Read struktura_testu_matematycznego_z_zasadami_punktowania_zadan_1.pdf text version

Struktura testu matematycznego OBUT 2011 z zasadami punktowania rozwiza zada

Zadanie Test M1 1a Test M2 1a Co badaj poszczególne zadania Liczba punktów Zasady przyznawania punktów 1 pkt za podanie w dowolny sposób poprawnego wyniku dzialania (wykonanie obliczenia dowolnym sposobem albo podanie samego wyniku) M1 ­ 185 M2 ­ 177 1 pkt za podanie w dowolny sposób poprawnego wyniku dzialania (wykonanie obliczenia dowolnym sposobem albo podanie samego wyniku) M1 ­ 8 M2 ­ 6 1 pkt za podanie w dowolny sposób poprawnego wyniku dzialania (wykonanie obliczenia dowolnym sposobem albo podanie samego wyniku) M1 ­ 248 M2 ­ 328 1 pkt za podanie w dowolny sposób poprawnego wyniku dzialania (wykonanie obliczenia dowolnym sposobem albo podanie samego wyniku). Punkt byl take przyznawany, gdy ucze nie podal wyniku, ale wykonal sensowne obliczenia (patrz poniej tabeli) M1 ­ 4 M2 ­ 6 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi M1 ­ A (24) M2 ­ D (35) 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi M1 ­ D (130) M2 ­ C (170) 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi M1 ­ C (279) M2 ­ B (299) 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi M1 ­ B (52 min.) M2 ­ A (51 min.) 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi M1 ­ C (6) M2 ­ B (5) 1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi M1 ­ D (36) M2 ­ C (48)

umiejtno dodawania

0-1

1b

1b

umiejtno odejmowania

0-1

1c

1c

umiejtno mnoenia

0-1

1d

1d

rozumienie dzielenia, stosowanie dzielenia w sytuacji nietypowej umiejtno rozwizywania zada tekstowych ­ porównywanie rónicowe umiejtno rozwizywania zada tekstowych ­ obliczanie obwodu prostokta w sytuacji praktycznej umiejtno rozwizywania zada tekstowych ­ porównywanie rónicowe umiejtno rozwizywania zada tekstowych ­ obliczenia czasowe w sytuacji praktycznej umiejtno rozwizywania zada tekstowych ­ zadanie o nietypowej strukturze (z odpowiedzi podan w treci zadania) umiejtno rozwizywania zada tekstowych ­ zadanie o nietypowej strukturze (z nadmiarem danych)

0-1

2 3 4 5 6

2 3 4 6 7

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1

7

8

0-1

8

9

umiejtno obliczania obwodu prostokta w sytuacji typowej umiejtno wydobycia informacji podanej w tekcie

0-1

9a

5a

0-1

9b

5b

umiejtno wydobycia informacji podanej w tekcie

0-1

9c

5c

umiejtno wydobycia informacji podanej w tekcie

0-1

9d

5d

umiejtno wydobycia informacji podanej w tekcie

0-1

9e

5e

umiejtno wykorzystania wydobytych informacji w nowej sytuacji

0-1

9f

5f

umiejtno wykorzystania wydobytych informacji w nowej sytuacji

0-1

1 pkt za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi M1 ­ B (22) M2 ­ D (26) 1 pkt za podanie poprawnej odpowiedzi w postaci liczby albo dzialania, take bez podanego wyniku. Nie byly brane pod uwag miana oraz bldy rachunkowe. M1 ­ 120 M2 ­ 130 1 pkt za podanie poprawnej odpowiedzi w postaci liczby albo dzialania, take bez podanego wyniku. Nie byly brane pod uwag miana oraz bldy rachunkowe. M1 ­ 50 M2 ­ 50 1 pkt za podanie poprawnej odpowiedzi w postaci liczby albo dzialania, take bez podanego wyniku. Punkt przyznawano równie w przypadku, gdy ucze w punkcie a) tego zadania otrzymal inny wynik ni wlaciwy i w tym miejscu t liczb podzielil przez 10. Nie byly brane pod uwag miana oraz bldy rachunkowe. M1 ­ 12 M2 ­ 13 1 pkt za podanie poprawnej odpowiedzi w postaci liczby albo dzialania, take bez podanego wyniku. Punkt przyznawano równie w przypadku, gdy ucze w punkcie a) tego zadania otrzymal inny wynik ni wlaciwy i w tym miejscu t liczb pomnoyl przez 2. Nie byly brane pod uwag miana oraz bldy rachunkowe. M1 ­ 240/2,40 M2 ­ 260/2,60 1 pkt za podanie poprawnej odpowiedzi w postaci liczby albo dzialania, take bez podanego wyniku. Punkt przyznawano równie w przypadku, gdy ucze w punkcie b) tego zadania otrzymal inny wynik ni wlaciwy i w tym miejscu t liczb pomnoyl przez 2. Nie byly brane pod uwag miana oraz bldy rachunkowe. M1 ­ 100 M2 ­ 100 1 pkt za podanie poprawnej odpowiedzi w postaci liczby albo dzialania, take bez podanego wyniku. Punkt przyznawano równie w przypadku, gdy ucze w punkcie d) tego zadania otrzymal inny wynik ni wlaciwy albo w punkcie e) inny wynik ni wlaciwy i w tym miejscu na tych liczbach wykonal odejmowanie. Nie byly brane pod uwag miana oraz bldy rachunkowe. M1 ­ 1,40 M2 ­ 1,60

zadanie 1d test M1 ucze nie podal wyniku, ale zapisal np.: 4 · 22 = 88, 22 + 22 + 22 +22 = 88, 88 22 22 22 22 = 0 albo zrobil odpowiedni rysunek.

test M2 ucze nie podal wyniku, ale zapisal np.: 6 · 14 = 84, 14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14 = 84, 84 14 14 14 14 14 14 = 0 albo zrobil odpowiedni rysunek.

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

626712


Notice: fwrite(): send of 201 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531