Read 39739fisa5.pdf text version

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

DOCUMENTAIE TEHNICO-ECONOMIC

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt

COALA CU CLASELE I-VIII NR. 200 STR. POSTVARUL NR. 13

BENEFICIAR: PRIMRIA SECTOR 3, BUCURETI

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

DOCUMENTAIE TEHNICO-ECONOMIC

1.

DATE GENERALE: CADRU NORMATIV

Prezenta Documentatie tehnico-economic a fost intocmit în conformitate cu: 1. Hotrârea de Guvern nr. 28 / 2008, privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii; 2. Hotrârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare; 3. Hotrârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare; 4. Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare ; 5. Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind msuri pentru reducerea riscului seismic al construciilor existente, republicat în baza Legii nr. 195/2007; 6. Ordinul Ministrului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor nr. 185/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu" în cadrul axei prioritare "Îmbuntirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaional regional 2007-2013, cu modificrile i completrile ulterioare; 7. Ordinul Ministrului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor nr. 863/2008, pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" cu modificrile i completrile ulterioare; 8. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i completrile ulterioare;

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

9. Normativul NP100-92 pentru proiectarea antiseismica i capitolele 11 i 12 revizuite în decembrie 1996; 10. STAS 10107/ 1990 privind Instructiunile pentru structuri de tip cadru, normativul revizuit P85-96 pentru proiectarea peretilor structurali, etc. 11. Continutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru expertizarea construciilor pentru anii 1995-1997. NORME EDUCAIONALE SPECIFICE 1. Legea nr. 84/1995 a învmântului, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Legea nr. 132 / 1999 privind înfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului Naional de Formare Profesional a Adulilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; 3. Hotrârea de Guvern nr. 875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt i mediu pentru formare profesional continu 2005 ­ 2010. 4. Hotrârea de Guvern nr. 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor 5. Ordonana de Guven nr. 129/2000 privind formarea profesional a adulilor, republicat, modificat si completat; 6. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei modificat i completat 7. ,,Norme educaionale republicane pentru realizarea investitiilor cu scop educaional", publicate de Ministerul Educaiei i Cercetarii în 2002. 8. Ordinul nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de învmânt preuniversitar. 9. Ordinul nr. 353 / 5202 / 2003 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesional, cu modificrile i completrile ulterioare 10. ,,Normativul privind proiectarea, executarea i intretinerea construciilor pentru educaie", indicativ NP 010-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 5/N din 22 ianuarie 1997, privind proiectarea spatiilor de învmânt. DOCUMENTELE STRATEGICE: 1. Programul Operaional Regional 2007-2013; 2. Cadrul Naional Strategic de Referin 2007-2013; 3. Planul Naional de Dezvoltare 2007-2013; 4. Liniile Directoare Comunitare Strategice privind Politica de Coeziune 2007-2013; 5. Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regional;

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

6. Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, a Fondului Social European i a Fondului de Coeziune; 7. Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul nr.1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional, a Fondului Social European i a Fondului de Coeziune i a European de Dezvoltare Regional; 8. Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene modificat prin Regulamentului (CE) nr. 1525/17.12.2007 al Consiliului; 9. Hotrârea de Guvern nr. 457/21.04.2008 privind cadrul instituional de coordonare i de gestionare a instrumentelor structurale; 10. Alte regulamente ale CE în legtur cu Fondurile Structurale i de Coeziune PROTECTIA MEDIULUI 1. Strategia naional de protejare a mediului; 2. Directiva nr. 92/43/CEE din 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic; 3. Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naional ­ Seciunea a - III ­ a, zone protejate 4. Legea nr.462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei salbatice 5. Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii 6. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare; 7. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 152/ 2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, cu modificrile i completrile ulterioare; 8. Hotrârea de Guvern nr. 445/2009 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private 9. Ordinul Ministrului apelor, pdurilor i proteciei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea

Condiiilor tehnice privind protecia atmosferica i Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici, cu modificrile i completrile ulterioare 10. Ordinul Ministrului Mediului i Dezvoltrii Durabile 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitilor cu impact semnificativ asupra mediului 11. Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu cu modificrile i completarile ulterioare

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

12. Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecia mediului ca urmare a impactului drum ­ mediu înconjurtor De asemenea proiectantul a respectat urmatoarelor normative i regulamente: 1. Legea nr. 319/2006 a securitii i sanatatii în munc cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, modificrile i completrile ulterioare; 3. ORDINUL MDRL nr. 839/2009. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii 4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcii, cu modificrile i completrile ulterioare; 5. Hotrârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a cu

prevederilor Legii securitii i sntii în munc nr. 319/2006; 6. Hotrârea de Guvern nr. 272/1994 privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în construcii 7. Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare împotriva incendiilor; 8. Ordinul Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii 9. C 56 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de construcii i a instalaiilor aferente; La elaborarea prezentei documentaii s-au avut în vedere urmtoarele normative tehnice pentru construcii i instalaii: 1 2 NORMATIV P118-99 MANUAL MP008-2000 Normativ de siguranta la foc a constructiilor. Manual privind exemplificri, detalieri i soluii de aplicare a prevederilor normativului P118-99 "Sigurana la foc a constructiilor". Soluii cadru de contorizare a consumurilor de ap, gaze naturale i energie termic aferente instalaiilor din blocurile de locuine. Soluii cadru de proiectare a instalaiilor de climatizare la cldiri publice. Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare. Normativ pentru exploatarea instalaiilor sanitare. Ghid de proiectare, execuie i exploatare a centralelor termice mici. Manual pentru întocmirea instruciunilor de exploatare privind instalaiile aferente construciilor. Normativ pentru adaptarea cldirilor civile i spaiului urban aferent la exigenele persoanelor cu handicap. Ghid pentru proiectarea automatizrii instalaiilor din centrale i puncte termice.

3 4 5 6 7 8 9 10

NORMATIV SC 002-98 NORMATIV SC 004-2000 NORMATIV I 9-94 NORMATIV I 9/1-96 NORMATIV GP 051-2000 MANUAL ME 005-2000 NORMATIV NP 051-2001 NORMATIV I 36-2001

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

11

NORMATIV GP 063-2001

Ghid pentru proiectarea, executarea i exploatarea dispozitivelor i sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbini din construcii în caz de incendiu. Normativ privind criteriile de performan specifice rampelor i scrilor pentru circulaia pietonal în construcii. Normativ privind proiectarea slilor de sport (unitatea funcional de baz) din punct de vedere al cerinelor Legii 10/1995. Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de înclzire central. Normativ privind exploatarea instalaiilor de înclzire central. Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice interioare de cureni slabi aferente cldirilor civile i de producie. Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare împotriva efraciei. Norme tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale ( Anexa la Ord. ANRDE Nr. 5/2009 ) Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcii, pentru instalaiile de ventilare-climatizare. Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcii, pentru instalaiile electrice din cldiri. Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcii, pentru instalaiile de înclzire central. Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile sanitare din cladiri Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora. Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor. Ghid privind proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare utilizând conducte din pvc, polietilen i polipropilen. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct. Cod de proiectare. Bazele construciilor. Aciunea vântului. proiectrii i aciuni asupra

12 13 14 15 16

NORMATIV NP 063-02 NORMATIV NP 065-02 NORMATIV I 13-02 NORMATIV I 13/1-02 NORMATIV I 18/1-01

17

NORMATIV I 18/2-02

18

NTPEE - 2008

19

NORMATIV GT 058-03

20

NORMATIV GT 059-03

21

NORMATIV GT 060-03

22

NORMATIV GT 063-04

23 24 25

NORMATIV C 300-1994 NORMATIV NP 086-05 NORMATIV GP 043-99

26 27 28

NORMATIV NP 112-04 NORMATIV NP 082-04 NORMATIV P 100-/2006 Inclusiv Anexele 1 si 2 la Ordinul MLDPL 688/2007

Cod de proiectare seismic. PARTEA I. Prevederi de proiectare pentru cldiri. Comentarii referitoare la prevederile P 100-1/2006 (Anexa 1) Exemple de Proiectare si Calcul (Anexa 2) Cod de proiectare seismic. PARTEA a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente

29

NORMATIV P100/3-2008

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

30 31 32 33

NORMATIV C 107-2005 NORMATIV CR 1-1-3-2005 NORMATIV CR 0-2005 NORMATIV NP 048-2000

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor constructie ale cldirilor (cuprinde C 107/1,2,3,4,5). Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.

de

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cldirilor existente i a instalaiilor de înclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente i al instalatiilor de înclzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de siguran în exploatare. Normativ de proiectare, execuie i exploatare pentru reele termice cu conducte preizolate. Normativ privind proiectarea, hidroizolatiilor la cladiri executarea si exploatarea

34

NORMATIV NP 047-2000

35 36 37 38 39 40 41 42

NORMATIV NP 049-2000 NORMATIV NP 068-02 NORMATIV NP 029-02 NORMATIV NP 040 - 02 NORMATIV CR 6 - 2006 NORMATIV P 96 - 1996 ORDIN MAI 80 / 2009 ORDIN MAI 1436 / 2006

Cod de proiectare pentru structuri din zidarie Ghid pentru proiectarea i executarea instalaiilor de canalizare a apelor meteorice în cldiri civile, social-culturale i industriale Pentru aprobarea normelor metodologice de avizare autorizare.privind securitatea la incendiu i protecia civil; i

Pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i desfurarea activitii de avizare a normelor i reglementrilor tehnice de aprare împotriva incendiilor; Pentru aprobarea categiilor de constructii i amenajari care se supun avizrii i autorizarii privind securitatea la incendiu Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu Normativ privind proiectarea, construciilor pentru coli i licee realizarea i exploatarea

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

HG 1739 / 2006 ORDIN MAI 130/2007 NORMATIV NP 010 - 97 NORMATIV NP I 7 - 02 NORMATIV GP 052 - 2000 NORMATIV I 5 - 98 NORMATIV I 20 - 2000 NORMATIV C 125 - 05 NORMATIV Mc 001/1-06 NORMATIV Mc 001/2-06

Normativ pentru proiectarea i executarea instalatiilor electrice. cu tensiuni pân la 1000 Vc.a. i 1500 Vc.c. Ghid pentru instalaii electrice cu tensiuni pân la 1000 Vc.a. i 1500 Vc.c Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare i climatizare Normativ privind protecia construciilor împotriva trsnetului Normativ privind proiectarea i executarea msurilor de izolarea fonic i a tratamentelor acustice în cldiri Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor - Partea I ­ Anvelopa cldirii Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor - Partea a II-a ­ Performana energetic a instalaiilor din cldiri

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

53 54 55 56 57 58 59

NORMATIV Mc 001/3-06 NORMATIV NP 121-06 NORMATIV C 107/6-02 NORMATIV NP 61-02 NORMATIV C 56-02 NORMATIV GT 040-02 NORMATIV MP 013-01

Metodologie de calcul al performanei energetice a cldirilor - Partea a III-a ­ Auditul i certificatul de performan a cldirii Normativ prvind reabilitarea acoperiurilor cldirilor hidroizolaiilor bituminoase ale

Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin elementele de constructie Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de constructie la cladiri existente, in vederea reabilitarii termice Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. Program cadru al programului national anual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu energie termica ­ retele si puncte termice Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare expertizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor Cod de proiectare seismic. PARTEA a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente Instalaii de înclzire. Calculul necesarului de cldur. Prescripii de calcul.

60 61 62 63 64

NORMATIV NP 058-02 NORMATIV GT 032-01 NORMATIV C 107/0-02 NORMATIV C 107/7-02 NORMATIV P100/3-2008 STAS 1907/1, 2 ­ 97

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

2.

INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 SITUAIA ACTUAL i INFORMAII DESPRE ENTITATEA RESPONSABIL CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI; Sectorul 3, sectorul cu numrul cel mai mare de locuitori dintre toate sectoarele Municipiului Bucureti, este delimitat geografic la Nord: Bd. Carol I, str. Negustori, Calea Clrailor, Bd. Basarabia, Lacul Pantelimon (malul nordic), oseaua de Centura. Est: Limita administrativa a mun. Bucureti, oseaua de Centura Vest: Str. Beldiman Alex., Str. Eforie, str. Domnita Anastasia, str. Ilfov, Str. Dr. Riureanu, Splaiul Independentei Sud: Splaiul Unirii ­ Piaa Unirii ­ oseaua de centura. Entitatea responsabil cu managementul investitiei este Biroul Proiecte cu Finantare International, compartiment din cadrul structurii funcionale a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3. Este înfiinat în baza dispoziiilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicrii strategiilor de management de proiect la nivelul unitilor administrativ-teritoriale judeene i locale. Este subordonat Primarului, fiind condus de un ef birou. În actualul context al dezvoltrii economice, resursele umane reprezint elementul esenial al competiiei, atât la nivel naional cât i internaional. În competiia global a economiei informatizate, calitatea i inventivitatea resurselor umane sunt principalii factori care stau la baza decalajelor eseniale între state. Pornind de la afirmatia lui Alfred Marshall "cel mai de pre din tot capitalul este acela investit în fiina uman", considerm calitatea resurselor umane în general i a celor educaionale în special ca fiind factor hotrâtor al creterii economice de ansamblu. Specialitii în domeniu apreciaz c exist o relaie foarte strans între progresul tehnologic i investiia în educaie cu implicaii în toate domeniile vieii: economic, social, politic, cultural. Calitatea serviciului educaional - imperativ pentru un învmânt competitiv în plan european prezinta urmatoarele ramuri de baza ale educatiei pentru cresterea calitatii serviciului educational: 1. Resursele umane ­ factor cheie al dezvoltrii economico-sociale 2. Calitatea serviciilor educaionale - imperativ al prezentului 3. Managementul i cultura calitii învmântului universitar 4. Deficiene în domeniul managementului instituiilor de învmânt superior Calitatea resurselor umane nu are caracter static, strict delimitat la o anumit cerere, ci reflect o stare de fapt - ceea ce a fost bun odat poate s nu mai corespund în prezent i, cu atât mai mult, în viitor. Investiia în capitalul uman trebuie îneleas ca o investiie care subsumeaz investiiile în educaie. Investiia în resursele umane include totalitatea cheltuielilor pentru creterea aptitudinilor fizice i intelectuale ale oamenilor. Abordarea investiiilor în capitalul uman, asemeni investitiilor in capital fizic, se poate face pe baza analizei cost-beneficiu, cost-eficacitate i a actualizrii. Investiiile propuse pentru finantare participa la indeplinirea obiectivelor Domeniului Major de Intervenie 3.4 al Programului Operational Regional 2007-2013, contribuind direct la obiectivul specific al acestuia: "îmbuntirea calitii infrastructurii de educaie, a dotrii colilor, a structurilor de cazare pentru studeni i

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

a centrelor pentru formare profesional pentru asigurarea unui proces educaional la standarde europene i a creterii participrii populaiei colare i a adulilor la procesul educaional" i astfel contribuie la obiectivul general al Axei Prioritare 3, Îmbuntirea infrastructurii sociale: ,,crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbuntirea infrastructurii serviciilor de sntate, educaie, sociale, i pentru siguran public în situaii de urgen." Luând în considerare aceti factori, putem concluziona c investitia în infrastructura educaional a colii cu clasele I-VIII nr. 200 va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formrii i dezvoltrii tinerei generaii, impact care se va mentine în mod durabil pe termen mediu i lung. Prezenta documentatie trateaza lucrarile de construcii, instalaii, amenajarile i dotarile aferente obiectivului REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA i ECHIPAREA UNITII DE ÎNVMÂNT COALA CU CLASELE I VIII NR. 200, în vederea accesarii Fondurilor Structurale disponibile în cadrul Programului Operational Regional, Domeniul major de Interventie 3.4 ,,Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu". Nivelul de învmânt din unitate este primar i gimnazial. coala funcioneaz în dou schimburi. Efectivele de elevi din coal grupate pe clase/grupe de elevi/copii, pe niveluri de învmânt sunt: Numr de clase (grupe) - înv.primar - înv.gimnazial 10 7 Numr de elevi (copii) 214 145

coala cu clasele I-VIII nr. 200, construit în cartierul Titan II, pe Strada Postvarului nr. 13, Sector 3, Bucureti, a fost dat în folosin la 15 septembrie 1968, pe un amplasament mrginit de Str. Codrii Neamului la Est, un spaiu verde la Sud i blocuri de locuine la Nord i Vest. Noul local înlocuia coala nr. 94 Dudeti ­ Cioplea, care a fost demolat, colectivul de elevi i cadre didactice fiind transferate noii coli. Accesul principal în incint se realizeaz din Str. Codrii Neamului, prin intermediul unei alei pietonale. coala General este format din Corpul A, ce cuprinde sli de clase, cu învmânt primar i gimnazial. Regim de înlime: C tehnic + P + 2 Etaje Numrul de persoane care utilizeaz spaiul menionat mai sus este: Numar total elevi Numar cadre didactice Numar personal auxiliar Numar schimburi 359 31 9 1

Au existat perioade în care s-a învat in trei schimburi (1974/1975). Acum coala funcioneaz în dou schimburi, iar forma de invatamant este de zi.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

In momentul de fa, coala cu clasele I-VIII nr. 200 are un numr de 20 de sli de clas, dintre care ase sunt laboratoare de fizic, chimie i biologie,arte plastice, informatic cu aplicaie AEL, consiliere psihopedagogic, care nu îndeplinesc nivelul de dotare minimal a unor laboratoare de profil conform standardelor impuse de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii prin normativele în vigoare atât pentru cele ase laboratoare enumerate mai sus cât i pentru cabinetele/anexele diferitelor discipline pentru care coala cu clasele I-VIII nr. 200 trebuie s asigure materialul minimal pentru buna desfurare a colii exist urmtoarele trei cabinete/anexe incomplet i învechit dotate: orelor de curs. La nivelul biologie, chimie i fizic. Dotarea actual a acestei uniti de învmânt este neconform i neadaptat societii informaionale i societii cunoasterii, datorit finanrii insuficiente constante care nu a produs investiii substaniale necesare în dotarea ITC, în conformitate cu recomandrile PLAI Bucureti 2009-2013. ­ Planul Local de Aciune pentru Învmânt i PRAI Regiunea Bucureti- Ilfov 2009-2013 - Planul Regional de Aciune pentru Învmânt Regiunea Bucureti- Ilfov 2009-2013, care stabilesc clarific prioritatea investirii în IT la nivelul colilor ,,se simte nevoia completrii cu calculatoare a dotrii tuturor laboratoarelor i cabinetelor de specialitate pentru dezvoltarea activitilor de predare-învare asistate de calculator."- PLAI. Limitri acute se resimt în asigurarea dotrilor necesare pentru buna desfasurare a metodelor interactive de invare. Astfel, este necesar dotarea suplimentar a cabinetelor de arte plastice, informatic, limbi strine i fizic. La acestea se adauga necesitile de dotare suplimentar cu echipamente IT a laboratorului de informatic i realizarea unui cabinet pentru limbi strine de tip lingafon, prin reamenajarea i dotarea corespunztoare a unei sli de clas. Numrul de calculatoare existente la acest moment în coala cu clasele I-VIII nr. 200 este de

10 uniti PC Pentium 4 ­ inclusiv cele destinate utilizarii in scop administrativ - care la numrul total de 359 elevi determin un nivel de dotare TIC / elev de un calculator la 35,9 de elevi. coala cu clasele I-VIII nr. 200 deine un laborator de informatic, care deservete aplicaia AEL coala cu clasele I-VIII nr. 200 nu are o sala de sport, activitatea curriculara de educatie fizica se

desfoar intr-o sala improvizata in cadrul salilor de clase, cu dotari sub minimul acceptat si fara a putea desfasura jocuri sportive cu balon. Dotrile cuprinse în prezentul proiect îi propun s concentreze eforturile pentru a rezolva umane, Promovarea ocuprii i incluziunii Sociale i Întrirea

nevoile de dotare astfel înct s se asigure calitatea în educaia i formarea iniial , obiectiv specific al Prioritii 4 ­ Dezvoltarea resurselor Capacitii Administrative al Planulul Naional de Dezvoltare. Este necesar construirea unei sli de sport, pentru a permite desfurarea activitailor fizice în condiii optime. În prezent orele de sport se desfoar într-o sal de sport improvizat într-o sal de clas. Necesitatea construirii slii de sport a fost recomandat de inspecia RODIS din luna martie 2009, deoarece elevii colii, care au performane în domeniul sportiv (locul 1 pe Municipiul Bucureti de 3 ani consecutiv) nu se pot antrena corespunztor.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

În coala cu clasele I-VIII nr. 200 în paralel cu activitiile intensive de limb german s-au desfurat multe cercuri de teatru, de fotbal, iar din anul 2003 s-au înfiinat cercuri de ceramic, cercul micilor naturaliti, cercul de dans sportiv. Activitatea extracolara este extrem de bogata i diversificat, iar rezultatele se vd în diplome câtigate la diverse concursuri. Elevii au rezultate bune la examenele i testele naionale ca i la competiiile internaionale. Elevii particip la activitile extracolare organizate de coal precum concursuri, expoziii, activiti sportive. De asemenea particip la programul de consiliere. S-a obinut locul I la Concursul de pictur Icoane pe sticl; la Festivalul National al Sportului Aerobic, pe Municipiul Bucureti; La Olimpiada de mestesuguri artistice traditionale ­ sculptura în lemn ­ faza naional; Locul II la Olimpiada de mesteuguri artistice Concursul de Dans traditionale Sportiv pe la faza nationala ­ ceramic; la Festivalul de Sah AJUNUL CRACIUNULUI, la Municipiul Bucureti. Majoritatea elevilor au o atitudine de respect fa de profesori i prietenie sau colaborare fa de colegi. Majoritatea elevilor ating standardele de performan. coala sprijin i încurajeaz dezvoltarea personal a elevilor. Exist un plan de activitate al colii în care se regsesc obiective i msuri care semnaleaz preocuparea colii pentru traseul profesional al elevilor dup absolvirea gimnaziului, dar si pentru dezvoltarea personala a acestora. Planul Managerial al scolii cuprinde tinte strategice precum: promovarea dimensiunii europene si ale valorilor multiculturalismului in educatia tinerilor; realizarea cadrului general adecvat pentru o educatie de calitate prin si pentru comunitate. Pentru o buna relatie cu familia si sprijin acordat elevilor exista lectorate cu parintii si sunt consemnate o serie de parteneriate. Planul Managerial al scolii cuprinde tinte strategice precum: promovarea dimensiunii europene si ale valorilor multiculturalismului in educatia tinerilor; realizarea cadrului general adecvat pentru o educatie de calitate prin si pentru comunitate. Scoala are un dosar personal al fiecarui elev si il tine la zi. Exista Regulament de ordine interioara, regulamentul de functionare a Consiliului Consultativ al elevilor, Regulamentul Consiliului Reprezentativ al parintilor. Exista programe de dezvoltare personala a elevilor monitorizate de consilierul scolar. Scoala comunica eficient cu parintii; Scoala ofera elevilor consiliere si ii ajuta daca au probleme. Crearea oportunitii de a implica elevii în cercuri pentru arte i educaie fizic, ce ajut la dezvoltarea unei personaliti armonioase, bine dezvoltate, cu gust estetic i sntoi fizic.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Managerul unitii colare a stabilit în mod obiectiv scopurile educaionale proprii, în raport cu nevoile colii, inând seama de politicile educaionale stabilite la nivel naional, de curriculum-ul oficial. Documentele manageriale sunt utilizate eficient în activitatea cotidian, fiind folosite ca punct de plecare în proiectarea ulterioar. Echipa managerial este preocupat de formarea continu a cadrelor didactice, în consiliile profesorale cu tem sunt dezbtute probleme de actualitate. Se remarc preocuparea pentru dezvoltarea relaiilor comunitare: cu Secia 13 Poliie, Biserica ,,Acopermântul Maicii Domnului, Centrul de zi ,,ASCHF-R.Aurora", etc. Conducerea colii elaboreaz programe manageriale în concordan cu nevoile de dezvoltare ale colii; asigur un parteneriat bun cu comunitatea local pentru educarea civic a elevilor i pentru dezvoltarea bazei materiale; organizeaz activiti extracurriculare pentru a stimula implicarea elevilor în viaa colii i pentru a asigura dezvoltarea armonioas a acestora; organizeaz activiti cu elevii pentru cunoaterea i pstrarea valorilor tradiionale ale românilor. În coal se aplic curiculum-ul naional i se respect OMEC Nr. 630/11.04.2001, precum i reglementrile referitoare la modul de aplicare a planurilor de învmânt. Planul managerial al conducerii colii cuprinde: capitole care se refer la modul de aplicare i monitorizare a aplicrii curriculum-ului naional; un capitol referitor la modul de stabilire a ofertei educaionale în concordan cu resursa uman, material i cu opiunile elevilor i ale prinilor; graficul de desfurare a tezelor; planificarea activitilor extracurriculare i extracolare; coala deruleaz proiecte de parteneriat si desfoar activiti culturale, activitati de integrare a copiilor cu dizabilitati in colective normale, activitati artistico-plastice,activitati pentru prevenirea consumului de tutun si droguri. Structura curriculum-ului respect curriculum-ul naional, iar CDS completeaz numrul de ore pe care trebuie sa le parcurg elevii din fiecare clasa / an de studiu, asigurându-se respectarea planului de învmânt. CDS se încadreaz în politicile educaionale fiind respectate recomandrile cu privire la introducerea în orarul claselor Educaia pentru sntate i Educaia pentru mediu. CDS este adecvat vârstei i intereselor elevilor. Respect reglementrile MECT referitoare la aplicarea curriculum-ului naional. Dezvolt CDS încadrat în politicile educaionale. Dezvolt activiti extracurriculare diverse i atractive pentru elevi, serbri, festivaluri, activiti educative desfurate pentru comunita tea local. Se implic în dezvoltarea de activiti extracu rriculare în cadrul proiectelor de parteneriat internaional. În planul managerial sunt stabilite strategii de colaborare cu comunitatea local. Curriculum-ul local este adaptat caracteristicilor zonei. Reprezentantul Consiliului Local este membru în CA i se implic activ în luarea deciziilor în coal. Serviciile oferite de comunitatea local sunt folosite eficient pentru a informa elevii i prinii despre oportunitile oferite pe plan local. Exist parteneriate cu poliia, pompierii, DCPG, mass-media, ONG-uri. coala beneficiaz de faciliti oferite de comunitatea local i, în acelai timp, pune la dispoziia acesteia facilitile proprii. Prinii sunt implicai în luarea deciziilor, permanent urmrindu-se calitatea actului educaional. Scoala are parteneriate cu numeroase instituii ale comunitii locale; implic Consiliul Local în luarea deciziilor, prin consilierul din CA; folosete în interesul elevilor serviciile oferite de comunitatea local. Spatiile de învmânt sunt utilizate în proportie de 100%, în doua schimburi (învmânt de zi), ceea ce face ca spatiile de învmânt sa fie utilizate complet timp de 12 ore / zi.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Limitri acute se resimt în asigurarea dotrilor necesare pentru buna desfasurare a metodelor interactive de invare. Astfel, este necesar dotarea suplimentar a cabinetelor de arte plastice, informatic, limbi strine i fizic. La acestea se adauga necesitile de dotare suplimentar cu echipamente IT a laboratorului de informatic i realizarea unui cabinet pentru limbi strine de tip lingafon, prin reamenajarea i dotarea corespunztoare a unei sli de clas. Punctele tari ale procesului educaional implementat în coala cu clasele I VIII nr. 200 i constrangerile care limiteaza buna lui desfasurare trebuie privite în contextul general analizat în Planul Local de Actiune pentru Învmânt PLAI Bucuresti 2009-2013 i în cadrul recomandarilor acestuia: ,,în Bucureti exist coli foarte vechi, care, în mare msur, mai au nevoie de lucrri de reabilitare" ,,În cea mai mare parte a unitilor colare din ÎPT fie lipsesc o parte din ateliere, cabinete i laboratoare, fie dotarea este învechit" ,,Se simte lipsa dotrilor moderne i a echipamentelor de simulare necesare unui învmânt eficient, centrat pe elev" ,,Dei dotarea laboratoarelor de informatic s-a îmbuntit substanial în ultimii ani, se simte nevoia completrii cu calculatoare a dotrii tuturor laboratoarelor i cabinetelor de specialitate pentru dezvoltarea activitilor de predare-învare asistate de calculator." ,,Trebuie s avem în vedere cu prioritate implicarea unitilor colare din ÎPT în formarea adulilor, prin acreditarea lor ca furnizori autorizai de FPC la CNFPA i derularea de programe acreditate din perspectiva faptului c România (i implicit regiunea) înregistreaz cea mai sczut rat de participare în formarea continu a populaiei adulte (1,3% în 2006, conform Eurostat, fa de media UE-27 de 9,6% i UE-15 de 11,1% i de benchmark-ul de 12,5%)." Dupa cum se poate remarca, investitiile în lucrarile de construcii, amenajarile i dotarile aferente obiectivului REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE I ECHIPAREA UNITII DE ÎNVMÂNT COALA CU CLASELE I ­ VIII NR. 200, propuse ca soluie optimal în prezenta documentaie, se integreaz pluri-dimensional în recomandrile PLAI Bucureti 2009-2013. Investitiile propuse sunt eligibile pentru Domeniul Major de Interventie 3.4 al Programului Operational Regional 2007-2013, contribuind direct la obiectivul specific al acestuia: "îmbuntirea calitii infrastructurii de educaie, a dotrii colilor, a structurilor de cazare pentru studeni i a centrelor pentru formare profesional pentru asigurarea unui proces educaional la standarde europene i a creterii participrii populaiei colare i a adulilor la procesul educaional" i astfel contribuie la obiectivul general al Axei Prioritar 3, Îmbuntirea infrastructurii sociale: ,,crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbuntirea infrastructurii serviciilor de sntate, educaie, sociale, i pentru siguran public în situaii de urgen." Luând în considerare aceti factori, putem concluziona c investitia în infrastructura educaional a colii cu clasele I ­ VIII nr. 200 va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formrii i dezvoltrii tinerei generaii, impact care se va mentine în mod durabil pe termen mediu i lung.

2.2

DESCRIEREA INVESTIIEI

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

coala cu clasele I - VIII nr. 200 este situat pe Str. Postvarul nr. 13, pe un amplasament mrginit de Str. Codrii Neamului la Est, un spaiu verde la Sud i blocuri de locuine la Nord i Vest. Accesul principal în incint se realizeaz din Str. Codrii Neamului, prin intermediul unei alei pietonale. Imobilul este în subordinea Primariei Sectorului 3 i este folosit pentru activitati educaionale, la nivel primar i gimnazial. coala General este format din Corpul A, ce cuprinde sli de clase.

2.2.1

Situaia existent a obiectivului de investiii:

Obiectul lucrrii îl constituie cldirea ce adpostete coala cu clasele I ­VIII nr. 200, situat pe Str. Postvarul nr. 13, Sector 3, Bucureti. Documentaia tehnico-economic a fost întocmit pe baza obsevaiilor in situ; nu s-au gsit documentaii privind proiectul elaborat initial, ce a stat la baza execuiei construciei. Pentru a se aprecia starea actual a cldirilor, au fost întocmite relevee de arhitectur i instalaii. Numrul de persoane care utilizeaz spaiile studiate este: Numar total elevi Numar cadre didactice Numar personal auxiliar Numar schimburi 359 31 9 1

A. SITUAIA EXISTENT - ARHITECTUR Cldirea studiat este o construcie cu destinaia de coal general, cu învmânt primar i gimnazial, având un parter i 2 etaje. Regim de înlime Anul construirii Suprafaa construit (mp) Suprafaa construit desfurat (mp) C tehnic + P + 2 Etaje 1968 787 2314

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Suprafaa util (mp) Înlimea la corni (m) Volumul exterior al construciei (mc)

2100 10.85 8540

Cldirea studiat este o construcie cu destinaia coal general, având un regim de înlime parter i 2 etaje. Cldirea are în plan o form dreptunghilar cu dimensiunile 45,71 x 16,16 m. Faada principal a cldirii este orientat spre Sud, faada posterioar este cu orientare Nord, iar faadele laterale au orientare Est i Vest. Cldirea este un proiect tip, care se dezvolt în lungul unui coridor principal, cu dublu tract. Înlimea parterului i a celor dou etaje este de 3,25 m; înlimea liber a tuturor nivelurilor este de 2,90m. Accesul principal în cldire (al profesorilor) se face prin intrarea aflat pe faada de sud, printr-un hol de intrare, pe direcia coridorului central. Accesul elevilor se face prin intrarea secundar aflat pe faada de nord a cldirii. Toate accesele sunt marcate prin copertine. La intrarea elevilor de pe faada de nord s-a realizat o ramp de acces pentru persoane cu dizabiliti, din beton, placat cu gresie i cu balustrad din eav rectangular. Pe latura de est a cldirii sunt dispuse câte 5 sli de clas pe nivel, având suprafaa de 52,68 mp. Pe latura de vest a cldirii, aproape de cele dou capete ale coridorului central se afl cele dou scri pe care se realizeaz accesul la etajele superioare. Scrile sunt în trei rampe, i sunt iluminate natural. Grupurile sanitare ale elevilor se afl în colul de nord-vest al cldirii la parter si etajul 1, iar la etajul 2 nu exist grupuri sanitare. coala nu are sal de sport. În prezent orele de educaie fizic se desfoar într-o sal de sport improvizat într-o sal de clas. Astfel, elevii colii, care au performane în domeniul sportiv, nu se pot antrena corespunztor. Cldirea nu are subsol, sub coridorul de la parter exist un canal tehnic. Accesul în acest canal se face printr-o trap ce exist la parter. În acest canal sunt amplasate conductele de distribuie a agentului termic pentru înclzire i ap cald de consum, ap rece i canalizare. Destinaia actual a încperilor este prezentat în tabelul de mai jos: Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Sali de curs/Laboratoare/Cabinete Birouri Sala sport Sala mese Holuri Casa scarii Anexe Grupuri sanitare Total Numar incaperi 20 6 1 1 7 2 7 5 49 Suprafata 1.051,85 146,43 52,63 34,57 385,75 172,48 166,75 90,19 2.100,65

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Cldirea are o structur în cadre, cu stalpi i grinzi din beton armat. Pereii exteriori sunt din zidarie de crmid plin de 37,5 i 50 cm grosime. Infrastructura este alctuit din fundaii de beton. Soclul cldirii nu este retras fa de pereii exteriori de faad i nu este izolat termic. Tamplaria exterioara originala de lemn a fost inlocuita in anul 1993 cu tamplarie din Aluminiu cu geam termoizolant. Aceasta tamplarie este neetansa si prezinta defectiuni la sistemul de inchidere. Începând cu ultimii cinci ani aceast tâmplrie necorespunztoare s-a inlocuit in proportie de 60% cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Tâmplria de Aluminiu existent, neetan (40% din totalul tâmplriei exterioare) necesit înlocuire. Tâmplria recent înlocuit, din PVC, este etan, dar fr a avea prevzute clapete autoreglante sau alte sisteme de aerisire. Ua de intrare principal în cldire este realizat din tâmplrie de PVC, iar ua secundar din tabl. Acoperiul este de tip arpant cu pant foarte mic, cu structur de lemn i învelitoare din tabl zincat i a fost refcut recent, fr msuri de termoizolare. Cldirea este înconjurat de un trotuar de beton, având cota de ­ 0.45m fa de cota ±0,00 a pardoselii finite din parter. Exista infiltratii de apa, in zidarie, de la grupul sanitar parter, infiltratii ce produc inflorescente pe zidarie cat si degradarea acesteia. Finisajele sunt : tencuieli interioare subiri, cu zugrveli obinuite, placaj de faian la bi i zugrveli obinuite la tavane, lambriu de lemn pe coridoare. tencuieli exterioare dricuite, parial placaj ceramic; pardoseli de 4÷6 cm grosime: ap i mozaic pe holuri, gresie în grupurile sanitare i în laboratorul de chimie i parchet în slile de clas.

B. SITUAIA EXISTENT - REZISTEN

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Structura de rezisten a cldirii este realizat in sistem dual ­ cadre de beton armat conlucrand cu zidaria portanta. Cadrele sunt dispuse la intersectii de ziduri (sunt elemente verticale de beton armat - stalpi si stalpisori) centuri pe ziduri de 25/30 x 40 cm si grinzi transversale din beton de 30x60 cm in salile de clasa. Planseele sunt din beton armat si au grosimea de 13 cm. Materialele folosite au fost ­ beton C12/15 otel Pc52 si OB37. Pereii exteriori sunt din zidarie de crmid plin, cu grosimea de 37,5 i 50 cm. Defectele aparute la partea de suprastructura se gasesc la nivelul ultimului etaj pe fatada laterala spate si constau intr-o ruptura inclinata in diafragma de zidarie si stâlpul cadrului ce margineste aceasta diafragma. Mai exist rupturi mici, vechi, in zidaria parterului in dreptul burlanelor (foste infiltratii de apa ce au dus la tasari locale si rupturi in soclu si zidaria parterului). Pereii interiori sunt din zidarie de crmid plin, cu grosime de 24 cm (la casa scrii i intre salile de clas i holuri) i de 12 cm (la diverse compartimentri). Cldirea nu are subsol, sub coridorul de la parter exist un canal tehnic. Infrastructura este realizat din fundaii de beton. Instalaii Cldirea are asigurate urmtoarele utiliti: - alimentare cu energie electric din reeaua de joas tensiune; - alimentare cu ap rece de la reeaua stradal; - agent termic pentru înclzire (ap cald 90/70ºC), preparat în punct termic local; - ap cald de consum (60ºC) preparat în punct termic local; - telefonie - instalaii voce-date pentru susinerea aplicaiilor internet C. SITUAIA EXISTENT - INSTALAII TERMO-TEHNICE I SANITARE Instalaia de înclzire Imobilul, este alimentat cu agent termic pentru înclzire i ap cald de consum dintr-un punct termic local. Agentul termic furnizat pentru înclzire este ap cald 90/70ºC, iar apa cald de consum este livrat la temperatura de 60ºC. Regimul de furnizare al agentului termic de înclzire de la nodul termic, este permanent. Punctul termic este proprietatea societii RADET din Bucureti i furnizeaz agent termic pentru înclzire i ap cald de consum, i pentru ansamblul de blocuri din zon. S-au realizat lucrri de reabilitare a sistemului de înclzire prin izolarea parial a conductelor de distribuie. Corpurile de înclzire sunt din font tip 624/4 i nu sunt echipate cu robinei de reglaj pe tur i pe retur. Releveul efectuat asupra instalaiei de înclzire a colii, a condus la valoarea total de 77 radiatoare din font de 600 mm înlime i numr de elementi variabil, rezultând o putere instalat de 210 546 W, debitul nominal de agent termic este de 9053 l/h. Condiiile nominale sunt fixate de valorile T1/T2=90/70 grd.C ; ti/te=+18/-15grd.C.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Distribuia agentului termic se realizeaz prin sistem bitubular într-un canal termic amplasat sub coridorul de la parter, iar racordul coloanelor aflate pe perimetrul exterior al cldirii se realizeaz prin conducte montate în canivouri special realizate. Astfel conductele sunt plasate sub form de distribuie ramificat. Cldirea este dotat cu contor de cldur pentru msurarea consumului de cldur pentru înclzire. Coloanele sunt aparente i sunt racordate la radiatoare cu evi din oel. Instalaia de alimentare cu ap rece, ap cald de consum i canalizare Alimentarea cu ap rece potabil se realizeaz din reteaua oraseneasca. La intrarea in cladire, exist un apomentru. De aici apa rece se distribuie catre toti consumatorii obiecte sanitare din cldire. Toate obiectele sanitare din cldire sunt alimentate cu ap rece si ap cald de consum i sunt racordate la instalaia de canalizare exterioar. Instalaia de alimentare cu ap cald de consum este amplasat în canalul termic, nu este izolat termic i nu este prevzut cu conduct de recirculare a agentului termic. În grupurile sanitare, au fost înlocuite bateriile vechi cu baterii amestectoare performante precum i toate racordurile la obiectele sanitare, astfel c în general, starea este bun, neprezentând scurgeri sau pierderi de ap. Programul de furnizare al apei calde de consum este: permanent. Consumatorii de ap rece i ap cald de consum sunt prezentai în Tabelul de mai jos. Corp de cldire Ap cald de consum b.a. lavoar b.a.spltor 2 lavoar 22 splator 2 Ap rece pisuar 9 w.c. 16 ânitori 4

Corp A 22 b.a = baterie amestectoare

Conductele de distribuie a apei reci i a apei calde de consum din subsol nu au fost înlocuite i nu sunt termoizolate corespunztor. Consumul de a.c.m. i ap rece este facturat pe baza citirii lunare a apometrelor. Pentru a lua msuri împotriva incendiului, pe fiecare nivel al cldirii exist montai extinctoare de incendiu. Instalaii de climatizare i ventilare mecanic Cldirea este prevzut cu instalaie de ventilarea natural a grupurilor sanitare. Cldirea nu este prevazut cu instalaii de climatizare. D. SITUAIA EXISTENT - INSTALAII ELECTRICE In prezent corpul de cldire este alimentat dintr-o firid de branament îngropat în zidria exterioar a cldirii. Firida este dotata cu sigurante ceramice cu filet si capac. Din aceast firid se alimenteaz tabloul general amplasat în casa scrii, la parter. Contorul pentru msurarea energiei electrice consumate este amplasat în apropierea tabloului general. Distributia electrica in cladire se realizeaza prin intermediul unor tablouri electrice pe fiecare etaj. De aici, prin circuite separate, se alimenteaza instalatiile de iluminat, prize si forta. Tabloul electric general al cladirii si tablourile electrice intermediare au fost inlocuite în ultimii 5 ani.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

- Instalaia electric de iluminat interior Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu lampi fluorescente i incandescente. In urma estimarilor noastre prin utilizarea unui program de calcul al iluminarii, valoarea acesteia pentru salile de clasa (cca 300 lx) nu corespunde cu cea stabilita de normativele in vigoare (NP 061/2002), adica 500 lx pentru ,,sali de clasa pentru cursuri de seara sau pentru adulti". Aparatele de iluminat au fost parial înlocuite, exist o mare varietate de forme i dimensiuni. Exist numeroase sli în care aparatele de iluminat nu sunt adecvate funciunii (ex. lustre cu surse incandescente în sli de clas). fa Aparatele de direcia nu sunt dispuse a corespunztor razei vizuale

utilizatorilor spaiilor. Aparatele de iluminat dotate cu lmpi fluorescente sunt echipate în general cu balast magnetic, care produce efectul obositor de pâlpâire i nu sunt echipate cu difuzoare sau alte sisteme de protecie care s realizeze protecia vizual. Nu exist un sistem de iluminat de siguran funcional (pentru circulaie i evacuare în caz de necesitate). Interveniile de modernizare ale sistemelor s-au realizat haotic în decursul anilor fr consultarea unor specialiti în domeniu. - Instalaia electric de prize Aceasta instalaie prezint un grad de uzur avansat datorit vechimii de peste 40 de ani. Ea este realizata cu conductori de Aluminiu trai prin tub de PVC ingropat în tencuiala. Prizele nu sunt pozitionate la înlimea fata de pardoseala conforma cu cerintele normativului I7/2002. În laboratoare i ateliere sunt prevazute tablouri electrice locale pentru consumatorii specifici acestora. - Instalaia de protecie contra atingerilor accidentale i cea de paratrsnet S-au identificat zonele în care a fost prevazut aceast instalaie. Nu s-a prezentat un buletin de masuratori periodice ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant. Centurile de impamantare sunt montate partial

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

aparent, partial ingropat, neexistand posibilitatea verificarii vizuale a continuitatii acestora i nici a legaturilor tablourilor la centura de legare la pamant. Instalaia de paratrasnet este pozitionata aparent pe fiecare cldire i acoperiul aferent. Nu s-au putut prezenta buletine de masuratori sau incercare. - Instalaia electric de cureni slabi (reea voce-date, supraveghere video) In prezent exista o retea de date în laboratoarele de informatica i în slile dotate cu calculatoare. În aceste sli exist tablouri de alimentare cu energie electric pentru toate calculatoarele din slile respective. Cablarea este realizata cu cablu UTP categoria 5e montat aparent pe pereti în canal de PVC. Pe holuri i coridoare sunt amplasate camere video de supraveghere, controlate cu un sistem de monitorizare prin utilizarea unui monitor i a softului aferent. Cablarea pentru sistemul de supraveghere video este realizata aparent pe pereti în canal PVC. Nu exista un tablou electric de consumatori vitali care sa asigure functionarea minimala a instalaiilor cu caracter deosebit în caz de intrerupere a alimentarii cu energie electrica din Sistemul Energetic National (iluminat de siguranta pentru circulatie i evacuare, serverul retelei informatice). E. SITUAIA EXISTENT ­ DOTRILE ACTUALE În prezent se resimt limitri acute în asigurarea dotrilor necesare pentru buna desfasurare a metodelor interactive, unde elevii pot aplica, testa i aprofunda conceptele teoretice invate. In momentul de fa, coala cu clasele I-VIII nr. 200 are un numr de 20 de sli de clas, dintre care ase sunt laboratoare de fizic, chimie i biologie, arte plastice, informatic cu aplicaie AEL, consiliere psihopedagogic, care nu îndeplinesc nivelul de dotare minimal a unor laboratoare de profil conform standardelor impuse de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii prin normativele în vigoare atât pentru cele ase laboratoare enumerate mai sus ct i pentru cabinetele/anexele diferitelor discipline pentru care coala cu clasele I-VIII nr. 200 trebuie s asigure materialul minimal pentru buna desfurare a colii exist urmtoarele trei cabinete/anexe incomplet i învechit dotate: orelor de curs. La nivelul biologie, chimie i fizic. Consiliul Profesoral si Condiliul de Administratie din data de 8 decembrie 2009, analizand starea invatamantului din scoala, au propus infiinarea de noi cabinete si dotarea lor corespunzatoare desfasurarii procesului instructiv educativ conform normelor europene. Cabinete noi propuse: matematica, limba romana, istorie, geografie, arte plastice-pictura, arte plastice-modelaj, 2 cabinete informatica, 2 cabinete limbi straine. Elevii scolii s-au distins deja la o serie de concursuri si competitii la nivel local, national si international, dintre care amintim cateva: La educatie fizica si sport in ultimii 4 ani echipa de dans sportiv ­ aerobic a obtinut locul I pe Municipiul Bucuresti, iar echipa de fotbal locul I pe Municipiul Bucuresti. Avand in vedere ca elevii scolii sunt pastratori de traditii romanesti si-au exprimat dorinta de a invata multe alte sporturi, dar in primul rand sportul national OINA.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

La fizica incepand din anul 2007 elevii colii cu clasele I-VIII nr. 200 au inceput o colaborare cu profesori de fizica instruiti la NASA si au participat la un program realizat in colaborare cu aceasta institutie. La cultura civica si la istorie au fost pregatiti astfel incat la concursul international "Project citizen" au luat locul I si au fost felicitai de o delegatie alcatuita din congresmani ai SUA, care a vizitat coala. La disciplina arte plastice, din anul 2003 pana in prezent, elevii instruiti in scoala in coala cu clasele I-VIII nr. 200 au luat numeroase premii I,II si III la Olimpiada Nationala de Mestesuguri Artistice Traditionale la pictur pe sticl, ceramic, sculptur in lemn, impletituri din fibre naturale, etc. La muzica in ultimii doi ani corul scolii a obtinut locul I pe Municipiul Bucuresti. Multi elevi ai scolii studiaza vioara si au intrat la Liceul George Enescu. Elevii absolventi ai colii cu clasele I-VIII nr. 200 care au studiat limba germana intensiv in prezent lucreaza la companii multinationale sau in Germania si sunt foarte apreciati pentru modul in care stapanesc aceasta limba. Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie apreciaza ca atat elevii cat si cadrele didactice din scoala sunt motivate sa obtina performante, dar acest lucru se poate face mai bine in conditiile infiintarii de noi cabinete si dotarea acestora precum si a celor existente la standarde europene. Dotarea actual a acestei uniti de învmânt este neconform i neadaptat societii informaionale i societii cunoasterii, datorit finanrii insuficiente constante care nu a produs investiii substaniale necesare în dotarea ITC, în conformitate cu recomandrile PLAI Bucureti 2009-2013. ­ Planul Local de Aciune pentru Învmânt i PRAI Regiunea Bucureti- Ilfov 2009-2013 - Planul Regional de Aciune pentru Învmânt Regiunea Bucureti- Ilfov 2009-2013, care stabilesc clarific prioritatea investirii în IT la nivelul colilor ,,se simte nevoia completrii cu calculatoare a dotrii tuturor laboratoarelor i cabinetelor de specialitate pentru dezvoltarea activitilor de predare-învare asistate de calculator."- PLAI. Numrul de calculatoare existente la acest moment în coala cu clasele I-VIII nr. 200 este de

10 uniti PC Pentium 4 ­ inclusiv cele destinate utilizarii in scop administrativ - care la numrul total de 359 elevi determin un nivel de dotare TIC / elev de un calculator la 35,9 de elevi. coala cu clasele I-VIII nr. 200 deine un laborator de informatic, care deservete aplicaia AEL coala cu clasele I-VIII nr. 200 nu are o sala de sport, activitatea curriculara de educatie fizica se

desfoar intr-o sala improvizata in cadrul salilor de clase, cu dotari sub minimul acceptat si fara a putea desfasura jocuri sportive cu balon. Dotrile cuprinse în prezentul proiect îi propun s concentreze eforturile pentru a rezolva nevoile de dotare astfel înct s se asigure calitatea în educaia i formarea iniial , obiectiv specific al Prioritii 4 ­ Dezvoltarea resurselor umane, Promovarea ocuprii i incluziunii Sociale i Întrirea Capacitii Administrative al Planulul Naional de Dezvoltare. Este necesar dotarea suplimentar a cabinetelor de arte plastice, informatic, limbi strine i fizic. La acestea se adauga necesitile de dotare suplimentar cu echipamente IT a laboratorului de informatic i realizarea unui cabinet pentru limbi strine de tip lingafon, prin reamenajarea i dotarea corespunztoare a unei sli de clas.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Acestor principale constrangeri li se adauga necesitatea extinderii cldirii cu o sal de sport, pentru a permite desfurarea activitailor fizice în condiii optime. În prezent orele de sport se desfoar într-o sal de sport improvizat într-o sal de clas. Necesitatea construirii slii de sport a fost recomandat de inspecia RODIS din luna martie 2009, deoarece elevii colii, care au performane în domeniul sportiv (locul 1 pe Municipiul Bucureti de 3 ani consecutiv) nu se pot antrena corespunztor.

2.2.1.1 Starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate în construcii, potrivit legii; Starea tehnica actuala a obiectivului de investitii este necorespunzatoare din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii: eficiena energetic a constructiilor existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra confortului termic i asupra consumului de combustibil (gaze naturale), impunandu-se reabilitarea termotehnica a cldirilor; starea tehnic a instalaiilor electrice existente este profund nesatisfacatoare, necesitand redimensionarea intregii instalaii conform normelor tehnice i normativelor in vigoare; starea tehnic a instalaiior sanitare i termotehnice necesit modernizare, fiind într-o stare avansat de uzur; facilitatile de accesibilitate pentru persoanele cu dizabiliti sunt foarte limitate - exist o singur ramp de acces pentru persoane cu dizabiliti la intrarea elevilor, ce permite accesul numai la parterul cldirii. Nu exist grupuri sanitare speciale i lift care s asigure accesul la toate nivelurile cldirii. balustradele de la casele de scar sunt deteriorate, cu elemente lips, constituind o surs potenial de accidentare finisaje interioare de la perei i tavane necesit lucrri de igienizare periodic, pardoselile deteriorate parial necesit lucrri de reabilitare sau înlocuire, treptele ciobite de la casele de scar necesit reparaii, etc.

2.2.1.2 Valoarea de inventar a construciei; Datorita vechimii construciei existente, aceasta este complet amortizat, valoarea acesteia de inventar fiind practic neglijabila. imobilul colii: 205,74 Lei

Valoarea de inventar a dotarilor existente este: 2.2.2 A. mijloace fixe: 328.633,15 Lei

obiecte de inventar: 162.458,77 Lei

Concluziile raportului de expertiz tehnic/audit energetic:

CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZ TEHNIC

Conform cerintelor din caietul de sarcini s-a realizat expertiza tehnica a cldirilor existente, de catre un expert tehnic atestat in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

-

Scopul expertizei

Scopul expertizei, il constituie analiza structurii de rezistenta a cldirilor din incinta colii cu clasele I-VIII nr. 200, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistenta mecanica i stabilitate", in vederea realizarii lucrarilor de interventie pentru: izolarea termica a cldirii (anvelopare termica), montarea de 14 panouri solare pe terasa cldirii, ca surs alternativ pentru prepararea apei calde de consum, amenajarea accesului i a utilitilor necesare pentru persoanele cu dizabiliti (wc, lift, ramp) i extinderea cldirii pe orizontal prin construirea unui corp anex cu funciunea de sal de sport i sli de clas. Lucrrile propuse a se realiza, implica expertizarea acestei cldiri, conform legislatiei actuale, i cerintelor precizate in Caietul de sarcini elaborat de Primaria Sectorului 3. Concluziile expertizei

În urma expertizei tehnice efectuate se consider gradul de asigurare R 0.7 pe ambele directii. Din cele descrise rezulta ca, gradul de asigurare se situeaza pe ambele directii peste limita R = 0,6 pentru care, conform prevederilor normativului P 100/92, nu sunt necesare interventii structurale pentru marirea nivelului de asigurare a protectiei seismice pentru constructiile din clasa II de importanta. In urma analizarii structurii prin metoda E1 - examinare calitativa si in conformitate cu criteriile prevazute in capitolul 11.6 din normativ, se apreciaza ca imobilul se incadreaza din punct de vedere al riscului seismic in clasa Rs III-IV, corespunzator constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui corespunzator constructiilor noi dar cu posibilitati de degradari nesemnificative pentru elementele nestructurale. Sporul de greutate adus de anveloparea termica a intregului imobil i de montarea a 14 panouri solare pe terasa cldirii este nesemnificativ atat pentru suprastructura cat si pentru infrastructura, gradul de siguranta al cladirii ramanand acelasi cu cel de dinaintea interventiei. Asa cum rezulta din examinarea calitativa, avand in vedere clasa de risc seismic a constructiilor, clasa de importanta a constructiei i cerintele formulate de beneficiar, se propune realizarea acestor lucrri, fara a se realiza consolidari structurale. Se poate realiza extinderea pe orizontal a cldirii cu un corp anex cu funciunea de sala de sport, cu luarea tuturor masurilor referitor la fundarea noii cladiri in raport cu vechea cladire. Pentru realizarea utilitilor necesare persoanelor cu dizabilitai, se vor recompartimenta grupurile sanitare existente, astfel încât sa se realizeze o cabin special pentru persoane cu dizabiliti. Recompartimentrile se realizeaz la nivelul pereilor despritori, nestructurali, i nu afecteaz structura de rezisten a cldirii. Accesul persoanelor cu dizabiliti la toate nivelurile cldirii se poate realiza prin urmtoarele soluii: Prevederea unui lift pentru persoane cu dizabiliti. Msura implic reconfigurarea accesului secundar în cldire i realizarea unei structuri independente, metalice, care nu afecteaz fundaiile cldirii existente, cu inchideri din sticl i panouri uoare, termoizolante. Msura nu afecteaz structura de rezisten a cldirii i nici limea cilor de circulaie i evacuare conform P118-99. Prin aceast soluie accesul persoanelor cu dizabiliti la grupurile sanitare prevzute la parter i etajul 1 este mai facil, i nu este necesar realizarea unui grup sanitar special i la etajul 2.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Se recomand, ca soluie optim de realizare a accesului persoanelor cu dizabiliti la toate nivelurile cldirii, soluia b., care prevede montarea unui lift pentru persoane cu dizabiliti, prin reconfigurarea accesului secundar în cldire i realizarea unei structuri metalice independente, care nu afecteaz structura de rezisten a cldirii i nici limea cilor de circulaie i evacuare. Necesitile de intervenie

Este necesar realizarea unor lucrari de injectare a tuturor fisurilor din soclu, zidarie, cu lapte de ciment, iar pe stalpul fisurat cu rasina epoxidica superfluida. Se impune refacerea pantelor trotuarelor de garda, pentru ca apa sa nu se mai scurga catre cladire. B. CONCLUZIILE AUDITULUI ENERGETIC

Conform cerintelor din caietul de sarcini s-a realizat auditul energetic al cldirilor existente, de catre un auditor energetic pentru cldiri, specialitatea construcii i instalaii, in conformitate cu prevederile legii nr. 372/2005 i a HG 361/2007 al MDLPL. Având în vedere costul relativ ridicat al modernizrii termotehnice, care majoreaz în final valoarea cldirii, se consider raional i oportun ca modernizarea energetic s se realizeze pe fondul unei structuri de rezisten cu un grad ridicat de siguran. Prin urmare, reabilitarea termic este condiionat de efectuarea în prealabil a tuturor lucrrilor recomandate prin expertiza tehnic privind cerina A1 ,,Stabilitate i rezisten", menionat în Legea nr. 10/1995 (Calitatea în construcii). Scopul auditului energetic

Scopul auditului energetic îl constituie identificarea principalelor caracteristici termice i energetice ale construciilor i instalaiilor aferente acestora, i stabilirea din punct de vedere tehnic i economic a soluiilor de reabilitare sau modernizare termic i energetic a construciilor i a instalaiilor, pe baza rezultatelor obinute din activitatea de analiz termic i energetic a cldirilor. Concluzii

În urma inspeciei pe teren s-au constatat urmtoarele deficiene majore cu influen negativ privind sigurana exploatrii i performanele energetice ale cldirii. a) Partea opac a faadelor exterioare ale cldirii prezint zone cu degradri ale finisajelor exterioare: murdrie, decolorare, fisurare, crpare, datorate infiltratiilor de apa, in zidarie, de la grupul sanitar parter. Folosirea unei grosimi insuficiente de zidarie pentru inchiderea intre stalpii de fatada si cea de pe timpanele de zidarie. Stalpisorii de beton nu sunt protejati termic. Se impune refacerea în totalitate a faadelor cu izolarea termic a acestora. b) Izolaia termic a elementelor exterioare de construcie nu este în conformitate cu reglementrile în vigoare, valorile rezistenelor termice se situeaz sub valorile minim obligatorii menionate în C107/1-2005, în cazul pereilor exteriori i al planeului de sub pod. c) Tamplaria exterioara originala de lemn a fost inlocuita in anul 1993 cu tamplarie din Aluminiu cu geam termoizolant. Aceasta tamplarie este neetansa si prezinta defectiuni la sistemul de inchidere. Aceasta

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

tamplarie s-a inlocuit in ultimii 5 ani in proportie de 60% cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Restul de 40% necesita inlocuire, impreuna cu tamplaria metalica de la intrarile de pe fatadele nord si sud. d) Cldirea este racordat la un punct termic local, dispune de o instalaie de înclzire central cu ap cald de tip bitubular cu distribuie inferioar amplasat în canal termic i canivouri. Distribuia apei calde de consum se realizeaz în canalul tehnic. Conductele de oel pentru transportul agenilor termici au fost în ultimii ani izolate termic parial, cu excepia racordurilor la coloane. e) Radiatoarele originale din font nu au fost înlocuite, au robinete de închidere i reglaj nefuncionale în cea mai mare parte, sunt alimentate de coloane verticale aparente, neechipate cu armturi de echilibrare. f) Instalatia electrica de iluminat interior este realizata cu aparate de iluminat montate aparent dotate cu lampi fluorescente i incandescente. In urma estimarilor noastre prin utilizarea unui program de calcul al iluminarii, valoarea acesteia pentru salile de clasa (cca 300 lx) nu corespunde cu cea stabilita de normativele in vigoare (NP 061/2002), adica 500 lx pentru ,,sali de clasa pentru cursuri de seara sau pentru adulti". In plus instalatia electrica de iluminat (corpuri de iluminat, intrerupatoare, comutatoare, cabluri, etc.) sunt intr-un grad avansat de uzura. Nu exista un sistem de iluminat de siguranta (pentru circulatie si evacuare in caz de necesitate) functional. Certificatul energetic pentru coala cu clasele I ­VIII nr. 200 din str. Postvarul nr. 13, Sector 3,

Bucureti, atribuie cldirii clasificarea energetic "E" i o valoare de 466,89 kWh/m2an pentru consumul anual de energie pentru înclzire, ap cald de consum i iluminat, creia îi corespunde nota 62. Indicele de emisii echivalent CO2 este 95,06 kgCO2/m²an. Separat pe utiliti termice clasificarea energetic a cldirii existente este : - - - pentru înclzire: clasificarea "F" i consumul anual specific de energie: 425,02 kWh/m2an; pentru ap cald de consum: clasificarea "C" i consumul anual specific de energie: 35,86 kWh/m2an; pentru iluminat: "A" i consumul anual specific de energie: 6,01 kWh/m2an Propuneri Având în vedere aceste aspecte prezentate i faptul c aceast cldire are o vechime de peste 40 de ani, rezult: · Necesitatea reabilitrii energetice generale a anvelopei cldirii prin izolarea termic a faadelor, a planeului de sub pod, refacerea finisajelor, înlocuirea tâmplriei metalice din Aluminiu cu tâmplrie din PVC cu geamuri termoizolante. · Necesitatea reabilitrii instalaiilor termice ale cldirii prin înlocuirea i izolarea conductelor de distribuie agent înclzire i a.c.c. din canalul tehnic i din canivouri, splarea corpurilor de înclzire, dotarea corpurilor de înclzire cu robinei termostatai, robinei de reglare pe retur i de dezaerisire, prevederea de robinei reglaj, golire distribuie înclzire i a.c.c. · Necesitatea înlocuirii întregii instalaii electrice interioare i înlocuirea aparatelor de iluminat cu aparate noi, eficiente energetic.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Soluii de intervenie pentru partea de construcii a) Termoizolarea eficient a suprafeelor exterioare a pereilor i a soclului cu un strat termoizolant din plci de vat mineral de 6-8 cm montat între elementele unui caroiaj de profile metalice inoxidabile, ancorat mecanic cu piese din oel inoxidabil de peretele exterior, cu un strat de aer ventilat de cca 5 cm, având un strat de protecie din plci celulozice realizate la presiune înalt (HPL). Stratul de protecie este meninut pe poziie i fixat de stratul suport prin intermediul unor piese metalice speciale inoxidabile Soluia C1. b) Termoizolarea planeului sub pod se realizeaz prin meninerea stratului termoizolant existent, inclusiv apa de protecie, repararea i eventuala ei consolidare, urmat de montarea unui strat termoizolant eficient de polistiren extrudat de 12 cm grosime, acoperit cu un stat de protecie - Soluia C2. c) Modernizarea energetic a tâmplriei exterioare, prin înlocuirea tâmplriei exterioare de Aluminiu existente, neetane (cca. 40% din totalul tâmplriei exterioare) i a uii secundare din tabl cu tâmplrie performant cu rama din PVC prevzut cu vitraj termoizolant i prevederea de clapete autoreglabile care s asigure o ventilare corespunztoare a tuturor încperilor, inclusiv la tâmplaria deja înlocuit ­ Soluia F1. Soluii de intervenii pentru instalaii a) Înlocuirea i izolarea conductelor de distribuie agent înclzire din canalul tehnic i din canivouri cu cochilii din vat mineral caerate cu folie de aluminiu de protecie la partea exterioar, montarea de armturi de reglare i golire pe coloanele de înclzire, cu reglaj manual. Modernizarea energetic a instalaiei interioare prin spllarea corpurilor de înclzire existente, dotarea corpurilor de înclzire cu robinei termostatai, robinei de reglare pe retur i de dezaerisire - Soluia I1 b) Înlocuirea i izolarea conductelor de distribuie a.c.c. din canalul tehnic i din canivouri, prevederea de robinei reglaj, golire distribuie a.c.c. - Soluia A1 S-au avut în vedere urmtoarele soluii: C1, C2, F1, I1, A1, respectiv pachete de soluii: PS1, PS2 de modernizare energetic a anvelopei cldirii i a instalaiilor de înclzire i de preparare a apei calde de consum. Pentru determinarea efectelor msurilor de reabilitare i modernizare energetic a cldirii, soluiile au fost care înglobeaz soluiile de intervenie pe partea de anvelop i instalaii: C1+C2 + F1 + I1 + A1 Prin aplicarea pachetului de soluii : se obine o reducere a facturii energetice cu 65,54% fa de

consumul specific anual de energie al cldirii existente. Varianta de soluie propus de ctre auditor este varianta maximal, care prevede atât anveloparea termic a cldirii, cât i reabilitarea i modernizarea instalaiilor interioare de înclzire i ap cald de consum.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Pe lâng solutiile propuse, se menioneaz urmatoarele probleme ce trebuie avute în vedere la evaluarea lucrrilor absolut necesare a fi prevzute în studiul de fezabilitate, fr de care nu se poate realiza o performan energetic a cldirii. Se impune: 2.2.3 Meninerea subsolurilor în condiii salubre i în special fr umiditate. Refacerea invelitorii acoperiului pentru a împiedica ptrunderea apei pluviale în pod Înlocuirea jgheaburilor i a burlanelor de scurgere a apelor pluviale. Injectarea tuturor fisurilor din soclu cu lapte de ciment, iar pe stalpul fisurat cu rasina epoxidica superfluida. Rezolvarea infiltratiilor de apa din zona grupurilor sanitare parter. Refacerea trotuarului din jurul cldirii cu pante corespunztoare pentru îndeprtarea apelor pluviale de la soclu Înlocuirea coloanelor i a racordurilor la radiatoare Înlocuirea coloane a.c.c. la obiecte sanitare Înlocuirea conductelor de ap rece i canalizare Inlocuire parial a obiectelor sanitare (lavoare) Înlocuirea total a instalaiei electrice (aparate de iluminat, circuite, tablou electric general, tablouri electrice de pe fiecare nivel), prevederea unui sistem de iluminat de siguran Prevederea de panouri solare ca surs alternativ de energie pentru prepararea apei calde de consum Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic selectat; Creterea economic depinde în mod direct de productivitatea muncii. De aceea se impune îmbuntirea calitii resurselor umane ca o condiie indispensabil i care, în ultim instan, implic majorarea i optimizarea structural a investiiilor publice i private în sectoarele-cheie ale dezvoltrii umane, în primul rînd, în educaie i sntate. Caracterul dinamic al calitii resurselor umane rezult ca urmare a evoluiei pieei forei de munc, apariiei unor cerine noi pe diferite segmente ale pieei. Aadar, calitatea resurselor umane nu are caracter static, strict delimitat la o anumit cerere a pietii, ci reflect o stare de fapt - ceea ce a fost bun odat poate s nu mai corespund în prezent i, cu atât mai mult, în viitor. Investiia în capitalul uman trebuie îneleas ca o investiie care subsumeaz investiiile în educaie. Investiia în resurse umane include totalitatea cheltuielilor pentru creterea aptitudinilor fizice i intelectuale ale oamenilor. Abordarea investiiilor în capitalul uman, asemeni investitiilor in capital fizic se poate face pe baza analizei cost-beneficiu i a actualizrii nevoilor economiei Un studiu al OECD arat c "participarea la un an adiional de educaie medie amplific creterea economic cu pân la 5% i mai departe, cu 2,5% pe termen lung".

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Conform unui studiu recent, România are cel mai mare procent de persoane care abandoneaz coala primar din regiune, 23% din populaia cu vârste cuprinse între 18 i 24 ani prsete coala i, cel mai sczut procent de persoane implicate în procesul de învare pe tot parcursul vieii Educaia trebuie s ajute la rezolvarea unor probleme cu care se confrunt societatea contemporan. În acest scop, se impune perfecionarea coerenei interne a sistemelor educative cu societatea, dar i asigurarea unei anumite stabiliti i continuiti a acestora care s le asigure eficien pe termen lung. O societate stabil, democratic, se spune, nu poate exista dac majoritatea cetenilor nu dispun de un nivel minim de cultur civic. Educaia de care beneficiaz un copil aduce foloase nu numai prinilor si i lui însui, ci i celorlali membri ai societii. ,,Educaia copilului meu contribuie la bunstarea ta, prin promovarea unei societi stabile i democratice"(M. Friedman). La fel ca în toate rile europene, i în România, calitatea educaiei a devenit un domeniu de interes deosebit având în vedere în primul rând decalajul naional fa de rile dezvoltate i necesitatea obtinerii unor finalitati integrate in context european. Asigurarea calitii în educaie presupune elaborarea standardelor de referin, normelor i indicatorilor de performan în sistemul naional de învmânt, având în vedere urmtoarele aspecte: a) Calitatea sistemului naional de învmânt; b) Calitatea serviciilor furnizorilor, reprezentani de uniti i instituii de învmânt; c) Calitatea procesului de instruire i de educare a elevilor - demonstrat de rezultatele învrii, pe baza aplicrii metodologiilor de dezvoltare a curriculumului, a metodelor de predare i învare, a evalurii examinrii i certificrii. Principalul client al colii este în ultim instan societatea. Elevul are aadar o dubl calitate: participant activ la propria educaie dar i client al unitatii de invatamant, iar valoarea adaugat reprezint contribuia efectiv a colii la educaie, dincolo de factorii de intrare (elevi, resurse, mediul economico-social). Calitatea educaiei în coala româneasc trebuie sa vizeze finaliti ancorate în context european deschizând drumul ctre oportunitile oferite de societatea european a cunoaterii. Elevii si formatorii trebuie s constientizeze necesitatea studiilor corespunztoare incepand de la scoala primara care pune bazele educatiei viitoare, care s poat fi folosite eficient în întreaga Europ. Plecând de la premisa c educaia de calitate presupune îmbuntirea continu a performanelor i având în vedere ritmul schimbrilor sociale, instituiile de învmânt trebuie s aib ca obiectiv dezvoltarea continu a resursei umane. Astfel: Obiectivele investitiei sunt îmbuntirea calitii infrastructurii de educaie, a dotrii colilor, pentru asigurarea unui proces educaional la standarde europene i a creterii participrii populaiei colare la procesul educational, totodata participand la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalitii de anse, protejarea mediului si dezvoltare durabila. Importanta obiectivului de investitii deriva din necesitatea punerii la dispozitie a resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de dotari si a spatiilor adecvate desfasurarii activitatilor sportive i

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

educaionale, impunandu-se astfel investiii pentru reabilitarea, îmbuntirea, extinderea si echiparea infrastructurii educaionale din învmântul obligatoriu. Scopul investiiei reprezinta reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea Scolii cu clasele I - VIII nr. 200 din Sectorul 3, Bucuresti, prin realizarea lucrarilor de reabilitare termica a anvelopei, de reabilitare, modernizare si extindere a unitatii de invatamant cu sala de sport i sli de clas, dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregtirea profesional si echipamente IT, precum si modernizarea utilitilor, inclusiv crearea de faciliti speciale pentru persoanele cu dizabiliti, pentru cresterea calitatii invatamantului si a procesului educational. Principalelor constrangeri legate de dotrile insuficiente sau depite moral, li se adauga necesitatea de construire a unei sli de sport, pentru a permite desfurarea activitailor fizice în condiii optime. În prezent orele de educaie fizic se desfoar într-o sal de sport improvizat. Studiile arata ca, corpul uman este creat pentru micare i, in lipsa acesteia, procesele fiziologice i psihologice normale sunt tulburate. Atâta timp cât tendinta actuala a generatiei tinere este sa faca miscari minime, - a globilor oculari în faa ecranului i micarea degetelor pe telecomand sau mouse -, sczut, probleme de adaptare la coal. Din cele prezentate anterior rezulta nevoia imperioasa de a avea un spatiu adecvat pentru educatie fizica si sport prin care elevul sa fie deprins sa iubeasca tot ce este natural, micarea, eforturile, exerciiile fizice. El trebuie sa învee c sportul reprezint alternativa sntoas la activiti cum ar fi privitul excesiv la televizor, jocurile pe calculator, consumul de alcool i igari, vagabondajul si alte conduite delicvente. Concluzionand, extinderea scolii existente cu sala de sport va avea un impact social major prin rezulta problemele phihologice cum ar fi: cazurile de hiperctivitate, depresie, obezitate asociat cu stim de sine

imbunatatirea calitatii invatamantului, si a calitatii vietii elevilor din sectorul 3, incercand totodata de a stimula populatia scolara la activitati sportive, reducand astfel tendintele de abandon scolar. Proiectul se încadreaz în strategia stabilit de Guvernul României care, prin aciunile iniiate de MDRL Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei, urmrete creterea gradului de confort termic, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreinere pentru: înclzire, alimentare cu ap cald de consum, iluminat, ventilare, climatizare, i în consecin reducerea emisiilor poluante în vederea diminurii efectului de ser la scar planetar. Situatia instituiilor de învmânt din mediul preuniversitar in sectorul 3 nu s-a ameliorat semnificativ în ultimii ani. Desi s-au fcut unele investiii, majoritatea unitilor au deficiene atât în ceea ce priveste gradul de siguran, gradul de uzur al utilitilor de baz cât si dotarea cu echipamente. Utilitatile si instalaiile, dotarile cu echipamente si materiale didactice, mai ales cu calculatoare si echipamente IT&C sunt mult sub necesitatile reale. Tehnologia Informaiei si Comunicaiilor (TIC) este un sistem de referin prin care pot fi facilitate oportunitile de dezvoltare vizând achiziiile si performanele cognitive ale elevilor, competenele profesionale ale cadrelor didactice, relaia scoal-comunitate, dezvoltarea instituional scolar, susinerea financiar a inovaiei în educaie si nu în ultimul rând, managementul sistemului de învmânt. Din cele prezentate mai sus rezulta necesitatea investitiei luand in calcul si urmatoarele :

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

-

Specificul procesului de invatamant desfasurat in obiectivul vizat, caracterizat de: Implementarea unor metode moderne, interactive de invatare, simulare si aplicare a conceptelor si abilitatilor deprinse; Caracter incluziv marcat, puternic orientat catre integrarea minoritatilor dezavantajate si a comunitatii locale multi-culturale; Eforturi de sustinere a mobilitatii elevilor si de integrare a elevilor; Profil educational inalt coerent cu specificul economiei regionale si locale, aliniat cu prioritatile de dezvoltare regionala si cu tendintele de evolutie ale pietei muncii locale si regionale;

-

Constrangerile cu care se confrunta procesul de invatamant implementat ­ spatii de invatamant limitate / insuficiente, lipsa sala de sport, dotare incompleta cu echipamente ­ necorespunzatoare in raport cu procesul educational care se urmareste a fi implementat sistematic in aceasta unitate de invatamant, necesitati stringente de modernizare / refunctionalizare / iginenizare a unora dintre spatiile existente;

-

Starea tehnica actuala a obiectivului de investitii, care este necorespunzatoare din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, sub multiple aspecte (eficienta energetica a acestora, starea tehnica a instalatiilor existente, respectarea caracterului arhitectural al cladirilor, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, etc.), cu implicatii negative directe asupra confortului termic si a eficientei utilizarii instalatiilor si a spatiilor existente.

Conform cu datele statistice, Sectorul 3 se bucur începând din anul 2007 i continuând în 2008 de un spor natural pozitiv datorat creterii natalitii spre deosebire de sporul natural al întregului municipiu Bucureti, care rmâne negativ în anii 2004-2007. Astfel, Primria Sectorului 3 îi centreaz atenia pe lucrrile de reabilitare, modernizare extindere si echipare ale unitilor de învmânt. Micarea natural a populaiei în perioada 01.01. ­ 30.09.2008 Municipiul Bucureti 15235 15643 - 408 15008 2353 44 94 Sector 1 Sector 2 Sector 3 3281 2943 338 2872 296 14 15 Sector 4 2261 2357 -96 1820 405 9 12 Sector 5 2306 1958 348 1598 330 7 18 Sector 6 3076 2850 226 2467 509 5 19

Nscui-vii 1646 2665 Decedai 2432 3103 Spor natural -786 -438 Cstorii 3711* 2540 Divorai 380 433 Nscui-mori 2 7 Decedai în vârst 10 20 de sub 1 an - *inclusiv cstoriile încheiate în strintate

PROIECIA POPULAIEI DE VÂRST COLAR Sursa: "Evoluia populaiei de vârst precolara i colara din Regiunea Bucureti -Ilfov în perioada 20052025", realizat pe baza prognozei INS Prognoza populaiei de vârst colar i precolar din Regiunea Bucureti - Ilfov Grupa de vârst 3-6 7-14 15-24 2013-2005 Nr. % 6,3 9,5 -7,1 -5,0 -91,8 -39,8 - Mii persoane2025-2005 Nr. % -12,1 -18,4 -14,2 -9,6 -115,6 -35,8

2003 61,4 166,2 341,4

2005 65,8 147,4 322,7

2010 73,3 133,2 259,2

2013* 72,1 140,4 230,9

2015 70,8 147,5 202,6

2020 62,9 146,6 193,5

2025 53,7 133,2 207,1

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

3-24

569,0

535,9

465,7

443,3

420,9

403,0

394,0

-92,6

-35,3

-141,9

-26,5

*s-a calculat ca o medie aritmetic a valorilor din anii 2010 i 2013 Prognoza populaiei din grupa de vârst 3-6 ani 2013-2005 Nr. % 77,0 12,3 6,3 6,4 -0,1 9,5 11,6 -1,4 - Mii persoane2025-2005 Nr. % -0,5 -0,1 -12,1 -10,7 -1,4 -18,4 -19,4 -13,1

61,4 65,8 73,3 72,1 70,8 62,9 50,7 55,1 62,8 61,5 60,2 52,8 10,7 10,7 10,5 10,6 10,6 10,1 *s-a calculat ca o medie aritmetic a valorilor din anii 2010 i 2013 Prognoza populaiei din grupa de vârst 7-14 ani

Grupa de vârst România R. Bucureti - Ilfov Bucureti Ilfov

2003 647,8

2005 623,6

2010 608,2

2013* 700,6

2015 793,0

2020 715,0

2025 623,1 53,7 44,4 9,3

166,2 147,4 133,2 140,35 147,5 146,6 139,3 122,5 111,2 118,55 125,9 125,0 26,9 24,9 22,0 21,8 21,6 21,6 *s-a calculat ca o medie aritmetic a valorilor din anii 2010 i 2013 Prognoza populaiei din grupa de vârst 15-24 ani Grupa de vârst Romania R. Bucureti - Ilfov Bucureti Ilfov

Grupa de vârst Romania R. Bucureti - Ilfov Bucureti Ilfov

2003 2130,6

2005 1941,4

2010 1717,6

2013* 1695,6

2015 1673,5

2020 1595,7

2025 1458,9 133,2 112,3 20,9

2013-2005 Nr. % -245,9 -12,7 -7,1 -3,9 -3,1 -4,8 -3,2 -12,4

- Mii persoane2025-2005 Nr. % -482,5 -24,9 -14,2 -10,2 -4,0 -9,6 -8,3 -16,1

2003 3388,3

2005 3317,7

2010 2906,3

2013* 2632,2

2015 2358,1

2020 2121,5

2025 2065,1 207,1 175,0 32,1

- Mii persoane2013-2005 2025-2005 Nr. % Nr. % -685,5 -26,0 1252,6 -37,8 -91,8 -87,1 -4,7 -39,8 -45,2 -12,3 -115,6 -104,8 -10,8 -35,8 -37,5 -25,2

341,4 322,7 259,2 230,9 202,6 193,5 298,8 279,8 218,3 192,7 167,1 161,1 42,6 42,9 40,9 38,2 35,5 32,4 *s-a calculat ca o medie aritmetic a valorilor din anii 2010 i 2013

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Evolutia economica a Sectorului 3 Bucuretiul concentreaz 54% din investiiile strine in România. Capitala genereaz peste 14% din produsul intern brut al tarii si reprezint zona unde sunt plasate 21% din companiile active in România. Bucuretiul cuprinde ase sectoare administrative, cu dispariti semnificative în termeni de structura populaiei, ocupare, acces la educaie, numr total de întreprinderi operaionale în cadrul granielor lor i performane economice. Cele mai marginalizate zone sunt: districtele periferice, în special în zonele de sud ale capitalei; centrul istoric (aa cum este identificat prin Hotrârea de Guvern 77/2001) cu o suprafa de 57 hectare i cu o populaie de 30.000 locuitori; zonele industriale ­ din care unele parial abandonate, acoperind aprox. 13 % din suprafaa total a capitalei Potrivit ARIS, în perioada octombrie 2001 - data de intrare în vigoare a legii privind investiiile directe cu impact semnificativ - i octombrie 2006, au fost înregistrate 520 de proiecte de investiii de acest tip, a cror valoare angajat este de 6,4 miliarde de dolari. Investiiile directe realizate de companii strine reprezint aproape 74% din total, respectiv 4,6 miliarde de dolari. Pân la sfâritul lunii octombrie au fost finalizate 326 de proiecte de investiii, in valoare de peste 2,767 miliarde de dolari. Puin peste 40% din cifra de afaceri a activitilor economice din Bucureti este concentrat în sectorul 1, 17,2% în sectorul 2 i 13,5% în sectorul 3, în timp ce aproape 30 % fiind investiii în sectoarele 4, 5 si 6 ale Municipiului Bucureti. Investiiile private în sectorul 3 sunt în majoritate în sectorul comercial i cel imobiliar. Real Hypermarket a investit 27 milioane de euro pentru deschiderea celui de-al zecelea magazin al reelei sale din România i primul din Bucureti, hipermarket care funcioneaz nonstop (hipermarket REAL). Este situat în Sectorul 3 Bucureti pe calea Vitan, are o suprafa util de vânzare de peste 7.700 metri ptrai i se desfoar pe o suprafa total construit de 14.590 metri ptrai, dispunând de o parcare subteran cu 500 de locuri pe o suprafa de 13.830 metri ptrai. În anul 1999, dezvoltatorul Anchor Group a construit Bucureti Mall, primul centru comercial deschis în România. În anul 2001 centrul comercial i-a schimbat mixul de magazine, aducând noi branduri pe piaa româneasc. În anul 2003, centrul comercial i-a mrit capacitatea parcrii i a construit un al treilea etaj. În anul 2007, Bucureti Mall a fost extins cu 9.000 mp suprafaa închiriabil i cu o parcare pe mai multe niveluri pentru 800 de maini. Suprafaa construit dup extindere a ajuns la 99.000 mp. Bucureti Mall ofer peste 140 de magazine i o larg varietate de modaliti pentru petrecerea timpului liber, divertisment i Shopping, toate sub un singur acoperi. Grupul comercial francez de magazine Auchan a investit 40 de milioane euro în primul magazin amplasat în România - în Sectorul 3 al Bucuretiului. Investiia total pentru ridicarea magazinului a fost de 40 de milioane de euro i a fost derulat pe o perioad de aproximativ apte luni. Magazinul Auchan Titan are o suprafa comercial de peste 16.000 de metri ptrai i o parcare de 3.200 de locuri, având o capacitate de circa 25.000 de clieni, în condiiile în

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

care sectorul 3 are o populaie de aproximativ 300.000 de locuitori". Terenul pe care este construit magazinul are circa 13 hectare, pe o suprafa de 43.000 de metri ptrai întinzându-se zona comercial iar parcarea, pe 20.000 de metri ptrai. În cadrul galeriei comerciale, cele circa 70 de magazine ocup 13.500 de metri ptrai. S-a finalizat tronsonul de metrou Nicolae Grigorescu - Linia de centur în decembrie 2008, iar investiia în acest proiect s-a ridicat la 76 milioane de euro. Acest tronson are o lungime de 4,75 kilometri de linie dubl i are patru staii. In afara investiiilor private din Sector, Primria Sectorului 3 în perioada 2004 - 2008 Primria Sectorului 3 a realizat diverse investii de interes public: Pentru prevenirea abandonului colar s-au creat 4 semiinternate i Centre de zi prevenire a abandonului colare ­ gestionate de DGASPC Pentru dezvoltarea sistemul sanitar s-au reparat ascensoare i s-arefcut imobilul din Calea Dudeti (Centru Medical Vitan), sau efectuat lucrri de reparaii curte - Spitalul Caritas; Spitalul Colea i de refacere hidroizolaie la Spitalul Gorgo, i s-au efectuat amenajri spaii pentru 2 amplasamente de terapie intensiv (Victor Babe). - peste 18 ani provenii din centrele de plasament (53 locuri capacitate) - În evidenele Registrului Comerului Bucureti figureaz un total de 36.454 firme care au sediu sau punct de lucru-filial în sectorul 3, repartiia pe ramuri fiind urmtoarea (pentru 36.123 firme, restul de 331 firme neavând obiectul de activitate menionat în baza de date analizat): - Producie industrial 2.951 8% - Comer 13.520 38 % - Servicii 12.718 35 % - Construcii 3.704 10 % - Transport 1.863 5% - Agricultura 270 1% - Turism 1.097 3% Grafic 1 - Domeniile de activitate ale firmelor din sectorul 3

Domeniile de activitate in sector 3 Transport 5% Constructii 10% Turism 3% Agricol 1%

Industrie 8%

Servicii 35%

Comert 38%

Situaia firmelor Conform situaiei transmise de ctre Registrul Comerului Bucureti, existau în sectorul 3, la mijlocul anului 2007, un numr de 36.454 firme înregistrate, care nu erau radiate. În stare de funcionare, fr alte meniuni sau observaii, se aflau 26.697 firme. Firmele din sectorul 3 ­ anul 2007 Forma juridic Asociaii familiale AF Numr 185

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Persoane fizice PF Companie naional CN Cooperaie COOP Societate cu rspundere limitat SRL Societate pe aciuni SA Societate în nume colectiv SNC Societate in comandit simpl SCS Institut naional de cercetare INC Regie autonom RA Total Sursa: Registrul Comerului Bucureti, 2007

2.865 1 21 32.753 590 27 8 3 1 36.454

Conform declaraiilor acestor firme (36.454) ele aveau un numr 147.377 de salariai (cifr care nu reprezint practic numrul de locuri de munc din sectorul 3, în aceste locuri de munca fiind numrate i locurile de munc ocupate efectiv la sediul principal din alt sector sau din alte puncte de lucru din ar). Conform evidenei furnizate de Registrul Comerului Bucureti, la mijlocul anului 2007 avem urmtoarea situaie a firmelor înmatriculate în sectorul 3 (inclusiv sucursale, filiale, puncte de lucru) i care nu sunt radiate, reprezentat în graficul de mai jos: Dinamica firmelor înmatriculate în sectorul 3

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1990

Firme inmatriculate in functiune - sector 3

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Dup cum se observ exist un potenial real de dezvoltare a firmelor în sectorul 3, cu condiia s existe un cadru legal i de infrastructur propice dezvoltrii. Exist îns i reversul dezvoltrii, i anume desfiinarea firmelor din diverse motive, numrul acestora ajungând, în timp de 17 ani, la 24.317, ceea ce reprezint o rat de mortalitate a firmelor de 40 %. Merit realizat o analiz mai aprofundat asupra cauzelor care determin aceasta supravieuire redus a firmelor pentru contracararea acestora în viitor. Firmele cu sediul în sectorul 3, a cror activitate a încetat, se afl în diverse situaii. Investiia respect legislaia i obiectivele orizontale în domeniul egalitii de anse, proteciei mediului, dezvoltrii durabile i eficienei energetice.

2007

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Documentaia a fost elaborat inând cont de principiile dezvoltrii durabile (dualismul ecosistemecoeficien), a sustenabilitii (îndeplinirea condiiilor necesare pentru un acces egal la baza de resurse de ctre fiecare din generaiile viitoare) i a normelor de protecie a mediului în vigoare. Promovarea egalitii de anse i a nondiscriminrii i dezvoltarea durabil (protecia i îmbuntirea mediului înconjurtor i creterea eficienei energetice) sunt prioriti agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Uniunii Europene. Angajamentele României în ceea ce privete implementarea acestor prioriti se reflect i în sprijinirea acelor proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil i promovare a egalitii de anse. Prin proiectul de investiie propus se va asigura egalitatea de anse în ceea ce privete accesul la serviciile furnizate a tuturor persoanelor indiferent de sex, apartenen la grupuri minoritare, ras, religie, dizabiliti etc. Dezvoltarea durabil reprezint dezvoltarea care corespunde necesitilor prezentului, fr a compromite posibilitatea generaiilor viitoare de a-i satisface propriile necesiti. Prin prezentul proiect se respecta principiile de baza ale proiectarii durabile: economia de resurse, proiectarea pentru intregul ciclu de viata, proiectare pentru om. Proiectul ine cont de economia de resurse i se realizeaz pentru intreg ciclul de viata al cladirii, fcând referire la eficienta si conservarea de energie. Un rol esenial al constructiei i arhitecturii este cel de a prevedea mediul construit care asigur sigurana ocupanilor, sntatea, confortul psihologic, bunstarea psihologic i productivitatea. Calitatea mediului este intangibil i importana sa apare in preocuprile pentru conservarea energiei i a mediului. Scopul final i provocarea proiectului a constat in gsirea soluiilor care conduc la beneficii cantitative, calitative, fizice si psihologice utilizatorilor cldirilor, prin respectarea principiilor proiectrii durabile. Cele trei principii ale proiectarii durabile ­ economia de resurse, proiectarea pentru intreg ciclu de via al cldirii, proiectarea pentru om ­ presupun o palet larg de probleme ale mediului asociat cu arhitectura, rezolvate prin proiectul prezentat care interactioneaza cu mediul interior, local si global. Prin proiect s-a urmrit optimizarea gestionrii resurselor în sectorul construciilor în paralel cu protejarea mediului ambiant conform principiilor dezvoltrii durabile. Proiectul i-a propus s promoveze principiile dezvoltrii durabile prin propunerea utilizrii de tehnologii i materiale de construcii eco-eficiente în condiiile optimizrii costului pe ciclu de via, fiind astfel corelat cu obiectivul referitor la dezvoltarea cunoaterii în domeniul amenajrii teritoriului în manier durabil. Dezvoltarea sustenabil se refer la meninerea pe termen lung a capacitii funcionale a sistemelor interconectate ale societii contemporane, având în vedere considerente ecologice, economice i sociale. Prin soluiile de proiectare propuse, constructiile vor evita sau vor limita impactul asupra mediului, cu folosirea optima a resurselor locale pentru iluminare, inclzire i ventilatie, atât cele naturale, cat si cele pro-

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

duse de om. Eficienta in folosirea apei presupune implementarea unor programe de minimizare a consumului de ap. S-a prevzut utilizarea de materiale de constructie ecologice, cu o amprent de carbon redusa, betoane armate cu fibre naturale sau artificiale, betoane cu agregate usoare etc., materiale de constructii cu continut reciclat, cum ar fi geotextilele neesute i izolaiile din vat poliesteric, etc. S-au propus soluii de construire sustenabile, prin folosirea în mod eficient a resurselor, pentru a creea construcii mai bune, care îmbuntesc sntatea oamenilor, pentru a ameliora mediul ambiant i a genera economii. S-au respectat componentele importante ale unei constructii sustenabile, i anume situl, eficiena energetic, folosirea eficient a materialelor, a apei, sntatea i sigurana ocupanilor, operarea i mentenana construciei. Propunerea de proiect respect prevederile legislaiei privind protecia mediului. Protecia mediului reprezint o obligaie a tuturor persoanelor juridice, principalele aciuni care trebuie întreprinse fiind enumerate la Art. 94 i Art. 96 din OUG nr.195/2005 privind protecia mediului cu completrile i modificrile ulterioare. Eficiena energetic reprezint îmbuntirea eficienei utilizrii energiei prin schimbri tehnologice, de comportament i/sau economice. Msurile de cretere a eficienei sunt toate acele aciuni care, în mod normal, conduc la o cretere a eficienei energetice ce poate fi verificat, msurat sau estimat. Prin elaborarea documentaiei tehnico-economice i în implementarea proiectului s-a avut în vedere îmbuntirea performanei energetice a cldirii existente, iar extinderile noi proiectate au fost astfel concepute încât sa fie eficiente din punct de vedere energetic, conform Ordinului Ministrului Dezvoltrii Regionale i Locuinei pentru aprobarea reglementrii tehnice ,,Metodologie de calcul a performanei energetice a cldirilor", care se aplic pentru cldirile de învmânt, difereniat atât pentru cldiri noi cât i pentru cldiri existente.

2.2.4

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse: Solutia const în realizarea urmtoarelor lucrri de reabilitare, modernizare, dezvoltare i echipare

a cldirii existente: a. amenajare utiliti pentru persoane cu dizabiliti (wc), refacere finisaje interioare la pardoseli, perei, tavane, înlocuire balustrade deteriorate de la casele de scar, înlocuire ui interioare; b. reabilitare/modernizare instalaii interioare de înclzire, ap-canalizare, sanitare, instalatii electrice; c. prevedere de panouri solare ca surs alternativ pentru înclzirea apei calde de consum; d. dotarea laboratoarelor existente de fizic, chimie, biologie, arte plastice, informatic (AEL) i psihologie, înfiinarea de noi laboratoare i cabinete i dotarea corespunztoare cu dotri specifice desfasurarii activitatilor curriculare si IT, realizarea a dou cabinete multimedia pentru limbi strine

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

e. Extinderea cldirii existente cu un corp anex cu funciunea de sal de sport i sli de clas, i asigurarea dotrilor specifice ariilor curiculare

Se recomand ca soluie optim de reabilitare, modernizare, dezvoltare i echipare a unitii de învmânt, care cuprinde lucrri de reabilitare i modernizare a finisajelor i instalaiilor cldirii existente, extinderea cldirii cu un corp anex cu funciunea de sal de sport i sli de clas, echiparea cu dotrile specifice ariilor curiculare i prevederea de panouri solare ca surs alternativ pentru prepararea apei calde de consum. avantajele scenariului recomandat: creterea gradului de confort interior al spaiilor, reducerea consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreinere pentru: înclzire, alimentare cu ap cald de consum, iluminat, ventilare i în consecin reducerea emisiilor poluante de CO2 reducerea substanial (peste 50%) a consumului de energie pentru prepararea apei calde de consum prin utilizarea de surse neconvenionale (panouri solare) realizarea obiectivelor orizontale în domeniul egalitii de anse, imbunatatirea calitatii invatamantului preuniversitar si protejarea mediului obinerea unui impact social major prin extinderea scolii existente cu sala de sport, raspunzand nevoilor comunitatii locale. prevederea unor solutii tehnice care implica materiale, echipamente si instalatii cu fiabilitate ridicata, performante, care necesita o durata de executie redusa. Investiia respect legislaia i obiectivele orizontale în domeniul egalitii de anse, proteciei mediului, dezvoltrii durabile i a eficienei energetice.

2.3 DATE TEHNICE ALE INVESTIIEI: a) zona i amplasamentul Obiectivul se afl amplasat pe Str. Postvarul nr. 13, Sector 3, Bucureti. Coordonate geografice: 44o25'06" latitudine Nordica 26o10'14" longitudine Estica Elementele caracteristice privind amplasamentul cldirii în mediul construit sunt urmtoarele: orientarea fa de punctele cardinale: Nord, Sud, Est i Vest faadele amplasare fa de cldirile învecinate: conform planului de situaie; categoria de importan a construciei: conform H.G.R. nr.766/1997, anexa 3: C (construcie de importan normal);

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

-

clasa de importan conform P100-1/2006, Tab. 4.2: II (cldiri a cror rezisten seismic este important sub aspectul consecinelor asociate cu prbuirea sau avarierea grav), I = 1,2;

b)

poziia fa de vânturile dominante: cldire liber expus (neadpostit);

statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat Imobilul aparine domeniului public al Primriei Sectorului 3, Bucureti.

c)

situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan Suprafaa total de teren deinut de unitatea de învmânt: 4870 mp, din care suprafa construit la sol: 765 mp suprafa curte: 4105 mp

d)

studii de teren:

La elaborarea Studiului de Fezabilitate s-au utilizat Planuri cadastrale la scara 1:500 i 1:2000, date geotehnice din arhiva beneficiarului i extras de carte funciar, informaii puse la dispoziie de ctre Beneficiarul lucrrii, Primria Sectorului 3, Bucureti. Condiii climatice Din punct de vedere climatic, amplasamentul cercetat se situeaz într-un sector cu clim continental, respectiv în cadrul inutului climatic al Câmpiei Române. Regimul climatic general se caracterizeaz prin veri foarte calde, cu cantiti medii de precipitaii nu prea importante, care cad, în mare parte, sub form de averse i prin ierni relative reci, marcate la intervale neregulate, atât de viscole puternice, cât i de înclziri frecvente, care provoac discontinuitatea în timp i spaiu a stratului de zpad. Amplasamentul este situat în zona climatic: II, conform hrii de zonare climatic a României, fig A1 din SR 1907-1 sau Anexa D din normativul C107 partea a 3-a: Te = -15oC. Temperatura aerului prezint medii anuale de ordinul a 10º ÷ 10,5º C, cu un ecart pentru valori medii ale lunii iulie de 22º ÷ 23º C i pentru luna ianuarie de ­2º ÷ ­3º C. Precipitaiile atmosferice înregistreaz cantiti medii anuale de cca. 550 mm, cu valori medii pentru luna iunie de ordinul a cca. 75 ÷ 80 mm i pentru luna februarie de cca. 25 ÷ 30 mm. Cele mai mari cantiti de precipitaii cad în semestrul cald i au adesea character de avers, fiind însoite de descrcri electrice i vijelii. Stratul de zpad are o durat medie anual de cca. 50 zile, cu grosimi medii decadale ce ating valori maxime de cca. 10 cm. În privina circulaiei atmosferice este de remarcat faptul c frecvenele cele mai mari se înregistreaz pentru direciile NE (20%) i E (20%), urmate de cele din SV(17%) i V(14%). Frecvena medie anual a calmului este de cca. 10%. Vitezele medii anuale ale vânturilor sunt de ordinal a 2,2 ÷ 4,5 m/s. Zona eolian este: II, conform hrii de încadrare a localitilor în zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1. Condiii geomorfologice

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul cercetat se situeaz pe terasa superioar pe malul stâng al râului Dâmbovia, fiind o subunitate a unitii morfologice reprezentat de Câmpia înalt a Bucuretiului. Din punct de vedere geologic, zona de interes este situat în sectorul central al marii uniti structurale cunoscute sub denumirea de Platforma Moesic, sector denumit Platforma Valah. Caracteristici geotehnice Stratificaia terenului în plan vertical prezint urmtoarea succesiune: 0.00...0.70 m 0.70...1.40 m 1.40...2.00 m 2.00...5.40 m 5.40...6.00 m Umplutur de pmânt argilos cu pietri/fragmente de crmid Argil prfoas cenuie, umed, plastic vârtoas Argil prfoas cafenie plastic vârtoas Argil prfoas cafenie-glbuie plastic vârtoas Argil prfoas glbuie plastic vârtoas cu concreiuni de calcar

Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de argil prfoas cafenie-glbuie i a stratelor de argil prfoas glbuie i cafenie-glbuie sunt: plasticitate mare, consisten în domeniul plastic-vârtos, porozitate moderat, compresibilitate medie i se încadreaz în categoria terenurilor bune de fundare. Conform PN 074 din 2002 amplasamentul se încadreaz în categoria geotehnic 1 cu risc geotehnic redus (punctaj total 8). Informaii privind seismicitatea i adâncimea de înghe Din punct de vedere seismic amplasamentul viitoarei construcii se încadreaz în macrozona de intensitate seismic grad 8, conform NP-055-01: ag=0,24g; perioada de col conform P100/2006:Tc - 1,6 sec. Pentru încrcrile date de vânt (STAS 10101/20-90), se va lua în calcul "ZONA B", cu o valoare a presiunii dinamice de baz stabilizat (gv) la înlimea de 10 m deasupra terenului de 0,11 kN/m2. Încrcrile date de zpad (STAS 10101/21-92), vor avea o greutate de referin (gz) de 1,0 kN/m2 ("ZONA C"). Adâncimea minim de înghe este: 0.90÷1,00 m, conform hrii din STAS 6054-77. Apa freatic nu a fost întâlnit pân la -6,00 m adâncime fa de cota terenului neamenajat. Date privind calculul terenului de fundare La alegerea tipului de fundaie i a adâncimii de fundare se vor avea în vedere prescripiile din "Normativul privind proiectarea i executarea lucrrilor de fundaii directe la construcii" NP 112-2004, precum i parametrii fizico-mecanici ai pmânturilor ce se dezvolt în cadrul perimetrului cercetat. Recomandri privind adâncimea i sistemul de fundare Se va ine seama de caracteristicile constructive ale viitorului imobil, la fundarea acestora se recomand a se ine seama de litologia terenului cu luarea de msuri de limitare a tasrilor prin dimensionarea tlpii fundaiei i centuri de siguran din beton armat atât la partea superioar cât i la partea inferioar a acesteia. La alegerea tipului de fundaie i a adâncimii de fundare se vor avea în vedere prescripiile din "Normativul privind proiectarea i executarea lucrrilor de fundaii directe la construcii" P 10-86.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Se pot adopta o gam larg de soluii, recomandabile fiind acelea care întrunesc cele mai multe avantaje tehnico-economice. Rmâne la latitudinea proiectantului de specialitate, în colaborare cu beneficiarul s aleag soluia optim.

2.3.1

Descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizrii lucrrilor de baz - CONSTRUCII NOI ­ SALA DE SPORT

A. ARHITECTUR I STRUCTUR Se propune extinderea cldirii existente pe orizontal prin realizarea unui corp anex, adiacent acesteia, cu funciunea de sal de sport i sli de clas, destinat desfurrii activitilor de educaie fizic i sport i activitilor specifice educaionale, conform ariei curiculare pentru clasele I-IV i V-VIII. Construcia nou se va altura cldirii existente cu asigurarea unui rost de dilataie, va fi legat funcional de aceasta i va avea structur proprie, astfel realizat încât s nu afecteze fundaiile cldirii existente. Constructia propusa, se constituie ca o extindere a cldirii existente i se dezvolta planimetric sub forma unui dreptunghi cu dimensiunile 43,20 m / 22,20m. Accesul în sala de sport propus se va realiza din interiorul Scolii nr 200, pe latura de nord a cldirii, la parter, din coridorul central, prin desfiinarea spaiului de depozitare existent în acea zon (P13 conform planei A01 ­ Plan Parter propunere), iar la etaj accesul ctre cele dou sli de clas noi se va realiza din coridorul central de la acest nivel. Astfel, noul corp anexa va funciona numai în cadrul programului colar. Proiectul mai prevede dou accese, care permit evacuarea elevilor din sala de sport direct în exterior în caz de incendiu, conform P118-99. Circulatia verticala se realizeaza prin intermediul scarilor existente in cadrul Scolii cu clasele I ­ VIII nr. 200, si prin intermediul liftului amenajat in zona intrarii principale in cldirea existent. Liftul este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii. Organizarea interioara a funciunilor se realizeaz pe doua niveluri si prevede spatii in conformitate cu destinaia cldirii, conform NP010-97: la parter sala de educaie fizic, vestiare i grupuri sanitare pentru fete si baieti, grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, spatii de depozitare i birou pentru profesor/ antrenor, iar la etaj dou sli de clas. Conform gabaritelor prevazute in proiect sala de sport propusa permite desfasurarea jocurilor sportive cu balon. Pentru realizarea structurii salii de sport se vor prevede elemente structurale (stalpi, grinzi) prefabricate din beton armat cu dimensiuni corespunzatoare deschiderilor si inaltimilor stabilite in proiect. Toate lucrarile se vor executa utilizand materiale i soluii noi, eficiente din punct de vedere energetic. Aconstruita Adesfasurata = 920 mp = 11700 mp

Regim de inaltime = P + 1E (Hmax = 9.10 m) Volum exterior (mc) = 8372

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Categoria de importanta "C"(normala) Clasa de importanta III Cldirea propus nu depete înlimea la corni a cldirii existente, de 10.85 m i nici volumul construit al acesteia, de 8540 mp. Descrierea functiunilor Parter: - vestiar baieti - vestiar fete - birou antrenor - spatii depozitare - 3 - grupuri sanitare - sala de sport Etaj - sli de clas - 2

Descrierea materialelor Finisaje exterioare: Închiderile perimetrale se vor realiza din crmid cu goluri verticale, iar placarea exterioar a faadelor se va realiza cu placaje celulozice realizate la presiune înalt (HPL), montate mecanic, cu un strat termoizolant din vat bazaltic de 8cm grosime i strat de aer ventilat. Tamplaria prevazuta este din aluminiu de culoare gri inchis, cu geam termoizolant. In zona salii de sport, vitrajul aflat sub cota de 2.00 m, se va realiza din sticla profilata tip ,,U". Acoperisul slii de sport va fi tip teras necirculabil, hidroizolat i termoizolat. Finisaje interioare: Pardoseli: - zona vestiarelor si a grupurilor sanitare: gresie antiderapanta - zonele de circulaii: pardoseala din PVC pentru trafic greu. - zona salii de sport: parchet pentru sali de sport Pereti : - vopsea lavabila; faianta pana la h=2,10m (în grupurile sanitare). Plafoane: - vopsea lavabila; Msuri speciale referitoare la persoanele cu dizabiliti

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Proiectul are în vedere Normativul NP051/2001 urmând a se prevede urmtoarele:

· · · · ·

Dimensionarea circulaiilor la minim 1,20 m Zona intoarcere carucior ( 1,50 m) Dimensiuni usi accese spatii importante l = 1,00 m Grup sanitar cu gabarite specifice amplasat la parter, în zona pentru vizitatori. Prevederea unui lift pentru persoane cu dizabiliti în zona intrarii principale in Scoala cu clasele I VIII nr Prevederea de ramp de acces pentru personae cu dizabiliti la toate accesele Prevederea de ramp pentru persoane cu dizabiliti pentru a rezolva diferena de nivel dintre cota parterului cldirii existente i nivelul de clcare al slii de sport

200.

· ·

B. INSTALAII TERMOTEHNICE I SANITARE Din punct de vedere al instalatiilor termice, se propun urmtoarele soluii: proiectarea de instalaie de înclzire cu corpuri statice i înclzire radiant în pardoseal instalaii cu panouri solare pentru preparare a.c.m instalaii de ventilare natural creerea unei surse proprii de energie termic prin racordarea la instalaia existent de alimentare de la nodul termic. Aceast surs modul termic va fi dimensionat pentru a asigura agentul termic pentru inclzire i preparare acm pentru ambele corpuri de cldire. Instalaii de înclzire Necesarul termic estimat pentru Sala de sport este de aproximativ 150 kW i s-a determinat conform SR 1907-1,2 pentru urmtoarele condiii climatice de amplasament: -ora Bucuresti -zona climatic II de temperatur te=-15°C -zona eolian II, în localitate V=4,0 m/s, in afara localitaii V=7,0 m/s Proiectul de instalaii de înclzire cuprinde instalaia de înclzire cu corpuri statice care se va prevedea în grupuri sanitare, holuri i vestiare i o instalaie de înclzire in pardoseal radiant in sala de sport. Instalaia de înclzire cu corpuri statice va putea funciona cu agent termic ap cald preparat in modulul termic compact prevazut. Instalaia de înclzire radianta va funciona cu agent termic 43/33 grdC asigurat de un schimbtor de cldur montat în cutia de distribuie a conductelor, alimentat cu agent termic primar din modulul termic. Pentru producere agentului termic folosit la înclzire si preparare acm se va folosi un modul termic care va realizeaza schimbarea parametrilor agentului termic primar de la reeaua de termoficare a oraului în agent termic 90/70°C. Modulul termic este alctuit dintr-un schimbator de cldur cu plci, elemente de echilibrare hidraulic, pomp dubl cu turaie variabil pe circuitul secundar de agent termic, contor de energie termic pe circuitul primar i vas de expansiune (conform I 13-02).. Instalatia de ventilare

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Pentru realizarea ventilatiei salii de sport se propune utilizarea unui sistem de ventilatie naturala, fara elemente in miscare. Sistemul este compus din canale de ventilare verticale compartimentate, aeru l proaspat este introdus in spatiul interior, iar aerul viciat este evacuat gratie efectului natural al vantului. In conditii atmosferice normale aerul cald se ridica, avand ca rezultat scaderea presiunii la interior, permitand aerului rece sa patrunda in incapere. Astfel, diferenta de temperaturaintre aerul exterior si aerul interior determina o diferenta de densitate si a gradientului de presiune. Fenomenul consta: aerul cald cu noxe se ridica catre gurile de evacuare, iar aerul proaspat este introdus in spatiul interior. Acest sistem reduce zgomotele cu 26 dB fata de o fereastra deschisa. Sistemul functioneaza eficient indiferent daca ferestrele sunt deschise sau inchise. In cazul cand spatiul interior nu este utilizat, sistemul functioneaza, oferind incaperii beneficiile unei climatizari gratuite. Sistemul este dotat cu clapete de reglare la partea inferioara, ce pot fi programate sa se deschida la o anumita ora din noapte, pentru a permite aerului rece si proaspat sa patrunda in incaperi, cu debit maxim. Totodata clapetele pot fi dotate cu senzori de temperatura si de CO2, ce reagleaza debitul de aer in functie de acesti parametri. Avantajele utilizarii sistemului sunt: economie substantiala de energie prin eliminarea necesarului de ventilare mecanica sau conditionare a aerului vitez confortabila a curentilor de aer care asigura protectia si sanatatea utilizatorilor eliminarea sindromului SBS (sick-building syndrome ­ sindromul cladirii bolnave) datorat instalatiilor de conditionare a aerului recuperator de caldura aer-aer pentru conditii de iarna montaj simplu in orice tip de acoperis

Sistemul se recomanda pentru utilizarea in institutii de invatamant si Sali de sport i respect prescripiile normativului I5-98. Instalatie de alimentare cu apa si canalizare În corpul nou de cldire se propune o instalatiie de alimentare cu apa calda si rece menajera pentru alimentarea tuturor obiectelor sanitare prevzute. Se propune instalarea de 8 panouri solare pe terasa cldirii, ca surs alternativ pentru prepararea apei calde menajere. Colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si de la lavoare se va face prin coloane si colectoare din polipropilena (PP) sau PVC, iar evacuarea acestora se va face la reteaua de canalizare exterioara din curtea incintei, de unde vor fi deversate spre reeaua de canalizare stradal prin intermediul unui separator, purificator.

C. INSTALAII ELECTRICE

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Se propunere asigurarea alimentarii cu energie electrica si dimensionarea intregii instalatii electrice interioare conform normelor tehnice si normativelor in vigoare (NP I 7-02, I 18, NP 61-02): tablouri electrice de distributie, cabluri si conductoare electrice, corpuri de iluminat, intrerupatoare, comutatoare si prize. În apropierea tabloului general din cldirea existent se va prevede un bloc de masura si protectie trifazat, dimensionat in conformitate cu noile cerinte de putere absorbita. Toate circuitele electrice se vor realiza ingropat in tencuiala (conductor tip Fy, tras in tub de protectie din PVC). Instalatii de iluminat si forta Instalatia electrica de iluminat va asigura iluminatul general, iluminatul local si iluminatul de siguranta si de evacuare. Instalatia de iluminat se va realiza pentru un nivel de iluminare de 300 lx in sala de sport, 500 lx în slile de clas si 150 lx in restul spatiilor, culoare, toalete, zone de depozitare si vestiare. Se vor utiliza corpuri de iluminat dotate cu tuburi fluorescente de 16mm sau cu lampi cu vapori de mercur de joasa presiune, cu temperatura de culoare, T 3600.....4000 ºK si indicele de redare al culorilor Ra 82. Corpurile de iluminat se vor monta aparent, la o inaltime optima fata de pardoseala. Circuitele de iluminat se vor proteja cu sigurante automate cu declansator magneto-termic cu valoarea de 10 A. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu balast electronic. Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta trebuie sa asigure functionarea acestuia atunci cand dispare tensiunea de pe sursele de baza (SEN). Astfel, in fiecare spaiu se va monta 1 corp de iluminat dotat cu kit de urgenta (baterie locala inclusa cu autonomie de minim 60 minute), pentru asigurarea iluminatului antipanica. Se vor utiliza numai prize tip ingropat cu contact de protectie. Circuitele monofazate de prize se vor proteja cu intreruptoare automate magneto-termice cu valoarea de 16 A si vor fi dotate obligatoriu cu dispozitiv de protectie diferentiala, cu sensibilitatea de 30 mA. Toate tablourile electrice vor fi de tip aparent, cu carcasa din material electroizolant cu rezistenta mecanica sporita. Instalatia electrica de curenti slabi ( detectie si semnalizare incendiu) propusa sistem de detectie si semnalizare incendiu, utilizand detectori de fum adresabili, montati pe tavanele camerelor

D. Dotari i echipamente necesare desfasurarii activitatilor curriculare Dotarile care se pune la dispozitia unitatii de invatamant prin acest proiect supus pentru finantare, sunt in conformitate cu normativul de dotari minimale emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Innovarii pentru salile de curs si ariile curriculare stabilite de catre acesta. ARIA CURRICULAR: EDUCATIE FIZIC SI SPORT - EDUCAIE FIZIC E. Mijloace de învmânt

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

APARATE , ECHIPAMENTE I MATERIALE SPORTIVE Aparate pentru dezvoltarea calitilor motrice de baz Banca de gimnastic Bârn de echilibru Capr pentru srituri Lad de gimnastic Mas de tenis Panouri de baschet Poart de handbal Spalier Stâlpi ( srituri în înlime i volei) tachet metalic rotund Saltea gimnastic/ Saltea fitnes Gantere de 2 kg/ 4kg Trambulin semielastic/ Tambulin elastic Instrumente de msur ( cronometru i rulet de 25 m) Obiecte pentru gimnastic ritmic (panglici,corzi, earfe, steaguri, cercuri) * Joc de ah Frânghie Greuti (2; 3; 4 kg) Mingii din piele pentru jocuri sportive (pentru: baschet; handbal; volei; fotbal; tenis de masa, tenis de câmp) Plase pentru jocuri sportive (pentru: baschet; handbal; volei; fotbal; tenis de masa;tenis de câmp, badminton) Palete pentru jocuri de mas Streching Mingi de oin Bate oina Tije fileu volei Couri mingi/ Plase mingi Rachete badminton/ Rachete tenis câmp Fluturai badminton Jaloane plastic colorate/ Jaloane înalte obstacole 2.3.2 Descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate în spaiile consolidate/reabilitate/ reparate; A. LUCRRI DE ARHITECTUR I STRUCTUR

Modificari functionale: Spatiul aferent canalului tehnic se va igieniza, pastrand functiunea initiala (accea de distributie a retelelor de apa calda / rece pentru unitatea de invatamant). Parter: Spatiul de depozitare P-13 se va dezafecta pentru a permite amenajarea unui spatiu de trecere catre sala de sport propusa. Sala de clasa nr. P-12 in care a fost improvizata actuala sala de sport, isi va recapata functiunea originala dupa realizarea noii Sali de sport Grupurile sanitare pentru elevi vor fi recompartimentate pentru a permite amenanajarea unei cabine pentru persoanele cu dezabilitati locomotorii. Se propune reconfigurarea intrarii principale, in care se va amplasa un lift pentru persoane cu dizabilitati locomotorii. Etajul 1:

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

-

Grupurile sanitare pentru elevi vor fi recompartimentate pentru a permite amenanajarea unei cabine pentru persoanele cu dezabilitati locomotorii. Restul spatiilor de la acest nivel nu isi vor schimba functiunea.

Modificari la nivelul finisajelor: Finisaje interioare Pardoselile existente de gresie din zona intrarii profesorilor cat si pardoseala coridoarelor (mozaic) si a caselor de scari (mozaic) se afla intr-o stare de gradare medie. Se propune inlocuirea acestor materiale (gresie, mozaic) cu un finisaj de tip covor de pvc pentru trafic intens mult mai potrivit pentru zona coridoarelor (zona intens circulata). Pardoselile de gresie, placajele din faianta de pe peretii grupurilor sanitare profesori parter, cat si zugravelile interioare sunt relativ noi, de o calitate medie, aceste spatii nu necesita inlocuirea finisajelor. Pardoselile din parchet din salile de curs sunt in marea lor majoritate intr-o stare de degradare medie. Se propune reconditionarea parchetului (raschetare, lacuire) si inlocuirea parchetului existent (in salile unde starea sa de degradare este avansata) cu parchet din lemn masiv. Finisajele de la nivelul peretilor si tavanelor din zona coridoarelor si din salile de curs (vopsea lavabila, vopsea ulei) prezint o stare de degradare medie. Se propune refacerea vopsitoriilor, ca o masura de igienizare periodica. Pe coridoare se propune placarea peretilor pana la inaltimea de 2m cu placaje uscate montate mecanic, rezistente la impact si la graffiti. Se propune inlocuirea balustradelor de la cele doua case de scara cu parapet metalic, perforat, rezistent la socuri mecanice, si cu mana curenta din teava de otel inoxidabil. Tamplaria interioara se afla intr-o stare avansata de degradare. Usile au fost inlocuite partial dealungul timpului cu diferite modele, creand o imagine necorespunzatoare a spatiului interior. Se propune inlocuirea tuturor usilor interioare cu usi de interior cu rezistenta mecanica ridicata, cu stinghii speciale profilate din otel inoxidabil la partea inferioara si grila de ventilatie, placate cu furnir foarte rezistent. Usile de la salile de clasa vor fi cu geam. Se vor efectua lucrri de reparatii la treptele ciobite si sparte prin completarea zonelor lipsa si slefuirea si lustruirea mozaicului turnat. Finisaje exterioare Se propune termoizolarea eficient a suprafeelor exterioare a pereilor i a soclului prin placarea cu un strat termoizolant din plci de vat mineral de 6 cm montat între elementele unui caroiaj de profile metalice inoxidabile, ancorat mecanic cu piese din oel inoxidabil de peretele exterior, cu un strat de aer ventilat de cca 5 cm, având un strat de protecie din plci celulozice realizate la presiune înalt (fatada ventilata). Culorile placajului vor fi stabilite impreuna cu beneficiarul lucrarii pe baza propunerilor din proiect. Se propune termoizolarea planseului sub pod si refacerea invelitorii de tabla a acoperisului. Se vor inlocui jgheaburile si burlanele de scurgere a apei pluviale.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Tamplaria exterioara originala de lemn a fost inlocuita in anul 1993 cu tamplarie din Aluminiu cu geam termoizolant. Aceasta tamplarie este neetansa si prezinta defectiuni la sistemul de inchidere. Aceasta tamplarie s-a inlocuit in ultimii 5 ani in proportie de 60% cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Restul de 40% necesita inlocuire, impreuna cu tamplaria metalica de la intrarea secundar de pe fatada de nord. Se vor monta clapete autoreglabile care sa asigure o ventilare corespunzatoare a tuturor incaperilor, inclusiv la tamplaria de PVC existenta. Satisfacerea cerintelor de calitate în construcii

Pentru exigenta A, în documentatia tehnica s-au prevazut i respectat urmatoarele criterii: · termoizolatia planeului sub pod se va executa din materiale usoare (polistiren extrudat), grosimea ei determinandu-se pe baza calcului higrotermic efectuat de proiectantul de specialitate; · injectarea tuturor fisurilor din soclu cu lapte de ciment, iar pe stalpul fisurat cu rasina epoxidica superfluida. · refacerea pantelor trotuarelor de garda, pentru ca apa sa nu se mai scurga catre cladire.

Pentru satisfacerea cerintei de siguranta în exploatare - exigenta B - au fost consultate i respectate urmatoarele acte normative: · · · Normele Generale de Protectia Muncii 1996 STAS 2965 ­ Scri ; -STAS 6131 - Parapete, balustrade Normativ C 35-82 - Pardoseli

Iluminatul natural se va asigura în mod corespunzator, prin intermediul ferestrelor prevazute pe faada, iar iluminatul artificial va fi electric, alimentat din reteaua de alimentare generala existenta. Imobilul va fi echipat cu instalaii electrice de iluminat, for, prize, curenti slabi, de protectie impotriva tensiunilor accidentale, în concordanta cu prevederile Normativ I 7/98, I 18/98, I 20/2000. Prizele vor fi în totalitate cu contact de protectie i se vor monta ingropat. Pentru asigurarea protectiei la foc - exigenta C - se vor asigura urmatoarele: Conform solutiei constructive rezulta gradul III-IV de rezistenta la foc: · · · materialele lemnoase vor fi tratate ignifug; se vor folosi materiale rezistente la incendii i care sa confere protectie adecvata impotriva propagarii incendiului; caile de evacuare în caz de incendiu sunt cele care fac legatura cu exteriorul, ele pastrandu-se cele initiale în cazul cldirii existente, i se vor prevede i dimensiona în mod corespunzator în cazul corpului anexa nou, conform normativelor în vigoare (P118-99); · accesul autospecialelor de stingere a incendiilor i a mijloacelor de protectie i salvare se va face prin intermediul strazilor adiacente cldirii. Au fost consultate i respectate urmatoarele acte normative: 1. Legea nr. 10/1995 2. Norme Generale, aprobate de M.F. i M.L.P.A.T., în martie 1994 3. Norme Generale, aprobate cu OMAI 163/2007

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

4. Normativ P 118/99 5. STAS 7771/2 (Criterii de comportare la foc a elementelor de construcii). 6. Normativ C 58/96 pentru ignifugare 7. NP 086/2005 In vederea asigurarii normelor de igiena i sanatatea oamenilor - exigenta D - se vor lua masuri de mentinere a igienei spatiilor interioare ale construciilor, prin metode traditionale, cat i a spatiului exterior aferent. În zona nu exista cantitati insemnate de noxe, deci nu este necesara prevederea de protectii speciale în acest sens. Ventilarea spatiilor interioare se va face pe cale naturala, prin intermediul acceselor i al ferestrelor i prin sistemul de ventilatie naturala în cazul slii de sport. Din interiorul cldirii nu se evacueaza noxe care sa polueze în mod semnificativ mediul. In vederea realizarii unei bune protectii hidrofuge i termice - exigenta E ­ se prevede termoizolarea planeului sub pod i refacerea straturilor hidroizolante. Pe reabilitare, modernizare i echipare a cldirii existente pentru satisfacerea - exigentei F - privind protectia la zgomot, imobilul, avand functiunea publica de învmânt, nu reprezint o sursa de poluare sonora care sa necesite luarea de masuri speciale de protectie în acest sens. Pe parcursul executiei, calitatea lucrarilor se va verifica pe toate categoriile de lucrari, la terminarea unei faze de lucru, pe faze determinante, precum i la receptia preliminar.

B. INSTALAII TERMOTEHNICE I SANITARE Prin lucrrile de instalaii prevzute se propune reabilitarea i modernizarea instalaiilor existente i adaptarea lor la noile condiii. Instalaia de înclzire Întrucât prin izolarea termic a cldirii existente se reduce considerabil necesarul de cldur de calcul, corpurile de înclzire existente asigur sarcina termic a cldirii în condiii de cretere a confortului termic interior. Sunt necesare lucrri reabilitare si modernizare a instalaiei de înclzire. Pentru reducerea consumului de energie termic se recomand înlocuirea i izolarea conductelor de agent termic de înclzire din canalul tehnic i din canivouri, echiparea radiatoarelor existente pe tur cu robinei de reglaj cu cap termostatat, robinei reglaj retur i ventile de aerisire, splarea tuturor corpurilor de înclzire, prevederea de robinei reglaj i golire pe conducta de distribuie înclzire (vezi i concluzile raportului de audit energetic), inlocuirea coloanelor si a racordurilor la radiatoare. Având în vedere c spaiile din incint vor fi reamenajate (recompartimentate), din analiza releveelor de ahitectur pentru situaia existent i situaia propus, vor aprea anumite modificri/ completari la instalaia de înclzire. Modificrile constau în schimbarea poziiei anumitor corpuri de înclzire, respectiv înlocuirea acestora cu unele dimensionate corespunztor sarcinii termice a noilor spaii create, precum i înlocuirea tuturor coloanelor i racordurilor la radiatoarele existente. Instalaile de înclzire se vor realiza respectînd prescripiile normativelor în vigoare I13-02, I13/1-02.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Alimentarea cu ap i canalizarea apelor uzate Se propune înlocuirea i termoizolarea conductelor de distribuie ap cald de consum, dotarea cu robinei reglaj i golire a instalaiei. Toate obiectele sanitare consumatoare de acc, vor fi racordate prin coloane la conducta de distribuie. Înlocuirea coloanelor i racordurilor la obiectele sanitare, înlocuirea conductei de ap rece i canalizare din distribuie i înlocuirea tuturor obiectelor sanitare din cldire. In solutia propusa prepararea apei calde menajere se va face cu o instalatie cu panouri solare in perioada de vara si partial in perioadele de tranzit si iarna. Maximul de consum se va asigura cu ajutorul unei surse de vârf - agent termic de la nodul termic. Retele apa canal in incinta Cldirea este racordat la reeaua de ap i canal din incint. Deversarea reziduurilor menajere în canalizarea stradal se va realiza prin intermediul unei staii de separare a substanelor toxice provenite de la laboratoarele de chimie i fizic din cldirea existent. C. INSTALAII ELECTRICE Se propune asigurarea alimentarii cu energie electrica din sursa clasica (SEN) si redimensionarea intregii instalatii electrice interioare conform normelor tehnice si normativelor in vigoare (NP I 7-02, GP 052-2000, I 20-98, I 18): tablouri electrice de distributie, cabluri si conductoare electrice, corpuri de iluminat, intrerupatoare, comutatoare si prize. Se va redimensiona tabloul general al corpului de cladire existent, in conformitate cu noile cerinte de putere si conform normativelor de instalatii electrice in vigoare. Toate circuitele electrice se vor realiza ingropat in tencuiala (conductor tip Fy, tras in tub de protectie din PVC). Instalatii de iluminat si forta Procesul de modernizare al sistemului de iluminat trebuie realizat atât la nivel calitativ cât i cantitativ. Soluiile propuse armonizeaz aspectele funcionale cu cele estetice i economice, creând ambiane interioare confortabile, plcute i stimulante pentru utilizatori. Condiiile bune de iluminat înseamn mai mult decât o necesitate vizual pentru activiti de scris i citit, ele pot influena calitatea procesului de învare, prin creterea performanei i a abilitii de concentrare. Aceti factori sunt în legtur direct cu condiiile fiziologice i psihologice ale elevilor, i în acest context rolul iluminatului devine unul major în obinerea de beneficii sociale cu impact local i chiar regional. Soluiile tehnice adoptate în cadrul prezentei documentaii se concentreaz pe introducerea unor tehnologii i echipamente moderne, performante i aplicate cu succes în România sau în ri ale Uniunii Europene. Implementarea proiectului va conduce la creterea fiabilitii în exploatare i asigurarea unor parametri energetici cât mai favorabili (randamente energetice ridicate, consumuri specifice de energie reduse etc.). Astfel, instalatia electrica de iluminat va asigura iluminatul general, iluminatul local si iluminatul de siguranta si de evacuare (conform NP 61-02).

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Circuitele de lumina, de tip monofazat se vor realiza utilizand conductor Fy montat in tub PVC . Coloanele se vor realiza din conductor Fy, cu sectiunea dimensionata conform cerintelor si diametrul tubului functie de numarul de conductoare si de sectiunea acestora. Se vor respecta cu strictete cerintele NP-I7-2002 privind realizarea acestui tip de instalatie. Se propune înlocuirea aparatelor de iluminat cu lmpi incandescente i a aparatelor de iluminat dotate cu tuburi fluorescente, echipate cu balast magnetic, învechite, cu aparate de iluminat dotate cu tuburi fluorescente de 16mm, echipate cu balast electronic i dotate cu difuzoare, care realizeaz protecia împotriva efectelor obositoare de reflexii i strlucire. Se vor utiliza surse cu temperatura de culoare, T 3600.....4000 ºK si indicele de redare al culorilor Ra 80. Corpurile de iluminat se vor monta aparent, la o inaltime optima fata de pardoseala. Circuitele de iluminat se vor proteja cu sigurante automate cu declansator magneto-termic cu valoarea de 10 A. În spaiile în care aparatele de iluminat au fost înlocuite recent, se propune redispunerea acestora astfel încât s se obin nivelul de iluminare minim recomandat prin normele în vigoare, axa aparatelor de iluminat s fie paralel cu direcia razei vizuale a utilizatorilor spaiilor, s se obin un nivel de iluminare uniform, s se evite reflexiile i strlucirile care produc oboseal i scderea performanelor vizuale. Soluii de modernizare propuse

În urma analizrii situaiei existente a instalaiilor electrice, în general, i a sistemelor de iluminat, în special, pentru eficientizarea consumul de energie electric i asigurarea cerinelor eseniale de calitate, se propun urmtoarele soluii de modernizare: asigurarea unui nivel de iluminare adecvat funciunii fiecrui spaiu - 500 lx in salile de clasa, laboratoare, birouri, secretariat, 150 lx in restul spatiilor, culoare, toalete, scari, anexe si 200 lx in spatiile tehnice asigurarea iluminatului general uniform distribuit în slile de clas, prin amplasarea de aparate de iluminat montate paralel cu direcia razei vizuale a utilizatorilor spaiilor respective, dotate cu difuzoare de protecie cu optic micropiramidal, pentru reducerea reflexiilor neplcute i a efectelor de strlucire, care creeaz senzaia de oboseal vizual asigurarea iluminatului local prin iluminarea suplimentar a tablei cu aparate de iluminat cu distribuie asimetric asigurarea iluminatului de siguranta si de evacuare prin montarea unui aparat de iluminat dotat cu kit de urgenta (baterie locala inclusa cu autonomie de minim 60 minute) în zonele necesare utilizarea de aparate de iluminat dotate cu tuburi fluorescente de 16mm, eficiente, echipate cu balast electronic, pentru eliminarea efectului de pâlpâire i reducerea consumului de energie electric alegerea temperaturii de culoare a lmpilor în funcie de cantitatea de lumin natural ce ptrunde în spaiile de lucru utilizarea de senzori de prezen în spaiile cu ocupare discontinu (grupuri sanitare) pentru reducerea risipei de energie

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Recomandri specifice adaptate funciunilor fiecrui spaiu Recomandri pentru SLI DE CLAS: Asigurarea unui nivel de iluminare uniform în întreaga încpere Iluminarea tavanului prin utilizarea de aparate de iluminat cu distribuie indirect pentru evitarea efectului de peter Utilizarea luminii naturale pentru reducerea consumului de energie electric i crearea senzaiei de confort Iluminarea uniform i fr reflexii a tablei Posibilitatea controlului centralizat al nivelului de iluminat pentru a ajusta condiiile de iluminat la metodele de predare. Utilizarea de aparate de iluminat cu temperatur de culoare dinamic pentru a crea un iluminat similar luminii naturale, care susine bioritmul elevilor i al profesorilor. Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 500lx. Recomandri pentru HOLURI I CORIDOARE: Prevederea de senzori de micare pentru acionarea iluminatului, ce contribuie la reducerea consumului de energie Marcarea i iluminarea cilor de evacuare conform normelor în vigoare Iluminarea distinct a zonelor de informare i afiaj Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 100-150lx. Recomandri pentru ATELIERE: Utilizarea lmpilor cu indice de redare al culorilor ridicat pentru spaiile în care sarcina vizual este colorat Utilizarea de balasturi electronice pentru evitarea efectului stroboscopic Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 500-700 lx.

Gimnaziu, Rostock, Germania

coal, Oberdorf, Elveia

Recomandri pentru CABINET DE INFORMATICA: Utilizarea de balasturi electronice pentru evitarea efectului stroboscopic Utilizarea de aparate de iluminat cu distribuie luminoas direct i indirect pentru optimizarea sarcinii vizuale Reducerea reflexiilor produse de ecranul monitorului prin

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

controlul strlucirii Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 300 lx.

coal, Bünzmatt, Elveia

Recomandri pentru CANCELARIE: Utilizarea de aparate de iluminat cu distribuie luminoas direct i indirect pentru optimizarea sarcinii vizuale Reducerea iluminat Iluminarea vertical a pereilor încperii Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 300 lx. Recomandri pentru SALA DE SPORT: Amplasarea aparatelor de iluminat în iruri paralele cu direcia de joc pentru evitarea orbirii fiziologice directe Utilizarea de aparate de iluminat prevzute cu protecie la impact Utilizarea de tuburi fluorescente sau lmpi cu descrcri la înalt presiune Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 300 lx. Recomandri pentru BIBLIOTEC: Utilizarea luminii naturale într-o pondere cât mai mare Evitarea strlucirii i a reflexiilor în zonele destinate lecturii Iluminarea vertical a zonelor de expunere a materialului didactic Asigurarea unui nivel de iluminare mediu de 500 lx în zona de lectur i 200 lx în zona rafturilor.

Universitate, Ashland, Oregon, SUA Sal de sport, Kirchberg, Elveia

reflexiilor

de

voal

produse

pe

ecranul

monitorului prin amplasarea corect a aparatelor de

coal, Bünzmatt, Elveia

Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta trebuie sa asigure functionarea acestuia atunci cand dispare tensiunea de pe sursele de baza (SEN).

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Se va reface integral instalatia electrica de prize de utilizare generala. Se vor utiliza numai prize tip ingropat cu contact de protectie. Circuitele monofazate de prize se vor proteja cu intreruptoare automate magnetotermice cu valoarea de 16 A si vor fi dotate obligatoriu cu dispozitiv de protectie diferentiala. Toate tablourile electrice se vor reface si vor fi de tip aparent, cu carcasa din material electroizolant cu rezistenta mecanica sporita (clasa II) ­ policarbonat rezistent la socuri, vor fi montate la minim 1,5 m deasupra pardoselii si vor fi dublu protejate la deschidere. Instalatia electrica de curenti slabi (retea voce-date, telefonie, detectie si semnalizare incendiu) propusa Se va moderniza instalatia interioara de retea informatica existenta si se va extinde dupa cum urmeaza: -in fiecare sala de clasa se vor monta 2 prize voce-date tip ingropat, RJ 45, una langa tabla, iar alta pe peretele opus tablei, pentru a asigura un suport informatic adecvat orelor de curs; cablarea se va realiza ingropat, in tub din PVC, utilizand cablu UTP, categoria 5e. -se va asigura montarea unui rack informatic tip 19 inch, dotat cu minimum 10 patch panel-uri de cupru si 2 patch panel-uri de fibra optica. Celelalte active ale retelei se vor prelua sau se vor inlocui cu altele mai performante. Sistemul de comunicatii telefonice se va reface utilizand prize telefonice de tip ingropat, Echipamentul activ (centrala telefonica) se va refolosi. Se va implementa un sistem de detectie si semnalizare incendiu, utilizand detectori de fum adresabili, montati pe tavanele camerelor. Se va monta 1 detector la maximum 50 mp constructie si minim 1 detector in fiecare spatiu inchis. La fiecare nivel se va monta cate 1 sirena interioara de alarmare si cel putin 2 butoane adresabile de alarmare in zona culoarului. Prin reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice din amplasament se obtine o sporire atat cantitativa cat si calitativa a parametrilor procesului de invatamant si acoperirea unui spectru larg de activitati didactico-educative.

D. INSTALAII

CU

PANOURI

SOLARE

PENTRU

PREPARARE A.C.C Din considerente economice se propune realizarea unui nou sistem de producere de ap cald de consum cu panouri solare, ca soluie alternativ. Prepararea a.c.c. se va realiza cu panouri solare în perioada de var i parial în perioadele de tranzit i iarn. Maximul de

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

consum va fi acoperit cu ajutorul unei surse de vârf (agent termic de la modulul termic propriu - varianta II). Valorificarea surselor regenerabile contribuie în principal la reducerea consumurilor energetice, precum i la creterea securitii energetice prin diversificarea surselor ce pot fi utilizate pentru satisfacerea nevoilor energetice curente, realizând concomitent i o protecie a mediului. Obiectivul de investiie se afla amplasat în sudul Romaniei, unde intensitatea radiaiei solare are valori medii anuale de aproximativ 1000-1150 kWh/m2an, ceea ce ne indic posibilitatea folosirii cu succes a energiei solare la prepararea acc. Valorificarea energiei solare se face prin instalaii termice solare (panouri termosolare). Instalaiile termice solare sunt sisteme prin care radiaia solar este transformat cu ajutorul mijloacelor tehnice (colectoare solare) în cldur care se transmite unui consumator (rezervor de ap cald de consum). Instalaiile solare contribuie la o reducere consistent a consumului de energie i implicit la o diminuare a emisilor poluante fa de instalaiile clasice. În componenta instalaiei solare intr urmatoarele componente : panouri solare, boiler de acumulare ap cald preparat cu energie solar, pompa de circulaie pentru agentul termic solarm, elemente de automatizare, aparatur i dispozitive de sigurana i control. Implementarea soluiei de producere acc cu panouri solare la prezentul obiectiv de investiie Necesarul de suprafat de panouri solare i volumul de acumulare necesar au fost stabilite pe baza consumurilor de acc al fiecrei cldiri; panourile solare sunt orientate ctre sud i pot satisface în perioada martie-octombrie aproape tot necesarul de energie pentru producere de ap cald de consum. Se recomand ca panourile s fie montate la un unghi de 450. Randamentul unui captator solar este de 40%, ceea ce revine pentru o suprafa de captare plan de cca. 1,74 kWh/mp.zi. Bateriile de panouri solare vor fi legate la boilere de preparare a.c.c, amplasate într-o incint, racordate la instalaia clasic de preparare a.c.c. Se va prevedea câte un grup de pompare (respectiv vas de expansiune i instalaie de automatizare solar) pentru fiecare grup de baterii de panouri solare racordate la boilere. Consumuri estimate prin implementarea soluiei de producere a.c.c. cu panouri solare: Corp A Necesar a.c.c. (l/zi) Suprafa panouri (mp) Numar panouri (buc) Cantitatea de cldur furnizat de panourile solare (kWh/an) Cantitatea de cldur total furnizat de panourile solare (kWh/an) Capacitate boiler de acumulare (l) Consum anual cldur pentru a.c.c. cu surs convenional dup reabilitare: Q an (kWh/an) acc Economia de energie (%) 1x1000 20.880,46 58 1x500 10.699,61 64 1610 25,3 14 12.102,03 Sala sport 825 13 8 6.915,5

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Din calculele realizate rezult c pentru a asigura necesarul de ap cald de consum pentru Corpul A, prin utilizarea a 14 panouri solare se realizeaz o economie de energie de 58%, iar la Sala de sport prin utilizarea a 8 panouri solare se realizeaz o economie de energie de 64%, Astfel, pentru reducerea consumului de energie, reducerea facturii energetice i ca msur de protecia mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, se recomand implementarea soluiei alternative de producerea apei calde de consum cu panouri solare, atât pentru cldirea existent cât i pentru Sala de sport propus. Soluia contribuie la îndeplinirea intelor propuse de Strategia naional a României pentru perioada 20072020, aprobat prin HG nr.1.069/2007, privind creterea eficienei energetice i utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public. Eficiena energetic constituie în prezent o condiie esenial a dezvoltrii durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premiz a trecerii la economia dezvoltat de pia, precum i o cerin imperioas privind creterea independenei energetice a rii i reducerea polurii mediului.

E. Dotari cu echipamente aferente necesare desfasurarii activitatilor curriculare i IT Scoala cu clasele I-VIII nr. 200 este o scoala cu profil suplimentar de arta. In momentul de fa, coala are un numr de 20 de sli de clas, dintre care ase sunt laboratoare de fizic, chimie i biologie,arte plastice, informatic cu aplicaie AEL, consiliere psihopedagogic care nu îndeplinesc nivelul de dotare minimal a unor laboratoare de profil conform standardelor impuse de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii prin normativele în vigoare atât pentru cele ase laboratoare enumerate mai sus ct i pentru cabinetele/anexele diferitelor discipline pentru care coala cu clasele I-VIII nr. 200 trebuie s asigure colii exist urmtoarele trei materialul minimal pentru buna desfurare a orelor de curs. La nivelul

cabinete/anexe incomplet i învechit dotate: biologie, chimie i fizic. Consiliul Profesoral si Condiliul de Administratie din data de 8 decembrie 2009, analizand starea invatamantului din scoala au propus infiindarea de noi cabinete si dotarea lor corespunzatoare desfasurarii procesului instructive educativ conform normelor europene.Cabinete noi: matematica, limba romana, istorie, geografie, arte plasticepictura, arte plastice-modelaj, 2 cabinete informatica, 2 cabinete limbi straine. Astfel, este necesar dotarea suplimentar a laboratoarelor de existente de chimie i biologie, fizic, arte plastice, informatic a celor dou cabinete de educaie plastic ­ desen si dotarea cu materiale didactice specifice desfurarii activitatilor curriculare si IT i realizarea a dou cabinete de limbi strine a cîte 31 de locuri din care 30 destinate elevilor, prin reamenajarea i dotarea corespunztoare a unor sli de clas existente i dotarea a dou laboratoare de informatic a cte 30 de locuri,. De asemenea se va amenaja un cabinet de muzic care va avea o dotare minimala conform normativelor minime de dotare pentru învmântul gimnazial i primar ale Ministerului Educaiei, Cercetrii i Inovrii Consiliul Profesoral si Condiliul de Administratie din data de 8 decembrie 2009, analizand starea invatamantului din scoala au propus infiindarea de noi cabinete si dotarea lor corespunzatoare desfasurarii procesului instructive educativ conform normelor europene.Cabinete noi: matematica, limba romana, istorie, geografie, arte plastice-pictura, arte plastice-modelaj, 2 cabinete informatica, 2 cabinete limbi straine.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Astfel dotarile aferente necesare desfasurarii activitatilor curriculare si IT care se vor implementa in cadrul acestui proiect sunt prezentate alaturat si sunt in conformitate cu normativul de dotari minimale emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Innovatiei.

ARIA CURRICULAR: MATEMATIC SI TIINE ALE NATURII LABORATORUL DE FIZIC

Mijloace de învmânt

APARATUR, TRUSE PENTRU ELEVI Trus de fizic pentru o grup de elevi

Modul de mecanic (componente pentru studiul forelor, momentelor forelor mecanismelor simple, masei, micrii, densitii etc. dinamometre, balane, cronometre, densimetre, resorturi, coarde, Modul de fizic molecular i cldur (calorimetre cu accesorii, lame bimetalice, dilatometre, pirometre, termometre etc.) Modul de electricitate ( baghete i corpuri pentru studiul electricitii, montaje i componente pentru circuite electrice, electroscoape, ampermetre, voltmetre, surse de tensiune etc.) Modul de magnetism (magnei, ace magnetice, bobine, miez de fier, spir, conductor, circuite pentru studiul efectului magnetic al curentului electric, modele de maini electrice etc.) Modul de optic (banc optic cu suporturi i componente optice: oglinzi, lentile, prisme, filtre, set de fante i reele de difracie, polaroizi, surse de lumin etc.) Modul de electronic (montaje cu circuite electronice, surse de tensiune etc.) Modul de truse -voltmetre, ampermetre electronice

APARATURA, TRUSE PENTRU PROFESOR Trus de fizic

Linie cu pern de aer cu accesorii Cronometru electronic Echipament pentru mecanica fluidelor Main electostatic Surs de tensiune Instrument universal de msur Microscop Trus de uz general Plac achiziie semnal plus senzori pentru utilizarea LabView Programe informatice

LABORA TORUL DE BIOLOGIE

Mijloace de învmânt

APARATURA,TRUSE PENTRU ELEVI

Truse pentru o grup de elevi Trus de biologie (pentru fiecare elev din clas câte un exemplar) Trus de disecie i microscopie (pentru fiecare elev din clas câte un exemplar)

APARATURA,TRUSE PENTRU PROFESOR

Truse pentru profesor i elevi Stetoscop Laborator mobil de protecia mediului Trus de biologie Trus de disecie i microscopie Trus pentru excursii Trus pentru observaii în natur Microscop didactic i lup de disecie cu postament

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Microscop cu accesorii pentru proiecie pe ecran - electric Modul de sticlrie (pahare, baloane, sticle de ceas, pipete, cristalizatoare, etc.) Modul de ustensile (balan, stative, cleme, linguri de ars, spatule, cleti etc.)

eprubete

LABORATORUL DE CHIMIE

Mijloace de învmânt APARATUR,TRUSE PENTRU ELEVI

Trus de chimie pentru o grup de elevi Modul de sticlrie (pahare, baloane, sticle de ceas, pipete, cristalizatoare, eprubete etc.) Modul de ustensile (balan, stative, cleme, linguri de ars, spatule, cleti etc.) Truse cu substane chimice. Truse de ecolgie cu Ph ­ metru digital Truse pentru anailza apelor

APARATUR,TRUSE PENTRU PROFESOR

Trus de chimie Modul de sticlrie (pahare, baloane, sticle de ceas, pipete, cristalizatoare, eprubete etc.) Modul de ustensile (balan, stative, cleme, linguri de ars, spatule, cleti etc.) Truse de ecolgie cu Ph ­ metru digital Truse pentru anailza apelor Tabl interactiva

CABINETUL DE MATEMATIC

Mijloace de învmânt

APARATURA,TRUSE

Trus logic de matematic Trus de corpuri geometrice Trus de instrumente pentru tabl Trus pentru msurri Trus optic de matematic

ARIA CURRICULARÂ - OM I SOCIETATE - CABINETUL DE GEOGRAFIE

Mijloace de învmânt APARATE, INSTRUMENTE

Aparate i instrumente pentru evidenierea i msurarea unor fenomene meteorologice (termometre, pluviometre, giruete, barometre, planetariu) Instrumente pentru msurarea lungimilor, adâncimilor, unghiurilor, altitudinilor, distanelor pe hri i planuri etc. (batimetru, eclimetru, cartometru, altimetru, busol, lup)

ARIA CURRICULARA ­ ARTE - CABINET DE EDUCAIE MUZICAL Mijloace de învmânt

TRUSE

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Instrumente muzicale* (de coarde, de suflat, de percuie): pianin, chitri, block-flute, tamburine, claviette, tobe (mici) cu accesorii, instrumente populare

ARIA CURRICULARA ­ ARTE - CABINET DE ARTE PLASTICE Mijloace de invatamant

TRUSE SI ECHIPAMENTE Sevalete verticale

DOTARE CU ECHIPAMENTE IT & C PENTRU SCOALA CU CLASELE I-VII NR 200

Starea i accesibilitatea infrastructurii educaionale i a dotrilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calitii i a accesului la educaie. Investiiile în uniti de învmânt facute anterior in sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, nu acoper necesarul de reabilitare a infrastructurii educaionale. În prezent, informatica îi gsete aplicaii în toate domeniile vieii. Prezena ei este puternic amplificat de impactul pe care îl are, devenind omniprezenta, informatica este de o importanta majora in ridicarea calitatii procesului educational si respectiv creterea calitii procesului de invatare ­ predare ­ evaluare. Utilizarea echipamentelor IT & C precum si cunoasterea limbajului informatic pregteste elevii pentru a face fa condiiilor actuale din România, si mai mult decat atat, avand un caracter interdisciplinar pronunat, este necesara si asociat în mod natural cu toate disciplinele de studiu (matematica, limba englez, limba român, fizic, etc.). Avand in vedere cele prezentate mai sus, proiectul propune dotarea unitii de invatamant cu necesarul de echipamente IT & C pentru a asigura o buna desfasurare a activitatilor didactice. Soluiile tehnologice prezentate sunt bazate, în mare parte, pe componente tehnologice, interconectate sau nu, pentru a putea oferi soluii tehnologice complete ce satisfac diferite nevoi academice. Infrastructurile tehnologice instalate i implementate trebuie s fie actualizabile, aceasta însemnând c va fi posibil adugarea unor noi componente soluiei deja existente. Diferitele componente ale infrastructurii tehnologice instalate i implementate trebuie sa fie optimizate pentru a oferi cea mai bun performan a infrastructurii, de aceea, pentru fiecare soluie s-au luat în considerare mai multe aspecte, cum ar fi tipul atribuiilor fiecrei componente, iar cerinele tehnice ale fiecrei componente au fost ajustate pentru a corespunde acestui aspect. Laboratorul de Informatic va fi dotat cu sisteme IT moderne integrand solutii produsele i serviciile necesare pentru a face posibil construirea unei infrastructuri tehnologice Suportul tehnologic al noii societi se bazeaz pe trei sectoare: tehnologia informaiei, tehnologia comunicaiilor, producia de coninut (informaional) multimedia, sectoare din de în ce mai convergente. Dezvoltarea acestor noi mijloace de comunicare reprezint un factor important de cretere a competitivitii. care sa

desserveasca aria curriculara precum si sa participe la reazlizarea obiectivelor educationale, include toate

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Diferitele componente ale sistemului informatic instalat i implementat vor fi optimizate pentru a oferi cea mai bun performan a infrastructurii, de aceea pentru fiecare soluie s-a luat în considerare mai multe aspecta ca tipul atribuiilor ale fiecrei componente, iar cerinele tehnice ale fiecrei componente au fost ajustate pentru a corespunde acestui aspect. Cabinetul de Limbi Moderne va fi deasemenea dotat si modernizat cu un sistem informatic specializat in cresterea calitatii metodelor de invatare moderne, folosind tehnici avansate de aplicare. Cabinetul de Fizica va fi dotat cu un sistem complex cu specificatii tehnice similar celor prezentate anterior si care va fi conectat la o table interactive de unde profesorul va face prezentari de modele fizice si elevii vor putea identifica diversele procedee de masurare si actiune a proceselor fizice din natura, etc conform cu programa scolara. In afara dotrilor ITC moderne, adaptate societii informaionale i societii cunoasterii , ce vor intra în alctuirea dotrii tuturor laboratoarelor i cabinetelor de specialitate pentru dezvoltarea activitilor de toate laboratoarele i respectiv cabinelele vor fi dotate specifice ariilor didactice) truse predare-învare asistate de calculator, curriculare respective: mijloace

concomitent cu materiale didactice în conformitate cu normativele în vigoare audio ­ vizuale, material ilustrativ (plane, atlase specifice, mulaje, jocuri didactice necesare bunei desfurri ale orelor de curs.

Prin asigurarea acestor dotari se creaza premisele necesare realizrii obiectivelor propuse, pentru cresterea calitatii in invatamantul preuniversitar, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbuntirea infrastructurii serviciilor in educaie, prin ,,crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice i sociale, prin îmbuntirea infrastructurii serviciilor de sntate, educaie, sociale, i pentru siguran public în situaii de urgen." 2.3.3 Recomandarea variantei optime pentru aprobare

Soluiile optime de reabilitare, modernizare, dezvoltare i echipare a unitii de învmânt recomandate pentru aprobare sunt urmtoarele: Recomandarea expertului tehnic, ca soluie optim de realizare a accesului persoanelor cu dizabiliti la toate nivelurile cldirii - care prevede montarea unui lift pentru persoane cu dizabiliti, prin reconfigurarea accesului secundar în cldire i realizarea unei structuri metalice independente, care nu afecteaz structura de rezisten a cldirii i nici limea cilor de circulaie i evacuare. Recomandarea auditorului energetic, ca soluie optim de reabilitare termic, este varianta reprezentat de pachetul de soluii, care prevede atât anveloparea termic a cldirii, cât i reabilitarea i modernizarea instalaiilor interioare de înclzire i ap cald de consum.

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

-

Recomandarea proiectantului privind soluia optim de reabilitare, modernizare, dezvoltare i echipare a unitii de învmânt, care cuprinde lucrri de reabilitare i modernizare a finisajelor i instalaiilor cldirii existente, extinderea cldirii cu un corp anex cu funciunea de sal de sport i sli de clas, echiparea cu dotrile specifice ariilor curiculare i IT i prevederea de panouri solare ca surs alternativ pentru prepararea apei calde de consum.

2.3.4

Situaia existent a utilitilor i analiza de consum:

Cldirea are asigurate urmtoarele utiliti: - alimentare cu energie electric din reeaua de joas tensiune; - alimentare cu ap rece de la reeaua stradal; - agent termic pentru înclzire (ap cald 90/70ºC), preparat în punct termic local; - ap cald de consum (60ºC) preparat în punct termic local; - telefonie; - internet. Consumuri anuale obtinute cu ajutorul unui program de calcul specializat (ALL ENERGY) Corp A SITUAIA EXISTENT Necesarul de cldur de calcul (kW) Consum anual cldur înclzire: 210,546 892.813,81 1449 483 (kWh/an) 75.322,22 6,5 12.616,9 980.752,93 Sala sport

Q an (kWh/an) înc

Consum anual de ap rece: V (m3/an) Volum anual a.c.c: V ( m /an) Consum anual cldur pentru a.c.c.: Q an acc

3

Puterea electrica instalata pentru iluminat : Pi (kW) Consum anual de energie pentru iluminat: Q an (kWh/an) el Consum de energie anual total: Q (kWh/an) a) Necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;

Corp A SITUAIA PROPUS DUP REABILITARE/EXTINDERE Necesarul de cldur de calcul (kW) Consum anual cldur înclzire: 210,546 304.510,22 1449 483 (kWh/an) 20.880,46 37 12.677,9

Sala sport

160 97.072,73 742,5 247,5 10.699,61 18 7.511,46

Q an (kWh/an) înc

Consum anual de ap rece: V (m3/an) Volum anual a.c.c: V ( m /an)

3

Consum anual cldur pentru a.c.c.: Q an acc

Puterea electrica instalata pentru iluminat* : Pi (kW) Consum anual de energie pentru iluminat*: Q an (kWh/an) el

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Consum de energie anual total estimat Q (kWh/an)

338.068,58

115.283,8

*Prin reabilitarea i modernizarea instalaiilor electrice din amplasament se obtine o sporire atat cantitativa cat i calitativa a parametrilor procesului de invatamant i acoperirea unui spectru larg de activitati didactico-educative. Chiar daca consumul de energie electrica pentru iluminat va creste, prin noile instalaii se obtine o crestere mult sporita a calitatii i duratei activitatilor desfasurate, in paralel cu sporirea sigurantei in functionare cat i a sigurantei persoanei, asigurandu-se astfel o eficientizare majora a activitatii. Corp A: Sala de sport: Pi existent = 6,5 kW Pi existent = 0 kW Pi propus = 37 kW Pi propus = 18 kW

b) Solutii tehnice de asigurare cu utiliti Necesarul de utiliti pentru investiia propus se va asigura prin branamentele existente din reelele exterioare de utiliti: - alimentare cu energie electric din reeaua de joas tensiune; - alimentare cu ap rece de la reeaua stradal; - agent termic pentru înclzire (ap cald 90/70ºC), de la nodul termic prin modulul termic local; - ap cald de consum (60ºC) de la nodul termic prin modulul termic local i cu panouri solare, ca surs alternativ, pentru reducerea consumului de energie (Cap. 2.3.2. punctul D); - gaz natural - telefonie - instalaii voce-date pentru susinerea aplicaiilor internet c) Analiza de consum Corp A SITUAIA EXISTENT Consum anual cldur înclzire: Q (kWh/an) Consum anual cldur pentru a.c.c.: Q (kWh/an) Consum de energie anual total: Q (kWh/an) Consum de energie anual total: Q (Gcal/an) Consum combustibil anual total: t.c.c. (conventional) Consum combustibil anual total: mii Nmc/an (gaz natural) Sala sport TOTAL INCINTA

892.813,81 75.322,22 968.136,03 832,60 118,94 100,80

892.813,81 75.322,22 968.136,03 832,60 118,94 100,80

SITUAIA PROPUS DUP REABILITARE/EXTINDERE Consum anual cldur înclzire: Q (kWh/an) 304.510,22 Consum anual cldur pentru a.c.c.: Q (kWh/an) 20.880,46

97.072,73 10.699,61

401.582,95 31.580,07

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

Consum de energie anual estimat Q (kWh/an) Consum de energie anual Q (Gcal/an) Consum combustibil anual t.c.c. (conventional) Consum combustibil anual mii Nmc/an (gaz natural)

Q

an el

total 325.390,68 total: 279,84 total: 39,98 total: 33,88 11,22 45,10 13,24 53,22 92,68 372,52 107.772,34 433.163,02

Cantitatea de cldur furnizat de panourile solare Q (kWh/an) Consum de energie anual folosind panouri solare Q (kWh/an) Consum de energie anual total: Q (Gcal/an) Consum combustibil anual total: t.c.c. (conventional) Consum combustibil anual total: mii Nmc/an (gaz natural)

Q

an el

12.102,03

6.915,50

19.017,53

313.288,65 269,43 38,49

100.856,84 86,74 12,39

414.145,49 356,17 50,88

32,62 10,50 43,12 Din calculele efectuate rezult c, în urma soluiilor propuse prin reabilitarea termic, modernizarea instalaiilor existente i prin prevederea de panouri solare ca surs alternativ de producere de ap cald de consum, se obine o scdere important a consumului de energie termic, care acoper necesarul de consum suplimentar aprut prin realizarea extinderii propuse. 2.3.5 Concluziile evalurii impactului asupra mediului; Extinderea cldirii existente cu un corp anex cu funciunea de sal de sport se va realiza respectând principiile dezvoltrii durabile, se vor utiliza materiale de construcie nepoluante i reciclabile, iar soluiile de alctuire ale anvelopei vor asigura eficiena energetic. Prin implementarea soluiei maximale de reabilitare termic a cldirii existente, se va obine o reducere a facturii energetice cu pân la 65,54%, i se va realiza reducerea de emisii de CO2 cu 57,98 KgCO2/an. Astfel: - Cantitatea anuala de emisii echivalent CO2 este în prezent: e = 95,06 KgCO2/an

- Cantitatea anuala de emisii echivalent CO2 estimat în urma reabilitrii termice a cldirii este: e = 37,08 KgCO2/an Limitarea polurii mediului înconjurtor se va realiza prin soluiile adoptate în cadrul proiectului: Reducerea consumului i risipei de ap prin înlocuirea armturilor obiectelor sanitare cu armturi de calitate ridicat Prevederea unei instalaii de epurare a apelor uzate provenite din laboratoarele de chimie i fizic, înainte de deversarea acestora în canalizarea stradal Reducerea consumului de energie pentru înclzire prin reducerea pierderilor de cldur în urma termoizolrii anvelopei cldirii i a conductelor de distribuie Reducerea consumului de energie pentru prepararea apei calde de consum prin utilizarea surselor ecologice alternative ­ panouri solare Prevederea de corpuri de iluminat dotate cu surse eficiente energetic

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea unitii de învmânt ,,coala cu clasele I-VIII nr. 200" Str. Postvarul nr. 13

-

Reducerea consumului i risipei de energie prin prevederea unui sistem de ventilaie natural a noii sli de sport Limitarea zgomotului i a vibraiilor produse de diverse elemente ale instalaiilor, prin montarea corect a acestora, prevederea de suporturi amortizoare i straturi elastice Colectarea deeurilor pe sortimente, in europubele si containere pe tipuri de materiale Refacerea amplasamentului afectat în urma lucrrilor de construcii, prin realizarea de spaii verzi, replantarea/plantarea de copaci i flori

Information

1

64 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

743057


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Legea nr 161 din 2003
Microsoft Word - PL-36.doc
NR
Evidenta modificarilor: