Read IBM PRESENTATIONS: BLACK TEMPLATE text version

Operatyvins informacijos surinkimo ir apdorojimo sistemos

mons funkcins sritys (Porterio verts grandins modelis)

Organizacijos veiklos skiriamos pirmines (atspindincias preki ar paslaug judjim) ir pagalbines (palaikancias pirmines veiklas)

Organizacijos infrastruktra Pagalbins veiklos Apskaita, finansai, vadovai

o ln Pe

Zmogiskj istekli valdymas Personalo valdymas, mokymai Technologij vystymas Pirkimai (procurement) Gamini projektavimas, rinkos tyrimas, R&D Tiekj valdymas

lis da

Pirmins veiklos

Pe ln

Atvykstanti logistika (zaliavos) Atsarg valdymas, uzsakymai

Operacijos (gamyba) Operacijos

Isvykstanti logistika (gaminiai) Atsarg valdymas, operacijos

Marketingas ir pardavimai CRM, uzsakymai, reklama

Paslaugos Garantija, palaikymas, mokymai

o da li s

2

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Funkcins IS

Isorins sistemos: Klientai Partneriai Vyriausyb

Finansai

s ga tin rke Ma

Bu ha l te rija

Kitos vidins sistemos: MIS El. komercija Projektavimas ...

Tranzakcij apdorojimo sistema

o cij ra pe O s

Personalas

Integravimas

3 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

CR M

Uzsakymas (tranzakcij apdorojimo pvz.)

Sskaita faktra

Apskaita

Uzsakymas

Marketingas

Kliento kredito patvirtinimas Likutis, Isdavimas, Vaztarastis

Finansai

Atsargos

Vienas is sprendim ­ integravimas

4 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Tranzakcij apdorojimo sistemos

Tranzakcij apdorojimo sistema (angl. Transaction processing system, TPS) padeda stebti, rinkti, saugoti ir paskirstyti (tiekti) duomenis apie pagrindines mons verslo tranzakcijas

Renka duomenis nuolat, kiekvien dien (kartais realiame laike) Padengia tik pagrindines organizacijos veiklas Suteikia duomenis funkcinms IS, DSS, CRM, el. komercijai Pirkimas, atsiskaitymas, apmokjimas, preki pristatymas, darbo uzmokescio mokjimas, gamyba, T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis turtas

5

TAS savybs

Dideli duomen kiekiai Vidiniai duomen saltiniai ir paskirtis Apdoroja duomenis reguliariai (kasdien) Reikalauja dideli saugykl (DB) Reikalauja galing procesori Duomenys struktrizuoti (nusistovj per ilg laik, mazai kintantys laike) Didelis detalumas Reikalauja didelio tikslumo, duomen integralumo, saugos (asmeniniai d.), IS patikimumo

6 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

TAS procesas

Duomen surinkimas (zmogus ar sensorius) Issaugojimas (stengiamasi automatizuoti) Duomen apdorojimas

Periodinis duomen apdorojimas (angl. Batch processing)

duomenis kaupia ir po to apdoroja, pvz. kiekvien nakt. (Bankai)

Tiesioginis duomen apdorojimas (angl. Online processing)

pvz. POS.

7 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

TAS duomen srautas (pvz.)

8

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

TAS ­ realaus laiko tranzakcij apdorojimo sistemos

Naudojant realaus laiko tranzakcij apdorojimo sistemas (Online Transaction Processing - OLTP) ir Interneto technologijas, pirkjai gali perzirti mons atsarg lyg ar gamybos grafikus realiame laike. Tiekjai, bendradarbiaujantys su gamintojais, gali patys prisiimti atsakomyb uz atsarg valdym ir uzsakym. Interaktyvios Interneto tranzakcij apdorojimo sistemos isplecia OLTP suteikiant galimyb vykdyti tranzakcijas Internetu ar intranetu realiame laike.

9

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Singapro taksi (pvz.)

1000% uzsakym efektyvumas

10

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Funkcins IS

Funkcins IS

Pirmins

Pagalbins

TAS

Gamybos ir operacij Marketingo ir pardavim

Apskaitos ir finans

Zmogiskj istekli Santyki su klientais

Integravimas

11 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Funkcini IS savybs

Funkcin IS sudaryta is vienos arba keli mazesni IS (program), palaikanci veiklas toje mons veiklos funkcinje srityje Programos (bet kurioje funkcinje srityje) gali bti integruotos arba nepriklausomos Funkcins IS gali sveikauti (bti integruotos) tarpusavyje suformuodamos mons IS Skirtos skirtingiems organizacijos lygiams

12 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Gamybos/operacij ir logistikos valdymas

Gamybos ir operacij valdymo (angl. The Production and Operations Management ­ POM) veiklos organizacijoje yra atsakingos uz proces, kuris jimus transformuoja naudingus isjimus Skirtingai nuo kit funkcini srici, gamybos ir operacij valdymas yra labai vairus, taip pat skiriasi ir j informacins sistemos Tos pacios pramons sakos mons gamybos valdymas gali smarkiai skirtis nuo kitos toje pat sakoje dirbancios mons gamybos valdymo

13 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Gamybos/operacij ir logistikos valdymas

Klientai Technologijos Aplinka Valstybs reguliavimas Konkurentai Tiekjai Ekonomika

jimai: Kapitalas Medziagos rengimai Galimybs Atsargos Darbo jga Zinios Laikas Energija

Veiksmai

Transformacijos procesas: Perdirbimas Transportavimas Saugojimas Patikrinimas Isjimai Produktai ir Paslaugos

Duomenys

Veiksmai

Duomenys Duomenys

2012 spalis

Stebti ir kontroliuoti

14 T120B120. moni informacins technologijos

Pagrindins gamybos ir operacij sritys

Vidin logistika ir atsarg valdymas Gamybos/operacij planavimas Kompiuterizuota gamyba Gaminio gyvavimo ciklo valdymas Automatizuotas projektavimas ir gamyba

15

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Gamybos ir operacij valdymas

Vidin logistika ir atsarg valdymas

Logistika ­ uzsakym primimas, pirkimai, zaliav gavimas, preki pakrovimas. Vidin logistika. Saugojimas. Atsarg valdymas ­ nustato ir seka atsarg kiek Perteklins atsargos gali brangiai kainuoti. Saugojimo islaidos Uzsakymo islaidos (nuo uzsakym kiekio) Islaidos, kai zaliav nra sandlyje Kritiniai kiekiai ir automatiniai uzsakymai Gamybos kokybs kontrols sistema gali bti atskira arba dalis bendros mons kokybs vadybos sistemos Gaut medziag kokyb Pusgamini ir galutins produkcijos kokyb T120B120. moni 2012 spalis Patikrinim rezultatai informacins technologijos fiksuojami ir saugomi analizei

16

Atsarg valdymas (pvz.)

Dartmouth-Hitchcock Medical Center (DHMC)

Ligonins, medicinos mokykla, 600 gydytoj Med. priemoni paskirstymas (nom. - 27000), jas uzsako slaugytojos

Laikas, per dideli uzsakymai, paskutins minuts uzsakymai Nauj darbuotoj samdymas neefektyvus

Sprendimas

Wi-Fi delninukai (BK skaitytuvai) arba prijungimas prie tinklinio AK, darbo analiz, kritinis preki lygis ir automatiniai uzsakymai, kiekvienai slaugytojai, kiekvienoje ligoninje T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis 50% sumazjo atsarg kiekis

17

Gamybos ir operacij valdymas. Planavimas

Medziag poreikio planavimas - Material Requirements Planning (MRP)

Sudaro tarpusavyje priklausomiems gaminiams reikaling zaliav ir pusgamini pirkim ir gamybos plan Atlieka tik gamybos pradzios planavim ir medziag uzsakym

Gamybos istekli planavimas - Manufacturing Resource Planning (MRP II)

Papildomai planuojama (atsizvelgiama ): Zaliav ir pusgamini (perkam) kain Pinig srautai zaliavoms ir rengimams pirkti Darbo kastai, rengim apkrovimas ir remontas, energijos snaudos

18 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Manufacturing specification (turnout R65-212-1:9, R)

· Six levels of semimanufactures

­120 unique 1st tier semimanufactures ­132 unique 2nd tier semimanufactures ­46, 38, 40, 8 semimanufactures in further tiers

· About 60 unique work operation with 185 total work hours · Total cost about 30 000 euros

19

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Manufacturing sequence example

Raw mat. 3 Raw mat. 1 Raw mat. 2 1st tier semimanufacture Final product assembly 1st tier semiman.

2nd tier semiman.

4th tier Raw mat. 5 Raw mat. 4

Raw mat. 1 Extrenal services 2nd tier semiman. 3rd tier

Timeline

Raw material purch. orders Order for externalservices Manufacturing orders Buyers order fulfillment 2012 spalis

20

T120B120. moni informacins technologijos

Gamybos ir operacij valdymas Planavimas (2)

Kaip-tik-laiku sistemos (angl. Just-in-Time)

Minimizuoja vis rsi nuostolius (vietos, darbo jgos, zaliav, energijos, ...) Zaliavos ir dalys atvyksta tiksliai tada, kai turi bti pradtas gamybos procesas

Sandliavimas Gamybos vlinimas rengim prastovos

Palaiko IS tiekiamos HP, IBM, CA, ...

21 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Gamybos ir operacij valdymas Planavimas (3)

Projekto valdymas (angl. Project Management)

Projektas ­ vienkartinis darbas siejantis daugel veikl, kainuojantis slyginai daug ir trunkantis ilg laik (mnesius, metus) Projektai unikals (maza patirtis) Netikrumo (angl. uncertainty) slygos Sunku kontroliuoti isorinius dalyvius Daug tarpusavyje susijusiu veikl, sunku keisti planus ir terminus Didel rizika, bet aukstas pelningumo potencialas

Specialios projekt valdymo priemons

Isskaido projekt vyki sekas Nustato vyki tarpusavio priklausomyb Sudaro tvarkarast, minimizuojant projekto laik

22 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Marketingo ir pardavim sistemos

Siuolaikinje monje labai svarbus klientas. Kaip sioje srityje gali pagelbti IT? Produktas pasiekia klient per kanal sistemas (angl. Channel System). Kanal sistema apima visas sistemas susijusias su produkto ar paslaugos pristatymu klientui ir su kliento poreiki analize ir vertinimu Apjungia marketing, pardavimus, pirkimus, logistik, pristatym ir t. t.

23 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Kanal sistemos

Gamyba Tyrimai ir projektavimas

Tiesioginiai pardavimai

·Internetin parduotuv ·Uzsakymai pastu

mon

Paskirstymas Buhalterija, Finansai

Rinkos analizs sistema

·Vartotoj skirstymas ir segmentavimas ·Rinkos stebjimas ·Konkurent sekimas ·Nauj produkt vystymas ·Sprendim parama ·Tendencij stebjimas ·Interneto rinkos tyrimai

Dileri sistema

·Marketingo ir pardavim parama ·Pridtins verts partneryst ·Perpardavintoj rysiai ·Verslo valdymo paramos funkcijos

Kanal sistema

Tikslins rinkos sistema

·Duomen bazi marketingas ·Televizijos marketingas ·Nisinis, regioninis marketingas ir mikrosegmentavimas ·Pelningumo analiz ·Duomen analiz 24

Pardavim sistema

Vartotoj palaikymo sistemos

Logistikos ir pristatym sistema

·Paklausos prognoz ·Atsarg valdymas ·Uzsakym vedimas ir vykdymas ·Sskaitos israsymas ·Aprpinimas atsargomis ·Preks pateikimo rinkai laiko sumazinimas ·Sandliai 2012 spalis

·Bendravimas su prekybos ·Bendravimas su agentais vartotojais ·Pardavimo procesas/ ·Vartotoj pageidavimai ·Paslaugos ir palaikymas apskaitos valdymas ·Pardavimo priemons/ ·Vartotoj apmokymas ·Vartojimo stiprinimas pardavj parama ·Pardavimo priemons/ pardavimo taskai ·Perspektyv ieskojimas T120B120. moni informacins technologijos

Marketingo ir pardavim sistemos

Marketingo ir pardavim sistemos

Santyki su klientais

·Vartotoj pirmenybi analiz ·Potenciali vart. analiz ·Pritaikymas asmeniniams poreikiams ·Skelbimai ir reklama

Paskirstymo kanalai ir naujovs parduotuvse

Marketingo valdymas

·Produkt ar paslaug kainodara ·Pardavim vadybinink produktyvumas ·Pelningumo analiz ·Pardavim analiz ir prognozs ·Nauj produkt ir rink planavimas

2012 spalis

25

T120B120. moni informacins technologijos

Marketingo ir pardavim sistemos. Santykiai su klientais

Masinis pritaikymas individualiam vartotojui

Keliolikos konfigracij pasirinkimas (Dell, Jaguar) Reikalauja labai lankscios gamybos, kyla kaina

Pritaikymas asmeniniams poreikiams

Kameros (cookies) seka kur vartotojas praleidzia daugiau laiko Pateikiami suasmeninti pasilymai (susijusi produkt reklama ziniatinklyje)

Skelbimai ir reklama

26

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Apskaitos ir finans sistemos

Apskaitos ir finans funkcinje srityje valdomi einantys, vidiniai ir iseinantys pinig srautai

Pinigai dalyvauja visose organizacijos veiklos srityse, skaitant ir

atlyginim ismokjim, sskait israsym ir apmokjim, grynj pinig valdym ir t. t.

Daugelis funkcij buvo kompiuterizuota 1950-1960

27

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Apskaitos ir finans sistemos struktra

Strategins sistemos: ·Strateginis planavimas ·Finansin bkl ·moni susijungimo ir sigijimo analiz Taktins sistemos: ·Biudzeto parengimas ir kontrol ·Investicij valdymas ·Turto apskaita ·Kain analiz ir kontrol ·Mokesci valdymas ·Auditas ·Finans planavimas Operacij ir tranzakcij apskaitos sistemos: ·Didzioji knyga ·Pardavim ­ uzsakym apskaita ·Gautinos ir moktinos sskaitos ·Gavimas ir pakrovimas ·Algalapiai ·Atsarg valdymas ·Periodins ataskaitos ir suvestins

28 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Vidin aplinka: ·Vadovai ·Operacijos/gamyba ·Marketingas ·Zmogiskieji istekliai

Isorin aplinka: ·Mokesci inspekcija ·Teissauga ·Subrangovai ·Klientai ·Tiekjai ·Uzsakovai ·Verslo partneriai

Apskaitos ir finans sistemos. Finans planavimas ir biudzetai

Finans planavimas ir biudzeto sudarymas

Vadovai turi planuoti visus ls gavimus ir islaidas Tai vienas is bendro planavimo uzdavini (horizontai, lygiai ir t. t.)

Finansin ir ekonomin prognoz

Pinig kiekiai ir j kaina ateityje Kiek ir kada reiks pinig ir is kur j bus galima gauti Naudojama sudtinga pr. ranga (neuroniniai tinklai, specializuota finans ir ekonomikos prognozs pr. ranga, galima nusipirkti)

29 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Apskaitos ir finans sistemos. Finans planavimas ir biudzetai (2)

Pajam planavimas

Saltiniai: akcinink investicijos, obligacij pardavimai, paskolos, produkcijos pardavimai, pelnas is investicij Naudodama finansines ir ekonomines prognozes mon turi susidaryti DSS model plauk planavimui Pvz. jei prognozuojama jog paskolos brangs, mon gali atidti paskol.

30

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Apskaitos ir finans sistemos. Finans planavimas ir biudzetai (3)

Biudzeto planavimas

Metinis biudzetas paskirsto finansinius resursus dalyviams ir veikloms Pinigin mons veiklos plano israiska Daugyb programins rangos padedancio sudaryti ir kontroliuoti biudzet

Turto biudzeto sudarymas

Ilgalaikio turto pirkimo finansavimas (nurasymas) Pasilikti, pakeisti nauju identisku, pakeisti kitokiu ar atsisakyti Pirkti ar nuomotis? informacins technologijos T120B120. moni 2012 spalis

31

Apskaitos ir finans sistemos. Finans planavimas ir biudzetai (4)

Finansini tranzakcij valdymas

Apskaitos/finans informacins sistemos taip pat yra atsakingos uz apskaitai btin duomen surinkim, duomen pertvarkym informacij, informacijos tinkam pateikim vartotojui, apibendrintos informacijos pateikim organizacijos vadovams, akcininkams ar vyriausybs agentroms. Daugelis apskaitos (TPS) informacini sistem Daugelis j integruotos su kitomis funkcinmis sritimis

32 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

33

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Apskaitos ir finans sistemos. Finans planavimas ir biudzetai (5)

E. komercijos finansins tranzakcijos

Reikia turti prijim prie vartotoj finansini duomen, likuci ir gamybos DB. Skirtingos valiutos Elektroninis ceki tikrinimas Elektronins sskaitos ir apmokjimai

Bandomasis laikotarpio uzdarymas (balansas)

34

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Zmogiskj istekli valdymo sistemos. darbinimas

Zmogiskj istekli valdymo IS susietos su personalo suradimu, darbinimu, apmokymu, kvalifikacijos klimu, skatinimu, zmoni islaikymu, apsauga ir pan. darbinimas

Surasti, patikrinti ir nusprsti ar samdyti Ziniatinklis ­ specializuotos tarnybos (CVonline.lt) Darbo viet apskaita didelse monse, ar net valstybse (darbas, geografin vieta, uzduotys, kvalifikacija) Darbo viet istorija ir kaita

T120B120. moni informacins technologijos

35

2012 spalis

Zmogiskj istekli valdymo sistemos. darbinimas

Darbuotoj pasirinkimas

Personalo skyrius turi vertinti, testuoti ir pasirinkti is kandidat sraso Naudojamos IT (ziniatinklio ekspertins sistemos)

36

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Zmogiskj istekli valdymo sistemos. Islaikymas ir vystymas

Periodinis darbuotoj vertinimas (IT sistema) vertina vadovai, kolegos, pavaldiniai Atlyginimo perzirjimas Kvalifikacijos klimo kursai IT padeda planuoti, stebti ir kontroliuoti naudojant darbo sraut (angl. workflow) valdymo programas IT gali bti mokym dalis (nuotolinis mokymas, 3D)

37 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Darbuotoj vertinimas

38

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Zmogiskj istekli valdymo sistemos. Planavimas ir valdymas

Reikalavimus darbuotojams reikia planuoti (dalis viso mons plano) ir numatyti Analizuoti demografin situacij tam tikrose vietovse Derybos su darbuotojais (DSS palaikantys derybas) Atlyginim skaiciavimas ir darbuotojo rasas Skatinim administravimas (pensija, sveikatos apsauga, premijos, ...) ERM (angl. Employee Relationship Management)

39 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Funkcini IS integravimas

Funkcins IS gali bti:

Sukurtos monje, nupirktos kaip sprendimai ar isnuomotos. Daugel met funkcinse srityse buvo kuriamos programos nepriklausomai viena nuo kitos. Pasaulyje egzistuoja po kelis simtus skirting program kiekvienoje funkcinje srityje.

Bet kuriuo atveju visos monje esancios funkcins IS turi bti integruotos

Lengva integruoti, jei vis funkcini srici sprendimus tiekia viena kompanija. Panaudojus keli skirting kompanij paketus ­ T120B120. moni problema. 2012 spalis integravimas tampa informacins technologijos

40

Integruota informacin sistema

41

T120B120. moni informacins technologijos

2012 spalis

Pagrindiniai klausimai

Funkcins mons veiklos sritys pagal Porterio model. Pagal k jos skirstomos? Tranzakcij apdorojimo sistemos. Apdorojam duomen apimtis ir struktrizuotumas. mons atsarg (zaliav) valdymo procesas Kokios problemos sprendziamos ir kodl? Medziag poreikio planavimas (MRP). Gamybos resurs planavimas (MRP II). ,,Kaip-tik-laiku" (Just-In-Time) poziris atsarg ir gamybos valdym. Pritaikymo individualiam vartotojui principas. Funkcini IS integravimas, kodl jos turi bti T120B120. 2012 spalis integruotos? moni informacins technologijos

42

Papildoma literatra

Efraim Turban, Dorothy Leidner, Ephraim McLean, James Wetherbe. Information Technology for Management: Transforming Organizations in the Digital Economy. V. Sekliuckis, S. Gudas, G. Garsva. Informacijos sistemos ir duomenu bazs. Gediminas Kalcinskas. Buhalterins apskaitos pagrindai. T. Lucey. Management Information Systems.

43 T120B120. moni informacins technologijos 2012 spalis

Information

IBM PRESENTATIONS: BLACK TEMPLATE

43 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

740457


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531