Read catalog mijloace fixe si durate normale de utilizare text version

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

Catalog din 30/11/2004, clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie i duratele normale de funcionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005, Intrare in vigoare: 13/01/2005

I. Dispoziii generale 1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie i duratele normale de funcionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. 2. Durata normal de funcionare reprezint durata de utilizare în care se recupereaz, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizrii. În consecin, durata normal de funcionare este mai redus decât durata de via fizic a mijlocului fix respectiv. 3. Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase i subclase, iar pentru unele i în familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în trei grupe principale i anume: - Grupa 1 - Construcii; - Grupa 2 - Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii; - Grupa 3 - Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale. Catalogul se aplic în mod unitar de ctre agenii economici, persoanele juridice fr scop patrimonial cât i de ctre instituiile publice, asigurând determinarea în mod unitar a amortizrii capitalului imobilizat în active corporale. 4. În prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achiziionat se utilizeaz sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minim i una maxim, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcionare cuprins între aceste limite. Astfel stabilit, durata normal de funcionare a mijlocului fix rmâne neschimbat pân la recuperarea integral a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funciune. II. Modul de utilizare a catalogului 1. Catalogul cuprinde urmtoarele informaii necesare identificrii mijlocului fix i stabilirii duratei normale de funcionare: a) codul de clasificare; b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei i a familiei, dup caz, mijloacelor fixe amortizabile; c) limita minim i limita maxim a duratei normale de funcionare, în ani. 2. Pentru stabilirea duratei normale de funcionare a unui mijloc fix se caut succesiv în clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa i familia, dup caz. De exemplu: a) Pentru a stabili durata normal de funcionare a mijlocului fix "gara" se va cuta în clasificare:

- grupa 1. Construcii; - subgrupa 1.3 Construcii pentru transporturi, pot i telecomunicaii; - clasa 1.3.1 Cldiri pentru transporturi: autogri, gri, ...

Astfel la codul 1.3.1 se gsete o durat normal de funcionare cuprins între 32 - 48 ani. La punerea în funciune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normal de funcionare în limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani. În acest caz mijlocul fix gara este definit drept cldire. Pentru evitarea confuziilor se precizeaz ca o cldire reprezint o construcie sub form de incinta închis, în care se desfoar o activitate uman de locuire, de producie, de învmânt, de sntate, de cultur, de agrement, de servicii, de administraie, de cult, de transport (gar), de pot i telecomunicaii. b) Pentru a stabili durata normal de funcionare a infrastructurii unui drum cu îmbrcminte de beton asfaltic se va cuta în clasificare:

- grupa 1. Construcii; - subgrupa 1.3 Construcii pentru transporturi, pot i telecomunicaii; - clasa 1.3.7 Infrastructur drumuri (publice, industriale, ...) ......; - subclasa 1.3.7.2 Cu îmbrcminte din beton asfaltic .....

Astfel la codul 1.3.7.2 se citete o durat normal de funcionare cuprins între 20 - 30 ani, limite între care se poate stabili, numai la punerea în funciune, durata normal de funcionare a mijlocului fix. c) Pentru o moar din industria cimentului durata normal de funcionare se gsete astfel:

- grupa 2. Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii; - subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (maini, utilaje ......); - clasa 2.1.17 Maini, utilaje i instalaii comune care funcioneaz ....; - subclasa 2.1.17.2 Maini ... pentru prelucrarea mecanic a ..., mori; - familia 2.1.17.2.1 - morile din industria cimentului.

Pentru codul 2.1.17.2.1 se citete din catalog o durat normal de funcionare cuprins între 12 - 18 ani, limite între care se poate stabili, la punerea în funciune, durata normal de funcionare a mijlocului fix. 3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, se vor avea în vedere urmtoarele: - Grupa 1 "Construcii" corespunde cu vechea grupa 1 "Construcii";

Pagina 1

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

- Grupa 2 "Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii" include vechile grupe: grupa 2 "Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru)"; grupa 3 "Aparate i instalaii de msurare, control i reglare"; grupa 4 "Mijloace de transport"; grupa 5 "Animale i plantaii"; - Grupa 3 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale" corespunde cu vechea grup 6 "Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale". 4. În anexa la catalog, se prezint Dicionarul de coresponden între codurile de clasificare i duratele normale de funcionare prevzute în Catalogul privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr. 964/1998 i cele din prezentul catalog, care va asigura o încadrare corect a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu. 5. Pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniu, a cror valoare de intrare nu a fost recuperat integral pe calea amortizrii pân la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de funcionare rmase pot fi recalculate cu ajutorul relaiei:

DC DR = 1 - x DN DV

în care: DR - durata normal de funcionare rmas, în ani; DC - durata normal de funcionare consumat pân la 31 decembrie 2004, în ani; DV - durata normal de funcionare dup vechiul catalog aprobat prin HG 964/98, în ani; DN - durata normal de funcionare stabilit între limitele minime i maxime prevzute în noul catalog, în ani. De exemplu: O ramp de încrcare-descrcare are o durat normal de funcionare dup vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durat de funcionare consumat DC = 24 ani i o durat normal de funcionare dup noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normal de funcionare rmas se determin astfel:

24 DR = 1 - - x 30 = 12 ani 40

În acest caz valoarea rmas neamortizat pentru acest mijloc fix va fi recuperat în urmtorii 12 ani. 6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea i duratele de funcionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 964/1998, la noul Catalog privind clasificarea i duratele de funcionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de funcionare în cadrul plajei indicate în catalog, cu posibilitatea reclasificrii unor mijloace fixe care nu s-au regsit în vechiul catalog i pot fi asimilate altor grupe în noul catalog. III. Alte precizri 1. Pentru mijloacele fixe noi achiziionate dup data de 1 ianuarie 2005 se vor înscrie duratele normale de funcionare conform prevederilor din noul catalog. Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinat i în funcie de numrul de kilometri sau numrul de ore de funcionare prevzut în crile tehnice, pentru cele achiziionate dup data de 1 ianuarie 2004. În acest caz, amortizarea se determin prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numrul de kilometri sau numrul de ore de funcionare prevzute în crile tehnice, rezultând astfel amortizarea/km sau pe ora de funcionare. Amortizarea lunar se determin prin înmulirea numrului de kilometri parcuri sau a numrului de ore de funcionare efectuate în fiecare lun cu amortizarea/km sau pe ora de funcionare. 2. Investiiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie s aib ca efect îmbuntirea parametrilor tehnici iniiali ai acestora i s conduc la obinerea de beneficii economice viitoare. Obinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreinere i funcionare. În cazul cldirilor, investiiile efectuate trebuie s asigure protecia valorilor umane i materiale i îmbuntirea gradului de confort i ambient sau reabilitarea i modernizarea termic a acestora. Amortizarea acestor investiii se face fie pe durata normal de utilizare rmas, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pân la 10% sau în cazul instituiilor publice pân la 20%. Dac cheltuielile ulterioare se fac dup expirarea duratei normale, se va stabili o nou durat normal de ctre o comisie tehnic sau expert tehnic independent. Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea strii iniiale sunt considerate cheltuieli de reparaii. 3. În cazul mijloacelor fixe achiziionate cu durata normal de utilizare neconsumat, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii în funciune, durata normal de utilizare rmas), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normal de funcionare rmas. În cazul mijloacelor fixe achiziionate cu durata normal de funcionare expirat sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normal de funcionare se stabilete de ctre o comisie tehnic sau expert tehnic independent. 4. Meninerea în funciune a mijloacelor fixe care pot afecta protecia vieii, a sntii i a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian i naval, maini de construcii i de gospodrie comunal, maini de ridicat etc.) dup expirarea duratei normale de funcionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau organisme de inspecie tehnic abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.

Pagina 2

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

5. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizrii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normal de utilizare rmas, începând cu luna urmtoare repunerii în funciune a acestora sau se diminueaz capitalurile proprii la data scoaterii din funciune. 6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor i arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe. Bunurile prevzute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizri financiare - alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu. 7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului naional de aprare, ordine public i siguran naional, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finanelor Publice, clasificarea i duratele normale de funcionare. În aceleai condiii va fi aprobat i clasificarea i duratele normale de funcionare pentru mijloacele fixe care se utilizeaz de ctre persoanele juridice, autorizate în condiiile legii, s desfoare activiti specifice sistemului naional de aprare, ordine public i siguran naional. CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA I DURATELE NORMALE DE FUNCIONARE A MIJLOACELOR FIXE

DURATE CODUL NORMALE DE DENUMIREA ACTIVELOR FIXE DE CLASIFICARE FUNCIONARE - ANI - 0 1 2 Grupa 1. CONSTRUCII 1.1. Construcii industriale 1.1.1. Cldiri industriale în afar de cldirile din: 40-60 1.1.1.1. - industria alimentar, industria materialelor de construcii, 28-42 industria metalurgic i industria siderurgic; 1.1.1.2. - industria chimic. 24-36 1.1.2. Construcii uoare cu structuri metalice (hale de producie, hale 16-24 de montaj, etc.) în afar de: 1.1.2.1. - barci, oproane, etc. 8-12 1.1.3. Centrale hidroelectrice, staii i posturi de transformare, staii 40-60 de conexiuni, în afar de: 1.1.3.1. - construcii speciale metalice; 32-48 1.1.3.2. - construcii speciale din beton 24-36 1.1.4. Centrale termoelectrice i nuclearo-electrice, în afar de: 32-48 1.1.4.1. - cldirea reactorului 24-36 1.1.5. Piste i platforme 1.1.5.1. - din beton; 24-36 1.1.5.2. - din balast, macadam. 16-24 1.1.6. Sonde de iei, gaze, sare i platforme marine de foraj i extracie. - sonde de iei, gaze i sare 8-12 1.1.6.1. 1.1.6.2. - platforme marine de foraj i extracie 24-36 1.1.7. Turnuri de extracie minier. 24-36 1.1.8. Puuri de min, galerii, planuri înclinate i rampe de pu. 20-30 1.1.9. Structuri de susinere, estacade i culoare pentru transportoare cu 24-36 band.

Pagina 3

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.1.10. Rampe de încrcare-descrcare. 25-35 1.1.11. Construcii miniere subterane: pentru personal; gri i remize; 20-30 staii de pompare; staii de compresoare; canale pentru aeraj; buncre; suitori-coborâtori; etc. 1.1.12. Couri de fum i turnuri de rcire 24-36 1.1.13. Iazuri pentru decantarea sterilului 12-48 1.1.14. Camere de fum, de desprfuire, de uscare. 28-42 1.1.15. Lucrri de construcii de decopert pentru exploatri miniere 8-12 1.1.16. Poligoane de încercri experimentale în aer liber sau în încperi 12-18 închise. 1.1.17. Alte construcii industriale neregsite în cadrul subgrupei 1.1. 24-36 1.2. Construcii agricole 1.2.1. Cldiri agrozootehnice 24-36 1.2.2. Construcii agricole uoare (barci, magazii, oproane, cabane) 8-12 1.2.3. Depozite de îngrminte minerale sau naturale (construcii de 16-24 compostare). 1.2.4. Silozuri pentru furaje 24-36 1.2.5. Silozuri pentru depozitarea i conservarea cerealelor. 28-42 1.2.6. Ptule pentru depozitarea porumbului. 20-30 1.2.7. Construcii pentru creterea animalelor i psrilor, padocuri. 20-30 1.2.8. Heletee, iazuri, bazine; ecluze i ascensoare; baraje; jgheaburi 24-36 etc. pentru piscicultur. 1.2.9. Terase pe arabil, plantaii pomicole i viticole. 32-48 1.2.10. Sere, solarii, rsadnie i ciupercrii: 1.2.10.1. - din zidrie, beton, metal sau lemn i sticl. 16-24 1.2.10.2. - construcie uoar din lemn i folie din mas plastic. 2-4 1.2.11. Alte construcii agricole neregsite în cadrul subgrupei 1.2. 16-24 1.3. Construcii pentru transporturi pot i telecomunicaii 1.3.1. Cldiri pentru transporturi: autogri, gri, staii pentru metrou, 32-48 aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afar de: - cldiri uoare cu structur metalic 16-24 1.3.1.1. 1.3.2. Infrastructur pentru transport feroviar cu: 1.3.2.1. - ecartament normal i larg. 40-60 1.3.2.2. - ecartament normal pentru metrou. 32-48 1.3.2.3. - ecartament îngust, inclusiv forestier. 28-42 1.3.2.4. - ecartament îngust minier. 12-18 1.3.3. Infrastructur i staii de tramvaie. 24-36 1.3.4. Reele electrice de contact pentru traciune electric: 1.3.4.1. - pentru linii de cale ferat. 24-36 1.3.4.2. - pentru linii de tramvaie i troleibuze. 20-30

Pagina 4

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.3.4.3. - pentru linii de cale ferat minier. 12-18 1.3.5. Construcii pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; 24-36 port-gabarit; cheiuri de încrcare-descrcare; pentru alimentare i revizie locomotive; canale de coborât osii; fundaii de plci turnante i pod bascul; canale de zgur, etc. 1.3.6. Aparate de cale. 4-6 1.3.7. Infrastructur drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strzi i autostrzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaie): 1.3.7.1. - cu îmbrcminte din balast, pmânt stabilizat sau macadam. 16-24 1.3.7.2. - cu îmbrcminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundaie 20-30 supl. 1.3.7.3. - cu îmbrcminte din beton de ciment. 28-42 1.3.7.4. - infrastructur drumuri forestiere. 24-36 1.3.8. Piste pentru aeroporturi i platforme de staionare pentru avioane 32-48 i autovehicole. Construcii aeroportuare. 40-60 1.3.9. Cheiuri, estacade i docuri pentru nave. 1.3.10. Cale pentru montarea i lansarea navelor: 1.3.10.1. - File din lemn. 12-18 1.3.10.2. - File din beton, beton armat. 32-48 1.3.11. Canale pentru navigaie. 40-60 1.3.12. Construcii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval. 24-36 1.3.13. Linii de funiculare pentru exploatri miniere i industriale: 1.3.13.1. - pe stâlpi din lemn. 12-18 1.3.13.2. - pe stâlpi din metal sau beton armat. 24-36 1.3.14. Linii funiculare pentru personal; staii i construcii de protecie: 1.3.14.1. - cu telecabine, telegondole sau teleschiuri. 20-30 1.3.14.2. - multilifturi pentru schi. 9-15 1.3.15. Linii funiculare forestiere de tip uor. 4-6 1.3.16. Planuri înclinate supraterane. 24-36 1.3.17. Poduri, podee, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte: 1.3.17.1. - din lemn. 8-12 1.3.17.2. - din zidrie, beton armat sau metal. 32-48 1.3.18. Tunele. 40-60 1.3.19. Cldiri pentru pot, telecomunicaii: centrale telefonice, staii 36-54 de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc. 1.3.20. Linii i cabluri aeriene de telecomunicaii (stâlpi, circuite, 9-15 cabluri, traverse, console, etc.). 1.3.21. Reele i canalizaii subterane de comunicaii urbane i 16-24 interurbane, în afar de: 1.3.21.1. - Suport de transmisiuni de telecomunicaii pe sisteme de 8-12 cabluri cu fibr optic (submarine, subfluviale).

Pagina 5

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.3.22. Platforme, turnuri i piloni metalici pentru antene de 9-15 radiotelefonie, telefonie mobil, radio i TV. 1.3.23. Cabine telefonice. 4-6 1.3.24. Construcii uoare pentru transporturi i telecomunicaii (barci, 8-12 magazii, oproane, cabane). 1.3.25. Alte construcii pentru transporturi, pot i telecomunicaii 20-30 neregsite în cadrul subgrupei 1.3. 1.4. Construcii hidrotehnice 1.4.1. Baraje i construcii accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi 40-60 i fronturi de ateptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivaie). 1.4.2. Diguri (de aprare; de compartimentare; de dirijare a curenilor), consolidri de maluri, praguri; pinteni; anrocamente i csoaie; cleonaje: 1.4.2.1. - din fascine; lemn cu bolovan sau piatr; 16-24 1.4.2.2. - din piatr brut; blocuri de beton; zidrie de piatr; beton 24-36 armat. Canale de aduciune. 40-60 1.4.3. 1.4.4. Pereuri. 24-36 1.4.5. Construcii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 32-48 oceanografice, platforme meteorologice; în afar. 1.4.5.1. - construcii uoare. 8-12 1.4.6. Lacuri artificiale de acumulare 40-60 1.4.7. Alte construcii hidrotehnice neregsite în cadrul subgrupei 1.4. 24-36 1.5. Construcii pentru afaceri, comer, depozitare. 1.5.1. Centre de afaceri. 40-60 1.5.2. Cldiri comerciale pentru depozitare-comercializare i distribuie. 32-48 Magazine. 1.5.3. Construcii pentru depozitarea mrfurilor de larg consum, a 24-36 mrfurilor industriale, a materialelor de construcii i a produselor agricole. 1.5.4. Construcii pentru depozitarea i comercializarea produselor 20-30 petrolifere (benzinrii, etc.). 1.5.5. Construcii pentru depozitarea explozibililor, carburanilor i 20-30 lubrifianilor. 1.5.6. Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, crbuni, materiale 20-30 pulverulente (ciment, var, ipsos), etc. 1.5.7. Rezervoare i bazine pentru depozitare, în afar de: 20-30 1.5.7.1. - rezervoare pentru depozitare cu protecie catodic 32-48 1.5.8. Depozite frigorifice pentru alimente. Gherii. 20-30 1.5.9. Platforme pentru depozitare i activiti comerciale. 20-30 1.5.10. Tancuri, rezervoare, bidoane i butoaie pentru depozitarea 24-36 buturilor. 1.5.11. Rampe de încrcare. 20-30 1.5.12. Construcii uoare pentru afaceri, comer, depozitare (barci, 8-12 magazii, oproane, etc.).

Pagina 6

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.5.13. Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor i datelor. 20-30 1.5.14. Alte construcii pentru afaceri, comer, depozitare neregsite în 16-24 cadrul subgrupei 1.5. 1.6. Construcii de locuine i social-culturale. 1.6.1. Cldiri de locuit, hoteluri i cmine, în afar de: 40-60 1.6.1.1. - cldiri pentru locuine sociale, moteluri i cmine amplasate 32-48 în centre industriale. WC publice. 1.6.2. Construcii pentru învmânt; tiin; cultur i art; ocrotirea 40-60 sntii; asisten social; cultur fizic i agrement, în afar de: 1.6.2.1. - case de sntate, bi publice i baze de tratament. 28-42 1.6.3. Împrejmuiri din: 1.6.3.1. - lemn; 8-12 1.6.3.2. - zidrie, beton armat, metal. 20-30 40-60 1.6.4. Cldiri administrative. 1.6.5. Construcii pentru centrale termice i puncte termice 24-36 1.6.6. Construcii suport pentru panouri de afiare i publicitate. 6-10 1.6.7. Construcii pentru turnuri de ceas, turnuri de paz i alte 9-15 amenajri asemntoare. 1.6.8. Alte construcii de locuine i social-culturale neregsite în 20-30 cadrul subgrupei 1.6. 1.7. Construcii pentru transportul energiei electrice. 1.7.1. Reele de alimentare, de iluminat i linii de transport a energiei electrice: 1.7.1.1. - aeriene pe stâlpi din lemn. 9-15 1.7.1.2. - aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat. 32-48 1.7.1.3. - subterane. 12-18 1.7.2. Instalaii electrice de for: 1.7.2.1. - aeriene sau aparente. 9-15 1.7.2.2. - îngropate. 9-15 1.7.2.3. - în tub, canal sau tunel de protecie. 24-36 Alte construcii pentru transportul energiei electrice neregsite 16-24 1.7.3. în cadrul subgrupei 1.7. 1.8. Construcii pentru alimentare cu ap, canalizare i îmbuntiri funciare. 1.8.1. Puuri spate sau forate. 24-36 1.8.2. Drenuri pentru alimentri cu ap. 24-36 1.8.3. Captri i prize de ap. 32-48 1.8.4. Canale pentru alimentare cu ap i evacuarea apelor. 32-48 1.8.5. Galerii pentru alimentare cu ap i evacuarea apelor. 32-48 1.8.6. Conducte pentru alimentare cu ap, inclusiv traversrile; reele de 24-36 distribuie. Galerii subterane pentru instalaii tehnico-edilitare. 1.8.7. Conducte pentru canalizare, în afar de: 32-48

Pagina 7

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.8.7.1. - conducte tehnologice pentru ape acide. 12-18 1.8.8. Staii de tratare, de neutralizare i de epurare a apelor. 24-36 1.8.9. Castele de ap. 32-48 1.8.10. Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nmolului; câmpuri de 16-24 irigare i infiltrare, în afar de: 1.8.10.1. - canale de irigaii. 24-36 1.8.11. Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei. 40-60 1.8.12. Staii de pompare i separare a apei, în afar de: 32-48 1.8.12.1. - staii de pompare plutitoare 16-24 1.8.13. Construcii i instalaii tehnologice pentru alimentare cu ap i 32-48 canalizare. 1.8.14. Construcii uoare (barci, magazii, oproane, etc.). 8-12 1.8.15. Alte construcii pentru alimentare cu ap, canalizare i 24-36 îmbuntiri funciare neregsite în cadrul subgrupei 1.8. 1.9. Construcii pentru transportul i distribuia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat i pentru termoficare. 1.9.1. Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, 20-30 gazelor i a lichidelor industriale, inclusiv traversrile i instalaiile tehnologice, în afar de: 1.9.1.1. - conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere 40-60 prevzute cu protecie catodic. 1.9.2. Conducte de termoficare. 1.9.2.1. - aeriene sau în canale de protecie vizitabile. 20-30 1.9.2.2. - în canale nevizitabile. 16-24 1.9.3. Conducte, branamente i instalaii tehnologice pentru distribuia 12-18 gazelor, produselor petroliere i a lichidelor industriale, ap srat, din exteriorul i interiorul construciilor. 1.9.4. Alte construcii pentru transportul i distribuia petrolului, 16-24 gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat i pentru termoficare, neregsite în cadrul subgrupei 1.9. 1.10. Alte construcii neregsite în cadrul grupei 1. 24-36 GRUPA 2. INSTALAII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE I PLANTAII 2.1. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAINI, UTILAJE I INSTALAII DE LUCRU) 2.1.1. Extracia i prepararea crbunilor i minereurilor metalifere i nemetalifere 2.1.1.1. Maini, utilaje i instalaii pentru construcia puurilor miniere 5-9 i forare minier. Maini de havat, combine miniere i pluguri de crbune. Maini multifuncionale pe enile. 2.1.1.2. Maini, utilaje i instalaii pentru susinerea abatajelor i 3-5 pentru tiere-prelucrare. 2.1.1.3. Maini de încrcat i utilaje pentru rambleiere. 4-8 2.1.1.4. Excavatoare cu rotor i instalaii de haldat. 8-12 Maini, utilaje i instalaii de sfrâmare i mcinare. 2.1.1.5. Maini, utilaje i instalaii pentru clasare; pentru separare i 6-10 concentrare (gravimetric, magnetic, electrostatic). Maini, utilaje i instalaii pentru flotaie.

Pagina 8

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.1.1.6. Maini, utilaje i instalaii pentru extragerea i prepararea 8-12 metalelor preioase. Maini de tabletat i brichetat sare. Maini i utilaje pentru brichetarea crbunilor. 2.1.1.7. Maini de ascuit sfredele i maini de curat vagonete. 4-8 2.1.1.8. Alte echipamente tehnologice neregsite în cadrul clasei 2.1.1. 4-6 2.1.2. Prospeciuni geologice i geofizice, foraj i extracia ieiului i gazelor 2.1.2.1. Sondeze 7-11 2.1.2.2. Utilaje i instalaii pentru forajul sondelor de tiei i gaze 5-9 2.1.2.3. Trepiede, turle metalice, geamblacuri, macarale, trolii i mese 8-12 rotative. Agregate de cimentare i fisurare. Maini, utilaje i instalaii pentru extracia ieiului i gazelor. 4-8 2.1.2.4. Maini, utilaje i instalaii pentru carotaj, deviaii i perforri 2.1.2.5. Alte echipamente tehnologice neregsite în cadrul clasei 2.1.2. 6-10 2.1.3. Maini, utilaje i instalaii pentru metalurgia feroas, inclusiv laminarea i trefilarea metalelor. 2.1.3.1. Maini, utilaje i instalaii pentru producia de cocs metalurgic; 11-17 pentru producia fontei de prim fuziune i a feroaliajelor. Maini, utilaje i instalaii pentru producia electrozilor de sudur. Maini, utilaje i instalaii pentru acoperirea i protecia suprafeei laminatelor, evilor i trefilatelor. 2.1.3.2. Maini, utilaje i instalaii pentru producia de oel. 12-18 2.1.3.3. Maini, utilaje i instalaii pentru producia de laminate. 9-15 Maini, utilaje i instalaii pentru producia barelor, sârmelor i evilor trase. Maini, utilaje i instalaii pentru producia de evi sudate. 2.1.3.4. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 9-15 2.1.3. 2.1.4. Maini, utilaje i instalaii pentru metalurgia neferoas 2.1.4.1. Maini i instalaii pentru reducere, topire, distilare i turnare. 11-17 Cuptoare pentru prerafinare; maini i instalaii pentru convertizoare i rafinare. 2.1.4.2. Maini i instalaii pentru prelucrarea produselor, subproduselor 9-15 i deeurilor din metalurgia neferoas. 2.1.4.3. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 9-15 2.1.4. 2.1.5. Maini, utilaje i instalaii pentru construcii de maini i prelucrarea metalului 2.1.5.1. Maini de alezat i frezat orizontale. 9-15 Maini de rabotat cu mas mobil. Ciocane de forj. Prese de forj; prese speciale i specializate; maini de forjat; maini de rulat, îndoit i debitat tabl, profile i evi; maini auxiliare speciale pentru forj. Maini i instalaii de înclzire pentru forj. Maini, utilaje i instalaii pentru dezbaterea i curirea pieselor turnate. Maini, utilaje i instalaii pentru tratamente termice. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru producia de cabluri i conductoare. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru producia de

Pagina 9

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

materiale electroizolante i de pulberi. Maini, utilaje i instalaii specializate de confecionat produse din sârm (cuie, ace, inte, etc.). Maini, utilaje i instalaii specializate de confecionat produse din tabl subire (jucrii, ambalaje, etc.). Maini, utilaje i instalaii specializate de confecionat autovehicule, tractoare, locomotive, vagoane. Maini specializate pentru confecionat nituri, uruburi, tirfoane, piulie i caiele. Maini, utilaje i instalaii specializate pentru construcia de nave, în afar de: 2.1.5.1.1. Linii automate de formare-turnare. 12-18 2.1.5.2. Strunguri: 8-12 - paralele; - frontale i carusel; - revolver, automate i semiautomate; - specializate. Maini de alezat. Maini de frezat. Maini de rabotat cu cuit mobil (epinguri) i de mortezat, de prelucrat roi dinate, de filetat, etc., polizoare fixe. Maini de gurit, maini de debitat metale. Maini agregat; linii automate i semiautomate; centre de prelucrare a metalului prin achiere. Maini de formare, miezuire i formare de precizie i cu modele uor fuzibile; maini de turnat; usctoare pentru forme i miezuri; maini, utilaje i instalaii pentru elaborarea metalelor i aliajelor. Maini, utilaje i instalaii pentru vopsire i acoperiri metalice. Maini, utilaje i instalaii comune pentru industria electrotehnic. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru producia de transformatoare. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru producia de maini electrice rotative. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru producia de aparataj de înalt i joas tensiune, de aparate electrice, telefonice i de msurare. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru fabricaia de produse electrochimice i surse de iluminat. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru prelucrarea metalului prin procedee speciale (ultrasunete, etc.). Maini, utilaje i instalaii specializate pentru construcii aeronautice. Maini specializate pentru confecionat armturi i fitinguri. 2.1.5.3. Maini specializate pentru confecionat arcuri. 9-15 2.1.5.4. Maini, utilaje i instalaii specializate pentru confecionarea 6-10 ceasurilor. 2.1.5.5. Maini, utilaje i instalaii pentru sudarea metalului. 6-10 2.1.5.6. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru producia 5-9 componentelor produselor i sistemelor electronice (semiconductoare, circuite imprimate, aparate audio i video, aparate i instrumente electronice de msurare, calculatoare i periferice, etc.). 2.1.5.7. Maini portabile de polizat, lefuit, tiat, gurit, etc. 2-4 2.1.5.8. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 8-12 2.1.5. 2.1.6. Maini, utilaje i instalaii pentru industria chimic i petrochimic 2.1.6.1. Maini, utilaje i instalaii de uz general în tehnologia chimic. 2.1.6.1.1. Decantoare; Separatoare, vase florentine, hidrocicloane filtre i centrifuge; Maini, utilaje i instalaii pentru procese de distilare i rectificare a lichidelor; Maini, utilaje i instalaii pentru procese de înclzire, rcire

Pagina 10

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

i condensare; Maini, utilaje i instalaii pentru evaporare, uscare i cristalizare: a) mediu neutru sau uor coroziv; 9-15 b) mediu puternic coroziv 6-10 2.1.6.1.2. Maini, utilaje i instalaii pentru procese de separare a sistemelor gazoase; Maini, utilaje i instalaii pentru procese de absorbie i extracie; Maini, utilaje i instalaii pentru reacii chimice i electrochimice: a) mediu neutru sau uor coroziv; 8-12 b) mediu puternic coroziv. 5-9 2.1.6.2. Maini, utilaje i instalaii specifice industriei chimice anorganice. 2.1.6.2.1. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru producerea acidului 8-12 sulfuric i a îngrmintelor fosfatice, a amoniacului, acidului azotic i a îngrmintelor azotoase. Maini, utilaje i instalaii specifice producerii sodei; Maini, utilaje i instalaii specifice producerii carbidului oxigenului, pulberilor i explozibililor. Alte maini, utilaje i instalaii specifice pentru industria chimic anorganic. 2.1.6.2.2. Maini, utilaje i instalaii specifice producerii clorului i a 4-8 compuilor si. 2.1.6.3. Maini, utilaje i instalaii specifice industriei chimice organice (exclusiv prelucrarea ieiului). 2.1.6.3.1. Maini, utilaje i instalaii specifice producerii fibrelor i 9-15 firelor artificiale. Vase pentru coagularea latexului, prese de turnare, maini automate de ambalare în baloturi i maini de turnat epruvete de cauciuc. Maini, utilaje i instalaii specializate pentru confecionat produse din cauciuc (anvelope, garnituri, tuburi, etc.) 2.1.6.3.2. Granulatoare pentru negru de fum. 8-12 Reactoare pentru dehidrogenarea butanului; polimerizatoare. Maini, utilaje i instalaii specializate pentru confecionat produse din mase plastice. Maini, utilaje i instalaii specializate pentru producerea medicamentelor. 2.1.6.3.3. Instalaii pentru preparat soluii, în circuit închis, în vase de 2-4 sticl i vase de cuar pentru filtrare. 2.1.6.3.4. Alte maini, utilaje i instalaii pentru industria chimic 9-15 organic. 9-15 2.1.6.4. Maini, utilaje i instalaii specifice prelucrrii ieiului, în afar de: 2.1.6.4.1. - coloane de distilare fracionat i generatoare de gaz inert; 12-18 - vase pentru propan i butan; 2.1.6.4.2. - agregate pentru tierea hidraulic a cocsului, regeneratoare 7-11 de catalizator i umectoare: coloane pentru recuperarea SO2 din rafinat i coloane de solventare cu bioxid de sulf i cuptoare pentru arderea gudroanelor; 2.1.6.5. Maini, utilaje i instalaii specifice produciei de spun, 8-12 detergeni i lumânri. 2.1.6.6. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 8-12 2.1.6. 2.1.7. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea materialelor de construcii i refractare. 2.1.7.1. Maini, utilaje i instalaii pentru fasonarea produselor, în afar 9-15

Pagina 11

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

de: 2.1.7.1.1. - maini de fasonat prin presare; 8-12 - maini de fasonat prin laminare; - vibroprese i traverse pentru blocuri din beton. 2.1.7.2. Maini, utilaje i instalaii pentru uscarea produselor. 12-18 Maini, utilaje i instalaii pentru maturizarea produselor. 2.1.7.3. Maini, utilaje i instalaii pentru arderea produselor, în afar 16-24 de: 2.1.7.3.1. - cuptoare electrice pentru elaborarea electrocorindonului i a 11-17 carburii de siliciu precum i pentru ars email. 2.1.7.4. Maini, utilaje i instalaii pentru deservirea usctoriilor i 12-18 cuptoarelor. Maini i instalaii specifice pentru producerea cimentului, varului i a ipsosului. Maini i instalaii specifice fabricrii produselor din azbociment. Maini, utilaje i instalaii specifice producerii materialelor hidroizolatoare (carton asfaltat, etc.). Maini i instalaii specifice producerii materialelor termoizolatoare (a vatei minerale, a vatei i pâslei din fibre de sticl). Maini i instalaii specifice producerii garniturilor tehnice de etanare. Maini i instalaii specifice producerii rondelelor, plcilor izolatoare i dopurilor din plut. Maini i instalaii specifice pentru extragerea i prelucrarea marmurei i a pietrei naturale i artificiale de construcii. Maini, utilaje i instalaii specifice pentru ambalarea produselor. Maini i instalaii specifice pentru prefabricate din beton, crmizi silico-calcare i igle din ciment, în afar de: 2.1.7.4.1. - tipare metalice i de beton, înclzitoare; 4-6 - casete verticale. 2.1.7.4.2. - tipare pentru tuburi din beton. 8-12 2.1.7.5. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 12-18 2.1.7. 2.1.8. Maini, utilaje i instalaii pentru silvicultur, exploatarea i prelucrarea lemnului 2.1.8.1. Maini de cojit, despicat, tocat i mrunit. 8-12 Strunguri i maini de copiat. Ferstraie, în afar de: 2.1.8.1.1. - ferstraie cu lan portabile 2-3 8-12 2.1.8.2. Maini de rindeluit, de frezat, de gurit i dltuit, în afar de: 2.1.8.2.1. - maini portabile de rindeluit, de frezat, de gurit i 2-4 dltuit. 2.1.8.3. Maini de lefuit, de lustruit, maini combinate, maini agregat, 8-12 în afar de: 2.1.8.3.1. - maini portabile de lefuit i de lustruit. 2-4 2.1.8.4. Maini-unelte pentru prelucrarea lemnului prin tiere i maini de 8-12 curbat; agregate de înndire i asamblare; prese specifice pentru industria lemnului; maini, utilaje i instalaii pentru preparat i aplicat adezivi i lacuri, în afar de: 2.1.8.4.1. - maini portabile de tiat i de îmbinat prin agrafe, cuie, 2-4 clame. 2.1.8.5. Maini, utilaje i instalaii pentru uscare, aburire i tratare 9-15 termic, în afar de:

Pagina 12

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.1.8.5.1. - maini i instalaii de aburire i fierbere a lemnului. 4-6 2.1.8.6. Maini, utilaje i instalaii specifice liniilor de fabricaie 9-15 pentru prelucrarea lemnului. 2.1.8.7. Maini, utilaje i instalaii pentru silvicultur. 5-9 2.1.8.8. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 8-12 2.1.8. 2.1.9. Maini, utilaje i instalaii pentru industria celulozei i hârtiei 2.1.9.1. Maini, utilaje i instalaii pentru fabricarea celulozei, în afar 10-16 de: 2.1.9.1.1. - putini din lemn pentru splare. 5-9 2.1.9.2. Maini i instalaii pentru fabricarea hârtiei, cartonului i 8-12 mucavalei. Maini i utilaje pentru impregnarea i înnobilarea hârtiei i cartoanelor. Utilaje pentru exploatarea i balotarea stufului, în afar de: 2.1.9.2.1. - tractoare speciale pentru recoltat stuf; 5-9 - recoltatoare de stuf. 2.1.9.3. Maini i utilaje pentru confecii din hârtie i prelucrarea 10-16 hârtiei. 2.1.9.4. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 8-12 2.1.9. 2.1.10. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea sticlei, porelanului i faianei 2.1.10.1. Cuptoare pentru producerea masei de sticl i tratarea produselor 11-17 din sticl; maini de format i de prelucrat sticl, în afar de: 2.1.10.1.1. - cuptoare de topire cu oale; de curbat i de securizat geamuri; 9-15 - maini de confecionat aparatur de sticl pentru laborator, maini de gradat, maini de spart geamuri armate, de îndreptat tuburi din sticl, de închis termometre, de splat cioburi, piese de rondele pentru mainile de tras geam; - maini de format materiale ceramice; - maini i instalaii de finisat i decorat produse din sticl i ceramic fin. 2.1.10.2. Maini de ambalat butelii, de splat i stors pânz de filtru, 11-17 instalaii de dozarea barbotinei, etc. 2.1.10.3. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 9-15 2.1.10. 2.1.11. Maini, utilaje i instalaii pentru industria textil 2.1.11.1. Maini pentru prelucrarea primar a fibrelor naturale. 8-14 Maini, utilaje i instalaii pentru prelucrarea primar a fibrelor de lân i a prului. Maini pentru prelucrarea preliminar a deeurilor din fibre i a zdrenelor. Maini i instalaii din filaturile de bumbac. 2.1.11.2. Maini, utilaje i instalaii din filaturile de mtase natural. 8-12 Maini, utilaje i instalaii din filaturile de fibre liberiene i din filaturile de lân. Maini i utilaje pentru prepararea firelor. Maini, utilaje i instalaii pentru produs materiale textile neesute i electroplu. Maini pentru pregtire în vederea tratamentelor i finisrii. Maini, aparate i instalaii de vopsit i de imprimat materiale textile. 2.1.11.3. Maini i instalaii de albit. 8-14 Maini i instalaii pentru tratamente umede fr folosire de colorani.

Pagina 13

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

Maini de stors i de uscat materiale textile. Maini i instalaii pentru apretura i finisarea special a materialelor textile; de controlat, ajustat i împachetat. Maini de esut. 2.1.11.4. Maini de tricotat; de împletit, croetat i înnodat. 6-10 2.1.11.5. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 8-12 2.1.11. 2.1.12. Maini, utilaje i instalaii pentru industria confeciilor 8-12 2.1.13. Maini, utilaje i instalaii pentru industria pielriei, blnriei i înclmintei 2.1.13.1. Maini, utilaje i instalaii pentru produs talp artificial. 8-12 Maini, utilaje i instalaii pentru confecii de înclminte din piele i din înlocuitori din piele. Maini, utilaje i instalaii pentru confecionarea înclmintei din cauciuc; pentru confecii de: mnui, blnrie, marochinrie i articole tehnice din piele. 2.1.13.2. Maini, utilaje i instalaii pentru tbcrii, în afar de: 8-14 2.1.13.2.1. - bazine de înmuiat, cenurit, pretbcit, tbcit i 16-24 decolorat. 2.1.13.2.2. - haspele de înmuiat, cenurit, decalcifiat, semluire, pielat, 12-18 tbcit i argsit i butoaie de înmuiat, cenurit, decalcifiat, semluire, pielat, tbcit, vopsit, retanat, uns, vlcuit, etc.; agregate elicoidale de cenurit i tbcit. 2.1.13.3. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 9-15 2.1.13. 2.1.14. Maini, utilaje i instalaii pentru industria alimentar 2.1.14.1. Maini, utilaje i instalaii pentru abatoare i producerea 8-14 preparatelor din carne. 2.1.14.2. Maini, utilaje i instalaii pentru lapte i produse lactate. 8-12 2.1.14.3. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea uleiurilor vegetale 9-15 i a margarinei; panificaie i producerea pastelor finoase i a biscuiilor. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea spirtului, amidonului, glucozei, dextrinei i drojdiei comprimate. Maini i instalaii pentru producerea uicii, rachiurilor naturale, altor buturi distilate i gazoase, esenelor i oetului. 2.1.14.4. Maini, utilaje i instalaii pentru ambalarea produselor 8-12 alimentare. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea conservelor de legume i fructe. Maini, utilaje i instalaii comune pentru industria alimentar. 2.1.14.5. Maini, utilaje i instalaii pentru morrit. 13-21 2.1.14.6. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea zahrului. 14-22 2.1.14.7. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea produselor 12-18 zaharoase. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea vinului. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea berii. Maini, utilaje i instalaii pentru prelucrarea tutunului i a produselor din tutun. 2.1.14.8. Inventar gospodresc din industria alimentar. 6-10 2.1.14.9. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 9-15 2.1.14. 2.1.15. Maini, utilaje i instalaii pentru industria poligrafic 8-14

Pagina 14

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.1.16. Maini de for i utilaje energetice 2.1.16.1. Maini generatoare, în afar de: 22-34 2.1.16.1.1. - instalaii de preparare a prafului de crbune, instalaii de 16-24 tratare a apei de alimentare, instalaii de captare i evacuare a zgurei i cenuii; 2.1.16.1.2. - generatoare de energie electric 2.1.16.1.2.1. - generatoare de curent continuu, de curent alternativ; 12-18 generatoare de frecven 2.1.16.1.2.2. - grupuri electrogene staionare 9-15 2.1.16.1.2.3. - grupuri electrogene mobile, grupuri de sudur mobile 6-10 2.1.16.2. Maini motrice 2.1.16.2.1. - motoare electrice de curent continuu i de curent alternativ; 12-18 2.1.16.2.2. - turbine cu abur, turbine cu gaze; 12-22 2.1.16.2.3. - turbine hidraulice; 12-22 2.1.16.2.4. - motoare cu ardere intern, cu piston, stabile; 6-10 2.1.16.2.5. - motoare eoliene. 16-24 2.1.16.3. Transformatoare, redresoare, convertizoare, acumulatoare i compensatoare. 2.1.16.3.1. - transformatoare i autotransformatoare, în afar de: 16-24 2.1.16.3.1.1. - transformatoare i autotransformatoare de sudur. 8-12 2.1.16.3.1.2. - aparate de sudur electric portabile. 4-6 2.1.16.3.2. - instalaii de redresare; 12-18 - instalaii de convertizoare, în afar de: 2.1.16.3.2.1. - roboi de pornire mobili 4-8 2.1.16.3.3. - baterii de acumulatoare; instalaii de compensare a puterii 8-12 reactive; 2.1.16.3.4. - baterii de acumulatoare pentru telecomunicaii. 5-9 2.1.16.4. Compresoare i pompe de vid 2.1.16.4.1. - compresoare cu piston, stabile. 8-12 2.1.16.4.2. - compresoare cu piston, mobile. 4-8 2.1.16.4.3. - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, 9-15 rotative cu inel de lichid i centrifuge, stabile. 2.1.16.4.4. - compresoare rotative, elicoidale, cu pistoane rotative, 4-8 rotative cu inel de lichid i centrifuge, mobile. 2.1.16.4.5. - pompe de vid. 8-12 2.1.16.5. Aparataje pentru staii electrice i posturi de transformare. 8-12 Echipamente pentru centrale termice, electrice i nucleare. 2.1.16.6. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 12-18 2.1.16. 2.1.17. Maini, utilaje i instalaii comune care funcioneaz independent 2.1.17.1. Pompe i aparate pentru vehicularea lichidelor 2.1.17.1.1. - pompe centrifuge, în afar de: 8-12 2.1.17.1.1.1. - pentru lichide slab corozive; 5-9

Pagina 15

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.1.17.1.1.2. - pentru lichide cu aciune coroziv sau abraziv 4-6 2.1.17.1.1.3. - pentru iei. 3-5 2.1.17.1.2. - pompe axiale; 8-12 - pompe de injecie; - pompe cu roi dinate; - aparate i dispozitive pentru vehicularea lichidelor. 2.1.17.1.3. - pompe cu piston: 2.1.17.1.3.1. - pentru lichide necorozive; 6-10 2.1.17.1.3.2. - pentru lichide cu aciune abraziv i coroziv; 4-8 2.1.17.1.3.3. - pentru extracia ieiului. 2-4 2.1.17.1.4. - pompe cu pistonae, pompe cu membran i pompe elicoidale, în 6-10 afar de: 2.1.17.1.4.1. - pompe de adâncime cu caviti progresive pentru extracia 2-4 ieiului. 2.1.17.2. Maini i utilaje comune pentru prelucrarea mecanic a 6-10 pmânturilor, minereurilor i a altor materii prime; Concasoare, delaioare i dezintegratoare; Ciururi i site; Alte maini i utilaje (roi desecatoare, grtare de separare, clasoare); Maini de echilibrat; Mori, în afar de: 2.1.17.2.1. - morile din industria cimentului. 12-18 2.1.17.3. Ventilatoare, aeroterme i microcentrale termice murale sau de 6-10 pardoseli, în afar de: 2.1.17.3.1. - aparate de climatizare. 4-6 2.1.17.4. Mijloace de depozitare (rezervoare, tancuri, buncre, butelii industriale, etc.) încadrate în fluxul tehnologic: a) mediu neutru sau uor coroziv; 16-24 b) mediu puternic coroziv. 9-15 2.1.17.5. Amestectoare i omogenizatoare a) mediu neutru sau uor coroziv; 12-18 b) mediu puternic coroziv; 8-12 2.1.17.6. Maini i instalaii pentru industria frigului. 9-15 8-12 2.1.17.7. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 2.1.17. 2.1.18. Utilaje specifice produciei de electrozi din grafit. 12-18 2.1.19. Unelte, dispozitive, instrumente i truse de scule specializate 2-4 folosite în industrie. 2.1.20. Maini i utilaje pentru construcii 2.1.20.1. Maini i utilaje pentru sparea i pregtirea terenului. 4-8 Screpere, gredere, buldozere, buldoexcavatoare, sptoare de anuri, sptoare de gropi i scarificatoare. Excavatoare sub 150 kW, în afar de: 2.1.20.1.1. - excavatoare de peste 150 kW. 6-10 2.1.20.2. Maini i utilaje pentru lucrri de fundaii, lucrri în stânc i 4-8 pentru tuneluri; Instalaii de forat la seciune plin; Berbeci mecanici i extractoare de piloi; Utilaje pentru executarea lucrrilor sub ap i maini de forat i

Pagina 16

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

turnat piloi, în afar de: 2.1.20.2.1. - sonete. 6-10 2.1.20.2.2. - ciocane pneumatice. 2-4 2.1.20.2.3. - scuturi. 3-5 2.1.20.3. Maini, utilaje i instalaii pentru prepararea, transportul i 6-10 punerea în oper a betonului i mortarului, în afar de: 2.1.20.3.1. - betoniere i malaxoare, autobetoniere, pompe i autopompe de 4-8 beton; 2.1.20.3.2. - centrale de beton; 6-10 2.1.20.3.3. - vibratoare de interior i de exterior pentru compactarea 3-5 betonului. 2.1.20.4. Maini, utilaje i instalaii pentru lucrri de zidrie, tencuieli, 4-8 finisaje, izolaii i instalaii, în afar de: 2.1.20.4.1. - unelte mecanice portabile (electrice, pneumatice, hidraulice); 2-4 2.1.20.5. Maini, utilaje i instalaii pentru lucrri hidrotehnice, în afar 12-18 de: 2.1.20.5.1. - drgi; 12-18 2.1.20.5.2. - greifere plutitoare; 9-15 2.1.20.5.3. - elevatoare. 4-8 2.1.20.6. Maini, utilaje i instalaii pentru construcii i reparaii de 6-10 drumuri, în afar de: 2.1.20.6.1. - compactoare tractate i autopropulsate vibratoare i mixte, 3-5 maini de tiat asfalt, plci vibratoare i maiuri mecanice. 2.1.20.7. Maini, utilaje i instalaii pentru construcii i reparaii de 6-10 ci ferate, în afar de: 2.1.20.7.1. - ciocane de burat prin vibrare; 3-5 2.1.20.7.2. - maini de burat; 5-9 2.1.20.7.3. - utilaje pentru îndreptat i îndoit ine; 6-10 2.1.20.7.4. - maini pentru montarea i sudarea inei; 6-10 2.1.20.7.5. - maini pentru pozarea cii, utilaje de msurat i verificat 6-10 cale i maini de rectificat rosturi. 2.1.20.8. Maini pentru executarea armturilor pentru beton. 4-8 2.1.20.9. Maini i utilaje pentru lucrri de conducte magistrale i linii 4-8 de transport electrice. 2.1.20.10. Unelte, dispozitive i instrumente folosite în construcii. 2-4 2.1.20.11. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 6-10 2.1.20. 2.1.21. Maini, utilaje i instalaii pentru agricultur 2.1.21.1. Maini i utilaje pentru lucrarea solului. 2.1.21.1.1. - tractoare agricole; 4-8 - maini pentru administrarea îngrmintelor, aparate i dispozitive pentru tratarea culturilor (stropit, prfuit). 2.1.21.1.2. - utilaje i instalaii pentru irigaii; 8-12 - maini pentru recoltat, treierat, curat, sortat i tratat semine, adunat i balotat fân i paie; - maini i echipamente pentru lucrarea i cultivarea

Pagina 17

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

pmântului, în afar de: 2.1.21.1.2.1. - grape, netezitoare i nivelatoare; 5-9 2.1.21.2. Maini, instalaii i utilaje pentru zootehnie. 8-12 Maini, instalaii i utilaje pentru prepararea hranei animalelor. Maini, instalaii i utilaje pentru adpatul, distribuirea hranei animalelor i evacuarea gunoiului. Maini, instalaii i utilaje pentru recoltarea produselor animale. Maini, instalaii i utilaje pentru apicultur. Maini, instalaii i utilaje pentru incubaii i pentru avicultur. Maini, instalaii i utilaje pentru dezinfecie veterinar. 2.1.21.3. Maini, instalaii i utilaje pentru legumicultur, viticultur i 8-12 pomicultur. 2.1.21.4. Maini, instalaii i utilaje pentru producerea biogazului. 12-20 2-4 2.1.21.5. Unelte, dispozitive i instrumente folosite în agricultur. 2.1.21.6. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 6-10 2.1.21. 2.1.22. Maini, utilaje i instalaii pentru transporturi i telecomunicaii 2.1.22.1. Maini, utilaje i instalaii pentru transport feroviar. 2.1.22.1.1. - maini, utilaje i instalaii pentru mentenana liniilor, 8-12 locomotivelor i vagoanelor; 2.1.22.1.2. - instalaii speciale pentru sigurana circulaiei i mrirea 16-24 capacitii de exploatare în staii, triaje i linii curente CF (instalaii pentru controlul poziiei macazurilor, instalaii de comand centralizat a circulaiei, de semnalizare automat a liniilor); - instalaii de telecomunicaii pentru ci ferate. 2.1.22.1.3. - maini, utilaje i instalaii folosite în sistemul comercial; 11-17 - utilaje pentru impregnarea i ignifugarea lemnului. 2.1.22.2. Maini, utilaje i instalaii pentru mentenana mijloacelor de 9-15 transport rutier. 2.1.22.3. Maini, utilaje i instalaii pentru mentenana navelor, întreinerea cilor navigabile i a lacurilor. 2.1.22.3.1. - brci pentru scafandri, din metal; 8-14 2.1.22.3.2. - pompe de aer pentru scafandri; 4-6 2.1.22.3.3. - pontoane maritime i fluviale; 20-30 - docuri plutitoare; docuri uscate; 2.1.22.3.4. - maini, utilaje i instalaii pentru întreinerea cilor 16-24 navigabile i a lacurilor; - instalaii pentru întreinerea i repararea navelor. 2.1.22.3.5. - uzine electrice plutitoare; nave pentru stins incendii; 16-24 dormitoare plutitoare pe nave sau pe bacuri fluviale. 2.1.22.4. Maini, utilaje i instalaii pentru exploatarea, mentenana, 8-12 protecia i servirea aeronavelor i a traficului aerian. 2.1.22.5. Maini, utilaje i instalaii pentru pot, pres i 9-15 telecomunicaii (telefonie, telegrafie), în afar de: 2.1.22.5.1. - centrale automate (telefonice i telegrafice), analogice de 12-18 oficiu; 2.1.22.5.2. - centrale automate (telefonice i telegrafice) analogice pentru 8-12 instituii. 2.1.22.5.3. - echipamente digitale de telecomunicaii i instalaii aferente 5-9

Pagina 18

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

(electroalimentare, climatizare). 2.1.22.6. Maini, aparate i instalaii pentru radio, televiziune i 5-9 telecomunicaii prin satelii, telefonie mobil, în afar de: 2.1.22.6.1. - staii de emisie, emitoare, translatoare i excitatoare, 9-15 radiorelee; - antene; 2.1.22.6.2. - staii radio, radiotelefoane mobile, rame de radiorelee 8-12 mobile; - receptoare profesionale de trafic de band larg; - echipamente pentru telecomunicaii prin satelii; 2.1.22.6.3. - transformatoare de fider pentru monitoare de control video i 4-8 audio; - monitoare de control video i audio; 2.1.22.6.4. - receptoare telefonie mobil. 2-4 2.1.22.7. Echipamente, utilaje i aparate pentru studiouri de radio i 4-8 televiziune, în afar de: 2.1.22.7.1. - echipamente auxiliare pentru controlul i monitorizarea 9-15 semnalelor. 3-5 2.1.22.8. Unelte, dispozitive i instrumente pentru transporturi i telecomunicaii. 2.1.22.9. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 8-12 2.1.22. 2.1.23. Maini, utilaje i instalaii pentru circulaia mrfurilor 2.1.23.1. Maini pentru pregtirea alimentelor. 5-9 2.1.23.2. Maini de splat vesel i tacâmuri. 8-12 Dulapuri pentru uscat i înclzit vesel i tacâmuri. Maini, utilaje i instalaii pentru conservarea i desfacerea preparatelor alimentare i a buturilor. Linii de autoservire pentru alimentaia public. 2.1.23.3. Maini i utilaje pentru prepararea mâncrurilor, în afar de: 6-10 2.1.23.3.1. - marmite. 5-9 2.1.23.4. Automate i semiautomate comerciale. 5-9 Jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, etc. 4-8 2.1.23.5. Unelte, dispozitive, instrumente pentru circulaia mrfurilor, conteinere i transconteinere. 2.1.23.6 Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 5-9 2.1.23. 2.1.24. Maini, utilaje i instalaii pentru gospodria comunal i spltorii. 2.1.24.1. Maini pentru spltorii i curtorii chimice. 6-10 2.1.24.2. Maini, utilaje i instalaii de salubritate i îngrijirea 6-10 spaiilor verzi. 2.1.24.3. Maini, echipamente i instalaii pentru stins incendii, în afar 8-12 de: 2.1.24.3.1. - centrale de avertizare i semnalizare. 12-18 2.1.24.4. Utilaje i instalaii pentru alimentarea cu ap, pentru tratarea 19-29 apelor de alimentare i epurarea apelor uzate, în afar de: 2.1.24.4.1. - aparate de clorinare. 5-9 2.1.24.4.2. - poduri racloare. 24-36

Pagina 19

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.1.24.5. Maini, utilaje i instalaii pentru tratarea deeurilor menajere. 8-12 2.1.24.6. Recipiente pentru depozitarea deeurilor menajere, în afar de: 6-10 2.1.24.6.1. - rampe ecologice. 4-6 2.1.24.7. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 12-18 2.1.24. 2.1.25. Maini, utilaje i instalaii pentru ocrotirea sntii. 2.1.25.1. Aparate i instrumente pentru oftalmologie, pentru 8-12 oto-rinolaringologie. Aparate i instrumente pentru stomatologie. Aparate i instalaii pentru fizioterapie. Aparate i instalaii de laborator pentru analize medicale. Utilaje, instalaii i aparate pentru ocrotire sntii (sterilizare, dezinfecii, dezinsecii) 2.1.25.2. Aparate i instrumente pentru diagnostic, pentru chirurgie, pentru 8-12 narcoz i reanimare, în afar de: 2.1.25.2.1. - aparate de înalt tehnologie; 4-8 - aparate pentru msurarea presiunii arteriale. 2.1.25.3. Aparate, instrumente, utilaje i instalaii pentru radiologie. 9-15 2.1.25.4. Alte maini, utilaje i instalaii neregsite în cadrul clasei 8-12 2.1.25. 2.1.26. Alte maini, utilaje i instalaii. 2.1.26.1. Maini, aparate i instalaii pentru producerea de filme i 8-12 proiecie cinematografic, în afar de: 2.1.26.1.1. - lmpi fulger electronice, proiectoare i cutii de distribuie. 4-8 2.1.26.2. Maini, utilaje i instalaii fotografice; utilaje pentru scene de 9-15 teatru, cluburi i cinematografe, în afar de: 2.1.26.2.1. - cortine, scene; 12-18 2.1.26.2.2. - scene metalice demontabile. 6-10 2.1.26.3. Instrumente muzicale i automate muzicale, în afar de: 8-12 2.1.26.3.1. - org clasic cu comand electric. 40-60 2.1.26.4. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea de discuri 6-10 fonografice. 2.1.26.5. Maini i utilaje pentru hidrometrie. 9-15 Maini i echipamente pentru saloane de frizerie, coafur i cosmetic, în afar de: 2.1.26.5.1 - unelte i instrumente de frizerie, cosmetic i coafur. 4-8 2.1.27. Accesorii de producie. 4-8 2.1.28. Alte echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de 8-12 lucru) neregsite în cadrul subgrupei 2.1. 2.2. APARATE I INSTALAII DE MSURARE, CONTROL I REGLARE. 2.2.1. Aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor geometrice, mecanice i acustice. 2.2.1.1. Aparate, instrumente i instalaii pentru msurarea mrimilor 8-12 geometrice. Aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor mecanice i acustice, în afar de: 2.2.1.1.1. - bascule romane pod pentru autovehicule i vagoane. 12-18

Pagina 20

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.2.1.1.2. - aparate de cântrit i marcat. 4-6 2.2.1.1.3. - dozatoare, debitmetre, contoare pentru lichide i gaze. 4-8 2.2.1.2. Alte aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor geometrice, 8-12 mecanice i acustice neregsite în cadrul clasei 2.2.1. 2.2.2. Aparate i instalaii pentru msurarea timpului, frecvenei i mrimilor cinematice. 2.2.2.1. Aparate i instalaii etalon mecanice i electromecanice pentru 9-15 msurarea timpului; cronografe i calculografe; ceasornice de semnalizare; instalaii pentru verificarea cronometrelor; etaloane de frecven. 2.2.2.2. Puni de msurat, comparatoare i analizoare de frecven; 8-12 instalaii pentru verificarea frecvenmetrelor i aparate de msurat deviaia de frecven, în afar de: 2.2.2.2.1. - aparate portabile. 4-6 2.2.2.3. Alte aparate i instalaii pentru msurarea timpului, frecvenei 8-12 i mrimilor cinematice neregsite în cadrul clasei 2.2.2. 2.2.3. Aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor electrice, electromagnetice i radiometrice. 2.2.3.1. Elemente Waston; aparate portabile. 4-6 2.2.3.2. Alte aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor electrice, 8-12 electromagnetice i radiometrice neregsite în cadrul clasei 2.2.3. 2.2.4. Aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor termice i fotometrice. 2.2.4.1. Termometre de sticl i de cuar; bimetalice i manometrice; 4-6 termometre cu rezisten i termocupluri. Lmpi etalon de temperatur, de culoare i luxmetre. 2.2.4.2. Contoare pentru ap cald i energie termic. 4-8 2.2.4.3. Alte aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor termice i 8-12 fotometrice neregsite în cadrul clasei 2.2.4. 2.2.5. Aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor analitice (de materiale, de structur i de compoziie); aparate i instalaii pentru încercarea materialelor, elementelor i a produselor. 2.2.5.1. Prese hidraulice, platforme seismice pentru încercri, echipamente 24-36 pentru încercri electrice de mare putere i înalt tensiune. 2.2.5.2. Alte aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor analitice 8-12 (de materiale, de structur i de compoziie); aparate i instalaii pentru încercarea materialelor, elementelor i a produselor neregsite în cadrul clasei 2.2.5. 2.2.6. Utilaje i accesorii de laborator 2.2.6.1. Utilaje i accesorii de laborator executate din sticl. 4-6 2.2.6.2. Alte utilaje i accesorii de laborator neregsite în cadrul clasei 8-12 2.2.6. 2.2.7. Aparate i instalaii pentru cercetare tiinific. 4-6 2.2.8. Instalaii pentru comanda i reglarea automat a proceselor 8-12 tehnologice, pentru semnalizare i telemsurare. 2.2.9. Calculatoare electronice i echipamente periferice. 2-4 Maini i aparate de cas, control i facturat. 2.2.10. Alte aparate i instalaii de msurare, control i reglare 8-12 neregsite în cadrul subgrupei 2.2. 2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT

Pagina 21

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.3.1. Mijloace de transport feroviare. 2.3.1.1. Locomotive, locotractoare i automotoare de ecartament normal. 12-18 Vagoane de marf i de cltori, de ecartament normal. Locomotive, locotractoare i automotoare de ecartament îngust sau larg. Vagoane de marf i de cltori, de ecartament îngust. 2.3.1.2. Locomotive i locotractoare pentru transport minier. 6-10 Vagonete de ecartament îngust, pentru transport minier subteran. 2.3.1.3. Patraciclete i triciclete pe linie i vagonete de ecartament 12-18 normal sau îngust. 2.3.1.4. Alte mijloace de transport feroviar neregsite în cadrul clasei 9-15 2.3.1. 2.3.2. Mijloace de transport auto 2.3.2.1. Mijloace de transport pentru persoane. 2.3.2.1.1. - autoturisme, în afar de: 4-6 2.3.2.1.1.1. - taxiuri; 3-5 2.3.2.1.2. - microbuze; 4-8 2.3.2.1.3. - autobuze, în afar de: 5-9 2.3.2.1.3.1. - autobuze pentru transportul urban; 4-8 2.3.2.1.4. - motociclete i biciclete. 3-5 2.3.2.2. Mijloace de transport auto, pentru mrfuri. 2.3.2.2.1. - autocamioane i autocamionete cu platform fix, 4-6 autofurgonete, autofurgoane i autodube de capacitate pân la 4,5 t exclusiv. 2.3.2.2.2. - autocamioane, autodube i autofurgoane cu platform fix, cu 4-8 capacitatea de i peste 4,5 t; 2.3.2.2.3. - autocamioane cu platform basculant i dumpere; 4-6 - autocisterne; - autoizoterme i autofrigorifere. 2.3.2.2.4. - autotractoare i autotractoare cu a. 4-8 2.3.2.2.5. - tractoare pe roi i pe enile. 4-6 2.3.2.2.6. - remorci cu platform fix sau basculant i remorci monoaxe. 4-6 - remorci: cisterne, izoterme i frigorifice. - semiremorci auto: platform, furgon, cisterne, izoterme i frigorifice; port transcontainere. - remorci i semiremorci auto cu destinaie specific. 2.3.2.2.7. - remorci cu platform coborât pentru sarcini grele (trailere). 5-9 2.3.2.2.8. - motociclete i triciclete pentru transportul de mrfuri. 3-5 2.3.2.2.9. - autovehicule cu destinaie special: 2.3.2.2.9.1. - autoturnuri, autotelescoape, autoateliere i autodepanatoare 4-8 2.3.2.2.9.2. - autovehicule pentru transportul materialelor pulverulente; 4-6 - autovehicule cu troliu pentru buteni. 2.3.2.2.9.3. - alte autovehicule cu destinaie special 5-9 2.3.2.3. Alte mijloace de transport auto neregsite în cadrul clasei 2.3.2. 4-8 2.3.3. Mijloace de transport naval 2.3.3.1. Nave maritime de cltori, de curs lung i costiere. 16-24

Pagina 22

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

Nave maritime mixte de cltori i mrfuri. Nave maritime pentru mrfuri de mas în vrac (mineraliere) i pentru produse petroliere (petroliere). Remorchere maritime de linie pentru transport. Nave maritime tehnice i speciale. Remorchere maritime portuare. Nave maritime depozit; tancuri: de buncheraj, de ap potabile i mixte. Iahturi maritime. Nave fluviale pentru transport de cltori. Nave fluviale cu propulsie, pentru transport de mrfuri diferite. Bacuri, mahoane i barcaze fluviale pentru mrfuri uscate; ceamuri fluviale cu corp metalic, fr propulsie, pentru stuf. Bacuri, mahoane i viviere fluviale pentru producie i transportat pete. Pontoane de leas, cu dou flotoare metalice i platform din lemn. Nave fluviale de trecere (bacuri de trecere fluviale, cu sau fr propulsie, pentru vehicule i cltori; poduri plutitoare fluviale, pe cablu). Nave fluviale tehnice i speciale; auxiliare i de servitute. Nave fluviale, iahturi i alupe de agrement. 2.3.3.2. Mahoane maritime, în afar de: 16-24 2.3.3.2.1. - din lemn. 9-15 2.3.3.3. Nave maritime de pescuit, în afar de: 16-24 2.3.3.3.1. - pescadoare cu corp din lemn. 9-15 2.3.3.3.2. - pescadoare cu corp metalic. 14-22 - cutere cu corp din lemn, pentru producie i transportat pete. 2.3.3.4. Doc plutitor. 16-24 2.3.3.5. alupe maritime pentru cltori. 14-22 alupe maritime. Nave fluviale fr propulsie pentru transport de mrfuri diferite (lepuri, ceamuri, platine, barje, tancuri). Remorchere i împingtoare fluviale cu elice. 2.3.3.6. Pilotine maritime. 12-18 2.3.3.7. Ambarcaii maritime auxiliare, brci maritime i ambarcaii maritime sportive i de agrement: 2.3.3.7.1. - cu corp din lemn. 9-15 14-22 2.3.3.7.2. - cu corp din metal. 2.3.3.8. Ambarcaii fluviale de agrement (brci de agrement, canoe de 8-14 agrement, giguri, sandoline i hidrobiciclete). Ambarcaii fluviale i de pescuit (mahoane de taliene, brci viviere, brci de furajat, pramuri i nvodnice). 2.3.3.9. Ambarcaii fluviale auxiliare de deservire general i sportive, în 8-14 afar de: 2.3.3.9.1. - cu corp metalic. 12-18 2.3.3.10. Brci pescreti. 6-10 2.3.3.11. Alte mijloace de transport naval neregsite în cadrul clasei 12-18 2.3.3. 2.3.4. Mijloace de transport aerian. 2.3.4.1. Avioane pentru transport de cltori, mrfuri i mixte. 14-22 2.3.4.2. Avioane pentru destinaie special: împrtierea îngrmintelor 4-8 chimice, insectofungicidelor la lucrri agrosilvice, sanitare. 2.3.4.3. Elicoptere pentru transport de cltori, mrfuri sau destinaie 4-8 special (împrtierea îngrmintelor, montaj, etc.).

Pagina 23

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.3.4.4. Alte mijloace de transport aerian neregsite în cadrul clasei 8-12 2.3.4. 2.3.5. Mijloace specifice pentru transportul urban de cltori. 2.3.5.1. Mijloace de transport electric urban pe ine. 11-17 2.3.5.2. Mijloace de transport electric urban, pe pneuri (troleibuze). 6-10 2.3.5.3. Alte mijloace specifice pentru transportul urban de cltori 8-12 neregsite în cadrul clasei 2.3.5. 2.3.6. Utilaje i instalaii de transportat i ridicat 2.3.6.1. Mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii etc.). 6-10 Macarale diverse i speciale, în afar de: 2.3.6.1.1. - macarale plutitoare. 16-24 2.3.6.1.2. - macarale feroviare i macarale transcontainer. 12-18 2.3.6.2. Macarale rotitoare; macarale rulante cu platform i poduri 9-15 rulante, în afar de: 2.3.6.2.1. - macarale rotitoare staionare, fixe, cu coloan, macarale 8-12 turn cu acionare electric. 2.3.6.2.2. - macarale mobile pe pneuri i enile, automacarale. 6-10 2.3.6.3. Ascensoare: 2.3.6.3.1. - de materiale i persoane pentru lucrri de construcii; de 5-9 mrfuri. 2.3.6.3.2. - de persoane pentru cldiri. 8-12 2.3.6.3.3. - de materiale i persoane pentru lucrri miniere 12-18 2.3.6.4. Transportoare i instalaii de transport pneumatic, în afar de: 8-12 2.3.6.4.1. - transportoare cu band i plci; cu lan (cablu), cu ghiare, 7-11 cu role, suspendate i cu lanuri de traciune, portante; transportare cu cupe i sisteme de transportoare utilizate în industrie pentru operaii de prelucrare, asamblare i montaj. 2.3.6.4.2. - transportoare cu band mobile. 5-9 2.3.6.4.3. - transportoare elicoidale i cu raclete. 3-5 2.3.6.4.4. - jgheaburi i topogane; instalaii de transport hidraulic. 8-14 2.3.6.5. Elevatoare, escalatoare i alimentatoare. 8-12 2.3.6.6. Încrctoare, împingtoare i basculatoare, în afar de: 6-10 2.3.6.6.1. - încrctoare frontale cu o cup. 4-8 2.3.6.7. Plci turnante pentru întoarcerea locomotivelor. 16-24 2.3.6.8. Alte utilaje, instalaii i echipamente de transportat i de 8-12 ridicat, neregsite în cadrul clasei 2.3.6., în afar de: 2.3.6.8.1. - electro i motostivuitoare. 4-8 2.3.7. Mijloace de transport cu traciune animal. 4-6 2.4. ANIMALE I PLANTAII. 2.4.1. Animale. 8-12 2.4.1.1. Cai de reproducere i de munc. Mgari i catâri. 2.4.1.2. Boi i bivoli de munc; vaci de lapte i tauri pentru reproducere. 5-9

Pagina 24

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.4.1.3. Oi, capre i porci pentru reproducere. 4-6 2.4.1.4. Psri de reproducere. 2-4 2.4.1.5. Câini de paz i vântoare 4-8 2.4.1.6. Alte animale necuprinse în cadrul clasei 2.4.1. 4-6 2.4.2. Plantaii. 2.4.2.1. Plantaii de meri, peri, pruni, gutui, duzi, migdali, castani 16-24 2.4.2.2. Plantaii de cirei, viini, piersici, aluni i caii 9-15 2.4.2.3 Plantaii de nuci 24-36 2.4.2.4. Plantaii de agrii, coaczi i trandafiri de dulcea 6-10 2.4.2.5. Plantaii de zmeur i ali arbuti i subarbuti (muri, cpuni 4-6 etc.). 2.4.2.6. Plantaii de vi de vie: 2.4.2.6.1. - vii altoite (nobile) i portaltoi vie. 16-24 2.4.2.6.2. - vii indigene, vii hibride, productori direci. 12-18 13-21 2.4.2.7. Plantaii de hamei. 2.4.2.8. Plantaii de protecie i de consolidare a terenurilor: 2.4.2.8.1. - foioase i rinoase. 50-70 2.4.2.8.2. - plopi, salcâmi i slcii. 24-36 2.4.2.9. Rchitrii. 5-9 2.4.2.10. Alte plantaii neregsite în cadrul clasei 2.4.2. 16-24 2.5. Alte instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i 20-30 plantaii neregsite în cadrul grupei 2. GRUPA 3. MOBILIER, APARATUR BIROTIC, SISTEME DE PROTECIE A VALORILOR UMANE I MATERIALE I ALTE ACTIVE CORPORALE 3.1. Mobilier. 3.1.1. Mobilier (inclusiv mobilierul comercial i hotelier), în afar de: 9-15 3.1.1.1. - mobilier comercial de prezentare din lemn i plastic cu 3-5 structur metalic uoar. 3.1.2. Firme, panouri i reclame luminoase. 2-4 3.1.3. Tablouri, gravuri, decoraiuni interioare, în afara celor 8-12 înregistrate în patrimoniul cultural naional. 8-12 3.1.4. Inventar gospodresc: tacâmuri din metale preioase, covoare, oglinzi, candelabre, etc. 3.1.5. Aparate electrocasnice; aparate radio-receptoare, televizoare, 4-6 aparatur video, maini de splat rufe, maini de splat vase, frigidere, aspiratoare de praf, etc. 3.1.6. Alt mobilier neregsit în cadrul grupei 3.1. 6-10 3.2. Aparatur birotic 3.2.1. Maini de scris, de francat, aparate de dictat i reprodus, aparate 4-6 de desenat, heliografe, aparate de copiat i multiplicat, aparate de proiecie, aparate de citit microfilme etc. 3.2.2. Aparate de telecomunicaii pentru birou: aparate telefonice, 3-5 aparate telefax, aparate telex, instalaii de comand prin radio,

Pagina 25

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

aparate de cutat persoane etc. 3.2.3. Maini de numrat i identificat bani. 2-4 3.2.4. Alt aparatur birotic neregsit în cadrul subgrupei 3.2. 3-5 3.3. Sisteme de protecie a valorilor umane i materiale 3.3.1. Echipamente de protecie mecanic - grilaje, grtare, ui blindate, 16-24 ui de securitate, ferestre i panouri de securitate (antiefracie, antivandal, antiglon). 3.3.2. Uniti de depozitare valori i purttori de date (case de bani, 16-24 seifuri, dulapuri ignifuge etc.). 3.3.3. Automate bancare, bancomate. 8-12 3.3.4. Sisteme de protecie la incendiu (elemente de detecie i de 12-18 acionare, centrale de semnalizare i acionare etc.). 3.3.5. Sisteme pentru identificare i controlul accesului supraveghere i 8-12 alarm la efracie. 3.3.6. Alte sisteme de protecie a valorilor umane i materiale neregsite 12-18 în cadrul subgrupei 3.3. 3.4. Alte active corporale neregsite în cele specificate la grupa 3. 8-15

ANEX la catalogul privind duratele normale de funcionare i clasificarea mijloacelor fixe

DICIONAR de coresponden dintre codul de clasificare i duratele normale de funcionare conform HG nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaiei i a duratelor normale de funcionare a mijloacelor fixe i respectiv noua clasificare i duratele normale de funcionare a imobilizrilor corporale

Clasificarea i duratele normale Noua clasificare i duratele de funcionare a mijloacelor normale de funcionare a fixe conform HG 964/1998 mijloacelor fixe Durata normal Durata normal Codul de clasificare de funcionare Codul de clasificare de funcionare (ani) (ani) 1 2 3 4 GRUPA 1: CONSTRUCII GRUPA 1: CONSTRUCII 1.1. Construcii industriale 1.1. Construcii industriale 1.1.1. 50 1.1.1. 40-60 1.1.1.1. 40 1.1.1.1. 28-42 1.1.1.2. 35 1.1.1.2. 24-36 1.1.2. 16-24 1.1.2. 10 1.1.2.1. 8-12 1.1.3. 50 1.1.3. 40-60 1.1.3.1. 32-48 1.1.3.2. 24-36 1.1.4. 40 1.1.4. 32-48

Pagina 26

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.1.4.1. 30 1.1.4.1. 24-36 1.1.5. 30 1.1.5. 1.1.5.1. 24-36 1.1.5.2. 16-24 1.1.6. 10 1.1.6. 1.1.6.1. 8-12 1.1.6.2. 24-36 1.1.7. 40 1.1.7. 24-36 1.1.8. 30 1.1.8. 20-30 1.1.9. 30 1.1.9. 24-36 1.1.10. 40 1.1.10. 25-35 1.1.11. 25 1.1.11. 20-30 1.1.12. 30 1.1.12. 24-36 1.1.13. 15 1.1.13. 12-48 1.1.14. 30 1.1.14. 28-42 8-12 1.1.15. 10 1.1.15. 1.1.16. 12-18 1.1.17. 24-36 1.2. Construcii agricole 1.2. Construcii agricole 1.2.1. 30 1.2.1. 24-36 1.2.2. 10 1.2.2. 8-12 1.2.3. 20 1.2.3. 16-24 1.2.4. 30 1.2.4. 24-36 1.2.5. 35 1.2.5. 28-42 1.2.6. 30 1.2.6. 20-30 1.2.7. 25 1.2.7. 20-30 1.2.8. 30 1.2.8. 24-36 1.2.9. 40 1.2.9. 32-48 1.2.10. 1.2.10. 1.2.10.1. 30 1.2.10.1. 16-24 1.2.10.2. 5 1.2.10.2. 2-4 1.2.11. 16-24 1.3. Construcii pentru transporturi 1.3. Construcii pentru transporturi i telecomunicaii pot i telecomunicaii 1.3.1. 40 1.3.1. 32-48 1.3.1.1. 16-24 1.3.2. 1.3.2. 1.3.2.1. 50 1.3.2.1. 40-60

Pagina 27

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.3.2.2. 40 1.3.2.2. 32-48 1.3.2.3. 35 1.3.2.3. 28-42 1.3.2.4. 20 1.3.2.4. 12-18 1.3.3. 30 1.3.3. 24-36 1.3.4. 1.3.4. 1.3.4.1. 30 1.3.4.1. 24-36 1.3.4.2. 25 1.3.4.2. 20-30 1.3.4.3. 15 1.3.4.3. 12-18 1.3.5. 30 1.3.5. 24-36 1.3.6. 5 1.3.6. 4-6 1.3.7. 1.3.7. 1.3.7.1. 20 1.3.7.1. 16-24 1.3.7.2. 25 1.3.7.2. 20-30 1.3.7.3. 35 1.3.7.3. 28-42 1.3.7.4. 30 1.3.7.4. 24-36 32-48 1.3.8. 40 1.3.8. 1.3.9. 50 1.3.9. 40-60 1.3.10. 1.3.10. 1.3.10.1. 15 1.3.10.1. 12-18 1.3.10.2. 40 1.3.10.2. 32-48 1.3.11. 50 1.3.11. 40-60 1.3.12. 30 1.3.12. 24-36 1.3.13. 1.3.13. 1.3.13.1. 15 1.3.13.1. 12-18 1.3.13.2. 30 1.3.13.2. 24-36 1.3.14. 1.3.14. 1.3.14.1. 25 1.3.14.1. 20-30 1.3.14.2. 12 1.3.14.2. 9-15 1.3.15. 5 1.3.15. 4-6 1.3.16. 30 1.3.16. 24-36 1.3.17. 1.3.17. 1.3.17.1. 10 1.3.17.1. 8-12 1.3.17.2. 40 1.3.17.2. 32-48 1.3.18. 50 1.3.18. 40-60 1.3.19. 45 1.3.19. 36-54 1.3.20. 12 1.3.20. 9-15 1.3.21. 20 1.3.21. 16-24 1.3.21.1. 10 1.3.21.1. 8-12

Pagina 28

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.3.22. 20 1.3.22. 9-15 1.3.23. 20 1.3.24. 5 1.3.23. 4-6 1.3.25. 10 1.3.24. 8-12 1.3.25. 20-30 1.4. Construcii hidrotehnice 1.4. Construcii hidrotehnice 1.4.1. 60 1.4.1. 40-60 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2.1. 20 1.4.2.1. 16-24 1.4.2.2. 30 1.4.2.2. 24-36 1.4.3. 50 1.3.11 40-60 1.4.3. 40-60 1.4.4. 33 1.4.4. 24-36 1.4.5. 40 1.4.5. 32-48 1.4.5.1. 10 1.4.5.1. 8-12 1.4.6. 40-60 1.4.6. 60 1.4.7. 24-36 1.5. Construcii pentru afaceri, 1.5. Construcii pentru afaceri, comer, depozitare comer, depozitare 1.5.1. 50 1.5.1. 40-60 1.5.2. 40 1.5.2. 32-48 1.5.3. 30 1.5.3. 24-36 1.5.4. 25 1.5.4. 20-30 1.5.5. 25 1.5.5. 20-30 1.5.13 20-30 1.5.6. 30 1.5.6. 20-30 1.5.7. 30 1.5.7. 20-30 1.5.7.1. 32-48 1.5.8. 25 1.5.8. 20-30 1.5.9. 25 1.5.9. 20-30 1.5.10. 30 1.5.10. 24-36 1.5.11. 25 1.5.11. 20-30 1.5.12. 10 1.5.12. 8-12 1.5.13. 30 1.5.13. 20-30 1.5.14. 16-24 1.6. Construcii de locuine i 1.6. Construcii de locuine i social-culturale social-culturale 1.6.1. 50 1.6.1. 40-60

Pagina 29

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.6.1.1. 40 1.6.1.1. 32-48 1.6.2. 50 1.6.2. 40-60 1.6.2.1. 35 1.6.2.1. 28-42 1.6.3. 1.6.3. 1.6.3.1. 15 1.6.3.1. 8-12 1.6.3.2. 25 1.6.3.2. 20-30 1.6.4. 50 1.6.4. 40-60 1.6.5. 40 1.6.5. 24-36 1.6.5.1. 30 1.6.5. 24-36 1.6.6. 15 1.6.6. 6-10 1.6.7. 9-15 1.6.8. 20-30 1.7. Construcii pentru transportul 1.7. Construcii pentru transportul energiei electrice energiei electrice 1.7.1. 1.7.1. 1.7.1.1. 12 1.7.1.1. 9-15 40 1.7.1.2. 32-48 1.7.1.2. 1.7.1.3. 20 1.7.1.3. 12-18 1.7.2. 1.7.2. 1.7.2.1. 12 1.7.2.1. 9-15 1.7.2.2. 20 1.7.2.2. 9-15 1.7.2.3. 30 1.7.2.3. 24-36 1.7.3. 16-24 1.8. Construcii pentru alimentare cu 1.8. Construcii pentru alimentare cu ap, canalizare i îmbuntiri funciare ap, canalizare i îmbuntiri funciare 1.8.1. 40 1.8.1. 24-36 1.8.2. 30 1.8.2. 24-36 1.8.3. 50 1.8.3. 32-48 1.8.4. 40 1.8.4. 32-48 1.8.5. 50 1.8.5. 32-48 24-36 1.8.6. 30 1.8.6. 1.8.7. 40 1.8.7. 32-48 1.8.7.1. 12-18 1.8.8. 40 1.8.8. 24-36 1.8.9. 30 1.8.9. 32-48 1.8.10. 20 1.8.10. 16-24 1.8.10.1. 24-36 1.8.11. 50 1.8.11. 40-60

Pagina 30

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

1.8.12. 40 1.8.12. 32-48 1.8.12.1. 20 1.8.12.1. 16-24 1.8.13. 40 1.8.13. 32-48 1.8.14. 10 1.8.14. 8-12 1.8.15. 24-36 1.9. Construcii pentru transportul i 1.9. Construcii pentru transportul i distribuia petrolului, gazelor, distribuia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului lichidelor industriale, aerului comprimat i pentru termoficare comprimat i pentru termoficare 1.9.1. 25 1.9.1. 20-30 1.9.1.1. 40-60 1.9.2. 1.9.2. 1.9.2.1. 25 1.9.2.1. 20-30 1.9.2.2. 20 1.9.2.2. 16-24 1.9.3. 15 1.9.3. 12-18 1.9.4. 16-24 1.10. Alte construcii neregsite în cadrul 24-36 grupei 1. GRUPA 2. INSTALAII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE I PLANTAII GRUPA 2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 2.1. Echipamente tehnologice (maini, (MAINI, UTILAJE I INSTALAII DE LUCRU) utilaje i instalaii de lucru) 2.1. Extracia i prepararea crbunilor 2.1.1. Extracia i prepararea i minereurilor metalifere i crbunilor i minereurilor metalifere nemetalifere. i nemetalifere. 2.1.1. 7 2.1.1.1. 5-9 2.1.2. 4 2.1.1.2. 3-5 2.1.3. 6 2.1.1.3. 4-8 2.1.4. 10 2.1.1.4. 8-12 2.1.5. 10 2.1.1.5. 6-10 2.1.6. 10 2.1.1.6. 8-12 2.1.7. 8 2.1.1.7. 4-8 2.1.1.8. 4-6 2.2. Prospeciuni geologice i 2.1.2. Prospeciuni geologice i geofizice, foraj i extracia ieiului geofizice, foraj i extracia ieiului i gazelor. i gazelor. 2.2.1. 9 2.1.2.1. 7-11 2.2.2. 7 2.1.2.2. 5-9 2.2.3. 10 2.1.2.3. 8-12 2.2.4. 6 2.1.2.4. 4-8 2.1.2.5. 6-10 2.3. Maini, utilaje i instalaii 2.1.3. Maini, utilaje i instalaii pentru metalurgia feroas, inclusiv pentru metalurgia feroas, inclusiv

Pagina 31

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

laminarea i trefilarea metalelor. laminarea i trefilarea metalelor. 2.3.1. 14 2.1.3.1. 11-17 2.3.2. 15 2.1.3.2. 12-18 2.3.3. 12 2.1.3.3. 9-15 2.1.3.4. 9-15 2.4. Maini, utilaje i instalaii 2.1.4. Maini, utilaje i instalaii pentru metalurgia neferoas pentru metalurgia neferoas 2.4.1. 14 2.1.4.1. 11-17 2.4.2. 12 2.1.4.2. 9-15 2.1.4.3. 9-15 2.5. Maini, utilaje i instalaii 2.1.5. Maini, utilaje i instalaii pentru construcii de maini i pentru construcii de maini i prelucrarea metalului. prelucrarea metalului. 2.5.1. 12 2.1.5.1. 9-15 2.1.5.2. 8-12 2.5.1.1. 15 2.1.5.1.1. 12-18 2.5.2. 10 2.1.5.2. 8-12 2.5.3. 14 2.1.5.3. 9-15 2.5.4. 8 2.1.5.4. 6-10 2.5.5. 8 2.1.5.5. 6-10 2.5.6. 7 2.1.5.6. 5-9 2.5.7. 3 2.1.5.7. 2-4 2.1.5.8. 8-12 2.6. Maini, utilaje i instalaii 2.1.6. Maini, utilaje i instalaii pentru industria chimic i pentru industria chimic i petrochimic. petrochimic. 2.6.1. 2.1.6.1. 2.6.1.1.a. 12 2.1.6.1.1.a. 9-15 2.6.1.1.b. 8 2.1.6.1.1.b. 6-10 2.6.1.2.a. 10 2.1.6.1.2.a. 8-12 2.6.1.2.b. 7 2.1.6.1.2.b. 5-9 2.6.2. 2.1.6.2. 2.6.2.1. 10 2.1.6.2.1. 8-12 2.6.2.2. 8 2.1.6.2.2. 4-8 2.6.3. 2.1.6.3. 2.6.3.1. 12 2.1.6.3.1. 9-15 2.6.3.2. 10 2.1.6.3.2. 8-12 2.6.3.3. 3 2.1.6.3.3. 2-4 2.6.3.4. 12 2.1.6.3.4. 9-15 2.6.4. 12 2.1.6.4. 9-15

Pagina 32

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.6.4.1. 15 2.1.6.4.1. 12-18 2.6.4.2. 9 2.1.6.4.2. 7-11 2.6.5. 10 2.1.6.5. 8-12 2.1.6.6. 8-12 2.7. Maini, utilaje i instalaii 2.1.7. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea materialelor de pentru producerea materialelor de construcii i refractare. construcii i refractare. 2.7.1. 12 2.1.7.1. 9-15 2.7.1.1. 10 2.1.7.1.1. 8-12 2.7.2. 15 2.1.7.2. 12-18 2.7.3. 20 2.1.7.3. 16-24 2.7.3.1. 14 2.1.7.3.1. 11-17 2.7.4. 15 2.1.7.4. 12-18 2.7.4.1. 5 2.1.7.4.1. 4-6 2.7.4.2. 10 2.1.7.4.2. 8-12 12-18 2.1.7.5. 2.8. Maini, utilaje i instalaii 2.1.8. Maini, utilaje i instalaii pentru silvicultur, exploatarea i pentru silvicultur, exploatarea i prelucrarea lemnului. prelucrarea lemnului. 2.8.1. 10 2.1.8.1. 8-12 2.8.1.1. 2 2.1.8.1.1. 2-3 2.8.2. 10 2.1.8.2. 8-12 2.8.2.1. 3 2.1.8.2.1. 2-4 2.8.3. 10 2.1.8.3. 8-12 2.8.3.1. 3 2.1.8.3.1. 2-4 2.8.4. 10 2.1.8.4. 8-12 2.8.4.1. 3 2.1.8.4.1. 2-4 2.8.5. 12 2.1.8.5. 9-15 2.8.5.1. 2 2.1.8.5.1. 4-6 2.8.6. 12 2.1.8.6. 9-15 2.8.7. 7 2.1.8.7. 5-9 2.1.8.8. 8-12 2.9. Maini, utilaje i instalaii 2.1.9. Maini, utilaje i instalaii pentru industria celulozei i hârtiei. pentru industria celulozei i hârtiei. 2.9.1. 13 2.1.9.1. 10-16 2.9.1.1. 7 2.1.9.1.1. 5-9 2.9.2. 10 2.1.9.2. 8-12 2.9.2.1. 7 2.1.9.2.1. 5-9 2.9.3. 13 2.1.9.3. 10-16 2.1.9.4. 8-12

Pagina 33

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.10. Maini, utilaje i instalaii 2.1.10. Maini, utilaje i instalaii pentru producerea sticlei, porelanului pentru producerea sticlei, porelanului i faianei. i faianei. 2.10.1. 14 2.1.10.1. 11-17 2.10.1.1. 12 2.1.10.1.1. 9-15 2.10.2. 14 2.1.10.2. 11-17 2.1.10.3. 9-15 2.11. Maini, utilaje i instalaii 2.1.11. Maini, utilaje i instalaii pentru industria textil pentru industria textil 2.11.1. 11 2.1.11.1. 8-14 2.11.2. 10 2.1.11.2. 8-12 2.11.3. 11 2.1.11.3. 8-14 2.11.4. 8 2.1.11.4. 6-10 2.1.11.5. 8-12 2.12. Maini, utilaje i 2.1.12. Maini, utilaje instalaii pentru 10 i instalaii pentru 8-12 industria confeciilor. industria confeciilor. 2.13. Maini, utilaje i instalaii 2.1.13. Maini, utilaje i instalaii pentru industria pielriei, blnriei i pentru industria pielriei, blnriei înclmintei. i înclmintei. 2.13.1. 10 2.1.13.1. 8-12 2.13.2. 11 2.1.13.2. 8-14 2.13.2.1. 20 2.1.13.2.1. 16-24 2.13.2.2. 15 2.1.13.2.2. 12-18 2.1.13.3. 9-15 2.14. Maini, utilaje i instalaii 2.1.14. Maini, utilaje i instalaii pentru industria alimentar pentru industria alimentar 2.14.1. 11 2.1.14.1. 8-14 2.14.2. 10 2.1.14.2. 8-12 2.14.3. 12 2.1.14.3. 9-15 2.14.4. 10 2.1.14.4. 8-12 2.14.5. 17 2.1.14.5. 13-21 2.14.6. 18 2.1.14.6. 14-22 2.14.7. 15 2.1.14.7. 12-18 2.14.8. 10 2.1.14.8. 6-10 2.1.14.9. 9-15 2.15. Maini, utilaje i 2.1.15. Maini, utilaje instalaii pentru 11 i instalaii pentru 8-14 industria poligrafic. industria poligrafic. 2.16. Maini de for i utilaje 2.1.16. Maini de for i utilaje energetice energetice 2.16.1. 28 2.1.16.1. 22-34 2.16.1.1. 20 2.1.16.1.1. 16-24

Pagina 34

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.1.16.1.2.1. 12-18 2.16.1.2. 2.1.16.1.2. 2.16.1.2.1. 12 2.1.16.1.2.2. 9-15 2.16.1.2.2. 8 2.1.16.1.2.3. 6-10 2.16.1.3. 20 2.1.16.1.1. 16-24 2.16.2. 2.1.16.2. 2.16.2.1. 15 2.1.16.2.1. 12-18 2.16.2.2. 20 2.1.16.2.2. 12-22 2.16.2.3. 22 2.1.16.2.3. 12-22 2.16.2.4. 11 2.1.16.2.4. 6-10 2.16.2.5. 20 2.1.16.2.5. 16-24 2.16.3. 2.1.16.3. 2.16.3.1. 20 2.1.16.3.1. 16-24 2.16.3.1.1. 12 2.1.16.3.1.1. 8-12 2.1.16.1.2. 4-6 12-18 2.16.3.2. 20 2.1.16.3.2. 2.1.16.3.2.1. 4-8 2.16.3.3. 14 2.1.16.3.3. 8-12 2.16.3.4. 10 2.1.16.3.4. 5-9 2.16.4. 2.1.16.4. 2.16.4.1. 12 2.1.16.4.1. 8-12 2.16.4.2. 8 2.1.16.4.2. 4-8 2.16.4.3. 12 2.1.16.4.3. 9-15 2.1.16.4.4. 4-8 2.16.4.4. 12 2.1.16.4.5. 8-12 2.16.5. 14 2.1.16.5. 8-12 2.1.16.6. 12-18 2.17. Maini, utilaje i instalaii 2.1.17. Maini, utilaje i instalaii comune care funcioneaz independent comune care funcioneaz independent 2.17.1. 2.1.17.1. 2.1.17.1.1. 8-12 2.17.1.1. 2.17.1.1.1. 8 2.1.17.1.1.1. 5-9 2.17.1.1.2. 6 2.1.17.1.1.2. 4-6 2.17.1.1.3. 4 2.1.17.1.1.3. 3-5 2.17.1.2. 10 2.1.17.1.2. 8-12 2.17.1.3. 2.1.17.1.3. 2.17.1.3.1. 8 2.1.17.1.3.1. 6-10 2.17.1.3.2. 6 2.1.17.1.3.2. 4-8

Pagina 35

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.17.1.3.3. 3 2.1.17.1.3.3. 2-4 2.17.1.4. 8 2.1.17.1.4. 6-10 2.1.17.1.4.1. 2-4 2.17.2. 2.1.17.2. 6-10 2.17.2.1. 12 2.1.17.2. 6-10 2.17.2.2. 10 2.1.17.2. 6-10 2.17.2.2.1. 20 2.1.17.2.1. 12-18 2.17.3. 8 2.1.17.3. 6-10 2.1.17.3.1. 4-6 2.17.4.a. 20 2.1.17.4.a. 16-24 2.17.4.b. 12 2.1.17.4.b. 9-15 2.17.5.a. 15 2.1.17.5.a. 12-18 2.17.5.b. 10 2.1.17.5.b. 8-12 2.17.6. 12 2.1.17.6. 9-15 2.1.17.7. 8-12 2.18. Utilaje specifice 2.1.18. Utilaje specifice produciei de electrozi 15 produciei de electrozi 12-18 din grafit din grafit 2.19. Alte maini, 2.1.1.8. 4-6 utilaje i instalaii pentru producia 10 2.1.2.5. 6-10 industrial 2.1.3.4. 9-15 2.1.4.3. 9-15 2.1.5.8. 8-12 2.1.6.6. 8-12 2.1.7.5 12-18 2.1.8.8. 8-12 2.1.9.4. 8-12 2.1.10.3 9-15 2.1.11.5 8-12 2.1.13.3. 9-15 2.1.14.9. 9-15 2.1.16.6. 12-18 2.1.17.7. 8-12 2.19.1. 5 2.1.19. Unelte, 2-4 dispozitive, instrumente i truse de scule specializate folosite în industrie 2.20. Maini i utilaje pentru 2.1.20. Maini i utilaje pentru construcii construcii 2.20.1 6 2.1.20.1 4-8

Pagina 36

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.20.1.1. 10 2.1.20.1.1. 6-10 2.20.2. 6 2.1.20.2. 4-8 2.20.2.1. 10 2.1.20.2.1. 6-10 2.20.2.2. 3 2.1.20.2.2. 2-4 2.20.2.3. 4 2.1.20.2.3. 3-5 2.20.3. 8 2.1.20.3. 6-10 2.20.3.4. 6 2.1.20.3.1. 4-8 2.20.3.2. 10 2.1.20.3.2. 6-10 2.20.3.3: 4 2.1.20.3.3. 3-5 2.20.4. 6 2.1.20.4. 4-8 2.20.4.1. 3 2.1.20.4.1. 2-4 2.20.5. 15 2.1.20.5. 12-18 2.20.5.1. 20 2.1.20.5.1. 12-18 2.20.5.2. 12 2.1.20.5.2. 9-15 2.20.5.3. 6 2.1.20.5.3. 4-8 6-10 2.20.6. 8 2.1.20.6. 2.20.6.1. 4 2.1.20.6.1. 3-5 2.20.7. 8 2.1.20.7. 6-10 2.20.7.1. 4 2.1.20.7.1. 3-5 2.20.7.2. 7 2.1.20.7.2. 5-9 2.20.7.3. 10 2.1.20.7.3. 6-10 2.20.7.4. 10 2.1.20.7.4. 6-10 2.20.7.5. 8 2.1.20.7.5. 6-10 2.20.8. 8 2.1.20.8. 4-8 2.20.9 6 2.1.20.9 4-8 2.20.10. 4 2.1.20.10. 2-4 2.1.20.11. 6-10 2.21. Maini, utilaje i instalaii 2.1.21. Maini, utilaje i instalaii pentru agricultur pentru agricultur 2.21.1. 2.1.21.1. 2.21.1.1. 8 2.1.21.1.1. 4-8 2.21.1.2. 10 2.1.21.1.2. 8-12 2.21.1.2.1. 7 2.1.21.1.2.1. 5-9 2.21.2. 10 2.1.21.2 8-12 2.21.3. 10 2.1.21.3. 8-12 2.21.4. 16 2.1.21.4. 12-20 2.21.5. 4 2.1.21.5. 2-4 2.1.21.6. 6-10

Pagina 37

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.22. Maini, utilaje i instalaii 2.1.22. Maini, utilaje i instalaii pentru transporturi i telecomunicaii pentru transporturi i telecomunicaii 2.22.1. 2.1.22.1. 2.22.1.1. 10 2.1.22.1.1. 8-12 2.22.1.2. 20 2.1.22.1.2. 16-24 2.22.1.3. 14 2.1.22.1.3. 11-17 2.22.2. 12 2.1.22.2. 9-15 2.22.3. 2.1.22.3. 2.22.3.1. 11 2.1.22.3.1. 8-14 2.22.3.2. 5 2.1.22.3.2. 4-6 2.22.3.3. 25 2.1.22.3.3. 20-30 2.22.3.4. 20 2.1.22.3.4. 16-24 2.22.3.5. 20 2.1.22.3.5. 16-24 2.22.4. 10 2.1.22.4. 8-12 2.22.5. 12 2.1.22.5. 9-15 2.22.5.1. 18 2.1.22.5.1. 12-18 2.22.5.2. 12 2.1.22.5.2. 8-12 2.22.5.3. 10 2.1.22.5.3. 5-9 2.22.6. 7 2.1.22.6. 5-9 2.22.6.1. 12 2.1.22.6.1. 9-15 2.22.6.2. 10 2.1.22.6.2. 8-12 2.22.6.3. 6 2.1.22.6.3. 4-8 2.1.22.6.4. 2-4 2.22.7. 6 2.1.22.7. 4-8 2.22.7.1. 12 2.1.22.7.1. 9-15 2.22.8. 5 2.1.22.8. 3-5 2.1.22.9. 8-12 2.23. Maini, utilaje i instalaii 2.1.23. Maini, utilaje i instalaii pentru circulaia mrfurilor. pentru circulaia mrfurilor. 2.23.1. 7 2.1.23.1. 5-9 2.23.2. 10 2.1.23.2. 8-12 2.23.3. 10 2.1.23.3. 6-10 2.23.3.1. 7 2.1.23.3.1. 5-9 2.23.4. 15 2.1.23.2. 8-12 2.23.5. 7 2.1.23.4. 5-9 2.23.6. 6 2.1.23.5. 4-8 2.23.6.1. 10 2.1.23.5. 4-8 2.1.23.6. 5-9 2.24. Maini, utilaje i instalaii 2.1.24. Maini, utilaje i instalaii

Pagina 38

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

pentru gospodria comunal i spltorii pentru gospodria comunal i spltorii 2.24.1. 10 2.1.24.1. 6-10 2.24.2. 8 2.1.24.2. 6-10 2.24.3. 14 2.1.24.3. 8-12 2.24.3.1. 18 2.1.24.3.1. 12-18 2.24.4. 24 2.1.24.4. 19-29 2.24.4.1. 10 2.1.24.4.1. 5-9 2.24.4.2. 30 2.1.24.4.2. 24-36 2.24.5. 10 2.1.24.5. 8-12 2.24.6 8 2.1.24.6 6-10 2.1.24.6.1. 4-6 2.1.24.7. 12-18 2.25. Maini, utilaje i instalaii 2.1.25. Maini, utilaje i instalaii pentru ocrotirea sntii pentru ocrotirea sntii 2.25.1. 10 2.1.25.1. 8-12 2.25.2. 10 2.1.25.2. 8-12 2.25.2.1. 6 2.1.25.2.1. 4-8 2.25.3. 12 2.1.25.3. 9-15 2.1.25.4. 8-12 2.26. Alte maini, utilaje i instalaii 2.26. Alte maini, utilaje i instalaii 2.26.1. 10 2.1.26.1. 8-12 2.26.1.1. 6 2.1.26.1.1. 4-8 2.26.2. 12 2.1.26.2. 9-15 2.26.2.1. 15 2.1.26.2.1. 12-18 2.1.26.2.2. 6-10 2.26.3. 10 2.1.26.3. 8-12 2.26.3.1. 50 2.1.26.3.1. 40-60 2.1.26.4. 6-10 2.26.4. 8 2.26.5. 12 2.1.26.5. 9-15 2.26.5.1. 6 2.1.26.5.1. 4-8 2.27. Accesorii de 6 2.1.27. Accesorii de 4-8 producie producie 2.1.28. Alte echipamente 8-12 tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) neregsite în cadrul subgrupei 2.1. GRUPA 3. APARATE I INSTALAII DE 2.2. APARATE I INSTALAII DE MSURARE, MSURARE, CONTROL I REGLARE CONTROL I REGLARE 3.1. Aparate i instalaii pentru 2.2.1. Aparate i instalaii pentru msurarea mrimilor geometrice mecanice msurarea mrimilor geometrice mecanice

Pagina 39

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

i acustice i acustice 3.1.1. 10 2.2.1.1. 8-12 3.1.1.1. 20 2.2.1.1.1. 12-18 3.1.1.2. 5 2.2.1.1.2. 4-6 2.2.1.1.3. 4-8 2.2.1.2. 8-12 3.2. Aparate i 10 2.2.2. Aparate i instalaii pentru instalaii pentru msurarea timpului, msurarea timpului, frecvenei i mrimilor frecvenei i mrimilor cinematice cinematice 3.2.1. 12 2.2.2.1. 9-15 3.2.2. 10 2.2.2.2. 8-12 3.2.2.1. 7 2.2.2.2.1. 4-6 3.2. 10 2.2.2.3. 8-12 3.3. Aparate i 10 2.2.3. Aparate i instalaii pentru instalaii pentru msurarea mrimilor msurarea mrimilor electrice, electrice, electromagnetice i electromagnetice i radiometrice radiometrice 3.3.1. 6 2.2.3.1. 4-6 3.3. 10 2.2.3.2. 8-12 3.4. Aparate i 10 2.2.4. Aparate i instalaii pentru instalaii pentru msurarea mrimilor msurarea mrimilor termice i fotometrice termice i fotometrice 3.4.1. 5 2.2.4.1. 4-6 3.4.2. 8 2.2.4.2. 4-8 3.4. 10 2.2.4.3. 8-12 3.5. Aparate i 10 2.2.5. Aparate i instalaii pentru instalaii pentru msurarea mrimilor msurarea mrimilor analitice (de material, analitice (de material, de structur i de de structur i de compoziie); aparate i compoziie) aparate i instalaii pentru instalaii pentru încercarea materialelor, încercarea materialelor, elementelor i a elementelor i a produselor produselor 3.5.1. 30 2.2.5.1. 24-36 3.5. 10 2.2.5.2. 8-12 3.6. Utilaje i accesorii 10 2.2.6. Utilaje i de laborator accesorii de laborator 3.6.1. 5 2.2.6.1. 4-6 3.6. 10 2.2.6.2. 8-12 3.7. Aparate i 5 2.2.7. Aparate i 4-6 instalaii pentru instalaii pentru cercetare tiinific cercetare tiinific 3.8. Instalaii pentru 10 2.2.8. Instalaii pentru 8-12

Pagina 40

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

comanda i reglarea comanda i reglarea automat a proceselor automat a proceselor tehnologice, pentru tehnologice, pentru semnalizare i semnalizare i telemsurare telemsurare 3.9. Calculatoare 3 2.2.9. Calculatoare 2-4 electronice i electronice i echipamente periferice. echipamente periferice. Maini i aparate de Maini i aparate de cas, control i cas, control i facturat. facturat. 2.2.10. Alte aparate i 8-12 instalaii de msurare, control i reglare neregsite în cadrul subgrupei 2.2. GRUPA 4. MIJLOACE DE TRANSPORT 2.3. MIJLOACE DE TRANSPORT 4.1. Mijloace de transport feroviar 2.3.1. Mijloace de transport feroviar 4.1.1. 20 2.3.1.1. 12-18 4.1.2. 10 2.3.1.2. 6-10 4.1.3. 18 2.3.1.3. 12-18 2.3.1.4. 9-15 4.2. Mijloace de transport auto 2.3.2. Mijloace de transport auto 4.2.1. 2.3.2.1. 4.2.1.1. 5 2.3.2.1.1. 4-6 4.2.1.1.1. 4 2.3.2.1.1.1. 3-5 4.2.1.2. 6 2.3.2.1.2. 4-8 4.2.1.3. 9 2.3.2.1.3. 5-9 4.2.1.3.1. 8 2.3.2.1.3.1. 4-8 4.2.1.4. 4 2.3.2.1.4. 3-5 4.2.2. 2.3.2.2. 4-6 4.2.2.1. 5 2.3.2.2.1. 4.2.2.2. 6 2.3.2.2.2. 4-8 4.2.2.3. 5 2.3.2.2.3. 4-6 4.2.2.4. 6 2.3.2.2.4. 4-8 4.2.2.5. 5 2.3.2.2.5. 4-6 4.2.2.6. 6 2.3.2.2.6. 4-6 4.2.2.7. 8 2.3.2.2.7. 5-9 4.2.2.8. 4 2.3.2.2.8. 3-5 4.2.2.9. 2.3.2.2.9. 4.2.2.9.1. 6 2.3.2.2.9.1. 4-8 4.2.2.9.2. 5 2.3.2.2.9.2. 4-6 4.2.2.9.3. 10 2.3.2.2.9.3. 5-9 2.3.2.3. 4-8

Pagina 41

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

4.3. Mijloace de transport naval 2.3.3. Mijloace de transport naval 4.3.1. 20 2.3.3.1. 16-24 4.3.2. 20 2.3.3.2. 16-24 4.3.2.1. 12 2.3.3.2.1. 9-15 4.3.3. 20 2.3.3.3. 16-24 4.3.3.1. 12 2.3.3.3.1. 9-15 4.3.3.2. 18 2.3.3.3.2. 14-22 4.3.4 25 2.3.3.4 16-24 4.3.5. 18 2.3.3.5. 14-22 4.3.6. 15 2.3.3.6. 12-18 4.3.7. 2.3.3.7. 4.3.7.1. 14 2.3.3.7.1. 9-15 4.3.7.2. 20 2.3.3.7.2. 14-22 4.3.8. 11 2.3.3.8. 8-14 4.3.9. 11 2.3.3.9. 8-14 4.3.9.1. 15 2.3.3.9.1. 12-18 4.3.10 8 2.3.3.10 6-10 2.3.3.11. 12-18 4.4. Mijloace de transport aerian 2.3.4. Mijloace de transport aerian 4.4.1. 18 2.3.4.1. 14-22 4.4.2. 6 2.3.4.2. 4-8 4.4.3. 6 2.3.4.3. 4-8 2.3.4.4. 8-12 4.5. Mijloace specifice pentru 2.3.5. Mijloace specifice pentru transportul urban de cltori transportul urban de cltori 4.5.1. 14 2.3.5.1. 11-17 4.5.2. 8 2.3.5.2. 6-10 2.3.5.3. 8-12 4.6. Utilaje i instalaii de 2.3.6. Utilaje i instalaii de transportat i ridicat transport i ridicat 4.6.1. 10 2.3.6.1. 6-10 4.6.1.1. 20 2.3.6.1.1. 16-24 4.6.1.2. 15 2.3.6.1.2. 12-18 4.6.2. 15 2.3.6.2. 9-15 4.6.2.1. 12 2.3.6.2.1. 8-12 4.6.2.2. 10 2.3.6.2.1. 8-12 4.6.2.3. 10 2.3.6.2.2. 6-10 4.6.3. 2.3.6.3. 4.6.3.1. 7 2.3.6.3.1. 5-9

Pagina 42

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

4.6.3.2. 10 2.3.6.3.2. 8-12 2.3.6.3.3. 12-18 4.6.4. 10 2.3.6.4. 8-12 4.6.4.1. 12 2.3.6.4.1. 7-11 4.6.4.2. 8 2.3.6.4.2. 5-9 4.6.4.3. 4 2.3.6.4.3. 3-5 4.6.4.4. 12 2.3.6.4.4. 8-14 4.6.5. 12 2.3.6.5. 8-12 4.6.6. 10 2.3.6.6. 6-10 4.6.6.1. 7 2.3.6.6.1. 4-8 4.6.7. 10 2.3.6.8. 8-12 4.6.7.1. 6 2.3.6.8.1. 4-8 4.6.8. 20 2.3.6.7. 16-24 4.7. Mijloace de 7 2.3.7. Mijloace de 4-6 transport cu traciune transport cu traciune animal animal Grupa 5. ANIMALE I PLANTAII 2.4. ANIMALE I PLANTAII 5.1. Animale 2.4.1. Animale 5.1.1. 10 2.4.1.1. 8-12 5.1.2. 7 2.4.1.2. 5-9 5.1.3. 5 2.4.1.3. 4-6 5.1.4. 3 2.4.1.4. 2-4 5.1.5. 6 2.4.1.5. 4-8 2.4.1.6. 4-6 5.2. Plantaii 2.4.2. Plantaii 5.2.1. 20 2.4.2.1. 16-24 5.2.2. 12 2.4.2.2. 9-15 5.2.3. 30 2.4.2.3. 24-36 5.2.4. 8 2.4.2.4. 6-10 5.2.5. 5 2.4.2.5. 4-6 5.2.6. 2.4.2.6. 5.2.6.1. 20 2.4.2.6.1. 16-24 5.2.6.2. 15 2.4.2.6.2. 12-18 5.2.7. 17 2.4.2.7. 13-21 5.2.8. 2.4.2.8. 5.2.8.1. 60 2.4.2.8.1. 50-70 5.2.8.2. 30 2.4.2.8.2. 24-36 5.2.9. 7 2.4.2.9. 5-9

Pagina 43

www.numeris.com.ro Accounting and beyond

2.4.2.10. 16-24 2.5. Alte instalaii 20-30 tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii neregsite în cadrul grupei 2. GRUPA 6. MOBILIER, APARATURA BIROTIC, GRUPA 3. MOBILIER, APARATURA BIROTIC, SISTEME DE PROTECIE A VALORILOR UMANE SISTEME DE PROTECIE A VALORILOR UMANE I MATERIALE I ALTE ACTIVE CORPORALE I MATERIALE I ALTE ACTIVE CORPORALE 6.1. Mobilier 3.1. Mobilier 6.1.1. 15 3.1.1. 9-15 3.1.1.1. 3-5 6.1.2. 3 3.1.2. 2-4 6.1.3. 15 3.1.3. 8-12 6.1.4. 10 3.1.4. 8-12 6.1.5. 6 3.1.5. 4-6 3.1.6. 6-10 6.2. Aparatur birotic 3.2. Aparatur birotic 6.2.1. 5 3.2.1. 4-6 6.2.2. 5 3.2.2. 3-5 6.2.3. 5 3.2.3. 2-4 3.2.4. 3-5 6.3. Sisteme de protecie a valorilor 3.3. Sisteme de protecie a valorilor umane i materiale umane i materiale 6.3.1. 30 3.3.1. 16-24 6.3.2. 30 3.3.2. 16-24 6.3.3. 25 3.3.3. 8-12 6.3.4. 20 3.3.4. 12-18 6.3.5. 15 3.3.5. 8-12 3.3.6. 12-18 6.4. Active corporale 10 3.4. Alte active 8-15 mobile neregsite în corporale neregsite în grupele i subgrupele cele specificate la anterioare grupa 3.

Pagina 44

Information

catalog mijloace fixe si durate normale de utilizare

44 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

533297