Read Microsoft Word - powieki_oczodol text version

Dr n. med. Malgorzata Karolczak-Kulesza

Choroby powiek

Lagodne zmiany chorobowe powiek

1. Gradówka 2. Jczmie zewntrzny 3. Jczmie wewntrzny 4. Miczak zakany 5. Znami truskawkowe 6. Plama typu ,,czerwone wino" 7. Rogowiak kolczystokomórkowy 8. Znamiona barwnikowe: ­ ródskórne ­ brzene ­ zloone 9. Inne: róg skórny, kpki ólte, prosaki

Guzy powiek zloliwe

Czsto wystpowania: 1) rak podstawnokomórkowy - 92% 2) rak kolczystokomórkowy - 5% 3) gruczolakorak gruczolu lojowego - 2% 4) czerniak zloliwy - 1% Kliniczne cechy zloliwoci guza powieki 1) Wypadanie rzs 2) Objawy owrzodzenia 3) Zmiana wielkoci, ksztaltu i barwy 4) Nawracajca ,,rzekoma" gradówka 5) Jednostronne przewlekle zapalenie wolnych brzegów powiek 6) Powikszenie wzlów chlonnych przedusznych, poduchwowych i szyjnych Rak podstawnokomórkowy · 20% wszystkich guzów powiek · wystpuje u ludzi w rednim wieku · czynnik ryzyka - ekspozycja na sloce · zloliwy miejscowo, bardzo rzadko daje przerzuty · trzy typy rozwoju: ­ guzkowo-wrzodziejcy ­ twardziny ograniczonej (wlókniejcy) ­ powierzchniowy · w 5% przypadków zmiana barwnikowa - naley rónicowa z melanoma malignum, xeroderma pigmentosum, z. Gorlina · dotyczy przewanie dolnej powieki (60% przypadków) · leczenie operacyjne (metoda Mohs'a), kryoterapia, radioterapia, rzadko chemioterapia Rak kolczystokomórkowy · wystpuje rzadko, u osób w rednim wieku i starszych · czynniki ryzyka - ekspozycja na sloce, rogowacenie aktywiczne · typowo s ogniska rogowacenia · moliwo przerzutów · nasilenie objawów - zab. immunologiczne, kontakt z ludzkim papillomavirus · leczenie - operacyjne, radioterapia, chemioterapia

1 / 9

Gruczolakorak · wystpuje rzadko, u osób po 50 - 60 roku ycia · miejsce rozwoju - gruczoly tarczkowe, gruczoly Zeisa, gruczoly lojowe miska lzowego, brwi · dotyczy przewanie górnej powieki · objawy maskujce: gradówka, zapalenie wolnych brzegów powiek, raki plaskonablonkowe, pemfigoid oczny · czsto przerzuty · wypadanie rzs · leczenie - operacyjne Czerniak zloliwy · wystpuje rzadko, u osób w rednim wieku, take u ludzi mlodych · trzy postacie skórne:- ogniskowa zloliwa melanoza (lentigo) powierzchowna guzkowa wystpujca najczciej, najbardziej zloliwa · czynniki ryzyka: niektóre znamiona, melanozy, ekspozycja na sloce · leczenie - operacyjne radykalne Bardzo rzadkie guzy zloliwe powiek · misak Kaposi'ego - w przebiegu AIDS, przypomina ziarniniaka lub naczyniaka jamistego · choroba Paget'a - wywodzi si z gruczolów potowych Molla

Urazy powiek

· tpe - wylewy krwawe, obrzk, otarcia naskórka, czasem odma podskórna · drce - rany nie dotyczce brzegu wolnego powiek - rany okolicy któw powiek rany z obecnoci cial obcych - rany ze znacznymi ubytkami skóry - rany ksane · oparzenia - chemiczne, termiczne, popromienne Zaburzenia dotyczce rzs 1) nabyty nieprawidlowy wzrost rzs (trichiasis) 2) wrodzona dwurzdowo rzs (distichiasis) Podwinicie powiek (entropion) 1) starcze 2) bliznowate 3) wrodzone 4) ostre spastyczne Odwinicie powiek (ectropion) 1) starcze 2) bliznowate 3) wrodzone 4) poraenne Opadnicie powieki wrodzone · czsto wystpowania: - od 62% do 90% · rozwój i anatomiczne umiejscowienie do 4 miesica ycia plodowego · brak wlókien mini prkowanych · hist.-pat. - obraz podobny do dystrofii miniowej postpujcej · dziedziczenie - ok. 10% przypadków

2 / 9

· moe by skojarzona z dysfunkcj minia prostego górnego (zaburzenia rozwojowe, a nie unerwienia) · klinicznie stabilna Opadnicie powieki wrodzone - podzial Beard'a · opadnicie powieki z prawidlowym dzialaniem minia prostego górnego · opadnicie powieki z oslabieniem dzialania minia prostego górnego · opadnicie powieki z zespolem zwenia szpary powiekowej (blepharophimosis) · opadnicie powieki synkinetyczne (Marcus - Gunn) · opadnicie powieki z defektem aponeurotycznym Opadnicie powieki nabyte - podzial Beard'a · Opadnicie powieki neurogenne · Opadnicie powieki myogenne · Opadnicie powieki pourazowe · Opadnicie powieki mechaniczne Badanie pacjenta z opadniciem powieki 1. Ocena funkcji minia d.p.g. dobra - 10 mm i wicej, dostateczna - 6 do 8 mm, slaba - 4 mm i mniej 2. Ocena zarysu linii brzegu powieki górnej 3. Stopie opadnicia powieki malego stopnia - 2 mm i mniej, umiarkowanego - 3 mm, duego stopnia - 4 mm i wicej Pomiary w badaniu stopnia opadnicia powieki górnej VRH = mczyni: 7 - 10 mm, kobiety: 8 - 12 mm Zaburzenia rozwojowe powiek · ABLEPHARON - brak powiek · ANKYLOBLEPHARON - czciowy zrost brzegów wolnych powiek · EPIBLEPHARON - fald skórny powieki dolnej · EPICANTHUS - zmarszczka naktna · EURYBLEPHARON - poszerzenie szpary powiekowej po stronie skroniowej · ECTROPION - odwinicie powiek · ENTRPION - podwinicie powiek · BLEPHAROPHIMOSIS - zwenie szpary powiekowej · BLEPHAROPTOSIS - opadnicie powieki · COLOBOMA PALPEBRAE - szczelina powiek · DISTICHIASIS - dodatkowy rzd rzs · CRYPTOPHTHALMUS - brak brwi, szpary powiekowej, rzs, spojówki Inne anomalie powiekowe · BLEPHAROCHALASIS - zwiotczenie skóry powiek, przegrody oczodolowej · LAGOPHTHALMUS - niedomykalno szpary powiekowej · BLEPHAROCLONUS - zbyt czste, odruchowe mruganie · BLEPHAROSPASMUS - toniczne, skurczowe zamknicie szpary powiekowej · MYOKYMIA - drenie miniowe · MADAROSIS - wypadanie rzs · TRICHIASIS - nieprawidlowy wzrost rzs · SYNBLEPHARON - zrosty spojówki powiekowej ze spojówk galkow

3 / 9

Dr n. med. Malgorzata Karolczak-Kulesza

Choroby narzdu lzowego

Schorzenia gruczolu lzowego · dacryoadenitis - ostre i przewlekle, tlo bakteryjne, wirusowe, swoiste, niektóre choroby ukladowe · guzy gruczolu lzowego (tumoris glandulae lacrimalis) ­ guzy lagodne: guz mieszany, ok. 50% przypadków, wiek 35 lat, ­ guzy zloliwe: rak gruczolowy torbielowaty (cylindroma) ok. 30% przypadków, wiek 38 lat, ­ guz mieszany zloliwy, ok. 10% przypadków, wiek 50 lat, ­ gruczolakorak, wiek 53 lata, ­ rak niskozrónicowany, ok. 10% przypadków, ­ rak mukoepidermoidalny.

Zespól suchego oka - przyczyny

A. Zmniejszenie wydzielania lez: 1. aplazja, hypoplazja, atrofia gruczolu lzowego lub jego brak 2. denerwacja - rodzinna dysautonomia Riley-Day, zespól Adiego, poraenie n.VII, n.V 3. choroby ukladowe - zespól Sjgrena, kolagenozy, chloniaki, sarkoidoza, bialaczki 4. leki - atropina, leki antyhistaminowe, -blokery, leki znieczulajce B. Zaburzenie wydzielania dodatkowego: 1. blizny spojówki pooparzeniowe 2. pemfigoid oczny 3. rumie wielopostaciowy 4. jaglica 5. awitaminoza A C. Zaburzenia powiekowe: 1. zapalenie gruczolów tarczkowych 2. niedomykalno szpary powiekowej 3. rzadkie mruganie 4. wytrzeszcz galki ocznej 5. zapalenie brzegów wolnych powiek D. Nieprawidlowa powierzchnia galki ocznej 1. skrzydlik 2. dellen E. Nadmierne parowanie lez 1. wplyw klimatyzacji 2. mala wilgotno powietrza 3. nadmiar lipidów w filmie lzowym Badania fizykalne 1. Punktowate erozje rogówki 2. Podranienie galki ocznej 3. Zapalenie spojówki brodawkowate 4. Nitkowate zluszczanie si nablonka rogówki (filamenty) 5. Spadek wysokoci menisku lzowego 6. Nitkowata wydzielina luzowa w worku spojówkowym 7. Mty w filmie lzowym

4 / 9

Objawy subiektywne 1. Uczucie ciala obcego 2. Pieczenie pod powiekami 3. Lepko powiek 4. Czste mruganie 5. Spadek ostroci wzroku 6. Nadmierne lzawienie wyrównawcze 7. Uczucie suchoci pod powiekami 8. wiatlowstrt 9. Ból galki ocznej Leczenie · Leki nawilajce rogówk · Leki stymulujce wydzielanie lez · Leki mukolityczne · Metody dodatkowe · Leczenie operacyjne Testy diagnostyczne - wydzielanie lez ­ test Schirmera I: 10 - 15 mm / 5 min. ­ podstawowe wydzielanie - po miejscowym znieczuleniu: 8 - 15 mm / 5 min. ­ test Schirmera II - po znieczuleniu spojówki i rogówki dranienie blony luzowej nosa: wicej ni 15 mm / 2 min. ­ czas przerwania filmu lzowego - 15 sek. ­ test Norna - rozcieczenie 2% roztworu fluoresceiny podanej do worka spojówkowego ­ test z laktoferryn - oznaczanie laktoferryny we lzach metod radioimmunodyfuzji Testy diagnostyczne - odprowadzanie lez (drena) ­ test Jonesa I - obecno fluoresceiny w nosie lub gardle po podaniu jej do worka spojówkowego ­ test Jonesa II - obecno fluoresceiny w nosie po irygacji dróg lzowych ­ test znikania fluoresceiny z worka spojówkowego: 1 - 5 min. ­ dakryocystografia - badanie radiologiczne po podaniu kontrastu do dróg lzowych ­ scyntygrafia - badanie po podaniu radioznacznika (technet 99) do dróg lzowych ­ testy smakowe - np. z sacharyn lub chinin podan do worka spojówkowego ­ badanie CT - w zmianach pourazowych koci Przyczyny lzawienia 1. Stymulacja psychiczna - placz 2. Nerw trójdzielny - uszkodzenie powiek, spojówki, rogówki, zapalenie tczówki 3. Nerw wzrokowy - olnienie, nadmierna jasno 4. Nerw twarzowy - zapalenie zwoju skrzydlowo - podniebiennego, nowotwór, nieprawidlowa regeneracja, leki cholinergiczne, antycholinesterazowe Niedrono dróg lzowych 1. Niedrono punktu lzowego 2. Niedrono kanalików lzowych 3. Wrodzona niedrono przewodu nosowo - lzowego 4. Wrodzona torbiel worka lzowego Infekcje dróg lzowych 1. Przewlekle zapalenie kanalików lzowych 2. Zapalenie worka lzowego (ostre i przewlekle)

5 / 9

Dr n. med. Malgorzata Karolczak-Kulesza

Choroby oczodolu

Oczodól - anatomia · 7 koci · ciany przyrodkowe równolegle - odlegle o 25 mm · ciany boczne pod ktem 450 · wierzcholek oczodolu w rzucie wizadla przyrodkowego powiek · ciana górna - 2 koci - graniczy z zatok czolow, z dolem czaszki przednim · ciana boczna - 2 koci - graniczy z dolem skroniowym i rodkowym czaszki · ciana dolna - 3 koci - graniczy z zatok szczkow · ciana przyrodkowa - 4 koci - komórki sitowia Otwory oczodolu · otwory sitowe przednie i tylne - tt. sitowe przednie i tylne · szczelina oczodolowa górna - n.III, IV, VI, nerw oczny, yla oczna górna, gg. oczodolowe t. oponowej, wl. wspólczulne splotu jamistego · szczelina oczodolowa dolna - nerw podoczodolowy, nerw jarzmowy, gg. oczodolowe zwoju klinowo - podniebiennego, gg. jarzmowe t. lzowej, yla oczna dolna, splot skrzydlowy · kanal jarzmowo - twarzowy i jarzmowo - skroniowy · kanal nosowo - lzowy · kanal n.II - dl. 5 - 10 mm, szer. 6,5 mm, rónica szer. 1,5 mm i wicej - patologia Przestrzenie oczodolowe · przedoczodolowe · oczodolowe galkowe, pozagalkowe · podokostnowa · nadtwardówkowa · obwodowa · rodkowa Wytrzeszcz rzekomy · powikszenie galki ocznej ­ krótkowzroczno, uraz, jaskra · asymetria ksztaltu oczodolów ­ wrodzona, popromienna, pooperacyjna · asymetria szpary powiekowej ­ opadnicie powieki, retrakcja powiek, poraenie n.VII, blizny powiek, ectropion, entropion · zaburzenia mm. zewntrzgalkowych ­ pooperacyjne (recesja), zmiany poraenne · enophthalmus drugiego oczodolu ­ zlamania, mala galka, blizny oczodolu Choroby oczodolu u dzieci wg czstoci wystpowania · zapalenie tkanek mikkich oczodolu · guz rzekomy, bialaczka · torbiel skórzasta · naczyniak wloniczkowy · lymphangioma · misak poprzecznie prkowany · glejak n.II · guzy przerzutowe

6 / 9

Choroby oczodolu u doroslych wg czstoci wystpowania · oftalmopatia tarczycowa · guz rzekomy, chloniak · naczyniak jamisty · wtórne i guzy przerzutowe · guzy gruczolu lzowego · histiocytoma · torbiel luzowata · oponiak · guzy nerwów obwodowych · torbiel skórzasta Prawidlowe wartoci pomiaru osadzenia galek ocznych - pomiar egzoftalmometrem Hertla

biali mczyni biale kobiety czarni mczyni czarne kobiety

Warto rednia 16,5 15,4 18,5 17,8

Warto graniczna 20,7 20,1 24,7 23,0

Symptomatologia chorób oczodolu · zaburzenia osadzenia galki ocznej · zaburzenia widzenia · obrzk powiek i spojówek · slyszenie szumu · palpacja guza · faldy naczyniówki · zaburzenia ruchomoci · obrzk tarczy n.II · zanik tarczy n.II · lzawienie · zapalenie rogówek Badania pacjenta z wytrzeszczem · wywiad · ostro wzroku do dali, do bliy · refrakcja · widzenie barwne · renice · ruchomo galek ocznych · odcinek tylny · odcinek przedni · cinienie wewntrzgalkowe · egzoftalmometria · kierunek przemieszczenia galki ocznej · powieki (pozycja, szpara powiekowa) · skóra · ocena jamy ustnej i nosowej · badanie palpacyjne oczodolu, tarczycy, wzlów chlonnych · pozagalkowa pulsacja · pulsacja lub drenie · szmer

7 / 9

· próba Valsalvy · ocena n.II, III, IV, V, VI, VII, VIII · badania obrazowe ­ USG ­ TK ­ MRI ­ inne Choroba Graves - Basedow'a · choroba ukladowa · mechanizm autoimmunoagresji · hyperplazja gruczolu tarczowego z objawami nadczynnoci tarczycy · naciekowa dermatopatia · naciekowa oftalmopatia Objawy choroby Graves - Basedow'a · obj. Dalrympla - retrakcja powiek · obj. Graefego - powieka górna nie nada za galk oczn przy ruchu w dól · obj. Grova - opór na pociganie w dól · obj. Rosenbacha - drenie powiek · obj. Stellwaga - rzadkie mruganie · obj. Jelinka - nadmierna pigmentacja powiek · obj. Mobiusa - niedomoga konwergencji · obj. Balleta - niedomoga mm zewntrzgalkowych Choroba Graves - Basedow'a leczenie: · lubrikanty · sterydy ogólnie · immunomodulatory · immunosupresja · leczenie chirurgiczne ­ tarsorafia ­ dekompresja oczodolu ­ zabiegi na miniach galkowych · radioterapia Przyczyny ropowicy oczodolu ródlo okolooczodolowe ­ zatoki oboczne nosa ­ powieki, skóra twarzy ­ zapalenie worka lzowego ­ infekcje zbodolowe ­ infekcje wewntrzczaszkowe Egzogenne ­ uraz ­ pooperacyjne Endogenne ­ bakteriemia ­ zmiany zakrzepowo - zatorowe Wewntrzoczodolowe ­ endophthalmitis ­ zapalenie gruczolu lzowego

8 / 9

Urazy oczodolu · Uszkodzenia - tkanek mikkich, koci twarzy, zatok obocznych nosa, struktur wewntrzczaszkowych, cialo obce oczodolu, krwiak oczodolu · Objawy - obrzk i krwiak powiek, zaburzenia ruchomoci, ustawienia i osadzenia galek ocznych, diplopia, spadek ostroci wzroku, ptoza, odma podskórna, zaburzenia czucia w zakresie nerwu podoczodolowego, z. szczeliny oczodolowej górnej, z. szczytu oczodolu, plynotok, zaburzenia ksztaltu szpary powiekowej Leczenie zlama oczodolu Zlamanie dolnej ciany oczodolu ­ steroidy systemowo przez 7 - 10 dni, uwolnienie wypadnitych tkanek oczodolu, implant kostny lub kranioplastyka zabezpieczajca - do 2 tyg. po urazie.

9 / 9

Information

Microsoft Word - powieki_oczodol

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

385527