantyn ze zmutowanych drody. Naturaln astaksantyn z mikroalg i kryla zawiera zaledwie 1% ogólnej iloci sprzedawanego w wiecie lososia. Ponadto, inne ryby i owoce morza s na ogól barwione syntetyczn astaksantyn lub innymi nienaturalnymi pigmentami. Dziki loso jest zdrowym alternatywnym ródlem naturalnej astaksantyny, ale trudno go znale. Prawd mówic, nawet jeli kupujesz lososia w przekonaniu, e to dzika odmiana, moesz by wprowadzony w bld. New York Times i Consumer Reports Magazine ujawnily w 2000 roku wiatowe oszustwo: loso reklamowany jako ,,dziki" i

____________________________________________________________ 37

ASTAKSANTYNA

sprzedawany po wysokiej cenie, okazal si by syntetycznie barwionym lososiem hodowlanym. Oznaczalo to, e konsument nie tylko otrzymywal astaksantyn o wiele gorszej jakoci, ale i znacznie mniejsz ilo dobroczynnych kwasów tluszczowych Omega-3. Nawet jednak jeli uda ci si znale dzikiego lososia, pojawia si nowy problem: nie tylko jest on bardzo drogi, ale moe te zawiera wysokie stenie rtci i innych toksyn. Najprostszym, najbezpieczniejszym i najtaszym sposobem korzystania z dobrodziejstw astaksantyny jest zatem zaywanie wysokiej jakoci suplementu w postaci Naturalnej Astaksantyny od zaufanego producenta.

PROBLEMY Z POMIAREM

Jak ju wspomniano, Naturalna Astaksantyna pozyskiwana z Haematococcus jest oferowana przez kilku rónych hodowców. Sprzedaj oni wiele odmian ekstrahowanej oleoywicy Astaksantyny oraz sproszkowanej postaci Astaksantyny do produkcji tabletek. Niestety, metody analizy zawartoci Astaksantyny w pólprodukcie nie zostaly dotd ujednolicone, co moe prowadzi do nieporozumie i niedokladnoci w dozowaniu w przypadku kierowania si informacjami podanymi na etykietach. Istniej dwie podstawowe metody okrelania zawartoci Astaksantyny w produkcie: analiza spektrometryczna oraz analiza chromatograficzna plynu pod wysokim cinieniem (HPLC ­ High Pressure Liquid Chromatography). Pierwsza z nich ma t wad, e podaje zawarto wszystkich karotenoidów w produkcie, traktujc lutein, kantaksantyn i beta karoten identycznie jak Astaksantyn. Ponadto, nawet takie produkty jak chlorofil i produkty rozpadu Astaksantyny, pozbawione korzystnych dla zdrowia wlaciwoci, równie s traktowane jako Astaksantyna. Przy tej metodzie, skoncentrowanie Astaksantyny moe by mylnie oszacowane na wysze o 20- 30% od rzeczywistego. Niektórzy producenci próbuj obej t niedogodno przez okrelanie tak uzyskanego wyniku jako podajcego zawarto ,,zloonej Astaksantyny", aby wykaza, e analiza uwzgldnia zawarto innych karotenoidów. Mimo i technicznie poprawne, okrelenie to nie daje jednak pojcia o rzeczywistej zawartoci Astaksantyny w produkcie. Kupujc taki produkt nie mona mie pewnoci, ile Astaksantyny w nim zawartej jest rzeczywicie Astaksantyn. Bardziej dokladn i wiarygodn metod jest okrelanie zawartoci Astaksantyny za pomoc analizy HPLC. Stosowanie tej metody dla okrelenia zawartoci Astaksantyny w Haematococcus algae przez Cyanotech Corporation zostalo zaakceptowane przez amerykask Food and Drug Administration, (21 CFR 73.185), kanadyjsk Food Inspection Agency (nr rej. 990535) i jest ona uywana przez japoskie Food Research Laboratory (JFRL). Cyanotech jest uznawany za wiatowego eksperta w analizowaniu estryfikowanej Astaksantyny obecnej w Naturalnej Astaksantynie; w 2001 naukowiec z Cyanotech zostal zaproszony do Japonii, aby szkoli badaczy z JFRL jak wlaciwie analizowa estryfikowan Astaksantyn, co nie jest spraw latw.

Chromatograf HPLC ukazujcy frakcj karotenoidów w Haematococcus microalgae

____________________________________________________________ 38

ASTAKSANTYNA

Naukowcy mog odczytywa z tej tabelki maksymalne wartoci, aby mierzy poziom Astaksantyny w kapsulkach, tabletkach lub nieprzetworzonym surowcu a take w ywnoci, karmie dla zwierzt i w kosmetykach. Naley zauway, e i tu pojawiaj si niewielkie iloci astacenu i semi-astacenu ­ jest to nieuniknione, poniewa cz Astaksantyny i w surowcu i w gotowym wyrobie utlenia si i rozpada na obojtne produkty uboczne. Podsumowujc, jedynym wlaciwym i wiarygodnym sposobem mierzenia zawartoci Astaksantyny jest HPLC. Metoda ta jest bardzo trudna do przeprowadzenia, zatem naley zachowa ostrono przy zakupie, przynajmniej do czasu a przemysl znajdzie jednolit, powszechnie stosowan metod pomiaru.

____________________________________________________________ 39

ASTAKSANTYNA

O AUTORACH

Bob Capelli wikszo swej kariery zawodowej powicil medycynie naturalnej i ziololecznictwu. Po ukoczeniu Rutgers University, gdzie uzyskal stopie z przedmiotów humanistycznych spdzil cztery lata na podróach i pracy w krajach rozwijajcych si w Azji i Ameryce Laciskiej. Podczas tych podróy zainteresowal si leczniczymi wlasnociami rolin i nabral dla nich szacunku. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, zaczl pracowa w przemyle produkujcym naturalne suplementy i preparaty ziolowe i pozostaje w nim od szesnastu lat. Prac swych marze rozpoczl 5 lat temu, gdy przylczyl si do firmy Cyanotech. Pozwolila mu ona na wspólprac z najwikszym wiatowym producentem preparatów z mikroalg. Bob uwaa si za ywe wiadectwo korzyci plyncych ze stosowania Naturalnej Astaksantyny i Spiruliny ­ od kiedy zaczl je zaywa pi lat temu ani razu nie zachorowal na gryp, nie przezibil si i nie opucil ani jednego dnia pracy!

Dr Gerald Cysewski jest wiatowym autorytetem w dziedzinie mikroalg. Dysponuje ponad trzydziestoletnim dowiadczeniem w przemyslowej produkcji i badaniach nad algami oraz pochodzcymi z nich produktami. Jego prace nad algami w1976 roku byly finansowane przez Narodow Fundacj Naukow przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara, gdzie byl asystentem profesora na wydziale Inynierii Chemicznej i Jdrowej. Kontynuowal je jako szef grupy badawczej w pracach nad mikroalgami w Batelle Northwest. Dr Cysewski byl wspóltwórc Korporacji Cyanotech, która powstala w stanie Waszyngton w 1983 roku. Pocztkowo pracowal jako dyrektor naukowy, a w 1990 roku zostal prezesem firmy. Bdc jeszcze dyrektorem naukowym poszukiwal idealnego miejsca na rozpoczcie przemyslowej produkcji mikroalg. Znalazl je na Hawajach, na wybrzeu Kona, w rejonie skpanym w slocu przez okrgly rok, ze ródlami czystej wody pochodzcej z wodononych warstw w glbi wyspy, niewyczerpanymi zasobami morskiej wody, potrzebnej do zastosowania nowej technologii suszenia i ze sprawnym transportem i pracownikami. Korzystna lokalizacja polczona z zaawansowan technologi uczynila z firmy Cyanotech lidera na wiatowym rynku producentów naturalnych suplementów diety. Dr Cysewski posiada licencjat z Inynierii Chemicznej z Uniwersytetu w Waszyngtonie i doktorat z Inynierii Chemicznej z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii.

____________________________________________________________ 40

ASTAKSANTYNA

SPIS TRECI

STRONA

Wprowadzenie........................................................................................................ 3 1. Naturalna Astaksantyna ­ królowa karotenoidów........................................... 4 Inne karotenoidy...............................................................................................5 Czym jest Astaksantyna?.............................................................................7 Najsilniejszy przeciwutleniacz na wiecie........................................................ 7 Wolne rodniki ......................................................................................... 8 Przyczyny powstawania wolnych rodników ............................................... 9 Przeciwutleniacze: dzienne zapotrzebowanie ............................................ 9 Podstawowy przeciwutleniacz w naturze: Astaksantyna................................ 10 Naturalna a syntetyczna Astaksantyna ..................................................... 11 Wplyw przeciwutleniaczy na mózg, wzrok i centralny system nerwowy........12 Utleniacz? Nigdy! .................................................................................... 12 Bezpieczny, naturalny rodek przeciwzapalny ............................................ 13 Czym jest zapalenie? ............................................................................... 14 Mechanizm dzialania ............................................................................... 15 ,,Ciche" zapalenie i C-reaktywna proteina ..................................................17 Lokie tenisisty (Tendonitis) .................................................................... 18 Zespól cieni nadgarstka ......................................................................... 19 Reumatoidalne zapalenie stawów/gociec stawowy ...................................19 Bóle stawów w nastpstwie wysilku fizycznego ......................................... 19 Zdrowe oczy, sprawny umysl ................................................................... 20 Uroda i ekran sloneczny w pigulce? ......................................................... 21 Tajna bro sportowców .......................................................................... 23 Inne badania medyczne .......................................................................... 25 Wsparcie dla systemu odpornociowego....................................................25 Ochrona ukladu sercowo-naczyniowego.....................................................26 Wrzody, uszkodzenia gastryczne, rak oldka .......................................... 27 Odtruwanie organizmu.............................................................................28 Ochrona przed rakiem i redukcja guzów....................................................28 Pomoc dla diabetyków ........................................................................... 29 Chcesz mie dziecko? Daj mowi Astaksantyn ...................................... 29 Kochasz swego zwierzaka? Daj mu Astaksantyn ..................................... 30 Astaksantyna w akwakulturach ............................................................... 30 Wspanialy dar dla ,,najlepszego przyjaciela czlowieka" ................................ 31 Wszystkie zwierzta zyskuj dziki Astaksantynie .................................... 32 Inne wane informacje .......................................................................... 33 Bezpieczestwo stosowania ................................................................... 33 Stabilno ............................................................................................ 33 Sposoby podawania .............................................................................. 33 Dawkowanie i przyswajalno ................................................................ 34 Inne komercyjne zastosowania .............................................................. 35 Naturalna astaksantyna jako barwnik spoywczy...................................... 35 Zastosowanie w kosmetyce.................................................................... 35 Inne zastosowania................................................................................. 35 Rónice w technologii midzy firm Cyanotech a innymi producentami .......35 Astaksantyna pozyskiwana z drody........................................................37 Naturalna astaksantyna z lososia..............................................................37 Problemy z pomiarem..............................................................................38 O autorach ............................................................................................40

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.

____________________________________________________________ 41

ASTAKSANTYNA

ASTAKSANTYNA Badania naukowe i wiadectwa uytkowników wskazuj, e Naturalna Astaksantyna moe by najbardziej obiecujcym suplementem diety, jaki kiedykolwiek istnial

Czy slyszale o ,,beta karotenie"? A o ,,luteinie" czy ,,lykopenie"? To kilka z najbardziej znanych antyoksydantów z rodziny zwizków zwanych ,,karotenoidami". A czy slyszale o Astaksantynie? Prawdopodobnie nie, ale badania naukowe dowodz, e ten karotenoid jest o wiele silniejszy jako antyoksydant i ma o wiele wicej konkretnych zalet jako skladnik odywczy ni beta karoten, luteina i lykopen. Naturalna Astaksantyna jest najsilniejszym naturalnym antyoksydantem znanym dotd nauce. Obecnie wiele suplementów i rodków spoywczych ma rzekomo wlasnoci przeciwutleniajce, dlaczego zatem Astaksantyna? Dlatego, e te wspaniala odywka moe wiele zdziala aby poczul si lepiej i wiódl dlusze ycie. Po przeczytaniu tej ksiki bdziesz wiedzial, w jaki sposób Naturalna Astaksantyna moe: Pomóc zredukowa ból spowodowany artretyzmem i chorobami stawów Kontrolowa miertelne ,,ciche zapalenia", powód chorób serca, zawalów, raka, cukrzycy, choroby Alzheimera i wielu innych, gronych dla ycia przypadloci Dodawa energii, zwiksza sil i wytrzymalo Dziala jako ,,wewntrzny ekran sloneczny" i poprawia stan skóry Wzmacnia system odpornociowy organizmu Chroni oczy i mózg przed dzialaniem wolnych rodników i utleniaczy Wspiera uklad sercowo-naczyniowy i utrzymywa w normie poziom cholesterolu W ksice znajdziesz dowody naukowe i wypowiedzi zadowolonych konsumentów z calego wiata pokazujce nieskomplikowanym jzykiem i w porcznym formacie jak Naturalna Astaksantyna moe pomaga w tych obszarach i w wielu innych.

____________________________________________________________ 42

Information

ASTAKSANTYNA

42 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

851399


You might also be interested in

BETA
ASTAKSANTYNA