Read 2009_1311_2009.04.30.pdf text version

Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Hvorfor leder noen materialer strøm? Klasse: 5A Skole: Eiksmarka skole (Bærum, Akershus) Antall deltagere (elever): 18 Dato: 30.04.2009

Side 1

Elevene har vært ivrige og motiverte og vi har gjort mange forsøk. Elevene har fordelt seg på fire grupper, og jobbet med litt forskjellige problemstillinger. Gjennom hele perioden har gruppene hatt minipresentasjoner underveis for å oppdatere resten av gruppen på sin forskning. Vi ser i ettertid at vi av og til har havnet litt på siden av hovedproblemstillingen, og at vi ikke har svart 100 % på denne. Underveis ble vi mer nysgjerrige på det at noen stoffer leder bedre strøm enn andre. Vi har prøvd ut mye og fått mange nyttige erfaringer gjennom forsøk og samtale med ekspert. Denne erfaringen vil garantert komme oss til gode neste år. Spesielt vil vi si takk til Annette Aarflot som har gjennomført flere forsøk med elevene helt i startfasen, og ikke minst til Ottos far, Håkon Sundklakk, som kom til oss og foreleste og gjennomførte mange interessante forsøk. Tusen Takk!

Ansvarlig veileder: Henrik Sørlundsengen Assisterende veileder: Annette Aarflot Deltagere: Philip T., Jesper H., Emilie H., Petrine L., Katalin S., Anders F., Robin B., Iver N., Emma W., Emil S., Ingvild S., Even Åge S., Torbjørn S., Vilde V., Otto T., Maxim A., Emma R., Magnus Ø.

Side 2

Dette lurer jeg på

Hvorfor leder noen materialer strøm? Gr.1: Hvordan kan vi se at vann leder strøm? Gr.2: Hvor bra leder forskjellige metaller strøm? Gr.3: Er det noen grunn til at blyanter leder dårligere strøm enn vanlig bly? Gr.4: Hvorfor leder aluminiumsfolie strøm?

Hvorfor er det slik

Gr.1: Hypotese Gr.2: Hypotese Gr.3: Hypotese Gr.4: Hypotese

Legg en plan

Gr.1: Plan Gr.1: Plan 2 Gr.2: Plan Gr.3: Plan Gr.4: Plan

Ut å hente opplysninger

Gr.1: Forsøk med vann Gr.2: Opplysninger Gr.3: Hente opplysninger. Gr.4: Dette gjorde vi: Ekspert

Dette har jeg funnet ut

Gr.1: Mye salt Gr.2: Edelt metall Gr.3: Dette har vi funnet ut. Gr.4: Hvorfor leder aluminiumsfolie strøm?

Fortell til andre

Gr.1: Ledet vannet strøm eller ikke? Gr.2: Konklusjon Gr.3: Konklusjon Gr.4 Dette har vi funnet ut:

Side 3

Dette lurer jeg på

Hvorfor leder noen materialer strøm? Vi ønsker å finne ut hvilke materialer som leder strøm, hvilke som ikke gjør det, og hvorfor det er slik.

Gr.1: Hvordan kan vi se at vann leder strøm?

Gr.2: Hvor bra leder forskjellige metaller strøm?

Gr.3: Er det noen grunn til at blyanter leder dårligere strøm enn vanlig bly?

Gr.4: Hvorfor leder aluminiumsfolie strøm?

Emil, Katalin, Emma S. og Vilde jobber med problemstillingen.

Side 4

Hvorfor er det slik

Gr.1: Hypotese · Vi tror at vis man skal få vann til og lede strøm må vi skaffe sterkere batterier.

Gr.2: Hypotese Vi tror at edle (med edle metaller mener vi rene metaller) metaller leder strøm bedre enn uedle. Alle metaller leder strøm like bra. Gr.3: Hypotese Bly leder strøm dårligere inni blyanten (er det bly i blyanten lenger?) Gr.4: Hypotese Aluminiumsfolie leder godt strøm fordi det er et metall, og fordi det er mye stål i det.

Side 5

Legg en plan for undersøkelsen

Gr.1: Plan · · · · · · vi får tak i et sterkt batteri og en balje vi fyller baljen med vann og kobler ledningene i vannet og batteriet og ser om det fører strøm til lyspæren og hvis det fører strøm må vi finne ut hvorfor og hvordan enten få batteri av faren til otto eller låne av skolen *

Gr.1: Plan 2 Vi skal ta salt og blande det med vann og finne noen skjeer og en middels balje og fylle den med vann og blande det med salt. Gr.2: Plan · Teste og sammenligne forskjellige metaller; sølv, gull, messing, jern, kobber, karbon, stål og mer. · Gå på biblioteket og finne ut mer om metaller; hvor edle de er. · Spørre eksperter. · Finne ut om metaller på Internett. · Finne ut hva metallene er laget av og teste hvor bra de leder strøm. · Sjekke om de er forskjellige ved å se på dem gjennom et mikroskop.

Gr.3: Plan · Vi har carbon, bly og en blyanttupp så vi skal skjekke med mikroskop og se om vi ser noen forskjeller. · Vi har tenkt å spørre noen kunst og håntverk lærere på skolen. · Vi skal sjekke i noen blyantesker og se hva det står. · Vi skal finne noen bøker om bly/carbon.

Gr.4: Plan · Finne ut om det er rent ved å bruke mikroskop, søke på internett, og sjekke om det står på en eske med aluminiumsfolie. · Skylle det i vann for å se om dette innvirker på evnen til å lede strøm. · Dypper den i såpe av samme grunn. · Tester når det er brettet og brettet ut for å se om dette innvirker på egenskapene.

Side 6

Emil, Emma S., Katalin og Emil presenterer hva de har så langt.

Side 7

Ut for å hente opplysninger

Gr.1: Forsøk med vann vannet ville ikke lede strøm når vi bare prøvde med lunkent, kaldt eller varmt i et lite glass. Så ledet det strøm når vi gjorde det om til saltvann og brukte 2 skjeer til kobling. Gr.2: Opplysninger Vi sendte strøm gjennom forskjellige metaller og brukte 4.5 volts- batteri og strømmåler. Gr.3: Hente opplysninger. · Vi har sett på en blyanttupp, carbon og bly i et mikroskop. · Vi har søkt på internett, om hva som er i blyanten og om grafitt og carbon er det samme.

Gr.4: Dette gjorde vi: · · · · · · Vi tok kaldt vann på aluminiumsfolie og testet det. Så tok vi varmt vann og testet det. Også tok vi såpe på aluminiumsfolie og testet det ut. Vi tok også aluminiumsfolie og så i mikroskop. Vi tok såpe på aluminiumsfolie og så i mikroskop. Så lagde vi riper i aluminiumsfolie og så i mikroskop.

Ekspert Vi fikk besøk av en ekspert fra Statnett, Ottos far, Håkon Sundklakk. Det var en svært interessant og lærerik forelesning, og ikke minst gjorde vi mange spennende forsøk med strøm.

Forsøk med vann og salt.

Side 8

Side 9

Dette har jeg funnet ut

Gr.1: Mye salt vi har funnet ut at vann leder strøm hvis det er salt i vannet og hvis vi kobler ledninger til to skjeer.Men vannet må inneholde en god del salt. Gr.2: Edelt metall Vi har funnet ut at sølv (edelt), aliminiumsfolie (uedelt) og kobber (edelt) leder 4 volt av et 4.5 volts-batteri. Og at stål (uedelt) og carbon (edelt) leder 3.99 av samme batteri.Og så spurte vi en ekspert. Edelt metall leder bedre strøm enn uedelt metall.

Gr.3: Dette har vi funnet ut. · Vi har funnet ut at Grafitt og carbon er det samme. · Vi har funnet ut carbon og en blyant tupp ser helt like ut når vi ser i et mikroskop. · Vi har funnet ut at det er grafitt/carbon i blyanter.

Gr.4: Hvorfor leder aluminiumsfolie strøm? · Vi testet aluminiumsfolie etter at vi hadde smurt flytene såpe på det, da ble strømforelsesevnen litt forsterket. · Vi krøllet aluminiumsfolien og testet,da ble det like sterkt som om vi ikke hadde krøllet det. · Da vi brettet det så ble strømførelsesevnen litt (veldig lite) forsterket.

Her dokumenteres det. På bildet: Petrine, Emilie, Torbjørn og Jesper.

Side 10

Her diskuteres det. På bildet: Emma W. og Maxim.

Side 11

Fortell til andre

Gr.1: Ledet vannet strøm eller ikke? Vann ledet strøm. Men vi så det bare når vi hadde salt i vannet. Det virket ikke med varmt,lunkent eller kalt vann uten salt, slik at vi kunne se det. Vi brukte lunkent vann med salt. Gr.2: Konklusjon Vi fant ut at edle metaller leder bedre strøm en uedle metaller. Gr.3: Konklusjon · Det er ikke er bly i blyantene lenger.

Gr.4 Dette har vi funnet ut: · Aluminiumsfolie er ikke et rent metall derfor kan ikke det være grunnen til at det leder så godt strøm. · Det leder godt strøm fordi det er stål i det er lett og sterkt og strøm kommer lett igjennom metallet.

Side 12

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

761500


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531