Read JPA(S)223/8/3 KLT text version

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2002

KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN

TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan

mengenai pemberian kemudahan cuti isteri bersalin kepada anggota Perkhidmatan Awam. LATAR BELAKANG 2. Kemudahan cuti isteri bersalin selama tiga hari sebagai cuti tanpa rekod telah

diperuntukkan di bawah perenggan 58.2, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991. Selaras dengan hasrat mengutamakan keluarga (family first), Kerajaan telah bersetuju tempoh cuti isteri bersalin dipanjangkan daripada tiga hari kepada tujuh hari.

1

PELAKSANAAN 3. Kemudahan cuti isteri bersalin hendaklah dilaksanakan seperti berikut:

a. kemudahan ini boleh diberi selama tujuh hari sebagai cuti tanpa rekod, kepada anggota Perkhidmatan Awam lelaki untuk membantu urusan ketika isterinya bersalin;

b.cuti ini hendaklah bermula pada tarikh isteri anggota bersalin atau pada hari berikutnya jika isterinya bersalin selepas waktu pejabat;

c. tempoh cuti ini termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am;

d. kemudahan ini dihadkan kepada lima kali sepanjang tempoh perkhidmatan; dan

e. kemudahan ini adalah tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

4.

Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang diarah bertugas semasa cuti penggal persekolahan atau bertugas semasa penggal persekolahan.

5.

Anggota yang menggunakan kemudahan ini hendaklah mengemukakan salinan perakuan bersalin isterinya kepada Ketua Jabatan.

TARIKH KUATKUASA 6. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2003.

PEMAKAIAN 7. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Pekeliling

Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. 2

PEMBATALAN 8. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini, maka:

a. b. c.

perenggan 58.2 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991; surat JPA(S)223/8/3 Klt. 4 (16) bertarikh 5 November 1992; dan surat JPA(S)223/8/3 Klt. 4 (35) bertarikh 11 Disember 1993

adalah dibatalkan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

( TAN SRI JAMALUDDIN BIN HAJI AHMAD DAMANHURI )

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Malaysia.

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 9 November 2002

Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan

3

Information

JPA(S)223/8/3 KLT

3 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

481160


You might also be interested in

BETA
Cuti
Cuti
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2007
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2010