Read EO1Fisiologia text version

Irakasgaia: GIZA FISIOLOGIA Helburuak/kontzeptua: (lehiakideak proposatu beharko ditu) q Ikasleak izaki bizidunen konposaketa eta funtzionamendua maila molekularrean ezagutzea eta gizakiaren fisiologia aparatu eta sistema ezberdinen ezagutzaren bitartez hobeto ulertzea.

q

Ikasleari

aparatu

estomatognatikoaren

atal

ezberdinak

maila

molekular

eta

funtzionalean ezagutzen lagundu. (Tarte hau baino gehiago ezin da erabili) Lehiakideak derrigorrez bete behar ditu 1., 2. Eta 3. eranskinak Programa: GIZA FISIOLOGIA (lehiakideak proposatu beharko ditu) Teorikoa: (Sarrera) 1. Gaia: Giza fisiologiari sarrera: Kontzeptuak, helburuak eta odontologian gaiak duen garrantzia. Aurrekari historikoak eta garapen posibilitateak. Fisiologiaren banaketa. Fisiologia eta odontologiaren barneko beste espezialitateen arteko erlazioa. (Odola eta organo hematopoietikoak) 2. Gaia: Kontzeptu orokorrak. Odol plasma. Organismoaren konpartimentu urtsuak. Barne ingurumenaren kontzeptua. Odolaren funtzioak. Odolaren ezaugarri fisiko-kimikoak. Plasma eta serum-a. Plasmaren konposatu inorganiko eta organikoak. Proteina plasmatikoak. 3. Gaia: Hematieak. Ezaugarri orokorrak. Hematopoiesia. Hemoglobina: egitura eta funtzioa. Oxigeno garraioa. Metabolismoa. Odol taldeak: ABO eta Rh sistema, antigenoak eta antigorputzak. 4. Gaia: Plaketak: Hemostasia. Plaketen ezaugarri orokorrak. Hemostasiaren faseak. Koagulazio faktoreak. Koagulazioaren eskema orokorra. Koaguluaren apurketa edo fibrinolisia eta honen inhibitzaileak. 5. Gaia: Leukozitoak: Inmunitate naturala eta jasotakoa. Neutrofiloak, eosinofiloak, basofiloak eta monozito/makrofago sistema. Hantura. Konplementuaren sistema. Linfozitoak: Ezaugarriak; T eta B linfozitoak. Inmunitate humorala; inmunoglobulinak. Inmunitate zelularra. Kooperazio zelularra eta inmunoerregulazioa. (Odol zirkulazio aparatua) 6. Gaia. Odol zirkulazioaren ezaugarri orokorrak. Ziklo kardiakoa. Bonba kardiakoa eta odol zirkuituak. Sistole eta diastole aurikular eta bentrikularraren faseak. Bihotz zaratak eta auskultatze kardiakoa. 7. Gaia. Miokardioa. Bihotzaren propietate elektrikoak. Atalase-potentziala, despolarizazioa eta kinada kardiakoaren eroapena. Kronotropismo kontzeptua. Bihotza arritmoak. Bihotzaren propietate mekanikoak. Inotropismoa. 8. Gaia. Gastu kardiakoa. Gastuaren barne eta kanpoko erregulazioa. Bihotzaren inerbazioa eta nerbio sistema begetatiboak bihotz frekuentzia eta bolumen/ taupada-ren gain duen efektua. 9. Gaia. Elektrokardiograma (EKG). EKG-ren jatorria. Nola erregistratu. EKG normala. Deribazioak, uhinak, segmentuak eta guneak. 10. Gaia. Bena eta arteria zirkulazioa. Arterien klasifikazioa. Elastikotasun arteriala. Presio arteriala. Neurketa eta presioa aldatu dezaketen faktoreak. Bena sistemaren funtzioa. Kapazitatezko baso hauen zeregina itzulerako zirkulazioan. 11. Gaia. Zirkulazio kapilarra eta linfatikoa. Mikrozirkulazioa. Kapilarren ezaugarri histologiko eta fisikoak. Maila kapilarrean emandako trukaketa. Mikropinozitosia, difusioa, iragazketa-zurgapena. Zirkulazio linfatikoa. 12. Gaia. Odol zirkulazioaren erregulazioa. Maila lokalean eta orokorrean. Nerbio sistemaren eragina. Faktore humoralak. Basodilatatzaileak eta uzkurtzaileak. Renina-angiotensina sistema. Barorrezeptore erreflexua. 13. Gaia. Koronarietako zirkulazioa. Anatomia. Fluxua eta oxigeno kontsumoa. Miokardioaren metabolismoa. Garuneko zirkulazioa. Maila normalak eta aldaketak. Erregulazioa. Barrera hematoentzefalikoa. 14. Gaia. Biriketako zirkulazioa. Biriketako odol geruza. Presioa, fluxua, bolumena eta erresistentzia baskularra. Erregulazioa. 15. Gaia. Zirkulazio partzialak. Zirkulazio esplaknikoa eta giltzurrunekoa. Ezaugarri hemodinamikoak. Erregulazioa. Giharretako zirkulazioa. Fluxua, oxigeno kontsumoa eta erregulazioa. Ariketa muskularrarekiko moldaketa. Larruazal zirkulazioa. Funtzio termoerregulatzailea. (Tarte hau baino gehiago ezin da erabili) Lehiakideak derrigorrez bete behar ditu 1., 2. Eta 3. eranskinak Programa: GIZA FISIOLOGIA

(lehiakideak proposatu beharko ditu) (Giltzurrun sistema) 16. Gaia. Giltzurrun fisiologiari sarrera. Nefronaren kontzeptua. Giltzurrun aklaramendua. 17. Gaia. Iragazpen glomerularra. Presioen neurketa. Mintz kapilarraren iragazkortasuna. Iragazpen baloreak: koefizientea, tasa, frakzioa. 18. Gaia. Tasa maximoarekin zurgatutako substantziak. Glukosa birzurgapena. Urearen maneiua. Sodio birzurgapena. Potasio eta kloro birzurgapena. 19. Gaia. Ur birzurgapena. Mekanismoa. Hormona antidiuretikoa. Sekrezioaren erregulazioa. Korronteaurkako mekanismoa. 20. Gaia. Sekrezio tubularra. Mekanismoak. 21. Gaia. Giltzurrunaren erregulazio azido-basikoa. Bufferrak: Esanahia eta propietateak. Buffer garrantzitsuenak gorputzean: bikarbonato-karboniko eta hemoglobinoxihemoglobina sistemak. Zelula-barneko buffer-ak: isohidriaren kontzeptua. Azido base desorekak eta bere arnas eta giltzurrun erregulazio bideak. Hidrogenioien sekrezioa. Bikarbonato, fosfato eta amoniako sistemak. 22. Gaia. Gernu egitea. Puxika betetzea eta hustuketa. Puxika eta uretraren inerbazioa. Gernu egite erreflexua. (Arnas Aparatua) 23. Gaia. Arnas funtzioa. Aire bideak. Biriketako bolumenak eta kapazitateak. Froga funtzional eta dinamikoak. Arnas muskuluak. Biriken distentsioa. Elastantzia, eta konpliantza. 24. Gaia. Albeoloen aireztapena. Gune hil anatomiko eta fisiologikoa. Aireztapen indizeak. Aireztapen/perfusio kozienteak. Mintz albeolo-kapilarra. Gasen presio gradienteak. 25. Gaia. Oxigeno eta CO2 garraioa odolean. Hemoglobinaren saturazio kurba. Hemoglobina-oxigeno afinitatea aldatzen duten faktoreak: Bhör efektua, CO2 presioa, pH-a, tenperatura. CO2 garraio bideak. Odoleko CO2 edukina aldatzen duten faktoreak. 26. Gaia. Arnasketaren erregulazioa. Arnas zentruak. Hering-Breuer errefelxua. Kimiohartzaile periferikoak. Gorputz aortiko eta karotideoak. Kimiohartzaile zentralak. O2, CO2 eta pH-arekiko erantzuna. (Digestio aparatua) 27. Gaia. Digestio aparatuaren funtzio orokorrak. Mugikortasuna, jariapena, digestioa eta zurgapena. Beste funtzio batzuk. Digestio hodiaren hormaren egitura. Inerbazioa. Digestio hodiaren mugimenduak: Bilketa, progresioa, elikagaien nahasketa. Kanpo eta barne kontrola. Kanporatzea. 28. Gaia. Murtxikapena eta irensketa. Murtxikapenean parte hartzen duten egiturak eta funtzioak. Irensketa faseak eta erregulazioa. 29. Gaia. Listu ekoizpen eta jariapena. Listu guruinak. Lehen eta bigarren mailako jariapena. Propietate fisiko-kimikoak eta funtzioak. Erregulazioa. 30. Gaia. Urdaileko digestioa. Urdailaren egitura eta banaketa funtzionala. Mukosa eta urin gastrikoa. Azido klorhidrikoaren funtzioak. Pepsinogeno eta pepsinak. Urdail jariapenaren faseak. 31. Gaia. Gibela eta area exokrinoaren funtzioak. Gibel parenkima. Bilisaren konposaketa: pigmentu eta azido biliarrak. Bilisaren fluxua gibel barnean. Urin pankreatikoaren konposaketa: Konposatu hidromineralak eta sistema entzimatikoak. 32. Gaia. Heste meharra eta lodiaren funtzioak. Heste mukosaren ezaugarriak. Ur eta elektrolito zurgapena. Bitaminen zurgapena. Karbohidrato, gantz eta proteinen zurgapen mekanismoa. Gorozkien eraketa eta konposaketa. Flora intestinala. 33. Gaia. Gastrohesteetako hormonak. Gastrina eta sekretina familiak. Ekintza lokaleko (parakrinoa ) hormonak. Elikagaien irensteen ondoriozko erantzun hormonalak. (Tarte hau baino gehiago ezin da erabili) Lehiakideak derrigorrez bete behar ditu 1., 2. Eta 3. eranskinak Programa: GIZA FISIOLOGIA (lehiakideak proposatu beharko ditu) (Endokrinologia) 34. Gaia. Ekintza hormonaleko mekanismoak. Sistema endokrinoaren funtzioak. Hormonaren kontzeptua. Hormonen akzio mekanismoak. 35. Gaia. Hipotalamo-hipofisi sistema. Hipotalamo-hipofisi sistemaren elkar- loturak. Porta-hipofisi sistema. Neurotransmisoreak, neuropeptido hipotalamikoak eta hauen harremana hipofisi eta honen menpeko guruinen artean. 36. Gaia. Adenohipofisia. Egitura. Zelula basofiloek sortutako hormonak: TSH, FSH eta LH. Propiomelanokortina eta eratorriak: ACTH, MSH eta endorfinak. Zelula azidofiloen hormonak. STU. Ekintza orokorrak. Ekintza metabolikoak. Ekintza mekanismoak. Jariapenaren erregulazioa. Prolaktina: Ekintzak, jariapenaren erregulazioa. 37. Gaia. Neurohipofisia. Hipotalamo eta hipofisiaren gune supraoptikoa eta parabentrikularra: Hipotalamo-hipofisi zuntza. Hormonak: Oxitozina eta ADH-a. Egitura kimikoa, sintesia, biltegiratzea, askapena, ekintza eta erregulazioa. 38. Gaia. Tiroidea. Iodoaren metabolismoa. Hormona tiroideen biosintesia, garraioa eta zirkulazioa. Katabolismoa. Ekintza mekanismoa eta ekintza biologikoak. 39. Paratiroideak. Zelula parafolikularrak. Kaltzioaren metabolismoa. Kaltzioaren futzioak. Kaltzio balantzea organismoan.

Kaltzio ionikoaren erregulazioa. Hezurraren metabolismoa. Paratohormona: Jatorria, egitura, sintesia, akzio mekanismoa, ekintzak eta jariapenaren erregulazioa. 40. Gaia. Kaltzitonina. D bitamina: Jatorria, egitura, metabolito aktiboak eta ekintzak. Kaltzitonina: Jatorria, egitura kimikoa, jariapena, ekintzak eta erregulazioa. 41. Gaia. Pankrea endokrinoa. Insulina: Egitura, biosintesia, jariapena eta erregulazioa. Katabolismoa. Hartzailea eta ekintza mekanismoaren oinarri molekularra. Insulinaren ekintza. Diabete mellitusa. Glukagoia: egitura, biosintesia, jariapena, ekintza eta erregulazioa. 42. Gaia. Muin suprarrenala. Katekolaminak: jatorria, egitura, ekoizpen gunea, metabolismoa, katabolismoa eta ekintza mekanismoak. Jariapen erregulazioa. Nerbio sistema begetatiboaren garrantzia. 43. Gaia. Kortex suprarrenala. Glukokortikoideak eta mineralokortikoidea. Hormona esteroideak. Jatorria, egitura, jariapena, metabolismoa, ekintzak eta erregulazioa. 44. Gaia. Gizonezkoen gonadetako hormonak. Androgenoak. Egitura kimikoa, jariapena, metabolismoa, ekintza sexualak eta metabolikoak eta jariapenaren erregulazioa. 45. Gaia. Emakumezkoen gonadetako hormonak. Estrogenoak eta progestagenoak. Egitura kimikoa, jariapena, metabolismoa, ekintza sexualak eta metabolikoak eta jariapenaren erregulazioa. (Tarte hau baino gehiago ezin da erabili) Lehiakideak derrigorrez bete behar ditu 1., 2. Eta 3. eranskinak Programa: GIZA FISIOLOGIA (lehiakideak proposatu beharko ditu) (Nerbio sistema) 46. Gaia. Nerbio sistemaren antolamendu orokorra. Nerbio sistema zentrala eta periferikoa. Nerbio sistema somatikoa eta begetatiboa (autonomoa). Erretikularra eta neuroendokrinoa. Neuronak eta glia. 47. Gaia. Sistema aferenteak eta eferenteak. Informazioa eta erantzunak NSan. Arku erreflxua. Hartzaileak, bide aferente eta eferenteak, neurona partaideak. Transmisio sinaptikoa. Sinapsi elektrikoa eta kimikoa. Potentzial presinaptiko eta postsinaptikoak: PEPS eta PIPS. Ardatz neuromuskularraren fisologia. Gamma sistema eferentea. Hartzaile anulospiralak, Golgiren organoa, e.a Renshaw-en zirkuitua eta dagozkion neurotransmisoreen garrantzia. 48. Gaia. Sistema bestibularraren fisiologia. Laberinto eta gune bestibularrak. Posturazko erreflexuak. Zerebeloarekin lotura morfofuntzionalak. 49. Gaia. Zerebeloaren fisiologia. Banaketa morfofuntzionala. Antolamendu histofisiologikoak. Zerebeloko nukleoen papera. Gihar tonuan, orekan eta posturan. Sistema bestibularrarekin erlazioa. 50. Gaia. Nerbio sistema begetatiboaren fisiologia. Zuntz, gongoil eta plexoen antolamendu morfofuntzionala. Sistema noradrenergikoa eta kolinergikoa. Katekolaminak. Metabolismoa eta atabolismoa. Entzima anderatzaileak. Monoaminooxidasak. Nerbio sistema begetatiboaren garrantzia presio arterialaren eregulazoian. Sistema sinpatikoaren hipo eta hiperfuntzioa. 51. Gaia. Sistema erretikularraren fisiologia. Egitura. Ekintzak: Loa/esna-aldi zilkloa. REM eta ez REM faseak. Aktibitate kortikala eta enlektroentzefalogramarekiko eraginak. 52. Gaia. Sistema talamo-kortikalaren fisiologia. Nukleo talamikoak eta kortexarekin loturak. Sistema erretikular talamiko ­ azpi talamikoa. Sistema honen garrantzia sentikortasunean. Aktibitate motorearen kontrola. Bide piramidala. Zuntz kortikospinala eta kortikobulbarra. Gune motoreak. Kortex motorea eta aurremotorea. Bide piramidalaren lesioak. Babinskiren erreflexua. 53. Gaia. Sistema extrapiramidalaren fisiologia. Gongoil basalak. Sistema estriatum. 54. Gaia. Hipotalamo eta sistema linbikoa. Hipotalamoaren antolamendu morfofuntzionala. Hipofisiarekin erlazioa. Integrazizko eta begetatibo funtzioak. Gosea, egarria eta sexu kinadekiko eragina. Tenperaturaren erregulazioa. Koordinazio linbikohipotalamikoa. Portaeraren neurofisiologia. Zingulo, hipokanpo eta amigdalaren funtzioak. Emozioen zirkuitua. Errefortzu negatibo eta positiboen bide neuralak. 55. Gaia. Neokortex-aren funtzioak. Lenguaia. Alderdi kognitiboak. Hemisferio zerebralen asimetria. Mintzairaren zentruak. Brocka eta Wernicke guneak, zirkunboluzio angular eta supramarginalak. Afasia, apraxia eta agnosia. 56. Gaia. Ikasketa eta memoria. Ikastearen kontzeptua. Erreflexu baldintzatuak. Baldintzapen operatiboak. Errefortzu positibo eta negatiboak. Memoria kontzeptua. Eragina duten bide eta zirkuituak. 57. Gaia. Minaren fisiologia. Minaren kontzeptua, klasifikazioa, hartzaileak, bideak eta modulazioa. 58. Gaia. Ikusmenaren fisiologia. Begi globoaren egitura. Fotohartzaileak, ikusmenaren fotokimika. Ikusmen nerbio bideak. Kanpo gorputz genikulatua eta ikusmen kortexa. 59. Gaia. Entzumenaren fisiologia. Entzumenaren egitura orokorra. Hartzaileak, bideak, barne gorputz genikulatua eta entzumen kortexa. 60. Gaia. Dastamena eta usaimenaren fisiologia. Lehen mailako dastamen sentsazioak. Hartzaileak, dastamen unbrala, bideak eta gune kortikalak. Lehen

mailako usaimen sentsazioak. Hartzaileen estimulazioa, bideak, eta gune kortikalak. Usaimen eta dastamenaren arteko erlazio neuralak. (Tarte hau baino gehiago ezin da erabili) Lehiakideak derrigorrez bete behar ditu 1., 2. Eta 3. eranskinak Programa: GIZA FISIOLOGIA (lehiakideak proposatu beharko ditu) Praktikoa: Odol taldeak. Antigorputz bereziak erabiliz odol taldeen determinazioa egin. Mintegia: Bideo berezia. Rh elkartezintazuna eta eritroblastosis fetala. Historia klinikoak. Hematologiarekin erlazioa duten sesio klinikoak. Fonokardiograma. Bihotzaren zaratak: jatorria, frekuentzia eta luzapena. Zinta baten bitartez zarata fisiologikoak eta patologikoak bereizten lagundu. 5. Elektrokardiograma. EKG bat egin eta analizatu. 6. Presio arterialaren neurketa. Esfingomanometroa eta fonendoskopioarekin presio arteriala neurtzen irakatsi. 7. Espirometria. Birikietako bolumen eta kapazitateak neurtzen ikasi. 8. Giltzurrun fisiologiaren ordenadore bitartezko simulazioa. Iragazkortasun glomerularra. Uraren eta ioien mugimendua nefronan zehar. Oreka hidroelektrolitikoaren kontrola. 9. Digestio aparatua. Bideo bitartez ikuspegi orokorra aurkeztu. 10. Sistema endokrinoaren azterketa funtzionala. Historia kliniko bitartez hipo eta hiperfuntzioak azaltzen dituzten historia klinikoak aztertu. 11. Mintegia. Bideoa. Nerbio sistemaren egitura eta funtzioaren ikuspegi orokorra. (Tarte hau baino gehiago ezin da erabili) Lehiakideak derrigorrez bete behar ditu 1., 2. Eta 3. eranskinak Oinarrizko bibliografia: GIZA FISIOLOGIA (lehiakideak proposatu beharko ditu) q Azerad. J. Physiologie de la manducation. Masson, Paris, 1992. q Berne, R.M. y Levy, M.N. "Fisiología". Harcourt Brace. Madrid, 2001. q Bradley, R.M.: Fisiología Oral. Ed. Panamericana. q Costanzo L.S. "Fisiologia". Ed. MacGraw-Hill/Interamericana. Madrid, 2000. q Gandarias, J.M. de: Fisiología Especial Aplicada. Editorial Científico Médica. q Gandarias, J.M, Barrallo, G.: Fisiología y Patología del Aparato Digestivo. Espasa Calpe. q Ganong, W.F.: Fisiología Médica. Ed. El Manual Moderno. q Guyton, A.C.: Tratado de Fisiología Médica. Ed. Interamericana-Mc-Graw-Hill. q Johnson, L.R. "Essential Medical Physiology". Raven Press. Nueva York, 1998. q Cursos "crash" de Mosby. Distintos autores. "Lo esencial en": Aparato digestivo./ Sistema cardiovascular./ Aparato respiratorio./ Sistema nervioso y sentidos especiales./ Sistema endocrino y aparato reproductor./ Sistema músculo esquelético./ Sistema linfático, inmune y sangre. /Aparato urinario y riñones./ Metabolismo y nutrición. Harcourt. Madrid 1999/ 2000. q Rhoades, R.A. y Tanner, G.A. "Fisiología Médica". Masson. Barcelona, 1997. q Silbernagl, S. y Despopoulos, A. "Atlas de bolsillo de Fisiología". Harcourt Brace, 2001. q Tortora G.J. y Grabowsky S.R. "Principios de Anatomía y Fisiología". Oxford, 2002. q Tresguerres, J.A.F.: Fisiología Humana. Ed. Interamericana-Mc-Graw-Hill. (Tarte hau baino gehiago ezin da erabili) Lehiakideak derrigorrez bete behar ditu 1., 2. Eta 3. eranskinak 1. 2. 3. 4.

Information

EO1Fisiologia

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

366011


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531