Read 2011-0525%20Program%20SOMATOMforum%20screen%20res.pdf text version

Skal du også delta på årets SOMATOMforum?

Program for SOMATOMforum 2011

25. - 27. mai, Hotell Rica Forum, Stavanger Meld deg på via våre internettsider www.siemens.no/somatomforum

Answers for life.

Onsdag 25. mai

Tid 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 12.10 Tema Foredragsholder Mulighet for besøk for å se Definition Flash-installasjon. Transport ordnes. Registrering Velkommen Muskel/skjelett: 12.10 - 12.30 12.30 - 12.50 12.50 - 13.00 13.00 - 13.20 CT ved muskel og skjelettsykdommer CT rekonstruksjoner (ortopedi) Diskusjon Pause Thorax: 13.20 - 13.40 TNM lungecancer Radiolog Michael Schubert, SUS Radiolog Michael Schubert, SUS Lungelege Madebo Tesfaye, SUS Radiolog Mehdi Behzadi, SUS Radiolog Andreas von Meer, SUS

13.40 ­ 14.00 Tynnsnitt CT thorax 14.00 - 14.20 EBUS Lavdoseprotokoll ved CT thorax ­ bildekvalitet og indikasjon Abdomen: 15.00 ­ 15.20 CT angio ved GI-blødning Praktisk & nyttig: 15.20 - 15.40 15.40 - 16.00 Tips og tricks på CT Oversette kasus

14.20 ­ 14.40 Pause 14.40 ­ 15.00 Radiolog Roar Pedersen, Curato Røntgen

Radiolog Pål Stokkeland, SUS og Radiograf Ingrid Lindgren, SUS

Applikasjonsspesialist Siemens Radiolog Heidi Eggesbø, OUS

Fellesaktiviteter kl. 17.00 - 23.00

Torsdag 26. mai

Tid Tema Nevro: 09.00 - 09.20 09.20 - 09.30 09.30 - 09.50 09.50 -10.10 10.10 - 10.15 10.15 - 10.30 Time is brain! CT cerebral perfusjon CT ved akutt hjerneslag Intraarteriell slagbehandling Diskusjon Pause CT-teknikk: Hva forteller doseinformasjonen ved en CT-undersøkelse? Hva er vanlige/forventede/akseptable doser ved forskjellige CT-undersøkelser? Kontrast ­ erfaring med høy flow Medisinsk fysiker Ingrid Landmark, Curato Røntgen Radiograf Morten Mikalsen, SSHF Nevrolog Martin Kurtz, SUS Radiograf Erik Vengnes, SUS Radiolog Kathinka Kurz, SUS Radiolog Lars Fjetland, SUS Foredragsholder

10.30 - 10.50

10.50 - 11.10

forts. neste side

forts. fra foregående side Tid 11.10 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 - 13.00 Tema Kontrast ­ erfaring med ny injeksjonssprøyte Definition Flash - når brukes den og hvorfor? Lunsj Urologi: 13.00 - 13.20 13.20 - 13.40 13.40 - 13.50 13.50 - 14.00 14.00 - 14.20 Utredning av hematuri CT nyrer og urinveier Praktiske hensyn v/ CT nyrer og urinveier Diskusjon Pause Urologi fortsetter: 14.20 - 14.40 14.40 - 15.00 CT-utredning av urinveiskonkrement. Forts.: Praktiske tips og vanlige diagnostiske problemstillinger Praktisk & nyttig: 15.00 - 16.00 Norge Rundt Quiz Radiolog Heidi Eggesbø, OUS og radiograf Knut Lundby, OUS Radiolog Roar Pedersen, Curato Røntgen Radiolog Roar Pedersen, Curato Røntgen Radiolog Jorunn Havnen, SUS Radiolog Jorunn Havnen, SUS Radiograf Elisabeth Vik, SUS Foredragsholder Radiograf Morten Mikalsen, SSHF Radiolog Asbjørn Ødegård, St.Olav

Fellesaktiviteter kl. 16.00 - 18.00 Middag kl. 19.30

Fredag 27. mai

Tid 09.00 - 09.20 09.20 - 09.40 09.40 - 09.50 09.50 - 10.20 Tema ØNH: CT Tinningbein CT Skallebasis Diskusjon Pause / utsjekk Onkologi - Colon 10.20 - 10.40 CT colon - samhandling med SUS "En tømning - endelig svar" Praktisk & nyttig: 10.40 - 11.00 11.00 - 11.45 11.45 - 12.00 12.00 - 13.00 13.30 Utfordringer i hverdagen CT-nyheter fra Siemens: Demo av syngo.via o.a. Avslutning / oppsummering Lunsj Mulighet for besøk for å se Definition Flash-installasjon. Transport ordnes. Kjell Fladstad, tlf: 91 34 78 62, [email protected] Sigrun Kongtorp, tlf: 92 01 11 45, [email protected] Heidi Eggesbø, Knut Lundby, Jorunn Havnen og Elisabeth Vik Arbeidsstasjon er tilgjengelig under hele møtet. Radiograf Knut Lundby, OUS Siemens Radiolog Ole Jacob Greve, SUS Samspill med colonoscopør Radiolog Heidi Eggesbø, OUS Radiolog Heidi Eggesbø, OUS Foredragsholder

Koordinator: Praktiske og adm. spm: Moderatorer: Demonstrasjon / handson:

Det tas forbehold om programendringer.

Siemens hovedkontor Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 München Germany

Siemens Healthcare hovedkontor Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Tel: +49 9131 84 - 0 www.siemens.com/healthcare

© 2011 Siemens Healthcare

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

52608